Page 1

Nataša Kovačić, Ivan Krešimir Lukić

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA Godina izdanja: 2006. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 352 str. ISBN: 953-176-290-2 Cijena: 150 kn

Ovaj udžbenik prati moderan pristup učenju anatomije i fiziologije te je prvi put napravljen tako da ne samo iznese informaciju, nego i da privuče pažnju učenika, zainteresira ih da nauče više i prikaže važnost neke tvorbe ili zbivanja u organizmu u zdravlju i bolesti. Poglavlja u knjizi organizirana su tako da je učeniku uvijek jasno što uči, zašto to uči i kamo ide dalje. Tekst ilustriraju mnogobrojne slike i sheme, te klinički primjeri, a na kraju poglavlja uvijek je sažetak te pitanja za učenje i ponavljanje. Uživajte u udžbeniku i otkrivanju znanosti o građi i funkciji ljudskoga tijela.

1


Valerija Blažićević, Ivan Damjano­v

PATOLOGIJA I PATOFIZIOLOGIJA Godina izdanja: 2010. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 260 str. ISBN: 978-953-176-458-2 Cijena: 109 kn

Ovaj udžbenik napisan je za učenike srednjih medicinskih škola. Autori su nastojali da knjiga bude takva, da bi profesori učenike s lakoćom mogli provesti kroz nju u zadano vrijeme. Kako je patologija znanstvena osnovica cijele medicine, ovaj bi udžbenik učenike trebao uvesti u praktičnu medicinu te ih pripremiti za daljnje proučavanje pojedinih kliničkih grana medicine. Gradivo je u udžbeniku podijeljeno u 14 poglavlja u kojima su jedan za drugim obrađeni svi glavni koncepti suvremene patologije i patofiziologije. Naglasak je na općim principima, a u detalje se ulazi jedino kako bi se prikazalo na koji se način opće odražava u pojedinačnim patološkim promjenama i specifičnim bolestima. Namjera je prikazati patologiju ne samo kao teoretsku znanost, nego i kao primijenjenu laboratorijsku struku, koja ima važnu ulogu u suvremenoj dijagnostici bolesti.

2


Ileana Linčir

FARMAKOLOGIJA ZA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE Godina izdanja: 2011. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 192 str. ISBN: 978-953-176-494-0 Cijena: 150 kn

Ovaj udžbenik farmakologije nastojat će učenicima približiti i objasniti osnove djelovanja lijekova na ljudski organizam. Čovjek se od svojega postanka suočavao s raznim bolestima, tj. poremećajima fizioloških funkcija koje su se pojavljivale kao posljedice ozljeda, zaraza i sl. Pomoć za svoje tegobe nalazio je u svojem okruženju, među biljkama, mineralima i životinjama. Tako se, naprimjer, kod groznice i povišene tjelesne temperature koristio sastruganom korom vrbe, a za uklanjanje jakih bolova raznim solanacejama (bunikom, kužnjakom, mandragorom...). Brzi razvoj biotehnologije posljednjih godina omogućio je proučavanje strukture i kodirajućih gena velikoga broja ciljnih mjesta preko kojih djeluju lijekovi. Takvi se lijekovi mogu dobivati i genetičkim inženjerstvom i nazivaju se biofarmaceuticima. Ovaj udžbenik objašnjava načine djelovanja lijekova, njihovu terapijsku primjenu, ali i moguće neželjene učinke. Pisan je prema nastavnom planu i programu za srednje medicinske i zdravstvene škole.

3


Roko Živković

INTERNA MEDICINA Godina izdanja: 2001. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 434 str. ISBN: 953-176-090-X Cijena: 150 kn

Interna medicina ili medicina za unutrašnje bolesti pripada skupini praktične medicine. Područje djelovanja interne medicine vrlo je široko, a brz razvoj ove grane praktične medicine uvjetovao je podjelu interne medicine na još uža, specijalizirana područja. Udžbenik je podijeljen na Opći i Specijalni dio. U općem dijelu prikazane su vrste i simptomi bolesti, opće metode dijagnostike unutarnjih bolesti i osnove liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima. Specijalni dio obuhvaća: bolesti srca i krvnih žila, bolesti i poremećaje dišnog (respiracijskog) sustava, bolesti i poremećaje organa probavnog sustava, bolesti i poremećaje mokraćnog ili urinarnog sustava, poremećaje krvotvornog sustava, bolesti endokrinog sustava te važnije bolesti i poremećaje lokomotornog i imunosnog sustava.

4


Ilija Kuzman, Slavko Schönwald

INFEKTOLOGIJA Godina izdanja: 2000. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 224 str. ISBN: 953-176-116-7 Cijena: 135 kn

Dosadašnji udžbenik infektologije za medicinske škole (Josip Fališevac: Zarazne bolesti) napisan je daleke 1964. godine, iza toga je nadopunjavan u nekoliko sljedećih izdanja, a u posljednjoj četvrtini stoljeća nije doživio nikakve promjene. Iako vrlo stručno i temeljito napisan, taj udžbenik svojim sadržajem i prikazom tada aktualnih bolesti i problema u infektologiji, danas više ne odgovara suvremenim potrebama učenja i upoznavanja ove vrlo dinamične grane kliničke medicine. Zato smo se odlučili na pisanje novog udžbenika iz infektologije za medicinske škole, koji sadržajem prati nastavni plan i program, a jednostavno ali sustavno prikazuje složenu problematiku infektivnih bolesti. U opisu bolesti više su istaknuti simptomi i klinička slika, te liječenje i sprječavanje bolesti, a tek ukratko složeni patogenetski, patofiziološki i imunološki mehanizmi.

5


Ines Brajac, Esma HalepovićĐečević, Marija Kaštelan, Larisa Prpić-Massari, Darinka Periša

KOŽNE I SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI Godina izdanja: 2009. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 143 str. ISBN: 978-953-176-407-0 Cijena: 125 kn

Udžbenik je pisan prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Namijenjen je praćenju nastavnih sadržaja iz predmeta Dermatologija za programe fizioterapeutskih tehničara, kozmetičara, medicinskih kozmetičara i medicinskih sestara u srednjim medicinskim i zdravstvenim školama. Slijed poglavlja u knjizi sačinjen je tako da prati nastavni plan te prethodni sadržaji pomažu u učenju sljedećih. Sadržaj poglavlja obuhvaća najučestalije kožne i spolno prenosive bolesti, a za učenike koji žele naučiti više navedena je i literatura koja se preporučuje. Na početku svakog poglavlja istaknut je sadržaj poglavlja, a na kraju sažetak i pitanja za učenje. U tekstu su navedeni crteži i slike u poglavlju iz kliničke prakse koji će zainteresirati učenike da istražuju i pronalaze nove informacije koji im danas omogućuju nove tehnologije.

6


Primijenjena kozmetika 03 5/21/12 11:16 AM Page 1 C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Esma Halepović-Đečević, Dinko Kaliterna

PRIMIJENJENA KOZMETIKA Godina izdanja: 2012. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 229 str. ISBN: 978-953-176-534-3 Cijena: 150 kn Composite

Udžbenik je namijenjen učenicima koji se obrazuju za zanimanje medicinski kozmetičar s četverogodišnjim programom u strukovnim školama. Knjiga sadrži i osnove kozmetike koje prate nastavni plan i program iz predmeta Osnove kozmetike u obrtničkim strukovnim školama koje obrazuju kozmetičare s trogodišnjim programom, pa je udžbenik namijenjen i učenicima tih škola. Udžbenik sadržava 38 poglavlja; započinje poglavljem o ciljevima izučavanja kozmetike, u kojemu je očito da je pristup kozmetici multidisciplinaran, a nakon srednjoškolskoga strukovnog obrazovanja omogućuje kozmetičarima usavršavanje u različitim segmentima primjene kozmetike. Praktično iskustvo i znanstvene spoznaje na području medicine i tehnoloških znanosti danas otvaraju mogućnosti novoga interdisciplinarnog pristupa njezi i uljepšavanju lica i tijela.

7


Davor Moravek

PSIHIJATRIJA ZA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE Godina izdanja: 2000. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 138 str. ISBN: 953-176-117-5 Cijena: 100 kn

Na području psihijatrije, znanstveni progres je zadnjih godina značajno proširio dijagnostičke i terapijske mogućnosti. Liječenje u psihijatriji postalo je jedno od najučinkovitijih oblika liječenja u medicini općenito, pa psihijatrija ima sve značajniju ulogu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U udžbeniku su obrađena sva tematska područja iz psihološke medicine, socijalne i biološke psihijatrije, kao i suvremene dijagnostike i liječenja duševnih poremećaja. Učenici će doznati sve teme iz suvremene psihijatrije obuhvaćene nastavnim planom i programom.

8


Ljerka Išgum-Vorgić

MEDICINSKA BIOKEMIJA Godina izdanja: 2006. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 230 str. ISBN: 953-176-217-1 Cijena: 150 kn

Ovaj je udžbenik namijenjen učenicima srednjih zdravstvenih škola koji se prvu put susreću s medicinskom biokemijom, stručnim predmetom koji će mnogima biti uže područje rada. Medicinska biokemija je znanost koja spaja znanja medicinske znanosti (anatomije, fiziologije, patofiziologije), kemije i biokemije radi otkrivanja i praćenja promjena i poremećaja u metaboličkim procesima u čovjeku. Ista znanost nosi još dva naziva: klinička kemija i klinička biokemija.

9


Nena Tomić-Solar

LABORATORIJSKA FIKSNA PROTETIKA Godina izdanja: 2009. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 188 str. ISBN: 978-953-176-454-4 Cijena: 120 kn

Treće izdanje udžbenika, čiju je uporabu u zdravstvenim školama odobrilo Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, prilagođeno je učenicima srednje zubotehničke škole. Pristup tematici je sveobuhvatan i u potpunosti prati i zadovoljava plan i program predviđen za drugi i treći razred iz predmeta fiksne laboratorijske protetike. Težište njegova izučavanja je laboratorijski dio, što je zubotehničaru i važno, ali su veoma dobro uklopljeni i dijelovi koji prethode radu u laboratoriju, a provode se u ordinaciji. Udžbenik je pisan logičkim slijedom i sustavno obrađuje temu, a ilustriran je s više od stotinu crno-bijelih i slika u boji, što pridonosi boljem pojašnjenju i razumijevanju teksta.

10


Nena Tomić-Solar

MORFOLOGIJA ZUBI Godina izdanja: 2003. Format: 17x24 cm Uvez: meki Opseg: 120 str. ISBN: 953-176-216-3 Cijena: 100 kn

Novi, i za sada jedini hrvatski udžbenik za zdravstvene škole iz ovog područja pruža korisne temelje i znanja o problematici morfološko - anatomskih osobitosti usne šupljine i zubi sa somatoprotetskog aspekta. Gradivo je podijeljeno u 12 poglavlja i sadržava mnoštvo slika, shema i crteža zubi u četiri projekcije s prikazom svake plohe pojedinačno. Na kraju udžbenika, u poglavlju DODATAK, prikazane su dimenzije prirodnih zubi u milimetrima, te popis latinske nomeklature koja je bitna u zubotehničkoj struci i stomatologiji. Udžbenik je namijenjen učenicima zubotehničke škole kao osnova njihove edukacije i zubnim tehničarima koji žele osvježiti svoja znanja.

11

Katalog srednjoškolskih udžbenika  

Katalog izdanja udžbenika za srednje škole 2012./2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you