__MAIN_TEXT__

Page 1

MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM SPALATENSIS UDŽBENICI SVEUČILIŠTA U SPLITU Deni Karelović i suradnici/INFEKCIJE U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI


MEDICINSKA NAKLADA – ZAGREB BIBLIOTEKA SVEUČILIŠNI UDŽBENICI Deni Karelović i suradnici/INFEKCIJE U GINEKOLOGIJI I PERINATOLOGIJI Urednik: prof. dr. sc. Deni KARELOVIĆ

Recenzenti: prof. dr. sc. Branko RADAKOVIĆ prof. dr. sc. Boris DŽELALIJA prof. dr. sc. Lovre BOJIĆ

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem

ISBN

Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu pod brojem 01-01-66/8-5-2011. na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine odobreno je korištenje naziva sveučilišni udžbenik (Manualia universitatis studiorum Spalatensis) © Medicinska naklada, Zagreb, 2012. Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati niti reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, osim za kratke citate, bez nakladnikova pismenoga dopuštenja.


Deni Karelović i suradnici

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji

MEDICINSKA NAKLADA ZAGREB, 2012.


Autori ANTONČIĆ-FURLAN IVANKA, dr. med., specijalist pedijatarije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split BAČIĆ BORIS, dr. med., mr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split BARŠIĆ BRUNO, dr. med., dr. sc. specijalist infektologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

FILIPOVIĆ-GRČIĆ BORIS, dr. med., dr. sc., specijalist pedijatrije, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za neonatologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb, Zagreb GOIĆ-BARIŠIĆ IVANA, dr. med., dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, KBC Split, Split GRKOVIĆ IVICA, dr. med., dr. sc., profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Katedra za anatomiju, Split

BEGOVAC JOSIP, dr. med., dr. sc., specijalist infektologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

GRUBIŠIĆ GORAN, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, umirovljeni profesor Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika »Eljuga«, Zagreb

BERNT-ŽIVKOVIĆ TAJANA, dipl. inž. biokem., dr. sc., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za kliničku biokemiju, KBC Zagreb, Zagreb

HALLER HERMAN, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, Rijeka

BOŽIĆ JOŠKO, dr. med., Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split ČORUŠIĆ ANTE, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za ginekološku onkologiju, KBC Zagreb, Zagreb DEFINIS-GOJANOVIĆ MARIJA, dr. med., dr. sc., specijalist sudske medicine, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, KBC Split, Split

HRABAK PAAR MAJA, dr. med., dr. sc., specijalist radiologije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KBC Zagreb, Zagreb JURETIĆ EMILJA, dr. med., dr. sc., specijalist pedijatrije, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb, Zagreb KARELOVIĆ DENI, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split

V


KARELOVIĆ LUKRECIJA, dr. med., Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Split, Split KLEPAC-PULANIĆ TAJANA, dr. med., mr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, Poliklinika Eljuga, Zagreb KOS MARINA, dr. med., dr. sc., specijalist patologije, profesor Medicinskoga fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za patologiju, KBC Zagreb, Zagreb KRIŠTOFIĆ INES, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, Rijeka KRŽELJ VJEKOSLAV, dr. med., dr. sc., specijalist pedijatrije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za dječje bolesti, KBC Split, Split KUZMAN MARINA, dr. med., prim. dr. sc., specijalist školske medicine, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Služba za školsku i adolescentnu medicinu i prevenciju ovisnosti – Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb LENIČEK TANJA, dr. med., specijalizantica patologije, Klinički zavod za patologiju, KBC »Sestre milosrdnice«, Zagreb LUKIĆ KREŠIMIR IVAN, dr. med., dr. sc., docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Split LUKŠIĆ BORIS, dr. med., prim. dr. sc., specijalist infektologije, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za infektologiju, KBC Split, Split MARASOVIĆ DUJOMIR, dr. med., dr. sc., specijalist dermatovenerologije, profesor Medicinskoga fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Split, Split

MARINOVIĆ BRANKA, dr. med., dr. sc., specijalist dermatovenerologije, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Zagreb, Zagreb MARUŠIĆ JELENA, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split MATIJEVIĆ RATKO, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KB »Sveti Duh«, Zagreb MILIĆ IVAN, dr. med., KBC Split, Split MIMICA MARKO DRAŽEN, dr. med., prim. dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, Poliklinika Gynenova, Split OREŠKOVIĆ SLAVKO, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Zagreb, Zagreb PAJTLER MARIJA, dr. med., prim. dr. sc., specijalist kliničke citologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Odjel za kliničku citologiju, KBC Osijek, Osijek PAVIĆ-ŠIMETIN IVANA, dr. med., specijalist školske medicine, Služba za školsku i adolescentnu medicinu i prevenciju ovisnosti – Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb PETROVIĆ OLEG, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Klinika za ginekologiju i porodništvo, KBC Rijeka, Rijeka


PETROVIĆ PAVAO, dr. med., dr. sc., specijalist interne medicine, Dom zdravlja, Vrgorac POLJAK MARIO, dr. med., dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, KBC Ljubljana, Ljubljana PUIZINA-IVIĆ NEIRA, dr. med., dr. sc., specijalist dermatovenerologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Split, Split

ŠKERK VIŠNJA, dr. med., dr. sc., specijalist infektologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb ŠKRLIN JASENKA, dr. med., dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odjel za kliničku mikrobiologiju i bolničke infekcije, KB Dubrava, Zagreb ŠPARAC VLADIMIR, dr. med., prim. dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, Poliklinika Cito, Split

ROJE DAMIR, dr. med., prim. dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split

ŠTERN-PADOVAN RANKA, dr. med., dr. sc., specijalist radiologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KBC Zagreb, Zagreb

SARDELIĆ SANDA, dr. med., prim. dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, KBC Split, Split

ŠUNJ MARTINA, dr. med., specijalist ginekologije i opstetricije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split

SEME KATJA, dr. med., dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, Inštitusa za mikrobiologijom in imunologijo, KBC Ljubljana, Ljubljana

TANDARA MARIJAN, dipl. inž. med. biokem., dr. sc., Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split

SKERLEV MIHAEL, dr. med., dr. sc., specijalist dermatovenerologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za dermatovenerologiju, KBC Zagreb, Zagreb ŠITUM MARIJAN, dr. med., dr. sc., specijalist urologije, docent Medicinskoga fakultet Sveučilišta u Splitu, Odjel za urologiju, KBC Split, Split ŠITUM MIRNA, dr. med., dr. sc., specijalist dermatovenerologije, profesor Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za kožne i spolne bolesti, KBC »Sestre milosrdnice«, Zagreb

TOMIĆ SNJEŽANA, dr. med., dr. sc., specijalist patologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju, KBC Split, Split TONKIĆ MARIJA, dr. med., dr. sc., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom, profesor Medicinskoga fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinički zavod za mikrobiologiju i parazitologiju, KBC Split, Split UGLEŠIĆ BORAN, dr. med., dr. sc., specijalist psihijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za psihijatriju, KBC Split, Split

VII


VINCE ADRIANA, dr. med., dr. sc., specijalist infektologije, profesor Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb VULIĆ MARKO, dr. med., dr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, docent Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Split, Split

VIII

ZAKARIJA-GRKOVIĆ IRENA, dr. med., specijalist obiteljske medicine, Katedra obiteljske medicine, Split, Split ZEKAN JOŠKO, dr. med., mr. sc., specijalist ginekologije i opstetricije, Klinika za ženske bolesti i porode, KBC Zagreb, Zagreb ŽULJAN-CVITANOVIĆ MARIJA, dr. med., specijalist psihijatrije, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Klinika za psihijatriju, KBC Split, Split


Sadržaj OPĆI DIO 1. Anatomija ženskoga spolnog sustava (Ivica Grković). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Normalna flora ženskoga spolnog sustava (Sanda Sardelić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Imunologija infekcije (Ivan Krešimir Lukić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4. Epidemiologija spolno prenosivih infekcija (Marina Kuzman, Ivana Pavić Šimetin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5. Psihički aspekti seksualnosti i spolno prenosivih bolesti (Marija Žuljan-Cvitanović, Boran Uglešić). . . . . . . . .55 6. Utjecaj infekcije na spermije i kvalitetu zametaka (Marijan Tandara, Martina Šunj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 7. Vertikalna transmisija infekcija u porođaju (Deni Karelović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8. Sudska medicina i ginekološke infekcije (Marija Definis-Gojanović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

DIJAGNOSTIČKE METODE 9. Anamneza i dijagnostički pregled ginekološke bolesnice (Vladimir Šparac). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 10. Laboratorijski biljezi infekcije (Joško Zekan, Tajana Bernt-Živković). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11. Mikrobiološka dijagnostika infekcija u ginekologiji i perinatologiji (Marija Tonkić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 12. Citološka dijagnostika infekcija ženskoga spolnog sustava (Marija Pajtler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 13. Kolposkopske slike infekcija materničnoga vrata, rodnice i stidnice (Goran Grubišić). . . . . . . . . . . . . . . . . 143 14. Patologija infekcija u ginekologiji (Snježana Tomić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 15. Infekcije i upale posteljice (Marina Kos, Tanja Leniček) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 16. Radiološka dijagnostika upalnih procesa u ženskoj zdjelici (Ranka Štern Padovan, Maja Hrabak Paar). . . 182 17. Promjene stidnice i njihova važnost udiferencijalnoj dijagnozi (Mirna Šitum, Joško Zekan) . . . . . . . . . . . . 192

KLINIČKI SINDROMI 18. Bakterijska vaginoza (Ratko Matijević) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 19. Deskvamativni upalni vaginitis (Jelena Marušić, Deni Karelović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 20. Zdjelična upalna bolest (Deni Karelović, Mihael Skerlev) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 21. Upale i apscesi Bartholinove žlijezde (Herman Haller, Ines Krištofić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 22. Nekrotizirajući fascitis genitalnog područja, Gangraena Fournier (Marijan Šitum). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 23. Infekcije mokraćnog sustava u žena (Višnja Škerk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 24. Uroginekološke infekcije (Slavko Orešković, Tajana Klepac-Pulanić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 25. Intraamnionska infekcija (Oleg Petrović). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 26. Puerperalni mastitis (Irena Zakarija-Grković) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 27. Puerperalni endometritis (Marko Vulić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 28. Bolničke infekcije (Jasenka Škrlin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 29. Infekcija kirurškog mjesta (Deni Karelović, Lukrecija Karelović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

IX


30. Bolničke infekcije novorođenčadi (Ivanka Antončić-Furlan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 31. Sepsa (Bruno Baršić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 32. Rana novorođenačka sepsa (Emilja Juretić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

SPECIJALNI DIO – Bakterijske infekcije 33. Sifilis (Branka Marinović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 34. Gonoreja (Branka Marinović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 35. Infekcije β-hemolitičkim streptokokom skupine B (Damir Roje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 36. Genitalne mikoplazme (Marko Mimica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 37. Chlamydia trachomatis serotipa D do K u žena (Deni Karelović, Pavao Petrović) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

SPECIJALNI DIO – Gljivične infekcije 38. Vulvovaginalna mikoza (Deni Karelović, Lukrecija Karelović). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 39. Gljivične infekcije u novorođenčadi (Boris Filipović-Grčić). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

SPECIJALNI DIO – Virusne infekcije 40. Infekcija humanim papiloma virusima (Deni Karelović, Lukrecija Karelović). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 41. Onkološki potencijal humanih papiloma virusa (Ante Ćorušić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 42. Infekcije virusima herpesa simpleksa (Deni Karelović, Joško Božić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 43. Konatalna rubeola (Vjekoslav Krželj) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 44. Virusni hepatitisi (Adriana Vince, Mario Poljak, Katja Seme). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 45. Zaraza virusom humane imunodeficijencije (Josip Begovac). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 46. Molluscum contagiosum (Dujomir Marasović). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

SPECIJALNI DIO – Infekcije uzrokovane protozoima 47. Toxoplasma gondii (Boris Lukšić, Ivana Goić-Barišić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 48. Trichomonas vaginalis (Boris Bačić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581

SPECIJALNI DIO – Infekcije uzrokovane artropodima 49. Scabies (Neira Puizina-Ivić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 50. Pediculosis (Nenad Andrić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Međunarodna klasifikacija bolesti – MKB (Ivan Milić) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

X


OPĆI DIO

1.

Anatomija ženskoga spolnog sustava . . . . .3 1.1. Vanjski ženski spolni organi . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.1.1. Stidnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1.2. Unutarnji ženski spolni organi . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.1. Jajnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1.2.3. Maternica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 1.2.4. Jajovod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1.2.5. Rodnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.

Normalna flora ženskoga spolnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.1. Mikrobiom rodnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2.2. Promjene vaginalne flore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 2.2.1. Utjecaj dobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2.2. Utjecaj seksualne aktivnosti . . . . . . . . . . . . 14 2.2.3. Utjecaj kontraceptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2.4. Utjecaj trudnoće i porođaja . . . . . . . . . . . . 15 2.2.5. Kirurški zahvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2.6. Utjecaj menstruacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.2.7. Utjecaj liječenja antibioticima i probioticima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3. Mikroorganizmi koji se mogu naći u ženskom spolnom sustavu – kratak opis i kliničko značenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 2.3.1. Gram-pozitivni koki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3.1.1. Streptococcus spp. . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.3.1.2. Enterococcus spp.. . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3.1.3. Staphylococcus spp. . . . . . . . . . . . . . 16

2.3.2. Gram-pozitivni bacili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3.2.1. Lactobacillus spp.. . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.3.2.2. Gardnerella vaginalis. . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.2.3. Listeria monocytogenes . . . . . . . . . . . 17

2.3.3. Gram-negativni bacili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.3.1. Escherichia coli i ostale enterobakterije . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.3.2. Pseudomonas aeruginosa . . . . . . . . . 17

2.3.4. Gram-negativni koki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.3.5. Striktno anaerobne gram-pozitivne bakterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.5.1. Peptostreptococcus spp. . . . . . . . . . 18 2.3.5.2. Clostridium spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.5.3. Propionibacterium, Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces . . . . . 18 2.3.5.4. Mobiluncus spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.6. Striktno anaerobne gram-negativne bakterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.6.1. Bacteroides, Prevotella, Porphyromonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.6.2. Fusobacterium spp. . . . . . . . . . . . . . . 18

2.3.7. Urogenitalne mikoplazme. . . . . . . . . . . . . . 18 2.3.7.1. Chlamydia trachomatis . . . . . . . . . . . 19

2.3.8. Kvasci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3.9. Paraziti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.3.10. Virusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3. Imunologija infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Odnos domaćina i patogena . . . . . . . . . . . . . . . .22 Podjela imunosnog odgovora . . . . . . . . . . . . . .22 Prirođena imunost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Prva crta tjelesne obrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Epidemiologija spolno

4. prenosivih infekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.1. 4.1. 4.3. 4.4. 4.5.

Uzročnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Proširenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Komplikacije i posljedice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Opterećenje bolešću . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Skupine s najvećim rizikom . . . . . . . . . . . . . . . . .49 4.5.1. Žene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 4.5.2. Djeca zaraženih majki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 4.5.3. Adolescenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 4.6. Isplativost preventive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

5. Psihički aspekti seksualnosti i

spolno prenosivih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . .55 5.1. Suradna psihijatrija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 5.2. Stigma, destigmatizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 5.3. Spolnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 5.3.1. Homoseksualnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5.4. Psihički poremećaji kao čimbenici rizika spolno prenosivih bolesti. . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 5.5. Spolno prenosive bolesti kao uzročnici psihičkih poremećaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 5.5.1. Afektivni poremećaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.5.2. Psihotični poremećaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.5.3. HIV-demencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5.5.4. Manji kognitivno-motorični poremećaj . 63 5.5.5. Delirij. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.5.6. HIV u starijoj dobi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.6. HIV-infekcija i društvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Utjecaj infekcije na spermije

6. i kvalitetu zametaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.1. Infekcije muškoga reproduktivnog sustava . .66 6.1.1. Bakteriospermija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.1.2. Leukocitospermija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 6.1.2.1. Utjecaj slobodnih radikala na spermije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.2. Upalni parametri u ejakulatu . . . . . . . . . . . . . . .68 6.2.1. Okrugle stanice u ejakulatu . . . . . . . . . . . . 68 6.2.2. Polimorfonuklearne elastaze . . . . . . . . . . . 69 6.2.2. α-glukozidaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6.2.4. Aktivnost akrozina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6.2.5. γ-glutamil transpeptidaza . . . . . . . . . . . . . . 69 6.2.6. Upalni citokini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2.7. Antispermalna protutijela . . . . . . . . . . . . . . 70 6.2.8. Fruktoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6.2.9. DNA-fragmentacija spermija . . . . . . . . . . . 71 6.3. Utjecaj oštećenja DNA na razvoj zametka i ishod trudnoće. . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

XI


8.2.1.3. 8.2.1.4. 8.2.1.5. 8.2.1.6. 8.2.1.7.

Vertikalna transmisija infekcija

7. u porođaju (Deni Karelović) . . . . . . . . . . . . . . 74 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.

Virus herpesa simpleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Ljudski papiloma virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Virus humane imunodeficijencije . . . . . . . . . . .77 Virus hepatitisa B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Virus hepatitisa C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Sindrom intraamnionske infekcije . . . . . . . . . .78 β-hemolitički streptokok skupine B . . . . . . . . .78

8.2.3.1. 8.2.3.2. 8.2.3.3. 8.2.3.4. 8.2.3.5. 8.2.3.6 8.2.3.7.

Sudska medicina i ginekološke

8.2.1.1. Uzimanje anamneze/povijesti događanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 8.2.1.2. Sudsko-medicinski pregled . . . . . . 85

85 86 86 86

8.2.2. Pravna regulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 8.2.3. Postupanje sa žrtvom seksualnog nasilja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

8. infekcije (Marija Definis-Gojanović) . . . . . . . 81 8.1. Infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81 8.2. Obrada ozlijeđene osobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84 8.2.1. Sudsko-medicinskiaspekt obrade . . . . . . 84

Bilješke o pregledu . . . . . . . . . . . . . . Uzimanje uzoraka . . . . . . . . . . . . . . . Mišljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Izvješće 86 Davanje mišljenja na sudu . . . . . . .

Opći podatci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzimanje anamneze. . . . . . . . . . . . . Prikupljanje odjeće . . . . . . . . . . . . . . Fizikalni pregled . . . . . . . . . . . . . . . . Uzimanje uzoraka za analizu. . . . . Prosudba ozljeda i tragova . . . . . . Postupanje sa žrtvom nakon pregleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89 89 90 90 92 92 92

8.3. Važnost obdukcija u ginekologiji i opstetriciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 8.4. Primjeri iz prakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94

DIJAGNOSTIČKE METODE Anamneza i dijagnostički pregled

9. ginekološke bolesnice . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9.1. Anamneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 9.1.1. Osnovni opis sadašnjih tegoba . . . . . . . . 102 9.1.2. Obiteljska anamneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9.1.3. Osobna anamneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 9.1.4. Moguće alergije na medikamentne pripravke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.1.5. Ginekološka (reproduktivna) anamneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 9.1.6. Detaljni opis sadašnjih tegoba . . . . . . . . 103 9.2. Ginekološki dijagnostički pregled. . . . . . . . . 104 9.2.1. Inspekcija vanjskih ginekoloških organa i trbuha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 9.2.2. Pregled u spekulima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 9.2.3. Bimanualni pregled i palpacija trbuha . 107

10. Laboratorijski biljezi infekcije . . . . . . . . . 111 10.1. Leukociti i diferencijalna krvna slika . . . . . 111 10.2. Sedimentacija eritrocita. . . . . . . . . . . . . . . . . 111 10.2.1. Biokemija i fiziologija SE-a . . . . . . . . . . . 111 10.2.2. Kliničko značaje SE-a . . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.2.3. Čimbenici koji utječu na vrijednosti SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.3. Bjelančevine akutne faze. . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.3.1. Dijagnostičko značenje i klinička primjena APP-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 10.3.2. Metode određivanja APP-a . . . . . . . . . . 113 10.4. C-reaktivna bjelančevina . . . . . . . . . . . . . . . . 113 10.4.1. Metode određivanja i referentne vrijednosti CRP-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 10.4.2. Kliničko značenje CRP-a . . . . . . . . . . . . . 114

XII

10.5. Prokalcitonin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 10.5.1. Metoda određivanja prokalcitonina . . 115 10.5.2. Referentni interval prokalcitonina. . . . 115 10.5.3. Kliničko značenje prokalcitonina . . . . . 115 10.6. Serumski amiloid A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 10.6.1. Metode određivanja SAA . . . . . . . . . . . . 115 10.6.2. Referentni interval SAA . . . . . . . . . . . . . . 116 10.6.3. Kliničko značenje SAA . . . . . . . . . . . . . . . 116

11. Mikrobiološka dijagnostika infekcija

u ginekologiji i perinatologiji. . . . . . . . . . 118 11.1. Principi sigurnog uzorkovanja za mikrobiološku dijagnostiku . . . . . . . . . . . . . 118 11.2. Principi odabira kvalitetnog uzorka i pravilnog uzorkovanja za mikrobiološku dijagnostiku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 11.3. Uzorci uzeti u novorođenčadi . . . . . . . . . . . 119 11.4. Pohrana i transport uzoraka . . . . . . . . . . . . . 119 11.5. Razlozi za odbacivanje uzorka . . . . . . . . . . . 120 11.6. Najčešće metode obrade mikrobioloških uzoraka . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 11.6.1. Izravna mikroskopija . . . . . . . . . . . . . . . . 120 11.6.2. Izravno dokazivanje antigena u uzorku120 11.6.3. Kultivacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 11.6.4. Serološke metode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 11.6.5. Molekularne metode . . . . . . . . . . . . . . . . 121 11.6.5.1. Metode hibridizacije . . . . . . . . . . . 121 11.6.5.2. Metode umnožavanja nukleinskih kiselina . . . . . . . . . . . . 121

11.7. Mikrobiološka dijagnostika bakterijskih infekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 11.7.1. Vrste, način uzimanja i transport uzoraka za mikrobiološku dijagnostiku122


11.7.2. Metode mikrobiološke dijagnostike bakterijskih infekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . 122 11.7.2.1. Mikroskopija uzoraka bojenih metilenskim modrilom ili po Gramu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 11.7.2.2. Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 11.7.2.3. Serološke metode u dijagnostici bakterijskih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 11.7.2.4. Molekularne metode za dokazivanje bakterijskih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

11.8. Mikrobiološka dijagnostika gljivičnih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 11.8.1. Opći principi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 11.8.2. Uzorkovanje, pohrana i transport uzoraka za mikološku obradu . . . . . . . . 125 11.8.3. Metode mikrobiološke dijagnostike gljivičnih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 11.8.3.1. Izravna mikroskopija . . . . . . . . . . . 126 11.8.3.2. Dokazivanje gljivičnih antigena u uzorku. . . . . . . . . . . . . . 126 11.8.3.3. Molekularne metode za dokazivanje gljivičnih infekcija. . 127 11.8.3.4. Kultivacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 11.8.3.5. Serološke metode u dijagnostici gljivičnih infekcija . . 127

11.9. Mikrobiološka dijagnostika infekcija koje uzrokuju paraziti . . . . . . . . . . 127 11.9.1. Izravne metode za dokazivanje parazita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.9.2. Serološke metode za dijagnostiku parazita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.10. Mikrobiološka dijagnostika infekcija koje uzrokuju virusi . . . . . . . . . . . . 128 11.10.1. Opći principi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 11.10.2. Uzimanje uzoraka za virološku dijagnostiku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 11.10.3. Transport uzoraka za virološku dijagnostiku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.10.4. Metode mikrobiološke dijagnostike virusnih infekcija. . . . . 130 11.10.4.1. Izravno dokazivanje virusa u uzorku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.10.4.2. Izolacija virusa . . . . . . . . . . . . . . . 130 11.10.4.3. Serološke metode u dijagnostici virusnih infekcija . 131 11.10.4.4. Određivanje prisutnosti nukleinske kiseline virusa. . . . . 131

12.

Citološka dijagnostika infekcija ženskoga spolnog sustava . . . . . . . . . . . . 134 12.1. Bacillus vaginalis (Lactobacillus, bacillus Döderlein) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 12.2. Miješana flora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 12.3. Gljive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 12.4. Trichomonas vaginalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 12.5. Actinomyces species. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 12.6. Gardnerella vaginalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 12.7. Chlamydia trachomatis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

12.8. Infekcija virusom Herpes simplex genitalis 138 12.9. Humani papilomavirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 12.10. Ostale infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

13. Kolposkopske slike infekcija

materničnoga vrata, rodnice i stidnice . 143 13.1. Spektar kolposkopskih slika infekcije materničnoga vrata i donjega spolnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 13.2. Najčešće gljivične i bakterijske infekcije materničnoga vrata i donjega spolnog sustava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 13.3. Kolposkopska slika infekcije materničnoga vrata i donjega spolnog sustava uzrokovane humanim papilomavirusima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

14. Patologija infekcija u ginekologiji . . . . . 151 14.1.Klasične spolno prenosive bolesti . . . . . . . . . 151 14.1.1. Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 14.1.2. Gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 14.1.3. Granuloma inguinale. . . . . . . . . . . . . . . . 155 14.1.4. Lymphogranuloma venereum. . . . . . . . 156 14.1.5. Chancroid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 14.2.Virusne infekcije ženskoga spolnog sustava 157 14.2.1. Herpes genitalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 14.2.3. Humani papilomavirusi . . . . . . . . . . . . . . 158 14.2.3.1. Histološke značajke infekcije HPV-om. . . . . . . . . . . . . . . 159

14.2.4. Molluscum contagiosum. . . . . . . . . . . . . 160 14.2.5. Cytomegalovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 14.2.6. Druge virusne infekcije . . . . . . . . . . . . . . 161 14.3.Druge spolne bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 14.3.1. Trichomonas vaginalis. . . . . . . . . . . . . . . 161 14.3.2. Chlamydia trachomatis. . . . . . . . . . . . . . 162 14.4.Druge upalne bolesti ženskoga spolnog sustava koje se ne prenose spolnim putem 163 14.4.1. Stafilokokne infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . 163 14.4.2. Streptokokne infekcije. . . . . . . . . . . . . . . 163 14.4.3. Mikoplazma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 14.4.4. Tuberkuloza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 14.4.5. Aktinomikoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 14.4.6. Kandidoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 14.4.7. Malakoplakija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

15. Infekcije i upale posteljice . . . . . . . . . . . . . 167 15.1.Sindrom intraamnionske infekcije . . . . . . . . 167 15.2.Akutna upala plodovih ovoja . . . . . . . . . . . . . 167 15.3.Patološki nalaz na posteljici . . . . . . . . . . . . . . 168 15.4.Subakutni korioamnionitis . . . . . . . . . . . . . . . 173 15.5.Kronični korioamnionitis . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 15.6.Patološki nalazi pri ascendentnoj infekciji određenim mikroorganizmima . . . 174 15.6.1. Beta hemolitički streptokoki skupine B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 15.6.2. Listeria monocytogenes . . . . . . . . . . . . . 174 15.6.3. Fusobacterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 15.6.4. Candida spp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

XIII


17.1.4.2. Candidosis genitalis . . . . . . . . . . . . . . 199

15.7.Vilitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 15.7.1 Akutni vilitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

17.1.5. Alergijske bolesti stidnice. . . . . . . . . . . . 200

15.8.1.1. Listeria monocytogenes . . . . . . . . . 175

17.1.5.1. Kontaktni dermatitisi . . . . . . . . . . . 200

15.7.2. Kronični vilitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

17.1.6. Eritematoskvamozne i papulozne dermatoze stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

15.7.2.1. 15.7.2.2. 15.7.2.3. 15.7.2.4. 15.7.2.5.

Treponema pallidum . . . . . . . . . . . . . 176 Cytomegalovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Virus Herpes simplex . . . . . . . . . . . . 176 Parvovirus B19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Toxoplasma gondii . . . . . . . . . . . . . . . 177

17.1.6.1 Psoriasis inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 17.1.6.2 Lichen ruber planus . . . . . . . . . . . . . . 203

17.1.7. Bulozne dermatoze stidnice . . . . . . . . . 204 17.1.7.1. 17.1.7.2. 17.1.7.3. 17.1.7.4. 17.1.7.5. 17.1.7.6.

Pemphigus vulgaris . . . . . . . . . . . . . . 204 Pemphigus vegetans . . . . . . . . . . . . . 205 Pemphigus paraneoplasticus . . . . . 205 IgA pemfigus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Pemphigoid bullosus . . . . . . . . . . . . . 206 Cikatricijalni (ožiljkasti) pemfigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 17.2.7.7. Linearna IgA dermatoza . . . . . . . . 207

15.7.3. Vilitis nepoznate etiologije. . . . . . . . . . . 177 15.7.4. Kronični intervilozitis . . . . . . . . . . . . . . . . 179

16. Radiološka dijagnostika upalnih

procesa u ženskoj zdjelici . . . . . . . . . . . . . 182 16.1.Metode pregleda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 16.2.Uloga radiologije u karakterizaciji upalnih procesa u ženskoj zdjelici . . . . . . . . . 183 16.3.Diferencijalna dijagnoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

17.1.8. Diskeratoze i parakeratoze stidnice 207 17.1.8.1. Dyskeratosis follicularis (Morbus Darier) . . . . . . . . . . . . . . . . 207 17.1.8.2. Pemphigus chronicus benignus familiaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

17. Promjene stidnice i njihova važnost u

17.1.9. Ulceracije stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . 207

diferencijalnoj dijagnozi . . . . . . . . . . . . . . 192

17.1.9.1. Ulcus vulvae acutum . . . . . . . . . . . . . 207

17.1.Infekcije stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 17.1.1. Virusne bolesti stidnice . . . . . . . . . . . . . . 192

17.1.10. Poremećaji pigmentacije stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

17.1.1.1. Condylomata acuminata. . . . . . . . . 192 17.1.1.2. Molluscum contagiosum . . . . . . . . . 193 17.1.1.3. Herpes genitalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

17.1.10.1. Vitiligo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 17.1.10.2. Acantosis nigricans. . . . . . . . . . . . . 208

17.1.11. Bolesti lojnica i folikula dlaka na koži stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

17.1.2. Bakterijske bolesti stidnice. . . . . . . . . . . 194 17.1.2.1. Bartholinitis – abscessus gl. Bartholini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 17.1.2.2. Folliculitis simplex . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.1.2.3. Furunculus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.1.2.4. Carbunculus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.1.2.5. Erythrasma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 17.1.2.6. Lues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 17.1.2.7. Ulcus molle (chancroid, meki čankir)196 17.1.2.8. Lymphogranuloma venereum (morbus Nicolas-Favre) . . . . . . . . . 197 17.1.2.9. Granuloma inguinale. . . . . . . . . . . . . 197 17.1.2.10. Pyodermia chancriformis. . . . . . . 197 17.1.2.11. Tuberculosis miliaris cutis. . . . . . . 198

17.1.11.1. Acne inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 17.1.11.2. Seborrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

17.1.12. Ne-neoplastične epitelne promjene stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . 209 17.1.12.1. Hyperplasia squamosa . . . . . . . . . 210 17.1.12.2. Lichen sclerosus . . . . . . . . . . . . . . . . 210 17.1.12.3. Druge dermatoze . . . . . . . . . . . . 211

17.1.13. Intraepitelna neoplazija stidnice . . 211 17.1.13.1. Morbus Paget vulvae . . . . . . . . . . . 211 17.1.13.2. Morbus Bowen. . . . . . . . . . . . . . . . . 212 17.1.13.3. Erythroplasia Queyrat . . . . . . . . . . 213

17.1.14. Zloćudni tumori stidnice. . . . . . . . . . 213 17.1.14.1. Carcinoma planocellulare . . . . . . 213 17.1.14.2. Melanom stidnice . . . . . . . . . . . . 214

17.1.3. Parazitarne bolesti stidnice . . . . . . . . . . 198 17.1.3.1. Pediculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 17.1.3.2. Scabies (svrab) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

17.1.15. Psihogene manifestacije na koži stidnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

17.1.4. Dermatomikoze stidnice. . . . . . . . . . . . . 199

17.1.15.1. Pruritus stidnice . . . . . . . . . . . . . . 216

17.1.4.1. Tinea cruris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

KLINIČKI SINDROMI

18. Bakterijska vaginoza . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5.

Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Učestalost BV-a i čimbenici rizika . . . . . . . . Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diferencijalna dijagnoza i komplikacije . . Bakterijska vaginoza i prijevremeni porođaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.6. Metode probira populacije za dijagnostiku bakterijske vaginoze . . . . . . . 18.7. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV

223 223 224 225 226 226 227

19. Deskvamativni upalni vaginitis . . . . . . . . 231 19.1. 19.2. 19.3. 19.4. 19.5. 19.6.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231 231 231 232 232 233


20. Zdjelična upalna bolest . . . . . . . . . . . . . . . 234 20.1. 20.2. 20.3. 20.4. 20.5. 20.6.

Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Etiologija i patogeneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Posljedice PID-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 20.6.1. Akutne komplikacije. . . . . . . . . . . . . . 237 20.6.2. Kronične komplikacije . . . . . . . . . . . . 237 20.7. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 20.8. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

21. Upale i apscesi Bartholinove žlijezde. . . 242 21.1.Anatomija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 21.2.Epidemiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 21.3.Patologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 21.4.Klinička slika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 21.5.Diferencijalna dijagnostika . . . . . . . . . . . . . . . 243 21.6.Liječenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 21.6.1. Wordov kateter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 21.6.2. Aspiracija i skleroterapija alkoholom . 245 21.6.3. Aspiracija i skleroterapija srebrnim nitratom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 21.6.4. CO2-laser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 21.6.5. Marsupijalizacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 21.6.6. Ekscizija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 21.7.Komplikacije liječenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

22. Nekrotizirajući fascitis genitalnog

područja, Gangraena Fournier . . . . . . . . . . 252 22.1. 22.2. 22.3. 22.4. 22.5. 22.6. 22.7. 22.8.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija i etiologija . . . . . . . . . . . . . . Patofiziologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smrtnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

252 253 253 253 254 255 256 257

23. Infekcije mokraćnog sustava u žena . . . 259 23.1. Podjela i definicije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.2. Etiologija i epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . 23.3. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.4. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.5. Antimikrobno liječenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.6. Akutni nekomplicirani cistitis u žena . . . . . 23.7. Komplicirani cistitis u žena . . . . . . . . . . . . . . 23.8. Asimptomatska bakteriurija . . . . . . . . . . . . . 23.9. Rekurentni IMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.10. Antimikrobna profilaksa rekurentnog cistitisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259 260 261 262 264 265 265 266 266 267

24. Uroginekološke infekcije . . . . . . . . . . . . . . 269 24.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 24.2. Klasifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 24.3. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

24.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 24.5. Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 24.6. Defekti dna zdjelice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 24.6.1. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 24.6.2. Liječenje defekata dna zdjelice . . . . 273 24.6.3. Kirurško liječenje prolapsa genitalnih organa . . . . . . . . . . . . . . . . 273 24.7. Neurogeni mjehur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 24.8. Uretralni divertikul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 24.9. Urogenitalna atrofija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

25. Intraamnionska infekcija . . . . . . . . . . . . . . 277 25.1. 25.2. 25.3. 25.4.

Epidemiologija i incidencija . . . . . . . . . . . . . Mehanizmi nastanka infekcije . . . . . . . . . . . Rizični i etiološki čimbenici . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika i dijagnostika intraamnionske infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . 25.5. Kliničko značenje intraamnionske infekcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.6. Liječenje intraamnionske infekcije . . . . . . . 25.7. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

277 278 278 281 288 289 291

26. Puerperalni mastitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 26.1 26.2 26.3. 26.4. 26.5. 26.6. 26.7. 26.8. 26.9.

Definicija i nazivlje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298 Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 Laboratorijska dijagnostika . . . . . . . . . . . . . 302 Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 Komplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 26.9.1. Smanjeno stvaranje mlijeka. . . . . . . 304 26.9.2. Puerperalni (laktacijski) apsces dojke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

27. Puerperalni endometritis . . . . . . . . . . . . . 307 27.1. 27.2. 27.3. 27.4. 27.5. 27.6.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Uzročnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 27.6.1. Ostale dijagnostičke metode i pomagala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 27.7. Diferencijalna dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . 311 27.8. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 27.9. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

28. Bolničke infekcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 28.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 28.1.1. Definicija i važnost. . . . . . . . . . . . . . . . 314 28.1.2. Vrste bolničkih infekcija. . . . . . . . . . . 315 28.1.3. Čimbenici koji su uključeni u bolničke infekcije . . . . . . . . . . . . . . . 315 28.1.3.1. Uzročnici/Mikroorganizmi . . . . . . 315 28.1.3.2. Domaćin/Bolesnik. . . . . . . . . . . . . . 318

XV


28.1.3.3. Okolina 319 28.1.3.4. Antimikrobna rezistencija . . . . . . 320

28.1.4. Izvori i putevi širenja bolničkih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 28.2. Prevencija bolničkih infekcija. . . . . . . . . . . . 321 28.2.1. Eliminacija izvora infekcije . . . . . . . . 321 28.2.1.1. Bolesnik/Osoblje . . . . . . . . . . . . . . . 321 28.2.1.2. Okolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

28.2.2. Prekid prijenosa infekcije . . . . . . . . . 322 28.2.2.1. Preporučeni postupci – standardne mjere . . . . . . . . . . . . . . 322 28.2.2.2. Izolacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 28.2.2.3. Osoba – osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 28.2.2.4. Okolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

28.2.3. Povećanje obrambene sposobnosti bolesnika da se odupre infekciji . . . 328 28.3. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 28.4. Prevencija antimikrobne rezistencije. . . . . 329 28.4.1. Antimikrobna terapija . . . . . . . . . . . . 329 28.4.2. Antimikrobna rezistencija. . . . . . . . . 330 28.4.2.1. MRSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 28.4.2.2. Povjerenstvo za primjenu antibiotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

28.5. Prevencija infekcija osoblja. . . . . . . . . . . . . . 330 28.6. Organizacija kontrole i praćenja . . . . . . . . . 330 28.6.1. Značajne teme koje bi trebao sadržavati Priručnik o kontroli bolničkih infekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 28.7. Uloga mikrobiološkog laboratorija u kontroli bolničkih infekcija . . . . . . . . . . . . . . 331

29. Infekcija kirurškog mjesta . . . . . . . . . . . . . 333 29.1. 29.2. 29.3. 29.4. 29.5.

Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Kliničke manifestacije i dijagnoza. . . . . . . . 336 29.5.1. Puerperalni endometritis . . . . . . . . . 336 29.5.2. Poslijeoperacijska vrućica . . . . . . . . . 337 29.5.2.1. Patofiziologija poslijeoperacijske vrućice . . . . . . 337 29.5.2.2. Diferencijalna dijagnoza prema vremenu pojavljivanja vrućice . . 337 29.5.2.3. Dijagnostički pristup bolesniku s poslijeoperacijskom vrućicom . . 338 29.5.2.4. Liječenje bolesniku s poslijeoperacijskom vrućicom . . 338

29.6. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 29.6.1. Irigacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 29.6.2. Debridman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 29.6.3. Povijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 29.6.4. Oblozi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 29.6.5. Liječenje negativnim tlakom . . . . . . 340 29.6.6. Antibiotici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 29.6.7. Sekundarno zatvaranje rane . . . . . . 340 29.7. Čimbenici rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 29.7.1. Čimbenici rizika u bolesnika . . . . . . 341 29.7.2. Kirurške značajke povezane s razvojem IKM-a . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 29.8. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 29.8.1. Antisepsa kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

XVI

29.8.2. 29.8.3. 29.8.4. 29.8.5.

Barijerne metode . . . . . . . . . . . . . . . . . Kirurško pranje ruku . . . . . . . . . . . . . . Kirurška tehnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antibiotička profilaksa . . . . . . . . . . . .

342 342 342 342

29.8.5.1. Opće preporuke. . . . . . . . . . . . . . . . 342 29.8.5.2. Vrijeme primjene prve doze anibiotika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 29.8.5.3. Trajanje antibiotičke profilakse . 343 29.8.5.4. Probir na alergiju na β-laktamske antibiotike. . . . . . . . . 343 29.8.5.5. Izbor antibiotika u slučaju alergije na β-laktame . . . . . . . . . . . 343 29.8.5.6. Na meticilin rezistentni Staphylococcus aureus . . . . . . . . . . .343 29.8.5.7. Primjena dodatnih antibiotika . . 343 29.8.5.8. Doziranje antibiotika . . . . . . . . . . . 344 29.8.5.9. Specifične preporuke za zahvate u ginekologiji i porodništvu . . . . 344

29.8.6. Dekolonizacija S. aureus-a. . . . . . . . . 29.8.7. Preoperativna infekcija . . . . . . . . . . . 29.8.8. Hiperglikemija i kontrola šećerne bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.8.9. Perioperacijska normotermija . . . . . 29.8.10. Uloga nadzora i kontrole infekcija . 29.8.11. CDC-smjernice za sprječavanje nastanka IKM-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

344 344 345 345 345 345

29.8.11.1. Preoperativne mjere. . . . . . . . . . 345 29.8.11.2. Intraoperativne mjere . . . . . . . . 347 29.8.11.3. Poslijeoperacijsko zbrinjavanje incizije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 29.8.11.4. Nadzor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

30. Bolničke infekcije novorođenčadi. . . . . . 352 30.1. Definicija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 30.2. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 30.2.1. Zdrava novorođenčad . . . . . . . . . . . . . . . 352 30.2.2. Novorođenčad u jedinici intenzivnog liječenja novorođenčadi . . . . . . . . . . . . . 353 30.2.3. Donešena novorođenčad . . . . . . . . . . . . 353 30.2.4. Novorođenčad u JILN-u. . . . . . . . . . . . . . 353 30.3. Čimbenici rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 30.4. Distribucija patogena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 30.4.1. Bakterije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 30.4.1.1. 30.4.1.2. 30.4.1.3. 30.4.1.4.

Gram-pozitivni organizmi . . . . . . 354 Vankomicin-rezistentni enterokok355 Staphylococus aureus . . . . . . . . . . . . 355 Gram-negativni organizmi. . . . . . 355

30.4.2. Gljive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 30.4.3. Virusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 30.4.3.1. 30.4.3.2. 30.4.3.3. 30.4.3.4. 30.4.3.1.

Respiracijski sincicijski virus. . . . . 355 Influenca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Varicella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Rotavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Enterovirusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

30.5. Prevencija bolničke infekcije . . . . . . . . . . . . 356 30.5.1. Higijena ruku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 30.5.2. Preveniranje infekcije krvlju, uzrokovane postavljanjem venskog katetera . . . . . 357 30.5.3. Pupčanik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 30.5.4. Njega kože . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 30.5.5. Infekcije krvlju povezane s venskim kateterom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 30.6. Antibiotici i adjuvantno liječenje . . . . . . . . 357


31. Sepsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 31.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 31.1.1. Domicilna sepsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 31.1.2. Bolnička sepsa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 31.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 31.3. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 31.4. Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 31.5. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Rana novorođenačka sepsa . . . . . . . . . . . 366 32.1. Učestalost i podjela neonatalnih bakterijskih infekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

32.

32.2. Čimbenici rizika rane neonatalne bakterijske infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 32.2.1. Nerazvijeni imunosni sustav kao razlog pojačane osjetljivosti na infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 32.3. Uzročnici i prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 32.4. Dijagnostički kriteriji rane neonatalne infekcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 32.4.1. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 32.4.2. Hematološki pokazatelji infekcije . 372 32.4.3. Biokemijski pokazatelji infekcije i druga laboratorijska obrada . . . . . . 374 32.5. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

SPECIJALNI DIO – Bakterijske infekcije

33. Sifilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 33.1. Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 33.2. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 33.3. Etiopatogeneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 33.3.1. Način prijenosa i kontagioznost . . . 381 33.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 33.4.1. Primarni stadij sifilisa . . . . . . . . . . . . . 382 33.4.2. Sekundarni stadij sifilisa . . . . . . . . . . 382 33.4.3. Latentni stadij sifilisa . . . . . . . . . . . . . 385 33.4.4. Tercijarni stadij sifilisa. . . . . . . . . . . . . 385 33.4.5. Kongenitalni sifilis . . . . . . . . . . . . . . . . 386 33.4.6. Sifilis i infekcija HIV-om . . . . . . . . . . . 387 33.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 33.5.1. Izravne metode dokazivanja T. pallidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 33.5.1.1. Dokazivanje T. pallidum tehnikom mikroskopiranja u tamnom polju. . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 33.5.1.2. Dokazivanje T. pallidum s pomoću izravne fluorescentne metode 388

33.5.2. Neizravne metode . . . . . . . . . . . . . . . . 388 33.5.3.1. Netreponemski testovi . . . . . . . . . 388 33.5.3.2. Treponemski testovi. . . . . . . . . . . . 388

33.5.3. Dijagnostika sifilisa i stadiji bolesti 390 33.6. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 33.6.1. Praćenje učinkovitosti liječenja. . . . 392 33.6.2. Neželjeni učinak liječenja . . . . . . . . . 393

34. Gonoreja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 34.1. 34.2. 34.3. 34.4.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 Etiopatogeneza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 34.4.1. Gonoreja u muškaraca . . . . . . . . . . . . 395 34.4.2. Gonoreja u žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 34.4.3. Gonoreja u trudnoći . . . . . . . . . . . . . . 397 34.4.4. Ophthalmia (neonatorum) gonorrhoica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

34.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 34.6. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 34.6.1. Liječenje nekomplicirane urogenitalne gonoreje. . . . . . . . . . . . 400 34.6.2. Liječenje gonoreje u trudnica i dojilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 34.6.3. Liječenje gonoreje u novorođenčadi i djece. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 34.6.4. Praćenje uspješnosti terapije. . . . . . 401 34.6.5. Liječenje partnera . . . . . . . . . . . . . . . . 401

fekcije β-hemolitičkim 35. In streptokokom skupine B . . . . . . . . . . . . . . 402 35.1. 35.2. 35.3. 35.4. 35.5. 35.6. 35.7.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Profilaksa BHSB-sepse u novorođenčeta . 406 35.7.1. Cjepivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 35.7.32. Iskustva u Republici Hrvatskoj. . . . . 409

36. Genitalne mikoplazme . . . . . . . . . . . . . . . . 413 36.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 36.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 36.2.1. Adhezija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 36.2.2. Izbjegavanje imunosnog odgovora varijacijom antigena . . . . . . . . . . . . . . 415 36.2.3. Unutarstanična lokacija . . . . . . . . . . . 415 36.3. Kliničke manifestacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 36.3.1. Cervicitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 36.3.2. Bakterijska vaginoza . . . . . . . . . . . . . . 415 36.3.3. Zdjelična upalna bolest . . . . . . . . . . . 415 36.3.4. Neplodnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 36.3.5. Trudnoća i babinje. . . . . . . . . . . . . . . . 416 36.4. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 36.5. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

XVII


37. Chlamydia trachomatis serotipa

D do K u žena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 37.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 37.1.1. Epidemiologija perzistentne CT-infekcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 37.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 37.2.1. Patogeneza perzistentne infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 37.3. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 37.3.1. Cervicitis (mukopurulentni cervicitis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 37.3.2. Uretritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 37.3.3. Bartolinitis (abscessus glandulae Bartholini) . . . . . . . . . . . . . . 424 37.3.4. Endometritis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

37.3.5. Salpingitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 37.3.6. Perihepatitis (syndroma Fitz-Hugh-Curtis) . . . . . . . 425 37.3.7. Proktitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 37.3.8. Reaktivni artritis (syndroma Reiter). 425 37.4. Klamidija trahomatis i trudnoća . . . . . . . . . 426 37.5. Ostale rijetke infekcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 37.6. Komplikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 37.7. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 37.7.1. Laboratorijska dijagnostika . . . . . . . 427 37.8. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 37.8.1. Liječenje perzistentne infekcije. . . . 429 37.9. Praćenje i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 37.10.Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 37.11.Probir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430

SPECIJALNI DIO – Gljivične infekcije

38. Vulvovaginalna mikoza . . . . . . . . . . . . . . . 437 38.1. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 38.2. Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 38.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 38.2.1. Hipoteza o podrijetlu infekcije iz rektuma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 38.2.2. Hipoteza o podrijetlu infekcije od spolnog partnera. . . . . . . . . . . . . . 438 38.2.3. Patogeneza kolonizacije . . . . . . . . . . 438 38.2.4. Imunosni odgovor. . . . . . . . . . . . . . . . 439 38.3. Pedisponirajući čimbenici . . . . . . . . . . . . . . . 439 38.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 38.5. Klasifikacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 38.6. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 38.7. Diferencijalna dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . 444 38.8. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 38.8.1. Liječenje nekompliciranog oblika . 445 38.8.2. Liječenje kompliciranog oblika. . . . 445 38.8.3. Liječenje kompliciranog oblika u trudnoći. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 38.8.5. Liječenje kompliciranoga – rekurentnog oblika . . . . . . . . . . . . . . . 446 38.8.5. Liječenje non-albicans VVC-a . . . . . . 446 38.9. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

39. Gljivične infekcije u novorođenčadi . . . . 450 39.1. Biologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.2. Podložnost novorođenčadi gljivičnoj infekciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.3. Obrana ljudskog organizma od gljiva . . . . 39.4. Kolonizacija gljivama i putevi prijenosa infekcije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.5. Gljivične infekcije kože i sluznica novorođenčadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.6. Gljivične infekcije pluća novorođenčadi. . 39.7. Gljivične infekcije mokraćnog sustava . . . 39.8. Epidemiologija gljivične sepse novorođenčadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.9. Uzročnici gljivične sepse . . . . . . . . . . . . . . . . 39.10. Čimbenici rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.11. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.12. Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.13. Smrtnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.14. Posljedice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.15. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.16. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

450 451 451 452 452 452 453 453 454 454 455 455 455 456 456 456

SPECIJALNI DIO – Virusne infekcije

40. Infekcija humanim papilomavirusima . . 461 40.1. 40.2. 40.3. 40.4. 40.5

XVIII

Biologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čimbenici rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Načini prijenosa HPV-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utjecaj HPV-infekcije na razvoj prezloćudnih i zloćudnih promjena materničnoga vrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

462 462 464 464

40.6. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 40.7. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 40.8. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 40.8.1. Liječenje kod kuće . . . . . . . . . . . . . . . . 469 40.8.2. Liječenje u medicinskoj ustanovi . . 469 40.9. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 40.9.1. Cjepivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472

464

4.9.1.1. Sastav cjepiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472


4.9.1.2. 4.9.1.3. 4.9.1.4. 4.9.1.5. 4.9.1.6.

Doziranje i način primjene. . . . . . 473 Učinkovitost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Trajanje zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Sigurnost i nepoželjni učinci . . . . 473 Temeljne preporuke za primjenu cjepiva . . . . . . . . . . . . . . . 474

44.2.

Onkološki potencijal humanih

41. papilomavirusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 41.1. Karcinom materničnoga vrata . . . . . . . . . . . 479 41.1.1. Etiopatogeneza karcinoma materničnoga vrata. . . . . . . . . . . . . . . 480 41.1.2. Karcinogeneza materničnoga vrata 481 41.1.3. Čimbenici rizika za HPV-infekciju . . 481 41.2. Karcinom stidnice i rodnice. . . . . . . . . . . . . . 483

42. Infekcije virusima herpesa simpleksa . . 486 Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 42.5.1. HSV-cervicitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 42.6. Komplikacije genitalnog herpesa . . . . . . . . 491 42.6.1. Komplikacije SŽS-a . . . . . . . . . . . . . . . 491 42.6.2. Ekstragenitalne lezije . . . . . . . . . . . . . 491 42.6.3. Diseminirana infekcija . . . . . . . . . . . . 491 42.6.4. Superinfekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 42.6.15. Genitalni herpes u imunokompromitiranih bolesnika. 492 42.6.5. HSV u bolesnika s HIV-infekcijom. . 492 42.7. Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 42.8. Diferencijalna dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . 493 42.9. Genitalni herpes u trudnoći . . . . . . . . . . . . . 493 42.10. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 42.10.1. Aciklovir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 42.10.2. Valaciklovir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 42.10.3. Famciklovir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 42.10.4. Supresivno liječenje . . . . . . . . . . . . . . 497 42.11.Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

44.3.

44.4.

42.1. 42.2. 42.3. 42.4. 42.5.

43. Konatalna rubeola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 43.1. 43.2. 43.3. 43.4. 43.5. 43.6. 43.7. 43.8.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patofiziologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

501 501 501 502 502 503 504 505

44. Virusni hepatitisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 44.1. Hepatitis A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 44.1.1. Građa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 44.1.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 44.1.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

44.5.

44.1.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 44.1.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 44.1.6. Liječenje i prevencija . . . . . . . . . . . . . 510 Hepatitis E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 44.2.1. Građa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 44.2.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 44.2.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 44.2.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 44.2.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 44.2.6. Liječenje i prevencija . . . . . . . . . . . . . 512 Hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 44.3.1. Građa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 44.3.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 44.3.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 44.3.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 44.3.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 44.3.6. Liječenje i prevencija . . . . . . . . . . . . . 516 Hepatitis D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 44.4.1. Građa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 44.4.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 44.4.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 44.4.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 44.4.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 44.4.6. Liječenje i prevencija . . . . . . . . . . . . . 519 Hepatitis C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 44.5.1. Građa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 44.5.2. Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 44.5.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 44.5.4. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 44.5.5. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 44.5.6. Liječenje i prevencija . . . . . . . . . . . . . 521

Zaraza virusom humane

45. imunodeficijencije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 45.1. 45.2. 45.3. 45.4. 45.5.

Uzročnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 Putevi prijenosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 Rasprostranjenost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Imunopatogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527 Klinički tijek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 45.5.1. Akutna HIV-infekcija . . . . . . . . . . . . . . 529 45.5.2. Asimptomatska HIV-infekcija. . . . . . 530 45.5.3. Rana simptomatska HIV-infekcija. . 530 45.5.4. Uznapredovala simptomatska HIV-infekcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 45.5.5. Kasna simptomatska HIV-infekcija. 533 45.5.6. Postupak u novootkrivene zaraze . 533 45.5.7. Tijek zaraze i spol . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 45.6. Liječenje žena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 45.6.1. Početno liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 45.6.2. Ishod liječenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 45.6.3. Komplikacije liječenja. . . . . . . . . . . . . 537 45.6.4. Praćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 45.6.5. Izbor lijekova u slučaju virološkog neuspjeha liječenja . . . . . . . . . . . . . . . 539 45.7. Liječenje trudnica i sprječavanje prjelaska zaraze HIV-om na dijete. . . . . . . . 539 45.7.1. Načela skrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 45.8.1. Antiretroviralno liječenje u trudnoći540

XIX


45.9. Praćenje tijekom trudnoće . . . . . . . . . . . . . . 543 45.9.1. Različiti scenariji skrbi za sprječavanje prijelaza infekcije HIV-om s majke na dijete . . . . . . . . . 543 45.9.1.1. Liječenje u tijeku porođaja. . . . . . 543 45.9.1.2. Žene koje su primile antiretroviralne lijekove prije porođaja i imaju optimalnu virusnu supresiju u vrijeme porođaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 45.9.1.3. Žene koje su primile HAART prije porođaja ali imaju suboptimalnu virološku supresiju u vrijeme porođaja. . . . 543 45.9.1.4. Antiretrovirusno liječenje tijekom i nakon porođaja u žena koje nisu primale antiretrovirusnu terapiju. . . . . . . . 543 45.9.1.5. Prijenos virusa i način porođaja . 543 45.9.1.6. Zbrinjavanje novorođenčeta. . . . 544 45.9.1.7. Dojenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

45.10. Genitalne infekcije i druge bolesti . . . . . . . 545 45.10.1. Bakterijska vaginoza . . . . . . . . . . . . . . . 545

45.10.2. Vulvovaginalna kandidoza . . . . . . . . . 546 45.10.3. Genitalni herpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 45.10.4. Zdjelična upalna bolest . . . . . . . . . . . . 547 45.10.5. Sifilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 45.10.6. Infekcija humanim papilomavirusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 45.11. Postmenopauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 45.12. Depresija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 45.13. Reproduktivno zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 45.13.1. Kontracepcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 45.13.1.1. Oralna kontracepcija . . . . . . . . . 552 45.13.1.2. Drugi oblici kontracepcije . . . . 552

45.13.2. Parovi različita serostatusa na HIV. . 553 45.14. HIV-infekcija u zdravstvenim ustanovama 554

46. Molluscum contagiosum . . . . . . . . . . . . . . . 558 46.1. 46.2. 46.3. 46.4. 46.5. 46.6.

Biologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patogeneza, patologija i imunologija . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liječenje i prevencija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

558 558 558 559 560 560

SPECIJALNI DIO – Infekcije uzrokovane protozoima

47. Toxoplasma gondii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 47.1. Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 47.2. Biologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 47.3. Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 47.3.1. Oralni prijenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 47.3.2. Transplacentarni (konatalni) prijenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 47.4. Patogeneza i patologija . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 47.5. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 47.5.1. Toksoplazmoza u trudnoći . . . . . . . . 569 47.5.2. Konatalna toksoplazmoza. . . . . . . . . 569 47.5.3. Očna toksoplazmoza . . . . . . . . . . . . . 570 47.5.4. Toksoplazmoza u imunodeficijente osobe . . . . . . . . . . 571 47.5.5. Stečena toksoplazmoza u imunokompetentne osobe . . . . . . . 572 47.6. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 47.6.1. Posredna serološka dijagnostika toksoplazmoze . . . . . . 573 47.6.2. Dijagnostika infekcije parazitom T. gondii u trudnoći . . . . . . . . . . . . . . . 574 47.6.3. Dijagnostika konatalne infekcije u fetusa i novorođenčeta . . . . . . . . . 574 47.6.4. Dijagnostika očne toksoplazmoze. 575 47.6.5. Dijagnostika toksoplazmoze u imunodeficijentne osobe . . . . . . . . . 575

XX

47.6.6. Postupnik dijagnostike toksoplazmoze u imunokompetentne osobe . . . . . . . 575 47.7. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 47.7.1. Liječenje akutne stečene toksoplazmoze trudnica . . . . . . . . . . 576 47.7.2. Liječenje konatalne toksoplazmoze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 47.7.3. Liječenje očne toksoplazmoze . . . . 577 47.7.4 . Liječenje toksoplazmoze imunodeficijentnog bolesnika . . . . 577 47.7.5 . Liječenje toksoplazmoze u imunokompetentnog bolesnika . . 578 47.8. Prevencija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

48. Trichomonas vaginalis. . . . . . . . . . . . . . . . . 581 48.1. 48.2. 48.3. 48.4. 48.5. 48.6. 48.7. 48.8. 48.9.

Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rizični čimbenici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikrobiologija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patogeneza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trihomonijaza u trudnoći . . . . . . . . . . . . . . . Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cjepivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

581 581 581 582 582 584 585 585 586


SPECIJALNI DIO – Infekcije uzrokovane artropodima

49. Scabies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 49.1. 49.2. 49.3. 49.4. 49.5. 49.6.

Morfologija parazita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Životni ciklus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Epidemiologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imunologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.7. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.8. Norveški svrab (Scabies crustosa) . . . . . . . .

591 591 592 592 592 593 594 595

50. Pediculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 50.1. Povijest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 50.2. Pediculosis pubis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 50.2.1. Epidemiologija spolne pedikuloze 597 50.2.2. Biologija uzročnika . . . . . . . . . . . . . . . 597 50.2.3. Klinička slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 50.2.4. Dijagnostika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 50.2.5. Diferencijalna dijagnoza . . . . . . . . . . 597 50.2.6. Liječenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598 50.2.6.1. Posebne okolnosti . . . . . . . . . . . . . 598

50.2.7. Praćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Međunarodna klasifikacija bolesti – MKB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .603 Kazalo pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .617

XXI

Profile for Marko Habuš

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji  

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji  

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji

Advertisement