Byggeri arkitetktur nr74

Page 10

Den nye tilbygning hviler diskret på toppen af „fabrikken“

Fremtidens læringsmiljøer på toppen af Christianshavn og eksisterende, siger arkitekt MAA og partner i Rønnow Arkitekter, Mette Prip Bonné.

Først var det et krudthus. Derefter en tobaksfabrik. Og siden et gymnasium. En af Christianshavns markante bygninger fortæller en historie, der giver et indblik i dens samtid gennem de sidste 150 år med industrialisering, anden verdenskrig, og nu, fremtidens undervisningsfaciliteter.

Dialogens kunst

Et byggeprojekt midt i et af Københavns tæt bebyggede områder med beboelse, erhverv, institutioner og Christiania som nærmeste naboer, stiller store krav til dialog og samarbejde mellem alle aktører. Rønnow Arkitekter er specialiseret i bevaring og udvikling af den byggede kulturarv og forestod opgaven med succes, baseret på mange års erfaring med komplekse byggerier i en bymæssig, historisk kontekst.

Tekst af Elias Inceer, Fotos, Kirstine Mengel / Modulex/ Rønnow Arkitekter

Den bevaringsværdige bygning, som E. Nobel kort efter opførelsen lagde navn til, havde brug for en omfattende renovering og fornyelse, for at kunne rumme de nutidige behov for elever og lærere på Christianshavns Gymnasium. Med principperne om respekt for fortidens arkitektur, inspiration i det bestående og grundtanken om fornyelse gennem fremhævelse af det eksisterende, blev Rønnow Arkitekter valgt som totalrådgiver på projektet. – I vores arbejde har vi taget udgangspunkt i at nytænke de eksisterende rammer, så de kan rumme nutidens krav til moderne læringsmiljøer. Når vi

10

Tagterrassen med udsigt mod Vor Frelsers Kirke

skaber noget nyt er det vigtigt for os, at det vi efterlader, afspejler den tid vi befinder os i og samtidig viser respekt og indgår i en harmonisk dialog med omgivelserne. På Christianhavns Gymnasium har vi lagt vægt på at skabe en symbiose mellem nyt

– Den første udfordring i projektet var, at gymnasiet havde en meget høj udnyttelsesgrad af samtlige m2. Der var med andre ord ikke plads til at bygge om, og der var ingen ledige friarealer på grunden – så der måtte tænkes alternativt. Gymnasiet skulle desuden kunne opretholde drift og trivsel gennem hele byggeperioden. Analyser og vurderinger bragte potentialerne frem og pegede på en yderst spændende og udfordrende løsning. En løsning der involverede et nyt byggeri Byggeri + Arkitektur #74 / 2016