Potentiale december 2018

Page 28

28

Annonce

POTENTIALE

Stål vinder frem og hædres med pris Anvendelsen af stål som bærende byggemateriale bliver sandsynligvis kun mere udbredt i årene fremover, da det bl.a. har unikke miljø- og konstruktionsmæssige fordele. Senest er Dansk Stålpris 2018 gået til byggeriet af kulturcentret BLOX, som CSK Stålindustri har været en markant aktør på.

N

Tekst af Rune H. Jensen. Foto af Tom Jersøe

år Dansk Stålinstitut hvert andet år uddeler Dansk Stålpris skyldes det ambitionen om at fremme kreativ og enestående brug af stål i arkitektur, byggeri og infrastruktur. I år hædrer man stålkonstruktionen og samarbejdet bag byggeriet af BLOX, hvor CSK Stålindustri har været en af de bærende kræfter: – Vi mener, at stål både er nutidens og fremtidens byggemateriale i kraft af sine egenskaber. Derfor er vi naturligvis stolte over tilliden til, at vi har kunnet løse en så krævende opgave i hjertet af København. Men vi har også meget erfarne folk til at planlægge og udføre sådan et projekt, siger Steen K. Bojesen, projektdirektør hos CSK Stålindustri.

Pris for enestående design i stål

Hos Dansk Stålinstitut lægger man vægt på enestående design i stål, der fremhæver fordelene ved brugen af stålkonstruktioner i byggeriet, produktionen, for økonomien og for arkitekturen. Det er tredje gang, prisen uddeles, og denne gang har BLOX med sin kompleksitet og 4.500

tons tunge stålkonstruktion altså opfyldt betingelserne for at vinde Dansk Stålpris: – Byggeriet har stillet meget store krav til både konstruktioner og koordinering parterne imellem. Med valget af BLOX er såvel kreativ og enestående arkitektonisk brug af stål som forbilledligt samarbejde mellem arkitekt, entreprenør og stålleverandør til stede. Det er netop, hvad Dansk Stålpris er indstiftet for at hædre og tilskynde, udtaler Jørn Nielsen, sekretariatschef i Dansk Stålinstitut om valget af BLOX.

Grønt og genanvendeligt

Hos CSK Stålindustri fremhæver man stålets mange fordele i både miljø- og konstruktionsmæssig henseende. Stål aflejrer ikke mængder af forurenende restaffald til naturen, og det kan samtidig genanvendes effektivt efter et byggeris levetid. Og det kan ikke blot recirkuleres og indgå i en ny cyklus, men også up-cycles – dvs. forædles til nyt og endnu bedre stål. – Vi plejer at sige, at alt kan lade sig gøre. Stål har også en høj grad af fleksibilitet og giver rige muligheder for at samle delelementer til en ny helhed på en ny måde. Det er let i forhold til brudstyrke og giver samtidig frihed til


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.