B+A #109 2021

Page 84

”Smykkeskrinet” er forvandlet til en moderne retsbygning Med respekt for historien har Hack Kampmanns nationalromantiske bygning gennemgået en omfattende restaurering, så den i dag kan fungere som en moderne retsbygning. H+ARKITEKTER og Rønnow Arkitekter har stået for restaureringen. Tekst af Anne-Sophie Rømer Thostrup. Fotos af Naja K. Jensen

De store lysekroner i de tidligere læsesale ”bæres” af figurative edderkopper. Der er mønstre af muslingeskaller i entreen og ugler på facaderne. Detaljerigdommen er stor i Hack Kampmanns nationalromantiske bygning fra 1902, som ligger på Vester Allé i Aarhus. Men hvordan transformerer man en gennemfredet bygning, som tidligere har huset statsbibliotek og erhvervsarkiv til en retsbygning fuld af moderne installationer og funktioner? Den opgave har et stort team af arkitekter, restaureringsspecialister, ingeniører, konservatorer og entreprenører arbejdet på i flere år, og nu står bygningen endelig færdig, så Retten i Aarhus kan flytte ind. – Udfordringen har været at forene de mange krav til en moderne retsbygning, men stadig værne om bygningens mange fredningsværdier, siger arkitekt

84

Jesper Wegener fra H+ARKITEKTER, som har været totalrådgiver på projektet. Selv møbler og inventar i bygningen er fredet, og derfor har der været mange hensyn at tage i restaureringsprocessen. Slots- og Kulturstyrelsen har været tæt knyttet til projektet, og hele tre gange måtte dele af restaureringen for det særlige bygningstilsyn. Bygningen har i nyere tid fået navnet ”Smykkeskrinet”. Dels pga. de mange arkitektoniske detaljer og den gennemførte udsmykning, og dels fordi bygningen har huset litterære og forskningsmæssige ”skatte” som statsbibliotek og erhvervsarkiv. De mange udsmykninger har Kampmann lavet i samarbejde med billedkunstneren Karl Hansen Reistrup.

– Hack Kampmanns bygning er en markant repræsentant for nationalromantikken, som er kendetegnet ved de mange udsmykninger. Der er ugler på facaderne og lysekronerne er udsmykket med guldsmede. Det er en stor kontrast til vores moderne minimalisme, siger sagsarkitekt Mette Skovbjerg fra Rønnow Arkitekter, som har haft ansvaret for den restaureringsfaglige del af projektet. Det er H+ARKITEKTER, som har haft det overordnede ansvar for projektet som totalrådgiver, mens ingeniørfirmaet Tækker har stået for de tekniske løsninger.

EN TRAPPE MED MANGE OVERVEJELSER

En af de helt store udfordringer har været at skabe to nye hovedtrapper, som skal fungere som flugtvejstrapper ved brand. Det viste sig at blive en større opgave for teamet. > Byggeri + Arkitektur # 109