Page 1

Tuomo Heikkilä 11.1.2014/TH

Armolahjaseminaari Tämä on lyhyt kuvaus SLK:n armolahjaseminaarista. Armolahjaseminaari on osa Seurakunnan luontainen kehitys-ohjelmaa. SLK on alun perin helluntailaispohjainen, ja se kuitenkin pyrkii tunnustuksista vapaaksi raamatulliseksi ohjelmaksi, joka on sovellettavissa erilaisiin seurakuntiin. SLK-ohjelman kehittäjä on saksalainen Christian A. Schwarz, joka on perustanut SLK-instituutin kehittämään ja ”markkinoimaan” tätä ohjelmaa. Ohjelma perustuu laajaan tilastotieteelliseen materiaaliin ja tieteellisiin menetelmiin, nostaen kriittiset tekijät Raamatun opetuksista. Suomessa SLK on ollut aluksi Suomen vapaan kristillisyyden neuvoston hallinnassa, mutta on vuoden 2013 alusta eriytynyt SLK Suomi ry:ksi, osittain mahdollistaakseen Suomen ev.lut. kirkon liittymisen ohjelmaan. SLK-Suomi ry:n hallituksessa on kaksi ev.lut. kirkon työntekijää. SLKSuomesta löytyy lisätietoa linkistä: http://www.slksuomi.fi/ SLK-ohjelma kattaa seurakunnan eri osa-alueet ja antaa johtajille välineitä analysointiin ja toimintatapojen kehittämiseen seurakunnan omista lähtökohdista käsin. SLK ei tyrkytä muualla toimivia malleja vaan haastaa paikalliseen soveltamiseen. SLK-ohjelman lähtökohta on seurakuntatutkimus, joka on SLK:n hallinnassa ja on maksullinen ja kartoittaa seurakunnan nykytilaa tutkittuihin menestyskriteereihin verrattuna. Tämä on SLK:n varsinainen ”tuote” jolla se oheistuotemyynnin lisäksi rahoittaa toimintaansa. Suomessa SLKseurakuntatestin on tehnyt helluntaiseurakuntien lisäksi pieni joukko luterilaisia seurakuntia ja järjestöjä, mm. KRS:n ja Kansanlähetyksen alaosastoja ja muutama kirkon paikallisseurakunta. Nyt pidettävä armolahjaseminaari perustuu 1:1:een SLK-sarjan kirjaan Lahjojen 3 väriä. (Kirjaa on myynnissä seminaarissa 20 € hintaan. Lisäksi myynnissä on Hämäläisen kirja Armolahjat arjessa.) Armolahjaseminaari tässä muodossa on Kansanlähetyksen sisällä otettu käyttöön vuonna 2012 ja se on pidetty liiton johtoryhmälle, piirijohtajille ja tähän mennessä kolmelle piirille. Vuoden 2014 aikana seminaareja tullaan pitämään useassa KL:n piirissä eri puolilla Suomea. Kansanlähetys ei ole vielä liittynyt SLK:hon, mutta asiaa harkitaan. Kansanlähetys pitää omat testituloksensa luottamuksellisina. Armolahjaseminaarin agendassa on seuraavat otsikot:        

SLK:sta lyhyesti Kolminaisuus monessa Lahjat ja kolminaisuus – kolme väriä Henkilökohtainen muutoskompassi Hengelliset lahjat, mitä niistä tulisi tietää? Henkilökohtainen lahjatesti Lahjaprofiilisi Armolahjojen merkitys


Armolahjatesti kattaa 30 nimettyä lahjaa siinä merkityksessä, minkä ohjelma kullekin lahjalle antaa. Siten ohjelma pyrkii ”harmonisoimaan” testin suorittaneiden käsitykset näistä nimetyistä lahjoista. Kukin lahja esitellään raamatullisin esimerkein, annetaan kriittisiä näkökulmia lahjan ”oikein”- ja ”väärin” –käyttöön sekä lahjan soveltamiseen seurakuntaviitekehyksessä. On syytä korostaa sitä, että tämä ohjelma liittää kaikki lahjat seurakuntaelämään, ja osoittaa niiden käytön irrallaan seurakuntaelämästä Raamatun opetuksen vastaiseksi, korostaen arvioinnin (arvostelun) välttämättömyyttä sekä johtajien vastuuta tässä. Armolahjatestin ohjelma on tiivis ja intensiivinen, ja haastaa osallistujan omaan arviointiin ja samalla avautumaan omalle seurakuntakollegiolleen. Ohjelmassa on kaksi henkilökohtaista testiä, aluksi pienimuotoinen ”muutoskompassi”, jossa kymmenellä kysymyksellä sukelletaan testin maailmaan. Varsinainen armolahjatesti on kattava ja vaatii tekijältään aikaa 20 min – 1 tunti, riippuen henkilön tottumuksesta vastata laajaan, itseä koskevaan kysymyssarjaan, 180 kysymystä. Lisäksi jokainen henkilö saa kahdelta hänet tuntevalta ns. ulkopuolisen arvioinnin, jossa kummassakin on 30 kysymystä. Osallistujan on siis syytä varata aikaa myös kahden kollegan palvelemiseen tässä asiassa. On hyvä ehkä sopia jo etukäteen kenet kaksi pyytää antamaan arvion itsestään. Saadut vastaukset viedään tietokoneohjelmaan, joka suorittaa pisteytyksen, skaalauksen, summauksen ja kunkin armolahjan voimakkuusindeksin laskemisen. Saadut tulokset luovutetaan henkilökohtaiseen käyttöön. Lisäksi ohjelma mahdollistaa työryhmien ja seurakunnan kokonaislahjakartan tulostamisen, josta voidaan sopia tapauskohtaisesti. Kyseinen tietokoneohjelma on allekirjoittaneen kehittämä eikä se ole kenenkään muun käytössä. Laskenta perustuu täysin SLK-ohjelman matemaattisiin kaavoihin. Nämä tulokset luvataan pitää luottamuksellisina eikä niitä anneta eteenpäin millekään järjestölle, ei SLK-Suomi ry:lle, eikä Kansanlähetykselle. Tiedossa ei ole, että kukaan muu olisi tehnyt vastaavaa analyysiohjelmaa tälle testille, ainakaan vielä. Seurakunta voi siten itse ratkaista yhteisen analyysin tekemisen ja tulostensa jakamisen omien jäsentensä kesken. Tästä voidaan sopia allekirjoittaneen kanssa. Testissä käsiteltävät 30 lahjaa ovat seuraavat: (Tämä on todellinen esimerkki henkilölle tehdystä testistä.) Ilmeiset lahjat 119 119 118 116 114 114 107 105 104 103 102 101

Lahjan nimi Organisointi Henkien erottaminen Johtajuus Viisaus Opettaminen Tieto Apostolius Palveleminen Paimenuus Käden taidot Usko Sielunhoito

Vihreä Sininen Punainen Vihreä Punainen Vihreä Punainen Punainen Punainen Vihreä Sininen Punainen

3 2 4 1 5

Piilevät lahjat 118 114 113 112 111 110 108 103 103 102 101 98

Lahjan nimi Johtajuus Henkien erottaminen Viisaus Organisointi Opettaminen Tieto Tulkitseminen Paimenuus Profetoiminen Sielunhoito Palveleminen Antaminen

Punainen Sininen Vihreä Vihreä Punainen Vihreä Sininen Punainen Sininen Punainen Punainen Vihreä


101 99 98 96 95 93 93 93 92 91 90 89 89 89 88 84 80 75

Tulkitseminen Antaminen Vapauttaminen Lähetystyö Auttaminen Kielillä puhuminen Vapaaehtoinen köyhyys Profetoiminen Musiikki Kärsiminen Vieraanvaraisuus Evankeliointi Parantaminen Luova ilmaisu Ihmeet Rukoileminen Laupeus Naimattomuus

Sininen Vihreä Sininen Punainen Punainen Sininen Vihreä Sininen Vihreä Sininen Vihreä Punainen Sininen Vihreä Sininen Sininen Vihreä Punainen

98 97 96 95 94 93 93 91 91 91 91 90 90 89 88 87 82 78

Apostolius Kielillä puhuminen Vapauttaminen Musiikki Lähetystyö Usko Luova ilmaisu Evankeliointi Parantaminen Auttaminen Ihmeet Käden taidot Kärsiminen Vapaaehtoinen köyhyys Laupeus Vieraanvaraisuus Rukoileminen Naimattomuus

Punainen Sininen Sininen Vihreä Punainen Sininen Vihreä Punainen Sininen Punainen Sininen Vihreä Sininen Vihreä Vihreä Vihreä Sininen Punainen

Seuraavassa esimerkki isohkon ryhmän kokonaisprofiilista:

Lopuksi kommentteja tähän testiin osallistuneilta: ”Tämä testi avasi silmäni näkemään omat mahdollisuuteni realistisella tavalla. Nyt minun ei tarvitse yrittää sellaista, mihin minulla ei ole lahjoja.” ”Nyt minulla on mahdollisuus perustaa toimivia työryhmiä kohteen tarpeiden mukaan, kun voin koota yhteen oleelliset resurssit kattavasti.” ”Lopultakin joku sanoo selkeästi ja uskottavasti, mistä Raamatun opettamissa armolahjoissa on kyse, mistä niissä ei ole kyse. Nyt katosi mystiikka armolahjoista. Kiitos!”


”Tämä on hyvä ja toimivalta tuntuva kuvaus, joka liittää niiden käytön turvallisesti seurakuntaan, antaen silti mahdollisuuden muihinkin käsityksiin. Positiivista on kriittinen ote arvioitaessa näitä asioita. Hyvä kokonaisuus.” Armolahjaseminaarin vetäjänä toimii ins. Tuomo Heikkilä. Parhain terveisin Tuomo Heikkilä Liittohallituksen pj. Suomen Ev.lut Kansanlähetys

Armolahjatestin%20esittely  

http://pohjois-pohjanmaa.sekl.fi/sites/default/files/Armolahjatestin%20esittely.doc