Page 1

SJE

KK

E K L A E F I F R E F PR

ISE

40

÷ FILTERMALT

35

34

500 g

Førpris: 58,90

%

KOKEMALT

35

34

500 g

Førpris: 58,90

HELE BØNNER

35

94

500 g

Førpris: 59,90

Maks 10 poser assortert pr. kunde

Tilbudet gjelder kun mandag-onsdag denne uken så langt beholdningen rekker. V I VKI JKØ JRØERRE ERG ENGENLEA LVAE VTER TORMOSMØSPØRPI SREI SRE R

N!


Tilbudnee gjelder tom. lørdag denne uken.

r e f r s a l ø M p y v d a l a t l nd A

40%

÷

TILBUDSPRIS

28

14 400 g pk

Førpris: 46,90

TILBUDSPRIS

TILBUDSPRIS

65

16

40 pr. kg

Førpris: 109,-

74 240 g pk

Førpris: 27,90

40%

Lettsaltet uer

÷

UDSPRIS TILB

59

Sportsbrød

TILBUDSPRIS

19

74 pr. stk

40%

÷

40

pr. kg

Hverdagsbrød

Førpris: 32,90

TILBUDSPRIS

23

94 pr. stk

Førpris: 39,90

V I K J Ø R E R E G N E L AV E T R O M S Ø P R I S E R


Grillet kylling Fersk

40%

÷

TILBUDSPRIS

34

74 pr. stk

Førpris: 57,90

Ytrefilet i skiver Edelgris, 270 g

TILBUDSPRIS

39

90 pr. pk

Førpris: 52,90

Røkte knoker

Salte svineknoker

TILBUDSPRIS

39

90 pr. kg

Førpris: 54,90

V I K J Ø R E R E G N E L AV E T R O M S Ø P R I S E R

TILBUDSPRIS

39

90 pr. kg

Førpris: 49,90


m e o k r e s r l ler o N 400 g kurv

40%

÷

DSPRIS U B L I T

5

99 pr hg

nypoteter Norsk1,5ekg’s nett DS TILBU PRIS

19

90

Omo Ultra Hvit 1,17 kg

pr nett

Omo Color 1,17 kg

TILBUDSPRIS

29

TILBUDSPRIS

29

90

90

pr. stk

Førpris: 54,90

pr. stk

Førpris: 54,90

ØR ER GN AV OM SØ PR ER IKK ØR ERREEGEGEN GN AEVEVEETTRTRTR OM M SØØPPR PR ERR VVIVIVIK JK ER EN OR SSØ IR JØJØJR ER E EELLALALV OM ISSIIESESR

Spar uke32  

Tilbud Spar Eurospar uke 32

Spar uke32  

Tilbud Spar Eurospar uke 32