Folkebladets sommermagasin 2022

Page 1

SOMMER

MAGASINET

UTGITT AV FOLKEBLADET MAI 2022


OPPTUR: Fjellheimen på Senja leverer uansett – pandemi eller ikke. Her fra Skinnkollen på Senja, med Stønnesbotn i bakgrunnen, i fjor sommer. On the way up: Fjellheimen on Senja delivers either way - pandemic or not. Here from Skinnkollen on Senja, with Stønnesbotn in the background, last summer. PHOTO: STEINULF HENRIKSEN

Klar for den store oppturen KOMMENTAR STEINULF HENRIKSEN steinulf.henriksen@folkebladet.no

Følelsen av å leve et normalt liv igjen har vendt tilbake. Også for reiselivsnæringa. Sommeren 2022 blir en lenge etterlengtet opptur! Folkebladet er igjen «på gata» med Sommermagasinet. For to år siden, i mai 2020, skrev jeg på denne plass at dette var det viktigste Sommermagasinet vi noen sinne har gitt ut. Det var to måneder etter at pandemien var brutt ut. Reiselivsnæringa i regionen kunne da se tilbake på noen drømmeår. Det var «Lofoten-tilstander» om sommeren — og vinterturismen med kvalsafari og eksepsjonelt nordlys på himmelen hadde tatt skikkelig av. Turismen blomstret, og pengene begynte å trille inn for alvor. Etter mange år med oppbygging, investeringer og gjeld begynte en lang rekke aktører å se lys i tunnelen. Men så ble det brått mørkt.

Plutselig lå hele næringa med til å realisere gamle planer, pusse brukket rygg. Pandemien førte til opp, utvide tilbudet, planere og avbestillinger og nærmest null ak- fikse på reiselivsanleggene i hele tivitet sommeren 2020 og den på- regionen. Signalene er at det befølgende vinter. Sammen med gynner å løsne for fullt, og denne utelivsbransjen ble reiselivsnærin- sommeren er aktørene i næringa ga koronapandemiens store taper. klar til å ta i mot turister fra hele Omsetninga i reiselivsnæringa kloden, inkludert eget land. Derfor er det med atsom samlet sett i skillig større glede, og Norge var på 120 De store ikke fullt så mye følelsen milliarder kroner — plikt og samfunnsan50 av dem fra utenopplevelsene av l a n d s k e svar, at vi gir ut årets er nærmere magasin. De to foregåenturister — falt som en stein. de har vært viktige for å enn du tror Fjoråret ble litt spille på lag og hjelpe til i bedre, og Sommerei næring som trengte all magasinet 2021 handlet i stor grad støtte den kunne få. Nå er tiden om at vi nå skulle tilbake, og at vi inne for å se framover, og videreskulle feriere mer i eget land. Men utvikle. at pandemien skulle holde oss på Og det er mange lyspunkter der pinebenken helt til inngangen av ute. Vi ser at spesielt Senja spiller 2022 var det vel ingen som drømte en stadig viktigere rolle i reiselivssammenheng i Norge. I skrivende om — selv i de verste mareritt. Nå kan vi driste oss til å si at det stund kommer nyheten om at fjeler over. De to sesongene som er let Segla pryder forsiden av siste gått er på imponerende vis brukt utgave av det anerkjente reiselivs-

magasinet National Geograpic Traveller UK, og at det samme magasinet har kåret Senja til det beste reisemålet i hele Skandinavia! Det er litt av en attest. Man kan selvsagt få prestasjonsangst av mindre. Men Senja og flere andre destinasjoner i denne regionen har grunn til å klappe seg selv på skuldra og pådra seg en god dose selvtillit. De siste årene, også under pandemien, har mange reiselivsanlegg tatt sjumilssteg. Både i Mefjordvær, Frovåghamn, Torsken og en rekke andre steder er det bygd opp anlegg av internasjonal klasse. Og det beste av alt: Mens man for noen ganske få år siden kunne risikere at det bare sto biffsnadder og burger på menyen, serveres det nå de herligste delikatesser fra havet. Akkurat slik det skal være når du besøker Senja og Midt-Troms! Det bør også lokalbefolkninga benytte og nyte! De store opplevelsene er nærmere enn du tror.


Sommermagasinet 2022

READY FOR THE BIG UPSWING! The feeling of living a normal life again has returned. Also for the tourism industry. The summer of 2022 will be a long-awaited upswing! Folkebladet is again «on the street» with the Summer Magazine. Two years ago, in May 2020, I wrote that this was the most important Summer Magazine we have ever published. It was two months after the pandemic broke out. The tourism industry in the region could then look back on some dream years. There were «Lofoten conditions» in the summer - and winter tourism with whale safaries and exceptional northern lights in the sky had really taken off. Tourism flourished, and money began to flow in for real. After many years of construction, investment and debt, a large number of entrepreneurs began to see light in the tunnel. But then it suddenly got dark. Suddenly the whole industry lay with a broken back. The pandemic led to cancellations and almost zero activity in the summer of 2020 and the following winter. Together with the nightlife industry, the tourism industry was the big loser of the corona pandemic. Turnover in the tourism industry, which in total in Norway was NOK 120 billion - 50 of them from foreign tourists - fell like a rock. Last year was slightly better, and the Summer Magazine 2021 was mainly about us now returning, and that we should holiday more in our own country. But the fact that the pandemic would keep us on the torture bench until the beginning of 2022, no one dreamed - even in the worst nightmares. We can now dare to say that it’s over. The two seasons that have passed have been impressively used to realize old plans, refurbish, expand the offer, plan and fix the tourism facilities throughout the region. The signals show that it is starting to loosen up completely, and this summer, the entrepreneurs in the industry are ready to welcome tourists from all over the globe, including their own country. Therefore, it is with much greater joy, and not quite so much the sense of duty and social responsibility, that we publish this year’s magazine. The previous two have been important for playing on teams and helping an industry that needed all the support it could get. Now is the time to look ahead and develop further. And there are many bright spots out there. We see that Senja in particular is playing an increasingly important role in the tourism context in Norway. At the time of writing, the news comes that the mountain Segla adorns the front page of the latest issue of the renowned travel magazine National Geograpic Traveler UK, and that the same magazine has named Senja the best destination in all of Scandinavia! It’s a bit of a certificate. You can of course get performance anxiety from less. But Senja and several other destinations in this region have reason to pat themselves on the back and incur a good dose of self-confidence. In recent years, also during the pandemic, many tourism facilities have taken sevenmile steps. Both in Mefjordvær, Frovåghamn, Torsken and a number of other places, facilities of international class have been built. And best of all: While a few years ago you could risk that only steaks and burgers were on the menu, the most delicious delicacies from the sea are now being served. Just as it should be when you visit Senja and Mid-Troms! The locals should also use and enjoy it! The great experiences are closer than you think. Steinulf Henriksen Editor-in-chief

Innhold

SOMMERMAGASINET 2022

Side 2-3

Sjefredaktørens kommentar

Side 6-9

Hjelp, vi har hjemmeferie!

Side 12

Finnsnes i Fest

Side 13-15

ArtiJuli på Kråkeslottet

Side 18-19

Kunst hele sommeren

Side 24-27

Camping 2022

Side 30-33

Du skal ikke sove bort sommernatta

Side 34-35

Grottevandring

Side 36-37

Lokal mat i Brøstadbotn

Side 38-39

Populært smarthotell på Finnsnes

Side 40-43

Barnemuseet i Midt-Troms

Side 46-50

Øyhopping i Bergsfjorden

Side 52-55

Husøya - øya med helt egen puls

SOMMERMAGASINET 2022 Sjefredaktør: Steinulf Henriksen Magasinredaktør: Maria Holm Simonsen Grafisk produksjon: Kariann Bjørnerøy Oversettelse: Marita Harvey Forsidefoto: Vegard Olsen Opplag: 18.600 Trykk: Polaris Trykk, Harstad Distribusjon: Innstikk i Folkebladet / Posten

3


4

Sommermagasinet 2022

NOR D-NOR SK

10 -

V I L L M A R K SM E S SE

12. j

uni

Lørdag 11. juni får vi besøk av JAN MONSEN og MATTIS THØRUD, som er to av trekløveret bak NRK-serien «Monsen, Monsen og Mattis»

Guro Krempig er 23 år, friluftsliventusiast og den eldste av «Villmarksbarna» og kommer søndag 12.med egent foredrag «Et friluftsliv» Her forteller hun om sin friluftslivoppvekst. Opplevelser, minner og hvordan det har påvirket henne.

Denne fine villmarksfamilien kommer på årets messe! «Villmarksbarna» er ikke akkurat små barn lenger og har mange individuelle planer, så de tørr ikke love at alle kan. Men vi gleder oss veldig til å se så mange som mulig på messa igjen

Aleksander vil ta med publikum gjennom et knippe ulike turer og prosjekter med en solid spennvidde og en god dose humor. Langt og høyt, bratt og kort - alltid på jakt etter de magiske øyeblikkene.

Kommer på Villmarksmessa! Fellesskapets grunneier, Statskog, gir ut podcast i samarbeid med Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)

Messecamp og mange ulike aktiviteter


DDE

Sommermagasinet 2022

5

N E S T R E IV S N A D V HAL

PLUMBO

16.-18.SJUNI ´22 N E T R E V I S N ASEN D V L O A B H M T R E V PLU I S N A HALVD MB U L P PLUMBO

HALVA PRISET RN RETU

RETURN

NCE

ROTLAUS

E C N RETUIRAN E D E E R NC

EG W R O N E TH

STAGE DOLLS

E F O R E T L L S KATA KÆM SPÆ OUTLASTED E

OF BILLETTER PÅ R T S A T A PLAYOOFFFF ATASTROKFE BILLETTER PÅ Y K F F PFLFA O Y KÆM SPÆLLE A L P BILLETTER PÅ RS S R A V I K C A J

THE ROVE

# "# "# # % # % # "# BLACK ICE

Eiendom AS

SOLBLOMSTEN

FINNSNES


6

Sommermagasinet 2022

Hjelp, vi har h

Det er slett ikke alle som drar til Sverige eller til sydligere strøk i sommerferien. AV STINE VALJORD

Noen ganger er det hus som må males, garasjer som skal bygges eller budsjetter som ikke har en feriepost på flere titalls tusen. Og visst kan det være riktig så fint å feriere hjemme og i nærområdet når tempoet uansett senkes og man kan tillate seg mer sløving i skyggen enn til vanlig. Det kan være lett å glemme alt vi er omgitt av i nærområdet som kan by på herlige, opplevelsesrike feriedager for hele familien. Her er noen forslag til utflukter i Midt-Troms:

BADING/STRANDLIV Vi har mange fine strender i nærområdet, den ene vakrere enn den andre. Sørvika like før Aglapsvik på Lenvik-halvøya har ei nydelig sandstrand. Det skogkledde området rundt passer godt til bål/grilling, bærplukking etc. Her er både toalettbygg, sittegrupper og bålplasser. Ballesvik-stranda ligger langs veien rett før du kommer til Gryllefjord på Senja. Her er det også bålplasser, toalett og sitteplasser, i tillegg til stor, langgrunn sandstrand. Bøvær på Skaland er et yndet mål for en dagstur på varme sommerdager. I juli kan strandturen kombineres med et besøk på Kråkeslottet, som har åpent med kunstutstillinger og kafé hver dag hele måneden.


Sommermagasinet 2022

7

hjemmeferie! VANDRING I ÅNDERDALEN NASJONALPARK

Parken som representerer nordnorsk natur i miniatyr, er mye brukt både av innbyggere i nærområdet og av turister. Om man parkerer ved Tranøybotn Camping/Norwegian wild, er det godt tilrettelagt tursti for både barnevogn og rullestol. Bålplasser, toaletter og sittebenker er også å finne innover i parken. Perfekt utgangspunkt for både korte og lengre turer!

POLAR PARK Besøk Nordens store rovdyr som bjørn, jerv, ulv og gaupe og Nordens hjortedyr som hjort, elg, reinsdyr og moskus! Parken ligger i Bardu Kommune i indre Troms, og viser fram dyr i sine rette omgivelser. En ordentlig spennende villmarksopplevelse for hele familien!


LAVTERSKEL-TURER I hele Midt-Troms finnes det utallige lavterskel-turer å velge i for små og store føtter. På www.telltur.no kan du finne inspirasjon til mange turmål, registrere turene og delta i konkurranser. Hva med å sette et felles mål om antall familieturer i sommer? I bøkene «Turbok for Senja og Midt-Troms» (finnes hos utvalgte bokhandlere og sportsbutikker i Midt-Troms) og «Senja i ord og bilder» av Ronny Trælvik (finnes hos bokhandlere) er det masse inspirasjon å hente! Hamneset i Grunnfarnesbotn i Sør-Torsken er en svært enkel og fin tur som passer for absolutt alle som har to eller fire bein å gå på. Parkering ved kirkegården i Grunnfarnesbotn. Tydelig skogsbilvei og deretter sti fører frem til lykta ytterst på Hamneset. På retur kan det anbefales å stoppe på Draugen i Medby for å innta deres helt unike pizza! Leirpolfjellet på sør-Senja er også et fint turmål som passer for de fleste. Kombinér turen med et stopp på den urbane kaffebaren Senja Roasters på Stonglandseidet. Her får du kjøpt både lunsj, egenbrygget kaffe (som også kan kjøpes) og soft-is.


Sommermagasinet 2022

9

HELP, WE ARE HAVING A “HOME-HOLIDAY”! Not everyone goes to Sweden or to southern areas during the summer holidays. Sometimes there are houses that needs painting, garages that need to be built or holiday budgets of tens of thousands. And of course it can be really nice to spend the holiday at home and in the local area when the pace is slowed down anyway and you can allow yourself more dullness in the shade than usual. It can be easy to forget everything we are surrounded by in the local area that can offer wonderful, eventful holidays for the whole family. Here are some suggestions for excursions in Mid-Troms: BATHING / BEACH LIFE We have many nice beaches in the area, where one is more beautiful than the other. Sørvika just before Aglapsvik on the Lenvik peninsula has a beautiful sandy beach. The wooded area around is well suited for bonfires / barbecues, berry picking, etc. Here are both toilet buildings, seating areas and campfire sites. Ballesvik beach is located along the road just before you reach Gryllefjord on Senja. There are also campfires, toilets and seating, as well as a large, shallow sandy beach. Bøvær on Skaland is a favorite destination for a day trip on hot summer days. In July, the beach trip can be combined with a visit to Kråkeslottet, which offers art exhibitions and an open café every day throughout the month. HIKING IN ÅNDERDALEN NATIONAL PARK The park, which represents northern Norwegian nature in miniature, is widely used both by residents in the immediate area and by tourists. If you park at Tranøybotn Camping / Norwegian wild, there is a well-prepared hiking trail for both prams and wheelchairs. Campfires, toilets and benches can also be found in the park. Perfect starting point for both short and long trips! POLAR PARK Visit the Nordic countries’ large predators such as bears, wolverines, wolves and lynx and the Nordic deer’s animals such as deer, elk, reindeer and musk oxen! The park is located in Bardu Municipality in inner Troms, and shows animals in their right surroundings. A really exciting wilderness experience for the whole family! LOW THRESHOLD TOURST hroughout Mid-Troms. There are countless low-threshold trips to choose from for small and large feet. At www.telltur.no you can find inspiration for many destinations, register the trips and participate in competitions. How about setting a common goal for the number of family trips this summer? In the books «Turbok for Senja and Mid-Troms» (available at selected bookstores and sports shops in Mid-Troms) and «Senja in words and pictures» by Ronny Trælvik (available at bookstores) there is a lot of inspiration to be found! Hamneset in Grunnfarnesbotn in Sør-Torsken is a very easy and nice trip that is suitable for absolutely everyone who has two or four legs to walk with. Parking by the cemetery in Grunnfarnesbotn. Clear forest road and then path leads to the lantern at the far end of Hamneset. On the way back, it is recommended to stop at Draugen in Medby to enjoy their completely unique pizza! Leirpolmountain in southern Senja is also a good hiking destination that suits most people. Combine the trip with a stop at the urban coffee bar Senja Roasters on Stonglandseidet. Here you can buy both lunch, home-brewed coffee (which can also be bought) and soft ice cream.


10 Sommermagasinet 2022

Velkommen til

SENJA ARCTIC LODGE

RETT VED SJØKANTEN I VALVÅG PÅ SØR-SENJA

En naturlig base for gode oppplevelser Hos oss kan du finne roen i sjøkanten med stillhet, bølgeskvulp, et aktivt dyre- og fugleliv, og ikke minst; et tilstedeværende vertskap. Vi har tre koselige og moderne hytter på ca. 70 kvm. Alle hyttene har inntil 7 sengeplasser hver, og fullt utstyrt med kjøkken og bad. Vi leier ut båter, Jacuzzi, vedfyrt sauna med plass til 4, SUP board og hengekøyer, og har grillhytte med plass til ca. 20 stk. Lodgen er noe tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er også en oppstillingsplass for bobiler/ vogner på plassen, med tilgang til strøm, vann og tømming, samt servicehus m/dusj og wc. Sør-Senja er enda en uoppdaget perle med turstier i alle retninger. Tenk deg en tur langs Dronningruta rundt Stongodden i midnattssol? Eller en familietur opp til Leirpollfjellet? Valgene i nærområdet er mange. Bedriften blir miljøsertifisert i løpet av sommeren. Kontakt Kathrin på tlf. 901 15 428, eller mail kathrin@senjaopplevelser.com.

Følg oss gjerne på Facebook Senja Arctic Lodge as

www.senjaarcticlodge.com

Overnatting • Båtutleie • Minibuss, transfer og guidede turer Guidet fisketur • Gammelbutikken • Bobiloppstilling • Nodlyslavvu

SKROLSVIK KYSTFERIE www.skrolsvikkystfere.no, m 925 74 192


Sommermagasinet 2022 11

Vi oppnår mer sammen Større kunnskap, lengre erfaring og alltid tilgjengelig.

Thomas Konradsen Eiendomsmegler

Mads Wallerheim Advokat

Kristina Aastrøm Advokat

Ringveien 2, 9300 Finnsnes • Tlf 40 00 11 34 post@advokathusetnord.no • advokathusetnord.no

Trenger du overnatting eller lokaler til kurs og konferanse? Vi ligger sentralt, men likevel fredelig og naturskjønt til på Senja. Hos oss finner du roen! Besøk oss på www.skoghus.no


12 Sommermagasinet 2022

Finnsnes i fest – endelig er folkefesten tilbake Det har nok vært et savn for mange at Finnsnes i fest ikke har vært arrangert de siste årene. Men nå er det endelig tilbake. AV STINE VALJORD

Med store navn som TIX, Marcus og Martinus og DDE blir det garantert god stemning og rungende allsang å høre i Finnsnes sentrum fra 28.-30.juli. Loveshack, Chris Medina og det lokale bandet PlayOff er også blant artistene som står på scenen denne helga.

“Finnsnes i fest” – Finally, the folk festival is back It has probably been a loss for many that “Finnsnes I fest” has not been arranged in recent years. But now it is finally back. With big names like TIX, Marcus and Martinus and DDE, a good atmosphere and resounding singing is guaranteed to be heard in Finnsnes downtown from 28th-30th of July. Loveshack, Chris Medina and the local band PlayOff are also among the artists on stage this weekend.


Internasjonal kunstfestival og kreativ fantasilek Etter to års pause er det igjen klart for internasjonal kunstfestival, også kalt ArtiJuli på Kråkeslottet på Senja. AV STINE VALJORD

Hver dag i hele juli kan besøkende beundre kunstutstillinger både innendørs og utendørs, nyte hjemmelagde fristelser på kaféen og utfolde seg kreativt. – I år har vi fire kunstutstillinger å vise frem. Fra Tromsø kommer Grete Andrea Kvaal medutstillingen «Alle mine rein». Hun har fulgt reindriftssamen Karen Anne Logje gjennom mer enn 30 år. Dette er altså en unik dokumentasjon av kvinnas rolle i reindrifta, forteller Georg Blichfeldt ved Kråkeslottet. Fra Italia kommer skulptøren Benedetta Ubaldini. Hun lager fargerike, transparente skulpturer av dyr, og bruker hønsenetting som materiale. Og så er det Sarah Corbett fra England som har laget en installasjon som gir deg mulighet for innsikt. – Mer ønsker vi ikke å røpe om dette, for det skal være en overraskelse for de besøkende, smiler han lurt.

FOTO: Peter Przybille


FOTO: Reiner Schaufler

FOTO: Grete Andrea Kvaal

FOTO: privat FOTO: privat

Kunstnerkollektivet Kypros har laget utstillingen «The Fredriksen Commision» som kommenterer samarbeidet mellom Nasjonalmuseet og The Fredriksen Family Art Company. – Dette er i aller høyeste grad et politisk kunstverk, og er nok ganske kontroversielt. Vi er veldig spente på mottakelsen av dette og regner med det vil bidra både til debatt og noen overskrifter. Kunstnerne som i juli har

utstilling på Kråkeslottet, har oppholdt seg der store deler av vinteren. Flere kommer tilbake år etter år for å jobbe med kunst og bo i kollektiv sammen med andre kunstnere fra ulike land.

Fantasilandsby for barn og verdens beste kaker

Også for barna er det tilrettelagt for kreativ aktivitet.

– På holmen utenfor Kråkeslottet har vi laget en fantasilandsby, hvor ungene kan leke og bygge ut landsbyen videre. Ofte ser vi at familier blir engasjert i å bygge og være kreative sammen, og at alle deltar på tvers av alder, forklarer Blichfeldt. – Og så liker vi jo å skryte av at vi serverer verdens beste kaker på kaféen vår. Suppe med hjemmebavkt brød er også på menyen og alt


Sommermagasinet 2022 15

INTERNATIONAL ART FESTIVAL AND CREATIVE FANTASY GAME After a two-year break, it is again time for an international art festival, also called ArtiJuli at Kråkeslottet. Every day throughout July between 12-19 o´clock, visitors can admire art exhibitions both indoors and outdoors, enjoy homemade temptations at the café and unfold themselves creatively. - This year we have four art exhibitions to show. Grete Andrea Kvaal comes from Tromsø with the exhibition «All my reindeer». She has followed the reindeer herding Sami Karen Anne Logje for more than 30 years. This is a unique documentation of the woman’s role in reindeer husbandry, says Georg Blichfeldt at Kråkeslottet. From Italy comes the sculptor Benedetta Ubaldini. She makes colorful, transparent sculptures of animals, and uses chicken wire as a material. And then there is Sarah Corbett from England who has created an installation that gives you the opportunity for insight. We do not want to reveal more about this, because it will be a surprise for the visitors, he smiles wisely. Political artwork The artist collective Cyprus has created the exhibition «The Fredriksen Commission» which comments on the collaboration between the National Museum and The Fredriksen Family Art Company.-This is very much a political work of art, and is probably quite controversial. We are very excited to see how this will be received and expect it will contribute to both the debate and some headlines. The artists who have an exhibition at Kråkeslottet in July have stayed there for large parts of the winter. Several return year after year to work with art and live in a collective with other artists from different countries.

FOTO: privat

lages her på kjøkkenet. – Hvor mange har dere i sving på sommeren? – Vi baserer driften på frivillighet, og det er rundt 16 stykker på huset hertil enhver tid. Det betyr at det er mange frivillige, siden alle har fri hver tredje dag. Det er viktig at de

som er her og jobber har et godt liv, det er vi veldig opptatt av. Kråkeslottets beliggenhet ved den vakre Bøvær-stranda, kombinert med påfyll for både kropp og sjel, vil nok etterlate et sterkt inntrykk fra årets sommerferie for de som tar turen innom.

Fantasy village for children and the world’s best cakes Also for the children it is arranged for creative activity. -On the islet outside Kråkeslottet we have made a fantasy village, where the kids can play and expand the village further. We often see that families are involved in building and being creative together, and that everyone participates across ages, Blichfeldt explains.--And we like to brag that we serve the world’s best cakes in our café. Soup with home-baked bread is also on the menu and everything is made here in the kitchen. How many staff is there in the summer?We base the operation on volunteering, and there are around 16 people at the house here at any given time. This means that there are many volunteers, since everyone has time off every three days. It is important that those who stay here for work have a good life, we are very concerned about that. Kråkeslottet’s location by the beautiful Bøvær beach, combined with refills for both body and soul, will probably leave a strong impression from this year’s summer holiday for those who drop by!


16 Sommermagasinet 2022

RORBUER OG CAMPINGPLASS I HISTORISKE OG NATURSKJØNNE OMGIVELSER

Lekre rorbuer for aktive dager og avslappende kvelder Båtutleie for både koseturer, fisketurer og dykking Familievennlig område med lekeplass og turstier

DON´T MISS OUT ON GREAT OFFERS AND INFORMATION FROM OUR ADVERTISERS IN THE MAGAZINE! DOWNLOAD THE APP GOOGLE TRANSLATE TO TRANSLATE NORWEGIAN TEXT INTO ENGLISH, OR YOUR PREFERRED LANGUAGE.

Telefon +47 416 37 955 • booking@solbergfjord.com • www.solbergfjord.com Finnlandsveien 305, 9311 Brøstadbotn

Marinaen Båt og Fritid – ditt hyttesenter på Finnsnes! Vi er Sunwind hyttesenter og hos oss kan du handle og få hjelp med alle Sunwinds hytteprodukter. Vi har mange flotte produkter på lager, alt fra gasskomfyrer til solcellepanel og komplette solcelleanlegg. Besøk vår hytteavdeling og slå an en prat! Husk at vi også er utleveringssted for Sunwinds nettbutikk!

Strandveien 68, 9300 Finnsnes • 99 45 05 00 • E-post: post@marinaen.as Åpningstider: man-fre: 08:30 - 16:00, lør: 10 - 14


BLI MED PÅ STRANDRYDDING Nå har vi ryddeaksjon i Midt-Troms. Ta ansvar og rydd stranda for herreløst avfall i ditt nærmiljø. 1. Kontakt din kommune for å registrere ditt ryddelag, og få tildelt strand og informasjon.

Anja Lombnes,Ferdinand Barnehage

2. Hansker, sekker og ryddeskjema hentes hos din kommune. Det er ikke nødvendig å plassere større ting i plastsekker. 3. Containere settes ut på ulike oppsamlingsplasser. Brennbart restavfall i container og metall/jernavfall plasseres ved siden av container. Innsamling av drivtømmer omfattes ikke av ryddeaksjonen. 4. Fint om ryddelagene kan ta bilder før og etter ryddeaksjon. Ta bilder av samlet mengde avfall og del gjerne på facebooksiden Ren strand i Midt-Troms eller send til miljøkonsulent i din kommune.

KONTAKT DIN MILJØKONSULENT! Oversikt over containere og innhenting av avfall vil bli annonsert på kommunenes hjemmeside.

Strender kan ryddes hele sommerhalvåret

BALSFJORD

DYRØY

SALANGEN

SENJA

SØRREISA

Svanhild Sandnes svanhild.sandnes@ balsfjord.kommune.no Mob:966 34 150

Gunnar Nerdal Gunnar.Nerdal@ dyroy.kommune.no Mob: 413 98 981

Katrine Nordgård katrine.Nordgard@ salangen.kommune.no Mob: 958 52 636

Roy-Willy Hansen roy.willy.hansen@ senja.kommune.no Mob: 918 10 064

Julia Cuypers Holmberg julia.holmberg@ sorreisa.kommune.no Mob: 916 89 621

Industriveien 1, 9308 Finnsnes • Tlf 77 85 06 50 • www.senja-avfall.no/Sommermagasinet 2022 19

BEGGE FOTO: Stine Valjord

Klar for kunst hele sommeren I det nedlagte posthuset i Finnsnes Sentrum har Senja kunstgalleri i vinter etablert seg, og i følge leder Ingrid Signy Karlsen er det mye aktivitet gjennom hele sommeren. AV STINE VALJORD

– Hver måned er det både ny separatutstilling og medlemsutstilling, og i tillegg håper vi at vi i sommer får til å arrangere flere aktiviteter, sier den ivrige lederen for kunstgalleriet. I sommermånedene er det separatutstillinger fra kunstnere som Tor Gunnar Riise, Geir og Ann-Rita

Wold og Ingrid Signy Karlsen. I hele juni er Den Nordnorske Kunstustillingen, også kalt «Nordnorsken» på plass i galleriet på Finnsnes. Denne årlige utstillingen viser et mangfold av hva nordnorsk kunst manifesterer seg som. 31 verk utgjør årets utstilling som vi altså kan glede oss til å se i lokalene til Senja kunstgalleri.

READY FOR ART ALL SUMMER LONG In the disused post office in Finnsnes Sentrum, Senja Art Gallery has established itself this winter, and according to manager Ingrid Signy Karlsen, there is a lot of activity throughout the summer. «Every month there is both a new solo exhibition and a member exhibition, and in addition we hope that this summer we will be able to arrange more activities,» says the eager leader of the art gallery. During the summer months, there are separate exhibitions by artists such as Tor Gunnar Riise, Geir and Ann-Rita Wold and Ingrid Signy Karlsen. Throughout June, the North Norwegian Art Exhibition, also called «Northern Norway» is in place in the gallery at Finnsnes. This annual exhibition shows a diversity of what northern Norwegian art manifests itself as. 31 works make up this year’s exhibition, which we can look forward to seeing in the premises of Senja Art Gallery.


ARTIG i Dyrøy, 2022

Turistinfo og vertskap i sommer

PRIX Brøstadbotn vil i samarbeid med Visit Senja Region være lokal turistinfo for Dyrøy i sommer. Utenfor åpningstid: tlf 930 22333 Sommerverten ønsker velkommen til Nordavindshagen i Arvid Hanssen-huset i hele juli mandag-lørdag kl. 10-15. Nordavindshagen huser folkebibliotek og Arvid Hanssen dokumentasjonssenter og har fått navn etter Arvid Hanssens første diktsamling «I Nordavindshagen» som kom ut i 1977.

Gjest i Dyrøy Gjestehavna på Finnlandsnes: ........................... http://dyroybat.no/gjesteplasser.html Tømmestasjon for bobil ......................................... YX, 77 18 82 28 Bensinstasjon: ........................................................... YX, 77 18 82 28 Visit Senja Region: ................................................... www.visitsenja.no Campingplasser: Camp Solbergfjord: ................................................. www.solbergfjord.com Dyrøy Camping: ........................................................ www.dyroycamping.no Overnatting: Jæger Adventure Camp: ........................................ www. jaegeradventure.com Dyrøy Holiday : .......................................................... www.dyroy-holiday.no Camp Solbergfjord: .................................................. www.solbergfjord.com Servering: Foxtail kafé .................................................................. Tlf 48 04 26 28 Stasjonskroa YX ........................................................ Tlf 77 18 82 28 Drosje: Dyrøy Taxi .................................................................... Tlf 77 18 84 00

• • • • •

Kulturuke i Dyrøy 24.-31. juli. Kunstutstilling, konserter, historie og foredrag

Ny Frisbeegolftbane 18 hull i Dyrøy sentrum. Deler av løypen kan brukes nå. Ferdigstilling og åpning av banen 10 september. Brøstadbotn idrettslag.

• •

Søndagskafe i Båthavna Hver søndag fra 12. juni - 4. september. Dyrøy Båtforening

Kløvertur Hver tirsdag kl. 12:00 ved Aktivitetshuset. Juli ferie. Oppstart 23. august. Brøstadbotn Sanitetsforening.

NMK Dyrøy Drop-in alle søndager fra ca. 1. juni og til med oktober. Gruppeutleie tilbys utenom disse tidene i samme periode. Simulator-racing tilgjengelig ved regn på utleiedager, også for grupper. Facebook.com/nmkdyroy

SommerArtig på Dyrøy folkebibliotek Hver onsdag i juli er det SommerArtig aktivitet for de minste på biblioteket.

TellTur Dyrøy Turmål med i kommunen med ulik vanskelighetsgrad. Se mer informasjon på www.telltur.no/friluftsrad/midttroms/dyroy

Dyrøy Utstyrssentral Tilbyr gratis utlån av tur- og aktivitetsutstyr. Vi har 3 manns telt, liggeunderlag, kokeutstyr for tur, hengekøyer, tursekker, frisbee m.m. Åpningstider: Tirsdager kl. 11.00-19.00 Dyrøy folkebibliotek Onsdager kl. 10.00-16.00 Dyrøy folkebibliotek Fredager kl. 10.00-14.00 Dyrøy frivilligsentral Lørdager kl. 11.00-15.00 Dyrøy folkebibliotek Kontakt: Frivilligsentralen Tlf. 46 74 68 60/ Folkebiblioteket Tlf. 40 03 52 75


DYRØY

KOMMUNE Juni 2022 Dato Klokkeslett 08. 18:00 Foredrag «Du har mer mat i hagen, enn du tror» av Margrethe Figved. Dyrøy hagelag og Dyrøy folkebibliotek. 09. 17:30 Familietur Fra Solbergfjord Camping til Kystfortet. Turleder Kine Svendsen-Senol 11. 10:00-14:00 Verdens vaffeldag ved Nordavindshagen. Dyrøy Lions Club 16. 17:30 Tur til Vindhammaren. Start fra Lundekrysset. Dyrøy turlag ved turleder Nina Jamissen 16. 17:30 Familietur med Turbo til Gapahuken. Start fra fotballbanen Turleder Kine Svendsen-Senol 18. Kastnesdagen 21. 19:00 Brøstadbotn korforening konsert i Nordavindshagen 23. St. Hans feiring på Bølgen i båthavna på Finnlandsnesset. Dyrøy båtforening. 25. 10:00-15:00 Torgdag i sentrum. Arrangør Dyrøy Lions Club med flere. 26. 10:30 Tur Forså-Bergsheia. Start fra Stallheim. Dyrøy turlag ved turleder Emilia Agersborg 30. 17:00 Familietur Øvre Espenes – Himmelsteinen. Turleder Kine Svendsen-Senol

Juli 2022 Dato Klokkeslett 14. 17:00-19:00 24. 30. 24.-31.

Sommerfest for eldre. Brøstadbotn Sanitetsforening Sommersang på Berg Festival Espenesliv 2022 Kulturuke i Dyrøy. Mer info kommer.

August 2022 Dato Klokkeslett 14. 10:30 Tur Finnefjell – Sørtinden. Dyrøy turlag ved turleder Hugo Wangberg. 10.-12. Friluftskole. 10-13 år. Påmelding til Ellen Mikalsen Hals. Dyrøy kommune og Midt-Troms friluftsråd

September 2022 Dato Klokkeslett 01. 17:00 Familietur med Turbo. Bensinstasjon YX – Stridsfjellet. Turleder Kine Svendsen Senol 04. 10:00 Tur til Middagsfjellet. Start fra Lundekrysset. Dyrøy turlag ved turleder Nina Jamissen 08. 17:00 Familietur med Turbo til Klauvhamna. Start ved hovedveien. Turleder Kine Svendsen Senol 10. Åpning av Dyrøy frisbeegolftbane. Arr Brøstadbotn idrettslag 15.-16. Dyrøyseminaret. Fagsamling fisk: Samarbeid for å styrke den lokale elveforvaltningen 20. Dyrøyseminaret. Årets hovedtema: Ambisjoner i nord! Midt-Troms har forventninger til ny distriktsmelding! 15.9 - 02.10:

Forskningsdagene 2022: Hovedtema: Hav. Det blir flere arrangement i Dyrøy.


22 Sommermagasinet 2022

Skaland – et hav av eventyr

Foto: ©Biotope.

Helt i kanten av vakre Bergsfjorden, midt på spektakulære Scenic Route Senja. Ytterst ute på Senja.

Vi ønsker deg velkommen til Joker Skaland! Åpent: 10-20 (16) Søndagsåpent 12-16. Dagligvare, drivstoff, propan, tipping, post m.m.

Guidet halvdagstur (3 timer) i Bergsfjorden. Vår mest populære tur, inkludert strandhugg, kaffe/te og kake. Guiding av Senjas historie. Kl.10.00-13.00 eller 17.00-20.00. Start på Skaland.

Skaland Camping byr på teltplasser og bobil/campingvogn-plasser midt i bygda. Fasiliteter finner du inne på Bedehuset. Her finner du kort vei til topps, enten du velger Husfjellet eller en av de flotte bålplassene i fjæra. Fantastisk utsikt til vakre Bergsfjorden! All bestilling av plass gjøres på www.skalandcamping.no

Velkommen til camping på yttersia Senja! post@basecampsenja.no • Tlf. 917 09 618 • www.basecampsenja.no

NYHET PÅ SKALAND!

Opplev Senjas spektakulære natur fra kajakk! Daglige kajakkturer fra kr. 980.Startpunkter: Tranøybotn og Skaland. Tlf. 90577968 / 97717204 | senjawild.com | Info@senjawild.com

Foto: Claire Kieffer Kvalheim

Telefon: 966 46 115

God mat og drikke – inne og ute Hotellrom og hytter • Sykler og turutstyr Giftshop • Senja by Sea – båtopplevelser. NYHET: SUP! (padlebrett) fra kr. 300,Tlf. 97 59 29 29 • booking@skagisenja.no • www.skagisenja.no


Sommermagasinet 2022 23

Bakeren som gjør litt ekstra flid med det daglige brød Med hjerte for faget - Vi er her for dokker! Silsand - 77 84 40 40

Salangen kommune Sprenger grenser Salangen kommune Sprenger grenser Salangen kommune Sprenger grenser Hos oss kan du bo godt, spise godt og handle i trivelige butikker. Du kan også finne flotte turmål og severdigheter, samt teste fiskelykken i vassdrag eller på fjorden.

Venter du snart gjester? Med enkle grep kan du skape ny stemning i huset. Se våre

INTERØR FAVORITTER på vår Facebookside

Kom innom oss og la deg inspirere! Møbler Belysning Gulvtepper Gardiner Sengetøy Sytilbehør Gaveartikler

Og i år er det endelig klart for Norges råeste fiskekonkurranse

MILLIONFISKEN!

Opplev fiske, folk og fest fra torsdag 30. juni til 3. juli!

Sjøvegan • Tlf. 77 17 11 22 Man–fre 10.00-16.30 •Lør 10.00-15.00 www.zinterior.no

Don´t miss out on great offers and information from our advertisers in the magazine! Download the app Google Translate to translate Norwegian text into English, or your preferred language.

www.salangen.kommune.no www.salangen.kommune.no


24 Sommermagasinet 2022

Campinglivet Morten Smevik, daglig leder av Senja Caravan.

Foto: Privat

Camping har aldeles ikke gått av moten, snarere tvert imot. AV STINE VALJORD

Vi blir aldri lei av camping. Nordlendinger elsker å dra på campingferie til Sverige, og tyskere og finlendere er viden kjent for å sinke køen med sine bobiler. Campinguniformen «grilldress» lever i beste velgående. Ingenting tyder på at denne formen å feriere på er i ferd med å avta. Både hos Lians Caravan og Senja Caravan er det stor pågang av kunder som både ønsker vogner og bobiler. Også antall søk på Finn.no viser at campingfeberen er høy. – Den største utfordringa er faktisk å få tak i nok, sier Morten Smevik, daglig leder ved Senja Caravan. Det er verdenssituasjonen de siste årene, en situasjon som heller ikke har roet seg, som skaper utfordringer med levering av nye biler. – Men vi er opptatt av å levere det vi har, og det går mye i bruktbiler. Det har hittil vært et veldig bra år hos oss, sier Smevik. Også hos Lians Caravan på Andslimoen er etterspørselen stor. – Mange syns nok fortsatt det er trygt med camping med tanke på det urolige verdensbildet. Og så har det jo vært en forsterkende markedsføring på camping de siste årene, som vi fortsatt ser virkningen av, forteller daglig leder Hege Lian. Hun forteller at leveransesituasjonen for tida skaper en ekstra spenning i hverdagen også for dem.

El-biler og campingvogner

En annen ting de er opptatt av hos Lians Caravan er hvordan campinglivet kommer til å se ut når flere og flere kjører el-bil. – Derfor er vi også opptatt av å bestille inn lettere vogner som slike biler

klarer å trekke. Det er altså ingen grunn til å legge campinglivet på hylla selv om man går over til el-bil, det krever bare litt mer planlegging med tanke på ladestasjoner underveis, forklarer Lian. – Hva er det ellers kjøperne er opptatt av når de skal investere i ny bobil eller vogn? – Gode sanitærforhold er de fleste veldig opptatt av, og at de kan kjøre med vanlig førerkort. Ellers er det ofte veldig individuelle behov, avhengig av familiesituasjon og logistikk. Vi prøver å være gode rådgivere her, slik at kjøperne finner det riktige produktet for nettopp deres behov. Vi forsøker å formidle at vurderingene skal passe den enkeltes behov, og ikke det naboen foretrekker eller har kjøpt. Det er mange forståsegpåere som har


Sommermagasinet 2022 25

i 2022

CAMPING: Slik så det ut på Skatvik camping på Senja i 2020. Foto: Marie Bråthen

peiling på bobil, men det er bare du som kjenner deg og dine behov, fortsetter hun.

Yngre kjøpere av bobil

Både hos Lians Caravan og Senja Caravan er det en klar trend at en yngre målgruppe nå har fått øynene opp for alle fordelene med å investere i en bobil. – Førstegangskjøpere av bobil kan være i 30-årene, og det gjelder både par uten barn og barnefamilier. Med bobil har man jo mulighet til å være mye mer på farten, kjøre fra plass til plass og se seg om. Sånn sett er det

en stor fordel med bobil, sier Smevik. Og visst er det en forlokkende tanke; friheten til å kjøre hvor man vil og så lenge man vil, og stoppe for å nyte en vakker solnedgang eller innta nistepakka ved et idyllisk vann langs veien. Å glemme klokka, ha all tid i verden og ta dagen som den kommer. Det er fint med en sydentur eller storby, men friheten som følger med campinglivet er nok det som gjør det så forlokkende for så mange. – Vi ser også at mange godt voksne par bruker bobilen som et reisende soverom når de skal besøke voksne barn eller gode venner. Det kan jo bli litt trangt å bo oppå hverandre på ferie, og da er det et godt alternativ å ha en bobil å trekke seg tilbake til. Kanskje ferieidyllen med det varer litt lenger, ler Hege Lian.


26 Sommermagasinet 2022

Hege Lian, daglig leder av Lians Caravan.

Lian: – Mulighetene er mange – I tillegg er det flere som også bruker bobilen til mer urbane opplevelser, som en helg i en by de ikke har vært i før eller når de skal på festival. Mulighetene er mange når man har soverommet med seg på hjul.

Helårscamp

Ifølge undersøkelser er det nordlendinger som er ivrigst på å campe hele året, til tross for de heftigste vintrene. – Det er nok fordi vi har store muligheter til å fricampe her i nord i forhold til andre steder, og at vi søker til flere opplevelser i naturen hele året, forklarer Lian. Helårscamping og fricamping krever litt mer når det gjelder varme og strøm. – Derfor er det veldig smart å sette av tid til skikkelig opplæring i bruk

av bobilen eller campingvogna. Da vil gleden med å campe hele året bli enda større. Til slutt, hvor er favorittstedet å campe? – Det finnes ikke noe finere sted enn Nord-Norge når været er bra. Det er så utrolig mange fine steder i nærområdet, mener Morten Smevik og fortsetter: -Selv er jeg mye på tur på Senja, som er ei perle, med alt fra strandliv til fjellturer. Også Hege holder en knapp på Nord-Norge. – Jeg elsker Senja og Vesterålen på grunn av fjellene og Svolvær siden det er noe å gjøre uansett vær. I dårlig vær kan man shoppe og spise. På vinterstid er Riksgrensen eller Narvik to favoritter, der er det gode forhold for å stå på ski!


Sommermagasinet 2022 27

CAMPING LIFE IN 2022 We never get tired of camping. Northerners love to go on a camping holiday to Sweden, Germans and Finns are widely known for slowing down the queue with their motorhomes - and the camping uniform «barbecue suit» is alive and well. There is no indication that this form of holidaying is declining. At both Lians Caravan and Senja Caravan, there is a large influx of customers who want both caravans and motorhomes. The number of searches on finn.no also shows that the camping fever is high. - The biggest challenge is actually getting enough, says Morten Smevik, general manager at Senja Caravan. The situation that has been and still is in the world in recent years, creates challenges with the delivery of new cars. But we are keen to deliver what we have, and deliver a lot of used cars. It has so far been a very good year for us. Demand is also high at Lians Caravan at Andslimoen. «Many people probably still think it’s safe to camp in view of the turbulent worldview. And then there has been a strengthening marketing on camping in recent years, which we still see the effect of «, says general manager Hege Lian. «Also for us, the delivery situation creates extra tension in everyday life at the moment».

Foto: Foto: Jan-Erik Jan-Erik Bergstad Bergstad

e når man har soverommet med seg på hjul

ELECTRIC CARS AND CARAVANS -Another thing we are concerned about now, is what camping life will look like when more and more people drive electric cars. That is why we are also concerned with ordering lighter wagons that such cars can pull. So there is no reason to put camping life on the shelf even if you switch to an electric car, it just requires a little more planning in relation to charging stations along the way, Lian explains. -What else are the buyers concerned about when investing in a new motorhome or caravan? - Most people are very concerned about good sanitation, and that they can drive with a regular driver’s license. Otherwise, there are often very individual needs, depending on the family situation and logistics. We try to be good advisers here, so that buyers find the right product for their needs. We try to convey that the assessments should suit the individual’s needs, and not what the neighbor prefers or has bought. There are many savvy people who have a bearing on motorhomes, but only you know yourself and your needs, she continues. YOUNGER BUYERS OF CARAVANS At both Lians and Senja Caravan, there is a clear trend that a younger target group has now opened their eyes to all the benefits of investing in a motorhome. - First-time buyers of motorhomes can be in their 30s, and this applies to both couples without children and families with children. With a motorhome, you have the opportunity

to be much more on the go, drive from place to place and look around. In that sense, it is a great advantage to have a motorhome, says Smevik. And surely it is an alluring thought; the freedom to drive where and for as long as you want, and stop to enjoy a beautiful sunset or enjoy a packed lunch by an idyllic water along the road. To forget the clock, have all the time in the world and take the day as it comes. It’s nice taking a trip to warmer areas south or to a big city, but the freedom that comes with camping life is probably what makes it so alluring for so many. TRAVELING BEDROOMS -We also see that many well-adult couples use the motorhome as a traveling bedroom when they visit adult children or good friends. It can be a bit cramped to live on top of each other on holiday, and then it is a good alternative to have a motorhome to retire to. Maybe the holiday idyll lasts a little longer, laughs Hege Lian. -In addition, there are several who also use the motorhome for more urban experiences, such as a weekend in a city they have not been to before or when they go to a festival. The possibilities are many when you have the bedroom with you on wheels. ALL YEAR CAMP According to surveys, northerners are most eager to camp all year round, despite the harshest winters. -It’s probably because we have great opportunities to camp freely here in the north compared to other places and that we search for more experiences in nature all year round, Lian explains. Year-round camping and freecamping require a little more when it comes to heat and electricity: -Therefore it is very smart to set aside time for proper training in the use of the motorhome or caravan. Then the joy of camping all year round will be even greater. Finally, where is the favorite place to camp? -There is no nicer place than Northern Norway when the weather is good. There are so many incredible nice places in the immediate area, Morten Smevik says and continues: -I myself am a lot on tour on Senja, which is a gem, with everything from beach life to mountain hikes. Hege also holds a button in northern Norway: -I love Senja and Vesterålen because of the mountains and Svolvær since there is something to do regardless of the weather. In bad weather you can shop and eat. In winter, Riksgrensen or Narvik are two favorites, where there are good conditions for skiing!


Aktivitet og overnatting Visit Senja Region 1

Senja by Heart www.senjabyheart.no

Torsken 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12

2

Hamn i Senja www.hamnisenja.no

Hamn 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12

3

Mefjord Brygge www.mefjordbrygge.no

Mefjordvaer 1, 2, 4, 5, 10, 11,

4

Finnsnes Hotell www.finnsneshotell.no

Finnsnes 1, 2

5

Senja Hotell www.senjahotell.no

Finnsnes 1, 2

6

Skagi Senja hotel&lodge Skaland www.skagisenja.no 1, 2, 5, 11, 12

27

Skaland dagligvare www.joker.no

Skaland 2, 9, 10

7

Visit North Senja Facebook/visitnorthsenja

Husøy 1, 11

28

Midt-Troms museum www.mtmu.no

Senja/ Dyrøy/ Sørreisa/ Finnsnes 1, 4, 11, 13

8

Camp Steinfjord www.steinfjord.com

Steinfjord 1, 2, 4, 11

29

Basecamp Senja www.basecampsenja.no

Skaland 1, 5, 8, 11

9

Senja Fjordhotell www.senjafjordhotell.no

Frovåg 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12

30

Matkroken Gryllefjord www.matkroken.no

Gryllefjord 2, 9, 10

10

Jaeger Adventure Camp www.jaegeradventure.com

Kastneshamn 1, 4, 8, 11

31

Wandering Owl www.wanderingowl.com

Stonglandseidet 2, 6, 11, 12

11

Skrolsvik Kystferie www.skrolsvikkystferie.no

Skrolsvik 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13

32

Nærbutikken Fjordgård www.narbutikken.no

Fjordgård 2, 9

12

Dyrøy Holiday www.dyroy-holiday.no

Dyrøy 1, 4, 10, 11

33

Senja Lounge facebook.com/senjalounge

Senjahopen 2

13

Camp Solbergfjord www.solbergfjord.com

Finnlandsnes 1, 4, 7, 8, 11,

34

Matkroken Senjahopen www.matkroken.no

Sejahopen 2, 9, 10

14

Kaikanten www.kaikantensenja.no

Gryllefjord 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12

35

Salmar Salmon Center www.salmarcenter.no

Finnsnes 5, 11, 13

15

Senja Arctic Lodge www.senjaopplevelser.com

Valvåg 1, 4, 8, 11

36

Arctic Guide & Visit Finnefjell www.arctic-guide-and-visit.com 1, 6, 11

16

Norwegian Wild www.norwegianwild.no

Tranøybotn 1, 2, 6, 7, 8, 11

37

Senja Husky Adventure www.senjahusky.no

Vesterfjell 11

17

Senja Camping www.senjacamping.no

Torsmoen 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11

38

Frovåg Havfiske www.frovaghavfiske.no

Frovåg 1, 2, 4, 5, 8, 12

18

Skatvik camping www.skatvik-camping.no

Skatvik 1, 3, 7, 8, 11

39

Laukvik Senja www.gosenja.no

Laukvik 1, 4, 5, 6, 11

19

Fjordbotn Camping www.fjordbotn.no

Fjordbotn 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12

40

Segla Bed&go, Grill&pub Fjordgård www.facebook.com/seglagrill 1, 2, 5

20

Senja Moments - Tranøya Tranøy www.tranoya.no 1, 2, 6, 11

41

Joker www.joker.no

Stonglandseidet 9, 10

21

Kråkeslottet www.kråkeslottet.no

Bøvær 1, 2, 11

42

Nærbutikken www.narbutikken.no

Torsken 2, 9

22

Skoghus www.skoghus.no

Silsand 1, 8, 11

43

Joker www.joker.no

Gibostad 2, 9

23

Finsnes Gaard www.finsnesgaard.no

Finnsnes 1, 6,

44

Joker www.joker.no

Husøy 9, 10

24

Senjastua www.senjastua.no

Silsand 2

45

Skaland Camping www.skalandcamping.no

Skaland 1, 7, 8

25

Skreien Spiseri www.skreienspiseri.no

Gryllefjord 2

46

Coop Prix www.prix.no

Dyrøy 9

26

Pila Pub&Kultur Face./pilapub&kultur

Skaland 2

47

Senja Experience www.senjaexperience.com

Finnsnes 11

1 • Overnatting 2 • Restaurant /kafe 3 • Kiosk

45

4 • Utleie av fiskebåt 5 • Charter med RIB/ båt med kaptein /guide

H

2 30 14 Gryllefjord

Bilferge til Andenes

Torsken Grunnfarnes

Medb

R

38 Skrollsvika

Å

Fr

11 Hofsøy

28 Hurtigbåt linje 6 til Harstad

6 • Utleie av kajak 9 • Dagligvarebutikk 11 • Aktivitet og guide 7 • Camping med telt 10 • Bensinstation/pumpe 12 • Utleie av sykkel 8 • Camping med bobil Elbil-lader /hurtiglader 13 • Museum

28


g

Bilferge til Brensholmen

3

34

Husøy

8

Botnhamn

Skaland

26 28

Hurtigbåt linje 4 til Tromsø

40

Tennskjær

32

Ersfjordstranda Steinfjord

Bøvær

Hurtigbåt linje 2 Tromsø-Harstad

Astritind

Senjahopen

21

Hamn

44

Segla

Okshornan

2

33

39

Fjordgård

Mefjordvær

6

7

19

Bergsbotn

Lysnes

Fjordbotn

27 29

Rossfjordstraumen

Senja

25

Gibostad

43 Bjorelvnes

n

1

by

42 Sifjord

Skoghus

Kaperdalen

22 28

28 Ånderdalen nasjonalpark

Rødsand

31

16

Silsand

17

Torsmoen

Tranøybotn

41

37

18 Skatvik Tranøya

20

Valvåg

24

5

4

35

Vågan

Vangsvik

Sørreisa 28

13 Finnlandsnes

Brøstadbotn

Stonglandseidet

rovåg

28 47 23 Finnsnes

Vesterfjell

Øverbotn Sážža

Flakstadvåg

8 9

28

Grasmyrskogen

Finnefjell

Langhamn

46

Bardufoss lufthavn

36

Dyrøya

15

Dyrøyhamn Kastneshamn

Hurtigbåt linje 2 Tromsø-Harstad

Taxi og buss:

12

10

28

SenjaTurbil@gmail.com • 941 97 333 Skrolsvik Kystferie • 950 31 540

Visit Senja Region Bernhard Lunds vei 4 9300 Finnsnes

www.visitsenja.no post@visitsenja.no Tlf. 930 22 333


30 Sommermagasinet 2022

Du skal ikke sove bort sommern Det kan jo se riktig så idyllisk ut i sosiale medier. Morgentrøtte fjes som nettopp har våkna i ei hengekøye og som smiler inn i kamera med #soveute og #liveterbestute. Eller bildet av teltåpninga med en utsikt som tar pusten fra de fleste. AV STINE VALJORD

Jovisst kan det være inspirerende å se bilder av primuser med delikat dandert mat, telt som står 100 prosent i vater, fargerike turklær og storslåtte utsikter. Men det kan også være lett at slike bilder kan få friluftslivet til å fremstå som nok en arena vi skal prestere perfekt på. Og er det én ting som er helt sikkert, så er det at ingen legger ut bilder av evakueringen tilbake i bilen på grunn av mygg, klegg og knott-invasjon. Eller av stemminga som oppsto da det ble oppdaget av teltpluggene var glemt igjen hjemme. Natur og friluftsliv ligger godt etablert i ryggraden i den norske folkesjela. Og for mange er tid i naturen forbundet med en stor grad av fysisk og psykisk velvære. Behovet for stillhet, ro og frisk luft er grunnen til at mange søker ut. Men det er ikke nødvendigvis de lengste, mest strabasiøse turene som skaper den beste opplevelsen. Det kan være lett å sammenligne seg med andre og kjenne på at en 7-dagers vandring fra hytte til hytte med tung tursekk kan bli litt i meste laget. Eller at telt-tur med små barn kan virke en smule stressende, med manglende tilgang til gode sanitærforhold og vaklevorne leggetider. Da er det en viktig påminnelse å huske at selv små turer kan skape store minner for livet. Et slikt eksempel er fra da undertegnede for noen år tilbake gikk med på å sove i telt i hagen med min da 7 år gamle sønn. Det var ferietid og hans største ønske akkurat i den ferien var å få sove ute i telt. Det ble investert i både soveposer, luftmadrasser og 3-mannstelt. Vi kledde oss i ull i flere lag, og la oss for natten i soveposene med opptil flere pledd oppå. 7-åringen sov som en stein hele natta, men verre sto det til med hans opphav. Kulda var umulig å ignorere, de 6 små plussgradene var ikke akkurat behagelig sovetemperatur – selv med alle lagene med ull og sovepose som visstnok skulle tåle ned i minus fem. Natta gikk sin gang, og grytidlig neste morgen våknet 7-åringen glad og fornøyd etter sin første natt ute i telt. Mammaen benytta første anledning til å «hvile middag» i ei varm og god seng senere på dagen. Men han som nå er 12 år snakker fortsatt om den teltturen i hagen, som har blitt et godt barndomsminne han forhåpentligvis husker all sin tid. Et annet minne han husker veldig godt, var da han i 4-5 års alderen fikk innvilget et ønske om å innta kveldsmaten ute i hagen, midt i mørketida. Vi pakka en kurv med niste og kakao, og sammen satt vi ute under stjernehimmel og nordlys og hadde det riktig så fint. Det er ikke nødvendigvis slik at friluftsopplevelsen må være 100 prosent perfekt for å bli bra. Midt-Troms friluftsråd er tilhengere av lavterskel-aktiviteter ute. De har blant annet arrangert kurs i friluftsliv for voksne damer og mikrokurs i vinterovernatting. – De som har deltatt på disse kursene har vært veldig fornøyde, og opplevd at terskelen har vært lav med trygge rammer, sier Ingvild Blomseth Helgesen i Midt-Troms friluftsråd. Her gir hun oss noen gode råd for å få en best mulig lavterskel-opplevelse utendørs: – Hvilke tips har du til de som ønsker å overnatte ute, men som aldri har prøvd før? 1) Start basic; i hagen, på verandaen, i skogen bak huset, eller i et turområde du er trygg fra før av. Det er alltid en fordel om man kan stikke hjemom og hente mer utstyr i starten, dersom man ser om det er noe man har glemt. 2) Skaff deg en god pakkeliste, enten av venner/bekjente eller på nett.

3) Det kryr av brukt turutstyr på nett! Husk at man også kan låne masse utstyr på de kommunale utstyrsbankene, om du mangler for eksempel telt og sovepose. Det gjør det billigere å teste ut overnatting ute før man anskaffer eget utstyr. 4) Gå for komfort! Ta med noe som gjør turen ekstra hyggelig for deg. En venn, noe god mat, last ned noen podkaster du har gledet deg til å høre, kortspill, den ekstra puta. I starten handler det om å lære seg å finne gleden i å være ute, samt å føle at man mestrer å overnatte utendørs. 5) Still alle de «dumme» spørsmålene. Det finnes flust med gode forum på nett, enten på Facebook eller for eksempel Fjellforum, der man kan spørre erfarne friluftsentusiaster om tips til ALT. Her finner du mennesker som elsker å dele erfaringer og kunnskap, og ingen spørsmål er for dumme. 6) Er du mørkeredd? Redd for å være alene på tur? Mitt tips er en morsom podkast på øret, noe som distraherer deg og skaper godt hu-


Sommermagasinet 2022 31

natta...med mindre du sover ute?

ALLE FOTO: Ingvild Blomseth Helgesen mør som tvinger tankene på det skumle langt vekk. – Hva er det viktigste utstyret vi trenger å ha med på tur? Basis-turutstyr, noe å sove i (telt eller hengekøye), sovepose, liggeunderlag, varme klær og klær etter vær, mat, drikke, og noe som gjør turen ekstra hyggelig. Fryser du lett? Ta med en flaske som tåler kokende vann, og kok opp vann før leggetid slik at du kan ha varmeflaske med deg i posen. Det er utrolig kjedelig å ligge og fryse hele natta, til tross for at du ikke trodde det skulle bli kaldt. Da frister det kanskje ikke å prøve igjen. Har du ikke alt utstyret selv? Lån hos din lokale utstyrssentral. Bruk en god pakkeliste som du finner på nett, der ser du hva du må ha i sekken, og hva du kan la ligge igjen hjemme. – Har vi lov til å campe/overnatte hvor vi vil? I Norge lar allemannsretten oss telte/overnatte i utmark, det vil si alle områder som IKKE er dyrket mark, inngjerdet næringsareal (for eksempel skogdrift), gårdsplasser, tomter og lignende. Er du i tvil, ring på nærmeste dør og spør. Hvis man setter seg selv i grunneier sine sko, så er det

alltid hyggelig at folk spør! Allemannsretten lar oss ferdes i utmark, så lenge det skjer på en hensynsfull måte ovenfor naturen og de som bor i den. Husk at teltet/hengekøya må settes opp minimum 150 meter fra bebodd hus og hytte. Der kan du stå i inntil to døgn, om du ikke avklarer annet med grunneier. Så lenge man husker på å rydde med seg søpla hjem og ikke gjøre skade på naturen der man overnatter, så blir det jo en fin plass og gjenbruke! – Har du noen fine turtips til overnatting i Midt-Troms? I Midt-Troms er vi SÅ bortskjemt med fin natur for overnatting. Her har vi alt fra kystnatur, til spisse tinder, villmark i Indre Troms og spennende nasjonalparker. Sjekk ut turmålene i Midt-Troms på TellTur.no, der skjuler det seg mange fine teltplasser du garantert får for deg selv! Om man allerede har testet noen netter i telt så vil jeg absolutt anbefale og sjekke ut en av våre tre nasjonalparker, der er det fine stier og masse muligheter for ei bra teltnatt.


32 Sommermagasinet 2022

YOU SHOULD NOT SLEEP AWAY THE SUMM It can look really idyllic on social media. Morning tired faces who has just woken up in a hammock and who smiles into the camera with #sleepoutside and #lifeisbestoutdoors. Or by the tent opening with a view that takes the breath away from most people. Of course, it can be inspiring to see pictures of primuses with delicately dandered food, tents that are 100% level, colorful hiking clothes and magnificent views. But it can also be easy for such images to make outdoor life appear as another arena in which we must perform perfectly. And if there is one thing that is absolutely certain, it is that no one posts pictures of the evacuation back in the car due to mosquitoes, bumps and knob invasion. Or of the mood that arose when it was discovered that the tent pegs was left at home. Nature and outdoor life are well established in the backbone of the Nor-

PHOTO: Ingvild Blomseth Helgesen

wegian people’s soul. And for many, time in nature is associated with a great deal of physical and mental well-being. The need for silence, tranquility and fresh air is the reason why many seek outside. But it is not necessarily the longest, most strenuous trips that create the best experience. It can be easy to compare yourself with others and feel like a 7-day hike from cabin to cabin with a heavy backpack can be a bit tough. Or that a tent trip with small children can seem a bit stressful, with a lack of access to good sanitary conditions and shaky bedtimes. This is when it is important to remember that even small trips can create great memories for life. One such example is from when I a few years ago agreed to sleep in a tent in the garden with my then 7-year-old son. It was holiday time and his biggest wish for the holiday was to be able to sleep outside in a tent. I invested in both sleeping bags, air mattresses and 3-person tents. We dressed in wool in several layers and lay down for the night in the sleeping bags with up to several blankets on top. The 7-year-old slept like a rock all night, but his origins were worse. The cold


Sommermagasinet 2022 33

MER NIGHT ... - UNLESS YOU SLEEP OUTSIDE? was impossible to ignore, the 6 small plus degrees were not exactly comfortable sleeping temperature - even with all the layers of wool and sleeping bag that supposedly would withstand down to minus five. The night went on, and early the next morning the 7-year-old woke up happy and satisfied after his first night out in a tent. The mother took the first opportunity to «rest after dinner» in a warm and good bed later in the day. But he, who is now 12 years old, still talks about the tent trip in the garden, which has become a good childhood memory he will hopefully remember all his life. Another memory he remembers very well was when, at the age of 4-5, he was granted a wish to have supper out in the garden, in the middle of the dark polar time. We packed a basket with lunch and cocoa, and together we sat outside under the starry sky and the northern lights and had a really nice time. It is not necessarily the case that the outdoor experience must be 100% perfect to be good. The Mid-Troms Outdoor Council is a supporter of low-threshold outdoor activities. Among other things, they have arran-

ged courses in outdoor life for adult ladies and micro courses in winter accommodation. -Those who have participated in these courses have been very satisfied, and experienced that the threshold has been low with a safe environment, says Ingvild Blomseth Helgesen in Mid-Troms Outdoor Council. Here she gives us some good advice to get the best possible low-threshold experience outdoors: -What tips do you have for those who want to spend the night outside, but who have never tried before? 1) Start basic; in the garden, on the veranda, in the woods behind the house, or in a hiking area you feel safe from before. It is always an advantage if you can go home to get more equipment in the beginning, if you see if there is something you have forgotten. 2) Get a good packing list, either from friends/acquaintances or online. 3) There is a lot of used hiking equipment online! Remember that you can also borrow a lot of equipment from the municipal equipment banks, if you lack e.g. tent and sleeping bag. This makes it cheaper to test out accommodation outside before purchasing your own equipment. 4) Go for comfort! Bring something that makes the trip extra enjoyable for you. A friend, some good food, download some podcasts you’ve been looking forward to hearing, card games, the extra pillow. In the beginning, it is about learning to find the joy of being outside, as well as feeling that you master spending the night outdoors. 5) Ask all the «stupid» questions. There are plenty of good forums online, either on FB or e.g. Fjellforum (mountainforum), where you can ask experienced outdoor enthusiasts for tips on EVERYTHING. Here you will find people who love to share experiences and knowledge, and no questions are too stupid. 6) Are you afraid of the dark? Afraid to be alone on a trip? My tip is a fun podcast on the ear, which distracts you and creates a good mood that forces the scary thoughts far away. -What is the most important equipment we need to bring on a trip?Basic hiking equipment, something to sleep in (tent or hammock), sleeping bag, sleeping pad, warm clothes and clothes according to weather, food, drink, and something that makes the trip extra enjoyable. Do you freeze easily? Bring a bottle that can withstand boiling water, and boil water before bedtime so that you can have a hot water bottle with you in the sleepingbag. It’s incredibly boring to freeze all night, even though you did not think it would get cold. Then it might not be tempting to try it again. Do not have all the equipment yourself? Borrow from your local equipment center. Use a good packing list that you can find online, where you see what you need to have in your backpack and what you can leave at home. -Are we allowed to camp/spend the night whereever we want? In Norway, the right of public access allows us to camp/spend the night in open country, meaning all areas that are NOT cultivated land, fenced business area (for example forestry), courtyards, plots and such. If in doubt, ring the doorbell of the nearest house and ask. If you put yourself in the landowner’s shoes, then it’s always nice that people ask! The right of public access allows us to travel in open country, as long as it happens in a considerate manner towards nature and those who live in it. Remember that the tent/hammock must be set up at least 150 m from the inhabited house and cabin. You can stay there for up to two days unless you clarify otherwise with the landowner. As long as you remember to bring the rubbish home with you and not damage the nature where you spend the night, it will be a nice place to reuse! Do you have any nice travel tips for accommodation in Mid-Troms? In Mid-Troms we are SO spoiled with beautiful nature for accommodation. Here we have everything from coastal nature, to pointed peaks, wilderness in inner Troms and exciting national parks. Check out the hiking destinations in Mid-Troms on TellTur.no, where there are many nice tent sites you are guaranteed to get for yourself! If you have already tested a few nights in tents, I would definitely recommend checking out one of our three national parks, where there are nice trails and lots of opportunities for a good night in the tent.


34 Sommermagasinet 2022

Grottevandring i Sagelva En underjordisk, mystisk familieopplevelse du sent vil glemme. AV STINE VALJORD

På Tennevoll i Lavangen ligger de bortgjemte grottene. Sagelva har gjennom tusener av år slipt og formet sin egen underjordiske verden. Snøkrystaller og is-skulpturer er noe av det du kan se på ferden mens du kryper, klyver og går for å komme over bergknauser, hulrom og ganger. Grottevandringen har

de siste årene blitt en veldig populær familieaktivitet, mye takket være prosjektet «Arctic Kids» i regi av Visit Narvik. – Gjennom god markedsføring har konseptet blitt løfta opp til et helt annet nivå enn tidligere, sier Tor Lyngmo, daglig leder på Fjellkysten.

Utfordrende og spennende

Lyngmo jobber også som guide for grottevandringen. – I løpet av seks uker i fjor hadde vi rundt 320 stykker med oss på

grottevandring, og det ble 75 turer i løpet av sommeren. Likevel ble jeg aldri lei av å guide, mye fordi gjestene var så fornøyde og ga så mange positive tilbakemeldinger, forteller han. Han mener at opplevelsen med grottevandring er både utfordrende og spennende, samtidig som den er en øvelse i god samhandling mellom barn og foreldre. – Det er mange voksne som også er veldig spente på hva som venter dem i grottene, og noen ganger er det barna som må hjelpe eller mo-

tivere sine foreldre til å fortsette ferden. Barn får god mestring i å oppleve at de kan være en ressurs og til hjelp for de voksne i familien. – Hvem er det som bestiller disse guidede turene inn i grottene? – Det er mange barnefamilier, og naturlig nok har vi hatt mange besøkende fra Narvik-området, siden konseptet markedsføres mye der. Men det er også familier som bor mer lokalt i området, og noen har feriegjester på besøk og ønsker å gjøre noe sammen. – Og grottevandring er jo en akti-


Sommermagasinet 2022 35

CAVE WALKING IN SAGELVA AN UNDERGROUND, MYSTERIOUS FAMILY EXPERIENCE YOU WILL NEVER FORGET At Tennvoll in Lavangen there are the hidden caves. Sagelva has for thousands of years sanded and shaped its own underground world. Snow crystals and ice sculptures are some of the things you can see on the go as you crawl, climb and walk to get over boulders, cavities and passages. The cave walk has in recent years become a very popular family activity, much thanks to the project «Arctic Kids» under the auspices of Visit Narvik. -Through good marketing, the concept has been raised to a completely different level than before, says Tor Lyngmo, general manager at Fjellkysten. He also works as a guide for the cave walk. -In the course of six weeks last year, we had around 320 people join us for cave walks, and there were 75 trips during the summer. Still, I never got tired of guiding, much because the guests were so happy and gave so much positive feedback. -This experience is both challenging and exciting, at the same time as it is an exercise in good interaction between children and parents, he continues. -There are many adults who are also very excited about what awaits them in the caves, and sometimes it is the children who ends up helping or motivate their parents to continue the journey. Children get a good feeling in mastering the experiencing so that they can be a resource and help for the adults in the family.

ALLE FOTO: Fjellkysten

vitet som ikke er væravhengig. Vi ser også at mange kombinerer et besøk i Polar Park med noen timer sammen på grottevandring. Mange har aldri vært i ei grotte før, og vet ikke helt hva de kommer til, sier Lyngmo.

For alle aldre

– Er det noen som har blitt redde eller har kjent på klaustrofobi? – Stort sett har det gått veldig fint, og gjestene sier at de har hatt en god opplevelse med mye mestring. Vi tar det veldig rolig gjennom grottene, og ser til at alle føler seg trygge underveis.

Godt utstyr er selvfølgelig et must, som grottehjelmer og lykter. Selve turen tar 2-3 timer. – Vi fyrer gjerne bål ved inngangen til grottene, tar det med ro og koser oss. – Hva er nedre og øvre aldersgrense for en slik tur? – Arctic Kids har definert aldersgruppa mellom 6-12 år, som en familieutflukt. Men vi har hatt barn helt ned i 3-4 års alder som har syntes dette har vært superspennende! Den eldste vi har hatt med oss hittil tror jeg har vært rundt 75 år. Da var det noen barnebarn som var veldig stolte av sin mormor etterpå!

-Who is booking these guided tours into the caves?There are many families with children, and naturally we have had many visitors from the Narvik area, since the concept is marketed a lot there. But there are also families who live more locally in the area, and some have holiday guests visiting and want to do something together. And cave hiking is an activity that is not weather dependent. We also see that many people combine a visit to the Polar Park with a few hours together on a cave walk. Many have never been to a cave before, and do not quite know what they are getting themselves into. - Has anyone been scared or felt claustrophobic?- It has mostly gone very well, and the guests say they have had a good experience with the feeling of mastering the experience. We take it very slow through the caves, and make sure that everyone feels safe along the way.And, of course, we have good equipment, such as cave helmets and lanterns. The trip itself takes 2-3 hours. We like to light a fire at the entrance to the caves, take it easy and enjoy ourselves. -What are the lower and upper age limits for such a trip?Arctic Kids has defined the age group between 6-12 years, as a family outing. But we have had children as young as 3-4 years old who have found it to be super exciting! The oldest we have had with us so far I think has been around 75 years. There were some grandchildren who were very proud of their grandmother afterwards!


36 Sommermagasinet 2022

Prix Brøstadbotn + Dy I sommer spanderer vi is på alle barn som besøker vårt visningssenter Vi tilbyr sommeraktiviteter for liten og stor

Lokalm

Hva med en informativ RIB-tur til merdekanten eller en omvisning på senteret?

Åpningstider: Hverdager Lørdager Kl. 10-15 Kl. 11-15

Du finner oss i andre etasje i Kunnskapsparken på Finnsnes Fri inngang! Tlf. 482 42 118 | epost salmon.center@salmar.no www.salmoncenter.no

– Det er stor etterspørsel etter Dyrøymat sine produkter, sier daglig leder ved PrixBrøstadbotn, Lill Sigrid Bergheim

Dyrøymat har siden 2001 vært en regional leverandør av kjøtt-og fiskevarer, og levert både catering og ferdigmat. AV STINE VALJORD

VELKOMMEN TIL TRANØYA Gjestegård med overnatting og bevertning, kulturminner, gård og kirkested. www.tranoya.no post@senjamoments.com Telefon (+47) 46 92 90 13

Siden 2004 har bedriften hatt både produksjons-og utsalgslokaler i Brøstadbotn. Fokuset er på lokalmat, og egg hentes på Mellem Gård i Dyrøy og alt av lammekjøtt fra bønder i Dyrøy kommune. Kjøttet hentes på Nortura på Andslimoen og mye av fisken er fra Senja. Etter at Dyrøymat i januar i år la ned sin butikkdrift, overtok Prix Brøstadbotn lokalene og inngikk avtale om videre salg av de populære lokalmat-produktene. At maten nå er å få kjøpt innenfor mye lengre åpningstider, er også en stor fordel. Særlig siden mange kjører langt for å få sikre seg delikatesser som lammeskank, suksess-steik eller torsketunger. – Det har gått veldig bra etter at vi overtok salget, sier daglig leder ved Prix Brøstadbotn, Lill Sigrid Bergheim. – Det er stor etterspørsel. En av favorittene i utvalget er «Dyrøymat-middagen», som vi nok selger

Kjøleskap med lokale delikatesser i

rundt 100 porsjoner av i uka. Dette er ferdige middager, alt fra lapskaus til plukkfisk med bacon og annet godt tilbehør. At pakkene har gjennomsiktig plast og kundene ser hva de får, gjør det veldig delikat og fristende. Hele året er det mulig å få kjøpt lokalprodusert mat som lammekoteletter, småsteik, saltflesk og pinnekjøtt. Lefser fra Lefsekjerringa, røkt ørret eller laks og ferske, nybakte brød hver dag er produkter


Sommermagasinet 2022 37

yrøymat =

mat for alle

mange varianter

som med stolthet kan kjøpes og serveres til feriegjester for eksempel. Eller for å unne seg selv litt ekstra luksus og kos i ferietida. - Mange av kundene som handler fra Dyrøymat-sortimentet har sine favoritter og vet hva de vil ha. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å få tak i det kunden ønsker, om vi ikke har det i utsalget. forteller Bergheim. – Her for litt siden var det et

Begge foto: Privat

par som skulle feire bryllupsdag, og mannen kom innom for å kjøpe ribbe etter ønske fra kona. Dette hadde vi ikke i butikk da, siden det er en sesongvare. Men vi ringte likevel Dyrøymat for å høre om det lot seg gjøre. Like etterpå hørte vi over telefon at kjøttsaga gikk i gang, og mannen kunne lykkelig dra hjem med ribbe til kona. Der fikk han nok mange poeng på hjemmefronten, smiler Bergheim.

ding day, and the man came by to buy ribs at the request of his wife. We did not have this in store then since it is a seasonal item. But we still called Dyrøymat to hear if it was possible. Shortly afterwards, we heard over the phone that the meat saw was starting, and the man could happily go home with ribs to his wife. He probably got a lot of points on the home front, she smiles.

PRIX BRØSTADBOTN + DYRØYMAT = LOCAL FOOD FOR EVERYONE Dyrøymat has since 2001 been a regional supplier of meat and fish products, and provided both catering and meals. Since 2004, the company has had both production and sales premises in Brøstadbotn. The focus is on local food, and eggs are collected at Mellem Gård in Dyrøy and all lamb comes from farmers in Dyrøy municipality. The meat is picked up at Nortura on Andslimoen and a lot of the fish is from Senja. After Dyrøymat closed down its store operations in January this year, PRIX Brøstadbotn took over the premises and entered into an agreement for further sales of the popular local food products. The fact that the food can now be bought between much longer opening hours is also a great advantage. Especially since many people drive far to secure delicacies such as lamb shank, successful steak or cod tongues. -It has gone very well since we took over the sale, says general manager at Prix Brøstadbotn, Lill Sigrid Bergheim. -There is great demand. One of the favorites in the selection is the «Dyrøymat dinner», which we probably sell around 100 portions of a week. These are ready-made dinners, everything from stew to “plukkfisk” with bacon and other good side dishes. The fact that the packages have transparent plastic and the customers see what they get, makes it very delicate and tempting. Throughout the year, it is possible to buy locally produced food such as lamb chops, small roasts, salted pork and chops. “Lefser” from Lefsekjerringa, smoked trout or salmon and freshly baked bread every day are products that can be proudly bought and served to holiday guests, for example. Or to treat yourself to a little extra luxury and coziness during the holidays. -Many of the customers who shop from the Dyrøymat-range have their favorites and know what they want. We try as far as possible to get what the customer wants, if we do not have it in the store, tells Bergheim. -A while ago, there was a couple who were celebrating their wed


38 Sommermagasinet 2022

FOTO: Tore Riise/Finsnes gaard

FOTO: Finsnes gaard

FOTO: Finsnes gaard


Sommermagasinet 2022 39

Finnsnes eldste hus har blitt et populært smarthotell

FOTO: Finsnes gaard

Det ærverdige huset fra 1800-tallet er blitt et populært overnattingssted. AV STINE VALJORD

«Fantastisk flott sjøhus i nydelige omgivelser» «Fantastisk beliggenhet, flott restaurert. Bodde i hovedhuset med masse sjel. Rent og pent. Enkelt å få tilgang til huset uten resepsjon» «Nydelig sted. Enkelt å oppholde seg der» Dette er noen av tilbakemeldingene fra gjester som har bodd på Finnsnes Gaard, som er et resepsjonsfritt overnattingssted, med automatisert inn-og utsjekk. Slike smarthotell-løsninger har blitt et veldig ettertraktet tilbud blant reisende, som ønsker å bo budsjettvennlig. – Våre gjester kommer for å oppleve Senja og regionen rundt, og de ønsker

flest mulig opplevelser og aktiviteter mens de oppholder seg her. Vi samarbeider med blant andre Senja Experience, som tilbyr aktiviteter som nordlysjakt, turer langs Nasjonal turistvei og tur til Torsken og Gryllefjord, forteller Liv-Helga Sørensen. Sammen med sin mann Bård Meløe driver hun det idylliske smarthotellet ved vannkanten på Finnsnes. Gode restaurantopplevelser er også noe gjestene spør etter, og spisesteder som er tilgjengelige hver dag og med tydelige åpningstider. Gjestene kommer fra alle verdenshjørner, som Brasil, Italia og Kina. Gården, som i dag består av et hovedhus og fire sjøhus, ble bygd tidlig på 1800-tallet og er i dag verneverdig. Tidligere eier Hans-Kristian Sørensen flyttet huset til Innerneset i 2005, og startet et omfattende arbeid med å restaurere huset til dagens utseende. I 2014 ble de fire sjøhusene ferdigstilt.

FINNSNES OLDEST HOUSE HAS BECOME A POPULAR SMART HOTEL The venerable house from the 19th century has become a popular accomondation. «Fantastic sea house in beautiful surroundings». “Fantastic location, beautifully restored. Stayed in the main house with lots of soul. Nice and clean. Easy to access the house without reception». «Lovely place. Easy to stay there». These are some of the feedback from guests who have stayed at Finnsnes Gaard, which is a reception-free accommodation, with automated check-in and check-out. Such smart hotel solutions have become a highly sought-after offer among travelers who want budget-friendly accomodation. -Our guests come to experience Senja and the surrounding region, and they want as many experiences and activities as possible while staying here. We collaborate with, among others, Senja Experience, which offers activities such as northern lights hunting, trips along the National Tourist Route and trips to Torsken and Gryllefjord, says LivHelga Sørensen. Together with her husband Bård Meløe, she runs the idyllic smart hotel by the water’s edge at Finnsnes. Good restaurant experiences are also something guests ask for, and eateries that are available every day and with clear opening hours. Guests come from all corners of the world, such as Brazil, Italy and China. The farm, which today consists of a main house and four sea houses, was built in the early 1800s and is today worthy of protection. Former owner Hans-Kristian Sørensen moved the house to Innerneset in 2005 and began extensive work to restore the house to its current appearance. In 2014, the four sea houses were completed.


40 Sommermagasinet 2022

Barnemuseet i Midt-Troms Barnemuseet i Midt-Troms er stedet hvor barn lærer gjennom lek, og voksne lærer å leke igjen! AV STINE VALJORD

Foto: Privat

- Det er mye pedagogikk bak barnemuseet. Barna har det veldig gøy her, og de vil helst ikke gå, sier Lisa Gay Bostwick, direktør ved Midt-Troms Museum. Barnemuseet i Midt-Troms (BMiMT) i kunnskapsparken på Finnsnes, som etter åtte års arbeid og investeringer på 15 millioner kroner endelig åpnet dørene i november i fjor. – Det fungerer nøyaktig slik vi drømte og håpte om. Ungene suger til seg så mye kunnskap og inntrykk! Vi forteller historier og skaper forståelse gjennom lek, sier Bostwick. Nylig fikk barnemuséet en stor anerkjennelse, nemlig status som «certified Home of 21st Century Education» fra Hands-on International Children in Museums, som er en organisasjon basert i Østerrike. Juryen hadde følgende å si om barnemuseet på Finnsnes. "Som Norges første barnefokuserte og lekbaserte museum fungerer Barnemuseet i Midt-Troms som en landsdekkende nasjonal pioner, og viser at innovasjon og påvirkningsarbeid også kan starte i mindre kommuner og ikke begrenses til storbyer». Denne organisasjonen er et inspirerende eksempel på å skape et topp moderne, «glokalt» forankret barnefokusert museumsmiljø. Den permanente utstillingen og tilhørende programmer viser hvordan klassiske barnemuseumstemaer kan få en sosioøkonomisk dimensjon ved å forankre dem i lokal kulturhistorie. Gjennom den overordnede historieba-


Sommermagasinet 2022 41

s – Norges første av sitt slag

Begge foto: Dag Arild Larsen serte koblingen av de ulike temaområdene og tilførte diskursive elementer, opplever barna sosiale og økonomiske gjensidige avhengigheter og lærer om ulike kulturelle og personlige kontekster. Ved å tilby de første programmene av denne typen i hele landet, tar Barnemuseet I MidtTroms rollen som endringsagent for barns aktive medborgerskap gjennom lekbasert kulturell læring." I hele sommer er det åpent seks dager i uka på museet, fra tirsdag til søndag. – Vi kommer til å ha mye aktiviteter utover sommeren, flere enn vanlig. Vi håper på mange besøkende, både gjester som ikke har vært hos oss før og gjester som kommer tilbake til oss, avslutter Bostwick.

Vi kommer til å ha mye aktiviteter utover sommeren, flere enn vanlig. Lisa Gay Bostwick, direktør ved Midt-Troms Museum.


42 Sommermagasinet 2022

CHILDREN’S MUSE - Norway’s first, child-focused and playThe Children´s Museum in Mid-Troms is the place where children learn through play, and adults learn to play again! The Children’s Museum in Mid-Troms (BMiMT) is the place where children learn through play, and adults learn to play again! «There is a lot of pedagogy behind the children’s museum. The children have a lot of fun here, and they prefer not to leave»; says Lisa Gay Bostwick, director of the Mid-Troms Museum. -It works exactly as we dreamed and hoped, the kids absorb so much knowledge and impressions! We tell stories and create understanding through play, she continues. Recently, the Children’s Museum received great recognition, the status of «certified Home of 21st Century Education» from Hands-on International Children in Museums, which is an organization based in Austria. The jury had the following to say about BMiMT: «As Norway’s first child-focused and play-based museum, the

Photo: Private

VELKOMMEN

til vår nye flotte butikk i Brøstabotn Ny t smaken av Norge!

Tjenester i butikk:

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08-22 • Lørdag kl. 08-21 | Tverrveien 7, 9311 Brøstadbotn • Telefon: 902 41 522


Sommermagasinet 2022 43

EUM IN MID-TROMS based museum

Children’s Museum in Mid-Troms functions as a nationwide national pioneer, and shows that innovation and advocacy work can also start in smaller municipalities and not be limited to large cities.This organization is an inspiring example of creating a state-of-the-art, ’globally’ anchored child-focused museum environment. The permanent exhibition and associated programs show how classic children’s museum themes can have a socio-economic dimension by anchoring them in local cultural history. Through the overall story-based connection of the various thematic areas and added discursive elements, the children experience social and economic interdependencies and learn about different cultural and personal contexts.By offering the first programs of this type in the country, the Children’s Museum in Mid-Troms takes on the role of change agent for children’s active citizenship through play-based cultural learning. « Throughout the summer, the museum is open six days a week, from Tuesday to Sunday.»We will have a lot of activities over the summer, more than usual. We hope for many visitors, both guests who have not been with us before and guests who return to us «, concludes Bostwick.

Endelig er grillsesongen her, og vi på Dyrøymat presenterer flere ferdig krydrede grillvarianter. Koteletter, grillskiver og grillspyd fra Dyrøymat er alle produsert lokalt, marinert i olje med ulike kryddere, og klare til å legges direkte på grillen. Se etter dem i din nærmeste COOP butikk, eller kjøp dem i vår butikk i Brøstadbotn. God sommer og god grillsesong.

Det gode måltid!

Matbyrået Impuls

fra dyrøymat!

endelig vår

..og Grillpro fra dyrøy

post@dyroymat.no

Endelig er grillsesongen her, og vi på Dyrøymat presenterer

flere ferdig krydrede grillvarianter. Koteletter, grillskiver og Endelig er grillsesongen her, og vi på Dyrøymat presenterer grillspyd fra Dyrøymat er alle produsert lokalt, marinert i olje flere ferdig krydrede grillvarianter. Koteletter, grillskiver og med ulike kryddere, og klare til å legges direkte på grillen. grillspyd fra Dyrøymat er alle produsert lokalt, marinert i olje Se etter dem i din nærmeste COOP butikk. God sommer og med ulike kryddere, og klare til å legges direkte på grillen. god grillsesong. Se etter dem i din nærmeste COOP butikk, eller kjøp dem i vår butikk i Brøstadbotn. God sommer og god grillsesong.

endelig vår!

..og Grillprodukter fra dyrøymat!

Det gode måltid! post@dyroymat.no


Som mer 2022 pro gram

MUSEUM HELE UKA!

Ferien blir ekstra innholdsrik med besøk på museumsanleggene i Midt-Troms. Inngangsbillett: Voksne kr. 70,- (Barnemuseet kr. 125,-). Barn gratis. Salg av kaffe, saft og noe å bite i. Betaling med VIPPS eller kontanter.

27. juni – 14. august er museene åpne på følgende dager kl. 11 – 16

Har du spørsmål? Se Midt-Troms Museums AURSFJORDSAGA, MALANGEN facebookside eller www.mtmu.no. Kontakt oss på ONSDAG OG TORSDAG Gjenoppbygd oppgangssag fra 1700-taltlf. 478 34 500 eller e-post: post@mtmu.no. LENVIK MUSEUM, BJORELVNES

TIRSDAG OG FREDAG

Utstillinger om kystkultur og kirkehistorie i den gamle prestegården. Rorbuovernatting og båtutleie. Lær om nordlandsbåten.

BARDU BYGDETUN, SALANGSDALEN

MANDAG OG ONSDAG Gårdstun som viser påvirkningen av innvandringen fra Tynset og Gudbrandsdalen med byggeskikk, språk og mattradisjoner. Mineralmuseum.

KVEITMUSEET, SKROLSVIK

TIRSDAG OG FREDAG

Skrolsvik var en gang et aktivt fiskevær, blant annet på grunn av det rike kveitefisket i Andfjorden. Utstillinger om troen, mystikken og fantasien som omgir kveita.

HOFSØYA BYGDEMUSEUM, STONGLANDET

MANDAG

Innblikk i bosetninga ved Tranøyfjordens rike bredde som går helt tilbake til steinalderen. Fiskerbonden og hans gård. En historisk juvel. Kultursti fra bygdemuseet.

KONGSVOLDTUNET, ROSTAVANNET

ONSDAG OG FREDAG

For over 200 år siden ble dølene rekruttert av myndighetene for å dyrke jord og befolke viktige grenseområder. Fiske, fangst og et frodig liv langt til fjells. Innblikk i nybyggerkulturen.

BARNEMUSEET, FINNSNES TIRSDAG - SØNDAG Utstillingen «Midt-Troms i miniatyr». En interaktiv og lekende introduksjon til regionens kulturhistorie. Barneaktiviteter gjennom hele sommeren.

let. Omvisning og demonstrasjoner i saga. Nordfjordskolen med utstillinger og kafé.

KAPERDALEN

TORSDAG

To markesamiske boplasser ryddet like etter år 1900. Etterkommere av svenske reindriftssamer. En levemåte basert på jordbruk, sesongfiske og utnytting av skog, elv, fjell og vann.

KRAMVIGBRYGGA, SØRREISA

ONSDAG

Straumen som møteplass mellom kyst og innland gjennom tusen år. Utstilling om bosetning i jernalder og handelshistorie. Den gamle landhandelen. Nydelig brygge i sveitserstil.

TROMS FORSVARSMUSEUM, SETERMOEN

TIRSDAG, TORSDAG OG FREDAG

Hærens historie de siste 400 år. Utstillinger om den lokale skytterlagshistorien og etableringen av Brigade Nord.

FJORDMUSEET/VÅTMARKSSENTERET, STORSTEINNES MANDAG - FREDAG Utstillinger om fugleliv i Balsfjordens RAMSAR våtmarkssystem. Nyåpnet naturlekerom og utstilling om Vesterisulykka. Uteareal med piknikbenk og bålplass.

BERGVERKSMUSEET, SKALAND

TIRSDAG - LØRDAG

Utstillingene «Et arbeiderhjem» og «Veien til malmen». Ny steinutstilling. Filmen «Fjellet». Bergverkshistorie på yttersiden av Senja. Turistinformasjon.

SÁŽŽA NATURHUS OG MUSEUM, ØVERBOTN TORSDAG - SØNDAG Utstillingen ”Folk og Natur på Senja”. Natur- og kulturhistorisk utstilling. Spesielt fokus på Ånderdalen Nasjonalpark og samisk historie på Senja. Kafé på søndager. Uteareal med bålplass.


Sommermagasinet 2022 45

50 år i 2022!

FRE 2. SEPT

TORS 22. SEPT

Vi åpner for sesongen 3. juni

LØR 22. OKT

Velkommen til alle! SKATVIK CAMPING • Tlf. 481 08 178

FRE 4. NOV

FILMMUSIKK, HÆRENS MUSIKKORPS

TORS 10. NOV

ØDELAND, HÅLOGALAND TEATER

FRE 11. NOV

Ekte nordnorsk matopplevelse basert på lokale råvarer og tradisjonsrike oppskrifter fra Senja WWW.SENJASTUA.NO POST@SENJASTUA.NO TLF. 77 84 40 10 ALLE DAGER KL. 13-20 LØRDAGER STENGT FOM. 2. JULI

TORS 17. NOV

SNØSØSTER, BEAIVVÁŠ

TIRS 22. NOV

BILLETTINFORMASJON Nå fases billettsalg over til felles system for Istindportalen i løpet av året. Følg billettlinken i Facbook eventer på Istindportalen. Billett skranken er åpen 1t før arrangementer. Kontaktinfo: itp@malselv.kommune.no Tlf: 45398077


Foto: TIM VANHOUTTEGHEM, www.senjawild.com


Øyhopping i Bergsfjorden – Senjas karibien Kritthvite strender, koraller og turkisblått hav. Nei, det er ikke De karibiske øyer vi snakker om, men de tallrike Bergsøyene i Bergsfjorden på ytre Senja. AV STINE VALJORD


48 Sommermagasinet 2022

Det er nærmest obligatorisk å la seg fotografere i den berømte naturstolen av hvalskjelett som står på Lille Færøya.

Alle Foto: Kathrine Gundersen

Skjærgården består av rundt 100 små øyer, hvor de største heter Ertnøya, Store og Lille Færøya og Kjøpmannsøya. Den vakre skjærgården innbyr til en opplevelse av å være langt borte fra alt det hverdagslige, med omgivelser som balsamerer sjela, og som får stress og travelhet til å slippe taket for en stund. Det er mang en storbyturist som har blitt lettere tårevåt av å være omgitt av frisk luft, bølgeskvulp og lukta av sjø, og som med ett har blitt oppmerksom på sin egen pust. Men selv for en innbarka Midt-Troms-væring vil en dag med øyhopping i Bergsfjorden gi en følelse av å være på ferie et sted langt, langt borte.

havbunnen, så det gjelder å ta seg god tid og følge nøye med på vanndybden. Om du er i kajakk, kan det være en riktig så spennende opplevelse om stillheten ute på fjorden med ett brytes av kraftige blåselyder. Og synet av en finne som kommer opp fra havoverflaten kan få pulsen til å øke betraktelig. Da er det godt å vite at det nok bare er en harmløs, nysgjerrig nise eller ti. Og hvor lett er det ikke da å febrilsk begynne å lete etter telefon eller kamera for å dokumentere øyeblikket? Men hva med å bare la kamera ligge og heller vie full oppmerksomhet til det som foregår?

Lett tilgjengelig

Som tidligere nevnt, er det en tilrettelagt grillplass på Færøya. Men om du ønsker et mer usjenert område å innta medbragt niste på, er det mang ei folketom vik å gå i land i. Ellers er det også fint å gå litt oppover øya på Færøya for å få et større overblikk over Bergsfjorden. Så er det bare å sette seg godt tilbake i myk mose for å nyte maten. Selv et middelmådig måltid smaker fortreffelig med storslått utsikt og frisk, ren luft. Da trenger man verken restaurant med Michelin-stjerne eller fancy kaffe latte henta fra en støyende kaffebar i storbyen.

Har du båt eller kajakk, er tilgangen til paradiset i Bergsfjorden meget lett tilgjengelig. Ta utgangspunkt i Finnsæter, Hamn i Senja eller Skaland, så er du en kort båttur eller en litt lengre padletur unna. Bergsfjorden byr også på et rikt fugleliv, som teist, lundefugl, skarv og havørn. På grunn av fjordens viktige funksjon som hekkeområde for fugl, er det mellom 15. april og 31. juli forbudt å gå i land på deler av Ertnøya og på øyene øst og nord for Kjøpmannsøya. Men da er det uansett 100 prosent tillatt å gå i land på Store og Lille Færøya. Her er det også tilrettelagt med toalett og grillplass. Det er nærmest obligatorisk å la seg fotografere i den berømte naturstolen av hvalskjelett som står på Lille Færøya.

Avbrutt av blåselyser

Om du lar båten ligge og duppe litt ute blant øyene, eller om du padler i kajakk, vil du få muligheten til å se nærmere på undervannslandskapet. Krystallklart vann avdekker skjellsandbunn, tang og tare, sjøstjerner, fisk og krepsedyr. Enkelte steder er det bare få centimeter klaring til

Mat smaker best i paradis

Padling i midnattsol

Midnattsola er grunn til å strekke varigheten på sommerdagen ut i de små timer. Men har du noen gang vært ute på havet i midnattssol? Om ikke, er det sannelig på tide å føre det opp på bucket-lista. Det er nesten så sansene skjerpes mer når det er natt. Lydene av stille skvulping fra havet, å kjenne sola i ansiktet og kjenne lukta av ren natur mens øynene hviler på naturens eget kunstverk frembringer gåsehud bare av å tenke på minnene i ettertid.50 Sommermagasinet 2022

ISLAND JUMPING IN BERGSFJORDEN - Senjas Caribbean ... Chalk-white beaches, corals and turquoise blue sea. No, it is not the Caribbean islands we are talking about, but the numerous mountain islands in the Bergsfjord on the outer Senja. The archipelago consists of around 100 small islands, the largest of which are called Ertnøya, Big and Little Færøya and Kjøpmannsøya. The beautiful archipelago invites to an experience of being far away from all the everyday, with surroundings that embalm the soul, and that make stress and busyness let go for a while. There are many a city tourist who has become slightly tearful from being surrounded by fresh air, waves and the smell of the sea, and who has suddenly become aware of his own breathing. But even for a barked Mid-Troms resident, a day of island hopping in the Bergsfjord will give a feeling of being on holiday somewhere far, far away. Easily accessible If you have a boat or kayak, access to paradise in the Bergsfjord is very easily accessible. Start in Finnsæter, Hamn in Senja or Skaland, then you are a short boat trip or a slightly longer paddle trip away. Bergsfjorden also offers a rich bird life, such as theist, puffin, cormorant and sea eagle. Due to the fjord’s important function as a nesting area for birds, it is forbidden to go ashore on parts of Ertnøya and on the islands east and north of Kjøpmannsøya between 15th of April and 31st of July. But then it is in any case 100% allowed to go ashore on Big and Little Færøya. Here it is also arranged with toilet and barbecue area. It is almost mandatory to be photographed in the famous natural chair of a whale skeleton that stands on Little Færøya. If you leave the boat a little out among the islands, or if you paddle in a kayak, you will have the opportunity to take a closer look at the underwater landscape. Crystal clear water reveals shell sand bottom, seaweed and kelp, starfish, fish and crustaceans. In some places there is only a few centimeters of clearance to the seabed, so it is important to take your time and pay close attention to the water depth. If you are in a kayak, it can be just as exciting to experience the silence out on the fjord with a sudden break from strong blowing noises. And the sight of a fin coming up to the sea surface can cause your heart rate to increase significantly. Then it’s good to know that it’s probably just a harmless, curious porpoise or ten. And how easy is it then to frantically start looking for a phone or camera to document the moment? But how about just leaving the camera and rather pay full attention to what is going on? Food tastes best in paradise As previously mentioned, there is a barbecue area on Færøya. But if you want a more undisturbed area to enjoy a packed lunch, there are many an empty cove to go ashore in. Or it is also nice to walk a little up the island on Færøya to get a greater overview of the Bergsfjord. Then just sit back in the soft moss and enjoy the food. Even a mediocre meal tastes great with

Foto: Kathrine Gundersen

magnificent views and fresh, clean air. Then you do not need a Michelinstarred restaurant or fancy coffee latte picked up from a noisy coffee shop in the big city. Padling in the midnight sun The midnight sun is a reason to stretch the duration of the summer day into the small hours. But have you ever been out at sea in the midnight sun? If not, it’s definitely time to put it on the bucket list. It is almost as if the senses are sharpened more when it is night. The sounds of quiet lapping from the sea, feeling the sun on your face and smelling pure nature while your eyes rest on nature’s own work of art produce goosebumps just by thinking about the memories in retrospect.


Sommermagasinet 2022 51

SOMMEREN ER TIDEN FOR Å SKAPE MINNER OG DELE GODE MÅLTIDER MED VENNER OG FAMILIE. Kokt & Klar har tilbehøret som passer til både grillmiddager og sommerens hyggelige sammenkomster.

Favoritten fløtepoteter til grillet kjøtt eller fisk er en sikker suksess. Prøv også de lekre, spiseklare marinerte små mandelpotetene våre som kan varmes både på grillen eller i stekeovnen. Nyt sommerens hyggeligste måltider med smakfullt tilbehør produsert på Senja. Bare varm opp og server! www.koktogklar.no

BARNEVENNLIG FAMILIECAMPING - 11 utleiehytter i ulike størrelser - Minizoo med forskjellige dyr og fugler post@senjacamping.no www.senjacamping.no

9303 Silsand Tlf. 481 58 475

- Båtutleie og fiskemuligheter i vannet utenfor campingen - Lekeplasser - Bobil/vognplasser


52 Sommermagasinet 2022

Husøya – Øya med D

et lille fiskeværet ute i havgapet er den yngste bygda på Senja. Helt frem til 1912 fantes det bare fiskebruk der. Først fra 1950-tallet ble det større byggeaktivitet på den lille øya, og folk flytta dit fra omkringliggende bygder som Trælvika, Toften, Øyfjordvær og Breivika. I mangel på trygge havneforhold, gikk Staten i perioden 19141925 inn og bygde ut havna på Husøya. Staten bidro også økonomisk til at folk rundt om i fjorden fikk flyttet husene sine over til øya. I 1947 ble det etablert skole på øya, først i ei bu, før et nytt skolebygg ble reist i 1948. Brødrene Karlsen etablerte seg på 30-tallet, med både fiskemottak og butikk. I dag er dette en hjørnesteinsbedrift her. Tidligere måtte man ta ferge over til øya, men fra 1982 ble veien fra Huselva i Stønnesbotn og over til Husøya åpna. På den spesielle øya på holmen uti havgapet er det i dag godt over 100 eneboliger, og per 1.januar 2021 301 innbyggere. På grunn av den værharde beliggenheta, er flere av eneboligene bardunert til bakken.

Stina Uteng. Foto: Privat

Siesta midt på dagen

Historien sier at siesta ble innført på Ytre Senja da et spansk skip forliste for flere hundre år siden. Husøya er den eneste plassen på Senja som fortsatt holder på denne spanske tradisjonen. Når klokka bikker 12 på dagen gjør store deler av øya seg klare for en times fri. Tida benyttes til å innta mat og kanskje en liten høneblund. Det kan komme godt med nede på kaia, hvor lasting av fisk kan foregå til seint på kvelden. Derfor er det fortsatt mange som spiser en tidlig middag klokka 12. Så, hvordan er det å leve og bo på Husøya? Vi tok en prat med Stina Uteng hos hjørnesteinsbedriften Brødrene Karlsen. – Det er veldig fint å leve og bo på Husøya. Jeg har selv vokst opp her, og flytta tilbake i voksen alder. Det som er supert her er at ungene har det veldig fritt og trygt. Idretts-

FOTO: Privat

Jeg har selv vokst opp her, og flytta tilbake i voksen alder. Det som er supert her er at ungene har det veldig fritt og trygt. Stina Uteng

lagene har også masse aktiviteter, som sykkel, ski, svømming og uteaktiviteter, for at barn og unge skal ha arenaer å utfolde seg på. Hun forteller om et lokalsamfunn som generelt gjør masse for at folk skal møtes og være i aktivitet. – Det er aktive lag og foreninger som arrangerer fester, puber og andre sosiale tilstelninger. Vi har ei befolkning på øya som står på,

og som vet at alle må bidra for å kunne ha et godt liv på øya. Og alle har en viktig rolle, fra 0 år og opp til de aller eldste, sier Uteng. Brødrene Karlsen og skolen har samarbeid om tungeskjæring. Alle unger som vil får være med og skjære tunger når det er behov for det. De eldste ungene kan få fri fra skolen for å gå ned og hjelpe til på kaia når det er mye å gjøre. – Vi tror det er veldig sunt for

ungene at de tidlig lærer seg å jobbe sammen med folk i alle aldre og at alle må samarbeide for å få til ting. – Om det går noen dager uten at noen av de eldre har vært på butikken, drar vi hjem på døra for å se at alt er som det skal. Hvis en unge oppfører seg ufordragelig, sier vi i fra. Vi ser hverandre, oppdrar og tar vare på hverandre i lag. Det føles trygt og godt, vi er et


Sommermagasinet 2022 53

d sin helt egen puls

IDYLL: Husøy i idylliske kulisser.

FOTO: VEGARD OLSEN

Idrettslagene har også masse aktiviteter, som sykkel, ski, svømming og uteaktiviteter, for at barn og unge skal ha arenaer å utfolde seg på. Stina Uteng

team som hjelper hverandre. – Er det noe dere mangler på Husøya? – Vi mangler en kafé, det skulle vi gjerne hatt. Vi håper jo på at vi får både kafé og hotell på sikt. Men vi løser det med at vi av og til holder kafé på samfunnshuset, og så er det to damer som har sommerkafé her hvert år. Og om savnet etter mer urbane strøk blir for stort, reiser vi til Tromsø ei helg. Vi er

blant anna en gjeng med mange damer som snart skal til Tromsø for å se «Den briljante venninne».

Liten skole med stor trivsel

På Husøy skole er det 38 elever fordelt på 1. til 10. klasse. – Undersøkelser blant elevene tyder på at de trives godt og har det bra i skolehverdagen. Vi er tett på hverandre, både elever, lærere og foreldre her på Husøya. Og vi

som jobber på skolen har et helhetlig bilde av hva ungene gjør på andre arenaer. Dette gjør nok at de lett blir fanga opp om det skulle være noe, forteller hun videre, forteller Solveig Bjerkholt, rektor på Husøy skole. Elevene blir tidlig involvert i både dugnader og næringslivet på øya. De lærer at hver enkelt er en viktig brikke i den store helheten, og at deres arbeidsinnsats betyr

noe mer enn å bare gjøre en jobb for å få betalt. – De får en ansvarsfølelse for å gjøre seg ferdig med de tungene som skal skjæres på bruket, og står på til det er tomt for dagen. En annen viktig lærdom de får med seg er at det går an å finne noe til felles med andre, selv om man ikke nødvendigvis har de samme interessene. Barn og ungdom kan fint være sammen på tross av alder.


54 Sommermagasinet 2022

Samholdet er jo uten sidestykke her ute! Trenger du hjelp, så får du det. Alle stiller opp. Ronny Trælvik

Ronny Trælvik

Behovet for arbeidskraft, både innen fiskeri og den stadig voksende turistnæringen, har gjort Husøy til et internasjonalt samfunn. Hele 18 nasjoner er representert på øya, deriblant folk fra Litauen, Syria, Iran og Portugal. Faktisk er det så mange som ønsker å bosette seg på øya, at det er vanskelig å finne bolig nok til alle. Det er per i dag ingen ledige tomter på øya, men Brødrene Karlsen Eiendom har 12 tomter til salgs. På fire av disse har det den

Alle foto: Privat siste tida blitt bygd nye hus. Ronny Trælvik, for mange en kjent forfatter som i dag er bosatt på Finnsnes, vokste opp på Husøya. – Husøya er en veldig spesiell plass. Jeg synes øya hadde et større særpreg før ferga begynte å gå, og ikke minst før veien stod ferdig. I «gamle dager» var man liksom et eget lite samfunn – og det på ei lita øy i en fjord, omkranset av hav, fjell og himmel, mimrer Trælvik. Han synes at Husøya var en fan-

tastisk bygd å vokse opp i. – Nærheten til absolutt alt var uslåelig! Idrettslaget var (og er) veldig aktivt. Ja, vi var rett og slett i skikkelig god fysisk form gjennom hele oppveksten. Og nede på kaia lærte vi oss at hardt arbeid lønner seg, og det allerede i tidlig alder, med tungeskjæring om vinteren og seisjau om sommeren. Og mye mer. Hvis du har lyst til å stikke deg bort, er ikke ei lita bygd, med folketetthet som en middels stor by,

stedet å velge. Men hvem bryr seg vel om det? – Og samholdet er jo uten sidestykke her ute! Trenger du hjelp, så får du det. Alle stiller opp. Noen steder på Senja har opplevd stagnasjon og sågar tilbakegang. Husøya er ei av bygdene som har vist at det går an, så lenge man trår til. Et lokaleid fiskebruk og dyktige fiskere er i så måte gode lokomotiv på veien mot framtida. AV STINE VALJORD


Sommermagasinet 2022 55

HUSØYA – The Island with it`s very own pulse The small fishing village out in the open ocean gap is the youngest village on Senja. Until 1912, there were only fish farms there. It was not until the 1950s that there was greater construction activity on the small island, and people moved there from surrounding settlements such as Trælvika, Toften, Øyfjordvær and Breivika. In the absence of safe harbor conditions, the State in the period 1914-1925 stepped in and expanded the harbor on Husøya. The state also contributed financially to people around the fjord being able to move their houses over to the island. In 1947, a school was established on the island, first in a hut, before a new school building was erected in 1948. The Karlsen brothers established themselves in the 1930s, with both a fish reception and a shop. Today, this is a cornerstone business here. Previously, you had to take a ferry over to the island, but from 1982 the road from Huselva in Stønnesbotn and over to Husøya was opened. On the special island on the islet in the ocean gap, today there are well over 100 detached houses and as of 1st of January 2021 had 301 inhabitants. Due to the harsh weather, several of the detached houses have been roped to the ground. Siesta in the middle of the day The story goes that siesta was introduced on outer Senja when a Spanish ship sank several hundred years ago. Husøya is the only place on Senja that still maintains this Spanish tradition. When it is 12 o’clock mid day, major parts of the island get ready for an hour off. The time is used to eat food and maybe a little nap. It can come in handy down on the quay, where loading of fish can take place until late in the evening. Therefore, many people still eat an early dinner at 12 o’clock. So, what is it like to live and work on Husøya? We had a chat with Stina Uteng at the cornerstone company Brødrene Karlsen: -It is very nice to live on Husøya. I myself grew up here, and moved

back as an adult. What’s great here is that the kids feel very free and safe. The sports teams also have lots of activities, such as cycling, skiing, swimming and outdoor activities, for the children and young people to have arenas to unfold in. The local community generally does a lot for people to meet and stay active. There are active teams and associations that organize parties, pubs and other social events. We have a population on the island that contributes, and who knows that everyone must contribute to be able to have a good life on the island. And everyone has an important role, from 0 years and up to the very oldest. The Karlsen brothers and the school here collaborate on tongue cutting (cod). All kids who want to can join in and cut tongues when needed. The oldest kids can get time off from school to go down and help out on the dock when there is a lot to do. We think it is very healthy for the kids that they learn early to work with people of all ages and that everyone has to work together to make things happen. If a few days go by without any of the elderly having been to the store, we go knocking on their door to see that everything is as it should be. If a young person behaves intolerably, we speak up. We see each other, raise and take care of each other in teams. It feels safe and good, we are a team that helps each other. Is there something you are missing on Husøya? We are missing a café, we would like to have that. We hope that we get both a café and a hotel in the long run. But we solve it by occasionally holding a café at the community center, and then there are two ladies who have a summer café here every year. And if the longing for more urban areas becomes too great, we travel to Tromsø for a weekend. Among other things, we are a group of many ladies who will soon be going to Tromsø to see «The Brilliant Girlfriend». Small school -Here at Husøy school, there are 38 students in grades 1-10, says

Solveig Bjerkholt, principal at Husøy school. -Surveys among students indicate that they thrive well and feel good in everyday school life. We are close to each other, both students, teachers and parents here on Husøya. And those of us who work at the school have a holistic picture of what the kids do in other arenas. This probably means that they are easily caught if there is anything going on, she continues. The students get involved early on in both volunteer work and business on the island. They learn that everyone is an important piece in the big picture, and that their work effort means something more than just doing a job to get paid. -They get a sense of responsibility to finish the tongues that are to be cut, and stay on until it is empty for the day. Another important lesson they learn is that it is possible to find something in common with others, even if you do not necessarily have the same interests. Children and young people can get along with each other despite their age. Multicultural population The need for labor, both in the fishing industry and the ever-growing tourism industry, has made Husøy an international community. As many as 18 nations are represented on the island, including people from Lithuania, Syria, Iran and Portugal. In fact, there are so many who want to settle on the island, that it is difficult to find enough housing for

everyone. There are currently no vacant plots on the island, but Brødrene Karlsen Eiendom has 12 plots for sale. On four of these, new houses have recently been built. Ronny Trælvik, for many a wellknown author who today lives in Finnsnes, grew up on Husøya: Husøya is a very special place. I think the island had a greater character before the ferry started up, and not least before the road was completed. In the «old days» you were like a small community of your own - on a small island in a fjord, surrounded by sea, mountains and the sky. It was wonderful to grow up in this village. The proximity to absolutely everything was unbeatable! The sports team was (and is) very active. Yes, we were simply in really good physical shape throughout our upbringing. And down on the quay, we learned that hard work pays off, and already at an early age, with tongue cutting in the winter and saithe in the summer. And much more. If you want to get away, a small town, with a population density like a medium-sized city, is not the place to choose. But who cares? And the unity is unparalleled out here! If you need help, you get it. Everyone shows up. Some places on Senja have experienced stagnation and even decline. Husøya is one of the villages that has shown that it works, as long as you step in. A locally owned fish farm and skilled fishermen are thus good locomotives on the road to the future.


OPPLEV EGEN BAKGÅRD I Senjaregionen finner du turer og aktiviteter for alle VI BYR PÅ FJORD, FJELL, BÅT, KAJAKK, SYKKEL, LOKALE RÅVARER M.M. www.visitsenja.no Instagram: @visitsenjaregion