Page 1


Takk til våre verdiskapere i Steinkjer!

I bilaget du nå holder i hendene gis våre medlemmer en mulighet til å synliggjøre seg på en informativ og god måte. Steinkjer Næringsforum har 20 årsjubileum i 2019, og vi har som mål å øke synligheten til det lokale næringslivet. Jubileumsåret ble pangåpnet med Næringslivets Hedersaften 28. februar. Dette ble en fin arena for å vise frem mangfoldet i næringslivet i Steinkjer og Verran, samt å motivere for videre verdiskaping gjennom å hedre våre lokale verdiskapere. Av 11.000 arbeidsplasser i Nye Steinkjer kommune, står privat næringsliv for 7.200 av dem. Velferdsmodellen i Norge er helt avhengig av verdiene som skapes i næringslivet. Steinkjer Næringsforum med sine samarbeidspartnere ønsker å inspirere næringslivet til å skape mer – og til at enda flere arbeidsplasser blir skapt.

«

Uten verdiene og arbeidsplassene som norske bedrifter skaper hadde ikke verdens beste velferdsstat vært mulig å opprettholde.

Vi kan takke bonden, entreprenøren, frisøren, veterinæren, renholdsarbeideren, ingeniøren og butikkdriveren for et godt helsevesen, en god skole og gode veier. Små og mellomstore bedrifter bidrar med fantastisk verdiskaping som fortjener større synliggjøring.

Vi ønsker å gjøre ekstra stas på den innsatsen som legges ned av næringslivet. Vi ønsker å inspirere næringslivet for fremtiden og motivere til videre verdiskaping av å bli sett. Vi tror at gjennom å hedre og heie frem hverandre kan vi skape mer. Tidligere Nord-Trøndelag var rangert som fylke nummer to når det kommer til rangering av verdiskaping i små og mellomstore bedrifter (SMB da definert under 100 ansatte og under 100 millioner kroner i omsetning). Med andre ord er nesten 200 medlemsbedrifter i Steinkjer Næringsforum ryggmargen i lokalsamfunnet vårt. Vi påstår at de 200 bedriftene tar betydelig samfunnsansvar. Gir økt livskvalitet. Får hjulene til å gå rundt.

det private næringslivet er, vil vi også forstå hvor ekstremt viktig det er å hedre, fremsnakke og synliggjøre våre små og mellomstore verdiskapere! Næringslivets Hedersaften var vår takk til de 7.200 arbeidsplassene i privat næringsliv i Verran og Steinkjer. La oss sikre arbeidsplassene, la oss utvikle nye og la oss hylle alle nyetableringer som tørr å satse! Vi oppfordrer til å reflektere over hvor du handler neste gang, hvem du gjør avtaler med og i hvor stor grad du kan bidra til å sikre arbeidsplasser i Nye Steinkjer. Det private næringslivet fortjener et positivt omdømme. Takk til Steinkjer-Avisa for samarbeidet og for at dere gjennom dette bilaget er med på å øke synligheten og forsterke omdømmet til det lokale næringslivet.

Takk for at dere reparerer tråkkemaskina idrettslagene bruker for å kjøre opp skiløyper. Takk for påskjønnelsen og støtten dere gir de frivillige som besørger gode turstier slik at vi på en tilrettelagt måte enkelt kan nyte naturen og la blodpumpa slå. Takk for at dere støtter våre barn og unge og på den måten hjelper frivillige lag og organisasjoner med å holde kostnadene nede.

Vær stolt over stedet du bor på og se mulighetene som ligger foran oss. Nye Steinkjer er i vekst – vær bevisst med på å skape den veksten du også! God lesing!

Når vi virkelig forstår og anerkjenner hvor viktig

daglig leder i Steinkjer Næringsforum

2

Kirsti B. Arntsen,


Alle foto: Thomas Jergel, Camerat

Steinkjer næringsforum som utviklingsarena Vi er inne i en tid hvor det er viktig å ta posisjon. Samfunnsstrukturene endres både i lokalisering og størrelse. Det utfordrer også næringslivet i Steinkjer. Da er det viktig å være et lag med gode enkeltspillere som også har god lagånd. Det meste av næringsutviklingen gjennomføres i enkeltbedriften. Slik skal det være. Men en god del utvikling omhandler mange virksomheter eller hele samfunn. Vi står nå oppe i en bølge av strukturelle endinger som omfatter både næringslivet og offentlig sektor. Fylkene er slått sammen, kommunene justerer grensene, næringsvirksomheter flytter på seg og Nord universitet ønsker å samle sin virksomhet. Sett i lys av denne utviklingen mener jeg at det var smart å fusjonere flere foreninger til Steinkjer Næringsforum for 20 år siden. Det gjør at vi i dag har den kraften som trengs for å være en utviklings-arena og -aktør i disse strukturtider. Det vil alltid være et spørsmål om et næringsforum skal arbeide med bransje- og fagspesifikke saker som ligger nært en del av enkeltbedriftene

eller mer overordnede spørsmål som berører næringsutviklingen totalt sett. Steinkjer Næringsforum har valgt å arbeide med begge deler, men føler at samfunnsstrukturene utfordrer oss spesielt for tiden. Hvordan skal vi få universitetssektoren til å samarbeide med oss om de kompetanseutfordringer vi har ut over leveranser at uteksaminerte studenter? Hvordan skal vi møte en utvikling av offentlige innkjøp som går mot færre og større anbud? Hvordan skal vi arbeide med at beslutningsmakten i større grad enn tidligere er lengre bort fra oss? Hvordan kan vi bidra til å bygge opp virksomheter som har beslutningsmakt lokalt? Som det vil være for 20-åringer flest, byr samfunnet på mange og store spørsmål som vi nå skal ta. Steinkjer Næringsforum er i god utvikling. Vi har mange samlingspunkter for nettverk- og

3

kompetanseutvikling, og en meget god oppslutning fra medlemmene. Slike forretningsnettverk er selvfølgelig viktig for enkeltbedriftene, men også for oss samlet når vi skal utvikle oss de neste 20 årene. Til de virksomheter som ikke er medlemmer har jeg en oppfordring: Bli med på laget. Jubileumshilsen

Joar Nyborg Styreleder i Steinkjer Næringsforum


Varebilsentret skal ut til næringskundene Melhus Bil Steinkjer vil møte næringskundene på jobb. Nå sender de Ole Marius (27) på vegen som mobil bilselger – for å gjøre det enda enklere for kundene som vil prøve ny bil.

- Dette er det ingen som har gjort før på Innherred, sier plassjef Gunnar Skogset fornøyd mens han forklarer hva som blir jobben til den nytilsatte bilselgeren Ole Marius Bjugan fra Verdal. - Ole Marius skal rett og slett ut på vegen for å oppsøke gamle og nye næringskunder. Vi ser at det er et behov for å møte næringslivet ut på plassen de jobber, og enkelt forklart handler det om å være tidsbesparende og praktisk for bilkundene våre. Skogset mener at varebilsenterets nye mobile bilselger blir et veldig godt tilbud til små og mellomstore bedrifter med daglig ledere og beslutningstakere som er ute på arbeidsplassene og produserer dagsverk selv. - Ledere som er i full produksjon har ofte ikke tid til å tenke bil, og i alle fall ikke til å besøke oss for å se på bil i løpet av arbeidsdagen. Dermed tar vi turen til kundene og viser hva vi kan tilby. Ole Marius Bjugan har aldri solgt biler før, men har bred erfaring fra salg. Han var også som 17-åring med i TV2-programmet «Skaperen» hvor han kom til finalen med «Flip’n Rail» - et bærbart gjerde for skatere og snowboardentusiaster. Selv om han bare har jobbet som bilselger i noen få uker, er han sikker på at oppgaven han nå skal gjøre, både blir spennende og læringsrik.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med kundene på deres premisser. Å komme inn på «tunet» for å vise frem kjøretøyet – altså arbeidsredskapet, blir bra, smiler Ole Marius. I tillegg til å være bilselger på fulltid er Bjugan også en aktiv hobbyfotograf, friluftsmann og jeger. Det er egenskaper han håper kan komme godt med i den nye jobben. - Jeg er flink til å bygge relasjoner og er levende opptatt av friluftsliv. Jeg har blant annet en Instagramkonto med over 7000 følgere hvor alle på en måte kan følge med på hva jeg har gjort og hvordan dagene mine fortoner seg – også som bilselger. I tillegg til tenke nytt rundt nyttebilsalget er Melhus Bil Steinkjer også i ferd med å «revolusjonere» verkstedet. Plassjef Skogset kaller nyvinningen for bilens fastlegeordning. - Når bilen din skal på verksted får du din personlige servicetekniker som du skal forholde deg til. Det er denne serviceteknikeren som skrur på bilen din, og som foruten deg selv kjenner bilen din best. Kort veg mellom bruker og mekker sørger for den beste og mest effektive diagnosen. Samtidig med «fastlegeordningen» skal også verk-

4

stedet effektiviseres ved at kundemottakeren også flyttes inn i verkstedet for å bistå teknikerne som da får konsentrere seg om å skru på bilen og ikke miste verdifull tid med å «knote» på data. - Vi kaster ut de gamle arbeidsbukkene og gjør klart for teknikerteam. Det betyr i praksis at to teknikere jobber på bilen din og at tiden på verksted halveres uten at det koster noe ekstra for. Hos oss skal det bli slik at du bestiller time til bilen og får et klokkeslett når bilen er ferdig – og da skal den være ferdig. Så enkelt er det, sier Skogset. Melhus Bil Steinkjer er nå i ferd med å kurses i strukturendringene, og skal etter hvert også bli kapable til å ta imot nyttekjøretøy på kveldstid. - Da skal en av våre 24 ansatte sørge for at kunden får god hjelp og eventuelt et erstatningsbil mens egen bil er på bukken, sier Skogset. PS! Følg gjerne Ole Marius Bjugan på Instagram: @ombjugan Telefon. 464 71 134


Hver 5. steinkjerbygg bruker Grong sparebank Siden oppstarten i 2006 har Grong sparebank etablert seg som en betydelig lokalbank i Steinkjer. Lokalisert på torget i Steinkjer er banken sentralt tilstede for alle med bank, forsikring, pensjon og bolig-tjenester.

- Det har vært et eventyr, og vi kaller oss gjerne for den anbefalte banken, sier Ida Vassmo, avdelingsbanksjef Steinkjer. Den enorme kundeveksten skyldes at mange nye kunder kommer til oss fordi venner eller kolleger har anbefalt oss. - Vi har opplevd en kontinuerlig sterk etterspørsel. Riktignok gjorde vi et ekstra hopp da vi tok over den Danske bank sine personkunder i 2016, forteller Vassmo. Etter en litt hektisk mottakelse, opplever vi at de fleste har funnet seg godt til rette hos oss. Folkelig tilstede -Vi er et moderne finanshus med tjenester innen bank, forsikring, pensjon og eiendom, med høy tilgjengelighet og moderne digitale løsninger, sier Vassmo. Men samtidig har vi som politikk at det skal gå an å møte folk hvis du ønsker eller trenger det. Grong sparebank vektlegger å være tilstede som en partner når du trenger det, både for privatpersoner og næringslivskundene- Det innebærer å skreddersy gode løsninger. Banken har ti dyktige rådgivere på Steinkjer der noen arbeider utelukkende med

bedrifts- og landbruksmarkedet. Rådgiving viktig - Mange tror at det er apper og nettløsninger som er viktigst for privatkundene. Dette stemmer ikke. Du må ha minst like gode løsninger som dine konkurrenter innenfor dette området, men det er overraskende mange som fortsatt ønsker god rådgiving. Privatøkonomi er vanskelig og komplekst, og spesielt ungdommen besøker oss mye, sier Vassmo. Store økonomiske beslutninger i starten på voksenlivet, krever gjennomtenkte løsninger. Ja-banken - Vi har som motto å være ja-orientert, sier administrerende banksjef Jon Håvard Solum. Det betyr selvsagt ikke at vi kan være med på riktig alt. Men det er en påminning til oss selv at vi skal ta alle henvendelser på alvor og arbeide aktivt for å finne løsninger. - Og det er vi e god på, sier Solum. Det å være lokal og nær gjør at vi tar ned risikoen i prosjektene gjennom at vi kjenner forholdene godt. Da blir vi også gode på å lage fleksible og fornuftige løsninger for kundene.

5

Vi har et bankende hjerte for det lokale, tar mål av oss å være lokalbanken som gjør en forskjell. Kanskje spesielt er dette viktig for små og mellomstore bedrifter. Boli Fra 2015 har eiendomsmeglerfirmaet Boli vært en del av Grong sparebank. De seks eiendomsmeglere er samlokalisert med banken i Torggata 2. - Eiendomsmegling er en viktig del av en lokalbanks tjenestespekter, sier Solum. Kjøp og salg av eiendom er en type hendelse som ofte innebærer behov for andre banktjenester som lån og forsikring. Kjøpet av Boli har vært en suksess, og vi håndterer i dag mellom 40 og 50 prosent av alle eiendomshandler i Steinkjer, avslutter Solum.


INNTRØNDELAG HELSE- OG BEREDSKAPSHUS

Med engasjement for byen

INNOCAMP STEINKJER

Praksis arkitekter as har base i Steinkjer sentrum, og består av sju engasjerte arkitekter. I den senere tid har vi jobbet med store lokale prosjekter som nå begynner å materialisere seg. InnoCamp Steinkjer og Inntrøndelag helse- og beredskapshus står ferdig i sommer, mens nytt kulturhus på Steinkjer, Prosjekt Jakob, enn så lenge ligger på tegnebordet.

PROSJEKT JAKOB

Quang Luong / Gunvor Jørstad / Kristin Munkeby Forbord / Pia Maria Gravbrøt / Arnodd Grøttum / Ingrid Holtan / Sivert Olaf Hegdahl www.praksisark.no - tlf: 928 59 345 - praksis@praksisark.no Praksis Arkitekter AS, Svein Jarls gt 2, 7713 Steinkjer

6


MODERNE TEKNOLOGI REDDER LIV Securitas er Norges fremste sikkerhetsselskap, og bare i Trøndelag er det 570 ansatte i 4 ulike bedrifter. Visste du at Securitas er en av verdens mest erfarne aktører innen branntrening? Securitas har utviklet et konsept for brannslukking som tar livsviktig opplæring inn i en moderne verden. Ved hjelp av VR-teknologi og e-læring tilegnes livsviktige ferdigheter på en pedagogisk tilrettelagt måte. Securitas gjør det enkelt å ivareta brannvernkravene i din bedrift. Med den banebrytende og brukervennlige nye teknologien kan virksomheter trene hele avdelinger på under en dag. VR-TEKNOLOGI OG E-LÆRING Kurset starter med at hver enkelt arbeidstaker går gjennom et 30 minutters e-læringskurs på egen PC. Deretter utstyres de med VR-briller som presenterer et miljø som ligner egen arbeidsplass. Programvaren, som er utarbeidet i Norge, kan

simulere alle typer arbeidsmiljø, som for eksempel kontorlandskap, storkjøkken, flykabin eller fjøs.

Securitas tilbyr branntrening med e-læring og VR-teknologi

Ved hjelp av brannslukningsapparat eller vannslange skal kursdeltageren slukke en brann som svært naturtro blir synlig med VR-brillene på. Resolutt inngripen gjør at brannen slukkes på sekunder. Ved mangel på handling vil brannen spre seg til hele rommet. Læringskurven er bratt, og kunnskapen ”sitter” etter en slik kursrunde. ”Jo tryggere arbeidstakere er på seg selv og sin rolle i en vanskelig situasjon, desto raskere og bedre vil de handle.” www.securitas.no Ved hjelp av Securitas kan brannøvelsen gå fra å være et nødvendig onde til å bli en årlig verdifull og engasjerende hendelse mange ser fram til.

Securitas leverer følgende brannvernjenester: • • • • • • • • •

Branntrening med e-læring og VR-teknologi Brannansvarligkurs Førstehjelpskurs Evakueringsøvelser Område- eller etasjeansvarligkurs Brannprospekt Risikovurdering av objekt TIlstandsvurdering av brannsikkerhet Oppbygging og gjennomgang av

• • • • • • •

branndokumentasjon Kontroll av sprinkleranlegg Kontroll av brannalarmanlegg Kontroll av nød- og ledelys Brannteknisk rådgivning Kontroll av slukkeutstyr Kontroll av automatiske slukkeanlegg Termofotografering

Telefon 02452 • www.securitas.no • www.facebook.com/securitasnorge • @securitasnorge

I STEINKJER: Falstads Regnskapsservice AS sitt kontor i Steinkjer bemannes av daglig leder Frode Steen, autorisert regnskapsfører Birgit Jakobsen Arntzen, autorisert regnskapsfører Bjørn Stene og avdelingsleder rådgivning Steinar Landstad.

En moderne kompetansebedrift Falstads Regnskapsservice AS har 30 ansatte i Levanger, Verdal og Steinkjer. Ved kontoret i Steinkjer er det fire ansatte, men målet er fortsatt vekst. - Som følge av at vi fikk flere kunder fra Steinkjerområdet samt at flere av våre ansatte ønsket Steinkjer som arbeidssted valgte vi å etablere avdeling i Brugata i mai 2018. Kall det gjerne en vinn-vinn situasjon, sier daglig leder Frode Steen.

å kontrollere, være sparringspartner og gi råd til bedriftene med utgangspunkt i mulighetsområdene og derigjennom gjøre kundens virksomhet mer effektiv og fremtidsrettet, sier daglig leder Frode Steen.

Moderne Moderne regnskapsservice er i dag en samhandling mellom kunde, datasystem og regnskapskontor. Målet er å forenkle og automatisere regnskapsarbeidet for kundene.

Kompetanse Våre ansatte har foruten solid økonomiutdannelse bred yrkeserfaring fra tjenesteytende næringer, internasjonal produksjonsindustri og banksektoren.

- Datasystemene håndterer flere og flere av de manuelle oppgavene. Så vår jobb blir i større grad

Falstads Regnskapsservice AS etablerte egen rådgivingsavdeling i fjor og vi ser at våre ansatte

7

utfyller hverandre godt og at vår brede kompetanse kommer våre kunder til gode. Vi kaller oss Trøndelags mest fremtidsrettede regnskaps- og rådgivningsbyrå, sier Steen med et smil. Besøk gjerne vår hjemmeside www.falstad.no for ytterligere informasjon, og kontakt gjerne en av våre ansatte for å se om det kan være muligheter for et forretningsmessig samarbeid.


Drivhuset rigger for videre vekst på InnoCamp I august blir det tidenes flyttesjau for Drivhuset når over 60 ansatte skal pakke sakene og flytte inn på InnoCamp. Her skal Drivhusets femten bedrifter samlokaliseres med Nord universitet og en rekke andre aktører innen landbruk, utvikling og forskning. Målet er at samlokaliseringen skal bidra til økt samhandling på tvers av kompetanse, forskning og næringsliv på Steinkjer, og at dette igjen vil føre til et tettere samarbeid mellom aktørene. Drivhuset har gjennom femten år fungert som Steinkjers kreative kjøpesenter bestående av ulike - men beslektede virksomheter innen visuell kommunikasjon, IT og media, samt rådgivning og bemanning. – Siden etableringen i 2004 har Drivhuset vokst fra seks til femten virksomheter. Her har vi dyrket fram et godt samarbeidsklima på tvers av våre ulike fagfelt, og nå gleder vi oss til å bli del av et enda større utviklingsmiljø på InnoCamp, sier drivhusgründer og seniorkonsulent i Lindseth Reklame, Svein Roar Lindseth. Tar grep for å styrke seg i markedet Mange av drivhusbedriftene har intensivert satsingen på videre vekst allerede i forkant av flyttingen. Lindseth Reklame har inngått et

strategisk samarbeid med Trio Media i Namsos, i form av et kjøp av 51 prosent av aksjene i selskapet. Slik skal de stå bedre rustet i et større geografisk marked. Samtidig kaprer de stadig flere nasjonale kunder, deriblant Byggmakker som de nylig fikk i porteføljen etter en lengre anbudsrunde. DesignTrykk ble i januar en del av Fagtrykk, som dermed har avdelinger både i Trondheim, Steinkjer og Namsos. Med sterk forankring både i den nordlige og sørlige delen av fylket, har Fagtrykk med dette samlet solid, faglig kompetanse og etablert et mer fleksibelt produksjonsmiljø som vil komme kundene i hele Trøndelag til gode. Smart Media har gått fra webbyrå til digitalbyrå

8

etter å ha styrket kompetansen og utvidet tjenestetilbudet. – Flere av våre kunder har lenge vært tydelige på at de ønsker at vi skal bistå dem med mer enn selve rammeverket på en nettside. Vi har derfor satt sammen et digitalbyrå som kan tilby strategisk rådgivning, innholdsproduksjon og nye arbeidsmetoder, sier daglig leder Alexander Støvik Kjølstad I likhet med flere andre bedrifter på Drivhuset har selskapet fokus på rekruttering, og ønsker å knytte til seg flere smarte hoder. – Samtidig som vi nå skal ansette tre nye medarbeidere, så ser vi et stort potensiale i et mulig samarbeid med studenter og faglærere på Nord


I de felles produksjonslokalene til Lindseth Reklame og Fagtrykk er det som regel full fres. Det er mye tungt og kostbart utstyr som skal med når virksomhetene relokaliseres i august.

Produksjonsselskapet Camerat håper på å rekruttere nye talenter gjennom et enda tettere samarbeid med Film- og TV-studiet på Nord.

universitet. Jeg er overbevist om at en slik samhandling kan skape store verdier både for oss og andre aktører, for ikke å snakke om studentene som får anledning til å komme i gang tidlig med å bygge et profesjonelt nettverk. Digitalbyråets søsterbedrift Camerat håper at de med flyttingen vil komme enda tettere på både kunder og samarbeidspartnere. – Mye nytt kan oppstå når man støter på hverandre oftere. Det har vi gode erfaringer med på Drivhuset. Her er vi i tillegg en sammenspleiset gjeng sosialt. Og jeg håper på å bevare dette samholdet og videreføre det til de andre aktørene på InnoCamp, utdyper daglig leder Espen Nilsen Holtan. Kundens opplevelse i fokus Markedskonsulent i Lindseth Reklame, Per Sigurd Lindseth, forteller at bedriftene på Drivhuset deler et felles sett med verdier: – Vi etterstreber å være både søkende, fristende og troverdige i møte med våre kunder, og det er viktig for oss at terskelen for å komme hit skal være lav. Vi ønsker å være tydelige på at kunder som tar kontakt med en av oss alltid vil bli henvist til den av oss som er best egnet

til å møte kundens behov. Han presiserer at for større kunder med mer komplekse behov blir resultatet gjerne et samarbeid mellom flere av drivhusaktørene. – Det viktigste for oss er at våre kunder føler seg godt ivaretatt. Det skal være givende å komme på besøk til oss, og jeg håper selvfølgelig at lokaliseringen på InnoCamp vil gjøre oss enda mer fristende, sier han begeistret. Under samme tak Distriktssenteret har gjennom flere år vært fast kunde hos flere av bedriftene på Drivhuset, og kommunikasjonssjef Dan-Erik Aggvin har mange gode erfaringer fra samarbeidet med de ulike aktørene. – Vi blir alltid så godt mottatt når vi kommer innom. Det er lett å snakke med folkene som jobber der og få den hjelpen man trenger. Vi har fått et veldig godt forhold til dem som drivhus. Han forteller at en av årsakene til at Lindseth Reklame i sin tid vant et anbud som grafisk leverandør for Distriktssenteret, nettopp var muligheten for at de enkelt kunne koble på

9

bredere kompetanse ved behov. I dag har de en rammeavtale for trykk- og grafiske tjenester med Lindseth Reklame og Fagtrykk. Smart Media har utviklet nettsiden, og Camerat har ved flere anledninger levert ulike filmatiske oppdrag. I august havner de alle under samme tak når også Distriktssenteret flytter til InnoCamp. – For oss er det veldig nyttig å ha Drivhuset tett på. Vi snakker godt sammen, og det sparer oss for mye tid at vi slipper å sy sammen pakkene selv når vi har flere kreative krefter tilgjengelig. Lindseth Reklame har også vært flinke til å kjøre verksteder og interne prosesser for hvordan vi selv jobber. Ofte har vi endt opp med noe annet enn det som var bestillingen, men det har vært både nyttig og nødvendig. Ved å knekke og kna på utfordringer sammen klarer vi å lage gode formidlingsprodukter. Som naboer på InnoCamp blir det enda enklere å møtes og utveksle ideer for å spille hverandre gode. Det gleder vi oss veldig til!


Kontorleder Rune Gjermo og Norconsult har god ordretilgang, og de er blant mye annet i full gang med prosjektet som skal rehabilitere og modernisere Steinkjer samfunnshus.

Utvider, bygger «Bigroom» og trenger flere arkitekter Norconsult har allerede fylt opp to etasjer i Kongens gate 27,men er nå også i ferd med ta i bruk bygården på gateplan. Her bygges det effektive møtekontor etter «Bigrom»-prinsippet. - «Bigroom» er et rom som skal utformes for effektivitet.Møtebord i hesteskoform, en digital vegg for visning av 3D-modeller og en analog vegg med tusj og tavle skreddersydd til den nye møteformen. I tillegg blir det møtekultur med konkrete mål, beslutningsdyktige deltakere og god struktur, sier Rune Gjermo som er kontorleder hos Norconsult i Steinkjer. Det er en klar tendens i bransjen at man ønsker å luke bort «unyttige» og lange møter uten resultatorientering. - Det er ønskelig for alle parter at møter blir mest muligmålrettet ogmeningsfylt. Effektivt, konstruktivt og rettvendt mot målet, som alle i fellesskap vil oppnå. Gjermo er ikke redd for at en slik møtehverdag kan bli stressende. Heller tvert imot. - Det som stresser er tingene man ikke får gjort.

Melina Lefsaker

Dårlig oversikt og utydelig kommunikasjon lager stress.Med rask avklaring, tydelig oppgaver og oversikt senkes skuldrene,mener Gjermo. De nye kontorlokalene skal etter planen være klar medio juni, og da planlegger Gjermo å invitere kunder og interesserte til en åpningsmarkering. - Vi må lage litt stas rundt at vi tar i bruk «hele» bygården. Det blir jo på en måteutstillingsvinduet vårt for alle som passerer oss i gata. Gjermo forteller videre at Norconsult har 82 medarbeidere i gamle Nord-Trøndelag fordelt på kontor i Stjørdal, Verdal, Levanger, Steinkjer og Namsos. Vi er representert med arkitekter, rådgivere innen alle fag og ressurser innen takst. Vi har jevnt god ordretilgang og har for tiden spesielt fokus på å øke vår arkitektressurs. Vi ser at arkitektene kommer i kontakt med potensielle kunder tidlig og generer oppdrag til våre øvrige ingeniørfag.

Ida Gotvassli

Norconsult eies av alle medarbeiderne og det er en grunnleggende målsetting om å generere verdiskapning.Og som sagt trenger vi nå øke arkitektressursen. Vi jobber med saken og har flere utlysninger på gang, smiler Gjermo. Kontorlederen jobber også med å få opp kvinneandelen i Norconsults kontorer. Per i dag er to av seks avdelingsledere i gamle Nord-Trøndelag kvinner. Konsernet har en kvinneandel på 32 prosent,mens andelen hos oss er 26 prosent. Jeg er veldig opptatt av å øke andelen, sier Gjermo og forklarer: - En god balanse betyr veldigmye for både problemløsning og dynamikk. Jo flere forskjellige tilnærminger desto bedre blir samspillet og resultatet.

Hege Ski Nilsen

Alder: 25 Fra: Skien Fagfelt: Arkitekt

Alder: 30 Fra: Steinkjer Fagfelt: Vannkraft

Alder: 33 Fra: Steinkjer Fagfelt: Konstruksjoner

Akkurat nå: Planløsning av nye kontorer i flere oppdrag.

Akkurat nå: Nedre Fiskumfoss kraftverk

Akkurat nå: Steinkjer samfunnshus

Gjør hva: Dimensjonering, oppdragsledelse, beregning, befaring og rapportering.

Gjør hva: Ivaretar konstruksjonsikkerhet, beregninger og tilpassing av nye behov.

Gjør hva: Planløsning, økonomistyring, praktiske løsninger, krav og utforming.

Norconsult fakta: Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, med virksomhet som spenner over flere kontinenter. Årlig er selskapet engasjert i over 20000 prosjekter for private og offentlige oppdragsgivere innen bygg og eiendom,samferdsel,energi,industri,vann og avløp,oljeog gass,miljø,plan,arkitektur,sikkerhet og IT.Norconsultstjenester omfatter planlegging og rådgivning i alle faser av et prosjekt.Når vi anbefaler løsninger, er vi opptatt av å tenke helhetlig, og vi har betydelig kompetanse innen miljø og sikkerhet. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo og selskapet er eid av medarbeiderne. Av Norconsults 3 600 medarbeidere arbeider 2 650 i Norge. Totalt har vi 97kontorer i Norge og internasjonalt. For oss er lokal kunnskap om kunden og oppdraget viktige faktorer for å lykkes. En av Norconsults styrker er vår brede ressursbase og det tette faglige samarbeidet på tvers av våre mange kontorer.Dette sikrer forutsigbar kapasitet og solid kompetanse til å utføre oppdrag av varierende innhold og størrelse, uavhengig av geografi.

10


SERVICE: Daglig leder Stein Markhus, Steinkjer Regnskap AS (th.), på besøk hos Kristine Eva Steinvik Wold og Tore Wold, Bunadsaum AS, på Inderøya.

Steinkjer Regnskap AS

Skreddersyr løsninger med kunnskap og fleksibilitet Vi måtte skifte regnskapsløsning, sier styreleder Tore Wold, i Bunadsaum AS, Inderøy. Resultatet ble Steinkjer Regnskap AS.

- Vi kjente til den personlige og regnskapsmessige kompetansen i Steinkjer Regnskap fra før, sier Tore Wold, i Bunadsaum AS. Og da vi konstaterte at de også var gode på datatekniske regnskapsløsninger, var valget enkelt.

småbedrifter. Det er en kompetanse vi gjerne skulle hatt i huset. Men vi i Bunadsaum AS har ikke arbeidsoppgaver til det, sier Wold. Dessuten blir kompetansen mer a jour når man jobber i et profesjonelt miljø.

Det er en teknisk «revolusjon» innen regnskapssektoren, og regnskapsverdenen er snart papirfri. Men også arbeidsfordelingen og arbeidsoppgavene mellom kunde og regnskapskontoret endrer seg.

Digitalisering gjør at den geografiske avstanden til regnskapskontoret ikke blir så viktig. - Det er uproblematisk for en Inderøy-bedrift å ha et Steinkjer-firma som regnskapsfører, sier Wold. Det meste foregår digitalt, også den tekniske støtten og økonomirådgivningen.

Trygge på framtida - Vi måtte kjenne oss trygge på at vi fikk en god og framtidsrettet løsning og en partner som både var god på system og fleksible på arbeidsdeling oss imellom, sier Wold. - Det er jo alltid litt innkjørings og opplæringsbehov når man skifte datasystem, sier Wold, Men det har gått knirkefritt takket være god støtte og opplæring fra Steinkjer Regnskap AS. Vår regnskapsfører har vært veldig «på», ytet god hjelp og vært offensiv når det gjelder å finne løsninger og yte service. Regnskapsførere en viktig ressurs - Regnskapsførerne er en viktig ressurs for

Framtidas regnskapsservice Regnskapsføreren bli en nesten-ansatt, og kjenner sine kunder godt. Delvis deles fortrolig kunnskap, og alle bedrifter har sine særegenheter som må ivaretas. - Vi ønsker å være nær kunden og lage løsninger som passer ut fra deres ønsker og kompetanse, sier Stein Markhus, daglig leder i Steinkjer Regnskap AS. Paradoksalt nok «fører» regnskapsføreren mindre regnskap i den digitale verdenen. Det gjør kunden i større grad selv. Regnskapsførere blir mer teknisk støtte og ikke minst økonomirådgiver og samtale-

11

partner - spesielt for småbedrifter uten egen økonomikompetanse. - Vi legger vekt på at våre medarbeidere er tydelig og god i kommunikasjonen med kunden, er interessert, offensiv og løsningsorientert på kundens vegne - og faglig dyktig selvsagt, sier Markhus. Skreddersydd service og spisskompetanse - Vi tar på alvor at vi er en servicebedrift. Det betyr for oss å være nyttig og hjelpsomme for kunden med vår kompetanse, sier Markhus. Det betyr skreddersydde kundeforhold og -løsninger som gjør regnskapsføringen enkel å gjennomføre og nyttig i beslutningsprosessene. - Samtidig er vi et såpass stort fagmiljø at vi har kompetanse på spesialområder som for eksempel eiendomsoverdragelse og digital dokumentflyt. Vi har spisskompetanse på flere av de teknologiske plattformene i bransjen, sier Markhus.


GROBIAN:

JORDBÆRPIKENE:

Victoria og Vendela serverer deg de beste lokale råvarer, og kokkene har sterk lidenskap for grilling. Åpent også på kveldstid lørdag og søndag.

Hanne og Maren serverer gode lunsjer og middager, samt hjemmelaget bakverk og kaker til kaffen.

NERVIK CAFE:

THAI THAI:

Rita og Amalie kan skilte med kjempegod kaffe og mange variasjoner av kaffebrød og annet bakverk.

LILLE ORION:

Her står Ihsan, Nazmi, Yashar og Sami klare til å servere deg pizza i aller varianter, salater, grillmat, flere varianter biff, kebab, kylling, pasta og burgere på AMFI Steinkjer. Storebror Orion holder som kjent til på Nordsia.

CIELO:

BIG BITE:

Her får du taco, wraps, salater og et utall varianter av småretter som du kan kose deg med når du vil ha en liten pause i handlingen.

ESPRESSO HOUSE:

Her snakker vi! Vårruller, lunsj- og sushi buffeter i alle varianter. Thai-mat på sitt aller beste, med andre ord.

Kaffespesialister med et kjempestort utvalg, pluss alt det du vil ha til kaffen. Scones, speltstykker, muffins, skoleboller, croissanter, salater pluss masse annet.

MC DONALD’S: Legendariske McDonald’s kom til Norge i 1983, og er blitt en av landets største restaurantkjeder. I avdelingen på AMFI Steinkjer kan de vise til en stor meny og svært god mat. Her handler det om kvalitet på råvarene og matsikkerhet. - landets nordligste McDonalds!

COOP OBS CAFE:

Mange benytter seg av middagstilbudene fra COOP Obs Cafe, og bak disken finner man alt det som hører til en cafe for de fleste.

SABRURA:

- En super plass med god service og alltid smilende betjening, skrev Jeanett på Facebook. Byens beste is?

Sushirestauranten SABRURA er siste tilskudd blant AMFI Steinkjers 11 spisesteder, og hver dag tilbereder SABRURAs kokker det beste innen sticks og sushi. Her er det masse snadder!

AMFI Mye å glede seg til. Alltid

11 spisesteder AMFI Steinkjer - Trøndelags største kjøpesenter Like ved E6, bare fem minutters gange fra Steinkjer sentrum, ligger Trøndelags største kjøpesenter – AMFI Steinkjer. På sine 65.000 kvadratmeter finner vi et eventyrlig karneval av

varegrupper. I dag kan AMFI Steinkjer også skilte med hele 11 spisesteder der det serveres det aller meste en meny kan inneholde, alt fra tradisjonelle matretter til de mer eksotiske.

12

Disse spisestedene er også blitt daglige sosiale samlingspunkter for steinkjerbygg som liker å treffes. Ta deg en runde og kikk på menyene. Her er det masse go’saker nemlig …


BILLE AS DELTAR PÅ LOKALE PROSJEKTER Det bygges mye i Steinkjer for tiden og det er også mye spennende som skal skje i årene framover. Vi skal fortsette med å være en aktiv, engasjert, dyktig leverandør og samarbeidspartner med gode kolleger i næringslivet, sammen er vi gode. Vi har den siste tiden vært leverandør av et flott uteanlegg på Egge skole. Vakkert plassert nedenfor skolen der fine bjørketrær omkranser uteplassen. Her er det et yrende liv og rørelse der glade barn svever av gård på taubanen, balanserer i hinder-

løypene eller bare koser seg på det store huskestativet med plass til 5. Nye Steinkjer skole blir klar til nytt skoleår, vi vet alle gleder seg til å starte i et flunkende nytt staselig bygg. Bille AS har levert alt av fast inventar til både store og små. Her er det mye spennende og nyskapende med fine detaljer som hever nivået på Steinkjers nye signalbygg.

13

Ta en titt på våre bilder og tenk på stoltheten og gleden til de som får nyskolen til læringsarena og arbeidsplass.


DNB: 20 år i Steinkjer DNB etablerte kontor i Steinkjer i 1999. 20 gode år har gått, både for kundene og banken. Jubileet blir markert i september med aktiviteter og seminarer i Brugata 2. Følg med, kanskje blir du invitert!

Etter sommerferien er det 20 år siden DNB startet å betjene privatpersoner, små- og storbedrifter og landbruksvirksomheter i Steinkjer. I dag har DNB Steinkjer 25 ansatte i Brugata 2, og er en lokal avdeling av Norge største finanskonsern med banktjenester fra A til Å, inklusive forsikring, sparing og boligmegling. Steinkjerhistorien Den norske Bank (DnB) sin avdeling i Steinkjer ble etablert i Meierigården – Kongensgate 41 – i september 1999. I 2003 ble Den norske Bank og Gjensidige Nor Sparebank slått sammen, og fikk DnBNOR som navn. Høsten 2004 ble bankene i Steinkjer samlokalisert i Gjensidigegården i Skolegata. I desember 2009 flyttet banken til dagens lokaler i Brygga, Brugata 2, på Nordsia.

I november 2011 ble navnet endret til DNB. I den forbindelse ble privatkundene i Postbanken også innlemmet i DNB. Så her er vi - 20 år etter oppstarten i Steinkjer, med eiendom på laget.

over å kunne arbeide nært med TOBB sine steinkjermedlemmer, sier Lunnan. Med avtalen får TOBBmedlemmene gunstige betingelser på alle typer tjenester: bank, forsikring og eiendom.

En livspartner - Vi er lokal, vi er nasjonal og vi er internasjonale, sier Espen Lunnan, DNB Steinkjer. Vi er Norges største bank med alskens eksperter, men først og fremst er vi en nær partner i singelliv, familieliv, dagligliv, næringsliv og samfunnsliv. DNB har over 2 millioner kunder på landsbasis, og er Norges største nettbank med 1,3 millioner brukere.

DNB har tilsvarende avtale med Norsk sykepleierforbund (NSF). I og med at det er to sykehus og mange helseinstitusjoner i regionen, er det mange NSFmedlemmer som nyter godt av denne avtalen.

I lag og enkeltvis Fra 2019 er DNB valgt som nasjonal leverandør av bank- og meglertjenester til Boligbyggerlaget TOBB, Midt-Norges boligorganisasjon, sine 65.000 medlemmer.

– Samarbeidet med Steinkjer forballkubb er vi godt fornøyd med, sier Espen Lunnan. Lokalt er det viktig for oss å støtte både topp og bredde, og det får vi til gjennom samarbeidet med Steinkjer fotballklubb. Vi er opptatt av å være gode samarbeidspartnere gjennom våre sponsoravtaler og en bidragsyter til lag og foreninger.

- TOBB åpent nylig kontor i Steinkjer og vi er stolte

14

Sponser Steinkjer fotballklubb DNB er også generalsponsor for Steinkjer fotballklubb, noe de har vært siden 2014.


DNB Pluss Å være en god støttespiller og samarbeidspartner for næringslivet, små som store bedrifter, er viktig for DNB. Det være seg finansiering, betalingsløsninger eller pensjon innen bedrift og landbruk. Nytt av året tilbys også regnskapsløsning og skadeforsikring. - Nytt for alle «småbedrifter» er appen DNB Puls, sier Sissel Westerhus Sivertsen, DNB Steinkjer. Her får du kjapt en oversikt over status på konto pr i dag, og prognoser fremover i tid. Du kan også sammenligne deg med tilsvarende bedrifter innenfor egen bransje. Verdiskaperbevis Næringslivet har ringvirkninger i lokalsamfunnene. - Ønsker du å se hvilken økonomisk betydning DIN bedrift har for samfunnet, kan du se dette på nettsiden ringvirkninger.dnb.no, sier Sivertsen. Etter visning får du anledning til å skrive ut ditt Verdiskaperbevis for å synliggjøre for alle hva som skapes av verdier i din bedrift.

DNB Bedriftsmarked

Garantert solgt DNB har fire eiendomsmeglere i Steinkjer som hjelper deg med både kjøp og salg av bolig. - Og vi garanterer at selger vi ikke boligen din innen seks måneder, betaler du ingenting, sier Reidar Lindsetmo. Attpåtil hjelper vi deg med forberedelsene til salg av din gamle bolig før du har kjøpt din nye bolig. Gjennom aktiv bruk av Facebook når vi betydelig flere potensielle kjøpere av boligen din. Lurer du på om boligen du ser på er et bra kjøp – og hvilken strategi du skal ha i budrunden? Vi gir deg råd slik at du får kjøpt drømmeboligen. Oppdatert verdivurdering - Du får oppdatert verdivurdering når du ønsker det. Slik har du alltid finansieringsbeviset klart når du jakter på drømmeboligen, sier Lindsetmo. Vi er en del av Norges største meglerfirma, så vi har alltid spisskompetanse å støtte oss på. På DNB sine nettsider Alt om boligen finner du gode råd om oppussing, hagestell og mye, mye annet til inspirasjon. TA en titt! DNB er en av Norges ledende eiendomsmegler. Dette sikrer en trygg, ryddig og enkel salgsprosess, uten bekymringer.

DNB Eiendom

Tilgang på de beste Det at DNB er lokal og en del av Norges største finanshus gjør at vi kan yte personlig service samtidig som du er garantert profesjonelle løsninger og tilgang til Norges fremste kompetanse på finansiering, betalingsløsninger og pensjon. - Vi har alltid en ekspert på laget som vi kan rådføre oss med når det er spesialoppgaver, men vi står selv for servicen, sier Espen Lunnan. Den viktigste fordelen med å være DNB-kunde er at du får personlig og direkte tilgang til en rådgiver som er en del av det mest oppdaterte finansmiljøet i Norge.

DNB Privatmarked

15


MYE NYTT INNEN KJØKKEN: Magne Ryan, Morten Aalberg, Hans Christer Skorgen og Paul Alfsen i Elkjøps topp moderne kjøkkenavdeling.

MASSE KNOWHOW: Bjørn Erik Larsen og Daniel Solberg er de rette å spørre hvis man vil ha hjelp der og da.

EGEN GAMINGAVDELING: Andreas Westvik Småvik er en av Elkjøps gamingeksperter.

Tilliten varmer mest Elkjøps satsing på salg av Epoq-kjøkken har ført til at både sortiment og ekspertise har vokst i takt med kundenes krav til bedriften. – Og denne tilliten fra våre kunder er en av tingene som varmer mest, sier varehussjef ved Elkjøp Amfi Steinkjer, Magne Ryan. Tallene viser at 2018 ble et rekordår for Elkjøps avdeling på AMFI i Steinkjer, enten det være seg elektronikk og data, lyd og bilde, hvitevarer, gaming eller kjøkken. Og Elkjøps satsing på salg av Epoq-kjøkken har ført til at bedriften også har kommet inn på bedriftsområdet, for eksempel leilighetskomplekser og nybygg. - Vi har et godt samarbeid med KGB A/S fra Verdal, en bedrift som er eksperter på montering av kjøkken, garderober, baderomsinnredninger og rehabilitering av alle typer rom. Dette betyr gode priser og god kvalitet for våre kunder. Jeg nevner også et Elkjøp Bedrift er med på å støtte oss med på å komme inn på bedriftsområdet, forteller Paul Alfsen ved kjøkkenavdelingen på Elkjøp. Smarte løsninger Epoq-kjøkken kan vise til smarte løsninger fra anerkjente leverandører, også såkalte highend-kjøkken. Et moderne kjøkken i dag skal ha fargeløsninger som gjerne er litt mørkere enn det tradisjonelle norske kjøkkenet, med innslag av

kobber og stein og i alle prisklasser. - I år er det dessuten masse nyheter på dette området, og vi vet jo at såkalte «smarthjem» er i vinden. For oss som arbeider på Elkjøp er hovedsaken at det skal være kvalitet på et salg, det vil si at vi skal levere akkurat det kunden vil ha. Derfor oppretter vi et godt samarbeid med våre kunder for å finne de riktige løsningene. Kjøkkenet er selve hjertet i huset, og med bruk av dagens teknologi har den digitale revolusjonen også nådd kjøkkenet der vi bruker så mye av vår tid i, sier Alfsen. Eksperter på hvert felt Elkjøp har som nevnt mange avdelinger. Dette krever også at de ansatte skal være eksperter på hvert av sine felt. - Og akkurat det er vi gode på, uansett type produkt. I år har vi også åpnet et nytt konsept – «Knowhow» ved kassene, der de ansatte kan gi deg god hjelp og oppfølging hvis det er ting du trenger hjelp til eller ikke forstår. Her kan man

16

altså komme og få hjelp på direkten. I tillegg vil jeg gjerne nevne vår nye avdeling for gaming, det vil si alt innen PC-gaming, spill, konsoller, stoler og alt det andre som følger med. Også her finner man ansatte som er eksperter på dette området, forteller varehussjef ved Elkjøp i Steinkjer, Magne Ryan. Elkjøp Amfi Steinkjer stakk av med prisen «Årets Franchisebutikk» i 2017. Noen av kriteriene som ligger til grunn for vurderingen av prisen er økonomisk utvikling, franchisetagernes tilfredshet, evnen til fornyelse og tilpasning til nye rammer samt holdninger til samfunnsansvar, etikk- og miljøspørsmål.


Grand – folkets møteplass i 100 år Quality Hotel Grand Steinkjer fyller 100 år i 2019, og dette feirer vi med en serie spreke arrangementer: Before work

Tacofredag

Stor frokostbuffet hver fredag 7.00-9.30. Ta med kolleger, venner, naboer eller familie til en trivelig start på helgen.

Hver fredag lager vi taco, slik at du bare kan nyte inngangen til helgen. Buffeten er dekket fra 16.30-18.30. Enklere kan det ikke bli.

Steinkjerfestivalen

Boblebattle

Gjør som de store artistene - kom innom for en pust i bakken, få en god latter når du leser vår spesialkomponerte festivalmeny, og spis nydelig mat hos oss. Helgen 21. og 22. juni kan du oppleve ekte festivalstemning i restauranten vår.

Sammen med Christer Berens, som er kåret til Norges beste vinkelner 2 ganger, lager vi en helt spesiell kveld med fokus på musserende viner. Kanskje kan vi finne din favoritt til sommerens selskaper? Vinsmaking og tapasbuffet - dato annonseres senere.

Spill Jorid, spill!

Gratis softis Til barn som kjøper hovedrett fra menyen, spanderer vi softis fra vår egen softismaskin.

17. mai Tradisjonen tro dekker vi til fest i 2 etasjer. Kom og nyt våre store festbuffet og feir nasjonaldagen sammen med oss på Grand.

Lørdag 18.05 lager vi tidenes MGPfest, med stort lerret, rått lydanlegg, herlig buffet og en legendarisk etterpåfest. Buffeten står dekket fra 19-21.

Julebordshow med Tom Mathiesen

Familiejulebord

6. og 7. desember inntar vi Weidemanssalen, sammen med Tom Mathiesen fra ”Hver gang vi møtes”, han har også fått oss til å le oss skakke med ”Prima Vera” og ”Falsk/Mathiesen”. Når partybandet Megabyte spiller opp med sine hit-medleys, blir det kjempestemning ut i de små timer.

1., 8., og 15. desember fylles restauranten med den beste julestemningen, nydelig julematbuffet og glade gjester. For mange er dette et av årets høydepunkter i vår restaurant.

Julebord i restauranten 22., 23., 29. og 30. november fylles restauranten av god mat, humor fra “Hatlingsetra knort og separatorkompani” og musikk levert av Daniel Aalberg og Robert Hofstad. Her blir det garantert god stemning og trøkk.

Melodi Grand Prix-fest

Vi som har levd litt vet at livet svinger. Noen dager kjennes det ut som om alt er mulig. Da tar vi plassen vår med den største selvfølge og tar imot alt vi får av varme smil og gode klemmer. På slike dager med kjærligheten som veiviser er det lett å kjenne seg bra nok og helt levende.

Spill Jorid, spill!

Jorid har erfart at musikk bidrar til at viktige livshendelser oppleves sterkere og mer intense. Tonene når nemlig dit ordene ikke så lett slipper Gjennom 10 år har Jorid framhvordan smil og til, og musikken kan gi støtte, ro ogVorum rom for ålokket kjenne etter du tårer. egentlig har det. Hvis du er heldig får du kanskje et lite glimt av 14-åringen du en gang var – eller den eldre versjonen av deg som du ønsker å møte.

Vi som har levd litt vet at livet svinger. Noen dager eldre versjonen av deg som du ønsker å møte. kjennes det ut som om alt er mulig. Da tar vi plassen Ved hjelp av fiolinen uttrykker Jorid seg klokkeklart Ved hjelp av fiolinen uttrykker Jorid seg klokkeklart og rent. vår med den største selvfølge og tar imot alt vi får og rent. Hun er profesjonell til fingerspissene, høyersmil profesjonell til fingerspissene, ogkan hun avHun varme og gode klemmer. På slike dager med høyreist reist ogog stoltstolt og hun kunsten å være helt til kjærligheten som veiviser er det lett å kjenne seg stede i det ettertraktede kan kunsten å være helt til stede i det ettertraktede nuet. nuet. Lytterne kan lene seg bra nok og helt levende. tilbake og la musikken slippe til.

Lytterne kan lene seg tilbake og la musikken slippe til.

Jorid har erfart at musikk bidrar til at viktige livshenI begravelser kan den riktige musikken åpne døren I begravelser kan den riktige døren til For sorg og savn. delser oppleves sterkere og mer intense.musikken Tonene når åpne til sorg og savn. mange gjør det godt å slippe nemlig dit ordene ikke så lett slipper til, og musikken tårene fri før de igjen finner vegen mot en ny hverFor mange gjør det godt å slippe tårene fri før de igjen finner vegen kan gi støtte, ro og rom for å kjenne etter hvordan dag. mot en ny hverdag. du egentlig har det. Hvis du er heldig får du kanskje et lite glimt av 14-åringen du en gang var – eller den Jorid og fiolinen. For dagene som ikke kan glemmes.

Jorid og fiolinen. For dagene som ikke kan glemmes.

FEST- OG HØYTIDSDAGER • FESTIVALER • PAUSEINNSLAG KONFERANSER • MARKERINGER

FRITT SPILLEROM

Jorid Vorum er eier og daglig •leder i bedriften FESTOG HØYTIDSDAGER FESTIVALER • Fritt Spillerom. Fritt Spillerom bidrar med sang-, tekstog musikktjenester til PAUSEINNSLAG KONFERANSER • MARKERINGER private, kultur- og næringsliv. Mange kjenner Jorid fra de Jorid Vorum er eier og daglig leder i bedriften Fritt Spillerom. Fritt Spillerom populære hvor målgruppen barn og i næringsliv. bidrar medbarnesangkursene sang-, tekst- og musikktjenester til private,erkulturMange kjenner Jorid somHun pedagog og stort opphavskvinne barnesangboka « Bamsen samspill med voksne. har et nettverktili Innherredsmin», og fra de populære barnesangkursene hvor målgruppen er barn i samspill regionen - og samarbeider med en rekke dyktige aktører kjent med voksne. Hun har et stort nettverk i Innherreds-regionen - og samarbeider fra små store scener i Norge. er og bosatt Steinkjer, men med en og rekke dyktige aktører kjent Jorid fra små storeiscener i Norge. Jorid er bosatt i Steinkjer, men tar oppdrag over hele landet. www.frittspillerom.no tar oppdrag over hele landet. www.frittspillerom.no

17

Foto: Merethe Haseth. Tekst: Astri Hansen Juvik

Gjennom 10 år har Jorid Vorum lokket fram smil og tårer.


Det skal godt gjøres å gå tomhendt herfra. Her er fristelser i fleng for klesbevisste damer.

Lekre klær trenger lekre lokaler. Nå ligger alt enda bedre til rette for fine handleopplevelser i sentrum.

Heidi stortrives i sin fine butikk i Steinkjer sentrum. Hun ønsker nye og gamle kunder hjertelig velkommen.

FULL FRES PÅ FORM & FARGE I tre år har Heidi drevet Form & Farge, klesbutikken som ligger midt i Kongens gate i Steinkjer. Jeg stresser litt før intervjuavtalen med Heidi Gulstad, daglig leder og eier på Form & Farge. Jeg finner nemlig ingenting å ha på meg! Selv om skapet er riktig så fullt. Etter noen runder mellom klesskap og speil blir jeg til slutt sånn høvelig fornøyd og kjører mot sentrum; fem minutter etter skjema. Jeg hadde sett for meg en rolig prat med Heidi, kanskje over en kopp kaffe på et trivelig kontor, men nei da, slik ville det seg ikke. På grunn av sykdom er Heidi alene på jobb, og ”praten” skal vi ta i butikken. Vi har knapt rukket å hilse før det lyder fra prøverommet: - Har du fått noe nytt fra Pont Neuf, eller? Heidi svinser mellom hyllene i den nylig oppussede butikken og tryller fram en bukse som damen kan prøve. Med suksess, kan man si, for buksen finner raskt sin nye eier. STYLING - Jeg kjenner kundene mine og vet jo ofte hva de vil ha, sier Heidi begeistret. - Og jeg elsker jo styling. I tre år har Heidi drevet Form & Farge, klesbutikken som ligger midt i Kongens gate i Steinkjer. Før det drev hun egen frisørsalong i Oslo, hvor hverdagen besto av frisering og styling av både kjendiser og ”mannen i gata”. I 2012, etter 29 år hjemmefra, vendte hun igjen nesen mot Steinkjer – og takk og lov for det! Vi er mange som nyter godt av hennes ekspertise. - Folk kan komme hit og si ”i kveld skal jeg på fest. Hjelp meg!”. Jeg liker utfordringer, og har alltid elsket klær og mote. Alle har vi jo forskjellig kroppsfasong, og jeg gjør alltid mitt beste for å finne riktig antrekk slik at kunden blir fornøyd. SPENNENDE SORTIMENT Da Heidi tok over Form & Farge etter Kari Tinglum Hoseth fortsatte hun å selge klær fra merkene ”Fransa”, ”SoyaConsept”, ”Massismo” og ”2-biz” som den forrige driveren førte. Etter at klesbutikkene Inger Lise`s og Anna Johannesen stengte dørene

har Form & farge overtatt agenturet etter dem: ”Masai” fra Inger Lise`s og ”LauRie” og ”Pont Neuf” fra Anna Johannesen. Utvalget på Form & Farge er stort, tilpasset ulike aldersgrupper og pengebøker. - Jeg føler at jeg har fått litt av både Inger Lise`s og Anna Johannesen inn i butikken, og det er jo veldig fint. Mange av deres faste kunder har funnet vegen hit. KVINNER Kundegruppen består hovedsakelig av damer på 30 pluss. I løpet av den halvannen timen jeg er innom butikken er det også noen yngre kvinner som lar seg lokke av fristende farger og snitt. - Så herlig å se deg i en sånn farge, utbryter en dame til datteren på knapt 25. De er på bytur sammen og datteren prøver en skarp oransje topp. Det vises når kundene er fornøyde, det er som om de vokser noen centimeter foran speilet, øynene skinner litt ekstra og smilet sitter litt løsere. Det er jo ingen veg utenom med den oransje toppen: Heidi pakker den fint sammen før den havner i handleposen. På kaféturen etterpå ligger den nok og gløder i påvente av en festlig anledning like der framme. SOMMERKJOLE - Herre har vorri fin tel dæ. Og det e lomma her, ajaj, den e så god, sier Heidi og holder fram en sommerlig kjole med blomster i ulike farger til en dame med kort, grålig hår. Like etter ser jeg nok en fornøyd dame foran speilet, noen centimeter høyere og med øyne som skinner litt ekstra. De går nok en fin sommer i møte. ÆRLIGHET VARER LENGST - Jeg er ærlig med kundene, og det er viktig. Jeg sier akkurat hva jeg mener. Det går ikke an at vi som jobber her sier at alt er fint på alle, det går ikke. Sånn kan man ikke drive butikk. Heidi har med seg Merete Elnan og Hilde Adamik i teamet sitt.

18

- Vi utfyller hverandre veldig bra. Jeg er litt rotete, og de går og rydder, flirer Heidi høyt. STEMNING Det er god stemning og god plass i de nyoppussede lokalene. 24. mars tok de nybutikken i bruk. - Kundene er superfornøyde, og det er jeg og. Kundene kommer inn og er litt sånn wow. Det er jo så artig! Butikken er blitt mye større etter at veggene til kontor og lager ble fjernet. Nå leier jeg et kontor i etasjen ovenfor – og lageret har vi i kjelleren. Det trengtes å få butikken oppgradert. Vi har bytta alle vegger, skifta gulvet, fjernet takhimlingen og spraylakkert taket. Varene kommer tydeligere fram og lokalene er lysere. Mange kunder applauderer forandringen når de kommer innenfor dørene. - Det er jo ikke til å kjenne igjen. Gratulerer. Det er litt av en jobb dere har gjort, sier ei. - For en kjempebutikk du, har du sku ha sett, sier dame nummer to hakk i hel. Det er folksomt, og ikke barebare å finne rom for å intervjue Heidi mellom gratulasjoner, telefoner og utskifting av størrelser. I et ledig halvminutt spør jeg henne om det hender at hun ikke vet hva hun skal ha på seg. Hun smiler og lar blikket gli over det formidable utvalget av klær i alle slags farger og fasonger, før hun svarer ”Nei, jeg har jo så mye klær her.” P.S. Det endte selvfølgelig med at jeg lot meg friste. I morgen vet jeg akkurat hva jeg skal ha på meg. ;-) I nettbutikken formfarge.no (ordnet av Saxvik) er alle herlighetene tilgjengelig uansett hvor du bor.


Mye kompetanse: Denne gjengen står klar til å ta imot deg hos Steinkjer Bil på Sørsileiret. Professoren: Leo Nyeng skal snart ta fagprøven som mekaniker og er klar for nye utfordringer hos Steinkjer Bil i tida framover.

Skaper trygghet med kompetanse De 30 ansatte hos Steinkjer Bil står klar til å gjøre bilopplevelsen komplett for bilkundene. Privatmarkedet er viktig for Nissan-, Mazda-, Hyundai-forhandleren som også er autorisert BMW-verksted. Trodde du det var mindre trafikk i utstillingshallene hos bilselgerne? Det er i alle fall ikke tilfellet når det gjelder Steinkjer Bil på Sørsileiret. Her opplever de flere potensielle kunder i butikken og en økning i antallet som kommer innom for en kaffekopp og litt bilprat. Sier Geir Jørgen Landsem hos Steinkjer BIl AS - Selvsagt har vi bra pågang via telefon og nett også, men vi har en mange kunder som kommer innom butikken for å «sparke i dekkene» og kjenne nybil-lukta. Vi er heldige som kan ha alle bruktbilene våre under samme tak som nybilene, og jeg tro det har vært avgjørende for å få flere folk innom lokalene våre, sier salgsleder Arnstein Landsem. Ettermarkedsleder Geir Jørgen Landsem mener det ligger mye bilkultur i det å kunne oppsøke bilforhandleren og få gode råd fra flinke folk som kan faget sitt – ikke minst for privatkundene som skal kjøpe bil og undres på hva som passer best til akkurat deres behov.

- Vi har mye fokus på kompetanseheving og kursing fra importørene for å henge med. Vi skal være både fremoverlent og i forkant av utviklingen, og kundemottakere, delelager, mekanikere og selgere skal hele tiden være best mulig skodd for å møte nye utfordringer. Det er vår plikt at du som kunde skal få god hjelp og service hos oss, sier Geir Jørgen Landsem. For Steinkjer Bil er totalpakken viktig. Kundene skal være helt sikker på at bilen er i trygge hender etter at den har forlatt salgshallen – uansett om den er splitter ny eller brukt. - Alle biler må innom verkstedet en gang i blant. Det kan være alt fra vanlig service til oppgradering av programvare og reparasjoner. For oss er det viktig at kundene våre vet at det er kyndig og godt skolert personell som håndterer bilen i verkstedhallen, sier Geir Jørgen Landsem. Leo Nyeng (19) er en av mekanikerne som er «sharp on». Han begynte i bedriften som læring og skal snart ta fagprøven. Nå har «Professor

19

Nyeng» fått tilbud om fast jobb hos Steinkjer Bil. - Jeg blir kalt professoren, ja - smiler Nyeng og bekrefter at han selvfølgelig har tenkt å takke ja til jobben han er tilbudt. - Steinkjer Bil er en topp arbeidsplass og jeg stortrives. Jeg må vel ordne meg med en hvit frakk og runde briller for å leve opp til kallenavnet, sier Nyeng mens han dukker ned i motoren på en Mazda. Brødrene Landsem er full av godord om unggutten i verkstedhallen, og er glad for at han fortsatt vil jobbe hos Steinkjer Bil. - Leo er ung og fremadstormende moderne bilmekaniker. Vi er veldig glad for å ha han med på laget vårt videre, nikker de fornøyd.


FADDERBEDRIFTER

MEDLEMMER I STEINKJER NÆRINGSFORUM

Samstyret for Bondelaga

Bogaveien 20 AS

Følling Bil AS

Hougen Eiendom

20


FADDERBEDRIFTER

Høy&Rodum Eiendom

Kremmer`n AS

Ligna AS

Lyngs Invest AS

Lyngstad Arkitekter AS

Mima Eiendom AS

Mac maskiner

MH Consult AS

Nextcon

21


NTE Elektro

Praksis Sivilarkitekter AS

Sannan Bil AS

Sannan NĂŚring AS

Rørlegger Bernt Skatland

Steinkjer Grill AS Steinkjer Uldvarefabrikk AS

Susegg Vestre Maskin

Veiteknikk

Veleta AS Window Licker Games

22


ÆRLIGHET – ANSVARLIGHET – KVALITET – INITIATIV ISS er Norges ledende selskap for integrerte serviceløsninger. Vi bidrar til at kundene kan fokusere på sine kjerneområder ved å skape trivsel og en enklere hverdag for mer enn to millioner mennesker hver dag. På Steinkjer er det omtrent 60 ansatte, og vi er stolte av å være en del av et flerkulturelt og inkluderende arbeidsmiljø. ISS er en sertifisert arbeidspartner, og vi håper å høre fra deg hvis skulle du ha behov for våre tjenester:

Daglig renhold: Innbefatter butikker, offentlige og private kontorbygg/næringsbygg.

Eiendom: Eiendom drifter næringsbygg, Telenorbygg og NSB-eiendommer i Nord-Trøndelag.

Vedlikehold og innemiljø: Hovedrenhold, byggvask, vedlikehold av gulv, vinduspuss, fasadespyling, møbel- og tepperens. Dette utfører vi i alle typer bygg.

Catering: ISS drifter 5 kantiner i Steinkjer. Bomvegen 3, Statens Hus, Gjensidige-gården, Sparebank 1 SMN og Statens Vegvesen.

Hjelp til Inkluderingsdugnaden? Reko har siden 1952 bidratt til arbeidsinkludering av mennesker med nedsatt arbeidsevne. Vårt samfunnsoppdrag i dag er fortsatt å rehabilitere og sette mennesker i stand til å mestre hverdagen og arbeidslivets krav. Nesten 300 mennesker fikk i 2018 arbeidsrettet bistand av Reko for å komme i ordinært arbeid, gjennomføre kvalifiseringstiltak eller for å få avklart arbeidsevnen sin.

Vår største oppdragsgiver er Nav, men vi leverer også arbeidsrettede tjenester til næringslivet og privatmarkedet. Vi har stort fokus på levere høy kvalitet og gode resultater og vi jobber kontinuerlig med forbedringer. Vi anvender verktøy og metoder som er forskningsbaserte og gir dokumentert effekt.

Samarbeid med REKO Arbeid & Karriere bidrar til at:

Tilfredshetsundersøkelser viser at brukere og arbeidsgivere er svært tilfreds med våre tjenester som kjennetegnes med fleksibilitet, løsningsfokus, raske leveranser og individuell tilpasning. I samarbeid med ca. 400 ordinære arbeidsplasser i Innherred og Namdal bidrar Reko til at næringslivet trygt kan ta et samfunnsansvar og inkludere flere mennesker med huller i cv’en.

Kontakt våre markedskonsulenter:

• Arbeidsgivers risiko ved ansettelse reduseres • Mulighetene for opplæring av nye ansatte bedres • Din bedrift kan ta ansvar for mennesker som trenger hjelp med helserelaterte problemer • Dine ansatte kan få karriereveiledning eller hjelp til omstilling

Kjell Bjørnar: 45 50 62 89 kjell.vestnor@reko.org

Lena: 47 84 82 44 lena.heggstad@reko.org

Vi er din samarbeidspartner for en sunn og lønnsom arbeidsplass!

23


nye medarbeidere? Trenger du hjelp til å rekruttere nye medarbeidere eller trenger du vikarer? Ring Adecco! Adecco er ofte de første som vet hvem som ønsker å bosette seg i Trøndelag. - Mange ringer oss før de flytter hit for å undersøke om det er ledige jobber å få, forteller Inger Mari Bomo, distriktssjef i Adecco.

«

Jens Kristian Auke og Inger Mari Bomo er aktivt ute i markedet for å selge Adecco sine tjenester. Jens Kristian sitt team jobber med bygg- og anleggskunder, mens Inger Mari sitt team jobber med de andre fagområdene + rekruttering. Det er travle tider i rekrutteringsbransjen og de trenger hele tiden nye medarbeidere innen alle fagområder.

Å ansette riktig person er noe av det viktigste en leder gjør www.adecco.no

Bemanning Adecco har flere hundre tilgjengelige arbeidstakere i sin base. Dette er flinke folk med all slags kompetanse. De har alt fra studenter som vil jobbe litt ved siden av studiene til høyt kvalifiserte kandidater med lang erfaring. For bedriftene er det en trygghet å vite at når de leier arbeidskraft gjennom Adecco så er de helt uten arbeidsgiveransvar. Hvis en arbeidstaker blir syk, så er det Adecco som betaler.

ADECCO NORGE • Landsdekkende, 62 lokasjoner • Omsetning NOK 3 milliarder (2017) • 400 ansatte • Over 6 000 medarbeidere i jobb hver dag • Ca. 1000 jobbsøkere hver uke • 700 rekrutteringer til faste stillinger per år Adecco Nord-Trøndelag har kontor på Steinkjer, Stjørdal og Namsos. På Steinkjer har Adecco kontor på Drivhuset.

varierte arbeidserfaringer, et sosialt nettverk – og penger på konto. - Det er artig når arbeidstakere ender opp med å stortrives i en jobb de aldri hadde sett for seg at de skulle jobbe i. Mange har langvarige vikariat i en enkelt bedrift, og i flere tilfeller ender det med fast ansettelse. Da tenker vi at vi har lyktes, sier de to fornøyd. Rekruttering I tillegg til vikartjenester bistår Adecco med rekruttering til faste stillinger. Mange bedriftsledere har erfart at rekrutteringsprosesser tar mye tid i en allerede hektisk hverdag. Ved å benytte seg av vår spesialkompetanse kan prosessen gli både enklere og raskere. Vi bistår med hele eller deler av prosessen for den enkelte bedrift, avhengig av hvilket behov bedriften har. For å finne rett person til stillingen tar vi i bruk standardiserte og godt dokumenterte metoder. Vi vet hva som er nødvendig for å sikre best mulig resultat, sier Inger Mari. Hun brenner for at arbeidsgivere og arbeidstakere skal finne sammen.

For mange er Adecco det første møtet med arbeidslivet. Som vikar i en av regionens ledende bemanningsbyrå er det mulighet for

Det starta med ei lita sag… ...ei gårdssaga i Fram-Verran som har utviklet seg til å bli en effektiv totalleverandør av trelast og byggevarer. Gårdssag i Fram-Verran Det hele startet med Peter Lornts Gipling og en gårdssag i Fram-Verran for lenge, lenge siden. I 1930 flyttet Peter Lornts til Steinkjer for å selge trelastproduksjonen sin fra et lite skur på Steinkjerkaia. Landets første Byggmakker På 30-tallet startet han eget sagbruk og høvleri i byen – ett av suksessproduktene var staver til trekasser, som ble brukt i norske fiskerier og eksportert både ut i Europa og til fjernere verdensdeler. Like etter krigen startet en målbevisst satsing på et bredere sortiment, flinke folk ble ”headhuntet” – og en ny butikk ble

åpnet i Kongens gate på Nordsia. Sagbruk og høvleri ble etter hvert lagt ned, og fra da av ble det satset stort på salg av trelast og byggevarer. Butikklokalene ble fort for små, og på 80-tallet så et stort og moderne byggvarehus dagens lys. Dette ble landets første BYGGMAKKERforretning – og kjedens pilotbutikk. Byggmakker Gipling I dag er det nitten Byggmakker Gipling-butikker i Nordland, Trøndelag og Hedemark. Veien fram til i dag har vært både lang og spennende. Bedriften har overlevd både brann og krig, og ikke minst har landet vårt endret seg. Riktige beslutninger til riktige tider er nøkkelen til at en bedrift skal

24

overleve på sikt. Gipling har tatt mange gode veivalg, og i 2018 ble Gipling AS heleid av Byggmakker-kjeden. Selskapet sysselsetter i dag ca. 500 ansatte og har en omsetning på rundt 1,5 milliarder kroner. I Steinkjer har vi et stort varehus, samt administrasjon og sentrallager for alle våre nitten varehus. Vår visjon er å være en effektiviserende partner for profesjonelle kunder og tilby overraskende enkel handel for husholdningene.


Vi er her for deg SpareBank1 SMN har alle tjenester under samme tak. Tilgjengelig for deg hver dag og ved viktige livshendelser. Hjelp

u Samf

BIDRAGSYTER TIL IDRETT OG KULTUR

B e t a l in g

E

s l ø s n in g

Langsiktig

Lønnsom

K u n n s ka ps r i k

Løs n i ng sorien ter t

Reg n s ka p Priva t

Li k a n e s

H el h jer ta

Hyggel ig

er

R e m i t te r i n g

La g og f oren i ng er

For si k ri ng Næri ng s l iv Rå dg iv n i ng Løn n Sp a ri ng Ei e r s k i f te Plassering Pensjon

E ta b l e r i n g s b i s ta n d

Spor

Sa m ta lep a r t ner 1 5 0 å r i S t e i n k j e r Nær Dy k t ig M o d e r n e Loka l H el ved Ti l gje n g e l i g

Grün

Fi na n sieri ng

n

A n sva r l ig

g l i n g La n d b r u k e m s m D ig i ta l e l ø s n i n g e r iendo der

Ska t t og avg i f t

e r t Sponsor j s a g n s e n t y S a m f u n n s a n s va r l ig

som

25

– SAMMEN FÅR VI TING TIL Å SKJE.


Fotograf Trine Hustad finner dere i Fyrgata 3, her har hun holdt til siden mai i fjor og tar imot alt fra nyfødte, til konfirmanter og brudepar. I studio fotograferes det stort sett nyfødte, babyer, barn og konfirmanter. Brudepar og familier foretrekker hun å fotografere utendørs i vakre omgivelser.

eller hele bøtteballetten så er det muligheter for det. Alle priser ligger ute på nettsiden hennes, www.trinehustad.no.

-Siden studioet mitt er litt lite er det stort sett baby, barn og konfirmant jeg bruker å fotografere innendørs.

-Jeg vurderer faktisk muligheten for å ha åpent på kveldstid på torsdager for å rekke over alle konfirmantene, så om det er ønskelig så kan man ta kontakt om det.

Hun har noen timer tilgjengelig for fotografering av baby, barn, konfirmant og familie i sommer men er helt fullbooket på bryllupsfronten. Så ønsker du fotografering av ditt barn, deg selv

I tillegg til å fotografere lager hun også fotokunst. Dette gjør hun under navnet «madeforpaper», det fordi hun føler kunsten er noe annet enn jobb. -Det er mer som en fin hobby som jeg koser meg

og slapper av med. Denne kunsten finner dere på nettsiden min og på Instagram under navnet madeforpaper. Navnet kom fordi det er kunst som er laget for papir og ikke for en skjerm. Nesten alle bildene kan man få kjøpt og hengt på veggen hjemme, alle bortsett fra de som er spesiallaget til enkeltpersoner. -Man kan bestille fotografering og kunst av egne barn eller seg selv om man ønsker, og det kan jeg jo ikke selge videre til andre.

FOTOKURS

Snart er det oppstart av nytt fotokurs, på dette kurset vil du lære deg kamerainnstillinger, lett komposisjon samt tips og triks for å få fine bilder.

Dette er et praktisk kurs, så du trenger et kamera med manuelle innstillinger. Målet er at du skal lære deg å bruke ditt kamera. Kurset koster 1800,- pr. person og har begrenset antall plasser. Påmelding via mail, fotograf@trinehustad.no

Kursdatoer er satt til 22. mai, 29. mai og 5. juni klokken 19.00 - 21.00.

26

FOTOGRAF TRINE HUSTAD Fyrgata 3, 7713 Steinkjer +47 48991640 / fotograf@trinehustad.no www.trinehustad.no


Skal være best på service, sikkerhet og renhold Daglig leder Mette Gundersen har store ambisjoner for Dampsaga Bad, og mener at foreldre nærmest er pliktig til å ta med seg barna i bassenget. - Trygghet i vann oppnås bare ved å være i vannet. I min verden bør alle barn få oppleve gleden i et basseng – med trygge rammer og mulighet for god opplæring, sier Gundersen som tok over jobben som daglig leder i badet etter at tidligere leder, Geir Mule, sluttet i august 2018. - Det har skjedd mye den siste tiden. 1. mars hadde vi virksomhetsoverdragelse hvor vi ble skilt fra det gamle selskapet Dampsaga Bad og Kulturbygg. Nå heter vi Dampsaga Bad AS og Dampsaga Gym AS. I praksis vil virksomhetsoverdragelsen ikke få noen betydning badegjestene, foruten at det blir et ekstra tilbud i treningspakkene som badet tilbyr. - Før måtte man kjøpe bad- og gymkort sammen. Nå deler vi opp slik at kundene kan velge å kjøpe bare tilgang til badet eller gymmen, men vi selger

også pakken som tidligere, sier Gundersen. Med virksomhetsoverdragelsen mener Gundersen at Dampsaga Bad får muligheten til å konsentrere seg om badets kjerneoppgaver som er aktivitet i vann og helsebringende trening. - Jeg har et håp om at vi skal få satt fokus på hvor viktig et basseng kan være med helsebringende tiltak. Nesten alle kan på en eller annen måte trene i vann. Sammen med treningssentret – gymmen – kan vi tilby en unik totalpakke, mener hun. Gundersen håper at neste steg på vegen blir en oppgradering av spa-, relax og badstuavdelingen i badets andre etasje, men at det er minst like viktig å sette i gang flere aktiviteter. - Jeg håper vi kommer i gang med flere gruppetreninger og at vi får til et tilbud med mulighet for

27

timer med personlig trener i bassenget. Vi skal selvsagt fortsette med babysvømming og vanlige svømmeturs, og satser på å utvide tilbudene etter hvert. Vi må se på produktene vi har, bli enda bedre og gjøre endringer etter behov, sier hun. Likevel er det tre ting den nye sjefen setter over alt annet – og som hun ønsker å sette sammen som selve grunnmuren til Dampsaga Bad; Service, sikkerhet og renhold. - Akkurat nå er det det jeg jobber mest med sammen med mine 12 flotte kollegaer. Trygghet i alle ledd er kjempeviktig – både for badegjestene og de ansatte. Godt renhold er en selvfølge og servicen hos oss skal være uslåelig, smiler hun.


Næringstorget Næringstorget flytter til InnoCamp! Næringstorget i Steinkjer er arenaen hvor aktørene som jobber med næringsutvikling er samlokalisert. Her finner du Steinkjer Næringsforum (SNF), Ungt Entreprenørskap (UE), Steinkjer Næringsselskap (SNS), T:Lab og Intro Trainee. Vi er de gode hjelperne til etablerte bedrifter og gründere i regionen, som vil videreutvikle virksomheten eller starte nye bedrifter. Fra august finner du oss på InnoCamp – InnovasjonsCampus Steinkjer. Steinkjer Næringsforum Steinkjer Næringsforum er en medlemsbasert interesseorganisasjon for næringslivet. Forumet har ca 180 medlemsbedrifter fra handelsnæringen, service, industri og produksjon, media og finansnæringen. - Vi skaper attraktive og gode møteplasser for medlemsbedriftene og bidrar til næringsutvikling. Steinkjer Næringsforum fungerer som et felles talsrør for næringslivets interesser i samhandling med kommunene og andre aktører, forteller daglig leder Kirsti Arntsen, som registrerer at stadig flere arrangement oppnår rekordhøy deltakelse. Næringsforumet har i samarbeid med kommunen fått på plass en egen arrangementsjeger, Anita Østby. Framover vil det derfor skje enda mer på arrangementsfronten. Kirsti og Anita vil gjerne at enda flere virksomheter melder seg inn via Steinkjer Næringsforum sine hjemmesider og ta del i et aktivt nettverk.


 Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. UE Trøndelag er ansvarlig for dette arbeidet i Trøndelag. På Næringstorget finner du Sara Kveli Skjervø og

Pål Sverre Fikse (hvis de ikke er ute hos elevene). 

 Steinkjer Næringsselskap Steinkjer Næringsselskap er Steinkjer kommune sin næringsavdeling. Har du ideer, planer om utvikling av din bedrift eller har planer om å etablere egen bedrift, er Steinkjer Næringsselskap stedet å henvende seg. Vi gir råd- og veiledning til bedrifter i alle bransjer, kobler bedrifter i klynger og bedriftsnettverk, tilrettelegger for innflagging av nye bedrifter, kobler bedrifter mot forskningsog utviklingsmiljøer. Vi byr på et omfattende nettverk og har oversikt over offentlige og private finansierings- og støtteordninger fra Innovasjon Norge, kommunale- og regionale fond og andre mulige finansieringsordninger. Våre tjenester er gratis. T:Lab Noen gründere har større ambisjoner enn andre. T:Lab er til for de som har høye ambisjoner og som jobber med forretningsideer som har stort potensial. T:Lab kan beskrives som en andrelinjetjeneste, og selskaper som Fixrate, Smart Media og Mintage har tatt vegen innom Steinkjer næringsselskap og videre til T:Lab. - Når vi sitter så tett på hverandre, diskuterer vi jevnlig hvilke bedrifter som kan ha potensial til å nå langt og hva vi eventuelt kan bidra med for at de skal lykkes, sier Håvard Belbo, daglig leder i T:Lab. – Og det må ikke nødvendigvis være en gründer i et oppstartsselskap. Det kan ofte ligge et stort uforløst potensial i en etablert bedrift. Inkubatorleder Anne Peggy Møller Schiefloe forklarer videre: - T:Labs mål er å løfte gründere til å bli framtidas suksessbedrifter. Vi hjelper bedriftene med å

28

finne sine første kunder, risikovillig kapital, riktig kompetanse og viktige nettverk. Vi jobber med forretningsideer innen alle bransjer, men har pekt ut Agri-tech som et satsningsområde. T:Lab har hovedkontor på Steinkjer samt kontor i Trondheim og Oslo. T:Lab er en Siva-finansiert inkubator, og mottar i tillegg noe grunnfinansiering fra Trøndelag Fylkeskommune og Steinkjer kommune, slik at vi kan tilby profesjonelle tjenester til gründere uten at de må betale full pris. I 2018 vurderte vi over 250 ideer og jobbet aktivt med vel 70 av dem. Noe av det mest håndfaste resultatet er at bedriftene er tilført over 120 millioner i frisk kapital hvert år de siste to årene. Det gir dem kraft til å satse. Intro Trainee En undersøkelse som ble gjort i 2002 viste at 75 % av de nord-trønderske ungdommene som tok mer enn 4-års høyere utdannelse ble igjen i storbyene etter endt utdannelse. Traineeordningen ble etablert i 2005, og har siden da rekruttert over 70 traineer til regionen. - Vi ønsker å synliggjøre at det finnes spennende karrieremuligheter i regionen vår for unge med høyere utdannelse sier Marit S. Eriksen, daglig leder i Intro Trainee. Skal vi ha en utviklingsorientert og dynamisk region, så trenger vi kompetanse – og søkerne kommer i hundretalls bare vi får synliggjort alle de mulighetene som er her. I løpet av en to-årsperiode jobber traineene i inntil 2 ulike bedrifter, og tar samtidig del i et kompetanseprogram med månedlige samlinger med de andre traineene. Dette gir et solid grunnlag for videre karriere og kompetanseutvikling. Årlig blir 5-7 dyktige personer valgt ut blant flere hundre søkere.


Innovasjonsuka I Steinkjer

I uka før Steinkjerfestivalen inviterer vi på Næringstorget til et stort antall arrangement i og rundt Steinkjer. Noen lager vi sjøl og andre hjelper vi til med. Denne uka kaller vi Innovasjonsuka. 


Følg 
 QR-koden for mer informasjon og oppdateringer.

Tirsdag 18. Juni Næringslivsfrokost
 Steinkjer Næringsforum

Onsdag 19. Juni Techsafari på Mære

Barnas 
 AgriTech-program

Startupkveld

Torsdag 20. Juni AgriTech Nordic Konferansen

Connect Springbrett

Agritech Nordic Konsert

Steinkjerfestivalen
 Hele Helgen

innovasjons-
 seminaret

Nettverkstreff/ Vorspiel

Framtid i Steinkjer
 med
 Næringsforumet

Girl Geek 
 Dinner

Fredag 21. Juni

29


ET MEDMENNESKE Gjennom 22 år har hun hjulpet barn, ungdom, godt- og mindre godt voksne, friske og syke. Noen ganger er det nok med litt sol, en blomst som spirer eller en kopp kaffe for å føle seg litt bedre. Andre ganger er det et medmenneske som må til for å snu minus til pluss. Behovet for å bli forstått ligger dypt forankret i oss, og det kan gjøre underverker å bli sett av noen som virkelig vil og kan. Eilen Austli har denne særegne evnen til å se bak! Det nytter liksom ikke å få henne til å innse at man er feil på noe vis. ;-) Hun speider etter gull – og hun finner det jo. Alltid! HER OG NÅ Eilen har lang erfaring som coach, fysioterapeut, qi gong, yoga- og mindfulnessinstruktør, og hun bruker innsikten aktivt. Hun er kunnskapsrik som få og vet det meste som er verdt å vite om muskler og nervebaner hit og dit. Fremmedord som ”vagusnerve” og ”karotispunkt” sitter løst hos henne. Sammen med Eilen er det mulig å få øye på løsninger og vegen fram. Det gjør godt å ha tillit til at ønsket endring kan skje. Eilen Austli tilbyr en-til-en samtaler/behandlinger og gruppetreninger i klinikken sin på Lø grendehus på Steinkjer. Spesialtilpassede bedriftspakker med trening og/eller massasjestol og mindfulness utformes på forespørsel. Hva med latteryoga i lunsjpausen? Ved behov kan Eilen komme på bedriftsbesøk. Ta tak, det nytter! Telefon: 482 74 563 / eaustli@online.no / www.eilenaustli.no / Facebook: Eilen Austli`s bevegelsesgrupper og/ eller Steinkjer akupunktur AS Klinikk Eilen Austli På fritiden er Eilen en ivrig fotograf. Følg henne gjerne på instagram for å se fotoskattene hennes: eaustli.

VISSTE DU AT mindfulness kan ha en stabiliserende effekt på følelseslivet? Ved å bli bevisst hvordan du har det, uten å forsøke å endre følelsene, kan du bli flinkere til å styre hvordan du reagerer på det som skjer rundt deg. Kilde: forskning.no VISSTE DU AT å utføre smidige kroppsbevegelser er et av de mest effektive anti-age-tiltakene du kan sette inn? Kilde: Audun Myskja. ”Ungomskilden: 12 gode valg for livet”. Stenersens forlag VISSTE DU AT riktig pust kan redusere smerter? ”Mer enn ¾ av de prosessene som medfører smerte (…) er avhengige av oksygen som trans-

HELE LIVET Gjennom 22 år har hun hjulpet barn, ungdom, godt- og mindre godt voksne, friske og syke. Alle vet jo at det noen ganger humper litt ekstra, og da kan det være vanskelig å finne både ro og håp. På slike dager kan det oppleves ekstra behagelig å lande på en god madrass i et varmt rom ledsaget av Eilens behagelige stemme. Vi er mange som har funnet støtte i det rolige blikket, de kloke tilbakemeldingene og den varme tilstedeværelsen. ULIKE LIVSSITUASJONER Vi som oppsøker Eilen har en smørbrødliste av behandlinger å velge blant. Kanskje vil vi bare prate litt, få akupunktur eller EFT (tankefeltterapi) eller delta på lystbetont gruppetrening. For eksempel. Ved hjelp av hennes varsomme veiledning har ting uansett en tendens til å falle på plass. Gode menneskemøter gjør godt, også på Lø. <3

porteres med blodet overalt i kroppen. Kvaliteten på åndedrettet er helt avgjørende for å skape endring ved kroniske smerter.” Kilde: Audun Myskja, ”Pust”. Stenersens forlag VISSTE DU AT riktig pust kan forbedre kroppens evne til å bekjempe betennelser? ”Vagusnerven har sitt utspring i hjernestammen (…), og sender betennelsesdempende stoffer direkte til vevet (…). Kronisk stress og bekymring kan svekke vagus, og en svekket vagusfunksjon reduserer kroppens evne til å dempe betennelse og smerter. Den mest effektive måten å aktivere vagus på er ved hjelp av pusten!” Kilde: Audun Myskja, ”Pust”. Stenersens forlag

Satser mer på nett Steinkjer-Avisa skal være aktuell hele uka – ikke bare på fredager. Og visste du at du som papirabonnent også har tilgang til alt på nett? Tidene forandrer seg, og nyheter er ferskvare. Derfor blir medieverdenen stadig mer digital, og den utviklingen skal også Steinkjer-Avisa være med på. Vi vet at mange i Steinkjer og Verran ser fram til å få Steinkjer-Avisa i postkassen på fredager, og den er fast helgelektyre i flere tusen hjem. Du skal fortsatt få papiravisa hjem til deg hvis du ønsker det, men som abonnent har du også full digital tilgang, slik at du kan lese saker på nett tidligere i uka – eller du kan lese eavisa når den legges ut torsdag kveld. Det er også mulig å ha et rent digitalt abonnement uten papiravis.

30

Fra og med neste uke vil du merke at vi legger ut mer på nett, og at steinkjer-avisa.no blir bedre oppdatert. Hvis du har papiravisa, men ikke får logget deg inn på nettavisa eller e-avisa, skyldes det trolig at vi ikke har registrert e-postadressen din. Ta kontakt, så ordner vi det. Vil du være med, så logg på!

avisa


Har du behov for næringslokale eller leilighet, ta kontakt med Stein Arild Lyng på Tlf. 90 20 15 90 eller E-post: stein.arild. lyng@lynginvest.no

utleie siden 1970 Zara eiendom leier ut næringlokaler i tillegg til leiligheter

HISTORIKK To veletablerte detaljister i Steinkjer, Sakshaug Sport AS og Lyngs Butikker AS ved Per Sakshaug og Gunnar Lyng startet i begynnelsen av 1970-tallet planleggingen av et felles butikksenter på Sørsileiret. Tomta ble kjøpt i 1976 og 1. juli 1981 ble Zebra Butikksenter åpnet med 50-50 % eierskap mellom disse to firmaene. Senteret utgjorde i starten 7900 kvm. butikkflate over to etasjer med 28 leietakere, og ble etter kort tid påbygd og utvidet til å omfatte arealer for 44 virksomheter innen kontor og butikk. Etter noen få års drift kom Erik Sakshaug inn som senterleder/daglig leder i selskapet. Senteret ble i år 2000 solgt til Amfi Eiendom AS, den gangen med hovedeier Lars Løseth, en mann vi hadde god kjennskap til gjennom dagligvare og senterdrift. Løseth solgte Amfi Steinkjer etter et par år til Thon-gruppen som i dag eier senteret. Hovedgrunnen til vårt salg av senteret var fordelene ved en kjedetilknytning gjennom Amfi, og at det var igangsatt planer for et oppkjøp av Coops Globus Senter og sammenbyggingen av disse to sentrene samt en større utvidelse. Vårt eiendomsfirma skiftet da navn til Zara Eiendom AS. Gevinsten fra salget ble brukt til å investere i og utvikle andre eiendommer i Steinkjer. Zara Eiendom AS har i dag fem datterselskaper som Stein Arild Lyng har ansvaret for den daglige driften av. WIST SENTERET Det tidligere BjarneWist/Volvo-sentret ble kjøpt og ombygd til i starten å huse posten med Hovedpostkontor, Postbank og Postens callsenter. Etter få år endret posten sine konsepter og nedbemannet, samt reduserte sitt arealbruk betydelig. Wist Senteret ble da ombygd og utvidet med en større butikk- og kontorfløy og fremstår i dag som et innholdsrikt næringsbygg med variert innhold. Som nærmeste nabo til Amfi er beliggenheten

god og det er rikelig med gratis kundeparkering på egen tomt. I tillegg til flere kontorbrukere har følgende bedrifter tilhold der: Riis Bilglass, Zebra Blomster, Baker`n, Europris, Reko, ISS og Langnes & Bakkan/ACT. DAMPSAGA SENTER Zebra Eiendom AS (senere Zara Eiendom AS) inngikk i 1986 et samarbeid med Steinkjer kommune og Sparebanken gjennom etableringen av Dampsaga Utbyggingsselskap AS. (eierskap Zara 62%, Steinkjer Kommune 19% og Sparebanken 19%). Styreleder var Johan Solheim, Steinkjer Kommune. Daglig leder var Gunnar Lyng, Zara Eiendom. Oppgaven var å regulere det 52 mål store området samt å realisere utbyggingen i tråd med en plan ut fra en arkitektkonkurranse for området inklusive parkeringshus og parkområder. Utbyggingen ble gjennomført med kulturhus, tre kinosaler, bibliotek musikkskole, nytt badeanlegg, boliger, næringsbygg, parkeringshus og parkarealer i løpet av en 12-års periode. Dampsaga Næringsbygg AS ble etablert av Zara Eiendom AS og drives i dag under navnet Dampsaga Senter. Dette senteret har de siste årene utviklet seg til å bli et bydelssenter som dekker behovene til beboere i området. Beliggenheten like ved E6 er god og gir mulighet til profilering mot en av de mest trafikkerte veiene i byen. Her er det god og gratis parkering både foran inngangen og i parkeringshuset som man kan gå tørrskodd fra og inn i senteret. I dette senteret er det også noen kontorbrukere og inneholder i tillegg til de: Spar Supermarked, Baker`n, Noen, Kiropraktorklinikken 0-100, Dean Frisør, Vitusapotek, Zavanna, Helsebutikken, Hudlege, Saga FT og Cafe Baker`n. TINGVOLD PARK HOTELL Grønli Eiendom v/Odd Grønli solgte Tingvold til Zara Eiendom før jul i 1993. Allerede i 1995 ble det foretatt en utbygging av hotellet. Dette ble

31

gjort for å øke romkapasiteten og for å få flere konferanserom. Hotellet leies i dag ut i sin helhet til Best Western Tingvold Park Hotel. De senere år er det foretatt en betydelig oppgradering både inn- og utvendig. Spisesal og selskapslokaler er pusset opp og samtlige 51 hotellrom ble totalrenovert sist vinter. Hotellet fremstår i dag som et sted både med sjel og moderne comfort. KONGENSGATE 34 AS Gården i Kongensgate 34 sto tom i noen år etter at Sparebank1 flyttet fra sentrum. Zara Eiendom kjøpte den i 2013 og brukte et par år på å foreta en totalrenovering av gården. I dag er det 16 moderne leiligheter i de tre øverste etasjene i tillegg til næringslokaler i første etasje. Pizzabakeren har tilhold der, og i løpet av våren vil Steinkjers nye Mathall åpne i 500 kvm. nyoppussede lokaler. SENTRUMSGÅRDENE STEINKJER AS Dette selskapet eier flere gårder og seksjoner i Konges Gate 29, 31, 32, 33 og 35. Næringsseksjonen i første etasje i Kongensgate 29 går for tiden gjennom en total «makeover» og skreddersys til Norconsult sitt bruk. De vil flytte inn i lokalene i løpet av våren 2019. Gårdene Kongensgate 31,33 og 35 inneholder næringslokaler i første etasje hvor bla. Kings Corner, Grill1, Form & Farge, Kreativ og Mintage Lounge har tilhold. De tre øverste etasjene inneholder 15 leiligheter, noen kontorer samt La Femme frisørsalong. Kongensgate 32 (Klæthgården) ble kjøpt i 2017. Etter litt tilpassinger av næringslokalene i første etasje har i dag Vårtun Blomster, Tasty og Hjerterknekten tilhold der. I de tre øverste etasjene pågår det nå full renovering. Her bygges det 11 moderne leiligheter som vil stå klare til utleie tidlig i 2020.


Lindseth reklame ble etablert i 1982, og har siden vært en sentral kommunikator i Midt-Norge. Visjonen handler om å skape applaus for kunden. For å lykkes trenger de flere hender og hoder på laget. Er du den rette?

LINDSETH REKLAME TILBYR MARKEDET • RÅDGIVNING • GRAFISK DESIGN • SKILT OG DEKOR Fasadeskilt Systemskilt Bildekor Vindusdekor Banner og flagg Arenareklame Rollups/Messestands Fototapet Spesialproduksjoner • DIGITAL Lindseth reklame har investert i topp moderne utstyr, som gjør at de kan levere store størrelser, store mengder – og skreddersøm – på kort varsel. Synnøve Lindseth trives med variert og praktisk arbeid.

Stig Larsen har full fokus når han helfolierer biler. – Det gjelder å ha riktig folie og godt utstyr, samt arbeidsro, sier han med glimt i øyet.

Med printer, skjærer og stansemaskin, er mulighetene mange for den kreative.

32


Lindseth reklame rigger seg for framtida. I august flytter de inn i splitter nye lokaler på InnoCamp - sammen med resten av Drivhuset. Her skal de samarbeide med studenter, forskere og annet næringsliv – et unikt faglig fellesskap.

Det lille store byrået trenger flere folk – Vi er inne i et generasjonsskifte og trenger påfyll av yngre mennesker, sier daglig leder Arnt Egil Stjernen. – Det viktigste for oss er at vedkommende virkelig ønsker å jobbe hos oss og tar sikte på et langsiktig samarbeid. Vi vil selvsagt investere i opplæring og gode avtaler, slik at de nye skal trives. Det lille, store byrået... – Godt samarbeid er viktig for oss. I Lindseth er det ett lag som løser alle oppgaver, uavhengig av medie-valg. På den måten sikres den røde tråden i våre løsninger. Med 35 år i markedet og ansatte med en bredt sammensatt kompetanse, vet Lindseth reklame å gi gode råd og effektive løsninger på de fleste områder.

– Selv om vi ikke er blant de aller største aktørene i bransjen, så liker vi å kalle oss ”det lille, store byrået”. Dette fordi vi er en del av det store kompetanse-miljøet i Drivhuset, og enkelt kan forsterke laget, om det skulle trengs. Her kan vi dra veksler på nær tjue dynamiske bedrifter som utfyller hverandre. Trivsel og kompetansedeling Arnt Egil er tydelig stolt av sine ansatte og partnere. Han fyller på med å fortelle om de trivelige vaffeltreffene, påskefrokost, grilling på bystranda og ikke minst den årlige Drivhuset Awards.

folk til å stille på informasjonsmøter og presentasjoner. Når duften brer seg i lokalet stiller alle, ler han. Kan du tenke deg å jobbe i Lindseth reklame? – Send inn din søknad, så hører du snart fra oss. Vi gleder oss til å treffe deg! Arnt Egil smiler fornøyd og ser tydelig lyst på utfordringen.

– Da stiller vi stivpyntet, går på den røde løper og hedrer hverandre med priser, god middag og sjampanje. Det er så stas! – Og vaffel – det er det beste lokkemidlet for å få

LINDSETH REKLAME ER EN DEL AV TRØNDELAGS STØRSTE OG FREMSTE KOMMUNIKASJONSKLYNGE - DRIVHUSET. Hos oss finner du spennende folk, kreative folk og ikke minst humørfylte mennesker som kan løse de mest komplekse og utfordrende kommunikasjonsutfordringer. Vi har ambisjoner og har mange og spennende kunder. Derfor trenger vi flere folk som kan være med å løse oppgavene. Har du lyst til å utvikle deg, har du lyst til å bli del av et sterkt kommunikasjonsteam og jobbe på den nye InnoCamp på Steinkjer, da er Lindseth Reklame arbeidsstedet for deg. Vi leter etter en GRAFISK DESIGNER, med erfaring og/eller en PRODUSENT MONTØR om er i stand til å løse praktiske problemer på egen hånd. Er du interessert? Vi er også alltid på søken etter lærlinger. Er du aktuell, eller kjenner noen som er aktuell? Se lindseth.no for nærmere informasjon og søknad.

33


InnoCamp

Hva: Innovasjonscampus som inneholder blant annet Nord universitet, Landbruksdirektoratet, Nibio, Innovasjon Norge og 30 bedrifter Hvor: Universitetsområdet Areal: 9000 m2 ombygging. 7000 m2 nybygg Kostnadsramme: 450 millioner kroner Ferdigstilles: Sommer 2019

Helse og beredskapshus

Hva: Skal huse brann, legevakt, barnevern, DMS, ambulanse, rehabilitering, Familiens hus Hvor: Nordsileiret Areal: 14.000 m2 Kostnadsramme: 480 millioner Ferdigstilles: Høst 2019

Steinkjer skole

Hva: Nytt skolebygg og uteområde til 400 elever. Hvor: Sannan Areal: 6000 m2 Kostnadsramme: 250 millioner kroner Ferdigstilles: Sommer 2019

Prosjekt Jakob

Hva: Ombygging av samfunnshuset til kulturskole, ungdomstjeneste og aktivitetssenter. Bygging av nytt kulturhus med kino, bibliotek mm. Hvor: Torget, Telebygg- og Atleten-tomta Areal: 13.000 m2 totalt Kostnadsramme: 450 millioner kroner Ferdigstilles: Forventet 2023

O2

Hva: O2-huset rives og nytt fleretasjes bygg settes opp hvor bl.a. Nav Trøndelag er leietaker. Hvor: Ogndalsveien 2 Areal: 6000 – 9000 m2 areal Kostnadsramme: 250 – 350 millioner Ferdigstilles: 2021

OMFATTENDE BYGGEAKTIVITET: Ordfører Bjørn Arild Gram har stor tro på alle de store byggeprosjektene som er i gang i Steinkjer. Han tror spesialt at Innovasjonscampus Steinkjer (i bakgrunnen) vil bli et løft for næringsaktører i kommunen. FOTO: Thomas Jergel

STEINKJER BYGGER FOR FRAMTIDA Steinkjer kommune investerer over 1.5 milliarder kroner på store byggeprosjekter i disse dager. Det skal gi vekst, attraktivitet og verdiskapning i flere tiår framover. - Vi ruster nå Steinkjer for framtida. For å sikre vekst og verdiskapning, og Steinkjer som tyngdepunkt i nye Trøndelag fylke, må byen gjøres attraktiv. De store investeringene vi gjennomfører er et offensivt og nødvendig grep for å få til dette, sier ordfører Bjørn Arild Gram. I dag står det kraner, stillaser og høye gjerder rundt omkring i sentrum av Steinkjer. Det bygges ny skole i sentrum, nytt helse- og beredskapshus og innovasjonscampus. Og i løpet av året blir det ombygging av samfunnshuset og bygging av nytt næringsbygg på O2-tomta. Gir næring til næringslivet Ordfører Gram er ikke i tvil om at de grepene som nå gjøres vil gjøre Steinkjer enda mer attraktiv for næringsliv og næringslivsaktører. - «Prosjekt Jakob», som er kultursatsningen vår med bygging av nytt kulturhus og ombygde lokaler til kulturskole, vil bygge opp vår attraktivitet og gi bedre rammer for utvikling i næringslivet. Det samme vil vårt nye innovasjonscampus. Utviklingen av næringsklynger og tyngre kompetansemiljø som skal foregå her, er det viktigste vi gjør for å skape vekstkraft i Steinkjersamfunnet, sier Gram. 40.000 kvadratmeter i 2019 Det er det kommunale konsernet Steinkjerbygg som står for bygging og fremdrift av prosjektene. Administrerende direktør Bjørn Kalmar Aasland mener at Steinkjer er inne i en rivende utvikling. - Bare i 2019 ferdigstiller vi omtrent 40.000 kvadratmeter og starter opp med to nye store prosjekt. Det er både kjempespennende og utfordrende for oss i Steinkjerbygg å realisere alt dette, sier Aasland.

34

- Men det er ingen tvil om at Steinkjer vil fremstå som en spennende og attraktiv by innen utdanning, forskning, næringsliv, industri, kultur og offentlig administrasjon på grunn av satsningene som nå gjøres, legger han til. Sysselsetter hundrevis Ved ferdigstilling av alle prosjektene som er i gang og undervis vil Steinkjerbygg ha over 250.000 kvadratmeter eiendom å forvalte. I dag har konsernet over 100 egne ansatte fordelt på ansatte innen byggdrift, renhold, prosjektadministrasjon, utleie og administrative funksjoner. I forbindelse med alle pågående byggeprosjekter sysselsetter Steinkjerbygg i tillegg over 300 ansatte fra leverandørsiden. - Satsningene som gjøres i Steinkjer har derfor stor betydning ikke bare for våre egne ansatte, men også for næringslivet i kommunen, avslutter Aasland. Enda mer på gang I tillegg til alle prosjektene som er nevnt, skal det også bygges ny Mære skole, ny Mære barnehage, ny Lø barnehage og en bolig for unge funksjonshemmede i sentrum, Martenshagen. - Alt dette, og etter hvert et oppgradert Steinkjer eldresenter, er med på å gi et framtidsretta tjenestetilbud for innbyggerne framover, sier ordfører Bjørn Arild Gram.


Lokalkunnskap: Magnus Bakkan Johansen, Kristian Langeng og Arild Volden ønsker velkommen til Steinkjer Fargesenter. I tillegg til disse tre jobber Bård Erik Kinderås og Kristoffer Ulvin Skogset i butikken – alle med lokal fagkunnskap og gode råd.

Fargerik historie Steinkjer Fargesenter har historiske røtter som strekker seg 100 år tilbake i tid, og solid fagkunnskap og lokal tilhørighet har hele tiden vært viktige suksessfaktorer for butikken i Ramberggården.

Steinkjer fargesenter ble etablert i 1994 i av Torgeir Opland og var på mange måter en videreføring av Malermester Rambergs forretning i ”Ramberggården” i Ølvegata 18. Ramberg kjøpte bygården av Grendahl Auto AS i 1986, som opprinnelig ble bygd som verksted for Steinkjer Jern- og metallstøperi i 1953. Siden gang har Ramberggården huset mange virksomheter – blant annet bank, postkontor, veterinærer og trafikkskole. Da Torgeir Opland startet Steinkjer fargesenter i 1995 fikk han med seg Knut Rennan fra Farve Bo-milø og Anne Berit Føinum fra Føinum Fargehandel, og det er nettopp Føinum-navnet som har fargerik-historie tilbake til 1921 da Andreas Føinum etablerte fargehandel og kolonial i Steinkjer. Knut Rennan hadde tidligere jobbet hos Bromstad Fargehandel på Nordsia, men ”ble med på handelen” da Torgeir Oplands far, malermester Harald Opland, kjøpte Bromstads farvehandel i 1976 og videreførte bedriften som Farve Bomiljø Steinkjer. Dagens eiere er Arild Volden og Kristian Langeng som kom inn i butikken i 1995. Steinkjer fargesenter

er også medeiere i Happy Homes – en farge- og interiørkjede med lokale butikker i Norge og Sverige. - Det er kjempeartig å se at vi som nå er den eneste lokal-eide bransjebutikken for maling og bygg i Steinkjer har livets rett i konkurranse med de store aktørene både når det gjelder pris og kvalitet, sier daglig leder Arild Volden. Steinkjer fargesenter er forhandler av kvalitetsprodukter fra blant annet gode levrandører som Tjæralin, Norsol, Gjøco og Golvabia. Norske Tjæralin er leverandør av alt innen maling, Norsol er en av Norges ledende solskjerminsbedrifter. Mørebedriften Gjøco AS produserer og markedsfører maling, beis, lakk og epoxyprodukter og Golvabia er en Svensk produsent av tregulv, tekstile gulv og fliser – og som produserer tregulvene i egne fabrikk i Anderstorp i Småland. - Vår fagkunnskap og erfaring med produktene vi har solgt gjennom lang tid er gull verdt for kundene våre. Vi kjenner varene vi selger veldig godt, og kan til en hver tid gi kvalifisert hjelp og gode råd, sier Volden og legger til;

35

- Vi skal rett og slett være best på produktene vi forhandler. Volden mener at bransjen på mange måter har forandret seg lite siden han og Langeng begynte i 1995, men at det er et større volum varer som går inn og ut av butikken. Han peker også på at det er billigere å male huset i deg enn det var i 1995. – Sett ut fra reallønna så var det nok mer kostbart å male huset i 1995. I dag har vi bedre produkter som har blitt billigere å fremstille. Det betyr også at vi selger mer volum enn vi gjorde for 30 år siden. Da er det også en fordel at vi har gode parkeringsmuligheter rett utenfor butikkdøra – og at vi gjerne hjelper til med å bære ut varene til bilen din, smiler Volden.


Dyktig arbeidsgjeng! Krister Kne (servicetekniker), Kjell Roar Ringlie, (servicetekniker), Per Arne Rø (servicetekniker), Kari Berg Kvam (adm. Steinkjer), Ove Sundfær (salg/styreformann), Kjell Bjørnar Wennevik (daglig leder), Bjørn Høyem (prosjektsalg), Eva Skjervold (salg), Robert Bratberg (prosjektleder), Jan Erik Laugen (servicetekniker) og Erik Kvam (servicesjef, Steinkjer).

Foto: Andreas Buarø

«

- Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og et meget godt samarbeid med flere entreprenører.

Trøndelag storkjøkkensenter har levert komplett kjøkken til sentralkjøkkenet i Vefsn kommune.

BEST NÅR DET GJELDER I 2018 fylte Trøndelag Storkjøkkensenter 40 år, oppnådde omsetningsrekord (35,9 mill.) – og daglig leder, Kjell Bjørnar Wennevik, ble hjerteoperert. - De ansatte har stilt opp på en fantastisk fin måte. Bedriften har jo gått bra selv om jeg i perioder dette året ikke har vært her, forteller Kjell Bjørnar mens hunden Alva lager godlyder fra plassen sin under kontorpulten. Den fornøyde ett-åringen er av rasen italiensk vannhund – og trives sammen med matfar og resten av arbeidsstokken i lokalene på Nordsileiret i Steinkjer. Kjell Bjørnar har vokst opp i bedriften som faren Reidar Wennevik startet i 1978. Siden første driftsår, med en ansatt og ca. 0,9 mill i omsetting, har dette i dag blitt en bedrift som gir arbeid til 10,4 årsverk og en omsetning på 35,9 mill (2018). Kjell Bjørnar begynte som servicetekniker i 1985 og ble daglig leder i 1996. - I begynnelsen var bedriften en ren servicebedrift for Electrolux Professional. Det viste seg at kundene hadde stor tiltro til serviceteknikerne som selgere, så derfor gikk bedriften over fra å være en ren servicebedrift til også å selge produktene. Electrolux Professional er fortsatt vår største leverandør og samarbeidspartner.

I dag prosjekterer og leverer Trøndelag Storkjøkkensenter komplette kjøkken til restauranter, hoteller, kantiner, offentlig sektor mm. De leverer utstyr til vaskeri og skyllerom. Småutstyr som kopper og glass etc, selger de også. På ettermarkedet har de 6 dyktige serviceteknikere som tar seg av vedlikehold, reparasjoner og montasjer av utstyr. - Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og et meget godt samarbeid med våre kunder og entreprenører. Noen av fjorårets største oppdrag har vært sentralkjøkkenet i Stjørdal kommune og sentralkjøkkenet i Vefsn kommune. Vi leverer også utstyr til bedrifter som holder på med småskalaproduksjon i hele Trøndelag og Helgeland. I 1996 ble bedriften flyttet fra Følling til Steinkjer hvor hovedkontoret ligger i dag, og i 2002 ble det opprettet et eget avdelingskontor på Stjørdal. I 2012 ble de med i Storkjøkkensenteret, som er en landsdekkende kjede, og de fleste ansatte ble med på eiersiden. Kjell Bjørnar forteller engasjert

36

om den store innkjøpsavtalen kjeden har fått gjennom HINAS (Sykehusinnkjøp HF) som innebærer at de har avtale med alle sykehusene i Norge. - Jeg har vært vant til å jobbe mye i mange år, og det er det du må hvis du skal lykkes. Det her er ingen 8-4 jobb, men takket være flinke ansatte som tar ansvar, har dette gått bra! Jeg prøver i dag å være litt mer tilbakelent og ha litt kortere dager. Og det setter nok både Alva og barnebarna pris på. Vi vil benytte anledningen til å takke alle våre kunder gjennom snart 41 år, og ser frem til mange nye spennende prosjekter i årene fremover.

Totalleverandør av storkjøkkenutstyr – kjøl og frys - vaskemaskiner


Bakerst fra venstre; Grethe Lykke, Rune Wasshaug og Marit Nikolaisen. I midten; Linn Krogstad Kjelvik, Sigurd Løseth, Rakel Westrum-Rein, Britt Anniken Holberg Holstad og Madeleine Moe. Foran; Anders Grubbmo

alt innen markedsføring Daglig, uansett hvor vi er, blir vi eksponert for flere tusen medieinntrykk.

God kommunikasjon har aldri vært så viktig som der er nå! For at du som bedrift skal være synlig og relevant for dine kunder, må du kommunisere bra i de forskjellige mediene. Godt medieinnhold og markedskommunikasjon handler om å kommunisere riktig, på rett sted, til den relevante kundegruppen. Vi vet at papiravisa flytter mange varer for kundene våre. Vi vet at gode historier og fordypende tekster, i form av innholdsmarkedsføring, er interessant stoff. Vi vet at det er viktig å tilby merverdi ved å være til stede på eller å skape arrangement.

Det er ikke i tvil om at vi blir mer og mer digitale, og at dette er viktige plattformer å være synlige i. Uansett om du er i en liten eller stor bedrift, så er det rom til å vise deg fram, uavhengig av budsjett. Og vi vil hjelpe! Vi, markedsavdelingen i Trønder-Avisa, ser at mange bedrifter ønsker å bruke mer tid på egen kjernevirksomhet. Vi har økt kompetansen i mediehuset vårt, slik at vi kan hjelpe deg og din bedrift med alt du trenger innen markedsføring. I tillegg til vanlig annonsering i egne kanaler, tilbyr vi også innholdsmarkedsføring, annonsering i

37

sosiale medier og arrangement. Vi er et kreativt team, med spisskompetanser som utfyller hverandre. Nå får du og din bedrift bare én kontaktperson å forholde dere til, for en enklere og mer gunstig markedsføring, tilpasset behovene og budsjettet dere har.

Tlf: 74 12 12 00 annonse@t-a.no


Næringslivets Hedersaften – for og med næringslivet i Verran og Steinkjer. Steinkjer Næringsforum inviterte for første gang til Næringslivets Hedersaften 28. februar 2019. Næringslivet og det offentlige i Verran og Steinkjer kjente virkelig sin besøkelsestid og arrangementet ble en stor suksess. 9 prisen ble utdelt, og vinnerne var: Årets Gründer

Årets Publikumspris

Årets Næringslivsaktør med omsetning under 200 mill

- Fixrate

– BUA Steinkjer

– Sakshaug Sport Holding

Årets Ungdomsstipend

Årets Arrangement

Årets Næringslivsaktør med omsetning over 200 mill

– Marcus Bomann

- Steinkjerfestivalen

– MM Karton Follacell

Årets Landbrukspris

Årets Næringskvinne

Årets Steinkjer-ambassadør

– Hege Lindstrøm

– Aud Ramberg

– Gunnar Severeide og Arnfinn Kolberg

38


Ambassadører med hjerte for Steinkjer Prisen for Årets Steinkjer-ambassadør går til en eller flere person(er) som er kjent for sitt ukuelige engasjement, sin omtenksomhet og inkludering. Prisvinneren(e) har et stort nettverk og er Steinkjer-ambassadør gjennom å fremsnakke og fremstå som patriot for sin kommune. Ambassadøren har i så måte bidratt positivt til Steinkjer sitt omdømme. Prisen ble utdelt av ordfører Bjørn Arild Gram og juryens begrunnelse var som følger: «Juryen har valgt å gi den første «Steinkjerambassadør-prisen» til to personer. Begge har vært viktig for næringslivet i Steinkjer. Begge har satt sitt preg på nærings- og samfunnslivet i Steinkjer i mer enn 35 år. Den ene er ekte Steinkjergutt og den andre er opprinnelig namdaling, men vi regner han i dag som fullblods Steinkjer-gutt. Steinkjer-ambassadørene kom for alvor inn i næringslivet i Steinkjer i tidlig på 80-tallet og fra 1. januar 1983 startet et industri- og handelseventyr gjennom at ambassadørene gikk inn i selskapet. Prisvinnerne har på 35 år bygd opp et solid handelsselskap i flere etapper med utgangspunkt og hovedkontor i Steinkjer. Begge prisvinnerne har vært aktive utenfor eget selskap, både som investorer, styremedlemmer og sponsorer i en rekke bedrifter, organisasjoner og arrangementer.

Prisvinnerne har på en forbilledlig måte maktet å samarbeide på en god måte gjennom mange faser i virksomheten. Steinkjer-ambassadørene har vært viktige bidragsytere for å snakke fram Steinkjer-samfunnet på alle måter. De har valgt å ha et langsiktig og strategisk samarbeid med viktige virksomheter i Steinkjer både på produksjons- og markedssiden. Prisvinnerne kom inn på eiersiden i Gipling i 1983. De avviklet den tradisjonelle industrivirksomheten og rendyrket selskapet som et handelsselskap, som etter hvert ble til Byggmakker Gipling. De solgte seg begge ut en periode på slutten av 90-tallet for så å komme inn i selskapet igjen 16. mai 2008 blant andre sammen med Tronstadselskapet Ligna i Steinkjer. Siste kapitlet om prisvinnernes engasjement i Byggmakker Gipling ble skrevet i 2018 da virksomheten ble solgt til de finske eierne av Byggmakker Norge.

39

Steinkjer-ambassadørene har valgt å selge seg ut av sin hovedvirksomhet, men juryen legger merke til at de både sammen og hver på sin kant fortsatt er aktive og investerer og bidrar i Steinkjersamfunnet. Juryen håper at dette lille klappet på skulderen gir dem begge inspirasjon til å jobbe videre med nye prosjekter i Steinkjer. Det er en stor glede og ære for juryen å kunne utnevne Arnfinn Kolberg og Gunnar Severeide til Steinkjer-ambassadører.»


Profile for Amedia Ressurs Harstad

Næringsbilag_2019  

Næringsbilag_2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded