Page 1

Bare MAT i mat Matavfallet du sorterer og kaster i brundunken behandles ved biogassanlegget Ecopro. Her blir matavfallet omgjort til biogass og naturgjødsel. Dersom du alltid stiller deg dette spørsmålet før du kaster i matavfallet vil du trolig sortere veldig riktig: «Kunne jeg ha spist dette, eller kommer det fra et spiselig/drikkbart produkt?» Du kan spise saus, men du spiser ikke en serviett med sausrester på. Du kan spise leverpostei, men du spiser ikke en leverposteiboks med rester i. Servietter/ våtservietter med matrester kastes som restavfall.

Vi får ofte spørsmål om hvor bleier og blomster skal kastes. Stiller du deg spørsmålet, er nok svaret innlysende. Dette er restavfall! Eksempler på produkter som skal i matavfallet: Matrester, kaffegrut, te, kylling- og kottelettbein, saus, mat utgått på dato, eggeskall, appelsinskall, fettrester, potetskrell, youghurt, avokadostein og fruktkjerner.

Glass og metall gir dårlig varme! Restavfallet vi samler inn hos dere abonnenter går til energigjenvinning ved Statkraft Varme AS sitt anlegg på Heimdal. Det er da selvfølgelig en forutsetning at avfallet er brennbart. Vi ser dessverre at det er noen som kaster glass og metall i restavfallet. Dette er lite lurt, da begge deler gir dårlig resultat i varmegjenvinningsanlegget.

Knyt avfallsposen slik at den blir lukket. Ved tømming av beholdere opplever våre renovatører ofte at tørt avfall som f.eks. aske o.l. fyker rundt, og at det skvetter og spruter fra fuktig avfall. Dette er lite hygienisk, og det fører til forsøpling ved hentestedet samt problemer med ubehagelig lukt. Om vinteren vil tilgrisede beholdere kunne føre til at avfall fryser fast, og at beholderen dermed blir vanskelig å få tømt. Matavfallsposene har knytehåndtak og er dermed lette å knyte, og det er heller ikke vanskelig å knyte en vanlig bærepose med restavfall. Knytte poser bidrar til mindre søl, mindre lukt og til et renere og mere hygienisk miljø for oss alle. Vasking av beholderne fra tid til annen er også et godt og hygienisk tiltak. Takk for ditt bidrag!

Dersom du tar deg bryet med å sortere det ut og kaste det i en av våre containere for glass og metall – som du finner på alle returpunkt, og også ved mange fellesløsninger – så skal vi sørge for at de blir brukt til å lage nye produkter. Dette er en mye billigere løsning, og i et miljøperspektiv er det lurt å lage nye ting som kan brukes om igjen. Dagens oppfordring: sorter glass og metall i rett container, ikke kaste det i restavfallet. Minner også om at annet «ikke brennbart restavfall» skal leveres ved våre gjenvinningsstasjoner. Takk for at du sorterer!


Nye avfallsløsninger gir stor miljøgevinst.

Siden den første nedgravde avfallsløsningen ble etablert på Sneppen i desember 2013, har vi nå kommet opp i totalt 51 nedgravde og bunntømmende løsninger rundt om i tettbebygde områder. Det er nå 2269 husstander tilknyttet slike løsninger, og mange hjulbeholdere har blitt fjernet. Disse løsningene avgir mindre lukt, de bidrar til redusert brannfare, og de er bedre rent estetisk. De aller fleste som nå er tilknyttet nye løsninger er godt fornøyde. Kanskje litt lenger å gå for noen, men de slipper jo å trille frem «dunken» på tømmedag. Miljøgevinsten er meget stor.

Hvis vi skulle foretatt enkelvise tømminger hos 2269 husholdninger ville renovasjonsbilen ha gått ca. 55 timer på tomgang. Når vi nå i stedet tømmer ved 51 fellesløsninger, går bilen på tomgang i underkant av 3 timer. Antall kjørte kilometer er også betydelig redusert, og dermed også miljøskadelige utslipp fra bilene. Det kan være at dette konseptet kan videreføres i andre områder som har felles adkomstveg. I tillegg til gevinstene som er nevnt ovenfor, ser vi store praktiske og sikkerhetsmessige fordeler ved å redusere kjøringen med store renovasjonsbiler på smale veier i tett befolkede områder. Prosjektet videreføres i 2018.

Gode tips for vinteren • •

• •

Vask dine beholdere og legg eggkartonger eller aviser i bunnen slik at avfallet ikke fryser fast. Beskjær greiner fra trær som henger ut i veibanen. Med snø på greinene blir de lavere og kan være til hinder for større kjøretøy. Renovasjonsbilen behøver fri adkomst opp til 4,5 meters høyde. Fjern snø rundt og oppå dine beholdere. Da setter ikke dunkene seg fast og vi klarer å se fargen på beholderens lokk. På dager med glatt føre er det flott om det er strødd og klartgjort for tømming av dine beholdere.

Sammen får vi det til!

Varer til Raubua Når vi tar imot varer til ombruk plasseres disse på et lager, sorteres og settes ut i butikken når det er tid til det. Det er flott om du leverer varene i en emballasje du ikke trenger å ha med deg tilbake.

Desember  
Desember