Bakgården 2022

Page 1

BAKGÅRDEN 2022 27

Håndteres lokalt Fremover vil de se på nye tjenester og muligheter i avdelingen i Harstad. Tommy Skoglund er allerede i gang med kartlegging av hva de kan betjene lokalt og hva som skal kjøres til andre anlegg. – Det er spennende å få bidra til utviklingen av anleg get på Rødskjær. Her tilbyr vi effektive og miljøvennlige løsninger for alt fra store og komplekse prosjekter til deg som skal rydde i boden. Nå bygges og utvides det for at vi skal kunne nå målet om å håndtere enda mer av avfallet lokalt, forteller Tommy.

Yter det lille ekstra

– Når vi er ute hos nye kunder ser vi på dagens løsnin ger og hvordan dette kan forbedres, og setter opp en god avfallsplan som dekker deres behov. Vi er gode på service og kan stille opp på kort varsel, og yter gjerne det lille ekstra for at det skal være så enkelt som mulig for kundene, sier Tommy. For privatpersoner er det veldig populært med leie av container, for eksempel til små og store byggeprosjekter. Østbø leverer container, henter og sorterer avfallet for deg. Dersom du skal rive et byggverk er det nødvendig med en miljøkartlegging av materialene, det kan også Østbø bistå med.

Tommy Skoglund, avde lingsleder Østbø Harstad, er glad for å kunne videreføre det beidetsponsoratetmangeårigeogsamarmedBakgården.

Fra det nye anlegget på Rødskjær betjener Østbø næringslivet og privatpersoner i Harstad og omegn.

Nylig ble det signert en ny avtale med Forsvarsbygg og det er mange spennende planer fremover, både på kort og lang sikt.

Disse dunkene skal hjelpe festivalgjester på Bakgården til å sortere avfallet sitt. Østbø er stolt bærekraftsponsor til kulturlivet i Nord-Norge. «