The King / Bulgarian

Page 1


ЦАРЯТ Евангелието от Марк преразказано Copyright © 2012 FL Media Всички права запазени Първо издание на български език 2012 г. Преиздадена 2013 г. Текст Розмари Ендакот Илюстрации Тери Лим Художествено оформление „Атлас Асошиейтс“ Издава MediaServe www.mediaserve.org ISBN 978 1 906389 24 6 Bulgarian


ЕДНА НОВА КНИГА ИЛИ ЕДИН НОВ СВЯТ?

ЦарятЦарят Царят Царят Царят Царят Царят ЦарятЦарят Царят Царят Царят ЦарятЦарят Царят Царят Царят Царят Царят

ЦАРЯТ


ХЕЙ!

Искаш ли да познаваш Цар?

Истински Цар, различен от всеки друг, за когото си чувал? Приготви се за пътешествие, което може да е най-голямото приключение в живота ти… Всичко започнало в една малка страна в Близкия Изток — Израел. Хората там били под властта на Римската империя, известна с една от най-жестоките армии по онова време. Римляните искали да покорят целия свят и не предполагали, че някой друг има по-велик план от техния.

КОЙ? БОГ.

Планът му бил написан в древните книги. Бог избрал мястото и времето, когато да изпрати Царя на земята — точно тогава и точно там, в тази малка страна Израел. Животът под римска власт бил труден. Добре въоръжени войници смазвали брутално всяка съпротива. И ако техните униформи ти изглеждат странни, какво би казал за Йоан Кръстител?! Той живеел в пустинята като истински отшелник и се обличал в дрехи от груба камилска козина. Но това не е всичко, почакай само да разбереш какво ядял.

КАКВО?

2


СКАКАЛЦИ И див МЕД.

У-УФ! Въпреки това хората се събирали, за да го чуят. Йоан им говорел за идващия Цар и че трябва да са готови.

Готови за какво?

Виж, в Римската империя имало много

роби — хора, които работели на своите господари без никаква заплата. Онези обаче, които се считали за свободни, не осъзнавали, че също са роби. И днес ние сме роби на самите себе си, ако пропуснем Божието най-добро за нас. Точно това е грехът — да пропуснеш Божия план за живота си. Бог иска найдоброто за нас, понеже ни обича. Йоан разбрал, че Бог има план — да помогне на хората тогава, а и на нас днес да бъдем свободни. Планът бил да изпрати своя собствен Син, Спасителя Исус — Царя!

3


Й

оан им говорел да се подготвят за идването на Царя. После ги потапял в реката Йордан. Това било кръщение. Хората влизали мръсни, изпълнени с всичко лошо, което са правили в живота си, а излизали чисти — не заради водата, а заради Божието действие в техните сърца. Отвсякъде идвали хора, за да видят Йоан и да чуят какво говорел той за Царя и Царството. — Хей! Чуйте! Още нищо не сте видели! — викал Йоан. — Царят идва! Да не си мислите, че става дума за мен? Аз съм само посланикът — дори не съм достоен да почистя обувките му! И един ден се появил Царят! Никой обаче не разпознал. Никой, освен Йоан Кръстител.

го

Защото той не приличал на цар. Изглеждал като

ЗАЩО?

всеки друг обикновен човек. Дори отишъл при Йоан, за да се кръсти. Йоан бил шокиран!

— Чакай, ти трябва да ме кръстиш, а не аз тебе — казал му Йоан. Но Царят настоял.

И какво станало? Когато Царят

влязъл във водата, се случило нещо необикновено. Божият Дух дошъл над него и Бог казал: „Това е моят Син, когото обичам, и благоволението ми е в него!”

Бог е невероятен. Той е безграничен. Няма друг като Него! По някакъв тайнствен начин Бог е три личности в едно: това са Бог Отец, Исус Христос — Божият Син (Царят в тази история), както и удивителният Святи Дух. И тримата били там, когато Исус се кръстил. Всъщност Бог винаги е три личности в едно.

ФАНТАСТИЧНО!

4


След кръщението дошло времето Царят да

разкаже на всички за своето Царство. Преди да започне обаче, се появили трудности. Въпреки че бил Цар, той трябвало да преодолее някои изпитания.

КАКВИ

ИЗПИТАНИЯ?

Изпитания, които ти и аз едва ли бихме издържали. Той отишъл на едно място в пустинята, където имало само диви животни, и останал там дни наред. Освен Йоан обаче, още някой разбрал за идването на Царя.

КОЙ?

Божият враг — Сатана. Преди той бил един от найиздигнатите ангели на Бога, но не бил доволен от позицията си. Искал да има власт като самия Бог. Опълчил се срещу Него и бил изгонен от Небето заедно със своите последователи.

Бог искал всеки да бъде свободен. Не от римляните, а от нещо много по-важно — от робството на греха. Единствено Царят можел да направи това. Затова бил изпратен — да даде свобода на всеки.

С

атана обаче мрази Бога и иска всички да бъдат роби на неща като зли мисли и лоши постъпки. Дори се опитал да пороби самия Цар. Там, в пустинята Сатана Го изкушавал да последва собствените си нужди и желания вместо Божия план. Царят обаче знаел, че единственият път към свободата е да поставиш Бог на първо място в живота си — преди другите хора и себе си. Било трудно, но Царят победил изкушенията на Сатана.

и после какво? 5


Сатана се разярил.

Оставил Царя на мира и насочил целия си гняв към Йоан Кръстител, човека от пустинята.

КАК? Йоан не одобрявал действията на един от

управниците — Ирод Антипа, който се бил оженил за жената на брат си. Йоан открито го разобличавал и заради това жената на Ирод го намразила. На един прием тя накарала дъщеря си Саломе да потанцува съблазнително пред Ирод и гостите му. Той имал слабост към хубави момичета и тя знаела, че това ще му хареса. За награда девойката можела да получи каквото пожелае. Саломе послушала майка си и поискала от Ирод нещо ужасно. Главата на Йоан Кръстител да и‘ бъде донесена на поднос.

КАКВО?

не! и Ирод го направил?

Ирод харесвал, че Йоан говорел истината, без да се страхува, и нямал желание да го убие. От друга страна, не искал да изглежда слаб пред хората и затова заповядал да екзекутират Йоан.

О, НЕ!

6


Добрата вест е, че Царят започнал мисията си и това бързо се разчуло.

Всеки цар се нуждае от последователи. Затова едно от първите неща, които Исус направил, било да избере хората, които да бъдат около него. Докато вървял край Галилейското езеро, видял двама братя — Симон и Андрей. Те били рибари. — Елате с мен! — извикал той. — Ще ви науча как да ловите хора!

И те тръгнали?

Да. Оставили рибарските мрежи и

последвали Царя. По-надолу по брега видял други двама братя — Яков и Йоан. Те също оставили рибарския бизнес на баща си, за да тръгнат с Царя.

И КАКВО СТАНАЛО ПОСЛЕ?

7


С Царя дошло и Царството. Хората

обаче живеели така, все едно сами са царе на собствения си живот. Не разбирали, че всъщност били роби. Ето защо Бог изпратил Исус — за да им покаже, че могат да са истински свободни само ако са в Неговото царство.

КАКВО ИМАШ ПРЕДВИД? В Божието Царство всичко е различно. Исус изцелявал болните. Думите, които говорел, променяли хората. Много от тях не знаели, че той е Царят, но виждали властта, с която върши всичко това.

Исус често ходел на събиранията в синагогите. Хората отивали там в събота според обичая, за да научават повече за Бога. Веднъж в град Капернаум Исус се изправил в синагогата и говорил на хората. Думите му впечатлили всички — те не били чували друг да говори така. Той поучавал с истинска власт — защото бил Царят. Заедно с Исус на земята дошло и неговото Царство! И това разгневило злите духове. Обикновените хора може и да не осъзнавали кой е Исус, но тези зли духове много добре го разпознавали. — Затова ли дойде, да ни унищожиш? — извикал към Исус злият дух в един човек. — Знам кой си ти! Ти си Святият, който е изпратен от Бога!

ИХА! И КАКВО СТАНАЛО ПОСЛЕ?

8


Случило се нещо забележително. В

присъствието на Царя злият дух в човека го повалил на земята, а след това го напуснал. Божието царство дошло и злото трябвало да си тръгне. Злите духове не можели да устоят в присъствието на Исус.

КАКВО ОЩЕ НАПРАВИЛ ИСУС?

Той изцелявал хората.

Когато си тръгнал от синагогата, отишъл в дома на Симон и Андрей, негови ученици. Тъщата на Симон ората чули какво е станало и по била на легло, болна от залез слънце се събрала огромна треска. Но когато Исус тълпа. Имало много болни и дори отишъл при нея и я хванал хора, измъчвани от зли духове. за ръката, тя веднага се почувствала КАКВО по-добре. УДИВИТЕЛНО! НАПРАВИЛ Толкова добре, ИСУС? че станала да им сготви нещо за ядене.

Х

9


Той ги изцелил всичките! На следващия ден станал рано преди изгрев слънце и отишъл да се моли на уединено място.

КАКВО ИМАШ ПРЕДВИД? Исус бил Божият Син. Той обичал Баща си и прекарвал много време в усамотение, като разговарял с Него. Това наричаме молитва.

Н

ИСУС ОСТАНАЛ ЛИ В КАПЕРНАУМ?

е. Той казал на последователите си: „Хайде да отидем и на други места. Царството трябва да стигне до всички. Затова съм дошъл.“ Той пътувал от град на град, говорел в синагогите и изцелявал болните. Един ден пред Исус коленичил човек с проказа и го молел за изцеление. В онези времена прокажените нямали право да живеят между здравите хора, за да не се разпространява болестта. Исус го изцелил и му казал да се представи на свещеника, за да може да се върне в своя град. Вместо да стори това, той бил толкова развълнуван, че тръгнал да разказва на всички какво му се случило!

След този случай още повече хора започнали да търсят Исус и в който и град да влизал, се събирали огромни тълпи. Затова той се опитал да стои извън градовете, но тълпите отново го намирали. Един ден се върнал в Капернаум и щом се разчуло, че той е там, къщата, в която бил отседнал, се препълнила с хора. Дотолкова, че повече никой не можел да влезе. Имало обаче хора, които не се спирали пред нищо…

10


Дошли четирима мъже, които носели на носилка свой

парализиран приятел. Виждайки, че няма как да влязат, те пробили дупка в глинения покрив и спуснали носилката с болния човек точно пред Исус!

— Греховете ти са простени! — казал Исус на човека.

Странно нещо е казал.

Хората там си помислили

същото. Някои от религиозните учители започнали да мърморят помежду си: „Това е богохулство! Само Бог може да прощава грехове.“ Богохулството било най-страшният грях за един евреин. То означавало да опетниш името на Бога. Тези Исусови думи ги подразнили, защото така той показвал, че има властта на Бога.

И

сус разбрал какво си говорели и ги попитал: — Защо да е богохулство? Кое е по-лесно — да кажа: „Греховете ти са простени” или „Стани и ходи”? Ще ви докажа, че имам власт на земята да прощавам грехове. След това се обърнал към ИХА! ОБЗАЛАГАМ СЕ, болния човек и му казал: ЧЕ НЕ СА ВИЖДАЛИ — Стани. Иди си вкъщи. Изцелен си. ПОДОБНО НЕЩО! Човекът станал, проправил си път през тълпата и си тръгнал.

11


Така е. Религиозните хора обаче много се

ядосали. Особено след срещата му с Матей — събирача на данъци. — Ела с нас! — предложил му Исус. Матей го последвал и същата вечер устроил угощение за Исус и неговите приятели.

Там дошли събирачи на данъци и хора с лоша репутация. Разбираш ли, дори и лошите хора искали да бъдат около Исус! Божието царство е за всеки, а не само за определени хора, или за онези, които изглеждат добри.

И ЗАЩО се ядосали РЕЛИГИОЗНИТЕ ХОРА?

Фарисеите били възмутени. „Защо Исус яде с тази измет!“ — казали те. Когато чул това, Исус отговорил: — Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Ето защо съм дошъл — да помогна на грешниците, а не на тези, които се мислят за добри.

КАКВО ОЗНАЧАВА ФАРИСЕЙ?

Фарисеите спазвали куп религиозни правила. Исус знаел, че за хората е по-лесно да следват правила, отколкото да обичат Бог и да го почитат с цялото си сърце. Фарисеите се дразнели, когато Исус говорел за това, защото се престрували на святи пред другите, но в сърцата си не уважавали Бога.

Това не е хубаво. 12


Фарисеите дори имали правила

как трябва да се яде и пие. Те все критикували последователите на Исус, че не спазват правилата. От техните гневни думи Исус разбирал какво има в сърцата им.

А КР

„Лицемери! — казвал той. — Вашето поклонение

пред Бога е фалшиво. Вие подменяте Божиите заповеди със собствени учения. Спазвате своите си правила, а не Божиите. Пренебрегвате родителите си, когато са в нужда, и се оправдавате с това, че сте дарили парите си на Бога. Толкова нелепо!”

СИЛНИ ДУМИ! другите как реагирали НА ТОВА?

Ж

БА

клевета

убийство

Хората слушали внимателно. — В Божието царство — обяснил Исус, — няма голямо значение какво ядеш или пиеш. Важно е какво говориш и вършиш. Той обяснил на своите приятели: — Мислите ви могат да ви омърсят, а не храната. От тях започват сексуалните грехове, кражбата, убийствата, нечестието, алчността, завистта, злобните клюки, гордостта и глупостта.

гордост

13


Исус бил Царят и той учил хората как да

живеят в Царство му. Единственият начин да имаш чисто сърце и чист живот е чрез Исус. Той дойде, за да те промири с Бог. Сам не можеш да стигнеш Бога, дори и да спазваш много правила. Фарисеите и другите религиозни хора не искали да слушат това и постоянно недоволствали срещу Исус.

Как?

Законът казвал да се почива в

събота и да не се работи. Фарисеите обаче имали дълъг списък какво може и какво не може да се върши в този ден. Една събота Исус бил в синагогата и видял човек с недъгава ръка. Той знаел, че фарисеите чакали да видят какво ще направи, затова пръв ги извикал и попитал: „Позволено ли е да вършим добри дела в събота или не?“ Никой не посмял да отговори. След това казал на болния човек да протегне ръката си и тя веднага оздравяла.

14

Страхотно!


Да, но фарисеите много се разгневили понеже Исус не следвал

техните правила. Дори започнали да се наговарят как да се отърват от него. Царството му носело изцеления и чудеса. И най-вече свобода, а не куп религиозни правила. Навсякъде го следвали огромни тълпи и от цялата страна идвали хора, за да го видят. От всички, които го следвали, Исус избрал дванадесет души, които да го придружават постоянно. Той ги учел и им показвал как да живеят в Царството, и работата, която да вършат. Също така им дал своята власт. Те се наричали негови ученици.

КОИ БИЛИ ТЕ?

Ето имената им: СИМОН (Исус го нарекъл Петър) ЛОМЕЙ ЙоА Й ФИЛИП ВАРТО Н АНДРЕ МАТ ЕЙ ЯКОВ ЯКОВ АлфеевТАДЕЙ СИМОН ЗИ ЛОТ ТОМА и ЮДА ИСКАРИОТСКИ, който се оказал предател, както ще разберем по-късно.

Интересно КАКВО НАУЧИЛИ ТЕ?

Освен че изцелявал хората, Царят също ги поучавал. Той използвал различни истории, които били по-лесни за разбиране. Ето една от тях:

Един земеделец излязъл да сее. Докато разпръсквал семената, някои паднали на пътя и птиците ги изкълвали. Други паднали върху камениста почва. Когато покълнали, те прегорели от слънцето, защото нямали дълбоки корени. Някои семена паднали между тръни и плевели, които ги заглушили и не дали плод. Но някои паднали върху добра и плодородна почва и дали огромна реколта — стократно на посятото семе!

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА? 15


Исус обяснил смисъла на историята, когато останал насаме с дванадесетте си ученици:

„Земеделецът е този, който носи Божието

послание на хората. Семето, което пада на пътя, представлява хората, които чуват посланието, но Сатана веднага идва и го открадва. Каменистата почва са тези, които чуват словото и го приемат с радост, но са непостоянни във вярата си. Затова бързо се отказват, когато срещнат трудности. Трънливите места представляват хората, които чуват и приемат посланието, но позволяват на житейските грижи и материалните нужди да надделеят и така остават безплодни. Добрата почва са тези, които чуват и приемат Божието слово. Те са постоянни във вярата си и затова дават изобилен плод.“ Исус продължил да разказва, описвайки Царството като малко синапово семе.

Малко синапово семе

Толкова МАЛКО!

М

алко е, но пораства голямо като дърво! Толкова голямо, че птиците намират подслон и свиват гнезда в клоните му. Същото се отнася и за вярата. Учениците на практика се уверили в това.

Една вечер Исус се качил с тях в лодката, за да прекосят езерото. Наоколо все още имало големи тълпи и може би той имал нужда да остане насаме. Трябва да е бил уморен, защото заспал в лодката.

16

КАКВО СЕ СЛУЧИЛО?


Скоро след като отплували се извила

страшна буря. Огромни вълни блъскали лодката и я пълнели с вода. А Исус спял през цялото време! Уплашени до смърт, неговите ученици го събудили:

— Учителю, не виждаш ли какво се случва? Ще се удавим! Исус се събудил, обърнал се към водата и вятъра и извикал: „Укротете се!” Изведнъж вятърът престанал и всичко се успокоило.

ЕХА!

— Защо сте толкова уплашени? — ги попитал той. — Нямате ли вяра? — Кой е Този? — се чудели те. — Дори вятърът и вълните му се покоряват! Исус ги учел да не се притесняват за нищо, но да имат вяра в Бога. Тази вяра сам не можеш да я постигнеш. Тя идва, когато приемеш Божието слово в сърцето си. И когато вярата ти се свърже с делата ти — тогава се случват чудесата. Един от хората, които научили това, бил Яир.

17


КОЙ?

Яир бил важен човек, началник на синагогата. Малката му дъщеря умирала, но той знаел, че Исус може да я изцели.

— Тя умира — казал той на Исус. — Моля те, ела и помоли се за нея, за да живее!

Исус отишъл ли?

Да, отишъл с Яир, а тълпата плътно

ги следвала. Там била и една жена, сериозно болна от дванадесет години — страдала от постоянно кървене. Похарчила всичките си пари за лекари, но нищо не помогнало. Не и‘ останала друга надежда, освен Исус, и затова си проправила път през тълпата, докато стигнала до него и докоснала края на дрехата му. Мислела си: „Само да се допра до него и ще оздравея!“

И наистина! Когато докоснала

дрехата на Исус, кървенето спряло и тя разбрала, че била излекувана! Исус моментално усетил, че от него излязла изцелителна сила. Обърнал се и попитал: „Кой се допря до мен?“ Учениците му отговорили: „Я виж каква тълпа има наоколо, а ти питаш кой се е допрял до теб?“ Но Исус настоявал и бедната жена паднала разтреперана в краката на Исус и му разказала какво се случило. — Дъще, твоята вяра те изцели — казал Исус. — Иди си с мир. Здрава си!

18

това е ВЯРА!


Междувременно, дошли пратеници от

дома на Яир да му известят, че дъщеря му е починала. Исус обаче го окуражил да не губи вяра. После повикал Петър, Яков и Йоан да отидат с него.

Когато стигнали до дома на Яир, там всички плачели и стенели. Исус не им обърнал внимание и влязъл. „Какво става? — попитал той. — Детето не е умряло, само спи.“

Хората му се присмивали, затова им казал да излязат от къщата. След това взел бащата и майката с тримата си ученици и влязъл в стаята на момичето. Хванал я за ръка и и‘ казал: — Момиче, стани! — И то веднага се изправило и започнало да ходи! Родителите и‘ били смаяни. Исус им заръчал да и‘ дадат нещо за ядене и да не казват на никого за случилото се.

Искаш да кажеш, че била мъртва, но Исус я съживил?

да.

Леле! какво чудо! 19


Да. Чудесата са част от Божието Царство. Страхът пречи те да се случват в живота ти, понеже той спира вярата. Можеш обаче да победиш страха, когато вярваш в Царя.

Значи се нуждая от вяра, за да живея в това царство? Да. Дори Исус не можел да върши чудеса, когато се сблъсквал с неверие.

След чудото с дъщерята на Яир, Исус

Какво имаш предвид?

се върнал в родния си град Назарет. В събота бил в синагогата и там поучавал, но много от хората, които го слушали, били в недоумение.

— Откъде е получил цялата тази мъдрост и власт да върши чудеса? — се питали те. — Това е дърводелецът, синът на Йосиф и Мария. Познаваме и братята, и сестрите му. — Така те отказали да повярват в него.

Исус казал: „Един пророк

е уважаван навсякъде, освен в родния си град и сред своите роднини.“ И не могъл да извърши много чудеса там, заради неверието им.

Какво направил Исус?

А после?

Той изпратил учениците си и им дал власт да служат. Казал им да не вземат нищо със себе си, дори допълнителна връхна дреха. — Ако не ви приемат в някое село, не се притеснявайте — казал той. — Само отърсете праха от нозете си и оставете Бог да отсъди.

Звучи сериозно!


Да. Царството е сериозно нещо.

Те разпространили посланието

Какво направили учениците?

на Царството, като казвали на хората да се обърнат от грешните си пътища. Също изцелявали болните и изгонвали злите духове. По-късно Исус казал на всички вярващи да правят това.

Да не бързаме, защото

Наистина?!

има още много неща да се случат. Нека продължим — историята има изненадващ край!

Когато учениците се върнали от своите пътувания, Исус ги взел със себе си в една лодка, за да си починат. Но тълпите продължавали да прииждат. Някои хора дочули, че Исус е там със своите ученици и побързали да го посрещнат на другия бряг. Хората били като изгубени овце без пастир и Исус видял това и ги съжалил. Той продължил да им говори за Царството.

21


Към края на деня учениците казали:

— Става късно. Защо да не отпратим хората до съседните села, за да си купят нещо за ядене? — Вие ги нахранете — отговорил Исус.

КАК?

Е, и учениците реагирали точно така: „Ще е необходимо цяло състояние, за да нахраним толкова хора!“

— Колко храна имате? — ги попитал Исус. — Идете и проверете.

Когато се върнали, те му казали: „Имаме само пет хляба и две риби.“

КАКВО СТАНАЛО?

Исус казал на всички да насядат по групи от петдесет или сто души. Взел малкото храна, която имали, и благодарил на Бог за нея. След това разчупил хлябовете и дал храната на учениците да я НО раздадат.

НЯМАЛО ДОСТАТЪЧНО.

Разбира се, че имало! Всички яли до насита и накрая събрали дванадесет коша с къшеи! Храната била повече от достатъчно. Това е още една част от Царството. Когато уповаваш на Бог и изцяло Му се доверяваш, Той ще те благослови и ще посрещне всичките ти нужди.

Няма нищо невъзможно за Бога. Той е Създателят на небето и земята. Той не е ограничен от законите на природата. Ето още един пример. Веднага след това Исус казал на учениците си да прекосят езерото с лодката, докато той изпрати хората. После се оттеглил на хълма да се моли.

22

ЧУДЕСНО!


Н

ощта напредвала, а учениците все още били насред езерото, когато се разразила опасна буря. Те гребели с всички сили, напредвайки бавно срещу вятъра и вълните. Исус ги видял и отишъл при тях.

Как така отишъл?

Вървейки по водата.

НЕВЪЗМОЖНО! Когато учениците го видели,

извикали от уплаха, защото си помислили, че е призрак.

— Спокойно! Аз съм! — казал той. — Не се страхувайте.

ТЕ ПОВЯРВАЛИ ЛИ?! 23


Петър решил да поиска доказателство. „Ако си ти, направи така, че и аз да ходя по водата“ — извикал Петър.

— Ела! — казал Исус. И Петър тръгнал по вълните към Исус!

ОЛЕЛЕ! ТОВА ЗВУЧИ СТРАШНО.

Точно това си помислил и Петър, когато се огледал и осъзнал колко високи са вълните! Щом се усъмнил, започнал да потъва. Исус се протегнал и го извадил от водата, но също го смъмрил заради липсата на вяра.

След всички тези случки хората навсякъде се питали кой е Исус. Където и да ходел, изцелявал глухи и неми, слепи и сакати. Нямало болест, която да не можел да изцели. Един ден Исус попитал своите ученици: — Какво говорят за мен хората? Те отговорили: — Някои казват, че си Йоан Кръстител, възкръснал от мъртвите; други казват, че си Илия или един от пророците. — А според вас кой съм? — ги попитал Исус. Петър бързо отговорил: — Ти си Месията.

КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?

Това означава „Помазаният”. В първата част

на Библията, наречена Стар Завет, Бог обещава да изпрати спасител, който ще възстанови отношенията между Бога и хората.

24

ЦАРЯТ?


Да, някои го наричали Месията, което е същото. Петър разбирал кой е Исус, но Исус му заръчал на никого да не казва.

Царят знаел, че предстоят ужасни

защо?

неща и че ще бъде отхвърлен от религиозните водачи, свещениците и дори от повечето хора.

но той направил толкова добро.

Да, но Бог имал план, чрез който да ни

освободи. Свободата си има цена и Исус знаел, че някой трябва да я плати. Казал на учениците, че ще бъде убит, но след три дни ще оживее отново!

какво? това е абсурдно!

И

не!

Петър си помислил същото. Той дръпнал Исус настрана и му казал да не говори такива неща.

25


Исус обаче знаел защо е дошъл, затова се обърнал към Петър и му казал:

— Гледаш на нещата от човешка страна, а не от Божията. След това повикал останалите и им казал: — Ако искате да бъдете мои последователи, трябва да оставите егоистичните си мисли и желания и неотстъпно да ме следвате. Нещо повече, ако се опитате да запазите живота си, ще го изгубите. Но ако посветите живота си на моето дело и на Царството, ще намерите истинския живот. — Какво печелите, ако получите всичко на света, но междувременно изгубите душата си? Има ли нещо по-ценно от душата? Ако някой се срамува от мен, тогава и аз ще се срамувам от него, когато се върна увенчан със славата на Баща си.

Сериозни думи, но явно е така. Д

а! Да следваш Исус означава да дадеш всичко от себе си. Това е единственият начин да намериш истински живот. Около една седмица по-късно Исус завел Петър, Яков и Йоан на върха на една планина. Тогава се случило нещо забележително. Изгледът му се променил. Дрехите му станали искрящо бели — много по-бели, отколкото можеш да си представиш. След това се появили двама души — Илия и Моисей.

26

кои?


За тях пише в Стария Завет. Те наистина познавали Бога. Петър

не знаел какво да направи, но почувствал, че трябва да каже нещо. Затова рекъл: „Това е чудесно! Ще направим три шатри за вас, точно тук.“ Но той говорил безмислици.

Религиозни приказки?

Точно така. Срещайки Царя и

неговото Царство, не можеш да намериш думи, с които да се изразиш.

И какво станало после?

Помниш ли какво се случи, когато Исус се кръсти?

И

да.

сега се чул глас от небето: „Това е моят възлюбен Син. Него слушайте.“

Еха!

Тогава учениците се огледали

наоколо, но двамата мъже вече ги нямало, само Исус бил там. Когато слизали от планината, Исус им казал, че докато не възкръсне от мъртвите, не трябва да споделят с никого какво са видели.

какво имал предвид?

27


Те също се озадачили, но нямали време да мислят за това. Щом

стигнали подножието на планината, трябвало да се заемат с друго.

Както обикновено, имало голяма

С какво?

тълпа, но този път останалите ученици спорели с религиозните учители.

— Какво става? — попитал Исус. Някой извикал: — Искам да излекуваш сина ми. Той е обладан от зъл дух и не може да говори. Когато духът го обсеби, го хвърля на земята и започва да го мята и измъчва така, че дори пяна излиза от устата му. Помолих твоите ученици да го изгонят, но те не можаха. — О, маловерци! — казал Исус. — Кога най-накрая ще повярвате? Доведете момчето при мен. — И хората сторили това. Още щом видял Исус, злият дух сгърчил момчето в силен пристъп. — От колко време е така? — попитал Исус бащата. — От ранно детство — отговорил той. — Моля те, направи нещо, ако можеш. — Какво имаш предвид, ако мога? — попитал Исус. — Всичко е възможно за този, който вярва. — Вярвам — казал бащата, — но ми помогни да не се съмнявам! Исус смъмрил духа, а той, като извикал и сгърчил момчето в пристъп, го напуснал. Момчето лежало като безжизнено. Някои си помислили, че е умряло. Но Исус го хванал за ръката и то се изправило напълно здраво!

28


— Защо ние не можахме да изгоним този зъл дух? — попитали учениците по-късно.

— Само чрез молитва и пост идва избавление от подобно зло — отговорил той. Те продължили пътуването си и през цялото време Исус се опитвал да избягва тълпите, за да прекара повече време с учениците си.

защо?

Понеже знаел какво изпитание му предстои.

Едно последно

но нали той бил Царят и издържал всички изпитания?

изпитание оставало, което било толкова трудно, че никой не можел да го издържи, освен ако не бил изпратен от самия Бог. Исус се опитал да обясни това на учениците си, като им казал: „Ще бъда предаден. Ще бъда убит, но три дни по-късно ще възкръсна от мъртвите.“

не разбирам.

И те не разбрали. Дори не се осмелили

да го попитат какво има предвид. Вместо това започнали да спорят помежду си кой от тях ще бъде най-велик в Царството. Исус ги попитал за какво си говорят, но на тях им било неудобно да кажат. Затова той седнал и ги повикал при себе си. — Слушайте — рекъл той. — Всеки, който иска да е пръв, трябва да заеме последното място и да стане слуга на всички.

29


Тогава повикал едно малко дете, взел го на ръце и

обяснил: „Който приеме едно дете заради мен, все едно, че е приел мен и Баща ми, който ме е пратил. Трябва да станете като децата, за да влезете в Божието Царството.“ Исус продължил: „Ако някой съблазни едно от тези малките, то за него би било по-добре да го хвърлят в морето с тежък камък около врата!“

Какво имал предвид? И

сус драматично описвал сериозността на греха. Говорел, че трябва да премахваш и изкореняваш всичко в живота си, което ти пречи да влезеш в Божието Царство. Казал още на учениците си, че те трябва да бъдат като солта.

защо като солта? От древни времена солта се използвала,

както да съхранява храната, за да не се разваля, така и да и‘ дава вкус. Ако солта изгуби вкуса си, как ще стане отново солена?

Ясно. Значи, ако живееш в царството и служиш на Бога — подобно на солта предпазваш света да не се развали. 30


Да. Исус учел своите ученици как да живеят, да помагат на другите и да ги водят в Царството.

Понеже бил Царят, той знаел какво ще се случи. Предупредил хората за унищожаването на храма — най-величествената сграда в Израел, където се провеждали най-важните религиозни церемонии. Исус им казал, че ще има много войни. Ще има земетресения, глад и ще настъпят трудни времена. Някои дори ще се представят за Царя, Месията, за да заблудят хората. — Това ще бъде само началото — казал той. — Внимавайте! Ще ви арестуват и ще ви обвиняват, че сте мои последователи. Но това ще бъде добра възможност да говорите посланието на Царството. Когато застанете пред съда, не се притеснявайте какво ще говорите. Просто говорете думите, които Бог ви дава. Времената ще са страшни. Дори роднини ще се предават един друг. Всички ще ви мразят, защото принадлежите на мен, но който издържи до края, ще бъде спасен. Исус дал още предупреждения, за които трябва сам да прочетеш.

Къде да ги намеря? В Библията. Тази книга е наръчник

за живота в Царството. Побързай да я намериш, за да я прочетеш.

Казал ли е още нещо за бъдещето? 31


И

сус ги предупредил, че когато наближи краят на ужасните дни, слънцето ще потъмнее и всичко ще се разтърси. Тогава Царят ще се яви с голяма сила и слава и ще събере всички свои избрани от краищата на земята.

кога ще се случи това?

Исус обяснил, че никой не знае деня и часа, освен самия Бог. Затова е важно да сме бдителни и да живеем в близост с него.

Междувременно Исус знаел какво му предстои. Наближавали дните за честване на Пасхата...

пасха?

Това е празник, на който евреите си припомнят как преди много години Бог ги спасил от египтяните и от страшните бедствия, сполетели Египет. Някога евреите били роби в тази страна, но Бог ги освободил. Празничната церемония включвала жертване на агне. Точно през тези дни религиозните водачи и свещениците се събрали заедно, за да търсят възможност да заловят Исус и да се отърват от него.

32


Нима те още го преследвали? Къде бил исус по това време? Какво разхищение!

Да, но знаели, че не могат

да направят нищо по време на Пасхата, защото се страхували от размирици.

Той отседнал в едно малко

градче близо до Ерусалим. Веднъж, докато вечеряли, дошла една жена, носейки съд, пълен със скъп парфюм. Отишла при Исус и изляла парфюма върху главата му.

Точно това казали някои

от хората. Парфюмът бил наистина много скъп. Според тях било по-добре да се продаде и парите да се раздадат на бедните. Но Исус мислил другояче. „Оставете я на мира — казал той. — Защо и‘ се карате? Бедните винаги ще бъдат между вас, но аз няма да съм с вас всякога.“

Какво общо има парфюмът?

Исус обяснил: — Тя помаза тялото ми за погребение. За това, което тя извърши, ще се говори винаги.

Той все още ли бил убеден, че ще умре?

33


Да, и моментът наближавал. Юда, един от учениците на Исус, вече

се бил уговорил с главните свещеници. Те му предложили награда, за да предаде Исус.

Да. Исус с учениците си се

Един от учениците?

подготвял за Пасхалната вечеря. Той изпратил двама от тях да отидат в Ерусалим. „Когато влезете в града, ще срещнете човек да носи стомна с вода — им казал. — Последвайте го до къщата му и кажете: ‚Къде е стаята за гости, в която Учителят ще яде Пасхата заедно с учениците си?‘ Той ще ви заведе в една горна стая — там пригответе нашата вечеря.“ Станало точно така.

Исус и неговите ученици

отпразнували Пасхата и по време на вечерята Исус им казал, че един от тях ще го предаде.

това е удивително!

искаш да кажеш, че е знаел какво ще се случи?

да!

но защо не е направил нещо?

Всичко това било част от 34

Божия план за свобода. Нали помниш? Исус дошъл, за да изпълни Божия замисъл.

ТОва ли било последното изпитание?


Да. По време на вечерята Исус взел хляба и като благодарил на

Бог, разчупил го и казал: „Това е моето тяло.“ След това взел чашата и казал: „Това е моята кръв, която се пролива за мнозина, за да се утвърди заветът между Бог и неговите хора.“

Колко странно! Вероятно учениците също се чудели

какво означават тези думи. Но никой нищо не казал. Едва по-късно разбрали смисъла. Исус продължил да говори за това, което щяло да се случи онази нощ.

— Всички ще ме изоставите — обявил той. — Дори и всички да те оставят, аз никога няма да го направя! — отвърнал Петър.

— Ти също ще

ме изоставиш — казал Исус. — Тази вечер, преди петелът да е пропял два пъти, ти три пъти ще се отречеш от мен.

— Никога няма да се отрека от теб! — извикал Петър, също

както и другите. После отишли в една маслинова градина, наречена Гетсимания, където Исус ги помолил да поседят, докато той отиде да се моли. Взел със себе си Петър, Яков и Йоан.

Същите онези ученици, които били с него, когато възкресил мъртвото момиче?

35


Да, явно наистина е разчитал на тях, след като им споделил колко

трудно му било в този тежък момент. Помолил ги да се молят с него. След това коленичил, паднал с лице на земята и започнал да иска от Бог, ако е възможно, да го избави от ужасната нощ, която предстояла. Колкото и трудно да било обаче, той знаел, че трябва да се покори на Божията воля. „Нека да бъде Твоята воля, не моята!“ — викал той.

Нима той е знаел колко ужасно ще бъде последното изпитание? Знаел е, че ще умре?

да!

А къде били приятелите му?

Те спели. Спели, докато Исус се молел и викал към своя Баща.

какво? „Не можахте ли поне един час да

поседите будни с мен?“ — попитал той. След това се върнал и се помолил още малко. А учениците отново заспали. Накрая, третия път Исус отново ги намерил заспали. „Още ли спите? — казал той. — Стига толкова! Дойде времето да бъда предаден.“

36

и какво станало?


Докато още говорел, Юда се появил от тъмнината заедно с тълпа, въоръжена с тояги и мечове. Юда имал уговорка с тях да арестуват онзи, когото поздрави с целувка. И така, предателят отишъл право при Исус и го целунал, както често се поздравявали тогава.

Веднага войниците се нахвърлили. Но Петър също действал бързо. Грабнал един меч и отсякъл ухото на слугата на първосвещеника!

„Спрете! — извикал

Исус. — Да не съм опасен престъпник, че идвате срещу мене с оръжие? Поучавах всеки ден в храма. Защо не ме арестувахте там? Но всичко това се случва, за да се сбъдне това, което казва Писанието.“

Какво е това писание? Това са древните книги, които сега са събрани в Библията. Всичко, което се случило с Исус, било предсказано там.

Удивително! 37


И точно както бил предсказал Исус, учениците му избягали и го

оставили сам. Той бил отведен в дома на първосвещеника, където били събрани всичките му врагове да свидетелстват срещу него и да го осъдят на смърт. Междувременно Петър ги проследил и се промъкнал отзад на безопасно разстояние. Исус бил обвиняван в най-различни престъпления, но нито едно не било доказано. Всъщност, те дори си противоречали. Първосвещеникът се разгневил. — Няма ли да кажеш нещо? — извикал той към Исус. Но Исус мълчал. Тогава първосвещеникът го попитал: — Ти ли си Месията, Божият Син? — Аз съм — казал Исус. — И ще ме видите да седя отдясно на Бога в слава, и да идвам с небесните облаци!

О!

Първосвещеникът бил на друго мнение. Бил толкова гневен, че раздрал

дрехите си и извикал: „Какво чакаме още? Това е богохулство!“ И осъдил Исус на смърт.

Те заплювали Исус и го удряли, но той въпреки това не отвръщал. Завързали му очите и започнали да го измъчват, като му се присмивали.

38


През цялото това време Петър бил долу в двора. Чул всичко. Една от слугините на първосвещеника го забелязала.

— Познавам те — казала тя. — Ти си един от мъжете, които следваха Исус.

— Не знам за какво говориш — отговорил Петър. Побързал да се махне и чул как един петел пропял.

Момичето продължило да ходи след него и Петър отново отрекъл, че познава Исус. Тогава дошли и други хора и казали: „Трябва да си един от онези галилеяни.“ — Кълна ви се, че не разбирам за какво говорите — казал Петър. Точно тогава петелът пропял за втори път и ученикът си спомнил думите на Исус. Не издържал и се разплакал горчиво.

Исус казал, че ще се случи точно това. Нищо ли не можело да се направи? Исус отивал на смърт без причина! 39


Нали помниш Божия план — да даде свобода на всеки и да установи Царството на земята. Исус трябвало да мине през всичко това, понеже само така можел да плати за греха. На следващия ден завели Исус при Пилат, тогавашния римския управител. Той го попитал: „Ти ли си царят на юдеите?“ — Да — отговорил Исус. Религиозните водачи се развилнели и започнали да го обвиняват във всякакви неща.

исус какво казал? Нищо.

Как?

40


Н

е казал нищо. Пилат дори поискал от Исус да се защити, но той продължил да мълчи. Било Пасха, а Пилат имал обичай да освобождава един затворник по случай празника. Пускал този, когото народът изберял.

Чудесно! сигурно хората поискали освобождаването на исус?

Не! Религиозните водачи насъскали тълпата да поискат освобождаването на един убиец на име Варава!

Пилат си помислил същото. Той им дал още една възможност и попитал какво да направи с Исус.

какво?! това е безумие!

и…? Те извикали: — Да бъде разпънат!

какво означава това?

това е ужасно!

Р

азпъването било страшна форма на екзекуция, използвана от римляните. Те заковавали ръцете и краката на човека върху дървен кръст. Той не можел да диша, докато висял така, затова се надигал на гвоздеите, за да си поеме дъх. Накрая му свършвали силите и умирал от задушаване. Това била ужасна смърт. Пилат попитал какво престъпление е извършил Исус, но неговият въпрос бил заглушен от гневните викове на хората. Нямал друг избор. Трябвало да угоди на народа. Варава бил освободен, а Исус бил бичуван сурово и предаден да бъде разпънат.

Да, освен това

преди да го разпънат, войниците го облекли в пурпурна царска дреха. Сложили корона от тръни на главата му и жестоко му се подигравали. Това продължило часове наред. После го бичували и го завели да бъде разпънат.


Нима Той изтърпял всичко това? Не мога да повярвам, че това бил великият план за свобода!

Такъв бил — и все още е. Чуй! Те отвели Исус на един

хълм, наречен Голгота, което на еврейски означава „Място на гибел”. Около девет часа сутринта го приковали на кръста и над главата му заковали една табела, която гласяла: „Юдейският цар”. Минувачите се присмивали и подигравали, като казвали: „Докажи, че си Царят — слез от кръста!“ Освен него разпънали и двама престъпници от двете му страни. Те също му се подигравали.

невъзможно! това ли бил краят?

42


Не! Изведнъж по обяд всичко

притъмняло. Цялото място потънало в мрак. Тогава Исус извикал: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?“ Поел за последно дъх и умрял. В този момент се случило нещо удивително.

Какво?

43


В храма имало много

дебела завеса, която отделяла Пресвятото място от останалата част на сградата. Първосвещеникът бил единственият човек, който имал правото веднъж в годината да влиза там. Когато Исус умрял, завесата се раздрала значи ли, от горе до че вече всеки долу!

би могъл да влезе?

Да. Поради смъртта на Исус всеки може да дойде свободно при Бога, без да има нужда от свещеник или посредник.

Привечер един човек от Ариматея на име Йосиф помолил Пилат да му предаде тялото на Исус, за да го погребе. След като войниците се уверили, че Исус бил мъртъв, предали тялото му на Йосиф. Той го увил в погребална плащаница и го положил в гроб, изсечен в скала. Пилат наредил на войниците да поставят огромен камък на входа, понеже религиозните водачи се опасявали да не би последователите на Исус да откраднат тялото му.

Така всичко свършило, нали?

44


Не, това не бил краят! Поради

празничния съботен ден не могли да намажат тялото на Исус със специалните мехлеми за погребение. След съботата, при изгрев слънце, на първия ден от новата седмица някои жени отишли да помажат тялото.

Ами тежкият камък?

Точно това се чудели и те. Но

какво?!

когато стигнали до гроба, камъкът вече бил отместен!

45


Жените се втурнали и

видели, че тялото го няма! Вместо него в гроба седял един ангел в бели дрехи, който им казал:

— Защо сте толкова учудени? Исус не е тук! Той възкръсна от мъртвите! Елате и вижте къде е лежало неговото тяло. Идете и кажете на учениците му, че Исус ще ги изпревари и ще ги чака в Галилея. Там ще го видят точно както им каза.

Жените побегнали от вълнение и уплаха. Малко по-късно Исус се явил на една от тях! Тя побързала да каже на учениците, но никой не и‘ повярвал.

разбира се. Кой би повярвал? Но Исус наистина възкръснал, както казал ангелът. Той се явявал отново и отново на учениците.

как?

Двама от учениците му вървели към едно селце и

Исус дошъл и се присъединил към тях. В началото не го разпознали — но когато осъзнали кой е той, се втурнали да разкажат на другите.

46


По-късно Исус се явил на единадесетте ученици, докато се хранели

заедно. Попитал ги защо не повярвали, когато чули, че възкръснал. След това им заръчал:

— Идете по целия свят и кажете на всеки човек добрата вест! Всеки, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, но ако някой откаже да вярва, ще бъде осъден.

О! Исус наистина възкръснал от мъртвите!

Да — това бил Божият план! Исус дошъл, за да

освободи хората от греха и смъртта. Чрез своята смърт и възкресение той отворил пътя, по който всеки може да дойде до Бог и да Го познава. Повярвай в него и животът ти ще бъде променен! Можеш да се молиш с тази молитва: Господи Боже, благодаря ти, че мога да дойда при теб и да те познавам! Моля те, прости ми греховете! Дълбоко съжалявам за тях! Ти си създател на небето и земята, създател на всичко. Сега те моля да създадеш в мен нов живот. Искам да живея в твоето Царство. Благодаря ти, че изпрати своя Син — Царя Исус — да умре за мен и да ми даде ново начало! Благодаря ти, че изпрати Святия Дух да ми помага да ходя в твоя път! Отвори очите ми, за да виждам това, което правиш. Помогни ми да чуя всичко, което казваш. Моля те, сърцето и ума ми да не се отклоняват от теб!

47


След като си се молил, ти си вече част от Царството на Господ Исус Христос. Той иска да живееш с него в Царството му всеки ден.

И най-важното — Исус иска да развиваш своите взаимоотношения с Него, който е Царят на вселената. Ето някои основни неща, които можеш да правиш:

Можеш да споделяш с него всичко, което желаеш — по всяко време и на всяко място. Това наричаме молитва. Помни, че винаги имаш достъп до Бог.

Чети Библията, като молиш Святия Дух да ти помага да я разбираш. Библията е нещо повече от сборник със стари книги. Когато я четеш със Святия Дух, ще намериш напътствие за всяка ситуация в своя живот.  Намери хора, които обичат Исус и са част от неговото Царство тук, на земята. Присъедини се към група вярващи, с които да изучавате заедно Библията.

Благодари на Бог всеки ден за живота, който ти подарява, и помни, че Той е винаги с теб.

Ако искаш да споделиш мнението си или имаш въпроси, можеш да го направиш на: http://thekingjesus.weebly.com или: facebook.com/TheKingJesus.bg
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.