The Prophets Speak - Hebrew

Page 1


‫מפי‬ ‫הנביאים‬ ‫נבואות מכתבי הקודש‬‫מפי‬ ‫הנביאים‬ ‫נבואות מכתבי הקודש‬ ‫עיבוד‪ :‬לנה ארתור‬‫קורא יקר‪,‬‬

‫‪‬‬

‫ספר זה מוקדש לעם היהודי ברחבי העולם‪.‬‬ ‫לפני יותר מ‪ 2500-‬שנה‪ ,‬דיברו הנביאים ישעיהו‪ ,‬ירמיהו‪ ,‬יחזקאל‬ ‫ואחרים‪ ,‬אל העם היהודי שחי בזמנם‪ ,‬אבל הם דיברו גם אלינו‪ .‬הם‬ ‫חזו את ימינו וניבאו על אירועים שמתרחשים כאן ועכשיו‪:‬‬

‫• הקמתה‬ ‫• עלייתם של יהודים מכל רחבי העולם לישראל‬ ‫• ארץ ישראל הופכת מארץ שוממה לגן עדן פורה‬ ‫של מדינת ישראל‬

‫כל מילה שיצאה מפיו של אלוהים תתגשם‪ ,‬גם אם מדובר‬ ‫במאות שנים!‬ ‫ספר זה מספק מבחר הבטחות שנתן אלוהים לעם היהודי בנוגע‬ ‫לעתידו ולמולדתו‪ .‬הבטחות רבות כבר התגשמו‪ ,‬בעוד אחרות עוד‬ ‫יתגשמו לנגד עינינו בצורה מדהימה‪ .‬אלוהים אמר דרך הנביא‬ ‫יקם‪ִּ :‬כי ִאם‬ ‫ָשוּב ֵא ַלי ֵר ָ‬ ‫ֵצא ִמ ִּפי‪ ,‬לֹא יׁ‬ ‫“כן י ְִהיֶה ְד ָב ִרי ֲא ֶׁשר י ֵ‬ ‫ישעיהו‪ֵּ ,‬‬ ‫יח ֲא ֶׁשר ְׁש ַל ְח ִּתיו” (ישעיהו נ"ה ‪.)11‬‬ ‫ָע ָשׂה ֶאת ֲא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ִּתי‪ ,‬ו ְִה ְצ ִל ַ‬


‫‪The Prophets Speak‬‬ ‫‪Compiled by Leena Arthur‬‬

‫מפי הנביאים‬ ‫עיבוד‪ :‬לנה ארתור‬ ‫לראשונה תורגם לעברית ב‪ ,2007-‬המהדורה בכריכה רכה פורסמה‬ ‫לראשונה בשנת ‪2014‬‬ ‫© ‪ 2014 ,2007‬כל הזכויות שמורות ל‪FL Media-‬‬ ‫מסת”ב ‪ 978-1-906389-33-8‬כריכה רכה‬ ‫מסת”ב ‪ 978-0-9534793-5-1‬כריכה קשה‬ ‫© ‪ ,1999‬כל הזכויות שמורות ל‪FL Media-‬‬

‫לגירסה המקורית בשפה האנגלית‬ ‫הודפס בסין עבור ‪MediaServe‬‬ ‫‪www.mediaserve.org‬‬

‫כל הציטוטים מהברית החדשה לקוחים מהתרגום החדש‪.‬‬ ‫כל הזכויות לתרגום החדש של הברית החדשה שמורות‬ ‫לחברה לכתבי הקודש בישראל‬ ‫איור כריכה‪Helena Backmark :‬‬ ‫עיצוב גרפי מקורי‪Jessica Nystr¨om :‬‬

‫מאנגלית‪ :‬אות ‪ -‬שירותי הוצאה לאור‬ ‫הגהה וביאור‪ :‬מרים גבעוני‬ ‫עימוד‪ :‬אות ‪ -‬שירותי הוצאה לאור‬

‫‪Hebrew‬‬


‫תוכן העניינים‬

‫‪‬‬

‫‪ .1‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הבטחות לנחלה ‪11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הבטחה לברית נצחית עם ַעם ישראל ‪13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ההבטחה לשקם את העם ‪15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ההבטחה לקבץ את עם ישראל ‪19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הבטחה לעתיד‪29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הברית החדשה מאמתת את הבטחות אלוהים לעם ישראל‪37. . . . .‬‬

‫‪ .2‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫ביאת המשיח ‪43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שליחותו של המשיח ‪44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫שמותיו של המשיח ‪48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫מאפייני המשיח ‪51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪ .3‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪57 . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬

‫‪ .4‬איך אוכל להכיר את המשיח?‪89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬ ‫איך אוכל להכיר את המשיח?‪91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‬‬


‫בעודך קורא ספר זה‪ ,‬זכור שלאלוהים יש תוכנית לעמו והוא‬ ‫יגשים את כל מה שהבטיח‪ .‬קרא את הדפים הבאים‪ ,‬כשבלבך‬ ‫תפילה‪ ,‬וראה איך אתה משתלב בתוכניתו של אלוהי ישראל‪.‬‬ ‫מי יתן ואלוהי אברהם‪ ,‬יצחק ויעקב יברך אותך!‬


‫‪1‬‬ ‫הבטחותיו של אלוהים‬ ‫לעם ישראל‬‫הבטחות לנחלה‬

‫‪‬‬ ‫הבטחתו של אלוהים לאברם‬ ‫ֹאמ ר ְי ה וָה ֶא ל ַא ְב ָר ם‪ֶ ,‬ל ְך ְל ָך ֵמ ַא ְר ְצ ָך ו ִּמ ּמ ֹו ַל ְד ְּת ָך‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ְא ֶע ְשׂ ָך ְלגוֹי ָּגד וֹל‪,‬‬ ‫ו ִּמ ֵּבית ָא ִבי ָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁש ר ַא ְר ֶא ָּך‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ַא ָב ְר ָכה ְמ ָב ְר ֶכ י ָך‪,‬‬ ‫ַא ַג ְּד ָלה ְׁש ֶמ ָך; ו ְֶה יֵה ְּב ָר ָכה‪ .‬ו ֲ‬ ‫ַא ָב ֶר ְכ ָך‪ ,‬ו ֲ‬ ‫וֲ‬ ‫ו ְּמ ַק ֶּל ְל ָך‪ָ ,‬אאֹר; וְנִ ְב ְרכ וּ ְב ָך ּכֹל ִמְׁש ְּפחֹת ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫בראשית י"ב ‪3-1‬‬ ‫יתי ֵּבינִ י ו ֵּבי ֶנ ָך‪ ,‬ו ֵּבין ז ְַר ֲע ָך ַא ֲח ֶר י ָך ְלדֹר ָֹתם‬ ‫ַה ִקמ ִֹתי ֶא ת ְּב ִר ִ‬ ‫וֲ‬ ‫ִל ְב ִרית ע ו ָֹלם‪ִ ,‬ל ְה י וֹת ְל ָך ֵלאל ִֹה ים‪ ,‬ו ְּלז ְַר ֲע ָך ַא ֲח ֶר י ָך‪ְ .‬ו ָנ ַת ִּתי‬ ‫ֻר י ָך‪ֵ ,‬א ת ָּכל ֶא ֶרץ ְּכ ַנ ַע ן‪,‬‬ ‫ְל ָך ו ְּלז ְַר ֲע ָך ַא ֲח ֶרי ָך ֵא ת ֶא ֶרץ ְמג ֶ‬ ‫ִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹה ים‪.‬‬ ‫ַל ֲא ֻחזַּת עו ָֹלם; ו ְָהי ִ‬

‫בראשית י"ז ‪8-7‬‬

‫הבטחתו של אלוהים ליצחק‬ ‫את‬ ‫ְק ָר ָ‬ ‫ֹאמ ר ֱא ל ִֹה ים‪ֲ ,‬א ָב ל ָשָׂר ה ִאְׁש ְּת ָך י ֶֹל ֶד ת ְל ָך ֵּב ן‪ ,‬ו ָ‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ית י ִא ּת ֹו ִל ְב ִר ית ע ו ָֹל ם‪,‬‬ ‫ַה ִק מ ִֹת י ֶא ת ְּב ִר ִ‬ ‫ֶא ת ְׁש מ ֹו י ְִצ ָח ק; ו ֲ‬ ‫ְלז ְַרע ֹו ַא ֲח ָר יו‪.‬‬ ‫בראשית י"ז ‪19‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪11‬‬‫הבטחה לברית נצחית‬ ‫עם ַעם ישראל‬

‫‪‬‬ ‫ְס ֵּפר וּ‪.‬‬ ‫ָצ ְר ִּתי ִלי‪ְּ ,‬ת ִה ָּל ִתי י ַ‬ ‫ַעם ז וּ י ַ‬

‫ישעיהו מ"ג ‪21‬‬ ‫ַא ָב ְר ָכה ְמ ָב ְר ֶכי ָך‪ ,‬ו ְּמ ַק ֶּל ְל ָך ָאאֹר; וְנִ ְב ְרכ וּ ְב ָך ּכֹל ִמְׁש ְּפחֹת‬ ‫וֲ‬ ‫ָה ֲא ָד ָמה‪.‬‬

‫בראשית י"ב ‪3‬‬ ‫ֹש ‪ַּ ,‬כ ֲא ֶׁש ר נִ ְׁש ַּב ע ָל ְך ‪ִּ ,‬כ י [אם]‬ ‫ימ ָך יְה וָה ל ֹו ְל ַע ם ָק ד וׁ‬ ‫י ְִק ְ‬ ‫ִתְׁשמֹר ֶא ת ִמ ְצ ו‍ֹת יְהוָה ֱאל ֶֹהי ָך ו ְָה ַל ְכ ּת ִּב ְד ָר ָכיו‪ ,‬ו ְָרא וּ ָּכל‬ ‫ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ֵׁש ם יְהוָה נִ ְק ָרא ָע ֶלי ָך ְוי ְָראוּ ִמ ֶּמ ָּך‪.‬‬

‫דברים כ"ח ‪10-9‬‬ ‫ֵמ ָר ח וֹק ְי ה וָה נִ ְר ָא ה ִל י‪ְ ,‬ו ַא ֲה ַב ת ע ו ָֹל ם ֲא ַה ְב ִּת ְיך ‪ַ ,‬ע ל ֵּכ ן‬ ‫ְמ ַׁש ְכ ִּת ְיך ָח ֶסד‪ .‬ע וֹד ֶא ְב ֵנ ְך וְנִ ְב ֵנ ית‪ְּ ,‬בתו ַּלת ִי ְשָׂר ֵאל‪.‬‬

‫ירמיהו ל"א ‪3-2‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪13‬‬


‫ַא ָב ְר ֶכ ָּך ‪ִּ ,‬כ י ְל ָך ו ְּל ז ְַר ֲע ָך‬ ‫ְא ְה יֶה ִע ְּמ ָך ו ֲ‬ ‫ּג וּר ָּב ָא ֶר ץ ַה זֹּאת‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ַה ִקמ ִֹת י ֶא ת ַהְּׁש ֻב ָע ה‪ֲ ,‬א ֶׁש ר‬ ‫ֶא ֵּתן ֶא ת ָּכל ָה ֲא ָר צֹת ָה ֵא ל ו ֲ‬ ‫נִ ְׁש ַּב ְע ִּתי ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבי ָך‪.‬‬

‫בראשית כ"ו ‪3‬‬

‫הבטחתו של אלוהים ליעקב‬ ‫ַעקֹב ֶא ל י ו ֵֹסף‪ֵ ,‬א ל ַׁש ַּד י נִ ְר ָא ה ֵא ַל י ְּבל וּז ְּב ֶא ֶר ץ‬ ‫ֹאמ ר י ֲ‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ית ָך ‪,‬‬ ‫ֹאמ ר ֵא ַל י‪ִ :‬ה נְ נִ י ַמ ְפ ְר ָך ְו ִה ְר ִּב ִ‬ ‫ְּכ ָנ ַע ן; ַו ְי ָב ֶר ְך א ִֹת י ַו י ֶ‬ ‫וּנְ ַת ִּת י ָך ִל ְק ַה ל ַע ִּמ ים; ְו ָנ ַת ִּת י ֶא ת ָה ָא ֶר ץ ַה זֹּאת ְל ז ְַר ֲע ָך‬ ‫ַא ֲח ֶר י ָך ֲא ֻחזַּת עו ָֹלם‪.‬‬

‫בראשית מ"ח ‪4-3‬‬

‫הבטחתו של אלוהים למשה‬ ‫ַו ְי ַד ֵּב ר ְי ה וָה ֶא ל ֹמ ֶׁש ה ְּב ֶע ֶצ ם ַה י ֹו ם ַה ֶזּ ה ֵל א מֹר‪ֲ ,‬ע ֵל ה‬ ‫ֶא ל ַהר ָה ֲע ָב ִרים ַהזֶּה ַהר נְ ב וֹ‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ְּב ֶא ֶרץ מו ָֹאב‪ֲ ,‬א ֶׁש ר‬ ‫ַעל ְּפ ֵנ י י ְֵרחוֹ; ו ְּר ֵא ה ֶאת ֶא ֶרץ ְּכ ַנ ַע ן‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ֲאנִ י נ ֵֹת ן ִל ְב ֵנ י‬ ‫ִי ְשָׂר ֵא ל ַל ֲא ֻחזָּה‪.‬‬

‫דברים ל"ב ‪49-48‬‬

‫‪ 12‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫ההבטחה לשקם את העם‬

‫‪‬‬ ‫יכם‪ַּ .‬ד ְּברוּ ַעל ֵלב יְר ו ָּׁש ִַלם‪,‬‬ ‫ֹאמר ֱאל ֵֹה ֶ‬ ‫ַנ ֲחמוּ ַנ ֲחמוּ ַע ִּמי‪ ,‬י ַ‬ ‫יה ִּכי ָמ ְל ָא ה [השלימה] ְצ ָב ָא ּה [מלחמותיה]‪,‬‬ ‫ו ְִק ְראוּ ֵא ֶל ָ‬ ‫ִּכי נִ ְר ָצה [נסלח] ֲעו‍ֹ ָנ ּה ‪ִּ :‬כי ָל ְק ָחה ִמיַד יְהוָה ִּכ ְפ ַל יִם ְּב ָכל‬ ‫יה‪.‬‬ ‫ֹאת ָ‬ ‫ַח ּט ֶ‬ ‫ישעיהו מ' ‪2-1‬‬ ‫יכם‬ ‫ֹש ב ֲע ֵל ֶ‬ ‫ִּכי ָאנ ִֹכי י ַָד ְע ִּתי ֶא ת ַה ַּמ ֲח ָׁש בֹת‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ָאנ ִֹכי ח ֵׁ‬ ‫נְ ֻאם יְה וָה‪ַ ,‬מ ְחְׁשבוֹת ָׁש ל וֹם ְולֹא ְל ָר ָע ה‪ָ ,‬ל ֵתת ָל ֶכם ַא ֲח ִרית‬ ‫ו ְִת ְקוָה‪.‬‬

‫ירמיהו כ"ט ‪11‬‬

‫ַעם האלוהים ‪ -‬היהודים‪ ,‬ישוקמו‬ ‫ו ְָהיָה ַּביוֹם ַהה וּא יו ִֹסיף ֲאדֹ ָנ י ֵׁש נִ ית יָד ֹו ִל ְקנוֹת ֶא ת ְׁש ָא ר‬ ‫ּש ‪,‬‬ ‫ַע ּמ ֹו ֲא ֶׁש ר ִי ָּׁש ֵא ר ֵמ ַאּׁש וּר ו ִּמ ִּמ ְצ ַר ִי ם ו ִּמ ַּפ ְת ר וֹס ו ִּמ ּכ וׁ‬ ‫יל ם ו ִּמִּׁש נְ ָע ר ו ֵּמ ֲח ָמ ת‪ ,‬ו ֵּמ ִא יֵי ַה יָם‪ְ .‬ו ָנ ָשׂא ֵנ ס [דגל]‬ ‫ו ֵּמ ֵע ָ‬ ‫ְא ַסף נִ ְד ֵח י ִי ְשָׂר ֵאל; וּנְ ֻפצ וֹת יְהו ָּד ה י ְַק ֵּבץ ֵמ ַא ְר ַּבע‬ ‫ַל ּג ֹו יִם ו ָ‬ ‫ַּכנְ פוֹת ָה ָא ֶרץ‪.‬‬ ‫ישעיהו י"א ‪12-11‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪15‬‬


‫ֹמם‪ֻ ,‬ח ּקֹת י ֵָר ַח וְכו ָֹכ ִבים‪,‬‬ ‫ּכֹה ָא ַמר יְהוָה‪ ,‬נ ֵֹת ן ֶׁש ֶמׁש ְלא וֹר יו ָ‬ ‫ֶהמ וּ ַג ָּליו‪ ,‬יְהוָה ְצ ָבאוֹת ְׁשמוֹ‪ִ ,‬אם‬ ‫ְלא וֹר ָל י ְָלה; רֹ ַגע ַהיָם ַו י ֱ‬ ‫ֶרע ִי ְשָׂר ֵאל‬ ‫ָמׁש וּ ַה ֻח ִּקים ָה ֵא ֶּלה ִמ ְּל ָפ ַנ י‪ ,‬נְ ֻאם יְהוָה; ַּגם ז ַ‬ ‫יֻ‬ ‫ָמים‪.‬‬ ‫יְִׁש ְּבתוּ ִמ ְה י וֹת ּג וֹי ְל ָפ ַנ י ָּכל ַהי ִ‬

‫ירמיהו ל"א ‪35-34‬‬ ‫ַעקֹב‪ְ ,‬ו ִי ְשָׂר ֵא ל ִּכי ַע ְב ִּדי ָא ָּתה; י ְַצ ְר ִּתי ָך‪ֶ .‬ע ֶבד ִלי‬ ‫זְ ָכר ֵא ֶּלה י ֲ‬ ‫ַא ָּתה ִי ְשָׂר ֵאל‪ ,‬לֹא ִת ָּנ ֵׁש נִ י [לא ִּת ָש ַכח ממני]‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ד ‪21‬‬

‫‪ 14‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬‫ו ְָל ַק ְח ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמן ַה ּג ֹויִם ו ְִק ַּב ְצ ִּתי ֶא ְת ֶכם ִמ ָּכל ָה ֲא ָרצ וֹת;‬ ‫יכ ם ַמ ִי ם‬ ‫את י ֶא ְת ֶכ ם ֶא ל ַא ְד ַמ ְת ֶכ ם‪ְ .‬ו ָז ַר ְק ִּת י ֲע ֵל ֶ‬ ‫ְו ֵה ֵב ִ‬ ‫יכ ם‬ ‫יכ ם ו ִּמ ָּכ ל ִּג ּל ו ֵּל ֶ‬ ‫ְט ה ֹו ִר ים ו ְּט ַה ְר ֶּת ם ִמ ּכֹל ֻט ְמ א ֹו ֵת ֶ‬ ‫ֲא ַט ֵה ר ֶא ְת ֶכ ם‪ְ .‬ו ָנ ַת ִּת י ָל ֶכ ם ֵל ב ָח ָדׁש ְו ר ו ַּח ֲח ָד ָׁש ה ֶא ֵּת ן‬ ‫ַה ִס ר ִֹתי ֶא ת ֵלב ָה ֶא ֶב ן ִמ ְּב ַשׂ ְר ֶכם ְו ָנ ַת ִּתי ָל ֶכם‬ ‫ְּב ִק ְר ְּב ֶכם; ו ֲ‬ ‫ית י ֵא ת ֲא ֶׁש ר‬ ‫ֵל ב ָּב ָשׂר‪ְ .‬ו ֶא ת ר ו ִּח י ֶא ֵּת ן ְּב ִק ְר ְּב ֶכ ם; ְו ָע ִשׂ ִ‬ ‫ִיש ְב ֶּתם ָּב ָא ֶרץ‪,‬‬ ‫יתם‪ .‬ו ַׁ‬ ‫ַע ִשׂ ֶ‬ ‫ְּב ֻח ַּקי ֵּת ֵלכ וּ ו ִּמְׁש ָּפ ַט י ִּתְׁש ְמרוּ ו ֲ‬ ‫ית ם ִל י ְל ָע ם‪ְ ,‬ו ָא נ ִֹכ י ֶא ְה יֶה‬ ‫יכ ם; ִו ְה ִי ֶ‬ ‫ֲא ֶׁש ר ָנ ַת ִּת י ַל ֲא ב ֵֹת ֶ‬ ‫ָל ֶכם ֵלאל ִֹה ים‪.‬‬

‫יחזקאל ל"ו ‪28-24‬‬ ‫ָּב ֵע ת ַה ִה יא ָא ִב יא ֶא ְת ֶכ ם‪ ,‬ו ָּב ֵע ת ַק ְּב ִצ י ֶא ְת ֶכ ם‪ִּ ,‬כ י ֶא ֵּת ן‬ ‫ֶא ְת ֶכ ם ְל ֵׁש ם ְו ִל ְת ִה ָּל ה ְּב כֹל ַע ֵּמ י ָה ָא ֶר ץ‪ְּ ,‬בׁש ו ִּב י ֶא ת‬ ‫יכם‪ָ ,‬א ַמר יְה וָה‪.‬‬ ‫יכם ְל ֵע י ֵנ ֶ‬ ‫ְׁשב ו ֵּת ֶ‬

‫צפניה ג' ‪20‬‬

‫הקמתה של מדינת ישראל‬ ‫ִמי ָׁש ַמע ָּכזֹאת‪ִ ,‬מ י ָר ָא ה ָּכ ֵא ֶּלה? ֲה י ו ַּחל [האם תלד] ֶא ֶרץ‬ ‫ָל ד ּג וֹי ַּפ ַע ם ֶא ָח ת‪ִּ :‬כ י ָח ָל ה [נתקפה‬ ‫ְּב י וֹם ֶא ָח ד‪ִ ,‬א ם ִי וּ ֵ‬ ‫יה‪.‬‬ ‫צירי לידה] ַּגם י ְָל ָד ה ִצ י וֹן ֶא ת ָּב ֶנ ָ‬

‫ישעיהו ס"ו ‪8‬‬

‫‪ 16‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫ההבטחה לקבץ את עם ישראל‬

‫‪‬‬ ‫ִׁש ְמ ע וּ ְד ַב ר ְי ה וָה ּג ֹו ִי ם‪ְ ,‬ו ַה ִּג יד וּ ָב ִא ִי ים ִמ ֶּמ ְר ָח ק; ְו ִא ְמ ר וּ‪:‬‬ ‫ְמ ָז ֵר ה [מי שפיזר את] ִי ְשָׂר ֵא ל ְי ַק ְּב ֶצ ּנ וּ‪ ,‬וְּׁש ָמ ר ֹו ְּכ ר ֶֹע ה‬ ‫ַע קֹב; ו ְּג ָא לו ִמ יַד ָח זָק ִמ ֶּמ ּנ וּ‪.‬‬ ‫ֶע ְד ר וֹ‪ִּ .‬כ י ָפ ָד ה ְי ה וָה ֶא ת י ֲ‬ ‫ו ָּבאוּ ו ְִר ְּננ וּ ִב ְמרוֹם ִצ י וֹן‪ְ ,‬ו ָנ ֲהר וּ ֶא ל ט וּב יְהוָה ַעל ָּד ָגן ו ְַעל‬ ‫ְתה ַנ ְפ ָׁש ם ְּכ ַגן‬ ‫ֹש ו ְַעל י ְִצ ָהר‪ ,‬ו ְַעל ְּב ֵנ י צֹאן ו ָּב ָקר; ו ְָהי ָ‬ ‫ִּתירׁ‬ ‫ָר וֶה‪ְ ,‬ולֹא יו ִֹסיפ וּ ְל ַד ֲא ָבה [לדאוב‪ ,‬לכאוב] עוֹד‪.‬‬

‫ירמיהו ל"א ‪11-9‬‬ ‫ַא נִ י ֲא ַק ֵּב ץ ֶא ת ְׁש ֵא ִר ית צֹאנִ י ִמ ּכֹל ָה ֲא ָר צ ֹו ת‪ֲ ,‬א ֶׁש ר‬ ‫וֲ‬ ‫ֵהן ו ָּפ ר וּ ו ְָרב וּ‪.‬‬ ‫ַהִׁשב ִֹתי ֶא ְת ֶהן ַעל נְ ו ֶ‬ ‫ִה ַּד ְח ִּתי א ָֹתם ָׁש ם; ו ֲ‬

‫ירמיהו כ"ג ‪3‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪19‬‬


‫כינון ירושלים‬ ‫ּש ִַל ם ִה ְפ ַק ְד ִּת י ׁש ְֹמ ִר ים ָּכ ל ַה י ֹו ם ְו ָכ ל‬ ‫ַע ל ח ֹו מ ַֹת ִי ְך ְי ר ו ָׁ‬ ‫ֶחׁש וּ; ַה ַּמ זְ ִּכ ִר ים ֶא ת ְי ה וָה ַא ל ֳּד ִמ י‬ ‫ַה ַּל ְי ָל ה‪ָּ .‬ת ִמ יד לֹא י ֱ‬ ‫ָל ֶכ ם [אל תשקטו‪ ,‬אל תחשו]‪ְ .‬ו ַא ל ִּת ְּת נ וּ ֳד ִמ י ל וֹ‪ַ :‬ע ד‬ ‫ש יְכ ֹו ֵנ ן ו ְַעד ש ָי ִשׂים ֶא ת יְר ו ָּׁש ִַלם ְּת ִה ָּלה ָּב ָא ֶרץ‪.‬‬

‫ישעיהו ס"ב ‪7-6‬‬ ‫ַׁש ֲאלוּ‪ְׁ ,‬של וֹם יְר ו ָּׁש ִָלם; יְִׁש ָל יוּ [יהיה שלום ל] א ֲֹה ָבי ְִך ‪.‬‬ ‫ְל ַמ ַע ן ֵּבית יְהוָה ֱאל ֵֹהינ וּ‪ֲ ,‬א ַב ְק ָׁש ה טוֹב ָל ְך ‪.‬‬

‫תהילים קכ"ב ‪9,6‬‬ ‫ְּב ֶח ֶרב י ְִּפלוּ וְ יֻ ְ גלוּ ֶא ל ָּכל ַה ּג ֹויִים‪ ,‬וִירו ָּׁש ַליִם ִּת ְה יֶה ִמ ְר ָמס‬ ‫ִמ ְלאוּ ִע ּתוֹת ַה ּג ֹויִים‪.‬‬ ‫ְלג ֹו יִים ַעד ֲא ֶׁש ר י ָּ‬

‫לוקס כ"א ‪24‬‬

‫שיקום נחלת האבות‬ ‫ָמ ים ָה ֵה ָּמ ה י ְֵל כ וּ ֵב ית ְי ה ו ָּד ה ַע ל ֵּב ית ִי ְשָׂר ֵא ל; ְו ָי בֹא וּ‬ ‫ַּב י ִ‬ ‫ַח ָּד ו ֵמ ֶא ֶר ץ ָצ פ וֹן ַע ל [אל] ָה ָא ֶר ץ‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ִה נְ ַח ְל ִּת י ֶא ת‬ ‫יְ‬ ‫יכם‪.‬‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ֲאבו ֵ‬

‫ירמיהו ג' ‪18‬‬ ‫ּש ִַלם ֲא ֶׁש ר ִּב ְס ָפ ַרד י ְִרׁש וּ ֵא ת ָע ֵר י ַה ֶּנגֶב‪.‬‬ ‫ְו ָגלֻת יְרו ָׁ‬

‫עובדיה א' ‪20‬‬

‫‪ 18‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬‫אלוהים לא יכול לשכוח את עמו‬ ‫ְא ֶּל ה‬ ‫ִה ֵּנ ה ֵא ֶּל ה ֵמ ָר ח וֹק ָי בֹא וּ; ו ְִה ֵּנ ה ֵא ֶּל ה ִמ ָּצ פ וֹן ו ִּמ יָם‪ ,‬ו ֵ‬ ‫ֵמ ֶא ֶרץ ִסינִ ים‪ָ .‬ר ּנוּ ָׁש ַמיִם ו ְִג ִילי ָא ֶרץ‪ ,‬יפצחו ( ו ִּפ ְצח וּ) ָה ִרים‬ ‫ֹאמ ר‬ ‫ַ[על]ענִ יָיו י ְַר ֵחם‪ .‬ו ַּת ֶ‬ ‫ֲ‬ ‫ִר ָּנה‪ִּ :‬כ י נִ ַחם יְה וָה [את] ַע ּמ ֹו ו‬ ‫ָב נִ י יְה וָה וַא דֹ ָנ י ְׁש ֵכ ָח נִ י”‪ֲ .‬ה ִתְׁש ַּכ ח ִא ָּׁש ה ע ו ָּל ּה ‪,‬‬ ‫“ע ז ַ‬ ‫ִצ י וֹן‪ֲ :‬‬ ‫ֵמ ַר ֵח ם ֶּב ן ִּב ְט ָנ ּה [האם תשכח אישה את העולל שלה‬ ‫ולא תרחם על בנה?]; ַּג ם ֵא ֶּל ה ִתְׁש ַּכ ְח ָנ ה‪ְ ,‬ו ָא נ ִֹכ י לֹא‬ ‫ֶאְׁש ָּכ ֵח ְך ‪ֵ .‬הן ַעל ַּכ ַּפ יִם ַח ּק ִֹת ְיך [נשאתי אותך]; ח ֹומ ַֹת י ְִך‬ ‫ֶנ ְג ִּדי ָּת ִמיד‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ט ‪16-12‬‬

‫הגויים עוזרים להעלות יהודים לישראל‬ ‫ְאל ַע ִּמים‬ ‫ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹ ָנ י יְה וִה‪ִ :‬ה ֵּנה ֶא ָשּׂא ֶא ל ּג ֹו יִם י ִָדי‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ָא ִרים נִ ִּסי [דגלי]; ו ְֵה ִביאוּ ָב ַני ְִך ְּבח ֶֹצן [על זרועותיהם]‪,‬‬ ‫ו ְּבנ ַֹת י ְִך ַעל ָּכ ֵתף ִּת ָּנ ֶשׂא ָנ ה‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ט ‪22‬‬ ‫יח ם‬ ‫ַע קֹב‪ ,‬ו ָּב ַח ר ע וֹד ְּב ִי ְשָׂר ֵא ל‪ְ ,‬ו ִה ִּנ ָ‬ ‫ִּכ י ְי ַר ֵח ם ְי ה וָה ֶא ת י ֲ‬ ‫יה ם‪,‬‬ ‫[נתן להם מנוחה] ַע ל ַא ְד ָמ ָת ם; ְו נִ ְל וָה ַה ֵּג ר ֲע ֵל ֶ‬ ‫ֶה ִב יא וּם ֶא ל‬ ‫ַע קֹב‪ .‬ו ְּל ָק ח וּם ַע ִּמ ים ו ֱ‬ ‫ְו נִ ְס ְּפ ח וּ ַע ל ֵּב ית י ֲ‬ ‫ֹמם‪.‬‬ ‫ְמקו ָ‬

‫ישעיהו י"ד ‪2-1‬‬

‫‪ 20‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫השיבה אל ציון ברינה‬ ‫ו ְּפ ד וּיֵי ְי ה וָה ְיׁש וּב וּן‪ ,‬ו ָּב א וּ ִצ י ֹו ן ְּב ִר ָּנ ה ְו ִשׂ ְמ ַח ת ע ֹו ָל ם‬ ‫ַשּׂיג וּן‪ָ ,‬נ ס וּ‬ ‫ֹאש ם; ָשׂשׂוֹן ְו ִשׂ ְמ ָח ה י ִ‬ ‫[שמחה נצחית] ַע ל ר ָׁ‬ ‫ַא ָנ ָחה‪.‬‬ ‫יָגוֹן ו ֲ‬

‫ישעיהו נ"א ‪11‬‬ ‫הֹד וּ ַל יה וָה ִּכי ט וֹב‪ִּ :‬כי ְלע ו ָֹלם ַח ְס ּדוֹ‪.‬‬ ‫ֹאמ ר וּ ְּג א ו ֵּל י ְי ה וָה ֲא ֶׁש ר ְּג ָא ָל ם ִמ יַד ָצ ר [שגאל אותם‬ ‫י ְ‬ ‫מיד אויב]‪ .‬ו ֵּמ ֲא ָרצוֹת ִק ְּב ָצם [ושמארצות קיבץ אותם]‪:‬‬ ‫ִמ ִּמזְ ָרח ו ִּמ ַּמ ֲע ָרב; ִמ ָּצ פוֹן ו ִּמ יָם‪.‬‬

‫תהילים ק"ז ‪3-1‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪23‬‬


‫יה ם ְי ָׁש ְר ת וּ ֶנ ְך ‪ִּ :‬כ י ְב ִק ְצ ִּפ י‬ ‫ו ָּב נ וּ ְב ֵנ י ֵנ ָכ ר חֹמ ַֹת ִי ְך ‪ ,‬ו ַּמ ְל ֵכ ֶ‬ ‫ית ְיך‪ ,‬ו ִּב ְרצוֹנִ י ִר ַח ְמ ִּת ְיך ‪.‬‬ ‫[בכעסי] ִה ִּכ ִ‬

‫ישעיהו ס' ‪10‬‬ ‫יה ם ֵמ ינִ י ק ַֹת ִי ך‪ַ .‬א ַּפ ִי ם ֶא ֶר ץ‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ְו ָה י וּ ְמ ָל ִכ ים א ְֹמ ַנ ִי ְך ְו ָשׂר ו ֵ‬ ‫ַע ַפ ר ַר ְג ַל ִי ְך ְי ַל ֵח כ וּ; ְו י ַָד ַע ְּת ִּכ י ֲא נִ י ְי ה וָה‪,‬‬ ‫ִיְׁש ַּת ֲח ו וּ ָל ְך ‪ ,‬ו ֲ‬ ‫ֹש וּ קֹוָי‪.‬‬ ‫ֲא ֶׁש ר לֹא ֵיבׁ‬

‫ישעיהו מ"ט ‪23‬‬ ‫ַא ל ִּת ָיר א‪ִּ ,‬כ י ִא ְּת ָך ָא נִ י‪ִ :‬מ ִּמ זְ ָר ח ָא ִב יא ז ְַר ֶע ָך ‪ ,‬ו ִּמ ַּמ ֲע ָר ב‬ ‫יא י‬ ‫ימ ן ַא ל ִּת ְכ ָל ִא י; ָה ִב ִ‬ ‫ֲא ַק ְּב ֶצ ָּך ‪ .‬א ַֹמ ר ַל ָּצ פ וֹן‪ֵּ :‬ת נִ י‪ ,‬ו ְּל ֵת ָ‬ ‫ֹת י ִמ ְק ֵצ ה ָה ָא ֶר ץ‪ּ .‬כֹל ַה ִּנ ְק ָר א ִבְׁש ִמ י‪,‬‬ ‫ָב ַנ י ֵמ ָר ח וֹק‪ ,‬ו ְּב נ ו ַ‬ ‫ית יו‪ .‬ה ו ִֹצ יא ַע ם ִע וֵּר‪,‬‬ ‫את יו‪ְ :‬י ַצ ְר ִּת יו‪ַ ,‬א ף ֲע ִשׂ ִ‬ ‫ְו ִל ְכ ב ו ִֹד י ְּב ָר ִ‬ ‫ְא זְ ַנ יִם ָלמ וֹ‪.‬‬ ‫ֵש; ו ְֵח ְרִׁש ים‪ ,‬ו ָ‬ ‫ו ְֵע י ַנ יִם יׁ‬

‫ישעיהו מ"ג ‪8-5‬‬ ‫ֹאמ ר ֵא ַל י‪ֶּ :‬ב ן ָא ָד ם‪ָ ,‬ה ֲע ָצ מ וֹת ָה ֵא ֶּל ה ָּכ ל ֵּב ית ִי ְשָׂר ֵא ל‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ְא ְב ָד ה‬ ‫ֹת ינ וּ ו ָ‬ ‫ֵה ָּמה; ִה ֵּנה [עם ישראל] א ְֹמ ִרים‪ ,‬י ְָבׁש וּ ַע ְצמו ֵ‬ ‫יהם‪ּ ,‬כֹה ָא ַמ ר‬ ‫ְא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶ‬ ‫ָתנ וּ‪ .‬נִ ְגז ְַרנוּ ָלנוּ‪ָ .‬ל ֵכ ן ִה ָּנ ֵבא ו ָ‬ ‫ִת ְקו ֵ‬ ‫ית י‬ ‫יכ ם ְו ַה ֲע ֵל ִ‬ ‫ֲא דֹ ָנ י ְי ה ִו ה‪ִ ,‬ה ֵּנ ה ֲא נִ י פ ֵֹת ַח ֶא ת ִק ְב ר ֹו ֵת ֶ‬ ‫את י ֶא ְת ֶכ ם ֶא ל ַא ְד ַמ ת‬ ‫יכ ם‪ַ ,‬ע ִּמ י; ְו ֵה ֵב ִ‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ֶא ְת ֶכ ם ִמ ִּק ְב ר ו ֵ‬ ‫יכ ם‪,‬‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ִי ְשָׂר ֵא ל‪ִ .‬ו ַיד ְע ֶּת ם ִּכ י ֲא נִ י ְי ה וָה‪ְּ :‬ב ִפ ְת ִח י ֶא ת ִק ְב ר ו ֵ‬ ‫יכ ם‪ַ ,‬ע ִּמ י‪ְ .‬ו ָנ ַת ִּת י ר ו ִּח י ָב ֶכ ם‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ו ְּב ַה ֲע ל ו ִֹת י ֶא ְת ֶכ ם ִמ ִּק ְב ר ו ֵ‬ ‫ִיד ְע ֶּת ם ִּכ י ֲא נִ י‬ ‫ִית ם‪ ,‬ו ְִה ַּנ ְח ִּת י ֶא ְת ֶכ ם ַע ל ַא ְד ַמ ְת ֶכ ם; ו ַ‬ ‫ו ְִח י ֶ‬ ‫יתי נְ ֻאם יְה וָה‪.‬‬ ‫יְה וָה ִּד ַּב ְר ִּתי ו ְָע ִשׂ ִ‬

‫יחזקאל ל"ז ‪14-11‬‬

‫‪ 22‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫העולים יבואו באניות ובמטוסים‬ ‫ְשׂ ִא י ָס ִב יב ֵע י ַנ ִי ְך ‪ ...‬ו ְּר ִא י‪ֻּ :‬כ ָּל ם נִ ְק ְּב צ וּ‪ָ ,‬ב א וּ ָל ְך ; ָּב ַנ ִי ְך‬ ‫ֹת י ְִך ַעל ַצד ֵּת ָא ַמ ָנה‪ָ .‬א ז ִּת ְר ִאי ְו ָנ ַה ְר ְּת‪,‬‬ ‫ֵמ ָרחוֹק ָיבֹא וּ‪ ,‬ו ְּבנ ו ַ‬ ‫ֵה ֵפ ְך ָע ַל ִי ְך ֲה מ וֹן יָם‪ֵ ,‬ח יל ּג ֹו ִי ם‬ ‫ו ָּפ ַח ד ְו ָר ַח ב ְל ָב ֵב ְך ‪ִּ :‬כ י י ָ‬ ‫ָיבֹאוּ ָל ְך ‪...‬‬ ‫ִמ י ֵא ֶּל ה ָּכ ָע ב ְּת ע ו ֶּפ י ָנ ה [שעפות כעבים‪ ,‬כעננים];‬ ‫יש‬ ‫ָאנִ י וֹת ַּת ְרִׁש ׁ‬ ‫יהם‪ִּ .‬כי ִלי ִא יִים י ְַק וּוּ‪ ,‬ו ֳ‬ ‫ו ְַכ י וֹנִ ים ֶא ל ֲא ֻר ּב ֵֹת ֶ‬ ‫אשֹ ָנ ה‪ְ ,‬ל ָה ִב יא ָב ַנ ִי ְך ֵמ ָר ח ֹו ק‪ַּ ,‬כ ְס ָּפ ם וּזְ ָה ָב ם ִא ָּת ם‬ ‫ָּב ִר ׁ‬ ‫ֹש ִי ְשָׂר ֵא ל‪ִּ ,‬כ י ֵפ ֲא ָר ְך ‪.‬‬ ‫ְל ֵׁש ם יְה וָה ֱאל ַֹהי ְִך‪ ,‬ו ְִל ְקד וׁ‬

‫ישעיהו ס' ‪9-8 ;5-4‬‬

‫הכינו את הדרך‬ ‫ַה ִּצ ִיב י ָל ְך ִציֻנִ ים [ציוני דרך]‪ִ ,‬שׂ ִמ י ָל ְך ַּת ְמ ר ו ִּר ים‪ִׁ .‬ש ִת י‬ ‫(ה ָל ְכ ְּת); ׁש ו ִּבי‪ְּ ,‬בת ו ַּלת‬ ‫[שימי] ִל ֵּב ְך ַל ְמ ִס ָּלה‪ֶּ ,‬ד ֶר ְך הלכתי ָ‬ ‫ׁש ִבי ֶא ל ָע ַר י ְִך ֵא ֶּלה‪.‬‬ ‫ִי ְשָׂר ֵאל‪ֻ ,‬‬

‫ירמיהו ל"א ‪20‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪25‬‬‫ה וֹי ה וֹי‪ְ ,‬ו נֻס וּ ֵמ ֶא ֶר ץ ָצ פ וֹן נְ ֻא ם יְה וָה‪ִּ :‬כ י ְּכ ַא ְר ַּב ע ר וּח וֹת‬ ‫ַה ָּׁש ַמ ִי ם ֵּפ ַר ְשׂ ִּת י ֶא ְת ֶכ ם‪ ,‬נְ ֻא ם ְי ה וָה‪ .‬ה ֹו י ִצ י ֹו ן‪ִ ,‬ה ָּמ ְל ִט י‬ ‫ֹש ֶב ת ַּב ת ָּב ֶב ל‪ִּ .‬כ י כֹה ָא ַמ ר יְה וָה ְצ ָב א וֹת‪ַ :‬א ַח ר ָּכ ב וֹד‬ ‫י ו ֶׁ‬ ‫ְׁש ָל ַח נִ י ֶא ל ַה ּג ֹו ִי ם ַהּׁש ְֹל ִל ים [שבזזו] ֶא ְת ֶכ ם‪ִּ ,‬כ י ַה נֹּ ֵג ַע‬ ‫ָּב ֶכם‪ ,‬נֹ ֵג ַע ְּב ָב ַבת [באישון] ֵע ינ וֹ‪.‬‬

‫זכריה ב' ‪12-10‬‬ ‫ֹאמ ר וּ ע וֹד ַח י‬ ‫ָמ ים ָּב ִא ים‪ ,‬נְ ֻא ם ְי ה וָה; ְו לֹא י ְ‬ ‫ָל ֵכ ן ִה ֵּנ ה י ִ‬ ‫יְה וָה‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ֶה ֱע ָלה ֶא ת ְּב ֵנ י ִי ְשָׂר ֵא ל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר יִם‪ִּ .‬כי ִאם‬ ‫ֶרע ֵּבית ִי ְשָׂר ֵאל‬ ‫ַא ֶׁש ר ֵה ִביא ֶא ת ז ַ‬ ‫ַח י יְהוָה‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ֶה ֱע ָלה ו ֲ‬ ‫ָשבוּ‬ ‫ֵמ ֶא ֶרץ ָצפ ֹו ָנה‪ ,‬ו ִּמ ּכֹל ָה ֲא ָרצוֹת‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ִה ַּד ְח ִּתים ָׁש ם; ְויְׁ‬ ‫ַעל ַא ְד ָמ ָתם‪.‬‬

‫ירמיהו כ"ג ‪8-7‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪27‬‬


‫ִע ְבר וּ‪ִ ,‬ע ְבר וּ ַּבְּׁש ָע ִרים‪ַּ ,‬פ ּנוּ ֶּד ֶר ְך ָה ָעם; ס ֹּלוּ‪ ,‬ס ֹּלוּ ַה ְמ ִס ָּלה‬ ‫[הדרך]‪ַ ,‬ס ְּקלוּ ֵמ ֶא ֶבן‪ָ ,‬ה ִרימ וּ ֵנס [דגל] ַעל ָה ַע ִּמים‪ִ .‬ה ֵּנה‬ ‫יע ֶא ל ְק ֵצ ה ָה ָא ֶר ץ‪ִ ,‬א ְמ ר וּ ְל ַב ת ִצ י ֹו ן‪ִ ,‬ה ֵּנ ה‬ ‫ְי ה וָה ִהְׁש ִמ ַ‬ ‫יְִׁש ֵע ְך ָּבא; ִה ֵּנה ְשׂ ָכר ֹו ִא ּתוֹ‪ ,‬ו ְּפ ֻע ָּלת ֹו ְל ָפ ָניו‪.‬‬

‫ישעיהו ס"ב ‪11-10‬‬

‫נסים ונפלאות‪ :‬יהודים‬ ‫מחבר העמים באים לישראל‬ ‫ֵא ֵמר עוֹד ַח י יְהוָה‪,‬‬ ‫ָמים ָּב ִאים נְ ֻאם יְה וָה; ְולֹא י ָ‬ ‫ָל ֵכן ִה ֵּנה י ִ‬ ‫ֲא ֶׁש ר ֶה ֱע ָל ה ֶא ת ְּב ֵנ י ִי ְשָׂר ֵא ל ֵמ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ָר יִם‪ִּ .‬כ י ִא ם ַח י‬ ‫ְי ה וָה‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ֶה ֱע ָל ה ֶא ת ְּב ֵנ י ִי ְשָׂר ֵא ל ֵמ ֶא ֶר ץ ָצ פ וֹן‪ ,‬ו ִּמ ּכֹל‬ ‫ַהִׁש ב ִֹת ים ַע ל ַא ְד ָמ ָת ם‬ ‫יח ם ָׁש ָּמ ה; ו ֲ‬ ‫ָה ֲא ָר צ וֹת‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ִה ִּד ָ‬ ‫(ל ַד י ִָגים) ַר ִּבים‪,‬‬ ‫ֹתם‪ִ .‬הנְ נִ י ׁש ֵֹל ַח לדוגים ְ‬ ‫ֲא ֶׁש ר ָנ ַת ִּתי ַל ֲאב ו ָ‬ ‫ְא ֲח ֵר י ֵכן‪ֶ ,‬אְׁש ַלח ְל ַר ִּבים ַצי ִָדים‪ ,‬ו ְָצדוּם‬ ‫נְ ֻאם יְהוָה ו ְִדיג וּם; ו ַ‬ ‫יק י‬ ‫[יצודו אותם] ֵמ ַע ל ָּכ ל ַה ר ו ֵּמ ַע ל ָּכ ל ִּג ְב ָע ה‪ ,‬ו ִּמ ְּנ ִק ֵ‬ ‫ַה ְּס ָל ִעים‪.‬‬

‫ירמיהו ט"ז ‪16-14‬‬

‫‪ 26‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫הבטחה לעתיד‬

‫‪‬‬ ‫ֵש‬ ‫ּכֹה ָא ַמר יְהוָה‪ִ ,‬מנְ ִעי ק ו ֵֹל ְך ִמ ֶּב ִכי‪ ,‬ו ְֵע י ַנ י ְִך ִמ ִּד ְמ ָע ה‪ִּ :‬כי יׁ‬ ‫ֵש ִּת ְקוָה‬ ‫ְש בוּ ֵמ ֶא ֶרץ א ֹו יֵב‪ְ .‬ויׁ‬ ‫ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻע ָּל ֵת ְך נְ ֻאם יְה וָה‪ ,‬ו ָׁ‬ ‫ְש בוּ ָבנִ ים ִל ְגבו ָּלם‪.‬‬ ‫ית ְך‪ ,‬נְ ֻאם יְה וָה; ו ָׁ‬ ‫ְל ַא ֲח ִר ֵ‬

‫ירמיהו ל"א ‪16-15‬‬

‫ארץ ברכה‬ ‫ָּב ֵע ת ַה ִה יא ָא ִב יא ֶא ְת ֶכ ם‪ ,‬ו ָּב ֵע ת ַק ְּב ִצ י ֶא ְת ֶכ ם‪ִּ ,‬כ י ֶא ֵּת ן‬ ‫ֶא ְת ֶכ ם ְל ֵׁש ם ְו ִל ְת ִה ָּל ה‪ְּ ,‬ב כֹל ַע ֵּמ י ָה ָא ֶר ץ‪ְּ ,‬בׁש ו ִּב י ֶא ת‬ ‫יכם‪ָ ,‬א ַמר יְה וָה‪.‬‬ ‫יכם ְל ֵע י ֵנ ֶ‬ ‫ְׁשב ו ֵּת ֶ‬

‫צפניה ג' ‪20‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪29‬‬
‫ֹּפ ֶל ת; ְו ָג ַד ְר ִּת י ֶא ת‬ ‫ַּב י וֹם ַה ה וּא ָא ִק ים ֶא ת ֻס ַּכ ת ָּד ִו יד ַה נ ֶ‬ ‫ימ י ע ֹו ָל ם ְל ַמ ַע ן‬ ‫יה ִּכ ֵ‬ ‫ית ָ‬ ‫ַה ִר ס ָֹת יו ָא ִק ים‪ ,‬ו ְּב נִ ִ‬ ‫יה ן‪ ,‬ו ֲ‬ ‫ִּפ ְר ֵצ ֶ‬ ‫ִי ְירׁש וּ ֶא ת ְׁש ֵא ִר ית ֱא ד וֹם ְו ָכ ל ַה ּג ֹו ִי ם‪ֲ ,‬א ֶׁש ר נִ ְק ָר א ְׁש ִמ י‬ ‫ָמ ים ָּב ִא ים‪ ,‬נְ ֻא ם‬ ‫יה ם‪ ,‬נְ ֻא ם ְי ה וָה‪ ,‬עֹ ֶשׂה זֹּאת‪ִ .‬ה ֵּנ ה י ִ‬ ‫ֲע ֵל ֶ‬ ‫ְי ה וָה‪ְ ,‬ו נִ ַּגׁש ח ֹו ֵרׁש ַּב ּק ֵֹצ ר‪ְ ,‬ו ד ֵֹר ְך ֲע ָנ ִב ים ְּב ֹמ ֵׁש ְך ַה ָזּ ַר ע;‬ ‫ְש ְב ִּת י‬ ‫ו ְִה ִּט יפ וּ ֶה ָה ִר ים ָע ִס יס‪ ,‬ו ְָכ ל ַה ְּג ָב ע וֹת ִּת ְת מ ֹו ַג ְג ָנ ה‪ .‬ו ַׁ‬ ‫ֶא ת ְׁש ב וּת ַע ִּמ י ִי ְשָׂר ֵא ל‪ ,‬ו ָּב נ וּ ָע ִר ים נְ ַׁש ּמ וֹת [שוממות]‬ ‫ְא ְכ ל וּ‬ ‫ְש ת וּ ֶא ת יֵי ָנ ם; ו ְָע שׂוּ ַג ּנ וֹת‪ ,‬ו ָ‬ ‫ָש ב וּ‪ְ ,‬ו ָנ ְט ע וּ ְכ ָר ִמ ים ו ָׁ‬ ‫ְו י ָׁ‬ ‫יהם‪ .‬וּנְ ַט ְע ִּתים ַעל ַא ְד ָמ ָתם; ְולֹא ִי ָּנ ְתׁש וּ עוֹד ֵמ ַעל‬ ‫ֶא ת ְּפ ִר ֶ‬ ‫ַא ְד ָמ ָתם ֲא ֶׁש ר ָנ ַת ִּתי ָל ֶהם ָא ַמר יְה וָה ֱאל ֶֹהי ָך‪.‬‬

‫עמוס ט' ‪15-11‬‬

‫‪ 30‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫גם המדבר ישמח‬ ‫ְא ֶּת ם ָה ֵר י ִי ְשָׂר ֵא ל‪ַ ,‬ע נְ ְּפ ֶכ ם ִּת ֵּת נ וּ ו ֶּפ ְר י ְֶכ ם ִּת ְשׂא וּ ְל ַע ִּמ י‬ ‫וַ‬ ‫יכם‪,‬‬ ‫יתי ֲא ֵל ֶ‬ ‫יכם; ו ָּפנִ ִ‬ ‫ִי ְשָׂר ֵאל‪ִּ ,‬כי ֵק ְרבוּ ָלבוֹא‪ִּ .‬כי ִהנְ נִ י ֲא ֵל ֶ‬ ‫יכ ם ָא ָד ם‪ָּ ,‬כ ל ֵּב ית‬ ‫ית י ֲע ֵל ֶ‬ ‫ְו ֶנ ֱע ַב ְד ֶּת ם ְו נִ זְ ַר ְע ֶּת ם‪ְ .‬ו ִה ְר ֵּב ִ‬ ‫ִי ְשָׂר ֵא ל ֻּכ ּלֹה; ְונְֹׁשב וּ ֶה ָע ִרים ו ְֶה ֳח ָרב וֹת ִּת ָּב ֶנ י ָנ ה‪.‬‬

‫יחזקאל ל"ו ‪10-8‬‬ ‫ְת ֵגל ֲע ָר ָבה ו ְִת ְפ ַרח ַּכ ֲח ַב ָּצ ֶלת‪ָּ .‬פר ַֹח‬ ‫ְי ֻשׂשׂוּם ִמ ְד ָּבר ו ְִצ יָה; ו ָ‬ ‫ילת ו ְַר ֵּנן‪ְּ .‬כבוֹד ַה ְּל ָבנ וֹן נִ ַּתן ָל ּה‪ֲ ,‬ה ַד ר‬ ‫ְת ֵגל‪ַ ,‬אף ִּג ַ‬ ‫ִּת ְפ ַרח ו ָ‬ ‫ַה ַּכ ְר ֶמ ל ְו ַה ָּׁש ר וֹן; ֵה ָּמ ה ִי ְר א וּ ְכ ב וֹד ְי ה וָה‪ֲ ,‬ה ַד ר ֱא ל ֵֹה ינ וּ‪.‬‬ ‫ַח ְּזק וּ י ַָד יִם ָרפ וֹת; ו ִּב ְר ַּכיִם ּכְֹׁשל וֹת ַא ֵּמצ וּ‪ִ .‬א ְמר וּ ְלנִ ְמ ֲה ֵר י‬ ‫יכ ם ָנ ָק ם יָב וֹא‪ְּ .‬ג מ וּל‬ ‫ֵל ב‪ִ ,‬ח זְ ק וּ‪ַ ,‬א ל ִּת ָיר א וּ; ִה ֵּנ ה ֱא ל ֵֹה ֶ‬ ‫ֹש ֲע ֶכם‪.‬‬ ‫ֱאל ִֹה ים הוּא יָבוֹא‪ְ ,‬וי ַׁ‬

‫ישעיהו ל"ה ‪4-1‬‬ ‫ֶא ְפ ַּתח ַעל ְׁש ָפיִים נְ ָהרוֹת‪ ,‬ו ְּבת ו ְֹך ְּב ָקע וֹת ַמ ְעיָנ וֹת; ָא ִשׂים‬ ‫ְא ֶרץ ִצ יָה ְלמו ָֹצ ֵא י ָמיִם‪ֶ .‬א ֵּתן ַּב ִּמ ְד ָּבר‬ ‫ִמ ְד ָּבר ַל ֲא ַגם ַמיִם‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ֹש ִּת ְד ָהר‬ ‫ַה ַדס ו ְֵעץ ָׁש ֶמן; ָא ִשׂים ָּב ֲע ָר ָבה ְּבר וׁ‬ ‫ֶא ֶרז ִׁש ָּטה‪ ,‬ו ֲ‬ ‫ו ְּת ַאּׁש וּר י ְַח ָּדו‪ְ .‬ל ַמ ַע ן י ְִרא וּ ְוי ְֵדע וּ‪ְ ,‬ו ָי ִשׂימ וּ ְו ַי ְשׂ ִּכ יל וּ י ְַח ָּדו ִּכי‬ ‫ֹש ִי ְשָׂר ֵאל ְּב ָר ָא ּה ‪.‬‬ ‫יַד יְהוָה ָע ְשׂ ָת ה זֹּאת; ו ְּקד וׁ‬

‫ישעיהו מ"א ‪20-18‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪33‬‬


Røhr Productions : ‫צילום‬‫ערים עתיקות ייבנו מחדש‬ ‫ַע ן ָמ ַׁש ח יְה וָה א ִֹת י ְל ַב ֵשּׂר ֲע ָנ וִים‪.‬‬ ‫ר ו ַּח ֲא דֹ ָנ י יְה וִה ָע ָל י‪ ,‬י ַ‬ ‫ְׁש ָל ַח נִ י ַל ֲח ֹבׁש ְל נִ ְׁש ְּב ֵר י ֵל ב‪ִ ,‬ל ְק רֹא ִלְׁש ב וּ ִי ם ְּד ר ֹו ר‪,‬‬ ‫ו ְַל ֲאס ו ִּרים ְּפ ַקח ק ו ַֹח‪ִ .‬ל ְקרֹא ְׁש ַנ ת ָרצ וֹן ַליה וָה‪ ,‬וְיוֹם ָנ ָקם‬ ‫ֵל א ל ֵֹה ינ וּ‪ְ ,‬ל ַנ ֵח ם ָּכ ל ֲא ֵב ִל ים‪ָ .‬ל שׂוּם ַל ֲא ֵב ֵל י ִצ י וֹן‪ָ ,‬ל ֵת ת‬ ‫ָל ֶה ם ְּפ ֵא ר ַּת ַח ת ֵא ֶפ ר‪ֶׁ ,‬ש ֶמ ן ָשׂשׂוֹן ַּת ַח ת ֵא ֶב ל‪ַ ,‬מ ֲע ֵט ה‬ ‫יל י ַה ֶּצ ֶד ק‪ַ ,‬מ ַּט ע‬ ‫ְת ִה ָּל ה ַּת ַח ת ר ו ַּח ֵּכ ָה ה; ְו ק ָֹר א ָל ֶה ם ֵא ֵ‬ ‫אשֹנִ ים‬ ‫ְי ה וָה ְל ִה ְת ָּפ ֵא ר‪ .‬ו ָּב נ וּ ָח ְר ב וֹת ע ו ָֹל ם‪ׁ ,‬ש ְֹמ מ וֹת ִר ׁ‬ ‫ֹממ וּ; ו ְִח ְּדׁש וּ ָע ֵר י ח ֶֹרב‪ׁ ,‬ש ְֹממ וֹת ּדוֹר וָד וֹר‪.‬‬ ‫יְק ו ֵ‬

‫ישעיהו ס"א ‪4-1‬‬ ‫יכם‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ּכֹה ָא ַמר ֲאדֹ ָנ י יְה וִה‪ְּ :‬בי וֹם ַט ֲה ִרי ֶא ְת ֶכם ִמ ּכֹל ֲעו‍ֹנ ו ֵ‬ ‫ֹש ְב ִּת י ֶא ת ֶה ָע ִר ים ְו נִ ְב נ וּ ֶה ֳח ָר ב וֹת‪ְ .‬ו ָה ָא ֶר ץ ַה ְּנ ַׁש ָּמ ה‬ ‫ְו ה ו ַׁ‬ ‫ְתה ְׁש ָמ ָמה‪ְ ,‬ל ֵע י ֵנ י ָּכל‬ ‫[השוממה] ֵּת ָע ֵבד‪ַּ ,‬ת ַחת ֲא ֶׁש ר ָהי ָ‬ ‫ע ֹו ֵב ר‪ְ .‬ו ָא ְמ ר וּ‪ָ ,‬ה ָא ֶר ץ ַה ֵּל ז וּ [הזו] ַה ְּנ ַׁש ָּמ ה [השוממה]‬ ‫ְתה ְּכ ַגן ֵע ֶד ן; ו ְֶה ָע ִרים ֶה ֳח ֵרב וֹת ו ְַהנְ ַׁש ּמ וֹת [השוממות]‬ ‫ָהי ָ‬ ‫ָש ב וּ‪.‬‬ ‫ו ְַה ֶּנ ֱה ָרס וֹת‪[ ,‬כמו ערים] ְּבצוּרוֹת י ָׁ‬

‫יחזקאל ל"ו ‪35-33‬‬

‫‪ 34‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫הברית החדשה מאמתת את‬ ‫הבטחות אלוהים לעם ישראל‬

‫‪‬‬ ‫יא ים ו ְּב ֵנ י ַה ְּב ִר ית ֲא ֶׁש ר ָּכ ַר ת ֱא ל ִֹה ים‬ ‫ַא ֶּת ם ְּב ֵנ י ַה ְּנ ִב ִ‬ ‫ֹת ינ וּ ְּב ָא ְמ ר ֹו ֶא ל ַא ְב ָר ָה ם‪ְ “ :‬ו נִ ְב ְר כ וּ ְּב ז ְַר ֲע ָך ָּכ ל‬ ‫ִע ם ֲא ב ו ֵ‬ ‫ִמְׁש ְּפח וֹת ָה ֲא ָד ָמה”‪.‬‬

‫מעשי השליחים ג' ‪25‬‬ ‫ְּב ֵנ י ִי ְשָׂר ֵאל; ֲא ֶׁש ר ָל ֶהם ַמ ֲע ַמד ַה ָּבנִ ים‪ַ ,‬ה ָּכב וֹד‪ַ ,‬ה ְּב ִריתוֹת‪,‬‬ ‫ַמ ַּתן ַה ּתו ָֹרה‪ֲ ,‬עב ו ַֹד ת ַה ּק ֶֹדׁש ו ְַה ַה ְב ָטח וֹת‪.‬‬

‫רומים ט' ‪4‬‬ ‫ִא ם ֵּכ ן‪ֲ ,‬א נִ י ׁש ו ֵֹא ל‪ַ ,‬ה ִא ם ָנ ַטׁש ֱא ל ִֹה ים ֶא ת ַע ּמ וֹ? ְּבׁש וּם‬ ‫ָּפ נִ ים לֹא!‪ָ ...‬א ְמ ָנ ם ְּב ַמ ה ֶּׁש ּנ ֹו ֵג ַע ַל ְּב שׂו ָֹר ה ֵה ם א ֹו ְי ִב ים‬ ‫ִּב ְג ַל ְל ֶכם‪ֲ ,‬א ָבל ְּב ַמה ֶּׁש ּנ ֹו ֵג ַע ַל ְּב ִח ָירה ֲאהו ִּבים ֵהם ִּב ְג ַלל‬ ‫ְע ל‬ ‫ֹת יו ו ַ‬ ‫ָה ָא ב וֹת‪ֶׁ ,‬ש ֲה ֵר י ֵא ין ָה ֱא ל ִֹה ים ִמ ְת ָח ֵר ט ַע ל ַמ ְּת נ ו ָ‬ ‫ְּב ִח ָירת וֹ‪.‬‬

‫רומים י"א ‪29-28 ,1‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל ‪37‬‬


‫ָשבוּ‬ ‫ַעקֹב‪ֲ ,‬א ֶׁש ר יְׁ‬ ‫ָשבוּ ַעל ָה ָא ֶרץ‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ָנ ַת ִּתי ְל ַע ְב ִּדי ְלי ֲ‬ ‫ְויְׁ‬ ‫יהם‪ַ ,‬עד‬ ‫יהם ו ְּב ֵנ י ְב ֵנ ֶ‬ ‫יה ֵה ָּמה ו ְּב ֵנ ֶ‬ ‫ָשב וּ ָע ֶל ָ‬ ‫יכם; ְויְׁ‬ ‫ֹת ֶ‬ ‫ָב ּה ֲאבו ֵ‬ ‫ע ו ָֹלם‪ ,‬ו ְָד וִד ַע ְב ִּדי ָנ ִשׂיא ָל ֶהם ְלע ו ָֹלם‪.‬‬

‫יחזקאל ל"ז ‪25‬‬

‫חודשה‬ ‫הברית ְ‬ ‫ְא ת‬ ‫ָמים ָּב ִאים‪ ,‬נְ ֻאם יְה וָה; ו ְָכ ַר ִּתי ֶא ת ֵּבית ִי ְשָׂר ֵאל ו ֶ‬ ‫ִה ֵּנה י ִ‬ ‫ֵּב ית ְי ה ו ָּד ה ְּב ִר ית ֲח ָד ָׁש ה‪ .‬לֹא ַכ ְּב ִר ית‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ָּכ ַר ִּת י ֶא ת‬ ‫יא ם ֵמ ֶא ֶר ץ ִמ ְצ ָר ִי ם‪:‬‬ ‫יק י ְב י ָ​ָד ם‪ְ ,‬ל ה ו ִֹצ ָ‬ ‫ֹת ם ְּב י וֹם ֶה ֱח זִ ִ‬ ‫ֲא ב ו ָ‬ ‫ית י‪ְ ,‬ו ָא נ ִֹכ י ָּב ַע ְל ִּת י ָב ם נְ ֻא ם‬ ‫ֲא ֶׁש ר ֵה ָּמ ה ֵה ֵפ ר וּ ֶא ת ְּב ִר ִ‬ ‫יְה וָה‪ִּ .‬כ י זֹאת ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁש ר ֶא ְכ רֹת ֶא ת ֵּבית ִי ְשָׂר ֵאל ַא ֲח ֵר י‬ ‫ְע ל‬ ‫ָמ ים ָה ֵה ם‪ ,‬נְ ֻא ם יְה וָה‪ָ :‬נ ַת ִּת י ֶא ת ּת ו ָֹר ִת י ְּב ִק ְר ָּב ם ו ַ‬ ‫ַה י ִ‬ ‫ִיתי ָל ֶהם ֵלאל ִֹה ים‪ ,‬ו ְֵה ָּמה י ְִה י וּ ִלי ְל ָעם‪.‬‬ ‫ִל ָּבם ֶא ְכ ְּת ֶב ָּנה; ו ְָהי ִ‬ ‫יש ֶא ת ָא ִח יו ֵל א מֹר‪,‬‬ ‫יש ֶא ת ֵר ֵע ה וּ ְו ִא ׁ‬ ‫ְו לֹא ְי ַל ְּמ ד וּ ע וֹד ִא ׁ‬ ‫ְּדע וּ‪ֶ ,‬א ת יְה וָה‪ִּ :‬כ י כ ו ָּּלם י ְֵדעוּ א ו ִֹתי ְל ִמ ְּק ַט ָּנם ו ְַעד ְּגד ו ָֹלם‪,‬‬ ‫אתם לֹא ֶא זְ ָּכר עוֹד‪.‬‬ ‫נְ ֻאם יְהוָה‪ִּ ,‬כ י ֶא ְס ַלח ַל ֲעו‍ֹ ָנ ם‪ ,‬ו ְּל ַח ָּט ָ‬

‫ירמיהו ל"א ‪33-30‬‬

‫‪ 36‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬‫ִא ם ֵּכ ן‪ַ ,‬מ ה וּ ִי ְת ר וֹנ ֹו ֶׁש ל ַה ְי ה ו ִּד י א ֹו ָמ ה ַה ּת ו ֶֹע ֶל ת ֲא ֶׁש ר‬ ‫יה ם‬ ‫יד ֶ‬ ‫אש ית ּכֹל‪ִּ ,‬ב ֵ‬ ‫יל ה? ַה ְר ֵּב ה‪ִ ,‬מ ָּכ ל ַה ְּב ִח ינ וֹת; ֵר ִׁ‬ ‫ַּב ִּמ ָ‬ ‫ֵש ֶׁש ּלֹא ֶה ֱא ִמ ינ וּ‪ֲ ,‬א זַי ָמ ה?‬ ‫ֻה ְפ ְק ד וּ ִּד ְב ֵר י ֱא ל ִֹה ים‪ .‬ו ְִא ם יׁ‬ ‫ַה ִא ם ְי ַב ֵּט ל ח ֶֹס ר ֱא מ וּ ָנ ָת ם ֶא ת ֶנ ֱא ָמ נ וּת ֹו ֶׁש ל ֱא ל ִֹה ים?‬ ‫ילה!‬ ‫ָח ִל ָ‬

‫רומים ג' ‪4-1‬‬ ‫הוּא ָּבא ו ִּב ֵשּׂר ָׁש ל וֹם‪ָ ,‬ל ֶכם ָה ְרח ו ִֹקים ְו ַגם ַל ְּקר ו ִֹבים‪ַּ .‬ד ְר ּכ ֹו‬ ‫יש ה ְּברו ַּח ַא ַחת ֶאל ָה ָאב‪.‬‬ ‫ֵש ָל ֶכם ו ְָלנ וּ ִּג ָׁ‬ ‫יׁ‬

‫אפסים ב' ‪18-17‬‬

‫‪ 38‬מפי הנביאים ‪ -‬הבטחותיו של אלוהים לעם ישראל‬


‫‪2‬‬ ‫הנביא ישעיהו מדבר‬ ‫על המשיח‬‫ביאת המשיח‬

‫‪‬‬ ‫לידתו של המשיח‬ ‫ִת ן ֲאדֹ ָנ י ה וּא ָל ֶכם א וֹת‪ִ :‬ה ֵּנה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה ְוי ֶֹל ֶד ת‬ ‫ָל ֵכן י ֵּ‬ ‫ֵּבן‪ ,‬ו ְָק ָראת ְׁשמ ֹו ִע ָּמנ וּ ֵאל‪.‬‬

‫ישעיהו ז' ‪14‬‬

‫שושלת המשיח‬ ‫ִש י; ְו ֵנ ֶצר ִמ ָּׁש ָר ָׁש יו י ְִפ ֶרה‪.‬‬ ‫ָצא ח ֶֹטר ִמ ֵּגזַע י ָׁ‬ ‫ְוי ָ‬

‫ישעיהו י"א ‪1‬‬

‫משיחתו של המשיח‬ ‫ְו ָנ ָחה ָע ָל יו ר ו ַּח יְה וָה רו ַּח ָח ְכ ָמה ו ִּבי ָנ ה‪ ,‬ר ו ַּח ֵע ָצה ו ְּג ב ו ָּרה‪,‬‬ ‫רו ַּח ַּד ַעת ְוי ְִר ַא ת יְה וָה‪.‬‬

‫ישעיהו י"א ‪2‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪43‬‬


Røhr Productions : ‫צילום‬


Samuel Ekman : ‫צילום‬


‫שליחותו של המשיח‬

‫‪‬‬ ‫להאיר בחושך‬ ‫ֹש ְך ָראוּ אוֹר ָּגד וֹל‪ .‬יְֹׁש ֵבי ְּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמוֶת‪,‬‬ ‫ָה ָעם ַהה ְֹל ִכ ים ַּבח ֶׁ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫אוֹר ָנ ַג ּה ֲע ֵל ֶ‬

‫ישעיהו ט' ‪1‬‬

‫לשפוט צדק‬ ‫יח ‪.‬‬ ‫‪ְ ...‬ו לֹא ְל ַמ ְר ֵא ה ֵע י ָנ יו ִיְׁש ּפ וֹט‪ְ ,‬ו לֹא ְל ִמְׁש ַמ ע ָא זְ ָנ יו י ו ִֹכ ַ‬ ‫ְש ַפ ט ְּב ֶצ ֶדק ַּד ִּלים‪...‬‬ ‫ו ָׁ‬

‫ישעיהו י"א ‪4-3‬‬

‫לכונן משפט‬ ‫לֹא י ְִכ ֶהה [לא יכשל] ְולֹא יָר וּץ [ולא יתייאש]‪ַ ,‬עד ָי ִשׂים‬ ‫ָּב ָא ֶרץ ִמְׁש ָּפט‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ב ‪4‬‬

‫‪ 44‬מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח‬


‫להפגיע בעדנו‬ ‫ְח ֵּל ק ָׁש ָל ל‪,‬‬ ‫[וע ם] ֲע צ ו ִּמ ים י ַ‬ ‫ְא ת ִ‬ ‫ָל ֵכ ן ֲא ַח ֶּל ק ל ֹו ָב ַר ִּב ים‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ְא ת‬ ‫ַּת ַחת ֲא ֶׁש ר [מפני ש] ֶה ֱע ָרה [הקריב] ַל ָּמוֶת ַנ ְפׁש וֹ‪ ,‬ו ֶ‬ ‫[וע ם] ּפְֹׁש ִע ים נִ ְמ ָנ ה; וְה וּא ֵח ְט א ַר ִּב ים ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ְַל ּפְֹׁש ִע ים‬ ‫ִ‬ ‫יע‪.‬‬ ‫ַפ ִּג ַ‬ ‫יְ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪12‬‬

‫להיות לנו למושיע‬ ‫וְהוּא ְמח ָֹלל [נוצרו בו חללים‪ ,‬חורים] ִמ ְּפ ָׁש ֵענוּ‪ְ ,‬מ ֻד ָּכא‬ ‫ֹמ נ וּ ָע ָל יו‪,‬‬ ‫[שבור‪ ,‬מחוץ] ֵמ ֲע ו‍ֹנ ֵֹת ינ וּ; מ ו ַּס ר [יסורי] ְׁש ל ו ֵ‬ ‫ו ַּב ֲח ֻב ָרת ֹו [בפצעיו] נִ ְר ָּפא ָלנ וּ‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪5‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪47‬‬


‫לשחרר‬ ‫ְא ֶּתנְ ָך ִל ְב ִר ית ָע ם‪ְ ...‬ל ה ו ִֹצ יא ִמ ַּמ ְס ֵּגר ַא ִּס יר‪,‬‬ ‫ֲא נִ י יְה וָה‪ ...‬ו ֶ‬ ‫ֹש ְך ‪.‬‬ ‫ִמ ֵּבית ֶּכ ֶלא יְֹׁש ֵב י ח ֶׁ‬

‫ישעיהו מ"ב ‪7-6‬‬

‫לשאת את סבלנו‬ ‫ַא ַנ ְחנוּ ֲח ַׁש ְבנֻהוּ‬ ‫ָא ֵכן ֳח ָליֵנ וּ הוּא ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ַּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם; ו ֲ‬ ‫ָנג ו ַּע‪ֻ ,‬מ ֵּכה ֱאל ִֹה ים ו ְּמ ֻע ֶּנה‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪4‬‬

‫להסיר את עוונינו‬ ‫יע ּב ֹו‬ ‫יש ְל ַד ְר ּכ ֹו ָּפ נִ ינ וּ; וַיה וָה ִה ְפ ִּג ַ‬ ‫ֻּכ ָּל נ וּ ַּכ ּצֹאן ָּת ִע ינ וּ‪ִ ,‬א ׁ‬ ‫ֵא ת ֲעו‍ֹן ֻּכ ָּלנוּ‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪6‬‬

‫‪ 46‬מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח‬


‫עבד‬ ‫ֵהן ַע ְב ִּדי ֶא ְת ָמ ְך ּבוֹ‪ְּ ,‬ב ִח ִירי ָר ְצ ָתה ַנ ְפִׁש י; ָנ ַת ִּתי רו ִּחי ָע ָליו‪,‬‬ ‫ִמְׁש ָּפט ַל ּג ֹו יִם י ו ִֹצ יא‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ב ‪( 1‬ראה גם נ"ג ‪)11‬‬

‫זרוע ה'‬ ‫ִמ י ֶה ֱא ִמין ִלְׁש ֻמ ָע ֵתנ וּ? וּזְ ר ו ַֹע יְה וָה‪ַ ,‬על ִמי נִ ְג ָל ָתה?‬ ‫ישעיהו נ"ג ‪1‬‬

‫משיח ה'‬ ‫ַע ן ָמ ַׁש ח ְי ה וָה א ִֹת י ְל ַב ֵשּׂר ֲע ָנ ִו ים‪.‬‬ ‫ר ו ַּח ֲא דֹ ָנ י ְי ה ִו ה ָע ָל י י ַ‬ ‫ְׁש ָל ַח נִ י ַל ֲח ֹבׁש ְל נִ ְׁש ְּב ֵר י ֵל ב‪ִ ,‬ל ְק רֹא ִלְׁש ב וּ ִי ם ְּד ר ֹו ר‪,‬‬ ‫ו ְַל ֲאסו ִּרים ְּפ ַקח קו ַֹח‪.‬‬ ‫ישעיהו ס"א ‪1‬‬

‫רב צדק‬ ‫ִמי זֶה ָּבא ֵמ ֱאד וֹם‪ֲ ,‬חמ וּץ ְּב ָג ִדים [בגדים טבולים בצבע]‬ ‫ִמ ָּב ְצ ָר ה‪ ,‬זֶה ָה ד וּר ִּב ְל ב וּׁש וֹ‪ ,‬צ ֶֹע ה [מתקדם] ְּב רֹב ּכֹח וֹ;‬ ‫יע‪.‬‬ ‫ֲאנִ י ְמ ַד ֵּבר ִּב ְצ ָד ָקה‪ַ ,‬רב ְלהוִֹׁש ַ‬ ‫ישעיהו ס"ג ‪1‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪49‬‬


‫שמותיו של המשיח‬

‫‪‬‬ ‫עמנואל‬ ‫ִת ן ֲאדֹ ָנ י ה וּא ָל ֶכם א וֹת‪ִ :‬ה ֵּנה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה ְוי ֶֹל ֶד ת‬ ‫ָל ֵכן י ֵּ‬ ‫ֵּבן‪ ,‬ו ְָק ָראת ְׁשמ ֹו ִע ָּמנ וּ ֵאל‪.‬‬

‫ישעיהו ז' ‪14‬‬

‫פלא יועץ‪ ,‬אל גיבור‪ ,‬אביעד‪ ,‬שר שלום‬ ‫ַת ִה י ַה ִּמ ְשָׂרה [השלטון] ַעל‬ ‫ֻלד ָלנ וּ‪ֵּ ,‬בן נִ ַּתן ָלנוּ‪ ,‬ו ְּ‬ ‫ֶלד י ַּ‬ ‫ִּכי י ֶ‬ ‫ִׁש ְכ מ וֹ; ַו ִי ְק ָר א ְׁש מ ֹו ֶּפ ֶל א י ו ֵֹע ץ‪ֵ ,‬א ל ִּג ּב וֹר‪ֲ ,‬א ִב י ַע ד‪ַ ,‬שׂר‬ ‫ָׁש ל וֹם‪.‬‬

‫ישעיהו ט' ‪5‬‬

‫מלכות צדק‬ ‫ֵה ן ְל ֶצ ֶד ק ִי ְמ ָל ְך ֶמ ֶל ְך [מלך ימלוך בצדק]; ו ְּל ָשׂ ִר ים‬ ‫ְל ִמְׁש ָּפט ָי שֹׂר וּ [ושרים ישררו (ישלטו) ביושר]‪.‬‬

‫ישעיהו ל"ב ‪1‬‬

‫‪ 48‬מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח‬


‫מאפייני המשיח‬

‫‪‬‬ ‫חכמה‬ ‫ְו ָנ ָחה ָע ָליו ר ו ַּח יְה וָה‪ ,‬ר ו ַּח ָח ְכ ָמה ו ִּבי ָנ ה‪ ,‬ר ו ַּח ֵע ָצה ו ְּג ב ו ָּרה‪,‬‬ ‫רו ַּח ַּד ַעת ְוי ְִר ַא ת יְה וָה‪.‬‬

‫ישעיהו י"א ‪2‬‬

‫אבחנה רוחנית‬ ‫ַה ִריח ֹו [רצונו‪ ,‬תבונתו]‪ְּ ,‬בי ְִר ַא ת יְהוָה; ְולֹא ְל ַמ ְר ֵא ה ֵע י ָנ יו‬ ‫וֲ‬ ‫יח‪.‬‬ ‫יְִׁש ּפוֹט‪ְ ,‬ולֹא ְל ִמְׁש ַמ ע ָא זְ ָנ יו יו ִֹכ ַ‬

‫ישעיהו י"א ‪3‬‬

‫צדק‬ ‫יש וֹר [ביושר] ְל ַענְ וֵי ָא ֶרץ;‬ ‫יח ְּב ִמ ׁ‬ ‫ְש ַפ ט ְּב ֶצ ֶדק ַּד ִּלים‪ ,‬וְהו ִֹכ ַ‬ ‫ו ָׁ‬ ‫ָמ ית ָר ָׁש ע‪.‬‬ ‫ו ְִה ָּכה ֶא ֶרץ ְּב ֵׁש ֶבט ִּפיו‪ ,‬ו ְּברו ַּח ְשׂ ָפ ָת יו י ִ‬

‫ישעיהו י"א ‪4‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪51‬‬‫צדקה‬ ‫ו ְָהיָה ֶצ ֶדק ֵא ז וֹר [חגור] ָמ ְת ָנ יו; ו ְָה ֱאמ וּ ָנה ֵא ז וֹר ֲח ָל ָציו‪.‬‬

‫ישעיהו י"א ‪5‬‬

‫נעים הליכות‬ ‫יע ַּבח וּץ ק וֹל וֹ‪.‬‬ ‫ַש ִמ ַ‬ ‫ִשּׂא; ְולֹא יְׁ‬ ‫לֹא י ְִצ ַעק‪ְ ,‬ולֹא י ָ‬

‫ישעיהו מ"ב ‪2‬‬

‫עדינות‬ ‫ָק ֶנ ה ָרצ וּץ לֹא יְִׁש ּבוֹר‪ ,‬ו ִּפְׁש ָּתה ֵכ ָהה [פתיל כמעט כבוי]‬ ‫לֹא י ְַכ ֶּב ָּנה; ֶל ֱא ֶמת י ו ִֹצ יא ִמְׁש ָּפט‪.‬‬

‫ישעיהו מ"ב ‪3‬‬

‫התמדה‬ ‫לֹא י ְִכ ֶהה [לא יכשל] ְולֹא יָרוּץ [לא יתייאש]‪ַ ,‬עד ָי ִשׂים‬ ‫ַחל וּ‪.‬‬ ‫ָּב ָא ֶרץ ִמְׁש ָּפ ט; ו ְּלתו ָֹרת וֹ‪ִ ,‬איִים ְיי ֵ‬

‫ישעיהו מ"ב ‪4‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח ‪53‬‬
‫חמלה‬ ‫ַא ַנ ְחנוּ ֲח ַׁש ְבנֻהוּ‬ ‫ָא ֵכן ֳח ָליֵנ וּ הוּא ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ַּמ ְכא ֵֹבינוּ ְס ָב ָלם; ו ֲ‬ ‫ָנג ו ַּע‪ֻ ,‬מ ֵּכה ֱאל ִֹה ים ו ְּמ ֻע ֶּנה‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪4‬‬

‫ענווה‬ ‫נִ ַּגשׂ וְה וּא ַנ ֲע ֶנ ה [מתענה]‪ְ ,‬ולֹא י ְִפ ַּתח ִּפיו‪ַּ .‬כ ֶשּׂה ַל ֶּט ַבח‬ ‫ֶיה ֶנ ֱא ָל ָמ ה; ְולֹא י ְִפ ַּתח ִּפיו‪.‬‬ ‫י ו ָּבל‪ ,‬ו ְּכ ָר ֵחל ִל ְפ ֵני גֹזְ ז ָ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪7‬‬

‫נקי מכל חטא‬ ‫[ועם] ָעִׁש יר‬ ‫ְא ת ִ‬ ‫[ועם] ְר ָׁש ִעים ִק ְבר ֹו [נקבר]‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ִתן ֶא ת ִ‬ ‫ַו י ֵּ‬ ‫ְּבמ ָֹת יו [במותו]; ַעל לֹא ָח ָמס ָע ָשׂה‪ְ ,‬ולֹא ִמ ְר ָמה ְּב ִפיו‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪9‬‬

‫‪ 54‬מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח‬


‫‪3‬‬ ‫הנבואות על המשיח‬ ‫התגשמו בישוע‬


‫סבל במקומנו‬ ‫וַיה וָה ָח ֵפ ץ ַּד ְּכ א ֹו ‪ֶ .‬ה ֱח ִל י [ה' היכה אותו בחולי]‪ִ .‬א ם‬ ‫ָּת ִשׂים ָא ָׁש ם ַנ ְפׁש ֹו [תשים את נפשו במקום קורבן‬ ‫ְח ֶפ ץ יְה וָה ְּב יָד ֹו‬ ‫ָמ ים; ו ֵ‬ ‫ַא ִר ְיך י ִ‬ ‫ֶר ע [פרי]‪ ,‬י ֲ‬ ‫אשם]‪ ,‬י ְִר ֶא ה ז ַ‬ ‫י ְִצ ָלח‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪10‬‬

‫הכוח המושיע‬ ‫ֵמ ֲע ַמ ל ַנ ְפׁש ֹו ִי ְר ֶא ה‪ִ ,‬י ְשׂ ָּב ע‪ְּ .‬ב ַד ְע ּת ֹו י ְַצ ִּד יק ַצ ִּד יק ַע ְב ִּד י‬ ‫ַעו‍ֹנ ָֹתם הוּא י ְִס ּבֹל‪.‬‬ ‫ָל ַר ִּבים [יצדיק רבים]; ו ֲ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪11‬‬

‫גדוּלה ועוצמה‬ ‫ְח ֵּל ק ָׁש ָל ל‪,‬‬ ‫[וע ם] ֲע צ ו ִּמ ים י ַ‬ ‫ְא ת ִ‬ ‫ָל ֵכ ן ֲא ַח ֶּל ק ל ֹו ָב ַר ִּב ים‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ְא ת‬ ‫ַּת ַחת ֲא ֶׁש ר [מפני ש] ֶה ֱע ָרה [הקריב] ַל ָּמוֶת ַנ ְפׁש וֹ‪ ,‬ו ֶ‬ ‫[וע ם] ּפְֹׁש ִע ים נִ ְמ ָנ ה; וְה וּא ֵח ְט א ַר ִּב ים ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ְַל ּפְֹׁש ִע ים‬ ‫ִ‬ ‫יע ‪.‬‬ ‫ַפ ִּג ַ‬ ‫יְ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪12‬‬

‫‪ 56‬מפי הנביאים ‪ -‬הנביא ישעיהו מדבר על המשיח‬


‫הנבואות על המשיח‬ ‫התגשמו בישוע‬

‫‪‬‬ ‫זרע אישה‬ ‫נבואה‬ ‫יב ה ָאִׁש ית [אשים] ֵּב ינְ ָך ו ֵּב ין ָה ִא ָּׁש ה‪ ,‬ו ֵּב ין ז ְַר ֲע ָך ו ֵּב ין‬ ‫ְא ָ‬ ‫וֵ‬ ‫ֹאש [ימחץ את ראשך]‪ְ ,‬ו ַא ָּת ה‬ ‫ַז ְר ָע ּה ‪ .‬ה וּא ְיׁש ו ְּפ ָך ר ׁ‬ ‫ְּתׁש ו ֶּפ ּנוּ ָע ֵקב [תמחץ את עקבו]‪.‬‬

‫בראשית ג' ‪15‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ֲא ָב ל ַּכ ֲא ֶׁש ר ָמ ְל ָא ה ָה ֵע ת ָׁש ַל ח ֱא ל ִֹה ים ֶא ת ְּב נ וֹ‪ְ ,‬י ל וּד‬ ‫ִא ָּׁש ה ו ְָכפ וּף ַל ּתו ָֹרה‪.‬‬

‫גלטים ד' ‪( 4‬ראה גם לוקס ב' ‪ ;7‬התגלות י"ב ‪)5‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪59‬‬‫התגשמות‬ ‫יח ֶּב ן ָּד ִו ד ֶּב ן ַא ְב ָר ָה ם‪.‬‬ ‫ֵש ו ַּע ַה ָּמִׁש ַ‬ ‫ֵס ֶפ ר ַה י ו ֲּח ִס ין ֶׁש ל יׁ‬ ‫ַעקֹב‬ ‫ַעקֹב ְוי ֲ‬ ‫ַא ְב ָר ָהם ה ו ִֹליד ֶא ת י ְִצ ָחק‪ ,‬י ְִצ ָחק הו ִֹליד ֶא ת י ֲ‬ ‫ְא ת ֶא ָח יו‪.‬‬ ‫הו ִֹליד ֶא ת יְהו ָּד ה ו ֶ‬ ‫מתי א' ‪2-1‬‬

‫זרע ההבטחה של יעקב‬ ‫נבואה‬ ‫ֶא ְר ֶא ּנוּ ְולֹא [אבל לא] ַע ָּתה‪ֲ ,‬אׁש ו ֶּר ּנוּ [אראנו] ְולֹא ָקרוֹב‬ ‫ַעקֹב‪ ,‬ו ְָקם ֵׁש ֶבט ִמ ִי ְשָׂר ֵאל‪ ,‬ו ָּמ ַחץ‬ ‫[בעתיד]; ָּד ַר ְך ּכו ָֹכב ִמ י ֲ‬ ‫ַּפ ֲא ֵת י מו ָֹאב‪ ,‬ו ְַק ְר ַקר [ישמיד] ָּכל ְּב ֵנ י ֵׁש ת‪.‬‬

‫במדבר כ"ד ‪17‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ַעקֹב‪ֶּ ,‬בן י ְִצ ָחק‪ֶּ ,‬בן ַא ְב ָר ָהם‪ֶּ ,‬בן ֶּת ַרח‪ֶּ ,‬בן ָנ ח וֹר‪.‬‬ ‫ֶּבן י ֲ‬

‫לוקס ג' ‪34‬‬

‫צאצא משבט יהודה‬ ‫נבואה‬ ‫לֹא יָס וּר ֵׁש ֶבט [מושל] ִמיה ו ָּד ה‪ ,‬ו ְּמח ֵֹקק ִמ ֵּבין ַר ְג ָל יו‪ַ ,‬עד‬ ‫ִּכי ָיבֹא ִׁש ילֹה‪ ,‬וְל ֹו י ְִּק ַהת [יכנעו] ַע ִּמים‪.‬‬

‫בראשית מ"ט ‪10‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪61‬‬


‫זרע ההבטחה של אברהם‬ ‫נבואה‬ ‫ְא ְב ָר ָה ם ָה י ֹו י ְִה יֶה ְל ג וֹי ָּג ד וֹל ו ְָע צ וּם; וְנִ ְב ְר כ וּ ב ֹו ּכֹל ּג ֹו יֵי‬ ‫וַ‬ ‫ָה ָא ֶרץ‪.‬‬

‫בראשית י"ח ‪( 18‬ראה גם בראשית י"ב ‪)3‬‬ ‫התגשמות‬ ‫יא ים ו ְּב ֵנ י ַה ְּב ִר ית ֲא ֶׁש ר ָּכ ַר ת ֱא ל ִֹה ים‬ ‫ַא ֶּת ם ְּב ֵנ י ַה ְּנ ִב ִ‬ ‫ֹת ינ וּ ְּב ָא ְמ ר ֹו ֶא ל ַא ְב ָר ָה ם‪ְ " :‬ו נִ ְב ְר כ וּ ְּב ז ְַר ֲע ָך ָּכ ל‬ ‫ִע ם ֲא ב ו ֵ‬ ‫ִמְׁש ְּפח וֹת ָה ֲא ָד ָמה"‪.‬‬

‫מעשי השליחים ג' ‪25‬‬ ‫(ראה גם מתי א' ‪ ;1‬לוקס ג' ‪)34‬‬

‫זרע ההבטחה של יצחק‬ ‫נבואה‬ ‫את‬ ‫ְק ָר ָ‬ ‫ֹאמ ר ֱא ל ִֹה ים‪ֲ :‬א ָב ל ָשָׂר ה ִאְׁש ְּת ָך י ֶֹל ֶד ת ְל ָך ֵּב ן‪ ,‬ו ָ‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ית י ִא ּת ֹו ִל ְב ִר ית ע ו ָֹל ם‪,‬‬ ‫ַה ִק מ ִֹת י ֶא ת ְּב ִר ִ‬ ‫ֶא ת ְׁש מ ֹו י ְִצ ָח ק; ו ֲ‬ ‫ְלז ְַרע ֹו ַא ֲח ָר יו‪.‬‬

‫בראשית י"ז ‪19‬‬

‫‪ 60‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫התגשמות‬ ‫ימ י ה ֹו ְר ד ֹו ס‬ ‫ֵש ו ַּע ְּב ֵב ית ֶל ֶח ם ְי ה ו ָּד ה‪ִּ ,‬ב ֵ‬ ‫ְּב ֵע ת ֶׁש ּנ ֹו ַל ד יׁ‬ ‫יכן‬ ‫"ה ָ‬ ‫ַה ֶּמ ֶל ְך‪ָּ ,‬בא וּ ִליר ו ָּׁש ַל יִם ֲח ָכ ִמ ים ִמן ַה ִּמזְ ָרח‪ָׁ .‬ש ֲאל וּ‪ֵ :‬‬ ‫ֶמ ֶל ְך ַהיְהו ִּדים ֲא ֶׁש ר נו ַֹלד? ִּכי ָר ִאינוּ ֶא ת ּכו ָֹכב ֹו ַּב ִּמזְ ָרח‬ ‫ו ָּבאנ וּ ְל ִהְׁש ַּת ֲחווֹת ל וֹ"‪.‬‬

‫מתי ב' ‪( 2-1‬ראה גם לוקס ב' ‪)7 ,5-4‬‬

‫עת הלידה‬ ‫נבואה‬ ‫ְת ְשׂ ֵּכל ִמ ן מ ָֹצא ָד ָבר [צו מלכותי]‪ְ ,‬ל ָהִׁש יב ו ְִל ְבנוֹת‬ ‫ְת ַד ע ו ַ‬ ‫וֵ‬ ‫יח ָנ ִג יד ָׁש ֻב ִע ים [שבע שנים]‬ ‫יְר ו ָּׁש ִַל ם ַע ד [שיבוא] ָמִׁש ַ‬ ‫ִׁש ְב ָע ה; ְו ָׁש ֻב ִע ים ִׁשִּׁש ים וְּׁש ַנ ִי ם ָּתׁש וּב ְו נִ ְב נְ ָת ה ְר ח ֹו ב‬ ‫[ת ָע ָלה]‪ ,‬ו ְּבצוֹק ָה ִע ִּתים [בעתות מצוקה]‪.‬‬ ‫ו ְָחרוּץ ְּ‬

‫דניאל ט' ‪25‬‬ ‫התגשמות‬ ‫יס ר א ֹו ג ו ְּס ט ֹו ס ַל ֲע ר ְֹך‬ ‫ָצ א ַצ ו ֵמ ֵא ת ַה ֵּק ָ‬ ‫ָמ ים ָה ֵה ם י ָ‬ ‫ַּב י ִ‬ ‫אש וֹן‪,‬‬ ‫ֹש ִב ים ְּב ָכ ל ָה ֲא ָר צ וֹת‪ַ .‬ה ִּמ ְפ ָק ד ַה זֶּה‪ָ ,‬ה ִר ׁ‬ ‫ִרּׁש וּם ּת ו ָׁ‬ ‫ֶנ ֱע ַר ְך ִּב ְה י וֹת ִק ֶירנְ י וֹס נְ ִצ יב ס ו ְּריָה‪.‬‬

‫לוקס ב' ‪( 2-1‬ראה גם ב' ‪)7-3‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪63‬‬


‫התגשמות‬ ‫ֶּב ן ַע ִמ י ָנ ָד ב‪ֶּ ,‬ב ן ַא ְד ִמ ין‪ֶּ ,‬ב ן ַא ְר נִ י‪ֶּ ,‬ב ן ֶח ְצ ר וֹן‪ֶּ ,‬ב ן ֶּפ ֶר ץ‪ֶּ ,‬ב ן‬ ‫יְהו ָּד ה‪.‬‬

‫לוקס ג' ‪( 33‬ראה גם מתי א' ‪)3-2‬‬

‫יורש כיסא דוד‬ ‫נבואה‬ ‫(ל ַמ ְר ֵּבה) ַה ִּמ ְשָׂרה ו ְּל ָׁש לוֹם ֵא ין ֵקץ‪ַ ,‬על ִּכ ֵּסא ָד וִד‬ ‫לם רבה ְ‬ ‫ו ְַעל ַמ ְמ ַל ְכ ּתוֹ‪ְ ,‬ל ָה ִכין א ָֹת ּה ו ְּל ַס ֲע ָד ּה ְּב ִמְׁש ָּפט ו ִּב ְצ ָד ָקה;‬ ‫ֵמ ַע ָּתה ו ְַעד ע ו ָֹלם‪ִ .‬קנְ ַא ת יְהוָה ְצ ָבא וֹת ַּת ֲע ֶשׂה זֹּאת‪.‬‬

‫ישעיהו ט' ‪( 6‬ראה גם י"א ‪ ;5-1‬שמואל ב' ז' ‪)13‬‬ ‫התגשמות‬ ‫יח ֶּב ן ָּדוִד ֶּבן ַא ְב ָר ָהם‪.‬‬ ‫ֵש ו ַּע ַה ָּמִׁש ַ‬ ‫ֵס ֶפר ַהי ו ֲּח ִס ין ֶׁש ל יׁ‬

‫מתי א' ‪( 1‬ראה גם לוקס א' ‪)33-32‬‬

‫מקום לידתו של המשיח‬ ‫נבואה‬ ‫ְו ַא ָּת ה ֵּב ית ֶל ֶח ם ֶא ְפ ָר ָת ה‪ָ ,‬צ ִע יר ִל ְה י וֹת ְּב ַא ְל ֵפ י ְי ה ו ָּד ה‪,‬‬ ‫ֹש ל ְּב ִי ְשָׂר ֵא ל; וּמו ָֹצא ָֹת יו [ומוצאו]‬ ‫ֵצא ִל ְה יוֹת מו ֵׁ‬ ‫ִמ ְּמ ָך ִלי י ֵ‬ ‫ימי עו ָֹלם‪.‬‬ ‫ִמ ֶּק ֶד ם [מימי קדם]‪ִ ,‬מ ֵ‬ ‫מיכה ה' ‪1‬‬

‫‪ 62‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫נולד מבתולה‬ ‫נבואה‬ ‫ִת ן ֲאדֹ ָנ י ה וּא ָל ֶכם א וֹת‪ִ :‬ה ֵּנה ָה ַע ְל ָמה ָה ָרה ְוי ֶֹל ֶד ת‬ ‫ָל ֵכן י ֵּ‬ ‫ֵּבן‪ ,‬ו ְָק ָראת ְׁשמ ֹו ִע ָּמנוּ ֵא ל‪.‬‬

‫ישעיהו ז' ‪14‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ְתה ְמא ֶֹר ֶסת‬ ‫יח ‪ִ :‬מ ְריָם ִא ּמ ֹו ָהי ָ‬ ‫ֵש ו ַּע ַה ָּמִׁש ַ‬ ‫ְת ה ֻה ֶּל ֶד ת יׁ‬ ‫ָּכ ְך ָהי ָ‬ ‫ְליו ֵֹסף ו ְּב ֶט ֶרם ִה ְת ַא ֲחדוּ נִ ְמ ְצ ָא ה ָה ָרה ְל ר ו ַּח ַה ּק ֶֹדׁש ‪.‬‬

‫מתי א' ‪( 18‬ראה גם לוקס א' ‪)35-26‬‬

‫הרג של תינוקות‬ ‫נבואה‬ ‫ּכֹה ָא ַמר יְהוָה‪ :‬קוֹל ְּב ָר ָמה נִ ְׁש ָמע‪ ,‬נְ ִה י ְּב ִכי ַת ְמרו ִּרים ָר ֵחל‬ ‫יה‪ִּ ,‬כ י ֵא י ֶנ ּנוּ‪.‬‬ ‫יה; ֵמ ֲא ָנ ה ְל ִה ָּנ ֵחם ַעל ָּב ֶנ ָ‬ ‫ְמ ַב ָּכה ַעל ָּב ֶנ ָ‬

‫ירמיהו ל"א ‪14‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ַּכ ֲא ֶׁש ר ָר ָא ה ה ֹו ְר ד ֹו ס ִּכ י ֵה ֵת ּל וּ ּב ֹו ַה ֲח ָכ ִמ ים ָר ַג ז ַע ד‬ ‫ְמ אֹד ְו ָׁש ַל ח ַל ֲה רֹג ֶא ת ָּכ ל ַה י ְָל ִד ים ֶׁש ְּב ֵב ית ֶל ֶח ם ו ְּב ָכ ל‬ ‫ָמ ָּט ה‪ְ ,‬ל ִפ י ָה ֵע ת ֲא ֶׁש ר ָק ַב ע‬ ‫יה ‪ִ ,‬מ ְּב ֵנ י ְׁש ָנ ַת ִי ם ו ַ‬ ‫ֹת ָ‬ ‫ְס ִב יב ו ֶ‬ ‫ִמ ִּפי ַה ֲח ָכ ִמ ים‪.‬‬

‫מתי ב' ‪( 16‬ראה גם ב' ‪)18-17‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪65‬‬‫פועלו בגליל‬ ‫נבואה‬ ‫ִּכ י לֹא מ ו ָּע ף‪ַ ,‬ל ֲא ֶׁש ר מ ו ָּצ ק ָל ּה [זו שנתונה במצוקה‬ ‫אש וֹן [כפי שהיה בתחילה‬ ‫איננה אומללה]‪ָּ ,‬כ ֵע ת ָה ִר ׁ‬ ‫ְא ְר ָצה ַנ ְפ ָּת ִל י‪ ,‬ו ְָה ַא ֲחר וֹן‬ ‫כש] ֵה ַקל [זילזל ב] ַא ְר ָצה זְ ֻבלוּן ו ַ‬ ‫[לבסוף] ִה ְכ ִּביד [העיק‪ ,‬דיכא את] ֶּד ֶר ְך ַהיָם ֵע ֶבר ַהי ְַר ֵּדן‪,‬‬ ‫ְּג ִליל ַה ּג ֹו יִם‪.‬‬ ‫ֹש ְך ָראוּ אוֹר ָּגד וֹל‪ .‬יְֹׁש ֵבי ְּב ֶא ֶרץ ַצ ְל ָמוֶת‪,‬‬ ‫ָה ָעם ַהה ְֹל ִכ ים ַּבח ֶׁ‬ ‫יהם‪.‬‬ ‫אוֹר ָנ ַג ּה ֲע ֵל ֶ‬

‫ישעיהו ח' ‪ ,23‬ט' ‪1‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ה וּא ָע ַז ב ֶא ת ָנ ְצ ַר ת ו ָּב א ָל ג וּר ִּב ְכ ַפ ר ַנ ח וּם ְל יַד ַה יָם‪,‬‬ ‫ְש ְעיָהוּ‬ ‫ְּב ֶח ֶבל זְ ב וּלוּן ְו ַנ ְפ ָּת ִלי‪ְ ,‬ל ַמ ַע ן י ְִת ַקיֵם ַה ֶּנ ֱא ָמר ְּב ִפי י ַׁ‬ ‫ַה ָּנ ִביא‪.‬‬

‫מתי ד' ‪14-13‬‬

‫כנביא‬ ‫נבואה‬ ‫ָנ ִביא ִמ ִּק ְר ְּב ָך‪ֵ ,‬מ ַא ֶח י ָך‪ָּ ,‬כמֹנִ י י ִָקים ְל ָך יְה וָה ֱאל ֶֹהי ָך‪ֵ ,‬א ָל יו‬ ‫ִּתְׁש ָמעוּן‪.‬‬

‫דברים י"ח ‪15‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪67‬‬


‫הבריחה למצרים‬ ‫נבואה‬ ‫אתי ִל ְבנִ י‪.‬‬ ‫ִּכי ַנ ַער ִי ְשָׂר ֵאל‪ָ ,‬וא ֲֹה ֵבהוּ; ו ִּמ ִּמ ְצ ַר יִם ָק ָר ִ‬

‫הושע י"א ‪1‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ָצא ְל ִמ ְצ ַר יִם‪.‬‬ ‫ְא ת ִא ּמ ֹו ַּב ַּלי ְָלה ְוי ָ‬ ‫ֶלד ו ֶ‬ ‫הוּא ָקם ו ְָל ַקח ֶא ת ַהי ֶ‬ ‫ָׁש ם נִ ְׁש ַא ר ַעד מ וֹת ה ו ְֹרד וֹס‪ְ ,‬ל ַקיֵם ֶא ת ֲא ֶׁש ר ִּד ֵּבר יְהוָה‬ ‫אתי ִל ְבנִ י"‪.‬‬ ‫"מ ִּמ ְצ ַר יִם ָק ָר ִ‬ ‫ּב ִפי ַה ָּנ ִביא‪ִ :‬‬

‫מתי ב' ‪15-14‬‬

‫מבשרי המשיח‬ ‫נבואה‬ ‫ִה נְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכ י‪ ,‬ו ִּפ ָּנ ה ֶד ֶר ְך ְל ָפ ָנ י; ו ִּפ ְת אֹם יָב וֹא ֶא ל‬ ‫יכל ֹו ָה ָאדוֹן ֲא ֶׁש ר ַא ֶּתם ְמ ַב ְקִׁש ים‪ ,‬ו ַּמ ְל ַא ְך ַה ְּב ִרית ֲא ֶׁש ר‬ ‫ֵה ָ‬ ‫ַא ֶּתם ֲח ֵפ ִצ ים ִה ֵּנה ָבא‪ָ ,‬א ַמר יְהוָה ְצ ָבא וֹת‪.‬‬

‫מלאכי ג' ‪( 1‬ראה גם ישעיהו מ' ‪)3‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"ה נְ נִ י ׁש ֵֹל ַח ַמ ְל ָא ִכ י ְל ָפ ֶנ י ָך‬ ‫ֶז ה ה וּא ֲא ֶׁש ר ָּכ ת וּב ָע ָל יו‪ִ ,‬‬ ‫ו ִּפ ָּנה ַּד ְר ְּכ ָך ְל ָפ ֶנ י ָך"‪.‬‬

‫לוקס ז' ‪( 27‬ראה גם א' ‪ ;17‬יוחנן א' ‪)23‬‬

‫‪ 66‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫התגשמות‬ ‫ָר א וּ ָה ֲא ָנִׁש ים ֶא ת ָה א ֹו ת ֶׁש ָע ָשׂה ְו ָא ְמ ר וּ‪ֶ " :‬ז ה וּ ֶּב ֱא ֶמ ת‬ ‫ַה ָּנ ִביא ֶׁש ָּבא ֵאל ָהעו ָֹלם"‪.‬‬

‫יוחנן ו' ‪( 14‬ראה גם מעשי השליחים ג' ‪)26-19‬‬

‫כהן על דברתי מלכי צדק‬ ‫נבואה‬ ‫נִ ְׁש ַּבע יְה וָה ְולֹא ִי ָּנ ֵחם‪,‬‬ ‫ַא ָּתה כ ֵֹהן ְלעו ָֹלם; ַעל ִּד ְב ָר ִתי [לפי כהונת] ַמ ְל ִּכי ֶצ ֶדק‪.‬‬

‫תהילים ק"י ‪4‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ֵש ו ַּע ‪ֶ ,‬ה ָח ל וּץ ָה ע ו ֵֹב ר ְל ָפ ֵנ ינ וּ‪ ,‬נִ ְכ ַנ ס‬ ‫ֶא ל ַה ָּמ ק וֹם ֲא ֶׁש ר יׁ‬ ‫ַּב ֲע ֵדנ וּ ו ְָהיָה ְלכ ֵֹהן ָּגד וֹל ְלעו ָֹלם ַעל ִּד ְב ָר ִתי [לפי כהונת]‬ ‫ַמ ְל ִּכי ֶצ ֶדק‪.‬‬

‫עברים ו' ‪( 20‬ראה גם ה' ‪ ;6-5‬ז' ‪)17-15‬‬

‫כמה מהמאפיינים שלו‬ ‫נבואה‬ ‫ְו ָנ ָחה ָע ָל יו רו ַּח יְה וָה רו ַּח ָח ְכ ָמה ו ִּבי ָנ ה‪ ,‬ר ו ַּח ֵע ָצה ו ְּג ב ו ָּרה‪,‬‬ ‫רו ַּח ַּד ַעת ְוי ְִר ַא ת יְה וָה‪.‬‬

‫ישעיהו י"א ‪( 2‬ראה גם ס"א ‪)1‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪69‬‬Samuel Ekman : ‫צילום‬


‫התגשמות‬ ‫ֹמה ו ְּב ֵח ן ִל ְפ ֵני ֱאל ִֹה ים‬ ‫ֵש ו ַּע ה ו ִֹס יף ִל ְג ּדֹל ְּב ָח ְכ ָמה ו ְּבקו ָ‬ ‫ְויׁ‬ ‫ו ְּב ֵנ י ָא ָד ם‪.‬‬

‫לוקס ב' ‪( 52‬ראה גם ד' ‪)18‬‬

‫עמו דחה אותו‬ ‫נבואה‬ ‫יש ַמ ְכ אֹב וֹת וִיד ו ַּע ח ִֹל י; ו ְּכ ַמ ְס ֵּת ר‬ ‫יש ים‪ִ ,‬א ׁ‬ ‫ַח ַד ל ִא ִׁ‬ ‫נִ ְב זֶה ו ֲ‬ ‫ָּפנִ ים ִמ ֶּמ ּנוּ‪ ,‬נִ ְבזֶה ְולֹא ֲח ַׁש ְבנֻה וּ‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪3‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ְא ֶּלה ֲא ֶׁש ר ל וֹ‪ ,‬לֹא ִק ְּבלוּ אוֹת וֹ‪.‬‬ ‫הוּא ָּבא ֶא ל ֶׁש ּל ֹו ו ֵ‬

‫יוחנן א' ‪( 11‬ראה גם ה' ‪ ;43‬לוקס י"ז ‪ ,25‬כ"ג ‪)18‬‬

‫ישוע נכנס אל העיר בניצחון‬ ‫נבואה‬ ‫יעי ַּבת יְר ו ָּׁש ִַלם‪ִ ,‬ה ֵּנה ַמ ְל ֵּכ ְך יָב וֹא‬ ‫ִּג ִילי ְמאֹד ַּבת ִצ י וֹן‪ָ ,‬ה ִר ִ‬ ‫ֹש ע ה וּא; ָע נִ י ְו ר ֵֹכ ב ַע ל ֲחמ וֹר‪ ,‬ו ְַע ל ַע יִר ֶּבן‬ ‫ָל ְך ‪ַ ,‬צ ִּד יק וְנ ו ָׁ‬ ‫ֲאתֹנ וֹת‪.‬‬

‫זכריה ט' ‪9‬‬

‫‪ 70‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫התגשמות‬ ‫יש ְק ִריוֹת‬ ‫ְל ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ַל ְך ֶא ָחד ִמ ן ַהְּׁש ֵנים ָע ָשׂר‪ ,‬יְה ו ָּד ה ִא ׁ‬ ‫"מה ַא ֶּתם ר ו ִֹצ ים ָל ֵתת ִלי‬ ‫ְא ַמר‪ָ :‬‬ ‫אש י ַה ּכ ֲֹהנִ ים ו ָ‬ ‫ְׁשמ וֹ‪ֶ ,‬אל ָר ֵׁ‬ ‫ַאנִ י ֶא ְמסֹר אוֹת ֹו ָל ֶכם?" ָנ ְתנוּ ל ֹו ְׁשל וִֹׁש ים ִׁש ְק ֵלי ֶּכ ֶסף‪.‬‬ ‫וֲ‬

‫מתי כ"ו ‪15-14‬‬

‫שדה היוצר נקנה בכסף‬ ‫נבואה‬ ‫יכ ה וּ ֶא ל ַה י ו ֵֹצ ר‪ֶ ,‬א ֶד ר [המחיר]‬ ‫ֹאמ ר ְי ה וָה ֵא ַל י‪ַ ,‬הְׁש ִל ֵ‬ ‫ַו י ֶ‬ ‫ָא ְק ָח ה ְׁש לִֹׁש ים ַה ֶּכ ֶס ף‪,‬‬ ‫יה ם; ו ֶ‬ ‫ָק ְר ִּת י ֵמ ֲע ֵל ֶ‬ ‫ַה ְי ָק ר‪ֲ ,‬א ֶׁש ר י ַ‬ ‫ָאְׁש ִל ְיך אֹת ֹו ֵּבית יְה וָה ֶאל ַהיו ֵֹצר‪.‬‬ ‫וַ‬

‫זכריה י"א ‪13‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ה וּא ִהְׁש ִל ְיך ֶא ת ַה ֶּכ ֶסף ְלתו ְֹך ֵּבית א ו ַֹצר ַה ִּמ ְק ָּדׁש‪ָ ,‬ה ַל ְך‬ ‫אש י ַה ּכ ֲֹהנִ ים ֶא ת ַה ֶּכ ֶסף‬ ‫ְת ָלה ֶא ת ַע ְצמ וֹ‪ָ .‬ל ְקחוּ ָר ֵׁ‬ ‫ִמ ָּׁש ם ו ָ‬ ‫"א ס וּר ְל ַה ְכ נִ יס ֶא ת ַה ֶּכ ֶס ף ְל א ֹו ַצ ר ַה ִּמ ְק ָּדׁש ‪,‬‬ ‫ְו ָא ְמ ר וּ‪ָ :‬‬ ‫ְק נ וּ ּב ֹו ֶא ת ְשׂ ֵד ה ַה י ו ֵֹצ ר‬ ‫ָע צ וּ ו ָ‬ ‫ִּכ י ְמ ִח יר ָּד ִמ ים ה וּא"‪ִ .‬ה ְת י ֲ‬ ‫ִל ְקב ו ַּרת ַהזּ ִָרים‪.‬‬

‫מתי כ"ז ‪7-5‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪73‬‬


‫התגשמות‬ ‫ָצ א וּ ִל ְק ָר את ֹו ְּכ ֶׁש ֵה ם ק ֹו ְר ִא ים‪:‬‬ ‫ָל ְק ח וּ ַּכ ּפ ֹו ת ְּת ָמ ִר ים ְו י ְ‬ ‫ֵש ו ַּע‬ ‫ֹש ע ָנא! ָּבר ו ְּך ַה ָּבא ְּב ֵׁש ם יְה וָה! ֶמ ֶל ְך ִי ְשָׂר ֵאל!" יׁ‬ ‫"הו ַׁ‬ ‫ָש ב ָע ָליו‪.‬‬ ‫ָמ ָצא ק ֶֹד ם ָל ֵכן ַע יִר‪ְ ,‬וי ַׁ‬

‫יוחנן י"ב ‪( 14-13‬ראה גם מתי כ"א ‪)11-1‬‬

‫חברו בגד בו‬ ‫נבואה‬ ‫יש ְׁשלו ִֹמי‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ָּב ַט ְח ִּתי בוֹ‪ ,‬או ֵֹכל ַל ְח ִמי‬ ‫ַּגם ִא ׁ‬ ‫ִה ְג ִּדיל ָע ַלי ָע ֵקב‪.‬‬

‫תהילים מ"א ‪10‬‬ ‫התגשמות‬ ‫אש י‬ ‫יש ְק ִרי וֹת‪ֶ ,‬א ָחד ִמן ַהְּׁש ֵנ ים ָע ָשׂר‪ֶ ,‬א ל ָר ֵׁ‬ ‫ָה ַל ְך יְה ו ָּד ה ִא ׁ‬ ‫ֵש ו ַּע‪.‬‬ ‫ַה ּכ ֲֹהנִ ים ְּכ ֵד י ְל ַה ְס ִּג יר ָל ֶהם ֶא ת יׁ‬

‫מרקוס י"ד ‪( 10‬ראה גם לוקס כ"ב ‪)48-47‬‬

‫נמכר עבור שלושים שקלי כסף‬ ‫נבואה‬ ‫יכ ם ָה ב וּ ְשׂ ָכ ִר י‪ְ ,‬ו ִא ם לֹא‬ ‫יה ם‪ִ ,‬א ם ט וֹב ְּב ֵע י ֵנ ֶ‬ ‫ָו א ַֹמ ר ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֹ‬ ‫ֲח ָדלוּ; ַו יְִׁש ְקל וּ ֶא ת ְשׂ ָכ ִרי‪ְׁ ,‬שלִׁש ים ָּכ ֶסף‪.‬‬

‫זכריה י"א ‪12‬‬ ‫‪ 72‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫תפקידו של הבוגד יינתן לאחר‬ ‫נבואה‬ ‫ֵצא ָר ָׁש ע; ו ְּת ִפ ָּלת ֹו ִּת ְה יֶה ַל ֲח ָט ָא ה‪.‬‬ ‫ְּב ִה ָּׁש ְפט ֹו י ֵ‬ ‫ָמ יו ְמ ַע ִּטים; ְּפ ֻק ָּדת ֹו י ִַּקח ַא ֵחר‪.‬‬ ‫י ְִה י וּ י ָ‬

‫תהילים ק"ט ‪8-7‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"א ָּתה ַאדֹ ָנ י ַהיו ֵֹד ַע ָּכל ַה ְּל ָבבוֹת‪ַ ,‬ה ְר ֵא ה‬ ‫ְא ְמרוּ‪ַ :‬‬ ‫ִה ְת ַּפ ְּלל וּ ו ָ‬ ‫ָנ א ִמ י ה וּא ָה ֶא ָח ד ִמ ן ַהְּׁש ַנ ִי ם ֶׁש ָּב ַח ְר ָּת ּב ֹו ָל ַק ַח ת ֶא ת‬ ‫ְמקוֹם ַה ֵּׁש רוּת ַהזֶּה ו ְַהְּׁש ִליחוּת ֲא ֶׁש ר ָס ָט ה ִמ ֶּמ ָּנה יְהו ָּד ה‬ ‫ְּב ֶל ְכ ּת ֹו ֶאל ְמק וֹמ ֹו ֶׁש ּלוֹ"‪ָ .‬נ ְתנ וּ ָל ֶהם ּגו ָֹרל וֹת; ַה ּג ו ָֹרל ָנ ַפל‬ ‫יחים‪.‬‬ ‫ַעל ַמ ִּת ְתיָה וְה וּא נִ ְס ַּפח ֶאל ַא ַחד ָע ָשׂר ַהְּׁש ִל ִ‬

‫מעשי השליחים א' ‪26-24‬‬

‫עדי שקר האשימו אותו‬ ‫נבואה‬ ‫ַאל ִּת ְּת ֵננִ י ְּב ֶנ ֶפׁש ָצ ָר י‪,‬‬ ‫ִיפ ַח ָח ָמס‪.‬‬ ‫ִּכי ָקמ וּ ִבי ֵע ֵד י ֶׁש ֶקר‪ ,‬ו ֵ‬

‫תהילים כ"ז ‪( 12‬ראה גם ל"ה ‪)11‬‬ ‫התגשמות‬ ‫אש י ַה ּכ ֲֹהנִ ים ו ְָכל ַה ַּסנְ ֶה ְד ִרין ֵעדוּת ֶׁש ֶקר ַעל‬ ‫ָאז ִח ְּפשׂוּ ָר ֵׁ‬ ‫ֵש ו ַּע ְּכ ֵד י ְל ָה ִמית אוֹת וֹ‪ַ ,‬א ְך לֹא ָמ ְצאוּ‪ַ ,‬אף ֶׁש ָּבאוּ ְל ָׁש ם‬ ‫יׁ‬ ‫ֵע ֵד י ֶׁש ֶק ר ַר ִּב ים‪ַ .‬א ֲח ֵר י ֵכ ן נִ ְּגׁש וּ ְׁש ֵנ י ֵע ֵד י ֶׁש ֶק ר ְו ָא ְמ ר וּ‪,‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪75‬‬‫התגשמות‬ ‫יתי ְּבתו ָֹכם ֶא ת‬ ‫ַהשּׂ ֹו ֵנא א ו ִֹתי שׂ ֹו ֵנא ַּגם ֶא ת ָא ִבי‪ .‬לו ֵּלא ָע ִשׂ ִ‬ ‫ַה ַּמ ֲע ִשׂים ֲא ֶׁש ר ִאיש ז ו ָּל ִתי לֹא ָע ָשׂה‪ ,‬לֹא ָהיָה ָּב ֶהם ֵח ְטא;‬ ‫ֶא ָּלא ֶׁש ַע ָּתה ֵהם ָראוּ ְו ַגם ָשׂנְ אוּ‪ַּ ,‬גם או ִֹתי ְו ַגם ֶא ת ָא ִבי;‬ ‫ְל ַקיֵם ֶא ת ַה ָּכת וּב ְּבתו ָֹר ָתם‪ִ " :‬שׂנְ ַא ת ִח ָּנם ְשׂ ֵנאוּנִ י"‪.‬‬

‫יוחנן ט"ו ‪25-23‬‬

‫סבל במקומנו‬ ‫נבואה‬ ‫ַא ַנ ְחנוּ ֲח ַׁש ְבנֻהוּ‪,‬‬ ‫ָא ֵכן ֳח ָליֵנ וּ ה וּא ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ַּמ ְכא ֵֹב ינ וּ ְס ָב ָלם; ו ֲ‬ ‫ָנג ו ַּע ֻמ ֵּכה ֱאל ִֹה ים ו ְּמ ֻע ֶּנה‪ .‬וְהוּא ְמח ָֹלל ִמ ְּפ ָׁש ֵענ וּ‪ְ ,‬מ ֻד ָּכא‬ ‫ֹמנוּ ָע ָליו‪ ,‬ו ַּב ֲח ֻב ָרת ֹו נִ ְר ָּפא ָלנ וּ‪.‬‬ ‫ֵמ ֲעו‍ֹנ ֵֹת ינ וּ; מו ַּסר ְׁשל ו ֵ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪( 5-4‬ראה גם נ"ג ‪)12 ,6‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ְל ֵע ת ֶע ֶר ב ֵה ִב יא וּ ֵא ָל יו ַר ִּב ים ֶׁש ָה י וּ ֲא ח וּ ֵז י ֵׁש ִד ים ְו ה וּא‬ ‫ֵּג ֵרׁש ֶא ת ָהר וּח וֹת ִּב ְד ַבר ִּפיו ו ְִר ֵּפא ֶא ת ָּכל ַהח ו ִֹלים‪ְ ,‬ל ַקיֵם‬ ‫"ח ָל יֵנ וּ ה וּא ָנ ָשׂא‬ ‫ְש ְע יָה וּ ַה ָּנ ִב יא‪ֳ :‬‬ ‫ֶא ת ֲא ֶׁש ר ֶנ ֱא ַמ ר ְּב ִפ י י ַׁ‬ ‫ו ַּמ ְכא ֵֹב ינוּ ְס ָב ָלם"‪.‬‬

‫מתי ח' ‪( 17-16‬ראה גם רומים ד' ‪;25‬‬ ‫הראשונה לקורינתים ט"ו ‪)3‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪77‬‬


‫ֹש ה‬ ‫יכל ָה ֱאל ִֹה ים ו ִּבְׁשלו ָׁ‬ ‫'אנִ י יָכ וֹל ַל ֲהרֹס ֶא ת ֵה ַ‬ ‫"זֶה ָא ַמר‪ֲ ,‬‬ ‫ָמים ִל ְבנוֹת א וֹתוֹ ' "‪.‬‬ ‫יִ‬

‫מתי כ"ו ‪61-59‬‬

‫שתק גם כשהעידו נגדו‬ ‫נבואה‬ ‫נִ ַּגשׂ וְהוּא ַנ ֲע ֶנ ה‪ְ ,‬ולֹא י ְִפ ַּתח ִּפיו‪ַּ ,‬כ ֶשּׂה ַל ֶּט ַבח י ו ָּבל‪ ,‬ו ְּכ ָר ֵחל‬ ‫ֶיה ֶנ ֱא ָל ָמה; ְולֹא י ְִפ ַּתח ִּפיו‪.‬‬ ‫ִל ְפ ֵני גֹזְ ז ָ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪( 7‬ראה גם תהילים ל"ח ‪)14-13‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"א ינְ ָך ֵמִׁש יב ָּד ָבר ַעל ַמ ה‬ ‫ְש ַא ל אוֹת וֹ‪ֵ :‬‬ ‫ָקם ַה ּכ ֵֹהן ַה ָּגד וֹל ו ָׁ‬ ‫ֵש ו ַּע ָׁש ַתק‪.‬‬ ‫ֶּׁש ֵא ֶּלה ְמ ִע ִידים ֶנ ְג ְּד ָך?" א ו ָּלם יׁ‬

‫מתי כ"ו ‪63-62‬‬

‫שנאת חינם‬ ‫נבואה‬ ‫ֹאש י שֹׂנְ ַא י ִח ָּנם‪.‬‬ ‫ַר ּבוּ ִמ ַשּׂ ֲער וֹת ר ִׁ‬ ‫ית י [אלה שרוצים להשמיד אותי]‪ ,‬אֹי ְַבי ֶׁש ֶקר‪.‬‬ ‫ָע ְצמ וּ ַמ ְצ ִמ ַ‬ ‫ַל ִּתי‪ָ ,‬א ז ָאִׁש יב [עלי להשיב]‪.‬‬ ‫ֲא ֶׁש ר [למרות ש] לֹא ָגז ְ‬

‫תהילים ס"ט ‪( 5‬ראה גם ק"ט ‪)5-3‬‬

‫‪ 76‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬‫נצלב עם חוטאים‬ ‫נבואה‬ ‫ְח ֵּל ק ָׁש ָל ל‪,‬‬ ‫[וע ם] ֲע צ ו ִּמ ים י ַ‬ ‫ְא ת ִ‬ ‫ָל ֵכ ן ֲא ַח ֶּל ק ל ֹו ָב ַר ִּב ים‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ְא ת‬ ‫ַּת ַחת ֲא ֶׁש ר [מפני ש] ֶה ֱע ָרה [הקריב] ַל ָּמוֶת ַנ ְפׁש וֹ‪ ,‬ו ֶ‬ ‫[וע ם] ּפְֹׁש ִע ים נִ ְמ ָנ ה; וְה וּא ֵח ְט א ַר ִּב ים ָנ ָשׂא‪ ,‬ו ְַל ּפְֹׁש ִע ים‬ ‫ִ‬ ‫יע‪.‬‬ ‫ַפ ִּג ַ‬ ‫יְ‬

‫ישעיהו נ"ג ‪12‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ְא ָחד‬ ‫ימינ ֹו ו ֶ‬ ‫ֹת ּה ָׁש ָעה נִ ְצ ְלבוּ ִא ּת ֹו ְׁש ֵני ׁש ו ְֹד ִדים‪ֶ ,‬א ָחד ִמ ִ‬ ‫או ָ‬ ‫ִמ ְשּׂמֹאלוֹ‪.‬‬

‫מתי כ"ז ‪38‬‬

‫ידיו ורגליו נדקרו‬ ‫נבואה‬ ‫ִּכי ְס ָבב וּנִ י ְּכ ָל ִבים‪ֲ ,‬ע ַד ת ְמ ֵר ִעים ִה ִּקיפוּנִ י;‬ ‫ָּכ ֲא ִרי [כרויות חורים] י ַָד י ו ְַר ְג ָלי‪.‬‬

‫תהילים כ"ב ‪( 17‬ראה גם זכריה י"ב ‪)10‬‬

‫‪ 78‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫ִהשקו אותו חומץ‬ ‫נבואה‬ ‫ַשק וּנִ י ח ֶֹמץ‪.‬‬ ‫ֹאש; ו ְִל ְצ ָמ ִאי יְׁ‬ ‫ַו י ְִּתנוּ ְּב ָברו ִּתי ר ׁ‬

‫תהילים ס"ט ‪22‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ְּכ ִלי ָמ ֵלא ח ֶֹמץ ָהיָה ֻמ ָּנח ָׁש ם‪ָ .‬שׂמוּ ְספ וֹג ָר ו וּי ח ֶֹמץ ַעל‬ ‫יש וּ אוֹת ֹו ֶאל ִּפיו‪.‬‬ ‫ֵא ז וֹב‪ ,‬ו ְִה ִּג ׁ‬

‫יוחנן י"ט ‪( 29‬ראה גם מתי כ"ז ‪)48 ,34‬‬

‫לעגו לו תוך שימוש לרעה בפסוקים‬ ‫נבואה‬ ‫ֹאש ‪.‬‬ ‫ַפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפ ה‪ ,‬יָנִ יע וּ ר ׁ‬ ‫ָּכל ר ַֹא י י ְַל ִעגוּ ִלי; י ְ‬

‫תהילים כ"ב ‪8‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"בן‬ ‫ְפ ְּל ֵט הוּ ִאם ָח ֵפ ץ ּבוֹ‪ִּ ,‬כי ָא ַמר ֶּ‬ ‫ָּב ַטח ֵּבאל ִֹה ים‪ַ ,‬ע ָּתה י ַ‬ ‫ֱאל ִֹה ים ֲאנִ י"‪.‬‬

‫מתי כ"ז ‪43‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪81‬‬


‫התגשמות‬ ‫"ה ֵבא ֶא ת ֶא ְצ ָּב ֲע ָך ֵה ָּנה ו ְּר ֵא ה ֶא ת י ַָד י;‬ ‫ֹאמא‪ָ :‬‬ ‫ָא ז ָא ַמר ְלת ָ‬ ‫ְא ל ְּת ֵהא ֲח ַסר ֱאמ וּ ָנ ה‪,‬‬ ‫ֹת ּה ְּב ִצ ִּדי‪ ,‬ו ַ‬ ‫ֹש ט ֶא ת י ְָד ָך ְו ִשׂים א ו ָ‬ ‫הו ֵׁ‬ ‫ֶא ָּלא ַמ ֲא ִמין"‪.‬‬

‫יוחנן כ' ‪( 27‬ראה גם י"ט ‪ ,37‬כ' ‪)26-25‬‬

‫נלעג ובזוי‬ ‫נבואה‬ ‫יש; ֶח ְר ַּפת ָא ָד ם‪ ,‬ו ְּבזוּי ָעם‪.‬‬ ‫ְאנ ִֹכי תו ַֹל ַעת ְולֹא ִא ׁ‬ ‫וָ‬ ‫ֹאש ‪:‬‬ ‫ַפ ִטירוּ ְב ָשׂ ָפ ה‪ ,‬יָנִ יעוּ ר ׁ‬ ‫ָּכל ר ַֹא י י ְַל ִעג וּ ִלי; י ְ‬ ‫ילהוּ‪ִּ ,‬כי ָח ֵפץ ּבוֹ”‪.‬‬ ‫ְפ ְּל ֵטה וּ; י ִַּצ ֵ‬ ‫“גֹּל ֶאל יְהוָה י ַ‬

‫תהילים כ"ב ‪9-7‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"הה ו ֵֹרס‬ ‫ְא ְמר וּ‪ַ :‬‬ ‫ֹאש ם ו ָ‬ ‫ו ְָהעו ְֹב ִרים ָׁש ם ִּג ְדפוּ א וֹתוֹ‪ֵ ,‬הנִ יע וּ ר ָׁ‬ ‫ֹש ע ֶא ת‬ ‫ָמים! הו ַׁ‬ ‫ֹש ה י ִ‬ ‫ֶא ת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וּב ֹו ֶנה אוֹת ֹו ִּבְׁשלו ָׁ‬ ‫ַע ְצ ְמ ָך‪ִ ,‬אם ֶּבן ָה ֱאל ִֹה ים ַא ָּתה ו ְֵרד ִמן ַה ְּצ ָלב!"‬

‫מתי כ"ז ‪( 40-39‬ראה גם כ"ז ‪ ;44-41‬מרקוס ט"ו ‪)32-29‬‬

‫‪ 80‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫‪...‬ועל לבושו הפילו גורל‬ ‫נבואה‬ ‫ַפיל וּ גו ָֹרל‪.‬‬ ‫י ְַח ְּלק וּ ְב ָג ַד י ָל ֶהם‪ ,‬ו ְַעל ְלבוִּׁש י י ִּ‬

‫תהילים כ"ב ‪19‬‬ ‫התגשמות‬ ‫יהם ּג ו ָֹרל‪,‬‬ ‫ילם ֲע ֵל ֶ‬ ‫ָא ז ָצ ְלב וּ א וֹת ֹו ו ְִח ְּלקוּ ֶא ת ְּב ָג ָד יו ְּב ַה ִּפ ָ‬ ‫ִל ְק ּב ַֹע ַמה י ִַּקח ָּכל ֶא ָחד‪.‬‬

‫מרקוס ט"ו ‪( 24‬ראה גם יוחנן י"ט ‪)24‬‬

‫נקבר עם עשירים‬ ‫נבואה‬ ‫[עם] ָעִׁש יר ְּבמ ָֹת יו; ַעל‬ ‫ְא ת ִ‬ ‫[עם] ְר ָׁש ִעים ִק ְברוֹ‪ ,‬ו ֶ‬ ‫ִתן ֶא ת ִ‬ ‫ַו י ֵּ‬ ‫לֹא ָח ָמס ָע ָשׂה‪ְ ,‬ולֹא ִמ ְר ָמה ְּב ִפיו‪.‬‬

‫ישעיהו נ"ג ‪9‬‬ ‫התגשמות‬ ‫ֹש ב ָר ָמ ַת יִם‪ ,‬י ו ֵֹסף ְׁשמוֹ‪ֶׁ ,‬ש ַּגם‬ ‫יש ָעִׁש יר ּתו ַׁ‬ ‫ְל ֵעת ֶע ֶרב ָּבא ִא ׁ‬ ‫יל ט וֹס‬ ‫ֵש ו ַּע ‪ .‬ה וּא ָּב א ֶא ל ִּפ ָ‬ ‫ה וּא ַנ ֲע ָשׂה ְל ַת ְל ִמ יד ֶׁש ל יׁ‬ ‫ֹת ּה ‪.‬‬ ‫יל ט וֹס ִל ְמ סֹר א ו ָ‬ ‫ֵש ו ַּע ‪ָ .‬א ז ִצ וָּה ִּפ ָ‬ ‫ו ִּב ֵּקׁש ֶא ת ּג ו ַּפ ת יׁ‬ ‫יח‬ ‫ֹת ּה ְּב ָס ִד ין ָנ ִק י ְו ִה ִּנ ַ‬ ‫ֹס ף ָל ַק ח ֶא ת ַה ּג ו ָּפ ה‪ָ ,‬ע ַט ף א ו ָ‬ ‫יו ֵ‬ ‫א ֹו ָת ּה ְּב ִק ְב ר ֹו ֶה ָח ָדׁש ֶׁש ּל ֹו ֲא ֶׁש ר ָח ַצ ב ַּב ֶּס ַל ע‪ְ .‬ל ַא ַח ר‬ ‫ֶׁש ָּג ַלל ֶא ֶב ן ְּגדו ָֹלה ַעל ֶּפ ַתח ַה ֶּק ֶבר ָה ַל ְך ְל ַד ְר ּכוֹ‪.‬‬

‫מתי כ"ז ‪60-57‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪83‬‬


‫התפלל עבור אויביו‬ ‫נבואה‬ ‫ַאנִ י ְת ִפ ָּלה‪.‬‬ ‫ַּת ַחת ַא ֲה ָב ִתי ִי ְשׂ ְטנ וּנִ י‪ ,‬ו ֲ‬

‫תהילים ק"ט ‪( 4‬ראה גם ישעיהו נ"ג ‪)12‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"א ִבי‪ְ ,‬ס ַלח ָל ֶהם‪ִּ ,‬כי ֵא י ָנם יו ְֹד ִעים ַמה ֶּׁש ֵהם‬ ‫ֵש ו ַּע ‪ָ :‬‬ ‫ָא ַמר יׁ‬ ‫ע ֹו ִשׂים"‪ .‬ו ְֵהם ִח ְּלק וּ ֶא ת ְּב ָג ָד יו ְל ַא ַחר ֶׁש ִה ִּפיל וּ ּגו ָֹרל וֹת‪.‬‬

‫לוקס כ"ג ‪34‬‬

‫נדקר בצדו‬ ‫נבואה‬ ‫ְת ֲחנוּנִ ים‪.‬‬ ‫ֹש ב יְרו ָּׁש ִַלם רו ַּח ֵח ן ו ַ‬ ‫ְש ַפ ְכ ִּתי ַעל ֵּבית ָּדוִיד ו ְַעל יו ֵׁ‬ ‫ו ָׁ‬ ‫ְס ְפ ד וּ ָע ָל יו‪ְּ ,‬כ ִמ ְס ֵּפ ד ַע ל‬ ‫ו ְִה ִּב יט וּ ֵא ַל י‪ֵ ,‬א ת ֲא ֶׁש ר ָּד ָק ר וּ; ו ָ‬ ‫ַהי ִָחיד [בן יחיד]‪ ,‬ו ְָה ֵמר [בכי מר] ָע ָלו‪ְּ ,‬כ ָה ֵמ ר [בכי מר]‬ ‫ַעל ַה ְּבכ וֹר‪.‬‬

‫זכריה י"ב ‪10‬‬ ‫התגשמות‬ ‫א ו ָּלם ַא ַחד ַה ַח י ִָל ים ָּד ַקר ֶא ת ִצ ּד ֹו ְּבר ַֹמח ו ִּמיָד י ְָצאוּ ָּדם‬ ‫ו ַּמ יִם‪.‬‬

‫יוחנן י"ט ‪34‬‬

‫‪ 82‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫התחייה‬ ‫נבואה‬ ‫יד ָך ִל ְר א ֹו ת‬ ‫ִּכ י לֹא ַת ֲע זֹב ַנ ְפִׁש י ִלְׁש א ֹו ל‪ .‬לֹא ִת ֵּת ן ֲח ִס ְ‬ ‫ָׁש ַחת‪.‬‬

‫תהילים ט"ז ‪10‬‬ ‫התגשמות‬ ‫"ש ל וֹם ָל ֶכ ן"‪ֵ .‬ה ן נִ ְּגׁש וּ‬ ‫ֵש ו ַּע ְו ָא ַמ ר‪ָׁ :‬‬ ‫ֹת ן יׁ‬ ‫ִּפ ְת א וֹם ָּפ ַגׁש א ו ָ‬ ‫ֵא ָליו‪ָ ,‬א ֲחזוּ ְּב ַר ְג ָליו ו ְִהְׁש ַּת ֲחו וּ ל וֹ‪.‬‬

‫מתי כ"ח ‪( 9‬ראה גם ט"ז ‪ ;21‬לוקס כ"ד ‪)48-36‬‬

‫עלייתו השמיימה‬ ‫נבואה‬ ‫ית ֶּׁש ִב י ָל ַק ְח ָּת ַמ ָּתנ וֹת‪ָּ ,‬ב ָא ָד ם [מבני‬ ‫ית ַל ָּמ ר וֹם‪ָׁ ,‬ש ִב ָ‬ ‫ָע ִל ָ‬ ‫ָה‬ ‫אדם]‪ְ ,‬ו ַא ף ס ֹו ְר ִר ים [ואפילו מהסוררים]‪ִ ,‬לְׁש ּכֹן י ּ‬ ‫ֱאל ִֹה ים‪.‬‬

‫תהילים ס"ח ‪19‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע ‪85‬‬
‫התגשמות‬ ‫ֹת ם ַעד ֵּבית ַע נְ יָה‪ָ ,‬נ ָשׂא ֶא ת י ָ​ָד יו ו ֵּב ְר ָכ ם‪.‬‬ ‫ה וּא ה ו ִֹצ יא א ו ָ‬ ‫ְמה‪.‬‬ ‫ֹתם נִ ְפ ַרד ֵמ ֶהם וְנִ ָשּׂא ַה ָּׁש ַמי ָ‬ ‫ְּב ָׁש ָע ה ֶׁש ֵּב ֵר ְך א ו ָ‬

‫לוקס כ"ד ‪51-50‬‬ ‫התגשמות נוספת‬ ‫ימ ין‬ ‫ָש ב ִל ִ‬ ‫ְמ ה ְוי ַׁ‬ ‫יהם נִ ָשּׂא ָה ָאדוֹן ַה ָּׁש ַמי ָ‬ ‫ְל ַא ַחר ֶׁש ִּד ֵּבר ֲא ֵל ֶ‬ ‫ֱאל ִֹה ים‪.‬‬

‫מרקוס ט"ז ‪( 19‬ראה גם מעשי השליחים א' ‪)9‬‬

‫‪ 86‬מפי הנביאים ‪ -‬הנבואות על המשיח התגשמו בישוע‬


‫‪4‬‬ ‫איך אוכל להכיר‬ ‫את המשיח?‬‫איך אוכל להכיר את המשיח?‬

‫‪‬‬ ‫בדבר אלוהים נאמר‪:‬‬ ‫יכם‬ ‫ֹש ב ֲע ֵל ֶ‬ ‫ִּכי ָאנ ִֹכי י ַָד ְע ִּתי ֶא ת ַה ַּמ ֲח ָׁש בֹת‪ֲ ,‬א ֶׁש ר ָאנ ִֹכי ח ֵׁ‬ ‫נְ ֻא ם ְי ה וָה‪ַ .‬מ ְחְׁש ב ֹו ת ָׁש ל ֹו ם ְו לֹא ְל ָר ָע ה‪ָ ,‬ל ֵת ת ָל ֶכ ם‬ ‫ַה ַל ְכ ֶּת ם‪ְ ,‬ו ִה ְת ַּפ ַּל ְל ֶּת ם‬ ‫את ם א ִֹת י ו ֲ‬ ‫ַא ֲח ִר ית ְו ִת ְק וָה‪ .‬ו ְּק ָר ֶ‬ ‫את ם‪ִּ ,‬כ י‬ ‫יכ ם‪ .‬ו ִּב ַּקְׁש ֶּת ם א ִֹת י‪ ,‬ו ְּמ ָצ ֶ‬ ‫ֵא ָל י; ְו ָׁש ַמ ְע ִּת י ֲא ֵל ֶ‬ ‫ׁשנִ י ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם‪.‬‬ ‫ִת ְד ְר ֻ‬

‫ירמיהו כ"ט ‪13-11‬‬ ‫אם אתה מבקש את פני אלוהים‪ ,‬התפלל את התפילה הבאה‪:‬‬

‫אלוהים יקר‪ ,‬אני יודע שחטאתי‪ .‬אנא ממך סלח לי‪ .‬אני‬ ‫מאמין שישוע לקח על עצמו את עונשי‪ .‬הוא מת למעני‪,‬‬ ‫אבל אתה הקמת אותו מן המתים‪ .‬תודה שאתה סולח‬ ‫לי ומצדיק אותי‪ .‬עכשיו אני רוצה לציית לך‪ ,‬משום שאתה‬ ‫אוהב אותי ואתה יודע מה הטוב ביותר עבורי‪.‬‬

‫מפי הנביאים ‪ -‬איך אוכל להכיר את המשיח? ‪91‬‬‫הסיפור מאחורי הספר‬ ‫"מפי הנביאים"‬

‫‪‬‬ ‫הספר "מפי הנביאים"‪ ,‬יצא לאור לראשונה בשפה הרוסית‪,‬‬ ‫כתוספת מיוחדת בתוך כתבי הקודש שעל הכריכה שלהם‬ ‫מתנוסס מגן דוד‪.‬‬ ‫ספר זה התחיל כרעיון פשוט בשנת ‪:1993‬‬

‫ִאילו רק היהודים מחבר העמים היו רואים כמה‬ ‫אלוהים אוהב אותם ואילו הבטחות נפלאות‬ ‫הבטיח להם‪ִ ...‬אילו רק יכלו לקרוא בעצמם‬ ‫את דבר אלוהים‪...‬‬ ‫רעיון זה הוביל מהר מאוד לרעיון הבא‪:‬‬

‫הם זקוקים לכתבי הקודש‪ ,‬אבל עם הבדל קטן‬ ‫אחד ‪ -‬כתבי קודש שיגעו להם עמוק בלב‪.‬‬


‫ַאְׁש ֵר י נְ שׂוּי ֶּפ ַׁש ע [שמישהו נשא את פשעיו] ְּכ ס וּי‬ ‫ֲח ָט ָא ה [שמישהו כיסה על חטאיו]‪ַ .‬אְׁש ֵר י ָא ָד ם לֹא‬ ‫ְא ין ְּבר וּח ֹו ְר ִמיָה‪.‬‬ ‫י ְַחׁשֹב יְה וָה ל ֹו ָע וֹן; ו ֵ‬

‫תהילים ל"ב ‪2-1‬‬ ‫ַא ַמ ְר ֶּת ם ַּב י וֹם‬ ‫ְש ו ָּע ה‪ .‬ו ֲ‬ ‫וְּׁש ַא ְב ֶּת ם ַמ יִם ְּב ָשׂשׂוֹן ִמ ַּמ ַע ְי ֵנ י ַה יׁ‬ ‫ַהה וּא‪ ,‬ה וֹד וּ ַליהוָה ִק ְראוּ ִבְׁשמ וֹ‪ ,‬ה ו ִֹדיע וּ ָב ַע ִּמים ֲע ִליל ָֹת יו;‬ ‫ַמר וּ יְהוָה‪ִּ ,‬כ י ֵגאוּת ָע ָשׂה; מידעת‬ ‫ַהזְ ִּכיר וּ‪ִּ ,‬כי נִ ְשׂ ָּגב ְׁשמ וֹ‪ .‬ז ְּ‬ ‫ֹש ֶב ת ִצ י וֹן‪ִּ ,‬כ י‬ ‫(מ ו ַּד ַע ת) זֹאת‪ְּ ,‬ב ָכ ל ָה ָא ֶר ץ‪ַ .‬צ ֲה ִל י ָו רֹ ִּנ י‪ ,‬י ו ֶׁ‬ ‫ֹש ִי ְשָׂר ֵאל‪.‬‬ ‫ָגדוֹל ְּב ִק ְר ֵּב ְך ְקד וׁ‬

‫ישעיהו י"ב ‪6-3‬‬

‫‪ 92‬מפי הנביאים ‪ -‬איך אוכל להכיר את המשיח?‬‫כיום‪ ,‬יהודים מחבר העמים מכל רחבי העולם‪ ,‬יודעים היטב מה‬ ‫הוליד הרעיון‪ .‬למעלה מארבע מאות אלף עותקים של כתבי‬ ‫קודש אלה הופצו‪ ,‬ויהודים מחבר העמים‪ ,‬שייתכן ומעולם לא‬ ‫אחזו בידיהם את כתבי הקודש המסורתיים‪ ,‬קוראים היום בדבר‬ ‫אלוהים‪.‬‬

‫הפסוקים מהספר “מפי הנביאים” נכללים גם בכתבי הקודש‬ ‫עם המגן דוד‪ .‬הם מופיעים לפני ספר בראשית בתנ”ך‪ ,‬ואחרי‬ ‫ספר התגלות בברית החדשה (ניתן להשיגם גם באמהרית)‪.‬‬ ‫הספר יצא לאור בסינית‪ ,‬הולנדית‪ ,‬אנגלית‪ ,‬פינית‪ ,‬גרמנית‪,‬‬ ‫עברית‪ ,‬מיזו‪ ,‬רוסית וספרדית‪.‬‬ ‫לפרטים נוספים אנא בקרו באתר שלנו‪:‬‬ ‫‪WWW.MEDIASERVE.ORG‬‬