The Secret of True Life / Swedish

Page 1

Postkort Söker du svar på livets frågor?

Portoplats

HEMLIGHETEN

Till: ______________________________________________________

TILL ETT

______________________________________________________ ______________________________________________________

HEMLIGHETEN

TILL ETT

Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom för allt han gjort. Då skall Gud ge er en frid, som överstiger allt förstånd. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus. Filipperbrevet 4:6-7

VERKLIGT

LIV

Hur får jag ro i sinnet?

VERKLIGT

LIV Känner du dig pressad?

Vet du vart du är på väg?Söker du svar på livets frågor?

HEMLIGHETEN TILL ETT

Hur får jag ro i sinnet?

VERKLIGT

LIV Känner du dig pressad?

Vet du vart du är på väg?


U pptäck hur du kan leva det liv som Gud Skaparen har tänkt för dig Tanken var att ditt liv skulle vara glädjefyllt och harmoniskt. Detta häfte hjälper dig att upptäcka hur du kan leva ditt liv som Skaparen hade tänkt. Citaten i häftet kommer från världens mest sålda och spridda bok, Bibeln! Miljoner människor världen över vänder sig till just den boken för att hitta tillfredsställande svar på livets djupa frågor och problem. Från början till slut handlar det här häftet om Gud – den Gud som har skapat världen och gjort människan till sin avbild av en anledning. Men vad är det då som har gått snett? Det här häftet kommer att förklara och visa för dig hur du kan få en livsförvandlande relation med en verklig Gud!

2


Gud den Högste skapade både himmel och jord I början skapade Gud himmel och jord. Därefter sa han: ”Låt vattnet och skyn uppfyllas av levande varelser.” ”Låt jorden bära fram djur av olika slag boskapsdjur, kräldjur och vilda djur.” Och det skedde så. Sedan sa han: ”Låt oss skapa människor att vara lika oss själva. De skall härska över allt liv i havet, i luften och på jorden.”

-

JORDEN

GUD SKAPADE

Och Gud skapade människan till sin egen avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Sedan välsignade han dem och sa: ”Föröka er och uppfyll jorden och lägg den under er!” 1 Mosebok kapitel 1: vers 1, 20, 24, 26-28

3


Gud den Högste är en kärleksfull far ”Jag skall vara en Far för er, och ni skall vara mina söner och döttrar”, säger Herren, Han som har all makt. 2 Korinthierbrevet 6:18

4


Ni föräldrar – inte ger ni väl era barn en sten när de ber om en bit bröd?

STEN

Eller om de ber om fisk, inte ger ni dem då en orm? Naturligtvis inte! Så om ni som hårdhjärtade och onda människor förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Far i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Matteusevangeliet 7:9-11

Det finns bara en Gud, Fadern, som har skapat allt, och vi lever för honom. Och det finns bara en Herre, Jesus Kristus, genom vilken Gud har skapat allt och genom honom har också vi fått liv. 1 Korinthierbrevet 8:6 5


Sorgligt nog, vände sig människan bort ifrån Gud Vi gick alla vilse som får ... och var och en gick sin egen väg Jesaja 53:6

6


MIN VÄG

GUDS VÄG R GE RIN SP MIN G VÄ

Bara en dåre tänker: ”Det finns ingen Gud.” Hur kan han tänka så? Därför att han lever och handlar fel! Gud ser ner från himlen på människorna för att se om det finns någon enda förståndig som frågar efter hans vilja. Men alla har vänt honom ryggen. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda! Psalm 53:2-4

7


Du kan lära känna Gud den Högste genom

Herren Jesus Kristus När Kristus var här på jorden återspeglade han Gud, den osynlige. Han var till före allt skapat ... och det var genom honom Gud skapade allt, ja han är Skaparen till både det vi kan se och det vi inte kan se. Kolosserbrevet 1:15-16

8

M


MÄNNISKAN

GUD

Det finns bara en Gud och en förmedlare Det finns bara en Gud och en medlare som kan förena Gud och mänskligheten – Jesus Kristus som själv blev människa. Han köpte loss dig med sitt liv ut i frihet. Det är detta budskap som Gud gav till världen när tiden var inne. 1 Timoteusbrevet 2:5-6

Guds Son utstrålar Faderns härlighet. Han återspeglar Fadern själv, och uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Han dog för att vi skulle få förlåtelse för våra synder och sitter nu på Guds högra sida i himlen. Hebreerbrevet 1:3

Den som förnekar Jesus Kristus, Guds Son, har inte heller gemenskap med Fadern. Men den som har gemenskap med Sonen har det också med Fadern. 1 Johannesbrevet 2:23 9


Jesus Kristus kom med

Goda Nyheter till de ...

fattiga, fångna, förtryckta och sjuka Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft. Och Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla, som var under djävulens våld, för Gud var med honom. Apostlagärningarna 10:38 10


När Jesus kom till staden Nasaret där han hade växt upp, gick han vid veckoslutet som vanligt till synagogan. Och då han reste sig upp för att läsa från Skrifterna, räckte man honom profeten Jesajas bokrulle. Han öppnade den och hittade det ställe där det står:

”Herrens Ande är över mig. Han har smort mig att komma med ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig för att ge frihet åt de fångna, ge de blinda sin syn och för att befria de förtryckta och utropa att tiden har kommit för frihet genom Herren.” Sedan rullade han ihop boken och lämnade den till en medhjälpare och satte sig ner. Alla väntade nu spänt på vad han skulle säga. Då sa han: ”I dag har dessa Skriftens ord blivit verklighet framför era egna ögon.” Lukasevangeliet 4:16-21

11


Herren Jesus har

kraft att bota sjukdomar När kvällen kom blev hela gårdsplanen fylld av människor som var sjuka och som var plågade av onda andar. Man hade tagit med dem till Jesus för att han skulle bota dem. Det såg ut som att hela staden hade kommit dit, och han botade många olika sjukdomar och befallde många plågoandar att släppa sina offer och ge sig iväg. Och eftersom demonerna visste vem han var, så tillät han dem inte att tala. Markusevangeliet 1:32-34

12


En kvinna i folksamlingen hade lidit av inre blödningar i tolv år. Hon hade plågats mycket under alla dessa år, men ingen läkare hade kunnat hjälpa henne. Hon hade gett ut allt hon hade för att bli frisk, men hade inte blivit bättre utan snarare sämre. Nu hade hon fått höra om alla de märkliga under som Jesus hade gjort och därför trängde hon sig fram bakom honom i folkmassan och rörde vid hans kläder. Hon tänkte att om hon bara får röra vid hans kläder så skulle hon bli frisk. Och plötsligt stoppade hennes blödningar och hon bara visste att hon var frisk från sin svåra sjukdom. Jesus kände genast att kraft gått ut ifrån honom och han vände sig om och frågade: ”Vem rörde vid mina kläder?” Hans lärjungar sa till honom: ”Här tränger folk på från alla håll och ändå frågar du vem som rörde vid dig!” Men han fortsatte att se sig omkring för att få reda på vem som hade gjort det. Kvinnan blev förskräckt för hon visste ju vad som hänt och kom nu och föll ner framför hans fötter och berättade att det var hon som hade rört vid honom. Då sa han till henne: ”Min dotter, din tro har botat dig. Gå i frid. Ditt lidande är över.” Markusevangeliet 5:25-34

13


Herren Jesus har

auktoritet över onda andar

DET HÄR ÄR LÄSKIGT!

14


Jesus och hans lärjungar kom till staden Kapernaum. När helgen kom gick han till synagogan för att undervisa. Folket häpnade över hans sätt att tala, för det låg kraft och auktoritet i hans ord. Hans undervisning var mycket olik deras egna religiösa ledares. Plötsligt började en man skrika. Han var besatt av en ond ande och skrek: ”Vad har du med oss att göra, du Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är. Du är Guds Helige!” Jesus tilltalade anden strängt och sa: ”Tig och far ut ur honom!” Då började den onde anden rycka och slita i mannen och for ut ur honom med ett våldsamt skrik. Människorna blev både förvånade och rädda och de började diskutera med varandra om vad som egentligen hade hänt. ”Vad är det här för en ny lära?” undrade de upprört. ”Till och med de onda andarna måste ju lyda honom?” Markusevangeliet 1:21-27

FANTASTISKT?!

15


Herren Jesus har

auktoritet รถver naturen

16


En dag sa Jesus till sina lärjungar: ”Låt oss fara över till andra sidan sjön.” Så steg de i en båt och la ut och medan de seglade somnade han. Men plötsligt svepte en våldsam storm ner över sjön, och båten började fyllas med vatten och de var i fara för sina liv. Då väckte lärjungarna honom och ropade: ”Herre, Herre, vi kommer att drunkna!” Jesus vaknade, reste sig upp och talade strängt till stormen och befallde den att tiga och vara stilla. Omedelbart la sig både vinden och de upprörda vågorna och det blev helt lugnt. Då frågade han: ”Var är er tro?” Häpna och förskräckta frågade de varandra: ”Vem är han egentligen? Både vindarna och vattnet lyder ju honom!” Lukasevangeliet 8:22-25

17


Herren Jesus har

auktoritet att fรถrlรฅta synder HUR GJORDE HAN?

18


Några män kom och bar en lam man på en bår. De försökte tränga sig igenom folkmassan för att komma in i huset där Jesus var, men lyckades inte. Då gick de upp på taket och tog bort en del av beläggningen och sänkte ner båren med den sjuke mannen mitt framför Jesus. När han såg deras tro sa han till mannen: ”Min vän, dina synder är förlåtna.” Men fariseerna och laglärarna sa till varandra: ”Vem tror han att han är egentligen? Han hädar ju! Det är ju bara Gud som kan förlåta synder!” Men Jesus förstod vad de tänkte, så han frågade dem: ”Vad är det för tankar ni har? Vilket är lättast att säga: ‘Dina synder är förlåtna’ eller ‘Stå upp och gå?’ Men för att ni skall veta att jag har auktoritet att förlåta synder här på jorden så säger jag nu till denne lame man: Res dig upp, vik ihop din bädd och gå hem!” Genast hoppade mannen upp medan alla såg på, tog bädden som han legat på och gick hem under det att han prisade och tackade Gud. Människorna som såg på slogs av häpnad och prisade Gud. De gav honom äran och sa till varandra: ”Det vi sett idag är något helt otroligt!” Lukasevangeliet 5:18-26

19


HUR KAN NÅGON ÄLSKA MIG ... EN SYNDARE ... OCH DÖ FÖR MINA SYNDER?

20


Herren Jesus kom

för att dö för våra synder Gud visade sin stora kärlek till oss genom att sända Kristus att dö för oss, medan vi ännu var syndare. Romarbrevet 5:8

Två andra, båda brottslingar, leddes också ut för att bli avrättade med honom. När de kom till den plats som kallades ”Huvudskallen” korsfäste de honom där. Också brottslingarna blev korsfästa, den ene på hans högra sida och den andre på hans vänstra. Lukasevangeliet 23:32-33

Han själv bar våra synder i sin egen kropp på korset, för att vi skulle kunna vara fria från synden och leva för det som är rätt. Och genom hans sårade kropp har vi läkedom. 1 Petrusbrevet 2:24

Kristus led för våra synder en gång för alla. Trots att han själv var fullständigt oskyldig dog han för oss syndiga människor för att kunna föra oss hem till Gud. Men trots att han dog en kroppslig död fortsatte hans ande att leva. 1 Petrusbrevet 3:18 21


Herren Jesus

vann över döden och lever idag Mycket tidigt på veckans första dag gick kvinnorna till graven och tog med sig välluktande kryddor som de gjort i ordning. De upptäckte att stenen hade blivit bortrullad från ingången och gick in, men Jesu kropp var inte där! När de nu inte visste vad de skulle tro, visade sig plötsligt två män för dem, klädda i skinande vita kläder.

22


Kvinnorna blev förskräckta och vågade inte lyfta blicken. Männen frågade: ”Varför letar ni efter den levande bland de döda? Han är inte här! Han är uppväckt från döden! Kom ihåg vad han talade med er om när ni var i Galileen, att Människosonen skulle bli förrådd och överlämnad i onda människors händer och bli korsfäst, men skulle uppstå igen på tredje dagen.” Lukasevangeliet 24:1-7

Jag har berättat för er det som var det allra viktigaste, detsamma som man också har berättat för mig, att Kristus dog för våra synder precis som Skriften sagt att han skulle göra. Han blev begravd men uppväckt från de döda på tredje dagen precis som profeterna förutsagt. Han visade sig för Petrus och sedan fick resten av hans tolv närmaste se honom och efter det fick mer än fem hundra av hans efterföljare se honom på samma gång ... 1 Korinthierbrevet 15:3-6

23


Herren Jesus

tog själv straffet för våra synder Guds måttstock

Alla har vi syndat, och F och kan inte nå upp till Guds standard. AL L IT Men trots detta ger Gud oss en möjlighet som vi inte gjort oss förtjänta av, den att ställa allt till rätta genom att acceptera det som Jesus har gjort för oss. Gud sände Jesus att ta straffet för våra synder. När vi tror och accepterar att Jesus offrade sitt liv för oss genom att hans blod blev utgjutet på korset för vår skull, då får vi ta emot förlåtelse och blir renade. Romarbrevet 3:23-25

Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” Johannesevangeliet 14:6 Människans måttstock

Du kan inte nå upp till Guds standard och tillfredsställa honom genom egna ansträngningar; du behöver Jesus till din hjälp. Herren Jesus är den enda vägen till Gud.

24


Endast genom Kristus kan vi nå upp till Guds standard Guds måttstock

Aposteln Paulus säger: ”Detta är verkligen sant, och alla borde förstå och ta emot detta att Jesus Kristus kom till denna världen för att rädda syndare – och jag var den värste av dem allesammans! Men Gud hade medlidande med mig och förlät mig så att Jesus Kristus kunde använda mig som ett exempel på hans stora tålamod även med den värste syndare. På så sätt skulle andra förstå att också de kan få evigt liv genom att tro på honom.” 1 Timoteusbrevet 1:15-16

Det finns ingen frälsning genom någon annan! Nej, det finns inget annat namn under himlen som kan frälsa en människa! Apostlagärningarna 4:12

25


Du kan få

evigt liv

FÖRLÅTELSE

genom Herren Jesus

LIV

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Romarbrevet 6:23

Ta emot frälsningen som en gåva från Gud För Gud älskade människorna så mycket att han gav dem sin ende Son, för att de som tror på honom inte skall gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma människorna som Gud sände sin Son till världen, utan för att frälsa dem genom honom. Johannesevangeliet 3:16-17 26


Släpp in Herren Jesus i ditt liv Jesus säger: ”Nu står jag vid dörren och knackar. Om du hör min röst och öppnar dörren, så skall jag komma in till dig som en vän.” Uppenbarelseboken 3:20

Tro att Herren Jesus dog för dig Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och av hela hjärtat tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Det är genom hjärtats tro man blir skuldfri inför Gud, och det är genom munnens bekännelse man blir frälst. Romarbrevet 10:9-10

Tro att du är ett Guds barn Men åt alla som trodde på honom, gav han rätt att bli barn till Gud. Johannesevangeliet 1:12

Du kan ta emot Jesus Kristus nu Be denna bön från ditt hjärta:

Tack Jesus, att Du dog på korset för mig. Jag erkänner att jag inte kan nå upp till Din standard i egen kraft. Jag behöver Dig Jesus. Förlåt mig mina synder. Fräls mig! Jag ger Dig mitt liv nu. Tack för att Du älskar mig och tar emot mig som Din egen. Tack Jesus att jag nu är ett Guds barn! Amen 27


Herren Jesus

bryr sig om dina problem Han vill hjälpa dig att lösa dem Om du bad med i bönen på sidan 27, så har du fått förlåtelse för dina synder. Du är nu ett barn till Gud! Guds Ande, den helige Ande, bor nu i dig. Han kommer nu att hjälpa dig att följa Herren Jesus – han kommer att uppmuntra och leda dig i ditt dagliga liv. Jesus sa: ”När sanningens Ande kommer, så skall han visa er hela sanningen om Gud.” Johannesevangeliet 16:13 Den helige Ande kommer att påminna dig om Guds kärlek och om hans omsorg om dig. Du är inte ensam när det kommer problem i din väg; alla Guds underbara löften finns till din hjälp för att ge dig vishet, mod och styrka. Här är några av löftena:

När du är rädd Var inte rädd. Jag är med dig. Var inte förskräckt! Jag är din Gud. Jag skall ge dig styrka och jag skall hjälpa dig. Jag skall uppehålla dig med min segrande högra hand. Jesaja 41:10

När du är deprimerad Herren lyssnar när uppriktiga människor ropar till honom om hjälp och han räddar dem ur alla deras svårigheter. Herren är nära dem som är förtvivlade och han räddar dem som förlorat allt hopp. Psalm 34:18-19 28


När du är sjuk Men det var våra sjukdomar han bar, och det var våra sorger som tyngde honom. Vi trodde att hans lidande var ett straff från Gud för hans egna synder! Men det var för vår skull han blev sårad och slagen. Han blev misshandlad för att vi skulle få frid. Han blev pryglad så vi kunde bli helade! Jesaja 53:4-5

När du är trött Jesus sa: ”Kom till mig alla ni som kämpar med problem och tunga bördor, så skall jag ge er vila. Gå in under mina villkor och låt mig undervisa er. Jag är mild och barmhärtig, och hos mig finner ni ro för era liv. För mitt ok är lätt att bära och de bördor jag lägger på er är lätta.” Matteusevangeliet 11:28-30

När du är nära att dö Kära bröder och systrar, vi vill att ni skall veta vad som händer med de troende som har dött, så att ni inte sörjer som de människor som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått igen, så tror vi också att när han kommer tillbaka skall Gud föra alla som dött i tron på Kristus till ett evigt liv tillsammans med honom. 1 Tessalonikerbrevet 4:13-14

Jesus sa till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör. Alla som tror på mig har evigt liv och skall aldrig någonsin dö.” Johannesevangeliet 11:25-26 29


När du känner dig otrygg Vad skall vi säga om något så underbart som detta? Om Gud är med oss, vem kan då vara emot oss? Eftersom han inte ens skonade sin egen Son, utan offrade honom för oss alla, skulle han inte då ge oss allt med honom? Romarbrevet 8:31-32

När du är orolig Ödmjuka er under Guds mäktiga hand, så kommer han att upphöja er när hans tid är inne. Låt honom ta hand om all oro och alla era bekymmer, för han har omsorg om er. 1 Petrusbrevet 5:6-7

När du är bekymrad för pengar Aposteln Paulus säger: ”Samme Gud som tar hand om mig, skall också genom Jesus Kristus ge er allt vad ni behöver.” Filipperbrevet 4:19

När du är arg Låt inte vrede styra dig så att du syndar. Låt inte solen gå ned medan du fortfarande är upprörd. Efesierbrevet 4:26

När du är ensam Jesus säger: ”Lär de nya lärjungarna att hålla allt vad jag har befallt er och kom ihåg att jag skall vara med er ända till tidens slut.” Matteusevangeliet 28:20 30

SK


När du blivit förolämpad Gud välsignar dem som förföljs för att de handlar rätt, för himmelriket tillhör dem. Gud välsignar dig när människor hånar och förföljer dig, ljuger och säjer allt ont om dig för min skull. Gläd dig och fröjda dig, för stor lön väntar dig i himlen! Matteusevangeliet 5:10-12

När du blir orättvist behandlad Om någon frågar dig varför du tror som du gör, så skall du vara beredd att förklara det. Men gör det på ett vänligt och respektfullt sätt. Håll ditt ORÄTTVISA samvete rent. Om människor sedan talar illa om er, kommer de att få skämmas för vad de sagt när de ser att ni som tillhör Kristus bara gjort det som är gott. Kom ihåg att det är bättre att lida för att man gör det goda, om nu Gud vill det, än att lida för att man gör något ont. 1 Petrusbrevet 3:15-17

När du är frustrerad Du Gud bevarar alla dem som förtröstar på Dig i fullkomlig frid. Förtrösta alltid på Herren, för han är en evig klippa. Jesaja 26:3-4

När du känner dig skyldig

SKULD

Om vi bekänner våra synder inför Gud, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. 1 Johannesbrevet 1:9 ”Kom låt oss göra upp med varandra,” säger Herren. Det spelar ingen roll hur svåra fläckarna efter era synder är. Jag tar bort dem och gör er rena som nyfallen snö. Även om era synder är blodröda kan jag göra er vita som ull! Jesaja 1:18 31


När du är otålig Var stilla inför Herren och vänta med tålamod på att han skall gripa in. Gräm dig inte över onda människor som har framgång eller över den som har ont i sinnet. Psalm 37:7

Gode Gud, tack att jag får kalla Dig min Far. Jag är evigt tacksam att Du sände Jesus att dö för mig och lösa mig från mina synder och min skuld. Tack att Du älskar mig och bryr Dig om mig. Inga problem är för små så Du inte skulle se dem, eller så stora att Du inte skulle kunna lösa dem. Tack för de underbara löftena i Bibeln. Jag ber att den helige Ande alltid skall vara med mig, vägleda mig och styrka mig i mitt dagliga liv. Jag tackar Dig för glädjen och friden som kommer när jag sätter min förtröstan till Dig. Amen.

“Hemligheten till ett verkligt liv” har nu också kommit ut som animerad film. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida: www.mediaserve.org ”Hemligheten till ett verkligt liv” har nu också kommit ut som animerad film. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida: www.mediaserve.org

Copyright © 2014 FL Media All rights reserved Tryckt i Bulgarien för MediaServe, 2014 www.mediaserve.org

Illustrationer av alfred luther

En bön av tacksamhet


HEMLIGHETEN

TILL ETT

VERKLIGT

LIV

Om du vill veta mer om Bibeln, om Gud och om hans plan för dig, kan du ringa följande nummer eller fylla i detta svarskort och skicka det till: (Om ingen information står här, se längst ner på sidan)

Jag vill gärna att någon kontaktar mig : (Texta helst) Namn: Adress:

Tel.nr: Om inte annan kontaktuppgift lämnats ovan kan du ringa följande mobilnummer eller adressera detta svarskort till: Salemförsamlingen, Börsta 225, 747 93 ALUNDA. Telefon: 070–325 24 13 eller 073–941 47 87


Postkort Söker du svar på livets frågor?

Portoplats

HEMLIGHETEN

Till: ______________________________________________________

TILL ETT

______________________________________________________ ______________________________________________________

HEMLIGHETEN

TILL ETT

Oroa er inte för någonting, utan be till Gud och fråga honom om hjälp. Tala om för honom vad ni behöver och tacka honom för allt han gjort. Då skall Gud ge er en frid, som överstiger allt förstånd. Och hans frid ska skydda era hjärtan och era tankar eftersom ni lever i gemenskap med Jesus Kristus. Filipperbrevet 4:6-7

VERKLIGT

LIV

Hur får jag ro i sinnet?

VERKLIGT

LIV Känner du dig pressad?

Vet du vart du är på väg?