The Prophets Speak - Finnish

Page 1Profeetat

puhuvat Pyhiss채 kirjoituksissaProfeetat

puhuvat Pyhiss채 kirjoituksissa

Koonnut Leena Arthur


PROFEETAT PUHUVAT Ensimmäinen painos 2000 Toinen, uudistettu painos 2007 Copyright © 2007 FL Media Englanninkielinen alkuteos THE PROPHETS SPEAK Copyright © 1999 FL Media Kansikuva: Helena Backmark Graafinen suunnittelu: Jessica Nyström Useimmat raamatunkohdat on otettu vuoden 1992 raamatunkäännöksestä, copyright © 1992 Kirkon keskusrahasto, raamatunjakeet vanhemmasta raamatunkäännöksestä on merkitty (1933) Vanhan testamentin ja (1938) Uuden testamentin osalta ISBN 978 1 906389 00 0 Painettu Intiassa MediaServelle www.mediaserve.org


LUKIJALLE

Rakas ystävä, Tämä kirja on omistettu kaikille maailman juutalaisil­ le. Yli 2 500 vuotta sitten profeetat kuten Jeremia, Jesaja ja Hesekiel puhuivat nykyajan juutalaisesta kansasta. He näkivät meidän päiviimme ja ennustivat monia tapahtumia, kuten

• • •

Israelin

valtion exoduksen muuttumisen

syntymisen

juutalaisten

kaikilta maan kulmilta Israelin

karusta maasta Eedenin puutarhaksi

Jokainen Jumalan sana käy toteen – vaikka se kestäisi vuosisatoja!


Ensin voit lukea valikoiman Jumalan lupauksia juu­ talaisille. Monet lupauksista ovat jo täyttyneet, toiset täyttyvät hämmästyttävillä tavoilla aivan silmiemme edessä. Profeetta Jesajan kautta Jumala sanoo: ”… niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjä­ nä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.” (Jesaja 55:11) Lukiessasi tätä kirjaa muista, että Jumalalla on hyvä suunnitelma kansaansa varten ja Hän tulee tekemään, mitä on sanonut. Lue nämä sivut rukoillen ja harkitse, kuinka sinä sovit Israelin Jumalan suunnitelmiin. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala siunatkoon sinua! Julkaisija


Sisällysluettelo

1. Jumalan lupauksia juutalaisille

Lupaus maasta Lupaus ikuisesta liitosta Israelin kanssa Lupaus kansakunnan palauttamisesta Lupaus Israelin kokoamisesta Lupaus tulevaisuudesta Uusi Testamentti vahvistaa Jumalan lupaukset juutalaisille

11 13 14 19 29 38

2. Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

Messiaan tulo

Messiaan tehtävä Messiaan nimet Messiaan tunnusmerkit

3. Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

4. Messiaan tunteminen

Messiaan tunteminen

45

46 49 52

61 931

Jumalan lupauksia juutalaisilleLupaus maasta

Jumalan lupaus Abrahamille

Go

Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, asuinsi­ joiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kai­ kille maailman kansoille.” 1. Moos. 12:1-3

N “G A A T A A A A A A A b

”Minä pidän voimassa liiton sinun ja myös sinun jälkeläistesi kanssa, ikuisen liiton sukupolvesta toiseen, ja minä olen oleva sinun Jumalasi ja sinun jälkeläistesi Jumala. Minä annan sinulle ja jälkeläisillesi pysyväksi perintömaaksi koko Kanaaninmaan, jossa nyt asut muukalaisena, ja minä olen myös sinun jälkeläistesi Jumala.” 1. Moos. 17:7,8

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

“A yo at yo to w an 11


Jumalan lupaus Iisakille

Jumala sanoi: ”Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa.” 1. Moos. 17:19 ”Jää asumaan tähän maahan, niin minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä seudut ja pidän näin voimassa sen valan, jonka vannoin isällesi Abrahamille.” 1. Moos. 26:3 Jumalan lupaus Jaakobille

Hän sanoi Joosefille: ”Jumala, Kaikkivaltias, ilmestyi minulle Lusissa Kanaaninmaassa, siunasi minut ja sanoi minulle: ’Minä teen sinut hedelmälliseksi ja jälkeläisesi monilukuisiksi, niin että sinusta saavat alkunsa monet kansat, ja annan sinun jälkeläisillesi tämän maan pysyväksi perintömaaksi.’” 1. Moos. 48:3,4 Jumalan lupaus Moosekselle

Tuona samana päivänä Herra sanoi Moosekselle: ”Mene nyt Abarimin vuoris­ toon ja nouse Nebonvuorelle, joka on Moabin maassa vastapäätä Jerikoa. Sieltä saat katsella Kanaaninmaata, jonka minä annan israelilaisille omaksi.” 5. Moos. 32:48,49 12

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Lupaus ikuisesta liitosta Israelin kanssa

”Kansa, jonka olen luonut itseäni varten, on ylistävä minua.” Jesaja 43:21 ”…sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kai­ kille maailman kansoille.” 1. Moos. 12:3b ”Jos noudatatte Herran, Jumalanne, käskyjä ja kuljette hänen teitään, hän tekee teistä pyhän kansansa, kuten hän on teille vannonut. Kaikki kansat saavat nähdä, että Herra on ottanut teidät omaksi kansakseen, ja silloin ne pelkäävät teitä.” 5. Moos. 28:9,10 Herra ilmestyi minulle, hän tuli kaukaa ja sanoi: ”Minä olen sinua aina rakastanut, Israel, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen, taas sinä nouset, neitsyt Israel. Jälleen sinä koristaudut juhlaan, otat käteesi rummun, lähdet karkeloon toisten iloitsevien kanssa!” Jeremia 31:3,4 Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

13


Herra on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet radoilleen valaisemaan yötä. Hän panee meren kuohumaan, aallot pauhaamaan. Herra Sebaot on hänen nimensä, ja hän sanoo näin: ”Yhtä varmasti kuin minä pidän voimassa tämän järjestyksen, yhtä varmasti pidän huolen siitä, että Israelin jälkeläiset ovat aina minun kansani.” Jeremia 31:35,36 Muista, Jaakob, sinä minun palvelijani, muista, Israel, että minä olen sinut muovannut, sinä olet minun palvelijani, sinä et minulta unohdu, Israel. Jesaja 44:21

Lupaus kansakunnan palauttamisesta

Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu, sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Jesaja 40:1,2 14

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeremia 29:11 Jumalan kansa, juutalaiset, tullaan palauttamaan

Sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen Assyriasta ja Egyptistä ja Patrosista ja Nubiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista, tuodakseen kansansa takaisin meren saarista ja kaukaisilta rannoilta. Hän kohottaa merkkiviirin kansoille, hän korjaa talteen Israelista pois ajetut ja kokoaa yhteen Juudasta eri tahoille hajotetut maailman neljältä kulmalta. Jesaja 11:11,12 ”Minä otan teidät vieraiden kansojen keskeltä, minä kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte, minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjuma­ lienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydä­ men pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

15


teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan var­ teen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Te saatte asua maassa, jonka minä olen isillenne antanut, te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne.” Hesekiel 36:24-28 Silloin minä kokoan teidät ja tuon teidät takaisin. Minä nostan teidät kunniaan kaikkien kansojen keskuudessa. Minä käännän teidän kohtalonne, te saatte nähdä sen omin silmin, sanoo Herra. Sefanja 3:20 Israelin valtion synty

Kuka on kuullut, kuka on nähnyt tällaista? Syntyykö maa yhdessä päivässä, syntyykö kansa yhdellä kertaa? Mutta heti kipujen alkaessa Siion synnytti omat lapsensa. Jesaja 66:8 Jerusalem asetetaan ennalleen

Sinun muureillesi, Jerusalem, minä olen asettanut vartijoita. Hetkeksikään he eivät saa herpaantua, eivät päivällä eivätkä yöllä. Te, jotka huudatte Herraa, älkää suoko itsellenne lepoa! Älkää suoko lepoa hänelle, ennen kuin hän rakentaa ennalleen Jerusalemin ja tekee siitä ylistyksen aiheen koko maailmalle! Jesaja 62:6,7

16

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisilleOle tervehditty, Jerusalem! Olkoon rauha sinulla ja ystävilläsi. Vallitkoon rauha muureillasi ja hyvinvointi linnoissasi. Veljieni ja ystävieni tähden toivotan sinulle rauhaa. Herran, Jumalamme, huoneen tähden rukoilen sinulle menestystä. Psalmi 122:6-9 …vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy… Luuk. 21:24 Perintö palautetaan

”Niinä päivinä Juudan heimo liittyy Israelin heimoon, ja yhdessä ne tulevat pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin omaksi teidän isillenne.” Jeremia 3:18

18

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Lupaus Israelin kokoamisesta

Kansat, kuulkaa Herran sana! Tulkoon se tiettäväksi merten ääriin saakka! Sanokaa näin: ”Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen, hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan. Herra pelastaa Jaakobin jälkeläiset, vapauttaa heidät sortajan kädestä. He tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, virtanaan he tulevat, nauttivat Herran hyvyyttä. Hän antaa viljaa, viiniä ja öljyä, lampaita ja härkiä. He itse ovat kuin kasteltu puutarha, heidän kukoistuksensa ei koskaan enää kuihdu.” Jeremia 31:10-12 ”Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat hedelmälliset ja lisääntyvät.” Jeremia 23:3

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

19


Jumala ei unohda kansaansa

Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta! Riemuitkaa, te taivaat, iloitse, sinä maa, puhjetkaa riemuun, te vuoret, sillä Herra lohduttaa kansaansa ja armahtaa kurjiansa. Mutta Siion sanoo: ”Herra on minut hyljännyt, Herra on minut unhottanut.” Unhottaako vaimo rinta-lapsensa, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa? Ja vaikka he unhottaisivatkin, minä en sinua unhota. Katso, kätteni hipiään olen minä sinut piirtänyt, sinun muurisi ovat aina minun edessäni. Jesaja 49:12-16 (1933) Kansakunnat auttavat tuomaan juutalaiset Israeliin

Näin sanoo Herra, minun Jumalani: ”Minä kohotan käteni, kutsun kansoja ja nostan merkiksi viirini. Sylissään he tuovat poikasi ja olallaan kantavat tyttäresi.” Jesaja 49:22 Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maa­ hansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon. Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa. Jesaja 14:1,2a (1933)

20

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

21


”Muukalaiset rakentavat sinun muurisi, heidän kuninkaansa palvelevat sinua. Vihassani olen sinua lyönyt, mutta rakkaudessani minä sinua armahdan.” Jesaja 60:10 ”Kuninkaista tulee sinun lastesi hoitajia ja ruhti­ nattarista heidän imettäjiään. He heittäytyvät kas­ voilleen maahan sinun eteesi ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Niin sinä opit tietämään, että minä olen Herra: ne, jotka minua odottavat, eivät joudu häpeään.” Jesaja 49:23 Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Idästä minä tuon sinun sukusi, lännestä kokoan sinut, minä sanon pohjoiselle: ”Anna tänne!” ja etelälle: ”Päästä irti!” Tuokaa kaukaa minun poikani takaisin, maan ääriltä tyttäreni, tuokaa jokainen, joka on kutsuttu minun nimiini, jonka olen kunniakseni luonut, muovannut ja valmiiksi tehnyt. Kutsu esiin kansa, joka on sokea, vaikka sillä on silmät, joka on kuuro, vaikka sillä on korvat! Jesaja 43:5-8

22

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Herra sanoi minulle: ”Ihminen, nämä luut ovat Israelin kansa. Kaikki israelilaiset sanovat: ’Luumme ovat kuivettuneet, toivomme on men­ nyt, me olemme hukassa.’ Sen tähden julista heille: Näin sanoo Herra Jumala: Minä aukaisen teidän hautanne, päästän teidät, oman kansani, haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Te tiedätte silloin, että minä olen Herra, kun minä aukaisen hautanne ja päästän teidät, kansani, haudoistanne. Minä panen teihin henkeni, niin että te heräätte eloon, ja vien teidät maahanne. Silloin te tiedätte, että minä, Herra, teen sen minkä olen luvannut tehdä. Näin sanoo Herra.” Hesekiel 37:11-14 Iloiten Siioniin

Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten Siioniin. He kantavat päänsä päällä ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista, huoli ja huokaus pakenevat kauas. Jesaja 51:11 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa. Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastanut, jotka hän on tuonut ahdingosta vapauteen, koonnut vieraista maista, idästä ja lännestä, pohjoisesta ja meren suunnalta. Psalmi 107:1-3 Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

23


24

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Laivat ja lentokoneet tuovat siirtolaisia

Nosta silmäsi, katso ympärillesi: he kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat, sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet tämän kaiken ja loistat ilosta, rajusti lyö sydämesi, rintasi avartuu, kun meren rikkaudet vyöryvät rannoillesi ja sinun käsiisi annetaan kansojen vauraus. Entä nuo, jotka kiitävät tänne kuin pilvi, kuin kyyhkyt lakkaansa - keitä he ovat? Kaukaisten rantojen alukset kerääntyvät, kärjessä Tarsisin-laivat. Ne tuovat poikasi kaukaa, tuovat heidän hopeansa ja kultansa Herran, sinun Jumalasi, nimen kunniaksi, kunniaksi Israelin Pyhälle. Hän antaa sinulle loiston ja mahdin. Jesaja 60:4,5,8,9 Valmistakaa tie

Pystytä merkkikiviä, aseta tienviittoja, jotta tietäisit, mistä tie kulkee. Paina mieleesi tie, se polku, jota olet kulkenut. Palaa kotiin, neitsyt Israel, palaa takaisin näihin kaupunkeihisi! Jeremia 31:21

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

25

T S

O F L W a A F F

Sh Im

“ A y a T y t t

“ l S i b


V

B

V

Lähtekää, menkää ulos porteista, valmistakaa tie kansalle, valmistakaa, tasoittakaa valtatie, raivatkaa pois kivet, kohottakaa lippu merkiksi kansoille! Maailman ääriin saakka Herra on kuuluttanut: Sanokaa tytär Siionille: ”Katso, sinun pelastajasi saapuu, hän kuljettaa mukanaan työnsä palkkaa, johdattaa niitä, jotka on omikseen hankkinut.” Jesaja 62:10,11 Ihme: Venäjän juutalaiset palaavat Israeliin

Herra sanoo: ”Vielä tulevat päivät, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset Egyptin maasta.’ Sen sijaan sano­ taan: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkottanut.’ Sillä minä tuon heidät takaisin heidän omaan maahansa, jonka minä olen antanut heidän isilleen.” Herra sanoo: ”Minä lähetän suuren joukon kalastajia kalastamaan Juudan asukkaita. Sen jälkeen lähe­ tän suuren joukon metsästäjiä kaikille vuorille, kukkuloille ja kallionrotkoihin metsästämään heitä.” Jeremia 16:14-16

26

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Pois, pois! Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilmansuuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista! Lähtekää sieltä, Siionin asukkaat! Herra Sebaot on oman kunniansa tähden lähettänyt minut niiden kansojen luo, jotka ovat ryöstäneet teitä. Hän sanoo niille näin: ”Joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni.” Sakarja 2:10-12

A Re

“ t L o w n h t B L I t o

(1933 käännöksessä nämä jakeet ovat 6-8)

Herra sanoo: ”Tulee aika, jolloin ei enää sanota: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi israeli­ laiset Egyptin maasta.’ Sen sijaan sanotaan: ’Niin totta kuin Herra elää, hän, joka toi Israelin heimon jälkeläiset takaisin pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin oli heidät karkot­ tanut.’ Silloin he saavat jälleen asua omassa maas­ saan.” Jeremia 23:7,8

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

“ t f E B s y h

27


28

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Lupaus tulevaisuudesta

Näin sanoo Herra: – Lakkaa itkemästä, kuivaa kyyneleet silmistäsi! Saat palkan vaivannäöstäsi: lapsesi palaavat kotiin vihollismaasta, sanoo Herra. – Sinulla on tulevaisuuden toivo: lapsesi palaavat asuinsijoilleen, sanoo Herra. Jeremia 31:16,17 Siunauksen maa

Silloin minä kokoan teidät ja tuon teidät takaisin. Minä nostan teidät kunniaan kaikkien kansojen keskuudessa. Minä käännän teidän kohtalonne, te saatte nähdä sen omin silmin, sanoo Herra. Sefanja 3:20 – Sinä päivänä minä rakennan jälleen Daavidin sortuneen majan. Minä muuraan umpeen sen halkeamat, korjaan sen luhistumat ja saatan sen entiseen loistoonsa. Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

29


Ja niin Israel saa hallittavakseen Edomin jäännök­ sen ja kaikki ne kansat, jotka on julistettu minun omikseni, sanoo Herra. Hän on tämän tekevä. – Katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin kyntäjä kulkee leikkaajan kannoilla ja rypäleiden polkija kylväjän kintereillä. Silloin vuoret pursuavat nuorta viiniä ja kukkulat lainehtivat rehevyyttään. Minä käännän kansani Israelin kohtalon. He rakentavat jälleen hävitetyt kaupunkinsa ja asettuvat niihin asumaan. He istuttavat viinitarhoja ja nauttivat niiden viinin. He istuttavat puutarhoja ja nauttivat niiden hedelmän. Minä istutan heidät maahansa, eikä heitä enää revitä irti maasta, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Aamos 9:11-15 Erämaa iloitsee

”Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte versoja ja kannatte hedelmää kansaani Israelia varten, sillä minun kansani tulee pian takaisin. Minä tulen teidän luoksenne ja käännän katseeni teidän puoleenne, ja teidän peltonne kynnetään ja kylvetään. Minä tuon teidän rinteillenne yhä enemmän väkeä, tuon koko Israelin kansan, ja kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan.” Hesekiel 36:8-10 30

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

31


Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

Kuva: Røhr Productions

32


Kuva: Røhr Productions

Aavikko iloitsee, autiomaa iloitsee, aro riemuitsee, se puhkeaa kukkaan! Kuin lilja kukkikoon maa, se riemuitkoon, huutakoon ääneen! Sen osaksi tulee Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Kaikki saavat katsella Herran kunniaa, meidän Jumalamme ihanuutta. Voimistakaa uupuneet kädet, vahvistakaa horjuvat polvet, sanokaa niille, jotka sydämessään hätäilevät: ”Olkaa lujat, älkää pelätkö. Tässä on teidän Jumalanne! Kosto lähestyy, tilinteon hetki. Jumala itse tulee ja pelastaa teidät.” Jesaja 35:1-4 Paljaille kukkuloille minä puhkaisen jokia, notkelmiin lähteitä. Autiomaan minä muutan vesilammikoiksi ja kuivan hietikon lähteiden maaksi. Minä istutan autiomaahan setrejä, akasioita ja myrttejä ja öljypuita, minä kasvatan arolle sypressejä, puksipuuta, vuorimäntyä, kaikkea rinnan, jotta he näkisivät ne ja oppisivat tietämään, jotta he huomaisivat ne ja tajuaisivat, että Herran käsi on tämän tehnyt, Israelin Pyhä tämän luonut. Jesaja 41:18-20

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

33

A F S

Th

“ fo p

y

I a

T t L it T t t t S s s “ y h


Muinaiset kaupungit rakennetaan uudelleen

Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Siionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapäähineen, murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan Vanhurskauden tammiksi, Herran tar­ haksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. He rakentavat jälleen ammoin raunioituneet asumukset, isiensä autioituneet tilat he ottavat käyttöön, pystyttävät hävitetyt kaupungit uudelleen ja ottavat viljelykseen kauan autioina olleet maat. Jesaja 61:1-4 ”Näin sanoo Herra Jumala: Sinä päivänä, jona minä puhdistan teidät kaikesta syyllisyydestänne, minä tuon taas asukkaat kaupunkeihin, ja kaikki

34

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

35


.

B

V

V

rauniot rakennetaan jälleen. Silloin muokataan pelloksi nuo hävitetyt maat, joiden autiuden on jokainen ohikulkija saattanut nähdä, ja ihmiset sanovat: ’Tuosta autiosta maastahan on tullut kuin Eedenin puutarha. Nuo tuhotut, raunioiksi revityt kaupungit ovat vahvoja linnoituksia, joissa asutaan jälleen.’” Hesekiel 36:33-35 ”He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille ja jossa teidän isänne ovat asuneet. He asuvat siinä ikiaikoihin saakka, he ja heidän lapsensa ja heidän lastensa lapset, ja minun palvelijani Daavid on heidän hallitsijansa ajasta aikaan.” Hesekiel 37:25 Liitto uudistetaan

”Tulee aika”, sanoo Herra, ”jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin kun tar­ tuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. ”Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 36

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienim­ mästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejään.” Jeremia 31:31-34

Co

“ “ w a I I w t b t d

w a “ a I a N o b f d “ a

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

37


Uusi testamentti vahvistaa Jumalan lupaukset juutalaisille

”Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’” Ap. t. 3:25 Ovathan he israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot, heille hän on antanut lain, jumalanpalveluksen ja lupaukset. Room. 9:4 Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kan­ saansa? Ei toki! … valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruu­ ta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. Room. 11:1,28,29

38

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

39


40

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille


Mitä etuja sitten on juutalaisilla, ja mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin. Jumala on ensiksikin uskonut sanansa juuri heille. Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet epäuskoisia, ei kai heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi? Ei toki! Room. 3:1-4

f n

H w w h

Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Ef. 2:17,18

Profeetat puhuvat - Jumalan lupauksia juutalaisille

412

Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

Kuva: Røhr Productions

44


Messiaan tulo

Hänen syntymänsä

”Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.” Jesaja 7:14

H

Hänen perheensä

Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Jesaja 11:1

H

Hänen voitelunsa

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Jesaja 11:2

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

45

H


Messiaan tehtävä

Olla valkeus pimeydessä

Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, loistaa kirkkaus. Jesaja 9:1 Tuomita vanhurskaasti

Hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Jesaja 11:3,4 Saattaa oikeus maan päälle

Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jesaja 42:4 Vapauttaa

Vanhurskaan suunnitelmani mukaan minä, Herra, olen kutsunut sinut. Minä tartun sinun käteesi ja suojelen sinua. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, 46

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


47

Kuva: Samuel Ekman

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


V

V

V

V

V

päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästä ne, jotka sen pimennossa istuvat. Jesaja 42:6,7 Kantaa surumme

Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Jesaja 53:4 Ottaa pois syntimme

Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokain­ en meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannet­ tavakseen. Jesaja 53:6 Puhua puolestamme

Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaak­ seen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Jesaja 53:12 Olla pelastajamme

… meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesaja 53:5 48

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


Messiaan nimet

Immanuel

Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jesaja 7:14 Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas

Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Jesaja 9:5

Im

A a

W M Ev Pr

F t h M

Vanhurskas kuningas

Tulee aika, jolloin kuningas hallitsee vanhurskaasti ja ruhtinaat hoitavat tehtävänsä oikeuden mukaan. Jesaja 32:1 Palvelija

Katso: minun palvelijani, jolle minä annan voiman, Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

49

Ri

B p


50

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


minun valittuni, johon olen mieltynyt. Henkeni olen laskenut hänen ylleen, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Jesaja 42:1 (Myös 53:11)

Se

“ o h

Herran käsivarsi

Kuka uskoo meidän sanomamme? Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Jesaja 53:1

Ar

W h

Voideltu

Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista… Jesaja 61:1

Th

T B T H T A

Voimallinen puolustaja

Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaat­ teissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? ”Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen aut­ tamaan.” Jesaja 63:1

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

M

W g a “

51


CHARACTERISTICS

V

Messiaan tunnusmerkit

Viisaus

Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Jesaja 11:2 Hengellinen arvostelukyky

… hänen ilonsa on totella Herraa. Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta…

V

Jesaja 11:3

Oikeudenmukaisuus

…vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa. Hän lyö väkivaltaista sanansa sauvalla ja surmaa huultensa henkäyksellä väärintekijän. Jesaja 11:4

V

52

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

53


V

B

V

V

Vanhurskaus

Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskol­ lisuus vyönä hänen uumillaan. Jesaja 11:5 Rauhallisuus

Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla.

Jesaja 42:2

Lempeys

Murtunutta ruokoa hän ei muserra, lampun hiipuvaa liekkiä hän ei sammuta. Tinkimättä hän toteuttaa oikeuden. Jesaja 42:3 Sitkeys

Eikä hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Jesaja 42:4 Myötätunto

Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Jesaja 53:4

V

54

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


Nöyryys

Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jesaja 53:7 Synnittömyys

Hänet oli määrä haudata jumalattomien jouk­ koon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Jesaja 53:9 Sijaiskärsimys

Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Jesaja 53:10 Voima pelastaa

Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon, ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Jesaja 53:11

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

55


Suuruus

Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Jesaja 53:12

56

Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta


Profeetat puhuvat - Profeetta Jesaja puhuu Messiaasta

573

Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


60

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Naisen siemen

Ennustus ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän.” 1. Moos. 3:15 (1933) Täyttymys Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi. Gal. 4:4 (Myös Luuk. 2:7; Ilm. 12:5) Luvattu Abrahamin siemen

Ennustus Onhan Abrahamista polveutuva suuri ja mahtava kansa, ja hänen saamansa siunaus tulee siunauk­ seksi kaikille maailman kansoille. 1. Moos. 18:18 (Myös 1. Moos 12:3)

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

61


Täyttymys ”Te olette profeettojen lapsia, te olette perineet sen liiton, jonka Jumala teki isienne kanssa sanoessaan Abrahamille: ’Sinun jälkeläisesi kautta tulee siunaus kaikille sukukunnille maan päällä.’” Ap. t. 3:25 (Myös Matt. 1:1; Luuk. 3:34) Luvattu Iisakin siemen

Ennustus Jumala sanoi: ”Vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun tulee antaa hänelle nimeksi Iisak. Minä pidän voimassa liiton myös hänen kanssaan, ja se pysyy ikuisesti voimassa hänen jälkeläistensäkin kanssa.” 1. Moos. 17:19 Täyttymys Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo: Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet. Matt. 1:1,2

62

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Luvattu Jaakobin siemen

Ennustus ”Minä näen tämän, mutta se ei tapahdu vielä, minä katselen tätä, mutta se ei vielä ole lähellä. Tähti nousee Jaakobin keskeltä, valtiaan sauva Israelista. Se murskaa Moabin ohimot, kaikkien Setin jälkeläisten kallot.” 4. Moos. 24:17 Täyttymys ... tämän [isä] Jaakob, tämän Iisak, tämän Abraham, tämän Terah, tämän Nahor… Luuk. 3:34 Hän on tuleva Juudan heimosta

Ennustus Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta, häntä kansat tottelevat. 1. Moos. 49:10 Täyttymys tämän [isä] Amminadab, tämän Admin, tämän Arni, tämän Hesron, tämän Peres, tämän Juuda, Luuk. 3:33 (Myös Matt. 1:2,3)

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

63

A A A

Ful T A

He Tr

Pro T r c i

Ful T s t


Daavidin valtaistuimen perillinen

Ennustus Suuri on hänen valtansa, ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnas­ saan. Oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina. Tämän saa aikaan Herran Sebaotin pyhä kiivaus. Jesaja 9:6 (Myös Jesaja 11:1-5; 2. Sam. 7:13) Täyttymys Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo: Matt. 1:1 (Myös Luuk. 1:32,33) Syntymäpaikka

Ennustus Sinä Betlehem, sinä Efrata, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa! Mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Miika 5:1

64

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa

65


e

V

)

V

Täyttymys Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” Matt. 2:1,2 (Myös Luuk. 2:4,5,7) Syntymäaika

Ennustus ”Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voidel­ tuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviik­ koa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja val­ lihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.” Daniel 9:25 (1933) Täyttymys Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quiriniuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Luuk. 2:1,2 (Myös Luuk. 2:3-7)

V

)

66

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Syntyy neitseestä

Bo

Ennustus Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jesaja 7:14

Pro T w a

Täyttymys Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Matt. 1:18 (1938) (Myös Luuk. 1:26-35)

Fu T H J f

Lastenmurha

Ennustus Näin sanoo Herra: Kuulkaa! Ramasta kuu­ luu huuto, katkera itku ja valitus. Raakel itkee lapsiaan eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Jeremia 31:15

M

Pro T l i f

Täyttymys Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitä­ neet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli sur­ mattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. Matt. 2:16 (Myös Matt. 2:17,18) Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Fu H t a a 67


Pako Egyptiin

Ennustus Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani. Hoosea 11:1 Täyttymys Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuole­ maan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli pro­ feetan suulla ilmoittanut: ”Egyptistä minä kut­ suin poikani.” Matt. 2:14,15 Messiaan edelläkävijä

Ennustus – Minä lähetän sanansaattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppeliinsä Valtias, jota te odotatte, ja Liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Malakia 3:1 (Myös Jesaja 40:3) Täyttymys Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta …”Hän on se, josta on kirjoitettu: ’Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien.’” Luuk. 7:24b,27 (Myös Luuk. 1:17; Job. 1:23) 68

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Palvelustyö Galileassa

Ennustus Mutta ei jää pimeään se, mikä nyt on vaivan alla. Entiseen aikaan hän saattoi halveksi­ tuksi Sebulonin maan ja Naftalin maan, mutta tulevaisuudessa hän saattaa kunniaan merentien, Jordanin tuonpuoleisen maan, pakanain alueen. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden; jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Jesaja 8:23–9:1 (1933) Täyttymys Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana. Matt. 4:13,14 Profeetta

Ennustus ”Herra, teidän Jumalanne, antaa veljienne jou­ kosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni. Häntä teidän tulee kuunnella.” 5. Moos. 18:15 Täyttymys Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat: ”Tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan.” Joh. 6:14 (Myös Ap. t. 3:19-26) Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

69

Fu “ ‘ W

M

Pro T a c N g J

a d

Fu H C Z s ­f


70

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan

As

Pr

Ennustus Näin on Herra vannonut, eikä hän valaansa peru­ uta: ”Sinä olet pappi ikuisesti, sinun pappeutesi on Melkisedekin pappeutta.” Psalmi 110:4

Fu

Täyttymys Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta. Hepr. 6:20 (Myös Hepr. 5:5,6; 7:15-17) Luonteenpiirteitä

Pr M

Ennustus Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki: Jesaja 11:2 (Myös Jesaja 61:1)

Pr

Täyttymys Jeesukselle karttui ikää ja viisautta; Jumalan ja ihmisten suosio seurasi häntä. Luuk. 2:52 (Myös Luuk. 4:18)

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Fu

71


Oma kansa torjuu hänet

Ennustus Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Jesaja 53:3 Täyttymys Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Joh. 1:11 (Myös Joh. 5:43; Luuk. 17:25, 23:18) Riemuisa vastaanotto

Ennustus Iloitse, tytär Siion! Riemuitse, tytär Jerusalem! Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Sakarja 9:9 Täyttymys Ihmiset, joita oli saapunut juhlille suurin joukoin, ottivat palmunoksia ja menivät häntä vastaan huutaen: Hoosianna! Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, Israelin kuningas! Jeesukselle tuotiin aasi, ja hän nousi sen selkään. Joh. 12:12b-14 (Myös Matt. 21:1-11) 72

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


73

Kuva: Samuel Ekman

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


V

o

V

)

V

V

Ystävä pettää hänet

Ennustus Vieläpä ystäväni, johon luotin ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan.

Psalmi 41:10

Täyttymys Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslaps­ esta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. Mark. 14:10 (Myös Luuk. 22:47,48) Myydään 30 hopearahasta

Ennustus Sitten sanoin heille: ”Jos hyväksi näette, maksakaa minulle palkkani. Ellei se käy, olkaa maksamatta.” Niin he antoivat minulle palkaksi vaivaiset kol­ mekymmentä hopearahaa. Sakarja 11:12 Täyttymys Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo ja sanoi: ”Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsi­ inne?” He sopivat hänen kanssaan kolmestaky­ mmenestä hopearahasta. Matt. 26:14,15

) 74

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Rahalla ostetaan savenvalajan pelto

So o

Ennustus Ja Herra sanoi minulle: ”Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat minut arvioineet.” Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne Herran huoneeseen savenvalajalle. Sakarja 11:13 (1933)

Pro I p p

Fu T I “ o s

Täyttymys Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: ”Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon.” Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Matt. 27:5-7

Po th

Pro T t I i

Fu J T c Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

75


76

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


t b t e

Palvelusvirka annetaan toiselle

Ennustus Kun hänen asiansa on oikeudessa, hänet tuomittakoon syylliseksi, hänen rukouksensakin katsottakoon pahaksi teoksi. Vähiin jääkööt hänen elämänsä päivät, toinen ottakoon hänen työnsä ja toimensa. Psalmi 109:7,8

Th Ta

Pro W le a

Täyttymys Sitten kaikki rukoilivat: ”Herra, sinä joka tun­ net kaikkien sydämet, ilmoita, kumman näistä kahdesta olet valinnut astumaan tähän palve­ lutehtävään ja apostolin virkaan, josta Juudas luopui mennäkseen sinne, minne kuului.” Sen jälkeen he heittivät miehistä arpaa, ja arpa lankesi Mattiakselle. Näin hänet valittiin ja liitettiin kah­ dentenatoista apostolien joukkoon. Ap. t. 1:24-26

Ful A k y a f c h

Ac

Pro D s F Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

77


B

)

B

B

)

Väärät todistajat syyttävät häntä

Ennustus Älä anna minua alttiiksi ahdistajaini vimmalle, sillä väärät todistajat nousevat minua vastaan ja puuskuvat väkivaltaa. Psalmi 27:12 (1933), (Myös Psalmi 35:11) Täyttymys Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: ”Minä voin hajottaa Jumalan temppe­ lin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.” Matt. 26:59-61 Syytetty vaikenee

Ennustus Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jesaja 53:7 (Myös Psalmi 38:13,14)

B

78

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


H

Täyttymys Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: ”Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?” Mutta Jeesus pysyi vaiti. Matt. 26:62,63

Pr

Vihataan ilman syytä

Ennustus Enemmän kuin hiuksia päässäni on niitä, jotka minua syyttä vihaavat. Vahvoja he ovat, nuo, jotka tahtovat tuhota minut. Syyttä he ovat minun vihamiehiäni. Kuinka voisin palauttaa sellaista, mitä en ole varastanut? Psalmi 69:5 (Myös Psalmi 109:3-5)

Fu

Täyttymys ”Joka vihaa minua, vihaa myös Isääni. Ellen olisi tehnyt heidän keskuudessaan tekoja, joita kukaan toinen ei ole tehnyt, he eivät olisi syyllisiä. Mutta nyt he ovat nähneet minun tekoni ja vihaavat sekä minua että Isääni. Näin täytyi käydä, jotta toteutuisi heidän kirjoitustensa sana: ’He ovat syyttä vihanneet minua.’” Joh. 15:23-25

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Su

Pr

79


Kärsii toisten puolesta

Ennustus Ja kuitenkin: hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta, luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurit­ tavan, vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha, hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Jesaja 53:4,5 (Myös Jesaja 53:6,12) Täyttymys Ja kun ilta tuli, Jeesuksen luo tuotiin monia pahojen henkien vaivaamia. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat, jotta kävisi toteen, mitä on sanottu profeetta Jesajan kirjassa: – Hän kantoi meidän tautimme, otti taakakseen meidän sairautemme. Matt. 8:16,17 (Myös Room. 4:25; 1. Kor. 15:3)

80

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa

81


Ristiinnaulitaan syntisten kanssa

Ennustus Minä annan hänelle paikan suurten joukossa, hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit, hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Jesaja 53:12 Täyttymys Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Matt. 27:38 Kädet ja jalat lävistetään

Ennustus Koirien lauma saartaa minut, minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut, ruumiini luut näkyvät kaikki. Psalmi 22:17,18a (Myös Sakarja 12:10) Täyttymys Sitten hän sanoi Tuomaalle: ”Ojenna sormesi: tässä ovat käteni. Ojenna kätesi ja pistä se kyl­ keeni. Älä ole epäuskoinen, vaan usko!” Joh. 20:27 (Myös Joh. 19:37; 20:25,26) 82

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Pilkataan ja loukataan

Ennustus Mutta minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkka. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivaavat minua: ”Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet!” Psalmi 22:7-9 Täyttymys Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyt­ täen he sanoivat: ”Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!” Matt. 27:39,40 (Myös Matt. 27:41-44; Mark. 15:29-32) Saa HAPANVIINIÄ janoonsa

Ennustus Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä. Psalmi 69:22 (1933) Täyttymys Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kas­ toivat siihen sienen ja nostivat sen iisoppiruo’on päässä Jeesuksen huulille. Joh. 19:29 (Myös Matt. 27:34,48) Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

83


V

)

V

B

Kuulee profetian sanat toistettuina pilkkamielessä

Ennustus ”Hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Herra on häneen mieltynyt, pelastakoon siis hänet!” Psalmi 22:9 Täyttymys ”Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan - pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.” Matt. 27:43 Rukoilee vihollistensa puolesta

Ennustus Rakkauteni palkaksi he minua vainoavat, mutta minä ainoastaan rukoilen. Psalmi 109:4 (1933), (Myös Jesaja 53:12) Täyttymys Mutta Jeesus sanoi: ”Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” Sotilaat jakoivat kes­ kenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa. Luuk. 23:34

B

84

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Hänen kylkensä lävistetään

Ennustus ”Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkai­ siin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistä­ neet. He surevat häntä, niin kuin surraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan.” Sakarja 12:10 Täyttymys Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Joh. 19:34

Pr

Fu

Bu

Pr

Sotilaat heittävät arpaa hänen vaatteistaan

Ennustus Ilkkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Psalmi 22:18,19 Täyttymys Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat kes­ kenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heit­ tämällä, kuka mitäkin sai. Mark. 15:24 (Myös Joh. 19:24) Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

So G

85

Fu


86

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa


b a

Pannaan rikkaan miehen hautaan

Ennustus Hänet oli määrä haudata jumalattomien jouk­ koon. Rikkaan haudassa hän sai leposijansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Jesaja 53:9

H

Täyttymys Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. Matt. 27:57-60

Fu B t ­w

Pro F N d

H

Ylösnousemus

Pro W i f m

Ennustus Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, et anna palvelijasi joutua kuoleman valtaan. Psalmi 16:10 Täyttymys Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. Matt. 28:9 (Myös Luuk. 24:36-48; Matt. 16:21) Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa

Fu W B 87


Taivaaseen astuminen

Ennustus Sinä, Herra, nousit korkeuteen, otit vankeja, otit lahjaksi ihmisiä, otit nekin, jotka kapinoivat vas­ taan. Sinä asut korkealla, Herra, Jumala. Psalmi 68:19 Täyttymys Jeesus vei opetuslapset ulos kaupungista, lähelle Betaniaa, ja siellä hän kohotti kätensä ja siunasi heidät. Siunatessaan hän erkani heistä, ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Luuk. 24:50,51 Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Mark. 16:19 (Myös Ap. t. 1:9)

88

Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta täyttyvät Jeshuassa


Profeetat puhuvat - Ennustukset Messiaasta t채yttyv채t Jeshuassa

894

Messiaan tunteminen


92

Profeetat puhuvat - Messiaan tunteminen


Messiaan tunteminen

Raamattu sanoo: Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivät­ kä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuu­ den ja toivon. Silloin te huudatte minua avuk­ senne, te käännytte rukoillen minun puoleeni, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Jeremia 29:11-14 Jos haluat etsiä Jumalaa, voit lausua tämän yksin­ kertaisen rukouksen: Rakas Jumala, minä tiedän, että olen tehnyt syntiä. Anna minulle anteeksi. Uskon, että Jeshua kärsi rangaistukseni. Hän kuoli puolestani, mutta Sinä nostit hänet kuolleista. Kiitos Sinulle, että annat minulle anteeksi ja teet minusta vanhurskaan. Nyt tahdon totella Sinua, koska Sinä rakastat minua ja tiedät, mikä minulle on parasta.

Profeetat puhuvat - Messiaan tunteminen

93


V

V

Autuas se, jonka pahat teot on annettu anteeksi, jonka synnit on pyyhitty pois. Autuas se ihminen, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään ja jonka sydämessä ei ole vilppiä. Psalmi 32:1,2 Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte: ”Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa! Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Siionin asukkaat! Suuri on Israelin Pyhä, hän, joka on teidän keskellänne.” Jesaja 12:3-6

94

Profeetat puhuvat - Messiaan tunteminen


Profeetat puhuvat kirjan tarina

Profeetat puhuvat -kirjan teksti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1994. Se oli tarkoitettu lisämateriaa­ liksi venäjänkieliseen Raamattuun, joka oli suunniteltu nimenomaan juutalaisia varten Daavidin tähti ja menora -kuvituksineen. Tämä Daavidin tähti -raamattu, kuten sitä pian alettiin kutsua, sai alkunsa yksinkertaisesta toiveesta: Jospa Venäjän juutalaiset voisivat itse nähdä, kuinka paljon Jumala heitä rakastaa ja kuinka hyvät suunnitelmat hänellä on heitä varten. Jos he vain voisivat itse lukea Jumalan Sanaa… Tämä ajatus johti pian toiseen: He tarvitsevat Raamattuja, sellaisia Raamattuja, jotka koskettavat heidän sydäntään.

Profeetat puhuvat - Messiaan tunteminen

95


Tuloksena oli Raamattu, joka tänään on tuttu venäjää puhuville juutalaisille kaikkialla maailmassa. Painosmäärä on jo ylittänyt 340 000 kappaletta ja juuta­ laiset, jotka ehkä eivät olisi koskaan ottaneet käteensä tavallista Raamattua, lukevat nyt Jumalan Sanaa.

Samat kokoelmat Raamatun jakeita, jotka ovat Profeetat puhuvat -kirjassa, löytyvät venäläisestä juutalaisraamatus­ ta ennen 1. Mooseksen kirjaa ja Ilmestyskirjan jälkeen. Profeetat puhuvat on julkaistu myös englannin, kiinan ja heprean kielellä. Lisä ä tietoa on kotisivulla mme

www.mediaserve.org