Page 1

Nr 7• Årg 23 November 2013 Sundsvall Timrå Härnösand

Novembers alla nöjen Läckert med linoleum

Fixa bästa ljuset inomhus Fräscht kök på nolltid

ROT&RUT SPECIAL Spabada ute i vinter Se över ditt tak Billigare värme

Välkommen till

VÅRDVALET

a dcentral Njuet friVår runda D

EN BILAGA FRÅN

Nr. 2/2013

Välkommen till

Njur Välkomm enund till a Vårdcentral Njurunda Vårdcent ral

2013 Hösten/Vintern

Fler läkare i Nacksta

Sidsjö TIDNING

BÄTTRE STÖD FÖR BLIVANDE FÖRÄLDRAR Doktorer

na vid

Njurunda Vårdcent När ung a drabbas ral av psykisk ohä lsa

Hos oss arbetar 7 ordinarie läkare och 2 Det finns alltid tid för dig som behöver utbildningsläkare, vilket ger dig en valfrihet. Njurunda Vårdcentra träffa en läkare samma l är ett alternativ dag. för dig som söker hos personalen. Vårdcentralen är kontinuitet och hög välbemannad inom kompetens Våra öppettider måndag-fredag är kl. 07.30 -18.00. samtliga enheter. Ska du ut och resa besök vår Vaccination Hos oss arbetar Drop in kl. 16.30-18.0 smottagnin Hos oss arbetar 7 ordinarie läkare g. 7 ordinarie läkare Det finns 0. och 2 utbildningsläk och 2 utbildningsläka alltid tid för dig som are, vilket • DU når oss på Det finns alltid tid för dig som behöver re, vilket ger dig behöver Njurunda träffa en läkare samma ger dig en valfrihet. telefon en valfrihet. Njurunda träffa en läkare Vårdcentral 060-51 Vårdcentral 53 28 sammaärdag. dag. ett alternativ för är ettsom ringer upp dig. Telefontillg alternativ är ettför hos dig som söker kontinuitet personalen. Tele-Q hos personalen. dig som svarssyste söker kontinuitet Vårdcentralen Vårdcentralen är änglighet m vilket och hög kompetens är innebär och hög välbemannad 100 Våra välbemannad kompetens att viinom inom samtliga måndag-freda • Nu kan du själv Våra öppettider måndag-fredag%.är kl. 07.30 öppettider enheter. g är kl. 07.30 -18.00. samtliga enheter. kontrollera Ska du-18.00. Ska du ut och ditt ut och resa besök resablodtryck besök vår gratisDrop i vårt Drop in kl. 16.30-18.00. vår Vaccinationsm nya inottagning. kl. blodtrycksrum.Vaccinationsmottagning. 16.30-18.00. • DU når oss på NYHETER telefon 060-51 53 • DU når oss på telefon 060-51 28 som är ett 53 28 ringer uppTele-Q dig. Telefontillgän svarssystem vilket som är ett Tele-Q svarssystem Vi vill främja hälsan upp dig. Telefontillgänglighet 100ringer glighetinnebär vilket innebär att %. 100 %.att vi vårt vi • Nu ikan område. • Nu du själv kan Du som fyller 40,50 du själv kontrollera ditt blodtryck gratis och 60 år under ditt blodtryck gratis i vårt nyakontrollera blodtrycksrum. i vårt nya blodtrycksrum 2012 kommer att dersökning/samtal . bli . Du kommer att NYHETER NYHETER erbjuden en GRATIS hälsounfå brev hemskicka Vi vill främja hälsan t med information i vårt område. Vi vill främja hälsan .

Vaccinera dig inför resan

Doktorerna vidDoktorerna vid nda Njuru nda VårdcNjuru SKO R ÄR entral Vårdcentral

DINA VIKTIGA FÖR HÄL SAN

Goda matvanor

Är det viktigt för dig med set ochi vårtoch kontin Du som fyller 40,50 område. kompetens Du som fylleruitet och 60 årradi hög under 2012 dersökning/sa Vint hoserpa 60 år under kommer att40,50 person mtal bli erbjuden 2012 kommer att . Du kommeralen en GRATIS att få dersökning/sa mtal bli erbjuden en . Du kommer brevpå hälsounhemskickat GRATIS hälsounfå brev information.att hemskickat med Välj då att lista ntral? information. dig mitt i stan en medvårdce

Välkommen till på Njurunda Vårdce Njurunda ntral, www.nvc.nu Vårdce ntral Sidan 30

Telefon: 060-51 53 28 Mail: vc.njurunda@nv

Aldrig andlös i Sidsjö!

Vår hemsida www.nvc.n u hemsida www.nvc.nu är underVår omarbetni är under omarbetning ng

Vår hemsida www.nvc.nu är under omarbetning

Frösunda erbjud er persoFrös unda nlig assist anserbju som der

du vill ha den. som Frösunda erbjud duOavse vill ha tt. er person lig Kontakta Frågor? assistaDaniel som du vill ha ns Jönsson den. tel. 060Oavs ett. - 701 42 62 Oavsett. epost. daniel.jo --->

Vänd blad så

får du veta mer!

frosunda.se

läsning

Dags för en ny klassiker Sidan 35

LOKALAKTUELLT

7/2013

33

Doktorerna vid Njurunda Vårdcent ral

Hos oss arbetar 7 ordinarie läkare och 2 Det finns alltid tid för dig som behöver utbildningsläkare, vilket ger dig en valfrihet. Njurunda Vårdcentra träffa en läkare samma dag. l är ett alternativ hos personalen. för dig som söker Vårdcentralen är kontinuitet och hög välbemannad inom Våra öppettider kompetens måndag-fredag är kl. 07.30 -18.00. samtliga enheter. Ska du ut och resa besök vår Vaccination Drop in kl. 16.30-18.0 smottagning. 0. • DU når oss på telefon 060-51 53 28 som är ett Tele-Q ringer upp dig. Telefontillg svarssystem vilket änglighet 100 %. innebär att vi • Nu kan du själv kontrollera ditt blodtryck gratis i vårt nya blodtrycksrum. NYHETER Vi vill främja hälsan i Du som fyller 40,50 vårt område. och 60 år under 2012 kommer att dersökning/samtal bli . Du kommer att få brev hemskicka erbjuden en GRATIS hälsount med information .

Etablerat städbolag sedan 1987. Vänd er med förtroende till oss. Vår hemsida www.nvc.n är under omarbetni u ng

RENTAV

den.

---> nsson@fr osunda.se Vänd blad så får du veta mer!

frosunda.se

Sidan 13 Kommunalrådet jön gillar Sids 34 Sidan

hälsa

EXTRA

Boc.nuKlok City rådet i Sidsjöom 32 Sidan

– väg till bättre

rentav.se

personlig assis tans


IIIIEN VÄRLD AV VÄRME EN I EN VÄRLD AVVÄRLD VÄRMEAV EN VÄRLD EN VÄRME Ledare Dags för kamin? Kontakta oss! Dags

DAGS FÖR NY KAMIN?

pr i s e r p å m o n t e r i n g a r VVii hhaarr aallllttiidd ffaassttaa p Hos oss hittar du:du: Hos hittar du: Hososs oss hittar Täljstensugnar SommarkaKampanj Täljstensugnar Täljstensugnar Täljstensugnar nj på Tulikiv Kakelugnar • Braskaminer Kakelugnar • Braskaminer ivi mhpa tompå31Tu/8lik Kakelugnar • Braskaminer VI Sk i Eldsoc Kakelugnar • Braskaminer Gn istsky.dd tadsNpl Gjutjärnskaminer Gjutjärnskaminer an iortästljsentear ingå Gjutjärnskaminer r vi d kö p av Tulikivn på Gjutjärnskaminer pe Skorstensfria kaminer TU1450/1 (Gälltervä Skorstensfria kaminer rd31e decacekömb tom Skorstensfria kaminer 20er)00:- i Kamintillbehör Skorstensfria kaminer Kamintillbehör Kamintillbehör Skorstenar Snickeriarbete Braskaminer Murspisar • Vedspisar Vi utför Kamintillbehör Murspisar Vedspisar Nya öppettider öppettider Murspisar •• Vedspisar Nya • Skorstenar Just••jag nu snickeriInsatser Skorstenar Just nu kampanjpriser Murspisar • kampanjpriser Vedspisar närmare Insatser och det är nog inteInsatser bara som Skorstenar Tis–tor 15.00–18.00 Tors 14-18 Bastuaggregat på utvalda Tulikivi. Bastuaggregat arbeten! påJust utvalda Tulikivi. Bastuaggregat Insatser • Skorstenar nuÖvrig kampanjpriser tid efter ök. Hos oss hittar du:

Kolla in vår storsäljare

Snart är den här!

JUST NU! KampaNJpriS

43 900:-

Den kommer närmare och Övrig tid efter ök. Kom ihåg längtar efter vintern, en vinter med snö ochROT-avdraget skidåkning.Kom I år jag Kom ihågtror ROT-avdraget ihåg ROT-avdraget Bastuaggregat på utvalda Tulikivi. 50% avdrag på arb. kostn. 50%avdrag avdragpå påarb. arb. kostn kostn.. 50% att det blir skidor på längden. Kom ihåg ROT-avdraget BYGG. Svartviksvägen 50% avdrag på arb. kostn Svartviksvägen 33 (efter (efter E4:an), Svartvik 33 (efter E4:an), Svartvik 33 E4:an), Svartvik Alla andra år har det blivit utförsåkning men nu kännsSvartviksvägen det som54 att Tfn060-17 060-17 54 20, 070-629 070-629 48 48 12 12 Tfn 060-17 54 20, 070-629 SERVICE 48 12 Tfn 20, www.eldstaden.com www.eldstaden.com Kaminer33 - Skorstenar - Snickeri www.eldstaden.com Svartviksvägen (efter E4:an), Svartvik det är dags att prova på att åka på längden. Jag har varit ute och kollat Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 www.eldstaden.com Välkommen in till lite på utrustningar i sportaffärerna och det finns en djungel av olika ELDSTADEN skidor, vallor, stavar och pjäxor. Öppettider: Tisd-Tors 15-18, övrig tid enl ök. Svartviksvägen 33, Sundsvall - Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 - www.eldstaden.com Det har hänt en del i den utvecklingen på de senaste åren och det är väl bra, men för en vilsen amatör som mig så blir det jobbigt. Då är tur att det finns kunnig personal som kan berätta för en vad man ska ha för något. Vi får väl se hur det slutar.

LJ

Jag var på fotboll och såg giffarna och nu hop­ pas vi verkligen att det ska hålla ända vägen uåå till Allsvenskan och att dom ska slippa behöva kvala sig upp. Sporterna i sporthallen – basket & innebandy – har kört i gång och så här i början av säsongen så har dom väl levt upp till förväntningarna som man kan ha på dom. Sen framöver vårkanten så vill vi såklart se dom i slutspel och slåss om ädlare medaljer, men det tar vi då. I detta nummer av Lokalaktuellt så berättar vi lite om vad som händer på Sidsjö­området där det finns allt från hälsocentral till för­ skola, vi får också veta lite om andra hyres­ gäster som håller till där uppe. Vi ger även lite tips på vad man ska tänka på om man ska anlita en hantverkare och ska använda sig av Rotavdraget. I övrigt så har vi samma breda mix av repor­ tage som vanligt och hoppas att ni får en trevlig stund med oss.

Släck ljusen och stäng av spisen innan du lämnar bostaden!

Glömd spis och levande ljus är några av de vanligaste orsakerna till bränder i bostäder.

Annonsförsäljning: Utgivning 2013 Nr 1 vecka 8 Nr 2 vecka 12 Nr 3 vecka 17 Nr 4 vecka 24 Stefan Sahlberg 070-347 04 00 stefan@ mediainvest.nu

Janne Glasberg 070-347 03 00 janne@ mediainvest.nu

Åke Schultzberg 070-347 28 24 ake@ mediainvest.nu

Brittis Nordlander 070-347 09 33 brittis@ mediainvest.nu

Lars Viklund 060-57 21 50 lars@ mediainvest.nu

Mikael Genym 060-57 21 50 mikael@ mediainvest.nu

Micke Lannebrink 072-230 60 99 micke@ mediainvest.nu

Jesper Sahlberg 060-57 21 50 jesper@ mediainvest.nu

Nr 5-6 vecka 35 Nr 7 vecka 39 Nr 8 vecka 44 Nr 9-10 vecka 48

Annonser och redaktionellt material i Lokal­­Aktuellt får ej användas i andra sam­manhang utan särskilt medgivan­de från representanter för tidningen. För insänt material ansvaras ej.

Lokaltidning för Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner. Politiskt och religiöst obunden. Tel 060-57 21 50 Fax 060-57 21 30 Adress: Lokal Aktuellt, Terminalvägen 12, 861 36 Timrå Upplaga: Cirka 70 000 ex Ansvarig utgivare: Janne Glasberg Tryckeri: Ektab Produktion: Journalisthuset Omslagsfoto: Canstock Distributör: SDR 2

LOKALAKTUELLT 7/2013


Andreas TĂśrngren, Lars Vestlund, JĂśrgen Nordstrand

L L I T N E M M O K L VĂ„ VT-CENTESARND VĂ…RT I EN 18, BRED VĂ„G

MELLAN

TrÜtt TrÜttpüpüDYRA dyraelräkningar? elräkningar? ViVihar har LÖSNINGEN lÜsningen. Vi erbjuder kostnadsfritt hembesÜk, ring ring ossoch sü boka hjälper tid. vi er.

! E R A Svenska Fälg NY ÄG

Bergvärme. Jordvärme. SjÜvärme. Frünluft. Luft/vatten. Luft/luft. Solvärme. Vi har värmepumpen fÜr bästa besparing hos dig.

tel: 060-120565 mail: sundsVall@dackofalg.se

Nu, ännu stÜrre utställning av fälgar!

NYHET 2013

VI HÄLSAR NYA & GAMLA KUNDERVälkommen in.

BesĂśk vĂĽrt IVT-center!

Permanent utställning av värmepumpar.

VÄLKOMNA Mellanvägen 18 • 854 67 Sundsvall - Ett värmande fÜretag

ÖNSKAR Fax 060-56 93 65 • www.k-rexror.se HENRIK SVELANDER MED PERSONAL

Allt inom VVS!

Tel. 060-55 47 00

"ESĂ™KVĂŒRt IVT CENTER

Permanent utställning av värmepumpar. - Ett värmande fÜretag

MellanVĂŠGENs3UNDSVALL FAX sWWWK REXRORSE

TEL  LOKALAKTUELLT 7/2013

3


inredning & design

Få bästa ljuset inomhus – Se till att du får många ljuskällor i varje rum. Lamporna förstärker varandra och bygger upp ljuseffek­ ten i ett rum. Alltså hellre flera mindre lampor, än några få större. Och var inte rädd för att inreda rummet med olika slags armaturer. – Blanda vanliga lampor med spotlights i taket, sätt belysning på någon detalj du gillar, lek med ljuset och pröva dig fram. Mag­ känslan är viktig. Lars har arbetat med belysning och ljussättning i många år. Just nu är branschen inne i en spän­ nande utveckling med nya typer av ljusskällor och stora möjligheter att styra ljuset via ny teknik. – Nu är också ljuset en in­ redningsdetalj. Inte bara själva lampan. Det finns armaturer som ger snygga skuggmönster på väggar eller i tak. Det finns också lampor med linser som på olika sätt bryter ljuset och ger skarpa kontraster mellan ljust och mörkt. Att göra en fondvägg av ljus är effektfullt. Och ganska enkelt att åstadkomma. – Placera en spotlightskena i taket, ca 40-50 cm från väggen. Låt skenan vara nästan lika lång som väggen du ska belysa. Rikta spot­ tarna lite nedåt mot väggen så att du får ett effektfullt släpljus. Klart. Ja nästan, för Lars ger sig inte utan dimmern. – Nej nästan i alla sammanhang är den nödvändig för att få rätt belysning i ett rum. Ljusstyrkan bör gå att ställa för att flexibelt kunna skifta stämning i rummet. Belysningen är så avgörande för en snygg och trivsam inredning. Marie Pallhed

4

LOKALAKTUELLT 7/2013

”Ha många ljuskällor i rum por lam liga van a met. Bland med spotlights i taket. Belys detaljer, något du gillar.”

Foto: Maria Eberfors

Snygg och funktionell belysning är ingen slump utan resultatet av en ljus- och lampsättning som är noggrant genomtänkt. – Bästa sättet är att ha en plan för hur och vad du vill belysa, säger Lars Qvist, belysningsexpert och ljussättare på Lamplagret.

”Jag föredrar halogenlamporna framför LED och lågenergilampor”, säger Lars. ”Halogenlamporna återger färger bäst jämfört med andra långenergialternativ.”

Expertens belysningstips – med Lars Qvist ■ Overkill på ljus i är inte trevligt. Många hem är överbelysta och det med alltför få ljuskällor. Försök att hitta harmoni i valet av belysning. Gå igenom rum för rum, släck och tänd lampor, se vad som händer. Vad blir det för ljusbild? Var hamnar ljuset? Bländar det? Flytta omkring lamporna i rummet. Behöver du höja eller sänka lampan eller behöver du helt enkelt en annan lampa? Leta dig fram till en lösning som passar dig. Ibland kan en lampa också vara så fel att den blir rätt. Och följ gärna upp lampans form på något annat i rummet. ■ Enbart spottar i taket blir tråkigt. Lägg till hängande taklampor, dekorativa armaturer, vägg- och golvlampor så att du steg för steg bygger upp ljuset i rummet. ■ Pröva att tänka hängande pendlar från taket istället för traditionella lampan på sängbordet. Snygg ljussättning och frigjort bordsutrymme. Testa också att sätta ljus under din säng. Glöm inte dimmern. På marknaden finns små

enkla sladddimrar eller dimrar som du sticker direkt i vägguttaget. ■ Se upp för misstaget att sätta för små lampor i taket. Taklampor ”krymper” när de kommer upp. Större armaturer ger ett bättre helhetsintryck. Är du osäker så köp din lampa på öppet köp, ta hem den och prova. Är den för liten eller för stor? Byt ut den. För bästa råd i butikerna ta med bilder av ditt hem. Mobiltelefonbilder räcker långt. ■ Belys väggar, tak eller hörn för att få rymd i ett rum. En smal hall upplevs större om du trycker ut ljuset på väggarna. Och en stor hall känns mindre om du riktar ljuset ner mot golvet så att väggarna blir mörka. ■ Har du bord med iläggsskivor hamnar takpendeln alltid fel när du förlänger bordet. En lösning är att montera en takskena ovanför bordet och använda pendelfästen i skenan där du hänger lamporna. Sen är det bara att flytta armaturerna rätt när bordet blir större. Samtidigt

kan du använda spotlights i takskenan för att förstärka ljuset i rummet. ■ Bygger du nytt så satsa på att planera belysningen i ett tidigt skede. Lösningen blir bättre och möjligheterna att bygga in och dölja elkablarna i väggar och golv gör inredningen snyggare.


lokalt & aktuellt foto: klara li andersson

Frågor & svar... ...om vinterdäck

När ska man egentligen byta till vinterdäck? Och varför ska man över huvud taget byta? Ska man ha dubbade eller dubbfria? Mano Vallez ger svar på dessa frågor inför vintern.

S

nart börjar vintersäsongen och det börjar bli hög tid för däckbyte. Vinterdäck får sättas på från den 1 oktober men man måste ha bytt innan den 15 december. När man väljer att sätta på nya däck beror helt på om det blivit vinterväglag eller inte. När det ligger snö och is på vägarna passar vinterdäcken som bäst, förklarar Mano Vallez på CMV bil och el i Sundsvall.

Dubb bäst på is

Det finns två sorters vinterdäck att välja på, dubbade eller dubbfria. Om det till exempel är isigt ute passar de dubbade däcken bäst. De dubbfria däcken har sämre grepp och passar därför bättre på snöiga vägar.

Men varför ska man byta däck? – Den största anledningen är för att däcken är gjorda av helt olika gummiblandningar. Ett sommardäck har heller inte rätt mönster för att passa på vintern eftersom vinterdäckens mönster är djupare, säger Mano Vallez. kolla mönsterdjupet

Det rekommenderade mönsterdju­ pet på vinterdäck är 5 mm. Men om de slits under 3 mm blir de olagliga. Så därför kan vara bra att kolla vinterdäckens mönsterdjup innan man monterar fast dem. Alla måste egentligen inte byta däck, för det finns faktiskt ett alternativ till, åretruntdäck, som fungerar året om. Vilka däck man väljer beror helt på smaksak, me­ nar Mano Vallez. – Något man ska tänka på när man byter däck är att dra åt hjul­ bultarna ordentligt. Det är också viktigt att kontrollera lufttrycket i däcken. Om man inte har rätt mängd luft blir det fel slitage.

Några andra tips inför vintern är att kontrollera fryspunkten på kylarvätskan och mängden kvarva­ rande vätska och olja. Kontrollera också batteriet, belysningen och funktionen på vindrutetorkarna. Mano Vallez tycker också att det är praktiskt att ha en motor/kupé­ värmare till bilen. – Det underlättar, speciellt på morgonen då man helst vill slippa köra en kall bil med frost på rutorna till jobbet. Att installera ett kupéuttag och köpa en motor­ värmare kostar runt 5000 kronor beroende på bil, säger han. Om man inte har möjligheten att skaffa en motorvärmare kan man is­

Mät mönsterdjupet med hjälp av en femma. Från myntets kant in till siffran femmes övre kant är det 3 mm. Mindre mönsterdjup än 3 mm gör däcken olagliga. tället skaffa ett speciellt skyddstäcke som gör att man åtminstone slipper frost på vindrutan. Klara Li Andersson

Vad säger lagen? ■ Det är okej att byta till vinterdäck från den 1 oktober. Men innan den 15 december måste de vara bytta. ■ Det är helt valfritt om man vill ha dubbade eller dubbfria däck. ■ Det rekommenderade mönsterdjupet på vinterdäck är 5 mm. Men slits de under 3 mm blir de olagliga.

■ Det får inte finnas dubbade och odubbade däck på samma fordon. ■ Om du har dubbdäck på bilen och sedan kopplar på en släpvagn måste släpvagnen också ha dubbdäck. Släpet måste ha lika bra väggrepp som bilen. Annars kan släpet sladda vid inbromsning.

LOKALAKTUELLT 7/2013

5


inredning & design

Ge köksväggarna ett jättelyft med fina tapeten Färnebo från Duro. Foto: Duro Sprutlacka de gamla furuluckorna och lägg en slant på nya bänkskivor för total uppdatering av köket.  Foto: canstock Pickyliving är ett av de företag som specialtillverkar luckor till Ikea-kök. Foto: pickyliving

Fräscht kök med ytrenovering Att byta ut ett kök är ett stort ingrepp som kostar mycket pengar. Men genom en enkel och smart ytrenovering kan du få ett nästan nytt kök för bråkdelen av kostnaden för ett helt nytt kök. Här berättar vi hur.

E

tt sätt att få en omedelbar förvandling är att byta ut köksluckorna. Att byta ut luckor är dessutom något som vem som helst kan klara av. Vill man göra det ännu enklare så kan man lämna in befintliga luckor till en lackeringsverkstad för sprutlackering. Man kan räkna med att betala från 250 kronor per lucka och uppåt, beroende på storlek och underlag. Bästa budgetvarianten är naturligtvis att måla luckorna själv – tvätta med målartvätt, grundmåla 6

LOKALAKTUELLT 7/2013

och färdigstryk, men var noga med att välja rätt färg för underlaget. Bänkskivor

Att byta ut bänkskivorna kan göra stor skillnad för helhetsintrycket och behöver inte kosta särskilt mycket. På de stora inrednings­ varuhusen finns ofta ett visst sortiment av bänkskivor av olika kvalitet i färdiga längder som kapas efter behov. Laminatskivor finns också i va­ rierande prisklasser och i ett ännu större utbud. Vill man i stället ha en gedigen bänkskiva i granit får man betala några tusenlappar per meter plus extra för utsågningar. Det är absolut värt att jämföra pri­ ser hos såväl lokala stenhuggerier som köksvaruhus. En sliten bänkskiva i massivt trä

kan också fräschas upp med ganska enkla medel – slipa, olja eller oljebetsa. Betsen tränger ner i träet och färgar det, men den skyddar inte mot väta. Var därför noga med att olja in ordentligt ett dygn efter betsningen. Väggar

Det enklaste och billigaste sättet att få till en snabb makeover i hemmet är att tapetsera eller måla om väggar. Detta gäller också i kö­ ket. Köket brukar inte ha så många kvadratmeter vägg, så det behöver inte ta mer än några timmar att måla om. Enfärgat passar bra om köket i övrigt är ganska rörigt, men har man ett stilrent, minimalistiskt kök kan det pigga upp med en fräck fondtapet. Att förändra väggarna

är dessutom så enkelt att det kan göras ofta. Golv

Att byta golv är en ganska stor sak, men det är ändå mycket enklare och billigare än att riva ut hela köksinredningen. Det finns mäng­ der av snygga och praktiska golv som passar bra i köket, som klin­ kers, massivt trägolv, laminatgolv, plastmatta eller linoleumplattor. Dekor

Det finns också mängder av saker man kan göra i köket: byt gardiner, köp nya handdukar och grytlappar, måla om köksgruppen, fyll fönstret med krukväxter, häng upp några tavlor, köp en kul taklampa eller lägg en vacker orientalisk matta på golvet. Tove Phillips


Vi sprutlackerar & fräser luckor Vi gör fina spegeldörrar av befintliga innerdörrar.

SPARA upp till

STRÅLANDE tider för dig som vill

SPARA

5.500:-* Alla kampanjmodellerna hittar Du på www.contura.se

CONTURA 550:1 Ord. pris från 17.900:-

JUST NU från 14.900:-

Spara

3.000:-

Gärdevägen 7, Sundsvall 060-15 37 25

CONTURA 620T:4

Kultur- och teknikförvaltningen informerar

Ord. pris 28.500:-

JUST NU 25.500:-

Liksom tidigare år har vi ställt ut sandlådor, där fastighetsägare gratis får hämta saltsand i hinkar. Sandlådorna är uppställda på två platser: Vid ICA i Söråker och på Plåtslagarvägen 17 Timrå industri­ område.

*Vid samtidigt köp av Contura 780 och Premodul skorstenssystem Symboler

E AD

I N S WED

EN

ED E N

M

SW IN

DEN SW E IN MA DE

RANTI

EN

Kaminer för varje hem

SW

GA

I N S WED

SW

RA

S

E AD

MADE IN

NTI 5 ÅR

TIONEN

M

MADE IN

T

5 ÅRS G A

DRAGE

LA

N

N

S G A RA

E ED

ÅR

MA DE

5

N

VÄ N D R O

ROT

AVDRAG

TI

AN

AV TI

L L I N S TA L

• •

Gäller t o m 30 november 2013

T

För mer information om vinterväghållning och övrig verksamhet, se www.timra.se/trafik&infrastruktur

3.000:-

E ED

Postlådor ska placeras så att de inte utgör ett hinder för snöröjningen. För att inte skada ska uppstå på dyra postlådor, bör de bytas ut inför vintern. Om skada uppstår på postlådor, ersätts de med standardpostlådor.

Spara

SPISHUSET I HÄRNÖSAND

Frölands gamla skola, 400 meter från E4:an Öppet: Tis-Ons 16-18 • Lör 10-14 Tel 0611-722 66 • Fax 0611-235 70 Mobil 070-628 79 14

Vill du ha lägre energikostnader? Anlita en smålänning. I höst duggar nyheterna tätt från CTC. En ny generation av Sveriges mest sålda•värmepump för luft/vatten CTC EcoAir. • Dessutom kommer CTC EcoHeat – Sveriges mest effektiva bergvärmepump med pekskärm – i en ny version med ny design. Välkommen in för en egen kalkyl!

NYA

www.ctcvarme.se

CTC EcoHeat bergvärme

NYA

CTC EcoAir luft/vatten

Från Småland med värme. 060-15 00 49  www.bergvarme.se  info@bergvarme.se

ÅF-Green_2013_210x148.indd 2

www. trnab.se 0612-425 00

2013-08-28 11:37 LOKALAKTUELLT 7/2013

7


inredning & design

Läckert med linoleumgolv Det heltäckande linoleumgolvet glöms ofta bort när man ska välja golv till hemmet. Synd, eftersom det är ett snyggt golv med väldigt många fördelar.

L

inoleum är en naturprodukt som består av linolja, kork, trämjöl och harts. Fram till 1950-talet var linoleum populärt i hemmen, men ersattes efter hand med plastmattor och andra typer av golv. I dag har linoleumgolvet fått ett uppsving, inte minst för att det är ett miljövänligt alternativ. många fördelar

Men miljön är inte det enda som gör linoleum till ett bra val – här är ytterligare några fördelar: ✓ Det är mycket slitstarkt och långlivat. Eftersom ytan består av or­ ganiska material har den en förmåga att självläka repor med tiden. ✓ Det är ljuddämpande och värmeisolerande. Linoleumgolvet är skönt att gå på och bidrar till att

göra bostaden värmeeffektiv. ✓ Det finns i ett stort utbud av färger och mönster. ✓ Linoleumplattor med klick-lägg­ ning gör att du enkelt kan lägga golvet själv. Läggning av heltäck­ ande matta bör däremot göras av fackman. ✓ Det känns varken för modernt eller för gammalt, utan passar i alla typer av hem, från 1800-talshus till funkishem och moderna villor. Det enda man bör tänka på innan man lägger linoleumgolv är att det är känsligt för större vatten­ mängder. Det ska därför aldrig användas i våtrum. Linoleumgolv passar perfekt i kök, där slitaget är stort och man vill ha en skön yta att gå på. Simon Phillips

Sanda för gående! Vintertid har du som fastighetsägare ansvar för att sanda utanför din tomtgräns. Om det inte finns någon trottoar eller om det inte går att komma fram på trottoaren ska ett gångutrymme på gatan sandas. Om någon ramlar och slår sig så bär du som fastighetsägare ansvaret och kan bli skadeståndsskyldig. Mer info om ditt ansvar: www.sundsvall.se/sandningochskottning Du kan också ringa service- och tekniks kundtjänst för mer information, telefon: 060 -19 15 65.

www.sundsvall.se

Forbos linoleumplattor Marmoleum Click är lätta att lägga själv.

Tvåveckors intensivkurs på B,C eller CE körkort. Billigt boende finns att tillgå.

0620-151 20 • www.billstatrafikskola.se

HÖSTSTÄDNING! Hyr en container av oss där allt ingår. (Uppställning, tömning och avfallsbehandling.) 10 m3 osorterat avfall till fast pris!

3299:-

www.sebnor.nu NYTT NUMMER! 060-12 22 00 avfall! d om ditt Vi tar han kalt! alt, släng lo Tänk glob

8

LOKALAKTUELLT 7/2013

Foto: Forbo


NYTT KÖK TILL JUL

I höst får du mer än ändu dubetalar betalarför. för.

1 500 kr rabatt!

Spiskassett - så långt lagret räcker >> KEDDY K800-SERIEN >> SPISK ASSETT >> SPISK ASSETT KEDDY K800-SERIEN Rek. cirkapris Rek. cirkapris cirkapris Rek. cirkapris Rek. cirkapris Rek. cirkapris >> >> SPISK KEDDY K800-SERIEN ASSETT fr 19.900:fr 11.990:>>

fr 19.900:fr. 22 900:Rek. cirkapris

Tillbehör på fr 19.900:Tillbehör på köpet värde köpet Tillbehör uppvärde tillpå 3.390:upp till 3.390:köpet värde

fr 11.990:fr. 12cirkapris 900: Rek. Tillbehör på fr 11.990:Tillbehör på köpet värde köpet Tillbehör på uppvärde till 960:upp till värde 960:köpet

upp till 3.390:-

upp till 960:-

FIRA JUL I DITT NYA KÖK Att få göra om sitt kök är något många längtar efter. Vi hjälper dig i valet av kökslucka och visar vilka möjligheter det finns att bygga in funktionella lådlösningar i ditt kök, utan att byta ut köksskåpen. Billigt och bekvämt! Boka ett gratis hembesök senast 28/10 för att få ditt kök före jul.

Peter Carlzon 060-12 23 74 Hos oss får du alltid: • Kostnadsfri prisuppgift • Måttanpassade luckor och lådor • Svensktillverkade produkter • Heldämpade luckor och lådor • Montering av våra egna montörer • Fem års garanti

Mer information och hjälp med allt från pris­ Mer uppgifter, information och hjälp med allt från pris­ skorsten och installation får du uppgifter, och installation får du hos dinskorsten återförsäljare. Kan ej kombineras Mer information och hjälp med allt från pris­ hos med din återförsäljare. Kan ej kombineras keddy.se andra erbjudanden. uppgifter, skorsten och installation får du med andra erbjudanden. keddy.se hos din återförsäljare. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. keddy.se

SPISHUSET I HÄRNÖSAND

Frölands gamla skola, 400 meter från E4:an Öppet: Tis-Ons 16-18 • Lör 10-14 Tel 0611-722 66 • Fax 0611-235 70 Mobil 070-628 79 14

www.harjedalskok.se

r krångla till det när du kan få allt från samma koncern?

VARFÖR KRÅNGLA TILL DET NÄR DU KAN FÅ ALLT danpassade transport- och maskintjänster med inriktning på hög service, FRÅN SAMMA utförda med minsta möjliga miljöpåverkan 060-18 01 00 KONCERN? www.sundfrakt.se

s naturliga val. smörjoljor. 8 01 80 ltank.se

Kundanpassade transport- och maskintjänster med inriktning på hög service, utförda med minsta möjliga miljöpåverkan. Telefon: 060-18 01 00 www.sundfrakt.se

Yrkestrafikens naturliga val. Den personliga byrån med Diesel ochDen smörjoljor. engagemang. lilla hamnenstort med de stora Telefon: 060-18 01 80 www.alltank.se

Telefon: 060-18 01 60 www.solventum.se

möjligheterna. 060-403 50 www.deltaterminal.se

Vi förädlar berg till färdiga krossprodukter.

Den lilla hamnen med de stora möjligheterna.

Vi förädlar berg till färdiga Telefon: 060-10 18 50 Telefon: 060-403 50 www.akerigrus.se krossprodukter. www.deltaterminal.se 060-10 18 50 LOKALAKTUELLT 7/2013 www.akerigrus.se

9


Hem & trädgård

Bada utomhus – mitt i vintern – Spa-badet kräver inte mycket skötsel, berättar Jesper Lantz. Det har ett slutet vattensystem som re­ nar sig självt med funktionen ozon­ rening. Badets filter gör man rent varannan månad och klortabletter fylls på några gånger i veckan. Systemet är slutet och vattnet är därmed alltid rent, till skillnad från bubbelbaden inomhus där vattnet töms ut med följden att hudpar­ tiklar fastnar här och där. Sådant händer inte i spa-badet eftersom vattnet hela tiden cirkulerar.

foto Maria Eberfors

Att kunna bada – utomhus – i smällkalla vintern. Det är ingen utopi, det fungerar. Jesper Lantz gjorde allvar av drömmen och berättar här om sitt utomhusspa.

FAKTA/Varför spabad? Namn: Jesper Lantz Familj: Sambo Johanna Lindström och Cornelia 3 år Spabadsintresset vaknade: När jag byggde huset. Blev sugen på ett eget spa-bad och gick ihop med några kompisar för att kolla USA-marknaden. Fick riktigt bra kontakter, började sälja spa-bad parallellt med ordinarie jobb. 2008 var efterfrågan så stor att jag bestämde mig för att satsa fullt ut på företaget. Mitt eget spa-bad: Tuna trend 2011 Hawaii tv-spa med inbyggd tv, dvd, surroundsystem, ledlights med färgeffekter och belysta vattenfontäner.

Marie Pallhed

■ Isoleringen är viktig. Både på stomme och lock. Badet måste fungera i vårt klimat. Med en bra isolering räknar man med en driftskostnad på 300-400 kronor per månad. Vi har gjort mätningar i Sälen för att vara på den säkra sidan.

FAKTA/Pengarna Inköp: Från 45 000 och uppåt Installationskostnad el: Från 1500 kronor beroende på placering Driftskostnad: Cirka 300-400 kronor per månad Övriga kostnader: Det markarbete som erfordras

■ Jesper är proffs på spa-bad och har sedan 2004 på nära håll följt svenska folkets ökade efterfrågan på spa-bad. – Det är så enkelt med ett spa-bad för den som längtar efter vatten i trädgården. Inget grävande. Det enda som behövs är en plan yta, antingen gjuten eller plattbelagd. Sen lyfts spa-badet på plats och vattnet fylls på. Elinstallationen görs av behörig elektriker.

10

LOKALAKTUELLT 7/2013

■ – Att spa-bada ingår i nästan allt mitt umgänge. Folk tar med badkläder när vi bjuder på middag. Efter maten hoppar gästerna gladeligen i badet. Anders och jag brukar också kolla på hockeymatcher på den inbyggda tv: n och gärna njuta av en god kall öl i varma badet.


SPARA upp till

STRÅLANDE tider för dig som vill

SPARA

5.500:-* Alla kampanjmodellerna hittar Du på www.contura.se

CONTURA 550:1 Ord. pris från 17.900:-

JUST NU från 14.900:-

Spara

3.000:■ Vattnet i badet är mellan 38-40 grader och känslan av att bada utomhus i mörka vinterkvällen måste upplevas. – Total avkoppling skulle jag vilja säga. Med trevligt sällskap, fin musik och något gott i glaset kan man knappast ha det bättre. Fast – tänk på att inte använda glas av glas.

CONTURA 620T:4 Ord. pris 28.500:-

JUST NU 25.500:-

Spara

■ Spa-bad är klart hälsobringande. Och gästframkallande. För den som prövat sin grannes bad kommer gärna tillbaka. – Ungarna älskar att hoppa och skutta i bubblor och fontäner. Frida kommer gärna hit och leker med Cornelia i vattnet. Och tar med sig pappa Anders Söderlund

3.000:Gäller t o m 30 november 2013

*Vid samtidigt köp av Contura 780 och Premodul skorstenssystem Symboler

M

E AD

I N S WED

EN

ED E N

DEN

SW IN

SW E IN

E ED

N

MA DE

RANTI

EN

Kaminer för varje hem

SW

GA

I N S WED

SW

RA

S

E AD

MADE IN

TIONEN

M

MADE IN

T

5 ÅRS G A

DRAGE

LA

N

MA DE

S G A RA

N

ÅR

TI

5

AV

ROT

E ED

VÄ N D R O

T

AN

AVDRAG TI

NTI 5 ÅR

L L I N S TA L

SPISHUSET I HÄRNÖSAND

Frölands gamla skola, 400 meter från E4:an Öppet: Tis-Ons 16-18 • Lör 10-14 Tel 0611-722 66 • Fax 0611-235 70 Mobil 070-628 79 14

D L Ä R R Ä RAMÄÄSSSS AA R Ö Ö F FFÖÖÖFRRRÄÄÄLLDDLRALRDAADMRM MAÄÄM SS SÄAS S A

FÖRÄLDRAM Ä S S AF Ö HÄRN

BI BSALNIDO• SAMBIBLIOTEKET DEN 9 SAN D • SNÖASHM ÄNRDN•Ö SAM BI BTE KET D E N 9 /11 K/1L1 .KL1.111.0.000--1155.00.00 HÄR A LI OTEK ET

AN D • SAM BI BLI DETNE9K/E11TKLD. EN 00 RNSAÖNSD • SAM BI BLI OTEKET DOEFöreläsningar N 9 /11 KL. 1111..00009--11/551.0.10 KL. 11.00-15.00 Föreläsn in gar Föreläsningar (lokal inom parentes)

ÄÖ S HHÄRN ÖSAN D • AM BI BLI OTEKET D EN 9 /11 KL. 11.00-15.00 HÄRN

(lokal inom parentes)

Kan man vara supermamma, superpappa och supermedarbetare? Hur får man ihop det i en stressad vardag? (lokal inom Kan man parent Jana Söderberg Kl. 11.00-12.00 (Johan Höbergsalen) es) var darbetare? a supermam(lokal ma,inom parentes) supe Hu rpa a ocmår Utanförskapets allainom våraparentes) barn ioch dagens r får Kan man vara supermamma, superpappa supermema Jana Söder (lokal n ihop de pris-ppHur h perm ber t ei en stres ochsu g Kl. välfärd! 11.00-12.00 superpappa Kan man vara supermamma, supermesadet d var Utanförsk da darbetare? Hur får man ihop i g? en stressadoch vardag? (Jo han Höber apets darbetare? Hur får ihop detBirgitta i en stressad Föreläsning med Hultfeldt, Idéer för livet. gsalen)vardag? Kan man vara supermamma, superpappa supermepri s- man välfärd! Hu r må r all Jana Söderberg Kl. 11.00-12.00 (Johan a Kl. vår11.00-12.00 (Sal 1, 2) Jana Kl.våning 11.00-12.00 Höbergsalen) aHöbergsalen) baman För Söderberg rn (Johan darbetare? Hur får ihop det i en stressad vardag?

Föreläsningar Föreläsningar

Föreläsningar (lokal inom parentes)

FRE

FRED

FÖRÄLDRAM Ä S S A DR

RI K

Kan man vara supermamma, superpappa och superme■ De mest avancerade spaeläsning me i dagens d Birgitt darbetare? Hur får man ihop det i en stressad prisHur alla våra barn i dagens W E vardag? (SaUtanförskapets a Hu l 1, våning KW ltfemår ldt, IdéerKl. Jana Söderberg 11.00-12.00 (Johan Höbergsalen) -Hur hurförkan vara med och iföre11.00 live Utanförskapets prismår alla våra barn dagens välfärd! 2) Kl. Nätmobbing STI Jana Söderberg t.vi föräldrar -12 baden är utrustade medKl. 11.00-12.00 (Johan Höbergsalen) .00 E ST N Föreläsning Birgitta Hultfeldt, Idéerprisför livet. bygga? Nätm obbing - med Utanförskapets Hur mår alla våra barn i dagens IN välfärd! Utanförskapets pris- Hur mår alla våra barn i dagens hur ka (Sal Kl.n11.00-12.00 bygg Föreningen (Sal 1, våning 2) kl.12.15-13.45. vi föräldFriends a? 1, våning 2) rar olika slags jetströmmar. Alla välfärd! vara med välfärd! Föreninge och för Föreläsning Idéer för livet. n Friends med Birgitta Hultfeldt, eS förBlivet. (Sa Föreläsning med Birgitta Hultfeldt, Nätmobbing -Föreläsning hur kan viing föräldrar varaen med och före-jagIdéer med Birgitta Hultfeldt, för livet. l 1, I BKLWI OE STEKET D vån Jag är inte pappa skitunge, är pappa till stål2) kl.12.1till ÖSAN D •IdéerAM (Sal 2)1, Kl. 11.00-12.00 EN 9 /11 KL. 11.00Jag 5-111.00-12.00 med olika massagefunktion 01,e våning (Sal 1, våning 2) Kl. Ä11.00-12.00 TI N 3.45. .0int (Sal våning 2) Kl. mannen! -15ärbygga? pappa till H RN Friends (Sal 1, våning 2) kl.12.15-13.45. mannFöreningen en sk en! nge, jag Fredrikitu Westin Kl. är 12.15-13.45 (Johan Högbergsalen) pa Fre K pp K Woch föredrik Westin a till stålsom gör nytta Nätmobbing för muskler - hur kan vi föräldrar vara med Kl. pappa 12Nätmobbing .15-13 Jag är inte en(Jo skitunge, jagföräldrar är pappa till stål- vi hur kan vi föräldrar föreWE Nätmobbing -tillhur kan vara vara medmed ochoch före.45 han Högb bygga? E ST erg Ditt barn behöver dig! mannen! salen) Föreläsningar (lokal inom parentes) Dit bygga? t barn be och leder. Föreningen Friends (SalS1,Tvåning 2) kl.12.15-13.45. bygga? IN Fredrikhö Westin Kl.Helena 12.15-13.45 (Johanoch Högbergsalen) ver dig Andersson Elisabet Edefors, Socialpedagoger, IN ! He len a Föreningen Friends (Sal 1, våning 2) kl.12.15-13.45. Ander Kan man vara supermamma, superpappa och supermesson och som jobbar på Kraftkällan i Sundsvall. (Johan Högbergssalen) Föreningen Friends (Sal 1, våning 2) kl.12.15-13.45. som Elis abet Edefo jobbar på en stressad vardag? – AvkopplingJagför mig är till en skitunge, jag är pappadarbetare? är inte pappa till stål- Hur får man ihop det i Kl. Krabehöver rs, So ftkällanKl.i Su Ditt barn dig! 14.00–15.00. 14.00 Jana Söderberg Kl. 11.00-12.00R(Johan Höbergsalen) ndsvall. (Jo cialpedagoger, –15.0 E mannen! han Högb Jag ärungdomars inte pappa till skitunge, jag är pappa till stålHelena 0. Andersson och Elisabet Edefors, Socialpedagoger, ergen Vå ssalen ÖD ra barn Våra vardag Utanförskapets pris- Hur våra dagens ungdiom D var ) att på fredagskvällen –Kl.efter Fredrik Westin 12.15-13.45 (Johan Högbergsalen) J A N A S mår allaAn som jobbar på da Kraftkällan i Sundsvall. Högbergssalen) Jag är inte pappa till en (Johan skitunge, är pappa till stålSvssÖars mannen! g nel välfärd! Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån 2) Kl.jag 14.00–15.00 i GuNsta A AKl. 14.00–15.00. on. (Sal, 1 Jlivet. Föreläsning med Birgitta Hultfeldt, Idéer för vån Fredrik2)Westin Kl. 12.15-13.45 (Johan Högbergsalen) Kl. 14.00–1 mannen! veckans jobb Ditt - fåbarn öppna 5.0 Våra ungdomars vardag (Sal 1, våning 2) Kl. 11.00-12.00 D 0 behöver dig! Ö tiv Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån 2) Kl. 14.00–15.00 S Ak Kl. 12.15-13.45 (Johanföreläsningstid: Högbergsalen) iteter föWestin KW J A N A varaFredrik Andersson och Elisabet Edefors, Socialpedagoger, Aktiviteter för barn under r barn Nätmobbing - hur kan vi föräldrar med och föreunde Musiktea en god öl ochHelena koppla Ditt barn dig! EKraftkällan r föbehöver ter • Sago som jobbar påav i Sundsvall. (Johan Högbergssalen) re STI i läsnings • Sagostund • Ansiktsmålning • Skaparverkstad bygga? stund • Musikteater tid Ansiktsmåln : Kl. 14.00–15.00. N Föreningen Friends (Sal 1, våningEx 2) em kl.12.15-13.45. Helena och Elisabet Edefors, Socialpedagoger, ing • Skföreläsningstid: Aktiviteter för barnAndersson under apa pe rve rks l badet. på tad Ditt barn behöver dig! utstäl Exempel på som på utställare: Kraftkällan i Sundsvall. (Johan Högbergssalen) Musikteater • la Sagostund • Ansiktsmålning • Skaparverkstad Våra ungdomars vardag re jobbar

I

FRE

DR

I

FRE

FRE

I

I

BE

RG

I

FRI

ER

ER

NTRÉ •

Fam iljec Jag är inte pappa till en skitunge, jag ärent pappa ralen till stål-

:

Helena Andersson och Elisabet Edefors, Socialpedagoger, som jobbar på Kraftkällan i Sundsvall. (Johan Högbergssalen) D SÖ J A NKl.A 14.00–15.00.

ER

RG

BE

Aktiviteter för barn under föreläsningstid:

BE

• Rädda bar • Familjecentralen • SveKl. • Svenska kyrkan nsk nen a14.00–15.00. kyrkan Exempel utställare: • på • äns Rädda barnen Socialtj • Socialtjänstens föräldrastöd Fredrik Westin Kl. 12.15-13.45 (Johan Högbergsalen) tens föräldra stöd vardag Svenska kyrkan För mer info • FamiljecentralenVåra• ungdomars rmation om barnen • Socialtjänstens föräldrastöd www.bilda • Rädda progra Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån mm Ditt barn behöver dig! Företmer information om programmet se:2) Kl. 14.00–15.00 .nu (gå till se: sidan ”De t hän www.bilda.nu Helena Andersson och Elisabet Edefors, Socialpedagoger, der där du (gå till sidan ”Det händer där du bor”) Skaparverkstad borse: ”) För mer information om programmet som jobbar på Kraftkällan i Sundsvall. (Johan Högbergssalen) www.bilda.nu (gå till sidan ”Det händer där du bor”) Kl. 14.00–15.00.

Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån 2) Kl. 14.00–15.00mannen!

ER

D

RÉI E ENFTR

RG

DR

NTRÉ

BE

FRI ENT

FRE

FRI E

JANA

RG

ER

BE

BE

RG

IN

RG

I

E ST

DR

DR

DR

FRE KW

ER

BE

RG

Musikteater • Sagostund • Ansiktsmålning • Våra ungdomars vardag ■ Jespers eget spa-bad härbärgerar tv, stereo D SÖ Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån 2) under Kl. 14.00–15.00 Exempel på utställare: Aktiviteter för barn föreläsningstid: Våra ungdomars A N Avardag J och allsköns vattenfontäner med inbyggda möjlig- • Svenska kyrkan A S Ö D Anneli Gustavsson. (Sal, 1 vån 2) Kl. 14.00–15.00 • Familjecentralen N Musikteater • Sagostund • Ansiktsmålning • Skaparverkstad JA • Rädda barnen heter till färgeffekter genom ledbelysningen. Hela • Socialtjänstens föräldrastöd Aktiviteter för barn under föreläsningstid:Exempel på utställare: Aktiviteter för barn under föreläsningstid: mer bad. information om programmet se: Musikteater • Sagostund • Ansiktsmålning • Skaparverkstad 14 olika färgkombinationer kan han få iFörsitt • Familjecentralen • Svenska kyrkan www.bilda.nu (gå till sidan ”Det händer där du bor”) Musikteater •• Rädda Sagostund • Ansiktsmålning • Skaparverkstad barnen • Socialtjänstens föräldrastöd Exempel på utställare: – Ungarna gillar att hoppa i vattenfontänerna • Familjecentralen • Svenska kyrkan • Rädda barnen • Socialtjänstens föräldrastöd Exempel på utställare: och Bolibompa i badet är inte helt fel. Men tv är För mer information om programmet se: För mer information om programmet se: www.bilda.nu (gå till sidan ”Det händer där du bor”) • Svenska kyrkan www.bilda.nu (gå till sidan ”Det händer där •duFamiljecentralen bor”) förstås inte nödvändigt. Det finns enklare spa-bad • Rädda barnen • Socialtjänstens föräldrastöd med god kvalitet på marknaden. Viktigt dock att välja kända varumärken så att det garanterat finns För mer information om programmet se: www.bilda.nu (gå till sidan ”Det händer där du bor”) reservdelar om något skulle gå sönder.

FRI E

É

TR N E I FR

NTRÉ

NT FRI E

LOKALAKTUELLT 7/2013

11


mat & dryck

Vardagsrätter med festlig skrud

LokalAktuellt ger dig mat- och vintips inför vinterns mysiga kvällar.

Goda, festliga rätter behöver inte vara krångliga. Här bjuder vi på en matig potatissallad och en härlig kräftpasta som båda fungerar lika bra till vardag som till fest. Text: thomas ekenberg foto: kerstin stickler

Krämig potatissallad med kyckling Den krämiga potatissalladen ger en sommarfräsch känsla. Mycket god blir den till den stekta kycklingen.Här piffar vi upp både kött och grönsaker med en god marinad.

3. Krydda kycklingen runt om

DU BEHÖVER:

potatis, 4 portioner 2 morötter 3 stjälkselleri 1/2 kruka dill 4 medelstora kycklingfiléer 2 dl turkisk yoghurt 2 msk vitvinsvinäger 1/2 tsk + 1/2 tsk salt 1 krm + 2 krm svartpeppar gräslök olja till stekning GÖR SÅ HÄR:

1. Skala och koka potatisen. Låt

svalna. Skär potatisen i mindre bitar.

2. Skala och skär morötterna i små

stavar. Skölj och skiva sellerin. Hacka dillen.

med 1/2 tsk salt och 2 krm svart­ peppar. Stek den i en stekpanna med olja tills den är ordentligt genomstekt, cirka 5–6 minuter på varje sida. Vill du ha lite mer kryddstarkt? Tillsätt 1 tsk sambal oelek i pannan och låt steka med kycklingen. 4. Koka morötterna mjuka i en kastrull med lättsaltat vatten, cirka fem minuter. 5. Blanda potatis, morötter, selleri, dill och turkisk yoghurt. Smaka av med vitvinsvinäger, 1/2 tsk salt, 1 krm svartpeppar och lite klippt gräslök. 6. Servera den stekta kycklingen med potatissalladen.

VINTIPS:

Dillpasta med kräftstjärtar

Señorío de los Llanos Reserva (2685, 59:-) Mycket vin för pengarna får man av denne spanjor. Ordentlig fruktighet med drag av körsbär som balanseras av en fin kryddighet med smak av fat och mörk choklad.

En festlig pasta som funkar både när du får gäster och som en vardagspasta med familjen.

DU BEHÖVER: pasta, 4 portioner 1/2 purjolök 1 gul paprika 2 dl crème fraiche 1 msk chilisås 1/2 fiskbuljongtärning salt och svartpeppar 1/2 kruka dill 1 burk kräftstjärtar

12

LOKALAKTUELLT 7/2013

GÖR SÅ HÄR:

1. Koka pastan en minut kortare

än anvisningarna på förpack­ ningen. 2. Ansa och strimla purjolöken. Dela paprikan, ta ur kärnorna. Skär den i småbitar. 3. Hetta upp en stekpanna med lite olja. Stek purjolök och paprikan i någon minut. Tillsätt crème fraiche, chilisås och spadet från kräftstjärtarna. Smula ner buljongtärningen. Låt koka ett par minuter. Smaka av med salt och svartpep­ par. 4. Hacka dillen. Tillsätt den hackade dillen, kräftstjärtarna och den kokta pastan. Blanda om

3 favoriter

Santa Ana Shiraz Bonarda (2084, 59 kr) Detta A-vin är en nyhet på systembolaget i höst och bjuder på fin smak av blåbär och mynta. Passar till inte alltför kraftiga kötträtter.

ordentligt i cirka en minut så att kräft­stjärtarna blir varma. 5. Skala och skär morötterna i stavar. 6. Servera pastan med morots­ stavar.

Marques de Valencia Gran Reserva (2730, 59:-) En Gran Reserva - lagrad 24 månader på amerikanska ekfat och 36 månader på flaska – för endast 59 kronor. Otroligt. Solmogna frukter i mängd till klara vaniljtoner.


lokalt & aktuellt

Vad är det bästa med hÜsten?

Stefan Westin, 29 ür, Sundsvall: – Ingenting, fÜr det blir grütt och kallt.

Irma Kukkonen, 50 ür, Sundsvall: – Färgerna, och den friska luften.

affärstidning

Lennart Bylund, 68 ür, HärnÜsand: – Det bästa med hÜsten är att ishockeysäsongen bÜrjar.

DATATILlBEHĂ–R

BYGG &mĂĽleri

Nu även i Umeü & Östersund www.battreaffarer.nu

Simone Himmerlid, 16 ür, Sundsvall: – Det blir fina färger och man kan ha pü sig varmare kläder.

Jakob Norling, 9 ür, GÜteborg: – Färgerna blir fina!

DIESEL & SMĂ–RJMEDEL

Vi gĂśr badrum

DIESEL OCH SMĂ–RJMEDEL

Kontakta oss fÜr beställning!

060-57 10 10

www.nilspersson-bygg.se

SmÜrjmedel 060-15 77 39 Växel 060-180 180

Till din tjänst Vi är precis som du

Vi som arbetar här pü Traryd FÜnster är precis som du. Vi oroas Üver klimatfÜrändringar, Üver vüra barns säkerhet och Üver hur vi ska hinna med allt vi borde. Dessutom vill vi gärna ha det vackert omkring oss och vi vill känna oss säkra i vüra egna hem. Väljer du exempelvis Traryd Optimal hüller dessa i generationer, och de kräver samtidigt ett minimalt framtida underhüll, vilket ger dig tid Üver till annat. Tack vare de smäckra karmarna är det lätt fÜr dagsljuset att hitta in, nügot som vi alla mür bra av. Det finns dessutom närmast oändliga mÜjligheter att variera fÜnstrens färg, form och prestanda – allt fÜr att du ska kunna skapa din egen hemtrevliga atmosfär. Traryd FÜnster har miljÜoch energimärkta fÜnster med utmärkta U-värden som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. FÜnstren släpper ut mindre värme frün ditt hus än gamla fÜnster. Att välja fÜnster frün Traryd är alltsü smart büde fÜr miljÜn och fÜr plünboken. Bra, eller hur?

Produkter och tjänster frün A till Ö FÄRG/FÄRGHANDLARE

Ett färghus fullt av färg och inspiration Ta´t lugnt‌ Ejes Färghus

fĂśnster

grus, kross, sand

golv & bygg KT Golv & Reparationer

Kompletta fĂśnsterbyten

Utnyttja rotavdraget!

Verkstadsgatan 4, SUNDSVALL

Lämna hunden 060-16 30 50 pü dagis!

Krister: 070-556 50 96 TorbjĂśrn: 070-510 89 76

Inspiration • Tips • Trender • IdÊer • Fakta • Information • Kunskap • Inspiration • Tips • Känsla

Vi rastar hundarna i stora rastgĂĽrdar sĂĽ de fĂĽr utlopp fĂśr lek och behov.

HUNDDAGIS

www.ktgolv.se 070-357 82 54

MĂ…LERI

media

Grus • Kross • Sand • Jord Till fÜretag och privatpersoner Vi utfÜr även grusning av vägar Sundsvall

060-10 18 50

RÖRARBETEN Ledsnat pü dyra elräkningar?

HUNDDAGIS • PENSIONAT • HUNDSKOLA

JOURNALISTHUSET I SUNDSVALL

060-17 06 89, 070-226 18 12 www.tinashundliv.se

journalisthuset.se 060-15 27 20

VI HAR LĂ–SNINGEN

"ESĂ™KVĂŒRt IVT CENTER

Permanent utställning av värmepumpar. - Ett värmande fÜretag

STĂ„DSERVICE

Kvissleby Färg & Müleri Robert Johansson 070-534 35 56

TRAFIKSÄKERHETSPRODUKTER Allt fÜr vägen och säkerheten...

Mellanvägen 18, Sundsvall MellanVÊGENs3UNDSVALL FAX sWWWK REXRORSE

TEL 

Tel. 060-55 47 00 • www.k-rexror.se

TRĂ„DGĂ…RDSREDSKAP

transporter

Transporter Maskinarbeten

Vi kan hjälpa dig med allt som rÜr säkerhet fÜr personal och trafikanter pü och vid sidan av vüra vägar. VarfÜr krüngla till det när du kan fü allt frün samma koncern? Välkommen att anlita oss du ocksü. TRAFIKTEKNIK I Sundsvall Tel. 060-552045 www.trafikteknik.org

Kontakta oss!

060-18 01 00

Ă–ppettider, vardagar 7.30-17.30

www.raketlasse.se

Östermalmsg. 48, Sundsvall • Tel 060-12 39 70 Kundanpassade transport- och maskintjänster med inriktning pü hÜg service, utfÜrda med minsta mÜjliga miljÜpüverkan 060-18 01 00 www.sundfrakt.se

Yrkestrafikens naturliga val.

Den lilla hamnen med de stora

Vi fÜrädlar berg till färdiga

LOKALAKTUELLT 7/2013

13


lokalt & aktuellt

På gång 6 November Carl Einar Häckner uppträder på Skönsbergs Folkets hus.

November 4 Glesbygdsliv. Norrdans föreställning i Sundsvall. 6 Carl Einar Häckner uppträder på Skönsbergs Folkets hus.

höstens alla nöjen riv ut och spar

7 Musik på Murberget. Konsert med Härnösands paradorkester. 9 Tosca. Liveopera visas på Söråkers Folkets Hus. 9 LEGO-robottävling på Härnösands teater. 13 Handarbetarcafé på Timrås Bibliotek. 16 Ensemble Lipparella spelar på Murberget i Härnösand. 16 Unicefdag på kulturmagasinet i Sundsvall. 22 Blueskväll på Öbacka Jazz och Blues. 23 Lyslördag. Stenstan, Sundsvall. 23–24 Soft Toy kampanjen. Unicefs mjukisdjurskampanj på Ikea i Sundsvall.

25 Musikcafé. Linda Gail Lewis & The Rockarounds uppträder på Söråkers Folkets Hus.

29 Julkonsert. Anders Ekborg uppträder i Härnösands Domkyrka med ”En stilla jul”.

30 Japansk matlagningskurs på Murberget, Härnösand. Sista anmälningsdag 15/11.

december 1 Nallekonsert. Skänk gosedjur i samband med välgörenhetskonserten, Stadshuset, Sundsvall.

29 November Julkonsert i Härnösands Domkyrka.

missa inte… Unicefdag

9 NOVEMBER Lego-robottävling på Härnösands teater.

Thilde Vinderå guidar dig i tillvaron.

En jättemysig dag på Kulturmagasinet där du kan få en snygg ansiktsmålning, allmän info om Unicef eller varför inte beställa ett par vaccin när du ändå är där? Jag själv är engagerad inom Unicef och jag tycker att denna dag är ett fantastiskt tillfälle att börja engagera sig på även om det bara är för en dag.

Utbyggnad Lösvirkeshus Takhöjningar på villor Rotavdrag

Välkommen till PL Byggs värld! PL Bygg – det populära byggLäs mer på helhetslösningar företaget med www.plbygg.se

Läs mer på www.plbygg.se

14

LOKALAKTUELLT 7/2013

Japansk matlagningskurs Hur roligt låter inte det? Ta chansen att bli en samuraj i köket! Själv har jag ingen aning om vad det finns för annan japansk mat än sushi, men det är något jag gärna skulle vilja ta reda på. Skynda er att anmäl er, för det låter som den kan bli väldigt populär!

Du kan känna dig trygg – Vi fixar allt inom bygg Det är för jävla bra – Vi bygger allt du vill ha


förr & nu

Handlare i stenstan

Foto: Sundsvalls museum, Lisa Ekenberg

n Vårgårda havregryn, Pellegrins margarin och Orientens kaffe är bara några av varorna som hand­ lare Petrus Ohlsson gör reklam för i sin speceriaffär på Sjögatan 6 – mitt emot nuvarande Kultur­ magasinet. På bilden står handlare Ohlson själv framför sin butik tillsammans med springjasen Nils August Vallström. Butiksägaren Petrus Ohlsson föddes 1856 i Alsen, Jämtland och kom till Sundsvall 1877 för att bedriva handel. Han avled 1944 i Sundsvall. Bilden är tagen 1913 eller 1914.

Socker och mjöl har bytts ut mot bilar och körlektioner. Idag är det Stenstans Trafikskola som håller till i samma fastighet.

Ljusdal

Naturbruk

SLOTTEGYMNASIET

DJURVÅRDARE

På gymnasieprogrammet . på Naturbruk Skog får du lära dig grunderna i modernt skogsbruk: ✓ BIOENERGI ✓ JAKT- och NATURGUIDE ✓ MASKINFÖRARE

P på Öppet hus 20/11 kl

å Naturbruk skog

Välj en programfördjupning inom

HUND DJURPARK • HÄST HÄST •• HUND • DJURPARK

Besök oss 18–21 eller vid annat tillfälle.

VÄLKOMMEN!

En utbildning där teori och praktik varvas Genom individuella val kan du uppnå högskolebehörighet

Egen agilityplan & ett djurhus

Kontaktperson: Carina Byren, 070-190 63 29.

Kontaktperson: Olle Gunnarsson 073-274 62 34

rgi i nära Utbildning J samarbete medrguide M r Maskinfö ra branschen ochrremed Utbildning U i nära r modern utrustning: samarbete med 2branschen nya skördare och rranschen och med 6modern nya skotare 2014. n ut utrustning

www.ljusdal.naturbruk.org www.slottegymnasiet.se/naturbruk

LOKALAKTUELLT 7/2013

15


Välkommen till

SKÖNSBERG & HEFFNERS

Kärcher Fönsterputs

795:-

060-15 85 27 • Ortviksvägen 14

Vi hjälper till med:

1. 2.

• Däck • Verkstadsjobb • Tvätt Helrecond • Hjulinställning Erbjudanden, se hemsidan

– en annan del av Sundsvall

www.sedack.se

Färgstark inredning Lounge Living Lounge Living –20% - ger harmoni Öppettider: Mån–fre 7–16, lunchglädje 12–13 och exclusive style exclusive style Extraöppet tors till 18

(sätt in egen text och logotype)

(sätt in egen text och logotype)

(sätt in egen text och logotype)

Tel: 060-61 91 35

www.pagunette.dk

www.pagunette.se

www.pagunette.se

Skönsberg

3.

symaskiner

• Sömnad till offentlig miljö • Heminredning • Symaskiner

ING

KER FRI PAR

GARDIN & SKÄRMSHOPEN Medborgargatan 26 SKÖNSBERGS CENTRUM • www.gardin-skarmshopen.se Tel: 060-12 70 82

4.

Den stora förändringen som E4-projektet innebär gör att Skönsberg och Heffners får en mer central plats i en stark tillväxtregion. Här finns massor av företag som kan ge dig den bästa servicen man kan tänka sig. I Skönsbergs finns allt du kan behöva, från dagligvaror och specialbutiker till vård och omsorg, alla med personlig service, ett vänligt bemötande och inte minst bra parkeringsmöjligheter. Invigningsceremoni för nya bron till Medborgargatan sker den 23:e november. Nya Skönsbergsbron (Skönsbergsvägen) öppnas prel. v.46 Välkommen till en annan del av Sundsvall.

5.

Ratsamies Massage Thai olje- örtfotmassage och fotvård

7.

Bokning tel. 073-808 22 30, 073-09 65 232

Lunch- och julcateringspecialisten Tel: 060-12 80 81 www.lassesmatstuga.se info@lassesmatstuga.se

Gratis mjukglassbuffé!

Surfa in på vår nya hemsida.

www.ratsamies.se Medborgargatan 31 Skönsbergs centrum Sundsvall

Primärvårdsrehab

Varmt välkommen! 060 - 13 52 25

Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och sjukgymnaster med bred kompetens och lång 8. erfarenhet.

Sjukgymnast och arbetsterapi Du som är listad på Hälsocentralen Centrum, 060 - 13 52 25

Gilleberget, LjustadalenCentrum, och Nacksta är Du som är listadGranlo, på Hälsocentralen Primärvårdsrehab varmt välkommen. Gilleberget, Granlo och Nacksta är varmt välkommen. sjukgymnaster med bred kompetens och lång Du somTel: är listad på Hälsocentralen Centrum, 060-13 Läs mer om oss på: Läs mer 52 om25. oss: erfarenhet. Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta är Du som är listad på Hälsocentralen Centrum, varmt välkommen. lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta är

Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och 52 25 och lång sjukgymnaster med060 bred- 13 kompetens erfarenhet. Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och

6.

Köp julklappar nu!

Läs mervarmt om oss: välkommen. www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall Läs mer om oss:

www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall

www.lvn.se/primarvarden www.lvn.se/primarvarden

www.lvn.se/primarvarden


Primärvårdsrehab 060 - 13 52 25

Vasa ga tan

Hellb ergsgatan

gata Trafikg n atan

tan

Trafi k

Strömbergsg atan

Kvartsg ränd

nssons väg

C A Sve

Kattber gsga

Kr ö nv ä ge n

Bjälkväge n

en Heffnersvägen

Ortviksväg e n tad Verk s

sgat

¬ «

När du vill ha tillgång till 3 ett fibernät med Fösnabbt rrå dsgatan stor valfrihet och säker kommunikation som håller8 över tid

¬ «4

Fiberanslut dig idag!

¬ «

9.

an rgatan ergat Lage

Copyright Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret 2013

In dustriga

tan

0

14.

– dåDigital är vikörjournal din lokala partner!

Digital körjournal

15.

SeeMe ger dig full kontroll över din körjournal. ™

VI SÄLJER DITT FORDON!

fastighetssnabben.se

070-643 87 07, www.trinorth.se

En GPS-lösning underlättar och effektiviserar arbetet för dig som använder bil i tjänsten. Med SeeMe GPS-stöd får du snabbt och enkelt den digitala körjournal du behöver för att hjälpa dig följa skatteverkets rekommendationer. SeeMe är ett modernt och webbaserat verktyg som används av tiotusentals förare dagligen.Marinvägen 3, Sundsvall

fastighetssnabben.se

Funderar du på att sälja din bil? Vi hjälper Er dig med försäljningen och har goda referenser

Aktivera din egen SeeMe digital körjournal du med, redan idag!

Ring oss på 070-643 87 07. Kostnad lokala ™ leverantör av SeeMe ger dig full www.seeme.eu digitala körjournaler 5.000:- för det som säljs under 100.000:-

kontroll över din körjournal.

10.

• Vi säljer din bil, båt, snöskoter, vattenskoter, 1 0.000:- för det som säljs över 100.000:- husvagn, husbil, fyrhjuling och motorcykel 1 5.000:- för det som säljs över 300.000:• Vi erbjuder finans och samarbetar med Nordea Bank En GPS-lösningKostnadsfritt för de fordon vi inte säljer underlättar och effektiviserar arbetet för dig som använder bil i tjänsten. • Rekonditionering ingår i förmedlingsaffären Med SeeMe GPS-stöd får du snabbt och enkelt den digitala körjournal du behöver för att • Vi jobbar med att sälja ditt fordon inom 4 veckor hjälpa dig följa skatteverkets rekommendationer. SeeMe är ett modernt och webbaserat Kontakta oss • Vi gör det enkelt för både säljaren och köparen verktyg som används av tiotusentals förare dagligen. • Proffsiga bilder fotas i fotostudio 060-12 Aktivera din egen SeeMe 0030, info@fordonsmaklaren.se digital körjournal du med, redan idag!

VI SÄLJER DITT FORDON

www.fordonsmaklaren.se | 060-12 00 30 Birstavägen 8, 863 33 Sundsbruk Ortviksvägen 8, 856 33 Sundsvall www.seeme.eu

Öppet måndag-fredag 10.00 -18.00 Ring oss på 070-643 87 07.

Restaurangen: 070-600 01 16 Verkstadsgatan 4 Heffnersparken

16.

50

1:9 000

Läs mer på www.servanet.se

9.

e

Inspiration • Tips • Trender • Idéer • Fakta • Information • Kunskap • Inspiration • Tips • Känsla

200 m

Copyright Sundsvalls kommun, Stadsbyggnadskontoret 2013

Strömbergsga tan

Gilleb erg sgatan

060 - 13 52 25Götgatan 13. 010-440 62 10 an

an

Tr

Bruksgatan

Verkstadsgatan 4, SUNDSVALL

at

100 fi a

kg

Vasa ga ta n

Kvartsgränd

g en

Hellbergsgatan

an

Gilleberg sgat

Borgarga tan

Primärvårdsrehab Ejes Färghus

e

ägen

Moreliusgatan

Ett färghus fullt av färg och inspiration Bruksgata n

rv Tjäd e

an

n

an

Kattber gs

gata

n Trafikgatan

Hag a vä

ga

nssons väg

C A Sve

Tra fik

www.museiservice.se

Gille grä nd

gar gat

ta ga

an

M edb or

Marinvä g e n

E4

ä 0 nd50

Hö jdgatan

ga Ve

n

V

atan

Basgr

12.

sg a

10 ¬ « ¬ «5 ¬ «6 ¬1 ¬ 7 « 2 « « 9 ¬ ¬ « 12 ¬ «

ta n

10.

ta Skönsberg

H ellbe rg

www.bildhotellet.se

bergsvägen Skö ns

15.

dsgat

rg at an 14.

Industrig

¬ «

gen

11

Mari nvä g e n M

13.

2.

6.

rv ä äde

a ag Veg

atan

a ta Verk s

Tj

Bruksgatan G ötgatan

gr ev

ga

a

El

a ll W

an at sg rg

1.

an

www.lvn.se/primarvarden

n ta Rå sve dj e g a

Hö galidsgatan

Borgarg ata n

ata n

13 ¬ «

rgargat

Moreli usg ata n rgatan Ridda

d än

at elg n nk ata dt s lé g ste er Al

e sb rik Föärrå dssg atta an n ste ga

n Ortviksvägen n

M ed bo

sg Erik

Vi

n ta ga re

ra

d

ed Fr

16.

5.

n

än lgr

n ge

t sg Lo

E4

Kant ors ga tan

an

g atan

K arl

rs g

rän d

gata

l Tu

ä av

dg

r Bru ksgaäta ndn

n a ta

d

g

Br e

Lunda

ge Bra

Ka s

n rä

at

v äg en

egränd Giille

teg

kg

n

ga t

www.lvn.se/primarvarden www.lvn.se/primarvarden

n

n ta

ge

ro ts11. Tall

néa

Företag Illustration ny E4

www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall

tan

t g ata

3 ! (

Läs mervarmt om oss: välkommen. www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall Läs mer om oss:

tan ga

n

12. 3. t8. an ga

g Ha

Lag ergatan

ar ina

Lin

Präs

Teckenförklaring

Ås

fia

rga väta n

a

H öjdgata n

Skönsb er g svä g en

Mäegedborga g

N oraga

tga n

ta n

t

4.ttsv

un

Hellbe grag s

¬ «

lundsgatan

Br

m To

i

nd

n

Handel- och industribyggnad

n ta

re

en Od

af

gr ä

Hög alidsgantan sg a

gsväge n Skönsb er

Tr

n ta

So

Riddarg atan

sa

or

n

Ka

La

nat

e ra r Mu

7.

e äg ie v

a ta

Offentlig byggnad

Te

éa Linn

Råsve dj e g a

n

g

By g

Bostad

n

tan ga

E4

Sa

n

rsga ta

e äg av

atan

gs

Ås

r in

Kanto

ta Ka

Prä stg

F

ta n

r be uru

a at

R osen

St

a tan

g rö m

Illustration ny E4

n ata

érg gn at a n

N orag

Skönsb erg sväg en

atan

undsgatan Rose nl

B yg

Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och sjukgymnaster med bred kompetens och lång erfarenhet. Välkommen till Du som är listad på Hälsocentralen Centrum, 060 - 13 52 25 Gillebergets Hälsocentral 11. Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta är Primärvårdsrehab Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och 52 25 och lång sjukgymnaster med060 bred- 13 kompetens varmt välkommen. Vi har god läkarbemanning och ligger mitt erfarenhet. Primärvårdsrehab har 18 arbetsterapeuter och bred kompetens och lång hus som apotek och 1Du4somisjukgymnaster ärSkönsberg listad på Hälsocentralen Centrum, i samma Läs med mer om oss: erfarenhet. Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta är Du som är listad på Hälsocentralen Centrum, primärvårdsrehab. Fri parkering. varmt välkommen. www.lvn.se/primarvardsrehab-sundsvall Gilleberget, Granlo, Ljustadalen och Nacksta är

100

200

300

4


lokalt & aktuellt

Drömmen om en himmelsäng D

et är något bortskämt och lyxigt med himmelsängar – någonting man drömmer om som barn, men som verkar opraktiskt och fåfängt i rea­ liteten. Men så är det ju inte. Att kunna stänga in sig bakom sin egen himmel är ett underbart sätt att säga godnatt till verkligheten på kvällen. Lokalaktuellt tipsar om hur du kan förverkliga dröm­ men på olika sätt. Köp en färdig himmelsäng och drapera med tyger. Det går ofta att hitta begag­ nade himmelsängar till. Är du händig så kan du snickra en egen ram som fästs på den befintliga sängen. Drapera stolparna så syns inte övergången. En enkel, billig och effektfull sänghim­ mel skapar du genom att fästa draperiske­ nor i taket runt sängen. Fäst långa, vackra tygstycken i klämmor som glider i skenan.

Mät ut tre trästavar som passar runt sängens ytterkanter. Häfta fast tyg på stavarna och skruva upp dem i taket runt sängen.

Så gör du

Gör en snygg sänghimmel över sängens huvudända genom att häfta fast två tygstycken runt en halvcirkelformad ply­ woodskiva och sedan fästa skivan i taket eller en bit ner på väggen med konsoler. Låt tygstyckena falla ner på båda sidor av sängen. Köp eller gör två långa konsoler och fäst nära taket på vardera sida om sängen. Drapera med tyg för att skapa en himmel över sängens huvudända. Köp eller gör en sänghimmel av tunt tyg eller nät som draperas runt en ring som hänger i taket.

En enkel sänghimmel med fantastiskt resultat.

Tove Phillips

Foto: Nettingworld

Julkappor – över 20 olika

Julhissgardiner

Julgardiner i massor

– 100, 120, 140 och 160 cm

Julgardiner

– café, köks, längder m.m. Stor sortering

Julmetervaror

Tomatar & hjärtan

– tomtar, rutiga, randiga…

– stor sortering

Stor sortering

Röda längder

juldukar, löpare, kuddfodral, tomtar, hjärtan, förkläden m.m.

– kanallängder, öljettlängder, linnelook m.m.

öppettiderna mån-fre 10-19 lör 10-17 sön 11-17 www.birstagardincenter.se

18

LOKALAKTUELLT 7/2013


lokalt & aktuellt

Bättre rekrytering

DIN LOKALA AFFÄRSTIDNING

Nu kan du som ska rekrytera kompetenta medarbetare nå tre marknader med en kontakt. Genom Bättre affärers lokala editioner når du alla företag i • Jämtlands län • Umeå • Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge Bättre affärer, Mediainvest, 060-57 21 50, annons@battreaffarer.nu, battreaffarer.nu

Boka din hantverkare i höst Utnyttja Rot- eller Rutavdraget. Skattereduktion medges med halva arbetskostnaden för husarbete men högst 50 000 kr per person och år.

• Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete) •Hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

ML BYGG nhakann@hotmail.com

Ortviksvägen 12, 060-15 87 60 www.lundinsel.se

070-759 46 42 www.peosbygg.com

Ring Tobbe: 070-288 46 89

magnus@ml-bygg.se 070 211 25 55

0702445682

www.ahlavent.se

• Plåtslageriarbeten • Snickeriarbeten för tak

Eives mur & kakelservice

SmåhUSä

nytt tak i

Utnyttja ROT-a

070-265 50 50 www.tltak.se

Semesterstängt veck

Forsav 0652 ww

Levererar och monterar

070-539 47 52 www.perssonbyggsnickeri.se

CC Golv & måleriservice 070-861 02 56

070-510 89 76 www.wiiksbygg.com

Telefon: 070-287 38 02

0652-30781 www.harmangersplat.com

medlem iiPlE Medlem

Utför alla typer av plåtarbeten sam

060-15 15 96 www.elicentra.se

www.nilzonsfonsterputs.se

070-655 42 17 060-15 26 00

LOKALAKTUELLT 7/2013

19


Krönika

En stjärna för dina värderingar

Med som exempel på värderingar fanns: alla människors lika värde, demokrati och ärlighet. Trots att det inte var några dåliga exempel så kan man ju inte ta någon annans åsikter bara för att man inte kan förklara sina egna, hur enkelt det än skulle vara. Slår man upp ordet värdering i en ordbok får man fram förklaringen: ”en grundläggande uppfattning om hur människor bör agera, speciellt mot varandra”. Jag skulle alltså i en minimal mängd ord, förklara hur jag tycker att människor ska bete sig mot varandra. Kan det bli svårare?

Originell som jag var snodde jag ett av exemplen och fyllde min första stjärna med ordet ärlighet. I den an­ dra stoppade jag ordet jämställdhet. Den sista stjärnan lämnade jag tom och om inte någon annan stoppat en värdering i min stjärna så är den fortfarande tom. Tre stjärnor kanske till och med är för få om det innebär att man måste välja ut sina tre viktigaste vär­ deringar. Det borde kanske till och med finnas minst 20 stjärnor att fylla, även om det är svårt att sätta ord på dem. Det är väl det mänskligaste som finns att ha skilda åsikter om hur saker ska vara och hur de inte ska vara. Om alla människor skulle tycka samma sak om allting skulle samhället bli så tråkigt och platt när vi inte får nya influenser av varandra. Därför kan det kanske ändå vara bra att lämna en stjärna tom, ifall att man skulle hitta något nytt att fylla den med. Thilde Vinderå är 16 år och läser samhällsprogrammet på Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall. Hon är LokalAktuellts nöjes- och kulturredaktör och gillar att fika. Dricker hellre te än kaffe, helst tillsammans med någon hon tycker om. Annars skriver hon, gör film eller pluggar. Hon gillar att vara på väg men hon älskar att komma fram.

VI ÖPPNAR I NYA LOKALER Ni hittar oss på Tegelvägen 16 i Nacksta. Det firar vi med massor av bra erbjudanden inför vintern. Välkomna! Priserna gäller t.o.m. 2013.11.09 eller så långt lagret räcker.

PASSA PÅ! KUPEVÄRMARE DEFA TERMINI 1350 Nu 499 kr Ord. pris 870 kr

Halogen

699 kr

25 %tt Raba

SONAX TVÄTTHINK Nu 149 kr Ord. pris 453 kr BOSCH BIG KNICK VITA Nu endast 495 kr 30% RABATT PÅ OLJA På Mobil Castrol och Valvoline olja

NBB ALPHA 225 Halogen för endast 699 kr Telefonnummer: 060- 61 27 12 Öppettider: Mån–fre 07.30 –17.00. Lör 10.00 –14.00 Adress: Tegelvägen 16, Nacksta (Bredvid Bilprovningen)

20

LOKALAKTUELLT 7/2013

25% PÅ STARTBATTERIER Från Tudor och Varta

I samarbete med

mcgarrett.se

F

ör ett tag sen var jag med på en workshop i hur man startar företag inom den kreativa sektorn. Blandat med föreläsningar av ett par företagsamma hårdrock­ are fick vi göra spännande övningar som kan vara bra när man ska starta ett företag. Det var särskilt en övning som jag fastnade för. Vi fick ett papper med tre stjärnor på, i varje stjärna skulle vi skriva en av våra tre viktigaste värderingar. Jag satt helt fast, alla mina hjärnceller hade bestämt sig för att sluta samarbeta och lämna mig helt ensam. Egentligen har jag väldigt starka värderingar vad gäller lite vad som helst, men att få ner dem på papper var svårare. Jag kunde helt enkelt inte sätta ord på mina åsikter.


FASTIGHETER LIV Bakom varje droppe rent vatten finns en

VVS-montör! Anlita oss som är auktoriserade för säkra vatteninstallationer Auktoriserat

BÄSTA VALET

VVS-företag

Vare sig det handlar om el, hiss, energi, värme, vatten eller luft ser vi till att det fungerar. Med effektiva installationer och regelbunden service skapar vi trivsamma miljöer. Kort sagt – vi ger fastigheter liv. Ring din kompletta installatör tel 060-66 39 00

för villan med vattenburet radiatorsystem enligt Energimyndighetens test WWW.BRAVIDA.SE

060-66 39 00 www.bravida.se

Mest varmvatten – helt enkelt.

060-52 57 50 www.fuhab.se

NIBE F1245 – en avancerad bergvärmepump som alla kan använda och som sänker din energikostnad med upp till 80%. Energimyndighetens test av bergvärmepumpar visar att NIBE F1245 är det bästa valet för villaägare med vattenburet radiatorsystem, även i kombination med golvvärme. Dessutom ger NIBE F1245 varmast och mest varmvatten, hela 258 liter. Läs mer om våra bergvärmepumpar och testet på www.nibe.se

060-55 47 00 www.k-rexror.se

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

VI SÄLJER OCH INSTALLERAR NIBE VÄRMEPUMPAR

Auktoriserat VVS-företag

www.vattenmannen-ab.se 070-584 23 24 070-561 99 35 (Jonaz Åslin)

060-10 15 66 060-10 15 66 www.varmeteknik.se

NYTTJA

060-15 55 00 ROT-AVDRAGET www.radiatorvvs.se Vänd er med förtroende till:

50% av arbetskostnaden, dra av upp till 50.000:- på skatten. Vi utför alla slags VVS-arbeten

Norra vägen 40, 856 50 Sundsvall Lasse 076-828 50 11 service & EL-INSTALLATIONER Kent 076-828 50 25 entreprenad Växel 060-15 55 00

070-551 27 81

0691-109 66 www.stoderor.se

060-17 16 00 www.ed-teknik.se

LOKALAKTUELLT 7/2013

21


rot & rut

Smarta tv-spelare kan halvera elanvändning Spelkonsoler kan ha både bra grafik och låg elanvändning. Det visar ett test som Energimyndigheten har gjort. I testet ingick fyra nyinköpta spelkonsoler: Playstation 3 Slim, Xbox 360 Slim, Wii U och Wii som alla kopplats till en 40 tums tv med A i energimärkning. Alla konsoler utom Wii

LÅNA AV DIG SJÄLV! enkelt – smidigt – billigt

har HD-upplösning. Resultaten visar stor spridning i elanvändning. Minst el drar Wii med 14 watt och Wii U med 34 watt. Playstation 3 och Xbox 360 drar båda 77 watt. Man behöver inte köpa en ny konsol för att minska elanvändningen. Genom att sänka ljusnivån på tv:n, kan du radikalt minska elanvändningen och ju äldre tv:n är, desto mer el sparar du.

Kommande auktioner 12-20/9

Månd 14/10–Månd 21/10

Sista lösen dag 30/9 visning måndag-torsdag Förfallodag 28/7

Torktumlares energimärkning visar mer Torktumlare energimärkning finns numera i tre steg, A+, A++ och A+++. Det främjar utvecklingen av värmepumpsbaserade torktumlare som drar hälften så mycket energi som traditionella.

Köparna får lättare att göra energieffektiva val. En traditionell torktumlare drar tre gånger så mycket energi som själva

tvätten, men energianvändningen skiljer stort. Frånlufts- och kondenstorktumlarna drar mer än dubbelt så mycket som de nya värmepumpsbaserade torktumlarna. Energimärkningen fungerar som hjälp för konsumenter när de köper nytt. Pilen på etiketten visar hur bra produkten är energimässigt. På den nya etiketten, som numera är obligatorisk, visas förutom kapacitet och energianvändning, även information om tid för standardprogram, buller och för kondenstorktumlarna

anges kondenseffektivitet, alltså fukt i rummet. – Att buller och kondens nu syns på etiketten, gör det lättare att jämföra torktumlare utifrån sådant som är viktigt i hemmiljön. Men allra viktigast är att den nya märkningen öppnar nya klasser för riktigt energieffektiva produkter, vilket främjar utveckling av bättre produkter som värmepumpstorktumlare, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

10-18/10

Månd 18/11–Månd 25/11

visning måndag-fredag Sista lösen dag 30/10 Förfallodag 28/8

14-22/11

Visning måndag-fredag Månd 9/12–Månd 16/12 Sista lösen dag 29/11 Förfallodag 27/9

Visning under auktion är iibutiken butiken! Visning mån-fre Storgatan 56, Sundsvall • 060-17 54 50

www.sundsvallspantbank.se

Guld & Silver

Dax att byta fönster?

KÖPES – HÖGSTA DAGSPRIS

Silvermynt 1-kronor före 1968 50-25-10-öringar före 1962 / 2-kronor före 1966

GULDSMYCKEN

Armband | Halsband | Ringar | Tandguld | Medaljer m m Klockor | Silverbestick

Larssons Guld & Silver Köpmang. 25C | 060-12 79 79 | Öpp: Vard 10-17 | Lö STÄNGT

Köper • Byter Säljer

VINTERRABATT VID FÖNSTERBYTE! Utnyttja ROT-avdraget till att I samarbete med skatteverket erbjuder vi möjlighet till ROT-avdrag direkt på fakturan. byta dina gamla fönster Med Traryd Optimal får du Kontakta Svanen- oss för en kostnadsfri offert. och U-värden som ger dig en lägre energikostnad. Skjut inte upp inget Du får dra av 50 % av arbetsfinns kostnaden upp till 100 000 kr med beslutet – det a längre! ROT-avdraget. skäl att vänt Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

www.entreteknik.se

Entréteknik 070-239 47 engstrom_henrik@bredband.net • info@entreteknik.se Tel:Tel 070-239 80 4780Mail: 22

LOKALAKTUELLT 7/2013

Öppettider: Månd-torsd 7-18, Fred 7-17, Lö 10-14

Fönsterbyte! Vi säljer kvalitetsfönster till villor, hyres- och bostadsrätter. Montering till fasta priser samt garantier. Vi gör kostnadsfria hembesök. Finansiering genom Wasa Finans

Härnösand: Krister: Sundsvall: Torbjörn:

0611-260 56 070-556 50 96 060-307 65 070-510 89 76

Utnyttja ROT-avdraget!


rot & rut

Foto: Benders

Glöm inte att se över den femte fasaden Taket brukar kallas huset femte fasad. Och det gäller att ha taket under uppsikt. Så att funktionen att vara ett skydd mot vädrets makter bibehålls under lång tid.

M

an kan räkna med att ett tak håller unge­ fär 50 år säger Lasse Sand erfaren säljare inom byggvarubranschen. Men variatio­ ner förekommer naturligtvis. Det gäller att vårda sitt tak och kolla över det då och då. Byta trasiga pannor, ta bort fågelbon under pannorna och kontrollera att underlags­ pappen är okej. Lyft på några pannor på olika ställen. Har det samlats smuts eller fukt därunder finns anledning att kolla ytterligare. Gör detta till en årlig rutin. Vittra sönder

– När takpannorna börjar vittra sönder eller när många pannor är trasiga, är det dags att byta tak. Det syns tydligt på takpappen när den är slut. Pappen blir torr och det börjar bli hål lite

här och där, säger Lasse Sand. Takpannor längs takets sidor är den synliga delen av taket. Men en takkonstruktion består av så mycket mer. Till ett traditionellt tegeltak används också nockpannor, ändnockar, genom­ föringspannor, ventilationshuvar, avloppsluftare, infästning, underlagstak, nockbeslag, fågellist, ventilationsband till nocken, skorstenstätning, skorstensbeslag och stegar upp till skorstenen. Var noga med underlagstaket

– De flesta tak har ett underlagstak som ska förhindra att fukt tränger in på vinden. Ett korrekt lagt underlagstak fångar upp yrsnö och slagregn. Och leder vatten och fukt säkert ner till takrännan. Ett instabilt, skadat eller dåligt lagt underlagstak, kan förorsaka stor skada långt ner i husets konstruktion. • För att taket ska må bra och hålla länge krävs ventilation. Den ska placeras så att alla områden på takytan luftas. Bäst resultat får du genom jämn fördelning av öppningar vid takfoten och nocken.

Utbyggnad Lösvirkeshus Takhöjningar på villor Rotavdrag

En fågellist är en bra lösning vid takfoten. Listen ger extra ventilationsintag samtidigt som den håller småfåglar borta. Ventilerat nockband

Till tätning vid nocken används ett ventilerat nockband. Bandet ger taket rätt ventilation av takkonstruktionen vid nocken. Det skyddar också taket mot kvistar, blad och annat skräp. Plus fungerar som skydd mot slagregn och yrsnö. – Många frågar om de kan lägga sina tak själva, berättar Lasse. Är man någorlunda händig och inte höjdrädd kan man absolut göra det. Det finns pengar att spara på det. Man räknar med att materialkostnaden ungefär är en tredje­ del av priset när ett tak läggs om. För den som hellre anlitar takläggare gäller ROT-avdraget. Det innebär att arbetskostnaden minskar med 50 % om övriga krav skattereduk­ tionen uppfylls.

Välkommen till PL Byggs värld! PL Bygg – det populära byggLäs mer på helhetslösningar företaget med

Marie Pallhed

Du kan känna dig trygg – Vi fixar allt inom bygg Det är för jävla bra – Vi bygger allt du vill ha

www.plbygg.se

Läs mer på www.plbygg.se

LOKALAKTUELLT 7/2013

23


rot & rut

Avdrag för husarbete - A till Ö A

BERGVÄRME

ALTAN Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av ny altan i anslutning till bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Rengöring av altan ger också rätt till skattereduktion.

ASFALTERING Asfaltering av uppfart eller liknande i anslutning till huset ger inte rätt till skat­ tereduktion.

B BADRUM Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion. Även byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduk­ tion.

BALKONG Byggnation av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte byggnation av balkong till bostadsrätt rätt till skattereduktion.

Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräner­ ingsarbetet är utfört ger rätt till skatter­ eduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet.

BYGGLOVSHANDLINGAR

DÖRRAR

Administrativa kostnader för bygglovshan­ dlingar ger inte rätt till skattereduktion.

C CARPORT Byggnation av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som byggs ihop med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger därmed rätt till skattereduktion.

CATERING Utgift för catering ger inte rätt till skatter­ eduktion. Inte heller kostnad för avhämt­ ning av mat ger rätt till skattereduktion.

D DRÄNERING Grävning och dränering av grund ger rätt

UTNYTTJA ROT-AVDRAGET

Byte av dörrar i småhus ger rätt till skat­ tereduktion. Tillverkning av måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däre­ mot inte rätt till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduk­ tion. För bostadsrätter gäller ROT-avdraget endast byte av innerdörrar.

är avsedd att tillföras bostaden. Däremot ges inte ROT-avdrag för nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt.

FÖNSTER Målning och byte av fönster eller fönster­ bleck i småhus ger rätt till skattereduktion. Däremot ger inte byte av fönster i bostad­ srätt rätt till ROT-avdrag, dock arbetskost­ nad på insidan av befintliga fönstren.

G GARAGE

F

Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.

FJÄRRVÄRME

GOLV

E EL-ARBETEN El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion.

Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme till småhus ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att fjärrvärmen

Arbetskostnaden för byte av golv eller reno­ vering/slipning av golv är avdragsgill.

Allt i ett – bygg, måleri och kakel i alla former.

VI BORRAR FÖR VÄRME & VATTEN Vid beställning lämnar vi alltid en tidsgaranti för när borrningen ska vara färdig. Behöver du hjälp med att borra efter vatten eller bergvärme är du varmt välkommen att kontakta oss för offert.

Tel 060-916 80 • Fax 060-916 90

www.jwbrunnsborrning.se 24

LOKALAKTUELLT 7/2013

Lagårn´ i Wifstavarv, Timrå 070-775 16 66


rot & rut GRUND Åtgärder fÜr att fÜrhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.

K

fÜrutsättning att stÜrre delen av den ur­ sprungliga byggnadsstommen behülls.

KAKEL & KLINKER

R

H

Arbetskostnaden fÜr att montera kakel och klinker ger rätt till skattereduktion.

HALMTAK

KĂ–K

Sanering i byggnad ger rätt till skattereduktion.

Byte av halmtak ger rätt till skattereduktion.

Renovering av kÜk ger rätt till skattereduk­ tion. Observera att till exempel lackning av kÜksluckor som utfÜrs i fÜretagets lokaler inte ger rätt till skattereduktion.

S

RADON

VERANDA Om- eller tillbyggnad och reparation av en veranda eller altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduk­ tion. RengÜring av altan ger ocksü rätt till skattereduktion.

VĂ„RME

Montering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion.

Nedgrävning av ledningar fÜr värme ger rätt till skattereduktion fÜrutsatt att arbetet ut­ fÜrs pü tomten där bostaden är belägen och att värmen är avsedd att tillfÜras bostaden.

LUFTVĂ„RMEPUMP

T TAKPANNOR

Y

Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Avdrag ges dock inte fÜr service av luftvärmepump.

Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger rätt till skattereduktion.

Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel pü installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.

LĂ…S

TAPETSERING

J

MĂ…LNING

HÄMTNING AV BARN Om du anlitar nügon som hämtar eller läm­ nar dina barn frün skola, fritids, dagis nügon fritidsaktivitet sü kan du gÜra RUT-avdrag. Däremot är inte kostnad fÜr exempelvis taxi eller annat transportmedel avdragsgill.

I INSTALLATIONER

JORDVÄRME Grävning av jordvärme ger rätt till skat­ tereduktion fÜrutsatt att arbetet utfÜrs pü tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd att tillfÜras bostaden. Observera att kostnad fÜr maskiner inte räknas till arbetskostnad.

L

Byte av dÜrrlüs i smühusfastighet ger rätt till skattereduktion.

M

SOLPANELER

YTTERVĂ„GG - BYTA

Arbetskostnad fÜr tapetsering ger rätt till skattereduktion.

TILLÄGGSISOLERING Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.

Mülningsarbeten ger rätt till skattereduk­ tion. FÜr bostadsrätt gäller avdraget inte fÜr mülning eller oljning av balkong, altan eller takterrass som hÜr till bostadsrätten.

O

U UTBYGGNAD — FÖRRÅD Utbyggnad av redan befintliga fÜrrüd ger rätt till skattereduktion.

Att byta ytterväggar, till exempel ta bort eternit, är en del av det byggnadsarbete som gÜrs vid byte av fasadbeklädnad. Det ger rätt till rotavdrag. Det är dock endast arbetskostnaden fÜr nedtagningen som ger rätt till rotavdrag. Kostnad fÜr bortforsling och omhändertagande av eterniten für inte medräknas. Att det är en annan firma som utfÜr detta arbete saknar betydelse.

Ä ÄGARE Med ägare avses även tomträttsinnehavare.

V

OMBYGGNAD Skattereduktion medges fÜr ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus under

Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.

Rivning av oljetankar

TAK&FASAD Sundsvall AB PLĂ…TSLAGERI

Plüt och tätskikt. Vi tar även hand om er takskottning i vinter!

källa: skatteverket.se

VENTILATION

BandsjÜns alltjänst

Jim PĂĽlsson tel: 076-833 37 22 Jonny PĂĽlsson tel: 070-331 37 22

www.tofsab.se

Dräneringsarbeten Torrt och varmt pü fÜtterna. Vi erbjuder totalentreprenad fÜr bland annat dräneringsarbeten och isolering av grunden till ditt hus. grunden till ditt hus.

070-55 66 157

"! $ " "  '"!!" "!'

Fuktvandringens inriktning

 !#& ISODRĂ„N-skivan

FĂśrst i Västernorrland som certiďƒžerad IsodränmontĂśr

Filterduk Återfyllning med befintliga jordmassoor Makadam/singel Dräneringsledning

Peter Johansson, 070 - 363 03 72

   %   % % Det kompletta fuktskyddet i en och sam mma skiva!

LOKALAKTUELLT 7/2013

25


rot & rut

Undvik missförstånd – skriv avtal Se till att skriva avtal när du anlitar hantverkshjälp så minskar du risken för missförstånd. Avtalet ska innehålla arbetets omfattning, hur lång tid det jobbet ska ta och slutpriset. Plus hur eventuella tilläggstjänster ska hanteras.

D

et rekommenderar Konsu­ mentverket, åtminstone när det gäller lite större jobb typ en badrumsrenovering, en köksre­ novering eller ett nytt tak. Och det är egentligen ingen mot­ sättning mellan din och hantverka­ rens vilja att skriva avtal. Ett klart läge från början underlättar för alla inblandade. Många hantverkare är dock ovana vid att skriva avtal, och konsument­ verket rekommenderar därför att du ska stå på dig. Hamnar du i en situation där du behöver visa vad du

och hantverkaren kommit överens om är det säkrast att ha en skriftlig överenskommelse. Då slipper du att ord står mot ord, vilket blir fallet om ni bara muntligen kommit överens. Enklaste sättet att strukturera innehållet i avtalet vid renovering är att använda Hantverkarformu­ läret 09. Det är en mall framtagen av Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggin­ dustrier. Till formuläret finns också tips på viktiga saker som ska vara med i överenskommelsen. Av­ talsmallen går att ladda ner på www. omboende.se. En liknande mall finns för nybyggnation ABS 09. Det är vanligt att förutsättning­ arnas ändras under arbetets gång. Och här gäller det att se upp. En extra vägg ska målas, rören i bad­ rummet måste bytas eller så ändrar

Det är vanligt att förutsättningarnas ändras under arbetets gång. Skriv in dessa ändringar i avtalet som tilläggsjobb. du dig i sista minuten och vill ha ett annat golv. Tilläggen finns inte med i ursprungsavtalet och just här uppkommer de flesta tvisterna. Bestäm därför redan när avtalet skrivs hur ni ska hantera tilläggsar­ beten. Viktigt är att lägga till, skriva om eller skriva nytt efterhand som

förutsättningarna ändras och nya överenskommelser görs. Tilläggsjobb och ändringar innebär att arbetet tar längre tid och kostar mer pengar och detta måste också skrivas in i avtalet. Marie Pallhed

LÅT VÄGGARNA TALA! BORÅSTaPETER Mineral

TAPETER FÖRSKÖNAR! INTELLIGENT TEKNOLOGI

upptäck Boråstapeters alla fantastiska tapeter och inse vilka oändliga möjligheter du har att skapa unika rum! låt dina väggar tala med hjälp av färger och mönster. Tapeter passar både som enstaka våder och i hela rum och finns för alla stilar och personligheter. låt väggarna berätta vem just du är!

GRÖN MILJÖRIKTIG ELDNING

www.raktpa.se

ENKEL HANTERING

86% verkningsgrad och

<0,6 g/kg i partikelutsläpp gör Bionic Fire till kanske marknadens mest effektiva braskamin

BORÅSTaPETER Garden Party

Skönsberg OK E4

Ortviksvägen

Pris fr. 43.900 Sundsvall kr

Hjertmans Willys

Ejes Färghus, Verkstadsg 4

Lagergatan

Din idé – vår design!

SundSvall: verkstadsgatan 4 (fd vin & Spritfabriken). Tel: 010-440 62 10. Öppet: vard 9–18. lör 10–15. www.nordsjoidedesign.se

mån 10-19 tis-tors 10-17 Landsvägsallén

26

LOKALAKTUELLT 7/2013

J


30% RABATT pĂĽ TRARyd fĂśnsTeR

Gäller t.o.m. 31/11 Andreas TÜrngren, Lars Vestlund, JÜrgen Nordstrand

HÜkarvägen 7, Bergeforsen 070 - 679 52 09, www.sjostromsbygg.se

LD AV VĂ&#x201E;RME ME D AV VĂ&#x201E;RME Ăśr kamin? Kontakta oss!

DAGS FĂ&#x2013;R NY KAMIN?

priser pĂĽ monteringar ttiidd ffaassttaa p

rtar du:du: du:

in SoKolla nj vür storsäljare markaKammpapa pü Tumlik nj

ar ar gnar ivi oc VI pĂĽ Tulikivi kaminer tom 31/8. El aminer Sk askaminer Gnistskydd dstahdsNpl ner an iortästljsentear ingĂĽr vid kĂś ner kĂś p av Tu n pĂĽ miner pe TU1450/1 (Gälltervä miner rd tom e miner cacemb 31 de 20er)00:- likivi kaminer Ăśr Ăśr Skorstenar Snickeriarbete Braskaminer ehĂśr spisar Nya Ăśppettider Ăśppettider pisar Nya ampanjpriser tenar Just nu kampanjpriser edspisar enar Tisâ&#x20AC;&#x201C;tor 15.00â&#x20AC;&#x201C;18.00 Tors 14-18 lda Tulikivi. at pĂĽJust utvalda at orstenar nu Tulikivi. kampanjpriser

Vi utfĂśr snickeriarbeten!

draget raget egat kostn.. kostn

LJ

L L I T N E M M O K R L E Ă&#x201E; T V N E C T AND V S I D E T R B R VĂ&#x2026; EN 18,

JUST NU!

VĂ&#x201E;G

KampaNJpriS

MELLAN

43 900:-

Ă&#x2013;vrig tid tid efter efter Ăśk. Ă&#x2013;vrig Ăśk.

pĂĽ utvalda Tulikivi.

BYGGSERVICE

avdraget . Svartviksvägen arb. kostn 33 (efter E4:an), Svartvik 33 (efter E4:an), Svartvik

3 (efter E4:an), Svartvik 54 20, 070-629 070-629 48 48 12 12 Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 4 20, eldstaden.com www.eldstaden.com Kaminer33 - Skorstenar - Snickeri ldstaden.com Svartviksvägen (efter E4:an), Svartvik

Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 www.eldstaden.com Välkommen in till ELDSTADEN

Ă&#x2013;ppettider: Tisd-Tors 15-18, Ăśvrig tid enl Ăśk. Svartviksvägen 33, Sundsvall - Tfn 060-17 54 20, 070-629 48 12 - www.eldstaden.com

TrĂśtt TrĂśttpĂĽ pĂĽDYRA dyraelräkningar? elräkningar? Vi Vihar har LĂ&#x2013;SNINGEN lĂśsningen. Vi erbjuder kostnadsfritt hembesĂśk, ring ring ossoch sĂĽ boka hjälper tid. vi er. Bergvärme. Jordvärme. SjĂśvärme. FrĂĽnluft. Luft/vatten. Luft/luft. Solvärme. Vi har värmepumpen fĂśr bästa besparing hos dig.

24 58 02 UtfĂśr elinstallationer och service. Har bĂĽde fĂśretag och privata som kunder. UtfĂśr rot-jobb.

NYHET 2013

www.hartungel.com â&#x20AC;˘ kenneth@hartungel.com 070-2245802

BesĂśk vĂĽrt IVT-center!

Permanent utställning av värmepumpar.

- Ett värmande fÜretag

Mellanvägen 18 â&#x20AC;˘ 854 67 Sundsvall Fax 060-56 93 65 â&#x20AC;˘ www.k-rexror.se

Allt inom VVS!

Tel. 060-55 47 00

"ESĂ&#x2122;KVĂ&#x152;Rt IVT CENTER

Vi byter FÜnster och Tak. Vi bygger Altaner, KÜk, Badrum/Relax och Tillbyggnader mm till fasta priser! Välkommen att kontakta oss fÜr mer information Tomas 073-376 52 10 info@sundsvallsbyggokakel.se www.sundsvallsbyggokakel.se

Permanent utställning av värmepumpar. - Ett värmande fÜretag

MellanVĂ&#x160;GENs3UNDSVALL FAX sWWWK REXRORSE

TEL  LOKALAKTUELLT 7/2013

27


rot & rut

Billigare värme – även med direktverkande el Det kostar alltmer att värma hus med direktverkande el. Men det kostar också stora pengar att helt byta uppvärmningssystem. Faktum är att det finns en hel del man kan göra för att spara el utan att göra så stora investeringar. Här är några tips om åtgärder med effekt.

B

örja med att se över radiatorernas termostater, säger energirådgivare Bengt Karlsson. Om det knäpper i elementen som växlar mellan att vara heta och kalla kan det vara tecken på att termostaterna inte fungerar som de ska. – Börja med att se över radiatorernas termostater, säger energirådgivare Bengt Karlsson. Om det knäpper i elementen som växlar mellan att vara heta

och kalla kan det vara tecken på att termostaterna inte fungerar som de ska. För att få ned energiför­ brukningen av antalet kWh gäller det få så jämn värme som möjligt i huset. Ju jämnare temperatur desto effektivare används energin. En termo­ stat som snabbt reagerar på temperaturförändringar, ger en jämn rumstemperatur och det är just detta som sparar pengar och miljö. Spara 5 till 10 procent

– Äldre termostater stryper inte värmen tillräckligt snabbt och man kan få en övertem­ peratur i hemmet exempelvis vid solinstrålning, när man använder ugnen eller när det är mycket folk i bostaden, fortsät­ ter Bengt. Övertemperaturen

är en onödig merkostnad som relativt enkelt går att få bort. Antingen byter man termosta­ ten på varje element eller också kan man satsa på ett centralt styrsystem. Cirka 5 - 10 procent av elbehovet för värme kan man oftast spara genom effektivare termostater beroende på hur mycket temperaturen i huset kan sänkas. – Ett centralt styrsystem kan ofta ge en bättre reglering av radiatorerna och man får därmed också en jämnare tem­ peratur i bostaden, säger Bengt. Ofta kopplas radiatorerna in sektionsvis. På så sätt går det att hålla en lägre temperatur exem­ pelvis i sovrummen. Kostnaden för en sådan installation brukar ligga på dryga 10 000 kronor beroende på husets storlek. Marie Pallhed

Numera finns det radiatorer som är lika snygga som en väggdekoration. Kolla dessa elradiatorer i grå gjutgranit. Foto: LVI produkter

S V V r ö r e b m Det so Montage

L – det rör M P Vi hjälper dig med; > Dräneringar > Väg, mark & diken > Vatten & avlopp > Skogsvägar

> Lastbilstransporter > Planering > Sopning

SM & SCHAKT AB TIMRÅ Tord 070-512 23 60 • Gunnar 070-686 51 86

Kompletta

badrum ring för mer info

ulf. 070 515 16 89 amders. 070 625 10 39

VVS &

Vi säljer & installerar allt inom VVS för både företag & privatpersoner (ROT). I sortimentet finns värmepumpar, golvvärme & allt för ditt badrum. www.mplvvs.com

Behöver ni

proffshjälp med era rör?

Utnyttja ROT-avdraget

50%

av arbetskostnaden avdragsgill

Stambyten . Värmekonventering . Värmepumpar Fjärrvärme . Nyinstallationer . Injusteringar Effektiviseringar vatten/värme . Renovering . m.m.

Allt du kan tänka dig inom VVS!

Bultgatan 8, Sundsvall Växel 060-15 55 00 Lasse 076-828 50 11 Andreas 076-828 50 23 Isaac 072-239 36 98

28

LOKALAKTUELLT 7/2013


rot & rut

Foto: Akzonobel

Fortsatt ökning för Rot och Rut Intresset för Rot och Rut fortsätter att öka. 14 procent fler köpte Ruttjänster under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Och sammanlagt betalade staten ut 8,1 miljarder kronor i skattereduktion för Rotoch Rut-tjänster. Skatteverket betalade ut cirka 300 miljo­ ner kronor mer i skattereduktion för utförda Rot- och Rut-arbeten under första halvåret 2013, jämfört med motsvarande period förra året, totalt drygt 8,1 miljarder kronor. Rut-avdraget har den största procentuella ökningen, medan Rot-avdraget ligger kvar på en stabil nivå. Rot står fortfarande för den överlägset största andelen av skattereduktionen

Många äldre vill ha hjälp med städning, matlagning och annat praktiskt, men får inte det stödet från den kommunala hemtjänsten. Samtidigt är många äldres förmåga att betala för privata Rut-tjänster

gas egna beräkningar skapades drygt 2000 nya Rut-jobb under 2012 och Skattever­ ket har visat att 17 000 företag utförde tjänster åt en halv miljon svenskar. Hem­ servicebranschen har vuxit till att omfatta nära 15 000 personer. Enligt SCB köpte personer över 65 år en fjärdedel av Ruttjänsterna förra året. Omräknat i antal sysselsatta i branschen motsvarar det 3 800 jobb. Om seniorer får ökade möjligheter att köpa Rut-tjänster ökar det antalet, menar Almega. bel

Under de kommande 20 åren kommer Sveriges äldsta del av befolkningen att öka med 70 procent.

begränsad. Därför föreslår Almega att skatten på hushållstjänster till äldre (67 år och äldre) helt tas bort. Tanken är inte att senior-Rut ska ersätta den hemtjänst som erbjuds i enlighet med socialtjänstlagen. Men kan vara ett bra alternativ för dem som inte omfattas av lagen, menar Almega som är en arbetsgivarorganisation inom tjänstesektorn. Senior-Rut skulle också bidra till fler arbetstillfällen menar Almega. Enligt Alme­

Foto: Akzono

Senior-Rut?

Det blir allt vanligare med läxhjälp Alltfler föräldrar köper läxhjälp med Rut-avdrag till sina barn visar statistik från Skatteverket. På landsorten är den procentuella ökningen störst. Branschorganisationen Almega bedömer att hela läxhjälpsbranschen i dag omsätter någonstans mellan 50 och 100 miljoner kronor per år. Sedan årsskiftet är det också möjligt att få Rut-avdrag för läxläsning på gymnasienivå.

SPISHUSET I HÄRNÖSAND I HÄRNÖSAND

VI KAN ALLT INOM RESPEKTIVE BRANSCH

Frölands gamla skola, 400 meter från E4:an 18 • Lördag 10-14 Öppet: Tisdag-Onsdag 16-19 9-14

Bygg – VVS – Måleri – Golv & Kakel

Snöröjning utföres till privatpersoner och företag Traktor med snöfräs - Sundsvall och Timrå kommuner F-skattsedel finns

tel 070-542 92 05

Den finns i två storlekar och passar i alla i alla öppna spisar. Superkasseten är i varje detalj konstruerad för att användas mycket och ofta.

Ny hos Spishuset!

LotuS M2

5fr000:i rabatt! 9 900:Gäller t.o.m.30/11.

Kompletta lösningar samt monteringar Tel 0611-722 66 • Fax 0611-235 70 Mobil 070-628 79 14

073-035 87 23

65+ Poolen 073-399 67 57

• Snickare • Målare/tapet • El/VVS Arbetskraft med erfarenhet • Städare Anlita en yrkesskicklig pensionär! • Snöskottning Vi utför små å stora uppdrag. • Läxläsning • Trädgård m.m. Boka snöskottning redan nu!

070-321 36 83

Vill du som pensionär jobba hos oss?

070-602 01 55

Ring Ove Lundgren 070-760 00 26 www.65poolen.se, 65poolen@telia.com

ROT/RUT avdRag 50%

LOKALAKTUELLT 7/2013

29


rot & rut

Håll ordning på fakturorna

Gynnsamt investera i värmepump

A

nlitar du Rot- eller Rut-tjänster i år? Som du kom­ mer att yrka avdrag för i deklarationen nästa år? Ja då gäller det att vara riktigt noggrann med att ha fakturaunderlag som styrker de avdrag du gör. För Skat­ teverket kommer fr.o.m. nästa år att öka sina kontroller gällande privatpersoner som gjort Rot- eller Rut avdrag. – Skattereduktionen är ett stort avdrag – upp till 50 000 kronor, och som i alla andra sammanhang när avdrag yrkas kommer vi nu att kontrollera köparna av tjänsterna, säger Pia Blank Thörnroos juridisk expert på Skatteverket. Du måste alltså kunna styrka dina Rot- och Rutavdrag. Spara därför alla kvitton och fakturor från le­ verantörer på det arbete som du vill ha skattereduktion på. Och se till att arbetskostnad respektive materialkost­ nad klart framgår på fakturan. – Har du anlitat en hantverkare är det ditt ansvar att kontrollera att den arbetskostnad som du yrkar avdrag för är rimlig i förhållande till materialkostnaden. – Det är som med alla andra avdrag – kostnaden ska vara rätt och rimlig annars medger inte skatteverket avdrag. Och då kan du bli återbetalningsskyldig.

Arbetskostnaden är ingenting annat än just kostnad för arbete. Resor, garantier, material, maskinjobb – inget av det får finnas med i en avdragsgill skattereduk­ tion.

n Utvecklingen på den svenska värmepumpmarknaden är fortsatt svag. Försäljningen av värmepumpar (berg-, frånluft- och luftvattenvärmepumpar) minskade med 9 % under andra kvartalet. Bergvärmepumpförsäljningen har minskat mest – ca 16 % enligt SVEP -Svenska Värmepumpsföreningen. – Den vikande försäljningen av värmepumpar har skärpt konkurrensen och pressat priserna, säger SVEPs VD Martin Forsén. Det rådande prisläget i kombination med ett förmånligt Rot-avdrag gör det synnerligen gynnsamt att investera i en värmepump just nu.

NISSAN TRANSPORTBILAR FÖRNYA DIN ARBETSMODELL NISSAN Nv200 WORKINg STAR EDITION Lastvolym 4,2m3

. Ac . cd . Bluetooth . ESP . gPS Navigation . Backkamera ENDAST

124.900 KR exkl.moms

NISSAN Nv400 Lastvolym 10,8-17,0m3

. Ac . cd . Bluetooth . AUX . USB . ESP . Backsensor . Regnsensor . värmare utan tidur FRåN

214.900 KR exkl.moms

NISSAN PRIMASTAR Lastvolym 5,0-8,3m3

. Ac . cd . Bluetooth . ESP . zvärmare utan tidur FRåN

164.900 KR exkl.moms

3 FRIA SERvIcETILLFäLLEN INgåR! * Kampanjen gäller tom. 31/12-2013 och kan ej kombineras med andra avtal och rabatter. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. För mer information gå in på nissan.se. *Servicekontraktet innefattar 3 st. schemalagda servicar enligt Nissans serviceschema. Avtalet följer med bilen och gäller endast på auktoriserade Nissan-verkstäder. Servicekontraktet gäller vid köp av en ny Nissan och endast de punkter som finns med på den schemalagda servicen. (värde upp till 12.824 kr exkl. moms).

www.ohmansbil.se Norra vägen 38, Sundsvall Tel 060-17 55 50

30

LOKALAKTUELLT 7/2013

ÖHMANS BIL

Öppet bilförsäljning mån-tors 8-18, fre 8-17, lör 11-15


rot & rut

Modernt kök med retrotouch

foto: Pierre Pocs

Mörkare trä och turkost– det skulle kunna kännas bara 50-tal. Och visst finns det en klar retrofeeling i Denise och Magnus nya kök. Retro fast på ett modernt sätt. Med toppfunktioner i allt.

N

y-retro brukar jag kalla stilen, säger Magnus som är köks­ proffs med koll på trenderna genom sitt jobb som köksinredare. – Att med materialval och färger göra en tillbakablick ligger helt rätt i tiden. Denise Jansson och Magnus Leppänen är tämligen nya lägenhets­ innehavare och har nyligen renoverat sitt första gemensamma kök. – Det är en process att bli med nytt kök, säger Magnus. Och det första att ta ställning till är alltid: Vad vill vi med vårt nya kök? Vilket behov ska det fylla? – För vår del började vi med funktionen. Vi lagar ofta och gärna mat, berättar Denise. Vitvarorna var det första vi tog ställning till. Vi ville ha en stor kyl, en stor frys och ugn och mikro i rätt arbetshöjd. Det fick bli vitt till vita luckor. Det känns bra med det diskreta material­avbrottet som vita vitvaror ger det ljusa köket. Självklart går det att kombinera design och funktion till en optimal

kökslösning. – Hela köket är som ett möb­ lemang som ska passa ihop. Det praktiska och estetiska ska samsas. Och med Magnus som köksinre­ dare skulle man kunna tro att han ritat och bestämt allt. Men icke. De vita högblanka luckorna i hög­ tryckslaminat med valnötskant var Denise val. Medan keramikkaklet i turkost från början var Magnus idé. Det gör trä också. Men trä i kök är ingen lösning för alla. – Trägolv i köket är inget jag van­ ligtvis rekommenderar. Åtminstone inte till en familj där köksslitaget är stort. Trä är känsligt och i kök är det stor risk att materialet blir skadat. Väljer man trä i golvet så kräver det en annan uppmärksamhet och mer omvårdnad än klinkers, laminat eller plastgolv gör. Vårt köksgolv i valnöt är ett 3-stavigt parkettgolv som går att slipa om. I de övriga rummen valde vi istället ett enklare fanérgolv i samma material. Marie Pallhed

MåNadeNs klipp Nu får du två av scanspis 64-seriens bästsäljare till kampanjpris. Båda har stor glaslucka och scanspis 64-2 har dessutom stora sidoglas som ger generös insyn till elden.

spara 3000:-

ScanSpiS 64-2 Ord. pris 18 900:-

NU 15 900:scaNspis.se

ScanSpiS 64-1 Ord. pris 16 900:-

NU 13 900:-

Gäller 1 november - 31 december 2013

SPISHUSET Återförsäljares logga I HÄRNÖSAND Frölands gamla skola, 400 meter från E4:an 18 • Lördag 10-14 Öppet: Tisdag-Onsdag 16-19 9-14

Den finns i två storlekar och passar i alla i alla öppna spisar. Superkasseten är i varje detalj konstruerad för att användas mycket och ofta.

Ny hos Spishuset!

LotuS M2

LOKALAKTUELLT 7/2013

31


JUST NU HOS BERNERS I SUNDSVALL PASSA PÅ ATT GÖRA ETT RIKTIGT BRA BILKÖP! VÄLKOMMEN IN TILL OSS PÅ BERNERS.

FYRHJULSDRIFT

UTRUSTAD FÖR VINTERN

Just nu ingår dieselvärmare dieselvärmare, vinterhjul och dragpaket dragpaket.

KOMBITILLÄGG 10.000 K R

Golf

TDI 105 4Motion Masters

NU 229 900 kr Ord. 250 800 kr INKLUSIVE:

Dragpaket (utfällbar dragkrok, backkamera) Dieselvärmare och vinterhjul på original aluminiumfälg.

BEGRÄNSAT ANTAL - 10 ST

Passat Variant TDI 140 4Motion

Nu 279 900 kr Ord. 314 800 kr

Bränsleförbrukning bl. körning - 4,5 l/100 km. CO2-utsläpp blandad körning 119 g/km.

Bränsleförbrukning blandad körning - 5,3 /100 km. CO2-utsläpp blandad körning 137 g/km.

Sundsvall | Gesällvägen 12 | 060-64 64 20 | Mån-Tor 09-18 • Fre 09-17 • Lör 11-15

Passa på!

medlemmar i vår kundklubb

får 20% rabatt på textilgolv och färg *

* Gäller t o m 16/11 2013 på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Som medlem får du personliga erbjudanden, bra rabatter, får reda på de senaste inredningstrenderna, och mycket mer. Medlemskapet kostar ingenting och du behöver inget kort.

! Gå med nu och få rabatten välkommen in till oss så hjälper vi dig! HAPPY HOMES GOLVETTAN Tegelvägen 15, Sundsvall. Tel 060-141770 Öppet: Vardagar 10-18. Lördagar 10-14 www.happyhomes.se

32

LOKALAKTUELLT 7/2013


Hösten/Vintern 2013

Sidsjö TIDNING

Vinterparadiset mitt i stan Sidan 34

Bo Klok City i Sidsjöområdet

Aldrig andlös i Sidsjö!

Sidan 36

Sidan 13 Kommunalrådet gillar Sidsjön Sidan 38

Dags för en ny klassiker Sidan 39

LOKALAKTUELLT 7/2013

33


Vinterparadiset mitt i Sundsvall Snart är det vinter igen och då det är få städer i vårt avlånga land som kan erbjuda samma möjligheter som Sundsvall med Sidsjöområdet. n Eller vad sägs om slingrande långa och korta skidspår, elupplys­ ta skidspår, gratis pimpelfiske med regnbåge och röding som gärna nappar, skidlek och pulkabacke för de minsta, snowpark med olika hopp, skidspår och vandringsled på 3,1 km runt sjön, en lagom utmanande skidbacke, skiduthyr­ ning och skidskola och när vädret och isarna vill – skridskoåkning på den blanka sjöisen. Runt och intill Sidsjön finns härliga, preparerade skidspår för kortare och längre turer. Bara för en stunds åkning eller för längre utflykter till Klissberget, Fågelber­ get, Södra Berget, Svanängsstugan

eller andra lockande utflyktsmål. För den som gillar längdåkning eller utförsåkning på skidor eller bräda finns härliga skidspår liksom Sidsjöbacken med grill, värmestuga och vindskydd. Och inte minst viktigt – du kan ta dig nästan ända fram med buss. Och om du vill gå från stan finns fina, plogade och sandade gångvägar. Gott om par­ keringsplatser finns det också och i raststugan och serveringen kan du köpa fika och goda mackor när du är sugen. Hyr skidor och utrustning

Hos skiduthyrningen finner du det mesta och det bästa. Från nybör­

Nu längtar vi till vinter och härliga skidspår... jarpaket till storfräsarens värsting­ paket. Du som har egen skidutrustning hittar kunnig personal som gärna hjälper dig med en uppfräschning av skidor och bindningar. Och givetvis kan du också boka tid för skidlektioner. Både i grupp och privat - med välutbildade instruk­ törer.

Mer information För ytterligare information kontakta Skiduthyrningen på 060-610930, caféet på

060-153918. Besök också hemsidan www.sidsjobacken.se eller sundsvall.se/uppleva-och-gora

Texterna i Sidsjö Tidning är skrivna av Bo Sahlén

Så mycket mera... Konferera - i Sidsjö!

Gardiner som gör skillnad En plisségardin, rullgardin eller lamellgardin kan mycket mer än att bara skärma av sol och insyn. Den symboliserar också din personlighet, smak och livsstil. Vi hjälper dig att hitta den gardin som passar just dig!

window styling

Vi har prisvärda lokaler och paketlösningar för alla era olika möten. Vi är nu mycket konferenskraftiga... Boka nu. Gör´t!

www.sidsjohotell.se • 060-125 125 34

LOKALAKTUELLT 7/2013

Tungatan 2 | 060-61 22 02 | www.sidsjo.nu Mån 10–18 • tis–tors 10–16


LOKALAKTUELLT 7/2013

35

*Tingsr채ttstatistik 2011, V채rderingsdata


Skanska har skapat ett ”Bo Klok City” i Sidsjö Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamheter inom hus- och anläggningsbyggnad samt utveckling av bostäder n I Sverige har företaget omkring 11000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick år 2012 till cirka 28 miljarder kronor. Inom bostadsutveckling sålde Skanska under 2012 omkring 1196 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig, privat samverkan. Började som snickare

Skanskas koncernchef är Johan Karlström. Han började sin bana inom koncernen som snickare i Skånska Cementgjuteriet 1983. I mitten av 80-talet tog han examen som civilingenjör inom vatten- och vägpro­ grammet vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. Förutom karriären inom Skanska var han tidigare VD för Bravida, dåvarande BPA. Skanska har under Karlströms tid utvecklats från att vara ett traditionellt byggbolag till att bli ett mer tidsenligt tjänsteföretag. Andelen kvinnor i bolaget ökar stadigt liksom ambitio­ nen att vara ett mjukt företag. En av Karlströms största ambitioner är att drastiskt minska dödsolyckor såväl som övriga allvarliga tillbud på de arbetsplatser där Skanska är verksamt. Ett grönt tänkande

Varje dödsolycka rekapituleras på medarbetardagar världen över. Detta som ett led i att inte upprepa de fel och misstag som lett till de ödesdigra situationer som upp­ stått. En annan viktig ambition, förutom att minska de alvarliga dödstalen, är att skapa ett ”grönt 36

LOKALAKTUELLT 7/2013

- bildtext -

Per-Olof Satrell och Peter Koserius Nordberg inför byggstarten vid Brostugan i Sidsjö. Bo klok Brostugan tänkande” inom alla segment där Klok Brostugan” och alla projekten bolaget finns representerat. I Sundsvall startade Skanska / har varit populära vilket inneburit Lokalt i Västernorrland basar Ikea redan år 1996 med det första att de övertecknats flera gånger Per-Olof Satrell för Skanskas BoKlok-projektet på Vidarstigen, om. projektutveckling som chef för beläget något öster om Sidsjöom­ Per-Olof Satrell är chef för Skan­ den norra regionen, som sträcker rådet.  År 2006 avtalades om köp skas norra region som sträcker sig sig från Uppsala till Kiruna.  I av ett 1,7  hektar stort område från Uppsala och 120 mil norrut. Sundsvall finns Björn Wallin som av Sidsjö Fastigheter där det nu Ansvarig för verksamheten i Sunds­ ansvarig distriktschef. Här har den finns flerfamiljskroppar för 18 vall är Björn Wallin. De projekt  projektutveckling som genomdri­ hushåll samt radhus för 13 famil­ som under senare tid genomdrivits vits under senare tid koordinerats jer. Dessa bostadsrättsföreningar, här har koordinerats av Peter Ko­ av Peter Koserius Nordberg, med vid Hakon Ahlbergs väg, är idag serius Nordberg där Sidsjön blivit Sidsjön som lite av ett ”Bo Klok inne på sina andra respektive tredje lite av ett ”BoKlok City”, med City”, där konceptets flesta model­ säsonger. Under 2012 påbörjades de flesta av konceptets modeller ler finns representerade.                                                                                                                                  den färskaste etappen kallad ” Bo representerade.


aktuella erbjudanden 4/11–10/11

uPP tIll

5%

ÅterbÄrInG

extra mycket för pengarna sundsvall

storPack

kanon-

PrIs

49)=

kanon-

PrIs

39)=

/kg

/kg

Handla andra varor för mInst 200:- sÅ fÅr du köPa:

fÄrsk flÄskkarré Sverige/Scan

svensk nötfÄrs

Benfri, i bit. Ca 1100 g.

Max 2 st/hushåll.

Coop

Fetthalt 10-12%. Ca 2000 g.

. P e matGlÄdjser uP ly Max 2 st/hushåll.

so m

19)= /st

bröd

ost

Pågen

välj mellan pågenlimpa och längtan. 750-900 g, jfr-pris 22:11-26:53/kg.

Arla/Familjefavoriter

59)= /kg

välj mellan edamer 23%, jämtgård 28%, port salut 26% och gouda 28%. I bit, ca 500-2500 g.

2 kG

10k

/st

morötter 2 kG Sverige

2 kg, jfr-pris 5:-/kg. Klass 1.

bordsmarGarIn

10k

/st

Lätta

välj mellan original 40% och mini 28%. 600 g, jfr-pris 16:67/kg.

LOKALAKTUELLT 7/2013

37


Kommunalrådet älskar Sundsvall:

Inflyttat och klart! n Att BoKlok valde att bygga bostäder i Sidsjö visade sig bli en framgång. Konceptet är omtyckt, husen fina och läget i Sidsjö helt fantastiskt. Allt blev sålt på rekordtid och idag sjuder det av liv i de nya husen. Peter Koserius Nord­ berg, projektledare hos Skanska, berättar att säljstarten för 16 likadana hus vid Orm­ vråksvägen i Bosvedjan också blev lyckad. Ett projekt han hoppas ska bli lika framgångsrikt som de tre byggen BoKlok genomfört vid Hakon Ahlbergs väg och Paviljongvägen i Sidsjö.

KFUM Kören gillar Sidsjö Hotell! n När KFUM Kören i Sundsvall har fest håller man numera till hos Sid­ sjö Hotell. – Ja, det fungerar väldigt bra för oss, berömmer Örjan Tjernell, en av kö­ rens festfixare. Lokalerna är perfekta och maten som serveras är jätte bra. Härliga, rikliga bufféer med fin variation på de olika rätterna. Och inte att förglömma, servicen och priset, som är helt överkomligt och passar bra för vår budget.

38

LOKALAKTUELLT 7/2013

”Sidsjön har en särskild plats i mitt hjärta” Jörgen Berglund, kommunstyrelsens ordförande, har starka rötter i Sundsvall. Uppvuxen på Södermalm och i närheten av Sidsjön är känslorna starka för Sundsvall och för vårt natursköna område. n – Sundsvall är ingen stor stad men en riktig stad, säger Jörgen Berglund. Bebyggelsen är vacker och nästan allt finns här, inom räckhåll. Läget mellan bergen är fantastiskt. Avstånden förhållande­ vis korta och vi har naturen med skogar och berg, hav och sjöar, skidbackar, skidspår och annat här­ ligt inpå knuten. Och när det gäller Sidsjöområdet har det en sär­ skild plats i mitt hjärta. Sidsjö har alltid funnits för mig. Här växte jag upp, här har jag strövat om­ kring som grabb och här trivs jag.

på Fagerdalsgatan. Ett hus man upptäckte mest av en slump. – Min fru och jag hade letat rätt länge och var kanske lite kräsna, berättar Jörgen Berglund. Men så en dag när min mamma och jag var ute på promenad undrade hon vil­ ken sorts hus vi letade efter och då såg jag ett som jag pekade på. Så där ska det se ut sa jag och inte långt därefter blev huset till salu och vårt. Nu bor vi nära allt, på la­ gom avstånd från stan, inte långt från Sidsjön och naturen där vi gärna strövar omkring och har picknick med våra barn.

Min fru och jag hade letat rätt länge och var kanske lite kräsna

Glad över upprustningen

Speciellt är Jörgen Berglund mycket glad över vad som hänt med det gamla sjukhusområdet som mer eller mindre fick förfalla under många år. Nu sjuder det av liv i de gamla husen som rustats upp och som idag innehåller företag, hotell, restaurang, förskolor och skolor, vårdcentral, trygghetsboende med mera. – Det är helt fantastiskt det som hänt sedan de nya ägarna, med Hans Bark i spetsen, tagit över det gamla sjukhusområdet, Hur de kunde se potentialen och att de vågade ta sig an detta jätteprojekt förstår jag inte, menar Jörgen Berg­ lund. Jag är imponerad över så fint och bra det blivit och att det en ny stadsdel i Sundsvall där det tidigare var helt stängt. Efter ett antal år i Stockholm och Upplands Väsby gick flyttlasset för familjen Berglund för drygt ett år sedan tillbaka till Sundsvall. Idag finns hemmet i ett eget hus

Bättre kollektivtrafik

På tal om Sidsjön och avstånd från stan undrar de boende i Trygghets­ boendet och även många patien­ ter hos vårdcentralen om det ska vara stört omöjligt att få bussen, åtminstone några turer om dagen, att svänga in på Paviljongvägen. Det skulle underlätta avsevärt för alla som har svårt att ta sig till och från affärer, apotek och annan service, liksom till och från vårdcentralen. – Det är en fråga jag ska ta med mig, lovar Jörgen Berglund. Kom­ munikationerna är ju till för alla och vi vill givetvis att så många som möjligt ska kunna använda sig av och ha tillgång till kollektivtrafiken. Kan vi dessutom göra det enklare för de som har extra svårt att ta sig fram ska vi givetvis undersöka det och se vad som går att genomföra. Även om det finns saker att peka på som kunde vara ännu bättre är Sundsvall en stad som satsar inför framtiden enligt Jörgen Berg­

Kommunalrådet Jörgen Berglund (M) tror tror på nya byggstarter i Sundsvall under 2014. lund. Universitetet ska byggas ut, och en ny Science Park påbörjas, bostadsbyggandet ser äntligen ut att komma igång på Skönsmon, på Norra Kajen, i Inre Hamnen och på Solhöjden vid Heffners. I Sidsjö har Skanska och BoKlok varit framgångsrika med nyproduktioner och där har man också ett antal byggrätter som det finns starka intressen för. byggstarter 2014

Det känns positivt nu, menar Jör­ gen Berglund. – Det är mycket som pekar på att vi kommer att ha ett antal bygg­ starter under första halvåret 2014. Viljan att komma igång är stark och om ägarlägenheter eller bostads­ rätter är vad som krävs för att få fart på byggandet måste vi ta det under starkt övervägande. Kommer byggandet igång får vi också igång karusellen med försäljning och överlåtande av lägenheter och hus. Yngre flyttar in där äldre har bott, äldre flyttar till bekvämare boende osv. Då får vi fart på bostadsmark­ naden och det gynnar alla som är i behov av förändrat boende.


Dags för en ny Sundsvallsklassiker Intresset för motionstävlingar tycks bara öka och i somras var det premiär för ytterligare en utmaning för den hugade – nämligen Sundsvallsklassikern. Och som det ska vara i en klassiker är det fyra grenar som ska klaras av under 12 månader. n I Sundsvallsklassikern väljer du svårighets­ grad som passar just dig. Blå, röd eller svart bana där den svarta motsvarar en herrklassiker, den röda en damklassiker och den blå en lättare för motionärer. Lördagen den 27 juli gick cykelloppet Sunds­ vall Classics av stapeln med start och mål vid Sidsjö Hotell & Konferens. Söndagen den 15 september var det dags för löpning i E4-loppet på den nybyggda E4:an, söder om Sundsvall. Till sommaren väntar simning men - nu är det dags för skidåkning Södra Berget Runt, sönda­ gen den 9 februari. Vacker skidtur

Södra Berget Runt, klassikerloppet på skidor, blir en vacker skidtur över hällmarker och myrar på bergen söder om Sundsvall, menar arrangörerna Sundsvalls Orienteringsklubb. Banan kommer att passera några av de frilufts­ stugor som finns runt om i skogarna och som

att ”få Sundsvall på skidor”, för att citera ordförande Ingrid Wiklander Nylander. – Att delta i Sundsvallsklassikern som medarrangör är ett fint och viktigt uppdrag för oss i SOK, framhåller Ingrid sedan årtionden är Wiklander Nylander. populära utflyktsmål – Vi har många intresserade och kom­ för sundsvallsborna. petenta personer i våra led så det kom­ Här kommer delta­ mer säkert att bli fina tävlingar när det är garna att bjudas på så dags. Att ha som målsättning att få ut mat och dryck för att sundsvallsborna på skidor tycker vi som Ingrid Wiklander Nylander, orka hela vägen. Och gammal, anrik orienteringsklubb känns ordförande i SOK. för den som håller ett riktigt stimulerande. Skidåkning är en trevlig högt tempo blir det en motionsform och här i Sundsvall har vi också riktig utmaning med tuff och rejäl skidåkning. alla typer av skidåkning att erbjuda. Allt från slät­ Södra Berget Runt är seedningsgrundande för åkning runt Sidsjön till riktigt utmanande spår Vasaloppet. och backar runt Södra Berget och inte minst till vackra ”sundsvallsfjällen” vid Svanängsstugan. Barnens vasalopp – Skidåkning är en fin motionsform och de Tävlingsdagen arrangeras också Barnens Vasa­ flesta av oss kan faktiskt ta en liten tur bland lopp för de yngsta och ett ca 3 km långt lopp våra många preparerade skidspår nära Sidsjön för de lite äldre. Över 10 år är man välkommen och Södra. Du kan delta i Sundsvallsklassikerns att delta i Sundsvallsklassikerns Blå bana! skidlopp ensam men åk gärna tillsammans Arrangörer av Södra Berget Runt är Sunds­ med andra, tex med familjen, med grannar och valls Orienteringsklubb och målsättningen är vänner, med arbetskamrater, poängterar Ingrid naturligtvis att arrangera en härlig tävling och Wiklander Nylander.

Längta till vintern! Sidsjö friluftsområde och Friluftscentrum Södra Berget

Julklappstips – ge bästa julklappen till någon du tycker om, säsongskort till backen eller längdspåret. Finns att köpa i Kulturmagasinet och Turistbyrån.

Mer information: www.sundsvall.se Fritidsinformation 060-19 20 10

Tack för att ni har valt oss...

www.sidsjovc.se • 060-750 20 20 Paviljongvägen 15 B • 852 40 Sundsvall

Trött på att pröjsa mycket för att sova ?

Vi har prisvärda hotellrum och ännu billigare sovrum. Sov naturnära gott...

www.sidsjohotell.se • 060-125 125 LOKALAKTUELLT 7/2013

39


Kultur och skapande i Sidsjö För fjärde året arrangerade Scenkonstbolaget tillsammans med Sundsvalls Kulturskola, Riksteatern Västernorrland och Västernorrlands Läns Landsting den 28 februari en konferens om kultur och skapande i skolan. Detta år hos Sidsjö Hotell & Konferens med ett mycket lyckat resultat. n På programmet stod föreläs­ ningar, möte med kulturskapare, utställning, workshops och kreativa möten. Inbjudna var skolelever, skolledare, lärare, kulturutövare, politiker och tjänstemän. Föreläsa­ re var bland andra Johan Unenge, Ulf Jederlund, Maya Frankel. Moderator var Pernilla Glaser. Enligt ägardirektiven för Scen­ konstbolaget är barn och unga en prioriterad målgrupp. Ett av målen är att utveckla pedagogiska projekt inom Scenkonstbolaget för att man därigenom mer ska kunna använda det professionella konstnärskapet i våra skolor i så kallade estetiska läroprocesser. – Med kultur och skapande i skolan utvecklas barnen, kunskaps­ målen påverkas positivt och man växer som individ, framhåller Ca­ rin Edholm, barn och ungdoms­

ansvarig hos Scenkonstbolaget. Vår Scenkonstbolagets barn och Skapande Skola konferens är en ungdomsverksamhet är att förse viktig mötesplats där kreativiteten skolorna med bra och anpassade sprudlar och där skola och kultur föreställningar, konserter och blir en inspirerande vägledare. Här workshops inom film, dans, teater får alla deltagare träffas, lyssna, och musik. Inte bara i Sundsvall berätta, byta med omnejd åsikter och lära utan i hela länet, sig mer om i en teatersalong, vad man kan Med kultur och skapande någon annan göra som elev, lämplig lokal i skolan utvecklas barnen lärare, politiker eller på plats , och tjänsteman ute i skolorna. och kunskapsmålen för att ta vara på Och för detta påverkas positivt alla möjligheter avsätter varje som finns inom kommun också kultur och eget skapande. Kanske en central pott med pengar för in­ vi också kan inspirera någon eller köp av kultur till skolan. Skapande några av de unga som besöker oss Skola bidraget är ett komplement att välja sin yrkesbana inom den till den centrala kulturpotten konstnärliga verksamhet som vi och glädjande så har för läsåret visar upp! 2013/2014 samtliga kommuner i Uppdraget och ansvaret för länet sökt och erhållit Skapande

Carina Edholm, barn och ungdomsansvarig hos Scenkonstbolaget. Skola bidrag, säger Carin Edholm. Årets konferens i Sidsjö var en mycket stor framgång och vi ökade deltagarantalet jämfört med före­ gående år med 43 %. Faktiskt kom 80 intresserade elever till oss, mot bara 13 året innan, och även bland de vuxna konferensdeltagarna var deltagarantalet en framgång. Extra positivt för oss arrangörer var också de goda möjligheter som de härliga lokalerna i Sidsjö inbjöd till.

När det gäller skog, park och trädgård Frontpanel - användarvänliga kontrollspakar för enkel och ändamålsenligt brukande.

Utkastsrör - specialdesignad helt i stål, kastar snö upp till 15,2 meter.

Snöfläkt - 35,5 cm frostsäker höghastighetsfläkt med 35,5 cm tandad inmatarskruv med smörjpunkter.

Ariens Snöslungor från

Östermalmsgatan 48, 854 60 Sundsvall 40

LOKALAKTUELLT 7/2013

10 490:-

060 12 39 70 / 070 090 39 70 - www.raketlasse.se


16

LokalAktuellt

Nr 10 2009

@ktuella www-sidor www.sanda.se

Surfa in pĂĽ vĂĽr hemsida och se vad vi erbjuder!

Streck & Linjer

Dags att mĂĽla & tapetsera! Utnyttja ROT-avdraget och fĂĽ 50% av arbetskostnaden17

LokalAktuellt

LĂ&#x2026;NA AV DIG SJĂ&#x201E;LV!

enkelt â&#x20AC;&#x201C; smidigt â&#x20AC;&#x201C; billigt i Sundsvall ella www-sidor Ring fĂśr kostnadsfĂśrslag â&#x20AC;&#x201C; 060-15 11 40

070-305 05 28

www.contrado.se Storgatan 56, Sundsvall â&#x20AC;˘ 060-17 Sundsvall | 060-17 11 75 54 50

www.streckochlinjer.se Ă&#x2013;stra LĂĽnggatan 25 â&#x20AC;˘ 852 36 Sundsvall

en Liisa! www.wiiksbygg.com www.wiiksbygg.com

www.wiiksbygg.com www.wiiksbygg.com

FÜrsäljning och montering av SP FÜnster

e i HärnÜsand, välkommen till SCA.

12. Du träffar Liisa pü vürt kontor pü

444 94.

TorbjĂśrn 070-510 89 76 Krister 070-556 50 96

StĂśrst i

www.dackofalg.se

www.sca.com Vikingav. 43 E www.rexror.se 85741 Sundsvall

vĂ&#x201E;

bilverkstad

StĂśrsta Hyundai-handlaren f a s t i g h i eNorrland! t e r FĂśrmansvägen 13, 857 53 Sundsvall Sundsvall: TimrĂĽ: 060-57 21 10 (Magnus FrĂśberg) BilfĂśrsäljn. 060-64 13 68 â&#x20AC;˘ Verkstad 060-64 18 64 www.mpunkten.nu

SkĂśnsberg: 060-17 059-17 17 (Mats Lundin) Ă&#x2013;PPET: MĂĽn-tor 9-18 â&#x20AC;˘ fre â&#x20AC;˘ lĂśr-sĂśn 11-15

060 12 96 96

Filial HärnÜsand: 0611-175 85

www.scaskog.com

060-307 65 â&#x20AC;˘ 0611-260 56

060-12 59 12

Vill du ocksĂĽ synas här? HOS OSS DU OSS KAN DIN DU HOS KAN OSS HOS KANGĂ&#x2013;RA DU GĂ&#x2013;RA DINGĂ&#x2013;RA DIN Utnyttja ROT-avdraget!

www.hantverksportalen.nu

Ett fritidshus pü nära hüll

Vi hjälper dig att samordna olika yrkesgrupper!

www.issindustriservice.se

Ring vüra säljare pü 060-57 21 50 Mejselvägen 1, Sundsvall

EFTERKONTROLL! EFTERKONTROLL! EFTERKONTROLL! 060-64 47 90

BM Olssons Bygg AB, Ă&#x2013;stermov. 33, Sundsvall â&#x20AC;˘ 070-245 76 39 â&#x20AC;˘ Fax 060-12 96 80

Vi reparerar felet, ut�Ür Vifelet, reparerar och intygar felet, ut�Ür intygar HOS OSSoch KAN DU GĂ&#x2013;RA DIN Vi reparerar ut�Ür och intygar När det gäller HOS OSS KAN DU GĂ&#x2013;RA GĂ&#x2013;R DIN EFTERKONTROLL HOS OSS KAN DU GĂ&#x2013;RA DINDIN HOS OSS KAN DU GĂ&#x2013;RA DIN EFTERKONTROLL! HOS OSS KAN DU GĂ&#x2013;RA DIN Dagis Salong Butik Kurser efterkontroll. Du slipper efterkontroll. nytt HOSHOS Du slipper OSS KAN GĂ&#x2013;RA HOSDUOSS KANDIN DU GĂ&#x2013;RA DIN kommen till oss! Välnytt OSS! begravningarâ&#x20AC;Ś efterkontroll. Du slipper nytt EFTERKONTROLL! Vi reparerar felet, ut�Ür och intygar EFTERKONTROLL! EFTERKONTROLL! EFTERKONTROLL! EFTERKONTROLL! GRATIS KLOKLIPPNING den EFTERKONTROLL! efterkontroll. nytt Vi reparerar felet, ut�ÜrDuochslipper intygar besĂśk hos bilprovningen. besĂśk hos bilprovningen. Agenda/HässjĂś Erbjudandet gäller under hos novemberbilprovningen. mĂĽnad. besĂśk Vi reparerar felet, ut�Ür och intygar 1 40 efterkontroll. nytt besĂśkDu hosslipper bilprovningen. Thomas Anderssons Klipp ut och ta med annonsen. Vi reparerar, utfĂśr och intygar efterkontroll. Du slipper nytt besĂśk hos bilprovningen.

Vi reparerar reparerarfelet, felet, ut�Ür och intygar Vi ut�Ür ochfelet, intygar Vi reparerar ut�Ür och intygar efterkontroll. Du slipper nyttDu efterkontroll. slipper nytt efterkontroll. Du slipper nytt besÜk besÜk hos bilprovningen. besÜkhoshosbilprovningen. bilprovningen.

www.nextlevelsecurity.se

Vi reparerar felet, ut�Ür och intygar besÜkBegravningsbyrüer hos bilprovningen. efterkontroll. Du slipper nytt efterkontroll. Du slipper nytt www.speedline.se www.speedline.se Tel 060-10 23 besÜk hos00bilprovningen. www.speedline.se www.speedline.se www.ringabyraer.se www.speedline.se 00 bilprovningen. 060-10 23besÜk 00060-10 23 hos www.speedline.se 060-10 23 00 Ackrediterad av:

ww.speedline.se www.speedline.se www.speedline.se 076-14 81 340 â&#x20AC;˘ Bataljonsv. 8, 852 38 www.amnishundhus.se â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ppettider: mĂĽnâ&#x20AC;&#x201C;fre 6.30â&#x20AC;&#x201C;18.00

060-10 23 00

Ackrediterad av: 060.102300@telia.com Norra vägen 12, av: Bydalen, Sundsvall Ackrediterad

060-10 23Ackrediterad 00 av: Ackrediterad av: www.speedline.se www.speedline.se vi borrar

60-10060-10 23 0023060-10 00 23 00060-10 23 00

se

www.hyundaisundsvall.se

fĂ&#x2013;r 060-10 23 00och vĂ&#x201E;rme Ackrediterad av:problem Ackrediterad av:Ackrediterad av: vatten Ackrediterad Har du12, Terminalvägen 861 36 av: TIMRĂ&#x2026; med eget53vatten? Tel: 060 71 70

GĂśr en analys!

StĂśrsta Hyundai-handlaren i Norrland! www.enwa.com

Ackrediterad av: www.jwbrunnsborrning.se

BilfĂśrsäljn. 060-64 13 68 â&#x20AC;˘ Verkstad 060-64 18 64 Tel: 060 53 71 060-53 719-17 7070 Ă&#x2013;PPET: MĂĽn-tor 9-18 â&#x20AC;˘ fre â&#x20AC;˘ lĂśr-sĂśn 11-15

www.enwa.com

Skogsvägen 18, 840 73 BispgĂĽrden Filial HärnĂśsand: 0611-175 85 info@alggardsberget.se 0696-308 00 â&#x20AC;˘ 0761-17 97 17

STUGOR FĂ&#x2013;R SJĂ&#x201E;LVMONTAGE www.caboden.se â&#x20AC;˘ Tel: 0611-217 90

Data | Tele | Belysning â&#x20AC;&#x201C; installation & service

Dags fĂśr lite festligheter

Bubbelpool â&#x20AC;˘ Ă&#x2026;ngbastu â&#x20AC;˘ Karaokee â&#x20AC;˘ Pingis Drop-in-solarier â&#x20AC;˘ Konferens/matsal m m

060-10 070-655 09 99 â&#x20AC;˘ |070-334 10 01 42 17 060-15 26 00 www.uphair.se Allt inom VVS!

Träningsanläggning där alla platsar! Vi har gym, konditionsmaskiner och olika gruppträningspass.

Vi bjuder pü din fÜrsta träning!

Tel: 060-55 47 00

Sundsvall: FĂśrmansvägen 13, 857 Sundsvall Terminalvägen 12, 36 TIMRĂ&#x2026; Terminalvägen 12, 861 861 3653 TIMRĂ&#x2026;

Tel. 060-916 80

(SRVWLQIR#YDUPHWHNQLNVH Fax 060-916 90 7HOĹ?)D[ $GUHVV1RUUDYlJHQ6XQGVYDOO

ww

www.hyundaisundsvall.se

Välkommen till oss pü

Jourkontakt 060-12 59 12 Hissar som enkelt tar dig uppĂĽt!

Norr l

060-12 05 65 â&#x20AC;˘ Fridhemsgatan, Sundsvall kulturguidevasternorrland.se

Det finns enklare sätt! arne@lanets.nu

Ditt kompletta byggfÜretag Ditt kompletta byggfÜretag FÜrsäljning och montering av SP FÜnster och Traryd

www.lanets.nu

www.sundsvallspantbank.se

rrland o n r e t s ä V e Kulturguid l kulturkeonc hi lfäänlegt Din ingünlga ntdil p ü d ä c

N

HĂ&#x201E;LSOHUSET www.k-rexror.se

Mellanvägen 18, 854 67 Sundsvall

Terminalv. 22, 861 36 Timrü (f.d. Värdshuset) www.halsohuset.net

060-58 10 80 LOKALAKTUELLT 7/2013

41

ww


NATURGÖDSEL

PARALYSERA ANSKRÄMLIGT

RIKSDAGSUTSKOTT

PUR

Vinnare förra krysset: 1:a pris: Veronica Södergren 2:a pris: Karl-Erik Andersson 3:e pris: Mikael Bergqvist

SKÖTS GENOM ATT SLÅS LYSTNAD GÖR MAN PENNE AV

FÖRÄRADE

KAN SON

JOD

ÄR DEN SOM SLEVAR I SIG OOLONG

BÉCHAMEL

KAN DET OSA

PROGRAMPRESENTATION VILL HA JA

TILLÄGG KAN VARVAS MED SKALL PRIS

INGÅR FJÄRIL I LÖPARE SVAR

KAN UTGÖRA KALLSKURET

BLI MER INNERLIG

SKOLOMRÅDE

MISSAS VÄL INGET VID

KUNDE SLANT FÅS VID DIADEMET

SAMLAS IBLAND INNAN FISKETUR

RANTADE RUNT I RINGEN SKJUTA FART

AVEC

MARKERA SOM TRAVSPELARE JUPITERESPADRILL MÅNE KAN MAN FÖR FÖRSEELSE

HUGGS

KAN HA TILL INNEBÖRD

Namn

© Bulls 422

KALABALIK MUGGFAT

GRÖNA

SKIVA

Skicka in ditt svar senast den 15 november så har du chansen att vinna trisslotter. Skicka din lösning till: LokalAktuellt Terminalvägen 12 861 36 Timrå. 1:a pris: 5 trisslotter 2–3 pris: 2 trisslotter

© ORDSMEDJAN

OCH

VERKA

Lös vårt kryss

BLIR SVUREN I MONARKI KAN MÄSSA FÖLJAS AV

PRESSDRYCK

PRONOMEN

JORDFÄRG

RYSLIGHET

RAPP

TILLTALA

KAN SERUM BITA PÅ KLI

Postadress

GER INGEN MJÖLK TÄNDS LÄTT

EN SISTA MÅLDEN KAN TID? HA EN DRAGKROK I HJÄLP ÄNDEN

HAR MAN OFTA FÖR LIVET BEKLAGA

Postnr och ort Tel (dagtid)

GENOM SYFTAR PÅ FÖRFLUTEN TID

KÄDDER SÄLLAD DED SOB PRATAR SÅ HÄR

SVAVEL

SÄNDS I NÖDFALL

DEN POLISEN RIDER

OND OCH GOD KÄNNER NASSE

ÄR ETTOR SJU OLAGA VINNING

KAN LEDA TILL KALOPS

KÄRVE KAN MAN HA PÅ RÖSTEN

GREP

TILLSKRIVAS KORSNINGSFORM HÄRSKET NÅGOT SKUMPIGT

VI GÖR DIN EFTERKONTROLL! Delbetala 4 mån. utan ränta och avgifter www.speedline.se

060-10 23 00 Norrav. 12 | Sundsvall 42

LOKALAKTUELLT 7/2013

TÄCKER SMÅ SKADOR

ÖRING SONAR SITT BROTT

AZUR

YTTRAR FRUSNA

Allt inom branchen

KAN GUD MED BÖN

KRYSTAD

FADER VÅR MED PATER RHODE ISLAND SÄGER TACK


VI TIPPAR SLUTRESULTATET I PLAY OFF TILL FOTBOLLS-VM 2014 – PORTUGAL ELLER SVERIGE TILL VM?

TIPS:

Portugal www.mmskyddochprofil.se

TIPS:

Portugal

Helenes Dogwalking

Utbyggnad Jag rastar din hund när du inte har möjlighet Lösvirkeshus Tel: 070-3054 192 Takhöjningar på villor www.dogwalking.se Rotavdrag För mer info och priser

helene.nordqvist@dogwalking.se

Läs mer på www.plbygg.se

Modins Byggservice

TIPS:

Sverige TIPS:

SmåhUSägaRe TIPS:

Sverige Forsavägen TIPS:5 • 820 75 Harmånger 0652–307 81 • 070-677 55 15 Portugal www.harmangersplat.com

medlem iiPlåtslagarnas Riksförbund Medlem Entreprenörföretagen TIPS:

Portugal

Sverige

TIPS:

TIPS:

Portugal

Sverige

TIPS:

TIPS:

Sverige

Sverige

TIPS:

TIPS:

Sverige

Sverige

TIPS:

TIPS:

Sverige

Sverige

TIPS:

TIPS:

Portugal

Sverige

LOKALAKTUELLT 7/2013

43


www.thermia.se

www.thermia.se

www.thermia.se

TOPPTESTADE Marknadens effektivaste Ar. Ar. värmepump – har blivit VÄRMEPUMPAR. ännu roligare. Thermia Diplomat Optimum G2 Link

2012

2012

2011

2011 Thermia Atec

Thermia Atec

Thermia Diplomat Optimum G3

Den svenska bergvärmepump som har högst årsvärmefaktor* Thermia Diplomat enligt EnergimyndigOptimum G3 hetens test 2012.

Luft/vattenvärmepumpen Luft/vattenvärmepumpen med högst årsvärmefaktor* med högst årsvärmefaktor* enligt Energimyndighetens test 2011. Den svenska bergvärmepump som har högst årsThermia Atec Thermia Diplomat enligt Energimyndighetens värmefaktor* enligt Energimyndighetens test 2012. Luft/vattenvärmepumpen med högst årsvärmefaktor* test 2011. Optimum G3 enligt Energimyndighetens test 2011.

Den svenska bergvärmepump som har högst årsGärdevägen 7, 856 50 Sundsvall • 06066 30 85 www.rexror.se

Årsvärmefaktorn är det mått som visar hur effektivt en värme* Årsvärmefaktorn är det mått som visar hur effektivt en värmepump arbetar i verklig drift. Ju högre årsvärmefaktor, desto* högre blir den årliga besparingen. värmefaktor* enligt Energimyndighetens test 2012. pump arbetar i verklig drift. Ju högre årsvärmefaktor, desto högre blir den årliga besparingen.

* Årsvärmefaktorn är det mått som visar hur effektivt en värmepump arbetar i verklig drift. Ju högre årsvärmefaktor, desto högre blir den årliga besparingen.

Lokalaktuellt nr: 7 - 2013  

I detta nummer av Lokalaktuellt så berättar vi lite om vad som händer på Sidsjöområdet där det finns allt från hälsocentral till förskola, v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you