{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

BA

Värdeskapande inför en försäljning Bünsow-forum drog fulla hus Alla vinnare i Härnösand

#7 2019 DECEMBER

Västernorrlands främsta snabbväxare Sju av tio B2B-företag väljer bort näthandel

GRÖNA AFFÄRER

Teknikskifte i skogen • Säkerhetstänk på sågen • AI mot granbarkborre

Välkommen till PL Byggs värld! Det populära byggföretaget med helhetslösningar 060-580 288 | 070-534 94 81 | info@plbygg.se | www.plbygg.se

Följ oss p Instagra å m!


Innehåll

REDAKTÖREN TIPSAR I tidningen

#7 2019 DECEMBER

Andreas Lindström, Aspia, vår expert på företagsvärdering, delar med sig av sina fem bästa tips som kan hjälpa dig att öka värdet på ditt företag inför en försäljning, Läs mer om detta på sidan 14.

4 E-handel. Sju av tio B2B-företag säljer inte via nätet. 6 IT-brott. Andelen företagare som utsatts för IT-brott ökar. 8 Revisor i Sverigetopp. Sundsvallsbyrån Contrado får högst betyg.

På battreaffarer.nu

10 Fullsatt. Populärt Bünsow-forum tillbaka till Sundsvall nästa år.

Den unga generationens inställning i olika frågor ger oss en fingervisning om framtiden. Och de värderar tydliga ledare med goda visioner som kan omvandlas till konkreta handlingar, enligt framtidsforskaren Thomas Fürth. Läs mer om hur detta påverkar företag och arbetsmarknad på vår sajt, battreaffarer.nu.

11 Gaseller. Länets snabbväxare med Kramfors-företag i topp 12 Konjunkturen. Avkylt läge inom både industri och bvyggsektor. 13 Tidsbrist. 14 Öka värdet på företaget. Tipsen för dig som går i säljtankar. 16 TEMA: GRÖNA AFFÄRER • Teknikskifte i skogen • Säkerhetstänk på sågen • AI mot granbarkborre • Viltskadorna ökar

På gång Svenskt Näringslivs nationalekonom Göran Grahn kommer till Sundsvall. På agendan står konjunkturen i Västernorrland, Sverige och världen. Många oroshärdar hotar som Brexit, migration, Ryssland, Trump och minusräntor. Hur klarar Sverige och Västernorrland det? Svaren får vi den 29/11 på Hotell Knaust.

21 Nya företag. 22 Prisade företagare. Alla vinnare i Härnösand. 24 Debatt. Företagarna kräver åtgärder för att öka tryggheten och minska brotten mot företag. 26 Bil & motor. 28 Privatekonomi. Stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kostnaderna för vatten och avlopp. 30 Siffrorna du inte kan vara utan.

16-20 BA

#5 2019 SEPTE

Journalisthuset och MediaInvest publicerar affärstidningen Bättre affärer och affärssajten bättreaffärer.nu. Vår vision är att ge företagen verktyg för att göra Bättre affärer. Bättre affärer distribueras till alla kommuner i Västernorrland. Tidningen delas dessutom kostnadsfritt till alla företag i Sundsvall, Timrå, Ånge, Härnösand. Tidningen finns också på ett antal strategiska platser i vårt utgivningsområde.

r bättre gare må Företa m för Nytt forudsvall i Sun slivet näring sterare ka inve t Utländs kas till läne ska loc

BER

Timråfö retaget Rentalu x

VÄXE AFFÄ R MED RERN A

as du Så lyck nds utomla

Välkomm

N VER RATIO GENE LÖS TAR Ö HOPP a ställer - De ung

en till PL

Det popu

rin indust ter p från produk Utsläp defulla blir vär

n företage

på värld! Byggs r en tillagetPLmed helhetslösninga .se föret Välkomm plbygg lära bygg .se | www.

nya krav

Det popu 060-580

2 BÄTTRE AFFÄRER

Sundsv all arra Innova ngerar tionsrik sdagen Rutjob blir bar ben a fler Sna på nya bbväxare markn ader Skapa ditt drömte am

om na bak gheter etagen Hemli för tillväxt

BA OKTO #6 2019

Länets för vändni etagare tro ng red an näs r på ta år

MBER

34 94 81

288 | 070-5

|

info@plbygg

Följ oss på Instagram!

060-580

lära bygg

288 | 070-5

företaget

34 94 81

| info@

Byggs

med helhe

värld!

tslösninga

plbygg

r

.se | www.

plbygg

.se

Thomas Ekenberg Redaktör 070-592 44 67 red@battreaffarer.nu

Vd och ansvarig utgivare: Thomas Ekenberg Redaktion: Journalisthuset, thomas@journalisthuset.se Annonser: Mediainvest, 060-57 21 50, annons@mediainvest.nu

Följ Insta oss på gram !

Omslagsbild: Skogsstyrelsen

Utebliven tidning? Ring PostNord kundtjänst tel 0771-33 33 10 Tryck: Ågrenhuset, Bjästa Distribution: Postnord


Den helt nya 3-serien kommer nu som laddhybrid med hela 58 km räckvidd. I Connected-utförande ingår mycket extrautrustning så som Live Cockpit Professional med två 10,25-tumsskärmar, Navigation Professional med realtidsuppdateringar och BMW Connected med fjärrstyrd klimatisering av kupén vid alla årstider. Med den fjärde generationens batteriteknik används bland annat trafikdata för att optimera batterianvändningen för maximal räckvidd. Allt för att du ska kunna njuta av en större körupplevelse med mindre utsläpp.

BMW 330e Sedan Connected. Inkl. Navigation Professional och BMW Connected. Från 9 prisbasbelopp. Förmånsvärde från Företagsleasing från

Landsvägsallén 71, Sundsvall | Bilförsäljning 060-66 98 80 | Verkstad/butik 060-66 98 90. Bilförsäljning: Mån–fre 09–18, lör 11–15. Verkstad och reservdelar: Mån–fre 07–17, lör 11–15. BMW 330e Sedan Connected. Bränsleförbr. l/100 km bl. körning WLTP: 1,4. NEDC korr: 1,6. Utsläpp CO2 g/km. WLTP: 32. NEDC korr: 37. Miljöklass: EU6d-temp. Elektrisk räckvidd (WLTP): 58 km. Förbr- och utsläppsvärden beräknas för samtliga motoralt. i standardutförande och kan ändras beroende på utr. nivå. Bilen på bilden är extrautrustad. Förmånsvärden är beräknade netto baserat på 50 % marginalskatt. Företagsleasing anges exkl. moms och beräknas på 25 % särskild leasingavgift, 50 % restvärde och 36 mån avtalstid. Skatt och avgifter från Transportstyrelsen tillkommer. Finansiering via BMW Financial Services Scandinavia AB. Månadskostnad och basbelopp förutsätter en rabatt som uppnås genom att bilen finansieras av BMW Financial Services. Med reserv. för ev. prisförändringar och tryckfel. Angivna priser baseras på vägledande priser från BMW Northern Europe AB, varje enskild återförsäljare äger rätten att sätta sitt eget pris.

1.623 kr/mån 3.063 kr/mån


E-handel

Vartannat företag väljer bort digital försäljning Nästan sju av tio B2B-företag saknar e-handel i dag och hälften menar dessutom att det inte är aktuellt att starta upp. Detta trots att företagen tror att försäljning i digitala kanaler kommer öka.

D

et är i en rapport där Svea Ekonomi undersökt de svenska B2B-företagens försäljning online. 59 procent av företagen upplever att företagskunder idag, jämfört med för tre år sedan, i högre utsträckning förväntar sig digital försäljning. Trots det är försäljning online inte ett alternativ för många. Nästan sju av tio uppger nämligen att de saknar e-handel och hälften menar dessutom att det inte är aktuellt att starta upp.

Färre satsar digitalt

I förra årets rapport uppgav 21 procent att de planerade för satsningar på digital försäljning, i år har motsvarande siffra sjunkit till 13 procent. – Många uppger att företagskunder i högre grad förväntar sig digital försäljning, men trots det så har B2B-bolagen mer eller mindre stått stilla. Som företagare bör man göra sig medveten om 4 BÄTTRE AFFÄRER

vilka möjligheter digital handel innebär annars riskerar man att bli omsprungen av konkurrenter och inte hinna ikapp, säger Thomas Svensson, e-handelsexpert på Svea Ekonomi.

Passar inte kunderna

Den främsta orsaken till att digital försäljning förkastas är föreställningen om att det inte passar kunderna. Det svarar nästan hälften av B2B-företagen som inte har någon försäljning online. Och var tionde uppger att de inte ser något värde i digital försäljning. – Bara för att företaget saknar digital försäljning i dagsläget och att allt rullar på, betyder inte det att man inte skulle behöva anpassa sig efter digitaliseringen. Fundera på om det finns något i ditt erbjudande som kan flyttas online. Oftast finns det något. I sådana fall är det ett bra sätt att börja med e-handel, säger Thomas Svensson.n

Svenska B2B-företag väljer bort e-handel, trots att de tror att försäljningen i digitala kanaler kommer att öka, enligt en ny studie.


*Begränsat antal platser med start 2020. Vid nyteckning gäller erbjudandet till 31 januari 2020BÄTTRE AFFÄRER 5


Företagande

Att installera ett inbrottslarm i butiken eller sätta in skyddsglas i fönstren är ett sätt att motverka stölder och inbrott. Men hur skyddar man företagets smarta telefoner mot intrång?

Allt vanligare med IT-brott

Antalet företagare som råkat ut för IT-brott har ökat dramatiskt. Under de två senaste åren har andelen ökat från 19 till 29 procent, enligt en ny studie. – Allt för många saknar rutiner och verktyg för att skydda sig själva och företaget, säger Pontus Lindström, brott- och säkerhetsexpert vid Företagarna.

E

n färsk undersökning från Företagarna visar att nästan var tredje företagare blivit utsatt för it-brottslighet under de senaste två åren. När motsvarande fråga ställdes 2018 uppgav var femte företagare att de blivit utsatta. – När brott mot företag diskuteras i samhällsdebatten brukar det handla om stölder, inbrott och skadegörelse. Men en stor del av brotten begås inte med kofot utan genom bedrägerier och dataintrång på företagets elektroniska enheter, säger Lotta Mauritzson, brottsförebyggare, polisens nationella bedrägericenter.

Stöld av lösenord

Med IT-relaterad brottslighet avses brottslighet där internet används för att utföra till exempel ID-kapning, stjäla lösenord

6 BÄTTRE AFFÄRER

eller skicka ut falsk information i syfte att komma åt information eller pengar. – Företagare har inte säkrare beteende än befolkningen i stort, visar en jämförande undersökning. Det är ett allvarligt hot mot förtroendet för digitaliseringen i samhället. Företag utsätter sig för ekonomiska risker om de drabbas av avbrott och förtroende kan skadas om till exempel kunders information läcker till obehöriga, säger Carl Önne, informationssäkerhetsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hälften utsatta Bland företag med över tio anställda har nästan hälften blivit utsatta för IT-brott. Undersökningen visar också att var fjärde företagare uppger att hon eller han är orolig för att bli utsatt. Det är dock stor skillnad bland de som redan blivit utsatta

(42 procent är oroliga) jämfört med de som inte blivit utsatta (16 procent är oroliga). Enligt Företagarnas undersökningar är de vanligaste formerna av IT-relaterad brottslighet virus eller annan skadlig programvara (60 procent), dataintrång (33 procent), ransomware (24 procent) och ID-kapning (14 procent).

Virus och skadlig programvara

– Det framkommer en bild att kunskapen om den här typen av brott är låg bland företagarleden och många bolag saknar rutiner och verktyg för att skydda sig mot IT-angrepp. Vi ser i undersökningen att var femte företagare som är över 55 år inte skyddar sin företagsmobil med skärmlås. Var femte företagare över 65 år uppger också att han eller hon inte funderar över sina lösenord, vilket är oroväckande, säger Pontus Lindström, Företagarna. n


TILL ALLA INDUSTRIER I NORRLAND Rengör dina system Vi återställer din anläggning till optimal effekt och gör den driftsäkrare. Vår metod ökar dessutom livslängden för din utrustning.

CERTIFIERAD

FASAD ENTREPRENÖR

Reducera dina utsläpp Genom att rengöra dina system sänker du co2-utsläppen och din verksamhet blir miljövänligare. Vi använder endast gröna kemikalier.

Industriellt underhåll på ett nytt sätt – effektivt, miljövänligt och lönsamt.

Revitalisera dina affärer En ren produktionslinje ger högre effektivitet och färre driftavbrott, vilket minskar energiförbrukningen och ökar lönsamheten.

ETT SPECIALFÖRETAG INOM PUTSAT BYGGANDE

info@recondconcept.se 0690-617 20

www.jamtfasad.nu

, ägareBÄTTRE AFFÄRER 7


Ekonomi

Lars Svedin, vd för Contrado, tar emot pris som en av tre byråer med den högsta kundnöjdheten i landet.

Sundsvallsbyrå har högst kundnöjdhet För första gången har svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomfört en studie kring kundnöjdhet för redovisningstjänster. I toppen hamnade Sundsvallsbyrån Contrado.

P

å uppdrag av Srf- konsulterna har SKI genomfört en kundnöjdhetsstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet är överlag mycket bra. På en hundragradig skala får redovisningsbranschen betyget 79,3, vilket är det högsta betyget som någon bransch hittills uppnått under de senaste 30 åren. Det kan jämföras med revisionsbolag som får 72,8 och bemanningsbolag som får 68,0. Ett betyg över 75 ger omdömet ”mycket bra” och pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Höga värden

Contrados vd Lars Svedin fanns på plats under Srf-dagarna för att ta emot diplomet som Företagarnas vd Günter Mårder fick äran att överlämna. – Det var ett riktigt fint betyg, svarade en märkbart stolt Lars Svedin då han fick frågan om hur det kändes att få så höga värden av sina kunder. Contrado var enda byrå i norra Sverige som prisades. De två andra byråerna i toppen var A Prekali Konsultation och Redovisning, Malmö, och CB Ekonomitjänst AB, Helsingborg. Resultatet från SKI-studien kommer att bygga 8 BÄTTRE AFFÄRER

stolthet i en bransch som gör ett otroligt viktigt arbete i näringslivet, enligt Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf- konsulterna. – Erfarenhetsmässigt vet vi att de tjänster som landets redovisningsbyråer levererar är mycket uppskattade av näringslivet och det är fantastiskt att nu få det tydligt bekräftat och att auktorisationen är en mycket viktig kvalitetssäkring, säger han.

Kvalitetssäkring

Studien visar också tydligt att de redovisningsbyråer som är kvalitetssäkrade genom auktoriserade medarbetare får högre betyg än övriga redovisningsbyråer. Framgångsrika företag har nöjda kunder, ordning och reda i ekonomin och de skapar lönsamhet, tillväxt och arbetstillfällen. I studien framkommer också att personlig kontakt, service och tillgänglighet är viktigare vid köp av redovisningstjänster än kostnaden. Att hitta en bra affärspartner som tar hand om redovisningen på ett tryggt sätt skapar de bästa förutsättningarna för kundföretagens utveckling. n


En riktigt god jul önskar GOLV | BADRUM | KAKEL | KLINKER

erbjuder grundläggning för alla typer av byggande.

060-14 17 70 - www.golvettan.se

har stor kunskap och yrkesskicklighet. är marknadsledande.

rodukter till ditt jordbruk!

Rätt från grunden.

selhantering ar - Tunnor

Prisvärda produkter till ditt jordbruk!

även ontainers - Flak umper

Produkter för gödselhantering omrörare pumpar tunnor Hos oss hittar du även Släpvangar containers

standard- och efter ditt önskemål! Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Tel.nr 070-320 63 87

32 Kramfors | 070-320 63 87 | www.aspby.se

flak

spolvagnar

Vi erbjuder både standard- och specialutföranden efter ditt önskemål!

www.aspby.se

Vi finns rikstäckande och lokalt tillgängliga – nära kunden. Göteborg 031-771 53 00 Helsingborg 040-31 71 03 Kalix 0923-121 34 Linköping 013-10 52 60 Luleå 070-382 98 70 Solna 08-585 529 00 Sundsvall 060-57 83 60 Södertälje 08-550 136 77 Uppsala 018-24 54 63 Västerås 021-81 09 30

Företaget med bara möjligheter

Örebro 019-22 69 10

ATT KONTAKTA NÄRMASTE BETONGLEVERANTÖR KAN VARA SVÅRT.

Anders Westin

070-570 25 24 anders.westin@matforstruck.se 060-15 00 01 www.matforstruck.se

finnsi iSundsvall Sundsvall ii fräscha lokaler ViVi finns fräscha lokaler hjälper dig tillen en brabilaffär bilaffär Vi hjälper erindustriområde till bra fiVi nns iSundsvall Sundsvall ii fräscha lokaler i Nacksta ViVi finns i fräscha lokaler Vi hjälper dig till en bra bilaffär i Nacksta industriområde Vi har alltid en bra lösning Alltid välkommen Nya som gamla i –Nacksta industriområde brevid industriområde bilprovningen kunder! i Vi har alltid en bra lösning –Nacksta bilprovningen Välkommen till oss i Nacksta industriområde (nära Bilprovningen) –brevid brevid bilprovningen Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall

Vi levererar färdig betong till stora och små projekt, till både privatpersoner www.hercules.se och företag. Kontakta oss på 060-16 80 80 eller kom in till oss på Birstavägen 13 så hjälper vi dig med ditt projekt!

Ekologisk frukt till ditt företag 060 53 96 10 / info@fruktab.se / www.fruktab.se

Vill du veta mer? swerock.se

– brevid bilprovningen

Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall Välkommen tillTegelvägen oss i Nacksta industriområde (nära Telefon 060-56 274, 30 • Mobil 070-311 73Bilprovningen) 99 853 50 Sundsvall Tegelvägen 4, 853 50 Sundsvall Telefon 060-56 27 30 · Mobil 070-311 73 99 Tegelvägen 4,853 853 50 Sundsvall Telefon 060-56 30 •• Mobil Mobil 070-3117373 Telefon 060-5627 274, 30 070-311 9999 Tegelvägen 50 Sundsvall Telefon 060-56 27 30 · Mobil 070-311 73 99

Telefon 060-56 27 30i• toppklass Mobil 070-311 73 99 Begagnat

Begagnat i toppklass Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se Begagnat toppklass Se våra bilarpå påwww.norrlandsbilinvest.se www.norrlandsbilinvest.se Begagnat i toppklass Se våra bilar

FRÖLÉN KROSS AB

Se våra bilar på www.norrlandsbilinvest.se

Vi satsar för framtidens behov Ånge 0690-126 80, Härjedalen 070-378 44 32

Ånge 0690-126 80 Härjedalen 070-378 44 32Allt inom städ

NYHET!

Trädgårdstjänster

070-272 12 74

Rutavdrag

www.stmiljovard.se

LEDSAGARSERVICE - Du som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom eller av andra skäl möter stora svårigheter i din vardag och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet. Vi på Sundsvall Timrå Miljövård hjälper dig med vår Ledsagarservice som ett personligt stöd för dig. Behöver du stöd till, under och från en planerad aktivitet utanför hemmet kan vår ledsagare vara det som du behöver. Du bokar din ledsagare efter vad du har behov av och gör något trevligt, till exempel kan ni laga mat, fika, handla, låna böcker, åka till apoteket,

BÄTTRE AFFÄRER 9


Tillväxt

Bünsow kommer tillbaka nästa år Efter höstens succé står det klart att det blir en ny upplaga av Bünsow Business Growth Forum i Sundsvall nästa år. – Det behövs ett tillväxtforum av den här digniteten i Västernorrland där näringslivet och politiken kan nätverka, kompetensutveckla och göra affärer, säger initiativtagaren Stig Wiklund.

P

remiären hölls den 24 oktober då Sundsvalls stadshus blev centrum för arrangemanget med en tillhörande galamiddag under kvällen. – Vi hade fullsatt och slutsålt både dag och kväll. Jag tycker att det är ett bevis för att behovet att träffas på det här sättet är stort. Vi fick ordna hundra extraplatser bara för att det var sånt deltagartryck på galamiddagen på kvällen men det var ett så kallat angenämt problem, säger initiativtagaren Stig Wiklund, ordförande för Sparbanksstiftelsen Norrland.

Perfekta partners

När han blev ordförande för tre år sedan ville han och vd Maria Hedblom förtydliga Sparbanksstiftelsen Norrlands närvaro i Västernorrland. Tanken på ett näringslivsforum föddes och han tog kontakt med Bengt-Göran Persson som äger Åre Business Forum, samt Magnus Pallin, kontorschef på Swedbank i Sundsvall. – De har varit perfekta partners i hela projektet och brunnit för att Sundsvall och regionen ska ha en arena där vi kan samlas och resonera, samtidigt som vi får kompetensutveckling. Det går också helt i linje med det lokalsamhälle som vi i Sparbanksstiftelsen Norrland vill verka för, säger han.

Satsar även 2020

Klart är också att forumet kommer tillbaka nästa år. – Vi på Sparbanksstiftelsen Norrland har bestämt att vi satsar nästa år också. Då får en ännu starkare plattform att stå på i Sundsvall och i Västernorrland och förhoppningsvis kan vi ha ett lika tajt och bra samarbete med Swedbank. Det känns som att vi båda blev vinnare i det här, säger Stig Wiklund. n 10 BÄTTRE AFFÄRER

Ett stort dragplåster var förre stat sministern Fredrik Reinfeldt som drog en mycket uppskattad omvärldsanalys. Här i vimlet tillsammans med initiativtagaren Stig Wiklund.


Snabbväxare i Västernorrland

Årets gaseller i Västernorrland 1. Höga Kusten Teknik Resurs, Sandöverken

+311

2. K. Wallins Murteknik, Sundsvall

+305

3. Ottos El & Montage, Sundsvall

+206

4. JN Solar, Timrå +201 5. Nordins Traktorer & Svets, Timrå

+ 174

Sundsvall har flest gaseller bland kommunerna i Västernorrland, åtta stycken. Men ser man till kommunernas storlek är det istället Ånge och Timrå som är gaselltätast. Vinnaren finns i en liten by i Höga Kusten.

6. Njurunda Schakt & Entreprenad, Kvissleby +169

et är tidningen Dagens industri som sammanställer och utser årets gaseller. För att bli gasell måste företaget bland annat ha en omsättning på minst 10 mkr och haft tillväxt på minst hundra procent under de fyra senaste åren. 23 bolag i Västernorrland kvalade in på årets lista. I byn Svartnora, inte långt från Höga Kustenbron, finns Årets gasell i Västernorrland, nämligen teknikkonsulten Höga Kusten Teknik Resurs som haft en tillväxt på 311 procent mellan 2015 och 2018. Sundsvall har flest företag på listan (8), men sett till befolkningen är Ånge (2 gaseller) och Timrå (3) de kommuner som genererat flest gasellföretag i länet. Notera också att både Kvissleby och lilla Kovland har två företag vardera på listan. n

D

7. FD Maskin, Kovland

+162

8. Sundmek, Sundsvall

+158

9. Örnsköldsviks Rörteknik, Örnsköldsvik

+158

10. Tank Cargo, Kvissleby

+151

11. Industriservice, Sundsvall

+145

12. Why It Solutions, Sundsvall

+135

13. Vesuri, Junsele

+126

14. Pulpeye, Örnsköldsvik

+123

15. Torpshammars Transporter, Torpshammar +118 16. Norrböle Sten & Kross, Örnsköldsvik

+117

17. JW Brunnsborrning, Kovland

+115

18. Olssons Elektriska, Örnsköldsvik

+115

19. Ö-Viks Schakt & Frakt, Domsjö

+113

20. Torp’s Vattenskärning, Fränsta

+112

21. Timrå Rostfria, Timrå

+107

22. Örnsköldsviks Skärcentra

+102

23. Sparenergi, Kramfors

+100

ÖRNSKÖLDSVIKS

mötesplats Längst ut på framnäsudden ligger Fjällräven Center, MODO Hockeys hemmaarena och en av stadens främsta mötesplatser.

FRÅGA OSS

Utöver elithockey arrangeras här större evenemang i form av konserter, mässor, festmiddagar, konferenser, teambuildings och kick-offer. Här hjälper vi er att arrangera fester och middagar efter era önskemål, stora som små.

- Vi kan solavskärmning!

Med ett utökat meny- och evenemangskunnande med personal av främsta klass, är vi fast beslutna att vi kan göra ert arrangemang Med hjälp av ett brett produktsortiment och kunnig till något alldeles extra. • Cellgardiner Terrassmarkiser • Persienner personal ser vi till att du får den lösning som passar just Välkommen till Fjällräven•Center! • lamellgardiner sCreen dina behov bäst när det gäller ljus, design och FönsTermarkiser energi.

rullgardiner • Plisségardiner Vi har lunchöppet alla vardagar 10:30-13:30

Tungatan 2 | 060-61 22 02 | www.sidsjo.nu Tungatan 2Mån l 060-61 02 l www.sidsjo.nu 10-1822 Tis-Fre 10-16 

0660-21 66 00 | restaurang@modohockey.se BÄTTRE AFFÄRER 11


Företagande

Vikande konjunktur i Västernorrland

– Industrin visar även en nedgång i Västernorrland men här märks även en markant försämring i byggkonjunkturen, påpekar Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Konjunkturen i Västernorrland har försvagats det senaste året. Norrlandsfonden beskriver läget som normalstarkt. – Stämningsläget inom såväl industrin som byggbranschen har försämrats kraftigt, säger vd Lars-Olov Söderström.

K

onjunkturen i Västernorrland har blivit svagare, framförallt bland och industriföretagen. Enligt den senaste Konjunkturbarometern som Norrlandsfonden gjort i samarbete med SCB, har konjunkturindex sjunkit 19 enheter till +9 i länet, vilket kan beskrivas som normalstarkt.

Positivt för handeln

Läget skiljer sig dock åt mellan olika branscher. Inom industri och bygg har konjunkturen vikit kraftigt, medan företagen inom sällanköpshandeln är betydligt mer optimistiska om rådande läge med ett konjunkturindex som ökat från –51 i fjol till +2 i – Försäljningsvolymerna ökade kraftigt i våras och utvecklingen har fortsatt uppåt under hösten. Lönsamheten är nu också betydligt bättre. Drygt åtta av tio företag anser att lönsamheten är normal eller god. Till våren räknar handlarna med en kraftig konjunkturförstärkning. Bakom uppgången ligger framförallt förväntningar om en fortsatt förbättrad lönsamhet, menar Norrlandsfonden i sin analys. Konjunkturindex för byggbranschen har sjunkit från urstarka +58 till +8 i höst. – Någon tydlig förklaring till raset går dock inte att utläsa. Visserligen har de antagna anbuden minskat något men orderstocksomdömet har trots det förbättrats. Det är framförallt andelen företag som anser att orderstocken är stor som har ökat. Samtidigt har byggandet, efter en mindre nedgång i våras, ökat kraftigt i höst. 12 BÄTTRE AFFÄRER

Avmattning efter tre år

Efter tre år i rad med förstärkningar har industrikonjunkturen mattats det senaste året. Konjunkturindex har sjunkit med 36 enheter till +4 i höst vilket betyder en förflyttning från högkonjunktur till ett normalläge. – Medan höstens konjunkturindex för trävaruindustrin faller inom ramen för normalkonjunktur är läget svagare än normalt för företagen inom massa- och papper. Verkstadsindustrin rapporterar om en betydligt bättre utveckling och läget är starkare än normalt. Prognoserna inför våren indikerar ett förbättrat läge. Företagen räknar med en betydande produktionsökning i spåren av en ökad orderingång från både utlandet och hemmamarknaden. Trenden är densamma i nästan hela Norrland. – I fyra av de fem Norrlandslänen har konjunkturen mattats under året. På uppåtsidan utmärker sig Norrbotten med ett i stort sett oförändrat konjunkturläge som kan betraktas som starkare än normalt, säger Lars-Olov Söderström.

Norrland går bättre

Den största nedgången har skett i Gävleborg och det är framförallt industrin som ligger bakom försvagningen, – För det norrländska näringslivet som helhet ser vi nu en tydlig avmattning som syns mer ju längre söderut vi rör oss i geografin. Jämfört med de indikationer från Konjunkturinstitutets mätningar på riksnivå, ser det ut som att Norrlands som helhet, och Norrbotten i synnerhet går bättre än riket just nu, säger Lars-Olov Söderström. ■


Tidsbrist största orosmolnet för svenska företagare Tre av fyra företagare oroar sig för sitt bolag. Tidsbrist, företagets ekonomi och kompetensförsörjning som bekymrar flest.

V

ilka utmaningar ställs företagare inför? Det har finansbolaget Svea tagit reda på i en ny Novus-undersökning. Undersökningen visar att tre av fyra företagare oroar sig över sitt bolag.

Tiden räcker inte

Den vanligaste orsaken till oro är att tiden inte ska räcka till. Hela 73 procent uppger detta. Nästan lika många oroar sig över företagets ekonomi. Svårighet att hitta rätt kompetens och att hålla koll på nya lagar och regler som påverkar verksamheten följer därefter. Det svarar 59 respektive 54 procent. – Det är mycket att tänka på som företa-

gare. Allt från att få ihop balansräkningen till att hålla sig à jour med nya regelverk. I många fall är det ett enmansjobb. Därför är det inte så överraskande att tidsbrist och ekonomi är de vanligaste orosmolnen bland svenska småföretagare, säger Victor Ramström, vd Svea Bank.

Ekonomin ett bekymmer

Undersökningen visar även att företagets ekonomi är ett återkommande bekymmer för en majoritet av företagarna. Mer än var femte företagare oroar sig för ekonomin minst en gång i veckan. 20 procent oroar sig minst en gång i månaden. Samtidigt uppger 19 procent att de aldrig oroar sig över företagets ekonomi. ■

Sundsvall 060 - 15 05 05 Umeå 090- 205 79 40 originaltryck.se

Tryckeri i Sundsvall & Umeå Vi är ett lösningsorienterat och nytänkande tryckeri med lokal närvaro och personligt engagemang. Vi löser våra kunders problem med såväl trycksaksproduktion som logistik och tjänster runt den tryckta produkten. Våra kunder ska alltid känna sig välkomna, att vi tillgodoser deras behov och att vi lyssnar.BÄTTRE AFFÄRER 13


Ekonomi

Öka värdet inför försäljning av företaget Funderar du på att sälja ditt företag? Genom att förstå vilka faktorer som driver företagets värde kan du strategiskt förbereda bolaget för en försäljning. Anderas Lindström på Aspia listar fem viktiga värdedrivare som kan hjälpa dig öka värdet inför en bolagsförsäljning.

V

anligtvis när man pratar om företagsvärdering dyker begreppet värdedrivare upp - med andra ord - de faktorer som bidrar till att generera ett visst företagsvärde. Genom att förstå dessa värdedrivare kan du arbeta strategiskt och öka möjligheten att uppnå ett högre värde på ditt företag. Detta är såklart centralt inför en försäljning. Men hur gör man egentligen? Här är fem viktiga värdedrivare och tips om vad du kan göra för att påverka dem:

1. Lönsamhet Tro det eller ej, men vinst är inte ett mått på lönsamhet. För att bedöma lönsamheten måste vinsten ställas i relation till olika kapitalmått, såsom eget kapital eller totalt kapital. Ett vanligt lönsamhetsmått är räntabilitet på eget kapital - det vill säga - hur stor avkastning det egna kapitalet genererar i form av vinst. Exempel: Bolag A har 100 000 kr i eget kapital och gör 10 000 kr i vinst. Bolag B har 250 000 kr i eget kapital och gör 25 000 kr i vinst. Trots att Bolag B gör en avsevärt större vinst når bolagen samma räntabilitet på eget kapital: Räntabilitet Bolag A: 10 000 vinst / 100 000 eget kapital = 10% Räntabilitet Bolag B: 25 000 vinst / 250 000 eget kapital = 10% Tips! Prioritera rapportering och uppföljning för att fånga upp viktiga trender och potentiella förbättringsområden som kan påverka lönsamheten. Dessutom är kalkylering centralt för att driva lönsamhet genom att förstå var man tjänar pengar och se till att prissättningen är rätt och uppdaterad. 14 BÄTTRE AFFÄRER

2. Omsättningstillväxt En stabil och positiv omsättningstillväxt gör bolaget attraktivt och ger ofta ett högre bolagsvärde. Däremot är inte all tillväxt lönsam. Växer kostnader mer än omsättningen får det en negativ inverkan på resultatet och då också på bolagsvärdet. Det krävs alltså god planering för att nå en hälsosam tillväxt. Exempel: Bolag Y planerar att öka sin omsättning med 1 000 000 kr genom att erbjuda nya produkter och ta marknadsandelar. Ett år senare har Bolag Y lyckats med sin målsättning. Omsättningen har ökat. Men hur ser det ut på sista raden? Vad har drivit tillväxten? De nya produkterna har under året genererat låga marginaler samtidigt som personal- och marknadsföringskostnader ökat kraftigt. Det visar sig att Bolag Y gör ett minusresultat för det gångna året, trots att omsättningstillväxten uppfyllts. Tips! En tydlig affärsplan och rimliga försäljningsprognoser hjälper dig att strukturera tillväxtplanerna. Planera er omsättningstillväxt så den verkligen skapar värde. I planeringen måste ni ha klart för er hur omsättningen ska öka och vilka resurser som kommer krävas för att nå målsättningen.

3. Investeringar

När en investering genererar högre avkastning än avkastningskravet anses den vara lönsam. Det finns dock stor osäkerhet i investeringsbedömningar med tanke på estimering av omsättning, merförsäljning och medförda kostnader. Därför är det viktigt att upprätta en noggrann och realistisk budget som överväger olika alternativ och scenarion. Exempel: Bolag X vill höja produktionsvolymen och kvalitet på sina produkter och investerar därför i en ny maskin. Efter en längre period visar det sig att Bolag X inte lyckas fylla sina


Anderas Lindström är rådgivare M&A på Aspia, som hjälper till med allt från förberedelser och första kontakt med potentiella köpare till undertecknat avtal. Även om du inte just nu går i försäljningstankar bistår Aspia även löpande med bolagsvärderingar.

Läs mer på aspia.se

orderböcker med den nya volymen som maskinen kan producera. Investeringen har i och med detta inte bidragit till en värdeökning av bolaget. Tips! Vid en större investering - gör en omfattande realistisk investeringskalkyl. Kalkylen ska överväga olika alternativ beroende på situation som skapat behovet av en investering. Köpa eller leasa? Renovera befintlig eller köpa nytt? Komplettera gärna med en analys över marknadsposition och trender för bästa beslutsfattning.

4. Rörelsekapitalbindning Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att bedriva den löpande verksamheten. Det består av omsättningstillgångar såsom likvida medel, kundfordringar, varulager etc. minus kortfristiga skulder såsom leverantörs- och personalskulder. Kapitalbindningen mäter hälsan och effektiviteten i ett bolag på kort sikt. En minskad kapitalbindning frigör kapital och ökar kassaflödet, något som ökar bolagsvärdet. Ett ökat kassaflöde möjliggör också nya investeringar eller ökad utdelning till aktieägarna. Hög tillväxt binder ofta mycket rörelsekapital genom exempelvis ökade kundfordringar, lageruppbyggnad, utveckling av nya produkter/tjänster och större lokaler. Därför är det viktigt med prognoser av kassaflöden 

och likviditet som tillsammans med tydliga processer kan bidra till en effektiv kapitalbindning. Tips! Analysera storleken på ert rörelsekapital i relation till omsättningen. Vad denna procentsats bör vara beror mycket på bransch. Jämför därför med konkurrenter för att göra en rimlighetsbedömning av din kapitalbindning. Att minska kapitalbindningen bygger ofta på effektiviseringar av processer som bidrar till högre omsättningshastighet. En vanlig åtgärd är att se över sina inköp- och faktureringsrutiner.

5. Risk (avkastningskrav) Risknivån i ett bolag har en direkt inverkan på bolagsvärdet. Det kan röra sig om olika typer av risker, exempelvis affärsrisk, strukturell risk och finansiell risk. Risken varierar beroende på bransch, marknadssituation och verksamhet. Några exempel på risker som påverkar bolagets värde negativt: Kund- och leverantörsberoende: Risknivån ökar om en stor del av intäkterna kommer från ett fåtal kunder och om majoriteten av inköpen görs från ett fåtal leverantörer. Marknadsposition: Risknivån ökar för bolag på marknader som präglas av negativ trend och osäkerheter, exempelvis minskad efterfrågan på produkter/tjänster eller kom-

mande regulatoriska förändringar. Kostnadsstruktur: Detta berör fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader. En stor andel fasta kostnader bidrar till en högre risknivå i ett bolag. Beroende av nyckelpersoner: I de fall bolag har stort beroende av ett fåtal nyckelpersoner ökar risknivån och bidrar till en högre strukturell risk. Kassaflöden (kassacykel): Svag kassaflödesstruktur kan innebära dålig likviditet och således högre finansiell risk. Exempelvis om bolag har långa kund kredittider men samtidigt korta leverantörs kredittider. Tips! Du kan påverka marknadspositionen genom att arbeta aktivt med omvärldsanalyser och på så sätt hantera trender och osäkerheter på marknaden. Var är marknaden på väg? Vad gör konkurrenterna? Vad kan vara nästa trend? Hur utvecklas efterfrågan på produkter/tjänster? En god likviditet minskar den finansiella risken och din verksamhet blir mer attraktiv inför en försäljning! Kom ihåg! Det kan vara rätt timing att sälja verksamheten redan idag. En försäljningsprocess är dessutom väldigt omfattande och tar flera månader att genomföra. Därför är det viktigt att kontinuerligt överväga en försäljning eller annat ägarskifte. n BÄTTRE AFFÄRER 15


Gröna affärer Kranspetsstyrning bygger på teknik hämtad från spelvärlden och underlättar arbetet för maskinföraren. Foto: Anders Mörk/ Skogforsk

Spelteknik ger smartare styrning Utvecklingen av snabb och tålig datorkraft banar väg för ett teknikskifte i skogen. Med teknik från spelvärlden får skogsmaskiner bättre arbetsmiljö och ökad produktion, enligt forskningsinstitutet Skogforsk.

D

en nya tekniken kallas kranspetsstyrning och med den föraren styra sin kran på samma sätt som hos en spelkonsol – Det här underlättar jobbet för en hel yrkeskategori och det är centralt för branschen. Våra resultat visar att alla blir bättre förare med kranspetsstyrning, såväl nybörjare som erfarna förare, säger Anders Mörk som är maskininstruktör vid Skogforsk.

Akut förarbrist

Det svenska skogsbruket hotas av akut maskinförarbrist inom de kommande tio åren. För att vända den trenden kan delar av lösningen vara att kunna erbjuda mindre påfrestande jobb och att snabba upp inskolningen av nya förare. Skogforsks studier visar att kranspetsstyrning förkortar inlärningstiden. Dessutom blir arbetsmiljön bättre – tekniken minskar den mentala och fysiska belastningen. Att köra skogsmaskinkranar med dataspelsteknik är dessutom effektivt. Resultat från Skogforsk visar att tidsbesparingen för det svenska skogsbrukets terrängtransporter kan vara ungefär fyra procent – en besparing på mer än 150 miljoner kronor per år. 16 BÄTTRE AFFÄRER

Forskarna tror att automatisering av skogsmaskiner kommer att bli en stor fråga på några års sikt, och då är kranspetsstyrning ett första steg. – Att automatisera delar av arbetet är ett viktigt tekniksprång som förbättrar förarens arbetsmiljö och en pusselbit för att skogsbruket ska kunna öka sin effektivitet, säger Anders Mörk.

Grund för automatik

Kranspetsstyrningen lägger grunden för att sköta delar av avverkningsarbetet, liksom lastning och lossning av virke, automatiskt – När krandelarna förses med sensorer som gör att maskinens datorer hela tiden känner av kranens läge och rörelser. Då får förarna chans till återhämtning, med ständigt återkommande mikropauser. Redan 1984 påtalades kranspetsstyrningens potential av Skogforsk. Men det skulle dröja tills 2013 innan kranspetsstyrning blev kommersiellt tillgänglig, då John Deere presenterade sitt system Intelligent Boom Control (IBC) för skotare. Ännu är andelen skogsmaskiner med kranspetsstyrning låg. ■


SLUTAVVERKA MED SCA

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Att vänta för länge med slutavverkning innebär risker. Äldre träd är mer mottagliga för röta och insektsangrepp. Att avverka i rätt tid eliminerar riskerna och ger dig avkastning att investera i ny skog med bättre tillväxt. Läs mer och boka kostnadsfri rådgivning på sca.com/slutavverkning

Boka gratis rådgivningBÄTTRE AFFÄRER 17

SVENSK A CELLULOSA AK TIEBOL AGE T

Vältajmad slutavverkning ger mer


Gröna affärer

Skadorna på tall ökar 16/17 12% 17/18 11% 18/19 20% Källa: Skogsstyrelsen, Årsskadad tall, andel tallstammar som skadats av vilt i Västernorland

Fortsatt ökning av älgskadorna 45 procent av tallstammarna i Västernorrland är viltskadade. Det visar en sammanställning av årets älgbetesinventeringar som Skogsstyrelsen gjort. Myndigheten konstaterar att skadorna ligger fortsatt långt ifrån de nationella målen.

V

arje år görs en nationell inventering (Äbin, älgbetesinventering) av hur omfattande betesskadorna är på skogen av hjortdjur, främst från älg. Nu visar den nationella sammanställningen av inventeringen att mer än hälften av de tallar som växer i ungskogen, har skador av viltbete. I Västernorrland är siffran 45 procent. Omfattningen av skador ligger därmed långt från det nationella målet att högst 15 procent får ha en skada.

Inga förbättringar

– Det är bekymmersamt att vi år efter år lyfter fram så här dåliga resultat utan att vi ser förbättringar. Det kommer krävas stora insatser framöver av alla aktörer för att få en bättre balans mellan hjortdjuren och tillgången till foder i skogen, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen. Omfattningen varierar över landet. I Götaland är skadorna som störst, men ökningen är som störst i Norrland. I Västernorrland har hela 45 procent av tallstammarna viltskador. 18 BÄTTRE AFFÄRER

– Vi kan inte säga att problemet har minskat. Just nu arbetar vi med att ta fram en ny förvaltningsplan för älg och kronhjort som vi hoppas kan bidra till att få ned skadorna, säger Christer Kalén.

Årsskadorna ökar

Inventeringen visar också att årsskadorna på tall i Västernorrland har ökat från 11 till 20 procent under det senaste året. Skadorna leder till minskad tillväxt i skogen, försämrad kvalitet och betydande ekonomiska förluster för skogsägaren. I värsta fall dör trädet helt. Enligt en rapport som Skogsstyrelsen skickade till regeringen tidigare i våras uppskattas betesskadorna orsaka skogsnäringen förluster motsvarande minst 7,2 miljarder varje år. Inventeringen görs varje försommar i ungefär hälften av Sveriges knappt 150 älgförvaltningsområden och cirka 8000 ungskogar av professionella inventerare. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut om älgjakt i älgförvaltningsgrupper.n

Färskt barkgnag av hjortdjur på tall. Foto: Matts Rolander, Skogsstyrelsen


Sågverken tar krafttag mot arbetsolyckor Sågverken är hårt drabbade av olycksfall i arbetet. Nu vill branschen vända trenden.

S

ågverken har legat konstant i topp i statistiken över arbetsolyckor med frånvaro under de senaste tio åren. Sundsvallsbaserade SSG har därför tagit initiativ till ett nätverk bland landets sågverksföretag som ska fokusera på säkerhetsfrågor. Bland medlemmarna finns SCA, Holmen och Norra Skogsägarna. – Nätverket har skapats för att företagen ska kunna dela med sig av kunskaper och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet. Målet är att minska antalet olycksfall och arbetsrelaterade sjukdomar i branschen, säger Christel Benke, processledare för SSG Säkerhetskommitté och det nya sågverksnätverket.

Kläm- och fallskador

De flesta skador är klämskador och fallskador orsakade av den tunga trafiken på sågverksområdena och från arbeten på hög höjd. Det kan också slarvas med användning av vissa typer av skyddsutrustningar. Men maskinerna är inte heller alltid säkra. – Ur arbetsmiljösynpunkt behövs det utvecklas säkrare teknisk utrustning. Sågverken behöver även gemensamt komma överens om vilka krav de kan och ska ställa på sina leverantörer för att maskiner och utrustning ska vara så säkra som möjligt, likaväl hur man kan hitta gemensamma arbetssätt avseende entreprenöre, säger Christel Benke. När det gäller den tunga trafiken på sågverksområdena, så saknas det ofta tillräckligt bra rutiner. – Det är också något vi tittar närmare på inom gruppen. En annan aktivitet är att fokusera på säkra stopp med bryt och lås och arbetstillstånd, där rutinerna inte alltid är lika strikta som inom till exempel massa- och pappersindustrin.

En fråga om ledarskap

Ytterligare en viktig fråga är utbildningen av chefer och ledare. – Sågverken har ofta små organisationer och som därför kan sakna dedikerade arbetsmiljöingenjörer. Arbetsmiljöansvaret ligger ofta hos ledningen, men i sågverken får cheferna många gånger även det praktiska ansvaret att driva arbetsmiljöfrågorna. Här behöver deras kunskap, engagemang och ansvar ökas och de behöver utbildas i säkerhet och arbetsmiljö, likaväl som i säkerhetskulturfrågor. Nätverket siktar mot en nollvision. – Ambitionen är att sågverksindustrin ska ha en arbetsmiljö som är tilltalande och att vi gemensamt hjälper till att skapa helt olycksfria och hälsosamma arbetsplatser, säger Christel Benke.■ 

Sågverksbranschen är hårt drabbad när det gäller arbetsolyckor och arbetsskador. SSG har därför tillsammans med SCA Wood, Holmen Timber, Stora Enso Timber, Norra Skogsägarna, Södra Wood och Industriarbetsgivarna skapat en ny branschspecifik säkerhetsgrupp - SSG Sågverksnätverk - som ska fokusera på just säkerhetsfrågor.

BÄTTRE AFFÄRER 19


Gröna affärer

AI i kampen mot Skadeinsekter i skogen Artificiell intelligens kan bli nytt vapen i kampen mot skadeinsekter. Skogsstyrelsen använder tekniken tillsammans med satellitbilder och geografiska dator för att ta fram kartor som visar var risken är störst för angrepp av granbarkborre.

S

venska skogsägare har under flera år plåtas av angrepp från granbarkborren, en liten skalbagge som vanligen angriper döda träd men som när populationen växer även angriper friska granar. Skogsstyrelsen har därför startat ett projekt för att ta fram kartor som visar riskområden, men även sådana områden som redan drabbats av angrepp. Målet är att inför nästa års bekämpningsarbete kunna erbjuda olika digitala tjänster som ska hjälpa skogsägare och skogsnäringen att leta efter angrepp på rätt ställen. – Läget är och kommer fortsätta vara allvarligt även nästa år. Därför behöver vi använda all tillgänglig modern teknik för att begränsa angreppen och skadorna på skogen, säger projektledare Alice Högström.

Självlärande system

Genom att kombinera och analysera olika geografiska data och information från satellitbilder, så kallad fjärranalys, går det att peka ut vilken typ av 20 BÄTTRE AFFÄRER

skog som löper hög risk för att drabbas av granbarkborreangrepp. En del kartor och analyser kommer att köpas in från företag som använder sig av artificiell intelligens. Det innebär att systemen är självlärande utifrån kunskap om bland annat granbarkborrens beteende, satellitbilder från olika tidpunkter och data om skogen.

Samverkan avgörande

– Samverkan med andra skogliga aktörer är avgörande för att vi ska få ett så heltäckande underlag som möjligt, till exempel när det gäller var angreppen finns i dag, och därmed få så tillförlitliga kartor som det bara går, säger Alice Högström. I början av nästa år beräknas de första kartunderlagen över riskområden vara tillgängliga via Skogsstyrelsen. Projektet finansieras av de 2,2 miljoner som regeringen tillsatte inom ramen för det nationella skogsprogrammet i början av sommaren för bekämpning av granbarkborre. n

Satellitbilder ger viktig information om vegetationen och används i analyserna av riskområden och skador orsakade av granbarkborre. Illustration: Skogsstyrelsen


Nya företag ALNÖ l BETONGBOLAGET ENTREPRENAD I SUNDSVALL AB

c/o Hans Eriksson, Stornäset 119, 865 91 ALNÖ Aktiebolaget ska bedriva entreprenadrörelse inom byggentreprena- der, handel med aktier och värdepapper, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Eriksson, Hans Mikael

l FIZZYWATER AB

Färjevägen 85, 865 33 ALNÖ Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, utbildning, verksamhetsutveckling, affärsutveckling, design, fotografering samt försäljning av konsumentprodukter samt all förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom äga och förvalta fast och lös egendom. STYRELSE: Sjöblom, Åsa Maria

l GLAUMANN LANDSKAP AB Smedsgården 110, 865 91 ALNÖ Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom landskapsarkitek- tur, samt handel med värdepapper och förenlig verksamhet. STYRELSE: Glaumann, Pia Bernarda

l ML ALNÖ HOLDING AB

c/o Mathias Lundberg, Pottängsvägen 4, 865 91 ALNÖ Förvaltning av värdepapper. STYRELSE: Lundberg, Lars Mathias

BJÄSTA l MATTIAS LILJEDAHL AB

Hälle 212, 893 92 BJÄSTA Bolaget ska äga och förvalta andelar i intressebolag, samt förvalta annan lös och fast egendom. STYRELSE: Liljedahl, Kjell David Mattias

l PMN INVEST AB

Nätragatan 32C, 893 31 BJÄSTA Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Andersson, Per Mikael Nikanor

l X-LINE AKTIEBOLAG

Peder Wallmark, Marsipanvägen 1, 893 92 BJÄSTA Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning inom säkerhetsprodukter, försäljning av byggmaterial, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Vallmark, Jens, Vallmark, Peder

l NORDIC WINGS AB

Massavägen 15, 893 40 KÖPMANHOLMEN Bolaget ska ägna sig åt: - Pilottjänster for 

Bättre affärer presenterar nya aktiebolag i Västernorrland. helikopteroperation och flygplansoperation samt förmedling av pilottjänster. - Flygskolning för helikopter plus yrkesrelaterat, branschspecifik vidareutbildning för helikopterpiloter. - Flygskolning för flygplan inkl. ultralätt och sjöflyg. Flygtjänster med helikopter och flygplan samt förmedling av flygtjänster- flygplansuthyrning. - Administration och utbildnings tjänster för luftfartsbranschen - Konsult tjänster för luftfart. - Tjänster omkring luftfartoperations logistik, samt förenlig verksamhet. STYRELSE: Veltjens, Jan Laurenz

BREDBYN l MCSINNO AB

Ödsbyn 343, 895 92 BREDBYN Bolaget skall utveckla, äga, förvalta och handla med innovationer inom flisningsteknik jämte därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Häggström, Sten Lage, Nylund, Lars Olov Bernt, Jonasson, Per Gustaf

l PIK HOLDING AB

Västerfanbyn 117, 895 91 BREDBYN Bolaget ska bedriva holding verksamhet och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Vikström, Per Håkan

GIDEÅ l LYCKOBACKEN AB

Lyckobacken, Hundsjö 131, 896 93 GIDEÅ Bolaget ska bedriva hälsobehandlingar, äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Harju, Malin Ulrika, Harju, Johan Carl Birger

HÄRNÖSAND l BLUEWASINI AB

Skeppar Karls gränd 5, 871 32 HÄRNÖSAND Bolaget skall sanera, hantera och behandla miljöfarligt avfall samt bedriva fastighetsservice och utbildning. Bolaget skall även bistå företag och organisationer i dess ledning, organisation, rekrytering och utveckling samt tillhandahålla personal och övriga stödtjänster. STYRELSE: Lundquist, Henrik Claes Gustav

VÄLKOMMEN TILL EN HELT OVANLIG UPPLEVELSE Casinospel, nöjen, livemusik, restaurang och bar. Öppet alla dagar. LÄS MER PÅ CASINOCOSMOPOL.SE

l BMNS KONSULT AB

Björn Sjöström, Skiftesvägen 24, 871 60 HÄRNÖSAND Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom väginfrastruktur, projektledning och projektering av el-anslutna anläggningar och administrationstjänster samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Sjöström, Björn-Ola Gustav

Casinoparken 1 • Åldersgräns 20 år Alla visar id • Spelar du för mycket? Ring Stödlinjen: 020-81 91 00

BÄTTRE AFFÄRER 21


Företagande

Företagare prisades i Härnösand Väsktillverkaren Sandlund/Hossain och starupen Lifepulse fanns bland vinnarna när Härnösands bästa företag prisades. Mona och Thomas Berglund, som driver OKQ8 i Älandsbro, tog hem det tyngsta priset som Årets Företagare.

U

nder företagens egen galakväll i Härnösand delades årets företagarpriser ut i åtta olika kategorier.

Årets Banbrytare: Sandlund/Hossain

Motivering: Priset går till ett företag som har modet att gå sin egen väg och som jobbar utan gränser. Företagets process från AX till limpa med produkter som är HÅLL-bara och schyssta och gör skillnad på riktigt. Ett företag som alltid BÄR hållbarhetsfrågan högt.

Årets Härnösandsföretag: Westerlinds

Motivering: Det här priset går till ett företag som brinner för Härnösands utveckling. Inget projekt är för stort, de ser möjligheter i varje hörn. Med hink och spade bidrar de till att företag kan jobba i kreativa sammanhang och utvecklas på orten. Företaget gör tydliga avtryck även utanför kommunens gränser.

Årets Jämlikhetsarbete: McDonald´s Härnösand//QSC Restauranger AB

Motivering: Ett företag med mottot ”stora nog att göra skillnad” går de i bräschen för en inkluderande och en jämlik arbetsplats. De ser människor med olikheter som en tillgång och lägger fokus på respekt och GODA värderingar.

Årets Landsbygdsutveckling: Mat & Nostalgi

Motivering: Ett företag som går sin egen väg och ser möjligheter i nya och gamla tider. Med en tydlig vilja har man satt sin ort på kartan och lockar besökare från när och fjärran. Bra service och trevliga evenemang är signum för företaget.

Årets Serviceföretag inom handel och restaurang: Sagas Design

Motivering: Priset går till ett företag som drivs av föränd22 BÄTTRE AFFÄRER

ring och utveckling. Genom att så nya frön i nya lägen ger de staden en möjlighet att blomstra.

Årets Startup: Lifepulse

Motivering: Vinnaren av Årets Startup är en entreprenör med hög ambitionsnivå, stor uthållighet och kämpaglöd. Målinriktat och långsiktigt har entreprenören utvecklat sin affärsidé till att verkligen göra skillnad inte bara för sina kunder utan även för samhället i stort. Nu är det dags att vinnaren rör lite på sig. Stort grattis Pernilla Zsaludek Viklund och Lifepulse!

Företagarnas pris till Årets Företagare: Berglunds livs AB – OKQ8 Älandsbro

Motivering: Mona och Thomas med personal har alltid bästa service och utvecklar verksamheten successivt för att möta dagens och morgondagens kunder. Tvätthall, ombyggnation och anpassning av butiken är bara några av satsningarna som gjorts de senaste åren. Nyckelord som beskriver ledarskapet är: strategisk, modig och tålmodig. Att bedriva verksamhet för såväl privat- som företagskunder i ett av kommunens ytterområden kräver mycket stor lyhördhet och flexibilitet. De 17 stabila åren i företaget vittnar om att de har lyckats!

Mittnätverket Vendelas pris till Årets Vendela: Ork-idé. Sara Dahlberg Eriksson.

Motivering: Sara är med sin klokhet och värme en god representant för oss kvinnor som driver företag i Härnösand. Sara har drivit sin verksamhet i 16 år och står bakom nätverkets värderingar och strävan för jämställdhet. Ur de allra svåraste livserfarenheterna inger hon hopp och ger verktyg för anhöriga att orka lyfta blicken och leva vidare. Den oas som hon skapat på Villa Fridhem är unik och känd i hela Sverige. Du inspirerar oss Sara! ■


Välkommen till fastighetsbolaget som skapar

Rum för trivsel

Priset för årets startup togs hem av Pernilla Zsaludet Viklund och hennes Lifepulse. Anders Sandlund och Tulin Hossain fick pris som Årets banbrytare.

Hedern fastigheter anpassar lokaler för Ditt företag. Nu finns lediga ytor både centralt och i Heffner Park, nära Norra brofästet. Välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer!

Verkstadsgatan 4 856 33 Sundsvall

060-13 53 00 www.hedern.se

VI HJÄLPER FÖRETAG MED SMARTA OCH MILJÖVÄNLIGA EMBALLAGELÖSNINGAR

070-53 54 054

tompall.se 

BÄTTRE AFFÄRER 23


Debatt

Ökad trygghet ett måste för näringslivet i Västernorrland Var tredje företag har blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren, konstaterar Företagarna. Regionchefen Joakim Sjöstedt menar nu att politikerna måste enas om en rad åtgärder för att vända utvecklingen.

E

n ökad rapportering om grova våldsbrott har gjort att lag och ordning seglat upp som en av väljarnas högst prioriterade frågor. Men för att långsiktigt säkra tryggheten måste politikerna även prioritera åtgärder för att förhindra de brott som dagligen drabbar företag i Västernorrland och därmed slår mot hela samhället. Enligt Företagarnas undersökningar har var tredje företag blivit utsatt för någon form av brott de senaste fem åren. Var tionde brottsutsatt företagare har även övervägt att lägga ner verksamheten som en följd av brottsligheten. Var fjärde brottsutsatt företagare på landsbygden och var tionde i riket som helhet har även övervägt att lägga ner verksamheten som en följd av brottsligheten.

Oroande utveckling

Det är alarmerande siffror och en oroande utveckling. När ett företag måste bomma igen på grund av brottslighet drabbas inte bara den enskilda näringsidkaren, utan hela samhället när lokal service försvinner och arbetstillfällen går förlorade. För att öka tryggheten och bekämpa brotten som drabbar företag finns ingen snabb lösning, men i närtid måste politiker förmås enas om en rad åtgärder som på lång sikt kan bidra till att vända utvecklingen. Företagarna vill därför se följande åtgärder: • Utbyggd polismyndighet över hela landet. I varje kommun bör det finnas en polisiär trygghetskontakt med kännedom om det lokala näringslivet. • Ett renodlat uppdrag för Polismyndigheten. Polismyndighetens uppdrag bör i högre utsträckning koncentreras på huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet. • Skärpta straff. För att motverka stöldligornas härj24 BÄTTRE AFFÄRER

ningar bör straffen skärpas för flera stölder respektive hälerier som utgör ett led i ett systematiskt tillvägagångssätt.

Tillträdesförbud

• Ökade befogenheter och resurser till Tullverket. Tullen behöver ges befogenhet att agera mot tillgreppsbrott genom att hålla kvar och beslagta misstänkt stöldgods. • Tillträdesförbud till affärslokaler. På liknande sätt som det redan i dag är möjligt att ge personer som begår upprepade kriminella handlingar tillträdesförbud till idrottsarrangemang bör denna möjlighet även gälla för affärslokaler, till exempel butiker och restauranger. • Möjlighet att göra en hel kommun till LOV 3-område. Inom lagen om ordningsvakter (LOV) behöver det bli möjligt att ansöka om närvaro av ordningsvakter i hela eller större delar av en kommun. Inte enbart inom enskilda paragaf-3 områden såsom lagen är utformad idag. Företagare i Västernorrland måste kunna känna sig trygga och skyddas från kriminalitet, både som näringsidkare och medborgare, det är en av rättsstatens förpliktelser och helt nödvändigt för företagsklimatet. ■

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland


Nya företag

Bättre affärer presenterar nya aktiebolag i Västernorrland.

HÄRNÖSAND

KOVLAND

l GÅDEÅBY 154 HOLDING AB

l EDLUND BYGG I SUNDSVALL AB

Leffes Lack AB, Industrigatan 2, 871 53 HÄRNÖSAND Förvalta fast och lös egendom. STYRELSE: Eriksson, Leif Ove

l HENKES PERSONAL SUPPORT AB

Aspvägen 12, 871 52 HÄRNÖSAND Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och personaluthyrning av chaufför inom transportbranschen samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Nyberg, Bengt Henrik

l HKP FASTIGHETER AB

Kattastrand, 871 65 HÄRNÖSAND Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Lindberg, Kjell Peter, Törnberg, Gert Håkan

l HÄRNÖ VVS AB

Frideborgsgatan 56, 871 60 HÄRNÖSAND Företaget ska sälja VVS-tjänster till företag och privatpersoner STYRELSE: Öberg, David Ali Reza

Tösta 404, 855 61 KOVLAND Bolaget ska bedriva ny, om och tillbyggnation. Kontroll och åtgärd av fukt och vattenskador. Äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet STYRELSE: Edlund, Per Daniel

l TRAVTRÄNARE WÄJERSTEN AB

Solum 256, 855 61 KOVLAND Bolaget ska bedriva träning, tävling, uppfödning, och handel med travhästar, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utföra transporter av hästar. Bolaget ska även idka handel med och förvaltning av aktier och andra värdepapper. STYRELSE: Wäjersten, Daniel Karl Patrik

KRAMFORS l ASPBY KONSULTTJÄNSTER AB c/o Fredriksson, Furuvägen 30, 872 32 KRAMFORS Bedriva handel med containerflak, växelflak, gödselomrörare. Konsultverksamhet inom redovisning. STYRELSE: Fredriksson, Kent Åke

l J BLIXT SERVICE AB

Björstagatan 1, 872 35 KRAMFORS Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom fastighetsskötsel, samt idka därmed förenlig och stödjande verksamhet. STYRELSE: Blixt, Johnny Andreas

depapper och utöva förenlig verksamhet. Styrelse: Silverdal, Simon Linus Kristoffer

l KRAFTTJÄNST I NORRLAND AB

Box 11, 872 21 KRAMFORS Snöröjning, sandning, markarbeten, avloppsbyten, dränering, svets och reparationsarbeten för företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Svanberg, Oscar Erik

c/o Per-Ove Kalm, Skrängstabodarna 118, 862 96 NJURUNDA Bolaget skall bedriva service, reparation samt försäljning av elektriska material, vidare skall bolaget äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Hådén, Clas Marcus, Kalm, Per-Ove

l FASTIGHETER I SVARTNORA AB

l LUND & BERG MILJÖVÅRD AB

l SVANBERGS ENTREPRENAD AB

Svartnora 803, 872 94 SANDÖVERKEN Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Andersson, Anders Olov Stefan

NJURUNDA l SIMON SILVERDAL AB

c/o Simon Silverdal, Svanvägen 14, 862 32 KVISSLEBY Företaget ska bedriva konsultverksamhet företrädesvis inom IT, samt utveckla mjukvaruprodukter, äga och förvalta vär-

Björn 162, 862 96 NJURUNDA Lokalvård och förenlig verksamhet. STYRELSE: Sjöberg, Per Johan

l PRIMASTA AB

Forellvägen 30, 862 40 NJURUNDA Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning av böcker i alla former t.ex. e-böcker, tryckta böcker och ljudböcker samt bedriva internetverksamhet inom nämnda områden. Bolaget ska även bedriva redovisningstjänster inom ekonomiområdet. STYRELSE: Holmquist, Lars Gunnar

Skaffa en lantbruksförsäkring idag. Ring oss eller läs mer på dina.se Arne Sundberg Fältsäljare Lantbruk 0660-216 962 arne.sundberg@dina.seJan Nordin Innesäljare Lantbruk 0620-251 40 jan.nordin@dina.se

BÄTTRE AFFÄRER 25


Bil & Motor

Nytt koncept från Mitsubishi

Första elbilen från Mazda n Mazdas första serietillverkade elbil, Mazda MX-30 har bakhängda ”freestyle-dörrar” och en batteristorlek som ger en räckvidd på ca 200 km (WLTP). Priset för Mazda MX-30 First Edition, den första välutrustade utgåvan, startar på 349 900 kr. Då ingår bland annat 18” lättmetallfälgar, adaptiva LED-strålkastare, adaptiv farthållare, head-up display som projicerar i vindrutan och en omfattande lista med aktiva säkerhetsfunktioner.

Nytt från BMW BMW har presenterat den första BMW 2-serie Gran Coupe, modellen hade världspremiär på Los Angeles Auto Show i november och lanseras på marknaden i mars nästa år. Modellen mäter 4526 mm i längd, 1800 mm i bredd och är 1420 mm lång. Trots det låga, sportiga utseendet är passagerarna utrymmesmässigt väl omhändertagna tack vare den 2670 mm långa hjulbasen. Dessutom kan det 430-liters stora lastutrymmet utökas på olika sätt. Rekommenderade cirkapriser är i dagsläget inte fastställda. n

XC40 först ut som elbil Volvo lanserar en helt ny serie kallad Recharge. Första modellen ut är XC40, som därmed blir företagets första elbil och den första Volvon med ett helt nytt infotainmentsystem som drivs av Googles operativsystem Android. De kommande fem åren kommer Volvo Cars att lansera en helt elektrisk bil varje år. n

26 BÄTTRE AFFÄRER

n Mitsubishi presenterade en liten eldriven SUV på motormässan i Tokyo tidigare i höst. MI-Tech Concept kallas den och har en gasturbin i stället för en vanlig förbränningsmotor. Den drivs av ett 4WD-system med fyra elmotorer och aktiv girkontroll för optimal dragkraft till varje enskilt hjul.

Renault satsar på vätgas n Renault satsar på vätgas i sina transportbilar. Redan i slutet av året väntas Renault Kangoo Z.E. komma i en vätgasversion och Renault MASTER Z.E. vförses med vätgas under första halvåret 2020. Fordonen är utrustade med en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare som ger 10 kW extra effekt, vilket ökar räckvidden modellerna med mer än 350 km Kangoo Z.E. vätgas lanseras initialt i Frankrike till ett pris av € 48 300 ex. moms.

Toppversion av T-Roc n Med en effekt på 300 hk, en acceleration från 0 till 100 km/h på kvicka 4,8 sekunder och en topphastighet på 250 km/h. Volkswagen lyfter sin högprestandaversion, T-Roc R, av sin populära SUV. Fyrhjulsdriften 4MOTION och 7-växlad DSG är standard. Priser från 409 900 kronor. De första bilarna levereras våren 2020.


Välkommen till…

... Sundsvalls kommun

Exakt som du vill ha det!

Vi kan solavskärmning! Med hjälp av ett brett produktsortiment och

Terrassmarkiser • Persienner • Cellgardiner kunnig personal ser vi till att du får den lösningen • lamellgardiner • sCreen FönsTermarkiser som passar just dina behov när det gäller • Plisségardiner rullgardiner ljus, design och energi.

Skyltar - dekaler - bildekor - affiScher - Skylift - MM

Allt inom branschen!

Tungatan 2 | 060-61 22 02 | www.sidsjo.nu

Tungatan Mån 2 | 060-61 22 02 | www.sidsjo.nu 10-18 Tis-Fre 10-16

Allt inom branschen! Allt inom branschen!

sca.com

Ett ledande skogsindustriellt ekosystem drivet av skogens kraft Allt inom branchen Allt inom branschen! Allt inom branchen

Allt inom branchen Allt inom branchen Allt inom branchen

Allt inom branchen 060- 19 91 00 www.emhartglass.com … Timrå kommun

… Härnösands kommun

Vi kan stålkonstruktioner, smide, tillverkning och reparationer

Innehar certifikat EN 1090 och EN 3834 Svetsarvägen 3, 861 36 Timrå | Tel: 060-61 90 90 | Mail: goran@glm-stahls.se www.glm-stahls.se

Vill du att ditt företag ska synas här? 

ring 060-57 21 50! BÄTTRE AFFÄRER 27


Ekonomi & pengar Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Billigast i Härnösand

Dyrt vatten i många kommuner

Kommun

Prisökning [%] kr/lgh år Rang 2019

Härnösand

1,30

4.493

134

Sundsvall

0,70

5.012

187

Timrå

1,10

5.195

197

Ånge

0

5.279

203

Örnsköldsvik 1,20

5.786

234

Sollefteå

0

6.504

268

Kramfors

3,90

6.603

272

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i länet du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Kramfors, betalar drygt 2 000 kronor mer om året än den billigaste, Härnösand.

I

Västernorrland är det stora skillnader mellan vad invånarna i de olika kommunerna får betala för sitt vatten och avlopp. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning. Dyrast är det i Kramfors, som också är den kommun som höjt avgiften mest under det senaste året. Här får en boende i en normalstor trea betala drygt 6 600 kronor om året. I Härnösand, som är den billigaste kommunen, är kostnaden 4 493 kronor.

Billigast i Solna I landet är det Ockelboborna som har den dyraste årskostnaden för vatten och avlopp (VA) – drygt 8 200 kronor. Billigast är det i Solna, där kostnaden är drygt 1 640 kronor per år. – Vi ser kraftiga prisskillnader på vatten och avlopp mellan kommunerna. Förutsättningarna för kommunerna varierar visserligen men skillnaderna är så pass stora att de får en kännbar påverkan på konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen och energiexpert på Sveriges Allmännytta. Generellt är VA-kostnaden som högst i kust- och glesbygdskommuner som Strömstad, Tjörn, Norrtälje och Nordanstig, medan den är som lägst i tätbebyggda kommuner som Stockholm, Huddinge och Västerås. Ingen av länets kommuner placerar sig särskilt högt i riksrankingen. Härnösand kommer på 134:e plats och Sundsvall på plats 187 bland Sveriges 290 kommuner.

Höjning i Kramfors Medelpriset för vatten och avlopp har ökat med 2,9 pro28 BÄTTRE AFFÄRER

cent mellan 2018 och 2019. I länet är det Kramfors som höjt mest. Två kommuner, Ånge och Sollefteå har inte höjt alls. Rapporten visar att i 26 kommuner har taxan höjts med 10 procent eller mer det senaste året. Det kan innebära många hundralappars höjning från ett år till ett annat för konsumenterna. – Vi måste komma bort från ryckigheten i prissättningen. Det behövs en förutsägbarhet från år till år och eventuella höjningar bör göras över tid. En vattenräkning som plötsligt skenar kan bli en rejäl smäll för den enskilda plånboken, säger Hans Dahlin. Sedan 2014 har VA-priset ökat med 14,1 procent, medan den allmänna prisutvecklingen endast har legat på 6,1 procent. Årets rapport visar även att 89 kommuner lämnat taxan oförändrad samt att 16 kommuner sänkt taxan.

Skyfall och vattenbrist

Klimatförändringarna kommer att föra med sig både fler skyfall med översvämningar och fler fall av akut vattenbrist framöver. Det ställer stora krav på en modernisering och klimatanpassning av Sveriges VA-nät – vilket sannolikt kommer innebära höjda avgifter för hushållen framöver. – Att VA-taxor ska täcka förbrukning, drift och underhåll är självklart. Och det är viktigt att VA-näten klimatanpassas. Men den stora frågan är hur kostnaderna för klimatanpassning av offentlig infrastruktur ska finansieras. Vi behöver en ordentlig diskussion om hur kostnaden för uppgraderingen av VA-systemen ska fördelas, säger Hans Dahlin. ■


Nya företag l DTS BILBOOST AB Lillhärmsta 122, 857 51 SUNDSVALL Aktiebolaget ska bedriva köp och försäljning av nya och begagnade bilar samt köpa och sälja bilvårdsprodukter, tillbehör och reservdelar samt bilrekond och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Holmberg, Ted Davey Tony

LIDEN l LIFA AB

Lidenvägen 89, 855 99 LIDEN Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Lidin, Lars Olof, Rådberg, Anders Olof, Lind, Karl Krister

MATFORS l ANSA AB

Norrfjolsta 143, 864 92 MATFORS Uthyrning av undersköterska, mentalskötare inom omsorg såsom äldreomsorg, individ och handikappade och psykiatrin samt att anordna utbildningar inom nämnda områden. Bolaget vänder sig mot regionen, kommun samt privata aktörer. Bolaget kommer även att bedriva handel med värdepapper samt fast och lös egendom. STYRELSE: Hildingsdotter, Anette

l ATTMAR BYGG & ENTREPRENAD AB

c/o Rickard Lundqvist, Plogvägen 14, 864 32 MATFORS Bolaget skall bedriva verksamhet inom

Bättre affärer presenterar nya aktiebolag i Västernorrland. bygg, gräv och schakt samt skogstjänster. STYRELSE: Lundqvist, Tomas Rickard Johannes

l LUSTIFIK AB

Skölevägen 25, 864 31 MATFORS Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter och tjänster inom kultur, underhållning och media samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också äga och förvalta aktier, fastigheter och annan lös egendom. STYRELSE: Axelsson, Kjell Erik, Zetterberg, Tony Andreas

NORDINGRÅ l DREAMCOAST AB

Röksta 102, 870 30 NORDINGRÅ Bolaget ska bedriva verksamhet inom hälsa och wellness genom digitala utbildningar, skapa digitala medlemsplattformar, arbeta med human resources, marknadsföring och kommunikation via egen förlagsverksamhet och sociala media, försäljning via webshop och butik av egna och andras produkter och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Nordlander, Lena Marie

l NORLANDERSUN FASTIGHETER AB

c/o Sun Sun, Vallenvägen 39A, 870 30 NORDINGRÅ Bolaget skall inom Västernorrland förvärva, avyttra, äga, förädla och förvalta fastigheter eller tomträtter samt förvalta bostäder med hyresrätt, affärslägenheter

och kollektiva anordningar. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kramfors kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer. STYRELSE: Sun, Sun

NÄSÅKER

BIL & MOTOR

BYGGTJÄNSTER

c/o Sahlén, Lärkvägen 29, 880 30 NÄSÅKER Import av peruanska handelsvaror: Alpackakläder och accessoarer - Kaffe, råkaffe som bönor - Basmatiris - Exportverksamhet av ovan nämnda produkter, framför allt inom Skandinavien. STYRELSE: Sahlén, Juana Luisa, Sahlén, Nils Stefan

RAMSELE l KAMA EKONOMI AB

Karin Granli, Krokvägen 2 C, 880 40 RAMSELE Konsulttjänster inom redovisning, såsom bokföring, bokslut, deklarationer, och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Granli, Karin Margareta

SUNDSVALL l PIXID AB

Pleurat Hajrullahu, Västlandsvägen 7, 863 32 SUNDSBRUK Kommunikation, innovation, export och

FÖRETAGSTJÄNSTER

Företaget med bara möjligheter

Timrå: 060-57 21 10 (Magnus Fröberg)

Projektledning fram till ISO-certifiering Projektledning fram till •ISO-certifiering • Interna revisioner Rådgivning Anders Westin • Interna revisioner • Rådgivning

MEDIA

Etablerad 1999

070-570 25 24 anders.westin@matforstruck.se

Robin: 073-092 34 93 Torbjörn: 070-510 89 76

Norra Mårtensbacken 27 F, 853 57 SUNDSVALL Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och IT-utveckling. STYRELSE: Öberg, Ulf Andreas Förmanslänken 11 A, 863 41 SUNDSVALL Skall bedriva handel med personbilar och lätta motorfordon. STYRELSE: Soran Albadre, Ali

l AVOKADOMANNEN AB

c/o Nhieu, Dalgatan 33 C, 852 39 SUNDSVALL Bolaget ska bedriva detaljhandel med dagligvaror samt förenlig verksamhet. STYRELSE: Nhieu, Duc Cuong

l Bil & Framvagnsservice i Sundsvall AB Kristian Falstad, Bågevägen 140, 856 52 SUNDSVALL Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av däck, olja och service av bilar samt uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Falstad, Kristian Quart, Falstad, Bert Håkan l Dilan Holding AB Bergsgatan 118, 853 50 SUNDSVALL Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. STYRELSE: Kaki, Loqman

Under vinjetten ”Till din tjänst” hittar du företagstjänster från A till Ö.

BS kvalitet & miljökonsult

bilverkstad

l ASTRONA CONSULTING AB

l AUTO BOLAG I BIRSTA AB

l ELLESTE AB

Till din tjänst

import av kommunikationsutrustning. STYRELSE: Hajrullahu, Pleurat

Tel: 060-17 22 87, 070-533 10 47 060-15 00 01 Regementsvägen 10, Sundsvall www.bjornsvard.se www.matforstruck.se

TRUCKAR Företaget med bara möjligheter Företaget med bara möjligheter Företaget med bara möjligheter

Anders Westin Anders Westin

anders.westin@matforstruck.se 070-570 25 24 anders.westin@matforstruck.se

060-15 00 01 01 060-15 00 060-15 00 01 www.matforstruck.se www.matforstruck.se www.matforstruck.se

GOLVENTREPRENÖR

Vill du också synas här? GOLV | BADRUM | KAKEL | KLINKER

mediainvest.nu 060-57 21 50För

070-570 25 24 Anders Westin 070-570 25 24 anders.westin@matforstruck.se

Kontakta våra säljare: Tel: 060-57 21 50, e-post: annons@battreaffarer.nu

060-14 17 70 - www.golvettan.se

BÄTTRE AFFÄRER 29

and


Prisbasbelopp

45 500 kr Arbetsgivaravgift

Egenavgifter

31,42%

28,97%

(födda 1954-)

(födda 1954-)

16,36%

16,36%

(födda 1938-1953)

(födda 1938-1953)

Kostförmån, fri lunch/middag:

94 kr

Utdelning, schablon: (gränsbelopp enligt förenklingsregeln)

169 125 kr Traktamente, hel dag:

230 kr Traktamente, halv dag:

115 kr

Viktiga siffror

Så mycket kan du som löntagare tjäna utan att betala statlig skatt:

490 700 kr Moms

25% (20%) av totalbelopp 12% (10,71%) av totalbelopp 6% (5,66%) av totalbelopp

Bolagsskatt

22% Bilersättning för egen bil i tjänsten:

18:50 kr/mil

Skattefria jubileumsgåvor när företaget fyller 25, 50, 75, 100 år:

1 350 kr

Skattefri julgåva till anställd (inkl. moms):

450 kr


FiGhter Webb­guiden

ris 0:-

49

Ms 261 C-M

:7.990 Ord.

M-tronic som standard Cylindervolym

50,2 cm3

Effekt

2,9 kW/3,9 hk

Vikt

5,2 kg

Skärlängd

32, 37 cm

Våra återförsäljare är speciellt utvalda av oss på grund av sin unskap, erfarenhet och servicekänsla. Du får tala med Hitta ossnågon på nätet och på bättreaffärer.nu om kan det de säljer. För din trygghet och säkerhet.

lasse

Kvalitativ och säker svetsning hittar du på TwinWeld.

Erbjudandet gäller t.o.m 140131. Med reservation för tryckfel.

Kontakta oss för att få veta mer!

Östra Långgatan 25 Sundsvall

Allt inom städ

Tel: 060-15 11 40

Trädgårdstjänster

070-272 12 74

För www.sanda.se mer info och specifikationer: www.ra ketlasse.s

Dealer loGo

M3

Rutavdrag

e

Vill du ha fler kunder?

SKOG, PARK & TRÄDGÅRD

Kontakta oss så fixar vi det!

www.sdr.se 060-14 20 50, 070-516 80 99

Östermalmsgatan 48, Sundsvall Östermalmsgatan 48, Sundsvall 060-12 39 70 060-12 39 70 www.raketlasse.se 070-090 39 70 • 070-091 39 70

När du du söker söker När När duför söker skydd vital skydd för vital skydd för vital utrustning utrustning utrustning elkapsling.se elkapsling.se

elkapsling.se

SKYDDAR HJÄRTAT I DIN VERKSAMHET SKYDDAR HJÄRTAT I DIN VERKSAMHET

www.raketlasse.se 070-090 70 • 070-091 39 70 Öppet: 39 Vardagar 7.30–17.00

asse 60x30.indd 1

Folketshusvägen 52, Ljungaverk 0691-32 000 | info@twinweld.se

www.stmiljovard.se

SKYDDAR HJÄRTAT I DIN VERKSAMHET

2019-01-14 10:27

Robin:073-092 34 93

Torbjörn:070-510 89 76

Hudiksvall 0650-996 30 Sundsvall 060-17 11 75 Sollefteå 0620-566 30

Örnsköldsvik 0660-856 25 Östersund 063-10 98 00

www.contrado.se

Vill du att ditt företag ska synas här? Ring 060-57 21 50!

sca.com

Från Sundsvall, med tryck Bättre Affärer trycks i Sundsvall på GraphoCote 90 gram, ett papper tillverkat med stort hantverkskunnande och mycket omtanke vid SCA Ortviken.BÄTTRE AFFÄRER 31


Maria Salvo

Anders

Camilla

Magnus Agneta

Carina

Camilla Erik

Anna Ulrica

Peter

Kerstin

Annica

Mats

Det kompletta inredningshuset för din arbetsplats Möt vår kompetenta personal direkt i butiken. Vi är experter på ergonomi, färger, materialval och estetik. Du behöver inte boka tid, vårt inredningshus är öppet och tillgängligt för dig som kund. Gardinmästarna: 060-15 40 60 Kinnarps Interior: 060-14 48 40

Ni hittar oss på Tegelvägen 18 i Nacksta, Sundsvall

Profile for MediaInvest i Timrå AB

Bättre affärer nr 7-2019  

Media invest och Journalisthuset publicerar affärstidningen Bättre affärer och affärssajten bättreaffärer.nu. Vår vision är att ge företagen...

Bättre affärer nr 7-2019  

Media invest och Journalisthuset publicerar affärstidningen Bättre affärer och affärssajten bättreaffärer.nu. Vår vision är att ge företagen...

Advertisement