Page 1

Äntligen & sommar! sommar! Äntligen vår vår &

PÄTT ERSONBIL PLASTBIL ERSONBIL LÄTT LASTBIL Medoch ett stort lagerkan av sommardäck hittar vi det som passar just dig! fälgar vi hitta det som passar just dig! LLÄTT MC, COOTER D CLASTBIL HCH FÄ SSÄCMÅHJUL DLMC, Ä KÄKKCOOTER C FÄLGLG Byt däck! D COO KCO H LG FÄ ÄTT LASTBIL MC, DSÄD CS HCFÄ Byt däck! ÄCOOTER COKCLASTBIL O H LG FÄ LG LCOOTER ÄTT MC, och övrig däckservice. D CERSONBIL K O C H FÄ LG PMÅHJUL SMÅHJUL MC, SSÄERSONBIL COOTER MED RÄTT P DÄDCÄKCOKCOHCFÄ CERSONBIL K O C H FÄ LG MÅHJUL PMÅHJUL SRÄERSONBIL COOTER Byt däck! H LG FÄ LG Kom in vi dig medDÄCK däck/fälg PSSLMC, ERSONBIL DMC, ÄSC KD PA RCOOTER AT I O N FÖRÄNDRAS ALLT SLASTBIL PPEÄTT ERSONBIL ÄTT LASTBIL Kom in så såBythjälper hjälper vi dig med däck/fälg S MÅHJUL MED RÄTT DÄCK L D Ä C K R E PA R AT I O N POKELG ERSONBIL DÄDHCÄD C KÄTT C HLASTBIL FÄ O LG LASTBIL däck! SCRLFÄ ÄMÅHJUL CPA O FÄ D K O C H FÄ LG ROÄTT RC N LG RPA AT IAT OHNI LG FÖRÄNDRAS ALLT PÄERSONBIL MED RÄTT DÄCK ÄHCLG K LG ODCD och däckservice. DÄ C K OKC HD ÄD KKELCL C H FÄ O CFÄ FÄ PCERSONBIL H O TAT E ILNOFÄ Byt däck! ÄTT LASTBIL MC, SRPA COOTER Ä O CCOOTER H LG CÄTT PA RR NN LÄÄCKRCCMC, LASTBIL SEOSPA MÅHJUL FÖRÄNDRAS ALLT ÄD RRHKÄTT EK ILNO DÄD C KP EKKC PA AT IAT O och övrig övrig däckservice. D CK KL TCOOTER ES LH LMC, LASTBIL DD ÄÄ R EÄTT RLASTBIL AT IEO DÄ CDKÄOCDCKÄHOCFÄ LG Ä O CLLRLASTBIL FÄ LG ERSONBIL C H FÄ LG D Ä C K H O T L L L ÄTT MC, S COOTER MC, S COOTER Ä C K R E PA AT I O N D P ERSONBIL D Ä C K H O T E L D Ä C K H O T E L L Ä CÄ KMC, RSK ES PA AT IO O NCLG MÅHJUL D Ä KH H FÄ LG D OCOOTER CCOOTER FÄ PERSONBIL P ERSONBIL COOTER MÅHJUL MC, SCERS Ä CD HC O PERSONBIL LMC, ÄTT DDDÄMC, CMC, KKP RC ELETA PA R MED RÄTT DÄCK PERSONBIL Ä KS TLAT ELLLA LI O N LÄTT Kom in så ECC BS ETA D ÄERSONBIL CÄKC OKCO HCFÄ MÅHJUL D EP B A SERSONBIL MÅHJUL SRLOLEO Byt däck! SRLASTBIL LPÄTT LASTBIL CD KLMC, H LLELLI R D KC H O TCOOTER ECOOTER DLASTBIL H LG FÄ L SKHHTTETA COOTER Kom in så D ÄÄ KOPA LAT ÄLÄD C K RS AT O N ION DDFÄ DÄP CÄ KCÄOKCCKO HO ERSONBIL Ä ELET PA vi dig ÄTT LASTBIL Byt däck! FÖRÄNDRAS MÅHJUL D CKFÄ H FÄ LG D CO HLG FÄ LG PERSONBIL BEE ETA MED RÄTT DÄCK Byt däck!Kom in så hjälper MÅHJUL D B ALL L DCÄLASTBIL CALLT HÄ FÄ LG MC, SOPA DLG ÄLÄTT C KL S HH O TACOOTER ERSONBIL D C KLG CO HC LED LASTBIL MED D Ä C TLRLLEAAT DÄRÄTT KCÄO HCO FÄ LG hjälper vi dig MÅHJUL Byt däck! däck! D COKLG FÄ LG D Ä O H FÄ LG D ECBÄTT BS ETA D KDÄCK CLASTBIL HÄ LCÄERSONBIL ÄTT PETA LHD ÄTT LASTBIL med däck/ Ä C EMÅHJUL ION D EL LKKS BRBANK ETA Byt däck! GE MONEY D Ä CCCKH O H FÄ FÖRÄNDRAS ALLT Byt LKCÄERSONBIL ÄTT D ED LP ETA LERSONBIL A MED RÄTT DÄCK SERSONBIL MÅHJUL MC, SRPA Byt däck! Ä K H O TCOOTER LLRLA MÅHJUL LFÄ D ÄCD KFÄ CLASTBIL HC FÄ LG OH LG Kom in så CÄ KCÄOKD CK HPCO FÄ LG LÄTT medoch däck/ C KLASTBIL PA RENAT D K O C H FÄ LG Byt däck! MC, COOTER ÄKS C K RBANK EELRE PA AT I O NI O N D LLG BS A D C KFÄ OFÄ D ÄÄ RBANK ELASTBIL O GE MONEY ÄLG COKLG O HD hjälper LCHHCFÄÄERSONBIL ÄTT PSÄERSONBIL PKH FÖRÄNDRAS ALLT MÅHJUL ERSONBIL fälg övrig DÄD O FÄ LG D CP CO LG D ED LMONEY ETA GE FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK vi dig PLG ERSONBIL D B ETA A LFÄ ÄTT D CCD O C H FÄ D Ä C H LG Ä KLÄÄ H O TKA EPA LO LITAT PSCLASTBIL ERSONBIL ÄETA HALCAT ERSONBIL D KCLCOOTER H FÄ D LD BCOOTER LK CC K RBANK EO R ILOLLG N MC, SCBDCEDEEESSCLG MÅHJUL C K OFÄ C FÄ CÄTT KCÄO CÄK HP D CERSONBIL KLGOGE C MC, H PKKKH ERSONBIL fälg och övrig DÄD hjälper vi dig Byt däck! ERSONBIL P MÅHJUL GE MONEY D C O H Ä KMC, O CFÄ FÄ LG D CP O CÄ LG L däckservice. MC, SLASTBIL PH ERSONBIL med däck/ ÄS KK H TL LAT LCIFÄ FÖRÄNDRAS ALLT D Ä K EÄ PA RCEA O D BRCCBANK ETA MED RÄTT DÄCK P MONEY D ÄL C K RBANK EO PA RAT I ON NFÄ LG L ÄTT D ÄLASTBIL C O CFÄ H FÄ LG S COOTER L ÄTT LASTBIL MC, COOTER P ERSONBIL D Ä O H LG L ÄTT LASTBIL GE MONEY MC, S COOTER D Ä C K O C H FÄ LG S MÅHJUL P ERSONBIL däckservice. D Ä C K O C H FÄ LG Byt däck! P ERSONBIL D Ä C K O C H FÄ LG P ERSONBIL L ÄTT LASTBIL L ÄTT LASTBIL D Ä C K H O T E L L medALLT däck/ C KE TAT LO LNNI O N MC, SÄETA COOTER KÄ PA IO LCCÄTT LASTBIL D C K REBANK REIAT D ECLÄÄD LHRPA AORAT D KLASTBIL C HLASTBIL FÄ LG D Ä KBCD ERBANK PA GE GE MONEY FÖRÄNDRAS PÄERSONBIL PERSONBIL PCD ERSONBIL LOFÄ ÄTT fälg och övrig GE MONEY ÄTT MONEY ERSONBIL ERSONBIL ERSONBIL O LERSONBIL ÄTT SLMÅHJUL D OP H LG MC, SÄTT COOTER ÄE CR KK OO TCEH LA LEFÄ P ERSONBIL LASTBIL H TAT in så MED LPCÄTT ÄTT LASTBIL PÄERSONBIL MC, SRÄBANK COOTER MC, SLASTBIL COOTER DSSMONEY EMÅHJUL LD BD ETA A Ä C ELHPA ILOLLG N D LETA B ETA CLASTBIL H FÄ LGERSONBIL LOPLASTBIL ÄTT LASTBIL PKLÄERSONBIL P ERSONBIL fälg och övrig Kom PRÄTT ERSONBIL D EC LK BC LTE ACER LDäckservice ÄTT LASTBIL GEMC, LPMÅHJUL LASTBIL Ä C KBANK O LLL L FÄ LP D däckservice. MC, SKDÄCK COOTER Kom in så SÄTT Ä KBHH H D Ä H OPA TO SERSONBIL MÅHJUL MÅHJUL P ERSONBIL LCOOTER ÄTT LASTBIL COOTER LPP ÄTT MC, SCOOTER COOTER DD ÄS CMÅHJUL K EPA RLLAT NLG hjälper vi digL Byt däck! MC, SLMC, COOTER Kom vi dig med däck/fälg D ES LK B ETA LTA SSCOOTER MÅHJUL “Däck ii Väst” Bertils AB ERSONBIL D ETA LASTBIL D Ä C KLERSONBIL O LLAE L IIO GE BANK MC, SSSLASTBIL DÄMONEY C KD RD ERERECCH LDäckservice ÄTT LASTBIL ÄTT MC, SLASTBIL SLASTBIL COOTER ERSONBIL däckservice. ALLT MÅHJUL LERSONBIL ÄTT LMC, ÄTT hjälper vi FÖRÄNDRAS dig ÄTT D Ä C TR EO MC, COOTER D ÄKP KO H LONN D ÄS C KP PA RELAT AT LPPÄTT LASTBIL “Däck Väst” Bertils AB ÄTT LASTBIL MC, SETA COOTER med däck/ COOTER LELASTBIL B LT A LI O GE BANK ERSONBIL LPPMC, ÄTT LASTBIL GE MONEY BANK MC, COOTER LÄTT LASTBIL LMONEY ÄTT Kom in in så så hjälper hjälper vi dig med ERSONBIL MÅHJUL Victor Hasselblads gata LERSONBIL ÄTT SÄTT MÅHJUL COOTER LMÅHJUL med däck/ Viktor Hasselblads gata Västra Frölunda D ÄEEÄTT HLASTBIL OI LOTAN ELL MC, S RSLASTBIL LLÄTT LASTBIL Kom in så LCLLASTBIL ÄTT LPA MONEY COOTER MED RÄTT DÄCK DÄ CGE KS ED RBKBANK AT SSdäck/fälg MÅHJUL MC, S2,SMC, COOTER fälg och övrig D BETA SRISSOK2AT MÅHJUL GE MONEY BANK LMC, LASTBIL MED RÄTT DÄCK DÄDD CÄK HKCFÄ LRFÄ SLASTBIL MÅHJUL D LP BÄTT ETA LAT ÄC KSRMC, EÄTT PA AT I O N SLASTBIL MÅHJUL Viktor Hasselblads gata Västra Frölunda MÅHJUL MC, COOTER ÄD O LG SLASTBIL COOTER Byt DÄ EC LERSONBIL B ETA LO SKH MÅHJUL D KPA HETA O TAAENILLOLAN LLÄTT LASTBIL CCOÄ KKCCO H CLG FÄ LG MC, Sdäck! COOTER Kom in så 421 31 Västra SSRLASTBIL fälg och övrig S2, COOTER LMC, ÄTT ÄKS C K ELG RBANK LPA LASTBIL däck! D R EEEÄTT R AT MC, COOTER D Ä C KMC, ES PA RÄ AT N GE MONEY SÄByt MÅHJUL O HD FÄ LG D C HCD LCOOTER ÄTT MC, SCOOTER COOTER hjälper vi tel: dig FÖRÄNDRAS ALLT däckservice. SMÅHJUL MÅHJUL och övrig däckservice. D Ä RFrölunda EC PA IO O NCÄD D C K O CMÅHJUL FÄ LG D LRÄTT B ETA LIT AELILLO S “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB 031-47 14 88, www.dackivast.com FÖRÄNDRAS ALLT MC, S MÅHJUL D Ä C K R E PA R AT I O N D E L B ETA A D Ä C K H O T L MC, S COOTER D Ä C K O H FÄ LG Ä C K H O L L ÄTT LASTBIL GE MONEY BANK MC, S L LASTBIL MC, S COOTER MC, S COOTER D Ä C K R E PA R AT N däckservice. S MÅHJUL L ÄTT LASTBIL hjälper vi dig S MÅHJUL MC, COOTER tel: 031-47 14 SRMÅHJUL DMC, Ä88, CD KS RÄMÅHJUL Ewww.dackivast.com PA REAT IROS NMÅHJUL “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB med däck/ MC, COOTER GE MONEY BANK LTCOOTER BBANK och övrig däckservice. MC, COOTER CS PA AT I ONN MONEY GE MC, SI OCOOTER CKKL HÄTT ES LAT L ILOAN MED RÄTT DÄCK DD ÄÄC RD EEO PA RETA MC, SMÅHJUL SCTO D K COKCO H CFÄ LG MÅHJUL DSCMÅHJUL Ä RKKSECOOTER AT IROIS DMC, ÄS KSC RD RPA AT IR OS Victor Hasselblads 2NMÅHJUL PDÄERSONBIL SÖppet MÅHJUL DLG Ä CMC, D Ä HFÄ FÄ LG MC, COOTER Ä K RORREMC, PA AT med däck/ Viktor Hasselblads Västra Frölunda D CCPA Egata ONMÅHJUL PCD ERSONBIL EK LSH ETA AL N GE MONEY MEDMED RÄTTRÄTT DÄCK MC, SLASTBIL COOTER SD ÄAT CKÄ KD HO OPA TBBANK LBANK SKE2, COOTER P ERSONBIL D ÄD KECCRVästra H TAT EAT D ÄC CÄ HS OPA EH fälg och övrig D C O ELLI O DD C RS RLTAT K CLFÄ HI OLG FÄ Ä CÄ R PA IL OS GE MONEY ÄD KKKRC EO RLAT N DÄCK PÄKÄD ERSONBIL D Ä CPA H OC TLAT Ä C HK tider: vard Sgata MÅHJUL KENS RILOLCOOTER ENNPA RÄ07,00-17,00 IMONEY Ä KTdäck! RD PA RDäckservice P MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Frölunda MC, COOTER “Däck iiD Väst” Bertils AB FÖRÄNDRAS ALLT D O BytByt däck! D EEMÅHJUL LN SCKByt MC, SEETA COOTER DC C H EREK LEO CCOÄ KKCCO CO HD P 421 31 Västra Frölunda SSERSONBIL MÅHJUL D Ä KMÅHJUL R EC PA AT fälg övrig SKKERSONBIL MED RÄTT D Ä CL KB TBANK ELLLA L ÄSdäck! C EÄÄS PA ROCPA AT IÄ N D ÄCOOTER KDÄCK TO EIRO LERSONBIL LNIMÅHJUL GE Kom in såoch C HDÄ C K H O T E L L D Ä KPA REH PA AT IO ON FÖRÄNDRAS ALLT däckservice. SKMC, MÅHJUL D EMONEY ETA “Däck Väst” Bertils D Ä EHasselblads RLLP NR ATD SHKHBAB MÅHJUL C H STAT MÅHJUL tel: 031-47 14 88, FÖRÄNDRAS ALLT D ÄKR C KO H O TAT ETCAT MÅHJUL EN BS ETA A DRDO ÄVictor C K R RELK IRK O MÅHJUL SRLOLTACOOTER däck! D ÄEC CKgata KTD H O ELO LLDäckservice LNEgata ÄLMC, C KC O EPA L LAR AT I O N D Ä H L N2Byt D Ä RC O GE BANK Ä R ELIin PA ID OED Kom in så däckservice. D ÄD CRÄ KEwww.dackivast.com CMÅHJUL FÄ LG S MÅHJUL Ä EBANK P ERSONBIL Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda hjälper vi031-47 dig 14 S MÅHJUL Byt däck! D ÄH CO K H O TPA EH LO LLG FÖRÄNDRAS ALLT L tel: 14 88, www.dackivast.com ÄTT LASTBIL S MÅHJUL Kom in så in så C K O C H FÄ LG Kom så S P ERSONBIL D Ä C K C H FÄ S MÅHJUL D Ä C K PA R AT I O N D L B ETA D E L B ETA L A D Ä C K H T E L L L ÄTT LASTBIL Byt däck! Kom From okt-21dec: vard 07,00-18,00, lörd 09,00-14,00 D E L B ETA L A D Ä C K O C FÄ LG D Ä C K H O T E L L GE MONEY D Ä C K R E PA REAT ON L D Ä C K R E PA R AT I O N D Ä C K O C HL LI FÄ D E L B ETA L A ED LN BH ETA D Ä C K R EHRPA RIAT NS MÅHJUL Viktor gata 2, Västra Frölunda RO EKLA PA AT OLG NI OLG D Ä C K CKO FÄ PDED ERSONBIL LD ÄTT MÅHJUL D ÄO C KD TÄ EC LO LKAC BERSONBIL ETA Ä CC KK OS C HAT LG D LAT BO ETA LN 421 31 Västra Frölunda Kom in så hjälper vi dig Byt däck! L ÄTT Byt däck! Ä CLASTBIL K LASTBIL OKCO H C HD D Ä C KD LL MÅHJUL Ä C H FÄ Ä R14 EC PA REEEFÄ O ÄLP C KKHROLETAPA D ÄDCHasselblads KS RÄÄTT ECCÄ PA R IH O D Ä KD CETA H FÄ LG hjälper vi dig Kom in så D C K O C H L LASTBIL P ERSONBIL BD LETA AIR D C H O T E D ÄILO C KS E PA LR A AT I O N D ELLN BRBANK ETA Byt däck! D Ä C GE MONEY hjälper vi dig med däck/ Ä K PA AT IEÄ O N tel: 031-47 www.dackivast.com D K REÄTT EL88, PA RLASTBIL AT IH O N D Ä C O FÄ LG D ERO B ETA LLG A L Ä C KLK H O TC EFÄ LO LTTLG D Ä C K R E PA R AT P ERSONBIL L B L A Ä C R AT I O hjälper vi dig D E L B ETA L A D Ä C K H E L L P ERSONBIL D Ä C K H T E L L hjälper vi dig MÅHJUL D Ä C K O C H FÄ LG D Ä C K O C H FÄ D Ä C K R E PA R AT I O N PÄCCERSONBIL tel: 14 www.dackivast.com PERSONBIL D Ä CMONEY HETA LLKO LLG med däck/ hjälper vi dig “Däck medoch däck/ Möjlighet finansering Resurs Bank DE LMC, B ETA LSA Byt däck! D ER BBANK LT D ÄKBC K RBANK ELRPA RIAT DMONEY EC LN ETA AAT GE MONEY Ä KLK O CILO H D K OPA TC ERH Ldec LD RBANK EAB PA Ovia NI O N GE MONEY Ä KTC88, EAT PA RBDäckservice AT IC NHLASTBIL D ÄAÄEFÄ K O FÄ LG 23, 30031-47 dec 07,00-15,00, 24-26 stängt, 28-29 dec stängt L ÄTT P ERSONBIL D Ä CC Etill AT IÄO med däck/ PDKCÄRD ERSONBIL fälg övrig 27, D EFÄ ETA AR ii Väst” Bertils GE BANK GE DÄD H O EK LH LO P ERSONBIL DD KD ECC PA O N L ÄTT LASTBIL medoch däck/ Ä KMONEY O LG MC, S COOTER D EC LR BO ETA L A D Ä C K H O T E L L GE BANK P ERSONBIL Ä C K H T E L L med däck/ D E L B ETA L A L ÄTT LASTBIL med däck/ fälg övrig D K R E PA R AT I O N D Ä C K R E PA R AT I O N D Ä C K H O T E L L MC, S COOTER D E L B ETA L A Ä C C H FÄ LG GE MONEY BANK GE MONEY BANK GE MONEY BANK D Ä C K H O T E L L D Ä C K O C H FÄ LG P ERSONBIL D Ä C K R E PA R AT I O N Väst” Bertils Däckservice AB fälg och övrig P ERSONBIL fälg och övrig “Däck P ERSONBIL GE MONEY MONEY BANK D CKKRHEOPA T ERLAT L ÄC H EO LETA D EGE LR BO AE DCD ÄKERSONBIL KO H TAT MC, SERSONBIL COOTER DLÄMC, RC IBANK däckservice. DD ÄEÄERSONBIL CLLASTBIL P ERSONBIL fälg och DLG HBANK T ERLAT L ION ÄEC C KTR H TCOOTER ELO LLLETA LN EE L2, P ERSONBIL MC, COOTERL ÄTT GE MONEY D Ä C K H LD LKAÄE PMONEY ÄÄCCKKRBANK EOPA Kgata ELD PA RBO I LO N2CL SPPA COOTER Victor Hasselblads gata fälg och övrig däckservice. PKD KB HETA OGE T ELMONEY LD LD GE MONEY BANK BÄETA AT E LI O Kom inövrig så Viktor Hasselblads Västra Frölunda ÄTT MC, däckservice. Ä CLD O D ÄÄTT CLASTBIL KB H O TS EKom LO LTTAT ERSONBIL fälg övrig LÄTT däckservice. P ERSONBIL PSÄTT ERSONBIL GE MONEY BANK LBÄD ÄTT LASTBIL GEL D CLASTBIL KBANK HLO L HEK OPA LE LI O D EERSONBIL L31 ETA LD D Ein Loch Bså ETA LGE däckservice. Ä C K EP LÄ DCKÄKRBANK C HT EO LN ÄTT LASTBIL D ÄÄC RLTAT LASTBIL MONEY BANK ÄTT D C KFrölunda HC OH TAEFÄ LMONEY LA DD EL ETA D EGE LETA BHEHLASTBIL ETA A Viktor Hasselblads 2, Västra ERSONBIL Komdäckservice. in så ÄTT LPLSMÅHJUL ÄTT LASTBIL LD ÄTT LASTBIL ÄLÄTT KD H LO LA GE MONEY BANK EL Lgata BOLLLASTBIL LFrölunda Västra P ERSONBIL hjälper vi dig LSLASTBIL LASTBIL LCBCD ÄTT GE MONEY BANK D Ä C KTA TAP ED LLERSONBIL SMÅHJUL ELD BO ETA Ä CLKBHETA OTELL MC, COOTER Kom in så031-47 14 LP in så MC, COOTER ES ETA AL D L88, ETA ÄLKom C KLCB H OLFÄ TAELLLG MC, COOTER tel: www.dackivast.com ÄTT D H D ED B ETA LL DLE421 ÄÄTT KLCOOTER H ELASTBIL LO EL LLASTBIL BO LALÄTT EÄLEC B ETA LASTBIL hjälper dig hjälper vi dig DDEÄL CB ETA D EETA ETA LC ALKD C KLTAB H TAÄ Edäckservice. LD DD K H OLTAE LLLAFrölunda SSMÅHJUL LASTBIL MC, SEMONEY Kom så med däck/ GE MONEY KBANK H OLTAE L L Evi LLASTBIL BBANK ETA A D SSMÅHJUL S88, MÅHJUL GE tel: 14 www.dackivast.com ÄTT LASTBIL Viktor Hasselblads gata 2, LP ÄTT MC, hjälper vi031-47 digDäckservice “Däck iiövrig Väst” Bertils D LL BÄ LL AÄTT GEMC, MONEY BANK BEETA SEETA MÅHJUL “Däck iini Väst” Bertils Däckservice AB “Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB ERSONBIL SLASTBIL COOTER hjälper viLLdig ES LCOOTER BAB ETA LMONEY A BANK GE D DEVästra ÄL C KL B HETA OLTAELLAL LASTBIL LMC, ÄTT COOTER LÄTT LASTBIL MC, SLASTBIL med däck/ “Däck Väst” Bertils MC, SDCOOTER D E LLASTBIL BBANK ETA A D LMÅHJUL ÄTT LASTBIL GE MONEY MC, COOTER ÄTT DMONEY ES LL BD ETA LBANK ACOOTER hjälper vi digDäckservice GE MONEY BANK MC, SCOOTER COOTER fälg och “Däck Väst” Bertils Däckservice AB med däck/ “Däck Väst” Bertils Däckservice AB L ÄTT LASTBIL MONEY BANK L ÄTT MC, S COOTER D LBANK BAB ETA LGE A med däck/ MC, S GE MONEY D E L BBANK ETA L A personal Victor Hasselblads gata 2 GE GE MONEY Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda MC, S COOTER GE MONEY BANK P ERSONBIL Victor Hasselblads gata 2 D E L B ETA L A När familjen ska ut åka bil är det extra viktigt MC, S Välkomna önskar Daniel med S D E L B ETA L A med däck/ MC, S COOTER Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda Victor Hasselblads gata 2 fälg och övrig GE MONEY BANK S MÅHJUL S MÅHJUL GE MONEY BANK D ECOOTER LBANK BS ETA LÄTT ASMÅHJUL MC, med däck/ MC, Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda MONEY GE CK RCEKÄPA AT IAT OSN LGE LASTBIL DMONEY E L BBANK ETA L A DÄD Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. GE GE MONEY MC, COOTER MED RÄTT DÄCK SSMONEY MÅHJUL MC, COOTER BANK GE ÄD RC ERK PA RK ICOOTER O FÄ fälg och 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda BANK MED RÄTT DÄCK O C HK LG MED RÄTT DÄCK SKgata MÅHJUL 421 31övrig Västra Frölunda fälg och D MONEY BANK MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda E L BLG ETA LA GE MONEY BANK MC, COOTER D ÄL CÄTT KS O CN Hövrig FÄ LG Tel: 031-47 •FÄCOOTER www.dackivast.se Ä O LG tel: 031-47 88, www.dackivast.com MC, SLASTBIL COOTER Byt däck! Egata L B ETA L AVästra MÅHJUL däckservice. D C KAT CNNO H FÄ LG DÄFrölunda CÄ RCD EKÄ PA IAT O Byt031-47 däck!14 och 421 31 Västra “Däck iövrig Väst” Bertils Däckservice SS MÅHJUL GE MONEY BANK D Ä88 Kfälg O H FÄ LG fälg och övrig MC, S14 COOTER tel: 14 88, www.dackivast.com Byt däck! MONEY BANK MC, COOTER D ÄS C RC ESKBANK PA O GED MONEY BANK D RD ECRPA I OCN Ä CRO HD FÄ Viktor Hasselblads 2, FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK ALLT däckservice. MÅHJUL tel:FÖRÄNDRAS 031-47 88, www.dackivast.com D Ä RFrölunda ER PA RCCIS AT ICCO MONEY GE GE MONEY BANK D ÄMC, CÄTT O H LG tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com ALLT tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com MÅHJUL BytFÖRÄNDRAS däck!14 MONEY BANK GE D ÄKKom KCLASTBIL O HN FÄ LG GE MONEY BANK SKRMÅHJUL LAT SGE MÅHJUL MC, SMÅHJUL COOTER MC, SAB FÖRÄNDRAS med ALLT däckservice. SSRÄMÅHJUL SKPA däckservice. MC, tel: 031-47 bra däck! Kom förbi så gör vigata en SSRMÅHJUL D Ä88, CD K Ewww.dackivast.com PA REAT ID OS NP Ä CIERSONBIL KOdäckservice. Cin H så FÄ LG Gillla14 oss på www.facebook.com/däckiväst ERSONBIL Ä O TC LS GE88 MONEY BANK CFacebook: PA RP AT N MC, SOISOViktor MÅHJUL DDÄ2, CCdäckkontroll KKÄD ICOOTER O NI O N MÅHJUL H TAT ERLK LO MÅHJUL Tel: 031-47 14 • www.dackivast.com Hasselblads Frölunda GES MONEY RÄTT DÄCK D C RD EEO AT SRPA MÅHJUL KLH FÄ LG MÅHJUL DCD Ä K RKKSEC AT IMÅHJUL NMÅHJUL Ä CO KO CCOOTER H “Däck ii“Däck Väst” Bertils Däckservice DÄDäckservice KSC RD E AB PA RPA ID O NP PS ERSONBIL PCHCEKSÄKÄERSONBIL iiMED Väst” Bertils AB DLG BANK Ä CO Ä K RORREMC, PA AT N FÄ “Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB vi LG dig D EAT PA R IS N ERSONBIL DDÄVästra ÄD H O TP EO LTC LE H SOvard COOTER Byt P ERSONBIL ÄD KECRÄtider: H TMC, EAT LRRhjälper LAT CPK L LC H FÄ “Däck Väst” Bertils Däckservice AB D Ä CÄ KCC R PA AT IMÅHJUL O NES “Däck Väst” Bertils Däckservice AB ERSONBIL D CAB KLEAT H OC TERSONBIL Öppet “Däck Väst” Bertils Däckservice Ä K R AT I O N P ERSONBIL Ä KTdäck! RD PA ILCOOTER OLE NPA R07,00-17,00 L ÄTT LASTBIL “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB FÖRÄNDRAS ALLT S MÅHJUL Victor Hasselblads gata 2 D Ä C K H O E L Kom in så D Ä C K R E PA R I O N Victor Hasselblads gata 2 tor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda L ÄTT LASTBIL Victor Hasselblads gata 2 tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com D ÄCO CFrölunda KREHELO TÄTT EP Lmed L I O däck/ SDäckservice MÅHJUL Kom inCD så Viktor gata Hasselblads 2,DD Västra ÄC KH AT N Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda LPA LASTBIL och kollar lufttrycket utan kostnad. “Däck igata Väst” AB Bertils SPA LD ETA LRHTMÅHJUL AO Ä H LH SERSONBIL MÅHJUL DDDÄED C ILAT OCNKS Ddig ÄKÄ KCPA O TAT ETC LDäckservice tor Hasselblads 2, Västra Frölunda D BEKETA Ä C R RK IRK O Ä KLRC H O ELRPA LTAAT LED LEO ÄTT R AT I O N D ÄEC H O LNEgata ORMÅHJUL NE PAAB Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda Ä C K LRÄ D ÄKTD TAT LILASTBIL L N2 RFrölunda 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda DKBertils RC PA O Ä R ELASTBIL PA AT IiO Väst” N Victor Hasselblads hjälper vi 421 31gata Västra Frölunda 421 31gata Västra Frölunda ERSONBIL Viktor Hasselblads 2, Västra LL“Däck hjälper viCLdig MC, COOTER D Ä KBKgata H OEK EKom LORÄTT LÄCBEKÄEÄTT in el: 14 www.dackivast.com PEKEETA ERSONBIL SLLS LC ETA LPA AELR D DD KÄTT RCLASTBIL AT O fälg och övrig Ä C TS EMÅHJUL L07,00-18,00, LR LASTBIL Kom031-47 in så031-47 tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com From 14 okt-21dec: vard lördGE09,00-14,00 el: 14 88, www.dackivast.com EÄ LÄTT A COOTER DD EÄLEC B ETA LLETA DRÄIIAT CN KI O R E PA R AT I D EETA ETA D C K EsåRPA R AT Viktor Hasselblads Västra Frölunda D RLASTBIL PA D ÄTBH KA RMÅHJUL ES PA AT O NI O N LMC, LASTBIL LPLBBANK MC, COOTER KD H EHC LO2, LÄTT el: 031-47 14 88, 88, www.dackivast.com D EÄ Lgata BO LÄ 31 Västra Frölunda med däck/ LBBANK ÄTT LASTBIL D C KTA TAS LL LA 88, www.dackivast.com 031-47 14 88, www.dackivast.com hjälper vitel: dig Kom in så MONEY med däck/ MC, DD E421 BD ETA KEviPA HViktor ORITAT E ILOHasselblads LN GE MONEY hjälper vi 031-47 dig tel: 14 tel: 031-47 14 www.dackivast.com D ED B Lhjälper ÄL88, C KLED H EMC, LO D ÄLMÅHJUL CEEÄ KSALC RCOOTER LETA BO LA dig gata 2, ELETA ETA LLS C KLTAB H TAdäckservice. SD hjälper vi digvi dig COOTER D LCD Bstängt ETA LH A DÄCK tel: 031-47 www.dackivast.com hjälper D EÄ LR B LK A fälg och övrig D88, Eövrig LD BÄ ETA LETA AÄ D Ä CVästra K H O TEFrölunda LFrölunda GE 14 MONEY BANK D KRCOOTER HEOPA T ERLdec L I Ostängt, GED MONEY 23, 27,MED 30RÄTT dec 07,00-15,00, 28-29 dec D C OLKD HO FÄ LG ÄE2, K EKETA RPA MÅHJUL Ä CSC K24-26 AT N med däck/ fälg och E däck! LD BBANK Ä CBANK KÄPA O TAT ERCÄ LIO LCCCN GE MÅHJUL gata Västra GE MONEY BANK MC, SViktor Ä H O T ERLAT L IO D CS R AT IHKGE O D ÄECOOTER C FÄ LG D K R E PA L ÄTT LASTBIL D Ä C KLK RKAR EC PA RE AT IHasselblads OLINO MC, COOTER D EMONEY LByt BBANK ETA LD ASÄ GE GE MONEY FÖRÄNDRAS ALLT S MÅHJUL med däck/ L ÄTT LASTBIL med däck/ fälg och övrig C H O T L L MC, S D E L B ETA L A GE MONEY BANK MONEY BANK MONEY D Ä K H O T E L D Ä C E PA R AT N däckservice. D Ä C K H O T E L L fälg och övrig tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com BANK däckservice. EGE L BMONEY ETA A D ÄS C COOTER KS H COOTER O TD E LÄLC K H O T E LBA MC, SRLMÅHJUL fälg och E LBANK MC, GED MONEY DBLÄETA C BANK KD EA PA RKAT IO GE GE MONEY BANK fälg och övrig däckservice. ÄPA CRPA H ONNITOENLLA L GED MONEY Kom inövrig så MONEY däckservice. www.dackivast.se D BHO031-47 KomKom in såin så och övrig D Ä K O C H FÄ LG Ä K RC RETA GE MONEY BANK DÄDfälg CBANK KS RMÅHJUL ELE IAT O 14 88, www.dackivast.com PBBANK ERSONBIL D ECtel: BKEELETA LETAILOELNL L däckservice. GE MONEY in BANK så D KPA DD ESÄ LMÅHJUL BEETA LC Komdäckservice. in så D HAT TAT D Ä CÄÄ KCRB RO GEKom MONEY D ETA C KLS H OP ELLD LEELÄLLC hjälper vi dig GE MONEY B ETA D Ä C COOTER K HTAERSONBIL O TAD D ETA MC, D ÄCE CK TB ERH LETA LLFÄ in så hjälper vi dig K H OLTAE L L AL Frölunda D ÄBANK KD RHC EEOPA AT S MÅHJUL däckservice. D ÄKKLKom KL2, H O TIAOENLLLG MC, S COOTER D Ä C O C hjälper vi hjälper dig hjälper vi dig D E L B ETA L A Viktor Hasselblads gata Västra vi dig D Ä C H O T E L L S MÅHJUL D Ä C K H O T E L L D Ä C K R E PA R AT I O N D E L B ETA L A med däck/ D E L B ETA L A S MÅHJUL “Däck i Väst” Bertils Däckservice ABABPERSONBIL GE MONEY BANK Hasselblads gata 2,2, Västra Frölunda Hasselblads gata Västra Frölunda DE L B ETA L A “Däck i Väst” Viktor Bertils Viktor Däckservice “Däck iAB Väst” Bertils Däckservice

Äntligen vår & somma

rullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar

och minskat CO -utsläpp. MED RÄTT DÄCK till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO -utsläpp. på www.michelin.se FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK Läs mer om Michelins produkter www.michelin.se FÖRÄNDRASpåALLT 2

2

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Med GREEN X-märkta däck från

Hallå

Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. rullmotstånd bidrar på www.michelin.se och minskat COvilket -utsläpp. 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter

Kom in så hjälper vi dig med däck/fäl Äntligen & sommar! sommar! Äntligen vår våroch & övrig däckservice. MED RÄTT MED DÄCK RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLTDÄCK MED RÄTT FÖRÄNDRAS ALLT MED DÄCK RÄTT FÖRÄNDRAS ALLT ALLT FÖRÄNDRAS

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd Michelin får du alltid hög säker- samt lågt rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från och minskat CO -utsläpp. tillhet, minskad bränsleförbrukning lång livslängd samt lågt 2

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

Med GREEN X-märkta däck från 150*240 cm

Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Medtill GREEN X-mär kta däck från minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. Michelin får du alltid hög säkerom Michelins produkter het, Läs långmer livslängd samt lågt på www.michelin.se rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO 2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp.

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

EM-Sommaren är här och semester nalkas Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läskta merdäck om Michelins produkter på www.michelin.se Med GREEN X-mär Läsfrån mer om Michelins produkter Medpå GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerwww.michelin.se www.michelin.se Michelin får du alltid högpå säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO2-utsläpp. och minskat CO 2-utsläpp. och minskat CO 2-utsläpp. till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se på www.michelin.se på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd Michelin får du alltid hög säker- samt lågt rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelintill får du alltid hög säkerminskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från och minskat CO -utsläpp. tillhet, minskad bränsleförbrukning lång livslängd samt lågt 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning -utsläpp. Michelin du högprodukter säkerLäsfår mer omalltid Michelins rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO -utsläpp. 2 på www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt Lästill mer om Michelins produkter minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. på www.michelin.se 2

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

JUNI 2021

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning

Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket på www.michelin.se 2

LÅNGEDRAG

het, lång livslängd samt Med GREEN X-mär kta däck frånlågt rullmotstånd vilket bidrar Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning het, lång samt lågt -utsläpp. ochlivslängd minskat CO 2 rullmotstånd vilket bidrar Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se och minskat CO 2-utsläpp.

rullmotstånd vilket bidrar

Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning och minskatLäs COfår -utsläpp. Michelin du högprodukter säkermer omalltid Michelins 2 rullmotstånd vilket bidrar på www.michelin.se och minskat CO -utsläpp. 2 på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säker-

och minskat CO -utsläpp. på www.michelin.se2 Läs mer om Michelins Med GREEN X-märkta däck produkter från Michelinpå fårww duw.michelin.se alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

på www.michelin.se

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från

Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

“Däck i Väst” Bertils Däckservi

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se

www.dackivast.se “Däck i Väst” Bertils Däckser

“Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB “Däck i Väst” Bertils Däckservice ABAB MC, S “Däck Väst” Bertils Däckservice Ditt lokala livsstilsmagasin D SD SL Tel: 031-47 14 88gata • mån-fre 7-17Frölunda DD Viktor Hasselblads 2,i031-47 Västra L SD Tel: 031-47 14 88 • www.dackivast.se DD tel: 14Bertils 88, www.dackivast “Däck Väst” Däckservice A MC, het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning Med GREEN X-märkta däck från Michelin får2-utsläpp. du alltid hög säkeroch minskat CO

D Hasselblads 2, LVästra Frölunda D Viktor Tel: 031-47 14 88Välkomna •Pmån-fre 7-18, lör 9-14 önskar Daniel medgata personal MC, S tel:tel: 031-47 1414 88,88, www.dackivast.com Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda 031-47 www.dackivast.com L 031-47 14 88 • www.dackivast.se • Öppet: 7-17 D2, D DVästra S SFrölunda Tel: 031-47 14 88 • www.dackivast.com Viktor Hasselblads gata MC, D “Däck Bertils Däckservice AB D D S “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB “Däck ii Väst” Väst” Bertils Däckservice AB MC, Stel: “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB 031-47 14 88, www.dackivast.com D

ÄEhjälper C KBHETA O T ELLvi L dig ÄTTÄTT LASTBIL Kom in så medmed däck/ D het, lång livslängd samt lågt GE GE MONEY BANK däck/ medoch däck/ DDD EÄLMONEY BELETA LETA MONEY BANK GE MONEY LASTBIL BANK C KLHB OBANK TAE LBANK LAL A däck/ Kom in så fälg övrig hjälper Läsmed merrullmotstånd om Michelins vilketprodukter bidrar GE GE viVictor dig Victor Hasselblads gataoch 2 Frölunda DD ED Bmed E LMÅHJUL ETA L AMONEY Hasselblads 2, fälg Västra EEETA ETA ÄL C KLLB HB OLETA TA ELgata LAL Lgata ERSONBIL Hasselblads gata 2 Frölunda A 2, Västra till minskad bränsleförbrukning Viktor Hasselblads Frölunda ETA LOANIEOLNB ETA L A övrig på www.michelin.se däck/ Hasselblads gata 2, fälg Västra fälg Viktor och Viktor övrig hjälper vi diggata Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda GE MONEY GE och övrig med däck/ Ä CGE K EBKEPA AT DMONEY E L BBANK ETA LBANK A Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. GE MONEY och minskat CO -utsläpp. ÄRCMONEY RLMÅHJUL EBRBANK PA RIAT fälg och övrig 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda GE 421 31gata Västra Frölunda ÄTT LASTBIL med däck/ D BHBANK ETA LBANK A övrig GE MONEY DÄGE Cprodukter KC OKEfälg CLO LG övrig Läs mer om Michelins tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com däckservice. GE MONEY BANK däckservice. Ä CÄ K RCEK PA RPA ATMONEY O NI O NBANK Byt031-47 däck!fälg och D ÄMONEY CFÄ H FÄ LG 14 88, www.dackivast.com däckservice. R ECOOTER RIAT D BHETA LBANK A COOTER Gilla oss påpå Facebook: på www.michelin.seGE fälg och övrig88, tel:tel: 031-47 14och 88, www.dackivast.com MONEY BANK MONEY D ÄD CGE Kwww.facebook.se/däckiväst OKEwww.facebook.se/däckiväst CLLASTBIL FÄ LG däckservice. GE MONEY BANK Gilla oss Facebook: tel: 14 www.dackivast.com Byt031-47 däck!däckservice. Ä C O C H FÄ LG ÄTT GE MONEY GE MONEY BANK däckservice. GE D Ä CMONEY K däckservice. OCH FÄ LG Gillla oss på Facebook: www.facebook.com/däckiväst PGE ERSONBIL BANK Ä C K H O T E L L Ä C K R E PA R AT O P ERSONBIL Ä C K H O T EMONEY L NI O NBANK MÅHJUL COOTER Ä C K R E PA RLIAT D CERSONBIL K O C H FÄ LG PÄERSONBIL MÅHJUL P Ä C K H O T E L L Ä C K H O T E LL COOTER PÄTT ERSONBIL LÄTT LASTBIL Kom in så Victor Hasselblads gata 2 Frölunda LASTBIL in Viktor Hasselblads gata 2,gata Västra Victor Hasselblads gata 2 Frölunda ERSONBIL Gilla ossKom på Facebook: L LPwww.facebook.se/däckiväst Viktor Hasselblads 2, så Västra E L B ETAMÅHJUL LA 2

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

“Däck i Väst” Däckservice AB “Däck i Väst” Bertils Däckservice SAB D AB “Däck i Bertils Väst” Bertils Däckservice D DDDäckservice “Däck i Väst” Bertils 150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån

BOKTIPS FRÅN

FRÖLUNDA BIBLIOTEK

TEMA HEMESTER UPPTÄCK VÅRT VACKRA LAND – VI HAR TIPSEN!

BUBBLANDE BADMODE Charlotte Olsson vill sprida glädje med sin första badkollektion Vi utför allt inom måleri, ut- och invändigt • Fönstermålning • Fasadmålning • Tapetsering

DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

Trevlig sommar!

Allt inom VVS.

Kontakta oss på: Tel. 0703-15 08 68 Stora Åvägen 21, Askim 0703-15 08 68 • info@jomaleri.se

www.jomaleri.se

Långedragsvägen 102 (V:a Frölunda vid Kungstens glas) Tel: 031 – 29 95 01 | www.fargspecialisten.se | info@fargspecialisten.se

Sagbäcksvägen 17 437 31 Lindome www.langedragsvvs.se Tel: 0739-62 53 13


INNEHÅLL

hallå långedrag juni 2021

LINDA SKUGGE SKREV nyligen en elak recension av Kristina Sand-

bergs självbiografiska bok om bröstcancer. Bland annat menade hon att det inte automatiskt blir ”konst” bara för att man skriver om personliga trauman. Inte för att Sandberg någonsin själv kal�lat sin bok konst, det vara bara hennes berättelse om en svår tid i livet. Många reagerade på den hårda recensionen och bland annat uttryckte Louise Epstein det väldigt bra när hon sa: ”nej, det kanske inte är stor konst men so what? Varför måste allt vara stor konst?”.

6

DET FÅR MIG OSÖKT att tänka på hur somliga kulturpersonligheter

sätter ett större avtryck än andra i vår historia. Det behöver nödvändigtvis inte höra samman med oförglömliga texter eller storartade verk, utan ibland bara handla om en enastående persona. Jag kan inte låta bli att tänka på Lill-Babs (eller Barbro Svensson som hon egentligen hette). Personligen kan jag nog knappt nämna någon av hennes stora hits utom möjligen ”Sån’t é livet”. Eller vänta nu, var inte det Anita Lindblom? Hur som helst saknas Lill-Babs nu när scenerna snart förhoppningsvis långsamt öppnas upp och allsång och andra spektakel sätter igång. Hennes värme och medmänsklighet verkar ha drabbat de flesta som kom i hennes väg. För ett tag sedan talade jag med en man som jobbade i Lill-Babs närhet och han berättade otaliga historier om hennes gärning i det lilla och hur hon ständigt hade en blick för människorna hon mötte. Som när han skulle hämta upp henne på hotellet i Göteborg och hon aldrig kom ner till receptionen. När han väl hittade henne visade det sig att hon sprang trappa upp och trappa ner på hotellet för att dela ut alla blommor hon fått efter gårdagens konsert. Det var någon städerska här, en vaktmästare där. Alla fick de blommor. Eller den gången när han körde henne till hennes loge och städerskan just skulle skura golvet, varpå Lill-babs tog tag i skurborsten och sa: ”Äh, det där fixar jag. Gå du och ta rast istället”. Sådana historier och gärningar tror jag ibland sätter djupare spår i vår kultur än den största av litteratur. Det är historier som lever kvar runt lägerelden och som ger vårt samhälle ett mervärde som ingen stor konst kan mäta sig med.

”Det är historier som lever kvar runt lägerelden och som ger vårt samhälle ett mervärde som ingen stor konst kan mäta sig med”

UR KRÖNIKAN

JONAS EGFORS

HALLÅ

Tips, frågor eller synpunkter på det redaktionella innehållet? Kontakta redaktionen på 031-748 07 15 (mån-fre 8-17) alt maila: redaktionen@media-konsult.com

LÅNGEDRAG

Hallå Långedrag är ett lokalt livsstilsmagasin som distribueras i Långedrag. Upplaga: 11 500 ex. Tryck: Printall. Producerad av: Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim, tel: 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com. Ansvarig utgivare: Mikael Robertsson Redaktör: Jonas Egfors Grafisk formgivare och produktion: Mattias Malmgren, Stefan Karlsson, Joanna Juteborn Annonsförsäljning: Mikael Robertsson, tel 031-748 07 11, mikael.robertsson@media-konsult.com För utebliven tidning eller frågor gällande distri­butionen ring: Katarina Robertsson, tel. 0708-42 63 42. Ettabilden: Charlotte Olsson www.media-konsult.com

2

20


VÄLKOMMEN TILL

PORTER PELLE – MED NJUTNING FÖR ÖGA OCH GOM

Hos Porter Pelle kan du njuta av stans förnämsta utsikt över Göta älvs mynning, samtidigt som du släcker din hunger och törst. Vi har fullständiga rättigheter och serverar såväl dagens lunch som à la carte-middag, samt erbjuder ett brett utbud av uppfriskande drycker som bäst förtärs på vår soliga uteservering. Välkommen! Adolf Edelsvärds gata 11 • 031 – 180 200 • info@porterpelle.se • porterpelle.se

Piraten

MANAGEM

ENT Presente rar

Tältdagar vid Klippan Levande mu sik 5-15 aug usti MILLE ANDERSSON torsdagar i sommar MATHIAS CRAZY LAGER fredagar i sommar

Mer kommer, följ oss via Facebook eller på porterpelle.se

Majornas 3d je Rote Babs and th e Babes David Posörerna (C Urwitz hristian & Ch ristoffer) Götaflickorn a Kenny Håk ansson Mikael Rickf ors Jumping To m Py Bäckman Janne Bark Staffan Hel lstrand kö För p

t via ick

r.c ste o

18/6 Amanda Peeker, Magnus Rosén, Torben Ferm & Ralph Peeker FULLBOKAT! 19/06 Jelly Belly’s – ”Nu händer det” 20/6 Jelly Belly’s matiné från 15.00 konsert drar igång 17.00 30/6 Den mänskliga faktorn 3/07 Michelle and the Diamonds 7/7 Jelly Belly’s – ”Det händer igen” 10/07 Ryan Edmond 14/07 The Quarter Men 17/7 Musikgruppen KAL KL. 19.00 18/7 Musikgruppen KAL Söndagsmiddag/Matiné kl 17.00 21/7 Jelly Belly’s igen 24/07 Tommy Who & Sofia Andesson 28/7 Jelly Belly’s igen 31/7 Posörerna – ”Spelar Ulf Lundell” 20/8 The Bejeezus Boys 21/08 The Quarter Men 22/8 Lars-Erik & Johan Frendberg 28/8 Greek Romantic Orchestra 3/9 Amanda Peeker, Magnus Rosén, Torben Feem & Ralph Peeker 4/9 Anna Frisäter Brand New 4 10/09 Örnarna – En hyllning till Björn Afzelius 11/09 Örnarna – A Tribute to the Eagles 18/9 The Dragon Dollys

m

6

SOMMARKVÄLLAR VID HAVET


hallå långedrag juni 2021

Cutters har öppnat på Frölunda Torg Nu har frisörsalongen Cutters öppnat på övre plan på Frölunda Torg. Salongen har ett drop-inkoncept som bygger på tre faktorer: effektivitet, kvalitet och pris. Det innebär att en klippning hos dem endast tar 15 minuter och görs till ett fast pris på 299 kronor. Här erbjuds inte tvätt, färgning och liknande utan enbart klippning och enklare styling.

Träd vandaliserade i Billdal

Åtta träd har vandaliserats med 140 så kallade giftpluggar i Billdal, skriver tidningen Göteborg Direkt. Träden ligger i anslutning till Billdals Lövskogsväg och syftet verkar av allt att döma ha varit att ta död på träden. Nu uppmanas allmänheten att direkt anmäla om man hittar liknande giftpluggar i andra träd.

Snart påstigning fram på bussar Efter sommaren kommer flera busslinjer i Göteborg att införa påstigning endast via framdörren. Förändringen kommer att ske successivt och inför öppningen kommer biljettmaskiner att vara på plats. Enligt Västtrafik leder detta system till ett bättre flöde i bussarna samt att resenärer då blir mer benägna att köpa biljett. Samtliga spårvagnslinjer samt några busslinjer kommer att vara undantagna från den nya regeln (Linjerna 16, 17, 18, 19, 25, 50, 52, 58 och 60). Dessa busslinjer körs ofta av längre bussar med täta turer. 4

Hög efterfrågan på blommor i väster Coronapandemin har bidragit till ett ökat intresse för trädgård, vilket i sin tur gjort att många sommarblommor tagit slut hos leverantörerna. – Vi brukar ha öppet en bit in i juli, men redan nu börjar vissa blommor ta slut så vi står nog bara kvar till månadsskiftet, säger Peter Andersson, blomsterhandlare i Askim.

F

edan förra året var efterfrågan stor på blommor och växter då ökat hemarbete och färre aktiviteter fått många av oss att lägga mer kraft och energi på våra trädgårdar. För blomsterhandlarna vid CircleK i Askim har de märkt av en extra stor efterfrågan i år. I vanliga fall brukar de stå och sälja sommarblommor in i juli, men då många plantor redan är slut hos leverantören planerar de nu att packa ihop sitt blomsterstånd redan vid månadsskiftet. – Vi importerar ju en del växter och där märker vi att efterfrågan även i de länderna är mycket

högre. Vissa blommor är slut redan hos leverantören, säger Peter Andersson som sålt blommor i Askim sedan 35 år tillbaka.

VISSA SORTER SAKNAS Bland annat är det petunior som redan tagit slut hos leverantören och av allt att döma verkar det inte komma in någon mer leverans. Fortfarande finns det en del pelargoner, tomatplantor och lavendel. TEXT & FOTO: JONAS EGFORS


SKOLABB Välkommen till

Wagners Ekologiska Tvätteri VI RENGÖR OCH LAGAR ALLA TYPER AV MATTOR OCH ÄVEN ANDRA SAKER • Vi reparerar fransar • Fackmässig reparation av mattor • Vi jobbar i hela Göteborgsområdet och Halland • Vi hämtar och levererar kostnadsfritt • Professionell och ekologisk handtvätt - Från 75kr/kvm

Före

Efter

30% rabatt till nya kunder

KONTAKTA OSS PÅ 0706-43 28 42 FÖR KOSTNADSFRI KONULTATION OCH TIDSBOKNING Mån-lör 10-19 • Hulda Lindgrens Gata 6, V. Frölunda • 0706-43 28 42

www.wagner-clean.se

Har du problem med Hälsporre Hallux valgus Ryggvärk Knävärk

Vi gör hålfotsinlägg efter avgjutning Nu 1600:- ord.pris 1900:-

SKOLABB

Frigga gatan 29 (svingeln) var 10-18, lör 10-14 . tel: 031-155380 www.skolabb.com

HusqvarnaButiken Husqvarnabutiken har allt du behöver inom modetyger, gardiner, garn och sytillbehör. Vi har även symaskiner och service på alla T R STO typer av symaskiner, oavsett märke. T

SORTIMEN AV GARN!

Välkommen in så hjälper vi dig att hitta rätt.

NYHET!

Är du på jakt efter en skicklig skräddare? Varmt HUSQVARNA SKRÄDDARE – vi utför alla typer av skrädderiarbete! välkommen till Vi erbjuder dessutom en expressoss!

service om du har ont om tid. • Ändringar • Reparationer och lagningar • Byte av blixtlås • Skräddarsytt • Kostymer • Alla typer av klänningar

Tel. 031 - 45 47 90 • Vi finns på Frölunda Torg • Öppettider: Vard 10-20 • lörd 10-18 • sön 11-18

Följ oss på Facebook: Husqvarnabutiken frölunda


hallå långedrag juni 2021

Charlotte Olsson har gjort sin första kollektion med badkläder Charlotte Olsson, verksam konstnär och formgivare samarbetar med Saltabad inför en ny badklädeskollektion. Kläderna vänder sig till både damer och herrar. De lanseras under juni månad och mönstret är virvlande champagneflaskor mot en midnattsblå bakgrund. Precis som alltid har Charlotte Olsson varit mån om att kläderna tillverkas av återvunnet material.

S

om formgivare har Charlotte Olsson samarbetat med flera andra företag. Hon har bland annat arbetat ihop med Sveriges penntillverkare, Ballograf. Men när det gäller samarbetet med SaltaBad är det lite extra speciellt. Charlotte har nämligen känt företagets ägare ända sedan barnsben. – Både jag och min familj känner ägarna till Saltabad sedan lång tid tillbaka. Det här samarbetet är inget vi nyligen har bestämt oss för. Det är något vi har pratat om och planerat sedan lång tid tillbaka, 6

förklarar Charlotte Olsson. Kollektionen av badkläder innehåller sex olika modeller, två baddräkter och två bikinis för damer. Och för herrarna de klassiska shortsen och den lite mer oväntade brottarbaddräkten. Det finns även en sarong att knyta om höfterna. – Jag gjorde en liten marknadsundersökning inför lanseringen. Det visade sig att manliga medlemmar från flera olika badklubbar intresserade sig för dessa. Under sina yrkesverksamma år har Charlotte Olsson designat mönster på alltifrån sidenscarfar och tyger till tavlor och ansiktsmasker. Från början var det mönster i form av bland annat hjärtan, tårtor och korsetter som prydde produkterna. Sedan snart tio år tillbaka har också champagneflaskan tillkommit bland motiven. Den är också något som kommer pryda badkläderna. – Mönstret heter Hokus Pokus och består av små champagneflaskor som virvlar runt mot en midnattsblå bakgrund. Designen med dess flaskor och bubblor gör mig glad och jag märker att

det ger samma effekt på mina kunder. I sitt arbete har Charlotte Olsson alltid varit mån om att skapa produkter av återvunnet material. Det kan handla om spetsar och broderier från loppisarnas femkronorslåda, sådant som blivit över från dödsbon eller rensats ut från vindar. Även skräp från haven blir till konst i hennes ateljé. – Det är hemskt att slänga sådana saker, de förtjänar ett bättre öde, säger Charlotte Olsson med eftertryck. Badkläderna går att hitta på både Charlotte Olssons webbshop och i Evanettes butiker. Inför lanseringen har hela Charlottes familj fått ställa upp som badklädesmodeller. – Jag har investerat i en fotograf men budgeten är begränsad. Därför har större delen av min familj fått vara med. Både min 82-åriga mamma såväl som min 12-åriga son och min man har ställt upp som badklädesmodeller. De är fantastiska som alltid stöttar mina idéer!


DÖRRAR DÖRRAR & FÖNSTER & FÖNSTER FÖRFÖR KUNDER KUNDER MEDMED HÖGRE HÖGRE KRAV KRAV Vi tar hand Vi tar omhand allt. Uppmätning, om allt. Uppmätning, tilllverkning tilllverkning och installation. och installation. LedandeLedande kvalitet och kvalitet prestanda och prestanda med priser med som priser tål att som jämföras. tål att jämföras.

BOKA BOKA ER- NSTER F Ö N S T F ÖG IVNIN IVNI RÅDG RÅDG

BESÖK VÅR BESÖK BUTIK VÅR& BUTIK UTSTÄLLNING & UTSTÄLLNING Datavägen Datavägen 20, Sisjön20, (mittSisjön emot Ö&B) (mitt emot Ö&B) eller ring eller 031-748 ring08 031-748 50 08 50 För öppettider se www.ekstrands.com För sommarens öppettider För öppettider se www.ekstrands.com se

Familjeföretag Familjeföretag med egen tillverkning med egensedan tillverkning 1945 sedan 1945


hallå långedrag juni 2021

STORT INTRESSE ATT HYRA ODLINGSLOTT Det är populärt att odla och många vill ha en lott i en odlarförening och vi besökte en av dem. Tillsammans hjälps medlemmarna åt att sköta gemensamma ytor, under så kallade arbets­ dagar. Och i odlingslådorna sätts både blommor och grönsaker.

N

orra Sjöbergens odlarförening är en populär verksamhet. Kön för att hyra kolonilotter är stängd men öppnar tillfälligt upp varje år i februari. Ett antal platser fylls snabbt på och därefter stänger kön igen. Dan Lundberg, tidigare ordförande för föreningen och nu något av en allt i allo som bland annat leder arbetsdagarna, berättar mer; – Skulle vi godta alla de förfrågningar på odlingslotter som vi får hade vi kunnat dela ut uppemot 200 lotter om året. Men vi har

8

bara 144 stycken. Att odla själv verkar ha blivit något av en trend. Majoriteten av dem som vill hyra odlingslotter är unga barnfamiljer och pensionärer. Men minst en tredjedel av de som väl får en lott faller bort efter det första året. – De vet inte vad de ger sig in på. Ett klassiskt nybörjarmisstag är att de hittar en stor rot som de gräver upp och slänger. De förstår inte att det är rabarber. Därefter åker de och köper en ny, ynklig rabarberplanta, som inte ger någon skörd på flera år.

Ännu ett misstag många gör att köpa bärbuskar, plantera dem på försommaren och därefter åka på semester. De återvänder sedan i augusti med förväntningar på att få äta färdiga bär. Men då har skörden redan hunnit både mogna och så småningom falla av busken. – Det är inte så lätt att ta över en odlingslott. Ofta hyrs lotten ut för att den vansköttes året dessförinnan. Då kräver den lite mer året därefter. Men för den som känner sig osäker finns REPORTAGET FORTSÄTTER PÅ NÄSTA UPPSLAG!


Butiken för närproducerat.

Bekvämaskor Ni hittar oss på landala torg

Bara svenskt kött. Lamm från Ljungskile. Gris från Varaslätten. Nötkött från gräsbetande EKO-djur i Bohuslän. Anka och majskyckling från Skåne. Just nu rådjur från Västergötland. Vecka 39 kommer Norrlandsälg. Ren, tjäder, orre, gås, kalkon, vildsvin, hjort och annat vilt efter säsong. Ibland finns fryst vilt. Svenska charkprodukter på vilt och gris. Nitritfria råkorvar och andra korvar med bra köttinnehåll. EKO-ägg och mjölkprodukter. Gårdsproducerade svenska ostar och långlagrade ostar tex från Sivan. Kalvdans, marmelader, honung, senap och fonder. Pizzastål Gourmetstål och Grillpress för smashed burger. Fråga gärna om ursprung eller om att ordna udda styckdetaljer. Du kan ta nummerlapp och köa utomhus.

Damskor i små och stora storlekar med smala och breda läster från Waldläufer, Gabor, Charlotte, Aaltonen mm

Ö p p e t : M å - Fr. 10-18 • L ö . 1 0 - 1 4

Gudagott SVENSKA

Boka tid online för tillverkning av hålfotsinlägg

Bekvämaskor kapellplatsen Landala torg

DELIKATESSER

031-160105 var:10-18, Lör 10-15

www.bekvämsko.se

Slottsskogsgatan 42, vid Mariaplan. 031 164950. www.gudagott.nu

tå b i ! 49-årranschen b

REGISTRERAD & INTERNATIONELL REGISTRERAD & INTERNATIONELL

BÅTMÄKLARE BÅTMÄKLARE VI HAR KÖPARE TILL FLERTALET MOtor- och SEGELBÅTAR

sälja eller köpa båt? Bavaria 30-50 fot VI HAR KÖPARE TILL FLERTALET MOtor- och SEGELBÅTAR Beneteau Oceanis

Askeladden Aquador 23-35 fot Beneteau Swift Trawler Askeladden Flipper större modeller Aquador 23-35 fot Nimbus 250R-42 Beneteau Swift Trawler Nordstörre West 355-420 Flipper modeller SargoNimbus ( Minor250R-42 ) från 23 fot TargaWest från355-420 23 fot Nord 28-) från 50 fot23 fot SargoWindy ( Minor TargaYamarin från 23 fot Windy 28- 50 fot Yamarin

Dehler 32-42 Bavaria 30-50fot fot Hallberg-Rassy Beneteau Oceanis Jeanneau Dehler 32-42 fot Maxi Hallberg-Rassy Najad Jeanneau Malö Maxi Sweden Yachts Najad SwedeStar 370 & 415 Malö Sweden Yachts SwedeStar 370 & 415

MÄKLARUPPDRAG SÖKES! MÄKLARUPPDRAG SÖKES! RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE

min. storlek=30mm

min. storlek=30mm

MALMÖ STOCKHOLM NYKÖPING• örnsköldsvik KALMAR GÖTEBORG göteborg • stockholm • malmö • västerås VÄSTERÅS •BÅTMÄKLARE nyköping • oxelösund RIKSTÄCKANDE l

l

l

l

l

MALMÖ STOCKHOLM VÄSTERÅS NYKÖPING• örnsköldsvik KALMAR GÖTEBORG www.knapemarin.se info@knapemarin.se • stockholm ••malmö • västerås • nyköping • oxelösund göteborg • göteborg stockholm • malmö västerås • nyköping • oxelösund • kalmar • örnsköldsvik l

l

ll

l

l

031-697750 0705-299112 www.knapemarin.se info@knapemarin.se l

l

031-697750 0705-299112 l


hallå långedrag juni 2021

det möjlighet att vara med i en studiecirkel för nybörjare. Föreningen erbjuder en sådan både på för – och eftersommaren, förklarar Dan Lundberg. På lotterna odlas bland annat perenner, krukväxter och grönsaker. Föregående år gick det bra för grönkålen men sämre för morötterna. Dan Lundberg berättar att det ofta är en viss odlingssort som bara inte fungerar vissa år, ett fenomen som brukar drabba samtliga odlare. – Ibland går det troll i odlingarna. Förra året hade jag två sorters morötter och det gick värdelöst för bägge. Andra hade morötter av en annan sort eller annan leverantör, men det gick inte bättre för dem heller. Alla i föreningen förväntas hjälpa till med gemensamma ytor i området. Förut fanns det arbetsgrupper. Men eftersom inte det fungerade fullt ut har det bytts ut mot arbetsdagar. – Ibland är man väldigt trött efter ett sådant tillfälle på Sjöbergens Norra odlarförening. Det kan vara mycket att ordna och många frågor som ska besvaras under en arbetsdag, förklarar Dan Lundberg. TEXT: AYLA IREBRING FOTO: JONAS EGFORS

BJÖRLANDA, HÖGÅSA • TEL. 031-46 46 96 MÅNDAG-FREDAG 10-18 LÖRDAG 10-15 • (BIL/MASKIN STÄNGT)

ETT MÅSTE ATT BESÖKA REGELBUNDET

KVIBERG - STÖRRE ÄN NÅGONSIN! PASSA PÅ! ÖVER 5000 OLIKA VAROR TILL OSLAGBARA PRISER!

449:Cargoshorts med breda ben och benfickor, bälte ingår

499:Allround hoodie för din vardag

Primus mimer + 3 l Rostfri kastrull

599:-

249:-

Army bälte med präglad Tre Kronor Billiga logga

Ord. 899:-

verktyg

En av dom största på

Auktioner!

Här hittar du Fordon – Maskiner – Övrigt. Mängder av utrop kan köpas direkt. Billiga frakter.

www.kvibergs.se

PRISEXEMPEL Lambi toapapper ..................... 29:Plasthink 10 l ca. 19:-.............. 13:Strumpor 5 par ....................... 50:Boxer kalsonger 3 st ............ 100:Skruvmejsel ca. 29:- ................ 15:Jeepdunk 20 l ca. 150:- ........... 89:Softlan 1 l ................................ 29:Spett sv.försvaret ca. 575:- .... 175:Maskeringstejp ca. 29:- ........... 15:Gummistövlar M-90 .............. 350:Fritidsbyxa ca. 795:- .............. 395:Hammare ca. 150:- .................. 79:Pensel 2-p ca. 29:-..................... 7:Reflexväst ca. 299:- ................. 75:Roll-on ca. 19:- ........................ 14:Officerströja blå ca 450:- ....... 150:Flytväst fr Fladen ca. 399:- .... 149:Yxa ......................................... 275:Plastdunk 20 l ca. 140:-........... 95:Tvättmedel 4,4 kg ca. 69:-....... 59:Arbetsbyxor Fristad ca.575:- .. 295:-

WEBBSHOP

Här hittar du mängder av kvalitetsvaror direkt från olika försvar, Företag, Konkurser mm. Nya partier inkommer regelbundet

www.kvibergs.se


Vi bjuder på solglasögon i din styrka vid köp av glasögon Solglasögon är bekvämt och skyddar ögonen mot skadligt UVljus. Köper du kompletta glasögon med Iprotection NT ytbehandling (1100:-), bjuder vi på ett par solglasögon i din styrka. Köper du progressiva blir värdet på solglasögonen upp till 4095:- och för enkelslipade upp till 2595:-. I erbjudandet ingår glas och solfärg samt märkesbåge från Boomerang, William Morris, People eller Charles Stone

Har du rum eller bostad att hyra ut? Genom Hjärterum kan privatpersoner hyra ut allt från ett rum till ett fritidshus i andrahand – tryggt och säkert då Räddningsmissionen står på kontraktet. När du hyr ut via oss är du med och arbetar mot bostadsbristen och ger en chans till människor som har svårt att hitta boende på annat sätt.

Värde upp till

4095:-

Hjälp oss attger stötta barnatt och familjer Tillsammans vi flerfler en plats kalla hem! med en förälder i fängelse.

Läs mer på hjärterum.com

FRIDA ARNBERG • LINNÉA JENSNÄS AGORASTOS • KAJSA FAHLGREN • MARIA SCHOULTZ

MÄRKESBÅGAR 50 % RABATT

Stigbergsliden 22 Telefon: 031-780 60 18 Gäller utvalt sortiment

Kvalitet och service till rätt pris

Du når oss dygnet runt på Tel. 031-12 06 07 sgbegravning.se MED OMSORG, KUNSKAP OCH ENGAGEMANG HJÄLPER VI ER

Stigbergsliden 22 Tel: 031-780 60 18

Eken Center Kållered Tel: 031-795 22 30

Vasagatan 15 Tel: 031-711 23 17

Kostnadsfri synundersökning vid köp av kompletta glasögon (värde 395:-) Angivna erbjudanden gäller t.o.m. 2021-08-22. För öppettider samt info om vår hantering av Covid-19 se: w w w. o p t i k k a l l a r e n . s e


hallå långedrag juni 2021

Sommaröppning för Systrarna Werner i Billdals park Om bara några veckor slår systrarna Sahar och Sahell Olady upp dörrarna för sitt café i Billdals park. Med sin verksamhet hoppas de på att locka en bredd av ­besökare. ­Caféet hittas i den tidigare trädgårdsmästarbostaden, uppförd av den förre park­ ägaren Gustaf Werner. Det är också han som inspirerat Sahar och Sahell Olady till namnet på caféet – Systrarna Werner. – Werner förändrade parken på många sätt när han tog över ägarskapet av den. Han utökade landområdet till att bland annat innefatta Amundön. Det var också han som såg till att tjänstemannabostäderna byggdes. Werner har gjort parken till det den är idag. Därför ville vi hedra hans minne genom att döpa vårt café till Systrarna Werner, förklarar Sahar Olady. Inför premiäröppningen av verksamheten har systrarna haft fullt upp. De har tapetserat och shoppat möbler i Second Handbutiker. Med sin inredning vill de skapa en känsla av mysig hemtrevnad för kommande gäster. Sedan Valborg har systrarna också haft en foodtruck parkerad vid Billdals gård. Här har det gått att beställa glass, fika, varma och kalla smörgåsar och lättare luncher. Det finns också sallader och en meny med pannkakor och korv med bröd för de yngre åldrarna. – När vi har ett fullt fungerande kök kommer vi ha ännu fler maträtter på menyn. Det ska finnas 12

något för alla. Att systrarna vill erbjuda ett café för en bredd av besökare visar sig också i deras idéer för framtida event. De funderar på alltifrån barnteater till quiz och trubadurkvällar. Alla besökare ska känna sig välkomna oavsett om man är pensionär, barnfamilj eller någonting däremellan. Till sin hjälp för att genomföra aktiviteter har systrarna anställt åtta stycken ungdomar. Framöver hoppas de också kunna sysselsätta många fler. – Det behövs arbetsgivare som hjälper ungdomar att få jobb, inte minst nu i tider av Corona.

Sahar Olady beskriver entusiastiskt hur hon och Sahell Olady vill skapa något av ett Folkets Park, en plats där alla generationer möts. På grund av pandemin har systrarna inte vågat sätta ett definitivt startdatum för sin verksamhet. Deras ambition är att vara igång om några veckor, mot slutet av juni eller början av juli. Men de är måna om att öppningen sker på ett ansvarsfullt sätt. – Vi vill öppna smittsäkert. Det får inte bli alltför många människor som står och trängs tillsammans, säger Sahar Olady bestämt.

”Werner har gjort parken till det den är idag. Därför ville vi hedra hans minne genom att döpa vårt café till Systrarna Werner”

TEXT & FOTO: AYLA IREBRING


20-30% RABATT

på injektionsbehandlingar gäller fram till 15/7

COVID-19 TESTNING Vi testar de som är friska och vill veta att de inte har smitta – t.ex. de som behöver intyg inför resa. Tre alternativa tester beroende på behov: 4 PCR 4 Antigen (snabbtest) 4 Antikroppstester. BOKA TID PÅ VÅR HEMSIDA ELLER RING 031-167 005

WIND

FaceClinic erbjuder estetiska behandlingar som föryngrar, förstärker och förbättrar ditt ansikte med naturliga resultat. Vår personal är ­legitimerad­och­certifierad­vilket­borgar­för­ ett säkert och tryggt omhändertagande. Vi erbjuder olika estetiska behandlingar ­såsom­Hudvård,­Kirurgi­(tex­ögonlocks­plastik),­ Fillers, Bio- och Neuro- modulering, IPL, Yag- och CO2- Laser, PRP, ”Microneedling”, ”Peeling”. Askims kyrkväg 46, Askim Tel: 031-21 20 97 www.faceclinic.se info@faceclinic.se

Båtsmanstorpet Askims Kyrkväg 46, 436 42 Askim www.askimskliniken.se info@askimskliniken.se

WIND WIND WIND WIND WIND

FACECLINIC ÄR SPECIALISTER PÅ ANSIKTET

OUTLINE OUTLINE OUTLINE OUTLINE OUTLINE

HANDY HANDY HANDY HANDY HANDY GÖTEBORGSVÄGEN 29 29 MÖLNDAL, MÖLNDAL, MEIJERSMOBLER.SE,TEL 031-272710 031-272710 GÖTEBORGSVÄGEN MEIJERSMOBLER.SE,TEL GÖTEBORGSVÄGEN 29 MÖLNDAL, MEIJERSMOBLER.SE,TEL 031-272710 29 MÖLNDAL, MEIJERSMOBLER.SE,TEL 031-272710 OUTLINE GÖTEBORGSVÄGEN HANDY GÖTEBORGSVÄGEN 29 MÖLNDAL, MEIJERSMOBLER.SE,TEL 031-272710

MIND MIND MIND MIND MIND MÅN-FRE: 10-18 10-18 LÖR: LÖR: 10-15 10-15 SÖN: SÖN: RING RING OCH OCH FRÅGA FRÅGA MÅN-FRE: MÅN-FRE: 10-18 LÖR: 10-15 SÖN: RING OCH FRÅGA MÅN-FRE: 10-18 LÖR: 10-15 SÖN:MIND RING OCH FRÅGA MÅN-FRE: 10-18 LÖR: 10-15 SÖN: RING OCH FRÅGA


Nya Arteon Shooting Brake eHybrid. Så mycket mer än laddbar. Arteon Shooting Brake R-Line eHybrid Ord. pris från 529 900 kr. Nu från 489 900 kr

Arteon Shooting Brake laddhybrid assisterar dig i körningen, undviker farliga situationer och anpassar instrumenteringen som du vill ha den. Dessutom kör du långt med låg förbrukning och klarar av vardagspendlingen helt på el upp till 61 km. Kontakta oss för att boka en provkörning. Eller två.

Business Lease

Förmånsvärde efter skatt från 2 311 kr/månad.

exklusive moms

inklusive service och försäkring från

4 995 kr/månad*

Bränsleförbrukning vid blandad körning Arteon Shooting Brake eHybrid från från 1,1-1,2 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 26 g/km. Energiförbrukning vid blandad körning från 12-12,1 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AP. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån, 1 500 mil/ år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Uppläggnings- och adminstrationsavgift tillkommer. Volkswagen Serviceavtal ingår. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser.

Volkswagen Göteborg Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15 www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. Tel. 031-350 18 00 Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Sisjön Askims Industriväg. Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51

Göteborg Grafiska vägen. Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Kungsbacka Hede Industriområde. Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.


ID.3. 100% el. Upp till 42 mil på en laddning

ID.3 är den första i en ny era bilar. Helt eldriven. Tyst, komfortabel och underhållande på vägen. Lång räckvidd. Uppkopplade möjligheter utöver det vanliga. Assistanssystemsom hjälper dig att köra. Hög säkerhet. Låga driftkostnader och förstås maximal klimatbonus. Plus en hel del annat som du upptäcker när du kör den. Pris från 434 900 kr. (364 900 kr med klimatbonus).

Privatleasing inklusive service och betalskydd från

3 695 kr/månad*

ID.4. Elektrifiera livet. Upp till 52 mil på en laddning.

Privatleasing inklusive service och betalskydd ID.4 Life från

4 695 kr/månad*

Den elektriska eran fortsätter med ID.4 - vår helt koldioxidneutralt tillver- ID.4 Life från 509 900 kr. (439 900 kr med klimatbonus). kade SUV. Med sin snabba acceleration, höga komfort och uppkopplade ID.4 City från 446 900 kr. (386 900 kr med klimatbonus). möjligheter är den bekväm och underhållande på vägen. Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och påverkas av faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. Volkswagen Serviceavtal ingår. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, ändringar och avvikelser. Fullständiga villkor på volkswagen.se.

Volkswagen Göteborg Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15 www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. Tel. 031-350 18 00 Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Sisjön Askims Industriväg. Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51

Göteborg Grafiska vägen. Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Kungsbacka Hede Industriområde. Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.


Höj spänningen i sommar. Vi är stolt sponsor till årets fotbolls-EM. Välkommen att se hela vår laguppställning av elbilar och laddhybrider på volkswagen.se


Nu kan du beställa ID.4 GTX. Elektrifierande fyrhjulsdrift.

Den eldrivna familjesuven ID.4 är på god väg att bli en Sverigefavorit tack vare utrymmet, den långa räckvidden och det låga förmånsvärdet. I sommar kommer den också i den fyrhjulsdrivna versionen ID.4 GTX med dubbla elmotorer. Den gör 0 till 100 på 6,2 sekunder och tar sig fram även i utmanande väglag. Dessutom är den generöst utrustad och du kommer upp till 48 mil mellan laddningarna. Välkommen att beställa din ID.4 GTX redan nu.

Business Lease

Privatleasing

inklusive service och försäkring från

inklusive service och betalskydd från

ID.4 GTX från 565 900 kr (495 900 kr med klimatbonus)

Förmånsvärde netto från 1 822 kr/månad.

5 645 kr/månad* 5 495 kr/månad* exklusive moms

Energiförbrukning vid blandad körning från 18,1 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till utbetalning av klimatbonus. Volkswagen Serviceavtal ingår. Business Lease: Volkswagen Företagsleasing 36 mån och 1 500 mil (exkl moms), 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Leasingavgiften är beräknad utifrån att klimatbonus betalas ut från Transportstyrelsen. Fullständiga villkor på volkswagen. se. Bilarna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Volkswagen Göteborg Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15 www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. Tel. 031-350 18 00 Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Sisjön Askims Industriväg. Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51

Göteborg Grafiska vägen. Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Kungsbacka Hede Industriområde. Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.


T-Cross TSI 95 Förberedd för vardagen. Men aldrig tråkig.

Med T-Cross får du en smidig bil med SUV-egenskaper. Du sitter högt med bra överblick, lastutrymmet är praktiskt och säkerhetsnivån är hög. Den är unikt mångsidig, ojämförligt kompakt. En blandning av trendig crossover och vardagligt slitgöra. Kort sagt, T-Cross är en modern äventyrare och en mästare på förändring. ■

Finns för omgående leverans

Privatleasing inklusive service och betalskydd från

2 395 kr/månad*

Bränsleförbrukning vid blandad körning från 5,9 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 134 g/km. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 3 000 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juni 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt fordonsskatt tillkommer. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilarna på bilderna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Volkswagen Göteborg Öppet: Vardagar 9–18, helg 11–15 www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. Tel. 031-350 18 00 Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Sisjön Askims Industriväg. Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51

Göteborg Grafiska vägen. Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Kungsbacka Hede Industriområde. Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.


hallå långedrag juni 2021 TEMA SEMESTER – 11 TIPS

Upptäck vårt vackra land

Foto: Roger Borgelid

Kajak i Dalsland Vad? Hyr kajak vid någon av Dalslands alla uthyrningsställen (ex. Silverlake Camp & Kanot eller Dalslands Camping & Kanotcentral Var? Dalslands södra sjöar bjuder på trygga och mysiga turer, medan de norra delarna erbjuder med storslagen natur. Även sluttmiljöerna är värda sitt besök.

Lexby Gård Vad? En fårfarm med massor av tama lamm som är öppen för allmänheten. En gratis utflykt som glädjer stora som små. Ett bra sätt att lära barn varifrån vår mat kommer. Var? Lexby i Partille

Cykla Kattegattleden Vad? Upptäck Sveriges första nationella cykelled. Den sträcker sig från Göteborg ner till Helsingborg och erbjuder 40 mil vacker natur. Var? Kattegattleden går längs med kusten från Göteborg till Helsingborg.

Isaberg Mountain Resort Vad? En skidort som sommartid erbjuder alltifrån Bike Park till höghöjdsbana och äventyrsgolf. Varför inte ta liften upp och cykla ner för berget? Var? Isaberg ligger mitt emellan Tranemo och Gnosjö


Äventyr i Abisko Vad? Upplev naturen i Abisko, här finns vandringsleder, fjällpensionat och inte minst midnattssol. Dessutom serveras världens godaste våfflor med med hjortronsylt på Låktajåkko fjällstation. Tänk på att det mesta måste förbokas och många fjällstationer börjar redan bli fulla. Var? Abisko ligger nordväst om Kiruna, nära riksgränsen.

Bada i en fjällbäck Vad? Upplev fjällen och ta ett uppfriskande fjälldopp i någon av alla otaliga sjöar eller bäckar som omges av storslagna fjälltoppar. Var? Gärna i anslutning till någon av STF:s alla fjällstugor. Se mer på svenskaturistforeningen.se

Keramik på Öland Vad? Både Öland och Gotland är kända för sina keramikateljéer och fina hantverk. Var? Paradisverkstaden ligger precis till höger efter Ölandsbron.

Vaxholms Kastell Vad? Bo på Vaxholms Kastell. Anläggningen är från början av 1500-talet och bjuder på mycket historia samtidigt som det blir en bra utgånspunkt för att upptäcka Stockholms skärgård. Var? Vaxholms Kastell ligger på en liten ö ett stenkast från Vaxholms centrum.

Weekend på Örenäs Slott Vad? Örenäs Slott erbjuder såväl spa som vinprovningar och slottfrukost. Med utsikt över Ven och ett rum i slottet blir det en upplevelse att minnas. Var? Örenäs Slott ligger mellan Helsingborg och Landskrona.

Bo i Fyrvaktarhus Vad? På Närsholmen Fyr & Logi på sydöstra Gotland kan man bo i det gamla fyrvaktartornet, omgiven av det savannliknande naturrestervatet med all sin blomsterprakt. Stränder av kalksten, flyttfåglar och stillhet är bara bonus. Var? Närsholmen ligger på Gotlands sydöstra udde.


hallå frölunda september 2018

SVÄLTFÖDD PÅ KULTUR?

Fem kulturtips i sommar Pandemin har slagit oerhört hårt mot kulturen, men nu börjar vi se ljuset i tunneln. Här kommer några tips på museum och andra kulturupplevelser att njuta av i sommar. (I samarbete med Svenska Turistföreningen)

Lokal design OhBoy hotell i Malmö Malmö bjuder på ett närmast oändligt utbud av kultur, spännande mat, innovativ arkitektur och en livlig och social atmosfär. Kanske inte för inte som staden kallas för Sveriges Berlin. Här hittar du kreativa människor som skapar teater, konst och musik. Samtidigt är tempot lite mer tillbakalutat och avstånden lite kortare. STF Ohboy Hotell hyllar med sin spännande utformning det lokala där design, produktion och material kommer från södra Sverige. Här bor du i en grön och lugn oas mitt i stadens puls. 22

Pittoreska gränder i Vilhemina Kyrkstad Vilhelmina kyrkstads små stugor och mysiga gränder har anor från 1700 talet och bjuder in till en historisk resa i tiden. Besök de klassiska kyrkstugorna och föreställ dig livet för många hundra år sedan. I det pittoreska området finns hembygdsmuseum, hantverkshus, samegalleri, konstateljé och lanthandel. Missa inte ett besök på Samegalleriet, där du bland annat kan beundra världens största samekniv. Vill du ha ett lite mindre äventyr kan du vandra upp på kyrkberget där det finns en liten by med kåtor, sagostig och utsikt över Volgsjön. STF Vilhelmina Kyrkstad ligger i ett antal av de små hemtrevliga stugorna som har kvar sin känsla från 1800-talet, de flesta med öppna spisar och med den så kallade Vilhelminatapeten på väggarna.

Fängslande miljö på Långholmen Långholmen mitt i Stockholm har en lång och brokig historia. Långholmen hotell huserar i lokaler som bland annat rymt Sveriges största fängelse. Ta del av den fängslande historian i ett besök på det egna muséet eller följ med på deras matresa från 1600-talets salta smaker, via 1700-talets kryddiga och avslutas med 1800-talets söta. Eller varför inte ta en grafikvandring på Litografiska verkstaden som med sitt galleri ligger ett stenkast från hotellet. Dessutom ligger det mesta av Stockholms utbud på promenadavstånd.


TEMA SEMESTER

Bo med egen kakelugn på tygrikets gårdshotell

Årås Kvarn Utforska det vackra Västergötland i Änglagårds fotspår med STF Årås Kvarn som bas. Här bor du i pittoreska rum precis vid ån i historiska byggnader som tillhör anrika Årås säteri. En gång häradets förnämsta herresäte med anor tillbaka till 1400 talet och med sin storhetstid under 1500 och 1600 talet. Idag drivs Årås kvarn av en aktiv bygdegårdsförening som varsamt renoverat byggnaderna och i den pittoreska miljön erbjuder logi, café, festlokaler och en mängd aktiviteter. Varför inte boka in dig på en kurs i byggnadsvård eller hur du anlägger din egen köksträdgård?

”Här hittar du kreativa människor som skapar teater, konst och musik”

Mitt i Sveriges tygrike, i den vackra böljande Häggådalen mellan Borås och Varberg, ligger anrika STF Lydde Gård som under 1800-talet spelade en viktig roll som en av områdets förläggargårdar. Idag är den vackra gamla gården varsamt restaurerad med omtanke om husets kulturella värde och historia, och rymmer ett personligt gårdshotell med 39 bäddar. För det omfattande arbetet har gården fått flera priser för kultur- och byggnadsvårdsarbete såväl som för miljö och hållbarhetstänk. Här bor du bekvämt i de vackert inredda rummen som alla stoltserar med sin egen kakelugn.

(OhBoy Hotell i Malmö)

Solceller & Batterilagring En lönsam investering

l Alltid personlig service och rådgivning

till i g r e n e e d n a Strål t e s u h s d i t i r f villan eller r! o k l l i v a n i d – på

l Skräddarsytt efter behov och förutsättningar l Online planeringsunderlag - kostnadsfri offert l Vi har erfarenhet av lagringar & nödström l Bara premiumprodukter och långa garantitider l Vi är certifierade och auktoriserade


VÄLKOMNA TILL SPINNERIET I LINDOME! BUTIKER | RESTAURANG | CAFÉ

BUTIKER PÅ ALLA 4 VÅNINGAR Spinneriet är en historisk byggnad med anor från 1800-talet. Idag rymmer den gamla textilfabriken allt från butiker, café och restaurang till förskola, musikstudio och vinylfabrik. Ett perfekt besöksmål i sommar, som bjuder på en industriell miljö med tegel, stora fönster och fantastiskt ljus! Ni hittar oss på Spinnmästarevägen 2, 437 34 Lindome.

För öppettider vänligen se hemsida: www.spinnerietlindome.se

Följ oss gärna på sociala medier! @SPINNERIETLINDOME


Gallery Art Events vill erbjuda ett brett utbud av konst Patrik Johansson på Gallery Art Events på spinneriet i Lindome har samlat konst sedan han var 12 år gammal. Idag levererar han konst till alltifrån privatpersoner och hotell till konstföreningar i hela Sverige. – Det här är mitt liv, säger han. Väggarna är fyllda av konst i den gamla industrilokalen på spinneriet i Lindome. Blandningen av konst gör det väldigt spännande och intressant, där pop-art har en framträdande roll med tydliga referenser till samtida artister som Mick Jagger och David Bowie för att nämna några. Riktiga dollarsedlar i nummerordning som sätts på en aluminiumplåt för att sedan prydas av ett fotografi och avslutas med flera lager av epoxi har kommit att bli ett av den holländske konstnären Van Apples kännetecken och en av Gallery Art Events storsäljare. Här finns även Peter Eugen Nilssons akvareller med naturmotiv och Boråskonstnären Adam Algotssons (alias Appear 37) graffitiverk som har en tydlig blinkning åt hans djurengagemang. – När folk kommer in hit brukar de säga: ”Wow, vad är det här?”. De blir förvånade över det stora utbudet av konst som erbjuds här, men jag vill gärna tillgodose allas önskemål och stilar, säger Patrik Johansson som driver Gallery Art Events. Galleriet låg tidigare i Kullavik men då lokalen var för liten och galleriet ville expandera var det dags att flytta till större lokaler och därför öppnade portarna på spinneriet den första september. Allt från privatpersoner, företag och konstföreningar hör av sig till Patrik när de vill pryda sina väggar. Konsten väcker känslor och många blir glada av såväl bilderna som skulpturerna. Här finns bland annat Margareta Lewkowiczs glada strutsar som är svåra att stå oberörd inför. – De flesta konstnärerna jag representerar har jag träffat på olika konstmässor ute i världen. Jag älskar de här mötena, det ger mig sådan glädje att både umgås och sedan få möjligheten att presentera konstnärerna i galleriet, säger han och berättar att han jobbar som agent åt flera av konstnärerna i galleriet, såväl Appear 37 och Van Apple som Guy Olivier med sina intensiva oljemålningar. – Jag tycker att det är roligt när alla kan hitta något som de tycker om, säger han.

Gallery Art Events Spinnmästarevägen 2 437 34 Lindome artevents.se

ART EVENTS KONSTKLUBB Som medlem i vår konstklubb, deltar ni i vårt årliga lotteri samt har ytterligare förmåner. • Årsavgift 500 kr per andel och år. (max 10 andelar) • Bonusutlottningar och överraskningar under hela året. • Alla årsavgifter går oavkortat till vinster i form av presentkort som gäller hos oss. • 10% rabatt på konstköp i galleriet. • Räntefri avbetalning för privatpersoner.

Bonusutlottning i konstklubben

Från och med att du betalat in årsavgiften för 2021 så deltar du automatiskt i bonusutlottningen. Betala in senast den 31 augusti så är du med i denna bonusutlottning. Märk din betalning med din e-postadress.

Swish 1236547400 • Bankgiro 5241-0818


hallå långedrag juni 2021

Frölunda bibliotek ger:

Månadens boktips

BÄSTA BOKTIPSEN Bibliotekarierna tipsar

Bibliotekarierna Carina Alma, Birgitta Björklund, Anna Regnell, Josefin Larsson och Meta Hammenberg från Frölunda bibliotek ger sina bästa boktips.

Facklitteratur Verklighetsglappet: att hantera sina krav och förväntningar

Av: Åsa Kruse Är det fult att vara nöjd? Kan det vara så att inställningen att man aldrig ska vara nöjd, utan hungrig, bidrar till de många svårigheter vi möter i livet? Psykologen Åsa Kruse skriver i Verklighetsglappet om vilka förväntningar som sätter krokben för oss och vilka verktyg man kan använda för att leva, och leva ett bra liv, i stället för att våra, ibland felaktiga, och högt ställda planer, drömmar och ansträngningar blir problem som snarare gör våra liv trassliga. Ett liv som fungerar duger bra. Ibland kanske det inte skulle vara svårare än så.

Skönlitteratur Shuggie Bain

Av: Douglas Stewart Alla talar om Shuggie Bain – och med all rätta! Boken är Douglas Stewarts debutroman, och har fått översvallande recensioner överallt. Författaren vann dessutom 2020 års Booker-pris för romanen. Douglas Stewart berättar om 80-talets fattiga, trasiga Glasgow, präglat av Margret Thatchers järnhårda styre. Med ömsinthet och medkänsla, och en absolut känsla för detaljerna, berättar han om en sönderfallande familj, formad av våld och missbruk. I berättelsens mitt står familjens minsting, Shuggie, och kärleken mellan honom och mamma Agnes går som en röd, varm tråd genom romanen. En läsupplevelse!

En ensam plats

Av: Kristina Sandberg I Sandbergs nya bok finns många kloka, arga, förtvivlade, kämpande tankar om

26

hur det är att befinna sig i ”de sjukas rike”. Det är en ensam plats precis som titeln säger och ibland är det lättare att känna sig förstådd av en okänd medpatient än av en nära släkting som inte befunnit sig där själv. Många tycker det är svårt att bemöta en cancerdrabbad men i denna bok finns mycket att hämta. Ibland är tystnad värre än ett felaktigt ordval och ibland kan det vara tvärtom.  En läkare avrådde från att skriva om ”det där” för att inte bli ett med sjukdomen, men nog verkar det ha varit en terapi att kunna skriva det som är svårt att tala om med andra. Och terapeutisk läsning kan det också bli för rätt läsare  (om man inte heter Linda Skugge.)

S/Y Glädjen

Av: Alfvén Inger Att mista ett barn, komma över sorgen, att hitta meningen igen? Detta försöker Annika och Klas. Att hitta glädjen i ett glädjelöst förhållande med två barn? Detta försöker Maja-Lena och Herbert. Det handlar om att finna strategier, att finna något att enas runt – en båt till exempel. Maja-Lena och Herbert ger sig ut på en lång seglats. Två i familjen kommer aldrig tillbaka. Annika och Klas bestämmer sig för att segla jorden runt och köper Maja-Lenas och Herberts båt. När Annika får reda på vad som hänt de tidigare ägarna blir hon besatt av att ta reda på vad som hänt. S/Y Glädjen kom ut redan 1979, men är fortfarande mycket läsvärd. En sorglig, spännande, berörande berättelse.

Je màppelle Agneta

Av: Emma Hamberg En härlig bok om att tröttna på sitt liv i Sverige, med en man som bara intresserar sig för friskvård. Agneta å andra sidan gillar ost och vin men får gömma det för maken, som tycker att hon inte gör tillräckligt för att leva gott.

En ingivelse får Agneta att söka jobb som au pair i Frankrike och trots maken protester ger hon sig av till den lilla franska byn. Väl framme upptäcker hon att Einar som hon trodde var ett barn – en äldre pojke som det står i annonsen - är en dement äldre herre med ett spännande förflutet. En väldigt underhållande bok som handlar om att ha levt sitt liv fullt ut och att börja leva det igen.

Ungdom Det nionde sällskapet

Av: Leigh Bardugo Övernaturliga väsen, magi och mord första delen i Leigh Bardugos nya bokserie kastar en in i en spännande värld som utspelar sig på Yale och deras mystiska sällskap. Alex Stern har fått i uppdrag av universitetet att vara övervakare för nio hemliga sällskap och deras ritualer, att hålla övernaturliga väsen i schack. Hennes handledare Darlington ska lära henne om de olika sällskapen men han försvinner i ett mörkt hål och Alex blir lämnad kvar. När en ung kvinna hittas mördad är Alex säker på att något av sällskapen är skyldiga. Det är en välskriven och spännande bok för alla som gillar urban fantasy.

Tills jag kommer hem

Av: Sara Castro Hagelby Hanna tycker inte att hon passar in någonstans; hon är för lång, för mörk, för ljus och för konstig. Efter att Hanna tappar bort sin kompis Josefine på Summerburst i Stockholm bestämmer hon sig för att göra vad som helst förutom att åka hem till Mora`, med alla smygrasister och epa-raggare. Hon träffar på främlingar och följer med dem hem fast hon vet att det inte är så man gör. En lite speciell bok om att aldrig riktigt hitta det som känns hemma.


kvalité kvalité & & bra bra priser priser 8.995:13.995:3+1+1+bord. 5 mm rundtråd i grå konstrotting, dynor i grått tyg. OMGÅENDE LEVERANS

Ord.pris: 15.995:-

Pearl soffgrupp

PAKETPRIS

Pula trädgårdsgrupp med hög rygg

PAKETPRIS

OMGÅENDEOrd.pris: LEVERANS

Maja, Soffbord

3+1+1+bord Färg: Gråvit rotting med mörkblå dynor. Ett stort och högt soffbord.

12.965:-

Mått 80*80*H50

995:- SPARA

50% SOMMARMÖBLER DIREKT FRÅN SPARA 11.995:200:- TILLVERKAREN

SPARA 2.000:-

Ord. pris 1.990:-

Lagervara i höger eller vänster utförande, som U-soffa och divansoffa, i sammet i olika färger.

SPARA 3.000:-

Möblera Möblera med 9 995:9 995:- med 8 995:8 995:495:kvalité kvalité && bra bra priser priser 8.995:13.995:13.995:-

8.995:8 995:8 995:-

Europatillverkad highboard med toppskiva av oljad eller vitoljad ek.

Ord. pris 10.995:-

Ord. pris: 12 995:Ord. pris: 12 995:-

Iris, Highboard

Nica, Soffa med öppet avslut

Ø55*H45

Ord. pris: 12 490:Ord. pris: 12 490:-

Mått 140*43*H140

Polo U-soffa Polo U-soffa

Ord. pris 14.995:-

Cross, Lampbord

Generös och stilren soffa klädd i mjukt och pris: 9 995:Ord.i olika pris:färger. 9 995:slitstarkt Ord. sammetstyg. Finns

PAKETPRIS Spegelvänd U-soffa Spegelvänd i bra kvalité. U-soffaFinns i braikvalité. mörk eller Finns i mörk eller Bergvik soffgrupp Bergvik soffgrupp Mått 290*244*95D*87H. Ramona bäddsoffa Ramona bäddsoffa 3-sits 3-sits Ord. pris 695:PAKETPRIS Pearl soffgrupp PAKETPRIS ljusgrått tyg. ljusgrått tyg. PulaByggbar trädgårdsgrupp med hög rygg soffgrupp Byggbar i retrostil. soffgrupp Finns i retrostil. i många Finns olika färger. i många olika färger. Fantastisk bäddsoffa Fantastisk med bäddsoffa högGråvit komfort. med Finns hög komfort. i olika Finns i olika 3+1+1+bord Färg: rotting Möjlighet att rundtråd bygga Möjlighet efter att önskemål bygga efter och önskemål behov. och behov. 3+1+1+bord. 5 mm i grå utföranden. utföranden.

Ord.pris: 16.995:-

PAKETPRIS!

Ord.pris: 15.995:-

Andria matgrupp

SPARA 7.000:-

konstrotting, dynor i grått tyg.

Petra, Byrå Mått 70*40*H82

5 mm rundtråd i beige konstrotting, dynor i beige tyg, finns även i grått. Matbord 180*98 cmOMGÅENDE LEVERANS 6 st fåtöljer med kraftiga dynor ingår i priset.

NYHET ! Princess, Lyxig säng Kontinental i sammet. sängpaket 180 Ord. pris:Lagervara Ord. pris: 12 995:12 995:- i grått

8 995:8 995:-

Ord.pris: 12.965:-

Dansk design och kvalité!

995:-

3-sits 223*87*H86

SOMMARMÖBLER DIREKT FRÅN 8.995:Ord.pris: 11.995:TILLVERKAREN Bergvik,

Ord. pris 1.195:-

9 995:9 995:-

10 995:10 995:-

Foggia hörnsoffa Soffgrupp 3+2

Hörnsoffa med grå konstrotting och grått tyg

14.990:-

9.990:-

Ord. pris: 12 490:Ord. pris: 12 490:och beigebrunt. Polo U-soffa Polo U-soffa och stort soffbord. Soffan: 250*195*88H. N O Allt ingår: säng, PAKETPRIS Spegelvänd U-soffa Spegelvänd i bra kvalité. U-soffa Finns i bra i kvalité. mörk eller Finns i mörk eller Bergvik soffgrupp Bergvik soffgrupp Ord. pris: 13 995:Ord. pris: 13 995:N KA Bord 140*80*69H ljusgrått tyg. ljusgrått tyg. Byggbar soffgrupp Byggbar i retrostil. soffgrupp Finns i retrostil. i många Finns olika färger. i många olika färger. bäddmadrass, IS! R P Möjlighet att bygga Möjlighet efteratt önskemål bygga efter och önskemål behov. och behov. Ord.soffa pris 21.990:Ord. pris 15.590:ben och gavel. Amelia 3-sits Amelia 3-sits soffa

13.995:-

12 995:12 995:-

STOR REA

7.995:och högt soffbord.

Ord.pris 9.995:

2-sits 163*87*H86

PAKETPRIS

med mörkblå dynor. Ett stort PAKETPRIS

Zadar 2 st fåtöljer med reclinerfunktion i beige utförande finns även i grått. 2 pallar och ett bord ingår i priset.

8 995:8 995:-

SPARA 5.600:-

PAKETPRIS!

Ord. pris: 9 995:Ord. pris: 9 995:-

Ramona bäddsoffa Ramona bäddsoffa 3-sits 3-sits

Fantastisk bäddsoffa Fantastisk med bäddsoffa hög komfort. med Finns hög komfort. i olika Finns i olika utföranden. utföranden.

PAKETPRIS

7.995:-

Soffa med ett Soffa klassiskt med utseende, ett klassiskt klädd utseende, i sammet. klädd Många i sammet. Många Ord.pris: 16.995:Alaska U-soffa Alaska U-soffa olika färger. Finns olikaäven färger. som Finns 2-sits även ochsom fåtölj. 2-sits och fåtölj. Ord. pris: 19 995:Ord. pris: 19 995:Tillverkad i slitstarkt, Tillverkad återanvänt i slitstarkt, skinn återanvänt skinn

SOMMAR

Andria matgrupp

5 mm rundtråd i beige konstrotting, dynor i beige tyg, finns även i grått. Matbord 180*98 cm 6 st fåtöljer med kraftiga dynor ingår i priset.

PAKETPRIS

10 995:10 995:-

9.995: SÄLJER VI UT NUOrd.pris Zadar EN DEL2DEMO EX SOFFOR st fåtöljer med reclinerfunktion i beige utförande finns även i grått. 2 pallar och ett UPP TILL bord ingår i priset.

PAKETPRIS

8.995:-

HALVA PRISET! 6.995:4.990:11 995:11 995:-

Ord.pris: 11.995:-

Foggia hörnsoffa Hörnsoffa med grå konstrotting och grått tyg PAKETPRIS

8.495:15.995:12 995:12 995:5 5 0 0 14 795:14 795:% % 6.295:5 495:5 495:1.299:-

PAKETPRIS

och stort soffbord. Soffan: 250*195*88H. Bord 140*80*69H

N Ord. pris: 13 995:Ord. pris: 13 995:KANO PRIS! Amelia 3-sits Amelia soffa3-sits soffa

Seaford, Bokhylla Ord.pris: 15.365:Soffa med ett Soffa klassiskt med utseende, ett klassiskt klädd utseende, i sammet. klädd Många i sammet. Många Alaska U-soffa Alaska U-soffa Mått 77*35*H185 olika färger. Finns olikaäven färger. som Finns 2-sits även ochsom fåtölj. 2-sits och fåtölj. Ord.pris: 18.995:Ord. pris: 19 995:Ord. pris: 19 995:Tillverkad i slitstarkt, Tillverkad återanvänt i slitstarkt, skinn återanvänt skinn Padova trädgårdsgrupp

Ord. 9.165:Ord. pris: 10 990:Ord.pris pris: 10 990:Matbord 200 x 100. Konstrotting S! T svartOBS! T OBÄmed NSAfällbara ÄNSA Måtten: glasskiva och Alu/ stomme. Inkl. Hampton 3-sits Hampton soffa3-sits soffa BEGR6 st BEGR AL L Bord 200*100*H75 ANTA ANT Hamptonkonstrotningfåtöljer 3-sits Hampton soffa i grå 3-sits sammet. soffa i grå sammet. med dynor. Stol 41*D49*H98

PAKETPRIS

8.495:-

Ord. pris:Porto 22 490:Ord. matgrupp pris: 22 490:-

OMGÅENDE PAKETPRIS LEVERANS

Ord.pris: 18.995:-

PAKETPRIS!

OMGÅENDE LEVERANS

3 000:3 000: PAKETPRIS!

PAKETPRIS

6.995:-

11 995:11 995:- SPARA 1.000:ALLT ! Dream, Break matbord R Ramsäng 90 sängpaket Å G 3 000:3 000:N I LT Ord.pris: 9.965:-

! personer. matplats många GlasgowEnsoffgrupp Glasgowsom soffgrupp 3+2rymmer 3+2 NGÅR

Ord. pris: 19 995:Ord. pris: 19 995:-

Köp Preston och Köp fåPreston och få presentkort att presentkort handla att handla annat för. Värde: annat för. Värde:

AL R! INGÅ

Vit, 200 x 100 cm med 6 stolar Matbord 184*150 cmkvalité med Klassisk soffgrupp Klassisk avovalt hög soffgrupp kvalité av i sammet. hög Finns isnurrplatta. sammet. i beige, Finns i beige, Preston 3+1+1 Preston 3+1+1 Preston recliner soffa med recliner snurrfunktion soffa med snurrfunktion på fåtöljerna. på fåtöljerna. grå och grön. och grön. Snyggt och prisvärt sängpaket i härlig sammet. vitPreston Alu /Textilen. 4 stgrå soffor inkl. dynor.

Allt ingår: säng, bäddmadrass, ben och gavel.

SPARA 4.000:-

1 735:6 990:6 990:Fåtölj1 735:Alura Verona 3+1+1+bord -6Pearl, -% 6Utegrupp 0 0 % 8.995:- 2 995:Ord. pris: 4495:-

ALLT I

Ord. pris:Porto 22 490:Ord. matgrupp pris: 22 490:-

2.870:-

Ord. pris: 10 990:Ord. pris: 10 990:Bord med en transparent härdad Matbord 200 x 100. Konstrotting S! T svartOBS! T OBÄmed bordsskiva och Hampton vackert underrede i krom. NSA ÄNSA glasskiva och Alu/ stomme. Inkl. 3-sits Hampton soffa 3-sits soffa BEGR6 stL fällbara BEGR L TA N A ANTA Stolar är kläddaHampton i ett lättskött konstläder, 3-sits Hampton soffa i grå 3-sits sammet. soffa i grå sammet. konstrotningfåtöljer med dynor. finns med metallben i krom eller svart.

-60-% 60% 2 995:-

Break matbord

Köp Preston och Köp fåPreston oc presentkort att presentkort handla att ha annat för. Värde: annat för. Vä

Vit, 200 x 100 cm med 6 stolar Matbord 184*150 cmkvalité med Klassisk soffgrupp Klassisk avovalt hög soffgrupp kvalité av i sammet. hög Finns isnurrplatta. sammet. i beige, Finns i beige, Preston 3+1+1 Preston 3+1+1 Preston recliner soffa med recliner snurrfunktion soffa med snurrfunktion på fåtöljerna. på fåtöljerna. grå och grön. och grön. vitPreston Alu /Textilen. 4 stgrå soffor inkl. dynor.

15.995:5 5 0 0 14 795:% % 5 495:5 495:SPARA 14 795:-

Soffa 205*75*H90 Fåtölj 75*75*H90 Bord 138*69*H65

Ord. pris 5.990:Ord. pris: 19 995:Ord. pris: 19 995:-

Ord. pris 1.499:-

matplats GlasgowEnsoffgrupp Glasgowsom soffgrupp 3+2rymmer många 3+2 personer.

Johannes, Ord.pris: 15.365:Matgrupp bord med 6 Carl stolar Padova trädgårdsgrupp

PAKETPRIS!

Ord.pris: 9.965:-

8.995:ALLT ! R INGÅ

ALLT ! R INGÅ

Ord. pris 11.995:-

14 995:-

En skön soffgrupp bestående en hörnsoffa LT bekvämaavdynor ALmed i grå platt rotting i grått ! R Å G tyg samt ett Istort N soffbord.

Ord. pris: 27 585:-

Soffa 250*195*H88 Bord 140*80*H69

OMGÅENDE LEVERANS

Foggia, Hörnsoffa med bord

13 690:13 690:14 995:8 SPARA 995:-

Sandvik kontinentalsäng LLT

ALLT ! R INGÅ

ALLT ! R INGÅ

LLT

A A 180*200 R! R! INGÅ INGÅ Ord. pris:Ord. 21 990:Ord. pris: 21 990:-kvaliteterna pris: 27 En av de585:finaste på kontinentalsängar.

Ord. pris: 10 995:-

13 690:13 690:83.000:995:-

Pocketresårer i180 underbädden, Solvik Kontinentalsäng Solvik Kontinentalsäng 180dubbla multipocketOrd. pris: 4 339:Ord. pris: 4 339:Ord. pris: 12 790:Ord. pris: 12 790:Sandvik -kontinentalsäng KETgavel, Amed resårer i mellandelen. Memoryskum bäddmadrass Alura fåtölj med pall. Lagervara i olika U-bäddsoffa med två förvaringar under divaner. En soffaKomplett säng Gruppen består av en 3-sitssoffa, två fåtöljer PKomplett säng bäddmadrass med gavel, bäddmadrass och ben.Med och ben.Med 180*200 ! med RdeISfinaste ochBrännö ett stort och högt soffbord. Rottingtråden avsätta- eller lägga sig på. 300*225 Ord. pris: 21 990:Ord. 21 990:Ppris: svept ull spring och Gaveli med kristallknappar. färger. Snurrbar med med platsKontinentalsäng för många att cm. multipocket multipocket och pocket spring ochbomull. pocket i underbädden. spring underbädden. Century Byrå Century Byråkrom underrede Kontinentalsäng Brännö Enspring av kvaliteterna på kontinentalsängar. Ord. pris: 10 995:Ord. pris: Dynor 4495:-ingår i priset.Verona högsta kvalité. Ord. pris 12.995:Fåtölj Alura Sängen finns i Sängen många finns olika färger i många samt olika i sammet färger samt tyg. i sammet tyg. B90xD40xH107. B90xD40xH107. Finns i andra storlekar. Finns i andra storlekar. 180x200 cm. 180x200 cm. Pocketresårer i180 underbädden, Olika storlekar. och slitstarkt tyg. Ord. pris: 4 339:Lagervara beige, ljus eller mörkgrå. Solvik Kontinentalsäng Solvik Kontinentalsäng 180dubbla multipocketOrd. pris: 4 339:Ord. pris: i12 790:Ord. pris: 12 790:-

1 735:1 735:-

6 990:6 990:-

REA PÅ SOMMARMÖBLER FORTSÄTTER!

resårer i mellandelen. Memoryskum bäddmadrass Alura fåtölj med pall. Lagervara i olika U-bäddsoffa med två förvaringar under divaner. En soffaKomplett sängKomplett med gavel, säng bäddmadrass med gavel, bäddmadrass och ben.Med och ben.Med svept ull spring och Gaveli med kristallknappar. färger. Snurrbar med med platsKontinentalsäng för många att sätta- eller lägga sig på. 300*225 cm. multipocket spring multipocket ochmed pocket spring ochbomull. pocket i underbädden. spring underbädden. Century Byrå Century Byråkrom underredeBrännö Kontinentalsäng Brännö Sängen finns iSängen många finns olika färger i många samt olika i sammet färger samt tyg. i sammet tyg. B90xD40xH107. B90xD40xH107. Finnstyg. i andra storlekar. Finns i andra storlekar. 180x200 cm. 180x200 cm.i beige, ljus eller mörkgrå. Olika storlekar. och slitstarkt Lagervara

@moblera_ab @moblera_ab @moblera @moblera Följ oss: Följ oss:Följ @moblera_ab @moblera @moblera oss: Följ oss:@moblera_ab Möblera Agnesberg, Möblera Bäcksins Agnesberg, väg Bäcksins 3Möblera • Öppet väg Mån-Fre 3 •väg Öppet Mån-Fre & Lör-Sön 10-19 11-16 &Lör-Sön Lör-Sön •10-19 möblera.com • 11-16 möblera.com Möblera Agnesberg, Bäcksins Agnesberg, Bäcksins 3 10-19 • Öppet väg Mån-Fre 3 • Öppet 10-19 Mån-Fre & 11-16 & 11-16 Lör-Sön • möblera.com • möblera.com Tel. 031-388 49 01 Tel. 031-388 49 01 Med reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.


hallå långedrag juni 2021

FRÖLUNDA/LÅNGEDRAG!

! r e d n ä h r Det hä

Lovkollo med film Nu finns det möjlighet att filma med kulturskolan. Lovkollo med film vänder sig till dig som är från tio år och uppåt. Oavsett om du har några förkunskaper av att göra film sedan tidigare eller inte är du välkommen att delta. Under tillfället lär sig deltagarna att göra film, de får utgå ifrån sina egna idéer. Kursen ger kunskaper i teori och praktik kring filmskapande. Deltagarna får pröva på olika sätt att filma och redigera film. De undervisas också i ljussättning, ljudläggning, kameravinklar och annat som är bra att tänka på vid en filminspelning. Det ges också möjlighet att pröva på att filma med olika typer av kameror, från Ipads till stora professionella filmka-

»Det här händer« är ett urval av kul saker som är på gång. Har du tips? Mejla redaktionen@media-konsult.com, som tar emot tips till och med den 10:e varje månad. Med reservation för ändringar.

meror. Kursen börjar med olika övningar och avslutas med att alla får göra sin helt egna film. Deltagarna kommer också bjudas på frukt. Ledare är Emil Petterson. Anmälan: via goteborg.se Datum: onsdag 16 juni – torsdag 17 juni Plats: Kulturskolans lokaler i Frejaskolan, Kråkbärsvägen 1 Öppettider: 12:00 – 15:00 Kostnad: Gratis

Sommarläger innebandy i Positivparken

Läger för den som vill spela innebandy. På programmet finns innebandy och många andra roliga aktiviteter i och omkring Positivparken. Om det regnar finns Ruddalens inomhusplaner inbokade. Lägret sker dagtid och vänder sig till både nybörjare Filippinerna har varit i världens längsta och strängaste lockdown och mer erfarna sedan i mars. En dag utan jobb betyder en dag utan mat för många i spelare. Det är slummen. Samtidigt är landet hårt ansatt av återkommande tyfoner. Vi är på plats för att ge hjälp och hopp där nöden är öppet för både som störst. Vill du också hjälpa? Stöd vårt arbete tjejer och killar. En och bidra till en bättre värld. Bli månadsgivare lättare lunch ingår eller bidra med en engångssumma. varje dag och lägBg: 5314-0273 ret är kostnadsfritt. Anmälan och Swish: 123-644 67 02

För en bättre morgondag

28 smallstepsc.com

samling sker varje dag vid Frölundaskolans parkeringsplats på Positivgatan 3. Det går även att göra en anmälan på plats för hela veckan. Frölunda innebandyklubb vill att innebandy ska vara tillgänglig för alla. Därför välkomnas samtliga till föreningen och det eftersträvas också en jämn fördelning mellan flickor och pojkar samt etnisk bakgrund. Det ska vara roligt att spela innebandy i föreningen. Dessutom vill innebandyklubben vara ledande i Sverige, som organisation och idrottsmässigt. Klubben vill också ha en stark ungdomssektion som stannar kvar och så småningom ingår i seniorlagen. Datum: måndag 5 juli Tid: 11:00 – 16:00 Kostnad: Gratis Ålder: 10 – 15 år Arrangör: Frölunda innebandyklubb Mail: kansli@fibk.se

Besök caféet vid Vägen Ut/Ängås trädgårdar Ängås trädgård är ett socialt företag i Frölunda. Trädgårdscafé och gårdsbutik har öppet under vår – och sommarsäsong. I butiken går det att köpa plantor, snittblommor, förädlat och honung från egen bigård. I caféet serveras ekologiskt kaffe och hembakat med servering i trädgården. Caféet är öppet från april till september. Vägen ut är Sveriges största franchisekedja av sociala företag. Här säljs miljövänliga produkter och tjänster. Samtidigt skapas arbete åt människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vägen ut har drivit sin verksamhet på Ängås Gård sedan 2010. Gården är från början en lantgård med rötter ända tillbaka till 1600-talet. Både trädgård och företag drivs med ekologisk profil och är KRAV- certifierad. Hållbar utveckling, närproducerat och Fairtrade – märkt är en självklarhet för det sociala företaget Vägen ut. Öppettider för café med butik: onsdagsöndag 11:00 – 15:00 Obs! För helgerna gäller att vid regn och dåligt väder är det stängt.


m o s t e d a d d y k S g i d r a d skyd

boka Takbesiktning

TAKT VÄTT

FIXER.NU

TAKRENOVERING TAKMÅLNING Taket får utstå väder och vind. Det skyddar oss mot omvärlden och står ändå fast år in och år ut. Men ibland behöver det som skyddar oss också omhändertas. Vi på Fixer är experter inom området och finns till för att guida och hjälpa dig med takmålning, taktvätt och takrenovering. Var skonsam mot ditt tak, så att det kan fortsätta skydda dig.

Certifierade takläggare PROPERTY SERVICE

www.fixer.nu 031-757 00 40 info@fixer.nu

Vi erbjuder en tjänst där vi filmar er fatighet med drönare.


Korsord

hallå långedrag juni 2021

Välkommen till Kronans Apotek Ladda n på Mariaplan! e er egen ap r vår Du ring Boka läkemedelssamtal.

Öppettider: Mån-fre: 9.30-18.00 Lör: 10.00-14.00 Följ oss på Instagram

er ut vi komm 2030 0770 22

p! Grati s från Ap ple-store och Go oglepla y

VI UTFÖR NUMERA COVID -19 FRISKINTYG (INFÖR RESA)! Välkommen att boka tid på kronansapotek.se! Vi utför även antikroppstest. Förboka gärna din beställning.

Mariaplan 4 • Telefon: 0771 - 612 612 • www.kronansapotek.se

10.000:-

Beg Omega constellation med datum och automat uppdrag

Snabba batteribyten i alla slags klockor fr. 100:Batterier till hörapparat 40:Vi utför även reparation på väggur och pendyler samt armbandsur.

Slottskogsgatan 46, Mariaplan Tel. 031-14 53 57


BOKA Å BILJETTER P E .S KAJSKJUL8

PREMIÄR R E 25 NOVEMB


Skydda dina ägodelar! STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDISOLERAT

S2-ST10 Det säkra smyckeskrinet. Bulta fast det i sovrumsväggen/golvet så har du en säker förvaring nära till hands. • Yttermått H 275, B 325, D 325 mm • Innermått H 200, B 250, D 225 mm • Vikt ca 25 kg • Tillägg: Kodlås 2900 kr

S2-ST10 med nyckellås

Pris: 2795:-

inkl frakt

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

S2-ST320

S2-ST460

Som ett bankfack fast hemma med klassat brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

Som ett bankfack fast hemma med klassat brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

• Mått H 315, B 440, D 440 mm +gångjärn 30mm • Vikt 52 kg • Tillägg: Kodlås 2900 kr

• Mått H 460, B 440, D 450 mm +gångjärn 30mm • Vikt 68 kg • Tillägg Kodlås 2900 kr

S2-ST320 30P med nyckellås

S2-ST460 30P med nyckellås

Pris: 5600:-

inkl frakt

Pris: 7650:-

inkl frakt

VÄRDESKÅP GRADE 1 BELOPPSGRÄNS 80.000 KR

Brandbox ST20101 / A4 Brand och vattensäker förvaring för dokument & datamedia (CD, DVD, USB-minnen, hårddiskar mm) • Utvändiga mått: H 168, B 391, D 363 mm • Invändiga mått: H 112, B 325, D 216 mm • Volym: 7,8 l • Vikt 9,3 kg • Brandklassning : 30 min

SÄKERHETSSKÅP INBROTTSKLASS SS3492

Säkerhetsskåp ST1500 När du har stöldbegärlig egendom som tar lite mera plats. Stöldskydda din fotoutrustning, laptop, myntsamling, årgångsvinet etc. Komplettera med brandbox ST20101 så får du även brandskyddet. Bultas i golv eller vägg. • Mått: H 1500 B 575 D 400mm. • Vikt : 152 kg • Klass SS3492. • Tillägg Kodlås från 2900:- inkl moms

Pris: 1750:-

Köp dig mer tid med den riktiga tungviktaren när det gäller säker förvaring i hemmet . Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet. • Mått H 340, B 500, D 345 mm +gångjärn 40mm • Vikt 93 kg • Tillägg Kodlås 2900 kr

I-340 Grade 1 med nyckellås inkl frakt

Pris: 11.900:-

inkl frakt

Det här är ett axplock av vårt sortiment. I vår butik visar vi gärna fler. Vi erbjuder även inbärning och fastbultning till fasta priser.

ST1500

Pris: 14950:- inkl

ST20101 / A4

I-340 Värdeskåp klass EN 1143-1 Grade 1

I frakt ingår leverans till ytterdörr i markplan frakt

Vi är Din partner i säkerhet och finns där du behöver oss, när du behöver oss. safeteam.se/kassaskap

SafeTeam Frölunda August Barks Gata 2 031-682610

LÅS • PASSERSYSTEM • KAMERAÖVERVAKNING • DÖRRAUTOMATIK • LARM

Profile for MediaKonsult

Hallå Långedrag juni 2021  

Hallå Långedrag juni 2021  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded