Page 1

Hallå

LÅNGEDRAG

Frisörsalong Skönhetssalong

Varmt välkommen att boka din tid via telefon eller på www.bokadirekt.se

Redegatan 9, Långedrag (Bredvid hemköp) 426 77, V. Frölunda Tel: 031-253 250

n.slounge

Ditt lokala livsstilsmagasin

JULI 2019

SEMESTRA GRATIS DÄCK I VÄST

Äntligen vår & sommar! Äntligen vår &däck/fälg sommar! Kom in så hjälper vi dig med Äntligen vår & sommar! Äntligen vår & sommar! Äntligen vår & sommar! Äntligen vår & sommar! och övrig däckservice. Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg Äntligen vår & sommar! BERTILS DÄCKSERVICE AB SÄntligen NART ÄR SOMMAREN HÄRvivår ...& Kom in sådäckservice. hjälper dig med däck/fälg Äntligen & sommar! Äntligen vår sommar! vår sommar! och övrig Kom in& så hjälper vi dig med däck/fälg Äntligen vår & sommar! vår & sommar! Kom in Äntligen så hjälper dig med däck/fälg Hörvimed oss så hjälper vi dig med och övrig däckservice.

Kom dig med med däck/fälg däck/fälg Kom in in så så hjälper hjälper vi vi dig och och övrig övrig däckservice. däckservice. Kom inKom så hjälper vi dig dig med däck/fälg in hjälper med däck/fälg Kom in så sådäck/fälg hjälper vi vi dig med däck/fälg och övrig däckservice. eller övrig däckservice. och övrig däckservice. ochhjälper övrig Kom in så vi dig med däck/fälg ochdäckservice. övrig däckservice.

Äntligen vår &är sommar! S NART ÄR SOMMAREN HÄRvi dig ... meddäck/fälg Kom in så&hjälper däck/fälg Äntligen vår & sommar! Äntligen vår Äntligen vår &sommar! sommar! Snart vintern här... och övrig däckservice. Kom in så hjälper vi dig med Äntligen vår &så sommar! vår & sommar! KomKÖR in så Äntligen hjälper vi dig med däck/fälg Hör med oss hjälper vi dig med och övrig däckservice. insommar! såså dig med däck/fälg Kom in hjälper vi dig med däck/fälg SÄKERT Idäck/fälg VINTER! Äntligen vår & Sommaren närmar sig och övrig däckservice. Kom inKom så hjälper vihjälper dig medvi

GOTHIA CUP Äntligen vår && sommar! och övrig däckservice. Äntligen vår sommar! Äntligen vår & sommar! Kom inmed så hjälper dig med däck/fälg Äntligen vår &&sommar! Äntligen vår sommar! Äntligen vår & sommar! och övrig däckservice. Hör oss såvihjälper vi dig med dags att se över dina däck! Äntligen vår & sommar!

Äntligen vår &övrig sommar! däck/fälg eller övrig däckservice. och däckservice. och övrig däckservice. och övrig däckservice. Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg Kom så hjälper vi dig med däck/fälg Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg och övrig däckservice. Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg Kom in däckservice. så hjälper vidig dig med däck/fälg Kom in inoch så hjälper vi med däck/fälg däck/fälg eller övrig däckservice. övrig och övrig däckservice. Kom in så hjälper vivi dig med däck/fälg Kom in så hjälper dig med däck/fälg och övrig däckservice. och övrig däckservice. och Äntligen vår & sommar! och övrig övrig däckservice. däckservice.

TEST: SOMMARÖL

Äntligen vår &&sommar! Hör med oss sådäckservice. hjälper vi dig med Äntligen vår sommar! och övrig

och övrig däckservice. Kom in hjälper vi dig med däck/fälg Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg DÄ C K Ounderlag C H FÄ LG Kom in så så hjälper vi dig med däck/fälg Med vintern för dörren ochdäckservice. halt på vägarna Kom in däckservice. så hjälper vi dig med däck/fälg däck/fälg eller övrig och övrig Med sommaren som knackar på ett bättre underlag på och övrig däckservice. PERSONBIL ochoch övrig däckservice. hälsar vi digdäck!välkommendörren in tilloch för att förbereda din övrig däckservice. DÄDoss CÄKCOKCO HCFÄ H LG FÄ LG vägarna välkomnar vi Byt dig din bil inför sommaren. DÄD C K O C H FÄ LG Byt däck!in till oss för att förbereda Ä C K O C H FÄ LG LÄTT LASTBIL D K O C H lager FÄ LG PÄERSONBIL PCCD ERSONBIL bil för kallare tider. Med ett stort H FÄ LG av vinterdäck D KÄOCCKH O FÄCLG PÄERSONBIL ERSONBIL SLASTBIL COOTER vi dig med däck/fälg PPÄTT ERSONBIL LMC, ÄTT LASTBIL Kom in så hjälper L P ERSONBIL P ERSONBIL L ÄTT LASTBIL Medoch ett stort lager av sommardäck hittar vi det som passar just fälgar kan vi hitta det som passar just dig! dig! ÄTT LASTBIL MC, COOTER D CLASTBIL HH FÄ LG Äntligen vår SSÄCMÅHJUL DLLÄTT Ä KK OOCC FÄ LG Byt däck! & sommar!

Äntligen vår & sommar!

KROGTIPSET VÄSTER Äntligen våroch & sommar! övrig däckservice. Äntligen vår & sommar! MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

D ÄCOOTER C K O C H FÄ LG LMC, ÄTT LASTBIL MC, COOTER DSÄD CS HCFÄ ÄKCOOTER COKCLASTBIL O H LG FÄ LG MC, DLSÄÄTT C K O C H FÄ LG

Byt däck!

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMÅHJUL SMÅHJUL MC, SERSONBIL COOTER MED RÄTT DÄCK P ERSONBIL DÄDCÄKCOKCOHCFÄ CERSONBIL K O C H FÄ LG MÅHJUL PMÅHJUL SRÄERSONBIL COOTER Byt däck! H LG FÄ LG Kom vi dig med däck/fälg däck/fälg PSSLMC, ERSONBIL DMC, ÄSC KD PA RCOOTER AT I O N FÖRÄNDRAS ALLT SLASTBIL PPEERSONBIL ÄTT LASTBIL Kom in in så såBythjälper hjälper vi dig med MÅHJUL LPA DD ÄÄ C KC EÄTT R AT I FÄ O N LG POKÄTT ERSONBIL K C HLASTBIL LASTBIL däck! DSSCRLRFÄ ÄMÅHJUL CPA O FÄ D CERSONBIL K O C H FÄ LG R ÄTT ELG RC O N LG ÄD RPA AT IAT OHNI LG PÄERSONBIL ÄHCLG K LG ODCD HÄCD och däckservice. DÄ C K OKC HD KKKELCL C H FÄ O CFÄ FÄ P K H O TAT E ILNOFÄ LO däck! ÄTT LASTBIL MC, COOTER Ä O CCOOTER H LG D CÄTT RO ESR PA RLASTBIL NN LÄÄÄCKRCCMC, LASTBIL S MÅHJUL ÄD K R E PA R AT I L ÄTT D ÄD C KP E PA AT I O och övrig övrigByt däckservice. MC, S D C K H O T E L L L ÄTT LASTBIL D Ä K R E PA R AT I O N S COOTER DÄ CDKÄOCDCKÄHOCFÄ LG Ä CRERSONBIL KK O CLRCOOTER H FÄ LG ERSONBIL C H FÄ LG DDD C H O TEAT LLG LMC, ÄTT LASTBIL SRS ÄD CCÄ EKOS PA O N P D Ä CK KMC, H TCOOTER EO LH D Ä H TAT LIE LILN ÄMC, K RSC ES PA O MÅHJUL D Ä C K O C H FÄ LG Ä C K O C FÄ P ERSONBIL P ERSONBIL MC, COOTER MÅHJUL S COOTER D Ä C K H O T E L L P ERSONBIL PERSONBIL LMC, ÄTT DÄMC, CMC, KP REBSCERSONBIL ELETA PA RATAT MED RÄTT DÄCK PERSONBIL D Ä KS ELLA LI O N COOTER LÄTT LASTBIL BS ETA D ÄD CÄKC OKCO HCFÄ MÅHJUL D EP MÅHJUL SRLOLEO Byt däck! SRLASTBIL LÄTT LASTBIL CD KLMC, HELASTBIL LLELLI R D C KC H O TCOOTER ECOOTER H LG FÄ LG SKHHTETA COOTER D ÄÄ C KOPA LAT ÄLÄD C K RS AT O N ION DDFÄ DÄP CÄ KCÄOKCCKO HO ERSONBIL Ä ELET PA ÄTT Byt däck! FÖRÄNDRAS MÅHJUL D CKFÄ H FÄ LG D CO HLG FÄ LG PERSONBIL B ETA MED RÄTT DÄCK Byt däck!Kom in så D EMÅHJUL B ALL L DCÄLASTBIL CALLT HÄ FÄ LG MC, SOPA DLG ÄLÄTT C KL S HH O TACOOTER ERSONBIL D C KLG CO HC LED LASTBIL MED D Ä C TLRLLEAAT DÄRÄTT KCÄO HCO FÄ LG MÅHJUL Byt däck! däck! D COKLG FÄ LG D Ä O H FÄ LG D ECBÄTT BS ETA D KDÄCK CLASTBIL HÄ LCÄERSONBIL ÄTT PETA LHD ÄTT LASTBIL Ä C EMÅHJUL ION D EL LKKS BRBANK ETA Byt däck! GE MONEY D Ä CCCKH O H FÄ FÖRÄNDRAS ALLT Byt LKCÄERSONBIL ÄTT D ED LP ETA LERSONBIL A MED RÄTT DÄCK SERSONBIL MÅHJUL MC, SRPA Byt däck! Ä K H O TCOOTER LLRLA MÅHJUL LFÄ D ÄCD KFÄ CLASTBIL HC FÄ LG OH LG Kom in så DÄD CÄ KCÄOKD CK HPCO FÄ LG LÄTT C KLASTBIL PA RENAT D K O C H FÄ LG Byt däck! MC, COOTER ÄKS C K RBANK EELRE PA AT I O NI O N D LLG BS A D C KFÄ OFÄ D ÄÄ RBANK ELASTBIL O GE MONEY ÄLG COKLG O HD hjälper LCHHCFÄÄERSONBIL ÄTT PSÄERSONBIL PKH FÖRÄNDRAS ALLT MÅHJUL ERSONBIL O FÄ LG D CP CO LG D ED LMONEY ETA GE FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK vi dig PLG ERSONBIL D B ETA A LFÄ ÄTT D CCD O C H FÄ D Ä C H LG Ä KLÄÄ H O TKA EPA LO LITAT PSCLASTBIL ERSONBIL ÄETA HALCAT ERSONBIL D KCLCOOTER H FÄ D LD BCOOTER LK CC K RBANK EO R ILOLLG N MC, SCBDCEDEEESSCLG MÅHJUL C K OFÄ C FÄ CÄTT KCÄO CÄK HP D CERSONBIL KLGOGE C MC, H PKKKH ERSONBIL hjälper vi dig Byt däck! DÄD ERSONBIL P MÅHJUL GE MONEY D C O H Ä KMC, O CFÄ FÄ LG D CP O CÄ FÄ LG L LASTBIL MC, S PH ERSONBIL med däck/ ÄS KK H TL LAT LCIFÄ FÖRÄNDRAS ALLT D Ä K EÄ PA RCEA O D BRCCBANK ETA MED RÄTT DÄCK P MONEY D ÄL C K RBANK EO PA RAT I ON NFÄ LG L ÄTT LASTBIL D Ä C O C H FÄ LG S COOTER L ÄTT LASTBIL MC, COOTER P ERSONBIL D Ä O H LG L ÄTT LASTBIL GE MONEY MC, S COOTER D Ä C K O C H FÄ LG S MÅHJUL P ERSONBIL D Ä C K O C H FÄ LG Byt däck! PERSONBIL D KLHTRPA OLTAT CEIAT PERSONBIL LKLASTBIL ÄTT LCDCSRCÄBANK ÄTT LASTBIL H EO LR medALLT däck/ C KOE LH LNNFÄ MC, SÄETA COOTER KÄ EBANK PA RAT IO LCCÄTT LASTBIL D K RC I O NLG D ECDLÄÄD A D CLASTBIL HLASTBIL FÄ LG D Ä KÄB EÄRBANK PA O GE GE MONEY FÖRÄNDRAS PÄERSONBIL PERSONBIL PCD ERSONBIL LOFÄ ÄTT fälg och övrig GE MONEY ÄTT MONEY ERSONBIL ERSONBIL ERSONBIL O LERSONBIL ÄTT SLMÅHJUL D OP H LG MC, SÄTT COOTER ÄE CR KK OO TCEH LA LEFÄ P ERSONBIL LASTBIL H TAT LPCÄTT ÄTT LASTBIL PÄERSONBIL MC, COOTER MC, SLASTBIL COOTER DSSMONEY EMÅHJUL LD BD ETA A Ä C ELHPA ILOLLG N D LETA B ETA CLASTBIL H FÄ LGERSONBIL MED LOPLASTBIL ÄTT LASTBIL PKLÄERSONBIL P ERSONBIL fälg och övrig PRÄTT ERSONBIL D ECÄ LK BC LTE ACER LDäckservice ÄTT LASTBIL GEMC, LPMÅHJUL LASTBIL C KBANK O LLL L FÄ LP D däckservice. MC, SKDÄCK COOTER SÄTT Ä KBHH H D Ä H OPA TO SERSONBIL MÅHJUL MÅHJUL P ERSONBIL LCOOTER ÄTT LASTBIL COOTER LPP ÄTT MC, SCOOTER COOTER DD ÄS CMÅHJUL K EPA RLLAT NLG Byt däck! SLMC, COOTER Kom vi dig med däck/fälg ES LK B ETA LTA SSCOOTER MÅHJUL “Däck ii Väst” Bertils AB ERSONBIL D ETA LMC, ÄTT LASTBIL D Ä C KLERSONBIL O LLAE L IIO GE BANK MC, SSSLASTBIL DÄMONEY C KD RD ERERECCH LDäckservice ÄTT LASTBIL ÄTT MC, SLASTBIL SLASTBIL COOTER ERSONBIL däckservice. FÖRÄNDRAS ALLT SLD MÅHJUL LERSONBIL ÄTT LMC, ÄTT D Ä C TR EO MC, COOTER D ÄKP KO H LONN C KP PA RELAT AT D LPPÄTT LASTBIL “Däck Väst” Bertils AB ÄTT LASTBIL MC, SETA COOTER COOTER LELASTBIL B LT A LI O GE MONEY BANK ERSONBIL LPPMC, ÄTT LASTBIL GE MONEY BANK MC, SMC, COOTER LÄTT LASTBIL ÄTT Kom in in så så hjälper hjälper vi dig ERSONBIL SÄD MÅHJUL Victor Hasselblads gata LERSONBIL ÄTT LASTBIL SLASTBIL MÅHJUL MC, COOTER LMÅHJUL ÄTT Viktor Hasselblads gata Västra Frölunda D ÄEEÄTT C HETA OI LOTAN ELL MC, S RSLASTBIL LLÄTT LASTBIL Kom in så DMONEY LERSONBIL ETA Lmed ÄTT LPA LASTBIL S2MÅHJUL COOTER MED RÄTT DÄCK SRMC, DÄ CGE KS RMONEY EEÄTT RBKBANK AT SSSdäck/fälg MÅHJUL MC, S2, COOTER D LETA BETA S P GE BANK L ÄTT LASTBIL MED RÄTT DÄCK D ÄD CÄK OÄ CCO HKCFÄ LG L LASTBIL S MÅHJUL LR BÄTT LIAT AAENILLOLAN D Ä C K E PA AT I O N S MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda MÅHJUL MC, COOTER D Ä C K O LG MC, S COOTER Byt däck! D E L B L S MÅHJUL D Ä C K H O T L ÄTT LASTBIL C K H FÄ LG MC, S COOTER Kom in så 421 31 Västra Frölunda S MÅHJUL MC, S COOTER L ÄTT LASTBIL D Ä C K E PA R L LASTBIL Byt däck! D Ä C K R E PA R AT O MC, S COOTER D Ä C K R E PA R AT I O N GE MONEY BANK S MÅHJUL D O C H FÄ LG D ÄPA CLG KATSLG FÄ LCOOTER ÄTT LASTBIL MC, COOTER hjälper vi tel: digALLT FÖRÄNDRAS SMÅHJUL MÅHJUL och övrig däckservice. D Ä R EC RFÄ IO O NC HD D ÄSC K O CDäckservice FÄ D EL LÄTT B ETA LT SÄKSSCOOTER “Däck i Väst” Bertils AB 031-47 14 88, www.dackivast.com FÖRÄNDRAS ALLT MC, SLASTBIL SKH MÅHJUL D Ä C K R E PA R AT I O N D ELG LH B ETA ALLN D ÄR C KPA HO O TAELILLO MC, COOTER D C K O H Ä C K L ÄTT GE MONEY BANK MC, LASTBIL MC, S COOTER MC, S COOTER D Ä C K E R AT S MÅHJUL L ÄTT LASTBIL hjälper vi dig S MÅHJUL MC, COOTER tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com S MÅHJUL D Ä C R E PA R AT I O N “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB med däck/RÄTT DÄCK MC, COOTER GE MONEY BANK LTCOOTER BBANK och övrig däckservice. MC, COOTER D ÄMÅHJUL CS RMÅHJUL E PA RS AT I ONN GE MONEY MC, SI OCOOTER CKKL HÄTT ES LAT L ILOAN MC, MED DD ÄÄC RD EEO PA RETA MC, SMÅHJUL SCTO D K COKCO H CFÄ LG DSCMÅHJUL Ä RKKSECOOTER AT IMÅHJUL OIS DMC, ÄS KSC RD RPA AT IR OS Victor Hasselblads 2NMÅHJUL PDÄERSONBIL SÖppet MÅHJUL DLG Ä CMC, D Ä HFÄ FÄ LG MC, COOTER Ä K RORREMC, PA RO AT med däck/ Viktor Hasselblads Västra Frölunda D CCPA Egata ONMÅHJUL PCD ERSONBIL EK LSH ETA AL N GE MONEY MEDMED RÄTTRÄTT DÄCK MC, SLASTBIL COOTER SD ÄAT CKÄ KD HO OPA TBBANK LBANK SKE2, COOTER P ERSONBIL D ÄD KECCRVästra H TAT EAT D ÄC CÄ HS OPA EH fälg och övrig D C O ELLI O DD C RS RLTAT K CLFÄ HI OLG FÄ Ä CÄ R PA IL GE MONEY ÄD KKKRC EO RLAT N LG DÄCK PÄKÄD ERSONBIL D Ä CPA H OC TLAT Ä C HK tider: vard MÅHJUL KENS RILOLCOOTER ENNPA RÄ07,00-17,00 IMONEY Ä KTdäck! RD PA RDäckservice PSKgata MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, MC, COOTER “Däck iiD Väst” Bertils AB FÖRÄNDRAS ALLT D O BytByt däck! SFrölunda D EEMÅHJUL LN SCKByt MC, SEETA COOTER DC C H EREK LEO CCOÄ KKCCO CO HD P 421 31 Västra Frölunda SSERSONBIL MÅHJUL D Ä KMÅHJUL R EC PA AT fälg övrig MC, SKKERSONBIL MED D Ä CL KB TBANK ELLLA L ÄSdäck! C EÄÄRÄTT PA ROCPA AT IÄ N D ÄCOOTER KDÄCK TO EIRO LERSONBIL LNIMÅHJUL GE Kom in såoch C HDÄ C K H O T E L L D Ä KPA REH PA AT IO ON FÖRÄNDRAS ALLT däckservice. MÅHJUL D EMONEY ETA “Däck Väst” Bertils D Ä EHasselblads RLLP NR ATD SHKHBAB MÅHJUL C H STAT MÅHJUL tel: 031-47 14 88, FÖRÄNDRAS ALLT D ÄKR C KO H O TAT ETCAT MÅHJUL EN BS ETA A DRDO ÄVictor C K R RELK IRK O MÅHJUL SROLTCOOTER däck! D ÄEC CKgata KTD H O ELO LLDäckservice LNEgata ÄLMC, C KC O EPA L LAR AT I O N D Ä H L N2Byt D Ä RC O GE Ä R ELIin PA ID OED Kom in så däckservice. D ÄD KEwww.dackivast.com CMÅHJUL FÄ LG SCSRÄÄD MÅHJUL Ä EBANK PLÄTT ERSONBIL Viktor 2, Västra Frölunda hjälper vi031-47 dig 14 MÅHJUL Byt däck! ÄH CO K H O TPA LO LLG FÖRÄNDRAS LÄTT tel: 14 88, www.dackivast.com LASTBIL MÅHJUL C H FÄ LG Kom SKDCSRD P ERSONBIL H FÄ SNFÄ MÅHJUL DÄD CHasselblads K PA RKELO AT ICR O N BEETA D EC L31 BH LO A Ä C K TC EO L07,00-18,00, LR ÄTT LASTBIL Byt däck! From okt-21dec: vard 09,00-14,00 D B ETA LLAL D K O LG D ÄLIMONEY C KLNSS HMÅHJUL OLTABANK Elörd GE D ÄEÄ CLC KSETA RK EHPA O N LG D CCÄ K PA AT IEH D O HL LI FÄ D EÄ B ETA LLG A D EETA LN BALLT ETA A D Ä K Eså RD O Viktor gata 2, Västra Frölunda D Ä C R EK PA AT IAT O N D Ä C K CKO HRPA FÄ LG P ERSONBIL L LASTBIL MÅHJUL ÄO C KD TC EH LO LK D B LTC AREAT Ä CC KK O C H D LAT BO ETA LN A Västra Frölunda hjälper vi dig Byt däck! L ÄTT LASTBIL Byt däck! D Ä C K O C H D Ä C KD H TLG EÄ LL LN S MÅHJUL Ä C C H FÄ LG Ä R14 EC PA REEEFÄ I O D Ä C K O D Ä CHasselblads KS RÄÄTT ECCÄ PA R AT IC O D Ä KD CETA H FÄ LG D C K O H FÄ L LASTBIL P ERSONBIL med däck/ E421 L88, BD L A P ERSONBIL D C H O T E L L D Ä C K R E PA R AT I O N D E L B ETA L A Byt däck! D Ä C K O C H GE MONEY BANK Ä K R PA R AT I O tel: 031-47 www.dackivast.com D K R E PA R AT I O N D Ä C K O C H FÄ LG D E L B ETA L A L ÄTT LASTBIL Ä C K H O T E L L D Ä C K R E PA R AT I O N P ERSONBIL BEE LKTAELO DDÄECLMC, KB RETA E PA R AT I O N hjälper vi dig D LILB ETA ALCtill DLK C K H OA LK P ERSONBIL D Ä KMöjlighet H O TLAT LAT SBCRBANK MÅHJUL D ÄCETA C H FÄ LG D Ä KMONEY O FÄ LG D Ä C KCC RP ECÄ PA REH O N P ERSONBIL tel: 14 88, www.dackivast.com P ERSONBIL D Ä C H O E L L medoch däck/ finansering via Resurs Bank L A Byt däck! S D EC BÄ ETA LT D Ä K R E PA R AT I O N D E L ETA L A GE BANK C K O H FÄ LG D Ä C H O T E L L D Ä C K E PA R AT I O N GE MONEY D Ä K R PA R I O N D Ä C K O C H FÄ LG 23, 30031-47 dec 07,00-15,00, 24-26 dec stängt, 28-29 dec stängt L ÄTT LASTBIL ERSONBIL D Ä C K R E PA R AT I O N P ERSONBIL fälg övrig 27, D E L B ETA L A “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB GE MONEY BANK GE MONEY BANK D Ä C K H O T E L L P ERSONBIL DÄD CÄ KGE RP ECÄ PA AT IRD N LMC, ÄTT CÄ KMONEY LG SLÄTT COOTER D EC LR BO ETA LAT AÄ D CRBANK KELPA HA ORTATE ILOLNMC, BANK PÄCD ERSONBIL D Ä C KCR EBANK LH LÄ med däck/ ELG LN ETA LASTBILGE MONEY DKBertils KO EH PA IC N D ÄBCÄ KAB HO LFÄ SCOOTER COOTER D ETFÄ LC BO ETA LO K O FÄ MONEY BANK GE MONEY C HT EH O TAT ED LIMONEY LD D Ä CCLD K C ERSONBIL KAÄKLG R EKOPA RLGE O “Däck fälg och övrig i Väst” ERSONBIL P ERSONBIL MONEY BANK D CKKBANK HEOPA T ERLAT L C H EH LETA D EGE LR BO LD AE ÄKERSONBIL C KO H O TAT MC, SLASTBIL DDLÄMC, RD IBANK däckservice. DD ÄEÄERSONBIL CLLASTBIL N P ERSONBIL HEOPA T ERLAT L ION ÄEC C KTR H TCOOTER ELO LLDäckservice LN EE L2, ETA P ERSONBIL MC, COOTERL ÄTT GE MONEY D Ä C K H LKAÄE PMONEY ÄÄCCKKRBANK D Kgata ELD PA RBO I LO N2CL SGEPPA COOTER Victor Hasselblads gata PPD KB HETA OGE T ELMONEY LD LD GE MONEY BANK BÄRETA AT E LI O Kom in så ERSONBIL Viktor Hasselblads Västra Frölunda ÄTT MC, D Ä CLD O LG D ÄÄTT CLASTBIL KB H O TS EKom LO LTTAT ERSONBIL fälg övrig LÄTT däckservice. P ERSONBIL PSÄTT ERSONBIL GE MONEY BANK LBÄD ÄTT LASTBIL GEL D CLASTBIL KBANK HLO L HEK OPA LE LI O D EERSONBIL L31 ETA LD D Ein Loch Bså ETA LGE Ä C K EP LÄ DCKÄKRBANK C HT EO LN ÄTT LASTBIL D ÄÄC RLTAT LASTBIL MONEY BANK ÄTT D C KFrölunda HC OH TAEFÄ LMONEY LA DD EL ETA A D EGE LETA BHEHLASTBIL ETA A Viktor Hasselblads 2, Västra ERSONBIL Kom in så ÄTT LPLSMÅHJUL ÄTT LASTBIL LD ÄTT LASTBIL ÄLÄTT KD H LO LA GE MONEY BANK EL Lgata BOLLLASTBIL LFrölunda Västra P ERSONBIL hjälper vi dig LSLASTBIL LASTBIL LCBCD ÄTT GE MONEY BANK D Ä C KTA TAP ED LLERSONBIL SMÅHJUL ELD BO ETA Ä CLKBHETA OTELL MC, COOTER Kom in så031-47 14 LP in så MC, COOTER ES ETA AL DD L88, ETA ÄLKom C KLCB H OLFÄ TAELLLG MC, COOTER tel: www.dackivast.com ÄTT D H D ED B ETA LL DLE421 ÄÄTT KLCOOTER H ELASTBIL LO EL LLASTBIL BO LALÄTT EÄLEC B ETA LASTBIL hjälper dig hjälper vi dig DDEÄL CB ETA D EETA B ETA LC ALKD C KLTCOOTER H TAÄ Edäckservice. LD DD K H OLTAE LLLAFrölunda SSMÅHJUL LASTBIL MC, SEMONEY Kom in så med däck/ KBANK H OLTAE L L Evi LLASTBIL BBANK ETA Ldig A D S MÅHJUL GE MONEY S MÅHJUL GE MONEY tel: 14 88, www.dackivast.com ÄTT LASTBIL Viktor Hasselblads gata 2, Västra L ÄTT MC, S hjälper vi031-47 digDäckservice “Däck i Väst” Bertils AB D LL BÄ ETA LL AÄTT GEMC, MONEY BANK E L B ETA L A S MÅHJUL “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB P ERSONBIL MC, S COOTER hjälper vi D E L B ETA L A GE BANK D E L B ETA L A D Ä C K H O T E L L LASTBIL L ÄTT LASTBIL S COOTER L ÄTT LASTBIL MC, S COOTER med däck/ “Däck Väst” Bertils MC, SDCOOTER D E LLASTBIL BBANK ETA LA LMÅHJUL ÄTT MONEY MC, SMÅHJUL COOTER ÄTT LASTBIL DMONEY EMONEY LL BS ETA LETA AGEAB hjälper vi digDäckservice GE MONEY BANK MC, COOTER fälg och iövrig “Däck i Väst” Bertils Däckservice med däck/ “Däck i Hasselblads Väst” Bertils Däckservice AB LRÄTT LASTBIL MONEY BANK LLPGE ÄTT MC, SCOOTER COOTER D ES LBANK BAB LGE A med däck/ MC, COOTER GE D E L BBANK ETAmed L A personal Victor Hasselblads gata 2 GE GE MONEY Hasselblads gata 2, Västra Frölunda SMC, COOTER MONEY Victor gata 2S EFrölunda LLASTBIL B ETA L AGE MC, S BANK önskar Daniel SRCMC, DMONEY EGE LMC, ETA LBANK AVälkomna med däck/ SLASTBIL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda Victor Hasselblads gata 2 fälg Viktor och övrig GE MONEY SPA MÅHJUL MONEY D ECOOTER LBANK BS ETA AERSONBIL MC, med däck/ MC, Viktor Hasselblads 2, Västra GE ÄD CK EKÄ AT IAT OSN LBANK ÄTT DMONEY E L BBANK ETA LA D Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. MONEY SD COOTER MED RÄTT DÄCK SBSMONEY MÅHJUL MC, COOTER GE BANK ÄD RC EK PA RK ICOOTER OCFÄ NH fälg och 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda MÅHJUL GE BANK MED RÄTT DÄCK O C HK LG SKgata MÅHJUL 421 31övrig Västra Frölunda fälg och övrig D GE MONEY BANK MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda E L BLG ETA LA GE MONEY BANK MC, COOTER D ÄL CÄTT KS O CN FÄ LG Tel: 031-47 •OFÄCOOTER www.dackivast.se Ä O FÄ LG tel: 031-47 88, www.dackivast.com MC, SHHasselblads COOTER Byt däck! Egata L B ETA L AVästra MÅHJUL däckservice. D C KAT LG DÄFrölunda CÄ RCD EKÄ PA IAT ON Byt031-47 däck!14 och övrig 421 31 Västra “Däck iBANK Väst” Bertils Däckservice AB SS MÅHJUL GE MONEY BANK D Ä88 Kfälg O H FÄ LG fälg och övrig MC, S14 COOTER tel: 14 88, www.dackivast.com Byt däck! MONEY BANK MC, COOTER D ÄS C RC ESKBANK PA O GED MONEY BANK D RD ECRPA I OCN Ä CRO O HD FÄ Viktor 2, ALLT däckservice. MÅHJUL tel:FÖRÄNDRAS 031-47 88, www.dackivast.com D Ä RFrölunda ER PA RCCIS AT ICCin GE MONEY GE MONEY BANK D ÄMC, CÄTT O LG tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com ALLT tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com MÅHJUL BytFÖRÄNDRAS däck!14 GE MONEY BANK D ÄKKom KCLASTBIL O HN FÄ LG GE MONEY BANK SKKRMÅHJUL LAT SHLASTBIL SGE MÅHJUL MC, SMÅHJUL COOTER MC, S däckservice. SSRÄMÅHJUL S däckservice. MC, S COOTER tel: 031-47 SSRMÅHJUL D Ä88, CD K Ewww.dackivast.com PA REAT ID OS NP Ä CIERSONBIL KOdäckservice. O CCOOTER H så FÄ LG GE MONEY BANK Gillla14 oss på Facebook: www.facebook.com/däckiväst P ERSONBIL D Ä C H O T E L L MÅHJUL C K PA R AT N MC, S S MÅHJUL D Ä C K E PA R AT I O N S MÅHJUL D Ä C K H O T E L L S MÅHJUL Tel: 031-47 14 88 • www.dackivast.com Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda GE MONEY BANK MED RÄTT DÄCK D ÄD C KÄ RD PA RKAT I OCN S CEKO KHTMÅHJUL O C H FÄ LG DCD Ä K RKSEC AT IR Ä CO KONMÅHJUL OI O CH LG Däck i Väst” Bertils Däckservice DÄDäckservice KC RÄD ECAB PA RPA AT ID O NP PS ERSONBIL P ERSONBIL “Däck i Väst” Bertils AB D Ä C O H FÄ LG Ä K RORREMC, PA AT N FÄ “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB hjälper vi dig D RMÅHJUL Edäck! PA R AT IS N P ERSONBIL ERSONBIL MÅHJUL D Ä C K H E L L S COOTER Byt P ERSONBIL Ä C K H T E L L D Ä C O T E L L Däck i Väst” Bertils Däckservice AB D Ä C K R E PA AT I O N “Däck iVictor Väst” Bertils Däckservice AB PERSONBIL D Ätider: H OO Öppet vard “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB Ä KEStel: RILCOOTER AT I O NAB88, www.dackivast.com ERSONBIL C KTC RD RDäckservice AT OLE NPA R07,00-17,00 LMC, ÄTT LASTBIL “Däck Väst” FÖRÄNDRAS STLASTBIL Victor Hasselblads gata 2igata D Ä KÄ H O EREK LEO LPA Kom så D Ägata CC KD R2Ä AT IC Hasselblads tor Hasselblads gata 2,Victor Västra Frölunda LEPP ÄTT Hasselblads gata 2 Frölunda D ÄECO CPA KREH TÄTT Lmed LN MÅHJUL SDäckservice MÅHJUL Kom in så Viktor Hasselblads 2,inD Västra Frölunda DBertils KH AT ILASTBIL O däck/ N 031-47 14 Viktor Hasselblads gata 2, Västra LPA “Däck iALLT Väst” AB Bertils SPA LD ETA LRHTMÅHJUL AO D Ä C H LH SERSONBIL MÅHJUL DDDÄED C ILAT OCNKS Ddig ÄKÄ KCPA O TAT ETC LDäckservice tor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda D BEKETA Ä C RC RLK IRK O Ä KLRC H O ELRPA LTAAT LED LEO ÄTT R AT I O N D ÄEC H O LN ORMÅHJUL NE PAAB Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda Ä C K LRÄ D ÄKTD TAT Egata LILASTBIL L N230-31 421har 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda DKBertils RC PA O Ä R ELASTBIL PA RFrölunda AT IiO Väst” N Victor Hasselblads hjälper vi 421 31gata Västra Frölunda Vi sommarstängt v. 421 31gata Västra Frölunda ERSONBIL Viktor Hasselblads 2, Västra LL“Däck hjälper viCLdig MC, COOTER D Ä KBKgata H OEK EKom LORÄTT LÄCBEKÄEÄTT in el: 14 www.dackivast.com PEKEETA ERSONBIL SLLS MÅHJUL LC ETA LPA AELR D DD KÄTT RCLASTBIL AT O fälg och övrig Ä C TS EMÅHJUL L07,00-18,00, LR LASTBIL Kom031-47 in så031-47 tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com From 14 okt-21dec: vard lördGE09,00-14,00 el: 14 88, www.dackivast.com EÄ LÄTT A COOTER DD EÄLEC B ETA LLETA A DRÄIIAT CN KI O R E PA R AT I O N D EETA ETA D C K EsåRPA R AT Viktor Hasselblads Västra Frölunda D RLASTBIL PA D ÄTBH KA R ES PA AT O NI O N LMC, LPLBBANK MC, COOTER KD H EHC LO2, LÄTT el: 031-47 14 88, 88, www.dackivast.com D EÄ Lgata BO LÄ 31 Västra Frölunda med däck/ LBBANK ÄTT LASTBIL D C KTTA TAS EÄ LL LA 88, www.dackivast.com 031-47 14 88, www.dackivast.com hjälper vitel: dig MONEY Kom in så med däck/ MC, SALASTBIL COOTER DD E421 BD ETA LETA D C KEviPA HViktor ORITAT E ILOHasselblads LN GE MONEY hjälper vi 031-47 dig tel: 14 tel: 031-47 14 www.dackivast.com D ED B Lhjälper ÄL88, C KLED H EMC, LO LMÅHJUL D Ä C K R LETA BO LA Adäckservice. dig gata 2, Västra Frölunda E L B ETA L Ä C K H T E L L S hjälper vi dig S COOTER D E L B ETA L A MED RÄTT DÄCK tel: 031-47 www.dackivast.com hjälper vi dig D EÄ LR B ETA A fälgfälg och övrig D88, Eövrig LD BBANK ETA LETA AÄ D Ä Cstängt K H O TEÄELK LFrölunda GE 14 MONEY D KARCOOTER HEOPA T ERLdec LHasselblads GED MONEY BANK 23, 27, 30 dec 07,00-15,00, 24-26 28-29 dec D Ä C OLKD CÄ HO FÄ LG Ä C K E PA R AT I N MÅHJUL Ä CSC AT I Ostängt, N med däck/ och E däck! LD BBANK LK D Ä C K H O T E L L GE MONEY S MÅHJUL Viktor gata 2, Västra GE MONEY BANK MC, S Ä C K H O T ERLAT L ION Byt D C K R PA R AT I O D C O C H FÄ LG D C K R E PA L ÄTT LASTBIL D Ä C K R E PA R AT I O N MC, S COOTER D E L B ETA L A GE MONEY BANK FÖRÄNDRAS ALLT SCLMÅHJUL med däck/ LCBANK ÄTT med däck/ älg och övrig D HEK OPA L031-47 MC, SHC COOTER COOTER E LBANK BBANK ETA A MONEY GEGE MONEY D ÄKR C HT EO E LI O LN D ÄÄBANK KMÅHJUL RLTAT däckservice. D ÄD KS O E LTD LE LÄGE fälg och övrig tel: 14 88, www.dackivast.com däckservice. EGE LD BMONEY ETA A Ä K HTCOOTER O LC KMONEY MC, SC H O T E LBANK LSagbäcksvägen 17 fälg och E LBANK MC, SLASTBIL GED MONEY DBLÄETA C BANK KD RLEA PA RKAT IO GE GE MONEY fälg och övrig däckservice. ÄPA CRPA H ONNITOENLLA L GED MONEY Kom inövrig så MONEY däckservice. www.dackivast.se www.dackivast.se D BHO031-47 KomKom in såin så och övrig D Ä K O C H FÄ LG Ä K RC RETA GE MONEY BANK DÄDfälg CBANK KS RMÅHJUL ELE IAT O 14 88, www.dackivast.com PBBANK ERSONBIL D ECtel: BKEELETA LETAILOELNL L däckservice. GE MONEY in BANK så D KPA DD ESÄ LMÅHJUL BEETA LC Komdäckservice. in så D HAT TAT D Ä CÄÄ KLCRB RO GEKom MONEY D ETA AD C KLS H OP TAERSONBIL ELLD LEELÄLLC hjälper vi dig GE MONEY BANK B ETA L A D Ä C K H O T D E ETA L A MC, COOTER D Ä C K H O T E L L Kom in så hjälper vi dig K H O T E L L 437 31 Lindome D E L B ETA L A D Ä C K R E PA R AT I O N S MÅHJUL däckservice. D Ä C K H O T E L L MC, S COOTER D Ä CDCKKÄKRCHEOKOPA CEORH FÄ LG Frölunda hjälper vi hjälper dig hjälper vi dig D E L B ETA L A Viktor Hasselblads gata 2, viD dig D LETA LVästra S MÅHJUL HTB TAT E LI O LN ÄÄC D E L B ETA L A med däck/ D E L L A S MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB GE MONEY BANK Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda D E L B ETA L A Däck i Väst” Bertils Däckservice AB ERSONBIL “Däck iAB Väst” Däckservice AB ÄEhjälper C KBHETA OBertils T E Lvi L dig LVästra ÄTT LASTBIL “Däck ii Väst” Däckservice AB Kom in så Bertils med däck/ D MONEY BANK med däck/med däck/ med däck/ DDD ED BELETA LViktor Däck iövrig Väst” Däckservice MC, S ETA GE MONEY BANK GEAB MONEY LPÄTT LASTBIL ÄLMONEY C KLHB OBANK TAE LLBANK LAL A HasselbladsGE Kom inBertils så fälg och “Däck Väst” Bertils Däckservice gata 2, Frölunda GE GE hjälper viVictor dig Victor Hasselblads gata 2 Frölunda DD ED Bmed D ESRLMÅHJUL ETA L AMONEY Hasselblads 2, fälg Västra D EEETA ETA AL Lgata C KLLB HB OLETA TA ELgata Lönskar ERSONBIL Hasselblads gata 2 Frölunda A7-18, Tel: 14 88 •P mån-fre lör 9-14 Välkomna med personal Viktor Hasselblads 2, 7-17 Västra Frölunda L EBRBANK ETA LO och övrig däck/ Hasselblads gata 2,031-47 Västra fälg Viktor och Viktor övrig hjälper vi diggata Viktor Hasselblads 2,Daniel Västra Frölunda MONEY GE fälg och övrig GE www.langedragsvvs.se med däck/ Tel: 031-47 14 88 •ÄOLMONEY D ÄD CGE K EBKES PA AT DANIEOLNBBANK ETA L A D Emån-fre L BBANK ETA2, LBANK A Västra Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. GE MONEY Viktor Hasselblads gata Frölunda ÄD CMONEY RIAT fälg och övrig 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda GE 421 31 Västra Frölunda LRMÅHJUL ÄTT LASTBIL med däck/ SPA COOTER D LO BHBANK ETA LBANK A 031-47 MONEY GE MONEY DViktor ÄGE CGE KC C LG Tel: 031-47 14 • www.dackivast.se och övrig tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com däckservice. MONEY BANK däckservice. D Ä CMC, K RC EK PA RPA ATMONEY IAT O NI O NBANK Byt031-47 däck!fälg och övrig tel: 14 88, www.dackivast D Ä88 KEEfälg CFÄ H FÄ LG 14 88, www.dackivast.com däckservice. D Ä R E R tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com D L14 BH ETA LBANK A MC, S COOTER Hasselblads gata 2, Västra Frölunda Gilla oss på Facebook: www.facebook.se/däckiväst fälg och övrig88, tel: 031-47 88, www.dackivast.com tel:tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com GE MONEY BANK GE MONEY D Ä C K O C FÄ LG däckservice. däckservice. MONEY BANK GE tel: 031-47 14 www.dackivast.com Byt däck!däckservice. Gilla oss14 på Facebook: D Ä CMONEY Kwww.facebook.se/däckiväst O CBANK H FÄ LG LGE ÄTT LASTBIL GE MONEY GE MONEY BANK Tel: 0739-62 53 13 031-47 • www.dackivast.se • Öppet: 7-17 D Ä K däckservice. OCH FÄ LG Gillla oss på88 Facebook: www.facebook.com/däckiväst PGE ERSONBIL BANK D Ä CÄ K H TEEO LFrölunda LERLIAT D Ä2, CD K EKO PA RPA O PCCMONEY ERSONBIL ÄR CS KMÅHJUL H TAT L NI O N Tel: 031-47 14 88 • www.dackivast.com Viktor Hasselblads gata Västra MC, S COOTER D C R D K O C H FÄ LG PÄERSONBIL Däck i Väst” Bertils Däckservice AB ERSONBIL DÄDC ÄK HSC MÅHJUL OHT O E LTLE L L K “DäckVictor ii Väst” Bertils Däckservice AB Däck i Väst” Bertils Däckservice AB Stel: COOTER PPÄTT ERSONBIL LMC, ÄTT LASTBIL Väst” Bertils Däckservice AB Kom in så Hasselblads gata 2 Frölunda LASTBIL 031-47 14 88, www.dackivast.com Kom in Viktor“Däck Hasselblads gata 2,gata Västra Victor Hasselblads gata 2 Frölunda ERSONBIL Gilla oss på Facebook: L LPwww.facebook.se/däckiväst Viktor Hasselblads 2, så Västra DDE D LD B ETA LA D SMÅHJUL Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. rullmotstånd bidrar på www.michelin.se och minskat COvilket -utsläpp. 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter

MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Kom in så hjälper vi dig med däck/fälg Äntligen & sommar! sommar! Äntligen vår våroch & övrig däckservice. MED RÄTT MED DÄCK RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLTDÄCK MED RÄTT FÖRÄNDRAS ALLT MED DÄCK RÄTT FÖRÄNDRAS ALLT ALLT FÖRÄNDRAS

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd Michelin får du alltid hög säker- samt lågt rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 rullmotstånd bidrar Med GREEN X-märkta däck från och minskat COvilket -utsläpp. till minskad bränsleförbrukning

och minskat CO -utsläpp. på www.michelin.se2 Läs mer om Michelins Med GREEN X-märkta däck produkter från Michelinpå fårww duw.michelin.se alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

Kom in så Kom in så hjälper vi dig hjälper vi dig med däck/ medoch däck/ fälg övrig fälg och övrig däckservice. däckservice. Kom in så Kom in så hjälper vi dig Med GREEN X-märkta däck från hjälper vi dig Michelin får du alltid hög säkermed däck/ Med GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån med däck/ Michelin får du alltid högoch säkerfälg övrig rullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning fälg och övrig rullmotstånd bidrar däckservice. -utsläpp. och minskat COvilket till minskad bränsleförbrukning däckservice. Läs mer om Michelins produkter och minskat CO -utsläpp.

het, lång livslängd samt lågt 2

Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning -utsläpp. och minskatLäs COfår Michelin du högprodukter säkermer omalltid Michelins 2 rullmotstånd vilket bidrar på www.michelin.se -utsläpp. och minskat CO 2 på www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt Lästill mer om Michelins produkter minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. på www.michelin.se 2

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

150*240 cm

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

Med GREEN X-märkta däck från

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

rullmotstånd vilket bidrar Medtill GREEN X-mär kta däck från minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. Michelin får du alltid hög säker-

om Michelins produkter het, Läs långmer livslängd samt lågt på www.michelin.se rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO 2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp.

2

Nu kan ni även boka tid för skifte & balansering på webben! Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läskta merdäck om Michelins produkter på www.michelin.se Med GREEN X-mär Läsfrån mer om Michelins produkter Medpå GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerwww.michelin.se www.michelin.se Michelin får du alltid högpå säker-

Kom in så in så Kom Kom in så hjälper vi dig Kom in så hjälper vi dig hjälper vi digvi dig med däck/ hjälper med däck/ medoch däck/ med däck/ fälg övrig fälg och övrig Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från fälg och Michelin får du alltid hög säker- däckservice. fälgövrig och övrig Michelin får du alltid hög säker-däckservice. Med GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck däckservice. het, lång livslängd lågtfrån Michelin får du alltid hög säker- samt rullmotstånd vilket bidrar däckservice. Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

Trevlig sommar!

MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. 2 till minskad bränsleförbrukning

Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO2-utsläpp. och minskat CO 2-utsläpp. och minskat CO 2-utsläpp. till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se på www.michelin.se på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

“Däck i Väst” Bertils Däckservi

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se

Allt inom VVS.

DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE

25% PÅ ALLT I BUTIKEN! Namn...................................................................................Postnr..........................

Klipp ur och ta med kupongen. Erbjudandet gäller vid uppvisande av kupong t.o.m. 31 juli 2019

#

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt på www.michelin.se

2 på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelintill får du alltid hög säkerminskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från -utsläpp. och minskat CO tillhet, minskad bränsleförbrukning lång livslängd samt lågt 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning -utsläpp. Michelin du högprodukter säkerLäsfår mer omalltid Michelins rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO -utsläpp. 2 på www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt Lästill mer om Michelins produkter minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. på www.michelin.se 2

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säker-

het, lång livslängd samt Med GREEN X-mär kta däck frånlågt rullmotstånd vilket bidrar Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning het, lång samt lågt -utsläpp. ochlivslängd minskat CO 2 rullmotstånd vilket bidrar Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se och minskat CO 2-utsläpp.

“Däck i Väst” Bertils Däckser

het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning Med GREEN X-märkta däck från Michelin får2-utsläpp. du alltid hög säkeroch minskat CO het, lång livslängd samt lågt

“Däck i Väst” Bertils Däckservice AB “Däck i Väst” Däckservice ABAB AB “Däck i Väst” Bertils Däckservice “Däck i Bertils Väst” Bertils Däckservice “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB Läs merrullmotstånd om Michelins vilketprodukter bidrar till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se och minskat CO2-utsläpp.

Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Långedragsvägen 102 (V:a Frölunda vid Kungstens glas) Tel: 031 – 29 95 01 | www.fargspecialisten.se | info@fargspecialisten.se


031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

BOKA SENSOMMARENS TRÄDBESKÄRNING IDAG! 031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se

OKA TRÄDGÅRDSSKÖTSEL NICKERI OCH MÅLERI IDA JAS-metoden för beskärning av träd Vi på Veteranpoolen jobbar med JAS-metoden när vi beskär träd. Träd klarar nämligen ingrepp bäst på sensommaren och tidig höst, det vill säga juli, augusti och september.

A TRÄDGÅRDSSKÖTS CKERI OCH MÅLERI ID Vi erbjuder även övrigt trädgårdsarbete, såsom häckklippning, ogräsrensning. Allt med RUT avdrag!

Boka på goteborg.centrum@veteranpoolen.se eller ring oss idag!


INNEHÅLL

juli 2019 hallå långedrag

S

8

En rökfri, moralistisk sommar UR KRÖNIKAN

ommar, sol och cigaretter på uteserveringen. Knappast längre. Den första juli var en sorgens dag för oss hobbyrökare. Dagen då uteserverings-myset officiellt gick i graven för alla som njutit av en kall öl i kombination med en cigg. Den moralistiska lagen vid namn 2018:2088 trädde officiellt i kraft och beslutsfattarna i landet lyckades ännu en gång få alarmismen att segra över det sunda förnuftet. För att det skulle handla om folkhälsa, som man hävdat från riksdagshåll, är nog inget man ska tro på. Hade man velat slå ett slag för verkligt förbättrad folkhälsa kanske man snarare skulle kikat på att stärka säkerheten på arbetsplatser, satsat mer på att förhindra mental ohälsa bland unga eller varför inte se över Sveriges undermåliga narkotikapolitik som titt som tätt toppar listan över den som skördar flest liv i Europa. Nej, för det handlar inte om folkhälsa. Det handlar om moralisering, pekpinnar och förbud. Den passiva rökningen skriks det om, trots att det som åsyftas med skadlig passiv rökning enbart drabbar människor som delar sitt hem och sina liv med rökare, inte personerna på krogen som trots nio öl i kroppen inte kan hantera två minuter av o-kliniskt ren luft. Allt detta i kombination med att lagen ska upprätthållas av krögare istället för ordningsmakt. Krögarna har ansvar för att förbudet följs, absurt nog även efter utsatt stängningstid. Hur detta ska upprätthållas är tämligen oklart men ska man tolka lagen bokstavligen så bör nog krögare överväga att flytta in på sin krog samt även sluta sova för att kunna upprätthålla lagen. Rimligt. I alla fall om man frågar de politiker som röstade igenom lagen. Om man nu vågar förutsätta att de visste vad de röstade igenom. Ironiskt nog la även ett parti ned sina röster helt vilket gjorde att förslaget gick igenom. Detta partiets ungdomsförbund skulle sedan kedjeröka in den nya lagen, trots att ordföranden hade astma. Men det är en annan historia, nästan lika larvig som lagen i sig. MICKEL HALVARSSON

HALLÅ

Tips, frågor eller synpunkter på det redaktionella innehållet? Kontakta redaktionen på 031-748 07 15 (mån-fre 8-17) alt maila: redaktionen@media-konsult.com

LÅNGEDRAG

Hallå Långedrag är ett lokalt livsstilsmagasin som distribueras i Långedrag. Upplaga: 11 500 ex. Tryck: Printall. Producerad av: Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim, tel: 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com. Ansvarig utgivare: Mikael Robertsson Redaktör: Jonas Egfors & Mickel Halvarsson Grafisk formgivare och produktion: Mattias Malmgren, Stefan Karlsson Annonsförsäljning: Mikael Robertsson, tel 031-748 07 11, mikael. robertsson@media-konsult.com För utebliven tidning eller frågor gällande distri­butionen ring: Katarina Robertsson, tel. 0708-42 63 42. Ettabilden: Jonas Egfors www.media-konsult.com

3


KÖKSRENOVERING, LUCKBYTEN OCH SKRÄDDARSYDDA KÖK! Hos oss hittar du ett stort urval av kökssnickerier som underlättar vägen till det dukade bordet. Allt enligt dagens standarder eller med mer skräddarsydda lösningar.

Vi firar 20-årsjubileum med

FANTASTISKA PRISER! rkar e v l l i t i V r till o k c u l även ök! Ikeas k

Genom våra samarbetspartners så hjälper vi dig även med alla vitvaror som Du behöver. Allt från det enkla till det mer exklusiva.

Vi hjälper er hela vägen!

Erbjudande!

Mätning 16 luckor, 5 lådfronter, 1 femlådigkassett med dämpning, gångjärn, dämpare, handtag, Montering av ovanstående

ivor! Bänksk t Vi har all ver. du behö

EFTER ROTAVDRAG

FR.

27.500:Gäller t.o.m. 30 oktober 2019

l Vi hjälper er med planering samt rita upp ert kök i vårt ritprogram. l Vi hjälper er med kompletta kök, luckbyten, vitvaror. l Vi hjälper er hela vägen med nermontering, montering, El, VVS, målning etc. l Vi säljer även garderober med inredning och skjutdörrar.

l LANTLIGA KÖK l KLASSISKA KÖK l KÖK I MASSIVT TRÄ l MODERNA KÖK

Alla våra leverantörer har specialpriser. Lörd 10–14 sönd 11–14. Vi bjuder på fika.

FöljJättestensgatan oss på 10, Hisingen. facebook Telefon: 070-531 67 80 www.köksdemo.se www.köksdemo.se • Ring - endast tidsbokade besök Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel. 070-531 67 80


juli 2019 hallå långedrag

Dags för Gothia Cup! 1700 lag, 80 nationer, 4500 matcher, 110 planer. Den 14 juli är det dags för avspark i årets Gothia Cup. 5


hallå långedrag juli 2019

Från början var det egentligen bara en galen idé om att förena världen, via fotbollen, en vecka om året

”Gothia Cup ska vara en mötesplats för världens ungdomar, oavsett hudfärg, kön eller religion”. Det var visionen med Gothia Cup som idag är världens största fotbollsturnering för ungdomar. Sedan starten 1975 har över en miljon spelare från sammanlagt 146 länder deltagit. Organisationen består idag av 8 heltidsanställda och under turneringen jobbar fler än 2500 människor. Varje år lockar invigningen på Ullevi mer än 50 000 människor och idag är det en form av merit bara att ha deltagit i turnering som ung spelare. Dennis Andersson är generalsekreterare för Gothia Cup och var den som drog igång fotbollsturneringen från början. – Som generalsekreterare jobbar jag mycket med stora, strategiska frågor. Självklart har arbetsuppgifterna förändrats med tiden i och med hur mycket vi har växt. Från början var det egentligen bara en galen idé om att förena världen, via fotbollen, en vecka om året. Idag kan man ju säga att vi på något vis har lyckats och det har varit en väldig resa.  Ödmjuk inför uppgiften förklarar Dennis Andersson det enorma arbetet som går in i att planera logistiken kring ett evenemang av den 6

här kalibern. – Det är egentligen ohyggligt svårt och jag tror inte att det finns någon annan väg att gå än att man måste få växa in i det. All logistik med boenden, busslinjer, planer, domare, hundratusentals portioner mat som ska serveras vid rätt tid på rätt plats. Det är mycket, men man lär sig efter hand och man utvecklas konstant med att antalet besökare växer. Samtidigt är det en ynnest att få jobba med det, speciellt när man vet betydelsen av Gothia Cup har för vuxna som unga över hela världen. Alla relationer och kontakter man skapat sig genom åren, det är fascinerade, och jag känner en stor ödmjukhet och tacksamhet att få arbeta med det. Likt det mesta andra i samhället följer Gothia Cup ständigt med i samhällsutvecklingen. Sedan starten har det hänt minst sagt mycket på den tekniska fronten, något fotbollsturneringen själv drar nytta av. Sedan en tid tillbaka kan man under turneringen följa över 2500 av matcherna live via streaming. Dennis Andersson berättar mer.  – Jag tycker det är spännande med den tekniska utvecklingen och hur vi kan använda den för att göra Gothia Cup ännu bättre. När vi li-

ve-sänder våra matcher behöver vi oftast inte ens använda oss av personal för att sköta kamerorna. AI-kameror, kameror med artificiell intelligens, klarar själva av att följa spelet och bollen samt sända ut materialet på internet. Då kan folk sitta och kolla på matchen på andra sidan jorden, det är väldigt häftigt. VÄSTRA FRÖLUNDA IF DELTAR

En av alla de klubbar som deltar i årets Gothia Cup är Västra Frölunda IF. Klubben deltar varje år med minst ett lag. Tränaren för Västra Frölunda IFs pojkar födda 2006, Ronnie Kjönsberg, berättar mer. – Vi deltar varje år från klubbens håll, oftast med flera olika lag och så även i år. För våra ungdomar är det här det största som händer på hela året och det är väldigt roligt. Det är väldigt roligt att man får matchas mot tufft och bra motstånd och att det är lag och fotbollsintresserade från hela världen som deltar.  n TEXT: MICKEL HALVARSSON FOTO: GOTHIA CUP


Telefon 0762-567454 Karl Johansgatan 40b, hållplats Kaptensgatan

NYHET! Microblading 3D ögonbryn Tattoo Laser removal Hängmattans Tatuering @hangmattanstatuering

Öppet hela sommaren! FACECLINIC erbjuder estetiska behandlingar som föryngrar, förstärker och förbättrar ditt ansikte med naturliga resultat. Du är trygg hos oss - vi har legitimerade sjuksköterskor och läkare som dessutom är certifierade för estetiska behandlingar. De flesta medicinska estetiska behandlingar finns som tex Botox och Restylane samt Laser, PRP, IPL, Coolsculpting, ”Silhouette soft trådlyft”, ”Peeling” och Kirurgi.

Välkommen till oss för en konsultation! Askims kyrkväg 46, Askim Tel: 031-21 20 97 www.faceclinic.se info@faceclinic.se

Företagare blåsta på miljoner av sjöräddare I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare som jobbar ideellt, utan att få betalt för sin insats. Därför har de flesta två jobb, ett med lön och ett utan. Men för att det ska fungera behövs förstående arbetsgivare som låter sjöräddarna släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. Nu vill vi tacka alla arbetsgivare som bidrar med betald arbetstid så att vi kan ha jour dygnet runt och alltid vara redo att hjälpa nödställda. Förra året ryckte vi ut på över 1100 sjöräddningsfall runt hela den svenska kusten. Vill du också ge ett bidrag eller bli medlem? Gå in på sjoraddning.se Räddningsstationen på Dalarö larmades 19 juli 2017 om brinnande segelbåt i Erstaviken. Sjöräddningssällskapet räddade två personer ur vattnet.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7. Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


hallå långedrag juli 2019

Midsommarfirande lockade unga och gamla

Farbror Arnes Vit Choklad Triumfglass. Vaniljsgräddglass dubbeldoppad i mango/passion och vit choklad. Choco Nut Triumglass. Mjölkchokladgräddglass doppad i kakao och hasselnötter

Magnum Brownie GB glass. Magnum i ny tappning med brownie, vaniljglass och kolasås, överdragen med den klassiska Magnuschokladen.

Det traditionsenliga midsommarfirandet i Göteborgs fritidsförening (GFA) lockade många besökare på midsommarafton. Förutom midsommarstång med sång och dans bjöds det även på fiskdamm och lotteri. Foto: Jonas Egfors

Sommarens glassnyheter! Trocadero zero GB glass. Den klassiska drycken i isglassformat, helt utan socker.

Cornetto saltet caramel GB glas. En klassisk strut med ny smak. Här serveras vaniljglass med salt kolasås och kolakulor i en våffla. Magnum white chocolate & cookies GB glass. Glass med smak av kekx och en chokladswirl med smak av kex. Allt omslutet av vit choklad med kexbitar i.

8


HEMTEXTIL

OUTLET FRÖLUNDA TORG

Välkommen till Hemtextil Outlet!

Stort sortiment av tyger, gardiner, kuddar, kuddfodral, handdukar, kökstextilier, sängkläder och mycket mera. Allt för ditt hem till otroligt låga outletpriser.

! A D N Y F T T A N E M M O K L Ä V LÖPARE • R E D G N ER PANELLÄ KAN • MODETYG • R E D G A A N LJETTLÄ DINLÄNGDER • L CH MYCKET MER Ö • T E S D R O AN • BÄD TABLETTER • GA TTOR • KUDDAR K A L S Å P • • DAR • MA ERDRAG Ä V L Ö P D E D C U E E •K GER • FL Y T IN D R • GA

Öppettider: Vardagar: 10:00 - 20:00 • Lördag: 10:00 - 18:00 • Söndag: 11:00 - 18:00 • Kontakt: +46 (0) 31 734 35 60


www.treaassistans.se • 031-788 04 88

TREA ASSISTANS


Just nu! 15% rabatt

Nu Nu till till spe spe SOMMARKAMPANJ!

Köp en skön säng!

Just Just nu! nu!Nu till specialpris! Fynda möbler från vår utställning 15% rabatt Nu till spe 15% rabatt Soffor, fåtöljer, bord m.m

Semestra gratis!

PILAS

Just nu! 15% rabatt

Y-stolen lackad bok

Jetson

Just nu! 15% rabatt Lagerex till kampanjpris!

Under semestern är det många som vill sysselsätta sig i det varma vädret. Värt att komma ihåg är att alla aktiviteter inte behöver kosta. I den här texten rekommenderar vi några av sommarens roligaste aktiviteter helt fria från prislappar.

Kampanjpris utvalt läder och tyg

Nu till specialpris! Nu till specialpris!

Fåtölj+pall

PILAS PILAS

NU 15.990:Just nu!

(Ord. pris15% 23.650:-) Justrabatt nu!

15% rabatt

Just nu plä

Lilla Åland Lager-

Nu till specialpris!

Delta Adventure

Ek/Grå, (Begränsat antal)

Just nu! 15% rabatt

Lilla Åland

Just Just nu nu plä plä

System+

Lilla Åland Lilla Åland

Lilla Lilla

Hantverk från NYHETER Gotland. Just från nu

G.A.D

Lackö, svensk klassiker

Lilla PILAS vara

Gute Art & Design

Lilla Åland G.A.D

plä

Lilla

Gute Art & Design

ING

STOR UTSTÄLLN

Dansktillverkad soffserie HANDY, med helt avtagbar klädsel. Många tygalternativ eller läder. Rak, hörn eller divan.

BRUNO MATHSSON

Howard Finns i olika mått, rak eller svängd

Lilla Åland, lagervara

SPRINGPAKET inkl. pall, svankkudde och nackstöd

TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

från Gotland Stor utstä naturligtvis

Handy klassisk soffa i m kombinationer och fä 15.900:LAMINO TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL + pall olj ek (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

BRUNO MATHSSON

Lagerex

Svensk tradition

TEl. 031-27 27 10 TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna! (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (begränsat antal)

EVA

från Gotland Stor utstä från Gotland Jättepaddan Stor utstä naturligtvis naturligtvis

9.200:Handy klassisk soffa ii m Handy klassisk från soffa m Gotland Stor utstä kombinationer och naturligtvis kombinationer och fä fä Handy klassisk soffa i m 50 år i branschen

TELEFON 031-272710 (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången – Välkomna!

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL

FOTO: MATEUSZ DACH/PEXELS

BRUNO MATHSSON BRUNO MATHSSON

TEl.031-27 031-2727 27 10 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL TEl. GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet)29, Fri MÖLNDAL parkering direkt vid ingången - Välkomna! TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna! (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

www.meijersmobler.se Sön 12–15 Månd – Fred 9.30–18, Lör 10–15, Söndagar ring


hallå långedrag juli 2019

Sommarlovssatsningen Sedan 2016 har Göteborgs Stad fått bidrag till att ordna extra många sommarlovsaktiviteter i staden för barn och unga mellan 6-15 år. De allra flesta av aktivisterna är helt gratis. Aktiviteterna arrangeras runt omkring i hela staden och oavsett vart man bor kan du vara med och möta barn från olika stadsdelar. Vissa aktiviteter behöver man föranmäla sig till och andra är det bara att komma till. För att se kalendariumet samt telefonnummer till anmälningar, besök www.goteborg.se. Gothenburg Culture Festival Mellan den 6 augusti och 11 augusti pågår Gothenburg Culture Festival (tidigare Göteborgs Kulturkalas) 2019 runtom i hela staden. Årets program har hela 394 programpunkter och varje år lockar festivalen över en miljon besökare vilket gör den till en av nordens största festivaler. Under festivalen förvandlas Göteborgs gator och torg till festivalplatser där besökarna utan kostnad kan frossa i ett rikt utbud av kultur: opera, konst, musik, karneval, gatuteater, slöjd, teater, litteratur och film. Här samsas olika matkulturer med världsartister och lokala band.

12

Regnlekplatsen Om vädret är dåligt kan man göra en utflykt till den lilla renlekplatsen vid Näckrosdammen inne i centrala Göteborg. Den här lekplatsen är extra rolig när det regnar, så ta på barnen gummistövlar och regnkläder och hoppa i vattenpölarna, klättra på stängerna och se hur vattnet rinner i sina fåror. Efteråt kanske en picknick i Stadsbiblioteket kan vara en fin avrundning? Foto: Jonas Egfors

Årets festival har temat Voice & Music, vilket bland annat kommer att märkas i samarbetet med European Choir Games, en av Europas största körfestivaler som pågår i Göteborg den 3-10 augusti. För fullständigt program, besök www. gothenburgculturefestival.com. Aktiviteter i Positivparken Under sommaren bjuds på många aktiviteter, utan någon som helst kostnad, i Positivparken. Aktiviteter, dans, musik och uppträdanden samsas i en härlig mix där flera av tillställningarna passar hela familjen. Positivparken ligger i Frölunda, inte långt från Frölunda Torg. Hit tar man sig enkelt med spårvagn eller buss. För fullständigt program, besök www.goteborg.se.

Dags- och kvällsaktiviteter i Frihamnen Inne på Jubileumsparkens bad- och bastuområde, Frihamnen 7, finner man Café Fluß. Café Fluß (älv på tyska) spinner vidare på Berlinkänslan som redan finns på området. Med så gott som 100 procent återvunnet material har man byggt upp en miljö där unga som gamla trivs och serveringen känns som en naturlig förlängning av parken. Sommarens soundtrack formas av väl utvald musik tillsammans med Dj’s på plats både eftermiddagar och sena kvällar och utöver härliga spelningar arrangeras här även andra former av aktiviteter under sommarhalvåret. Under flera av kvällarna är det fritt inträde och öppet för alla att komma hit och njuta av det härliga vädret och musik. För fullständigt program, besök http:// www.cafefluss.se/.

En miljö där unga som gamla trivs


NYTT JOBB MED TRUCK KORT?!

ÖPPET HUS BADMINTON!

TRUCKUTBILDNING! Startar på Hisingen Juli: 18-19, 27-28, 29-30 Bara ett stenkast från dig finns en av Sveriges bästa badmintonklubbar! Med över 200 barn, ungdomar, motionärer och elitspelare. Badminton kan alla som fyllt fem år spela! kan du, och alla andra som vill, komma och prova badminton med två av våra Den tränare helt utan kostnad eller andra förpliktelser. Vi har rack och bollar. Du tar med inomhusskor och kläder! Dessutom bjuder vi på saft, kaffe och bullar! Frågor: asger.madsen@ptbk.se Varmt välkommen! Påvleund Tennis och Badmintonklubb ∙ Redegatan 18A ∙ 426 77 VÄSTRA FRÖLUNDA

A4_utskick.indd 1

Pris 2 750:-

OBS! Ett fåtal platser kvar! www.truckutbildarna.se

2017-11-30 19:26:41

Känner du till vägarna i Göteborg?

JUST NU SÖKER VI

BILBUD Som bilbud för MediaKonsult kommer du hjälpa oss med distributionen av tidningar och direktreklam. Vill du tjäna extra pengar och har ett bra lokalsinne är du den vi söker!

Skicka din ansökan i ett e-mail till:

katarina.robertsson@media-konsult.com Intresserad? Gå in på www.media-konsult.com

Askims Industriväg 1A

031-757 20 90


Göteborgs Nya Starkpilsner

Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. Det bestämdes att det blir stjärnor.

Ocean Pale Ale

Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. Det bestämdes att det blir stjärnor.

5,6% - 21:90:-

5,7% - 18:90:-

En trevlig starkpilsner med bra och balanserad karaktär som producerats lokalt. Upplevs något smakrikare och lite kraftigare än en traditionell pilsner. Färgen är klassiskt pilsner-färgad och känns inbjudande. Något som tyvärr drar ned upplevelsen är den ganska mediokert designade etiketten på flaskan. Sedan är det nog en pilsner man hellre hade avnjutit under de kyligare månaderna av året, smaken andas inte riktigt sommar. I övrigt ett trevligt öl som helst avnjuts till mat.

Easy Rider Bulldog

Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. Det bestämdes att det blir stjärnor.

0,4% - 15:90:-

Det alkoholfria alternativet imponerar stort. Med en gul och fin, något oklar färg, en trevlig doft och mycket smak så känns detta svenska öl från Gotland som en fullträff. Uppskattad till både mat och givetvis även som sällskapsdryck.

Hallöålts est

st ! ä B st i te

sommar Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. Det bestämdes att det blir stjärnor.

Gothenburg brew DIPA 8% - 28:80:- inkl. pant

Med en snyggt designad burk, fin färg och ett mörkt, härligt skum är det verkligen en inbjudande syn man möts av när man häller upp en Gotheburg brew DIPA. Producerad lokalt i Göteborg och med nyanserad doft är det ett öl som sticker ut. Vad som sedan möter en är en rund och tung smak Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. som tyvärr lämnar lite mer att önska. Det bestämdes att det blir stjärnor.

Stigbergets Flamingo Juice

5% - 38:90:- inkl. pant Det är en speciell doft och en annorlunda förpackning som möter en när man öppnar och beskådar en Flamingo Juice från det lokala Stigbergets bryggeri. Färgen är oklar samt gulorange och det är definitivt ett öl som kommer att bli en snackis på grillfesten eller födelsedagsfirandet. Något som däremot inte imponerar är smaken. Syrliga toner och en tydlig smak av mango imponerar inte och man lämnas med känslan av att det kanske skulle ha varit mer värt att dricka en drink istället. 14

En trevlig, lokalt producerad ale i engelskt stuk med fin bärnstensfärg och rund, fyllig och god smak. Fungerar bra som sällskapsdryck eller till mat. Lokalt producerad och paketerad i en trevlig flaska.

Betygssättning vid tester i Hallå-tidningarna. Det bestämdes att det blir stjärnor.

Stigbergets Pilsner 4,8% - 24:90:-

Vi har en vinnare! Med sin ljusa färg, blommiga, somriga och lätta smak imponerar det lokala Stigbergets Pilsner. Presentationen är klassisk men snygg med en trevlig etikett och härlig pilsnerflaska. Drycken i sig fungerar utmärkt både som sällskapsdryck och som dryck till mat. Att det sedan är producerat lokalt i Göteborg gör inte saken sämre. En riktig hit som garanterar att förgylla tillvaron.


K O M T IL L L N IN G VÅR UTSTÄL A OCH SE VÅR H C NYHETER O DEN ERBJUDAN

HÅLLBARA DÖRRAR & FÖNSTER Våra produkter är hållbara ur många perspektiv. De är inte bara de mest miljövänliga, de är dessutom hållbara över tid och har marknadsledande prestanda.

MILJÖVÄNLIGARE

Ekstrands har en unik träfönsterkonstruktion där bara kvistrent virke används. Impregnering och ytbehandling är av ett miljövänligare vattenburet system som tål alla olika väderförhållanden. Därför kan vi lämna 10 års målningsgaranti även på svarta och mörka kulörer.

PRESTANDA

Marknadsledande värmeisoleringsförmåga, från U = 0.73W/(m2K).

SIDOHÄNGT TRÄFÖNSTER I ÄLDRE STIL MED ÄKTA WIENERSPRÖJS I TRÄ

ASCOT 300 G48 SP0:3

VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING AV DÖRRAR & FÖNSTER PÅ Datavägen 20, Sisjön (mitt emot Ö&B) eller ring 031-748 08 50 För öppettider se www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


Krogtipset Väster

hallå långedrag juli 2019

Jungman Jansson Sedan 1994 har man kunnat njuta av god mat och dryck på Önnereds brygga genom att besöka Jungman Jansson. Med en bred meny presenterar man inte bara, som väntat, klassiska fisk- och skaldjursrätter utan även ett brett utbud av allt från klassisk husmanskost till riktig gourmetmat. Mellan 11:30 och 15:00 erbjuds lunchmeny med förmånliga priser samt med olika val av fisk-, kött- eller sallads-rätter samt salladsbuffé, hembakat bröd och kaffe. Utöver trevliga gastronomiska upplevelser arrangerar Jungman Jansson även bröllops- och festtillställningar för de större sällskapen. Med en vacker utsikt över havet gör sig Jungman Jansson utmärkt för minnesvärda kvällar oavsett om det är en födelsedagsfest eller ett bröllop.

Seglarkrogen i Långedrag Mitt i Långedrags hamn, i GKSS-huset, finner man Seglarkrogen i Långedrag. Här erbjuds en klassisk meny, givetvis med inspiration och råvaror hämtade från havet. Räksmörgåsar, fisksoppor och gravad lax varvas med högrevsburgare, vegetariska alternativ och desserter. Utöver maten finns även fullständiga rättigheter och krogen arbetar även med bröllops- samt cateringverksamhet. I den stora, rymliga lokalen erbjuds underbar panoramautsikt över Göteborgs södra skärgård, hamninloppet, havet och samt alla båtar i marinan. En perfekt lokal att arrangera företagsfester, kick-offer eller födelsedagsfiranden. En stor altan finns också för alla soldyrkare som under sommaren vill kunna äta i värmen. Noterbart är även att restaurangen är helt kontantfri.

16


I Krogtipset Väster gör vi nedslag i mer eller mindre välkända, kulinariska pärlor i området. Låt dig inspireras att besöka det gedigna utbud av restauranger, caféer och krogar som finns belägna runtom i hela västra Göteborg.

Långedrag världshus Långedrag Värdshus öppnade på klassisk restaurangmark i Långedrag 2007. Sedan dess har restaurangen drivits av krögarparet Beate och Michael Frie. Värdshuset är en stor restaurang med plats för 250 personer inomhus samt 150 platser utomhus på sommaren. Det havsnära läget bjuder in till fantastisk utsikt och givetvis även utsökt mat. Fokuset ligger på fisk- och skaldjursrätter och närheten till fiskauktionen gör att man enkelt kan arbeta med färska råvaror. På vardagarna serveras en vällagad Dagens Lunch och på kvällar samt helger erbjuds en bred à la carte meny. För det större sällskapet går det även att arrangera festkvällar, bröllop och stora familjemiddagar. För företag har man även en kongresslokaler fullt utrustade med projektor, blädderblock, whiteboard, block och pennor.

Restaurang Min gård På Askims Torg finner man Restaurang Min Gård. Här serveras kinesiska maträtter för alla olika smaker. Restaurangen en bred meny och varvar kött-, fisk-, fågel- samt vegetariska rätter. Under luncherna finns en lunchmeny tillgänglig med förmånliga priser. Här finns även fullständiga rättigheter och man serverar även kinesisk öl. Utöver god mat samt dryck arrangeras även till och från olika events i form av quiz- och trubadurkvällar.


hallå långedrag juli 2019

redaktionens

kulturtips

Bio Sir

J

Tänk, vad en liten målning kan få betyda

ag befann mig i en second hand-affär när jag plötsligt såg en målning med en liten pojke med en fågel på armen. Tavlan hette ”Lyckofågeln” och var målad av den svenska konstnären Signe Barth som bland annat hänger på Nationalmuseum i Stockholm och även skolat Astrid Lindgren-illustratören Ilon Wikland. Den var målad i jordiga färger och pojkens blick fångade mig direkt. Den var så talande, så levande och jag var bara tvungen att köpa den. Sedan dess följer den mig vart jag går och skulle det börja brinna är det den jag tar med mig. I pojkens knä står fågelns bur med den lilla dörren på vid gavel och fågeln själv står i frihet på hans arm. Släpper han fågeln fri? Eller har fågeln redan hittat friheten eftersom den inte flyger iväg? Bilden väcker frågor och svaren kan betraktaren själv bestämma. Det lustiga är att både frågorna och svaren ändras med jämna mellanrum och ibland säger bilden ingenting. Och det är just det som är fascinerande med konst. Den kan säga allt eller inget, vara full av innebörd och budskap eller bara vara ett fint motiv. Ibland kanske det inte ens är ett fint motiv. Allting sitter i betraktarens vilja och förmåga att ta in det som bjuds och här finns varken rätt eller fel. Det har gått flera år och olika bostäder har passerat sedan jag hittade Lyckofågeln bland nysilver och spetsdukar, men fortfarande har den den bästa placeringen på väggen och så vitt jag kan se kommer den alltid att ha det. Tänk, vad en liten målning kan få betyda. JONAS EGFORS

18

Drama Filmstaden Biopremiär 12 juli Ratna kommer från en fattig liten by på den indiska landsbygden och drömmer om att designa kläder. En dröm så gott som omöjlig att förverkliga om man som Ratna kommer från en lägre kast. Hennes jobb ligger många mil därifrån i storstaden Mumbai, där hon arbetar som hembiträde åt Ashwin, son till en av stadens rikaste familjer. Från Ratnas perspektiv har Ashwin allt. Rikedom, jobb, frihet. Men varför ser då Ashwins ögon alltid så ledsna ut? Ögon som dock börjar se aningen gladare ut när de tittar på Ratna...

Konsert Känn ingen sorg – Håkankören Tisdag 6 augusti Kl 17.45-18:05

Håkankören är en unik storkör som enbart sjunger låtar av Håkan Hellström. Den 6 augusti kommer de till Gothenburg Culture Festival för en konsert på Harry Hjörnes plats. Foto: Ellika Henrikson

Bok No one is too small to make a difference Greta Thunberg

I augusti 2018 bestämde sig femtonåriga Greta Thunberg för att inte gå till skolan i en protest för klimatet. Hennes agerade utvecklade sig till en global rörelse och en kamp mot klimatkrisen. Sedan dess har hon inspirerat miljontals elever över hela världen att gå ut i strejk för vår planet och tvinga regeringar att lyssna. I den här boken berättar Greta Thunberg för första gången med egna ord. Här har hon samlat sina tal hon hållit på olika platser i Europa, i FN och på stora gatumöten. Boken är på engelska.


STÖRST PÅ GOLV, KAKEL OCH BADRUM I GÖTEBORG! SPARA

32%

Kakel & klinker

SPARA

20-50%

32%

på massor av plattor!

Takdusch TVM 7200 Edition 2

Ek Oporto

(7995:-)

1-stav plank, vitpigmenterad, mattlack, 15mm. (800:-/m²)

Nu

Nu

5495:-

549:-

/m²

VI ÄR STÖRST PÅ GOLV, KAKEL OCH BADRUM Välkända varumärken – alltid till bästa priser!

Sommarrea i alla våra butiker!

fr.

169:-

GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11 | 421 31 Västra Frölunda | Mån–fre 10–19, lör 10–16 | golvpoolen.se

/m²


hallå långedrag juli 2019

Det här händer!

FRÖLUNDA/LÅNGEDRAG

»Det här händer« är ett urval av kul saker som händer. Med reservation för ändringar. Har du tips till kommande kalendarier? Mejla redaktionen@media-konsult.com, som tar emot tips till och med den 10:e varje månad.

Spontanidrott för hela familjen Under flera datum i juli arrangerar KFUM Göteborg spontanidrott för hela familjen. Kom och testa på olika idrotter såsom volleyboll och basket med mera. Öppet för alla och inga förkunskaper krävs. Spontanidrottandet pågår mellan 16:00 till 20:00 i Bergkristallparken och är helt gratis. Datumen som gäller är 16, 19, 21, 23, 26, 28 samt 30 juli.

Dockteater i Positivparken Lördagen den 10 augusti arrangeras dockteater i Positivparken. En dansande dockföreställning om att toklängta efter en egen hund. Plötsligt slår den till, längtan efter en hund - som alltid viftar på svansen när den ser dig. Vilken lycka! Längtan växer sig så stark att du ser positivt på alla eventuella besvär. Saker och ting brukar ju ordna sig till det bästa, eller? Dockteatern pågår i cirka 40 minuter och är en familjeföreställning för barn från 2 till 6 år och är helt gratis. Arrangeras av Frölunda Kulturhus. 20

Cirkus workshop med Cirkus Unik Onsdag den 14 augusti klockan 10:30 till 12:00 arrangerar Frölunda Kulturhus i samarbete med Cirkus Unik cirkus workshop i Positivparken. Barn utvecklas när de utmanar sig själva i glädjefylld upplevelse och det är extra värdefullt när de kan pröva på. Cirkus Unik erbjuder kul sysselsättning utan konkurrens som stärker

gruppsamarbete och ökar självkänslan. De lär ut akrobatik, pyramider, att gå på lina, jonglering och kanske luftakrobatik! Om barnen bär med sig en känsla av att ha lyckats med något de inte trodde sig klara av så är Cirkus Unik nöjda. Från 6 år och uppåt.


DRÖSE & NORBERG PRESENTERAR FAMILJEMUSIKALEN

MANUS & REGI: ROBERT DRÖSE

SCANDINAVIUM, GÖTEBORG 15 MARS 13.00, 2020 FÖR HELA FAMILJEN!

BILJ: TICKETMASTER.SE 077-170 70 70 GOTEVENT.SE 031-81 10 20, DROSENORBERG.SE/ROBINHOOD

MED: IDOLVINNAREN MARTIN ALMGREN · CHRISTIAN ARNOLD AXEL SCHYLSTRÖM · ELISA BRYANT · PATRIK MARTINSSON TILDE FRÖLING · JOAKIM NÄTTERQVIST · BILL SUNDBERG STOR ENSEMBLE


Korsord

hallå långedrag juli 2019

G

På vår hemsida kan ni läsa om vår unika Nöjd Kund-garanti.

DETALJERAD SUSPEKT RYSKA DOCKAN

Vi är en städfirma som specialiserat oss på flyttstädningar och utför dagligen objekt mellan 20-600 m2 – både villor och lägenheter. Även flyttstädning för företag 10-4000 m2.

Goda samarbeten med ledande mäklare och flyttfirmor i Göteborg har gett oss en stark position inom just flyttstädningar i Göteborg. Tel: 031-788

65 00

R

UNDER-

MÖ- OCH PÅS- I MÅNGA GEL

L U R T

DIREKT

BÄDDAR

GILLAR HYENOR MISSELÅTANDE

I G

A S E

B A B U S J K A N ÄR LIVLIGA VID SLÄPP

K O

KALLE ANKA

K A

MISSTÄNKT

K

BEHÖVER VI ALLA IBLAND

S T R E A M A T S SÄNTS BILD ÖVER NÄTET SPELADEN DES IN FÅR PÅ BAND VALPAR

Billgare än vad man tror, då man endast betalar 50% av arbetskostnaden tack vare Rut-avdraget.

BLÅSINÄKTA STRUMENTEN HÄLFT

U T F Ö R L

LÄGGA DUBBEL

V HYSTERI

N

AVSLOG OKEJ

B

BEKYMMER

PÅ ENTRÉ ESPLANADEN

I

I

K A

MISS I MUSIKEN FIN FISK

K A O S I

L PÅVENAMN VERA OLSSON

I

SNABBA JAVAN PRONOMEN

UTFORMAT

PÅ MILANOÅK

DEDICERAD

D A N A T

URAN

I

ÅTNJÖT MODERSMJÖLK SUSA

N E D K O M

JOD MÅTTLÖSHETERNA

REV OCH NAMN

L

I

MAGSTÖD TRAVERS

S K NÅDATID BUTIKSGATOR EN BOOK

DUNST

I

REKLAMARE STÖTA UPP

AD INTERIM SKRIDSKOLADA

A

DÅSA

BÖKAT

A D E

MORGENMAD I ÅRHUS

STOPPAT CLADONIA

M

R O

SLAGITS AV CIGARR SEN

N A

FÖLJER EFTER VINDEN KULA

R E S P I INTE VÅRAN

I

FÖRVARINGSKÄRL

URAN KADAVER

U

U R N A G U L T

ALLKAMRAT DELES I SAMMA AKADEPLUTON MI-PLATS

T

K A

A S K A T S FÖR MEDIKAMENTER MOJAVE

BLUFF I BLASKA

MÄKTAR BRÖDERNA DAN OCH ANDERS

SUPERLATIV

N

A P O T E K

F L Ö J E L

A R K A D E

A N N A

A

H A L V S O V A

G Ö R D E L I

PLATTFORM

M Ä R

I N G I

G A S

M O G E N

B A R R GASSA

FRANSK BORGMÄSTARE LAND

D I

P U L V E R K A F F E T

L E O

V E R T R Ä N REDO GYMNASTIKREDSKAP

Lösning av korsordet, Hallå Långedrag maj 2019.

N

G A T A N

T E J P A D E S

B E D R FÖDA

INDONESISK Ö

K A N

ON ÅT BÅDA HÅLL

6:E TONEN GLOSA

L A

O O

OXUDDE 1143

E K B O R G

FORNMINNE PÅ KARTA

E R A N

STYRANORDNING

R O D E R


Du når oss dygnet runt på 031-12 06 07 sgbegravning.se

FORDON • MASKINER • VARUHUS • AUKTIONER • WEBBSHOP Tommy Åberg

ÖVER IKA 7000 OL ILL T VAROR RA OSLAGBA ! PRISER

PRISEXEMPEL .. 69:R 229:-.............. GrävspadÖeVEca. FORDON FORDON • MASKINER • MASKINER • VARUHUS • VARUHUS • AUKTIONER • AUKTIONER • WEBBSHOP • WEBBSHOP ÖVER A ALIKer ca. 29:0 OLIK 23: 00 Oapp 700....... Lambi70toap KVALITET L IL IL T T OR L VAROR RA VAR....... R ..9:RA E A ....... P 19:ET B ca. l U AL 10 G k IN Plasthin ORIG OS-SLA OSLAGBA ! TILL S S! PRI PRI R PRISER PRIS..E50: FRÅN USA mpo PRISER! MPr 5ELpar ..................... EXEMPEL Stru EXE

Stor utförsäljning

Passa på! Fantastiska priser! Stor sortering av ammolådor

190:10 st 1500:1 st

Ex Ammolåda plåt

890:Fritidsbyxa forest M90 Ord. 1900:-

790:-

149:-

Sommarmodell, barn. Ord. 575:-

450:-

1st 70:-, 4st 220:-

220:-

Proffs från Poly Ropes

er 3st .............. 100:-

69:kals er ........ Box ........ 229:ca. 23:eong ........69:Grävspade ca. 229:Gräv 29:-........ ca......... pper i toapa Lambspad 23:23:. 15:....... ....... ....... 29:29:....... ca.Lamb ca. ca. i toap jsel Lambi toapapper Skru vme 19:-.............. 13:Bomberjacka l ca.r29:10appe hink Plast 9:........ ........50:Sommarmodell ........ ........ 19:llca. 10 hink 10 l ca. 19:hink ..9:-89:Plast Plast ....... ........ :- ....... ........ 150 ca. 5 par por k 20 Strum dun herr/dam. Ord. 995:- Jeep 50:50:....... ....... ........ ........ ........ ........ par 3 st ............ 100:17:por 5 nger Strumpor 5 par Strum Boxe .................. ca. 29:1 l 00:lanr kalso Soft nger 3st ........ r kalso Boxer kalsonger 3st ........ Boxe......1 15:........00:..............1

590:-

Skruvmejsel ca. 29:us soldatkök ca. 699:- .. 379:-

Prim ............... el ca. 29:- ............... 15:mejs15:Skruvmejsel ca. 29:Skruv Jeepdunk 20 l ca. 150:- ........... 89:... 15:....... 29:89:. . 89:........ ........ 150:150:ngst keri l ca.ca. 20ejp dunk Jeepdunk 20 l ca.Mas Jeep Softlan 1 l ca. 29:- ................... 17:.. 17:............. 350 ca.r29:0 ....... an 1..l17:Softlan 1 l ca. 29:- ........ Softl........ m-9........ - :-

Ord. pris 1500:-

Brännare + Kastruller och stekpanna ny

BÅTTAMP OCH FÖRTÖJNINGSLINOR - TILLFÄLLE! Skotlina PRISEXEMPEL Förtöjningsrep Billigast i stan 6 mm, 25 m. Ord 299:-

Bomberjacka

övla mist Gum rsvaret ca. 575:- .... 175: sv.fö Spett

- ca. 699:- .. 379:379:tkök 699:us..solda Primus soldatkök ca.Prim 395:... 15:............. :- ....... ca. 29:ca. 795 xastejp ering dsby Mask Friti .. 15:........ .......... 15:-65 liter. Ord. 790:- Maskeringstejp ca. 29:stejp ca. 29:ering Mask M-90:-........ vlar 150 .. 79:mistö .......350: Gum ............. ca. mar Ham ....e350: ........ vlar- m-90 ............ 350:mistö Gummistövlar m-90Gum

Ryggsäck

390:-

Fritidsbyxa ca. 795:- .............. 395:-

......- 7:29:- ....... 2-p395: selsbyx .... .... 395: Pen ........ ............... ca.- 795:aca. Fritidsbyxa ca. 795:Fritid Hammare ca. 150:- .................. 79:-75:. 79:....... ........ ........ ........ :- ....... 299........ ca. ca.150:äst79:mare exv Hammare ca. 150:Ham Refl Pensel 2-p ca. 29:-..................... 7:-

7:- 29:- ................ .... ca. .... ..7:-10:........2-p ........ Pensel 2-p ca. 29:-Roll Pens ....... ............... ............... ca. 19:. 75:-onelxväst ca. 299:Refle ca. 299:- ............... 75:xväst75:Reflexväst ca. 299:- ........ Refle.......

Motorsåg i låda från husqvarna

375:.......10::- ........ 699 ........ l ca. ........ on kca.6519:gsäc

Massa tillbehör

Besök våra båda försäljningsställen

RollRyg .......ca.10:19:-....................... 10:-Roll-on ca. 19:-................ Roll-on 150: .......... 450:-....... ca....... blå :149:öja399 erstr Offic ca. väst Flyt ....... 65 l-ca. 699:- ....... 375:säck375: Ryggsäck 65 l ca. 699:Rygg 149: .... 399:n ca. ............ 75:Flade äst. fr Flytv - ........ ................ 149:149: ....... :-399:........ ........ ca.äst250 ca. Flytväst ca. 399:- Yxa Flytv

............................ 75:ca. ..250:Yxa........ .. 75:........ .. 75::- ....... 140........ ca. 250:- ........Plas ca. 250:l ca......... Priser Yxafrån Yxa 20 ........ k 75:tdun 75:20 l ca. 140:-...........75:Plastdunk 75:-

HÖGÅSA BJÖRLANDA, Besök våra båda försäljningsställen Besök våra båda BACKAPLAN försäljningsställen

Öppet varje dag

Öppet nu i helgen

2000:-

HÖGÅSA BJÖRLANDA, HÖGÅSA BJÖRLANDA, BACKAPLAN BACKAPLAN . 20 l ca. 140:- ......... ........ dunk 20 l ca. 140:dunk Plast LÖRDAG Öppet nu i helgen 10-15Plast ÖppetMÅNDAG-FREDAG varje dag Öppet varje10-18 dagÖppet nu i helgen 59:4,4 kg ca. 69:-....... el39:med Tvätt .... 69:4,4 kg ca. 69:- .... 39:MÅNDAG-FREDAG MÅNDAG-FREDAG LÖRDAG 10-18 10-15LÖRDAG 10-15 LÖRDAG-SÖNDAG 10-18 10-15 SÖNDAG 10-15Tvätt medel 4,4 kg ca. Tvättmedel 295: .. 5:(BIL/MASKIN STÄNGT)10-15 LÖRDAG-SÖNDAG LÖRDAG-SÖNDAG SÖNDAG 10-15 10-15SÖNDAG 10-15 Arbetsbyxor Fristad ca.57 (BIL/MASKIN STÄNGT)

(BIL/MASKIN STÄNGT)

Tvättmedel 4,4 kg ca. 69:- .... 39::575:- . 295 Fristad ca.575:tsby.xor Arbe575:295:. 295:-

Arbetsbyxor Fristad ca.Arbetsbyxor Fristad ca.

www.kvibergsoverskott.se • Tel. 46 www.kvibergsoverskott.se www.kvibergsoverskott.se • Tel. 031 031 •46 Tel. 46 031 9646 46 96 46 96


PROFESSIONELLA • KUNNIGA • NYTÄNKANDE

SPEGLAR

GLASRÄCKEN

ENTRÉTAK

FÖNSTER

BILGLAS-STENSKOTT INREDNINGSGLAS VI UTFÖR

GLASREPARATIONER HELGLASPARTIER GLASRÄCKEN

BILGLAS STENSKOTT SPEGLAR

GLASDÖRRAR ISOLERGLAS INREDNINGSGLAS

VÄLKOMMEN TILL OSS! CHRISTIAN, CLAS, BJÖRN, VIKTOR, JIMMY, ANDERS, FREDRIK, DENNIS, JONAS

kungstensglas

PROFESSIONELLA • KUNNIGA • NYTÄNKANDE

LÅNGEDRAGSVÄGEN 102, V.FRÖLUNDA | 031-29 90 55 | INFO@KUNGSTENSGLAS.SE | ÖPPET: MÅN–FRE KL 07–16.30

Profile for MediaKonsult

Hallå Långedrag juli 2109  

Hallå Långedrag juli 2109  

Advertisement