Page 1

DDD ÄD C RHKÄTT EOS RAT INOLG N KP RCMC, EKC PA RPA AT IAT OI O N och övrig däckservice. COOTER D CK KL TCOOTER ES LH LMC, LASTBIL ÄÄ R EÄTT PA RLASTBIL DÄ CDKÄOC CK HOFÄ Ä O CLRLASTBIL FÄ ERSONBIL C HLG FÄ LG DÄDCD C H O TEAT LMC, ÄTT SÄ ÄD CCÄ R PA O N PLMC, Ä CK KMC, H TCOOTER LH D Ä KO H TAT LIE LILN ÄMC, K R EK PA O SEMÅHJUL MÅHJUL D KCOOTER O CLLG H FÄ LG Ä O CLCOOTER FÄ PERSONBIL ERSONBIL COOTER SCERSONBIL SCEOSERS ÄP CD H O PERSONBIL ÄTT DDÄD CMC, KKP RC ELK PA R MED RÄTT DÄCK PERSONBIL Ä KS TLAT ELLLA LI O N COOTER LÄT ECC BS ETA D MÅHJUL D EP B ETA A SCERSONBIL MÅHJUL MC, SRLOLEO Byt däck! SRLASTBIL LP ÄD CD KLMC, H LLELLI R D KC H O TCOOTER ECOOTER SKHHTTETA COOTER D ÄÄ KOPA LAT ÄLMC, C K RS AT O N ION DDFÄ DÄP CÄ KCÄOKCCKO HO ERSONBIL Ä ELET PA ÄTT LASTBIL FÖRÄNDRAS MÅHJUL D CKFÄ H FÄ D CO HLG FÄ LG PERSONBIL BEE ETA MÅHJUL D B ALL L DCÄLASTBIL CALLT HLG FÄ LG MC, SOPA DLG ÄLÄTT C KL S HH O TACOOTER ERSONBIL D C KLG CO HC LED LASTBIL MED D Ä C TLRLLEAAT DÄRÄTT KCÄO HCO FÄ LG MÅHJUL D COKLG FÄ LG D Ä O H FÄ LG D ECBÄTT BS ETA D KDÄCK CLASTBIL HÄ FÄ LCHÄTT PETA LHD ÄTT LASTBIL Ä C EMÅHJUL ION D EL LKKS BRBANK ETA GE MONEY D Ä CCCKH O CC HÄ FÄ LKCÄERSONBIL ÄTT D ED LP ETA LERSONBIL A SEERSONBIL MÅHJUL MC, SRLPA Byt däck! Ä K H O TCOOTER LLRLA MÅHJUL LFÄ D ÄCD KFÄ CLASTBIL HC FÄ LG CO OH PCKÄERSONBIL DÄD CÄ KCÄOKD FÄ LG LÄ D C KLASTBIL PA RENAT MC, D ÄKS C K RBANK EELRE PA I O NI O N D LLG BS A C KFÄ OFÄ HLG D ÄÄ CETA RBANK ELASTBIL AT IAT O GE MONEY ÄLG COKLG O HD L ÄTT PKKKH FÖRÄNDRAS ALLT MÅHJUL ERSONBIL OP CD FÄ LG D C CO LG D E L B A GE MONEY P ERSONBIL D E L B ETA L A L ÄTT D Ä C O C H FÄ D Ä C H FÄ LG Ä C K H O T E L L MC, S COOTER D Ä C K H O T P ERSONBIL D Ä KCOOTER H FÄ DMONEY LÄ BCCETA LK ACO K RBANK EO PA R AT ILOLLG N M SCEDESLG MÅHJUL C K LG OD C FÄ DÄD KCÄOKCCK HPO FÄ LG CERSONBIL KLGOGE C HMONEY FÄ PKH ERSONBIL ERSONBIL PHÄERSONBIL MÅHJUL GE D C H Ä O CD FÄ D CÄ LG LCÄTT MC, SLASTBIL PH ERSONBIL ÄS KK H TL LAT LCIFÄ DMC, Ä K EÄ PA RCEA O D BRCCBANK ETA P D ÄL C K RBANK EO PA RAT I ON NFÄ LG L ÄTT D ÄLASTBIL C O CFÄ HD FÄ LG MC, S COOTER L ÄTT LASTBIL MC, COOTER P ERSONBIL D Ä O H LG L ÄTT LASTBIL GE MONEY MC, S COOTER Ä C K O C H FÄ LG S MÅHJUL P ERSONBIL D C K O C H FÄ LG P ERSONBIL D Ä C K O C H FÄ LG PÄERSONBIL L ÄTT LASTBIL L ÄTT LASTBIL D Ä C K H O T E L L C KE TAT LO LNNI O N SÄETA COOTER KÄ PA IO LCCÄTT LASTBIL D C K REBANK REIAT DMONEY ECLÄÄD LHRPA AORAT D KLASTBIL C HLASTBIL FÄ LG D Ä KBCD ERBANK PA GE GE MONEY PÄERSONBIL PERSONBIL PCD ERSONBIL LOFÄ ÄTT GE MONEY ÄTT ERSONBIL ERSONBIL O LERSONBIL ÄTT SLM D OP H LG MC ÄE CR KK OO TCEH LA LEFÄ P ERSONBIL H TAT LPCÄTT ÄTT LASTBIL PÄERSONBIL MC, SRÄBANK COOTER MC, SLASTBIL COOTER DSSMONEY EMÅHJUL LD BD ETA A Ä C ELHPA ILOLLG N D LETA B ETA CLASTBIL H FÄ LGERSONBIL MED LOPLASTBIL ÄTT LASTBIL PKLÄERSONBIL P ERSONBIL fälg och övrig PRÄTT ERSONBIL D EC LK BC LTE ACER LDäckservice ÄTT LASTBIL GEMC, Ä C KBANK O LLL L FÄ LP däckservice. MC, SKDÄCK COOTER Ä KBHH H D Ä H OPA TO SERSONBIL MÅHJUL MÅHJUL P ERSONBIL LCOOTER ÄTT LASTBIL COOTER LPP ÄTT MC, SCOOTER COOTER DD ÄS CMÅHJUL K EPA RLLAT NLG Byt däck! SLMC, COOTER Kom vi dig med däck/fälg D ES LK B ETA LTA SSCOOTER MÅHJUL “Däck ii Väst” Bertils AB ERSONBIL D ETA LMC, ÄTT LASTBIL D Ä C KLERSONBIL O LLAE L IIO GE BANK MC, SSSLASTBIL DÄMONEY C KD RD ERERECCH LDäckservice ÄTT LASTBIL ÄTT MC, SLASTBIL SLASTBIL COOTER ERSONBIL däckservice. FÖRÄNDRAS ALLT MÅHJUL LERSONBIL ÄTT LMC, ÄTT D Ä C TR EO MC, COOTER D ÄKP KO H LONN D ÄS C KP PA RELAT AT LPPÄTT LASTBIL “Däck Väst” Bertils AB ÄTT LASTBIL MC, SETA COOTER COOTER LELASTBIL B LT A LI O GE BANK ERSONBIL LPPMC, ÄTT LASTBIL GE MONEY BANK MC, COOTER LÄTT LASTBIL LMONEY ÄTT Kom in in så så hjälper hjälper vi dig med ERSONBIL MÅHJUL Victor Hasselblads gata LERSONBIL ÄTT SÄTT MÅHJUL COOTER Viktor Hasselblads gata Västra Frölunda D HLASTBIL OI LOTAN ELL M LLÄTT LASTBIL Kom in så LCLLASTBIL ÄTT LPA ÄTT MONEY COOTER MED RÄTT DÄCK DÄ CGE KS ED RBKBANK AT SSdäck/fälg MÅHJUL MC, S2,SMC, COOTER D BETA SRISSOK2AT MÅHJUL PÄEEECBÄTT GE MONEY BANK LMC, LASTBIL MED RÄTT DÄCK DÄDD CÄK HKCFÄ LRFÄ SLASTBIL MÅHJUL D LR ETA LIAT ÄC K SLASTBIL MÅHJUL Viktor Hasselblads gata Västra Frölunda MÅHJUL MC, COOTER ÄD O LG SLASTBIL COOTER Byt DÄ LERSONBIL B ETA LO SKH MÅHJUL D KPA HETA O TAAENILLOLAN LLÄTT LASTBIL CCOÄ KKCCO H CLG FÄ LG MC, Sdäck! COOTER Kom in så 421 31 Västra SSRLASTBIL MÅHJUL S2, COOTER LMC, ÄTT C K ELG RBANK LPA LASTBIL däck! D CÄKS R EEEÄTT R AT MC, COOTER D Ä C KMC, ES PA RÄ AT N GE MONEY SÄByt MÅHJUL O HD FÄ LG D C H LCOOTER ÄTT MC, SCOOTER COOTER hjälper vi tel: digALLT FÖRÄNDRAS S MÅHJUL och övrig däckservice. D Ä RFrölunda EC PA IO O NCÄD D C K O C FÄ LG D L B ETA L A S MÅHJUL “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB 031-47 14 88, www.dackivast.com FÖRÄNDRAS ALLT MC, S MÅHJUL D Ä D E L B ETA L A D Ä C K H O T L L MC, S COOTER D Ä C K O H FÄ LG D Ä C K H O T E L L L ÄTT LASTBIL GE MONEY BANK MC, S L ÄTT LASTBIL MC, S COOTER MC, S COOTER ÄGE C KMONEY RS E LPA R ATLI A ON SRÄMÅHJUL LÄ88, ÄTT LASTBIL hjälper vi tel: dig 031-47 MÅHJUL MC, COOTER 14 SRMÅHJUL DMC, CD KS Ewww.dackivast.com PA REAT IROS NMÅHJUL “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB med däck/ MC, COOTER BANK BBANK och övrig däckservice. MC, COOTER CS PA AT I ONN MONEY GE MC, SI OCOOTER D CKKL HÄTT TCOOTER ES LAT L ION MÅHJUL MED RÄTT DÄCK DD ÄÄC RD EEO PA RETA MC, D K COKCO H CFÄ LG MÅHJUL DSCMÅHJUL Ä RKKSECOOTER AT IROIS DMC, ÄS KSC RD RPA AT IR OS Victor Hasselblads 2NMÅHJUL PDÄERSONBIL SÖppet MÅHJUL D Ä C D Ä HFÄ FÄ LG MC, COOTER Ä K RORREMC, PA AT med däck/ Viktor Hasselblads Västra Frölunda D CCPA Egata ONMÅHJUL N PCD ERSONBIL LSH ETA AL N MONEY GE MEDMED RÄTTRÄTT DÄCK MC, SLASTBIL COOTER Svard SSERSONBIL ÄAT CKÄ KD HO TBBANK EO LBANK SKKE2, COOTER Byt P ERSONBIL D ÄD KECCRVästra H TAT EAT D ÄC fälg och övrig D C KO ELLLI A DD C RS EEMÅHJUL PA RLTAT O D Ä CÄ K R PA IL OS GE MONEY D ÄD DÄCK P ERSONBIL D Ä CPA KLEAT H OC TLAT Ä C K OÄ CCO HK LG tider: SKgata MÅHJUL Ä KEMÅHJUL RILOLCOOTER ENNPA RÄ07,00-17,00 IMONEY N Ä KTdäck! RD PA RDäckservice P S MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Frölunda MC, COOTER “Däck i Väst” Bertils AB FÖRÄNDRAS ALLT D Ä C K O Byt däck! D E L B ETA S MÅHJUL MC, S COOTER D ÄRÄTT C H O E L Ä C K C H P ERSONBIL 421 31 Västra Frölunda S MÅHJUL D Ä C K R E PA R I O N fälg och övrig MC, S COOTER MED DÄCK P ERSONBIL Byt däck! D Ä C K H O T E L L D Ä C R E PA R AT I O N D Ä C K H O T E L L GE BANK Kom in så D O C H DKBertils ÄC C KPA REO PA AT ON FÖRÄNDRAS ALLT däckservice. D SMÅHJUL MÅHJUL D EMONEY BS ETA “Däck iD Väst” D Ä CVictor KCD EHasselblads RLHETCAT IELIIO NR ATD MÅHJUL ÄS H STAT MÅHJUL tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com FÖRÄNDRAS ALLT D ÄKR KO H TAT MÅHJUL EN BSLETA LTCOOTER A DDO Ä C R REELK IRRK O MÅHJUL S däck! D ÄEC CPA KTD HLG O ELO LLDäckservice LNEgata D ÄLMC, C KC HKAB O EPA LLLAR AT I O N D Ä L N2Byt Ä Kgata RC PA O GE BANK Ä R PA ID OED Kom in så däckservice. Ä C K C H FÄ S Ä R E P ERSONBIL Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda hjälper vi dig Byt däck! D Ä C K H O T E L L FÖRÄNDRAS ALLT L tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com ÄTT LASTBIL S MÅHJUL D Ä C K O C H FÄ LG Kom in så S MÅHJUL P ERSONBIL D Ä C K O C H FÄ LG S MÅHJUL D Ä C K R E PA R AT I O N BEETA EC L31 BHLR LO AAN Ä C K O TC EO L07,00-18,00, LR LD ÄTT LASTBIL Byt däck! From 14Viktor okt-21dec: vard 09,00-14,00 D ETA LLAL D K O FÄ LG D ÄLIMONEY C KLNSB HMÅHJUL OLTABANK Elörd GE D Ä D ÄMÅHJUL CRK RD PA AT IH D D EÄ LH B ETA LLG A D EETA LN BH ETA A D Ä K EHRPA RIAT O gata 2, Västra Frölunda D Ä C R EK PA AT O N D Ä C K CKO FÄ LG P L ÄTT LASTBIL D ÄE C KD TC EH LO LK D Ä CC KK O C D BO ETA LN Västra Frölunda hjälper vi dig Byt däck! L ÄTT LASTBIL Byt däck! Ä C K O C H D Ä C KD TLG EÄ LL LN S MÅHJUL Ä C C H FÄ LG Ä EC PA REEEFÄ AT IR O D D ÄDCHasselblads KS RÄÄTT ECCÄ PA R AT IC O D Ä KD CETA H FÄ LG D C K O H FÄ L LASTBIL P ERSONBIL med däck/ E421 LO BD L A D C H O T E L L D Ä C K R E PA R AT I O N D E L B ETA L A Byt däck! D Ä C K O C H GE MONEY BANK Ä K R PA AT I O tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com D K R E PA R AT I O N D Ä C K O C H FÄ LG D E L B ETA L A L ÄTT LASTBIL Ä C K H O T E L L D Ä C K R E PA R AT I O N P ERSONBIL L B ETA L A hjälper vi dig D LILB ETA ALCtill DLK CEE H OA TC LK PLASTBIL ERSONBIL D ÄD KMöjlighet H TAT LAT MÅHJUL D ÄLKO C O H LG D KMONEY O FÄ LG Ä KCC RP EÄ PA REH O PCCÄCERSONBIL tel: 14 www.dackivast.com PERSONBI D Ä CMONEY HETA LLG medoch däck/ finansering Bank Byt däck! D EC BÄ LT D ÄKS K RBANK ELRPA R AT I O NResurs DMONEY EC LN BC ETA A28-29 GE BANK K O H D O TC EFÄ Ldec LD RBANK EAB Ovia GE MONEY Ä KTC88, REO PA IELLLK O NHLASTBIL ÄNKÄEFÄ K FÄ LG 23, 30031-47 dec 24-26 stängt, stängt LBDORBLDäckservice ÄTT ERSONBIL Ä CC EO PA RH AT IÄO PD fälg övrig 27, D EC ETA AR “Däck i Väst” Bertils Däckservice GE BANK GE DÄD K H O LO P ERSONBIL DD KGE RERSONBIL ECC PA AT ID N LMC, ÄTT Ä CÄ KMONEY LG MC, SLÄTT COOTER D EC LR BO ETA LD AÄ D CPA KELPA HAAT ORITAT ENILOLNdec BANK PÄÄCD ERSONBIL Ä C KCR EBANK LÄ med däck/ ELG LN ETA LASTBILGE MO D07,00-15,00, KO ELH PA RD AT IC N D ÄBCÄ KAB RBANK HO LFÄ SCOOTER COOTER D ETFÄ LC ETA LO Ä K H FÄ MONEY BANK GE MONEY C HT EH O TAT ED LIMONEY LD D Ä CCLD K C P ERSONBIL KAÄKLG R EKOPA RLGE O “Däck Bertils fälg och övrig i Väst” ERSONBIL P ERSONBIL MONEY BANK C H EH LETA D EGE LR BO AE ÄKERSONBIL C KO H O TAT MC, DDLÄMC, RD IBANK däckservice. P ERSONBIL HEOPA T ERLAT L ION ÄEC C KTR H TCOOTER ELO LLLETA LN EE L2, P ERSONBIL MC, COOTERL ÄD GE MONEY D Ä C K H LKAÄE ÄÄCCKKRBANK D Kgata ELD PA RBO I LO N2CL SGEPPA COOTER Victor Hasselblads gata PKPD KB HETA OGE T ELMONEY LD LD GE MONEY BANK Kom in så PLSÄTT ERSONBIL Viktor Hasselblads Västra Frölunda ÄTT MC, D Ä CLD O LG D ÄÄTT CLASTBIL KB H O TS EKom LO LTTAT ERSONBIL fälg övrig LÄTT däckservice. P ERSONBIL PSÄTT ERSONBIL GE MONEY BANK LBÄD ÄTT LASTBIL GED HEK OPA LE LI O D EERSONBIL L31 ETA LD D Ein Loch Bså ETA LGE Ä C K EP LÄ DCKÄKRBANK C HT EO LN ÄTT LASTBIL D ÄÄC RLTAT LASTBIL MONEY BANK D C KFrölunda HC OH TAEFÄ LMONEY LA DD EL ETA A D EGE LETA BHEHLASTBIL ETA A Viktor Hasselblads 2, Västra ERSONBIL Kom in så ÄTT LASTBIL LD ÄTT LASTBIL ÄLÄTT KD H LO LA GE MONEY BANK EL Lgata BOLLLASTBIL LFrölunda Västra P ERSONBIL hjälper vi dig LSLASTBIL LASTBL LCBCD ÄTT GE MONEY BANK D Ä C KTA TAP ED LLERSONBIL SMÅHJUL ELD BO ETA Ä CLKBHETA OTELL MC, SMÅHJUL COOTER Kom in så031-47 14 LP in så MC, COOTER ES ETA AL DD L88, ETA SLMÅHJUL ÄLKom C KLCB H OLFÄ TAELLLG D MC, COOTER tel: www.dackivast.com ÄTT D H D ED B ETA LL DLE421 ÄÄTT KLCOOTER H ELASTBIL LO EL LLASTBIL BO LALÄTT EÄLEC B ETA LASTBIL hjälper vi dig hjälper vi dig D EETA B ETA LC ALKD Ä C KLTCOOTER H TAÄ Edäckservice. LD D K H OLTAE LLLAFrölunda S LASTBIL MC, S Kom in så med däck/ GE M E L B ETA L A S MÅHJUL S MÅHJUL GE MONEY BANK tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com L ÄTT LASTBIL Viktor Hasselblads gata 2, Västra L ÄTT LASTBIL MC, S hjälper vi dig “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB D E L B ETA L A GE MONEY BANK EAB BEETA LTAELLA SESECOOTER MÅHJUL “Däck ii bra Väst” Bertils Däckservice “Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB PMONEY ERSONBIL SLASTBIL hjälper viLdig D LB ETA LA MONEY BANK GE D Ddet ÄL C KL B HETA O L Lhösten ÄTT LASTBIL LMC, ÄTT Viktigt med däck när är mkt regn MC, COOTER L MC, SLASTBIL med däck/ “Däck i Väst” Bertils AB MC D E LLASTBIL BBANK ETA A D L ÄTT LASTBIL GE MC, S COOTER ÄTT D ES LL Bpå ETA LBANK ACOOTER hjälper vi digDäckservice GE MONEY BANK MC, COOTER fälg och övrig “Däck Väst” Bertils Däckservice AB med däck/ “Däck Väst” Bertils Däckservice AB L ÄTT LASTBI GE MONEY BANK L ÄTT MC, S COOTER D L B ETA L A med däck/ MC, S COOTER MONEY GE GE MONEY BANK D E L B ETA L A Victor Hasselblads gata 2 GE MONEY BANK Hasselblads gata 2, Västra Frölunda SMC, COOTER MONEY Victor Hasselblads gata 2S EFrölunda LLASTBIL B ETA L AGE MONEY M önskar Daniel med personal SRCMC, MÅHJUL DMONEY EGE LMC, ETA LETA AVälkomna med däck/ SORCOOTER Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda Victor Hasselblads gata 2 fälg Viktor och övrig GE SPA MÅHJUL MÅHJUL GE MONEY D ECOOTER LBANK BS LP AERSONBIL MC, med däck/ MC, Viktor Hasselblads 2, Västra GE ÄD CK EKÄ AT IAT OSN LBANK ÄTT E L BBANK ETA LA D Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. SD COOTER MED RÄTT DÄCK SBSMONEY MÅHJUL MC, COOTER GE BANK ÄD RC ERK PA ICOOT O FÄ fälg och 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda MÅHJUL GED MONEY BANK MED RÄTT DÄCK C HK SKgata MÅHJUL 421 31övrig Västra Frölunda fälg och övrig GE MONEY BANK MÅHJUL Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda GE MONEY BANK MC, COOTER D ÄL CÄTT KS O CN FÄ LG Tel: 031-47 •OFÄCOOTER www.dackivast.se Ä O tel: 031-47 88, www.dackivast.com MC, SHHasselblads COOTER Byt däck! Egata Lså B ETA L AVästra MÅHJUL däckservice. D C KKAT CNNO H Dvi Ä Cen RCD EKÄ PA IAT O Bytlöv däck!14 och övrig 421 31 Västra “Däck iBANK Väst” Bertils Däckservic SS MÅHJUL GE MONEY BANK D Ä88 Kfälg O H FÄ LG fälg och övrig MC, S14 COOTER tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com Byt däck! MC, COOTER D ÄS C RC ESKBANK PA O GED MONEY BANK D RD ECRPA I OC Ä CRO Viktor 2, Frölunda och på vägbanan! Kom förbi oss utför ALLT däckservice. MÅHJUL tel:FÖRÄNDRAS 031-47 88, www.dackivast.com D Ä RFrölunda ER PA RCCIS AT ICCin GE MONEY GE MONEY BANK D ÄMC, CÄTT O LG tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com ALLT tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com MÅHJUL BytFÖRÄNDRAS däck!14 GE MONEY BANK D ÄKKom KCLASTBIL O HN FÄ LG GE MONEY BANK SÄKKRMÅHJUL LAT SHLASTBIL S MC, SMÅHJUL COOTER M däckservice. SSRÄMÅHJUL S däckservice. MC, S COOT tel: 031-47 SSRMÅHJUL D Ä88, CD K Ewww.dackivast.com PA REAT ID OS NP Ä CIERSONBIL KOdäckservice. O CCOOTER H så FÄ LG GE MONEY BANK Gillla14 oss på Facebook: www.facebook.com/däckiväst P ERSONBIL D Ä C H O T E L L MÅHJUL C K PA R AT N MC, S S MÅHJUL D Ä C K E PA R AT I O N D Ä C K H O T E L L S MÅHJUL Tel: 031-47 14 88 • www.dackivast.com Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda MED RÄTT DÄCK D C RD AT ION SPA KHTMÅHJUL CH FG MÅHJUL DCD Ä K RKSEC AT ICOIS Ä KONMÅHJUL CH “Däck ii“Däck Väst” Bertils Däckservice DÄDäckservice KC RD E AB PA RPA ID O NP PS ERSONBIL PCKÄKÄERSONBIL ii Väst” Bertils AB Ä Ä K RORREMC, PA AT O N FÄ “Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB vi LG dig ert lufttryck. D EAT PA R N ERSONBIL MÅHJUL DÄÄD LK SOvard COOTER Byt PHCPCEKOERSONBIL ÄD Ksamt H EAT LRRhjälper LAT D TLEO L LC “Däck Väst” Bertils Däckservice AB gratis däckkontroll över D Ä CÄ KCC R ECRÄtider: PA AT O NES “Däck Väst” Bertils Däckservice AB PCOEORERSON D CAB H OIO Öppet “Däck Väst” Bertils Däckservice Ä Kser RILICOOTER R07,00-17,00 AT I O NAB88, www.dackivast.co ERSONBIL KTdäck! RD OLE NPA LTMC, ÄTT LASTBIL “Däck Väst” Däckservice FÖRÄNDRAS STERSONBIL Victor Hasselblads gata 2igata D Ä KÄ H O EREK LEO LPA Kom så D Ägata CC Kså R2Ä AT IC Hasselblads tor Hasselblads gata 2,Victor Västra Frölunda LEPP ÄTT Victor Hasselblads gata 2 Frölunda tel: D ÄECO CPA KREH TÄTT Lmed LN MÅHJUL MÅHJUL Kom in Viktor Hasselblads 2,inD Västra Frölunda DBertils KH AT ILASTBIL O däck/ N 031-47 14 Viktor Hasselblads gata 2, Västra LPA LASTBIL “Däck iALLT Väst” AB Bertils SPA LD BK ETA LRHTMÅHJUL AEO D Ä C H LH SERSONBIL MÅHJUL DDDÄED C ILAT OCN Ddig ÄKÄ KCPA O TAT ETC tor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda D ES BEKETA Ä C RC RELK IRRK O Ä C KLRC H O ELRPA LTAAT LED LEO ÄTT D ÄEC H O LLDäckservice LNEgata Ä Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda Ä C K LRÄ D ÄKTD TAT LILASTBIL L N2 RFrölunda 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads 2, Västra Frölunda DKBertils Kgata RC PA O Ä R ELASTBIL PA AT IiO Väst” N Victor Hasselblads hjälper vi “Däck Däckserv 421 31gata Västra Frölunda 421 31gata Västra Frölunda P ERSONBIL Viktor Hasselblads 2, Västra L ÄTT hjälper vi dig MC, S COOTER D Ä C K H O T E L L L ÄTT LASTBIL Kom in så el: 031-47 14 88, www.dackivast.com P ERSONB S MÅHJUL S MÅHJUL D E L B ETA L A D E L B ETA L A D Ä C K R E PA R AT fälg och övrig D Ä C K H O T E L L L ÄTT LASTBI Kom el: in så031-47 tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com From 14Viktor okt-21dec: vard 07,00-18,00, lördGE09,00-14,00 14 88, www.dackivast.com EÄÄTT LCL BK ETA A DD EÄL C B ETA LLETA DRÄ ED ETA D K RCOOTER E RPA Hasselblads Västra Frölunda DLBANK RLASTBI ELPA ÄBH KTASC RCOOTER ES PA ATRIAT O NI O N LMC, LASTBIL MC, KD H EC LO2, LÄTT el: 031-47 14 88, www.dackivast.com D EÄ Lgata BO LÄ 31 Västra Frölunda med däck/ ÄTT LAS D C KTA LL LA 88, www.dackivast.com 031-47 14 88, www.dackivast.com hjälper vitel: dig MONEY Kom in så med däck/ MC, DD E421 BD ETA KEviPA HViktor ORTAT E ILOHasselblads LN GE MONEY BANK hjälper vi 031-47 dig tel: 14 tel: 031-47 14 www.dackivast.com D ED B Lhjälper ÄL88, C KLED H EMC, LO D ÄLMÅHJUL CEEÄ KSALC RCOOTER LETA BO LA dig gata 2, ELETA ETA LLS C KLTAB H TAdäckservice. SD hjälper vi digvi dig COOTER D LCD Bstängt ETA LH A DÄCK tel: 031-47 www.dackivast.com hjälper D EÄ LR B LK A fälg och övrig D88, Eövrig LD BÄ ETA LETA AÄ D Ä CVästra K H O TEFrölun LFrö GE 14 MONEY BANK D KRCOOTER HEOPA T ERLdec LHasselblads GED MONEY 23, 27,MED 30RÄTT dec 07,00-15,00, 24-26 28-29 dec D C OLKD ÄE2, KVästra EKETA RPA MÅHJUL Ä CSC AT I Ostängt, N med däck/ fälg och E däck! LD BBANK LK Ä CBANK KÄPA O TAT ERCLIA GE MÅHJUL gata GE MC, SViktor D CS R D ÄECOOT C D LMONEY ÄTT LASTBIL Ä C RKAR EC AT MC, COOTER DMONEY EMONEY LByt BBANK ETA LD ASÄ GE GE MONEY FÖRÄNDRAS ALLT SCLKMÅHJUL med däck/ LCBANK ÄTT LAST med däck/ fälg och övrig HEPA LI031-47 MC, SHCBANK E LBANK BD ETA A GE MONEY BANK D Ä KOPA HTR EO EOLINO LN D Ä KMÅHJUL RLTAT däckservice. D ÄD K OS EÄLO fälg och övrig tel: 14 88, www.dackivast.c BANK däckservice. EGE LD BMONEY ETA A Ä K HTCO O T MC, SBANK COOT SC fälg och E LBANK MC, GED MONEY DBLÄETA C BANK KS RLMÅHJUL EA PA RKAT IO GE GE MONEY fälg och övrig däckservice. D ÄE C H ONNITOENLLA L GED MONEY Kom inövrig så MONEY däckservice. www.dackivast.se www.dackivast.se D L B ETA Kom in så fälg och övrig D Ä C K O D Ä C K R E PA R AT GE MONEY BANK D Ä C K R E PA R AT I O tel: 031-47 14 88, www.dackivas P ERSONB Kom in så D E L B ETA L A däckservice. GE MONEY in BANK så DBANK D CKEKPA DD ESÄ LMÅHJUL BEETA LHTAERSO Komdäckservice. in så P D HH ORO TATETILOELNL L Ä CÄÄ KLCRB GEKom MONEY D L B ETA L C K H O E LD hjälper vi dig GE MONEY BANK D Ä C K O TAL D E ETA L A MC, S COOTE D Ä C K H O T E L L Kom in så hjälper vi dig D E L B ETA L A D Ä C K R E PA R AT I O N S MÅHJUL däckservice. D Ä C K H O T E L L MC, SB ETA COO D Ä CDCKKÄKRCHEOKOPA CEORH FÄ LG Frölunda hjälper vi hjälper dig hjälper vi dig D ESAB LMÅHJUL BESETA L AD Viktor Hasselblads gata 2, viD dig D LETA LVästra HTB TAT E LI O LN ÄÄC D L med däck/ D E L L A MÅHJ Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB GE MONEY BANK Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda “Däck i Väst” Bertils Däckservice AB P ERSO “Däck i Väst” Bertils Däckservice ÄEhjälper C KBHETA O T ELLvi L dig LVästra ÄTT LAST “Däck ii Väst” Däckservice AB Kom in så Bertils med däck/ D MONEY BANK med däck/med däck/ med däck/ DDD ED BELETA LViktor “Däck iövrig Väst” Däckservice AB ETA GE MONEY BANK GEAB MONEY LÄTT LF ÄLMONEY C KLHB OBANK TAE LBANK LAL A HasselbladsGE Kom inBertils så fälg och “Däck Väst” Bertils Däckservice gata 2, GE GE hjälper viVictor dig Victor Hasselblads gata 2 Frölunda DD ED Bmed D ESRLMÅHJUL ETA L AM Hasselblads 2, fälg Västra D EEETA ETA AL Lgata C KLLB HB OLETA TA ELgata Lönskar ERSONBIL Hasselblads gata 2 Frölunda A7-18, Tel: 14 88 •P mån-fre lör 9-14 Välkomna med personal Viktor Hasselblads 2, 7-17 Västra Frölunda L EBRBANK ETA och övrig däck/ Hasselblads gata 2,031-47 Västra fälg Viktor och Viktor övrig hjälper vi diggata Viktor Hasselblads 2,Daniel Västra Frölunda MONEY GE GE fälg och övrig med däck/ Tel: 031-47 14 88 •ÄOLMONEY D ÄD CGE K EBKES PA AT MONEY D Emån-fre L BBANK LBANK A Västra Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda däckservice. GE MONEY Viktor Hasselblads gata 2, Frölunda ÄD CMC, RI fälg och övrig 421 31 Västra Frölunda Viktor Hasselblads gata 2, Västra Frölunda 421 31 Västra Frölunda LRMÅHJU ÄTT LA med däck/ SPA D BHBANK ETA LBANK A 031-47 MONEY GE MONEY DÄGE CGE KC CLO LG Tel: 031-47 14 •CCETAFÄFÄHBANK www.dackivast.se övrig tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com däckservice. MONEY BANK däckservice. DMONEY Ä K RC EK PA RP C Byt031-47 däck!fälg och övrig tel: 14 2,88, www.dackiv D Ä88 KEfälg H FÄ LG 14 88, www.dackivast.com däckservice. DCMONEY Ä R ECOO tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com D BH ETA LBANK A MC, SGE Hasselblads gata Västra Frölunda Gilla oss på Facebook: www.facebook.se/däckiväst fälg och övrig88, tel: 031-47 14 88, www.dackivast.com tel:tel: 031-47 14och 88, www.dackivast.com MONEY GE MONEY DViktor ÄD CGE OKEwww.facebook.se/däckiväst CLLASTBIL LG däckservice. BANK GE GE tel: 14 www.dackivast.com Byt031-47 däck!däckservice. Gilla oss på Facebook: ÄKCMONEY O FÄ LG L ÄTT GE BANK däckservice. 031-47 14på88Facebook: • www.dackivast.se • Öppet: 7-17 D Ä K däckservice. OCH FÄ LG Gillla oss www.facebook.com/däckiväst PGE ERSONBIL BANK DÄ2, Ä H TEEGE LFTA D CCKKÄRC EKO PA PCCMONEY ERSONBIL CS KMÅHJU H O Tel: 14 88 • www.dackivast.com Hasselblads gata MC, SRPA CL D RS D K031-47 O Viktor CH FÄ LG PÄERSONBIL “Däck ii Väst” Bertils Däckservice AB ERSONBIL DDÄVästra ÄD CÄ KH OHT C MÅ K “DäckVictor ii Väst” Bertils Däckservice AB “Däck Väst” Bertils Däckservice AB Stel: COOTER PPÄTT ERSONBIL LMC, ÄTT LASTBIL Väst” Bertils Däckservice AB Kom in så Hasselblads gata 2 Frölunda LASTBIL 031-47 14 88, www.dackiv Kom in Viktor“Däck Hasselblads gata 2,gata Västra Victor Hasselblads gata 2 Frölunda ERSONBIL Gilla oss på Facebook: L LPwww.facebook.se/däckiväst Viktor Hasselblads 2, så Västra DDE D LD B ETA LA SMÅH FÖRÄNDRAS ALLT

Kom in så hjälper vi dig med d Äntligen & sommar! sommar! Äntligen vår våroch & övrig däckservice. och minskat CO -utsläpp.

2 rullmotstånd bidrar på www.michelin.se och minskat COvilket -utsläpp. 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter och minskat CO -utsläpp. på www.michelin.se2 Läs mer om Michelins Med GREEN X-märkta däck produkter från Michelinpå fårww duw.michelin.se alltid hög säker-

het, lång livslängd samt Med GREEN X-mär kta däck frånlågt rullmotstånd vilket bidrar Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning het, lång samt lågt -utsläpp. ochlivslängd minskat CO 2 rullmotstånd vilket bidrar Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se och minskat CO 2-utsläpp.

150*240 cm

2

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd Michelin får du alltid hög säker- samt lågt rullmotstånd vilket bidrar Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkertill minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från och minskat CO -utsläpp. tillhet, minskad bränsleförbrukning lång livslängd samt lågt 2

2

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

Hallå

Ditt lokala livsstilsmagasin

AUGUSTI 2019

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning

Medtill GREEN X-mär kta däck från minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. Michelin får du alltid hög säkerom Michelins produkter het, Läs långmer livslängd samt lågt på www.michelin.se rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO 2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp.

150*240 cm

Hösten Nalkas!

Kom in så in så Kom Kom in så hjälper vi dig Kom in så hjälper vi dig hjälper vi digvi dig med däck/ hjälper med däck/ medoch däck/ med däck/ fälg övrig fälg och övrig fälg och övrig fälg och övrig däckservice. däckservice. däckservice. däckservice.

LÅNGEDRAG

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från

150*240 cm

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läskta merdäck om Michelins produkter på www.michelin.se Med GREEN X-mär Läsfrån mer om Michelins produkter Medpå GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerwww.michelin.se www.michelin.se Michelin får du alltid högpå säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO -utsläpp. och minskat CO 2-utsläpp. 2 och minskat CO 2-utsläpp. till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se på www.michelin.se på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Med GREEN X-märkta däck från het, lång livslängd Michelin får du alltid hög säker- samt lågt rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning het, lång livslängd samt lågt Michelintill får du alltid hög säkerminskad bränsleförbrukning rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. rullmotstånd vilket bidrar Med GREEN X-märkta däck från -utsläpp. och minskat CO tillhet, minskad bränsleförbrukning lång livslängd samt lågt 2 Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning -utsläpp. Michelin du högprodukter säkerLäsfår mer omalltid Michelins rullmotstånd vilket bidrar och minskat CO -utsläpp. 2 på www.michelin.se het, lång livslängd samt lågt Lästill mer om Michelins produkter minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter rullmotstånd vilket bidrar -utsläpp. på www.michelin.se 2

till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK FÖRÄNDRAS ALLT

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

150*240 cm

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

rullmotstånd vilket bidrar

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån Michelin får du alltid hög säkerrullmotstånd vilket bidrar het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning rullmotstånd bidrar -utsläpp. och minskat COvilket 2 till minskad bränsleförbrukning Läs mer om Michelins produkter och minskat CO2-utsläpp. på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

het, lång livslängd samt lågt till minskad bränsleförbrukning

Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se rullmotstånd bidrar och minskat COvilket -utsläpp. på www.michelin.se 2

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 150*240 cm PMS 431

Läs mer om Michelins produkter Michelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt på www.michelin.se

Kom in så Kom in så hjälper vi dig hjälper vi dig med däck/ medoch däck/ fälg övrig fälg och övrig däckservice. däckservice.

Läs mer om Michelins produkter till minskad bränsleförbrukning -utsläpp. och minskatLäs COfår Michelin du högprodukter säkermer omalltid Michelins 2 rullmotstånd vilket bidrar på www.michelin.se -utsläpp. och minskat CO 2 på www.michelin.se Läs mer om Michelins produkter

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säker-

Kom in så Kom in så

MED RÄTT DÄCK

MEDDÄCK RÄTT DÄCKByt däck! hjälper vi dig Med GREEN X-märkta het, livslängd samtdäck lågtfrån MED RÄTT Byt däck!Komrullmotstånd FÖRÄNDRAS ALLTDÄCK MED RÄTT Michelin får du alltid hög säker- vi dig FÖRÄNDRAS ALLT MED DÄCK RÄTT inlång så hjälper vilket bidrar Byt däck! Byt däck! med Byt däck! tillhet,minskad FÖRÄNDRAS ALLT ALLT lång livslängd samt lågtdäck/ FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK bränsleförbrukning FÖRÄNDRAS Kom in så rullmotstånd bidrar däck/ med Byt däck! -utsläpp. och minskat hjälper viCOvilket dig fälg och övrig FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK till minskad bränsleförbrukning Läs mer omvi Michelins produkter fälg och övrig hjälper Byt däck! och minskat COdig däckservice. med däck/ -utsläpp. på www.michelin.se FÖRÄNDRAS ALLT MED RÄTT DÄCK Läs mer om Michelins produkter däckservice. Byt däck! med däck/ på www.michelin.se ALLT fälg och övrig Med GREENFÖRÄNDRAS X-märkta däck från

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

“Däck i Väst” Bertils Däckse

Med GREEN X-märkta däck från Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMichelin får du alltid hög säkerhet, lång livslängd samt lågt het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning till minskad bränsleförbrukning och minskat CO2-utsläpp. och minskat CO2-utsläpp. Med GREEN X-märkta däck från Läs mer om Michelins produkter Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se Michelin får du alltid hög säkerpå www.michelin.se

“Däck i Väst” Bertils Däcks

het, lång livslängd samt lågt rullmotstånd vilket bidrar till minskad bränsleförbrukning Med GREEN X-märkta däck från Michelin får2-utsläpp. du alltid hög säkeroch minskat CO het, lång livslängd samt lågt

“Däck i Väst” Bertils Däcks “Däck i Väst” Däckservice ABAB “Däck i Väst” Bertils Däckservice “Däck i Bertils Väst” Bertils Däckservi “Däck i Väst” Bertils Däc Läs merrullmotstånd om Michelins vilketprodukter bidrar till minskad bränsleförbrukning på www.michelin.se och minskat CO2-utsläpp.

Läs mer om Michelins produkter på www.michelin.se

150*240 cm

Med GREEN X-märkta däck från Michelin får du alltid hög säkerMed GREEN X-märkta het, lång livslängd samtdäck lågtfrån

PMS BLACK PMS 485 PMS 347 PMS 431

KROGTIPSET VÄSTER

PÅ GÅNG I OMRÅDET TEMA HÄLSA FRÖLUNDA IBF GÅR IN I NY SÄSONG vi ar på r h Nu n 20% inga n äve klipp v ele

DIN JOTUN-ÅTERFÖRSÄLJARE Erbjudande:

Frisörsalong Skönhetssalong

Varmt välkommen att boka din tid via telefon eller på

Redegatan 9, Långedrag (Bredvid hemköp) 426 77, V. Frölunda Tel: 031-253 250

Besök oss på Instagram

n.slounge

Mot detta kort erbjuder vi dig 10% på alla hårfärgbehandlingar och Yumi Lashes.

Allt inom VVS.

Erbjudandet gäller t.o.m. 31 maj 2019.

Sagbäcksvägen 17 437 31 Lindome www.langedragsvvs.se Tel: 0739-62 53 13

Långedragsvägen 102 (V:a Frölunda vid Kungstens glas) Tel: 031 – 29 95 01 | www.fargspecialisten.se | info@fargspecialisten.se


”Det känns tryggt att träffa samma personal”

För hela familjen Boka tid på omtanken.se


Allt sa mlat hos os s! Omtanken Grimmered (tidigare Allemanshälsan Grimmered) Vårdcentral 031-352 06 10 BVC 031-352 06 13 Omtanken Frölunda Torg (tidigare Västerleden Frölunda Torg) Vårdcentral 031-380 48 40 BVC 031-380 48 42 Rehabcenter 031-380 48 48


BÖRJA DINA DRÖMMAR HOS OSS

SLUTSPURT

SOMMARREA - SISTA CHANSEN! 9 995:-

14 990:-

486:-/mån*

17 990:-

703-/mån*

834-/mån*

Hemse kontinentalsängspaket

Hjälmaren Kontinentalsängspaket

160/180x200 cm inkl. bäddmadrass med kuvertsömnad, konade ekben och knappad huvudgavel. Rek. pris 17 490 kr Finns även i: 120x200 cm. Nu 7 995 kr Inkl. gavel. Rek. pris 13 490 kr 140x200 cm. Nu 8 495 kr Inkl. gavel. Rek. pris 13 990 kr

160/180x200 cm inkl. bäddmadrass i hypersoft högelastiskt skum, 20 cm höga metallben och huvudgavel med justerbar höjd i 3 lägen. Rek. pris 25 990 kr 120x200 cm Nu 9 995 kr. Rek pris 17 990 kr 140x200 cm Nu 11 995 kr. Rek pris 19 990 kr

Odense Kontinentalsängspaket

8 995:-

24 990:-

Jylland ramresår

Viking Oden kontinentalsängpaket

Jylland ställbart sängpaket

160/180x200 cm, Säng med 5-zonad hel madrass inkl. latexbäddmadrass, metallben och knappad gavel. Finns i 11 färger. Rek. pris 41 990 kr

80/90x200 cm inkl. bäddmadrass i latex och metallben. Rek pris. 13 350 kr. Finns även i: 105x200 cm Nu 11 995 kr. Rek pris 16 550 kr 120x200 cm Nu 12 995 kr. Rek pris 17 420 kr 140x200 cm Nu 13 995 kr. Rek pris 19 990 kr

SOMMARPRISER PÅ CARPE DIEMS HELA SORTIMENT

BÄDDMADRASS PÅ KÖPET VID KÖP AV EKENS SÄNGAR

Ekens Essens ramsäng

Carpe Diem Härmanö kontinental

80/90x200 cm inkl. bäddmadrass softex och svängda träben 20 cm. Nu 6 950 kr Rek pris 10 690 kr Finn även i: 105x200 cm Nu 7 650 kr Rek pris 12 330 kr 120x200 cm Nu 8 420 kr Rek pris 14 040 kr 140x200 cm Nu 9 260 kr Rek pris 15 815 kr

90x200x7 cm. Ice grey Rek. Pris: 6 595 kr

NU

Påslakanset Grebbestad

NU

NU

1 295 kr

Duntäcke och kudde ”God natt” Duntäcke. Sval. 150x210. Ord 1 395 kr

NU NU

100% garnfärgad bomull 150x210 /50x60 cm. Rek. pris: 799 kr

NU

Handla nu, betala i den egen takt.

Vi reserverar oss för slutförsäljning, kampanjen gäller dock längst till 190901

Deltavägen 4, Backaplan | 031-65 66 70 Datavägen 8, Sisjön | 031-45 21 00

Butiken, Backaplan

Butiken, Sisjön

Sund fibertäcke sval

Thea sängbord Påslakan Runmarö

499 kr

20% på alla Sund täcken & kuddar

50x60 cm. Rek pris: 318 kr Nu: 254 kr

NYHET

Dunkudde. Medium. 50x60. Ord 949 kr

160/180x200 cm, komplett ställbart paket inkl. bäddmadrass Softex, svängt träben och djupknappad gavel. Rek. pris 55 830 kr. Finns även i: 105x200 cm Nu 21 240 kr Rek pris 25 920 kr 120x200 cm Nu 23 300 kr Rek pris 28 920 kr

Sund fiberkudde låg

199 kr

995 kr

1 921:-/mån*

150x210 cm. Rek pris: 945 kr Nu: 756 kr

100% Bomullssatin 150x210 / 50x60 Rek. Pris 599 kr

Tempur North kudde

42 990:-

20%

SPARA

2 600:-

80/90x200 cm inkl. latexbäddmadrass. Rek. pris: 4 995 kr. Finns även i: 105x200 cm Nu 4 875 kr Rek pris 6 095 kr 120x200 cm Nu 5 590 kr Rek pris 6 990 kr 140x200 cm Nu 6 790 kr Rek pris 8 490 kr

Ekens Essens ställbar sängpaket

160x200 cm, Säng med Carpe Diem´s patenterade trögelastiskt bottensegment och contour pocket system samt hel madrass inkl. latexbäddmadrass Prestige. Nu 39 990 kr. Rek. pris 49 990 kr 1 790 kr /mån* SPARA 10 000 kr

3 995 kr

50x60 cm. Rek. Pris: 1 895 kr

3 995:-

443-/mån*

1 138:-/mån*

Tempur bäddmadrass

160/180x200 cm, inkl. latexbäddmadrass, metallben och knappad eller trensad gavel. Rek. pris 29 990 kr Finns i flera färger och även i: 120 och 140 cm samt i 210 cm längd

Mån-Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 11-17 www.sovkoncept.se

399 kr

Färg Vit/Ek Mått 35x30x70cm. Rek. pris. 1 420 kr

NU

995 kr

*Gäller räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Uppläggningskostnad och aviavgifter ingår. Effektiv ränta är vid 24 mån och 10 000 kr, 12,07%. Mer information i butiken eller på www.sovkoncept.se


INNEHÅLL

augusti 2019 hallå långedrag

ALMEDALSVECKAN – DAGS ATT LÄGGA NER?

6

”Är det verkligen en seriös, demokratisk mötesplats när nazister stormar en fotoutställning föreställande överleverare av Förintelsen?”

UR KRÖNIKAN

U

nder slutet på juni, början på juli tvingas vi som mediekonsumenter och samhällsmedborgare att år efter år genomlida den floskelfest som namngetts ”Almedalsveckan”. Hit reser makthavare och politiker för att plocka billiga poänger och fraternisera med samma medieetablissemang som ska syna de, ofta på bekostnad av sin egna trovärdighet samt allmänhetens skattemedel och tålamod. Inte sällan upplever jag att gemene mans inställning till Almedalsveckan knappast kan uppfattas som positiv, snarare tvärtom. Så till vilket syfte tjänar egentligen Almedalsveckan? Är det den veckan för demokrati och folkbildning som så många av deltagarna hävdar eller är det egentligen en partyvecka man kan likna med en Grabbarna Grus-weekend fast för makthavare och personer i den politiska gräddfilen? Sanningen ligger säkert någonstans mitt emellan, men frågan måste våga ställas; vad har vi Almedalsveckan till för? Kombinationen av att direkt fascistiska element som Nordiska Motståndsrörelsen tillåts delta samt hindra andra aktörer och selfie-utprånglande kändisar och politiker som minglar borde ge en dålig smak i munnen för alla de som talar om hur viktig veckan är ur ett folkbildnings- samt demokratisyfte. På sin hemsida beskrivs Almedalsveckan som ”världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor”. Är det verkligen en seriös, demokratisk mötesplats när nazister stormar en fotoutställning föreställande överleverare av Förintelsen samtidigt som Edward Blom lägger upp bilder på Instagram där han dricker vin. Är det det som menas med en demokratisk mötesplats för samhällsfrågor? I så fall är samhällets förfall betydligt långt mer gången än jag kunnat våga tro. Nej, lägg ned Almedalsveckan och förflytta alla resurser som läggs på den ”demokratiska mötesplatsen” på att skapa tusentals av dessa mötesplatser runt om i samhället, varje dag istället. Lägg resurserna på att diskutera mer politik i skolan och på arbetsplatser, där vi, folket, faktiskt befinner oss istället för att vaska miljoner på den floskelfest med fascistiska inslag som Almedalen faktiskt har blivit.

HALLÅ

Tips, frågor eller synpunkter på det redaktionella innehållet? Kontakta redaktionen på 031-748 07 15 (mån-fre 8-17) alt maila: redaktionen@media-konsult.com

LÅNGEDRAG

Hallå Långedrag är ett lokalt livsstilsmagasin som distribueras i Långedrag. Upplaga: 11 500 ex. Tryck: Printall. Producerad av: Askims Industriväg 1a, 436 34 Askim, tel: 031-748 07 10, e-post: info@media-konsult.com, www.media-konsult.com. Ansvarig utgivare: Mikael Robertsson Redaktör: Jonas Egfors & Mickel Halvarsson Grafisk formgivare och produktion: Mattias Malmgren, Stefan Karlsson Annonsförsäljning: Mikael Robertsson, tel 031-748 07 11, mikael. robertsson@media-konsult.com För utebliven tidning eller frågor gällande distri­butionen ring: Katarina Robertsson, tel. 0708-42 63 42. Ettabilden: Portofino www.media-konsult.com

5


hallå långedrag augusti 2019

Idrottens tid är nu! Skolstarter och semesterslut är kanske inte något alla ser framemot. Något positivt som medföljer under samma period är dock säsongsstarterna av en hel drös med roliga idrotter och sporter, bland annat innebandyn.

E

n av många idrotts- och sportverksamheter som drar igång efter sommaren är innebandyn och en klubb som ser framemot detta är Frölunda IBK. Klubben som har över 350 medlemmar och ett stort upptagningsområde i västra Göteborg startar majoriteten av sin verksamhet vecka 35. Jerry Holmqvist, ordförande i Frölunda IBK berättar mera. – Klubben kom till runt 1992 efter en sammanslagning av en rad mindre klubbar. I dagsläget har vi en bit över 350 medlemmar och vi verkar inom ett stort upptagningsområde. Vi spelar på tre olika ställen. Vår huvudplan ligger i Frölunda Kulturhus där våra prestationslag spelar, Flatåsskolans gymnastiksal har också blivit lite av en hemmaborg och sedan ungefär tre år 6

tillbaka spelar vi även i Sportarenan i Åkered. Vårt elitlag spelar i höst i den högsta förbundsserien, divison 2. För närvarande har vi enbart elitverksamhet på herrsidan men har tidigare haft elitverksamhet även damsidan, något som vi ser som en spännande framtidsutmaning att bygga upp igen.

HÖGT TRYCK PÅ VERKSAMHETEN Att innebandyn är på stark frammarsch i Sverige och växer sig större för varje år som går är något som även märkts av i Göteborg. Tidigare har Frölunda IBK haft problem med att hitta lokaltider för att kunna träna men har nu fått bukt med problemet. – Tidigare har det funnits viss problematik med att få plats med vår verksamhet men nuför-

tiden ser det bra ut med halltider. Innebandyn är väldigt på tapeten, framförallt hos ungdomar, och i dagsläget så har vi kö till flera av våra årskullar. Det märks av att innebandyn som sport växer mycket. Inte bara i Göteborg men över hela Sverige. Vi hör ofta när vi pratar med andra klubbar om sporten att det är högt tryck även på deras verksamheter och generellt är innebandyn den sporten som växer mycket som idrott i landet, säger Jerry Holmqvist.

TURNERING STARTAR SÄSONGEN Den 30 augusti är det dags för den årliga turneringen Björnslaget som arrangeras av Frölunda IBK. Turneringen kommer spelas i Lundbystrand som har 5 stycken fullstora planer och alla lag i föreningen är med och hjälper till under dagarna.


augusti 2019 hallå långedrag

”Innebandyn är väldigt på tapeten, framförallt hos ungdomar”

– Under själva turneringen spelar enbart seniorer men vi har barn och ungdomar från alla våra lag involverade i själva arrangemanget. Man kan säga att turneringen funkar lite som en kick-off. Att barnen och ungdomar ser framemot att säsongen ska dra igång råder det inget tvivel om. – De är väldigt entusiatiska över att säsongen äntligen ska börja. För vissa åldersgrupper så tar säsongen slut i maj och då är det ett par månader där man inte spelar. Att det sammanfaller med skolstarter tror jag är positivt också, då finns det ytterligare något att se framemot, säger Jerry Holmqvist. TEXT: MICKEL HALVARSSON FOTO: FRÖLUNDA IBK KLUBB

7


hallå långedrag augusti 2019

Bäst på

Way Out West

Ett par veckor efter att festen i Slottskogen har lagt sig och den värsta festivalyran har bedarrat börjar man kunna reflektera över höjdpunkterna under festivalen. Här kommer favoriterna från årets upplaga av Way Out West. Perel

Lite av en doldis på årets festival är den elektroniska artisten Perel från Tyskland. Hon uppträder under lördagen på Dungen-scenen och levererar dansanta, hårda elektroniska låtar i sann tysk stil. Trots bristande väder kan inte publiken hålla sig utan rör sig följsamt med genom hela spelningen.

Zara Larsson

The Cure The Cure visar att gammal är äldst och river av en hit-kavalkad som få band kan mäta sig med. Sångaren Robert Smiths röst har åldrats som ett fint gammalt vin och ljuder ljuvligt ut över publiken vid scenen Flamingo. Det märks tydligt att det här är band som fortfarande älskar att spela. Det är tight och lekfullt och trots att spelningen är i det längsta laget känns den aldrig ointressant.

The Blaze Publiken är närmast i extas innan The Blaze ens har gjort sig till känna på tältscenen Linné under fredagskvällen och från första ton till sista dansas det konstant. Vilket är förståeligt. Spelningen 8

duon gjorde under Way Out West för två år sedan har kommit att bli oförglömlig för många som var på plats och det visar sig att de ska leverera även ikväll. När de sista tonerna av låten Juvenile ekar ut över Slottskogen är det nog få som vill att spelningen faktiskt ska vara slut.

Jon Hopkins Det elektroniska musikgeniet Jon Hopkins uppträdde under fredagen på Linné-scenen. Britten besökte Way Out West så sent som för två år sedan men inför årets uppträdande är showen betydligt mer påkostad och välarbetad. Dansare med laserstavar och genom arbetad grafik ger en extra dimension till låtarna som i vanlig ordning får igång dansfötterna hos publiken.

Som en av Sveriges just nu största musikexporter är det med höga förväntningar som publiken samlas kring Flamingo-scenen under torsdagen på festivalen. Zara Larsson har nog knappt lämnat någon svensk oberörd under de senaste åren, på ett eller annat sätt. Och det kommer hon inte göra under den här festivalen heller. Ett enorm publikhav sjunger och dansar med i varenda låt. Klimax nås under mega-hiten Lush Life och cementerar därmed framträdandet som ett av årets absolut största höjdpunkter på festivalen.

Viagra Boys

Stockholmsbandet Viagra Boys är kvällen till ära hela nio personer på scenen när de gör entré på Linné-scenen. Bandet som frontas av den karismatiske sångaren Sebastian Murphy har kommit att bli närmast ett unikum i Sveriges musikscen och soundet kan närmst kopplas till band som Devo. På scenen är det energi från början till slut och det hörs att bandet har gjort flera gedigna turnéer nyligen. Framtiden kan inte spås annat än ljus för Viagra Boys.


Tusentals sjöräddare jobbar extra på betald arbetstid

I Sverige har vi 2300 frivilliga sjöräddare som jobbar ideellt, utan att få betalt för sin insats. Därför har de flesta två jobb, ett med lön och ett utan. Men för att det ska fungera behövs förstående arbetsgivare som låter sjöräddarna släppa allt för att rädda liv till sjöss när larmet går. Nu vill vi tacka alla arbetsgivare som bidrar till att vi kan ha jour dygnet runt och alltid vara redo att hjälpa nödställda. Förra året ryckte vi ut på över 1100 sjöräddningsfall runt hela den svenska kusten. Vill du också ge ett bidrag eller bli medlem? Gå in på sjoraddning.se

Ett kostnadsfritt hembesök? Ring tel. 031-702 02 03 Etthembesök? kostnadsfritt hembesök? Ett kostnadsfritt Ring tel. 031-702Ring 02 03tel. 031-702 02 03

Den 25 februari i år tog en fiskebåt in vatten och sjönk snabbt i Göteborgs skärgård. Ombord fanns en person som räddades av Sjöräddningssällskapet.

F R I V I L L I G A S J Ö R Ä D D A R E S E D A N 1 9 0 7.

Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Räntefri finansiering!

Ett kostnadsfritt hembesök? Ring tel. 031-702 02 03

www.gbgkok.se www.gbgkok.se www.gbgkok.se

GÖTEBORGS KÖKSRENOVERINGAR GÖTEBORGS Hela vårt sortimentKÖKSRENOVERINGAR finns på hemsidan. GöteborGs Hela vårt sortimentköksrenoverinGar finns på hemsidan. Hela vårt sortiment finns på hemsidan. GÖTEBORGS KÖKSRENOVERINGAR

Fräscha upp ditt kök Fräscha upp ditt kök Fräscha upp ditt kök Behåll stommarna - byt luckorna! Hela vårt sortiment finns på hemsidan.

Behåll stommarna – bytluckorna! luckorna! Behåll stommarna - byt

www.gbgkok.se

Hos oss hittar ett du stort urval av av måttilverkade Hos ossdu hittar ett stort urval måtttillverkadenya nya köksluckor köksgarderobsluckor har det mesta till din Hos oss och hittar du ett urval av nya köksluckor (utbytesluckor).Vi harstort det(utbytesluckor). mesta tillmåttilverkade dinViköksrenovering, från nya köksrenovering, från nya målade köksluckor till massiva träluckor. (utbytesluckor).Vi mestaträluckor. till din köksrenovering, från nya målade köksluckorhar till det massiva målade köksluckor tilläven massiva träluckor. Vi sprutmålar gamla köksluckor och garderober

KAMPANJ KAMPANJ Just nu bjuder vi Justpå nuhandtag, bjuder vi på handtag, transport och transporttill och dämpare lådor dämpare till lådor

Tel. 031-702 02 03 • info@gbgkok.se VI göteborgs SPRUTMÅLAR GAMLA KÖKSLUCKOR, INNEDÖRRAR OCH GARDEROBER. köksrenoveringar (ej besöksadress) • 424 70 Olofstorp • www.gbgkok.se Lilla Älsjövägen 26 VI SPRUTMÅLAR GAMLA KÖKSLUCKOR, INNEDÖRRAR OCH GARDEROBER.


Just nu! 15% rabatt

Nu Nu till till specialpris! specialpris! SOMMARKAMPANJ!

Ihopfällbar barnryggsäck från Arket. 390:-

Köp en skön säng!

Just Just nu! nu!Nu till specialpris! Fynda möbler från vår utställning 15% rabatt Nu till specialpris! 15% rabatt Soffor, fåtöljer, bord m.m

PILASTER

Just nu! 15% rabatt

Y-stolen lackad bok

Jetson

Just nu! 15% rabatt Lagerex till kampanjpris!

Kampanjpris utvalt läder och tyg

Nu till specialpris! Nu till specialpris!

Fåtölj+pall

Praktisk pennhållare att fästa på blocket eller kalendern. 29:- Granit

PILASTER PILASTER

NU 16.990:Just nu!

(Ord. pris15% 23.650:-) Justrabatt nu!

15% rabatt

Just nu pläd på köpet.

Lilla Åland Lager-

Nu till specialpris!

Delta Adventure

Ek/Grå, (Begränsat antal)

Just nu! 15% rabatt

Lilla Åland

Lilla Åland PILASTER vara

Skolstart!

Just Just nu nu pläd pläd på på köpet. köpet.

Lilla Åland Lilla Åland

Lilla Lilla Åland Åland

Hantverk från NYHETER Gotland. Just från nu

G.A.D

Gute Art & Design

Lilla Åland G.A.D

pläd på köpet.

Lilla Åland

SPECIALPRIS

LAMINO

Svensk tradition Lagervara

Gute Art & Design

EVA

ING

STOR UTSTÄLLN

A2 Collect

JÄTTEPADDAN

Dansktillverkad soffserie HANDY, med helt avtagbar klädsel. Många tygalternativ eller läder. Rak, hörn eller divan.

BRUNO MATHSSON

STOR UTSTÄLLNING

SPRINGPAKET inkl. pall, svankkudde och nackstöd

Lilla Åland, lagervara

Hålslag med motiv. Olika varianter 20:Flying tiger

TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL

BRUNO MATHSSON BRUNO MATHSSON

från Gotland köper du Stor utställning. naturligtvis hos oss!

Handy klassisk soffa i många kombinationer och färger! 15.900:LAMINO TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL + pall olj ek (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

BRUNO MATHSSON

Lagerex

Svensk tradition

TEl. 031-27 27 10 TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna! (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (begränsat antal)

EVA

10-pack med

från Gotland köper Stor utställning. från Gotland köper du du dubbelspetJättepaddan sade tuschStor utställning. naturligtvis naturligtvis hos hos oss! oss! pennor i olika

50 år i branschen

TELEFON 031-272710

Handy klassisk soffa ii många Handy klassisk från soffa många Gotland köper du Stor utställning. kombinationer och färger! naturligtvis hos oss! kombinationer och färger! Handy klassisk soffa i många 9.700:-

TEl.031-27 031-2727 27 10 10 GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL TEl. GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL (vid lasarettet)29, Fri MÖLNDAL parkering direkt vid ingången - Välkomna! TEl. 031-27 27 10 GÖTEBORGSVÄGEN (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna! (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången - Välkomna!

www.meijersmobler.se Sön 12–15 Månd – Fred 9.30–18, Lör 10–15, Söndagar ring

färger. 199:Granit

Då var det dags för skolstart igen. Oavsett om du börjar STREAM ettan, nian eller nästa REA PÅ termin på universitetet kan det vara kul att uppdatera 50 år i branschen utrustningen lite. Öppet: Må 930-19. Ti-Fr 930-18. Lö 10-14.30

System+

GÖTEBORGSVÄGEN 29, MÖLNDAL TELEFON 031-2727 10 (vid lasarettet) Fri parkering direkt vid ingången. – Välkomna!


Avfallshämtningsuccén fortsätter!

Snabbt, enkelt & billigt

Vi hämtar och sorterar ditt skräp!

Har du renoverat, röjt i garaget eller på vinden? Vi hämtar ditt avfall och transporterar det till återvinningscentralen där vi sorterar allt där det hör hemma. Måndag – fredag kl 08:00-18:00 Vi kan även hämta avfall på kvällar och helger.

Vill du boka en hämtning? Boka genom att ringa 020-222 800 eller gå in på vår hemsida www.avfallshamtning.se. Vi hämtar måndag-fredag mellan kl 08:00 – 18:00 I samarbete med Göteborgs Stad


hallå långedrag augusti 2019

Förläng semesterkänslan! För de allra flesta som arbetar har semestern hunnit lida mot sitt slut och det är nog många som redan längtar tillbaka till känslan av att vara ledig. I den här texten listas några tips som kan få semesterkänslan att hänga kvar lite längre. GRILLA LÄNGRE Bara för att semestern är över behöver grillandet inte vara det. Alla har vi nog någon gång hört om riktiga kämpar som grillar trots att snön börjat falla. Riktigt så extrem behöver man kanske inte vara, men att fortsätta grilla även fast det blivit september månad är inga problem så länge vädret håller. LÅT HÄNGMATTAN HÄNGA KVAR Och inte bara hängmattan, att låta alla former av utemöbler få vistas framme så länge som möjligt bidrar definitivt till att behålla semesterkänslan ett litet tag extra.   ÄT UTOMHUS Flytta ut middagen eller lunchen utomhus. Mycket av det vi gör på semestern tar plats utomhus så piffa upp middagen, lunchen eller varför inte frukosten genom att äta den utomhus kan bidra till förlängd semesterkänsla. En annan favorit är att äta en god picknick utomhus. 

12

FALL INTE TILLBAKA I RUTINER Rutiner är oftast något som är nyttigt för alla, men sådär direkt efter semestern kan det vara skönt att inte direkt falla tillbaka i det gråa vardagsmönstret direkt. Spontana krog- eller restaurangbesök, hänga uppe vaken lite längre och titta på en film eller att försöka unna sig en sovmorgon för de som har lyxen att kunna göra det - alla bra tips på hur man kan få lite semesterkänsla tillbaka in i vardagen. SPICEA UPP MATLÅDORNA Att lägga lite extra tid på matlådorna kvällen innan jobbet kan ge en lyxig och lite semester-influerad känsla när man sitter i fikarummet på jobbet. Att sedan laga lite somrigare mat kan också bidra till att få tillbaka semesterkänslan. En somrig sallad, fyllda baguetter eller lite plockmat - perfekta rätter att äta även som matlåda. Ett tips som sammanfaller med detta är att ta med sig matlådan och äta den utomhus istället. Kanske har man nära till en

mysig park eller ett mysigt torg i närheten av sin arbetsplats - perfekt att då flytta ut från fikarummet.  

ANVÄND DIG AV DOFTER Ett somrigt doftljus, en fräsch parfym eller varför inte en tropisk duschtvål? Att dofter hjälper oss att minnas är allmänt känt, så varför inte använda sig av dofter för att återuppliva sommaren. HELGUTFLYKTER  Att göra en helgutflykt är ett perfekt sätt att bryta lite med den annars kanske monotona veckorutin de flesta lever i. En båttur ute på skärgården eller en längre promenad i skogen gör gott för både kropp och sinne och kan förhoppningsvis även ge lite extra semesterkänsla även efter att semestern tagit slut. 


UTKÖRNING AV

BJÖRKVED I 40 -LITERSSÄCKAR 5 SÄCKAR med utkörning: 550 KR 10 SÄCKAR med utkörning: 950 KR Utkörning inom tre mils radie från vårt lager. Leverans till tomtgränsen.

Ring Katarina, tel 0708 42 63 42 Öppet måndag-fredag 08 .00 – 17.00 • ASKIMS INDUSTRIVÄG 1A


Krogtipset Väster Roberto Pizzeria & Thai I en best of both worlds-kombination finner man på Roberto Pizzeria & Thai som namnet antyder både utsökta pizzor men även ett brett utbud av thai-rätter. Här varvas klassiska pizzor som Margherita, Vesuvio och Hawaii med klassiska thai-rätter såsom pad thai och vårrullar. Restaurangen ligger på Piggvarsgatan 3 i Fiskebäck.

Cyrano Restaurangen Cyrano är en fransk restaurang som är mest känd för sina provensalska pizzor. Cyrano driver idag 16 olika restauranger i Sverige, de flesta i Göteborg. På Långedragsvägen 23 vid Kungssten finner man en av alla dessa restauranger. Här bakas de provensalska pizzorna i en äkta, vedeldad stenugn vilket ger de en geniun och omistlig smak. Utöver pizzorna finner man ett antal sallader samt en och en annan pastarätt. I dryckesväg hittar man flera olika sorters alkoholfria alternativ. Lunch serveras mellan 11:00 och 15:00 och då finns flera prisvärda lunchalternativ tillgängliga. Givetvis erbjuds även avhämtnings-alternativ.


augusti 2019 hallå långedrag

I krogtipset Väster gör vi nedslag i mer eller mindre välkända, kulinariska pärlor i området. Låt dig inspireras att besöka det gedigna utbud av restauranger, caféer och krogar som finns belägna runtom i hela Väster.

Portofino På Starbåtsgatan 1 i Västra Frölunda finner man restaurangen Portofino, en italiensk pärla belägen i de gemytliga kvarteren kring Nya Varvet. Här hittar man italiensk inspirerade rätter fördelade på flertalet olika menyer, en klassisk à la carte-meny, en meny för de vedugnsbakade pizzorna samt en bistromeny från klockan 16:30 på måndagar och tisdagar. Här varvas rätter i stil med högrevsburgare med smält mozzarella i briochebröd och grillad marinerad ryggbiff med parmesanrostad färskpotatis med klassiska pizzarätter så som quattro formaggio och napoletana. Utöver god mat finns även här ett digert utbud med flera sorters vitt-, rött-, dessert- samt mousserande viner.

Restaurang Hovås Kallbadhus Hos Hovås Kallbadhus kan man, förutom att njuta av bad och bastu, även avnjuta flertalet goda rätter i restaurangen. Från den vackra matsalen kan man se solen gå ner över havet eller fascineras av havets mäktighet när vågorna slår in över stranden. Lunch serveras från måndag till fredag och menyn varierar från vecka till vecka. Här erbjuds även fullständiga rättigheter för den som vill sitta i baren med ett glas vin eller en öl. Utöver god mat och dryck kan man även under stundom njuta av trevlig livemusik och det arrangeras även after work, vinprovningar och andra aktiviteter.

15


Korsord

hallå långedrag augusti 2019 KAN TAS MED BEHÖVA VISS LÄGGA MANPÅ SIG SCHETT

DÅLIGT FÖR MÅNGA I DAG FÖRFIASKO STRÖDDE

FÖRLORAR FÄRGEN

KARAMELL

LÖPARPALM

TRÄD OCH FELA PÅ STRÖM

TRÄNAR NOG INTE MYCKET

ELLIPTISK SALTADE NIOB STICKADE TRÖJAN

DELSTAT I USA

BOLERO

NYHETSBYRÅ

VÄLDIGA RÄKOR

SHOW

AKVARIEFISK

GUILLOUFIGUR

EN YOKO & TALA KAN HJÄSSORNA VARA NAMNEN MÄRKE BARTILLDOT GIVEN

SKÄGGIGT

NY PARTILEDARE FÖR L

GOSA OCH GULLA

SKYLTLÅDA

VRET TEXTILREST

BESYNNERLIGT TILLFÖRSLÄKTE LITLIGA

NATRIUM APRILMODE

KAJKA PÅ SJÖN PUNGBJÖRN HYENALUNCH 4 PÅ PAR 3-HÅL SMÅLÖPS SPIS BAR TV OCH TIDNINGAR ETC.

KORSADE TAR VÄLDIGA KLIV

@I LASTBIRMINGDJUR HAM

JYCKE GUL PÅ JUL

IDEALRESULTAT I GOLF

KUTTRASJU

DÄMPA PÅ VADUZÅK

LIVSSMUTSIG ÅSKÅDNÄVE NING

INKVARTERING

BITA

FÖRTUNNA OVIKTA

0,9144 M FÅ BUKT MED SNÖ

GESTALTNING

INTE DU PÅOCH INTE FYLLD JAG

SKA ATLE BRYTA VRIDANDET BÖNETORN

STARTADE INGVAR 1943

MÅLSMAN

KULLERBYTTA GLOR VI PÅ

ODÖR PROSAVERK

KÄRVE

DYLIK

TILLTALAR HALOGEN GJORDE SNACKS

HOCKEYSPELSSTARTEN

KAN STINKA GROVT VIRKE

OAVBRUTEN MED TIO DELAR KNUFFSPEL

TVÅ LIKA 500 I ROM

KUND

KALIUM

OXUDDE 0806

ALLT INOM BILVÅRD LUKTSANERING HJULBYTE POLERING RENOVERING AV STRÅLKASTARE INVÄNDIG RENGÖRING LACKFÖRSEGLING KLÄDSELTVÄTT HELREKOND

Linds Bilvård

NY ADRESS!

40 ÅR I BRANSCHEN

16Femvägsskälet

1 | 421 50 Västra Frölunda Kontakta Maen eller Anders 031- 474 463

SPELPLAN KAN MAN SÄTTA

Lösning av korsordet, Hallå Långedrag juli 2019.


PRISE

EXEMPEL .. 69:R 229:-.............. GrävspadÖeVEca. FORDON FORDON • MASKINER • MASKINER • VARUHUS • VARUHUS • AUKTIONER • AUKTIONER • WEBBSHOP • WEBBSHOP ÖVER A AIK L er ca. 29:0 OLIK 23: 00 Oapp 700....... Lambi70toap KVALITET L L IL IL T T R R O VARO RA VAR....... A R ..9:R E A A ....... P 19:ET B B ca. l U AL 10 G G k IN S thin A A IG Plas OR OS-SL OSL TILL S! ! PRI PRI R R PRISE PRIS..E50:FRÅN USA mpo PRISER! MPr 5ELpar ..................... EXEMPEL Stru EXE

Stor utförsäljning

Passa på! Fantastiska priser! Stor sortering av ammolådor

190:10 st 1500:1 st

890:Fritidsbyxa forest M90 Ord. 1900:-

Ex Ammolåda plåt

790:-

149:-

Sommarmodell, barn. Ord. 575:-

450:-

Ord. pris 1500:-

Brännare + Kastruller och stekpanna ny

BÅTTAMP OCH FÖRTÖJNINGSLINOR - TILLFÄLLE! Skotlina PRISEXEMPEL Förtöjningsrep Billigast i stan 6 mm, 25 m. Ord 299:-

Bomberjacka

1st 70:-, 4st 220:-

220:-

Proffs från Poly Ropes

er 3st .............. 100:-

69:kals er ........ Box ........ 229:ca. 23:eong ........69:Grävspade ca. 229:Gräv 29:-........ ca......... pper i toapa Lambspad 23:23:. 15:....... ....... ....... 29:29:....... ca. ca. r r 29:ca. i toap jsel Lambi toapappe Skru Lamb vme Bomberjacka l ca. 19:-.............. 13:10appe hink Plast 9:9:........ ........50:Sommarmodell ........ ........ 19:llca. 10 hink 10 l ca. 19:hink .. 89:Plast Plast ....... ........ :- ....... ........ 150 ca. 5 par por k 20 Strum dun herr/dam. Ord. 995:- Jeep 50:50:....... ....... ........ ........ ........ ........ par par 5 5 Strumpor Strum .... 100: ........ 3 st....... nger kalso r por .... 17:Boxe ....... 29:ca. 1 l 00:lan......1 Soft 00:......1 ........ 3st nger kalso r Boxer kalsonger 3st ........ Boxe 15:........ ........ Skruvmejsel ca. 29:k ca. 699:- .. 379:soldelatkö us....... Prim ........ ca. 29:- ..................15:mejs15:Skruvmejsel ca. 29:Skruv 89:-

590:-

Ryggsäck

Jeepdunk 20 l ca. 150:- ........

... 15:....... 29:. 89:. 89:........ ........ 150:150:ngst keri l ca.ca. 20ejp dunk Jeepdunk 20 l ca.Mas Jeep Softlan 1 l ca. 29:- ................... 17:..l17:.. 17:........ ........ ........ ............... 350 ..... ca.r29:an 1övla Softlan 1 l ca. 29:-Gum Softl m-9 - :175: .... mist et ca.0575:sv.försvar Spett 379: 379: .. .. 699:699:ca. ca. tkök tkök Primus solda Primus solda

395:... 15:............. :- ....... ca. 29:ca. 795 xastejp ering dsby Mask Friti

.. 15:........ .......... 15:-65 liter. Ord. 790:- Maskeringstejp ca. 29:stejp ca. 29:ering Mask ...... M-90:-........ vlar 150 .. 79:mistö .......350: Gum ....... ca. e mar Ham .... 350: ........mistö vlar- m-90 ............ 350:Gummistövlar m-90Gum

390:-

Fritidsbyxa ca. 795:- .............. 395:-

......- 7:29:- ....... 2-p395: selsbyx .... .... 395: Pen ........ ............... ca.- 795:aca. Fritidsbyxa ca. 795:Fritid Hammare ca. 150:- .................. 79:-75:. 79:....... ........ ........ ........ :- ....... 299........ ca. ca.150:äst79:mare exv Hammare ca. 150:Ham Refl Pensel 2-p ca. 29:-..................... 7:-

7:- 29:- ................ .... ca. .... ..7:-10:........2-p ........ Pensel 2-p ca. 29:-Roll Pens ....... ............... ............... ca. 19:. 75:-onelxväst ca. 299:Refle 75:75:xväst ca. 299:- ........:-....... Reflexväst ca. 299:- ........ Refle....... 375:10:....... ........ 699 ........ ca. l ........ 19:on kca.65 gsäc RollRyg .......ca.10:19:-....................... 10:Roll-on ca. 19:-................ Roll-on

Motorsåg i låda från husqvarna

- :blå ca 450:- ....... 150: 149

Massa tillbehör

Besök våra båda försäljningsställen

öja399 erstr Offic :- ................. ca. väst Flyt ....... 65 l-ca. 699:- ....... 375:säck375: Ryggsäck 65 l ca. 699:Rygg 149:ca. 399:- ......... n Flade äst. fr Flytv ....... - ........ ............... 149: . 149:-75:....... :-399:........ ........ ca.äst250 ca. Flytväst ca. 399:- Yxa Flytv

............................ 75:ca. ..250:Yxa........ .. 75:........ .. 75::- ....... 140........ ca. 250:- ........Plas ca. 250:l ca......... Priser Yxafrån Yxa 20 ........ k 75:tdun 75:20 l ca. 140:-...........75:Plastdunk 75:-

HÖGÅSA BJÖRLANDA, Besök våra båda försäljningsställen Besök våra båda BACKAPLAN försäljningsställen

Öppet varje dag

Öppet nu i helgen

2000:-

HÖGÅSA BJÖRLANDA, HÖGÅSA BJÖRLANDA, BACKAPLAN BACKAPLAN . 20 l ca. 140:- ......... ........ dunk 20 l ca. 140:dunk Plast LÖRDAG Öppet nu i helgen 10-15Plast ÖppetMÅNDAG-FREDAG varje dag Öppet varje10-18 dagÖppet nu i helgen 59:4,4 kg ca. 69:-....... el39:med Tvätt .... 69:ca. kg 4,4 kg ca. 69:- .... 39:MÅNDAG-FREDAG MÅNDAG-FREDAG LÖRDAG 10-18 10-15LÖRDAG 10-15 LÖRDAG-SÖNDAG 10-18 10-15 SÖNDAG 10-15Tvätt medel 4,4 Tvättmedel 295: .. 5:ca.57 d (BIL/MASKIN STÄNGT)10-15 LÖRDAG-SÖNDAG LÖRDAG-SÖNDAG SÖNDAG 10-15 10-15SÖNDAG 10-15 Arbetsbyxor Frista (BIL/MASKIN STÄNGT)

(BIL/MASKIN STÄNGT)

- d ca. 575:- . 295:. 295: 575:-sbyxo r Frista Arbetsbyxor Fristad ca.Arbet

www.kvibergsoverskott.se • Tel. 46 www.kvibergsoverskott.se www.kvibergsoverskott.se • Tel. 031 031 •46 Tel. 46 031 9646 46 96 46 96

ÖPPETTIDER Måndag 15:00-23:30 Tisdag 15:00-23:30 Onsdag 15:00-23:30 Torsdag 15:00-23:30 Fredag 14:00-01:00 Lördag 12:00-01,00 Söndag 12.00-23.30

Tvättmedel 4,4 kg ca. 69:- .... 39:Arbetsbyxor Fristad ca. 575:- . 295:-

BOWLING • RESTAURANG • BAR Kom och testa vår nya meny!

*Vi förbehåller oss rätten att stänga tidigare vid låg beläggning.

Stigbergsliden 18 • Göteborg • Bokning Tel: 031 - 42 29 93 info@majornabowling.se • www.majornabowling.se

Välkomna in till oss!


Vi i Majorna hallå långedrag augusti 2019

Bagageloppisen i Slottsskogen fortsätter att rulla på under sensommaren och hösten. Under hösten arrangeras loppisen 14 och 15, 21 och 22 samt 28 och 29 september.

Västsveriges största bagageloppis fyller nio år

Stadsfavorit med fyndläge

B

agageloppisen i Slottsskogen är vad man kan beskriva närmast som ett modernt, klassiskt inslag i Göteborg. Skådeplatsen är Dalens grusplaner vid Slottsskogen. Hit vallfärdar stadens, med omnejd, alla människor för att fynda, umgås, äta god mat eller bli av med gamla prylar, kläder och attiraljer. I år är loppisen inne på sitt nionde år och det är många personer som återkommer till hit. Loppisen börjar tidigt i april och de sista datumen hålls i slutet på oktober. Förutom loppisen i Slottsskogen arrangeras även andra arrangemang på olika platser så som Allums takterass, Eriksbergs Köpcenter och Tjolöholm. Christoffer Dagh, personen bakom bagageloppisen, berättar mer. – Det började med att jag var runt på olika loppisar och kände att det saknades ett ställe där allmänheten på ett enkelt sätt kunde sälja det man ville bli av med hemifrån och på den 18

vägen var det. Sedan valde jag platsen utefter att det är ett väldigt mysigt ställe med tanken att det skulle bli ett sommarevenemang. Förutom att vi har loppis-verksamhet finns det även mat och dryck till försäljning och sen även en hoppborg för barnen att roa sig i. Varje tillfälle snittar bagageloppisen ungefär 180 utställare och beroende på väder så brukar tillfällena locka några tusen personer varje gång.  – Även om det var många som sålde saker på loppisar även för åtta, nio år sedan så tycker jag att det märks att man nu för tiden pratar mycket mer om slit- och slängsamhället och klimatet. Jag tror att det gör så att folk återkommer mer till olika loppisar och att det är fler som testar att ställa ut. 

GOD RESPONS FRÅN START Christoffer upplevde tidigt att respons var god och det sporrade till att fortsätta arrangera bagageloppisen. – Redan i slutet på första säsongen vi arrang-

erade märkte vi att genomslaget hade blivit rätt stort. Sedan dess har vi kunnat etablera oss mer och mer och idag är det eftertraktat och omtyckt arrangemang. Sedan så ligger det mycket jobb bakom. Vi har redan sedan starten arbetat mycket med marknadsföring men det krävs fortfarande att man syns mycket. Till det så kommer det endel organisationsarbete med alla olika utställare, bords- och klädställsuthyrning, logistik, personal och matförsäljning bland annat. Men det är väldigt roligt att se vilken folkfest det blir av det. Det är många möten mellan människor som sker och det är många prylar som får nytt liv och återanvänds igen. Vi är också ett väldigt bra team bakom där alla gör ett bra jobb och som uppskattar att jobba med det här, så det är väldigt roligt.

TEXT: MICKEL HALVARSSON FOTO: BAGAGELOPPISEN MAJORNA


Vi i Majorna

Välkommen till Kronans Apotek på Mariaplan! Boka läkemedelssamtal eller blodtrycksmätning hos oss. Ingen kostnad.

Öppettider: Mån-fre: 9.30 - 18.00 Lör: 10.00-14.00

Ladda n e egen ap r vår p! Grati s från Ap ple-store och Go oglepla y

Mariaplan 4 • Telefon: 0771 - 612 612 • www.kronansapotek.se

Telefon 0762-567454 Karl Johansgatan 40b, hållplats Kaptensgatan

SNABBA BATTERIBYTEN I ALLA SLAGS KLOCKOR FR. 100:BATTERIER TILL HÖRAPPARAT 39:Vi utför även reparation på väggur och pendyler samt armbandsur.

Slottskogsgatan 46, Mariaplan tel. 031-14 53 57

Du når oss dygnet runt på 031-12 06 07 sgbegravning.se

Tommy Åberg

NYHET! Microblading 3D ögonbryn Tattoo Laser removal Hängmattans Tatuering @hangmattanstatuering


hallå långedrag augusti 2019

LÅNGEDRAG

Det här händer!

»Det här händer« är ett urval av kul saker som är på gång. Har du tips? Mejla redaktionen@media-konsult.com, som tar emot tips till och med den 10:e varje månad. Med reservation för ändringar.

Konsertkväll på Frölunda Kulturhus Den 5 september är det dags för Förfallet Records att ta plats på Frölunda kulturhus med musik och bilder. Förfallet Records är ett oberoende skivbolag som arbetar med ljud och bild i en anda av ”gör det själv” och under kvällen kommer två akter att framträda. Nebulosa består av gitarristen Joel Fabiansson. Joel kommer från Göteborg, där han är verksam som gitarrist samt spelar i en rad olika rock- och jazzgrupper. Debutskivan släpptes 2017 på Anna von Hausswolffs egna etikett Pomperipossa Records. The Bitter and Sick and Die Alones har sin grund i blues och vistradition, med inslag av grunge, frijazz och det sakrala. Bandet arbetar just nu på sin tredje fullängdare och består av tre medlemmar. För mer information, besök www. facebook.com/frolunda. kulturhus.

Träff för bilfantaster

Lördagen den 7 september är kvällen för alla bilintresserade. Då anordnas nämligen träffen Pop The Hood Meet på Lona Knapes gata 1. Hit kommer

mängder med bilintresserade komma med sina fordon och visa upp dessa. Träffen pågår mellan 18:00 och 22:00 och är för alla åldrar. Ingen föranmälan

krävs. Träffen arrangeras i av Race Community och Pop The Hood Meet.

Besöksdag på Oscar II Fort Den 7 september, mellan klockan 11:00 till 17:00, är det besöksdag på Oscar II Fort. Då är allmänheten inbjuden till fortet som håller öppet och man tillåts vandra runt och upptäcka fortet och lära sig om dess historia. Fortet byggdes 1903-1907 20

Lördag 7 sep kl 11–17

och har efter andra världskriget stängts och sedan dess stått orört. Fortet är beläget på Västerberget på södra sidan av inloppet till Göteborgs hamn.


Skydda dina ägodelar! STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDISOLERAT

S2-ST10 Det säkra smyckeskrinet. Bulta fast det i sovrumsväggen/golvet så har du en säker förvaring nära till hands. • Yttermått H 275, B 325, D 325 mm • Innermått H 200, B 250, D 225 mm • Vikt ca 25 kg • Tillägg: Kodlås 2750 kr

S2-ST10 med nyckellås

Pris: 2495:-

inkl frakt

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

STÖLDSKYDDSSKÅP KLASS 2 BRANDKLASS 30 MINUTER FÖR PAPPER

S2-ST320

S2-ST460

Som ett bankfack fast hemma med klassat brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

Som ett bankfack fast hemma med klassat brand och stöldskydd. Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet.

• Mått H 315, B 440, D 440 mm +gångjärn 30mm • Vikt 52 kg • Tillägg: Kodlås 2750 kr

• Mått H 460, B 440, D 450 mm +gångjärn 30mm • Vikt 68 kg • Tillägg Kodlås 2750 kr

S2-ST320 30P med nyckellås

S2-ST460 30P med nyckellås

Pris: 5100:-

inkl frakt

Pris: 6950:-

inkl frakt

VÄRDESKÅP GRADE 1 BELOPPSGRÄNS 80.000 KR

Brandbox ST20101 / A4 Brand och vattensäker förvaring för dokument & datamedia (CD, DVD, USB-minnen, hårddiskar mm) • Utvändiga mått: H 168, B 391, D 363 mm • Invändiga mått: H 112, B 325, D 216 mm • Volym: 7,8 l • Vikt 9,3 kg • Brandklassning : 30 min

SÄKERHETSSKÅP INBROTTSKLASS SS3492

Säkerhetsskåp ST1500 När du har stöldbegärlig egendom som tar lite mera plats. Stöldskydda din fotoutrustning, laptop, myntsamling, årgångsvinet etc. Komplettera med brandbox ST20101 så får du även brandskyddet. Bultas i golv eller vägg. • Mått: H 1500 B 575 D 400mm. • Vikt : 152 kg • Klass SS3492. • Tillägg Kodlås från 2750:- inkl moms

Pris: 1550:-

Köp dig mer tid med den riktiga tungviktaren när det gäller säker förvaring i hemmet . Lämplig som förvaring för dokument, ID-handlingar, smycken, bilnycklar och andra värdesaker. Bultas i golvet. • Mått H 340, B 500, D 345 mm +gångjärn 40mm • Vikt 93 kg • Tillägg Kodlås 2750 kr

I-340 Grade 1 med nyckellås inkl frakt

Pris: 10.800:-

inkl frakt

Det här är ett axplock av vårt sortiment. I vår butik visar vi gärna fler. Vi erbjuder även inbärning och fastbultning till fasta priser.

ST1500

Pris: 12100:- inkl

ST20101 / A4

I-340 Värdeskåp klass EN 1143-1 Grade 1

I frakt ingår leverans till ytterdörr i markplan frakt

Vi är Din partner i säkerhet och finns där du behöver oss, när du behöver oss. safeteam.se/kassaskap

SafeTeam Frölunda August Barks Gata 2 031-682610

LÅS • PASSERSYSTEM • KAMERAÖVERVAKNING • DÖRRAUTOMATIK • LARM


hallå långedrag augusti 2019

redaktionens

kulturtips

Vad betyder ett namn?

S

åhär i Lejonkungen-tider kan jag inte låta bli att tänka på Pumba när han sjunger om sin svåra barndom då ingen ville vara med honom för att han luktade så illa. Han sjunger ”Ville helst byta namn” och hans vän Timon svarar ”Vad betyder ett namn?” Dialogen får mig osökt att tänka på årets version av Göteborgskalaset, Kulturkalaset, Gothenburg culture festival, eller vad veckan nu heter. Göteborgskalaset började 1991 som en stadsfestival där det erbjöds allt ifrån gratiskonserter och evenemang till öl- och restaurangtält. Fjorton år senare hade stadsfestivalen på sina håll alltmer börjat urarta i fylleslag vilket gjorde att politikerna lät veckan byta namn till Kulturkalaset i hopp om att göra evenemanget mer städat. Lagom till årets kalas byttes namnet återigen ut och numera ska veckan heta ”Gothenburg culture festival” vilket dessvärre även sammanföll med en halvering av programpunkterna och slopning av den fina scenen på Götaplatsen. Dessutom stängde festivalplatserna i Bältesspännarparken och Trädgårdsföreningen en dag tidigare och Lisebergs gratiskvällar försvann. Utöver det arrangerades det hela en vecka tidigare än vanligt, vilket gjorde att många jag talat med helt missade att den över huvud taget ägde rum. Personligen tycker jag att den här veckan brukar vara en av de trevligaste veckorna på hela året i Göteborg. Här finns mat från hela världen och det erbjuds gratiskonserter med väldigt hög kvalitet. Men vad betyder egentligen ett namn? Eftersom årets arrangemang var så mycket sämre än tidigare år kommer ju Gothenburg culture festival hädanefter att förknippas med något mycket sämre än sin föregångare. Frekventa namnbyten tyder på en kortsiktighet i planeringen, vilket är synd då den här veckan förtjänar mycket mer än så. För Pumbas del hade det inte spelat någon roll hur många gånger han hade bytt namn om han aldrig gjort något åt sin stank alternativt hittat en vän (Timon) som accepterade honom som han var. Kanske är det en lärdom som fler än han kan ta till sig. JONAS EGFORS

22

BIO Downton Abbey Biopremiär 13 september Filmstaden Nu kommer äntligen långfilmen om Familjen Crawley, ägare till det edwardianska lantgodset Downton Abbey. Serien hade mer än 10 miljoner tittare och är det mest framgångsrika kostymdramat sedan ”En förlorad värld” från 1991. I långfilmen blir familjen Crawley överraskade av ett storslaget kungligt besök och får hantera utmaningarna som kommer med det.

Konsert Galakonsert Childhood 20 år 11 september Göteborgs konserthus Galakonsert med Göteborgs symfoniker under ledning av Gustavo Dudamel. Konserten ges med anledning av att World Childhood Foundation fyller 20 år och både H.M. Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia kommer att närvara vid konserten. Childhood grundades 1999 av drottning Silvia med syfte att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn i Sverige och utomlands. Biljettpriset är 990 kronor och då ingår lättare förtäring och dryck i pausen.

De vänsterhäntas förening Håkan Nesser Medan Marten Winckelstroop och Rejmus Fiste ännu går i Oosterby småskola bildar de De vänsterhäntas förening. Flera årtionden senare brinner ett gammalt pensionat ner till grunden och ett antal människor omkommer. Det ena hänger ihop med det andra, men det finns ingen kvar i livet som kan förklara hur. Nästan ingen. Det har gått femton år sedan den sista boken om kommissarie Van Veeteren kom ut. Det har gått sex år sedan man senast kunde läsa om inspektör Gunnar Barbarotti. I De vänsterhäntas förening möts de för första (och enda?) gången.


STÖRST PÅ GOLV, KAKEL OCH BADRUM I GÖTEBORG! SPARA

SPARA

34%

27%

Takdusch Primy Steel pleasure 2

Ek Pale

(8995:-)

Nu

5995:-

fr

169:-

/m²

3-stav, vit, mattlackad, borstad, 15mm.(613:-/m²)

Nu

449:-

VI ÄR STÖRST PÅ GOLV, KAKEL OCH BADRUM Välkända varumärken – alltid till bästa priser!

Störst sortiment, ! det mesta i lager

Kakel & klinker

20-50% på massor av plattor!

GÖTEBORG Victor Hasselbladsgata 11 | 421 31 Västra Frölunda | Mån–fre 10–19, lör 10–16 | golvpoolen.se

/m²


> > > >

Tema

Fast stabil > Fast komfort > Fast > stabil Fast stabil för stabil komfort en komfort god komfort för sömn. för enför en god en god sömn. god sömn. sömn. Snabba leveranser, > Snabba > Snabba > Snabba leveranser, även leveranser, leveranser, i specialmått/färger. även även även i specialmått/färger. i specialmått/färger. i specialmått/färger. Slitstarkt>möbeltyg Slitstarkt > Slitstarkt > Slitstarkt imöbeltyg 27möbeltyg vackra möbeltyg i färger. 27i vackra 27 i 27 vackra vackra färger. färger. färger. En liten kollektion > En > En liten > En liten liten kollektion med kollektion stort kollektion innehåll. med med stort med stort stort innehåll. innehåll. innehåll.

HÄLSA KOSTEXPERTENS BÄSTA RÅD

ersoner till l personer personer äldigt gt väldigt få fåfå antastiska astiska fantastiska hör iillhör tillhör några några några ass schoch testa och testa testa vång. köptvång. ptvång.

TRÄNA HEMMA!

Hemkörning Hemkörning Hemkörning Hemkörning FÅ SPAKÄNSLA I BADRUMMET

uda ri rbjuda erbjuda månadsbetalräntefri räntefri räntefri månadsbetalmånadsbetalmånadsbetalVi erbjuderVihemkörning erbjuder Vi Vi erbjuder erbjuder hemkörning inom hemkörning hemkörning 031-området inom inom inom 031-området från 031-området 031-området 500 kr.från Bor från 500 du från 500 utanför kr. 500 Bor kr.kr. Bor du 031-området Bor utanför dudu utanför utanför 031-området så 031-området kom031-området så komså så komkomdeställningstillfället tillfället vid beställningstillfället beställningstillfället och du ochoch du och du du vi överens mer mermer om vimer överens vi ettvi överens fast överens om pris. om ett om Viett fast ställer ett fast pris. fast pris. inga Vi pris. ställer Vi sängar Vi ställer ställer inga utanför inga sängar inga sängar utan sängar utanför bär utanför utanför inutan alltutan på bär utan plats bär inbär allt inoch in allt påallt plats påpå plats plats ochoch och mhelst r. Du kan Du kan närsomhelst kan välja närsomhelst närsomhelst att välja välja välja att att attmed emballaget tar tar tar med tar med emballaget med tillbaka. emballaget emballaget Dutillbaka. kan tillbaka. tillbaka. enkelt Du Du kan betala Du kan enkelt kan enkelt tillenkelt vår betala betala chaufför betala till till vår till med vår chaufför vår chaufför det chaufför vanligaste med med det med det vanligaste det vanligaste vanligaste bankkorten. bankkorten. Vill bankkorten. bankkorten. du att vi Vill tar Vill duVill med att dudu att vi din att tar vigamla vi tar med tar med säng din med din gamla och din gamla slänger gamla säng säng och säng tillkommer och slänger och slänger slänger tillkommer 200tillkommer kr. tillkommer 200200 kr. 200 kr.kr.

ar g n sä batt! s g in ra n l l % 0 tä Uts till 5 upp

borg eborg teborg

nTÄNGT T STÄNGT STÄNGT

Första Långgatan Första Första Första Långgatan Långgatan 6,Långgatan Tel. 031-704 6, 6, Tel. 6,Tel. 031-704 84 Tel. 031-704 00 031-704 8484 00 84 0000 Öppet: Mån-fre Öppet: Öppet: Öppet: 11-18.30, Mån-fre Mån-fre Mån-fre 11-18.30, lör 11-18.30, 11-18.30, 11-15lör lör 11-15 lör 11-15 11-15 www.skonanatter.se www.skonanatter.se www.skonanatter.se www.skonanatter.se


hallå långedrag augusti 2019

Road to Recovery

- Privat och diskret beroendemottagning Med personliga erfarenheter som motivation har Janique Svedberg under flera år studerat beroendesjukdomen och psykisk ohälsa. Idag bedriver hon en privat beroendemottagning som fokuserar på alla typer av beroende för personer i alla åldrar.

S

om sextonåring lämnade hon Sverige för New York för att söka äventyret. Efter flera år som turnerande och inspelande medlem i det legendariska bandet Kid Creole and the Coconuts tog det plötsligt stopp. Baksidan av kändisskapet hade växt sig större än framgångarna och det stod nu klart att hon var fast i ett alkoholberoende och även beroende av mediciner utskrivna av sin läkare. Under vägen mot tillfrisknandet såg hon hur många klienter som kom och gick på behandlingshemmet. Det blev startskottet för ett intresse kring beroendeproblematiken, stigman runt om den och hur svårt vi har att prata om beroendesjukdomen. Idag är hon utbildad vid några av de bästa skolorna i USA, bland annat New York States Office of Alcoholism and Substance Abuse Services, OASAS.

TOTAL ANONYMITET Idag driver Janique Svedberg en diskret privat mottagning. Janique riktar sig till alla olika problem inom skalan av ett eventuellt beroende. Här erbjuds en skräddarsydd plan utformad för dig, din familj, ditt yrke, samt med total anonymitet.  – Om man går i tankarna att man kanske har börjat utveckla ett beroende alternativt att man känner att man till exempel dricker lite för mycket kan man få råd och vägledning, berättar Janique. All behandling grundar sig i moderna, evidensbaserade modeller. Road To Recovery erbjuder även Interventions och Recovery Coaches. www.janiquesvedberg.com +46 (0) 702 185 213

26


Askims kyrkväg 46, Askim • Tel: 031-21 20 97 www.faceclinic.se • info@faceclinic.se

Välkommen på Coolsculpting-event Välkommen till en informationskväll om Coolsculpting - en effektiv metod som punktmarkerar fettdepåerna med varaktigt resultat. Behandlingen är smärtfri, lämnar inga ärr och kräver ingen kirurgi eller sjukskrivning. Boka på plats, få 20% på första behandlingen.

TID:

19 Sept 18:20

ANMÄLAN:

Senast 15/9 • info@faceclinic.se sms: 0736-563161

PLATS:

FaceClinic, Båtsmanstorpet Askims Kyrkväg 46

Välkommen till oss för en konsultation!

FACECLINIC erbjuder estetiska behandlingar som föryngrar, förstärker och förbättrar ditt ansikte med naturliga resultat. Du är trygg hos oss - vi har legitimerade sjuksköterskor och läkare som dessutom är certifierade för estetiska behandlingar. De flesta medicinska estetiska behandlingar finns som tex Botox och Restylane samt Laser, PRP, IPL, Coolsculpting, ”Silhouette soft trådlyft”, ”Peeling” och Kirurgi.

Erbjudanden och utlottning. Gratis konsultation. Vi bjuder på lättare förtäring/dryck.

Ansvarig: Docent, Överläkare Thomas Westin

min. storlek=30mm

BÅTMÄKLARE MÄKLARUPPDRAG SÖKES! RIKSTÄCKANDE BÅTMÄKLARE GÖTEBORG l MALMÖ l STOCKHOLM l VÄSTERÅS l NYKÖPING l KALMAR l OXELÖSUND l NORRKÖPING info@knapemarin.se | 031-697750 | 0705-299112

www.knapemarin.se


hallå långedrag augusti 2019

Den här sidan är en annons från Improve skin

Hudvård för alla I februari slog portarna upp till Improve Skins nya lokal på Axel Dahlströms torg i Göteborg. Här erbjuds en rad olika ansikts- och hudbehandlingar för alla, oavsett kön eller ålder. På salongen ligger fokus på ansikts- och hudbehandlingar. Legitimerade och certifierade hudterapeuter arbetar med att analysera huden samt utföra behandlingarna. Salongen jobbar med allt från acne- och ärr-problem till olika sorters pigmentbehandlingar och behandlingar för porerna i huden. Utöver detta erbjuder man även en rad andra sorters behandlingar för bland annat, naglar, fransar, olika typer av fillers och botox. Även ansiktsmassage erbjuds samt konsultation över vilka olika sorters produkter som passar olika typer av hud. Här får man möjligheten att investera i sig själv och sin hälsa, både den yttre och den inre.

Just nu erbjuder salongen 30% rabatt på ordinarie pris på alla behandlingar. www.improveskin.se Instagram: improveskingoteborg info@improveskin.se 031 414 260 076 003 3330 Markmyntsgatan 6, 414 80 Göteborg

28


markiser, persienner & solskydd Spela badminton och/eller tennis i Påvelunds TBK Påvelunds Tennis- och Badmintonklubb har cirka 1100 medlemmar och har en bred verksamhet från motion till elit inom både tennis och badminton. PTBK ligger i ett fint idrottsområde, granne med Älvsborgs FF, Önnereds HK och kommunens löpslinga. I PTBK finns sex badmintonbanor inomhus, fem tennisbanor inomhus och två tennisbanor utomhus (grusbanor).

Kända märken som Styra, Stobag, Lunex. Bara premiumsolskydd till normala priser!

Badminton är världens snabbaste racketsport och tennis är världens största racketsport. Testa gärna badminton och/eller tennis genom att boka banor i Påvelund under hösten. Som medlem kostar en strötimme 50 kronor mindre jämfört med för en icke-medlem. Medlemspris för ett år kostar 350 kronor för senior och 250 kronor för junior i PTBK. Medlemskap kan ordnas på vår banbokningssida – se nedan.

EGEN TILLVERKNING OCH SNABB LEVERANS!

För att boka bana: www.ptbk.se – klicka i menyn på ”Boka bana” Lediga tider för tennis- och badmintonabonnemang

OLOF ASKLUNDS GATA 14 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA 031-43 53 00, www.akessolskydd.se

Mer information finns på vår hemsida.

PÅVELUNDS TENNIS- OCH BADMINTONKLUBB • Redegatan 18 A 426 77 Västra Frölunda • Tel: 031-29 26 22 • www.ptbk.se

LÅT OSS TA HAND OM DIN TRÄDGÅRD – Ut och njut lite extra av din trädgård nu under de sista skälvande sensommardagarna. Och låt oss ladda upp inför en fin höstsäsong i trädgården. Våra proffsiga veteraner kan till exempel:

BOKA TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

• •

Beskära träd & trimma häck Klippa gräs & rensa ogräs

• • •

Kratta löv & tvätta altan Ta in utemöblerna ... & mycket mer!

031-18 88 69 • goteborg.centrum@veteranpoolen.se


hallå långedrag augusti 2019

Hälsa

Spakänsla i badrummet Med en rofylld färgskala och enkla medel kan du skapa spakänsla i badrummet och få bättre vardagshälsa. Håll dig till naturfärger och glöm inte att bra förvaring skapar lugn i vardagen. Olivtvål 49:Granit

Rose by any other name, kroppstvål från Aesop. 400:-

Kroklist 30 cm i massiv ek, 295:Norrgavel

Ställ in en grön växt i badrummet. Varför inte ett fikonträd? 399:Blomsterlandet

Litet avlastningsbord formgivet av Carl Malmsten, nu åter i produktion av Tre Sekel.1900:Artilleriet

Nagelborste från Iris Hantverk. 100:Arket


tillsammans

Gym Kondition Gruppträning Spinning Fria vikter Personlig träning Seniorklubb Sol & relax Barn- och ungdomsträning Generösa öppettider

GYMKORT FR.

249:-

INGEN STID! BINDNING

/ MÅN

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

för ett friskare sverige


Hälsa

hallå längedrag långedrag augusti 2019

TRÄNA HEMMA Fyra enkla övningar

Att ta sig till ett gym för att träna kan vara ett hinder för många som vill börja aktivera sig. Lyckligtvis är gymmet inte det enda stället man kan besöka för träning - det går nämligen alldeles utmärkt att träna hemma. Nedan följer instruktioner på fyra klassiska övningar som man enkelt kan utföra hemma. Armhävningar Armhävningar tränar framförallt bröst och triceps. Här kan man enkelt välja om man vill utföra de på tå eller göra det lättare för sig själv och utföra de på knä. Ett tips är att testa sig fram för att hitta det som känns bäst för en själv och så att man hittar rätt tyngd i övningen. Andra viktiga tips i utförandet är att hålla benen raka, hålla ryggen neutralt rak, spänna bålen och skapa en stadig kroppshållning, gå ned med bröstkorgen först och att hålla rumpan lite högre. När bröstkorgen nuddar golvet vill man snabbt ta sig upp igen för bästa effekt. Situps En klassisk övning som de flesta känner igen. Här är tekniken viktig för att få ut maximal ef32

fekt av övningen. Här använder man sig även fördelaktigt av någon form av tränings- eller yogamatta för inte göra illa ryggen. Börja med att ligga på ryggen med böjda knän. Viktigt är att pressa ned ländryggen i golvet så att det inte blir ett hål mellan ländryggen och golvet. Lägg händerna bakom huvudet eller på bröstet, lyft upp bröstet mot taket och håll emot på vägen ner för maximal effekt. Rygglyft En övning som framförallt tränar längdrygg och rumpan. Även här är det en stor fördel att använda sig av en tränings- eller yogamatta för att kunna utföra övningen bekvämare. Ligg på magen på mattan och placera händerna bakom huvudet. Lyft bröstryggen uppåt och håll kvar någon sekund. För sedan

ner bröstet långsamt mot mattan. Knäböj Knäböj är en effektiv övning där man tränar hela kroppen och då framförallt ben, lår och rumpan. För att inte göra illa kroppen är det viktigt att man använder sig av rätt teknik då man enkelt kan belasta bland annat ryggen fel. Man börjar med att placera fötterna lite bredare än höftbrett alternativt där man känner sig mest stabil. När man sedan går ned mot golvet med rumpan ska tårna gå i linje med ens knän. Sedan ska man försöka gå ned till 90 gradig vinkel, mellan knän och lår. Man kan även gå ned djupare än så.


KONKURSUTFÖRSÄLJNING!!! ALLT SKA BORT

50-70% RABATT PÅ ALLT I BUTIK OCH LAGER

BADRUMSINREDNING KÄNDA VARUMÄRKEN Konkursförvaltning:

A D V O K AT B Y R Å N

i Sisjön

Eriksson & Bengtsson AB

Öppet: från v34 måndag - fredag 8-18

Hantverksvägen 1 (på gården) - Sisjön tel 031 52 37 37 www.backavvs.se

Ont i …

Sjukgymnastik | Akupunktur Ortopediska skoinlägg | Stötvågsbehandling

Sport har aldrig varit billigare!

150:-

BJÖRN BORG BOXER 2-pack. Kalsong. Finns i fler färger. Juniorstorlekar.

199:-

PUMA GRAPHIC FZ. Hoodtröja. Juniorstorlekar.

specialister i Ortopedisk Medicin (OMI), Idrottsmedicin och Ortopedisk Podiatri. Vår målsättning är ett tidigt omhändertagande och individuell bedömning av dina besvär. Vi hjälper dig under rehabprocessen att anpassa behandling och träning som kan leda dig tillbaka till vardagslivet. Vi har mångårig erfarenhet av utredning, diagnosticering och behandling av rörelseapparatens skador och sjukdomar. Har Du värk i nacke, rygg eller ben, sök direkt till oss. Ett besök kostar 100 kr. Vi är anslutna till Landstinget och frikort gäller. Vi tillverkar ortopediska skoinlägg och gör även stötvågsbehandling för hälsporre, tennisarmbåge och kalkaxel enligt separat taxa. Hos oss får ni snabb kontakt och mottagningstider, det behövs ingen remiss.

Dr. Salens Gata 12 | Göteborg | 031-41 01 71 | www.ortorehab.se Öppettider: Måndag – Torsdag 8:30 – 17:00 Fredag 9 – 14

120:-

240:-

ADIDAS TIRO 17. WCT-byxa. Juniorstorlekar.

KAPPA ZODIN. Fritidssko. Juniorstorlekar.

VÄLKOMMEN TILL STADIUM OUTLET Sisjön, Hantverksvägen 15, Askim och Bäckebol. Öppet Vard 10-20 Lörd 10-17 Sönd 11-17. Handla även på stadiumoutlet.se

Reservation för slutförsäljning.

VI PÅ ORTOREHAB är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster och


hallå långedrag augusti 2019

Balansplatta från Energetics. 249:- Intersport

Yogamatta som lämpar sig utmärkt för olika hemmaövning såsom exempelvis crunches. 89:- XXL.se Styrketräningsstång för 15 olika typer av överkroppsövningar. Enkel montering som inte kräver skruvhål. 599:- Stadium

BÄSTA REDSKAPEN FÖR HEMMATRÄNING Vill du ha olika vikter hemma? Med den här smarta hanteln räcker det med en hantel och med ett enkelt knapptryck justerar du hur tung du vill att den ska vara (2-24 kg). 5579:-/par XXL.se

Gymboll 65 cm, 199:Intersport

34

Ett av de enklaste träningsredskapen som man ha såväl hemma som på resan är hopprepet. Här är ett från Nike, 299:Stadium


Hälsa för håret

I

tolv år har systrarna Emelie och Anna Johansson drivit frisörföretaget Hairzon. I dagsläget driver man tre salonger och i september öppnar man en fjärde, belägen i Landvetter Centrum. Systrarna kommer ifrån en frisörfamilj där mamman varit frisör och hade salong hemma i huset. – Vi har andats det hela livet och det känns roligt att vi nu kan få öppna fler salonger i utkanten av Göteborg. Vi vill erbjuda bra produkter, duktiga frisörer och kvalitativa salonger utanför Göteborgs innestad. Många tror att man måste ta sig in i city för att kunna gå till en riktigt bra frisörsalong, den myten vill vi slå hål på.

Viktigt att lita på frisören I produktdjungeln kan det vara svårt att hitta rätt. Emelie Johansson berättar att något av det viktigaste för att ha ett hälsosamt hår är att konsultera en frisör så man väljer rätt produkter. – Att välja fel produkter för sitt hår är lätt hänt. Idag så finns det så otroligt många produkter. Det är viktigt att man litar på sin frisör och att den

gör rätt analys så att man kan få råd om vilka produkter man bör använda. Ett annat misstag man enkelt gör är att man tvättar sitt hår varje dag. Det torkar ut både håret och hårbotten. Det är bättre att tvätta mer sällan och att när man väl tvättar håret använder sig av ett djuprengörande schampo. Något annat vanligt förekommande som skadar håret är värmeverktyg. Plattänger och locktänger bör man inte använda dagligen då det påverkar håret negativt. –  En plattång kan ofta bli uppemot 170 till 200 grader varmt vilket såklart anstränger och skadar håret. Ska man använda värmeverktyg är det viktigt att använda värmeskydd. Miljömedvetna produkter Likt alla delar av samhället är miljön något som diskuteras och ständigt påverkar frisörbranschen. Hairzon har valt att använda sig av märken som tar miljöpåverkan i beaktning, bland annat så arbetar man mycket med produkter från märket Kenvin Murphy.  – Kevin Murphy utvecklar ständigt

HAIRZON KUNGSSTEN hairzonkungssten.bokadirekt.se - 031-29 49 69

sina produkter för att bli mer miljömedvetna. Bland annat så byter man just nu ut alla sina förpackningar till återvunnen plast som hämtas från havet. Man utformar även förpackningarna på ett sätt som gör att de blir betydligt mer effektiva att packa och transportera vilket påverkar miljön positivt. I framtiden ser vi även andra spännande lösningar för miljön, bland annat att man ska kunna fylla på sin schampo-flaska på frisörsalonger istället för att köpa helt nya, berättar Emelie Johansson. 1. Lita på din frisör! Låt de guida dig i produktdjungeln och hjälpa dig hitta rätt produkter för ditt hår. 2. Tvätta inte håret varje dag! Och när du väl tvättar håret - använd ett djuprengörande schampo. 3. Använd inpackningar varje vecka och låt håret vila från olika värmeverktyg. 4. Massera hårbotten! Förutom att det sätter igång cirkulationen vilket påverkar hårbotten positivt är det även skönt. Går att beställa som kur på salongen där man masserar hårbotten och även använder en inpackning.

HAIRZON PÅVELUND

HAIRZON LANDVETTER

hairzonpavelund.bokadirekt.se - 031-29 27 17

hairzonlandvetter.bokadirekt.se - 031-91 61 02

Behöver ni hjälp med trädgårds-, städ- eller hantverkstjänster?

RUT & ROT avdrag

Våra duktiga och erfarna seniorer har många års erfarenhet och hjälper er med t ex målning, snickeri, el, vvs, trädbeskärning (JAS-perioden), häckklippning och hemstäd.

031- 396 00 30 goteborg@alertsenior.se Göteborg

www.alertsenior.se

031- 386 00 30 partille@alertsenior.se Partille

0302-690 600 lerum@alertsenior.se Lerum

fb.com/alertseniorgoteborg


hallå långedrag augusti 2019

Helhetshälsa för alla

P

I en tid av stress och prestationsångest är det många som behöver hjälp med att hantera vardagspressen. Ett alternativ som visat sig fungera för många är yoga.

restationsångest, stress och mindre tid till vila och naturliga vardagsrörelser blir allt vanligare i samhället och för många människor leder det till hälsoproblem. Ett sätt att hantera problemen och stärka och hjälpa kroppen att tåla bland annat stress är att utöva yoga. Sedan 2007 har Camilla Lindberg undervisat i yoga i Göteborg. Med en bakgrund inom tuff och prestationsinriktad idrott är hon idag utbildad yogalärare och håller kurser och event med sitt eget företag, Happy Yoga. – Yoga passar nutidsmänniskan väldigt bra. Vi lever ofta med kroppen och huvudet lite separerade ifrån varandra. Vi tänker och föreställer oss, planerar framåt, ältar det som varit. Vi är sällan bara i nuet. Vi definierar oss också mycket utifrån vad vi gör och presterar, samt hur vi ser ut, i stället för vilka vi är på insidan. Dessutom är vi alltmer stillasittande och missar den lågintensiva vardagsmotionen som vi fick förr på ett naturligt sätt när vi hade mer fysiska arbeten. Detta bidrar till ökad stress i kroppen, som i sin tur orsakar olika sorters problem och sjukdomar. Yogan har 36

kommit in och blivit en form av lösning på detta. Förutom den fysiska delen i yogan får man även med det som många glömmer bort idag, nämligen avslappningen, återhämtningen och vilan. Vi är alla unika och upplever yogans effekter på olika sätt, men forskningen visar också att den bland annat ökar vår stresstålighet, minskar på smärta, ökar rörligheten, sänker blodtrycket, hjälper vid oro och ångest, förbättrar sömnen och ökar vardagsglädjen.

MER POPULÄRT IDAG Camilla Lindberg upplever att yoga numera finns mer i allmänheten sinne och att det är betydligt vanligare att människor idag testar eller aktivt utövar yoga regelbundet. – Jag upplever att man möter yoga i olika medier på ett annat sätt idag och att man ofta hör om grannar eller arbetskamrater som provat eller pratar om det. Dessutom har yogan kommit in och etablerat sig i vården. Idag kan läkare och sjuksköterskor ordinera yoga och andning som hjälp för olika sorters problem. När det gäller yoga tycker Camilla Lindberg

att man ska se den som ett friskvårdande och anpassningsbart verktyg som du kan ha med dig och praktisera nästan varsomhelst. – Jag tycker att man ska se yoga som något man kan göra både förebyggande och problemlösande. Framförallt är det min förhoppning att alltfler förstår vilket effektivt verktyg yoga är för att bibehålla eller få bättre hälsa på sikt. Yoga kan också vara en ingång för människor att börja röra sig överhuvudtaget. För många kan det vara en tröskel att gå in på ett gym eller ta sig ut i löpspåret och då kan yoga hjälpa till att på ett mjukt sätt ta sig in i träning. Det som är bra med yoga och det som alltid har intresserat mig är helhetshälsan som den bidrar till. Yoga inkluderar hela kroppen, både det inre och det yttre och hjälper till att stärka och utveckla oss både fysiskt och mentalt. Det är kombinationen av yogans medvetna rörelser och andetag, vilan och återhämtningen samt den inre träningen som bidrar till en hållbar hälsa. För mer information om Camilla Lindberg och hennes verksamhet, besök www.happyyoga.se. 


K O M T IL L L N IN G VÅR UTSTÄL A OCH SE VÅR CH NYHETER O DEN ERBJUDAN

HÅLLBARA DÖRRAR & FÖNSTER Våra produkter är hållbara ur många perspektiv. De är inte bara de mest miljövänliga, de är dessutom hållbara över tid och har marknadsledande prestanda.

MILJÖVÄNLIGARE

Ekstrands har en unik träfönsterkonstruktion där bara kvistrent virke används. Impregnering och ytbehandling är av ett miljövänligare vattenburet system som tål alla olika väderförhållanden. Därför kan vi lämna 10 års målningsgaranti även på svarta och mörka kulörer.

PRESTANDA

Marknadsledande värmeisoleringsförmåga, från U = 0.73W/(m2K).

SIDOHÄNGT TRÄFÖNSTER I ÄLDRE STIL MED ÄKTA WIENERSPRÖJS I TRÄ

ASCOT 300 G48 SP0:3

VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING AV DÖRRAR & FÖNSTER PÅ Datavägen 20, Sisjön (mitt emot Ö&B) eller ring 031-748 08 50 För öppettider se www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


hallå långedrag augusti 2019

Hälsa

Kost och hälsa Kost och hälsa är något som för de allra flesta går hand i hand. Men, vad är en bra kost och vad bör man tänka på om man exempelvis tränar? Funkar egentligen dieter? Kostrågdivaren och föreläsaren Gianluca Tognon, verksam i Göteborg, svarar på vanliga frågor och reder ut lite oklarheter. Hur viktig är kosten för hälsan? Hur mycket påverkar det vi äter hur vi mår? – Kosten är väldigt viktig för hälsan! En studie i 195 länder visade nyligen att man kunde undvika 11 miljoner dödsfall globalt, som motsvarar ett av fem dödsfall, om man följde kostrekommendationer. Forskare konstaterade att studiedeltagarna åt för lite nötter, frön, frukt, fullkornsprodukter och grönsaker, som är alla typiska för medelhavsmaten. Även en ohälsosam kost är kopplad till 5% av cancerfallen. Vad är det viktigaste att tänka på om man vill äta nyttigt? Finns det något som vi ofta gör fel när vi vill äta nyttigt? – Det jag tror är väldig viktigt är att man äter en balanserad kost, men mycket fibrer från frukt, grönsaker, baljväxter, nötter och frön. Fiber är absolut den viktigaste faktorn som bidrar till en hälsosammare tarmflora, och vi vet att en hälsosam tarmflora är direkt kopplad till hälsa i allmänhet. Att få en tillräcklig dos av omega-3 genom att äta fisk (eller alger) är också viktigt, på grund att vår egen kropp inte kan producera den här typen av fettsyra. Slutligen är det också viktigt att minska intaget av sockerrika produkter och processad

38

mat, speciellt processat kött, vars konsumtion kan vara en orsak till cancer. Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller kosten om man tränar mycket, finns det något man bör äta extra av och finns det något att undvika? – Om man tränar mycket måste man dricka mer vatten för att få tillräckligt med mineralsalt, speciellt om man svettas mycket. Ett vanligt misstag är att man tror man behöver en enorm mängd proteiner och att man ofta tar kosttillskott som innehåller 50 gram eller mer proteiner varje dag. I praktiken äter man redan mer än andra människor om man tränar mycket och vill bygga muskler. Man kan nämligen få tillräckligt med proteiner från mat. Funkar egentligen dieter? – Dieter funkar bara för att gå ner i vikt under en kort period. De kan vara bra för att tappa vikt snabbt innan motivationen minskar, men det är ännu viktigare att man också ändrar sin livsstil. Jag säger alltid att övervikt är ett symptom på något annat som inte funkar bra i vårt liv: för mycket stress, oro eller helt enkelt att vi umgås med människor som inte bryr sig

om hälsa. Många människor idag använder sig av bantning för att gå ned i vikt, är det något som du rekommenderar? – Om man bantar utan att få hjälp från en nutritionist eller dietist kan det innebära att man följer någon extrem och populär diet. Detta är förstås något som jag inte rekommenderar. Det jag tror är viktigt är det som man på engelska kallar ”mindful eating” som betyder att man äter på ett uppmärksamt sätt. Varje dag tar vi i genomsnitt fler än 200 matrelaterade beslut. Att lära sig vara mer medveten om dessa beslut är extremt viktigt. En viktig samhällsfråga idag är klimatfrågan, vad kan man tänka på när det gäller sin kost om man vill påverka klimatet på ett positivt sätt? Finns det något man bör undvika som skadar klimatet extra? – Att äta en växtbaserad kost kan hjälpa mycket minska utsläpp kopplade till matproduktion. Det innebär inte att man behöver äta enbart veganmat, men om vi alla minskade våra intag av kött och mejeriprodukter skulle vi kunna göra mycket för miljön.


TERRASS

MARKIS

RABATT 3

000:-

KAMPANJ - TERRASSMARKISER & FÖNSTERMARKISER MARKISKAMPANJ 15%

På två av våra populäraste TERRASSMARKISER i kassett

FÖNSTERMARKIS

RABATT 1000:-

Välj mellan tre olika standardfärger på profiler och beslag, svart, grått eller vitt. Välj sedan mellan 250 olika färger och mönster på väv. Markisväv i 100% akryl av högsta kvalitet Din

återförsäljare

Kom in och se vårt övriga kompletta sortiment av exteriöra solskyddsprodukter som fönstermarkiser, korgmarkiser, screens mm

Låt dig inspireras på: www.bjornerods.se

Erbjudandet gäller t.o.m 11/4 -12. Vi har solskydd för inom- och utomhusmiljöer. Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök.

Tel 031-28 79 49 Björneröds Solskydd AB Datavägen 12B 436 32 Askim

Datavägen 12 B | 436 32 Askim | Tel 031-28 79 49 | www.bjornerods.se Gäller produkter med motor. Terrassmarkis Sober, Benissa och Matic. Fönstermarkis Micro och Medio. Erbjudandet gäller t.o.m. 16/9 2019

Profile for MediaKonsult

Hallå Långedrag Augusti 2019  

Hallå Långedrag Augusti 2019  

Advertisement