HURT & DETAL 2022 Marzec

Page 1

TEMAT MIESIĄCA Wielkanoc w handlu

» s. 22

KATEGORIE PRODUTKÓW Lody – Czas start! » s. 96

DROGERIA Przedświąteczne porządki » s. 120

03/193 Marzec 2022

ogólnopolskie pismo rynku fmcg
MOKATE:

SIŁA RODZINNEJ TRADYCJI od lewej: Teresa, Adam i Katarzyna Mokryszowie współtworzą pozycję marki Mokate

W ciągu 30 lat Mokate stało się jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowej, z ponad miliardem złotych obrotu. Jest również liderem na rynku specjalistycznych surowców dla przemysłu spożywczego

W ciągu 30 lat Mokate stało się jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowej, z ponad miliardem złotych obrotu. Jest również liderem na rynku specjalistycznych surowców dla przemysłu spożywczego. Mokate obsługuje dzisiaj ponad 70 rynków zagranicznych i zdecydowanie należy do czołówki jeśli chodzi o rynek mleczno-tłuszczowych baz w proszku, tj. zabielaczy do kawy, śmietanki w proszku, baz tłuszczowych. Stworzone przez Mokate aplikacje są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym na całym świecie. Współczesne oblicze Mokate to ponad 50 linii napojów kawowych, miksów kawowych, kaw ziarnistych, a także herbat czarnych, zielonych i owocowo-ziołowych. Uzupełnieniem oferty są wafle, ciastka i pierniki własnej produkcji. To, co stoi za międzynarodowym sukcesem Mokate to fakt, że firma jest elastyczna w działaniu oraz umiejętnie dostosowuje się do zmieniających się potrzeb konsumenckich. Grupa Mokate wykorzystuje efekt synergii, który doprowadza do pełnej integracji wszystkich podmiotów wchodzących w jej skład. Opiera się na założeniu, że siła tkwi w jedności i właściwej komunikacji. Mokate jest firmą rodzinną. Jako czwarte już pokolenie, dr Adam Mokrysz wraz z żoną dr Katarzyną Mokrysz z sukcesem zarządzają firmą. Ich celem od wielu lat jest budowanie markowego, międzynarodowego przedsiębiorstwa. Siłę Mokate chcą budować na solidnych fundamentach, wartościach takich jak: praca, odpowiedzialność, wiedza i umiejętności, a także otwartość, wiarygodność i życzliwość. Mokate od wielu lat goszcząc na międzynarodowych rynkach zyskało sobie grono lojalnych konsumentów, dla których udoskonala produkty, tworzy innowacje, a także wspiera rodzime marki działaniami strategicznymi w zakresie marketingu. Promując produkty zaprasza do współpracy znane polskie ikony: Bogusława Lindę i Justynę Steczkowską. Niezmiernie ważne dla Mokate jest obecność w życiu zarówno lokalnej społeczności jak i mieszkańców innych regionów Polski. Firma aktywnie wpiera działania i inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie działalności charytatywnej, rozwoju kultury i edukacji. W 2019 roku Mokate rozpoczęło współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności. Poprzez współpracę ze środowiskiem akademickim Mokate organizuje programy stażowe i praktyki. Najlepsi absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej czy Uniwersytetu Śląskiego mogą liczyć na podjęcie zatrudnienia w Grupie Mokate.


Zakład produkcyjny w Ustroniu

LIDERZY BIZNESU

tożsamość firmy. Żona, dr Katarzyna Mokrysz, odpowiada za największą fabrykę i business unit w grupie Mokate. Adam Mokrysz ukończył Akademię Ekonomiczną im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunek zarządzanie i marketing). W 2004 r. obronił tytuł magistra na wydziale Handlu Międzynarodowego University of London. W latach 2008-2009 ukończył studia podyplomowe IMD-AEDP – Accelerated Executive Development Program na UniZakład produkcyjny w Żorach wersytecie w Lozannie. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Lider Polskiego Biznesu, Złoty Super Cezar Śląskiego Biznesu, EY Przedsiębiorca Roku 2018, Menadżer Roku 2017, Mistrz Biznesu – Kategoria Sukcesja 2018, Inwestor bez Granic 2019, ENTREPRENEUR MAGNUS 2018 Wybitny Przedsiębiorca, Polish African Business Achievements Awards 2019. Adam Mokrysz od dziecka gra w szachy, które popularyzuje w Polsce. Wspiera rozwój lokalnych społeczności Firma Mokate jest partnerem Polskiego Związku Szachowego. poprzez projekt Polskiego Związku Szachowego „EdukaPowołała Mokate i wspiera projekt Polskiego cja przezAkademię Szachy wSzachową szkole”. Regularnie współorganizuje Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. Regularturnieje i mistrzostwa szachowe w myśl hasła „MOKATE nie współorganizuje turnieje i mistrzostwa szachowe w myśl pobudza myślenie”. Jest zaangażowanym, aktywnym part-hasła „Mokate pobudza Związku myślenie”.Szachowego. Długofalowym cenerem Polskiego Dla Grupy ważna dbałość o środowisko naturalne. lem Adama Mokryszajest jesttakże wprowadzenie gry w szachy do Oprócz opracowania dobrej polityki wewnętrznej w zakresie ochrony szkół podstawowych jako przedmiotu obowiązkowego. środowiska, staraoblicze się doprowadzić głębszego włączenia Współczesne Mokate todo ponad 50 linii napojówzasad kawowych, miksów kawowych, kaw ziarnistych, a także herzrównoważonego rozwoju do kluczowych procedur organizacyjbat czarnych, zielonych i owocowo-ziołowych. nych, takich jak: obsługa klientów, rozwój nowychUzupełnieproduktów oraz niem oferty są wafle, ciastka i pierniki własnej produkcji. polityka inwestycyjna. Ponadto Mokate stałoinwestuje się jednąw z wiodących międzynaroMokate nieustannie rozwój, zwiększając moce prodowych marek na rynku dukcyjne. Dobiega końcaspecjalistycznych kolejna inwestycja półproduktów rozbudowy fabryki spożywczych. I stale się rozwija. produktów instant w Żorach. Powstanie kolejny nowoczesny zaANDRZEJ LUBIN kład produkujący wysoko wyspecjalizowane produkty, które będą Materiał powstał we współpracy z firmą Mokate eksportowane na cały świat.

Najbardziej znane marki grupy Mokate to: Mokate Cappuccino, LOYD, NYCoffee, Minutka, Marila, Marizzi, Alpino czy Babcia Jagoda.

Najbardziej znane marki grupy Mokate to: Mokate Cappuccino, LOYD, NYCoffee, Minutka, Marila, Marizzi, Alpino czy Babcia Jagoda.

dr Adam Mokrysz, Prezes Grupy Mokate

ZAPRASZAM

DR ADAM MOKRYSZ, PREZES GRUPY MOKATE

do naszego świata

ZAPRASZAM

Mokate to obecnie między- Zakład produkuje innowacyjne narodowa grupa firm z zespołem produkty instant, czyli cappucliczącym ponad 1400 osób. Ci cino, kawy deserowe, czekolady ludzie są najważniejsi, to ich do picia, produkty vendingowe, zaangażowanie i pracowitość są a zarządza nim moja wspaniała okate to obecnie mięSteczkowska, wieloletnia motorem grupa naszego rozwoju.ambasadorka Jeste- żona, Katarzyna. dzynarodowa marki. śmy dumni z naszych pracownijesteśmy również firm z zespołem liczącym W ostatnimRodzinnie czasie wproponad 1400 Ci ludziemarek, ich wadziliśmy na rynek trzydobrej herbaty, pokówosób. i z naszych siłę pasjonatami są najważniejsi, to ich zaanrodzaje kaw ziarnistych: chodzącej z zakładu położonego zawdzięczamy innowacyjnemu gażowanie i pracowitość są Delicato, Classico i Espresso. portfolio produktowemu. na pięknych, górskich terenach motorem naszego rozwoju. Produkujemy je w naszym Od wielu lat konsekwentnie Ustronia. Może on poszczycić Jesteśmy dumni z naszych czeskim zakładzie, i cierpliwie budujemy naszą pozy- się najlepszą technologią, a same pracowników i z naszych niedaleko Pragi. wieloma nazawdzięczamy międzynarodowym rynku. marek, ichcjęsiłę Wspólnieprodukty z aktorem Bogu- nagrodami. Rozbudowujemy wszystkiesławem nasze Lindą,Wambasadorem Grupie Mokate łączymy innowacyjnemu porfolio prolinie produktów, powiększamy smak,Mokate, tradycję i nowoczesność. duktowemu. kaw ziarnistych Od wielu lat konsekwentniefabryki.zachęcamy doZapraszam ich spró- do naszego świata. i modernizujemy Naszą i cierpliwieperełką budujemy bowania. jestnaszą zakład w Żorach, je- Świetne gatunki, pozycję naden międzynarodoodpowiednio dobrany proces z najnowocześniejszych na wym rynku. Rozbudowujemy technologiczny oraz wygodświecie. Imponująca kubatura wszystkie nasze linie ne opakowania zadowolą 3 produk79 tys. m mogłaby pomieścić 35 tów, powiększamy i moderninajbardziej wyrafinowanych basenów olimpijskich. zujemy fabryki. Naszą perełką W Żorach miłośników kawy. ultranowoczesna wieża jest zakładdziała w Żorach, jeden W Grupie Mokate łączymy produkcyjna,nawyposa- smak, tradycję i nowoczez najnowocześniejszych żona w technologię świecie. Imponująca kubatura sność. Zapraszam mogłaby pomieścić 79 tys. m3rozpyłowego do naszego świata. osu35 basenów olimpijskich. szania produktów W Żorachspożywczych. działa ultranowocze-

do naszego świata M

sna wieża produkcyjna, wyposażona w technologię rozpyłowego osuszania produktów spożywczych. Zakład produkuje innowacyjne produkty instant, czyli cappuccino, kawy deserowe, czekolady do picia, produkty vendingowe, a zarządza nim moja wspaniała żona, Katarzyna. Rodzinnie jesteśmy również pasjonatami dobrej herbaty, pochodzącej z zakładu położonego na pięknych, górskich terenach Ustronia. Może on poszczycić się najlepszą technologią, a same produkty – wieloma nagrodami. Miłośniczką marki


Wesprzyj akcję www.razemzukraina.com

Ogólnopolskie pismo rynku FMCG ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa tel./fax: 22 847-93-67, tel.: 22 847-93-68 e-mail: redakcja@hurtidetal.pl www.hurtidetal.pl Redaktor Naczelny Tomasz Pańczyk e-mail: t.panczyk@hurtidetal.pl Z-ca Redaktora Naczelnego Monika Górka e-mail: m.gorka@hurtidetal.pl Z-ca Redaktora Naczelnego ds. Mediów Cyfrowych Joanna Kowalska e-mail: j.kowalska@hurtidetal.pl Redaktorzy Monika Książek e-mail: m.ksiazek@hurtidetal.pl Anna Pańczyk e-mail: anna.panczyk@hurtidetal.pl Michał Pańczyk e-mail: m.panczyk@hurtidetal.pl Weronika Nowak e-mail: w.nowak@hurtidetal.pl

6 www.hurtidetal.pl

Biuro Reklamy tel./fax: (22) 847-93-67 tel. (22) 828-93-66 Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Beata Łęcka e-mail: b.lecka@hurtidetal.pl Senior Account Manager Agnieszka Niewiadomska e-mail: a.niewiadomska@hurtidetal.pl Katarzyna Kałczyńska e-mail: k.kalczynska@hurtidetal.pl Marcin Michalski e-mail: m.michalski@hurtidetal.pl Rafał Chudzik e-mail: r.chudzik@hurtidetal.pl Account Manager Katarzyna Paciorek e-mail: k.paciorek@hurtidetal.pl Joanna Daubek e-mail: j.daubek@hurtidetal.pl Projekt graficzny, skład Meds Studio Maja Bulwarska

Wydawca Fischer Trading Group Spółka z o.o. ul. Bagno 2/218, 00-112 Warszawa NIP 712-290-97-55 Druk: ArtDruk www.artdruk.com

Dystrybucja: zamknięta (wyłącznie do firm zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym oraz produkcją w sektorze FMCG) Wszelkie uwagi i propozycje prosimy kierować: e-mail: redakcja@hurtidetal.pl Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od zamieszczenia reklam i tekstów, bądź też skracania treści artykułów. Prezentowane produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Prezentowane ceny mają charakter orientacyjny. Prezentowane wyroby alkoholowe stanowią informację wyłącznie dla celów handlowych.

ISSN 1896-3137 Nakład: 70 000 egz.Spis treści

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

reklama

8

www.hurtidetal.pl

Marzec 2022 Z RYNKU FMCG 12 Wiadomości TRZY PYTANIA DO 18 Grzegorz Wróbel, FC „Pszczółka” RELACJA 20 Targi ISM 2022 TEMAT MIESIĄCA 22 Wielkanoc w handlu 24 Słodka Wielkanoc 48 Wytrawne tradycje 76 Świąteczny toast KATEGORIE PRODUKTÓW 96 Lody – czas start! 106 Na zdrowie! – trend silniejszy niż inne 114 Zdrowy pupil

DROGERIA 118 Wiadomości 120 Przedświąteczne porządki TYM ŻYJE HANDEL 130 Handel w cieniu wojny FRANCZYZA 132 Franczyza dobra na kryzys PORADNIK PRAWNY 136 Niedziele (nie)handlowe na nowych zasadach

AUTOTEST 138 Peugeot e-Partner 140 NOWOŚCI 146 KRZYŻÓWKA

WYWIADY 21 Edyta Zębala, Zakłady Mięsne Silesia 46 Edmund Borawski, SM Mlekpol 94 Irmina Ochenkowska, Browary Regionalne Jakubiak

104 Jacek Wyrzykiewicz, Hochland Polska 124 Patricjus Ziecik, Henkel Polska

reklama

reklamaZwiększ swoją sprzedaż w e-commerce Dlaczego płatności są kluczowe?

Na rynku online rośnie konkurencja pomiędzy detalistami. Dziś to nie cena czy produkt decydują o sukcesie sklepu, a klient i jego doświadczenia. Według danych ECC Koln, firmy zajmującej się doradztwem w e-commerce, aż 75% e-konsumentów uważa proces płatności za kluczowy. Sprzedawcy, którzy udostępniając popularne metody płatności dbają o doświadczenia konsumenta, zwiększają konwersję, a co za tym idzie – pomnażają zyski. Według danych Baymard Institute, zajmującego się badaniami nad wszystkimi aspektami doświadczeń użytkowników online, średni wskaźnik porzucenia koszyka zakupowego wynosi 68%. Jednocześnie badanie „Reasons for Cart Abandonment – Why 68% of Users Abandon Their Cart” pokazuje, że skomplikowany proces transakcji oraz brak wystarczającej liczby metod płatności znajdują się w pierwszej dziesiątce najczęstszych przyczyn niedokończenia zakupów. Eksperci zwracają uwagę, że sklepy online tracą klienta w ostatnim momencie – kiedy ten ma już zapłacić. Wnioski są jasne – dobry proces płatności zwiększa sprzedaż.

Udostępnienie klientom ulubionych metod płatności Olbrzymie znaczenie dla rozwoju biznesu online ma udostępnienie popularnych sposobów płatności. Pozwala to zwiększyć poziom satysfakcji i zadowolenia klientów oraz szybko i wygodnie zakończyć zakupy. Tą najbardziej lubianą i preferowaną przez Polaków formą rozliczenia w e-commerce jest BLIK. Według badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Tpay, wybiera go aż 71% ankietowanych. Tym samym BLIK zdecydowanie wyprzedza w rankingu preferencji Polaków szybkie przelewy (37%) oraz karty (36%). Ponadto, dane dotyczące klientów banku PKO Banku Polskiego pokazują, że tylko podczas zeszłorocznego Black Week, czyli jednego z największych świąt zakupowych w roku, prawie 63% wszystkich transakcji online zostało zrobionych przez nich BLIKIEM. Zdystansował on tym samym pozostałe sposoby płatności. Szybkim przelewem (Pay-By-Link) zapłaciło wówczas 26% konsumentów, a kartę wybrało zaledwie ok. 13% e-kupujących.

Popularność BLIKA w e-commerce potwierdzają również dane jego operatora – Polskiego Standardu Płatności. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Polacy zrealizowali nim blisko 363 mln transakcji internetowych. To o 27% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Dodatkowo, ich liczba z kwartału na kwartał cały czas rośnie. Dane nie pozostawiają wątpliwości – aby sprostać oczekiwaniom klientów, przedsiębiorca powinien umożliwić im opłacenie zamówienia w ulubiony sposób. Zbuduje to przekonanie konsumenta, że sprzedawca dba o niego i wychodzi naprzeciw jego oczekiwaniom.

Bezpieczeństwo jest równie ważne dla kupującego, co wygoda Podczas zakupów w e-commerce oprócz szybkości i wygody płatności, konsumenci dużą wagę przywiązują do ochrony transakcji. Chcą, aby ich zakupy przebiegały sprawnie i bez komplikacji. BLIK odpowiada na te potrzeby i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, bazujący przede wszystkim na zaufanym środowisku bankowości mobilnej. Dużym atutem BLIKA jest to, że podczas płacenia nim użytkownik nie musi pozostawiać w internecie żadnych wrażliwych danych, które po przechwyceniu przez cyberprzestępcę mogą zostać wykorzystane. Bezpie-


czeństwo, które zapewnia BLIK, przekłada się na większy komfort konsumentów oraz chęć finalizacji zakupu.

Efektywność kosztowa e-sklepu Z perspektywy klienta metoda płatności w sklepie internetowym jest neutralna kosztowo. Punkt widzenia sprzedawcy jest jednak inny. Akceptując wybrany przez konsumenta sposób zapłaty sprzedawca nie otrzymuje należności od razu. Zapłata pomniejszona jest o opłaty ustalone z agentem rozliczeniowym, czyli licencjonowanym dostawcą usług płatniczych. W efekcie sprzedawca nie otrzymuje całości kwoty, za którą sprzedał towar. Oczywiste jest więc, że w interesie e-sklepu leży dążenie do optymalizacji opłat jakie musi ponieść. Tym oczekiwaniom wychodzi naprzeciw BLIK, który od momentu pojawienia się na rynku jest bardzo atrakcyjną cenowo metodą płatności dla agenta rozliczeniowego. A to oznacza, że jest on również efektywniejszy kosztowo dla e-sklepu. Ponadto BLIK jest udostępniany przez praktycznie wszystkich agentów rozliczeniowych działających w kanale e-commerce w Polsce, zatem każdy sprzedawca może wybrać takiego, który zaproponuje mu najkorzystniejsze warunki. Dodatkowo BLIK oferowany jest także przez największych globalnych integratorów płatności w internecie. Warto także zauważyć, że BLIK jest dostępny we wszystkich bankach komercyjnych w Polsce, zatem każdy użytkownik bankowej aplikacji mobilnej może

wygodnie, bezpiecznie i szybko płacić BLIKIEM w sklepie internetowym.

Wzrost konwersji w e-commerce Doświadczenia BLIKA wskazują, że udostępnienie możliwości zapłacenia nim w sklepie internetowym zwiększa konwersję, buduje zaangażowanie w kupno produktów, a w efekcie końcowym – pomnaża przychody firmy. Potwierdzają to m.in. dane Breuninger, wiodącego dostawcy mody i artykułów gospodarstwa domowego klasy premium. W ciągu trzech miesięcy od momentu umożliwienia klientom płatności BLIKIEM sklep zanotował wzrost konwersji o 21%. BLIK niemal natychmiast stał się dominującą metodą płatności. Zbudowało to zaangażowanie klientów w proces zakupów, a ilość porzuconych koszyków spadła aż o 24%

Pozytywny wpływ na transakcje wywiera również dobre wyeksponowanie BLIKA na stronie internetowej i wykorzystanie go do skrócenia ścieżki płatności – tak zrobił czołowy polski portal Interia. Po umożliwieniu wpisywania kodu BLIK bezpośrednio w serwisie Poczty Interii, w procesie opłacania rachunków, odnotowano spadek porzuceń koszyków o 43% oraz retencję nowych użytkowników wyższą o 20 punków procentowych. Każdy, kto sprzedaje w sieci, powinien zadbać nie tylko o prezentację oferty, zapewnienie konkurencyjnych cen, ale również o najlepsze doświadczenia związane z finalizacją transakcji. Jeśli e-sklep nie będzie w stanie sprostać wymaganiom klientów, istnieje prawdopodobieństwo, że zrezygnują oni z zakupów lub skorzystają z oferty innego sprzedawcy.

Źródło: 1. How the Right Payment Methods Can Increase Checaut Conversion Rates, https://finxp.com/insights/how-payment-methods-increase-checkout-conversion-rates/, FinXP. 2. Reasons for Cart Abandonment – Why 68% of Users Abandon Their Cart (2021 data), https://baymard.com/blog/ecommerce-checkout-usability-report-and-benchmark, Baymard Institute. 3. Ulubione metody płatności online, https://tpay.com/o-tpay/blog/ulubione-metody-platnosci-online, Tpay. 4. BLIK zyskuje udziały w transakcjach – on-line i stacjonarnie, https://twitter.com/PKO_Research/status/1466765253132398601, PKO Research.


Z rynku FMCG

Puls FMCG Rozwój e-handlu E-commerce to jedna z branż, które najbardziej zyskały w czasie pandemii COVID-19. Ten proces będzie dalej postępował, a za 25 lat w krajach rozwiniętych 75% zakupów będzie się odbywać online. Pozostałe 25% także będzie w dużym stopniu zdigitalizowane i dokonywane np. w zautomatyzowanych sklepach – wynika z prognoz Unity Group.

Wyniki finansowe Nestlé Organiczny wzrost wyniósł 7,5% przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym 5,5% (RIG) i pozytywnym wpływie zmian cen na poziomie 2,0%. Wzrost był wspierany przez utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży detalicznej, stałą poprawę wzrostów w kanałach out-of-home, wzrost cen i udziałów w rynku.

Dynamiczny wzrost Grupy AMBRA Przychody Grupy AMBRA wzrosły w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022 o 20,2%. Najszybciej rosła sprzedaż win musujących – o 31,2%, a liderami były marki Dorato, Zarea i Mucha Sekt. Przychody ze sprzedaży na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce, wzrosły o 17,4% – ponad czterokrotnie przewyższając wzrost rynku wina, który w tym okresie wyniósł 4,1%.

PIH: Sprzedaż w styczniu 2022 r. W styczniu 2022 r. wartość sprzedaży w sklepach do 300 mkw. była o 4,7% wyższa, liczba transakcji wzrosła o prawie 2% w porównaniu ze styczniem 2021 r., kiedy obowiązywały obostrzenia zawiązane z drugą falą pandemii – wynika z danych PIH i CMR Panel. Dynamika sprzedaży wyniosła – 14,4% m/m oraz +4,7% r/r. Najwięcej transakcji odnotowano w tygodniu rozpoczynającym się 10 stycznia, czyli w momencie powrotu dzieci i młodzieży do szkół.

Stock Polska we współpracy z DeKuyper Royal Distillers Firma Stock Polska została wyłącznym dystrybutorem produktów DeKuyper Royal Distillers w Polsce. Holenderski producent alkoholi destylowanych i likierów, w portfolio posiada m.in.: Triple Sec, Blue Curacao czy Peach Tree. Umowa została podpisana na 3 lata i weszła w życie 1 lutego br. Wspólnym celem będzie efektywne wykorzystanie potencjału produktowego dla rozwoju sprzedaży wszystkich kategorii.

12

www.hurtidetal.pl

Płatności online – tips & tricks handlowca Prowadzisz biznes online? Chcesz, aby dobrze prosperował? Powinieneś znać oczekiwania e-konsumentów. Chcą oni przede wszystkim szybko znaleźć to czego szukają, w najlepszej cenie, a następnie zapłacić w ulubiony sposób. Warto więc zadbać nie tylko o konkurencyjną cenę i prezentację oferty, ale również proces płatności. Sprawdź wska­ zówki, które pomogą zwiększyć konwersję, a co za tym idzie – również zyski. Więcej na www.blik.com

Henkell Freixenet Polska z tytułem „Diament Forbesa 2022” Firma Henkell Freixenet Polska znalazła się w gronie laureatów prestiżowego plebiscytu „Diamenty”, organizowanego przez magazyn biznesowy „Forbes”. W rankingu, który przygotowano po raz czternasty, znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększyły swoją wartość. Wyniki opracowano na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firmy. Wśród kluczowych kryteriów znalazły się m.in. wyniki finansowe za lata 2016-2020, wartość majątku, historia płatnicza, wiarygodność płatnicza czy brak negatywnych zdarzeń prawnych. Toruńska firma Henkell Freixenet Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Henkell Freixenet – światowego lidera w kategorii win musujących. Najważniejsze marki w jej portfolio to Freixenet (nr 1 na świecie), Mionetto Prosecco (nr 1 w kategorii prosecco) oraz Gin Lubuski (nr 1 na rynku ginu).

Jan Frycz w roli głównej – Bracia Koral – Lody Jak Dawniej Tegoroczną kampanię marki z segmentu high premium – Bracia Koral – Lody Jak Dawniej – uświetni swoją osobą ceniony aktor teatralny, filmowy oraz telewizyjny – Jan Frycz. Będzie on twarzą wyjątkowych produktów marki, jak również wystąpi w szeroko zakrojonej ogólnopolskiej kampanii telewizyjnej, radiowej oraz billboardowej. Zagości również w sferze digitalowej.

Dynamiczny i zrównoważony rozwój w Astrze Astra Coffee and More w 2022 roku kontynuuje działania rozwoju portfolio i optymalizacji produkcji podstawowych kategorii produktów. W II kwartale roku zakończona zostanie pierwsza faza usprawnienia produkcji herbat ekspresowych. Wykorzystane technologie zapewnią nie tylko dynamiczny rozwój kategorii, ale zwiększą również jakość opakowań. Ograniczone zostanie wykorzystanie plastiku oraz metalu (z uwagi na brak zszywki oraz folii zewnętrznej), co jest wynikiem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju określonego w planie wieloletnim firmy. Więcej informacji na astra.com.pl.


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Z rynku FMCG

Puls FMCG Wzrosty cen W styczniu ceny poszybowały w górę – informuje ASM Sales Force Agency. Najbardziej podrożały produkty tłuszczowe, bo aż o 40%, nabiał o niemal 15%. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM wykazało, że średnia cena koszyka w styczniu wzrosła o 11,08 zł, czyli o 5% porównując do grudnia 2021 r.

Polacy likwidują swoje firmy Jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w ub.r. przedsiębiorcy z całej Polski złożyli łącznie ponad 173 tys. wniosków dot. likwidacji jednoosobowej działalności gospodarczej. To o prawie 22% więcej niż rok wcześniej. Ubiegłoroczna liczba jest bardziej zbliżona do tych, jakie były notowane w latach 2016-2019. W 2021 roku najwięcej wniosków o likwidacji jednoosobowej działalności zarejestrowano w grudniu – ponad 24 tys.

System kaucyjny Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Federacja Producentów Żywności oraz Związek Polskich Przetwórców Mleka apelują do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska o wyłączenie opakowań po produktach mleczarskich z systemu kaucyjnego przewidzianego w projekcie ustawy o systemie depozytowym. Jak zaznaczają, stworzenie systemu zbiórki, który byłby jednocześnie wygodny dla konsumentów oraz bezpieczny pod względem sanitarnym i higienicznym jest niezwykle trudne i kosztowne.

Perspektywa polskiego biznesu Krajowa gospodarka nie zdążyła jeszcze w pełni odbudować się po pandemii, a już osłabiły ją kolejne wyzwania , m.in. inflacja czy rosnące koszty energii, a ostatnio również niepewność związana z rosyjską agresją na Ukrainę. Badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców pokazują, że aż 80% polskich firm nie planuje w tym półroczu zmian w zatrudnieniu, a 67% spodziewa się pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Wsparcie PAIH w obliczu wojny Atak Rosji na Ukrainę przekłada się również na biznes, a w szczególności na małe i średnie firmy zza naszej wschodniej granicy. W obliczu wojny Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje dla nich wsparcie i udostępnia im przestrzeń biurową. Od początku marca, małe i średnie firmy z Ukrainy mogą prowadzić swoją działalność z terytorium Polski.

14

www.hurtidetal.pl

Ser Aldamer w plastrach MSM Mońki Wielkanocne śniadania to nie tylko wykwintne dania, ale też tradycyjne kanapki. Aldamer charakteryzuje się łagodnym, słodkawym i delikatnym smakiem. Jego zwarty i sprężysty miąższ usiany jest oczkami o wielkości orzecha laskowego. Doskonale sprawdza się przy przygotowaniu szybkich przekąsek, jak koreczki i kanapki oraz zapiekanek, tostów, pizzy i sosów. Świąteczny czas to też okazja do biesiadowania. Wyjątkową kulinarną kompozycję, z łagodnym w smaku Aldamerem, najlepiej stworzą lekkie wina o delikatnym bukiecie. Najlepsze będą białe bądź różowe warianty.

Wielkanocna akcja NORTH COAST w Auchan NORTH COAST, największy w Polsce dystrybutor włoskich produktów premium, dla klientów Auchan przygotował specjalną akcję promocyjną. Tylko w okresie od 31 marca do 16 kwietnia i tylko w sklepach tej sieci dostępne będą praliny Vergani w formie wielkanocnych jajek oraz tradycyjna włoska babka wielkanocna Forno Buono w formie baranka. Vergani to włoska marka premium produkująca z pasją i dbałością o każdy szczegół przepyszne słodkości. W te święta klienci sklepów Auchan będą mogli skosztować ich rarytasów w postaci czekoladowych jajek w 6 wyjątkowych smakach: mlecznej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych, mlecznej czekolady nadziewane kremem mlecznym, gorzkiej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych, białej czekolady nadziewane czekoladowym kremem Ganache, białej czekolady nadziewane kremem pistacjowym oraz mlecznej czekolady nadziewane kremem z orzechów laskowych i migdałów. A wielbicielom włoskich wypieków NORTH COAST poleca tradycyjną babkę świąteczną z formie wielkanocnego baranka. Więcej na www.northcoast.com.pl.

TiM S.A. z misją gospodarczą w ramach Śląskiego Klubu Biznesu

Wystawa Expo 2020 w Dubaju to największe wydarzenie gospodarcze na świecie. Spółka TiM reprezentowana przez pana Mariusza Glenszczyka, Prezesa Zarządu, w terminie 4-16.02.2022 r. wzięła czynny udział w wydarzeniu w ramach członkostwa w Śląskim Klubie Biznesu. Misja Gospodarcza była czasem licznych, intensywnych wizyt studyjnych, spotkań indywidualnych, szeregu interakcji międzynarodowych i krajowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt spotkania z dyrektorem polskiego pawilonu Expo 2020, Moneer Faourem, które zaowocowało wymianą poglądów oraz planami kontynuacji współpracy biznesowej w przyszłości.

Mój Ulubiony – naturalny, bez

konserwantów i wzmacniaczy smaku

Pomimo krótkiej obecności na rynku – seria twarożków Mój Ulubiony cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród partnerów handlowych, jak i samych konsumentów. Duże zapotrzebowanie na produkty SDM w Wieluniu wynika z wciąż niesłabnących trendów żywieniowych, ukierunkowanych na naturalne produkty, bez konserwantów, bez wzmacniaczy smaku. Dzięki znakomitemu połączeniu twarożku z najwyższej jakości śmietanki z pysznymi dodatkami konsumenci otrzymują produkty o wyjątkowo aksamitnej konsystencji z wyrazistym smakiem i zapachem. Idealnie pasują do smarowania pieczywa, naleśników, tortilli. Twarożki dostępne w 6 wariantach smakowych: rzodkiewka, zioła ogrodowe, szczypiorek, chrzan, wanilia oraz pomarańcza.


rnik e i p tny a k i l de retka a l a g a h c kru lada o k e z c

Wszystko co najlepsze

dajemy Ci na Święta!


Z rynku FMCG

Kampania marki JemyJemy od Profi JemyJemy to nowa marka zup gotowych wprowadzona pod koniec ubiegłego roku na rynek przez Profi. Właśnie rusza pierwsza szeroka kampania reklamowa nowej marki w internecie. Obejmie emisje spotów, poświęconych różnym wersjom zup gotowych – pomidorowej, ogórkowej i tajskiej, adresowanych do starannie wybranych grup docelowych marki – pracowników biurowych, rodziców i studentów. Celem kampanii promującej zupy gotowe JemyJemy jest zbudowanie świadomości nie tylko samej marki, ale również podkreślenie nowoczesnego charakteru tej kategorii.

Colian odświeża wizerunek

16

www.hurtidetal.pl

Hochland Polska & Wege Siostry – początek długofalowej współpracy

W grudniu 2021 r. Hochland Polska sp. z o.o. sfinalizował rozmowy prowadzone z Wege Siostry sp. z o.o., rozpoczynając tym samym długofalową współpracę między firmami. Synergia biznesów – doświadczenia, kreatywności i możliwości ekspansji – planowo mają zaowocować różnorodnymi projektami w zakresie rozwoju zarówno obydwu marek, jak i ich ofert dla konsumentów. Wege Siostry to ceniona i rozpoznawalna marka tworząca szeroką i różnorodną ofertę produktów roślinnych na bazie m.in. orzechów nerkowca. Ponadto pasja działania i chęć rozwoju założycielek firmy doskonale korespondują z celami i wyzwaniami, jakie stawia sobie Hochland Polska.

Gin Lubuski nagrodzony Certyfikatem

!

Jakości Superior Taste Award!

Gin Lubuski, jeden ze sztandarowych produktów firmy Henkell Freixenet Polska i najpopularniejszy gin w Polsce uzyskał Certyfikat Jakości Superior Taste Award!. To prestiżowa nagroda przyznawana przez brukselski International Taste Institute. Dostęp do tych treści mogą mieć Wyrazisty smak Ginu Lubuskiego doceniono już po raz kolejny. Oryginalna recepwyłącznie firmy zajmujące się obrotem tura Ginu Lubuskiego jest niezmienna odprodukcją, 1987 roku. hurtowym Owoce jałowca są macerooraz handlem napojami alkoholowymi. wane i destylowane w wysokiej jakości alkoholu, co nadaje ginowi wyrazisty smak (Ustawa z dnia jałowca, wzbogacony nutami majeranku, lawendy i kolendry. Do wersji „Original” 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości) sukcesywnie dołączają kolejne – infuzowane smakami cytrusów, ziół i owoców. www.lubuskigin.pl

Graj o kasę na rodzinne marzenia Trwa loteria Płatków Śniadaniowych Nestlé „Graj o kasę na rodzinne marzenia”. Do wygrania nawet 30 000 zł. Aby wziąć udział w loterii, należy kupić dowolne opakowanie płatków śniadaniowych Nestlé, zachować paragon oraz dokonać zgłoszenia do 10.04.2022 r. poprzez wysłanie SMS z numerem paragonu lub faktury pod nr 70 916 (0,62 koszt z VAT). Promocja jest wspierana poprzez reklamę telewizyjną, internetową, a także przez komunikację w sklepach, na opakowaniach oraz ekspozycjach produktów. Szczegóły: www.nestle-cereals.com/golden-cereal

informacja handlowa

Czołowy gracz na polskim rynku FMCG zaprezentował nową identyfikację wizualną, która w symboliczny sposób przedstawia historię firmy i komunikuje to, co jest jej znakiem charakterystycznym – rozwój, kreatywność, polskie korzenie i rodzinność. Wprowadzone zmiany nawiązują do początków działalności Colian, które wiązały się z produkcją ziół i przypraw. Wszystko więc zaczęło się od ziarna. Pielęgnowane w duchu przedsiębiorczości daje dziś plony, z których czerpią kolejne pokolenia. Z ziarna wyrosło drzewo, które jest motywem przewodnim komunikacji. Zbudowane z piktogramów symbolizuje produkty z portfolio spółki, ukazując różnorodną ofertę. Rebranding objął logo spółek wchodzących w skład Grupy Colian, odświeżona została również strona internetowa www.colian.com.

Ciesząca się stale rosnącym zainteresowaniem konsumentów marka Biały Bocian przedstawia ofertę smakowych wariantów Bociana w nowej, odświeżonej odsłonie! Jeszcze bardziej dopracowane receptury odkrywają przed wielbicielami owocowych smaków wspaniałą głębię i słodycz owoców w sześciu dobrze znanych odsłonach: wiśni, cytryny, pigwy, śliwki, czarnej porzeczki oraz cytryny na miodzie. Stonowane barwy etykiet zastąpione zostały nowoczesnymi, kolorowymi projektami, przyciągającymi uwagę konsumentów, gwarantując dobrze znaną, najwyższą jakość. Bocian – naturalnie owocowy.

informacja handlowa

Odświeżona odsłona BocianaZ rynku FMCG

Trzy pytania do... Trzy pytania do Grzegorza Wróbla, Prezesa Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” kieruje Joanna Kowalska. od polskich dostawców. Czekoladowe Inspiracje to produkt skierowany do osób, które cenią wysoką jakość i niepowtarzalny design. Bogate zdobienia, głębokie kolory i mieniące się złocenia sprawiają, że nikt nie przejdzie obok nich obojętnie. Firma pragnie, aby wszyscy miłośnicy słodyczy, którzy zasmakują cukierków „Pszczółki” poczuli wyjątkowe chwile słodkiej beztroski. Co nowego pojawiło się w ofercie „Pszczółki”? Fabryka Cukierków „Pszczółka” wprowadziła ostatnio kolekcję pralin Czekoladowe Inspiracje. To odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających konsumentów, którzy poszukują wyjątkowych słodyczy z dobrych składników, bez konserwantów, w atrakcyjnej cenie. Czekoladowe Inspiracje to cztery zaskakujące półpłynne nadzienia o smakach: brownie, sernika z truskawką, kremówki i tortu pomarańczowego, zamknięte w kulce z aksamitnej czekolady deserowej. Produkty mleczne i cukier wykorzystywane przez „Pszczółkę” pochodzą

Jak firma odpowiada na zmieniające się trendy? Co Was wyróżnia? „Pszczółka” stale podąża za najnowszymi trendami, jednak cały czas pozostając w duchu tradycji i sprawdzonych receptur. Produkujemy cukierki czekoladowe, praliny, galaretki, karmelki twarde i nadziewane. Wiemy, że doskonały smak nie byłby możliwy bez składników najwyższej jakości. Do produkcji wyrobów czekoladowych używamy przede wszystkim czekolady deserowej zawierającej 46% masy kakaowej, a naturalna pektyna jest składnikiem reklama

18

www.hurtidetal.pl

galaretek. Nasze produkty są przyjazne dla wegetarian. Staramy się, aby każdy miłośnik słodyczy znalazł swój ulubiony produkt, stale poszerzamy ofertę – stawiamy na jakość i innowacyjność. Posiadamy poręczne formaty opakowań typu „on-the-go”, które można zabrać ze sobą wszędzie. Wszystkie produkty wytwarzane w „Pszczółce” są bez glutenu, posiadamy certyfikat przekreślonego kłosa, który widnieje na każdym opakowaniu – co jest nie lada atutem przy rosnącej świadomości konsumentów. Czy na Wielkanoc pojawi się oferta sezonowa? Wielkanoc to szczególny czas. W polskich domach najbliżsi gromadzą się przy wspólnym świątecznym stole, który często ozdobiony jest słodkościami. Na te wyjątkowe chwile polecamy praliny Czekoladowe Inspiracje, które same w sobie będą piękną ozdobą wielkanocnego stołu, a także smakowite Bee Jelly – galaretki w cukrze i w czekoladzie oraz cukierki Mała Czarna, Sól&Karmel, Poczuj Miętę, Orzesz Ty!


26=&=Ċ'12Ğü

40% ENERGII

NAWET

W TWOIM SKLEPIE!

3U]\NâDG RV]F]ċGQRğFL ] DJUHJDWHP

Sklep o powierzchni: Meble:

5RF]QH RV]F]ċGQRğFL HQHUJLL 0LHVLċF]Q\ ]\VN RV]F]ċGQRğý HQHUJLL ]â

500 m²

FKâRGQLF]H L PURĩQLF]H

5RF]Q\ NRV]W ]Xī\FLD HQHUJLL HOHNWU\F]QHM FHQ\ HQHUJLL U Z VNOHSLH R SRZLHU]FKQL P SU]HG ]DVWRVRZDQLHP DJUHJDWyZ 0XOWL&RRO WR ]â SR ]DVWRVRZDQLX DJUHJDWyZ 0XOWL&RRO WR ]â Z W\P RG]\VN FLHSâD

.RQWDNW

=DS\WDQLD RIHUWRZH

1DVL NRQVXOWDQFL

,*/22 6S ] R R 6WDU\ :LğQLF] 1RZ\ :LğQLF] 3RODQG

DJUHJDW\#LJORR SO ZZZ DJUHJDW\ LJORR SO

0LFKDâ WHO 0DFLHM WHO $JQLHV]ND WHO


Relacja

ISM 2022 – powrót największych targów słodyczy i przekąsek W dniach 30.01-2.02.2022 roku w Kolonii, po roku przerwy, odbyła się 51. edycja targów ISM. W Koelnmesse swoje produkty zaprezentowało niemal 1 100 wystawców z ponad 56 krajów świata, w tym ponad 60 polskich producentów i dystrybutorów. Była tam również nasza redakcja z najnowszym wydaniem magazynu Food from Poland. Na wydarzeniu odnotowano obecność około 15 tys. odwiedzających z 96 krajów. Udział zagranicznych gości handlowych wyniósł 78%. Wśród polskich wystawców można było znaleźć takie firmy jak Wawel, Vobro, Mokate, Maspex, Brześć czy Ewa-Bis. Sytuacja pandemiczna spowodowała jednak, że wydarzenie to mocno odbiegało od targów, które wystawcy znają sprzed marca 2020 roku. Zapytaliśmy ich jak odbierają te zmiany. „Z racji na pandemii zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tegoroczna edycja ISM odbędzie się w okrojonym składzie zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających, natomiast z naszej perspektywy są to dobre targi i zdecydowanie skorzystaliśmy z obecności tutaj. Wszyscy jesteśmy spragnieni żywych dyskusji, negocjacji i spotkań

20

www.hurtidetal.pl

biznesowych. Ten wspólny cel to dobry punkt wyjściowy dla rozpoczęcia współpracy. Przeprowadziliśmy kilkaset spotkań i liczymy na efekty w najbliższej przyszłości. Oczywiście pojawiliśmy się na targach z pewnymi istotnymi założeniami, jak np. pozyskanie partnerów w perspektywicznych dla nas obszarach. Bardzo cieszymy się, że te założenia zostały osiągnięte. Liczymy na to, że zaznaczymy parę nowych miejsc na mapie świata, które dołączą do słodkiego Królestwa Wawel” – mówi Tetiana Gurnevych, International Sales Director w Wawel. „Ze względu na sytuację pandemiczną do ostatniej chwili nie mieliśmy pewności czy targi się odbędą, jednak jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatecznego obrotu spraw. Bardzo ważne

jest dla nas spotkanie z klientami. Przyjeżdżając na ISM mieliśmy już zaplanowane spotkania, które w większości doszły do skutku. Nie widać natomiast zupełnie odwiedzających z Azji. Zazwyczaj na ISM pojawiało się wiele osób z Chin, Tajlandii, Korei czy Wietnamu, jednak jest im teraz trudno wyjechać ze względu na obostrzenia. Jako firma chcemy się pokazać, chcemy by klienci poznali nasze nowości i plany odnośnie naszej strategii rozwoju. Kontakt bezpośredni jest bardzo potrzebny – nawet rozmowa o rodzinie czy o radzeniu sobie w życiu i w biznesie w ostatnim trudnym czasie” – ocenia Joanna Majdańska, Export Director w Vobro. Kolejna edycja targów ISM zapowiedziana jest na okres od 29.01. do 01.02.2023 roku.


Wywiad

Rynek mięsny w Polsce: jakość i skład Stale zmieniające się nawyki konsumenckie wpłynęły na wszystkie sektory FMCG, również na rynek mięsny. O trendach i wadze jakości produktów opowiada Edyta Zębala, Dyrektor Marketingu w Zakładach Mięsnych Silesia. Jak na branżę mięsną wpływa globalny trend wege? Widzimy oczywiście procentowy wzrost udziału w kategorii produktów wege, ale wiemy też, że dość niska jest baza od której naliczany jest wzrost. W naszej polityce przedsiębiorstwa od lat związanego z produkcją wędlin stawiamy głównie na sektor wędlin premium i na jego rozwoju skupiamy swe działania. Na rynku wciąż zdecydowana większość konsumentów poszukuje dobrych i smacznych wędlin, a my spełniamy te oczekiwania. Robimy to, w czym jesteśmy świetni od ponad 30 lat.

Jak wygląda obecnie rynek mięsny w Polsce? Jakie zmiany obserwujecie i jakie wyzwania stoją przed branżą? Od kilku lat zauważamy zwrot ku produktom drobiowym. Drób jest lekkostrawny i polecany w diecie dzieci czy osób starszych, a dzięki niższej kaloryczności – także w diecie cholesterolowej. Wysoka zawartość białka oraz witaminy B sprawiają z kolei, że coraz częściej po produktu drobiowe sięgają sportowcy. Wiele programów edukacyjnych zwraca uwagę konsumentów na jakość spożywanych wędlin. Szczególny nacisk kładzie się na jakość surowca oraz skład i czystą etykietę. Wszystkie te trendy – zdrowa i świadoma dieta, jakość i skład – znajdują odzwierciedlenie w naszej linii produktów drobiowych Z Kurnej Półki. Preferencje konsumenckie w ciągu ostatnich lat zmieniają się wyjątkowo dyna-

micznie. Na co stawiają Polacy wybierając produkty mięsne i wędliniarskie? Jakie trendy są najwyraźniejsze? Wraz z rozwojem turystyki i coraz częstszych wyjazdów Polaków przyszła fascynacja wędlinami charakterystycznymi dla rejonu Morza Śródziemnego. Wędlinom tym towarzyszy specyficzna kultura ich spożywania – towarzyszą spotkaniom towarzyskim i świetnie sprawdzają się w roli małych zakąsek pomiędzy posiłkami. Polacy szybko przenieśli zwyczaj takiej formy ich spożywania. Jednak polskie tradycje wędliniarskie okazują się na tyle silne, że łatwo da się zauważyć zwrot ku dawnym, kultowym recepturom polskich, suchych wędlin. Dobrej jakości kiełbasa żywiecka czy wyjątkowa myśliwska okazują się być znakomitym, a często lepszym odpowiednikiem wędlin, które przybyły zza granicy. Stąd w naszym portfolio osobne miejsce dla tego typu produktów, sygnowanych linią Duda Nasze Polskie.

Jako firma stawiacie na wyjątkowe innowacje. M.in. wasze produkty zyskały opakowania o działaniu bakteriobójczym i antywirusowym. Proszę opowiedzieć o tym rozwiązaniu. Okres pandemii i nowa rzeczywistość, która stała się w ostatnich dwóch latach faktem, spowodowała szereg zmian w życiu nas wszystkich, także w trendach konsumenckich. Pojawiła się obawa i strach. Towarzyszyły nam nawet podczas tak prozaicznych czynności jak codzienne zakupy. Zapewnienie komfortu bezpieczeństwa naszym klientom były dla nas rzeczą oczywistą. Stąd wykorzystanie w naszych opakowaniach folii pokrytej jonami srebra, która chroni przed bakteriami i wirusami. Jakie działania macie w planach? Nowe produkty, inwestycje, kampanie? Nie zwalniamy tempa i tuż po aktywnościach związanych z Wielkanocą i promocją wędlin Duda Nasze Polskie szykujemy się do grilla. Będzie to w tym roku duże wydarzenie, które chcemy powiązać z promocją najnowszego produktu. Szczegóły muszą jednak na razie pozostać tajemnicą! Zapraszamy do śledzenia nas w social mediach – to najlepsze miejsce do poznania wprowadzanych nowości i wydarzeń z nimi związanych. Dziękuję za rozmowę. Joanna Kowalska

www.hurtidetal.pl

21


Temat miesiąca

Wielkanoc w handlu Święta, zarówno Wielkanoc, jak i Boże Narodzenie, to czas wyjątkowy nie tylko z przyczyn religijnych, ale również ze względu na znaczenie dla handlu. Niezależnie od tego jaki budżet przeznaczą Polacy na świąteczne wydatki, koszyk zakupowy będzie zawierał tradycyjne dla tego okresu kategorie. Opisujemy kluczowe trendy, czołowe marki i nowości, które pomogą w przygotowaniu perfekcyjnej, świątecznej oferty.

Joanna Kowalska Zastępca Redaktora Naczelnego ds. Mediów Cyfrowych

Okresy świąteczne zawsze, nawet w trudnych czasach początku pandemii, generowały zwiększone zyski w handlu. Nie inaczej zapewne będzie w czasie najbliższej Wielkanocy. Jednak należy pamiętać, że inflacja i rosnące ceny mogą znacząco wpłynąć na wybory konsumentów.

Skoki cenowe Czy obniżka stawki VAT pomoże utrzymać wielkość świątecznych koszyków? To będziemy mogli ocenić dopiero po Wielkanocy. Jednak zmiana poziomu podatku na wybrane produkty spożywcze z 5% na 0% z pewnością nie pokryje poziomu wzrostu, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim roku. Wiele kategorii, istotnych w sezonie świątecznym, zanotowało bardzo wysokie podwyżki – sięgające niekiedy nawet kilkudziesięciu procent. Przepisy dotyczące wspomnianej wyżej stawki VAT weszły w życie od lutego, jednak w styczniu ceny poszybowały w górę. ASM Sales Force Agency przeprowadziło badanie, w którym aż 8 na 10 analizowanych kategorii produktowych zanotowało wzrosty cen. Jak wynika z raportu, za niektóre artykuły trzeba było zapłacić po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt procent więcej niż w styczniu 2021 roku. Najbardziej podrożały produkty tłuszczowe bo aż o 40%, nabiał o niemal 15%, a alkohol – blisko 14%. Badanie i Raport Koszyk Zakupowy przeprowadzone przez ASM wykazało, że średnia cena koszyka w styczniu wzrosła o 11,08 zł, czyli

22

www.hurtidetal.pl

o 5% porównując do grudnia 2021 r. Fala podwyżek przeszła przez wszystkie sieci handlowe dotychczas analizowane w badaniu. Galopujący poziom inflacji jest coraz bardziej widoczny. Rosnące ceny energii, gazu, paliw, przekładają się na koszty produkcji, transport i koszty związane z zatrudnieniem. To właśnie dlatego klienci przy kasie widzą wyższe rachunki.

Kluczowe kategorie świąteczne Niezależnie od wielkości i wartości wielkanocnego koszyka, konsumenci jak co roku będą poszukiwać kategorii stricte kojarzących się z okresem świąt. W tym celu podzieliliśmy artykuł na rozdziały, które ułatwią planowanie sezonowego zatowarowania. Słodkości i desery to bardzo istotna część świątecznego menu. Produkty niezbędne do przygotowania ciast, wypieków oraz słodycze – zawsze pojawiały się na wielkanocnej liście zakupów. W tym czasie producenci wprowadzają wiele limitowanych edycji z nawiązującymi do Wielkanocy grafikami. Mimo, że święta te nie mają tak długiej tradycji jeśli chodzi o prezenty to na zakup słodkich upominków decyduje się wiele osób. Mąka, cukier, proszki do pieczenia, bakalie, polewy do ciast – wszystkie te produkty powinny zostać dodatkowo wyeksponowane na sklepowym regale. Najlepiej już na kilka tygodni przed Wielkanocną Niedzielą.

Wytrawna Wielkanoc Przy analizie świątecznego asortymentu nie możemy zapomnieć o wytrawnej części menu. Kluczowe są jaja i wędliny – a w szczególności biała kiełbasa. W przypadku jaj duże znaczenie ma rodzaj chowu, coraz więcej konsumentów zwraca bowiem uwagę na sposób traktowania zwierząt.

Promowanie preferowanego przez klientów produktu może zatem przynieść znaczne zyski. W przypadku wędlin nadal utrzymującym się trendem jest premiumizacja. Zatem najbliższe święta upłyną pod hasłem produktów wysokiej jakości. Warto zadbać też o mniej standardowy asortyment. Nie wszyscy klienci są tradycjonalistami, więc oferta sezonowa, mimo nacisku na świąteczne produkty, powinna być różnorodna. Tym samym nie możemy zapominać o rosnącej grupie wegan, wegetarian i fleksitarian, którzy poszukiwać będą zamienników mięsa na sklepowych półkach.

Świąteczne trunki i napoje Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie – który z trunków jest najbardziej świąteczny. Być może tradycja wskazałaby na likiery jajeczne, niemniej wybór świątecznych alkoholi zależy od gustu konsumenta. W tej kategorii widać również trend premiumizacji. Jednak zważając na obowiązującą od stycznia wyższą stawkę akcyzy, która miała znaczący wpływ na obecne ceny produktów alkoholowych, dopiero kolejne miesiące pokażą, czy wolumen i wartość sprzedaży segmentu spadły. Oprócz wyrobów alkoholowych świąteczny koszyk potrzebuje też napojów, soków i wody. Ten ostatni z segmentów może pochwalić się przekroczeniem granicy 5 mld zł wartości całego rynku. Mimo niezbyt korzystnych prognoz dotyczących inflacji i statusu cen, ciągle towarzyszącego nam echa skutków pandemii, a także zburzenia stabilności światowej gospodarki przez konflikt na wschodzie wywołany agresją Rosji na Ukrainę mamy nadzieję, że choć przez chwilę uda nam się celebrować święta w spokojnej atmosferze i pokoju. Tego też Wam – drodzy Czytelnicy – życzymy, przedstawiając obszerny wielkanocny artykuł.


Temat miesiąca reklama

reklama

www.hurtidetal.pl

23


Temat miesiąca

Słodka Wielkanoc Początek wiosny, pierwsze ciepłe słoneczne dni i… Wielkanoc. To jedne z piękniejszych momentów w roku. Przyroda budzi się do życia, a my w rodzinnym gronie przygotowujemy się do świąt. Zazwyczaj spędzamy je wśród najbliższych, wspólnie delektując się nie tylko wyjątkowymi słodkościami, ale także czasem spędzonym razem, w wolniejszym – niż na co dzień – tempie. I tego Wam wszystkim życzymy. Wspaniałych świąt i słodkich zysków!

Monika Górka Zastępca Redaktora Naczelnego

reklama

Sezonowość to główna cecha branży słodyczy. O słodyczach na dane okazje – Wielkanoc czy Gwiazdkę, Dzień Matki czy walentynki – producenci myślą już z dużym wyprzedzeniem. Planując smaki, opakowania oraz formy starannie przygotowują się do każdych świąt. Święta wielkanocne to czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, czas kiedy chętnie dzielimy się czekoladową przyjemnością.

LOTTE WEDEL

E.Wedel Mini Eggs z nadzieniem karmelowym z chrupkami 125 g

Czy pandemia zmieniła na zawsze oblicze rynku? Po pierwszym okresie pandemii, kiedy sprzedaż asortymentu wielkanocnego spadła, kolejny rok pokazał już powrót do czasów sprzed pandemii. Jak przyznaje Natalia Niedźwiedziuk z POLBISCO, rok 2022 też zapowiada się dla branży słodyczy korzystnie. Pozwala to

E.Wedel Figurka Zając 80 g

Dominika Igielińska-Kluk Branded Content Manager E.Wedel LOTTE Wedel Tegoroczna oferta wielkanocna E.Wedel została skonstruowana tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dla fanów tradycyjnych smaków przygotowaliśmy Baryłki z nadzieniem inspirowanym nalewkami: wiśniową, orzechową i pigwową. Wśród nowości na półki sklepowe trafią dwa produkty: Figurka Zajączek z czekolady mlecznej oraz Mini Eggs, czyli czekoladowe jajeczka z nadzieniem w dwóch wariantach: mlecznym i karmelowym, w których zatopiono chrupki. W czasie świąt, nie można zapomnieć o chętnie wybieranych przez konsumentów piankach Ptasie Mleczko® w limitowanej odsłonie smakowej Mascarpone z Malinami w wedlowskiej białej czekoladzie. Z myślą o dzieciach w naszym portfolio pojawiły się ponownie: Zestaw Słodyczy oraz Zestaw Słodyczy z opaską w kształcie zajęczych uszu, a także dobrze znane przez najmłodszych – Pisanki toffi. Wszystkie produkty dostępne będą w opakowaniach z okazjonalną szatą graficzną, która spotkała się z dużą aprobatą konsumentów.

C_reklama_5.indd 1

24

www.hurtidetal.pl

23/02/2022 20:56Temat miesiąca

Mariusz Jaroszewski

COLIAN

Goplana Figurka marcepanowa Aniołek

Kierownik Działu Strategii i Rozwoju Biznesu Colian Colian w swojej ofercie wielkanocnej stawia na znane i lubiane klasyki. Figurki czekoladowe z nadzieniem karmelowym od Goplany są absolutnym hitem sprzedaży. Świetnie sprawdzają się w formie drobnego upominku czy słodkiego dodatku do prezentu. W tym roku do rodziny Kurczaczków, Baranków i Zajączków dołączyły po raz pierwszy Marcepanowe Aniołki. Święta Wielkanocne wiążą się ze spędzaniem czasu z rodziną i celebrowaniem tradycji. Praliny od Solidarności – Śliwka Nałęczowska i Złota Wiśnia w eleganckich puszkach są klasykiem znanym od pokoleń i doskonale wpisują się we wspólne świętowanie. Na szczególną uwagę zasługuje też nowość od Goplany – Dyski Czekoladowe. To pyszna, rozpływająca się w ustach przekąska o oryginalnym kształcie, dostępna w trzech smakach: karmel i sól morska, prażone migdały oraz mega mleczna czekolada.

prognozować, że dochody ze sprzedaży wyrobów czekoladowych i cukierniczych przed Wielkanocą będą wyższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wielu producentów posiada w swojej ofercie szeroką gamę produktów związanych ze świętami Wielkiej Nocy. Z asortymentu wielkanocnego klienci najchętniej kupują

reklama

produkty dedykowane tym świętom, takie jak np. czekoladowe figurki w kształcie jajek, zajączków, kurczaczków czy baranków, z różnorodnymi nadzieniami zapakowane w kolorowe owijki. Zainteresowaniem detalistów cieszą się też produkty w większych opakowanych – od 2 do 9 kg sprzedawanych luzem, ale też w torebkach czy w siateczkach. „Coraz większą popularnością cieszą się też produkty dla dzieci – kartoniki w kształcie zająca z pysznymi pralinami w środku czy praliny w kartoniku z wesołą grafiką, z dodaną opaską z uszami. Z asortymentu świątecznego rodzice i dzieci chętnie wybierają także pyszne mleczne czekoladki w kształtach wielkanocnych, zapakowane w kolorowy kartonik czy kolorowe małe czekoladki, które są idealne do wielkanocnego koszyczka. Nie oznacza to jednak braku zainteresowania innymi słodyczami” – zauważa Natalia Niedźwiedziuk. Konsumenci często są bardzo przywiązani do swoich określonych smaków czy marek. Święta to czas relaksu i odpoczynku w gronie

Solidarność Śliwka Nałęczowska 490 g

FABRYKA CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” Czekoladowe Inspiracje Tort pomarańczowy

Czekoladowe Inspiracje Sernik z truskawką

Justyna Budzyńska Dyrektor Działu Marketingu i Promocji Marki Fabryka Cukierków „Pszczółka” Wielkanoc musi być słodka! Praliny Czekoladowe Inspiracje to nowość w ofercie „Pszczółki”. Cztery wyjątkowe kompozycje wspaniałych kul pełnych aksamitnego nadzienia z nutą brownie, kremówki, tortu pomarańczowego i sernika z truskawką zachwyciły konsumentów. Już teraz przedstawiamy nowe wygodne opakowania 195 g. Bogate zdobienia, głęboka czerń i mieniące się złocenia, sprawiają, że Czekoladowe Inspiracje zachwycają nawet najbardziej wymagających klientów. To zdecydowanie pozycja obowiązkowa podczas rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole – nie ukrywamy – robią wrażenie! Spróbuj i rozpłyń się w chwili słodkiej beztroski z pralinami Czekoladowe Inspiracje od „Pszczółki”.

26

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 5

23/02/2022 20:56

Temat miesiąca

Dorota Piwowarska

WAWEL

MINIczekolada Danusia Kokosowa 38 g

Category Manager Wawel W czasie Wielkanocy świetnym pomysłem na prezent będą rozmaite, limitowane smaki czekolad z Wawelu. W Ofercie Wiosennej znajdziemy: Czekoladę gorzką 43% o smaku Mango 100 g, Czekoladę mleczną Borówkową 100 g, Czekoladę mleczną Malinową 100 g, Czekoladę gorzką Advocat 100 g oraz czekoladę dużą – Czekolada gorzka 43% Beza z malinami 270 g. Na młodszych konsumentów czeka Czekolada mleczna Crispy Milk 258 g z dodatkiem chrupiących kuleczek ryżowych, a także Czekolada Caramel Popcorn 260 g z karmelizowanymi cząstkami prażonej kukurydzy, w których z pewnością zasmakują nie tylko najmłodsi. Na wielkanocnych stołach nie może zabraknąć czekoladek nadziewanych w kształcie jajek o nowych smakach: Banan z karmelem, Agrest z czarnym bzem, czy Mango. W tym roku do oferty na wagę dołączyły dwa sezonowe smaki M!chałków: KLASYCZNE z chrupkami i BIAŁE z chrupkami. Tradycyjny aromat orzeszków arachidowych w M!chałkach KLASYCZNYCH teraz został wzbogacony o chrupki pszenne, które dodają kruchości i chrupkości. M!chałki BIAŁE z chrupkami to połączenie orzeszków arachidowych z chrupkami pszennymi, polane białą polewą.

rodziny i przyjaciół. Słodycze mogą uczynić, że spotkanie z najbliższymi upłynie w jeszcze milszym nastroju, a nic tak nie umila wspólnie spędzanego czasu jak dobra czekolada, batonik czy inne słodycze.

reklama

W poszukiwaniu czekoladowego zająca Dla producentów słodyczy, zwłaszcza czekolady, zakupy przed Wielkanocą przynoszą roczny szczyt sprzedaży. To jeden z ważniejszych okresów w roku. Jest to dużo lepszy czas sprzedażowy niż pozostałe miesiące nieświąteczne, ale jeszcze nie tak dobry jak grudniowe święta. Tabliczki czekoladowe, praliny, figurki czekoladowe i słodkie zestawy – to kategorie dominujące. Konsumenci w tym czasie pozwalają sobie na zakup większej ilości słodkości, chętniej także wybierają ofertę z segmentu premium, w nieco wyższej cenie. Czekoladowe figurki – jajka, zające, barany, kurczaki – kupowane są dla najmłodszych uczestników świąt, jako podarunek, bądź do schowania w popularnych zabawach poszukiwania upominków. Praliny, opakowania okazjonalne – z wiosennym bądź świątecznym motywem to pozycja

Królewskie Mleczko Malinowe 340 g

MONDELEZ POLSKA

Milka Bonbons Mix Alpine Milk

Milka Happy Easter Alpine Milk Chocolate

Aleksandra Załucka Trade Marketing Specialist Mondelez Polska Wielkanoc z pewnością jest jednym ze świąt nieodzownie związanych ze słodyczami i czekoladą. W tym okresie, nie może zabraknąć zabawy w wielkanocne poszukiwanie słodyczy. W tym celu świetnie sprawdzą się czekoladowe zajączki Milka, w różnych gramaturach, oraz czekoladowe jajeczka (np.: Funny Eggs). Poprzez ukrycie ich w rozmaitych miejscach w domu lub ogrodzie, dostarczamy ogrom frajdy zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Wspólna, radosna zabawa pozwala na rodzinne spędzanie czasu. Czyż jest lepszy moment niż Wielkanoc na pielęgnowanie więzi łączących nas z najbliższymi?

30

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 10

23/02/2022 20:56Temat miesiąca

Jakub Kopczyński

FABRYKA CUKIERNICZA KOPERNIK

Dyrektor Marketingu Fabryka Cukiernicza Kopernik

Pierniki nadziewane w deserowej czekoladzie smak morelowy

Święta wielkanocne to ważna data dla Polaków, którzy podczas takich okazji coraz częściej sięgają po produkty premium. Eleganckie opakowanie przykuwa uwagę, jednak zgodnie z obecnymi trendami, konsumenci podejmują bardziej świadome wybory. Wysoka jakość, dobry skład, a także marka producenta stają się coraz bardziej istotnym kryterium. Takie właśnie są nasze pierniki z ciasta leżakowanego w whisky oraz tequili gold 278 g. Idealnie sprawdzą się na prezent oraz zachwycą niecodziennymi smakami. Nie zapominamy również o naszej klasycznej pozycji, czyli Listkach Waflowych 96 g – kruche i cieniutkie, przygotowywane tradycyjnymi metodami pojedyncze listki waflowe oblewamy wysokiej jakości deserową czekoladą, a wszystko zamknięte jest w opakowaniu premium, którego design uzyskał wyróżnienie w konkursie Art of Packaging.

obowiązkowa. Idealne na upominek i uzupełnienie świątecznego stołu, do dzielenia się z bliskimi. Kategoria cukierków pakowanych indywidualnie to także ważny świąteczny segment. Oczywiście co roku hitem jest czekolada w tabliczkach, gorzka, którą masowo wykorzystujemy do wypieków. A że z okazji świąt – czy to tych zimowych czy wiosennych – chętnie pieczemy – warto zrobić czekoladowe zapasy.

reklama

Prawdziwy smak Toskanii

Wypieki tradycyjne Wielkanocne pieczenie tradycyjnych ciast to zwyczaj rozpowszechniony w całej Polsce. 78% respondentów w sondażu CBOS 2020 – deklaruje pieczenie tradycyjnych świątecznych ciast w domu. Wielkanocny mazurek nie jest trudny w przygotowaniu, zazwyczaj spodem jest kruche ciasto, a wierzch stanowi najczęściej masa kajmakowa. Dodatki pozostają kwestią upodobań smakowych, ale bez wątpienia będą wśród nich bakalie. Nie bez znaczenia są także dodatki do dekorowania świątecznych ciast, takie jak pisaki cukiernicze, posypki, kolorowe perełki, czekoladowe listki czy wiórki kokosowe. Oczywiście nie samym mazurkiem święta stoją. W wielu domach to babka wielkanocna jest słodkim numerem jeden. Jest to ciasto przyrządzane z drożdży piekarskich lub piwnych. Często pieczona jest razem z dodatka-

Katarzynki w czekoladzie 123 g

mi – bakaliami, serem czy sokiem z cytryny. Ciasto to pieczone jest w karbowanej formie o kształcie ściętego stożka. Przestudzony wypiek oblewany jest lukrem lub posypywany cukrem pudrem. Sernik wielkanocny z reguły przygotowywany jest według przepisu uwzględniającego rodzynki lub skórkę pomarańczową. Osoby nieprzepadające za tego rodzaju dodatkami, mogą je zastąpić owocami. Polecany jest sernik wielkanocny z malinami czy borówkami

Rynek słodyczy w Polsce – okres okołowielkanocny (dane statystyczne): Dane: POLBISCO; wartość (w 1000 PLN) i wolumen (w 1000 kg) całego koszyka słodyczy z podziałem na poszczególne kategorie. Wartość sprzedaży

Oficjalny dystrybutor: NORTH COAST S.A. Al. Jerozolimskie 180 02–486 Warszawa www.northcoast.com.pl

32

Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2020

Wielkanoc 2021

Praliny

347 172

401 239

8 326

9 018

Słodkie wypieki (kruche ciastka)

430 012

395 234

23 420

23 496

Tabliczki czekoladowe

388 046

389 518

11 275

11 018

Figurki i zestawy czekoladowe

121 393

160 453

1 759

1 865

Ciasta gotowe do jedzenia

108 281

112 888

5 697

5 798

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 15

Wartość wolumenu sprzedaży

23/02/2022 20:57Temat miesiąca

Monika Rożnowska Senior Brand Manager Delecta Bakalland Dobry asortyment, sprawdzone marki i odpowiednia widoczność – to kluczowe czynniki osiągnięcia wzrostu sprzedaży w okresie świątecznym. Nieodłącznym elementem wielkanocnych wypieków są masy kajmakowe, skórka pomarańczowa czy migdały w płatkach Bakalland oraz niezbędniki do wypieku ciast. Do potraw wytrawnych takich jak pieczone mięsa czy sałatki doskonałe będą suszone owoce i orzechy. Liderami okołoświątecznej sprzedaży z oferty marki Delecta są też gotowe półprodukty, dla tych konsumentów, którzy stawiają na wygodę i pewność efektu. Wśród nich należy wymienić ciasto Karpatka, Babeczki z płatkami czekolady, Krówka, ciasto Brownie oraz ciasta z linii Duża Blacha – w tym ciasto drożdżowe, jogurtowe i czekoladowe – szczególnie popularne w okresie wielkanocnym. Z dumą mówimy też o naszych niedawnych propozycjach z linii La Chocolatiere – gdzie wyjątkowy smak czekolady miesza się z eleganckim wyglądem wypieku. To linia produktów premium, w której oprócz ciast konsument znajdzie doskonałej jakości kremy śmietanowe – idealny dodatek do babeczek, ciast biszkoptowych czy eleganckich tortów.

ze spodem z herbatników lub z kruchego ciasta.

Sery twarogowe Do przygotowania sernika potrzeba m.in. twarogu. Wartość sprzedaży tego produktu

reklama

w marcu 2021 roku (Wielkanoc przypadła 4 kwietnia) wzrosła w porównaniu do lutego o ponad 25%. Co więcej sprzedaż z tego miesiąca była najwyższa spośród wszystkich pozostałych 2021 roku1. Powyższy wzrost wygenerowany był zarówno poprzez naturalne sery twarogowe, jak również sery twarogowe przeznaczone do pieczenia. Jednak to te ostatnie rosły najbardziej. Ich sprzedaż zwiększyła się ponad trzykrotnie. Do wzrostu sprzedaży przyczyniło się zarówno zwiększenie liczby, jak i wolumenu transakcji.Natomiast w przypadku serów twarogowych do piecznia – średnia wartość transakcji zmalała. Spadek nie był wysoki i wyniósł około 20 groszy, porównując marzec do lutego 2021. W dużej mierze odpowiada za to średnia cena za opakowanie. Świąteczne promocje i obniżki cen sprawiły, że spadła ona o ponad 70 groszy. Jednocześnie nastąpił wzrost wielkości opakowania serów twarogowych do pieczenia – o ponad 20%.

BAKALLAND

Delecta Łaciate Babeczki Belgijska czekolada z nutą pomarańczy

Delecta Babeczki z płatkami czekolady

Delecta La Chocolatiere Sernik z czekoladą

PFEIFER & LANGEN POLSKA Diamant Cukier puder 400 g

Niezbędne tłuszcze Serniki to nie jedyny rodzaj ciast pojawiających się na świątecznym stole. Do wypieku wielu innych potrzebny jest tłuszcz. Czy margaryny do pieczenia i masło również notują wzrosty sprzedaży? Kilkukrotnie większą kategorią pod względem sprzedaży są masła, jednak to margaryny do pieczenia i smażenia w okresie świąt Wielkiej Nocy notują wyższe wzrosty. Kategoria ta w sklepach małoformatowych do 300 mkw. notuje wzrosty o prawie 55%. Natomiast masła o ponad 20% (marzec 2020 vs luty 2021). Średnia cena opakowania margaryny w mar-

Diamant Cukier drobny 1 kg

źródło: dane CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw.

1

34

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 13

23/02/2022 20:57Temat miesiąca

SM MLEKPOL

Dorota Grabowska

Twaróg Mazurski Smak półtłusty klinek 250 g

Kierownik Marketingu SM Mlekpol Do przygotowania świątecznych potraw konsumenci wybierają sprawdzone, najwyższej jakości produkty Mlekpolu. Na ich decyzje zakupowe wpływa zaufanie do marki, smak oraz jakość. Cenią też to, co polskie. Przed Wielkanocą największym zainteresowaniem cieszą się: twarogi, śmietany i śmietanki Łaciate oraz masło. Polacy szukają produktów, które zapewnią udane wypieki. Stąd ich zainteresowanie tradycyjnymi twarogami Mlekpol w opakowaniu 1 kg, wyróżniającymi się „czystą etykietą”. Zauważamy również, że coraz chętniej łączą tradycyjne przepisy na świąteczne desery z nutką nowoczesności. Przekłada się to na zainteresowanie serem mascarpone, dostępnym w kubeczkach 250 i 500 g. Po wielkanocne, kulinarne inspiracje zapraszamy na www.najlepszewkuchni.pl.

cu zeszłego roku była nieco niższa niż 2 złote. Natomiast za „kostkę” masła należało zapłacić około 5,40 zł. Różnice w cenie pogłębiają się jeszcze bardziej, jeżeli wziąć pod uwagę koszt w przeliczeniu za jednostkę miary. Dzieje się tak dla tego, że średnie opakowanie masła to około 200 gram, a margaryny do pieczenia i smażenia około 250 gram2. Dostępność produktów z segmentu tłusz-

czów żółtych jest wysoka. Wciąż najbardziej powszechnymi podkategoriami są masło i margaryny do smarowania. Produkty te można kupić w niemal każdym sklepie małoformatowym. Margaryny do pieczenia lub smażenia reprezentowane były w 8 na 10 placówek. Nieco trudniej dostać miks maślany (60% sklepów), a tylko w 30% placówek dostępne są margaryny prozdrowotne lub funkcjonalne. „Żółte tłuszcze

Masło ekstra Łaciate 200 g

są najczęściej kupowane podczas większych zakupów. Średnia wartość koszyka, w którym znajdowało się masło, olej, czy margaryna jest dwa razy większa niż średniego koszyka w tym formacie sklepu” – wskazuje Michał Wiśniewski, analityk

C

M

Y

CM

reklama

Pascha migdałowa

MY

CY

CMY

Składniki:

K

500 g twarogu półtłustego Mazurski Smak 200 g cukru pudru 5 żółtek twardych 2 żółtka płynne 120 g masła ekstra Łaciate 2 łyżki sera mascarpone Mlekpol laska wanilii 2 łyżki posiekanych migdałów 2 krople esencji migdałowej 50 g rodzynek

Przygotowanie: W malakserze mieszamy zmielony twaróg z cukrem i ugotowanymi jajkami, na koniec dodajemy jajka surowe i mieszamy do uzyskania gładkiej masy. Dodajemy masło (o temperaturze pokojowej), mascarpone i nasiona wanilii, pokrojone migdały i esencję. Mieszamy na najmniejszych obrotach do uzyskania gładkiego kremu. Do kremu dodajemy namoczone w wodzie rodzynki i mieszamy ponownie do połączenia. Formę wykładamy masą i dokładnie uciskamy. Odstawiamy na noc do lodówki. Podajemy udekorowane płatkami migdałów.

36

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 6

23/02/2022 20:56

przepis: SM MlekpolTemat miesiąca

Anna Siuda

OSM ŁOWICZ

Twaróg półtłusty 250 g

Kierownik Marketingu OSM Łowicz Święta wielkanocne są czasem pogodnym, zapewniającym odrobinę spokoju i relaksu. Spędzamy go w gronie najbliższej rodziny, a szykowanie świątecznych dań i wypieków na stałe wpisało się w rodzinne tradycje. W tym okresie największą popularnością cieszą się: Mleko UHT, Masło ekstra, Śmietanki UHT i śmietany świeże, Twarogi, a także serek Mascarpone. Bez tych składników nie obejdzie się np. tradycyjny żurek, który zaprawia się Śmietaną 18% lub na słodko Śmietanką UHT 30%, jajka faszerowane w panierce podsmażane na maśle. Mleko i Masło to baza wszelkich słodkich wypieków – babek drożdżowych, mazurka wielkanocnego, a także sernika domowego, do przygotowania którego nie może zabraknąć wysokiej jakości twarogu. Kategoria twarogów notuje największy wzrost sprzedaży w okresie wielkanocnym, a w przypadku wariantu półtłustego wzrost jest większy niż w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dodam, że jakość i smak Twarogów z naszej oferty została potwierdzona prestiżowym znakiem „Jakość Tradycja”. Warto wspomnieć o tegorocznej nowości Mascarpone smakowych, które skradły serca konsumentów, gdyż stanowią gotową bazę do wielu wypieków i są ciekawą alternatywą dla klasycznego smaku. Tiramisu z Mascarpone czekoladowym – to brzmi i smakuje pysznie!

CMR. Ekspert zaznacza, że ciekawa prawidłowość została zauważona jeśli chodzi o produkty towarzyszące jednej transakcji. Tłuszcze żółte najczęściej pojawiały się w tym samym koszyku

reklama

co mleko lub śmietana. Do jakich producentów najczęściej trafiają złotówki wydatkowane przez konsumentów? Rynek margaryn jest wysoko skoncentrowany ponad 95% jego wartości trafia do 3 producentów. Nie tylko w okresie wielkanocnym. Jak informuje Przemysław Bojanowski z CMR, do firmy Bielmar należy około 45% rynku, wicelider Upfield Polska to 36%, a ZT Kruszwica około 15%. Rynek masła jest bardziej rozdrobniony 3 pierwszych producentów to około 60% wartości. Co czwarta złotówka „trafia” do SM Mlekovita, co piąta do firmy Sobik, natomiast SM Mlekpol posiada udziały wartościowe na poziomie około 13%. Trzy najbardziej popularne (najwyższa sprzedaż pod względem liczby opakowań w 03.2021) margaryny do pieczenia i smażenia to: Bielmar Palma do smażenia i pieczenia 250 g, Upfield Polska Kasia do gotowania i smażenia 250 g, ZT Kruszwica Zwykła od Kruszwicy 250 g. Natomiast masła z największa liczbą sprzedanych opakowań to: Mlekovita Masło Polskie, Mlekpol Łaciate Ekstra oraz Sobik Masło Ekstra Osełka Górska.

Jak ma być słodko, to musi być cukier Ciasta to zdecydowanie słodka kategoria, w związku z tym nie może obejść się bez cukru. W okresie wielkanocnym jego sprzedaż istotnie rośnie. W 2021 roku w sklepach małoformatowych do 300 mkw. wartość sprzedaży cukru wzrosła o około 29% (marzec vs luty). Cukier jest łatwo dostępnym produktem, który konsument może kupić praktycznie w każdym sklepie. Pomi-

Mascarpone czekoladowe 250 g

HELIO

Masa krówkowa o smaku orzechowym 400 g

Mieszanka keksowa 300 g

mo tej powszechności konkurencja „na półce” nie jest wysoka. W przeciętnym sklepie można znaleźć około 2 opakowania cukru „podstawowego”, podobną liczbę cukru trzcinowego oraz półtora opakowania cukru pudru. Konsument średnio kupuje 1 kilogram cukru białego i płacił za niego około 2,80 zł. Cena podobnie jak innych produktów potrzebnych do wielkanocnych wypieków w okresie świąt nieznacznie zmalała. Jednak nie każdego produktu. „Dwa najlepiej sprzedające się cukry: źródło: dane CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw.

2

38

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 7

23/02/2022 20:56


Temat miesiąca reklama

reklama

Niezbędny Składnik wiosennych wypieków

8g

100 g

100 g

www.drozdzebabuni.pl

DB_HiD-182x120-WIOSNA_21_02_2022.indd 1

42 g

/i_jest_pysznie /DrozdzeBabuni /mistrzowiedomowychwypiekow

28.02.2022 10:42:43

www.hurtidetal.pl

39


Temat miesiąca

Marek Kapica

SDM WIELUŃ

Twarożek kanapkowo-sernikowy Mój Ulubiony

Prezes Zarządu Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu W polskich domach jednym z tradycyjnych ciast jest sernik. Na liście zakupowej przed świętami nie może zabraknąć Twarogu kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony. Sekretem udanego wypieku sernika jest Twaróg, wyprodukowany tylko ze śmietanki. Charakteryzuje się prostym, czystym składem. Nie wymaga mielenia, ucierania oraz dodatku masła. Duże znaczenie ma jakość kupowanego twarogu. Klienci często sięgają po asortyment o lepszym składzie, nawet jeżeli jego cena jest wyższa. Mój Ulubiony, Moje święta!

Polski Cukier biały 1000 g oraz Diamant Cukier Kryształ 1000 g zachowywały się inaczej. Cena pierwszego w okresie wielkanocnym zmalała aż o ponad 40 groszy, drugiego nieco wzrosła. Nie pozostało to bez skutków. Pierwszy z nich zwiększył rotację (liczoną jako udziały wolumenowe w sklepach sprzedających) o ponad 8 p.p. a drugi zmniejszył o około 4 p.p. Są to dwa podstawowe produkty, ich łączne udziały to około 60% wartości rynku” – komentuje Przemysław Bojanowski z CMR.

reklama

Bakalie i dodatki do ciast Suszone śliwki, morele, żurawina, rodzynki oraz migdały, orzechy włoskie i laskowe są składnikami tradycyjnych potraw, ale także wielu świątecznych wypieków. Konsumenci chętnie sięgają również po bardziej nietypowe propozycje. Poszukują oryginalnych smaków, które podkreślają nowoczesny charakter świąt, dlatego wybierają np. żurawinę z sokiem z granatu czy wiśnię. Niesłabnącym zainteresowaniem w tym okresie cieszą się także mieszanki keksowe, wiórki kokosowe, skórka pomarańczowa oraz gotowe masy kajmakowe dostępne w kilku smakach, a także masa makowa z dodatkiem bakalii i masa makowa z białego maku o smaku marcepanu. „Mniejszą, ale za to bardzo świąteczną kategorią są bakalie i dodatki. Zalicza się do niej: mak, wiórki kokosowe, owoce kandyzowane, sezam oraz pozostałe dodatki. Wzrost wartości tej kategorii w marcu 2021 roku w porów-

naniu do lutego w sklepach małoformatowych wyniósł 84%. Najwięcej zyskały: mak oraz wiórki kokosowe. Sprzedaż tego pierwszego wzrosła prawie 3 razy, a wiórek ponad 2. Co nie powinno dziwić wzrost sezamu był najmniejszy i wyniósł zaledwie 16%. Wielkanoc to dla Polaków w dużej mierze święto rodzinne. Według danych CBOS z 2020 roku deklaruje tak ponad 2/3 Polaków. Sami organizujemy święta i zapraszamy gości do domu albo wychodzimy z wizytą do innych. Podczas rodzinnych spotkań na świątecznym stole nie może zabraknąć własnoręcznie przygotowanych dań czy ciast. Dane sprzedażowe jasno pokazują, że kategorie produktowe konieczne do przygotowania ciast zdecydowanie zwiększają sprzedaż.

A do ciasta serwujemy… …kawę i herbatę.Większość Polaków – de-

Sery twarogowe do pieczenia – % sklepów oferujących kategorię Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., styczeń 2019-kwiecień 2021

50% 40% 30% 20%

40

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 8

23/02/2022 20:56

kwiecień 2021

luty 2021

marzec 2021

styczeń 2021

listopad 2020

grudzień 2020

wrzesień 2020

październik 2020

lipiec 2020

sierpień 2020

maj 2020

czerwiec 2020

kwiecień 2020

luty 2020

marzec 2020

styczeń 2020

listopad 2019

grudzień 2019

wrzesień 2019

październik 2019

lipiec 2019

sierpień 2019

maj 2019

czerwiec 2019

kwiecień 2019

luty 2019

marzec 2019

0%

styczeń 2019

10%


Temat miesiąca reklama

reklama

www.hurtidetal.pl

41


Temat miesiąca

Marina Osuch-Ziober Marketing Manager Astra Coffee and More Astra Coffee and More – towarzyszy rodzinom od pokoleń. Święta Wielkanocne najczęściej spędzamy w domowym zaciszu, w gronie najbliższej rodziny, z którą bez przeszkód możemy delektować się smakami ulubionych napojów – kaw i herbat – towarzyszących nam nie tylko od święta, a także każdego dnia. W czasie, gdy konsumenci coraz częściej decydują się na zakup sprawdzonych, obecnych od lat na rynku artykułów, idealną propozycją w wielkanocnym niezbędniku staje się ponownie dostępna w ofercie kawa Astra Łagodna Crema Special Blend. Charakteryzuje się ona znanym od pokoleń smakiem i przyjemnym aromatem nut orzechowo-czekoladowych. Łagodna Crema to idealny towarzysz spotkań i wielkanocnych deserów. Niezbędnym składnikiem wielkanocnego śniadania są również herbaty. Wybierając Kolekcję Herbat Astra Coffee and More podarujesz rodzinie oraz znajomym chwilę celebracji, wypełnioną aromatem herbatek Rooibos oraz nowych herbat owocowo-ziołowych.

klaruje, że nie wyobraża sobie dnia – a często poranka – bez wypicia kawy, z kolei znaczna część konsumentów – stawia na aromatyczną herbatę. Kawa jest kategorią, która na przestrzeni całego roku utrzymuje dość stabilną sprzedaż. Jednak można dostrzec wyraźne piki sprzedaży w okresach świąt Bożego Narodzenia i Wielka-

reklama

nocy, razem z następującymi po nich obniżkami sprzedaży wynikającymi z długiego czasu wyczerpywania zapasów po świątecznych promocjach. Największym segmentem na rynku ciągle pozostaje kawa mielona, lecz konsumenci coraz częściej sięgają po kawy ziarniste, i te rosną w siłę oraz warianty kapsułkowe. Nowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmieniła nieco sytuację na rynku kawy. Konieczność pracy w domu oraz ograniczenia w działaniu kawiarni i restauracji spowodowały, że część klientów po pewnym czasie kupiła ekspres automatyczny, aby móc cieszyć się doświadczeniem wysokiej jakości kawy we własnym gospodarstwie domowym. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzonych przez GfK. Blisko 4 na 5 konsumentów pijących kawę potwierdziło, że najczęściej robi to w domu (78%), a kolejnych 16% w pracy. Wskazania na kawiarnie i miejsca „na mieście” to tylko 5% – mimo uwzględnienia okresu po formalnym odmrożeniu gospodarki. „Ogólnie zamiłowanie Polaków do kawy trwa. Zmieniają się jednak preferencje związane z jej rodzajami. Obserwujemy pewien odpływ konsumentów od bardziej tradycyjnych, ale wciąż największych pod względem udziałów wartościowych rodzajów kawy: mielonej i rozpuszczal-

ASTRA COFFEE AND MORE

Kolekcja herbat czarnych, herbatek Rooibos i owocowo-ziołowych 36 torebek

Kawa Łagodna Crema mielona 250 g

nej. W tym przypadku spadek liczby nabywców w ostatnich latach to ok. 1-2 p.p. z roku na rok” – mówi Katarzyna Krajewska, Manager w Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia. Spożycie herbaty w czasie pandemii wzrosło – na całym świecie. Jesteśmy czwartym krajem w Europie o najwyższym jej spożyciu. Średnio Polak parzy rocznie napar z 1 kg liści. Więcej herbaty piją w Europie tylko Irlandczycy (zużywają 2,18 kg suszu), Brytyjczycy (1,93 kg) oraz Rosjanie (1,38 kg). Polska plasuje się również wysoko w zestawieniu globalnym. Znajdujemy się na dziewiątym miejscu i wyprzedzamy nawet takie kraje jak Japonia, Chiny czy Arabia Saudyjska. Polacy najchętniej kupują herbaty w torebkach, które odpowiadają za ok. 89% wartości sprzedaży. Najczęściej piją herbatę bez dodatków, ewentualnie urozmaicają ją cytryną, słodzą miodem lub cukrem. Rzadziej dodają mleko, imbir czy syrop owocowy.

PPHU GIBAR Śliwka Luksusowa – prosty skład: sama śliwka oblana czekoladą deserową! Niezapomniane wrażenia smakowe dzięki unikalnej kompozycji soczystej, rozpływającej się śliwki zatopionej w prawdziwej czekoladzie deserowej. Każda śliwka jest indywidualnie i ręcznie zapakowana, a każdy kęs przenosi do krainy niepowtarzalnego smaku polskiej tradycji. Na jednej na pewno się nie skończy!

42

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 9

23/02/2022 20:56Temat miesiąca MOKATE Twoja kawiarnia latte Formuła produktu pozwala na przyrządzenie trzywarstwowego latte jak z najlepszej kawiarni. Innowacyjne opakowanie sprawia, że jego przygotowanie jest banalnie proste. Do wyboru trzy głębokie, intensywne smaki: klasyczne, waniliowe i karmelowe. Każdy z nich to doskonałe połączenie mlecznej pianki z aromatyczną kawą rozpuszczalną. Produkt nie zawiera konserwantów i jest odpowiedni dla wegetarian.

Według badania marketingowego przeprowadzonego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat, aż 90% ankietowanych zadeklarowało, że sięga głównie po produkty w formie jednorazowych torebek. Taki sam procent badanych wskazał na wybór herbaty czarnej spośród dostępnych rodzajów. Jedynie co dziesiąty Polak wybiera herbatę zieloną, a co setny – czerwoną. Obok tych wyników należy zauważyć, że rokrocznie odnotowuje się niewielką tendencję spadkową herbaty czarnej kosztem zielonej. Rośnie też zainteresowanie herbatami bogatymi w przeciwutleniacze oraz działającymi

reklama

Oliwa extra vergine Redoro płynne złoto

przeciwzapalnie, odprężająco czy pobudzająco, co wytłumaczyć z pewnością można powszechną modą na zdrowy styl życia. Coraz częściej pijemy również herbaty owocowe3.

MOKATE

LOYD Taste of the World Yerba Mate with Mandarine 20 t.

LOYD Taste of the World Yerba Mate with Mint, Lemongrass & Lemon 20 t.

Świąteczna półka Słodka Wielkanoc to także słodkie zyski. Kluczowym czynnikiem jest dobrze przygotowana półka, znane marki i najważniejsze w trakcie świątecznych przygotowań produkty. Planując ekspozycje świąteczne w sklepach warto mieć na uwadze ścieżkę zakupową konsumenta, gdyż budowanie wspólnych stref dla pro-

duktów komplementarnych nie tylko znacznie skraca sam proces zakupowy, ale również zwiększa jego efektywność.

Mazurek z powidłami, kremem i migdałami Składniki: Kruchy spód: 150 g mąki pszennej 150 g zimnego masła 2 opakowania budyniu śmietankowego (80 g) 50 cukru pudru 2 żółtka Krem: 200 ml śmietanki 36% 200 g mascarpone 150 g białej czekolady Dodatki: 1 słoik Powideł Węgierkowych Herbapol migdały bez skórki kakao do dekoracji

Przygotowanie:

Oficjalny dystrybutor: NORTH COAST S.A. Al. Jerozolimskie 180 02–486 Warszawa

Przygotować krem, śmietankę przelać do rondelka, podgrzać na małym ogniu, dodać posiekaną czekoladę i mieszać do jej roztopienia. Ostudzić i przełożyć do lodówki na minimum 2-3 godziny. Kolejno dodać mascarpone, całość ubić na puszysty krem i ponownie odstawić na 2-3 godziny do stężenia. Składniki na spód wyrobić, owinąć w folię i wstawić do lodówki na 1 godzinę. Następnie spód formy wyłożyć papierem do pieczenia, wyłożyć ciastem, wyrównać, ponakłuwać widelcem i ponownie wstawić na 30 minut do lodówki. W międzyczasie nagrzać piekarnik na 160oC. Blaszkę wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 30 minut. Ostudzić. Na spód kruchego ciasta wyłożyć powidła, krawędzie udekorować migdałami, kolejno obłożyć kremem (porobić rozetki z kremu, albo wyłożyć krem i wygładzić po całości). Oprószyć kakao.

przepis: „Herbapol-Lublin"

www.northcoast.com.pl

źródło: „Badania marketingowe herbaty”, statystyka.az.pl

3

44

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 14

23/02/2022 20:57


Z C WŁĄ Ę J C A K I APL Ż Ó N M O IP Ę J C A T K PUN

5

x

ia: n a r g y Do w

30 x x 0 0 4 x 0 17 .2022. o 31.03 d 3 .0 1 d likacji iązuje o ny w ap w p o ę t b s o o d cja onie: ulamin Promo w y reg z n a s tr a ło r ó o g y e r r Szcz & Ca sh Cash sh.pl. Euroca oc a ow y. nie.eur pogląd t s je d hurtow gró n ek na Wizeru


Wywiad

Naturalnie dbamy o ludzi „Każdego dnia do Spółdzielni trafia 5,5 mln litrów polskiego mleka” – o rosnącym znaczeniu patriotyzmu zakupowego, działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz innych oczekiwaniach konsumenckich rozmawiamy z Prezesem Zarządu SM Mlekpol – Edmundem Borawskim. trafia 5,5 mln litrów polskiego mleka, które następnie przetwarzane jest w 13 wysokospecjalistycznych zakładach produkcyjnych. Warto zaznaczyć, że posiadamy wyższe standardy dotyczące jakości, niż wymagają tego przepisy prawa polskiego czy unijnego. Właśnie dlatego, za niepowtarzalny i pyszny smak produktów, doceniają nas konsumenci nie tylko w kraju, ale także za granicą.

Czy polski konsument to świadomy konsument? Polscy konsumenci zdecydowanie stają się coraz bardziej świadomi, zarówno w zakresie zdrowia, jak i działań na rzecz ochrony środowiska. Podczas zakupów kierują się tym, aby wybierane produkty były wysokiej jakości, zwracają uwagę na prosty skład, wartości odżywcze i naturalne cechy funkcjonalne żywności, mające pozytywny wpływ na kondycję i zdrowie. Coraz częściej podstawą decyzji zakupowych polskiego konsumenta staje się ocena działań producentów w zakresie zrównoważonego rozwoju firmy, troski o środowisko naturalne oraz zaangażowania w życie i rozwój lokalnej społeczności. Te idee przyświecają SM Mlekpol od lat. Już od czterech dekad działamy w myśl hasła „Naturalnie dbamy o ludzi”, spełniając potrzeby i oczekiwania konsumentów. Nie bez znaczenia jest także patriotyzm zakupowy? Bo polski konsument poza in-

46

www.hurtidetal.pl

nowacyjnością i odpowiadaniem na trendy rynkowe, docenia także tradycję i bezpieczeństwo. Patriotyzm konsumencki wciąż zyskuje na znaczeniu, obserwujemy, że Polacy zwracają uwagę na wybór lokalnych produktów, od rodzimych producentów. Nie chodzi jednak tylko o samo pochodzenie żywności, kluczowe są wartości odżywcze, tradycyjna receptura i wyjątkowy smak, czym cechuje się wiele polskich produktów. Jako Spółdzielnia od ponad 40 lat stawiamy na jakość oraz bezpieczeństwo skupowanego mleka i produkowanych wyrobów. Jest to dla nas bezwzględna i niepodważalna wartość, wynikająca z szacunku do delikatnego surowca, pracy rolników i pracowników, a przede wszystkim do konsumentów, których zaufanie ma dla nas szczególne znaczenie. Wytwarzany w SM Mlekpol nabiał produkowany jest z mleka pochodzącego z najczystszych regionów naszego kraju, od lokalnych, sprawdzonych dostawców. Każdego dnia do Spółdzielni

Zrównoważona produkcja i biodegradowalne opakowania – to nie tylko modne hasła, a ważne aspekty, również coraz istotniejsze dla konsumenta. Ekologia odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu, a trend ten z roku na rok staje się silniejszy – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Dlatego i my, jako jeden z liderów polskiego mleczarstwa, podejmujemy działania wpisujące się w te założenia. W Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol dążymy do tego, aby opakowania po zużytych produktach były bezpieczne dla środowiska naturalnego. Systematycznie zwiększamy w opakowaniach udział tworzyw PCR, czyli pochodzących z odzysku i recyklingu. Naszym celem jest stosowanie opakowań nadających się w 100% do recyklingu. Działamy w kierunku zmierzającym do ograniczenia stosowania tworzyw pochodzących z paliw kopalnych zastępując je biosurowcami. Przykładem jest marka Łaciate, która chcąc dopasować swoje produkty do oczekiwań konsumentów, wprowadziła innowacyjne opakowania kartonowe, które w 89% zostały wykonane z materiałów pochodzących z surowców odnawialnych. Dodatkowo, w całości nadają się do recyklingu. Pracujemy także nad zmniejszaniem masy opakowań, przy zachowaniu pełnej funkcji ochronnej dla produktu, tym samym przyczyniając się do redukcji produkcji plastiku. Wiemy, że wiele gospodarstw domowych bardzo docenia takie rozwiązania. Dziękuję za rozmowę. Monika GórkaTemat miesiąca

Wytrawne tradycje Wielkanocne śniadanie to uczta dla fanów wytrawnych posiłków. Na stole pojawia się wówczas tradycyjny żur, biała kiełbasa, pieczone mięsa i pasztety, a także symboliczne jajka, które można przygotować na wiele sposobów. Jakich produktów będą poszukiwać konsumenci przed świętem Wielkiej Nocy? reklama

BARILLA POLAND

Weronika Nowak

Barilla Basilico 400 g

Redaktor

Niedziela Wielkanocna to dzień, w którym rozpoczynamy świętowanie. Poświęcone dzień wcześniej pokarmy podajemy podczas wielkanocnego śniadania, kiedy to zbieramy się przy stole wraz z najbliższymi i dzielimy się symbolicznym jajkiem składając sobie przy tym życzenia. Stare opowieści głoszą, że niegdyś przed śniadaniem należało zjeść usmażone na maśle potrawy lub na czczo zjeść trochę poświęconego chrzanu i chuchnąć trzy razy do komina1. Według badania przeprowadzonego przez SW Research, śniadanie wielkanocne będzie w tym roku organizować około 2/3 respondentów (łącznie 64,4%), z czego większość (85,6% tej grupy) ograniczy się do zaproszenia tylko najbliższej rodziny lub przyjaciół. 14,9% badanych również spędzi święta w gronie rodzinnym bądź przyjaciół, ale nie będzie organizować śniadania wielkanocnego, a 13,3% badanych jeszcze nie zdecydowało, w jaki sposób

Barilla Arrabbiata 400 g

będzie spędzać święta wielkanocne. Tak czy inaczej na wielkanocnych stołach nie może zabraknąć tradycyjnych potraw. Najźródło: https://agronomist.pl/artykuly/wielkanoc-czyli-uroczystosc-uroczystosci

1

48

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 3

23/02/2022 20:56Temat miesiąca

Katarzyna Jaśkowska

PODRAVKA POLSKA

Przyprawa warzywna Vegeta Natur z czosnkiem 60 g

Brand Manager Podravka Polska Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z jej początkiem ruszą przygotowania do świąt wielkanocnych. Wielkanoc kojarzy nam się głównie z potrawami z jajek, jednak świąteczny stół bez mięsiwa nie byłby w pełni wielkanocny! Pieczony schab, gotowana szynka, rolada mięsna, domowy pasztet, a może staropolska pieczona kaczka – wybór jest ogromny. Wyrazisty smak i esencjonalny aromat każdej mięsnej potrawy zagwarantuje nam Przyprawa do mięs od Vegeta Natur. Starannie dobrana kompozycja warzyw, przypraw i ziół podkreśli smak każdego rodzaju mięsa. Doskonale nadaje się do potraw pieczonych, gotowanych oraz duszonych. Vegeta Natur do mięs to produkt stworzony wyłącznie z naturalnych składników – bez dodatku konserwantów, sztucznych barwników, aromatów czy wzmacniaczy smaku. Produkt nie zawiera glutaminianu sodu. Przyprawa Vegeta Natur do mięs to gwarancja aromatycznej, kruchej i soczystej potrawy.

bardziej charakterystycznym produktem są jajka, które można podać na wiele sposobów – saute, faszerowane czy z majonezem. Możemy dodać je także do klasycznego żuru lub… innej świątecznej zupy, bo co region to inny obyczaj. Dobrze postawić

reklama

Vegeta Natur Piramidka smaku do zupy jarzynowej 6 x 5 g

również na szeroki wybór mięs z tradycyjną białą kiełbasą na czele.

Tradycyjna biała kiełbasa Aby tradycji stało się zadość na wielkanocnym stole musi pojawić się biała kiełbasa. Wcześniej umieszczamy ją natomiast w świątecznym koszyczku, który zabieramy na święcenie pokarmów. Mięso w święconce nawiązuje do ofiary Baranka Paschalnego, a także jest symbolem dobrobytu, zdrowia, płodności i dostatku. Poza tym obecność mięsa w wielkanocnym menu nie jest przy-

padkowa – jest to bowiem wydarzenie zamykające 40-dniowy okres Wielkiego Postu. W tym czasie katolicy rezygnują z jedzenia tłustych potraw, a niekiedy również wstrzymują się od stosowania używek, takich jak alkohol czy papierosy. Często też wierni

Kiełbasy – % udział kategorii w wartości sprzedaży Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., styczeń 2021-grudzień 2021 Kaszanki

Frankfurterki

Kiełbasy cienkie inne

Kiełbasy białe

Kiełbasy podwawelskie

Kiełbasy śląskie

100

80

60

40

20

50

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 4

23/02/2022 20:56

grudzień

listopad

październik

wrzesień

sierpień

lipiec

czerwiec

maj

kwiecień

marzec

luty

styczeń

0Temat miesiąca

Karina Noculak

PROFI

JemyJemy Żurek z kiełbasą wieprzową 450 g

Marketing Manager Profi Produktem doskonale rotującym w czasie poprzedzającym Wielkanoc jest oczywiście nasz Żurek z kiełbasą wieprzową, który od jesieni 2021 roku oferujemy pod zupełnie nową marką – JemyJemy. Przyrządzony przez znawców smaku, w oparciu o recepturę tradycyjnej kuchni polskiej jest gotowy do spożycia w zaledwie kilka minut. Cechuje go charakterystyczny, kwaśny smak, a dodatek wysokiej jakości regionalnej kiełbasy i aromatycznych przypraw sprawiają, że żurek JemyJemy zachwyci smakiem wszystkich domowników. Oprócz żurku na wielkanocnych stołach doskonale odnajdzie się również Pasztet Dworski – specjał stworzono z myślą o wymagających klientach i oparty na staropolskich recepturach. Przygotowany jedynie z najlepszej jakości mięsa i naturalnych składników, nie zawiera konserwantów i wzmacniaczy smaku. Pasztet Dworski dostępny jest w 4 wariantach – z mięsem królika, jelenia, dzika lub z kwaśną żurawiną.

zaprzestają jedzenia słodyczy i picia kawy. Wszystko to ma na celu oczyszczenie przed zbliżającymi się świętami. Biała kiełbasa swój początek ma w Niemczech skąd szybko rozprzestrzeniła się na całą Europę. W międzyczasie oryginalna receptu-

reklama

ra została dostosowana do potrzeb poszczególnych krajów, w związku z czym obecnie polska biała kiełbasa różni się od tej wytwarzanej za naszą zachodnią granicą. Niemiecki specjał to w głównej mierze mięso cielęce pomieszane ze słoniną oraz z dodatkami w postaci skórki z cytryny i majeranku. Polacy poszukują jednak bardziej wyrazistych smaków, dlatego też u nas głównym składnikiem jest mięso wieprzowe przyprawione majerankiem, czarnym pieprzem oraz solą2. W okresie przed Wielkanocą w kategorii kiełbas paczkowanych, do których zaliczamy m.in. kiełbasy śląskie, podwawelskie czy frankfurterki, można zauważyć dyna-

Pasztet Dworski z królikiem 130 g

ANIMEX

Krakus Szynka od szwagra

Udziały producentów w wartości sprzedaży szynek paczkowanych Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., 2021 r.

Pozostali 18% Animex 51%

Sokołów 12% Bell Polska 19%

źródło: https://zpm-karol.pl/symbolika-kielbasy-w-swieconce/

2

52

www.hurtidetal.pl

reklama_5.indd 12

23/02/2022 20:57Temat miesiąca

Andrzej Kowalski Dyrektor Sprzedaży i Marketingu JBB Bałdyga

JBB BAŁDYGA

Polanki 225 g

Święta wielkanocne to czas, kiedy tradycyjne potrawy i produkty królują na naszych stołach, ale jest to też dobry moment na próbowanie nowości. Klienci sięgają zazwyczaj po aromatyczne wędzonki, smaczne pasztety czy kiełbasy. Ponieważ przywiązujemy dużą wagę do trendów konsumenckich, w naszej ofercie klienci mogą znaleźć smaczne wyroby z Naszej Wędzarni, wędliny pakowane próżniowo w małe porcje, czy kiełbasy – od suchej krakowskiej , przez smakowitą podhalańską, po białe, idealne do wielkanocnego żurku. Pasztet na okrągło czy kiełbasa podhalańska to nowe propozycje, których nie może zabraknąć na wielkanocnym stole. Świetnie sprawdzą się zarówno jako dodatek do innych potraw, jak i solo – na kanapce lub w cieście. W ofercie przygotowanej na Wielkanoc mamy kilka rodzajów wędzonek, kiełbas i pasztetów, tak aby każdy znalazł dla siebie odpowiedni produkt.

miczny wzrost sprzedaży kiełbasy białej. Na co dzień dostępność tego typu produktów nie jest zbyt wysoka, jednak w okresie wielkanocnym wzrasta nawet 3-krotnie w porównaniu do pozostałych miesięcy3. „Wzrost liczby sprzedanych opakowań kiełbasy obserwowaliśmy w 2021 roku już

reklama

na 3 tygodnie przed Wielkanocą, a sprzedaż w ostatnim tygodniu stanowiła prawie 15% wartości sprzedaży w sklepach małoformatowych w całym roku. Liderem pod względem udziałów w wartości sprzedaży okazał się Animex, podobnie jak było to przed Wielkanocą 2020 roku” – mówi Joanna Gackowska-Paszkiewicz, analityk danych sprzedażowych CMR. Warto więc odpowiednio przygotować ofertę, pamiętając że najlepsze białe kiełbasy cechują się dość krótkim okresem przydatności do spożycia. Współcześni konsumenci zwracający uwagę na czystą etykietę będą poszukiwali produktów jak najbardziej naturalnych, pozbawionych sztucznych konserwantów.

Kiełbaski bekonowo-serowe i Kiełbaski śląskie 190 g

MCCORMICK POLSKA

Musztarda Sarepska Kamis

Mięso na wielkanocnym stole Jednak biała kiełbasa to nie wszystko. Wielkanoc to dzień kończący 40-dniowy Wielki Post i choć w dzisiejszych czasach do jego przestrzegania nie podchodzi się aż tak rygorystycznie jak kiedyś, na świątecznym stole tradycyjnie pojawia się dużo mięs i wędlin. Często gospodynie przygotowują domowe pieczone mięsa, jest to również popularna pozycja w wielkanocnych cateringach, jednak wiele osób woli sięgnąć po gotowy produkt ze sklepowej półki, na co należy być przygotowanym. W ubiegłym roku sprzedaż szynek paczkowanych w sklepach małoformatowych utrzymywała się na stabilnym poziomie, notując zaledwie 1% wzrostu względem roku 2020. Przyglądając się jednak wyłącznie okolicom Wielkanocy, znacznie wyższą sprzedaż szynek paczkowanych

PRYMAT

Papryka słodka

źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

3

54

www.hurtidetal.pl

eklama_5.indd 11

23/02/2022 20:57Temat miesiąca

HJ HEINZ POLSKA

Pudliszki groszek konserwowy zielony i soczysty 400 g

Pudliszki Majonez 480 ml

odnotowano w 2020 roku. Wynik ten był jednak spowodowany nie samymi świętami, a narodową kwarantanną i faktem, że konsumenci robili duże zakupy na zapas. W koszykach najczęściej znajdowały się szynki w opakowaniach o gramaturze

reklama

100 g – pojawiły się na ponad 40% paragonów z udziałem omawianej kategorii4. „W sklepach małoformatowych do 300 mkw. konsumenci najchętniej sięgają po produkty firmy Animex, która odpowiada za ponad 50% wartości sprzedaży całej kategorii. Miejsca na podium uzupełniają Bell Polska (ok. 20%) i Sokołów (ponad 12%). Szynki paczkowane w 2021 roku można było znaleźć w 4-5 na 10 sklepów małoformatowych, a średnia cena za ich opakowanie wyniosła w zeszłym roku 6,13 zł w przypadku szynek wędzonek i 5,80 zł w przypadku szynek konserwowych wieprzowych. Najczęściej w koszykach osób robiących zakupy w sklepach małoformatowych lądowały produkty marki Krakus (Animex), na czele z Szynką Konserwową Exportową w plastrach w opakowaniu 120 g” – mówi Nikodem Pankowiak, analityk danych sprzedażowych CMR. Ciekawą alternatywą przełamującą tradycyjne zwyczaje może być podanie swoim gościom znanych i lubianych kabanosów. Choć zwykle traktujemy je jako przekąskę między posiłkami lub dodatek do kolacji, równie dobrze mogą sprawdzić się na wielkanocnym stole. „Kabanosy zaczęły być traktowane przez dużą część konsumentów jako przekąska, którą można podjadać między posiłkami czy też zaserwować gościom podczas domówki. Nie dziwi zatem ich rosnąca popularność – liczba transakcji z ich udziałem w sklepach małoformatowych do 300 mkw. była w 2021 r. o nieco ponad 20% większa niż w 2020 r. Podobnie prezentują się dane

SOKOŁÓW

Pasztet pieczony Naturrino

Szynka z ziarnami

źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

4

56

www.hurtidetal.pl

reklama_5.indd 2

23/02/2022 20:56


Temat miesiąca

MSM MOŃKI

Ser Gouda

Ewa Polińska Specjalista ds. handlu i marketingu Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach Sery to najlepszy specjał wielkanocny zarówno na Podlasiu, jak również w całej Polsce. Codzienne śniadania to najczęściej wędlina oraz plaster dobrego sera żółtego. W ofercie MSM Mońki stawiamy na najlepsze produkty z lokalnych składników, dlatego jesteśmy pewni, że te produkty trafią na wielkanocne stoły, ale nie tylko w tradycyjnej formie, ale też z lekkim twistem. Zapiekanki, zupy czy sałatki z kawałkami sera Gouda, zrobią wrażenie nie tylko na gościach, ale będą idealnym dodatkiem do jajek oraz pierwszych warzyw. W imieniu swoim oraz marki MSM Mońki, życzymy wszystkim spokojnego czasu z rodziną i przyjaciółmi. Niech okres wielkanocny będzie smakowity i pełen dobrych rozmów przy wspólnym stole.

Ser Aldamer w plastrach

dotyczące wartości sprzedaży tej kategorii w placówkach małego formatu” – komentuje Nikodem Pankowiak. Według danych CMR, kabanosy można znaleźć w 6 na 10 sklepów małoformatowych, a średnia cena za ich opakowanie w 2021 roku wynosiła 6,03 zł, czyli o 12 groszy mniej niż w 2020 roku. Najczęściej w koszykach klientów placówek małego formatu pojawiały się kabanosy w opakowaniach 105 g, które znajdują się na co czwartym paragonie zawierającym kabano-

sy. Nie jest to przypadek – dwa najpopularniejsze produkty lidera rynku, czyli firmy Tarczyński, sprzedawane są właśnie w tej gramaturze. Producent ten odpowiadała w 2021 roku za 77% udziałów w sprzedaży całej kategorii kabanosów w sklepach małoformatowych, notując tym samym minimalny spadek w porównaniu do 2020 roku. Drugie miejsce należy do firmy Sokołów (9%, bez zmian w porównaniu do 2020 roku), a trzecie do firmy Animex (8%, wzrost o prawie 4 p.p.).

reklama

www.hurtidetal.pl

57


Temat miesiąca

Na co zwraca Pan(i) uwagę przy zakupie jajek?

SEDAR

Respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź Dane: SW Research

Kurczak Zagrodowy z cukinią i suszonymi pomidorami

Nie wiem/trudno powiedzieć 65 Inne kwestie Nie kupuję jajek 41 118 Cena Oznakowanie i spełnianie 773 norm Unii Europejskiej

315

Data ważności 764

Rodzaj jajek (gatunek kury) 361

Wielkość jajek 653

Roladki z Kurczaka Zagrodowego z jabłkiem i żurawiną

Sposób chowu kur 902

Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. N=800, ogólnopolska grupa dorosłych Polaków z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Badanie przeprowadzone metodą CAWI (badanie online).

Symboliczne jajko Jak większość wielkanocnych potraw, jajko również znajduję się w świątecznym menu nie bez powodu. Jest to symbol nowego życia i odrodzenia, oznacza zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Według wielkanocnej tradycji poświęcone jajko powinno się podzielić na tyle części, ile osób znajduje się przy stole. Co więcej, również kolory na jakie farbujemy pisanki mają swoje znaczenie. Kolor żółty, zielony oraz różowy symbolizują nadzieję, odrodzenie oraz radość. Barwa czerwona przypomina z kolei o męce Chrystusa oraz jego zwycięstwie nad śmiercią. Kolor fioletowy to symbol żałoby wielkopostnej, natomiast niebieski oznacza zdrowie oraz czystość5. Kiedyś dniem dekorowania jajek był Wielki Piątek. Początkowo pokrywało się je woskiem pszczelim, a następnie gotowano w naturalnych barwnikach. Dla połysku wystygnięte pisanki nacierało się smalcem. Kolor żółty można było uzyskać poprzez gotowanie jajek w łupinach cebuli, zielonym barwnikiem był wywar z widłaka, natomiast kolor brunatny nadawały jajkom liście bazylii6. Nie dziwi więc fakt, że jajka są kategorią, której sprzedaż szczególnie wzrasta w ostatnim tygodniu przed Wielkanocą.

W 2021 wartość sprzedaży jajek we wskazanym okresie była o 40% wyższa niż w każdym poprzednim tygodniu tego roku. Dostępność kategorii nie zwiększa się jednak w okresie świątecznym, jako

że jest to jeden z podstawowych produktów spożywczych. Klienci sklepów małoformatowych mogą kupić jajka w 6 na 10 placówek i wybierać średnio spośród 3 wariantów. Największą popularnością cieszą

Jajka z jakim oznaczeniem najczęściej Pan(i) kupuje? Respondent mógł wybrać jedną odpowiedź Dane: SW Research

11,5% 0 – jajka od kur z chowu ekologicznego

23,7%

Nie wiem, nie zwracam na to uwagi

40,8% 1 – jajka

od kur z wolnego wybiegu

4,9%

3 – jajka od kur z chowu klatkowego

19,1% 2 – jajka od kur z chowu ściółkowego

Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. N=800 ogólnopolska grupa dorosłych Polaków z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Badanie przeprowadzone techniką CAWI (badanie online). źródło: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,26912189,wielkanocne-symbole-sprawdz-co-symbolizuje-zajaczek-jajko.html 6 źródło: https://agronomist.pl/artykuly/wielkanoc-czyli-uroczystosc-uroczystosci 7 źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

5


Kino

Szukaj inspiracji na:


Temat miesiąca

Czy zamierza Pan(i) w tym roku organizować śniadanie wielkanocne?

DROP

Pasztet premium klasyczny

Respondent mógł wybrać jedną odpowiedź. Dane: SW Research

3,8%

Inna sytuacja

Nie, nie obchodzę świąt Wielkanocnych

0,5%

Jeszcze nie wiem/nie zdecydowałem(am)

13,3%

3,1%

Nie, będę spędzał(a) święta Wielkanocne na wyjeździe turystycznym

55,1%

14,9%

Pasztet premium z żurawiną i jabłkami

Tak, dla najbliższej rodziny/ przyjaciół

Nie, będę spędzał(a) święta Wielkanocne u rodziny/ przyjaciół

9,3%

Tak, dla wielu członków rodziny/przyjaciół Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. N=800, ogólnopolska grupa dorosłych Polaków z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Badanie przeprowadzone techniką CAWI (badanie online).

HOCHLAND POLSKA

Valbon Camembert

się opakowania 10-sztukowe. W okresie 4 tygodni przed Wielkanocą 2021 odpowiadały one za ponad 80% wartości sprzedaży kategorii, a konsumenci mogli kupić je w prawie każdym sklepie małoformatowym sprzedającym jajka. Opakowania 6-sztukowe dostępne były natomiast w co 4. tego typu placówce7. Jednak nie ilość jest ważna, a jakość. Polacy coraz częściej zwracają uwagę na to, co kupują, a następnie jedzą. I choć żyjemy obecnie w czasach inflacji i rosnących cen, konsumenci przyzwyczaili się już do pewnych wyborów, z których niekoniecznie będą rezygnować. W przypadku jajek istotnym czynnikiem jest sposób chowu kur. Według badania przeprowadzonego przez SW Research, aż 53,7% Polaków wskazało ten czynnik za najistotniejszy przy wyborze jajek na półce sklepowej. Na drugim miejscu znalazła się cena (46% wskazań), a na trzecim data ważności (45,5%). Największa część badanych (40,8%) odpowiedziała, że kupuje jajka od kur z wolnego wybiegu. Nieco ponad 19% ankietowanych deklaruje zakup jajek od kur z chowu ściółkowego, 11,5% z chowu ekologicznego,

60

www.hurtidetal.pl

a zaledwie niecałe 5% wybiera te z chowu klatkowego. Z badania wynika również jednak, że prawie ¼ respondentów nie zwraca uwagi na pochodzenie kupowanych jajek.

Nie tylko żurek… Wielkanocne śniadanie to posiłek, jakiego nie doświadczymy żadnego innego dnia w roku. Jedną z potraw jest bowiem wielkanocna zupa, a ta może różnić się w zależności od regionu, w którym spędzamy święta. I choć najczęściej w kontekście Wielkanocy mówi się o żurku z jajkiem to na południowym wschodzie Polski najbardziej popularnym wyborem jest czerwony barszcz wielkanocny. Tradycyjny żur podajemy m.in. na Śląsku, gdzie możemy wyróżnić żur żeniaty, składający się jedynie z zakwasu, wędzonki i ziemniaków, oraz żur częstochowski, który dodatkowo zawiera kiełbasę oraz świeżo starty chrzan. Na terenie województwa świętokrzyskiego, czyli w Kielcach i okolicach, podaje się tzw. zalewajkę świętokrzyską. Jest to zupa gotowana na kościach wieprzowych, kiełbasie i soku z kiszonych ogórków, zabielana śmietaną. Prócz kiełbasy, wędzonego boczku

Hochland Sielski klasyczny

i słoniny dodaje się do niej również grzyby. Na Podkarpaciu z kolei króluje sodra, czyli zupa bazująca na dwóch rodzajach serwatki, z mleka owczego i krowiego, lub na zsiadłym mleku. Dodaje się do niej poświęcone wędliny i mięsa, chrzan oraz majeranek.Temat miesiąca

BIAŁKO ok. 50 kcal/100 g nie zawiera tłuszczu, składa się w prawie 90% z wody, zawiera cenne dla zdrowia aminokwasy ŻÓŁTKO ok. 350 kcal/100 g prawie 32 g tłuszczu w 100 g, zawiera witaminy A, D, E i K, lecytynę i luteinę

Nie tylko mięsem człowiek żyje

źródło: onet.pl

W niektórych regionach Polski podaje się również zupę chrzanową, zwaną chrzanówką. Gotuje się ją na wywarze ze wszystkich tradycyjnych mięs, kiełbas i wędlin wielkanocnych, dużej ilości chrzanu, ziemniaków, jajek oraz śmietany. Całość zalewa się zakwasem, kwaśnicą, zsiadłym mlekiem lub serwatką. Ciekawą propozycją jest także zupa zwana święconką. W zależności od regionu, w którym jest przyrządzana może smakować inaczej, a także przybierać inną formę podania – na ciepło lub na zimno. Głównymi składnikami zupy są kiełbasy, wędzonki i wędliny wielkanocne oraz dodatkowo produkt mleczny, np. ser, śmietana, serwatka czy zsiadłe mleko. Barszcz biały to z kolei idealna propozycja dla wegetarian – w przeciwieństwie do żurku może być on pozbawiony dodatku mięsnego. Istnieje wiele wariacji na temat białego barszczu, możemy do niego dodać kaszę, grzyby, ziemniaki, jajka, groch czy bób. Najczęściej jednak zupa ta zabielana jest śmietaną i podawana z jajkiem8. Nie każdy jednak ma czas czy umiejętności by samodzielnie przygotować tradycyjną zupę dla całej rodziny od podstaw. Z pomocą przychodzą więc producenci oferujący zarówno rozwiązania gotowe, czyli zupy do podgrzania, a także półprodukty wspomagające domowe gotowanie, m.in. zakwasy w butelkach. „Podobnie jak biała kiełbasa, podczas wielkanocnego śniadania na stół bardzo

62

www.hurtidetal.pl

GRUPA DROSED

Perliczka z boczkiem

często stawiany jest żurek. Jest to zupa która występuje w sklepach małoformatowych pod różnymi postaciami, w słoiku czy kartonie jako gotowe danie albo w torebce jako półprodukt. W ponad 50% sklepów znajdziemy przynajmniej jeden rodzaj żurku, a średnio możemy wybierać z 2 wariantów. Przed Wielkanocą dostępność żurku zwiększa się i wówczas możemy go zakupić w 7 na 10 sklepów małego formatu” – komentuje Joanna Gackowska-Paszkiewicz z CMR.

Choć Wielkanoc kojarzy się głównie z potrawami mięsnymi nie można zapominać o klasycznych śniadaniowych produktach, czyli głównie o nabiale. Przed Wielkanocą domowe lodówki konsumenci uzupełniają bowiem również o różnego rodzaju sery, które mogą z powodzeniem znaleźć się na pożywnej kanapce samodzielnie lub wzbogacić smak tradycyjnych mięs oraz wędlin. To także ważna kategoria dla osób, które w swoim domu będą gościć osoby na diecie wegetariańskiej lub same nie spożywają mięsa. Tutaj istotne mogą okazać się również produkty bez laktozy, dla osób z nietolerancją tego dwucukru,

10 JAJEK tyle według zaleceń WHO może zjeść tygodniowo zdrowa osoba

150 JAJEK tyle zjada rocznie statystyczny Polak (dane IERiGŻ 2014) źródło: onet.pl

CZY WIESZ, ŻE...

PRZECIĘTNE JAJKO KURZE

Wartość energetyczna: 147-155 kcal/100 g Waga: ok. 50 g (w tym skorupka i błony: 5 g) źródło: https://polki.pl/przepisy/zupy,zurek-barszcz-bialy-i-inne-zupy-wielkanocne,10403213,artykul.html

8Temat miesiąca

Kaczka na puree ziemniaczanym z malinowym sosem

GRUPA DROSED

Kurczak Kukurydziany

Składniki: 2 piersi z kaczki 2 ząbki czosnku 2 łyżki oleju 1 łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego 1/2 łyżeczki soli 1/3 łyżeczki mielonego ziela angielskiego szczypta soli 700 g ziemniaków 100 ml śmietanki 30% 50 g masła 2 łyżki Konfitury z Malin Herbapol 2 łyżki sosu z pieczenia kaczki

Przygotowanie:

ZPS JAMAR SZCZEPANIAK

Skórę kaczki naciąć, natrzeć przyprawami, olejem i odstawić na 30 minut. Na rozgrzanej patelni smażyć piersi, pod przykryciem, skórą do dołu, przez 8 minut. Odwrócić i smażyć kolejne 8 minut. Usmażone mięso owinąć szczelnie w folię i odstawić na 10 minut. Dwie łyżki z powstałego wywaru ze smażenia wymieszać z konfiturą z malin. Ugotowane, ciepłe ziemniaki ubić na puree z masłem i śmietanką.

Ocet jabłkowy 6%

przepis: „Herbapol-Lublin”

czy roślinne odpowiedniki, po które mogą z kolei sięgnąć weganie. W ofercie wielu producentów można znaleźć szeroki wybór serków kanapkowych czy serów żółtych w plastrach. Przygotowując placówkę na Wielkanoc w lodówkach warto umieścić również sery pleśniowe i długodojrzewające, które stanowią bazę domowej deski serów, której podanie w ramach kolacji lub przekąski może przełamać ciąg tradycyjnych świątecznych dań. Według danych GfK w okresie czerwiec 2020-lipiec 2021 roku sery pleśniowe znalazły się w koszyku zakupowym 60% gospodarstw domo­wych – ponad 3,2 p.p. więcej niż rok wcześniej. Sery pleśniowe zyskały zatem prawie 435 tys. nowych nabywców i są obecne w menu prawie 8,2 mln gospodarstw domowych. Rynek serów ple­śniowych jest wart po­nad 423 mln złotych – wzrost o ponad 12% w cią­gu roku. Średnio gospodarstwo domowe kupuje ok. 1,7 kg serów pleśniowych rocznie, wydając na kate­gorię przy jednorazowym zakupie niecałe 8 zł i kupu­jąc ok. 0,2 kg. Jak podaje CMR, sery pleśniowe to kategoria, której sprzedaż utrzymuje się na dość

stabilnym poziomie przez cały rok, choć konsumenci naj­c hętniej sięgają po nie w okresie letnim. Jej sprzedaż w sklepach małoformatowych do 300 mkw., zarówno w ujęciu wartościowym, jak i wolumenowym, w pierwszym półroczu 2021 roku utrzymywała się na niemal identycznym poziomie w porównaniu do analo­ gicznego okresu rok wcześniej. Ponad 50% udziałów wartościowych w sprzedaży tej kategorii notują pro­dukty o wadze 120 g, jeśli zaś chodzi o opakowania, klienci najczęściej wybierają sery pleśniowe w pudeł­kach. Najpopularniejszym gatunkiem serów w sklepach małoformatowych jest zdecydowanie camembert, od­powiadający za ponad 65% udziałów wolumenowych i wartościowych całej kategorii serów pleśniowych. Półka z nabiałem to również ważne miejsce dla osób przygotowujących świąteczne zupy. Najczęściej są one zabielane śmietaną lub maślanką, niekiedy również zsiadłym mlekiem. Wszystkie te produkty powinny więc obowiązkowo znaleźć się w wielkanocnej ofercie sklepu. Klienci coraz większą uwagę przykładają również do składów kupowanych produktów,

Groszek konserwowy 400 g

szczególnie w okresach świątecznych,kiedy to przy swoim stole goszczą rodzinę i bliskich. Warto więc zwrócić uwagę na kategorie BIO i eko, a także na nabiał cechujący się czystą etykietą, pozbawiony zbędnych barwników, konserwantów i ulepszaczy smaku.

Kremowy i delikatny Do przyrządzenia tradycyjnych świątecznych potraw potrzebne są nie tylko składniki bazowe, ale również dodatki. Najpopularniejsze w okresie Wielkanocy są majonez oraz chrzan. Pierwszy z nich cechuje się kremową konsystencją i delikatnym smakiem. Idealnie pasuje do sałatki jarzynowej źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

9

64

www.hurtidetal.plTemat miesiąca

GRUPA DROSED

Nuggetsy z piersi kurczaka

Polędwiczki z piersi kurczaka

Jaja z farszem chrzanowym Składniki: 10 sztuk jajek ugotowanych na twardo 1 (175 g) słoik Chrzanu tartego Smak 5-6 plastrów szynki gotowanej 1 garść natki pietruszki

4 łyżki majonezu 4 łyżki gęstego jogurtu naturalnego 1-2 łyżeczki Czosnku staropolskiego Prymat 1/4 łyżeczki Kurkumy mielonej Prymat

Skrzydełka pikantne z kurczaka

Przygotowanie: Jaja przekroić na połówki, wyjąć żółtka i wymieszać z chrzanem, majonezem, jogurtem. Dodać drobno posiekaną szynkę i natkę pietruszki. Dodać szczyptę kurkumy – nada farszowi ładny, apetyczny żółty kolor. Doprawić czosnkiem staropolskim Prymat. Farsz nałożyć do szprycy i masą wypełniać połówki białek. Podawać z chrzanem z żurawiną. przepis: Prymat

czy ziemniaczanej, a także do faszerowanych jajek. Może pełnić również rolę dekoracyjną. Wybór majonezu cechuje się silną regionalizacją. W sklepach małego formatu w 11 województwach liderem sprzedaży jest marka Winiary od Nestlé, a w 7 z nich udziały w wartości sprzedaży tego producenta przekraczają 50% sprzedaży całej kategorii. W pozostałych województwach królują marki silnie związane z danym regionem – należą do nich m.in. Majonez Kielecki, Majonez Pomorski oraz marka Roleski9. „W 2021 roku sprzedaż majonezu zwiększała się stopniowo na trzy tygodnie przed Wielkanocą, a w ostatnim tygodniu wolumen sprzedaży był 3 razy większy niż w poprzednich tygodniach w styczniu i lu-

tym. Majonez jest przez cały rok dostępny w ponad 80% sklepów małoformatowych, a klienci mogą wybierać spośród średnio 4-5 wariantów” – komentuje Joanna Gackowska-Paszkiewicz. W 2021 roku UCE Research wraz z Grupą Blix przeprowadzili badanie10 dotyczące najchętniej wybieranych przez Polaków majonezów. W zestawieniu zwyciężył Majonez Dekoracyjny marki Winiary, na który wskazało 58% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się Majonez Kielecki produkowany przez WSP „Społem” – jego wybór wskazało 27,2% badanych11. Co ciekawe, to właśnie Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” zapoczątkowała przemysłową produkcję majonezu w Polsce w roku 1959,

COLIAN

Appetita Pieprz czarny mielony 18 g

Appetita Majeranek 8 g

źródło: Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Grupę BLIX w dniach 26-30 marca 2021 roku na grupie blisko 4 tys. konsumentów (18-60 lat) metodą CAWI. Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi. 11 źródło: https://www.money.pl/gospodarka/wielkanoc-2021-ktory-majonez-jest-najlepszy-jeden-krol-na-polskich-stolach-6623992648600064a.html 12 źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

10

66

www.hurtidetal.plTemat miesiąca

GRUPA DROSED

Kurczak w galarecie

WSP „SPOŁEM"

Majonez Kielecki Roślinny

Zupa chrzanowa z serkiem topionym SERTOP podawana z plackiem ziemniaczanym Składniki: Składniki na zupę: 2 l domowego bulionu 1 duża cebula masło 5 małych ziemniaków dwie 100 g kostki serka topionego ze szczypiorkiem i cebulką SERTOP 3 kopiaste łyżki kaszy jaglanej 100 g tartego chrzanu bez dodatków sól, pieprz do smaku

Składniki na placki ziemniaczane: 0,5 kg ziemniaków 1 marchewka 1 cebula 1 jajko 1 kopiasta łyżka mąki pszennej 1 kopiasta łyżka mąki ziemniaczanej sól i pieprz do smaku olej do smażenia

OSM KRASNYSTAW

Śmietana 12%

Przygotowanie:

Cebulę drobno kroimy, ziemniaki obieramy i kroimy w małe kawałki. Całość podsmażamy na maśle do momentu, aż cebula będzie szklista, a następnie przekładamy do garnka, zalewamy bulionem, dodajemy serki i gotujemy pod przykryciem do momentu, aż ziemniaki będą miękkie. Tak przygotowaną zupę blendujemy i zagęszczamy kaszą jaglaną. Na sam koniec dodajemy dwie, kopiaste łyżki tartego chrzanu i doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Ziemniaki i marchewkę na placki trzemy na tarce o małych oczkach, cebulę kroimy w drobniutką kosteczkę. Warzywa przekładamy na sitko i mocno odsączamy, a następnie przekładamy do miski, dodając jajko i mąkę. Całość dokładnie mieszamy doprawiając solą i pieprzem. Z masy formujemy cienkie placki i smażymy je na rozgrzanym oleju. Przewracamy na drugą stronę i smażymy do uzyskania złotego koloru. Gorący krem przekładamy do miseczek, na wierzch wykładamy placek ziemniaczany (możemy go pokroić), dekorujemy natką pietruszki. przepis: SERTOP

a na podstawie składu i receptury kultowego już Majonezu Kieleckiego opracowano Polską Normę produkcji majonezu. Obecnie firma produkuje wiele różnych wariantów, m.in. Majonez Kielecki z czosnkiem czy Majonez Kielecki Omega-312. Ostatni schodek podium należy natomiast do majonezu Hellmans od Unilever

Zsiadłe mleko w butelce

z wynikiem 12,7% wskazań. Różnice między pierwszymi trzema produktami w zestawieniu są więc bardzo duże. Wniosek jaki płynie z badania to silne przywiązanie Polaków do rodzimych i lokalnych smaków, a także do wyrobów z poszczególnych regionów Polski. Wyniki ankiety wskazują bowiem, że marki znajdujące źródło: https://haps.pl/Haps/7,167251,26814391,chrzan-to-obowiazkowa-pozycja-na-wielkanocnym-stole-sprawdz.html

13

68

www.hurtidetal.pl


Idealne na imprezowe przekąski. Musisz je mieć na swojej półce!

www.drosed.pl

facebook.com/DrosedSA

instagram.com/drosed_official


Temat miesiąca

Anna Burak

DOBROWOLSCY

Wiejska z Wadowic

Manager ds. Produktu Dobrowolscy Na wielkanocnym stole, obok jajek – najważniejsze są wędliny doskonałej jakości. Choć jadamy je przez cały rok, w Wielkanoc nabierają szczególnie odświętnego charakteru. Do najpopularniejszych, wpisujących się w klimat świąt należą niezmienne: wędliny tradycyjne, regionalne, kojarzone ze smakiem z dawnych lat – nasze „Polskie rarytasy”: kiełbasa biała, kiełbasa głogowska, szynki, polędwice i kiełbasy z linii „Tradycyjnie wędzone z Wadowic” – pachnące wędzeniem na drewnie olchowym. Nie może również zabraknąć tradycyjnej kiełbasy wiejskiej z Wadowic i tutaj specjalnie na święta, również w wydaniu do koszyczka. Komponując ofertę wielkanocną warto zwrócić uwagę, że Polacy są otwarci na nowe doświadczenia kulinarne. W czasie świąt chętnie spróbują zaproponowanych nowości. Doskonałym tego przykładem jest Kiełbasa biała z chrzanem. Najbardziej ceniona za ostrość, którą uzyskujemy poprzez dodatek świeżego korzenia chrzanu do tego polskie mięso i mamy to: świąteczny barszcz smakuje jeszcze bardziej świątecznie.

się na najdalszych miejscach były wybierane głównie przez mieszkańców danego województwa, m.in. majonez Kętrzyński najchętniej wybierały osoby z województwa warmińsko-mazurskiego, a Napoleoński – podlaskiego. W zestawieniu pojawiła się również pozycja wegańska, czyli majonez Go Vege. Zebrał on 4,7% głosów, co dało mu 7. miejsce. Umacniający się w Polsce trend wege daje tym samym o sobie znać. Na czym polega jednak różnica między majonezem tradycyjnym a wegańskim? Wege wersja nie ma w swoim składzie proszku jajeczne-

Kiełbasa biała z chrzanem

go, natomiast reszta składników pozostaje bez zmian13. WSP „Społem” podaje, że ich odpowiedź na produkty dla wegan, czyli Majonez Kielecki Roślinny, wytwarzany jest na bazie oleju rzepakowego i białek grochu z dodatkiem aromatycznej musztardy, zastępując tym samym tradycyjną wersję zawierającą składniki pochodzenia zwierzęcego14. Dodatkowo na rynku pojawiają się również propozycje dla osób dbających o linię, a także zdrową dietę. Na półce z majonezami można już znaleźć pozycje o obniżonej zawartości cukru czy tłuszczu.

FERMY DROBIU WOŹNIAK

Jaja Zdrovo

Chrzan – wzrosty wolumenu sprzedaży w okresie wielkanocnym Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., styczeń 2019-kwiecień 2021

PRINCES FOODS

70

kwiecień 2021

luty 2021

marzec 2021

styczeń 2021

listopad 2020

grudzień 2020

wrzesień 2020

październik 2020

lipiec 2020

sierpień 2020

maj 2020

czerwiec 2020

kwiecień 2020

luty 2020

marzec 2020

styczeń 2020

listopad 2019

grudzień 2019

wrzesień 2019

październik 2019

lipiec 2019

www.hurtidetal.pl

sierpień 2019

maj 2019

czerwiec 2019

kwiecień 2019

luty 2019

marzec 2019

styczeń 2019

Majonez Wielkopolski

źródło: Informacja prasowa WSP „Społem” Kielce 23.02.2022 r. 15 źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

14


Temat miesiąca

Który majonez wybierasz? Wyostrzyć zmysły Majonez jest jednak produktem, który konsumenci kupują nie tylko w okresie świątecznym. To również składnik wielu sosów czy dipów, a latem świetnie pasuje do grillowanych posiłków. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku chrzanu. To kategoria zdecydowanie bardziej sezonowa, wybierana głównie w okresie Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Klienci sklepów małoformatowych zaopatrują się w ten produkt już na 4 tygodnie przed świętami, a wartość sprzedaży z tego okresu w 2021 roku stanowiła ponad 25% wartości z całego roku. W tym czasie chrzan można było dostać w 8 na 10 placówek małego formatu, a najszerzej dostępne były produkty marki Krakus oraz Polonaise15. Według tradycji chrześcijańskiej chrzan jest obowiązkową pozycją na wielkanocnej liście zakupów, a następnie w święconce. Niektórzy umieszczają w koszyczku korzeń chrzanu, inni zaś gotową mieszankę. Co ważne, produkt ten poza symboliką wykazuje również szereg zbawiennych właściwości. Przede wszystkim wpływa pozytywnie na układ trawienny i odpornościowy. Zawiera w sobie pokaźną ilość błonnika – w 100 gramach korzenia znajduje się aż 7 gram tego składnika. Błonnik cechuje się zdolnością do skutecznego usuwania z organizmu odpadów powstałych na skutek przemiany materii, oczyszczając głównie jelita, co z kolei przekłada się również na wsparcie odporności. Jak wszyscy wiemy, tradycyjne potrawy wielkanocne są dość ciężkostrawne. W takiej sytuacji chrzan może ochronić organizm przed prawdopodobnym zatruciem pokarmowym. Wykazuje on bowiem działanie antywirusowe, bakteriobójcze i antygrzybiczne, a to wszystko dzięki zawartości związków siarkowych i oleju aliowego16.

Dedykowane przyprawy Prócz tradycyjnych wyborów jak majonez czy chrzan, które goszczą nie tylko w przygotowywanych daniach, ale także na wielkanocnym stole, warto zwrócić uwagę na kategorię przypraw. W ofercie wielu producentów znajdują się zarówno przyprawy jednoskładnikowe, dzięki którym można samodzielnie zdecydować o smaku przygotowywanej marynaty, a także mieźródło: https://haps.pl/Haps/7,167251,26814391,chrzan-to-obowiazkowa-pozycja-na-wielkanocnym-stole-sprawdz.html

16

Dane: Badanie UCE Research i Grupy BLIX dla money.pl

57,9%

30,7%

27,2%

Winiary

Kielecki

12,7%

10,3%

10%

4

3

2

Hellmann's

Pudliszki

Madero

Pozostałe

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research i Grupę BLIX w dniach 26-30 marca 2021 roku na grupie blisko 4 tys. konsumentów (18-60 lat) metodą CAWI. Respondenci mogli zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi.

reklama

na Wielkanoc !


Temat miesiąca

CEDROB

Gęś Kraina Kraka – tuszka, klasa A

szanki dedykowane znanym potrawom, również tym typowo świątecznym. Oferta mieszanek dedykowanych to świetne rozwiązanie dla zabieganych konsumentów, którzy nie mają czasu ani przestrzeni na kupowanie wielu różnych przypraw. W okresie wielkanocnym na sklepowej półce nie powinno zabraknąć więc specjalnie przygotowanych kompozycji do tradycyjnych mięs, pasztetów czy żurku.

Oleje i oliwy Wielkanocne przygotowania zaczynają się zwykle od bazowych produktów. Jednym z nich są tłuszcze, czyli m.in. oleje i oliwy. Mogą stanowić składnik sosów i marynat, dodatek do sałatek czy bazę przyrządzanego w domu majonezu. Jak wynika z danych Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju (PSPO) – wariant rzepakowy jest podstawowym tłuszczem spożywczym z kategorii sprzedawanym w naszym kraju i stanowi ok. 86-87% rynku olejów butelkowanych. Przerób rzepaku w 2021 roku w zrzeszonych w PSPO tłoczniach wyniósł łącznie 3,28 mln ton wobec 3,15 mln ton nasion w 2020 roku. Producenci z branży skupieni w stowarzyszeniu kolejny raz pobili pod tym względem własny rekord. Na takie wyniki miały wpływ zarówno dobre zbiory rzepaku w sezonie 2020/2021, a także integracja sektora i nowi przetwórcy, którzy dołączyli do szeregów związku. Według danych CMR, wszelkiego rodzaju tłuszcze dostępne są w prawie wszystkich sklepach małoformatowych do 300 mkw. Najszerzej dostępne są olej, margaryna oraz masło. Oliwę znajdziemy średnio w 3 małych sklepach na 10, najczęściej w butelce o pojemności 0,25 l i 0,5 litra. Statystycznie w sklepie znajdziemy ok. 5 wariantów oleju i 2 pozycje oliwy. W 2021 spadła nieco sprzedaż wartościowa oleju słonecznikowego, z wyliczeń instytutu

72

www.hurtidetal.pl

wynika, że o około 20%. Mniej typowe warianty olejów, jak m.in. kokosowy, lniany czy ryżowy z racji swoich właściwości stały się w ostatnim czasie bardzo modne. Nadal jednak pozostają niszową kategorią w sklepach małego formatu. Najbardziej uniwersalnym wariantem w Polsce jest olej rzepakowy. Jest on tez naszerzej reprezentowany na typowej sklepowej półce. W 2021 roku odpowiadał on za 88% sprzedaży wartościowej olejów w sklepach małoformatowych do 300 mkw. Dr Magdalena Wilgatek z CMR wskazuje, że olej to kategoria, która w 2021 roku odnotowała spadek sprzedaży wolumenowej o ponad 10% w porównaniu do roku 2020. W porównaniu do roku 2019 – o około 4%. Ekspertka dodaje, że spadek wolumenu sprzedaży dotyczy niemal wszystkich najbardziej popularnych wariantów: rzepakowego, słonecznikowego, olejów uniwersalnych, lnianych czy ryżowych. Pojawia się jednak

Kaczka Kraina Kraka – tuszka, klasa A

CZY WIESZ, ŻE...

Polacy w 2021 roku wydali na zakupy wielkanocne więcej niż przed rokiem, ale w porównaniu do czasów przedpandemicznych wzrost jest umiarkowany

+14,3%

Wielkanoc 2021 vs Wielkanoc 2020

+2,9%

Wielkanoc 2021 vs Wielkanoc 2019 Dane: NielsenIQ TSR, suma współpracujących sieci, cały koszyk, zmiana sprzedaży wartościowej, porównanie ostatniego tygodnia przed WielkanocąTemat miesiąca

Majonez – TOP3 pojemności pod względem udziałów w liczbie transakcji

ZM SILESIA

Duda Kabanos Myśliwski

Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., 4 tygodnie przed Wielkanocą 2021 r. 25% 20% 15% 10% 5% 0%

4 300-320 g

400 g

wyjątek w kategorii. Jest to olej kokosowy, który w 2021 r. zanotował wzrost o ponad 40% w porównaniu do roku 2020. „Liderem kategorii olejów w sklepach małoformatowych do 300 mkw. jest niezmiennie ZT Kruszwica. Produkty z oferty tego producenta dostępne są prawie we wszystkich sklepach małego formatu sprzedających olej. W roku 2021 najpopularniejsza marka ZT Kruszwica – Kujawski, generowała ok. 62% wartości sprzedaży całej kategorii. Duże znaczenie w tej kategorii mają także produkty oferowane pod markami własnymi sieci lub dystrybutorów, które w badanym okresie odpowiadały za 23% wartości sprzedaży oleju” – wskazuje dr Wilgatek. Wolumen sprzedaży zmniejszył się także w przypadku oliwy. W roku 2021 w porównaniu do 2020 roku, klienci kupili o około 12% mniej oliwy w sklepach małoformatowych do 300 mkw. „Z pewnością wynika to częściowo z faktu, że jest to korekta do roku 2020

700 g

w kontekście głębokiej pandemii i wówczas wzrostów sprzedaży większości kategorii. Jak podaje CMR, w trakcie zakupów w sklepie do 300 mkw. najczęściej wybierano oliwę marki Basso od Italmexu oraz markę Monini. W 2021 roku najpopularniejszym wariantem była oliwa z oliwek Basso (Italmex) w butelce 250 ml. Średnia cena jaką klient małego sklepu musi zapłacić za 0,5 l butelkę oliwy to 20, 50 zł” – wyjaśnia dr Magdalena Wilgatek z CMR. Oferta wielkanocna to stała kompozycja tradycyjnych produktów, jednak śledząc trendy i tendencje rynkowe każdego roku można zaskoczyć klientów nowościami i ciekawymi zamiennikami klasycznych propozycji. Warto pamiętać o rosnącej popularności produktów roślinnych i coraz większej świadomości konsumentów dotyczącej składu kupowanych produktów, nie pomijając kultowych bestsellerów niezbędnych podczas okresu wielkanocnego.

Duda Szynka z beczki

WYTWÓRNIA OCTU I MAJONEZU „OCETIX”

Majonez pomorski 620 g

Paweł Ordak Kierownik Marketingu i Transportu Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” Wytwórnia Octu i Majonezu „OCETIX” produkuje trzy rodzaje majonezu: pomorski, pomorski extra oraz pomorski o obniżonej zawartości tłuszczu, cztery rodzaje musztard: sarepska, stołowa, chrzanowa i pikantna oraz sosy: tatarski, kanapkowy, czosnkowy, pieprzowo-ostry, a także nowość – sos salsa. Wyżej wymienione produkty są również dostępne dla segmentu HoReCa w opakowaniach 950 g, 5 kg i 20 kg. Zbliżają się święta wielkanocne, polecamy więc nasze produkty, które wspaniale komponują się z tradycyjnymi potrawami: sałatkami, wędlinami oraz wielkanocnymi jajkami. Polecamy konsumentom na świąteczny stół nie tylko majonezy, ale również sosy, a w szczególności tatarski, czosnkowy oraz nowość – sos salsa, które wyśmienicie smakują z daniami. Musztardy zaś wzbogacą smak każdej wędliny i pieczeni.

74

www.hurtidetal.pl

Sos tatarski 260 g


Temat miesiąca reklama

reklama

www.hurtidetal.pl

75


Temat miesiąca

Świąteczny toast...

…alkoholem czy napojami bez procentów – podczas Wielkanocy zostanie wzniesiony przy każdym stole. Trunki to istotna kategoria w sklepie spożywczym i nieodłączny kompan przy świętowaniu wielu uroczystości, także wielkanocnych spotkań. Święta to czas, kiedy konsumenci dokonują różnorodnych wyborów. Dlatego też odpowiednio skomponowana półka z alkoholami i napojami – to podstawa przedświątecznego handlu.

Monika Książek Redaktor

!

POLMOS BIELSKO-BIAŁA

Żurek Żytni

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości) Czarny Bocian

Karolina Kłos Brand Manager POLMOS Bielsko-Biała Wielkanoc to wyjątkowy czas pełen spotkań z najbliższymi – warto o tym pamiętać, przygotowując w tym okresie ofertę swojego sklepu. Podobnie jak w przypadku Bożego Narodzenia, dużą popularnością wśród alkoholi mocnych cieszą się marki z segmentu premium i ultra premium – na świątecznym stole wyjątkowo często gości wódka Ogiński oraz Biały Bocian. Większe niż zwykle zainteresowanie przy półce budzi również whisky – warto więc poszerzyć ją między innymi o Jurę, wyjątkowy single malt pochodzący z wyspy o tej samej nazwie, oraz Speyside whisky marki Tamnavulin. Konsumenci wyjątkowo chętnie sięgają też po likiery – koneserom polecamy więc Advocaat Biały Bocian tworzony ze świeżych jaj i wanilii, a także wybór likierów mlecznych: Słony Karmel, Tiramisu, Caffe Latte.

źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, rynek: Cała Polska (Food), okresy dwunastomiesięczne: grudzień 2019 – listopad 2020, grudzień 2020 – listopad 2021, fakty: sprzedaż wartościowa w PLN, sprzedaż wolumenowa w litrach; udziały wolumenowe i wartościowe do całej kategorii alkoholi; kategorie: Piwo, Cydr, Gotowe napoje alkoholowe, Brandy, Rum, Gin, Tequila, Wódka, Whisky, Wina owocowe I aromatyzowane, Wino Deserowe, Likier, Wino musujące, Wino stołowe, Vermouth.

1

źródło: CMR, styczeń-listopad 2021 r.

2

3 źródło: NielsenIQ. źródło: CMR, styczeń-październik 2021 r.

4

76

www.hurtidetal.pl

informacja handlowa

Rynek alkoholi w Polsce wart jest ok. 40,2 mld zł. W ciągu ostatniego roku branża odnotowała wartościowy wzrost na poziomie 2,5%, z kolei wolumen sprzedaży zmniejszył się o 3,9% głównie z powodu rosnących cen produktów1. To ważna kategoria w sklepie – w placówkach małoformatowych alkohol stanowi 24% całkowitej sprzedaży i znajduje się w 34% wszystkich transakcji2. Jest to wynik nieco mniejszy niż rok wcześniej ze względu na niesprzyjającą pogodę, rosnące ceny oraz trwającą pandemię. Wszystko wskazuje na to, że kolejne podwyżki akcyzy nie będą sprzyjały zahamowaniu spadkowego trendu. Napoje bezalkoholowe to kategoria, na którą jeszcze przed wprowadzeniem podatku cukrowego w 2020 roku Polacy wydali 16,8 mld zł. W porównaniu do roku wcześniejszego była to wartość mniejsza o 680 mln zł. Spadkowi wartości o 4% towarzyszył spadek ilości sprzedanych sztuk produktu o 10%. Początek roku 2021 przyniósł wzrost cen produktów, który spowodował kontynuację spadkowego trendu sprzedaży3. W sklepach do 300 mkw. soki,

nektary i napoje niegazowane stanowią 1,3% całkowitej wartościowej sprzedaży. Napoje gazowane o pojemności większej niż 500 ml stanowią 1,6% całkowitej sprzedaży, a napoje gazowane o pojemności równej lub mniejszej 500 ml – 0,8%. Jeśli chodzi o liczbę transakcji soki, nektary, napoje niegazowane znajdują się na 5,8% wszystkich paragonów, napoje gazowane powyżej 500 ml na 4,6%, a napoje impulsowe na 3,7%4. Obie kategorie, zarówno napoje alkoholowe, jak i bezalkoholowe notują pewnie wahania, jednak okres przedświąteczny rządzi się swoimi prawami. Konsumenci szukają produktów wyższej jakości, za które są skłonni zapłacić więcej. Ta tendencja jest


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Grzegorz Chojnacki

BZK ALCO

Wódka Adam Mickiewicz

Prezes BZK Alco W czasie Wielkanocy Polacy najczęściej stawiają na lżejsze alkohole – m.in. likiery oraz gin, a w niektórych kręgach pojawia się także whisky. Detaliści powinni pamiętać o dużym zróżnicowaniu smaków – na półkach sklepowych nie może zabraknąć zarówno klasyków, jak i pozycji kraftowych. W przypadku konkretnie likierów mamy kilka pozycji. W pierwszej kolejności detaliści powinni zwrócić uwagę na markę Dzika Kaczka, która obejmuje m.in. likiery cytrynowe, wiśniowe oraz pigwowe. W podobnych formułach utrzymane są również pozycje z linii Wokulski, ale w tym segmencie znajdziemy też stricte kraftowe ciekawostki – miks pigwy z whiskey irlandzką, wiśni z brandy czy cytryny na bimbrze. W przypadku baz pod drinki polecam gin 9Bridges. Takie zamówienia zagwarantują detalistom naprawdę udany okres wielkanocny.

ściśle związana ze świętami wielkanocnymi, nawet mimo rosnących cen.

Ceny idą w górę Zarówno ceny alkoholi, jak i napojów w ostatnim czasie charakteryzują się tendencją wzrostową. Instytut CMR sprawdził z jakim poziomem wzrostu cen mieliśmy ostatnio do czynienia. W grudniu 2021 roku w porównaniu do tego samego miesiąca rok wcześniej wzrost cen alkoholi w sklepach małoformatowych do 300 mkw. wynosił 5,3%. Z kolei w supermarketach 301-2500 mkw. wzrost ten był nieco niższy, wyniósł 3,7%. Biorąc pod uwagę poszczególne kategorie to największy skok cen dotyczył wódek smakowych, w sklepach do 300 mkw. wyniósł aż 12,3%, w supermarketach 7,4%. Kolejną kategorią o wysokich wzrostach cen była wódka czysta, w placówkach małoformatowych ceny wzrosły o 7,8%, z kolei w supermarketach o 5,7%. Dane M/platform za styczeń 2022 wskazują, że wzrostem sprzedaży charakteryzowały się takie kategorie jak napoje bezalkoholowe (+1,2%) oraz alkohole mocne, takie jak whisky, rum, likiery, gin (+7,0%). W kategoriach napojowych wzrost cen wyniósł w przypadku napojów gazowanych +37% a w przypadku soków +6% za litr5.

Świętujemy przy winach, whisky, wódce i likierach Alkohol mocny to od dawna jedna z popularniejszych kategorii w sklepach małoformatowych do 300 mkw. Według danych sprzedażowych z poprzedniego roku zwiększoną popularnością przed świętami wiel-

78

www.hurtidetal.pl

kanocnymi cieszą się whisky, likiery, kremy czy bittery. Wzrasta również sprzedaż wódki, ale odpowiada za to zwiększone zapotrzebowanie na większe pojemności. Które alkohole Polacy postrzegają jako odpowiednie do świętowania ważnych wydarzeń? Na pierwszym miejscu znajdują się wino, whisky oraz wódka czysta, co jedynie potwierdza wspomniane badanie rynkowe. Kolejne miejsca zajmuje piwo, wódka kolorowa (smakowa), koniak i brandy, likier, cydr oraz miód pitny.

WYBOROWA PERNOD RICARD

Jacob’s Creek Chardonnay Pinot Noir Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

Większe butelki wódki Wódka to druga największa kategoria w koszyku alkoholowym, zaraz po piwach. Stanowi ponad 30% całej kategorii alkoholi. Według NielsenIQ w 2021 roku na tego typu alkohol mocny Polacy wydali 13,8 mld zł. Wódka czysta to także najpopularniejszy trunek przy wielkanocnym stole w 2021 roku. Według CMR kategoria ta miała ponad 66% udziałów w wolumenie sprzedaży alkoholi mocnych. „Wartość sprzedaży wódek czystych w porównaniu do średniej

Campo Viejo Rioja Tempranillo

Wojciech Cyran Ambasador Win Wyborowa Pernod Ricard Wielkanoc w polskich domach charakteryzuje się mnogością smaków i aromatów. Na naszych stołach pojawiają się wtedy potrawy przygotowywane według sprawdzonych przepisów. Do dań z jajkami, sałatek z majonezem czy też pasztetów warto podać musujące wino Jacob’s Creek Chardonnay Pinot Noir. Do dań mięsnych świetnie sprawdzi się aromatyczne czerwone wino hiszpańskie z regionu Rioja, Campo Viejo Tempranillo. Z tradycyjnymi polskimi wypiekami idealnie skomponuje się słodkie i orzeźwiające Jacob’s Creek Moscato. źródło: CMR, 2021 vs 2020 r.

5

informacja handlowa

!

Wódka Dzika Kaczka


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Michał Wiśniewski Analityk CMR Podsumowując, Polacy podczas Świąt Wielkiej Nocy, jak i podczas reszty roku najczęściej spośród alkoholi mocnych decydują się na wódki czyste. Coraz częściej decydujemy się również postawić na stole jedną z popularnych whisky czy nawet likier. Spodziewamy się dalszej premiumizacji w tej kategorii i decydowania się podczas świąt na szerszy asortyment poza najpopularniejszymi wódkami czystymi.

sprzedaży z okresu marzec-kwiecień 2021 r. w tygodniu wielkanocnym wzrosła o ponad 12%, w tym samym czasie spadła natomiast sprzedaż wódek smakowych” – mówi Michał Wiśniewski, analityk CMR. Jednak jak się okazuje nie są za to odpowiedzialne wzmożone zakupy klientów przed świętami. „Co interesujące, wódki czyste i smakowe wcale nie pojawiały się w okresie wielkanocnym częściej na paragonach niż w pozostałych tygodniach w marcu i kwietniu 2021, po prostu klienci sięgali po większe i droższe produkty” – dodaje analityk. Tuż przed Wielkanocą znacznie częściej niż w zwykłych tygodniach klienci wkładali jednak do koszyków produkty takie jak whisky, likiery, kremy czy bittery. Największą dynamiką wzrostu wartości sprzedaży w kategorii wódek czystych w czasie świąt Wielkiej Nocy odznaczała się pojemność 700 ml. W tygodniu wielkanocnym zwiększyła swoje udziały o 3 p.p. i osiągnęła 18% sprzedaży wolumenowej w kategorii wódek czystych. Największą popularnością w tygodniu wielkanocnym, podobnie jak

przez cały rok cieszyła się pojemność 500 ml, która odpowiadała za 58% sprzedaży wolumenowej wszystkich wódek czystych6. Oferta sklepów zazwyczaj przewiduje różne gusta nabywców. Klienci w tygodniu zakończonym Wielkanocą, podobnie jak w ciągu całego roku 2021 mogli wybierać średnio spośród 23 rodzajów wódek czystych i 29 wódek smakowych. Według instytutu sprzedaż wódek czystych w święta Wielkiej Nocy w 2021 roku pozostała zdominowana przez dwóch największych graczy na rynku, czyli CEDC i Stock, którzy łącznie odpowiadali za ponad 75% wartościowej sprzedaży tej kategorii. W tym czasie, podobnie jak i poza tygodniem wielkanocnym, najważniejszymi markami pod względem udziałów w wartości sprzedaży były Żubrówka Biała i Żołądkowa Czysta de Luxe.

Wyjątkowość i tradycja Ogólną tendencją na rynku alkoholi jest rosnąca popularność wódek premium, które zazwyczaj kupowane są okazjonalnie czy też

Whisky – udziały w sprzedaży segmentów cenowych Dane: CMR, sklepy małoformatowe, styczeń-listopad 2021 r.

Ultra premium 1% Top premium 5% Economy 13% Premium 19%

Mainstream 62%

w prezencie udając się w gości. Według danych CMR trend w dużej mierze został napędzony przez markę Biały Bocian. W sklepach małoformatowych jest ona trzecią najczęściej wybieraną wódką premium tuż po Stock Prestige oraz Wyborowej. Wśród wariantów premium znaczenie ma zarówno nieprzeciętny proces produkcji, np. z rzadkich zbóż, poddanie specjalnym procesom, np. leżakowanie czy powolny bądź kilkukrotnie powtórzony proces destylacji. Równie ważny jest wyjątkowy design opakowania. Widoczna jest również potrzeba innowacji o czym świadczy powolny odwrót od tzw. produktów economy oraz popularność tzw. wódek smakowych. Kolorowych wariantów mocnych alkoholi na rynku przybywa jednak do ulubionych smaków Polaków należą te postrzegane jako tradycyjne, czyli pigwa, wiśnia czy malina. Jest to pewnego rodzaju ukłon w stronę tradycji, ponieważ wiśniówka czy pigwówka to trunki kojarzone z domową produkcją opartą na tradycyjnych recepturach i rzemieślniczej produkcji alkoholu. A właśnie takimi trunkami lubimy częstować gości przy świątecznym stole.

Whisky z wyższej półki Okres przed Wielkanocą to dobry czas dla whisky – w 2021 roku w tygodniu wielkanocnym wydatki na tę kategorię były o 30% wyższe niż średnia z okresu marzec-kwiecień 2021. W tygodniu wielkanocnym whisky stanowiły 3% sprzedanych opakowań alkoholi mocnych i odpowiadały za prawie 10% wartości sprzedaży tej kategorii7. Cały rynek whisky w Polsce według NielsenIQ wart jest 3,5 mld zł, stanowiąc 8,7% w całej kategorii alkoholi. „W przypadku whisky udział producentów w okresie przedświątecznym był nieco bardziej rozdrobniony. Najwięksi pod względem udziałów wartościowych w sprzedaży tej podkategorii w tygodniu wielkanocnym byli Pernod Ricard z udziałem prawie 33% z marką Ballantine’s, Brown-Forman z udziałem 20% z marką Jack Daniel’s i CEDC z udziałem 18% z marką Grant’s” – mówi Michał Wiśniewski z CMR. Klienci w tygodniu zakończonym Wielkanocą, podobnie jak w ciągu całego roku 2021 mogli wybierać średnio spośród 5 różnych rodzajów whisky w przeciętnym sklepie małoformatowym.

źródło: Dane CMR, z okresu marzec-kwiecień 2021 r., sklepy małoformatowe do 300 mkw.

6

80

www.hurtidetal.pl


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Zmiana w wydatkach na alkohol mocny w okresie świąt Wielkiej Nocy 2021

Alkohole mocne – średnia ilość wariantów na półce sklepowej

Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., tydzień wielkanocny vs. średnia marzec-kwiecień 2021

Dane: CMR, sklepy małoformatowe, styczeń-listopad 2021 r.

+50% +30% +12% Likiey, kremy, bittery

Whisky

Whisky to jedna z kategorii, które odnotowały wzrost w ostatnim czasie. Zgodnie z danymi CMR, w sklepach małego formatu wolumen sprzedaży whisky w roku 2021 w stosunku do poprzedniego wzrósł o około 2%, a wartość o około 4%. Co więcej, głównie za sprawą tych droższych wariantów. Udziały wolumenowe w sprzedaży kategorii zwiększyły segmenty premium, top premium i ultra premium. Zatem trend premiumizacji widać również wewnątrz tej kategorii. Rynek rozwija się także w kierunku whisky smakowych, producenci wprowadzają je coraz częściej do swojej oferty zgodnie z wymaganiami konsumentów.

Wódki czyste

29

Wódki smakowe

Likiery, kremy, bittery Kolejną kategorią wartą uwagi są likiery, kremy i bittery. Likiery i kremy to słodkie trunki o gęstej konsystencji, zazwyczaj powstają na bazie mleka skondensowanego, ziół lub owoców. Pija się je przed posiłkiem (w postaci drinka – aperitifu) lub po nim. Bitter to z kolei gorzki aromatyczny trunek, na bazie alkoholu, posiadający specyficzny smak lub zapach. Najczęściej aromatyzowany jest ekstraktami ziołowymi, roślinnymi albo z owoców cytrusowych. Bittery mogą być pite w czystej postaci, przykładowo tak jak włoskie Campari, albo jako dodatek do drinków.

23 Wódki czyste

5 Whisky

3

Likiery, kremy, bittery

Do najbardziej rozpoznawalnych marek likierów i bitterów zalicza się: Aperol (bitter włoskiej produkcji o smaku gorzkich pomarańczy, rabarbaru i mieszanki ziół), Jägermeister (ziołowo-korzenny trunek wywodzący się z Niemiec), Baileys (irlandzki likier na bazie śmietanki i whisky), Advocaat (jajeczny likier z brandy), Campari (włoski bitter pomarańczowy) czy Sheridan’s (sprzedawany w dwukomorowych butelkach – w proporcjach 1/3 likieru śmietankowego z białą czekoladą i 2/3 likieru kawowo-czekoladowego, o smaku whisky i orzechów).

źródło: Dane CMR.

7

82

www.hurtidetal.pl


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Małgorzata Figórska

DIAGEO

Customer Activation Manager, Johnnie Walker i Baileys DIAGEO

Likiery to niewielka część całej kategorii alkoholi, ale zwłaszcza na święta wielkanocne zyskuje na zainteresowaniu. Według danych CMR kategoria likierów, kremów i bitterów osiąga wzrost wartości sprzedaży o prawie 50% w porównaniu do średniej sprzedaży tygodniowej. W okresie tuż przed Wielkanocą 2021 roku udział likierów w wartości sprzedaży alkoholi mocnych sięgał 2%.

Wśród likierów, kremów i bitterów królowało dwóch producentów. Największy udział w sprzedaży podkategorii odnotowało CEDC, z udziałami powyżej 40% i marką Jägermeister a także Polmos Bielsko-Biała z udziałami powyżej 17% i marką Advocaat. Klienci w tygodniu zakończonym Wielkanocą, podobnie jak w ciągu całego

!

Diageo, singleton Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

informacja handlowa

84

www.hurtidetal.pl

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

The Singleton 12 YO

informacja handlowa

Konsumenci coraz chętniej delektują się droższymi alkoholami. Doskonałym uzupełnieniem spotkań przy świątecznym stole są single malty, jak The Singleton of Dufftown 12 YO i 15 YO, które wyśmienicie nadają się do foodpairingu. Tradycyjnie w Wielkanoc swój szczyt sprzedażowy mają likiery kremowe. Mamy do wyboru całe portfolio Baileys. Obok tradycyjnego Baileys Original, polecamy też Salted Caramel, Strawberries & Cream, Red Velvet Cupcake oraz nową limitowaną edycję Baileys Colada o tropikalnym smaku kokosa i anansów. Wraz z nadejściem Wielkanocy wybory konsumentów w zakresie alkoholi już wpisują się w trendy wiosenne. Warto zapewnić atrakcyjną ekspozycję ginów super premium, w tym cytrusowych odmian Tanqueray No.TEN i Tanqueray Flor De Sevilla. W kategorii wódek spodziewamy się dalszego wzrostu popytu na warianty smakowe. W segmencie ultra premium polecamy całą paletę smakową wódek CÎROC.

Tanqueray Flor De Sevilla Gin


Temat miesiąca

roku 2021 mogli wybierać w przeciętnym sklepie małoformatowym średnio spośród 3 likierów, kremów lub bitterów.

Wino – udziały poszczególnych kategorii w sprzedaży Dane: CMR, styczeń-listopad 2021 r. sklepy małoformatowe do 300 mkw.

Wermut 7%

Wino do posiłku Za nami kolejny dobry rok dla wina. Jak przyznają przedstawiciele branży, wpływ na to niewątpliwie miała pandemia, która sprawiła, że więcej czasu spędzamy w domu, częściej gotujemy i przy tym raczymy się trunkami, które uzupełniają potrawy. Natomiast od zawsze wina pojawiają się na świątecznych stołach. Kategoria ta w całym koszyku alkoholowym stanowi 9%. Warta jest niemal 3,6 mld zł8. Całościowo wina stanowią prawie 5% wartości sprzedaży alkoholi w sklepach małego formatu9. Ponad połowa butelek winnych, po które sięgamy to warianty stołowe, w szczególności czerwone. Natomiast z roku na rok rośnie liczba fanów win białych, jak również różowych. Dodatkowo, około 1/3 wolumenu sprzedaży win stołowych stanowią warianty półsłodkie. Widać też zmianę struktury konsumpcji win czerwonych na rzecz lżejszych trunków o mniejszej zawartości alkoholu. Co ciekawe,

Deserowe 12% Stołowe 64%

Musujące i szampan 17%

pandemia nie zahamowała trendu premiumizacji. Coraz większe znaczenie ma dla nas jakość, a nie ilość wypijanego alkoholu. W ostatnim czasie na popularności zyskują wina musujące i szampany. Według CMR wolumen sprzedaży tej kategorii w sklepach małoformatowych do 300 mkw.

w roku 2021 wzrósł o około 6% w stosunku do roku poprzedniego. Głównie za sprawą prosecco, które możemy znaleźć już w około 40% sklepów małego formatu, dających nam wybór spośród średnio 2-3 wariantów. Najpopularniejsze pozycje to Martini, Mionetto Prosecco czy Prosecco Treviso.

źródło: NielsenIQ. 9 źródło: CMR.

8

!

Diageo, singleton Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

informacja handlowa

www.hurtidetal.pl

85


Temat miesiąca

Marta Tyszkowska Kierownik Marki Henkell Freixenet Polska

Na rynku rozwijają się także wina bez procentów, które są w ofercie około 40% sklepów małoformatowych w średnio dwóch wariantach. Najczęściej jest to Cin&Cin Free, Appalina Chardonnay czy Grzaniec Galicyjski z Miodem i Cytryną. Przy świątecznym stole z pewnością sprawdzi się znajomość foodpairingu, czyli sztuki łączenia smaków. Podając odpowiednie wino do danego rodzaju potrawy moż-

na wydobyć pełnię smaku. Odpowiednio dobrane wino potrafi świetnie harmonizować z potrawą, jednocześnie nie zakłócając smaku, ale go podkręcając.

Zmiany w wyborach piwa Mimo że nie jest to typowy trunek na świątecznym stole to jest istotną kategorią w koszyku alkoholowym. Według NielsenIQ w 2021 roku kategoria ta sta-

Tomasz Potrzebowski Ekspert Rynku Wina Henkell Freixenet Polska Świąteczny obiad to doskonały moment, by otworzyć świetne wino i w gronie rodzinnym miło spędzić czas. Pamiętajcie, że Wielkanoc to wiosenne święto, więc dobierając wino do potraw zadbajcie o to, by trunki były w miarę lekkie, owocowe i młode. Ciężkie, beczkowe wina z dużą zawartością tanin i wysokim alkoholu zostawcie tego dnia w swoich „piwniczkach”. Jakie wino dobrać zatem do wielkanocnego obiadu? Gdy pojawia się pieczony drób: kurczak, kaczka lub indyk, a stół ugina się jeszcze pod ciężarem wędlin i pasztetów, idealnym wyborem będzie czerwone wino ze szczepu sangiovese z włoskiego regionu Chianti. Nie mniej udanym wyborem będą wina z odmiany pinot noir. Dla wielbicieli win białych polecam wytrawnego, niemieckiego rieslinga lub młode, bezbeczkowe chardonnay. Gdy na świąteczny obiad planujecie jagnięcinę, to czerwone wino z hiszpańskiego regionu Rioja będzie dobrym wyborem, podobnie zresztą jak czerwone Bordeaux. Nie mniej ważnym świątecznym akcentem jest deser. Tradycyjna, drożdżowa wielkanocna baba jest idealnym kompanem dla przepysznego, słodkiego, musującego wina z północy Włoch – Freixenet Asti lub półwytrawnego Mionetto Prosecco. Klasyczny, pieczony sernik świetnie zaś połączy się ze słodkim i półsłodkim rieslingiem.

86

www.hurtidetal.pl

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi.

Lubuski Gin Fresh Lime

(Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

informacja handlowa

Wielkanoc to zwyczajowo czas, w którym na naszych stołach królują likiery. Poza klasycznymi typu advocaat, na półkach spotkać można także inne smaki tych słodkich deserów. Szeroką gamę gęstych, kremowych, aksamitnych likierów oferuje marka Dalkowski – likier Advocaat, likier truskawkowy, czekoladowy, likier o smaku szarlotki. Nieco odmiennie przedstawia się natomiast oferta marki CANARI – tu do wyboru mamy bardziej egzotyczne smaki: mleczko kokosowe, tiramisu, pistację. Kategorią produktów, po które konsumenci bardzo chętnie sięgają w tym czasie są także wina musujące, a zwłaszcza prosecco. Idealną propozycją jest zatem Mionetto Prosecco, które poza najpopularniejszą wersją klasyczną, posiada również wariant Rosé – lekkie różowe wino musujące oraz Alcohol Free – czyli coś, co z pewnością zaciekawi tych, którzy alkoholu nie chcą, albo nie mogą spożywać, a chcieliby uczcić ważne chwile. Coraz większą popularnością na rodzinnych stołach cieszy się także gin, konsumowany w drinkach – głównie z tonikiem. Poza wersjami klasycznymi coraz częściej wybierane są warianty smakowe, jak Lubuski Gin Bitter Orange oraz Fresh Lime.

HENKELL FREIXENET POLSKA

Lubuski Gin Bitter Orange


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Janusz Arentowicz

JNT GROUP

Dyrektor Sprzedaży, Członek Zarządu JNT Group

nowiła 44,3% całej kategorii alkoholi generując sprzedaż na poziomie 13,8 mld zł. W przeciętnym sklepie małoformatowym znajdziemy 51 wariantów lagerów, 12 piw mocnych, 34 pozycji bezalkoholowych, 28 smakowych, 21 specjalności i 10 radlerów. W tej kategorii na znaczeniu również zyskują produkty dobre jakościowo, wyrabiane rzemieślniczo kraftowe pozycje. W ostatnich latach spożycie piwa maleje, najbardziej tracą piwa alkoholowe i mocne lagery, a jedynym segmentem piwa w Polsce, który odnotowuje pozytywną dynamikę, jest segment piw bezalkoholowych. Konsumenci doceniają je za jakość, różnorodność styli, ale przede wszystkim za to, że pozwalają cieszyć się piwem w każdej sytuacji, wtedy kiedy nie możemy spożywać alkoholu. „Piwa bezalkoholowe podwoiły swoją sprzedaż mniej więcej w ciągu trzech ostatnich lat. W roku 2021 r. stanowiły już ok. 4% wolumenu sprzedaży piwa. Co więcej, mamy coraz szerszy wybór w sklepach piw bezalkoholowych. W 2021 roku mogliśmy znaleźć w sklepach małoformatowych aż 20 wariantów. Piwa bezalkoholowe są już trzecim największym segmentem piwnym jeśli chodzi o sprzedaż tuż po lagerach oraz piwach mocnych. Pod względem szerokości asortymentu są nawet tuż za lagerami. Ze względu na dynamiczny rozwój tego segmentu piwa bezalkoholowe stały się większe nawet niż piwa smakowe od roku 2020. Porównując sprzedaż piw bezalkoholowych z innymi kategoriami produktowymi napojowymi oraz impulsowymi, możemy zauważyć, że wartość sprzedaży segmentu jest już zbliżona do napojów gazowanych

o małych pojemnościach do 500 ml. Z kolei ta sprzedaż jest już wyższa niż np. herbat mrożonych czy tzw. wód smakowych. Największą część sprzedaży piw bezalkoholowych stanowią warianty smakowe. Również to one są najbardziej liczne na półkach sklepowych – jest to ok. 14 wariantów. Natomiast bardzo dynamicznie rozwijają się również lagery. Średnio co roku dochodzi jeden wariant. Cały czas powstają nowe marki i to również napędza ten segment” – mówi Joanna Tsuman z CMR. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Deloitte we współpracy z Browarami Polskimi 10 kolejnym trendem na rynku piw są zmiany sprzedaży w poszczególnych segmentach cenowych. W 2020 roku seg-

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

Monte Santi Fragolino Rosso

ment economy i mainstream (cena poniżej 2,95 zł za 0,5 l) zanotowały spadki. Z kolei segment premium, top premium i ultra premium (cena powyżej 4,64 zł za 0,5 l) odnotowały wzrost wolumenu sprzedaży, który dla najdroższych piw wynosił aż 15,9%. Świadczy to o tym, że Polacy przykładają coraz większą wagę do jakości. Obecnie rośnie znaczenie gatunków piw innych niż jasny lager w ofercie. Ta kategoria w dalszym ciągu jest najczęstszym

Piwo – udziały wolumenowe w sprzedaży Dane: CMR, styczeń-listopad 2021 r. sklepy małoformatowe do 300 mkw.

Smakowe 3% Bezalkoholowe 4%

Specjalności 2% Radlery 1%

Mocne 12% Lagery 78%

źródło: Raport „Podsumowanie analizy wybranych wskaźników wpływu przemysłu piwowarskiego na polską gospodarkę i otoczenie” Deloitte, październik 2021 r.

10

88

www.hurtidetal.pl

informacja handlowa

Uroczysty charakter świątecznych spotkań Polacy chętnie podkreślają winami gronowymi. Z cieszącej się ogromnym zainteresowaniem selekcji win Michela Morana „Wino Chefa” na półkach sklepowych nie powinno zabraknąć takich pozycji, jak Il Maestro Sauvignon Blanc czy Il Maestro Primitivo. Odpowiednią ofertą będą również jakościowe wina w butelkach o większych pojemnościach, jak litrowe Lazy Wheel z Chile. Warto zadbać też o kategorię słodkich win deserowych, która rozwija się 50% szybciej niż rynek. Takimi są na przykład zdecydowane w smaku i bogate w aromat świeżych owoców wina spokojne Monte Santi. Niesłabnącą popularnością cieszą się również wina musujące, z których polecam zwłaszcza nasze nowości: Monte Santi Bianco i Monte Santi Rosé. JNT Group jako lider kategorii win deserowych wspiera sklepy odpowiednimi ekspozycjami produktów, również w okresie przedświątecznym.

Monte Santi Rosé


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Temat miesiąca

Magdalena Koszela

COLIAN

Oranżada Hellena Zero Cukru

Marketing Manager Colian Święta wielkanocne to czas spotkań i celebracji w większym gronie, dlatego na sklepowych półkach nie może zabraknąć kultowej Oranżady Hellena w formacie familijnym (1,25 l oraz 1,85 l). W sprzedaży dostępna będzie również wersja mniej kaloryczna, Oranżada Hellena Zero Cukru, która zachowuje oryginalny smak flagowego napoju marki, a jednocześnie jest idealna dla diabetyków. Uzupełnienie oferty świątecznej stanowią napoje niegazowane w siedmiu soczyście owocowych smakach: Jabłko z Brzoskwinią i Morelą, Jabłko z Truskawką i Maliną, Jabłko z Gruszką, Jabłko z Winogronem, Jabłko, Jabłko z Pomarańczą oraz Jabłko z Czarną Porzeczką. Na Wielkanoc nie zapominajmy także o najmłodszych. Dla nich w ofercie mamy Oranżadę Hellena Party. To wystrzałowe połączenie klasycznego, landrynkowego smaku oranżady z jeszcze większą ilością musujących bąbelków, które dostarczy nie tylko słodkich doznań, ale będzie również źródłem doskonałej zabawy.

wyborem przez Polskich konsumentów i stanowi 82% całego rynku jednak udział się zmniejsza na korzyść wzrostu udziałów innych gatunków, szczególnie piwa bezalkoholowego. Popularność zyskują również takie gatunki jak: IPA, stout, piwa belgijskie i różne rodzaje piw pszenicznych.

Napoje i soki Obok alkoholi stałe miejsce na świątecznym stole mają pozycje bez alkoholu, takie jak napoje i soki. Jak przyznaje Julia Kijo z CMR sprzedaż tych kategorii cechuje sezonowość. „Klienci znacznie częściej sięgają po opakowanie orzeźwiającego płynu w okresie rosnących letnich temperatur, niż w okresie ujemnych tempe-

ratur zimowych. Kwiecień jest miesiącem przejściowym – poprzeplata trochę zimy trochę lata – sprzedaż wolumenowa odpowiada poziomowi sprzedaży miesięcy zimowych, z wyjątkiem tygodnia wielkanocnego (29.03-4.04.2021 r.) kiedy sprzedaż sięga wyników jak w szczycie sezonu” – wyjaśnia. Sprzedaż w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc w sklepach małego formatu rośnie wartościowo o ok. 30% w stosunku do tygodnia poprzedzającego. „Zabiegi rządu mające na celu ograniczenie spożycia słodzonych napojów – wprowadzenie opłaty cukrowej na początku 2021 r. – skutecznie zmniejszyły wolumen sprzedaży napojów gazowanych (-19%) i soków

Soki i napoje niegazowane – udziały wartościowe producentów w sprzedaży Dane: CMR, kwiecień 2021 r. sklepy małoformatowe do 300 mkw. z salonikami i kioskami

Oranżada Hellena Party

HORTEX

Napój niegazowany cytryna-limonka 1,75 l

PEPSICO POLAND

Pepsi 1,5 l

Pozostali 12% Victoria Cymes 2% Fortuna 3% Marki Własne 7% Hortex 9%

90

www.hurtidetal.pl

Maspex 67%

BRACIA SADOWNICY

Tłoczone jabłko z marchewka 750 ml


Temat miesiąca

Dorota Liszka

GRUPA MASPEX

Tymbark sok 100% jabłko

Manager ds. Komunikacji i Public Affairs Grupa Maspex W okresie przedświątecznym szczególnie ważne jest, by konsument mógł zakupić całą gamę produktów popularnych marek soków i napojów. Wielkanoc kojarzy nam się nie tylko z biesiadowaniem, ale także z budzącą naturę do życia wiosną – dlatego chętniej sięgamy po nowości i nieznane dotąd smaki, a także – przy okazji świątecznych zakupów – robimy zapasy. W ofercie marek Kubuś czy Tymbark na ten czas pojawiają się nie tylko ciekawe nowości ale także wiele produktów dostępnych właśnie na czas cieplejszych, wiosennych i nadchodzących letnich dni. Na czas wiosennych spacerów doskonale sprawdzają się napoje w małych pojemnościach, a na rodzinne stoły szczególnie dobrze zawsze sprawdzają się duże opakowania, cieszące się zainteresowaniem konsumentów przed świętami. Jak zawsze przed okresem wzmożonych zakupów warto zaopatrzyć sklep w sprawdzone, kultowe soki 100% owocowe – jak te najpopularniejsze, czyli pomarańczowe i jabłkowe.

(-6%) 2021 vs 2020. Z kolei wzrost cen kategorii napojowych – odpowiednio +37% i + 6% za litr – zrekompensował spadek sprzedaży. Wartościowo soki utrzymały stabilny poziom sprzedaży, a napoje gazowane zaraportowały wzrost o 11% w porównaniu do 2020 r. w sklepach małoformatowych” – mówi Julia Kijo.

Z uwagi na popularność obu kategorii trudno na rynku znaleźć sklep małoformatowy, który nie miałby w ofercie napojów gazowanych i niegazowanych. Wybór produktowy jest bardzo szeroki, na półce znajdziemy średnio 42 różnych wariantów napojów gazowanych i aż 65 soków i napojów niegazowanych. W okresie wiel-

Tymbark Vitamini jabłko, marchew, malina

reklama

www.hurtidetal.pl

91


Temat miesiąca

Ewelina Łukasiak Communication Manager Stock Polska

STOCK POLSKA

Saska Kawa z Czekoladą

Wielkanoc to czas, w którym konsumenci zwracają szczególną uwagę na wybierane produkty. Gospodarz rodzinnego spotkania chce zadbać nie tylko o jego uroczysty charakter, lecz również o miłą atmosferę oraz przygotowanie dań i trunków, które będą smakowały domownikom z różnych pokoleń. W ostatnim czasie, Polacy zasmakowali w alkoholach deserowych – ciekawe połączenia i niższa zawartość alkoholu pozwalają powoli się nimi raczyć lub traktować jako zamiennika dla ciast. W tym segmencie polecamy całe portfolio Saskiej, w którym znajdują się różnorodne warianty, jak Saska Słony Karmel, czy nasz hit sprzedażowy – Saska Kawa z Nutą Brandy. Obecnie obserwujemy jeszcze większy trend na alkohole kawowe, dlatego już niedługo w sklepach pojawią się dwie nowości – Saska Kawa z Pomarańczą oraz Kawa z Czekoladą, łącząca intensywny smak palonych ziaren z czekoladową słodkością.

z blisko 70% udziałem w rynku (marki Tymbark, Kubuś, Caprio), drugie miejsce zajmuje producent Hortex (ok. 10%). Nie widać znaczących przetasowań w udziałach poszczególnych producentów w okolicy Wielkanocy. Okres przedświąteczny to czas kiedy zyski ze sprzedaży mogą być znacznie większe. Wystarczy odpowiednie zatowarowanie i ekspozycja, by klient zwrócił uwagę na produkty. Alkohole należą do tych droższych kategorii, dlatego tutaj szczególnie warto zaoferować coś wyjątkowego. A szeroka oferta napojów i soków będzie stanowiła idealne uzupełnienie zarówno asortymentu, jak również koszyków zakupowych przed świętami.

BROWAR CIECHAN

!

Ciechan Start Set

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. Ciechan Miodowe (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

TIM

Patrycja Sikorska

Wino Gamziri Rkatsiteli białe półsłodkie

Menedżer PR i marketingu strategicznego TiM Święta to czas odpoczynku, spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Przed Świętami standardowo kupujemy więcej, ta tendencja przekłada się również na zakup alkoholu, w tym wina. W Polsce wzrasta spożycie wina i wiele osób nie wyobraża już sobie posiłku bez akompaniamentu tego dostojnego trunku. Klienci poszukują win, które idealnie dopełnią smak świątecznych potraw, dlatego też niezwykle chętnie sięgają po węgierskie Tokaje, które podkreślą smak ciast i deserów czy też wina z linii Black Doktor. Bardzo często konsumenci wybierają również Le Grand Noir Pinot Noir, które podkreśla smak wędzonych wędlin oraz produkt Cono Sur Reserva Bicicleta Riesling, który uwypukli smak świątecznych potraw. Zauważamy również wzrost sprzedaży Prosecco Passiamo. To właśnie tym winem musującym konsumenci rozpoczynają Wielkanocną Niedzielę. Społeczeństwo jest coraz bardziej wyedukowane w kwestii wina. Klienci dobrze wiedzą, że produkty musujące dzięki swojej kwasowości idealnie podkreślą smak szynki, a nawet białej kiełbasy czy sałatki. Wina doskonałe na wielkanocny stół oznaczyliśmy kolorowymi zawieszkami z napisem z Najlepszymi życzeniami, co ułatwi konsumentom wybór i pozwoli szybko znaleźć idealny produkt.

Ponte Portugal Winho Regional Tejo białe półsłodkie źródło: Dane CMR.

11

92

www.hurtidetal.pl

informacja handlowa

kanocnym raportowane są wzrosty liczby wariantów na półce średnio o 2-3 SKU w stosunku do tygodnia poprzedzającego. W okolicach świąt obserwowany jest wzrost wagi napojów w większych pojemnościach – powyżej 1 litra11. Według instytutu w napojach gazowanych ponad połowa sprzedaży wartościowej sklepów małoformatowych należy do koncernu Coca-Cola (wiodące marki: Coca-Cola, Fanta, Sprite), na drugim miejscu z 30% udziałem w rynku plasuje się PepsiCo (wiodące marki: Pepsi, Mirinda, 7UP). Drugoligowi gracze z udziałami w granicach 2-6% to Colian, Zbyszko, Hoop i Orangina. W sokach i napojach niegazowanych prym wiedzie firma Maspex

Saska Kawa z Pomarańczą


Temat miesiąca informacja handlowa

Przygotuj się na święta ze Stock Polska

Okres wielkanocny to czas wzmożonych zakupów, zwłaszcza w kategorii alkoholi mocnych. Konsumenci odkładają swoje rutynowe przyzwyczajenia i często sięgają po produkty droższe aby nadać wyjątkowość wspólnym chwilom. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie sklepu – dopasowanie oferty asortymentowej i jej komunikacji do potrzeb kupujących.

!

Czy wiesz, że w okresie wielkanocnym sprzedaż wódek czystych premium rośnie o ponad 60%*, a wódki top premium aż o 140%*? Aby dobrze się do tego przygotować zadbaj o odpowiednie zatowarowanie kluczowych w tym czasie produktów takich jak Stock Prestige czy Amundsen. Szeroka ekspozycja na półce da gwarancje, że produktu nie zabraknie, dzięki temu unikniesz efektu utraconej sprzedaży.

Czy wiesz, że „wielkanocny” likier to nie tylko adwokat? Konsumenci lubią być zaskakiwani. Chętnie eksperymentują z nowościami marek, którym ufają. Dlatego warto wykorzystać czas świąt do zaprezentowania klasycznych produktów w nowych odsłonach. Saska crema czy Saska słony karmel są świetną alternatywa dla likierów jajecznych.

Czy wiesz, że Wielkanoc i Boże Narodzenie generują prawie 1/3 sprzedaży opakowań prezentowych wódki? Nie tylko Boże Narodzenie jest czasem prezentów. Wielkanoc sprzyja spotkaniom, a więc obdarowywaniu innych. Wykorzystaj to eksponując dodatkowo produkty w wyjątkowych opakowaniach oraz rozbuduj w swoim sklepie asortyment ultra premium.

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz Czy handlem napojami wiesz, że Whisky i Brandy to druga i trzecia alkoholowymi. pod względem wartościowym kategorie alkoholi moc-

nych? Wielkanoc to nie tylko czas dla wódek czystych. (Ustawa z dnia jest trend konsumpcji mocnych alkoCoraz silniejszy 26 października 1982whisky r. holi z kategorii i brandy. Według NielsenIQ o wychowaniu trzeźwości) na całymwrynku jest to wzrost wolumenowy o prawie 5%**. W związku z tym aby odpowiednio zaadresować potrzeby konsumenckie zadbaj o możliwie szeroki asortyment w tych kategoriach. W pierwszej kolejności uwzględnij najbardziej topowe produkty, które będą podstawą do generowania sprzedaży.

* CMR, handel niezorganizowany, sprzedaż wolumenowa (ltr), tydzień 29.03-04.04.21 vs tydzień poprzedni Stock Polska za NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Sprzedaż ilościowa w litrach, w skumulowanych okresach I – XII 2020 i I – XII 2021, kategorie: Brandy oraz Whisky

**

informacja handlowa

!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)

www.hurtidetal.pl

93


Wywiad

20-lecie działalności Browaru Ciechan Prekursor wielu rodzajów piwnych, firma o ugruntowanej pozycji na rynku z bogatą i ciekawą historią – w tym roku jubileusz 20-lecia obchodzi Browar Ciechan. O rozwoju browaru, działaniach towarzyszących jubileuszowi oraz trendach na rynku piwa rozmawiamy z Irminą Ochenkowską, Prezes Zarządu Borwary Regionalne Jakubiak. Jako pierwsi w 2006 r. wprowadziliśmy piwo Ciechan Miodowe. Od czasu pojawienia się mody na Ciechana rozpoczęła się rewolucja piwna, która objęła swoim zasięgiem całą Polskę. Zanim na rynku pojawiły się radlery i inne piwa smakowe – u nas było piwo z lemoniadą czyli Ciechan Shandy. Dziesięć lat temu jako pierwsi kupiliśmy Alembik do destylacji piwa i rozpoczęliśmy pracę nad najprawdziwszą Whisky. W swoim portfolio posiadamy 80 000 l destylatu w różnych beczkach whisky Jakubiak. Wszystko to można dotknąć i zobaczyć podczas zwiedzania browaru. Zmieniliśmy park maszynowy na energooszczędny, kolejny raz zmodernizowaliśmy chłodnictwo, aby nie być zagrożeniem dla miasta. Zamieniliśmy kotłownie z węglowej na gazową aby nie kopcić mieszkańcom. Niebawem zainstalujemy fotowoltaikę i nową halę rozlewu. Jak Browar zamierza uczcić ten jubileusz? W celu zaakcentowania jubileuszu powstał zestaw trzech wyjątkowych piw opakowany w karton pod hasłem: „Powrót Legendy”. Nasz specjalista od technologii, ale też znakomity piwowar z wykształcenia, Krzysztof Fałdowski w archiwalnych zapisach historycznych znalazł recepturę piwa Jasne Pełne z lat 80-tych ubiegłego stulecia i starannie je odwzorował. Nie zainspirowałaby nas sama receptura, gdyby nie fakt, że nasz emerytowany już magazynier, „na stanie” posiada różne cenne i archiwalne przedmioty, a pośród nich, całą paletę oryginalnych dobrze zachowanych etykiet piwa Jasne Pełne. Dwa kolejne to Ciechan Wyborne wersja aktualna i Ciechan Wyborne ze znakiem nieutrwalone. Jest to wersja wyłącznie jubileuszowa w ograniczonej ilości.

W tym roku Browar Ciechan obchodzi 20-lecie swojej działalności. Jak na przestrzeni tych lat zmieniała się firma? Dwie dekady dla Browaru Ciechan, który należy do grupy Browary Regionalne Jakubiak to z pewnością ciekawy czas przemian, ale przede wszystkim rozwoju. Sama infrastruktura istnieje od 1864 roku, czyli prawie 160 lat. To zobowiązuje, jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością za kontynuowanie tradycji piwowarskich na północnym Mazowszu. Browar Ciechan zaczynał działalność w pojedynkę w roku 2002, wtedy Marek Jakubiak nabył browar od Brau Union. W ciągu trzech miesięcy od zakupu uwarzył pierwszą warkę pomimo, że browar był rozkradziony i częściowo zdewastowany. Na początku działalności produkowano wyłącznie piwa niepasteryzowane, nieutrwalone co wpływało na krótki termin przydatności. Szybko tą niedogodność przekuliśmy w sukces rynkowy a amerykański BREEW umieścił nas na 17. miejscu najbardziej poszukiwanych marek.

94

www.hurtidetal.pl

Jakie są obecnie trendy na rynku piw, jak na nie odpowiada Browar Ciechan? Obserwujemy z uwagą trendy jak i oczekiwania konsumentów. Przygotowania nowego produktu trwają niekiedy rok, a nam zależy żeby był to produkt najlepszej jakości, innowacyjny w kategorii i nietuzinkowy. Takim jest Ciechan Start Set, który powstał w odpowiedzi na upodobania młodszego pokolenia. Jest to jasny, słodowy, lekki lager o niskiej zawartości alkoholu i delikatnej goryczce. Zgodnie z trendami zdrowej żywności wprowadzamy na rynek napój o mniejszej zawartości cukru z dużą ilością mikro – i makroelementów oraz witamin z grupy B, wszystko potwierdzone przez certyfikowane laboratorium. W kwietniu pojawi się nowa wersja napoju słodowego Krzepiak. Browar Ciechan nie tylko piwem stoi, stawiamy też na rozwój nieco mocniejszych alkoholi. Jesienią odbędzie się premiera serii alkoholu deserowego. Mamy ambitne plany na 2022 rok, zarówno jeśli chodzi o kampanie marketingowe, jak i premiery nowych produktów. Dziękuję za rozmowę. Monika Książek


!

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym oraz handlem napojami alkoholowymi. (Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości)


Kategorie produktów

Lody – czas start!

Wiosna na horyzoncie. Producenci lodowych przysmaków są już gotowi na najcieplejsze miesiące w roku. Co nowego znajdziemy w ofercie lodowej i jakie bestsellery warto mieć w sklepie? Lody Ekipa w nowych smakach Monika Górka

Zastępca Redaktora Naczelnego

Rynek lodów napędzają nowości produktowe. Liczą się nowe smaki, dodatki, formaty, ale także opakowanie czy odpowiednia kampania reklamowa dedykowana konkretnym grupom konsumentów. Producenci nie zapominają także o flagowych produktach i tradycyjnych smakach. Co proponują na ten sezon?

PPL KORAL 25-lecie marki Grand W tym sezonie, w portfolio marki Koral nie zabraknie kultowej serii lodów Grand, która świętuje w tym roku 25-lecie istnienia, i z tej okazji obfituje w nowe smaki – bezowy z bezami i wkręconym sosem truskawkowym w białej czekoladzie, a linia Grand Gold w smak – śmietankowy z wkręconym sosem truskawkowym w białej czekoladzie z chrupkami kukurydzianymi karmelizowanymi. Twarzą kampanii ww. prestiżowej linii lodów została Marcelina Zawadzka.

96

www.hurtidetal.pl

Kultowe już lody Ekipa wystąpią w tym roku w dwóch totalnie nowych smakach: sorbetowe jabłkowe w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym oraz sorbetowe pomarańczowe w polewie o smaku gumy balonowej z cukrem strzelającym.

Nowe odsłony Kostka Śnieżna pojawi się w kuszącej odsłonie o smaku śmietankowym z galaretką wieloowocową. Najbardziej znane lody marki Koral – Koktajlowe – wzbogacą się o smak jogurtu naturalnego z sosem truskawkowym, mango i czekoladowym – dekorowane kolorową posypką. Linia lodów Oskar pojawi się w nowym smaku – gumy balonowej w białej czekoladzie, a lody Solo zyskają nowy wariant – o smaku mango. W segmencie familijnym lody Kolorowe Lato zaprezentują się z nietuzinkowym połączeniem, czyli smakiem słonego karmelu z wanilią Bourbon. Kontynuacja lodów na licencji z bohaterami z kreskówek zaskoczy małych konsumentów nowymi propozycjami – Rożkiem Psi Patrol o smaku waniliowo-truskawkowym z sosem truskawkowym, dekorowanym białą czekoladą oraz Kubkiem SpongeBob o smaku

śmietankowym z galaretką cytrynową, dekorowanym mleczną czekoladą.

Bracia Koral – Lody Jak Dawniej Tegoroczną kampanię drugiej marki – z segmentu high

premium – Bracia Koral – Lody Jak Dawniej – uświetni swoją twarzą ceniony aktor filmowy i teatralny – Jan Frycz. Linia „Lody jak dawniej” 900 ml oferuje trzy nowe smaki: truskawkowe, o smaku bezowym z bezami i sosem truskawkowym oraz lody o smaku jogurtu i sorbetu z czarnej porzeczki. W pojemności 450 ml pojawią się lody o smaku śmietankowym oraz truskaw-Kategorie produktów

PPL KORAL

Grand Pavlova

Bracia Koral Smaki Dzieciństwa – „Czarny Las”

Piotr Gąsiorowski Dyrektor Marketingu PPL KORAL Jako firma Koral, największy producent lodów w Polsce, i jeden z największych w Europie, corocznie badamy upodobania naszych konsumentów. Uzyskujemy informacje, iż klasyczne smaki naszych lodów przypadają im do gustu najbardziej. Smaki takie jak waniliowe, śmietankowe, czekoladowe oraz truskawkowe – cieszą się zawsze niekwestionowaną popularnością i stabilnością. Nie podlega jednak dyskusji, iż każdego roku nasi klienci mają bardzo duże oczekiwania wobec nas w kwestii smaków nietuzinkowych, egzotycznych a nawet zwariowanych. Wychodząc im naprzeciw stworzyliśmy kreacje takie jak m.in.: słony karmel, czekolada z miętą oraz panna cotta, które na stałe zagościły w naszej bogatej ofercie lodowej.

bakalii, czekolady. Wszystkie pochodzą od sprawdzonych, zaufanych dostawców. Owoce kupowane są w szczycie dojrzałości – truskawki – na przełomie maja i czerwca, kiedy są najsłodsze, cytryny – w listopadzie – kiedy są najbardziej soczyste. W fabryce wiele prac wykonywanych jest ręcznie. Pracownicy starannie selekcjonują, obierają i kroją owoce – truskawki, jabłka, pomarańcze, ananasy oraz sortują i mieszają bakalie – rodzynki, orzechy, suszone figi. Rocznie do produkcji lodów używa się ich ponad 2000 ton. kowym. „Smaki Dzieciństwa” zaskoczą konsumentów pysznymi połączeniami nut smakowych takich jak: śmietankowo-czekoladowe z wiśniami i sosem wiśniowym. Prestiżowa linia – „Deser Lodowy” specjalnie dla fanów czekolady wystąpi w zupełnie nowym smaku: brownie z ciasteczkami cookie Dough z sosem czekoladowym.

GRYCAN – LODY OD POKOLEŃ Konsumenci uważnie wybierają produkty spożywcze i świadomie sięgają po produkty wysokiej jakości, najchętniej te, które doskonale znają i które od lat najbardziej im smakują. Zaufanie do marki i produktu w ostatnich latach stało się kluczowe. Potwierdzają to wyniki sprzedaży lodów familijnych marki Grycan, która niezmiennie umacnia pozycję lidera rynku w tej kategorii. Wiele wskazuje na to, że lody Grycan będą cieszyły się popularnością także w tym sezonie, ponieważ jakość, smak i tradycja, to kryteria, które systematycznie zyskują na znaczeniu. Lody marki Grycan są wytwarzane w podwarszawskiej fabryce według tradycyjnych, rodzinnych receptur z wykorzystaniem najwyższej jakości składników: śmietanki kremówki, żółtek jaj, owoców,

98

www.hurtidetal.pl

Bestsellery marki Grycan Eksperci marki Gr ycan każdego roku przygotowują dla detalistów listę Bestsellerów, czyli tych produktów, które najlepiej rotowały w minionym sezonie i które przyniosą zyski także w tym roku. Wśród 10 hitów sprzedażowych znalazły się tradycyjne lody na bazie śmietanki kremówki, jak i sorbety z owoców. W opakowaniach 500 ml są to lody waniliowe, czekoladowe, truskawkowe i bakaliowe oraz sorbet z mango i sorbet z truskawek, natomiast w pudełkach 1100 ml – lody waniliowe, śmietankowe, czekoladowe i bakaliowe. Pełną ofertę uzupełniają inne smaki z wymienionych kategorii oraz smaki z serii Dla Koneserów, czy nowe, bardzo modne warianty wegańskie.

UNILEVER Kultowy Big Milk Nadchodzący sezon będzie dla marki Big Milk wyjątkowy. Ta już wręcz kultowa lodowa marka, obecna na rynku od lat 90-tych, w swojej najnowszej aktywacji będzie zachęcała konsumentów do wspólnego świętowania. Przy tej okazji pojawi się też, po raz pierwszy, limitowana edycja Big Milka na patyku, dostępna jedynie w tymKategorie produktów

KILARGO

Augusto Gulliver Mint Lody o smaku miętowym w czekoladzie

Augusto Lody Familijne o smaku waniliowym i wiśniowe

Marek Kopyto General Manager Kilargo Polscy konsumenci zwracają uwagę na jakość, tradycję, smak, ale i cenę produktu. Zatem pyszne lody, wyprodukowane w nowoczesnej polskiej fabryce spełniającej najwyższe standardy jakości, w dodatku dostępne w korzystnej cenie, to rozwiązanie idealne na nadchodzący sezon. Jesteśmy tradycjonalistami jeśli chodzi o smaki lodów: wanilia, czekolada, karmel i truskawka to najczęściej wybierane warianty. Polacy lubią nowości – popularność zyskują lody o smaku znanych i lubianych deserów, słodyczy, ciastek, ale także np. borówka, jagody acai, liczi czy mięta i limonka. Zawsze obronią się połączenia wanilii z dobrej jakości czekoladą oraz wielowymiarowe doznania smakowe, np. lody z dodatkiem chrupiących ciasteczek. Młodsi konsumenci nadal wybierać będą słodką truskawkę oraz idealne na lato kwaśne i orzeźwiające owocowe smaki.

D’Or Baileys to lody waniliowe o kultowym smaku Baileys™, posypane kawałkami czekolady.

Małe co nieco dla najmłodszych

wyjątkowym sezonie. Dodatkowo, ofertę najbardziej mlecznej marki z portfolio producenta wzbogacą nowości produktowe w nowych formatach i smakach.

Magnum Remix W segmencie lodów na patyku pojawią się dwie propozycje. Magnum Almond Remix o smaku prażonych migdałów i wanilii oraz Magnum White Chocolate & Berry Remix o smaku malinowo-porzeczkowym. Ich unikalny wygląd to zasługa innowacyjnej technologii double-dipped. Produkty zostały oblane białą czekoladą, a następnie zanurzone do połowy w polewie z mlecznej lub klasycznej czekolady. Nowa linia pojawi się także w formacie lodów w kubku – multisensorycznego Magnum Sweet & Salty Almond Remix.

Dla koneserów – Carte d’Or Carte d’Or to marka wyróżniająca się oryginalnym i doskonałym połączeniem smaków, które zadowolą nawet największych koneserów. Zamknięte w formacie lodów familijnych, są idealną propozycją na szczególne okazje, ale i codzienne desery po obiedzie. Tegoroczna nowość Carte

100

www.hurtidetal.pl

Tak jak dzieci są w ciągłym biegu, tak i portfolio lodów dla dzieci Unilevera to nieustanna praca nad ofertą, która z jednej strony spełni ich oczekiwania, a z drugiej da również poczucie bezpieczeństwa i pewności, że są to najwyższej jakości produkty. To będzie pierwszy sezon, w którym linii lodów dla dzieci producent dedykuje całą nową platformę wsparcia. Kontynuowana będzie współpraca z Disney’em i postaciami uwielbianymi zarówno przez dzieci, jak i dorosłych.

B&J’s – euforyczne mieszanki smaków Prawdziwą ucztę dla kubków smakowych oferuje marka B&J’s prezentując nowość Vanilla Pecan Blondie – lody waniliowe z sosem z solonego karmelu, karmelizowanymi orzechami pekan i kawałkami ciasta blondie brownie. Produkt posiada certyfikat Fairtrade. Kolejna nowość to lody waniliowe z czekoladowymi ciasteczkami, sosem z ciasteczek czekoladowych (i oczywiście kawałkami ciasta ciasteczkowego!) Cookie Dough Switch Up. Dla wielbicieli słonego karmelu w ofercie pojawi się Salted Caramel Peace Pop Brownie – lody z kawałkami czekolady, środkiem brownie i polewą z solonego karmelu.

FRONERI Opakowania familijne W kategorii lodów familijnych marka Zielona Budka przygotowała nowe Lody

bananowe z płatkami czekoladowymi w opakowaniu 1 l. Z kolei Manhattan prezentuje w tym sezonie prawdziwą radość dla kubków smakowych, oferując doskonałe połączenie orzeźwiających lodów miętowych z wyrazistym smakiem gorzkiej czekolady – Mięta-Ciemna czekolada w opakowaniu 1,4 l. Dla wielbicieli smaków ciasteczkowych marka Schöller przygotowała pyszny deser lodowy będący wyrafinowanym połączeniem lodów makowych oraz lodów o smaku ciasteczkowym: makowo-ciasteczkowe z kawałkami ciasteczek w opakowaniu 1 l.

Dla wielbicieli czekolady Milka Milka zaskoczy konsumentów smakami na patyku: Yoghurt & Strawberry – przyjemnie jogurtowe z soczyście truskawkowym sosem oraz Hazelnut – intensywnie czekoladowo-orzechowe lody, z kawałkami prażonych orzechów laskowych – oba warianty oblane delikatną czekoladą Milka. Lody Milka o intensywnym smaku orzechów laskowych z czekoladowym wnętrzem i dodatkiem chrupiących orzechów dostępne są także w opakowaniu 480 ml.

Rożek czy sandwich? Zielona Budka oferuje rożek, który stanowi połączenie lodów o smaku słonego karmelu i słodkiej śmietanki, w chrupiącym wafelku. Zachwycające połączenie słodkich lodów śmietankowych i słonych karmelowych, przekładane delikatnymi waflami – dostępne jest także w nowym Sandwichu Zielonej Budki. Z kolei dla wielbicieli produktów marki KitKat również znajdzie się coś nowegoKategorie produktów

w ofercie. Unikalny waniliowo-kakaowy rożek, z prawdziwym wafelkiem KitKat w środku, oblany czekoladowym sosem.

Kaktusowe Boom dla młodzieży W ofercie marki Kaktus prawdziwa eksplozja nowości. Kaktus Boom Niebieski i Fioletowy w strzelających polewach, to produkty stworzone w kooperacji z aplikacją TikTok. Marka oferuje także multipak: Kaktus Boom 8+1 gratis. Inne nowości marki Kaktus to Shake śmietanka-malina – na patyku; Kaktus Boom Bubble Gum w kubeczku 130 ml; Kaktus w rożku 110 ml o smaku śmietanka-mango-marakuja – w żółtym waflu. Z kolei Pirulo to międzynarodowa marka lodów dla dzieci, która oferuje najmłodszym konsumentom 3 owoce na jednym patyczku: truskawka, pomarańcza, jabłko w innowacyjnym kształcie. Pirulo Frutti Multipak (5 x 70 ml).

Apetyt na egzotyczne przygody zaspokoi marka Nuii Dla konsumentów lubiących podróże, odkrywanie nowych miejsc i smaków marka Nuii prezentuje szerokie portfolio nowości: Nuii Słony Karmel & Australijskie Orzechy Makadamia, Nuii Migdały & Wanilia z Jawy, Nuii Biała Czekolada & Skandynawskie Czerwone Borówki, Nuii Ciemna Czekolada & Nordyckie Jagody.

LOTTE WEDEL Kwiatowe smaki E.Wedel OH! Do szerokiej oferty lodów E.Wedel OH! dołączą w tym sezonie wyraziste owocowe i kwiatowe smaki, oblane pyszną, oryginalną wedlowską czekoladą. W ofercie pojawią się lody na patyku Kwiat Wiśni E.Wedel OH! (90 ml). Ofertę wzbogaci również wariant Kwiat Lawendy E.Wedel OH! (90 ml). Niepowtarzalnego smaku nowościom nadaje wykończenie pyszną, oryginalną wedlowską czekoladą białą, która w połączeniu z wyrazistymi owocowymi nutami dostarcza słodkich rozkoszy. Zarówno Kwiat Wiśni E.Wedel OH! oraz Kwiat Lawendy E.Wedel OH! będą dostępne wyłącznie w sklepach sieci Żabka.

Orzeźwiające sorbety owocowe Natomiast w szerokiej dystrybucji znajdziemy propozycje dla wielbicieli orzeźwia-

102

www.hurtidetal.pl

jących owocowych sorbetów. Do oferty lodów Sorbet Mango E.Wedel OH! i Sorbet Malina E.Wedel OH!, dołącza kolejny wariant Sorbet Czarna Porzeczka (90 ml), który zachwyca zmysłowym, owocowym smakiem. Delikatnie słodki i równocześnie kwaśny sorbet porzeczkowy oblewa pyszna, oryginalna wedlowska czekolada biała, która nadaje niepowtarzalnego smaku i dostarcza czekoladowo-owocowej przyjemności.

COLIAN

Lody Oranżada Strzelająca Hellena

MARS WRIGLEY M&M'sy pakują się do rożka W tym roku Mars Wrigley wypuszcza na polski rynek swój drugi produkt w formacie rożka. Chrupiący wafel, aksamitne waniliowe lody w połączeniu z mini lentilkami M&M's to gotowy przepis na doskonałą wakacyjną przyjemność i rozpędzone obroty zarówno w rynku nowoczesnym, jak i tradycyjnym. M&M's Rożek ma gramaturę 59 g.

Masło orzechowe, a jednak lodowe W 2021 roku odbyła się premiera batona Snickers Creamy Peanut Butter, którego pokochali konsumenci. Czas, aby niesamowitą przyjemność kremowego masła orzechowego można było odnaleźć też w lodówce! Dlatego powstał czekoladowy hit w formie pysznego batona lodowego. Snickers Creamy Peanut Butter Ice Bar ma gramaturę 53,9 g.

Lody Oranżada Hellena Milk

MARS WRIGLEY

M&M's Rożek

Snickers Creamy Peanut Butter Ice Bar

KILARGO Augusto to w pełni polska marka lodów. Od blisko 30 lat, produkowane w dwóch nowoczesnych polskich fabrykach, lody można kupić nie tylko w całej Europie, ale także na świecie.

FRONERI

Nuii Biała Czekolada & Skandynawskie Czerwone Borówki

Gullivery w nowych odsłonach Flagowym produktem są bestsellerowe Gullivery, będące hitem wśród najbardziej wymagających poszukiwaczy lodowych przyjemności. To lody dla odkrywców, zapraszające w podróż do krainy niepowtarzalnego smaku kremowej masy w pysznej, gęstej czekoladzie. Nowością w linii patyków impulsowych w sezonie 2022 będzie smak Mint, czyli intensywna chłodna mięta w wytrawnej czekoladzie. Zmianom poddano wszystkie

Kaktus Boom


Kategorie produktów

GRYCAN – LODY OD POKOLEŃ

Lody Czekoladowe 500 ml

Sorbet z truskawek Vegan 500 ml

Gullivery. Poprawiona receptura oznaczająca jeszcze lepszy smak, kremowe wnętrze, chrupiąca czekolada i doskonałe dodatki oraz nowe, eleganckie i stylowe opakowania – polecają się wszystkim głodnym idealnego balansu słodyczy i świetnej relacji jakości do ceny. Uzupełnieniem klasycznych smaków Classic, Almond, Salted Caramel oraz White są lody Gulliver TRIO – tutaj przyjemność dodatkowo pogłębia gęsty sos, umieszczony między chrupiącą polewą otaczającą kremową masę a czekoladą. Gulliver TRIO kusi smakiem czekolady, karmelu oraz maliny.

Kultowe Lody Familijne UNILEVER

Big Milk ciasteczkowo-czekoladowy

Carte d'Or Baileys

Na rodzinne spotkania warto wybrać kultowe Lody Familijne, dla wielu będące sentymentalną podróżą w czasie. Od ponad 40 lat Lody Familijne towarzyszą konsumentom podczas wspólnych chwil. Tradycyjna receptura pozostała bez zmian, ale Lody Familijne zyskały delikatnie odświeżone opakowania, nawiązujące stylem do poprzednich, jednak z nowocześniejszym spojrzeniem na markę. Nowy logotyp Lodów Familijnych, od nagrodzonej Red Dot Award Agencji TOFU, producent umieścił w tym sezonie również na Roladach Premium, których receptura także zyskała nową jakość. Rolady Premium dostępne są w smakach Cappuccino oraz Toffi.

Bambo – dwusmakowe rożki

LOTTE WEDEL

E.Wedel OH! Sorbet Czarna Porzeczka

Klasyczne, najchętniej wybierane smaki w znakomitych cenach, czyli popularne i lubiane lody Bambo, to kolejne pozycje w portfolio polskiego producenta. W ramach brandu Bambo dostępne są lody na patyku, rożki oraz formaty familijne. W sezonie 2022 firma stawia na dwusmakowe rożki: waniliowo-czekoladowe oraz waniliowo-truskawkowe.

Dla najmłodszych Najmłodszym dedykowane są waniliowe patyki w polewie – lody Pinoccio oraz owocowe i odświeżające zakręcone Ice Monstery. Nie zapominajmy o uwielbianych lodach Gucio. I tutaj ukłon w stronę konsumentów, bo to właśnie w odpowiedzi na ich prośby, w sezonie 2022 do smaku wiśniowego dołącza nowy

Gucio – lody o smaku waniliowym, z sosem pomarańczowym w polewie kakaowej.

COLIAN Lodowa Oranżada Hellena Specjalnie dla miłośników orzeźwiających smaków do lodowego portfolio Oranżady Hellena dołączają aż trzy innowacyjne warianty. Pierwszy z nich to połączenie wodnego loda na patyku z oryginalną landrynkową polewą z cukrem strzelającym, który najmłodszym konsumentom jest bardzo dobrze znany dzięki dostępnej już na rynku Oranżadzie Strzelającej Hellena. Drugą propozycją marki są lody śmietankowe w apetycznej otoczce o smaku landrynek – Oranżada Hellena Milk. Ta propozycja wyróżnia się nie tylko nieoczywistą recepturą, ale także oryginalnym okrągłym kształtem – jedynym takim w kategorii śmietankowo-wodnych lodów na polskim rynku. Wśród nowości nie zabraknie też dedykowanych dla diabetyków i osób dbających o linię lodów o niskiej kaloryczności, i zerowej zawartości cukru. Wodny lód Oranżada Hellena Zero Cukru to prawdziwe orzeźwienie i ogrom radości zamknięty jedynie w 35 kcal!

Je ż y k i , Gr ze ś k i i Śl i w k a Nałęczowska – również w wariantach familijnych Lody impulsowe pod sztandarowymi markami Colian cieszą się coraz większym zainteresowaniem konsumentów i nadal będą dostępne w sprzedaży. A są wśród nich: Jeżyki, Grześki, Śliwka Nałęczowska i Oranżada Hellena. Wśród lodów dedykowanych do indywidualnej konsumpcji nie zabraknie również formatów familijnych, które stanowią idealny deser podczas spotkań w szerszym gronie. Tutaj producent poleca lody Grześki zamknięte w wygodnych kubeczkach o pojemności 500 ml oraz lody Jeżyki w opakowaniach o tym samym formacie. Producenci co roku prześcigają się w tworzeniu nowych propozycji i kombinacji smakowych. Przeglądając aktualną ofertę na sezon 2022 – detaliści z pewnością mają w czym wybierać. Kolejna część lodowych inspiracji – już w kwietniowym wydaniu Hurt&Detal.

www.hurtidetal.pl

103


Wywiad

Słodka Polska daje dobry przykład W czasach pandemii szukamy bohaterów i konkretnych przykładów, jak sobie radzić w codziennej, trudnej rzeczywistości. Firma Hochland Polska m.in. wspiera Reprezentację Polski Dzieci z Cukrzycą – na ten temat rozmawiamy z Jackiem Wyrzykiewiczem, PR & Marketing Services Managerem w Hochland Polska. Skąd wzięła się idea pomysłu pomocy młodym diabetykom poprzez sport i kiedy powstała koncepcja CukierAsów? Środowisko diabetyków jest ogromne, w Polsce zbliżamy się do dwóch milionów. A te dzieciaki są naprawdę wyjątkowe i pokazują, że ta choroba nie stanowi przeszkody do grania na naprawdę wysokim poziomie. Dodatkowo nic tak nie zbliża jak połączenie tej samej pasji i tego samego życiowego przeciwnika. Mecze to także okazja dla rodziców, aby podzielić się doświadczeniami, sukcesami i porażkami. Bo walka z cukrzycą trwa cały czas, choroba nie zasypia, towarzyszy dziecku i nam – opiekunom – 24 godziny na dobę. Jednym z promotorów pomocy młodym diabetykom w ramach Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą jest Mikołaj Illukowicz, radca prawny oraz Prezes Stowarzyszenia CukierAsów, który był zaangażowany w narodziny tej koncepcji. Pomysł powstał 4 lata temu, gdy grupa kilkunastu dziewcząt i chłopców spotkała się na hali, aby zagrać wspólnie przed wyjazdem na Mistrzostwa Polski Dzieci z Cukrzycą. Ta niewielka wówczas grupa osób stała się niejako „komitetem założycielskim” Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci z Cukrzycą CukierAsy (nazwa powstała na potrzeby Mistrzostw). Dlaczego Hochland zaangażował się we wsparcie Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą? Koncepcja CukierAsów przekonała nas nie tylko swoim szczytnym celem, aby wzbogacić życie dzieciaków, które codziennie

104

www.hurtidetal.pl

walczą z ciężką chorobą. Przekonała również tym mocnym impulsem do działania dla innych ludzi, cierpiących na choroby lub niesprawność realizując hasło: wstań, żyj, graj, potrafisz! A poza tym zrobiło na nas wrażenie to, jak bardzo angażują się sami rodzice – nie znają przeszkód w organizacji turniejów i wyjazdów na mecze. Co udało się już osiągnąć w ramach prowadzonych działań? CukierAsy wydały książkę o życiu z chorym na cukrzycę dzieckiem. Jedyną w swoim rodzaju, bo napisaną w znakomitej większości przez rodziców. Na słodkie Mistrzostwa przyjeżdżają już nie tylko zespoły z całej Polski ale również z Anglii i Niemiec. Pomysłów nie brakuje. Z dziećmi chorymi na cukrzycę trzeba żyć normalnie, stosując się oczywiście do nakazów, trzeba zrobić wszystko, aby nasz mały podopieczny nie czuł się gorszy. Tak jest w Słodkiej Polsce – mierzy się cukry, pilnuje się przed niedocukrzeniami, ale wszyscy są razem, grają i świetnie się bawią. Jakie są najbliższe plany Słodkiej Polski i CukierAsów? Przed CukierAsami kolejne mistrzostwa, sparingi, spotkania w ramach Stowarzyszenia. Wspieranie przez Hochland Polska Fundacji dla Dzieci z Cukrzycą, pod patronatem której występuje „Słodka Polska” to zaszczyt i obowiązek dla nas, jako firmy rodzinnej. Dziękuję za rozmowę. Monika KsiążekKategorie produktów

Na zdrowie! – trend silniejszy niż inne Zdrowa żywność zyskała na znaczeniu w obliczu pandemii. Dodatkowo, produkty funkcjonalne zwiększają swoje zasięgi, a coraz więcej klientów szuka także wyrobów BIO czy eko. Czysta etykieta staje się dla wielu priorytetem. Wydatki na tego typu żywność rosną i wszystko wskazuje na to, że trend, który jest już z nami od dawna, będzie się wciąż pogłębiał.

Monika Książek Redaktor

Dieta i zdrowie są ze sobą nierozerwalnie połączone i zyskują coraz więcej uwagi, zwłaszcza teraz, w czasach, kiedy szczególnie dbamy o dobrą kondycję organizmu. Spożywane przez nas posiłki muszą być odpowiednio zbilansowane, a produkty, które wykorzystujemy do ich przygotowania nie powinny zawierać zbędnych „dodatków”. Ma być zdrowo! Czyli jak? Mniejsze ilości cukru, sztucznych składników, za to więcej aromatów naturalnych i roślinnych. Konsumenci przywiązują wagę do krótkich etykiet i składników o prozdrowotnych korzyściach. Żywność ma wpływać zarówno na zdrowie, jak i dobre samopoczucie. Produkty typu superfoods są źródłem witamin, minerałów, przeciwutleniaczy, białka czy błonnika, a ich działanie może wpływać na zwiększenie odporności, wspieranie układu pokarmowego/ jelitowego, zmniejszenie zmęczenia, obniżenie ciśnienia czy cholesterolu itp. To wszystko jest ważne! Dużą rolę odgrywa również komunikacja marki, która ma za zadanie opowiedzieć o składnikach i procesie powstawania danego produktu by wzbudzić zaufanie konsumentów.

Media inspiracją Pogoń za zdrowiem i dobrym samopoczuciem nabrała tempa nie tylko w efekcie pandemii COVID-19, lecz również w obliczu rosnącej świadomości konsumentów. Dane Mintel wskazują, że ponad połowa (55%) polskich respondentów stara się jeść zdrowo przez większość czasu. Podobny odsetek (51%) traktuje media społecznościowe

106

www.hurtidetal.pl

jako źródło inspiracji w odniesieniu do tematów związanych ze zdrowym odżywianiem. Równowaga pozostaje jednak słowem kluczowym, przy czym 51% polskich konsumentów zgadza się, że codzienne spożywanie niezdrowych produktów w umiarkowanej ilości może być nadal elementem zbilansowanej diety. Poza zdrowiem osobistym, ważne dla konsumentów są także aspekty prośrodowiskowe. „Aż 75% polskich respondentów deklaruje, że ważne dla nich jest, aby ich codzienna dieta była nie tylko zdrowa, ale również dobra dla środowiska. Dodatkowo, 77% wskazuje, że powinno być więcej produktów spożywczych, które są zarówno zdrowe, jak i spójne z ideą zrównoważonego rozwoju. Co więcej, 58% planuje w przyszłości włączać do swojej diety więcej produktów roślinnych” – mówi Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel. Jak przyznaje ekspertka, w odpowiedzi innowacyjne działania marek w coraz większym stopniu inspirowane są prośrodowiskowymi pobudkami

OERLEMANS FOODS SIEMIATYCZE

Fasola Edamame strąki

Fasola Edamame ziarno

Kinga Dudziak Product Development Manager Oerlemans Foods Siemiatycze W czasach kiedy szczególnie zwracamy uwagę na zdrowie nasze i naszych bliskich chętniej sięgamy po warzywa i produkty nieprzetworzone. Częściej celebrujemy wspólne posiłki. Ta pozytywna zmiana stylu życia wpisała się na stałe w naszą codzienność. Poszukujemy produktów o naturalnym smaku, nie zawierających polepszaczy, dodatków i konserwantów. Nasze mrożone produkty są w 100% naturalne i właśnie to jest ich największym atutem. Mrożone warzywa i owoce posiadają naturalny smak, a mróz jest naturalnym sposobem konserwacji. Naszymi propozycjami chcemy Was zainspirować i zapewnić produkty najwyższej jakości. Zachęcamy do kulinarnego wyzwania by stworzyć własny, niepowtarzalny przepis z produktami Oerlemans w roli głównej, który na stałe wzbogaci Wasze menu. Piramida żywienia rekomenduje: zamianę mięsa na produkty strączkowe. W odpowiedzi na te trendy kładziemy silny nacisk na rozwój naszego portfolio, w którym szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa produkty: Fasola Edamame ziarno i strąki.Kategorie produktów

Justyna Frankowska

GRAAL

Dzika Ryba Szprot w sosie pomidorowym 170 g

Członkini Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Marketingu Grupa Kapitałowa Graal Dbałość o dobre samopoczucie, kondycję i zdrowie od zawsze towarzyszy naszej codzienności. Graal jako lider rynku dostarcza w swojej bogatej ofercie produkty, które tę potrzebę od zawsze wspierają. Puszki rybne Graal to przyjaciel wszystkich sympatyków zdrowej kuchni w wydaniu szybkiej przekąski, jak i pełnowartościowego posiłku. Obecnie aż 62% Polaków uważa, że spożywa za mało ryb. Co cieszy, coraz więcej konsumentów przekonuje się o tym, że ryba z puszki to źródło cennych kwasów omega-3 i innych ważnych wartości odżywczych, w które bogate są ryby. Świadomość, że ryba z puszki to produkt zarówno smaczny, jak i zdrowy, pozbawiony konserwantów rośnie, a to przekłada się na coraz większe zainteresowanie rybami w puszce Graal. 70% respondentów potwierdza, że Polacy sięgają z taką samą intensywnością po puszki rybne w przeciągu całego roku. Dodatkowo aż 80% badanych wskazuje Graal jako markę pierwszego wyboru. Polacy znają puszki Graal i cenią je głównie ze względu na smak ryb, sosów i zalew. Graal poleca również wykorzystanie ryby w puszce do dań na ciepło. Zapraszamy do inspiracji kulinarnych na stronę www.graal.pl.

Filety z makreli w sosie pieprzowym z pieprzem marynowanym 170 g

Słyszę „zdrowie”, myślę… no właśnie, co?

Iwona Wilmowska Senior Project Manager IPSOS Jako badacze rynku nieustannie staramy się zrozumieć, co konsumenci mają dokładnie na myśli, gdy posługują się różnego rodzaju pojęciami. Od lat pytamy naszych respondentów o to, na czym ich zdaniem polega zdrowe odżywianie. Wiemy więc dobrze, że dla Polaków to przede wszystkim zjadanie codziennie porcji warzyw i owoców oraz ograniczanie trzech największych wrogów zdrowia, czyli cukru, soli i tłuszczu. W ostatniej fali badania Food Trends także poruszaliśmy te kwestie, a dodatkowo – w związku z tym, że temat zdrowia w ciągu ostatnich dwóch lat stał się tak niezmiernie istotny – postanowiliśmy go zgłębić. Zanim zaczęliśmy pytać polskich konsumentów o definicje, sprawdziliśmy za pomocą technik projekcyjnych, jakie skojarzenia rodzi w ich głowach hasło „zdrowe odżywianie”. Następnie skojarzenia te ubraliśmy w liczby. Skojarzenie, które biło wszystkie inne na głowę: to Świeżość i naturalność (42% wskazań). Tak rozumiane zdrowe odżywianie to przede wszystkim jedzenie naturalne, pochodzące prosto z czystych obszarów natury, świeże. Jak powiedział wprost nasz badany „najzdrowsza jest żywność z pol-

108

www.hurtidetal.pl

skich pól”. Obrazy, które idą za tym skojarzeniem, to krajobrazy polskiej wsi, np. łany zbóż, uśmiechnięta babcia, wianek rumianków. Dla mniejszej, choć wciąż znaczącej liczby osób, zdrowe jedzenie jest po prostu Smaczne i kolorowe (17%). Kojarzy się z radością, pozytywną energią, szczęściem. „Radość jedzenia zdrowych, soczystych warzyw, owoców, duma, że i u nas można produkować zdrowe wartościowe jedzenie” – mówi o tym nasz respondent. Podobnie popularne jest rozumienie zdrowego jedzenia jako takiego, które Daje siłę (13%). Ta grupa skojarzeń nie wiąże się bezpośrednio z tym, czym dokładnie to jedzenie jest, ani skąd

Najczęstsze skojarzenia z hasłem „zdrowe odżywianie” 1. świeżość i naturalność 2. smaczne i kolorowe 3. daje siłę

pochodzi, ale jaką korzyść daje konsumentowi. A dawać ma siłę, energię, witalność, dzięki czemu można np. uprawiać sport, gdyż – tu słowa innego respondenta – „żeby być aktywnym trzeba się

dobrze odżywiać”. Ostatnia znacząca grupa skojarzeń to jedzenie Domowe, bez konserwantów (13%). To żywność przygotowana samodzielnie od podstaw, bez konserwantów, sztucznych dodatków, z zaufanych źródeł. Z jego spożywania też płynie korzyść, ale z zupełnie innego porządku niż siła – a mianowicie długie życie. Jak stwierdza jedna z badanych przez nas osób – „jak się zdrowo odżywiasz będziesz długo żył.” Jak więc widać, pierwsze, najbardziej intuicyjne skojarzenia Polaków ze zdrowym odżywianiem są dość konserwatywne – podobnie mogło się ono kojarzyć naszym babciom i dziadkom. Bardziej progresywne konotacje pojawiały się dużo rzadziej. Jedynie 7% skojarzeń wprost nawiązywało do ekologiczności, 4% do wyższej ceny zdrowych produktów i również 4% do samokontroli, ciężkiej pracy, diet. Jaki z tego płynie wniosek? Jeśli mówimy do szerokiej grupy odbiorców i chcemy wzbudzić w nich skojarzenia naszego produktu ze zdrowiem, najpewniejszą drogą, by to zrobić, jest pokazanie go jako pochodzącego prosto z natury, świeżego, a najlepiej – z polskiej wsi. Bo definicje oczywiście są ważne, ale w naszych sercach to nadal polska wieś jest synonimem wszystkiego, co dla naszego zdrowia najlepsze. Źródło danych: IPSOS, Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków Edycja 2021. Realizacja badania: od lipca do sierpnia 2021, metoda TAPI (w domach respondentów przy użyciu tabletów) na ogólnopolskiej próbie osób w wieku 15+, reprezentatywnej ze względu na: płeć, wiek, wykształcenie, region i wielkość miejscowości; N=804; Badanie cykliczne prowadzone od 2005 roku. Przywołane wyniki bazują na autorskiej metodologii Ipsos Censydiam Metaphors. Kontakt w sprawie dostępu do badania: iwona. wilmowska@ipsos.com.Kategorie produktów

Maciej Stróżyk

NORTH COAST

Oliwa Extra Vergine Villa Chieci

Prezes NORTH COAST W NORTH COAST posiadamy szeroki wybór oliw z oliwek. Z uwagi na swoje walory zdrowotne to jeden z najchętniej wybieranych tłuszczy roślinnych, którego sprzedaż z roku na rok rośnie, a który w Polsce popularnością dorównuje nawet rodzimemu olejowi rzepakowemu. To podstawowy składnik kuchni włoskiej. W NORTH COAST przede wszystkim stawiamy na jakość ofertowanych przez nas produktów, dlatego zdecydowana większość naszych oliw z oliwek to produkty produkowane ze starannie wyselekcjonowanych owoców drzewa oliwnego. Coraz większą popularnością wśród klientów cieszą się oliwy tłoczone na zimno, a także oliwy niefiltrowane, które są gęste i naturalnie mętne, bo zawierają mikroskopijne kawałki miąższu oliwek. Według ekspertów są one cennym źródłem powstawania przeciwutleniaczy, które mają znaczący wpływ na obniżenie poziomu złego cholesterolu. Z kategorii tłuszczów dużym zainteresowaniem klientów cieszy się także masło z mleka bawolego, które zawiera mniej cholesterolu niż mleko krowie. W 2021 roku zanotowaliśmy 22% wzrost sprzedaży tego produktu.

Anna Wood Head of Marketing Grupa Producentów Warzyw PRIMAVEGA W ostatnich latach obserwujemy przyśpieszenie globalnego trendu „prozdrowotnego” na polskim rynku. Potrzeba zdrowszego, zrównoważonego trybu życia, w tym odżywiania się wpłynęła na zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów. Na rynku wygrywać będą, zatem kategorie produktów, które są jak najmniej przetworzone i bogate w cenne składniki. Wśród takich produktów na czele stoją warzywa, a szczególnie warzywa zielone. PRIMAVEGA to jeden z największych producentów i dostawców świeżych warzyw, dlatego naszym zadaniem jest także kreowanie tej kategorii. W 2021 r. wprowadziliśmy unikalną nowość MŁODE LISTKI – kompozycje młodych listków pochodzących z odmian o krótszym okresie wegetacji, a więc roślin bardzo młodych, które zawierają mnóstwo witamin, aminokwasów i jednocześnie mają udowodniony pozytywny wpływ na nasze zdrowie, a pośrednio również na jakość naszego życia.

i trendem roślinnym. Analiza danych pochodzących z bazy GNPD firmy Mintel (Global New Products Database/Globalna Baza Nowych Produktów) wskazuje, że w okresie ostatnich trzech lat do stycznia 2022 roku, odsetek nowości spożywczych na polskim rynku, które mają przyjazne środowisku opakowanie wzrósł z 5% do 11%, zaś odsetek nowości wegańskich z 10% do 14%.

Eko, BIO i organic Słowa BIO, eko i organic zarezerwowane są dla produktów, do których wyrobu użyto co najmniej 95% składników naturalnych, czyli m.in. niemodyfikowanych genetycznie, bez sztucznych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. Gospodarstwo rolne i zakład przetwarzający muszą poddać się kontroli, aby uzyskać specjalny certyfikat. Oznaczenie „euroliść” jest znane już chyba każdemu konsumentowi. Jego obecność na opakowaniu to potwierdzenie ekologiczności produktu.

Polscy konsumenci deklarują, że najczęściej kupują ekologiczne owoce i warzywa. Ponad 1/4 respondentów przyznała, że kupuje je przynajmniej raz w tygodniu. 63% badanych regularnie zaopatruje się w ekologiczne jaja. Nieco rzadziej konsumenci kupują pieczywo oraz przetwory mleczne i mleko. Zakupów mięsa przynajmniej raz w tygodniu dokonuje 9% respondentów, a 13% deklaruje, że równie często kupuje ekologiczne wędliny. Rzadziej do koszyka zakupowego ogółu konsumentów trafiają przekąski, zioła, przyprawy, herbata i kawa, orzechy i bakalie oraz półprodukty i dania gotowe. Dotyczy to również produktów adresowanych do dzieci i niemowląt, które częściej kupują młodsi konsumenci z dziećmi na utrzymaniu1. Z kolei jeśli chodzi o kategorię BIO, według NielsenIQ, kategorie generujące największą wartość to produkty do żywienia małych dzieci, jogurty i napoje roślinne, a także produkty z kategorii soki, nektary, napoje2.

Oliwa Extra Vergine niefiltrowana REDORO

Oliwa Extra Vergine REDORO

PRIMAVEGA

Młode Listki – Batavia zielona i czerwona

Młode Listki – Rukola i lattughinio rosso

ABRAMCZYK

Miruna Patagońska S-VAC 6,8 kg

Abraline – indywidualnie pakowane filety różne gatunki ryb

źródło: Raport „Żywność ekologiczna w Polsce”, Koalicja na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ, 2021 r. Raport bazuje na danych NielsenIQ pochodzących z badania Panelu Handlu Detalicznego, obejmującego kanały: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze, winno-cukiernicze, stacje benzynowe i kioski. Z badania wykluczone są sklepy specjalistyczne, kanał e-commerce, sprzedaż instytucjonalna, sklepy Cash & Carry, maszyny vendingowe, punkty sezonowe, bazary i kanał HoReCa. W prowadzonym badaniu NielsenIQ nadaje charakterystykę BIO wszystkim produktom paczkowanym, stałowagowym (bez żywności świeżej) i posiadającym certyfikat unijny, które należą do monitorowanych kategorii spożywczych.

1

110

źródło: tamże.

2

www.hurtidetal.pl


na talerzu Od 30 lat dostarczamy autentyczne włoskie produkty najwyższej jakości

Agnesi Bonomi Cellini Cirio Galbani Iposea Misura Nuova

Castelli Riscossa Riso Gallo Roberto Saclà Salvadori Sapori di Siena


Kategorie produktów

Jacek Wyrzykiewicz

HOCHLAND POLSKA

Almette z pomidorami dojrzewającymi w słońcu

PR & Marketing Services Manager Hochland Polska Na rynku pojawił się wyjątkowy ser żółty w plastrach – Hochland Sielski. To produkt, który wyróżnia się nie tylko smakiem, ale także pochodzeniem sera i mleka oraz nowym, innowacyjnym opakowaniem. Hochland Sielski pochodzi z Węgrowa, czyli z najczystszych regionów Polski zwanych Zielonymi Płucami Polski. Produkowany jest z mleka od polskich rodzinnych gospodarstw, w których dba się o krowy, ich bezpieczeństwo i higienę. Hochland Sielski to również nowe opakowanie z innowacyjnym systemem zamykania na rzep, które jest unikalne na polskim rynku, jest wygodne i zachowuje świeżość sera na dłużej. To jest opakowanie, które podąża również w kierunku zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano w nim o 32% mniej plastiku, niż przy naszych standardowych opakowaniach do plastrów żółtych, tacka, na której leżą plastry sera w 100% nadaje się do recyklingu, a dzięki szczelności, produkt zachowuje świeżość na dłużej i sprzyja to niemarnowaniu jedzenia. Hochland Sielski ma opakowanie z rzepem, które jest opatentowane dla Hochland Polska.

Po produkty BIO konsumenci sięgają na co dzień, także przy przygotowywaniu codziennych posiłków. Liderem wśród kategorii BIO, po które sięgamy przygotowując posiłki, są oliwy i oleje oraz sosy i pulpy pomidorowe. Wśród kategorii wykorzystywanych do przyrządzania posiłków wyróżnia się także kategoria paczkowanego wędzonego łososia3.

Najzdrowsza wśród diet Czy taka istnieje? Od wielu lat trwają dyskusje pomiędzy dietetykami, którą z nich można za taką

uznać. Z badań, które publikuje amerykański magazyn U.S. News & World Report już piąty rok z rzędu wynika, że to dieta śródziemnomorska ma najbardziej korzystny wpływ na zdrowie. Na kolejnych miejscach wśród najlepszych diet na 2022 rok znalazły się DASH oraz dieta fleksitariańska. W tymże badaniu eksperci w dziedzinie dietetyki, leczenia otyłości, psychologii żywienia, cukrzycy i chorób serca wybierali spośród 40 diet. Pod uwagę brano łatwość stosowania, zdolność do utraty wagi, kompletności odżywczej,

„HERBAPOL-LUBLIN”

Hochland Sałatkowy

WEGE SIOSTRY

Toczony z nerkowców – roślinna alternatywa dla sera

Vermezan z nerkowców – roślinna alternatywa dla sera

Herbatki funkcjonalne marki Big Active w nowej odsłonie To smaczne i odpowiednie wsparcie dla osób dbających o dobrą kondycję i zdrowie. Nowe mieszanki ziołowo-owocowe w postaci suplementów diety łączą właściwości składników aktywnych z pysznym smakiem owoców egzotycznych. Herbatki dostępne są w 3 wariantach: 4x Super slim odchudzanie, Active burn spalanie, Detox oczyszczanie. Nowoczesne, przyjazne dla środowiska opakowanie zawiera 20 kopertek z herbatkami. Produkty marki będą wspierane działaniami marketingowymi m.in. VOD, social media, PR, influencer marketing.

CPP TORUŃ-PACIFIC

Nestlé CINI MINIS CHURROS

Joanna Bukowiecka Kierownik Grupy Produktów Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Płatki śniadaniowe Nestlé CINI MINIS CHURROS to przepyszna nowość, która pojawiła się na rynku pod marką znanych i uwielbianych kwadracików Nestlé CINI MINIS. Jest to pierwszy taki produkt w kategorii śniadaniowej o kształcie inspirowanym słynnym hiszpańskim przysmakiem – churros. Oprócz kształtu, wyróżnia się także cynamonowym smakiem oraz super chrupkością, która na długo pozostaje także w mleku! Dwa praktyczne formaty opakowań pozwalają dostosować się do aktualnych potrzeb konsumentów oraz strategii kanałowej. Płatki stanowią cenne źródło pełnego ziarna, czym zachęcają do skomponowania zbilansowanego śniadania. Można je schrupać tak, jak się lubi: tradycyjnie w miseczce z mlekiem, jogurtem czy świeżymi owocami. Możliwości jest naprawdę wiele, a tak przygotowane śniadanie z pewnością pomoże dobrze i ze smakiem zacząć dzień!

źródło: Raport „Żywność ekologiczna w Polsce”, Koalicja na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ, 2021 r.

3

112

www.hurtidetal.pl


Kategorie produktów

EUROSER DAIRY GROUP

Ser kozio-owczy Goat Farm

Grikios Grill Cheese

Beata Wiącek Brand Manager Euroser Dairy Group Konsumenci poszukują produktów o wyjątkowych smakach, charakteryzujących się wysoką jakością i dobrym składem. Zwiększona konsumpcja nabiału w okresie pandemii oraz prozdrowotne trendy sprzyjają rosnącemu zainteresowaniu marką Goat Farm. Zdrowe odżywianie dla coraz większej liczby Polaków stało się stylem życia. Konsumenci coraz częściej sięgają po produkty naturalne takie jak sery naturalne w plastrach, czy roladki naturalne od Goat Farm. Sery kozie od Goat Farm wyróżnia charakterystyczny aksamitny smak z delikatnym aromatem sera koziego. Podstawowy produkt z portfolio Goat Farm posiada certyfikat Chronionego Miejsca Geograficznego, co podkreśla jego wyjątkowość. Dla konsumentów oznacza to, że ser wytarzany jest w Niderlandach, zgodnie z tradycyjną recepturą, mleko pochodzi z niderlandzkich gospodarstw rolnych, zagwarantowana jest stała wysoka jakość i łagodny smak mleka.

bezpieczeństwa oraz potencjału w zapobieganiu i leczeniu cukrzycy i chorób serca. Nic dziwnego, że dieta śródziemnomorska od kilku lat uzyskuje pierwsze miejsce. Posiłki koncentrują się na owocach i warzywach, pełnych ziarnach, nasionach roślin strączkowych, orzechach, aromatycznych ziołach i przyprawach. Głównym tłuszczem jest oliwa z oliwek

z pierwszego tłoczenia. Do tego zdrowe ryby i owoce morza, które są źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Rozwój rynku, coraz szersza oferta i większe zainteresowanie konsumentów – wszystko skupione na produktach korzystnie wpływających na organizm. Takie trendy do tylko powód do radości. Bo zdrowie jest najważniejsze!

reklama

www.hurtidetal.pl

113


Kategorie produktów

Zdrowy pupil Wielu Polaków to dumni właściciele zwierząt domowych, a wśród ukochanych pupili najczęściej pojawiają się koty i psy. Karmy oraz przysmaki dla czworonogów stanowią więc istotną pozycję w sklepowej ofercie. Na jakie produkty warto postawić przygotowując zwierzęcą półkę?

Weronika Nowak Redaktor

W 2019 roku na terenie Europy aż 85 milionów gospodarstw domowych posiadało zwierzę, co stanowi 38% wszystkich gospodarstw. Roczny obrót produktami dla zwierząt domowych wyniósł wówczas 21 mld euro, natomiast wolumen sprzedaży – 8,5 mld ton. Natomiast w kontekście naszego kraju aż 45% Polaków w 2019 roku posiadało zwierzę domowe – to ponad 17,3 mln osób. Najczęściej spotykamy właścicieli psów (39%), a na drugim miejscu kotów (33%). Kolejne miejsca zajmują kolejno opiekunowie innych ssaków, ptaków, rybek oraz gadów1. Według Euromonitor International w 2020 roku liczba zwierząt w polskich domostwach wzrosła do 20,35 mln. Szacuje się również, że koty niedługo prześcigną psy, gdyż ich liczba gwałtownie rośnie z roku na rok2.

Psie żywienie W okresie styczeń-grudzień 2021 roku w porównaniu do roku 2020 sprzedaż wolumenowa karmy dla psów odnotowała 2% spadek. W obrębie kategorii karma mo-

kra stanowi 67% udziałów wartościowych, natomiast blisko 33% należy do karmy suchej. Największe znaczenie mają produkty marek własnych – ich udziały wartościowe stanowią ponad 3% całej kategorii w sklepach małoformatowych do 300 mkw. Poza tym wiodącym producentem karm dla psów jest Mars z marką Pedigree. Liczy się również Dolina Noteci (Rafi)3. „Najczęściej kupowaną karmą suchą dla psów w sklepach małoformatowych jest Chappi Adult z wołowiną i drobiem i warzywami (Mars) w torebce 500 g. Karma dla psów dostępna jest średnio w 8 sklepach

MACED

Dogway Chelsea Pałeczki wołowo-drobiowe

Magdalena Kościuk Head of Marketing MACED Psie przekąski to zyskująca na popularności kategoria produktów, charakteryzująca się małą wrażliwością cenową klientów. W chwili obecnej można dostrzec na rynku trendy, które sprzyjają jej rozwojowi. Istotne, z naszego punktu widzenia, jest zwiększenie świadomości klientów, którzy wybierając przekąski i przysmaki dla swoich pupili kierują się przede wszystkim składem. Klienci szukają na półce produktów, które będą nie tylko smaczne, ale i zdrowe, bez dodatku zbędnych konserwantów i barwników. Warty zauważenia jest również fakt, że pandemia COVID-19 ukazała stosunkowo wysoką odporność branży zoologicznej w Polsce na sytuacje kryzysowe, a także wpłynęła korzystnie na zwiększenie liczby gospodarstw domowych, które zdecydowały się na zakup psa. źródło: M. Mańka „Raport FEDIAF o zwierzętach domowych”, sierpień 2020 r.

1

źródło: https://techno-senior.com/2021/08/29/zwierzeta-lockdown/

2

114

źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

3

www.hurtidetal.pl


Odkryj psią naturę

Rosnąca kategoria

Zadbaj o półkę psich przysmaków w swoim sklepie WSPARCIE MARKETINGOWE:

SOCIAL MEDIA

INFLUENCER

PR

POS


Kategorie produktów

PARTNER IN PET FOOD Wyjątkowa oferta dla kotów W odpowiedzi na najnowsze trendy w żywieniu kotów marka PreVital przygotowała wyjatkową ofertę w postaci czterech prostych, bezzbożowych receptur. Każda z nich zamknięta jest w wyjątkowym, aseptycznym kartoniku łatwym w użytkowaniu i gwarantującym zachowanie zapachu karmy w środku opakowania. Dzięki prostokątnemu kształtowi produkt zajmuje o 10-20% mniej miejsca na tej samej przestrzeni. Produkt skierowany jest do konsumetów, którzy chcą dbać o dobro planety – podczas produkcji wytwarzane jest o 80% mniej CO2 niż w przypadku produkcji puszek. W ofercie są mięsne kawałki zanurzone w aromatycznym sosie lub galaretce i aż 100% białek pochodzenia zwierzęcego.

na 10. Spośród sklepów sprzedających karmę dla psów aż ¾ z nich posiada w swojej ofercie produkty producenta Mars. Średnia cena za puszkę karmy dla psów to około 4,12 zł, zaś za saszetkę – 2,10 zł. Ceny w tej kategorii w tym właśnie kanale dystrybucji są stabilne rok do roku. Klienci sklepów małoformatowych mają do wyboru spośród średnio 10 różnych wariantów karmy dla psów” – mówi dr Magdalena Wilgatek z CMR.

Półka dla kotów Jak wskazuje CMR, podobnie jak w przypadku karmy dla psów, spadła sprzedaż wolumenowa karm dla kotów – o ponad 3% r/r (2021 vs 2020). W przypadku tej kategorii karmy mokre stanowią aż 76% udziałów wartościowych. Jeśli chodzi o formę pakowania, karmy w saszetkach i w puszkach są na podobnym poziomie udziałów wartościowych w sprzedaży – łącznie stanowią blisko 60%. „W kategorii karmy dla kotów wiodącym producentem jest Mars i to jemu przypada ponad 42% udziałów wartościowych w kategorii karmy dla kotów. Duże znaczenie mają podobnie jak w kategorii karmy dla psów – produkty marek własnych – utrzymują one blisko 27% udziałów wartościowych w kategorii karmy dla kotów w sklepach małoformatowych. Poza tym popularne są również produkty producenta Nestlé (Purina Felix, Purina Gourmet, Purina Firskies, Purina One). Najpopularniejszym wariantem kupowanym w sklepach małoformatowych wśród karmy dla kotów jest Kitekat z Kurczakiem w galaretce (Mars) w torebce 100 g” – dodaje dr Wilgatek. Karmy dla kotów dostępne są w niemal 80% placówek małoformatowych, przy czym w około 7 na 10 sklepów znajdują się produkty

PARTNER IN PET FOOD

PreVital Crispy Mix Przekąska dla kota o smaku łososia, pstrąga i śledzia 60 g

PreVital Pillows Przekąska dla kota Poduszeczki bogate w kurczaka z serowym nadzieniem 60 g

Mars. Średnio za saszetkę karmy trzeba zapłacić 2,10 zł, a cena ta jest stabilna rok do roku. Na półce do wyboru jest średnio 11 różnych wariantów karm4.

Przysmaki dla czworonogów Jednak nie tylko karmy lądują w koszykach właścicieli czworonogów. Obecnie niemal każdy opiekun psa czy kota sięga również po przysmaki oraz gryzaki. Mogą one służyć jako urozmaicenie codziennego menu czy też nagrody podczas nauki nowych komend. Nic więc dziwnego, że kategoria przekąsek dla zwierząt wciąż rośnie i proponuje coraz ciekawsze rozwiązania, zarówno smakowe, jak i teksturowe. Ważna jest również rola, jaką ma spełniać dany przysmak.

Producenci oferują innowacyjne produkty przeznaczone dla konkretnych zwierząt i celów. Coraz większą uwagę zwraca się na skład przekąsek, szczególnie w przypadku zwierząt wrażliwych lub cierpiących na alergie. Dla wielu opiekunów bezpieczny produkt to taki, który posiada wyselekcjonowane skład-

Udziały wartościowe producentów karmy dla kotów Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., MAT grudzień 2021, karma sucha i mokra

Pozostali 10% Nestlé 21%

Mars 42%

Marki własne 27% źródło: Dane CMR za sklepy małoformatowe do 300 mkw.

4

116

www.hurtidetal.pl


Kategorie produktów

Udziały wartościowe producentów karmy dla psów Dane: CMR, sklepy małoformatowe do 300 mkw., MAT grudzień 2021, karma sucha i mokra

Pozostali 14% Dolina Noteci 13%

Marki własne 38%

Mars 30% niki z hodowli czy upraw ekologicznych, pozyskiwanych lokalnie. Dobrze odbierane są także produkty niskoprzetworzone. Na rynku popularność zyskują przekąski monobiałkowe, niskotłuszczowe czy bez

dodatków zbędnych barwników i konserwantów. Natomiast mile widziane w składzie są dodatki funkcjonalne, które usprawniają pracę układu pokarmowego, m.in. drożdże nieaktywne, inulina, witaminy z grupy B.

Warto zwrócić również uwagę na dodatkowe korzyści płynące z kupowanych przekąsek, m.in. odkłaczanie (bardzo ważne w przypadku kotów), redukcja kamienia nazębnego czy poprawa kondycji sierści. Dla klientów poszukujących produktów wegetariańskich producenci oferują także przysmaki i gryzaki roślinne, takie jak patyki z drewna (np. kakaowca) czy bulwy korzeniowe, wykazujące właściwości hypoalergiczne i czyszczące zęby. Wegańskie przekąski, tworzone wyłączne na bazie surowców roślinnych, są poszukiwane przez opiekunów zwierząt wykazujących reakcje nadwrażliwości na większość białek pochodzenia zwierzęcego (często znajdziemy w nich buraki, bataty, jabłka czy pasternak)5. Przygotowując ofertę dla zwierząt w swoim sklepie warto pamiętać, że konsumenci docenią możliwość zrobienia zakupów zarówno dla siebie, jak i dla swoich pupili w jednym miejscu. Na półce powinny znaleźć się podstawowe produkty, czyli suche i mokre karmy, a także przysmaki i niezbędne akcesoria, po które najczęściej sięgają właściciele czworonogów.

reklama

źródło: https://zoobranza.com.pl/przysmaki-dla-psow-wrazliwych/

5

www.hurtidetal.pl

117


Drogeria Sin Lux do odświeżania obić tapicerskich Przeznaczony do czyszczenia obić tapicerskich, tapicerki samochodowej, tkanin dekoracyjnych z materiałów naturalnych i syntetycznych, dywanów i wykładzin podłogowych. Specjalny polimer wspomagany aktywną pianą wnika w czyszczony materiał, wiąże cząstki brudu i kurzu, a w procesie schnięcia ulega krystalizacji na czyszczonej powierzchni. Sprzedawany w opakowaniu 500 ml, z wygodnym spryskiwaczem pianowym. www.ara.szczecin.pl

Nowa odsłona żeli pod prysznic Apart Men Apart Men to dwie linie kosmetyków: Active Fresh i Total Care, w których dostępne są żele pod prysznic 3w1 – do mycia ciała, twarzy i włosów. Żele zawierają cenne składniki, w zależności od wariantu – aloes, D-panthenol, inulinę oraz mentol, które doskonale zadbają o męskie ciało, oczyszczając i odświeżając je, pozostawiając uczucie ukojenia. Kosmetyki odznaczają się mocnymi zapachami, a także lekką, żelową formułą, która podczas aplikacji zamienia się w gęstą, myjącą piankę.

Henkel – My i Ty wspólnie dla czystej planety Co najmniej 90% naszych SKŁADNIKÓW jest

BIODEGRADOWALNYCH*

* Dotyczy składników organicznych zgodnie z wytycznymi 301 i 302 OECD

118

www.hurtidetal.pl

Firma Henkel kampanię We&You rozpoczęła z troski o środowisko, by tworzyć czystszy świat dla przyszłych pokoleń. Realizując ją, robi to na czym zna się najlepiej czyli produkuje, w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, chemię domową. Znaczna ilość opakowań produktów firmy Henkel powstaje w nawet 100% z plastiku z recyklingu, detergenty piorące działają już w niskich temperaturach, a w wielu produktach co najmniej 90% składników jest biodegradowalnych. W ofercie firmy znajduje się także, wielokrotnie nagradzana, linia ekologiczna ProNature z certyfikatem Ecolabel, której opakowania częściowo powstają z plastiku zebranego u wybrzeży Haiti, dzięki czemu wsparcie uzyskuje także lokalna społeczność.

SIDOLUX® w nowej odsłonie Obecna na rynku od blisko 30 lat polska marka renomowanych środków czystości SIDOLUX® przechodzi całościowy rebranding. Nowa identyfikacja wizualna jest nowoczesna i czytelna. Złoty akcent w logo podkreśla tradycję i pozycję marki. Odświeżone etykiety produktów eksponują ich najistotniejsze cechy, w tym zapach. Marka słynie bowiem z bogatej gamy nut zapachowych, wśród których flagowym wariantem jest mydło marsylskie. Nowy wizerunek jest częścią aktualnej strategii komunikacyjnej SIDOLUX® – wszystkie działania realizowane są pod hasłem „Dobrze się sprząta razem”, w ramach którego marka udowadnia, że nawet codzienne porządki mogą być przyjemnością.


Drogeria

Attis Fruity owocowe mydełko w płynie Lychee & Vanilla Attis Fruity mydełko w płynie to skuteczny środek myjący, doskonale nadający się do codziennego użytku. Odpowiednio dobrane, delikatne składniki są przyjazne dla skóry, nie wysuszają i pozostawiają ją gładką w dotyku. Dzięki neutralnemu pH, mydło nie wykazuje działania podrażniającego, a zastosowana w składzie gliceryna i betaina posiadają właściwości nawilżające i natłuszczające, które wpływają pozytywnie na elastyczność i gładkość skóry. Przebadane dermatologicznie. Zapas jako doypack poj. 750 ml. Producent: Gold Drop.

Limitowana kostka WC Jasmine Spark

reklama

Hyper Clean to nowoczesna, multi-elementowa kostka toaletowa o udoskonalonej formule czyszczącej. Specjalnie zaprojektowany kształt koszyka zapewnia jeszcze lepszą cyrkulację wody, a tym samym wpływa pozytywnie na efektywność działania kostki. Niewątpliwym atutem produktu jest też ergonomiczny uchwyt, który pozwala na bezproblemowe zawieszenie kostki na większości muszli WC. Uzupełnieniem funkcji kostki Hyper Clean są właściwości zapachowe – dzięki sprawdzonym kompozycjom produkt pozostawia świeży zapach w toalecie. Limitowaną nowością na rynku jest zapach Jasmine Spark – intensywnie jaśminowy, idealny na zbliżającą się wiosnę!

Ludwik Ekologiczny płyn do mycia butelek, smoczków i naczyń dla dzieci Jak dbać o czystość dziecięcych naczyń i jednocześnie wspierać środowisko naturalne? To proste! Wystarczy sięgnąć po Ekologiczny płyn do mycia akcesoriów dziecięcych marki Ludwik. Troska o czystość oraz bezpieczeństwo dziecka to niewątpliwie najważniejsze aspekty dla każdego rodzica. Dlatego tak ważne jest dobieranie właściwych, bezpiecznych środków czyszczących oraz kosmetyków stworzonych specjalnie z myślą o dzieciach. Delikatny i naturalny skład to najważniejsze zalety ekologicznego płynu marki Ludwik do mycia butelek, smoczków czy gryzaków. Formuła myjąca z dodatkiem kwasu mlekowego skutecznie usuwa wszystkie pozostałości po mleku, sokach, kaszkach i jedzeniu. Dzięki delikatnej formule, bez dodatku substancji zapachowych oraz barwników, płyn doskonale się wypłukuje. Dodatkowo jest łagodny dla dłoni, zawiera glicerynę i D-pantenol.

www.hurtidetal.pl

119


Drogeria

Przedświąteczne porządki Rynek środków czystości w ostatnich latach odnotowuje pewne wahania. W okresie tuż przed świętami większość kategorii charakteryzuje się wzrostami sprzedaży, a dla niektórych artykułów – to wręcz najlepszy czas w roku. W końcu przedświąteczne sprzątanie – łączy się z tym wiosennym. Kiedy sprzątamy i jakich preparatów używamy? Gdzie zaopatrujemy się w ulubione środki czystości?

Monika Książek Redaktor

Święta wielkanocne zbliżają się nieubłagalnie. Wraz z nimi wiosna i czas wielkich porządków. Przecież nic nie czyni świętowania przyjemniejszym niż odpowiednio do tego przygoto-

wane otoczenie. „Zanim jednak przystąpimy do świętowania, przygotowujemy też wcześniej na ten czas nasze domy. Analizując sprzedaż roczną po miesiącach, w okresie wielkanocnym rośnie sprzedaż środków do czyszczenia i pielęgnacji przestrzeni domowej, szczególnie środków uniwersalnych do czyszczenia dużych powierzchni1” – mówi Maria W. Kowalska, Insight Analyst w NielsenIQ. To dowód na to, że nachodzące święta, a wraz z nimi wiosna to najlepszy moment na gene-

Marta Całus Trade & Marketing Manager marki Sidolux® LAKMA Wiosenne porządki to nieodłączna część pierwszych miesięcy roku, a już szczególnie okresu przed Wielkanocą. Mają wymiar praktyczny, ale też nieco symboliczny. Układamy, wprowadzamy zmiany na lepsze, szykujemy się na nowe. My jako marka SIDOLUX ® również się zmieniamy! Przeszliśmy kompleksowy rebranding – odświeżyliśmy logo i wizerunek naszych produktów. Nowe etykiety przyciągają wzrok na sklepowej półce – nie tylko designem, ale i wyborem! Mamy do zaproponowania całą gamę środków czystości o różnym przeznaczeniu, w pięknych, świeżych zapachach. Szczególnie polecamy naszą kultową pozycję, a więc zapach mydła marsylskiego. Odświeżony wizerunek jest częścią naszej aktualnej strategii komunikacyjnej, którą realizujemy pod hasłem: „Dobrze się sprząta razem”. Jesteśmy przekonani, że nowa odsłona marki przypadnie do gustu konsumentom.

ralne porządki. Oprócz zakupów spożywczych i kategorii chemii gospodarczej na znaczeniu zyskuje jeszcze jedna kategoria drogeryjna. „Podczas świąt, niezależnie od tego w jak dużym gronie się spotykamy, chcemy wyglądać elegancko i pięknie. W miesiącu poprzedzającym Wielkanoc, widać więc też wzrosty sprzedaży kosmetyków. Nie jest to okres najwyższych sprzedaży koszyka kosmetycznego w ciągu roku, niemniej jednak marzec 2021 przyniósł dwucyfrowe wzrosty sprzedaży wo-

LAKMA

SIDOLUX® szyby i lustra ARCTIC 500 ml

SIDOLUX® Uniwersalny Mydło Marsylskie 1 l

źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Food), Dyskonty, Sprzedaż wartościowa, w okresie skumulowanym marzec-kwiecień 2021 w koszyku kategorii spożywczych: dodatki do ciast, produkty czekoladowe (czekolada, praliny, czekoladowe figurki, zestawy czekoladowe), przyprawy, śledzie, cukier, masło oraz margaryny i miksy do smarowania, smażenia i pieczenia , majonezy i sosy na bazie majonezu, mąka, biały ser, soki, napoje i nektary

1

120

www.hurtidetal.plDrogeria

Liliana Ćwik

GOLD DROP

Dix odtłuszczacz uniwersalny 750 ml

Manager ds. Marketingu Gold Drop Firma Gold Drop na wiosenne porządki poleca swoim klientom podstawowe produkty, jak płyny do szyb Window Plus, płyny do mebli Gold Wax czy też nową serię płynów z olejkami Floor Professional, dedykowaną do mycia paneli oraz podłóg drewnianych, wzbogaconą o piękne zapachy i nową formułę działania. Zapraszamy także do skorzystania z całej klasycznej oferty środków czyszczących naszej firmy, a szczególnie do przetestowania produktu Dix odtłuszczacz. To rewelacyjny środek do odtłuszczania silnie zabrudzonych powierzchni, przeznaczony jest do czyszczenia okapów kuchennych, grilli, płyt kuchennych, mebli ogrodowych, kosiarek, silników pojazdów, rowerów, tapicerki czy usuwania plam z odzieży. Ponadto warto przyjrzeć się serii produktów ekologicznych Eco Line, w skład której wchodzą: płyn uniwersalny, płyn do naczyń, mydło w płynie, płyn do szyb, płyn do czyszczenia kuchni oraz dwa produkty czyszczące – do urządzeń sanitarnych i toalet. Ekologiczna linia środków czystości to 7 wyjątkowych produktów, dzięki którym bez problemu można wygodnie i, co ważniejsze, nie szkodząc naturze, utrzymywać cały dom w eko-czystości. Wiosną planujemy uruchomić serię produktów czyszczących na bazie octu. Linia ta zawiera aż 98% składników pochodzenia naturalnego. Preparaty będą dostępne do użycia jako gotowy produkt o poj. 750 ml z funkcją spray.

lumenowej każdej kategorii z tego koszyka, vs poprzedni miesiąc – a największe wzrosty odnotowały produkty do włosów i do golenia. W przeciwieństwie do koszyków spożywczego i chemicznego, w sprzedaży kosmetyków prym wiodą sklepy małego formatu, za sprawą sklepów chemiczno-kosmetycznych, które w marcu 2021, odpowiadały za ok. 2/3 wartości sprzedaży koszyka kosmetycznego2” – informuje Kowalska.

Sprzątamy kilka dni przed świętami Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że jedynie 6,7% badanych

nie dokonuje przedświątecznych porządków w ogóle albo zastępuje je w tym inna osoba. „O ile na co dzień zdarza nam się zapomnieć o sprzątaniu lub po prostu czasem nie mamy na to ochoty, o tyle w okresach świątecznych porządne czyszczenie domu wydaje się być obowiązkiem. Okazuje się, że Polacy preferują wiosenne porządki od tych zimowych. To właśnie w okresie świąt wielkanocnych rynek środków czystości notuje największe wzrosty, podczas gdy na Boże Narodzenie są one nieco mniejsze. Rekordowy ze zrozumiałych względów był marzec 2020, ale również w 2021 trzeci miesiąc roku cechował się największą sprzedażą w tej kategorii. To właśnie pod koniec marca sięgamy

Gold Wax preparat do czyszczenia różnych powierzchni 400 ml

GRUPA INCO

Ludwik płyn do mycia naczyń miętowy

COLGATEPALMOLIVE (POLAND)

AJAX Płyn uniwersalny Dual Fragrance Gardenia & Kokos

VELVET CARE

Ręcznik papierowy TURBO

źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), Sklepy Chemiczno-Kosmetyczne, Sprzedaż wolumenowa i wartościowa, w okresie marzec 2021, vs luty 2021 w koszyku kategorii kosmetycznych: perfumy, pielęgnacja włosów, kosmetyki kolorowe, higiena jamy ustnej, higiena intymna, produkty do golenia, pielęgnacja twarzy

2

122

www.hurtidetal.plWywiad

W centrum dokonywanych przez nas zmian jest zawsze dobro środowiska naturalnego O innowacyjności branży oraz działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju rozmawiamy z Patricjusem Ziecikiem, dyrektorem marketingu działu Laundry & Home Care, Henkel Polska. Perwoll kapsułki. Co ważne, nowe kapsułki wprowadzane na rynek są mniejsze od poprzednich, gdyż formuły produktów składowych są bardziej skoncentrowane, co pozwala zmniejszyć ich ślad węglowy w transporcie. A czego oczekują konsumenci? Idąc dalej tropem innowacji – jesienią 2021, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku, wprowadziliśmy do sprzedaży Persil Sensitive, przeznaczony dla osób o wrażliwej skórze, który nie zawiera barwników, więc jest przezroczysty. W linii Sensitive można znaleźć także E i Silan oraz środki do zmywania i sprzątania. Nasza duma to linia ProNature, w skład której wchodzą wybrane produkty marek: Pur, Somat, Bref i Clin. Ich formuły zawierają aż 99,99% składników naturalnych, mają certyfikat Ecolabel, a ich opakowania (za wyjątkiem Clin zapas) są wykonane w 100% z plastiku z recyklingu. I tu ciekawostka – już od 18 lutego eko świadomi konsumenci mogą kupić produkty linii ProNature i kosmetycznej marki N.A.E. Henkla na BioBazarze Fabryki Norblina i na Hali Gwardii. Czyli rok 2021 był innowacyjnie intensywny? Podsumowując, rok 2021 był dla nas przełomowy, praktycznie w każdej kategorii mieliśmy do zaoferowania nowe technologie, a w 2022 największa nowość to kapsułki Perwolla. Konsumenci doczekają się także ciekawych odsłon ulubionych marek, takich jak np. Bref czy Silan. W centrum dokonywanych przez nas zmian jest zawsze dobro środowiska naturalnego, a innowacyjność branży, moim zdaniem, zmierza właśnie w tym kierunku.

Czy Persil to najbardziej innowacyjna marka w portfolio Laundry & Home Care? Zgadza się. Naszą najbardziej innowacyjną marką jest Persil. Najlepiej widać to na przykładzie kapsułek, które stanowią innowację zarówno ze względu na złożoną formułę, której zalety ujawniają się dopiero w wyniku synergicznego działania składników po ich połączeniu, jak i sposób zastosowania – prosto do bębna pralki. A ich koncept jest wciąż udoskonalany – na początku były 2, potem 3 i od 2019 r. 4-komorowe. Co więcej – format kapsułek przenosimy także na inne nasze produkty wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy niezwykle go polubili. Czy produkty w kapsułkach można jeszcze udoskonalać? W kapsułkach mamy już Somat Excellence, E w kapsułkach 3-komorowych, a ostatnio zadebiutował na półkach sklepowych także

124

www.hurtidetal.pl

Zrównoważony rozwój – to nie tylko hasło, to rzeczywiste działania prowadzone od lat. Proszę w skrócie przybliżyć naszym Czytelnikom działania Henkel Polska. Działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, to nie tylko nowe formuły produktów, czy coraz bardziej biodegradowalne opakowania wytwarzane z użyciem odzyskanych tworzyw sztucznych. To także brand purpose, czyli cel przyświecający marce w działaniu. Z tego powodu współpracujemy z organizacjami takimi jak Fundacja Nasza Ziemia i Fundacja MARE przy projektach oczyszczania Ziemi z odpadów plastikowych, razem z programem TOP Model zorganizowaliśmy kolejną odsłonę naszej kampanii #ReThinkFashion promując odpowiedzialną konsumpcję mody a także, wraz z Fundacją Społecznie Bezpieczni i Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, otworzyliśmy Pralnie Społecznie Odpowiedzialne w Gdańsku i Wrocławiu pomagając osobom w kryzysie bezdomności i samotnym matkom. Dziękuję za rozmowę. Monika Górka


Drogeria

po środki czystości i rozpoczynamy przygotowania do kwietniowych świąt. W tym roku ten trend może ulec opóźnieniu na rzecz pierwszych tygodni kwietnia, ze względu na późną datę świąt, czyli 17-18.04.” – podkreśla Mateusz Śmietanka, Client Consultant w NielsenIQ. Jak się okazuje przygotowując się do Wielkanocy, ponad połowa badanych (54,6%) zazwyczaj dokonuje porządków kilka dni przed świętami. Co czwarty respondent (25,2%) bierze się za porządki z wyprzedzeniem kilku tygodni, a 7,9% zabiera się za to w ostatniej chwili, tuż przed świętami3.

Uniwersalne środki jednymi z najchętniej używanych Ogólna sytuacja na rynku środków czystości w ostatnich latach odnotowała pewne wahania. „Nadejście pandemii spowodowało zwiększenie zainteresowania kwestiami higieny, a nadejście pracy i nauki w formie zdalnej wymusiło niejako przykucie uwagi do zwiększonego utrzymywania porządku w domach. W wyniku tej sytuacji rynek środków czystości wzrósł wartościowo

Czy przed świętami wielkanocnymi zazwyczaj wykonuje Pan(i) porządki w mieszkaniu/domu? Dane: SW Research

Nie wykonuję takich porządków w ogóle

Nie wykonuję takich porządków, robi to inna osoba

3,1%

Inna sytuacja

0,9%

Nie wiem, trudno powiedzieć

4,7%

3,6%

Tak, wykonuję porządki przed samymi świętami (np. w przeddzień)

7,9%

Tak, wykonuję porządki kilka tygodni przed świętami

Tak, wykonuję porządki kilka dni przed świętami

54,6%

25,2%

Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. N=800, ogólnopolska grupa dorosłych Polaków z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Badanie przeprowadzone techniką CAWI (badanie online).

w 2020 roku o 7,9% w porównaniu do 2019. W 2021 roku zainteresowanie środkami czystości nieco zmalało, a rynek zanotował

spadek, o 3,6% co oznacza, że jego wartość wyniosła 872 mln zł4. Rynek spadł również wolumenowo o 6,2% i ilościowo o 4,1%.

reklama

źródło: SW Research

3

źródło: Dane NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), sprzedaż wartościowa, wolumenowa w litrach i ilościowa w sztukach, okresy: styczeń-grudzień 2019, styczeń-grudzień 2020, styczeń-grudzień 2021; kategoria: Środki czystości.

4

www.hurtidetal.pl

125


Drogeria

Patricjus Ziecik

HENKEL POLSKA

Dyrektor marketingu działu Laundry & Home Care Henkel Polska Robiąc wiosenne porządki, warto sięgnąć po takie produkty do sprzątania, które są nie tylko skuteczne, ale pozwolą zadbać o dom z jednoczesną troską o środowisko. Idealnym wyborem jest linia ProNature firmy, której produkty mają nawet 99,99% składników pochodzenia naturalnego, a dzięki swojemu minimalnemu wpływowi na środowisko, uzyskały certyfikat Ecolabel. Czyste okna zapewni Clin ProNature, a uporczywy bród z naczyń usuną tabletki Somat ProNature. Całą linię tworzy aż 8 produktów marek: Clin, Bref, Somat i Pur. Opakowania naszych produktów są dla nas tak samo ważne jak to, co się w nich znajduje, dlatego te papierowe produkujemy z makulatury, a plastikowe w 100% z surowców z recyklingu. Ponadto wykorzystujemy tzw. Social Plastic, czyli plastik zebrany u wybrzeży Haiti przez ubogich mieszkańców tego kraju, którzy zebrane odpady mogą wymienić na wynagrodzenie lub artykuły niezbędne do życia.

Na taki stan rzeczy wpływa głównie fakt, że do pandemii zdążyliśmy się już przyzwyczaić, mniej restrykcji powoduje, że również mniej czasu spędzamy w domu niż w trakcie 2020 r. Ponadto pewna część konsumentów mogła dokonać dużych zapasów w 2020 roku w obawie przed zamknięciem sklepów, więc wiele niskorotujących środków czystości zostało niezużytych w 2021” – wyjaśnia Mateusz Śmietanka. Mycie okien, porządkowanie garderoby, czyszczenie mebli i armatury łazienkowej, pranie, mycie podłóg i naczyń – przed nami czas generalnych porządków. W okresach przedświątecznych wszystkie segmenty środków czystości zwiększają sprzedaż, a wzrostom liderują preparaty do czyszczenia dywanów. „Przed ubiegłoroczną Wielkanocą, w marcu 2021 produkty tego rodzaju odnotowały wzrost wartości, aż o 80% w odniesieniu do lutego, a przed ostatnim Bożym Narodzeniem 63% odnosząc się do miesiąca je poprzedzającego. Wyjątkiem od tego trendu była Wielkanoc 2020, ale te święta spędzaliśmy w ograniczonym gronie, więc być może nie trzeba było szykować dywanów specjalnie na przyjazd gości. Pozostałe produkty odnotowują wzrosty w granicach 20-30%. Wyjątkiem są środki do czyszczenia kuchni i AGD, które cechują mniejsze wzrosty, w granicach 10-20%” – zaznacza ekspert NielsenIQ. Do porządków przedświątecznych zdecydowanie najchętniej używamy uniwersalnych środków czystości do różnych powierzchni, które stanowią 36,9% wartościowej sprzedaży w kategorii środków czystości (MAT Dec 2021). Drugie pod tym względem są środki przeznaczone do kuchni i sprzętu AGD, które

126

Płyn do powierzchni szklanych Clin ProNature

Tabletki do zmywarki Somat All in 1 ProNature

odpowiadają za 19% sprzedaży wartościowej. Najmniejsze udziały wynoszące 3,8%, mają produkty przeznaczone do dywanów. Najchętniej używanym typem produktów są różnego rodzaju płyny (59,7%), na drugim miejscu ściereczki (13,7%), a najrzadziej sięgamy po pasty (0,7%)5. Instytut SW Research sprawdził czym konsumenci kierują się przy wyborze środków czysto-

Na co zwraca Pan(i) największą uwagę przy wyborze produktów z zakresu chemii gospodarczej? Dane: SW Research

Kupuję produkty sprawdzonych przeze mnie marek

49,6%

Kupuję produkty znanych marek

23,2%

Kupuję produkty marek własnych hipermarketów/dyskontów

13,9%

Kupuję produkty importowane z zagranicy (np. z Niemiec)

7,7%

Kupuję produkty, które są reklamowane w mediach

8,0%

Kupuję preparaty specjalistyczne

17,6%

Kupuję preparaty uniwersalne

20,3%

Kupuję produkty, które akurat są w promocji

34,5%

Kupuję produkty, które mają dodatkowe właściwości

18,0%

Kupuję produkty, które są ekologiczne

17,7%

Inne produkty

0,5%

Nie wiem/trudno powiedzieć

6,3%

Nie kupuję takich produktów w ogóle

2,4%

Badanie przeprowadzone w lutym 2022 r. N=800, ogólnopolska grupa dorosłych Polaków z uwzględnieniem struktury dla zmiennych płeć, przedział wiekowy, klasa wielkości zamieszkiwanej miejscowości. Badanie przeprowadzone techniką CAWI (badanie online).

www.hurtidetal.pl źródło: NielsenIQ

5


Drogeria

GLOBAL COSMED

Sofin Complete Care&Freshness skoncentrowany płyn do płukania o zapachu Fresh Morning

Sofin Complete Care&Freshness skoncentrowany płyn do płukania o zapachu Floral Passion

Renata Olszewska Senior Brand Manager Kret Global Cosmed Szukając produktów skutecznych konsumenci z powodzeniem sięgają po znane z efektywnego działania Udrożniacze Kret, a także pozostałe kategorie produktowe marki. Jak np. dostępne w dwóch liniach żele do WC: Antykamień (usuwające uporczywy kamień oraz działające bakteriobójczo) oraz Biel Higiena (silnie wybielające oraz zapobiegające osadzaniu się kamienia). Produkty, które na bieżąco dbają o czystość toalety to Kostki do WC Kret. Linia Fresh Power zapewnia higieniczną czystość oraz świeżość neutralizując jednocześnie nieprzyjemne zapachy. Linia Color Power dodatkowo barwi wodę na niebiesko dając efekt wyjątkowej świeżości. W ramach oferty Kret dostępna jest także Kostka do spłuczki z unikalną na rynku polskim funkcją aktywnego odkamieniania. Dla klientów, którzy są posiadaczami szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków dedykujemy linię produktów BIO. W ramach oferty dostępne są: udrożniacz do rur, żel do WC oraz kostka do spłuczki. W tym roku poszerzyliśmy portfolio o BIO Aktywatory do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków (1 kg oraz 40 g).

ści. Jak się okazuje podczas zakupów produktów z zakresu chemii gospodarczej, badani najczęściej kupują produkty sprawdzonych przez siebie marek (49,6%) i/lub znanych marek (23,2%), nierzadko zwracają także uwagę na m.in. promocje (34,5%). Tylko 2,4% respondentów w ogóle nie kupuje produktów z tej kategorii.

Zakupy w jednym miejscu A jeśli już wybieramy się po najpotrzebniejsze środki czystości, zwykle kupujemy je razem z innymi zakupami spożywczymi. Wygoda zrobienia wszystkich zakupów w jednym miejscu jest niezwykle doceniania. „Pod względem lokalizacji sprzedaży, zakupy

reklama

www.hurtidetal.pl

127


Drogeria

HAL

Tomasz Kaniewski

Kolorado zmywaki Green Line

Dyrektor Działu Jakości i Rozwoju Hal Wiosna i święta wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. A wraz z nimi potrzeba, by odświeżyć i uporządkować nasze mieszkania oraz domy. Porządki w szafach, mycie okien, gruntowne sprzątanie – w tym czasie na pewno przydadzą się nam produkty odświeżające, takie jak Kolorado Aromella – designerski odświeżacz powietrza, pasujący do każdego wnętrza, nie tylko WC, ale też np. garderoby czy pawlacza. Aromella uzupełni wiosenne porządki, zapewniając delikatny zapach aż do 4 tygodni! Dobrze, aby produkty, które pomogą nam w utrzymaniu czystości były nie tylko skuteczne, ale też atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne. Taka jest linia kostek WC Kolorado Hyper Colour! Nie tylko czyści muszlę za każdym spłukaniem, ale też nadaje wodzie atrakcyjny kolor! Regulowana zawieszka pozwoli dopasować koszyk do każdego rodzaju muszli WC!

robimy głównie w sklepach dużego formatu, wśród których wyróżniają się dyskonty. Sklepy dyskontowe w okresie wielkanocnym marzec 2021-kwiecień 2021 odpowiadały średnio za około 40% wartości sprzedaży obu koszyków wyżej wymienionych kategorii6” – mówi Maria W. Kowalska, NielsenIQ. „O drugie miejsce rywalizują drogerie mające 19,5% udziałów i supermarkety z 16,4% sprzedaży” – dodaje Mateusz Śmietanka, Client Consultant w NielsenIQ.

Liczy się ekologia Podobnie jak w branży spożywczej również w dziale ze środkami czystości coraz większe znaczenie ma ekologia i to co jest na etykiecie. „Wśród środków czystości podobnie jak w innych kategoriach widać rozwijający się trend produktów z oznakowaniem BIO i eko. Ten segment rósł w 2021 roku w porównaniu do 2020 następująco: wartościowo 65,7%, wolumenowo 57,3%, ilościowo 61,5%. Środki czystości BIO i eko notują większe wzrosty w okresach przed świętami Wielkiej Nocy niż przed Bożym Narodzeniem. Być może wiosenna aura Wielkanocy sprzyja refleksjom na temat piękna natury co automatycznie kojarzy się z bardziej przyjaznymi środowisku produktami7” – mówi Mateusz Śmietanka. A więc czytamy składy produktów, staramy się unikać tego co szkodliwe jednocześnie stawiając na produkty wysokiej jakości. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów bazujących na przyjaznych środowisku substancjach. Symbolem potwierdzającym spełnienie surowych wymogów Komisji Europejskiej jest Ecolabel. Produkty te ograniczają oddziaływanie na środowisko do minimum, a także mogą być poddawane

Kolorado kostki WC Clean Aroma

utylizacji. Dokonując zakupu środków czystości, warto zwrócić uwagę na tworzywo z jakiego została wykonana butelka. Za najprzyjaźniejsze dla środowiska uznawane są surowce oznaczone skrótem HDPE oraz PET. Niestety nie każde nadają się do recyklingu. Wpływa na to chociażby substancja, która jest w butelce przechowywana, a także zabarwienie tworzywa. Trudny, a wręcz niemożliwy jest recykling surowca PET w kolorze czarnym. Z kolei HDPE uważane jest za tworzywo najbezpieczniejsze dla zdrowia, nadające się do powtórnego wykorzystania. Środki uniwersalne do czyszczenia dużych powierzchni i preparaty do czyszczenia dywanów – te produkty okazały się niezbędne przed ubiegłorocznymi świętami wielkanocnymi. Jednak każdy rok rządzi się swoimi prawami. Dlatego czas przygotować ofertę skrojoną pod liderów, trendy i różne poziomy cenowe pamiętając o wszystkich kategoriach związanych z domowymi porządkami.

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „ARA”

Emulsja wysokopołyskowa do podłóg Agata

Płyn do powierzchni kuchennych Sin Lux

Bogdan Adamski Kierownik Działu Handlowego i Marketingu Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów „ARA” Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów ARA działa na rynku od 1966 roku. Obecnie nasza firma specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy wyrobów chemii gospodarczej pod markami firmowymi (ARA, HADES, AGATA, MEBLIT, SIN LUX, WIÓREK, HEROS). Naszym klientom zapewniamy najwyższej jakości wyroby chemii gospodarczej. Naszą specjalnością są środki czystości i wyroby pielęgnacyjno–konserwujące do różnego rodzaju powierzchni, w tym obuwia i galanterii skórzanej. Mamy świadomość, iż dalszy rozwój Chemicznej Spółdzielni Inwalidów „ARA” zależy od tego, jak spełniamy oczekiwania naszych klientów, czy są oni zadowoleni z naszych wyrobów oraz jak oceniają współpracę z nami. Dlatego bardzo zależy nam na tym, żeby klient idąc do sklepu był pewien, że kupując nasz produkt będzie z niego tak samo zadowolony jak był kupując go miesiąc, rok, czy dziesięć lat wcześniej. Nasze produkty skutecznie łączą tradycję z nowoczesnością.

źródło: NielsenIQ, Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (Drug), Dyskonty, Sprzedaż wartościowa, w okresie skumulowanym marzec-kwiecień 2021 w koszyku kategorii chemicznych do domu: odświeżacze powietrza, środki do naczyń, środki do szyb, uniwersalne środki do czyszczenia powierzchni, środki do WC.

6

źródło: Klasyfikacja NielsenIQ na podstawie obecności certyfikatu Ecocert lub Ecolabel na opakowaniu

7

128

www.hurtidetal.pl


Drogeria reklama

reklama

X U L N I S

szans! a m e i n sty brud

i tłu

CHEMICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ARA ul. Batalionów Chłopskich 120 C 70-760 Szczecin dh@ara.szczecin.pl, www.ara.szczecin.pl

Centrala: tel. +48 91 461 40 02 Dział handlowy: tel. +48 91 461 56 45 GSM: +48 503 054 109

www.hurtidetal.pl

129


Tym żyje handel

Handel w cieniu wojny W czwartek 24 lutego 2022 roku po raz pierwszy od ponad 75 lat wojna pojawiła się tuż przy granicach Polski. Agresja rosyjska na Ukrainę spowodowała, że stanęliśmy – jako cała Europa – u progu nowej ery...

Witold Nartowski Dziennikarz

Nowe wyzwania Nowa rzeczywistość oznacza także nowe wyzwania dla handlu spożywczego. W wielu placówkach handlowych, nie tylko na wschodzie Polski, wraz z chęcią niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom, a także obawami przed rozszerzeniem się konfliktu, po raz pierwszy od lat pojawiły się braki towarów na półkach sklepowych. Gdyby nie powody, dla których mamy do czynienia z takim stanem rzeczy to detaliści mogliby się cieszyć z rosnących obrotów. Chociaż z pewnością większość z nich ze względu na przyczyny tego stanu rzeczy wolałaby z tych przychodów zrezygnować. Nie zmienia to faktu, że trudna sytuacja międzynarodowa i jej konsekwencje to sprawdzian sprawności całego systemu dystrybucji produktów FMCG, w tym głównie logistyki. Jak dotąd, system radzi sobie całkiem nieźle, chociaż przyszłość może przynieść jeszcze wiele trudnych prób, rozczarowań i – oby – radości. Rosnąca w geometrycznym niemal tempie liczba uchodźców na granicy z Ukrainą powoduje, że wydolność systemu poddana została ekstremalnej próbie. W ciągu pierwszych dni wojny na wschodzie polską granicę przekroczyło kilkaset tysięcy Ukraińców, zaś szacunki mówią, że liczba uchodźców może sięgnąć nawet 3 milionów osób. Wydaje się, że tym razem polskie społeczeństwo, a nawet władze, stanęły na wysokości zadania, przynajmniej w porównaniu do sytuacji z uchodźcami na białoruskiej granicy w roku ubiegłym. Uciekinierzy z terenów objętych wojną

130

www.hurtidetal.pl

sprawnie rozmieszczani są na terenie całego kraju, dzięki czemu także obciążenie handlu rozkłada się w miarę równomiernie, a nie tylko w województwach lubelskim czy podkarpackim. Nikt oczywiście nie wie jak sytuacja się rozwinie, jak dotąd jednak, po chwilowych, mam nadzieję, kłopotach handel detaliczny i producenci z tak gwałtownie rosnącą liczbą konsumentów sobie poradzą.

Problemy pozostają Ocenia się, że wojna w Ukrainie może spowodować spadek polskiego PKB i nasilenie się procesów inflacyjnych. Przebieg konfliktu i narastające obawy przed jego eskalacją, a tym bardziej rozszerzeniem także na kraje Europy Zachodniej, w tym przede wszystkim Polskę spowodowały, że problemy zarówno ogólnogospodarcze, jak i branżowe nieco straciły na znaczeniu. Mało kto już wspomina o wzroście cen, bałaganie wynikającym z Polskiego Ładu, a tym bardziej pandemii COVID-19. Nie oznacza to jednak niestety, że problemy te zniknęły i ich konsekwencje nie dadzą jeszcze boleśnie o sobie znać. Nikt nie „odwołał pandemii”, nie zmienił nowych zasad opodatkowania, nie wymusił spadku cen. Rośnie natomiast nieoczekiwanie liczba potencjalnych konsumentów. To zaś może się przyczynić do pewnej poprawy sytuacji wielu placówek handlowych i hurtowników, także tych, których rynkowa sytuacja była dosyć trudna. Od ponad miesiąca mniej także mówi się o ewentualnych zmianach w strukturze polskiego handlu, fuzjach czy akwizycjach. Wyczuwa się w tej dziedzinie swoiste wyczekiwanie. I trudno się temu dziwić: dokonywanie tego typu zmian rynkowych wymaga spokoju i rozwagi, a w obecnej sytuacji o takie warunki bardzo trudno. Można sobie jedynie życzyć, aby ta sytuacja głębokiej niepewności, z jaką

mamy do czynienia od końca lutego trwała jak najkrócej, żeby wszystko, także w dziedzinie handlu, wróciło, na ile to możliwe, do tzw. normy. Chociaż, jak wspomniałem na wstępie, świat już nigdy nie będzie taki sam.

Potrzebna praca Tak trudne i dramatyczne czasy postawiły przed nami wszystkimi, krajem i społeczeństwem, jak również przedsiębiorcami wiele różnych wyzwań. Szczególnie firmy, także te handlowe, zarówno mniejsze, jak i większe – powinny wesprzeć naszych gości ze Wschodu. I to nie tylko udzielając im schronienia i opieki, ale przede wszystkim zapewniając pracę. Wszyscy przecież wiemy, że uchodźcy nie przybyli do Polski z własnej woli i tylko praca jest w stanie zapewnić im poczucie stabilizacji i spokoju, tak potrzebnego po tym, co przeszli. Kryzys na Wschodzie przyniósł ze sobą jeszcze jeden nieoczekiwany efekt. Nagle okazało się, że sztywne – jak dotąd bardzo – ograniczenie i zakaz handlu w niedzielę mogą zostać jedną decyzją uchylone. Stało się to co prawda nie wszędzie, ale na wybranych terenach, głównie na wschodzie Polski, nie zmienia to jednak faktu, że w sytuacjach ekstremalnych uchylenie takich zakazów nie jest aż tak trudne i niemożliwe, jak jeszcze niedawno nas przekonywano. I szczytne idee przyświecające ich inicjatorom nagle przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Rząd już zapowiada, że zniknie szereg barier biurokratycznych, dzięki czemu zatrudnienie Ukraińców i przyznanie im statusu legalnych pracowników stanie się o wiele łatwiejsze. To niezwykle potrzebne nie tylko im czy naszym własnym sumieniom, ale także polskiej gospodarce. Tym bardziej, iż dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mamy do czynienia z pracowitymi i uczciwymi ludźmi.


Złoty Paragon 2015

MAXPOL LIDER Organizator Międzynarodowych Targów USŁUG TARGOWYCH Lider Usług Targowych z 32-letnim doświadczeniem TARGI SPOŻYWCZE W 2022 ROKU

PPH Maxpol Sp. z o.o. oferuje: � kompleksową organizację targów na całym świecie, � projektowanie stoisk, � zabudowę stoisk targowych, � transport eksponatów, � rezerwację noclegów i biletów lotniczych Maxpol Sp. z o.o. Dziekanów Leśny ul. Rolnicza 251, 05-092 Łomianki +48 (22)882 506074 41 11 473 +48 (22)882 506074 42 22 460 maxpol@maxpol-targi.com.pl, www.maxpol-targi.com.pl

NATURAL&ORGANIC PRODUCTS Wielka Brytania EUROPE

Londyn

3 – 4 Kwietnia

ALIMENTARIA & HOREXPO

Hiszpania

Barcelona

4 – 7 Kwietnia

SIAL CANADA

Kanada

Montreal

20 – 22 Kwietnia

FOOD AND DRINK EXPO

Wielka Brytania

Birmingham

25 – 27 Kwietnia

SEAFOOD EXPO GLOBAL

Hiszpania

Barcelona

26 – 28 Kwietnia

VITAFOODS EUROPE

Szwajcaria

Genewa

10 – 12 Maja

PROWEIN

Niemcy

Dusseldorf

15 – 17 Maja

EXPO ANTAD & ALIMENTARIA MÉXICO

Meksyk

Guadalajara

17 – 19 Maja

TUTTO FOOD

Włochy

Mediolan

17 – 20 Maja

NOVI SAD INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR

Serbia

Novi Sad

21 – 27 Maja

SWEET & SNACKS EXPO

USA

Chicago

24 – 26 Maja

THAIFEX

Tajlandia

Bangkok

24 – 28 Maja

PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL

Holandia

Amsterdam

31 Maja – 1 Czerwca

FREE FROM FUNCTIONAL FOOD Hiszpania

Barcelona

7 – 8 Czerwca

SUMMER FANCY FOOD SHOW

USA

Nowy Jork

12 – 14 Czerwca

FOOD AND BEVERAGE WEST AFRICA

Nigeria

Lagos

14 – 16 Czerwca

SPECIALITY & FINE FOOD ASIA

Singapur

Singapur

22 – 24 Czerwca

BIOFACH

Niemcy

Norymberga

26 – 29 Lipca

VIETFOOD & BEVERAGE / PROPACK

Wietnam

Ho Chi Minh

11 – 13 Sierpnia

SPECIALITY & FINE FOOD FAIR

Wielka Brytania

Londyn

5 – 6 Września


Franczyza

Franczyza dobra na kryzys Sieci franczyzowe zrzeszają już prawie 60% ogólnospożywczych sklepów detalicznych w Polsce. Czy nadal pozostaną równie atrakcyjne?

Witold Nartowski Dziennikarz

Ostatnie lata stały pod znakiem silnych procesów konsolidacyjnych w sieciach franczyzowych i charakteryzowały się znaczącym przyrostem ilości zrzeszanych sklepów. Należy oceniać, że aktualnie w kilkudziesięciu strukturach franczyzowych działa około 45 tys. biznesów ogólnospożywczych.

Rynek w konsolidacji Biorąc pod uwagę fakt, iż ocenia się, że punktów takich jest około 75 tys., nietrudno policzyć, że zrzeszone placówki stanowią już około 60% wszystkich działalności tego typu w Polsce. Jednocześnie spośród tych 45 tys. sklepów prawie 30 tys. zrzeszonych jest w sieciach, których organizatorami są najwięksi dystrybutorzy hurtowi, czyli Grupa Eurocash i Grupa Specjał. Tym samym do dominującego przez lata na tym rynku Eurocashu z ponad 16 tys. placówek (sieci abc, Groszek, Lewiatan, Euro Sklep, Gama zrzeszająca głównie sklepy spółdzielni Społem) dołączyła Grupa Kapitałowa Specjał

132

www.hurtidetal.pl

z 10 500 sklepami (Nasz Sklep, Delikatesy Sezam i Premium, Livio oraz Rabat). Do grona liderów należy również zaliczyć dynamicznie rozwijającego się operatora, jakim jest Żabka Polska, który niedawno otworzył swój 8-tysięczny sklep. Nie trudno zatem zauważyć, że na polskim rynku franczyzowym wyraźnie widać liderów, za którymi pogoń jakiegokolwiek konkurenta wydaje się mało możliwa i skuteczna. Nawet sieci mające za sobą bardzo silne zaplecze jak Odido, dla którego organizatorem jest Makro, czy sieci franczyzowe Grupy Carrefour nie mogą pochwalić się tak szybkim przyrostem ilościowym, jaki charakteryzuje obu liderów. A warto przy tym pamiętać, że na przykład Eurocash jest także reorganizatorem sieci specjalistycznych takich jak alkoholowy Duży Ben. Na tym tle szczególnie interesująco wypada Grupa Chorten charakteryzująca się chyba najszybszym przyrostem ilościowym w okresie minionych kilku lat. Sieć ta nie jest bezpośrednio powiązana z żadnym wielkim dystrybutorem handlowym, ma natomiast charakter bardzo miękkiej franczyzy. W krótkim czasie Grupa Chorten stała się siecią ogólnopolską, zarówno w sposób bezpośredni, jak i poprzez kilka spółek zależnych takich jak np. Chorten Mazowsze. Ostatnio zaś przejmując spółkę Prodetal dołączyła do swoich struktur Mili,

która obecnie przekształcana jest w placówki Grupy Chorten. Mili była siecią franczyzową hurtowni zrzeszonych w Grupie MPT. Dołączona poniżej tabela obejmuje sieci o charakterze ogólnopolskim, lub regionalnym. Na rynku funkcjonuje jednak spora liczba niewielkich franczyzowych sieci lokalnych liczących od kilku do kilkunastu sklepów. Nie umieszczamy ich w tabeli ze względu na lokalny charakter, ale i fakt, iż częstokroć współpracują one z większymi sieciami i tym samym wliczane są do statystyk tych większych podmiotów. Przykładem mogą być sieci To Tu i Detal Kujawy Pomorze, których organizatorem jest olsztyńska hurtownia Aber (członek Grupy MPT), współpracujące z siecią Livio.

Międzynarodowi spóźnieni Sukces franczyzy w polskim spożywczym handlu detalicznym nie uszedł oczywiście uwadze także międzynarodowych operatorów handlowych. Jako pierwsi dostrzegli potencjalne korzyści Francuzi. Dosyć szybko silną tak liczebnie, jak i organizacyjnie siecią stało się Intermarche, zaś Grupa Carrefour w ciągu kilkunastu lat stworzyła sieć placówek franczyzowych liczącą prawie 650 sklepów i radzącą sobie o wiele lepiej niż hipermarkety tego operatora. NatomiastFranczyza

30 najliczniejszych sieci franczyzowych w Polsce (stan na 31 grudnia 2021 r.) Lp.

Nazwa sieci

Ilość sklepów

Organizator sieci

Przynależność do grupy handlowej lub powiązanie z hurtownią

1

abc

9 140

Eurocash

Grupa Eurocash

2

Żabka

7 900

Żabka Polska

Żabka Polska

3

Nasz Sklep, Delikatesy Premium, Delikatesy Sezam

4 638 (w tym 529 Delikatesów)

PSH Nasz Sklep

GK Specjał

4

Livio

3 559

PSH Livio

GK Specjał

5

Lewiatan

3 220

Lewiatan Holding i 16 spółek regionalnych

Grupa Eurocash (udziały w Holdingu i części spółek regionalnych)

6

Odido

2 500

Makro C&C Polska

Makro

7

Rabat

2 224

Rabat Detal

GK Specjał

8

Grupa Chorten

2 140

Grupa Chorten i kilka spółek regionalnych

Grupa Chorten

9

Groszek

2 045

Groszek

Grupa Eurocash

10

Delikatesy Centrum

1 565 (w tym 965 franczyzowych)

Delikatesy Centrum

Grupa Eurocash

11

Eden

1 060

Sieć Sklepów Eden

PHU Topaz

12

Carrefour

650

Carrefour Polska

Grupa Carrefour

13

Sklep Polski

636

Sklep Polski

PHUP Gniezno

14

TOP Market

570

Polska Grupa Supermarketów

Polska Grupa Supermarketów

15

Mirabelka

ponad 500

Mirabelka

Mas-pol

16

Gama

464

Partnerski Serwis Detaliczny

Grupa Eurocash

17

Euro Sklep

430

Euro Sklep

Grupa Eurocash

18

PGZ Kupiec

ok. 300

Polska Grupa Zakupowa Kupiec

Polska Grupa Zakupowa Kupiec

19

Kropka

ok. 300

Detal Polski

PSH Unia

20

SPAR

230

Wasz Sklep SPAR

SPAR Group

21

Intermarche

200

SCA PR Polska

Grupa Muszkieterów

22

Pokusa

ok. 200

Nasz Polski Detal

Bzomex

23

Chata Polska

182

Chata Polska

Marol

24

Bonus

162

Bonus

Bagpol

25

Sezamek

143

Sezamek

Hurtownia Czempion

26

Hitpol

120

Hitpol

Hurtownia Czempion

27

Topaz

115 (w tym 54 Topaz Express)

PHU Topaz

PHU Topaz

28

Poziomka

72

PSH Poziomka

Detal Polski

29

Stokrotka

82 franczyzowe i ponad 700 własnych

Stokrotka

Grupa Maxima

BIT

20

SPS Handel

SPS Handel

Łącznie sklepów franczyzowych

44706

30

najliczniejszą siecią o międzynarodowej proweniencji pozostaje wspomniane Odido liczące aż 2 500 placówek handlowych, jednak rozwój tej sieci uległ w ostatnim dziesięcioleciu wyraźnemu spowolnieniu, które obecnie Makro próbuje przełamać. Swoistą formą franczyzy są, nieumieszczone w poniższej tabeli placówki E. Leclerc – prawie czterdzieści sklepów pod tym szyldem. Same nie pozycjonują się jako franczyzowe, chociaż de facto jest to szczególna

134

www.hurtidetal.pl

forma franczyzy, nieco zbliżona do formy Grupy Muszkieterów. Wzajemne zależności obu francuskich firm, czy wręcz ich spory wymagałyby jednak oddzielnego, bardzo szerokiego omówienia. Są także operatorzy, którzy wyraźne spóźnili się z działaniami na rzecz powołania własnej sieci franczyzowej. Dlatego na końcu poniższej tabeli znajduje się taki potentat jak Auchan z zaledwie 12 placówkami pod szyldem Moje Auchan. Od kilku lat francuska firma zapo-

wiada rozwój swojej sieci franczyzowej do nawet 300 sklepów, tymczasem jednak nie wygląda to tak różowo. Podobnie Biedronka, która nawet nie próbuje się chwalić swoimi placówkami franczyzowymi. Jest ich obecnie zaledwie kilka lub być może kilkanaście, jednak Jeronimo Martins Polska uważa, że franczyza to zaledwie ułamek ich podstawowej działalności, która polega głównie na prowadzeniu własnych sklepów. I o franczyzie nawet nie warto informować.


Franczyza

Damian Rybak Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wsparcia Franczyzobiorców Żabka Polska Sieć Żabka tworzy obecnie ponad 6 600 franczyzobiorców, którzy prowadzą 8 000 sklepów. Do naszej prężnie rozwijającej się i niezwykle innowacyjnej sieci chętnie dołączają osoby przedsiębiorcze, które chcą pracować na swoim. Na start inwestycji potrzebują jedynie około 5 tys. zł wkładu własnego. Współpracujący z nami franczyzobiorcy od samego początku mogą liczyć na partnerstwo i szerokie wsparcie. Otrzymują gotowy, w pełni wyposażony sklep, gwarancję miesięcznego przychodu czy nowoczesne rozwiązania digitalowe, a także wsparcie informatyczne, logistyczne czy marketingowe. Nowi franczyzobiorcy objęci są cyklem szkoleń, który trwa około 3 miesięcy, a przez dalszy okres współpracy mogą korzystać z dedykowanych szkoleń e-learningowych i są otoczeni opieką Partnera ds. Szkoleń i Partnera ds. Sprzedaży. Dodatkowo każdy przedsiębiorca objęty jest ubezpieczeniem „Polisa na biznes”, które zapewnia ochronę finansową w przypadku wystąpienia ujemnego salda w momencie zakończenia działalności. To pierwsze tego typu zabezpieczenie na rynku.

Co dalej? Oczywiście nasuwa się pytanie, jak będzie się rozwijał rynek franczyzowy w Polsce w najbliższych latach? W normalnych warunkach ekonomicznych odpowiedź nie byłaby może aż tak trudna. Biorąc jednak pod uwagę rozwijającą się inflację oraz kon-

sekwencje Polskiego Ładu, których nikt nie jest tak naprawdę w stanie przewidzieć, prognozowanie rozwoju rynku franczyzowego należy uznać raczej za swoiste wróżenie z fusów. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem wskazać, że zorganizowanie się handlu tradycyjnego w formie sieci

franczyzowych stwarza detalistom większe szanse przetrwania trudnych czasów. Prosty przykład: pojedynczemu detaliście trudniej będzie przebrnąć przez zawiłości i chaos Polskiego Ładu niż dysponującej wysoko wykwalifikowanymi księgowymi sieci. A coraz częściej docierają informacje, że właściciele wielu placówek handlowych już szykują się do zamykania swoich biznesów. Takich przypadków w sieciach franczyzowych z pewnością będzie o wiele mniej. Można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że udział franczyzy w całym rynku detalicznym będzie w najbliższym czasie procentowo coraz większy. Nawet w tzw. normalnych czasach franczyza była dla handlu tradycyjnego sposobem zachowania przez poszczególne sklepy konkurencyjności na coraz bardziej opanowanym przez dyskonty i nowoczesne formy handlu detalicznego rynku. Teraz zaś franczyza może stać się metodą nie tyle utrzymania konkurencyjności, lecz utrzymania się na powierzchni i przetrwania najtrudniejszego okresu w ponad 30-letniej historii polskiego handlu tradycyjnego.

reklama

www.hurtidetal.pl

135


Poradnik prawny

Niedziele (nie)handlowe na nowych zasadach – legalność, kontrole, możliwości W niedzielę 13 lutego br. Główny Inspektorat Pracy, zgodnie z zapowiedziami, przeprowadził kontrole w sklepach, w których prowadzony był handel. Inspektorzy sprawdzili 257 placówek. Przypomnijmy, że od lutego weszły w życie przepisy zaostrzające rygory związane z możliwością prowadzenia działalności handlowej w niedzielę. Nowe wytyczne miały ukrócić praktyki polegające na obchodzeniu przepisów i otwieraniu sklepów w niedziele niehandlowe powołując się na działalność pocztową, która była dotychczas legalnym wyjątkiem. Od lutego, aby móc korzystać ze wspomnianego wyłączenia, usługi pocztowe muszą być działalnością przeważającą – czyli w uproszczeniu, być głównym źró-

136

www.hurtidetal.pl

dłem dochodów przedsiębiorcy. Spośród sklepów poddanych kontroli aż 162 punkty rzeczywiście były otwarte w niedziele wolną od handlu. W przypadku większości handel prowadzony był zgodnie z przepisami. Zdecydowanie przeważały przypadki, gdy działalność była prowadzona osobiście przez przedsiębiorcę lub też przez członków jego rodziny. Jednak niektóre sklepy wykazały się wyjątkową kreatywnością powołując się na status działalności nieobjętej zakazem handlu

w niedzielę. Tak więc inspektorzy spotkali się z przypadkami placówek, które działały legalnie powołując się na: • działalność w zakresie kultury (głównie czytelnie i kluby czytelnika); • handel wyrobami tytoniowymi, • prowadzenie stacji paliw płynnych, • położenie na dworcu, • a także – w jednym przypadku – na prowadzenie usług pogrzebowych. Główny Inspektorat Pracy zapowiada dalsze kontrole.


Poradnik prawny

Jakie warunki musi spełnić właściciel sklepu, by le-

określonej wyłączeniem oraz przychód z pozostałej

galnie prowadzić handel w niedziele niehandlowe?

działalności. Sposób prowadzenia takiej ewidencji

Zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wyko-

oraz wzór tej ewidencji wraz ze szczegółową treścią

nywania czynności związanych z handlem w placów-

wpisów w tej ewidencji określa rozporządzenie Mi-

kach handlowych w niedziele określa ustawa o ograni-

nistra Finansów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie

czeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne

ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży.

dni. Ustawa określa przykładowy katalog placówek handlowych, do których stosuje się zakaz handlu w niedziele. Są to w szczególności: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe,

Urszula Gondek Prawnik Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego A.Szymecka-Wesołowska, D.Szostek sp.k. www.food-law.pl, www.product-law.pl

biura zbytu – jeżeli w takich placówkach praca jest

Jak może wyglądać kontrola PIP? Co wolno kontrolerowi? Czy może wymagać od nas dostępu do dokumentacji, kamer, wejścia do pomieszczeń służbowych? Czy możemy nie zgodzić się na kontrolę?

wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

biletami komunikacji miejskiej, wyrobami ty-

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje przestrzega-

Aby legalnie prowadzić handel w niedziele nie-

toniowymi, kuponami gier losowych i zakładów

nie przepisów prawa pracy w szczególności legalność

wzajemnych;

zatrudnienia oraz stosowanie się do zasad i przepisów

handlowe właściciel sklepu musi skorzystać z jednego z wyłączeń ograniczenia handlu wskazanych

• w placówkach pocztowych, w których przewa-

BHP. PIP może także skontrolować legalność otwarcia

w ustawie. Musi być on w stanie udowodnić, że jest

żająca działalność polega na świadczeniu usług

placówki handlowej w niedzielę, a właściciel sklepu

uprawniony do skorzystania z danego wyłączenia.

pocztowych; • w placówkach handlowych w zakładach prowa-

Ustawa nie przewiduje dodatkowych obowiązków legalizacji prowadzenia handlu w niedziele.

nie ma prawa nie wyrazić na kontrolę zgody. Inspektorzy pracy mogą przeprowadzić kontrolę

dzących działalność w zakresie kultury, sportu,

bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. Mają oni

oświaty, turystyki i wypoczynku;

uprawnienia m.in. do swobodnego wstępu na teren

Na jaką działalność mogą powoływać się sklepy,

• w przypadku handlu towarami z automatów.

zakładu pracy i do obiektów, oględzin pomieszczeń,

by działać legalnie? Czy jest w przepisach zamknię-

Ostatnia nowelizacja ustawy wprowadziła do usta-

stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, żądania informacji

wy pojęcie przeważającej działalności. Oznacza ona

i dokumentów, a także odpisów i wyciągów z nich

Powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wy-

przeważającą działalność wskazaną we wniosku o wpis

sprawdzenia tożsamości osób.

konywania czynności związanych z handlem nieod-

do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospo-

W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy

płatnie w placówkach handlowych w niedziele jest

darki narodowej (REGON) wykonywaną w danej

ma prawo żądania przedłożenia ewidencji miesięcz-

zakazane. Od powyższego zakazu ustawa określa szereg

placówce handlowej i stanowiącą co najmniej 40%

nego przychodu ze sprzedaży w przypadku gdy pla-

wyjątków (łącznie jest ich 32). Katalog wyjątków okre-

miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej. Na-

cówka handlowa powołuje się na wyłączenie z zakazu

ślonych ustawą jest wyczerpujący (zamknięty), jednak

leży pamiętać, że nie każdy wyjątek od zakazu handlu

handlu w niedziele odnoszące się do przeważającej

niektóre z nich można interpretować na różne sposoby

w niedzielę wskazany w ustawie odnosi się do przewa-

działalności.

(np. placówki handlowe w zakładach prowadzących

żającej działalności, w związku z czym niektóre wyjątki

działalność w zakresie kultury to na przykład kina,

nie muszą stanowić tej przeważającej działalności (tak

Jakie konsekwencje grożą za prowadzenie handlu

teatry, czytelnie, kluby czytelnika itp.).

np. w przypadku placówek handlowych w zakładach

w niedziele? Jak wygląda droga odwoławcza?

ty katalog?

Warto pamiętać, że zakaz handlu nie obowiązuje

prowadzących działalność w zakresie sportu).

w sklepach internetowych i na platformach interne-

Kontrolujący inspektor pracy może nałożyć grzywnę, która waha się od 1 000 do 2 000 zł, a w przy-

towych oraz nie obejmuje placówek handlowych,

Jakie warunki formalne (dokumenty, zgłoszenia,

w których handel jest prowadzony przez przedsię-

opłaty) musi wypełnić właściciel sklepu?

padku recydywy może wynieść nawet 5 000 zł. Jeżeli jednak inspektor zdecyduje o skierowaniu sprawy

biorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście,

Aby móc wykonywać czynności w handlu w nie-

do sądu, kara może być znacznie wyższa.

we własnym imieniu i na własny rachunek. Po listę

dzielę właściciel sklepu musi pamiętać, że w razie

W ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele

wszystkich działalności, na które mogą powoływać się

kontroli Państwowej Inspekcji Pracy konieczne będzie

i święta oraz w niektóre inne dni przewidziana jest

sklepy by legalnie otwierać swoje placówki w niedziele

udowodnienie możliwości skorzystania z danego wy-

kara grzywny w wysokości od 1 000 do 100 000 zł. Tej

warto sięgnąć do art. 6 ustawy o ograniczeniu handlu

łączenia. Warto we wniosku o wpis do krajowego re-

karze podlega nie tylko ten, kto prowadzi zabroniony

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

jestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

handel w niedzielę, ale także ten, kto nie prowadzi

wskazać działalność wykonywaną w danej placówce

ewidencji miesięcznego przychodu placówki (jeżeli

Poniżej wylistowano przykładowe wyjątki od zaka-

handlowej (np. działalność w zakresie kultury). Do-

jest do tego zobowiązany) albo ewidencję tę prowadzi

zu handlu w niedziele. Zakaz nie obowiązuje m.in.:

datkowo należy spełnić warunki formalne dla danej,

w sposób niezgodny z przepisami.

•na stacjach paliw;

określonej wyjątkiem, działalności – np. w przypadku

Dodatkowo, Kodeks karny przewiduje karę grzyw-

• w placówkach handlowych, w których przewa-

placówki pocztowej złożyć wniosek o nadania upraw-

ny lub ograniczenia wolności za uporczywe lub zło-

żająca działalność polega na handlu kwiatami;

nień do realizacji usług pocztowych do Prezesa Urzędu

śliwe łamanie zakazu powierzania pracy w handlu

Komunikacji Elektronicznej.

(art. 218a k.k.). Tym samym przedsiębiorca łamiący

• w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami

Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń odno-

zakaz handlu w niedzielę musi się liczyć z możliwością

szących się do przeważającej działalności są obowiązane

kary grzywny inspektora PIP, a nawet skierowaniem

• w placówkach handlowych, w których prze-

do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu

sprawy do sądu i uznania działania za wykroczenie

ważająca działalność polega na handlu prasą,

ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności

lub przestępstwo.

lub dewocjonaliami;

www.hurtidetal.pl

137


Autotest

Peugeot e-Partner elektryczny kombivan do codziennej pracy Paweł Pańczyk wiadomoscispozywcze.pl

W tzw. elektryki w ciągu ostatnich lat inwestują firmy kurierskie takie jak: DHL, DPD czy InPost. W swojej flocie dostawcze auta elektryczne posiadają również sieć Żabka czy producent nabiału Hochland Polska. Nowy Peugeot e-Partner to kontynuacja serii elektrycznych kombivanów oferowanych przez francuskiego producenta. Jest cichy, zwinny i ładowny. Maksymalny udźwig wersji Standard wynosi 803 kg. Na pace zmieści towary o pojemności 3,3 m3, a przy użyciu funkcji „kabina Multiflex” (funkcja polegająca na pochyleniu siedziska pasażera – tworzy się wtedy otwór, przez który można wsunąć dłuższe elementy ładunku) zwiększa się ona do 3,8 m3. Peugeot e-Partner z zewnątrz nie przypomina auta elektrycznego. Ma dwa wyróżniki: bardziej widoczna zielona rejestracja oraz mniej widoczna literka „e” znajdująca się w logo modelu. Bryła Peugeota sama w sobie jest po prostu atrakcyjna, choć znajdą się tacy, którzy oczekiwaliby bardziej futurystycznego wyglądu.

Więcej o samochodzie dowiesz się na wiadomoscispozywcze.pl

138

www.hurtidetal.pl

Samochody elektryczne coraz częściej spotykane na wielkomiejskich ulicach – wyznaczają trendy motoryzacji przyszłości. Nie omija to również segmentu aut dostawczych, których przybywa, i to w szybkim tempie, między innymi dzięki inwestycjom firm przewozowych i tych z sektora FMCG. W środku trafimy na – znaną już z modelu e-208 – specyficznie spłaszczoną z góry i dołu kierownicę, elektroniczny wyświetlacz oraz elektroniczne lusterko. Ten ostatni element staje się wyjątkowo przydatny podczas parkowania, ponieważ dzięki dwóm kamerkom pokazuje nie tylko co znajduje się za nami, ale również z prawej strony auta. Wnętrze posiada wiele schowków i przestrzeni do przechowywania przedmiotów podczas jazdy. Bez problemu znajdziemy bezpieczne miejsce na smartfona czy tablet.

Cena

Zasięg i ładowanie

e-Partner Furgon Standard 1000 Asphalt EV

Auto po pełnym naładowaniu na wyświetlaczu pokazywało 280 km zasięgu. Przy codziennej jeździe w mieście realnie wynosi mniej. Ładowanie prądem stałym z pełnym potencjałem mocy do 90% zajęło około 40 minut. Domowe ładowanie prądem zmiennym powinno zakończyć się przed świtem. Prędkość maksymalna testowanego auta ograniczona jest do 130 km/h, co w zupełności wystarcza w mieście.

Peugeot e-Partner Furgon w wersji Standard z akumulatorem o pojemności 50 kWh oraz mocą na poziomie 136 KM (100 kW) i momentem obrotowym wynoszącym 260 Nm będzie nas kosztował w salonie od 143 796 zł brutto (netto 116 907 zł). Podsumowując, e-Partner to dobry wybór dla osób pracujących w handlu, które chcą (z wykorzystaniem buspasów i bezpłatnych parkingów miejskich) szybko przemieszczać się po mieście i mają możliwość nocnego ładowania.

elektryczny Rodzaj napędu: 50 kWh Pojemność akumulatora: 136 KM Moc max: 260 Nm Moment max: 3,8 m3 Pojemność (z MultiFlex): Przyspieszenie (do 100 km/h): 11,2 s Zużycie energii: 18-19,2 kWh/100 km źródło: dane producenta


PRZYJDŹ I WYPRÓBUJ

eKORZYSTNY PAKIET W PEUGEOT • 100% elektryk w cenie samochodu spalinowego • do 27 000 zł dopłaty w programie „Mój elektryk” • e-208 z zasięgiem do 362 km* dostępny od ręki, już od 999 zł** netto/mies.

*Podane wartości zużycia energii i emisji CO₂ ustalono na podstawie nowej światowej zharmonizowanej procedury badania pojazdów lekkich WLTP (Rozporządzenie (UE) 2017/1151). Rzeczywisty zasięg samochodów zelektryfikowanych może różnić się w zależności od prędkości, ogrzewania, warunków atmosferycznych i topografii terenu. Na zasięg wpływają również inne czynniki takie jak indywidualny styl jazdy, ciśnienie w oponach, korzystanie z dodatkowych urządzeń (np. klimatyzacji lub radia) czy obciążenie ładunkiem. **Oferta leasingowa skierowana do przedsiębiorców. Założenia przyjęte do kalkulacji: cena katalogowa brutto 135 700 zł, okres leasingu 36 miesięcy i roczny przebieg 20.000 km, wpłata początkowa 24% , miesięczna rata leasingowa netto: 999 zł. W przypadku leasingu oferowanego przez PSA Finance Polska Sp. z o.o. możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Programu NFOŚiGW „Mój Elektryk” w wysokości do 27 000 PLN. Szczegóły znajdą Państwo u Autoryzowanego Dealera Peugeot. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zgoda na udzielenie leasingu jest uzależniona od zdolności kredytowej klienta ustalanej zgodnie z procedurami Leasingodawcy.


Nowości

Amundsen z etykietą świecącą w ciemności!

Ballantine’s Wild smakowy od marki Ballantine’s. Po tropikalnym Passion i cytrusowym Brasil, przyszła kolej na słodkie aromaty wiśni i migdałów, które są idealnym dopełnieniem charakterystycznej bazy szkockiej whisky. Ta dedykowana polskiemu rynkowi propozycja idealnie wpasowuje się w potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej sięgają po smakowe alkohole, jednocześnie oczekując od producenta najwyższej jakości. www.BALLANTINES.com

słodyczy połączona z perlistymi bąbelkami zamknięta w eleganckiej nowoczesnej butelce. W ustach świeże i rześkie, z subtelnym, owocowym finiszem, doskonale sprawdza się jako aperitif. Jest idealnym towarzyszem uroczystych okazji. www.JNTGROUP.com

na bryłę lodowca, podawana schłodzona do temperatury 0oC, odsłania swój niepowtarzalny delikatny smak. Jest on efektem połączenia unikalnych składników, krystalicznie czystej wody oraz powolnego procesu rektyfikacji. Teraz, dostępna w specjalnej edycji limitowanej z etykietą świecącą w ciemności. Co trzeba zrobić? Wystarczy naświetlić etykietę naturalnym, dziennym światłem, a potem sprawdzić, jak zachowuje się w ciemnym pomieszczeniu i #OdkrywaćWięcej. www.facebook.com/AMUNDSEN

Dostęp do tych treści mogą mieć wyłącznie firmy zajmujące się produkcją, obrotem hurtowym Głębia whisky oraz handlem napojami alkoholowymi. z nutami Sherry Johnnie Walker Black Label Sherry (Ustawa z dnia Finish reprezentuje wszystkie znane 26 października 1982 r. smaki blendu Black Label. W nowej o wychowaniu w trzeźwości) limitowanej edycji mieszanka 12-letnich szkockich maltów została skropiona słodyczą fig i śliwek, pochodzącą z leżakowania w beczkach po wyjątkowej Sherry z andaluzyjskiego Jerez. Całość tworzy gładką słodycz owoców zanurzonych w gorzkiej czekoladzie i świeżo palonej kawie, otuloną dymem, z którego słynie Johnnie Walker. www.JOHNNIEWALKER.com

LOYD Taste of the World – Matcha

Tradycyjny smak włoskiego espresso

LOYD Taste of the World to najnowsza linia herbat inspirowana smakami z naj-

NORTH COAST, największy w Polsce dystrybutor włoskich produktów premium,

odleglejszych zakątków globu. Matcha to w dosłownym tłumaczeniu „herbata

rozszerzył swoją ofertę o kawę z włoskiej palarni Cellini.

w proszku”. To najprawdopodobniej najzdrowsza herbata ze wszystkich gatunków

W ofercie NORTH COAST do wyboru mamy kilka ro-

zielonych herbat. LOYD Matcha powstaje ze sproszkowanych japońskich liści

dzajów kawy Cellini zarówno w ziarnach, jak i w formie mielonej, więc każdy wielbiciel kawy na pewno znajdzie

krzewów herbacianych. Aromatyczny ananasowo-kokosowy smak idealnie

dla siebie idealną mieszankę. Najbardziej popularną

herbaty. Herbaty LOYD Taste of the

kawą w ofercie Cellini jest Prestigio. To 100% średnio palo-

World pakowane są w biodegra-

nych, wyselekcjonowanych ziaren arabiki pochodzących

dowalne piramidki, pozwalające

z Ameryki Środkowej oraz Południowej. Wyróżnia ją niska

wydobyć z naparu jeszcze więcej

zawartość kofeiny, dlatego z powodzeniem może być

smaku. Produkt dostępny w opako-

spożywana nawet późnym popołudniem. www.NORTHCOAST.com.pl

waniu 20x1,5 g. www.MOKATE.com.pl

140

www.hurtidetal.pl

podkreśla relaksujące właściwości

informacja handlowa

Wino Monte Santi Bianco to wyjątkowa symfonia delikatnej

skiej butelce, która swoim wyglądem do złudzenia przypomi-

informacja handlowa

Symfonia delikatnej słodyczy na świąteczny stół

!

Amundsen to wódka czysta top premium zamknięta w designer-

informacja handlowa

informacja handlowa

W styczniu na polskim rynku pojawił się kolejny wariant


Nowości

HerbaLOVE od Herbapolu Marka Herbapol wprowadziła na rynek orzeźwiające, gotowe do spożycia napoje herbaciane HerbaLOVE. Napoje powstały z miłości do herbat, ziół i wyjątkowych owoców. Linia zawiera 5 wariantów opartych o unikalne połączenia smakowe takie jak np. biała herbata z arbuzem i miętą, czy herbata zielona z mango i nutą pokrzywy. Napoje sprawdzą się jako odświeżenie w podróży, napój w szkole, pracy, czy też jako urozmaicenie domowego posiłku. Wprowadzenie nowości będzie podparte silną kampanią wielokanałową. www.HERBAPOL.com.pl

Milka na święta

Pij warzywa – Tymbark ma na to sposób! Dobrze znane soki pomidorowe Tymbarku powróciły w nowych odsłonach. Gęsty i aromatyczny sok 100% Pomidor klasyczny smakuje doskonale, niezależnie od pory roku. Sok Pomidor pikantny to z kolei wersja ceniących bardziej intensywne smaki. Z kolei dla szukających niestandardowych wrażeń w ofercie pojawił się Tymbark Pomidor z kwaśną wiśnią – pożywny sok w nieoczywistym wydaniu, łączący pomidora z orzeźwieniem kwaśnych owoców. Do linii dołączyły także warzywne propozycje: Burak z truskawką oraz Pietruszka z gruszką – smakują odkrywczo i zaskakują nie tylko przez smak, ale też apetyczny zapach. www.TYMBARK.com

Zainteresowanie sezonowymi produktami Milka rośnie, dlatego portfolio jest

Czekoladowe Inspiracje – Kremówka

stale poszerzane. W czasie Wielkanocy, wyjątkową popularnością cieszą

Zbliża się Wielkanoc – jest to idealny czas na chwile słodkiej beztroski z nowymi

się czekoladowe figurki, stąd decyzja o wprowadzeniu trzech nowych wa-

pralinami Czekoladowe Inspiracje. Pięknie

riantów kolorystycznych Zajączka 90 g. Poszerzone zostało także portfolio

zdobiona elegancka owijka, szykowne,

w obszarze czekoladowych

złocone opakowania zwracają uwagę

jajek o nowość Bonbons Mix

każdej osoby, która poszukuje słodyczy

132 g – opakowanie pełne

w kategorii premium. Fabryka Cukierków

różnorodnych czekoladowych

„Pszczółka” już od 70 lat rozpieszcza

jajeczek. Dodatkowo na rynek

swoich klientów wyjątkowymi produktami.

została wprowadzona cze-

Spełnia oczekiwania najbardziej wyma-

kolada sezonowa – Happy

gających wielbicieli słodyczy. Wszystkie produkty „Pszczółki” są bez glutenu. www.PSZCZOLKA.pl

Easter 100 g, z postacią zajączka na każdej kostce. www.MILKA.com.pl

Kultowe pierniki Katarzynki teraz w nowej odsłonie

MINIczekolada Danusia Kokosowa To harmonijne połączenie intensywnego smaku nadzienia kokosowego i klasycznej, subtelnie cienkiej, ciemnej czekolady Wawel. Eleganckie, granatowo-błękitne

Katarzynki, czyli najpopularniejsze Toruńskie Pierniki, teraz w wersji w gorzkiej

opakowanie łączy w sobie klasyczną wersję Danusi z nowym, uwielbianym przez

czekoladzie z 72% zawartością kakao. To zupełnie nowa propozycja dla najbar-

wszystkich kokosowym smakiem. To słodka chwila przyjemności z rozpływającą

dziej wytrawnych smakoszy. Produkt będzie miał swoją premierę w jednej z dużych

się w ustach, nową Danusią Kokosową. Rozkoszuj się jej delikatnym, kokosowym

sieci dyskontów, a w sprzedaży będzie dostępny już od sierpnia tego roku. www.KOPERNIK.com.pl

smakiem w idealnym dla Ciebie momencie. Opakowanie 38 g. www.WAWEL.com.pl

www.hurtidetal.pl

141


Nowości

Ptasie Mleczko® Mascarpone z Malinami Z okazji Wielkanocy w ofercie kultowych wedlowskich pianek pojawiła się nowość – Ptasie Mleczko® Mascarpone z Malinami. Edycja limitowana wyśmienitego, wiosennego przysmaku przeniesie nas do słodkiego raju zapewniając wyjątkową przyjemność smaku. Delikatna i lekka pianka oblana jest pyszną, białą czekoladą. Balans pomiędzy delikatną kwasowością malin, a słodką polewą i dodatkiem kremowego mascarpone zachwyci wszelkich sympatyków tych słodyczy. Gramatura: 360 g. www.WEDEL.pl

Slick – odlotowa propozycja od Koral W tym sezonie lodowym firma Koral zaprezentuje zupełnie nową propozycję lodów wodnych na patyku o dźwięcznej nazwie – Slick. Wystąpi on w czterech rewelacyjnych smakach: śmietankowym, truskawkowym, czekoladowym oraz w odlotowym połączeniu – cytryny-gumy balonowej-truskawki. Dzięki takiej palecie smaków, każdy konsument będzie mógł wybrać swój ulubiony. www.KORAL.com.pl

Figurki wielkanocne od marki Goplana Figurki marki Goplana to oblane czekoladą Zajączki, Kurczaczki oraz Baranki z unikalnym, karmelowym nadzieniem. Znane i lubiane przez konsumentów – szczególnie tych najmłodszych. W tym roku po raz pierwszy na Wielkanoc do rodziny Figurek dołączyły marcepanowe Aniołki – Chłopczyk i Dziewczynka. Na serię składa się 11 postaci, które zachęcają do zebrania całej wesołej kolekcji. www.GOPLANA.pl

Lody Gulliver w nowej odsłonie – jeszcze lepszy smak, odkryj swój ulubiony! W sezonie 2022 Lody Gulliver od Augusto będą dostępne w zupełnie nowym wydaniu. Poprawiona została ich receptura, dzięki czemu lody są jeszcze bardziej kremowe, pełne smaku i aromatów, z idealnie zbalansowaną słodyczą. Zmieniły się również opakowania – nowoczesny i elegancki design sprytnie połączono z kolorystyką odpowiadającą smakowi ukrytemu w środku. Gulliver to lody dla odkrywców, poszukujących doskonałej jakości, smaku i przyjemności. www.AUGUSTO.pl

Nestlé Musli w nowym wydaniu CINI MINIS CHURROS – chrup jak lubisz Nestlé CINI MINIS CHURROS to superchrupiące płatki śniadaniowe o smaku cynamonowym. Wyróżnia je oryginalny kształt, inspirowany słynną hiszpańską przekąską – churros. Jak sugeruje opakowanie, można je jeść w dowolny sposób: z mlekiem, popijając kakao, zanurzone w jogurcie czy też musie owocowym. W skrócie – „Chrup, jak lubisz!”. Dostępne są w dwóch praktycznych formatach – 210 g i 400 g. Nestlé

Lada moment na półkach pojawią się płatki śniadaniowe Nestlé Musli w nowych, atrakcyjnych opakowaniach. Ten sam, szeroko doceniany smak i wysoka jakość składników teraz w nowoczesnej oprawie. Kartoniki zawierają 350 g produktu – tradycyjnie pierwsze miejsce w składzie to pełne ziarno pszenicy i owsa. Konsument w zależności od upodobań ma do dyspozycji wersję Classic wzbogaconą o orzechy i rodzynki, lub Tropical, która dodatkowo zawiera kawałki bananów i papai.

CINI MINIS CHURROS to niezliczone możliwo-

Co bardzo istotne, wariant

ści przełamania śniadaniowej rutyny! www.NESTLE-CEREALS.com

się oznakowaniem Nutrisco-

tradycyjny może poszczycić re „A”. www.NESTLE-CEREALS.com

142

www.hurtidetal.pl


Nowości

Lukry dekoracyjne Delecta W ofercie okołoświątecznej marki Delecta pojawią się po raz pierwszy lukry

Smaki kuchni świata – Batat kostka

do dekoracji wypieków. W czterech atrakcyjnych kolorach: biały, żółty, różowy

Polacy coraz częściej podróżują, również coraz dalej. W związku z sytuacją

oraz zielony. Lukry to doskonały produkt do dekorowania rożnego rodzaju wy-

pandemiczną wielu z nas musiało zweryfikować

pieków, takich jak mazurki, baby drożdżowe czy babeczki. Zapewnia atrakcyjny

swoje podróżnicze plany, jednak wciąż może-

wygląd każdemu wypiekowi, ma intensywny i kryjący kolor, nie kruszy się i szybko

my podróżować na talerzu. Właśnie dlatego

zastyga. Lukry Delecta to produkty oparte tylko na naturalnych barwnikach, nie

Oerlemans poszerza swoje portfolio o smaki przy-

zawierają syropu glukozowo-fruktozowego i tłuszczów utwardzonych. Dzięki lukrom

wołujące wspomnienia lata i dalekich podróży.

Delecta każdy wypiek nabierze koloru.

Bataty, czyli słodkie ziemniaki pozwalają przenieść

www.DELECTA.pl

się smakiem w miejsca, które wciąż dla niektórych pozostają jedynie w sferze niezrealizowanych marzeń. Warto urozmaicić swoje menu o oryginalny smak i barwę batatów www.OERLEMANS-FOODS.pl

Goat Farm ser kozio-owczy w plastrach „Poznaj kozę i bądź bliżej natury” – to hasło reklamowe Goat Farm, czyli marki, która łączy bogatą ofertę serów kozich z oryginalnymi dodatkami. Marka

Almette – puszyste serki z koziego mleka

na polskich półkach ser kozio-owczy

Oferta Almette, eksperta w serach o puszystej konsystencji, rozszerza się o dwie propozycje na bazie koziego mleka. Almette Kozi śmietankowy i Almette Kozi ze szczypiorkiem – powstają na bazie oryginalnej receptury i wyselekcjonowa-

Goat Farm w plastrach, który już dzisiaj

nych, w 100% naturalnych składników. Docenią je wszyscy, dla których znaczenie

ma pierwszych zadowolonych i powracających konsumentów. Jego wyjątkowy

ma zdrowa dieta i urozmaicone menu. Wyrazisty smak koziego sera doskonale pasuje zarówno do ka-

smak, delikatna kremowa konsystencja

napek, jak i najbardziej

oraz subtelny aromat, sprawiają, że pro-

wyszukanych dań. Przy-

dukt jest bardzo ciekawą propozycją

jemność z jego jedze-

dla konsumentów, którzy nie są wielbi-

nie zachwyci nawet

cielami smaku wyrazistych serów kozich,

najbardziej wyszukane podniebienia. www.ALMETTE.pl

rozszerzyła swoje portfolio o pierwszy

ale chcieliby w pełni korzystać z jego prozdrowotnych właściwości. www.EUROSER.pl

Mleko do spieniania bez laktozy od OSM Łowicz Nowością w ofercie OSM Łowicz jest Mleko UHT

Prosto z natury – Twarożek ze śmietanką, cebulką i pieprzem

do spieniania, bez laktozy, które jest doskonałym

Do rodziny produktów Mazurski Smak dołączył Twarożek ze śmietanką, cebulką

rozwiązaniem dla osób uwielbiających poranną

i pieprzem, w opakowaniu 200 g. Produkt powstał na bazie tradycyjnej receptury

(i popołudniową) kawę z gęstą, pyszną pianką.

i charakteryzuje się niezwykle prostym składem, co doceniają świadomi, polscy

Wysoka zawartość białka 3,8% gwarantuje,

konsumenci. Do jego wytworzenia zastosowano wyłącznie najwyżej jakości

że pianka będzie się długo utrzymywać. Udo-

twarożek i śmietankę oraz naturalne dodatki

skonalenie technologii produkcji mleka UHT bez

– cebulę, pieprz i sól. Tym samym doskonale

laktozy pozwoliło OSM Łowicz uzyskać biały

sprawdzi się zarówno w przygotowaniu

kolor mleka, który został oznaczony na opako-

pysznych kanapek na śniadanie do pracy czy szkoły, jak i w tradycyjnych przepisach od naszych babć. www.MLEKPOL.com.pl

waniu ikoną „Zawsze białe”. Nowe rozwiązanie idealnie sprawdzi się w domowych ekspresach, ale także w spieniaczach czy blenderach. www.MLECZARNIA.LOWICZ.pl

www.hurtidetal.pl

143


Nowości

Nowe smaki w ofercie SERTOP Rodzina serów topionych w plastrach firmy SERTOP powiększyła się o dwa nowe smaki: z szynką oraz Tost. Produkty te zostały ciepło przyjęte przez rynek, chociaż nadają się także do wykorzystania na zimno. Wygodne opakowanie typu otwórz-zamknij oraz osobne pakowanie każdego plasterka w folię, pozwala na zastosowanie ich w kuchni zarówno tradycyjnej, jak i nowoczesnej. Tak, aby stworzyć tak pyszne dania,

Kurczak Polski Certyfikowany Kurczak Polski Certyfikowany jest chowany w wyselekcjonowanych kurnikach bez użycia antybiotyków. Karmiony jest paszą roślinną na bazie całych ziaren zbóż, minerałów i witamin, z dodatkiem ziół. Dzięki temu jest odporny na wszelkie choroby. Dobrostan kurczaka jest na ponadstandardowym poziomie. Ma więcej miejsca w kurniku oraz zapewnione obiekty do dziobania i skakania. To produkt

jak grillowany kurczak, pizza

całkowicie polski, jego ce-

Margharita czy quasadilla z ba-

chy potwierdza certyfikat

tatem i chorizo. Nowe serki po-

niezależnej jednostki Cen-

zwalają zaspokoić apetyt na coś

trum Jakości AgroEko.

dobrego przez cały dzień.

www.DROSED.pl

Opakowanie jednostkowe: 130 g. www.SERTOP.pl

Hot dog francuski z Polanką od JBB Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ryn-

k u ,

zwłaszcza wśród młodszych konsumentów, JBB Bałdyga wprowadza do oferty nowość – hot dog francuski z Polanką – wyprodukowaną w Polsce parówką wieprzową o wyrazistym aromacie i delikatnym smaku, bez dodatku fosforanów i glutaminianu sodu. Pakowany po dwie sztuki w praktycznym opakowaniu duopack, w zestawie z pszenną bułką oraz keczupem i musztardą w saszetkach, nadaje się idealnie jako szybka przekąska do podgrzania w kilka minut w piekarniku lub opiekaczu. www.JBB.pl

Nogi z Kurczaka Zagrodowego wolno gotowane z glazurą jagodową Wolne gotowanie tzw. „sous vide”, to gotowanie trwające od 4 do 8 godzin w zależności od rodzaju drobiu, w temperaturze 850C. Dzięki temu mięso jest niezwykle soczyste i kruche. Dodatek przypraw i glazur sprawia, że tak przygotowane danie wyróżnia się niezwykłym smakiem, wykwintnością i delikatnością. Danie jak z restauracji w Twoim domu! Wystarczy upiec w piekarniku i podać z ulubionymi dodatkami. Szybko i wykwintnie – taka magia tylko z Zagrodowym! www.ZAGRODOWY.pl

Najlepsze włoskie wędliny Galbani w NORTH COAST Graalki dla najmłodszych Marka Graal od lat promująca zdrowe nawyki żywieniowe zaprezentowała nową linię Graalek. Graalki wyróżniają się na półce ciekawym, kolorowym opakowaniem. To jedyne tego typu produkty na rynku, skierowane dla najmłodszych i ich rodziców. Zachwycą konsumentów przede wszystkim smakami skomponowanymi specjalnie dla dzieci. Graalki to także czysty skład, obniżona zawartość cukru oraz wygoda podania. www.GRAAL.pl

Oryginalne wędliny Galbani w opakowaniach detalicznych to nowość w ofercie NORTH COAST, największego w Polsce dystrybutora włoskich produktów premium. Te doskonałe jakościowo, produkowane od 1936 roku metodami rzemieślniczymi wędliny, które od lat podbijają podniebienia mieszkańców śródziemnomorskich regionów, teraz zagoszczą na polskich stołach wielbicieli włoskich specjałów. W nowościach NORTH COAST dostępnych jest 7 rodzajów paczkowanych wędlin w plastrach: Prosciutto di Parma, Prosciutto Crudo, Prosciutto Cotto, Mortadella, Salame Milano, Salame Spianata oraz Antipasto Misto. Wędliny Galbani nie zawierają glutenu oraz pochodnych mleka i laktozy. www.NORTHCOAST.com.pl

144

www.hurtidetal.pl


Nowości

Vegeta Natur: Fixy do dań z kurczaka i dań wege

Barilla Pesto Vegan

Fixy do dań z kurczaka i dań wege od Vegeta Natur to nowa propozycja przy-

Barilla Pesto Vegan to produkt o kremowej konsystencji wykonany ze świeżej

gotowania posiłku na dwa sposoby: w wersji mięsnej z kurczakiem lub w wersji

bazylii, dzięki czemu cechuje się intensywnym

wegetariańskiej z warzywami, makaro-

i niepowtarzalnym smakiem. Jest odpowiednie

nem czy serem! Nowe smaki Fixów to

zarówno dla wegetarian, vegan, jak i osób

w 100% naturalna kompozycja warzyw,

na diecie bezglutenowej. Dobrze komponuje

ziół oraz przypraw. Na opakowaniu za-

się z niemal każdym rodzajem makaronu, tworząc

mieszczone są przepisy oraz czytelna lista

autentyczny włoski posiłek dla Ciebie i Twojej

produktów potrzebnych do przygotowania

rodziny. Nie zawiera sera, GMO, barwników

obydwu dań. Mięsne czy wege? Wypró-

i glutenu. Dostępne w gramaturze 195 g.

buj obydwa przepisy!

www.BARILLA.pl

www.VEGETA.pl

Pasztet po wielkopolsku Drop Nowość w portfolio marki Drop, znanej od 1972 roku. Wyjątkowa konsystencja i przepyszny drobiowy smak z nutką wieprzowiny – to gwarancja wyśmienitego posiłku. Idealnie rozsmarowuje się na kanapce! Tworzy super połączenie z chlebem i warzywami. Starannie dobrane proporcje mięsa i przypraw nie zawiodą miłośników kanapek. Dostępny w klasycznej puszce w gramaturze 160 g. www.DROP.pl

Boczek po myśliwsku z Wędzarni Boczek po myśliwsku to kolejna propozycja produktu marki Tradycyjnie Wędzone. Mała gramatura, specjalnie wyselekcjonowany surowiec, tradycyjny smak, wzbogacony nową nutą smakową może zaskoczyć. Kompozycja przypraw myśliwskich z czosnku, pieprzu, cebuli i jałowca, wysoka mięsność (100 g wyrobu wyprodukowano ze 123 g boczku wieprzowego) to największe atuty tego wyrobu. Do tego jeszcze tradycyjnie wędzenie w wędzarniach opalanych drewnem olchowym i mamy gotowy tradycyjny polski produkt. www.DOBROWOLSCY.pl

Chelsea – smaczki małego psa Dzięki udoskonalonej technologii produkcji, w składzie smaczków Chelsea nie ma barwników ani konserwantów. Wszystkie warianty smakowe są wolne od glutenu, laktozy i dodatku cukru, dzięki czemu można je podawać nawet najbardziej wrażliwym pieskom. Przekąski występują w trzech smakach: Wołowina z marchewką, Pałeczki wołowo-drobiowe, Kosteczki drobiowe z serem. Przysmaki zostały stworzone z dbałością o każdy szczegół, w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie najmniejszych czworonogów. www.DOGWAY.pl/

PreVital Tetra Recart w nowoczesnym opakowaniu PreVital Tetra Recart to cztery proste, mięsne receptury doskonałe dla każdego kociego smakosza. Karma jest zamknięta w nowoczesnym opakowaniu, które można wielokrotnie otwierać i zamykać a zapach karmy za każdym razem pozostanie w środku. Opakowanie pomaga w higienicznym przechowywaniu i dzieleniu posiłku na kilka porcji. www.facebook.com/ PREVITAL.POLSKA/

chelsea

www.hurtidetal.pl

145


Rozrywka

Rozwiąż krzyżówkę Portugalski piłkarz, zdobywca Złotej Piłki w 1965 r. Część przewodu pokarmowego

Mocna muzyka Grupa organizmów o takim samym genomie

Dysponent Kawałek chleba

Lipowska, aktorka

6

Wpada weń medium Danina

Pniak z korzeniami po ścięciu drzewa

7

13

3

Imię Strasburgera, aktora

17 Wczesna faza życia

Toksyczny pierwiastek chemiczny

Sucha gałązka Atak szału

Hiszpańska wyspa

Przedstawiciel subkultury młodzieżowej Gra z kostkami

Wyspa Odyseusza

Jeszcze nie ma żony

Wydzielony pod zabudowę

Uczniow- Ptasia ska kleptobumelka manka

12

Zwiewna tkanina System Model wynagFiata radzania

Zasypka osuszająca

9

2 Pszczele osiedle

1

Drżące drzewo ... Tse-tung

Guzek na skórze

Bezład, zamęt

5 Dzień tygodnia

Bokser grany przez Stallone

Polska ciężarówka

15 Litera grecka Arystoteles

hasło wyślij mailem i wygraj nagrodę!

Andrycz lub Terentiew Ptasie Strój zaloty

Kupon, kwit

Stolica wyspy Guam

16

8

Potrawa mięsna

Czarodziej Brzmienie

Siła

14

Futrzany szal Grzyb jadalny W ręku kelnera

Lokum poczwarki

11

1

2

3

10

4

5

... Lendl, legenda tenisa

6

18 Łatwowierność

4

7

8

9

10

11

19

12

13

14

15

16

17

18

19

Smak miłości z Kalifornii Oak View to wyjątkowe wina ze słonecznej Kalifornii, regionu, w którym słońce rozgrzewa nie tylko krzewy winogron, ale i serca ludzi. W Kalifornii miłość smakuje najlepiej: jest słodka i łagodna albo wytrawnie niepokojąca, ale zawsze gorąca. Marka Oak View zaprasza pary w każdym wieku do codziennego odkrywania siebie na nowo oraz do znajdowania okazji do spotkania tylko we dwoje. Oak View dzieli się pomysłami na to, jak sprawić, by związek rozwijał się tak, jak smak wina w kryształowym kieliszku.

Pierwszych 5 właścicieli sklepów detalicznych, którzy prześlą rozwiązanie krzyżówki (wraz z nazwą sklepu, dokładnym adresem, numerem telefonu oraz imieniem i nazwiskiem właściciela) na nasz redakcyjny e-mail: konkurs@hurtidetal.pl

otrzyma zestaw produktów TiM! *Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.hurtidetal.pl

LAUREACI LUTOWEJ KRZYŻÓWKI • Grzegorz – Sklep spożywczo-przemysłowy, Sarnaki • Regina – Odido, Rudno • Ryszard – Sklep Kubuś, Grudziądz • • Maria – Sklep u Cebuli, Tarnówka • Agnieszka – Sklep Agusia, Olszyna • Gratulujemy osobom, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę! Zapraszamy do udziału także w innych konkursach organizowanych przez Hurt & Detal. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora konkursu: Fischer Trading Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2/218 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany, jak również zarządać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

146

www.hurtidetal.plCIESZ SIĘ

DOBRĄ FORMĄ Pełne ziarno składnik

nr 1

MARIA ANDREJCZYK WICEMISTRZYNI OLIMPIJSKA W RZUCIE OSZCZEPEM

Nestlé Fitness to źródło witamin z grupy B (B2, B3, B5, B6), które przyczyniają się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pamiętaj, że bardzo ważny jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.

WSPARCIE MARKETINGOWE

Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń, Poland Biuro Obsługi Klienta: tel. 56 61 04 164-167 e-mail: zamowienia@cppl.nestle.com

POSM

SOCIAL MEDIA

WWW

KAMPANIA BANEROWA