Page 1

R E V I S TA

nr. 6, iulie 2011

BUCOVINA dezvoltă turismul de pelerinaj

Investiţii Regio pe piaţa turismului la Neptun

INTERVIU

Carmen MORARU Director General, Direcţia Generală Turistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Structurile de cazare din Delta Dunării se modernize ează ă cu

fonduri Regio

Istorie şi cultură la Curtea Domnească din Târgovişte Concept unic de promovare pentru Ţara Făgăraşului


Editorial ROMÂNIA TURISTICĂ, SCURT GHID DE UTILIZARE Globalizarea şi dinamica civilizaţiei plasează România la intersecţia dintre peisajele sale fascinante, valorile culturale autentice şi necesitatea de a le promova într-o viziune modernă, în care marketingul joacă un rol decisiv. Cu o pondere de 3 – 3,5% din PIB, turismul românesc are un potenţial de dezvoltare cert, care trebuie susţinut, însă, printr-un brand nou, axat pe produse competitive şi durabile. În următorii cinci ani, sloganul Exploraţi Grădina Carpaţilor concentrează viziunea de marketing şi se adresează, turiştilor exploratori dornici să descopere destinaţiile româneşti. Care sunt cele mai competitive produse turistice ale României? Cercetările recente arată că acestea sunt circuitele culturale, turismul în natură, turismul rural, pachetele de tip city-break, turismul activ şi de aventură, turismul balnear şi wellness. Le putem oferi turiştilor o vacanţă în care să se regăsească arta, cultura, educaţia, istoria sau spiritualitatea? Bucovina, Maramureşul, Ardealul sunt o dovadă că da, avem ce oferi exploratorilor. Întreg mecanismul proiectat la Bucureşti, expoziţiile interne sau internaţionale, campanile publicitare sau vizitele de documentare ale jurnaliştilor străini, promovările de pe posturile de televiziune naţionale sau internaţionale şi marketingul prin internet sunt menite să atragă noi şi noi turişti. Cine a trecut prin pasul Tihuţa, cine a fost la Botiza, cine a vizitat Voroneţul sau a petrecut câteva zile în Deltă ştie că merită să vizitezi România. Noi, românii, ştim că avem ce oferi oaspeţilor străini care provin din ţări precum Germania, Franţa, Italia, SUA, Austria, Marea Britanie, Rusia sau Ungaria. Ne-am obişnuit cu drumurile noastre, cu o cazare relativ ieftină şi condiţii de multe ori sub aşteptări. Infrastructura rămâne însă o mare provocare pentru turismul românesc

şi pentru succesul acestuia, mai ales când turiştii o compară cu cea din alte ţări. Astfel, Regio este unul dintre programele care, prin implementarea sa, susţine dezvoltarea infrastructurii de cazare şi agrement, printr-un efort comun al autorităţilor şi mediului de afaceri şi prin utilizarea eficientă a resurselor publice şi private. O ţară binecuvântată de frumuseţile naturii nu poate fi performantă din punct de vedere turistic dacă nu îşi pune în valoare atuurile, şi asta nu doar în planul imaginii. Totuşi, cum vom reuşi să trezim simpatia consumatorului faţă de marcă, mai importantă decât publicitatea agresivă? Nu va fi uşor să creştem conştientizarea, la nivel global, a ofertei româneşti, dar este nevoie să ne concentrăm pe produsele, pieţele, segmentele cu cel mai mare potenţial. Şi, mai mult decât atât, să oferim produsele noastre turistice la un standard care să nu creeze senzaţia întoarcerii în timp, din cauza unui drum accidentat sau a unor condiţii de cazare improprii. Cum se vor concretiza acţiunile de imagine, precum implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în organizarea meciului prin care campionul Lucian Bute şi-a păstrat titlul mondial? Doar prin continuitate şi capitalizare sigură, care să susţină ceea ce la nivel strategic specialiştii au conturat deja ca brand de ţară: România este o ţară care merită explorată. Pentru românii care nu trebuie să se uite la CNN pentru a vedea clipurile de promovare turistică a ţării noastre, iată o nouă provocare de a se bucura de frumuseţile unui spaţiu dăruit cu generozitate de natură: „Europa se îndreaptă către un turism ecologic, către natură. România are o strategie şi o viziune care se îndreaptă în direcţia bună atunci când se concentrează pe Carpaţi şi Deltă” a afirmat chiar secretarul general al Organizaţiei Mondiale a Turismului, Taleb Rifai, aflat, recent, într-o vizită la Bucureşti. Dan CĂRBUNARU

REVISTA REGIO www.inforegio.ro; e-mail: info@mdrt.ro; tel.: 0372 11 14 09 TIPÃRIT LA S.C. TIPOGRUPPRESS S.R.L

Buzãu Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 48 Tel./Fax: 40 238 71.73.58 40 238 71.73.60 E-mail: office@tipogruppress.ro

ISSN 2069 – 8305 2069 – 8305

2

www.inforegio.ro

REDACTOR ªEF: REDACTORI: REPORTERI: DIVERTISMENT: EDITOR FOTO: CORECTURÃ: GRAFICÃ ªI DTP:

www.inforegio.ro Vlad Mircea PUFU Cãtãlina Mihaela JINGOIU; Dan CÃRBUNARU Monica Luminiþa DOGARU; Rodica GRINDEI; Cristina Daniela STERIAN; Elena OCEANU; Iulia PÎRVU Mihaela RÎMNICEANU Daniel PALADE Cãtãlina Daniela PÎNTEA Romicã NEAGU


Sumar UNIUNEA EUROPEANĂ AZI

04

Obiective şi provocări pentru turismul european Cu trenul prin Europa, fără restricţii din partea operatorilor

05

REGIO ÎN ROMÂNIA

06

Turismul românesc, în faţa provocărilor actuale

08

Braşovul, cursă contra cronometru pentru contractarea a 74,3 milioane de euro

09

România, destinaţie atractivă pentru străini INTERVIU cu d-na Carmen MORARU

Director General, Direcţia Generală Turistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

17 19

11

Bucovina dezvoltă turismul de pelerinaj

13

Istorie şi cultură la Curtea Domnească din Târgovişte

15

Concept unic de promovare pentru Ţara Făgăraşului Investiţii Regio pe piaţa turismului la Neptun, Constanţa

Structurile de cazare din Delta Dunării se modernizează cu fonduri Regio

BANI EUROPENI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

21 23

Centrul Naţional Flori Sălbatice din Liverpool, un model de protejare a biodiversităţii

25 26

AGENDĂ

Centrul de vizitare a sit-ului Bătăliei lui Varus, o fereastră către lumea triburilor germanice

SĂ MAI ŞI ZÂMBIM! IULIE 2011

3


Turism în Europa

Uniunea Europeană azi Cãtãlina JINGOIU

|

OBIECTIVE ŞI PROVOCĂRI PENTRU TURISMUL EUROPEAN

N

OUL PLAN PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ÎN

ÎN IUNIE

2010,

EUROPA,

LANSAT

ÎŞI PROPUNE SĂ EX-

PLOATEZE MAI BINE POTENŢIALUL EXISTENT ÎNTR-UN DOMENIU CARE JOACĂ DEJA UN ROL IMPORTANT ÎN ECONOMIA EUROPEANĂ.

LA

NIVELUL

UNIUNII EU-

ROPENE, TURISMUL GENEREAZĂ PESTE

5%

DIN

PIB,

IAR INDUSTRIA CARE SE

DEZVOLTĂ ÎN JURUL ACESTUI DOMENIU OFERĂ LOCURI DE MUNCĂ PENTRU APROAPE

10

MILIOANE DE PERSOANE.

Iată două motive pragmatice pentru ca decidenţii europeni să se gândească la dezvoltarea acestui sector, mai ales că, într-un clasament internaţional, cinci state europene se află în topul primelor zece destinaţii de vacanţă preferate de turiştii din întreaga lume. Pe de altă parte, Europa se confruntă cu o concurenţă în creştere, pe piaţa de turism, în ascensiune fiind Asia şi America de Sud.

21

de propuneri pentru dezvoltarea turismului în Europa După dezbaterile iniţiate de Comisia Europeană (CE), planul de dezvoltare turistică a luat forma unui set de 21 de propuneri, multe dintre 4

www.inforegio.ro

ele concentrate pe ideea atragerii de turişti din ţările cu economii emergente precum China, Rusia şi Brazilia, dar şi pe o mai mare mobilitate în interiorul spaţiului european.

DEZVOLTARE PRIN DIVERSIFICAREA OPŢIUNILOR Una dintre premisele de la care porneşte noul plan de dezvoltare a turismului european este aceea de diversificare a opţiunilor şi serviciilor. Păstrând această idee, devine foarte important ca toate resursele să fie corect evaluate pentru a fi valorificate, pornind de la patrimoniul cultural, continuând cu educaţia, natura, site-urile naturale protejate, patrimoniul maritim şi subacvatic, gastronomia, etc. Două dintre propunerile care merg pe această linie vizează promovarea produselor şi serviciilor din turism sub o marcă unică a patri-

moniului european. Astfel, CE propune instituirea unui sistem unic de recunoaştere a serviciilor de înaltă calitate şi atribuirea unor premii pentru destinaţiile care ating aceste standarde.

ÎN PAS CU TEHNOLOGIA Pentru o mai bună promovare a turismului în spaţiul european, CE se raportează şi la evoluţiile tehnologice şi îşi propune să încurajeze utilizarea tehnologiei, inclusiv pentru rezervări accesibile, de exemplu, prin intermediul telefonului mobil. Pe de altă parte, pe viitor, va trebui să se pună mai mult accent şi pe dezvoltarea promovării turistice prin intermediul internetului, ceea ce înseamnă că eforturile se vor concentra pe dezvoltarea siteurilor turistice. Nu în ultimul rând, există propuneri pentru o sincronizare a vacanţelor şcolare în sistemul educaţional european, astfel încât perioadele favorabile călătoriilor să poată fi prelungite.


Călătorii facile

Uniunea Europeană azi Cãtãlina JINGOIU

|

CU TRENUL PRIN EUROPA, FĂRĂ RESTRICŢII DIN PARTEA OPERATORILOR

D

EZVOLTAREA

SISTEMELOR

DE

TRANSPORT ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

REPREZINTĂ UNA DINTRE CONDIŢIILE UNEI BUNE DEZVOLTĂRI ECONOMICE A STATELOR.

TOCMAI

DE ACEEA, DE-A

LUNGUL ULTIMELOR DECENII A EXISTAT O PREOCUPARE PERMANENTĂ, LA NIVEL EUROPEAN,

PENTRU

ÎMBUNĂTĂŢIREA

TRANSPORTULUI INTERNAŢIONAL PRIN REGLEMENTĂRI UNITARE.

PE

CLARE,

EFICIENTE

ŞI

ACEEAŞI LINIE SE ÎNSCRIU

ŞI PREOCUPĂRILE ACTUALE ALE COMISIEI

EUROPENE

DE A ARMONIZA LEGISLAŢIA

ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI FEROVIAR DE CĂLĂTORI ÎN STATELE TRAVERSATE DE CORIDOARE PAN-EUROPENE DE CALE FERATĂ.

Intenţia este aceea ca, pe viitor, călătoriile cu trenul, chiar dacă se desfăşoară într-un spaţiu mare, pe teritoriul mai multor state, să fie la fel de facile, din punct de vedere al programării şi desfăşurării lor, ca şi în cazul zborurilor operate de companiile aeriene.

OPERATORII FEROVIARI TREBUIE SĂ-ŞI LĂRGEASCĂ ORIZONTUL Specificul actual al transportului pe calea ferată este dat de faptul că operatorii din acest domeniu au evoluat într-un context naţional. De aici şi particularitatea fiecărei companii, modalităţile diferite de funcţionare a sistemelor de rezervare, fără ca datele să poată fi interschimbabile. Efectul este acela că pasagerii sunt îngrădiţi

în încercările de a rezerva bilete şi de a obţine informaţii privind orarul şi rutele curselor feroviare transfrontaliere. La începutul lunii mai a anului 2011, Comisia Europeană a anunţat că a adoptat deja un regulament care îşi propune să faciliteze călătoriile transfrontaliere pe calea ferată, prin standardizarea sistemelor de programare şi de emitere a tichetelor de călătorie. Practic, acest lucru presupune crearea unor sisteme interoperabile între companiile de transport feroviar care utilizează rutele pan-europene. Acest regulament va fi urmat de o măsură complementară care le va impune, în 2012, operatorilor din domeniul transportului feroviar să îşi adapteze sistemele IT şi practicile la acest obiectiv al interoperabilităţii. Regulamentul propus de Comisia Europeană vizează impunerea unor standarde care să fie unanim acceptate de operatori în ceea ce priveşte bazele de date referitoare la tarife şi mersul trenurilor. Acest lucru ar permite ca informaţiile referitoare la rezervările şi vânzările

de bilete să poată fi schimbate între societăţile de transport de pe întreg teritoriul UE, dar şi să fie mai accesibile pentru operatorii care vând bilete şi pentru călători. Astfel, noul sistem ar permite accesul şi la alt gen de informaţii, cum ar fi cele legate de tipul trenului, orele şi locurile de staţionare, condiţiile disponibile la clasa întâi şi a doua, locurile disponibile, planurile tarifare, emiterea legitimaţiilor de călătorie etc.

EUROPA VREA SĂ ELIMINE BARIERELE Comisia Europeană intenţionează să impună şi alte măsuri suplimentare pentru a elimina barierele actuale care stau în calea dezvoltării transportului feroviar de persoane pe rute pan-europene. Deocamdată, măsurile care vor urma regulamentului deja propus fac subiectul unor dezbateri publice şi analize ale căror concluzii vor fi discutate în etapele următoare ale procesului început pentru modernizarea transportului feroviar transfrontalier. IULIE 2011

5


Ţinte strategice

Regio în România Cãtãlina JINGOIU

|

TURISMUL ROMÂNESC, ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR ACTUALE

T

URISMUL, SUB DIFERITELE SALE FORME, A CUNOSCUT O DEZVOLTARE

ŞI O DIVERSIFICARE ACCENTUATĂ ÎN ULTIMELE DECENII, ASTFEL ÎNCÂT, ESTE CONSIDERAT CA FIIND UNUL DINTRE CELE MAI DINAMICE DOMENII ALE CIVILIZAŢIEI ACTUALE,

ÎN

CONDIŢIILE

ADAPTĂRII

FENOMENULUI TURISTIC LA CERINŢELE ECONOMICE MONDIALE DE GLOBALIZARE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ A SECTORULUI SERVICIILOR.

În prezent, deşi turismul din ţara noastră deţine o pondere de 3 – 3,5% în PIB, are un potenţial sănătos de dezvoltare, astfel încât România să se transforme într-o destinaţie regională puternică, pe termen mediu, şi într-o destinaţie cu adevărat internaţională, pe termen lung.

RELANSARE SUB UN NOU BRAND După decenii de prezenţă pe pieţele turistice internaţionale, decizia României de a se relansa prin realizarea unui nou brand turistic reprezintă o dovadă că ţara noastră se orientează către vânzarea unor produse turistice mai competitive şi mai durabile, care să corespundă mai bine necesităţilor şi dorinţelor potenţialilor turişti. Astfel, România se confruntă cu provocarea de a identifica şi apoi de a livra noi experienţe şi produse pentru pieţele turistice globale şi de a profita mai bine de diversitatea activelor turistice pe care le poate utiliza pentru a atrage turişti. 6

www.inforegio.ro

România se află în faţa unor noi provocări în ceea ce priveşte turismul internaţional competitiv. Se impune schimbarea modelului de dezvoltare a turismului prin mutarea

accentului către experienţe mai diversificate ale turiştilor, produse cu valoare adăugată mai mare şi segmente de piaţă nişă, aplicând calitate superioară, management şi tehnici de marketing actualizate. Principalele avantaje competitive ale ţării noastre sunt natura şi peisajele fascinante, unicitatea patrimoniului cultural, precum şi autenticitatea culturii şi a stilului de viaţă. Conform unor studii recente, pe piaţa internaţională se remarcă două tendinţe importante: aceea de cultivare a gustului turiştilor, precum şi creşterea numărului celor care optează pentru vacanţe în care arta, cultura, istoria, educaţia şi spiritualitatea joacă un rol important.

UN PLAN PÂNĂ ÎN 2015 Viziunea de marketing a turismului românesc pentru perioada 2011-2015 a fost definită prin intermediul procesului de branding, în cadrul căruia Exploraţi Grădina Carpaţilor, ca slogan pentru marketingul turistic din România, pune accentul pe cele mai importante active turistice ale ţării, iar tema câştigătoare a „exploratorului” (călătorul cu discernământ) indică în mod clar tipul de turist avut în vedere şi experienţele, de care se poate bucura în destinaţiile din România. Pe baza acestei viziuni şi a strategiei de marketing turistic, România este în măsură să formuleze şi


Promovare şi dezvoltare

Regio în România să comunice un nou model turistic şi noi valori, în timp ce încă îşi armonizează mediul economic, juridic şi de afaceri cu standardele europene, inclusiv în ceea ce priveşte industria turistică. În acest context, strategia turistică naţională pentru perioada 2011-2015 va reprezenta fundamentul unei acceptări largi a viziunii de marketing, atât de către autorităţile locale, cât şi de către actorii internaţionali din industria de profil.

PROMOVARE PE PIEŢELE-ŢINTĂ În ceea ce priveşte activităţile MDRT în scopul creşterii numărului de turişti care vor alege să-şi petreacă vacanţa în ţara noastră, pe termen scurt şi mediu, una dintre acţiunile prioritare va fi promovarea şi dezvoltarea brandului turistic, în principal, pe pieţele prioritare (Germania, Franţa, Italia, SUA, Austria, Marea Britanie/Irlanda, Rusia, Ungaria). Respectând liniile directoare ale strategiei de marketing turistic, se vor derula, în continuare, diverse activităţi de promovare, respectiv participarea la manifestările

CĂLĂTORUL CU DISCERNĂMÂNT ESTE TIPUL DE TURIST PE CARE ÎL AŞTEAPTĂ ROMÂNIA Călătorul cu discernământ este un concept global bine definit printre specialiştii sectorului de turism. El se regăseşte şi printre călătorii cu interese speciale, precum şi printre călătorii de interes general. EXISTĂ O IDEE CHEIE PE CARE TOŢI CĂLĂTORII CU DISCERNĂMÂNT O ÎMPĂRTĂŞESC: Căutarea experienţelor unice, a locurilor mai puţin explorate sau descoperite de către mase. Călătorii cu discernământ sunt lideri de opinie şi formatori de tendinţe. Prin atragerea acestora este foarte probabil să se genereze un curent, în acest sens, din partea altor segmente.

expoziţionale interne şi externe, editarea unor materiale informative de prezentare a zonelor ţării sau a unor produse turistice, iniţierea unor campanii de publicitate, realizarea unor vizite de informare

pentru jurnalişti sau reprezentanţi ai unor tour-operatori străini, promovarea prin intermediul posturilor de televiziune româneşti sau internaţionale, şi, nu în ultimul rând, marketing prin internet.

RESPONSABILITATE ŞI COOPERARE

N

u putem să nu menţionăm, la final, un alt element important aflat în permanenţă pe agenda majorităţii guvernelor şi instituţiilor internaţionale: dezvoltarea durabilă, care s-a constituit în opţiunea strategică globală a ultimelor decenii şi care impune schimbarea mentalităţilor, responsabilizarea acţiunilor sau non-acţiunilor noastre.

A

cesta fiind contextul actual, succesul dezvoltării durabile a turismului, inclusiv în ţara noastră, necesită o cooperare strânsă şi un parteneriat între toţi factorii de decizie, publici şi privaţi, implicaţi direct sau indirect în acest sector. IULIE 2011

7


Pol de creştere

Regio în România Elena OCEANU

|

BRAŞOVUL, CURSĂ CONTRA CRONOMETRU PENTRU CONTRACTAREA A 74,3 MILIOANE DE EURO

C

POL URBAN DE CREŞTERE, BRAŞOVUL, ÎMPREUNĂ CU LOCALITĂŢILE AFLATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ, TREBUIE SĂ ABSOARBĂ, PÂNĂ LA FINALUL ETAPEI DE PROGRAMARE 2007-2013, FONDURI ÎN VALOARE TOTALĂ DE 74,3 MILIOANE DE EURO, ALOCATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, A

AXA PRIORITARĂ

1.

Obiectivul dezvoltării policentrice pentru municipiul Braşov şi zona limitrofă este definit în Planul Integrat de Dezvoltare (PID) care porneşte de la potenţialul de creştere economică identificat în arealul delimitat. Braşovul este, în primul rând, o importantă destinaţie turistică, amplasată într-un punct strategic, de unde călătorul poate porni către cele mai atractive obiective ale Munţilor Carpaţi. Având în vedere acest potenţial, primul dintre obiectivele strategice prevăzute în PID este dezvoltarea durabilă a turismului. Mai departe, strategia de dezvoltare are în vedere promovarea competitivităţii la nivelul economiei locale, dezvoltarea infrastructurii de transport şi comunicaţii, dar şi creşterea standardului de viaţă european în acest pol de creştere. După ultimele revizuiri, lista proiectelor propuse spre finanţare în cadrul POR, Axa Prioritară 1, prevede un număr total de 34 de investiţii. Dintre acestea, 15 au ca obiectiv reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii urbane, alte 13 vizează infrastructura socială, în timp ce şase proiecte urmăresc derularea unor investiţii necesare pentru dezvoltarea mediului de afaceri. 8

www.inforegio.ro

Departamentul Polului de Creştere Braşov îşi desfăşoară activitatea în municipiul Braşov, Bd. Iuliu Maniu, Nr. 62, Tel/Fax 0368 415760.

PATRU CONTRACTE SEMNATE Până la această dată, au fost semnate patru contracte de finanţare. O primă investiţie, în infrastructura rutieră, prevede amenajarea unui pasaj suprateran peste calea ferată în zona străzii Independenţei. Cu o finanţare de 25,4 milioane de lei, lucrarea va permite fluidizarea traficului şi reducerea cu 22% a duratei de deplasare (prin eliminarea timpilor de aşteptare) pe axa est-vest a oraşului, între zona economică Coresi, cartierul Bartolomeu şi viitorul campus universitar Genius. Al doilea proiect, tot în domeniul infrastructurii rutiere, prevede construirea unui drum de legătură în lungime totală de 2.092 m, de la vest la est, prin viitoarea zonă economică Coresi, între strada 13 Decembrie (DJ 103) şi strada Hărmanului (DN 11). Bugetul total al proiectului este de 30,7 milioane de lei. În ceea ce priveşte al treilea proiect contractat, cel de reabilitare şi amenajare a Pieţei Unirii, finanţat cu 5,4 milioane de lei, investiţia este programată să se încheie în februarie 2012.

Zona amenajată conform proiectului va fi dotată cu mobilier urban, se vor amenaja 12 locuri de parcare şi o staţie de autocar pentru debarcarea turiştilor şi va fi construită o fântână arteziană. De asemenea, va fi asigurat iluminatul public şi arhitectural al obiectivelor turistice din zona Pieţei Unirii. Al patrulea proiect are în vedere diversificarea ofertei de servicii socioculturale oferite locuitorilor municipiului Braşov, prin reabilitarea şi pregătirea pentru noi activităţi a spaţiului fostului cinematograf „Patria”. Reabilitarea clădirii va permite amenajarea unui spaţiu adecvat pentru susţinerea spectacolelor Filarmonicii din Braşov, fapt care va contribui la îmbogăţirea posibilităţilor de petrecere a timpului liber. Bugetul proiectului este de 10,98 milioane de lei. Alte şapte proiecte se află în diferite etape de evaluare. Prin aceste iniţiative se doreşte reabilitarea centrelor istorice din Râşnov şi Codlea, reabilitarea unor clădiri degradate care vor fi transformate în locuinţe sociale în municipiile Braşov şi Săcele, precum şi reabilitarea unui cămin pentru bătrâni în Braşov. De asemenea, sunt propuse proiecte pentru amenajarea unui sistem de supraveghere video în oraşul Braşov, precum şi amenajarea unor spaţii de agrement în Poiana Braşov. Valoarea totală nerambursabilă solicitată pentru cele şapte proiecte este de aproximativ 13,8 milioane de euro, ceea ce reprezintă 18,6% din alocarea disponibilă Polului de Creştere Braşov.


Priorităţi pentru turism

Regio în România ROMÂNIA, DESTINAŢIE ATRACTIVĂ PENTRU STRĂINI TURISMUL ROMÂNESC ÎNCEPE SĂ CULEAGĂ ROADELE UNEI NOI STRATEGII DE PROMOVARE

Interviu cu d-na Carmen MORARU Director General, Direcţia Generală Turistică, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului siv pentru secţiunea referitoare la turism. Pe de altă parte, o problemă prioritară este dezvoltarea unui model european de turism responsabil din punct de vedere social. S-ar impune, de asemenea, elaborarea de noi iniţiative pentru a extinde sezonul de vârf, în contextul în care sezonalitatea reprezintă o problemă semnificativă pentru competitivitatea turismului. Aşa cum avem în România, programul „O săptămână la mare” în extrasezon, ar putea exista o iniţiativă la nivel european.

C

ARE SUNT PRIORITĂŢILE

GENERALE PE CARE

ROMÂNIA,

UE, LE ARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI, PE TERMEN SCURT ŞI MEDIU? CA STAT MEMBRU

Ne dorim, în primul rând, ca domeniul turismului să fie luat în considerare la aprobarea noului buget al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. De exemplu, ar trebui să se ţină cont de „Strategia Dunării”, iar alocările să fie mai mari, inclu-

O altă problemă care trebuie avută în vedere porneşte de la necesitatea de a îmbunătăţi promovarea turistică şi, aici, ar fi de luat în calcul realizarea unor acţiuni comune de către statele membre, cu ocazia unor evenimente importante, în special sportive. O astfel de oportunitate ne este oferită de Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Nu în ultimul rând, în interiorul UE, este necesară o mai bună coordonare şi cooperare în domeniul turismului, inclusiv în ceea ce priveşte consolidarea imaginii şi vizibilităţii Europei în terţe ţări şi chiar realizarea unui brand turistic al Europei.

C

ARE SUNT CELE MAI COMPETITIVE PRODUSE

TURISTICE ALE

ROMÂNIEI?

Cercetările de piaţă ne-au arătat, înaintea lansării noului brand de turism, că cele mai competitive şase produse turistice ale României sunt circuitele culturale, turismul în natură, turismul rural, pachetele tip city-break, turismul activ şi de aventură, turismul balnear şi wellness. Planul de marketing al turismului românesc pentru perioada 2011-2015 stabileşte cum vor fi promovate aceste produse turistice pe pieţele-sursă pentru a creşte numărul de turişti care vin în România.

C

E ACTIVITĂŢI CU IMPACT

MAJOR AVEŢI ÎN VEDERE,

ANUL ACESTA, PENTRU

PROMOVAREA TURISTICĂ A

ROMÂNIEI?

Avem proiecte care vor fi realizate cu fonduri europene nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional. Menţionăm aici parteneriatul cu Federaţia Română de Box Profesionist pentru promovarea brandului de turism asociat imaginii de campion a sportivului IULIE 2011

9


Destinaţii atractive

Regio în România Lucian Bute, iar meciul din 9 iulie, de la Bucureşti, a fost un eveniment la care brandul de turism a fost intens mediatizat. Apoi, avem în derulare o campanie de promovare a României, ca destinaţie turistică, pe trei canale TV cu acoperire internaţională - CNN, Euronews şi Eurosport. În acelaşi timp, în ţară, se desfăşoară campania radio-tv de promovare pe plan intern a turismului românesc, derulată în două etape, în perioada aprilie-iunie şi septembrie-decembrie 2011. Am fost prezenţi, de asemenea, cu o intensă promovare la Festivalul Bestfest care a avut loc în perioada 1-3 iulie, în zona Pipera-Tunari.

C

ÂTĂ IMPORTANŢĂ SE ACORDĂ PROMOVĂRII ONLINE?

Suntem conştienţi de impactul foarte mare al „reţelelor sociale”, bloguri, forumuri, etc. şi faptul că acest impact a schimbat modul în care se vinde un produs turistic. Vânzarea unor produse/destinaţii nu se mai realizează prin acţiuni de publicitate agresivă, ci prin obţinerea unei simpatii a consumatorului faţă de o marcă. De aceea, promovarea online urmăreşte creşterea conştientizării, la nivel global, a ofertei româneşti de turism şi concentrarea pe produsele/pieţele/segmentele cu cel mai mare potenţial.

A

REUŞIT

ROMÂNIA SĂ FIE

O DESTINAŢIE ATRACTIVĂ

PENTRU TURIŞTII DIN STRĂINĂTATE, ÎN

2010 ŞI 2011?

Da. La începutul anului, Institutul Naţional de Statistică (INS) ne arăta că numărul de turişti străini sosiţi 10

www.inforegio.ro

în România în 2010 a cunoscut o creştere cu 5,6% faţă de anul 2009, în vreme ce numărul de înnoptări ale turiştilor străini, în anul precedent, a crescut cu 3,7% faţă de 2009. În ceea ce priveşte datele înregistrate în primele cinci luni ale anului 2011, tot conform INS, numărul turiştilor străini veniţi în România a crescut cu 9,8%, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2010, în vreme ce numărul de înnoptări ale turiştilor străini a crescut cu 9,2%, raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut. În contextul economic actual, sub rezerva apariţiei unor factori externi sau interni care ar putea avea impact semnificativ asupra acestui sector, estimăm că trendul crescător din prezent se va menţine până la sfârşitul anului în curs.

C

E ÎNSEAMNĂ PENTRU

ROMÂNIA PARTICIPAREA STRATEGIEI DUNĂRII? LA IMPLEMENTAREA

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului va coordona, din partea României, alături de Bulgaria, domeniul prioritar 3 care se referă la Promovarea Culturii, a Turismului şi a Relaţiilor Intercomunitare. Este o responsabilitate, dar şi o recunoaştere a sprijinului constant acordat de MDRT la realizarea contribuţiilor pe care România le-a avut la această strategie. Priorităţile noastre vor fi creşterea vizibilităţii regiunii Dunării şi a potenţialului ei turistic şi asigurarea unei dezvoltări sustenabile a turismului prin valorificarea resurselor existente, acordând, în acelaşi timp, atenţia cuvenită conservării naturii şi a patrimoniului cultural. MDRT, în cali-

tatea sa de coordonator, va dialoga cu toţi responsabilii de programe cu finanţare europeană din regiune pentru a optimiza implementarea proiectelor aflate deja în derulare, dar şi pentru a identifica noi iniţiative relevante pentru Strategia Dunării. Ne propunem, de asemenea, să sprijinim organizaţiile de profil în elaborarea unor planuri, strategii şi politici de turism, dar şi să construim un sistem unitar şi precis de colectare şi analizare a datelor statistice menite să sprijine identificarea celor mai potrivite soluţii de promovare. Avem în vedere şi realizarea unei baze de date, chiar a unui portal web, poate, care să conţină produsele turistice, evenimentele şi serviciile turistice disponibile în regiunea Dunării. O astfel de bază de date va fi un instrument pentru industria de turism şi pentru publicul larg.

Interviu realizat de Dan CĂRBUNARU


Peisaje naturale

Regio în România Elena OCEANU

|

BUCOVINA DEZVOLTĂ TURISMUL DE PELERINAJ

B

UCOVINA REPREZINTĂ, INCONTESTABIL, UNA DINTRE CELE MAI FAS-

CINANTE

ATRACŢII

INTERN.

TĂRÂMUL

ALE

TURISMULUI

IDILIC SE REMARCĂ

PRIN PEISAJELE NATURALE DE O FRUMUSEŢE APARTE, PRIN VALOAREA MONUMENTELOR CULTURALE ŞI ARHITECTURALE, PRIN TRADIŢII NEALTERATE ŞI, NU ÎN ULTIMUL RÂND, PRIN OSPITALITATEA OAMENILOR.

VATRĂ A SPIRITUALITĂŢII BUCOVINA, ESTE UN ŢINUT ÎNCĂRCAT DE ISTORIE ŞI SEMNIFICAŢIE. ROMÂNEŞTI,

Având un asemenea potenţial, valorificarea lui s-a impus ca o necesitate pentru promovarea acestei zone ca destinaţie turistică. Primul pas către obiectivul amplu al dezvoltării turismului bucovinean a fost, aşa cum era şi normal, identificarea elementelor de specificitate care pot contura oferta turistică. Concentrarea de mănăstiri şi locaşuri de cult reprezintă unul dintre marile avantaje ale zonei, confirmat şi de faptul că turismul cultural-religios a avut, întotdeauna, un trend favorabil dezvoltării.

Dar, dincolo de acest însemnat patrimoniu cultural, Bucovina are obiceiuri şi tradiţii vechi de secole, care se păstrează nealterate, are o gastronomie locală excepţională, o natură care te îmbie la relaxare şi o climă prietenoasă. Toate acestea au fost luate în calcul atunci când, la nivelul autorităţilor locale, s-a definit o strategie de promovare a turismului bucovinean.

implementare de 12 luni, proiectul, aflat în derulare şi gestionat de Consiliul Judeţean Suceava, îşi propune promovarea produselor specifice şi tradiţiilor din Bucovina, cu accent pe dezvoltarea turismului de pelerinaj în judeţul Suceava.

BUCOVINA ÎŞI AŞTEAPTĂ PELERINII Una dintre iniţiativele concepute pentru promovarea Bucovinei ca destinaţie turistică este proiectul Pelerin în Bucovina, finanţat prin Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5, DMI 5.3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică. Cu un buget de circa 1 milion de lei şi o durată de

Finanţarea Regio obţinută de Consiliul Judeţean Suceava va fi utilizată pentru realizarea unor materiale de promovare – broşuri, album, spot publicitar, website - şi distribuirea lor către publicul ţintă, participaIULIE 2011

11


Turiştii pelerini

Regio în România „PELERIN ÎN BUCOVINA„ S-A PREZENTAT LA TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI

O rea la un târg naţional de turism, organizarea a două mari festivaluri şi promovarea lor, în perioada sezonului cald, respectiv Festivalul de folclor (cu ocazia hramului Mănăstirii Maicii Domnului) şi Festivalul de muzică religioasă (Cacica). Cele două evenimente importante prevăzute în proiect pentru atragerea pelerinilor vor fi organizate în luna august, cu ocazia hramului Mănăstirii Putna şi a sărbătorii Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul Naţional Marian din Cacica. Festivalurile vor fi un prilej de a scoate în evidenţă tradiţiile şi obiceiurile religioase şi însemnătatea celor două locaşuri de cult, încărcate de istorie. Pentru o promovare la nivel naţional a celor două sărbători,

iniţiatorul proiectului va derula o campanie publicitară în perioada care precede evenimentele, prin difuzarea unui spot pe postul naţional de televiziune în perioada 1-15 august 2011. Festivalurile de la Putna şi de la Cacica vor constitui două

activitate de impact prevăzută în proiect şi derulată deja a fost participarea la Târgul de Turism al României, de la Romexpo, ediţia 2011. Având un stand propriu, reprezentanţii Consiliului Judeţean Suceava l-au amenajat cu fotografii şi materiale care au prezentat proiectul „Pelerin în Bucovina” cu accent pe promovarea, în premieră, a pelerinajului ortodox la Mănăstirea Putna şi a pelerinajului catolic la Basilica Catolică din Cacica. Pe parcursul celor patru zile de participare la Târg, pe la standul Consiliului Judeţean Suceava au trecut circa 20.000 de vizitatori care au primit informaţii şi materiale de promovare cu privire la turismul din Bucovina.

oportunităţi de promovare care vor fi valorificate prin distribuirea a 10.000 de broşuri şi 1.000 de albume realizate sub titlul „Pelerin în Bucovina”.

Pentru mai multe informaţii despre proiectul „Pelerin în Bucovina”, accesaţi pagina web de promovare a proiectului, disponibilă la:

http://www.cjsuceava.ro/pelerinb 12

www.inforegio.ro


Atracţii inedite

Regio în România Cãtãlina JINGOIU

|

ISTORIE ŞI CULTURĂ LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN TÂRGOVIŞTE FONDURILE PENTRU PROMOVARE SUNT ALOCATE PRIN REGIO

C

OMPLEXUL DE CLĂDIRI ŞI FORTIFICAŢII

CURTEA DOMNEASCĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, ESTE UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ MEDIEVALĂ ROMÂNEASCĂ. ISTORIA MEDIEVALE

SA

PORNEŞTE

VOIEVODULUI

DIN

TIMPUL

MIRCEA

DOMNIEI

BĂTRÂN,

CEL

CÂND S-AU RIDICAT CONSTRUCŢIILE ÎN CARE LOCUIAU MEMBRII FAMILIEI VOIEVODALE ŞI DEMNITARII CURŢII. TURNUL DE SUPRAVEGHERE ŞI APĂRARE, CUNOSCUT SUB NUMELE DE TURNUL

CHINDIEI,

CARE DATEAZĂ DIN ACEA PERIOADĂ, ARE MARE VALOARE SIMBOLICĂ PENTRU COMPLEXUL DE CONSTRUCŢII.

Ansamblul a continuat să se dezvolte, prin apariţia de noi construcţii în timpul domniei lui Vlad Ţepeş şi prin construirea de fortificaţii în timpul domniei voievodului Petru Cercel, căruia i se datorează şi apariţia unui nou palat, a Bisericii Mari a Curţii şi a grădinilor domneşti. O altă etapă importantă în dezvoltarea complexului arhitectural s-a derulat în timpul domniei lui Matei Basarab când a fost construită şi o baie turcească. Ultimele intervenţii au avut loc sub îndrumarea lui Constantin Brâncoveanu, a cărui domnie a fost, de altfel, ultima de la Târgovişte. Cu un asemenea trecut valoros din punct de vedere istoric şi cultural, Complexul Curtea Domnească reprezintă, astăzi, un obiectiv de importanţă majoră pentru judeţul

Dâmboviţa, dar şi pentru călătorul care şi-ar dori o incursiune în trecut.

CURTEA DOMNEASCĂ SE FACE CUNOSCUTĂ CU FONDURI REGIO Transformată în complex muzeal în ultimele patru decenii, Curtea

Domnească se bucură de o atenţie deosebită din partea autorităţilor judeţene care au inclus acţiunile de reabilitare a obiectivului în Master Planul Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Dar, dincolo de reabilitare, Curtea Domnească are nevoie şi de o promovare pe măsură pentru a se bucura de statutul său de atracţie turistică. În acest scop, Consiliul Judeţean Dâmboviţa a iniţiat, în 2010, proiectul „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea complexului de clădiri şi fortificaţii medievale Curtea Domnească din judeţul Dâmboviţa”, un proiect care a primit undă verde la sfârşitul anului trecut. Finanţarea Regio în valoare de aproape 1 milion de lei este destinată promovării obiectivului în sine, a zonei în care acesta se află, a tradiţiilor şi întregului patrimoniu cultural existent în IULIE 2011

13


Promovare pentru succes

Regio în România calendarul activităţilor de promovare mai fac parte prezentări ale obiectivului în materiale de promovare şi informare, distribuirea de produse promoţionale personalizate şi realizarea unei pagini de internet pentru prezentarea Curţii Domneşti.

PROMOVARE LA FESTIVALUL „CUNUNA PETROLULUI”

judeţul Dâmboviţa. Activităţile incluse în proiectul Regio urmăresc să transforme Curtea Domnească într-o destinaţie atractivă pentru turism,

Complexul

Curtea Domneascã va avea pagină proprie pe internet

să dezvolte durabil produsele turistice şi să crească utilizarea internetului în serviciile de promovare turistică. În slujba acestor obiective, timp de un an, cât se derulează proiectul, iniţiatorul său va realiza o campanie de promovare, la nivel naţional, prin participarea la târguri naţionale de turism şi la festivaluri locale, prin difuzarea de spoturi radio, publicarea de machete şi anunţuri în presa scrisă şi prin prezentări pe panouri stradale. Din 14

www.inforegio.ro

O primă activitate de promovare s-a desfăşurat deja în perioada Festivalului - Concurs de Muzică Naţională şi Populară „Cununa Petrolului”, ediţia a III-a, găzduit de oraşul Moreni în zilele de 17 şi 18 iunie 2011. Cu această ocazie, s-au distribuit materiale de promovare tuturor celor prezenţi, precum şi unor persoane aflate în tranzit prin oraşul Moreni. Festivalul „Cununa Petrolului”, din municipiul Moreni, a fost o bună oportunitate de promovare, având în vedere că se încadrează în primele zece proiecte culturale din ţară şi a beneficiat de o mediatizare intensă.

PROMOVARE PENTRU DEZVOLTAREA TURISMULUI ŞI A ECONOMIEI LOCALE

Î

n ceea ce priveşte impactul preconizat după implementarea proiectului, iniţiatorii estimează ca, după o asemenea campanie de promovare, complexul Curtea Domnească să devină mult mai cunoscut pe piaţa naţională a turismului, iar publicul larg să aibă o imagine pozitivă în legătură cu patrimoniul reprezentat de acest complex de clădiri şi fortificaţii medievale. Nu în ultimul rând, proiectul contribuie la menţinerea locurilor de muncă existente şi la crearea de noi locuri de muncă, odată ce va creşte numărul de turişti.


Potenţial valoros

Regio în România Cãtãlina JINGOIU

|

CONCEPT UNIC DE PROMOVARE PENTRU ŢARA FĂGĂRAŞULUI

Ţ

ARA

FĂGĂRAŞULUI

DINTRE

CELE

ZONE PE CARE

ESTE

MAI

ROMÂNIA

UNA

PITOREŞTI LE POATE

TRANSFORMA ÎN PUNCTE MAJORE DE ATRACŢIE TURISTICĂ.

SITUATĂ FĂGĂRAŞ, DE

ÎNTRE

ŞI DENUMIREA ALTERNATIVĂ DE

ŢARA

OLT

ŞI

MUNŢII

UNDE

OLTULUI, REGIUNEA ETNO-GEOGRAFICĂ SE MÂNDREŞTE CU VÂRFURI CE MĂSOARĂ PESTE 2.500 DE METRI, DAR ŞI CU ZONE COLINARE CARE FAC TRECEREA CĂTRE ALBIILE AFLUENŢILOR

OLTULUI,

CU NUMEROASE VĂI CE POARTĂ NUMELE VECHILOR AŞEZĂRI PERECHE SITUATE, ÎN TRECUT, DE O PARTE ŞI DE ALTA A APELOR.

Leagăn al tradiţiilor şi culturii vechi româneşti, păstrătoare a unor importante mărturii ale istoriei, începând cu perioada dacică şi continuând cu ocupaţia romană, Ţara Făgăraşului dispune de un potenţial care, pe moment, este prea puţin exploatat şi valorificat în scopuri turistice. Un prim pas lăudabil, făcut în această direcţie, aparţine Centrului Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovare a Turismului în Ţara Făgăraşului.

PARTENERIAT PENTRU PROMOVAREA ŢĂRII FĂGĂRAŞULUI Constituită în 2009, conform legii nr. 215/2001 privind înfiinţarea Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, structura reuneşte 18 unităţi administrativ-teritoriale. Cele 18 primării din judeţele Sibiu şi Braşov, dintre care una singură de

oraş - cea din Victoria - şi-au dat mâna pentru a crea o strategie comună privind dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezintă. În acest scop, fiecare dintre cele 18 primării şi-a identificat potenţialul şi obiectivele specifice care ar urma să fie promovate. Primul pas a fost deja făcut prin lansarea unui proiect care, de câteva luni, este deja în implementare, şi care urmăreşte crearea unui concept unic de promovare pentru Ţara Făgăraşului. Investiţia Regio, cu o valoare de

18

primării şi-au dat mâna pentru promovarea Ţării Făgăraşului

aproape 1 milion de lei, ar urma să promoveze potenţialul turistic din zona Munţilor Făgăraş pornind de la necesitatea îmbunătăţirii imaginii acestei regiuni, crescând astfel atractivitatea sa pentru turism şi afaceri. În planul efectelor concrete, obiectivul proiectului urmăreşte creşterea numărului de turişti în zonă cu până la 16%, până în anul 2015.

DESTINAŢII MAI ACCESIBILE PENTRU TURIŞTI Activităţile de promovare a Ţării Făgăraşului, incluse în proiectul Regio, ar urma să se concretizeze prin realizarea unor hărţi şi pliante care vor prezenta principalele atracţii turistice ale zonei, tradiţiile şi specificul lor, traseele turistice disponibile, evenimentele şi gastronomia locului. Astfel de prezentări vor fi disponibile şi pe pagina de internet proprie a regiunii Ţării Făgăraşului care urmează IULIE 2011

15


Publicitate online

Regio în România să fie creată. O altă componentă importantă a proiectului este realizarea unui ghid turistic audio care va putea fi descărcat de pe site-ul nou construit, inclusiv pe telefonul mobil. Ghidul audio va conţine prezentări referitoare la traseele turistice şi sărbătorile tradiţionale, portul popular, obiectivele de vizitat etc.

PROIECT CU ACCENT PE PROMOVAREA ONLINE Promovarea Ţării Făgăraşului, în cadrul proiectului prezentat, va pune un accent deosebit pe posibilităţile oferite de mediul online. În acest scop va fi creat un portal web care se vrea a fi funcţional începând cu prima parte a anului 2012. Portalul urmează să fie organizat pe trei secţiuni. Prima dintre ele va conţine informaţii referitoare la obiectivele turistice, traseele, cultura, obiceiurile şi istoria locului. Cea de-a doua secţiune este cea rezervată unor filme de prezentare a obiceiurilor şi tradiţiilor locului, aşa cum ar fi Nunta de la Drăguş sau obiceiurile gospodarilor din preajma Crăciunului. O a treia

16

www.inforegio.ro

secţiune, care are o importantă componentă utilă, va conţine un ghid audio care îi va purta pe turişti la cele mai atractive obiective din Ţara Făgăraşului. Ghidul audio va putea fi descărcat direct de pe portal şi va fi folosit cu ajutorul telefonului mobil, al unui Ipod sau a unui mp3 player. De asemenea, vizitatorii portalului vor avea la dispoziţie informaţii, actualizate periodic, referitoare la starea vremii, grosimea stratului de zăpadă în sezonul rece, avertizări meteo, restricţii pe trasee sau evenimente care au loc în perioada imediat următoare. Portalul va avea şi o secţiune de comunicare. Vizitatorii vor putea adresa, mesaje şi întrebări, astfel urmând să fie evaluat şi impactul proiectului.

Promovarea adresei de portal va fi realizată prin intermediul tuturor materialelor care se vor edita în cadrul proiectului, prin postarea unor link-uri pe site-urile primăriilor din Ţara Făgăraşului şi ale unor ONG-uri.

„Acest proiect este oportun şi necesar să se realizeze pentru că zona noastră dispune de un potenţial extraordinar, atât din punct de vedere turistic, cât şi natural, cultural şi tradiţional. Ţara Făgăraşului este o zonă cu importante tradiţii româneşti. Necesitatea constituirii asociaţiei care derulează acest proiect a rezultat şi din dorinţa noastră de a dezvolta şi alte proiecte de amploare, pe viitor, pentru infrastructura din Ţara Făgăraşului. Rezultatele unor astfel de investiţii ne vor folosi pentru dezvoltarea turismului şi pentru dezvoltarea economică a zonei”, ne-a declarat primarul comunei Drăguş, Gheorghe Sucaciu, preşedinte al Centrului Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi Promovare a Turismului în Ţara Făgăraşului.


Turism pe Litoral

Regio în România Cãtãlina JINGOIU

|

INVESTIŢII REGIO PE PIAŢA TURISMULUI LA NEPTUN, CONSTANŢA

H

OTELIERII

DE

PE

LITORALUL

ROMÂNESC DUC O LUPTĂ PERPE-

TUĂ ÎN ULTIMII ANI PENTRU A-ŞI EXTINDE PLAJA DE CLIENŢI ŞI PENTRU A DEVENI DIN CE ÎN CE MAI COMPETITIVI ATÂT ÎN PLAN INTERN, CÂT, MAI ALES, PE PIEŢELE EXTERNE, UNDE CONCURENŢA ESTE FOARTE STRÂNSĂ.

Dar, ca în oricare altă afacere, cheia o reprezintă investiţiile, iar operatorii din turismul românesc încep să înţeleagă că pot cuceri piaţa doar dacă îşi vor asigura condiţiile unei dezvoltări solide printr-un aport important de capital. Însă, acest capital nu înseamnă obligatoriu angajamente financiare împovărătoare pentru un operator în turism, ci, mai degrabă un plan finanţabil. Oportunitatea unei investiţii serioase pentru viitor o pot constitui fondurile europene, aşa cum vom vedea în cazul proiectului pe care vi-l prezentăm în continuare.

SERVICII DIVERSIFICATE CU O INVESTIŢIE DE 16,7 MILIOANE DE LEI Societatea comercială Sulina Estival 2002, proprietara a patru facilităţi de cazare din staţiunea Neptun, a început în 2002 o investiţie importantă care, la final, îi va oferi posibilitatea să îşi diversifice serviciile de turism, să îşi consolideze poziţia pe piaţă şi să atragă un număr mai mare de turişti. Planul de dezvoltare al companiei este

susţinut cu o investiţie în valoare de 16,7 milioane de lei, din care 9,2 milioane de lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene, alocare financiară în cadrul Axei Prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului a Programului Operaţional Regional.

MODERNIZARE ÎN DOUĂ ETAPE Planul investiţional a fost conceput în două etape. Iniţial, în octombrie 2009 au fost demarate lucrările de extindere, care au vizat două dintre facilităţile de cazare - „2 D Sulina” şi „2 D Dobrogea” - reunite, după modernizare, într-o singură unitate hotelieră, sub numele „2 D Hotel Resort & SPA”. Pe o suprafaţă de circa 3.600 mp, au fost construite: o recepţie comună pentru cele două unităţi de cazare, un restaurant şi o bucătărie, o sală de conferinţe şi un centru SPA. În plus, lucrările, finalizate înainte de debutul sezonului estival 2011, au inclus modernizarea piscinei acoperite,

deja existentă, şi amenajarea unui corp de lifturi. Restaurantul, construit de la zero, are o capacitate de 350 de locuri şi asigură mesele în sistem bufet suedez şi meniu à la carte, dar creează şi perspectivele pentru introducerea, pe viitor, a unui sistem all-inclusive. Centrul SPA, considerat a fi piesa de rezistenţă a investiţiei, i-a permis operatorului Sulina Estival 2009 să îşi diversifice serviciile şi să includă în oferta sa pachete wellness, alcătuite din masaje de întreţinere şi de relaxare, saună, salină, sală de fitness. Oferta centrului SPA include şi servicii medicale de tipul electroterapiei, împachetărilor cu nămol şi masajelor terapeutice. În cea de-a doua etapă a investiţiei, programată să înceapă în octombrie 2011 şi să se finalizeze în martie 2012, o altă unitate de cazare, hotelul „2 D Delta” va intra în reparaţii capitale. Pentru acest obiectiv sunt prevăzute lucrări de IULIE 2011

17


Efecte palpabile

Regio în România construcţii, schimbarea instalaţiilor electrice, a celor sanitare şi de ventilaţie, amenajarea unui sistem de încălzire şi amenajări exterioare. La final, investiţia va permite trecerea la nivelul imediat următor de clasificare - 3 stele.

EFECTE PALPABILE DUPĂ PRIMA ETAPĂ Efectele primei etape a investiţiei se fac deja simţite, începând cu

sezonul estival actual, în care gradul de contractare este de 100%. Printre clienţii care au ales cele două facilităţi renovate se află numeroşi turişti străini, veniţi în principal, din Germania şi Franţa. În plan social, dezvoltarea celor două unităţi de cazare a însemnat creşterea numărului de locuri de muncă oferite de operatorul „Sulina Estival 2002”. Numărul angajaţilor a crescut de la 68, în sezonul estival

„După încheierea primei etape a proiectului, au fost atinşi o parte din factorii determinanţi pentru prelungirea duratei de funcţionare a hotelului, în sezon, şi anume, asigurarea serviciilor de masă şi a serviciilor de divertisment. După ce vom finaliza şi modernizarea Hotelului Delta vom putea asigura şi confortul termic pentru ca sezonalitatea să poată fi extinsă la şapte luni.” HRISTIAN ŞAPERA, DIRECTOR GENERAL S.C. SULINA ESTIVAL 2002

2010, la 100, după implementarea primei etape a proiectului. Noii angajaţi

au

fost

repartizaţi

bucătărie şi restaurant, dar şi la centrul SPA.

COMUNICATORII REGIO S-AU ÎNTÂLNIT LA NEPTUN

Î2 D H, N

PERIOADA 22-24 IUNIE, LA OTEL RESORT & SPA, ÎN EPTUN A AVUT LOC A DOUA EDIŢIE A FORUMULUI COMUNICATORILOR REGIO. HOTELUL A DEMONSTRAT, CU ACEASTĂ OCAZIE, PRIN CALITATEA SERVICIILOR DE CAZARE OFERITE, CĂ POATE FACE FAŢĂ CU SUCCES EVENIMENTELOR DE AMPLOARE ŞI, N

DECI, UNUI NUMĂR MARE DE TURIŞTI.

La Forum au participat peste 100 de persoane, reprezentanţi ai AM POR, responsabili de comunicare 18

www.inforegio.ro

ai Organismelor Intermediare pentru POR, membri ai Reţelei de Comunicatori Regio care aparţin altor instituţii ce îndeplinesc funcţii de informare şi promovare a POR şi reprezentanţi mass–media. Forumul Comunicatorilor Regio a avut ca scop consolidarea reţelei de comunicatori, realizarea schimbului de experienţă între membrii reţelei, identificarea unor metode de dezvoltare, precum şi informarea cu privire la stadiul de implementare a programului.

la

Pe lângă componenta de informare, Forumul Comunicatorilor Regio şi-a îndeplinit şi obiectivul de formare a comunicatorilor din reţea, aceştia participând la ateliere de lucru organizate în scopul perfecţionării în domeniul comunicării şi utilizării eficiente a tehnicilor de comunicare cu jurnaliştii de presă scrisă şi radio, dar şi prin utilizarea instrumentelor de comunicare online şi prin dezvoltarea creativităţii video în publicitatea TV şi online.


În inima Deltei

Regio în România Cãtãlina JINGOIU

|

STRUCTURILE DE CAZARE DIN DELTA DUNĂRII SE MODERNIZEAZĂ CU FONDURI REGIO

S

ITUAT ÎN VECINĂTATEA BRAŢULUI

SFÂNTU GHEORGHE DIN DELTA DUNĂRII, O ZONĂ CU UN POTENŢIAL TURISTIC MAJOR, COMPLEXUL TURISTIC PELICAN-MURIGHIOL ESTE UNA DINTRE CELE MAI IMPORTANTE STRUCTURI DE CAZARE DIN A ŢĂRII. DIN

REGIUNEA

AVANTAJELE

POZIŢIONAREA

DE

SUD-EST

SALE DECURG

COMPLEXULUI

ÎN

CADRUL DELTAIC, RECUNOSCUT PENTRU UNICITATEA

AMBIENTULUI

NATURAL,

PRECUM ŞI DIN POTENŢIALUL DE CAZARE IMPRESIONANT DE CARE DISPUNE

(300

DE LOCURI).

Potenţialul turistic al Complexului rezultă şi din faptul că este amplasat într-un nod turistic important, punct de acces către cele mai pitoreşti zone ale Deltei, aşa cum sunt braţul Sfântu Gheorghe, lacurile Uzlina şi Razim. Accesul se poate face cu maşina, iar, în apropiere, urmează să fie construit un port turistic.

PROPRIETAR NOU, PLANURI AMBIŢIOASE În anul 2007, Complexul turistic Pelican a trecut din patrimoniul statului în proprietatea SC Le Franc SRL Tulcea, o societate cu o tradiţie de 15 ani în domeniul hotelier. Imediat după preluare, noul proprietar a pus la punct un plan de reabilitaremodernizare a obiectivului şi de transformare a sa într-o staţiune turistică. Formula de dezvoltare a bazei de cazare şi agrement a fost, pentru proprietar, accesarea fondurilor structurale. Astfel, printr-un proiect

Regio, finanţat în cadrul Axei Prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, SC Le Franc SRL Tulcea a demarat, în urmă cu doi ani, o investiţie în valoare totală de 16,7 milioane de lei, din care jumătate reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă. Practic, în decursul a 28 de luni, cât se va derula proiectul, spaţiile de cazare vor fi complet transformate, urmând

ca, la final, să li se acorde şi o altă clasificare. De asemenea, zonele de agrement vor fi extinse şi reabilitate, la fel spaţiile pentru servirea mesei şi terasa restaurantului.

SERVICII DIVERSIFICATE PENTRU TURIŞTI Investiţia va face posibil ca viitoarea staţiune turistică să ofere pentru circa 300 de turişti, simultan, IULIE 2011

19


Natură şi confort

Regio în România servicii diversificate care includ cazare la standarde de cinci stele, alimentaţie pe durata sejurului, acces la piscine (interioară sau exterioară), sală şi terenuri de sport, servicii de agrement, de întreţinere şi distracţie (bowling, biliard, hipism, plimbări cu hidrobicicleta şi schi jetul), organizarea de seminarii şi conferinţe.

16

căsuţe, transformate în vile cu dormitor, cameră de zi, baie şi terasă

Structura de cazare a Complexului Pelican este formată dintr-un hotel cu două corpuri, dintre care unul va fi modernizat, iar celălalt va beneficia şi de lucrări de extindere, precum şi 16 căsuţe care, în urma investiţiei, se vor transforma în vile cu dormitor, cameră de zi, baie şi terasă. Complexul va avea inclusiv spaţii de cazare cu băi adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi. În ceea ce priveşte dotările conexe spaţiului de cazare, ar fi de menţionat că piscina exterioară va fi una de dimensiuni olimpice

20

www.inforegio.ro

(peste 900 de mp), prevăzută cu o instalaţie modernă de tratare a apei. Turiştii vor avea la dispoziţie şi săli de distracţie cu echipamente de bowling, biliard, tenis de masă şi cazinou şi va fi amenajat un observator de păsări care va oferi o vedere panoramică asupra Deltei Dunării, de la o înălţime de 20 de metri.

OPŢIUNI DE TIMP LIBER Turiştii vor putea să se odihnească într-un complex cu o arhitectură încadrată perfect în cadrul natural, să se plimbe cu hidrobicicleta pe Lacul Murighiol sau cu barca pe canalele Dunării, să practice pescuitul sau să viziteze cetatea romană de la Halmyris, să se bucure de deliciile gastronomiei locale şi de vinurile din podgoriile autohtone.

38 DE NOI LOCURI DE MUNCĂ

P

roiectul contribuie la atingerea obiectivului general al Regio, prin faptul că susţine dezvoltarea economică şi socială durabilă a comunei Murighiol, localitate al cărei potenţial de dezvoltare este furnizat, în primul rând, de turism. Incontestabil, Complexul Turistic Pelican – Murighiol va deveni un element de dezvoltare economică atât la nivel local, cât şi regional, prin crearea a 38 de noi locuri de muncă, disponibile, în principal, populaţiei locale, prin stimularea industriilor şi serviciilor adiacente din zonă, prin atragerea de turişti ca umare a marketingului susţinut de beneficiar pentru promovarea Deltei Dunării.


Bază pentru industrie

Bani europeni în Uniunea Europeană Dan CÃRBUNARU

|

CENTRUL NAŢIONAL FLORI SĂLBATICE DIN LIVERPOOL, UN MODEL DE PROTEJARE A BIODIVERSITĂŢII

P

CENTRUL NAŢIONAL SĂLBATICE - SEMINŢE

ROIECTUL

FLORI CREŞTERE

PENTRU LA

ECONOMICĂ AJUTĂ

PROMOVAREA CREĂRII UNUI NOU

PEISAJ CU FLORI SĂLBATICE ÎN

BRITANIE.

CENTRUL

MAREA

CONSTĂ

ÎN

CONSTRUIREA UNEI SURSE DE ATRACŢIE PENTRU VIZITATORI LA NIVEL NAŢIONAL ŞI A UNEI BAZE PENTRU INDUSTRIA DE SEMINŢE DE FLORI SĂLBATICE DIN

MERSEYSIDE-LIVERPOOL. PROIECTUL INCLUDE, DE ASEMENEA, RECUPERAREA A 14 HECTARE DE TEREN DIN PARCUL COURT HEY ŞI AMENAJAREA A 30 DE HECTARE CU FLORI SĂLBATICE PENTRU PRODUCŢIA DE SEMINŢE, DE-A LUNGUL UNOR

ACOSTAMENTE

ŞI

TERENURI

AGRICOLE.

O PERIFERIE ÎNFLORITOARE Proiectul şi-a propus să reacţioneze în faţa unui declin rapid al bogăţiei speciilor şi al diversităţii în Regatul Unit, abordând, în acelaşi timp, problema efectelor schimbărilor climatice asupra mediului rural şi a mediului înconjurător, precum şi subiectul ocupării forţei de muncă în zonele urbane defavorizate. Acest proiect reuneşte unii dintre cei mai importanţi jucători de conservare creativă din primele Centre Naţionale de Flori Sălbatice din Europa. Proiectul se derulează în cartierul din Knowsley, la periferia oraşului Liverpool, care are unele dintre cele mai mari rate de scădere imobiliară urbană în Europa, o moştenire a declinului industriei de manufactură.

NOI PEISAJE CU FLORI SĂLBATICE Scopul proiectului este acela de a promova crearea de noi peisaje cu flori sălbatice în Marea Britanie. Pentru a realiza acest lucru, se urmăreşte atingerea unor obiective specifice, printre care: - Transformarea parcului Court Hey Park în atracţie turistică şi centru activ pentru industria de seminţe de flori sălbatice; - Refacerea capacităţii de producţie a suprafeţelor de teren rămase în paragină, crearea de locuri de muncă şi sprijinirea agricultorilor din zona de periferie urbană; - Dezvoltarea unei noi nişe de piaţă în domeniul obţinerii şi selecţionării seminţelor de flori sălbatice, prin conservare

creativă şi grădinăritul florilor sălbatice, precum şi prin turism; - Producerea unor cantităţi mari de seminţe de flori sălbatice pentru piaţa de desfacere la nivel naţional; - Îmbunătăţirea aspectului vizual al terenurilor şi oferirea unui habitat propice florilor sălbatice; - Crearea unor afaceri durabile, care să promoveze o etică de mediu şi o bună administrare a peisajului; Aducerea la un loc a reprezentanţilor naţionali ai organizaţiilor de conservare pentru a forma un Consiliu de Administraţie, care să abordeze provocările legate de conservarea geografică în faţa schimbărilor climatice şi problemele legate de provenienţă genetică. IULIE 2011

21


Atracţie turistică

Bani europeni în Uniunea Europeană PREMIU DE EXCELENŢĂ PENTRU BIOSFERĂ URBANĂ Proiectul a dus la refacerea întregii zone, iar Centrul are acum o cafenea, un magazin, facilităţi pentru conferinţe, birouri, facilităţi de prelucrare a seminţelor, tuneluri de uscare şi spaţiu expoziţional. Parcul Court Hey a fost transformat într-un parc câştigător al Medaliei de aur pentru Schema de turism verde, în 2009, şi acum este o atracţie turistică majoră în partea de nordvest a Marii Britanii. Însămânţările de flori sălbatice au câştigat, de asemenea, premiul UNESCO Omul şi Biosfera şi Premiul de excelenţă al Forumulului Biosfera Urbană. Totodată, proiectul a reuşit să repună în procesul de producţie, 30 de hectare de teren abandonate, producând seminţe din peste 100 de specii de flori sălbatice pentru comercializare, prin cataloage de comandă prin poştă şi puncte de vânzare cu amănuntul. Însămânţările de flori sălbatice sunt, la rândul lor, activ promovate în spaţiile publice din întreaga regiune Merseyside, şi, în special, în Knowsley, care a devenit cunoscut

22

www.inforegio.ro

sub numele de Târgul de Flori Sălbatice. Proiectul a fost catalizator pentru stabilirea Expoziţiei Verzi şi a Show-ului cu Flori Knowsley în cadrul Centrului, atrăgând peste 20.000 de persoane anual.

PESTE 6 MILIOANE DE EURO PENTRU FINANŢAREA CENTRULUI Pe de altă parte, proiectul a creat la Centru 10 locuri de muncă full-time şi 6 posturi part-time. Finanţarea Centrului este suplimentată prin

închirieri de terenuri şi sub-contractări în zona sectorului agricol Merseyside. Centrul Naţional de Flori Sălbatice şi Seminţe pentru Creştere a creat o bancă de seminţe şi un centru activ pentru expoziţii de flori sălbatice, artă. Proiectul a contribuit la schimbarea percepţiilor interne şi externe ale zonei, promovarea cetăţenească, promovarea mândriei locale şi a regenerat încrederea în sine, într-o zonă de privare socială ridicată. Costul total al lucrărilor a fost de 6.360.000 euro, din care contribuţia Uniunii Europene a fost de 1.127.160 euro, restul de bani provenind din parteneriatul între autorităţile locale din Mersey, Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest din Marea Britanie, Consiliul Knowsley, Marele Fond al Loteriei Naţionale, Prietenii Parcului Court Hey, Green Machine (companie specializată în tehnologii de protecţie a mediului) şi Ducatul de Lancaster.


Istorie şi cultură

Bani europeni în Uniunea Europeană Dan CÃRBUNARU

|

CENTRUL DE VIZITARE A SIT-ULUI BĂTĂLIEI LUI VARUS, O FEREASTRĂ CĂTRE LUMEA TRIBURILOR GERMANICE

Î

N

TOAMNA

TRIBURILE

ANULUI

9, D.H.,

GERMANICE

ZDROBEAU

TREI LEGIUNI ROMANE, ÎN CEEA CE AVEA

RĂMÂNĂ

ÎN

ISTORIE

CA

VARUS. GUVERNATORUL

BĂTĂLIA

LUI

TRIMIS DE

AUGUSTUS

A PIERIT ALĂTURI

DE CEI MAI MULŢI DINTRE LEGIONARII ROMANI, DIN

ÎN

SÂNGEROASA

PĂDUREATEUTOBURG,

BĂTĂLIE CARE I-A

DETERMINAT PE ROMANI SĂ ABANDONEZE

GERMANIA ŞI SĂ SE RETRAGĂ DINCOLO DE RIN. DOUĂ MII DE ANI MAI TÂRZIU, PRIN FINANŢARE EUROPEANĂ, GERMANII AU PLANURILE DE EXTINDERE ÎN

CONSTRUIT UN IMPRESIONANT SPAŢIU DE EXPOZIŢII ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE.

PESTE 150 DE MII DE VIZITATORI ÎN MAI PUŢIN DE DOI ANI Ridicat în perioada iulie 2007 martie 2009, Centrul este situat la intrarea în Muzeul şi parcul Kalkriese, adăugându-se la atracţiile culturale ale regiunii, pentru turiştii locali şi străini. Complexul acoperă o suprafaţă de 860 mp şi a fost proiectat pentru a găzdui expoziţii şi evenimente de mare anvergură. Centrul de vizitare a fost ridicat chiar pe sit-ul arheologic al Bătăliei lui Varus şi s-a bucurat deja de vizita a circa 150.000 de persoane. Arhitectura cubică impresionantă a clădirii a impresionat numărul mare de turişti. De asemenea, aceştia au beneficiat de multe expoziţii, care i-au ajutat să cunoască mai bine elemente de arheologie şi, mai ales,

modul de viaţă a vechilor triburi germanice. Centrul de vizitatori, Muzeul şi Parcul Kalkriese, cercetarea arheologică şi sit-ul bătăliei istorice oferă împreună o atracţie unică, în care fascinanta istorie a Germaniei şi a Europei prind viaţă. Uniunea Europeană a contribuit cu 1,5 milioane de euro la realizarea acestui proiect, prin FEDR.

O INCURSIUNE ÎN LUMEA TRIBURILOR GERMANICE O prezentare specială, Conflict, a făcut parte din mai multe expoziţii

arheologice şi a ilustrat Bătălia lui Varus. Aceasta a introdus vizitatorii în lumea triburilor germanice din primele secole ale erei noastre. Gama largă de expoziţii planificate pentru viitor este deja pregătită să atragă noi vizitatori. Arhitecţii elveţieni Gigon şi Guyer, deja cu un palmares dovedit prin design-urile create pentru muzeu, s-au îngrijit de proiectare, împreună cu biroul de planificare Rohling Osnabrück PBR. Antreprenorul general al lucrărilor a fost compania Hermanns, din Kassel. În total, un uimitor spaţiu de 10.000 mc a fost închis cu beton armat. IULIE 2011

23


Prezentări originale

Bani europeni în Uniunea Europeană Unul dintre momentele cele mai impresionante din timpul construcţiei a fost instalarea plafonului, atunci când au fost adăugate 40 de segmente de plafon, cel mai mare cu o lungime de 18 m, o lăţime de aproximativ 1 m şi cu o greutate de aproximativ 13 tone. O macara de 150 de tone a ridicat bucăţile de beton şi oţel, piesă cu piesă, puţin peste copaci, pentru a le poziţiona, ceea ce a reprezentat pentru vizitatori o privelişte care tăia respiraţia.

O BĂTĂLIE CARE A MARCAT EXTINDEREA IMPERIULUI ROMAN Bătălia de la Teutoburger Wald a fost denumită de istoricii romani „clades Variana” (învingerea lui Varus)

6

zone

expoziţionale pentru un tur istoric complet Rezultatul ei a fost înfrângerea zdrobitoare a trei legiuni romane împreună cu trupele anexe, care erau sub conducerea senatorului roman Publius Quinctilius Varus. Alianţa triburilor germane a fost condusă de Arminius (sau Hermann), un prinţ al tribului germanic Cherusk. În timpul conflictului militar a fost nimicită o optime din efectivul total al legiunilor romane. La aflarea 24

www.inforegio.ro

„Fără noul centru de vizitatori, nu am fi fost în măsură niciodată să îndeplinim cerinţele tehnice de curatori pentru aceste demonstraţii extraordinare, care ne-au adus un premiu important pentru expoziţii de bătălii şi prezentarea unor preţioase descoperiri arheologice. Întreaga regiune şi ţară pot profita de noua şi înalta clasă a facilităţilor culturale” - Dr. Joseph Rottmann, Director, Muzeul şi Parcul Kalkriese. veştii privind înfrângerea, Augustus le-a scos din lista legiunilor romane pe cele trei distruse de triburile germane. Expoziţa “2.000 de ani de la bătălia lui Varus” a fost finalizată în 2009, în colaborare cu arhitecţi şi designeri de grafică din Köln. Labirintul iniţial a fost demontat şi înlocuit cu un traseu mult mai bine organizat. Turul expoziţiei este împărţit în şase zone. La intrare, vizitatorul este întâmpinat de prezentări secvenţiale ale vieţii cotidiene a romanilor şi germanilor, precum şi ale politicii administrative duse de romani în Germania. Tehnologia modernă îi aduce faţă în faţă pe Varus şi

Arminius, pentru a discuta; actorii Thomas Thieme şi Max Engelke joacă rolul celor două figuri istorice şi prezintă trei variante diferite de posibile conversaţii. În centrul expoziţiei, vizitatorii pot urmări simularea unui atac-ambuscadă al războinicilor germani. Descoperirile arheologice oferă perspective detaliate privind trupele romane, echipamentele şi organizarea lor militară. Desigur, tehnologia modernă joacă un rol important în cercetare. Prin mijloacele de investigare ştiinţifică, un lucru este cert: cercetarea bătăliei este la fel de interesantă ca un thriller!

VIZIUNE INEDITĂ ASUPRA ISTORIEI

N

oua expoziţie permanentă se adresează în mod explicit copiilor şi tinerilor. Modele descriptive, efecte surprinzătoare, new media şi ilustraţii detaliate, oferă celor interesaţi o viziune inedită asupra istoriei. Cărţile ştiinţifice oferă suficient material pentru lectură şi descoperiri. În timp ce vizitatorii ascultă interpretări ale textelor antice, privirile lor se pot plimba neîngrădit prin expoziţie.


Agendă BĂILE TUŞNAD, JUDEŢUL HARGHITA, ROMÂNIA, 31 IULIE Ziua Lacului Sfânta Ana organizată de Asociaţia Ecu-Hangu

Este un eveniment care abordează trecutul, istoria locului, legendele legate de apariţia Lacului Sfânta Ana şi tradiţiile locului. Vor fi aduse în prim plan personaje şi personalităţi din vremuri străvechi, tradiţia locală, gastronomia specifică zonei, meşteşugurile şi portul popular. Activităţile incluse în programul evenimentului se vor desfăşura pe apa lacului şi în împrejurimile acestuia.

GEOAGIU, JUDEŢUL HUNEDOARA, ROMÂNIA, 12-14 AUGUST Festivalul de folclor al românilor de pretutindeni

Organizat de Primăria oraşului Geoagiu, festivalul are loc, ca în fiecare an, la sfârşitul de săptămână din preajma sărbătorii religioase Sfânta Maria şi se desfăşoară în parcarea din centrul staţiunii Geoagiu Băi. Pe lângă concursul interpreţilor de muzică populară selectaţi din ţară şi din străinătate, festivalul are şi o secţiune de recitaluri.

CÂMPULUNG MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ, ROMÂNIA, 1-4 SEPTEMBRIE Festivalul de umor “Tudor Muşatescu”

Un eveniment cultural dedicat marelui poet, prozator, dramaturg şi umorist român Tudor Muşatescu. Festivalul va cuprinde secţiuni de interpretare şi creaţie umoristică, spectacole de teatru de comedie, reprezentaţii ale unor grupuri de satiră şi umor. Evenimentul se adresează atât locuitorilor, cât şi turiştilor.

VARŞOVIA, POLONIA, 20 IULIE

Relansarea TEN-T: către o politică durabilă a UE în domeniul transporturilor Conferinţa, organizată de Comisia Europeană în parteneriat cu Ministerul polonez al Infrastructurii, îşi propune să reunească toţi actorii din UE şi Polonia interesaţi de problemele referitoare la mobilitatea trans-europeană, durabilitatea şi eficienţa transporturilor, noile obiective în domeniu, rolul noilor tehnologii şi modul cum pot fi acestea puse în aplicare. În cadrul reuniunii se va evalua dacă prevederile din Carta albă a transporturilor sunt suficiente pentru o aplicare rapidă şi cu succes a politicii TEN-T.

FRANKFURT, GERMANIA, 4 AUGUST

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene

La această reuniune, guvernatorii Băncii Centrale Europene urmează să adopte decizii de politică monetară pentru zona euro. Aceste decizii vor fi date publicităţii, la scurt timp după reuniune, de preşedintele Băncii Centrale, în cadrul unei întâlniri cu presa. Reuniunile Consiliului sunt şi un prilej de a evalua orientarea politicii monetare în zona euro.

ORGANISMELE DE IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU POR (AM POR) MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Tel:(+40 37) 211 14 09 E-mail: info@mdrt.ro Website: www.mdrt.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia) Str. General Constantin Pantazi, nr. 7A, cod poştal 910164 Călăraşi, România Telefon: 0242 331769 Fax: 0242 313167 E-mail: office@adrmuntenia.ro Website: www.adrmuntenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) Str. Decebal nr. 12, Alba Iulia, judeţ Alba, cod poştal 510093 Telefon: 0258 818616/int. 110 Fax: 0258 818613 E-mail: office@adrcentru.ro Website: www.adrcentru.ro

COMITETUL DE MONITORIZARE PENTRU POR (CM POR) Secretariatul CM POR Tel: 0372 11 1413; 0372 11 1659 Fax: 0372 11 1636 Email: secretariatcmpor@mdrt.ro ORGANISME INTERMEDIARE POR

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (ADR SV Oltenia) Str. Aleea Teatrului, nr. 2A, Craiova, judeţ Dolj, cod poştal 200402 Telefon: 0251 418240 Fax: 0251 412780 E-mail: office@adroltenia.ro Website: www.adroltenia.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) Str. Lt. Draghescu nr. 9, Piatra Neamţ, judeţ Neamţ, cod poştal 610125 Telefon: 0233 218071 Fax: 0233 218072 E-mail: adrnordest@adrnordest.ro Website: www.adrnordest.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara, judeţ Timiş, cod poştal 300054 Telefon : 0256 491923, Fax : 0256 491981 E-mail: office@adrvest.ro Website: www.adrvest.ro

Agentia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov (ADR Bucureşti Ilfov) Str. Mihai Eminescu, nr. 163, et. 2, Sector 2, cod poştal 020555, Bucureşti Telefon: 021 313 80 99 Fax: 021 315 96 65 E-mail: contact@adrbi.ro Website: www.adrbi.ro www.regioadrbi.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (ADR Sud-Est) Str. Anghel Saligny nr.24, Brăila, judeţ Brăila, cod poştal 810118 Telefon: 0339 401018 Fax: 0339 401017 E-mail: adrse@adrse.ro Website: www.adrse.ro

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest) Str. Sextil Puşcariu nr. 2, Cluj-Napoca, judeţ Cluj, cod poştal 400111 Telefon: 0264 431550 Fax: 0264 439222 E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro Website: www.nord-vest.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului DIRECŢIA GESTIONARE FONDURI COMUNITARE PENTRU TURISM organismul intermediar pentru turism Blvd. Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucureşti Tel: 0372 144 003 Fax: 0372 144 001 Website: www.mdrt.ro

IULIE 2011

25


Să mai şi zâmbim! Zâmbet organizaţional

ZOOM REGIO

Ai trecut prin România â şi ai văzut un proiect Regio în desfăşurare? Trimite-ne o fotografie pe adresa revistaregio@tipogruppress.ro,

noi o publicăm şi

cele mai reuşite vor fi premiate!

26

www.inforegio.ro


Să mai şi zâmbim! Lumea calculatorului A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

SOLUŢIA CAREULUI NUMERE ÎNCRUCIŞATE DIN NUMĂRUL 5 AL REVISTEI REGIO:

N

1 2

5

6

7

8

3 4

9

4

0

1

8

5

3

0

7

1

1

2

6

2

5

3

1

5 6

2

7 8

3

9 10

4

11 12

Câştigătorul numărului 5 al revistei:

13

MIHAELA SIMION MION Craiova, Doljj

14 15

A C 3 10 E

-

14 -

plin de taste WWW Când se plictiseşte, se declanşează un CMS celebru companie celebră pentru sisteme de operare Rudă cu Linux

I 5 K M 12

-

N

-

WORD+EXCEL+ACCESS+… Cel mai cunoscut editor de imagine Un sistem de operare Cea mai celebră enciclopedie online Companie celebră la noi, mai ales pentru ntru clientul de mesagerie instant (IM) Şoarecele de la calculator

Descoperă

SOLUŢIA CAREULUI alăturat şi trimite-o până la

1 august 2011

la adresa de e-mail revistaregio@tipogruppress.ro,

cu menţiunea „LUMEA CALCULATORULUI” împreună cu datele tale de contact şi participă la extragerea tombolei Regio. Poţi câştiga premii constând în materiale promoţionale Regio.

IULIE 2011

27


Autoritatea de Management POR (AM POR) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti, Sector 5 Website: www.mdrt.ro

Doriţi mai multe informaţii? www.inforegio.ro e-mail: info@mdrt.ro

0372 11 14 09

Investim în viitorul tău!

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Numele proiectului: „Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru implementarea POR 2007-2013” pentru perioada 2009-2011 Editor: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Data publicării: iulie 2011

Revista Regio nr. 6 / 2011 - Programul Operational Regional  

Autoritatea de Management lanseaza Revista Regio nr. 6, publicatie lunara ce prezinta proiecte implementate in cadrul Programului Operationa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you