The user logo

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Bucuresti, Romania

http://mdrap.ro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice are ca domenii de activitate: dezvoltarea regională, coeziunea şi dezvoltarea teritorială, cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiunea şi dezvoltarea imobiliar-edilitară, lucrările publice, construcţiile, administraţia publică centrală şi locală, descentralizara, reforma şi reorganizarea administrativ-teritorială, fiscalitatea şi finanţele publice regionale şi locale, administraţia publica centrala si locala, programe de asistenţa financiara nerambursabila acordate României de către Uniunea Europeană.

Publications