Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Bucuresti, Romania

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene are ca domenii de activitate: dezvoltarea regională, fondurile europene, coeziunea şi dezvoltarea teritorială, cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiunea şi dezvoltarea imobiliar-edilitară, lucrările publice, construcţiile, administraţia publică centrală şi locală, descentralizara, reforma şi reorganizarea administrativ-teritorială, fiscalitatea şi finanţele publice regionale şi locale, administraţia publica centrala si locala, programe de asistenţa financiara nerambursabila acordate României de către Uniunea Europeană.

mdrap.ro