Page 1

2ºESO Setembro Competencias Non Adquiridas Escr.

lingüística Com. Prod.

matemática Com. Cal.

1.

ALUMNO/A:

Indica se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións (Máx. nº Fallos = 6)(2 ptos)

V

F

A maioría dos metais atópanse puros na natureza O aceiro e as fundicións son aliaxes de ferro e carbono Osmetais son materiais plásticos Moitos metais conducen mal a electricidade Todos os metais son atraídos polos imáns Osaceiros aumentan a súa dureza ó aumentar o contido en carbono A afinación consiste en aumentar o contido de carbono do ferro fundido Para fabricar papel de aluminio utilízase un proceso que se denomina laminado Osmetais son maleables porque poden conformarse en fíos En comparación con outros materiais, os metais son materiais lixeiros. A médula é a parte central da arbore. A cascaou cortiza é a parte interior do tronco. O sámago é a madeira nova, é a madeira en período de elaboración. A corta da madeira faise a man, con machadasou serras, ou ben serras mecánicas. O corte da madeira faise nas empresasde elaboración dos mobles ou ebanisterías. A cascada madeira pódeseutilizar coma combustible. O secado da madeira realizase no lugar de corta das arbores. A madeira e máis densa ca auga e por iso aboia. Ostaboleiros naturais realízanse cos anacos da madeira triturada. Ostaboleiros de contrachapado e aglomerado son de madeira natural.

2.

No debuxo aparece unha chapa de aceiro. Está debuxada a escala E 1:20

• •

3.

Acouta a figura. (0,5 P) Calcula a cantidade de aceiro necesario para fabricar 2 chapas (en m 2). (1 pto)

Identifica cal dos seguintes conxuntos de imaxes se corresponde cas vistas da figura: (1 pto) A) B)

C)

D

4.

Para subir unha carga de 120 g de masa ata unha altura de 60 cm. • Calcula o peso da carga. (0,5 pto) • Seo tempo que lle levou subir a carga foi de 0,16 minutos, ¿Cal foi a velocidade de subida expresada en mm/s?(0,5 pto)

5.

Indica a precisión e as medidas dos calibres que aparecen nas figuras (1 pto)


6.

Indica a que tipo de esforzos están sometidos: (1 pto) • • • • • • •

O cable que suxeita unha lámpada. As patas dunha cadeira con alguén enriba. Osparafusos que soportan as baldas dunha estantería metálica. O eixe do volante dun coche. As baldas dunha estantería cargada de libros. Ospiares dun edificio. Oscables dunha ponte colgante. A punta dun lapis ó escribir.

7.

¿Quedi a Lei de Ohm? ¿Queocorre no circuíto da figura se cambiamos a pila por outra de 9 V?. Razoaa resposta. A lámpada é un receptor, ¿Que transformación de enerxía se produce nela? (1,5 ptos)

8.

Realiza os seguintes cambios de unidades utilizando factores de conversión: (1 pto)

40 km/h en cm/s;

360 rpm en rps;

0,026 A a mA;

2.200 Ω a kΩ

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Setembro09  
http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Setembro09  

http://parametrodigital.es/cadt/userfiles/files/Setembro09.doc

Advertisement