Page 1

e d

èr ayen2011

Bezoek ok oos website:

www.mayeners.nl

Leut maokte Officieel Orgaon van ut Mayse Karreneval 52ste jaorgang, nummerke 52

Z11

Ojtgaove: Carnavalsstichting De Mayenèrs

Oplaoge: Overnaome deur Wegener draigt...


HJJV\U[HUJ` HKTPUPZ[YH[PL ILSHZ[PUNHK]PLaLU SVVU]LY^LYRPUN

5PL\^Z[YHH[4HKL ;LS!

10

2


Proklemaosie Wai, Fraas dun Irste Baj de graosie van de Zotheid Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Beschermheer van deMayse Carnavalsvereniginge ebn Beste Joijne Heer van Ouw Drimmele en de Spaorbekkes, Jonkheer van de Rajakkers tot de Raovelajn Baron van de Vierendeele tot de Ligne Graof van de Waotertoore tot aon de Ruif Ridder in de orde van de Mayse Leut Zegge meej zun alle, zonder gedram mar meej veul tam-tam Wij, Prinsveul Fraas dun Irste Wai,alle Fraas dun Irste Tot Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Bij de graotie van de zotheid, Baj de graosie van de Zotheid Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Beschermheer van alle Mayseebn Carnavalsverenigingen en Beste Juinen, Beschermheer van deMayse Carnavalsvereniginge Beste Joijne Heer van Oud-Drimmelen Heer van Ouw Drimmele en de Spaorbekkes, en de Spaorbekkes, Jonkheer Rijakkers tot Ravelijn, Jonkheer van de Rajakkers totvan de Raovelajn As ge 50 dan bende nog nie oud, maar tot ge het wel veul Baron van den Vierendelen de Ligne, Baron vanjaor de bent, Vierendeele tot de Ligne ervaoring. Iedereen ziedoe vur vol aon. En das hil mooi toch. Graof van de Waotertoore tot aon Ruif Graof van de de Waotertoore tot aan de Ruif, Zo ok meej is, net dur boegbilt Ridder in deCarrreneval. orde van de De Mayse Ridder inCarreneval deLeut orde van de as Mayse leut, hil volwasse op de May. Dé hedde kenne zien met ut 50 jaorig jubileum november vurig jaor Zegge meej zun alle, zonder veul gedram mar meej veul tam-tam Zeggen meej unnen dollen hoop tamtam Wai, Fraas dun Irste Hil Prinsen, Raden vanMayenèrs Elluf, veul en Kapelle, allemaol op ut Raodhuisplain en naderhaant dur de Tot veul alle Mayenèrs en totMayenèrinnekes, alle Mayenèrinnekes: Baj de graosie van de Zotheid Marktstraot om saome un feesje te vieren. En ut was un echt feesje. Iedereen wou daor bai zijn, daorim Mayenèrs en Mayenèrinnekes, wast ok druk met carrenevalsvierders van heinde en verre. Prins der Mayenèrs enzoMayenèrinnekes, En das nou altait de May, waor ge ok komt en waor ok naar Joijne toe gaot mee Carreneval, tis feest. Beschermheer van deMayseopCarnavalsvereniginge ebngeBeste Ut begint al un paor weeke van tevurre en ut gaot mar dur tot dinsdagaovunt toe. As ge 50 jaor bent, bende nog nie oud, maar ge het wel veul Heer van Ouw Drimmele dedanSpaorbekkes, Meese dur isen helemaol gin recessie, wai as Mayeners beloove da wai nie bezuinigge op plezier en ervaoring. Iedereen ziedoe vur vol aon. En das hil mooi toch. Jonkheer van desaomen Rajakkers tot de Raovelajn feesten, iedereen mot komme, want ken boegbilt dur wir un jaor teege.op de May. Dé hedde kenne Zo ok meej Carrreneval. De Carreneval is, netdan as dur hil volwasse Mayeners allemaol op ouw Carreneval, kientjes, alleskomme. wat dur tusse Unjubileum motto is eige ellukMays jaor wir overal trug ziet, waorenwai In de Baron van de Vierendeele de Ligne zien met utkomt 50tot jaorig november vurig jaorwa geouwevandaoge, zit. Hil veul Prinsen, Raden van Elluf, veul Kapelle, allemaol op ut Raodhuisplain en naderhaant dur de groote optocht, in de kinderoptocht, bij alle individueele, in nun heele boel Graof van de Waotertoore tot aon devinde Ruifoos Jaas nog een vief vrouwke, dé vurop gaot in de leut. Oos Jaas ziet en un waifeesje Marktstraot omSara, saome te vieren. En ut was un echt feesje. Iedereen wou daor bai zijn, daorim Carrenevalslietjes. Ridder in de ordeZonder van de Mayse Leut nie op vakaantie van de zoomer. Want wees nou us irluk ut jaor bestaot uit 3 wast ok Carreneval zo druk metkende carrenevalsvierders van heinde en verre. En das nou altait op de waor geKerstmis ok komt en dan waor ge tam-tam ok naar toe gaot mee Carreneval, tis feest. zomervakaantie, en beginde wir overnieuw. Zegge meej zun dinge, alle, Carreneval, zonder veul gedram mar meej veul Mar May, meese maokte leut echt zelluf? Ut zie begint alallemaol un paor vur weeke van tevurre en ut gaot mar dur tot dinsdagaovunt toe. Ik ouw en taidus de Carreneval. Ja eiguluk wel, want leut dè zit in oe, alleen mot tut kenne vinde. Tot alle Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Meese duris is gin wai as mee, Mayeners beloove da wai nie bezuinigge op plezier en Oos Jaas 50,helemaol marGe diemot gaotrecessie, vuleige langer innog oew gaon kijkke. Wie bende zelluf nou eiguluk. Bende gai dè saomen feesten, iedereen mot komme, want dan ken dur wir un jaor teege. daar zurrege alle Mayeners vur, manneke of vrouwke, die achter nun pc zit te melen, zich druk zit tewat maoke over Mayeners komt allemaol op ouw eige Mays Carreneval, ouwevandaoge, kientjes, en alles dur tusse Mayenèrs en Mayenèrinnekes,zaake, waor ge mee Carreneval van denkt, “waor gagut nou toch eigeluk over, zit. Prins Fraas den Irste, vurmee de kende daor lagge, wor ikvief daor nou echt van?” maok ik mun eige Oos Jaas ziet Sara, envan waien vinde oosMayeners Jaas nog een vrouwke, dé blai vurop gaot Waor in de leut. toch drukvan over. Zonder Carreneval nou kende nie eigeluk op vakaantie de zoomer. Want wees nou us irluk ut jaor bestaot uit 3

Proklemaosie

Proklemaosie Oos Jaas ziet Sara!

Leut maokte Z11

Oos Jaas ziet Sara!

Oos Jaas ziet Sara! Vajftig jaor Carnaval op de May:

dinge, Carreneval, zomervakaantie,Oos Kerstmis Jaas en dan beginde wir Sara! overnieuw. ziet As ge 50 jaor bent, nog oud, maar gedan het wel veul Ik ziedan ouw bende allemaol Kende vur en nie taidus de Carreneval. bai oew eige leut, ja bende un bofkont. dur gnoeg As ge 50 jaor bent, dan bende nog nie oud,Mar maar gezain het wel veul meesse, ervaoring. ervaoring. ziedoe vur vol aon. En das hil mooi is 50,henne mardie die gaot nog vul langerziedoe mee, da egt nie kenne. Dan hedde wel En aandre nodig om oew eige leut te Lid zajn van un carnavalsvereniging, veural unIedereen Mayse, isOos deurJaas de baank al vaiftig jaor Iedereen vur voltoch. aon. das hilmeese mooi toch. daar alleun Mayeners vur, is, un geweldig leutige aongelegenajt . Leve de leutCarrreneval. en de lol! Wezurrege maokeDe dur geweldig feest Zo net ok meej De Carreneval is, net as dur boegbilt volwasse op de kenne vinde. Agge tenmiste Zo ok meej Carreneval asCarrreneval. durwil! boegbilt hil volwasse op dehilMay. Dé hedde kenne van. Was ok de bedoeling. Da waar ut ojtgangspunt, al baj de oprichting. Nie En dan? hedde kenne mee zien met ut 50 jaorig jubileum november vurig jaor kende dest mooieMay. vanDéCarreneval, mekaare oew eige leut vinde. Dan zien met ut 50 jaorig jubileum november vurig jaor Fraas Irste, van zo enmin vur deHilMayeners Mar toch, dan ziede in de invulling van de doelstellingenPrins van die clubsden un paor meese veul Prinsen, Raden van Elluf, veul Kapelle, allemaol op ut Raodhuisplain en dur wir un jaor tege. Hil valle… veul Daorveur Prinsen, Raden vandieje Elluf, veul Kapelle, allemaol opCarrenavalsstichting ut Raodhuisplain enMayenèrs” of meer tusse de wal en ut schip is ut nie altajd lache, karreneval! naderhaant dur de de Marktstraot om saome un feesje te vieren. Ennaderhaant ut was un vur. echt dur de En daor zurrege wai mee Mayse “de Ge gaot speule baj un carnavalskepèl en ge het om ut verkeerde instrument gekooze :te de vieren. Sous. feesje. Vajftig jaor Carnaval op de May: Iedereen wouun daorecht bai zijn,feesje. daorim wastIedereen ok zo druk metwou carrenevalsvierders Oos Jaas ziet Sara! Marktstraot saome un feesje En ut was daor bai zijn, daorim Beter nog dè hebben wai al gedaon. Meej zo’n pak um beet 25 kilo koper in oewe nek vurrumt de Groten Optocht un behoorlukke van heinde en verre. nou altait op de May, waorgegehet ok wel komtveul en waor ge ok As ge 50 jaor bent, En dandas bende nog nie oud, maar ervaoring. Dur staotjaor wir un prachtig vol programma infeest. deese kraant. Vur alle Mayse meese, ok zo druk ismet van heinde en workout. Arstikke sjeloes op wast de cornettist netuurluk! Lid zajn van un carnavalsvereniging, veural un Mayse, deur carrenevalsvierders de baank henne al vaiftig naar toe gaot mee Carreneval, Iedereen ziedoe vur volverre. aon. Entis das hil mooi toch. jong, oud, maokt nie uit,nou iedereen aon zun trekke. un geweldig leutige aongelegenajt . Leve de leutaltait en te dekomt lol! We maoke un geweldig Ge gaotdik bajdun, un bouwgroep enEn ge zajt ojtverkoore om gaoze! Mistal istdur sterreveskoud infeest dun Zo begint ok meej Carreneval is, ut net as dur hil volwasse optoe. de tis feest. Ut al Carrreneval. un paor weeke van tevurre gaot marboegbilt dur tot dinsdagaovunt das op de May, waor ge ok komt en waor geDeok naar en toe gaot mee Carreneval, van. Was okmet dewir bedoeling. Da waar ut ojtgangspunt, al bajende oprichting. Nie dan? Daor hebbe nun enthousiaste Mayse meese vurprebere gezurgt. May. Dédur hedde ziengin metrecessie, ut 50 jaorig november vurig jaor bouwhal en die kouweberrug klaauwe motte stug kippegaos betonajzer te vurreme. Meese is kenne helemaol waijubileum as Mayeners beloove da wai nie Ut meej begint alalleen un paor weeke van tevurre enbezuinigge gaot mar dur tot dinsdagaovunt toe. Mar dur toch, dan ziede in de aandre invulling van de van die clubs un paor meese zo Hilut veul Prinsen, Raden Elluf, veul op ut Raodhuisplain en En zain okploetere veul meese van heinde en verre mai gebaot, dèmin noemen wai Buitelaanders, want deKapelle, May isallemaol weit en zeit bekend Nao drie maonde hedde de doelstellingen club mar de derde prais…. Gnnnn! op plezier en van saomen feesten, iedereen mot komme, want dan kenvan dur of meer tusse de wal en ut schip valle… Daorveur ishelemaol utVaondeldraoger. nie altajd lache, dieje karreneval!wai wir naderhaant dur de Marktstraot om saome un feesje te vieren. En ut was un echt Of ge wor lid van de Stichting en ge kraigt as funktie: Meese dur is gin recessie, as Mayeners beloove da wai nie bezuinigge op plezier en un jaor teege. zun goeje Carreneval. Ge gaot speule baj un carnavalskepèl en ge het ut verkeerde instrument gekooze : de Sous. feesje. Iedereen wou daor bai zijn, daorim wast ok zo druk met carrenevalsvierders Vaiftig jaor wor tur boekske meej carnaval meej de meest vreemde dinge over straot gezeuld. Mayeners komt allemaol op ouw eige Mays Carreneval, ouwevandaoge, kientjes, Int Nederlands op ut Dongemond College staot ut Mays Carrenaval als un geweldig fist genoemd. (Bron Elsevier, 2004). En Mayenèrs, feesten, motun komme, dan dur un jaor teege. Meej zo’n pak um beet 25 kilosaomen koper in oewe nek vurrumt iedereen de Groten Optocht behoorlukke want van heinde enken verre. En daswir nou altait op de May, waor ge ok komt en waor ge ok Één van die leutige mar toch zwaore krenge is toch wel ut Vaondel van de stichting. Beseffe en alles wat dur tusse zit.Oos Jaas ziet Sara, en wai vinde oos Jaas nog een vief boekskes van school die nie. workout. Arstikke sjeloes op deliegen cornettist netuurluk! naar Carreneval, toe gaot mee Carreneval, tis feest. Mayeners komt allemaol op ouw eige Mays ouwevandaoge, kientjes, en alles wat dur tusse we wel wa karreneval betekend veur beveurbeeld: Vaondeldraoger? déun vurop in de Ge gaot baj un bouwgroep en ge zajt ojtverkoore om teUnne gaoze! Mistal ist sterreveskoud in dun vrouwke, Ut begint al paorgaot weeke vanleut. tevurre en ut gaot mar dur tot dinsdagaovunt toe. Tja! Un eenzaom beroep… Aachteraaf witte da niemand dè wil, en dan witte ok waorom. Zonder Carreneval kende nie op vakaantie van de zoomer.beloove Want wees nou nie us bouwhal en met zelluf, die kouwe klaauwe motte stugmeese kippegaos en betonajzer prebere vurreme. Meese dur is helemaol gin recessie, wai as Mayeners zit. da wai Leut maokte mar mee aandre maokte nog mir leut.te denk! De zajn vol’ouwers meej unde masochistische irluk ut jaorop bestaot dinge, feesten, Carreneval, zomervakaantie, en dan Naomeerjaorige drie maondevaondeldraogers ploetere hedde meej de club alleen mar derde prais….inslag, Gnnnn! bezuinigge plezieruit en 3saomen iedereen mot komme, Kerstmis want dan ken dur Dur meese maokte leut En kende bai komme albeginde zalde soms diepvrouwke, motte graave. En dangaot bende dieje Oos Sara, en gai waidur vinde oos Jaas nog wir een vief dé vurop in gai de ok leut. Of ge aandre wor lid van de Stichting en ge Jaas kraigt zelluf. asziet funktie: Vaondeldraoger. overnieuw. wir un jaor teege. geluksvogel. Vaiftig wor tur meej meejvermaarde deCarreneval meest vreemde over nie straot gezeuld. In deesjaor kraant vinde wacarnaval foto’s van draogersdinge van oons Vaondel invakaantie benarde Ik Mayeners komt allemaol optaidus ouw eige Mays Carreneval, ouwevandaoge, kientjes, zie ouwde allemaol vur en de Carreneval. Zonder kende op van zoomer. Want wees nou us irluk ut jaor bestaot uit 3 Één het van die leutige mar toch is toch wel ut ik Vaondel van mee de stichting. Beseffe Oos Ge allus in oew eigezwaore hand,krenge dus Mayenèrs, zie jullie Carreneval. en alles dur mar tusse Jaas Sara, en wai oosalle Jaas nog een vur, vief omstaandigheeje! Jaaswat is 50, diezit.Oos gaot nog vulziet langer mee, daarvinde zurrege Mayeners dinge, Carreneval, zomervakaantie, Kerstmis en dan beginde wir overnieuw. we wel wa karreneval betekend veurmee beveurbeeld: Unne Vaondeldraoger? vrouwke, dé vurop gaot in de leut. Proost en nimt dur nog eentje oewe maot. Tja! Un Oh eenzaom beroep… witte da dèvur wil, en witte ok waorom. Zonder Carreneval kende op de vakaantie van de zoomer. Want wees nou us Ik zie allemaol endantaidus deallerlaj Carreneval. Enne… ja! Verder worreAachteraaf jullie as ouw leezers in niemand deze ediesie gewarschouwd veur Prins Fraas den Irste, van nie en vur Mayeners De meerjaorige vaondeldraogers zajn vol’ouwers meej un masochistische inslag, denk! irluk ut jaor bestaot uit 3 dinge, Carreneval, zomervakaantie, Kerstmis en dan “invloede” die jullie bij ut leeze van de stukskes kenne Oos Jaas ispsycholoog 50, ervaore… mar dievan gaot nog vulgront. langer mee, beginde wir overnieuw. Tot mee Carrenval, oewe eigeste de kouwe Dè doen we, net as baj de fillum, meej van die kaikwaizer ikoontjes. Dan witte gelaik precies Tekst voor de kientjes. In dees kraant vinde wa foto’s vanzurrege vermaarde alle draogers van oons Vaondel Ik zie ouw allemaol vur en taidus de Carreneval. daar Mayeners vur, in benarde 50 wadde irst mot leze…(!) dikisvur omstaandigheeje! OosJaor Jaas 50,mekaor, mar die gaot nog vul langer mee, daar zurrege alle Mayeners vur,

Prins Fraas den Irste

Ja dé ken ik wel beaome. Tis al 50 jaor dit vur mekaor op de May mee Carreneval. De redaksie deFraas ken ikden zelluf nogvan weete, want ben van 57 dus ik heb wel un aontal jaore Enne… Oh ja! Verder worre jullie as leezers in deze ediesie gewarschouwd veur allerlaj En Prins Irste, en vur deikMayeners Prins Fraas den Irste, van en vur de Mayeners “invloede” die jullie bij ut leeze van de stukskes kenne ervaore… ervaoring as kientje mee Carreneval op de May. Dè doen we, net as baj de fillum, meej van die kaikwaizer ikoontjes. Dan witte gelaik precies wadde irst mot leze…(!)

aor Carnaval op de May: De Mayenèr 2011 De redaksie

De Mayenèr 2009 Volgnummer Volgnummer 50 52 Officieel orgaan van ’t Mayse Officieel orgaan van ’tKarreneval Mayse Karreneval deur de baank henne al vaiftig jaor

Tekst voor de kientjes. 50 Jaor dik vur mekaor, Ja dé ken ik wel beaome. Tis al 50 jaor dit vur mekaor op de May mee Carreneval. Losse nummers: En de ken ik zelluf nog weete, want ik ben van 57 dus ik heb wel un aontal jaore Losse nummers: €As 1,11 (excl. Portokoste) ge 50 jaor asbent, bende nog ervaoring kientjedan mee Carreneval op denie May. oud, maar ge het wel veul 1,11 (excl. Portokoste)

Oos Jaas ziet Sara!

ervaorin avalsvereniging, veural un Mayse, is Iedereen ziedoe vur vol aon. En das hil mooi toch. ongelegenajt . Leve de leut en de lol!Redaksie We maoke dur un geweldig feest Abbenemente: Abbenemente: okper meej Carrreneval. De Carreneval is, net as dur boegbilt hil volwasse op d adres: €Zo 5,55 jaor (inclusief portokoste binne Nederlaand) te storte op de Rabobank Redaksie adres: De Kindem Mayenèr12 2009 5,55 per jaor (inclusief portokoste binne Nederlaand) te storte op de Rabobank Made nr. oeling. Da waar ut ojtgangspunt, al bajDe de oprichting. Nie dan? May. Dé hedde kenne zien met ut 50 jaorig jubileum november vurig jaor Made nr. 13.15.03.268 onder de vermelding: “Ik wil gère abbenee worre op De Kindem 12 Losse nummers: Volgnummer 50 13.15.03.268 onder de vermelding: “Ik wil gère abbenee worre op gullieje kraant, waant…” 4921 NC Made 1,11 (excl. Portokoste) gullieje kraant, waant…” 4921 NC Made Officieel orgaan van ’t Mayse Karreneval n de invulling van de doelstellingen van die clubs un paor meese zo min Hil veul Prinsen, Raden van Elluf, veul Kapelle, allemaol op ut Raodhuisplain e En dan unne mooie slagzin. (Veurbeeld: De Mayenèr: aindeluk un kraant meej verstaand” of kraant@mayeners.nl En dan unneUtmooie (Veurbeeld: De Mayenèr: aindeluk un kraant meej En ut was un ec kraant@mayeners.nl zouwiets…? bèkt welslagzin. lekker vinde nie?!) en ut schip valle… Daorveur is ut nie altajd lache, dieje karreneval! naderhaant dur de Marktstraot om saome un feesje te vieren. Abbenemente: Redaksie adres: verstaand” of (inclusief zouwiets…? Ut binne bèkt wel vinde nie?!) en dan:per “Ik jaor won op:…” enportokoste dan schraifde opNederlaand) waor lekker dagge te wont en dus okRabobank waor dagge de kraant wil Illustraosies/Graofiese verzurreging 5,55 storte op de Made De Kindem 12 n carnavalskepèl en ge het ut verkeerde instrument gekooze : de Sous. en feesje. Iedereen wou daor bai zijn, wast ok zo druknr. hebbe. Piet Gouverneur dan: “Ik won op:…” en dan opdaorim waor wont enwaant…” dus okmet waorcarrenevalsvierde Illustraosies/Graofiese verzurreging 13.15.03.268 onder de vermelding: “Ikschraifde wil gère abbenee worredagge op gullieje kraant, 4921 NC Made et 25 kilo koper in oewe nek vurrumt de Groten Optocht un behoorlukke dagge van heinde enwil verre. En das nou altait opunde May, waor geof ok komt en waor ge o En dan unne mooie slagzin. (Veurbeeld: De Mayenèr: aindeluk kraant meej verstaand” de kraant hebbe. Piet Gouverneur kraant@mayeners.nl Verdere inzendinge verwensinge, zouwiets…? Ut bèktkwa wel tips, lekker vinde nie?!) opbouwende en geheel slopende kretiek, kommetaor en Verspraajingsgebied: loes op de cornettist netuurluk! naar toe gaot mee Carreneval, tis feest. punte veur pregram tweej maonde volgend karreneval naor utde redaksie-adres of en dan: “Ik ut won op:…” enzo en dan schraifde op veur waorutdagge wont en dus okstuure waor dagge kraant wil De Mayenèr wor graotisverzurreging rondgebrocht en afgeleverd op de Verdere Illustraosies/Graofiese inzendinge kwa tips, verwensinge, opbouwende en geheel Verspraajingsgebied: hebbe. groep en ge zajt ojtverkoore om te gaoze! Mistal in dun Ut meele naor: kraant@mayeners.nl Piet Gouverneur begint al un paor weeke van tevurre en ut gaot marslopende dur tot dinsdagaovunt to gotgaase May enist héélsterreveskoud Drimmele (durrup) De Mayenèr wor graotis rondgebrocht en kretiek, kommetaor en punte veur ut pregram enzo tweej maonde veur ut ouwe klaauwe motte stug kippegaos en betonajzer vurreme. Meese dur is helemaol recessie, asnaor: Mayeners da wai n Verdere karreneval inzendinge kwa tips, verwensinge, opbouwende en geheel slopende kretiek, kommetaorbeloove en volgend stuure naor ut gin redaksie-adres ofwai meele afgeleverd op deprebere gotgaasete May en héél Verspraajingsgebied: punte veur ut pregram enzo tweejen maonde veur ut volgend karreneval stuure naormot ut redaksie-adres Mayenèr graotis rondgebrocht en afgeleverd op de kraant@mayeners.nl etere hedde meej de club alleen mar De de derdewor(durrup) prais…. Gnnnn! bezuinigge op plezier saomen feesten, iedereen komme,ofwant dan ken d Drimmele 3 meele naor: kraant@mayeners.nl gotgaase May en héél Drimmele (durrup) Stichting en ge kraigt as funktie: Vaondeldraoger. wir un jaor teege. eej carnaval meej de meest vreemde dinge over straot gezeuld. Mayeners komt allemaol op ouw eige Mays Carreneval, ouwevandaoge, kientje 3 mar toch zwaore krenge is toch wel ut Vaondel van de stichting. Beseffe en alles wat dur tusse zit.Oos Jaas ziet Sara, en wai vinde oos Jaas nog een vi 3 val betekend veur beveurbeeld: Unne Vaondeldraoger? vrouwke, dé vurop gaot in de leut. eroep… Aachteraaf witte da niemand dè wil, en dan witte ok waorom. Zonder Carreneval kende nie op vakaantie van de zoomer. Want wees nou u deldraogers zajn vol’ouwers meej un masochistische inslag, denk! irluk ut jaor bestaot uit 3 dinge, Carreneval, zomervakaantie, Kerstmis en da

KO LO KO FON LO NEKE FON

NEKE


10

3

1

5

Taxi Centrale Made

Pieter Jacobstraat 10

T. van Kaam 06 - 53 98 01 22

4921 DB Made

8

4


De Veurzitter Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Vorig jaar schreef ik dit voorwoord met enige onzekerheid over hetgene wat op mij af zou komen in mijn eerste seizoen als Veurzitter van Carnavalsstichting de Mayenèrs. Het vertrouwen dat ik toen uitgesproken heb in onze eigen club en de Mayse bevolking bleek echter meer dan terecht. Ik werd aan alle kanten gesteund en zo is het goed gekomen. En daar reken ik dit jaar ook weer op want carnaval leeft echt op de May. Dus voor het komende carnaval kan ik al wat geruster zijn, al heb ik steeds aan de waarschuwingen van onze Ere-Veurzitter Henk Stoop gedacht: die riep elk jaar weer om niet te denken dat het vanzelf komt, want dan loopt het vaak fout. Hier is een mooi gezegde voor: “Falen in het voorbereiden is het voorbereiden van falen”. Dus met dat soort wijsheden in het achterhoofd zijn we met de CS op tijd aan het seizoen 2011 begonnen. Carnaval valt dit jaar erg laat dus we hebben wat extra tijd. Carnavalszondag is op 6 maart, veel later kan zelfs bijna niet. Dit heeft te maken met het feit dat het gekoppeld is aan de datum van Pasen en daarvoor wordt een kerkse kalender gevolgd die gebaseerd is op maanstanden. Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart en op zijn laatst op 25 april vallen. Dit houdt in dat de vroegst mogelijke carnavalszondag op 1 februari is en de laatst mogelijke datum 8 maart is. Later dan dat het dit jaar is, ga ik (denk ik) niet als voorzitter meemaken of ik moet tot 2038 blijven zitten. Hoewel, 29 jaar voorzitterschap heeft Henk wel volgemaakt (ik ben dan 75,..….hmmm). Naast dat het een late carnaval is, is het nog een bijzonder jaar door het jaartal 2011. Met een elf in het jaartal moet het wel een mooi carnavalsjaar worden. Als motto zijn we uitgekomen op “Leut maokte Z11”. En zo is het natuurlijk. Als je zelf niet in de stemming bent of komt dan wordt het niks. Maar heel veel mensen op de May en zelfs van buiten komen wel in die stemming en bouwen samen een gezellig feest hier. Nou moeten, nee, willen we natuurlijk wel zeggen dat bij carnaval zoveel komt kijken dat je het niet helemaal zelf kunt. Denk aan onder andere alle vrijwilligers, gemeentewerkers die lantaarnpalen uitgraven voor de optocht, verkeersregelaars, Harmonie en Drumfanfare, optocht deelnemers (hoewel die zelf ook veul leut maoke) en medewerkers, Blaoskaffers en Raod van 11 leden van onze stichting. Die zijn allemaal druk in de weer met het faciliteren van het Leut maoke. En daarom Maggi wel zeggen dat het net is als met lekkere soep: Een beetje van jezelf en een beetje van ons als C.S. Mayenèrs. Dat carnaval 2011 jullie maar goed mag smaken!

Ad van Wesel

PS: Gevonne: Vurrig jaor, vroeg ik op dees plek in dees Kraant om un Mays Woordeboekske zoda’k mun aige un bietje beter verstaonbar zou kunne maoke op de May. Da hek gewete. Un uur nao dat dun kraant bai de meese in de bus laag, ha’k mun irste Woordeboekske al binne. En ik bleef méj carnaval mar aonbiedinge kraige. Vur nog mir boekskes, vur vertaolhullup en vur kursusse. Allemaol harstikke bedaankt! Ik hoop da’k zonder ondertiteling te volge ben dees jaor.

5


8ZSDUWQHURSKHWJHELHGYDQ ŏ(OHNWURWHFKQLHN ŏ%HVWXULQJVWHFKQLHNHQ ŏ'RPRWLFDV\VWHPHQ ŏ.HXULQJHOHNWULVFKHDUEHLGVPLGGHOHQYROJHQV1(1 .HXULQJHOHNWULVFKHLQVWDOODWLHV :DJHQVWUDDW &;:DJHQEHUJ 7HO 0RE )D[ (PDLOLQIR#GHYLVVHUHOHNWURWHFKQLHNQO

  

3DUWLFXOLHU²,QGXVWULH²$JUDULVFKHVHFWRU

:::'(9,66(5(/(.7527(&+1,(.1/

7

6


DUN BURGER ‘Leut maokte Z11’ Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Traditiegetrouw is mij ook dit jaar gevraagd een bijdrage te leveren voor de Mayse carnavalskrant en als altijd doe ik dat met veel plezier. Het kan geen toeval zijn, dat de geheime themacommissie van carnavalsstichting De Mayenèrs voor dit jaar een thema heeft gekozen, waarin het getal ‘11’ is verwerkt. Het komt tenslotte maar één keer in een millennium voor, dat carnavalsminnende organisaties en clubs de gelegenheid krijgen om het voor carnaval zo belangrijke getal 11 te gebruiken in het carnavalsthema. Er bestaat al van oudsher een ‘liefde’ tussen carnaval en het getal 11. Ik noem enkele voorbeelden: Prins Carnaval wordt vergezeld door een Raad van Elf;

de Raad van Elf vergaderde in vroeger tijden – en misschien op sommige plaatsen ook nu nog - jaarlijks voor het eerst op 11-11 om 11 .11 uur ’s-avonds; de carnavalskreet ‘alaaf’ zou een verbastering kunnen zijn van ‘elf’; en last but not least: het getal 11 kun je omdraaien, zonder dat het verandert en speelt dus een belangrijke rol in ‘de omgedraaide wereld van het alledaagse leven’, waar carnaval het symbool van is. Over de verdere verklaring van het thema ‘Leut maokte z11’ kan ik kort zijn: in de jaren dat ik als burgemeester het Mayse carnaval meemaak, is mij zonder meer gebleken, dat iedereen zelf uitstekend in staat is om er een geweldig feest van te maken. Mayenèrs en Mayenèrinnekes, laat ook in 2011 zien, dat we op De May z11 leut kunnen maoken. Veel plezier. G.L.C.M. de Kok, burgemeester.

7


Wat dacht u van een spetterend feest

Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw

aan boord van één van onze schepen?

De vloot van de Zilvermeeuw is heel divers betreft capaciteit, maar ook qua sfeer en interieur. We bieden leuke arrangementen, zodat we voor ieder evenement een geschikt programma kunnen bieden; Bedrijfsfeesten

Meetings

Teambuildingsdagen

Dagarrangementen (v.a. 10 personen)

Relatiedagen

Feestavonden

Presentaties (product)

Varende borrels - diners

Varend uit eten

Familiedagen - Reünies

(ook voor individuele personen!)

Huwelijksfeesten

kijk op: www.zilvermeeuw.nl of vraag onze brochures aan en laat u verrassen door ons uitgebreide programma.

Nationaal Park de Biesbosch! Altijd in beweging. Bezoekadres Rondvaartbedrijf Zilvermeeuw b.v. Biesboschweg 2 4924 BB Drimmelen

informatie/boekingen: tel 0162 - 68 26 09 info@zilvermeeuw.nl www.zilvermeeuw.nl 7

G RO N D - EN SLOOPWERKEN

ZAND EN PUINGRANULAAT

CONTAINERS

R ECYC L I N G

D u u rza a m i n b e h e e r va n a f va l - e n g ro ndstoffen: Wi j re cyc l e n u w a f va l tot g ro n d stof e n energie. N u tt i g e to e p a ss i n g vo o r g ro n d - e n b o u wstoffen.

TEL 0162 - 372554

WWW.VANDENNOORT.NL 8

12


CARNAVALSLIED 2011

LEUT MAOKTE Z11 Refrain: Ge wit toch wel, leut maokte Z11, meej ooze Prins en Raod van Elluf. Wai maoke leut, ja echt dè doen wai meej gemak, alle panne van ut dak! Ge wit toch wel, leut maokte Z11, zo gaot dè bai oos op de May. Meej Carnaval, ja dan vural, mar daormeej ist nie klaor, wai maoke leut, ut hele jaor! Koeplet 1:

Ge hèt hier zat kapelle, die maoke veul meziek, ze speule zoiver en meej dienamiek! Ik kom ze gère tege, die muzikaole kliek, ’t is aigeluk un groote feestfabriek! Leut maokte gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai!

Refrain Koeplet 2:

Ik houw wel van un sauwel, ’t is slap geouwehoer, zo hange in un ton, dè lekt me stoer! =HJDRQGXUà LQNGXUKHQQHGXQEXUJHURIXQERHU van’t lache rolde baina op de vloer! Leut maokte gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai!

Refrain Koeplet 3:

Un pilske of un waintje, un briezer of un neut mar nie teveul want aanders worde teut! “Ik ken ut ok wel zonder�, da zegt m’n therapeut, mar ’t gao nie om dun draank ‘t gao om de leut! Leut maokte gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai en gai!

Refrain Refrain Lalala Refrain ‡0X]LHN0DUNYDQ2RVWHUKRXW‡7HNVW1LHOVYDQ0HJJHOHQ 0DUNYDQ2RVWHUKRXW‡%HJHOHLGLQJ'H%ODRVNDIIHUV

Ut Carnavals

lied 2011

ď€ ď€‚ď€ƒď€„

� Le u t m a o k

ď

te z11â€? Â

ď

is gratis te b eluisteren e n te downloaden  op onze we bsite:

ď ď ď

www.may eners.nl

ď ď

via laatste

ď

nieuws  en/of  may enesse

ď

9

ď 



ď€ ď€‚ď€ƒď€„ď€…ď€†ď€‡ď€ˆď€‰ď€„ď€‚ď€…ď€Šď€‹ď€‹

ď Œ ďƒĽďƒŚ ďƒĽ

ďƒŚ ďƒĽ  ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž

ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒ¤ď€Ž ďƒĽ

ďƒŚ ďƒĽ

ďƒĽ

ďƒŚ ďƒĽ

 ď€‡ď€ˆď€‰ ď€‰ď€Šď€‹ď€Œ ď€? ď€? ď€? ď€?  ď€?ď€? ď€?  ď€—ď€˜ď€ˆď€ƒď€™

ďƒŚ ďƒŚ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒ¤ď€Ž ďƒĽ ďƒĽďƒŚ ď ‘ ďƒĽ ď ’ ďƒĽ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽ ď ‘ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽďƒŚ ď€†ď€ƒ  ď€œď€‚ď€ƒ ďƒŚ ď€?ď€?  ď€?ď€? ď€&#x;ď€‚ď€ˆ ď€? ď€?ď€?ď€‰ď€•ďƒŚď€–ď€‚ ď€†ď€‹ď€Œď€‰ď€•ďƒŚ ď€›ď€ ď€›ď€Šď€†ď€ƒ ď€‡ď€‚ď€ˆ ď€?  ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒ¤ď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽď€Ž ď€? ď€? ď€? ďƒŚ ď€˘ď€‚ď€ƒď€’ď€ƒď€†ďƒŚ ď€œď€‚ď€ƒ ď€?  ď€? ď€?ď€? ď€?  ď€‡ď€ˆď€‰ ď€‰ď€Šď€‹ď€Œ ďƒŚ ďƒŚ ďƒŚ  ďƒŚ ď ‘ ďƒ¤ď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒ¤ď€Ž ď ‹ ďƒĽ ď “ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď “ ďƒĽ ďƒĽ ď€?  ď€?ď€?    ď€¤ď€‚ď€ˆ   ď€›ď€†ďƒŚ ď€Ľď€‚ď€Śď€ŁďƒŚ  ď€‹ď€‚ď€˜ď€’ď€ƒď€‚  ď€œď€‚ď€?  ď€›ď€‚ď€ƒ ď€œď€?ď€˜ď€Ąď€’ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ď “ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽď€Ž ď ‹ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‘ ďƒ¤ď€Ž ďƒĽď€Ž ď ‹ ďƒĽďƒŚ ďƒŞ ďƒŞ ď€›ď€‚ď€Šď€˜ď€’ď€? ďƒŞ  ď€?ď€? ď€? ď€Œď€†ď€? ď€? ď€?ď€‚ď€˜ ďƒŚ ďƒŚ ď€‡ď€‚ď€ˆ ď€? ďƒŚ ď€? ď€–ď€‚ď€Šď€˜ď€Ł ďƒŚ  ďƒŚ ďƒŚ ď€ˆď€™ď€§ď€‰ ďƒŚď€ƒď€ˆď€† ď€?ď€‚ď€Šď€˜ď€• ďƒŚ ďƒŚ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď€Œď€ ď€‰ ď€Œď€ˆď€†ď€˜ ď€?  ď€“ď€ˆď€†ď€‘ď€ž  ď€?ď€? ď€“ď€Šď€ˆď€’ď€œď€†ď€˜ ďƒŚ   ďƒŚď€’ ď€?ď€? ď€›ď€ˆď€† ď€? ď€œď€†ď€?ď€? ďƒŚ ďƒŚ ďƒŚ ďƒŚ  ď ‹ď€Ž ď ‹ ďƒŚ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽď€Ž ď ‹ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď€ˆď€‘ ď€?    ďƒŚď€˜ď€†    ď€›ď€ˆď€† ď€†ď€ƒ ď€? ď€›ď€ˆď€†ď€’ ď€ƒď€†  ď€?ď€ˆď€†ď€‘ď€Ł ďƒŚ ďƒŚ ďƒŚ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ďƒĽ ďƒ¤ď€Ž ďƒĽď€Ž ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒŞďƒĽ ďƒĽ ďƒŞďƒĽ ďƒĽ ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒŞ ď€?ď€?ď€’ď€“ď€ˆď€†ď€’ď€‘ď€‚ď€Šď€’ ď€? ď€?ď€ˆď€†ď€‘ď€ž ďƒŚ ďƒŚ ď€§ď€‰ď€ˆď€™ ďƒŚď€‚ď€ˆ  ď€?ď€? ď€?ď€ƒďƒŚ ď€„ď€˜ď€Šď€Šď€’ď€‰ď€†    ď€¤ď€˜ď€ˆď€†ď€‘ď€Ł ďƒŚ ďƒŚ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽďƒŚ ďƒĽ ď ‘ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽďƒŚ ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒŞ ďƒŞ ď€? ď€? ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ďƒ¤ď€Ž ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ďƒĽď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒďƒŚ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆďƒŚ ď€†ď€ƒď€Ž ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ ď ‘ďƒĽ ďƒĽ ďƒĽ  ďƒĽ ďƒĽ ďƒŞ ďƒŞ ďƒŞ ďƒŞ ďƒĽď€Ž ďƒĽď€Ž

ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ

ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ ď€„ď€‚ď€ˆ ď€†ď€ƒ

ď€„ď€‚ď€ˆď€Ł

 ď€‡ď€ˆď€‰ ď€‰ď€Šď€‹ď€Œ


videoproducties animaties 3D Chromakey presentaties commercials beurspresentaties pitchvideo holograďŹ e meercamera regie producent cijferpresentatie internetcampagne narrowcasting videoproducties meercamera presentaties pitchvideo beurspresentaties internetcampagne holograďŹ e videoproducties internetcampagne regie narrowcasting Chromakey 3D commercials oducties animaties regie producent holograďŹ e

6KLDWVXHQ'RUQ7KHUDSLH5HĂ H[RORJLH J.W. Groen Natuurgeneeskundige

videoproducties animaties 3D Chromakey presentaties commercials beurspresentaties pitchvideo holograďŹ e meercamera regie producent cijferpresentatie internetcampagne narrowcasting videoproducties meercamera presentaties pitchvideo beurspresentaties internetcampagne holograďŹ e videoproducties internetcampagne regie narrowcasting Chromakey 3D commercials meercamera oducties animaties regie producent holograďŹ e presentaties videoproducties

Lignestraat 13 4921 ET Made Lid VBAG nr. 2.060408A Zorgverlenersnr. AGB-90035149 GSM :

06-20426418

Email : groen20@casema.nl Website : www.praktijkgroen.eu

Behandeling volgens afspraak

Meer weten?

Voor uitgebreide informatie zie www.praktijkgroen.eu

Vergoeding door alle zorgverzekeraars afhankelijk van aanvullende verzekering.

videoproducties animaties 3D Chromakey presentaties commercials beurspresentaties pitchvideo holograďŹ e meercamera regie producent cijferpresentatie internetcampagne narrowcasting videoproducties meercamera presentaties pitchvideo beurspresentaties internetcampagne www.xdmovie.nl | info@xdmovie.nl holograďŹ e videoproducties internetcampagne regie commercials narrowcasting Chromakey 3D commercials meercamera producent 4 roducties animaties regie producent holograďŹ e presentaties videoproducties

7

www.commerenschilderwerken.nl 7

1

6

12

6\VWHPHQRSPDDW 5HSDUDWLH 6RIWZDUH *DPHV1LQWHQGR:LL ;%R[ 3OD\VWDWLRQ3633& 3636 /DSWRSV &DUWULGJHVSULQWHUVHWF

10


Allesover dunoptocht 2011 1. Beoordeling van de grote optocht:

Door de vakjury zullen de volgende aspecten worden beoordeeld: 1. Idee, vondst, onderwerp 80 punten 2. Uitbeelding technisch 60 punten 3. Actie (beweging) 60 punten 4. Carnavalesk vorm en uitleg 200 punten Maximaal per jurylid te behalen

400

punten

Zeven juryleden beoordelen, onafhankelijk van elkaar, de deelnemers twee maal gedurende het trekken van de optocht. Eénmaal vanaf een jurywagen om een goed totaaloverzicht te hebben van de creatie. Daarnaast een keer vanaf de straat waarbij de jury tussen het publiek staat om dan juist de interactie tussen deelnemers en dat publiek goed te ervaren. De wagens worden bovendien voor de optocht (vanaf 12:15 uur) al een extra keer beoordeeld op afwerking, kleur en andere zaken die al goed aan een stilstaande wagen te beoordelen zijn.

2. De jury

De 7-koppige vakjury bestaat dit jaar uit: Theo Kwaaitaal (voorzitter) Bart van Dijk André Driesen Mariëlle Huijgens Jan-Willem Oome Coos Praat Eric Segeren Naast de vakjury treedt ook het publiek langs de route op als publieksjury. Voorafgaande aan de optocht worden toeschouwers gevraagd of zij op willen treden als publieksjury. Publieksjuryleden krijgen vervolgens een formulier uitgereikt waarop ze aan kunnen geven wie in hun ogen de nummers 1, 2 en 3 zijn in elke categorie. De formulieren worden ingeleverd bij de optochtcommissaris die achter de optocht aan stept, bij de jurywagen bij het Molenplein of eventueel later die dag bij een van de op het formulier vermelde adressen. De uitslag van de publieksjury wordt door de deelnemers ook erg belangrijk gevonden en is bepalend voor de verdeling van de bijdrage van het publiek in onze knakenwagen.

3. De prijsuitreiking:

Verder indien van toepassing: Prinselijke prijs € 111,11 Pechprijs € 11,11 Een uitzondering op deze regel vormen eventuele oud-inwoners van Made en Drimmelen-dorp. Zij worden gelijk gesteld aan deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp.

De prijsuitreiking van de optocht is op maandag 7 maart 2011 om 19.30 uur in de zaal van Hotel “De Korenbeurs”, Kerkstraat 13 te Made.

4. Categorieën en prijzen

De grote optocht kent dit jaar de volgende categorieën: Deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp Wagens AA: Grote wagens tot 11 meter hoogte en 22 meter lengte Wagens AB: Kleinere wagens tot maximaal 8 meter hoog en waar minder middelen en man-/vrouwkracht in gestopt zijn. Groepen: Verenigingen die met meer dan 3 persoenen deelnemen Individuelen: Deelnemers die hun creatie met 1 tot 3 personen uitvoeren

5. Commissie optocht

De algemene organisatie van de grote optocht ligt in handen van de volgende commissie: Anton Jansen (voorzitter) Te bereiken via: optocht@mayeners.nl Mark van Oosterhout (muziek Nigel van der Rijk Wim Smits Wijnand de Wijs Antoine Willemse (afgevaardigde van de carnavalsverenigingen)

Deze categorieën strijden vooral om de eer en beker maar ook voor wat financiën die als startkapitaal dienen voor de creatie van het volgende jaar. Die financiën zijn tweeërlei: - Vakjury-prijzen: Dit zijn geldbedragen die door CS de Mayenèrs uitgekeerd worden in hoogte afhankelijk van de plaatsing volgens de vakjury-uitslag - Publieksjury-prijzen: op basis van de publieksjury-punten wordt de inhoud van de Knakenwagen verdeeld over de deelnemers. Het publiek bepaalt dus zelf waarheen hun in de in de Knakenwagen gegooide donatie ter ondersteuning van de optocht deelnemers vloeit. Hierbij geldt de volgende verdelingssleutel over de categorieën: Wagens 60% van de opbrengst uit de knakenwagen. (wagens AA en AB naar rato aantal punten van de vakjury) Groepen 25% van de opbrengst uit de knakenwagen. Individuelen 15% van de opbrengst uit de knakenwagen

6. Optochtcommissarissen

Voor het in goede banen leiden van de optocht zijn de volgende commissarissen aangesteld: Ad Thijssen Anton Braat

7. Routes van grote en overige optochten

Route grote optocht zondag 6 maart 2011, vertrek 14:00 uur vanuit Kerkstraat. Kerkstraat, Marktstraat, Godfried Schalckenstraat, v/d Houtstraat, Lignestraat, Norbartstraat, Kempstraat, Romboutsstraat, van Gilslaan, Zuideindsestraat, Nieuwstraat en ontbinden ter hoogte van HotelRestaurant “Het Trefpunt”. Route kinderoptocht zaterdag 5 maart 2011, vertrek 14:15 uur vanaf nieuwe Gemeentehuisplein. Nieuwe gemeentehuisplein, Park, Adelstraat, Marktstraat, Schoolstraat, Nieuwelaan, Den Deel, Nieuwstraat, Lignestraat, Heidestraat, Antwerpsestraat, Pieter Jacopstraat, Nieuwstraat en ontbinden op het Raadhuisplein.

Naast deelnemers uit Made en Drimmelen-dorp zijn er ook elk jaar deelnemers van buiten Made. Zij worden wel beoordeeld door de jury maar strijden niet mee om de vakjury- of publieksprijzen. Ze ontvangen wel een vergoeding: € 50,Wagens buiten Made vergoeding + extra bonus mogelijk bij hoge virtuele vakjury score Groepen buiten Made vergoeding € 25,€ 7,50 Individuelen buiten Made vergoeding

Route lampionnenoptocht dinsdag 8 maart 2011 vertrek 19:30 uur vanaf Molenplein Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Verbranding van “Oos Jaas” op Den Deel.

11


Voor al uw vloeren [Tapijt, PVC, Marmoleum, Vinyl, Hout].

Wa i bl ijve nd ees joa r le kke r pl akk en

Brieltjenspolder 23 Made

0162-671303

8

6

12


De Mayenèr

TV

Nieuws van de redaksie

gin zak van begrept, dan laot ut mar vertaole..) Nieuw in de redaksie: Annet van Dijk. Hoera! Nao lange tajd wir us un vrouw in de kemissie. Annet had dur ajge al eerder in de kajkert gespeuld deur baj Dun Beste Jojnverkiezinge as ne geweldigen Opjojner te ekseleere. Nouw is ze ok baj de Stichting as verteegewoordiger van de cv De Wildplassers. Zonne kreatieveling kenne waj netuurluk goed gebrojke. Dus moes ze dur baj. Geluk daorbaj waar dasse dè ok zelluf wel wouw…!. Aanders motte zo dwinge, nie? Annet, van ‘arte welkom en succes!

Plof. Daor leet ’ie wir: 92 bladzaj dik: De Mayenèr. Zoaus al 52 jaor trediessie houwe waj jullie via dees medium op d’ oogte van wattur ammaol rond carnaval te melde valt. Alles in un haandig panorama formaotje Compleet en overzichteluk. Mar ut is pepier. En nog nu groten oop pepier ok noggus!. Dè gaot veraandere: De Mayenèr gaot un compleet aander medium gebrojke in de toekomst. Tellevisie! Dè komt pas over. Dus het de redaksie avvast un complete set pregramma’s in mekaor gedraaid die binnekort op tellevisie te vollege zajn, Op ut gevaor aaf da iedereen nouw meej carreneval veur de tellevisie hangt, hebbe waj tóch beslote om dees communicaosievurrum us ojt te prebére omda dè zoeveul milieuvriendelukker is!

De redaksie in de nieuwe saomestelling ziede op de foto hieronder. De foto is genoome baj de tellevisieopnaomes van ut pregramma “Dun Aachterkaant van ut Gelaik”. Ge ziet van links naor rechts: Andre van der Linde, Wilton Diepstraten, Annet van Dijk, Harrie Huijben, Roel van den Dungen en Kees Ligtvoet

De veurberajde programmaossie van meej carnaval ziede in ut pregram van de stichting en van oos tellevisie kenaol. Vanaaf bladzaj 15.

Beste Mayenèr lezer: Pak oewen agenda en stemt um aaf op wattur op de bladzaj … staot. Dè is in veul gevalle verschrikkeluk de moeite wèrt

Veul “mutaosie” dus.. Oos redaksieteam het ok unnen ‘oop “mutaosie” ondergaon. Om te beginne het Ton Verhoeve de Stichting, en daormeej ok oos redaksieteam verlaote. Ik nim de gelegenhajd te bojt om Ton veur de veule jaore kemmissiewerk baj de kraant ‘eel errug te bedaanke. (Ton, Ik doej dees in’t Mays netuurluk. Sorry. Agge dur

De Mayenèr TV wenst jullie ammaol veul kajkplezier toe. De redaksie

13


7HO

=$7(5'$*=21'$* 0$$1'$*(1',16'$* YDQDIXXU

2

14


Nummerke 1 5 t/m 8 Mèrt 2011 Prais: Ok al wir vur niks

Ben of Willem? Wie wordt

DRIMMELEN’S

NEXT

ZWALOWSE NAKEND... NEUKOP PIKAANT! MEZIEK VAN ONDER DE PADDESTOEL

TOP-MODEL

MOL MEEJ SUCCES BESTREEJE

DEES WEEK: UT ‘ELE PROGRAMMA VAN UT MAYSE CARNAVAL 15


12

3

4

7

Dagge oos mej carnuval muraamper kan vijne Des nie zo gek; dan laik ut ok zo waid Mar de rest van ’t jaor motte oewe tomtom zo instelle Dad óewen auto d’r oit z’n eige naor toe raid

Kèsboerderij ’t Bosch

Op woensdag, vraidag en zaoterdag zen wai ope De rest van de week zen wai druk mej de koei Dus haol oew botter, kes en aier vurtaon bij oos, Want dan bende nao zukke daoge nie zo zwak en moei

Wagenbergsestraat 2 Made (Neffe zwembad de Randoet)

1

5

16


advertentie

Appartement te koop in de Blaosiuskerk

t/m ZATERDAG

5

Aonbieding van dun overbuurman: ge kraigt ur voebalplaotjes baj Aggum wil hebbe motte wél gaauw zajn!!! Op = Op!!

MÈRT MAY’N TEEVEE

DRIMMELENS NEXT TOP MODEL

Zaterdag 19 februari 20.00 Sauwelen, Café de Brasserij zaal open om 19.00 uur

Hoizenjacht; May’n TeeVee | 18:30

Zondag 20 februari 14.00 Jeugdsauwelen, Café de Brasserij zaal open om 13.00 uur Zaterdag 26 februari 21.00 Kinkelutenbal, Hotel De Korenbeurs Vrijdag 4 maart Club van 100, feestavond Staosiebezoek van Prins Fraas I en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. Zaterdag 5 maart 13:15 Plaotsing van Oos Jaas op het Raadhuisplein

Drimmelens Next Top Model; May’n TeeVee | 20:30

Blik op de Weg; May’n TeeVee | 23:30

13:30

Groot 55+bal bij ’t Trefpunt Biesboschzaal

13:45

Opstellen De Kinderoptocht bai ut Gemeentehuis

14:00

Ontvangst Prins Fraas I op het gemeentehois Meej overhandiging van de sleutel van de May dur d’n Burger aon Prins Fraas I

14:15

Vertrek ‘Grote Mayse Snotsliert’ De Kinderoptocht.

15:30

Einde van De Kinderoptocht

16:30

Prijsuitreiking Kinderoptocht

18:30

Hoizenjacht

19:00

Carnavalsdienst in de H. Bernarduskerk

19:00

Jeugd Disco in de Mayboom

19:30

Staosiebezoek van Prins Fraas I en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden.

20:00

Joernaol

20:30

Drimmelens Next Top Model De Finale

21:00

The Noise Kapellenfestival vanoit Wosterout

22:00

Opgelicht

23:00

Traaije before you die

23:30

Blik op de Weg

00:15

Fraas weerbericht vanaf locaosie

00:30

Raymann komt veel te laat Wellicht wordt het niet uitgezonden

55

In Drimmele (durrup) waare ze onderlest ok op zoek naor dè schitterende Superstuk. Ge wit wel: zo’n Supermooj wajf.. Vurpletterende tiete, aosembenemende kont…, Affain. Ge wit wel. Zo’n type da as ze de gemiddedelde Mayenèr veurbaj lopt, dattie un menuut of tien stil blaif staon te drome….?! Mar ja, in Drimmele.... May’n TV zocht ut daorom in Drimmele in unnen aanderen ‘oek..

May’n TeeVee | 20:30

TRAAIJE BEFORE YOU DIE

Dinge diege vollegus de maokers eens in oew leeve mot waoge. Deze oitzending vollege we un aontal Drimmelusse colleezjeleeje die durre polletieke kop in de waogschaol gooie meej nog us un poging om ut Puzzelbad te slojte om meej dun opbrengst van die bezojniging De Randoet flink oit te kenne braaje. Das lef hebbe..!

May’n TeeVee | 23:00

OPGELICHT

Un warschouwend pregramma gepresenteerd deur Antwannet H. (de venainigste tang die we in omroeplaand konde vinde. Gèn Mayse dus..) Ze gaot venaovend diep in op oplichting! In de wèreld van de fitness schaine veul louche dingeskus te gebeure.. Oplichting is aon de orde van de dag. Antwanette vond wir un aontal frappaante veurbeelde. Dieje crimineel hieronder beveurbeeld (al eerder verdacht van oplichting) waar wir volop bezig. (Red.: Nouw, diejen dikke daor ken volleges majn wel wa “workout” gebroike..) May’n TeeVee | 22:00

9

17


7

18


Spuit serpetienus Di gao nie over Tienus die zich misdraogt, mar over die spoitbusse die tegenswoordigs zo populèr zèn. Luie meese die ut gooie van die ouwerwetse papiere slierte te veul werk vinne, koope nou nun spoitbus zoda de gin risiko mir loopt op nun karnavalsarm of ander ongemak. Lekker geleund tege nun lantèrepaol spuitte ze zo nur dun overkaant van de straot. Slierte geel, groen, blaauw of raos vliege dur de lucht naor alle objecte van keus. Kan natuurluk heel feestelijk zain. Hoe meer slingers hoe meer vreugd! Toch zit er un naodeel aon dees uiting van feestvreugd. Als ut spul op ou klere komt of nog beroerder : in ou ooge, dan bende nie blai en kunde wel jaanke. Daarom wille wai aon de ouwelui van de snotaope en snotpinnekus vraoge of ze hun kroost een beetje in de gaote wulle houwe. Dat ze op de waoges en dergelukke spuite is nog nie zo’n prebleem, maar asteblieft nie op goeie pakken van bevurbeeld de muzikanten. Ok oitkaike vur ogen, want da doe ontiegeluk zeer en ge ziet effe niks. Twee jaor trug kreeg nun sjofeur van nun wagen ut in zun oog en das dus rondoit gevaorluk! As gullie da een bietje in de gaote houdt, dan houwe wai ut gezelllug en gezond en maokte oos optochtdeelnemers blai. Leutige optocht gewenst op de May dees jaor!

12

19


20

m.m.v. DIVERSE ARTIESTEN

The Voice of Made

Dinsdag vanaf 17.30 uur

`

Leutbuffet Carnava1ls 5,00 p.p.

*** Dinsdag Maandag & uur vanaf 17.00

o eve” “De Steenhgangen Carnava1l73 ,50 p.p. of menu ` carte Gewoon à la

Carnavals afterparty m.m.v. ??

Vrijdag 18 maart vanaf 21.00 uur

je rest munten zijn dan het dubbele waard of contant bijna alles ` 1,50

Kliekjes dag

Zaterdag 12 maart vanaf 21.00 uur

Carnaval After Party’s in De Luifel

nie Zaterdag, z onda dinsdag va g, maandag & naf 20.00 u ur

OH OH Luif el m.m.v. DJ B en

Voor de jeu gd in De Lu ifel

Dinsdag vanaf eke of snotaopje wie is het mooiste snotpinn ens Uit eten tijd ij b de carnaval

t de kids karaoke show Kindermatinee me 15.00 uur Oh Oh Luifel

Maandag vanaf 15.00 uur

Kids Après-Ski party

s & snotaopen in De Luifel Carnaval voor de snotpinneke dag vanaf 15.30 uur Zaterdag vanaf 16.00 uur & Zon

Tijdens deze dagen kunt u uitsluitend betalen met onze Oranje en groene (½) Trefpuntmunt!

Verkiezing van dun “Beste Juin van de May”

vanaf 21.00 uur “De May Got’s Talent” m.m.v. DIVERSE ARTIESTEN En wil jij zingen? Kom en zing mee *** Zondag vanaf 15.00 uur “Leut maokte z11” En wij maoke leut mee optredens van DIVERSE ARTIESTEN *** Maandag vanaf 19.00 uur ’t Drimmels Leut Bal Georganiseerd door Cv de Durdouwers m.m.v. DIVERSE ARTIESTEN *** Dinsdag vanaf 14.30 uur georganiseerd door CS de Mayenèrs

Zaterdag

vanaf 21.00 uur Oh Oh De May *** Zaterdag vanaf 14.00 uur 55+ Bal Georganiseerd door CS de Mayenèrs

Vrijdag

’t Trefpunt tijdens carnaval

ALLE AVONDEN TOEGANG VANAF 16 JAAR, BIJ CONTROLE I.D. VERPLICHT

Raadhuisplein 1a Made Tel. 0162-684000 Internet www.hoteltrefpunt.nl of www.eetenstap.nl

‘t Trefpunt & De Luifel

Uitgaanscentrum


advertentie

ZONDAG

Woningstichting SALE!

6

ALLES MOT WEG!!! De Kerkekonkurent

MÈRT MAY’N TEEVEE 12:30 Opstellen deelnemers Grote Mayse Carnavals optocht 13:30 Inspectie grote optocht door Prins Fraas I en zijn gevolg

TOPPLOP

Un klain muziekprogramma veur kabouters… Hard mar rechvaordig worre de hedendaogse ka-boutermuziek deur un klein jurieke be- en/of veroordeeld Presentaosie: Roel van Velzen May’n TeeVee | 16:00

14:00 Vertrek Grote Mayse Carnavals Optocht TopPlop; May’n TeeVee | 16:00

16:00 Top Plop Muziek programma voor de kabouters 17:00 Klussen met spijkers Vandaag “bouw uw eigen nucleaire reactor” 18:00 CSI De May 19:00 Jeugd Disco in de Mayboom 19:15 Pliesiebroek op de Hiele 19:30 Staosiebezoek van Prins Fraas I en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. 20:00 Journaol

OH OOH ZWALOW

Da wa dè zooike Haogeneeze op Kreta ammaol ojtvfrèète, das de kleuterklas aggut vergelajkt meej wa ze op Zwallow tegeswordig ammoal gewend zajn. De orgies die daor kenneluk worre aangericht motte wel zouw van alles los zajn, da de honde dur allang gin brood mir van lusse.. Sterker nog: die ligge zacht jaankend in durren hoek, meej de poote over de ooge. En zouas één van de hoofdrolspeulers in de Haogse versie al gepresteerd het doe nou netuurluk heur de inmidddels bekende Zwallowse evenbeeld… blootfoto’s! May’n TeeVee | 14:15

20:30 Oh ooh Zwalow Pliesiebroek op de Hiele; May’n TeeVee | 19:15

21:00 A View to a Kiel -filmOit de Janus de Bont serie 22:50 Fraas weerbericht Prins Fraas presenteert ut weer wir vanaf locaosie... 23:00 Peter R. de Vries Mannemode Crimineel goej programma over Carrenavals kleding-advies 00:00 Joernaol 01:00 MCIS 01:30 Teleac - Doewutzelluff blinde dèrm operaosie ‘Hou ut goed oit mekaore!’

Oh ooh Zwalow’s Barbie May’n TeeVee | 20:30

02:00 Geloof tv EO randdebielendag ...wij geloven het wel...

A VIEW TO A KIEL

Fillum oit de Jaonus de Bont serie waorin oozen ‘eld heel ‘eldaftig unnen crimineel te laif gaot diegut gemunt het op de Stichting en oos Jaas en op die menier ut monoplie op carnaval wil bemachtige… Al doende wit ie heel wa Mayenerinnekes oit de kiel te praote.. De smiecht! Krietiesi hebbe hiermej toch un kentering in stail kenne herkenne van de lain van ‘De Bont’ films die ooit eerder gevolgd wier. Eerdere preduksies waore: - You only shit twice (a day) - Octopoepie - On her mayesty’s closet services - Strontvinger

Starring: Sjaon Kenaori en Jaas Vonda May’n TeeVee | 20:30

21


9

5

LOON- EN GRONDVERZET BEDRIJF

Openingstijden: Ma. Di. Woe. Do. Vrij. Za.

A. VAN DONGEN EN ZN. b.v. Geraniumstraat 50 - Tel: 0162 - 682641 4921 LJ Made - Fax: 0162 - 687890 www.avandongen.nl

9.00 - 12.00 gesloten gesloten 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.00

Prinsenpolderstraat 140 Made 2

1

9

0DUFHOYDQGHQ+HXYHO 6WDWLRQVZHJ 'ULPPHOHQ ZZZELHVERVFK\DFKWLQJQO

8JDDWXZERRW YHUNRSHQ" 'DQ]LMQZLMXJUDDJ YDQGLHQVW 12

22


Mayse optocht interactief! In de Mayse carnavalsoptocht doen veul Mayse meese mee as deelnemers. Mar wiste da ge ok as publiek actief meej kunt doen aon dun Optocht? Er wor naomeluk ok van de meese langst de kaant wa aksie verwaacht. Wa motte dan doen? Ge kun aon twee dinger meej doen: De Knaokewaoge hellupe vulle en/of as publieksjurie optreje. K’zalt effe uitlègge.

Knaokenwaoge: Wa daor de bedoeling van is da snappe de meeste wel. Aggu dieje grote portemoneej veurbij ziet schuive dan is ut de bedoeling daddu daorin oewe eigenste beurs leegschud. Niels die ’t gevaorte bestuurt, zal ut ok nog wel oitlegge. Ut geld da we zo ophaole, is nie vur de karnavalstichting zoas veul meese nog steeds denke. Neeje, da’s vur de optochtdeelnemers. Ut wor verdeelt op baosis van de publieksjurie-oitslag. Dus das pas interaktief. Ge mag zelf geld stortte as wardering vur die vrouwkus en mannekus die zo dur best doen om er wa moois van te maoke en hoe dè verdeelt wordt, maokt ut publiek ok nog us oit (zie onder). De deelnemers vinne het altaid un belangraike blijk van wardeering as tur veul Euro’s in de Knaokewaoge gegooid zain tijdus dun optocht. Dus doe hier lekker aon meej. Ut wor gewaardeerd en ut geld is wir un mooi beginkapitaoltje vur de kreatie van ut volgende jaor. Zo houwe we saome dun optocht van de May in staand en wor tie steeds betur. Dus aigeluk ben de zelf aon ut meej bouwen aon dun optocht motte mar denke.

Publieksjurie: Das ok heel belangrijk vur d’optochtdeelnemers. Want hoewel we altaid ne deskundige vakjurie hebbe, wulle de deelnemers ok wel wete wa ut grote publiek er van vaint. Om da te wete dele we net van te vurre aon dun optocht formuliere en un opstellaist meej nun pen oit aan meese in ut publiek. Deze meese wor gevraogd om in de 4 kategorieje de nummers 1, 2 en 3 aon te wijze en da dus in te vulle. Ut ingevulde formulier kunde inlevere op 3 plekke mar da staot op ut formulier. Wai hope da de meese die gevraogd worre om as publieksjurie op te treeje di dan ok echt doen en ut formulier wir inlevere. Van de 200 formuliere zien we dur, net as veurig jaor, ut liefste wir veul terug. Dus daorom dees oproep. Doe meej as publieksjurie en doe da serieus want da is vur oos deelnemers heel belangrijk. Vur de waardering van ut publiek, daor doen ze ut vur! Allemaol nun mooien optocht toe gewenst en alvast bedaankt vur jullie interaktieve deelnaome aon de Knaokewoage en Publieksjurie!

Optocht meej un kliemaks Beste Mayenèrs, Dun optocht van de May is al un ouwe tradiesie. Iedereen staot dan op straot, meestal op ut zelfde plak en neffe dezellufde meese. Daor motte niks aon verandere. Wel zien we de leste taid wa meer kiesjes bier laangs de roete, mar daor het nog niemand un preces veur gad. Mar de leste jaore is daor un fenomeen bai gekomme. Bai ut Raodhuisplain wor ‘dun boog van ut Spulleke’ gebouwd. De Prins en zun gevollug neme daor, bai ut end van dun optocht, ut defilé aaf. DieDjee Kees de Visser praot daor de deelnemers over de streep (dus das dun binnepraoter zak mar zegge) en zeet allus wa ge wel en nie mag hore. En die deelnemers worre meej veul kabaol dur de meese ontvange. Dè motte un keer meej maoke om ut te gelove, ut is un geweldige kliemaks!

Oproep As dun optocht bai jouw veurbai is, mar ge het nog zin om effe te blaive plakke, kom dan naor ut Roadhuisplain! Ge ken daor un pilske vatte of wa aanders. Mar ut belangraikste is da we die deelnemers meej veul tam-tam binnehaole. Dè gif ze un geweldige kick! En dè hedde wel verdiend agge de Mayse optocht een stukske mooier het gemaokt. De May – Bedankt.. ‘Dun boog van ut Spulleke’ wordt mede mogelijk gemaakt door: - Tonnie Segeren - TotaalBouw Made - ’t Trefpunt Made- - VDM Constructiewerken B.V.

23


12

7

7

4

8

12

3

6

24


CARNAVAL VURBAI MEEJ DE BLAOSKAFFERS’ Aindelijk! De taid is wir aongebroken, we maage wir aon d’n bak. Dees jaor hebben we tweej nieuwe muzikaanten moge begroeten die ut komende carnaval, nao al ‘eel veul repetisies te hebben meejgedraoid, de ‘ooge noten zalle meej blaoze. Marco van der Woude die z’n spoore in het Bredaose carnaval al ruimschoots het verdiend, was toe aan een nieuwe oitdaoging. Aindelijk ken-tie het Mays carnaval gaon meej beleven. (Die is de komende jaore ok nie mir van de May aaf te braande). En niet te vergeten Eric van O. ‘Van O’, joist jao, un aafkorting van ……….. deze naom is de leste taid al zoveul in het nieuws dat de afkorting volstaat. Eric het vruger meziek gemaokt taides Carnaval in Traaije, en natuurlijk bai femilie-orkest Van Geel. En nou is-tie speciaol verhoisd naar de May vur ut echte werk. Dees felbegeerde vraigezel zal nog veul van zich laten horen……………….. of we daor zo blai meej weeze…? Ach, we zallenut wel meejmaoke in z’n proefjaor. We zèn d’r al aachter dagge mar iets hoeft te vraoge en dees jonge regelt het, al is’t nun taxi midden in de naacht; gin probleem! Dees jaor zaote we echter meej ‘n aander prebleem. Wai, woonend in één van de mooiste en, zeker meej carnaval, gezelligste durrepe van Braobant komme alleen mar in ut Nieuws as ze in de politiek mekaor wir us in de spreekwoordelijke haore vliege. Ge ken echter gin blad meer open slaon of oewe teevee aonzette, en de paolinge vliegen oe, meej vislucht en al, gelaik om de oore! Het wereldberoemde durp aon de haove met oitzicht over de Zoiderzee, is ut gesprek van alledag. En dè terwijl wai nog wel de Biesbosch hebben! Joist ja! Volendam! En nouw hoor ik-oe denke: ”Wa het Volendam in vreejesnaom wa de May nie het?! Zouwtè Jan S. de zanger zain dan………? Neeje, want wai hebbe toch Roel van den Dungen! Die het in z’n 22-jaorig artiesten loopbaon al verrekte veul kroege op zijn kop gezet. Mar unne riel-lijfsoop is vur hum nie weggeleed, of ut SLOD zouw overstag motte gaon om ‘De Meeking Of’ oit te gaon zende. Zouw-ut onafschaidelijke Dujo N&S nie zain te evenaren? Nou motte we toegeve, ut het wat taid en nog veul meer enerzjie gekost, maar ok daor zen we aon oit gekomme. Zwaor-koper, zwaor laivig en strak-in-t-pak hebbe we Ben en Peter. Un dujo apart! As die jongens op ut podium staon dekt-oe aige dan mar in. Dujo B&P zèn in veule opzichte un behoorlijk maotje groter dan N&S. In sommige trouwes ok nie. Volendam het netuurluk ok z’n pietoreske Daik waor zowa elleke boitenlaander zun fototoestel het volgeschoote. Motte vur de gain us op dun zondagmiddag meej carnaval in de Marktstraot komme kaike. Da gaode gai nie redde meej un esdee-kartje van 4 gieg! Nou mot ik toegeeve daddut verrekte knap is agge meej wa zoete sjansonnekes zelfs unne naomlooze band de hitperaode in ken kraige….. Wai wir zoeke. Jawel! Ok wai hebbe zukke rasmuzikaante gevonde. Nie naamloos, war mar wel misterieus. Harstikke bekend op de May en hullie optreeje meej de Blaoskaffers zal nog vaok en lang naogonzen op de May. “De zomer vurbai”, wie het ‘r nie naor gekeeke. Een clubke vriende die meziek maoke, lekker un pilske pakke en het grotste plezier hebben asze kenne optreeje vur publiek. Nou, ik vertel niks nieuws denk’ as ik vertel da wai as Blaoskaffers meej carnaval ok 5 dagen lang gaon doen. As’t un bietje meejzit kende de maande mèrt, april en mai op de lokaole TV-zenders genieten van ‘Carnaval vurbai’ meej De Blaoskaffers. Ut nationaole gevoel zal dees jaor worre vertegenwoordigd door ‘De 3 Jees’, ok wir oit dè Volendamse. Ut nie te evenaren Mayse gevoel is trouwes ok gin kattepis, dus het maokt niks oit, al hedde 3 Jees, 3 Pees, 3 Dees of welke 3 letters dagge d’r ok aon wil hange. Ze gaon oos vertegenwoordigen meej ut Mayse carnaval. Ge ziet ut. Ge ken vergelaike wagge wil, mar De May en Volendam, ut het toch verrekte veul overeenkomste. Volendam aan het water, Carnaval op de May… Dees jaor worrut as nooit tevoren meej Carnaval; Meej Volendam op de May.

De Blaoskaffers

25

wel


7

9

5

3

7

8

26

10


advertentie

MAANDAG

Lekker griezele op Stoivezaant?

7

Koop un appartement in de Blaosiuskerk! (Oos opa en oos opoe hebbe daor ok dur oijtvaort g’had)

MÈRT MAY’N TEEVEE 10:00 Speciaal Carnavalsbal voor alle verstandelijk gehandicapten m.m.v. De Regenboog 10.00 Blai op de May, door C.V. de Kinkeluten bij Hotel de Korenbeurs So you think you can do the Polonaise; May’n TeeVee | 21:00

14:00 Grand Gala der Mayse kapellen bij de Korenbeurs 17:30 Opgelicht 18:00 Groeten oit de Rimboe 18:30 DMDD - De May Draoit Dur 19.00 Jeugd Disco in De Mayboom 19:30 Uitslag van de Grote Mayse Carnavals Optocht 20:00 Journaol

Uzi en Van Dijk; May’n TeeVee | 20:30

Elleke week zette we een zwikkie Mayenèrs in un streek waor ut nivo van aandere taide dun overhaand nog het. Dees keer direct vanojt ut verre Waogenberg.. May’n TeeVee | 18:00

LACHE OM HOMOVIDEO’S

Zaterdagavond presenteert Hans Kraaij jr. “Lachen Om Homovideo’s”. Ut programma waorin de fantastisch ojtgedosde figuraante van de Gay Pride in het middelpunt staon. Ut is wederom lache meej wattur in zo’n roze life-show ammaol mis ken gaon daor in de Amsterdamse grachten. Hoe lang gaot de pot te waoter? Zo’n plonsende nicht is altajd un dolkomisch gezicht..

May’n TeeVee | 00:30

20:30 Uzi en Van Dijk 21:00 So you think you can do the Polonaise 19:30 Staosiebezoek van Prins Fraas I en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden.

Het weer dur Fraas dun Irste Deur Fraas, dus wir int Fraas zouwas gewoonluk… (aanders kendum daorop vaastpinne, en des nie de bedoeling..) Bonjour, mes cher Mayenèrs et Mayenaises, Maintenant encore le temps avec Fraas (le Premier!).

21:30 Bureau Misdaod 22:00 Top Gier Autoprogramma meej vural veul Trekkers Top Gier; May’n TeeVee | 22:00

GROETEN OIT DE RIMBOE

23:00 Nederland Zinkt 00:30 Lachen om Homovideo’s 01:00 Fraas weerbericht Prins Fraas presenteert het weer wéér vanaf locaosie 01:30 Teleshop 02:00 Teleac - Beginnerscursus Gynaecologie ‘ik heb ‘r gin verstaand van mar ‘k wil er best effe naor kaike’

Par tout le Sud du Pays Bas on se prepare au Fète de Carnaval et a cette occasion on n’est pas besoin de la pluie etc. Et alors.. Aujourd’hui les nuages dominent au nord du May. Ils s’accompagnent de quelques précipitations temporairement verglaçantes en début de matinée du Centre (Place Raadhuis) et au sud du village et de quelques flocons sur Den Hout gagnant l’après-midi le sud du village. L’atmosphère reste parfois longtemps très brumeuse, avec même du brouillard, localement givrant dans le nord-est aux premières heures de la journée. Plus au sud, le soleil l’emporte en général. Il évapore assez vite les brouillards parfois givrants présents de façon locale dans le sud-ouest. Les passages nuageux circulent toutefois du Waogenberg au Leege Zwallow, mais ne gâchent pas l’impression de temps plutôt agréable. L’épisode de vent soutenu depuis plusieurs jours au région de Biesbosch et l’Amer est désormais terminé. L’après-midi, il fait entre 7 et 11 degrés sur la plupart des régions du May, voire 13 degrés de l’extrême sud-est de Den Berg. La fraîcheur se maintient toutefois du nord-est à Drimmelen (village) avec des températures maximales de l’ordre de 2 à 5 degrés. Ce n’est pas mal, je croix. Et on peut rester au café quand le météo sucks.. Mais surtout : Je vous souhaite un bon carnaval! Les Balles et Alaof:

Votre Prince Fraas I Red.: Daor is gèn woord Chinees baj. Mar ik denk daggut meej ut weer weer alle kaante ojt kan gaon hier op de May..

Nederland Zinkt; May’n TeeVee | 23:00

27


12

2

6

5

5

JQR"

LQVO M T S [ T I ^ I V >WTWXKIZ

6

28


advertentie

DINSDAG

KERK VUR WEINIG

8

Agge nie snel bent dan wordt de Woningstichting de Braandstichting....

MÈRT MAY’N TEEVEE 10:00 Snotaopenbal bij ’t Tapperijke 10:30 Snotpinnekesbal bij De Brasserij 14:00 Staosiebezoek Prins Fraas I aan De Wijngaerd 14.15 Trekking van de Mayse Carnavalslotto; De Grote Loterij 14:30 Verkiezing Dun Beste Juin van de May bij ’t Trefpunt Cold Kees; May’n TeeVee | 19:00

17:00 What’s hot and What’s Snot 18:00 Dokter Gaaymaas Wekelijks spreek- en reageerbois uur 19:00 Bureau Misdaod, ‘Cold Kees’ 19:30 Aanvang Lampionnenoptocht Verzamelen bij het Molenplein Aansluitend laatste hulde Oos Jaas

Waor is De Mol; May’n TeeVee | 21:30

20:00 Joernaol 20:30 Blik op de weg 19:30 Staosiebezoek van Prins Fraas I en zijn gevolg aan diverse Mayse gelegenheden. 21:00 Tranenbal bij de Brasserij 21:30 Waor is De Mol 22:15 Spruiten en slikken 23:00 Harry in de keuken 24:00 Journaol 00:15 Fraas weerbericht Prins Fraas presenteert ut weer wééér vanaf locaosie...

Harry in de Keuken; May’n TeeVee | 23:00

00:30 Bonje meej de Buure “Mar zullie begonne...”

29

BUREAU MISDAOD

Misdaodprogramma waorin de gerenommeerde misdaodjournalist John van den Heuvel ut crime-nieuws volgt en toelicht of waarmeej tie nouw net z11 ut nieuws maokt. Dees keer gaot John dieper in op zaken ojt ut verleeje. Nimmer opgeloste zaoke, zouas die van dieje onderwijzer die zun baosisschoolleerlinge bijna onmogelukke proefwerreke gaaf meej vraoge die ‘ne gepromoveerde academicus zelfs veur un probleem zouw zette en die de kindere van groep 8 doodleuk aongaaf da ut proefwerk onderdeel zouw zajn van de toelaotingstest. Identitajt van deze criminele docent is nooit aachterhaold. Vanavond: Cold Kees May’n TeeVee | 19:00

WAOR IS DE MOL

As onderwerp van van ut programma Opsporing verzocht wor aondacht geschonke aon un misterieuze verdwaining waor de hele May zun aige zurrege over maokt. Het sauwelniveau kraigt un unne knaauw, de Mayse solexclub mist un markaant lid en de jaorlukse aonvoer van kerstbome lopt gevaor….. May’n TeeVee | 21:30


12

30


SNOT kleurplaat

Deze kleurplaat is bestemd voor de 3-jarigen en groep 1 t/m. 3

Naam: ................................................................................... leeftijd: ...........................................Groep: ............. Adres: ..................................................................................................................................................................... 25

31


n e t h c o t p o s e Rout y a M e d over Route grote optocht zondag 6 maart 2011 vertrek 14.00 uur vanuit Kerkstraat Marktstraat, Godfried Schalckenstraat, v.d. Houtstraat, Lignestraat, Norbartstraat, Kempstraat, Romboutsstraat, Van Gilslaan, Zuideindsestraat, Nieuwstraat en ontbinden ter hoogte van Hotel-Restaurant ‘t Trefpunt.

Route kinderoptocht zaterdag 5 maart 2011 vertrek 14.15 uur vanaf het nieuwe Gemeentehuisplein. Nieuwe gemeentehuisplein, Park, Adelstraat, Marktstraat, Schoolstraat, Nieuwelaan, Den Deel, Nieuwstraat, Lignestraat, Van den Houtstraat, Heidestraat, Antwerpsestraat, Pieter Jacobstraat, Nieuwstraat en ontbinden op het Raadhuisplein.

Route lampionnenoptocht dinsdag 8 maart 2011 vertrek 19.30 uur vanaf het Molenplein Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Verbranding van “Oos Jaas” op Den Deel.

Hiermee is een einde gekomen aan het Mayse carnaval 2011.

12

32


Proklemaosie Wij, Prins Fraas dun Irste Bij de graotie van de zotheid, Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, enzovoort enzovoort Zeggen meej unnen hoop gedram Tot de Mayse kientjes, snotters, snotpinners, snotkokers en aander jong volluk.

Wai gooie hooge ooge Kientjes en ouwelui, jullie staon ok wir aon aant begin van de Carreneval 2011. En ge zal hooge ooge motto gooie, want de kinderoptocht wort elluk jaor moojer, langer, ok gezelliger. De kientjes zain errug belangrijk vur oos. As Carreneval mot blaive bestaon dan zalle de kientjes dè motte leere. Carreneval is met naame “un gevoel” en das moeiluk uit te legge. Des iets wa in oew zit en dè komt tur uit vanaf dun 11de van dun 11de tot aant eint mee Carreneval. Op school mot tut al beginne. Mee ut sauwelle in de Brasserij wil ik dan ok eigeluk alleen mar kientjes zien, die komme kaike naar dur vrientjes en vriendinnekus, die in de ton kruipe, of vur main part op un krukske staon te mauwe. Ge kent dur ver mee komme, aggut goet doet worde van eigus ut knapste meske van de wèrelt. En das pas “hooge ooge gooie”. Ik as Prins hoop oew overal teege te komme en zeg mar teege oew vader en moeder da ge nie mee gaot skieje, dè doede mar nun aandre keer, tis mar ene keer Carreneval en des toevallig nouw. Iedereen mauwt over dè kientjes nie mir speule en achter de buis zitte. Ge mot us komme kaike naar dun optocht, dan zeede wel wa aanders, ze zain creatief en goed gemotiveerd. Ik hoop dak wir mee de Raod van Elluf en dun Vurzitter en un Kapel op nun berrug schoole mag komme om jullie bezig te zien. En nie al de juffrouws aan de kaant te zien, ze motte mee hosse, ze motten ut vurbilt geeve. En dan kenne zai ook “hooge ooge gooie” want Carreneval hoort bai Brabant en hoort bai ut Cultureel Errufgoet van de wèrelt. En dè motte hullie jullie leere, daor worre ze vur betaalt. Ik zie oe op de May. Prins Fraas den Irste, Prins van alle Mayenèrs, mar van de kientjes int biezonder.

GROOT 55 PLUS BAL 2011 OOS MOTTO:

LEUT MOAKTE Z11 en wai doen de rest Op zaterdag meej carnaval gaat de deur van het Trefpunt om 1 uur open en om half twee gaon we los met de leut. Ge kant er volop daassen en kende da nie dan mar meej oew hande. De Heidemuzikanten kenne alle jonge ouwe en ouwe ouwe laten daassen. Jeanne Rasenberg komt ook en die zingt het dak eraaf. De Blaoskaffers speulen unne grote polonaise. Prins Fraas reikt un hele hoop praizen uit aan alles wa mooi aangekleid is. De Mayeners en de Blaoskaffers zingen en speulen het Mais Carnavalslied 2011. Dun ereveurzitter Henk Stoop Kletst dun middag aan elkaar. Ge kan gratis en vur niks binne lope en ge maag allemaol komme en ge hoeft nergens lid van te zain. De koffie en de cake is gratis als ge binne komt Halverwege de middag gaon we schaften meej gratis worstenbrood. Dun drank betaolde zelf en de mag er eentje zain, mar da magen er ook vijftien zain, mar dan ben de zat. Dun vergrijzing gaat toeslaan wordt er geroepen, nou dan ook allemaol komme dan zulle we de handjes weer is laoten wapperen. Tot zaterdag meej Carnaval.

De Mayeners.

33


V O

T Y H

aLYPH. a P 7  YP H

SSY

VV T

:

7 Y P Q Z ‹ 2 ^ H S P [ L P [ ‹ / ` N P w U L ‹ : U L S S L:LY]PJL

EETCAFÉ

KORHAN D i ve rse s o o r te n pizz a S c h ote ls e n b ro o dje s K aps a l o n +LU+LLS 1/4HKL ;L S !        -H_! 3

34


SNOT kindercarnaval

Programma Kindercarnaval 2011

Proklemaosieke

Motto: “Wai gooie hooge ooge” Zondag 20 februari

Wai, Fraas dun Irste 14.00 uur Baj de graosie van de Zotheid Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Zaterdag En dus ok van alle snotaope, snotneuze en snotpinnekes… 13.45 uur Etc. 14.00 uur Zegge meej unnen helen oop tamtam tege de kientjes:

Jeugdsauwelen in De Brasserij

5 maart

Opstellen van de kinderoptocht in het park bij het gemeentehuis. Overhandiging van de sleutel van de poorten van De May door Burgemeester de Kok aan Prins Fraas I, waarna gezamenlijk, met begeleiding van de prinselijke hofkapel de Blaoskaffers, het Mays carnavalslied wordt ingezet. Start van de grote Mayse snotsliert: de kinderoptocht! Prijsuitreiking kinderoptocht tegenover Café Hof van Holland. Jeugddisco in SCC De Mayboom (9 t/m 15 jaar), georganiseerd door Jeugd- en Jongerenwerk Blitz. Einde om 22.30 uur. Entree €2,00 (met Jap €1,50)

50 Jaor dik vur mekaor,

Ja dé ken ik wel beaome. Tis al 50 jaor dit vur mekaor op de May mee 14.15 uur Carreneval. En de ken ik zelluf nog weete, want ik ben van 5716.30 dus ikuur heb wel un aontal jaore ervaoring as kientje mee Carreneval op de19.00 May. uur Wai deeje vroeger as kientjes ook Carreneval viere op de May. Wa deeje geslogen en wai dan? Wai liepe over straot te hossen, de erme over mekaor liedjes zinge. Wai mochte nog nie binnen bij Ad Seegere, dus we liepe hin 6 maart en weer tussen de Kluif, die was ur toen ok al. (Den baos wasZondag toen Willeke Jeugddisco in SCC De Mayboom (9 t/m 15 jaar), georganiseerd door halluf elluf) en de Trompetter in de Godfriedschalkenstraot. 19.00 uur Jeugd- en Jongerenwerk Blitz. Einde om 22.30 uur. En dan hadde we ut Snotpinnekesbal en Snotneuzebal bij de Korenbeurs, ok op Entree €2,00 (met Jap €1,50) ok wir lekker hosse op “bai oos staot op de keukedeur” De was dinsdagmorrege. Ut was in 1965 ok al dik vur mekaor op de May. Maandag 7 maart De tijje zen vuraandert, op straot wort nie veul mir gehost, allin19.00 mar gerokt. uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (9 t/m 15 jaar), georganiseerd door Mar toch hebbe we nou wir un aontal lekker kinderfeesjes, begint met dun Jeugd- en Jongerenwerk Blitz. Einde om 22.30 uur. optocht, geweldig begin van ut Mays Carreneval en daorna gelaik dun Entree €2,00 (met Jap €1,50) uitreiking van de preize. Elluk jaor wor ut weer langer en mooier. Ook de feesjes vur de kientjes worden drukker en beter bezocht en jullie 8 maart Dinsdag zien ur allemaol ok mooi uit, mooie pakskus en mooi gesmienkt. 10.00 uur Snotapenbal voor de kinderen van groep 4 t/m 7. Dus kientjes veul hosse en slaa ouw erreme bij mekaor over de schouwers Er is een discjockey die jullie die ochtend gezellig bezig gaat houden. en maok veul leut mee ouw vrientjes, want ge het mekaore hard nodig Er wordt een dans- & jumpwedstrijd georganiseerd en wedstrijden elleke dag. Nun goeje vrient is mir wert dan nun dikke portemonnee. spijkerbroekhangen en pullen schuiven! Geef je op bij binnenkomst in ’t Tapperijke en probeer een mooie prijs in de wacht te slepen! Verder is er een snoepkraam aanwezig, waar klein snoepgoed kan worden Prins Fraas den Irste van en vur de Mayeners gekocht. Dit bal vindt plaats in ’t Tapperijke. Het einde is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs. 10.15 uur Snotpinnekesbal voor de kinderen van groep 1 t/m 3. We hebben dit jaar de clown “Jovel” uitgenodigd. Dat wordt dus weer een gezellig carnavalsfeest! Dit bal vindt plaats in De Brasserij. De zaal gaat open om 10.00 uur. Aanvang van het bal is 10.15 uur. Het einde van dit bal is gepland om 12.00 uur. Jaor dik vurdatmekaor” je in de carnavalstas vindt, dient als Motto: “50Het kinderembleem, toegangsbewijs.

Misère van un vaondeldrager: Lampionnenoptocht! Levesgevaorluk!

Programma Kindercarnaval 2009 Zondag 8 februari 14.00 uur

Gelieve spuitserpetines Jeugdsauwelen in Degéén Brasserij

te gebruiken tijdens de kinderbals!

19.00 uur Jeugddisco in SCC De Mayboom (9 t/m 15 jaar), georganiseerd door Jeugdenpark Jongerenwerk Blitz. Einde om 22.00 uur. Opstellen van de kinderoptocht in het bij het gemeentehuis. Entree €2,00 (met Jap €1,50) Overhandiging de sleutelLampionnenoptocht van de poorten van voor De May Burgemeester deop Kok Prins 19.30van uur alle door kinderen; verzamelen hetaan Molenplein, om Fraas I, waarna gezamenlijk,daarna met begeleiding vande delaatste prinselijke hofkapel de Blaoskaffers, met z’n allen eer aan Oos Jaas te brengen. het Mays carnavalslied wordt ingezet. Route: Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Er is een ballonnenwedstrijd waaraan alle kinderen deel kunnen nemen! Start van de grote Mayse snotsliert: de kinderoptocht! Verbranding van Oos Jaas op Den Deel. Prijsuitreiking kinderoptocht tegenover Café Hof van Holland.

Zaterdag 21 februari 13.45 uur 14.00 uur

14.15 uur 16.30 uur

Dinsdag 24 februari 10.00 uur

Snotapenbal voor de kinderen van groep 4 t/m 7. Er is een discjockey die jullie die ochtend gezellig bezig gaat houden. Er wordt een dans- & jumpwedstrijd georganiseerd en een wedstrijd spijkerbroekhangen! Geef je op bij binnenkomst in ’t Tapperijke en probeer een mooie prijs in de wacht te slepen! Verder is er een snoepkraam aanwezig, waar klein snoepgoed kan worden gekocht. Dit bal vindt plaats in ’t Tapperijke. Het einde is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs.

10.15 uur

Snotpinnekesbal voor de kinderen van groep 1 t/m 3. We hebben dit jaar het clownsduo Popy & Jopy uitgenodigd dat weer garant zal staat voor een gezellig carnavalsfeest! Dit bal vindt plaats in De Brasserij. De zaal gaat open om 10.00 uur. Aanvang van het bal is 10.15 uur. Het einde van dit bal is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs. Gelieve géén spuitserpetines te gebruiken tijdens de kinderbals!

19.30 uur

Lampionnenoptocht voor alle kinderen; verzamelen op het Molenplein, om daarna met z’n allen de laatste eer aan Oos Jaas te brengen. Route: Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Verbranding van Oos Jaas op Den Deel. 27

35


karnaval in de korenbeurs

....... ‘n begrip !

ZATERDAG 26 FEBRUARI

KINKELUTENBAL

ZONDAG 27 FEBRUARI

14.30 uur KARNAVALSCONCERT Harmonie St.Caecilia

Kaarten a 3,50

DINSDAG 1 MAART

MADAMMEKES BAL in de Taverne met DJ Nelis

VRIJDAG 4 MAART

CLUB VAN 100 Kasteelfeest

ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 MAART

UIT JE DAK IN EEN VOLLE BAK MET YOU AND ME EN

TOSCADO DRIVE IN SHOW

MAANDAG 7 MAART

10.00 uur BLAI OP DE MAY mmv De Kinkeluten 14.00 uur KAPELLENFESTIVAL 19.30 uur Uitreiking Grote Optocht + YOU AND ME EN

TOSCADO DRIVE IN SHOW

DINSDAG 8 MAART

AFSLUITAVOND IN DE TAVERNE MET DJ TWICE VEUL PLEZIER !

Hotel “De Korenbeurs” Kerkstraat 13 4921 BA Made Telefoon 0162-682150 www.korenbeurs.nl 36


SNOT kindercarnaval Carnavalstas

Proklemaosieke

De Madese kinderen kunnen op school voor € 2,50 een carnavalstas kopen met daarin het embleem, een lampion en een frietbon. Kinderen die niet op een van de Madese scholen zitten kunnen deze carnavalstas tegen betaling van € 2,50 afhalen bij een van de leden van de Commissie Kindercarnaval. Wai, Fraas dun Het embleem dientIrste tevens als toegangsbewijs voor het snotpinnekes- en het snotapenbal. Baj de graosie van de Zotheid Prins der Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Commissie Kindercarnaval En- dus ok van alle de snotaope, snotneuze en snotpinnekes… Mirjam Wijs-Kielestein, Nieuwstraat 19 Etc. - Bart Hermans, Emmaweg 25 Zegge unnen helen tamtam tege de kientjes: - meejAudry van der oop Sanden, Moerseweg 6 te Hooge Zwaluwe

50 Jaor vur mekaor, Route van dik de kinderoptocht

Ja (gemeentehuis), dé ken ik wel beaome. Tis alMarktstraat, 50 jaor dit vur mekaor opNieuwelaan, de May meeDen Deel, Nieuwstraat, Lignestraat, Van den Houtstraat, Heidestraat, Antwerpsestraat, Park Adelstraat, Schoolstraat, Carreneval. En deNieuwstraat ken ik zellufen nog weete, want ik ben van 57 dus ik heb Pieter Jacobstraat, ontbinden op het Raadhuisplein. wel un aontal jaore ervaoring as kientje mee Carreneval op de May. Wai deeje vroeger as de kientjes ook Carreneval viere op de May. Wa deeje Deelname aan kinderoptocht Wai liepe over aan straot hossen, de erme over mekaor geslogen en Er wai kandan? in drie categorieën dete optocht worden deelgenomen: liedjes Wai mochte nog nie binnen bij Ad Seegere, dus we liepe hin A. zinge. Groepen en wagens Individuelen enB. weer tussen de Kluif, die was ur toen ok al. (Den baos was toen Willeke C. elluf) Verenigingen halluf en de Trompetter in de Godfriedschalkenstraot. En dan hadde we ut Snotpinnekesbal en Snotneuzebal bij de Korenbeurs, Inschrijven voor ok wir lekker hosse op “baide oosoptocht staot op de keukedeur” De was ok op Deelnemers kunnenUt zich opinschool inschrijven. dinsdagmorrege. was 1965 ok al dik vur mekaor op de May. - De tijjeGroepen & wagens en verenigingen ontvangen danmar eengerokt. startnummer dat tijdens de optocht duidelijk zen vuraandert, op straot wort nie veul mir gehost, allin zichtbaar opgehangen gedragen moet worden. Groepen bestaan Mar toch hebbe we nou wir unofaontal lekker kinderfeesjes, begint met dun uit vier of meer deelnemers. Deelnemers diegeweldig niet in Made zitten kunnen en zichdaorna opgeven en dun nadien een nummer krijgen bij een van de leden optocht, beginop vanschool ut Mays Carreneval gelaik vanvan de de Commissie Kindercarnaval. uitreiking preize. Elluk jaor wor ut weer langer en mooier. Individuelen ontvangen bij inschrijving een deelnamekaart. Deze categorie wordt onderverdeeld in 3 - Ook de feesjes vur de kientjes worden drukker en beter bezocht en jullie leeftijdsgroepen, waarbij voor de verschillende groepen de volgende kaarten worden gebruikt: ok mooi uit, mooie pakskus en mooi gesmienkt. 1-2-3 Blauwe kaart zien ur- allemaolGroep Dus kientjes veul hosse en slaa ouw erreme bij mekaor over de schouwers - Groep 4-5-6 Groene kaart mee7-8 ouw+ vrientjes, want ge het mekaore hard nodigGele kaart en maok - veul leut Groep voortgezet onderwijs t/m 14 jaar is mir wert dan dikke deelneemt, portemonnee. elleke dag. Als jeNun metgoeje twee-vrient of drietallen aan denun optocht val je ook onder de categorie individuelen, maar slechts één van de deelnemers draagt de kaart. Het is de bedoeling dat je zelf de kaart aan een touwtje doet Prins Fraas den Irste van enomhangt. vur de Mayeners en tijdens de optocht Voor individuelen zijn bij de start van de optocht nog kaarten verkrijgbaar. Aan het einde van de optocht wordt men verzocht de deelnemerskaart bij een van de juryleden in te leveren.

Misère van un vaondeldrager: Lampionnenoptocht! Levesgevaorluk!

Jurering

De volgende aspecten zullen tijdens de optocht beoordeeld worden en gelden voor alle categorieën: 1. Carnavalesk 2. Idee 3. Humor 4. Verzorging

Programma Kindercarnaval 2009 Motto: “50 Jaor dik vur mekaor”

Enkele spelregels - - - -

Voor deelname aan de kinderoptocht geldt een maximum leeftijd van 16 jaar. Zondag 8 februari geldt een leeftijdsgrens vanaf 16 jaar. Deze worden dus uitsluitend bestuurd door begeleiders. Voor bestuurders van motorvoertuigen 14.00 uur door volwassenen, Jeugdsauwelen in De Brasserij Kinderen mogen begeleid worden maar niet door meer mensen dan noodzakelijk. Het opvoeren van een act geschiedt door het kind / de kinderen en niet door de begeleider(s). Tevens mag de act de voortgang van de optocht niet belemmeren. Zaterdag 21 februari - Het is uiteraard niet toegestaan alcohol of deinsuggestie te het wekken dat er alcohol gebruikt wordt. 13.45 uur in de optocht Opstellen van te degebruiken kinderoptocht het park bij gemeentehuis. - Alle deelnemers worden verzocht van van juryleden en devan Raad van Elf op volgen. 14.00 uur de aanwijzingen Overhandiging de sleutel de poorten vanteDe May door Burgemeester de Kok aan Prins I, waarna gezamenlijk, met begeleiding van de prinselijke hofkapel de Blaoskaffers, het Mays Prijsuitreiking kinderoptocht Fraas carnavalslied wordt ingezet. De prijsuitreiking vindt plaats na de optocht, om ca. 16.30 uur voor Café Hof van Holland. Er is een ballonnenwedstrijd waaraan alle kinderen deel kunnen nemen! 14.15 uur Start van de grote Mayse snotsliert: de kinderoptocht! 16.30 uur Prijsuitreiking kinderoptocht tegenover Café Hof van Holland.

Uitleg bij het stripverhaal en de kleurplaat. Stripverhaal

Dinsdag 24 februari

Het stripverhaal, de Snotstrip, is bestemd voor groepSnotapenbal 4 t/m 6. Maak hetde stripverhaal zelfgroep af. Per4 groep 10.00 uur voor kinderen van t/m 7. is voor de leukste strip een prijs beschikbaar. De prijsuitreiking is tijdensErhet Snotapenbal opdie dinsdagmorgen 16 februari ’t Tapperijke. is een discjockey jullie die ochtend gezellig in bezig gaat houden. Er wordt een dans- & jumpwedstrijd georganiseerd en een wedstrijd spijkerbroekhangen! Geef je op bij binnenkomst in ’t Kleurplaat Tapperijke en probeer een mooie prijs in de wacht te slepen! De kleurplaat is bestemd voor 3-jarigen en groep 1 t/m 3. Per groep is er voor de mooiste kleurplaat een prijs beschikbaar, dus doe goed je best. De prijsuitreiking is tijdensVerder het is er een snoepkraam aanwezig, waar klein snoepgoed kan worden gekocht. Dit bal vindt plaats in ’t Tapperijke. Snotpinnekesbal op dinsdagmorgen 16 februari in De Het einde is gepland om 12.00 uur. Brasserij. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs. De stripverhalen en kleurplaten dienen UITERLIJK DONDERDAG 3 MAART bij een 10.15 van deuur leden vanSnotpinnekesbal de voor de kinderen van groep 1 t/m 3. We hebben dit jaar het clownsduo Popy & Jopy Commissie Kindercarnaval ingeleverd te zijn. uitgenodigd dat weer garant zal staat voor een gezellig carnavalsfeest! Dit bal vindt plaats in De Brasserij. Veel plezier! De zaal gaat open om 10.00 uur. Aanvang van het bal is 10.15 uur. Het einde van dit bal is gepland om 12.00 uur. Het kinderembleem, dat je in de carnavalstas vindt, dient als toegangsbewijs. Gelieve géén spuitserpetines te gebruiken tijdens de kinderbals! 19.30 uur

Lampionnenoptocht voor alle kinderen; verzamelen op het Molenplein, om daarna met z’n allen de laatste eer aan Oos Jaas te brengen. Route: Molenplein, Marktstraat, Nieuwstraat, Den Deel. Verbranding van Oos Jaas op Den Deel. 27

37


6

38

'ENOEMDEPRIJZENBIJCOMPLETEPLAATSING INCLUSIEFHULPMATERIALEN 'EENVERRASSINGENACHTERAF

TWV� 120,-

.UMET '2!4)3I3%.3% THERMOSTAAT!!!

Voord

*VANDER(EIJDENSTRAATs.UMANSDORP 4 sWWWHOLLANDWARMTENL

inclusief BTW

15.-

Combi-ketel

2EMEHA !6!.4!#7

E R K E N D K O M O I N S TA L L AT E U R

.50,!!43%.

)."%4!,%.

s )NDIENGEWENST PLAATSING binnen 24 uur s %IGENUURSSERVICEDIENST s %RVARENSERVICEMONTEURS s FINANCIERINGMOGELIJK s /NDERHOUDSABONNEMENTEN s 6RIJBLIJVENDADVIESEN PRIJSOPGAVE

ZÓ GOEDKOOP! ! t e i n n a k r e g i l e

NOG NÓÓIT WAS WARMTE


    #   

  !! 

 !! !"

 

 

 "!

  

!"

 12

39


9

info@vofvdbroek.nl 12

40


50GOOIE jaor Dik veur mekaorOOGE ! WAI HOOGE

Naam: ........................................................................Leeftijd: ..........................................Groep: .............. Adres: .........................................................................................................................................................

31

41


2

42


OVMSL]LYHUJPLYYHTLULUKL\YLU

/VÃ…L]LYHUJPLYPUYHTLULUKL\YLU Al meer dan honderd jaar lang ontwerpt, produceert en monteert Van Iersel ramen en deuren van aluminium en kunststof.

]VYTRSL\Y[VLWHZZPUNLUPUOL[ KHNLSPQRZNLIY\PR>PQZ[HHU]VVYKL ILZ[LZLY]PJLLUOL[ILZ[LHK]PLZ ,U^HHYVTaV\\KHHYUPL[]HU WYVÄ[LYLU& 6MOL[U\NHH[VTLLURSLPU^J

Bezoek onze showroom 6WLUPUNZ[PQKLU 4HHUKHN[T]YPQKHN 6WHMZWYHHR

5H[\\YSPQR^PS[\KH[\^O\PZPULSR

YHHTWQLVMKLNL]LS]HU\^UPL\^L

VWaPJO[LYTVVPLU]LYaVYNK\P[aPL[

HHUIV\^IPQVUZPZUPL[Z[LNLR

0Z\^PU[LYPL\YTVKLYUVMRSHZZPLR&

>PQSL]LYLUWYVK\J[LUVWTHH[KPL^L

0Z\^^VUPUNNYVV[VMRSLPUL_[YLLT

NLOLLS]VSNLUZ\^^LUZPUVUaLLPNLU

S\_\L\ZVMKVL[\SPL]LYNL^VVU&

MHIYPLRPU4HKL]LY]HHYKPNLU

9HTLULUKL\YLU]HU=HU0LYZLS

,UUH[\\YSPQROLIILU^L]HRTLUZLU

IPLKLU]VVYPLKLYLZTHHRLUPLKLY

PUO\PZKPL\^ILZ[LSSPUN\P[LPUKLSPQR

I\KNL[KLWLYMLJ[LVWSVZZPUN"X\H

RVTLUTVU[LYLU

2VTLLUZSHUNZLUSHH[\V]LY[\PNLUPUVUaLZOV^YVVT>PQ]LY[HSLU\^^LUZLU BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING

PULLUWYVK\J[VWTHH[<ILU[]HUOHY[L^LSRVT

HOFLEVERANCIER

SKG

Made

Van Iersel Made bv Q Zijlbergsestraat 31 Q 4921 CM Made Q T 0162 - 683 554 Q info@ierselbv.nl Qwww.ierselbv.nl

106PROGHUV 6XUYH\6HUYLFH 2QGHUKRXG%9 

&RQWUROHLQVSHFWLHHQEHJHOHLGLQJ YDQFRQVHUYHULQJVZHUNHQRSVWDDOEHWRQHQKRXW 

*60 

(PDLOVHUYLHO#VPROGHUVVVRQO 2

43


6

44


Ut is echt de hoogste taid, haol snel oew pakske uit de motteballe, laot ut stoome, straike en snel naor ut :

39

ste

Kinkelutenbal!

Waant as deese kraant oit komt en bai jou thuis in de bus glait dan is ut al zaoterdag 26 fèbruaori 2011, dun dag dat ut gròtste opwermbal gehouwe wordt! Ge ziej ut op ut plaotje hierbai, ze komen wir vanuit alle windstreeke. Zelfs oit de Sahara zen ze op weg naor de Korenbeurs, waor ut 39ste Kinkelutenbal wordt gevierd! De drie kamele komme niej binne, want die hebbe gin entreekaortje! “Leut maokte z11” is ut motto van de Mayenèrs en das nou net wa wai al 39 jaar doen, gewoon dur ut organiseren van ut Kinkelutenbal en ‘Blai op de May’ (zie ergus aanders in dees blad!). Un kleine opsomming wat oew aon muziek te wachte staot: • Caramel, www.caramelband.nl; • Djeff, www.djeff.nl ; • Shaky Ground, www.shakyground.nl; • Melrose, www.melrose.nl. Verder: • Un grandiooze Surprise-act: er staot oew als bezuuker wir un grandiooze surprise te wachtte! Tatoe John wordt jaloers as hij deze artiest ziet! (Meer vertelle wai niej!). En oiteraord: • Prins Fraas dun Irste, zijn Raad van Elf (www.mayeners.nl) en • de Prinselijke Hofkapel de Blaoskaffers! www.blaoskaffers.nl; • ’t Harmonieke, www.harmonieke.nl; • de Makrele, www.makrele.nl. En ok dees jaor wir: • Un henna tatoeage door Tatoo John! Inmiddels is na zes jaar is John van Tatoo-shop Black Mosquito te Oosterhout een begrip op het bal. Veural het aonbrengen van kikkers of iets naor oew aige keuze op oew erme of aandere lichaamsdelen... www.blackmosquito.nl. Agge nou hard noar de Korenbeurs lopt bende nog net op taid om die mooie maiden van Caramel te zien! We zien jullie!

45


$IGHOLQJZLQNHO0DUNWVWUDDWG0DGH7HO)D[ $IGHOLQJLQVWDOODWLH%ULHOWMHQVSROGHU0DGH7HO)D[

$DQOHJHQRQGHUKRXGYDQHOHFWULVFKHLQVWDOODWLHV $OOHVRSHOHFWULVFKJHELHGYRRU]HOIGRHQHUV 7HYHQVDDQOHJRQGHUKRXGORRGJLHWHUVZHUNHQHQ VDQLWDLUHZHUN]DDPKHGHQ 9HUNRRSUDGLRWHOHYLVLHZDVPDFKLQHVHQUHSDUDWLH

0$$1'$*(1',16'$*7,-'(16&$51$9$/*(6/27(1 3

%UHGDVHZHJ &.7HUKHLMGHQ 7HO  )D[  12

48


Beweege meej Zumba Veul Mayse carnavalsvierders komen as op beweege aongaot nie zot veul verder as de bekende polsbeweging meej un glas. Dit laid in direkt tot un stevig ontwikkelde ondererrum spier en tot wat veul Mayeners kenmerreke as “sterk in de breedte ontwikkelde bojkspiere”. Beweege van de rest van oew laif zouw avvetoe ok nie verkeerd zajn. Da zal niemand ontkenne. Doarom wordt tur veur jullie unnen beweegmorrege onder ut motto “Beweege meej Zumba” veur jullie georganiseerd. Nou zie ik jullie al denke: Zumba? Da’s zeker unnen groote gespierde zwarten bosneger die oos aachter oos vodde gaot zitte of oos un soort regendaans gaot leere. Messchien is ut wel unne kannibaol..Dè wor renne! Neeje Zumba is un werkwoord, zo van: ik zumba, gaj zumbat, wai zumbatte giestere wa d’aaf, Heb de gdgaase middag gezumbaat, Gaj ken ok wel wa zumbatte gebrojke. Un werkwoord dus. En terecht, want werreke zalde! En dè zumbaaje, dè wor dees keer nie gelajd deur ‘ne groote zwarten bosneger mar deur Sam. En Sam, dè is nun “entertrainer”. Da is iemand die oe meej zun oefeninge tot de grond toe slopt, mar da hedde himmel nie in de gaote waant haj doet dè zouw gezellig, witte wel.. Muziek hoort daorbaj waant ge zumbat op meziek. Gèn kerkmeziek, mar veul van die swingende zojd- amerikaonse ophitsmeziek. Ut komt dan ok neer op veul meej konte draaje en schudde meej alles wa mar schudde wil… De ophitsmeziek zal dees keer verzorgt worre deur de Prinselukke Hofkapel De Blaoskaffers. (Die weete op dees menier, veur wa ut bewege zelluf betreft, vakkundig hullie snor te drukke..) Speciaol veur de Mayeners en Mayenerinnekus is tur un nieuw nummer aon ut pregramma toegevoegd: De Mayenaise! Hoe kon ut aanders! Waor motte zajn: kinkelutenzaoterdag 26 febrewaori om 11 over 11 in de Mayboom Ge ken ut ammaol nog us deurleeze in dun advertentie hieronder Ik zouw zegge: tot schuddus..

Zumba

Agge heul de carnaval wil kenne hosse, zalde wel wà an oew condisie motte doen! Kom daorom

Gratis, veur niks, veur nop

meejdoen meej d’n irste echte carnavals zumbales +IQEKMRSI[WTSVXSYX¿XSJSI[ESTITEOWOIOSQQI Veur iedereen van 8 tot 80 jaor! >ESXIVHEKJIFVY[SEVMSQYYV (D’n daag vaant kinkelutenbal) Bay D’n Mayboom QQZ(I&PESWOEJJIVW

12

49


5

7

9

Burgemeester Smitsplein 4 4921 ET Made Telefoon 0162 - 68 44 72 Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur Zaterdag van 16.00 tot 22.00 uur Zon- en feestdagen 12.00 tot 22.00 uur Maandag gesloten (m.u.v. feestdagen) Iedere drie weken zijn er speciale afhaalmenuâ&#x20AC;&#x2122;s

6

9

6

3

L JET

Marktstraat 25B 4921 BE Made Tel. 0162 - 680840

Zapp Marktstraat 25 4921 BE Made Tel. 0162 - 685645

Noordhaven 110 4761 DC Zevenbergen Tel. 0168 - 327632

Noordhaven 114 4761 DC Zevenbergen Tel. 0168 - 327400

1

5

4

3

MDDUYDNPDQVFKDS

1LHXZVWUDDW&;0DGH 7HOHIRRQ)D[

50


’t Mays Kwartierke Ut 11-11 bal ligt al wir effe aachter oos en wai zain al wir volop bezig vur ut feest der feesten vant jaor: CARNAVAL. Hier kaiken elk jaor, saomen meej oos, wir veul meessen naor oit. Vur oos betekent dè, dè wai geregeld te zien zain op verschillende festivitaiten. As ge op de saite op dun “agenda” klikt, dan kunde ut allemaol zien. Zow kunnen wai ok dees jaor wir un aontal nieuwe nummers ten gehoire brengen. En, kunnen wai ok wir nieuwe geziegten laoten zien in ooze band. Vur dun maondaggemiddag hebben wai dees jaor ok wor iets leuks vur jullie bedacht..… temieste, dè hope wai dan Dees jaor ziede oos in ieder geval zeker bai ut Juine, ut gehandicaptenbal en veul bij de Brasserij. De Brasserij, witte wel, dieje locaosie waar wai ok elleke woensdaggenavond ooze vaste repetitieavond hebben van 20.00u tot 22.00u. En daorna altaid nù after-repetitie, hi hi. Nog “effe” lekker wè kletsen meej één of soms nog één pilske of un waintje. Dus als ge is gère komt kaiken en lusteren, dè mag altaj, wor! Enne, wai kunnen best nog wel muzikaanten gebruiken. Wiestte trouwus, da ge bai oos op de saite joeptjoep filmpkus kan bekaiken? Kaik mar us, das best leutig.` mayskwartierke.nl

Lèlukstefotova ndemay Vandaog of morrege start dees uniek projekt. Elluke Mayenèr, Drimmelèr of dun dieje die de May un werm hartje toedraogt, kan hier onlain meej meedoen. Nieuwsgierug? De kommende weken kende in ouw weekblaaike leeze over dees geweldig gebeure! Houw dus ut Carillon heel goed in de gaote. Alaaf naomus un wereld-bekend-groupke van de May en omstreken.

*HUHHGVFKDSSHQ ,-]HUZDUHQ 0DFKLQHV %HYHVWLJLQJVDUWLNHOHQ +DQJ HQVOXLWZHUN 7XLQ HQSDUN 7XLQ HQ SDUN /DV HQVQLMWHFKQLHN :HUNNOHGLQJ HQVFKRHQHQ

9KLYGPUGPKGFGTGGP GGPIG\GNNKIG ECTPCXCN 6QV YQGPUFCI 6QVYQGPUFCI

8

51
 

      (/#,%(-)+()(-+%-"-(#-+0+)'"( (2)/&+#$/(.#-"-'#((%&#(+#$ $.#,- )& +-(+,!%)2(&,".(.,#(,,*+-(+  '-2#$#$)& +-(+,-+"-%.(((/))+&& +#$ ,)()'#,"( #,&#,#*&#(,#()#!2#$(#$ "-+.(((/(".()(+('#(!(2'(-&#-#-'%-- 0#$)(,,-+%-+)%%(/)&(#$"-,.,/(.0 )(+('#(!+))+#,)(2')-#/-#"))!(%.(((0 )(2/%%((#,*+) ,,#)(&#(+(!()& +-(+, 0)+-())%-+"-!2#(&,,-.(*#&+/))+)(+('+,  ))+'+#( )+'-#%.(-.&&('- )& +-(+,).(-(-,(/#,.+,) 2)%)(2 0,#-         #.0,-+- ),-., 

 & 3 1 3

 )%!/,-#!-#,-+0#$%

 9

12

Fotostudio D iana

Fotografie door Diana van Geel

www.fotostudiodiana.nl

www.me-kappers.nl

Antwerpsestraat 54 4921 DG Made 0162 688097 email: info@fotostudiodiana.nl 2

52

06 28855883 8


GRAND GALA DER MAYSE KAPELLEN Dees jaor wor ut wir unnun unieke ediesie van ut Grand Gala der Mayse Kapellen, smaondagsimddags in de Korenbeurs. Netuurlik zullu ut Mays Kwartierke, ut Harmonieke, Vals Alarm, Houdoe & Bedankt, ut Mays Kabaol, de Femilie Van Geel, BAM en de Blaoskaffers laote hore wa ze kenne, mar dur zain dur ook wir een stel van boite de May. Hierbai motte denke aon de VIPkus oit Tilburg en Cock en de klepzeikers uit prinsenbeek, Nootdkreet oit Traaie en de Klepzeikers oit Prinsebeek (ge wit wel, die vier waore dur vurrig jaor ok). En dan emme ok nog ’t Satte Erremenieke oit Zwaindrecht en de Neutkrakers oit Losser. Dees spetterende middag wor om 14:00 uur geopend dur ooze aige Prins Fraas I, waornao dur op vier verschillende podiums een gigaantisch fisje wor gebouwd. De kapelle wissele mekaore aaf op ieder podium, dus dan mot ut wel gezellig worre! En om ut nog leutiger te maoke, zal ooze nieuwe Mayse slagwerkformaosie BAM tusse de optrejus dur de sfeer nog weier verhogen dur hullie opzwepende ritmes en durre show. Un aontal kapelle zalle op ut groote podium in ut Grand Café nog unnen speciaole act opvoere ok! Zo istur bevurbeeld unnen Volendamse middag, waorbij vollop moeite gedaon is omtur unnen geweldige sfeer te kenne maoke! Ze zain dur zellufs z11 vur naor Volendam gewiest. En diejen act wor gepresenteerd dur unnen heulen bekende Volendammer, meej Mayse wortels! Netuurlik zain we de klaine Mayenerkes nie vergeete. Net as aanders staot dur wir een springkusse in de Korenbeurs waor ze dur aige himmaol op oit kenne leve. Ut ken nie aanders dan daggut wir een geweldig fist wor vur jong en oud! We zien oe gère, maondag meej carnaval vanaaf 14:00 uur in de Korenbeurs! En agge nie wit waor de Korenbeurs is, dan motte is wa vaoker naor de Kerk gaon!

Josien de Bever Patronaatstraat 2a 4921 BL Made 06 - 46 11 18 40 5

53


Uw waarborg voor: >^kebcdoZdfZgl\aZi@^]^`^gohhkeb\ambg`OZddng]b`Z]ob^l ppp'ka&fZ]^'ge+.))f+mhhgsZZe

2

Postbus 195, 4900 AD Oosterhout 7HOHIRRQÂ&#x2021;)D[ (PDLOLQIR#HPDUORJLVWLFVQOÂ&#x2021;ZZZHPDUORJLVWLFVQO 4

Hermus Made wenst u een leutige carnaval! showroom ha agstr a at 8 , mad e t 0162 68 15 22 m 06 51 17 97 36 w w w. d e- o pkam e r . n l o p e n w o e n s dag t / m z ate r dag 9 . 0 0 â&#x20AC;&#x201C; 1 7. 0 0 u u r andere dagen op afspraak 4

Biggelaar Motors

Carnavalsaktie: Witte tuinoverals, broeken en stofjassen Rib broeken en jassen 35% korting

Veur revizie van ne kapotte motor, laswerkuh, draoi en freeswerkuh en nog veul meer !!!

Hermus Made BV Brieltjenspolder 6 4921 PJ Made tel. 0162-682496

www.biggelaarmotors.nl 8

54

8


B Bl la ao os sp pr ro oe ev v Een jonge agente wilde het daarbij niet laten en was uit op een praatje: “Die kinderen altijd, hè.” Moeder knikte. “Moet je nog plassen?” informeerde moeder naar de achterbank. “Maaaaa! Ik heb al geplast “ brulde Vonneke, “de achterbank is helemaal nat.” “Potverdorie, de hele zitting nat, een gloednieuwe wagen en jij…” “Jij hebt lekker geen plasser!” dreinde Bink “Welles ! Ik heb een meisjesplasser.” “Meisjesplassers zijn helemaal niks,” gierde Bink het uit. “Ik ben nat ma,” huilde Vonneke. “Eigen schuld,” lachte Bink,” had je voor je verjaardag maar een jongensplasser moeten vragen, dommerik.” “ Jij bent veel dommer dan ik. Jij kunt niet eens tot tien tellen.” “Welles!” brulde Bink keihard, ”een, twee, acht, vijf, negen, tien.” “Zie je wel. En waar is de vier dan?” “Die hoort er niet bij!” beweerde Bink stellig. Vonneke proestte het uit: “ Zie je wel, dat je heel dom bent !” Bink werd boos. De agente had met grote belangstelling het hele relaas aangehoord en gebaarde : “Rijd u maar gauw naar huis, mevrouw.” En terwijl moeder de auto in gang zette, riep ze eenmaal buiten beeld van de agenten naar de achterbank: “Goed gedaan Vonneke. Ze zijn er weer ingetrapt !” “Helemaal niet,” krijste Bink, “ik krijg iedere keer de klappen.” “En weet je wat nog veel mooier is, Binkiiee : ik ben helemaal droog,” grijnsde Vonneke van oor tot oor. “Dat kun jij niet hè, met dat jongensplassertje van jou!” Vonneke lag dubbel. Bink was heel boos: “Ik vind het niet meer leuk. Als jij zo doorgaat, ga ik op mijn eigen wonen!”

“Oh, oh,” zuchtte moeder twee keer kort, terwijl haar auto door een agent naar de kant van de weg gedreven werd. “Mevrouw, mogen we uw papieren even controleren?” Een tikkie bibberend overhandigde moeder het bundeltje autopapieren. “Heeft u gedronken?” informeerde de agent, terwijl hij het rijbewijs vergeleek. “Twee biertjes,” antwoordde moeder. “Zeven, ma, zeven, ik heb ze zelf geteld,” riep Vonneke vanaf de achterbank. “Vier, ma, vier, ik ook geteld, ” schreeuwde kleine Bink nog harder met tien vingers in de hoogte. “Nietes, joh, honderd,” brulde Vonneke naar Bink. “Ja, mooi honderd en vier, ja,” gilde Bink. “Nee, duizend.” “Duizend en vier, ha, ha,” lachte Bink richting zijn oudere zus. De koude oorlog op de achterbank woedde in volle hevigheid. Met verhitte koppen vingen de kinderen Handjes tetsten op alles wat ze konden raken. Moeder waaide een paar keer naar achteren en luttele momenten later zaten haar kinderen ieder in een hoek van de achterbank voluit te blèren en smerige gezichten naar elkaar te trekken. Mevrouw, wilt u voor de zekerheid even blazen ?” vroeg de agent door de herrie heen Moeder greep de blaasmachine en op dat moment snikte Vonneke: “Mahaaa, ik moet plassen!” “Ja, vier keer,” gilde Bink. “Nee, man, honderd keer!” “Honderd en vier keer, ja !” ” Duizend keer !”gilde Vonneke en nam een dreigende houding boven Bink aan. “Duizend en vier keer,” fluisterde Bink met zijn armen voor zijn gezicht. “IK MOT PLAS – SE,” gilde Vonneke en mepte bij elk woord naar haar broertje. Ma draaide zich met het blaaspijpje in de mond naar de achterbank om links en rechts wat uit te delen. Vonneke trok snel de blaaspijp uit de mond van moeder, blies er keihard in totdat het ding piepte en stak het snel terug in de mond van moeder. “Nou goed?” vroeg moeder aan de agent, terwijl ze zich omdraaide. De agent knikte tevreden: “ In orde, u kunt doorrijden.”

Cornelius.

55


Nu in onze showroom: de nieuwe MPV van Peugeot!

-FVUNBPLUF[

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100km: 5,2-7,4; km/l: 19,2-13,5; CO2:137-172 gr/km Of u nu voor of achter in de nieuwe 5008 zit, iedereen geniet van het ruime en comfortabele interieur, dat plaats biedt tot maar liefst zeven mensen. Achterin de 5008 heeft u de optie voor een multimediasysteem, dĂŠ garantie voor veel kinderplezier! Plezier voor de bestuurder is er natuurlijk ook. Het eerste wat opvalt, is het bijzonder dynamische rijgedrag van de 5008. En moderne technologieĂŤn ten behoeve van de veiligheid, maken het rijplezier compleet. In de nieuwe Peugeot 5008 zit ook de bestuurder op de beste plaats!

IrIks AutobedrIjven b.v. breda )VJGBLLFSTUSBBU5FM t oosterhout %F#PFEJOHFO5FM t www.iriks.peugeot.nl

Nieuw

5008

De Peugeot 5008 is er vanaf â&#x201A;Ź 24.550,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. Wijzigingen voorbehouden. 7

56


Volleybal Club Jola/Olympus Hedde de smaok te pakke en wilde nao ‘t Carnaval nog in beweging blajve dan kunde bij oos goed terecht veur un potje volleybal op niveau of gewoon lekker rekreatief volleybalIe! Mayenèrs en Mayenèrinnekes onder mekaor. Ok ut joeng grut; de Snotneuzen en Snotpinnekes of Snotaopen kenne prima baj oos aon de gang. Veur meer info bezoek oos op ut internet: www.olympusmade.nl of mail gewoon oos secretarijaot: das bai Sigrid Huigen; secretariaat.olympusmade@gmail.com en ut kom dik veur mekaore. Olympus maok teves van de gelegenhaid gebrojk om de bedrajve die oos in 2010 finansjeel gesteund hebbe te bedaanke:

Oozen óofdsponsor: Jola textiel B.V. De Co-sponsors: ORZ-Accountants en Café-Bar Amerhal Oozen Óofd-Bal-Sponsor: Bouwbedrijf Pals ooze reklaomebordhouwers; Tankstation Van Nuenen - Van den Noort Containerservice - Van lersel Metalenramenfabriek Autorijschool Van Dongen - Gebr. Van Dijk - Hotel-Restaurant ‘t Trefpunt - Smans Schilderwerken Tankstation Van Geloof - Rijn Huijbregts Woninginrichting - Aannemersbedrijf Zwaluwe b.v.

Veur belangstellende ? ‘s Aoves op carnavalsdonderdag (dur veur dus) hebben wai ons ajge Carnavals-toernooi in de Amerhal; Adde meej wil doen motte snel zajn; waant vol is vol ! 12

57
1

3

4

5

Bent u van plan om een airco aan te schaffen? Bel ons voor een vrijblijvend advies. Tevens kunt u uw huidige airco door ons laten onderhouden, en ook de airco van uw auto is welkom.

Comfy Cool Airconditioning Cyclaamstraat 7 4921 HH Made Tel. :0162-686283 Mob. :06-23949558 9

4

8

58


BISTRO

â&#x20AC;&#x2DC;t jaghthuysâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;

â&#x20AC;&#x2DC;t nauw van Janne 682138

Tijdens carnaval diverse carnavalsmenuâ&#x20AC;&#x2122;s â&#x20AC;&#x153;Mar ge ken natuurluk ok nog komme steengrille, gourmette of fondue!â&#x20AC;? 

9

  $UHQGVKRI 1(2267(5+287 PXVLFVWRUHRRVWHUKRXW#SODQHWQO  +HWEHVWHDVVRUWLPHQWLQ &'·VYDQNODVVLHNWRWKHDY\PHWDO '9'·VILOPPX]LHNFDEDUHW796HULHVGRFXPHQWDLUH %OX5D\.LQGHUGYG·V *DPHVSVSVSVS[ER[FGURP QLQWHQGRGV:LL URRNZDUHQ 6SHOFRPSXWHUVSVSV[ER[SVSQLQWHQGRGVHQ:LL  7RW]LHQVLQ0XVLF6WRUH%HUW ,QJH.LHOHVWHLQ

8

3

9

59


10

DRS. J.W.H VAN DEN NOORT FISCALITEITEN B.V.

Tel: 0162 - 46 22 47 Fax: 0162 - 43 03 07

Nieuwstraat 2 4921 CX Made

12

60


Leut maokte z11 !!! Al wir un jaor vurbai Ut laik net of ik dieje riddakteur net blai heb gemaokt meej ut haole van dun dedlain, kraik inees un berigje van ooze sik dattur wir un stukske vur dun enigste geve kraant van de May mot komme. Al wir un jaor vurbai, dus aon ut schraive geslooge. Ut mot netuurluk wel te maoke hebbe meej ut tema. Nou waar ik da effe kwait, dus ik wir naor ooze sik belle. Hai zeet : “ ut gao van z11 !” Ik zeej : “das makkeluk !” Ik munne pen weggeleet en rustig gewaacht tottur van z11 iets op papier kwaam, Dur gebeurde. Om het mar plat oit te drukke, ginne zak !! Ikke naor munne nieuwe medaille , gekocht van ut vrouwke van dun draankenboer, en daor ston ut gewoon op : Leut maokte z11 !! Komt da effe goed oit, waant ut Hermenieke maokt zellef heel leut. En nie alleen vur dur egge, mar netuurluk ok vur jullie, muziekliefhebbers. Saome meej jullie wulle we dur wir een feesie van maoke, gezellige verrassende muziek, un lekkur glaske sinasappelsap, wa friet meej nun klodder mayo, mar vurral veul leut.

veul

As jul;lie nou ok naor de Brasserai komme, nun dag of vier, dan kannut nie mis of ge kan Z11 meej oos leut maoke !! Ut Hermenieke hettur zin in, tot ziens !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12

61


10

Vooral blijven tanken met carnaval bij Tankpunt Vers worstenbrood tijdens de carnaval

bezoekadres: Tankpunt b.v. Zeggelaan 200 4844 SK Terheijden

postadres: Tankpunt b.v. Postbus 123 4900 AC Oosterhout

T: 076-5935985 F: 076-5935986 E: info@tankpunt.nl I: www.tankpunt.nl

www.tankpunt.nl

12

EETCAFĂ&#x2030;

DE BOEG

bij de Blokker in Made op de Marktstraat 39

Ook bezorgservice Thuis in jouw wereld

5

5

3

5

Statendamweg 105 4905 BR Den Hout Tel. 0162-454836 Fax. 0162-423892

62


CARNAVALSCONCERT

d gx q

27 februari organiseert Harmonie en Tamboerkorps St. Caecilia een groots carnavalsconcert in het “Grand Café” van de Korenbeurs. Voor u treden op, de harmonie, het tamboerkorps en het opleidingorkest Poco à Poco.

U kunt getuige zijn van ’n mengeling van carnavalsmuziek en muzikale acts van onze leden. De verschillende secties zullen hun muziek op ’n carnavaleske manier ten gehore brengen. Hilarisch maar met ’n goede muzikale kwaliteit. De muzikale leiding van het harmonie orkest is in handen van Mark van Mil. Het tamboerskorps staat onder leiding van Corné Pas. Joop van de Sande begeleidt het opleidingsorkest Poco à Poco.

Pak uw agenda en noteer: Zondagmiddag: Zaal: Aanvang:

27 februari “Grand Café”de Korenbeurs 14:30 uur

Voor de kinderen is er ’n speciale attractie. En om in de juiste carnavalsstemming te komen komt u natuurlijk in carnavalstenue. Tot ziens op ons carnavalsconcert.

10

63


8

64


40 JAOR C.V. De PLAKKERS 40 Jaor CV de Plakkers das nie niks. Geen carnavals jubileum mar toch een gelegenheid om nie zomar vurbai te laten gaon. Unne Plakker; wa is da eigeluk? Ik wit da natuurlijk wel, want ik ben er zelluf ene. Mar as ge da nie wit, wa doede dan? Ja, dan gaade natuurlijk googele as ge unne computer het tenminste. En wa ge dan allemaal tege komt????????

* * * *

Unne plakker da is: Unne nachtvlinder, Ut is ok un beroep. Da wies ik ok nie hor, mar da is iemand die reclame posters overal opplakt. Unne plakker is ok un muzieknummer waorbai ge dicht tegen elkaor aon daast. Het is ook iemand die lang in het café blaift zitte en zogenaamd aan zunne kruk blijft plakken.

De meeste van deze beschrijvingen kloppen aardig as ik bai oos club zo eens rondkijk. Nachtvlinder: Menig vergadering duurt bai oos twee daoge. We beginnen op vrijdag en eindigen op zaterdag, dus dieje nachtvlinder da klop wel. Beroep: Wai bouwe ieder jaor unne carnavals woage en daar plakke wai heel wa reclame folderkes op, dus da beroep da kom ok aardig in de buurt. Muzieknummer: Al veule jaor maoke wai un liedje vur de schrètstraid, of da nou un nummerke is waarbai ge dicht tegen elkaor daast da wit ik nie, mar da ken wel natuurlijk. Plakken in ut Café:Meej carnaval zijn wai vier daoge in het café te vinden dus iemand die lang in het café blaift zitte da klopt ok wel. Nou wete jullie ok waarom wai de Plakkers heten en ge hoeft dan ok nie meer te googelen. Na veertig joar begint trouwens ok bai oos de vergrijzing toe te slaon. Er zain er nog wel bai die da meej un verfke proberen te verdoezelen, mar da groeit er vanzelluf weer uit. Daarom zoeken wai nog wa enthousiaste bouwers om te komme hellepe, zodat wai over vier jaor, meej oos 44 jaorig bestaan groots uit kennen pakken. Hierbove staat zo’n bietje beschreve aan welk profiel ge mot voldoen. Ge mot wel in de wintermaonde voldoende taid hebbe om oew steentje bai te dragen. Kom is unne keer kijke en blijf eens plakken as ut oe wa lijkt. Kijken ken altijd, daarna kende altijd nog zien. Wai wense iedereen unne leutige carnaval 2011 toe en we kommen elkaar vast nog wel tegen, as wai ergens weer eens zain blijven plakken. Houdoe, Unne Plakker

65


66

Kaike naor â&#x20AC;&#x2DC; t woa grohter geschut

Grote optocht kijken

Zondag 6 maart

om 22.00uur Lallen, pilszen en daanse

â&#x20AC;&#x2DC;Collinâ&#x20AC;&#x2122;

Kaike naor â&#x20AC;&#x2DC;t jong grut

Kinderoptocht prijsuitreiking

Zaterdag 5 maart

Gin carnavalsmuziek, moar knallen!!!

â&#x20AC;&#x153; Hard classixc â&#x20AC;?

Vrijdag 4 Maart

â&#x20AC;&#x2DC;t Hof

Carnaval in

j Paul

ty met D

ziek door :

eekend mu

Let â&#x20AC;&#x2122;s Par

Het hele w

4

0ARTNERINPRODUCTIE

4ELEFOON &AX % MAILINFO VEKONNL )NTERNETWWWVEKONNL

"RIELTJENSPOLDERA 0*-ADE

0OSTBUS !%-ADE

"%3452).'33934%-%.

-/$5,%"/57

+!"%,!33%-",!'%

8


Beste Juin 2010: Jan van Gurp Altijd weer een hoogtepunt van het Mayse carnaval: De Beste Juin verkiezing op dinsdagmiddag in ’t Trefpunt. 6 Opjuiners die een voordracht doen voor de Beste Juin van de May middels een vurig pleidooi met veel humor. Meestal is het vooral veel flauwekul, maar dit jaar hadden de Opjuiners het behoorlijk bij het rechte eind; alle 6 hadden ze punten die van toepassing waren op de uiteindelijke Beste Juin 2010. Al moeten we toegeven dat Sander Machielse, die pleitte voor een jonge vader, waarschijnlijk eigenlijk een jonge grootvader bedoelde. Aanbevelingen die de andere Opjuiners goed hadden: • • • • •

John Rullens pleitte voor een kapper en onze Best Juin is zeker geknipt voor het sociale leven en heeft ook regelmatig in debatten de tegenstrevers gewassen en geschoren. Annet van Dijk nam het op voor iemand op het secretariaat, en zat hiermee goed. Onze Beste Juin heeft in verschillende besturen het secretariaatswerk verricht. Hele boekwerken heeft hij ook geschreven over de May. (ex)Brandweerman Hans de Groot pleitte voor iemand die goed branden kan blussen. Onze Beste Juin heeft in zijn sociale loopbaan misschien wel meer brandjes moeten blussen dan Hans. Karin van den Berg mocht ook tevreden zijn. Al was het geen Politica zoals waar zij voor pleitte maar wel een doorgewinterde Politicus. Patrick Akkermans pleitte voor een echt goede automobilist. En dat moet onze Beste Juin ook wel zijn, want als je als politicus geen goede automobilist bent dan leert de ervaring dat je de volgende dag in de krant staat. En daar hebben we onze Beste Juin nog nooit in dat soort mededelingen kunnen ontdekken.

Allemaal zaken die dus sloegen op onze Beste Juin 2010: Jan van Gurp. Maar niet voldoende natuurlijk om de hoogste sociale titel van de May te verdienen. Hierbij een opsomming van wat er echt toe deed: Jan vervulde de volgende bestuurlijke functies: 18 jaar bestuurslid technische School Geertruidenberg, 10 jaar bestuurslid werkgeversorganisatie, 4 jaar bestuurslid regionale opleidingen  bouw, 20 jaar voorzitter buurtvereniging “De schans”, 8 Jaar bestuurslid stichting Welzijn Ouderen in gemeente Drimmelen. Momenteel is Jan nog actief als: Vice voorzitter heemkunde kring Made, Voorzitter van de welzijnsgroep Made, Secretaris welzijnsoverleg van de ”Wijngaerd”, Voorzitter gebruikersplatform sociaal Cultureel centrum “De Mayboom”, Vrijwilliger bij het S.W.O. met als voornaamste taak BTEH ( blijvend thuis in eigen huis) ouderen begeleiden om zo lang mogelijk in hun eigen huis te willen en te laten wonen. Dit past perfect bij het motto van het Mayse Carnaval 2010: “ Op de May kunde bouwe” Dan nog zijn politieke carrière: Sinds 2002 lid van de gemeenteraad met als taken : inwonerszaken, jeugd- en ouderenbeleid (Bij de Beste Juin verkiezing nog niet bekend maar ondertussen een feit: Wethouder Drimmelen) En natuurlijk helpt het als je een bijdrage hebt geleverd aan het Mayse Carnaval: Vader Piet was in 1958 mede oprichter van de C.S. de Mayèners, hij was zelf van 1959 tot 1963 lid van de Blaoskaffers en hij was in 1972 medeoprichter van “C.V. de Naokomers”. Hij heeft 3 kinderen die te maken hebben met C.V. van ‘t Vat waarvan er één ex-voorzitter is en één de huidige voorzitter. Al met al een perfecte Beste Juin waarop de May al jaore kan bouwe. Jan van Gurp nogmaals gefeliciteerd en we zijn benieuwd naar de volgende Mayenèr of Mayenèrinneke die de eretitel Beste Juin van de May 2011 gaat ontvangen.

67


8

Brieltjenspolder 38, 4921 PJ Made Telefoon 0162 - 68 33 85 www.bouwbedrijfapals.nl

6

veelzijdig VAKKUNDIG

Aannemersbedrijf RASENBERG TERHEIJDEN

    

)YLKHZL^LN *2;LYOLPQKLU  ^^^YHZLUILYN[LYOLPQKLUUS 

Â&#x2039; 5PL\^IV\^ Â&#x2039; 9LUV]H[PL Â&#x2039; .YVV[LUKHNLSPQRZVUKLYOV\K Â&#x2039; (SSL]VVYRVTLUKL^LYRaHHTOLKLUHHU\^LPNLU^VUPUN Â&#x2039; 4LKPZJOLHHUWHZZPUNLU Â&#x2039; 0UIYHHRWYL]LU[PL Â&#x2039; .LJLY[PMPJLLYKLHZILZ[]LY^PQKLYPUN Â&#x2039; ,PNLUTHJOPUHSL[PTTLY^LYRWSHH[Z

7

68

9


Ut Jeugdsauwele op de May !! Beste Mayenèrs en Mayenèrinnekes, Agge gin Mays kent maade bai alinea 2 beginne.! Stukske 1 Het jeugdsauwele is aigelijk al nie meer weg te denke oit dieje rij van carnavalsevenemente op de May. Net zo as vurrig jaor komt op dieje zondag na die twee aovende van ut baizondere kaboal van dieje groote sauwelaars de toekomst van ut sauwele. Deeze jeugdsauwelaars treeje op in twee leeftaidscatogorie’s . Buite deeze twee catogorie hedde nog de kaikersprijs . Deeze prijs hebbe wai naor ooze icoon van ut carnaval vernoemd en wel dun “Henk Stoop wisseltrofee” Veurig jaor is deeze dur Freek de Wijs gewonne en da war nie dun irste keer. In de categorie 15 tottemeej18 jaor war dè Stefan Ligtvoet ok nun gelukkige winnaar. En ok d’n dieje hed da al meer gedaon ! Dan hedde nog dieje catogorie van tottemeej 14 jaor en dees wer gewonne dur Jaqueline Thijssen (ik schraif dieje naom altaid verkeerd) en ja, d’n dieje ging ter ok al irder meej van dur.

Alinea 2 In de voorbereidingen voor het jeugdsauwelen heb ik al een aantal jeugdsauwelaars aan het werk gezien en ik kan u vertellen dat is niet niks wat die jongelui daar samen met hun begeleiders wegzetten. Carnavalsstichting de Mayenèrs probeert zo veel mogelijk de jeugd te stimuleren om het Carnaval op een echte Mayse manier te vieren en traditie’s voort te zetten. Zo ook krijgt het Sauwelgilde jonge aanwas. Jong talent laat zien dat ze uit kunnen groeien tot volwassen jeugdsauwelaars en zo het sauwelen op de May ook in de toekomst laten voort bestaan. Dus hier staan de toekomstige oppersauwelèrs in de ton, komt het zien in de Brasserij op 20 februari van 14.00 tot ongeveer 17.15 uur. Dit mag je niet missen. (zaal open om 13.30 uur) Denk jij ook geschikt te zijn voor het jeugdsauwelen en heb je er zin in, neem dan contact op met onderstaand raad van elf lid; Audry van der Sanden 076-5320096 email: avandersanden@mayeners.nl

Kijk ook eens op onze fantastische website \www.mayeners.nl

69


1

70

0162-687266

Hoogachtende groet Multimate May

Ok wai wense alle Mayenèrs unne leutige en vural ne toffevreedzamegeselligeniealtezattemarlichtelukaongesgoten carnaval 2011 (Mar leut moakte tog Z11)

EERSTE INDUSTRIEWEG 15 4921 XJ MADE MADE@MULTIMATE.NL


NEUKOP

gerukt? Houw d’oewe lompe kop as ik meej Neukop aont praote ben!” “Nouw, nouw” zee ik tegen um en ik vroeg zun vrouw “Trekt tie altajd zonne groten bek tegen oe ope?” “Neeje” zeese “Alleen as tie te veul gezoopen’et” ‘K’eb um laote blaoze, laote prikke, z’n raibewais aafgepakt, mar we hebbe wel errug gelache..

Ondergetekende mag dan wel te boek staon baj dun deursneej Mayenèr as ‘ne leutpliessie mar vergit nie da’k rond carnaval netuurluk ok ut pliessiewerk, wa daddik tajdeluk van de commandaant van de pliessie in Midden- en West Braobant dus overnim, ok behoorluk mot doen. Ge ken tur gin pojnhoop van maoke, netuurluk!

Dè ‘aant’aove trouwes is ok wel leutig as ge effe niks te doen et. Via mun collega, de korpschef /korpsbeheerder van de pliessie Midden en West Braobant, kreeg ik onderlest un grappig apparaotje: De Laser Patrol, zo hittie Tois ojtgepakt, gebrojksaonwaizing in de vullesbak gegooid en tojs ojtgeprebeerd, (Dè motte meej nieuw pliessiedinge altajd doen, oew pistool enzo..) Riep tegen oos vrouw terwajl ik in munne loje stoel zaat: “Eej! Pilske!” Ik richte ut apparaot op oos Keej en wa waar de conlusie : 10 km/uur, wél meej un netjes opegemaokt kouw fleske bier. Mar ut kán netuurluk sneller… Mot ze mar aandere petoffels aondoen. (Winterpetoffels?)

Dè is dus ‘aand’aove geblaoze! En ok veur jullieje prinselukke koddebaajer, die zun werk mistal meej unnun hoop leut doet geldt mistal ok ut motto. Leut motte ze11 maoke! Mar in majn vak worde zou avvetoe un bietje meejgehollepe deur die Mayenèrs waor ge orde en leut onder mot aand’aove. Tis heel dikkels lache, giere, brulle .. en meejpesaant schraive!! Dè wel! Waant ge het van die dalleke die ut gnnnntju nooit leere!

Entoesjast ging ‘k de volgende morrege meej da ding naor de Godfried Schallekestraot. En ikke mar lasere en lasere, mar die verrekte Mayenèrs die reeje ammaol netjes 50. Ginnen éne die nouw us effe lekker deur wouw jakkere… Zouw stond ik daor dun hele morrege en ik begon m’n aige behoorluk te verveele, Totda Chefke op zunnen opgevoerden brommer aon kwaam raaje. Ik laserde dur zoumar 72 km ojt Ik hiew Chef aon en ik zeej: ‘Zo, dè waar veul te hard en da wier gnnnntju tajd ok. Ik staoj hier al de gotgaase morrege veur Piet Snot te lasere. Alleej Neukop, zee Chefke, ik doe m’n best, wor. Ik ben zo hard mogeluk hier naortoe komme raaje..

Onderlest waar ik saovus aont patroujére toen ik unnun oto zaag rije meej un kepot licht Ik diejen oto aongehouwe. Dur zaat un echtpaor Mayenèrs in. Ik zeej tege de chauffeur. “Eej! Witte gai wel dagge meej un kepot licht rondraid? De Mayenèr aachter ut stuur deed overtojgend as of z’n neus bloejde (zaddoek en al), De maogdelukke onschuld zelve: “Neukop” zeetie “da mot nog mar net gebeurd zajn. Ik wit van niks...” “Ach, Neukop” zeej zun vrouw neffen um. “Ik lop um nouw al meer as un maond te warschouwe dattie wa aon dè kepotte licht moes doen, mar haj verrek ut gewoon!” Ut manneluk deel van ut echtpaor wendde zich nouw tot zun eega: “Heb ik daornet nie gezeed da gij oewe kop moes houwe?..” Ik zeej toen tege dieje mees: “Ik zie trouwus ok dagge oewe riem nie om’et.” “Dá kennik verklaore, Neukop” zeetie. “Ik heb munne riem avvast mar ojtgedoan toen ik zaag da gaj main aon ging houwe. Ik dacht, haj zal mun rajbewajs wel wille zien en dè mot ik ojt ut haanschoenekasje pakke” “Haj lult, Neukop, haj het nog nooit van zun leeve unne riem in dun oto aonghad” vertrouwde de wederhelft majn toe. Toen wier de chauffeur pas echt kwaod: “Verrekt stom waif dagge dur zajd! Bende nouw helemaol van de pot

Dikke prent, brommer in beslag genome, mar láche, jonge! Wa hebbe we un leut g’had meej mekaore.. Kortom: zouw ziede mar: ge ken ut ok saome: Leut maokte nie altajd all1 Allee Mayenèrs en Mayenèrinnekes Gegroet en Alaof Jullieje

71

Neukop “Laser” Lambregs


1

72


Uniek embleem van De Mayenèrs Oproep aon alle embleme verzaomelèrs: Beleggingstip! Deur Schjeert Gaaijus, beleggingsadvi-zeur. Nouw is ut altaid al un veraantwoorde investering gebleeke:.. dè koope van un embleem van De Mayenèrs. Ut zajn altaid al schone kunstwerkskes gewiest. En die blajve waorde houwe! Mar d’n aonschaf van un embleem van vantjaor.. van 2011.. is hillemaol luukeratief. (de moeite dus) waant dees medallies die wórre pas echt veul wèrt. Agge vantjaor un embleem kopt dan hedde un unieke carnavalsmedallie. Da’s tur intje meej ut eindcijfer 11 meej un nul derveur! En de`is veur carrenevaliste un belangraik getal, toch? Jaortalle meej alleen mar ut aindcijfer 11(zegge elluf), dè komt teslotte mar eene keer in de duuzend jaor veur.aigeluk is ut mar twee keer in oons jaortelling veurgekomme. Ik zaj nog aon ut zoeke gewiest in de muzeumstukke van de stichting mar unne medallie van 1011, laot staon ojt ut jaor ellef (11 nao chr.) he’k daor nie gevonde Allenig mar unnen hoop ouwe munte, ginnen ééne meej zo’n mooi lintje. Toch zouwde zegge dat er toen ok wa te viere waar meej carreneval.

Studie naor gedaon Wat gebeurde dur ammaol rond ut jaor 11 hier op de May. We weete ammaol da rond die taid de Bataviere op ojtgeholde boomstamme over de Rain via dun Biesbosch hier naortoe kwaame drajve. Vollegus de boeke streeke ze neer in ut zoidelukke deel van wa toen bekend waar as de Raindelta. Ja. Hier dus..! En ge kent dur gif op inneeme da ze dorst hadde toen ze op de May aonkwaame. Op zullieje rais hadde ze netuurluk wel waoter zat gezien. Mar Rainwaoter! En dè waar toen al nie te zojpe. Ze begonne effe veur carreneval van ut jaor 11 nao chr. meej ut brouwe van bier!! Meej succes! Dè wier al gaauw ok bekend in Rome. De Romaine kwaame hier ok mar us kaijke naor ut vruuge Mayse carreneval. Die spagetti-nassers hebbe de carnaval meej naor rojs genome. En tot in Venetië toe viere ze nouw ok carreneval… Die loj hebbe veul munte naogelaote, embleme zajn dur nog nie gevonde.. Mar asse dur zain dan zain ze netuureluk onnoemeluk, verschrikkeluk veul wèrt! Dan carnaval 1011: De op de May woonende Karolingers bleken nie te kenne feeste en dan motte meej carreneval nie op de May Die stapte toen mar op dus... DeMay kwaam onder ut Roomse Raik (daor hedde ze wir!) te valle. De prins waar prins Hendrik de Twedde. Ut feeste wier deur Rome goedgekeurd. Dus konne we toen al pauseluk goedgekeurd carnaval viere.. Rome gaaf veur alle feeste regels enzo van hoe ut feest te viere. Da deeje veur Kerstmis en Paose enzo, mar gelukkig nie veur carreneval. De paus mot gedocht hebbe: “Leut maoke, dè doen ze mar z11… ! ’N motto waar dur dus, mar un embleem van 1011 he’k nog nie gevonde.. As gaj dur intje vindt dan bende netuureluk gelajk verschrikkeluk, onnoemeluk rajk… Kik, en daorom is ut zouw belangraik dagge dur intje te pakke kraigt van ut jaor 2011. Die koste nouw baina niks (€ 3,-. Schaintje dus) mar over un jaor of wa dan doen die al gaauw ’n paor rooje Eurorugge.. Ik wit, resultaote ojt un ver verleeje … Mar dees investering kan ik oe van harte aonraoje... Alleej! Ik gaoj mar wir us naor Harries, waant dieje Mens zit wir op main te waachte… Houdoe en de balle!

Schjeert 73

zajn.

ze


Kinderdagverblijf

“Koetje Boe”

De Rooy

Wagenberg

Autoschade

* Gratis leenauto *Geen eigen risico Het kinderdagverblijf op de boerderij!!!! Voor kinderen van 0 – 4 jaar. Volop parkeergelegenheid op eigen terrein.

Wildestraat 13 4845 PK Wagenberg Tel. 0162-682698 Email: info@kdv-koetjeboe.nl Website: www.kdv-koetjeboe.nl

HET GOORKE 51 OOSTERHOUT INDUSTRIEPARK DE WIJSTERD TEL. 0162 - 43 15 48 E-MAIL: AUTOSCHADE-DEROOY@HETNET.NL 7

7

5

8

2

6

m a a n d a g t /m z a t e r d a g

08.00 - 2 1 .00 uur 6

74

2


Waogebouwer van ut Jaor 2010 De carnavalsoptocht is zonder twijfel het grootste evenement tijdens het carnavalsweekend. Vrijwel alle Mayenèrs worden hierbij betrokken. Is het niet als deelnemer, dan is het wel als publiek. De Mayse optocht geniet ook al jaren een regionale aantrekkingskracht. Dit is het gevolg van het alsmaar stijgende niveau; de deelnemers leggen de lat elk jaar een stukje hoger voor elkaar. Aan de optocht gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. De muzikale bezetting moet op peil zijn, individuelen proberen een unieke creatie te bedenken en groepen maken er vaak heel veel werk van. En dan hebben we natuurlijk de wagenbouwers. De bouwploegen bestaan vaak wel uit 40 mensen die hard door moeten werken om met carnaval weer goed voor de dag te komen. En omdat er elk jaar toch weer mensen zijn die net dat extraatje geven dat het verschil maakt, heeft CS De Mayenèrs in 2008 hiervoor een nieuw fenomeen in het leven geroepen: verkiezing van “De Waogebouwer van ut Jaor”. Deze titel is niet voor de beste bouwer. Dus niet de beste lasser, de beste vormgever of de beste plakker. Maar wel voor de man of vrouw die een uitzonderlijke toegevoegde waarde heeft voor het functioneren van het team. Hij of zij is de olie in de machine die ervoor zorgt dat alles soepel blijft lopen. De Waogebouwer van ut Jaor kan dus best bij een club rondlopen die niet bij de eerste in de einduitslag gaat eindigen maar die wel het verschil maakt of zijn club überhaupt wel of niet meerijdt in de optocht. Nominaties voor de Waogebouwer van ut jaor worden door leden van de wagenbouwende clubs aangedragen bij het bestuur van de Mayenèrs. Als jullie dit lezen, is ondertussen de 4e Waogebouwer van ut jaor al bekend maar bij het ter perse gaan van deze krant nog niet. Daarom een toelichting op de verkiezing van de 3e Waogenbouwer van ut jaor, dus die van 2010. Dat was geworden:

Bart Jaspers

In een uitgebreide brief van CV De Durdouwers, waarin Bart is voorgedragen, is de betekenis van de titel nogmaals onderstreept. Enkele argumenten om Bart voor te dragen waren o.a.: - Hij zorgt dat de tekening gemaakt wordt, voor de bouwplek, het materiaal en de sfeer. - Als de rest van de ploeg komt heeft hij de tent al warm gestookt, staat de muziek aan en is de plaksel ontdooid. (Koffie zetten mag hij niet, want dan slaapt de hele bouwploeg niet meer.) - Hij bemoeit zich met alle facetten van het bouwproces: lassen, draaitechniek, plakken, spuiten, enz. - Hij motiveert iedereen om te komen helpen en de schouders eronder te zetten, ook al hebben ze niet de meest comfortabele bouwplek. - Hij voorziet jonge bouwclubs van gaas, ijzer en zelfs vrachtwagenzeilen, waarmee zij weer op weg worden geholpen. - Hij bracht het Mayse carnaval op televisie bij ‘Ter land, ter zee en in de lucht’. - Hij liet zien dat carnavallers niet alleen denken aan feesten en bier drinken toen hij met zijn vriend Martin op de tandem een rondje Nederland fietste voor de kankerbestrijding. Ook hierbij wist hij op televisie te komen. Bart, die zelf een collega-bouwer genomineerd had voor de titel, was blij verrast toen hij de wisseltrofee uit handen van Prins Fraas I mocht ontvangen.

75


Nieuw in Made! Marktstraat 25C

n nke che s e g tieg edin Rela iekl t o ng Prom kkledi r e W ding rtkle Spo

De specialist voor sport, werk en promotie!

T-shirt s Bedru

en po

lo’s vo o

kking

DE WIJS Voor al uw schilderwerken

es en

iverse k

heren

leuren

in alle

en kla

maten

ar terw

en kle

ijl u w acht!

uren.

www.sportgoods.nl

5Nieuwstraat 17 4921 CT Made Tel. 0162-682710

r dam

en in d

,:[\IIL

5

=VVYHS\,SLR[YH^LYRaHHTOLKLU ‹UPL\^IV\^ ‹]LYIV\^PUN ‹YLUV]H[PL ‹Z[VYPUN

Bel 06 - 101 231 91 4

10

Ad 10

Leut maokte z 11 !!! Bai Grûn Drimmelen val ter altait wel wa te lachen. VP /D66 saomen un leutig stel!

Leut maoken

GEWOON DOEN!

INFO@GROENDRIMMELEN.NL

12

76


1989 – 2011 Dur war us…. Zoals menigin wel of nie wit begint elluk sprokske meej dees bekende tekst,zoals ok ut sprokske van CV van `t Vat wa 22 jaor geleje zain oorsprong had taijens ut saomenzen van un klain vriendeploeggeske. Dees groepke had immers ut geweldige idee un carnavalsvereniging op te richten. De irste jaoren hebbe we meej un loopgroepke meejgedaon omda tur nog gin bouwplekske beschikbaor war. Echter in 1992 waar ut dan zover, oit dun grote loods van Scheepswerf Made kwaam dun irste grote waoge van CV van `t Vat. Dees wier echter nie deun leste waant dur volgde durr nog veule welleke op verschillende platskus wieren gebouwd van Wosteroud tot Waogenberg en de letste jaore wir op dun May. Jin vaan dun oogte punten war wel dun waogen waormeej wai in 1998 Gianni Romme mochten rondraijen. Da zen gebeurtenisse die in oew geheuge gegrift staon. Oos vereniginguske is ondertusse wel wa vaan samenstellung veraanderd maor wai kunne altaid nog wel terugvalle op zo`n 20 tal leeje die elk jaor wir probere unne waogen weg te zetten. Nou 22 jaore verder duurt ut sprokske nog steeds veurt. Ondertussen eejt dun fistelijke receptie,veur ut drukke vaan dees karrenevalskraant, al plaots gevonde welluk wier gevierd meej alle meese die karreneval un werm hart toe draogen. Ok dees jaor zen we zeker wir vaan dun partai waant bouwbedrijf Pals het ok dees jaor zain loodske ter beschikking gesteld zoda wai wir meej un leutige creatie teveurschijn kenne komme. Laast dees weg willen wij ok iedereen bedaanke die ut mogeluk hebbe gemaokt om dur veur te zurrege da wai dun afgelope 22 jaaor hebben kenne bouwe in welke vurm dan ok, immers is ut nie mogeluk om grote waogens te kenne bouwe aas tur niemand een plaotske vrai zou maken en aanderezaoke belangeloostur beschikking stelt. Wij hoope da gullie dees jaor wir un leutige karreneval zulle belève en wai zien gullie gère terug op zondag 6 maort 2011 laast dun optocht

Alaaaaaaaaaaf C.V. van `t Vat

77


12

7

Het adres voor onderhoud en reparatie van uw personen-bedrijfs auto Montage van banden/uitlaten/akku's etc.

Adelstraat 47, 4921 BP Made

Openingstijden: Ma. gesloten Di t/m Do 08.00-18.00 Vr 08.00-19.00 Za 09.00-17.00

6

4

5

78

   

  12


52 jaor carnaval op De May! Proficiat!

Een leutig carnaval?

www.fortune.nl

Fortune vindt dat u overal en altijd moet genieten van lekkere koffie. Daarom levert Fortune professionele koffieautomaten en de lekkerste koffie voor bedrijven en verenigingen. Fortune regio Breda Tel. 0162 - 67 10 90 10

4

7

De plek om uit te gaan

Voor gezellig en sfeervol uitgaan moet je bij John en Janny zijn Ook voor Feesten en Partijen Havenkade 25 4924 BC Drimmelen Tel: 06-29538765 / 06-51985696 5

7

79


10

10

80


Ja hoor daar zijn we weer!!! Vanaf de andere kant van de May, vanuit de Rijackers.Ook dit jaar trotseren wij, net als alle andere jaren, in ons tentje de kou. En de winters worden ieder jaar langer en kouder. De kachels maken in deze periode overuren om het zo draaglijk mogelijk te maken voor de bouwers en voor het papiermaché, want dat droogt voor geen meter met deze winterse temperaturen. Er zijn avonden bij dat de bouwers naar huis gaan omdat de kou te erg is en de lijm niet wil ontdooien. In het weekend zorgt moeders (Elly Jaspers, die weer helemaal beter en niet uit de tent te slaan is) voor iets warms te eten en te drinken. Maar ondanks de kou zijn wij ontzettend blij dat we ieder jaar weer terug mogen komen bij Cor en Adrie Segeren aan de Rijackers en ons tentje weer kunnen bouwen. Ook dankzij ‘t Trefpunt (met een financiële bijdrage en een thuiscafé met carnaval) kunnen wij weer een A-wagen door de straten van de May laten rijden en bijdragen aan een gezellig carnaval.Wij wensen iedere vereniging een gezellige en geslaagde bouw toe en tot ziens in dun Optocht.

CV de Durdouwers 3

Paaspop Den�Hout wenst�jullie�'n�leutige�carnaval�toe! 23�en�24�april�2011

en met Pasen feesten we verder met onder andere

Golden�Earring WC�Experience

JAN�SMIT

Band�Zonder�Banaan en�vele�anderen...

Kaarten en info: www.paaspop.com 12

81


 $8725,-6&+22/

-(52(158//(16

5LMEHZLMVKDOHQ" %HORIPDLO-HURHQ LQIR#MHURHQUXOOHQVQO 7

van.der.Steen@echtebakker.nl 6

1

5

10

82


Vanweege groot suukses herhaold D’n eenigu egte groote mayse kennuskwiz

Blai op de May Karrenavalsmaondag 7 maart om 10.00uur Grand Café du Kinkeluut bij De Korenbeurs Ut was pas dun irste keer, mar ut is muteen un groot suukses gebleeke: Blai op De May 2010 georganiseerd door C.V. de Kinkeluten. Nao un werrum welkom meej een wostebroojke en koffie op koste van Toontje van de Made waore de bezoekers getojge van de opening van de groote kwiz onder laiding van kinkelutenveurzitter en kwizmaaster Patrick Akkermaas. Hierin was ut, ut tiem van Franka Martens, Henk Stoop en Johan van Mechelen da tot aon de finaoleronde in een heftigu doch sportieve strajt verwikkelt waar meej hun teegestaanders Angelique den Boer, Willem Snieders en Ad de Kroon. De spanning was tot ut lèst toe te snaaje mar ojtaindelijk ginge Angelique en co. dur meej d’n irste plek vandur: un foeilèlluke wisselbeker en heul veul eer, applaus en confetti.

een deuk. Afain, agge dur nie bai bent gewiest, dan hedde heul wa gemist. Mar ja, da hadde ojt de kraant of van mond- op - mond-relcame hadde vaast al wel vernoome. Un histooriese gebeurtenis die ge dees jaor nie maag misse. Op www.kinkeluten.nl zèn de fotoos van vurig jaor te zien, dan kende zien hoe leutig ut toen is gewiest.

Ut publiek speulde fanatiek meej en joigde hun helde op het podium hartstochtelijk toe. De meest gehoorde kreet van dieje morruge was het bekende: “Oh ja!”. Waant boove alles bleek d’n irste Blai op de May vural un groot feest der herkenning te zain. Herkenning van fotoos van bekende en minder bekende mayenèrs en van ouwe en nieuwere durrupsgezichte die op ut groot videoscherm te zien waare. Herkenning van un hoop vertaolinge van mayse naor neederlaase woorde en viezeverza. Dan wiere de pennels ok nog getest op hullie kennis van de mayse geschiedenis en op hullie zangkwaliteiten bij de klaanke van hojsmuuzikaant Joep Peeters. Ut publiek zong hierbai dur longe ojt dur laif en bij de veule grappe en grolle laage de meese reegelmaotig in

Ge bent van harte welkom. Netuurluk ok agge dur veurig jaor ok al was mar dan hedde minder aonsporing nodig, denk.. En netuurlk wense wai iedereen veul leut meej de karrenaval en wai hoope jullie te zien bai de twèdde Blai op De May!

As Kinkeluten kenne waj dees mandagmorrege van harte aonbeveele, mar da’s nogal wiedes.. netuurluk. Ik zouw zegge: vraog tur iemand naar die veurig jaor gewiest is. Dan kende us aonhoore wagge veurrig jaor gemist het. Doar kende meej carrenevals mandag noggus vruug veur ojt oew nest komme. Dè beloof ik.

Alaof Ne Kinkeluut

83


5

VAN FESSEM

‘T lichtpuntje voor Mayse meese

PARTY-VERHUUR

in litereire nood, en we verkope ok plakband. UW VERHUURADRES VOOR O.A. : STATAFELS PARTY-TENTEN STOELEN GLAZEN TERRAS VERWARMERS SERVIES FRISDRANKEN / BIER

TAFELS BARKRUKKEN TERRASTAFELS TAP BESTEK KOELKASTEN VERLICHTING

VOOR AL UW FEESTEN EN PARTIJEN RIJTSELAAN 25 4941 XA RAAMSDONKSVEER TELEFOON : 0162-521665 MOBIEL : 06-30805956 EMAIL : e.a.m.w.vanfessem@wanadoo.nl

Markstraat 38, 4921 BG Made 5

12

6

5

84


Het gehandicaptenbal CS De Mayenèrs organiseert, onder begeleiding van “De Regenboog”, ook dit jaar weer een leutig bal voor verstandelijk gehandicapten. Dit bal wordt gehouden op

maandag 7 februari 2011 vanaf 10.00 uur in SCC “De Mayboom.” Prins Fraas dun 1e en zijn gevolg zullen natuurlijk aanwezig zijn en de muziek zal worden verzorgd door Vals Alarm, ‘t Mays Kwartierke, ‘t Mays Kaboal, Houdoe en bedankt en Prinselijke hofkapel De Bloaskaffers. Na afloop is er weer friet met een snack. Verstandelijk gehandicapten afkomstig uit Made of lid van een Madese vereniging zullen persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Mensen die geen uitnodiging ontvangen hebben, maar het bal wel graag bij willen wonen, kunnen aangemeld worden bij Audry van der Sanden (076-5320096 of email avandersanden@mayeners).

8

10

3

85


12

6 6

7

5

7

10

Brood en banketbakkerij

Sandra en Jan van der Westen Stuivezandsestraat 5 Made - 0162-682353

Wij wensen iedereen een leutige carnaval 7

'UHHI=%0DGH ZZZIUDQNYDQJLOVQO LQIR#IUDQNYDQJLOVQO YHUKXXU#IUDQNYDQJLOVQO

1

Wai wensen iedereen een hele gezellige carnaval! 3

Brieltjenspolder 32 :: 4921 PJ Made :: The Netherlands :: Tel. +31(0) 162 681050 Fax. +31(0) 162 686262 :: www.vemacrane.com :: sales@vemacrane.com

8

DEN DEEL 10 - 4921 JH MADE - TELEFOON 0162-687343 3

86

3


Oh…die proefwerken ....! Wat verderop schreef hetzelfde licht: - Voor otters maken ze ondergrondse viaducten. We gaan dus meteen op de culinaire toer: Wat is snuif en hoe kook je dat ? - Het is zo’n ding en je doet het in een pan. Ik weet niet wat snuif is en als je het niet weet, weet je ook niet wat je er mee moet doen. (Die heeft nagedacht zeg. Af en toe zit er wel zo een tussen) - Volgens mij kun je het snuiven of eten. En ik heb er geen idee van. - Een hond. Niet ?? (De buurman schreef dus:) - Snuif is een hond en die kook je in een pannetje. (Moet een gezellige boel zijn bij jullie thuis. Hoe doen jullie dat overigens met een bouvier?) - Snuif is een combinatie van appertaam en looddioxyde. Dat moet je mengen. (Duidelijk ?) - Snuif is een werkwoord van ik snuif. Dus dat kun je niet koken, want woorden kun je niet koken, alleen zeggen, opschrijven of aanhoren. (Sla komt van ik sla. Vergissing ; sla kun je sowieso niet koken. Ik bloemkool of kool ik bloem ?) - Snuif is vies en wat vies is kook je niet. (Dus kids: spruitjes voortaan rauw eten) - Snuif kan je snuiven, bijvoorbeeld gemalen rijst en dat doe je in water en dan moet het 10 minuten koken. - Ja druks. Je kunt het niet koken maar wel kweken. (Hoe ist bij jullie thuis?) - Een haas in een pan. - Snuif bestaat niet, dus je kunt het ook niet koken.

Je gelooft het toch niet hee. Na al die jaren zwoegen om de jeugd toch enige kennis in te pompen, lukt het diezelfde jeugd niet eens om de simpelste afkorting in het brein op te slaan. MRSA bijvoorbeeld. Simpeler kan het eigenlijk niet. Een gewone afkorting als MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) moet toch voor iedereen gesneden koek zijn. Zo simpel als wat, toch. Bij de jeugd bestaan dus duidelijk de verkeerde voorstellingen . Zie maar : - Micro raison scan assigment (Intelligente jongen, die interessant wil wezen, maar er geen bal van begrijpt). We gaan dus snel door met de gewone dagelijkse begrijpelijke kost: - Mensen raken slakken aan - Motor Rijwiel Start Automaat (Knap dat ie aan de hoofdletters gedacht heeft) - Mooiste Rugby Sacion Allergieën (Had ook gekund, maar we gaan het eenvoudiger pad op) - Maak Rijtjes Samen aan - Meer Rozen Samen en Alleen - Mening Rest Stomme Afkeer - Marsakkertje - Matig snel aangenomen - Mars Reizigers Sentrale Amsterdam En natuurlijk de uitsmijters: - Mechanische Ruimte Schepen en Apparaten (Gebr. van Dijk in hoger sferen) - Moeders reizen samen alleen - Moeder raakt slank aan En gaan we dan meteen over naar de volgende slimme vraag : zijn er ook geurloze instinkers en noem er zoveel mogelijk, dan kómt er een opsomming die helemaal nergens op slaat !!! Goeiendag zeg. Ga d’r maar aan zitten !!! - Rekensommen met rest, taal zonder voegwoord - Nee, dat is figuurlijk, het stinkt niet. - Stinkdier ? Koe ? Varken ? Hond ? Papier ? T.v. beelden ? Valkuilen. - Een addertje onder het gras. - Ja, als je iets aan het doen bent en je zegt bijvoorbeeld nee he, hier zat een luchtje aan. - Ja, zoals bij haviken en monniken, Dan denk je dat je twee k’s hoort en dan moet er maar een. En bijvoorbeeld bij rekenen, dan zie je er opeens een heel andere som tussen. Zelfs op een gewone vraag als: wanneer krijgen bomen jaarringen weet men de oplossing klaar en duidelijk: Als het dondert en bliksemt. Datzelfde licht beweerde op een andere vraag dat er in Nederland triljarden fietsen rondrijden. Maal allee, we gaan thans over tot een der meest intrigerende vragen: waarom zijn er bij een schaatsbaan invalidenparkeerplaatsen? Ga er maar voor zitten: - Omdat er mensen met een rolstoel op ski’s komen …. - Anders moeten ze langer lopen… - Dan kunnen de mensen in een rolstoel schaatsen onder hun stoel binden en mee gaan schaatsen (en dat staat er zonder blikken of blozen) - Dan hoeven ze zelf niet te zoeken - Dan kunnen die mensen in het café wachten… - Daar kunnen mensen die alleen willen schaatsten parkeren. - Om hun auto weg te zetten als ze nog goed genoeg zijn om zelf te schaatsen Nog een slimmerik: - Mijnwerkers namen vroeger een kanarie mee de mijn in, want als ze de weg kwijt waren konden ze hem horen.

-

We stellen de laatste serieuze vraag en zoals altijd met een stalen gezicht: Waarom heet een hamburger een hamburger, terwijl er helemaal geen ham op zit en ken je nog zo’n voorbeeld ?? - Het is uitgevonden door meneer Ham. Nog zo’n voorbeeld is lammetjespap. - Waarom heet een frikandel een frikandel. Er zit helemaal geen frik in. - Een potlood. Het is geen pot en er zit geen lood in. - Sneeuwwitje was niet wit. - Doornroosje zat niet onder de rozen of doorns. - Waarom heet een pechvogel een pechvogel, terwijl hij helemaal geen pech heeft. - Een hamburger heet hamburger, omdat hij lekker is. (Men trekke deze stelling door: alles wat lekker is heet voortaan dus hamburger) - Dat was voor de tijd van Napoleon. - Banketletter. Daar zit geen bank in en het is ook geen letter. (Schrijver deze hoopt later banketbakker te worden) - Kerstboom. Die heeft niks met kerst te maken. - Waarom heet een veerboot een veerboot, want nergens zie je een veer. - Adeense saté (????) Een eetlepel kun je toch niet eten.

Bijna waren we Greenpeace vergeten: -Greenpeace houdt harpoenen tegen. Ze varen door walvisvaarders heen. Deze slimmerik beweerde in dezelfde biologietoets ook: - Vliegen worden gegeten door kwaadaardig plankton. (Och waarom niet) - In het holst van de nacht zien veel dieren, want ze maken geluiden en dan weten ze waar ze naar toe moeten. (Nou ik maak na een avondje stappen geluid zat, maar ik zie geen donder) Uw aller (?) meester.

87


Op de May kende bouwe, maar ook op schoenen van Dirven Openingstijden: dinsdag van 10.00 - 12.30 uur of op afspraak

1

4

5

3

9

8

4

1

9%7DIVFKHLGHUV 0DFKLQHERXZ &RQVWUXFWLH &RQWDLQHUERXZ 39&KXOSVWXNNHQ 39&EXLV *HFHUWLÀFHHUGH EUDQGVWRIWDQNV

88


'URJLVWHULM 3DUIXPHULH  

0DUNWVWUDDW %*0DGH 

1

5

2

7

Ut b el ko t met d e ru i mste keu z e

de May

Marktstraat 33

0162 - 681550

5

1

9

'RQGHUGDJYULMGDJ HQ]DWHUGDJJHRSHQG

2

4

9

2

4

7

5

1

89


Zeg nou z11 Dit is het laatste stuk van deze krant. Normaal verw8 je hier het bedankje aan ieder1 die zich dit jaar weer voor het May’s carnaval heeft ingezet. Zo ook dit jaar weer. Nou, jongens en meiden BEDANKT. Maar eigenlijk wil ik het hier over iets anders hebben, er zit me namelijk iets dwars. Het zal je inmiddels al wel zijn opgevallen dat de redactie het idee heeft gehad om het jaarlijkse clubblaadje van C.S. de Mayenèrs op een tv-gids te laten lijken. Dit alles in aanloop naar een eigen tv zender. Ik wil geen afvallig redactielid zijn, maar gaande weg rees bij mij de vraag “zitten we met z’n allen nou eigenlijk wel te w8ten op een blad met daarin een overzicht van wat er te zien is op de televisie?” Is 1 tv zender, die denkt dat je met carnaval in de studio of voor de buis moet zitten, eigenlijk niet voldoende? Zeg nou z11, is er eigenlijk nog wel wat zinnigs op de buis? In de vooravond w8en de soaps je op en schuimt het ongelofelijke verhaal je huiskamer binnen. Als je midden op de avond niet wilt stemmen op 1 of ander nieuw talent uit de vele talentenjachten, dan hoef je al niet meer te kijken. Tja… Het n8-programma lijkt soms aanlokkelijk, maar na het rond-zappen langs alle “commerciële” zenders heb je het hoogtepunt van de (televisie) avond ook wel gehad. Ten 2de is het toch niet meer van deze tijd om in een, al dan niet gekleurd, blaadje te bladeren om te weten wat er op tv te zien is. De laatste tv-gids die ik in de hand had, bestond voor 80% uit reclame en een paar geschreven artikelen. Ik moet overigens wel toegeven dat deze krant daar ook aardig aan voldoet. Maar goed, ik wilde dus weten wat er die avond te zien was. Eerst moest ik tig pagina’s doorbladeren om vervolgens op de juiste dag uit te komen. Tot mijn grote verbazing moest ik 1 van de laatste pagina’s hebben. Er rezen bij mij meteen 2 vragen op: ben ik de 1ige die het geen wat ik zoek altijd pas aan het eind vind, zelfs als ik achteraan begin? En… wie heeft bed8 om de tv programmering 8er in het blad te zetten? Het is toch een TV-GIDS… zet wat ik wil weten vooraan. Sommige dingen zijn zo omsl8ig. Ik moest wel weer even aan vroeger denken. Mijn vader opende altijd plechtig de tv avond door op het puntje van zijn eigen stoel te gaan zitten, ja hij had (wel) een eigen stoel. Een stoel vanwaar hij vanuit het midden van de huiskamer het beste uitzicht op de tv had. Hij legde de tv gids op tafel, zocht de juiste dag en met een ferme vouwdruk beweging legde hij de paginakeuze vast om vervolgens achterover in de stoel te ploffen om het avondprogramma te bestuderen. Het kwam zelfs voor dat hij tijdens het bestuderen even zijn ogen sloot, waardoor de tv-gids langzaam op zijn gezicht belande. Je moest het eens wagen om de tv-gids dan af te pakken, hij was immers nog aan het kijken. Blijkbaar had vaders met zijn vouw-druk techniek al door dat telkens opnieuw dezelfde dag zoeken geen optie was. Voor wie toch wil weten wat er op de buis is en geen zin heeft in al de voorgaande rompslomp is er een mooi alternatief. Er zijn hele mooie “moderne” manieren om op de hoogte te blijven. Neem bijvoorbeeld het wereldwijd medium, je kunt zonder enig probleem zien wat China die avond op tv uitzend. Niet dat het iets uitmaakt, verder als “slambal baai” kom ik toch niet, maar het gaat om het idee. Sterker nog als je denkt dat je iets gemist hebt, wat ik me niet kan voorstellen, maar goed, dan kijk je dat gewoon terug bij “uitzending toch niet gemist” en je bent weer op de hoogte. Wat als je nu eens niet in de buurt bent van een computer; geen probleem dan trek je even je “zwarte bes” of “aaifoon”. Voor de digibeten een blackberry of een iPhone. Het schijnt zo te zijn dat die apparaten eigenlijk bedoeld waren om mee te bellen. Je installeert een applicatie ofwel een “app” en binnen no time ben je weer bij, om zonder tussenkomst van allerlei redactionele artikelen te kijken wat de buis brengt. Sterker nog, het is zelfs mogelijk om zonder mijn vaders vouw-druk methode gelijk op uur en tijd te zien wat er nu op de buis is. Ik moet wel toegeven dat er veel van dit soort online aanbieders te vinden zijn, ze zitten blijkbaar allemaal in dezelfde 5er te vissen. In slaapvallen met 1 van die apparaten op je hoofd of in je hand is overigens ook niet aan te bevelen. Eigenlijk weet ik niet meer wat ik d8 en waar ik me druk over maak, iedere generatie heeft toch recht op zijn eigen nostalgie. Als ik er goed over nadenk, geloof ik nooit dat er een eigen tv-zender komt. Zou niet weten wie we van de Stichting zo ver kunnen krijgen dat hij of zij de hele carnaval nuchter in een studio zit, in plaats van zat in de kroeg carnaval te 4en? Mij kan het helemaal niets schelen wat ze op de May uitzenden tijdens carnaval, er zijn veel te veel mooie evenementen in ons dorp waar ik persoonlijk bij aanwezig wil zijn. Zo kan ik iedereen in eigen persoon bedanken voor al het door hun verzette werk. Ga dus net als ik je tijd niet voor de buis zitten te verdoen, maar trek er opuit en ga de bouwers, plakkers, versierders, optreders en organisatoren persoonlijk bedanken. En ach maak je om de redactie geen zorgen, wij verzinnen volgend jaar wel weer een ander thema om deze jaarlijkse periodiek aan op te hangen. Ieder1 heel erg bedankt voor jullie inzet en een prettige en leutige carnaval.

Seep van de Rare Foelie

12

90


4

10

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag

O kapsalon O schoonheidssalon O pedicure

gesloten 08.00 - 22.00 u. 08.00 - 21.00 u. 08.00 - 17.30 u. 08.00 - 20.00 u. 08.00 - 15.00 u.

O power slim afslank/eiwitdieet O zonnekanon O slender-you banken O iPulse perm. ontharing 2

9

9

1

91

6


Leut maokte z11

EMSI maokt ut straks nog leutiger... Ge ken dan al oos spulle ook bestelle via oos website www.drukkerijemsi.nl Mar natuurlijk ok veur al oew drukwerk blijve wai ut beste adres....

Drukwerk én kantoorartikelen op één adres...

Den Deel 8 in Made T 0162 683 316

www.drukkerijemsi.nl

de Mayenèr  

Carnavalskrant de Mayenèrs uit Made Noordbrabant NL

Advertisement