Page 1

KinderMotto Carnaval 2014:

Wai zien dees jaor dubbel ctivit rnavalsa a c e l l a r r voo

eiten:

a

Onmisba

tas! Carnavals e h c s ri a d t Embleem De Legen etbon • U voor het ri F • n io p s Met: • Lam gansbewij is het toe m bal. e n e le p b ta m Het e - of Sno s e k e n in ia school Snotp rijgbaar v rk : e v is s 50 e adressen De ta € 2, e volgendde d p o ft a h a aangesc raat 19 M ok wordenj Kielestein, Nieuwstat 43, Made Het kan o ri ra st er iste old Bloem , Prinsenp 5, Made Eric Nelisse mans, Emmaweg 2 Made er 0, 2 t lf E Bart H e D gtvoet, Colinda Li

bal Het snota4pt/emn7) (jeugd groep

En wat is er dan zoal te doen voor de kinderen?

uur bij ’t Tappe.00 tot 12.00 10 n va Het snotp rt aa m g4 innekesb ktstraat. is ook op dinsda de en d (jeugd groe oe rijke aan de Mar pg is al op dinsdag p 1 t/m 3) n klein snoe va n pe 4 ko t m he a a or rt vo va am ra n pk 10.15 tot aan de Kerk Hier is een snoe 1 consumptie. 12.00 uur straat . De bij “De Pub kinderen krijgen De kindere zaal gaat o & Churchill” n kr ij n: g aa e m n en ti 1 do 0 jd ee .00 u open m e n e s lli ju het bal dri U hoeft ge . . E n Dit jaar kunnen IS ke A n N e e n geld mee n een lekke POLO re traktatie. te geven, e U C AN DO THE ochelen, zingen, O Y r is niets te K IN H T U O go ko , en op. SO Y ns da ed en e act, kun je go end aan iedere ht oc e di Heb je een leuk t da je n maar op, dan ku playbacken noem laten zien. n een wedstrijd disco ortfondsen Drimmele d g broekhangen en er u ijk . sp en e d do rij J st te p ed ee S w m Tevens is er een je opgeven om aniseert m. jaar org s het bal kun je en 5 jd 1 Ti n. ve m ui / Mayboo2,50. t ch e 9 puls d n a n v i n € jeugd avonde agd van Voor de 4 disco ordt entree gevra ijn op z maart rw avonden Hiervoo ndag 2 De disco rdag 1, en zo zate 0 uur, 0 uur. ebruari, f 8 2 0 – 22.3 0 uur tot 22.0 g .0 9 1 vrijda n va an 19.0 maart v t op dinsdag. 2 d g a d n aa iscoavon Dus nie en op m extra d 3 jaar. n Let op: e e r e 1 t art word ) jeugd vanaf g 1 ma re a e d d r ten!! u e o t ( a Op z in de ga oor de rs v e n rd e e y e is Ma georgan van de de r o o rv Hou hie

Het binnenhalen van de kinderoptocht en de prijsuitreiking is voor bij Café HOF VAN HOLLAND op zaterdag 1 maart Prijsuitreiking rond 16.30 uur

Overige en actuele informatie staat in de Carnavalskrant die 2 weken voor Carnaval bij u in de bus valt. Kinderen die met de groepen, wagens of verenigingen mee willen doen, kunnen zich opgeven via de site van de Mayenèrs: www.mayeners.nl voor 26 februari!!!!!! Individuelen (maximaal 3 kinderen) kunnen op school een kaartje krijgen, wat ze tijdens de optocht duidelijk zichtbaar kunnen omhangen.

Wij wensen iedereen een leutig Carnaval 2014 toe.

Activiteiten2014  

http://www.mayeners.nl/images/pdf/activiteiten2014.pdf