Page 1

бесплатно | bezplatně | bezpłatne www.maxity.de

ДРЕЗДЕН DRÁŽĎANY DREZNO К У ЛЬТ У РН А Я Ж И ЗНЬ И ДО С У Г • Ш О ППИНГ • РЕС Т О РАНЫ • Н ОЧ ЛЕГ K U LT U R A A VO LN Ý Č A S • N AK U P OVÁNÍ • J Í D LO A PI T Í • U BY T OVÁNÍ K U LT U R A I R OZ R Y W K I • Z AK U P Y • J E DZ E N IE I PI C IE • N O C LEG I

К АРТА ГОРОДА PL ÁN M ĚST PL AN A MIASTA А ДРЕС А И ЧАСЫ РАБОТЫ | ADRESY A OTEVÍRACÍ DOBY | ADRESY I GODZINY OT WARCIA


www.dresden.de/highli

www.dresden.de/highlig


Оглавление Obsah Spis treści

Визитная карточка Дрездена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Галереи и Музеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Достопримечательности Дрездена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Мероприятия в Дрездене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Расшифровка пиктограмм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Культурная жизнь и Досуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Шоппинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Рестораны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ночлег . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 План расположения и точки на карте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Важные телефонные номера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Navštívenka z Drážďan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Galerie a muzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pamětihodnosti v Drážďanech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Akce v Drážďanech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Přehled piktogramů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kultura a volný čas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nakupování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Jídlo a pití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ubytování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Poloha a body na mapě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Důležitá telefonní čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Wizytówka Drezna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Galerie i muzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Atrakcje turystyczne w Dreźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Imprezy w Dreźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Zestaw symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Kultura i rozrywki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Jedzenie i picie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Noclegi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Plan miasta/punkty na mapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Ważne numery telefonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 www.maxity.com

1


Визитная карточка Дрездена Navštívenka z Drážďan Wizytówka Drezna Даты и факты Údaje a fakta Dane i fakty

Площадь: 328 м2 Число жителей: более 517.000 Число музеев: 44 Число театров: 36 Число памятников культуры: более 13.000 Популярные сувениры Часы, в которые вделан камень из развалин церкви Богородицы Фрауэнкирхе, керамика лужицких сербов, деревянные резные изделия из Рудных гор, изображение ангелочков с картины Рафа­ эля «Сикстинская мадонна» на зонтиках, чашках, полотенцах и в виде декоративных фигурок в стеклянных шарах, дрезденское печенье «Руссиш брот», дрезденский рождественский кекс «Крист­ штоллен», саксонские вина, саксонские кондитерские изделия марки Фадосси (Vadossi) Важнейшие даты 2011 года 850 лет саксонскому виноградарству 805 лет городу Дрездену 577 рождественский ярмарка «Штрицельмаркт» 462 года симфоническому оркестру Саксонская государственная капелла Дрездена 451 год Государственным художественным собраниям Дрездена 175 лет Саксонскому речному пароходству Первый фестиваль в Цвингере

Rozloha 328 km2 Počet obyvatel přes 517.000 Počet muzeí 44 Počet divadel 36 Počet kulturních památek více než 13.000 Oblíbené suvenýry z Drážďan Hodinky s motivem Frauenkirche, lužická keramika, krušnohorské lido­ vé umění, deštníky, šálky, ručníky a sněhové koule (těžítka) s motivem anděla z Raffaelovy Sixtinské Madony, drážďanská specialita Russisch 2

Maxity City Guide Dresden


Brot (sladké pečivo ve tvaru písmenek), drážďanská vánoční štola, saské víno, Vadossi – Saské speciality Důležitá čísla 2011 850. výročí vinařství v Sasku 805. výročí města Drážďan 577. vánoční trh Striezelmarkt 462 let orchestru Sächsische Staatskapelle Dresden 451. výročí Státních uměleckých sbírek v Drážďanech (Staatliche Kunst­ sammlungen Dresden) 175 let Saské paroplavby (Sächsische Dampfschiffahrt) 1. uvedení divadelních slavností ve Zwingeru (Zwingerfestspiele)

Powierzchnia 328 km² Liczba mieszkańców ponad 517.000 Ilość muzeów 44 Ilość teatrów 36 Ilość zabytków kultury ponad 13.000 Ulubione pamiątki zegarki z motywem kościoła Frauenkirche, łużycka ceramika, rudaw­ ska sztuka ludowa, aniołki z obrazu «Madonna Sykstyńska» Rafaela na parasolach, filiżankach, ręcznikach i «snow globe», drezdeńskie wypieki: «Russisch Brot», «Dresdner Christstollen®», saksońskie wino, saksońskie smakołyki «Vadossi» Ważne rocznice w 2011 r. 850-lecie uprawy wina w Saksonii 805-lecie miasta Drezna 577. Jarmark Bożonarodzeniowy «Striezelmarkt» 462-lecie Orkiestry «Sächsische Staatskapelle» w Dreźnie 451-lecie Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie 175-lecie Saksońskiej Żeglugi Parowej 1. Historyczny Festyn w Zwingerze

www.maxity.com

3


Галереи & Музеи Galerie a muzea Galerie i muzea

7

Отметка на карте | Místo na mapě | Punkt na mapie (стр.|str. 62–65)

23 Stadtmuseum Dresden

23

3

7

21

49

3

51

7

7

11

53

4

Музей истории города Дрездена | Městské muzeum Drážďany Muzeum Miejskie w Dreźnie Städtische Galerie Dresden Выставочная галерея Дрездена | Městská galerie Drážďany Galeria Miejska w Dreźnie Gemäldegalerie Alte Meister Картинная галерея «Старые мастера» | Obrazárna Staří mistři Galeria Malarstwa Dawnych Mistrzów Historisches und Neues Grünes Gewölbe Сокровищница «Зелёные своды» (исторический и новый музеи) Historická a Nová Zelená klenba Historyczny i Nowy Skarbiec «Zielone Sklepienie» Galerie Neue Meister Картинная галерея «Новые мастера» | Obrazárna Nový mistři Galeria Malarstwa Nowych Mistrzów Deutsches Hygiene-Museum (стр.|str. 14) Немецкий музей гигиены | Německé muzeum hygieny Niemieckie Muzeum Higieny Porzellansammlung Коллекция фарфора | Sbírka porcelánu Zbiory Porcelany Erich-Kästner-Museum Музей писателя Эриха Кестнера | Muzeum Ericha Kästnera Muzeum im. Ericha Kästnera Kupferstich-Kabinett Собрание эстампов | Mědirytecký kabinet Gabinet Miedziorytów Münzkabinett Нумизматический зал | Kabinet mincí Gabinet Numizmatyki Verkehrsmuseum Dresden Музей транспорта Дрездена | Dopravní muzeum Drážďany Muzeum Komunikacji w Dreźnie Kraszewski-Museum Музей писателя Йозефа Крачевского | Muzeum Kraszewského Muzeum im. Kraszewskiego w Dreźnie

Maxity City Guide Dresden


Достопримечательности Дрездена Pamětihodnosti v Drážďanech Atrakcje turystyczne w Dreźnie Обзор главных достопримечательностей Дрездена Přehled nejvýznamnějších památek Zabytki na jeden rzut oka

58

Мост «Голубое чудо» Безопорный мост через Эльбу, постро­ енный в 1893 году, соединил пригороды Блазевитц и Лошвитц. Most «Blaues Wunder» Slavnostně otevřen roku 1893, spojuje městské části Blasewitz a Loschwitz Most «Blaues Wunder» Uruchomiony w 1893 r. – łączy dzielnice Blasewitz i Loschwitz ( 6/12, 61/62/63/65 → «Schillerplatz»)

16

Церковь Богородицы «Фрауэнкирхе» Является символом города. Была возведена в 1726–43 гг., восстановлена и торжествен­ но открыта в 2005 г. Frauenkirche – «Kostel Panny Marie» Symbol města, postaven v letech 1726–43, znovu vysvěcen roku 2005 Kościół «Frauenkirche» tworzy sylwetkę miasta – zbudowany w latach 1726–43, po odbudowie poświęcony w 2005 r. Neumarkt ( 1/2/4 → «Altmarkt»)

12

Шествие князей Настенное панно из фарфоровых изразцов длиной 101 м Knížecí průvod 101 metrů dlouhý nástěnný obraz vytvořený z malých kachlíků z míšeňského porcelánu Poczet książąt saksońskich obraz ścienny z porcelany miśnieńskiej o długości 101 m Augustusstraße ( 4/8/9 → «Theaterplatz»)

www.maxity.com

5


6

32

Золотой всадник Известнейший памятник Дрездена -конная статуя курфюрста Августа Сильного. Zlatý jezdec Jezdecká socha Augusta Silného, nejznámější pomník v Drážďanech Złoty Jeździec posąg prezentujący Augusta Mocnego na koniu – najsłynniejszy pomnik w Dreźnie Hauptstraße ( 4/9 → «Neustädter Markt»)

6

Придворная церковь «Хофкирхе» Возведена в 1738–54 гг. по проекту архи­ тектора Кьявери, самое большое сакраль­ ное строение в Саксонии. Dvorní kostel «Hofkirche» Postaven italským stavitelem Chiaverim v letech 1738–54, největší kostelní stavba v Sasku Kościół katolicki «Hofkirche» zbudowany w latach1738–54 przez Chiaveri­ ego – największa budowla sakralna Saksonii Schloßplatz ( 4/8/9 → «Theaterplatz»)

30

Японский дворец «Фарфоровый дворец» Августа Сильного, форма крыши заимствована из японской архитектуры Japonský palác «Porcelánový zámek» Augusta Silného, tvar střechy připomíná japonskou architekturu Pałac Japoński «Pałac Porcelanowy» Augusta Mocnego – forma dachu jest zapożyczona z architektury japońskiej Palaisplatz 11 ( 4/9 → «Palaisplatz»)

22

Новая синагога Торжественное открытие состоялось в 2001 г. Возведена на месте старой синагоги, разрушенной в 1938 г. Nová synagoga Vysvěcena roku 2001, postavena na místě původní synagogy, která byla zničena roku 1938 Nowa Synagoga uroczyście otwarta w 2001 r., powstała w miejscu zburzonej w 1938 r. Synagogi architekta Sempera Am Hasenberg 1 ( 3/7 → «Synagoge»)

Maxity City Guide Dresden


7

Дворец-резиденция Возник к концу 15 века. В 1945 г. был разрушен. С 1989 г. восстанавливается как музейный комплекс. Rezidenční zámek postaven koncem 15. století, v roce 1945 zničen, od roku 1989 rekonstruován jako muzejní komplex Zamek rezydencyjny powstał z końcem XV w., zburzony w 1945 r.; rekonstruowany jako kompleks muzealny od 1989 r. Schloßplatz ( 4/8/9 → «Theaterplatz»)

2

Земперская опера Оперный театр, построенный в 1838-41 гг. по проекту архи­ тектора Готтфрида Земпера. Восстановлен и торжественно открыт в 1985 г. Semperova opera postavena v letech 1838–1841 architektem Gottfriedem Sempe­ rem, roku 1985 dokončena obnova a budova znovu slavnostně otevřena Opera Sempera zbudowana w latach 1838– 1841 przez Gottfrieda Sempera; zrekonstru­ owana i oddana ponownie do użytku w 1985 r. Theaterplatz ( 4/8/9 → «Theaterplatz»)

40

Йенидзе Табачная фабрика, выстроенная в 1907 г. в восточном стиле, сегодня переобо­ рудована под ресторан. Yenidze kancelářská budova bývalé továrny na tabák, postavena roku 1907 v orientálním stylu, dnes restaurace Yenidze zbudowany w 1907 r. w stylu neoorientalnym magazyn tytoniu, obecnie restauracja Weißeritzstraße /Magdeburger Straße ( 1/2/6/10, 75 → «Bahnhof Mitte»)

3

Цвингер Выдающийся памятник архитектуры позд­ него барокко, был выстроен в 1710–28 гг. в качестве оранжереи. Zwinger Nejvýznamnější stavba pozdního baroka, postavena v letech 1710–28 jako oranžérie Zwinger najznakomitsze założenie architektoniczne późnego baroku, powstałe w latach 1710–28 jako oranżeria ( 1/2/4/6/8/11/12, 62/75 → «Postplatz»)

www.maxity.com

7


Мероприятия в Дрездене Akce v Drážďanech Imprezy w Dreźnie Главные культурные события 2011 года Vrcholné akce 2011 Najważniejsze imprezy w 2011 r.

01.05.2011 Традиционный парад пароходов Саксонского речного ­пароходства/на набережной Террасенуфер Tradiční přehlídka parníků Saské paroplavby/nábřežní terasy Tradycyjna parada parowców Saksońskiej Żeglugi Rzecznej/od ul. Terrassenufer www.saechsische-dampfschiffahrt.de 17.–22.05. 2011 Международный фестиваль джаза и блюза «Диксиланд» Mezinárodní dixielandový festival v Drážďanech Międzynarodowy Festiwal Jazzowy «Dixieland» www.dixieland.de 18.05.–05.06.2011 Дрезденский музыкальный фестиваль Drážďanské hudební slavnosti Drezdeński Festiwal Muzyczny www.musikfestspiele.com 01.–05.06. 2011 33 Всегерманский съезд евангелической церкви 33. Německý evangelický kongres 33. Niemiecki Kongres Kościoła Ewangelickiego www.kirchentag.de 24.–26.06.2011 Праздник на берегу Эльбы «Эльбхангфест»/вдоль Саксонского винного пути от Лошвица до Пильница Saská vinná stezka z Drážďan-Loschwitz do Pillnitzu Festyn na stokach nadłabskich i Saksońskiej Drodze Wina od Drezna-Loschwitz do Pillnitz www.elbhangfest.de 26.06.–17.07.2011 Чемпионат мира по футболу в Германии FIFA 2011™ среди женщин Mistrovství světa ve fotbale žen FIFA – Mistrzostwa Piłki Nożnej Kobiet w Niemczech 2011™ www.fifa.com

8

Maxity City Guide Dresden


08.–10.07. 2011 Праздничная неделя Саксонского речного пароходства Festival Saské paroplavby/nábřežní terasy Tydzień imprez Saksońskiej Flotylli Parowców/ul. Terrassenufer www.saechsische-dampfschiffahrt.de 09.07.2011 Летняя ночь музеев Дрездена Muzejní letní noc Letnia Noc Muzeów w Dreźnie www.dresden.de/museumsnacht 16.07. 2011 Дрезденская ночь замков/в трёх Эльбских замках и их парках Drážďanská zámecká noc/na třech labských zámcích a v jejich parcích Drezdeńska Noc Pałaców/w trzech pałacach nad Łabą i ich parkach www.dresdner-schloessernacht.de 05.–21.08.2011 Фестиваль в Цвингере Divadelní slavnosti ve Zwingeru Historyczny Festyn Barokowy w Drezdeńskim Zwingerze www.zwingerfestspiele.de 13.08.2011 Дворцовая ночь в Пильнице/в парке дворца Pillnitzká zámecká noc/Pillnitz - zámecký park Noc w Pałacu i Parku w Pillnitz www.pillnitzer-schlossnacht.de 19.–21.08. 2011 Праздник города Дрездена Drážďanské městské slavnosti Festyn Miejski w Dreźnie www.dresden.de/stadtfest 24.11.–24.12.2011 Дрезденская рождественская ярмарка «Штрицельмаркт» Vánoční trhy Striezelmarkt/náměstí Altmarkt Jarmark bożonarodzeniowy «Striezelmarkt» w Dreźnie www.dresden.de/striezelmarkt

www.maxity.com

9


Расшифровка пиктограмм Přehled piktogramů Zestaw symboli

7

отметка на карте | místo na mapě | punkt na mapie (стр.|str. 62–65) трамвай | tramvaj | tramwajem автобус | autobus | autobusem электричка | rychlodráha | koleją podmiejską остановка | zastávka | przystanek номера с душем и туалетом | pokoj se sprchou/WC | pok. z prysznicem/WC номера с ванной и туалетом | pokoj s vanou/WC | pok. z wanną/WC сейф в номерах | sejf na pokoji | pokój z sejfem телевизор в номерах | TV na pokoji | pokój z TV телефон в номерах | telefon na pokoji | pokój z telefonem беспроводный интернет в номерах | WLAN síť na pokoji | pokój z WLAN интернет в номерах | internet na pokoji | pokój z internetem кондиционер в номерах | klimatizace na pokoji | pokój klimatyzowany минибар в номерах | minibar na pokoji | pokój z minibarkiem номера для некурящих | pokoj pro nekuřáky | pokój dla niepalących ресторан | restaurace | restauracja конференц-зал | konferenční místnost | sala konferencyjna парковка при отеле | vlastní parkoviště | parking hotelowy гараж при отеле | vlastní garáž | garaż hotelowy лифт | výtah | winda бассейн/закрытый бассейн | bazén/vnitřní bazén | basen/indoor-pool сауна | sauna | sauna солярий | solárium | solarium фитнес-зона | posilovna | siłownia домашние животные разрешены | domácí zvířata povolena | zwierzęta domowe mile widziane приём кредитных карточек | lze platit kreditní kartou | przyjmujemy karty kredytowe присмотр за детьми | hlídání dětí | opieka nad dziećmi трансфер в аэропорт | přeprava na letiště | przewóz na lotnisko кондиционер| klimatizace | klimatyzacja

10

Maxity City Guide Dresden


зона для курящих | místo pro kuřáky | obszar dla palaczy места для отдыха на свежем воздухе | venkovní místa | miejsca na wolnym powietrzu вегетарианские блюда | vegetariánské pokrmy | potrawy wegetariańskie беспроводный интернет | WLAN Tax Free | bez poplatků | taksówki персонал говорит по-русски | personál hovoří rusky | mówimy po rosyjsku персонал говорит по-чешски | personál hovoří česky | mówimy po czesku персонал говорит по-польски | personál hovoří polsky | mówimy po polsku персонал говорит по-английски | personál hovoří anglicky | mówimy po angielsku персонал говорит по-французски | personál hovoří francouzsky | mówimy po francusku персонал говорит по-итальянски | personál hovoří italsky | mówimy po włosku персонал говорит по-испански | personál hovoří španělsky | mówimy po hiszpańsku персонал говорит по-голландски | personál hovoří holandsky | mówimy po holendersku персонал говорит по-португальски | personál hovoří portugalsky | mówimy po portugalsku меню по-русски | jídelní lístky v ruském jazyce | menu w języku rosyjskim меню по-чешски | jídelní lístky v českém jazyce | menu w języku czeskim меню по-польски | jídelní lístky v polském jazyce | menu w języku polskim меню по-английски | jídelní lístky v anglickém jazyce | menu w języku angielskim меню по-французски | jídelní lístky ve francouzském jazyce | menu w języku francuskim меню по-итальянски | jídelní lístky v italském jazyce | menu w języku włoskim меню по-испански | jídelní lístky ve španělském jazyce | menu w języku hiszpańskim аудиогид по-русски | audioprůvodce v ruském jazyce | audio guide w języku rosyjskim аудиогид по-чешски | audioprůvodce v českém jazyce | audio guide w języku czeskim аудиогид по-польски | audioprůvodce v polském jazyce | audio guide w języku polskim аудиогид по-английски | audioprůvodce v anglickém jazyce | audio guide w języku angielskim аудиогид по-французски | audioprůvodce ve francouzském jazyce | audio guide w języku francuskim аудиогид по-итальянски | audioprůvodce v italském jazyce | audio guide w języku włoskim аудиогид по-испански | audioprůvodce ve španělském jazyce | audio guide w języku hiszpańskim www.maxity.com

11


Dresden Tourismus GmbH Услуги · Организация проживания · Паушальные предложения · Гостевые карты Dresden-Cards · Экскурсии по городу · Прокат аудиогидов · Билеты · Сувениры

Usługi · Noclegi · Oferty ryczałtowe · Dresden-Cards · Oprowadzanie po mieście · Audioprzewodnik · Bilety · Suweniry

Spektrum služeb · noclehy · paušální nabídky · prodej slevové karty „Dresden-Card“ · prohlídky města s průvodcem · prohlídky pomocí zvukové nahrávky - Audio Guide · vstupenky · prodej upomínkových předmětů

Контактные данные | Kontakt +49 (0)351 50 160 160 info@dresden.travel www.dresden.de/tourismus

Dresden-Cards 2011

n-City-C

ard

Свободный вход – бесплатный проезд – привлекательные скидки

s for familie

.......

.......

.......

.......

...

tum / Date

esden-Re gio-Card 11

..........................................

mili en / for/fam terschrift Signature ilies

sische Schw ........

Signature

........

......

Kirnitzschtalb

ahn, Säch

e

........

eiz

chsene und al 4 Kinder bis 14 Jah s and max re . 4 childre n years Karte / Five -day ticket 1.12.2011 / 95,- €

В наличии одно-, двух- и пятидневные карты на одно лицо, а также семейные карты.

Deutsch

.......

/ Signature schrift nzel / Single Tages-Karte / Two-day ticket .01.– 31.12.2011 / 24,- €

Auguste Rodin, Der Denker, 1903 Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

e

Dat resden-City-Card 011

es Hygiene

-Museum,

Foto: Oliv

er Killig

ne und 14 Jahre der bis children d max. 4 ears y ticket -da e / One / 11, 50 € 011 2.2 1.1

Wolny wstęp – Wolny przejazd – Atrakcyjne zniżki Dostępne jako bilety 1-, 2- lub 5-dniowe dla singli i rodzin. Vstup zdarma – jízda zdarma – atraktivní slevy Možnost zakoupit jako 1-, 2- nebo 5-denní slevovou kartu pro jednotlivce a rodiny.

Справки и заказы | Informacje i rezerwacja | Informace a rezervace: Dresden Tourismus GmbH | www.dresden.de/dresdencard | +49 (0)351 50 160 160


© Dresden Marketing GmbH/Silvio Dittrich

Культурная жизнь и Досуг Kultura a volný čas Kultura i rozrywki

13


Объявление · Inzerát · Inserat

Deutsches Hygiene-Museum

49

Немецкий Музей Гигиены | Německé muzeum hygieny | Niemieckie Muzeum Higieny Центральной темой этого научного-популярного музея, основанного в 1912 году, не имеющего себе аналогов в Европе, является Человек. Наряду с постоянной экспозицией, в музее имеется и так называемый интерактивный Детский музей для маленьких посетителей в возрасте от 4 до 12 лет. Постоянные музейные экспозиции регулярно дополняются временными выставками на актуальные темы из области науки, культуры и общественной жизни. Již od roku 1912, kdy bylo toto v Evropě ojedinělé muzeum založeno, je jeho hlavním tématem Člověk. Vedle stálé výstavy je zde také Dětské muzeum nabízející mladším návštěvníkům (od 4 do 12 let) vzrušující interaktivní výstavu. Program doplňují aktuální tématické výstavy inspirující se poznatky a událostmi z oblastí vědy, kultury a společnosti. Od założenia tego wyjątkowego w Europie muzeum nauki w roku 1912 w centrum zainteresowania stoi człowiek. Obok wystawy stałej Muzeum Dziecka oferuje ciekawą wystawę, która zachęca do uczestnictwa dzieci i młodzież w wieku 4–12 lat. Program uzupełniają aktualne wystawy specjalne na tematy z dziedziny nauki, kultury i społeczeństwa.

Контакт | Kontakt Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 1, D-01069 Dresden & +49 (0)351 4846400, www.dhmd.de ( 10/13 → «Großer Garten/Deutsches HygieneMuseum», 1/2/4/12 → «Großer Garten») Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Вт–Вс и праздничные дни 10 –18 Út–Ne a o svátcích 10 –18 hod. wt.–niedz. i w dni świąteczne w godz. 10 –18 Входные билеты | Vstupné | Ceny wstępu Взрослые/льготный | Dospělí /Snížené vstupné | Osoby dorosłe/zniżkowe . . . . . . . . . . . . . . . . 7/3 € До 16 лет бесплатно | Děti a mládež do 16 let vstup zdarma | Do 16. roku życia wstęp wolny Групповой тариф 5 | Skupinový tarif 5 | Cena dla grup – od 5 osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 € Услуги | Servis | Serwis

14

Maxity City Guide Dresden


61

Немецкий музей часов в Гласхютте Německé muzeum hodinek Glashütte Niemieckie Muzeum Zegarków w Glashütte Вот уже более 165 лет город Гласхютте является важнейшим центром немецкого часового дела и синонимом высочайшего качества, точности и профессионального мастерства. Современный музей освещает традицию изготовления часов в Гласхютте и знакомит посетителей с удивительным миром точной механики. Особые предложения: тематические экскурсии, музейный киоск, специальные выставки Městečko Glashütte je již 165 let významným centrem německého hodinářského umění a zároveň synonymem pro nejvyšší kvalitu, preciznost a řemeslnou dokonalost. Moderní muzeum seznamuje návštěvníky s tradici průmyslové výroby hodinek v Glashütte a nabízí jim úchvatný pohled do světa jemné mechaniky. Speciální nabídka: Tématické prohlídky, muzejní prodejna, mimořádné výstavy. Glashütte jest od 165 lat ważnym centrum niemieckiego zegarmistrzostwa i synonimem najwyższej jakości, precyzji i rzemieślniczej perfekcji. Nowocześnie urządzone muzeum zapoznaje z tradycją produkcji zegarków w Glas­ hütte i umożliwia zwiedzającemu fascynujący wgląd do świata mechaniki precyzyjnej. Oferty specjalne: oprowadzania tematyczne, sklepik w muzeum, wystawy specjalne.

Объявление · Inzerát · Inserat

Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Контакт | Kontakt Deutsches Uhrenmuseum Glashütte, Schillerstraße 3a, D-01768 Glashütte/Sachsen & +49 (0)35053 46283, www.uhrenmuseum-glashuette.com → «Glashütte (Sachs) – Bahnhof/Busbahnhof» Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Ежедневно 10 –17, экскурсии по предварительной заявке Denně 10–17 hod., průvodce po předchozím ohlášení Codziennie w godz. 10–17, oprowadzania po uprzednim uzgodnieniu Цена билетов | Vstupné | Ceny wstępu Взрослый | Dospělí | Osoby dorosłe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 € Льготный | Snížené vstupné | Zniżkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 € Группа 10 и более человек | Skupinový tarif od 10 osob | Taryfa dla grup od 10 uczestników 3,50 € Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

15


Объявление · Inzerát · Inserat

Renata Linné – Dolmetscher/Übersetzer/Gästeführer Гид-переводчик | Tlumočnice, překladatelka, průvodkyně | Tłumacz, przewodnik «По Дрездену – с княгиней Любомирской»: Рената Линне имеет в своём арсенале необычную экскурсию. В образе княгини Любомирской фон Тешен, первой польской фаворитки Августа Сильного, она приглашает гостей города совершить прогулку по Дрездену. Почти каждый живописный уголок старого города таит в себе много забавных историй. Рената Линне предлагает также свои услуги в качестве переводчика (письменный и устный перевод). «S Lubomirskou do Drážďan»: Mimořádné prohlídky nabízí paní Renata Linné. Hraje při nich roli kněžny Lubomirské z Těšína, která byla první polskou metresou Augusta Silného, a provádí své hosty Drážďanami. V historických kulisách lze zažít mnohé příběhy. Kromě toho poskytuje paní Renata Linné tlumočnické a překladatelské služby. «Z Lubomirską po Dreźnie»: Oprowadzanie szczególnego rodzaju oferuje­Państwu Renata Linné. W roli Urszuli Katarzyny Lubomirskiej, księżnej Cieszyńskiej, pierwszej polskiej metresy Augusta Mocnego, oprowadza pani Linné swoich gości po Dreźnie. Pośród historycznych kulis opowiada wiele ­historycznych opowieści. Pani Renata Linné stoi do dyspozycji Państwa również jako tłumacz.

Контакт | Kontakt Renata Linné, Wilsdruffer Straße 17, D-01067 Dresden & +49 (0)351 4952768 www.dresden-drezno.info Экскурсии | Prohlídky | Oprowadzania Продолжительность экскурсий по желанию и договорённости, Число участников не более 40 Délka dle přání a dohody, počet osob do 40 Trwają wg życzenia gości i po uzgodnieniu, liczba uczestników – do 40 osób Языки | Jazyky | Języki

16

Maxity City Guide Dresden


14

Саксонское речное пароходство | Saská paroplavba | Saksońska Żegluga Parowa Саксонское речное пароходство обладает старейшей и крупнейшей в мире пароходной флотилией из девяти исторических колёсных пароходов. Все пароходы реставрированы с точностью до мельчайших деталей в соответствии с оригиналами. Предлагаем вам окунуться в атмосферу XIX века и совершить поездку по Эльбе под глухой стук паровой машины – мимо живописных виноградников, романтических замков и вилл долины Эльбы.

Объявление · Inzerát · Inserat

Sächsische Dampfschiffahrt

S devíti historickými kolesovými parníky je Saská paroplavba nejstarší a největší flotilou světa. Do detailu restaurované parníky zvou k výletům ve stylu 19. století. Plavba za zvuků parního stroje vede kolem malebných vinic, romantických zámků a vilek v údolí Labe. Dzięki swym dziewięciu historycznym parowcom kołowym Saksońska Żegluga Parowa jest najstarszą i największą flotą na świecie. Pieczołowicie odrestaurowane parowce zapraszają na wycieczki w stylu XIX stulecia. Kołysząc w takt maszyny parowej parowce płyną wzdłuż malowniczych winnic, romantycznych zamków i pałaców oraz reprezentacyjnych willi doliny Łaby.

Контакт | Kontakt Sächsische Dampfschiffahrt, Terrassenufer, D-01067 Dresden & +49 (0)351 86609-0, www.saechsische-dampfschiffahrt.de 4/8/9 → «Theaterplatz»/«Augustusbrücke» Часы работы | Plavba | Sezony летний сезон: с 9.4 по 30.10.2011 г., зимний сезон: с 31.10.2011 г. по 1.1.2012 г. Letní sezona: 9.4.–30.10.2011, zimní sezona: 31.10.2011–1.1.2012 Sezon letni: 9.4.–30.10.2011 r., sezon zimowy: 31.10.2011 r.–1.1.2012 r. Важнейшие мероприятия 2011 года | Důležité akce roku 2011 | Ważniejsze imprezy 2011 r. 01.05.2011 Традиционный парад пароходов | Tradiční přehlídka parníků | Tradycyjna parada parowców 08.–10.07.2011 Народное гуляние по случаю 175-летнего юбилея Саксонского речного пароходства | Oslava ke 175. výročí Saské paroplavby | Festyn mieszczański z okazji 175-lecia Saksońskiej Żeglugi Parowej 20.08.2011 Парад флотилии | Přehlídka flotily | Parada floty www.maxity.com

17


© DEFA-Stiftung

Объявление · Inzerát · Inserat

Schloss Moritzburg & Fasanenschlösschen

66

Замок Морицбург и Фазаний домик На подъезде к Дрездену на острове живописно расположился дворец, служивший когда-то саксонским правителям для охоты и развлечений. Свою известность он получил также благодаря фильму-сказке «Три орешка для Золушки». Внутри дворца взгляд посетителя поражают дорогие обои из кожи, роскошная мебель, фарфор, охотничьи трофеи и легендарная «Морицбургская комната, украшенная перьями». Před branami města Drážďan, situovaný na malebném ostrůvku, stojí bývalý lovecký zámek a letohrádek saských panovníků. Proslavila jej také známá filmová pohádka «Tři oříšky pro Popelku». Uvnitř zámku Vás čekají vzácné kožené tapety, nábytek, porcelán, lovecké trofeje a legendární Moritzburgský «Pokoj z ptačího peří». Nieopodal Drezna leży malowniczo na wyspie była rezydencja myśliwska i pałac uciech władców saskich. Rozgłosu przysporzyła mu filmowa adaptacja baśni «Cztery orzeszki laskowe dla kopciuszka������������������������� »������������������������ . W pałacu oczekują Państwa cenne tapety ze skór, historyczne meble, porcelana, trofea myśliwskie i legendarny moritzburski pokój z piór.

Контакт | Kontakt Schloss Moritzburg, D-01468 Moritzburg, & +49 (0)35207 8730, www.schloss-moritzburg.de Часы работы | Otvírací doba | Godziny otwarcia С апр. по окт.: ежедневно 10–17, выставка «Три орешка для Золушки»: с 5-го нояб. по 26-е февр. 2012 г. Вт–Вс 10–17. | Barokní zámek duben–říjen: denně 10–17 hod., Výstava «Tři oříšky pro Popelku»: 5. listopad–26. únor 2012: Út–Ne 10–17 hod. | Pałac barokowy otwarty jest od kwietnia do paźdz. codziennie w godz. 10–17, Wystawa «Trzy orzeszki laskowe dla kopciuszka»: 5 list.–26 luty 2012 r.: wt.–niedz. w godz. 10–17 Стоимость | Ceny | Ceny wstępu Барочный замок | Barokní zámek | Pałac barokowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7/3,50 € (Разнообразные тарифы для групп и билеты для семейных посещений | Různé skupinové tarify & rodinné karty | Różne taryfy dla grup & karty wstępu dla rodzin) Аудиогид | Audioprůvodce | Audio-guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 € Услуги | Servis | Serwis

18

Maxity City Guide Dresden


16

Фонд церкви Фрауэнкирхе в Дрездене Тысячи посетителей приходят в церковь Фрауенкирхе, чтобы познакомится с её архитектурой и историей, а также принять участие в разнообразных мероприятиях и концертах. Восстановленное из руин здание храма как бы призывает каждого вошедшего в него «возводить мосты взаимопонимания, жить в примирении, крепить веру» После того как церковь Фрауэнкирхе была разрушена во время Второй мировой войны, благодаря поддержке со всего мира в 2005 году появилась возможность заново торжественно открыть церковь.

Объявление · Inzerát · Inserat

Stiftung Frauenkirche Dresden

Tisíce návštěvníků přichází do kostela Frauenkirche, aby se zde seznámili s historií a architekturou tohoto proslulého kostela a zúčastnili se duchovního programu, rozmanitých prohlídek a koncertů. Každý je zván, aby vnímal poselství «Stavět mosty, prožívat smíření, posílit víru». Frauenkirche - kostel Panny Marie, jenž byl na konci druhé světové války zcela zničen, se díky finanční podpoře z celého světa podařilo roku 2005 opět vysvětit. Tysiące zwiedzających odwiedza kościół «Frauenkirche», aby poznać historię jego architektury, skorzystać z wielu możliwości zwiedzania oraz duchowo napawać się koncertami. Każdy jest zaproszony przyłączyć się do wezwania: «Budować pomosty, praktykować pojednanie, wzmacniać wiarę». Odbudowany po zburzeniach II wojny światowej kościół «Frauenkirche» został ponownie poświęcony dzięki pomocy z całego świata w roku 2005.

Контакт | Kontakt Stiftung Frauenkirche, Georg-Treu-Platz 3, D-01067 Dresden & +49 (0)351 65606100, www.frauenkirche-dresden.de ( 1/2/4 → «Altmarkt») Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Церковь открыта для посетителей: Пн–Пт 9–18, богослужения: Вс 11 и 18 Otevřený kostel Po–Pá 10–12 a 13–18 hod., bohoslužba v neděli v 11 a 18 hod. Kościół jest otwarty w pon.–ptk. w godz. 10–12 i 13–18, nabożeństwa w niedz. o godz. 11 i 18 Стоимость | Ceny Аудиогид | Audioprůvodce | Audio-guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50 € Билеты на концерт | Vstupenky na koncerty | Bilety na koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–94 € Путеводитель по церкви немецкий/английский | Průvodce kostelem německy/anglicky Przewodnik kościoła w jęz. niemieckim/angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 € Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

19


.de en sd re -d lle ha kt ar w. m ww

NEUSTÄ DTER M A R K TH A LLE Шоппинг в старинном торговом пассаже Neustädter Markthalle в районе Нойштадт – это всегда настоящее событие. Užijte si nakupování v Neustädter Markthalle – v obchodním domě s tradicí. Tradycyjny dom handlowy zaprasza na atrakcyjne zakupy w Nowomiejskiej Hali Targowej.

Metzer Straße 1 D-01097 Dresden

Пн–Пт 8–20, Сб 8–18 | Po–Pá 8–20 hod., So 8–18 hod. pon.–ptk. w godz. 8–20, sob. w godz. 8–18

WC


Шоппинг Nakupování Zakupy

21


Объявление · Inzerát · Inserat

Beate Uhse Dresden

45

Магазин «Beate Uhse» Для тех, кто хочет привнести в свою интимную жизнь ощущение праздника, рекомендуем специализированный магазин Beate Uhse, расположенный в центре Дрездена непосредственно за зданием торгового центра Карштадт (Karstadt). Здесь вы получите подробную и квалифицированную консультацию. Широкий ассортимент магазина включает не только линию изделий Beate Uhse, но и эксклюзивные товары из Франции, Италии, Канады и США. Specializovaný obchod Beaty Uhse, ležící v srdci Drážďan přímo za obchodním domem Karstadt, je seriózním partnerem pro nákup erotického zboží. Obchod poskytuje kvalifikované a solidní poradenství. Široký sortiment nabízí vedle řady produktů Beaty Uhse také výběrové zboží z Francie, Itálie, Kanady nebo USA. Sklep akcesoriów erotycznych sieci «Beate Uhse», położony w centrum Drezna za domem towarowym «Karstadt», jest solidnym partnerem w sprawach zakupu wszystkiego, co potęguje «M jak miłość». Do dyspozycji stoi fachowe i szczegółowe doradztwo. Szeroki asortyment sklepu «Beate Uhse» oferuje także ekskluzywne produkty z Francji, Włoch, Kanady i USA.

Контакт | Kontakt Beate Uhse Dresden, St. Petersburger Straße 18a, D-01069 Dresden & +49 (0)351 4821444 www.cupidons.de 8/9/11/12, 62/75 → «Prager Straße» Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Пн–Пт 9.30–20, Сб 9–20, с 01 по 23.12.2011 г. – до 21 Po–Pá 9.30–20 hod., So 9–20 hod., 01.–23.12.2011 do 21 hod. pon.–ptk. w godz. 9:30–20, sob. w godz. 9–20, w dniach 01.–23.12.2011 r. do godz. 21 Бренды | Značky | marki BEATE UHSE • DREAMGIRL OF BODYWEAR • FUN FACTORY • MAE B. • MANSTORE • OLAF BENZ PLEASER • SHIRLEY OF HOLLYWOOD Услуги | Servis | Serwis

22

Maxity City Guide Dresden


Tvůj velký svět nákupů.

....Drážďany se oblékají u nás! Více než 170 obchodů. 5000 bezplatných parkovacích míst.


Объявление · Inzerát · Inserat

BESSERGOLD GmbH

17

Фирма BESSERGOLD GmbH На наших деловых интернет-порталах BESSERGOLD.de и BESSERGOLD.cz вы можете приобрести высококачественные благородные металлы в форме золотых, серебряных, платиновых и палладиевых инвестиционных монет и слитков, принимаемых в банках по всему миру. Каждые десять минут цены автоматически приводятся в соответствие с биржевыми курсами. И в Дрездене, и в Праге возможны оплата наличными средствами и самовывоз. Naše obchodní portály BESSERGOLD.de a BESSERGOLD.cz nabízejí drahé kovy v celosvětově obchodovatelné formě investičních mincí a slitků ze zlata, stříbra, platiny a paladia. Ceny jsou každých deset minut automaticky upravovány dle burzovních cen. Osobní odběr a platba v hotovosti je možná v centru Drážďan a Prahy. Nasze portale handlowe BESSERGOLD.de i BESSERGOLD.cz prowadzą sprzedaż najwyższej jakości metali szlachetnych w formie akceptowanych w obrocie bankowym na całym świecie monet na lokaty i sztab złota, srebra, platyny oraz palladu. Ceny są automatycznie aktualizowane wg kursów giełdowych co 10 minut. Odbiór za gotówką w Dreźnie lub w Pradze.

Контакт | Kontakt BESSERGOLD GmbH, An der Frauenkirche 20, D-01067 Dresden, & +49 (0)351 82129888 www.bessergold.de ( 1/2/3/4/7/12, 62/75 → «Pirnaischer Platz») BESSERGOLD GmbH, Václavské náměstí 17, CZ-Praha 1, & +42 (0)224 212 000, www.bessergold.cz Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Дрезден: Пн–Пт 10 –18 и по договорённости, Прага: Пн–Пт 9–12 и 14–19 Drážďany: Po–Pá 10 –18 hod. a dle dohody, Praha: Po–Pá 10 –12 hod. a 14–18 hod. Drezno: pon.–ptk. w godz. 10 –18 i wg uzgodnienia, Praga: pon.–ptk. w godz. 10 –12 i 14–18 Рубрика | Rubrika | Rubryka Благородные металлы, инвестиционные монеты, слитки, аксессуары, украшения, часы Drahé kovy, (investiční) mince, pruty, doplňky, šperky, hodinky Metale szlachetne, monety (jako lokaty), sztaby, akcesoria, biżuteria, zegarki Услуги | Servis | Serwis

24

Maxity City Guide Dresden


19

Магазин при церкви Фрауэнкирхе Здесь вы найдете любые информационные материалы и сувениры, связанные с дрезденской церковью Богородицы Фрауэнкирхе! Магазин расположен в непосредственной близости от грандиозного здания церкви, беспримерное восстановление которой несколько лет назад привлекло к себе внимание всего мира. Тут можно приобрести множество сувениров – например, знаменитые наручные часы, в которые вделан камень из развалин церкви. Прибыль от реализации товаров идёт на содержание и эксплуатацию здания церкви.

Объявление · Inzerát · Inserat

Der Frauenkirchen-Shop

Místo, kde naleznete veškeré informace či výrobky týkající se drážďanského kostela Frauenkirche! V bezprostřední blízkosti svého času nejzajímavějšího staveniště světa si mohou návštěvníci vybrat rozmanité suvenýry, jako například slavné hodinky s motivem Frauenkirche. Zisk z prodeje přispívá na údržbu a provoz kostela. Wiodący sklep w zakresie informacji i produktów o drezdeńskim kościele Frauenkirche! Tutaj, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnej niegdyś na całym świecie budowy, można nabyć liczne pamiątki, jak np. słynne zegarki na rękę z motywem kościoła Frauenkirche. Zysk ze sprzedaży przeznaczony jest na utrzymanie i pracę kościoła.

Контакт | Kontakt Der Frauenkirchen-Shop, Georg-Treu-Platz 3, D-01067 Dresden & +49 (0)351 6560683, www.frauenkirche-shop.de 3/7 → «Synagoge», 1/2/3/4/7/12, 62/75 → «Pirnaischer Platz» Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia C апр. по дек.: Пн–Сб 10 –18, Вс 11–17, с янв. по март: Пн–Сб 10 –17, Вс 11–17 Duben až prosinec: Po–So 10–18 hod., Ne 11–17 hod., Leden až březen: Po–So 10–17 hod., Ne 11–17 hod. Od kwietnia do grudnia: pon.–sob. w godz. 10 –18, w niedz. w godz. 11–17, od stycznia do marca: pon.–sob. w godz. 10 –17, w niedz. w godz. 11–17 Бренды | Značky | marki ALTENBERGER KRÄUTERLIKÖR • ERZGEBIRGISCHE VOLKSKUNST • MEISSENER BLEIKRISTALL MEISSENER PORZELLAN • SÄCHSISCHE SANDSTEINWERKE • SCHLOSS WACKERBARTH Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

25


Объявление · Inzerát · Inserat

Leliveld Schuhe

33

Обувной магазин «Леливелд Шуэ» Leliveld Schuhe – эксклюзивный обувной магазин в барочном квартале Дрездена. Мы предлагаем обувь ведущих дизайнеров мира и известнейших фирм. К услугам покупателей – два отдела: ультрамодная обувь для женщин и мужчин и классика для женщин. Сейчас на пике моды эксклюзивные сумки от Longchamp. Leliveld Schuhe je exkluzivní obchod s obuví v drážďanské barokní čtvrti. Naše nabídka zahrnuje ušlechtilé boty nejlepších světových návrhářů a předních firem. Můžete si vybrat mezi dvěma prodejnami – «Highfashion» pro ženy a muže a «Classics» pro ženy. Velmi aktuální a exkluzivní jsou kabelky značky Longchamp. Butik Leliveld jest ekskluzywnym sklepem z obuwiem w barokowej dzielnicy Drezna. Oferujemy Państwu eleganckie buty renomowanych międzynarodowych projektantów i czołowych firm. Dwa nasze sklepy zapraszają Państwa: «Highfashion» z obuwiem damskim i męskim oraz «Classics» – z obuwiem damskim. Obecnie bardzo modne i ekskluzywne są torby «Longchamp».

Контакт | Kontakt Leliveld Schuhe, Königstraße 12, D-01097 Dresden & +49 (0)351 8027328, www.leliveld-schuhe.de 4/9 → «Palaisplatz», 3/6/7/8/11 → «Albertplatz» Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Пн–Пт 10 –19, Сб 10 –18 Po–Pá 10–19 hod., So 10–18 hod. pon.–ptk. w godz. 10–19, sob. w godz. 10–18 Бренды | Značky | Marki BALDININI • FRATELLI ROSSETTI • ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI • PEDRO GARCIA • LONGCHAMP ALDEN • ALLEN EDMONDS • ALDO BRUÉ Услуги | Servis | Serwis

26

Maxity City Guide Dresden


Объявление · Inzerát · Inserat

JO+CO Schenken mit Niveau

15 45

JO+CO подарки со вкусом | JO+CO Dárky na úrovni | Butik JO+CO to upominki na poziomi Красивые аксессуары – для вашего дома или в подарок. Оригинальные предметы интерьера для любых помещений, забавные вещички для кухни, экстравагантные настенные часы и лампы или настоящие произведения искусства от известных дизайнеров: в бутике JO+CO просто интересно открывать для себя что-то новое. Вы ищете элегантный подарок, модный сувенир или что-то лично для себя? Вам стоит заглянуть сюда. Krásné doplňky do bytu i jako dárky. Neobvyklé věci pro všechny bytové prostory, maličkaté kuchyňské doplňky, bláznivé nástěnné hodiny a lampy či známé designové značky – u JO+CO máte co objevovat a nakupovat. Jako dárek, moderní suvenýr či jen Vám pro radost. Návštěva se vždy vyplatí. Piękne ozdoby do mieszkania i na upominek. Oryginalne akcesoria dla całego mieszkania, dowcipne artykuły kuchenne, fantazyjne zegary ścienne i lampy oraz eleganckie design-marki, jednym słowem – zakupy w «JO+CO» to prawdziwa przyjemność. Jako upominek, pamiątka lub po prostu dla siebie. Zajrzeć tu zawsze się opłaca.

Контакт | Kontakt JO+CO Schenken mit Niveau, Prager Straße 10, D-01069 Dresden JO+CO Schenken mit Niveau, Töpferstraße 10 (QF), D-01067 Dresden & +49 (0)351 4967890, www.fastgift.de 8/9/11/12, 62/75 → «Prager Straße», 1/2/4 → «Altmarkt» Часы работы | Otevírací doba | Godziny otwarcia Пн–Сб 10 –20 Po–So 10–20 hod. pon.–sob. w godz. 10–20 Бренды | Značky | marki ALESSI • AMPELMANN • EVA SOLO • KAHLA • KOZIOL • MENU • I-ROBOT • STELTON Услуги | Servis | Serwis

28

Maxity City Guide Dresden


© stock.xchng/nosheep

Рестораны Jídlo a pití Jedzenie i picie

29


Объявление · Inzerát · Inserat

DRESDEN 1900 Museumsgastronomie

18

Дрезден 1900 Музейная гастрономия Приобщиться к истории Дрездена и его жителей в период между эпохами грюндерства и модерном можно за столиком ресторана неподалеку от церкви Фрауэнкирхе. «Музейная гастрономия» возрождает кухню начала прошлого столетия на примере саксонских блюд, приготавливаемых шеф-поваром по оригинальным рецептам 1900 года. Poznejte obyvatele Drážďan a jejich historii mezi gründerským (zakladatelským) obdobím a secesí, to vše v bezprostřední blízkosti kostela Frauenkirche. Ochutnejte v muzejní restauraci saské speciality připravené dle originál­ ních receptů z roku 1900 a nechte se tak přenést na začátek minulého století. Poznać drezdeńczyków, ich historię oraz ich historyjki, zanurzyć się w okresie między stylem lat założycielskich drugiej połowy XIX w. i stylem secesji – a wszystko w najbliższej okolicy kościoła Frauenkirche. Gastronomia h ­ istoryczna uprowadza gościa saksońskimi przysmakami, które przygotowuje szef kuchni wg oryginalnych przepisów z roku 1900 do początku zeszłego stulecia.

Контакт | Kontakt DRESDEN 1900 Museumsgastronomie, An der Frauenkirche 20, D-01067 Dresden & +49 (0)351 48205858, www.dresden1900.de 1/2/4 → «Altmarkt», 1/2/3/4/7/12, 62/75 → «Pirnaischer Platz» Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty Пн–Сб 8–1, Вс/праздничные дни 9–24 Po–So 8–1 hod., Ne/svátky 9–24 hod. pon.–sob. w godz. 8–1, w niedz. i święta w godz. 9–24 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia немецкая, региональная německá, regionální niemiecka, regionalna Услуги | Servis | Serwis

30

Maxity City Guide Dresden


9

Ресторан «Эль Родицио» Заведение El Rodizio на площади Постплац соединяет в себе черты латиноамериканского ресторана и мексиканского Steakhouse. Здесь можно отведать блюда португальской, бразильской и мексиканской кухни. Рекомендуем выбрать формулу All you can eat (неограниченное количество подходов): мясо, нанизанное на огромные шампуры, зажарят прямо на ваших глазах!

Объявление · Inzerát · Inserat

El Rodizio

Na náměstí Postplatz se nachází El Rodizio – latinskoamerická restaurace a mexický steak house v jednom. Nechte se rozmazlovat portugalskými, brazilskými a mexickými specialitami. Za vyzkoušení jistě stojí v Drážďanech jedinečná nabídka «All you can eat», neboli «Sněz kolik můžeš». Obrovské špízy se zde opékají přímo před Vašima očima! Przy placu «Postplatz» zaprasza Państwa «El Rodizio» – latynoamerykańska restauracja i meksykański steakhouse w jednym. Tutaj rozpieszcza się gościa specjałami kuchni portugalskiej, brazyliańskiej i meksykańskiej. Koniecznie należy skorzystać z wyjątkowego «All you can eat» w Dreźnie: wielkie rożna piecze się bezpośrednio na oczach Państwa!

Контакт | Kontakt El Rodizio, Wilsdruffer Straße 22, D-01067 Dresden & +49 (0)351 4976884, www.elrodizio.de 1/2/4/8/9/11/12, 62/75/94 → «Postplatz» Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty Пн–Сб 11–24, Вс 12–24, каждый четверг T-Bone-Day Po–So 11–24 hod., Ne 12–24 hod., každý čtvrtek T-Bone-Day pon.–sob. w godz. 11–24, niedz. w godz. 12–24, w każdy czwartek «T-Bone-Day» Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia португальская, бразильская, аргентинская, мексиканская portugalská, brazilská, argentinská, mexická portugalska, brazyliańska, argentyńska, meksykańska Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

31


Объявление · Inzerát · Inserat

Haselbauer Eis

44

Кафе-мороженое «ХАЗЕЛЬБАУЕР-АЙС» HASELBAUER-EIS – одна из старейших марок мороженого в Дрездене, которая за 50 лет стала по-настоящему культовой. Жители города и его гости каждый день восхищаются этим мороженым свежего приготовления, вкус которого не сравним ни с чем. Павильон HASELBAUER-EIS расположен в очень удобном месте – в центре города рядом с универмагом «Карштадт» (KARSTADT-Kaufhaus) на остановке трамвая «Прагерштрасе» . HASELBAUER-EIS je nejstarší značka zmrzliny v Drážďanech s padesátiletou tradicí. Vždy čerstvě připravená a s nezaměnitelnou chutí okouzluje denně jak místní obyvatele, tak i návštěvníky Drážďan. Kavárna má ideální pozici v centru města – nachází se vedle obchodního domu KARSTADT, u tramvajové zastávky Prager Straße. HASELBAUER-EIS jest najstarszą marką lodów w Dreźnie i od 50 lat ma prawdziwy status kultu. Świeża produkcja oraz wyjątkowy smak zachwycają codziennie zarówno drezdeńczyków, jak i ich gości. Lodziarnia jest idealnie położona w centrum miasta, obok domu towarowego KARSTADT, przy przystanku tramwajowym «Prager Straße».

Контакт | Kontakt HASELBAUER-Eis, Dr. Külz-Ring 14, D-01067 Dresden & +49 (0)351 2816581, www.haselbauer-eis.de 8/9/11/12, 62/75 → «Dr.-Külz-Ring» Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty Пн–Сб 10–20, Вс 13–18 Po–So 10–20 hod., Ne 13–18 hod. pon.–sob. w godz. 10–20, w niedz. w godz. 13–18 Рубрика | Klasifikace | Klasyfikacja загородные рестораны, кафе-мороженое výletní restaurace, kavárna lokal gastronomiczny, kawiarnia Услуги | Servis | Serwis

32

Maxity City Guide Dresden


4

Ресторан «Итальенишес Дёрфхен» На Театральной площади непосредственно в историческом центре Дрездена у Эльбы напротив придворной церкви, дворца-резиденции, Цвингера и здания Земперской оперы расположен известный ресторан Italienisches Dörfchen. Здесь можно отведать блюда саксонской и изысканной итальянской кухни и насладиться неповторимым видом на реку или на Театральную площадь.

Объявление · Inzerát · Inserat

Italienisches Dörfchen

Restaurace «Italienisches Dörfchen» se nachází na náměstí Theaterplatz, v srdci historického centra Drážďan, nedaleko kostela Hofkirche, zámku Residenzschloss, galerie Zwinger, budovy Saské státní opery Semperoper a řeky Labe. Pochutnáte si zde na saských specialitách i nejvybranější italské kuchyni s jedinečným výhledem na řeku Labe či náměstí Theaterplatz. Restauracja «Italienisches Dörfchen», czyli «Wioseczka włoska», znajduje się przy Placu Teatralnym, w samym sercu historycznej Starówki Drezna, naprzeciw kościoła katolickiego, zamku królewskiego, Zwingeru, Opery Sempera i Łaby. Tutaj można się delektować saksońskimi przysmakami i najwyśmienitszą kuchnią włoską oraz wyjątkowo pięknym widokiem na Łabę lub Plac Teatralny.

Контакт | Kontakt Italienisches Dörfchen, Theaterplatz 3, D-01067 Dresden & +49 (0)351 498160, www.italienisches-doerfchen.de 1/2/4/8/9/11/12, 62/75/94 → «Postplatz», 4/8/9 →

«Theaterplatz»

Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty ежедневно с 10 Denně od 10 hod. Codziennie od godz. 10 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia интернациональная, итальянская, региональная mezinárodní, italská, regionální międzynarodowa, włoska, regionalna Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

33


Объявление · Inzerát · Inserat

Kahnaletto

5

Ресторан «Каналетто» У набережной Эльбы (Terrassenufer) стоит на якоре баркас «Театеркан» (Theaterkahn). Расположенный здесь ресторан «Kaналетто» предлагает блюда изысканной итальянской кухни, отборные вина и прекрасный сервис. Завораживающий вид на Эльбу становится ещё более впечатляющим, когда мимо скользят старинные колесные пароходы Белой флотилии. U nábřeží s terasami – Terrassenufer – kotví divadelní loď s restaurací Kahna­ letto. Návštěvníky zde očekává pozorná obsluha, nabídka pokrmů z italské kuchyně a vybraná vína. Hosté si zde mohou vychutnat neobyčejný výhled na řeku Labe s plujícími kolesovými parníky Saské paroplavby. Zakotwiczony u brzegów Tarasów leży ten stateczek z restauracją i teatrem na pokładzie. Restauracja «Kahnaletto» ugaszcza kuchnią włoską, wyszukanymi winami, a obsługa troszczy się o pełne zadowolenie każdego gościa. Wyjątkowy jest stąd widok na Łabę i przepływające parowce «Białej Floty» (Weiße Flotte) z napędem kołowym (łopatkowym).

Контакт | Kontakt Kahnaletto, Augustusbrücke, D-01067 Dresden & +49 (0)351 4 95 30 37, www.kahnaletto.de 1/2/4/8/9/11/12, 62/75/94 → «Postplatz»,

4/8/9 →

«Theaterplatz»

Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty ежедневно 12–15 и 18–24, бар: Вт–Вс 18–1 Denně 12–15 hod. a 18–24 hod., bar Út–Ne 18–1 hod. Codziennie w godz. 12–15 i 18–24, bar otwarty wt.–niedz. w godz. 18–1 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia итальянская, средиземноморская italská, středomořská włoska, śródziemnomorska Услуги | Servis | Serwis

34

Maxity City Guide Dresden


49

Кафе | ресторан ЛИНГНЕР Это заведение объединяет в себе музей, великолепную архитектуру и истинное гастрономическое наслаждение. Элегантные современные интерьеры гармонично сочетаются здесь с новыми изысканными рецептами. Продукты ресторан получает преимущественно от региональных производителей и поставщиков. «Меню месяца» из трёх блюд предлагается со скидкой.

Объявление · Inzerát · Inserat

LINGNER Café | Restaurant

Café | Restaurant LINGNER je působivým spojením muzea, architektury a kulinářských zážitků. Elegantní a moderní vnitřní zařízení ladí s chutnými a vybranými recepty. Produkty pocházejí převážně od regionálních dodavatelů a výrobců. Každý měsíc je zde za výhodnou cenu nabízeno menu o třech chodech. Imponującą całość tworzy tutaj muzeum, architektura i kulinarne przysmaki. Eleganckie, nowoczesne wyposażenie harmonizuje ze świeżymi i wykwintnymi przepisami. Produkty pochodzą przeważnie od regionalnych dostawców i producentów. Każdego miesiąca oferuje się po cenie preferencyjnej jedno – zawsze inne – menu złożone z trzech dań.

Контакт | Kontakt LINGNER Café | Restaurant, Lingnerplatz 1, D-01069 Dresden & +49 (0)351 4846600 www.restaurant-lingner.de 10/13 → «Großer Garten», 1/2/4/12 → «Deutsches Hygiene-Museum» Часы работы | Otevírací doba| Lokal otwarty Вт–Вс с 10, Пн–закрыто, за исключением праздничных дней Út–Ne od 10 hod., v pondělí kromě svátků zavřeno wt.–niedz. od godz. 10, w poniedz. zamknięte z wyjątkiem dni świątecznych Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia саксонская | regionální | regionalna Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

35


Объявление · Inzerát · Inserat

Paulaner’s im Taschenbergpalais

Бавария в Дрездене! Соседствующие достопримечательности такие как здания Земперской оперы, придворной церкви и дворца-резиденции создают для ресторана Paulaner‘s впечатляющую декорацию. Здесь встречаются и до, и после посещения оперы, а также охотно засиживаются допоздна в баре. Наряду с зарекомендовавшими себя сытными традиционными баварскими блюдами предлагается также разнообразная легкая кухня. «Bavorské poselství» v Drážďanech! Restaurace obklopená budovou Saské státní opery Semperoper, kostelem Hofkirche a zámkem Residenzschloss nabízí opravdu jedinečné prostředí. Hosté se v restauraci scházejí před návštěvou opery i po ní, ale mohou zde také v pozdních hodinách posedět u baru. Vedle klasických a osvědčených bavorských jídel nabízí restaurace též rozmanitou lehkou kuchyni. «Ambasada bawarska» w Dreźnie! Otoczona Operą Sempera, kościołem katolickim i zamkiem rezydencyjnym restauracja «Paulaner’s» oferuje swoim gościom fascynujące kulisy. Jest to miejsce spotkań przed widowiskiem operowym, albo po nim, chętnie także w późniejszych godzinach przy barze. Obok sprawdzonych klasycznych dań bawarskich oferuje się także urozmaicone, lekkie potrawy.

Контакт | Kontakt Paulaner’s im Taschenbergpalais, Taschenberg 3, D-01067 Dresden & +49 (0)351 4960174, www.paulaners-dresden.de 1/2/4/8/9/11/12, 62/75/94 → «Postplatz», 4/8/9 → Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty ежедневно 11–1 Denně 11–1 hod. Codziennie w godz. 11–1 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia немецкая, интернациональная německá, mezinárodní niemiecka, międzynarodowa Услуги | Servis | Serwis

36

8

Ресторан «Пауланер’c» во дворце Ташенбергпале

Maxity City Guide Dresden

«Theaterplatz»


26

Кафе «Плей Офф» В самом центре города на втором этаже торгового пассажа AltmarktGalerie посетителей ждут удобные диванчики и большой выбор блюд. В меню – американский завтрак-буфет с кофе (ежедневно). Формула All you can eat (неограниченное количество подходов): по понедельникам с 16:00 – шведский стол «Свиные рёбрышки» (Spare Ribs Buffet), по средам с 16:00 – «День бургера». К услугам посетителей – спорт-TV, ноутбуки и бесплатный доступ в Интернет.

Объявление · Inzerát · Inserat

Play Off

Americký sportovní bar Play Off se nachází v centru města, v prvním poschodí nákupní galerie Altmarkt. Hosty zde čeká pohodlný interiér ve formě sedacích koutů a velká nabídka pokrmů. Denně je zde nabízen americký snídaňový bufet včetně kávy. Další služby: nabídka «all you can eat» – každé pondělí od 16 h Spar Ribs Buffet (vepřová žebírka), každou středu od 16 h Burger Day, dále sportovní přenosy v TV, pro hosty laptop k zapůjčení, wi-fi zdarma. W centrum miasta – na I piętrze galerii Altmarkt-Galerie oczekują Państwa przytulne miejsca siedzące i dużo ofert. Codziennie serwuje się «American Break­fast Buffet» łącznie z kawą. W ramach «All you can eat» – w poniedziałki od godz. 16-ej «Spare Ribs Buffet», w środy od godz. 16-ej «Burgerday». Poza tym telewizyjne transmisje sportowe na żywo, laptop dla gości & W-LAN for free.

Контакт | Kontakt Play Off, Webergasse 1 (Altmarkt-Galerie), D-01067 Dresden & +49 (0)351 4824633, www.play-off.tv 1/2/4 → «Altmarkt», 1/2/4/6/8/9/11/12, 62/75/94 →

«Postplatz»

Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty Пн–Сб  9–21 Po–So  9–21 hod. pon.–sob. w godz. 9–21 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia американская, местная americká, regionální amerykańska, regionalna Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

37


Объявление · Inzerát · Inserat

Radeberger Spezialausschank

13

Пивная и ресторан от радебергской пивоварни «Радебергер Шпециальаусшанк» Попробуйте радебергское пиво Radeberger Pilsner прямо у Брюльской террасы! В четырёх специальных блестящих медных резервуарах хранится драгоценный «ячменный нектар». В тщательно отреставрированных крепостных сводах из песчанника, где расположилось заведение, к пиву предлагаются соответствующие блюда. Логотипом марки пива Radeberger Pilsner является изображение Земперской оперы, что делает соседство зданий ресторана и Оперы символичным. Vychutnejte si pivo Radeberger Pilsner přímo na Brühlově terase (Brühlsche Terrasse)! Čtyři vycíděné, speciální měděné nádrže ukrývají znamenitý ječný mok. Nabídka saských specialit vhodně dotváří kouzelnou atmosféru posezení mezi zrekonstruovanými pískovcovými zdmi terasy. Restaurace se nachází v blízkosti Semperovy opery a stejně jako ona patří mezi symboly města. Delektować się piwkiem «Radeberger Pilsner» bezpośrednio przy Tarasach Brühla! Cztery połyskujące miedzią zbiorniki czekają na Państwa z tym smakowitym trunkiem z jęczmienia. Wśród pieczołowicie odrestaurowanych piaskowcowych murów serwuje się pasujące do atmosfery saksońskie specjały. Lokal, położony nieopodal Opery Sempera, której sylwetka jest widoczna w reklamie browaru Radebergera, jest naturalnie razem z piwem «Radeberger Pilsner» także symbolem tej marki.

Контакт | Kontakt Radeberger Spezialausschank, Terassenufer 1, D-01067 Dresden & +49 (0)351 4848660, www.radeberger-spezialausschank.de 1/2/4/8/9/11/12, 62/75/94 → «Postplatz», 4/8/9 → Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty ежедневно 11–1 Denně 11–1 hod. Codziennie w godz. 11–1 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia немецкая, интернациональная, региональная německá, mezinárodní, regionální niemiecka, międzynarodowa, regionalna Услуги | Servis | Serwis

38

Maxity City Guide Dresden

«Theaterplatz»


59

Ресторан «Шиллергартен» («Сад Шиллера») Ресторан «Schillergarten» у моста «Голубое чудо» существует с 1730 года. Помимо традиционных саксонских блюд, таких как жаркое из маринованной говядины («Sächsischer Sauerbraten») здесь предлагаются блюда по сезону. К тому же в заведении имеется своя кондитерская с большим ассортиментом мороженого собственного изготовления и разнообразием кофе. Причал Саксонского речного пароходства находится непосредственно у подножья здания ресторана.

Объявление · Inzerát · Inserat

Schillergarten

Restaurace Schillergarten u mostu Blaues Wunder existuje již od roku 1730. Vedle tradičních specialit, jako je saská svíčková, nabízí také sezónní kuchyni. Součástí nabídky jsou též moučníky, zákusky, zmrzlina či různé kávové specility připravené ve vlastní cukrárně. Nedaleko restaurace kotví výletní parníky Saské paroplavby. «Schillergarten» – czyli Ogród Schillera – przy moście «Blaues Wunder» (Niebieskie Cudo) istnieje od 1730 r. Obok tradycyjnych specjałów, jak saksońska pieczeń wołowa na dziko (Sauerbraten), serwuje się kuchnię inspirowaną sezonalnie. Uzupełnia ją własna cukiernia z produkcją lodów oraz bogaty wybór kaw. Obok restauracji «Schillergarten» jest przystań Saksońskiej Żeglugi Parowej.

Контакт | Kontakt Schillergarten, Schillerplatz 1, D-01309 Dresden & +49 (0)351 8119922, www.schillergarten.de 6/12, 61/62/63/65 → «Schillerplatz» Часы работы | Otevírací doba | Lokal otwarty ежедневно 11–1 Denně 11–1 hod. Codziennie w godz. 11–1 Кухня | Typ kuchyně | Kuchnia немецкая, интернациональная, региональная německá, mezinárodní, regionální niemiecka, międzynarodowa, regionalna Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

39


Ночлег Ubytování Noclegi

40


Pекомендации по использованию Návod k použití Informacje o hotelach

Перечень отелей приводится в алфавитном порядке. Цены указаны за номер в сутки с учетом НДС (19 %) и завтраком. Цены за номер без завтрака помечены звёздочкой (*). Указанное количество звёзд присуждается в результате добровольного участия отелей в процедуре германской классификации (Dehoga). Отели, не обозначенные звёздами, участия в классификации не принимали. HHHHH люкс HHHH первый класс HHH комфорт HH стандарт H турист * Цены на январь 2011 года. Ошибки и опечатки не исключены.

Hotely jsou řazeny dle abecedy. Ceny jsou uváděny včetně DPH – platí za 1 pokoj na 1 noc se snídaní. Ceny bez snídaně jsou označeny *. Uvedené hvězdičky jsou výsledkem dobrovolného německého hodnocení hotelů (Dehoga). Hotely bez hvězdiček se hodnocení nezúčastnily. HHHHH Luxus HHHH First Class HHH Komfort HH Standard H Tourist * Ceny byly stanoveny k lednu 2011. Omyly či tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Hotele wyszczególniono w kolejności alfabetycznej. Podane ceny obowiązują za jeden nocleg i pokój oraz uwzględniają podatek VAT (19 %) i śniadanie. Ceny bez śniadania są oznakowane za pomocą *. Podane gwiazdki są wynikiem dobrowolnego uczestnictwa w klasyfikacji hoteli w Niemczech (Dehoga). Hotele bez gwiazdek nie wzięły udziału w klasyfikacji. HHHHH hotel luksusowy HHHH hotel first class HHH hotel komfortowy HH hotel standardowy H hotel turystyczny * Stan cen – styczeń 2011 r. Pomyłki i błędy drukarskie zastrzeżone.

www.maxity.com

41


Объявление · Inzerát · Inserat

Akademiehotel Dresden

57

Отель «Академихотель Дрезден» Отель расположен в тихом месте с идеальной транспортной связью в северной части Дрездена. Из большинства 266 одноместных и двухместных номеров открывается прекрасный вид на Дрезденский бор. В распоряжении гостей отеля – зона велнеса и многочисленные предложения по организации свободного времени и спортивного досуга. В ресторане можно полакомиться блюдами региональной и интернациональной кухни. Hotel se nachází v klidné, avšak dopravně dobře dostupné lokalitě v severní části Drážďan. V hotelu je k dispozici 266 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů, většina z nich s překrásným výhledem na Drážďanské vřesoviště (Dresdner Heide). Lze využít služeb welness-studia a bezpočet nabídek ke sportovnímu či rekreačnímu vyžití. Restaurace nabízí místní i mezinárodní speciality. Hotel jest położony w spokojnej okolicy na północy Drezna i ma dobre połączenie komunikacyjne. Posiada 266 pokoi 1- i 2-osobowych, z których wiele ma przepiękny widok na Lasek Drezdeński. Do dyspozycji jest centrum SPA oraz liczne propozycje rekreacji i uprawy sportu. W restauracji można się delektować przysmakami kuchni regionalnej i międzynarodowej.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–90 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–110 € Контакт | Kontakt Akademiehotel Dresden, Königsbrücker Landstraße 2a, D-01109 Dresden & +49 (0)351 4573010 www.akademiehotel-dresden.de 7 → «Infineon-Nord» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

42

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


48

Отель «АНДОР Хотель Ойропа» Отель находится неподалеку от исторического центра города лишь в нескольких минутах ходьбы от Главного вокзала. 94 просторных номера отеля комфортабельно обставлены. Обильный саксонский завтрак включён в стоимость проживания. Лобби-бар приглашает отдохнуть в уютной атмосфере заведения.

Объявление · Inzerát · Inserat

ANDOR Hotel Europa HHH

Hotel se nachází v blízkosti historického centra města, asi pět minut chůze od hlavního nádraží. Nabízí celkem 94 prostorných a pohodlně zaří­ zených pokojů. Bohatá snídaně formou švédského stolu je zahrnuta v ceně. K příjemnému posezení zve hotelový bar. Hotel jest położony niedaleko historycznego śródmieścia i Głównego Dworca Kolejowego, który można osiągnąć pieszo w ciągu zaledwie kilku minut. 94 pokoje są urządzone przestronnie i komfortowo. Obfity bufet śniadaniowy z saksońskimi przysmakami jest objęty ceną noclegu. Przytulna atmosfera własnego baru w hotelowym holu zaprasza do spędzenia przyjemnych chwil.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–95 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65–115 € Контакт | Kontakt Andor Hotel Europa, Strehlener Straße 20, D-01069 Dresden & +49 (0)351 46640 www.ANDOR-Europa.de 9/11 → «Lennéplatz», 66 → «Strehlener Platz» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

43


Объявление · Inzerát · Inserat

Holiday Inn Dresden HHHH

55

Отель «Холидэй Инн Дрезден» Доверительной и радушной атмосферой встретит Вас четырёхзвёздный отель Holiday Inn Dresden! Он удобно расположен в квартале Нойштадт. Отсюда можно бысто добраться до аэропорта, автобана, вокзала и старого города. К бесплатным услугам отеля относятся английское спутниковое телевидение sky-TV, W-LAN, кофейный и чайный бар, места для парковок и посещение водного комплекса body&soul™. Na osobní a laskavý přístup se můžete těšit ve 4hvězdičkovém hotelu Holiday Inn Dresden! Hotel se nachází v městské části Neustadt. Předností je jeho dopravně výhodná poloha – snadno se dostanete jak na letiště, dálnici či nádraží, tak i do historického centra. Mezi bezplatné služby hotelu patří: sky TV, W-LAN, kavárna, parkoviště a využití lázeňského centra body&soul™. Indywidualność i serdeczność oczekują Państwa w Holiday Inn**** w Dreźnie! Hotel leży w dzielnicy Neustadt (Nowe Miasto) i ma dobre połączenie komunikacyjne. Szybko można stąd osiągnąć lotnisko, autostradę, dworzec kolejowy, czy Starówkę. Do bezpłatnych przyjemności należy Sky-TV, W-LAN, barek z kawą i herbatą, miejsca parkingowe i korzystanie z zespołu basenowego «body&soul™».

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–167 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119–194 € Контакт | Kontakt Holiday Inn Dresden, Stauffenbergallee 25a, D-01099 Dresden & +49 (0)351 81510 www.holiday-inn-dresden.de 7/8 → «Stauffenbergallee», 64 → «Schanzenstraße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

44

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


50

Отель «Ам Террассенуфер» Отель расположен в центре Дрездена с видом на силуэт старой части города. Всего в нескольких минутах ходьбы находятся главные достопримечательности и шоппинговые «мили». Все номера оборудованы беспроводным доступом в Интернет (WLAN). Отель располагает тремя современными конференц-залами. В нём действует 100 %-й запрет на курение.

Объявление · Inzerát · Inserat

Hotel am Terrassenufer

Hotel se nachází v centru Drážďan s nádherným výhledem na staré město. Pamětihodnosti i nákupní centra jsou vzdálena jen několik minut od hotelu. Všechny pokoje a veřejné prostory hotelu jsou vybaveny bezdrátovou místní sítí WLAN. Hotel vlastní tři moderní zasedací místnosti. Celý hotel je nekuřácký. Hotel – «Przy Tarasach» – jest położony w centrum Drezna i oferuje widok na piękną sylwetkę Starówki. Atrakcje turystyczne i centra handlowe znajdują się w zasięgu ręki. Wszystkie pokoje i pomieszczenia hotelowe do użytku ogólnego są wyposażone w WLAN. Hotel dysponuje trzema nowoczesnymi salami konferencyjnymi i jest hotelem dla niepalących.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77–150 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99–170 € Контакт | Kontakt Hotel am Terassenufer, Terassenufer 12, D-01069 Dresden & +49 (0)351 4409500 www.hotel-terassenufer.de 3/7 → «Synagoge» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

45


Объявление · Inzerát · Inserat

Hotel An der Rennbahn HHH

60

Отель «Ан дер Реннбан» Семейный трёхзвёздный отель расположен неподалеку от Большого Сада, Панометра (здания панорамного изображения Дрездена 18 века) и ипподрома. В бывшем доме буржуа, построенном в 1891 году, оборудованы 22 комфортабельных номера, где действует запрет на курение. В ресторане гости могут насладиться блюдами саксонской, а также средиземноморской кухни из свежих по сезону продуктов. Rodinný 3hvězdičkový hotel se nachází v blízkosti parku Großer Garten, muzea Panometer Dresden a dostihové dráhy. Měšťanský dům postavený v roce 1891 nabízí 22 pohodlně zařízených pokojů pro nekuřáky. V restauraci mohou hosté ochutnat saské pokrmy i čerstvou a středomořskou sezónní kuchyni. Hotel*** prowadzony rodzinnie leży niedaleko parku «Großer Garten», Panometru i konnych torów wyścigowych. Ten zbudowany w 1891 r. ­budynek mieszczański stawia do dyspozycji Państwa 22 komfortowo urządzone pokoje dla niepalących. W restauracji goście mogą się delektować potrawami saksońskimi oraz świeżą i śródziemnomorską kuchnią odpowiednio do pór roku.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69–76 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–95 € Контакт | Kontakt Hotel An der Rennbahn, Winterbergstraße 96, D-01237 Dresden & +49 (0)351 212500 www.hotel-an-der-rennbahn-dresden.de 1/2 → «Rennplatzstraße», 65 → «Winterbergstraße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

46

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


56

Отель «Новалис Дрезден» Современный семейный трёхзвёздный отель высшей категории расположен в тихом уголке дрезденского квартала Нойштадт примерно в 4 километрах севернее оперного театра Земперопер. Позволить себе расслабиться можно в бистро-ресторане, в пивной под открытым небом «биргартен» или в финской сауне. Бар отеля работает круглосуточно. Различные пакеты услуг бронируются в течение всего года.

Объявление · Inzerát · Inserat

Hotel Novalis Dresden HHH S

Moderní, rodinný 3hvězdičkový hotel kategorie Superior se nachází na klidném místě v městské části Neustadt, přibližně čtyři kilometry severně od budovy Saské státní opery Semperoper. Relaxaci a odpočinek nabízí hostům restaurace se zahrádkou nebo finská sauna. Hotelový bar je otevřen nepřetržitě 24 hodin denně. Během celého roku je možné si zde rezervovat různé programy. Nowoczesny, rodzinnie prowadzony hotel*** z certyfikatem «Superior» (powyżej kategorii ***) jest położony w spokojnych okolicach drezdeńskiej dzielnicy Neustadt (Nowe Miasto), ok. cztery km na północ od Opery Sempera. Odprężenie gwarantuje restauracja - bistro, ogród piwny lub sauna fińska. Bar hotelowy stoi do dyspozycji gości przez całą dobę. Różne aranżacje kulturalne można rezerwować przez cały rok.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–95 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–108 € Контакт | Kontakt Hotel Novalis Dresden, Bärnsdorfer Straße 185, D-01127 Dresden & +49 (0)351 82130 www.novalis-hotel.de 3 → «Trachenberger Platz», 64 → «St. Pauli Friedhof» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

47


Объявление · Inzerát · Inserat

Hotel Elbflorenz Dresden HHHH

42

Отель «Эльбфлоренц Дрезден» Окунуться в итальянскую атмосферу в сердце Дрездена предлагает отель Elbflorenz Dresden. Доброжелательный персонал отеля, ресторана, бистро и бара, оформленного в средиземноморском стиле, позаботится о незабываемом пребывании здесь. Озеленённый внутренний дворик позволит насладиться тишиной и покоем. Современные и комфортабельные номера отеля отвечают самым взыскательным требованиям. Stylové ubytování v srdci Drážďan: italská atmosféra, přátelská obsluha, restaurace, bistro a bar ve středomořském stylu vám připraví nezapomenutelný pobyt. Odpočívat můžete v zatravněném atriu hotelu. Moderní a pohodlné pokoje splní i ty nejvyšší nároky. Stylowo mieszkać w samym sercu Drezna – włoska atmosfera, przyjazna obsługa oraz restauracja, bistro i bar w stylu śródziemnomorskim gwarantują niezapomniany pobyt. Spokojną chwilą można się rozkoszować w pełnym zieleni dziedzińcu. Nowoczesne i komfortowe pokoje zadowolą najbardziej wymagającego gościa.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–127 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114,50–154,50 € Контакт | Kontakt Hotel Elbflorenz Dresden, Rosenstraße 36, D-01067 Dresden & +49 (0)351 86400 www.hotel-elbflorenz.de 7/10/12 → «Haltepunkt Freiberger Straße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

48

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


20

Отель «Иннсайд бай Мелайа Дрезден» Вы ищете гостиницу с необычным дизайном в Дрездене? Рекомендуем четырёхзвёздный отель Innside by Meliá Dresden, расположенный в историческом центре города между церковью Фрауэнкирхе, набережной Эльбы и зданием Земперской оперы. В 180 экстравагантно оформленных полулюксах и сьютах Вас ждут кровати размера King size – идеальные условия для сна – и ванная с прозрачными стенами и инновационным ливневым душем.

Объявление · Inzerát · Inserat

Innside by Meliá Dresden

Navštivte nový designový hotel v Drážďanech! Tento prvotřídní 4hvězdičkový hotel, který je situován v historickém centru města mezi kostelem Frauenkirche, řekou Labe a budovou Saské státní opery Semper­oper, nabízí 180 extravagantních pokojů a apartmánů. Pokoje jsou vybaveny pohodlnými, rozměrnými postelemi a moderními průhlednými koupelnami se sprchami Rainshower. Nowość: design-hotel w Dreźnie! Położony na historycznej Starówce między kościołem «Frauenkirche», Łabą i Operą Sempera hotel**** z tytułem superior oferuje w swych 180 ekstrawagancko urządzonych apartamentach i suitach niesłychany komfort snu w kingsize-łóżkach oraz przejrzyście utworzone innowacyjne krajobrazy kąpielowe z rainshower.

Контакт | Kontakt Innside by Meliá Dresden, Salzgasse 4, D-01067 Dresden & +49 (0)351 795150 www.innside.de 1/2/4 → «Altmarkt», 4/8/9 → «Theaterplatz» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

49


Объявление · Inzerát · Inserat

Hotel Privat – Das Nichtraucherhotel HHH S

52

Отель «ПРИВАТ» Это первый в Германии отель, рассчитанный только на некурящих. К вашим услугам здесь 26 двухместных номеров, два одноместных номера, одни апартаменты и один номер категории «сьют». Ресторан Марон (Maron) с зимним садом и террасой предлагает своим гостям средиземноморскую и саксонскую кухню, полезную для здоровья. А в винном погребке можно провести замечательный вечер за бокалом благородного саксонского вина. První hotel pro nekuřáky v Německu nabízí více než 26 dvoulůžkových a dva jednolůžkové pokoje, jeden prázdninový byt a jedno apartmá. Restaurace Maron se zimní zahradou hýčká své hosty zdravou středozemní a saskou kuchyní. Večer nabízí vinný sklípek ušlechtilé produkty místního vinařského umění. Pierwszy w Niemczech hotel dla niepalących posiada ponad 26 pokoi 2-osobowych, dwa pokoje 1-osobowe, mieszkanie wakacyjne i apartament. Restauracja «Maron» z oszkloną werandą i tarasem rozpieszcza gości zdrową kuchnią śródziemnomorską i saksońską. Wieczorem winiarnia zaprasza na szlachetny trunek kunsztu tutejszych winogrodników.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56– 69 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–89 € Контакт | Kontakt Hotel PRIVAT – Das Nichtraucherhotel, Forststraße 22, D-01099 Dresden & +49 (0)351 811770 www.das-nichtraucher-hotel.de 11 → «Nordstraße», 91 → «Marienallee» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

50

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


43

Молодёжная гостиница «Югендгестехаус Дрезден» Недалеко от Цвингера расположилась молодёжная гостиница – третья по величине в Германии. Гость может выбирать между одноместным, двухместным или четырёхместным номерами, полупансионом или полным пансионом. Гостиница предлагает индивидуальные экскурсии по городу.

Объявление · Inzerát · Inserat

Jugendgästehaus Dresden

Nedaleko od galerie Zwinger se nachází třetí největší německá ubytovna pro mládež (Jugendherberge). Hosté si mohou vybrat mezi jednolůžkovými, dvoulůžkovými nebo čtyřlůžkovými pokoji s plnou či poloviční penzí. Ubytovna nabízí prohlídky města či exkurze šité na míru. Niedaleko barokowego założenia Zwinger znajduje się trzecie co do wielkości schronisko młodzieżowe w Niemczech. Goście mają do wyboru pokoje 1-, 2- lub 4-osobowe ze śniadaniem lub pełnym wyżywieniem. Hotel oferuje wg życzenia oprowadzania po mieście oraz wycieczki.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,50–39,50 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41–56,50 € Контакт | Kontakt Jugendgästehaus Dresden, Maternistraße 22, D-01067 Dresden & +49 (0)351 492620 www.dresden.jugendherberge.de 7/10/12 → «Haltepunkt Freiberger Straße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

51


Объявление · Inzerát · Inserat

KIM Hotel Dresden HHHH

62

Отель «Ким Хотель Дрезден» Отель расположен очень удобно: в нескольких минутах езды от скоростной магистрали А17. Здесь вас ждут 98 номеров (все они снабжены кондиционерами). Из окон отдельных комнат открывается прекрасный вид на Дрезден и на долину Эльбы. В отеле есть фитнес-студия площадью 800 м2 с современными спортивными тренажёрами, финской сауной, глубоким бассейном, парной, солярием, инфракрасной кабиной и зоной отдыха. Hotel je situován na dopravně výhodném místě, v blízkosti dálnice A 17. Některé z 98 klimatizovaných pokojů skýtají hezký výhled na Drážďany a údolí Labe. K vybavení patří wellness a fitness studio s moderními sportovními přístroji, finskou saunou, malým bazénem, parní lázní, soláriem, infračervenou kabinou a klidovou zónou na rozloze 800 m2. Hotel ma korzystne położenie komunikacyjne – nieopodal autostrady A17 – i 98 pokoi z klimatyzacją, niektóre z widokiem na Drezno i dolinę Łaby. Gości oczekuje studio siłowni i rekreacji o powierzchni 800 m² z nowoczesnymi urządzeniami sportowymi, sauną fińską, basenem do nurkowania, łaźnią, solarium, kabiną promiennikową i obszarem relaksowym.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63–79 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79–105 € Контакт | Kontakt KIM Hotel Dresden, Gompitzer Höhe 2, D-01156 Dresden & +49 (0)351 41020 www.kim-hotel.de 7 → «Gompitzer Höhe» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

52

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


62

Отель в парке «Ким Хотель им Парк» Отель расположен в романтическом дворцовом парке. 103 номера с приятными интерьерами и живописные окрестности отеля гарантируют вам по-настоящему безмятежный отдых. Вечером в ресторане «LUCKNER Parkrestaurant» вы сможете насладиться блюдами интернациональной кухни. В тёплое время года вас ждет ужин на просторной летней террасе.

Объявление · Inzerát · Inserat

KIM Hotel im Park HHH

Hotel se nachází v romantickém zámeckém parku. K odpočinku zve 103 příjemně zařízených pokojů a malebný park. Večer si návštěvníci mohou vychutnat mezinárodní speciality v restauraci «LUCKNER Parkrestaurant» – v teplém ročním období samozřejmě na velkolepé letní terase. Hotel leży w romantycznym, pałacowym parku. 103 przyjemnie urządzone pokoje i malownicze położenie hotelu zapraszają do wspaniałego relaksu. Wieczorem w restauracji «LUCKNER Parkrestaurant» można delektować się przysmakami międzynarodowej kuchni – w ciepłej porze roku naturalnie na przestronnym tarasie.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 – 68 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69–95 € Контакт | Kontakt KIM Hotel im Park, Otto-Harzer-Straße 2, D-01156 Dresden & +49 (0)351 4102400 www.kim-hotel.de 7 → «Altnossener Straße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

53


Объявление · Inzerát · Inserat

L Hotel Dresden Altstadt HHH S

41

Отель «Л Хотель Дрезден Альтштадт» Отель L Hotel Dresden Altstadt, расположенный в центре саксонской столицы, привлекает как самостоятельно путешествующих туристов, так и деловых людей. 162 современно оформленных номера предвосхищают пожелания гостей в отношении комфорта и дизайна. Отель – идеальный отправной пункт для увлекательного путешествия по «Флоренции на Эльбе». V centru saského hlavního města se nachází L Hotel Dresden Altstadt, který nabízí turistům i obchodním cestujícím ubytování na atraktivním místě. 162 moderně vybavených pokojů splňuje vysoké požadavky na pohodlí i design. Díky své výhodné poloze je hotel ideálním výchozím bodem pro kulturní toulky labskou metropolí. W centrum stolicy Saksonii leży «L Hotel Dresden Altstadt», który jest dla turystów odwiedzających miasto oraz dla podróżujących w celach biznesowych atrakcyjnym adresem. 162 nowocześnie wyposażone pokoje zaspokajają pod względem komfortu i designu wszystkie życzenia gości. Hotel jest idealnym punktem startu dla kulturowych przechadzek po metropolii nad Łabą.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71–194 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93–219 € Контакт | Kontakt L Hotel Dresden Altstadt, Magdeburger Straße 1a, D-01067 Dresden & +49 (0)351 486700 www.leonardo-hotels.com 1/2/6 → «Bahnhof Mitte», 10 → «Weißeritzstraße», 11 → 75/94 → «Bahnhof Mitte» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

54

Maxity City Guide Dresden

«Kongresszentrum»,

Услуги | Servis | Serwis


1

Отель МАРИТИМ В сердце Дрездена прямо у Эльбы в 2006 году было возвращено к жизни хранилище продуктов питания, построенное по проекту архитектора Ганса Эрлвейна, охраняемое как памятник старины. Ресторан с зимним садом и большой террасой с видом на Эльбу приглашает отдохнуть посетителей. В баре «Пиано» сервируются коктейли под фортепианную музыку, исполняемую «вживую». Отсюда всего около пяти минут ходьбы до известнейших достопримечательностей.

Объявление · Inzerát · Inserat

Maritim Hotel Dresden

V srdci Drážďan, v blízkosti řeky Labe, byla roku 2006 probuzena k životu památkově chráněná budova Erlweinspeicher. K posezení zve restaurace se zimní zahradou a velkou terasou s výhledem na řeku Labe. V Piano baru jsou podávány koktejly při živé klavírní hudbě. Nejznámější pamětihodnosti města leží vzdáleny asi pět minut pěší chůze. W sercu Drezna– bezpośrednio nad Łabą – odżył jako hotel w roku 2006 zabytkowy spichlerz – zbudowany niegdyś przez Erlweina. Restauracja z oszkloną werandą i wielkim tarasem z widokiem na Łabę zaprasza na miłe chwile. W barze «Piano Bar» serwuje się koktajle do muzyki fortepianowej live. Najsłynniejsze atrakcje turystyczne są w zasięgu ręki – ok. 5 minut na pieszo.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–474 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138–508 € Контакт | Kontakt MARITIM Hotel & Internationales Congress Center Dresden Devrientstraße 10–12 / Ostra-Ufer 2, D-01067 Dresden & +49 (0)351 216-0 www.maritim.de 1/2/6, 75/94 → «Bahnhof Mitte», 10 → «Weißeritzstraße», 11 → «Kongresszentrum» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

55


Объявление · Inzerát · Inserat

NH Hotel Dresden Altmarkt HHHH S

25

Отель NH на Старой рыночной площади Альтмаркт Этот недавно открывшийся отель расположен прямо на площади Альт­ маркт (или Штрицельмаркт) рядом с церковью Кройцкирхе (Kreuzkirche). Он находится всего в нескольких минутах ходьбы от таких достопримечательностей, как Оперный театр Земперопер (Semperoper), Цвингер (Zwinger), церковь Фрауэнкирхе (Frauenkirche), собрания драгоценностей «Зеленые своды» (Grünes Gewölbe) и набережная с прекрасным видом на Эльбу. В отеле имеется бар с салоном для курящих. Nově otevřený hotel je situován přímo na náměstí Altmark (Striezelmarkt) u kostela Kreuzkirche. Pamětihodnosti jako Semperova opera, Zwinger, kostel Frauenkirche, galerie Grünes Gewölbe a Brühlova terasa s výhledem na Labe jsou vzdáleny jen několik minut pěší chůze. V hotelu se nachází bar s kuřáckým salonkem. Ten nowo otwarty hotel leży bezpośrednio przy placu Altmarkt (Striezelmarkt) i nieopodal kościoła św. Krzyża. Turystyczne atrakcje, jak Opera Sempera, założenie pałacowe Zwinger, kościół Frauenkirche, Skarbiec «Zielone Sklepienie» («Grünes Gewölbe») i Tarasy z widokiem na Łabę, leżą w zasięgu ręki. W hotelu jest bar z holem dla palących.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oт | od 99 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oт | od 99 € Контакт | Kontakt NH Hotel Dresden Altmarkt, An der Kreuzkirche 2, D-01067 Dresden & +49 (0)351 501550 www.nh-hotels.com 8/9/11/12, 62/75 → «Prager Straße» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

56

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


46

Отель «ПУЛЬМАН ДРЕЗДЕН НЕВА» Удобно расположенный отель PULLMAN DRESDEN NEWA ждёт вас на элегантном шоппинговом бульваре Прагер-Штрассе вблизи исторического центра города. Отель со свойственными только ему стилем и дизайном предлагает вам персональный сервис, уютные номера с необыкновенными панорамными окнами и комфортными стеклянными душевыми кабинами по центру комнаты.

Объявление · Inzerát · Inserat

PULLMAN DRESDEN NEWA HHHH

Hotel PULLMAN DRESDEN NEWA má tu nejlepší polohu – přímo na elegantní obchodní třídě Prager Straße a zároveň v blízkosti historického centra. Hotel vyniká osobitým stylem a designem, příjemnou atmosférou a vynikajícím servisem. Je vybaven neobvyklými panoramatickými okny a komfortní prosklenou sprchou uprostřed pokoje. Hotel PULLMAN DRESDEN NEWA oczekuje Państwa w najlepszej okolicy miasta – bezpośrednio przy shopping-promenadzie ulicy Prager Straße i niedaleko historycznej Starówki. Hotel urządzony w «style & design», z miłą atmosferą i indywidualnym serwisem, z pokojami o niezwykłych panoramicznych oknach i ze szklanym komfortowym prysznicem w ich środku.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89–239 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99–249 € Контакт | Kontakt Pullman Dresden Newa, Prager Straße 2c, D-01069 Dresden & +49 (0)351 4814-109 www.pullman-dresden-newa.com 3/7/8/9/11 → «Hauptbahnhof Nord», 10, 66 → Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

«Hauptbahnhof» Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

57


Объявление · Inzerát · Inserat

Quality Hotel Dresden West

63

Отель «Квалити Хотель Дрезден Вест» Отель находится всего в 20 минутах езды от исторического центра города. Пролегающая неподалеку автомагистраль обеспечивает гостям отеля мобильность. В 126 номерах Quality Hotel Dresden West царит атмосфера изысканности и элегантности. В отеле есть фитнес-зона с сауной, бар и ресторан, в котором предлагаются блюда саксонской и интернациональной кухни. Hotel se nachází přibližně dvacet minut autem od historického městského centra. Blízkost dálnice zaručuje hostům dobrou dostupnost. Ve 126 pokojích je příjemná atmosféra samozřejmostí. K hotelu patří fitness studio se saunou, bar a restaurace nabízející regionální a mezinárodní speciality. Zaledwie 20 minut samochodem dzielą hotel od historycznego centrum miasta. Pobliska autostrada gwarantuje gościom mobilność. 126 pokoi urzeka swoją wykwintną atmosferą. Hotel posiada obszar siłowni z sauną. Tutejsza restauracja rozpieszcza gościa specjalnościami kuchni regionalnej i międzynarodowej. Do dyspozycji pozostaje również bar hotelu.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39–65 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–80 € Контакт | Kontakt Quality Hotel Dresden West, Zschoner Ring 6, D-01723 Kesselsdorf & +49 (0)35204 459-0 www.qualityhotel-dresdenwest.de 333 → «Kesselsdorf/Frankenring» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

58

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


54

Отель «Квалити Хотель Плаца Дрезден» Hotel Plaza Dresden – комфортабельный четырёхзвёздный отель, удобно расположенный между аэропортом и историческим центром Дрездена. Он предлагает своим гостям 148 просторных, уютно обставленных номеров. Вот уже более 100 лет бальный зал отеля «Линденгартен» (Lindengarten, в переводе с немецкого «Липовый сад») является впечатляющей декорацией для различных празднеств.

Объявление · Inzerát · Inserat

Quality Hotel Plaza Dresden HHHH

Quality Hotel Plaza Dresden je luxusní 4hvězdičkový hotel s ideální polohou mezi letištěm a historickým centrem Drážďan. Hosté mají k dispozici více než 148 prostorných a pohodlně zařízených pokojů. Taneční sál «Lindengarten» nabízí již více než 100 let obzvlášť působivou kulisu pro nejrůznější slavnosti. «Quality Hotel Plaza» w Dreźnie jest komfortowym hotelem 4-gwiazdkowym, idealnie położonym między lotniskiem i historyczną drezdeńską Starówką. Hotel posiada 148 przestronnych i komfortowo wyposażonych pokoi. Sala balowa «Lindengarten» oferuje już od ponad 100 lat szczególnie imponujące kulisy dla wszelkiego rodzaju uroczystości.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68–143 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81–156 € Контакт | Kontakt Quality Hotel Plaza Dresden, Königsbrücker Straße 121a, D-01099 Dresden & +49 (0)351 80630 www.qualityhotelplazadresden.de 7/8 → «Stauffenbergallee» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

59


Объявление · Inzerát · Inserat

Radisson Blu Gewandhaus Hotel

24

Отель «Рэдиссон БЛЮ Гевандхаус» Очарование и элегантность соединились в стильной обстановке барочного бутик-отеля, расположившегося в живописном центре старого города. В исторической атмосфере бывшего магазина сукна предстаёт необычная внутренняя архитектура с 97 номерами, оформленными в стиле германского ампира («бидермейер»). Для релаксации – к вашим услугам велнесс-центр отеля с двумя саунами. Půvab a elegance se snoubí ve stylovém prostředí barokního luxusního hotelu uprostřed malebného historického centra Drážďan. Starobylá atmosféra této stavby, kdysi domu soukenického cechu (Gewandhaus), skrývá neobyčejnou vnitřní architekturu s 97 pokoji v biedermeierovském stylu. K odpočinku zve rekreační prostor s bazénem a dvěma saunami. Urok i elegancja przeplatają się w stylowym nastroju tego barokowego, butikowego hotelu, który leży pośród malowniczej Starówki. W historycznej atmosferze byłego Domu Sukienników powita Państwa niezwykła architektura wnętrz i 97 pokoi w stylu biedermeier. Centrum rekreacyjne z basenem i dwoma saunami zaprasza gości na relaks.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от | od 133 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от | od 133 € Контакт | Kontakt Radisson Blu Gewandhaus Hotel, Ringstraße 1, D-01067 Dresden & +49 (0)351 49490 www.radissonblu.com/gewandhaushotel-dresden 1/2/3/4/7/12, 62 → «Pirnaischer Platz» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

60

Maxity City Guide Dresden

Услуги | Servis | Serwis


31

Отель «Вестен Бельвю Дрезден» Из отеля Westin Bellevue Dresden, расположенного прямо в центре саксонской столицы, открывается знаменитый вид на старый город, так называемый «вид Каналетто». Неподалеку от отеля находятся Опера Земпера (Semperoper), церковь Фрауэнкирхе (Frauenkirche) и собрание драгоценностей «Грюнес Гевёльбе» (Grünes Gewölbe). Westin Bellevue, насчитывающий 340 стандартных номеров и номеров категории «сьют», представляет собой идеальный отправной пункт для увлекательного путешествия по городу, шопинга и вечера в опере.

Объявление · Inzerát · Inserat

The Westin Bellevue Dresden

Situován přímo v centru prezentuje hotel Westin Bellevue Dresden slavný Canalettův pohled na siluety starého města. Semperova opera, kostel Frauenkirche a galerie Grünes Gewölbe se nacházejí v bezprostřední blízkosti. Hotel Westin Bellevue je se svými 340 pokoji a apartmány ideálním výchozím bodem pro prohlídky památek, nákupy a návštěvy oper. Położony w centrum miasta hotel «Westin Bellevue» w Dreźnie prezentuje gościom piękny widok, tzw. Canaletta, na sylwetkę Starówki. Opera Sempera, kościół Frauenkirche i skarbiec «Zielone Sklepienie» leżą w zasięgu ręki. Hotel posiada 340 pokoi i apartamentów oraz jest idealnym punktem wyjścia do zwiedzania miasta, na zakupy i odwiedzenia Opery.

Стоимость | Ceny 1-мест. | 1L pokoj | pok. 1-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,50 –287,50 € 2-мест. | 2L pokoj | pok. 2-os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124–300 € Контакт | Kontakt The Westin Bellevue Dresden, Große Meißner Straße 15, D-01097 Dresden & +49 (0)351 8050 www.westinbellevuedresden.com 4, 8, 9 → «Neustädter Markt» Обстановка | Vybavení | Wyposażenie

Услуги | Servis | Serwis

www.maxity.com

61


1 km

M eiß ne

7 km

DresdenWilder Mann ße

raße

Spitzha us s

t r.

tra

t Radeburger S

Bahnhof Radebeul-Ost

rS

DresdenHellerau



Radebeul



Maxi m -G

P

tr

er

Ri

itzer

Th a

r

e

Südhöhe

ße

b In ns ruc

17

ke r

Freital 62

g

r.

170

dring sten We

Kohlens t raße tra rS he sru

Le nn és t str.

an n

ng

Ka rl

ützer S t r . Cosch

lit

ße

Straß

Zellescher W e

.-D av id-

an

Albertstr.

M

Nürnberger Platz

e

ric h

ns ch



-St r.

Nöth n

raß

P

Fri ed

ue

ße

P

Wi ene r St Str ehle r. ner Str aß e

dt

er

St

tr. er S

e raß

la

tr a



P



Ac ke rm

Str aß e

erg er S

P

Hauptbahnhof P

n it ze r er

Ch em

S t r. Tharandter Str aße

en

z Coschüt

Wurgwitzer Straß e

ch

P 

e lit z

lzs

st r.

Tep

on

Bergstraße

en

P

h Ho

m

e raß St

St ner nch Mü

F.-C.-WeiskopfPlatz

стр.|str. 63

iesst r.

Nü rn b



Para d

Bu da pe ste r

e a r a n d r S t ra ß te

ner B

Th

rS

s se

r

t r.

e

No

n ufe

St .P et er sb ur ge r

Am

b

sse

P r. Postplatz Pilln itzer Wilsdr tr. S uffer S ns tr. Pirnaischer ne n A Platz Gru na er Str aß Külz -Ring e Dr.P ra s str hau P . St sen i a P W P P

er-St r.

ei Fr

e er Straß Kes selsdorf

e

nt on s

 

ra

er S t

z n er

P

Pa r ks

tra ß

P

ße tra rS

er ge

Julius-Vahlteic h-S tr.

S ch we rin

ße tra

e ck rü

en

rS

Neustädter Markt

Te r

Ba u t

Albertplatz

be Al

tr. ers ern W

Reisewitzer Straße

us

ße



P

e traß

e au bt Lö

ße

ha

tra

lstraße Fröbe

er

ner-Stra Rudolf-Ren

Sa a l

P 



P

A

ke

e abrück C a rol

. r Str ke Amb ros-U f

äfe rs

c br ü ien ar

ciss Gla

tr. rS

L

rich-

Schlesischer . Platz

Gör

tr

rücke

Sc h

ec

ü

S er ig pz ei

ße

Flügelwegb

ra dst Lan er ißn Me

burg er Str aß e

Str.

Bahnhof P Dr.-Neustadt

Mag de bu rg e

Bremer Straße

6

Reu ter -

Bis

H af en tr.

-

e

P

P

E me

 7 km  3 km

DRESDEN Ha m

173

Frit z



Kö nig sb r

L

Hambu rger S

üb

Bürgerstraß e

El be

Fritz -Löffl

4

Aug brü ustus cke -

Washingtonstraße

P+R

Hansastraße

Rehefeld er

e

ße tra rS

Lommatzscher Straß

P



ße

L eipz ige



170

orki-S tr.

tra

St ra ße

ust ries traß e

S er

er

Stra ße

Ind

DresdenNeustadt

W e

ro d

iß er Kö itz nn str er . itz st ra ße

ch en b

in ha ßen Gro

t Kö

zs

Str. Dresden-

Südvorstadt

C


stu sbr ü Aug u

gst

e

e

ra ß st

En de rst raß e

üh

Bl

G.P

Ge lle rts tr.

Re n str npla aß tze

aße

St r

er S

er

.J

un i

nstr aß e

ndst raße

Uhla

Lennéplatz

en

raße rt-St

hube

Andr eas-S c

17

Fran kli

annstr . Loe hrm

Zin zen do rfs tra ße

Do

St .

e tra ß

Sc h l üt ers

Zw i

raße

B ü r g e r w ie s

Pe rnblüt te hstr rsb aße Alten ur berg ge er S t raße rS tr.

traße

Pr a

str

Re it ng list raß e

lle e

he ra

Ka rc

Albertstraße

tra ße

ss e ieß ga

Sc h

raß e

Weiße Gasse

Rin

Schloß str.

Fis ch h

e Ber gm an ns tra ß

ba

hn

g er S

e

raß

Fet sc

cke

str .

ph ie n So

haHert Lindner -St r

he rs t

schu lstra ß

stra ße es

Hoch

Ru ge

Fritz -Löffl er-St

ße tra

er

König sb

Ann ens traß e

tr.

ze r

Os kar - s tr.

ne rs

Ha up ts

ße rücke r Stra ße

rit zs tra

W eiß e

r. zs t

ön ne rit ße

Str a

üc ke r

tze r St raß e

Gü n t z str aß e

Ka it

Hü b

e

Pir na er

500 m achs© Knüpfer Verlag GmbH tra ße

La

nd st ra ße

63

G

tr.

ra ß

itz

ks t

b Le u

d ße ra

enb

Pa r

Wi en

St

Reic h

Glücks Stadi

raß e

Sch n or r

er S tra ße

Altwachwitz

e

w ke

e ne r St

n ah Mü gel n

Lingne platz

t ol

r -St

nb

ße

Lukas-

P

Str aße

Str ehl

Pferderennbahn

A ltreick

Elb e

Pir na

r.

Deutsches Hygiene-Museum

A lt

ö

t r-S de

Str aß

ße ds t r a Lan er

O.- R

We hle ner

cc a alu

er

en rR

. Str ke-



Luka sstr.



Wi en

de

ran

FritzLöfflerPlatz 30 km

H.

P

172

tr. r-S

ne

nk Da

An

F Wilhelm-

St ra

P

e raß

Wiener Platz

170

nae r

Gru n Bau tazenr er Land Str .

P dstr. Grun

tr. es uv St r

Kugelhaus

Prager Spitze

r. st ky r. st en

e

172

stra  ße

r St

Pohlandplatz S c170 ha nd au er Str .

FriedrichListPlatz

ke rS tra ße

P

i on

ß ra

üdvorstadt

UFA KristallPalast

B od W enb int ac erb he rS erg tr a str ße aß e

straße

straße Doh

rücke

ße

P

P

ße s t ra rRundHüble kino

Galerie

e

s in cz

tra ße

straße

St

e

b Carola

r.

Str.

stra

P

Pirnaischer Platz

e traß nds

erg

Lindenaustr.

tra ß

us

Körner-

Sid

Berg-

er

rS

ha



Rathaus

os M

. st r

ll e

La nd

P

La tzer

r sb

st



Rathenauplatz

P

i Pilln

ph in en

P

Schnorrstr.

Kreu z

Synagoge

Albertinum

platz Losch sstraße wih tzau  isen er StraßPe Schiller-  GeorgWaCentrum platz platz

walder Platz

Dresden Hauptbahnhof

Re ic

Kreuzkirche

 



Stadtmuseum

e





Neumarkt

Kulturpalast

Altmarkt

Webergasse

Straße itzerDippoldis-

Bernhard

ße

Str.

P

El be

Frauenkirche

str.

Blasew

-

tra

 



P





Terrassenufer

Terras

se Dresdner Lipsiusbau r. Heide QF Johanneum

Au gus  tusst

AltmarktGalerieBautzner Straß

e

sch eS



Altstadt

P

er

E l be

i t ze kew Tol

nd

Ba yri

Wasaplatz

r.

ll e

Großer . Garten Str Tie Straße rga rte ns tra ße

St

ela he Ho

en ab gr r.

er

Bo

P

en

r Straße erge deb Ra

Dr.-Külz-Ring

se

Fetscher-

Stü be la

Finanzministerium

Elbwies

Brühls che

str.

e ßplatz tra rS

derg .

Wilsdr  uff

Wall-

e

iß n

r.

se -

 

KätheP K o l lw itz-Ufe r

ee

da

st pe

e nstraß M ar i e

aß e

Bu

173

Jo

as

Residenzschloss

e

u

Postplatz

SchloßKathedrale platz  

ß Taschenbergtra sspalais

Kal. Brü

Antonsplatz

S Am

. str

st

r Straßburger Platz

lee -Al tra Os

ße tra ns e n An

tr.

enieerrs l Straße Po

Strie s

Zwinger

6

ns

uf  er

P

Schauspielhaus

e ass fsg rho

e ni ck r rü te tb a erM

lke

e aß

g ien Lil

Te rra ss en

h

Semperoper

Theaterplatz

Röh

ße tra

a m F m on

Am

ße tra rS ge er

Güntzplatz SternplatzGerokstraße

Str.

st nt

s au eb

eic

Carolaplatz

Königsufer

P

h ieß

r.

d Ra

P

Neustädter Markt

P

ing Zw

P

et ze r



Neustadt

Goldener Reiter  Blockhaus

er t

llee

h Sc

t us-S

ße Stra

Freiberger Platz

r Stra ße ns se Ro

e



fsw eg

r erge

lle

M

e vri De

-A tra Os

Am

Alth

sch o

Str .

Sta uff en be rga

Dreikönigskirche

e ss ga

Sächsischer Landtag

str. nberg Ritze

 S



tr. igs

tz ni äh ric R hs t

P

Max str.

chw er i ne r



International Congress Center

Schützengasse

er

n Kö

Palais-P platz Hein

Japanisches Palais

97 Bahnhof Mitte

llWa hen c g äß

Me

P

Palaisgarten



ra-Ufer Ost

Yenidze

Kl. Mar.br.

e ck

6

g We

St ra ße

rü nb

er Ob

rie Ma

r rge zbu

o ri t

Große

 M

tra ße


Отметки на карте Místa na mapě Punkty na mapie

отметка на карте místo na mapě punkt na mapie

страница strana strona

1 Maritim Hotel Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 2 Semperoper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 Gemäldegalerie Alte Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Porzellansammlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Zwinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 Italienisches Dörfchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 5 Kahnaletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6 Hofkirche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 Historisches und Neues Grünes Gewölbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Kupferstich-Kabinett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Münzkabinett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Residenzschloss Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 Paulaner’s im Taschenbergpalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 9 El Rodizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 10 Tourist Information Kulturpalast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11 Verkehrsmuseum Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 12 Fürstenzug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 13 Radeberger Spezialausschank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 14 Sächsische Dampfschiffahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 15 JO+CO (QF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 16 Frauenkirche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/19 17 BESSERGOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 17 Juwelier Wempe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U4 18 Dresden 1900 Museumsgastronomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 19 Der Frauenkirchen-Shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 20 Innside by Meliá Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 21 Galerie Neue Meister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 22 Neue Synagoge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 23 Stadtmuseum Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 23 Städtische Galerie Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 24 Radisson Blu Gewandhaus Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 25 NH Hotel Dresden Altmarkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 26 Play Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 30 Japanisches Palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 31 The Westin Bellevue Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 64

Maxity City Guide Dresden


отметка на карте místo na mapě punkt na mapie

страница strana strona

32 Goldener Reiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 33 Leliveld Schuhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 34 Barockviertel Königstraße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 35 Neustädter Markthalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 40 Yenidze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 41 L Hotel Dresden Altstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 42 Hotel Elbflorenz Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 43 Jugendgästehaus Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 44 Haselbauer Eis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 45 Beate Uhse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 45 JO+CO (Prager Straße) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 46 PULLMAN Dresden Newa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 47 Tourist Information Hauptbahnhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 48 ANDOR Hotel Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 49 Deutsches Hygiene-Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 49 LINGNER Café | Restaurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 50 Hotel am Terrassenufer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 51 Erich-Kästner-Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 52 Hotel Privat – Das Nichtraucherhotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 53 Kraszewski-Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 54 Quality Hotel Plaza Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 55 Holiday Inn Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 56 Hotel Novalis Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 57 Akademiehotel Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 58 Blaues Wunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 59 Schillergarten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 60 Hotel An der Rennbahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 61 Deutsches Uhrenmuseum Glashütte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 62 KIM Hotel Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 62 KIM Hotel im Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 63 Quality Hotel Dresden West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 64 Elbe Park Dresden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 65 Rürup Retail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U2 66 Schloss Moritzburg & Fasanenschlösschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 www.maxity.com

65


Liniennetz Dresden Am Hellerrand 8 Hellerau

81Am Wilschdorf 70 Klotzsche, Bf Olter

7 Weixdorf 77 Flughafen

77 Klotzsche

Hellerberge

S2

Trachenberge

Prosch- JVA hübelstr.

M.-GorkiStr.

Moritzburger Weg Hellersiedlung

Oberauer Str. St.-PauliBtf. Friedhof IndustrieTrachengelände Bärwalder Str. berge DD-Trachau Hp. Pieschen TrachenR.-Leonhard76 berger Pl. Eschebachstr. Str. PieAlttrachau schen Buchenstr. Schanzenstr. ZeitWurPestalozzipl. Leipziger hainer 13 zener Rathaus Str. S1 RE 50 BischofsStr. platz Pieschen Mickten

Industriegelände

7 8

9

Ostragehege H.-SteyerStadion

Bf. Mitte

1

Friedrichstadt

DD-Friedrichstadt 6 2

7 3 R 12 B 30

Cottaer Str. Oederaner Str.

RE

Wernerstr.

Löbtau

Tharandter Str.

90 63 61 A

S3

Löbtau Nord

Saxoniastr.

333

12

Hauptbahnhof 261 352

Bernhardstr. Bamberger Str.

62 Dölzschen

70

weitere Buslinie mit Haltestelle und Endhaltestelle

60er Bus mit Haltestelle und Endhaltestelle

Wir bewegen Dresden.

Südvorstadt Ost

Technische Universität

Nürnberger Pl.

Staats- und Universitätsbibliothek

Münchner Pl. Mommsenstr. 3 Coschütz 66 Coschütz/Mockritz

Straßenbahnlinie mit Haltestelle und Endhaltestelle

zeitweise Endhaltestelle

66

Uhlandstr.

8

Legende 1 64

1 66

Hbf. Nord

Südvorstadt Südvorstadt West

Zwickauer Str.

C.ViebigStr. Bon- 63 Pillnitz 90 Gompitz hoefferpl.

Schillingstr.

HansDanknerStr. Walpurgisstr. G.-Palucca-Str. Lennéplatz

Reichenbachstr.

Agentur für Arbeit Chemnitzer Str.

61

Hbf.

Schweizer Str.

3

Burgkstr.

Budapester Str.

Straßburger Platz

75 333 360 424

Prager Str.

Josephinenstr.

0

Rosenstr.

Pirnaischer Platz

Reitbahnstr.

71

Semmelweisstr.

Altmarkt

Gerichtsstr.

Dt. HygieneMuseum

Altstadt

Schweriner Str. 94 A.-Althus- 75 Str.

Hp. Freiberger Straße

Synagoge

10 13

Schäferstr.

8

Postplatz

6

62

Hamburger Waltherstr. Straße

Pulsnitz Bautzner/ Rothenburger Str.

Sachsenallee Dürerstr.

66.

Krankenhaus WeißeritzFriedrichstadt str. Btf. Waltherstr. Manitiusstr.

Diakon kranke

R.-Luxemburg-Pl.

3 7

Kongresszentrum Theaterpl. Am Zwingerteich 1 2 75 94

Alberthafen

11

94 Cossebaude 1 Leutewitz

drichstadt 10

PulsnitzerStr.

Görlitzer Str.

Carolaplatz

4 8 9

Eissporthalle

2 Gorbitz

Neu stadt

4

Innere Neustadt

Anton-/Leipziger Neustädter Str. Palaispl. Markt

Waldschlößchen

Alaunplatz

BischofsAltpieschen Bürger- Liststr. 13 Friedensstr. weg str. Äußere GroßenVorstadt Oschatzer Str. hainer Pl. Louisenstr. Lößnitzstr. DD-Neustadt Pieschen Süd Bf. 81/328 326 457 458 Neustadt A.-Puschkin(Hansastr.) Bahnhof AlbertPl. Neustadt platz Alter 6 3 6 11 Schlachthof

75 Messe Dresden

6 Wölfnitz 7 Pennrich 12 Leutewitz

Tannenstr.

13

79

Trachauer Str. An der Flutrinne

Pennricher Str.

Marienallee Wald- Wald schlößchenstr. schlößche

3

64 Kaditz 79 Übigau 9 Kaditz 4 Weinböhla

64

Heeresbäckerei Stauffenberg- Landesdirektion allee 64

13

Markusfriedhof Hubertus platz

Infineon 8 Süd

76

11

Trachen- Am Hellerhof berge Lauterbacher Str.

Takte

11

8 /32

Boxdorfer Str.

Hellerhofstr.

81

70 Gompitz 3 Wilder Mann

70

Infineon

Räcknitzhöhe

10 Minuten-Takt, abends und Wochenende 15 Min.-Takt 15-30 Minuten-Takt seltener nur zeitweise


Ausschnitt Innenstadt

gültig ab 27.11.2010

Tarifzone Radeberg 31

305 Radeberg Heidemühle

Heide

Weißer Hirsch Elisabethstr.

Böhmertstr. Wilhelminenstr.

denstr.

305

Scharfensteinstr.

Steglichstr.

62 Johannstadt 74 Universitätsklinikum

Nordstr. 261 nissen- Diakonissenenhaus krankenhaus

Tännichtstr.

Elbschlösser

Angelikastr.

64

Mordgrundbrücke

61

Heideparkstr.

Neubühlauer HegereiterAm str. Weißen Adler Straße

11 Bühlau 61 Weißig

Plattleite

Fischhausstr. 305

L.-GlatzerStr.

Malerstr. AmselRißweg 84 steg Körnerpl. Obere Station Schwebebahn

Blasewitz 65 84/309 Blasewitz

61

2

Schillerplatz PfotenCalberlastr. KönigsPrellerstr. hauerstr. zer Str. heimpl. Wägnerstr. KünstlerNeubertstr. 62 Kretschhaus Gutenbergstr. merstr. Augsburger Str. Jacobistr. PfeifferBergJüngstStriesen hannsstr. gartenstr. str. Bönischpl. West Oehme- H.-SchützNiederStr. Hüblerpl. str. wald6 Permoserstr. Blasewitzer/ str. Fetscherstr. Striesen Striesen DornOst Gerokstr. TrinitatisWittenGabelsNieder- 85 platz G.-Freytagblüthberger Str. bergerstr. waldplatz Striesen Str. Johannstr. BergL.-HartJohannisPoh- Gottleubaer stadt Mosenstr. mannstr. mann-Str. friedhof landpl. Str. Striesener 10 12 Str. 87 St.-BennoSpenerFetStriesen 4 10 Schaufußstr. Gymnasium str. Altenberger Str. scherBerggießplatz Hepke- Schlüterstr. Altenberger Pl. hübler Str. Krankenhaus Mansfelder pl. Hepkestr. St. Joseph-Stift Lipsius- Str. Jung- Kurzer Bärensteiner Knappe1 str. hansstr. Schritt Str. str. Schneebergstr. EinkaufsLiebezentrum 2 Comenius61 Zwingli- Gruna Karchernauer Seidnitz platz str. allee Str. 1

84 Bühlau

Dresdner

Querallee

Tiergartenstr.

Rauen- Rennsteinstr. platzstr. WinterbergFraunhofer- Gasstr. Instituts- anstaltstr. zentrum Nätherstr.

61 85

Liebstädter Str.

74

9 13

Hp. Strehlen DD-Strehlen Mockritzer Str.

J.-Otto-Str.

66

Wasaplatz

Strehlener Pl. Zellescher Weg 61 C.-D.-Friedrich-Str.

Räcknitz11 Zschertnitz höhe

Cäcilienstr.

H.-BürknerStr. H.ZilleStr.

DD-Reick

S1 S2 RE 20

Strehlen Corinthstr.

E.-Heidebroeck-Str. Wieckestr.

E.-Bracht- O.-DixStr. Ring

Reick

Pferderennbahn Bf. Reick Hülßestr.

Lohrmannstr.

Am Anger Spitzweg- M.-Wittichstr. Str. 66 87

Schurichtstr.

Leiblstr. Zschertnitzer63 Löbtau 85 Löbtau Süd Str.

Marienberger Str. Bergfelderweg

74 Reick

HülßeGymn.

Tornaer Str.

75 Goppeln 87 Mockritz

4 Laubegast 63 Pillnitz 6 Niedersedlitz 1 Prohlis 2 Kleinzschachwitz

2

Grunaer Weg

66 Nickern/ 9 Prohlis 65 Luga/Heidenau Lockwitz 13 Prohlis

Zoo 75

Großer Garten

63

65

87

41

01

2

65

63

61

63

Großer Garten

www.dvb.de • Service: 0351/ 857 10 11 Barrierefreie Haltestelle Richtungshaltestelle S-Bahn Eisenbahnlinie

Fähre

Bike-and-Ride-Parkplatz

DVB-Kundenberatung

Redaktionsschluss: 11.02.2011 © DVB AG Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.


Важные телефонные номера Důležitá telefonní čísla Ważne numery telefonów

Полиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Пожарная служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Скорая помощь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 222 Туристическая информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (0)351 50 160 160

Policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Hasiči . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Záchranná služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 222 Turistické informační středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (0)351 50 160 160

Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Straż Pożarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pogotowie Ratunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 222 Informacja Turystyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (0)351 50 160 160

68

Maxity City Guide Dresden 2011/2012, Ausgabe 3 erscheint in der Knüpfer Verlag GmbH Prager Straße 2b D-01069 Dresden Tel +49 (0)351 80070-0 Fax +49 (0)351 80070-70 www.knve.de www.maxity.de www.dresdeninformation.com post@maxity.de

Redaktion Eva Wagner (verantw.), Christine Herzog, Ruth Steinberg

Geschäftsführung Katja Dähne

Nicht aufgeführte Fotos wurden vom Auftraggeber geliefert.

Anzeigen/Mediaberatung Franziska Dorn (verantw.), Marika Thiemig

Übersetzung Fremdspracheninstitut Dresden Angelika Trautmann

Maxity City Guide Dresden

Gestaltung Martin Dietrich Fotos Martin Dietrich, Manuela Iwersen, Thomas Klewe, Archiv Knüpfer ­Verlag, Dresden Marketing GmbH, DEFA-­ Stiftung, stock.xchng (www.sxc.hu)

Druck Druckhaus Dresden GmbH Auflage 15 000 Exemplare Die Inhalte der Präsentationen orientieren sich an den Angaben der Auftraggeber. Nachdruck und Vervielfältigung von Inhalten ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags zulässig. Das Magazin und die veröffentlichten Präsentationen sind urheberrechtlich geschützt.


ะ”ะด

Foto Dresden: Sylvio Dittrich โ€ข Foto Geigerin: Fotolia, ยฉ Coka

ะšัƒะปะพ

ะ”ะดัะบ  ะดัƒะพะด ะคัะป ะพ 2011 ะณะพะด ะ”ะดัะบ

 ะดัƒะพะด ะคัะป ัƒะบ ะพะด ัƒะป  ะคะพะณะป

Foto Dresden: Sylvio Dittrich ยท Foto Geigerin: Fotolia ยฉCoka

ะšัƒะปะพ ะšัƒะปะพ ะพ 2011 ะณะพะด ะพ 2011 ะณะพะด

Foto Dresden: Sylvio Dittrich โ€ข Foto Geigerin: Fotolia, ยฉ Coka

ะบะพัะพ ั ะบั

ัƒะบ ะพะด ัƒะปะ”ะดัะบ  ะคะพะณะป

 ะดัƒะพะด ะคัะป 18.05. โ€“ 05.06. 2011 ัƒะบ ะพะด ัƒะป  ะคะพะณะป 18.05. โ€“ 05.06. 2011 175 ะป ะกะบัะพัะบะพัƒ ะพะพะดััƒ 18.05. โ€“ 05.06. 2011

01.05. โ€“ 21.08. 2011 175 ะป ะกะบัะพัะบะพัƒ

ะพะพะดััƒ 175 ะป ะกะบัะพัะบะพัƒ ะพะพะดััƒ

01.05. โ€“ 21.08. 2011 01.05. โ€“ 21.08. 2011 ะคัะป  ยะณ โ€žยะณั„ัยะปโ€œ ะพัะพะบ: ะ” ยญะดะป ะคัะป  ยะณ โ€žยะณั„ัย

ะคัะป  ยะณ โ€žยะณั„ัยะปโ€œ ะพัะพะบ: ะ” ยญะดะป 05. โ€“ 21.08. 2011 ะพัะพะบ: ะ” ยญะดะป 05. โ€“ 21.08. 2011 05. โ€“ 21.08. 2011

ightswww.dresden.de/highlights ยท Tel. +49 (3 51) 50 16 ยท01 Tel.50+49 (3 51) 50 16 01 50

ghts ยท Tel. +49 (3 51) 50 16 01 50

www.dresden.de/highlights


If you are looking for a wide selection of Exquisite Timepieces and fine jewellery, you only need to keep one name in mind. For more than 130 years the name “WEMPE” has stood for the utmost expertise in the art of making jewellery and timepieces. And a century-old friendship links us with the world’s foremost watch manufactories. Each shop also offers service or advice whenever you require it, so you can be certain that we will always be available to meet your individual needs. We cordially invite you to discover an abundance of interesting new items and exclusive special models at one of Europe’s leading jewellers. We look forward to your visit!

Dresden An der Frauenkirche 20 Tel. 0351.496 53 13 Hamburg London Paris New York wempe.de

Maxity City Guide Dresden 2011-2012 RU/CZ/PL  

Dresden city guide in Russian, Czech and Polish language.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you