A magyar villamosenergia-rendszer 2020. évi adatai

Page 1

A MAGYAR VILLAMOSENERGIARENDSZER ADATAI DATA OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM

2020A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2020. ÉVI ADATAI – ÖSSZEFOGLALÓ 2020 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM

3

Annak ellenére, hogy a 2020-as éveket megelőző időszakban folyamatosan növekvő ütemű bruttó villamosenergia-felhasználás volt a jellemző trend Magyarországon, a havi bruttó villamosenergia-felhasználás átlagosan 9%-kal esett vissza az előző év havi értékeihez képest a pandémia miatt az áprilistól júniusig tartó időszakban, majd az őszi időszakkal kezdődően ismét növekmény volt tapasztalható.

Despite the fact that a continuously growing gross electricity consumption was the main trend in Hungary in the period before 2020, the monthly gross electricity consumption decreased by an average of 9% in the period from April to June compared to the monthly values of the previous year due to the pandemic and then started to increase again in the autumn period.

A bruttó villamosenergia-felhasználás 2019-hez képest 1,15%-kal csökkent; Az előzetes adatok alapján 2020-ban 45,14 terrawattóra bruttó villamosenergia-felhasználást regisztráltunk. A háztartási méretű kiserőművek (HMKE) termeléstorzító hatása a villamosenergia-felhasználás növekményében is érvényesül, mivel annak mérése jelenleg nem kerül elkülönítésre a fogyasztásméréstől. A becsült HMKE termelés fél százalékos csökkenést mutat.

The gross electricity consumption decreased by 1.15% compared to 2019; based on the preliminary data, we registered 45.14 TWh gross electricity consumption in 2020. The distortive effect of microgeneration is also reflected in the increase of electricity consumption, since its metering is currently not separated from consumption metering. The estimated microgeneration shows a 0.5% decrease.

Az import részarány a hazai villamosenergia-felhasználásban a bázisévhez viszonyítva 1,69 százalékponttal csökkent 25,87%-os értékre, amely villamos energiának a 39,1%-a tranzit forgalom volt. A negyedórás csúcsidei import-export szaldó teljesítmény átlagértékek maximuma az elmúlt évben 3203 megawatt (MW) volt december 14-én, míg a csúcsidőszakon kívüli adatokat is vizsgálva maximális értéke 3223 megawatt volt. Az import-export szaldó energia éves értékét illetően 7498,21 gigawattórát regisztráltunk. Az elmúlt években megfigyelhető az import részarány fokozatos csökkenése, utoljára 2013-ban volt az import szaldó energia kitettségünk részaránya ilyen „alacsony” mértékű. A Nemzeti Energiastratégia (NES) 2030-ra 20%-os szintet határoz meg. Az import kitettségünk csökkenését a belföldi termelés kompenzálta. Az országban működő erőművek együttes teljesítménye a bázisévhez képest 9441,8 MW-ról 9909,2 MW-ra növekedett, mintegy 467,4 MW-os változást mutatva. Ez a gyarapodás kizárólag a megújuló energiaforrások, azon belül is leginkább a napenergia-termelés felfutásából származik. Az 50 kilowatt és az afeletti naperőművek beépített teljesítőképessége

The share of import in domestic electricity consumption decreased by 1.69% compared to the base year, to 25.87%, of which 39.1% was transit electricity turnover. The maximum average value of 15 minute peak import-export was 3203 MW on 14 December 2020, while examining off-peak data, its maximum value was 3223 MW. As regards the annual volume of import-export, we registered 7498.21 GWh. In recent years, the share of import has gradually been decreasing, it was in 2013 last time when our exposure to share of import was so “low”. The National Energy Strategy (NES) sets a level of 20 % for 2030. The decrease in our import exposure was offset by domestic production. The total capacity of the power plants operating in Hungary increased from 9441.8 MW to 9909.2 MW compared to the base year, showing a change of about 467.4 MW. This increase is exclusively derived from renewable energy sources, especially the growth of solar energy production. The installed capacity of solar power plants of 50 kW and above changed from 936.3 MW to 1406.99 MW (an increase of about 470.7 MW), while some other generation units using primary energy sources were removed from the system.


4

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2020. ÉVI ADATAI – ÖSSZEFOGLALÓ 2020 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM

936,3 megawattról 1406,99 megawattra változott, mintegy 470,7 megawatt növekmény volt tapasztalható, miközben egyes más primer energiaforrást hasznosító termelőegységek viszont kivezetésre kerültek a rendszerből. A hagyományos erőművek, technológiák körében az elmúlt tíz évben nem történtek jelentősebb léptékű fejlesztések. Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőegységek kapacitásának a bővülésével együtt – a korábbi megállapításaink függvényében – ez továbbra is azt jelenti, hogy felértékelődnek a rugalmas, szabályozható erőművi kapacitások, és idővel a nap- és szélerőműveknek is fokozatosan nagyobb szerepet kell vállalniuk a rendszeregyensúly fenntartásában. Az erőművek teljesítőképességének növekedésével együtt a magyarországi villamosenergia-rendszer bruttó csúcsterhelése is kiugróan magas értékkel került regisztrálásra. A 2020-ban mért napi negyedórás átlag csúcsterhelések éves maximuma ugyan nem haladta meg a 2019-ben mért történelmi rekord csúcsértéket, azonban a járványhelyzet ellenére rendkívüli módon megközelítette azt. Míg 2019-ben 7105 megawatt, addig 2020-ban – a korábbi rekordtól eltérően – mindössze csak 10 megawattal elmaradó 7095 megawattos csúcsértéket regisztrálhattunk december 3-án. A 2020. év rendhagyónak tekinthető a villamosenergia-rendszerben mért terheléseket tekintve. Míg az év első 3 hónapja a maximális tervezett csúcsérték közelében alakult, áprilistól kezdődően a járványügyi intézkedések gazdasági következményeként 300 megawattot meghaladó átlagos terheléscsökkenés volt megfigyelhető. Az éves tervek év közbeni módosítása a terhelési viszonyok bázisévhez viszonyított alacsony szintű értékét feltételezték az egész évre vonatkozóan. Az év utolsó negyedévében a csúcsterhelések értéke viszont már ismét megközelítette a 2019. évi szintet.

There were no significant developments in the field of conventional power plants and technologies in the last ten years. With the expansion of the capacity of renewable energy production units, depending on our previous findings, it still means that flexible, controllable power plant capacities will become more important and, in the end, solar and wind power plants will have to play a gradually greater role in maintaining system balance. In line with the increase in the capacity of the power plants, the gross peak load of the Hungarian electricity system was also registered with an exceptionally high value. The annual maximum of the 15 minute average peak load measured in 2020 did not exceed the historical record peak value measured in 2019, however, despite the epidemic situation, it approached it in an extraordinary way. While in 2019 it was 7105 MW, in 2020, we could register a peak value of 7095 MW on 3 December 2020 that is only 10 MW behind the previous record. Year 2020 can be considered irregular in terms of the load values measured in the electricity system. While the first 3 months of the year showed values close to the maximum planned peak value, from April onwards, as an economic consequence of the measures related to the pandemic, an average load decrease of more than 300 MW was observed. The mid-year revision of the annual plans assumed, for the whole year, a low level of load conditions compared to the base year. In the last quarter of the year, however, the value of peak load amounted close to the 2019 level again. The required amount of peak reserve could be ensured only by imported electricity in several cases in 2020. As regards the primary sources, in addition to nuclear power plant capacities, hydrocarbon fired power plants, which are involved in regulation in the most active manner, represent significant share as well as the continuously growing share of renewables, especially the generation of solar power plants.


A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2020. ÉVI ADATAI – ÖSSZEFOGLALÓ 2020 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM

Az elmúlt évben több alkalommal előfordult, hogy az előírt mennyiségű csúcsidőszaki tartalékot csak import villamos energiával lehetett biztosítani. A primer források tekintetében a nukleáris erőművi kapacitások mellett változatlanul jelentős részarányt képviselnek a szabályozásban is legaktívabban résztvevő szénhidrogén tüzelésű erőművek, valamint az egyre inkább növekvő megújuló, azon belül is a naperőműves termelés részaránya. A hazai erőművekben megtermelt energia közel fele (47,7%) 2020-ban is atomenergiából származott. A második helyen állnak, csaknem egyharmadnyi (28,1%) részesedéssel a földgáz, a harmadik helyen pedig 13,21%kal a megújuló forrású erőművek (ebből a PV termelés részaránya elérte a 4,79%-ot), ezzel „kiszorítva” a korábban – szénhidrogén felhasználású termelőket közvetlenül követő – lignit-szén tüzelésű erőműveket. A teljes bruttó villamosenergia-felhasználáson belül a nukleáris kapacitások 35,4, a szénhidrogén (gáz) tüzelésű erőművek 20,8, a megújulók 9,79 százalékos részesedéssel rendelkeznek. Középtávon, 2030-ig továbbra is a hagyományos erőművi kapacitások csökkenésével számolunk. A megújuló, azon belül is a naperőműves termelésben azonban további számottevő növekedést várunk az elmúlt tíz év gyorsuló üteme alapján. Az 50 kilowatt feletti teljesítményű fotovoltaikus kapacitások 2020. december 31-én 1 406,9 megawatt, a kisebb, háztartási méretű naperőművek pedig a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 2020. negyedik negyedévére vonatkozó előzetes adatai szerint 719,092 megawattot tettek ki. Az együttes beépített PV teljesítőképesség értéke elérte a 2126,082 megawatt értéket. A naperőművek 16,3, a szélerőművek 22,5 százalékos kihasználtsággal működtek 2020-ban.

5

Nearly half (47.7%) of the energy generated in domestic power plants came from nuclear energy also in 2020. Second is natural gas (with almost 1/3 share, 28.1%) and third are the renewable power plants with 13.21% of which the PV production amounted to 4.79%, thus pushing out the lignite/coal fired power plants that earlier directly followed the generators from hydrocarbon. Within total gross electricity consumption, nuclear capacities have a share of 35.4%, hydrocarbon (gas) fired power plants have 20.8% and renewables have 9.79%. In the medium term, we still expect a decrease in the capacities of conventional power plants until 2030. However, we expect further significant growth in renewables, especially in solar power generation, based on the accelerating pace of the last ten years. Photovoltaic capacities with a capacity of more than 50 kW amounted to 1406.9 MW on 31 December 2020 and the smaller, micro solar power plants amounted to 719.092 MW according to the preliminary data of the Hungarian Energy and Utility Regulatory Authority for the fourth quarter of 2020. The total installed PV capacity value reached 2126.082 MW. Solar power plants were operating with 16.3% and wind power plants with 22.5% load factor in 2020. As regards the conventional power plants, the load factor of nuclear units is the highest, the load factor of other gas-fired producers is increasing, while the producers using coal-lignite primary energy source showed a strongly decreasing trend. The Austrian-Hungarian and the Slovak-Hungarian borders involved in market coupling were most affected by imports in regard to the cross-


6

A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2020. ÉVI ADATAI – ÖSSZEFOGLALÓ 2020 SUMMARY DATA OF HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM

A hagyományos erőművek körében a nukleáris blokkok kihasználtsága a legmagasabb, az egyéb gáztüzelésű termelők kihasználtsága növekvő, míg a szén-lignit primer energiaforrást hasznosító termelők erősen csökkenő tendenciát mutattak. A határkeresztező kapacitások közül az osztrák–magyar, valamint a piac-összekapcsolásban érintett szlovák–magyar határmetszék volt az importban leginkább érintett. A szlovák–magyar és a szlovén–magyar összeköttetés bővítése befolyással lehet a határkeresztező áramlások, valamint a nagykereskedelmi árak alakulására a következő években. Kiadványunk tartalmát illetően a hazai termeléssel, azon belül is a megújulók – naperőművek – termeléséről a téma kiemelt fontosságát is reprezentálva bővebb terjedelmű és más típusú statisztikákat is bemutatunk a korábbiakhoz képest.

border capacities. The expansion of the Slovak-Hungarian and Slovenian-Hungarian interconnections may have an impact on the development of cross-border flows and wholesale prices in the coming years. As regards the content of our publication, we present more extensive and other types of statistics on domestic production, including the production of renewables, especially solar power plants, representing the key importance of the topic.


TARTALOM CONTENTS

10.

VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE

11.

SZABÁLYOZÁSI BLOKKOK A KONTINENTÁLIS EURÓPA SZINKRONRENDSZERÉBEN CONTROL BLOCKS IN THE SYNCHRONOUS SYSTEM OF CONTINENTAL EUROPE

12.

A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK

13.

A MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS

14.

A TELJES BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS, A HAZAI TERMELÉS ÉS AZ IMPORT ENERGIA RÉSZARÁNYA 2010–2020 TOTAL GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION,GENERATION OF DOMESTIC POWER PLANTS, RATIO OF IMPORT ENERGY 2010–2020

15.

A MAGYAR VER HAVONKÉNTI BRUTTÓ TÉNYLEGES ENERGIAIGÉNYE ÉS AZ IMPORT-EXPORT SZALDÓ ENERGIA RÉSZARÁNYA 2019–2020 (%) TOTAL MONTHLY GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION AND ENERGY RATIO OF IMPORT-EXPORT BALANCE OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 2019–2020 (%)

16.

BRUTTÓ TELJESÍTŐKÉPESSÉG ÉS ÉVES CSÚCSTERHELÉS 2010–2020 GROSS CAPACITY AND ANNUAL PEAK LOAD 2010–2020

17.

A CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ TELJESÍTMÉNY ÉS A BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS MAXIMUMA 2010–2020 MAXIMUM OF PEAK IMPORT-EXPORT POWER BALANCE AND GROSS SYSTEM LOAD 2010–2020

18.

HETI MAXIMÁLIS BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS 2019–2020 WEEKLY MAXIMUM GROSS SYSTEM LOAD 2019–2020

7

19.

HETI MAXIMÁLIS CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ TELJESÍTMÉNY 2019–2020 WEEKLY MAXIMUM IMPORT-EXPORT POWER BALANCE 2019–2020

20.

TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA 2010–2020 WINTER AND SUMMER PEAK LOAD 2010–2020

21.

NAPI BRUTTÓ TERHELÉSI GÖRBE NYÁRI ÉS TÉLI CSÚCS NAPJÁN DAILY GROSS SYSTEM LOAD ON DAYS OF SUMMER AND WINTER PEAK

22.

CSÚCSIDEI BRUTTÓ TARTALÉK 2020 GROSS CAPACITY RESERVE AT DAILY PEAK LOAD 2020

23.

A GCC ENERGIA ÉS AZ ÖSSZES SZABÁLYOZÁSI ENERGIA ARÁNYA 2019–2020 RATIO OF GCC ENERGY AND TOTAL BALANCING ENERGY 2019–2020

24–25.

A HAZAI ERŐMŰVEK ADATAI 2020. DECEMBER 31-ÉN DATA OF DOMESTIC POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM ON 31 DECEMBER 2020

26–27.

ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZHATÓSÁGA 2020. DECEMBER 31-ÉN GENERATION CAPACITY AND CONTROLLABILITY OF POWER PLANTS ON 31 DECEMBER 2020

28.

A HAZAI ERŐMŰVEK ADATAI PRIMER FORRÁS SZERINT 2020. DECEMBER 31-ÉN SOURCES OF DOMESTIC POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM ON 31 DECEMBER 2020

29.

RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK TÉRKÉP 2020. DECEMBER 31-ÉN POWER PLANTS TAKING PART IN SYSTEM LEVEL COORDINATION MAP ON 31 DECEMBER 2020

30.–31.

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2019–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2019–2020


8 32.–33.

34.

35.

36.

TARTALOM CONTENTS

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2010–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2010–2020 A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ, AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLY-KÖTELES FOTOVOLTAIKUS KISERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI 2010–2020 CHANGE OF INSTALLED CAPACITY OF HOUSEHOLD, ENERGY PRODUCTION PVs, AND THAT OF LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2010–2020 A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ, AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS KISERŐMŰVEK BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA 2010–2020 CHANGE OF INSTALLED CAPACITY OF HOUSEHOLD PVs, AND THAT OF LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2010–2020 A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ [50 kW ALATTI], AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS [50 kW ÉS AZ A FELETTI] KISERŐMŰVEK DARABSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 2010–2020 CHANGES IN THE NUMBER OF OVER 50 KW LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2010–2020

37.

Az 50 kW ÉS AZ A FELETTI PV TERMELŐK HAVI MAXIMÁLIS NETTÓ KERESKEDELMI ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSEK ÉRTÉKEI ÉS A BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÜK 2020 MONTHLY INSTALLED CAPACITY AND NET TRADE SETTLEMENT MEASUREMENT DATA OVER 50 kW LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2020

38.

FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2019–2020

39.

SZÉLERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI 2001–2020 CHANGE OF INSTALLED CAPACITY , ENERGY PRODUCTION OF WIND POWER PLANTS 2001–2020

40.

SZÉLERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF WIND POWER PLANTS 2019–2020

41.

VÍZERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF HYDRO POWER PLANTS 2019–2020

42.

NAGYERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF LARGE POWER PLANTS 2019–2020

43.

MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA 2010–2020 NUMBER OF BALANCE GROUPS 2010–2020

44.

HATÁRKERESZTEZŐ KERESKEDELMI VILLAMOSENERGIAFORGALOM 2020 CROSS-BORDER COMMERCIAL ELECTRICITY EXCHANGE 2020

45.

HATÁRKERESZTEZŐ FIZIKAI VILLAMOSENERGIA-FORGALOM 2020 CROSS-BORDER PHYSICAL ELECTRICITY EXCHANGE 2020

46.

A ROMÁN PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI HATÁRKERESZTEZŐ ÁTVITELI KAPACITÁS 2020 DAILY UTILISATION OF THE ROMANIAN-HUNGARIAN BORDER IN MARKET COUPLING 2020

47.

A ROMÁN (OPCOM) ÉS A MAGYAR (HUPX) MÁSNAPI SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIACI ÓRÁS ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020 COMPARISON OF THE ROMANIAN (OPCOM) AND HUNGARIAN (HUPX) ORGANISED DAY-AHEAD ELECTRICITY MARKET HOURLY PRICES 2020


TARTALOM CONTENTS

48.

A SZLOVÁK PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI HATÁRKERESZTEZŐ ÁTVITELI KAPACITÁS 2020 DAILY UTLILISATION OF THE SLOVAK-HUNGARIAN BORDER IN MARKET COUPLING 2020

49.

A SZLOVÁK (OKTE) ÉS A MAGYAR (HUPX) MÁSNAPI SZERVEZETT VILLAMOSENERGIA-PIACI ÓRÁS ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020 COMPARISON OF THE SLOVAK (OKTE) AND HUNGARIAN (HUPX) ORGANISED DAY-AHEAD ELECTRICITY MARKET HOURLY PRICES 2020

50.

ÁRKIEGYENLÍTŐDÉS A CZ–SK–HU–RO MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN PRICE CONVERGENCE IN CZ–SK–HU–RO DAY AHEAD MARKET COUPLING

51.

KÁT HUPX NAPI ÉS NAPON BELÜLI KERESKEDÉS 2020 TRADE OF FIT PRODUCTION ON THE HUPX DA AND ID MARKET 2020

52.

KÁT PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ FINANCIAL ALLOCATION IN THE FIT SYSTEM

53.

KÁT ÉS PRÉMIUM TERMELÉS ÉS KIFIZETÉSEK PRODUCTION AND PAYMENTS IN THE FIT AND FIP SYSTEM

54.

HUPX TAGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2020-BAN NUMBER OF HUPX MEMBERS, 2020

55.

HUPX DAM HAVI FORGALOM 2019–2020 MONTHLY TURNOVER OF HUPX DAY-AHEAD MARKET 2019–2020

56.

HUPX IDM HAVI FORGALOM 2019–2020 MONTHLY TURNOVER OF HUPX INTRA-DAY-MARKERT 2019–2020

57.

HUPX ZRT. 2020. ÉVI EREDMÉNYEK RESULTS OF HUPX in 2020

9

58.

HUPX PHF PIAC HAVI FORGALMA 2020-BAN MONTHLY TURNOVER OF HUPX PHYSICAL FUTURES MARKET, 2020

59.

HUPX DAM ZSINÓR ÁRAK ÉS MENNYISÉGEK 2020-BAN BASE PRICES AND VOLUMES OF HUPX DAY-AHEAD MARKET, 2020

60–61.

KERECSENSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT MENTÉN SAKER FALCON-PROTECTION PROGRAM ALONGSIDE THE TRANSMISSION GRID

62–63.

RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS

63.

IMPRESSZUM IMPRINT


10

VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK EURÓPÁBAN POWER SYSTEMS IN EUROPE

AZ ENTSO-E SZINKRONTERÜLETEI: SYNCHRONOUS REGIONS OF ENTSO-E: Kontinentális Európa Continental Europe Észak-Európa Northern Europe

IS

Balti országok (szinkronüzemben az UPS/IPS rendszerrel) Baltic countries (synchronously interconnected with UPS/IPS system)

N

FIN S

Nagy-Britannia Great Britain

EE DK

Ír-sziget Ireland

LV

IRL GB

LT

RUS

NL

Különálló szigetek Isolated systems

B

D

BY

PL

RUS

L CZ

UPS/IPS szinkronrendszer UPS/IPS synchronous system Kontinentális Európa rendszerével szinkronüzemelő villamosenergia-rendszer Power system synchronously interconnected with the power system of Continental Europe ENTSO-E-tag ENTSO-E member ENTSO-E megfigyelő tag ENTSO-E observer member Nem ENTSO-E-tag Not member of ENTSO-E

F

I

SLO

H

E

MD

HR BH

P

UA

SK

A

CH

RO SRB

MNE AL

MK

BG

GR TR* MA

DZ

TN

CY

SYR

LY ET

IL

HKJ


11

SZABÁLYOZÁSI BLOKKOK A KONTINENTÁLIS EURÓPA SZINKRONRENDSZERÉBEN CONTROL BLOCKS IN THE SYNCHRONOUS SYSTEM OF CONTINENTAL EUROPE

B

NL

NYUGAT DK WEST

D

CZ

SK

A

L

PL

NYUGAT UA WEST

H

F

RO SRB A

CH

HR

E

BG

BiH

P

MNE

MK

SLO

I MAGHREB

AL

RKS

GR

TR*

Szabályozási blokk Control block

ENTSO-E-tag ENTSO-E member

ELSZÁMOLÓKÖZPONTOK ACCOUNTING CENTRES

Szabályozási terület Control area

ENTSO-E megfigyelő tag ENTSO-E observer member

Észak: Amprion, Brauweiler (D) North: Amprion, Brauweiler (D)

Nem ENTSO-E-tag Not member of ENTSO-E

Dél: Swissgrid, Laufenburg (CH) South: Swissgrid, Laufenburg (CH)


12

A MAGYAR ÁTVITELI HÁLÓZAT THE HUNGARIAN TRANSMISSION NETWORK

Rimavská Sobota (Rimaszombat)

SK

UA Mukachevo (Munkács)

Levice (Léva)

Zurndorf (Zurány)

Felsőzsolca

Gabčíkovo (Bős)

Wien (Bécs) Neusiedl (Nezsider)

Sajószöged Győr Gönyű

A

Göd Albertfalva Bicske Dél

Szombathely

Oroszlány Martonvásár Litér

Zugló Ócsa

Detk

ZahidnoUkrainska

Kisvárda Tiszalök

Szabolcsbáka

Józsa Debrecen

Kerepes

RO Alállomás Substation Erőmű Power station 750 kV-os vezeték 750 kV line 400 kV-on üzemelő 750 kV-os vezeték 750 kV line operating on 400 kV line 400 kV-os vezeték 400 kV line 400 kV-os két rendszerű vezeték 400 kV double circuit line 220 kV-os vezeték 220 kV line 220 kV-os két rendszerű vezeték 220 kV double circuit line 400/220 kV-os vezeték 400/220 kV line Tervezett vezeték Planned line

Szigetcsép

Albertirsa Dunamenti Dunaújváros

Perkáta

Hévíz

SLO

Sajóivánka

Szolnok Oradea (Nagyvárad)

Békéscsaba

Cirkovce

Nadab

Paks Toponár

Arad

Žerjavinec Sándorfalva

Szeged Arad

Pécs

Subotica (Szabadka)

HR

AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT HOSSZA (km) TRANSMISSION NETWORK LENGTH (km)

SRB Ernestinovo Szabadvezeték Overhead line Kábel | Cable

750 kV 400 kV 220 kV 132 kV 132 kV

ÖSSZESEN | TOTAL

NYOMVONAL ROUTE 266,16 2 297,59 1 099,32 141,95 16,64

RENDSZER CIRCUIT 266,16 2994,27 1393,65 199,05 16,64

3 821,65

4869,77


13

A MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS A MAVIR ZRT. TULAJDONÁBAN LÉVŐ ÁTVITELI HÁLÓZATI ALÁLLOMÁSOK ÉS AZOK FESZÜLTSÉGSZINTJEI 2020-BAN TRANSMISSION NETWORK SUBSTATIONS OWNED BY MAVIR AND THEIR VOLTAGE LEVELS IN 2020 Alállomás SUBSTATION

Feszültségszint [kV] VOLTAGE LEVEL [kV]

Alállomás SUBSTATION

Feszültségszint [kV] VOLTAGE LEVEL [kV]

1.

Albertfalva

220/132

18.

Martonvásár

400/220

2.

Albertirsa

400

19.

Ócsa

220/132

3.

Békéscsaba

400/132

20.

Oroszlány

220/132

4.

Bicske Dél

5.

Debrecen

400/132

21.

Paks

400/132

220/132/35/20/10

22.

Pécs

400/132

6.

Detk

220/132

23.

Perkáta

400/132

7.

Dunamenti

220/132

24.

Sajóivánka

400/132

8.

Dunaújváros

220/132

25.

Sajószöged

400/220/132

9.

Felsőzsolca

400/132/35/20

26.

Sándorfalva

400/132

10.

Göd

400/220/132

27.

Szabolcsbáka

750/400

11.

Gönyű

400

28.

Szeged

220/132/35/20

12.

Győr

400/220/132

29.

Szigetcsép

400/132

13.

Hévíz

400/132

30.

Szolnok

400/220/132/20

14.

Józsa

400/132

31.

Szombathely

400/132

15.

Kerepes

400/132

32.

Tiszalök

220/132

16.

Kisvárda

220/132

33.

Toponár

400/132

17.

Litér

400/132

34.

Zugló

220/132


TWh

46 31,33%

45 44 43

42,6

42,9

42,4

42,2

42,6

42

45,1 43,7

45,7

45,1

30%

31,28% 28,90%

40

27,56%

28,58%

25,87%

39 38

36,3

18,83%

36 35 34 33

15,58%

15%

34,4 33,1

12,20%

33,5

10%

32,2

32

31,3

31

31,1

30,1

30 29

30,3

29,2

2013

2014

5%

28 2010

25%

20%

37,4

37

35%

44,0 31,59%

28,16%

41

45,4

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2019

2020

VER bruttó villamosenergia-felhasználás | Gross energy consumption of Hungarian electricity system TWh Hazai erőművi termelés | Generation of domestic power plants TWh Import részarány | Ratio of import energy %

0% év year

Import részarány Import ratio

14

A TELJES BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS, A HAZAI TERMELÉS ÉS AZ IMPORT ENERGIA RÉSZARÁNYA 2010–2020 TOTAL GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION,GENERATION OF DOMESTIC POWER PLANTS, RATIO OF IMPORT ENERGY 2010–2020


24,05%

24,55%

24,55%

1 186,2

977,3

1 219,1

2 881,8

3 004,1

2 899,9

4500

893,3

623,8 723,9

1 017,4

1 249,6

943,4

2500

1 003,3

1 367,3

3000

1 368,6

3500

1 132,7

4000

2000 1500

3 052,9

3 218,6

2 851,0

2 435,3

2 451,0

2 588,2

2 919,8

2 487,3

2 748,3

500

2 378,4

1000

Hazai termelt energia Domestic Energy

24,05% 932,6 2 944,5

16,24%

16,24%

25,03% 896,5 2 684,7

25,03%

26,89%

26,89% 1 001,3 2 722,9

1 048,4

21,50% 845,2 2 855,9

2 547,2

21,50% 807,6 2 948,9

37,31% 833,6 2 491,0

33,77%

37,31% 1 385,5 2 328,3

33,77%

27,94% 658,5 2 606,4

27,94%

35,49%

35,49%

36,50%

22,65% 1 176,3 3 169,0

36,50%

22,65% 971,9 3 318,1

GWh

Import-export szaldó energia Import-Export Balance Energy

15

A MAGYAR VER HAVONKÉNTI BRUTTÓ TÉNYLEGES ENERGIAIGÉNYE ÉS AZ IMPORT-EXPORT SZALDÓ ENERGIA RÉSZARÁNYA 2019–2020 (%) TOTAL MONTHLY GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION AND ENERGY RATIO OF IMPORT-EXPORT BALANCE OF THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 2019–2020 (%)

0 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

jún. JUN

Éves import részarány Yearly ratio of import energy 2019: 27,56%

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

Éves import részarány Yearly ratio of import energy 2020: 25,87%

dec. DEC

év year hónap month


16

BRUTTÓ BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉG, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS ÉS ÉVES CSÚCSTERHELÉS 2010–2020 GROSS INSTALLED CAPACITY, AVAILABLE CAPACITY AND ANNUAL PEAK LOAD 2010–2020

10500

10500 10 093,7 9 909,1

VER bruttó teljesítőképesség [BT] Installed capacity [IC]

9500

9 441,8

9 317,0

10000 9500

9 113,1

9000

8 936,5

9 139,9

8 878,5 8 558,4

8 575,9

9000

8 617,0

8500

8 611,4 8 412,7

8 306,8

8000

8000

8 042,7

7500

7500

7 521,1

7 415,9 7 290,5

7000

7 263,2 7 019,8 6 749

6500 6 560

6 492

6 463

2010

2011

2012

6 307

8500

6 461

6 457

2014

2015

7 116,7

7 105

6 780

6 869

2017

2018

7 095

7000

Bruttó csúcsidei rendszerterhelés [MW] Gross annual maximum peak load [MW]

10 108,8

10000

6500

6000

6000 2013

Bruttó beépített teljesítőképesség (BT) Installed capacity (IC)

2016

Rendelkezésre álló teljesítőképesség [RTá] Available capacity [ACc]

2019

2020

év year

Bruttó éves maximális csúcsterhelés Gross annual maximum peak load


A CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ TELJESÍTMÉNY ÉS A BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS MAXIMUMA 2010–2020 MAXIMUM OF PEAK IMPORT-EXPORT POWER BALANCE AND GROSS SYSTEM LOAD 2010–2020

17

MW

8000 7000 6000

6 560

6 492

6 463

6 307

6 461

6 457

6 749

6 780

6 869

7 105

7 095

3 080

3 028

2019

2020

5000 4000 3 088

3 232

3 102

3 392

2 652

3000 1 951

2 156

2 269

2 229

2011

2012

2013

2000 1000 0 2010

2014

Csúcsidei import-export szaldó Peak import-export balance

2015

2016

2017

2018

Bruttó éves csúcs rendszerterhelés Gross annual peak load

év year


18

HETI MAXIMÁLIS BRUTTÓ RENDSZERTERHELÉS 2019–2020 WEEKLY MAXIMUM GROSS SYSTEM LOAD 2019–2020

MW

7200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 5800 5600 5400 5200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

5000

2019

2020

hét week


HETI MAXIMÁLIS CSÚCSIDEI IMPORT-EXPORT SZALDÓ TELJESÍTMÉNY 2019–2020 WEEKLY MAXIMUM IMPORT-EXPORT POWER BALANCE 2019–2020

19

MW

3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

800

2019

2020

hét week


20

TÉLI ÉS NYÁRI CSÚCSOK ALAKULÁSA 2010–2020 WINTER AND SUMMER PEAK LOAD 2010–2020

MW

7200 7 105 7 095

7000

6 749

6800

6 869 6 780

6600

6 492

6 463

6400

6 461 6 307

6 457

6 447 6 366

6 232

6 357

6 358

6 212

6200

6 288

6 193 6 063

6000

5800

6 633

6 560

6 050

2010

2011

2012

2013

2014

Téli csúcs Winter peak load

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Nyári csúcs Summer peak load

Megjegyzés: a nyári csúcsterhelést látszólag csökkentik 100–300–500 MW-tal a külön nem mért háztartási méretű napelemek *(2016, 2017, 2018, 2019, 2020) Note: The summer peak load is apparently reduced 100 to 300–500 MW by the unmeasured household PVs *(2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

év year


21

NAPI BRUTTÓ TERHELÉSI GÖRBE NYÁRI ÉS TÉLI CSÚCS NAPJÁN DAILY GROSS SYSTEM LOAD ON DAYS OF SUMMER AND WINTER PEAK NYÁRI CSÚCS: 2020. július 2. 13:00 6063 MW SUMMER PEAK LOAD: 2 July, 2020 13:00, 6063 MW

MW

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 23:15

negyedóra quarter hour

23:15

22:15

21:15

20:15

19:15

18:15

17:15

16:15

15:15

14:15

13:15

12:15

11:15

10:15

9:15

8:15

7:15

6:15

5:15

4:15

3:15

2:15

1:15

0:15

0

negyedóra quarter hour

TÉLI CSÚCS: 2020. december 03. 16:45, 7095 MW WINTER PEAK LOAD: 03 December, 2020 16:45, 7095 MW

MW

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

Import-export szaldó Import-export balance

Szabályozható erőművek Controllable power plants

Nem szabályozható erőművek Non-controllable power plants

22:15

21:15

20:15

19:15

18:15

17:15

16:15

15:15

14:15

13:15

12:15

11:15

10:15

9:15

8:15

7:15

6:15

5:15

4:15

3:15

2:15

1:15

0:15

0

Nukleáris Nuclear


22

CSÚCSIDEI BRUTTÓ TARTALÉK 2020 GROSS CAPACITY RESERVE AT DAILY PEAK LOAD 2020

MW

5000

4000

3000

2000

1000

Tény hazai tartalék | Actual domestic capacity reserve Előírt tartalék és maradó teljesítmény | Reference level of capacity reserve + remaining capacity Tény hazai tartalék + import-export szaldó | Actual domestic capacity reserve + import-export balance

365

351

337

323

309

295

281

267

253

239

225

211

197

183

169

155

141

127

113

99

85

71

57

43

29

15

1

0

nap day


23

AZ IGCC* ENERGIA ÉS AZ ÖSSZES SZABÁLYOZÁSI ENERGIA ARÁNYA 2019–2020 RATIO OF IGCC* ENERGY AND TOTAL BALANCING ENERGY 2019–2020 2020. FEL éves átlag | UPWARD yearly average: 34,14% 2020. LE éves átlag | DOWNWARD yearly average: 39,99%

2019. FEL éves átlag | UPWARD yearly average: 21,23% 2019. LE éves átlag | DOWNWARD yearly average: 14,84%

65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

0%

45,97% 53,67%

17,41% 13,42%

38,43% 57,26%

27,62% 17,21%

50,37% 45,07%

21,51% 14,46%

49,93% 45,90%

20,88% 14,10%

48,89% 58,56%

15,54% 17,07%

34,51% 50,97%

27,87% 14,25%

42,34% 60,19%

18,02% 13,42%

25,19% 41,08%

25,16% 12,13%

23,36% 28,84%

18,82% 13,39%

23,24% 24,65%

25,06% 14,55%

26,75% 14,67%

26,63% 17,04%

5%

14,38% 12,40%

10%

16,32% 17,31%

15%

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

FEL [GCC energia és az összes szabályozási energia aránya] UPWARD [Ratio of GCC energy and total balancing energy]

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

LE [GCC energia és az összes szabályozási energia aránya] DOWNWARD [Ratio of GCC energy and total balancing energy]

Magyarázat | Note *IGCC [Grid Control Cooperation] rendszerirányítók együttműködése a valós idejű, ellentétes irányú kiegyenlítetlenségek régiós optimalizálására *IGCC [Grid Control Cooperation] is a cooperation of TSOs aimed at optimization of real-time simultaneous imbalances in opposite directions


24

A HAZAI ERŐMŰVEK ADATAI 2020. DECEMBER 31-ÉN DATA OF DOMESTIC POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM ON 31 DECEMBER 2020

Rendszerszintű koordinációban résztvevő nagyerőművek Large power plants taking part in system level coordination

NBP NTO [MW]

BT IC [MW]

ÁH CL [MW]

Rtá ACC [MW]

Elsődleges energiahordozó Primary energy source

PAKS PT

0

2 012,8

0,0

2 012,8

nukleáris | nuclear

TISZA II.

0

900,0

900,0

0,0

földgáz | gas

DUNAMENTI GT1 (14 gép) S

0

145,0

0,0

145,0

földgáz | gas

DUNAMENTI GT2 (15, 16, 17 gép) ST

0

241,0

25,0

216,0

földgáz | gas

DUNAMENTI GT3 (7, 8 gép) PS

0

407,7

0,0

407,7

földgáz | gas

MÁTRA I. T

0

200,0

30,0

170,0

lignit | lignite

0

684,0

0,0

684,0

lignit | lignite

0

66,0

0,0

66,0

földgáz | gas

0

443,0

0,0

443,0

földgáz | gas

0

410,0

14,9

395,1

földgáz | gas

KELENFÖLD ST

0

177,8

0,0

177,8

földgáz | gas

KISPESTI GT S

0

113,3

0,0

113,3

földgáz | gas

ÚJPESTI GT S

0

105,3

0,0

105,3

földgáz | gas

DKCE T

0

95,0

0,0

95,0

földgáz | gas

LŐRINCI GT T

0

170,0

0,0

170,0

tüzelőolaj | oil tüzelőolaj | oil

MÁTRA II. PS MÁTRA GT T GÖNYŰ + BLACK START DIESEL CSEPEL

PST

PST

LITÉRI GT T

0

120,0

0,0

120,0

SAJÓSZÖGEDI GT T

0

120,0

0,0

120,0

tüzelőolaj | oil

OROSZLÁNY

0

240,0

240,0

0,0

barnakőszén | brown coal

AJKA T

0

101,6

24,0

77,6

biomassza | biomass

BAKONY GT 1.2. ST

0

116,0

0,0

116,0

földgáz | gas

Összesen | Total

0

6 868,5

1 233,9

5 634,6

NBP NTO [MW]

BT IC [MW]

ÁH CL [MW]

Rtá ACC [MW]

Elsődleges energiahordozó Primary energy source

Rendszerszintű koordinációban résztvevő szabályozó központok Virtual power plants taking part in system level coordination

0

140,1

0,0

140,1

földgáz | gas

EONSUM PS

0

68,9

0,0

68,9

földgáz | gas

ALPIQ PS

0

71,1

2,9

68,2

földgáz | gas

ENERGIABÖRZE ST

0

26,0

3,6

22,3

földgáz | gas

GREENERGY S

0

63,2

3,0

60,1

földgáz | gas

CHP S

0

81,7

4,8

77,0

földgáz | gas földgáz | gas

MVM

ST

SINERGY szk. PS

0

84,0

0,0

84,0

VEOLIA T

0

65,1

34,9

30,2

földgáz | gas

EWISER T

0

114,8

0,0

114,8

fotovoltaikus | photovoltaic

Összesen | Total

0

714,9

49,2

665,7

Magyarázat | Note: P

CR szabályozásba bevont termelő F Generator involved in FCR control

S aFRR szabályozásba bevont termelő Generator involved in aFRR control

T mFRR és RR szabályozásba bevont termelő Generator involved in mFRR and RR control


25

A HAZAI ERŐMŰVEK ADATAI 2019. DECEMBER 31-ÉN DATA OF DOMESTIC POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM ON 31 DECEMBER 2019 NBP NTO [MW]

BT IC [MW]

ÁH CL [MW]

TATABÁNYA T

0

49,7

NYKCE T

0

47,1

PÉCS T

0

Rendszerszintű koordinációban résztvevő rendszerszintű szolgáltatást nyújtó kiserőművek Small power plants taking part in system level coordination and ancillary services

Rtá ACC [MW]

Elsődleges energiahordozó Primary energy source

14,6

35,1

földgáz | gas

0,0

47,1

földgáz | gas

70,0

0,0

70,0

biomassza | biomass biomassza | biomass

PANNONGREEN T

0

49,9

0,0

49,9

AJKA BIO T

0

30,0

0,0

30,0

biomassza | biomass

MÁTRA naperőmű T

0

16,0

0,0

16,0

fotovoltaikus | photovoltaic

0

10,1

0,0

10,1

fotovoltaikus | photovoltaic

0

20,0

0,0

20,0

fotovoltaikus | photovoltaic

0

23,0

0,0

23,0

szél | wind

0

315,7

14,6

301,1

NBP NTO [MW]

BT IC [MW]

ÁH CL [MW]

Rtá ACC [MW]

PÉCS TÜSKÉSRÉT naperőmű T BÜKKÁBRÁNY naperőmű T SOPRONKÖVESD - NAGYLÓZS SZÉLERŐMŰPARK

T

Összesen | Total Rendszerszintű koordinációban résztvevő rendszerszintű szolgáltatást nyújtó kiserőművek Small power plants taking part in system level coordination and ancillary services

Elsődleges energiahordozó Primary energy source

BŐNY SZÉLERŐMŰPARK

0

25,0

0,0

25,0

szél | wind

HAMBURGER HUNGÁRIA

0

42,3

0,0

42,3

feketekőszén | hard coal

KAPOSVÁR NYUGAT naperőmű

0

49,3

0,0

49,3

fotovoltaikus | photovoltaic

KAPOSVÁR KELET naperőmű

0

49,3

0,0

49,3

fotovoltaikus | photovoltaic

KAPUVÁR naperőmű

0

20,0

0,0

20,0

fotovoltaikus | photovoltaic

DUNAMENTI MET SOLAR naperőmű

0

17,6

0,0

17,6

fotovoltaikus | photovoltaic

PAKS naperőmű

0

17,2

0,0

17,2

fotovoltaikus | photovoltaic

FELSŐZSOLCA naperőmű

0

16,6

0,0

16,6

fotovoltaikus | photovoltaic

TUZSÉR naperőmű

0

15,0

0,0

15,0

fotovoltaikus | photovoltaic

NÁDASD naperőmű

0

12,0

0,0

12,0

fotovoltaikus | photovoltaic

GYŐR AUDI naperőmű

0

10,0

0,0

10,0

fotovoltaikus | photovoltaic

KABA OBERON naperőmű

0

9,8

0,0

9,8

fotovoltaikus | photovoltaic

KABA DÉL naperőmű

0

8,8

0,0

8,8

fotovoltaikus | photovoltaic

KABA NYUGAT naperőmű

0

7,4

0,0

7,4

fotovoltaikus | photovoltaic

BALATONBERÉNY naperőmű

0

6,9

0,0

6,9

fotovoltaikus | photovoltaic

KABA KELET naperőmű

0

6,5

0

6,5

fotovoltaikus | photovoltaic

MOL SZÁZHALOMBATTA naperőmű

0

6,22

0

6,2

fotovoltaikus | photovoltaic

MOL TISZAÚJVÁROS naperőmű

0

5,8

0

5,8

fotovoltaikus | photovoltaic

CSEPREG naperőmű

0

5,52

0

5,5

fotovoltaikus | photovoltaic

PÜSPÖKLADÁNY naperőmű

0

5,2

0

5,2

fotovoltaikus | photovoltaic

Összesen | Total

0

336,4

0,0

336,4

Elosztói üzemirányítás alá tartozó erőművek | Power plants controlled by the DSOs

0,0

1 673,5

0,0

1 673,5

VER összesen | Hungarian Electricity System total

0,0

9 909,1

1 297,7

8 611,4


26

ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZHATÓSÁGA 2020. DECEMBER 31-ÉN GENERATION CAPACITY AND CONTROLLABILITY OF POWER PLANTS ON 31 DECEMBER 2020

VER összesen (Szabályozhatóság szerint) Hungarian Electricity System, Total (sorted by controll ability)

NBP NTO [MW]

BT IC [MW]

ÁH CL [MW]

Rtá ACC [MW]

Ebből szekunder (aFRR) szabályozható | Of which secondary (aFRR) regulated power plants

0,0

1968,1

14,9

1953,2

Ebből tercier (mFRR+RR) szabályozható | Of which tertiary (mFRR+RR) regulated power plants

0,0

3805,4

54,0

3751,4

Nem szabályozható | Not regulated

0,0

1229,5

1165,0

64,5

Összesen | Total

0,0

7003,0

1233,9

5769,1

Ebből szekunder (aFRR) szabályozható | Of which secondary (aFRR) regulated power plants

0,0

518,8

10,7

508,1

Ebből tercier (mFRR+RR) szabályozható | Of which tertiary (mFRR+RR) regulated power plants

0,0

410,2

38,5

371,7

Nem szabályozható | Not regulated

0,0

1977,1

14,6

1962,5

Összesen | Total

0,0

2906,1

63,8

2842,3

Ebből szekunder (aFRR) szabályozható | Of which secondary (aFRR) regulated power plants

0,0

2486,9

25,6

2461,3

Ebből tercier (mFRR+RR) szabályozható | Of which tertiary (mFRR+RR) regulated power plants

0,0

4215,6

92,5

4123,1

Nem szabályozható | Not regulated

0,0

3206,6

1179,6

2027,0

Összesen | Total

0,0

9909,1

1297,7

8611,4

Nagyerőművek összesen / Large power plants, Total

Kiserőművek összesen | Small power plants, Total

VER összesen | Hungarian Electricity System, Total


ERŐMŰVEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE ÉS SZABÁLYOZHATÓSÁGA 2020. DECEMBER 31-ÉN GENERATION CAPACITY AND CONTROLLABILITY OF POWER PLANTS ON 31 DECEMBER 2020

MW

ÖSSZES HAZAI ERŐMŰ [Total of domestic PPs]

NAGYERŐMŰVEK [Major PPs]

KISERŐMŰVEK [Small PPs]

BT [IC] = 9 909,1 MW RTá [ACc] = 8 611,4 MW

BT [IC] = 7 003 MW RTá [ACc] = 5 769,1 MW

BT [IC] = 2 906,1 MW RTá [ACc] = 2 842,3 MW

27

12000

Állandó hiány ÁH [MW] Constant losses CL [MW]

10000

A rendelkezésre álló teljesítmény (Rtá) azon része, mely sem aFRR, sem mFRR és RR szabályozásba nem vonható be The part of available capacity (ACc) that can be involved neither in aFRR nor mFRR and RR [MW]

8000

6000 aFFR szabályozásba bevonható rendelkezésre álló teljesítmény | Available capacity that can be involved in aFRR

4000

mFRR és RR szabályozásba bevonható rendelkezésre álló teljesítmény [MW] Available capacity that can be involved in mFRR and RR [MW]

2000

0 RTá/BT= 86,9% [ACc/IC] = 86,9%

RTá/BT= 82,4% [ACc/IC] = 82,4%

RTá/BT= 97,8% [ACc/IC] = 97,8%


28

A HAZAI (KIVÉVE HMKE) BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉG ARÁNYAI PRIMER ENERGIAFORRÁS SZERINT 2019. ÉS 2020. DECEMBER 31-ÉN GENERATION CAPACITY RATIO OF HUNGARIAN POWER PLANTS (EXCEPT HOUSEHOLD PPS) ACCORDING TO PRIMARY ENERGY RESOURCE ON 31 DECEMBER 2019, 2020

45% VER összesen (Primer források szerint) 2020 december 31 Hungarian Electricity System, Total (Sources of total domestic PP) On 31 December 2020

40%

BT [MW]

BT SUM BT [%]

Nukleáris | Nuclear

2012,8

20,3%

Szén, lignit | Coal, lignite

1166,3

11,8%

Szénhidrogén – gáz Hydrocarbon – gas

4113,4

41,5%

Szénhidrogén – olaj, dízel Hydrocarbon – oil, diesel

421,1

4,2%

7713,6

77,8%

Hagyományos erőművek Conventional power plants

35%

30%

25%

20%

Összesen | Total

15% Megújuló erőművek | Renewable power plants

Sz é W l in d

Nu kl Nu eár cl is ea r Sz Co én, al lig , li nit Sz gn én ite h Hy id dr rog Sz oc é n ar – én bo gá Hy hid n– z dr ro ga oc gé s ar n bo o n laj, -o d il, íze di l es el Fo to v Ph ol t ot aik ov u ol s ta ic

BT részaránya primer energiaforrás szerint 2019 IC ratio according to primary energy resource 2019

22,16%

18,30%

0,03%

0,60%

0,63%

3,48%

3,67%

0,59%

0,61%

0,03%

0%

Bi Hy Víz om dr a o Bi ssz om a + as B s + iog Bi áz og as Hu lla d W ék as te Ge ot Ge erm ot ik Sz he us um rm al m To a ta m l r eg en új ew uló ab le

3,26%

3,47%

14,20%

9,92%

4,25%

4,46%

41,51%

43,55%

11,77%

12,35%

20,31%

5%

21,32%

10%

BT részaránya primer energiaforrás szerint 2020 IC ratio according to primary energy resource 2020

Fotovoltaikus | Photovoltaic

1407,0

14,2%

Szél | Wind

323,3

3,3%

Víz | Hydro

58,3

0,6%

Biomassza + Biogáz | Biomass + Biogas

344,8

3,5%

Hulladék | Waste

59,4

0,6%

Geotermikus | Geothermal

2,7

0,0%

2195,5

22,2%

9909,1

100,0%

Összesen | Total Összesen | Total


RENDSZERSZINTŰ KOORDINÁCIÓBAN RÉSZTVEVŐ ERŐMŰVEK 2020. DECEMBER 31-ÉN POWER PLANTS TAKING PART IN SYSTEM LEVEL COORDINATION ON 31 DECEMBER 2020

Felsőzsolca PV*

Miskolc

Kapuvár PV

AUDI PV Bőny

SopronkövesdNagylózs* CSEPREG PV Bakony GT. Nádasd PV

Bükkábrány PV Mátra Lőrinci

Ajka

Észak-Buda

Gönyű

Mátra PV*

TuzsérPV Tisza

Sajószöged

NYKCE TMPK PV

Újpest

Kelenföld

Oroszlány Tatabánya Dunamenti G1, G2, G3 Litér Duna Solar PV

DKCE

Kispest Csepel

KABA KELET PV KABA NYUGAT PV PÜSPÖKLADÁNY PV KABA DÉL PV KABA OBERON PV

MOLF PV Dunaújváros Hamburger Hungária

Balatonberény

Paks Paks PV*

Kaposvár Kelet PV Kaposvár Nyugat PV Pécs Pécs Tüskésrét PV*

* MVM Zöld Generáció Kft. Nukleáris Nuclear

Szén, lignit, együtt-tüzelés Coal, Lignite, Mixed Fuel

Szénhidrogén Hydrocarbon

Biomassza Biomass

Szél Wind

Fotovoltaikus Photovoltaic

29


30

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2019–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2019–2020

A TERMELT HAZAI VILLAMOS ENERGIA MEGOSZLÁSA SOURCES OF DOMESTIC ENERGY PRODUCTION 13,5%

50%

Hagyományos erőművek Conventional power plants

45% 13,21%

13,0%

40%

12,5%

30% 25%

12,0%

20% 11,85%

Összesített megújuló termelési arány Ratio of total renewable production

35%

15%

11,5%

0%

Nukleáris Nuclear

2019 2020

Szén, lignit Coal, lignite

Szénhidrogén- Szénhidrogén-olaj, Biomassza+Biogáz gáz dízel Biomass+Biogas Hydrocarbon- Hydrocarbon-oil, gas diesel

Hulladék Waste

Összesített megújuló termelési arány 2019 Ratio of total renewable production 2019

Szél Wind

Víz Hydro

0,03%

0,02%

0,64% Nap Photovoltaic

0,71%

1,91%

2,15%

4,79%

2,80% 1,05%

1,21%

4,73%

0,10%

0,13%

28,06%

27,11%

10,89%

11,67%

47,74%

5%

49,24%

5,02%

10%

Geotermikus Geothermal

11,0%

Összesített megújuló termelési arány 2020 Ratio of total renewable production 2020

[%]

[GWh]

Nukleáris | Nuclear

47,74%

16054,93

Szén, lignit | Coal, lignite

10,89%

3915,13

Szénhidrogén – gáz Hydrocarbon – gas

28,06%

9035,81

Szénhidrogén – olaj, dízel Hydrocarbon – oil, diesel

0,10%

33,69

86,79%

29039,6

[%]

[GWh]

Biomassza + Biogáz Biomass + Biogas

4,73%

1582,93

Hulladék | Waste

1,05%

351,18

Nap | Photovoltaic

4,79%

1601,15

Szél | Wind

1,91%

637,81

Víz | Hydro

0,71%

237,68

Geotermikus | Geothermal

0,02%

8,24

Összesen | Total

13,21%

4419,0

Összesen | Total

Megújuló erőművek Renewable power plants

Összesen | Total

100,00% 33458,56


31

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2019–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2019–2020 A TELJES BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA 2019–2020 COMPOSITION OF THE TOTAL GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION 2019–2020 10,0%

40% 9,79%

Hagyományos erőművek Conventional power plants

9,8%

35%

9,6% 30%

9,2%

25%

9,0% 20%

8,8% 15%

8,6% 8,58%

2019 2020

Szén, lignit Coal, lignite

Szénhidrogéngáz Hydrocarbongas

Szénhidrogén- Biomassza+Biogáz olaj, dízel Biomass+Biogas Hydrocarbonoil, diesel

Hulladék Waste

Összesített megújuló termelési arány 2019 Ratio of total renewable production 2019

Szél Wind

Víz Hydro

Geotermikus Geothermal

25,87%

27,56%

0,02%

0,02%

0,53%

0,47%

1,56% Nap Photovoltaic

1,41%

3,55%

2,03% 0,78%

0,88%

3,51%

0,07%

0,10%

20,8%

19,64%

8,07%

3,63% Nukleáris Nuclear

8,45%

35,39%

35,67%

5%

Import-export energia szaldó Import-export energy ratio

[GWh]

Nukleáris | Nuclear

35,39%

16054,93

Szén, lignit | Coal, lignite

8,07%

3915,13

Szénhidrogén – gáz Hydrocarbon – gas

20,8%

9035,81

Szénhidrogén – olaj, dízel Hydrocarbon – oil, diesel

0,07%

33,69

64,34%

29039,6

[%]

[GWh]

3,51%

1582,93

Összesen | Total

Megújuló erőművek Renewable power plants Biomassza + Biogáz Biomass + Biogas Hulladék | Waste

0,78%

351,18

Nap | Photovoltaic

3,55%

1601,15

Szél | Wind

1,41%

637,81

Víz | Hydro

0,53%

237,68

8,2%

Geotermikus Geothermal

0,02%

8,24

8,0%

Összesen | Total

9,79%

4419,0

Összesen | Total

74,13%

33458,56

Import-Export Energia Szaldó | Import-Export Energy Ratio

25,87%

11677,77

Teljes éves villamosenergia-felhasználás Total annual consumption

100,00% 45136,33

8,4%

10%

0%

Összesített megújuló termelési arány Ratio of total renewable production

9,4%

[%]

7,8%

Összesített megújuló termelési arány 2020 Ratio of total renewable production 2020


32

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2010–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2010–2020

A TELJES BRUTTÓ VILLAMOSENERGIA-FELHASZNÁLÁS MEGOSZLÁSA 2010–2020 COMPOSITION OF THE TOTAL GROSS ELECTRICITY CONSUMPTION 2010–2020

40%

2012

2013

8%

0,13%

0,20%

0,59%

2014

2015

2016

2017

2018

20,8% 8,1%

2% 1,4%

0,07%

0,03%

4%

0% 2019

2020

Hagyományos Nukleáris | Nuclear

Megújuló Nap | Photovoltaic

Hagyományos Szénhidrogén – olaj, dízel | Hydrocarbon - oil, diesel

Megújuló Szél | Wind

Hagyományos Szén, lignit | Coal, lignite

Megújulók összesen | Total renewable

Hagyományos Szénhidrogén - gáz | Hydrocarbon - gas

Import részarány | Ratio of import-export saldo energy

Megújuló Primer Források Renewabel

35,4%

35,7%

19,6%

0,02%

2,03% 1,6%

0,13%

1,3%

3,55%

8,5%

10,0%

16,2%

17,9% 10,6%

15,0%

12,5%

11,8%

13,7%

14,2% 10,8%

1,6%

0,20%

2011

1,5%

0,22%

2010

1,5%

0,22%

0%

1,5%

25,87%

10%

6%

0,20%

1,8%

9,8%

7,5%

7,1%

0,20%

13,9%

14,0%

1,6%

1,4% 1,00%

1,2% 1,00%

5%

1,00%

10%

14,0%

15%

7,1%

6,9%

8,6% 27,56%

5,5% 15,8%

16,00%

13,00%

6,8%

6,0%

0,20%

5,8%

31,59%

28,58%

20,00%

22,0%

20%

6,8%

27,2%

28,2%

25%

28,90%

28,20%

34,6%

35,7%

31,30%

36,5%

36,2%

36,7%

36,4%

37,0%

36,0%

37,0%

31,40%

30%

14,0%

Hagyományos Primer Források Conventional

35%

12%


33

TERMELÉS ÉS FOGYASZTÁS 2010–2020 GENERATION AND CONSUMPTION 2010–2020 A TERMELT HAZAI VILLAMOS ENERGIA MEGOSZLÁSA 2010–2020 SOURCES OF DOMESTIC ENERGY PRODUCTION 2010–2020

60%

13,2%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,10%

10,9%

1,9%

0,28%

2017

2018

2019

Hagyományos Nukleáris | Nuclear

Megújuló Nap | Photovoltaic

Hagyományos Szénhidrogén – olaj, dízel | Hydrocarbon - oil, diesel

Megújuló Szél / Wind

Hagyományos Szén, lignit | Coal, lignite

Megújulók összesen | Total renewable

Hagyományos Szénhidrogén - gáz | Hydrocarbon - gas

28,1%

27,11%

2,80% 2,1% 0,13%

0,85%

4% 11,7%

14,6%

23,81%

25,17%

1,9% 0,20%

0,18%

0,22%

0,22%

0,05%

2,3%

6% 4,79%

2020

2% 0%

Megújuló Primer Források Renewabel

47,7%

49,2%

50,6%

50,0%

51,3%

0,20%

0,02%

14,9%

21,18%

17,6%

17,21%

2,1%

2,2%

0,20%

15,61%

19,9%

20,7% 2,2%

0,20%

1,00%

1,00%

22,08%

19,4%

18,0%

18,0%

2,3%

2,2%

0,01%

2010

10%

7,6%

27,54%

31,13%

32,26% 1,00%

0%

1,7%

10,8%

8%

7,5% 6,9%

1,4%

9,8%

12%

9,8%

20%

10%

52,7%

53,6%

50,7% 7,7%

30%

10,0%

9,9%

46,0%

43,0%

42,0%

40%

17,0%

Hagyományos Primer Források Conventional

11,9%

50%

14%


34

A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ, AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS KISERŐMŰVEK BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA CHANGE OF INSTALLED CAPACITY OF HOUSEHOLD PVS, AND THAT OF LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS

Év Year

50 kW feletti PV BT/ VER BT Over 50 kW PV IC/ EC IC [%]

50 kW alatti 50 kW alatti HMKE fotovoltaiháztartási kus termelők BT méretű (HMKE) Installed capacity fotovoltaikus of household PVs termelők darab[MW] száma Peace of household PVs

50 kW feletti engedélyköteles + nem engedélyköteles fotovoltaikus termelők BT Over 50 kW Licensed and non-licensed small photovoltaic power plants [MW]

50 kW és az a feletti engedélyköteles + nem engedélyköteles fotovoltaikus termelők darabszáma Peace of over 50 kW Licensed and non-licensed small photovoltaic power plants

2010

0,00%

0,99

2011

0,00%

2,88

2012

0,02%

2013

0,05%

Összesen Total [MW]

50 kW alatti (HMKE) + 50 kW és az a feletti (nem HMKE) fotovolatikus termelők darabszáma Peace of over 50 kW Licensed and non-licensed small photovoltaic power plants + Peace of household PVs

VER BT EC IC [MW]

50 kW és az a fe- 50 kW és az a feletti PV göngyölt letti PV göngyölt termelési aránya termelési aránya a bruttó hazai a teljes bruttó termelésben [%] villamosenerRatio of solar gia-felhasznáproduction in lásban [%] domestic Ratio of solar production [%] production in Total consumption [%]

292

0,00

0

0,992

0

9316,99

0,00%

0,00%

629

0,40

2

3,283

631

10108,79

0,00%

0,00%

12,53

1 883

1,61

4

14,139

1 887

10093,72

0,00%

0,00%

31,21

4 855

4,33

8

35,541

4 863

9113,08

0,01%

0,00%

2014

0,10%

68,13

8 829

8,56

9

76,682

8 838

8936,48

0,03%

0,01%

2015

0,36%

127,54

15 131

30,99

16

158,529

15 147

8558,40

0,04%

0,02%

2016

0,65%

164,08

20 401

55,34

29

219,423

20 430

8575,90

0,17%

0,12%

2017

1,26%

239,96

29 593

108,99

93

348,946

29 686

8616,99

0,27%

0,20%

2018

3,78%

332,06

40 976

335,49

510

667,550

41 486

8878,50

0,90%

0,61%

2019

9,92%

479,224

59 106

936,30

1 464

1 415,524

60 570

9441,76

2,80%

2,03%

1 406,990

2 093

2 126,082

90 205

9 909,155

4,79%

2020

14,20%

719,092

88 112

Megjegyzés: Note:

Kalulált MAVIR adatok 2020.12.31. Data calculated by Mavir 31.12.2020

forrás: MEKH 2020.12.31-ig Source: MEKH to 31.12.2020

forrás: MEKH 2020.12.31-ig Source: MEKH to 31.12.2020

Kalulált MAVIR Kalulált MAVIR Kalulált MAVIR adatok adatok előzetes adatok 2020.12.31. 2020.12.31. 2020.12.31. Data calculated by Data calculated by Preliminary Data Mavir Mavir calculated by 31.12.2020 31.12.2020 Mavir 31.12.2020

Kalulált MAVIR Kalulált MAVIR Kalulált MAVIR előzetes adatok adatok előzetes adatok 2020.12.31. 2020.12.31. 2020.12.31. Preliminary Data Data calculated by Preliminary Data calculated by Mavir calculated by Mavir 31.12.2020 Mavir 31.12.2020 31.12.2020

3,55% Kalulált MAVIR előzetes adatok 2020.12.31. Preliminary Data calculated by Mavir 31.12.2020


35

A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ, AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS KISERŐMŰVEK BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA CHANGE OF INSTALLED CAPACITY OF HOUSEHOLD PVS, AND THAT OF LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS MW

2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

15%

14,20%

14%

50 kW alatti HMKE fotovoltaikus termelők BT Installed capacity of household PVs 719,092 MW

13%

(forrás:MEKH 2020.12.31-ig | Source: MEKH to 31.12.2020)

12%

50 kW feletti Engedélyköteles + Nem engedélyköteles fotovoltaikus termelők BT 2020.12.31-ig Over 50 kW Licensed and non-licensed small photovoltaic power plants to 31.12.2020 1 406,99 MW

11% 10% 9,92%

9%

Összesen | Total: 2 126,082 MW

8% 7% 6% 5% 4% 3,78%

3% 2%

0,00%

2010

0,00%

2011

0,02%

2012

50 kW alatti HMKE fotovoltaikus termelők BT Installed capacity of household PVs [MW]

0,05%

2013

0,10%

2014

0,36%

2015

1%

1,26% 0,65%

2016

2017

50 kW feletti engedélyköteles + nem engedélyköteles fotovoltaikus termelők BT Over 50 kW Licensed and non-licensed small photovoltaic power plants [MW]

2018

2019

2020

0% év year

50 kW feletti PV BT / VER BT Over 50 kW PV IC/ EC IC [%]


36

A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ [50 KW ALATTI], AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES FOTOVOLTAIKUS [50 KW ÉS AZ A FELETTI] KISERŐMŰVEK DARABSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSA 2010–2020 | CHANGES IN THE NUMBER OF OVER 50 KW LICENSED AND NON-LICENSED SMALL PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS 2010–2020

db piece

100 000

92 298 2 093

90 000 80 000 60 570 1 464

70 000 60 000 41 486 510

50 000 29 686 93

40 000 30 000 20 000 10 000

292 0

629 0

1 887 4

4 863

292

629

1 883

4 855

8 838 9

15 147 16

20 430 29

8 8 829

15 131

20 401

29 593

40 976

59 106

90 205

0 2010

2011

2012

2013

50 kW alatti háztartási méretű (HMKE) fotovoltaikus termelők darabszáma [forrás: MEKH 2020 Q4-ig] | Non-licensed small photovoltaic power plants [source MEKH to 2020 Q4]

2014

2015

2016

50 kW és az a feletti engedélyköteles + nem engedélyköteles fotovoltaikus termelők darabszáma [2020.12.31-ig] Over 50 kW licensed small photovoltaic power plants [to 31.12.2020]

2017

2018

2019

2020

év year

SUMMA: 50 kW alatti (HMKE) + 50 kW és az a feletti (nem vHMKE) fotovolatikus termelők darabszáma | Piece of SUM Over 50 kW licensed and non-licensed small photovoltaic power plants


AZ 50 KW ÉS AZ A FELETTI PV TERMELŐK HAVI MAXIMÁLIS NETTÓ KERESKEDELMI ELSZÁMOLÁSI MÉRÉSEK ÉRTÉKEI ÉS A BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÜK 2020 MONTHLY INSTALLED CAPACITY AND NET TRADE SETTLEMENT MEASUREMENT DATA OVER 50 KW LICENSED AND NON-LICENSED SMALLPHOT

37

MW

1400

1200

1000 939,9

982,0

1000,2 941,3

987,9

1024,7

1036,7

1037,8 901,9

800 797,1

707,9

600 573,2

400

200

0

943,90

987,42

1011,18

Január

Február

Március

1040,95

1077,77

1104,98

1122,17

Április

Május

Június

Július

Az 50 kW és az a feletti PV termelés beépített teljesítőképesség adatai [MW] Installed Capacity over 50 kW licensed and non-licensed small photovoltaic power plants [MW]

1163,46

1221,78

1229,53

1361,21

1406,90

Augusztus Szeptember Október November December

Az 50 kW és az a feletti PV termelés havi maximum értékei 2020 (a nettó kereskedelmi elszámolási mérések alapján) [MW] Net trade settlement measurement data over 50 kW licensed and non-licensed small photovoltaic power plants [MW]


38

FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK (KIVÉVE HMKE) KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS (EXCEPT HOUSEHOLD PVS) 2019–2020

30%

16,01% 25%

16,35% 20%

15%

10%

5%

0% jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

2019. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2019

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

2019. éves átlag kihasználtság 2019. annual average utilisation

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

2020. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2020

nov. NOV

dec. DEC

hónap month

2020. éves átlag kihasználtság 2020. annual average utilisation


39

SZÉLERŐMŰVEK BT+NBP VÁLTOZÁSA A MAGYAR VER-BEN 2001–2020 IC+NTO OF WIND POWER PLANTS IN THE HUNGARIAN ELECTRICITY SYSTEM 2001–2020

MW

4,0% 3,8% 3,5% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,3% 2,0% 1,8% 1,5% 1,3% 1,0% 0,8% 0,5% 0,3% 0,0%

330 300 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BT+NBP növekedés (MW) IC+NTO increase (MW)

VER BT-hez viszonyított szeles BT+NBP (%) IC+NTO of wind power plants compared to the IC of Hungarian Electricity System (%)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Kihasználtság (éves átlag) Load factor (annual average)

23,3

23,07

25,9

20,7

24,75

22,53

%

Szélerőművek maximális BT értéke Maximum IC value of wind power plants

328,9

328,9

324,9

324,9

327,5

323,275

MW

VER BT IC of Hungarian electricity system

8558,4

8575,9

8617,0

8878,5

9441,8

9909,2

MW

Szélerőművek BT / VER BT IC of wind power plants / IC of Hungarian electricity system

3,84%

3,84%

3,77%

3,66%

3,47%

3,26%

%


40

SZÉLERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF WIND POWER PLANTS 2019–2020

40%

24,75%

35%

22,53 %

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

2019. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2019

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

2019. éves átlag kihasználtság 2019. annual average utilisation

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

2020. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2020

nov. NOV

dec. DEC

hónap month

2020. éves átlag kihasználtság 2020. annual average utilisation


41

VÍZERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF HYDRO POWER PLANTS 2019–2020

70% 65%

46,97 %

42,06 %

60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

2019. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2019

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

2019. éves átlag kihasználtság 2019. annual average utilisation

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

2020. havi kihasználtság Monthly average utilisation, 2020

nov. NOV

dec. DEC

hónap month

2020. éves átlag kihasználtság 2020. annual average utilisation


42

NAGYERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA 2019–2020 UTILISATION OF LARGE POWER PLANTS 2019–2020

NAGYERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA: 300 MW-OT MEGHALADÓ ERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA UTILISATION OF LARGE POWER PLANTS (OVER 300 MW) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2019

2020 90,8%

92,4% 67,3% 53,9%

59,7% 49,3%

47,3% 21,1%

14,3% 0,0%

54,4%

1,2%

0,0%

Paksi Atomerőmű Paks Nuclear Power Plant

Tisza II. Erőmű Tisza II. Power Plant

Csepeli Erőmű Csepel Power Plant

0,3%

Dunamenti GT1+GT2 Dunamenti GT1+GT2

Mátrai Erőmű Mátra Power Plant

Gönyű Erőmű Gönyű Power Plant

Dunamenti GT3 Dunamenti GT3

NAGYERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA: 300 MW ALATTI ERŐMŰVEK KIHASZNÁLTSÁGA UTILISATION OF LARGE POWER PLANTS (UNDER 300 MW) 100% 90% 80% 70% 60% 55,1% 54,5% 50% 40% 25,8% 30% 20% 10% 0,0% 0%

2019

2020

61,8% 55,6%

20,9% 0,2%

0,2%

0,1%

0,0%

32,4%

29,5% 10,6% 10,1%

6,3%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

Újpesti Erőmű Újpest Power Plant

Kispesti Erőmű Kispest Power Plant

Kelenföldi Erőmű Kelenföld Power Plant

Oroszlányi Erőmű Oroszlány Power Plant

Litéri Gázturbina Litér Gas Turbine

Lőrinci Gázturbina Lőrinci Gas Turbine

Sajószögedi Gázturbina Sajószöged Gas Turbine

Debreceni Erőmű (DKCE) Debrecen Power Plant (DKCE)

Bakonyi Gázturbinák Bakony Gas turbines

Ajka Erőmű Ajka Power Plant


MÉRLEGKÖRÖK SZÁMA 2010–2020 NUMBER OF BALANCE GROUPS 2010–2020

43

db | pc

140 119

120

120

120 107

100

90

95

79

72

80 35

44

59

77

96

91

92

93

64

67

69

71

16

14

9

11

11

11

15

14

2017

2018

2019

2020

80

24

60

40

31

30

26

21

21

23

23

20 24

25

25

27

26

20

17

2015

2016

0 2010

2011

2012

2013

2014

Teljes körű villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel és fogyasztóval rendelkező mérlegkörök Balance groups with all-inclusive electricity trade license having consumer members Teljes körű villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel és fogyasztóval nem rendelkező mérlegkörök [Balance groups with all-inclusive electricity trade license not having consumer members Nem teljes körű villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkező mérlegkörök [Balance groups without all-inclusive electricity trade license

Mérlegkörök darabszáma Number of Balance Groups

év year


44

HATÁRKERESZTEZŐ KERESKEDELMI VILLAMOSENERGIA-FORGALOM 2020 CROSS-BORDER COMMERCIAL ELECTRICITY EXCHANGE 2020 SK UA

9 208,38 GWh 103,6% 356,42 GWh 127% 8 851,97 GWh 103%

2 110,41 GWh 517,08 GWh 1 593,34 GWh

49,5% 82% 44%

AT 5 361,14 GWh 106% 682,42 GWh 144% 4 678,72 GWh 102%

RO 1 468,41 GWh 2 519,74 GWh -1 051,34 GWh

HR 5 667,29 GWh 102% 5 519,71 GWh 75% 147,58 GWh -8%

Import Import

Export Export

RS 3 661,72 GWh 6 138,04 GWh -2 476,33 GWh Import-export szaldó Import-export balance

A nemzetközi kereskedelmi villamosenergia-forgalom határonkénti, irányonkénti összege tartalmazza a nemzetközi kisegítést, de nem tartalmazza a GCC szállítás (szlovák határ) és a nem szándékolt eltérés éves összegét.

138% 137% 135%

88% 106% 151% Összes import | Total import Összes export | Total export Import-export szaldó Import-export balance

27 477,34 GWh 15 733,40 GWh

95% 96%

11 743,94 GWh

93%

Total deliveries of the international electricity exchange, in each border and direction, include emergency energy delivery, but exclude the yearly sum of GCC deliveries (Slovak-Hungarian border) and unintended deviation.

A százalékos adatok a változás mértékét jelenítik meg a bázishoz (2019) képest. | The figures in % show the extent of change compared to the base (2019).


45

HATÁRKERESZTEZŐ FIZIKAI VILLAMOSENERGIA-FORGALOM 2020 CROSS-BORDER PHYSICAL ELECTRICITY EXCHANGE 2020 SK UA

9 251,17 GWh 105,9% 56,60 GWh 129,6% 9 194,58 GWh 105,7%

2 483,51 GWh 991,79 GWh 1 491,72 GWh

61,9% 463,9% 39,3%

AT 6 385,98 GWh 101,82 GWh 6 284,16 GWh

102,6% 261,9% 101,6%

RO 170,51 GWh 2 185,06 GWh -2 014,55 GWh

HR 376,35 GWh 243,7% 3 204,15 GWh 75,6% -2 827,80 GWh 69,3%

Import Import

Export Export

RS 508,48 GWh 958,79 GWh -450,31 GWh Import-export szaldó Import-export balance

GCC import: 121,043 GWh Terven kívüli import | Unintended deviation Import: 4,075 GWh MRA import: 0 GWh Nemzetközi kisegítési import | Emergency Energy delivery import: 0 GWh

75,2% 110,9% 115,6%

102,5% 125,2% 167% Összes import | Total import Összes export | Total export Import-export szaldó Import-export balance

19 176,00 GWh 96,6% 7 498,21 GWh 103,2% 11 677,80 GWh 92,8%

GCC export: 191,132 GWh Terven kívüli export | Unintended deviation export: 0 GWh MRA export: 0 GWh Nemzetközi kisegítési export | Emergency Energy delivery export: 1,385 GWh

A százalékos adatok a változás mértékét jelenítik meg a bázishoz (2019) képest. | The figures in % show the extent of change compared to the base (2019).


46

A ROMÁN PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI HATÁRKERESZTEZŐ ÁTVITELI KAPACITÁS 2020 DAILY UTILISATION OF THE ROMANIAN-HUNGARIAN BORDER IN MARKET COUPLING 2020

MW

1 000

500

0

500

1 000

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. vAPR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

HU−>RO menetrend HU−>RO schedule

RO−>HU menetrend RO−>HU schedule

HU−>RO felajánlott átviteli kapacitás HU−>RO offered transfer capacity

RO−>HU felajánlott átviteli kapacitás RO−>HU offered transfer capacity

dec. DEC

hónap month


A ROMÁN (OPCOM) ÉS A MAGYAR (HUPX) MÁSNAPI SZERVEZETT VILLAMOSENERGIAPIACI ÓRÁS ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020 COMPARISON OF THE ROMANIAN (OPCOM) AND HUNGARIAN (HUPX) ORGANISED DAY-AHEAD ELECTRICITY MARKET HOURLY PRICES 2020

47

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

HU>RO

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

HU<RO

júl. JUL

aug. AUG

RO=HU

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

HU=RO=SK

dec. DEC

hónap month


48

A SZLOVÁK PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN FELAJÁNLOTT ÉS KIHASZNÁLT NAPI HATÁRKERESZTEZŐ ÁTVITELI KAPACITÁS 2020 DAILY UTLILISATION OF THE SLOVAK-HUNGARIAN BORDER IN MARKET COUPLING 2020

MW

1 500

1 000

500

0

500

1 000

1 500

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

HU−>SK menetrend HU−>SK schedule

SK−>HU menetrend SK−>HU schedule

HU−>SK felajánlott átviteli kapacitás HU−>SK offered transfer capacity

SK−>HU felajánlott átviteli kapacitás SK−>HU offered transfer capacity

dec. DEC

hónap month


A SZLOVÁK (OKTE) ÉS A MAGYAR (HUPX) MÁSNAPI SZERVEZETT VILLAMOSENERGIAPIACI ÓRÁS ÁRAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2020 COMPARISON OF THE SLOVAK (OKTE) AND HUNGARIAN (HUPX) ORGANISED DAY-AHEAD ELECTRICITY MARKET HOURLY PRICES 2020

49

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

HU>SK

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

HU<SK

júl. JUL

aug. AUG

SK=HU

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

HU=RO=SK

dec. DEC

hónap month


50

ÁRKIEGYENLÍTŐDÉS A CZ-SK-HU-RO MÁSNAPI PIAC-ÖSSZEKAPCSOLÁSBAN 2020 PRICE CONVERGENCE IN CZ-SK-HU-RO DAY AHEAD MARKET COUPLING 2020

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

4 különböző ár 4 different prices

máj. MAY

jún. JUN

3 különböző ár 3 different prices

júl. JUL

aug. AUG

2 különböző ár 2 different prices

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

Nincs árkülönbség No price difference

dec. DEC

hónap month


51

KÁT HUPX NAPI ÉS NAPON BELÜLI KERESKEDÉS 2020 TRADE OF FIT PRODUCTION ON THE HUPX DA AND ID MARKET 2020

GWh

Ft/kWh

350

0,30

0,77

1,39

30

0,66

0,52

300 250

0,66

0,53

0,30

25

0,35 0,39

0,34 17,70

17,60 16,49

200 13,45

150

12,88

20,89

20 1,92

14,27

13,12

15

10,42

10,28 9,02

10

8,28

100 5

50 204,55

271,70

298,28

326,56

328,44

313,40

326,40

326,39

284,72

263,91

189,59

193,98

-1,03

-1,20

-1,39

-0,99

-1,10

-1,49

-2,19

-2,11

-1,51

-1,09

-1,04

-1,80

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

0 -50

HUPX másnapi értékesítés Sale on the HUPX day-ahead market

KÁT napon belüli HUPX értékesítés FIT intraday sale

KÁT napon belüli HUPX vásárlás FIT intraday buy

Megjegyzés: *Havi HUPX másnapi átlagár a KÁT mérlegkör-felelős által realizált árfolyamon Note: *Monthly HUPX day-ahead average price on the exchange rate realized by FIT Balance Responsible Party

0

-5 hónap month

HUPX átlagos piaci ár* HUPX average market price*


52

KÁT ÉS PRÉMIUM PÉNZÜGYI ALLOKÁCIÓ FINANCIAL ALLOCATION IN THE FIT AND FIP SYSTEM*

milliárd Ft

Ft/kWh

12

7 0,37

10

6

0,21 9,71

0,35

5,08

8,46

9,20 0,07

8 0,04

7,72

5,07

7,63

4

4,43

7,34 0,57

3,46 0,03

5

0,46

4,07

6,37

6

0,43

3,29

3,29

5,39

5,73

2,89

3 0,56

2,34

2,44

1,89

2

0

4

0,54

0,01

0,02

0,03

0,11

0,19

0,17

0,19

0,21

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

KÁT allokált költség/ KÁT pénzeszköz FIT allocated cost/FIT funds

Prémium allokált költség/ Prémium pénzeszköz FIP allocated cost/FIP funds

Megjegyzés | Note: *FIT = Feed - In - Tariff, *FIP = Feed - In - Premium

3,43

0,43

2 3,10

1,49

1,45

0,25

0,23

0,24

0,20

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

KÁT pénzeszköz mértéke FIT resource

1

0 hónap month

Prémium pénzeszköz mértéke FIP resource


53

KÁT ÉS PRÉMIUM TERMELÉS ÉS KIFIZETÉSEK PRODUCTION AND PAYMENTS IN THE FIT AND FIP SYSTEM GWh

milliárd Ft

14

450 11,65

400 9,50

350

10,50 0,68

300

0,34 6,48

250 200

15,88

11,11

1,38 33,80

1,31

11,67 1,70 42,49

31,70

9,94 2,63 58,46

12

9,46 2,19

10

54,57

2,91

6,49

6,82

1,78 60,01

1,70 48,37

8

0,13

6 348,84 277,58

347,14

308,83

325,90

346,12

344,39 292,66

277,53

193,16

4 193,65

200,26

2

50 0

11,54 1,79 46,01

3,43

3,02

150 100

1,37

11,70

0,53

0,50

0,53

0,41

0,02

0,04

0,05

0,17

0,33

0,31

0,40

0,43

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,03

0,02

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

KÁT termelés FIT production

Zöld prémium termelés FIP production

Barna prémium termelés FIP after plant depreciation for bio production

KÁT kifizetés FIT payment

Zöld prémium kifizetés FIP payment

Barna prémium kifizetés FIP after plant depreciation for bio payment

Megjegyzés | Note: *FIT = Feed - In - Tariff, *FIP = Feed - In - Premium

0 hónap month


54

HUPX TAGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2020-BAN NUMBER OF HUPX MEMBERS, 2020

db | pc

70

60

50

40

30

20

10

0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

HUPX másnapi termékek piaca HUPX Day-ahead Market

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

HUDEX Power pénzügyi termékek piaca HUDEX Power FF

A HUPX másnapi kereskedésű piacának (DAM) nemzetközi igényekhez igazodó folyamatos fejlesztése egyre több piaci szereplő számára tette vonzóvá a szervezett piaci kereskedést, 2020 végére a HUPX DAM tagok száma 63 volt.

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

hónap month

HUPX napon belüli termékek piaca HUPX Intra-Day Market

The continuous development of the HUPX day-ahead market meeting the international demands has increased the interest in the organised electricity trading on HUPX, as a result of which the number rose to 63 members by the end of 2020.


55

HUPX DAM HAVI FORGALOM 2019–2020 MONTHLY TURNOVER OF HUPX DAY-AHEAD MARKET 2019–2020

MWh

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN 2019

A napi átlagforgalom 2019-ben 60 942 MWh volt, ami 2020-ban 68 947 MWh-ra nőtt. A legnagyobb napi kereskedett mennyiség az évben 90 324 MWh volt. Ez a HUPX indítása óta mért legmagasabb érték, kereskedési rekord.

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

hónap month

2020 The daily average volume was 60 942 MWh in 2019, which increased to 68 947 MWh in 2020. The highest daily volume was 90 324 MWh. This was the highest daily volume since the launch of HUPX.


56

HUPX IDM HAVI FORGALOM 2019–2020 MONTHLY TURNOVER OF HUPX INTRA-DAY-MARKERT 2019–2020

MWh

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN 2019

2019-ben a kereskedett volumen OTC nélkül 155 793 MWh volt, az OTC regisztrációk száma pedig 21 213 MWh. 2020-ban a kereskedett volumen 622,8 százalékkal nőtt 1 126 054 MWh-ra, az OTC regisztrációk volumene 11 396 MWh volt. A közel tízszeres volumen növekedés elsősorban a HUPX XBID projekthez történő 2019. november 19-ei csatlakozásának köszönhető.

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

2020 The traded volume without OTC registration reached 155 793 MWh in 2019. Registered OTC volume was 21 213 MWh. In 2020 the traded volumes increased by 622.8 % to 1 126 054 MWh, OTC registration was 11 396 MWh. The nearly ten-fold volume increase is mainly due to HUPX’s connection to the XBID project on 19th November 2019

hónap month


HUPX ZRT. 2020. ÉVI EREDMÉNYEK RESULTS OF HUPX IN 2020

57

MWh

2 500 000 2 250 000 2 000 000 1 750 000 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000 0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

HUPX másnapi termékek piaca HUPX Day-ahead Market

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

HUPX napon belüli termékek piaca HUPX Intra-Day Market

A HUPX SPOT piaca tovább növekedett a 2020. év során. The HUPX DAM market showed a continuous increase in 2020.

dec. DEC

hónap month


58

HUDEX POWER PÉNZÜGYI PIAC HAVI FORGALMA 2020-BAN MONTHLY TURNOVER OF HUPX PHYSICAL FUTURES MARKET, 2020 MWh

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

HUDEX OTC klíring HUDEX OTC clearing

229 700

55 900

163 400

58 700

47 400

69 300

37 600

76 100

403 700

499 000

227 800

43 800

HUDEX Power pénzügyi termékek HUDEX Power FF

49 300

54 800

97 700

415 800

140 200

227 800

480 100

513 100

626 500

215 500

116 600

52 600

A kereskedett volumen OTC regisztráció nélkül 2020-ban 2,99 TWh volt, míg 2019-ben 1,78 TWh. 2020-ban összesen 1,9 TWh OTC regisztráció volt.

The traded volume without OTC registration in 2020 was 2.99 TWh, while in 2020 it was 1.78 TWh. In 2020 a total of 1.9 TWh OTC was registered.

hónap month


59

HUPX DAM ZSINÓR ÁRAK ÉS MENNYISÉGEK 2020-BAN BASE PRICES AND VOLUMES OF HUPX DAY-AHEAD MARKET, 2020 MWh

EUR/MWh

100 000

120

90 000 100

80 000 70 000

80

60 000 50 000

60

40 000 40

30 000 2 0000

20

10 000 0

jan. JAN

febr. FEB

márc. MAR

ápr. APR

máj. MAY

jún. JUN

Napi kereskedett mennyiség Daily Volume A HUPX DAM piacán a 2020.01.01.-2020.12.31. közötti egy éves időszakot tekintve az összforgalom 25 234 486,1 MWh volt, amely 13,45%-os növekedést jelent a 2019. évi eredményhez képest. A 2020. július 4-i szállítási napra vonatkozóan megszületett az eddigi rekord napi mennyiség is 90 324 MWh-val.

júl. JUL

aug. AUG

szept. SEP

okt. OCT

nov. NOV

dec. DEC

0 hónap month

Napi zsinórár Daily Base Price Between 01 January 2020 – 31 December 2020 the annual total traded volume on HUPX DAM was 25 234 486 MWh, resulting in a 13.45% increase compared to 2019. For the delivery day of 04 July 2020, the daily traded volume reached a new record of 90 324 MWh.


60

KERECSENSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT MENTÉN 2020 SAKER FALCON-PROTECTION PROGRAM ALONGSIDE THE TRANSMISSION GRID 2020

KERECSENSÓLYOM, TÚZOK ÉS VÁNDORMADARAK-VÉDELMI PROGRAMJAI AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT MENTÉN

SAKER FALCON AND WADING BIRDS PROTECTION PROGRAMALONGSIDE THE TRANSMISSION GRID

Az átviteli hálózat nagyfeszültségű távvezeték oszlopain számos fokozottan védett madárfaj talál otthonra a MAVIR által kihelyezett költőládákban. A madarászok számára – a vörös vércsék és kabasólymok mellett – a fokozottan védett kerecsensólyom bír kiemelt jelentőséggel. Az elmúlt években egy új faj, a vándorsólymok is sikeresen költöttek a műfészkeinkben. A MAVIR oszlopain lévő 498 régi és a 13 idei telepítésű költőládából 86-ban kerecsensólyom párok foglaltak fészket, mely a hazai állománynak az 56%-a. Így a kerecsenállományt a műfészkekben való szaporulat továbbra is védi a kihalástól. 2020-ban 73 sikeres költőpár fészkéből 212 egészséges fióka hagyhatta el a fészekaljat. Ez meghaladja az elmúlt évek költési sikereit. Mivel a madarak elfogadják a mesterséges fészkelési lehetőséget, a szakemberek számára lehetővé válik, hogy tanulmányozzák életüket, szokásaikat. A műfészkekben felcseperedő fiókákat a madártani szakemberek a vezetékfelügyelőségek munkatársainak segítségével gyűrűzik meg. 2020-ban is szerettünk volna az oszlopokon költő fiókák gyűrűzésében segítséget nyújtani, de erre a Covid 19 vírus miatti korlátozások nem adtak lehetőséget. 20 kerecsensólyomra, illetve parlagi sasra műholdas vevőt is felhelyeztek, így nyomon követhetjük útjukat. A LIFE program keretében egy műfészket kamerával, és 17-et fotocsapdákkal figyeltünk meg. A fészekrakástól a fiókák kirepüléséig közel ötszázezer érdeklődő figyelte a hírportált. A hortobágyi Pródi tavak és a szegedi Fehér-tó térségében, illetve a Mosoni-síkon a túzokok, darvak és vonuló madarak védelmében 3740 db madáreltérítő szerelvény kihelyezésével váltak láthatóbbá a nagyfeszültségű távvezetékek annak érdekében, hogy a kritikus területeken védjük őket az ütközéstől. Európában elsőként a kis és nagy Duna távvezetékkel való keresztezési szakaszait Ercsi, Szigetcsép és Győr térségében madáreltérítőkkel jelöltük a vonuló madarak ütközésének megakadályozása érdekében. Az eszközöket a legmodernebb technikával, drónok segítségével raktuk fel, amelyek napi 200 eszköz felrakását biztosítják úgy, hogy a távvezetékek kikapcsolása sem szükséges.

Many endangered, even critically endangered, species of birds find their homes in man-made nests put up by MAVIR on the high voltage pylons of the transmission network. For ornithologists, one of our biggest birds of prey, the saker falcon is of the highest importance in addition to the common kestrels and hobbies. A new species, the peregrine falcon hatched successfully in our man-made nests in the past years. 86 saker falcon pairs were nesting on MAVIR’s pylons in the man-made nests of which 498 were installed earlier and 13 this year, which makes up more than 56% of the population in Hungary. Thus the breed in man-made nests continue to protect the saker falcons from the extinction. In 2020, 212 healthy young ones could leave the nests of 73 breeding pairs. It exceeded the breeding result of the recent years. By accepting the offered artificial nesting opportunities, these birds make it possible for ornithologists to study their lives and behaviour. The ornithologists ring the nestlings raised in man-made nests with the help of Transmission Line Inspectorate personnel. In 2020, we also wanted to help ring the nestlings, however, the restrictions due to the Covid 19 virus did not allow this. 20 saker falcons and peregrine falcons were equipped with satellite transmitters, thus we can monitor their routes. In the framework of LIFE program a nest was monitored by camera and seventeen nests were monitored by photo-traps. The website had about 500.000 followers from nesting until the young ones flying out. In order to protect the great bustards, cranes and wading birds from collision in critical areas, we made high voltage transmission lines more visible by doubling the amount of bird diverters (3740) around Pródi Lake (Hortobágy area), Fehér Lake (Szeged area) and Moson plane.In Europe we were the first to mark the transmission lines crossing Danube with bird diverters in Ercsi and Szigetcsép areas to prevent the collision of migratory birds with them. The devices were installed with the leading-edge technology, the drones, which ensure the installation of 200 devices on a daily basis without the need to de-energize the transmission lines.


KERECSENSÓLYOM-VÉDELMI PROGRAM AZ ÁTVITELI HÁLÓZAT MENTÉN SAKER FALCON-PROTECTION PROGRAM ALONGSIDE THE TRANSMISSION GRID

61

A MAVIR NAGYFESZÜLTSÉGŰ OSZLOPAIN FÉSZKET FOGLALÓ KERECSENSÓLYOM PÁROK SZÁMA 2020-BAN SAKER FALCON PAIRS NESTING ON HIGH VOLTAGE PYLONS OF MAVIR IN 2020

Párok száma: 1

2

3 Készült az MME Monitoring Központban, 2010.11.20. Made by MME Monitoring Centre, 20 November 2020


62

RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS

Rövid név | Acronyms

Teljes név | Full name

ÁH | CL

Állandó jellegű teljesítőképesség hiányok és többletek eredője | Resultant of constant capacity shortages and surpluses

BT | IC

Bruttó beépített villamos teljesítőképesség | Installed gross capacity

NBP | NTO

Névleges bejáratási próba | Nominal trial operation

Rtá | Acc

Rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség (Rtá= NBP+BT-ÁH) | Available capacity (constant) (ACc=NTO+IC-CL)

TBP | NTO

Tényleges bejáratási próba | Actual trial operation

VER | HPS

Villamosenergia-rendszer | Hungarian Electricity System

KÁT | FIT

A megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele Feed-in Tariff System for electricity generated from renewables and waste

Fogalmak | Terms

Magyarázat | Definitions

Bruttó hazai (termelt) energia Gross domestic electricity generation

A hazai erőműpark által termelt erőművi gépkapcsokon mért villamos energia. | Electrical energy generated by domestic power plants and measured on generator terminals.

Bruttó rendszerterhelés Gross system load

A hazai erőműpark által termelt erőművi gépkapcsokon mért villamos teljesítmény és az import-export szaldó teljesítmény előjelhelyes összege. | Sum (+/-) of electrical power generated by domestic power plants measured at generator terminals and the export/import balance.

Bruttó csúcsterhelés Gross peak load

A vizsgálati időszak azon negyedórájának tényleges mért átlagteljesítménye, melyben a bruttó rendszerterhelés értéke maximális volt. | Average power actually measured in a 15-minute investigation period when gross peak load was at maximum level.

IGCC | IGCC

Az IGCC együttműködő villamosenergia-rendszerek közötti szabályozási együttműködés mely az átviteli rendszerirányítók közötti nemzetközi kisegítés egy sajátos formája. | A Grid Control Cooperation between cooperating electricity systems that is a particular form of international emergency assistance between TSOs

Import-export szaldó Import-export balance

A határmetszékeken importált és exportált villamos teljesítmény előjelhelyes különbsége. | Difference (+/-) of imported and exported electrical power through cross-border lines.

HMKE fotovoltaikus termelők Installed capacity of household PV

Az 50 kW beépített teljesítmény alatti fotovoltaikus erőmű | Small-scale photovoltaic power plants under 50 kW capacity

Kiserőmű | Small-scale generation

Az 50 MW beépített teljesítmény alatti erőmű. | Small-scale power plants under 50 MW capacity.

Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek Power plants participating in system level coordination

Azok a nagy és kis erőművek, szabályozási csoportok, melyek részt vesznek a Rendszerszintű Szolgáltatások piacán és | vagy közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakoznak. | Large power plants, small-scale generation and further balancing service providers that participate in the market of ancillary services and | or are directly connected to the transmission network.

aFRR [szekunder] szabályozás aFRR [Secondary] control

Az aFRR [szekunder] szabályozás az erőművi gépegységnél rendelkezésre álló forgótartalék aktiválása, a Rendszerirányító által küldött gyakori fel- vagy leirányú teljesítmény célérték-parancs által, 0.5-5 perces válaszidővel. Célja a frekvencia-eltérés megszüntetése és a határkeresztező export-import teljesítmény, illetve villamos energia szaldó menetrendi értéktől való eltérésének minimalizálása. | aFRR [Secondary] control means the activation of spinning reserves in power plant units via the downward or upward balancing commands of the System Operator with a response time of 0.5-5 minutes. It aims at eliminating frequency deviations and minimizing any deviation from cross-border (export-import) and domestic schedules.


RÖVIDÍTÉSEK, FOGALOMTÁR ABBREVIATIONS, DEFINITIONS

63

Fogalmak | Terms

Magyarázat | Definitions

IMPRESSZUM

mFRR és RR [tercier] szabályozás mFRR and RR [Tertiary] control

Az mFRR és RR [tercier] szabályozás olyan – üzemelő termelőegységnél vagy indítható termelőegységnél – rendelkezésre álló, legalább 5 MW/15 perc változási sebességgel megvalósuló tartalék igénybevétele fel- vagy leirányú szabályozáshoz, amelyhez a rendszerirányító az igénybevétel tényleges megkezdése előtt legalább 15 perccel értesíti az üzemeltetőt. A tercier szabályozás a szekunder szabályozási tartalékot növeli, esetenként az előrelátható nagyobb mértékű teljesítményhiányt vagy többletet kiküszöböli és mérsékli. mFRR and RR [Tertiary] control means the activation of reserves being available in operating or startable generating units implemented with a change rate of at least 5 MW/15 minutes for upward or downward balancing requested by the System Operator at least 15 minutes before actual deployment. Tertiary control increases the secondary control reserves, in certain cases eliminates or reduces anticipated greater shortages or surpluses of capacity.

Felelős kiadó | Responsible Publisher Biczók András elnök-vezérigazgató Chairman and CEO

Szabályozható erőművek Controllable power plants

Rendszerszintű szabályozásba bevonható erőművek. Power plants that can be involved in system level control

Szabályzott erőművek Regulated power plants

Azok a nagy- és kiserőművek, szabályozási csoportok, melyek részt vesznek a Rendszerszintű Szolgáltatások szekunder, tercier és üzemzavari piacán. | Large power plants, smallscale generation and further balancing service providers that participate in the secondary, tertiary and emergency market of ancillary services.

Virtuális erőmű/Szabályzó központ Virtual power plant

Gazdálkodó szervezet, amely az elosztó vagy átviteli hálózatra csatlakozó, 0,5 MW vagy azt meghaladó teljesítő-képességű, önként társult kiserőműveket, felhasználókat, tározós rendszereket képviselheti a rendszerirányító felé annak érdekében, hogy együttesen részt vehessenek a rendszerszintű szolgáltatások piacán. | Business entities being entitled to act on behalf of voluntarily associated small-scale power plants of 0.5 MW or higher capacities connected to the distribution or transmission network, network users and storage systems in contact with the Transmission System Operator in order to be able to jointly participate in the market of ancillary services.

Felelős szerkesztő | Responsible Editor Pintér Judit kommunikációs osztályvezető Head of Communication Szerkesztőbizottság | Editorial Staff Romhányi Zoltán Balog Richárd Batta Gergő Bíró György Burmeister Zoltán Feleki Zoltán Galambos László Herczeg Sándor Hlavay Richárd Kincses Péter Kiss Evelin Molnár Krisztina Sándor Gábor Szabó Dezső Tamási Anna Tihanyi Zoltán Velkei Lilla Fordítás | Translation Kiss Katalin Kapcsolat | Contact MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. | MAVIR Ltd. 1031 Budapest, Anikó u. 4. info@mavir.hu


64