A-Special - E-Car 2018

Page 1

e-Car S PECI AL

De inhoud van deze special valt niet onder de verantwoordelijkheid van de EOS-redactie

Iedereen elektrisch? Geen groei zonder pijn

Even opladen!

Brandveilig? Verzekerd? Werk aan de winkel!

Betere batterijen: de toekomst wenkt


BATTERY LOADING

EDITO

04

06

Elektrische auto’s vinden stilaan hun weg naar de verloningspakketten van bedrijven. Onder meer de Cronos Groep zet actief in op elektrische voertuigen. De wagenparkbeheerder van de bedrijvengroep geeft aan hoe Cronos elektrische auto’s in de vloot van bedrijfsvoertuigen integreert en welke voordelen dat zoal biedt.

08

HO OFDREDACTEUR Luc Van Ginneken

Ook bij het openbaar vervoer is men niet ongevoelig voor ‘vergroening’. De Lijn heeft recent een deal gesloten met bussenbouwers VDL uit Roeselare en Van Hool uit Koningshooikt om 120 hybride en 7 volledig elektrische bussen te leveren. Het afdelingshoofd rollend materiaal en werkmiddelen van De Lijn duidt die toekomstgerichte aanpak.

E I NDREDACTEUR Jan H. Verbanck A R T DIRECTOR Norma Chávez VO RM GEV IN G Victoria Lynn van Heesch

Uit cijfers blijkt dat er jaarlijks minder auto-ongevallen gebeuren. Het aantal ongevallen met elektrische auto’s stijgt evenwel naargelang de verkoop van dat type voertuigen toeneemt. De veiligheidsdiensten krijgen tijdens hun interventies dan ook af te rekenen met problemen bij aandrijvingssystemen waarmee ze nog maar weinig ervaring hebben opgedaan.

FOTOGRAFIE Pat Verbruggen MEDEWERK ERS Werner Claeys, Erik Herbosch

Zo zijn gevaren als elektrocutie of het vrijkomen van giftige gassen zeer reëel. Voortdurende bijscholing is daarom van groot belang, zegt Luitenant Bart Noyens van de Brandweer Zone Rand – post Zandhoven. Van de woordvoerder van de verzekeringssector vernemen we dan weer dat de groene kaart ook bij elektrische voertuigen garant staat voor schadedekking.

U I TGEV ERIJ Cascade nv

Trouwens, over batterijen in elektrische auto’s gesproken: professor Philippe Vereecken van Imec legt uit dat zijn instituut – in samenwerking met de KULeuven, de universiteit van Hasselt en het VITO – werkt aan de volgende generaties batterijen. Voor bekende nadelen als een beperkte actieradius en een groot gewicht is een positieve kentering volop in de maak.

D I RECTIE Kristine Ooms (kd bvba) Koen De Buck (kd bvba)

R E DACTIEADRES Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen Tel.: +32 (0) 680 25 60

S A LES CON TACT Luc Van Ginneken luc.vanginneken@cascade.be

Veel leesplezier!

R EC LAM EREGIE MAG Advertising Koningstraat 100 1000 Brussel tel.: +32 (0)2 225 58 12 Anne-Marie.Roelants@ magadvertising.be

Luc Van Ginneken, hoofdredacteur

Inhoud 04 Iedereen elektrisch? Geen groei zonder pijn

MARK ETIN G Maksim Marissen maksim.marissen@cascade.be VE RAN TWOORDELIJK E U I TGEV ER Luc Van Ginneken

06 Betere batterijen

De toekomst wenkt

08

Brandveiligheid verzekerd? Nog werk aan de winkel!

De inhoud van deze special valt niet onder de verantwoordelijkheid van de EOS-redactie

So mmi ge tek s ten z i jn b ew erk i n gen v an arti kelen di e eerder i n E o s en E o s Ps yc h e& Brei n z i jn v ers c h en en . Prij zen en andere g eg evens (technische i nf o , k leuren ) z i jn o n derh ev i g aan w i jz i gi n gen en de i n deze A-Sp ec i al geh an teerde data kun n en dus i n de praktij k verschil l en vertonen. Hoewel de A-Sp ec i al met de ui ters te zo rg i s s amen ges teld, k an de ui tgev eri j n i et v eran two o rdeli jk wo rden ges teld voor de j uistheid van de inhoud ervan.

2

A-SPECIAL

e - car


Recharge the city. De MINI Countryman Plug-in Hybride. MINI Cooper S E Countryman ALL4 : CO2 55 - 56 g/km 2,1 - 2,3 l /100km (NEDC) Milieu-informatie : mini.be

MINI Belux - BMW Belgium Luxembourg NV/SA - BE 0413533863 - mini.be


BATTERY LOADING

INTERVIEW

GEEN GROEI ZONDER PIJN De auto wordt elektrisch – daar gaan we stilaan toch van uit – maar praktische bezwaren bemoeilijken de overgang van droom naar werkelijkheid. Zowel producent als gebruiker zoeken nog naar de ideale wereld...

D

e grote tech-groep Cronos test elektrisch rijden uit voor zijn vloot. “Op de snelweg hebben snelheid en afstand een directe impact op de batterij. Dat geeft toch wat spanning: ga ik er wel geraken?” getuigt wagenparkbeheerder Daniëlle De Cnodder. “Vanaf 2020 komen er auto’s op de markt met een batterij die een rijbereik heeft van vijfhonderd tot zeshonderd kilometer. Dan valt die angst wellicht weg.”

EEN E-CAR ALS VERLONING De Cronos Groep heeft een aantal dochterbedrijven en telt zo’n vijfduizend medewerkers. De groep staat voor innovatie en ondernemerschap, doet aan consulting, levert diensten aan bedrijven en is tevens een incubator voor startups en nieuwe initiatieven. Mensen stellen een businessplan

voor en het bedrijf helpt hen dan mee opstarten. Naast op IT zet de groep onder meer in op digitale marketing en nieuwe technologieën. In het verloningspakket van de Cronos Groep zijn ook e-cars opgenomen. “Het past in onze filosofie om mee te zijn met e-cars en hybride auto’s, maar vooral mobiliteit, fiscaliteit en ook het milieu-element hebben een grote rol gespeeld.” Cronos probeert de consultant goed in te schatten. “Iemand die veel op de baan is, rijdt best nog altijd met een conventionele verbrandingsmotor, eventueel in combinatie met CNG of iets daartussen. Als iemand echt graag elektrisch wil rijden, kan dat.” Mensen kunnen hun budget ook gevarieerd samenstellen: full electric – met een elektrische fiets erbij – of een combina-

“Medewerkers die elektrisch rijden, kunnen hun auto op de bedrijfssite van Cronos opladen.” 4

A-SPECIAL

e - car

tie van fiets, auto en abonnement op het openbaar vervoer, afgestemd op gebruiker én budget.

ZOWEL VOOR- ALS NADELEN Elektrische auto’s zijn niet goedkoop en dus eerder beschikbaar voor hogere budgetten. Toch is er is veel vraag. We spreken dan ook rechtstreeks over de portemonnee van de mensen. “Na het dieselgateschandaal bij Volkswagen kregen we de normering voor WLTP. Een auto die je vandaag 150 euro betaalt, kost er op basis van die nieuwe regelgeving morgen misschien al 200. Dan vraag je je toch wel af: kan het anders? De regering duwt bedrijven en medewerkers naar alternatieven door die alternatieven minder te belasten.” Cronos steunt het e-cargebruik. “We hebben op onze site zeven laadpunten, onder meer vier laadpalen. Medewerkers kunnen hun auto hier opladen. De plaatsing gebeurt in overleg met de eigenaar van het gebouw en onze facility-medewerkers. Voor verdere uitbreiding moeten we met Eandis aan tafel gaan zitten, want dat kan niet onbeperkt. Het elektriciteitsnet mag uiteraard niet overbelast raken. We voorzien ook altijd dat onze mensen


“ N aast De Lijn zijn ook andere partijen nodig om de omschakeling naar elektrische bussen te doen lukken.” ”

Is de constructeur klaar? “Het is niet zo evident om een autocar elektrisch te maken,” beweert Dirk Snauwaert, public relations manager bij bussenbouwer Van Hool. “Onze elektrische voertuigen moeten een hoge toegevoegde waarde hebben, moeten meer zijn dan een elektrische stadsbus. Daarom focussen wij vooral op specifieke haalbare projecten. Een waterstofbus is ook een elektrisch voertuig, aangedreven door waterstof. Die wordt door een soort elektrolyse omgezet in elektriciteit. De uitstoot van een waterstofbus is waterdamp; als je dat condenseert heb je water. Geen zero-emissie, maar wel honderd percent milieuvriendelijk. Daar zijn we een voorloper in.”

thuis kunnen opladen. Het onderhoud zit eveneens mee in het contract.” Wat zijn mogelijke handicaps? Over de (te) kleine actieradius hadden we het al. Geluid is ook een aandachtspunt. “We evolueren ook naar elektrische moto’s. Je bent aan het wandelen, er staat een moto achter je en je hebt het gewoon niet door! Voor de veiligheid zou er toch een geluid op mogen zitten. Onderweg laden is ook niet altijd evident, al kan dat wel al op veel plaatsen. Elektrische auto’s zijn vaak uitgerust met slimme apps die laadpunten vinden.”

MET DE ELEKTRISCHE BUS De Lijn zet eveneens volop in op de vergroening van haar vloot, vertelt Samuel Schalckens, afdelingshoofd rollend materieel & werkmiddelen: “Vanaf 2019 bestelt De Lijn uitsluitend hybride en elektrische bussen, voor zo-

ver de technologie evolueert en de prijs daalt. Tegen 2025 willen we in stedelijke gebieden hybride of elektrisch rijden.” Vandaag heeft De Lijn 3 elektrische en 217 hybride bussen. De levering van 186 hybride, 14 hybride gelede en 7 elektrische bussen zit in de pijplijn. Een uitbreiding is in voorbereiding. Daarmee heeft De Lijn de grootste hybride vloot in de Benelux. Wanneer alle hybride bussen operationeel zijn, spaart De Lijn meer dan anderhalf miljoen liter diesel uit en daalt de uitstoot met 6000 ton CO2. Voor de elektrische bussen zijn in Antwerpen, Gent en Leuven opstartprojecten voorzien, die nog volop in ontwikkeling zijn.

INFRASTRUCTUUR MOET VOLGEN De autonomie (het aantal kilometers dat een elektrische bus kan afleggen)

is nog beperkt: veertig kilometer per laadbeurt van vijf tot tien minuten. Tussentijds laden is een must voor een groter bereik en om de dienstregeling tijdens de dag te kunnen aanhouden. Hét grote punt is evenwel dat er op strategische plaatsen laadinfrastructuur moet zijn. Dat vergt negotiaties op regionaal niveau om de nodige vergunningen te krijgen. Er zijn dus meer partijen nodig dan enkel De Lijn en de constructeur om de omschakeling te doen lukken. Bussen en trams van de Lijn staan in dezelfde files als de auto’s. Zoals in het buitenland zou het openbaar vervoer meer voorrang moeten krijgen. Verkeersbeïnvloeding is een oplossing: via een boordcomputer kunnen de chauffeurs ervoor zorgen dat het licht voor hen altijd op groen staat. Dat helpt om het openbaar vervoer te optimaliseren. e- ca r A-SPECIAL

5


BATTERY LOADING

TECHNIEK

Elektrolyten in een batterij zorgen ervoor dat de lithiumionen van de ene pool naar de andere geraken. Bij ‘solid state batteries’ is de elektrolyt niet langer een vloeistof maar een vaste stof, wat tal van voordelen heeft.

© imec

DE ELEKTRISCHE TOEKOMST WENKT Ondanks de interessante fiscale voordelen en een duurzaam imago breekt de elektrische auto in ons land nog niet echt door. De aankoopprijs is een belangrijke handicap, maar ook de actieradius en het gewicht van de batterij, die de auto extra zwaar maakt. Daar kan eerlang verandering in komen. Het gewicht zal blijven, maar er zal meer energie uit komen.

I

n de voorbije kwarteeuw is de efficiënte van batterijen jaarlijks met 5 tot 10% toegenomen. Vandaag worden in e-cars lithium-ionbatterijen gebruikt. Dat zijn nog zogenaamde ‘natte’ batterijen, omdat de elektrolyt in de batterij (die ervoor zorgt dat de lithiumionen van de ene pool naar de andere geraken) een vloeistof is.

Philippe Vereecken

‘NAT’ VERSUS ‘VASTE STOF’

Wie is Philippe Vereecken? Philippe Vereecken behaalde in 1998 zijn PhD in de scheikunde aan de Universiteit Gent. Daarna ging hij als postdoc aan de slag bij de Johns Hopkins University (Baltimore, VS) en vervolgens bij IBM Research als onderzoeker. In 2005 begon hij bij Imec te werken in de nanomaterialengroep. In 2010 werd Philippe aangesteld als geassocieerd professor bij het Center for Surface Chemistry and Catalysis aan de faculteit bioengineering van de KULeuven. In hetzelfde jaar startte hij ook het batterijonderzoek bij Imec. Op dit moment is hij vooral bezig met onderzoek naar nieuwe vastestof li-ionbatterijen.

6

A-SPECIAL

e - car

Lithium-ionbatterijen kunnen voldoende energie opslaan in een klein volume, wat ze geschikt maakt voor draagbare toepassingen, maar voor grotere systemen zoals auto’s is de technologie nog niet voldoende geavanceerd. Dan komen de ‘solid state batteries’ of batterijen met een vaste stof als elektrolyt, in beeld. “De voordelen van een vastestofbatterij zijn duidelijk: meer energie per gewicht, betere laadsnelheden en een langere levensduur,” zegt professor Philippe Vereecken, verbonden aan de KULeuven en onderzoeker bij Imec. “Het vloeibare elektrolyt vervangen door een vaste stof maakt het onder andere mogelijk de elektroden in een batterij veel dichter bijeen te plaatsen, waardoor de batterij compacter wordt en dus ook een hogere energiedichtheid heeft.” De vastestofbatterijen waren tot nog toe niet erg succesvol, omdat de geleidbaarheid van de elektrolyt niet hoog genoeg was. Het


Investeren in oplaadpunten Volgens de Vlaamse overheid worden er in ons land jaarlijks 56,4 miljard autokilometers gereden. “In de Europese en de Vlaamse klimaatdoelstellingen zit een uitdaging vervat om efficiënter en duurzamer met energie om te gaan. Elektrisch rijden past in dat verhaal, want daarmee kan de CO2-uitstoot gevoelig beperkt worden,” staat op de website van de Vlaamse overheid (www.vlaanderen.be) te lezen. Vlaanderen investeert dan ook in een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen en netbeheerders kregen een wettelijke verplichting opgelegd om een bepaald aantal oplaadpunten te installeren. Een interactief overzicht van alle oplaadpunten in Vlaanderen is terug te vinden op www.oplaadpunten.org/auto/kaart-vlaanderen.

gebruik van nanocomposietmaterialen, waarop Imec onderzoek doet, kan voor een doorbraak zorgen.

TIEN KEER BETER “We willen elektrolyten ontwikkelen met een geleidbaarheid die tien keer beter is dan de gangbare vloeibare elektrolyten,” bevestigt professor Vereecken. “Om batterijen te maken voor elektrische voertuigen met meer actieradius dan vandaag, zal echter meer nodig zijn dan een hogere geleidbaarheid. We zullen ook elektroden moeten maken die meer actief materiaal bevatten en een groter contactoppervlak hebben.” Daarbij zijn de problemen dezelfde als voor het verbeteren van de huidige li-ionbatterijen. “Een groter contactoppervlak zorgt tegelijk voor meer schadelijke oppervlaktereacties, die de levensduur van de batterij naar omlaag halen. Daarom werken we aan een oplossing die de partikels voorziet van een ultradunne stabiele isolatielaag. Die laag moet scheikundig neutraal zijn en zeer geleidbaar om het positieve effect van het grotere oppervlakte niet teniet te doen.”

INNOVATIEF ONDERZOEK De voorbije tien jaar wist het onderzoek naar betere batterijen vooral de elektrodematerialen voor de bestaande li-iontechnologie te verbeteren. “Meer disruptieve veranderingen, zoals het

Bij de BMW i3 is de lithionionbatterij als bodemplaat onder de e-car ingevoegd, wat een betere balans oplevert. De aan elkaar gebouwde batterijmodules zijn apart vervangbaar.

invoeren van een vaste elektrolyt, zal een volgehouden en gezamenlijke inspanning vergen van alle spelers in de batterijproductie. Wanneer dat onderzoek kan worden gecombineerd met de inspanningen van leveranciers van materialen en batterijen, dan ligt de weg open naar betere en veiligere batterijen voor een elektrische toekomst.” Imec ontwikkelt de volgende generaties batterijen ingebed in een open innovatieprogramma. Het onderzoek gebeurt in het kader van EnergyVille, een onderzoeksinitiatief dat de expertise van Imec, de KULeuven, VITO, en de universiteit van Hasselt samenbrengt om zo duurzame en intelligente energiesystemen te ontwikkelen. Volgende stap is de huidige ontwikkelingen op te schalen in het nieuwe batterijlab op de EnergyVille-campus.

In één keer naar het zuiden? Veel aandacht gaat naar de actieradius van een batterij, maar hoe dikwijls bol je meer dan een paar honderd kilometer per dag? Oké, zonder oplaadbeurt naar het zuiden van Frankrijk rijden zit er voorlopig niet in, maar waarom niet een paar rustperiodes inbouwen, terwijl de batterij oplaadt? Misschien biedt de keuze tussen een snelle oplaadbeurt tegen een hoge prijs of een tragere tegen een goedkoper tarief daarbij een meerwaarde, in afwachting van de dag waarop langere afstanden met één oplaadbeurt wel haalbaarder worden. e- ca r  A-SPECIAL 

7


BATTERY LOADING

REPORTAGE

ER IS DUIDELIJK WERK AAN DE WINKEL Elektrische auto’s vergen niet alleen van de gebruikers, maar ook van de veiligheidsdiensten een hele aanpassing. De verzekeringswereld geeft intussen geen krimp...

H Lt Bart Noyens

Wauthier Robyns

et aantal auto’s blijft nog altijd toenemen. De nieuwe auto’s worden wel steeds intelligenter, waardoor het aantal ongevallen afneemt. Goed nieuws, maar toch... Luitenant Bart Noyens, specialist technische hulpverlening bij Brandweer Zone Rand – post Zandhoven: “We krijgen meer ongevallen met hybride en elektrische voertuigen, en die leveren soms grote problemen op. Dikwijls herkennen we de alternatieve aandrijving niet onmiddellijk.” Er is op dit moment immers nog geen echt uniforme regelgeving (zie kader).

SPECIFIEKE RISICO’S De aandrijving is nochtans erg belangrijk, want voor elk systeem is er een andere aanpak. Bart Noyens: “De klassieke fossiele brandstofauto’s kennen we. Gasvormige brandstoffen, zoals LNG of CNG, kunnen onder druk vrij snel heel grote ontbrandingen geven. Daarnaast hebben we nog de volledig elektrische voertuigen, de hybride met een verbrandingsmotor en range extenders, allemaal types met specifieke eigenschappen.” Zo is de batterij een hoogvol-

8

A-SPECIAL

e - car

tagepakket, wat risico’s inhoudt. “Het gevaar op elektrocutie voor de manschappen is reëel. Ook zitten chemische energiecellen achter elkaar, gescheiden door kunststof. Bij oplopende temperaturen smelt die, waardoor de cellen in contact komen en een kortsluiting veroorzaken. De enige optie is vaak het gecontroleerd laten uitbranden; daarvoor heb je massa’s water nodig.” Er zijn ook energiedragers waar energie in blijft zitten. Gedoofd is dan niet gedoofd. Tot 48 uur na het incident kan er nog altijd brand ontstaan. Elektrolyten kunnen bij brand ook giftige dampen veroorzaken of waterstof doen ontstaan, ook al een brandbaar explosief gas. En dan zit er nog altijd een 12-voltbatterij in de auto...

GEVAAR TEGENGAAN Hulpverleners moeten zich levenslang bijscholen. Het Kenniscentrum van Binnenlandse Zaken levert extra inspanningen en ook het CTIF speelt een belangrijke rol. De constructeurs dragen eveneens een verantwoordelijkheid. “Onze manschappen hebben de moei-

lijkste taak: zij staan rechtstreeks in het gevaar en moeten kunnen terugvallen op achtergrondkennis, met ondersteuning van hun meerderen. Bij alle incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn of mensenlevens bedreigd, moet een officier aanwezig zijn.” De brandweer gebruikt nu ook een softwaretoepassing die het voertuig herkent op basis van de nummerplaat, zodat geweten is waar de batterij en mogelijke andere risico’s zich in het voertuig bevinden. “Soms brengen constructeurs in hun voertuig ook QR-codes aan, waar we alle informatie kunnen lezen die we nodig hebben.” Voorts sturen leveranciers tal van veiligheidsrichtlijnen bij de verschillenden voertuigtypes, maar dat is per constructeur anders en dus een beetje een doolhof. “Met het Crash Recovery System herkennen we voertuig en type motor, en weten we wat we kunnen doen. Ik kan de gevaren op het ogenblik zelf op één A4-tje zien.”

AANSPRAKELIJKHEID Blijft de hamvraag: wie is aansprakelijk bij fouten? “Wij komen hulp


FULLY CHARGED

© Moditech Rescue Solutions

verlenen,” voert Bart Noyens aan, “wij zijn niet de oorzaak. Recent hadden we een ongeval met een vrachtwagen met LNG. Binnen de week stond hier iemand van Volvo om het voertuig te onderzoeken. Heeft de brandweer iets fout gedaan? Lag de fout bij de constructeur? Wij moeten ervoor zorgen dat mensen levend uit het voertuig komen, dat het voertuig geblust wordt en dat er geen schade is aan mens en milieu.” Hallo, verzekeringswereld? Wauthier Robyns, directeur communicatie en woordvoerder bij Assuralia (beroepsvereniging voor verzekeraars), geeft duiding: “We baseren ons op iets dat er al was, lang voor de auto verscheen. De verplichte autoverzekering baseert zich immers op het burgerlijk wetboek, dat terugvalt op de Code Napoléon.” Er zijn twee mogelijkheden, aldus Wauthier Robyns: “Je veroorzaakt schade aan een ander of je bezit een gebrekkige zaak die schade veroorzaakt. Die schade betaal jij, als er een fout is, schade bij de ander en een oorzakelijk verband tussen de twee. De groe-

Internationale samenwerking De International Association of Fire and Rescue Service (CTIF) is een organisatie die de samenwerking tussen brandweermensen en -experts wereldwijd promoot. De afkorting CTIF zet u wellicht op het verkeerde been... Het CTIF is in 1900 in Parijs opgericht als het Comité Technique International de prevention et d’extinction de Feu, vandaar. 36 landen zijn lid. Majoor Van Esbroeck en Kurt Vollemacher van de Gentse brandweer vertegenwoordigen België. Het CTIF heeft een ISO-normering doorgedrukt, waarbij de leveranciers aan de hand van een uniform symbool kunnen aanduiden welke alternatieve aandrijvingen er zijn.

ne kaart dekt die twee mogelijkheden. Bij nieuwe voertuigtypes, al of niet zelfrijdend, zal dat niet anders zijn.”

KWETSBAARHEID Herstellen wordt wel duurder. “Een bumperbotsing was vroeger gewoon een stuk staal tegen chroom. Daarna kwam kunststof, maar nu blijkt dat er in die kunststof allerlei sensoren zijn ingebouwd, net op de meest kwetsbare plekken van de auto. Bij een botsing raak je in die bumper gegarandeerd een sensor of camera.” Kortsluiting is een andere kwestie. “Uw auto lijdt schade als gevolg van een technisch defect.

“ De brandweer gebruikt software die de risico’s in een voertuig aangeeft.”

De omniumverzekering zal u vergoeden en proberen de schade op de constructeur te verhalen, die op zijn beurt de toeleverancier zal aanspreken. De markt evolueert naar een situatie waarin meer teruggevorderd kan worden.” En autonome wagens? “Ook die dekking valt onder de groene kaart van het voertuig, die nog altijd een nummerplaat draagt. De verzekeraar staat in voor alle schade die het veroorzaakt. De dekking is zeer ruim. Het basisidee is in de eerste plaats de bescherming van slachtoffers. Ook wordt de eigenaar van de auto op die manier niet geconfronteerd met de mogelijke kosten van het verkeersongeval.” e- ca r  A-SPECIAL 

9


ZERO EMISSIE. MAXIMUM EMOTIE.

Echt rijplezier

DE NIEUWE BMW i3 EN BMW i3s.

Vooruitstrevend design. Altijd perfect verbonden met de buitenwereld. En elektrisch BMW rijplezier waar u niet genoeg van krijgt. Beleef zelf hoe opwindend de toekomst is. De nieuwe BMW i3. Niets houdt u nog tegen.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

0-0,7 L/100 KM • 0-14 G/KM CO2 (NEDC*)

* Deze waarden werden reeds berekend op basis van de WLTP testcyclus volgens EU Verordening (EC) 715/2007 en voor een betere vergelijkbaarheid omgerekend naar de overeenkomstige NEDC waarden.

MAG HET IETS MEER ZIJN? W NIEU

Ontdek deze modellen digitaal en interactief. Download de BMW Brochures App.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.