Page 1

7. udgave • 17.årgang

AUGUST 2012

Travlt med spildevand Stigende interesse for grønne uddannelser Danske Kloakmestre forudser et travlt efterår, efter at kommunerne er begyndt at udstede påbud om bedre rensning af spildevandet fra ejendomme på landet

Roskilde Tekniske Skole oplever øget tilgang både til grund- og efteruddannelse. Et nyt hit er en uddannelse for groundmen med fokus på pleje af boldbaner

Danske Kloakmestre holder messe og deltager i dyrskuer for at informere om reglerne vedr. spildevandsrensning i det åbne land. Ejendomme på landet er forpligtet til at sørge for rensning af spildevandet, og nu er kommunerne begyndt at håndhæve reglerne. Det betyder, at der gives påtaler fra teknik- og miljøforvaltningerne, og nu følges det op af påbud, når der ikke er etableret lovlig spildevandsrensning. Formanden for brancheorganisationen Danske Kloakmestre, Verner H. Kristiansen har en fornemmelse af, at en del henvendelser til kloakmestrene allerede skyldes kommunernes aktivitet på området. - Vi har ikke lavet statistik på mængden. Men det er vores helt klare opfattelse, at over halvdelen af dem, vi har været i forbindelse med hen over sommeren, har fået påbud. Det betyder typisk, at der er seks måneder til at få tingene i orden. Og derfor ligner det et travlt efterår for vore medlemmer, konstaterer Verner H. Kristiansen. Kloakmestrene har deltaget i landets tre største dyrskuer med information blandt andet om, hvordan man løser udfordringen med spildevandsrensning i det åbne land. Og flere end hver anden af de mange, der kiggede ind på Danske Kloakmestres stand i Roskilde, Odense og Herning, har allerede påbuddet fra kommunen hængende over hovedet.

med udskiftning til en bundfældningstank, der opfylder lovkravene. Hos Danske Kloakmestre skønner vi, at i omegnen af 150.000 ejendomme har et spildevandsproblem, hvor der kræves udskiftning af en gammel septiktank, trixtank eller en anden bundfældningstank, som simpelthen ikke lever op til nutidens krav, siger Verner H. Kristiansen. Når det nu skal være, så er der en vis logik i, at mange formentlig vil benytte håndværkerfradraget til at få etableret en spidsvandsløsning. Ordningen med håndværkerfradrag ved forbedringer på helårsboligen gælder året ud. Og i forbindelse med fornyelse af private spildevandsanlæg kan fradraget bruges både til fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank, nedsivningsanlæg, minirenseanlæg samt rodzoneanlæg og pileanlæg. Bundfældningstanken er det helt konkrete problem for langt hovedparten af ejendommene i det åbne land. Mange steder er den under de lovbefalede to kubikmeter, og mange gamle opsamlingstanke er kun med et enkelt kammer. Siden 1984 har kravet til bundfældningstanke sagt mindst to kamre og en volumen på mindst to kubikmeter, når det drejer sig om et anlæg til en almindelig husstand.

150.000 ejendomme har et problem

Obligatoriske tømningsordninger

- Det er helt klart, at det begynder at stramme til for rigtig mange

Uddannelsesleder Claus Cornelius, AMU-konsulent Hans Kristian Leinum og faglærer Klaus Agerskov arbejder alle med de grønne uddannelser ved Roskilde Tekniske Skole.

Bundfældningstanke skal tømmes mindst en gang om året, og mange Fortsættes side 2

Roskilde Tekniske Skole uddanner indenfor den grønne sektor bl.a. anlægsgartnere, greenkeepere, gartnere og groundmen og efteruddanner de samme foruden førere af rendegravere, teleskoplæssere og minigravere. - Indenfor anlægsgartnere uddanner vi 70-80 elever pr. hold og dermed pr. år. Der er i øjeblikket en opadgående tendens. Eleverne skal have en læreplads senest ved 3. hovedforløb, og antallet af lærepladser afspejler situationen i branchen, hvor der igen er fremgang, siger uddannelsesleder Claus Cornelius. I uddannelsen til anlægsgartner er der meget fokus på miljøforhold, og der er mulighed for at specialisere sig enten i pleje med fokus på græs og planter eller teknik med fokus på grave-, jord- og belægningsarbejde. - Maskiner fylder ikke så meget i uddannelsen, at man opnår rutine, men eleverne bliver introduceret til de grundlæggende maskiner og deres vedligeholdelse. Greenkeeperuddannelsen er ved at blive ændret, og på Roskilde Tekniske Skole bliver der nu et grundforløb på 10 uger og otte skoleperioder, så vi tilgodeser banerne. Der er 21 elever på det grundforløb, der gik i gang i januar. - Der er en skoleperiode med fokus på valg af maskiner og specielt Fortsættes side 4

Køber stort ind

side

3

Direktør i arbejdstøjet

side

12

Forenklet udgave

side

16

Kompakt traktorer til udlejning

side

6

Maskinsælger holder "sølvbryllup"

side

13

Midtjysk grusgrav køber

side

17

Snak med Per Pedersen

side

8-9

Rene sten

side

14

Plast blev en succes

side 18-19

Greenkeeper-elever fik input

side

10

Importør af massive dæk

side

15

Brugte maskiner

side 14-15


2

MMM • AUGUST 2012

Travlt med spildevand....fortsat fra side 1

-

Maskinfirma på spejderlejr

Nicolaisen & Larsen sponserede 21 maskiner til Danmarks største spejderlejr i Holstebro

Udgiver

Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

Redaktion

Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist: Per Bang Lay Out: Charlotte Thomsen

Målsætning

Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet. Nicolaisen & Larsen sponserede 21 maskiner til sommerens store spejderlejr i Holstebro bl.a. en halv snes JCB Workmax transportere.

TRYK

Skive Folkeblad Rotation

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

Ejendomme i det åbne land skal have etableret spildevandsrensning.

ABBONEMENTS service

Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

DISTRIBUTION

Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgivelse & deadlines 2012 Udgivelse: Deadlines: 17. September 12. Oktober 09. November 07. December

05. September 03. Oktober 31. Oktober 28. November

Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Danske Kloakmestres formand, Verner H. Kristiansen, forudser travlhed for brancheorganisationens omkring 500 medlemmer i løbet af efteråret. Masser af spildevandsanlæg i det åbne land lever ikke op til kravene. kommuner har allerede indført obligatoriske tømningsordninger. - Det er først, når kommunerne begynder med tømningsordningerne, de finder ud af, hvordan det rent faktisk står til med spildevandsrensningen i det åbne land. En undersøgelse har vist, at ikke færre end 72 procent af ejendommenes afløbsforhold er registreret forkert hos kommunerne. Mange steder er det kun toiletterne, der leder spildevand ud til rensning, mens afløbene fra køkken og vaskerum går direkte ud i naturen. Alle indvendige afløb skal med i systemet, siger Verner H. Kristiansen. Etablering af et spildevandsan-

læg er ikke et hobby-projekt. Etablering af spildevandsledninger og spildevandsanlæg må nemlig kun udføres af autoriserede kloakmestre. Det er i øvrigt en omstændighed, som rigtig mange godt er klar over. - På vores sommertur rundt på dyrskuerne afviklede vi en konkurrence om i alt fire bundfældningstanke. Deltagerne skulle svare på spørgsmål for at være med. Blandt andet om man skal være autoriseret kloakmester for at lave kloak, og om medlemmerne af Danske Kloakmestre er dækket af en garantiordning. Stort set alle svarede helt korrekt ja på spørgsmålene, fortæller Verner H. Kristiansen.

35.000 spejdere var samlet i Holstebro i sommerferien, og det krævede opbygning af en hel by med faciliteter. Til det arbejde leverede Nicolaisen & Larsen flere end 20 entreprenørmaskiner. Også en række andre firmaer har sponseret køretøjer, så i alt var der over 100 sponsorkøretøjer til at hjælpe med at få den kæmpe spejderlejr til at fungere lige fra opbygning til drift og nedtagning. Nicolaisen & Larsens 21 maskiner til spejderlejren var fordelt med 10 terrængående Workmax transportere, tre rendegravere, fem teleskoplæssere, en minigravemaskine, en gaffeltruck og en læssemaskine.

- En af vores maskiner blev brugt, da de 1000 toiletter til lejren blev læsset af. Vores maskiner blev brugt både til aflæsning og til opbygning af lejren samt undervejs til driften af den store lejr samt til nedtagningen, siger salgschef Dennis Faurby. - Vi blev sponsor for at støtte spejderne og lokalområdet og for at få noget reklame. Vi fik lov til at udstille nogle maskiner på området, og vi kørte også rundt derude. Tiden vil vise, om det giver noget. Men det handler også om, at vi skal værne om dem, der yder et frivilligt stykke arbejde, siger Dennis Faurby, som tilføjer, at maskinerne virkelig er blevet brugt under lejren.

navnenyt hos N&L Nicolaisen & Larsen A/S har ansat John Seefeldt, 33 år, som montør hos Nicolaisen & Larsen A/S til at dække Sydvestjylland. Det er en velkendt medarbejder, som Ulfborg-firmaet nu henter tilbage til montørvognen. John Seefeldt har tidligere været ansat hos Nicolaisen & Larsen A/S, som er eneimportør til Danmark af JCB maskiner til entreprenørverdenen og landbruget. John Seefeldt har derfor masser af værdifuld JCB-viden med i rygsækken. Nicolaisen & Larsen A/S arbejder med egne service-

montører, som kører ud fra de tre afdelinger i Ulfborg, Vissenbjerg og Ringsted.

ALT TIL ANLÆG oG VEDLIGEHoLD • SØNDERUP MASKINHANDEL A/S

Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. 9865 3255


MMM • AUGUST 2012

3

Køber stort ind af småt Småmateriel og kompakte maskiner er i høj kurs hos udlejningskunderne. Derfor har Cramo været på storindkøb endnu en gang

Cramo A/S har indkøbt et større antal småmaskiner, som der er stor efterspørgsel efter i øjeblikket. Kunderne er blevet mere interesserede i at leje denne type materiel. Det er kunderne, der bestemmer hos Cramo A/S, og kunderne vil have småmateriel og små kompakte maskiner. Derfor har udlejningsfirmaet for anden gang i år været på storindkøb for at supplere og forny udlejningsflåden med nyt udstyr. Blandt de nye materiel hos Cramo er dykpumper, skæremaskiner, betonfræsere, pladevibratorer, vibrationsstampere, afspærringsballoner til kloaker samt

mindre generatorer og kompressorer. - Vi har stor fokus på småmaskiner, fordi vores kunder efterspørger dem. Vi kan se, at udnyttelsesgraden er stor på småmateriel og vi oplever en stigende efterspørgsel. Jeg tror, der ligger flere forhold bag udviklingen. Det er typisk maskiner og materiel, som håndværkere og byggefirmaer tidligere købte selv, men et vist antal maskiner til 12-

15-20.000 kr. binder tilsammen en betydelig kapital, og der er klart blevet større tilbageholdenhed overfor at binde kapital, siger produktchef Anders Gøthe. - En anden vigtig faktor er ergonomi og sikkerhed, som der er rigtig meget opmærksomhed omkring ude på byggepladserne. Ved at leje materiel, får håndværkerne det nyeste og sikkerhedsmæssige mest optimale materiel. Producenterne af materiel

Cramos 30 nye Yanmar SV20 blev linet op ved leveringen hos Cramo i Lystrup. De er leveret af Stemas Maskinsalg A/S. arbejder meget med at begrænse vibrationer, sikre de rigtige arbejdsstillinger, begrænse mulighederne for fejlbetjening osv. Med vores høje udnyttelsesgrad bliver materiellet skiftet hyppigt og dermed lever det i højere grad op til de nyeste normer indenfor ergonomi og sikkerhed, siger Anders Gøthe. - Indenfor småmaskiner er der tale om en ren udvidelse af vores udlejningsflåde. Foruden små-

maskiner har vi fået leveret 30 nye Yanmar SV20 gravemaskiner på 2,2 ton. Her er der delvis tale om en fornyelse og delvis om en udvidelse af flåden, fortæller Anders Gøthe. Yanmar SV20 er en maskine, der bl.a. er meget velegnet til det mindre gravearbejde og er en optimal udlejningsmaskine. Maskinerne er som noget ret specielt for så små gravemaskiner udstyret med centralsmørring.

Maskinen har en forholdsvis stor kabine med plads til både en voksen fører og lidt håndværktøj. I alt har Cramo fået leveret 40 Yanmar SV20 og 10 Yanmar VIO25 indenfor de seneste måneder.

MASSIVE DæK MED KOMFORT

• NY IMPORT PÅ DET DANSKE MARKED • Førsteklasses gummiblanding for maksimal levetid og minimal slidtage. • Forstærkede dæksider sikrer forbedret beskyttelse mod skader på dæksiderne. • Et bredt trædeflade med unikt skulderparti giver bedre kørselsegenskaber. • Ekstra bredt mønster sikrer forbedret stabilitet og trækkraft. • Vi monterer op til 33”

TIl RISER P R O Il OS F KINE. RINg T P DIN MAS NETO

0 0 0 2 9 96 1 Se mere på www. euro-daek.dk

Klatmøllevej 19 7700 Thisted


4

MMM • AUGUST 2012

Stigende interesse for.....fortsat fra side 1

Anlægsgartnerelever i gang med en belægningsopgave i marken. bliver der arbejdet med slibning af græsklippere i samarbejde med forskellige leverandører, fortæller Claus Cornelius. - Vi har et dilemma i uddannelsen. Vi arbejder meget med pesticidfri pleje som et fokusområde, men alligevel skal eleverne have et sprøjtecertifikat. - Vi har en særlig uddannelse som groundsman. Uddannelsen er målrettet pleje af boldbaner og tager sigte på ansættelse ved kommunerne. Der bliver brugt rigtigt mange penge på pleje af boldbaner, og så bør kommunerne også have folk, der er uddannet til opgaverne. En del af forløbet er identisk med uddannelsen som greenkeeper, men der er indlagt nogle særlige elementer. Vedligeholdelse af

kunststofbaner indgår også i uddannelsen, fortæller han.

Ikke en bevisfabrik

På en lang række områder kræves certifikater, og det anser faglærerne på Roskilde Tekniske Skole som en fordel, men de lægger omvendt vægt på, at skolen ikke er en certifikatfabrik. - Vi skal konkurrere på kvalitet. Prisen er fastsat på forhånd. AMU-systemet har båret præg af at være et felt, hvor kurserne blot førte frem til udstedelse af beviser og certifikater, uden at kursisterne nødvendigvis havde opnået de kompetencer, der egentlig var påkrævet, siger Hans Kristian Leinum, der er AMU-konsulent ved Roskilde Tekniske Skole.

Roskilde Tekniske Skole har bl.a. arealer ved Vilvorde, hvor anlægsgartnerelever arbejder med praksis. Roskilde Tekniske Skole har en lang række kurser, der fører frem til certifikater bl.a. indenfor betjening af teleskoplæssere og gaffeltrucks, men også ’Vejen som arbejdsplads’ og ’Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding’. - Grundlæggende er det godt for fagene, fordi kurserne fører til vidensdeling i faget, og det hæver det generelle niveau. Vi skal bare sørge for, at der er høj kvalitet i kurserne. Folk skal ikke komme her bare for at få et bevis, men for at dygtiggøre sig, understreger Hans Kristian Leinum. Efterspørgslen efter efteruddannelse har været stagnerende, men nu oplever Roskilde Tekniske Skole igen en svag stigning.

- Man har fjernet loftet for seks ugers selvvalg blandt ledige, og det er et godt signal, Samtidig er der vel lidt mere aktivitet i erhvervene. Vi oplever i hvert fald mere aktivitet og flere spontane henvendelser, siger Hans Kristian Leinum.

Mere udadvendte

Claus Cornelius er overbevist om, at flere ville komme på efteruddannelse, hvis der var større kendskab til muligheder. - Hvis man planlægger efter det, så kan medarbejdere komme på ’gratis’ uddannelse, og selv om vi gør meget for at informere om det, så er der desværre mange både virksomheder og medarbejdere, der ikke er klar over, hvor gode muligheder og betin-

Greenkeeper elever i gang med det indledede arbejde til anlæg af en green. gelser, der findes for efteruddannelse, siger han og henviser bl.a. til kompetencefonden indenfor det grønne område. Der ligger penge, som kan søges af virksomhederne, og der er sjældent ansøgninger nok i forhold til summen i fonden. - Vi prøver at være meget serviceorienterede. Vi har mange små virksomheder blandt vore kunder, og der gør vi meget for at informere og hjælpe dem på bedste vis. Vores virksomhedskonsulent er ansat til at være opsøgende, men det rækker jo slet ikke til at nå rundt til alle de virksomheder, vi gerne ville besøge. Det er et område, hvor vi gerne vil udvikle os, siger Claus Cornelius. Roskilde Tekniske Skole har ikke selv en maskin-

park indenfor alle typer uddannelser. Eksempelvis lejer skolen rendegravere og teleskoplæssere til førerkurser. - For at sikre os, at vi har det nyeste udstyr indenfor visse områder til rådighed for elever og kursister, lejer vi maskinerne. Vi har god tilslutning til kurser med rendegravere og teleskoplæssere, mens der har været en periode med mindre tilslutning til minigravere. Det er typisk kurser for nye folk i faget, og dem har det ikke været så mange af de seneste år, siger Claus Cornelius. Roskilde Tekniske Skole har en kursusafdeling med værelser, så kursister med særlig lang transporttid kan overnatte på stedet. Skolen har 1.100 årselever indenfor de grønne uddannelser.

Det perfekte valg til din undervogn... Vi inspicerer gerne dine maskiner ude i marken. Hver inspektion tager omkring en halv time. En skriftlig rapport bliver tilsendt nogle dage senere med status på undervogn og sliddele. Vi inspicerer undervogn og sliddele på maskinen Du får statusrapport på maskinens undervogn samt sliddele Du får råd omkring reparationer af din maskine Konkurrencedygtige priser på undervogne og sliddele

Katkjærvej 5, 7800 Skive, Metalgangen 1-3, 2690 Karlslunde info@scantruck.dk • www.scantruck.dk • tlf. +45 96 147 147 Forhjul

Kædesæt

Ruller

Ruller

Skoplader

Skær

Træksegment

Tandhjul

43 76 02 06

Ring til os nu på , så vi kan få os en snak om dine særlige behov

Gummipads til bæltegravemaskiner

t: (+45) 43 76 02 06 F: (+45) 43 76 10 07 e: info@astrakgroup.com W: www.astrakgroup.dk

al i

AstrAk DenmArk Svalehøjvej 18, 3650 Ølstykke, Denmark

Gummibælter

kv

Undervognsdele til minigravere

te og Grav ts r An em ese læ as rve gs ki de ud ne le st r til yr

stålbælter og undervognsdele


MMM • AUGUST 2012

3D fra projekttegning til skovlen er i jorden Fordelene ved at bruge 3D maskinstyring fra udarbejdelse af projekttegning til graveskovlen går i jorden blev illustreret af Volvo Entreprenørmaskiner ved Entreprenør & Håndværk

Der er eksempler på, at firmaer har indkøbt maskinstyringssystemer, som aldrig er blevet taget i brug, fordi der har manglet knowhow eller fokus på effektiviseringsgevinsten. Det vil Volvo Entreprenørmaskiner gerne forhindre i fremtiden, og derfor viste firmaet hele processen fra stregerne er sat på papir til et nyt anlægsprojekt og frem til at maskinføreren har linjer og niveauer på sin skærm i gravemaskinen, dozeren eller graderen. Der er nogle afgørende trin, som kan være en hindring for at få det fulde udbytte af de nye maskinstyringssystemer. Volvo Entreprenørmaskiner var gået sammen med Sitech, der forhandler Trimble maskinstyringssystemer i Danmark, Spotland Surveyors, der er et landmålerfirma med speciale i at omsætte projekttegninger til digitalmodeller i 3D og endelig Barslund A/S, der stillede en fuldt udstyret Volvo EC250DL med Trimble 3D maskinstyring til rådighed med en maskinfører, der kunne fortælle om maskinen og maskinstyringssystemet. - Vi ønskede at demonstrere hele

processen fra forarbejdet til projektet og frem til de data, som maskinføreren skal anvende, fortæller markedschef Jens Ejsing, Volvo Entreprenørmaskiner A/S. Account Manager Søren Birn fra Sitech lægger stor vægt på sammenhængen i processen. - Vi har fokus på, at kunderne får en løsning og ikke bare noget grej. Vi ser i stigende omfang små entreprenørvirksomheder, der køber 3D maskinstyring, men ikke har den nødvendige knowhow til at omsætte projekttegninger til digitalt materiale. Det er her Spotland i samarbejde med Sitech kommer på banen, udtaler Søren Birn. - Vi præsenterede det nye 3D Dual GPS system fra Trimble, som består af to GPS-antenner, en skærm og et modem, så der kan overføres data til og fra maskinen. Systemet passer perfekt til gravemaskiner med tiltskovl eller tiltrotator, som giver mulighed for at forme landskabet helt præcist efter de linjer, som maskinføreren får vist på sin skærm i kabinen, fortæller Søren Birn. Selv om 3D maskinstyring efter-

Barslund A/S stillede en næsten ny Volvo EC250DL til rådighed for demonstrationen af 3D maskinstyring i praksis.

hånden har været kendt gennem en årrække og bl.a. er anvendt i meget stort omfang ved byggeriet af den sønderjyske motorvej, så er det ingen selvfølge, at entreprenørerne får leveret digitalt materiale fra bygherren. Derfor har Spotland Surveyors specialiseret sig i at omsætte tegningsmateriale til 3D digitalmodeller, der kan indlæses i maskinstyringssystemerne. Maskinfører Allan H. Hansen fra Barslund A/S fortalte om sine erfaringer med den nye maskine, og han oplevede, at maskinførerne var meget optaget af maskinens egenskaber, mens de anser arbejdet med GPS maskinstyring for noget, der bare skal læres.

3D maskinstyring handler ikke kun om grejet, men i høj grad også om at få bearbejdet og overført tegningsmateriale til maskinen.

Nyheder fra Esbjerg Farve- & Lakfabrik og Ravning Børste- & Maskinfabrik

ialist Produktspec stiansen ri Kristian T. K

Nyt program i emaljemaling til entreprenørmaskiner fra Esbjerg Farve- & Lakfabrik Emaljemalingen leveres både i 0,75 liter dåser og 5 liter spande Nye Zig-Zag feje- børsteringe fra Ravning i fuldplast udgave Fejebredde 60 mm, hvor andre har 45 mm Ingen metalring, derfor enkel affaldshåndtering grene.com/industri . Direkte telefon 9680 8379

5


6

MMM • AUGUST 2012

Maskiner kræver rent brændstof

Nedbrydningsrobot med større effektivitet

Grene Danmark A/S har fået forhandling af Separ filtre til rensning af brændstof Teknikken i motorer forfines bl.a. i takt med stigende krav til udnyttelsen af brændstof, og derfor bliver det stadig mere vigtigt, at det anvendte brændstof er rent. Grene Danmark A/S leverer Separ filtre til forfiltrering af brændstof. Filteret kan rense brændstoffet op til 99,9%. - Separ er monteret som originalt filter på mange lastvogne og offroadere af forskellige typer. Vi leverer et komplet eftermonteringssæt bl.a. til entreprenørmaskiner, siger produktspecialist Kurt Jensen, Grene Danmark A/S.

Brok 100 er en ny model i serien af Brok nedbrydningsrobotter

- På nogle fabrikater entreprenørmaskiner er der allerede brændstofrensning i dag, men det er langt fra på alle, og med de krav, der i dag er til ren forbrænding, er det meget vigtigt, at brændstoffet er rent, siger Kurt Jensen.

Kurt Jensen demonstrerer Separ brændstoffilter, der kan rense dieselolie op til 99,9% rent.

Kompakte traktorer klar til udlejning

Brok 90 er blevet til Brok 100 i modelserien af fjernstyrede nedbrydningsrobotter. Sådan ser det i hvert fald ud i modelserien, men faktisk er Brok 100 et fuldstændig nyudviklet maskine til de vanskelige og farlige indendørs nedbrydningsopgaver. - Brok 100 er en nedbrydningsrobot, som står meget stabilt, og samtidig har stor mobilitet, så den kan komme rundt på en nedbrydningsplads, der kan have mange forhindringer, siger salgsdirektør Thomas Brinkmann-Pedersen. - Med en maskine, der er så mobil og manøvredygtig, har Brok

Brok 100 udfylder et hul i Broks modelserie af nedbrydningsrobotter. et sammenhængende program med nedbrydningsrobotter til mange opgaver, uanset om det er i helt små og snævre rum dybt

inde i bygninger eller det er de større opgaver, hvor der kræves stor slagkraft og kapacitet, siger Thomas Brinkmann-Pedersen.

Entreprenørvogn nu med Z-kran

Nordjysk Lift har indkøbt 10 Ferrari traktorer hos Sønderup Maskinhandel A/S

Entreprenørvognen Bigab kan nu leveres med en Z-kran af samme type, som kendes fra lastvognskraner

Kunderne hos Nordjysk Lift efterspørger i stigende omfang traktorer og redskaber til anlæg og vedligehold. Derfor har udlejningsvirksomheden købt 10 Ferrari-traktorer med Muratori stennedlægningsfræsere. Nyindkøbet er fordelt på Farrari Raptor med 35 hk og Ferrari Cobram med 60 hk. Ud over stennedlægningsfræsere kan traktorerne lejes med et bredt redskabsprogram. - Vi har valgt at satse på Ferrari traktoren, fordi kvaliteten på produkterne fra Ferrari er helt i top og på grund af den service, som Sønderup Maskinhandel A/S yder, siger servicechef Bo Jakobsen fra Nordjysk Lift A/S. Nordjysk Lift A/S har allerede et godt kendskab til mærket, da de

Entreprenørvognen Bigab med skiftelad udvikles løbende med nye muligheder, og Helms TMT Centeret kan nu præsentere vognen med en såkaldt Z-kran – bedre kendt som en lastvognskran, der kan foldes helt sammen. Tidligere har entreprenørvognen kunnet fås med en såkaldt skovkran. - Mange har brugt at køre med en grave- eller læssemaskine på ladet og så bruge den til at læsse med. Nu er der mulighed for at sætte ladet af vognen og læsse med kranen. Det sparer en maskine, og det betyder, at der kan køres med fuldt læs, siger Kristian Helms fra Helms TMT Centeret, der importerer og forhandler Bigab. Kranen styres proportionalt og er dermed sær-

Servicechef Bo Jakobsen, Nordjysk Lift A/S og direktør Ole Hosbond, Sønderup Maskinhandel A/S foran de 10 Ferrari-traktorer. igennem længere tid har brugt både den tohjulede Ferrari samt Ferrari Cobram i udlejningen. Alle traktorerne leveres uden førerkabine, så der er størst mulig fleksibilitet i anvendelsen. Bo Jakobsen fra Nordjysk Lift A/S fortæller, at man har indkøbt

traktorerne for at kunne tilfredsstille efterspørgslen efter maskiner til anlæg og vedligehold. - Vi har mærket et stigende efterspørgsel efter denne type maskine fra såvel professionelle brugere som private, og nu kan vi levere varen, siger han.

deles manøvredygtig og præcis i sine bevægelser. Den styres ved hjælp af en fjernbetjening præcis som en lastvognskran. Kranen kan klappes sammen foran tårnet og fylder ikke meget. Bigab har også udviklet tvangsstyring til trækket, og der er som standard en sikkerheds rammelås, så den ikke kan vippe traktorens bagende op, når der tippes. - Vi har fået udarbejdet en dansk vejpakke til Bigab, så den nu er klar til dansk indregistrering. Vi kan også levere den med udkøringsværn til skovarbejde.

Kranen som nu er en option til Bigab styres ved hjælp af en fjernbetjening fuldstændig som en lastvognskran.

- Timan skaber bedre arbejdsmiljø...

re Se me

Klippebredde Hældning op til Højde

RC-750

Tool-Trac

• Tool-Trac 37 til 45 hk. • 4WD / 35 km/t • Stort udstyrsprogram • Undgå tunge løft

Bedre sarbejd miljø!

.dk

ToolTrac - fra redskabsbærer til minilæsser på ingen tid... Forhandlere:

Hjallerup Maskinforretning 9320 Hjallerup

JR Maskincenter 7100 Vejle

Hansen & Kiilsholm 5100 Odense

Lyngfeldt A/S 8370 Hadsten

ETR 5750 Ringe

timan

Havdrup Maskinforretning A/S 4622 Havdrup

P.N. Maskiner A/S 6100 Haderslev 6630 Rødding /Troldkær

RC-750 fjernstyret buskrydder Helsinge Maskinforretning A/S 3200 Helsinge

Mertz A/S 4800 Nykøbing F 4900 Nakskov 4640 Faxe

Have og Park Center 5700 Svendborg A. Flensborg 7400 Herning

750 mm 58° 580 mm

Få udført 4 mands arbejde - uden at belaste ryg, hofter og ankler...


MMM • AUGUST 2012

7


8

MMM • AUGUST 2012

Har udviklet sig hver dag i 50 år Per Pedersen fik første gang olie på fingrene i 1961. Det har været en rejse omkring alle de store mærker, og altid med kunden i centrum. Det har af og til kostet nogle kampe Det med at sætte kunden i centrum er blevet lidt af en floskel, som stort set alle bruger. For Per Pedersen har det været alvor, og nogle gange har det krævet kamp på de indere linjer i firmaerne, når han har kæmpet kundens sag for at få en handel i gennem. Efter næsten 50 år i entreprenørbranchen er han nu for første gang blev selvstændig efter en karriere, der har bragt ham omkring mærker som Caterpillar. Fiat-Allis, Hymas, Åkerman, Atlas, O&K, Takeuchi, Volvo og Komatsu. Det seneste år har han drevet P.P. Entreprenør Materiel, hvor han sælger sliddele og udstyr.

- Jeg bruger de leverandører, som jeg har kendt i mange år, så det er de samme, som maskinleverandørerne også anvender. Jeg er bare mig selv. Jeg er ikke afhængig af indtægten fra firmaet, men selvfølgelig vil jeg gerne tjene lidt på det. Når jeg har etableret P.P. Entreprenør Materiel, så er det en kombination af et ønske om at tjene lidt ekstra og så det spændende ved at komme ud til kunderne. - Jeg har altid haft det sådan, at man skal ud og banke på hos kunderne. Det er hos kunden, det foregår, og på den måde udvikler man sig hver dag. Man skal rykke sig hele tiden, hvis

man skal lave resultater, fastslår Per Pedersen, og han har rykket sig ganske meget med mange jobs gennem de næsten 50 år i entreprenørmaskinbranchen.

Per Pedersen i 1965 med sin Cat D4, som han kørte med for Hoffmann & Sønner. Senere avancerede han til en D9.

Dozerfører og demonstratør

Per Pedersen gik i lære som mekaniker, men fik aldrig svendebrevet. Et lidt problematisk forhold til forældrene lå bag, at han fulgte i kølvandet på en kammerat til Sjælland og fik job hos H. Hoffmann & Sønner. - Dengang var forholdene sådan på byggepladsen, at der var én i sjakket, der skulle hente øl, og det brugte jeg det meste af tiden

på i begyndelsen. Efter et stykke tid fik jeg dog en plads på en Cat D4 dozer, og det må åbenbart været gået meget godt, for jeg rykkede helt utraditionelt direkte til en D9, hvor jeg bl.a. var med til at bygge motorvej ved Taulov i forbindelse med byggeriet af den nye Lillebæltsbro, fortæller han. - Efter fire år som dozerfører søgte jeg et job som demonstratør hos Enmaco, som importerede og forhandlede Caterpillar. Der var 87 ansøgere, og jeg ven-

tede bestemt ikk Sjælland end fra Sjælland til Sverige. Jeg har meget respekt for Scantruck og vil slet ikke sige noget dårligt om dem, men alt skulle ske i Skive. Hvis man skal arbejde på Sjælland med de kunder, der er her, så skal man have nogle kompetencer. Det var i hvert fald ikke lige mig, at det hele skulle omkring Skive, siger han.

Kunder i 3. generation

Per Pedersen har været kunder-

Stensballe fejemaskine FF/MA

Robust fejemaskine med lang holdbarhed. Fås i flere bredder fra 1200 til 1700 mm.

Ukrudtsfejemaskine UK 500 Håndmodel med kraftige børster og store fastgummihjul. Med B&S benzinmotor

Miljørive MR 150 Combirive med 3 forskellige funktioner i én arbejdsgang. Fåes i forskellige modeller til montering på plæneeller kompakttraktor

Kantskærer KS125

w w w . h y d r e m a . c o m

NORDJYLLAND: Claus Sejer Thomsen, 21 41 00 16 MIDTVEST- & ØSTJYLLAND: Esben Skovlund, 21 41 00 15 SYDVEST- & SØNDERJYLLAND: Anders B. Andersen, 20 30 76 81 TREKANTSOMR., FYN, LOLLAND/FALSTER: Michael Hansen, 21 41 00 11 HOVEDSTADSOMR. & SYDSJÆLLAND: Claus Kirkebække, 20 30 76 80 NORD- & VESTSJÆLLAND: Finn Pedersen, 21 41 00 17 BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12

Markedets kraftigste. Parallelophængt så den følger terrænet - selv runde kanter. Fåes i 2 størrelser

Tlf. 75643611 www.gmr.dk


MMM • AUGUST 2012

9

Per Pedersen til venstre afleverer en O&K grader til Højgaard & Schultz i 1997. Han var i en årrække hos Olaf Poulsen, der havde O&K og Takeuchi. Per Pedersen med P.P. Entreprenørmateriels bil. Han sælger sliddele og andet udstyr. nes mand og alle i branchen – i hvert fald på Sjælland – kender ham. - Jeg har mødt rigtigt mange spændende mennesker i branchen både i Danmark og udlandet. Jeg har været på mange ture med kunder, hvor man kommer hinanden lidt tættere, og der har også af og til været fest og farver. Jeg forkælede gerne kunderne lidt. Tidligere havde vi repræsentationsudgifter i procenter. Nu er det promiller. - Jeg har mange kunder, som jeg har kendt i mange år, og jeg har også nogle, som jeg har handlet med, næsten uanset hvilket firma

og hvilket mærke, jeg har repræsenteret. Jeg har også eksempler på, at jeg nu handler med tredje generation, og jeg hører, at de unge nogle gange får besked af deres far om, at de nok lige skal spørge Pedersen. Det er jo meget sjovt. Jeg har altid godt kunnet lide at dyrke de unge i firmaerne lidt. Det er spændende at arbejde med nogle unge med drev i. Trods de tætte relationer til mange kunder, så er kunderne ikke blevet private venner. Som han siger, er behovet nok blevet stillet i arbejdstiden. Per Pedersen er gift med Anni, og de har tre børn, hvoraf Allan

også er i branchen, - For otte år siden tog Anni og jeg golfkort. Hun er frisør, og vi har været vant til at tage af sted om morgenen begge to, men vi har også behov for at slappe af, og det gør vi typisk på golfbanen et par gange om ugen. Ellers er det fortsat arbejdet, der fylder ganske meget, siger Per Pedersen på en tur rundt om parcelhuset, hvor haven er anlagt særdeles praktisk uden meget behov for vedligeholdelse.

En Volvo læssemaskine afleveret til Advedøreværket. Per Pedersen var otte år hos Volvo – en tid med plads og mulighed for masser af spræl.

Verdens stærkeste vibrationsplade som nu har fået 2 innovationspriser. Høj ydelse og lige så let at manøvrerer som en håndholdt vibrationsplade. Med den infrarøde fjernkontrol undgår operatøren vibrationer, støv og støj. Indbygget computer som aflæser drifttimer, temperatur, tyverisikring via PIN kode, diagnostik og overbelastningssensor. Kampangepris! Attraktiv finansiering! *For at bevare den tre-års garanti, skal maskinen årligt gennemgå en professionel inspektion af en af vores workshops. Inspektionen är fri.

www.wackerneuson.com

NYHEDnti*

ara 3-års g


10

Greenkeeper-elever fik praktiske input

MMM • AUGUST 2012

Ole Mathiesen MaskinCenter A/S stiller rigtig gerne op, når uddannelsesinstitutionerne vil have eleverne ud for at smage på virkeligheden

Der var masser af aktivitet på værkstedet hos John Deere-centret Ole Mathiesen MaskinCenter A/S i Hornslet,da 26 greenkeeper-elever rykkede ind i to hold for at lære om cylinderklippere. 26 kommende greenkeepere fra Agri College Aalborg var for nogen tid siden på en dags besøg hos Ole Mathiesen MaskinCenter A/S i Hornslet for at få en grundig introduktion til cylinderklipperen. - Jeg synes, det er pragtfuldt at være med til at præge de unge. Jeg lagde meget vægt på at tale om kvalitet frem for kvantitet og understrege, hvor vigtigt det er at arbejde med præcision, siger Ole Mathiesen, som sammen med et par af sine værkstedsfolk selv tog sig af greenkeepereleverne. - Det er så helt afgørende, at en cylinderklipper er grundindstillet helt korrekt fra bunden. Det gennemgik vi grundigt. Det sikrer det rigtige klipperesultat, og det reducerer vedligeholdelsesomkostningerne, understreger han. - Eleverne får hos os input, som supplerer henholdsvis lærerpladsernes og skolens input. Vi er jo hele tiden tæt på den nyeste vi-

den om maskinerne, og mine værkstedsfolk har gennemgået John Deeres skoling. Jeg har i hvert fald mødt greenkeepere, som fortæller om elever, der er kommet tilbage til banerne med nye ideer om, hvordan de skal passe deres maskiner, og det synes jeg er rigtig positivt. - Samtidig synes jeg, at det er sjovt at have fat i de unge, og vi stiller os gerne til rådighed igen. Det var andet år i træk, at eleverne fra Agro College Aalborg besøgte os, og vi har også haft besøg af elever fra Sandmosen, fortæller Ole Mathiesen. Eleverne var i gang med deres 10 ugers grundkursus, da de besøgte Ole Mathiesen MaskinCenter, og faglærer Finn Slaikjær er også glad for samarbejdet. - Det er andet år i træk, vi entrerer med Ole Mathiesen MaskinCenter A/S om at få et indblik i, hvad der er vigtigt ved cylinderklippere. Første gang kom Ole Mathiesen selv en tur til Agri College Aalborg medbringende

Erenfred Pedersen A/S har fra starten af april 2012 kunnet levere den helt nye to tons Thwaites dumper med drejeligt høj tip. Den første maskine er netop leveret til O.K. Grøn Anlæg A/S. Dumperen er bygget ud fra den hidtidige 1,5 tons model, men med ændrede dimensioner på ladet, så maskinens kapacitet er øget væsentligt. Fordelen ved den nye Thwaitesdumper er, at den måler det samme på de udvendige mål som en 1,5 tons dumper. Den kan derved arbejde på relativt små arealer, men med en arbejdskapacitet som en to tons dumper, eftersom både løfteevne og rumfang er øget i forhold til tidligere. Ladet på den nye Thwaites to tons dumper kan dreje 180° og tippe ladet i en højde af 1,71 me-

Salgschef Jørgen Olsen fra Erenfred Pedersen A/S og projektleder Morten Petersen fra O.K. Grøn Anlæg A/S ved leveringen af den nye to tons Thwaites dumper, som skal bruges i Botanisk Have i København. ter. Maskinen leveres med hy- tion. Dumperen har en tre-cylindrostatisk transmission, kom- dret vandkølet Yanmar diesel pakte dimensioner – 1,69 meter motor med direkte indsprøjtning bred, når ladet er drejet og 1,46 med en ydeevne på 24,8 kW/33,2 meter, når ladet er i normal posi- hk.

maskiner. Denne gang fandt vi det mere praktisk, at eleverne tog på John Deere Clinic i Hornslet, hvor John Deere-værkstedet danner en ideel ramme. Der er både de relevante maskiner, værktøj og servicefolkenes ekspertise at trække på, fortæller FinnSlaikjer. - Ved John Deere Clinic’en hos Ole Mathiesen MaskinCenter A/S gælder det først og fremmest om, at eleverne lærer det daglige vedligehold af cylinderklipperne og får forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at holde grejet i topform, fortæller Finn Slaikjers faglærerkollega Mogens Rasmussen, som tog turen med eleverne til Hornslet. Ole Mathiesen havde sørget for rigeligt med grønne klippeled klar til at skille ad, studere, justere og samle igen under kyndig vejledning fra servicemontør Henning Jensen. Og i sliberummet blev det demonstreret, hvordan knivene skal slibes.

To tons dumper til anlægsgartner


MMM • AUGUST 2012

Serviceorganisation trækker 18 satellitter i salgschef til spil

11

En stærk serviceorganisation hos Jamas A/S er baggrunden for, at Kim Damgaard nu sælger Doosan entreprenørmaskiner Mange taler om, at service er grundlaget for en stor del af maskinsalget, og Kim Damgaard har gjort alvor af ordene. En stærk serviceorganisation hos Jamas A/S er en afgørende årsag til, at han er tiltrådt jobbet som salgs- og marketingchef. - Jamas A/S har fået ny ejer tidligere på året og er dermed meget stærkt funderet. I det nye job får jeg 16-18 kolleger, der arbejder med reparation og service på entreprenørmaskiner og udelukkende har fokus på det. Jamas overtog resterne af ConenCo og består i dag af det bedste fra henholdsvis Jamas og ConenCo. Det betyder, at vi har en serviceorganisation, der rummer stor knowhow og har en meget stor berøringsflade ude hos entreprenørkunderne, siger Kim Damgaard. Han har stor erfaring bag sig i det nye job. Kim Damgaard var gennem seks år ansat hos KFD A/S med salg af Komatsu, var i en kort periode hos Helms TMT Centret og har efterfølgende arbejdet med salg af Case entreprenørmaskiner hos S.D. Kjærsgaard i de seneste år. - Ud over at Jamas A/S er et

Kim Damgaard er ny salgs- og marketingchef for Jamas A/S og dermed i front for salget af Doosan entreprenørmaskiner. Hans eget område bliver Jylland og Fyn med udgangspunkt i Hadsten. stærkt funderet firma, så er også 22 ton og læssemaskiner fra 10- på Sjælland. Ud over Doosan Doosan en koncern, der har store 30 ton. Der er en række special- entreprenørmaskiner forhandler planer. Det koreanske firma vil modeller eksempelvis med lang Jamas også Arden Equipment, være en af de tre største produ- rækkevidde og udstyr til ned- som leverer hydrauliske redskaber til gravemaskiner, Everdigm center af entreprenørmaskiner i brydningsarbejde. Verden. Programmet udvides lø- Kim Damgaard vil selv passe redskaber, som leverer sortererbende og er allerede i dag meget kunderne vest for Storebælt, grabbe og andet nedbrydningsomfattende med gravemaskiner mens en nyansat salgskonsulent udstyr samt Ifor Williams erpå bånd fra 2,7 ton til 75 ton, samt Jan Adamsen som free- hvervstrailere. hjulgravemaskiner fra 5,5 ton til lance sælger vil varetage salget

Den nye GPS-rover fra Trimble kan modtage dobbelt så mange kanaler – 440 i alt fordelt på 18 satellitter – sammenlignet med forgængeren. Samtidig er roveren mindre end forgængeren. Trimbles nye rover er fysisk modstandsdygtig over for slag, mindre og samtidig mere præcis regn og frost, siger adm. direktør og robust end nogen tidligere Christian Nielsen fra Sitech A/S, GNSS-modtager. Der er tale om der har forhandlingen af Trimden trådløse GPS-rover SPS985 bles produkter i Danmark. GNSS. Softwaren er ifølge Sitech nem Forkortelsen GNSS står for Glo- at bruge og er 100 procent intebal Navigation Satellite System greret med Trimbles maskinstyog er en fælles betegnelse for ringssystemer, hvor det er muligt globale satellitsystemer, der kan via internettet at udveksle data anvendes til positionering og na- mellem maskiner og landmåvigation af bl.a. GPS og Glo- lingsudstyr. nass. Den nye GPS-rover kan - Du sætter bare GPS-roveren op modtage dobbelt så mange kana- på det trebenede stativ og trykler som forgængeren – 440 i alt ker på en knap, så finder den fordelt på 18 satellitter. Dermed selv ud af resten. Efter 10 sekunkan modtageren måle på 10 ini- der er modtageren klar til brug, tialiseringer i stedet for fem, påpeger Christian Nielsen. hvilket er med til at sikre endnu Modtageren kan konfigureres mere præcise målinger, samtidig med en smartphone uden brug af med at brugeren kan gå tættere kabler, ligesom den kan kobles på træer og bygninger. op til Wi-Fi og maskinstyring. - Den nye GPS-rover bliver et - GPS-Roveren sørger ikke blot multi-tool inden for dette seg- for hurtigere målinger. Målinment. Motoren i modtageren er gerne er også sikrere, end vi har toppen af poppen og er robust og set før, siger Christian Nielsen.

WWW.HPE-AS.DK

NY HITACHI ZX350LC-5:

Gå i dybden med kvalitet

· AUTO POWER BOOST · STAGE 3B MOTOR · MED PARTIKELFILTER · 11 INDSTILLINGER AF UDSTYR

Hitachis gennemprøvede gravemaskiner er blevet endnu mere effektive. Alle modeller har øget effekt, svingmoment og hastighed. Motorerne har lavere brændstofforbrug, og med større tilgængelighed ved service reduceres driftsomkostningerne. Førerkomfort og sikkerhed er forbedret - og den omfattende support med bl.a. online adgang til alle data om maskinen giver dig fuld kontrol. Hitachi bringer dig foran konkurrenterne. Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.


12

Direktør i arbejdstøjet Det har været tilbage til rødderne for adm. direktør Dan Protin at være på tourné til GSV’s udlejningsafdelinger. Iført arbejdstøj og sikkerhedssko indgik han i det daglige arbejde

Det var uvant for administrerende direktør Dan Protin at indgå i arbejdet med modtagelse, klargøring og udlevering af maskiner og materiel – og så alligevel ikke. Han begyndte selv i GSV Materieludlejning som montør i Odense-afdelingen i 1996, men der er sket meget siden. Dan Protin har været rundt i alle GSV-afdelinger og indgået i det daglige arbejde både på pladserne og på udlejningskontorerne med det formål at sikre en klar og stram procedure for alle afdelinger, så udstyret er 100% i orden, når det kommer ud til kunderne. - Jeg er blevet rigtig godt modtaget af vore medarbejdere, og for mig har det været vigtigt at få talt med medarbejderne og opleve deres hverdag. Der er sket meget, siden jeg selv arbejdede i maskinmodtagelsen, og jeg har virkelig stor respekt for vores folk – de arbejder hurtigt, og de skal kunne have mange bolde i luften samtidig, siger Dan Protin. - I dag er niveauet af teknisk viden højere i afdelingerne, end da jeg selv var montør. Det er ikke nok bare at vaske maskinerne af.

Meget af det nyere materiel skal efterses og kalibreres, og det kræver stor ekspertise. Når vi får materiel ind, så kender hver medarbejder sin opgave, hvilket giver en effektiv og ensartet procedure. Resultatet skulle gerne være, at alle vores kunder får samme gode service i form af ren- og klargjort materiel leveret til det rette sted og på det aftalte tidspunkt. - Hovedformålet med at besøge alle afdelingerne var at få en større ensartethed, så vi hele tiden kan højne kvaliteten af vores arbejde. Men det er vigtigt også at tage alle de gode, individuelle metoder med fra hver enkelt afdeling – hvor man gør tingene på en smart måde, fortæller Dan Protin, der lægger vægt på at holde fast i den nære kontakt med medarbejdere og samarbejdspartnere: - Medarbejderne er vores største aktiv, og derfor skal der aldrig være stor afstand fra gulvet til direktørskrivebordet. Vi har en flad struktur her i GSV, hvor alle ansatte er vigtige medspillere i forhold til at give den optimale service til vores kunder. Hver afdeling har sine spidskompeten-

Alle Kubota minigravere som bestilles i august og september 2012 leveres med 3 års fabriksgaranti uden merpris Programmet spænder fra 980 kg til 8,2 tons

Vi tilbyder leasing af maskinerne fra DKK 1.600,- pr. md. ekskl. moms Se mere på vores hjemmeside www.loewener.dk V. Løwener A/S

Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk ServiceCenter Stilling Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. +45 86 982 288

GSV Materieludlejning har også tunge anlægsmaskiner. Adm. direktør Dan Protin har netop gennemført en runde til alle afdelinger, hvor han har indgået i det daglige arbejde.

cer, som ikke kan undværes, og derfor skal man som leder ikke være bange for at give folk ansvar. - Det er ingen hemmelighed, at vi snart kan opfylde kravene fra DRA’s (Danish Rental Association) nye certificeringsordning, som stiller strenge krav til kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. I den sammenhæng er det helt essentielt, at vores modtagekontrol rundt i de forskellige afdelinger er fuldstændig ens, udtaler Dan Protin. DRA-certificeringen er en frivillig ordning, der er forholdsvis stor tilslutning til blandt medlemmerne i Danish Rental Associaton. Certificeringen stiller skrappe krav til egenkontrol i virksomhederne og ved at være del af ordningen, kan GSV garantere overfor sine kunder, at virksomheden opfylder alle krav indenfor kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Få 3 års fabriksgaranti på din nye Kubota minigraver

MMM • AUGUST 2012

Dan Protin indgik i det daglige arbejde i afdelingerne under sin rundtur. Her er det klargøring af moduler til udlejning.


MMM • AUGUST 2012

13

Maskinsælger holder "sølvbryllup" Maskinsælger Palle Andersen, Pon Equipment har handlet med udlejningsfirmaet Del-Pin A/S gennem 25 år for fire forskellige firmaer

– Slidstærke løsninger til maskiner og miljø –

Professionelt udstyr til alle opgaver SKOVLE Til maskiner fra 10-50 tons Produceret i 100% Hardox

Fra venstre stifteren af Del-Pin A/S Albertini Luigi Del Pin, som Palle Andersen lavede sine første handler med. I midten den nuværende ejer og direktør Allan Del Pin samt Palle Andersen, Pon Equipment A/S.

En perfekt kombination til sne- og glatførebekæmpelse

!

VIGGO BENDZ as

bertini Luigi Del Pin og drives i dag af Allan Del Pin. Firmaet har 44 medarbejdere i de otte afdelinger.

ED

kemi lægger økonomi- og indkøbschef Christen Kjær vægt på. - Når vi har handlet med Palle Andersen gennem 25 år, så skyldes det jo, at vi handler med en person, som vi har oparbejdet en stor tillid til gennem alle årene. Det drejer sig ikke kun om selve handlen, men i høj grad om opfølgning og support. Sælgere kan jo love så meget, men reelt bliver det først bekræftet, når man har haft maskinen i nogen tid, og der måske har været nogle småproblemer, der skulle løses. Den opfølgning og support har Palle Andersen leveret gennem alle årene. Et ord er et ord med ham, siger Christen Kjær. - Hvis det er nødvendigt, så går han også til sit bagland for at få problemerne løst. Jeg husker tilbage, hvor der var et problem med en bestemt maskine, og han gik til fabrikken for virkelig at komme til bunds, og han ved, hvad han taler om, siger Christen Kjær. Del-Pin A/S har udviklet sig fra tre afdelinger for 25 år siden til otte afdelinger i dag fordelt i Syd- og Sønderjylland op til Esbjerg og Fredericia samt i Odense. - Vi lægger meget vægt på at have anerkendte mærker som nu eksempelvis Caterpillar. Vi har stor fokus på miljø og sikkerhed, og derfor giver vi hellere lidt ekstra for maskinerne for at sikre, at maskinerne i er top. Vi kan også se på udlejningstallene, at eksempelvis en maskine med affjedring er mere efterspurgt, fordi føreren er glad for at køre med den, siger Christen Kjær. Del-Pin A/S er grundlagt af Al-

YH N

I nogle tilfælde er det lige så meget sælgeren, som det er hans firma, der bliver handlet med. Sådan har det været i forholdet mellem udlejningsfirmaet DelPin A/S og maskinsælger Palle Andersen. For 25 år siden solgte han sin første maskine til Del-Pin, da han var ansat hos Stemas Maskinsalg. Siden etablerede Palle Andersen sit eget firma, PA Minimaskiner og solgte mange maskiner til Del-Pin. Efterfølgende har han handlet med Del-Pin for Scantruck A/S og nu for Pon Equipment, hvor han hen over sommeren har solgt ni Caterpillar maskiner til firmaet. - Jeg vil skyde på, at jeg har solgt omkring 200 maskiner til DelPin gennem de 25 år, og det giver naturligvis et godt tillidsforhold. Jeg besøger jævnligt deres afdelinger og taler med folkene om, hvordan det går med det forskellige grej. Det gør jeg vel vidende, at jeg handler med Christen Kjær på hovedkontoret i Sønderborg, men der er fuld tillid til, at jeg også taler med deres folk rundt om i afdelingerne. Det betyder, at vi nogle gange kan tage nogle problemer i opløbet til gavn for alle parter, siger Palle Andersen. - Del-Pin er et firma, hvor det ikke altid kun handler om prisen, men om at finde den rigtige løsning. Jeg kan huske min første handel med PA Minimaskiner. Jeg havde virkelig skåret et tilbud på en læssemaskine helt ind til benet, men jeg anbefalede dem at købe en version, der var 30.000 kr. dyrere og sådan blev det, fortæller Palle Andersen. Netop tilliden og den personlige

NY TRAKTORPLOV

SPV kombi-traktorsneplove fra Epoke A/S er skabt til det omskiftelige danske vintervejr. Med det varierende vejr kræver det forskellige indstillinger på sneploven. SPV ploven har 3 forskellige indstillinger: • Sideploven anvendes til almindelig snerydning. • V-ploven er velegnet til snerydning på større arealer/pladser, hvor sneen skal opsamles. • Spidsplov er ideel til veje, som er lukkede som følge af kraftigt snefald.

Med TP-serien tilbyder Epoke A/S en traktorspreder til vintertjenesten. Med fokus på anvendelighed og fleksibilitet ved glatførebekæmpelse i alle slags vintermiljøer tilbydes nu traktor-sprederen, der kombinerer 3 koncepter: udlægning med valse, udlægning med spredeskive samt befugtning. En TP-spreder er en investering, der gør at brugeren står godt rustet fremover til glatførebekæmpelse i det foranderlige vintervejr.

TÆNDER OG SKÆRSTÅL Til alle formål og alle fabrikater Montabert Hydaulikhammere For professionel rådgivning og mere information:

Kvalitet

- til den rigtige pris Industriparken 42 | 4270 Høng | Tlf.: 43 96 41 22 | www.viggobendz.dk Viggo Bendz A/S er importør af følgende mærker: Montabert, LST, Expander, Eurosteel, Komplet, Willibald, Bleijenberg, Idrobenne, Christoffel, Kesla, ESTI . Vi leverer alt i sliddele.

Salgschef:

Jylland og Fyn:

Sjælland:

John Overgaard Jensen

Kurt Antonsen

Søren Hansen

Tlf.: 20 40 88 30

Tlf.: 40 35 03 46

Tlf.: 20 46 34 65

joj@epoke.dk

ka@epoke.dk

sha@epoke.dk

- den sikre vej


14

MMM • AUGUST 2012

Rene sten fra nyt sigteanlæg

Se mere på www.runge-sorensen.dk

BRugte MASKIneR

Læssemaskiner: Hyundai HL740-9 – 2012 Volvo L90F – 2008 Volvo L60F- 2011 – 1200 timer Volvo L70F- 2011 – 1200 timer Volvo L180C - 1997 - 15.800 timer

DK Råstof Aps. i Jerlev ved Vejle har indkøbt et mobilt Sandvik sigteanlæg, der kan sortere op til 600 tons pr. time i to plus én fraktion. En ny teknik giver renere slutprodukter

GraVemaskiner, bånd: Cat 324dL – 2011 daewoo solar 250LC-V – 2001 Hyundai r210LC-9 – 2012 Hitachi ZX130 - 2006 Volvo eC160CL - 2008 – 1000 timer Volvo eC280 - 1999 – 13000 timer Volvo eC210bLC – 2005 Volvo eC240bLC – 2007 GraVemaskiner, HjuL: new Holland mH Plus- 2007 – 3720 timer new Holland mH8.6 – 2005 – 3615 timer dOZer: komatsu d65PX-15 – 2004 new Holland d180 m/opriver - 2008 underVOGnsdeLe: Til de mest gængse mærker, f.eks. Volvo – Cat – komatsu – new Holland

Sandvik QA440 sorterer i tre fraktioner. DK Råstof i Jerlev ved Vejle har netop taget anlægget i brug.

dæk: markedeTs biLLiGsTe Priser ! 20.5r25– 23.5r25 – 26.5r25 – 750/65r25

Med en ny teknik med mulighed for at indstille vinklerne på de to sigtekasser individuelt giver Sandvik QA440 sigteanlægget renere sten og mere præcise sorteringer. Det er en væsentlig del af baggrunden for, at DK Råstof Aps. i Jerlev ved Vejle har indkøbt sigteanlægget til den nyåbnede grusgrav. - Vi har kørt med anlægget et par

andeT: Volvo motor Tad941Ve fabriksny Power unit, 299hk. sorter/nedbrydningsgrabbe til 18-30 tons maskiner. Hydraulikhamre, nye fra kr. 15.000,reserVedeLe: Vi lagerfører ca. 8000 nye Volvo reservedelsnumre, ligeledes ca. 8000 nye new Holland reservedelsnumre.

Runge & SøRenSen eftf. A/S Lilleringvej 8-10 • 8462 Harlev • Tlf: 86 24 80 00

uger, og det har en rigtig fornuftig kapacitet. Det skiller sig ud ved, at sigtekasserne hver for sig kan indstilles i forskellige grader. Det giver en meget nøjagtig sortering, og det betyder, at vi har mulighed for at indstille, så stenene bliver længere i anlægget og dermed bliver rene. - Vi er ved at lukke en ældre grusgrav ned, og er nu gået i gang med den nye, og vi er kom-

met godt i gang med det nye sigteanlæg. Det har opført sig, som vi har forventet. De mange indstillingsmuligheder giver os mulighed for at gå efter den meget høje kapacitet eller den optimale renhed alt efter behov, siger Palle Staal. Sandvik QA440 har en kapacitet på op til 600 tons i timen og har en egenvægt på 30,5 tons.

Johs. Møllers Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel...

Daewoo Mega 160

Liebherr L 574

Liebherr L 580

Rammax RW 2900

Liebherr A 904

Gummihjulslæsser

Gummihjulslæsser

Gummihjulslæsser

Tromle

Gravemaskine på hjul

8519 timer, årgang 2005

13280 timer, årgang 2000

13200 timer, årgang 2001

90 timer, årgang 2008

13100 timer, årgang 2000

Kr.

227.000,-

Kr.

350.000,-

Kr.

400.000,-

Kr.

210.000,-

Kr.

198.000,-

Liebherr R 914

Neuson 3001

Liebherr R 924

Volvo L30B

Liebherre PR 734

Gravemaskine på bånd

Dumper

Gravemaskine på bånd

Gummihjulslæsser

Dozer

4900 timer, årgang 2005

710 timer, årgang 2008

9300 timer, årgang 2001

8200 timer, årgang 2002

8100 timer, årgang 2005

Kr.

530.000,-

Kr.

210.000,-

Kr.

390.000,-

Kr.

150.000,-

Kr.

550.000,-

Alle nævnte priser er excl. moms

SJæLLAND Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 Bjarne Madsen ............... 4023 3494 member of JMM GROUP, Scandinavia

JyLLAND MiDT/SyD oG FyN Claus Pedersen .............. 4031 7153 MiDT- oG NoRDJyLLAND Ole Klitgaard ................... 2445 1153

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Hadsten • Tlf. 8761 4200 Vojens • Tlf. 7354 7700


MMM • AUGUST 2012

15

Importør af massive dæk

Hurtig & Effektiv afsætning af

bl.a. nye og brugte maskiner og materiel

Euro-daek.dk har fået importen af massive industridæk. De første sæt er ude hos velrenommerede skrotvirksomheder De første massive dæk til skrothåndteringsmaskiner er monteret på danske maskiner. Det er Euro-daek.dk i Thisted, der har fået importen af massive dæk, der produceres i Thailand. - Der findes kun én importør i Europa, og vi har nu fået forhandlingen i Danmark. Ingen andre dækfirmaer har specialiseret sig i dette område, formentlig fordi det er et nicheområde, siger Tino Bakke, der er indehaver af Euro-daek.dk. - Vi har solgt de første sæt i Danmark til velrenommerede skrotvirksomheder, og de er meget begejstrede. I det ene firma fortæller de, at der hidtil er brugt flere hundrede tusinde kr. til dæk til to læssemaskiner hvert år, og samtidig har de haft mange skift og reparationer af dæk. Med massive dæk kan de på forhånd beregne levetiden og dermed omkostningen til dæk, siger Tino Bakke. Euro-daek.dk leverer massive dæk til alle typer maskiner fra gaffeltrucks til store gummihjulslæssere. Tino Bakke forventer, at det primært er virksomheder indenfor skrot- og affaldshåndtering, der vil være interesserede i massive dæk. - Kravene til maskinerne er store

Professionel gennemgang af maskiner og materiel

salg kan foretages successivt, med dokumentation af hele processen

Der kan budgetteres med en velkendt levetid på massive dæk i modsætning til traditionelle dæk, der i værste fald hurtigt bliver ødelagt ved arbejde med skrot. i dag. Der er ikke mange firmaer, der har reservemaskiner stående. Det vil sige, at deres produktion er afhængig af, at maskinerne kører. Derfor er massive dæk en rigtig god mulighed for at undgå maskinstop i hvert fald på grund af punkteringer, siger Tino Bakke, der har investeret i udstyr til

de nye produkter. - Vi har en 200 tons presser til at montere dækkene. Vi presser dem på fælgen hjemme på værkstedet og monterer typisk hjulene på en maskine på et par timer, og så er man kørende de næste par år uden problemer med dækkene, siger Tino Bakke.

Euro-daek.dk er specialiseret i industri- og landbrugsdæk. Ud over udskiftning foretager firmaet også en del vulkanisering og reparationer af skadede dæk. Firmaet har to servicebiler til at betjene kunderne ude i marken.

Yanmar sv17 EX

Brugte Maskiner

årg. 2007, 1600 timEr

Ford 655

Alt kan sælges

ud fra en enkel men effektiv arbejdsmodel der tilpasses den enkelte kunde

Enhedsnr. 902901 Årgang: 1989 Timer: 5538

Jylland, Nord:

Kr. 100.000

Niels Juel mobil 40 81 31 22

Case 695

Jylland, Midt:

Enhedsnr.: 902880 Årgang: 2007 Timer: 2147

Steen B. Knudsen mobil 21 49 56 08

Kr. 280.000

Jylland, Syd/Fyn: Carsten Mørk Jacobsen mobil 61 61 40 96

JCB 4CN 4x4x4 Super

Jylland, Øst:

Enhedsnr. 902913 Årgang: 2006 Timer: 1856

Poul C. Pedersen mobil 20 22 35 65

Kr. 366.000

Sjælland: Lars Houlind

Claas Ranger 975

mobil 40 81 84 81

Enhedsnr. 902923 Årgang: 1999 Timer: 4675

Udvalgte kunder: Peder Ravn mobil 40 18 10 66

Kr. 150.000

ÅBENT HUS

JCB 804 Super

i anledning af vores 50 ÅRS JUBILÆUM Ulfborg: 27.9.2012 Vissenbjerg: 4.10.2012 Benløse: 11.10.2012 VELKOMMEN!

Enhedsnr. 902505 Årgang: 2003 Timer: 3300

Kr. 110.000

Alle maskiner er uklargjorte JYLLAND Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 70 10 12 14

FYN Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 10 12 14

Alle priser er ekskl.moms

kr. minilæssere:

Weidemann 1370 CX50 .. 2400 timer Weidemann 4070 CX100 3500 timer Oehler 3600 .................... 3800 timer Atlas 35 SUPER.............. 2010 timer

120.000,årg. 2007 årg. 2008 årg. 2007 årg. 2005

kr. 182.000 kr. 235.000 kr. 96.000 kr. 167.000

årg. 2004 årg. 2003 årg. 2011 årg. 2006 årg. 2008 årg. 2005

kr. 80.000 kr. 90.000 kr. ring for pris kr. 174.000 kr. 332.000 kr. 265.000

årg. 1999 årg. 2000 årg. 2000 årg. 2001

kr. 118.000 kr. 199.000 kr. 140.000 kr. 160.000

Yanmar DC6R ..................... 10 timer Libra T100 ........................ 448 timer Superskub motorbør ...... 1000 timer

årg. 2001 årg. 2004 årg. -

kr. 40.000 kr. 38.000 kr. ring for pris

Flere brugte maskiner på lager

stemas

minigravere:

Yanmar ViO10 ................. 2100 timer Yanmar 15-3 EX.............. 1925 timer Yanmar SV17 ...................... 50 timer Yanmar ViO35 ................... 980 timer Yanmar ViO45 ................... 500 timer Neuson 6003 .................. 2013 timer teleskoplæssere:

Schäeffer 450TS ............. 4051 timer Sambron T40140 ............ 2100 timer Manitou MLT524............. 4300 timer Merlo P40.8 EVS ............ 4100 timer dumpere:

- samt forskelligt udstyr til salg

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Nordjylland Sjælland

er baserede på, at vores kunder får afsat sine varer så hurtigt og effektivt som muligt – og selvfølgelig også til den bedst mulige pris!

.d k gazelle 2007

ØST FOR STOREBÆLT Kærup Parkvej 3, Benløse 4100 Ringsted Tlf. 70 10 12 14 Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

Vores services og ydelser

3031 1153 4030 7549

Medlem af Maskinleverandørerne det blå stempel

RING 70251414 se mere: www.spartner.dk


16

MMM • AUGUST 2012

To års fri service og garanti

Forenklet udgave af kvalitetshammer

Timeprisen er velkendt, når service og garanti i to år er inkluderet i maskinprisen. Løwener har sammensat en pakkeløsning for sin to tos Kubota KX019-4 minigraver

Montabert fremstiller hydraulikhammere i høj kvalitet, men har svært ved at matche produkter på Fjernøsten. Svaret er serien Blue Line med enkle hamre i samme grundkvalitet

De fleste entreprenører vil helst koncentrere sig om arbejdsopgaverne hos kunderne og ikke bruge tid på vedligeholdelse af maskinparken. Det er tankegangen bag Løweners tilbud om at der følger både service og garanti i to år med i købet af en ny Kubota KX019-4 minigraver på to ton. - Det er et tilbud, som vi har kørt med i en periode, og det er blevet rigtigt godt modtaget. Det er også en meget populær gravemaskine, siger divisionschef Jesper K. Larsen. - KX019-4 har den mest rummelige førerkabine i vægtklassen. Der er god plads og benplads, sædet er komfortabelt, og så er døren bred nok – også for maskinførere i størrelse ”x-large”, som Jesper K. Larsen udtrykker det. Betjeningspanelet bygger på Kubota KICS-princippet (Kubota Intelligent Control System), der er kendt verden over for at være ganske ukompliceret at bruge. Elektronisk tyverisikring og advarselslamper er også en del af KICS-systemet, ligesom

Når en kvalitetsproducent løbende videreudvikler på et produkt, kommer der flere og flere finesser og features på produktet. Det er et velkendt forløb, som den franske producent af hydraulikhamre Montabert også har været igennem. Det betyder, at Montaberts produkter har svært ved at være med i den rene priskonkurrence især med produkter fra Fjernøsten. Det har fået Montabert til at udvikle Blue Line, hvor kvaliteten i komponenter og vitale dele er fastholdt fra Montaberts traditionelle produkter, men hvor der er sparet lidt på finesserne. - Montabert har udviklet er produkt, der kan være med i priskonkurrencen uden at gå på kompromis med kvalitet og pålidelighed. Der er anvendt den bedste stålkvalitet på de vitale dele kombineret med ekstremt høje krav til tolerancer, fortæller Poul Erik Jakobsen fra Viggo Bendz A/S, der importerer og forhandler Montabert i Danmark. - Blue Line produceres og sam-

Løwener sælger to-tons maskinen Kubota KX019-4 med to års service og garanti som en del af prisen. hydraulikudtaget betjenes proportionalt fra joystikket. Her kan ”max-flow” låses i panelet, så udstyret betjenes optimalt. Kubota KX019-4 har som andre Kubota-modeller bomcylinderen anbragt på oversiden af bommen, hvor den er godt beskyttet mod stød og slag, bl.a. når der

arbejdes med hydraulikhammer. Alle hydraulikslanger i undervognen er gemt helt væk, hvilket forhindrer, at de rives over. Der er auto-skift mellem høj og lav kørehastighed alt efter opgave, belastning, terræn etc.

Montaberts Blue Line er grundlæggende bygget på samme komponenter som Montabert-hammere, men med færre finesser. les på Montaberts højteknologiske fabrik i Lyon, hvor de mest avancerede maskiner sørger for en høj nøjagtighed og fine tolerancer. Et robust design, lave omkostninger og høj oppetid gør, at Montabert Blue Line er et naturligt valg, hvor der stilles store krav til udstyret, siger Poul Erik Jakobsen. Montaberts patenterede hovedventil styrer stemplets bevægelse for at forøge slagkraften. Den enorme slagkraft skabes til dels af stemplet, hvor energien fra tilbageslaget anvendes til et nyt

slag. For at forhindre blindskud og skader på stempel og cylinder er Montabert Blue Line udstyret med sikkerhedsventiler. Overtryksventil er ligeledes en del af standardpakken. Den første Blue Line er XL1300, som er en hammer med en driftsklar vægt på 1250 kg velegnet til en maskinvægt på mellem 14 og 22 tons. Poul Erik Jakobsen understreger, at Blue Line er et supplement til den velkendte grønne Montabert hydraulikhammer.

ld Få fu lse af tte udny gravedin kine mas

Effektivitet og fleksibilitet til din gravemaskine Med udstyr fra engcon bliver din gravemaskine en endnu mere effektiv, alsidig og lønsom. I centrum står vores tiltrotatorer, gravemaskinens håndled til maskiner fra 1,5 til 32 tons. Rundt om den har vi opbygget et komplet redskabsprogram: System engcon. engcon står for tryghed og maksimal maskinudnyttelse. engcon har mere end 20 års erfaring med tiltrotatorer med fokus på vore kunders effektivitet.

engcon Denmark, AB Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg E-post danmark@engcon.dk | www.engcon.com


MMM • AUGUST 2012

Midtjysk grusgrav vil have nye modeller

Asklev Stenleje blev den første danske grusgrav med en Volvo L250G. Den lille grusgrav med den store produktion holder høj effektivitet og stiller store krav Asklev Stenleje har to unge indehavere med ild i en vis legemsdel. Siden åbningen af grusgraven i 2006 har Morten Sørensen og René Nielsen gravet et kæmpe hul i den midtjyske undergrund, og de har nu skiftet til anden generation af Volvo-maskiner i grusgraven.

Maskinføreren Manse har fået grusgravens flagskib – den helt nyudviklede Volvo L250G med 291kW/395 hk under hjelmen ved kun 1400 omdrejninger, og der er næsten samtidig indkøbt en Volvo L220G samt en Volvo EC480D gravemaskine på tæt ved 50 tons. De nye læssemaskiner afløser to L220E, der har kørt siden grusgravens åbning. At der var løbet ca. 16.000 timer på timetællerne siden oktober 2006 vidner om lange arbejdsdage, og der læsses da også grus i sortererværker og på lastbiler fra kl. 6-18 hver eneste arbejdsdag. - Vores styrke er, at vi kan levere store mængder sand og stabilgrus hurtigt. Vi har åbent fra kl. 6 til 18, og vi holder ikke pause, hvis der er kunder. Vi skal ud over rampen med materialerne, så lastvognene ikke skal holde stille og vente på os, siger Morten Sørensen og René Nielsen. - Vi har nydt godt af motorvejsbyggerierne senest fra Bording til Silkeborg ikke langt herfra, og nu går de i gang omkring Silkeborg, så vi skal have noget grej, der kan sørge for, at vi kan betjene kunderne i en fart, siger

de to indehavere. - Vores læssemaskiner har en tomgangstid på kun 17% mod normalt 30-40%, så vi bruger dem virkelig effektivt. Når vi vælger Volvo igen, hænger det bl.a. sammen med driftssikkerhed, men også med at det er nogle dejlige maskiner at køre med. Når vi skal være så mange timer i maskinerne, skal der være en god førerkomfort og et lavt støjniveau, og det er der i Volvo, siger Morten Sørensen og René Nielsen. De nye maskiner er i øvrigt lige som de oprindelige beklædt med plys og læder i kabinen. De har oliefyr og er leveret med vejesystem. - Vi har købt den større gravemaskine primært til at flytte overjord. Den kan klare tre gange mere end den tidligere med kun 10 liters ekstra diesel i timen. Vi bruger omkring 35-40 liter i timen ved hårdt arbejde, og det betyder både høj effektivitet og lave omkostninger, fastslår Morten Sørensen, der er den primære føre på gravemaskinen, hvor træskoene hænges på et beslag udenfor kabinen. De tre nye sværvægtere til henholdsvis læsse- og gravearbejde i Asklev Stenleje blev fejret med et velbesøgt åben grusgrav, hvor kolleger, samarbejdspartnere, kunder og andre Volvo-interesserede fik en grundig maskinsnak og et indblik i en lille, men meget effektiv og produktiv grusgrav.

Knap tre skovfulde fra den nye Volvo L250G, så er der ca. 40 ton sand på lastvognstraileren. Asklev Stenleje i Midtjylland har som den første grusgrav i Danmark fået leveret en Volvo L250G.

Volvo Entreprenørmaskiner og Asklev Stenleje fejrede leveringen af tre nye Volvomaskiner med åben grusgrav.

818

FORSPRING GENNEM INNOVATION • ENkElT • ØkONOMISk • FlEkSIbEl • EFFEkTIV

AMU • Vejen til en grøn fremtid Roskilde Tekniske Skole • Akademiet for grønne udddannelser

Sennebogen 818 M • •

AMU og efteruddannelse inden for det grønne område

Beskrivelse

Kode

Start

Slut

Teleskoplæsser med gafler - betjening

40073

23/04

27/04

Teleskoplæsser med gafler - betjening

40073

04/06

08/06

Betjening af personlifte

43488

07/05

08/05

Teleskoplæsser m.kranfunkt.- betjening, B-cert. 40152

11/06

13/06

Betjening af personlifte

43488

18/06

19/06

Teleskoplæsser med gafler - betjening

40073

27/08

31/08

Betjening af rendegravere

44491

10/09

14/09

• • •

Egenvægt 19.900 kg 4 cylindret Cummings motor med ydelse på 97 kW/133 Hk Multi Cab med et godt udsyn Bom der beskytter hydraulik stemplerne Undervogn med eller uden dozerblad

www.unmobilkraner.com

Vi tilbyder kurser og uddannelser inden for følgende områder: Anlæg, golf- og idrætsanlæg, landbrug, planteskole, væksthus, skov- og natur, dyrehandel, vej og maskiner, blomsterbinding, kirkegård samt have- og parkingeniør. Læs nærmere på www.rts.dk eller kontakt en uddannelses- og erhvervsvejleder på telefon 46 300 400 eller uddannelsesleder/skolehjemsleder Claus Egede Cornelius på telefon 24 28 80 30. Minimumskravet er 10 deltagere pr. kursus, ved færre tilmeldinger forbeholdes ret til aflysning. Deltagerbetaling udgør 118 kr. pr. kursusdag for AMU-målgruppen.

Ternevej 4 - DK-8641 Sorring T +45 8695 7599 - F +45 8695 7098 info@unmobilkraner.com - www.unmobilkraner.com

Ternevej 4 • 8641 Sorring Tlf. +45 8695 7599 · Mobil +45 2328 2502 • Mail:mailto: jbs@unmobilkraner.com Roskilde Tekniske Skole

17


18

MMM • AUGUST 2012

Plastudstyr blev en uventet succes

Det kom bag på Morten Gimbel, da kunderne begyndte at ringe efter vejbump i plast. Nu leverer GN Road en række plastløsninger også til entreprenørsektoren Morten Gimbel arbejdede egentlig i liftbranchen og var begyndt selv at handle med lifte, men på en rejse så han vejbump i plast. Han faldt for ideen og fandt en leverandør i England. Han købte internetdomænet vejbump.dk lidt for sjov og med tanken om, at det nok var penge ud af vinduet, men i løbet af kort tid begyndte kunderne at ringe, og pludselig havde han kunder som Statoil, Mac Donald og en række danske lufthavne. - Det var på én gang irriterende og lidt spændende. Min egentlige beskæftigelse var at handle med lifte. Jeg havde været ansat indenfor liftudlejning og som sælger fra 1996 til 2006, hvor jeg blev selvstændig med en god aftale om bl.a. at handle med Genie Lifte, så det var bestemt min plan, at jeg skulle få en forretning op at stå med handel med lifte, fortæller Morten Gimbel. - På et tidspunkt i 2008 opfordrede leverandøren mig til at besøge dem på en messe i Holland, og jeg spurgte, om de var tilfredse med mine indkøb ud fra en forestilling om, at de nok ville have et større firma som impor-

tør i Danmark og de andre nordiske lande, men de fortalte, at jeg var deres største aftager. Jeg tvivlede lidt på, at det passede, men en bekendt med kendskab til virksomheden i England bekræftede. - Det satte nogle tanker i gang, og jeg købte de norske, svenske og tyske domænenavne for vejbump, og i august 2008 skilte jeg mig af med liftforretningen for at fokusere helhjertet på plastprodukter, fortæller Morten Gimbel. - Jeg kendte ikke rigtigt noget til markedet, for det eksisterede jo reelt ikke, og jeg kunne ikke helt vide, hvad der ville ske. Jeg begyndte at se efter andre produkter som supplement til vejbump, og det skulle have noget med vej at gøre. Det førte mig også ind på en række parametre omkring eksempelvis godkendelser og montering, og fordi jeg havde et netværk indenfor entreprenørog anlægsbranchen samt udlejerne, så begyndte jeg også at se på køreplader, mobil afspærring, vejplader osv.

Enkle kvalitetsprodukter

Morten Gimbels forretning ud-

viklede sig fint i 2009 og 2010, og han fik en investor med i form af Jesper Nielsen, som tidligere har arbejdet indenfor lifte og udlejning. Deraf kom firmanavnet GN Road for Gimbel og Nielsen. - Tilsammen har vi et rigtigt godt netværk, og jeg kunne se, at vi kunne udgøre et godt makkerpar. Han er ikke med i den daglige drift, men er en rigtigt god sparringspartner i forhold til at udvikle firmaet. I dag består GN Road af et lille team på tre mennesker som spreder sig over kontor, bogholderi, salg og montage. - Vi har nogle ret enkle produkter, og vi holder fast ved, at de skal være lavteknologiske uden ”motor og blink”. Det passer os bedst med enkle produkter, men alligevel er service et nøgleord. Der skal vi differentiere os, fastslår Morten Gimbel. - Vores produkter produceres i England og er kvalitetsprodukter. Eksempelvis den farvede køreplade, som kan leveres med firmafarver og påtrykt firmanavn eller logo, den giver fabrikken 10 års garanti på. Det siger noget om kvaliteten.

Morten Gimbel har stiftet GN Road, som distribuerer en række plastprodukter til vejformål. Her er det en vejplade til at lægge over udgravninger. - Vi har indtil nu leveret 1520.000 klodser til vejbump, og vi har endnu ikke haft reklamationer på 20 styk, så jeg tør virkelig stå inde for kvaliteten, siger Morten Gimbel.

Vejplader med automatisk fastgørelse

Produktkataloget omfatter i dag ud over vejbump og køreplader også bl.a. mobile afspærrings-

hegn, græsarmering, trafikspejle, vejskilte og trafiktavler, vejkegler og som noget helt nyt reklamebannere til udlægning på belægning. - Et spændende produkt til entreprenørsektoren er vejplader til at lægge over udgravninger. De vejer 35 kg pr. sektion og kan lægges ud ved håndkraft, så der spares en kran, og de kan dække et spænd op til 70 centimeter.

- Vejpladerne har et patenteret system, hvor et antal stålpaler automatisk falder nogle centimeter ned i det område, hvor der er åbent under pladen. Det betyder, at den ligger fast og ikke kan skride fra udgravningen. Samtidig betyder plastmaterialet, at de ikke klaprer som jernplader. - Det er et engelsk system, som ikke er set i Danmark før. Det er testet for en belastning op til 44

TÆT PÅ KUNDEN TÆT PÅ PLADSEN

TLF. 70 110 210 • WWW.CRAMO.DK


MMM • AUGUST 2012

Dansk spuleanlæg til norske jernbaner

19

Chrois Rail i Ulfborg bygger et spuleanlæg på en Hydrema dumper til norsk jernbaneentreprenør

Vejpladerne er lette at lægge ud og i kraft af et system med paler, der ’falder ned’ i udgravningen, ligger de helst fast. ton, og jeg forestiller mig, at udlejere vil have færdigpakkede trailere med vejplader, som lige er til at lægge ud. - Når Morten Gimbel skal se fremad på GN Roads fremtid, så ser han for sig en virksomhed med to ben – plastprodukterne som virksomheden arbejder med i dag, og så vejreklamer og markeringer som det andet ben.

Vejreklamer

GN Road har fået forhandling af Digimark og Paintmark. Paintmark er typisk til markering af ruter eller anvisninger, mens Di-

gimark er tænkt til reklameformål. Begge dele er til montering på asfalt eller andre overflader. - I første omgang sagde jeg nej tak til at forhandle produkterne, men ved nærmere eftertanke ser jeg store muligheder for at benytte vej- og parkeringsarealer til reklameformål. Det kan være ved tankstationer, kædebutikker, indkøbscentre, drive-in virksomheder og transportvirksomheder. - Det er et område i sin spæde start, men der er spændende perspektiver både i at benytte overfladen til reklameformål, men

også til at give anvisninger eksempelvis om nærmeste vej til trapperne på S-togs perroner og lignende. Jeg er i gang med at teste produkterne, og resultaterne er lovende, siger Morten Gimbel. Ud over de nye produkter ser Morten Gimbel en virksomhed for sig med 5-10 medarbejdere. For nylig er GN Road flyttet til udlejningsvirksomheden Cramos gamle hovedkvarter i Tåstrup med både kontorer og lager, så der er god plads til vækst.

For at sikre stabiliteten i jernbanedæmninger skal de afvandes løbende, og der sker med et stort antal afvandingsrør. I Norge ligger de fleste jernbaner på skråninger, og dermed bliver afvandingen endnu vigtigere, og de mange rør skal selvsagt holdes rene for at fungere. I fremtiden sker en væsentlig del af denne renholdelse med et spuleanlæg, der er bygget på en Hydrema 912DS dumper hos Chrois Rail i Ulfborg. Den norske entreprenørvirksomhed Ahsco Entreprenør AS har fået bygget det specielle anlæg - Vi har udviklet spuleanlægget specielt til Ahsco Entreprenør, men tror da på, at også andre entreprenørfirmaer kan bruge et tilsvarende anlæg. Både i Norge og herhjemme. Ahsco har kontrakt på at holde en jernbanestrækning med cirka 2000 underføringer, fortæller direktør Erling ”Basse” Chrois fra Chrois Rail. Spuleanlægget fra Chrois forsynes med en 6000 liter vandtank. Et oliefyr sørger for at holde vandet varmt også i de norske

Direktør Erling ”Basse” Chrois til højre var på plads på Vei og Anlegg-messen ved Oslo og vendte hjem med aftale om at bygge et spuleanlæg til den norske entreprenørvirksomhed Ahsco Entreprenør AS. Her drøfter Erling Chrios detaljerne med Hydremas norske chef, Bjørn M. Eriksen, som ved samme lejlighed solgte en Hydrema 912DS dumper til den norske entreprenør. vintermåneder. Anlægget udstyres tillige med en række finesser som blandt andet GPS-overvågning og fjernstyring. Erling ”Basse” Chrois fik sat dobbeltstreger under aftalen med nordmændene på den norske entreprenørmesse Vei og Anlegg udenfor Oslo. Her kunne han i øvrigt notere stor interesse

også for flere af de andre specialløsninger, Chrois Rail byder på. Det vestjyske firma har gjort det specielle til et speciale og har således længe arbejdet med blandt andet skinnehjul til entreprenørmaskiner og leveret særlige aflæsningsløsninger til Hydrema-dumpere på skinnehjul.

Back2work

www.pon-cat.com

Du finder os i både Aarhus og Brøndby med fuldt udrustede værksteder, reservedelslagre og en stab af dedikerede medarbejdere. Vi har de bedste maskiner og du får markedets mest fleksible serviceaftaler, så du altid kan rykke ud og yde dit bedste under alle forhold.

6740inhouse.dk · 08-08-12

Velkommen til en af verdens bedste arbejdspladser. CAT K-serien er bygget til hårdt arbejde uden at det koster ekstra på din brændstofregning, mens du nyder det lave støjniveau og den høje komfort. Kontakt os for mere information, eller start på hjemmesiden: 966K · 972K · 980K • Bedste førerkomfort • Laveste støjniveau • Laveste brændstofforbrug • Laveste ejeromkostninger

Pon Equipment A/S Park Allé 363 Jens Olsens Vej 23 8200 Aarhus N 2605 Brøndby Tlf.: 70 25 22 11 Tlf.: 70 25 44 11


eRF deRFOR eR det en gOd idé at vælge en iKK aRing ORiginal Weidemann Og ORiginale ReseRvedele e K O P K a n ie Res

en original Weidemann maskine: har fortjent sin position gennem mere end 40 års erfaring omsat til dybdegående tests, kvalitetskontrol og konstant udvikling af både maskine og reservedele samt tilbehør.

!

Originale reservedele fra Weidemann: - er 100% skræddersyet til jeres Weidemann - fastholder kvaliteten og driftsikkerheden - giver en øget gensalgsværdi Med uoriginale dele forringer I maskinens kvalitet. I kan spare penge her og nu, men på længere sigt, kan det komme til at koste mange flere penge og ærgelser.

gazelle 2007

Ring eller skriv for en uforpligtende demo, bestilling af brochurer eller for yderligere information. læs mere om Weidemann på www.stemas.dk eller www.weidemann.de Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn 2025 8898 Vestjylland 2142 6676 Midtjylland 2032 7034

Frank Hans Peter

Nordjylland Sjælland

3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. møllers maskiner a/S

- din partner når det drejer sig om entreprenørmateriel

neuSon et18

meD VDS - KipbaR unDeRVogn SætteR nye StanDaRDeR • • • •

Klassens største kabine Klassens bedste udsyn Klassens højeste ydeevne Højeste kørehastighed (5.3 km/t)

• • •

Proportionalstyring af hydraulikudtag 2 døre i kabinen Udskydelig undervogn

KampagnetilbuD KR. 169.900,Ekskl. moms og ekskl. udstyr

VDS

kipbar undervogn - kun med neuSon

SJælland Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 Bjarne Madsen ............... 4023 3494 member of JMM GROUP, Scandinavia

Jylland midt/Syd og Fyn Claus Pedersen .............. 4031 7153 midt- og nordJylland Ole Klitgaard ................... 2445 1153

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Hadsten • Tlf. 8761 4200 Vojens • Tlf. 7354 7700

MMM AUGUST 2012  

mmm,august,2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you