Page 1

UDGAVE 8 • 15. ÅRGANG • SEPTEMBER 2010

Solen arbejder for kalkværk Kongerslev Kalk har seks store scrapere, fire gummihjulslæssere og flere andre store maskiner samt 18 medarbejdere, men solen er den vigtigste ’medarbejder’

Kongerslev Kalk har udvidet lagerkapaciteten kraftigt de seneste år og har yderligere byggeplaner. Kalkproduktion er forbavsende enkelt og alligevel særdeles krævende for materiel og produktionsanlæg. Kongerslev Kalk er ét af landets større kalkværker med produktion fra op mod 100 hektar i Himmerland. Én af nøglerne til produktionen

er de seks store scrapere, der skraber 5-10 cm af det gigantiske kalklag ad gangen og samler det i store depotstakke. Afskrælningen af kalk kan kun ske 2030 dage om året først på sommeren, når overfladen har soltørret gennem en periode, så vandind-

holdet er nede på omkring 15%. Kongerslev Kalk råder over tre Caterpillar, to Wabco og en enkelt IH scraper alle i sværvægtsklassen. Fire Volvo gummihjulslæssere tager sig af læssearbejdet og en ny store Case bæltetraktor anvendes til oprivning og

tallerkenharvning af kalken. ”Vi løsner overfladen enten med bæltetraktoren eller med oprivere bag på scraperne. Vi kører med en tallerkenharve fire til seks gange, så kalken findeles og vendes, så den kan tørre. Vi samler det så i store depotstakke

med scrapere. Derfra tager vi det videre – i øvrigt også med scrapere - enten til vores 16 decentrale lagre til jordbrugskalk rundt i landet eller til vores egen produktion,” fortæller direktør Bent Andersen, der driver Kongerslev Kalk A/S sammen med sine sø-

skende, Lisbeth Svendsen og Lars Stig Andersen. Kongerslev Kalk er etableret af deres far, Lars Andersen tilbage i 1954. Dengang foregik kalkudvindingen ved, at man kørte en Fortsættes side 6

Udendørs maskinmesse igen hvert tredje år Maskinleverandørerne vender tilbage til tidligere messestrategi med en udendørs arbejdende messe hvert tredje år. Det bliver i Herning først gang i maj 2012 Brancheforeningen Maskinleverandørerne har haft lidt forskellige messestrategier gennem årene for henholdsvis leverandører af tunge og lette maskiner. Have & Landskab har skiftevis været inde i varmen og ude i kulden, på et tidspunkt blev der holdt en messe i Horsens uden

om brancheforeningen på grund af uenighed om strategien, og senest trak Maskinleverandørerne sig ud af E09 i Vandel. - Der har nu alligevel været en rød tråd i den forstand, at Entreprenørsektionen hos Maskinleverandørerne altid har ønsket en udendørs arbejdende messe og

helst hvert tredje år. Det får vi nu med messen, der har arbejdstitlen Entreprenør & Håndværk, siger Entreprenørsektionens formand, Hans Holm. Entreprenør & Håndværk arrangeres i samarbejde med Messecenter Herning og på arealer ved messecenteret, så centerets infrastruktur i stort

omfang kan udnyttes. - Vores medlemsvirksomheder bakker enstemmigt op bag Entreprenør & Håndværk. Det gælder både messekonceptet, placeringen i Herning, de treårige terminer samt messestart i maj 2012. Dette giver selvsagt Entreprenør & Håndværk et meget

stærkt rygstød, og jeg er sikker på, at messen vil få meget lang levetid, siger Hans Holm. - Der er flere fordele ved placeringen af messen på MCH’s egne arealer. Blandt andet går den nye motorvej lige til døren, de store maskiner kan præsenteres i funktion, og så har vi umiddel-

bar adgang til MCH’s mange faciliteter, siger han. - Man kan jo sige, at vi vender tilbage til den oprindelige form i 1990’erne, hvor vi havde EGAmessen på Fyn og en enkelt gang i Vandel. Dengang var det også Fortsættes side 11

JMM Group samler værksteder.......... side

2

Motorvejsfaciliteter.............................. side

18

Lykkelig skilsmisse.............................. side

3

Opbygger eget forhandlerne............... side

19

Økonomi og arbejdsmiljø.................... side

4-5

Brugte maskiner til salg....................... side

10-12

Ny importør af feje/suge maskine...... side

8

Grove får ny importør.......................... side

13

Motorvej i højhastighed....................... side

14-15

Nye generationer hos Helms TMT...... side

16

SEPTEMBER MÅNEDS INDSTIK GRENE INDUSTRI-OEM


SIDE 2

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Maskin- & Materiel Magasinet udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Produktionsansvarlig: Charlotte Thomsen Journalist Per Bang Journalist Claus V. Jensen

Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TRYK Trykcentralen, Gunnar Clausens Vej 6, Viby

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

ABBONEMENTS / ADRESSER service Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

ÅRSABONNEMENT Kr. 295,- i Danmark • Euro 40,- + postage

Annonce Str.: Min. 120 mm.

SEPTEMBER 2010

Værksteder samles JMM Group lukker værkstedet i Vojens og samler værkstedsaktiviteterne i Horsens, Hadsten og Rønnede Som en konsekvens af de aktuelle markedsvilkår har JMM Group besluttet af lukke værkstedet i Vojens og flytte aktiviteterne til henholdsvis Horsens for Johs. Møllers Maskiner A/S og til Hadsten for Stemas A/S. Afdelingen i Horsens rummer i forvejen Åkerbergs, der sælger og servicerer kraner. I samme bygning indrettes nu værksted for Johs. Møllers Maskiner, og otte medarbejdere flyttet fra Vojens til Horsens. På Sjælland har JMM Group haft værksted i Rønnede for både Stemas og Johs. Møllers Maskiner. Værkstedet fortsætter på samme adresse og med samme betjening af kunderne, men det bliver nu i regi af Johs. Møllers Maskiner A/S og med én samlet ledelse og styring. Reservedelslagre og salg er ikke påvirket af ændringerne. Det betyder, at Johs. Møllers hovedkontor og salgsafdeling fortsat ligger i Vojens sammen med maskinfabrikken, mens Stemas har sit hovedsæde og reservedelslager i Hadsten. Johs. Møllers Maskiner har desuden et mindre værksted i Køge, som ikke berøres af ændringerne. - Det reducerede nysalg af maskiner på det danske marked generelt har også hos JMM betydet mindre pres på klargøringsværkstederne. Flytningen og strukturændringerne giver nogle dy-

Værkstedet hos Åkerbergs i Horsens har hidtil været forbeholdt kraner og teleskoplæssere. Nu indrettes værksted til Johs. Møllers Maskiner A/S. namiske effekter, hvor vi sparer nogle omkostninger. For Johs. Møllers Maskiner betyder det også, at vi kommer til at ligge mere centralt i Jylland med vores værkstedsfaciliteter, siger adm. direktør for JMM Group, Hans Holm.

- Ændringerne skal ses som et led i de rationaliseringer, vi allerede har gennemført og en klargøring til den svage fremgang, som markedet oplever lige nu. Samtidig samler vi kræfterne om at fastholde og udbygge vores organisation med udekørende

servicemontører. - På maskinfabrikken oplever vi god aktivitet med underleverandøropgaver, men konkurrencen er blevet skærpet, så priserne er pressede, fortæller Hans Holm.

OPLAG: 12.550 Stk. DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger.

www.kiesel.dk

Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgivelse & deadlines 2010

Udgivelse: 15. Oktober 12. November 10. December

Deadlines: 06. September 03. November 01. December FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 3

Lykkelig skilsmisse Yanmar og Ammann har haft en europæisk alliance siden 1989, men nu skilles parterne, fordi synergierne er blevet udhulet Schweiziske Ammann og japanske Yanmar har haft en joint venture om produktion af kompakte gravemaskiner siden 1989. Maskinerne er blevet produceret i Frankrig, hvor Yanmar fortsætter sin produktion. Alliancen mellem de to blev ikke mindst etableret af forhandlermæssige årsager, hvor de to parter kunne få udbredt deres produkter langt bedre gennem et fælles forhandlernet, men også den udvikling er ændret på en række markeder, hvor udlejning har overtaget majoriteten af markedet for henholdsvis kompakte gravemaskiner og komprimeringsmateriel. På Ammanns hjemmebane i Schweiz er det eksempelvis Ammann, der ejer det selskab, der forhandler Caterpillar og samtidig står bag udlejningsfirmaet Cat Rental. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at Ammann samtidig står bag Yanmars gravemaskineprogram. Siden indgåelsen af samarbejdet har Ammann overtaget bl.a. den italienske fabrik for asfaltmaskiner, Antec samt tjekkiske Stavostroj, der producerer entreprenørmaskiner med vægt på komprimering. Disse overtagelser betyder, at Ammann i højere grad kan stå på egne ben og vil fokusere på asfalt og komprimering. Begge fabrikater importeres og

forhandles i Danmark af Stemas, og direktør Robert Kjærgaard ser adskillelsen som en styrkelse af begge fabrikater. - Specielt for Yanmar ser jeg muligheder for en styrkelse af gravemaskine programmet. Yanmar har fået en europæisk ledelse, som har stor gennemslagskraft overfor den japanske ledelse, og det ser vi allerede resultaterne af i form af maskiner, der er bedre tilpasset de europæiske kunder, siger Robert Kjærgaard. Styrkelsen af den europæiske ledelse betyder også, at der virkelig er kommet fart på udviklingsarbejdet. Yanmar har bebudet, at modelprogrammet gradvis vil blive udvidet. Ammann har egen produktion både i Tyskland og Schweiz, og jeg tror, at de bliver mere målrettede. Overtagelsen af Antec betyder også, at de har et øget fokus på asfalt og dermed på komprimering af asfalt, siger Robert Kjærgaard. At det rent faktisk er en lykkelig skilsmisse dokumenteres af, at Ammanns salgsorganisation fortsat vil importere Yanmar på så vigtige markeder som Frankrig, England og Rusland.

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner Salg Service Reservedele Udstyr Køb Formidling

Altid det bedste udstyr - altid det bedste team

Vi præsenterer den nye 308D Hydraulisk gravemaskine med uovertruffen ydelse i denne vægtklasse: ■ Hurtighed ■ Styrke ■ Stabilitet

BLIV PÅ BANEN Caterpillar er gennemprøvet kvalitet, innovation og teknologi, der bare fungerer. Den unikke Caterpillar knowhow ses og mærkes overalt i det store produktudvalg – fra den mindste minigraver til den største gravemaskine. Pon Equipment A/S har den gravemaskine og det tilbehør, der passer til dit behov, og vores erfarne serviceteam sørger for, at du altid er på banen.

Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

Fra den mindste til den meget store gravemaskine – ægte Caterpillar kvalitet

COPSØ A/S

Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

www.pon-cat.com


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Økonomi og arbejdsmiljø er to sider af samme sag For de fleste er udgangspunktet nok, at det koster penge at forbedre arbejdsmiljøet. Ny test med grave-/læssemaskiner viser, at brændstoføkonomi og arbejdsmiljø kan gå hånd i hånd

Det var lidt af et wake-up call for både førere og faglærere ved Byggetek i Ulfborg Kjærgaard, da Hydrema forleden havde arrangeret en test af to grave-/læssemaskiner med fire forskellige førere. Det viste sig, at med ganske få og enkle anvisninger til førerne, så kunne kørslen ændres, så brændstofforbruget faldt med helt op til 19% samtidig med at niveauet for helkropsvibrationer faldt med op til 24%. Det hører dog med, at tidsforbruget til arbejdsopgaverne også steg, men de involverede førere var enige om, at med lidt tilvænning ville denne tidsforøgelse blive reduceret, og den blev i øvrigt i nogen grad modsvaret af en højere kvalitet i det udførte arbejde. Testen blev gennemført som led i Hydremas bestræbelser for at nedbringe helkropsvibrationerne på virksomhedens maskiner. Til det formål har Hydrema ansat Thomas Langer, der er Erhvervs Ph.d. fra Aalborg Universitet og arbejder målrettet med helkropsvibrationer. Han

havde sat testen op og gennemførte den sammen med rutinerede faglærere fra Byggetek i Ulfborg Kjærgaard, som dels fulgte øvelserne tæt og dels gav instruktioner til førerne. Fire forskellige førere gennemførte over to dage præcist opmålte arbejdsopgaver på tid og med afvejning af det forbrugte brændstof samt måling af helkropsvibrationer. Først blev førerne bedt om at gennemføre opgaverne som de plejer at køre. Efterfølgende fik de dels individuel instruktion og dels en kort generel introduktion til økonomikørsel. --Efterfølgende blev de samme øvelser gennemført igen. Der blev gravet en 30 meter rende, der blev afgravet på et areal på 60 m2, og der blev læsset fem dumperlæs. Gennemsnitligt blev der sparet henholdsvis 16 og 19% brændstof ved gravearbejde efter instruktionen og 6% ved læssearbejde. Niveauet for helkropsvibrationer faldt med 2124% under de forskellige ar-

bejdsfunktioner. Førerne brugte i gennemsnit 12% længere tid på at grave en rende og 18% mere tid på afgravning, mens tidsforøgelsen ved læssearbejde kun var 4%.

Indarbejdes i maskinførerkurser Faglærer Niels Christian Andersen fra Byggetek har bl.a. undervist maskinførere i økonomikørsel gennem mange år, og han er overrasket over, at brændstofforbruget kan reduceres så meget ved så begrænsede ændringer af kørslen. - Disse resultater vil påvirke vores undervisning i fremtiden. Når omdrejningstallet reduceres og brændstofforbruget kan nedsættes så betydeligt, har det flere positive effekter. Det handler selvfølgelig om økonomi, men også om arbejdsmiljø, CO2 udledning og det generelle slid på maskinen. Dertil kommer helkropsvibrationerne, hvor testen dokumenterer en betydelig reduktion, siger Niels Christian

Andersen. Entreprenør Kim Hedegaard fra Mors deltog i testen. Han kører til daglig med en Hydrema 926D. Han mener selv, at han kører meget økonomisk, men alligevel var der besparelser at hente. - Jeg sænkede omdrejningstallet fra 1600-1700 omdrejninger til 1200-1300 omdrejninger ved gravearbejdet. Det tog lidt længere tid, men det blev også et pænere stykke arbejde, hvor der kunne spares noget tid for håndmanden. Ud over det lavere omdrejningstal fik jeg også et par fif om at køre med mere glidende bevægelser og undgå at ryste skovlen. Da jeg gravede rende anden gang, sparede jeg 13,4% på brændstoffet, og vibrationerne blev reduceret med 27,1%, mens jeg kun brugte 5% mere tid. Jeg synes godt nok, at det flyttede meget med ganske små ændringer. Som selvstændig er jeg selvfølgelig meget optaget af økonomien, men vibrationerne betyder også meget. Jeg er kun 33 år og skal gerne kunne holde mange år endnu, sagde Kim He-

Thomas Langer vejer brændstof af til én af de maskiner, der indgik i testen af sammenhængen mellem førernes kørsel, brændstofforbrug og helkropsvibrationer. degaard efter testen. For Thomas Langer var det en bekræftelse af hans arbejdshypotese gennem det teoretiske ar-

CityCat 1000 • • • •

Totalhøjde under 2 m Lille venderadius Stort førerhus Enkel joystickbetjening med én hånd • Serviceinterval 1000 timer

model 180

CityCat 2020 • Knækstyret • EURO 5 dieselmotor • Enkel og let programmerbar styring • Servicevenlig

Kampagnepris på DK Pakke

Kampagnepris på DK Pakke

29.900,-

29.900,-

Aircondition Firehjulsstyring Rotorblink Bakkamera Radio/CD Slangerulle med vand Løvsugerslange Manuel centralsmøring Bakalarm

bejde, han har gennemført med helkropsvibrationer. - Vi arbejder med computer-simulationer af maskinernes be-

Aircondition Radio/CD trepunktssikkerhedssele Cruise Control Rotorblink på kabine Bakalarm Løvsugerslange (4,8 m) Slangerulle med vand Opvarmede sidespejle

Fabriksnye!

BEGRÆNSET ANTAL ølle ... - først til m

TEKNISKE DATA Nyttelast: 975 kg Egenvægt: 1860 kg Hastighed: 20 km/t Ydelse: 24 kW 31 HK Årgang 2008

195.000,-

Excl. moms

Excl. skovl

INCL. EKSTRAUDSTYR: Widebase dæk Flydestilling 40 l. hydraulik VÆRDI: 17.429,-

ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

Forhandler: Rimas - Løgstør - 96 66 03 99

www.helmstmt.com

AALBORG Rebslagervej 7 9000 Aalborg Tlf. 98 13 77 22 Fax 98 16 56 11 info@ep.dk

KØBENHAVN Baldersbuen 22 2640 Hedehusene Tlf. 43 71 01 66 Fax 43 71 06 11

KOLDING Albuen 26 6000 Kolding Tlf. 76 33 60 60 Fax 76 33 60 69

www.ep.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Testkørerne i gang med en afgravningsopgave. Der blev løbende kontrolleret med laser, så opgaverne blev udført så ensartet som muligt. vægelser og forholdet mellem mand og maskine. Ved at simulere maskinens bevægelser i et 3D computerprogram, kan vi variere og kombinere forskellige konstruktioner, komponenter og processer, så vi får færrest mulige helkropsvibrationer. Vi kan også simulere, hvilke typer bevægelser og hastigheder, der giver den største belastning og derigennem rådgive om, hvordan man i sit daglige arbejde minimerer vibrationerne, siger Thomas Langer.

KONTAKTPERSONER Jylland, Nord Niels Juel Mobil 40 81 31 22

SIDE 5

Entreprenør Kim Hedegaard fra Mors var overrasket over, at han kunne spare så meget brændstof og reducere vibrationerne så meget ved at ændre sin kørsel forholdsvis lidt.

Mere og mere fokus på helkropsvibrationer Reglerne om helkropsvibrationer fremgår af et EU Direktiv helt tilbage fra 2002. Der har været forskellige overgangsordninger, men fra juli 2010 er reglerne fuldt ud indfaset, og det betyder reelt, at Arbejdstilsynet i tilfælde af overskridelse af en grænseværdi kan forlange arbejdet stoppet omgående. Ved overskridelse af en aktionsværdi kan Arbejdstilsynet kræve, at der tages initiativer til at afhjælpe problemerne. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg udsender om kort tid en ny vejledning, men konsulent Ulla Brund Jensen fortæller, at der egentlig ikke er nyt indhold i den i forhold til de hidtil gældende regler og procedurer. - Lovgrundlaget er jo efterhånden nogle år gammelt, og det fik en del opmærksomhed fra starten, men i dag er det ikke noget, vi oplever så meget opmærksomhed omkring, siger Ulla Brund Jensen. - Niveauet for helkropsvibrationer skal fremgår af produktbeskrivelsen på nye maskiner, men der er ikke klare definitioner af, hvordan det skal måles. Jeg tror, at den fulde opmærksomhed først vil komme, når kunderne efterspørger måleresultatet og dertil vil vide, hvordan det er blevet målt, siger hun. Helkropsvibrationer er de vibrationer, der fortrinsvis kommer op gennem sædet og påvirker især ryggen. Ph.d. ingeniør Thomas Langer fra Aalborg Universitet, der arbejder for Hydrema med helkropsvibrationer, fortæller, at man hos Hydrema af og til har forespørgsler om helkropsvibrationer. - Vi har bl.a. oplevet svenske kunder spørge til det. I Sverige er der lidt større opmærksomhed, og nogle kunder ikke mindst det offentlige har stor fokus på leverandørernes arbejdsmiljø, siger Thomas Langer. Ulla Brund Jensen siger, at det er et nyt fokus, at førerne faktisk kan gøre en del selv for at begrænse vibrationerne. - Hidtil har der mest været fokus på selve maskinerne og deres indretning med sæder osv., men nu er det altså også påvist, at der er handlemuligheder for den enkelte. Det er meget væsentligt, siger hun.

KANONPRISER på udvalgte JCB maskiner! Kontakt os og hør nærmere …

Jylland, Midt Per Jacobsen Mobil 21 49 56 08 Jylland, Øst Bjarne P. Nielsen Mobil 20 22 35 65 Jylland,Syd/Fyn Carsten Mørk Jacobsen Mobil 61 61 40 96 Sjælland Lars Houlind Mobil 40 81 84 81

JCB VMT 160

JCB 714

JCB JZ 140

JCB 416

JCB MINI CX demomodel

JCB 403

JCB COMPACT 335 demomodel

JCB MICRO 8008

Sjælland Carsten Bisgaard Mobil 29 43 84 01 Udvalgte kunder Peder Ravn Mobil 40 18 10 66 AFDELINGER JYLLAND Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 70 10 12 14 FYN Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 70 10 12 14 ØST FOR STOREBÆLT Kærup Parkvej 3, Benløse 4100 Ringsted Tlf. 70 10 12 14

www.jcb.dk


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Solen arbejder............ fortsat fra side 1 lastbil ud til et sted, hvor kalken var i en skrænt, og derfra blev der læsset med håndkraft. Kalken blev den gang udelukkende brugt til jordforbedring. I 1960’erne opstod der flere egentlige kalkværker i området omkring Bælum i Himmerland, og i 1970’erne samlede Lars Andersen dem til Kongerslev Kalk. Produktionen toppede i 1988, hvor der blev produceret 80009000 ton dagligt og kørte 300 lastbiler fra kalkværket hver dag. Det var udelukkende til jordbrugskalk, hvor landmændene anvender det for at øge udbyttet. Jordbrugskalken sælges dels via foderstoffirmaerne og dels direkte til landmændene. ”I slutningen af 1980’erne blev vi advaret om, at forbruget ville falde drastisk. Det skyldtes bl.a. braklægning, reduktion af gødningsforbruget og andre tiltag. I dag er forbruget i landbruget stabiliseret på ca. det halve niveau, men til gengæld har vi fået andre produktioner,” fortæller Bent Andersen.

udvikling af produkter og markeder. Jo mere vi kan forædle produkterne, jo bedre,” siger Bent Andersen. Kalken er dannet af skaldyr, der er sunket til bunds på havbunden i tropiske farvande for ca. 60 millioner år siden. På Kongerslev Kalks nuværende arealer er der kalk til den aktuelle produktion i de næste 40 år, men de samlede forekomster i området kan række til op mod 200 år. Kalken ligger langt dybere end de nuværende udvindingstilladelser rækker til. I øjeblikket udvindes kalk på 10-årige tilladelser fra råstofmyndighederne, men der er tale om, at der efter en VVM-redegørelse kan gives en 30-årig tilladelse. ”Det vil naturligvis være en stor fordel for vores virksomhed. Vi investerer løbende i produktionsfaciliteter. Vi har netop afsluttet byggeri af en lagerhal og har allerede den næste på tegnebrættet. Det er klart mere interessant at investere på basis af en 30-årig tilladelse end på basis af en 10-årig,” fastslår Bent Andersen.

Den nye scraper hos Kongerslev Kalk er hentet hjem brugt fra en forhandler i Californien. Til venstre Direktør Bent Andersen, Kongerslev Kalk foran området, hvor der indvindes kalk. Lige bag ham og til højre ses de udendørs lagerstakke, hvorfra scraperne igen opsamler til selve produktionen. Nederst til venstre Én af Kongerslev Kalks store Wabco scrapere på værkstedet, hvor egne mekanikere udfører størstedelen af reparationer og service på maskinerne.

Har flere ben at stå på Havebrugskalk kom til i produktionen i begyndelsen af 1980’erne. Det er bearbejdede produkter, som er blandet op med gødning og leveres i sække enten med Kongerslev Kalks eget navn eller med diverse bygge- og havemarkedskæders navne. Ud over jordbrugskalk og haveprodukter har Kongerslev Kalk yderligere to ben, som begge består af kalk, der er ovntørret. Det er foderkridt, der leveres henholdsvis som bulkvare til at blande i foder på foderfabrikker eller i løs vægt til landmændene. Desuden produceres industrikalk, der bl.a. anvendes til røgrensningsanlæg, asfaltproduktion og ikke mindst i cementindustrien. ”Ovntørrede produkter udgør i dag omkring 25% af vores produktion, og det er klart de områder, som er i størst vækst, og hvor vi arbejder yderligere på

Hentede scraper i USA Investeringer sker der også i maskiner – senest en Caterpillar 623G scraper, som blev fundet på internettet og hentet hjem fra en lokal forhandler i Californien. ”Vi havde drøftet køb af en ny scraper med Pon Equipment og Caterpillar gennem nogen tid, men de producerer ikke længere den model, vi gerne ville have. De er gået over til snegle frem for elevatorer på de store modeller, men det er ikke så godt til vores formål. Vi havde haft en længere dialog med Caterpillar, men vi kunne ikke finde den rigtige løsning. Vi kiggede så på nettet efter en brugt og fandt én hos en californisk forhandler. Den havde kun gået 700 timer og så ud som en ny.” ”Vi spurgte så Pon Equipment, om de ville være med til at hente den hjem og klargøre den til os.

Nederst til højre Kongerslev Kalk har i alt seks scrapere. De store maskiner fylder godt i maskinhallen på kalkværket.

Det indebar bl.a. CE-mærkning, nødstyring og centralsmøreanlæg, og så gav Pon Equipment os en garanti på maskinen. Det var et fint samarbejde, og vi fik maskinen i maj. Den har kørt i produktionen i år og har fungeret

fint,” fortæller Bent Andersen. Én af de store omkostninger i Kongerslev Kalk er diesel til de mange store maskiner, og ikke mindst afgifterne på diesel. ”Selv om vi arbejder med naturprodukter og udnytter solens

varme til at tørre vore produkter, så skal vi betale dieselafgifter til maskinerne som om det er transportdiesel og kan ikke få de fradrag i afgifterne, som en såkaldt ’tung proces’ indebærer. Valgte vi til gengæld at bruge langt me-

re olie ved at ovntørre kalken, ville det være ’tung proces’ og dermed langt mindre afgiftsbelagt. Det virker meget ulogisk, men vi har ikke kunnet få det ændret,” fortæller Bent Andersen hovedrystende.

Entreprenørmaskiner i Centrum

Høj grad af funktionalitet! Lave driftsomkostninger! Doosan DX 255LC produceret i Belgien.

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 7

Entreprenørens forlængede arm

Sejersten Kloakservice udvider vognparken

En ny, kompakt multimaskine kan komme til, hvor store teleskop- og gummihjulslæssere må give op.

Virksomheden har fået mere at lave i Nordsjælland, hvor den holder til.

Tyske Kramer Allrad har udviklet en ny multimaskine, der forsøger at kombinere det bedste fra to verdener nemlig gummihjulslæsseren og teleskoplæsseren. Det betyder, at Kramer Allrad 1245 ifølge leverandøren kan magte en lang række meget forskelligartede opgaver på almindelige byggepladser. Løftehøjden på godt fire meter og kapaciteten på 1.200 kilo gør den velegnet som både murerens og entreprenørens forlængede arm, når der skal sættes sten og mørtel op på stilladset, eller når der skal flyttes materialer rundt på byggepladsen, men også landmænd og anlægsgartnere er oplagte brugere af den nye multimaskine, når der skal flyttes belægningssten, jord, foder og andet rundt på pladsen eller ejendommen, og når en lastbil skal læsses med materialer. Kramer Allrad 1245 kan leveres med blandt andet pallegafler og skovl, ligesom den med en egenvægt på 2.530 kilo og en meget kompakt opbygning ikke bare kan komme til, hvor en stor tele-

Endnu en traktor fra JCB skal gøre tjeneste hos Sejersten Kloakservice ApS i Frederikssund i Nordsjælland. Den nyerhvervede traktor, en Fastrac 3230, skal bruges i arbejdet med spuling og slamsugning af kloakker og dræn og er leveret med en ny Gøma 12 tons spulevogn. En samlet investering på cirka 2,5 millioner kroner. Den nye traktor er leveret af Nicolaisen & Larsen A/S i Ringsted. Sejersten Kloakservice ApS blev stiftet i 1992 og drives af Ulla og Einer Sejersten. Virksomheden har derudover seks mand kørende i marken, og arbejdsområdet er primært Nordsjælland, hvor

Den nye multimaskine er kompakt og relativ let, hvilket betyder, at den kan transporteres på en almindelig trailer.

Ulla og Einer Sejersten, der driver Sejersten Kloakservice ApS, får mere og mere travlt, og derfor har de anskaffet endnu en traktor. Denne gang en ny JCB Fastrac 3230. kundekredsen omfatter både kommuner, boligselskaber, for-

-

Løftehøjden og –kapaciteten gør Kramer Allrad 1245 velegnet til en række forskellige opgaver på en byggeplads. skoplæsser måske må give op, den kan også transporteres på en almindelig trailer. Firehjulsstyringen og det hydrostatiske firehjulstræk gør det samtidig lidt nemmere at komme rundt på de

små byggepladser. Kramer Allrad 1245 forhandles af Erenfred Pedersen A/S i Aalborg, der også har Kramer Allrads øvrige gummihjuls- og teleskoplæssere på hylderne.

Annonce telefon 8680 4499 • 2086 4499

Vinterens udfordringer er velkomne for en veludstyret Park Ranger!

Vinterkampagne! Egholm Park Ranger 2150 med Salt- og grusspreder og et valgfrit snerydningsredskab

KUN: 199.500 kr. - spar op til 35.000 kr. Leasing fra kr. 2.965 pr. måned

Med den genopståede Egholm Park Ranger 2150 får du 20 % mere styrke fra 26 HK og et effektivt 4-hjulstræk!

72 mdr. med restværdi på 10% - (Alle priser er plus moms)

Frit valg mellem 3 frontredskaber

2150 er nem at manøvrere, også på smalle stier. Den kan vende på en tallerken og er det perfekte værktøj om vinteren. 26 HK og 4-hjulstræk sikrer høj ydeevne og godt vejgreb. Den har et slidstærkt redskabsprogram, der kan skiftes mellem på under 4 minutter - uden brug af værktøj. Nem håndtering.

Park Ranger 2150

Dozerblad

Med skræddersyede redskaber fra Egholm, opnår du toppræstationer!

Transportvej 27 DK-7620 Lemvig T. +45 97 81 12 05 F. +45 97 81 12 10 info@egholm.dk

Vinterkampagne gældende frem til 15. november 2010

Find din forhandler: www.egholm.dk

sikringsselskaber, landbrug og private.

Når pligten kalder - er din Egholm Ranger klar! Egholm Park Ranger 2150 Egholm City Ranger 2200

Svingbar kost

V-plov


SIDE 8

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Feje-/sugemaskiner skifter importør Bucher Schörling feje-/sugemaskiner bliver nu importeret til Danmark af Helms TMT Centret Efter en årrække hos Rimas har Bucher Schörling skiftet importør i Danmark, så firmaet nu er repræsenteret af Helms TMT Centret. - Bucher er en meget stor koncern, som bl.a. ejer Johnston og danske Beam. I Bucher Schörling regi sælger vi feje-/sugemaskiner fra én til otte kubikmeter – altså både citymodeller og de store lastvognsmaskiner, fortæller Allan Helms fra Helms TMT Centret. - Maskinerne produceres i

Schweiz og hører absolut til i den absolutte topklasse indenfor feje-/sugemaskiner. Virksomheden arbejder udelukkende med feje-/sugemaskiner i denne division, og det er en meget klar opgradering for os at overtage dette agentur. - Modelprogrammet omfatter tre city-modeller med en kapacitet på 1, 2 og 4 kubikmeter og tre lastvognsmaskier med kapacitet på 5, 6, og 7 kubikmeter. Vi har allerede solgt den første citymaskine til Kaj Bech i Holstebro,

som bl.a. har en del kommunale opgaver i licitation, fortæller Allan Helms. - Vi vil med dette program henvende os både til kommuner og entreprenører med kommunale opgaver samt til asfaltfirmaer og entreprenører med opgaver i forbindelse med asfaltarbejde, siger Allan Helms, som føjer til, at Bucher Schörling i en del europæiske lande har en markedsandel på 20-25%.

Den første Bucher Schörling City Cat er solgt til Kaj Bech i Holstebro fra Helms TMT Centret.

MultiOne GT950DT acitet op til 160 p a k 0k fte ø g L

navnenyt

KØ V næ i B E rm hen LLE es vi R te se LE ud r ti J le l je r

På foto er Torben Sigh tæt på a--t komme på glatis. Denne gang heldigvis i forbindelse med hans polterabend. Foto: John Boisen Den altid velforberedte og knivskarpe journalist ved Licitationen, vores gode ven Torben Sigh blev den 18. september gift med sin Marlene i Rødding kirke,

Spøttrup. Fra redaktionen hos Maskin & Materiel Magasinet ønskes hermed et stort tillykke med dagen og alt godt fremover.

Timan Tool-Trac

En ægte Multifunktionsmaskine Effektiviteten skal optimeres og omkostningerne minimeres. Dette er kravet til nutidens maskiner. MultiOne lever op til disse krav. Multitask med MultiOne… MultiOne GT950DT løfter op til 1600 kg og kan stadig fragtes på en maskintrailer.

Klipper op til 2500 mm

MultiOne GT950DT kan udstyres med et væld af redskaber, som kan skiftes på få sekunder – MultiOne kan det hele.

Tornado 400

Timan Tool-Trac er dansk fremstillet og markedets mest fleksible redskabsbærer i klassen 37 til 45 hk... Løftehøjde 2500 mm

Jylland: Hjulmagervej 1, DK-8800 Viborg - Sjælland: Solvangsvej 45, DK-4360 Kirke Eskilstrup Indehaver Peter Daugbjerg Tlf.: +45 8727 1297 Mobil: +45 2486 7500

Administration Helene Luxford Tlf.: +45 8727 1298 Mobil: +45 6029 7456

Distriktschef Jylland & Fyn Tommy Kærgaard Mobil: +45 6029 7455

WWW.MULTIONEDANMARK.DK

Distriktschef Sjælland Torben Hylager Mobil: +45 4091 2989

Fabriksvej 13 6980 Tim . Denmark Tel. +45 23 20 68 31

www.timan.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 9

Preben Hockerup fjernede 220 meter bro på en uge Tidspresset var til at tage at føle på, da nedrivningsfirmaet Preben Hockerup A/S skulle jævne en motorvejsbro med jorden på bare syv dage. - Vi havde styrken og kapaciteten til det, og det forløb rigtig godt. Sådan siger entrepriseleder Erik Christensen, Preben Hockerup A/S, der stod i spidsen for en både omfattende og udfordrende nedrivningsopgave ved Bagsværd for kort tid siden. Virksomheden havde fået syv dage til at jævne en 23 meter bred og 220 meter lang motorvejsbro med jorden, og det er ikke hverdagskost i nedrivningsbranchen. Heller ikke for Preben Hockerup A/S der ellers efterhånden har prøvet kræfter med det meste. - Vi har taget flere broer ned men ikke i den størrelsesorden og ikke under det tidspres. Samtidig gik broen hen over et banelegeme, så der var flere ting, der gjorde opgaven lidt speciel, fortæller Erik Christensen, der også stod i spidsen for virksomhedens enorme nedrivningsopgave på Kemira-grunden i Fredericia.

8.000 tons Sådan cirka tre fjerdedele af virksomhedens samlede kapaci-

tet var sat ind på opgaven, der var løst til alles tilfredshed tre timer før deadline, og dermed kunne den garvede entrepriseleder ånde lettet op. Måske fik han trods sin erfaring lidt sved på panden undervejs. Netop på grund af tidspresset havde Preben Hockerup A/S lejet en ny og kæmpe stor betonsaks, der var udset til at spille en vigtig rolle i nedrivningsarbejdet, men den bukkede under med tekniske problemer allerede tidligt i forløbet, og derfor måtte Erik & Co. klare sig med virksomhedens mere traditionelle sakse og hamre. - Vi havde sikret os overkapacitet, hvis der var noget, der skulle gå galt, så vi klarede det alligevel, konstaterer Erik Christensen, der havde mandskab på opgaven døgnet rundt. I løbet af de syv dage, arbejdet stod på, tyggede, hamrede, borede og gravede nedrivningsholdet sig gennem 6.000 tons beton og jern samt cirka 2.000 tons asfalt. Det er Vejdirektoratet, der har ønsket den vestlige del af

motorvejsbroen revet ned for at gøre plads til en ny bro over Bagsværd Hovedgade og Farum Banen. Den østlige del af broen blev renoveret i starten af 1980’erne.

En 220 meter lang og 23 meter bred motorvejsbro i Bagsværd skulle jævnes med jorden på syv dage.

.

Maskinerne klippede, hamrede, borede og gravede sig gennem 8.000 tons beton, jern og asfalt.

Maximal effektivitet til din nuværende eller nye gravemaskine

Kontakt engcon for mere information om muligheder for montering af tiltrotator på din gravemaskine. Se mere på www.engcon.dk eller kontakt os direkte. engcon Danmark | Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg | Tel 2020 3584, Fax 6479 2110 www.engcon.dk, info@engcon.dk


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Brugte maskiner og lastbiler Brugte maskiner og lastbiler Brugte maskiner og lastbiler

SEPTEMBER 2010

Baby-Beam Beam har fået en lille ny fejemaskine, Johnston CN101 til bare én kubikmeter

2008,Barford SXR 8000 2008,Barford SXR 8000 Pris ekskl. moms Pris ekskl. moms ID: 383BD4BC 160.000 DKK 2008,Barford 160.000 DKK SXR 8000ID: 383BD4BC Pris ekskl. moms ID: 383BD4BC 160.000 DKK

2001,UpRight TM12 2001,UpRight TM12 Pris ekskl. moms Pris ekskl. 28.000 DKKmoms 2001,UpRight 28.000 DKK TM12 Pris ekskl. moms 28.000 DKK

1993,Denka DK7 MK22 1993,Denka DK7 MK22 Pris ekskl. moms Pris ekskl. ID: A39ACDF6 88.500 DKKmoms 1993,Denka 88.500 DKK DK7 MK22ID: A39ACDF6 Pris ekskl. moms ID: oplysninger A39ACDF6 For atDKK få nærmere 88.500

2002,Potain MD 305 B 2002,Potain MD 305 B Pris ekskl. moms Pris ekskl.DKK moms ID: A855C7E6 1.526.553 2002,Potain MD 305 B ID: A855C7E6 1.526.553 DKK Pris ekskl. moms ID: A855C7E6 flere 1.526.553 DKK

ID: 826D6A64 ID: 826D6A64 ID: 826D6A64

og For at få nærmere oplysninger billeder af den enkelte maskineog gåflere ind på billeder den enkelte maskine gåflere ind på For at fåafnærmere og www.mascus.dk ogoplysninger indtast MascusID www.mascus.dk og indtast MascusID billeder af den enkelte maskine gå ind på nummeret på maskinen eller lastbilen. nummeret på maskinen eller lastbilen. www.mascus.dk og indtast MascusID Vælg mellem 100.000 maskiner, nummeret på maskinen eller lastbilen. Vælg mellem 100.000på maskiner, traktorer og lastbiler Mascus.dk traktorer og lastbiler på Mascus.dk Vælg mellem 100.000 maskiner, Nordens største hjemmeside for tungt Nordens største hjemmeside for tungt traktorer udstyr og lastbiler på Mascus.dk udstyr Nordens største hjemmeside for tungt udstyr

Den lille én kubikmeter Johnston CN101 kan køre enten med 2- eller 4- hjuls styring og er dermed meget manøvredygtig. Hidtil har den mindste model Johnston fejemaskine været en to kubikmeter model, men nu lancerer Beam en endnu mindre city fejemaskine med en rustfri stålbeholder på bare én kubikmeter. - Der kører ikke så mange af denne helt lille type feje-/sugemaskiner i Danmark. Det er fortrinsvis i København, hvor der er steder med meget begrænset

byd på

brugt

www.retrade.dk

plads, hvor det er hensigtsmæssigt med en én-kubikmeter maskine, siger salgschef Henning Stampe fra Beam A/S, der repræsenterer Johnston i Danmark. Johnston CN101 har en stor rummelig kabine med gode oversigtsforhold. Maskinen kan køre med 2- eller 4-hjuls styring, så den er særdeles manøvredygtig.

- Ud over kommuner kan der også være kunder blandt anlægsgartnere og større boligforeninger til en feje-/sugemaskine af denne type, siger Henning Stampe.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 11

Udendørs maskinmesse............ fortsat fra side 1 en arbejdende messe, og der var udstillere af både tunge maskiner og lettere materiel og tilbehør. Vi må erkende, at der bliver et vist kalendersammenfald mellem den nye messe og henholdsvis Agromek og Have & Landskab, når den ene har en tre-årig cyklus og de andre en to-årig, men sådan må det nu en gang være, siger Hans Holm. Ved den tidligere EGA-messe havde Maskinleverandørerne også et samarbejde med Messecenter Herning om det tekniske arrangement, og direktør Georg Sørensen, MCH Messecenter er glad for at vende tilbage til denne del af maskinbranchen. - Vi har store forventninger til

den nye fagmesse, der bygger på et stærkt og positivt samarbejde mellem Maskinleverandørerne, Entreprenørsektionen og MCH. Entreprenør & Håndværk vil meget konkret afspejle, hvad markedet og vores kunder og gæster efterspørger. Derfor er jeg overbevist om, at vi her har skabt et langtidsholdbart koncept med stor appel til såvel udstillere som målgruppen af besøgende fra entreprenør- og byggebranchen. Maskinleverandørerne har altid ’fyldt meget’ hos MCH, og det glæder mig meget, at vi med den nye fagmesse kan fortsætte og gerne udvikle et årelangt, godt samarbejde, siger Georg Sørensen.

Sektorer på Entreprenør & Håndværk • • • • • • • • • • • • • • • • •

Entreprenørmaskiner Knusere og sortereværker Entreprenørbiler Lifte og løftegrej Byggekraner Trucks Skurvogne og telthaller Udlejningsfirmaer og konsulentydelser Vejmateriel Containere Tilbehør herunder dæk og udstyr m.m. Vintermateriel Renovationsmaskiner Affaldshåndtering Skrotbehandling Miljøbeskyttelse Kloak og afløb

Forventede messer med Maskinleverandørerne involveret November 2010: Agromek August 2011: Have & Landskab Maj 2012: Entreprenør & Håndværk November 2012: Agromek August 2013: Have & Landskab November 2014: Agromek Maj 2015: Entreprenør & Håndværk August 2015: Have & Landskab

Husk at tjekke www.mmm-online.dk

• • • • • • • •

Nye New Holland rendegravere, minigravere, minilæssere og teleskoplæssere på lager. I Kastbjerg finder du også Danmarks største udvalg af topklargjorte brugte rendegravere. Se mere på www.Iem.DK

86 47 03 88 www.iem.dk

JCB 3CX 4X4 Servo

Enhedsnr.902327 Årgang: 93/94 Timer: 7200

Kr. 115.000 JCB 4CX 4x4x4 SRS PSS Super Enhedsnr.902146 Årgang: 02/03 Timer: 3376

Kr. 260.000 NH 115 Servo

Enhedsnr.902456 Årgang: 2004 Timer: 3265

Hans Holm, formand for Maskinleverandørerne, Entreprenørsektionen og adm. direktør Georg Sørensen viser, hvor Entreprenør & Håndværk placeres ved MCH Messecenter.

Kr. 240.000

EJGIl KNUDSEN ENTREPRENØRMASKINER

08 Hydrema 926D 4:1 skovl, twindæk, T.arm. centralsm. 5100 t. 04 Hydrema 926 C-2 ESD ca. 5500 timer med meget udstyr. 02 Hydrema 928 C ESD kørt 5900 timer med stilbar bom 06 Hydrema 906 C-2 ESD 1200 timer fremstår som ny 00 Hydrema 906 B MM med hurtigskift skift for og bag 15000 t 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 02 Hydrema 912 dumper kørt ca. 5000 timer rep. og nymalet 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 06 Hydrema WL 480 ged m.gafler som ny kun kørt 630 timer 93 Komatsu D37P larvebåndsdozer 3800 t. med ny transmission 02 Bomag BW177 DH3 + 02 Bomag BW124 PDH-3 1000 t. 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring 9100 t. evt. udlejning først 04 Fiat Kobelco W 130 ged 4500 timer med nye dæk og nymalet 3 x 05/06 og 97 Takeuchi TB 175 og 070 7 t. gravemask. 16/4500t 03 Manitou MT 1740 SL Turbo kurv m.drejeled/hydr.skift 1300 t. 03 Manitou MLT 526 T.Compact incl. skovl og gafler kørt 3200 t. 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine kører godt 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemaskine 7380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV Teleskoplæsser med udstyr 2200 timer 99 Atlas AR 65 miniged kørt 5000 timer Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK

VINERIE 9013

Enhedsnr.902025 Årgang: 2002 Timer: 4064

Kr. 185.000 JCB 414

Enhedsnr.902273 Årgang: 1996 Timer: 11.357

Kr. 155.000

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

BRUGTE MASKINER TIL SALG

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

Pel-Job LS386

Thwaites 3 Ton

Case CX35

Årgang: 1991 Timer: 5916 Pris Kr. 65.000,-

Årgang: 2008 Timer: 0 Pris Kr. 220.000,-

Årgang: 2002 Timer: 2450 Pris Kr. 110.000,-

Komatsu 210LC-8

Terex 860

Fiat-Hitachi EX285

Årgang: 2006 Timer: 5200 Pris Kr. 535.000,-

Årgang: 2007 Timer: 900 Pris Kr. 260.000,-

Årgang: 1999 Timer: 17600 Pris Kr. 185.000,-

Rammer in22

Fiat-Hitachi EX255 Hitachi ZX280LC-3

Årgang: 2006 Timer: .. Pris Kr. 35.000,-

Årgang: 2002 Timer: 9350 Pris Kr. 295.000,-

Årgang: 2006 Timer: 4143 Pris Kr. 650.000,-

Se flere brugte maskiner på www.hpe-as.dk H.P. Entreprenørmaskiner A/S • Horsens tlf. 76 82 20 20 • Bjæverskov tfl. 56 87 10 10 København, Sjælland, Lolland-falster: København, Sjælland, Lolland-falster: Nordjylland: Midtjylland: Sønderjylland/Fyn: Grønland:

Henrik W. Sørensen Hans Peter Pedersen P. C. Nørgaard Flemming Sørensen Finn Enggaard Kurt Hansen

tlf. 2040 2210 tlf. 4032 3999 tlf. 2144 1010 tlf. 2369 3204 tlf. 4037 2230 tlf. 2145 7515

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 640-6194 6300 Liebherr R944 651-8431 10050

1999 2001

306.000,743.000,-

GuMMihJuLSLæSSErE Liebherr L544 422-0272 Liebherr L574 473-7762

9480 9445

1999 2002

276.000,442.000,-

MiniGravEMaSkinEr Neuson 2503 AE02216 Neuson 3503 AE00675 Neuson 6003 AD04914

844 866 1051

2007 2006 2006

177.000,204.000,270.000,-

DOzEr OG DuMPEr Komatsu 275 1290 Neuson 3001 AA31163D

7500 713

2000 2005

851.000,143.000,-

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Michael Jørgensen ..................... mobiltlf. 30 68 44 04 Jylland/Fyn: Svend Sørensen .................... mobiltlf. 20 21 21 53 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard .............. mobiltlf. 24 45 11 53 Jylland syd/Fyn: Allan Pedersen ............... mobiltlf. 23 65 86 27 Jylland syd/Fyn: Tommy Kristensen ........ mobiltlf. 40 31 71 53 -besøg også vor web-side.www.jmm-group.com

Alle priser er excl. moms

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 73 54 77 00 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 56 71 16 11 Midt/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 87 61 42 00


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Den sidste bajer

Vil du sælge

32 gæringstanke ved det gamle Carlsberg bryggeri i Valby er ved at blive klippet i strykker

din brugte maskine? I Skive er vi næsten færdige med at bygge Danmarks største indendørs brugtcenter til entreprenørmaskiner, teleskoplæssere og lifte. Derfor søger vi gode brugte maskiner af alle fabrikater. Er du interesseret i at sælge eller bytte din maskine, så kontakt os for en uforpligtende snak.

Hos os finder du præcis den maskine som passer til din opgave og dine behov. Har vi den ikke på lager, skaffer vi den gerne til dig.

Henrik Kirketerp-Møller . T. 25 16 50 00 . henrik@scantruck.dk

Se meget mere på www.scantruck.dk

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Firmaet Jatob, som er en del af Orlas Produkthandel, er i gang med at klippe 32 gamle gæringstanke i stykker ved Carlsbergs nedlagte bryggeri i Valby. Hver af tankene vejer ca. 30 ton og består af en yderkappe af aluminium, et lag isoleringsskum og en rustfri ståltank. - Vi har opgaven som totalentreprise og skal ud over at klippe

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk

tankene fra hinanden sortere og bortskaffe materialerne, fortæller Jan Rasmussen fra Jatob A/S. - Det er en opgave, som vi forventer vil strække sig over femseks måneder. Det er ikke lige noget, vi har prøvet før, så det er lidt svært på forhånd at beregne, hvor lang tid det tager, siger Jan Rasmussen.

Opgaven med at klippe tankene i stykker løses med en Hitachi ZX470LCH-3 med en Genesis stålsaks monteret direkte på bommen. Maskinen vejer med saks 54 tons.

brugte mAskiner til gode priser Atlas Ar35

Cmi 888

giant 6001

neuson 6003

Hanomag e20

Årg. 2005/1850 timer

Årg. 2008/309 timer

Årg. 2005/2050 timer

Årg. 2005/1047 timer

Årg. 1992/9500 timer

Inkl. skovl og pallegafler, 31x15,5-15 dækmontering

Vær opmærksom på

kr.

inkl. 4-i-1 skovl

144.000

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele AHlmAnn 100 landet. kontakt en sælger for Afhentningspris! at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

318.000

inkl. skovl og greb

kr.

165.000

kr.

Inkl. skovl og pallegafler

330.000

kr.

65.000

Yanmar Vio45

schäffer pro58

Weidemann 1360

kramer 880

Årg. 2008/500 timer

Årg. 2008/475 timer

Årg. 2005/3010 timer

Årg. 2007/191 timer

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2001/5800 timer Inkl. skovl, pallegafler og halmspyd

kr.

inkl. 400 mm og 600 mm skovle og 1200 mm tiltskovl

115.000

kr.

332.000

Inkl. skovl og pallegafler

kr.

229.000

kr.

120.000

U D• Murstenstang • Skovl med overfald • Silocutter • Bobcat silocutter • Minkhalmrive • B T E GIV Diverse nye og gamle standardskovle til Mustang og Weidemann • Se mere på www.stemas.dk peter Henning søren

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Frank Hans peter

nordjylland sjælland

kr.

485.000

gazelle 2007

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 13

Grove mobilkraner får dansk importør Selv om UN Maskinservice har haft et mangeårigt samarbejde med Grove Mobilkraner er det nyt, at firmaet nu skal sælge mobilkraner i Danmark Grove Mobilkraner har hidtil haft sin egen salgsmedarbejder i Danmark, men nu overtages salget af UN Maskinservice, som siden 1994 har været servicepartner for den tyske producent af mobilkraner. Samarbejdet mellem UN Maskinservice og Grove mobilkraner etableres i forbindelse med, at Groves hidtidige salgsmedarbejder Kars Otto Kaa går på pension. UN Maskinservice har siden 1988 været specialiseret i service på alle typer kraner herunder ikke mindst mobilkraner. - Vi er glade for og stolte af, at Grove har valgt os som deres repræsentant i Danmark. Vi kender hinanden rigtig godt i forvejen og har gode relationer til nøglemedarbejderne på virksomheden i Wilhelmshaven ved Bremen, hvor mobilkranerne produceres, fortæller indehaver Niels Hoffmann, UN Maskinservice. - Indenfor kraner hænger service og salg tæt sammen. Hvis en mobilkran får driftsstop, vil det ofte betyde, at en hel byggeplads går i stå og flere andre led i byg-

geprocessen forsinkes, så det er afgørende for krankunderne, at der er en toptunet serviceorganisation bag et kranmærke. Den organisation har vi, og vi er overbeviste om, at det ikke mindst er tilliden til vores serviceorganisation, der ligger til grund for, at Grove overlader salget i Danmark til os, siger Niels Hoffmann. - Det er klart, at forhandlingen giver os et løft som virksomhed. Det kommer til at styrke UN Maskinservice yderligere, så vi kan give en endnu bedre service, siger Niels Hoffmann. Grove mobilkraner omfatter 16 modeller med en egenvægt fra ca. 20 tons til 450 tons og med en løftehøjde op til 130 meter. UN Maskinservice har i dag 20 medarbejdere og har været gennem en positiv udvikling år for år. UN Maskinservice har import og forhandling af Sennebogen kraner på bælter, havnekraner og materielhåndteringsmaskiner både i Danmark og Sverige. På det svenske marked forhandler UN Maskinservice dog ikke materielhåndteringsmaskiner.

Groves nye mobilkran i 400 tons klassen, Grove GMK 6400 arbejder i op til 135 meters højde.

MICHELIN XHA2

DEN NyE gENErAtIoN Af XHA, rEfErENCEDækkEt for HjuLLæssErE. Øget

PRODUKTIVITET (1)

Øget

SIKKERHED (1)

Øget

KOMFORT (1)

Bedre for MILJØET (1) (1) sammenlignet med XHA

Indehaver af UN Maskinservice Niels Hoffmann og salgschef Jørgen Andersen.

MÅ DIN “LILLE LASTBIL” KØRE I MILJØZONER? Køretøj der kræver “stort kørekort” - kræver også partikelfilter ! Fra

0,kr. 23ex..50 moms

kontakt din euromaster afdelinG eller din salGskonsulent nordjylland: sØnderjylland: fyn + trekant: Øst danmark:

Ove Pedersen Poul Linnet Henrik Jul Søren Brinck

401 217 204 203

734 887 786 075

12 01 22 07

eller På mail: callcenter@dk.euromaster.com (Her kan du også rekvirere vores telefon- og adresseliste ”Euromaster altid i nærheden”)

• • • • •

Vi har landsdækkende service og support Hurtig levering Lave driftsomkostninger Lang levetid Hurtig filterservice

www.emicon-systems.dk For mere information kontakt venligst Henrik Dahl - mobil 3052 4728 - hd@emisys.dk EMICON Systems A/S • 3691 5370 • info@emisys.dk

24 timers Breakdown service

70 20 03 03 – GPs styrede serviceBiler


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Motorvej i højhastighed Motorvejen fra E45 i Sønderjylland til Sønderborg bliver bygget i lyntempo. Det internationale entreprenørfirma Strabag forventer at aflevere 1½ år før tiden i foråret 2012 Hastigheden bliver 130 km i timen på den nye 26 km motorvejsstrækning i Sønderjylland mellem E45 og Sønderborg, og i overført betydning foregår an-

skiner og folk på opgaven. Lige nu er her omkring 200 anlægsmaskiner og omkring 350 medarbejdere, fortæller Jan Hundsdörfer.

bikmeter jord på den måde, fordi ustabil jord gøres stabil ved at iblande kalk. Det sker i øvrigt med kalk, der leveres fra Sydtyskland i specialcontainere på

- Det betyder også, at der kan anvendes et tyndere lag asfalt med de fordele det giver både for økonomi og miljøbelastning, siger Jan Hundsdörfer.

Anlæg og drift kobles

PR-chef Jan Hundsdörfer ude på motorvejsstrækningen.

Entreprenørmaskiner i Centrum

lægsarbejdet i samme tempo. Motorvejen anlægges af Kliplev Motorway Group, KMG, som er oprettet af det tysk baserede entreprenørfirma Strabag til opgaven, og det går stærkt – rigtig stærkt. En del af årsagen til den korte anlægstid er ifølge PR-chef Jan Hundsdörfer, at der på en række områder anvendes andre metoder til en del arbejdsfunktioner, og så at Strabag råder over meget store ressourcer, som kan sættes ind på opgaven. - Vi arbejder over hele strækningen på én gang. Det er ikke som ved typiske danske anlæg, hvor man arbejder sig gradvis frem. Dermed kan vi sætte mange ma-

Blandt de nye arbejdsmetoder er anvendelse af scraperdozere, som ikke kendes på rent danske anlægsprojekter. Det er maskiner, som tager jord af, opsamler, flytter og udlægger i én arbejdsgang. De kan flytte 450 kubikmeter i timen over 300-400 meter. Når vi skal flytte jord længere op til ca. tre km anvender vi dumpere, og ved endnu længere afstande benytter vi lastbiler. Der flyttes op til 50.000 kubikmeter jord i døgnet, når jordarbejdet er på sit højeste. - En anden metode, som ikke er så udbredt i Danmark, er jordforbedring med kalk. Det er meget udbredt i Tyskland, og vi sparer flytning af 800.000 ku-

tog til Padborg, hvorfra vi henter det, fortæller Jan Hundsdörfer.. En tredje nyhed på motorvejen er anvendelse af slidserender til afvanding. De støbes på stedet i ét stykke henholdsvis ved midterrabatten for den ene vejbane og ved rabatten for den anden vejbane. Det sker ved, at der støbes omkring et plastrør med overtryk med en 5 cm bred åbning øverst. Efterfølgende fjernes plastrøret. Når asfaltarbejdet går i gang bliver det med varmblandet asfalt. Det vil sige, at bindelag og slidlag lægges i én arbejdsgang og dermed smelter sammen og holder bedre end den traditionelle danske måde at udlægge asfalt.

Modellen med Offentligt Privat Partnerskab, OPP indebærer, at KMG anlægger motorvejen og har ansvaret for driften de første 26 år. Det indebærer, at KMG i nogle tilfælde har valgt lidt dyrere anlægsløsninger, som til gengæld er billigere i drift over 26 år. - Det betyder bl.a., at vi bortset fra broen over E45 har valgt formspændte broer uden midterpiller. De er flotte og giver og en lidt større sikkerhed. Der er ingen bevægelige dele og dermed mindre vedligeholdelsesudgifter. Tilsvarende laver vi LED-lys ved rundkørsler. De er billigere i el-forbrug og holder længere, men er dyrere i anlæg, fortæller Jan Hundsdörfer. På andre områder har Vejdirektoratet stillet betingelserne. Det gælder eksempelvis i alt 23 faunapassager og etablering og genetablering af i alt 200 vandhuller og regnvandsbassiner langs strækningen. - Det er det første OPP-projekt indenfor infrastruktur i Danmark, men Strabag har masser af erfaring med modellen i Tyskland og andre lande. Derfor er det slet ikke nyt for os, siger Jan Hundsdörfer under et besøg i ’skurbyen’ til anlægsprojektet. Skurbyen skal tages med et gran salt, for byggepladskontoret er placeret på Grøngrøft Slot, der ligger få hundrede meter fra den nye motorvej lige midt på strækningen, og her er plads til både KMG, besøgscenter og Vejdirektoratets folk, der fører tilsyn med projektet.

KMG har byggepladskontor på Grøngrøft Slot. Det er et pænt alternativ til den traditionelle skurby.

Danske underentreprenører OPP-modellen og den tyske entreprenørs indtog har også ført til en del snak i krogene, og Jan Hundsörfer vil gerne kommentere det. Han understreger, at hans opgave er at sikre en åben, klar og transparent kommunikation omkring projektet. - Ja, her er flere tyske end danske medarbejdere. Folkene i Strabag og deres datterselskaber har mange års erfaring med de arbejdsmetoder, der bliver anvendt, så hvorfor skulle vi ikke udnytte det? - Til gengæld har vi mange danske underleverandører, og det er et krav til både tyske og danske underleverandører, at medarbejderne skal ansættes efter danske overenskomster og danske regler. Det har vi haft et enkelt firma, som ikke kunne leve op til, og de er bortvist fra projektet. Et motto for projektet er, at motorvejen skal betjene regionen og

Tadano Faun kommer frem over alt. ”Bælte kraner” ”Rough Terrain” ”All terrain” Kraner til alle opgaver.

ikke omvendt. - Der kører også ganske mange tyske maskiner her, men det er typisk Caterpillar, Volvo og andre mærker, som også kendes i Danmark, så der er ingen forskel. I dag har vi dog også masser af maskiner, som er indlejet dels fra udlejningsfirmaer og dels fra entreprenører. - Det er blevet sagt, at der kører mange gamle maskiner her. Det er både rigtigt og forkert. Hovedparten af anlægsmaskinerne er under tre år gamle, men vi har nogle meget gamle lastbiler – faktisk fra DDR-tiden, som kører kalk til jordforbedring. Det er meget enkle køretøjer, som kan holde til kalkstøvet, men øvrige lastbiler til jordkørsel kommer fra de lokale vognmænd Meldgaard og Fogtman, fortæller Jan Hundsdörfer, der selv er født og bosiddende syd for grænsen, men er dansk sydslesviger og dermed to-sproget. - Det var en del af årsagen til, at

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Der bliver flyttet helt op til 50.000 kubikmeter jord om dagen på strækningen, hvor der arbejdes parallelt mange steder. jeg blev ansat. Det meste af informationen her laves både på dansk og tysk – også fordi der er et tysk mindretal i Sønderjylland, og vores hjemmeside er på både dansk, tysk og engelsk, fordi Strabag er et internationalt firma. Når der lægges så stor vægt på information, hænger det også sammen med OPP-modellen. - Strabag og KMG vil aflevere et flot visitkort i Sønderjylland, og når man bygger 26 km motorvej, så sker der meget i landskabet, og det påvirker mange mennesker i området både under selve anlægsarbejdet og på længere sigt.

• • • • • • • • • •

- Der er af flere årsager stor fokus på projektet, og derfor har vi en særlig PR-afdeling alene på dette projekt. Vi kan konstatere, at vi har 13-14 artikler i medierne pr. måned i øjeblikket, så der er stor interesse, og jeg har mange grupper på besøg primært fra den sønderjyske region, fortæller Jan Hundsdörfer. Når motorvejen afleveres til Vejdirektoratet i foråret 2012 har KMG etableret en mindre driftsenhed formentlig med tre-fire medarbejdere, mens opgaverne med driften udliciteres til lokale og regionale firmaer.

SIDE 15

Når jorden skal flyttes mere end tre km anvender KMG lastbiler til transporten. Her er det biler fra Meldgaard, der er i arbejde.

Service 24:7 - fordi tid er penge! Du er dybt afhængig af at materiellet fungerer og kører optimalt når arbejdet skal udføres. Driftstop og følgende ventetider kan forvandle et ellers godt og lukrativt byggeprojekt til en underskudsforretning. Når du handler med Scantruck køber du ikke alene en driftsikker maskine, du får også tryghed og tillid med i handlen. Med en serviceaftale giver vi dig 2 timers servicegaranti. Garantien omfatter besøg af en servicemontør inden for 2 timer ved fuldt “break down.” Vi kommer til dig - dér hvor din maskine er brudt ned. Garantien sikrer dig en optimal udnyttelse af din maskinpark.

Fakta 26 km motorvej 18 km kommuneveje 3 motorvejsbroer hen over dale 8 overføringer af kommuneveje 21 underføringer af kommuneveje 11 underføringer af faunapassager 11 underføringer af faunarør 52 km slidserender Motorvejens tværsnit er 29,5 meter Jordflytning: 2,9 mio. kubikmeter

TAERYUK koreanske kvalitetsbånd siden 1986 Kvalitetsbælter til fornuftige priser

Det er slut med at bekymre sig om maskiner som går ned og slut med at holde styr på datoer og eftersyn. Det eneste du skal gøre er at tegne en service aftale gennem Scantruck.

Jens Andersen . T. 42 56 44 44 . jens@scantruck.dk

Få også et godt tilbud på Road-liners

Se meget mere på www.scantruck.dk

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk

Industrivej 33 • 4683 Rønnede •Tlf.: 56 71 17 00

www.f-s.dk 11887_2010

SEPTEMBER 2010


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Nye generationer og gammelt blod Helms TMT Centret indleder generationsskifte. Det giver Kristian Helms mere tid til at koncentrere sig om entreprenørmaskiner i Conmac Helms TMT Centret har udvidet ledelsen som led i et begyndende generationsskifte, hvor Allan Helms, 28 år, har overtaget Kristians Helms’ skrivebord i hovedkontoret i Lind ved HerningAllan Helms har hidtil stået for afdelingen i Århus, og her rykker Jakob Helms, 21 år, nu ind og overtager posten. De to sønner har samtidig købt sig ind i Helms TMT Centret. - Der er to egentlige årsager til, at vi påbegynder generationsskiftet nu. Det er altid bedst at skifte i bunden af en konjunkturkurve for at give den nye generation de bedste muligheder i fremtiden. Den anden grund er overtagelsen af Case-agenturet og opbygningen af en egentlig entreprenørmaskinforretning i Conmac. Det kan jeg nu koncentrere mig yderligere om at få bygget op, siger Kristian Helms. - Jeg kom selv ind i firmaet som 21-årig. Allan var også 21 år, da han begyndte på fuld tid i firmaet, og nu er det Jakobs tur som 21-årig. Det er ikke noget krav, at man skal være præcis 21 år, men det er åbenbart blevet en vane, og selv om det er en ung alder, så er der jo altså gået meget godt tidligere, siger Kristian Helms. - Vi kender mundheldet ’Skomager bliv ved din læst’. Det har vi sådan set ikke gjort i Helms TMT Centret, hvor vi byggede forretningen op på landbrugs-

912D 912

maskiner og efterhånden tog flere og flere agenturer ind indenfor den grønne sektor. Senest har vi så også arbejdet med entreprenørmaskiner dels i form af Hidromek rendegravere og dels med opkøbet af Komatsu-maskiner ved KFD’s konkurs og aller senest med overtagelsen af Caseimporten i Danmark. Nu tror vi, at tiden er moden til at vi fokuserer vore forretninger ved at dele dem op i Helms TMT Centret med landbrug og maskiner til den grønne sektor og Conmac med entreprenørmaskiner, fortæller Kristian Helms.

Lagde lidt til side På spørgsmålet om, hvorfor han kan tage så mange nye initiativer med overtagelsen af et større antal Komatsu-maskiner, åbningen af en outlet-forretning for brugte maskiner, overtagelsen af Case, overtagelsen af agenturet for Bucher-Schörling og nu etableringen af Conmac på et tidspunkt, hvor mange andre i branchen holder lav profil, vrider Kristian Helms sig lidt i stolen, før han svarer. - Det hænger selvfølgelig sammen med, at vi lagde lidt til side, da det var gode tider. Det er i øjeblikket en ekstremt vanskelig tid for leverandører af entreprenørmaskiner og for så vidt også for landbrugsmaskiner, men vi har jo en del forskellige strenge at spille på. Vi har Schäffer i

Markedets mest succesrige 2-akslede dumper. Pendlende knækled er udgangspunkt for de overlegne terrænegenskaber. Lav egenvægt sikrer lavt marktryk og 10 tons lastevne på offentlig vej. Kraftfuld motor betyder lavt støjniveau og lavt brændstofforbrug...

912DS

Som 912D... inkl. ny avanceret affjedring for endnu højere komfort...

912HM

Norge og Sverige, hvor salget er i en positiv udvikling – ja i Sverige ser vi faktisk en enorm udvikling i salget af Schäffer-maskiner i øjeblikket. - Når vi har haft en så positiv udvikling gennem årene - også når der har været svage konjunkturer, hænger det bl.a. sammen med, at jeg overtog virksomheden fra min far på et godt tidspunkt, og det forsøger vi nu at gentage. Vi har jo denne virksomhed, fordi vi synes, det er sjovt – det er en livsstil. Vi har opbygget nogle relationer til kunder og samarbejdspartnere, som betyder noget for begge parter og som giver tryghed hos kunderne. Det er vigtigt for os og giver virksomheden drivkraft, siger Kristian Helms. - Vi har det sådan, at vi altid er åbne for at drikke en kop kaffe med alle, uanset om det er kunder, leverandører eller konkurrenter, og vi har oparbejdet et ganske stort netværk ikke bare i Danmark, men over hele Europa. Det giver af og til nogle muligheder. Det var faktisk sådan en føler via Allans kontakter, der førte til, at vi overtager agenturet for Bucher-Schöling.

Flere medarbejdere Oprettelsen af Conmac og de tilhørende aktiviteter betyder, at Helms forventer at ansætte en halv snes ekstra medarbejdere. Ud over den tidligere salgschef

Helms TMT Centret har indledt generationsskiftet. Allan og Jakob Helms er blevet medejere og kommet med i ledelsen. Allan i hovedsædet og Jakob i Århus. Det betyder, at Kristian Helms får mere tid til at fokusere på entreprenørdelen i Conmac. hos KFD A/S, Kim Damgaard har Conmac også ansat KFD’s tidligere reservedelschef, Torben Nielsen. - Vi er i øjeblikket i en situation, hvor vi har forholdsvis let ved at få erfarne medarbejdere. Vi får en del henvendelser fra folk, som synes, det vil være interessant at blive en del af den udvikling, vi er i gang med. Vi holder dog igen. Vi har ikke været gennem fyringsrunder, og det skal vi heller ikke i fremtiden. Så hellere løbe lidt hurtigere i en periode, siger Kristian Helms. Conmac har fra begyndelsen ud over Case også agenturet for Dieci og Lasergrader. Outlet-afdelingen i Herning har praktisk taget udsolgt af Komat-

su-maskinerne fra KFD’s konkursbo, og Kristian Helms lægger ikke skjul på, at det har været en god handel både for ham og for de kunder, der har købt maskinerne, og så fortsætter outletbutikken i øvrigt med at sælge for andre. - Vi har solgt for leasingselskaber og for et konkursbo, men vi har knap haft tid at markedsføre det overfor advokater, leasingselskaber og andre. Vi er begyndt at have faste åbningstider med bemanding om torsdagen, og i øvrigt har vi fået et system, hvor vi kan åbne pladsen for kunderne ved hjælp af en mobiltelefon. Kristian Helms understreger, at nok bliver salg og service af maskiner opdelt mellem Helms

TMT Centret og Conmac, men fysisk bliver de to firmaer fortsat tæt forbundne. - Det er klart, at vi skal udnytte synergieffekterne både på servicesiden og indenfor salg. Vi vil have kunder, der har maskiner fra begge firmaer, og der kan også blive tale om, at forhandlere repræsenterer både Helms TMT Centret og Conmac, siger Kristian Helms. Grundlæggende bliver der to serviceorganisationer med hver sine specialister indenfor de forskellige maskintyper og fabrikater. I forbindelse med overtagelsen af Case opgiver Conmac import og forhandling af Hidromek rendegravere.

Succesrig 3-akslet 20 tons-dumper. Pendlende knækled og bogie med stor pendlevinkel er udgangspunkt for de overlegne terrænegenskaber. Markedets bedste kraft-/vægtforhold giver suverænt lavt brændstofforbrug. Elektronisk styret affjedring for høj komfort. Lavt marktryk. Lavt støjniveau.

Som 912DS... inkl. bredere dæk & større frihøjde. Det oplagte valg til uvejsomt, blødt og fedtet eller følsomt terræn.

- smal version til indregistrering

NORDJYLL.: Jakob M. Pedersen, 21 41 00 16 - ØSTJYLL.: Esben Skovlund, 21 41 00 15 - MIDT & VESTJYLL.: Jens Østerlund, 20 48 86 15 - SØNDERJYLL.: Anders B. Andersen, 20 30 76 81 FYN VEJLE/FREDERICIA: Michael Hansen, 21 41 00 11 - NORD- & VESTSJÆLL.: Finn Pedersen, 21 41 00 17 - KBH, SYD- & ØSTSJÆLL., LOLL.: Kenneth Hansen, 20 30 76 80 - BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 17

Flere kan sælge på auktions-site Auktionssiden retrade.dk er nu blevet åben for flere sælgere af maskiner ved hjælp af partneren Skandinavisk Service Partner, som udfører teknisk tilstandsvurdering Nu kan også brugere af maskiner sætte enkeltmaskiner til salg på auktionssiden retrade.dk, der elles har været forbeholdt større maskinfirmaer, udlejningsfirmaer, leasingselskaber, større entreprenører og andre med en professionel tilgang til salg af maskiner. - Vi har udvidet konceptet med en landsdækkende partner, Skandinavisk Service Partner, der tilbyder at udføre en teknisk tilstandsvurdering og sætte emnerne til salg på sælgers vegne, fortæller projektleder Christian Jørgensen, Retrade. - Skandinavisk Service Partner har selv kompetence indenfor visse maskinområder og samarbejder derudover med en række værksteder og leverandører, der

har kompetencerne til at give en tredjeparts inspektion af de maskiner / emner, der ønskes til salg. - Vores samarbejde med Skandinavisk Service Partner betyder også sikkerhed for køberne. Det er sådan, at det der sættes til salg af mindre firmaer, som Retrade ikke har en direkte samarbejdsaftale med, kan leveres til Skandinavisk Service Partner, der også kan opbevare maskinerne / emnerne hvis det ønskes, indtil pengene fra køber er indsat på en konto. Dermed er både køber og sælger sikret, fortæller Christian Jørgensen. - Når Retrade har indgået dette samarbejde, hænger det sammen med, at Retrade ikke selv ønsker at håndtere sælgere, der kun har

en enkelt maskine i ny og næ. Det er konceptet ikke indrettet til. Retrade blev introduceret i 2008 i Norge og er siden udvidet til hele Norden med nationale sider på nettet. Princippet er, at en maskine sættes på auktion over en periode på eksempelvis 14 dage. Når en sælger har sat et emne til salg, skal han ikke bruge yderli-

gere opmærksomhed på salget, før maskinen afhentes. Når auktionen lukkes, går maskinen for højeste bud, og en tredje partner, Lindoff, udsteder en faktura til køber. Først når fakturaen er betalt, kan det købte afhentes. - Lindoff er den finansielle part af samarbejdet. Det faktum at pengestrømmen er adskilt fra resten af hele processen gør, at der

er størst mulig sikkerhed for, at der ikke kan opstå ’fristelser’ for nogen parter. - Det er gået rigtigt stærkt for os siden introduktionen af Retrade i Danmark. Der bliver handlet mange maskiner over grænserne via Retrade. Danmark er jo fortsat præget af afmatning, mens der er kraftig vækst i Sverige og øget aktivitet mange steder i

Østeuropa og til dels i Tyskland. Det sætter sit præg på handlen, og det viser sig, at man ofte får 30-40% højere priser ved at sætte maskiner til salg internationalt i forhold til at sælge dem i Danmark, siger Christian Jørgensen.

6LE%ASAINPGR F2in,9 an5ci% ng*

3D -MC 2

HigH speed precision

ToppTOPO A/S info@topptopo.com Tel. 47 199 299 www.topptopo.dk

Fej vinteren af banen i en Snowfox 2320-H SNOWFOX MINI ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

24 hk Yanmar motor Ny Mauser-kabine Forskærme GMR frontlift/PTO GMR 1300 mm LSA kost (mekanisk) Bogballe S2 med lyssæt Max. hastighed 20 km/t

Alm. vejl. udsalgspris Kampagnepris

Kr. 271.515 Kr. 226.515

Spar Kr. 45.000 Pris pr. måned

Kr. 2.900*

Nellemann Agro AS Egeskovvej 2, 2665 Vallensbæk Strand

3720-H SNOWFOX MAXI ✔ 42 hk Yanmar turboladet Tier IIIA godkendt motor med intercooler ✔ ComfortGard-kabine med aircondition ✔ Forskærme ✔ Arbejdslys bag ✔ Højtalersæt ✔ Luftaffjedring af sæde ✔ GMR frontlift/PTO ✔ GMR 1500 mm MSA kost (mekanisk) ✔ Bogballe S2 med +110 L forøger med lyssæt ✔ Max. hastighed 30 km/t Alm. vejl. udsalgspris Kampagnepris

Kr. 387.185 Kr. 332.185

Spar Kr. 55.000 Pris pr. måned

Telefon 43 73 64 00 Telefax 43 73 71 62 E-mail info@nellemannagro.dk www.johndeere.dk

Kr. 4.250*

Der kan være udstyr på billedet, der afviger fra kampagnen. Alle priser er ekskl. moms. Kampagnen gælder til 31.12.2010, eller så længe lager haves. Finansieringstilbuddet er gældende for John Deere 2320-H SNOWFOX MINI og 3720-H SNOWFOX MAXI. * Renten er baseret på en variabel rente. 20 % udbetaling og 60 måneders løbetid. 10 % i restværdi.

B1141.V1

Dobbelt så hurtigt. Dobbelt så præcist.


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

Værksted og vaskehal midt på motorvejen Volvo Entreprenørmaskiner har oprettet værksted og vaskehal i et telt midt på den nye motorvejsstrækning fra E45 til Sønderborg

Øverst til venstre Adm. direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner ved den manuelle olieudskiller, der består af en nedgravet container med over- og underløb.

Øverst til højre Vaskehallen er indrettet i et telt, der er placeret midt på den nye motorvejsstrækning i Sønderjylland.

Nederst til venstre Volvo Entreprenørmaskiners værksted er opbygget i et telt med containere til udstyr.

Motorvejsstrækningen fra E45 til Sønderborg er det største anlægsprojekt i Danmark i øjeblikket med over 200 større anlægsmaskiner i arbejde. Det har fået Volvo Entreprenørmaskiner til at etablere sig på selve strækningen med værksted og vaskehal. - Vi holdt tidligt et møde med Strabag, som er det tyske entreprenørfirma bag anlægsarbejdet. De tænkte virkelig ud af boksen, og det overbeviste os hurtigt om, at her skulle vi være med. En del af deres filosofi er, at anlægsarbejdet skal gå ekstremt hurtigt, og derfor skal maskinnedbrud

afhjælpes meget hurtigt for at produktionen kan opretholdes, siger direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner. - Vi besluttede for første gang nogensinde i Danmark at flytte et værksted helt ud på anlægspladsen, og det blev placeret strategisk midt på strækningen lige ved siden af linjeføringen. Det betyder, at flest muligt af maskinerne kan transportere sig selv frem til værkstedet. - Vi arbejder både med service og reparationer. Der kører mange maskiner fra Tyskland på projektet, og vi har dels et samar-

DENMARK

Stålbæ lter og undervognsdele

bejde med Volvo i Tyskland, hvor vi har fået direkte adgang til maskindata via det GPS-baserede system og dels med Zeppelin i Tyskland, så vi også servicerer de tyske Caterpillar-maskiner. - At vi har adgang til datatrafikken også på de tyske Volvo-maskiner betyder, at vi kan være proaktive og planlægge service på Volvo-maskinerne i forhold til produktionen. - Vi har to mand fast stationeret foruden yderligere servicefolk efter behov. På værkstedet er der en række specialcontainere med

Gummipads til bæltegravemaskiner er

udstyr, og vi kan håndtere op til tre større maskiner samtidig. Vasketelt Volvo Entreprenørmaskiner har udviklet en miljøgodkendt vaskehal på stedet. - Strabag har en miljøpolitik, som betyder, at maskinerne ikke må rengøres ved hjælp af vand på anlægsområdet. Det betyder reelt, at man kun kan skrabe skidt af med en pind. Derfor begyndte vi at tænke i opbygning af en vaskehal, fortæller Per Stjernqvist. Resultatet blev en vaskehal i den

ene ende af værkstedsteltet. Nøglen er en lastvognscontainer, der er nedgravet. Ved hjælp af jernplader ledes vandet til containeren, som er opdelt i tre rum. I første rum omsamles sandet, mens det olieholdige vand via et overløb flyder over i næste rum. Herfra er der ’underløb’ til næste rum, hvorved olierester isoleres. Vandet går så til en traditionel centrifuge, som kendes fra rensning af overfladevand ved tankstationer. - Under hele konstruktionen er lagt en tæt membran for en sikkerheds skyld, og anlægget er

godkendt af miljømyndigheder, fortæller Per Stjernqvist. - Vi tror på, at dette koncept med værksted og vaskehal er kommet for at blive. Jeg forestiller mig, at det skal flyttes til jernbaneanlægget mellem Køge og Ringsted og i næste fase til Femernforbindelsen, siger Per Stjernqvist. Der kører i øjeblikket over 70 Volvo-maskiner på projektet, men som sagt håndteres maskiner af alle mærker på værksted og vaskehal.

å vi kan s , 6 0 2 0 6 7 på 43 Ring til os nu om dine særlige behov få os en snak

Undervognsdele til minigravere

Gummibaelter

rvedele til Kvalitets rese er

Gravemaskin

styr

og Anlægsud

Tlf: (+45) 43 76 02 06 • Aspen Denmark • Svalehøjvej 18 • 3650 Ølstykke • Denmark • Email: info@aspendenmark.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SEPTEMBER 2010

SIDE 19

Skifter til eget forhandernet Maskinerne fra Timan A/S er hidtil blevet solgt gennem Maskinhandler Indkøbsringens forhandlere, men nu opbygger virksomheden eget forhandlernet Timan, som primært er kendt for redskabsbæreren Tool-trac med tilhørende redskaber og den fjernstyrede buskrydder RC 750, har afbrudt samarbejdet med Maskinhandler Indkøbsringen, MI og er i stedet i gang med at opbygge sit eget forhandlernet. - Vi vil gerne have forhandlere, der har fokus rettet mod boligforeninger, anlægsgartnere og andre inden for have-/parksektoren. Mange af MI’s forhandlere er primært landbrugsmaskinforretninger, siger Birger Pedersen fra Timan. - Vi opbygger et forhandlernet med lidt færre forhandlere end hidtil, men til gengæld forhandlere, der hver især dækker større områder og er direkte rettet mod vore kundegrupper. Vi har allerede indgået aftaler med en del af de nye forhandlere, men der mangler to-tre mere, før vi har hele nettet på plads, fortæller Birger Pedersen, som ud over opbygningen af forhandlernet i Danmark også har travlt i Sverige, hvor Timan også opbygger eget forhandlernet. - Vi er lige nu i gang både i Sverige via egne forhandlere og i Tyskland via en importør med udbredelsen af RC 750. Den bliver præsenteret i Tyskland nu på GaLaBau messen i Nürnberg. I Tyskland vil den blive solgt under navnet Motec-Timan. Foruden Danmark, Sverige og Tyskland arbejder Timan også med samarbejdspartnere i Tjekkiet, Holland, Belgien og Norge først og fremmest omkring RC 750.

Udlejningsmaskiner til alle formål Pon Rental A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf. 7025 5387

Park Allé 363 2605 Brøndby Tlf. 7025 5387

PON

www.pon-cat.com

Et nyt overfald til skovle på Tool-trac præsenteres på Agromek.

Den fjernstyrede buskrydder RC750 har vakt stor opsigt ikke bare i Danmark, men i høj grad også i Sverige og introduceres nu i Tyskland. - Det er en fjernstyret buskrydder, som er lidt mindre og dermed lidt billigere end flere andre på markedet. Det betyder, at den er et alternativ til de håndholdte buskryddere, som der er stor interesse i at begrænse brugen af på grund af arbejdsmiljøet. Efter introduktionen på Have & Landskab sidste år, har vi haft rigtig travlt med RC750, siger Birger

Pedersen. Timan er med på den kommende Agromek i november, hvor én af nyhederne er et nyudviklet hydraulisk overfald til virksomhedens skovl. Det er et overfald, som kan eftermonteres på eksisterende skovle på henholdsvis 200 liter og 235 liter og beregnet til at holde fast på løse materialer under læssearbejde.

MANGLER DU RESERVEDELE ELLER REPARATØR ? VI HAR ALTID ORIGINALE RESERVEDELE PÅ LAGER.

• • • • • •

• • • • • •

Reparationer og service på alle entreprenørmaskiner Mobil Hyd.slangeværksted op til 1.1/2’’ i 420bar Reparation og service af aircondition Skær, tænder og undervognsdele til alle fabrikater Vore montører har over 20 års erfaring Vi kører i hele Danmark KORT SAGT DIT ALTERNATIVE KOMATSU VÆRKSTED

Vi har købt det tidligere KFD lager af reservedele fra Tune, og en stor del af reservedelene fra værkstedet i Vejen.

KOMATSU – HANOMAG – VOLVO – ZETTELMEYER Haderslevvej 26 • Jels • 6630 Rødding • Telefon 74 55 39 29

www.jels-es.dk


uforpligtende demo

minigravere, minilæssere, teleskoplæssere, komprimeringsmateriel, den nye asfaltudlægger fra ammann og andre maskiner

nn amma 3501 a r f d r Pt nyhe ægge

tudl AsfAl

edde jdsbr 6,50 m Arbe il t 5 cm frA 2 n -12 to frA 1 t g æ v egen rn ygeje k str is r t elek

• ring allerede i dag til jeres lokale sælger og reservér tid til jeres demo • Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn 2025 8898 Vestjylland 2142 6676 Midtjylland 2032 7034

Frank Hans Peter

Nordjylland Sjælland

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

.....det er lige ud ad landevejen

Fredag den 24. september 2010 kl. 10 – 18 hos

Vilh. Bech Dortheasminde A/S, Grædstrup Grusgrav, Hamborgvej 7, 8740 Brædstrup Se de mange anlæg, som vil læsse, knuse, sortere og transportere de store mængder sten-og grus materialer, som forarbejdes på Åben Grusgrav dagen.

Fyldte brændstoftanke, duften af diesel, gashåndtagene i bund, og mange gode tilbud.

Læsse- og gravemaskiner fra JMM Group, knuse- og sortereanlæg fra Aksel Benzin, transportanlæg fra Hvirring Smede og Maskinfabrik og lastbiler fra Iveco. Læs mere om arrangementet, og hvilke anlæg du kan opleve på Åben Grusgrav ved at besøge vores hjemmesider.

www.jmm-group.com

www.hvirring-sm.dk

www.akselbenzin.dk

www.iveco.dk

MMM SEPTEMBER 2010  

MMM SEPTEMBER 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you