Page 1

10. udgave • 18.årgang NOVEMBER 2013

Det er hårdt at være stor

Kloakmestre misforstår LER Danske Kloakmestre har kritiseret Ledningsejerregisteret skarpt for at ’snyde’ graveoperatørerne, men de rammer helt forbi, mener ministeriet

Normalt hedder det sig, at det er svært at være lille, men i byggebranchen viser en analyse af 11.000 regnskaber for byggevirksomheder, at det er sværest at være stor

Nogle steder er der et kompliceret netværk af ledninger som her ved motorvejsarbejdet i Silkeborg. I en pressemeddelelse med skarpt formulerede angreb på Ledningsejerregisteret skriver Danske Kloakmestre bl.a., at medlemmerne føler sig snydt af registeret, fordi der nogle gange ligger ledninger, som ikke oplyses ved en forespørgsel til LER. - Vi kan bare ikke regne med oplysningerne fra LER. Der er flere eksempler på, at forsyningsselskaber ikke har meddelt sig til registret, som de burde. Så når en kloakmester har fået klar bane til at kunne grave i et konkret gravefelt og efterfølgende får en regning for reparation af et overgravet telefonkabel... Ja, så føler han sig snydt af Ledningsejerregisteret, siger formanden for brancheorganisationen Danske Kloakmestre, Henning Lübcke. - Det seneste eksempel handler om en sjællandsk kloakmester, som fulgte alle regler og bestilte oplysninger om arbejdsstedet

hos LER. Ifølge registret var der ingen forsyningsledninger i det pågældende område. Så han gravede i god tro – og gravede et TDC-kabel over, fortæller Henning Lübcke. Fuldmægtig Henrik Suadicani fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som forvalter LER, siger, at problematikken først og fremmest handler om stikledninger på privat grund, og at disse er udenfor LER-loven, simpelthen fordi det ville være umuligt at samle disse informationer. - Det er vigtigt at skelne mellem selskaber, der ejer offentlige forsyningsledninger, og som også kan eje stikledninger og så private, som selv ejer deres stikledninger. Det var ikke muligt at pålægge private lodsejere en pligt til at indberette deres områder i LER. Det ville aldrig få et omfang, så det kunne blive tro-

Ressourcer spildes

værdigt og dækkende. Og man kan ikke pålægge en ledningsejer omfattet af loven at oplyse om stikledningers placering, når de ikke selv ejer dem. Privatejede ledninger kan flyttes og omlægges, uden at dette oplyses noget sted, og det kan man aldrig pålægge forsyningsselskaberne ansvar for. Ingen vil binde sig juridisk på det, siger Henrik Suadicani.

LER melder ikke klar bane

Men det er ikke godt nok, mener Danske Kloakmestres formand. - TDC og andre forsyningsselskaber skal naturligvis have styr på deres ledninger helt frem til boksen som sidder i eller ved huset. Vi véd godt, at nogle ledninger er så gamle, at de ikke er registreret. Også at husejere i nogle tilfælde sparer en udgift ved selv at lave gravearbejdet. Men telefonselskabet er jo stadig ud-

mærket klar over, at der er en kunde på den matrikel, der spørges på af en entreprenør eller kloakmester. Fuldmægtig Henrik Suadicani mener, at Danske Kloakmestre viderebringer et par misforståelser i pressemeddelelsen. - Henning Lübcke skriver blandt andet, at når man har fået ledningsoplysninger tilbage efter en graveforespørgsel, så har ministeriet meldt klar bane. Dette er en misforståelse af LER’s funktion. LER er alene et kontaktbureau, der formidler en kloakmesters graveforespørgsel videre til de ledningsejere, der er omfattet af det pågældende graveområde. Det er herefter ledningsejers pligt at fremsende sine ledningsoplysninger til kloakmesteren. LER eller ministeriet er ikke inde over denne proces, og vi ser ikke, og vi Fortsættes side 4

De store byggevirksomheder er på mange måder trækhestene i byggebranchen, men det er ikke de store, der er de sundeste. Virksomhederne med over 250 ansatte har samlet et underskud på over 100 millioner kr., mens virksomheder med mellem 50 og 250 ansatte har genereret et samlet overskud på næsten 560 millioner kr. Totalt set er byggesektoren blevet bedre til at tjene penge, idet byggevirksomhederne samlet set løftede indtjeningen fra godt to milliarder kroner i 2011 til godt tre milliarder kroner i seneste regnskabsår. Det er resultatet af de i alt 11.064 regnskaber, som landets byggevirksomheder i år har afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og som alle rummer fem års historik for virksomhedens drift. På baggrund af data fra Krak Markedsdata og Proff.dk har Spar Nord analyseret regnskaberne, og samlet set tegner regnskaberne et billede af en sektor, der nu langsomt er ved at rykke fri af krisen. Det vurderer cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm. - For sektoren som helhed ser den historisk voldsomme nedtur nu ud til at være bremset og vendt til en svag, positiv udvikling, siger Jens Nyholm. - Men det er stadig bekymrende at se, hvordan de største byggevirksomheder lider. For når en af de store knækker, som vi så det med Pihl og Søn for nylig, så får det uundgåeligt store, negative konsekvenser for den underskov af små og mellemstore virksomheder, der blandt andet

Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. lever af at være underleverandører til de største, fortsætter han.

De mellemstore vender underskud

Idet Pihl og Søn er under konkursbehandling indgår den ikke i analysen. Analysen viser imidlertid, at en anden af sektorens største virksomheder – MT Højgaard – tegner sig for sektorens største underskud i seneste regnskabsår med et underskud på knap 515 millioner kroner. Modsat sektorens største virksomheder går det langt bedre for de mellemstore virksomheder. De største overskud kommer fra kranvirksomheden BMS A/S og entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S, mens ejendomsselskabet Rolf Barfoed A/S i 2012 lykkedes med at reducere underskuddet markant til 170 millioner kroner og dermed også bidrager til den positive udvikling blandt de mellemstore virksomheder. - Vores data viser, at de mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte oplever en markant fremFortsættes side 11

side

2

Den eneste ene

side

7

På skinner om natten

side

16-17

Rådgiver i 2D og 3D

side

3

side

8

19

side

5

side

10

Ny model lastbillift Forbereder sig til optur

side

Som en drøm

Parkeringskælder graves ned Store omvæltninger

side

19

Maskinfirma fik et løft

side

6

Engelske klippere

side

12-13

Brugte Maskiner

side

9-13


MMM • NOVEMBER 2013

-

UDGIVELSE & DEADLINES 2013 06.

December

29. November

Udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon +45 86 80 44 99 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist: Per Bang Lay Out: Charlotte Thomsen Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/ udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet. TRYK Skive Folkeblad Rotation Oplag Maskin- & Materiel udkommer i 12000 stk. MÅLSÆTNING Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Kommuners tekniske forvaltninger, Materielgårde og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, Entreprenører, Kloakmestre, Maskinstationer, Grusgrave samt Entreprenør- og Anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, Murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/Greenkeepere og Danske havne. DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. redaktion Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

Ressourcer spildes ved tyverier Dansk Byggeri anslår, at der sjæles for 600 millioner kr. årligt fra danske byggepladser, og dertil kommer omkostningerne ved produktionstab Forebyggelse af tyverier er for mange entreprenører blevet en vigtig del af dagligdagen, men alligevel stjæles entreprenørmateriel for en værdi af ca. 600 millioner kr. årligt ifølge tal fra Dansk Byggeri. Tyvekosterne tæller alt fra brændstof og kabler til større entreprenørmaskiner, og ofte sælges det videre til virksomheder i udlandet. Ud over værdien af materiellet går der også kostbar produktionstid tabt, før nye materialer eller erstatningsmaskiner er fremskaffet til byggepladsen Der er gennem en årrække udviklet på diverse sikrings- og sporingssystemer, og der er mange muligheder for dels at forebygge og dels at lette arbejdet med at skaffe det stjålne tilbage. GSV Materieludlejning er med 11.000 enheder ét af de firmaer, der har rigtigt meget materiel stående ude på byggepladser over hele landet, og derfor arbejder materielchef Henrik Christensen løbende med at sikre materiellet. I takt med at de kriminelle bliver mere organiserede, så bliver den teknologi, der benyttes til at forhindre tyveriet og opspore maskinerne, ifølge Henrik Christensen også gradvist mere avanceret. - Et godt eksempel er de nye apps, som GSV’s medarbejdere har fået installeret i deres smartphones, der gør dem i stand

Entreprenørmaskiner bliver ofte efterladt på steder, hvor det er forholdsvis let at transportere dem væk uden for arbejdstid. til at spore maskinerne, uanset hvor de befinder sig. En væsentlig problematik omkring materieltyveri er, at maskinerne ofte kan være særdeles vanskelige at opspore, når de først er blevet stjålet fra byggepladsen. - Tyvene benytter som regel en række metoder til at undgå at blive snuppet, såsom at fjerne batteriet, så maskinen ikke kan spores. Hos GSV forsøger vi at være på forkant med dette problem ved at montere små tyveribokse i alle vores maskiner, der både viser, hvor de er, og hvor de har været – også selvom maski-

nen er sat til afkøling og batteriet er fjernet. Det betyder, at maskinen kan spores, uanset om den er blevet sendt til Djursland eller Dubai, hvilket letter politiets arbejde betydeligt, siger Henrik Christensen. Han påpeger samtidig, at forebyggelse naturligvis er det aller bedste. - Med de rette forholdsregler kan man som entreprenør gøre en væsentlig indsats i forhold til at øge sikringen af byggepladsen. Eksempelvis kan man ansætte vagter samt opsætte projektører med følere, infrarøde kameraer

o.l. Frem for alt bør man være opmærksom på ikke at placere maskinerne tæt op af hegnet, hvor tyvene let kan løfte dem over med en kran, forklarer han. En del især større entreprenørmaskiner er i dag født med systemer, hvor leverandøren via tele- og datakommunikation dels kan følge maskinens drift og dels kan lokalisere den ved hjælp af GPS-systemer. De professionelle tyve bliver dog også her stadigt dygtigere og er i stand til at sætte en del af systemerne ud af spillet.

www.mmm-online.dk Din maskinleverandør - året rundt!

2

He-Va/GMR

2 ÅRS

Kampagnepris

REKLAMATIONSRET

30 km/t

L4240 HST - 44 HK

Incl. joystick, He-Va/GMR frontophæng, PTO og GMR 1,5 m fejemaskine

kr. 309.500,excl. moms

Kampagnepris

STV36 HST - 36 HK

ANNONCETELEFON

30 Incl. GMR frontophæng, bi-speed, joystick og GMR 1,5 m fejemaskine km/t

Claus Thomsen • +45 86 80 44 99 / +45 20 86 44 99 Novembers sjove En blondine står i køkkenet og vil bage, kæresten kommer ud i køkkenet og spørger hende om hvorfor hun ikke er gået i gang endnu. Blondinen svarer: på opskriften står der til 12 personer, men jeg skal bage til 24. Så siger kæresten: hvorfor laver du så ikke bare dobbelt portion? Blondinen svarer: Ja, ja Einstein, man kan jo ikke skrue ovnen op på 400 grader.

Traktorer Græsklippere Gravemaskiner Fejemaskiner Saltspredere El-biler

GRUNDLAGT 1861

Kastrup Tlf.: 32 50 29 02 Skanderborg Tlf.: 86 52 42 11

kr. 279.500,excl. moms

Kampagnepris

23 km/t

B2530 HST - 25 HK Incl. GMR frontophæng, bi-speed, joystick og GMR 1,3 m fejemaskine

kr. 224.500,excl. moms

Kampagnepris

BX2350 HST - 23 HK

-

Incl. joystick, GMR frontophæng og 1,3 m fejemaskine

kr. 169.500,excl. moms


MMM • NOVEMBER 2013

3

Entreprenør bliver rådgiver i 2D og 3D Vejstrup Maskinstation har oprettet en afdeling, der kan hjælpe entreprenører med at omsætte rådgiveres og landmåleres tegningsmateriale til maskinstyringen i maskinerne Flemming Pedersen fra Vejstrup Maskinstation anslår, at der er mellem 300 og 400 gravemaskiner i Danmark med GPS-baseret 3D maskinstyring, men en meget stor del bliver ikke udnyttet – primært af to årsager. Tegningsmaterialet fra rådgivere og landmålere bliver ikke leveret i det digitale format, som passer til maskinstyringen, og den anden årsag er manglende uddannelse af maskinførerne. - Vi er blevet opmærksomme på, at der går rigtig mange ressourcer til spilde, fordi 3D maskinstyring ikke bliver udnyttet. Derfor har vi ansat en medarbejder, som udelukkende skal arbejde med rådgivning, uddannelse og support, ligesom jeg selv vil arbejde med konvertering af tegningsmateriale, fortæller Flemming Pedersen, som sammen med sin bror, Lars Pedersen driver Vejstrup Maskinstation, der er etableret af deres far for 62 år siden som traditionel landbrugs maskinstation, men i dag er et entreprenørfirma med seks-syv ansatte. - Vi har ansat en erfaren mand i branchen inden for maskinstyring. Lars Matthiesen kommer

fra en af de førende leverandører af 3D GPS maskinstyring. Lars Matthiesen har også i en årrække kørt kurser bl.a. på et af Danmarks største uddannelses steder. Derfor har han stor erfaring med support i GPS maskinstyring, som dermed er et af virksomhedens nye områder. - Ganske mange rådgivere og landmålere er ikke klar til at levere materiale, der er forberedt til at blive læst ind i maskinernes maskinstyring. Faktisk så skal vi stadig i dag være heldige, hvis der overhovedet leveres 3D tegninger, fortæller han. - Vi er i stand til at konvertere tegningsmaterialet, og vi får det til at fungere i praksis ude i maskinerne. Samtidig kan vi indbygge de elementer, som der er brug for ved det konkrete projekt. Eksempelvis så bliver krav til kvalitetskontrol og dokumentation mere og mere udbredte. Der kan vi indbygge forberedte kontrolmålinger i systemet, så det er let for maskinføreren at foretage og lagre målingerne, fortæller Flemming Pedersen. - Vores nye mand, Lars Matthiesen skal i gang med at lave kurser for maskinførere. I første

omgang vil vi oprette grundlæggende kurser, og senere vil vi også oprette et udvidet kursus. Det kan komme til at ske hos kunderne eller hos os. Support på GPS maskinstyring i maskinerne er et af hans store kompetenceområder og vil derfor komme kunderne til gode. - Vi har erfaret, at nogle maskinfører kan få mere ud af systemet, hvis de kommer på et grund- eller udvidet kursus. Dette er derfor også en af Lars Matthiesens opgaver. Der er jo foretaget store investeringer i systemerne. Leverandørerne introducerer førerne, når de får monteret systemet, men det er ikke tilstrækkeligt, at man derfra selv skal eksperimentere sig frem, og nogle har måske ikke så meget lyst til at prøve sig frem, siger han. - Jeg tror, at de større entreprenørfirmaer selv har ekspertisen, men vi kan hjælpe mange knap så store firmaer. Vi kan helt klart se et behov både for bearbejdning og konvertering af tegningsmateriale og for rådgivning og undervisning. Vi oplever, at kunder siger, at det er dejligt at få noget materiale, som virker første gang, siger Flemming Pe-

Sønderborg-motorvejen blev anlagt udelukkende ved brug af GPS-baseret 3D maskinstyring og uden brug af afsætningspæle.

Vejstrup Maskinstations nye konsulent Lars Matthisen til venstre og medindehaver Flemming Pedersen til højre. dersen, som har arbejdet med 3D maskinstyring gennem flere år og desuden selv har kørt gravemaskine. - Lige nu arbejder vi på at få et samarbejde med de primære le-

12/24 volt Grene lagerfører et bredt udvalg af lygter i Halogen, Xenon og LED fra bl.a. Hella, Britax, VisionX og desuden importerer Grene Steel Power lygter. Lygteprogrammet indeholder rotorblink, arbejdslygter, baglygter, fjernlygter, markeringslygter, nummerpladelygter og LED interiørbelysning. Grene fører også spejle/el-spejle, beslag, bøjler og reflekser, afmærkning, bakalarmer, ladestik, kontakter mm.

Jan Thy Produktspecialist

Direkte telefon 9680 8372 • grene.com/industri

verandører af maskinstyring. Forhåbentlig kan vi bl.a. få adgang til software, så vi kan lægge data ind i maskiner og fejlrette på afstand, siger Flemming Pedersen.

Vejstrup Maskinstation foretager også 3D GPS landmåling, og firmaet løser entreprenøropgaver og driver maskinudlejning.


4

MMM • NOVEMBER 2013

Ny branchedirektør hos Dansk Maskinhandlerforeningen 37 årige Klaus Nissen er pr. 1. december 2013, ansat som branchedirektør for Dansk Maskinhandlerforeningen, Maskinleverandørerne og GAFSAM. Klaus Nissen afløser Michael Husfeldt, som den 1. november 2013 er blevet adm. direktør for LMB Danmark A/S. Klaus Nissen kommer fra en stilling som direktør for Temac Automation ApS, der er et ingeniør og handelsfirma i Ribe. Klaus Nissen har tidligere arbejdet for IT-branchen, som vicedi-

rektør for SU Soft ASA i Norge samt hos Ecco Sko A/S.

Kloakmestre misforstår......Fortsat fra side 1

Henning Lübcke – formand for Danske Kloakmestre. Ved arbejde i gader og veje skulle ledningsejerne gerne kende den præcise placering af deres ledninger. (Arkivfoto).

WWW.HPE-AS.DK

Gå i dybden med kvalitet HITACHI ZX60USB-3 LØFTEKAPACITET: 3,8 TONS GRAVEKRAFT: 41,1 KN BRYDEKRAFT: 27 KN 3,3 LITERS MOTOR

Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

kvalificerer derfor heller ikke de oplysninger, som ledningsejeren herefter fremsender til graveaktøren. - Den anden misforståelse handler om at grave i god tro. En graveforespørgsel i LER er ikke en ansvarsfraskrivelse, som giver frit lejde til bare at grave. Forundersøgelsespligten omfatter meget andet. Man skal altid undersøge om der kan være andre hensyn at tage, før man graver. Disse hensyn kan være stikledninger, men det kan også være alt muligt andet. Denne forpligtelse har ikke ændret sig, efter at LER kom til verden. LER er altså kun en enkelt del af de forundersøgelser, der skal udføres, før man graver, siger Henrik Suadicani.

Husk den sunde fornuft

LER blev etableret i 2005, hvor

det fra begyndelsen kun omhandlede gravearbejde i og ved veje. I 2010 blev loven ændret, så pligten til at spørge i LER blev udvidet til alle arealer. Hensigten var primært at få omfattet de store distributionsledninger og forsyningsledninger, som ofte er placeret udenfor veje. Der skete en del graveskader på disse store forsyningsledninger med store omkostninger og forsyningsproblemer til følge. Da arealer udenfor veje blev inddraget, kom problematikken med stikledninger imidlertid også i spil. Henrik Suadicani understreger, at en forespørgsel i LER ikke erstatter almindelig sund fornuftig og skepsis overfor nøjagtigheden i tegningsmateriale. - Ikke alt tegningsmateriale er lige nøjagtigt, og hvis der ek-

sempelvis er en stophane til vand eller en TDC-boks, så er det en god idé at antage, at der også er ledninger. Det gælder også nogle gange om at tænke over, hvad man ikke har fået. Hvis man graver ved et hus, og der ikke er tegninger over vandinstallationer, så er det jo ikke ensbetydende med, at der ikke er indlagt vand i huset. - Vi er i et paradoks – jo bedre LER fungerer, jo større tilbøjelighed er der til at stole helt og holdent på oplysningerne fra en graveforespørgsel. Og det er mit indtryk, at LER fungerer. Forsikringsselskaberne anerkender også LER og nogle er begyndt at stille krav om forespørgsler i LER som en forudsætning for forsikring. LER får over 110.000 årlige

forespørgsler, og tallet er stigende. For fire år siden var antallet 75.000. - Vi kan ikke levere aktuelle tal for, hvilken effekt LER har på antallet af graveskader, men vore brugertilfredshedsundersøgelser viser meget stor tilfredshed, og vi har også løbende en dialog med de forskellige organisationer herunder Danske Kloakmestre. Hvis de kan komme med en realiserbar løsning på problemet med stikledninger, så vil vi gerne arbejde med det. Jeg kunne forestille mig, at der for fremtiden udføres digitaliserede registreringer af stikledninger, som det vil være muligt at lagre, men det løser ikke hele problemet, og det vil kun gælde fremadrettet, siger Henrik Suadicani.


MMM • NOVEMBER 2013

Som en drøm og så næsten uden diesel

Bio hækkeklipper til montering i arm

Den kører som en drøm, og så bruger den næsten ingen ting. Sådan lyder maskinfører Claus Andersens ord, da han svarer på, hvordan hans nye Liebherr A920 hjulgravemaskine er at køre med. Barslund har købt maskinen som den første i Danmark af den nye model leveret af JMM Group. - Jeg har hidtil kørt med en Liebherr 904C fra 2006, og det har også været en god maskine, men denne kører lige en tand bedre. Hydraulikken fungerer bare. Den er virkelig så præcis og smidig, at det er en drøm at køre med. Præcisionen er rigtig vigtig, når man som jeg primært udfører kloakarbejde i byerne, siger Claus Andersen. - Jeg har fået maskinen med skjold og støtteben. Det giver væsentligt større stabilitet, og selv om maskinen også fylder lidt mere, så er det en stor fordel. Jeg havde en gang en gravemester, der sagde, at han hellere vil have kræfterne, og så skal man nok finde plads til maskinen. De ord har jeg taget til mig, siger han.

At undgå oprydningen efter hækkeklipning er en stor tidsbesparelse, og det kan langt hen ad vejen opnås med den nye Bio hækkeklipper fra Becx i Holland, som importeres til Danmark af GMR Maskiner A/S. Nøglen til biohækkeklipperen er monteringen af knivene på dobbelte holdere, som ikke er runde. Monteringen kombineret med den hurtige knivhastighed og udformningen af de enkelte knive betyder, at afklippet bliver meget findelt.

Maskinfører Claus Andersen er begejstret for sine nye Liebherr hjulgravemaskine. Den kører som en drøm, og dieselforbruget er markant lavere end på den udtjente maskine fra 2006

Becx Machines i Holland har udviklet en bio hækkeklipper, hvor afklippet er findelt og dermed hurtigt indgår i den biologiske proces - Det er en specielt udviklet knivmontering og specielt udformede knive, som Becx har fundet på. Ud over findelingen af afklippet er systemet også meget brændstoføkonomisk, fortæller direktør Niels Kirkegaard fra GMR Maskiner. Hækkeklipperen er beregnet til montering i en rabatklipperarm.

De specielt udviklede knive og den specielle montering sikrer findeling af afklippet.

Barslunds nye Liebherr A920 får masser af ros fra maskinfører Claus Andersen, som ikke mindst er begejstret for hydrauliksystemet. - En anden markant forskel i forhold til den gamle maskine er brændstofforbruget. Tidligere kørte jeg typisk tre arbejdsdage på en tank med ca. 320 liter. I dag kører jeg let 40-45 timer på en tankfuld, som godt nok er ca. 410 liter på den nye maskine, men det er et meget lavere forbrug, understreger han. Claus Andersen fremhæver også den opdaterede kabine som en

fordel ved den nye maskine. Barslunds Liebherr A920 er leveret med partikelfilter, selv om Stage IIIB motoren opfylder kravene til at køre også i miljøzoner. Med partikelfilter kan den dog også køre i haller og tunneller. Liebherr A920 vejer ca. 20 ton og er forsynet med en Liebherr motor med 120kW/163 hk.1301591795

HYDREMA’S MX-SERIE - KOMPAKT, STÆRK OG STABIL!

EN RIGTIG CITY-GRAVER

All Day. Every Day Kraftoverskud til det hårde arbejde

Du finder os i både Aarhus og Brøndby med fuldt udrustede værksteder, reservedelslagre og en stab af dedikerede medarbejdere. Vi har de bedste maskiner og du får markedets mest fleksible serviceaftaler, så du altid kan rykke ud og yde dit bedste under alle forhold.

Pon Equipment A/S Park Allé 363 Jens Olsens Vej 23 2605 Brøndby 8200 Aarhus N Tlf.: 70 25 22 11 Tlf.: 70 25 44 11

5

Mere info:


6

MMM • NOVEMBER 2013

Maskinfirma fik løft ved at flytte ind på savværk Stemas Maskinsalg flyttede for to år siden sin sjællandske afdeling ind hos Junckers Industrier i Køge. Det har givet Stemas et stort løft som alsidigt servicefirma Mekanikere hos Stemas er klar til at skrue på alt, hvad der kan skrues på. Om det er gaffeltrucks, læssemaskiner, minigravemaskiner, industrianlæg eller en gammel trillebør, så er der ingen rynken på næsen. - Vi er blevet endnu bredere funderet, siden vil for to år siden flyttede ind hos Junckers Industrier i Køge. Indtil da havde vi haft sjællandsk afdeling i Rønnede sammen med Johs. Møllers Maskiner, som dengang drev afdelingen i Køge med henblik på servicering af Junckers samt de lidt mere pladskrævende opgaver som undervognsrenoveringer osv., fortæller salgschef Robert Kjærgaard, Stemas. - For at få bedre plads til alle aktiviteter og få et øget fokus på hver af vore forretningsområder – de store maskiner hos Johs. Møllers Maskiner og de mindre maskiner og den brede service hos Stemas flyttede vi rundt, så vi overtog værkstedet hos Junckers og dermed fik en 100% Stemas afdeling, ligesom vi har det i Hadsten, fortæller Robert Kjærgaard. I løbet af de to år er der sket en del omvæltninger hos Stemas, og senest er Per Pedersen ansat

som værkfører, efter at den tidligere valgte at gå på pension. - Vores tilhørsforhold til Junckers og aftalen om at servicere alt deres rullende materiel er lidt speciel, og det giver et rigtig godt grundlag for vore øvrige serviceaktiviteter. Der er altid opgaver hos Junckers, som vi kan tage fat på, så vi oplever ikke at have medarbejdere, som ikke har noget at lave, siger Per Pedersen. Der er i øjeblikket 12 medarbejdere tilknyttet i Køge. Heraf bemander de fire mekanikere servicevogne i marken. - Vi oplever helt klart, at krisen er overstået, men omvendt er vi lige nu i en fase, hvor mange kunder har kørt længere med maskinerne end de ville have gjort tidligere, og derfor er der større behov for service og flere reparationer, siger Per Pedersen. Han kommer fra et job som værkfører hos servicefirmaet Hydraulikbilen og har tidligere været afdelingsleder for Cramo i Nakskov.

Samarbejdsaftaler

Blandt andet udlejningsfirmaer og flere asfaltfirmaer udgør en særlig kundegruppe hos Stemas med faste serviceaftaler.

- Vi har en række kunder, som vi har indgået samarbejdsaftaler med på den måde, at de lejer en mand og hans servicebil på dagbasis. Firmaerne samler servicearbejde sammen på forskellige typer af materiel og lejer så vores mand til at udføre det. Det kan være et udlejningsfirma, som stiller maskiner til side og samler opgaver sammen, eller det kan være asfaltfirmaet, som samler opgaver til en periode uden for højsæsonen, fortæller Robert Kjærgaard. - Det er ligesom aftalen med Junckers med til at give os en god basis, og for kunden betyder det, at han kun betaler for en mekaniker i de timer, hvor han skal bruge ham, og vi stiller samtidig med værktøj og udstyr, siger Robert Kjærgaard. Hverken Per Pedersen eller Robert Kjærgaard ser nogle ulemper ved at have den sjællandske afdeling placeres hos Junckers. - I begyndelsen synes jeg, at det var lidt underligt at skulle ind på et fabriksområde for at komme til Stemas, men nu ser jeg det kun som en fordel. For det første ved alle på det meste af Sjælland, hvor Junckers ligger, og for det andet, så har vi masser af plads og muligheder hos Junc-

Stemas ligger midt inde på Juncker Industriers område, og det giver mange fordele mener salgschef Robert Kjærgaard.

Stemas nye værkfører i afdelingen i Køge, Per Pedersen.

Stemas i Køge servicerer alt det rullende materiel hos Juncker Industrier og er i det hele taget en meget alsidig servicevirksomhed. kers. Skal vi demonstrere maskiner, så er der masser af plads og materiale at arbejde med, og vi

kan såmænd også fræse deres asfalt op, når bare vi dækker hullerne til igen, siger Robert Kjær-

gaard om det gode samarbejde med Junckers Industrier.

WWW.HPE-AS.DK

Dumpere med den bedste brændstoføkonomi

BELL DUMPERE ER KENDT FOR: · BLØDT GEARSKIFTE · STOR RETARDEREFFEKT

Med Bell’s indbyggede vejesystem og fleetmatic overvågning ved du præcist hvad din dumper producerer.

· LET BETJENING

Det intelligente lad kan indstilles til variabel aflæsning og har justerbare aflæsningsvinkler

Bjæverskov 56 87 10 10

Horsens 76 82 20 20

Nuuk 32 27 00

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.


MMM • NOVEMBER 2013

Den eneste ene Enemark tilbage

Udlejningsfirma køber bredt ind

Navneforvirringen er nu næsten slut. Der var på et tidspunkt virksomheder med H.G. Enemarks navn i både Københavns-området, Aarhus, Aabenraa og Højby på Fyn. Historien er, at H.G. Enemark, der dengang havde hovedsæde i Brøndby, solgte afdelingerne fra til medarbejdere, der fik lov at drive dem videre i H.G. Enemarks navn. Afdelingen på Fyn er den sidste, der nu lukker, så der kun er den oprindelige hovedafdeling tilbage, og den ligger i dag i Ishøj og drives af Lilian og Per Darmer. - Vi kom også ind som en medarbejderovertagelse i hovedafdelingen. Vi har altid været importøren af en række maskinmærker, mens de øvrige Enemarkfirmaer har været forhandlere henholdsvis af vore importprodukter og af andre produkter, fortæller Lilian Darmer fra H.G. Enemark. - Vi har et fint forhandlernet i Jylland, og skal nu i gang med at finde en ny forhandler på Fyn til salg, service og reservedelsfor-

Holbæk Lift og Materieludlejning har valgt at udvide maskinparken med en række nye maskiner. Det er endnu et tegn på, at også de regionale udlejningsvirksomheder nu har stor tiltro til fremtidens aktivitet i byggeog anlægsbranchen. Blandt de nye indkøb er fire Kramer Allrad gummihjulslæssere fra Tyskland. Kramer Allrad er valgt ud fra deres store manøvredygtighed på grund af den specielle 4-hjuls styring og deres unikke High/ECO-speed gearkasse. Holbæk Lift og Materieludlejning A/S har valgt at få maskinerne leveret med den største udstyrspakke for på den måde at udnytte maskinernes mange muligheder og store fleksibilitet. Der er leveret to Kramer 750T, en 5,0 ton maskine med teleskop udskud, der gør det muligt at læsse langt ind over f.eks. en dumper. Endvidere er der leveret en Kramer 580, en 5,5 ton maskine, der er særdeles velegnet som allround maskine grundet dens størrelse og løftekapacitet.

7

Maskinimportøren og forhandleren H.G. Enemark A/S i Ishøj er Endnu et af de regionale udlejningsfirmaer offentliggør massive nu alene om at hedde H.G. Enemark efter at H.G. Enemark Eftf. i investeringer i nyt materiel. Holbæk Lift og Materieludlejning har Højby på Fyn er lukket været på storindkøb hos Erenfred Pedersen A/S

Per og Lilian Darmer, H.G. Enemark A/S er på jagt efter en ny forhandler af deres importprodukter på Fyn. syning til Valpadana, Lipco og vore øvrige importprodukter. Vi har kendt til, at indehaverne af H.G. Enemarks Eftf. var i gang med at sælge, men vi har ikke kunnet indlede forhandlinger med en ny forhandler, før det var afklaret, siger Lilian Darmer. - Den sidste rest af navneforvirring skal vi nu have løst. I vores logo står Enemark Gruppen, og

det giver ikke så meget mening længere, når vi er alene tilbage om at benytte navnet, fastslår hun. H.G. Enemark Eftf. i Højby er solgt til AP Motorcenter ligeledes i Højby og med afdeling i Svendborg.

Et udsnit af de mange nye maskiner hos Holbæk Lift og Materieludlejning. Som kronen på værket er der leveret en Kramer 880 - den største og stærkeste Kramer Allrad i serien på 8,0 ton. Endvidere har Holbæk Lift og Materieludlejning A/S investeret i en Selwood slampumpe S1506, som er en super lyddæmpet pumpe på undervogn, der kan trækkes efter en bil. Det er en pumpe, der kan flytte helt op til 320 m3 i timen.

Maskinparken er ligeledes udvidet med tre Atlas Copco transportable kompressorer monteret med efterkøler, to Atlas Copco transportable generatorer og to Atlas Copco transportable lystårne. På fræsersiden er der anskaffet flere forskellige Schwamborn beton- og asfaltfræsere af typerne BEF201, BEF250 og BEF320.

Priserne er ekskl. moms.

Hedvandsrenser

Koldvandsrenser

Compact Class

HDS 9/17-4 CX Varenr.: 1.174-228.0

Med HDS 9/17-4 CX får du en kompakt maskine med en stor maskines ydelse. Maskinens kompakte opbygning gør den lettere både at transportere og opbevare. Hedvandrenseren kan anvendes i både auto- og entreprenørbranchen, såvel som i landbruget.  Strøm: 400 volt  Vandmængde: 290-900 l/t  Arbejdstryk: 30-170 bar  Max. temperatur: 80/155 ˚C  Brændstofkapacitet: 15 l  Sæbebeholder: 10 l

”Special Class” cage model

Kampagnepris

HD 20/15-4 Cage Plus

Vejl. pris: 33.195,-

Varenr.: 1.367-133.0

kr. 18.995,-

HD 20/15-4 Cage Plus er en ultra robust koldvandsrenser til dem som har behov for en stor vandmængde til at skylle store mængder skidt væk. Den anvendes ofte af svineavlere og entreprenører.

Kampagnepris

kr. 19.695,Vejl. pris: 45.695,-

 Strøm: 400 volt  Vandmængde: 500-2000 l/t  Arbejdstryk: 30-150 bar  Max. tryk: 190 bar  Max. vandindgangstemp.: 60 ˚C  Standarddyse: 25˚ Power nozzle & rotojet dyse

Find din lokale forhandler på www.karcher.dk eller ring på tlf. : 70 20 66 67 og få oplyst nærmeste forhandler


8

MMM • NOVEMBER 2013

Parkeringskælder graves ned under vandoverfladen Fra førersæderne i gravemaskinerne i hullet, hvor der graves ud til det nye parkeringshus under Kvæsthusmolen i København, kan førerne se op på skibene langs kajen

500 personbiler skal kunne parkeres i tre dæk under Kvæsthusmolen i København. Det kræver flytning af 90.000 kubikmeter jord ned til 12 meters dybde og dermed langt under vandoverfladen ved kajen. Det er en usædvanlig byggeopgave, som NCC Construction Danmark er i gang med at løse. - Konstruktionen af p-kælderen starter med, at der skal graves 90.000 m3 jord ud, fortæller Jørn Koopmann Johansen, equipment manager hos NCC. - Derfor har vi rammet en ny spuns uden på den eksisterende, inden der skal graves 12 meter ned i den ”kasse”, der er skabt. Det svarer til 10 meter under vandoverfladen, og det er specielt, at vi fra vores gravemaskiner kan kigge op og se, at der ligger et skib langs kanten. Dér får man vanddimensionen med og forstår virkelig, hvor dybt der skal graves ned, siger han. I forbindelse med denne omfattende opgave, har NCC valgt at investere i fire nye Hitachi gravemaskiner. Det er én Hitachi ZX210LC-5B, to Hitachi ZX250LC-5B og én

Hitachi ZX290LC-5B i størrelserne 22, 26 og 30 tons. NCC Construction Danmark har en grundstamme på ca. 20 gravemaskiner, der dækker det løbende behov. I spidsbelastningsperioder lejer firmaet de nødvendige ekstra gravemaskiner. – Normalt afskriver vi en maskine over fem år, hvorefter vi vælger at udskifte den med en ny. Men på grund af det afmattede marked i de senere år har vi været mere konservative og beholdt en række gravemaskiner ud over afskrivningsperioden, siger Jørn Koopmann Johansen. - Nu har vi efter nøje overvejelser – og grundige sammenligninger af tilbuddene fra fem leverandører – valgt at investere i de fire nye maskiner. Det sker dels for at spare omkostninger til reparationer og dels for at komme op i størrelse. Så vi har samtidig skilt os af med nogle af vores mindste gravemaskiner, fordi erfaringen viser, at det er nemmere at leje mindre maskiner end store. Og samtidig er det lettere at få den rigtige maskinfører til de større maskiner. NCC har forud for investeringen

gennemført en budrunde ud fra præcise kravspecifikationer, og det var et tæt løb, hvor bl.a. pris, specifikationer og service var blandt parametrene. - Tidsplanen på Kvæsthusprojektet er stram. Vi graver jorden op, lemper den hen til en kran, som grabber ned og løfter den op i et skib. Det skal fyldes hver dag og sejle til Køge Jorddepot – og hvad koster det lige, hvis vi må holde stille, og skibet skal sejle halvfyldt af sted? - Det betyder, at service på maskinerne skal foregå på fredage efter kl. 12 eller i weekenden. Samtidig skal vi være sikre på, at vi kan få effektiv hjælp, hvis der er brug for reservedele eller en akut reparation. Dét, jeg kalder værkstedets servicenærhed. Hvem kan hjælpe os – hurtigst? - Her har HP Entreprenørmaskiner, som har leveret de fire nye Hitachi gravemaskiner, flere gange vist, at de er parate til at gøre noget ekstra for at holde os kørende – og det har stor betydning, siger Jørn Koopmann Johansen.

Equipment manager Jørn Koopmann Johansen, NCC Construction Danmark har stået for investeringen i fire nye Hitachi gravemaskiner.

Nogle af de nye gravemaskiner hos NCC Construction Danmark i arbejde på det nye parkeringsanlæg under Kvæsthusmolen i København.

Teleskoplæsser med ny motor og transmission Caterpillar TH407C teleskoplæsser med ny stage IIIB motor og powershift transmission er klar til danske kunder

Caterpillars TH407C er ikke den teleskoplæsser i Caterpillars program, der rækker højest, men motorydelsen er i top med op til 106 kW/142 hk. Maskinen er specielt konstrueret til landbrug, da den leveres med standardudstyr som vendbar kølervinge, hydraulisk hurtigskifte og affjedring af bom. Ydermere er maskinen også udrustet med hitch krog hvis der skal køres med vogn.

- Den kan uden problemer håndtere en 12 ton halmvogn, som produktspecialist Jacob Sejer Thomsen udtrykker det. Løftehøjden er maksimalt 7,30 meter med en løftekapacitet på 3,7 ton. - Det er en maskine med en seks trins powershift transmission og en konstruktion, så hydraulik og transmission ikke deler samme oliesump. Herved sikres ekstra lang holdbarhed på både olie og

komponenter. Det betyder forlængede serviceintervaller og dermed lavere driftsomkostninger. Den nye Cat-motor har samtidig et meget lavt brændstofforbrug, siger Jacob Sejer Thomsen. Maskin og Materiel Magasinet bragte i oktober-nummeret en præsentation af Cat TH407C, hvor der havde indsneget sig et par fejl, som hermed er rettet

Cat TH407C er en nyudviklet teleskoplæsser med den nyeste motorteknologi, som sikrer lav emission og lavt brændstofforbrug.


MMM • NOVEMBER 2013

9

Maskinforretning har nye maskiner på menuen Havdrup Maskinforretning har fået forhandling af flere nye maskiner bl.a. en græslufter, der arbejder efter helt nye principper og har blevet godt modtaget i flere europæiske lande

SÅ BLI’R DET IKKE BILLIGERE! Ring til Kurt Harbo 24 86 76 22

NYE/DEMO CASE MASKINER 225.000,-

255.000,-

John Deeres brede program af Gator transportkøretøjer vakte stor opmærksomhed ved Havdrup Maskinforretnings åbent hus forleden. I forgrunden JensErik Hansen i snak med nogle af firmaets kunder.

CASE CX39

CASE CX35

3900kg, 170cm, grave 335cm

3500kg, 155cm, grave 310cm.

155.000,-

Havdrup Maskinforretning har 35 medarbejdere og 5.000 kvadratmeter værksted, udstillingshal, lager og administration. Firmaet er bl.a. forhandler af John Deere Park- og Turf for hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. At puste luft ned i jorden for at løsne den er før blevet præsenteret i Danmark, og nu er der en maskine, der kan behandle en hel fodboldbane i løbet af en god lang arbejdsdag. Luftningsmaskinen er især fremstillet med henblik på boldbaner og golfbaner, hvor den intensive færdsel får det øverste lag jord til at pakke sammen og dermed give dårligere vækstvilkår og ringere vandgennemstrømning. Air Inject maskinen Air2g2 stikker tre spyd ned i jorden og puster luft ud, så jorden løsnes. Den er udviklet i USA og anvendes i dag på golfbaner og boldbaner primært i USA og Storbritannien. Ved at puste luft ud under jordoverfladen brydes det øverste lag, som ofte er der, hvor problemet med pakning er størst. Ian Pogsan fra den engelske distributør, Campey Turfcare fortalte om eksempler på, at to overkørsler helt havde løst problemer, hvor der jævnligt stod vand på en fodboldbane. Nogle britiske greenkeepere har så go-

de erfaringer, at de helt er stoppet med verti-drain på greens, fortæller de til Campey Turfcares hjemmeside. En anden nyhed, som Havdrup Maskinforretning præsenterede, var et anlæg til ukrudtsdampning. Det er kedelproducenten MS-Teknik, der er specialiseret i dampanlæg til industrien, som har udviklet en mobil dampkedel og et sideforskydeligt fordelerbord, som rammer ukrudtet meget præcist med en randzone på kun to-tre cm. - Jeg har 20 års erfaring med damp, og jeg har udviklet et anlæg, som er meget enkelt. Alle dele, som er i berøring med vand og damp er fremstillet af rustfrit stål, og vi arbejder med damp ved 5 bar og 150 grader. Kedelanlægget anvender 3½ liter diesel i timen, og vi har udviklet en ny brændertype, som kan arbejde på biodiesel, fortæller Morten Svendsen, der er indehaver af MS-Teknik. Endelig kunne Havdrup Maskinforretning præsentere Nilfisk Altos nye opbygning af en høj-

tryksrenser i en standard trailer. Den kan løse opgaver i boligforeninger, kommuner, golfklubber og lignende. Højtryksrenseren kan monteres i en indregistreret trailer og er dermed let og hurtig at fragte rundt. Det blev alt sammen præsenteret ved Havdrup Maskinforretnings traditionelle åbent hus, hvor hele John Deeres program til park, vej og turf også blev præsenteret. Det repræsenterer Havdrup Maskinforretning på Sjælland og øerne. Der var mellem 400 og 450 besøgende fra den kommunale sektor samt anlægsgartnere, boligforeninger, kirkegårde og golfbaner. - Når der kommer så mange til vores åbent hus arrangement, er det rart, at vi også kan præsentere nogle reelle nyheder, så kunderne kan hente ny inspiration og måske blive endnu dygtigere til at drive deres virksomheder, siger direktør Jens-Erik Hansen, Havdrup Maskinforretning.

www.mmm-online.dk

225.000,CASE CX27 m/Powertilt

CASE CX18

2700kg, 140cm, grave 265cm.

1780kg, 99/133cm, grave 240cm.

De viste maskiner kan være monteret med ekstraudstyr. Så længe lager haves. Priser excl. moms.

165.000,CASE CX17 ZTS m S30HS skifte 1750kg, 99/132cm, grave 237cm.

FINANSIERING FRA 0% UDBETALING 0-20% Reklamationsret: fra 1 år og op, Hør nærmere 115% skatteafskrivning ved køb inden 31/12-13.

Ring til mig allerede idag og gør en rigtig god handel! Med venlig hilsen Direktør Palle Kjærsgaard Mobil : 24 86 76 21 Mail: palle@sdk.dk

Se mere på casece.dk


10

MMM • NOVEMBER 2013

Generationsskifte gav store omvæltninger Jakob K. Hansen er gået drastisk til værks med ændring af ledelsesstil og massiv investering i maskiner efter overtagelsen af entreprenørfirmaer Brdr. K. Hansen Det er ikke gået stille af, at Jakob K. Hansen har taget taktstokken i entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen. Et generationsskifte i 2002 gav brødrene Jakob og Niels K. Hansen ejerskabet af firmaet, men i 2011 erkendte de, at de ikke var enige om virksomhedens udvikling og ledelsesstil, og Jakob K. Hansen blev eneejer. I de første år med den nye generation ved roret skete der ikke de store ændringer i måden at drive virksomheden, men hen over brydningstiden fra 2008 voksede en erkendelse af, at der skulle sadles om. - Min far var en rar og populær chef, og efter generationsskiftet gjorde mange medarbejdere fortsat, som de plejede i hans tid. Nu var vi bare i en anden tid med en anden ledelse, og det krævede nogle drastiske forandringer herunder også udskiftning af nogle medarbejdere, for at vi kunne komme videre, fortæller Jakob K. Hansen. - Jeg er en person, der stiller store krav. Ud over at være direktør, er jeg én blandt flere entrepriseledere og jeg er den daglige leder af en række funktioner. Nogle opfatter mig nok som hård og kontant, men det har

også været nødvendigt for at få virksomheden på rette køl i en krisetid. Jeg er den type chef, der tager dialogen, og så træffer jeg en beslutning, som jeg forventer, bliver fulgt. Flere opfatter mig som lidt for hurtig, og jeg ved, at mit beslutningstempo betyder, at jeg mister nogle på vejen, men der er også brug for, at der bliver taget effektive beslutninger. Det er bedre med en halvgod beslutning end slet ingen, siger han. - Mens min bror og jeg ejede firmaet sammen, fik vi det aldrig rigtig moderniseret til en mere professionel ledelsesform fra min fars stil, hvor han ledte gennem sit eget eksempel. Vi fik ikke gjort virksomheden til vores med respekt og vilje fra alle medarbejdere til at følge vores måde at lede på. På grund af min og min brors forskellige ledelsesform, men med lige dele ejerskab, så kunne medarbejderne altid komme imellem os på en eller anden måde. Det svækkede os som ledere, og til tider var der ikke nogen retning for virksomhedens drift. Det fik sammen med krisen en negativ betydning for virksomhedens effektivitet, og det har været nødvendigt at rydde op.

Skal i min retning

Jakob K. Hansen har været gennem nogle markante oprydningsaktioner, og han vurderer, at der er forsvundet en halv snes medarbejdere, fordi de ikke kunne acceptere hans ledelse og ledelsesstil. - Hvis jeg skal drive Brdr. K. Hansen og være den, der har ondt i maven, så skal virksomheden også bevæge sig i min retning, frem for at vi gør, som vi plejer. Jeg indledte derfor en proces i marts 2012, hvor budskabet forenklet sagt var, at enten fulgte medarbejderne min linje eller vi måtte skilles. Vi holdt nogle personalemøder, hvor den nye linje blev præsenteret, og siden har der været en involverende proces med medarbejderne i grupper. De fleste er kommet rigtig godt ind i processen og er blevet en del af den, så de har ejerskab til flere af de beslutninger der tages - bl.a. beslutningen om at købe 24 nye Caterpiller maskiner i 2012. Brdr. K. Hansen havde i 2007 ca. 170 medarbejdere, og har i dag ca. 100 medarbejdere. Det førte naturligt til, at maskinparken trængte til fornyelse, og Jakob K. Hansen besluttede at ud-

Indkøb af 24 nyt Caterpillar maskiner i 2012 var med til at drive forandringsprocessen og gav medarbejderne en stærk tro på fremtiden. Jakob K. Hansen har gennemført gennemgribende ændringer ledelsesstilen hos entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen.

skifte samtlige minigravere og enkelte større maskiner med 24 nye Caterpillar, der blev leveret samlet på syv blokvogne. - Det var en slags udtryk for den ny begyndelse i firmaet. Vi har en ganske solid økonomi, og med denne udskiftning af maskinparken, så viste jeg både overfor medarbejderne og omgivelserne, at jeg har tro på og vilje til at skabe arbejdspladser hos Brdr. K. Hansen i fremtiden. Med valget af Caterpillar demonstrerer vi samtidig professi-

onalisme og handlekraft. Caterpillar har en høj kvalitet og et flot design, og vi var glade for de Caterpillar maskiner, som vi havde i forvejen, siger han. - Vi har det seneste års tid mærket en større interesse for at blive ansat hos Brdr. K. Hansen. Jeg tror, at det skyldes en kombination af de ledelsesmæssige omvæltninger og de nye maskiner, som naturligvis er attraktive for medarbejderne. Samtidig er de et rigtigt godt visitkort ude omkring på arbejdspladserne.

Brdr. K. Hansen har som noget nyt åbnet kontor i Greve som supplement til kontoret på Stevns. En del af arbejdspladserne på Sjælland findes ind mod Hovedstadsområdet, og disse serviceres rigtig godt med en beliggenhed i Greve. En anden nyskabelse er overtagelsen af Pahn Beton, som nu er en del af Brdr. K. Hansen, så firmaet leverer jord, kloak, beton og belægningsarbejde – altså alt op til færdig sokkel.

brugte mAskiner til gode priser schæffer 4360

Yanmar Vio10

bobcat X320

Fiori 1200

nH lb115 b4ps

Årg. 2008/3000 timer

Årg. 2007/1647 timer

Årg. 1997/2815 timer

Årg. 2011/4 timer

Årg. 2006/4140 timer

kr.

Vær opmærksom på

182.000

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele Yanmar landet. kontakt en sælger for Vio10 at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

66.000

kr.

64.000

kr.

135.000

kr.

299.000

Yanmar Vio35

schæffer 690 tele

Yanmar b17

Yanmar b15-3 Cre

Årg. 2008/85 timer

Årg. 2007/4500

Årg. 1998/5400 timer

Årg. 2005/1500 timer

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2005/1500 timer inkl. 3 skovle

kr.

77.000

kr.

225.000

Inkl. skovl, pallegafler og fejemaskine

kr.

237.000

inkl. kipbar planerskovl, 300 mm og 400 mm skovl

kr.

50.000

inkl. skovl 500 mm

kr.

99.000

Se alle brugte maskiner på vores hjemmeside eller kig forbi os til en fremvisning af maskinen. Ring til jeres lokale sælger og aftal nærmere. peter Henning søren Frank Hans peter

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland nordjylland sjælland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34 30 31 11 53 40 30 75 49

Stemas Web App denne gratis Web App fra stemas giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vores afdelinger og nærmeste kontaktperson

Maskinleverandørerne


MMM • NOVEMBER 2013

11

Det er hårdt......Fortsat fra side 1 gang i indtjeningen. Denne gruppe af virksomheder er lykkedes med at vende et samlet underskud på knap 400 millioner kroner i 2011 til et samlet overskud på næsten 560 millioner kroner i seneste regnskabsår, siger Stefan Kercza, der er administrerende direktør hos Eniro Danmark, der står bag Krak Markedsdata og Proff.dk. - Fremgangen for de mellemstore skyldes hovedsageligt en betydelig forbedring af resultatet i enkelte virksomheder i denne gruppe, men analysen tegner alligevel et ret tydeligt billede af, at det lige nu er bedst at være blandt de små og mellemstore byggevirksomheder. Det er i øvrigt det samme billede, som tillidsindikatorerne tegner, og det gælder både for byggevirksomheder som andre dele af erhvervslivet, uddyber Jens Nyholm.

De små opbygger egenkapital

Han hæfter sig også ved, at de små byggevirksomheder med under 50 ansatte har fastholdt et højt indtjeningsniveau i de seneste år og dermed har været i stand til at polstre sig i form af opbygning af egenkapital. I erhvervsorganisationen Dansk Byggeri vurderer chefkonsulent Andreas Fernstrøm også, at akti-

www.Hpe-aS.dk

Kranvirksomheden BMS er én af de mellemstore virksomheder i bygge- og anlægssektoren, der har klaret sig bedst i 2012.

Entreprenørvirksomheden Hoffmann er blandt de store virksomheder, der har tjent flest penge i 2012. vitetsniveauet i sektoren har nået bunden og nu langsomt vil begynde at stige i resten af 2013 og ind i 2014 Han tilføjer, at krisen har ramt hele sektoren, men at nybyggeriet er det hårdest ramte område, mens virksomheder beskæftiget med anlægsprojekter er sluppet mere nådigt igennem krisen på grund af offentlige investeringer. - Det går fremad, men sektoren lider stadig under den bygningsmæssige overkapacitet, der blev opbygget i årene op til finanskri-

sen, ligesom sektoren er afhængig af de politiske initiativer, der bliver taget for at stimulere efterspørgslen, supplerer Jens Nyholm og slutter: - Det er for tidligt at sige, at byggevirksomhederne nu er inde i et selvbærende opsving – ikke mindst set i lyset af de største byggevirksomheders indtjeningsvanskeligheder. Men samlet set lysner det, lyder det afsluttende fra Jens Nyholm. i bygge- og anlægssektoren, der har klaret sig bedst i 2012.

Brugte maskiner til salg

Hitachi ZX250LC-3 År 2008 26 tons, 3000 timer. Hydraulisk skifte. Uden skovle. Kr. 725.000

Hitachi ZX210LC-3 År 2007 22 tons, 7100 timer. Hydraulisk skifte. 1 kipskovl. Kr. 475.000,-

Hitachi ZX250LC-3 År 2006 26 tons, 7100 timer. Tiltskifte 1 skovl + fast planer. Kr. 560.000,-

Hitachi ZX250LC År 2005 26 tons, 10500 timer. Hydraulisk skifte. 1 skovl + kipskovl. Kr. 450.000,-

Hitachi ZX350LC År 2005 35 tons, 10250 timer. Hydraulisk skifte 1 skovl + fast planer. Kr. 550.000,-

Hitachi ZX250LC År 2005 26 tons, 8500 timer. Hydraulisk skifte. 1 skovl + kipskovl. Kr. 425.000,-

Hitachi ZX30U-2 År 2006 3,5 tons, 3000 timer. Hydraulisk skifte. 3 skovle + kipskovl. Kr. 130.000,-

Hitachi ZW150 År 2009 12 tons, 7250 timer. Hydraulisk skifte 1 skovl. Kr. 470.000,-

Hitachi ZX135US År 2004 14 tons, 9250 timer. Mekanisk Skifte. Uden skovle. Kr. 195.000,-

Hitachi EX300LC År 1990 30 tons, 15000 timer. Mekanisk skifte. 1 skovl + 1 kipskovl. Kr. 190.000,-

Hitachi ZX130LCN År 2005 14 tons, 9500 timer. Hydraulisk skifte. 1 skovl + 1 kipskovl. Kr. 315.000,-

Hitachi ZX850H År 2003 85 tons, 11000 timer. Hydraulisk skifte. 2 skovle. Ring for pris

tIL SALg

Se mere på www.runge-sorensen.dk

BRugte MASKIneR

Gravemaskiner: volvo eC70 – årg. 2000 volvo eCr88 – årg. 2007 volvo eC38 - årg. 2006 volvo eC15B - årg. 2008 Åkerman H14B Læssemaskiner: volvo L30 – årg. 2006 volvo L70C – årg. 1996 volvo L90e – årg. 2003 volvo L90F – årg. 2007 volvo 4400 – årg. 1986 O&k L6 - årg. 2000 Fiat-Hitachi W170 – årg. 2001 skOvLe nye/BruGte: mange planer/tiltskovle. mange Graveskovle 4 – i -1 frontskovle samt graveskovle 600 mm til new Holland B115 – Case 695sr Pallegafler til new Holland B115 – Case 695sr minigraverskovle fra kr. 1.000 undervOGnsdeLe: til de mest gængse mærker, f.eks. volvo – Cat – komatsu – new Holland dæk: markedets BiLLiGste Priser ! 20.5r25– 23.5r25 – 26.5r25 – 750/65r25 diverse: yamaguchi WB07 bæltedumper mucktruck minidumper komatsu d65PX-15 (sælges for kunde) andet: sortér/nedbrydningsgrabbe til gravemaskiner i str. 13 – 35 tons, fra kr. 50.000,reservedeLe: vi lagerfører ca. 8000 nye volvo reservedels numre, ligeledes ca. 8000 nye new Holland reservedelsnumre. Kurkmarkvej 1 • 6093 Sjølund • Tlf: 86 24 80 00

Runge & SøRenSen eftf. A/S

København, Sjælland, Lolland-Falster: Henrik w. Sørensen tlf. 20 40 22 10 Hans peter pedersen, tlf. 40 32 39 99 Midt- og Nordjylland: p. C. Nørgaard, tlf. 21 44 10 10 Midt- og Sønderjylland, Fyn: Finn enggaard, tlf. 40 37 22 30 Grønland: kurt Hansen, tlf. 21 45 75 15 Færøerne: preben Bach, tlf. 23 45 01 18

Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

Se flere brugte maskiner på hpe-as.dk eller scan koden med din telefon


12

MMM • NOVEMBER 2013

Engelske klippere ud over Europa fra Kolding Danske GreenTec og britiske Spearhead har et helt specielt familieskab. GreenTec aftager 60% af produktionen, producerer selv redskaber og sælger i det meste af Europa

For 20 år siden rejste maskinhandler John Christensen sammen med en kollega til maskinmessen Royal Smitfeld show i London for at finde maskiner til import som supplement til salget af traktorer og landsbrugsmaskiner. Hurtigt fik de kontakt til Martin Lole, som netop havde etableret Spearhead og udstillede en rotorklipper, og de to parter havde straks god kemi og indledte et samarbejde. Spearhead har en vigtig base i salget til landbruget, og det var ikke mindst den tyske genforening, der skabte grundlaget for væksten i GreenTec. I 1993 udstillede GreenTec på Agritechnica for første gang og mødte dér tre af de nuværende importører i Tyskland. En udpræget brug af braklægning i Europa kombineret med et stort behov for moderne maskiner i det tidligere Østtyskland betød, at GreenTec kunne sælge alle de maskiner, som Spearhead kunne nå at producere. I løbet af kort tid overhalede salget af Spearhead firmaets omsætning af traktorer og øvrige landbrugsmaskiner. Efter 20 års samarbejde er der nu gået flere end 11.000 klippere

via GreenTec i Kolding ud til kunder over det meste af Europa. Fra begyndelsen omfattede forhandleraftalen Danmark og Nordtyskland, men i dag er GreenTec distributør af Spearhead i 15 europæiske lande. I Danmark og Østrig er GreenTec selv importør, mens der er importører med forhandlernet i de øvrige lande. - Alle maskiner, som sælges i de 15 lande, kommer via GreenTec i Kolding, hvor de gennemgår minimum tre timers klargøring. Vi vil selv være sikre på, at alt er i orden, før maskinerne kommer ud til kunden, siger marketingchef René S. Franck. Rabatklippere og rotorklippere er hovedprodukterne. Rotorklippere leveres både til landbrug, entreprenør og have-/parksektoren.

GreenTec som produktnavn

Indtil for nylig har alle produkter fra GreenTec heddet Spearhead, selv om en del af redskaberne til armklippere blev produceret i Kolding. I fremtiden er navnet på disse produkter GreenTec. Formålet med ændringen er at brede GreenTecs produkter ud

på flere markeder end GreenTec repræsenterer og samtidig profilere det danske firma. - Vi har gjort meget for at opbygge et marked for specialløsninger til rabatklippere, og i dag går der en færdig specialrabatklipperløsning ud fra vores værksted hver uge. Det svarer stort set til fuld kapacitet. Kunderne efterspørger en hel løsning, når de køber en rabatklipper, siger René S. Franck med henvisning til, at GreenTec ud over græsklippere bl.a. leverer hækkeklippere som henholdsvis fingerklippere og slagleklippere, hegnssave, koste, mejekurv, ukrudtsbørste og grøfterenser. - Ud over landbrug, entreprenører og have-/parkfolk, så er GreenTec stærkt repræsenteret på militære anlæg og i lufthavne. Vi leverer en lang række specialløsninger, hvor vi eksempelvis har bygget en klipper med en sektion, der vipper op, når den kommer til de lyskegler, der står i græsser ved siden af landingsbanerne, fortæller René S. Franck. - Vi ser i udpræget grad os selv som rådgivere. Vi analyserer kundens behov og foretrækker at sælge den løsning, som passer til

En Sparhead rabatklipper på landevejen. GreenTec er distributør af Spearhead over det meste af Europa. behovet og hverken mere eller mindre. Spearhead og GreenTec er ikke billige produkter, men det er produkter, hvor vi har indbygget en stor udviklingsindsats. - På værkstedet i Kolding har vi et team, som godt kan lide at eksperimentere. Det er kulturen i virksomheden, at hvis en kunde har et behov, så brænder vores folk efter at finde løsningerne. - Klipperarmene bliver anvendt til mange typer redskaber, og blandt de helt utraditionelle opgaver, som vi har været med til at løse, er snerydning på solcelleanlæg. Når disse store anlæg bliver dækket af sne, er produktionen nul. Derfor har vi leveret

en fejemaskine, som kan fjerne sneen og få energiproduktionen i gang igen, fortæller han.

Del af storkoncern

Selv om GreenTec aftager størstedelen af produktionen fra Spearhead og leverer til 15 europæiske lande, så har firmaet beskedne 30 ansatte. - Det hænger sammen med, at vi slet ikke sælger til slutbrugerne, men udelukkende leverer til vore importører og forhandlere i de enkelte lande. Den primære servicering af kunderne foretages af forhandlerne, men vi lægger meget stor vægt på aftersale og servicebackup til forhandlerne, så vi har en afdeling for rekla-

mationer og backup her i Kolding, understreger René S. Franck. I 2007 solgte grundlæggeren af Spearhead Machinery, Martin Lole virksomheden til Alamo koncernen, som i forvejen ejer en række maskinvirksomheder. Alamo er verdens 10. største producent af landbrugsmaskiner. - Det gav en kapitalindsprøjtning, som førte til udvidelse af produktionen, så vi nu kunne få alle de maskiner, som vi kunne sælge, og om kort tid indvies endnu en udvidelse af fabrikken i England, fortæller René S. Franck.

Det perfekte valg på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Manitou MT732, 2000, 3413t, Intern nr. 101896

Atlas AR35 Agrar, 2006, 2082t. Intern nr. 102349

JCB 531-70, 2007, 3337t, Intern nr. 63578

Komatsu WB97S-5, 2006, 2495t. Intern nr. 100691

www.fs2.dk

6 pletskud fra brugtcenteret...

Hos Scantruck koncentrerer vi os ikke kun om at levere markedets bedste maskiner. Vi sørger også for professionel service så, din maskinpark altid er kørende. Vi har værkstedsfaciliteter og specialværktøj til alle modeller og tilbyder de bedste serviceaftaler. Schäffer 450TS, 2005, 2733t. Intern nr. 101730

Hitachi ZX18, 2005, 1788t. Intern nr. 102114

I vores 5600 m2 store brugtcenter i Skive, er der altid godt 300 brugte teleskoplæssere, entreprenørmaskiner o. lign.

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted • info@scantruck.dk • www.scantruck.dk • Tlf. +45 96 147 147


MMM • NOVEMBER 2013

13

Model: JCB 4cx 4x4x4

Enhedsnr.903046 Årgang: 2007 Timer: 3890

Kr. 340.000 Hydrema 906

Enhedsnr.903165 Årgang: 1995 Timer: 5602

Kr. 225.000 GreenTec er begyndt at sælge de danskproducerede specialløsninger under eget navn. Her en grensav til montering i en frontlæsser på en traktor.

Claas Targo K70

Spearhead producerer til GreenTecs lager i Kolding, som på nogle tidspunkter et ganske omfattende, når der distribueres maskiner til 15 lande i Europa.

Enhedsnr.903120 Årgang: 2003 Timer: 5513

Kr. 183.000

-

JCB 535-95 Agri Super

JORT

KLARG

Enhedsnr.903044 Årgang: 2010 Timer: 4753

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner

Kr. 365.000

super klargJorte makiner.

Bob Cat 323

Enhedsnr.902707 Årgang: 2008 Timer: 424

Mange fine BOBCAT minilæssere og minigravere. Business class Volvo EC88 årg.2007 t3371 ,aircon, mikro fyn, Engcon rotor/ tilt,sortergrab,skovlholder m/5skovle, 95% bånd. BOBCAT T 650 525 timer larvebåndslæsser affjedret undervogn spar 100.000kr CAT M 315 med Engcon CAT 323 06 Mikrofyn BOBCAT E16 årg12 Hskift 800t 2 stk O&K Ruston 22 BOBCAT S185 High Flow 104l årg 05 nye dæk. super letvægtsskovle til minigravere Brugt Furukawa hammer til minigraver.

Klargøring af en ny rabatklipper i gang på værkstedet hos GreenTec i Kolding.

kende betryk ViCE ER døgnS

Kr. 90.000

Jeg tager gerne brugt i bytte......ring så kommer Jørgen

Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

Johs. Møllers Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel...

LIEBHERR L566

Neuson 1001

LIEBHERR L580

Rammax RW 2900

Schaeffer HR14

Gummihjulslæsser

Dumper

Gummihjulslæsser

Tromle

Gravemaskine på bånd

10713 timer, årgang 2007

199 timer, årgang 2006

13200 timer, årgang 2001

90 timer, årgang 2008

2644 timer, årgang 2002

Kr.

654.500,-

Kr.

88.000,-

Kr.

460.000,-

Kr.

180.000,-

Kr.

98.000,-

Neuson 2002

Neuson 3001

Ljungby C30

LIEBHERR R944

LIEBHERR L544

Dumper

Dumper

Læssemaskine

Gravemaskine på bånd

Gummihjulslæsser

745 timer, årgang 2007

1123 timer, årgang 2008

15670 timer, årgang 1994

11465 timer, årgang 2001

6300 timer, årgang 2005

Kr.

146.000,-

Kr.

154.000,-

Kr.

203.000,-

Kr.

445.000,-

Kr.

452.000,-

Alle nævnte priser er excl. moms

SJæLLAND Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 JyLLAND MIDT/SyD oG FyN Claus Pedersen .............. 4031 7153 member of JMM GROUP, Scandinavia

MIDT- oG NoRDJyLLAND Ole Klitgaard ................... 2445 1153 JyLLAND Jan Eggert ...................... 4043 1315

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700


14

MMM • NOVEMBER 2013

Ny lift brugt til at plukke grankogler 37 meter oppe mellem grangrenene står to mand og plukker kogler. De bruger den første 37 meters larvebåndslift i Danmark leveret af Omme Lift Det var nok ikke lige opgaven med at plukke grankogler, der var tænkt på, da Omme Lift udviklede og producerede sin 37 meters larvebåndslift med en teleskopbom med syv led. Alligevel blev det den første opgave for den nye lift, som er leveret til Ringsted Liftudlejning og udlejet til Tonny Bang fra T/M Lift I/S, som har opgaven med at plukke 20.000 liter kog-

ler i et 2,5 ha stort område på Djursland. Opgaven løses for Hede Danmark. - Man ved ikke altid, hvornår træerne sætter kogler, så når de endelig er der, har vi travlt. I denne bevoksning er det fem år siden sidst, fortæller Tonny Bang. - I Valskov stod vi i den situation, at træerne var blevet for høje. Vi kunne ikke klare os med de

skovlifte, vi normalt bruger til kogleplukning. Bevoksningen er fra 1964, så granerne er efterhånden blevet mellem 35 og 40 meter høje. Koglerne sidder kun på de øverste grenkranse, så det er vigtigt, at vi kan nå helt op. Så her var 3700 RBDJ den eneste mulighed. Med sin lave vægt og gode vægtfordeling er 3700 RBDJ designet til at kunne køre i både blødt

og stejlt terræn. Sikkerhed og enkelthed for liftens opstilling var vigtig for Tonny Bang. - Vi plukker kogler på akkord, så det var afgørende, at liften var hurtig og nem at opstille korrekt, så vi ikke risikerede afbrydelser i arbejdet. Kan en Omme Lift køre, ja så har du stillet den korrekt op, slår han fast. Bommenes hastighed spiller og-

så ind, når man skal op i toppen af mange træer på en dag. Liften skyder sine syv stålbomme op i fuld højde på under tre minutter. Når man arbejder i højden er personsikkerhed afgørende. Tidligere klatrede kogleplukkere i træer, men nu om dage bruges lifte. Det har yderligere den fordel, at man hurtigt kan få de fyldte 60 liters plukkesække ned på jorden.

Bevoksning på Djursland er en kåret bevoksning, hvilket vil sige, at den er godkendt til frøformering på grund af sine gode arvelige egenskaber. Frøene sælges til planteskoler til brug for avl af nye planter.

Bekæmp vinteren med mandskab fra TMN Crew. Vores erfarne maskinførere og mandskab hjælper med snerydning, saltning og anden vinterbekæmpelse i hele landet. Med TMN Crew kan du tilpasse arbejdsstyrken fra dag til dag.

Larvebåndsliften kører let gennem skovbunden og den er velegnet til opstilling på blødt og ujævnt underlag.

Kontakt os for mere information:

Tlf: 5192 3667

www.tmncrew.dk

www.kiesel.dk

To mand i liftkurven plukker grankogler for Hede Danmark. De skal blive til nye grantræer. ....

ndelse

Nyopfi

KØREPLADELØFTER

Slut med jernkæder og kranløft...... • Simpel løfteteknik med præcis placering • Sikker og hurtig håndtering

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer

opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet. Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872

Ring til os for nærmere info og forevisning.......... www.sejlingsmedje.dk

RING TIL OS

86 85 50 65 Lemmingvej 1B • 8600 Silkeborg


MMM • NOVEMBER 2013

Maskinførere i rodeo-konkurrence Der var tre danske deltagere i den europæiske Case Rodeo finale, som er Case’ bud på en maskinførerkonkurrence. De fik både fagligt og socialt udbytte

Der var både holdkonkurrence og individuel konkurrence i den europæiske Case Rodeo finale. Case har sammensat sin årlige maskinførerkonkurrence efter temaet rodeo, og ud over præcision og hurtig på maskinerne skulle en deltager fra hvert hold en tur på rodeotyren. Den europæiske finale blev afviklet ved Case’ kundecenter nær Paris med deltagelse af maskinførere fra 13 lande. Fra Danmark deltog maskinførerne Bo Bjerregaard fra Hoffmann A/S i Glostrup, Frede Hye fra Chr. Brinck & Søn ApS i Esbjerg og Henrik Jensen fra Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning I/S, Hjørring. Leder af det danske deltagerhold var distriktschef Arne Nordestgaard fra S.D. Kjærsgaard, der importerer Case entreprenørmaskiner i Danmark. I den første disciplin, Bullseye, skulle deltagerne med en bæltetrukket Case CX210C gravemaskine løfte små, geometriske stålkonstruktioner op fra en snæver form og sænke dem i en anden tilsvarende form. Den anden disciplin, Crasy Horse, gik ud på at samle en bold op med en skridstyret Case TV380

15

De tre danske deltagere i finalen i den fjerde europæiske Case Rodeo var Henrik Jensen fra Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning I/S, Hjørring, Frede Hye fra Chr. Brinck & Søn ApS i Esbjerg og Bo Bjerregaard fra Hoffmann A/S i Glostrup.

Tredje discipline i Case Rodeo, Wheeled Loader Lasso. Her er det Frede Hye, der giver den gas med at flytte stænger med Case 621F XR gummihjulslæsseren. minilæsser. Deltagerne skulle herefter transportere bolden gennem en slalom-bane uden at tabe den for til sidst at kaste den ind i et mål. Tredje disciplin, Wheeled Loader Lasso foregik med en Case 621F XR gummihjulslæsser. Her skulle stænger i forskellige farver løftes op fra et stativ og flyttes over i farvemærkede afleveringsstativer. I fjerde disciplin, Buffalo Basket Ball, flyttede deltagerne med en

Case CX55B mini-gravemaskine på bælter basketbolde fra et startpunkt og ”scorede” i et basket ball-net. Som et humoristisk indslag skulle en deltager fra hvert hold op og sidde på den ustyrlige Mechanical Bull. Den samlede vinder af den europæiske finale blev Sebastian Pirlet fra Belgien. Det sikrede ham adgang til den internationale Case Rodeo finale i Brasilien i december. Belgien

Bo Bjerregaard har sat sig tilrette i den skridstyrede Case TV380 minilæsser og er klar til at gå i gang med disciplinen Crazy Horse. løb også med titlen som bedste hold i den spændende konkurrence. De tre danske deltagere udtrykker stor begejstring over at have deltaget.

- Udover det rent sociale, som spiller en vigtig rolle, fik jeg også et fagligt udbytte af at deltage. Jeg havde blandt andet mulighed for at prøve en 25 tons Case

CX250C gravemaskine, fortæller Bo Bjerregaard fra Hoffmann A/S.

Vi søger

LærLinge og eLeVer se mere på

A Product of Hard Work

WWW.jcb.dk FinAnsier din brugt mAskine gennem

jcb FinAnce

til

1,99%

Besøg vores hjemmeside & nye webshop på:

www.jcb.dk • www.jcbparts.dk


16

MMM • NOVEMBER 2013

Stærk maskinpark på skinner om natten Krogh Entreprise er specialiseret i jernbanearbejde. Rasmus Krogh har to tunge rendegravere og nu en ny Hydrema gravemaskine på skinnehjul Rasmus Krogh startede i 2000 med at arbejde på jernbanen, og efter i en periode at have kørt med en Huddig rendegraver på skinnehjul blev han så bidt af at køre maskine, at han valgte at blive selvstændig i 2006. I begyndelsen lejede han sig selv ud som maskinfører primært til jernbanearbejde, og efter en tid havde han sparet op til den første nye Huddig. - Det er fordelen ved at være selvstændig, at man kan spare sammen og få det, som man vil have det, siger Rasmus Krogh, som siden har investeret i endnu en ny Huddig og nu seneste i en Hydrema M1600C Rail2 – en gravemaskine indrettet som jernbanemaskine med træk på skinnehjulene. - Jeg har to ansatte, og vi kører primært som underleverandør udelukkende med maskinarbejde. Jeg er ikke interesseret i at ansætte håndfolk. Jeg tror, at min fordel i denne branche er, at jeg bl.a. selv har gået som håndmand og svejser, så jeg kender til jernbanearbejde og ved ofte,

N Y H E D

hvad der skal ske fremadrettet i projekterne, siger Rasmus Krogh. - Som selvstændig påtager man sig også en risiko, og naturligvis gælder det om at tjene penge, men det må også godt være spændende. Derfor kører vi med nogle ordentlige maskiner, og firmaet har udviklet sig ret stabilt. Når jeg nu køber en maskine ekstra, så skyldes det naturligvis, at der er stor efterspørgsel. - Når jeg ansætter maskinførere, så går jeg efter folk, som jeg har fået anbefalet. Jeg går mest op i, at de er dygtige til at køre maskine. Så kan jeg lære dem at køre på jernbanen. En anden vigtig faktor er de sociale egenskaber. Det er vigtigt, at man kan fungere sammen med andre på opgaven, siger han.

Anderledes arbejdsrytme

Rasmus Krogh vurderer, at 70% af arbejdsopgaverne i Krogh Entreprise løses om natten, og meget ofte er det langt væk hjemme fra. - Det er selvfølgelig lidt specielt,

og det er jernbanearbejdet i det hele taget. Førerne skal have specielle kurser, der skal genopfriskes hvert andet år, og der ud over skal førerne bestå et helbredstjek hvert femte år. - Også arbejdsrytmen på jernbanen er noget anderledes. Vi kan ikke bare flytte til en anden arbejdsplads for en kort bemærkning. Der er en sikkerhedsplan, som skal godkendes, og det indbefatter godkendelse og beskrivelse af de enkelte maskiner og af mandskabet, fortæller han. - Det kræver noget andet at arbejde på jernbaner end at udføre jordarbejde, og jeg fornemmer, at man som underleverandør ikke får mange chancer, hvis man ikke lever op til udbydernes forventninger. Jeg har haft den store fordel, at jeg kendte til opgavetyperne og til procedurerne på forhånd. Rasmus Krogh arbejdede for en halv snes år siden først på metroen i København, og blev senere spurgt, om han ville med en af sine arbejdsgivere ud på mere traditionelt jernbanearbejde.

GPS Maskinstyring

3D Konvertering af Data til 3D Maskinstyring 2D / 3D kurser i Maskinstyring 3D Opmåling af terræn TELEFON SUPPORT

Flemming Pedersen 2871 0224 - Fmp@vejstrup-maskinstation.dk Lars Matthiesen 4030 0556 - Lma@vejstrup-maskinstation.dk

ENTREPRENØRFIRMAET VEJSTRUP MASKINSTATION ApS www.vejstrup-maskinstation.dk

N Y H E D

Rasmus Krogh med den Huddig-maskine, som han selv kører. Han har i dag to ansatte på hver sin maskine.

Den nye Hydrema, en Huddig, der var ved at få lavet service og Krogh Entreprises maskintransporter.

Den nye Hydrema M1600C Rail2 er gang med at pille gamle jernbanesveller op ved Hovedgaard nord for Horsens.

• RAPID er en serie basismaskiner fra Schweiz der kan opfylde ethvert behov. • RAPID er monteret med kraftige motorer, der er nemme at arbejde med. • RAPID kan monteres med alle slags redskaber.

Kontakt os for yderligere information og brochuremateriale


MMM • NOVEMBER 2013

Gravemaskiner valgt på kompakte dimensioner

17

Hoffmann A/S har valgt to Liebherr gravemaskiner, fordi den tyske fabrik levere hjulgravemaskiner som såkaldte compactmodeller med kort bagende

Sikkerhedsforholdene er ekstremt vigtige, når tog i høj hastighed passerer tæt på maskinerne, når de arbejder på sporet.

En snild maskine

Når Rasmus Krogh nu har købt en Hydrema gravemaskine med jernbaneopbygning som supplement til de to Huddig rendegravere, skyldes det bl.a. ønsket om at være fleksibel. - Med Hydrema-maskinen kan jeg løse nogle andre typer opgaver, ved at den kan svinge hele vejen rundt, og samtidig har den mere styrke end en Huddig. Den må også trække en vogn på skinnerne, fremhæver Rasmus Krogh. - At det blev en Hydrema hænger sammen med, at den har en rigtig god opbygning med træk på skinnehjulene, og at det er en snild maskine, som er forholdsvis kompakt. Den nye Hydrema M1600C Rail2 er leveret med Scanlaser maskinstyring og Engcon rotortilt. Ud over skovle har Rasmus Krogh en række specialredska-

ber til jernbanearbejde. Det gælder eksempelvis svelleudlægger, svellebytter, clipsdriver og balastkost. Den sidste er en kost, der kan feje skærver op på et transportbånd. Krogh Entreprise har egen maskintransport, så maskinerne hurtigt kan flyttes rundt. - Det hænger sammen med, at vi i perioder har kørt to mand på en maskine på forskellige projekter, så maskiner har kørt ét sted om dagen og et andet sted om natten, fortæller Rasmus Krogh.

Liebherr A914 og A918 er to nye modeller gravemaskiner, der leveres på hjul med kort bagende. Maskinerne blev præsenteret på Bauma i foråret, og samme maskine leveres i øvrigt også på bånd. Materielchef Morgen Høberg pointerer, at det blandt andet var fordelen ved compact-modellerne, der var udslagsgivende for valget af Liebherr. - Det er ikke så mange af producenterne, der laver compact-modeller endnu. Her har Liebherr en stor fordel, for compact-modellerne er lidt mere smidige og alsidige ude på pladserne, hvor der nogle gange ikke er så meget plads, som vi måske kunne ønske os, siger han. A 914 Compact og A 918 Compact er de to nyeste gummihjulsgravemaskiner i Hoffmanns maskinpark, som i øjeblikket tæller 20 gravemaskiner - fra 7 og op til 50 tons. De fleste maskiner er ligesom de to nye fra Liebherr og leveret af JMM Group, der importerer og forhandler Liebherr. - Vores samarbejde med JMM går rigtig mange år tilbage, så vi kender hinanden rigtig godt. Men valget af de to nye maski-

Den ny gummihjulsgraver A 914 Compact arbejder i øjeblikket med et stort kloakeringsprojekt i et sommerhusområde ved Storebælt. ner skyldes ikke kun samarbejdet. Det er naturligvis også, fordi det er nogle rigtig gode gravemaskiner, siger materielchef Morten Høberg, Hoffmann A/S. Hoffmann laver rigtigt mange kloakeringsopgaver. For eksempel er man i øjeblikket i gang med en stor opgave i et større sommerhusområde ud til Storebælt lidt nord for Korsør. Det er netop her, den nye A 914 Compact er sat på opgaven med

Klassikeren blandt stamperne. Ring til Wacker Neuson i dit område, eller besøg vores www.dk.wackerneuson.com Hovednummer 46 15 36 00 Sjælland 61 20 66 16 Fyn & Jylland 40 19 47 70 og 21 42 27 77

-

gravearbejdet til det store kloakeringsprojekt. - Den ny generation maskiner har en fantastisk brændstoføkonomi. Vi har stort set halveret forbruget i forhold til tilsvarende otte-ni år gamle maskiner. Vi sparer vel 50-60 kroner i timen på brændstofregningen med den ny 914’er, tilføjer Morten Høberg. Hoffmann kunne tidligere på året fejre 150 års jubilæum, og

samtidig har virksomheden gennemført et program, der har tilføjet ekstra fokus på sikkerhed og sundhed. - Vi kalder det HMS - Helse, Miljø og Sundhed. Et af de helt konkrete resultater herfra er, at vi netop har haft et helt år uden arbejdsulykker med fravær. Det er vi naturligvis stolte af, og vi håber også fremadrettet at kunne være helt på forkant med sikkerhed og trivsel, siger han.


18

MMM • NOVEMBER 2013

Færre liftflytninger og højere effektivitet Malermester Jan H. Larsen er begejstret for kompakte lifte på bånd, som kan mokkes ind over alt. Han har købt sin tredje lift hos Bejco & Kramac til eget brug og udlejning

Med en rækkevidde på op til 9,5 meter til hver side fra liftens centrum og en kapacitet til to voksne mand kan malermester Jan H. Larsens nye JLG X20J Plus øge effektiviteten betydeligt i det daglige arbejde eksempelvis ved malerarbejde på facader. - Det siger sig selv, at vi kan nå højere med en 20 meter lift i forhold til vore hidtidige 14 meters lifte, men vi kan først og fremmest også række længere. Det betyder, at vi ikke skal flytte liften så ofte, når vi eksempelvis arbejder på en længere facade. Fra liftens centrum kan vi nå op til 9,5 meter, og det har rigtigt stor betydning, at vi får færre

flytninger på en arbejdsdag, siger Jan H. Larsen, der har udgangspunkt i Nordsjælland og samtidig arbejder i Hovedstadsområdet. Han har i forvejen to 14.7 meters Hinowa lifte, som er samme type og fremstillet på samme fabrik som den nye JLGlift, men den øgede kapacitet giver en række fordele, som øger effektiviteten. - En anden stor fordel ved den nye lift er en løftekapacitet på 230 kg i kurven også i jibben. Det betyder, at to mand kan arbejde fra liften og som regel endda have værktøj og maling eller andre materialer med op. Det er også med til at øge effekti-

Success for you!

NYHED!

viteten i hverdagen. Samtidig er liften parallelstyret, så den er let at bringe i position uden at ramme mod facade eller forhindringer, siger han. Parallelstyringen betyder, at liften kan indstilles til at kurven går lodret op. Det er den første JLG lift på bånd, som Bejco & Kramac Maskincompagni A/S leverer efter overtagelsen af forhandlingen. Tidligere har firmaet importeret og forhandlet Hinowa lifte, som er præcis samme lift, som nu forhandles med JLG’s navn og farve. - Vi har været rigtigt glade for de lifte, vi har haft hidtil. I dag er vi otte medarbejdere, og jeg fandt

Netop nu – få et godt til bud ho s din maskin leveran dør

engcon’s Generation 2 er markedets mest moderne tiltrotator ! Fordele ved Generation 2: +45 graders tiltvinkel +Forberedt for centralsmøring +Større lejeflader, bolte og bøsninger +Øget brydekraft +Øget tiltmoment +Øget rotationsmoment Læs mere på www.engcon.dk

engcon’s opgraderede gribeklo GR20B ! Fordele: + Øget gribevidde: 820-950mm + Kraftigere beskyttelsesplader + Fast modhold, der kan skiftes + Opdateret aksellåsning

NYHED!

MarKeDetS StØrSte GribeviDDe

engcon Denmark Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg Tel 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | info@engcon.dk

på et tidspunkt ud af, at vi havde alt for store omkostninger til at leje lifte. Derfor købte jeg selv og lejer i dag ud til andre håndværkere. De kompakte lifte på gummibånd er geniale, fordi de kan mokkes ind overalt og anvendes både indendørs og udendørs. De kan også køre på blødt underlag og uden at beskadige belægninger og andre underlag. - De har også en rigtig fin stabilitet, og de er meget sikre. I begyndelsen bryder folk sig ikke så meget om dem, fordi de bipper og stopper, så snart der er for meget vægt eller de er for langt ude. De holder sig helt automatisk på den sikre side, og det er rigtigt

Malermester Jan L. Larsen og direktør Børge Jørgensen, Bejco & Kramac Maskincompagni A/S godt. Jan H. Larsen etablerede sig som malermester for 17 år siden, og det var ikke planen, at firmaet skulle vokse, men i dag

er der otte medarbejdere, som løser alle typer maleropgaver i Nordsjælland og hovedstadsområdet.

Væltefrie læssere til udlejningsfirma

Udlejningsmaskiner bliver jævnlig kørt af førere, som ikke er så rutinerede med den pågældende maskintype. Derfor har Pitzner indkøbt firehjulsstyrede læssemaskiner

Firehjulsstyrede maskiner er langt mindre tilbøjelige til at vælte end knækstyrede, når der drejes med last i en løftet skovl. Pitzner har oplevet eksempler på udlejede maskiner, der er væltet – heldigvis uden alvorlige personskader. - Vi har derfor valgt den sikre løsning ved at indkøbe firehjulsstyrede maskiner, fordi det er bedst at forebygge ulykker, siger salgschef Carsten Nielsen, Pitzner. De nye maskiner er Kramer Allrad 350, som er indkøbt hos Erenfred Pedersen A/S og leveres med saltudlægger, skrabeblad og kost med mulighed for montering af opsamler. - Maskinerne er indkøbt til i første omgang at indgå i vintervedligeholdelsen, og én af dem er langtidsudlejet i tre måneder til en anlægsgartner, der passer en del arealer med snerydning og glatførebekæmpelse. Andre typiske kunder kan være boligforeninger, som ikke har brug for maskinerne udenfor vintersæsonen, hvor vi til gengæld har mu-

Med BCS kan SNEEN bare komme an..... Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. 9865 3255

Pitzner har valgt at forebygge vælteulykker med læssemaskiner ved at indkøbe nye firehjulsstyrede maskiner, som er langt mere stabile end knækstyrede. lighed for at udleje dem til anlægsarbejde og dermed opnår en højere udnyttelse, siger Carsten Nielsen. De nye læssemaskiner er indkøbt med kabine i modsætning til de gamle knækstyrede. Til foråret indkøbes yderligere Kramer Allrad læssemaskiner med firehjulsstyring, men det bliver modellen større. Key account manager Michael Kjeldsen fra Erenfred Pedersen

understreger den bedre stabilitet i forhold til knækstyrede læssemaskiner. - Firehjulsstyringen giver en bedre sikkerhed, og samtidig har en Kramer Allrad mindre venderadius end knækstyrede læssemaskiner i tilsvarende størrelse. Det er en multimaskine, der er meget velegnet både som redskabsbærer eksempelvis til vinterudstyr og til læssearbejde, siger Michael Kjeldsen.


MMM • NOVEMBER 2013

19

Nyt liftudlejningsfirma Forbereder sig til optur køber ny model lastbillift Det hele var nyt, da det nyetablerede udlejningsfirma Bluesky Lift i Vodskov købte den første Height Performance lift i Danmark hos firmaet Time Danmark

Ruthmann-liften med en løftehøjde på 46 meter er leveret på en Scandia lastbil, som har en forholdsvis lav højde, så den totale transporthøjde kun er 3,7 meter. Time Danmark har leveret den første Height Performance lift i Danmark til Bluesky Lift fra Vodskov ved Aalborg. Liften er en Ruthmann T460 har en arbejdshøjde på 46 meter og en rækkevidde på 31 meter samt en kurvekapacitet på 600 kg. Liften er monteret på et Scania P320 chassis leveret af Stiholt i Aalborg. Scania blev valgt, da Lars Meldgaard Jepsen fra Bluesky Lift har gode erfaringer med Scania, og den lave rammeopbygning og førerhus gør køretøjet blot 3,7 meter højt. Bluesky Lift er et nystartet firma indenfor udlejning af lifte, og Lars Meldgaard Jepsen fortæller, at han valgte en Ruthmann, da den er den mest moderne lift på markedet i den arbejdshøjde. Han har fået den udstyret med en del ekstraudstyr, så den kan bruges til alle typer opgaver i op til 46 meters højde.

Liften er udstyret med generator, så kurven kan forsynes med både 230 V og 380 V. Desuden er kurven udstyret med lift-up system, som kan løfte emner som facadeplader, ruder, antenner osv. Der er kræset for kvaliteten og for komforten for operatørerne i kurven, idet den er udstyret med gulvvarme og varme ved kontrolsystemet. Skal der laves filmoptagelser fra luften, er kurven ligeledes udstyret med et specielt kamerabeslag, som gør fastgørelsen af kameraet både sikker og stabil. Time Danmark, som har leveret liften, har ansvaret for salg af Ruthmann lifte i Danmark, Norge og Sverige. Firmaet har allerede leveret den første 54 meter Ruthmann lift til firmaet Swelift i Stockholm. Leverancen her er sket i samarbejde med Brubakken, som også sælger og service-

LIND & RISØR

rer Versalift for Time koncernen i Farsø. Time Danmark beskæftiger ca. 100 medarbejdere og bygger liftbiler til både liftudlejere og forsyningsselskaber i Danmark, Skandinavien og øvrige Europa.

Cito Stillads & Materiel har indkøbt 25 nye maskiner hos Svenningsens for at være parat til opsvinget

Direktør Benny Svenningsen, Svenningsens og direktør Peter Kjær Cito Stillads & Materiel siger tak for handlen om 25 stk. nyt entreprenørmateriel. Efter de seneste års brydningstid betonet. Derfor skifter vi først terede TP-flishuggere af typen er en del af materiellet hos Cito jordmateriellet, fortæller Peter TP160, seks tohjulede Nibbitraktorer med fræsere, to Super Stillads & Materiel nedslidt og Kjær. forældet. Gennem en årrække er Cito er et af landets ældste udlej- Skub minidumpere med benzinder sparet på investeringerne og ningsfirmaer og har afdelinger i motor samt en knækstyret Giant i stedet repareret på det gamle Randers, Viborg, Herning, Skan- 452 HX-minilæsser. Hertil digrej, men nu er Cito klar til at derborg, Holstebro og Silke- verse andet materiel som blandt borg. andet pælebor og et solidt udsatse på fremtiden. Peter Kjær er ny direktør for - Det er vigtigt for os at skabe valg af skovle til gravemaskivirksomheden, og han er over- solide relationer til samarbejds- nerne. Materielchef Gert Vorre, bevist om, at det nu går den rig- partnere, som vi tror på og har Cito fortæller, at der har været tige vej. Nu opruster vi til nye og tillid til. Der er en rigtig god ke- flere udbydere i spil. bedre tider. De kommer, og så mi mellem Svenningsens og Ci- - Vi véd jo, at Bobcat er afprøvet vil vi være klar, erklærer Peter to med god gensidig forståelse og robust materiel. Og det er førKjær, som netop har investeret i for hinandens forretninger. Der- ste gang, vi har haft ét-tons miikke færre end 25 splinternye for har det været oplagt for os at nigravere med joystick-styring. tage hele pakken ét sted, forkla- Det bliver kunderne helt sikkert maskiner på én gang. glade for. I det hele taget er der - Vi vurderer løbende situationen rer Cito-direktør Peter Kjær. og vil fremadrettet tage investe- Bobcat-maskiner vejer ganske masser af førerkomfort i alle ringerne, når vi mener, at det tungt i leverancen til Cito. Den maskinerne. Og motormæssigt skaber mest mulig værdi for så- rummer fire Bobcat E10 ét-tons er der jo sket meget - specielt vel vores kunder som for Cito. gravemaskiner med joystick, fire miljømæssigt, siden vi fik forVi trænger til nyt materiel, og vi Bobcat E16 to-tons gravemaski- gængerne for nu seks år siden, har vurderet situationen sæson- ner med kabine, seks trailermon- konstaterer Gert Vorre.

Call the experts © for Danmarks stærkeste på reservedele til din undervogn!

 Vi udfører kontrol af undervogn samt sliddele på maskinen

 Du får status rapport på maskinens undervogn samt sliddele

TÅSTRUP

- har udvidet maskinparken med HYDREMA dumper:

 Du får råd omkring servicering af din maskine

 Konkurrence dygtige priser på

S HYDR. CENTER NORD, STØVRING: Tlf. 98 37 26 00 HYDR. CENTER SYD, KOLDING: Tlf. 74 83 24 24

originale undervogne og sliddele, samt undervogne og sliddele til andre maskintyper

Kontakt Scantruck på tel. 96 147 147

HYDR. CENTER ØST, RINGSTED: Tlf. 46 49 75 75 HYDR. CENTER BORNHOLM, ÅKIRKEBY: Tlf. 56 97 00 27

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted • www.scantruck.dk, info@scantruck.dk


hos sTEMAs hAr vi kun originAlEr! Vo res erfa Det gælder også vores maskiner... ring kan

ikke kop ieres

!

Mange års erfaring giver jer den bedste rådgivning når i skal vælge ny maskine. Det gælder for både vores sælgere og for de produkter vi har valgt at forhandle. Peter + 25 år i branchen

henning + 20 år i branchen

søren + 35 år i branchen

Frank + 17 år i branchen

hans Peter + 25 år i branchen

Eksempelvis har en original Weidemann maskine fortjent sin position gennem mere end 40 års erfaring omsat til dybdegående tests, kvalitetskontrol og konstant udvikling af både maskine og reservedele samt tilbehør. Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34

Frank Nordjylland Hans Peter Sjælland

30 31 11 53 40 30 75 49

Stemas’ Web App giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt.

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møllers Maskiner A/S LIEBHERR’s små stereo- og knækstyrede læssere udmærker sig ved deres manøvredygtighed, mens specielt de store læssemaskiner er kendetegnet ved

- din partner når det drejer sig om anlægs- og entreprenørmateriel...

markedets bedste brændstoføkonomi. Alle LIEBHERR’s Læssemaskiner er hydrostatisk drevne.

LIEBHERR L506

SJæLLand Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 JyLLand mIdt/Syd og Fyn Claus Pedersen .............. 4031 7153 member of JMM GROUP, Scandinavia

mIdt- og noRdJyLLand Ole Klitgaard ................... 2445 1153 JyLLand Jan Eggert ...................... 4043 1315

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

Mmm november 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you