Page 1

6. udgave • 18.årgang JUNI 2013

Danmarks højeste løft gange to Grøn Fagmesse Flere og flere byggerier rækker op i himlen. Dermed skal der også løses flere arbejdsopgaver i stor højde, og BMS har netop anskaffet sin lastbillift nr. to med en løftehøjde på 103,5 meter BMS kan etablere Danmarks højeste arbejdsplads 103,5 meter over jordoverfladen. Firmaet har hidtil haft én lastbillift med denne løftehøjde og har lige nu nr. to på prøve. Forleden var de to gigantlifte samlet til en opgave på et sjællandsk forbrændingsanlæg. - Da jeg begyndte i liftbranchen for 15 år siden var en 16 meter bomlift voldsom, men i dag er det en hyldevare for udlejningsfirmaerne. For blot 10 år siden var 35 meter vores største lastbillift. Side fik vi løftehøjder på 45 meter, 53 meter og 70 meter og senest altså 103,5 meter, som er den største lift i Skandinavien, fortæller afdelingsleder Ib Steffensen, BMS. - Behovene for de store løftehøjder skyldes stadigt større vindmøller, mobilantenner, men også høje skorstene ved eksempelvis kraft-varmeværker og store virksomheder stiller store krav til løftehøjderne. Lastbilliftene kan have op til 600 kg i kurven, så mandskabet også kan have værktøj og dele til montage med op i højderne. BMS forventer at anvende mandskabsliftene i kombination med firmaets kraner ca. en fjerdedel af tiden. - Liftene arbejder i så stor højde, at der er en særlig redningsinstruks, der indebærer helikopterhjælp, hvis liften skulle gå fast, men vi har heldigvis aldrig haft problemer. Det er særdeles driftssikkert materiel, og det er også nødvendigt både af sikkerhedshensyn, men også fordi der ofte er store værdier på spil ved arbejdsopgaver i den højde, siger IB Steffensen. - Det er opgaver, der ofte skal løses med kort varsel, og som

Udsigten er god fra arbejdspladsen i 103,5 meters højde. (Foto: Lars Kenner).

Ved Grøn Fagmesse på Sandmoseskolen er der mulighed for at sammenligne græsklipperne under ensartede forhold.

Undervognen til en mandskabslift med en løftehøjde på 103,5 meter er identisk med undervognen til en mobilkran. (Foto: Lars Kenner).

Der er god plads i mandskabskurven. Liften kan løfte op til 600 kg i kurven. (Foto: Lars Kenner). indebærer ganske store omkostninger. Vejret kan dog stoppe os. Vi kan kun køre med liftene i vindstyrker op til 12 meter pr. sekund, fortæller han.

Fokus på oversvømmelser

Lastbilliftene er fremstillet i Tyskland af Wumag, og de vejer hver ca. 60 ton. Der er anvendt samme type undervogn, som kendes fra mobilkraner. Liften

Sandmosens Grøn Fagmesse den 13. juni er primært en maskinmesse, og der bliver i år endnu bedre mulighed for at sammenligne maskiner under ensartede forhold

kan forsynes med en kranarm med spil, så den også kan løse løfteopgaver.

side

2

Sikker praktikplads

side

Fejrer 50 år på turné Ny forhandler og nyt produkt

side

3

side

5

Niché øger vækst

side

6

Jyder indtager sjælland side Generationsskifte side Underforhandlere til kompaktmaskiner side

Der er lagt op til ædel kappestrid mellem en række af udstillerne på Grøn Fagmesse, når udstillerne af græsklippere stiller op til dyst i græsklipning. Men også mange andre maskiner vil blive demonstreret af de over 50 udstillere, som alle har fokus på de professionelle brugere af grønt grej. - Det er ottende år, at vi holder Grøn Fagmesse i sin nuværende form, og vi ser det som en god anledning til at invitere vore mange samarbejdspartnere, siger virksomhedskonsulent Annie Sønderbye fra Sandmoseskolen, der står bag Grøn Fagmesse. - Vi uddanner greenkeepere, groundsmen og anlægsgartnere, men henvender os bredere eksempelvis også til kirkegårde, havecentre og kommuner, siger Annie Sønderbye. - Det er naturligvis vigtigt for os

som fagskole at pleje vore samarbejdspartnere og de netværk, der er omkring branchen, så det spiller også en vigtig rolle. Ud over udstilling af maskiner og andet grej til den grønne sektor, er der også nogle faglige indslag, fortæller hun. I år er der besøg af landskabsarkitekt Jane Schul, som fortæller om regnbede og ”Byens stauder og biodiversitet”. Det bliver igen i år formanden for Danske Anlægsgartnere, Ejvind Røge, der åbner Grøn Fagmesse 2013 og i øvrigt fungerer som toastmaster dagen igennem. Blandt de nye navne på udstillerlisten er firmaet Cmate, som kommer med både en træflytter og en ny tipvogn. - Jeg har aldrig været på Grøn Fagmesse hverken som udstiller Fortsættes side 10

8

Test for drengerøve

side

13

10

Tysk fart på motorvejen

side

15

12

Brugte Maskiner

side

8-9

13


2

-

UDGIVELSE & DEADLINES 2013

16. 13. 11. 08. 06.

August September Oktober November December

08. 05. 03. 01. 29.

August September Oktober November November

Udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon +45 86 80 44 99 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist: Per Bang Lay Out: Charlotte Thomsen Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/ udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet. TRYK Skive Folkeblad Rotation Oplag Maskin- & Materiel udkommer i 12000 stk. MÅLSÆTNING Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Kommuners tekniske forvaltninger, Materielgårde og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, Entreprenører, Kloakmestre, Maskinstationer, Grusgrave samt Entreprenør- og Anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, Murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/Greenkeepere og Danske havne.

Have & Landskab får fokus på oversvømmelser Vandgennemtrængelige belægninger kan være med til at løse de seneste års store oversvømmelser i byområderne De alvorlige oversvømmelser de senere år skyldes ikke alene, at sommerregnen er blevet kraftigere, men også at stadigt større arealer bliver befæstet og dermed skal afvandes af afvandingssystemer, der ikke alle steder er blevet moderniseret og dimensioneret efter de nye behov. Derfor opfordrer forskere branchens praktikere til at få en snak om vandgennemtrængelige belægninger på fagudstillingen Have & Landskab den 28.-30. august i Slagelse. Der er de seneste år etableret en hel del permeable (vandgennemtrængelige) belægninger, primært som p-pladser. Men hvordan fungerer de? Det har Skov & Landskab ved Københavns Universitet sat sig for at finde ud af - i samarbejde med Københavns Kommune, Teknologisk Institut og en række leverandører og producenter af både permeable belægninger og bærelagsmaterialer. Dette forår har Skov & Landskab derfor etableret et testcenter ved Svanemøllehallen i København, hvor forskellige konstruktioner testes. Disse seks testanlæg ved Svanemøllehallen får de besøgende på Have & Landskab i år mulighed for at se og diskutere med forskerne. Der er nemlig brug for ny viden på området, og derfor opfordrer forskningskonsulent Jan Støv-

Skov & Landskab har etableret forsøgsbelægninger i København for at teste vandgennemtrængelige belægningstyper.

Det regner mere i Danmark, og sammen med stadig større befæstede arealer i byområderne er det med til at give oversvømmelser. ring fra Skov & Landskab interesserede fra hele branchen til at kigge forbi. - Vi har brug for udveksling mellem praksis og forskning. Så har man nogle gode idéer, står med nogle praktiske problemer eller har et emne, som man gerne vil have os til at undersøge, er man velkommen til at kigge forbi vores stand, siger Jan Støvring, som gerne vil have mere forskning i gang på området, siger han. På standen vil man kunne se nærmere på vandgennemtrængelige fuger og belægninger, som består af f.eks. beton-

sten og drænasfalt. Man kan også se bærelag som knust beton, skærver eller NCC’s ”Drænstabil”, der tillader vandet at passere igennem bærelaget, hvor der ellers normalt er ”adgang forbudt” for vand. Resultaterne af de seks testanlæg ligger først klar om to år, men derfor er der stadig masser at diskutere, og på standen vil Skov & Landskab også viderebringe den nyeste viden fra udlandet. - De udenlandske erfaringer peger i retning af, at nogle belægninger, fx drænasfalt og permeable betonsten i løbet af få år mi-

ster en stor del af sin evne til at lade vandet sive igennem. Men med hyppigt vedligehold kan nedsivningsevnen tilsyneladende bibeholdes. Det forsker vi også selv i for tiden. Forskning fra udlandet viser også, at vand, som siver igennem permeable belægninger, er mere rent end det vand, som bliver afledt direkte fra traditionel ’tæt’ belægning til afløbsystemet. Desuden viser erfaringerne, at man kan lave velfungerende permeable befæstelser også på lerede jorde, som vi jo kender fra Østdanmark, forklarer Jan Støvring.

www.kiesel.dk

DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. redaktion Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse. ANNONCETELEFON

Claus Thomsen • +45 86 80 44 99 / +45 20 86 44 99

Vi ønsker alle en rigtig god sommer på gensyn i August udgaven af Maskin- & Materiel Magasinet FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer

-

MMM • JUNI 2013

opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet. Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872


MMM • JUNI 2013

Chief fejrer 50 år med dyrskueturné

Ulfborg-firmaet med Basse i spidsen fejrer jubilæum og får nyt liv Virksomheden Chief i Ulfborg runder 50 år efter en lidt omskiftelig tid i de seneste år, men nu sætter Erling Basse Chrois alle sejl til. - Vi vil gerne markere, at Chief stadig er klar med maskintilbehør både til landbruget og til entreprenører. Siloklo, pallegafler, skovle med overfald og andet grej er på produktionslisten. Og nu præsenterer vi produkterne sammen med forhandlere ved dyrskuer landet over, fortæller Erling Basse Chrois. Alfred Christensen startede Chief i 1963 med produktion af roeoptagere. Året efter kom Chief Frontlæsser. I 1976 solgte han Chief til Jørn Benned Jensen, som drev virksomheden indtil 1999, da firmaet blev splittet op i tre grene. Chief Frontlæsser kom til Tyskland, en frontlæssermodel blev solgt til produktion i Norge. Og trækløvere og andet udstyr forblev i Danmark med Åge Christensen og Erling Basse Chrois som nye ejere. Åge Christensen gik på pension i 2006, og Erling Basse Chrois kørte videre med hele pa-

CASE WX168 GRAVEMASKINE LEVERINGSKLAR NU!

Direktør Erling Basse Chrois er klar til at lancere friske Chief-produkter til landbrug og entreprenører hos forhandlere på dyrskuer landet rundt. letten af udstyr. I 2007 solgt han se Chrois. Derfor sætter han for Chief til en københavnsk produ- alvor gang i produktionen af cent, som imidlertid satsede lidt Chief-produkterne igen. I melfor voldsomt. Allerede i 2008 lemtiden har han leveret forskelmåtte den nye Chief-indehaver lige maskinløsninger i firmanavdreje nøglen om, og Erling Bas- net Chrois. se Chrois var hurtig til at købe - Vi udstiller ikke selv på dyrChief-navnet og rettighederne til skuerne. Chief-produkterne er produkterne tilbage. Siden 2008 redskaber, der skal sidde på mahar virksomheden i Ulfborg så skiner. Derfor har vi produkterne koncentreret sig om kun at leve- med ved flere forhandlere på de re reservedele. Men med 50 år forskellige dyrskuer rundt i lanpå Chiefs dåbsattest, er det tid at det, fortæller Erling Basse geare op igen, mener Erling Bas- Chrois.

Asfalttromle med ny kabine

Amman Arp95 er en ny asfalttromle, hvor føreren kan sidde helt ude over kantstenen

Den nye Amman Arp95 tandemtromle er opbygget helt anderledes end forgængeren, fordi den har fået en anden motor, som lever op til Tier 4i miljønormen. Arp95 er flagskibet i Ammans asfalttromler. 9,5 tons maskinen passer samtidig lige ind i det segment, der sælges mest til de danske asfaltvirksomheder. Tromlen har fået en ny kabine, som er udviklet ud fra den nyeste viden om ergonomi. Sædet er monteret på et konsol med så stor sideforskydning, at føreren kan komme helt ud over kanten på valserne, så han kan se direkte ned på eksempelvis en kantsten, samtidig med at han sidder helt naturligt i sædet. For yderligere at sikre udsynet direkte til valserne er der vinduer i gulvet af kabinen. Amman udvikler i det hele taget meget på sit asfaltprogram. Ud over den nye Arp95 er der nye tandemtromler på vej fra 7,0 til 11,5 ton, og Amman er klar med

3

Fantastisk brændstof økonomi Første klasses komfort 360 graders udsyn Kontakt os nu for fremvisning!

.dk ww. casece Se mere på w • 30 19 en sid e d servic Ualmindelig go

NORD & MIDTJYLLAND MIDT- & SØNDERJYLLAND FYN SJÆLLAND

AGRICULTURE

Den nye tandemtromle Amman Arp95 passer perfekt ind hos de danske asfaltfirmaer. en ny 21 tons asfaltudlægger. Stemas Maskinsalg, som importerer og forhandler Amman, har også haft succes med en lille asfaltudlægger Amman AFW 150 til mindre reparationsarbejder og kantudvidelser. Den kan udlægge asfalt fra 25 cm til 130 cm med mulighed for

udvidelse til 160 cm. - Vi har solgt otte af de små udlæggere over et par år, fordi et håndhold kan spare en mand, og dermed er den tjent hjem på et år, og så er den meget let at køre med, siger Frank Sørensen fra Stemas.

SE MERE PÅ CASECE.DK

Kurt Kærsholm Arne Nordestgaard Jørn Burkarl Kristen Andersen

25 11 52 62 23 62 63 04 40 14 51 59 61 20 74 84 AGRICULTURE


4

Kan neddrosle Motoreffekt

Gravemaskine til både el og diesel

Atlas Copco har overtaget Dynapac og alle maskiner fra koncernen hedder nu Atlas Copco, men tromleserien CA 1300 til CA 6500 hedder Dynapac som modelnavn, og det er Marin Brinkmann-Pedersen fra den danske importør Erenfred Pedersen godt tilfreds med. - I Danmark og mange andre steder er Dynapac et rigtigt godt brand og måske et mere kendt navn end Atlas Copco, så det er godt for os, at de fastholder det som modelbetegnelse, siger han. Den nye CA-serie tromler er nyudviklet og blev præsenteret på Bauma, Alligevel er de første to tromler allerede leveret til M.J. Eriksson, hvor én eksempelvis kører på den vestfynske motorvej. - Alt er stort set nyt på den nye serie tromler. Atlas Copco er gået fra John Deere til Kubota motorer i forbindelse med de nye emmisionskrav, og alle modeller leveres som Stage IIIa eller Sta-

En helt almindelig Wacker Neuson gravemaskine gøres el-drevet ved hjælp af en særlig eldrevet enhed, som tilsluttes maskinen. - Det betyder, at der overhovedet ikke er reduktioner af maskinens ydelse, når vi går fra dieseldrift til el-drift, fortæller direktør Cem Peksagram fra Wacker Neuson. Den nye Dual Power blev præsenteret på Bauma. El-drift på små kompakte gravemaskiner er bl.a. interessant i forbindelse med indendørs arbejde, og blandt de interesserede på messen var direktør Dan Protin og produktchef Henrik Christensen, GSV Materieludlejning. Udlejningsfirmaet har haft eldrevne kompakte gravemaskiner gennem flere år, men i form af særlige maskiner ombygget til el-drift eller fremstillet udeluk-

MMM • JUNI 2013

Nye tromler fra Atlas Copco kan neddrosle motoreffekten, når der Dual Power er en el-drevet hydraulisk enhed fra Wacker Neuson. ikke er behov for den. Det sparer brændstof Den kan tilsluttes en minigravemaskine og erstatte maskinens motor

Den nye serie tromler fra Atlas Copco med betegnelsen Dynapac CA1300 til Dynapac CA6500. ge IIIb efter kundens valg, fortæller Martin Brinkmann-Pedersen. - Der er udviklet en særlig feature, så motoreffekten nedjusteres, når maskinen kører lige ud. Det betyder sammen med andre optimeringer af maskinen, at der spares ca. 20% på brændstofforbruget i forhold til de tidligere modeller i tilsvarende størrelse, fortæller Martin Brinkmann-Pedersen. Der er en række forbed-

ringer på de nye modeller. Når førersædet flyttes eller drejes, følger alle instrumenter med. Indsugningen af luft er flyttet op, så man undgår at få dampe med ind. Komprimeringsmæssigt er de nye modeller mere effektive, og de er forsynet med APC pakningsmåler, som kan justere komprimeringsniveau, så man undgår skader og unødige overkørsler.

Direktør Cem Peksagram, Wacker Neuson forklarer om Dual Power for direktør Dan Protin, GSV Materieludlejning, direktør Hans Holm, JMM Group og produktchef Henrik Christensen, GSV Materieludlejning. kende som el-drevne maskiner. - Dette system er i høj grad interessant for udlejningsbranchen, fordi vi kan udleje enheden separat og den kan i øvrigt anvendes til flere maskiner på skift, siger Dan Protin. Wacker Neuson har udviklet

Dual Power enheden til at anvendes til maskiner på 800 kg, 1,4 ton og 1,7 ton. GSV Materieludlejning købte en del Wacker Neuson maskiner på Bauma og fik Dual Power med til test.

WWW.HPE-AS.DK

Success for you!

NYHED!

Netop nu – få et godt til bud ho s din maskin leveran dør

engcon’s Generation 2 er markedets mest moderne tiltrotator !

Hamre siden 1978

Fordele ved Generation 2: +45 graders tiltvinkel +Forberedt for centralsmøring +Større lejeflader, bolte og bøsninger +Øget brydekraft +Øget tiltmoment +Øget rotationsmoment Læs mere på www.engcon.dk

engcon’s opgraderede gribeklo GR20B ! Fordele: + Øget gribevidde: 820-950mm + Kraftigere beskyttelsesplader + Fast modhold, der kan skiftes + Opdateret aksellåsning

NYHED!

MarKeDetS StØrSte GribeviDDe

engcon Denmark Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg Tel 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | info@engcon.dk

Bjæverskov 56 87 10 10 Horsens 76 82 20 20

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.


MMM • JUNI 2013

5

Ny forhandler og nyt produkt Daugbjerg Maskiner har fået Nordjyllands Entreprenør Service I/S som forhandler. Samtidig øges maskinprogrammet med stubfjerneren R-Top fra Holland Nordjyllands Entreprenør Service I/S i Sindal købte mange reservedele til Hyundai, og derfor henvendte Peter Daugbjerg fra Daugbjerg Maskiner sig for at få det nordjyske maskinfirma som forhandler. Nordjyllands Entreprenør Service I/S blev startet af Henning Christiansen tilbage i 1992, efter at han siden 1969 havde været beskæftiget inden for entreprenørmaskiner. Som ny forhandler af både Hyundai entreprenørmaskiner og Sauerburger maskinerne har Nordjyllands Entreprenør Service I/S også investeret i det nødvendige værktøj og udstyr til deres værksted. - De er kendt for deres høje service hos de mange faste kunder, de allerede har. Det vil de fortsætte med både overfor de eksisterende og de nye kunder, som de to mærker vil give dem, forklarer Peter Daugbjerg. Virksomheden har udover sit værksted i Sindal også fire veludstyrede servicevogne, så de kan rykke ud til kunderne. Samtidig med aftalen med den nye forhandler har Daugbjerg Maskiner også fået et nyt im-

portprodukt, R-Top, som er en boremaskine til at fjerne træstubbe. - Vi har allerede solgt de første, og interessen er stor, fordi de er så anderledes, siger Jos van Ewijk, der er sælger Daugbjerg Maskiner. R-Top borer sig ned i træstubbene og laver dem om til spåner, som lægger sig der, hvor stubben stod. - Andre stubfræsere arbejder vandret og laver flis, som de smider flere meter bagud. Samtidig laver de meget støj, fordi de kører med mange omdrejninger. R-Top kører kun med 15-20 omdrejninger pr. minut og larmer ikke, siger Jos van Ewijk. Det lave lydniveau skyldes, at den er hydraulisk drevet og kan hænge i en gravearm på en minigraver, en rendegraver eller en gravemaskine. Der er fem modeller, som har borediameter fra 30 til 100 centimeter. De to største modeller leveres med opsamler på henholdsvis 475 og 725 liter. Mindste model kan bruges på en minigraver på mindst 1,5 ton og den største kræver en maskine på mindst 16 ton.

Peter Daugbjerg, Daugbjerg Maskiner og Michael Christiansen og Henning Christiansen fra Nordjyllands Entreprenør Service I/S har indledt samarbejde om forhandling af Hyundai og Sauerburger i Vendsyssel.

Spar tid og omkostninger, mens du klipper. 1435-4WD FRONTMONTERET ROTORKLIPPER

158 CM KLIPPEBORD MED BAGUDKAST

KR.

1 1 9 .9 9 5 EKSKL. MOMS

GÆLDER INDTIL 31. JULI 2013

Her er en træstub ved at være boret væk op ad en vej - uden svineri ud på vejen.

TROELS PEDERSEN GLESBORG

- har udvidet maskinparken med en helt ny HYDREMA dumper:

Højt tempo og høj klippekvalitet udelukker ikke nødvendigvis hinanden. 1435 er en perfekt kombination af begge. Og da maskinen er udstyret med et klipperskjold med meget høj kapacitet, momentstærk dieselmotor og et effektivt 4-hjulstræk, kan du klippe kraftigt græs med høj hastighed og samtidig præstere et enestående flot resultat. Som et ekstra plus får du det attraktive 158 cm klippebord med bagudkast. Nu er det op til dig at sætte tempoet.

HYDR. CENTER SYD, KOLDING: Tlf. 74 83 24 24 HYDR. CENTER ØST, RINGSTED: Tlf. 46 49 75 75 HYDR. CENTER BORNHOLM, ÅKIRKEBY: Tlf. 56 97 00 27

Der kan være udstyr på billedet, der afviger fra kampagnen. Få mere at vide på www.johndeere.com. JohnDeere.com

1058

HYDR. CENTER NORD, STØVRING: Tlf. 98 37 26 00


6

MMM • JUNI 2013

Firma med stærk niche øger væksttempoet

Knusefirmaet MIS Recycling har netop opkøbt stærk knuseafdeling fra P. Olesen og er nu klar til at gå ind i neddeling af træ, knusning i Sverige og handel med maskindele i Danmark Stærk fokusering på knusning er hovedforklaringen på den udvikling, som MIS Recycling A/S har oplevet gennem 15 år. Firmaet er vokset kraftigt ikke mindst på grund af overtagelse af nedknusning for en række nedbrydningsfirmaer – senest P. Olesen A/S, men tidligere også bl.a. RGS 90, Preben Hockerup A/S, Tcherning A/S, J. Jensen A/S og Sten & Grus Prøvestenen A/S. I flere tilfælde er der fulgt knuseanlæg og mandskab med. - Knuseanlæg er meget dyre maskiner, som det kræver ekspertise at betjene, og som skal udnyttes effektivt. Det er også vigtigt at have de rigtige maskiner til opgaverne både for at udnytte maskinerne effektivt og for at producere kvalitetsprodukter. Med vores kapacitet, er vi i stand til at stille med både de rigtige maskiner og de rigtige folk til at få løst opgaverne optimalt. Eksempelvis kan vi stille med 10 forknusere, hvis der er behov for det, siger Martin Henriksen som forklaring på, at MIS kan tjene penge på nedknusning, mens mange af de største nedbrydningsfirmaer har opgivet nedknusning.

MIS er etableret af ungdomskammeraterne Henrik Hvid og Martin Henriksen, der begge er smedeuddannede og i en ganske ung alder begyndte at servicere grusgravsmateriel og knusere. Ret hurtigt udviklede det sig til, at de selv begyndte at knuse med lejet materiel, og grunden var lagt til den nuværende virksomhed med 35 medarbejdere, 10 knuseranlæg, 13 gravemaskiner over 20 ton og ni gummihjulslæssere foruden sortererværker, vindsigter og opstakkere. Kapaciteten hos MIS er i øjeblikket ca. 15.000 tons pr. dag. Martin Henriksen og Henrik Hvid har flere planer om knobskydning i virksomheden, og etableringen af Henriksen & Hvid er på en måde en tilbagevenden til udgangspunktet. De to er nemlig ved at etablere et handelsfirma for sliddele og reservedele til entreprenørsektoren. - Vi har selv købt reserve- og sliddele hjem fra Kina gennem mange år. Vi har brugt en del tid på at finde leverandører, og har nu et netværk, som vi kan stå inde for. Derfor vil vi gerne levere

til andre, som skal bruge dele til knusere og sortererværker eller eksempelvis skovle, tænder og andre slid- og reservedele, siger Henrik Hvid.

Investerede under krisen

MIS har udviklet sig markant siden begyndelsen for 15 år siden og er i dag en højt specialiseret virksomhed. - Vi er specielle på markedet, bl.a. fordi vi kan tage papir og plastmaterialer ud af affaldet. Der stilles skrappere og skrappere krav til anvendelse af genbrugsmaterialer, og jo renere produkter jo lettere kan kunderne sælge produkterne, og jo højere er prisen, siger Martin Henriksen. - Vi har også investeret i supplerende udstyr. Vi kan eksempelvis stakke op med transportør, så der kræves mindre plads til opbevaring, og opstakning sikrer i nogle sammenhænge en højere kvalitet af materialerne. - Vi er det eneste firma, der har knusning som vores speciale. Vi ser os selv som en virksomhed, der skal forædle kundernes materialer, så de kan få flere penge for dem. Hvis vi skal tjene penge

Henrik Hvid og Martin Henriksen er indehavere af MIS Recycling A/S, som i dag har 35 medarbejdere og 10 knusersjak fordelt over hele landet. på det, så kræver det høj grad af specialisering og rigtigt dygtige medarbejdere. Vores folk rydder eksempelvis altid pænt op efter sig. Det handler om at yde service på alle niveauer, siger Martin Henriksen. MIS har en opdateret maskinpark, og det skyldes bl.a. brydningstiden efter finanskrisen. - Vi havde mulighed for at inve-

stere gennem kriseårene og fik flere nye maskiner bl.a. i 2010. Vores omsætning faldt med 45% fra 2009 til 2010, og vi var da også lidt rystede. Vores branche følge konjunkturerne ret præcist, men det lykkedes os at udnytte perioden til at få udskiftet en del udstyr, så vi har en meget driftssikker og effektiv maskinflåde nu, hvor det hele går stærkt igen,

Ren olie med CJCTM offline oliefiltrering Filtreringsgrad på 3 μm som fjerner urenheder såsom partikler, harpiks og vand i én og samme arbejdsgang Grene lagerfører CJCs filterelementer Kan anvendes til både hydraulik, - gear,- smøre,- og dieselolie Findes både til stationær installation og mobile værkstedsløsninger

Lasse Kviesgaard Produktspecialist

Direkte telefon 9680 8328 • grene.com/industri

siger de to indehavere. Senest har MIS købt to Doosan gravemaskiner på 25 og 30 ton, og der er også i år indkøbt nye Volvo maskiner. På knusersiden er Wirtgen hovedleverandør.

Nye aktiviteter på vej

I løbet af de 15 års levetid har MIS kun haft to år med røde tal på bundlinjen.


MMM • JUNI 2013

7

MIS har fem smede til at vedligeholde den omfattende maskinpark.

Der er mange forskellige fabrikater af maskiner i maskinparken. En del er fulgt med ved virksomhedsovertagelser.

MIS Recycling har 10 knuseranlæg med tilhørende maskinpark kørende over hele Danmark. Ud over indkøb af maskiner har MIS også opkøbt flere knuseafdelinger hos nedbrydere i de vanskelige år siden 2008. - Vi gør ikke det samme, som alle andre gør. Vi gør det, vi tror på, og vi ser positivt på fremtiden. Vi forventer 10-15% vækst om året i de nærmeste år, bl.a. fordi vi er klar til at rykke ind i Sverige. Vi har en dialog i gang om at overtage fem-seks knusere

i Sverige inklusiv organisation og netværk. - Et andet nyt område er neddeling af træ, hvor vi er klar til at købe maskiner og gå ind på det område. Det er mange af de samme kunder, som vi kender fra nedknusning af byggeaffald, og vi vil gerne have flere ben at stå på, siger Martin Henriksen. - Vi er heller ikke afvisende overfor flere opkøb af knuseraf-

delinger, men det skal være firmaer, der ligger rigtigt geografisk for at supplere vores aktiviteter. MIS har i øjeblikket fem knusersjak kørende fast i Jylland, og firmaet overvejer at etablere en base i Jylland. - Det hænger også sammen med vores nye aktivitet med reserveog sliddele, hvor det kan være hensigtsmæssigt at have en jysk

base at køre ud til kunderne fra. Ud over at knuse og neddele arbejder MIS også med handel med genbrugsmaterialer via Affaldsbørsen.dk. - Den har vi etableret, fordi mange har spurgt, om vi ville sælge deres knuste beton. For at få en effektiv handelsplads, så oprettede vi Affaldsbørsen.dk, hvor både firmaer og private kan udbyde og efterspørge alle former

for affald og genbrugsmaterialer. På hjemmesiden er der i øvrigt også formidling af maskiner, redskaber, mandskab og serviceydelser. - I øjeblikket er der 100-150 besøgende på Affaldsbørsen.dk dagligt, og vi forventer, at om fem år, så er det en selvstændig forretning, siger Henrik Hvid. Selv om MIS udvider med ned-

deling af træ, aktiviteter i Sverige, formidling af affald og handel med reserve- og sliddele, så er der også grænser. De to slår fuldstændig fast, at de aldrig vil arbejde med nedbrydning. ”Vi går ikke ind i noget, som vores kunder arbejder med”, siger de med eftertryk.

Det perfekte valg på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Manitou MLT735-120LSUPS, 2007, 4671t, Intern nr. 63919

Atlas AR55, 2004, 1200t. Intern nr. 101517

Manitou MLT845-120LSU, 2010, 3100t, Intern nr. 100970

JCB 801-6, 1995, 3170t. Intern nr. 100813

www.fs2.dk

6 pletskud fra brugtcenteret...

Hos Scantruck koncentrerer vi os ikke kun om at levere markedets bedste maskiner. Vi sørger også for professionel service så, din maskinpark altid er kørende. Vi har værkstedsfaciliteter og specialværktøj til alle modeller og tilbyder de bedste serviceaftaler. Case 695, 2007, 2058t. Intern nr. 100680

Komatsu PC09-1, 2006, 1613t. Intern nr. 100841

I vores 5600 m2 store brugtcenter i Skive, er der altid godt 300 brugte teleskoplæssere, entreprenørmaskiner o. lign.

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Kærup Parkvej 12, DK-4100 Ringsted • info@scantruck.dk • www.scantruck.dk • Tlf. +45 96 147 147


8

MMM • JUNI 2013

Greenkeeper lærlinge får altid praktikplads

KøBeS

Se mere på www.runge-sorensen.dk

BRugte MASKIneR

til kunder i udlandet søges bl.a. Volvo • Cat • Fiat Hitachi læssemaskiner Cat • Daewoo/Doosan • Fiat-Hitachi gravemaskiner New Holland • Case • Cat – JCB rendegravere - samt meget andet.

Maskiner tages i kommision ! tIl SAlg

I en tid hvor mangel på praktikpladser står i vejen for mange unges uddannelse er greenkeepere og groundsmen nærmest sikret en plads

se diverse maskiner på www.runge-sorensen.dk

AMU Nordjyllands grønne uddannelser på Sandmoseskolen står ikke altid øverst på hitlisterne hos de unge eller hos vejlederne i folkeskolen, men til gengæld er uddannelserne som greenkeeper og groundsman interessante i forhold til at få praktikplads. - Hvis en elev har taget grundforløbet, som udbydes på Aalborg og Roskilde tekniske skoler og de ellers er parate til at bevæge sig lidt rundt i landet, så kan de også finde en praktikplads evt. med vores hjælp, siger virksomhedskonsulent Annie Sønderby fra Sandmoseskolen. Uddannelsen som greenkeeper og groundsman er erhvervsuddannelser indenfor det grønne område. De to uddannelser er i tæt familie, og uddannelserne som groundsman og greenkeeper rummer mange fælles elementer. Groundsmen er typisk ansat i kommuner og på stadions til pleje af boldbaner. Uddannelserne varer 40 uger inklusiv grundforløb fordelt over 3½ år. I alt er der syv skoleperioder i løbet af uddannelsen, mens

Dæk: MarkeDets billigste priser ! 20.5r25– 23.5r25 – 26.5r25 – 750/65r25 - 650/65r25 440/80r28 inkl. fælge til NH b115 og Case 695 sr 16.9x24 good Year NYe skOVle - FOrÅrssalg 4 – i -1 frontskovle samt graveskovle 600 mm til New Holland b115 – Case 695sr pallegafler til New Holland b115 – Case 695sr Minigraverskovle fra kr. 1.000 UNDerVOgNsDele til de mest gængse mærker, f.eks. Volvo – Cat – komatsu – New Holland aNDet Volvo motor taD941Ve fabriksny power unit, 299hk. sortér/nedbrydningsgrabbe til gravemaskiner i str. 13 – 35 tons, fra kr. 50.000,reserVeDele Vi lagerfører ca. 8000 nye Volvo reservedelsnumre, ligeledes ca. 8000 nye New Holland reservedelsnumre.

Runge & SøRenSen eftf. A/S Lilleringvej 8-10 • 8462 Harlev • Tlf: 86 24 80 00

resten er praktik. - I modsætning til mange andre erhvervsuddannelser, så findes der ikke skolepraktik på greenkeeperuddannelsen , men vi er en lille branche, så vi kender næsten alle chefgreenkeepere og kan dermed via netværket finde praktikpladser til eleverne, siger Annie Sønderby. På uddannelserne til greenkeeper og groundsman er gennemsnitsalderen forholdsvis høj. Faglærer Karin Hesselsøe fortæller, at der er elever fra 18 til 60 år. - Vi har forholdsvis mange voksne og ikke ret mange, der kommer direkte fra folkeskolen. Jeg tror, at det hænger sammen med, at ikke særligt mange kender vores uddannelser. De står ikke klart i de unges bevidsthed, og vejlederne på skolerne tænker heller ikke på disse uddannelser som det første, siger Karin Hesselsøe.

Teorien skal omsættes i praksis

Hun lægger vægt på, at uddannelsen sker i en vigtig veksel-

virkning mellem praktik og skoleforløb. - Eleverne har en praktikhåndbog, hvor vi følger dem. Der er opstillet nogle mål for, hvad de skal lære henholdsvis i praktiktiden og i skoleperioderne. Det er jo ikke meningen, at de bare skal køre med græsklippere hele tiden, og heldigvis er der en rigtig god kultur for, at golfbanerne oplærer deres folk. Det hænger bl.a. sammen med, at de fleste chefgreenkeepere i dag er uddannet. En af de få helt unge greenkeeper lærlinge er Christian Ørts, som er 18 år og elev i Holstebro Golfklub. - Jeg kan godt lide at veksle mellem praktik og teori, og min chef er rigtig god til at spørge ind til, hvad vi har lært på skolen og så få mig involveret i opgaver, der har med de områder at gøre, som vi har haft på skolen. Han er i det hele taget også god til at forklare, hvorfor vi gør det forskellige. Jeg er på en bane, hvor jeg aldrig laver det samme flere dage i træk, fortæller Christian Ørts. Han valgte greenkeeperuddan-

Johs. Møllers Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel...

Daewoo Mega 160

Neuson 12002

LIEBHERR L580

Rammax RW 2900

Schaeffer HR14

Gummihjulslæsser

Gravemaskine

Gummihjulslæsser

Tromle

Gravemaskine

8519 timer, årgang 2005

4800 timer, årgang 2003

13200 timer, årgang 2001

90 timer, årgang 2008

2644 timer, årgang 2002

Kr.

227.000,-

Kr.

250.000,-

Kr.

460.000,-

Kr.

180.000,-

Kr.

98.000,-

LIEBHERR R914

Neuson 3001

Cat 350L

Cat 988

LIEBHERR L544

Gravemaskine på bånd

Dumper

Gravemaskine på bånd

Gummihjulslæsser

Gummihjulslæsser

4900 timer, årgang 2005

710 timer, årgang 2008

26000 timer, årgang 1995

22145 timer, årgang 1996

6300 timer, årgang 2005

Kr.

575.000,-

Kr.

180.000,-

Kr.

303.000,-

Kr.

423.500,-

Alle nævnte priser er excl. moms

SJæLLAND Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 JyLLAND MIDT/SyD oG FyN Claus Pedersen .............. 4031 7153 member of JMM GROUP, Scandinavia

MIDT- oG NoRDJyLLAND Ole Klitgaard ................... 2445 1153 JyLLAND Jan Eggert ...................... 4043 1315

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

Kr.

452.000,-


MMM • JUNI 2013 nelsen, fordi han har spillet golf, fra han var 13 år og godt kan lide at færdes på en goldbane. - Egentlig havde jeg en læreplads som murer, men jeg havde været i praktik i 9. klasse og fik en samtale i Holstebro Golfklub, hvorefter jeg fik tilbudt lærepladsen. Jeg kan godt lide at arbejde ude, og det er et meget varieret arbejde. Nogle tror måske, at greenkeepere kun klipper græs, men der er meget andet. Jeg flytter huller, river bunkers, skærer kanter i bunkers, reparerer bunkerkanter, skærer sprinklere fri, er med til at passe området ved klubhuset og om vinteren arbejder vi med træfældning og beskæring, siger Christian Ørts. Jan Bruus er med sine 39 år i en noget anden aldersklasse. Han er greenkeeper lærling i Lyngbygaard Golfklub ved Aarhus. - Jeg var blevet fyret og blev enig med mig selv om, at jeg hellere måtte få den uddannelse, som jeg aldrig havde taget. Jeg gik igennem listen over uddannelser, som var godkendt til voksenlærlinge, og jeg faldt over greenkeeper, fortæller Jan Bruus. - Jeg var glad for at spille golf, og det er jo perfekt at kunne arbejde med noget, som også er ens hobby. Samtidig passer det mig godt at være ude hele dagen, siger Jan Bruus.

Uden sprøjtemidler

Fagene i skoleperioderne omfatter bl.a. meget om pleje og vedligeholdelse af græs, daglig vedligeholdelse og drift af maskiner, pleje af buske og træer, opbygning og renovering af greens og vandingsteknik. - Vi sørger for at have forskellige fabrikater maskiner, så eleverne stifter bekendtskab med forskellige typer. De fleste baner har i dag en mekaniker, men eleverne her skal lære den grundlæggende vedligeholdelse og de skal også lære at slibe og indstille maskinerne, fortæller Karin Hesselsøe. - Meget af uddannelsen handler om at pleje græsset uden brug af sprøjtemidler eller i hvert fald med minimal brug. Der er kommet ny lovgivning, så alle baner, uanset om de ligger på offentligt ejet jord eller på private arealer, skal overholde samme regler. Det giver naturligvis nogle udfordringer, men man kan også sige, at det bringer håndværket tilbage.

9 - En vigtig forudsætning for at pleje græsset uden brug af sprøjtemidler er at opdage angreb af eksempelvis svamp eller skadedyr på et meget tidligt tidspunkt. Det kræver bl.a., at greenkeeperne er meget opmærksomme, når de klipper græs eller i øvrigt færdes på banen og er i stand til at se de første tegn på angreb, siger Karin Hesselsøe.

Ønsker flere groundsmen

Annie Sønderby og Karin Hesselsøe understreger, at Sandmosen er en gartnerfagskole, og det betyder, at der bliver nørdet meget også i fritiden, når op til 62 elever bor på skolen. - Sandmosen er en kostskole, hvor vi har elever fra hele landet. Ud over erhvervsuddannelserne har vi en lang række efteruddannelseskurser og lederkurser indenfor hele det grønne område. - Vi arbejder godt sammen med både Dansk Golf Union, Greenkeeperforeningen og Groundsmanforeningen, og vi holder hvert år en faglig konference, hvor vi samler mange deltagere, fortæller Annie Sønderby. Uddannelsen som groundsman og greenkeeper er for størstedelens vedkommende ens, men ca. 15% af undervisningen adskiller sig. Eksempelvis har groundsmen fokus på kunstgræs i ét af skoleforløbene, hvor greenkeeperne samtidig har fokus på søer og vandløb. Der uddannes ca. 30 greenkeepere om året på Sandmosen og et mindre antal i Roskilde. - Vi mener, at antallet af uddannede greenkeepere er passende til de knap 200 golfbaner, mens vi gerne ville uddanne flere goundsmen, hvor vi mener, at behovet hos kommunerne er større, men der er ikke så stærk tradition for uddannelse, siger Annie Sønderby. Det bekræfter en flok groundsmen, der er i gang med en opgave om anlæg af en fodboldbane. De repræsenterer Sønderborg Kommune, OK Grøn Anlæg, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune og Esbjerg Stadion. Svend Christensen fra Tønder Kommune oplever, at det hæver niveauet i kommunen, at der i dag er flere uddannede groundsmen. - Det betyder meget, at der er flere med en uddannelse, som kan sparre med hinanden. Det hæver generelt det faglige niveau, siger han, og kollegerne

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner super klargJorte makiner. • • • • • • •

BOBCAT S 650 larvebånd,affjedret undervogn 2 års garanti 375t pris 370000+m Cat 312 årg 2004 lang arm sælges som defekt”motor# Volvo ECR 88 alt udstyr 4000t årg 2007 pris 425000+m BOBCAT E10 fabriksny incl.skovlsæt 124000+m Altid stort udvalg i brugte BOBCAT Skridstyret. Byt nu din brugte Bobcat minigraver til superpris. Ny Bobcat E 26 E34 E55 gravere til omg lev.

kende betryk ViCE ER S N g ø d

Jeg tager gerne brugt i bytte......ring så kommer Jørgen Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

Greenkeeperlærling Jan Bruus på 39 år er i gang med at tage sin første uddannelse, og han er glad for at have gjort sin hobby til sit erhverv.

Faglærer Karin Hesselsøe og virksomhedskonsulent Annie Sønderby, Sandmoseskolen.

Greenkeeper lærling Christian Ørts er én af de forholdsvis få helt unge lærlinge. Han er 18 år og i lære i Holstebro Golfklub.

Et hold groundsmen lærlinge i gang med at opbygge underlaget til en fodboldbane. føjer til, at de mener, at det også økonomisk er en fordel for kommuner og andre arbejdsgivere,

fordi en bedre pleje typisk vil betyde færre omkostninger til omlægning eller renovering af bold-

Stort udvalg af brugte maSkiner

baner. Sandmoseskolen har ud over erhvervsuddannelserne som greenkeeper og groundsman og-

så erhvervsuddannelse som anlægsgartner.

JCB 4CX 4x4x4

Enhedsnr.902637 Årgang: 2007 Timer: 5000

Yanmar ViO45

Kr. 377.000

SoM

opMærk

ge i forskelli nerne står et. at maski hele land er ov t el ford ere afdelinger r at høre m fo er lg sæ kontakt en kine. kelte mas om den en

Vær

Case 695 Super M

Enhedsnr.903042 Årgang: 2002 Timer: 1867

Årg. 2008/1040 timer

Inkl. 400 mm skovl, 600 mm skovl, 1200 mm tiltskovl

Kr. 245.000 Yanmar ViO100

Schæffer 4360

Kr. 250.000 JCB 530-70 FS Super

Enhedsnr.902979 Årgang: 1999 Timer: 5200

Kr. 150.000 NH LM 435S

Enhedsnr.902958 Årgang: 2006 Timer: 3344

Kr. 228.000 Årg. 2007/4375 timer Inkl. kipbar planerskovl, centralsmøring 4. kreds

Årg. 2008/3000 timer Inkl. skovlklo

Kr. 365.000

Kr. 182.000

Stemas’ Web App giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt.

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Nordjylland Sjælland

3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

JCB 8025

Enhedsnr.903058 Årgang: 2008 Timer: 1195

Kr. 131.000


10

MMM • JUNI 2013

Jyder indtog Sjælland

Scantruck har indviet det nye salgs- og servicecenter i Ringsted med borgmestertale og mange besøgende Scantrucks nybyggede 2000 kvadratmeter store salgs-og servicecenter i Kærup Erhvervspark ved Ringsted fik den officielle snoreklipning af Ringsteds borgmester, Niels Ulrich Hermansen. Scantruck holdt åbent hus på dagen, og mange sjællændere benyttede lejligheden til at besøge det jyske tilflytterfirma. - Det var en fuldstændig overvældende dag, hvor flere end 500 kom for at byde os velkommen og se det nye salgs- og ser-

vicecenter. Vi fik besøg af mange virksomhedsejere, men også rigtig mange maskinførere, som jo er dem, der skal have deres arbejdsdage i maskinerne. At vi så allerede på åbningsdagen solgte fem maskiner, havde vi faktisk ikke regnet med. Men det var naturligvis med til at gøre dagen ekstra fantastisk, siger Scantrucks salgschef, Henrik Kirketerp-Møller. Scantrucks administrerende direktør, Bo Sundroos, kunne i sin tale til gæsterne fortælle, at det

ikke havde været en vanskelig beslutning af bygge i Ringsted. Og da slet ikke på grunden på Kærup Parkvej. - I mange år har vi ønsket at få fores eget på Sjælland. Vi har jo været sammen med vores søsterfirma i Karlslunde, men hele tiden manglet et centralt sted med et stort værksted og gode faciliteter. Det nye Scantruck salgs- og servicecenter på Kærup Parkvej i Ringsted er på 2000 kvadratmeter og afløser Scantrucks hidtiDagen igennem satte masser af maskinfolk kursen mod Kærup Parkvej for at byde velkommen til Scantruck, som til gengæld bød på noget godt til ganen. Og naturligvis rig lejlighed til at se både hele det nye salgs- og servicecenter og masser af maskiner. (Foto: Gert Laursen).

Nye standarder for kvalitet og pris

dige bofællesskab med søsterfirmaet NC Nielsen i Karlslunde. Den 11,5 meter høje bygning rummer værksted på næsten 500

kvadratmeter, stort lager, vaskehal, 526 kvadratmeter udstilling samt kontorer, mødelokaler og mandskabsfaciliteter.

GRØN FAGMESSE..... fortsat fra forsiden

3036E KOMPAKTTRAKTOR

305 FRONTLÆSSER MED 155 CM SKOVL

KR.

129. 995 EKSKL. MOMS

GÆLDER INDTIL 31. JULI 2013 Der kommer i omegnen af 50 udstillere med maskiner, redskaber og andet grej til anlæg og pleje i den grønne sektor. eller besøgende. Men da jeg begyndte at importere træflyttere og de små dumpervogne med sigte på golfbaner, mente en bekendt, at jeg simpelthen var nødt til at være med på Sandmosen, fortæller Jørgen Vestergaard, der er manden bag Cmate. Mens Cmate er debutant på Grøn Fagmesse, er Stemas Maskinsalg i Hadsten lidt af en veteran. - Vi har efterhånden været med på Grøn Fagmesse nogle gange, og selv om messen ikke er gigantisk, er det vigtigt for os at være med på Sandmosen. Det er

dér, vi får fat i de rigtige folk. Nemlig dem, der arbejder med maskinerne og grejet i det daglige, og som reelt er dem, der tager beslutningerne om, hvad der skal anskaffes, siger salgschef Robert Kjærgaard, der er daglig leder af Stemas. - Messen har udviklet sig rigtig godt gennem årene. Vi kommer med noget af det mindre grej, vi har i sortimentet og satser på at vise frem for specielt mindre entreprenører, brolæggere og anlægsgartnere, siger Robert Kjærgaard.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer på gensyn i August udgaven af Maskin- & Materiel Magasinet

Hvordan er standarden? Højere end du tror. Da vi konstruerede 3036E, flyttede vi grænserne for, hvad man normalt forstår ved en standardtraktor: nu får du hydrostatisk transmission, en råstærk motor, 4-hjulstræk og ergonomisk indrettet førerplatform som standardudstyr. Kombineret med 305 frontlæsseren får du en imponerende kompakttraktor. Nyd den nye høje standard.

Få mere at vide på www.johndeere.com. JohnDeere.com

1059

Der kan være udstyr på billedet, der afviger fra kampagnen.


MMM • JUNI 2013

Førerkabine frem på dozer

Case Construction har rykket kabinen frem på den nye M-serie dozere for at skabe bedre udsyn fra førerpladsen

En placering af kabinen lidt længere fremme på maskinen har været medvirkende til at give et bedre udsyn fra førerkabinen på den nye M-serie af dozere fra Case. M-serien omfatter tre modeller af maskiner fra 14-22 tons delt op i versioner med en række forskellige applikationer. Case Constructions nordiske produkt marketing manager, Robert Petersen fortæller, at det er en fuldstændig nydesignet dozer forberedt til 3D maskinstyring, som Case nu kommer med. - Den har vakt stor interesse på Bauma, og ikke mindst har rigtigt mange rost udsynet, som er en afgørende faktor på dozere. - Maskinen er forberedt til 3D maskinstyring, så eksempelvis både Trimles og Leicas systemer er lige til at sætte på og tilslutte i kontakter, fortæller Robert Pe-

Produkt marketing manager Robert Petersen, Case Construction og direktør Palle Kjærsgaard fra S.D. Kjærsgaard, der importerer og forhandler Case entreprenørmaskiner i Danmark. tersen. Den nye dozer-serie er forsynet med Tier 4i motorer med SCR-teknologi – altså med katalysator og tilsætning af Ad Blue i modsætning til opfyldelsen af Tier 4i ved hjælp af recirkulering af udstødningsgassen. - En nyskabelse på maskinerne

er en ny hydrostatisk motor, som i kraft af tre trin momentvis sættes op i effekt. Maskinerne produceres i USA, hvor der er kørt tests bl.a. med en dansk testkører.

WWW.HPE-AS.DK

Gå i dybden med kvalitet

11

Kæmpe læsser til kalkbrud

JMM Group har leveret en 32 ton Liebherr 586 til Faxe Kalk

Liebherr 586’eren leveres med en seks kubikmeter læsseskovl. Den vejer 32 ton og har 340 hk. Seks kubikmeter kalk kan der være i læsseskovlen på den nye Liebherr 586 2plus2 med z-kinematik. - Brændstofmæssigt er det den billigste på markedet. Den bruger cirka fem liter mindre i timen sammenlignet med de konkurrenterne, der er tættest på, fortæller salgschef Leif Petersen, JMM-Group. - Det skyldes primært maskinens hydrostatiske fremdrift, hvor en

else....

nd Nyopfi

traditionel læssemaskine er udstyret med en konverter, siger han. JMM har leveret gravemaskiner til Faxe Kalk gennem cirka 25 år, men den nye levering er den første gummihjulslæsser nogensinde. JMM Group og Faxe Kalk har indgået en fuldservicekontrakt, som dækker alle reparationer på nær sliddele som skovl og dæk. Der er 25.000 timers driftsga-

ranti med en løbetid på ikke mindre end 17 år. - Hos JMM er vi glade for at kunne tilbyde en sådan service til en af vores gode kunder, siger Leif Petersen. Læsseren er leveret med ny Tier 4i motor og joystikstyring.

KØREPLADELØFTER

HITACHI ZX210LC-5B: · AUTO POWER BOOST · STAGE 3B MOTOR · MED PARTIKELFILTER · 11 INDSTILLINGER AF UDSTYR

Slut med jernkæder og kranløft...... • Simpel løfteteknik med præcis placering • Sikker og hurtig håndtering Hitachis gennemprøvede gravemaskiner er blevet endnu mere effektive. Alle modeller har øget effekt, svingmoment og hastighed. Motorerne har lavere brændstofforbrug, og med større tilgængelighed ved service reduceres driftsomkostningerne. Hitachi bringer dig foran konkurrenterne.

Ring til os for nærmere info og forevisning.......... www.sejlingsmedje.dk

RING TIL OS Bjæverskov 56 87 10 10 · Horsens 76 82 20 20 · Nuuk +299 32 27 00 H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery, Sandvik Mining & Construction og Bell Equipment.

86 85 50 65 Lemmingvej 1B • 8600 Silkeborg


12

MMM • JUNI 2013

Større og bedre På vej mod generationsskifte kabine Wacker Neuson EZ28 er endnu en ny model af Wacker Neusons serie af minigravemaskiner

Wacker Neuson EZ 2,8 har fået en større og en mere professionel kabine end tidligere modeller. Kabinen er blevet større, og samtidig er udsynet forbedret på den nye Wacker Neuson EZ28 på 2,8 ton. Det er den sidste model i Wacker Neusons program af kompakte gravemaskiner, der nu er blevet fornyet og forbedret. Ud over den større kabine er hele designet af kabinen også fornyet med et bedre finish, så kabinens komfort ligger tættere på store gravemaskiner. Ud over kabinen er der eksem-

pelvis en justerbar proportionalstyring på maskinen, så den er ekstra velegnet til at køre med diverse redskaber med stor præcision. Den justerbare proportionalstyring er nu standard på alle Wacker Neusons modeller fra 1,8 ton. Wacker Neuson EZ 2,8 er en maskine med kort bagende, som i stort opfang anvendes til kabelarbejde og opgaver i byer, hvor de kompakte dimensioner kommer til sin ret.

Ønsket om et generationsskifte til de unge ejere af Ib E. Mortensen AS har fået Børge Jørgensen fra Bejco & Kramac Maskincompagni til indgå samarbejde

Et samarbejde mellem Ib E. Mortensen AS og Bejco & Kramac Maskinkompagni A/S er første skridt på vej mod et planlagt generationsskifte. I første omgang har de to firmaer indledt et samarbejde om importen af Eurocomach minigravemaskiner samt salg og service af Bejco Minidumpere. Aftalen indebærer, at såvel Bejco & Kramac produkter som Ib E. Mortensens vil blive forhandlet af begge virksomheder. - Jeg har gennem nogen tid haft overvejelser om, hvordan jeg kan sikre virksomheden i fremtiden. Jeg har en alder, hvor også kunderne må tænke over, om de er fremtidssikrede, hvis de handler med os. Resultatet er blevet et importørsamarbejde med Ib E. Mortensen AS, hvor vi deler agenturet for Eurocomach og deles om Bejco Minidumper, fortæller Børge Jørgensen, som er glad for at have sikret, at der er serviceopbakning til hans produkter ud i fremtiden. - I princippet handler vi hver for sig med leverandørerne, og Ib E. Mortensen AS har allerede maskiner på lager. Vi vil også begge forhandle reservedele, og på sigt

Børge Jørgensen, Bejco & Kramac Maskincompagni A/S samt Leo og Ilse Thomsen, Ib E. Mortensen AS med et udsnit af de maskiner, som de nu importerer og forhandler i fællesskab. skal der ansættes en udgående sælger til at dække vores samlede produktsortiment, siger Børge Jørgensen. Ilse og Leo Thomsen fra Ib E. Mortensen er glade for at have fået et agentur, og de ser gode muligheder i samarbejdet med Børge Jørgensen. - Vi blev sagt op som importør af Fiat Kobelco i 2005 i forbindelse med koncernændringer i Italien, og siden har vi haft egen import af rendegravere, minigravemaskiner og teleskoplæssere samt

handel med brugte maskiner. Vi har et vist slægtsskab med Bejcos kunder og kan se hinandens produkter passe godt ind hos hinandens kunder. Samtidig er både Eurocomach og Bejco Minidumper nogle meget spændende produkter, siger Leo Thomsen. - Hvor andre producenter af minigravere typisk indsnævrer deres sortiment, så har Eurocomach udvidet programmet og har flere spændende maskiner, hvor der ellers er huller i andres produkt-

programmer, fortæller Leo Thomsen. Med Eurocomach og Bejco Minidumper samt en række andre agenturer fra Bejco & Kramac samt Ib E. Mortensens ekspertise indenfor rendegravere, minigravere og teleskoplæssere får de to firmaer tilsammen et meget bredt produktsortiment. Hertil kommer det nye – forhandling af JLG lifte på bånd, som erstatter Bejco & Kramacs import af Hinowa lifte.

JCB 4CX AEC Wastemaster special designet til genbrugsstationer

Besøg vores hjemmeside & nye webshop på:

www.jcb.dk • www.jcbparts.dk


MMM • JUNI 2013

Underforhandlere til kompaktmaskiner

Forhandlere holdt test for drengerøve

13

Volvo Entreprenørmaskiner har indgået forhandleraftale med Karl Mertz på Lolland og Falster. Markedschef Jens Ejsing er åben for flere forhandlere af kompaktmaskiner

Maskincenter Sjælland og Havdrup Maskinforretning har holdt Gator Demonstrationsdag i en tidligere grusgrav og på motorbane med bakker og vandhuller

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der stod Volvo allerøverst oppe på min ønskeseddel, fortæller Karl Mertz’s direktør, Anders Hansen.

Der var både vandhuller og stejle bakker på testbanen, da to John Deere forhandlere holdt Gator Demonstrationsdag i Hedeland ved Roskilde og på Nisseringen ved Næstved.

Volvo Entreprenørmaskiner har gennem en årrække stået for alt salg af maskiner til slutbrugerne, men nu ændrer firmaet strategi. Første skud på stammen er en forhandleraftale med Karl Mertz, der er kendt som forhandler af traktorer- og landbrugsmaskiner, og som nu supplerer med Volvos kompakte grave- og læssemaskiner samt rendegravere med tilhørende service. Karl Mertz har afdelinger i Nakskov, Horreby ved Nykøbing Falster og Sakskøbing. Firmaet er en af landets førende forhandlere af Fendt og Massey Ferguson traktorer med en markedsandel på 36 procent på Lolland/ Falster. - Vi er ikke godt nok gearet til at sælge kompakte maskiner til de kunder, som måske kun skal bruge én hvert sjette år. Vi er reelt mest gearet til at sælge og servicere de større maskiner, men der er et rigtigt stort marked

for kompakte maskiner, som vi naturligvis gerne vil have en større andel af, siger Jens Ejsing. - Vi tror på, at Karl Mertz kan løfte den opgave. Det er en virksomhed, som dækker sit område tæt, de er meget salgsorienterede med udekørende sælgere, og de har en naturlig tilgang til kunderne via deres sortiment, så vi er overbeviste om, at begge partner vil få udbytte af det samarbejde, siger han. Direktør Anders Hansen, Karl Mertz siger, at firmaet længe har haft et ønske om at udvide programmet med entreprenørmaskiner. - Det skulle være maskiner af et kvalitativt mærke, som kunne matche de to traktormærker, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at der stod Volvo allerøverst oppe på min ønskeseddel, siger Anders Hansen. - Rendegravere og kompakte

grave- og læssemaskiner anvendes mere og mere i landbruget, og mange maskinstationer har deciderede entreprenørafdelinger, så vore kunder anvender allerede i vid udstrækning disse maskintyper. Altså hører de også til i vort sortiment, mener Anders Hansen. Samarbejdet er etableret med omgående virkning, og Karl Mertz vil successive udover selve forhandlingen også overtage servicering, salg af reservedele og reparationer af de nævnte maskiner i takt med, at firmaets montører bliver efteruddannet og skolet til disse opgaver hos Volvo Entreprenørmaskiner. Jens Ejsing forventer, at Volvo Entreprenørmaskiner i fremtiden vil få flere forhandlere af kompakte maskiner ud over landet, mens firmaet fortsat selv vil står for salg og servicering af det øvrige Volvo-program.

I midten af maj var der mulighed for at få sig en prøvetur i hele programmet af John Deeres arbejdstransportere – de populære ”Gatorer”. Arrangementerne var et samarbejde mellem Sjællands to John Deere-forhandlere, Maskincenter Sjælland med afdelinger i Næstved, Karise og Holbæk og Havdrup Maskinforretning. Lokaliteterne for testen var nøje udvalgt – en tidligere grusgrav ved Hedeland nær Roskilde samt motocrossbanen Nisseringen ved Næstved. Her fik en pæn samling nuværende og potentielle Gator-kunder frit lejde til at udsætte de fire- og sekshjulede køretøjer for udfordringer af enhver art. Der blev forceret stejle bakker, dybe vandhuller, grus, sten og mudder til den helt store guldmedalje. - Det kommer bag på mange, hvor meget en Gator egentlig kan klare. Ikke alene er den

Det gik over stok og sten, når potentielle kunder testede de mange forskellige Gator-modeller, som var til rådighed. enormt adræt og kan klare selv Maskincenter Sjælland. de værste forhindringer, den er Ifølge de to salgskonsulenter opogså robust i en grad, der næppe lever man en stigende tendens tåler sammenligning med lig- til, at Gatorer erstatter de ellers nende produkter på markedet,” populære ATV-motorcykler. fortæller salgskonsulent Jens- - Først og fremmest er en Gator Michael Petersen fra Havdrup mere praktisk med sit tip-lad, som du kan sætte høje sider på. Maskinforretning. De to John Deere-forhandlere Dernæst er den nemmere at stillede med seks forskellige komme ind og ud af, og du kan Gator-modeller, og således kun- have en passager med. Men frem ne man både prøve benzin-, die- for alt er den meget mere sikker i sel- og sågar en el-drevet Gator, kraft af styrbøjlen og sikkerligesom der både var med to- og hedsselerne. Du risikerer ikke at firehjulstræk, to eller fire sæder vælte med den eller blive smidt af, som en del nok har prøvet – samt med fire eller seks hjul! - Der findes en Gator til ethvert med en ATV, forklarer Henrik formål, og en fælles oplevelse Simonsen, der er driftsleder ved blandt vores kunder er, at de hele Førslev Gods ved Fuglebjerg på tiden finder på nye opgaver, som Sjælland. Gatoren kan løse med sit prakti- - Og så er den jo tilmed sjov at ske tip-lad, forklarer salgskon- køre med, tilføjer han. sulent Henning Christensen fra


14

MMM • JUNI 2013

En lille og vågen er bedre end…

For Hurup Murerfirma var en mindre gravemaskine det rigtige valg. Firmaet udskiftede en 1,5 tons maskine med en 1,0 ton

Fra leveringen af den nye JCB 8010 CTS minigraver. Det er Ricky Larsen foran maskinen sammen med sælger Steen B. Knudsen fra Nicolaisen & Larsen A/S. Rigtig mange udskiftninger af maskiner betyder, at kunden lige går en tand op i størrelse, men for Hurup Murerfirma skete det stik modsatte. En 1,5 ton minigraver blev udskiftet med en 1,0 ton maskine - en JCB 8010 CTS. Den nye minigraver er udstyret med et udvalg af skovle, beregnet til mindre opgaver indenfor jord, kloak og betonarbejder. - Det afgørende er at have de rigtige maskiner til opgaverne. Den nye maskine er mere mobil og kan justeres ind til blot 75 cm i bredden, så den kan komme ind gen-

nem døren til et almindeligt parcelhus, siger Christoffer Lungs, der siden 2010 har været medejer af Hurup Murerfirma. Ud over den nye 8010 minigraver har de en fire år gammel JCB rendegraver og en JCB 3 ton minigraver. - For os er det ideelt at have to minigravere, en større og en lidt mindre. Vi løser både opgaver ude og inde, og det er vigtigt for os at kunne matche kapacitetsbehovet med den rigtige maskine. Dertil kommer så ønsket om at kunne komme ind i husene med en ma-

skine, fordi vi løser mange restaurerings- og installationsopgaver, hvor vi skal bevare og forbedre en ejendom, siger Christoffer Lyngs. I øjeblikket er der 15 medarbejdere i firmaet, men Christoffer Lyngs venter, at yderligere en god håndfuld kommer på lønningslisten hen over sommeren. - Når vi handler maskine, er det vigtigt for os at få en god rådgivning om det rigtige valg i forhold til vores behov. Det har vi altid fået hos Nicolaisen & Larsen A/S, som har leveret den nye JCB fra hovedafdelingen i Ulfborg.

- verdens mest kompakte mobilgravemaskiner

16

18

Den nye MX serie kombinerer Hydrema’s tradition for ultra kompakte mobilgravere med den mest moderne teknologi.

Ny gravemaskine på bånd og hjul

Liebherr 914 er en ny 15-16 tons gravemaskine, der produceres både på bånd og hjul

Den samme kompakte overvogn, men med to forskellige undervogne er det nye koncept for Liebherrs nye gravemaskine i 15-16 tons klassen. Liebherr 914 er en fuldstændig ny konstruktion helt fra bunden. Liebherr har selv udviklet og producerer motor, alle hydrauliske komponenter, elektroniske komponenter, krøjering og krøjemotor. Liebherr har i det hele taget kontrol over hele produktionskæden. Maskinen har fuld proportional styring og kan altså køres alene ved hjælp af joystick. Der er gjort meget ud af servicevenligheden på den nye maskine. Al service foretages fra én side af maskinen, hvor alle servicepunkter er samlet. - Vi er glade for, at Liebherr kommer med denne virkelig gennemarbejdede maskine både på bånd og hjul. Vi mærker, at hjulgravemaskiner er på vej

Der var stor interesse for Liebherr 914 på Bauma. Den nye maskine blev præsenteret både på hjul og bånd. frem i Danmark på grund af de ner med så gode egenskaber som mange opgaver for entreprenø- den nye Liebherr 914, siger direrne i byområderne. Der har ty- rektør Hans Holm fra JMM ske entreprenører altid brugt Group, som importerer og forgravemaskiner på hjul, og det vil handler Liebherr. de danske også gøre i stigende De nye maskiner har en motor omfang – især når vi får maski- på 129 hk/95 kW.

Interesseret? Ring til din lokale sælger, eller kik indenfor på: www.hydrema.com

MX14, MX16 og MX18 er alle meget effektive gravemaskiner der simpelthen er mere kompakte end tilsvarende maskiner på markedet. Den nye kraftfulde 162 (170) hk Cummins stage 3b motor med vedligeholdelsesfri katalysator og den avancerede elektronisk kontrollerede hydraulik sikrer, at maskinen er klar til at tackle alle de forskellige job og værktøjer, der er nødvendige i løbet af arbejdsdagen.

Den helt nye ROPS kabine hører til blandt de største på markedet. Lavt støjniveau, høj komfort og enkel betjening med display og tastaturer sikrer en effektiv og behagelig arbejdsdag.

Pålidelighed og nem service har været de centrale punkter i udviklingen af MX-serien. F.eks. åbner den store motorhjelm elektrisk og giver fuld adgang til vedligeholdelse og service.

w w w . h y d r e m a . c o m NORDJYLLAND: Claus Sejer Thomsen, 21 41 00 16 MIDTVEST- & ØSTJYLLAND: Esben Skovlund, 21 41 00 15 SYDVEST- & SØNDERJYLLAND: Anders B. Andersen, 20 30 76 81 TREKANTSOMR., FYN, LOLLAND/FALSTER: Michael Hansen, 21 41 00 11 HOVEDSTADSOMR. & SYDSJÆLLAND: Claus Kirkebække, 20 30 76 80 NORD- & VESTSJÆLLAND: Finn Pedersen, 21 41 00 17 BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12


MMM • JUNI 2013

Tysk asfaltføder øger farten på motorvejen

15

Asfaltfirmaet Lemmikäinen har netop sat en asfaltføder i drift ved udlægning af asfalt på motorvejen mellem Hornstrup og Tørring nord for Vejle. Det øger både kvalitet og tempo Ved at sætte en asfaltføder foran asfaltudlæggeren sikrer Lemmikäinen en konstant forsyning med asfalt til udlæggeren. Dermed bliver der en mere kontinuerlig udlægning, og slutresultatet bliver bedre med en mere jævn overflade, samtidig med at arbejdstempoet bliver højere. - Efter den første uges erfaringer vurderer jeg, at vi kan spare en udlægningsdag i løbet af en uges arbejde, så der er virkelig god produktivitet i at få føderen foran, siger teknisk chef Poul Friedrich, Lemmikäinen. Asfaltføderen består grundlæggende af en fødekasse, hvor bilerne tipper asfalt af og et transportbånd, der lægger asfalten op i udlæggernes fødekasse, som er udbygget. Samlet betydet det, at udlægger og asfaltføder har 40 tons asfalt om bord mod udlæggerens egen sædvanlige kapacitet på 20 ton. - Når vi som i dette tilfælde lægger 16 cm asfalt ud i fuld bredde til to spor, og vi kører to meter pr. minut, så skal der 430 tons asfalt igennem anlægget pr. ti-

me. Det bliver lettere at få en kontinuerlig tilgang af asfalt, når vi har en buffer på 40 tons, siger Poul Friedrich, som samtidig noterer sig, at slutresultatet er bedre. - Vi havde egentlig forventet, at kvalitetsfordelen ved kontinuerlig drift især ville være mærkbar ved andet og tredje lag, men vi kan allerede nu se det ved første lag, siger han. Lemmikäinen er i færd med at lægge asfalt ud på 12 km motorvej fra Tørring til Hornstrup nord for Vejle. Asfalten hentes i Vandel og 15 lastbiler kører i pendulfart. Der er stort set konstant en lastbil ved at tippe, mens de næste holder klar. - I USA er en asfaltføder en standardmaskine ved udlægning, og i Tyskland arbejder vejmyndighederne på at gøre det til et krav ved udbud af asfaltudlægning, at der anvendes asfaltføder, fordi det forbedrer kvaliteten, fortæller Poul Friedrich. Asfaltføderen er produceret af Astec Mobile Machinery GmbH. I USA producerer Astec både

rullende materiel og asfaltfabrikker. Maskinen er indkøbt direkte hos den tyske producent. - Lemmikäinen har 43 asfaltudlæggere i Danmark, men jeg forestiller mig ikke, at vi skal have flere asfaltfødere. Den har primært sin værdi på lange stræk som her, men kan også anvendes til andre formål – eksempelvis ved asfaltudlægning på en cykelsti, hvor lastbilerne ikke kan bakke til udlæggeren. Der kan asfaltføderen køre på vejen og lægge asfalten over i udlæggeren. Vi har også en opgave, hvor vi forventer at køre med to udlæggere parallelt på et motorvejsprojekt. Der kan føderen anvendes til begge udlæggere, siger Poul Friedrich. Lemmikäinen A/S er datterselskab af finske Lemmikäinen Corporation, som er noteret på børsen i Helsinki. Selskabet omsatte for 2,3 milliarder euro i 2012, hvoraf en fjerdedel lå udenfor Finland. Der er 8.200 ansatte heraf ca. 275 i Danmark.

Den samlede kapacitet i asfaltføder og udlægger er 40 tons. Det betyder, at udlægningen i højere grad kan ske kontinuerligt.

Asfaltudlægning er en stor logostikopgave. Ud over asfaltføder og udlægger kører fire valsetog og 15 lastbiler på den nye motorvej mellem Tørring og Hornstrup nord for Vejle.

Lastvognene tipper ned i asfaltføderen, som har en silo, hvorfra asfaltudlæggeren fødes kontinuerligt.

Teknisk chef Poul Friedrich, Lemmikäinen mærker allerede efter få dages drift en betydelig forøgelse af produktiviteten samt et bedre resultat ved anvendelse af asfaltføderen.


STEMAS er den ideelle partner til vej, park og jord

Mød kild oS På E S TA n d y r S k u E d 45 Mød os på fle

roS

re d y mess rskue e r re s r og ten a - se s f å re t tema s.dk/ aktivit eter

Udvalget af maskiner varierer fra messe til messe

Stemas er forhandler af maskiner til anvendelse i både industri- og byggesektoren, den offentlige sektor samt have- og anlægssektoren.Maskinerne er en stærk kombination af Weidemann knækstyrede mini- og kompaktlæssere, Yanmar minigravemaskiner samt Ammann komprimeringsmateriel. Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34

Frank Nordjylland Hans Peter Sjælland

30 31 11 53 40 30 75 49

Stemas’ Web App giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt.

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møllers Maskiner A/S Vi forhandler nu Motec kameraer

Motec udbyder kamerasystemer til industrielle og kommunale køretøjer. Førsteklasses kameraer, monitorer, trådløse enheder og styreenheder såvel som intelligente systemer gør arbejdet mere sikkert og effektivt.

- reservedele og sliddele til alle typer entreprenørmaskiner

reservedelsafdelingen

Vi har det bedste udvalg af sliddele, undervognsdele og andet tilbehør til maskiner af ethvert mærke. Vores store samlede sortiment betyder, at vi i mere end 90% af alle tilfælde, kan skaffe reservedele indenfor 24 timer. eSco tænder GraMMer BoroX og italricaMBi førersæder skær og sliddele BridGeStoNe gummikæder

NeUSoN HYdraUliSke hamrer

GOD

T RÅ D

alle typer sliddele leveringssikkerhed og dag til dag levering

derfor skal i bruge originale reservedele: • 100% skræddersyet til maskinen • Fastholder maskinens kvalitet og ikke mindst driftsikkerhed • Øger gensalgsværdien

over 35.000 forskellige lagerførte reservedele på lager

Motec kaMeraer: Kim Veng ........................ 3055 3287 Niels Peter Dalby ............ 2348 0998

member of JMM GROUP, Scandinavia

Sliddele: Henry Iversen ................. 4021 1940 Ernst Bøgh...................... 2339 6221

www.jmm-group.com

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

MMM juni 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you