Issuu on Google+

1. udgave • 18.årgang JANUAR 2013

Udfordringer men også håb for 2013

En række ledere i entreprenørmaskinbranchen giver udtryk for en forsigtig optimisme. Seneste regnskaber fra større firmaer i branchen har sorte tal på bundlinjen Flere giver udtryk for, at maskinbranchen er ved at nærme sig normalniveauet – nemlig et gennemsnit af maskinsalget i de første tre år i dette årtusinde. 2012 har været et fornuftigt år for de fleste, og nu venter mange med spænding, om fremgangen kan fortsættes i 2013. - Jeg ser 2013 som et år fyldt med udfordringer, men jeg mener, at markedet skal stige lidt. En af årsagerne til den overbevisning er, at der i 2008 blev solgt 5.600 maskiner, og de bliver fem år gamle i løbet af året. Selv om de måske noget af tiden ikke har kørt så meget, så nærmer en del sig tidspunktet for udskiftning, siger adm. direktør Mads Pedersen, Nicolaisen & Larsen A/S. - De maskiner vil være gode at få ind i bytte, fordi de ikke har kørt så mange timer, så de kan omsættes fornuftigt. Jeg anser dansk normalniveau for nysalg på 3.000, og jeg forventer et salg på 2.200 nye maskiner i 2013, så der er lidt vej op til normalniveauet endnu, siger Mads Pedersen.

Positive signaler

Nicolaisen & Larsen har fokus på både bygge-/anlæg og landbrug, mens Pon Equipment er mere entydigt rettet mod bygge-/ anlægsbranchen. Commercial Director Karsten Hansen, Pon Equipment håber på en gentagelse af 2012. - Vi har haft fremgang i forhold til 2011, men vi har også investeret hårdt for at få det til at lykkes. Jeg synes, vi har mange positive signaler fra kunderne, men det er også meget regionsopdelt. Der er flest positive signaler fra Sjælland i øjeblikket, siger Karsten Hansen. - Nogle entreprenører satser på, at der er fremgang i aktiviteten, og jeg fornemmer, at vi er tæt på normalniveauet. Vi har investeret i at hente markedsandele, og det er jo et valg. Jeg tror på, at det sætter os i en god position, når markedet igen går fremad, siger Karsten Hansen. Han henviser til, at kommunerne generelt har fået en bedre økonomi og har nogle muligheder for at sætte noget i gang. Det er noget, der bl.a. har betydning for

en virksomhed som GMR Maskiner, der bl.a. producerer redskaber og maskiner til den kommunale sektor. - Jeg tror ikke, at krisen er ovre. Jeg er ræd for, at den fortsætter i 2013. Der er meget usikkerhed, som betyder, at hr. og fru Jensen ikke bruger penge, selv om mange danskere aldrig har haft så mange penge til rådighed som nu, og det smitter af hele vejen rundt, siger salgsdirektør Max Rasmussen. - Vi vil være tilfredse med at holde stand på det danske marked, og så skal vi hente på eksporten. I Danmark er service det altafgørende ikke bare i form af at kunne levere reservedele, men i form af at kunne hjælpe kunden med at få den rigtige løsning, siger Max Rasmussen.

Generel tilbageholdenhed

Løsninger leverer Helms TMT Centret i høj grad med et meget bredt maskin- og redskabsprogram til mange forskellige kundetyper. - Jeg fornemmer, at kunderne har været lidt afventede her sidst

på året. Ser vi på 2013 forventer jeg en minere stigning i salget af nye maskiner, men generelt ikke den store ændring, siger direktør Kristian Helms. - Når jeg forventer stigning, hænger det også sammen med, at vi er klar med nye tiltag. Vi forventer at åbne afdeling i Ringsted lige op til motorvejen i oktober, og samtidig har vi overtaget importen af TYM-traktorer i løbet af 2012, og det tegner særdeles lovende, siger Kristian Helms. Henrik A. Fog har boligforeninger, kommuner og andre i den grønne sektor som sit hovedområde, og Karsten Fog er optimist. - Vi kan godt fortsat mærke en generel tilbageholdenhed, men jeg er født optimist. For os handler meget om at få noget sne. Vi afsluttede 2012 regnskabet 30.september med et hæderligt resultat efter en almindelig dansk vinter, men jeg husker godt for to år siden, hvordan det hele gik amok, da der virkelig kom sne, sagde Karsten Fog på

et tidspunkt, hvor de første snefnug lige var ved at falde.

Muligheder på eksportmarkeder

Vintervejret er også ganske afgørende for saltsprederproducenten Epoke, hvor salgschef John Overgaard Jensen ikke er bekymret. - I Danmark har vi haft status quo for 2012 i forhold til 2011, og mon ikke det går nogenlunde på samme måde i 2013. Flere og flere kommuner handler efter udbud, og det vil sige meget fokus på pris, men heldigvis for os er der også fokus på miljø og saltforbrug, men grundlæggende er det afgørende for os, om vi får noget ordentligt vintervejr, hvor materiellet bliver brugt, så det skal serviceres og udskiftes, siger John Overgaard Jensen. For Epoke er eksporten en ganske afgørende faktor, og her er der pile, der peger både op og ned. - Sydeuropa har været tungt at arbejde med det seneste år, og det bliver nok ikke meget bedre i 2013. Sidste år fik vi en meget stor ordre fra Rusland, men vi

ved jo ikke, om det sker igen. Til gengæld har vi godt gang i andre eksportmarkeder, siger John Overgaard Jensen. Også hos GMR Maskiner afhænger meget af eksporten. - Vi har et betydeligt vækstpotentiale på eksportmarkederne. Vi har åbnet et datterselskab i Tyskland, som vi har gode forventninger til. Vi er ved at lave aftale med et canadisk firma, som vil importere dele til vores maskiner og samle dem lokalt. Det reducerer toldomkostninger og kan give spændende muligheder i Canada, og generelt får vi mange forespørgsler fra udlandet, siger salgsdirektør Max Rasmussen. Flere af de større firmaer i branchen har afsluttet og offentliggjort regnskaber for 2012. Bl.a. er Scantruck A/S, Nicolaisen & Larsen A/S og Helms TMT Centret kommet med pænt store overskud for årsregnskaber, der afsluttet i løbet af efteråret. De fleste maskinfirmaer har regnskabsafslutning ved udgangen af året og har endnu ikke offentliggjort resultaterne.

Maskinføreruddannelse en succes fra starten

Den nye maskinføreruddannelse på Ulfborg Kjærgaard har været en succes fra første færd. 15 elever fra 10 firmaer har været gennem det første skoleophold på to gange tre uger Der er både praksis og teori i den nye grunduddannelse som maskinfører, som er udviklet af Bygtek, Ulfborg Kjærgaard og nu har afsluttet det første forløb. Der var 15 elever på holdet fra 10 forskellige firmaer fordelt over hele landet. Eleverne repræsenterede både mindre lokalt baserede entreprenører og nogle af de helt store

landsdækkende firmaer. Jochi Bahat er én af de afgørende drivkræfter bag uddannelsen, og han er foreløbig godt tilfreds med den nye uddannelse. - Jeg har ikke selv været en del af undervisningen, men jeg forstår på mine kolleger, at eleverne har været ganske godt tilfredse. Vi har bygget uddannelsen op ud fra vores bedste erfaringer, men

120 udstillere klar til H&L

der bliver naturligvis evalueret grundigt efter hvert forløb, så vi kan videreudvikle uddannelsen, siger Jochi Bahat. - Én af de foreløbige erfaringer er, at der kommer deltagere med meget forskellig baggrund lige fra den 17-årige uden erfaring til folk over 30 år med en hel del erfaring. Fortsættes side 4

Håndtering af maskinerne i praksis kombineres med teori, og det er netop én af styrkerne i den nye maskinføreruddannelse.

side

2

Kolde Cat’e får Serviceafdeling

side

8

Store udfordringer ved motorvej i by

side

12-13

Bauma 2013 trodser krisefrygt i Europa side

3

En ged kan tage et ton fisk ad gangen

side

10

Sikkerhed og arbejdsmiljø i centrum

side

14

52 gravemaskiner lejes i tre år

side

5

side

10

15

side

7

side

11

24 maskiner på syv blokvogne Brugte maskiner

side

Jordbrugselever har trænet på de gule

River ned helt op til 32 meter oppe Nye rendegravere sat ind mod sneen

side

8-10


2

MMM • JANUAR 2013

120 udstillere klar til H&L 2013

-

Næsten halvdelen af de forventede udstillere har købt stand til Have & Landskab i august 2013

UDGIVELSE & DEADLINES 2013

08. 08. 05. 10. 07. 16. 13. 11. 08. 06.

Februar Marts April Maj Juni August September Oktober November December

01. Februar 01. Marts 25. Marts 01. Maj 30. Maj 08. August 05. September 03. Oktober 01. November 29. November

Udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon +45 86 80 44 99 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk Redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist: Per Bang Lay Out: Charlotte Thomsen Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet. TRYK Skive Folkeblad Rotation Oplag Maskin- & Materiel udkommer i 12000 stk.

På baggrund af det foreløbige standsalg forventer udstillingsleder Kristian Larsen mindst lige så mange udstillere på Have & Landskab 2013 som der var i 2011 – nemlig 258. - Det går rigtig godt med standsalget, som er ved at være nået halvvejs med 120 solgte stande. Der er således næsten fyldt op i sektion for Belægninger & Inventar, og på Maskinområdet er der allerede rigtig mange reservationer. Branchen ser tilsyneladende frem til at kunne lægge krisen bag sig, siger udstillingsleder Kristian Larsen. Ud over salget af stande er udstillingsledelsen i gang med de arrangementer, der skal gøre udstillingen spændende for de besøgende. Der er således gjort klar til, at finalen i Danmarksmesterskabet i minigraver igen kan afholdes på Have & Landskab. I 2011 var Loxams DM i minigraver et stort tilløbsstykke. Derfor vil succesen fortsætte på næste udstilling, hvor de besøgende kan se frem til atter at nyde det underholdende forhindringsløb på Have & Landskab. Som et mindre maskintungt men stadig vigtigt tiltag har udstillingen desuden valgt at oprette en Facebook-profil. - Og det er ikke bare for at være ung med de unge. Ved at komme på Facebook får vi en mere direkte kontakt til de besøgende end nogensinde før. Samtidig giver profilen os mulighed for at informere om ændringer på udstillingen med øjebliks varsel, og i de tre dage, hvor udstillin-

En stor del af maskinområdet er allerede reserveret på den kommende Have & Landskab i august 2013 gen afholdes, vil man eksempelvis hver morgen kunne gå ind og se dagens program,” fortæller Kristian Larsen, som håber, at de besøgende vil tage godt imod udstillingens debut på de sociale medier. Der er også sket mere administrative ændringer hos Have & Landskab. Således har tidligere vicedirektør Kjell Nilsson i Skov & Landskab ved Københavns

Universitet gennem mange år repræsenteret Skov & Landskab i udstillingens bestyrelse, men han har sagt ja til at blive ny direktør for Nordregio per den 1. februar 2013. Han erstattes i udstillingsbestyrelsen af Palle Kristoffersen, seniorrådgiver ved Skov & Landskabs afdeling for Parker og Urbane Landskaber. Palle Kristoffersen var med til at stifte udstillingen og var udstil-

MÅLSÆTNING Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Kommuners tekniske forvaltninger, Materielgårde og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, Entreprenører, Kloakmestre, Maskinstationer, Grusgrave samt Entreprenør- og Anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, Murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/Greenkeepere og Danske havne.

lingsleder på hele fire udstillinger i 1990’erne. - Det er både en glæde og en ære at blive en del af bestyrelsen og være med til at præge udstillingen, som jo har vokset sig en del større, siden sidst jeg var med, siger Palle Kristoffersen, som i sin tid var ophavsmand til idéen om, at udstillingen skulle finde sted i Slagelse.

www.kiesel.dk

DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. redaktion Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse. ANNONCETELEFON

Claus Thomsen • +45 86 80 44 99 / +45 20 86 44 99

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer opgaver.

-

Udstillingsleder Kristian Larsen.

Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


MMM • JANUAR 2013

3

Bauma 2013 trodser krisefrygt i Europa Det er i svære tider, at markedsføringen skal være mest intens. Den gamle grundregel holder maskinproducenterne sig til med rekorddeltagelse på Bauma Selv om udstillingsarealet i München er øget til rekordstore 570.000 kvadratmeter er der venteliste til at få en stand på årets messe for maskinindustrien, og 20-25 danske udstillere er sluppet gennem nåleøjet. Flere af dem har været med på Bauma gennem mange år. Det tyske forbund for maskinog anlægsbyggeri (VDMA) har oplevet to år med øget omsætning i henholdsvis 2011 og 2012, og det smitter af trods svære tider i Sydeuropa. Signalerne for væksten på lang sigt inden for maskinindustrien for byggeri og byggematerialer er positive. Den globale byggeaktivitet er øget betydeligt i de seneste år. Væksten drives først og fremmest af BRIC-landene, men også af lande, der allerede har skudt deres udvikling i gang og af lande, der står på tærsklen til en økonomisk udvikling. Deres succeshistorie, der fortæller om økonomisk liberalisering og det deraf følgende byggeboom, vil fortsætte, selv om der må tages højde for midlertidige tilbageslag som f.eks. de forholdsregler, der er iværksat med henblik på at køle den kinesiske økonomi ned. Den gennemsnitlige årlige vækst i byggeindustrien på mere end fire procent fra nu til 2015 vil sikre en vedholdende efterspørgsel efter bygningsanlæg og maskiner. Dette forretningsklima danner grundlag for de bedst mulige betingelser for Bauma, der finder sted i München fra den 15. til den 21. april. Udstillingsarealet

var allerede i november booket helt op, og udstillerne står i kø på ventelister for at få deres plads på messen, selv om udstillingsarealet er øget til rekordstore 570.000 kvadratmeter. Georg Moller, direktør for udstillingsgruppen på Messe München International er naturligvis glad for tilstrømningen, men beklager også, at alle ikke kan få plads. - Med det ekstra udstillingsareal kan vi nu give plads til flere udstillere end ved alle tidligere arrangementer. Det er ikke desto mindre stadig ikke muligt at tilfredsstille alle ansøgere eller at opfylde deltagernes ønsker om udstillingsareal fuldt ud, siger han. - For skandinaviske virksomheder er Bauma den bedst mulige platform, når det gælder om at finde vigtige aftagere og leverandører fra alle relevante lande, siger han. Ifølge den tyske organisation for udenrigshandel, Germany Trade & Invest (GTAI) er der god gang i nordiske infrastrukturprojekter. I Sverige planlægges projekter i trafikinfrastrukturen på 46 milliarder euro indtil 2021, ligesom Norge planlægger projekter i trafikinfrastruktur til 43 milliarder euro indtil 2019. Sidst men ikke mindst planlægger Danmark investeringer i infrastrukturprojekter - dvs. jernbanenet, motorveje osv. til 20 milliarder euro indtil 2020. Den seneste Bauma-messe i 2010 tiltrak 3.256 udstillere fra

53 lande, og der kom over 420.000 gæster fra mere end 200 lande. Med et samlet udstillingsareal på 555.000 kvadratmeter i 2010 er Bauma den største handelsmesse i verden.

Liebherr var allerede i november fuld gang med opbygningen af sin stand til Bauma 2013 i april.

ScanMek 2013

T HUS N E B Å e ig rl å s k c u tr n a c Kom til S ISKE T S A T N A F s re o v v le p o og

R E D E H Y N T K PRODU VI LØFTER SLØRET FOR EN FANTASTISK NYHED!

LANDBRUGSMASKINMEKANIKER TIL UNDERVISNING Du skal have lyst til at undervise på maskinkurser samt gartner- og greenkeeperuddannelserne. Vi tilbyder: • Et godt job med mange spændende praktiske og teoretiske opgaver • Et arbejdsmiljø præget af engagement, åbenhed og humor • Mulighed for faglig og personlig udvikling. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt efter nærmere aftale. Ansøgning med referencer og kopi af relevante eksamensbeviser skal være skolen i hænde senest den 23. januar 2013. Ansøgning kan kun ske elektronisk på www.rts.dk/job, hvor du også kan se hele stillingsopslaget. Yderligere oplysninger fås hos uddannelsesleder Claus Egede Cornelius, cec@rts.dk, telefon 24 288 030. Roskilde Tekniske Skole udbyder en lang række erhvervsuddannelser, kurser og htx. Læs om skolen, vores værdigrundlag og personalepolitik på www.rts.dk.

www.fs2.dk

Fredag og lørdag d. 25. og 26. januar kl. 9-17 på Katkjærvej 5 i Skive Tag hele familien med til ScanMek 2013. I år har vi ekstra mange nye modeller indenfor alle de kendte mærker. Der er rig mulighed for en fagsnak med kollegaer og maskinspecialister mens ungerne boltrer sig og familien hygger sig. Som sædvanlig byder vi på pølser, suppe, øl og vand m.m. Prøvekør udvalgte modeller, oplev nyhederne og se det kæmpe udvalg i brugtcentret. Til ScanMek er vi i ekstra godt salgshumør, så der er rig mulighed for at gøre en god handel. Special release! Til ScanMek 2013 løfter Scantruck samtidig sløret for en fantastisk nyhed. Vi ses! Se meget mere på www.scantruck.dk Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 Roskilde Tekniske Skole Postboks 132 • 4000 Roskilde www.rts.dk • Telefon 46 300 400

www.scantruck.dk info@scantruck.dk Roskilde Tekniske Skole


4

MMM • JANUAR 2013 Maskinføreruddannelsen....... fortsat fra side 1

PARTNER COUNTRY

Indonesia

Profit from one of the largest growth markets in the world!

Vi er begyndt at overveje, hvordan vi kan give merit for noget af indholdet til deltagere med stor erfaring, siger Jochi Bahat. Med én maskine af gangen har de første elever gravet sig gennem den nye maskinføreruddannelse på Ulfborg Kjærgaard, som kom til verden i sommeren 2012 efter et samarbejde mellem Dansk Byggeri, 3F og Mercantec. - Det er en to-årig kontraktuddannelse, hvor maskinførereleverne får en del praktisk erfaring og viden om både maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen, vedligeholdelse, arbejdsmiljø og sågar konflikthåndtering. Vi fornemmer klart, at der er et behov i entreprenørbranchen for denne uddannelse, der også for mange er en videreuddannelse, fortæller Steffen Skou Pedersen, der er underviser på Byggetek, en del af Mercantec.

Stor efterspørgsel

Maskinføreruddannelsen sætter de kommende maskinførere i stand til at håndtere en lang række forskellige maskiner. De får samtidig den nødvendige viden,

Der indgår mange forskellige maskintyper i uddannelsen som maskinfører. der er behov for omkring selve nørbranchen og de nye elever arbejdet med maskinerne. Lige mange foretrækker at lære det har taget rigtig godt imod, forfra pasningen af maskiner til sik- på, fortæller Steffen Skou Pe- tæller Jochi Bahat. kerhed på arbejdspladsen. dersen. Uddannelsen til maskinfører va- I løbet af uddannelsen kommer Jochi Bahat har besøgt en lang rer to år og veksler mellem prakde til at arbejde med rigtig man- række virksomheder for at høre tik og skoleophold. De tilmeldte ge forskellige maskiner og pro- om deres behov og ønsker. Han elever på det første hold komjekter. De skal også igennem en har ligeledes sikret en del af de mer fra hele landet og mange af del teoretisk arbejde, som de nye pladser i virksomhederne. dem bor derfor hos Byggetek i skal have forståelse for. Men vi - Det tager selvfølgelig tid at Ulfborg. forsøger altid at gøre det teoreti- sætte gang i en ny uddannelse. Det næste hold på maskinførerske lettere at forholde sig til, ved Men det har været en uddannel- uddannelsen begynder den 18. at lave praktiske øvelser. Det er se, der er et behov for, og som marts og det er stadig muligt at en måde, som jeg tror, rigtig både virksomhederne i entrepre- tilmelde sig.

Fra vinranker til danske hække Når Rinieri fingerklipperen kan klippe kraftige vinranker, så kan den også klare en dansk hæk

Feel the pulse of the future now. bauma 2013 awaits you. Join us – at this superlative trade fair with some: 500,000 visitors 3,300 exhibitors 570,000 m2 of Register space online and save!

Enjoy the benefits – Go online and register directly:

www.bauma.de/tickets/en Contact: ExpoService ApS, Ulrike Møgelvang Tel. +45 6166 0098, info@exposervice.dk

Boligselskaber, anlægsgartnere og campingpladser har efterspurgt den i hobetal. Rinieri hækkeklipper er en af de hurtigste succes-historier hos H.A. Fog. - Vi har solgt rigtigt mange af dem, fordi den er så fleksibel og kan så meget. Den er udviklet til at klippe vinranker, og da jeg så den, så var jeg ikke i tvivl om, at den ville være velegnet som hækklipper til redskabsbærere,

minilæssere og traktor til såvel front- som bagmontering, siger Karsten Fog. - Den italienske producent var hurtigt klar med en lettere tilpasset udgave, der passer perfekt til danske forhold. Den klipper op i fire meters højde og er forsynet med et proportionalt joystick, så den er meget let og præcis at betjene. Den bruger kun 20 liter olie, så rigtigt mange maskiner kan kære med klipperen, siger

Karsten Fog. Hækkeklipperen er konstrueret, så armen kan bevæge sig rundt om maskinen og dermed klipper til begge sider. Rinieri producerer en række redskaber, der er udviklet til vinproduktion, men også kan anvendes i andre sammenhænge. H.A. Fog har bl.a. slagleklippere fra Rinieri på programmet. Rinieri hækkeklipper kan topklippe i næsten fire meters højde.

Massive dæk Med koMfort

• Førsteklasses gummiblanding for maksimal levetid og minimal slidtage. • En bred trædeflade med unikt skulderparti giver bedre kørselsegenskaber. • Ekstra bredt mønster sikrer forbedret stabilitet og trækkraft • Mønsterdybde 177mm, hvilket effektivt giver 80% længere holdbarhed i forhold til alm. dæk typer • Vi monterer op til 33”

R pRisE s FoR kinE o il t s Ring in Ma top d på nE

000

96 19 2

se mere på www.euro-daek.dk

klatmøllevej 19 7700 thisted


MMM • JANUAR 2013

5

52 gravemaskiner lejes i tre år En tre-årig kontrakt for TDC får MSE A/S Entreprenørfirma til at leje 52 nye Yanmar gravemaskiner med udstyr fra Cramo A/S i tre år MSE A/S Entreprenørfirma i Nr. Alslev outsourcede for fem år siden alle maskiner under 10 tons til Cramo A/S, og den aftale ligger bag, at firmaet nu har fået leveret 52 nye gravemaskiner med trailer, hydraulikhammer, asfaltskærer og stamperplade. Baggrunden er en ny kontrakt på gravearbejde for TDC i Københavnsområdet de næste tre år. Ordren er målt i enheder den største ordre nogensinde for både Cramo A/S og Stemas Maskinsalg A/S, der har leveret maskiner og tilbehør. I forbindelse med kontrakten har MSE A/S også indkøbt 50-60 biler og ansætter yderligere 70 mand som supplement til de 165 medarbejdere, som firmaet har i forvejen. MSE’s oursourcing af alle maskiner under 10 tons til Cramo er i forbindelse med leveringen af de nye maskiner forlænget med yderligere tre år. - Vi har været godt tilfredse med samarbejdet med Cramo. Dels har Cramo en afdeling i vores nærområde, og dels har vi tillid til deres folk. Vi får det materiel, vi skal bruge, og det er i orden. Noget har vi permanent og andet kun i korte perioder, fortæller indehaverJan Sørensen, MSE A/S. - Vi er gode til entreprenørarbejde, men er ikke specialister i at servicere maskiner. Aftalen med Cramo giver os stor fleksibilitet, fordi vi altid har det rigtige materiel til rådighed. Hvis vi ikke havde denne aftale, ville der være tendens til, at vi ville bruge vores eget materiel, uanset om det helt passer til opgaven, siger Jan Sørensen. Produktchef Anders Gøthe, Cramo A/S betegner MSE A/S som en uhyre effektiv virksomhed

med høje krav til service, men også med en høj loyalitet. - Når et så tæt samarbejde forlænges, er det naturligvis på baggrund af et godt samarbejde, og fordi vi både har materiel, support og medarbejdere lokalt, som kender MSE rigtig godt. Vi er også en attraktiv samarbejdspartner, fordi vi har vores Business Support Online, hvor kunden kan følge med i sine ordrer. Det sikrer især kunder med en større maskinflåde, at de har styr på omkostningerne og ikke har materiel indlejet længere end nødvendigt, siger Anders Gøthe. Cramo valgte 45 Yanmar SV08 på 800 kg og syv Yanmar SV20 på 2,0 ton på baggrund af tidligere erfaringer med Yanmar. - Hos Cramo har vi mange Yanmar-maskiner og har et godt samarbejde med Stemas Maskinsalg, som importerer og forhandler Yanmar, så denne aftale med MSE var en god anledning til at øge samarbejdet med Stemas og Yanmar, siger Anders Gøthe, som har fået leveret i alt 102 Yanmar gravemaskiner i 2012. For Stemas er ordren på 52 maskiner med udstyr den største nogensinde målt i antal. - Ordren omfatter ca. 250 enheder, som vi har skullet samle over fire-fem uger. Det har været ganske hektisk, fordi der er flere leverandører involveret. Vi samlede det hele i vores afdeling i Køge og begyndte leveringen lige op til jul og havde det hele samlet hos MSE den 29. december, så de kunne påbegynde arbejdet ved kontraktens begyndelse den 1. januar, fortæller salgschef Robert Kjærgaard, Stemas Maskinsalg.

JM TRYKLUFT A/S VIBY J - har udvidet maskinparken med HYDREMA dumpere:

MSE A/S entreprenørfirma har ansat 70 mand, som kort før nytår overtog deres nye biler og udstyr, så de er klar til at løse graveopgaver for TDC i Hovedstadsområdet.

Hvert af de 52 sæt består af en 800 kg Yanmar gravemaskine, en maskintrailer, en asfaltskærer samt hydraulikhammer og stamperplade.

FLEKSIBEL KOMBI-TRAKTORSNEPLOV Den fleksible SPV kombi-traktorsneplov har tre indstillinger; sideploven anvendes til almindelig snerydning, v-ploven er velegnet til snerydning på større arealer, og spidsploven er velegnet til veje, som er lukket efter kraftigt snefald. Sneploven findes i forskellige bredder fra 150 cm til 350 cm.

KOMPAKT OG EFFEKTIV TALLERKENSPREDER Multifunktionsspreder - 3 koncepter i én spreder Med TP-serien tilbyder Epoke A/S en traktorspreder til vintertjenesten. Med fokus på anvendelighed og fleksibilitet ved glatførebekæmpelse i alle slags vinter-miljøer tilbydes nu traktorsprederen, der kombinerer 3 koncepter: udlægning med valse, udlægning med spredeskive samt befugtning. En TPspreder er en investering, der gør at brugeren står godt rustet fremover til glatførebekæmpelse i det foranderlige vintervejr.

For professionel rådgivning og mere information:

S

Salgschef:

Jylland og Fyn:

Sjælland:

John Overgaard Jensen

Kurt Antonsen

Søren Hansen

Tlf.: 20 40 88 30

Tlf.: 40 35 03 46

Tlf.: 20 46 34 65

joj@epoke.dk

ka@epoke.dk

sha@epoke.dk

HYDR. CENTER NORD, STØVRING: Tlf. 98 37 26 00 HYDR. CENTER SYD, KOLDING: Tlf. 74 83 24 24 HYDR. CENTER ØST, RINGSTED: Tlf. 46 49 75 75 HYDR. CENTER BORNHOLM, ÅKIRKEBY: Tlf. 56 97 00 27

- den sikre vej


6

MMM • JANUAR 2013

Teleskoplæsser og redskabsbærer Daugbjerg Maskiner har fået importen af Sauerburger teleskoplæssere, der samtidig er udstyret som redskabsbærer med tre-punktsophæng og pto Når man investerer i en basismaskine med trækkraft og manøvredygtighed, er det praktisk, at den både kan læsse, løfte og desuden køre med diverse redskaber

som en traktor eller redskabsbærer. Det kan Sauerburger teleskoplæsser, som Daugbjerg Maskiner har fået import af. Den er ud over at være en traditionelt

opbygget fire-hjulsstyret teleskoplæsser i en kompakt konstruktion også udstyret med både trepunktsophæng og krafudtag til pto-drevne redskaber.

En helt ny model er Sauerburger FX Scopic 5620, der ligesom de andre i serien som standard har både fir-hjuls-, to-hjuls- og krabbestyring.

KLAR TIL SNE.......

BCS har et bredt program af maskiner til snebekæmpelse

Sauerburger FX Scopic 5620 er en kompakt og kraftig maskine, der har tre slags styring, så den kan komme omkring selv ved meget snævre pladsforhold.

Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. 9865 3255

Bagenden af Sauerburger Scopic 5620 med tre-punktsophænget og pto-udtaget.

Det perfekte valg på byggepladsen, i landbruget og til industrien...

Vi styrker din virksomhed!

Teleskoparmen er monteret i kørselsretningens højre side, og den har en rækkevidde til fæste for redskabet på knapt tre meter. Herude kan den løfte op til 1,4 ton i hele sit arbejdsområde. Den maksimale løftehøjde er 5,6 meter. I området 1,8-2,4 meter løfter den 1,7 ton, og det maksimale løft er 2,0 ton. I forhold til konkurrenterne har Sauerburger FXScopic en lille totalbredde på kun 155 cm med smal dækmontering. Dermed er den smallere

PARTNER COUNTRY

Intet er stærkere end det svageste led i kæden. Hos Scantruck koncentrerer vi os derfor ikke alene om at levere markedets bedste maskiner. Vi sørger også for professionel service, så din maskinpark til stadighed er kørende.

end de fleste andre tilsvarende maskiner. Motoren kommer fra Perkins, er 4-cylindret og har en maksimal ydelse på 61 hestekræfter (44,7 kW). Fremdriften er hydrostatisk, og tophastigheden er 20 km/t. Egenvægten er 3.750 kg, og højden op til førerhusets tag er 1,97 m. I sit hjemland, Tyskland, er Sauerburger kendt for sin gode kvalitet inden for minilæssere, fræsere og andre jordbearbejdende maskiner.

WWW.HPE-AS.DK Indonesia

Profit from one of the

Gå i dybden largest growth markets med kvalitet in the world! HITACHI ZX60USB-3

Scantruck A/S importerer og forhandler nye maskiner og udstyr fra MANITOU

KOMATSU

ATLAS

MCCLOSKEY

RUBBLEMASTER

I det nye 5600m2 store brugtcenter i Skive, er der altid godt 300 brugte teleskoplæssere, entreprenørmaskiner og andet beslægtet materiel.

LØFTEKAPACITET: 3,8 TONS GRAVEKRAFT: 41,1 KN BRYDEKRAFT: 27 KN 3,3 LITERS MOTOR

Scantruck A/S har værkstedsfaciliteter og specialværktøj til alle modeller og kan tilbyde de bedste serviceaftaler.

Bjæverskov 56 87 10 10 Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde • info@scantruck.dk, www.scantruck.dk • Tlf. +45 96 147 147

Horsens 76 82 20 20


MMM • JANUAR 2013

7

Jordbrugselever har trænet på de gule Selv om traktor, plov og gyllevogn er i centrum for jordbrugselever, så skal de også have styr på entreprenørmaskiner. 32 elever lærte om de gule maskiner i Stjær Grusgrav forleden Entreprenørmaskiner er en væsentlig del af et større moderne landbrug. Der anvendes i vidt omfang rendegravere, teleskoplæssere og diverse typer gummihjulslæssere både til foderhåndtering, vedligeholdelse af bygninger, vandløbsvedligeholdelse, læsning af gødning og afgrøder osv. Derfor skal jordbrugsmaskinførere ikke kun have styr på traktoren, ploven og gyllevognen. Det er også vigtigt at kende til entreprenørmaskinerne, deres virkemåde, og hvordan man egentlig opererer mest effektivt med de gule maskiner. Således har 32 elever i to uger været at finde i Stjær Grusgrav med to faglærere. De to første dage gik med teore-

tisk undervisning, hvor emner som nivellering og generel betjening af maskinerne gennemgås. Her lærer eleverne også at forstå og læse tegninger, men der er også stort fokus på sikkerhed. - Selvom eleverne oftest er bevidste om de kræfter, der ligger i de store maskiner, så behandler vi emnet sikkerhed grundigt i de to første dage af kurset. Det gælder både sikkerhed omkring betjening af maskinen og den generelle sikkerhedsrisiko, som er forbundet med at bevæge sig i nærheden af maskinerne, fortæller Peter Buhl, faglærer ved Jordbrugets Uddannelsescenter, JU. JU råder ikke selv over så mange entreprenørmaskiner,

som kurset kræver, hvorfor skolen gennem mange år har haft en aftale med Pon Equipment A/S, der er den danske forhandler af Caterpillar. Her har Lennard Brøndrum gennem mange år bistået med sin erfaring. I år lånte skolen i alt seks maskiner – som selvfølgelig skulle leveres tilbage i ren tilstand, hvorfor eleverne den sidste dag måtte i gummistøvlerne og øve brugen af højtryksrensning og sæbe. De to uger i grusgraven ligger lige før sidste hovedforløb på skolen, der varer 16 uger. I grusgraven var der i alt ni forskellige stationer med opgaver, som eleverne skulle løse. En af opgaverne var for eksempel at grave render med minigra-

Stjær Grusgrav dannede rammen om specialfaget i entreprenørmaskiner, som Jordbrugets Uddannelsescenter afviklede forleden. vere med den rigtige dybde efter nivelleringsudstyr. På en anden station gik opgaven ud på at lave en jorddeponi med en gummihjulslæsser, der doserede overskudsjord ud fra en helt tredje station, hvor en gravemaskine tog overjord af. Der var nok et

par af førerne, der i starten skulle synke en ekstra gang, når der skulle køres tæt på den dybe og stejle tip. En anden station omhandlede udgravning af en kælder, hvor manøvrefærdighederne virkelig blev sat på prøve i minilæsseren.

- Det er vigtigt, at eleverne får nogle håndgribelige og rigtige projekter at udføre med maskinerne, så de virkelig kan se mulighederne. Det er en rigtig god læringsproces, fortæller Peter Buhl.

Vibrationsmåler til entreprenørsæder Erik Jakobsen A/S demonstrerer hvordan rystelser opleveres i to forskellige typer sæder.

Firmaet Erik Jakobsen A/S har lanceret en vibrationsmåler til sæder på bl.a. entreprenørmaskiner. Den er batteridrevet og meget enkel at montere. Måleren kan registrere op til 30 målinger over en otte timers periode og dermed give et godt billede af de vibrationer, som føreren bliver udsat for hen over en

arbejdsdag ved kørsel på forskellige underlag. Vibrationsmåleren er udviklet af tyske Wölfel, som er en teknologivirksomhed bl.a. med fokus på arbejdsmiljø. Louise Jacobsen fra Erik Jakobsen A/S fortæller, at måleresultaterne kan lægges ind på en PC og analyseres i forhold til lov-

givning og diverse normer, så man umiddelbart får måleresultaterne omsat. Erik Jakobsen A/S er specialist i sæder og sædeopbygninger. Firmaet har holdt 25 års jubilæum i 2012 – gennem alle årene som importør af Grammer sæder, der forhandles gennem en lang række førende maskinleverandører.

Tool-Trac

- klarer opgaverne i alt slags vejr... • Tool-Trac 37 til 45 hk. • 4WD / 35 km/t • Stort udstyrsprogram • Undgå tunge løft

re Se me

.dk

ToolTrac - fra redskabsbærer til minilæsser på ingen tid... Forhandlere:

Hjallerup Maskinforretning 9320 Hjallerup

JR Maskincenter 7100 Vejle

Hansen & Kiilsholm 5100 Odense

Lyngfeldt A/S 8370 Hadsten

Odder Diesel 8300 Odder

timan

Havdrup Maskinforretning A/S 4622 Havdrup

Løftehøjde 2500 mm

Suldrup Maskinforretning 9541 Suldrup

Helsinge Maskinforretning A/S 3200 Helsinge

Nem snerydning Varde Have og Skovmaskiner 6800 Varde

Have og Park Center 5700 Svendborg A. Flensborg 7400 Herning

Kost 1200-1500 mm


8

Kolde Cat’e får serviceafdeling

Eldrevet vogn til sten og fliser

Kolde fingre og tyktflydende olie bliver arbejdsbetingelserne for Pon Equipments nyeste afdeling. Den åbner nemlig på Grønland, hvor der nu skal leveres service til de relativt mange Caterpillar maskiner, der kører både i anlægssektoren og minedrift. - Vi har fundet en samarbejdspartner, der har bygget et nyt værksted, som vi lejer, og vi har ansat en fast mekaniker, Nils Bjerre Jakobsen i Nuuk, fortæller Commercial Director Karsten Hansen, Pon Equipment A/S, den danske forhandler af Cat maskiner. - Det er et ønske fra vores hollandske moderselskab, at Pon er repræsenteret med fast adresse og afdeling i alle de lande, hvor vi arbejder. Vi har derfor analyseret markedet og vurderet, hvordan vi kan differentiere os i Grønland. Analysen viser, at der er et stort potentiale i Grønland, og ud over entreprenørmaskiner, er der andre aktiviteter, vi kan håndtere på værkstedet. Pon Power leverer Cat motorer bl.a. til fiskerbåde og andre offshore aktiviteter, og Pons mineafdeling

Det går som en leg, når murerarbejdsmand Tim Johansen fra byggefirmaet Jakon kører rundt med en Smartmover med en pakke mursten. Hvor der tidligere skulle tre mand til at skubbe en vogn op ad en rampe, sætter han bare elmotoren til. Smartmover er udviklet i samarbejde med Forebyggelsesfonden og anbefales af Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Loxam Danmark har taget den ind i sortimentet for at sikre de rigtig hjælpemidler til byggefirmaerne, så medarbejderne undgår skader og nedslidning. For Tim Johansen, som arbejder på renoveringen af Frederikssundsvejens Skole i København, har det været et stort fremskridt. - Den er ikke til at undvære, når man først har prøvet den. Det går som en leg – op og ned ad ramper, rundt i bygningen og på stilladser. Inden vi fik stenvognen, skulle vi være op til tre mand for at skubbe en vogn op ad den her rampe, men nu klarer el-motoren arbejdet for mig, siger han, da han demonstrerer Smartmover. Renoveringen af skolen omfatter også murværket, hvilket betyder, at Tim Johansen og kollegerne skal flytte en bety-

Der kører mange Caterpillar på Grønland, og nu åbner Pon Equipment A/S sin egen serviceafdeling i det kolde nord

Loxam Danmark har anskaffet den nye eldreven vogn, Smartmover til transport af sten og fliser.

Nils Bjerre Jakobsen bliver den første faste Caterpillar mekaniker på Grønland. har maskiner i Grønland, så værkstedet kan løse en række funktioner, siger Karsten Hansen.  Pon har haft forhandling og service af entreprenørmaskiner i Grønland i mange år. En del af serviceopgaverne vil fortsat blive løst fra Danmark. I nogle tilfælde er det lettere at rejse fra Danmark end fra Nuuk eksempelvis til Thule, hvor der kører en række Caterpillarmaskiner, som serviceres af Pon  i Danmark.  Karsten Hansen forventer, at et fuldt udstyret værksted i Nuuk vil få andre opgaver end de tra-

MMM • JANUAR 2013

ditionelle serviceopgaver på maskiner og motorer. - I Grønland er man vant til at klare sig selv i meget stort omfang, men også her oplever man jo, at maskinernes elektronik kræver særligt udstyr eksempelvis til fejlfinding. Vi vil have udstyr på værkstedet til at fremstille hydraulikslanger, og det ser vi også som en mulighed i forhold til andre kundetyper eksempelvis inden for marinesektoren. Vi ønsker at servicere vores kunder på bedste vis, og med det nye værksted sætter vi en ny standard, siger Karsten Hansen.

Den nye eldrevne stenvogn, Smartmover. delig mængde mursten rundt inde i bygningen, op og ned ad ramper samt på stilladser. Med Smartmoveren går det let - den lille eldrevne stenvogn betjenes nemlig meget nemt. - Jeg vil helt sikkert anbefale den. Den er nem at betjene og dur til alle mulige flytninger, så der er tænkt på det hele, siger Tim Johansen. Loxam Danmark har taget Smartmover ind i sortimentet for at supplere en i forvejen omfattende flåde af ergonomiske hjælpemidler. Med de rigtige hjælpe-

midler på byggepladsen undgår medarbejderne tunge løft, skub, træk og vrid. Det er noget, som betyder rigtigt meget, siger teknisk chef Frank Larsen fra Loxam Danmark. - De rigtige hjælpemidler giver mindre nedslidning, større effektivitet og mere arbejdsglæde, og efterspørgslen efter den slags udstyr er derfor stor. Smartmovers batteri holder en hel arbejdsdag. Den egner sig til terræn- og rampekørsel på op til 20 % hældning.

brugte mAskiner til gode priser Yanmar Vio10

kramer 180 4Ws-4Wd

nH lb115 b4ps

Yanmar sV100

rammax 1402

Årg. 2009/1800 timer inkl. 2 skovle

Årg. 2007/670 timer

Årg. 2006/4140 timer

Årg. 2007/3900 timer

233 timer

kr.

Vær opmærksom på

Inkl. skovl og pallegafler

65.000

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele Yanmar landet. kontakt en sælger for dC6r at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

168.000

kr.

299.000

inkl. kipbar planerskovl, centralsmøring 4.kreds

kr.

400.000

kr.

39.000

Yanmar Vio35

Weidemann 1240lp

Weidemann 3070

schæffer 930t

Årg. 2008/85 timer

Årg. 2006/1510

Årg. 2011/10 timer

Årg. 2008/1900 timer

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2001/10 timer

kr.

40.000

kr.

225.000

inkl. skovl

kr.

118.000

Inkl. pallegafler og skovl

kr.

328.000

Inkl. pallegafler og skovlklo

kr.

317.000

Se alle brugte maskiner på vores hjemmeside eller kig forbi os til en fremvisning af maskinen. Ring til jeres lokale sælger og aftal nærmere. peter Henning søren Frank Hans peter

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland nordjylland sjælland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34 30 31 11 53 40 30 75 49

Velkommen til Stemas’ nye Web App denne gratis Web App fra stemas giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vores afdelinger og nærmeste kontaktperson

Maskinleverandørerne


MMM • JANUAR 2013

Stor i højden og lille i drøjden Trods kun 140 cm over hofterne løfter Schäffer 3550T og 3560T 1700 kg op i næsten fire meters højde

Kik indenfor på www.hydrema.com - her finder du bl.a. hele vores produktprogram af nye Hydrema maskiner! Og...

FIND DIN "2 ND LIFE" MASKINE I VORES BRUGTBASE - vi har et bredt udvalg af både rigtigt gode Hydrema'er og andre brugte maskiner, f.eks. disse: www. hyd r e m a . com

HYDREMA 807____

HYDREMA 906C2 ESD

Årgang: 1985 Timer: -

Årgang: 2004 Timer: 11000

DK KR:

Med sin løftehøjde på op til 3,85 meter er Schäffer 3550T/3560T en alsidig byggepladsmaskine på mindre byggepladser, og de kompakte dimensioner med kun 140 cm i bredden gør den fleksibel. rer med et højt moment og stor ydelse samt en solid driftssikkerhed, så de starter uanset frost og fugtigt vejr, siger Kristian

Helms. Med den nye model spænder Schäffers program af knækstyrede teleskoplæssere over syv modeller fra 3,9 ton til

Serienr.: 2340 Center: NORD

RING FOR PRIS !

DK KR:

Serienr.: 8017 Center: NORD

RING FOR PRIS !

HYDREMA 906C2 ESD

HYDREMA 906D ESD

Årgang: 2005 Timer: 8700

Årgang: 2007 Timer: 2900

DK KR:

Serienr.: 8232 Center: -

PÅ VEJ IND

DK KR:

Serienr.: 9910 Center: ØST

RING FOR PRIS !

14,0 ton og med motorstørrelser fra 50 hk til 210 hk.

-

KøBeS Til kunder i udlandet søges bl.a. Volvo • Cat • Fiat Hitachi læssemaskiner Cat • Daewoo/Doosan • Fiat-Hitachi gravemaskiner New Holland • Case • Cat – JCB rendegravere - samt meget andet.

HYDREMA 926C2 ESD

HYDREMA 906A MAN

Årgang: 2006 Timer: 8700

Årgang: 1996 Timer: 12000

DK KR:

Serienr.: 8870 Center: -

PÅ VEJ IND !

DK KR:

Serienr.: 5745 Center: NORD

RING FOR PRIS

FIAT ALLIS 605-B___

CATERPILLAR 330B

Årgang: Timer: 7700

Årgang: 2005 Timer: 5000

DK KR:

Serienr.: 35005511 Center: ØST

42.000 eks. moms

DK KR:

Serienr.: Center: SYD

165.000 eks. moms

Maskiner tages i kommision !

Se mere på www.runge-sorensen.dk

BRugte MASKIneR

De fleste vil gerne have en læssemaskine, der både har stor løftehøjde og samtidig kompakte dimensioner. Det forener muligheden for at læsse op i høje biler eller sætte materialer op på stilladser med muligheden for at køre ind i bygninger eller på andre snævre steder. Med den knækstyrede teleskoplæsser Schäffer 3550T/3560T er der mulighed for at forene de kompakte dimensioner med en løftehøjde på 3,85 meter. Maskinen på under fire ton er kun 140 cm i totalbredde med den smalle hjulmontering, og det giver mulighed for at komme gennem meget smalle passager, og knækstyringen giver samtidig stor manøvredygtighed. - Ud over at det er en overordentlig kompakt teleskoplæsser, så er den også let. Den holder sig under fire ton trods en løftekraft på 1.700 kg, og så er den forsynet med enten en 50 hk eller en 60 hk Kubotamotor, så det er en særdeles stærk maskine, siger Kristian Helms fra Helms TMT Centret, der importerer Schäffer i Danmark. - Vi har aldrig haft en så let teleskoplæsser, som alligevel har kræfterne og løfteevnen til at løse langt de fleste opgaver hos den professionelle håndværker, anlægsgartner, entreprenør, brolægger eller industrivirksomhed. Maskinen er smidig og stærk og velegnet til mange typer opgaver med skovl, pallegafler eller diverse redskaber. Den er eksempelvis meget anvendelig til snerydning, hvor den dels kan køre med kost eller skraber og dels kan læsse sne på lastvogne med høje sider, når det skal fjernes fra byområder, siger han. Schäffers læssemaskiner har en meget stor skubbekraft, som er afgørende for at fylde skovlen ved læssearbejde. Det er dokumenteret i flere uafhængige tests, og det skyldes blandt andet anvendelsen af High Traction Force, HTF aksler, som er fremstillet til den enkelte maskinstørrelse. - Ofte anvendes samme akseltype til mange maskinstørrelse i en modelserie, men Schäffer vælger aksler, der er nøje tilpasset maskinstørrelsen. Det betyder, at maskinen opnår den optimale skubbekraft i forhold til vægt og dimensioner, siger Kristian Helms. - En læssemaskine af denne type er ofte en nøglemaskine, og derfor er driftssikkerheden meget afgørende. Schäffer har arbejdet sammen med Kubota gennem mere end 25 år og dermed fået motorer fra én af verdens førende producenter af kompakte dieselmotorer. Det sikrer moto-

9

tIl SAlg læsseMasKiner Cat 938H – 2012 volvo l90F - 2011 volvo l120 – 1990 graveMasKiner, bånd Cat 323dl – 2012 volvo eC160Cl – 2008 volvo eC210Cl – 2011 volvo eC280 - 1999 Komatsu pC450lC-7 – 2006

graveMasKiner, HjUl new Holland MH8.6 – 2005 doZere Komatsu d65pX-12 – 1999 Komatsu d65pX-15 – 2004

Undervognsdele Til de mest gængse mærker, f.eks. volvo – Cat – Komatsu – new Holland dæK: MarKedeTs billigsTe priser ! 20.5r25– 23.5r25 – 26.5r25 – 750/65r25 andeT volvo motor Tad941ve fabriksny power unit, 299hk. sortér/nedbrydningsgrabbe til gravemaskiner i str. 13 – 35 tons, fra kr. 50.000,reservedele vi lagerfører ca. 8000 nye volvo reservedelsnumre, ligeledes ca. 8000 nye new Holland reservedelsnumre.

Runge & SøRenSen eftf. A/S Lilleringvej 8-10 • 8462 Harlev • Tlf: 86 24 80 00

HYDREMA 906B ESD

HYDREMA 926D ESD

Årgang: 1997 Timer: 14000

Årgang: 2007 Timer: 5000

DK KR:

Serienr.: 6041 Center: -

PÅ VEJ IND !

DK KR:

Serienr.: 9225 Center: ØST

RING FOR PRIS !

HYDREMA 906D ESD

ALSIDIG VARIA 11 T

Årgang: 2007 Timer: 5200

Årgang: 2003 Timer: -

DK KR:

Serienr.: 9310 Center: NORD

RING FOR PRIS !

DK KR:

Serienr.: 8525 Center: SYD

77.000 eks. moms

NORDJYLLAND: Claus Sejer Thomsen, 21 41 00 16 MIDTVEST- & ØSTJYLLAND: Esben Skovlund, 21 41 00 15 SYDVEST- & SØNDERJYLL.: Anders B. Andersen, 20 30 76 81 TREKANTSOMR., FYN & LOLL./FALST.: Michael Hansen, 21 41 00 11 HOVEDSTADSOMR. & SYDSJÆLL.: Claus Kirkebække, 20 30 76 80 NORD- & VESTSJÆLLAND: Finn Pedersen, 21 41 00 17 BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12 Alle priser er ekskl. moms. Mellemsalg forbeholdt.


10

En ged kan tage et ton fisk ad gangen

MMM • JANUAR 2013

Funderholme Dambrug vest for Silkeborg er i gang med at udvide produktionen fra 500 tons til 1200 tons årligt. Derfor effektiviseres med nye Komatsu-maskiner

Der bliver brugt mange maskiner på Funderholme Dambrug både i den daglige produktion og i forbindelse med de løbende udvidelser, som dambrugsejer Jarl Jørgensen er i gang med. - Vi bygger i etaper over nogle år, for pengene skal følge med, når vi gør noget. Og jeg gør det selv, forklarer Jarl Jørgensen, som i 2013 har været dambruger i 25 år på Funderholme Dambrug få kilometer sydvest for Silkeborg. - For at undgå for stor gæld i forbindelse med udvidelserne, er det noget, vi selv går og klarer. Sidste år købte jeg en 18 tons

Komatsu gravemaskine, simpelthen fordi vi har meget byggeri. Nu har jeg så købt to nye Komatsu WA100M gummihjulslæssere, som vi både bruger i forbindelse med byggeri og i det daglige arbejde med fiskene, siger Jarl Jørgensen. Maskinerne bliver nemlig brugt til at flytte fisk i en stor specialbygget tank. - I gamle dage tog vi fiskende op med ketcher. I dag klarer vi det med gravemaskiner og kan løfte 200 kilo op i et bassin ad gangen. Fra bassinet ryger ørrederne i sorteremaskinen og derfra videre ud i betonbassiner, hvor de

så er klar til, at lastbiler kommer og henter dem. Med de nye gummigeder kan vi flytte vore fisketanke med et tons fisk ad gangen, fortæller Jarl Jørgensen. Maskinparken hos Funderholme Dambrug består af fire maskiner. Foruden 18 tons gravemaskinen og de to nye gummihjulslæssere, har Jarl Jørgensen også en minigraver. - Jeg startede med den lille Komatsu PC27, og siden har jeg holdt mig til Komatsu. Med planerne om at øge produktionen kraftigt, har vi behov for at opdatere maskinparken og få ekstra power. I det daglige er vi tre

mand til at klare arbejdet på dambruget, og derfor skal der også maskinkraft til. - Vand og fisk har altid interesseret mig. Egentlig læste jeg til civiløkonom. Så blev dambruget her til salg, og mine forældre havde mulighed for at hjælpe mig i gang. Siden har det handlet om produktion af ørreder. Vi laver put-and-take fisk til syv-otte steder, mange af fiskene afsætter vi til fabrikker, og nogle går til eksport og køres til Tyskland, fortæller den midtjyske dambrugsejer. Med hver syv tons holder de to nye WA100M læssere sig i den lettere ende af Ko-

Jarl Jørgensen og hans folk på Funderholme Dambrug kan montere en fisketank på de nye gummihjulslæssere og flytte et tons ørreder ad gangen. matsus store program af gummi- tronisk styret hydrostatisk transhjulslæssere. Komatsu-motoren mission, og alle skift kan foretayder 88,5 hk. Maskinen har elek- ges ved fuld belastning.

River ned helt op til 32 meter oppe Volvo har udviklet tre nye nedrivningsmaskiner med stor rækkevidde. Henholdsvis 21 meter, 27 meter og 32 meter er rækkevidden for de tre maskiner

Der er kommet tre nye sværvægtere fra Volvo særligt indrettet til nedrivningsarbejde, men også med mulighed for omstilling til standardredskaber eksempelvis når nedrivningsmaterialerne skal bearbejdes eller til gravearbejde. De nye maskiner er EC380DHR

med en rækkevidde på 21 meter, EC480DHR, som rækker 27 meter og den 32 meter langt- og højtrækkende EC700CHR. HR står for High Reach, og maskinerne vejer i intervallet fra 50 til 85 tons med nedrivningsudstyr. Alle Volvos HR-maskiner kan

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 HD-SL 640-7090 7100 Liebherr R944 561-16292 5250 Liebherr R914 1062-22887 3031

2001 2005 2008

390.000,950.000,789.000,-

GuMMihjuLSLæSSErE Liebherr L574 473-7762 Komatsu 320-5 H50490

2002 2005

390.000,429.000,-

forsynes med række-højt udstyr og en standard bom/arm-konfiguration. Takket være muligheden for med lethed at kunne skifte fra én type bom/arm-konfiguration til en anden opnår kunden et større afkast af sin investering.

Dertil kommer et hydraulisk modulled, der gør det muligt at skifte fra nedrivnings- til standardredskab på 30 minutter. Førernes sikkerhed og beskyttelse af maskinen er de vigtigste hensyn. Derfor går Volvos koncept ud på at levere en komplet

JCB 4CX 4X4X4 SPS

Enhedsnr.902753 Årgang: 2008 Timer: 4052

Kr. 416.000 Hydrema 908C

Enhedsnr.902985 Årgang: 2002 Timer: 10977

Kr. 243.000 9445 7520

MiniGravEMaSkinEr OG MiniLæSSErE Neuson 3503 AE00675 866 2006 Neuson 12002 AD05560 3100 2006 DOzEr OG DuMPEr Neuson 1001 AB100205H 467 Bell B30 B93444 1878

208.000,329.500,-

2007 70.000,2008 1.095.000,-

velkommen til jMMs nye Web app Denne gratis Web App fra JMM giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vore afdelinger og nærmeste kontaktperson

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Leif Petersen .................................... mobiltlf. 2049 1811 Sjælland: Michael Jørgensen........................... mobiltlf. 3068 4404 jylland midt/nord: Ole Klitgaard .................... mobiltlf. 2445 1153 jylland midt/syd og Fyn: Claus Pedersen .... mobiltlf. 4031 7153 jylland: Jan Eggert........................................... mobiltlf. 4043 1315 -besøg også vor webside www.jmm-group.com Alle priser er excl. moms

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700

Volvo EC480DHR rækker 27 meter og er én af de tre nye langtrækkende nedrivningsmaskiner fra Volvo.

Manitou 634-120

Enhedsnr.902904 Årgang: 2005 Timer: 3608

Kr. 200.000 Claas Targo K70

Enhedsnr.902780 Årgang: 2007 Timer: 3932

Kr. 236.000 JCB Micro

Enhedsnr.902885 Årgang: 2005 Timer: 1468

Kr. 75.000

specificeret nedrivningspakke. For at hjælpe kunderne med at undgå at betydningsfulde muligheder bliver overset, omfatter konceptet alt i én pakke, herunder alle nedrivningsspecifikke udrustninger. Kunden behøver således ikke bekymre sig om hvilke specialudrustninger, der skal specificeres. Det unikke ved disse udrustninger er i øvrigt, at alle ”boltes på”. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage svejsning i tilfælde af, at der er noget, der skal udskiftes på grund af slitage eller skader. Resultatet er mindre stilstandstid og dermed større rentabilitet.  Maskinerne er udstyret med et

omfattende specialudstyr til nedrivningsopgaver. Ud over en række ekstra afskærmninger drejer det sig bl.a. om mikro-net afskærmning af døre og motorkappe til at holde fine partikler ude, som ellers kunne føre til overophedning og reducere motorydelsen. Der er også en totalmomentindikator (TMI) der registrerer, om maskinen er overbelastet (ved hjælp af tryk-, vinkel- og svingfølere), og advarer føreren via en akustisk alarm og lyssignaler. Foruden de tre modeller med lang rækkevidde har Volvo seks standardmaskiner, der er specielt udrustet til nedrivningsopgaver.

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner super klargJorte makiner. • O&K RH 8/9LC undervogn afhentningspris 64.000,-+m • Weidemann stor minilæsser 2006 m/ skovl,gafler,kost,dozerblad og saltspreder årg 2004, pris 145.000,-+m • BOBCAT T650 super larvebåndslæsser med affjedret undervogn årg 2012, superpris incl garanti • TEREX TC 20 med powertilt super velholdt kun en fører årg 2007, pris 102.500,-+m • Ny BOBCAT E 14 med bøjle SUPERPRIS, prøv at ring • KUBOTA U 10-3 flot med skift årg 2004, prøv at ringe • På vej ind Bobcat 442 8t ............bare flot.

kende betryk vICE ER S N g ø d

Jeg tager gerne brugt i bytte......ring så kommer Jørgen Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk


MMM • JANUAR 2013

Nye rendegravere sat ind mod sneen

Fem nye mobile værksteder

Knap var to nye JCB 4CX AEC Super rendegravere som supplement til Aalborg Kommunes øvrige fire rendegravere ankommet, før sneen væltede ned og de fik deres debut i vinterberedskabet. Entreprenørenheden løser mange forskellige typer af opgaver. De spænder lige fra vedligeholdelse af veje, fortove, pladser, andre befæstede arealer over alle former for anlægsarbejder til vintertjeneste på både veje, stier og andre offentlige arealer. Andre opgavefelter er renholdelses- og afmærkningsopgaver for Aalborg Kommune samt pleje og vedligeholdelse af park- og fritidsområder, kirkegårde samt vedligeholdelse af vandløb og naturpleje. Entreprenørenheden blev etableret 1. januar 2001 og er ejet af Aalborg kommune, Teknik og Miljøforvaltningen. Enheden samler Teknik og Miljøforvaltningens udførende enheder i én virksomhed. Den skal være med til at sikre, at Teknik& Miljøforvaltningens entreprenøropgaver bliver løst med ac-

Ideen om at foretage stort set alle værkstedsopgaver ude hos kunden for at minimere tidsforbruget og reducere omkostningerne har fået Volvo til at anskaffe fem nye værkstedsbiler. Der er tale om den foreløbig nyeste udvikling af Volvos mobile værksteder for entreprenørmaskiner. Siden Onsite ideen blev kreeret, er man er nu nået til tredje generation i opbygning af de lastvognsbaserede værksteder. - De to tidligere generationer af opbygninger har fungeret fint, men vi havde ikke været Volvo, hvis vi havde stillet os tilfredse med det, fortæller eftermarkedschef Torben Volder. - Via Volvo On-site Service bidrager vi til at øge vore kunders lønsomhed ved at være hurtigere og dermed billigere. Dyre og tidskrævende maskintransport hører til de absolutte undtagelser. Det kan naturligvis kun lade sig gøre, når vore serviceteknikeres mobile værksteder på det nærmeste har alle de hjælpemidler, man ellers kun har tilgang til på

11

To nye JCB 4CX AEC Super blev leveret lige i rette tid til Aalborg Volvo Entreprenørmaskiner har indkøbt fem nye rullende værkKommune, Entreprenørenheden. Sneen væltede nemlig ned, så de steder med specialværktøjer og kraner, så praktisk taget alle kom straks på arbejde opgaver kan klares on-site

Niels Juhl fra Nicolaisen & Larsen sammen med Jens Grønhøj, Finn P. Andersen og Bjarne Svane alle fra Aalborg Kommune, Entreprenørenheden. ceptabelt prisniveau, samtidig med at der tages det nødvendige hensyn til kvalitet, miljø, arbejdsmiljø samt socialt ansvar. Selv om virksomheden er relativt ny, er den bemandet med medarbejdere, der har mange års erfaring inden for de fagområder, som den beskæftiger sig med. I 2012 var der en medarbejderstab svarende til ca. 225 årsværk. De to nye JCB 4CX

AEC Super er med hydraulisk hurtigskift i begge ender. Hurtigskift i front samt hurtigskift af hydraulikslanger gør det nemt og hurtigt at skifte fra for eksempel frontskovl til sneskraber. JCB’s nye udtag på graveren er kombineret, så den både har hammer og High og Low Flow i samme udtag. Dette gør det muligt at montere hammer, tiltskovl og rotortilt.

Serviceværkstedet har slået ’dørene’ op og er klar til at servicere en gravemaskine on-site.

Volvo Entreprenørmaskiners servicelastbiler har både standard- og specialværktøj og en kran, så praktisk taget alle opgaver kan løses på stedet uden at gå på kompromis med sikkerhed og miljø. centralværkstedet, mener Torben Volder. De nyeste fem enheder er udviklet og forbedret i forhold til forgængerne af et team bestående af Volvos egne serviceteknikere, værkførere og den udefra kommende opbygger, Danlad – Dansk Bilinventar A/S med Tor-

ben Volder og servicechef Søren Larsen som ”tovholdere”. - De vigtigste idégivere er vore egne serviceteknikere. De har mere end nogen andre ”fingeren på pulsen”. Det drejer sig jo om deres daglige arbejdspladser, siger Søren Larsen.

EntrEprEnør- og industrimatEriEl

Dumpere

Stenskæremaskiner

Elmateriel

Slibemaskiner

Gummihjulslæssere

Tromler

Støvsugere

ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL AALBORG: Rebslagervej 7 DK-9000 Aalborg Telefon 98 13 77 22

KØBENHAVN: Baldersbuen 22 2640 Hedehusene Telefon 43 71 01 66

KOLDING: Albuen 26 DK-6000 Kolding Telefon76 33 60 60

info@ep.dk www.ep.dk

Kompressorer

Pladevibratorer


12

MMM • JANUAR 2013

Store udfordringer ved at bygge motorvej i by

De fleste steder i verden bygges motorveje så vidt muligt uden om byer. I Silkeborg besluttede Folketinget, at den skal ind gennem byen, og det giver store udfordringer Der er mange ekstra udfordringer ved at anlægge motorvej gennem en by. En af de mere kuriøse var, da den fjernstyrede enhed til en styret underboring under en udfaldsvej ’forsvandt’.

- Der gik nogle dage, og firmaet var i gang med at hente ekspertise i udlandet, indtil de opdagede, at den var kommet op inde i en bygning, der har huset en bilforretning, fortæller afdelingsle-

der Torben Myrup fra Aarsleff, der har entreprisen for klargøring af motorvejsanlægget i den vestlige del af Silkeborg, der omfatter det meste af strækningen gennem byen.

Afdelingsleder Torben Myrup, Aarsleff A/S foran én af de broer, som firmaet er i gang med at bygge på motorvejsføringen gennem Silkeborg. - Det viste sig, at der tæt på stedet for underboringen ligger en virksomhed, der benytter CNC styrede maskiner med fjernstyring. For at undgå, at andre styreenheder griber ind i maskinens drift, er der indbygget spærringsudstyr, og det gik ind og spærrede for fjernstyringen af underboringen, fortæller Torben Myrup om én af de mange ekstra udfordringer ved at arbejde inde i byen i modsætning til at anlægge motorvej i det åbne land. De to største udfordringer er ellers en voldsom mængde af forsyningsledninger, der skal flyt-

Success for you!

Læs mere!

....

ndelse

Nyopfi

tes, og en tæt trafik omkring arbejdspladserne. - Vi har koordineringspligten for flytning af diverse forsyningsledninger, og det har været et meget stort arbejde – også større end forventet. Motorvejen skal passere lige hen over et regionalt knudepunkt for tele- og dataforbindelser, og der har været et enormt antal ledninger, som skulle lægges om. Da det var mest hektisk, sad der omkring 20 teknikere fra TDC og var i gang med at splejse ledninger sammen, fortæller Torben Myrup.

- Der har været 12-15 ledningsejere involveret i omlægningen af forsyningsledninger, og ikke alle ledningsejere har fuldstændig styr på, hvad der ligger hvor. Noget af det kan jo være ret gamle ledninger. En anden udfordring er at vurdere, om de ledninger, vi møder i jorden, nu også er døde. Det har ind i mellem givet noget ekstra spildtid, fordi vore maskinførere har villet sikre sig, før de har sat skovlen i ledningerne. - Den massive mængde af forsyningsledninger og arbejdet med at flytte dem har betydet, at vi

KØREPLADELØFTER

Slut med jernkæder og kranløft...... • Simpel løfteteknik med præcis placering • Sikker og hurtig håndtering Ring til os for nærmere info og forevisning.......... www.sejlingsmedje.dk

RING TIL OS engcon Danmark Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg Tel 2020 3584 | Fax 6479 2110 | www.engcon.dk | info@engcon.dk

86 85 50 65 Lemmingvej 1B • 8600 Silkeborg


MMM • JANUAR 2013

13

Et voldsomt antal forsyningsledninger ligger i området, hvor der skal bygges motorvej, fordi den krydser gennem både et erhvervsområde og tæt på boligområder i Silkeborg. har måttet ændre tidsplan undervejs, fortæller Torben Myrup.

Tæt trafik

En anden udfordring er den tætte trafik. En del af vejforløbet går ganske tæt på dels den gennemgående ringvej gennem Silkeborg, som er blandt de mest belastede veje i landet og dels krydses flere af de mest trafikerede udfaldsveje fra byen, og endelig skærer vejen gennem et industriområde, hvor adgangs-

vejene til virksomheder og butikker skal bevares. - Det stiller øgede krav til vores sikkerhed både i forbindelse med vores arbejde og eksempelvis i forhold til skiltning. Vi har permanent bemanding på at rejse og flytte skilte, fortæller Torben Myrup, som på den relativt korte motorvejsstrækning har tre broer, hvor der er etableret interimsveje. Den tætte trafik i området betyder også forsinkelser i forhold til

såvel intern transport som transport af materialer til og fra arbejdspladserne, men det har entreprenørerne taget højde for i forvejen. En del af motorvejsstrækningen sænkes ned i terræn og overdækkes efterfølgende som et led i at skåne omgivelserne for støj fra motorvejen. - Det betyder, at motorvejen på en del af strækningen løber mellem spunsvægge, som vibreres 10-12 meter ned i jorden. Havde

vi arbejdet ude i åbent land, hvad vi valgt af ramme dem ned, men af hensyn til naboerne, så er de vibreret ned, fortæller han. Ud over passagen af industriområdet kommer motorvejen også ganske tæt på flere boligområder, og derfor er det lagt begrænsninger på entreprenørerne. - Vi har reduceret arbejdstid på projektet, og det lægger naturligvis nogle begrænsninger. Eksempelvis kan vi ikke bare indhente en forsinkelse ved at ar-

bejde over. Vi kan heller ikke vælge at hente en maskine meget tidligt om morgenen eller i weekenden, for da må der ikke køre maskiner uden dispensation, og det får vi ikke uden videre. - Det er klart, at disse begrænsninger i arbejdstiden betyder, at vi ikke har den fleksibilitet, vi er vant til, men det har vi vidst på forhånd og har kunnet planlægge efter, siger Torben Myrup, der betegner begrænsningerne som

En del af motorvej skal forsænkes og overdækkes for at mindste støjgener. Spunsen er vibreret ned for at reducere belastningen for naboerne.

et vilkår, der bare skal arbejdes efter. For skatteyderne er det en betydelig fordyrelse, men Torben Myrup vil ikke give noget bud på, hvad de økonomiske konsekvenser er af den politiske beslutning om at føre motorvejen gennem byen frem for at følge Vejdirektoratets anbefaling af en linjeføring nord om byen.

JCB EcoMAX motor, som opfylder kravene til State lllB/Tier4i uden tilsætning af add-blue og uden brug af partikelfiltre.

Besøg vores hjemmeside & nye webshop på:

www.jcb.dk • www.jcbparts.dk


14

Sikkerhed og arbejdsmiljø i centrum ved maskinindkøb

MMM • JANUAR 2013

Pitzner har været på storindkøb efter materiel og maskiner. Fokus har været på arbejdsmiljø og sikkerhed, som går hånd i hånd med og høj effektivitet

Der har været fokus på sikker hed og arbejdsmiljø ved de mange nye indkøb af materiel hos Pitzner. Med de nye indkøb er alt materiel fra overtagelsen af resterne af Svogerslev Materielcenter for nogle år siden nu udskiftet, og Pitzner har en fuldt opdateret flåde af både anlægsmaskiner og mindre materiel. - Vi har udskiftet en del materiel, som faktisk fungerede helt fint, men som bare ikke er up-to date i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø. Producenterne udvikler hele tiden, og derfor er der simpelthen kommet bedre materiel på markedet, siger salgschef Kern Wandal. - Vi har købt en del vibrationsmateriel, hvor vi har valgt Atlas Copo, fordi det ligger i top i forhold til vibrationer og støj. Vi har også fået en del nedbrydningsmateriel, hvor vibrationer og støj også er en vigtig faktor. På en del af disse typer materiel er der begrænsninger på, hvor længe man må arbejde med materiellet afhængig af vibrationsniveauet, så det nye grej forbedre

både arbejdsmiljøet og øger effektiviteten, siger Kern Wandal. Key Account Manager Michael Kjeldsen, Erenfred Pedersen fortæller, at miljø- og arbejdsmiljøforhold spiller en stor rolle for mange byggefirmaers valg af maskiner. - Det er vores erfaring, at eksempelvis vibrationsmateriel fra Atlas Copco og skæremaskiner fra Gölz ofte vælges, fordi de kan dokumentere høje standarder for arbejdsmiljø og hånd-/armvibrationer. Eksempelvis har Atlas Copco ergonomi, sikkerhed og miljø som de første krav, når de udvikler nye maskiner. Heldigvis oplever vi, at en del byggevirksomheder godt vil betale den ekstrapris, der ofte er på det mest sikre og miljørigtige materiel, siger Michael Kjeldsen. Blandt de nye indkøb hos Pitzner er også Bejco minidumpere, som også er valgt på baggrund af sikkerhedsforhold. - Arbejdstilsynet har haft meget fokus på sikkerheden ved minidumpere, fordi der har været en dødsulykke med denne type ma-

skine. Vi har valgt den dansk producerede Bejco minidumper, fordi Bejco & Kramac Maskincompani er foran på hele sikkerhedspakken. Det handler om mange detaljer lige fra slangebrudsventil, håndbeskyttelse, nødstop og til muligheden for at frigøre sig selv, hvis man bliver presset op mod en mur, fortæller Kern Wandal. - Foruden Atlas Copco vibrationsudstyr og nedbrydningsmateriel og Bejco minidumpere har vi også købt bl.a. HTC betonslibere, diverse typer skæremaskiner, Schwamborn fræsemaskiner, pumper, Dustcontrol støvsugere og blandemaskiner, og naturligvis noget af det sæsonaktuelle som varmegrej og affugtere. Det betyder bl.a., at den nye hovedafdeling for Corona Pitzner i København i vidt omfang bliver fyldt op med nyt materiel, fortæller Kern Wandal.

Key Account Manager Michael Kjeldsen, Erenfred Pedersen A/S og salgschef Kern Wandal, Pitzner med et udvalg af det nye materiel.

Blandt det nye materiel hos Pitzner er nye Bejco Minidumpere, som lever op til Arbejdstilsynets nyeste sikkerhedskrav bl.a. så føreren ikke kan blive klemt.

Nyhed - Ren olie med CJCTM offline oliefiltrering Filtreringsgrad på 3 μm som fjerner partikler, harpiks og vand i én og samme arbejdsgang

gaard Lasse Kvies ialist Produktspec

Direkte telefon 9680 8328 • grene.com/industri


MMM • JANUAR 2013

24 maskiner på syv blokvogne

Entreprenørfirmaet Brdr. K. Hansen i Stevns fik leveret 24 entreprenørmaskiner i ét huk. Det var en blanding af store entreprenørmaskiner og kompaktmaskiner

Et udsnit af kompaktmaskiner samlet før de blev læsset. Der var mange forskellige maskintyper blandt de 24 nye entreprenørmaskiner til Brdr. K. Hansen på Stevns. Det var en festdag for virksomheden Brdr. K. Hansen, da firmaet modtog deres 24 nye Caterpillar entreprenørmaskiner. - Det er en drengedrøm, der går i opfyldelse. Jeg håber selvfølgelig, at min virksomhed kommer til at gøre det godt, og at det skaber noget teamspirit hos medar-

bejderne, at vi får så mange nye maskiner, siger direktør Jakob K. Hansen. Det er meget specielt, at en virksomhed køber så mange maskiner på en gang. Pon Equipment, som er den danske forhandler af Caterpillar, har aldrig oplevet noget lignende, som da vognto-

get med syv lastbiler forlod pladsen med de 24 nye maskiner.  - Det er meget stort det her. Jeg har aldrig før leveret 24 maskiner til én kunde - og så på samme dag, fortæller Pon Epuipments distriktschef Peter Stokholm.

15

Udlejer bag maskinpark til milliardbyggeri GSV Materieludlejning har indgået aftale med Per Aarsleff A/S om at levere det materiel, som firmaet ikke selv kan stille med til milliardbyggeriet på Marmormolen i København Entreprenøren Per Aarsleff A/S har de seneste måneder fået leveret al ekstra materiel til milliardbyggeriet på Marmormolen fra GSV. Samarbejdet sikrer, at Aarsleff kan få leveret det materiel de ikke selv ligger inde med til byggeriet på Østerbro, samtidig med at de er garanteret en høj kvalitet og service, til en fornuftig pris. - Når der skal bygges et nyt spektakulært byområde i København for milliarder, i dette tilfælde Marmormolen på Københavns Nordhavn, er det alfa og omega for entreprenøren, at det materiel man benytter, er i den bedste stand, og at leverandøren kan stå klar til at servicere, når det skal udskiftes, eller hvis der skal leveres ekstra. Alt dette skal sikres, så der ikke opstår flaskehalse på byggepladsen. Netop dette kan GSV, der igennem de sidste par måneder har leveret materiel til byggepladsen, siger Birger Sander Sørensen fra GSV. - For os handler det i bund og grund om, at vi får udført opgaven professionelt og gnidnings-

GSV Materieludlejning har leveret suppleringsmateriel til Per Aarsleffs byggerier på Marmormolen i Københavns Nordhavn. frit. Det handler for os om at skabe sikkerhed for kunden samtidig med, at det vi leverer, er af allerhøjeste kvalitet, siger Birger Sander Sørensen. - I forbindelse med samarbejdet, havde GSV en løsning klar med det samme, der betød at Aarsleff på kort tid kunne få leveret materiel, samtidig med at de kunne stå standby hvis tingene skulle udskiftes. Afdelingsingeniør Mads Kofod, Per Aarsleff siger, at det både har handlet om ser-

vice og pris, da aftalen med GSV blev indgået. - GSV har kunnet præsentere en løsning, som vi finder yderst favorabel. De har leveret en lang række materiel, samtidig med at de står klar med en ambulancetjeneste, såfremt noget skal leveres prompte. Vi har det bedst med at samarbejde med virksomheder, som vi ved, kan levere kvaliteten - og selv når det kommer til kroner og øre, er GSV vores valg, siger Mads Kofod.

Slid- og undervognsdele til ALLE maskinfabrikater er vores serie af slid- og undervognsdele til alle anerkendte maskinfabrikater. Her får du førsteklasses kvalitet, lang holdbarhed og fremragende kørekomfort til særdeles konkurrencedygtig pris.

6740inhouse.dk · 10-09-12

www.runawaytracks.dk

• Skær og dozerskær • Tænder • Alt i undervogne

• Gummibånd • Gummiskoplader • Specialskoplader

er et supplement til Caterpillars verdenskendte kvalitet • Meget bredt udvalg til levering fra lager • Kun kvalitetsvarer • Montering til fast pris, med Cat specialværktøj og erfarent personale Kontakt os og hør nærmere om udstyr og muligheder til netop din maskine.

Du finder os i både Aarhus og Brøndby med fuldt udrustede værksteder, reservedelslagre og en stab af dedikerede medarbejdere. Vi har de bedste maskiner og du får markedets mest fleksible serviceaftaler, så du altid kan rykke ud og yde dit bedste under alle forhold.

Pon Equipment A/S Park Allé 363 Jens Olsens Vej 23 8200 Aarhus N 2605 Brøndby Tlf.: 70 25 22 11 Tlf.: 70 25 44 11


Markedets stærkeste partner - maskiner i alle størrelser til alle formål

WEIDE

MA Til de større opgaver: Telesk NN 4270 C X ophjul • Tophastighed 20 km/t læsse 100 r • Perkins motor 4 cyl. 74,5 kW /2200 rpm • Hydraulisk skifte for redskaber • Driftsvægt 7000 kg • Dimensioner L5260 x B1990 x H2690 • Overlæsningshøjde 4740 mm • Kiplast skovl 4457 kg/2696 kg (arm inde/arm kørt ud) • Komfortkabine med varme og ventilation • Multifunktionshåndtag med flydefunktion • Arbejdslygter for og bag, justérbar rat

Vi har mere end 30 års erfaring omkring teknisk rådgivning, køb og salg samt servicering af minilæssere, store og små gravemaskiner samt diverse komprimeringsmateriel Peter Henning Søren Frank Hans Peter

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland Nordjylland Sjælland

Velkommen til Stemas’ nye Web App Denne gratis Web App fra Stemas giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vores afdelinger og nærmeste kontaktperson

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34 30 31 11 53 40 30 75 49

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møllers Maskiner A/S

- din partner når det drejer sig om anlægs- og entreprenørmateriel...

Europäische Spitzenqualität

Velkommen til JMMs nye Web App Denne gratis Web App fra JMM giver et hurtigt overblik over maskiner – nye som brugte. Brugte maskiner opdateres dagligt. Find hurtigt vore afdelinger og nærmeste kontaktperson

Tekniske data L507: Vægt ............................. 5240 kg Tiplast ............................ 3501 kg Skovlkapacitet ............... 0,9 m3 Motor ............................. 48 kW/2600 o-min Ring for uforpligtende demo!

SJæLLAnd Leif Petersen .................. 2049 1811 Michael Jørgensen ......... 3068 4404 JyLLAnd MidT/Syd og Fyn Claus Pedersen .............. 4031 7153 member of JMM GROUP, Scandinavia

Tekniske data L528 : Vægt ............................. 11100 kg Tiplast ............................ 8100 kg Skovlkapacitet ............... 2,2 m3 Motor ............................. 86 kW/2400 o-min Ring for uforpligtende demo!

MidT- og noRdJyLLAnd Ole Klitgaard ................... 2445 1153 JyLLAnd Jan Eggert ...................... 4043 1315

www.jmm-group.com

L507 TIL HUR TIG LEVERI NG

Sjælland: Rønnede • Tlf. 5671 1611 Jylland/Fyn: Horsens • Tlf. 7354 7700 Vojens • Tlf. 7354 7700


MMM JANUAR 2013