Page 1

7. udgave • 16.årgang

-

Superaktuelt tema på Have & Landskab Klima og miljø er det topaktuelle tema på Have & Landskab. Sommeren har vist, hvordan problemerne med at slippe af med regnvandet også giver bygge- og anlægsbranchen udfordringer Sommerens oversvømmelser har vist aktualiteten i temaet Klima & Miljø på Have & Landskab. Temaet har flere aspekter. Naturligvis er det ikke til at komme uden om, at nedbørsmængderne er stigende på disse breddegrader, men problemstillingerne handler i høj grad også om størrelsen af arealer, der belægges med asfalt og anden befæstning i forhold til kapaciteten i afvandingssystemerne, og her er bygge- og anlægsbranchen for alvor i centrum. Medierne har efter skybruddet i København og siden flere steder i Jylland og på Bornholm haft en masse omtale af de store problemer, der er ved at bortlede nedbøren. - De problemer har flere af vores udstillere arbejdet med i en årrække, og der bliver vist spændende løsninger, som bør kom-

me i spil nu, siger projektleder for Have & Landskab, Kristian Larsen. Have & Landskab ’11 har desuden meget andet at byde på til alle inden for den grønne sektor. - Der er blandt andet maskiner, håndværktøj, inventar, belægninger, planter i tusindvis og skovudstyr, fortæller han. Når dørene slås op til udstillingen onsdag 24. august bliver det med flere udstillere og flere kvadratmeter end nogensinde tidligere. - Vi er oppe på 255 udstillere, som har bestilt flere kvadratmeter end nogensinde før, fortæller Kristian Larsen. Begge dele er en rekord i forhold til alle tidligere udstillinger. Kristian Larsen er allerede godt i gang med at organisere alt det praktiske, der skal til for at af afvikle den store og traditionsrige

udstilling. Den åbner onsdag 24. januar og lukker igen fredag 26. januar på C. A. Olesensvej i Slagelse – samme sted som udstillingen plejer at være. Alt det gode fra de tidligere udstillinger er da også med på HL 11 – og hertil kommer en række nye tiltag. Den nemmeste måde at orientere sig om udstillingen er ved at besøge hjemmesiden på www.hl11.dk, hvor der blandt andet er en komplet fortegnelse over alle udstillerne. - Det er udstillerne, som uddeler billetter til udstillingen, fortæller Kristian Larsen. Ved at henvende sig til en udstiller for eksempel via e-mail adresser i udstillerlisten, kan man få tilsendt link til det ønskede antal billetter – hvorefter man selv udfylder og udskriver dem. - Der er også et navneskilt med,

Lille firma med store tal side 4-5

Nesbo vokser

6

Høj vækst hos Løwener side 8 Der er et rekordstort antal på 255 udstillere på et endnu større udstillingsareal end nogensinde tidligere ved den kommende Have & Land Landskabs messe fra 24.-26. august. og det beder vi om, at man på forhånd klipper ud og tager med. - Når man så ankommer, får man et plasticskilt til at bære det i under besøget, forklarer han. Udstillingen er så stor, at det er en fordel at have en besøgsguide med sig rundt.

- Vi har gjort det nemt, så man selv kan printe den via vores hjemmeside, siger Kristian Larsen. På hjemmesiden er der også et kort over udstillingens opbygning inklusive parkering, så det er nemt at orientere sig på forhånd.

50 maskiner siden 1984 side 12 Ren luft i London

side

14

Næstved Sten & Grus side 16-17

Pavillon til lægehelikopter

side

UN Mobilkraner indtager Sverige

nilfisk-advance har opkøbt såvel udviklingsvirksomheden som producenten bag JungoJet 3500, der er en storebror til egholms redskabsbærere

omfang anvendes på gader og veje. Overtagelserne af firmaerne bag JunboJet sker i naturlig forlængelse af Egholm-opkøbet tidligere på året og vil yderligere forbedre Nilfisk-Advance’s muligheder for at levere multifunktionsmaskiner til bl.a. kommuner og servicevirksomheder verden over. Udover redskabsbæreren JungoJet 3500, sikrer opkøbene også adgang til ekstra udviklingsressourcer, hvorved Nilfisk-Egholm sikrer en kontinuerlige udvikling af en konkurrencedygtig portefølje til brug for udendørs rengøring og vedligeholdelse. Som en del af købet har NilfiskAdvance koncernen besluttet at samle alle dets udendørs aktiviteter i en separat Outdoor Divi-

side

Totalleverandør af filtre side 7

Opkøber populær storebror Egholms City Ranger og Park Ranger er meget populære hos boligforeninger og kommuner, men en del kunder har efterspurgt maskiner, der er større og kraftigere. Det har Egholms nye ejer, Nilfisk-Advance nu taget konsekvensen af og har opkøbt den fransk/tyske JongoJet 3500. Det er en større knækstyret multimaskine med 51 hk motor, men udviklet og fremstillet efter samme princip som Egholms redskabsbærere. JungoJet 3500 kan udstyres med 12 forskellige redskaber som eksempelvis græsklipper, feje/sugeanlæg, vinterudstyr og transportlad. Den anvender samme beholder til græsopsamling og til feje/sugeanlæg. Den er velegnet til opgaver på fortove og pladser, men kan også i et vist

AUGUST 2011

18

side

20

Dumper med betonkanon side

21

Jamas styrker grundlaget side 22-23

JungoJet 3500 har en motor på 51 hk og er knækstyret. Den har en kapacitet til større redskaber end Nilfisk-Egholms hidtidige maskiner samt et program med 12 forskellige redskaber. sion. Divisionen vil blive ledet af administrerende direktør for Nilfisk-Egholm, Lars Jørgensen. Ved at samle alle kompetencer indenfor det udendørs, vil Nilfisk-Advance koncernen sikre et stærkt og målbevidst fokus på kundernes behov indenfor branchen for udendørs rengøring og vedligehold. JungoJet er udviklet af udvik-

lingsfirmaet Jungo Voirie og bliver produceret af kontraktproducenten Hecker & Brian. Begge firmaer overtages af Nilfisk-Advance. Jungo Voirie er et fransk udviklingsfirma beliggende i Mulhouse. Det har specialiseret sig indenfor udvikling af multifunktionelt udstyr og redskaber til udendørs rengøring og vedlige-

holdelse. Virksomheden blev grundlagt i 2001 af Nicolas Jungo og har udviklet den succesfulde JungoJet 3500, som blev lanceret i 2007 og i dag sælges i ni europæiske lande. Hecker & Brian er en tysk kontraktproducent beliggende i Eppingen. Virksomheden producerer JunFortsættes side 2

Stadig tilfreds

side

24

H.P. Maskiner A/S opruster side

26

Volvo overtager service side

27

Brugte maskiner

side 12-16


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 2

-

udgiver

Maskin- & Materiel Magasinet gustav Wieds vej 53 • postbox 283 dK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag e-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk internet: www.mmm-online.dk

redaKTion

ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Journalist Per Bang

MåLSæTning

det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TrYK

Trykcentralen, gunnar Clausens vej 6, viby

MaSKin- & MaTerieL MagaSineT udkommer 11 gange årligt til amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), golfbaner/greenkeepere og danske havne.

16. årgang • aUgUST 2011

JMM veteran fylder rundt Salgschef Leif Petersen er fyldt 50 år og har været 28 års hos JMM group som tredje generation i firmaet Det er bestemt ikke tilfældigt, at Leif Petersen har været 28 år hos JMM Group og i en årrække har været medindehaver af virksomheden. Som nu 50-årig kan han se tilbage på 28 år i firmaet, hvor han i øvrigt er tredje generation, og hans søn er også så småt begyndt i JMM Group. Dertil har flere onkler involveret i de jyske dele af firmaet. - Jeg lever og ånder for det firma og har altid gjort det. Vi har kendt familien Møller siden min farfar var aktiv i Johs. Møllers Maskiner, og min far startede Sjællands-afdelingen op i 1971, fortæller Leif Pedersen. Selv blev han ansat hos JMM Group i 1983 som montør. Sideløbende med arbejdet med maskinerne tog han merkonom på handelslinjen og blev i 1998 af afdelingsleder for JMM Group i Rønnede. I dag har han ansvaret for afdelingerne i både og Rønnede og Køge samt hans primær

opgave som salgschef for JMM’s salgsaktiviteter i hele landet der tilsammen beskæftiger ca. 40 medarbejdere. - Det har været en utroligt spændende tid i firmaet, hvor det er gået utroligt stærkt især siden slutningen af 1990’erne, hvor Hans Holm kom til næsten samtidig med, at jeg gik fra montør til salg. - Ud over flere generationers forhold til virksomheden, så er det også maskinerne, der er drivkraften. Jeg kan godt lide at arbejde især med de større entreprenørmaskiner, og så er entreprenører jo også et særligt folkefærd, som det er spændende at samarbejde med, siger Leif Petersen, der dog også hæfter sig ved, at der er sket store forandringer i hans 28 år i branchen. - Der er slet ikke så meget tid i dag. Før var der mere uformelt samvær, og en handel sluttede ofte med en frokost, men i dag er

der kun tid til uformelt samvær på messer og kundeture. Dermed er forholdet til kunderne ikke helt så personligt som tidligere, siger Leif Petersen, der dog nok

Opkøber storebror...... fortsat fra side 1 goJet 3500. Virksomheden blev grundlagt i 2009 og beskæftiger 24 medarbejdere. Overtagelsen af Jungo Voirie og Hecker & Brian samt etableringen af en Outdoor Division er en del af

Nilfisk-Advances strategi om at vokse på både eksisterende og nye markeder verden over. Den nye redskabsbærer bliver præsenteret på Have & Landskab sammen med Nilfisk-Eg-

holms program af redskabsbærere og redskaber.

MASKINER A S

aBBoneMenTS ServiCe

diSTriBuTion

Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger. der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. der tages forbehold for evt. trykfejl. artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgiveLSe & deadLineS i 2011 udgivelse

deadlines

16. 14. 11. 09.

06. 04. 01. 01.

September oktober november december

September oktober november december

vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Servicechef Hardy Jensen har valgt at gå på pension den 7. september 2011. Den dag er det præcis 42 år siden han startede hos Hydrema. Det vil derfor glæde os at se leverandører, kunder og forrretningsforbindelser til:

TORNMARKSVEJ 18 - 22 DK - 5491 BLOMMENSLYST

Tlf. 65 96 78 02

Fjernstyret græsklipper - kan køre overalt .. ..også på skråninger med hældning op til 50 o

Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

skal få noget uformel snak med en del kunder den 19. august, når JMM fejrer ham med en reception i Rønnede. Selve det skarpe hjørne rundede han den 26. juli.

AFSKEDSRECEPTION

Stor Sikkerhed

Fjernstyrings rækkevidde på 100 mtr.

Den 7. sept. 2011, kl. 13-16 SERVICECENTER NORD (ved motorvejen) Juelstrupparken 4, 9530 Støvring

m/ s i slag deforsky lekli pper delig

Mød os på Have & Landskab 2011 i Slagelse

Der vil også blive lejlighed til at hilse på Hydrema’s ny Servicechef Michael Larsen.

Se vore gode brugte maskiner på:

www.ih-maskiner.dk

ALT TIL GRÆS • ANLÆG OG VEDLIGEHOLD • • • • • •

R2 Såmaskiner MURATORI stennedlægsningfræser MURATORI rotorharve MURATORI Fræser og slagleklipper SITREX rotorklipper + meget meget mere

Importør: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S www.bcsmaskiner.dk•mail@fbdk.dk•Tlf. Tlf. 9865 3255

Mød os på stand 121


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 3

3. september 2011 kl. 9.00-17.00

Åbent hus..! hos Pon equiPment i skejby maskinoPvisning

966k Opvisning af et udvalg af vore maskiner, herunder den helt ny CAT 966K samt mindste skud på stammen CAT 300.9D mikrograver.

• Nyheder • Opvisning • Maskinførerkonkurrence • Helikopterture • Hoppeborg og Skattejagt

nyheD

Professionelle maskinførere vil dagen igennem fremvise maskinerne og deres egen kunnen. Opvisningen vil blive speaket, så alle kan følge med i opvisningen samt lære om de viste maskiner.

maskinførerkonkurrence

300.9D

Pon Equipment starter igen den populære konkurrence op, som i mere end 11 år har fået over 900 maskinførere fra hele landet til at prøve lykken.

nyheD

I år er præmien til de 2 bedste et slotsophold i England med ledsager. Udover et fabriksbesøg er der VIP billetter til Leicester Tigers Rugby hjemmekamp. Caterpillar er hovedsponsor for Leicester Tigers.

Helikopterflyvning over Skejby..! - flyv en tur for 500,-

Lodtrækning om Helikoptertur kl. 11.00, 13 .00 samt 15.00

Øl-Vand og Pølser Og for børnene: • Kæmpe popcornbunke • Hoppeborg - Slushice samt Skattejagt

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

Vi lancerer Caterpillars helt nye læssemaskine i form af en 966K, som på dagen vil vise nyeste og mest moderne teknik i markedet. Maskinen vil ligeledes indgå i opvisningen dagen igennem og bevise sit værd. Ikke kun i form af hurtighed og høj styrke, men også laveste støjniveau samt top komfort i den helt nye kabine.

Se og prøv Caterpillars nye mikrograver og køb en med hjem. Vi vil på dagen, hvor denne maskine introduceres på det danske marked, tilbyde en komplet køreklar pakke med redskabsfæste samt 3 skovle, ja endda tanken fyldt helt op - og det til en yderst attraktiv pris!

www.pon-cat.com


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 4

Lille virksomhed med store tal

16. årgang • aUgUST 2011

MTC består kun af én mand, som det ene øjeblik forhandler flercifrede million dollar-kontrakter på maskiner til armeringsjern og det næste pakker bindepistoler i garagen Machine Trade Co, MTC blev etableret, da Jarl Matthiesen søgte job som europæisk sælger for et amerikansk selskab. Selskabet havde netop besluttet at sætte gang i europæisk eksport, men økonomidirektøren ville hellere have en agent end en sælger, og dermed var Jarl Matthiesen blevet indehaver af egen virksomhed. KRB Machinery Co i USA producerer maskiner til bukning og øvrig bearbejdning af armeringsjern. I den branche indebærer det i nogle tilfælde leverancer af færdige set-up af hele fabrikker. Det har Jarl Matthiesen bl.a. været involveret i ved store byggeopgaver som Heathrow Airport ved London og Panamakanalen. - Ved den type byggeprojekter etablerer man et bukkeri ved selve byggeriet. I Danmark er der kun et projekt som Femernforbindelsen, hvor det kan blive aktuelt. Ellers bearbejdes armeringsjern i Danmark på fire-fem etablerede bukkerier og leveres ud til byggepladserne, fortæller Jarl Matthiesen, der har Europa og Mellemøsten som salgsom-

råde for amerikanske KRB. - Som situationen er nu, sker der primært udskiftninger af maskiner i Europa, mens der i Mellemøsten primært at tale om etablering af nye bukkerier. Vore maskiner holder 10-20 år, så udskiftningsintervallerne er lange, fortæller han. Da Maskin og Materiel Magasinet besøgte Jarl Matthiesen på kontoret i nærheden af Roskilde stod han overfor en salgstur til Qatar, hvor han skulle følge op på flere tilbud på leverancer for over én million dollar.

Sælger frem for leder

Jarl Matthisen er maskiningeniør og var i gang med en lederkarriere bl.a. som direktør for Vestas’ landbrugsmaskindivision i 1980’erne, men allerede da besluttede han, at han ikke ville være generel leder. - Jeg brugte alt for meget tid på fnidder. Jeg blev i nogle år selvstændig virksomhedsrådgiver for små og mellemstore virksomheder primært indenfor af afsætning og eksport, men jeg er meget salgsorienteret og ville

gerne ud på landevejene og være min egen herre. - I en periode solgte jeg rengøringsmaskiner og havde et godt job, men jeg fik så en henvendelse fra virksomheden Stema, som solgte maskiner til armeringsjern. Her blev jeg salgsdirektør med ansvar for Mellemøsten, Nordamerika samt udvalgte lange i Europa. Det gik rigtig godt, og jeg følte mig hjemme med kunderne og med den kultur, der var på området. Jeg talte meget med folk, der har olie under neglene, og det kan jeg godt lide. - Det var bl.a. for Stema, at jeg sammen med en agent arbejdede i 18 måneder på ordren om levering af armeringsjern til udvidelsen af Heathrow Airport. Der blev leveret maskiner for 42 millioner kr. Det er den største ordre i branchen nogensinde. - Jeg sad senere gennem to år på et salgskontor i USA, men Stema fik desværre økonomiske problemer og lukkede i USA. Det var på det tidspunkt, at jeg kontaktede den eneste reelle konkurrent – nemlig KRB Ma-

Jarl Matthiesen driver Machine Trade Co, der er agent for den amerikanske producent af maskiner til armeringsjern, KRB Machinery Co i Europa og Mellemøsten. chinery Co, som jeg blev agent for i Europa og Mellemøsten.

Troværdighed i lille branche

Jarl Matthiesen har mange års erfaring med salg bl.a. i Mellemøsten, og han nyder selve salgsarbejdet. - Man skal kunne lytte og aflæse kropssprog, samtidig med at man taler. Nogle gange fornemmer man, at der ikke er god kemi med køberen, og så kan man lige så godt pakke sammen. Det kræ-

ver meget erfaring, og dem, man taler med, skal acceptere og respektere mig. Jeg tror, at jeg har et talent for at kunne skabe den accept og være troværdig frem for alt. - Jeg lægger meget stor vægt på troværdighed. En kunde i Oman var ved at købe maskiner til en hel fabrik og ville i den afgørende fase have en skriftlig garanti for, hvor meget de kunne producere. Det afhænger jo bl.a. af mandskab, ledelse osv., så det ville jeg ikke give. Konkurren-

ten gav garantien og fik ordren, men garantien holdt ikke, og vi fik den næste ordre hos den pågældende kunde, fortæller Jarl Matthiesen. - Det betyder også meget, at jeg kan tegne og beregne selv. Jeg husker en kunde fra Saudi Arabien, som jeg mødte på en messe. De havde layoutet klar til en fabrik, men jeg kunne se, at deres krankapacitet ville blive en flaskehals. Det fik jeg forklaret dem, og jeg hjalp med at ændre design – og

Mere end 30 nye Hitachi på lager, kontakt sælger: nord- & Midtjylland: Midt- & sønderjylland, fyn: sjælland, kbh & øerne: Grønland & færøerne:

P.C. nørgaard finn inn enggaard Henrik w. sørensen kurt Hansen

tlf.: tlf.: tlf.: tlf.:

21 40 20 21

44 37 40 45

10 22 22 75

10 30 10 15

Horsens tlf.: 76 82 20 20 • www.HPe-As.dk • Bjæverskov tlf.: 56 87 10 10


16. årgang • AUGUST 2011

Prima bindepistolen produceres i Kina. MTC er agent for Prima i hele Europa.

En manuel bukkemaskine til armeringsjern, som anvendes på den enkelte byggeplads. fik ordren på maskinerne til fabrikken. - Den troværdighed betyder, at jeg i dag har kunder rundt om i Europa og Mellemøsten, som ikke spørger om prisen, men udelukkende om leveringstidspunktet, når de bestiller maskiner.

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET er, der er kunder. - Den kinesiske bindepistol har jeg agenturet for i hele Europa, og jeg er i gang med at finde forhandlere både ud over Europa og i Danmark. Jeg har bindepistoler på lager og laver også lidt småreparationer. Mit lager ligger på et lagerhotel, men grundlæggende pakker jeg selv varerne, fortæller Jarl Matthiesen, der dermed har en blandet butik, hvor der skiftes mellem det pæneste tøj til forhandlingerne i Mellemøsten og arbejdstøjet, når der pakkes eller repareres. - I virkeligheden foregår rigtig meget af arbejdet ved computeren. Jeg kommunikerer med kunderne via mails, og jeg hjælper dem ofte med at gennemgå fabrikslayout osv., som vi let udveksler, siger Jarl Matthiesen. Ud over Prima bindepistoler forhandler Jarl Matthisen også tråd til bindepistoler. Tråden til Prima passer til forskellige fabrikater og forhandles typisk i håndværkerbutikker.

SIDE 5

Kig forbi vores stand nr. 95 på Have & Landskab 24. - 26. august - vi er et besøg værd Kubota KX019-4 minigraver • Kort bagende, men alligevel god kabineplads • Usædvanlig let vedligeholdelse • Nyudviklet kabine med aircondition • Råstyrke - løftekraft på op til 1.700 kg

RAVO 5

- stor kompakt fejemaskine med høj driftsikkerhed • 4,5 - 5,5 m3 rustfri beholder • 40 eller 80 km/t • Stor fleksibilitet i forhold til lastbil • Vedligeholdelsesfrit kostesystem

Supplerende agenturer

MTC har i dag suppleret agenturet for KRB med to andre produkter. Det er manuelle maskiner til anvendelse på den enkelte byggeplads og det er bindepistolen Prima fra Kina. Her er det primært byggefirmaer, håndværkerbutikker og udlejningsfirma-

V. Løwener A/S Postboks 1330 • Smedeland 2 • DK-2600 Glostrup Tlf. +45 43 200 300 • Fax +45 43 430 359 E-mail: vl@loewener.dk • www.loewener.dk Servicecenter Stilling • Niels Bohrs Vej 31C • 8660 Skanderborg • Tlf. + 45 86 982 288

ENTREPRENØRMEKANIKER sØgEs – til grønland

H.P. Entreprenørmaskiner søger en erfaren Entreprenørmekaniker til arbejde i grønland, med en forventet rejseaktivitet på 8-10 måneder pr. år.

Din profil:

Dine arbejdsopgaver er reparation og vedligeholdelse af hydrauliske gravemaskiner, læssemaskiner, dumpere, hydrauliske borevogne, samt lignende maskiner og tilhørende udstyr.

• Du er IT bruger på

Vi tilbyder:

• Du har en god portion erfaring. • Du kan arbejde selvstændigt. almindeligt niveau. • Du forstår engelsk. • Du er villig til løbende efteruddannelse. • Du er indstillet på at yde en ekstra indsats i travle perioder.

• En meget attraktiv løn. • Et selvstændigt og spændende job.

• Du har gode samarbejdsevner.

• Pensionsordning med helbredssikring.

• Du er servicemindet og har

H.P. Entreprenørmaskiner A/S er importør af Hitachi Construction Machinery og Sandvik Mining & Construction og har mere end 30 års erfaring med levering af kvalitetsprodukter til Danske, Færøske og Grønlandske virksomheder indenfor bygge og anlægsbranchen.

kundetække.

send venligst din ansøgning, inkl. CV til: H.P. Entreprenørmaskiner A/s, Tingbjergvej 10, 4632 Bjæverskov, Att.: Servicechef Niels Hansen eller til nh@hpe-as.dk

For yderligere informationer er du velkommen til at kontakte Niels Hansen på telefon 56 87 10 10.

Tiltrædelse hurtigst muligt efter aftale, din ansøgning vil blive behandlet med diskretion.

Horsens tlf.: 76 82 20 20 • www.HP e-As.dk • Bjæverskov tlf.: 56 87 10 10


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 6

16. årgang • aUgUST 2011

Nesbo vokser under GMR nesbo industri apS har øget afsætningen af redskaber, siden gMr Maskiner overtog firmaet Der var fra overtagelsen af Nesbo Industri ApS ingen planer hos GMR Maskiner om at nedtone Nesbos rolle, og det har da også vist sig, at afsætningen af Nesbo-redskaber er vokset og produktionen i Mariager er øget. - Der har været en fornuftig udvikling i Mariager. Der er ca. 10 medarbejdere, og det er en lille forøgelse siden overtagelsen. Vi har haft succes med at få Nesbos produkter i vores salgskanaler, siger adm. direktør Niels Kirkegaard, GMR Maskiner A/S. Nesbo producerer redskaber med fokus på snerydning. I forbindelse med, at Hans Jakobsen, der har drevet Nesbo, vil gå på pension, har vi ansat

Jakob Mosgaard som salgschef. Samtidig har vi flyttet administrationen til Horsens, så der skulle blive tre gange så meget tid til rådighed til salgsarbejde, siger han. Overtagelsen af Nesbo er udtryk for en vækststrategi hos GMR Maskiner, som ikke er fuldendt endnu. - Vi har haft rigtig travlt siden november 2009 både med hjemmemarkedet og eksport. Vi gennemførte en satsning i 2008 med ansættelse af en ingeniør, der arbejder full time med udvikling. Det betyder, at vi nu er proaktive i stedet for udelukkende at udvikle på kundernes forespørgsel. Det er en vigtig del af forklarin-

gen på vores vækst. - Vi befinder os i en relativt stabil branche, og vi henter markedsandele. Vi har også haft et par gode vintre, hvor meget af grejet virkelig er blevet testet af, og det er til fordel for os. Så kan kunderne se, hvad der virkelig kan holde, siger Niels Kirkegaard, der også understeger styrke ved som produktionsvirksomhed at kunne levere reservedele til selv de ældste GMR-redskaber. - Vi har en ambitiøs vækstplan for perioden 2008 til 2020, og bygger på organisk vækst, men jeg vil ikke afvise yderligere opkøb, hvis der opstår muligheder, der kan tilføre værdi. Vi er me-

Scantruck er Danmarks stærkeste på reservedele til din undervogn... Kontakt Scantruck på telefon 96 147 147 og få lavet en aftale på kontrol af undervogn og sliddele på dine maskiner.

GMR Maskiner A/S har ekstra skub i produktudviklingen. Det er én af årsagerne til, at virksomheden vinder markedsandele. get kræsne på det område, un- Stama har sin styrke indenfor minitrucks, minilæssere og løvderstreger Niels Kirkegaard. Ud over overtagelsen af Nesbo sugere med fokus på kirkegårde. har GMR også opkøbt Stama for nogle år siden. Produktionen er integreret i Horsens, men Stama sælges fortsat under eget navn.

Vi udfører kontrollen på dine maskiner ude i marken, og kontrollen tager omkring en halv time. En skriftlig rapport bliver tilsendt nogle dage senere med status på undervogn og sliddele.

Svensker går frem i Kina

Vi udfører kontrol af undervogn samt sliddele på maskinen Du får statusrapport på maskinens undervogn samt sliddele Du får råd omkring reparationer af din maskine Konkurrencedygtige priser på originale undervogne og sliddele, samt undervogne og sliddele til andre maskintyper

Forhjul

Kædesæt

Ruller

Ruller

God service er en selvfølge

24-7 døgnvagt Skoplader

Skær

Træksegment

Udenfor normal åbningstid

Tandhjul

96 147 147

• Garanteret hjælp inden 2 timer ved nedbrud • Reparation af lifte, teleskoplæssere og entreprenørmateriel • Veluddannede servicemontører • Landsdækkende service - 38 biler • Vagttelefon udenfor åbningstid

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde • info@scantruck.dk, www.scantruck.dk • Kontakt os på tlf.:

+45 96 147 147

Volvo Construction har haft fremgang i andet kvartal og glæder sig især over at have opnået 11,8% markedsandel for læssemaskiner og gravemaskiner i Kina. Volvo har solgt entreprenørmaskiner for 17,5 milliarder svenske kr. i andet kvartal. Det er en fremgang på 32%, når der ses bort fra valutakursændringer. I Volvos halvårsmeddelelse nævnes endda, at jordskælv og efterfølgende tsunami i Japan har en negativ påvirkning af salget på ca. 1,2 milliard svenske kr. og en betydelig negativ påvirkning af indtjeningen. Volvos salgsfremgang går igen

på alle markeder, men specielt i Asien er der en meget markant fremgang, og det skal ses på baggrund af, at Asien i dag trækker næsten halvdelen af Volvo Constructions omsætning. Volvo har meget positive forventninger til fremtiden. Ordrebogen er ved udgangen af andet kvartal 38% større end på tilsvarende tidspunkt i 2010. De samlede forventninger til omsætningsudviklingen i 2011 er på plus 15-25%. Det er faktisk lidt lavere end tidligere forventet på baggrund af en nedjustering af forventningerne til væksten i salget af Volvo-maskiner i Kina.

43 76 02 06

Ring til os nu på , så vi kan få os en snak om dine særlige behov

Gummipads til bæltegravemaskiner

i

tt: (+45) 43 76 02 06 F: (+45) 43 76 10 07 e: e info@astrakgroup.com W: www.astrakgroup.dk

al

AstrAk DenmArk Svalehøjvej 18, 3650 Ølstykke, Denmark

Gummibælter

kv

Undervognsdele til minigravere

te og Grav ts r An em ese læ as rve gs ki de ud ne le st r til yr

stålbælter og undervognsdele


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 7

Totalleverandør af filtre til entreprenørbranchen Grene Danmark A/S har fået forhandling af Mann + Hummel filtre til off-road branchen. Grene har siden 2006 øget sin omsætning indenfor filtre fra 2,2 mio. kr. til ca. 10 mio. kr. i 2010, og nu sætter grossistvirksomheden yderligere turbo på udviklingen med forhandlingen af Mann + Hummel i Danmark. Den kraftige udvikling af filtersortimentet begyndte med overtagelsen af DK Filter i 2007, hvor DK Filters hidtidige indehaver Kurt Jensen blev ansat som den første produktspecialist på området. Siden er også virksomheden Hostrup Industrimaskiner blevet overtaget, hvor flere filtertyper kom til, og i forbindelse med forhandlingen af Mann + Hummel er der ansat produktspecialist nr. tre indenfor filtre foruden den

hidtidige indehaver af Hostrup Industrimaskiner, Hakon Hostrup, der er eksternt tilknyttet. - Mann + Hummel supplerer Donaldsons program. De to mærker er de førende A-brands indenfor filtre til entreprenørmaskiner. Med Mann + Hummel kan vi erstatte en del af de indkøb, vi ellers har foretaget gennem internationale handelshuse. De to brands dækker en meget stor del af originalfiltrene på de fleste kendte fabrikater af entreprenørmaskiner, fortæller produktspecialist Kurt Jensen, Grene Industri. - Vi fokuserer på filtre til entreprenørmaskiner, landbrug, gaffeltrucks, marine og forsvaret.

Det er alt sammen offroad, mens vi ikke arbejder med hverken biler eller lastbiler. For os er det afgørende at have stor knowhow på området og produkter i OE kvalitet, så derfor specialiserer vi os, siger han. Mann + Hummel er meget stor i Tyskland med ca. 12.000 ansatte og en årlig omsætning på 1,8 milliarder euro. Programmet af filtre er bredt indenfor områder som vandudskilningsfiltre, luftfiltersystemer, partikelfiltre, katalysatorer, udstødningsystemer og gnistfangere same olie-, hydraulik-, brændstof- og kabinefiltre. Grene har ca. 4.500 varenumre på lager indenfor området.

Produktspecialisterne på filtre hos Grene er fra venstre Lasse Kviesgaard, Hakon Hostrup, Kurt Jensen og Mads Flytkjær.

Nye sælgere hos Cramo Birgit Johansson, 38 år, er ansat som sælger for Cramo A/S i Storkøbenhavn. Hun har udgangspunkt fra hovedafdelingen i Glostrup. Birgit Johansson kommer fra en stilling som konsulent hos BMS A/S, hvor hun har været ansat de seneste tre år. Tidligere har hun været konsulent i DGI Byen med udlejning og salg af mødelokaler. Birgit Johansson er oprindelige uddannet indenfor handel og kontor med salgsadministration som speciale. Hans Thomson, 55 år, er ansat som sælger i det område, der dækkes af Cramos afdelinger i Slagelse, Ringsted og Næstved. Hans Thomson kommer fra en stilling som faglærer ved VUC Nordvestsjælland i Holbæk. Han har tidligere været ansat hos Hünnebeck Danmark A/S et par år og hos Ajos a/s i 3½ år. Der ud over har han en militær baggrund fra ingeniørtropperne. Allan Pedersen, 39 år, er ansat som sælger hos Cramo A/S i Storkøbenhavn med udgangspunkt fra hovedafdelingen i Glostrup. Allan Pedersen kommer fra en stilling som distriktschef hos Johs. Møllers Maskiner i Rønnede, hvor han har været ansat gennem fire år. Han vil arbejde med rådgivning og afdækning af kundernes behov samt følge op på kundernes indlejning af maskiner og materiel fra Cramo.

s på b o g ø Bes andska & L gelse e v a H i Sla 9 1 1 20 nd 13 a t s –

Birgit Johansson

Hans Thomson,

Allan Pedersen

Barber - effektiv og hurtig strandrensning Igen en effektiv maskine fra:

VÆR KLAR INDEN VINTEREN KOMMER

Bestil vinterudstyret nu!

C. HAVEMOSE MASKINFABRIK ApS Svoldrupvej 18 DK-9640 Farsø Tlf. +45 98 63 15 22 Fax. +45 98 63 25 32 E-mail: ph@havemose.dk www.saga-dan.dk

engcon Denmark, AB Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg E-post danmark@engcon.dk | www.engcon.com


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 8

16. årgang • aUgUST 2011

Nemt og sikkert salg Høj vækst hos af overskudsmateriel maskinleverandør MarcoPlan Byg a/S har afsat en del overskudsmateriel gennem retrade.dk, og det er en salgsform, som tiltaler direktør Flemming dalum Larsen Når materiel står ubenyttet hen i en periode, så skal det omsættes. Det mener direktør Flemming Dalum Larsen, MarcoPlan Byg A/S i Holbæk, og til at få materiellet afsat benytter han auktionsitet Retrade.dk. - De har en lidt ny måde at tænke på i den forstand, at det er køberen, der bærer omkostningerne. Det vil sige, at vi kan sætte noget til salg til en mindstepris, og hvis vi ikke opnår den, så har vi ingen omkostninger haft. Samtidig er der en god sikkerhed indbygget ved at vi først afleverer det solgte materiel, når betalingen er faldet, siger Flemming Dalum Larsen. - Retrade har en ganske bred platform. Det betyder, at mange ser det udbudte materiel, og dermed er der bedre mulighed for at få det solgt og til en fornuftig pris. Vi har eksempelvis afsat materiel både til en norsk og en nordjysk køber, og jeg har oplevet, at køberne også føler, at de har gjort en god handel. Det er jo ret væsentligt, siger Flemming Dalum Larsen.

Christian Jørgensen og Lars Højland fra ICS Partner, der står bag Retrade.dk og direktør Flemming Dalum Larsen, MarcoPlan Byg A/S.

MarcoPlan Byg har eksempelvis solgt gruscontainere, varebiler og støbeforme via Retrade. MarcoPlan Byg A/S er en virksomhed - med 3. generation bag roret - har godt 80 års erfaring indenfor byggebranchen. MarcoPlan Byg er en entreprenørvirksomhed, der varetager små og store opgaver for både private, erhvervskunder og det offentlige. Desuden har MarcoPlan en murermesterafdeling,

der løser opgaver for private, f. eks. nybygning, tilbygning samt renovering af køkken og bad. MarcoPlan Byg er autoriseret kloakmester og har desuden specialiseret sig i hulmursisolering og er autoriseret Rockwool facadeentreprenør. Marcoplan Byg beskæftiger ca. 50 medarbejdere.

Cat® 300.9D mikrograver

CAT ”CABRIOLET”

ÅBENT HUS

Nyd vinden i håret mens du har styrken lige ved hånden. Med en vægt på kun 985kg og en bredde på 73cm, er 300.9D den mest kompakte maskine i Caterpillar familien.

3. sept. 2011 kl. 9.00-17.00

Kom og mød os til Åbent Hus i Skejby, hvor du har mulighed for at tage en prøvetur på maskinen og få en snak med vores erfarne servicefolk og konsulenter.

Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

HOS PON EQUIPMENT I SKEJBY Nyheder og Opvisning Helikopterture Maskinførerkonkurrence Hoppeborg og Skattejagt

www.pon-cat.com

Løwener har haft en øget ordreindgang på ca. 30 % i forhold til sidste års periode. et tydeligt signal om at firmaet har lagt finanskrisen bag sig og igen er på vej fremad

Der er massiv vækst hos Løwener både indenfor industriteknik og entreprenørafdelingen efter de seneste års brydningstid. - Vores entreprenørafdeling tager i øjeblikket kvantespring ef efter de seneste års dødvande, hvor investeringslysten har været yderst beskeden indenfor entreprenør-maskinområdet, siger direktør Niels Jakobsen. - Opsvinget er nu for alvor i gang indenfor bygge- og anlægssiden, og det smitter af på markedet for entreprenørmateriel, der igen er i høj vækst. Løwener leverer da også igen massevis af maskiner ud hver dag herunder de velkendte mærker som Bomag vejtromler og vibrationsmateriel samt ikke mindst de orange Kubota minigravere, som ses på næsten enhver trailer rundt om i landet, siger Niels Jakobsen. Også feje- og renovationsbiler til det private erhvervsliv og det offentlige er på programmet. Fejemaskiner har Løwener leveret og serviceret i mere end 80 år og med en betragtelig markedsandel til følge. - Entreprenørsektionen har de seneste år udvidet kraftigt med asfaltmaskiner herunder med Bomag’s asfaltudlæggere og asfaltfræsere, hvor vi forventer, at markedet vil stige kraftigt i de kommende år bl.a. på grund af de planlagte udvidelser af motorvejene, nye broer og tunneller samt en forbedret infrastruktur, siger han. Løwener har to servicecentre i henholdsvis Glostrup og Stilling ved Skanderborg,

Løwener åbnede for et par år siden et nybygget servicecenter direkte ud til den østjyske motorvej i Stilling ved Skanderborg.

- Vi forventer fortsat stigende aktiviteter i andet halvår af 2011 som følge af det fortsatte gode klima i anlægs– og byggesektoren samt øget optimisme og fokus omkring optimering og automatisering af det danske industriapparat, siger Niels Jakobsen.Ud over entreprenørmaskiner leverer Løwener også industriteknik, hvor virksomheden har sammenlagt to tidligere divisioner til én. Det mener Niels Jakobsen har været medvirkende til udviklingen indenfor maskiner og udstyr til skære- og svejseteknik, maskin- og måletek-

nik, specialteknik, autoteknik, overfladeteknik samt procesteknik. Løweners historie går helt tilbage til 1889, og i 2004 foretog virksomheden et planlagt generationsskifte, hvor Niels Jakobsen overtog selskabet. Der har siden været gennemført en lang række tiltag både organisations- og driftsmæssigt samt ikke mindst på PR-området, hvor Løwener med sin historie har haft masser at fortælle om. I dag beskæftiger Løwener cirka 60 medarbejdere og har en omsætning på omkring 150 mio. kr. Kubotas kompakte gravemaskiner er én af trækhestene i Løweners vækst i entreprenørdivisionen.

Mød os på stand 91


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

1 D N A T S : B A K S D N A L & E Mød os på HAV

Kom godt i gang 2D-løsninger fra Scanlaser Fordelene ses tydeligt – lige fra det øjeblik du møder på arbejde om morgenen. Med 2D har operatørerne altid fuld kontrol over deres arbejde. Øg hastigheden, reducér behovet for arbejdskraft og styrk kvaliteten og nøjagtigheden af dit gravearbejde. Reducér behovet for landmålere og udnyt færdigheder og ressourcer mere effektivt. Den driftsikre og nøjagtige 2D-maskinstyring fra Scanlaser, der understøttes af vores enestående kundeservice, gør det nemt at gå i gang med at gøre tidskrævende opgaver til nemt arbejde.

Maskinstyr?in g - hvorfor

er, robust og gi • Driftssikk lo o n et sensortek gennemprøv g ataindlæsnin d m e n – g in en • Enkel betj rialer t, spar mate e g e m r o f e grav • Undgå at lid fforbrug og s o st d n ræ b t • Reducere på maskiner lskær ol over skov tr n o k l ta To • tion i enhver posi

For mere info, gå til: www.scanlaser.dk Scanlaser (tidl. Mikrofyn)

SIDE 9


SIDE 10

Flere kompakte transportere

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

16. årgang • aUgUST 2011

Containermodel af skrotsaks

Sønderup Maskinhandel præsenterer både ny kom- JnC Teknik apS markedsfører en containermodel pakt dumper på gummibånd og ny el-trillebør på af en tjekkisk produceret skrotsaks hjul

Der er mange anvendelsesmuligheder for Fort el-trillebøren, som Sønderup Maskinhandel præsenterer på Have & Landskab. Fort har udviklet to nye trans- med henholdsvis 300, 400 og der ind overfor tunge løft. Derfor er der behov for el-køretøjer, portere i hver sin vægtklasse, 500 kg lasteevne. som præsenteres af Sønderup En anden nyhed fra Fort er en der kan arbejde indendørs uden Maskinhandel på Have & Land- elektrisk trillebør med en laste- udstødning, siger Ole Hosbond skab. evne på 300 kg. Den leveres en- fra Sønderup Maskinhandel. Fort 810 er en 800 kg dumper på ten 3-hjulet eller 4-hjulet med Ud over jordkasse kan der mongummibånd. Den er forsynet henholdsvis 300 watt eller 600 teres en række forskellige lad og redskaber på el-trillebøren, og med en 13 hk motor og udmær- watt motor. ker sig ved at kunne køre på selv - Vi oplever mere og mere el- modellen med 600 watt motor meget vanskelige underlag eller kørsel, fordi der er mange reno- kan eksempelvis anvendes til at på sårbare overflader. veringsarbejder indendørs, og flytte autotrailere. Fort har i forvejen minidumpere fordi Arbejdstilsynet oftere skri-

ZDAS Container Shear er en tjekkisk produceret skrotsaks, der er opbygget som containermodel. JNC Teknik ApS har agenturet for den nye tjekkiske skrotsaks på det skandinaviske marked. Det er en skrotsaks, der ikke - som en normal stationær guillotinesaks, er pladskrævende og opbygget på et fast fundament. - Fordelene ved ZDAS CNS 400 K Container Shear er lave specifikke investerings- og driftsomkostninger, at den kan flyttes på en almindelig containerbil eller på en trailer, at den er jobklar ef efter få minutter, at én mand kan læsse den, og så kan den køre manuelt eller pr. automatik samt endelig at alt sker med fjernbetjening fra operatørens plads i sin gravemaskine, fortæller John Nørgaard fra JNC Teknik ApS. Den kræver kun lidt plads, kan placeres hvor som helst, da saksen er en mobil enhed, der kræves ingen godkendelse, og der behøver ikke være strøm på pladsen, da den leveres med die-

818

FORSPRING GENNEM INNOVATION • ENkElT • ØkONOMISk • FlEkSIbEl • EFFEkTIV

Sennebogen 818 M • • • • •

Egenvægt 19.900 kg 4 cylindret Cummings motor med ydelse på 97 kW/133 Hk Multi Cab med et godt udsyn Bom der beskytter hydraulik Undervogn med eller uden dozerblad

www.unmobilkraner.com

Ternevej 4 - DK-8641 Sorring T +45 8695 7599 - F +45 8695 7098 info@unmobilkraner.com - www.unmobilkraner.com

Ternevej 4 • 8641 Sorring Tlf. +45 8695 7599 · Mobil +45 2328 2502 • Mail:mailto: jbs@unmobilkraner.com

Den nye container Shear skrotsaks kan flyttes på en containerbil og dermed læsses af en enkelt mand. selmotor eller El-motor alt efter kundens ønske. Alt er integreret i containeren saks, hydrauliksystem, tank samt motor. Vægten er ca. 24 tons. Alle komponenter er fra velkendte leverandører som BoschRexroth, Siemens etc. Saksen er placeret i bunden af opbygningen. Den klipper seks til otte tons i timen med et

brændstofforbrug på ca. 1,8 liter pr. tons. - ZDAS er driftsikker, og der kører over 130 stk. af samme type rundt om i Europa.. Flere kunder har efterspurgt en saks af denne type som et billigt alternativ til en guillotinen saks, siger John Nørgaard, der ser optimistisk på fremtiden.

Triplex klipper

Hydraulisk drift. Hydraulisk klippehøjde indstilling. Fås i 2500 - 3000 3500 og 4000 mm

Rotorklipper FR model -med tilt-up

Stama Multitruck Diesel ell. el-drevet model. Hydraulisk tiplad -stort tilbehørsprogram. 100 cm bredde. El-truck fås også som 80 cm. bredde

K-Flex

Ladskiftesystem

GMR maskiner a/s Saturnvej 17 8700 Horsens Tlf. 7564 3611 www.gmr.dk


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 11

Maskintrailer med bladfjedre Den danskproducerede Variant maskintrailer gør transport af kompakte maskiner mere behagelig. Det afgørende er bladfjedrene Bladfjedrene på den nye maskintrailer fra Variant muliggør hårdere belastning, bedre kørekomfort og billigere vedligeholdelse. Efter mange måneders udvikling, konstruktion og afprøvning præsenterer Variant nu markedets første danskproducerede maskintrailere med parabolske bladfjedre. Serien, der går under navnet Maxi Load, spås af fabrikken stor popularitet blandt entreprenører og håndværkere. - Man vælger bl.a. serien på grund af den ekstra lave læssehøjde på ned til 37 cm samt de kraftige, skridsikre trædeplader på hver side af ladkassen. De gør det nemt at stige af og på. Mest populær er udgaven på 400 cm, fordi det ekstra store lad giver plads til maskiner eller redskaber ud over minigraveren eller minilæsseren, lyder det fra salgschef Andreas Buhl. - De nye Maxi Load-produkter kan klare endnu hårdere belastning end tidligere udgaver. Affjedringen er kraftigt forbedret takket være gennemgående aksler med parabolske bladfjedre og de store bremsetromler med lukkede lejer. Det giver langt bedre kørekomfort ved forhindringer eller på hullet vej. Samtidig reduceres slitagen og dermed reparationsbehovet, siger han.. Andreas Buhl fortæller, at det først og fremmest er brugerne, der har æren for, at Variant nu

kan fremvise den første danskproducerede maskintrailer med parabolske bladfjedre. Udviklingen gik i gang efter utallige opfordringer fra kunderne. Inden introduktionen har traileren været igennem en lang række hårde tests, hvor der bl.a. er blevet fokuseret på affjedring, bremsekraft og rampestyrke. De mange tests er gennemført i samarbejde med en af Europas førende aksel- og bremseproducenter. Alle seriens fem modeller er godkendt til synsfri sammenkobling og leveres med solide, gennemtestede kuglekoblinger, ekstra kraftigt næsehjul samt redskabsplatform i fronten. Maxi Load fås med en ladlængde fra 260 til 400 cm, en bredde på 150 eller 180 cm samt en totalvægt på enten 2.000, 2.700 eller 3.500 kg, hvoraf sidstnævnte udgave leveres med støbte koblinger og indbygget lås. Den ny Maxi Load fås hos Variants mere end 150 forhandlere i Danmark. Variant, der blev grundlagt i 1975, producerer et stort udvalg af både hobbytrailere og påhængsvogne til professionel brug. Bag mærket står De Forenede Trailerfabrikker A/S, der er den største danskejede trailerproducent. Al montage foregår på fabrikken i Vejle, der også rummer svejseri og jernhal.

Queen’s Award for brændstofbesparelse

Variant Maxi Load byder på en læssehøjde ned til 37 cm samt kraftige, skridsikre trædeplader på hver side af ladkassen. Mest populær er udgaven på 400 cm.

MARKEDETS STÆRKESTE SNEPLOV R Y D D E R V E J E N E H E LT FRI I FØRSTE KØRSEL!

VILLETON SNEPLOV MED DOBBELTSKÆR OG EKSTRA SJAPSKÆR Villeton plovene adskiller sig fra andre plove ved at have vipbar stålskær. Ved aktivering af stålskæret skraber ploven vejen helt ren, hvilket især er velegnet til hård og fastkørt sne.

NU FINDES OGSÅ VILLETON V-PLOV I VORES PRODUKTSORTIMENT Villeton V-plov er en kombineret (1) side-, (2) spids- og (3) V-plov beregnet til montering på traktorer og lastbiler. Hver indstilling har sin force. Sideploven anvendes ved almindelig snerydning, spidsploven er ideel på veje, der er lukkede som følge af kraftigt snefald, og V-ploven er særdeles velegnet til snerydning på større arealer/p-pladser. Den buede facon på plovbladet af kraftigt plastmateriale (”high density polyethylene”) giver god effekt ved udkastning af sne.

JCB har modtaget en Queen’s Award for udviklingen af TorqueLock systemet, som reducerer brændstofforbruget på JCB’s rendegravere. Prisen blev overrakt af hertugen af Gloucester på vegne af Dronningen til direktøren for JCB’s rendegraverdivision, Steve Carrington. Selv om det er en stor ære at få overrakt en Queens Award er det ikke mindre end 26. gang, at det sker for JCB siden 1969. JCB’s øverste direktør, Alan Blake slog dog fast, at selv om det er 26. gang, så betyder det fortsat rigtig meget for virksomheden og for medarbejderne.

- Alle vore Queen’s Awards er specielle, men når de modtages for udvikling, så er det ekstra specielt, fordi vores succes over de seneste 65 år i aller højeste grad bygger på udvikling. Det understøtter alt, hvad vi foretager os, siger Alan Blake. - Det var udvikling, der fik JCB’s grundlægger, Joseph Cyril Bamford til at udvikle konceptet for rendegraveren for næsten 60 år siden, og i dag er vi verdensmarkedsleder på det område med næsten hver anden solgte rendegraver, siger Alan Blake. JCB repræsenteres i Danmark og Nicolaisen & Larsen.

(1)

(3)

(2)

For professionel rådgivning og mere information: Salgs- og servicechef:

Jylland og Fyn:

Sjælland:

John Overgaard Jensen

Kurt Antonsen

Søren Hansen

Tlf.: 20 40 88 30

Tlf.: 40 35 03 46

Tlf.: 20 46 34 65

joj@epoke.dk

ka@epoke.dk

sha@epoke.dk


SIDE 12

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

www.mascus.dk www.mascus.com

-vælg blandt tusindvis af maskiner!

16. årgang • aUgUST 2011

Over 50 maskiner leveret på 27 år

Lige nu kører der 18 JCB maskiner hos Jord Beton og anlæg a/S i Højby på Sjælland. i alt er det blevet til flere end 50 siden etableringen i 1984

Administrerende direktør og indehaver af Jord Beton og Anlæg A/S, Mogens Jensen og sælger for Sjælland og øerne hos Nicolaisen & Larsen, Lars Houlind. Maskinparken spænder fra den mindste Micro til en 24 tons gravemaskine hos firmaet Jord Beton og Anlæg A/S. Maskinparken omfatter lige nu 18 JCB maskiner. Senest er der kommet seks nye JCB maskiner til. Lige før sommerferien blev der leveret fem stk. JCB 8045 gravemaskiner og umiddelbart efter ferien yderligere en JCB 8085, ligeledes gravemaskine, som nu indgår i den omfattende maskinpark. Indehaver og administrerende direktør Mogens Jensen etablerede Jord Beton og Anlæg i 1984 som en enkeltmandsvirksomhed, og opgaverne var især havearbejde og forskelligt vedligeholdelsesarbejde. Der gik nu ikke mere end en måned, så var

den første medarbejder ansat. I dag er der 35 fastansatte medarbejdere og en række underentreprenører, så den samlede medarbejderstab udgør ca. 50 personer. ”Arbejdet er skiftet fra det mere anlægsprægede arbejde til jord-, kloak- og kabelarbejde, efter at jeg i 1989 blev autoriseret som kloakmester. Det kræver en alsidig og driftsstabil maskinpark. Det har JCB kunnet leve op til samtidig med, at maskinerne er økonomiske i drift og tilbyder maskinførerne et godt arbejdsmiljø. Det betyder også ganske meget for os, at Nicolaisen & Larsen som importør har en stor afdeling her på Sjælland. Vi oplever, at vi er tæt på leverandøren”, siger Mogens Jensen.

Højby ligger cirka fem kilometer syd for Nykøbing Sjælland, men Jord Beton og Anlæg A/S udfører arbejder over hele Sjælland, dog med hovedvægt på den del, der ligger nord for motorvej E20. ”En af vores spændende opgaver for nylig har været at renovere fire stationer for Regionaltog Sjælland. Den type opgaver er udfordrende og spændende, fordi det ikke er standardjobs”, siger Mogens Jensen. En række af de faste kunder er nogle af landets store typehusfirmaer, som bruger Jord Beton og Anlæg til kloakeringsopgaver og fundamentsstøbning. Et af specialerne er specialfundamenter på blød bund.

Pitzner køber nye kvalitetsmaskiner

vMC Pitzner køber de bedste maskiner på markedet i forbindelse med udskiftning af en del ældre anlægsmaskiner

KontaKt mascus: Henrik Pasgaard Hansen Account Manager tlf.: 33 39 47 97 mobil: 23425179 email: henrik@mascus.dk

En del ældre maskiner er blevet sat ud, og VMC Pitzner har været på indkøb hos leverandører af en række af de førende fabrikater. Dermed lægger VMC Pitzner sig i førerfeltet med de mest attraktive og driftssikre maskiner. Senest har VMC Pitzner således fået leveret en 7,5 tons Takeuchi TB 175, to Wacker Neuson RTSC2 knækstyrede råjordskompaktorer med infrarød fjernstyring og to El-drevne Bejco minidumpere. - Det er nyt for VMC Pitzner at gå mere målrettet efter anlægsmarkedet med topmaskiner. Vi har sonderet markedet og undersøgt, hvad kunderne efterspørger, og det viser sig at være nyt og driftssikkert topmateriel fra

de førende leverandører, siger Kern Wandall, chef for Byggeog Anlægscenteret hos VMC Pitzner. Erik Mortensen fra Øbakke A/S fortæller, at Takeuchi TB175 er én af de mest attraktive gravemaskiner på det danske udlejningsmarked, fordi den er let at køre med og af kunderne ofte fremhæves for at være meget velegnet til planeringsarbejde. Takeuchi er alle minigravemaskiners moder. Det var den japanske fabrik, der opfandt konceptet med kompakte gravemaskiner med svingbom. Også de el-drevne Bejco minidumpere er et populært udlejningsprodukt. Minidumperen er dansk udviklet, og den produceres fortsat i Danmark af Bejco &

Kramac Maskincompagni. - Der er en stadigt stigende efterspørgsel efter den el-drevne model uden udstødningsgasser. Vi har nået et udviklingsniveau, hvor nogle entreprenører vælger udelukkende at benytte el-drevne modeller, fordi de så ikke behøver tage hensyn til, om dumperne kommer ud på opgaver, hvor de lejlighedsvis skal køre indendørs, siger Børge Jørgensen, Bejco & Kramac Maskincompagni. Bejco Minidumper er hydraulisk styrbar og har differentialespærre. Den er på det seneste videreudviklet med en ny og mere ef effektiv batteritype, så ladetiden er reduceret, fortæller Børge Jørgensen.


16. årgang • aUgUST 2011

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

Danske partikelfiltre skal sikre ren luft i London

SIDE 13

den danske producent af partikelfiltre emicon Systems apS har fået en fod indenfor på det lukrative engelske marked.

Emicon Systems ApS, der udvikler og producerer partikelfiltre til blandt andet busser og lastbiler, får snart hænderne fulde i England, hvor den danske virksomhed står til at erobre ordrer for op mod 50 millioner kroner. For kort tid siden blev Emicon Systems godkendt som leverandør af partikelfiltre til det engelske marked, hvor efterspørgslen vil stige markant frem mod første januar 2012. Her bliver kravene til kørsel indenfor miljøzonen i London nemlig skærpet, således at alle Euro 3 motorer skal have monteret partikelfilter, og med den nye godkendelse i hånden har Emicon Systems sikret sig selv et godt udgangspunkt i kampen om de engelske kunder. - Myndigheder og organisationer i England regner med, at cirka 20.000 køretøjer skal have monteret partikelfiltre inden udgangen af 2011, og hvis vi opnår en markedsandel på bare fire, fem eller seks procent, er vi rigtig godt tilfredse. Det er bestemt ikke urealistisk, pointerer salgsog marketingchef Henrik Dahl og afslører, at virksomheden al-

lerede har fået forespørgsler til en samlet værdi af cirka 30 millioner kroner. Dermed ser det ud til, at et halvt års hårdt arbejde og en markant økonomisk satsning bærer frugt. Stor interesse for de danske partikelfiltre De engelske krav til udbydere af partikelfiltre er store. Organisationen Transport for London (TfL), der administrerer reglerne for kørsel indenfor miljøzonen i den engelske hovedstad, skal blåstemple alle forhandlere. For at leve op til godkendelseskravene er Emicon Systems blandt andet blevet ISO 9001 certificeret, ligesom den danske virksomhed har oprettet et engelsk selskab med kontor i Birmingham. Dertil kommer, at Emicon Systems netop nu er ved at etablere et netværk af forhandlere fordelt over hele England med salgs- og servicepersonale uddannet af Emicon Systems i henhold til aftalen med TfL. Salgs- og marketingchef Henrik Dahl lægger ikke skjul på, at processen har været krævende, men interessen i kølvandet på godkendelsen har til gengæld

Kravene til kørsel indenfor miljøzonen i London er blevet skærpet, og den danske producent af partikelfiltre Emicon Systems ApS står stærkt i kampen om kunderne. også været nærmest overvældende. På en messe i Birmingham for nylig fik Emicon Systems således skabt kontakt til en lang række virksomheder i både England og Skotland, der alle viste stor interesse for den

danske virksomhed. - Vi har de filterløsninger, som de engelske kunder efterspørger, vi har personalet, vi har erfaringen, og vi har netværket, så alt i alt har vi det bedst tænkelige udgangspunkt for at gøre en god

figur i England, konstaterer han. Danske Emicon Systems ApS her mere end 15 års erfaring med at udvikle og producere partikelfiltre til alle former for dieselmotorer. Produktsortimentet omfatter filterløsninger til bus-

ser og lastbiler generelt, samt løsninger designet specifikt til en række af de mest gængse lastbilmærker og -modeller. Derudover kommer filterløsninger til blandt andet entreprenørmaskiner og dieselgeneratorer.

brugte mAskiner til gode priser Yanmar sV100

Yanmar Vio35

rammax 3000

neuson 6003

takeuchi tb 045

Årg. 2006/3800 timer

Årg. 2005/3670 timer

Årg. 1997/600 timer

Årg. 2005/1047 timer

Årg. 1997/7500 timer

inkl. kipbar rabatskovl

kr.

Vær opmærksom på

inkl. skovle

353.000

at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele Yanmar landet. kontakt en sælger for dC6r at høre mere om den enkelte maskine.

kr.

145.000

kr.

92.000

kr.

inkl. planerskovl og nye bånd.

330.000

kr.

97.800

Yanmar sV17 demo

Weidemann 2070 CX80 tele

manitou mlt 845

merlo p40.17k

Årg. 2008/472 timer

Årg. 2008/500 timer

Årg. 2006/3715 timer

Årg. 2004/1515 timer

Alle priser er eksklusive moms.

Årg. 2001/10 timer

. www

as stem

.dk

kr.

40.000

kr.

145.000

Inkl. skovl og pallegafler

kr.

290.000

Inkl. skovl og pallegafler

kr.

265.000

kr.

435.000

gazelle 2007

Vi har flere brugte maskiner på lager til gode priser. Se alle brugte maskiner på vores hjemmeside eller kig forbi os til en fremvisning af maskinen. peter eter Henning søren

sydjylland/Fyn Vestjylland midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Frank Hans peter eter

nordjylland sjælland s jælland

3031 1153 4030 7549 Maskinleverandørerne


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 14

16. årgang • aUgUST 2011

Fire læssemaskiner kørt ned på 21 år Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner Salg Service Reservedele Udstyr Køb Formidling Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

EJgIL KNuDSEN ENTREPRENøRMASKINER

008 Hydrema 906D MM kun 3000 timer står som ny 02 Hydrema 928 C ESD kørt 6000 timer med stilbar bom 04 Hydrema 906 C-2 MM 7500 timer 00 Hydrema 906 B MM med hurtigskift skift for og bag 15000 t 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 94 Hydrema 908 A rendegraver kørt 10000 timer 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 96 Hydrema 604 4.cyl servo rendegraver god stand 04+05 Hydrema 912 dumper kørt fra 2400 - 3500 timer 86 Volvo A20 Dumper 6 x 6 ca. 9000 timer god stand 84 Volvo 860 Dumpers 87 Moxy (Ford 7610) dumpers med stor kasse god stand 94 Hydrema 908 MM rendegraver 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 93 Komatsu D37P larvebåndsdozer 3800 t. med ny transmission 02 Bomag BW177 DH3 Valsetog kun 1650 timer 02 Bomag BW124 PDH-3 Patfoot C råjordstromle ca. 1000 t. 04 Fiat Hithachi W 130 ged 4500 timer med nye dæk og nymalet 94 Volvo/Åkermann EC 300 gravemaskine 11800 timer 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine m. kipplanerblad og skovl 00 Merlo P3212 ESV Teleskoplæsser med udstyr 2200 timer Maskintransportvogn vogn m/2 aksler og bremser kr.25.000.Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

i løbet af 21 års ansættelse hos Hostrup Sand har Poul erik Knudsen formentlig en uofficiel danmarksrekord med flest timer i Komatsu læssemaskiner Lige efter påske fik Poul Erik Knudsen den fjerde Komatsu læssemaskine under sin ansættelse hos Hostrup Sand. Indtil da har han kørt ca. 34.200 timer i de tre forgængere. Poul Erik Knudsen har med de fire maskiner på stribe – aktuelt en Komatsu WA 480-6 - oplevet udviklingen og hæfter sig især ved forbedringerne af førerkomforten. - De er blevet langt mere brugervenlige. Komforten har fået et stort løft, det kunne jeg mærke allerede i 470’eren, hvor jeg fik et kulturchok i den rigtige retning. Og med 480’eren har komforten fået yderligere et hop fremad. Jeg har f.eks. aldrig ondt i ryggen, siger Poul Erik Knudsen. - Komforten betyder meget, når man sidder så mange timer i maskinen. Støjen inde i førerhuset på 480’eren er jo halveret i forhold til 470’eren, tilføjer han og lægger ikke skjul på, at han er vild med Komatsu. - De laver nogle maskiner, som jeg virkelig er glade for. Finishen er i orden, lyder konklusionen. Også med udviklingen på brændstoføkonomi er der sket forbed-

Poul Erik Knudsen læsser sand i sortererværket i Hostrup Sands grusgrav mellem Varde og Hjerting. Han kører nu med sin fjerde Komatsu læssemaskine i træk. ringer. Hvor 470’eren brugte 26 liter diesel pr. time, bruger den nye gummihjulslæsser kun 20 liter. Opgørelsen, som Poul Erik Knudsen selv har lavet, er baseret på de 133 timer, maskinen har kørt siden påske. - Med 470’eren kørte jeg hele tiden med speederen i bund. Nu kører jeg bare i tredje gear med 1400 omdrejninger, og jeg kan let mærke, at 480’eren har langt større maskinkapacitet, forklarer han. Hostrup Sands grusgrav ligger

mellem Varde og Hjerting og er kendt for sine store mængder rundkornet kvartssand, som i stor målestok ender hos betonstøberier og i mindre omfang i sandkasser og på golfbaner. Det var Scantruck, der solgte læssemaskinen til Hostrup Sand. Og netop firmaets sælger PoulErik Nielsen har kendt sin navnebror i alle årene. De første år, han besøgte grusgraven, var det dog som servicemontør. Maskinfører Poul Erik Knudsen lagde ud med en Komatsu

WA420-1, som han kørte (cirkatal) 17.700 timer i. Herefter skif skiftede han til en Komatsu WA4701, som gik 5000 timer. Den tredje Komatsu, WA470-5, kørte 11.500 timer. Ud over den bedre førerkomfort, skal Poul Erik Knudsen nu også vænne sig til, at han ikke længere selv skal skifte olie og filtre. På den nye Komatsu er der indgået serviceaftale, som betyder, at Scantruck sender en servicemontør ud i grusgraven med faste intervaller.

BRUGTE MASKINER TIL SALG NH LB115B

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 HD-SL 640-7090 7100 Liebherr R944 651-8431 11300

2001 2001

462.000,802.000,-

GuMMihJuLSLæSSErE Liebherr L574 473-7762

2002

477.000,-

MiniGravEMaSkinEr Neuson 3503 AE00675 Neuson 12002 AD05582 Neuson 38Z3 AE00418

9445

866 1900 1200

DOzEr OG DuMPEr Neuson 1001 AB100205H 467 Bell B25 40981201 9093 Liebherr PR734 726-8632 2745 TrOMLEr Rammax RW 2900 1238576

90

2006 2006 2006

220.000,477.000,233.000,-

Enhedsnr.902738 Årgang: 2006 Timer: 2700

Manitou MRT 2150 Volvo EC450

Hitachi EX300

Hitachi ZX210LC

Årgang: 1998 Årgang 2007 Timer 2328 Timer: 15600 Pris Kr. Kr. kontakt Kontakt os,Pris os

Årgang: 1990 Timer: 15000 Pris Kr. kontakt os

Årgang: 2005 Timer: 4600 Pris Kr. 525.000,-

Kr. 250.000 Fiat Kobelco

200.2

Enhedsnr.902733 Årgang: 2003 Timer: 4753

Kr. 177.000 Volvo EC280

Hitachi KH230-3

Hitachi ZX27U-2 Hitachi ZX50U-2

Årgang: 1998 Timer: 11400 Pris Kr. 230.000,-

Årgang: 1994 Timer: 17500 Pris kr. kontakt os

Årgang: 2008 Årgang 2007 Timer: 50 Timer 1825 Pris Kr. Kr. 190.000,Kontakt os,Pris

Case 695 Super

Enhedsnr.902725 Årgang: 2004 Timer: 5858

Kr. 203.000 2007 2000 2006

2008

87.000,495.000,891.000,-

268.000,-

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Leif Petersen .................................... mobiltlf. 2049 1811 Sjælland: Michael Jørgensen........................... mobiltlf. 3068 4404 Jylland: Henrik Lund ........................................ mobiltlf. 4030 7153 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard .................... mobiltlf. 2445 1153 Jylland midt/syd og Fyn: Claus Pedersen .... mobiltlf. 4031 7153 -besøg også vor webside www.jmm-group.com Alle priser er excl. moms

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • Tlf. 7564 1777

Komatsu Thwaites 3 tonne Fiat-Hitachi EX255

2RCD1100E Dyk pumper

Daewoo S250LC-V

Årgang: 2001 Årgang 2008 Timer: Timer 8300 220.000,Pris Kr. 295.000,-

Årgang: 2,0 m3 2008 Timer: 50 2000l./min. 60.000,Pris Kr. 25.000,-

Årgang: 2000 Timer: 11500 Pris Kr. 270.000,-

Se flere brugte maskiner på www.hpe-as.dk H.P. Entreprenørmaskiner A/S • Horsens tlf. 76 82 20 20 • Bjæverskov tfl. 56 87 10 10 København, Sjælland, Lolland-falster:

Henrik W. Sørensen

tlf. 2040 2210

København, Sjælland, Lolland-falster:

Hans Peter Pedersen

tlf. 4032 3999

Midt- og Nordjylland:

P. C. Nørgaard

tlf. 2144 1010

Midt- og Sønderjylland / Fyn:

Finn Enggaard

tlf. 4037 2230

Grønland:

Kurt Hansen

tlf. 2145 7515

WH609

Enhedsnr.902651 Årgang: 2005 Timer: 1577

Kr. 175.000 JCB 8045 ZTS

Enhedsnr.902717 Årgang: 2007 Timer: 2009

Kr. 183.000


16. årgang • aUgUST 2011

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 15

Renere og hurtigere Vejesystem udviklet sværvægtere til gravemaskiner

EC380D og EC480D på henholdsvis 38 og 48 ton er bygget til de helt tunge produktionsopgaver såsom udgravninger, læsning, håndtering af sten og generelle anlægsopgaver. Maskinerne leverer den nødvendige kraft via et højt drejningsmoment ved lave omdrejninger, men er samtidig både mindre forurenende, mindre støjende og mindre ”tørstige”. D-serien har de nyudviklede IIIB-kompatible D13 Volvo motorer med en effekt på 279 hk og 333 hk. Maskinerne er udstyret med en intelligent hydraulik. Når kun en enkelt hydraulikfunktion anvendes, udnyttes begge hydrauliksystemets to pumper til at give hurtigere cyklustider og større produktivitet. Systemet kan også automatisk prioritere flow i forhold til det igangværende arbejde. Undervognen er bygget af kraftigt dimensioneret højstyrkestål. Tandhjul og topruller er fremstillet af smedet, dybhærdet stål. Nederste ruller er oliefyldt for at modstå store belastninger. EC480D har mekanisk variabel sporbredde. Bredden kan udvides med 150 mm og frigangen med 196 mm. Det medvirker til såvel større stabilitet som be-

De to nye D-maskiner, EC380D og EC480D er udstyret med nyudviklede brændstof besparende motorer og er samtidig hurtigere end tidligere maskiner i den størrelse. skyttelse af maskinernes undervogn. Også bommen er fremstillet af højstyrke hærdet stål, som garanterer holdbarhed selv under de mest krævende arbejder. Forstærknings ribber er svejset på indersiden af armen for at give ekstra beskyttelse og sikre yderligere styrke. Maskinerne kan leveres med flydeleje funktion, som sænker bommen ved hjælp af tyngdekraften alene. Det frigør hydraulisk flow til andre opgaver.

Med en intelligent førerassistent kan føreren vælge mellem fem forskellige modi (tomgang, fin, generel, tung, max power). Dermed forhåndsindstilles maskinen til det aktuelle arbejders krav, og maskinen optimerer brændstoføkonomien. Den intelligente førerassistent kan via sin hukommelse forvalte op til 18 forskellige redskaber og således tilpasse flow og tryk efter de enkelte værktøjers krav.

Meldgaard Hydraulik A/S har siden 1996 forhandlet vejesystemet VEI, som er udviklet til læssemaskiner, og nu har firmaet også fået den danske forhandling af Loadtronic, som er udviklet til gravemaskiner. - Vores bevæggrund til at få Loadtronic ind hos os er netop, at systemet er målrettet gravemaskiner. Der findes vejesystemer, der også kan anvendes til gravemaskiner, men det har ikke hidtil været muligt at få et så nøjagtigt system, som dette, siger afdelingsleder Jørn Holm, Meldgaard Hydraulik A/S. Systemet er meget brugervenligt med den indbyggede hjælpetekst som viser vigtige uddrag fra instruktionsbogen direkte på skærmen. Denne funktion er specielt vigtig, hvor der er mange maskinførere, der bruger maskinen. I tillæg kan man lagre 999 jobs på hurtigtaster, hvorefter man kan hente et bestemt job frem med kun ét tastetryk. Ved arbejde med eksempelvis knuse materialer kan man have op til ni aktive jobs med skifte mellem fraktionerne med ét tastetryk. Systemet husker totalen for de forskellige materialer og viser dette i vejebilledet.

byd på

brugt

www.retrade.dk

Loadtronic er meget brugervenligt med indbyggede hjælpetekster direkte på skærmen. Systemet er udviklet til gravemaskiner. Loadtronic 3 kan kalibreres med 10 forskellige redskaber. - Det er vigtigt også ved læsning med gravemaskine at få en meget nøjagtig vejning af materialerne. Det er ikke sjældent, at der læsses lastbiler med gravemaskine, og der skal man selvfølgelig udnytte kapaciteten optimalt uden at risikere overlæs. Det kan man med dette system, fordi det er et ægte gravemaskinesystem, der tager højde for krøjning, løf løftehastighed osv., siger Jørn

Holm. - Ud over at Loadtronic er optimalt til gravemaskiner har vi også forhandlingen af systemet til læssemaskiner, hvor det har nogle dynamiske funktioner bl.a. med kommunikation, som er interessante. Vi er desuden klar til at servicere de eksisterende kunder, der kan have købt systemet gennem Volvo Entreprenørmaskiner eller Østli, som tidligere har repræsenteret Loadtronic, fortæller Jørn Holm.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 16

16. årgang • AUGUST 2011

Daglig leder overtager Næstved Sten & Grus Troværdighed og loyale kunder skal sikre fremtiden for Flemming Schou, der oplever store ekstra omkostninger til brændstof som største udfordring ved overtagelsen Det er stadig Flemming Schou, der enten kører rundt på den store Volvo L180F eller sidder i det blå skur på pladsen ved Næstved Sten & Grus. Fra 1. juli er det bare som ejer af pladsen og det tilhørende skib i stedet for som hidtil, hvor han har været daglig leder for Entreprenør Troels Jørgensen. - Jeg var oprindelig ansat hos entreprenør Troels Jørgensen som gravemester, men da han åbnede pladsen for 13 år siden, flyttede jeg hertil som daglig leder. Jeg har hele tiden kørt det, fuldstændig som om det var mit eget, og han har på ingen måde blandet sig, så da jeg i forbindelse med generationsskifte i virksomheden fik tilbudt plads og skib, var det naturligt at slå til, siger Flemming Schou.

Eget skib

Næstved Sten & Grus henter 90% af råstofferne på havbunden i Smålandsfarvandet og Storebælt med ralsugeren Mette Pan, som laster 320 kubikmeter og har en besætning på fire mand.

- Jeg var selv med til at købe hende for 10 år siden. Skibet og pladsen er hinandens forudsætninger. Vi får kørt omkring 10% af råstofferne til fra grusgrave, og vi har desuden en genbrugsafdeling, hvor vi modtager betonbrokker til nedknusning, siger Flemming Schou. - Ved at vi har vores eget skib, kan vi hente præcis de kvaliteter, som vi sælger. Det ville være vanskeligere, hvis vi udelukkende brugte indchartrede skibe. Vi bruger dog også ekstra skibe i et vist omfang. Lige nu er vi i gang med at levere 30.000 kubikmeter sand til opfyldning ved en række brobyggerier til en ny omfartsvej ved Næstved, og der har vi brug for ekstra skibskapacitet. - I dag er 80% af vores produktion sand, mens de resterende 20% er sten. Tidligere var det omvendt, men betonindustrien bruger ikke så mange sten fra havet længere. Vi må også konstatere, at det ikke er så let at finde sten i den rigtige kvalitet. De bedste er hentet op fra havbunden, men egentlig har vi et

fint produktmix nu, som samlet giver os et bedre resultat, siger han. Næstved Sten & Grus sælger omkring 40% af produktionen til faste kontraktkunder som betonværker og et asfaltværk, mens resten går til lokale entreprenører og udefra kommende entreprenører med opgaver i området.

Kaffe i skuret

Flemming Schou lægger vægt på, at kunderne ikke kommer til at mærke forandringer efter hans overtagelse af virksomheden. - Jeg har altid kørt det, som om det var mit eget. Vi er kendt for at være dem, der står ved vores aftaler, uanset om der er papir på dem. Her er et ord et ord. Forsyningssikkerheden er helt afgørende. Det nytter ikke, at jeg lover en masse og så ikke kan levere varen, når kunden skal bruge den. - Jeg vil gerne have et godt og lidt personligt forhold til kunderne. Det betyder tit en del, at vi lige har fået en kop kaffe i skuret og talt tingene igennem.

Flemming Schou ved sine to vigtigste maskiner – ralsugeren Mette Pan og læssemaskinen på pladsen ved Næstved Havn. Så ved vi, hvor vi har hinanden. Tillid er rigtig vigtigt, men selvfølgelig skal der også være styr på kvaliteten. Vi har et eksternt laboratorium tilknyttet og kan naturligvis dokumentere kvaliteterne. - Det betyder også en del for kunderne, at de møder chefen selv. Jeg kan godt lide, at det er mig, der for det meste sidder i læssemaskinen. Det er kundernes første møde med os, og det er ofte der, den næste handel begynder. Ud over Flemming Schou og

skibsbesætningen er der ikke andre faste ansatte, men han lejer folk ind efter behov. I alt går der ca. 120.000 ton materialer over pladsen årligt.

Brændstof stiger

Flemming Schou lejer ikke bare mandskab ind, men også maskiner. - Én ting har jeg lært af krisen. Det gælder om ikke at have for store faste omkostninger. Ud over læssemaskinen har vi en Liebherr 934 industrimaskine til at losse skibet, men ellers lejer

vi efter behov eksempelvis til knusning af beton. - Vi er i en branche, hvor priserne er markedssat, så indtjeningen afhænger af, hvor billigt man kan producere. Derfor gælder det også om at være i stand til at tilpasse omkostningerne efter afsætningen. Da vi etablerede pladsen, producerede vi betydeligt mere end i dag, men resultatet på bundlinjen var ikke større. Det helt afgørende for os er at kunne tilpasse os på et splitsekund. - Vi er primært i konkurrence


16. årgang • aUgUST 2011

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

Flemming Schou sidder de fleste dage selv i læssemaskinen og har dermed den tætte kontakt med kunderne.

med grusgrave, men vi har ekstra omkostninger til at hente råvarerne, og dem kan vi kun delvis hente hjem på prisen i kraft af særlige kvaliteter. - Specielt de seneste år er brændstofpriserne steget voldsomt. Jeg har regnet ud, at over to til tre år er brændstofpriserne steget med hvad der svarer til 6,30 kr. pr. indsejlet kubikmeter sand og sten. Det har vi ikke mulighed for at lægge på prisen, så det gælder om at være effektiv i produktionen. Foruden den ekstra brændstofpris er der produktionsvederlaget til staten på 8 kr. pr. kubikmeter og råstofafgiften på 5 kr. pr. kubikmeter.

Skal ikke vokse

Flemming Schou har ikke planer om, at Næstved Sten & Grus skal være større. - Det vigtigste er, at vi kan tilpasse os, og så skal vi kunne tage de små specialopgaver sideløbende med de store opgaver, der i øjeblikket er på vej i Næstvedområdet. Der er en planlagt havneudvidelse, der er et stort fjernvarmeprojekt, der skal anlægges flere rundkørsler og omfartsvejen er i fuld gang, men vi vil også fortsat være klar til at levere små specialopgaver som eksempelvis ridebaner. - Vi har faktisk leveret til mange ridebaner, og jeg er ikke bleg for at køre forbi på vej hjem en aften

Ralsugeren Mette Pan henter 90% af råstofferne til Næstved Sten & Grus i Smålandsfarvandet og Storebælt.

og give dem nogle gode råd, eller bruge en del tid i telefonen på at rådgive, så vi kan være med til at skabe de bedste mulige ridebaner. Næstved Sten & Grus skal heller ikke udvide virksomheden med lastbiler. - Tværtimod har vi et godt samarbejde med flere vognmænd, og det er ganske vigtigt. Jeg tror, at det er en lille fordel, at jeg har overtaget, så der ikke længere står et entreprenørfirma bag, som i øvrigt også have lastbiler. Nogle har af og til talt lidt om, at de handlede med en konkurrent på den måde. Det er vi i hvert fald helt fri af nu, fastslår Flemming Schou.

Der går omkring 120.000 ton råstoffer over pladsen årligt hos Næst Næstved Sten & Grus.

SIDE 17


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 18

Pavillonbyggeri til helikopterbase

når markante byggekrav kombineres med en meget stram tidsplan kan pavilloner være løsningen. Cramo leverede base til jysk lægehelikopter på rekordtid Da flyselskabet North Flying A/S skulle opbygge basen for den midtjyske lægehelikopter i Karup var der brug for en hurtig løsning, men også en løsning uden kompromisser på afgørende punkter, fordi beredskabet skal fungere på et meget højt niveau til de vigtige funktioner i lægehelikopteren. Basen kom til at bestå af otte sammenbyggede C40 standardmoduler leveret og opbygget af Cramo A/S, som også tidligere har stået for opbygningen af en tilsvarende base til den sjællandske lægehelikopter. Arbejdsfordelingen omkring lægehelikopteren er sådan, at SOS International står for lægeheli-

kopteren og North Flying er underleverandør for selve basen, hangaren samt det medicinske udstyr og redderne. En anden underleverandør leverer helikopteren og kaptajnen. North Flying har i forvejen betydelig erfaring med ambulanceflyvning bl.a. for SOS International og diverse forsikringsselskaber og har desuden fly til forretningsflyvninger. - Da vi skulle opbygge basen i Karup, havde vi kontakt til fire andre leverandører, men valget faldt på Cramo, primært fordi vi havde tillid til, at firmaet kunne klare den hurtige leveringstid kombineret med en meget høj kvalitet. Der skulle leveres me-

16. årgang • aUgUST 2011

Cramo A/S opbyggede basen for den midt- og nordjyske lægehelikopter på meget kort tid med en række særlige specifikationer.

get på samme tid, og der er høje krav til kvaliteten herunder særlige forhold omkring medicinsk udstyr, sanitære forhold, renlighed osv. Samtidig giver det specielle byggeforhold, at basen ligger på et lukket militærområde ved Karup, fortæller salgschef Jesper Kongelund, North Flying A/S. - Vi indhentede bl.a. informationer fra Ringsted, hvor Cramo har opbygget basen til den sjællandske lægehelikopter. Vi fik tillid til, at firmaet kunne løse opgaven, og vi valgte Cramo som leverandør, selv om firmaet ikke var billigst. - Efterfølgende må vi konstatere, at det er gået rigtig godt. Jeg har

os Mød 1 på b and på st andska & L gelse e v a H Sla st i 1 201 25. augu 24.-

Helikopteren for det midt- og nordjyske område har base i Karup, hvor Cramo A/S har opbygget basen. haft to faste kontaktpersoner hos Cramo, og de har også været til stede rent fysisk, når vi har holdt møder. Det er vigtigt, at der ikke er for mange forskellige personer involveret. De to personer vidste alt om, hvad der var aftalt under vejs, og det fungerede godt. - Efterfølgende har jeg også oplevet et godt samspil omkring aftersales. Der opstår jo altid

nogle småting og ekstra behov, og der har Cramo været god til at få det ordnet, siger Jesper Kragelund. Basen i Karup rummer soverum for besætningen, kontorer, opholdsrum, køkken samt depot og vaskerum. Byggeriet er indrettet specielt efter de meget hurtige reaktionstider, der forventes af mandskabet.

-

ANNONCE TELEFON 8680 4499 • 2086 4499

FLEX

Effektivitet og fleksibilitet til din gravemaskine Med udstyr fra engcon bliver din gravemaskine en endnu mere effektiv, alsidig og lønsom. I centrum står vores tiltrotatorer, gravemaskinens håndled til maskiner fra 1,5 til 32 tons. Rundt om den har vi opbygget et komplet redskabsprogram: System engcon. engcon står for tryghed og maksimal maskinudnyttelse. engcon har mere end 20 års erfaring med tiltrotatorer med fokus på vore kunders effektivitet. Mød os på stand 1 på Have & Landskab 2011 i Slagelse – og se eller afprøv selv mulighederne. engcon Denmark, AB Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg E-post danmark@engcon.dk | www.engcon.com

Green-Tec® - 7555 3644


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 19

20 meter højt stillads ruller i rådhussalen En utraditionel opbygning på skinner har gjort det muligt at benytte et stort rullestillads fra VMC Pitzner i Københavns Rådhussal, der ellers har et meget sårbart gulv Da der skulle udskiftes glas i loftet på rådhussalen på Københavns Rådhus var det en stor udfordring at komme de 20 meter op i den 45 meter lange rådhussal uden at overbelaste gulvet, som hviler på vægge under salen. Et normalt rullestillads på hjul ville samle belastningen alt for meget og dermed ødelægge gulvet. I steder blev der opbygget et rullestillads, der kører på strategisk placerede skinner, så trykket fordeles og lægges på væggene under gulvet. Samtidig er stilladset opbygget i aluminium for at minimere vægte mest muligt. Stilladsopgaven blev løst af Rodahl Stilladser, som i forvejen arbejder sammen med VMC

Pitzner om levering af især aluminiumsstilladser. - Arkitekten på opgaven havde forskellige løsningsmuligheder, og vi kom med det bud, der blev valgt. Jeg gik til VMC Pitzner for at få grejet. VMC Pitzner har altid været gode til at levere aluminiumsstillads, hvor vi kan holde vægten nede, og vi har et rigtigt godt samspil med Pitzner, fortæller driftschef André Gammelgaard Müller fra Rodahl Stilladser, som har mange erfaringer med specielle stilladsopbygning eksempelvis i kirker og andre bygninger, hvor der skal tages ekstraordinære hensyn og specielle konstruktioner. Per Hemmingsen fra VMC Pitzner fortæller, at konstruktionen med skinner er ny for firmaet.

Rulleskinnerne er trekantdragere af samme type, som anvendes til rullende overdækning. - Normalt opbygger vi ikke så store stilladser i aluminium, og vi har investeret i nyt udstyr til denne opgave. For os er det spændende at få skinneløsningen afprøvet. Den kan vi benytte andre steder som eksempelvis i sportshaller, hvor der også er sårbare gulve, der ikke kan bære et almindeligt rullestillads, siger Per Hemmingsen. Stilladset er 12 gange 18 meter i grundflade og 20 meter højt. Rodahl Stilladser er et gammelt stilladsfirma, der i dag har 25 medarbejdere og løser mange forskellige typer stilladsopgaver – både de mere standardiserede og specialopgaver.

Gulvet i den smukke rådhussal beskyttes ved at benytte et rullestillds på skinner ved udskiftning af glas i loftet.

S!

ESØG O KOM OG B R. 152 STAND N

11, PÅ:

UGUST 20

24.-26. A

Rullestilladset i aluminium kører på skinner, så vægten fordeles og belastningen af gulvet reduceres.

NORDJYLL.: Jakob M. Pedersen, 21 41 00 16 ØSTJYLL.: Esben Skovlund, 21 41 00 15 MIDT & VESTJYLL.: ens Østerlund, 20 48 86 15 SØNDERJYLL.: Anders B. Andersen, 20 30 76 81

FYN VEJLE/FREDERICIA: Michael Hansen, 21 41 00 11 NORD- & VESTSJÆLL.: Finn Pedersen, 21 41 00 17 KBH, SYD- & ØSTSJÆLL., LOLL.: Kenneth Hansen, 20 30 76 80 BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 20

Dansk kranfirma indtager Sverige

16. årgang • aUgUST 2011

Svensk kranveteran i spidsen, når un Mobilkraner opbygger sin svenske organisation efter overtagelsen salget af grove mobilkraner i Sverige Der ligger 20 års erfaring med mobile kraner i Sverige bag, når UN Mobilkraner nu opbygger salgs- og serviceorganisation i Sverige efter overtagelsen af salget af Grove mobilkraner. UN Mobilkraner har nemlig ansat Johan Svensson som regionschef. Han har senest fungeret som Aftersales Manager i Skandinavien for Grove. Indehaver af UN Mobilkraner, Niels Hoffmann har store forventninger til det svenske marked. - Vi glæder os til at udvikle servicenet og salg i Sverige i forlængelse af, at vi har fået agenturet for Grove i Sverige. Vi har hidtil betjent kunder i Sverige fra vores danske serviceorganisation, men nu skal vi have i hvert fald to-tre serviceteknikere med servicebiler i Sverige hurtigst muligt, siger Niels Hoff Hoffmann. - Vi har en del kunder, som arbejder på tværs af landegrænser. Når kunderne opererer i større og større enheder, får vi også behov for at styrke vores organisation, så vi kan leve op til de øgede krav. Den opgave er vi over-

beviste om, at Johan Svensson vil være mand for at løfte i Sverige. Vi kender hinanden særdeles godt i forvejen, så det var et enkelt valg, siger Niels Hoff Hoffmann. En af de første opgaver for Johan Svensson bliver at etablere en base i Stockholms regionen og dernæst få ansat servicemontører. - Vi skal have en serviceorganisation, der passer til den svenske geografi. Det vil sige, at vi satser på mobile serviceværksteder. I tilfælde af stører havarier, vil vi benytte værkstedet hos UN Mobilkraner i Sorring i Midtjylland. Det er det bedst kvalificerede værksted i Skandinavien til den type opgaver, siger Johan Svensson. - Opbygningen af en serviceorganisation og lagerfaciliteter for reservedele er grundlaget for vores organisation. Salg af nye kraner er helt afhængigt af, at vi kan præstere en optimal service, så kunderne ikke oplever unødvendige driftsstop og forsinkelser af deres arbejde, siger Johan Svensson. Ud over Sennebogen kraner og

Grove mobilkraner har UN Mobilkraner også agenturet for Orlaco kameraløsninger til kraner samt PTC hydrauliske vibratorer.

Direktør Niels Hoffmann, UN Mobilkraner, regionschef for Sverige, Johan Svensson og salgschef for Danmark Jørgen Andersen.

Groves nye mobilkran i 400 tons klassen, Grove GMK 6400 arbejder i op til 135 meters højde.

Scantruck er Danmarks stærkeste leverandør af maskiner til entreprenør- og byggebranchen...

Menneske – maskine – miljø Belos har taget størst mulige miljøhensyn ved konstruktionen af alle Belos modellerne. Dieselmotorer fra Kubota, verdens førende producent indenfor bl.a. reduktion af udstød-

ningsgasser, opfylder EU-norm stage lllA. Den effektive forbrænding giver ikke alene ekstrem ren udstødning, men også en god driftsøkonomi. Hver dråbe diesel udnyttes.

Mød os på Have & Landskab den 24.-26. august på Stand 15

Komatsu er en af verdens største producenter af maskiner til entreprenørbranchen. Scantruck har siden februar 2010 været forhandler af Komatsu i Danmark, Grønland og på Færøerne. Komatsu er førende på markedet med følgende maskintyper: gravemaskiner, læssemaskiner, dozere, dumpere, rendegravere, gradere og knusere i alle størrelser.

Med satelitovervågningssystemet Komtrax, som er standard på de fleste Komatsu-maskiner, har du altid det store overblik over maskinens generelle tilstand, brændstofforbrug og andre vigtige informationer.

God service er en selvfølge

24-7 døgnvagt

Udenfor normal åbningstid

96 147 147

• Garanteret hjælp indenfor 2 timer ved nedbrud • Reparation af lifte, teleskoplæssere og entreprenørmateriel • Veluddannede servicemontører • Landsdækkende service - 38 biler • Vagttelefon udenfor åbningstid

Katkjærvej 5, DK-7800 Skive • Metalgangen 1-3, DK-2690 Karlslunde info@scantruck.dk, www.scantruck.dk •

Tlf.:45 96 147 147

Trans Pro 3440

Trans Pro 4560

Intensivt udviklingsarbejde har resulteret i denne unikke Trans Pro 3440 model, der selvom kompakt er karakteriseret ved høj ydeevne. Den lever derfor fuldt op til professionelle brugeres krav til en komplet redskabsbærer med høj gennemtestet effektivitet og brugervenlighed.

Udviklingsarbejdet med Trans Pro 4560 er sket i nært samarbejde med vore kunder. Resultatet er en effektiv redskabsbærer, hvor også komfort og miljø er i højsædet. Trans Pro 4560 er en af markedets mest effektive og driftsikre redskabsbærere.

Belos redskabsbærere har eksisteret som mærke i Danmark i mere en 25 år og har som importør af de svenskproducerede maskiner stået for kvalitet og driftssikkerhed. Fra marts i år er Belos blevet overtaget af Kärcher A/S, der er et datterselskab i Kärcher koncernen med hovedsæde i Tyskland og en omsætning på 1,4 mia. euro. Koncernen er repræsenteret i 192 lande, har 47 datterselskaber og 7.000 medarbejdere på verdensplan. Find den nærmeste Belos forhandler på www.belos.dk. Rekvirer Belos brochurer på tlf. 70 20 66 67.


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 21

Dumper med betonkanon Betonspecialisten har fået ombygget en Hydrema 912 dumper til ’betonbil’, der kan køre på sårbart eller blødt underlag med fire kubikmeter beton Firmaet Betonspecialisten og indehaver Erik Tofting havde en udfordring under betonarbejde i København. I mange områder af byen må der ikke køre biler, der vejer mere end 18 tons, og en typisk betonbil med fire aksler vejer 40 tons med fuld last. - Jeg fik så den idé at købe undervognen til en jorddumper og sætte en betonblander på. Vi læsser så beton fra bil til dumper uden for området med belastningsbegrænsning og kører ind med dumperen. Det betyder også, at vi kan spare en del brug af transportbånd, fordi dumperen er terrængående og kan køre helt tæt på selve arbejdsstedet, siger Erik Tofting. - Ud over at bruge den i København, så ser jeg også andre anvendelsesmuligheder eksempelvis når vi støber fundamenter til telemaster, hvor vi ofte må lægge en del køreplader ud til betonbilerne. Det behøver vi ikke, når vi kører med dumper, og dermed sparer vi omkostninger. - Jeg håber, vi snart kan få nr. to. Det vil nemlig betyde, at vi kan tømme en betonbil på én gang over i to dumpere med betonblander. Det er kun et spørgsmål om nogle aftaler, der skal falde på plads, så er vi klar til nr. to, siger Erik Tofting. Betonspecialisten har hjemme i Løgstrup mellem Viborg og Skive, men arbejder over hele landet ikke mindst med specialopgaver i beton. - Vi har mange opgaver i København, bl.a. fordi vi er prækvalificerede til arbejde i Københavns Kommune. Vi er i øjeblikket i gang med at etablere et 25 cm betonunderlag for granitbelægning i et område på tilsammen tre hektar i det indre København. Vi støber også kunstværker og udfører andre specialopgaver bl.a. for anlægsgartnere, fortæl-

ler han. Betonspecialisten har ca. 10 mand i arbejde i øjeblikket. For Hydrema er ’betonbilen’ endnu en anvendelsesmulighed for Hydrema 912 dumperen. - Vi leverer chassiser til en del forskellige formål, og ’betonbil’ er det nyeste eksempel, siger salgschef Nicolai Tange Jørgensen. - Da vi fik henvendelsen fra Erik Tofting koblede vi ham med firmaet Chrois og Basse, som vi arbejder sammen med om mange specialløsninger. De fandt så en betonblander, og Basse har bygget den på dumper-chassiset. - Vi har efterfølgende hørt fra andre sider, at det kunne være interessant i andre sammenhænge også eksempelvis ved støbearbejde til vindmøller, ved havneprojekter og i andre sammenhænge, hvor man kan spare udlægning af køreplader og komme tæt på arbejdsstedet med en terrængående ’beton-dumper’. - I første omgang har vi bygget betonblander på en Hydrema 912, men der er intet i vejen for også at gøre det på den store treakslede Hydrema 922, hvis der er efterspørgsel efter det, siger Nicolai Tange Jørgensen. Erik Tofting ser også eksportmuligheder i idéen. Han har en kollega i Norge, som allerede har vist interesse, og han har en bekendt i Kina, hvor de kører beton på langsomtkørende dumpere over større afstande, så han ser spændende muligheder i ’beton-dumperen’.

Hydremas ’betonbil’ var udstillet på dyrskuet i Herning og vakte en del interesse fra betonfirmaer med behov for kørsel på sårbart eller blødt underlag.

BIGAB® skifteladsvogne – Markedsleder i Europa!

PRO BIGAB® Redesign og nytænkning ! BIGAB kroghejsevogne er et originalt svensk produkt med mere end 30

PRO BIGAB indebære en opgradering af såvel design som funktionalitet.

års produktudvikling bag sig. BIGAB er enkel i sit design, ordets bedste

Vores BIGAB kunders ideer og ønsker har udgjort grundlaget for udvik-

betydning, og vognen er smidig men selv den bedste vogn behøver de-

lingen af PRO BIGAB. Udviklingsprocessen løber over tid og med lance-

sign ændringer og nytænkning. Nu præsentere vi konceptet PRO BIGAB.

ringen af Z-kranen tages første skridt

En kran til entreprenører Z–kranen er udviklet specielt til BIGAB, hvad angår funktion og design. Kranen er bygget for at kunne parkeret foran tårnet i transportposition, så den ikke forstyrrer ved skift og tipning. Takket være den innovative konstruktion af kranen er der gjort en stor indsats for at øge udsynet fra førerhuset ved skift og vipning. Z–kranen har en rækkevidde på 6,6 m med et teleskop på 1,45 m. Kranen løfter ved fuld længde 750 kg ekskl. griber og rotator. Yderligere oplysninger finder du på www.forsmw.com

VIL DU TJENE FLERE PENGE PÅ DIN MASKINE?

Partikelfilter

Fra

00ms0,kr.1ex.0.mo Bemærk! Kranen på billederne er forsynet med radiostyring som ekstraudstyr og monteret på en BIGAB 12–15. Vogn er forsynet med rammestyring, affjedret bogieaksel samt bogieløfteanordning som ekstraudstyr.

• • • • •

Vi har landsdækkende service og support Hurtig levering Lave driftsomkostninger Lang levetid Hurtig service af alle slags filter

www.emicon-systems.dk For mere information kontakt venligst Henrik Dahl - mobil 3052 4728 - hd@emisys.dk Emicon Systems • 3691 5370 • info@emisys.dk

Fabrik: E-mail: info@forsmw.com www.forsmw.com

Herning: Allan Helms, Tlf. 40 13 63 30 Århus: Jakob Helms, Tlf. 40 34 63 30 Sorø: Kristian Helms, Tlf. 40 20 63 30 E-mail: mail@helmstmt.com www.helmstmt.com


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 22

16. årgang • AUGUST 2011

Styrker grundlaget ved køb af konkursrester Jamas har med ét slag fået en helstøbt virksomhed efter overtagelse af værksteder og reservedelslager fra konkursramte ConenCo. Flere ændringer er på vej i Jamas Jamas A/S voksede fra otte til 25 medarbejdere i juli, da virksomheden overtog serviceorganisationen med værksted og reservedele fra konkursboet efter ConenCo A/S. Dermed blev det med direktør Jakob Stausholms ord samtidig en helstøbt virksomhed, der ud over import og salg af Doosan entreprenørmaskiner også har otte servicebiler og værksteder i Skibby, Kalundborg og Thrige ved Århus. ”Da jeg gik ind i Jamas den 1. marts 2011 var det klart med det sigte, at der skulle ske noget med virksomheden. Grundlaget for Jamas var simpelthen for spinkelt, og en organisation med otte medarbejdere er for lille. Derfor kan du godt kalde det en slags held i uheld, at vi fik mulighed for at overtage dele af ConenCo, selv om en konkurs naturligvis er en ubehagelig baggrund,” siger Jakob Stausholm. ”Allerede i juni inden konkursen overtog vi værkstedsaktiviteterne fra ConenCo i Thrige og ansatte to værkstedsfolk. Resten skete umiddelbart efter konkur-

sen, og jeg vurderer, at det var den hurtigste og bedste måde at få skabt et grundlag, som skal til for at drive Jamas med en fornuftig indtjening.” ”Vi kender jo ConenCo rigtig godt, fordi virksomheden har været forhandler af Doosan. Værkstedet har fungeret fornuftigt også økonomisk, og specielt i Kalundborg er der en lang række lokale stærke kunder, som vi betjener på en række områder både indenfor entreprenørmaskiner, landbrugsmaskiner og industri.” Jamas A/S er en 25 år gammel virksomhed, der er grundlagt af Jan og Rita Adamsen. Oprindeligt byggede den på distribution af Ljungby maskiner, men for en halv snes år siden overtog firmaet importen af Doosan. Den 1. marts trådte Jakob Stausholm til som direktør. Jan Adamsen er i dag tilknyttet virksomheden som sælger. ”Det er en ordning, som begge parter er rigtigt godt tilfredse med. Jeg har en baggrund indenfor finansiering og kender markedet og prisforholdene særde-

les godt, men Jan Adamsen har sit netværk med mange personlige relationer og dermed et godt kendskab til, hvad der rent praktisk sker hos kunderne her og nu,” siger Jakob Stausholm.

Salgsindsats skal øges

Trods de store forandringer hos Jamas A/S hen over sommeren, er tilpasningen af virksomheden ikke slut endnu. ”Vi skal have fundet to stærke forhandlere af Doosan i Jylland, og samtidig skal vi have en salgssupport op at stå på Sjælland. Der skal også ske noget geografisk, hvor Doosan ikke er tilfreds med beliggenheden i Skibby. ”Ud i fremtiden kan jeg godt se for mig, at vi etablerer en salgsafdeling i et hus, hvor der også er andre supplerende maskintyper repræsenteret. Det kunne være landbrugsmaskiner, gaffeltrucks eller noget helt andet. Jeg kommer jo lidt ude fra i forhold til entreprenørbranchen og kunne også godt se multibrand huse for mig på samme måde som i bilbranchen, men det er entre-

Jakob Stausholm trådte ind som medejer og direktør for Jamas 1. marts, og nu har firmaet overtaget værksteder og reservedelslager fra konkursboet efter ConenCo. prenørmaskinbranchen vist ikke klar til endnu.” ”Salgsmæssigt kunne jeg godt tænke mig at udbygge salgsindsatsen ved at samarbejde med folk, som har været tilknyttet ConenCo. Det kunne være i en form for freelance tilknytning. Der er ikke grundlag for at ansætte folk i en salgsorganisation.” ”Vi er i en situation, hvor Jamas

er næsten selvfinansierende. Derfor har vi kunnet overtage værksted og reservedelslager fra ConenCo uden at skulle spørge i banken, og det giver en betydelig frihed, men for at bevare den position, skal vi tjene penge fra dag ét. Derfor har jeg meget fokus på at få implementeret de to virksomheder til én,” understreger Jakob Stausholm.

Flere produkter ind

Ud over Doosan har Jamas også import af hydraulisk udstyr fra Everdigm og Arden. I forbindelse med overtagelsen af værkstederne fra ConenCo er der indgået en aftale om at være servicepartner for Tadano Faun mobilkraner, som hidtil er blevet importeret af ConenCo. ”Jeg kan godt forestille mig, at vi tager flere supplerende pro-

Cat® 966K gummihjulslæsser

SÅ BLIVER DET IKKE BEDRE

Vi lancerer Caterpillars helt nye læssemaskine i form af en 966K. Kom og se maskinen til Åbent Hus i Skejby og få et indblik i den nyeste og mest moderne teknik i markedet. Maskinen vil ligeledes indgå i opvisningen dagen igennem og bevise sit værd. Ikke kun i form af hurtighed og høj styrke, men også laveste støjniveau samt top komfort i den helt nye kabine. Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

ÅBENT HUS..! HOS PON EQUIPMENT I SKEJBY 3. september 2011 kl. 9.00-17.00 Nyheder • Opvisning • Helikopterture Maskinførerkonkurrence • Hoppeborg og Skattejagt

www.pon-cat.com


16. årgang • aUgUST 2011

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

Jamas har med overtagelsen af ConenCos serviceorganisation otte servicebiler kørende over hele landet. dukter ind, men det skal selvfølgelig ikke være noget, der konkurrerer med Doosan. På den måde har vi også fået et bredere fundament med overtagelsen af ConenCos værksteder, fordi de har langt bredere serviceaktiviteter end Jamas,” siger Jakob Stausholm. En del af Doosan-koncernen er i dag Bobcat, som blev overtaget for et par år siden. Bobcat tegner i dag Doosans program af kompakte maskiner og forhandles i Danmark af Svenningsens. Der ud over omfatter Doosan Moxy dumpere og Ingersoll Rand, som bl.a. producerer kompressorer og generatorer. Der er særskilte importører på disse to mærker. ”Vi har ganske mange forespørgsler og han også handlet en

del maskiner i løbet af de seneste måneder. Vi har fire maskiner klar til levering. Lige nu afhænger en handel ofte af leveringstiden frem for de sædvanlige faktorer. Vi er kommet godt ind hos en række større entreprenører, og på det seneste har vi også solgt til udlejningsvirksomheder. Det er et klart tegn på, at Doosan virkelig er blevet et anerkendt mærke. Det gælder især gravemaskinerne. Der er netop kommet en helt ny serie læssemaskiner, hvor vi forventer en væsentlig øget markedsandel. Det tager tid, før kunderne er trygge ved et nyt produkt, selv om det kommer fra én af verdens største producenter af entreprenørmaskiner,” siger Jakob Stausholm.

Når han ser lidt længere frem i tiden, er det målet at bygge Jamas op, så det er en salgsklar virksomhed. ”En virksomhed skal altid være salgsklar. Det betyder, at der er fremdrift og sker værditilvækst. Det er også vigtigt som medarbejder at føle, at der er fremdrift i den virksomhed, man arbejder for. Det har vi fundamentet til nu, men der er lige et stykke arbejde at gøre endnu,” siger Jakob Stausholm ind imellem, at han tager stilling til en række små praktiske spørgsmål, som der er hundredvis af, når man overtager dele af et konkursbo og går i gang med at smelte det sammen med en eksisterende virksomhed.

SIDE 23

Jamas har nu sit største værksted med butik og reservedelslager i Kalundborg. Desuden er der værksteder i Skibby og Thrige. Tine Pihl Bjerregaard er det administrative omdrejningspunkt hos Jamas i Kalundborg, hvor et stort arbejde er i gang med at få organisationen på skinner igen efter sommerens konkurs.

FILTRE

– så ER dET os!

“Grene har indgået et samarbejde med Mann + Hummel når det gælder filtre til offroad sektoren. Vor produktstrategi er at samarbejde med A-brands, og levere filtre i OE kvalitet. Mann + Hummel er et perfekt komplement til Donaldson´s produktprogram og styrker hermed vort store filterprogram med over 4.000 artikler på lager. Grene har styrket filtergruppen i Skjern med min ansættelse, så har du brug for hjælp, så skriv eller ring til mig”. mads.flytkjaer@grene.dk produktspecialist Direkte telefon 9680 8328

grene.com/industri - så er du i trygge hænder


MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 24

Stadig tilfreds med valg af traktor

16. årgang • aUgUST 2011

Bjarne Jensen er lidt af en akrobat, når han klipper sig frem på grøftekanterne i Slagelse kommune med sin ekvipage, der er centreret omkring en Case iH traktor Alt nyt kan skinne, så det er over tid, at maskinerne skal bevise deres virkelige formåen. Det gælder også for den Case IH, som Bjarne Jensen i foråret 2007 fik efter eget valg. - Jeg har ikke fortrudt valget af den, fortæller han uden tøven. Da hans ældre traktor i efteråret 2006 stod for udskiftning, fik han selv lov til at prøve flere forskellige mærker for at finde ud af, hvad han helst ville have. - Denne her var behageligst at køre med, den gik godt i motoren, og udsynet var godt, forklarer han. Bjarne Jensen er specialarbejder og ansat ved Slagelse kommune, hvor han en stor del af sommeren slår grøftekanten med sin traktor. - Om vinteren er den rigget til med sneplov og saltspreder, siger han. Desuden kan armklipperen bruges til en grøfterenser. Traktoren bliver desuden brugt til at spænde for en slamsuger og ved reparation af grusveje.

På årsbasis kører han omkring 12.000 kilometer i traktoren, så det bliver til mange timer i førersædet.

Med frontmonteret klipper

Slagelse kommune har fem traktorer med sidemonteret rabatklipper. Men den Case IH, som Bjarne Jensen kører med, er den eneste, hvor der også er en frontmonteret rabatklipper. De to i kombination giver en total arbejdsbredde på godt to meter, og det giver selvfølgelig en større kapacitet. Men for piloten er det også en større udfordring, fordi der er to klippere at holde øje med. Skilte, elmaster med barduner og alt det andet, som står i rabatterne, skal ikke køres ned eller beskadiges. Samtidig er der alle bilerne, som skal forbi Bjarne Jensen og hans ekvipage, når de er på arbejde rundt på kommunens veje. - Det kan gå galt, men jeg passer meget på, siger han.

Nemmere at skifte retning

Bjarne Jensen var ved at få problemer med sit venstre knæ i den gamle traktor, som han brugte til samme opgaver, som den nye. - Den var meget hårdt ved venstre knæ, når jeg skulle koble ind og ud hele tiden ved skift af retning eller ved skift til et andet gear, siger han. Nu behøver han slet ikke at bruge koblingen med det vendegear, som er indbygget i hans Case IH Maxxum 135 med Multicontroller. Bruger han koblingen, er den ikke nær så hård at træde ned.

Bjarne Jensen i færd med at slå grøftekant med sin Case IH Maxxum 135 MultiController. Tilsammen er arbejdsbredden godt to meter, og med en hastighed på cirka 5,3 kilometer i timen giver det en god kapacitet.

Armklipper med stor rækkevidde

Den frontmonterede rabatklipper hænger i frontliften og klipper derfor lige foran traktoren. Den sidemonterede klipper har en rækkevidde på 7,5 meter. - I yderpositionen kan den påvirke traktoren ret meget, og derfor har jeg fået lavet det sådan, at den affjedrede foraksel

Der er nem adgang til kabinen med et godt sæde, aircondition, godt udsyn og et lavt lydniveau.

kan låses, fortæller Bjarne Jensen. Han kører mellem 4,3 og 5,3 kilometer i timen, når han slår rabatter – langsomst når der er meget bevoksning om efteråret. - Det er frontklipperen, som ikke kan følge med, siger han. Traktoren kan sagtens trække de to klippere, og normalt kører Bjarne Jensen kun med 1.4001.500 omdrejninger pr. minut på motoren. Det giver både et mindre forbrug af brændstof og end-

nu mere komfort. Forbruget af brændstof er 80-90 liter pr. arbejdsdag – og med en tank på 260 liter, er der rigeligt til to arbejdsdage.

Aircondition i kabinen

For Bjarne Jensen var det som at komme til en helt anden verden, da han fik sin Case IH. Udover en mindre belastning af venstre knæ fik han en kabine med lavere lydniveau, et godt og behageligt sæde samt airconditi-

on til at holde en behagelig temperatur. Med joysticket MultiController kan han styre alt med højre hånd inklusive skift af retning. Men han af praktiske grunde skifter han retning med venstre hånd. Traktoren har en powershift transmission med 17 gear frem og 16 bak. - Jeg er så tilfreds med min traktor, at jeg også vil vælge det mærke, næste gang jeg skal skif skifte traktor, fastslår han.


16. årgang • aUgUST 2011

MaSKIn- & MaTErIEL MagaSInET

SIDE 25

Robust GPS Rover med stor farveskærm

Sitech danmark præsenterer den nye Trimble TSC3 håndholdte controller til entreprenører. den er fleksibel og kan løse mange forskellige opgaver

jektdata, hvilket gør TSC3 til et super stærkt tilsynsværktøj. Især med det indbyggede 5MB digital kamera, der åbner op for et hav af nye muligheder for professionel fotodokumentation. - Man kan nu mediekode sine opmålingsdata, dvs. når man har opmålt et punkt med sin Rover og ønsker at beskrive det opmålte, som man normalt gør med en kortfattet tekst, har man nu mu-

lighed for at koble et foto sammen med punktet som dokumentation. Et super stærkt værktøj, da man nu får bundet sine opmålingsdata og fotodokumentation sammen, siger Knud Rasmussen. Blandt andre features kan nævnes, at controlleren har indbygget stregkodescanner, flashligt og kompas. Udover de traditionelle landmålingsfunktioner som afsætning og opmåling, er

der øget fokus på håndtering af 3D flader, volumeberegning og dokumentation. Med en TSC3 controller i hånden er man i stand til at få oplyst arealer og volumer, umiddelbart efter man har opmålt sine udførte arbejder. Brugen af en GPS Rover er særlig attraktiv for de jordentreprenører, der benytter GPS maskinstyring. Her er en GPS Rover et værdifuldt supplement. Roveren

er samtidigt velegnet til kontrol og tilsyn med maskinstyringen. For de jordentreprenører som overvejer at investere i GPS maskinstyring, kan købet af en GPS Rover være det rigtige skridt på vejen. Man bliver fortrolig med håndteringen af digitale projektdata, og er man først det, er det kun et lille skridt gå i gang med 3D GPS maskinstyring.

Professionelt personale til krævende opgaver

Den nye Trimble TSC3 er super fleksibel og kan anvendes til mange forskellige formål. Trimble har netop lanceret efterfølgeren til deres succesfulde TSC2 controller, så det var med stor forventning, at Sitech Danmark modtog den nye gule TSC3 controller (Trimble Survey Controller 3), og produktchef Knud Rasmussen blev ikke skuffet. - TSC3 Controlleren er ultra hårdfør og kan holde til at blive brugt ude dag efter dag også i et vejr som det danske. TSC3 er super fleksibel og kan benyttes som controller til Trimbles opmålingsudstyr til entreprenører. Uanset om man skal benytte den sammen med en GPS Rover, som totalstation (kræver TSC3 udgave med indbygget 2.4Ghz radio) eller til at starte en base op med, så kan det klares med en TSC3. Styre systemet i controlleren er Windows mobile, og den leveres med Trimble landmålings software SCS900 (Site Controller Software) installeret, fortæller Knud Rasmussen. TSC3 har markedets største

skærm for landmålingscontrollere af den type. Det er en 4,2” tommer farveskræm med touchscreen, hvilket sikrer et visuelt overblik over data og digitale tegninger i marken. Det integrerede 3G modem kobler TSC3 controlleren på internettet, hvor man nemt kan overføre projektdata ud til controlleren fra kontoret samt sende opmålingsdata tilbage til kontoret. - Trådløs 2-vejs kommunikation er ved at blive standard i entreprenørbranchen, og den nye TSC3 controller er den perfekte kommunikationsplatform, siger Knud Rasmussen. Det integrerede 3G modem kan også benyttes til overførsel af GPS VRS korrektionsdata, hvis man ønsker at benytte controlleren til GPS løsninger. Har man ikke behov for høj præcision, kan man benytte den indbyggede GPS i controlleren. Det er meget anvendeligt, da TSC3 controlleren kan håndtere CAD baserede pro-

Landsdækkende personaleløsninger Entreprenørvikarer Maskinførere Rørlæggere Håndfolk

Transportvikarer Maskintransport Beton chauffører Sværgods transport

Agrovikarer

Maskinstation Større landbrug Landskabspleje

70 70 20 96

www.kebok.dk

www.kiesel.dk

Sandvik

UDSTYR til nedbrydere

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

HORSENS TLF.: 76 82 20 20 • WWW.HPE-AS.DK • BJÆVERSKOV TLF.: 56 87 10 10

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 26

16. årgang • AUGUST 2011

Opruster med sælgere og nye produkter H.P. Entreprenørmaskiner opruster salgsstyrken med to salgskonsulenter målrettet salget af Sandvik, som samtidig lancerer seks nye produkter Miljøsektoren er i fortsat god udvikling med stadig fokus på høj kvalitet i nedbrydning, sortering og genanvendelse. Derfor er der også naturligt, at H.P. Entreprenørmaskiner har øget fokus på Sandvik-sortimentet, og det er en del af baggrunden for, at firmaet har ansat to nye salgskonsulenter. Det er Stefan Jensen, der er ansat som salgskonsulent for Jylland og Fyn. Han har tidligere været ansat hos Doppstadt. Bjarne Madsen er ansat som salgskonsulent for Sjælland og øerne. Han har tidligere været ansat hos Løwener. De to nye sælgere får ligesom den øvrige del af huset hos H.P. Entreprenørmaskiner seks nye produkter fra Sandvik at arbejde med indenfor mobile knusere, sigter og grovsorterer. Det betyder, at Sandvik har flere end 20 forskellige mobile anlæg og dermed det bredeste program af mobile anlæg til de danske grusgrave, nedbrydere og andre i råstofindustrien. Sandvik har samtidig ydet en ekstra indsats i udvikling og effektivisering af produktionen for at præstere

konkurrencedygtige priser. H.P. Entreprenørmaskiner har for at sætte ekstra fokus på Sandvik valgt at lagerføre en mobil sigte fra den nye serie, Sandvik QA331. Anlægget udmærker sig specielt med en to-dækket sigte som har fået et væsentligt større sigteareal på 4,25 x 1,5 meter. Samtidig har anlægget en fødekasse på 8m3 med fjernbetjent grovsigte. Det nye anlæg kan ses hos H.P. Entreprenørmaskiner i Horsens. Også på knusersiden har Sandvik flere nyheder. Specielt kan fremhæves den nye kæ-

beknuser QJ341, som er ud af en helt ny generation af kæbeknusere. Med hele 1200x750mm i fødeåbning er det en af de helt store mobile kæbeknusere på markedet. En af de vigtigste egenskaber ved de nye kæbeknusere er driften af knuseren via direkte remtræk fra motoren, hvilket giver en meget stor besparelse på brændstof.

Bjarne Madsen er ansvar hos H.P. Entreprenørmaskiner som salgsassistent for Sandvik på Sjælland og øerne.

Stefan Jensen er ansat hos H.P. Entreprenørmaskiner som salgskonsulent for Sandvik i Jylland og på Fyn.

Sandvik har lanceret deres nye mobile sigteanlæg QA331. Den er en robust og meget holdbar sigte, som er designet specielt til grusgrave og råstoffer samt genbrugs- og entreprenørmarkedet. H.P. Entreprenørmaskiner har valgt at tage sigteanlægget på lager.

Det nye mobile knuseranlæg Sandvik QJ 240 arbejder med at knuse bortsprængt granit under anlægsarbejdet til et nyt boligområde med 300 boliger ved Nuuk. (Arkivfoto)

Mange udfordringer – én løsning Med Wacker Neuson behøver du kun én løsning. Uanset om det gælder vibratorplader orplader eller andet udstyr, løser Wacker Neuson euson alt fra de letteste opgaver til de helt tunge ge udfordringer.

Design: westring-welling.dk ·12815

Mød os på Have & Landskab b 2011 messen i Slagelse 24-26 august stand nd nr. 81

Ring til Wacker Neuson i dit område, w.wack kerneuson.com eller besøg vores website: www.wackerneuson.com Hovednummer 46 15 36 00

Sjælland Fyn & Jylland

61 20 66 16 40 19 47 70 el. 21 42 27 77


16. årgang • AUGUST 2011

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 27

Overtager service fra tidligere forhandler

Volvo Entreprenørmaskiner har købt maskinfirmaet Runge & Sørensens serviceafdeling med mandskab, lager, værktøjer og servicevogne lige service. Der sker jo meget med teknologi, hvor det er vanskeligt for en ikke autoriseret serviceorganisation at opnå en optimal servicering af maskinerne, siger Per Stjernqvist. Med overtagelsen af de fem servicebiler har Volvo Entreprenørmaskiner ca. 40 servicebiler, og Per Stjernqvist ser frem til at få tilført ekstra ressourcer. - Vi er i øjeblikket lidt pressede rent servicemæssigt. Vi kan virkelig mærke, at der sker noget i markedet igen, så det er tiltrængt at få de ekstra biler og de kompetente medarbejdere. - De ekstra servicebiler og montører kommer til at indgå i Volvo Entreprenørmaskiners nye strategi, hvor vi laver rigtige mobile værksteder. Det vil sige større biler, der er udstyret med kraner, spildolietanke osv. samt alt det udstyr, der skal til at klare næsten alle opgaver på stedet. Vi har foreløbig investeret i fire rullende værksteder i større lastbiler og flere kommer til, fortæller Per Stjernqvist. - Udviklingen understreger kun, at vores strategi med at samle værkstedsaktiviteterne på få værksteder er rigtig. Med de nye mobile værksteder bliver det yderst sjældent nødvendigt at hente en maskine ind på værkstedet, og det er en fordel både for kunden og for os, understreger Per Stjernqvist.

24% flere entreprenørmaskiner CNH har øget salget af entreprenørmaskiner med 24% i første halvår af 2011 i forhold til året før. I samme periode har koncernen øget bruttoindtjeningen med 18% til 118 millioner dollars. Også helt nede på bundlinjen har de positive resultater vist sig. Indenfor lette entreprenørmaskiner er salget øget med 29% og indenfor det tunge udstyr er fremgangen på 20%. Nordamerika har været lokomotiv for udviklingen med en frem-

gang på 37%. Europa, Mellemøsten og Afrika sammen med de tidligere sovjetrepublikker står for en fremgang på 33%, mens fremgangen i Latinamerika er 27%. Tallene fra CNH tyder på, at den positive udvikling accelererer gennem andet kvartal af 2011, og ledelsens forventninger er positive for året som helhed. CNH står bag New Holland Construction, Case Construction og Kobelco.

-

Annonce telefon 8680 4499 • 2086 4499

Direktør Per Sørensen, Runge & Sørensen og direktør Per Stjernqvist, Volvo Entreprenørmaskiner giver hånd på aftalen.

Mød John Deere på Have og Landskab

MØD OS P Å STAND

150

Kom og se John Deere’s brede sortiment af Have og Park maskiner – lige fra de små plæneklippere til de avancerede golfmaskiner. Forbered dig på den kommende vinter Hvem husker ikke den første sne i november sidste år? Heldigvis kan vi igen i år præsentere dig for den uundværlige Snowfox, som leveres med en unik udstyrspakke, som klarer den kommende vinters strabadser uden problemer! En nyhed, der bider fra sig Mød også AlliGatoren, XUV 855 Diesel 4x4 Gator, i sit rette element. Med sin ny, aggressive styling er den maskinen, som kommer dér, hvor andre giver op. Alt hvad en golfbane behøver John Deere Golf udvikler produkter til hver en centimeter af golfbanen. Det omfattende sortiment indbefatter bl.a. fairwayklippere, greenklippere, prikkemaskiner og bunkermaskiner. Masser af andre interessante maskiner til have- og parkarbejdet Naturligvis finder du også et rigt sortiment af John Deere plæneklippere, plænetraktorer og cylinderklipperne, der gør det nemt og komfortabelt at vedligeholde store grønne arealer. Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at se vores store udvalg af maskiner. Vi glæder os til at se dig på stand 150!

Nellemann Agro AS Egeskovvej 2, 2665 Vallensbæk Strand

Telefon 43 73 64 00 Telefax 43 73 71 62 E-mail info@nellemannagro.dk www.johndeere.dk B1154N

Runge & Sørensen var i mange år frem til 1999 forhandler af Volvo Entreprenørmaskiner, og nu er størstedelen af firmaet – nemlig service og reservedele tilbage hos Volvo. Runge & Sørensen har solgt sit lager af reservedele, værktøjer samt fem servicevogne med montører til Volvo Entreprenørmaskiner. Runge & Sørensen og direktør Per Sørensen fortsætter med salg af brugte maskiner og forhandling af La Bounty nedbrydningsudstyr samt udlejning. - Vi har længe været interesserede i at overtage Runge & Sørensens serviceaktiviteter, som vi mener kvalitativt er på et niveau, der passer godt hos Volvo Entreprenørmaskiner, siger direktør Per Stjernqvist. - Jeg mener, at Runge og Sørensen har fastholdt filosofien om medarbejderudvikling og kvalitet helt tilbage fra den gang, hvor firmaet var en af Volvo Entreprenørmaskiners vigtigste forhandlere. Derfor er vi glade for nu at kunne overtage og videreføre en veltrimmet serviceorganisation med særdeles dygtige og kompetente medarbejdere, siger han. - Runge & Sørensen har gennem årene beholdt kontakten med mange af de tidligere Volvokunder og serviceret dem. Vi har naturligvis en interesse i at få fornyet kontakt med disse kunder og give dem den bedste mu-


hvis i har opgaverne, så har vi maskinerne

Stemas er forhandler af maskiner til anvendelse i både industri- og byggesektoren, den offentlige sektor samt have- og anlægssektoren. Maskinerne er en stærk kombination af Weidemann knækstyrede mini- og kompaktlæssere, Ammann komprimeringsmateriel, Yanmar minigravemaskiner og CMI rendegravere. Ønsker Ie en masnk demo af ine? Ring til en sæ lger og aftal nærmere

Mød os på Have & Landskab 24. - 26. august, stand 50 Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn 2025 8898 Vestjylland 2142 6676 Midtjylland 2032 7034

Frank Hans Peter

Nordjylland Sjælland

gazelle 2007

3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

udsendt via: PortoService apS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

finans

nye neuson maskiner til

1,99% - op til 36 mdr.

1,99

indtil 30.9.2011

tilbyder JMM Finans finansiering af nye NEUSON maskiner over 24, 36, 48 eller 60 måneder. Etableringsomkostninger kr. 2000,- Finansieringstilbud er betinget af positiv kreditvurdering. Udbetaling og restværdi som vist i tabellen herunder:

løbetid Udbetaling rentesats restgæld

24 mdr. 0% 1,99% 45%

36 mdr. 10% 1,99% 30%

48 mdr. 15% 2,99% 20%

% 1, 99% 1,99 %

60 mdr. 20% 2,99% 15%

Sjælland Leif Petersen .................. 2049 1811 Sjælland Michael Jørgensen ......... 3068 4404 jylland Henrik Lund .................... 4030 7153

Midt- og nordjylland Ole Klitgaard................... 2445 1153 jylland Midt/Syd og fyn Claus Pedersen .............. 4031 7153

www.jmm-group.com

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 8700 Horsens • 7564 1777 member of JMM GROUP, Scandinavia

MMM AUGUST 2011  
MMM AUGUST 2011  

mmmaugust2011