Page 1

-

NR. 5 • 14. ÅRGANG • MAJ 2009

Ideen og en stædig tro på kvalitet Ideen om at sætte en svinglæsser bag på en traktor plus et par andre gode ideer - og så en indædt tro på, at kvalitet lønner sig i længden har ført Hydrema frem til 50 års jubilæum Hvis du er typen, der vil springe over, hvor gærdet er lavest, er Gl. Kirkevej 16 i Støvring ikke det rigtige sted for dig. Tværtimod kræver det en vis portion stædighed og en fast tro på, at man gør det rigtige, når man gennem snart 30 år har produceret og solgt en rendegraver, der er op mod dobbelt så dyr i indkøbspris som andre på markedet, der også kan grave et hul og læsse en lastbil. Hydrema blev grundlagt den 1. juni 1959, da ingeniør Kjeld Werner Jensen droppede sit job i en landbrugsmaskinvirksomhed og etablerede sig i en garage i Vejgaard i Nordjylland. Han gik i gang med at realisere sig idé om at bygge en svinglæsser bag på en Fordson Major traktor. Det varede ikke længe, før den enkle svinglæsser var blevet til

et egentligt graveaggregat og ’Fantomet’ var skabt. Allerede efter et par år flyttede han virksomheden til Gl. Kirkevej i Støvring, hvor den første hal blev bygget og en egentlig serieproduktion af læssere på Buck-traktorer blev sat i gang. Kjeld Werner Jensen havde skabt den virksomhed, der i dag er eneste producent af egentlige entreprenørmaskiner i Danmark og har en omfattende produktion af rendegravere i Danmark samt dumpere og mobile gravemaskiner i Tyskland. Op gennem 1960’erne og 1970’erne blev der bygget stadig mere sofistikerede rendegravere, men stadig på traktorer fra henholdsvis Buck, Volvo og Ford. Midt i 1970’erne blev den særlige Hydrema sideforskydning udviklet, og den er stadig ét af de markante særkender, som ingen

En af de første svinglæssere ’Fantomet’ bygget bag på en landbrugstraktor.

konkurrenter har kunnet eftergøre.

Smed traktorerne ud Op mod 1980 blev Kjeld Werner Jensen træt af, at traktorfabrikkerne i tide og utide skiftede modeller – ofte uden at orientere den danske kunde på forhånd. Omkring 1980 blev den knækstyrede rendegraver udviklet, og fra midt i 1980’erne blev der kun bygget rendegravere på Hydremas eget chassis, og sådan har det været siden. Uanset andre produkter er rendegraverne, som i dag leveres i to grundmodeller henholdsvis med og uden sideforskydning, basis for Hydrema, selv om der har været en periode under højkonjunkturen, hvor der blev solgt flere dumpere end rendegravere. Fortsættes side 18-19

E09 klar med 7.000 tons beton og trærødder Der bliver rigtig mange neddelere, knuser- og sortereranlæg på E09, men også leverandører af jordflytningsmaskiner er på plads trods Maskinleverandørernes boykot Lastbilerne har kørt i pendulfart med beton, trærødder, affaldstræ og natursten, så de mange maskiner på E09 i Erhvervspark Vandel har noget at arbejde med i dagene 14.-16. maj. Udstillerlisten viser, at alle de førende leverandører af neddelere, knusere og sortereranlæg til genvindingsindustrien er på plads, og samtidig vil der være ganske mange egentlige entre-

prenørmaskiner. Enkelte firmaer er direkte udstillere med gravemaskiner, læssemaskiner osv., mens andre har valgt at udstille entreprenørmaskiner på stande, der som udgangspunkt udstiller tilbehør og udstyr til entreprenørmaskiner. Scantruck har valgt at være officiel udstiller på E09, selv om firmaet er medlem af Maskinleverandørernes Entreprenørsekti-

on, som ellers har trukket sig fra messen, fordi medlemmerne ikke mente, at der var råd til messedeltagelse i øjeblikket. - Vi har valgt at deltage primært med sorteringsmaskiner fra McCloskey og neddeler fra Neuson Ecotec, men der skal jo bruges nogle maskiner til at fylde materiale i anlæggene, så vi har de sidste nye modeller fra Case, Manitou og Atlas med på mes-

Besøg

sen, siger salgschef René Bertelsen, Scantruck A/S. Der ud over vil det på standen være en udstillingsbus fra Manitou, der er kendt som leverandør af teleskoplæssere. Blandt andre officielle udstillere af egentlige entreprenørmaskiner er Bay & Kjærsgaard A/S og IH Maskiner samt diverse forhandlere. Udstillerlisten tæller en lang

hos

række leverandører af udstyr og tilbehør samt andre produkter til bygge- og anlægssektoren lige fra arbejdstøj og værktøj over maskinstyring til erhvervsbiler. E09 er i høj grad lagt an som en arbejdende messe, og derfor er der de seneste dage blevet kørt mere end 7.000 tons materialer ind på pladsen. Efter messen bliver de forarbejdede materialer solgt igen.

Overskuddet fra den handel går til La Vida – en frivillig forening, der hjælper og støtter familier med meget syge børn.

SandkassE 09 Ca. 14 dage før E09 var det samlede udstillertal på 72, og Peter Sunesen fra arrangørfirmaet Exponator siger, at der kan nå at Fortsættes side 2

Minidumper ombygger plejecenter.................... 2 Nyt agentur til Scantruck.................................... 4 Ny ledelse hos Pon & Pon Rental A/S................ 8 Manden med hammeren.................................... 10 Rygskade gav patent......................................... 16

Ny "fru Hansen" side 13

El-bil til arbejdskørsel side 15

Munkholm & Andersen side 22-23

130 tons uden doping........................................ 17 Brugte maskiner........................................... 12-14


SIDE 2 E09..........Fortsat fra side 1 komme flere. Det har været en hektisk forberedelsesfase. - På grund af Maskinleverandørernes afmelding fra messen har vi været igennem to-tre planlægningsforløb, og lige nu har vi travlt med en række praktiske forhold, fortæller han. Eksempelvis er der i sidste øjeblik oprettet en SandkassE 09. Det er et enkelt koncept, hvor maskin-forhandlere, -producenter og -importører for små midler kan vise deres maskiner til de mange besøgende. Alle udstillere i SandkassE 09 får adgang til et stort, fælles grave- og demoareal, hvor de kan præsentere deres maskiner i arbejde. Booker man plads her, så inkluderer det 25 m2 standplads til telt, campingvogn eller lignende, som så placeres rundt om sandkassen. Der kan maksimalt tilmeldes fem maskiner pr. firma, der ønsker at udstille under dette koncept.

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET Maskinauktion Der er også sent i planlægningsforløbet arrangeret en maskinauktion i samarbejde med Mascus. Den løber af stablen lørdag den 16. maj kl. 11.00. - Det er utraditionelt at kombinere messe og auktion, men vi ved jo, at der netop nu står mange brugte maskiner rundt omkring, som maskinfirmaerne har et stort ønske om at realisere. Da det samtidig er forholdsvis let at flytte hegnet lidt her i Erhvervspark Vandel, så greb vi chancen for at give udstillerne en ekstra mulighed og måske også gøre vores arrangement lidt mere attraktivt, siger Peter Sunesen. Maskiner til auktionen kan tilmeldes på både www.mascus.dk og www.e09.dk og der kan i nogle tilfælde blive mulighed for at prøvekøre maskinerne forud for auktionen. Peter Sunesen vil ikke lægge sig fast på en succesrate for antallet af besøgende på E09. - Jeg vil når udstillingen slutter kigge udstillerne i øjnene og hø-

re, om de er glade. Hvis det er tilfældet, så går jeg ikke så meget op i antallet af besøgende. Vi har ikke brug for, at der suser en masse mennesker rundt, men for at der kommer potentielle kunder ind på standene, og vi får lige nu meldinger om, at udstillernes invitationer og udstillerkort bliver godt modtaget hos udstillernes kunder og kontakter, siger Peter Sunesen. Den videre skæbne for entreprenørmesserne i Vandel, som ifølge tidligere meldinger skulle holdes fortløbende i samarbejde mellem Maskinleverandørerne og Exponator er ikke afklaret, efter at Maskinleverandørerne ønskede E09 aflyst langt inde i forberedelsesforløbet. - Selv om vi har gjort, hvad vi kunne fra vores side, så er vi ikke nået til enighed, siger Peter Sunesen uden at gå yderligere i detaljer.

Klargøringen er i fuld gang. Peter Sunesen og resten af messe-teamet på E 09 ”trykker nu skovlen helt i bund” til tre gode messedage. Maskin & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 44 99 Fax 86 80 44 49 Tlf.tid 9.30-16.00 E-mail:mmm@mail.dk/ mmmprod@mail.dk www.mmm-online.dk Medlem af:

UDGIVER Claus Thomsen (ansvarshavende redaktør) Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/ udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

DTP / Administration Charlotte Thomsen

TRYK Trykcentralen Gunnar Clausens Vej 6, Viby

DISTRIBUTION Bladet udsendes med postvæsenet til faggrupper indenfor entreprenør- og anlægsområdet.

REDAKTION Direktør/Redaktør Claus Thomsen

JOURNALISTER Per Bang Michael Tungelund Lars Birger Nielsen

Annonce min. 120 mm

MAJ 2009

Masser af minidumpere ombygger plejecenter Minidumpere på hjul og bånd med og uden selvlæsser er centrale i arbejdet for Thyholm Murer A/S, der gennemfører projekt til 42 mio. kr. efter stram tidsplan Det vrimler med minidumpere på plejecenteret Kilen i Struer, mens beboerne er flyttet ud og plejecenteret ombygges til mere moderne forhold. Thyholm Murer A/S har vundet entreprisen med en total renovering til 42 mio. kr., der skal gennemføres på 18 måneder. For at gøre arbejdet effektivt har firmaet investeret i en del nyt materiel bl.a. syv Bejco Minidumpere heraf en del med eldrift, en stribe Hinowa minidumpere på bånd med selvlæsser, en enkelt saxlift samt fire gravemaskiner alt sammen leveret af Bejco & Kramac Maskincompagni A/S, som også tidligere har leveret bl.a. minidumpere og gravemaskiner til Thyholm Murer. - I forbindelse med nedbrydningsarbejdet er Hinowa-dumperne med selvlæsser rigtigt effektive. Vi bryder op med minigravere med hydraulikhammer, og dumperne kan selv læsse brokkerne. Inde i bygningen er der ikke ordentlig plads til at læsse med en gravemaskine, og selvlæsserne fungerer rigtigt godt, siger indehaveren af Thyholm Murer, Poul Erik Gravgaard, der beskæftiger 70 medarbejdere. - Jeg var på forhånd lidt skeptisk, da vi prøvede den første Hinowa-maskine med selvlæsser, men de har overrasket positivt, og i dag bruger vi dem eksempelvis også, når vi graver ud til en terrasse eller til andre mindre opgaver. Det er praktisk, at en enkelt mand kan klare den type opgaver alene, siger han. - Vi har også fået en del nye Bejco Minidumpere heraf nogle stykker på el. De er rigtigt rare at køre med indendørs. Vi kan ikke rigtigt have dem i fred for de andre håndværkere på pladsen, siger han smilende. Poul Erik Gravgaard har købt mange maskiner hos Børge Jørgensen fra Bejco & Kramac gennem årene. OPLAG 13.330

Der tages forbehold for annoncer og artikler der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Poul Erik Gravgaard, Thyholm Murer A/S læsser i en Bejco Minidumper. Firmaet har 14-15 henholdsvis benzin- og el-drevne Bejco-dumpere.

Nedbrydningen er i gang på plejecenter Kilen i Struer, og Thyholm Murer anvender bl.a. selvlæssende Hinowa minidumpere på bånd i de små rum, hvor der også er en del støv. - Vi har altid kunnet finde ud af at handle, og har vi fået noget, som har vist sig ikke rigtigt at passe til os alligevel, så har vi fået det løst. Vi kan ikke få så mange maskiner, uden at der også har været lidt problemer, men for mig er det afgørende, at der er vilje til at løse problemerne, og det er der altid hos Børge Jørgensen, siger Poul Erik Gravgaard. Thyholm Murer A/S har egen mekaniker, som også er godt tilfreds med samarbejdet eksem-

pelvis omkring levering af slidog reservedele. Hinowa minidumpere fås med lasteevne fra 500 til 2500 kg med eller uden selvlæsser. Bejco Minidumper leveres i fire forskellige modeller alle med hydrostatisk transmission, pendlende bagaksel og kasse af domex højstyrkestål. Der leveres såvel styrbare som manuelt styrede dumpere, og tre af de fire modeller er med varmgalvaniseret undervogn.

MODTAGERGRUPPER Amter og kommuner: Tekniske forvaltninger, materielgårde, grønne afdelinger. Boligforeninger, murermestre, tømrermestre (over 5 ansatte), anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenørog anlægsområdets organisationer/institutioner, golfbaner/greenkeepere, danske havne.

Næste udgivelse Primo JUNI 2009


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Vi glæder os til at se kunder, samarbejdspartnere, Hydremafans og venner af huset til vores:

50 ÅRS JUBILÆUMSARRANGEMENT Grundlovsdag, fredag den 5. juni 2009 på Hydrema Center Nord, Juelstrupparken 4, 9530 Støvring PROGRAM Kl. 12.00 - 19.00 KOM OG VÆR MED TIL AT FEJRE JUBILÆET MED BL.A.: Historisk parade af Hydrema maskiner. Ny, extrem, banebrydende dumper. Den største nyhed i flere år - se den i jubilæumsdesign. Test også den ny 912DS dumper, med affjedret foraksel. Utroligt Hydrema show udført af en af Danmarks måske bedste maskinførere. Bredt udvalg af brugte maskiner - kom og gør et kup! Tag med på en interessant rundvisning på fabrikken i Støvring. I anledning af 50-året udkommer der på dagen en bog om Hydrema’s historie. Hydremas officielle jubilæumsjakke og -t-shirts sælges. Begrænset oplag. - og så har vi en musikalsk overraskelse i ærmet! PRAKTISKE OPLYSNINGER Vi arrangerer bustransport for gæster fra det meste landet. Transporten koster kr. 100. Kontakt dit lokale Hydrema Center eller send os en e-mail for mere information og tilmelding.

jubi50@hydrema.com HYDREMA CENTER NORD 98 37 13 33 . HYDREMA CENTER SYD 74 83 24 24 HYDREMA CENTER ØST 46 49 75 75 . HYDREMA CENTER BORNHOLM 56 97 00 27

SIDE 3


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Dansk neddeler für dansk importør Selv om den oprindeligt er dansk, har Neuson Ecotec füet Scantruck A/S som importør i Danmark. Neddeleren, der oprindeligt er udviklet af Tim Envipro, er nemlig nu østrigsk Maskinfabrikken Tim Envipro udviklede og producerede neddeler og tromlesorterer anlÌg i Tim i Vestjylland indtil efterüret 2007, hvor produktet blev solgt til østrigske Neuson Ecotec A/S, og nu er Scantruck sü blevet importør af det oprindeligt danske produkt. Meget affald er i dag en vÌrdifuld ressource til enten energi, kompost eller genanvendelse. Mület er at udnytte materialerne optimalt – helst flere gange. En udvikling som utvivlsomt vil blive forstÌrket i fremtiden. Det er Ên af ürsagerne til, at Scantruck A/S netop har suppleret sit i forvejen brede maskinudbud med neddelere og tromlesorterere fra østrigske Neuson Ecotec GmbH. Neddeleren er specielt velegnet til neddeling af affaldstrÌ af stort set enhver slags. Dertil kommer müske ikke mindst grene og forknuste rødder, der eksempelvis afleveres pü genbrugspladser landet over. Neddeleren sørger for, at affaldet

bliver omdannet til enten brÌndbar flis – eller er klar til kompostering. Salgschef RenÊ Bertelsen, Scantruck, siger, at neddeleren er et godt supplement til sorteringsanlÌgget fra McCloskey, som klarer bl.a. sortering af beton og andre byggematerialer samt jord. Dertil kommer nu ogsü tromlesortereren fra Neuson Ecotec. RenÊ Bertelsen venter, at Scantruck vil sÌlge mellem fem og 10 neddeleranlÌg om üret. Kunderne er ligeligt fordelt mellem primÌrt større kommuner og entreprenører. Neddeleren fra Neuson Ecotec er oprindeligt en maskine, som er konstrueret af den tidligere landbrugsmaskinfabrik Tim Maskinfabrik i Vestjylland. Faktisk skete det helt tilbage i 1988, hvor Tim havde behov for alternativer til bl.a. sine kendte landbrugsvogne. I flere ür solgte Tim 2025 neddelere om üret under navnet Tim Envipro a/s. Men i efterüret 2007 blev firmaet solgt til

Scantruck A/S har overtaget importen af Neuson Ecotec neddeler og tromlesorterer. Oprindeligt er maskinen udviklet af Tim Envipro i Tim i Vestjylland, som i 2007 blev solgt til det østrigske firma. østrigske Neuson, som nu har ce. MĂĽlet er klart. Vi skal gen- vĂŚrker – eller som biologisk flyttet produktionen til Ă˜strig og bruge vore rĂĽvarer flest mulige brĂŚndstof til køretøjer, siger sĂŚlger maskinerne gennem et gange. En udvikling der vil fort- Kjeld Markussen. sĂŚtte og forstĂŚrkes, sĂĽ lĂŚnge vi Scantruck deltager ved entrepreforhandlernet over hele verden. Neusons danske salgschef, Kjeld formĂĽr at trĂŚkke ressourcer ud nørmessen E09 bl.a. med neddeMarkussen, oplyser, at branchen af rĂĽvarerne med bl.a. nye ma- lere og sortereranlĂŚg samt entrefor genbrug udvikler sig kon- skiner og nye metoder. Det vĂŚre prenørmaskiner fra Case, Manisig til genanvendelse, kompost tou og Atlas. stant. - Affald er en vĂŚrdifuld ressour- eller energi i enten kraftvarme-

LandsdĂŚkkende forhandlernet

IJF?PÇ@ILME?FF?H 6ISSEĂĽFORSKELLEĂĽMELLEMĂĽTOĂĽMASKINERĂĽERĂĽIKKEĂĽUMIDDELBARTĂĽSYNLIGEĂĽ -ENĂĽ DEĂĽ OPDAGES ĂĽ HVISĂĽ MANĂĽ K²RERĂĽ MEDĂĽ DEM ĂĽ MÂ&#x;LERĂĽ DERESĂĽ PRODUKTIVITET ĂĽ STUDERERĂĽ DERESĂĽ SAMLEDEĂĽ DRIFTSUDGIFTERĂĽ ELLERĂĽ SKALĂĽ S LGEĂĽDEMĂĽIGENĂĽ3ENESTĂĽDAĂĽBEM RKERĂĽMAN ĂĽOMĂĽDEĂĽERĂĽSERVICERETĂĽ AFĂĽ ENĂĽ ALMINDELIGĂĽ MEKANIKERĂĽ ELLERĂĽ AFĂĽ ENĂĽ FULDTĂĽ UDDANNETĂĽ 6OLVOĂĽ SPECIALIST "ILLIG ĂĽN²DT²RFTIGĂĽSERVICEĂĽBLIVERĂĽIĂĽREGLENĂĽTILĂĽDYREK²BTEĂĽBESPARELSERĂĽ +VALITETĂĽ HARĂĽ SINĂĽ PRISĂĽ Ă?ĂĽ MENĂĽ GARANTERERĂĽ OGSÂ&#x;ĂĽ DENĂĽ MERV RDI ĂĽ DUĂĽ ²NSKEDE ĂĽDAĂĽDUĂĽVALGTEĂĽ6OLVO 2OSKILDEĂĽ6ESTREĂĽ(EDEVEJĂĽ ĂĽĂĽ2OSKILDE ĂĽĂĽĂĽĂĽ 4AULOVĂĽ!MERIKAVEJĂĽ ĂĽĂĽ&REDERICIA ĂĽĂĽĂĽĂĽ !ALBORGĂĽ3KJERNVEJĂĽ ĂĽĂĽ!ALBORGĂĽÂ’ ĂĽĂĽĂĽĂĽ KDAKD8DCHIGJ8I>DC:FJ>EB:CI™lll#kdakd#Y`

• Du kan køre ca. 17 km for 1 krone • Du sidder som i en rigtig bil • Frisk i optrÌkket og kører 50 km/t • Ingen grønne afgifter • Meget lave vedligeholdelsesomkostninger - med garanti • Fremstillet af genanvendelige materialer • Mange varianter E-mail: salg@hafog.dk

www.hafog.dk

Henrik A. Fog A/S . Lyngager 5-11 . 2605 Brøndby . Tlf. 4396 6611


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 5

Entreprenøren på Læsø Han ikke kun graver til nedlægning af vandrør, han lytter også til dem, så virksomheden altid er forberedt på en kommende opgave. Livet som entreprenør på Læsø kræver sin mand, men Carl Olsen har svært ved at forestille sig andet.

- Det er 30 år siden firmaet købte sin første Case. Siden har vi haft Case og er særdeles godt tilfreds med det. For os er det vigtigt at have et godt materiel, der kan klare alskens opgaver, forklarer Carl Olsen.

Med sine omkring 2.000 indbygger og lidt over 11.000 hektar jord er Læsø den største ø i Kattegat, plantet sådan omtrent midtvejs mellem Frederikshavn og Göteborg. Øen er i dag mest kendt for sin saltsydning, men også tanggårdene, gårde med tang på taget, fremhæves som noget specielt for øen. Hvad der også er specielt, er arbejdet som entreprenør. Carl Olsen, der driver egen entreprenørvirksomhed på øen, er ikke i tvivl om, at kreativitet og fleksibilitet er nøgleord for at drive virksomhed på en ø halvanden times sejlads fra fastlandet. - Det har både sine fordele og sine ulemper at drive virksomhed på en ø, der er afhængig af en færge. Fordelen er, at færgen gør det urentabelt for de fleste virksomheder på fastlandet at lave opgaver her på øen. Dertil kommer, at vi i et så forholdsvist lille samfund ved, hvad der foregår. Eksempelvis når nye opgaver er på vej uanset om det er i virksomheder, i det offentlige eller i privat regi. Ved at lytte til

vandrørene kan vi være forberedt, når der skal udføres opgaver, siger Carl Olsen, der oprindeligt er uddannet murer. Sjældent fastlandsopgaver Men han erkender, at der også gener ved den lidt isolerede øtilværelse. - Når øen og kommunen ikke er større, så er der naturligvis langt mellem større opgaver. Vel er vi ind imellem involveret i opgaver på fastlandet. I øjeblikket deltager vi i samarbejde med andre i tre større licitationer. Vi har også et samarbejde med flere firmaer, hvor vi enten er underleverandører eller de er underleverandører for os, alt afhængig af opgavens størrelse og art. Det giver ingen problemer. Vi kan altid prismæssigt fint være med. Vi har jo ikke de store omkostninger til administration og deslige, siger Carl Olsen, der dog helst koncentrerer sig om sine opgaver på Læsø. I han sammen Det er 18 år siden, med en nevø overtog entreprenørfirmaet Kaj Hansens Eftf.,

der var svigerfar til Carl Olsen. Oprindeligt var opgaverne mest for øens landmænd med grøftegravning samt udkørsel af staldgødning. I dag består opgaverne i al slags entreprenørarbejde. Der er grøftegravning, belægningsarbejde, kranarbejde, støbeopgaver, jord- og vejarbejde, byrenovering, klipning af læhegn og såmænd også klipning af læhegn. Seneste store opgaver står i dag som et flot og utraditionelt monument for Læsø nemlig kirken i Vesterø, der er ombygget til et stort kurcenter.

Vild med Case For to år siden overtog Carl Olsen firmaet alene, og driver den i dag med 5-9 medarbejdere afhængig af, hvor mange opgaver der er. I øjeblikket er der lidt stille. Om det er vejret eller finanskrisen er lidt vanskeligt at bedømme. Hidtil har han ikke mærket meget til det. Men han erkender, det kan komme. - For at imødegå en krise, har vi netop skiftet to gamle maskiner ud med to nye maskiner – en

Case gummiged 721 D og Case rendegraver 695 fra Scantruck. Det øger fleksibiliteten og mulighederne både på Læsø og på fastlandet. - Det er 30 år siden firmaet købte sin første Case. Siden har vi haft Case og er særdeles godt tilfreds med det. For os er det vigtigt at have et godt materiel, der kan klare alskens opgaver, forklarer Carl Olsen. Når han ikke arbejder, udnytter Carl Olsen gerne de muligheder, som naturen omkring Læsø naturligt giver, og det betyder blandt andet en eftermiddags/aftentur sammen med hustruen i sejlbåden til Sæby, hvor de hygger sig på havnen inden hjemfarten. Eller en tur i den svenske skærgård, der kun ligger et par timers sejlads fra Læsø.

Doosan DL gummihjulslæssere fra 9 - 31 tons. Doosan maskiner leveres med op til 3 års fabriksgaranti.

Entreprenørmaskiner i Centrum

www.conenco.dk

YDERLIGERE OPLYSNINGER PÅ TLF. 70 13 80 13 I 2009 udstiller ConenCo på følgende udstillinger:

ConenCo A/S udstiller ikke i Vandel fra den 14 - 16 maj

Landbrugsmessen Gl. Estrup: 23 - 24 maj stand G 8 Det Sønderjydske dyrskue i Aabenraa: 29 - 30 maj stand E 23 Roskilde dyrskue: 5 - 7 juni stand 22 Det Fynske dyrskue i Odense: 12 - 14 juni stand 220 Store Legedag på Bornholm: 14 - 15 august 2009


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Satser på GPS Entreprenørvirksomheden Stürup i Esbjerg og datterselskabet Arne Hansen i Fredericia har med anskaffelse af senest en Komatsu PC350LC-8 gravemaskine og en Komatsu D51PX-22 dozer tillige valgt at satse på moderne gps-udstyr fra Mikrofyn til de to nyinvesteringer. Med den nye teknik er det ikke nødvendigt for maskinføreren at skulle ud og kigge efter afmærkningspinde eller checke højder manuelt, og hos de to virksom

heder er man ikke i tvivl om, at systemet gør gravearbejdet væsentligt mere effektivt. - Vi får installeret gps i stadigt flere af vores maskiner, og det giver virkelig en besparelse. Vi behøver ikke vente på, at en landmåler kommer og sætter pinde i jorden igen, for selvfølgelig kan det ikke undgås, at vi kører dem ned. Det slipper vi for nu, siger entrepriseleder og maskinforvalter Jesper Chrestensen fra Stürup.

Jesper Chrestensen, Stürup, og Poul Erik Nielsen, Komatsu KFD, foran den nye D51PX-22 dozer.

Nyansættelser Næstved Maskinservice har ansat Jesper Jensen, 30 år, som ny salgskonsulent for produkter fra Egholm Maskiner. Jesper Jensen har i forvejen fire års erfaring med salg af Egholm-produkter. Han får base hos Næstved Maskinservice på Militærvej i Næstved.

MAJ 2009

Knusersucces får storebror Rockster Recycler kommer med en helt ny model til præsentation på E09 Meldgaard Handel A/S præsenterer en verdensnyhed på E09. Den østrigske producent af knuseanlæg, Rockster Recycler når nemlig at få den seneste nyhed, Rockster R1100 klar til E09 messen, hvor den for første gang overhovedet kan præsenteres. Rockster R1100 er en mobil slagleknuser på bælter, som bliver en storebror til de eksisterende modeller R700, R800 samt R900. - Vi har i Danmark hidtil med stor succes solgt Rockster R900 modellen, som med sine 25 tons og et indtag på 900 x 7250 stadig er en meget populær knuser. Men med verdensnyheden R1100 har vi nu en totalvægt på 32 tons og et indtag på 1100 x 720 mm, så en kapacitet på over 200 ton pr. time er absolut muligt. Vi har stadig meget fornuftige transportdata på 3,25 meters højde, 2,55 meters bredde samt 12,60 meters længde, fortæller Klaus Meldgaard fra Meldgaard Handel, der repræsenterer Rockster i Danmark. Rockster R1100 har en Caterpillar diesel motor på 329 hk, og

Rockser R1100 er så ny, at der endnu ikke er fotografier klar fra fabrikken. En computermodel viser maskinen, som den kommer til at tage sig ud. knuseren er diesel hydraulisk. Som ekstraudstyr kan man få en integreret sigte samt et returvarebånd til overstørrelser, så knuseren knuser og sorterer f.eks. 0/35 mm som slutprodukt, og

alle emner større end 35 mm kommer automatisk tilbage i fødekassen. - Vi har store forventninger til den nye model, da det danske marked har gode erfaringer med

Rockster knuserne generelt, og da vores kunder vil være så effektive som muligt, er denne R1100 en interessant mobil knuser til fremtidens udfordringer, siger Klaus Meldgaard.


E

MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

09

E

SIDE 7

Masser af varebiler, 4x4 og entreprenørlastbiler.

STOR testbane – kom og prøv!

14. - 16. maj 2009 Erhvervspark Vandel

09

Årets største fagmesse for entreprenør-, bygge- og anlægsbranchen.

www.e09.dk.

Følg med på Se udstillerliste, bestil adgangskort og læs nyheder på messens nye hjemmeside fra 1. april. Messens åbningstider 14. maj 15. maj 16. maj

kl. 9.00 – 17.00 kl. 9.00 – 17.00 kl. 9.00 – 15.00

Kom og vær med i kampen om at blive årets

MesseMester i kørsel med rendegraver MesseMesteren vinder

E 09 partnere

.000,et rejsegavekort på kr. 10 arbejde med Konkurrencen arrangeres i sam / AMU Center Ulfborg Kjærgaard ntec. BYGGETEK – en del af Merca

E 09 arrangeres af exponator.com


SIDE 8

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Fælles ledelse i Pon og Pon Rental A/S Pon Equipments direktør Olaf Sterkenburg bliver også direktør for Pon Rental A/S. Samtidig åbnes udlejningsafdeling i Brøndby Da MT Maskinudlejning A/S blev købt af Pon Equipment A/S og blev omdøbt til Pon Rental A/S fortsatte de hidtidige ejere, Torben Pedersen og Michael Mortensen som ledere. Michael Mortensen forlod senere firmaet, og nu har Torben Pedersen også trukket sig ud. - Jeg synes, det var tiden nu. En del funktioner er blevet samlet for at rationalisere driften, og jeg

synes ikke, der var så meget direktørjob tilbage i Pon Rental, siger Torben Pedersen. - Det var ikke en del af planen, da vi solgte MT Maskinudlejning til Pon Equipment, men sådan er det bare gået, og det er en naturlig udvikling at rationalisere på alle de områder, hvor det er muligt, siger Torben Pedersen, som understreger, at det er sket i fuld forståelse. Det understreges

også af, at han fortsætter i bestyrelsen for såvel Pon Rental A/S som Pon Equipment A/S. Han har endnu ikke lagt sig fast på, hvad han skal beskæftige sig med i fremtiden, men han venter, at det bliver indenfor branchen. Ud over ledelsesskiftet sker der andre ændringer i Pon Rental. Der bliver åbnet en ny udlejningsafdeling i Brøndby, og des-

Adm. direktør Olaf Sterkenburg, Pon Equipment A/S er nu også adm. direktør for Pon Rental A/S. uden er der nye maskintyper på vej ind i firmaet. Hidtil har Pon Rental A/S udelukkende udlejet større entreprenørmaskiner med fører, men nu kommer der også mindre maskiner og eksempelvis lifte på programmet. - Den øjeblikkelige afmatning har løbende medført tilpasninger af maskinflåden, og derfor udvikles forretningen sideløbende med forøget fokus på, at Pon

samlet set leverer løsninger til kunderne og ikke udelukkende produkter, udtaler Olaf Sterkenburg. - Derfor er det også naturligt, at Pon Rental A/S i lighed med søsterselskaberne i Norge og Sverige tilfører nye produkter som eksempelvis lifte og generelt en ændret sammensætning af maskinflåden i retning af mindre maskiner. Samtidig fortsættes arbejdet med at integrere admi-

nistration og finans med Pon Equipment, fortæller han. Den daglige ledelse vil fremover blive varetaget af Nils Macheel, som er en del af Pon Equipment A/S’ ledelsesgruppe. I forbindelse med, at Pon Rental A/S får en ny afdeling i Brøndby, overflyttes Henrik Schiller fra Pon Equipments salgsstyrke til Pon Rental i Brøndby.

Originale knuse- & sorteringsanlæg Belgiske keestrack opfandt i 1998 sortere systemet ”direct feed” og har siden hen udviklet det til noget nært det perfekte. Systemet udmærker sig ved at kunne sortere alt tænkeligt materiale, såsom sten og grus, forurenet jord, beton, murbrokker, trærødder, kompost, o.s.v., der findes efterhånden mange eksempler hvor kunder har meldt tilbage med normalt uløselige opgaver som er blevet løst med maskiner fra keestrack, og samtidig med en meget stor kapacitet. Direct feed anlæg i 3 modeller Combo som vejer 16,5 ton Novum som vejer 25,5 to Frontier som vejer 32 ton

A • • • • •

konventionelle sigtemaskiner i 2 modeller Explorer 1500 som vejer ca. 22 ton. Explorer 1800 som vejer 28,5 ton. Begge modeller er standard med 2 deck til 3 fraktioner, men findes også som 3 deck model til 4 fraktioner.

Nedbrydnings udstyr & Skovle tNS IMEX A/S har hele VtN´s program af nedbrydnings udstyr og skovle. Ring til tNS IMEX A/S og få den rigtige pris.

Køreramper & Gangbroer tNS IMEX A/S kan leverer alle ramper og gangbroer som Mauderer, har i deres program.

Ring for nærmere information

Ebbe Trustrup • ebbe@kiesel.dk • Smålodsvej 35 • 4100 Ringsted Tlf.: 5761 7470 • mobil 4020 8630

Ring til tNS IMEX A/S og få lige det du mangler.

Ved Dammen 7 • 6240 Løgumkloster • Tel: 74745288 • Fax: 74745486 • Mail: info@tns-imex.dk • Web: www.tns-imex.com


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 9

@dbd\WZh³\B^`gd[ncd\ Zc\XdchVgWZ_YZcYZhiVcY e€:%.bZhhZc^KVcYZa

<g^WX]VcXZc"d\`db]Zaii²ie€‚cV[YZhidgZZcigZegZc³gbVh`^cZg"d\ hZhZak!]kdgaZiYj`Vc[dgWZYgZeg²X^h^dc!egdYj`i^k^iZid\^cYi_Zc^c\bZY B^`gd[ncbVh`^ching^c\hhnhiZbZgd\Zc\Xdci^aigdiVidg#

@db[dgW^d\ hZkdgZhA>K: h]dlhcdchide YV\Zc^\ZccZb

@db WZh³ d\ e€hi \dh V cg#'* cY %&

9Zi]ZaZ[dgZ\€gidghYV\YZc&)#bV_i^ad\bZYa³gYV\YZc&+#bV_!]kdgk^\a²" YZgdhi^aVieg²hZciZgZY^\[dgbVg`ZYZihbZhigdWjhiZ!ÓZ`h^WaZd\[jc`i^dcZaaZ hnhiZbZgi^aVjidbVi^h`bVh`^ching^c\#

=kZgYV\[gV`a#.#%%i^a&,#%%a³gYV\i^a`a#&*/ ™9ZbdchigVi^dcV[B^`gd9^\\ZgžbZYYZc]ZaicnZ \ZcZgVi^dcV[M8'eajh`dcigdaWd`h# ™9ZbdchigVi^dcV[YZcjc^``ZJB8(9`dcigdaWd`h i^a(9bVh`^ching^c\V[\gVkZbVh`^cZg!YdoZgZd\ \gVYZgZ# ™9ZbdchigVi^dcV[[gZbi^YZchhd[ilVgZi^a(9bV" h`^ching^c\# ™9ZbdchigVi^dcV[YZccnZB9)%aVhZgbdYiV\Zg# ™9ZbdchigVi^dcV[Zc\Xdci^aigdiVidgd\VcYgZZc\Xdc egdYj`iZg ™K^WnYZge€[dg[g^h`c^c\Zg^a³WZiV[YV\Zc#

E€\Zchnci^aZieVghe²cYZcYZ d\V`i^kZYV\Ze€:%.bZhhZc ^:g]kZgkheVg`Zc^KVcYZa#

engcon Nordic ab · Fredensvej 23 5620 Glamsbjerg · Danmark · www.engcon.se

B>@GD;NC6$H 7dcYdkZ_&+ *'*%DYZchZHK 9VcbVg` lll#b^`gd[nc#Y`

JYhi^aa^c\Zc \ZccZb[³gZh^ hVbVgWZ_YZbZYZc\Xdc CdgY^X67^9VcbVg`$ B^`gd[nc6$H HR-Design.dk 28 35 01 60

MAJ 2009


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Manden med hammeren TonTec har fået import af CP hydraulikhamre. Indehaver Jens Jørgen Poulsen har tidligere solgt hamrene for Lifton Breakers, der er blev overtaget af Atlas Copco Manden med hammeren! Sådan lyder det når Jens Jørgen Poulsen kommer rundt i sin nye firmabil med en stor CP hydraulikhammer på siden. Firmaforviklingerne bag CP hydraulikhamre, motorhamre og håndholdte

hydraulikværktøjer er lidt indviklede, men summa summarum er, at Jens Jørgen Poulsen har etableret firmaet TonTec, som nu forhandler produkterne, der i dag produceres af fabrikker, som ejes af Atlas Copco.

CP (Chicargo Pneumatic) er et stærkt brand i USA, som Atlas Copco bruger i sin markedsføring. Undervejs i processen har Atlas Copco valgt at brande flere værktøjer med CP bl.a. de håndholdte hydraulikværktøjer fra

Jens Jørgen Poulsen er manden med hammeren. Han har overtaget agenturet for CP hydraulikhamre i Danmark. Lifton i Aalborg samt hydraulikhamrene fra den tidligere Kruppfabrik. Produktionen i dag er delt op, så serien af de mindre hamre, der kan anvendes på maskiner op til 12 tons, produceres i Sverige, medens de større hamre produceres i Essen i Tyskland. - Jeg har en dels års erfaring i branchen, så da jeg fik tilbuddet

om at blive forhandler i Danmark, så valgte jeg at slå til og etablere TonTec, fortæller Jens Jørgen Poulsen. - Hydraulikhamrene til maskiner skal jeg primært sælge gennem maskinforhandlerne, mens de håndboldholdte værktøjer får lidt andre salgskanaler. Vi har hydraulikhamre til maskiner lige fra 1,0 ton til 75 ton. Den største

hammer vejer 4200 kg. TonTec har tilknyttet et servicefirma til at tage sig af service og reparationer. - Ud over hamre og sliddele leverer vi også hurtigskift og andet tilbehør. Jeg har en teknisk indgang til produkterne, så jeg lægger stor vægt på dialogen og vejledningen til kunderne, siger Jens Jørgen Poulsen.

Fuld funktionsgaranti

EMISSION CONTROL

Bedre miljø - ingen vedligehold! Mulighed for

3 års

Model KX 61-3 FINNKAT DPF - et diesel partikel filter, der fjerner >90% PS 100% Vedligeholdelsesfri!

2600 kg optimal til trailerkørsel

Vi er også klar med et godt tilbud

Europas mest solgte minigravere

Kontakt os for en demotur – du ringer, vi kommer V. Løwener A/S KCS EMISSION CONTROL APS Selinevej 4, Port 3 · 2300 København S · Tlf. 3262 0490 · www.kcsaps.dk

garanti

Postboks 1330 s Smedeland 2 s DK-2600 Glostrup Tel. +45 43 200 300 s Fax +45 43 430 359 E-mail: vl@loewener.dk s www.loewener.dk Servicecenter Hadsten sSkanderborgvej 13 s8370 Hadsten sTel. 86 982 288

V. Løwener A/S er eneste autoriserede importør af KUBOTA minigravere og -læssere i Danmark. Det er din sikkerhed for fuld backup og garanti på din Kubotamaskine. Et stort reservedelslager og en veluddannet serviceorganisation er din garanti for en god oplevelse – også efter maskinen er leveret til dig.

Vi binder processen sammen


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Endnu mindre kompakttraktorer De nye modeller, 20C og 25C, der netop er kommet på markedet, er de hidtil mindste kompakttraktorer fra den amerikanske storproducent John Deere. Det er efter alt at dømme i planteskoler, hobbylandbrug, stutterier og juletræsplantager, at man i fremtiden vil finde de nye kompakttraktorer, der er bygget specielt med henblik på brug af bagmonterede redskaber såsom påhængsvogn, harve, fræser, slagleklipper og sprøjte. Men også landskabsentreprenører og maskinstationer vil med fordel kunne supplere maskinparken med de må og mere tilgængelige maskiner. - Traktorernes smalle totalbredde, på kun lige over en meter, giver lettere adgangsforhold og manøvrering, hvor pladsen er trang - såsom i frugtplantager eller i og omkring staldbygninger og indhegninger. Ligeledes har maskinerne også vist sig særdeles brugbare, når det handler om at få flyttet tunge redskaber, forklarer Majbritt Granheim fra Nellemann Agro. De nye kompakttraktorer leveres med servostyring, transmission med otte gear frem og otte bak samt en tophastighed på 22 km/t og en trepunkts lift med en løftekapacitet på op til 600 kg i trækarmenes ender. Den brede fører-

De nye kompakttraktorer fra John Deere kommer med en totalbredde på lige over en meter rundt de fleste steder, og maskinerne har tillige vist sig særdeles brugbare, når det handler om at få flyttet redskaber. platform med det flade gulv giver godt med benplads, mens den isolerede førerplatform og motor resulterer i færre vibrationer. Foruden modellerne 20C på 17

hk og 25C på 22 hk finder man i kompaktsegmentet tillige 2320-modellen på 23 hk og den dieseldrevne plænetraktor X748 4WD på 23 hk.

Bedst og billigst i længden McCloskey R105 Hvorfor: Markedets mest robuste genbrugssorterer. Klar til drift på mindre end 15 minutter efter ankomst. Fødekasse og udløbsende af sigte er udført i Hardox som giver lang levetid.

SIDE 11

Nyt grej fejer bedst Aktivitetsniveauet på Århus Havn er, trods krisesnak og generelle bekymringer for landets økonomi, stadig højt, og havneformand Johnny Præst været for nylig været på storindkøb. Tre New Holland T5050 traktorer og tre industrimaskiner - en B115B gravlæssemaskine, en W60TC miniged og en E18 minigraver er blandt nyanskaffelserne til det store kranprojekt på Århus Havn T 5050’erne er udstyret med en turboladet 4.5 liters motor på 96 HK og 24x24 Dual Command transmission med koblingsfrit vendegear og havneformanden er ikke i tvivl om, at netop det maskinvalg er det rigtige til opgaven. - New Hollands T5050 passer perfekt ind til de krævende vedligeholdelses- og byggeopgaver, vi har her på havnen, og det betyder samtidig, at vi er sikret et godt stykke ud i fremtiden. De kommer til at køre hele året rundt, i forbindelse med de fleste af vores opgaver omkring havnen, og vi kan udstyre dem med sneplove, saltspredere, koste, trailere og emulsionssprøjter, forklarer Johnny Præst.

New Holland W60TC miniged og T5050 i samarbejde ved saltlagret. Hælder kun brændstof på Gravlæssemaskinen er udstyret med en turboladet 4,5 liters common rail motor på 110HK samt fuld powershift transmission. Minigeden yder 59 HK med en 3,9 liters motor, minigraveren E18 yder 15HK med sin 1 liters motor og er begge med hydrostatisk transmission. - Det er vigtigt for os, at det er så nemt som muligt at drive afdelingen, og derfor er det også vig-

tigt, at maskinerne fungerer optimalt. Vi valgte at få en skræddersyet servicekontrakt gennem lokale New Holland forhandler, Lyngfeldt A/S, som også har leveret maskinerne. Det gør det let for os at styre vores budgetter samt vedligeholdelsen af dem. Faktisk skal vi kun tænke på at fylde brændstof på, konstaterer Johnny Præst med et smil.

Bonuskupon på 10% i 2009

Mød os på E09 i Vandel 14.-16. maj, hvor du kan se maskinen arbejde.

Vil du også spare penge? Se mere på www.scantruck.dk

Pon Equipment A/S kan i 2009 ved køb af en Ring og undervogns-udskiftning, tilbyde en hør nærm ere Bonuskupon på 10% af prisen for udskiftningen.

Bonusbeløbet kan bruges til betaling af andre reparationer og reservedele til samme maskine. Katkjærvej 5 Katkjærvej 5 DK-7800DK-7800 Skive Skive Tlf. +45 96 Tlf.147 +45147 96 147 147

Metalgangen 1-3 Metalgangen 1-3 DK-2690DK-2690 Karlslunde Karlslunde Tlf.: +45Tlf.: 70 127 +45127 70 127 127

info@scantruck.dk info@scantruck.dk

www.scantruck.dk www.scantruck.dk

WWW.SCANTRUCK.DK

Gælder også for undervognsreparationer for andre mærker end Caterpillar.

Katkjærvej 5 DK-7800 Skive Tlf. +45 96 147 147

Metalgangen 1-3 DK-2690 Karlslunde Tlf.: +45 70 127 127

info@scantruck.dk

www.scantruck.dk

Pon Equipment A/S Brøndby: Park Allé 363 • 2605 Brøndby • Tlf. 70 25 22 11 Skejby: Jens Olsens Vej 23 • 8200 Århus N • Tlf. 70 25 44 11 equipment.dk@pon-cat.com • www.pon-cat.com


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Importør tror på ekspansion GMK i Rødekro fik sidste år agenturet af tyske InTracs læssemaskiner, og salgskonsulent Johnny Gram forventer at øge antallet af forhandlere fra 13 til 20 inden årets udgang. FORÅ RS PRISE R

BRUGTMARKED JYLLAND NORD Niels Juel tlf. 98 68 31 22 mobil 40 81 31 22 JYLLAND MIDT Per Jakobsen tlf. 97 82 21 08 mobil 21 49 5608 JYLLAND SYD/ØST Carsten Mørk Jacobsen tlf. 75 58 65 77 mobil 61 61 40 96 FYN: Jacob Høst mobil 40 16 47 11 SJÆLLAND John Nyegaard tlf. 56 82 81 00 mobil 40 72 82 00 SJÆLLAND Lars Houlind tlf. 57 80 51 56 mobil 40 81 84 81

RENDEGRAVERE JCB 3CX 4x4 SRS PSS, årg. 2005, 2200 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 4CX 4x4x4 SRS Servo, årg, 2003, 2800 timer . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 4CX 4x4x4 SRS PSS, Servo, årg. 2004, 4100 timer . . . . . . . . . . . NH 115, årg. 2004, 3400 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiat Kobelco 200.2, årg. 2002, 3500 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. kr. kr. kr. kr.

280.000 325.000 374.000 SOlGT 275.000 252.000

MINIGRAVERE JCB 8018, årg. 2001, 1200 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 803 plus, årg. 2001, 1900 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 804, årg. 2003, 2200 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yanmar B17, årg. 2001, 3000 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu PC 20R, årg 2001. 2600 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu PC 35 R8 årg. 2001, 2700 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bobcat 334, årg. 2003, 1600 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 70.000 kr. 100.000 kr. 100.000 kr. 45.000 kr. 110.000 kr. 110.000 SOlGT kr. 175.000

GUMMIHJUlSlæSSERE JCB 426, årg. 1996, 14000 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 436 SRS, årg. 2004, 4300 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 411 ZX, årg. 2001, 4500 timer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaeff SKB 873, ÅRG. 2003, 3100 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. kr. kr. kr.

220.000 530.000 240.000 350.000

Udleje/salg

tElESkOPlæSSERE JCB 531-70 Agri-Super, årg. 2007, 1100 timer ....................................... kr. 358.000 JCB 540-170 SVAY årg. 2001, 3900 timer m.fj. rad. kurv 2,5/4 m. sving kr. 400.000 JCB 537-135, årg. 2001, 2400 timer ........................................................ kr. 350.000 Merlo P30.13, årg. 2002, 2600 timer m/fj.betjening + 2,5m kurv ............. kr. 110.000 Manitou 730-120LS årg. 2002, 3200 timer .............................................. kr. 250.000

BæltE- OG GUMMIHJUlSGRAVEMASkINER JS 220 årg. 2002, 5300 timer ................................................................... kr. 450.000

www.jcb.dk

JYLLAND: Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 16 00

FYN: Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 22 20

Alle priser excl. moms.

ØST FOR STOREBÆLT: Kærup Parkvej 3 4100 Ringsted Tlf. 57 67 12 00

Brugtmaskiner med tryghedsforsikring

- Når vi sætter så stor tillid til InTracs læssemaskiner, så er det blandt andet fordi, at læssemaskiner i dag er gået hen og blevet et multiredskab i landbruget, for gartnere, på miljøstationer og for entreprenører i alle størrelser. Min oplevelse er, at har man først haft en læssemaskine inde i sin virksomhed, er det svært at undvære den, lyder noget af forklaringen fra Johnny Gram, da han bliver spurgt om, hvordan virksomheden forventer at realisere en procentvis så stor udvidelse af forhandlernettet. - Men selvfølgelig handler det også om, at vi har en speciel forkærlighed for Netop InTracs læssemaskiner, som vi er overbevist om, at markedets bedste. Vi har i flere år drømt om at få agenturet, og så lykkedes det jo sidste år. Så på den vis er det meget nyt for os, men vi er allerede meget tilfredse. Vi introducerede maskinerne på Agromek sidste år, og har allerede solgt 56 maskiner, forklarer Johnny Gram, der netop i denne tid har en række forhandlinger med kommende forhandlere.

Eneste trehjulede InTracs læsseprogram består af 12 knækstyrede læssemaskiner med motorydelse fra 27HK til 52HK og løfteevne fra 1000 kg til 2100 kg, og som noget helt nyt har InTrac også en serie trehjulede læssemaskiner samt et 3-hjulet med trucktårn. - Vi er for tiden de eneste, som kan levere de trehjulede læssemaskiner, som alle drejer 360° på stedet og har træk på alle hjul. Maskinerne har automotiv styring, hvilket betyder at de selv fordeler trækket optimalt på de tre hjul for at undgå hjulslip. Det gør den væsentlig mere stabil end en almindelig knækstyret læssemaskine, og derfor også meget mere behagelig at arbejde med, pointerer Johnny Gram. Firmaets læssemaskiner kan blandt andet ses på årets E09 messe i Vandel.

Salgskonsulent Johnny Gram, GMK i Rødekro, er ikke i tvivl om, at virksomheden uden problemer kan udvide forhandlernettet fra 13 til 20 alene i 2009.

Det er især InTracs serie af trehjulede læssemaskiner, som interessen samler sig om.

BRUGTE MASKINER TIL SALG New Holland E385

Fiat-Kobelco E305

Hitachi ZX210LC

Liebherr 914HDSL

CAT 307C

Schaeff HR22

Årgang: 2005 Timer: 5500 Pris Kr. 595.000,-

Årgang: 2004 Timer: 5700 Pris Kr. 580.000,-

Årgang: 2003 Timer: 6967 Pris Kr. 475.000,-

Årgang: 2001 Timer: 11700 Pris Kr. 255.000,-

Årgang: 2006 Timer: 1700 Pris Kr. 410.000,-

Årgang: 2002 Timer: 6300 Pris Kr. 145.000,-

Moxy MT26HL

Volvo L90C

Komatsu PC16

Hitachi EX17-2

Hitachi EX30-2

Yanmar B37V

Årgang: 2001 Timer: 7840 Pris Kr. 475.000,-

Årgang: 1996 Timer: 9915 Pris Kr. 300.000,-

Årgang: 2007 Timer: 550 Pris Kr. 100.000,-

Årgang: 2001 Timer: 1250 Pris Kr. 77.500,-

Årgang: 2001 Timer: 4000 Pris Kr. 90.000,-

Årgang: 1999 Timer: 4200 Pris Kr. 90.000,-

Alle priser er excl. moms.

Se flere brugte maskiner på www.hpe-as.dk

H.P. Entreprenørmaskiner A/S U Horsens tlf. 76 82 20 20 U Bjæverskov tfl. 56 87 10 10 København, Sjælland, Lolland-falster: København, Sjælland, Lolland-falster: Nordjylland: Midtjylland: Sønderjylland/Fyn: Grønland:

Henrik W. Sørensen Hans Peter Pedersen P. C. Nørgaard Flemming Sørensen Finn Enggaard Kurt Hansen

tlf. 2040 2210 tlf. 4032 3999 tlf. 2144 1010 tlf. 2369 3204 tlf. 4037 2230 tlf. 2145 7515


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 13

Sporbygger har fĂĽet en ny â&#x20AC;&#x2122;Fru Hansenâ&#x20AC;&#x2122; Sporbygger Hansens tidligere maskine til skinnearbejde var kendt som Fru Hansen. Nu er hun byttet ud med en ny New Holland

af maskine og fører at arbejde pü jernbanenettet. Jeg var ikke i tvivl om, at det skulle vÌre denne New Holland maskine, da jeg skulle udskifte for nylig. Noget af det afgørende er, at den kan køre, uden at der er kontakt mellem gummihjul og skinner, siger Torben Hansen. Bay Christensen A/S har leveret

maskinen med et omfattende ekstraudstyr. Der er oliefyr med fjernbetjening, rotortilt, MicroFyn maskinstyring, GPS sporingsanlÌg og centralsmøreanlÌg blot for at nÌvne det vÌsentligste udstyr. Fra fabrikken er MH Plus til jernbanebrug forsynet med overdimensionerede aksler, som svarer til en 23 ton maskine.

- Det er et marked, som vi har pÌne forventninger til. New Holland og MBA bygger videre pü erfaringerne fra O&K, som har leveret mange maskiner til jernbanebrug, og vi har allerede mÌrket interesse fra andre jernbaneentreprenører, fortÌller Torkild Hansen fra Bay Christensen A/S.

10 Ă&#x2026;R MED MASkINER I SUlDRUP

Nye New Holland rendegravere, minigravere, minilĂŚssere og teleskoplĂŚssere pĂĽ lager.

Torkild Hansen, Bay Christensen A/S og Torben Hansen, Sporbygger Hansen foran den nye â&#x20AC;&#x2122;Fru Hansenâ&#x20AC;&#x2122; i form af en New Holland gravemaskine ombygget til skinnearbejde.

I kastbjerg finder du ogsĂĽ et stort udvalg af topklargjorte brugte rendegravere. SE MERE PĂ&#x2026; WWW.IEM.Dk

gravemaskine MH Plus med triplebom. Basismaskinen er produceret i Italien som en standard gravemaskine pü hjul og ombygget pü den schweiziske fabrik MBA i Zßrich, som gennem ürene har stor erfaring med ombygning af bl.a. O&K maskiner til jernbanearbejde. MBA monterer jernbanehjul, sü det forreste sÌt er monteret pü akslen og dermed kan pendle i modsÌtning til systemer, hvor hjulene er monteret pü rammen. Maskinen er der ud over bl.a. forsynet med krøjebegrÌnsning, højdebegrÌnsning, ekstrasÌde

MINI- /MIDI GRAVERE Hitachi EX60-2------------------------95 Yanmar SV08 -------------------------05 Case 35 ---------------------------------97 Neuson 1903 --------------------------02 Volvo EC20 ----------------------------01 Hitachi EX50U ------------------------02 NYE CASE OG NEW HOLLAND KOBELCO I STR. 900-5000 KG. PĂ&#x2026; LAGER RENDEGRAVERE Case 595 Super ----------------------00 Case 695PB----------------------------08 New Holland B115 ------------------06 New Holland LB115 CP ------------01 New Holland B115 ------------------07

LĂ&#x2020;SSEMASKINER Cat IT24F -------------------------------95 Case 121D -----------------------------04 Case 321B -----------------------------97 Fiat Kobelco W 170 -----------------02 Fiat Kobelco W 190 -----------------02 Fiat Kobelco W170 ------------------04 Fiat Kobelco W130 ------------------05 New Holland W170(15t) -----------05 New Holland W170B(15t) ---------08 New Holland W60S (5t.) ----------06 Volvo L90C ----------------------------95/99 Volvo L120E ---------------------------03

Volvo Volvo Volvo Volvo

med nødstop og alarm, trÌkbom i begge ender godkendt til trÌk af 120 ton jernbanevogn samt ekstra kontravÌgt. - Jeg er underentreprenør for alle de entreprenørfirmaer, der arbejder pü jernbanenettet. Det kan vÌre i forbindelse med nyanlÌg eller renovering af sporanlÌg eller det kan vÌre ved perronarbejde, fortÌller Torben Hansen, der har vÌret selvstÌndigt de seneste fire ür under navnet Sporbygger Hansen. - Det er helt afgørende, at sikkerheden er i orden. Det krÌver omhyggelig godkendelse büde

 WWWIEMDK

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

Ă&#x2026;rgang: 2002 Terex 960 Timer: 3554 Kr. 350.000

Ă&#x2026;rgang: 2008 Kr. 190.000

Schaeff HR 14 Timer: 2068

Ă&#x2026;rgang: 2002 Kr. 230.000

Terex 4020 Timer: 3400

Ă&#x2026;rgang: 2001 Kr. 265.000

Komatsu WA180 Timer: 12825

Ă&#x2026;rgang: 1999 Terex 970SE Timer: 2534 Kr. 225.000

Ă&#x2026;rgang: 2006 Kr. 325.000

Daewoo S 250 Timer: 6200

Ă&#x2026;rgang: 2002 Kr. 460.000

CatIT24F Timer: 8943

Ă&#x2026;rgang: 1997 JCB 3CX Super Kr. 295.000 Timer: 4850

Ă&#x2026;rgang: 2000 Kr. 245.000

CASE 521 D Timer: 6153

DUMPERE Hydrema 912C -------------------------------06/07 Terex TA27 -------------------------------------05/07 GRAVEMASKINER BĂ&#x2026;ND/HJUL Daewoo Solar 220LC-V------------00 Fiat-Hitachi EX215LC ---------------01 Fiat-Hitachi EX355BEH ------------00 Fiat Kobelco E305LC ---------------05 NH Kobelco E115SR ----------------07 NH Kobelco E135SRLC ------------06 NH Kobelco E215LC ----------------08 NH Kobelco E215LC ----------------05 O&K RH 4 PMS (vĂŚgt 16 t.) -----99 Volvo EC280---------------------------98 Ă&#x2026;kerman H14B -----------------------86 O&K MH City (hjulmaskine) -----98 DIVERSE Viby højtipskovl 10 m3 -----------Muck Truck minidumper ---------Sortegrab roterbar 1m3 ----------Indeco hydraulikhammer alle str. Yamaguchi WB07 minidumper pĂĽ larvebĂĽnd, fabriksny --------------La Bounty skrotsakse ---------

Volvo L 70 Timer: 11300

Ă&#x2026;rgang: 2000 Terex 1505 M Kr. 350.000 Timer: 3221

Per Sørensen 40 52 65 65 Danmarksgade 20 â&#x20AC;˘ Vojens â&#x20AC;˘ tlf. 70 23 55 44

Lilleringvej 8-10 â&#x20AC;˘ Harlev J. â&#x20AC;˘ Tlf: 86 24 80 00

Info: www.psmaskiner.dk

Ă&#x2026;rgang: 2003 Kr. 280.000

Doosan 460 Timer: 25

L180C ---------------------------99 L220E ---------------------------06 L60E-----------------------------04 L90F -----------------------------08

Entreprenørmaskiner i Centrum

BRUGTE MASKINER

â&#x20AC;&#x2122;Fru Hansenâ&#x20AC;&#x2122; i form af en O&K gravemaskine til skinnearbejde er blevet skilt fra sin ejer Sporbygger Hansen, som i stedet har fundet sammen med en ny New Holland MH Plus med triplebom. Det er den første New Holland gravemaskine, der leveres i Danmark til at køre pĂĽ skinner og arbejde pĂĽ et danske jernbanenet. Ud over selve skinnehjulene er der foretaget en lang rĂŚkke ĂŚndringer af maskinen, som desuden er forsynet med et omfattende ekstraudstyr. Basismaskinen er en 18 ton hjul-

02/03 Hydrema 926C ESD lavt timetal meget udstyr pü begge 02 Bomag BW177 DH3 + 02 Bomag BW124 PDH-3 1000 t. New Holland LB 115B rendegraver kun 6,8 time 410.000.06 New Holland E215 LC kørt 3700 timer som ny 2 x 06/05 Takeuchi TB 175 7t. kun 16/25 t. variabel bom 3 x 07/06 Terex 2.0/3.5 t minigravere meget fü timer 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 02 Hydrema 912 dumper kørt ca. 5000 timer rep. og nymalet Barford SXR 3000 dumper med drejelad 3 tons 4x4 WD 99 Hydrema 906 B ESD kørt ca. 7200 timer 3 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 06 Hydrema WL 480 ged m.gafler som ny kun kørt 630 timer 01 Liebherr 914 HDSL gravemaskine kun kørt 4700 t 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine kører godt 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemask. 380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV TeleskoplÌsser med udstyr 2200 timer 03 Weidemann 1370 P48 kørt 1055 timer skovl og gafler 96 Volvo L 50 C ged 9t. kun kørt 6100 timer. nymalet 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring kørt 9100 timer Brugte reservedele Hydrema 800/900 serier Brugte reservedele 56F4 og 79V6 modeller Se billeder og priser pü EKEMASKINER.DK

Tlf. 70 13 80 13 www.conenco.dk

Ă&#x2026;rgang: 2005 Kr. 725.000


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Mød en specialist AtlAS 35 incl. skovl og pallegafler

Årgang 2006 1900 timer

kr. 162.300,Minilæssere: Weidemann 1030 Weidemann 1090 Weidemann 1250 Weidemann 1250 PS33 Weidemann 1350 CX45 Weidemann 1360 P43 Weidemann 1370 PS43 Weidemann 1490 Minigravere: Yanmar B15-3 ex Yanmar B17-2 Yanmar B18 EX Yanmar ViO10 Yanmar ViO20 Kubota U10 teleskoplæssere: Merlo P40.17K Sambron T40140 Manitou MLT 524 Diverse: Ammann AVH6020 Bomag BW172 D-2 Rammax RW2400 Dynapac LP852, 1450 kg. Rammax RW 1402

4000 4550 1600 1200 1200 2300 3230 2700

timer timer timer timer timer timer timer timer

årg. årg. årg. årg. årg. årg. årg. årg.

1999 2000 2002 2004 2007 2005 2003 2005

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

53.000 116.000 100.000 129.800 203.000 158.800 128.000 170.600

1680 4200 3800 1350 4200 1000

timer timer timer timer timer timer

årg. årg. årg. årg. årg. årg.

2003 1999 2002 2004 2003 2006

kr. 110.000 kr. 50.000 kr. 74.200 kr. 77.000 kr. 80.000 kr. 82.300

1155 timer årg. 2006 kr. 607.000 2050 timer årg. 2000 kr. 360.000 4270 timer årg. 2000 kr. 158.800 - årg. 1997 kr. 22.300 4000 timer årg. 1993 kr. 158.800 - årg. 1988 kr. 19.500 årg. 1999 kr. 50.000 233 timer årg. kr. 39.000

Diesel Partner Europe Aps i Kolding hører til niche-forretningerne, og henvender sig til en meget bred kundeskare. pa. 10 procent af omsætningen på denne konto kommer fra Danmark, så her har jeg helt klart en indsats at gøre. Hans Erik overtog for et år siden værkstedet fra det tidligere Koblingsdepotet, som nåede mere end 50 års eksistens i Kolding. - Jeg har fortsat værkstedet med renovering af koblinger, afdrejning af bremsetromler og -skiver samt montering af diverse bremse- og koblingsbelægninger. Renovering af topstykker er også en del af vores ekspertice. Vi er ret kvikke til det. Vi har jo alle ombytningskomponenter på hylderne, forklarer Hans Erik, som på sigt forestiller sig, at værkstedet skal stå for opbygning af hele motorer. - På værkstedet er vores felt i dag renoveringer. Det er jo altid billigere end at købe nyt. Typisk får vi topstykker ind, når det er tid for en overhaling.

Fælles for kunderne er, at de har en eller flere diesel-drevne maskiner, der skal holdes kørende eller sejlende - og her i blandt regnes naturligvis entreprenørbranchen lige fra dem, der bygger det helt store eller slår græsset på den lokale golfbane. Indehaver og stifter af Diesel Partner er den mekanikeruddannede Hans Erik Dall Jensen, som for en håndfuld år siden satte sig for at være selvstændig. - Firmaet, som jeg driver sammen med min medarbejder Jan Thomsen, har flere ben at stå på, fortæller Hans Erik og fortsætter: - Mit speciale er salg af motordele, dele til dieselindsprøjtningssystemer. specialværktøj til dieselmotorer samt turboladere - det hele er målrettet til amerikanskproducerede industri-dieselmotorer.

USA hovedleverandør - Mit største leverandørland er USA. Jeg får dele fra især Interstate-McBee, som jeg eksporterer til mere end 15 lande i Euro-

Hans Erik (tv) sammen med medarbejder Jan Thomsen. Et topstykke til en traktor er under behandling.

lIEBHERR l 522

lIEBHERR l 541

lIEBHERR l 544

lIEBHERR l 544

Åkerman EC 300

Gummihjulslæsser, s/n 422-0528

Gummihjulslæsser, s/n 289-1894

Gummihjulslæsser, s/n 443-8760

Gummihjulslæsser, s/n 442-0556

Gravemaskine på bånd, s/n 4582

11000 timer, årgang 1997 kr.

225.000,-

12588 timer, årgang 1995 kr.

8277 timer, årgang 2003

258.000,-

kr.

8147 timer, årgang 2001

644.000,-

kr.

498.000,-

13539 timer, årgang 1994 kr.

310.000,-

CAt 320 Bl

Hydrema Wl 550

Bobcat 331 E

Bobcat 323 E

Åkerman EC 300

Gravemaskine på bånd, s/n 7JR00832

Gummihjulslæsser s/n 8385

kompaktgravemaskine, s/n 232711202

kompaktgravemaskine, s/n 562411318

Gravemaskine på bånd, s/n 4386

11848 timer, årgang 1997 kr.

350.000,-

2228 timer, årgang 2005 kr.

245.000,-

2011 timer, årgang 2001 kr.

828 timer, årgang 2005

175.000,-

kr.

115.000,-

12661 timer, årgang 1992 kr.

285.000,-

Alle nævnte priser er ekskl. moms

Jylland/Fyn: Svend Sørensen ..................... Mobiltlf. 20 21 21 53 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard ................ Mobiltlf. 24 45 11 53 Jylland syd/Fyn: Tommy Kristensen .......... Mobiltlf. 40 31 71 53 Sjælland: Michael Jørgensen ..................... Mobiltlf. 30 68 44 04 Sjælland: Allan Schmidt Nielsen ................ Mobiltlf. 20 32 16 11


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 15

El-biler til arbejdskørsel ind på maskinmarkedet

Mega el-biler til arbejdskørsel importeres og distribueres nu af Henrik A. Fog via firmaets forhandlernet.

Hidtil er Mega el-biler til alle anvendelsesområder blevet importeret og forhandlet af et bilfirma, men nu overtager Henrik A. Fog sammen med forhandlernettet af maskinforhandlere Det er ligesom at køre en bil, men alligevel er det et arbejdsredskab. Derfor har den franske producent af Mega el-biler besluttet, at importen af den del af modelprogrammet, der anvendes til professionelle formål, skal overgå fra Dansk Autoimport til Henrik A. Fog. Mega el-biler er typegodkendt som en bil og føles som en bil med friskt optræk, god komfort og plads til to grandvoksne mænd, men samtidig er det en professionel arbejdsbil med minimal miljøbelastning og en god driftsøkonomi. Dansk Autoimport drives af Søren Eilsborg, som i slutningen af 1960’erne, var ansat hos Henrik A. Fog og fik dermed et godt kendskab til firmaet. Søren Eilsborg foreslog Megafabrikkens ledelse at mødes med Karsten Fog, og det resulterede efterfølgende i importaftalen, som samtidig giver bilen et landsdækkende forhandlernet, som i forvejen henvender sig til de professionelle brugere af transport- og arbejdsredskaber. Karsten Fog fra Henrik A. Fog ser Mega el-bilen som et spændende supplement til mange forskellige formål. - Den er interessant, fordi den har nogle køreegenskaber, som passer fint ind i bytrafikken, og samtidig kan den udstyres med lad eller som pick-up til forskellige arbejdsopgaver. Vi kan eksempelvis forsyne den med en saltspreder, så der fuldstændig

lydløst kan spredes salt i boligområder, siger Karsten Fog. - El-drevne biler er på vej ind, og i forbindelse med overtagelsen af importen har vi spurgt en kreds af kunder, og faktisk har alle vist interesse for at få el-bilen demonstreret. Det hænger sammen med, at der ikke findes andre el-biler på markedet, der matcher Mega i køreegenskaber, kørselshastighed og anvendelsesområder, siger Karsten Fog. El-bilerne leveres i to modeller. Mega Multitruck har en tophastighed på 50 km/t og laster op til over 400 kg. Mega Worker har en maksimal hastighed på 40 km/t, men laster til gengæld op til 680 kg og kan trække en trailer på én ton. Rækkevidden er op til ca. 70 km på en opladning alt efter kørselsforhold - Bilerne kan bygges op med forskellige former for lad, kasser og overbygninger alt efter, hvad kunderne ønsker, og vi vil naturligvis også tilpasse nogle af vore redskaber, i det omfang de kan fungere på en el-bil, siger Karsten Fog. Dansk Autoimport har solgt ca. 60 el-biler til professionelt brug de seneste par år. De kører fortrinsvis hos kommuner, i store firmaer, i boligforeninger og hos militæret, men også eksempelvis i en forlystelsespark, hvor den kører stille rundt i publikumsområderne og også kan anvendes til længere transportopgaver og i trafikken.

-

Græsklippere med stor rækkevidde TH 75 Rækkevidde: 7000 mm Klippebredde: 1200 mm Egenvægt: ca. 1362 kg Har selvstændigt hydraulisk system, og klipperens armbevægelser drives af traktorens hydraulikanlæg. Variabel Epolift. Overvågning af belastning på klippehoved.

GH 50

UH 46

Rækkevidde (fra midte): 5000 mm

Rækkevidde (fra midte): 4600 mm

Klippebredde: 1200 mm

Klippebredde: 1200 mm

Egenvægt (afhængig af udstyr): 1270 kg

Egenvægt inkl. ophæng: 780 kg.

Har selvstændigt hydraulisk system, og

Kan efter ønske udstyres med Epoliftsystemet. Har selv-

klipperens armbevægelser drives af

stændigt hydraulisk system, og klipperens armbevægelser

traktorens hydraulikanlæg.

drives af traktorens hydraulikanlæg.

For professionel rådgivning og mere information kontakt: Salgs- og servicechef:

Jylland og Fyn:

Sjælland:

John Overgaard Jensen

Kurt Antonsen

Søren Hansen

Tlf.: 20 40 88 30

Tlf.: 40 35 03 46

Tlf.: 20 46 34 65

joj@epoke.dk

ka@epoke.dk

sha@epoke.dk

Epoke® A/S • Vejenvej 50, Askov • DK-6600 Vejen • Tel. +45 76 96 22 00 • Fax +45 75 36 38 67 • epoke@epoke.dk • www.epoke.dk


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Rygskade resulterer i princip-patent Efter at have slidt sig selv nÌsten helt op som entreprenør og brolÌgger er Kewen Paick rigtig godt tilfreds med, at hans opfindelse müske kan gøre arbejdsdagen vÌsentlig lettere for andre. Samtidig med at det nye vÌrktøj kan effektivisere det hürde arbejde og spare penge. gribearmene, som lüser sig fast omkring eksempelvis stenen, sker der ikke noget, hvis motoren gür i stü eller der springer en slange. Og sü er den sü effektiv, at den i realiteten kan spare en mand vÌk eller øge effektiviteten drastisk, siger Kewen Paick om redskabet, som han har valgt at kalde UniPaick. - Den kan bruges pü alle maskiner, som har en hydraulisk station, og den er utrolig nem at hündtere og af- og pümontere.

Jeg er sikker pü, at rigtig mange rygge bliver sparet for rigtig mange smerter, hvis den vinder udbredelse, fortsÌtter Kewen Paick, der i dag selv er omkring 80 procent invalideret. - Selv har jeg det helt tÌt inde pü livet, hvad et liv som brolÌgger kan gøre ved dig, og det var da ogsü derfor, at jeg for nu omkring fem ür siden gik i gang med at udvikle den sideløbende med mit arbejde. Sü svejsearbejdet og de indledende tanker er

foregĂĽet hjemme i garagen, men nu hvor jeg har fĂĽet UniPaicken patenteret, er det SH Group i Svendborg, det tidligere Svendborg hydraulik, som er garant for, at produktet er i orden. SH Group producerer blandt andet en del til MĂŚrsk, og jeg er meget tilfreds med vores samarbejde.

jeppe reklame-vejen

Det er en patenteret verdensnyhed, som Kewen Paick prÌsenterer pü ürets E09 messe, fagmessen for entreprenør-, byggeog anlÌgsbranchen, og den danske opfinder lÌgger ikke skjul pü, at han er büde tilfreds og en smule stolt over slutresultatet. - Den kan alt. I hvert fald alt hvad en brolÌgger har brug for i en travl arbejdsdag, og sü udmÌrker den sig ved at vÌre vÌsentlig mere sikker end en rÌkke lignende produkter. Pü grund af

www.cnhcapital.dk

Kewen Paick foretog de første tanker og svejsninger i garagen derhjemme, men i dag er det SH Group i Svendborg, der producerer det patenterede løftevÌrktøj. Her er han pü besøg pü fabrikken.

FĂĽ mere at vide hos din lokale New Holland forhandler eller ring direkte pĂĽ 36 39 81 81. CNH Financial Services A/S . Arnold Nielsens Boulevard 140, 2650 Hvidovre . Tlf. 36 39 81 81 . www.cnhcapital.dk

830

FORSPRING GENNEM INNOVATION â&#x20AC;˘ ENKELT â&#x20AC;˘ Ă&#x2DC;KONOMISK â&#x20AC;˘ FLEKSIBEL â&#x20AC;˘ EFFEKTIV

Tjek vo res www. nye hjemme un-ma skinse side pĂĽ rvice.d k

Den nye D-serie

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

EgenvĂŚgt 36.000 kg

PĂĽ grund af gribearmene, som lĂĽser sig fast omkring eksempelvis stenen, sker der ikke noget, hvis motoren gĂĽr i stĂĽ eller der springer en slange.

6 cylindret Deutz motor med ydelse pĂĽ 148 kW/202 Hk

Svensk/Tysk kvalitet & teknologi

â&#x20AC;˘

Lettere adgang til daglige eftersyn

â&#x20AC;˘

Stor kabine med god ergonomi, godt udsyn og klimaanlĂŚg

â&#x20AC;˘

Ny undervogn med forbedret stabilitet

/FESJWOJOHTVETUZS )Ă&#x152;OEIPMEU)ZESBVMJLWÂ?SLUÂ&#x201C;K .PUPSIBNSF 5SZLMVGUWÂ?SLUÂ&#x201C;K -VGUWÂ?SLUÂ&#x201C;KWÂ?SLTUFE SFTFSWFEFMFNW

Autoriseret CP forhandler i Danmark

www.cp.com Kontakt os for demonstration - vi kommer overalt XXXUPOUFDELt5MG

foto:chicago pneumatic

t t t t t t

Hamre


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 17

130 tons i én arm uden doping Tadano Faun har en ny mobilkran klar til at udfylde et hul i det hidtidige program. Desuden er der en ny lastbilmonteret kran To nye fem-akslede mobilkraner er klar fra Tadano Faun henholdsvis på specialbygget undervogn og på en standard lastbil. Kranerne forhandles i Danmark af ConenCo A/S. ATF 130G-5 har en løftekapacitet på 130 ton og er udviklet for at udfylde hullet i programmet mellem model ATF110G-5 og 160G-5 med henholdsvis 110 ton og 160 ton løftekapacitet. Undervognene leveres enten som 10x6x10 eller 10x8x10 – altså med styring på alle hjul og dermed mulighed for krabbestyring. Overvognen er udstyret med en seks sektioners 60 meter lange boom. En enkelt teleskopcylinder styrer hele dette system. Dette er enestående i denne klasse, og det bevirker, at man kan

køre ud til fuld længde på kun omkring 400 sekunder. Der er mulighed for flyjib udvidelse fra 10 til 18 meter til maksimalt 32 meter i henholdsvis mekaniske og hydrauliske versioner. Den nye ATF 130G-5 integrerer en heavy flyjib på 3,8 meter med maksimal kapacitet på 40 ton. Dette kendes allerede fra ATF 160/220G-. Ud over den nye ATF 130G-5 kommer Tadano i dette forår også med HK 70, som er en fem-akslet lastbil monteret med en 70 ton kran. Den er udviklet efter anmodning og i stærkt samarbejde med Mammoet og er nu gjort til en del af modelprogrammet fra Tadano. Fordelene ved de hurtigt kørende lastbil-monterede kraner er velkendte. Med maksimalt 15

Næstved Maskinservice forhandler for Egholm Egholm Maskiner har fået ny forhandler på Sjælland, LollandFalster og Møn Næstved Maskinservice har overtaget salg og servicering af Egholm-produkter på Sjælland, Møn og Lolland-Falster med undtagelse af Nordsjælland og Storkøbenhavn, som fortsat vil varetages af Helsinge Maskinforretning. Egholm Maskiner A/S kendes for sine fleksible redskabsbærere. De knækstyrede minitraktorer kan kombineres med mange forskellige redskaber og løser dermed mangfoldige opgaver. - Vi er yderst tilfredse med denne aftale og ser store muligheder i samarbejdet med Egholm Maskiner. Vi har tidligere haft

autorisation til servicering af Egholms produkter, så vi kender i forvejen en stor del af kunderne, og ikke mindst kan vi stå inde for maskinernes høje kvalitet, siger direktør Hans Erik Karlshøj fra Næstved Maskinservice. - Vi anslår, at der i øjeblikket kører omkring 100 Egholm-maskiner i distriktet. Det er naturligvis hensigten at øge dette tal, lyder det fra Hans Erik Karlshøj. På servicesiden vil der være tilknyttet en fast montør med base på værkstedet i Næstved. Her vil dog være en vis mobilitet, idet servicefaciliteter hos Karise Maskinservice samt Holbæk Agro Center også vil indgå i arbejdet afhængigt at geografien.

Præcis maskinkontrol Fra enkel 2D til avanceret 3D

Tel. +45 47 199 299

info@topptopo.com www.topptopo.dk

ton modvægt er der mulighed for 9 eller 16 meter udvidelse, en 32 ton krogblok plus 10 ton svirvel krog. Den samlede vægt er herefter kun ca. 52 ton. Den maksimalt tilladte vægt er 54 ton, så der er to ton ekstra kapacitet til yderligere optioner, løft grej osv. Overbygningen kan være monteret på forskellige typer standard lastbilchassis.

Tadano ATF130G-5 er en ny model, som udfylder et hul i modelprogrammet fra den tyske kranproducent Tadano Faun.


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Ideen og en stÌdig tro........ fortat fra side 1 - Det hÌnger südan sammen, at under højkonjunkturen er der blevet solgt rigtigt mange dumpere bl.a. til udlejningssektoren. Der er ogsü blevet solgt mange rendegravere under højkonjunkturen, men de ekstra maskiner er typisk pladsmaskiner til byggeri, og der investerer man ikke i en Hydrema, siger Jan Werner Jensen, som er anden generation i Hydrema og har siddet i direktørstolen siden 2000. - Vores kunder har virkelig brug for en arbejdsmaskine, der skal prÌstere. Derfor mÌrker vi selvfølgelig afmatningen, men müske knap sü markant pü rendegravere som pü dumpere, og reelt stiger vores andel af markedet i den nuvÌrende situation, bl.a. fordi mange brugte maskiner af andre fabrikater eksporteres til udlandet. Det sker stort set ikke med en Hydrema. Den handles i stort omfang brugt og gür ofte som Ìldre maskine videre eksempelvis til landbruget, fordi de har sü lang holdbarhed, siger Jan Werner Jensen og henviser til maskiner, der har mere 30.000 driftstimer bag sig. Hydrema er maskinen, der i indkøbspris er vÌsentligt dyrere end andre rendegravere, men alligevel har sin markante plads pü markedet, og salgschef Nicolai T. Jørgensen smiler overbÌrende ad spørgsmület om, hvordan pokker, det kan lade sig gøre. - Basisinvesteringen er jo Ên ting, og økonomien i en maskine noget helt andet. Selvfølgelig er vi dyrere pü indkøbsprisen, men der er altsü ogsü indbygget en kvalitet, en levetid og dermed en gensalgsvÌrdi, som giver en rigtig god økonomi i vores maskine, siger Nicolai T. Jørgensen.

- Bare for at nÌvne et eksempel, sü anvender vi tÌtninger af en helt anden type og kvalitet end nogen anden producent pü markedet. Vi er simpelthen pü et andet niveau, siger Nicolai T. Jørgensen og suppleres af Jan Werner Jensen, som slet ikke bryder sig om sammenligningen med andre fabrikater. - Vi leverer en helt anden vare med en langt større kapacitet og nogle helt andre egenskaber. Rendegravere har jo typisk en helt anden status i de fleste andre lande, og derfor producerer de internationale koncerner rendegravere som pladsmaskiner, der skal løse alsidige opgaver, men ikke nødvendigvis producere pü den müde, som vores maskiner er bygget til, siger Jan Werner Jensen.

Dumper slog an i England I 1986 blev grunden lagt til produktionen af dumpere. Det første chassis fik arbejdstitlen MBC 800 og byggede pĂĽ knĂŚkleddet fra rendegraveren. - Det var en god idĂŠ, men reelt vidste vi ikke rigtigt, hvorfor vi lavede det. Der blev eksperimenteret med forskellige formĂĽl, og der blev ogsĂĽ sat lad pĂĽ, men i begyndelsen af 1990â&#x20AC;&#x2122;erne var der en krise, som var endnu vĂŚrre end nu, sĂĽ der skete ikke rigtigt noget. Alligevel blev der arbejdet videre med dumperen, der kom som en 10 ton model med titlen Hydrema 910. - I 1994 fik vi en store ordre til Storbritannien, og der kunne vi se, at det ville blive en succes, men først i slutningen af 1990â&#x20AC;&#x2122;erne slog den igennem i Danmark.

- Vi er ofte lidt foran med vores produktudvikling, og det kan tage noget tid, før markedet bliver overbevist om, at vores produkt er noget unikt, som kan give en mervĂŚrdi for kunderne, siger Jan Werner Jensen, som selv var med til at trĂŚffe beslutningen om at sĂŚtte den nĂŚste store nyhed i produktion â&#x20AC;&#x201C; nemlig Hydrema 922 dumperen med tre aksler. - I modsĂŚtning til den lille toakslede dumper, sĂĽ var den treakslede som udgangspunkt en velkendt maskine, som kunderne vidste, hvad de skulle bruge til, men omvendt var vi ogsĂĽ helt klar over, at vi skulle lĂŚgge noget innovation i produktet, hvis det skulle vĂŚre interessant for os. - Ideen var at fremstille en dumper med en lav egenvĂŚgt â&#x20AC;&#x201C; ligesom Hydrema 912. Vi var fascineret af, at en myre kan bĂŚre langt mere end sin egen vĂŚgt. Vi gik derfor efter en dumper, der kan bĂŚre 1,5 til 2 gange sin egen vĂŚgt, og det lykkedes med en egenvĂŚgt pĂĽ 14 ton at fĂĽ en lasteevne pĂĽ 20 ton. - Det betyder, at vi pludselig havde en dumper, der kunne bevĂŚge sig pĂĽ underlag og steder, hvor ingen andre dumpere kan køre. Det er lidt typisk, at vi holder os i en niche pĂĽ markedet, hvor vi kan vĂŚre lidt for os selv, og i dag har vi jo et markant ry pĂĽ markedet om at kunne køre med de brede dĂŚk. Hydrema 922 har klart vĂŚret en salgssucces i vores mĂĽlestok, og vi har kunder med mange Hydrema-dumpere, og der er opgaver, som kun løses med vores dumpere, siger Jan Werner Jensen, som bl.a. henvi-

Adm. direktør og anden generation i Hydrema, Jan Werner Jensen. ser til, at der er førende golfbanefirmaer, der anbefaler anvendelse af Hydrema-dumpere ved anlÌg af baner. - Det er jo ganske interessant, eftersom disse firmaer typisk arbejder worldwide, understreger han.

MilitĂŚrindustri I slutningen af 1990â&#x20AC;&#x2122;erne gik det stĂŚrkt for Hydrema. I 1996 kom den første minerydder bygget over chassiset fra Hydrema 912 dumperen. Den er blevet solgt i vekslende antal over ĂĽrene, men bl.a. har større ordrer til udenlandsk militĂŚr i kritiske ĂĽr vĂŚret afgørende for regnskabsresultaterne. I 1997 kom sĂĽ en henvendelse fra det tyske selskab for privati-

sering af østtyske virksomheder, Treuhand. Weimar-Werk Baumaschinen var gjort salgsklar gennem en modernisering af fabrikken og en opgradering af produkterne, som var lÌssemaskiner og mobile gravemaskiner. - Vi kunne se et potentiale i fabrikken, og samtidig fik vi en rundsvingende gravemaskine samt en lÌssemaskine, som det tyske marked efterspørger langt mere end rendegravere. Efter overtagelsen blev gravemaskinerne fra den tyske fabrik udviklet yderligere og integreret i Hydremas koncept med en lang rÌkke fÌlles komponenter. Det er kendetegnende for Hydrema, at en stor del af komponenterne produceres af fabrikken selv herunder bl.a. hydraulikcylindre. - For det første vil outsourcing ikke vÌre attraktivt med de relativt beskedne serier, vi producerer set i international mülestok, og for det andet er det vanskeligt at fü komponenter i de kvaliteter, som vi ønsker, siger Jan Werner Jensen.

Hydrema har ud over minerydderne ogsü haft andre leverancer til militÌret bl.a. 350 rendegravere til britisk militÌr, og siden 1986 har der vÌret løbende produktion til militÌre formül. Det har füet Hydrema til at opbygge en sÌrlig militÌrdivision, som er i fÌrd med at afslutte opsvejsning og montage af 45 türne pü de panserede infanterikøretøjer CV9035, som det danske forsvar har indkøbt. - Vi har som mül at vÌre Ên af forsvarets foretrukne leverandører af køretøjsteknologi, og vi har betydelig knowhow pü omrüdet. Det seneste projekt har tilført os meget viden indenfor avanceret elektronik, sü det er Êt af de omrüder, som vi satser pü i fremtiden, siger Jan Werner Jensen.

JubilĂŚum med nyheder Selv om Hydrema nu har 50 ĂĽr pĂĽ bagen, er virksomheden ikke gĂĽet i stĂĽ. Ca. 15 medarbejdere er udelukkende beskĂŚftiget med udvikling dels af produktionsprocesser og dels af selve produkterne, og jubilĂŚet fejres med   

Maskinparkens bedste Ă&#x17E;nansiering Der skal professionelt grej til at hÂ&#x152;ndtere bygge- og anlžgsopgaver. Investeringer i entreprenÂżrmateriel kan vžre ganske omfattende, men med en fleksibel finansiering fÂ&#x152;r du et solidt fundament at bygge videre pÂ&#x152;.

Ring i dag og fÂ&#x152; rÂ&#x152;d i morgen Vi kommer ud til dig, nÂ&#x152;r du vil have en vurdering af dine leasingmuligheder. Dels sparer du tid, og dels fÂ&#x152;r vi et vžrdifuldt fÂżrstehÂ&#x152;ndsindtryk af din forretning, og kan dermed give dig en bedre rÂ&#x152;dgivning. Ringer du til en af vores finanskonsulenter, kan du ofte fÂ&#x152; besÂżg dagen efter.

Nykredit Leasing er et landsdžkkende leasing- og finansieringsselskab, som tilbyder fleksible og individuelt tilpassede finansieringsl¿sninger til dansk erhvervsliv.

             

SÂżborg Tlf.: 70 20 95 50 Vejle Tlf.: 70 20 95 33

www.nykreditleasing.dk

-")') ""$)"() ),&''+#(! $' +' $(,)  " $#'! %$)!)%(%' !%$!*''$,)  &' ('

3VALEHÂ&#x17E;JVEJ Â&#x17D;LSTYKKE 4LF

INFO ASPENDENMARKDK


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Hydrema har en meget høj grad af egenproduktion af komponenter. Eksempelvis produceres hydraulikcylindre på fabrikken i Støvring.

Henholdsvis bageste og forreste del af det chassis til en rendegraver står klar til montage. To medarbejdere gennemfører hele montagen til færdig maskine.

en gedigen nyhed. Det er en Hydrema 912 DS, hvor S’et står for en affjedret foraksel, som øger komforten betragteligt og dermed hastigheden i terræn. - Der ligger ganske meget udviklingsarbejde bag for at få det afstemt rigtigt under forskellige belastninger. Det skal jo heller ikke føles som at sidde i en gynge, understreger Jan Werner Jensen. At være beskæftiget i en innovativ virksomhed, der som Jan

Werner Jensen udtrykker det ikke går på kompromis med kundernes krav, giver en stor medarbejdertilfredshed. - Når man til stadighed får at vide ude hos kunderne, at det er gode produkter, vi producerer og leverer, så giver det en stolthed og et meget stor engagement hos medarbejderne, siger han, selv om han samtidig konstaterer, at virksomheden lige nu er i en vanskelig tid. Medarbejdersta-

ben i koncernen er skåret ned fra 600 for et år siden til 400 i dag. - Det er et dramatisk udsving, som vi er meget kede af. Vi gik i gang med tilpasningen meget hurtigt i august sidste år, og det var simpelthen nødvendigt, hvis der skal være beskæftigelse til de 400 også i fremtiden, og fremtiden ser Jan Werner Jensen ganske fortrøstningsfuldt frem mod. - Kigger jeg fem år frem, så er vi

SIDE 19

Hydrema har gennem årene haft en betydelig produktion af maskiner til militære formål. I øjeblikket er montage af tårne til infanterikøretøjer til det danske forsvar ved at blive færdiggjort.

Hydrema 922 er en dumper med en lav egenvægt i forhold til lasteevnen og mulighed for meget brede dæk. Det giver unikke egenskaber, som er ét af Hydremas særkender.

en vigtig spiller indenfor entreprenørmaskiner med produkter, hvor vi til stadighed bygger nogle egenskaber ind, som giver kunderne noget ekstra, så de får værdi for pengene. Der ud over har vi opbygget en stærkere militærdivision. - Salgsmæssigt er vi i gang med en opbygning af dumper-salget i USA. Det er kun to år siden, at vi gik i gang, og det udvikler sig godt bl.a. i forbindelse med an-

læg af golfbaner, hvor det lave fladetryk er efterspurgt. Vi er også begyndt at sende dumpere til Australien, og det håber vi naturligvis også vil udvikle sig. På begge markeder henvender vi os til segmenter, hvor ingen andre arbejder, siger Jan Werner Jensen. Hydrema er et rent familieaktieselskab med Jan Werner Jensen og hans far i et gennemført generationsskifte.

- At være familieejet betyder, at vi kan tage beslutninger ret hurtigt, og det betyder i det hele taget, at vi selv bestemmer kursen. Det anser jeg for en stor fordel, siger Jan Werner Jensen. Hydrema fejrer jubilæet med reception og åbent hus på en så symbolsk dag som Grundlovsdag den 5. juni.

FRD nedrivningsudstyr Ankerløkken Danmark A/S Tlf. 70 20 74 08

henviser til nærmeste forhandler www.ankerlokken.dk


SIDE 20

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

DIESEL TANKE ENVIRONMENTAL CONTAINMENT SOLUTIONS

ADR-godkendt IBC til transport af brændstof.

MAJ 2009

Materieludlejning får mere fokus

Da Kenneth Kristiansen sidste år overtog Vestfyns Materiel Udlejning i Assens, havde han ingen aktuelle planer om udvidelse. Nu åbner han ny afdeling i Bogense og ser ganske lyst på fremtiden.

• Dobbelte vægge til opbevaring af brændstof. • Er på lager og tilgængelig for øjeblikkelig levering. • Kapacitet på 400-3000 liter.

Aspen Denmark, Svalehøjvej 18, DK-3650 Ølstykke Tlf: + 4 5 4 3 7 6 0 2 0 6 Email: info@aspendenmark.dk AS-AD1-0109.indd 1

30/1/09 13:24:44

Salgskonsulent Ib Bruunsgaard fra IH Maskiner og Kenneth Kristiansen fra Fyns Minigraver og Materieludlejning foran de nye maskiner, som fremover skal køre med udgangspunkt i Kenneth Kristiansens nye afdeling i Bogense. - Selvfølgelig er der kunder, som vi ikke ser mere, eller nær så ofte som sidste år, men der er ingen tvivl om, at der stadig graves rundt om i Danmark. Min egen oplevelse er, at der netop nu er en række virksomheder, som både har været heldige og dygtige, og det er dem, der stadig har brug for entreprenørgrej på lejebasis, siger Kenneth Kristiansen fra Fyns Minigraver og Materieludlejning. Efter overtagelsen af VMU er det gået stærkt for den entreprenante fynbo, som sideløbende med maskinudlejningen driver entreprenørvirksomhed med fokus på især nedgravning af fiber/ lyslederkabler samt fjernvarme.

finance

100 % Kramer 0 % rente

- Gennem årene har materieludlejningen egentlig bare været sådan lidt for sjovt og mest til private, som stod og manglede en maskine i weekenden. Men da muligheden for at overtage VMU bød sig ved et rent tilfælde, var jeg ikke sen til at slå til, afslører Kenneth Kristiansen. - Med de rigtige maskiner til de rigtige priser er der – krise eller ej – et marked for materieludlejning her på Fyn, og jeg er ikke i tvivl om, at vi de kommende år kommer til bruge endnu flere kræfter på den del af virksomheden. - Entreprenørafdeling og maskinudlejningen beskæftiger sammenlagt 10 mand, men vi

har ikke umiddelbart planer om at udvide gravearbejdet, da vi ikke ønsker at konkurrere med de selvsamme kunder, som vi gerne vil leje maskiner til. Derfor vil vi i fremtiden nok i højere grad komme til køre som underleverandører, og det tror jeg er både en sund og spændende udvikling. I forbindelse med udvidelsen i Bogense investerede Kenneth Kristiansen i blandt andet to nye knækstyrede Mustang læssemaskiner, fire nye IHI gravemaskiner og et par nye Rampicar larvebåndsdumpere, som blev leveret af IH Maskiner, Blommenslyst.

Leasing Løbetid Udbetaling Kontraktrentesats

24 mdr. 0,00% 0,00 %

36 mdr. 10,00% 0,00 %

48 mdr. 15,00% 2,99%

60 mdr. 20,00% 3,99%

Oprettelsesgebyr kr. 2.000,- excl. moms. Forbehold for kreditgodkendelse. Udbetaling, moms samt oprettelsesgebyret forfalder samtidig med 1. leasingafgift. For leasingkontrakten gælder iøvrigt SG Finans’ generelle vilkår. Andre alternative finansieringsforslag imødekommes ved forespørgsel. Gyldig fra 01.04.09 til 30.06.2009 i Danmark. Gyldigheden omfatter alle maskiner fra Kramer Allrad. Udslagsgivende dato er finansieringsforespørgslen. Tilbudet gælder Kramer Allrad maskiner, samt skovl og pallegafler. Andet extraudstyr fra externe leverandører forhandles separat.

• RAPID er en serie basismaskiner fra Schweiz der kan opfylde ethvert behov. • RAPID er monteret med kraftige motorer, der er nemme at arbejde med. • RAPID kan monteres med alle slags redskaber.

ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG Rebslagervej 7 9000 Aalborg Tlf. 98 13 77 22 Fax 98 16 56 11

info@ep.dk

KØBENHAVN Baldersbuen 22 2640 Hedehusene Tlf. 43 71 01 66 Fax 43 71 06 11

KOLDING Albuen 26 6000 Kolding Tlf. 76 33 60 60 Fax 76 33 60 69

www.ep.dk

Kontakt os for yderligere information og brochuremateriale


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 21

Maskinhuset fĂĽr en lille

EXPANDER

En gang for alle

Med tre smü modeller udfylder de knÌkstyrede lÌssemaskiner fra Pichon det hul i maskinprogrammet, som Maskinhuset har haft under Terex-maskinerne En stigende efterspørgsel fra flere forskellige kundetyper efter smü knÌkstyrede lÌssemaskiner har füet Maskinhuset til at gü pü jagt efter en maskine, der har mindre modeller end Terex, og det er nu lykkedes med den franske Pichon. Johnny Lauritsen fra Maskinhuset har brugt noget tid pü at udvÌlge den rigtige maskine til at supplere Terex-programmet, hvor den mindste lÌssemaskine har en egenvÌgt pü 4,0 ton. - Vi er vant til at arbejde med maskiner i en meget høj kvalitet, og det vil vi naturligvis ikke gü pü kompromis med, sü det var vigtigt at finde en maskine, der lever op til det niveau, vi kender fra Terex. Det er lykkedes med Pichon. Vi har bl.a. set pü, hvilke komponenter maskinen er opbygget af specielt pü omrüder som motor, transmission, hydraulik og aksler, og hos Pichon fandt vi en maskine med europÌiske kvalitetskomponenter. Det gÌlder eksempelvis en Cat/ Perkins diesel motor, Rexroth hydrostatisk transmission og Danfoss hydrauliksystem. Pichons modelprogram bestür af lÌssemaskiner pü 1,5 ton, 2,0 ton og 2,5 ton. - Det er lÌssemaskiner, der ty-

VIGGO BENDZ A/S

Forhandler: Fyn, Syd-, og Midtjylland Forhandler Nordjylland Maskinpartner A/S SD KjĂŚrgaard A/S Julius Thomsens vej 2-4 *OEVTUSJQBSLFOr)Â&#x2018;OH Nibevej 335 Tlf. 43 96 41 22 7100 Vejle 9200 Ă&#x2026;lborg WC!WJHHPCFOE[ELXXXWJHHPCFOE[EL Tlf 75 82 72 00 Tlf 98 34 34 33

TAERYUK koreanske kvalitetsbĂĽnd siden 1986 KvalitetsbĂŚlter til fornuftige priser

Pichon lÌssemaskinen er sÌrdeles kraftigt opbygget og har komponenter var velrenommerede europÌiske leverandører som Cat/Perkins, Rexroth og Danfoss. pisk er velegnet til opgaver for anlÌgsgartnere, brolÌggere, entreprenører med mindre opgaver og andre med behov for en kompakt lÌssemaskine, der kan transporteres pü en maskintrailer efter en varevogn, siger Johnny Lauritsen. - Ud over de velkendte og gennemtestede komponenter, som det er let at skaffe reservedele til, har vi ogsü lagt vÌgt pü, at ma-

skinen er opbygget med en ekstraordinÌrt kraftig lÌsseramme samt knÌkstyringsramme. Ogsü bolte, bøsninger og hydraulikcylindre er usÌdvanligt kraftigt opbygget i forhold til, hvad der ellers findes pü det danske maskinmarked, siger Johnny Lauritsen. Maskinhuset har allerede Pichon lÌssemaskiner ude hos kunderne, og de første erfaringer er me-

get positive. Maskinhuset har 13 forhandlere strategisk placeret over hele landet. Mskinhuset beskĂŚftiger selv ca. 40 medarbejdere og med forhandlernettet er der ca. 150 medarbejdere, der dagligt beskĂŚftiger sig med salg og service af nye maskiner, brugte maskiner og reservedele.

i Danmark som udstyr pĂĽ gravemaskiner og rendegravere. Tiltrotatoren kan benyttes sammen med et utal af redskaber â&#x20AC;&#x201C; gribeklo, grabbe, pallegafler og naturligvis skovle i alle afskygninger. Et udvalg af disse muligheder vises pĂĽ E09 i form af det eng-

con kalder â&#x20AC;&#x2122;system engconâ&#x20AC;&#x2122;. Ud over det produktmĂŚssige tilbyder engcon ogsĂĽ fuld support og back up til det danske marked i form af egene montører og fuldt reservedelslager.

FĂĽ ogsĂĽ et godt tilbud pĂĽ Road-liners

Industrivej 33 â&#x20AC;˘ 4683 Rønnede â&#x20AC;˘Tlf.: 56 71 17 00

Engcon pü E09 med Mikrofyn To leverandører af udstyr til entreprenørmaskiner er güet sammen pü E09 Engcon giver mulighed for at se tiltrotator i aktion ved E09 pü en stand, der opbygges i samarbejde med Mikrofyn, der bl.a. leverer maskinstyring til gravema-

skiner, der kører med tiltrotator. Pü standen bliver der ud over demonstration ogsü mulighed for at fü information, vejledning og müske selv teste en tiltrotator pü en 16 ton gravemaskine. Igennem de seneste ür er tiltrotator blevet mere og mere udbredt

ENTREPRENĂ&#x2DC;R MATERIEL | LANDBRUG | HYDRAULIK | PRODUKTION | SALG | SERVICE | UDLEJNING R

3KnĂŚkstyret/ gravelĂŚssere/ skid-steer fra 1600 kg - 9,5 ton

36 Egen produktion...

3Eurocomach ES90 ZT minigraver, 900 kg

CITY dumper

GreenLine VertiFlex & GreenLine Combi-Trailer

3Mini-gravere fra 900 kg - 8 ton

3Hydraulikhamre fra 50 kg - 3,6 ton R

GÌlder det grÌspleje til de større omrüder, sü er GreenLine det sikre valg! Bl.a. VertiFlex VF250 til vertikalskÌring og opsamling, og Combi-Traileren ogsü til vertikalskÌring samt grÌsklipning, opsamling m.m.

Kabelvogn

6BEJCO kabelvogn 3 ton

5Vibrationsplader, asfalt- og betonskĂŚrere

5Hinowa HS400 minidumper -selvlĂŚsser - 715mm bred 4Bor 4Lift pĂĽ bĂĽnd. Bredde 78 cm Løftehøjde fra 8-18,8 m Motor/el Rotation kurv 124Ë&#x161;

ParkLand Maskinfabrik A/S (Spragelse Maskinfabrik A/S)

Vejlemosevej 14 â&#x20AC;˘ 4160 Herlufmagle â&#x20AC;˘ Tlf. 57642105 â&#x20AC;˘ Fax 57642116 â&#x20AC;˘ www.parkland.dk â&#x20AC;˘ parkland@parkland.dk

Rotation kurv 124Ë&#x161;

5BadBoy Zero-turn grĂŚsklipper

62Ë&#x161;

6Skovle/lynskift til entreprenørmateriel

4Mini-dumpere - selvlĂŚsser fra 400 kg - 2,5 ton

4Mini-gravere fra 800 kg 4 ton

Stikprøvekontrol udføres af:

Teknologisk Institut

2007 G AZELLERNE

Medlem af

Dansk Maskinhandlerforening

ENTREPRENĂ&#x2DC;R MATERIEL | LANDBRUG | HYDRAULIK | PRODUKTION | SALG | SERVICE | UDLEJNING

3TILLINGVEJ!s3ABROsÂąRHUSAFK TLF sFAX sWWW.BEJCO.DK


SIDE 22

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2009

Omfattende gravearbejde i svendborg

Stor entreprise sikrer Munkholm & Andersen Den fynske entreprenørvirksomhed Munkholm & Andersen knokler løs med et stort byggemodningsprojekt i Svendborg, der omfatter 70 erhvervsgrunde. Opgaven kræver en maskinpark, der kan tage fra. Byggemodning

Den store Komatsu PC350 strækker hals og står et øjeblik musestille i sin fulde længde, inden den hugger til og sluger endnu en skovlfuld jord. Bendt Hansen betragter situationen lidt på afstand, inden han iført knæhøje gummistøvler pløjer gennem vand og mudder og efterlader mig tilbage pinligt berørt over at møde op på en byggeplads i februar iført små skindsko. Jeg trasker en omvej på et par hundrede meter, mens Bendt Hansen nyder en smøg i ventetiden. - Det er et frygteligt føre, konstaterer han solidarisk, mens jeg tørrer det værste mudder af skoene. - Jeg må også indrømme, at det har været lidt en kamp at få det hele til at hænge sammen her i vinterperioden, hvor dagene for det første er kortere, men hvor der også har været rigtig meget regn og sne at bøvle med. Det er svært at arbejde i sådan en om-

gang pløre, og umiddelbart vil jeg faktisk tro, det sænker produktiviteten med 20-25 procent. Så vi glæder os, til det bliver forår, siger han.

Kæmpe opgave Ellers har Bendt Hansen ikke noget at være utilfreds med. Som indehaver af entreprenørvirksomheden Munkholm & Andersen A/S i Broby på Fyn kan han tværtimod glæde sig over, at virksomheden tilsyneladende skøjter hen over den økonomiske krise på en omfattende opgave for Svendborg Kommune. Et enormt område på cirka 35 hektar i byens østlige erhvervsområde skal byggemodnes, og for Munkholm & Andersen betyder det fast arbejde i mere end et år fra august sidste år til oktober i år. Når projektet er færdigt, er der anlagt 70 store erhvervsgrunde, 2.500 meter vej, 4.000 meter kantsten, 4.500 meter dræn, langt over hundrede afvandingsbrønde og et regnvandsreservoir med en kapacitet på cirka 31.000 kubikmeter

vand. Dertil kommer et spindelvæv af spildevands- og regnvandsledninger. - Det er en kæmpe opgave, og det er da også den største entreprise, vi nogensinde har haft. Alene det at grave ud til regnvandsbassinet har indtil videre lagt beslag på rundt regnet 35 arbejdsdage, og så er vi ikke en gang færdige endnu. Det er immervæk noget, der ligner 3.000 læs jord, og da det gik på sit højeste, flyttede vi 900 kubikmeter om dagen med syv store sættevognstræk. Det er noget ud over det sædvanlige for os, det må jeg sige, og derfor er det da også en af de mere spændende opgaver, fortæller Bendt Hansen.

- Det er heldigt at vinde sådan en ordre i en periode som den her, siger Bendt Hansen, indehaver af Munkholm & Andersen A/S, der netop nu arbejder på et stort byggemodningsprojekt i Svendborg.

Store dybder Han gnider hænderne varme mod hinanden, mens vi fortsætter lidt rundt på byggepladsen. Selvom temperaturen ifølge DMI ikke nærmer sig frysepunktet, er kulden isnende takket være en lille brise over den åbne mark, og ligesom os kæmper mandskabet med at holde såvel

tæerne som fingrene både varme og tørre. Med mindre man er så heldig at sidde i et lunt førerhus med en kop varm kaffe og formiddagsradioen kørende. Sammen med den store 35 ton tunge Komatsu PC350 kører også en lidt mindre model nemlig Komatsu PC290, en Liebherr

940, en Hydrema rendegraver, et par Hydrema dumpere, et par minigravere og andet mindre grej, som Bendt Hansen kalder det. Maskinførerne knokler i øjeblikket med at grave regn- og spildevandsledninger ned under veje og grunde i en gennemsnitsdybde på ikke mindre end seks

meter, og sammen med det enorme regnvandsreservoir stiller det store krav til maskinparken. - Det er altså store dybder, vi taler om. Man kommer nemt til at flytte 100 kubikmeter jord for at lægge et enkelt rør ned, og så er det altså rart med nogle store maskiner, der kan tage fra. Selv-

BPU 2540 Benzin Pladevibrator

BFS Skæremaskine

Markedets bedst af-vibrerede, 1,9 meter pr. sekund2. Anbefalet max er 5 meter pr. sekund2.

Robust, motor centralt placeret for bedre afbalancering, indv. hjul for max smidig kørsel, største vandtank.

Ønsker du yderligere oplysninger eller en uforpligtende demonstration? Ring på tlf. 46 15 36 00.

11868 · westring-welling.dk

Wacker Neuson - når kvalitet tæller!


MAJ 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 23

følgelig kunne vi have klaret det med mindre, men det ville også være gået ud over produktiviteten, det er helt sikkert, siger den 54-årige direktør.

Taknemmelig direktør En ting er at udføre det omfattende gravearbejde, en anden er at lægge de store rør på plads. Diameteren nærmer sig mandshøjde, og vægten på de største sniger sig op omkring syv ton, så her er kraftige maskiner heller ikke af vejen. De voldsomme dimensioner skal sikre, at kloakeringen kan følge med i fremtiden, når landet kommer til at opleve flere og kraftigere skybrud, hvor vandmasserne fosser ned fra virksomhedernes enorme tagflader og parkeringsarealer. I øjeblikket er der ingenting, så vandet fra de seneste ugers omskiftelige vintervejr ligger stadig og generer på overfladen. Selvom det tydeligvis er en smule irriterende, bider mandskabet fra Munkholm & Andersen det i sig. Den lille skare af medarbejdere er taknemmelige for, at der overhovedet er noget at rive i, og det samme er deres direktør. - Vi har arbejde året ud, og det er virkelig privilegeret at være i disse tider, konstaterer Bendt Hansen. Munkholm & Andersen A/S har 15-20 medarbejdere. Virksomheden blev stiftet i 1976, og bortset fra en kort årrække har

En stor del af arbejdet i Svendborg handler om kloakering, hvor diameteren på de største rør nærmer sig mandshøjde og en vægt på syv ton.

Regn- og spildevandsledningerne skal graves ned i en dybde på seks meter, og det kræver maskineri, der kan tage fra. Munkholm & Andersen råder blandt andet over et par store Komatsu maskiner

Projektet i Svendborg omfatter blandt andet 2.500 meter vej, 4.000 meter kantsten, 4.500 meter dræn og langt over hundrede afvandingsbrønde.

I området er der etableret et kæmpe regnvandsreservoir med en kapacitet på 31.000 kubikmeter vand. Da det arbejde gik på sit højeste, blev der flyttet 900 kubikmeter jord om dagen med syv store sættevognstræk.

Bendt Hansen været med fra starten. Han begyndte som entrepriseleder men fik i 1994 mu-

ligheden for at blive en del af ejerkredsen. I 2002 overtog han hele forretningen, og i dag driver

DEN NYE HELÅRSMASKINE

Easy does it

Stor manøvredygtighed 1 min. redskabsskift 4-hjulstræk 34 heste Justerbar vægtoverføring Høj komfort Strømlinet design Miljøbevidsthed Kabine & Air condition (mulig) Specialredskaber til hele året

EGHOLM MASKINER A/S TLF. +45 97 81 12 05 SE NÆRMESTE FORHANDLER PÅ:

www.egholm.dk

han entreprenørvirksomheden sammen med sig kone Birgitte. Virksomheden hører til blandt

de større på Fyn, hvor langt størstedelen af opgaverne også ligger. Kernekompetencerne er

EGHOLM 2200 En ”GRØN” EKSPERT

kloakering, byggemodning og belægningsarbejde.


GODE KAMPAGNETILBUD PÅ

- MÅSKE SKULLE MAN TAGE TO? Merlo P40.7 - Ideel til landbrugets opgaver Udstyr: • Differential spærre for og bag • Aircondition og luftaffjedret sæde • Radio, toprude visker og lys på bom • Store hjul 460/70-24 (landbrug) • Agripakke (landbrugspakke)

009 ril 2 s alle p a . a Pr. 1 g Stem kring

m re rto ove viteter o plæsse i o t k k a les lo te ED Mer VI M R E R BUD! FEJ L DET ODE TI G

MÅNEDLIG YDELSE INKL.FORSIKRING

DKK 5.975,- ex. moms

Merlo P40.7 Betingelser: positiv kreditgodkendelse, udbetaling 20%, restværdi 20%, 60 måneders løbetid

P40.7 kan trække op til 21 tons, har hydrostatisk transmission, turboladet Deutz dieselmotor med intercooler (140hk) og en maksimal kørehastighed 40 km/t Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

20 25 88 98 21 42 66 76 20 32 70 34

Morten Frank Hans Peter

Nordjylland Nordjylland Sjælland

29 63 12 03 30 31 11 53 40 30 75 49

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring vedr. abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet fax 8680 4449 eller mail mmm@mail.dk

Indtil 31.5. 2009: Finansiering af nye NEUSON maskiner over 24, 36 eller 48 måneder med en rente på 0,00% pa. Etableringsomkostninger kr. 2.000,-. Udbetaling og restværdi oplyses i forbindelse med vort finansieringstilbud, som er betinget af positiv kreditvurdering. Ring for flere informationer og demonstration Sjælland: Jylland midt/nord: Michael Jørgensen......3068 4404 Ole Klitgaard ...............2445 1153 Allan Schmidt Nielsen.2032 1611 Jylland syd: Jylland/Fyn: Svend Sørensen .........2021 2153 Tommy Kristensen ......4031 7153 Leasingkonsulent Jan T. Hviid - 6122 7383

member of JMM GROUP, Scandinavia

www.jmm-group.com

MMM MAJ 2009  

Besøg hos konkurrenter har kunnet efter- gøre. SandkassE 09 Smed traktorerne ud sen, siger salgschef René Bertel- sen, Scantruck A/S. Der ud...

MMM MAJ 2009  

Besøg hos konkurrenter har kunnet efter- gøre. SandkassE 09 Smed traktorerne ud sen, siger salgschef René Bertel- sen, Scantruck A/S. Der ud...