Page 1

UDGAVE 6 • 15. ÅRGANG • JUNI 2010

Slotsgrus opfundet med legeskov og spand Der leveres ca. 34.000 ton af den specielle Slotsgrus fra Stenrand Grusgrav årligt. I alt er der produceret, så der kan anlægges en én m bred sti fra Gedser til Skagen med 10 cm slotsgrus

Palle Kristoffersen demonstrerer, hvordan han oprindeligt opfandt Slotsgrus. Med en legeskovl og nogle spande prøvede han sig frem og fandt det optimale blandingsforhold mellem lergrus, skærver og stenmel. En meget præcis blanding af lergrus, skærver og stenmel – alt sammen produceret i Stenrand Grusgrav ved Svebølle på Nordvestsjælland har vist sig at være meget velegnet til stier og lignende, både fordi det er meget fast og hårdt, men det har også en række andre egenskaber, som gør det anvendeligt til mange formål. - Historisk er grusbelægninger blevet ilde set frem til for 10 år siden . Tilbage for mange år siden, lagde man blot rågrus ud og rev stenene af – det gav et godt resultat. Senere blev stabilgrus

opfundet, og så blev det lagt ud med et tyndt lag grus ovenpå. Det var ofte ret lerholdigt, og så blev stierne til blæver, siger seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov & Landskab. - I 1998 kom aftalen om udfasning af brugen af pesticider på offentlige arealer, og det blev besværligt og dyrt at vedligeholde grusstier. Derfor fik vi af Slots- og Ejendomsstyrelsen opgaven med at finde en velegnet belægning til grusstier. - Vi prøvede at opstille nogle specifikationer og indhentede bud fra forskellige grusgrave.

Samtidig havde jeg et kendskab til materialerne i Stenrand Grusgrav, så jeg hentede nogle materialer og begyndte at blande ved hjælp af en legeskovl og et par spande. Jeg mødte op til det afgørende møde hos Slots- og Ejendomsstyrelsen med min blanding, og der var kommet yderligere ca. 15 blandinger. - Efter 1½ års afprøvning viste det sig, at Slotsgrus var marginalt bedre end den næstbedste grustype, men den havde den fordel, at det er en blanding, så der kan arbejdes med en meget stabil kvalitet. Sammensætnin-

gen af materialer og kornstørrelser betyder, at Slotsgrus pakker sig meget sammen og dermed bliver meget hårdt og opnår en bæreevne som stabilgrus 0-32 mm – viser test udført af Vejteknisk Institut. Introduktionen af Slotsgrus har ændret holdningen til grusstier. Landskabsmæssigt er de nu attraktive, og økonomisk er det fornuftigt. Egentlig afprøvede vi Slotsgrus som toplag i første omgang, men vi fik det også afprøvet som totallag. Grundet den gode bæreevne er det muligt at erstatte bærelaget med kun slitsgrus i f.eks. 12-15

cm tykkelse, og det fungerer fint til de fleste anvendelser.

Bedst dokumenterede materiale For at sikre at alle fik tilgang til et godt og ensartet produkt med de specificerede egenskaber, er Slotsgrus blevet varemærkeregistreret. Skov & Landskab har rettighederne til varemærket og har indgået kontrakt med Stenrand Grusgrav om produktion, og opkrævning af varemærkeafgiften på 10%, som går videre til Skov & Landskab, der er en del af Københavns Universitet.

- En del af universiteternes formål er at arbejde med innovation og erhvervssamarbejde, og der kommer dette ind under. Indtægterne går til at videreudvikle indenfor området, fortæller Palle Kristoffersen. Henrik Ludvigsen fra Stenrand Grusgrav erkender, at han var lidt betænkelig, da Palle Kristoffersen henvendte sig om produktion af varemærkeregisteret Slotsgrus, men han har ikke fortrudt.

Fortsættes på side 6

Mange maskiner i solen...................... side

2

Nyt partikelfilter.................................... side

12

Frygter ikke retssag............................. side

3

Jævn asfalt............................................ side

13

Weidemann fejrer jubilæum................ side

4

Maskinauktion på nettet...................... side

14

Fantastisk opstart................................ side

5

Tung vejhøvl.......................................... side

15

Stenrand Grusgrav, Svebølle............... side

7

Hindsgavl slot, Middelfart.................... side

16-17

rendegraver fejres............................... side

9

Grenaa Havn udvider........................... side

18-19

Stiga helårsmaskine............................. side

11

Brugte Maskiner................................... side

10-12


SIDE 2

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Maskin- & Materiel Magasinet udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Produktionsansvarlig: Charlotte Thomsen Journalist Per Bang Journalist Claus V. Jensen

Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TRYK

Et væld af maskiner i solen Næsten 89.000 gæster besøgte Roskilde Dyrskue, hvor over 200 maskinudstillere havde fordelt sig på 158 stande. Mere end 200 forskellige virksomheder havde meldt sig til årets maskinudstilling på Roskilde Dyrskue, der løb af stabelen i weekenden 4.-6. juni. Der var traktorer, entreprenørmaskiner, markredskaber, parkmaskiner og ATV-motorcykler. Der var alt, hvad hjertet kan begære, hvis man er til store maskiner og nye, moderne, tekniske hjælpemidler i branchen, og der var sågar godt vejr. Sommeren havde for alvor ramt landet med en brændende sol på en klar blå himmel, der fik knap 89.000 gæster til at lægge vejen forbi dyrskuepladsen på Darupvej i Roskilde. - Det var dejligt igen i år at opleve en så enorm opbakning til dyrskuet fra både gæster og udstillere.

Det var en herlig weekend med en masse glade besøgende, der havde lyst til at se, røre, smage og prøve rundt på de mange udstillinger, fortæller en glad og tilfreds dyrskueformand Povl Fritzner. Højt fagligt niveau Maskinudstillingen bredte sig med 158 stande over vel cirka en tredjedel af det samlede areal, der ud over de traditionsrige udstillinger af dyr rummede blandt andet en energiudstilling, en jagtudstilling, en fødevareudstilling, en haveudstilling, en børnescene, et tivoli og meget andet. - Roskilde Dyrskue er et vigtigt mødested for land og by. Vores overordnede mål er at medvirke til

Trykcentralen, Gunnar Clausens Vej 6, Viby

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

I anledning af min 50 års fødselsdag vil det glæde mig at se venner og forretningsforbindelser til

ABBONEMENTS / ADRESSER service

ÅBENT HUS

Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

ÅRSABONNEMENT Kr. 295,- i Danmark • Euro 40,- + postage

JUNI 2010

Den 6. august 2010, fra kl. 16 til ? RIMMERHUS FORSAMLINGSHUS Abildrupvej 12, 6920 Videbæk

Dyrskueformand Povl Fritzner kan med tilfredshed se tilbage på årets udgave af Roskilde Dyrskue, der trak næsten 89.000 gæster af huse. Foto: Per Gudmann en øget forståelse for den moderne landbrugsproduktion, men dyrskuet er også et arrangement, hvor det faglige niveau vægtes højt. Både landmænd, skolebørn, gæster og udstillere skal gerne gå herfra med et godt udbytte og spændende ny viden. Jeg er overbevist om, at det er lykkedes i år, siger Povl Fritzner.

Årets besøgstal ligger tæt på sidste års niveau med godt 89.000 gæster. Lørdag var den store besøgsdag med 38.110 nysgerrige sjæle, mens 25.801 kiggede forbi i forbindelse med åbningen fredag. Søndag valgte 24.862 gæster at besøge dyrskuet, der kan opleves igen næste år i weekenden fra 3. til 5. juni.

Pon Equipment A/S søger Produkt- og Marketingkoordinator Se mere om stillingen på www.pon-cat.com

Venlig hilsen Jens Østerlund

Annonce Str.: Min. 120 mm. OPLAG: 12.550 Stk. DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger.

www.kiesel.dk

Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgivelse & deadlines 2010

Udgivelse: 20. August 17. September 15. Oktober 12. November 10. December

Deadlines: 06. August 08. September 06. September 03. November 01. December FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de fleste typer opgaver.

Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 3

Frygter ikke retssag om italiensk læsser Firmaet bag MultiOne læssemaskiner truer Henrik A. Fog A/S med retssag efter lancering af Pixi MultiCat. Karsten Fog tager dog truslen ganske roligt Firmaet bag MultiOne læssemaskinen, CSF i den norditalienske by Vicenza vil ifølge en pressemeddelelse udsendt af CSF/ pMultiOne gå rettens vej for at fastholde sine rettigheder og stoppe, hvad der i gåseøjne kaldes ”falske” maskiner. Det sker med henvisning til, at Henrik A. Fog A/S har importeret hvad CSF kalder en efterligning af MultiOne. Henrik A. Fogs maskine produceres i Italien under navnet Pixi. - Vi har med undren konstateret, at firmaet Henrik A. Fog på en messe i Danmark har præsenteret en efterligning af vores MultiOne. Det er sket under navnet Multicat, der går meget tæt på vores navn – både med hensyn til selve navnet og layout. Men vi må slå fast, at vi intet har med den maskine at gøre. Tilsyneladende kommer den fra det italienske firma Cast S.r.l, der har solgt maskinen under navnet Pixy, skriver CSF/MultiOne i pressemeddelelsen. For at gøre historien endnu mere kompliceret, så har Henrik A. Fog indtil for et års tid siden haft importen af MultiOne fra CSF,

og faktisk fortæller Karsten Fog, at han ikke formelt er blevet opsagt som importør i Danmark. Dog er importen reelt overgået til MultiOne Danmark ved indehaver Peter Daugbjerg. - Forholdet mellem os og CSF/ MultiOne er lidt nedkølet. Den italienske fabrik har flere gange forsøgt sig med andre importører sideløbende med vores samarbejdsaftale. I det hele taget er det et firma, som gentagne gange har optrådt med mærkelige aftaler, og ejeren, Giuseppe Carraro sagsøger eller truer med at sagsøge både forhandlere og tidligere medarbejdere med jævne mellemrum. Det er hans måde at arbejde på, siger Karsten Fog. - Jeg har selvfølgelig provokeret lidt ved at sætte navneskilte på maskinen, der ligner MultiOnes egne navneskilte. Det har jeg gjort for at drille ham lidt, og det er tilsyneladende lykkedes. Jeg synes hellere, at han skulle koncentrere sig om at få solgt nogle maskiner frem for hele tiden at true med retssager. Efter min mening er den italienske fabrik til grin på den måde, siger Karsten Fog.

Konceptet for den italienske multimaskine med en knækstyret maskine, hvor førerplatformen sidder på den forreste del af maskinen kommer fra finske Avant. CSF har fulgt op på konceptet, og andre italienske fabrikker er fulgt i kølvandet. CSF har eksporteret maskiner under forskellige navne og med forskellig bemaling gennem tiderne, og en række danske firmaer har i tidens løb været importører eller søgt gjort til importører. Indehaveren af MultiOne Danmark, Peter Daugbjerg er ikke begejstret for tvisten mellem den italienske fabrik og Henrik A. Fog. - Jeg er træt af den sag. Jeg har intet at udsætte på Henrik A. Fog, og det er ikke mig, der har gjort italienerne opmærksomme på sagen. Det er vigtigt for mig at pointere, at det er en sag mellem italienerne og Henrik A. Fog, siger Peter Daugbjerg. Karsten Fog har senest på Roskilde Dyrskue udstillet Pixy MultiCat, og i fremtiden sælges maskinen i orange farve. - Det er en maskine efter samme koncept som MultiOne, men den

Direktør Guiseppe Carraro, CSF/MultiOne truer Henrik A. Fog med retssag, fordi det danske firma har valgte samme farve og grafik på sin Pixy MultiCat som CSF benytter på MultiOne.

Karsten Fog fra Henrik A. Fog tager de italienske trusler om retssag roligt og opfordrer italienerne til at koncentrere sig om at producere og sælge maskiner. er anderledes på forskellige områder eksempelvis med større motor og kraftigere hjulmotorer. Foruden Pixy MultiCat, der er velegnet både til læsseopgaver

og som redskabsbærer, kommer der også en Pixy FarmCat, som er en enklere maskine primært til læssearbejde.

Ring til eksperten... – for det er Scantruck på undervogne og sliddele.

Vi udfører kontrol af undervogn samt sliddele på maskinen Du får statusrapport på maskinens undervogn samt sliddele Du får råd omkring reparationer af din maskine Konkurrence dygtige priser på originale undervogne og sliddele, samt undervogne og sliddele til andre maskintyper

Forhjul

Skoplader

Kædesæt

Skær

Ruller

Træksegment

Ruller

Tandhjul

Kontakt os på telefon 70 127 127 (Sjælland) eller 96 147 147 (Jylland) og få lavet en aftale på kontrol af undervogn og sliddele på dine maskiner. Vi udfører kontrollen på dine maskiner ude i marken og kontrollen tager omkring en halv time. En skriftlig rapport bliver tilsendt nogle dage senere med status på undervogn og sliddele.

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

Weidemann fejrer 50 års jubilæum Den tyske producent af knækstyrede læssemaskiner og teleskoplæssere har netop fejret 50 års jubilæum i idrætshallen i den lille tyske by, hvor det hele begyndte

MANGLER DU RESERVEDELE ELLER REPARATØR ? VI HAR ALTID ORIGINALE RESERVEDELE PÅ LAGER.

• • • • • •

• • • • • •

På billedet ss fra venstra Bernd Apfelbeck, Weidemann og Hans-Heinrich Schmidt, Weidemann samt den kvindelige interviewer. Der var stor moro i den lille syd- præsentanter for forhandlerne brugt mange ressourcer på. Ektyske by Fleckdorf, da der i be- rundt omkring, fortæller Robert sempelvis den lille kompakte tegyndelsen af juni blev fejret 50 Kjærgaard fra Stemas, som gen- leskoplæsser, som vi præsenteårs jubilæum hos Weidemann. nem ca. 30 år har stået for import rede på Agromek sidste år viser sig at ramme lige i plet, og vi Det var nemlig her, at den nuvæ- og forhandling i Danmark. rende storproducent af læssema- - Under den gamle ledelse var kan knap nå at skaffe dem hurskiner blev etableret med en be- det en typisk iværksættervirk- tigt nok hjem. skeden produktion af udstyr til somhed, hvor det hele kunne gå - Da Weidemann blev overtaget lidt tilfældigt for sig, men i dag af Wacker-Neuson var vi lidt landsbrugsproduktion i 1960. Omkring fem år senere fik er det en strømlinet virksomhed, nervøse for, at det nu ville bliver grundlæggeren sammen med en hvor det hele kører superprofes- en lille brik i et meget stort spil, medarbejder ideen til en læsse- sionelt. Der er dog holdt fast i men sådan er det slet ikke gået, maskine, og siden har det udvik- noget fra det gamle. Eksempel- og topledelsens opbakning og let sig. Weidemann voksede med vis er produktionschefen, som signaler ved jubilæet viser, at grundlæggeren i førersædet ind- mange af os har mødt med svej- Weidemann bestemt ikke er på til virksomheden for ca. seks år seværket i hånden på fabriksgul- vej til at blive glemt i koncernen. siden blev solgt til et investe- vet i dag klædt i jakke og slips Tværtimod, siger Robert Kjærringsfirma. Efter kun et år blev og indgår i den øverste ledelse, gaard. Ud over festen bliver jubilæet den solgt videre til Wacker-Neu- fortæller Robert Kjærgaard. - Vi mærker fornyelsen på man- også fejret med 75 jubilæumsson. - Hele topledelsen fra Wacker- ge forretningsgange, men også maskiner, hvoraf de otte komNeuson var med til at fejre jubi- på udviklingen af produkterne. I mer til Danmark. De er specielt læet sammen med samtlige med- dag er Weidemann hele tiden et udrustet og har bl.a. metallak og arbejdere hos Weidemann og re- skridt foran, og det bliver der crom-detaljer.

Reparationer og service på alle entreprenørmaskiner Mobil Hyd.slangeværksted op til 1.1/2’’ i 420bar Reparation og service af aircondition Skær, tænder og undervognsdele til alle fabrikater Vore montører har over 20 års erfaring Vi kører i hele Danmark KORT SAGT DIT ALTERNATIVE KOMATSU VÆRKSTED

Vi har købt det tidligere KFD lager af reservedele fra Tune, og en stor del af reservedelene fra værkstedet i Vejen.

KOMATSU – HANOMAG – VOLVO – ZETTELMEYER Haderslevvej 26 • Jels • 6630 Rødding • Telefon 74 55 39 29

www.jels-es.dk

Vi ønsker alle kunder, samarbejdsparnere & læsere en hyggelig sankthans & en solrig sommer Maskin & Materiel Magasinet udkommer igen til August

Sommerhilsner fra Charlotte & Claus Thomsen


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 5

Fantastisk opstart for lille midtjysk virksomhed Keld Sørensen Entreprenørmaskiner har trodset krisen, og indehaveren kan nu se tilbage på et år med konstant fremgang. - Jeg har været utrolig heldig. Jeg har en stor kreds af tilfredse kunder, som kender mig efter 25 år i branchen, og som ved, hvad jeg står for. Sådan siger Keld Sørensen, der første juni kunne fejre et års fødselsdag med virksomheden ”Keld Sørensen Entreprenørmaskiner”, der trods krise og afmatning i branchen har fået en rigtig god start. Målet var såmænd bare, at virksomheden skulle kunne beskæftige ham selv, men han var knap kommet i gang, før der blev behov for yderligere assistance, og i dag har virksomheden i Fårvang nord for Silkeborg fire ansatte inklusiv direktøren selv. - Min gamle drøm om at starte selv har vist sig at være en god idé, konstaterer Keld Sørensen.

Reparation og salg Den endelige beslutning om at starte selv blev taget, da den rutinerede montør, værkfører og

sælger indenfor entreprenørbranchen blev opsagt efter 23 år i samme virksomhed. En tilværelse som arbejdsløs var således ikke noget, Keld Sørensen kunne affinde sig med, og derfor krævede det heller ikke nogen lang tænkepause, før skibet blev sat i søen. - Det, jeg ved noget om, er entreprenørmaskiner. Det er det, jeg har arbejdet med hele mit liv, og det er det, jeg interesserer mig for, siger direktøren og indehaveren. Keld Sørensen Entreprenørmaskiner har specialiseret sig i reparation, service, salg og opkøb af entreprenørmaskiner. Virksomheden har eget værksted i Fårvang men råder også over mobile værksteder, der efterhånden har været over det meste af landet. Desuden tager firmaet sig af salg, køb, kommission, import og eksport af store og små maskiner.

-

Deltag i lodtrækningen om en studietur til Caterpillars fabrik i Belgien SEND DIN MASKINE I PIT HOS PON EQUIPMENT OG DELTAG I LODTRÆKNINGEN! Der er mange fordele ved at benytte sig af branchens bedste og største serviceorganisation. Det er din garanti for mindst mulig stilstand, uanset om du har en enkelt maskine eller en hel flåde. Hvis du sender din maskine i pit senest 30. juli, deltager du i konkurrencen om 10 pladser til Caterpillars fabrik i Gosseliers i Belgien, hvor man producerer Cat® gravemaskiner og gummihjulslæssere. Under besøget får du en masse at vide om den spændende teknik, du finder i Caterpillars maskiner, og du kan få en snak med Caterpillar specialisterne.

Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

COPSØ A/S

Vi varmer op med det belgiske Formel 1 grandprix på vores vej til fabrikken.

www.pon-cat.com

Forhandler: Fyn, Syd-, og Midtjylland Maskinpartner A/S Julius Thomsens vej 2-4 7100 Vejle Tlf 75 82 72 00

Forhandler Nordjylland SD Kjærgaard A/S Nibevej 335 9200 Ålborg Tlf 98 34 34 33

TAERYUK koreanske kvalitetsbånd siden 1986 Kvalitetsbælter til fornuftige priser

Få også et godt tilbud på Road-liners

Keld Sørensen Entreprenørmaskiner har fire ansatte på trods af, at virksomheden ikke har eksisteret mere end et år. Her på billedet er det indehaver Keld Sørensen (tv) flankeret af montøren Jens.

Industrivej 33 • 4683 Rønnede •Tlf.: 56 71 17 00


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

Slotsgrus opfundet ....fortsat fra side 1

Seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov & Landskab og indehaver af Stenrand Grusgrav, Henrik Ludvigsen. - Der ringede en universitetsfyr og fortalte, hvordan det skulle være. Det var jeg ærlig talt betænkelig ved. Vi får nogle gange specifikationer fra ingeniører, som slet ikke kan produceres i praksis, men jeg blev nu ret hurtigt overbevist, og Palle Kristoffersen har sine praktiske erfaringer i orden, så det har været et spændende samarbejde, siger Henrik Ludvigsen. - Slotsgrus er en spændende nytænkning, og vi har haft mange interessante henvendelser. Eksempelvis har vi leveret 35 ton til den svenske prinsesse Victorias slot ved Stockholm. I det hele taget har vi leveret meget til Sverige bl.a. til kirkegårde. - Lige nu producerer vi omkring 34.000 tons årligt, og det er en

betydelig aktivitet for vores virksomhed. Med Slotsgrus har vi en ekstra streng at spille på, og vi får hele tiden nye forespørgsler. Når det har været brugt i et indslag i et haveprogram i tv, får vi 20-30 henvendelser dagligt, fortæller han. De første forsøg med Slotsgrus blev lavet i 2001, og i 2003 gik produktionen i gang. Siden er Slotsgrus også blev analyseret af Vejteknisk Institut, så der i dag findes udførlige specifikationer bl.a. med bæreevne ved forskellige typer komprimering. Analyserne viser, at Slotsgrus har samme bæreevne som stabilgrus, så det kan lægges i ét lag. - Det er det bedst dokumenterede materiale, der findes på markedet. Der er gennem de seneste

år set forskellige snyltende produkter og snyltende markedsføring, men vi håndhæver vores varemærkeregistrering, og det er hidtil lykkedes i fordragelighed. Stenrand Grusgrav har selv materialerne til Slotsgrus. De mange granitsten i skrænten knuses til formålet, og det specielle lerholdige grus er afgørende for kvaliteten på slutproduktet. Blandingen foregår ved hjælp af en gummiged på en plads i grusgraven, hvor der blandes 100 ton ad gangen. Prisen på Slotsgrus er fastsat af Skov & Landskab, så den afspejler priserne på materiale, forarbejdning og markedet. Der er aftalt en prisstruktur fuldstændig uden rabatter. Stenrand Grusgrav er alene om at levere Slotsgrus. .

De tre komponenter i Slotsgrus blandes. Det lyse er granit og det mørke er lerholdigt grus.

Alleen op mod godset Selchausdal gods ved Tissø er belagt med Slotsgrus. Det er udlagt med asfaltudlægger og har ligget i fire år. Der er praktisk taget ingen kørespor i gruset.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

25 års jubilæum for rendegraver fejres

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner Salg Service Reservedele Udstyr

Caterpillar fejrer 25 års jubilæum for sit rendegraverprogram med en speciel jubilæumsmaskine, som turnerer landet rundt De variable pumper på rendegravere var en nyskabelse i branchen, da Caterpillar introducerede det på den dengang helt nyudviklede Cat rendegraver. I det hele taget blev der overført forskellige detaljer fra Caterpillars gravemaskiner. Det gælder også gravearmen, som i kraft af sin ’gravemaskine-konstruktion’ kan nå længere i dybden og kan nå ind i laddet på en lastbil. - Introduktionen af den variable pumpe på rendegraverne som standard helt fra introduktionen i 1985 gav en meget hurtig, præcis og brændstofbesparende maskine, fortæller produktmanager Bo Mikkelsen. - Vi har gennemført en sammenlignende test, hvor maskinførerne sagde, at Cat var den stærkeste rendegaver i forhold til sammenlignelige modeller, og det ses også på opgørelsen af brydekræfter både på læsser og graver, siger Bo Mikkelsen. Det store gennembrud for Cat rendegraverne i Danmark kom i virkeligheden for fire år siden, da E-serien kom med en model med fire lige store hjul. Den udgør to tredjedele af salget i dag. - Vi har netop fået de nye serie-2 modeller, hvor gravearmen er nydesignet. Den er stadig buet som på en gravemaskine, men konstruktionen er gjort lettere, og geometrien er ændret i kombinationen arm, stick og redskab, så det hele kan foldes bedre sammen, fortæller Bo Mikkelsen. - Caterpillars rendegravere har hidtil været blandt de tungeste på markedet. Nu er de gjort ca. 400 kg lettere, uden at det er gået ud over styrke og holdbarhed. - Endelig er der på de nye modeller en række forbedringer i

SIDE 7

Køb Formidling Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

3D -MC 2

HigH speed precision

Cat 442E2 er den nye model rendegraver, der netop er lanceret 25 år efter introduktionen af Caterpillars rendegravere. kabinen samt nogle kosmetiske ændringer. Pon Equipment får en speciel jubilæumsmaskine, som skal markere jubilæet i Danmark. Den kommer med rundt på diverse

præsentationer resten af året. Den har lædersæde og læderrat samt rustfrit udstødningsrør og desuden et særligt jubilæumskit. Serien af Cat rendegravere består af modellerne Cat 434E2 og

Cat 444E2 begge med fire lige store hjul samt Cat 442E2 med små forhjul og henholdsvis 2- og 4- hjulsstyring.

Dobbelt så hurtigt. Dobbelt så præcist. ToppTOPO A/S info@topptopo.com Tel. 47 199 299 www.topptopo.dk

Entreprenørmaskiner i Centrum

Høj grad af funktionalitet! Lave driftsomkostninger! Doosan DX 255LC produceret i Belgien.

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


SIDE 8

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

MultiOne GT950DT itet op til 16 c a p a k 00 e t f kg Lø

KØ næ Vi B E rm hen LLE es vi R te se LE ud r ti J le l je r

En ægte Multifunktionsmaskine Effektiviteten skal optimeres og omkostningerne minimeres. Dette er kravet til nutidens maskiner. MultiOne lever op til disse krav. Multitask med MultiOne… MultiOne GT950DT løfter op til 1600 kg og kan stadig fragtes på en maskintrailer. MultiOne GT950DT kan udstyres med et væld af redskaber, som kan skiftes på få sekunder – MultiOne kan det hele.

Jylland: Hjulmagervej 1, DK-8800 Viborg - Sjælland: Solvangsvej 45, DK-4360 Kirke Eskilstrup Indehaver Peter Daugbjerg Tlf.: +45 8727 1297 Mobil: +45 2486 7500

Administration Helene Luxford Tlf.: +45 8727 1298 Mobil: +45 6029 7456

Distriktschef Jylland & Fyn Tommy Kærgaard Mobil: +45 6029 7455

WWW.MULTIONEDANMARK.DK

Distriktschef Sjælland Torben Hylager Mobil: +45 4091 2989


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 9

Stenrand med sten og lergrus Stenrand Grusgrav ved Svebølle i Nordvestsjælland har en meget høj granitprocent og noget meget lerholdigt grus Stenrand Grusgrav er den ene af de to grusgrave i landet, der kan producere granitskærver uden sortering. Der er så lavt indhold af kalk i stenene og kun ganske lidt flint i de mange store sten på det 134 hektar store område, som Stenrand Grusgrav omfatter. Der er blevet arbejdet i en gravedybde helt ned til 26 meter, men i øjeblikket er skrænten kun halvt så høj. Der er praktisk taget ingen overjord, men umiddelbart et lag på et par meter med det rødbrune lergrus, som er karakteristisk for området. Under det øverste lag er der et lerlag i området, som graves væk, og derunder er der grus og de mange store granitsten, som danner baggrund for den omfattende produktion af granitskærver og stenmel. Virksomheden er etableret af Palle Ludvigsen for 48 år siden. Han er fortsat med i driften sammen med sønnen Henrik Ludvigsen. - Vi producerer hovedsageligt til betonindustrien, og så har vi fået Slotsgrus som et ekstra ben at stå

på. Det er de specielle produkter med knust materiale og grus med højt lerindhold, der er i fokus, fortæller Henrik Ludvigsen. Stenrand Grusgrav har som alle andre i branchen mærket krisen. Produktionen er lige nu næsten halveret i forhold til, da der var størst aktivitet. De 10 medarbejdere har en stor og moderne maskinpark. Der kører fem Caterpillar 972 læssemaskiner, tre Moxy-dumpere hvoraf den største er en Moxy MT41, der kan laste 70 tons og endelig to Hitachi gravemaskiner i 60-tons klassen. Ud over det kørende materiel har Stenrand Grusgrav et stort stationært knuseværk med et indtag på 1,20 meter gange 1,0 meter samt tre kegleknusere. Endelig er der et stationært vaskeri og tre mobile sortereranlæg.

Stenrand Grusgrav har bl.a. tre Moxy-dumpere, fem Caterpillar læssemaskiner og to Hitachi gravemaskiner.

Der er masser af ren granit i Stenrand Grusgrav ved Svebølle i Nordvestsjælland.

SorteringSanlÆg

INNOVATIV ANLÆGSTEKNOLOGI

Skanroll har udviklet et mobilt sorteringsanlæg til vægtfyldesortering indenfor genbrugsområdet.

Bygge- og anlægsteknologi der effektivt løser dine opgaver

Anlægget kan bl.a. sortere sten og sand fra organisk affald , som f. eks have-park affald, samt sortere træ og plastic fra tungt affald, som herefter kan anvendes til bl.a. bundsikring

Det plejer at dreje sig om maskiner og jord. Nu handler det om information og penge. Entreprenører der står bag de helt store og succesrige anlægsopgaver har valgt Trimble maskinstyringsteknologi – og med god grund.

FødekaSSe Skanroll er startet med baggrund i råstofindustrien og vi tør derfor godt kalde os specialister, når det gælder sortering og transport af sten, sand og grus.

Trimble Connected Community Internetbaseret projekstyring og kommunikationscenter

Ny formandsløsning med Trimble Tablet eller TCA1 feltcomputer

Som forhandler af Trimble anlægsløsninger er SITECH din rette partner. Vi tilbyder professionel rådgivning og salg af innovative løsninger, der effektivt kan løse dine største udfordringer inden for jord- og anlægsopgaver og samtidig forbedre din indtjening. Kontakt os for at få belyst, hvorledes netop dine arbejdsprocesser kan gøres mere effektive med Trimbles udstyr til landmåling og maskinstyring.

Vi producerer og reparerer alt i rundsorterer, transportører, jordbånd og fødesiloer.

Få meget mere at vide på www.SITECH.dk

tranSportrUller Skanroll Viborg er producent af stort set alle typer transportruller. Vi fremstiller stålruller i spændet ø 38 -ø 138 mm

Nyt Trimble 3D maskinstyringssystem for asfaltudlægger og fræser

Trimble GCS900 3D maskinstyringssystem med UTS Totalstation

Trimble Construction Manager Tracking og management system

Ny Trimble GCS900 software til 3D maskinstyring med mulighed for 2 vejs dataudveksling

Alle rullediametre laves både som ikke drevne ruller og som drevne ruller med påsvejst kædehjul. Der produceres også ruller i aluminium, plast og rustfrie materiale

vi har den nødvendige know how vi er SpecialiSter i materialehåndtering Skanroll projekterer og fremstiller emnetilpasset udstyr. Fuldautomatiske såvel som manuelt styrede anlæg.

www.SITECH.dk

Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S | Vrøndingvej 8A | DK - 8700 Horsens | Telefon 7025 4414 | mail@SITECH.dk

Slussi 14, Levring • 8620 Kjellerup • Tlf. 8688 2811 • www.skanroll.dk • e-mail- skanroll@skanroll.dk


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Brugte maskiner og lastbiler

BrUgte entrePrenØrmaSKiner

Yanmar B50V

3818 timer Årg. 1999 Beco mek. skifte 1 graveskovl 1 kipbar planerskovl

Weidemann 3110 D/P

Volvo L150E

2450 timer Årg. 1999 standard skovl, pallegafler Hydraulisk skifte

JUNI 2010

8625 timer Årg. 2004 centralsmøring Vægt 1050kg Lastarmsaffjedring 25% dæk tilbage

2009,Oil & Steel Eagle S3824 Pris ekskl. moms ID: 24D3C37D 2.495.000 DKK

2005,Demag CC 2800 Pris ekskl. moms ID: 2D25C8F9 23.064.000 DKK

1992,Komatsu D65P-8 Pris ekskl. moms ID: 77B57697 165.000 DKK

[Other] 3-hjulet motorbø Pris ekskl. moms ID: C9D667EB 4.500 DKK

For at få nærmere oplysninger og flere billeder af den enkelte maskine gå ind på www.mascus.dk og indtast MascusID nummeret på maskinen eller lastbilen.

SalgSteamet har mere end 30 årS erfaring!

Vælg mellem 100.000 maskiner, traktorer og lastbiler på Mascus.dk Nordens største hjemmeside for tungt udstyr

www.egrmachinery.com

Kontakt: Jakob V. Pedersen +45 40 16 44 00 Ove Christiansen

+45 20 30 67 76

Rodalsvej 54 • 7183 Randbøl

tid til At skifte mAskinen ud? merlo p38.10

Yanmar sV100

Giant 6001

uniloader AFHENTNINGS 400

minutemann fejemaskine

Årg. 2007/1300 timer

Årg. 2006/3800 timer

Årg. 2005/2050 timer

Årg. 2006/3300 timer

Årg. 2002/60 timer

inkl. skovl

kr.

inkl. kipbar rabatskovl

425.000

AHlmAnn 100

kr.

353.000

PRIS

inkl. skovl og greb

kr.

165.000

inkl. skovl 1500 mm og klo 1200 mm.

kr.

83.500

kr.

25.000

Yanmar Vio45

schäffer pro58

neuson lifton 850

kramer 880

Årg. 2008/500 timer

Årg. 2008/475 timer

Årg. 2001/1365 timer

Årg. 2007/191 timer

AFHENTNINGS PRIS

Vær opmærksom på at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele landet. kontakt en sælger for at høre mere om den enkelte Årg. 2001/5800 timer maskine. Inkl. skovl, pallegafler og halmspyd Alle priser er eksklusive moms.

kr.

inkl. 400 mm og 600 mm skovle og 1200 mm tiltskovl

115.000

kr.

332.000

Inkl. skovl og pallegafler

kr.

229.000

kr.

58.900

kr.

485.000

gazelle 2007

Vores service gør hele forskellen peter Henning søren

sydjylland/fyn Vestjylland midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

morten frank Hans peter

nordjylland nordjylland sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 11

Et godt bud på en helårsmaskine Stigas Titan 32 H har både varme og aircondition i kabinen. Dertil kommer flere smarte, hydrauliske funktioner. Stiga har lanceret multimaskinen Titan 32 H, hvor førerkabinen har både varme og aircondition.

EJGIl kNUDsEN ENtREPRENØRMAskINER

Dem, der arbejder professionelt med at vedligeholde arealer i kommunerne, i boligselskaber ved virksomheder og andre steder, har nu fået en ny samarbejdspartner. Producenten Stiga har således sendt en ny, forbedret udgave af multimaskinen Titan på markedet, og dermed har de allerede kendte modeller Titan 20 B og Titan 26 B fået en ny broder. Navnet er Titan 32 H. Motoren yder 32 hk, og ligesom de andre modeller i familien er maskinen udstyret med firehjulstræk og

knækstyring, der gør den væsentligt nemmere at manøvrere rundt med. Kabinen har fået både varme og aircondition, og da Titan 32 H samtidig kan leveres med et bredt udvalg af redskaber som græsklippere, koste, skovle og sneskrabere, er Stigas nye familiemedlem et godt bud på en helårsmaskine. Tilbehøret omfatter desuden ting som arbejdslys, hjulvægte, sikkerhedsbøjle med sikkerhedsbælte, snekæder, rotorblink og anhængertræk. De hydrauliske funktioner styres

med et håndtag inde i kabinen, og det betyder, at føreren kan justere eksempelvis klippehøjden fra 30 til 120 mm uden at flytte sig fra sin plads, ligesom han eller hun på samme måde kan vælge, om det afklippede græs skal snittes i småstykker, der falder ned i plænen, eller om det skal kastes bagud. Stiga er en del af Global Garden Products koncernen (GGP). GGP Denmark A/S har kontor i Brøndby.

PumPEANlæG / BlANDEANlæG • årgang 2006 • timer 475 • Monteret på trailer • Alt er særdeles vedholdt! For nærmere information!

23 46 93 79

SÆLGES Manitou MT 1440 EP

I kastbjerg finder du også et stort udvalg af topklargjorte brugte rendegravere. sE MERE PÅ WWW.IEM.Dk

86 47 03 88 www.iem.dk JCB 8045 Dieci 4016

Enhedsnr.: 902260 Enhedsnr.902203 Årgang: 2003 Årgang: 2007 Timer: 2803 Timer: 1125

Jylland, Nord: Niels Juel mobil 40 81 31 22

Kr. 250.000 Kr. 225.000

Jylland, Midt: Per Jakobsen mobil 21 49 56 08

JCB 540-140 NH 115 Servo Sway 902410 Enhedsnr.:

Enhedsnr.902416 Årgang: 2005 Årgang: Timer: 31502006 Timer: 1622 Kr. 275.000 Klargjort

Jylland, Øst: Dennis Faurby mobil 61 63 86 57

Kr. 445.000 JCB3CX 3CX JCB 4x4x4 4x4x4

Jylland, Syd/Fyn: Carsten Mørk Jacobsen mobil 61 61 40 96

Enhedsnr.902390 Enhedsnr.: 902406 Årgang: 2004 Årgang: 1997 Timer: 1990 Timer: 7200

Sjælland: Lars Houlind mobil 40 81 84 81

Kr. 165.000 Kr. 298.000 LB 115 JCB 4CX Servo 4x4x4 Enhedsnr.902325

Sjælland: Carsten Bisgaard mobil 29 43 84 01

Enhedsnr.: 902146 Årgang: 2004 Årgang: Timer:2002/03 2930 Timer: 3376

Udvalgte kunder: Peder Ravn mobil 40 18 10 66

Torben Brix Brix Byg A/S

LH 115 Kubota U10

Enhedsnr.902293 Enhedsnr. 902437 Årgang: 2005 Årgang: 2005 Timer: 1715

Kr. 55.000 Kr. 285.000

www.jcb.dk

Pris kr. 550.000,Tlf. Mobil

8688 2555 4070 4720

- din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel... MODEL

SEriEnr TiMEr ÅrG.

PriS

GravEMaSkinEr PÅ bÅnD Liebherr R914 640-6194 6300 Liebherr R944 651-8431 10050

1999 2001

320.000,695.000,-

GuMMihJuLSLæSSErE Liebherr L544 422-0272 Liebherr L574 473-7762

9480 9445

1999 2002

395.000,495.000,-

MiniGravEMaSkinEr Neuson 2503 AE02216 Neuson 3503 AE00675 Neuson 6003 AD04915

5600

2007 2006 2005

205.000,216.000,280.000,-

DOzEr OG DuMPEr Komatsu 275 1290 Neuson 3001 AA31163D

7500 713

2000 2005

875.000,145.000,-

Kr. Kr.260.000 205.000

Se hele udvalget af brugte maskiner på vores hjemmeside

• Årgang 2007 • Timer 860 • Radiostyret fj. betj. • Kurv 1,2x4 m.

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

Brugte Maskiner

STYRBAR BORGREJ VERmEER D7 x 11A NAViGATOR • årgang 2000 • timer 1044

Nye New Holland rendegravere, minigravere, minilæssere og teleskoplæssere på lager.

08 Hydrema 926D 4:1 skovl, twindæk, T.arm. centralsm. mm. 04 Hydrema 926C-2 ESD ca. 5500 timer med meget udstyr. 02 Hydrema 928C ESD kørt 5900 timer med stilbar bom 04/06 Hydrema 906 C-2 ESD 1200/4500 timer med teleskoparm 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 02 Hydrema 912 dumper kørt ca. 5000 timer rep. og nymalet 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 06 Hydrema WL 480 ged m.gafler som ny kun kørt 630 timer 93 Komatsu D37P larvebåndsdozer 3800 t. med ny transmission 02 Bomag BW177 DH3 + 02 Bomag BW124 PDH-3 1000 t. 96 Volvo L 50 C ged 9t. kun kørt 6100 timer. nymalet 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring 9100 t. evt. udlejning først 3 x 05/06 og 97 Takeuchi TB 175 og 070 7 t. gravem. 16/4500 t. 03 Manitou MT 1740 SL Turbo kurv m.drejeled og gafler hydr. skift kun 1300 t. 03 Manitou MLT 526 Turbo Compact incl. skovl/gafler kørt 3200t. 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine kører godt 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemaskine 7380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV Teleskoplæsser med udstyr 2200 timer 99 Atlas AR 65 miniged kørt 5000 timer Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK

Alle maskiner er uklargjorte

Alle priser er ekskl.moms

JYLLAND Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 16 00

ØST FOR STOREBÆLT Kærup Parkvej 3, Benløse 4100 Ringsted Tlf. 57 67 12 00

FYN Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 22 20

Ring for yderligere oplysninger: Sjælland: Michael Jørgensen ..................... mobiltlf. 30 68 44 04 Jylland/Fyn: Svend Sørensen .................... mobiltlf. 20 21 21 53 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard .............. mobiltlf. 24 45 11 53 Jylland syd/Fyn: Allan Pedersen ............... mobiltlf. 23 65 86 27 -besøg også vor web-side.www.jmm-group.com Alle priser er excl. moms

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 73 54 77 00 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 56 71 16 11 Midt/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 87 61 42 00


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

Nyt partikelfilter løser problemerne med lave udstødningstemperaturer Et nyudviklet partikelfilter fra danske Emicon-Systems har vist sig effektivt på små lastbiler med lave udstødningstemperaturer. Filtret, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, bygger på ny teknik og fungerer uden brug af additiver. Den danske producent af partikelfiltre Emicon-Systems A/S i Greve har udviklet et nyt filter, der ifølge virksomhedens salgschef Henrik Dahl fungerer uden brug af additiver på køretøjer med selv meget lave udstødningstemperaturer. Partikelfiltret er designet og konstrueret til at passe på mindre lastbiler som Iveco Daily, Nissan Atleon, Toyota Dyna, Mercedes Sprinter og andre lignende køretøjer, der ofte er vejet op til cirka seks ton og derfor også er omfattet af reglerne for kørsel indenfor miljøzonerne. - Det er første gang, vi ser et filter til eftermontering, der fungerer effektivt ved de lave temperaturer, konstaterer salgschefen og fortsætter: - Udfordringen har været at finde en løsning, der er driftsikker på de små lastbiler, og hvor udgiften til filtret samtidig står mål med bilernes anskaffelsesværdi. Det har ikke været nemt, men det er lykkes.

Gode erfaringer Partikelfiltret er udviklet i samarbejde med virksomheden Den Unge Gartner A/S i Lynge, der gennem en periode på cirka tre måneder har testkørt filtret på en Iveco Daily 65C17, og ifølge gartnervirksomhedens serviceleder Klaus Pedersen er det forløbet uden problemer. - Vi kan ikke mærke nogen forskel på bilen. Den kører, som den altid har kørt, så det kan vi kun være tilfredse med. Den store forskel er, at bilen nu lever op til de nye miljøkrav. Den er synet og godkendt med filtret på, og vi har fået et miljømærke i forruden, så vi nu må køre inde i blandt andet København, hvor vi har mange kunder, og det har virkelig stor betydning for os, siger han. Hemmeligheden bag det nye partikelfilter er ifølge Henrik Dahl, Emicon-Systems A/S, en total nytænkning af filtrets opbygning samt ikke mindst en nyudviklet coatning af filtret og en

kraftig katalysator. Det er summen af disse forhold, der sikrer en effektiv afbrænding af sodpartiklerne inde i filtret, eller regenerering om man vil, uden brug af additiver. I perioder eller sjældne tilfælde, hvor udstødningstemperaturen på køretøjet er ekstrem lav, kan det dog være nødvendigt at tilsætte additiver for at hæve temperaturen, pointerer salgschefen. Produktet, der har fået navnet EmiVan, er godkendt af Færdselsstyrelsen, og lastbiler monteret med filtret har derfor adgang til miljøzonerne i landets største byer, også efter 1. juli hvor nye og skrappere regler træder i kraft.

Spansk interesse Emicon-Systems A/S er begyndt at fokusere mere og mere på de lukrative markeder udenfor landets grænser, og det første skridt mod øget eksport blev taget for ganske nyligt på en stor miljøog transportmesse i den spanske hovedstad Madrid. Messen er

Den danske producent af partikelfiltre Emicon-Systems A/S er begyndt at koncentrere sig om det udenlandske marked. Eksport-satsningen blev skudt i gang under en stor miljø- og transportmesse i Spanien for nylig. målrettet den spansktalende del af verden, og Emicon-Systems A/S har dermed fået en fod indenfor på et marked omfattende Spanien og en række spansktalende lande i Syd- og Mellemamerika. - Vi har allerede planlagt opfølgende møder med flere interesserede parter i Spanien, og vi har

byd på

brugt

www.retrade.dk

kontakt til virksomheder i Sydamerika, der efterlyser mere information om vores filterløsninger, så det er yderst positivt, fortæller Henrik Dahl. Emicon-Systems A/S var sammen med danske sværvægtere som Vestas og Danfoss samt en række andre danske aktører på miljø- og transportområdet ud-

valgt af udenrigsministeriet til at repræsentere dansk teknologi og knowhow på messen i Madrid. Emicon-Systems A/S har mere end 15 års erfaring med at udvikle og producere partikelfiltre til alle former for dieselmotorer.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 13

Asfalten kan blive meget mere jævn Et nyt maskinstyringssystem til vejanlæg kan styre alt fra landmålerarbejdet til færdig asfalt. Det kan også lægge jævn asfalt ud på en ellers ujævn vej Trimble PCS900 Paving Control System er et nyt maskinstyringssystem, der binder hele processen i et vejanlæg sammen. - Trimble har altid været stærke indenfor maskinstyring til dozere. Så kom gradere med, så der kunne udlægges et meget præcist sandlag, og det nye er så, at vi også kan udlægge asfalt meget præcist ud fra det samme sæt data, fortæller Jan Larsen, Sitech Danmark A/S, der repræsenterer Trimble maskinstyring i Danmark. - Ved at benytte samme sæt data hele vejen igennem processen undgår vi konvertering og overførsel af data med de ricisi, det indebærer. En anden fordel er, at rækkevidden på systemet er blevet større, så der kun behøver placeres totalstationer for hver 500-700 meter mod normalt 100 meter ved andre systemer, og endelig kan man lade totalstationen stå og benytte det samme system til den efterfølgende kvalitetssikring. Det giver også færre fejlmuligheder, siger Jan Larsen.

Trimbles system er bygget op, så det bygger videre på Moba-styringen, som sidder på mange asfaltudlæggere, men nu i en 3Dløsning. Det er fortsat muligt at arbejde i 2-D. Normalt udlægges der tre-fire centimeter asfalt, og Trimbles system er opbygget, så det kan tage højde for ujævnheder i det eksisterende underlag. - Det betyder, at der lægges mere eller mindre asfalt på, så det i den færdigkomprimerede overflade bliver mere jævnt end noget andet system har kunnet opnå, fortæller Jan Larsen. - Trimble gør meget ud af at samkøre systemer, så de arbejder med samme data lige fra landmåler til sidste led i arbejdet. Det gør arbejdsprocesserne mere enkle og minimerer fejlkilderne. Samtidig er systemet meget enkelt at betjene ude på maskinerne, og det er naturligvis også vigtigt for at mindske risikoen for fejl, siger Jan Larsen. Det nye Trimble maskinstyringssystem til asfaltudlægning behøver kun en totalstation for hver 500-700 meter mod normalt for hver 100 meter. Det er sammen med flere andre fornyelser med til at lette arbejdet og reducere fejlmulighederne.

M I L J Ø

O G

R Å S T O F F E R

Vi kan se vore kunder i øjnene - også efter et halvt år

Entreprenørmaskiner i Centrum

Klik ind på Doppstadt Danmark A/S www.doppstadt.dk og se vores brugte kvalitetsmaskiner

Tadano Faun kommer frem over alt. ”Bælte kraner” ”Rough Terrain” ”All terrain” Kraner til alle opgaver.

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

Maskinauktion på internettet slået an Maskinauktionssiden Retrade har været på internettet siden november 2008, og projektleder Christian Jørgensen ser store muligheder i konceptet Handlen med brugte maskiner og materiel får stadigt nye veje, og blandt de nyere er Retrade, som er et salgskoncept på internettet baseret på auktionsprincippet, hvor produkterne typisk er sat til salg i en periode på 14 dage og sælges for højeste bud. Retrade blev introduceret i Norge for fire år siden. I dag er der nationale auktionssider for Danmark, Norge, Sverige, Finland og de tre baltiske lande. - Vi har en række partnere, som sætter maskiner og materiel til salg på vores side. Det er større forhandlere, udlejningsfirmaer, entreprenører, leasingselskaber, banker og advokater, fortæller den danske projektleder Christian Jørgensen. - Én af grundideerne er, at sælger sætter sit produkt til salg, og så behøver han ikke koncentrere sig mere om det, før der er en køber som har betalt og kommer for at afhente maskinen. Der er som udgangspunkt ikke besigtigelse og telefonopringninger. Er det større enheder, kan der dog arrangeres besigtigelse, fortæller Christian Jørgensen.

På auktionssiden fremgår det, hvem der er sælger. Når man har højeste bud ved auktionsperiodens afslutning, udstedes en faktura fra Retrade, og når betalingen er registreret i banken, kan produktet afhentes hos sælger. - En auktionsperiode er typisk 14 dage for maskiner og materiel. Vi har over en halv million hits pr. måned og over 20.000 registrerede potentielle købere. Der bliver solgt både til slutbrugere og til opkøbere på Retrade. Vi sorterer ikke maskinerne i en masse kategorier. Vi har erfaring for, at køberne nok skal finde det, de er interesserede i. Vi oplever, at køberne netop søger, når de mangler en bestemt maskine, og hvis vi har den på siden, så afgiver de bud, men selvfølgelig er der også nogle, der løbende er på udkig efter at gøre en god handel, siger Christian Jørgensen. - Systemet driftes af en salgskommission på typisk 10%, og det er der fuld åbenhed omkring, når man byder på auktionen. Vi håber selvfølgelig, at Retrade udvikler sig og vokser, men foreløbig arbejder vi med et nordisk

set-up, fordi kultur og tankesæt i Norden passer os godt. Vi oplever dog bud på maskiner fra hele verden, fortæller Christian Jørgensen. Konceptet er etableret primært med maskiner og materiel indenfor entreprenørområdet, men der sælges i stigende grad også andre produkter. Eksempelvis har Retrade solgt et bryggeri på netauktionen. På hjemmesiden fremgår det hvem, der er partnere og dermed udbyder maskiner på Retrade.

Retrade blev introduceret i Norge for fire år siden. I dag er der nationale auktionssider for Danmark, Norge, Sverige, Finland og de tre baltiske lande.Christian Jørgensen er projektleder i Danmark

Retrade er et netauktionsfirma på retrade.dk. Via siden kan opnås adgang til de øvrige landesider for Norge, Sverige, Finland eller de tre baltiske lande. Sælgerne er større virksomheder. Køberne er nationale og internationale fra hele verden.

LEJER OG TEKNISKE ARTIKLER – SÅ ER DET OS!

“Hos Grene er vi specialister inden for transmissioner, og her findes nok Danmarks største lager af SKF lejer, Optibelt rem- og Rexnord og Donghua kædetransmissioner og alt i tekniske artikler. Udover et stort sortiment og lager har vi en stor skare af interne produktspecialister, som står til rådighed med rådgivning og når et produkt skal findes ude i den store verden.” Peder R. Ditlevsen, produktspecialist e-mail: peder.ditlevsen@grene.dk Direkte telefon 9680 8378

grene.com - så er du i trygge hænder


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 15

Tung vejhøvl til fastkørte grusveje Ny vejhøvl fra Gammelskov Service Teknik er forsynet med tre kraftige blade, afstryger og rabatskraber. Høvlen kan tilpasses kundernes specifikke behov. Den lille sønderjyske virksomhed Gammelskov Service Teknik i Agerskov har udviklet en ny vejhøvl målrettet entreprenører, kommunernes vej- og parkafdelinger, skovforvaltere og andre, der arbejder professionelt med at vedligeholde grusveje. Høvlen er en voldsom sag på 3.500 kilo, og netop størrelsen er en af de store fordele ved det nyudviklede produkt, fortæller virksomhedens indehaver Jan Nissum Holm. - Det er nødvendigt med en meget tung høvl, hvis den skal trænge ned i en grusvej, der er kørt godt fast efter en masse tung trafik. GST Vejhøvl, som produktet er blevet døbt, er beregnet til at spænde efter en traktor eller andre køretøjer, der kan bugsere et arbejdsredskab på den størrelse. Arbejdsbredden er knap tre meter, og høvlen er forsynet med en række hydrauliske funktioner

som eksempelvis tilt. Den leveres som udgangspunkt med justerbart styrehjul, afstryger med tandskær og rabatskraber, der fjerner rester af sten og grus fra rabatten, så det ikke sviner og ender i plæneklipperen.

En lang proces GST Vejhøvl er forsynet med tre kraftige blade, der skærer sig ned i vejen, høvler det ønskede lag grus af og planer det ud igen. Med sin betragtelige størrelse og en frihøjde på 40 centimeter kan høvlen jævne veje med selv meget dybe huller, og det er netop en høvl af den kaliber, der er behov for på markedet, mener Jan Nissum Holm. - Jeg har haft produktet i tankerne gennem flere år, så det har været en lang proces, fortæller indehaveren, der i den forgangne vinter fik tid til at gøre tankerne til virkelighed. Prototypen stod klar i maj, og

Den nye vejhøvl fra Gammelskov Service Teknik er en større sag på 3.500 kilo. den skal nu bruges som udgangspunkt for at lave færdige løsninger tilpasset kundernes specifik-

ke behov. Gammelskov Service Teknik så dagens lys for cirka to år siden. Udover vejhøvlen har

den unge virksomhed udviklet og produceret blandt andet en foderskraber, en grusudlægger

og en grader til afretning af arealer.

Med en Cat® rendegraver er du på vinderholdet CAT® RENDEGRAVEREN FEJRER SIT 25 ÅRS JUBILÆUM

Alle fire modeller i programmet byder således på høj ydeevne og en førerplads med gennemtænkte betjenings- og komfortløsninger, der gør det til en fornøjelse at arbejde med dem.

444E

10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE EN CAT® RENDEGRAVER

1. Markedets højeste brydekræfter 2. Alle modeller kan leveres med 4-hjuls styring 3. 40 km/t 4. 160 ltr brændstoftank 5. Optimal køling ved alle forhold

6. Intelligent brændstofbesparende hydrauliksystem 7. Pilotstyrede joystick for læsse- og graveaggregat 8. Markedets bedste skovlrotation

Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

9. Markedets bedste komfort

COPSØ A/S

I 2010 markerer Caterpillar 25-året for lanceringen af sit rendegraver-program. Caterpillar var de første til at introducere markedets stærkeste og mest brændstoføkonomiske hydrauliksystem. Noget som vi har holdt fast i siden. Maskinerne er løbende blevet videreudviklet og er i dag helt på forkant i præstationer og faciliteter.

10. Uovertruffen læsserkapacitet

www.pon-cat.com


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

To mand holder flot park og køkkenhave Hindsgavl Slot ved Middelbart er kendt for sin flotte park og for en køkkenhave, hvor der dyrkes råvarer til kursuscentrets køkkenhave. To gartnere holder de godt seks hektar

Gartnerne Adolf Hansen og Carsten Schleef passer den store park og køkkenhaven, hvor der dyrkes råvarer til kursuscentrets køkken. ”Hvor finder vi køkkenhaven. Vi nyde parken og dels at se den også anvendt eksempelvis til sammen med gartner Adolf Hanhar hørt, at den er så flot”. Sådan unikke køkkenhave på over to teambuilding og andre aktivite- sen passer park og køkkenhave. Adolf Hansen har været på lød det fra et ældre ægtepar, som hektar, hvor der skal kigges godt ter. mødte gartnerne og Maskin og efter for at finde en ukrudtsplan- - Vi er ejet af Real Dania, og le- Hindsgavl Slot gennem 25 år. Materiel Magasinets udsendte te. Parken på ca. 4,5 hektar er en delsen er meget opmærksom på Ud over de to kommer der en efunder rundturen på Hindsgavl vigtig del af et kursusophold på ansigtet ud af til, så vi er ikke terlønsmodtager én til to dage Slot, og det sker hele tiden, at Hindsgavl Slot, og ud over de blevet ramt af besparelser, siger om ugen for at klippe græs. der kommer gæster for dels at smukke omgivelser bliver den gartner Carsten Schleef, der - Vi har mange mennesker om-

kring os, når vi arbejder, og vi skal selvfølgelig tage hensyn til aktiviteterne her på stedet. Eksempelvis klipper vi ikke græs omkring slottet, når der er kursusaktiviteter. Der ville støjen kunne genere, fortæller Carsten Schleef. Der benyttes ikke sprøjtemidler på Hindsgavl Slot. - Det er en politik, jeg har bestemt for en del år siden. Det er simpelthen en holdning, og mange gæster vil automatisk tro, at der anvendes gift, hvis vi bruger sprøjten, så det gør vi ikke, siger Adolf Hansen og fortæller, at de to gartnere i stedet bruger deres gasbrænder en del til ukrudtsbekæmpelse. De er over arealerne ca. hver 14. dag for at holde ukrudtet nede. - Vi dyrker køkkenhaven stort set som om den var økologisk, men vi har ikke økologi. Vi bruger en lille smule kunstgødning, og vi er ikke i stand til at skaffe økologiske frø til alt det, vi dyrker, fortæller Carsten Schleef. - Køkkenhaven tilrettelægges i et vist omfang sammen med kokken, så vi hele tiden udvikler os i forhold til, hvad der er behov for i køkkenet. Vi skriver op på

en tavle hver dag, hvad vi kan levere fra køkkenhaven. Vi dyrker også blomster til pyntning på slottet, og vi har en omfattende urtehave med krydderurter, fortæller Carsten Schleef. Foruden den egentlige køkkenhave er der også et større område med frugttræer. Hindsgavl Slots park strækker sig helt ned til Lillebælt med skovlignende park ud mod vandet. Omkring slottet er der desuden ca. 30 hektar skov, som passes af Middelfart Kommune. Gartnerne har en stor traktor med frontlæsser og en mindre traktor samt en Ransomes cylinderklipper til plænerne i parken, som klippes to gange ugentligt i vækstsæsonen. Desuden har de netop indkøbt en ny Ferris rotorklipper med en klippebredde på 180 cm. Endelig har de et par minitraktorer. Når de to gartnere kan holde de ret store arealer på et så højt niveau, hænger det ifølge Carsten Hansen sammen med, at de prøver hele tiden at være lidt forud, så de ikke skal gøre rent, men holde rent, og det ser ud til at lykkes i helt usædvanlig grad.

meldgaard.com/hydraulik • totalleverandøren indenfor hydraulik

HELPER MINI Helper MINI er den ideelle løsning til kompaktlæssere og minilæsser. Den mest enkle og mest rentable løsning kombineret med VEI-vejeteknologien gør den til det ideelle værktøj til primære vejekrav. En uovertruffen start med hitechinstrumentering giver en fuldt opdateret situation, når du ønsker det.. (Dynamisk vægt)

Det ideelle værktøj...

Maximal effektivitet til din nuværende eller nye gravemaskine

Når vægten tæller... og økonomien gælder.

HELPER P7 Helper P7 er den nye ”face liftede” efterfølger til Helper P5 - Danmarks mest solgte vægt til læsse-maskiner. Helper P7 løser dine vægtproblemer. Slut

Kontakt engcon for mere information om muligheder for montering af tiltrotator på din gravemaskine. Se mere på www.engcon.dk eller kontakt os direkte.

med overlæs! Mulighed for dataoverførelse direkte fra førerhuset til kontoret. Med integreret printer. H Y D R A U L I K A / S A s k e l u n d 1 0 • 6 2 0 0 A a b e n r a a Tlf. 74 33 72 00 • hydraulik@meldgaard.com

engcon Danmark | Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg | Tel 2020 3584, Fax 6479 2110 www.engcon.dk, info@engcon.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 17

Et udsnit med krydderurter i den meget velplejede køkkenhave på Hindsgavl Slot. Ud over de to gartnere kommer en efterlønner et par dage om ugen og klipper græs i vækstsæsonen.

 





Der er en usædvanlig smuk og velholdt park omkring Hindsgavl Slot.

Finansieres fra:

Grav et hul i jorden, ikke i lommen! Du har lige nu mulighed for at gøre en speciel god handel på udvalgte Komatsu maskiner.

Komatsu WB97S Rendegraver Komplet udstyret med: 4 i 1 skovl, mekanisk skifte, 2 grave skovle, og fast planer skovl Ydelse pr. måned fra kr.

7.060,00*

Komatsu WA320 “Agri” Gummihjulslæsser Komplet udstyret med: ABL skifte, Viby skovl, brede dæk og skærme, og centralsmøring Ydelse pr. måned fra kr.

*eks. finansieret over 60 måneder. 20% af købesummen betales som udbetaling. Det er en betingelse for aftalen at der tegnes en KOMcare2 aftale (serviceaftale med udvidet garanti). – 5 års garanti eller 8.000 drifttimer. Komcare 2 aftalen faktureres særskilt. Alle ydelser er ekskl. moms. Tilbuddet gælder i en begrænset periode.

13.674,00*

1,95%

p.a.

Komatsu PC240-8 Gravemaskine Komplet udstyret med: hydr. skifte, grave skovl, tiltskovl, centralsmøring, og lygter på tag, Ydelse pr. måned fra kr.

16.027,00*

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

Grenaa Havn udvider kaj areal o 400.000 kvadratmeter ekstra havneareal og 495 meter ekstra kaj med god plads til store skibe danner baggrund for, at Grenaa Havn har købt en 80 ton Sennebogen havnekran havnen, og allerede inden den fabrik står klar, håber havnen at lægge areal til byggepladsen for anlæg af den nye havmøllepark ved Anholt. Til det formål kræves 20 hektar på land i anlægsperioden, og det kan Grenaa Havn levere på det nye havneområde. Havnebassinet ved det nye kajanlæg er uddybet til minimum 11 meter, og der er lagt fiberbeton på det store havneareal. Samtidig er der givet tilsagn om statslig finanAdministrerende direktør Henning Laursen siering af en omfartsvej ved den nyindkøbte polygrab til havnens nord om Grenaa. wirekran. Den skal laste skrot for Uni- For Grenaa Havn gælscrap, som har en afdeling på Grenaa Havn. der det om at være fleksibel. Vi har nu 1,1 km kajplads og har fordoblet vores Der kommer masser af energi på Grenaa Havn. Der er planlagt kapacitet som dybvandshavn, så vi står stærkt i konkurrencen, sianlæg af biooliefabrikken Danish Biofuel, som er en væ- ger administrerende direktør sentlig del af baggrunden for, at Henning Laursen. Grenaa Havn har kunnet inve- - Udvidelsen af havnen og infrastere 150 mio. kr. i udvidelsen af strukturen styrker os væsentligt

som regional og national havn. Danish Biofuel skal på længere sigt anvende op mod en tredjedel af det nye areal, og samtidig forventer vi, at en virksomhed af den type vil trække flere andre virksomheder med sig til Grenaa Havn. Udvidelsen har allerede givet anledning til, at vi har fået henvendelser fra virksomheder, siger Henning Laursen, som fortæller, at der i øjeblikket ikke er ledige bygninger på havneområdet. - Vi ligger meget let tilgængeligt som transithavn, og samtidig lægger vi stor vægt på at være fleksible. Vi har nogle gode koncepter. Eksempelvis samler vi pakker med de forskellige underleverancer ved skibes anløb, så de kun skal kontakt én part – nemlig Grenaa Havn, og så klarer vi resten. Det er der nogle, som godt kan lide, mens andre gerne vil arrangere det selv.

Fleksibilitet er afgørende Fleksibiliteten spiller også ind i valget af udstyr på havnen og er blandt hovedårsagerne til valget

Udlejningsmaskiner til alle formål Pon Rental A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf. 7025 5387

Park Allé 363 2605 Brøndby Tlf. 7025 5387

PON

www.pon-cat.com

DENMARK

Stålbæ lter og undervognsdele

Gummipads til bæltegravemaskiner er

Det nye havneområde, som måske skal rumme byggeplads for den store havmøllepark ved Anholt og for Danish Biofuel. af en ny Sennebogen 860M Special – en hydraulisk havnekran på 80 tons, som UN Maskinservice A/S har leveret til havnen. - Vi har i forvejen en mindre hydraulisk havnekran, og den er meget effektiv og fleksibel til mindre skibe. Med den nye maskine kan vi laste og losse også større skibe med en hurtig hydraulisk maskine, siger driftschef Lars Mohr Christensen, Grenaa Havn. Den nye Sennebogen havnekran på Grenaa Havn har en 21 meter bananbom og kan række op til 16 meter ud fra kajkanten og 8 meter ned i en skibslast. Samtidig kan kabinen løftes, så føreren kan komme op i næsten 10 meters højde eller lige så langt ud over det skib, han er i gang med at laste eller losse. Det giver stor effektivitet, når maskinen har overskud af kapacitet, og føreren samtidig har det

optimale udsyn til sine arbejdsopgaver. Den nye hydrauliske havnekran er forhøjet med en to meter pylon mellem undervogn og overbygning, så den bedre kan række ind over skibssiden. - Det var afgørende, at Sennebogen havde denne nye model, som har en meget stor kapacitet i forhold til maskinens størrelse, og samtidig har den en højere pylon end de modeller, vi tidligere har set. Maskinen er bygget på en undervogn fra en større model, og det øger stabiliteten og giver samtidig en fornuftig økonomi, siger driftschef Lars Mohr Christensen.

Besøgte Sennebogen - Når vi foretager større investeringer følger vi nøje processen, og vi har besøgt Sennebogen-fabrikken, mens maskinen var i produktion. En havnekran som denne er ikke en standardmaski-

ne. Den er på en række punkter bygget op efter vore specifikationer, og vi ville gerne sikre os, at kranen levede helt op til forventningerne, når den blev leveret, fortæller Lars Mohr. - Der var nogle småting, som vi diskuterede, men i alt væsentligt var maskinen fuldstændig, som den skulle være, og det vi påpegede, tror jeg, var blevet klaret under alle omstændigheder. Jeg var meget imponeret af fabrikken. De bygger ganske vist maskiner i serier, men alligevel er der ikke to maskiner, der er ens, og de har en meget logisk opbygning af produktionen. Repræsentanterne for Grenaa Havn var også imponerede af Sennebogens malesystem, som er meget moderne. Maskinen til Grenaa Havn er i øvrigt malet med en specialmaling, fordi den skal arbejde i det aggressive havnemiljø med salt i luften.

å vi kan s , 6 0 2 0 6 7 på 43 Ring til os nu om dine særlige behov få os en snak

Undervognsdele til minigravere

Gummibaelter

rvedele til Kvalitets rese er

Gravemaskin

styr

og Anlægsud

Tlf: (+45) 43 76 02 06 • Aspen Denmark • Svalehøjvej 18 • 3650 Ølstykke • Denmark • Email: info@aspendenmark.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2010

SIDE 19

og krankapacitet

Den nye 80 ton Sennebogen havnekran gør Grenaa Havn mere fleksibel og hurtigere til at losse og laste bulkvarer.

Fra højre er det adm. direktør Henning Laursen, salgschef Jørgen Andersen, UN Maskinservice A/S, driftschef Lars Mohr Christensen og på platformen arbejdende formand Mats Dahl samt i kabinen fører Christian Hansen. De er samlet ved den nye Sennebogen havnekran.

Sennebogen 860M Special har en 268 kW Cummings dieselmotor, der lever op til Tier III kravene. Til den nye maskine er indkøbt

en 3,5 og en 5,5 kubikmeter grab, en 1,8 kubikmeter polygrab og desuden har Grenaa Havn en trægrab til rådighed til maskinen. Derudover er den udstyret

med krog til krankørsel eksempelvis til bigbags. Den nye havnekran kommer også til at indgå i arbejdet med losning/lastning for Uniscrap, som

Grenaa Havn har overtaget. Til det formål har UN Maskinservice leveret en 13,5 kubikmeter polygrab til havnens store wirekran.

Timan Tool-Trac

A Product of Hard Work

Klipper op til 2500 mm

Tornado 400

Timan Tool-Trac er dansk fremstillet og markedets mest fleksible redskabsbærer i klassen 37 til 45 hk... Løftehøjde 2500 mm

MØD OS PÅ: Det Fynske Dyrskue: Hjørring Dyrskue: Landsskuet i Herning: Agromek:

Jylland 97 49 16 00 - Fyn 64 47 22 20 Øst for Storebælt 57 67 12 00

11. - 13. juni 18. - 19. juni 1. - 3. juli 30. nov. - 3. dec.

www.jcb.dk

Fabriksvej 13 6980 Tim . Denmark Tel. +45 23 20 68 31

www.timan.dk


STEMAS ....Den iDeeLLe paRtneR tiL vej, paRk og joRD

HAR I AFPRØVET WEIDEMANN T4512 CC35 MINI -TEL ESK O P L ÆS S ER E N?

Mød os på disse dyrskuer: • • • • •

Ring til jeres lokale sælger og aftal en tid for uforpligtende demo

1,56 m

4,5 m

2,5 t

bredde

løftehøjde

vægt

1,94 m

821 mm

kabinehøjde

indvendig venderadius

MA Al Skin lE E fo r Til rM ål

LRØ, Horsens Det Fynske Dyrskue Hjørr ing Dyrskue Landsskuet, Her ning Dyrskuet i Ribe

vi har masser af tilbehør til gravere og læssere - hør hvordan vi kan hjælpe jer Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Morten Frank Hans Peter

Nordjylland Nordjylland Sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

Johs. Møller Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om anlægsmateriel...

Mini- oG koMpAktduMpere Fra 900 kg til 10 ton

Liebherr LæSSeMASkiner

Liebherr’s læssemaskiner er kendetegnet ved markedets bedste brændstoføkonomi

Mini- oG koMpAktGrAveMASkiner Fra 900 kg til 14,5 ton

nYhed

nEUSon 14504 14,5 ton

Liebherr GrAveMASkiner

Liebherr’s gravemaskiner er designet til optimal ydelse, driftøkonomi, komfort, service- og betjeningsvenlighed Sjælland Michael Jørgensen ......... 3068 4404

Midt- og nordjylland Ole Klitgaard ................... 2445 1153

jylland Syd/Fyn Allan Pedersen ............... 2365 8627

jylland Syd Svend Sørensen ............. 2021 2153

www.jmm-group.com

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 member of JMM GROUP, Scandinavia

MMM JUNI 2010  
MMM JUNI 2010  

Nyt partikelfilter ................................... side 12 Jævn asfalt ........................................... side 13 Maskinauktion...