Page 1

-

NR. 6 • 14. ÅRGANG • JUNI 2009

Klipper 150 ton af skib hver arbejdsdag Skibene ligger i kø for at blive klippet i stykker af de to 100 ton Hitachi-maskiner med sakse. Der er skibe klar til ophugning til de næste tre år

Ca. 14 arbejdsdage tager det at klippe et op mod 200 meter langt skib i stykker til skrot. Skibsophuggerfirmaet Smedegaarden med Henning Smedegaard i spidsen og en række af hans 18 børn ansat driver det utraditionelle firma fra havnen i Esbjerg. Smedegaarden har netop indkøbt en 100 ton Hitachi-maskine som supplement til en tilsvarende to

Besøg

hos

Thyholm murer A/S side 8-9

år gammel maskine, så der kan klippes med to maskiner ved siden af hinanden i fremtiden. Skibene ligger nærmest i kø for at blive ophugget. Der er opgaver i ordrebogen til de næste tre år, og generelt bliver skibene større og større. Under Maskin og Materiel Magasinets besøg lå et 90 meter langt cementskib på slæbestedet, mens et ca. 100 me-

Besøg

hos

Ny havn i Hou side 10

ter langt skib var ved at blive demonteret for brugbare dele, men der var også et par 190 meter lange skibe på vej til Esbjerg. - Vi piller alt det anvendelige af skibene først, og derefter klipper vi stålet i stykker til omsmeltning. Vi er grundlæggende et handelsfirma, og i mange år havde vi andre firmaer til at foretage selve ophugningen, men det blev

Besøg

for ustabilt, så vi investerede selv i maskiner og blev ophuggere, fortæller Henning Smedegaard, som grundlagde virksomheden i 1963 primært med salg af udstyr til fiskeri. - I begyndelsen købte vi fiskerbåde og solgte dem videre ud i verden. Så kom der ophugningsstøtte, og vi begyndte at handle med brugte dele. I dag arbejder

hos

Ny Weidemann fabrik side 18

vi med alle typer erhvervsfartøjer og offshore udstyr. Vi er såmænd også blevet spurgt, om vi kan skære en boreplatform op, men for os er det primære at sælge delene, og på en boreplatform er der stort set kun stål. Smedegaarden har udvidet mange gange. Henning Smedegaard begyndte sin ophuggervirksomhed på et lille slæbested i bassin

3 med en leje på 30 kr. om måneden. Senere fik han tilbudt at overtage et påbegyndt byggeri, hvor bygherren var gået konkurs. I dag ligger virksomheden på flere adresser i havneområdet og omfatter bl.a. tre tidligere skibsværfter.

Rekord mange udstillere på H&L............... side 3 50 år og stadig ung..................................... side 4 Svenningsens & Jamas i samarbejde....... side 5 Bay Christensen 25 års jubilæum.............. side 6-7 E09 - 6000 besøgende................................ side 11 27 meter op og ned..................................... side 19 Brugte maskiner.......................................... side 12-15 Indstik JUNI måned..................................... MASCUS


SIDE 2

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Driftsleder Eddie Falck Smedegaard og Henning Smedegaard. Eddie Falck Smedegaard kører den nye maskine.

Skibene klippes fra en ende af og trækkes løbende op på pladsen efterhånden som der klippes stål af.

Der ligger tusindevis af dele til skibe på lager i Esbjerg. Der arbejdes på et online lagersystem, hvor kunderne kan bestille direkte.

Det næste skib lå afmonteret og klar til ophugning.

I dag er der en primær lagerhal på 2400 kvadratmeter, og i løbet af 2009 bygges endnu en hal på 1990 kvadratmeter. En del af virksomhedens arealer er blevet forhøjet med 1,60 meter og forsynet med betonbolværker for at beskytte mod havvandet ved storm. Henning Smedegaard siger selv, hans mange børn er nøglen til succes for Smedegaarden. Fem sønner og to døtre er i dag aktive i virksomheden. - Børnene står for hver deres områder i virksomheden, og jeg er kun med i de overordnede beslutninger, siger han. Et egentligt generationsskifte er ikke planlagt, for som Henning

Smedegaard siger, så har han meldt sig ind i klub 125 år, så der er masser af tid.

En glæde at gøre det rigtigt Henning Smedegaard lægger stor vægt på miljøforholdene på virksomheden, og det er med stolthed han fortæller, at der jævnligt om morgenen ligger sæler på den lille strand, hvor skibene slæbes op til ophugning. Både han og én af sønnerne fortæller om et nyligt besøg af EUembedsmænd, som omtalte Smedegaarden som den bedst velholdte og ordentlige skibsophugningsplads, de havde set til dato. - Danmark er et foregangsland

indenfor skibsophugning, og vi bliver jævnligt kontaktet af ministerier i andre lande, som vil høre om vores erfaringer. Danske miljømyndigheder kontakter os også for at få at vide, hvordan vi gør, og vi har oplevet, at miljøstandarder på området er blevet udarbejdet ud fra vores anvisninger. Et forsøg på at få Henning Smedegaard til at brokke sig over skrappe og vanskelige miljøregler på området preller fuldstændig af. - Vi anser det for en glæde at gøre det rigtigt, så vi ikke belaster miljøet. Vi ansatte for over 15 år siden en ingeniør direkte med det formål at sikre, at vi har styr

på miljøforholdene og på vores tilladelser. Vi har altid været på forkant, og vi synes, det er interessant. Smedegaarden er også godkendt til at ophugge militære skibe bl.a. fra USA og England. - Når vi ophugger amerikanske militære fartøjer, så er der en kontrollant fra den amerikanske flåde til stede her i Esbjerg under hele ophugningsarbejdet for at kontrollere, at vi gør det rigtigt og overholder alt, fortæller Henning Smedegaard.

Sammentømret medarbejderstab Smedegaarden sælger skibsdele over hele kloden. Via et lager- og

søgesystem kan kunderne gå ind på firmaets hjemmeside for at søge. Kunderne er rederier, værfter og enkeltpersoner, og en del rederier holder sig løbende ajour med mulighederne for at opkøbe bestemte dele til lager, så de hurtigt kan reparere deres skibe. I lagerhallen er der et omfattende udvalg af motorer, gear, pumper, generatorer, spil, propeller og alle typer reservedele samt meget, meget andet. Medarbejderne er rutinerede. Samlet er der beskæftiget 20-25 medarbejdere hos Smedegaarden, og Henning Smedegaard lægger stor vægt på teamwork. - At hugge skibe op kan man jo ikke lære så mange steder, men

heldigvis har vi mange medarbejdere, der har været her i mange år. Det er vigtigt, at vores team er godt sammenarbejdet, når vi skal leve op til sikkerheden. Vi er meget taknemmelige for, at vi har været fri for arbejdsulykker, og sådan skal det gerne fortsætte, siger Henning Smedegaard på turen rundt på virksomheden, som ligner mange andre produktionsvirksomheder, selv om den på en måde nærmest er det modsatte.

Vi ønsker alle vore kunder. samarbejdspartnere & læsere en rigtig god sommer på gensyn til August Maskin & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 8600 Silkeborg Tlf. 86 80 44 99 Fax 86 80 44 49 Tlf.tid 9.30-16.00 E-mail:mmm@mail.dk/ mmmprod@mail.dk www.mmm-online.dk Medlem af:

UDGIVER Claus Thomsen (ansvarshavende redaktør) Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/ udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

DTP / Administration Charlotte Thomsen

TRYK Trykcentralen Gunnar Clausens Vej 6, Viby

DISTRIBUTION Bladet udsendes med postvæsenet til faggrupper indenfor entreprenør- og anlægsområdet.

REDAKTION Direktør/Redaktør Claus Thomsen

JOURNALISTER Per Bang Michael Tungelund Lars Birger Nielsen

Annonce min. 120 mm

OPLAG 13.330

Der tages forbehold for annoncer og artikler der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

MODTAGERGRUPPER Amter og kommuner: Tekniske forvaltninger, materielgårde, grønne afdelinger. Boligforeninger, murermestre, tømrermestre (over 5 ansatte), anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenørog anlægsområdets organisationer/institutioner, golfbaner/greenkeepere, danske havne.

Næste udgivelse Medio august 2009


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 3

Det bliver hedt pü Have & Landskab Det ser ud til at blive hedt pü Have & Landskab i mere end Ên betydning. Messen für rekord mange udstillere, og mület er rekordbesøg. Samtidig sÌttes fokus pü global opvarmning

Have & Landskab ’09 i Slagelse den 26.-28. august ser ud til at sÌtte ny rekord i antallet af udstillere, og arrangørerne hüber, at det vil trÌkke flere end 10.000 besøgende til. Hver af de fire parter bag Have & Landskab vil slü et slag for at begrÌnse CO2 udledningen og dermed den globale opvarmning. Maskinleverandørernes medlemmer har valgt at give et egetrÌ med i handlen til dem, der køber en maskine pü Have & Landskab ’09 den 26.-28. august i Slagelse. Det er dog ikke kun klimaforandringer, der gør Have & Landskab til en varm sag. Udstillerne strømmer til. Der er lige nu 228 udstillere, der har købt stand. Mület er 240 udstillere og

10.000 besøgende, og det ser udstillingsleder Kristian Larsen som et helt realistisk mül efter den seneste interesse for messen. - Den massive interesse betyder, at vi kan give de besøgende en komplet prÌsentation af hele feltet, büde indenfor drift og vedligeholdelse over nyanlÌg til kvalitetskontrol. Derfor vil ingen gü forgÌves pü udstillingen, og det gÌlder hvad enten man er interesseret i de nyeste produkter eller den mest opdaterede vi-

Triplex TH 3500 - mek./hydr.drift - alle 3 dele kan løftes kraftig model - füs ogsü i 2500 - 3000 og 4000 mm Rotorklipper FR - med tilt-up.

Stama multitruck - füs som benzin-, diesel- eller el-drevet model. Med hydraulisk tiplad - stort tilbehørsprogram. 100 cm bredde. El-truck füs ogsü i 80 cm bredde.

www.gmr.dk Saturnvej 17 - 8700 Horsens - Tlf. 7564 3611- E-mail stensballe@gmr.dk

den pü omrüdet. Vores mül er stadig at fü 240 udstillere, og det tror jeg absolut, at vi nür, fortÌller Kristian Larsen. Ud over mange velkendte firmaer pü udstillerlisten, er der ogsü mange nye. Hele 47 af udstillerne var ikke med pü Have & Landskab ’07. Blandt de nye udstillere er büde udstillere af maskiner og udstyr og egentlig grønne udstillere bl.a. fra planteskoler, og det glÌder plantesko-

leejer Erik Lund-Andersen, der er Dansk Planteskoleejerforenings reprÌsentant i Have & Landskabs bestyrelse. - Danske Planteskoler lÌgger op til et drøn af en udstilling for fagets brugere. Vi har et større antal udstillere end nogensinde før, samt flere temaer om for eksempel frø, roser, klima og en ’plantevej’, der skal vÌre med til at gøre udstillingen sÌrlig interessant, fortÌller Erik Lund-Andersen. Ud over Maskinleverandørmedlemmernes udlevering af et egetrÌ har de øvrige parter bag udstillingen ogsü valgt sÌrlige müder at gøre opmÌrksom pü deres indsats mod den globale opvarmning. Pü Skov & Landskabs stand für besøgende mulighed for at se, hvordan byens opbygning kan optimere til at udnytte fremtidens øgede regnmÌngder fx med regnbede. Pü standen vil fokus vÌre pü planlÌgning, anlÌg og drift af det fysiske miljø og dets tilpasning til de kommende klimaforandringer, og hvor park- og landskabssektoren kan komme til at spille en betydelig rolle. Danske AnlÌgsgartnere har udviklet en simpel computermodel

til de virksomheder, som ønsker at skabe sig et overblik over deres virksomheds miljøpüvirkninger. Pü Danske AnlÌgsgartneres stand kan besøgende ved at indtaste fü oplysninger skabe sig et overblik over virksomhedens konkrete CO2-udledningen og hurtigt udregne en rÌkke miljømÌssige nøgletal, som kan hjÌlpe virksomheden til at minimere ressourceforbruget og fremme miljørigtige løsninger ved büde anlÌg og pleje. Hos Dansk Plan-

teskoleejerforening er planternes helbredende potentiale for klimaet i fokus, og pü standen vil foreningen prÌsentere et helt klimatema om, hvordan planter kan vÌre med til at skabe balance i büde land og by. De fire arrangører bag Have & Landskab er Danske AnlÌgsgartnere, Dansk Planteskoleejerforening, Maskinleverandørerne og Skov & Landskab ved Københavns Universitet.

STEINERT Magneter Seperation i sĂŚrklasse

VIGGO BENDZ A/S *OEVTUSJQBSLFOr)‘OH Tlf. 43 96 41 22 WC!WJHHPCFOE[ELXXXWJHHPCFOE[EL


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Kjeld og Jan Werner Jensen foran Fantomet, som var den første svinglÌsser fra Den nye Hydrema 912D HM blev afsløret med pomp og pragt. Hydrema.

50 ĂĽr ung

JUNI 2009

Der var rigtigt mange gÌster til jubilÌ- Premiereudgaven af Hydrema 912D HM var jubilÌumsumsarrangementet hos Hydrema i malet. Støvring.

Hydrema fejrede 50 ürs jubilÌum med kombination af historie og nyhed Der var büde høj musik og røgmaskiner, da Hydrema afslørede sin seneste nyhed i forbindelse med virksomhedens 50 ürs jubilÌum, men ogsü den aller første svinglÌsser – Fantomet – var reprÌsenteret, sü der blev trukket bünd fra historien til nutiden. Der var mødt rigtigt mange kunder, forretningsforbindelser og venner af huset frem til jubilÌumsarrangementet. Den nye Hydrema 912D HM

med affjedret foraksel blev afsløret med røg og musik. HM stür for High Mobility i form af den affjedrede foraksel, som øger førerkomforten og dermed giver mulighed for forøget kørehastighed i terrÌnet. Ellers var dagen prÌget af tilbageblik pü virksomhedens start med taler af grundlÌgger Kjeld Werner Jensen og den nuvÌrende leder Jan Werner Jensen. De fortalte begge om virksomhe-

dens udvikling. Tidligere salgschef Anders Bach holdt en morsom tale fyldt med anekdoter fra hans mange ĂĽr som Hydremas frontkĂŚmper ude hos kunderne. - I begyndelsen var det svĂŚrt for mange at udtale Hydrema, men det fik vi lĂŚrt kunderne pĂĽ SjĂŚlland. For ĂĽr tilbage var det almindeligt, at man tog kunderne med pĂĽ kro efter en afsluttet handel, og der tog vi ofte ind pĂĽ en bestemt kro, hvor der var levende

musik. Vi fandt sü pü at give en omgang til musikken, hvis de kunne udtale Hydrema korrekt, husker Anders Bach. Det handlede i det hele taget om at udnytte alle kneb i forsøget pü at gøre Hydrema kendt. Pü et tidspunkt bidrog en yngre kvinde fra Støvring ufrivilligt. - Hun stÌvnede hele 20 mÌnd fra byen i en faderskabssag, og det bragte Støvring i alle medier, og det gjorde Hydrema mere

kendt, nür vi fortalte, at den kom fra Støvring. Hydrema har altid vÌret meget udviklingsorienteret, og Anders Bach fortalte, at det i en periode var ved at tage lidt overhünd. Der var simpelthen ikke to maskiner, der var ens, fordi der hele tiden opstod nye ideer. Senere kom der dog mere system i udviklingsarbejdet. Anders Bach stod i øvrigt ogsü i spidsen for en gave til Hydrema fra tidligere medarbejdere. Det

var tre trÌer, som de tidligere medarbejdere ønsker plantet i en trekant, hvor de symboliserer ’Glade og tilfredse kunder’, ’Engagerede og flittige medarbejdere’ og ’Forstüende og visionÌr ledelse’. Hydrema har i øvrigt ud over at fejre jubilÌet med et stort arrangement den 5. juni ogsü udgivet en flot jubilÌumsbog med masser af historie og fotos fra de 50 ürs historie.

Bedre miljø - ingen vedligehold!

IJF?PÇ@ILME?FF?H

FINNKAT DPF - et diesel partikel filter, der fjerner >90% PS 100% Vedligeholdelsesfri!

6ISSEĂĽFORSKELLEĂĽMELLEMĂĽTOĂĽMASKINERĂĽERĂĽIKKEĂĽUMIDDELBARTĂĽSYNLIGEĂĽ -ENĂĽ DEĂĽ OPDAGES ĂĽ HVISĂĽ MANĂĽ K²RERĂĽ MEDĂĽ DEM ĂĽ MÂ&#x;LERĂĽ DERESĂĽ PRODUKTIVITET ĂĽ STUDERERĂĽ DERESĂĽ SAMLEDEĂĽ DRIFTSUDGIFTERĂĽ ELLERĂĽ SKALĂĽ S LGEĂĽDEMĂĽIGENĂĽ3ENESTĂĽDAĂĽBEM RKERĂĽMAN ĂĽOMĂĽDEĂĽERĂĽSERVICERETĂĽ AFĂĽ ENĂĽ ALMINDELIGĂĽ MEKANIKERĂĽ ELLERĂĽ AFĂĽ ENĂĽ FULDTĂĽ UDDANNETĂĽ 6OLVOĂĽ SPECIALIST "ILLIG ĂĽN²DT²RFTIGĂĽSERVICEĂĽBLIVERĂĽIĂĽREGLENĂĽTILĂĽDYREK²BTEĂĽBESPARELSERĂĽ +VALITETĂĽ HARĂĽ SINĂĽ PRISĂĽ Ă?ĂĽ MENĂĽ GARANTERERĂĽ OGSÂ&#x;ĂĽ DENĂĽ MERV RDI ĂĽ DUĂĽ ²NSKEDE ĂĽDAĂĽDUĂĽVALGTEĂĽ6OLVO 2OSKILDEĂĽ6ESTREĂĽ(EDEVEJĂĽ ĂĽĂĽ2OSKILDE ĂĽĂĽĂĽĂĽ 4AULOVĂĽ!MERIKAVEJĂĽ ĂĽĂĽ&REDERICIA ĂĽĂĽĂĽĂĽ !ALBORGĂĽ3KJERNVEJĂĽ ĂĽĂĽ!ALBORGĂĽÂ’ ĂĽĂĽĂĽĂĽ KDAKD8DCHIGJ8I>DC:FJ>EB:CI™lll#kdakd#Y`

KCS ApS Komi Contractor Supply Selinevej 4, Port 3 ¡ 2300 København S ¡ Tlf. 3262 0490 ¡ www.kcsaps.dk


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 5

Strategisk samarbejde om Bobcat og Doosan Svenningsens og Jamas A/S har indgået et strategisk samarbejde i dele af Danmark bl.a. for at komme fabrikken bag Bobcat og Doosan entreprenørmaskiner i forkøbet denfor kompaktmaskiner, fortæller Niels Bjørnskov. Der var allerede Bobcat-maskiner med på Jamas’ stand på Roskilde Dyrskue. Salgschef Benny Svenningsen understreger, at der først og fremmest vil blive tale om, at Svenningsens sælger de mindre maskiner fra Doosan-programmet. - Doosan omfatter jo både store gravemaskiner og gummihjuls-

læssere, men det har vi ikke planer om at gå ind i, men vore maskinprogrammer supplerer hinanden meget godt. Der er ikke mange sammenfald i størrelser og typer. For Jamas/ConenCo betyder samarbejdet, at firmaet igen kan tilbyde en teleskoplæsser, mens det for Svenningsens betyder, at der bliver et bredere program end Bobcat byder på - både hvad angår modeller og hvad angår

prisklaser. Både Niels Bjørnskov og Benny Svenningsens afviser, at udtrykket strategisk samarbejde dækker over en snarlig fusion. - Vi er to selvstændige firmaer, så det ser jeg slet ikke i kortene. Nej, det handler om, at vi indleder et samarbejde om i fællesskab at sælge flest mulig maskiner fra den samme koncern, som fremstiller både Doosan og Bobcat, siger Niels Bjørnskov.

Bobcat blev for halvandet år siden overtaget af Doosan, og nu indgår importørerne af de to mærker et strategisk samarbejde i Danmark. Amerikanske Bobcat blev for halvandet år siden overtaget af koreanske Doosan, og nu har importørerne af de to mærker i Danmark indledt et strategisk forhandlersamarbejde bl.a. for at undgå, at fabrikken bag de to mærker på et tidspunkt skærer igennem og vælger den ene af dem fra.

- Vi ved jo godt, hvordan den slags plejer at udvikle sig. De fleste fabrikker vil helst kun have én importør, og det har Doosan såmænd slet ikke behøvet at fortælle os. Derfor har vi indledt dette samarbejde med Svenningsens, siger Niels Bjørnskov, som er medindehaver af Jamas og desuden indehaver af Conen-

Co, som drives i tæt samspil med Jamas. - Det spiller naturligvis en rolle for samarbejdet, at ConenCo står stærkt i Jylland, så det er ikke mindst her, at vi vil sælge Bobcat med respekt for Svenningsens egne sælgeres distrikter. Tilsvarende vil Svenningens sælge Doosan-produkter primært in-

FRD nedrivningsudstyr Ankerløkken Danmark A/S Tlf. 70 20 74 08

henviser til nærmeste forhandler www.ankerlokken.dk


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

25 år som maskinhandler Rendegravere og minigravere har været livsnerven i det meste af de 25 år som maskinhandler. Bay Christensen kan om kort tid fejre jubilæum ”Hvor er Bay? Nå – ja, han er taget til Roskilde Dyrskue”. Sådan lød det i telefonen, da der skulle indhentes et par kommentarer om Bay Christensens 25 års firmajubilæum forleden, og det er typisk for Bay. Han vil aller helst være ude blandt kunderne. Da Maskin og Materiel Magasinet skrev et fødselsdagsinterview i anledning af 60 årsdagen for Carl Bay Christensen for tre år siden, fik han selv lov at vælge titel, og det var meget kendetegnende, at det hverken var direktør eller indehaver, men ’Maskinhandler’, der blev titlen. Alligevel er Bay indehaver og øverste chef for en koncern med adskillige selskaber og flere end 100 medarbejdere. 25 års jubilæet gælder dog Bay Christensen A/S i Rønnede. Oprindeligt begyndte Bay at sælge brugte maskiner, men der gik kun et års tid, før han fik tilbudt Ford-forhandlingen, da der skete opkøb blandt importørerne. Der kom fem nye forhandlere samtidig rundt omkring i landet, og Bay Christensen er den eneste, der fortsat eksisterer.

- Fra begyndelsen satsede vi meget på rendegravere, og det har vi gjort gennem alle årene, men det har også været meget afgørende, at vi var med i hele udviklingen af minigravemaskiner. Vi var tidligt inde på det marked, som udviklede sig kraftigt fra midten af 1980’erne. I 1992 fik vi import af Hanix, og dem har vi vel solgt mellem 700 og 750 stykker af, fortæller Bay. - Senere fik vi Takeuchi i forbindelse med overtagelsen af Olaf Poulsen A/S, og der er vi stadig forhandler. Det var det første eksempel på, at Bay indgik et partnerskab. Den model er siden fulgt i flere andre sammenhænge. Sammen med Hans Øbakke dannede Bay firmaet Bay & Øbakke, som bl.a. importerede og forhandlede Takeuchi. Siden trak Bay sig ud for at hellige sig import og forhandling af New Holland entreprenørmaskiner i øvrigt nu med S.D. Kjærsgaard som partner i firmaet Bay & Kjærsgaard. I mellemtiden var firmaet O. Sivertsen overtaget og omdannet til Bay Sivertsen Maskinforret-

ning A/S med ledende medarbejdere fra Sivertsen som partnere. - Modellen med at arbejde sammen med partnere kan jeg godt lide. Det giver et godt engagement, siger han.

Kan træffe beslutninger Bay er ikke en mand med store armbevægelser, men alligevel en mand, der godt kan tage store beslutninger, og specielt overtagelsen af importen af New Hollands samlede program af entreprenørmaskiner i samarbejde med S.D. Kjærsgaard var én af de tunge beslutninger. - Det krævede rigtigt meget af os. At arbejde direkte sammen med CNH-koncernen og samtidig gå ind i at arbejde med store entreprenørmaskiner var en helt anden verden, hvor der var langt større krav til struktur, end vi var vant til fra de mindre maskiner, fortæller Carl Bay Christensen. - CNH-koncernen lægger stor vægt på at have importører og forhandlere, som er personligt engagerede i firmaerne, og den filosofi kan jeg godt lide.

Bay foran et udvalg af de tunge New Holland entreprenørmaskiner. Det var en stor mundfuld at overtage importen af det omfattende program. - I forhold til firmaer, som er del af en større koncern, så kan vi forholdsvis hurtigt tage beslutninger. Det kræver ikke ansøgninger i tre eksemplarer. Det giver stor frihed, og det betyder, at vi kan agere hurtigt. Netop de hurtige og handlekraftige beslutninger er der brug for netop nu. Carl Bay Christensen betegner krisen som værre end den i begyndelsen af 1990’erne, og det har også været nødvendigt

at afskedige medarbejdere. - Vi har medarbejdere, der er gået tidligere på efterløn end planlagt, og andre stillinger er ikke blevet besat, men vi har desværre også været nød til at afskedige, og det er bestemt ikke sjovt. Det er jo medarbejdere, som man holder af, og som har gjort en god indsats, siger Carl Bay Christensen. Bay Christensen har mottoet ’At være tæt på kunderne’, og for

Bay er det ikke bare et smart slogan, men nærmere en livsstil. Derfor er nogle dage på dyrskue heller ikke hårdt arbejde for Bay, men tværtimod selve meningen med at være maskinhandler. Derfor har der også gennem flere år været ansat en administrerende direktør, Michael Jacobsen, som står i spidsen for økonomi og administration, så Bay kan koncentrere sig om at være virksomhedens topsælger, som

Bygger du mindre entreprenørmaskiner, redskabsbærere, flishuggere eller lignende? Pon Power har udvidet programmet af Caterpillar industrimotorer. Vi kan nu tilbyde en motorserie fra C0.5 til 6.6 med ydelse fra 8 kW til 168 kW til maskinbyggere af mindre entreprenørmaskiner, redskabsbærere, flishuggere mv. til både private og kommunale foreninger. Vi tilbyder ligeledes repower til eksisterende maskiner og alle Caterpillars industrimotorer er Tier III emissions godkendte.

Effektivitet til din nuværende eller nye gravemaskine!

Motorerne er alle af den velkendte gode Caterpillar kvalitet. Caterpillars verdensomspændende garanti og serviceordning følger med i købet. Ring og hør nærmere om Cat generatoranlæg:

Ole Pilgaard Account Manager Energy Systems Tlf.: 30 89 00 41 ole.pilgaard@pon-cat.com

Kontakt engcon for mere information om muligheder for montering af tiltrotator på din gravemaskine. Se mere på www.engcon.dk eller kontakt os direkte.

Pon Power Øresundsvej 9, 6715 Esbjerg N Tlf: 76 14 64 00 / Fax: 76 14 64 01 www.pon-cat.com

engcon Danmark, Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg • Tel 2020 3584 Fax 6479 2110 www.engcon.dk info@engcon.dk


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Jubilæum

En ung Carl Bay Christensen foran det første nybyggeri i Rønned. foto fra

Den 1. juli 2009 er det 40 år siden, at den unge Poul Hald-Jensen startede sin karriere inden for maskinbranchen. Der er ikke mange i branchen, som ikke ”kender” Poul Hald. Poul er kendt for sit uendelig store faglige kendskab, behagelige væsen og altid imødekommende gode humør, der er kombineret med en skarp og præcis iagttagelsesevne. Som en initiativrig ung mand på bare 16 år startede Poul sin løbebane inden for branchen, i det herrens år 1969. Det var kutyme dengang at starte som arbejdsdreng, inden man

startede som lærling, hvilket Poul selvfølgelig også gjorde. Da de 6 måneder var ovre, startede lærlinge- perioden (1969 – 1973) i det daværende International Harvester. Herefter havde Poul en kort afstikker til Ingeniørtropperne i Randers (1973-1974). Vel ”hjemme” igen, startede tiden som montør (1974 – 1980) i International Harvester. Fra 1980 og frem til år 2000 var det værkførerstolen, som Poul bestred, først i International Harvester og frem frem til 1 / 9 1994 i det fusionerede JI Case og derefter i ConenCo A/S. I 2000 blev det så afdelingslederstolen, der stod for tur, og dette job bestrider Poul stadig til

SIDE 7 stor glæde for såvel ledelse som medarbejdere i ConenCo A/S. ”Jeg har været så privilegeret, at jeg har fået masser af udfordringer gennem hele min tid i virksomheden” udtaler Poul Hald. ”Jeg har heldigvis fået lov til at være med til at udvikle min arbejdsplads, og virksomheden er - nu som før - en god afspejling af det samfund, som omgiver os. ”Vi ”gamle” har været nødsaget til at følge med tiden, og heldigvis for det,” fortæller afdelingslederen med det karakteristiske glimt i øjet. Humoren og det positive livssyn er til stadighed uundværlige følgesvende for Poul Hald, som altid er god for et par underholdende anekdoter fra sin snart 40

årige karriere i virksomheden. Poul Hald er gift med Else – og de har 3 voksne sønner. Fritiden bruges aktivt på håndbold (Poul er stadig aktiv som målmand), bestyrelsesarbejde og det nyerhvervede sommerhus.

Carl Bay Christensen i den moderne butik i hovedafdelingen i Rønnede, hvor der kommer mange kunder forbi. auktion den 4. juli, når Dansk Maskinbørs afvikler maskinauktion på udvalgte produkter fra brugtlageret.

DK-Special til kampagnepris 2009 John Deere 1435/4WD DK-Special UÊ 9>˜“>ÀʓœÌœÀʓi`ÊÓ{Ê UÊ ÀC˜`Ã̜vvœÀLÀÕ}Ê«À°Ê̈“i\ÊÎ]nʏˆÌiÀ UÊ Þ`ÀœÃÌ>̈ÎÊӇ«i`>ÃÌÀ>˜Ã“ˆÃȜ˜ UÊ {7

UÊ ©Ài…>Ã̈}…i`Êä‡Óäʎ“ÉÌ UÊ ˆvviÀi˜Ìˆ>iëCÀÀi UÊ ‡ÌˆŽœLˆ˜}Ê>vÊ*/" UÊ -iÀۜÃÌÞÀˆ˜} UÊ ÀC˜`Ã̜vÌ>˜ŽÊÈäʏˆÌiÀ UÊ £xnÊV“ÊÀœÌœÀŽˆ««iÀʓ°ÊL>}Õ`Ž>ÃÌ >“«>}˜i«ÀˆÃ

139.900,-

*ÀˆÃi˜ÊiÀʈ˜Ž°ÊÀœÌœÀŽˆ««iÀ]Êiݰʓœ“Ã

John Deere 1565/4WD DK-Special UÊ 9>˜“>À‡“œÌœÀʓi`ÊÎÈʅŽ UÊ ÀC˜`Ã̜vvœÀLÀÕ}Ê«À°Ê̈“i\Ê{]äʏˆÌiÀ UÊ Þ`ÀœÃÌ>̈ÎÊӇ«i`>ÃÌÀ>˜Ã“ˆÃȜ˜ UÊ {7

UÊ ©Ài…>Ã̈}…i`Êä‡Ó{ʎ“ÉÌ UÊ ˆvviÀi˜Ìˆ>iëCÀÀi UÊ ‡ÌˆŽœLˆ˜}Ê>vÊ*/" UÊ -iÀۜÃÌÞÀˆ˜} UÊ ÀC˜`Ã̜vÌ>˜ŽÊÈäʏˆÌiÀ UÊ £nÎÊV“ÊÀœÌœÀŽˆ««iÀʓ°ÊL>}Õ`Ž>ÃÌ >“«>}˜i«ÀˆÃÊ

185.500,-

*ÀˆÃi˜ÊiÀʈ˜Ž°ÊÀœÌœÀŽˆ««iÀ]Êiݰʓœ“Ã

Nellemann Agro AS Egeskovvej 2, 2665 Vallensbæk Strand

Telefon 43 73 64 00 Telefax 43 73 71 62 E-mail info@nellemannagro.dk www.johndeere.dk

£££Ç

han udtrykte det ved sin fødselsdag. Et særkende ved Bay Christensen er mængden af brugte maskiner. Der er altid og har altid været et meget stort brugtlager i Rønnede, og det kommer i spil, når jubilæet fejres. En del af brugtlageret sættes nemlig på


SIDE 8

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Bruger sund fornuft

Styrer 70 mand, men bruger ikke computer Ledelse kan udøves på mange måder. Samtlige 70 ansatte i Thyholm Murer A/S refererer til Poul Erik Gravgaard, der som han siger, er blevet jaget af stilladset og i dag mest er købmand Firma portræt Det kan være lidt hektisk om morgenen, når en stor del af de 70 medarbejdere møder ind og lige skal have dagens beskeder og måske nye arbejdssedler. Det erkender murermester Poul Erik Gravgaard, Thyholm Murer A/S, men det har ikke fået han til at ændre på ledelsesforholdene i firmaet, som blev etableret i 1981, hvor han havde en gammel Hanomag til 1500 kr. som eneste følgesvend. Selv om Poul Erik Gravgaard selv har lommeregner og kuglepen som vigtigste redskaber, er det bestemt ikke udtryk for, at tiden er løbet fra murer- og entreprenørfirmaet. Der er adskillige computere på kontoret, og sønnen Dan Gravgaard, der er uddannet murer og bygningskonstruktør samt i gang

med Byggeriets Lederuddannelse, anvender alle tilgængelige hjælpemidler. - Da vi for nylig vandt hovedentreprisen på en renovering af plejecenter Kilen i Struer til 42 millioner kr. var det i høj grad Dan, der regnede det, og uden hans systemer og programmer havde det nærmest været umuligt, siger Poul Erik Gravgaard, der nok holder fast i, at der ikke skal en computer ind på hans skrivebord, men samtidig har stor respekt for, at sønnens uddannelsesniveau er helt nødvendigt for den fremtidige ledelse af firmaet. Poul Erik Gravgaard har to sønner, der arbejder i branchen. - Jeg har jo fået én mand ad gangen, og det er noget helt andet at overtage ledelsen af et igangværende firma. Nu løber det rigtig stærkt baglæns, hvis der ikke er

Murermester Poul Erik Gravgaard ved skrivebordet uden computer. styr på det. Det er rigtig godt have en teoretisk uddannelse, men bestemt også at have en praktisk faglig baggrund, understreger Poul Erik Gravgaard.

Tidligt med på lavenergi Thyholm Murer A/S er et alsi-

Vi fører reservedele, motordele, sliddele, bøsninger, specialværktøj og pakninger til:

s Komatsu® s Cummins® s Caterpillar®

Vi henviser til nærmeste servicemontør.

Service Ole Roemers Vej 4 · DK-6000 Kolding · Danmark · Tel +45 7631 0531 Fax +45 7631 0731 · dpe@dieselpartner.com · www.dieselpartner.com ® All manufactures names, numbers, symbols and descriptions are used for references purposes only and it does not imply that any part listed is the product of these manufactures.

digt firma, hvor entreprenørarbejde, betonarbejde og murerarbejde hver udgør ca. en tredjedel af omsætningen, og hvor der er mange ben at stå på. Eksempelvis har firmaet bygget 10-15 lavenergihuse gennem årene i samarbejde med energikonsulent Troels Kildemose og Per Clausens tegnestue. - Vi begyndte at arbejde med lavenergihuse allerede i begyndelsen af 1990’erne, da der kom en lov om, at boligforeninger skulle tilstræbe lavt energiforbrug. Det bragte os på forkant med de nye isoleringskrav, som vore huse faktisk var en forløber for. Derfor var det ikke vanskeligt for os at vænne os til de nye krav, og vores medarbejdere kunne virkelig tænke i de baner med at undgå kuldebroer osv. Mange af dem synes, det var rigtigt spændende at arbejde med. - Der var selvfølgelig også nogle, som ikke har lyst til det, og hellere vil gøre, som de plejer. De skal så sættes til andre opga-

ver. Meget af mit arbejde består i at få folk til at lave det, de er bedst til, og ingen af os kan jo være god til alt, siger Poul Erik Gravgaard, som er forbavsende afslappet og har en ret stilfærdig telefon, selv om der denne formiddag er 70 mand i gang rundt omkring på byggepladser i det nordvestlige Jylland.

Brug lidt sund fornuft Thyholm Murer A/S arbejder med meget forskelligt og er dermed ikke alt for afhængig af konjunkturerne i én bestemt branche. På tidspunktet for besøget hos Thyholm Murer var der gang i to tilbygninger af produktionshaller til industri, to renoveringer af plejehjem, nybyggeri af et boligkompleks, nybyggeri af en erhvervsejendom foruden en lang række mindre opgaver. Også landbruget er blandt de jævnlige kunder, og der udføres en del kloakeringsopgaver. - Vi har som alle andre haft rigtigt travlt i perioden med høj-

konjunktur – og også for travlt forstået på den måde, at der er forespørgsler, som vi simpelthen ikke har fået behandlet indenfor rimelig tid, erkender Poul Erik Gravgaard. - Vi har stadig nok at lave. Jeg tror, det kører lidt mere jævnt heroppe end så mange andre steder. Folk får lavet det, de tror på kan betale sig – og det gør de, uanset om det er gode tider eller knap så gode tider. Vi har aldrig mistet ret mange penge. Dem, der tror, at træerne vokser ind i himlen, de slår sig ikke ned her ude. Her er simpelthen for højt til himlen. Det hele bliver lidt mere nede på jorden her, både når det går op og ned. - Jeg synes jo også, at bankerne har deres del af skylden for, at krisen er blevet så voldsom. Indtil sidste sommer sagde de ja til alt. Nu siger de nej til alt. Man kan undre sig over, at der ikke anvendes lidt mere sund fornuft både den gang og nu. Det prøver vi i hvert fald med, siger Poul


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 9 Materieludlejere har heller ikke mange muligheder for at gøre forretning med Poul Erik Gravgaard. Thyholm Murer bruger ikke at leje materiel. - Vi køber hellere, når vi skal bruge materiel. Jeg har set firmaer leje stillads, og så piller de det ned, før de er helt færdige for at undgå de sidste lejeudgifter. Vi vil hellere have ro til at gøre arbejdet ordentligt færdigt. Hvis man lejer udstyr i nogle måneder, så har man jo næsten betalt det samme, som det koster at Forhandler:købe Fyn, det. Syd-, og Midtjylland Maskinpartner A/S udlejer til genThyholm Murer Julius Thomsens vej 2-4 gæld lidt materiel, men det er 7100 Vejle primært til samarbejdspartnere, Tlf 75 82 72 00

og dem har firmaet en del af. - Jeg var engang hos en murermester, som selv oprettede en tømrerafdeling. Det betød, at vi næsten aldrig mødte andre håndværkere på pladserne. Hos os arbejder vi sammen med otte til 10 tømrermester rundt i området, og det giver en stor berøringsflade, siger Poul Erik Gravgaard, der selv om Thyholm er lidt af en blindtarm har mindre end 50 km til byer som Thisted, Hurup, Lemvig, Skive, Struer og Holstebro, så der er opland nok til det driftige murer og entreForhandler Nordjylland SD Kjærgaard A/S prenørfirma. Nibevej 335 9200 Ålborg Tlf 98 34 34 33

TAERYUK koreanske kvalitetsbånd siden 1986 Thyholm Murer A/S har mange småmaskiner, der kan transporteres rundt på maskintrailere.

I entreprenørafdelinger råder Thyholm Murer over en række større gravemaskiner. Her er det kloakarbejde, der er i gang. Erik Gravgaard med sit bestemte og samtidig åbne og venlige ansigtsudtryk.

Hellere eje end leje

Nedbrydningsarbejdet er i gang på en større entreprise, som Thyholm Murer er i gang med på et plejecenter i Struer.

Entreprenørarbejdet kom ind i firmaet i forbindelse med, at Thyholm Murer begyndte selv at udføre jordarbejde og kloakarbejde til byggerier. Siden er aktiviteterne udvidet, og firmaet råder i dag over en omfattende maskinpark med bl.a. gravemaskiner på 29 ton, 25 ton, 13 ton, to otte tons maskiner samt en stribe minigravemaskiner. Desuden en gummihjulslæsser, fem rendegravere, teleskoplæssere og en lang række kompakte læssemaskiner. Dertil kommer et stort antal småmaskiner. - Vi benytter primært to leveran-

dører til henholdsvis de store entreprenørmaskiner og det kompakte materiel. Når vi føler os fornuftigt behandlet, så holder vi fast ved en leverandør, fortæller Poul Erik Gravgaard på kontoret, hvor man er blevet mødt af et skilt om, at uanmeldte besøg af sælgere frabedes. - Det er nu ikke fordi, vi ikke vil tale med folk, men hvis jeg sidder midt i en udregning, så er jeg for høflig til at bede folk om at gå, men omvendt får hverken de eller jeg noget ud af deres besøg, siger han.

Kvalitetsbælter til fornuftige priser

Få også et godt tilbud på Road-liners

Industrivej 33 • 4683 Rønnede •Tlf.: 56 71 17 00

Landsdækkende forhandlernet

• Du kan køre ca. 17 km for 1 krone • Du sidder som i en rigtig bil • Frisk i optrækket og kører 50 km/t • Ingen grønne afgifter • Meget lave vedligeholdelsesomkostninger - med garanti • Fremstillet af genanvendelige materialer • Mange varianter E-mail: salg@hafog.dk

Ring for nærmere information

www.hafog.dk

Henrik A. Fog A/S . Lyngager 5-11 . 2605 Brøndby . Tlf. 4396 6611

Ebbe Trustrup • ebbe@kiesel.dk • Smålodsvej 35 • 4100 Ringsted Tlf.: 5761 7470 • mobil 4020 8630


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

En ny havn udenpå den gamle Sune Bitsch og hans mænd glæder sig. Grill-sæsonen står lige for. Så er det lidt sjovere at bo i campingvogn på oplagspladsen foran Kremmer-Jensen, entreprenør- og maskinstation ApS. Havnen i Hou

Så er Kyholm sejlet af fra Hou mod Kåsen på Samsø. I baggrunden ses en af havnens nye øer. Bag den den nye kaj til den kommende Kanhave samt Samsø Trafikkens kontor og venterum. Den røde færge er Tunøfærgen, som ligger lidt i vejen for adgangen til Kanhaves rampe. Så når turistsæsonen er klinget af, får hun nyt leje. Der er masser af arbejde endnu for Erikssons maskiner og mænd.

M. J. Eriksson regnes for at være Danmarks største jordflytter. Opgaven med havneombygningen i Hou hører til de mindre, set i entreprenørfirmaets målestok.

Havnen i Hou ligger byggemæssigt stille til turistsæsonen er overstået. Jord- og andre dynger må de rejsende finde sig i, til entreprenøren igen kan komme til.

De underlige indretninger på havnekajen til venstre er store sugekopper. Den nye færge får i sit nye leje kun kort tid mellem afgang og ankomst, og så sparer man en masse minutter ved at suge skibet til kajen i stedet for at fortøje det med trosser. I baggrunden er det Kyholm, der er ved at lægge til. Den skal tilbage på overfarten Samsø-Sjælland, når den nye færge når frem fra Grækenland. Samsø skal have ny færge til og fra Jylland. En såkaldt RO-RO, der ikke skal vendes hver anden gang, den lægger til i et leje. Den nye færge Kanhave, der skulle være ankommet fra værftet i Grækenland 1. oktober sidste år, lader endnu vente på sig i havnen i Hou øst for Odder. Til gengæld er entreprenøren M. J. Eriksson A/S færdige med færgens kajanlæg, rederiets kontorbygning, opkørselsrampen og de enorme sugekopper, der skal

holde skibet fast under ophold i havnen. Fase 1 af en større havneombygning er dermed overstået, og entreprenørerne belaver sig på at rydde op efter sig, så turister kan komme til og fra øerne Samsø og Tunø sommeren igennem. I forbindelse med Kanhaves indsættelse i sejlplanen, skal der også indrettes nyt leje til Tunøfærgen, der ligger noget i vejen for adgangsvejen til den nye færge.

- Vi regner med at dukke op igen til august, fortæller pladsingeniør Henrik Laursen fra M. J. Eriksson, der har hovedkvarter i Brøndby Strand, og som regnes for at være landets største jordflytter. - Det lettede vores tidnød, at leveringen af den nye færge Kanhave trækker ud. Enhver, som så tidsplanen sidste sommer, kunne regne ud, at vi ville komme under et voldsomt pres, men vi troede naturligvis

på, at vi kunne klare den, fortæller Henrik Laursen. Med en maskinpark på mere end 200 entreprenørmaskiner er M. J. Eriksson stort set selvforsynende med alt, og det er, som Henrik Laursen formulerer det »lidt af hvert, vi har i brug og i gennemsnit 5 8 mand dagligt«

Flytter jord via GPS Hvad man ikke kan se på billederne, er, at den mest moderne teknologi anvendes på nogle af

maskinerne, som har et indbygget system, der via en 3D-fil og GPS stort set styrer jordflytningen med et minimum af involvering fra maskinføreren. Når man som Danmarks største jordflytningsfirma flytter, fjerner og tilfører millioner af kubikmeter jord om året, kan det i det lange løb godt betale sig at investere en halv million kroner i et system, der får bulldozeren til at grave præcist og lægge jorden rigtigt første gang, sådan

som M.J. Eriksson gør det. - I vores regie er havnen i Hou et mellemstort projekt. Vi bygger en ny havn udenpå den gamle, og det giver god erfaring. Det er jo ikke så tit, at der bliver bygget havne i Danmark, siger Henrik Laursen. Virksomheden tæller omkring 400 medarbejdere, omsætter omkring 1,2 mia. kroner og har på referencelisten bl.a. arbejder ifbm. Storebæltsforbindelsen, Operaen og tilbageflytningen af Skjern Å.

TAK...


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 11

E09 blev bedre end sit rygte Næsten 6000 besøgende og adskillige rapporter om afsluttede handler i en ellers svær tid gjorde E09 til en succes, selv om optakten var noget kaotisk - I skal bare købe konkurrenterne’. Sådan sagde tidligere byggematador Kurt Thorsen i sin joviale åbningstale ved E09, og måske er stilen dermed lagt for de udstillere, der valgte at deltage i E09. Flere melder i hvert fald om succes med messen, som ellers var imødeset med spænding, efter at flertallet af medlemmer af Maskinleverandørerne valgte at boykotte i lyset af deres dårlige økonomiske situa-

tion. Der viste sig dog at være sprækker i Maskinleverandørernes fællesskab. Såvel Scantruck som Bay & Kjærsgaard var på plads med deres program af entreprenørmaskiner, og flere af de andre store leverandører var repræsenteret med maskiner i ly af udstyrsleverandører, som havde entreprenørmaskiner med på standene for at vise udstyret. Kurt Thorsen indledte sin åbningstale på vanlig optimistisk

vis med at ønske tillykke med livet og med at deltagerne er i live sådan rent forretningsmæssigt. - Der er tunge skyer lige nu, men der kommer jo solskin igen. Intet er forbi, før man selv giver op, sagde han med henvisning til nogle af de forretningsmæssige og personlige kriser, han har været igennem. - En gammel amerikansk bankmand sagde en gang, at i op-

gangstider, skal man holde igen frem for at lade sig rive med, mens man i nedgangstider skal ekspandere. Med andre ord skal I nu ud og købe de forbandede konkurrenter, som I har slåsset med i opgangstiderne, sagde Kurt Thorsen og opfordrede alle til at se på de positive sider i selv den vanskeligste udfordring. Kurt Thorsen fungerer i dag som konsulent for bygherrer og finansselskaber bl.a. med opgaver

indenfor projektudvikling og genoplivning af kuldsejlede byggeprojekter. Specielt for leverandører af maskiner til knusning og sortering blev E09 lidt af et tilløbsstykke. Alle større leverandører til sektoren var repræsenteret på E09, og der var et stort demonstrationsareal, hvor der var gode muligheder for at sammenligne de forskellige fabrikater og typer af anlæg. Flere af leverandørerne

udtrykte efter messen stor tilfredshed med besøget og med forløbet i det hele taget.

Kurt Thorsen stillede op i vanlig optimistisk stil og opfordrede maskinbranchen til at slå til i nedgangstiderne.

Der blev sorteret i alle retninger på demonstrationsarealet.

Der var et varieret udbud af knusere, neddelere og sortereranlæg i gang på demonstrationsarealer ved E09.

Der var entreprenørmaskiner i mange farver på E09, selv om flertallet af Maskinleverandørernes medlemmer officielt boykottede messen.

- til alle der deltog eller på anden vis bidrog til festlighederne, der markerede Hydrema’s 50 års jubilæum, Grundlovsdag d. 5. juni.


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Mød en tårnkran i overhalingsbanen Et transportmodul til en Liebherr tårnkrav betyder, at den kan køres som en normal lastvogn på danske veje Hold øje med overhalingsbanen. Der kommer måske en tårnkran. Det er Liebherr semimobile tårnkraner, hvor der nu kan mon-

Model TIMER Gravemaskiner på bånd: CAT M315 9565 Cat 318 BL 11188 Cat 320 BL 11848

teres et transportmodul med dobbelt bagaksel under kranen, så den selv udgør trailerens ’chassis’. Transportsystemet fra

ÅRGANG

PRIS KR.

1999 2000 1997

350.000,297.500,295.000,-

Gravemaskiner på hjul: Hydrema mobil M 1100 C 3460

2002

250.000,-

Minigravemaskiner: Bobcat 331 E Bobcat 323 E Doosan DX35Z Hanix H08B Hinowa VT1650 IHI 18NXT JCB 803 plus Schaeff HR 3,7 Takeuchi TB 80 FR Volvo ECR48C Yanmar B17

2001 2005 2007 2005 1999 2005 1999 2005 2005 2008 1996

130.000,115.000,192.500,73.000,76.000,97.500,85.200,195.000,296.000,373.000,58.400,-

2011 828 100 512 2415 750 4063 370 1700 210 3000

Liebherr er valgt af den danske importør og forhandler, Åkerbergs i samråd med Færdselsstyrelsen med henblik på godkendelse efter de danske regler, og det er nu lykkedes, så sættevognstrækket må køre efter de sædvanlige danske lastvognsregler på landeveje og motorveje. Transport af tårnkraner er et område, som Liebherr har sat øget fokus på, fordi det kan øge fleksibiliteten og dermed udnyttelsesgraden af kranerne. - I Danmark betyder det nye transportmodul med den forøgede transporthastighed, at det er blevet tidsmæssigt og økonomisk forsvarligt at transportere kranerne mellem Øst- og Vestdanmark, hvilket gør, at man måske kan nøjes med at investere i én kran i stedet for to, siger

Jubilæum Key Account Manager Poul Erik Nielsen kunne den 9. januar fejre 25 års jubilæum hos Komatsu KFD A/S i Vejen. 25 år er mange år på samme arbejdsplads men Poul Erik Nielsen har formået at flytte sig og

Der monteres et transportmodul med to aksler, og kranen udgør i sig selv ’trailerens chassis’. Kranen kan nu flyttes med normal lastvognshastighed. produktchef Jan Eggert fra Åkerbergs. Transportmodulet kan med få ændringer anvendes på Liebherres semimobile tårnkraner fra den lille 20K og op til den største semimobile tårnkran type 120K, der i rigget tilstand har en kroghøjde på op til 57,8 meter

og et maksimalt løft på op til otte tons. - Hurtigløbsakslerne har været produceret af Liebherr i nogle år, men i Danmark har vi ikke haft de fornødne tilladelser, og der har heller ikke været den store efterspørgsel hidtil, men

omstille sig gennem de mange års udvikling indenfor entreprenør branchen. De først 15 år af ansættelsen var det med olie og praktisk arbejde på værkstedet samt som ude kørende montør. I disse år høstede Poul Erik Nielsen masser af praktisk erfaring samt opbyggede et godt kendskab til kunderne. I 1999 blev montør bilen, kedeldragten og

oliefingrene skiftet ud med personbil, skjorte og PC’er i kraft af jobskiftet til sælger. Der er ingen tvivl om at Poul Erik Nielsen er Komatsu-mand ud til fingerspidserne. Han er en ihærdig og vellidt person med stor kompetence indenfor området.

med den øgede fokus på omkostninger, så tror vi, at kunderne vil finde det attraktivt hurtigere at kunne flytte deres tårnkran, siger Jan Eggert. Åkerbergs Maskine A/S har indkøbt et transportmodul til udlejning.


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Funklende ny 130 ton slĂŚbeskovlsmaskine

10 ĂĽr med maskiner i suldrup

02/03 Hydrema 926C ESD lavt timetal meget udstyr pü begge 02 Hydrema 928C ESD kørt 5900 timer med stilbar bom 03 Hydrema 906C ESD som ny kun 3200 timer 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 02 Hydrema 912 dumper kørt ca. 5000 timer rep. og nymalet 99 Hydrema 906 B ESD kørt ca. 7200 timer 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 06 Hydrema WL 480 ged m.gafler som ny kun kørt 630 timer 00 FB 200 Fiat Hithachi og 2 stk 06 JCB 3CX Super 2000 timer 02 Bomag BW177 DH3 + 02 Bomag BW124 PDH-3 1000 t. 06 New Holland E215 LC kørt 3700 timer som ny 96 Volvo L 50 C ged 9t. kun kørt 6100 timer. nymalet 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring kørt 9100 timer 2 x 06 og 97 Takeuchi TB 175 og 070 7 t. gravemask. 16/4500 t. 3 x 07/06 Terex 2.0/3.5 t minigravere meget fü timer Barford SXR 3000 dumper med drejelad 3 tons 4x4 WD 01 Liebherr 914 HDSL gravemaskine kun kørt 4700 t 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine kører godt 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemask. 7380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV TeleskoplÌsser med udstyr 2200 timer 03 Weidemann 1370 P48 kørt 1055 timer skovl og gafler Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser pü EKEMASKINER.DK

I rigtigt mange danske grusgrave stür gamle rustne slÌbeskoblsmaskiner, men hos Roskilde Sten & Grus stür en funklende ny Sennebogen Der sÌlges ikke mange nye slÌbeskovlsmaskiner i Danmark, men for nylig leverede UN Maskinservice en funklende ny Sennebogen 6130R, som er en maskine med en arbejdsvÌgt pü 130 ton og en rÌkkevidde pü 38 meter. - En del af vores rüstoffer sidder under vand, sü vi kan kun hente det op med en slÌbeskovsmaskine, og derfor har vi brug for en moderne og effektiv maskine med god førerkomfort, siger direktør Jørgen Jensen fra Roskilde Sten & Grus. - Nür vi valgte en Sennebogen, var det bl.a. fordi denne model og størrelse passede godt til vore behov, siger han. Den nye maskine til Roskilde Sten & Grus er leveret med en ekstra stor Caterpillar motor pü 570 kW. Det er nÌsten 40% mere motorkraft end pü standardversionen af maskinen. - Sennebogen 6130R leveres og-

Nye New Holland rendegravere, minigravere, minilĂŚssere og teleskoplĂŚssere pĂĽ lager. I Kastbjerg finder du ogsĂĽ et stort udvalg af topklargjorte brugte rendegravere.

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

Brugtmarked Takeuchi TB070

er 30 tons fritfaldsspil, fortÌller salgschef Jørgen Andersen fra UN Maskinservice. Det er den første Sennebogen i denne klas-

sĂĽ som kran, og der anvendes ikke sĂĽ stor motorkraft. Bl.a. arbejdes der typisk med et 20 tons spil, mens der pĂĽ denne maskine

en rigtig god sommer pĂĽ gensyn til August

Pris: DKK 155.000,-

se, der leveres som slÌbeskovsmaskine, og der findes kun en enkelt større i Europa.

Wacker RT 820 Timer: 705 Ă…rgang: 2003 Varenr.: B-1002

KĂŚmpe udvalg i brugte maskiner

Pris: DKK 42.000,-

Kubota KX41-3V Timer: 1.470 Ă…rgang: 2006 Varenr.: K-439

61909-K

Manitou MLT523 Ă…rgang: Timer: Udstyr:

2002 6198 Gafler

Se flere brugte maskiner pĂĽ WWW.SCANTRUCK.DK

Pris: DKK 100.000,-

Daewoo SL18v

Kr. 195.000 58960-S

Massey Ferguson MF8947

Case 590 SLE

Ă…rgang: Timer: Udstyr:

Ă…rgang: Timer: Udstyr:

2005 1728 Gafler

Kr. 235.000

Kr. 165.000 61976-S

Atlas AR35 Agrar

Ă…rgang: Timer: Udstyr:

Ă…rgang: 2003

2005 1295 Gafler

Timer:

Kr. 155.000

1700

Pris: DKK 95.000,62007-S

Manitou MLB625T

Gehlmax 298

Ă…rgang:

Ă…rgang: Timer: Udstyr:

Udstyr:

Timer: 5.000 Ă…rgang: 1997 Varenr.: K-430

Udstyr: Gafler

61613-S 2006 1378 4/1 skovl, gafler, graveskovl, pl. skovl, halmspyd

Pris: DKK 90.000,-

Yanmar B50

61849-S

Timer: 30. - 31. januar 2009 kl. 9-17

I Skive Kr. 475.000

1999 7115 4/1 skovl, eks. hydraulik, radio

JLG 3509

SCAN MEK

Timer: 1.800 Ă…rgang: 2006 Varenr.: K-417

62032-S

Kr. 200.000 Vi ønsker alle

Timer: 9.500 Ă…rgang: 2000 Varenr.: K-452

Roskilde Sten & Grus har fĂĽet leveret en 130 ton Sennebogen slĂŚbeskovlsmaskine.

SE MERE PĂ… WWW.IEM.DK

 WWWIEMDK

SIDE 13

2004 1683 Gafler og skovl

Vi har flere maskiner pĂĽ lager, se www.loewener.dk

Ring

Vi binder processen sammen

LĂŚs mere pĂĽ www.scantruck.dk

Postboks 1330 s Smedeland 2 DK-2600 Glostrup s Tel. +45 43 200 300 Fax +45 43 430 359 sE-mail: vl@loewener.dk

lĂŚs mere om klassifikationerne pĂĽ www.scantruck.dk Der tages forbehold for trykfejl. Priserne er ekskl. moms. og gĂŚlder sĂĽ lĂŚnge lager haves S = lager Skive / K = lager Karlslunde

KatkjĂŚrvej 5 DK-7800 Skive Tlf. +45 96 147 147

Metalgangen 1-3 DK-2690 Karlslunde Tlf.: +45 70 127 127

info@scantruck.dk

www.scantruck.dk

Servicecenter Fyn/Jylland: Skanderborgvej 13 s8370 Hadsten Tlf. 86 982 288


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Små regelændringer vil øge anlægsaktiviteten

BRUGTE MASKINER

Der kan hurtigt sættes gang i hjulene på anlægsområdet, så beskæftigelsen siger. Små oplagte regelændringer kan gøre en stor forskel, påpeger Danske Maskinstationer og Entreprenører

Per Sørensen 40 52 65 65

Volvo Volvo Volvo Volvo

MINI- /MIDI GRAVERE Hitachi EX60-2------------------------95 Yanmar SV08 -------------------------05 Case 35 ---------------------------------97 Neuson 1903 --------------------------02 Volvo EC20 ----------------------------01 Hitachi EX50U ------------------------02

L220E ---------------------------06 L60E-----------------------------04 L90F -----------------------------07/08 L90E-----------------------------05

DUMPERE Hydrema 912C -------------------------------06/07 Terex TA27 -------------------------------------05/07

NYE CASE OG NEW HOLLAND KOBELCO I STR. 900-5000 KG. PÅ LAGER RENDEGRAVERE Case 595 Super ----------------------00 Case 695PB----------------------------08 New Holland B115 ------------------06 New Holland LB115 CP ------------01 New Holland B115 ------------------07 LÆSSEMASKINER Cat 966 ----------------------------------00 Cat IT24F -------------------------------95 Case 121D -----------------------------04 Case 321B -----------------------------97 Fiat-Hitachi W130 --------------------99 Fiat Kobelco W 170 -----------------02 Fiat Kobelco W 190 -----------------02 Fiat Kobelco W170 ------------------04 Fiat Kobelco W130 ------------------05 New Holland W170(15t) -----------05 New Holland W170B(15t) ---------08 New Holland W60S (5t.) ----------06 Volvo L90C ----------------------------95/99 Volvo L120E ---------------------------03 Volvo L180C ---------------------------99

Danmarksgade 20 • Vojens • tlf. 70 23 55 44

GRAVEMASKINER BÅND/HJUL Daewoo Solar 220LC-V------------00 JCB JS150LC -------------------------98 Fiat-Hitachi EX215LC ---------------01 Fiat-Hitachi EX355BEH ------------00 Fiat Kobelco E305LC ---------------05 NH Kobelco E115SR ----------------07 NH Kobelco E135SRLC ------------06 NH Kobelco E215LC ----------------08 NH Kobelco E215LC ----------------05 O&K RH 4 PMS (vægt 16 t.) -----99 O&K MH City (hjulmaskine) -----98 Volvo EC280---------------------------98 Volvo EC210CL -----------------------07 Åkerman H14B -----------------------86 DIVERSE Viby højtipskovl 10 m3 -----------Muck Truck minidumper ---------Sortegrab roterbar 1m3 ----------Indeco hydraulikhammer alle str. Yamaguchi WB07 minidumper på larvebånd, fabriksny --------------La Bounty skrotsakse --------------

Nogle mindre regel- og praksisændringer, som endda vil være til gavn for miljøet, kan øge aktiviteterne indenfor anlægsområdet. Det mener Danske Maskinstationer og Entreprenører, som specielt peger på tre områder, hvor det ligger lige for. Foreningen henviser til, at det for længst er vedtaget, at spildevandet fra boliger i det åbne land skal renses bedre i respekt for vandmiljøet. I de senere år, hvor beskæftigelsen har været overophedet, har rensningen været sat i bero i mange kommuner. Det vil derfor være oplagt at genstarte processen, nu hvor kapaciteten er til stede i kloakmestervirksomhederne, mener Danske Maskinstationer og Entreprenører. Hastigheden af den forbedrede spildevandsrensning bestemmer kommunerne. Nogle kommuner er ved at være færdige med den forbedrede rensning i store områder, mens andre næsten ikke er begyndt. Da den samlede opgave er stor, er det hensigtsmæssigt, at den enkelte kommune ikke påbyder forbedret rensning i for store lokalområder ad gangen, men at påbuds-

terminerne udstedes med et passende flow, så markedet kan følge med, mener foreningen. På nedbrydningsområdet kan beskedne ændringer af skattereglerne få sat gang i nedrivningsopgaver, som også vil være til gavn for miljøet. Det handler om den tomme, udtjente bygningsmasse i landdistrikterne. Af ældre driftsbygninger i landbruget vurderes der at være 30 mio. m2, som er modne til nedrivning, men det sker ikke bl.a. på grund af uhensigtsmæssige skatteregler. Når en landbrugsejendom sælges, er det alene den gamle ejer, som kan udnytte nedrivningsfradraget. Men i praksis er det oftest den nye ejer, der er motiveret til at sanere bygningsmassen, men han har ikke muligheden for fradrag. Som et bedre alternativ til nedrivningsfradraget vil fradrag for de konkrete omkostninger til nedrivning af driftsbygninger være med til at fremme processen med oprydning i den udtjente bygningsmasse. Det vil pynte på landet og samtidig fremme beskæftigelsen, påpeger Danske Maskinstationer

og Entreprenører. Endelig peger foreningen på administrative procedurer i forbindelse med jordflytningsreglerne, som virker unødigt komplicerede og bureaukratiske især ved mindre anlægsopgaver i anmeldepligtige områder. Når jordmængden blot er over én kubikmeter, skal jordflytningen anmeldes og jorden som hovedregel analyseres, inden arbejdet kan påbegyndes, og denne sagsbehandling tager tid. Alternativ skal overskudsjorden køres direkte på et godkendt modtageanlæg, hvilket kan ske umiddelbart efter anmeldelsen. Jorden skal dog stadig analyseres. Der er ofte langt imellem de godkendte modtageanlæg, hvilket også fordyrer transportudgifterne, samtidig med at man skal betale for at komme af med jorden og få denne analyseret. En lettere forretningsgang for jordflytning fra områdeklassificerede arealer vil ofte kunne få aktiviteterne hurtigere i gang og fremme interessen for at få opgaven udført, mener Danske Maskinstationer og Entreprenører

Lilleringvej 8-10 • Harlev J. • Tlf: 86 24 80 00

Info: www.psmaskiner.dk

BRUGTE MASKINER OG UDSTYR Weidemann 1490

Årg. 2002/2850 timer

Årg. 1997

Årg. 2005/2700 timer

Ring til Frank 3031 1153

Ring til Henning 2142 6676

Ring til Søren på 2032 7034

Merlo P28.7P KT

Merlo P33.7 KT

Neuson Lifton 850

Årg.2001/1750 timer

Årg. 2004/3280 timer

Årg. 2001/1365 timer

Yanmar ViO 55

Atlas 35

Årg. 2006/325 timer

Årg. 2006/2200 timer

Inkl. BECO skifte og 30 cm skovl. Ring til Morten 2963 1203

Kr. 190.000

Inkl. 400 mm og 600 mm skovl samt 1500 kipskovl. Ring til Peter 2025 8898

15,

5-1

5

Inkl. skovl og pallegafler.

Kr. 278.900

Venieri HLV-363 F 5,5 tons

JCB 409

31x

Weidemann 1050

Yanmar ViO 35

Kr. 135.300

Inkl. 1 skovl

Inkl. et sæt tvillingehjul.

Kr. 54.100

Kr. 170.600

NEDS

AT

VÆR OPMÆRKSOM på at maskinerne står i forskellige afdelinger fordelt over hele landet. Kontakt en sælger for at høre mere om den enkelte Årg. 1997/5500 timer maskine. Inkl. skovl og pallegafler. Alle priser er eksklusive moms.

Ring til Peter 2025 8898

Kr. 132.900

Årg. 2006/500 timer

Inkl. skovl og pallegafler. Ring til Søren på 2032 7034

Kr. 250.000

Inkl. pallegafler. Ring til Morten 2963 1203 eller Allan 2365 8627

Kr. 256.000

Pallegafler mv. medfølger. Ring til Morten 2963 1203 eller Allan 2365 8627

Kr. 292.000

Ring til Peter 2025 8898

GAZELLEª

Kr. 58.900

Her finder du mange flere brugte maskiner: www.stemas.dk Peter Henning Søren

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Morten Frank Hans Peter Allan

Nordjylland Nordjylland Sjælland Sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549 2365 8627

Maskinleverandørerne


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 15

Videreudvikling gavner miljø og økonomi Svenske Vimek har netop lanceret udkørselsmaskinen 608 og skovningsmaskinen 404T3, der begge er fremstillet med naturgenopretning og driftsøkonomi for øje. Foruden at det er to maskiner er målrettet arbejdet i de danske skove, er såvel 608’eren som 404T3’eren udviklet med fokus på miljø og naturgenopretning. Udkørselsmaskinen 608 er en videreudvikling af den populære 606TT model. Der er arbejdet med fremkommeligheden i form af en ny drivaksel, som har gjort fremdriften væsentligt bedre. Samtidig er lastekapaciteten øget 50 procent fra tre til 4,5 ton. Hydraulik- og pumpekapaciteten er forstærket, og kranen er forlænget 60 centimeter, så den nu måler i alt 5,2 meter. Vimek 608 er udført i en ny konstruktion, der giver bedre stabilitet, ligesom midterpartiet og svingcylinderen forstærket.

SOMM ER SALG

BRUGTMARKED JYLLAND NORD Niels Juel tlf. 98 68 31 22 mobil 40 81 31 22 JYLLAND MIDT Per Jakobsen tlf. 97 82 21 08 mobil 21 49 5608 JYLLAND SYD/ØST Carsten Mørk Jacobsen tlf. 75 58 65 77 mobil 61 61 40 96 FYN: Jacob Høst mobil 40 16 47 11 SJÆLLAND Lars Houlind tlf. 57 80 51 56 mobil 40 81 84 81 SJÆLLAND Carsten Bisgaard tlf. 57 80 51 56 mobil 29 43 84 01

Ny farve, ny generation Skovningsmaskinen 404T3 er en videreudvikling af 404T modellen, og repræsenterer dermed tredje generation af skovningsmaskiner fra Vimek. Blandt forbedringerne er en ny miljøvenlig steg 3 motor og nyt fældehoved. Derudover er 404T3 udstyret med ny hydraulik samt et luksu-

Entreprenørmaskiner i Centrum

Volvo L 70 D Timer: 11300

RENDEGRAVERE JCB 3CX 4x4 SRS PSS, årg. 2005, 2200 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 4CX 4x4x4 SRS Servo, årg, 2003, 2800 timer . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 3CX 4x4 SRS PSS Servo, årg. 2005, 3900 timer. . . . . . . . . . . . . . NH 115, årg. 2004, 3400 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fiat Hitachi 200, årg. 2000, 6851 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. kr. kr. kr. kr.

280.000 SOlGT 325.000 275.000 275.000 190.000

MINIGRAVERE JCB 8018, årg. 2001, 1200 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 803 plus, årg. 2001, 1900 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 804, årg. 2003, 2457 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yanmar B17, årg. 2001, 3000 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu PC 20R, årg 2001. 2600 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Holland E30R, årg 2006. 1800 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Takuchi 070, årg. 2003, 6000 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. 70.000 kr. 90.000 kr. 100.000 kr. 45.000 kr. 110.000 kr. 145.000 kr. 175.000

GUMMIHJUlSlæSSERE JCB 426, årg. 1996, 14000 timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 436 SRS, årg. 2004, 4300 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JCB 411 ZX, årg. 2001, 4500 timer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shaeff SKB 873, ÅRG. 2003, 3100 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kr. kr. kr. kr.

220.000 530.000 240.000 350.000

JCB 531-70 Agri-Super, årg. 2007, 1100 timer ....................................... kr. Manitou 730-120LS årg. 2002, 3200 timer .............................................. kr. JCB 540-170 SVAY årg. 2001, 3900 timer m/fj. rad. kurv 2,5/4 m. sving kr. JCB 537-135, årg. 2001, 2400 timer ........................................................ kr. Dieci 4016, årg. 2003, 2800 timer m/fj.rad. kurv 2,5/4 m. ........................ kr.

SOlGT 358.000 250.000 400.000 350.000 332.000

Udleje/salg

TElESKOPlæSSERE

BælTE- OG GUMMIHJUlSGRAVEMASKINER JS 220 årg. 2002, 5300 timer ................................................................... kr. 450.000

www.jcb.dk

Skovningsmaskinen 404T3 er en videreudvikling af 404T modellen, og repræsenterer dermed tredje generation af skovningsmaskiner fra Vimek. riøst førerhus med blandt andet aircondition. Formmæssigt lig-

Årgang: 2000 Kr. 350.000

ner den nye maskine 404T modellen, men den sølvgrå lakering

Komatsu WA470 Årgang: 1996 Timer: 14081 Kr. 395.000

afslører, at der er tale om den nye generation.

Terex 960 Timer: 3554

Årgang: 2003 Kr. 280.000

JYLLAND: Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 16 00

FYN: Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 22 20

Alle priser excl. moms.

ØST FOR STOREBÆLT: Kærup Parkvej 3 4100 Ringsted Tlf. 57 67 12 00

Brugtmaskiner med tryghedsforsikring

Terex 4020 Timer: 3400

Årgang: 2001 Kr. 265.000

Schaeff HR 14 Timer: 2068

Årgang: 2002 Kr. 230.000

Case 788BP Timer: 9950

Årgang: 1996 Kr. 185.000

Zettelmeyer3002 Årgang: 1990 Timer: 13000 Kr. 240.000

PPM 32.01 Ny krøjekrans.

Årgang: 1979 Kr. ???????

Terex 970SE Timer: 2534

Årgang: 2006 Kr. 325.000

Terex 970SE Timer: 3400

Årgang: 2005 Kr. 295.000

Yanmar B17-2 Timer: 2110

Årgang: 2000 Kr. 75.000

Husk: Case 521 D Timer: 6155

Årgang: 2002 Kr. 350.000

Liebherr 544 Timer: 8001

Årgang: 2000 Kr. 495.000

Terex TC 240 Timer: 2392

Årgang: 2006 Kr. 825.000

Komatsu WA180 Årgang: 1999 Timer: 12825 Kr. 225.000

Daewoo S 250 Timer: 6200

Årgang: 2002 Kr. 460.000

CatIT24F Timer: 8943

Årgang: 1997 Kr. 295.000

ConenCo A/S Parallelvej 52 8380 Trige conenco@conenco.dk

Afdelingsleder Poul Hald - Jensen,

holder 40 aar`s jubilæum den 31. juli 2009, mellem 11.00 - 16.00. Vi glæder os til at se kunder og forretnings forbindelser i vores Trige afdeling denne dag. Priserne på denne side excl. moms.

JCB 3CX Super Årgang: 2000 Timer: 4850 Kr. 245.000

Tlf. 70 13 80 13 www.conenco.dk

ConenCo A/S Gl. Hovvej 102 4440 Kalundborg conenco@conenco.dk


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Store forventninger til GPS-maskinstyring Større fleksibilitet, mere præcision i arbejdet og på sigt en større produktivitet. Det er nogle af de forventninger, som entreprenørvirksomheden Arne Hansen A/S har til det GPS-udstyr, man nu for første gang har monteret på en dozer. Den mere end 20 tons tunge Komatsu D65PX fordeler hurtigt og sikkert endnu et vognlæs jord ud over det store anlægsprojekt ved Skejby, som entreprenørvirksomheden Arne Hansen A/S netop nu anlægger for Århus Kommune. Projektet, en 500 meter firesporet vej med tilhørende adgangsvej, cykelsti og et 3.000 kubikmeter regnvandsbassin, tager langsomt men sikkert form med Dion Ebbesen som fast inventar i kabinen på den gule dozer. Et arbejde den rutinerede maskinfører har prøvet mange gange før. Men denne gang med mærkbar forskel i forhold til tidligere opgaver. - Ja, udover at jeg har fået en helt ny dozer til opgaven, så er den tillige forsynet med Topcons nyeste GPS-maskinstyring, hvilket har gjort mit arbejde væsentligt mere spændende og udfordrende. Tillige kan jeg aflevere et mere præcist stykke arbejde på kortere tid, nu hvor jeg har fået systemet ”godt ind i fingrene”. Det rykker noget ved fagligheden, når du kan sidde her i kabinen og rette sand af, så det passer med få centimeters nøjagtighed, forklarer Dion Ebbesen med en vis stolthed. Han har tidligere kørt med GPSmaskinstyring, men det er første gang, at den garvede maskinfører oplever et så præcist samarbejde mellem fører, dozer og maskinstyring.

- Skal du have det optimale ud af systemet, skal især hydraulikken fungere perfekt, for ellers oplever du ikke den afgørende forskel, når de sidste centimeter skal rettes af. Mens jeg på størstedelen af arbejdet styrer dozeren manuelt, overlader jeg nu trygt de sidste centimeters arbejde til systemet - og det fungerer bare, pointerer Dion Ebbesen.

Det, der spørges efter Også Anders Jochimsen, der er formand for projektet i Skejby, er tilfreds med det nye dozersystem - Vi har ikke tidligere opereret med GPS-maskinstyring på vores dozere, men da vi i øjeblikket oplever, at stadigt flere af vores kunder spørger til, om vi har sådant udstyr på maskinerne, har vi valgt at prøve Topcons 3D gravesystem i forbindelse med dette arbejde. I første omgang var det dog på lejebasis, men vi har valgt at købe det nu forklarer, Anders Jochimsen. Og selv om man hos Arne Hansen A/S kun har kørt et par måneder med systemet her på Skejby-projektet, forventer formanden, at virksomheden er godt på vej til at investere yderligere i det nye isenkram. - For det første er der ingen tvivl om, at GPS-maskinstyring er fremtiden indenfor den her slags anlægsarbejder, og for andet gi-

ver det mig som formand et fantastisk overblik i hverdagen.

Arbejdsdag uden afsætningspinde - Fleksibilitet, præcision og produktivitet er nogle af nøgleordene her i virksomheden, og GPSsystemet giver både frihed og fleksibilitet i planlægningen af det daglige arbejde, idet vi hurtigt kan skifte fra en lokation til en anden, hvis der viser sig problemer med bundforholdene eller vejret. Vel at mærke uden at jeg behøver at kontakte en landmåler, der først skal montere afsætningspinde. Når der kommer andre fagfolk på vores plads, har de tit spurgt hvor afsætningspindene er henne, hvorefter jeg har svaret, at dem har vi ”sparet væk”, forklarer Anders Jochimsen med et smil på læben. - Derudover arbejder GPS’en med en formidabel præcision, og det betyder, at vi uden problemer kan stille meget strenge krav til vores arbejde – og overholde dem.

Hjælpen er altid tæt på - Lige nu er det hele meget nyt for os, så det er svært at fastslå, om vi her på første projekt får en rationaliseringsgevinst. Men på sigt er jeg ikke i tvivl, at det bliver tale om en større produktivitet, lyder formandens vurdering. Han fremhæver i den sammenhæng samarbejdet med direktør

DIESEL TANKE

Bjarne Topp fra ToppTOPO i Slangerup, hvis råd og ekspertise aldrig er længere væk end mobiltelefonen. - Vi har altid fået et godt og præcist svar på vores spørgsmål, og den hjælp vi har haft brug for. Bjarne har hurtigt kunnet afhjælpe os i de konkrete situationer, og sammen med et stabilt system er det altså vigtige parametre, når du skal vælge en samarbejdspartner. For Arne Hansen A/S og Anders Jochimsen har det tillige været af afgørende betydning, at det nye system kunne kommunikere med de allerede eksisterende GPS-systemer, som virksomheden, samt søsterselskabet Styrup i Esbjerg bruger på andre maskiner, og det ønske fik man opfyldt med Topcons 3D gravesystem.

Maskinfører Dion Ebbesen er meget tilfreds med, at han nu kan aflevere et mere præcist stykke arbejde på kortere tid, nu hvor han har fået systemet ”godt ind i fingrene”.

Nyansættelser hos Peter Daugbjerg ApS Martin Tornøe, 32 år, er blevet ansat som salgskonsulent for Peter Daugbjerg ApS på Fyn og i Sønderjylland. Han skal primært beskæftige sig med salg af Gamma4 læssemaskiner, men også sælge de øvrige nye og brugte maskiner fra Peter Daugbjerg ApS. Martin Tornøe har gennem næsten seks år været ansat hos Scantruck A/S som henholdsvis produktchef, direktør for Scan-

truck i Norge og senest som sælger på Fyn og i Sønderjylland. Peter Daugbjerg ApS importerer og forhandler Gamma4 læssemaskiner, Maeda kompakte kraner og diverse brugt entreprenørmateriel.

ENVIRONMENTAL CONTAINMENT SOLUTIONS

ADR-godkendt IBC til transport af brændstof.

• Dobbelte vægge til opbevaring af brændstof. • Er på lager og tilgængelig for øjeblikkelig levering. • Kapacitet på 400-3000 liter.

• RAPID er en serie basismaskiner fra Schweiz der kan opfylde ethvert behov. • RAPID er monteret med kraftige motorer, der er nemme at arbejde med. • RAPID kan monteres med alle slags redskaber.

Aspen Denmark, Svalehøjvej 18, DK-3650 Ølstykke Tlf: + 4 5 4 3 7 6 0 2 0 6 Email: info@aspendenmark.dk

Kontakt os for yderligere information og brochuremateriale


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 17

Dozer-kamp gav sejr til den nye En dyst mellem Caterpillars nye D6T dozer og den tidligere model D6R gav en klar sejr til den nye. Kritikere var ellers skeptiske Pon Equipment er blevet mødt med enkelte kritiske bemærkninger om, at den nye Cat D6T har færre muskler end den hidtidige D6R. Derfor blev der sat en dyst op med to erfarne dozerførere, og den nye model vandt klart, selv om den ikke gør det med samme brøl fra motoren, når der tages fat på det hårde arbejde. - Der er overhovedet ingen tvivl – den nye Cat D6T er meget stærkere ved alle omdrejningstal. Der er simpelthen meget mere skral i den nye. Ofte kan det være svært at mærke forskellen fra den ene model til den anden, men her er det helt tydeligt, og vores test dokumenterer det jo også i klare tal, siger Kim Pedersen, der har 13 års erfaring som dozerfører hos Per Aarsleff A/S. Sammen med kollega Svend E. Skov, der ligeledes har kørt dozer i mange år, gennemførte han en sammenlignende test i en midtjysk grusgrav. Testen var bygget op, så der blev kørt 17 skub i samme spor, og der blev registreret både tid og flyttet mængde jord for hver af de to maskiner. Derefter blev jorden flyttet tilbage og området genetableret. Der blev kørt i et område med ensartede forhold for begge maskiner. - Jeg mener, at testen er en 100% reel sammenligning, og den viste klart, at Cat D6T er overlegen i forhold til den gamle model, som vi jo ellers har været meget glade for at køre med. Når den nye model virkelig bliver sat på arbejde, så går omdrejningstallet ned til 1500, og der har den et helt utroligt moment, siger Kim Pedersen. Det lave omdrejningstal på omkring 1500 omdrejninger pr. minut i forhold til tidligere 1700

omdrejninger pr. minut er et led i bestræbelserne for at gøre maskinen mindre støjende og samtidig spare brændstof.

Separate styrepumper Pon Equipment ønsker ikke at oplyse de præcise tal for testen, da den påviste produktivitetsstigning er så markant, at det overgår de data, som Caterpillar vil stå inde for. Én af årsagerne til den øgede produktivitet er, at den nye model er hurtigere i funktionerne, fordi der nu er separate hydraulikpumper til de forskellige funktioner. Det betyder, at maskinens styring betjenes af én hydraulikpumpe og bladet af en anden. - Det er rigtig lækkert med de separate styrepumper på den nye D6T. Man kan manøvrere så tosset man vil, uden at maskinen taber fart og i enden, hvor man skifter retning, kan man styre og løfte eller droppe bladet i én og samme bevægelse, siger Kim Pedersen. Også Svend Erik Skov er begejstret for den nye dozer og kalder den ganske enkelt overlegen i forhold til tidligere modeller. - Der kan ikke sættes spørgsmålstegn ved de resultater, vi har opnået. Der var et perfekt underlag til at belaste maskinerne fuldt ud, og den nye D6T imponerede mig ganske godt, siger Svend Erik Skov. For produktspecialist Bo Mikkelsen fra Pon Equipment var testen en bekræftelse af, hvad han forventede. - Vi har hele tiden ment, at den nye model har en større produktivitet, men det giver en helt anden sikkerhed, når to drevne dozerførere både dokumenterer det med produktionsresultaterne og efterfølgende er så klare og en-

tydige i deres personlige vurdering af den nye Cat D6T. Vi kan nu konstatere, at kritikken, som er blevet spredt i branchen, er uberettiget, og vi kan med ro i sindet slå på, at vi har markedets mest moderne produktionsmaskine, siger Bo Mikkelsen.

Dysten mellem de to dozere blev gennemført med Kim Pedersen og Svend Erik Skov i førersæderne. De har begge mange års erfaring som dozerførere hos entreprenørfirmaet Per Aarsleff.

Maskinparkens bedste Þnansiering Der skal professionelt grej til at hŒndtere bygge- og anl¾gsopgaver. Investeringer i entrepren¿rmateriel kan v¾re ganske omfattende, men med en fleksibel finansiering fŒr du et solidt fundament at bygge videre pŒ.

Nykredit Leasing er et landsd¾kkende leasing- og finansieringsselskab, som tilbyder fleksible og individuelt tilpassede finansieringsl¿sninger til dansk erhvervsliv.

S¿borg Tlf.: 70 20 95 50 Vejle Tlf.: 70 20 95 33

www.nykreditleasing.dk

NYL-21825_Ann_MMM_176x140.indd 1

Entreprenørmaskiner i Centrum

Ring i dag og fŒ rŒd i morgen Vi kommer ud til dig, nŒr du vil have en vurdering af dine leasingmuligheder. Dels sparer du tid, og dels fŒr vi et v¾rdifuldt f¿rstehŒndsindtryk af din forretning, og kan dermed give dig en bedre rŒdgivning. Ringer du til en af vores finanskonsulenter, kan du ofte fŒ bes¿g dagen efter.

Doosan DL gummihjulslæssere fra 9 - 31 tons. Nu med op til 3 års fabriksgaranti !

05/01/09 13:43:37

YDERLIGERE OPLYSNINGER PÅ TLF. 70 13 80 13 www.conenco.dk


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

JUNI 2009

Travlhed og leveringstid findes stadig i branchen Selv om det går trægt i nogle dele af maskinbranchen, så melder Weidemann om travlhed på den nye fabrik for knækstyrede læssemaskiner. Der er stadig nogle ugers leveringstid Fabriks besøg

Det kunne forekomme lidt uheldigt at stå klar med en helt ny fabriksbygning på 30.000 kvadratmeter og et topmoderne produktionsapparat netop nu, men hos Wacker Neuson koncernen, som i dag ejer Weidemann, er der ingen panderynker. Faktisk var det ét af det seneste års mest optimistiske fabriksbesøg, som Maskin og Materiel Magasinet har deltaget i. Den nye samlefabrik til Weidemann-maskiner er bygget i tilknytning til den gamle og stod klar sidste år. I den nye bygning er der dels en topmoderne malerlinje og dels er det en samlefabrik. I de gamle fabriksbygninger er smededelen med udskæring og sammensvejsning af chassiser samt fremstilling af komponenter samlet. Weidemann var indtil for få år siden en familievirksomhed, men i 2005 overtog Wacker Neu-

son fabrikken. Wacker Neuson omfatter også kendte brands som Wacker komprimeringsmateriel, Neuson gravemaskiner og dumpere og Kramer Allrad firehjulsstyrede læssemaskiner. De hidtidige Wacker og Neuson maskiner er nu samlet under det nye Wacker Neuson brand. Den maksimale kapacitet på den nye fabrik er op til 7000 maskiner årligt, hvis der arbejdes i toholds skift. I dag arbejdes som planlagt fra begyndelsen i etholdsskift med en medarbejderstab på ca. 250 medarbejdere. Det giver en ugentlig produktion på ca. 70 maskiner. - Når vi reelt endnu ikke har mærket nedgangen, som ellers præger maskinbranchen, så skyldes det flere forhold. Vi var langt bagud og havde lange leveringstider forud for indflytningen i den nye fabrik, og det er først nu, at vi har fået indhentet efterslæbet, fortæller salgschef Mario Middeke fra Weidemann.

- Desuden har vi en betydelig del af vores afsætning til landbruget, og der er ikke de samme vanskeligheder som i bygge- og anlægsbranchen lige nu, siger han. Også i Danmark veksler salget af maskiner til de forskellige sektorer, og salgschef Robert Kjærgaard fra Stemas, der importerer Weidemann, fortæller, at salget til landbrug og øvrige kundegrupper i øjeblikket er fifty-fifty. - Havde du spurgt mig for to-tre måneder siden, så var der overvægt af salg til landbruget, men det er som om salget til industrien er vokset igen på det seneste. Det giver en klar fordel for salget af Weidemann-maskiner, at vi har landbruget med som kundegruppe i forhold til de maskintyper, der udelukkende anvendes i bygge- og anlægssektoren. Dertil kommer salg til anlægsgartnere, industri og service samt boligforeninger, siger Robert Kjærgaard. I 2008 blev der solgt ca. 400

Bonuskupon på 10% i 2009

Pon Equipment A/S kan i 2009 ved køb af en Ring og undervogns-udskiftning, tilbyde en hør nærm ere Bonuskupon på 10% af prisen for udskiftningen.

Bonusbeløbet kan bruges til betaling af andre reparationer og reservedele til samme maskine. Gælder også for undervognsreparationer for andre mærker end Caterpillar. Pon Equipment A/S Brøndby: Park Allé 363 • 2605 Brøndby • Tlf. 70 25 22 11 Skejby: Jens Olsens Vej 23 • 8200 Århus N • Tlf. 70 25 44 11 equipment.dk@pon-cat.com • www.pon-cat.com

I en 40 meter lang malerkabine pulverlakeres komponenterne til Weidemann-maskiner.

En ny Weidemann er ved at blive samlet. Der produceres i øjeblikket omkring 70 maskiner pr. uge.

Der er et meget stilfærdigt og samtidig meget rent miljø på Wacker Neusons nye samlefabrik for Weidemann-maskiner.

Læssemaskinerne fra Weidemann leveres som røde Weidemann-maskiner i nogle lande og som gule Wacker Neuson maskiner i andre lande, hvor Weidemann-navnet ikke så velkendt. Weidemann læssere i Danmark. Weidemann blev grundlagt i 1960 som en typisk iværksættervirksomhed. I 1985 blev maskine nr. 25.000 sendt på gaden, og næste år kan virksomheden fejre 50 års jubilæum. Den nye fabrik er naturligvis fuldt moderne. Malerkabinen strækker sig over 40 meter, hvor maskinerne pulverlakeres som

noget relativt usædvanligt for denne maskintype. Emnerne stålblæses og lakeres, hvorefter de ’bages’ ved 280 grader. Samlelinjen er 90 meter lang, og indtrykket af fabrikken er meget roligt. Samtidig er der et uhyre rent miljø omkring produktionen. I forbindelse med Wacker Neusons overtagelse af de forskelli-

ge brands er Weidemann-programmet blevet udvidet, så det i dag omfatter knækstyrede læssemaskiner fra 1500 kg til 5,6 ton suppleret med en fire-hjulsstyret maskine på 8,4 ton, der i forvejen er kendt fra Kramer Allrads maskinprogram. Desuden omfatter Weidemann-programmet teleskoplæssere med en løftehøjde op til 5,40 meter.


JUNI 2009

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 19

RÌkker 27 meter op for at bryde ned Med en ny volvo EC 460C HR kan nedbrydningsfirmaet Villy C. Petersen rÌkke 27 meter op med en tre tons betonsaks Føreren er en stor Volvo-fan, og da Villy C. Petersen samtidig har et godt samarbejde med Volvo Entreprenørmaskiner var valget af maskine ikke svÌrt, da den hidtidige Volvo EC 460 skulle udskiftes. - Vi kiggede reelt ikke efter sü meget andet. Vi har vÌret godt tilfredse med den anden maskine, og samarbejdet har fungeret fint. Føreren er naturligvis vigtig i beslutningsprocessen, og han er stor Volvo-fan, sü vi havde let ved at trÌffe beslutningen, fortÌller direktør Jan Schultz Petersen, der driver Villy C. Petersen sammen med sin bror Frank Schultz Petersen. Den nye Volvo EC 460C HR er en specialmaskine til nedbrydningsarbejde. Den er udstyret med et nyt system til at koble udstyret af og pü, sü det er hurtigere og lettere at skifte mellem det lange nedbrydningsudstyr og almindeligt kort udstyr. Nür føreren er rutineret i at skifte, kan det gøres af Ên mand pü under en halv time. En anden specialfunktion til nedbrydningsarbejde er en kipbar kabine, sü føreren har uhindret udsyn til arbejdet i de store højder. Som ekstraudstyr er maskinen udstyret med vandingsanlÌg til støvbekÌmpelse. Det omfatter bl.a. montage af en 750 liter vandtank. Med alt udstyr

vejer maskinen tÌt ved 60 tons. - Vi har füet maskinen leveret med smøreanlÌg ligesom alle vore øvrige maskiner. Sü er vi sikre pü, at maskinerne bliver smurt under alle omstÌndigheder, og samtidig giver det en tidsbesparelse. Vi har desuden servicekontrakt, som dÌkker den løbende service og forskellige typer reparationer. Dermed har vi velkendte maskinomkostninger, siger Jan Schultz Petersen. Villy C. Petersen mÌrker som de fleste andre i bygge- og anlÌgssektoren til nedgang i ordrebeholdningen, men det har ikke füet firmaet til at skÌre ned. - Vi kan godt mÌrke afmatningen, men vi har hele tide noget at lave, og vi har den filosofi, at vi ikke afskediger folk, fordi der ikke er helt sü travlt. Südan har det altid vÌret hos Villy C. Petersen, og det holder vi fast ved, siger Jan Schultz Petersen. - Büde maskinførere og hündfolk har sü mange specielle opgaver og har oparbejdet sü meget knowhow og erfaring, at vi ikke bare kan sÌtte en ny ind, nür vi igen für flere ordrer, siger Jan Schultz Petersen, som til gengÌld i travle perioder indlejer ekstra mandskab fra andre entreprenørfirmaer.

Den nye Volvo EC 460C HR kan arbejde med et tre tons vÌrktøj i op til 27 meters højde.

PrĂŚcis maskinkontrol Fra enkel 2D til avanceret 3D

Fra venstre maskinfører John Sørensen samt indehaverne Jan Schultz Petersen og Frank Schultz Petersen.

info@topptopo.com www.topptopo.dk

Tel. +45 47 199 299

NyansÌttelser Carsten Bisgaard, 50 ür, er pr. 1. maj 2009 begyndt som freelance-sÌlger hos Nicolaisen & Larsen A/S i Benløse. Nicolaisen & Larsen er dansk importør og eneforhandler af JCB maskiner. Carsten Bisgaard vil i sam-

arbejde med Lars Houlind have SjĂŚlland, Bornholm samt Ă˜erne som distrikt. Carsten Bisgaard kommer til Nicolaisen & Larsen fra en stilling hos Erenfred Pedersen A/S. Han har gennem en ĂĽrrĂŚkke arbejdet i maskinbran-   

chen og har derfor en stor kontaktflade. Mange kunder vil derfor allerede kende ham fra andre forbindelser.

Svensk/Tysk kvalitet & teknologi

Hamre

Vimek

– bygget til de nordiske skove!              

t t t t t t

3VALEH¾JVEJ ®LSTYKKE 4LF

INFO ASPENDENMARKDK

/FESJWOJOHTVETUZS )ĂŒOEIPMEU)ZESBVMJLWÂ?SLU“K .PUPSIBNSF 5SZLMVGUWÂ?SLU“K -VGUWÂ?SLU“KWÂ?SLTUFE SFTFSWFEFMFNW

Autoriseret CP forhandler i Danmark

www.cp.com Kontakt os for demonstration - vi kommer overalt XXXUPOUFDELt5MG

foto:chicago pneumatic

-")') ""$)"() ),&''+#(! $' +' $(,)  " $#'! %$)!)%(%' !%$!*''$,)  &' ('

Vimek er absolut førende inden for lette maskiner til skovbruget. Driftsøkonomien er i højsÌdet, og maskinerne kan køre pü selv svÌrt fremkommelige steder. Hos Interforst fører vi naturligvis hele sortimentet.

Priseksempler:

:

Vimek 404 T Processor: Kompakt og effektiv maskine, der sikrer optimal brÌndstoføkonomi. Med Keto fÌldehoved: 820.000 kr.

Vimek 620 Minimaster: 4-hjulstrukken ATV’er med vogn og kran. Kan anvendes overalt: 173.000 kr.

Vimek 606 TT: Udkørselsmaskine, som sikrer optimal fremkommelighed: 416.000 kr.

Vimek 606 BIOCOMBI: Kombimaskine til büde fÌldning og udkørsel: 507.000 kr.

BlĂĽkildevej 8, Stubberup, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 75 Fax 64 79 11 75 Mobil 40 56 77 46 info@interforst.dk

www.interforst.dk

Vi kan kun sĂŚlge hvad vi selv tror pĂĽ


3 FAVORITTER TIL SAMME GODE RENTE

MANGLER I ANDRE MASKINER? Ring for uforpligtende finansieringstilbud Eksempelvis stamper, minigraver og dumper. Optimal pakkeløsning til jer og til favorable priser.

- WEIDEMANN 1140 CX30

Sammensæt selv mellem Yanmar, Ammann, Weidemann, CMI og Merlo.

Inkl. hydrostatisk 4WD, oliekøler, hydraulisk hurtigskifte og 27x8,5-15 dæk.

1,5%

- WEIDEMANN 1250 CX35

Inkl. 24,6 kW Perkins motor, 2 gear, differentiale spær, hydraulisk hurtigskifte og 31x15,5-15 dæk.

- WEIDEMANN 1370 CX50

Inkl. 35,7 kW Perkins motor, differentiale spær, 2 gear, hydraulisk hurtigskifte, justérbar rat og 31x15,5-15 dæk.

FAST RENTE

FAST LAV PRIS PÅ DET LOVPLIGTIGE SIKKERHEDSEFTERSYN AF ALLE TELESKOPLÆSSERE MED ELLER UDEN KURV!

TILBUDDET GÆLDER FREM TIL 31. JULI 2009 FINANSIERING AF NYE WEIDEMANN MASKINER OVER 48 MÅNEDER MED EN RENTE PÅ 1,5% P.A. ETABLERINGSOMKOSTNINGER KR. 2000,-. UDBETALING OG RESTVÆRDI OPLYSES I FORBINDELSE MED VORES FINANSIERINGSTILBUD, SOM ER BETINGET AF POSITIV KREDITVURDERING.

Udbetaling 15%

Restbeløb 20%

SERVICEKONTRAKTER TIL FAST PRIS ► Faste vedligeholdelsesomkostninger ► Højere gensalgsværdi ► Service udført af specialuddannede montører ► Al olie er inkluderet i prisen ► Montering af Trackunit Pro uden beregning

Løbetid 48 måneder

ALTID ORIGINALE RESERVEDELE PÅ LAGER!

VI HAR UDVIDET VORES YANMAR GARANTI TIL 2 ÅR!

Peter Sydjylland/Fyn Henning Vestjylland Søren Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Morten Frank Hans Peter Allan

Nordjylland Nordjylland Sjælland Sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549 2365 8627

Maskinleverandørerne

?

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring vedr. abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet fax 8680 4449 eller mail mmm@mail.dk

Indtil 31.7. 2009: Finansiering af nye NEUSON maskiner over 24 eller 36 måneder med en rente på 0,00% pa. Etableringsomkostninger kr. 2.000,-. Udbetaling og restværdi oplyses i forbindelse med vort finansieringstilbud, som er betinget af positiv kreditvurdering.

Neuson 1503

SPECIALPRIS uden udrustning. Excl. moms

168.000

Neuson TD9

SPECIALPRIS Så længe lager haves. Excl. moms

Udrustningspakke: kr. 15.000,- excl. moms

SERVICEPAKKE

Sammen med den attraktive finansiering tilbydes ligeledes

59.000

- ServiceComfort aftale med - M-Tec overvågningssystem og - Årseftersyn

Ring for flere informationer og demonstration Sjælland: Jylland midt/nord: Michael Jørgensen......3068 4404 Ole Klitgaard ...............2445 1153 Allan Schmidt Nielsen.2032 1611 Jylland syd: Jylland/Fyn: Svend Sørensen .........2021 2153 Tommy Kristensen ......4031 7153 Leasingkonsulent Jan T. Hviid - 6122 7383

member of JMM GROUP, Scandinavia

www.jmm-group.com

MMM JUNI 2009pdf  
MMM JUNI 2009pdf  

Ny Weidemann fabrik side 18 Ny havn i Hou side 10 Skibene ligger i kø for at blive klippet i stykker af de to 100 ton Hitachi-maskiner med s...