Page 1

UDGAVE 5 • 15. ÅRGANG • MAJ 2010

Bauma markerer et vendepunkt Flere af de store udstillere på Bauma rapporterede om overraskende stort salg direkte på messen. Besøgstallet blev hæmmet af den islandske vulkanaske, der generede flyvningen

Det var generelt ikke så mange markante nyheder på Bauma. Mange fokuserer i øjeblikket udviklingsindsatsen på at nedsætte maskinernes brændstofforbrug og miljøbelastning.

Selv om der var lidt færre besøgende på Bauma end i 2007 var der trængsel, da messen åbnede. Der kom da også 415.000 gæster gennem tælleapparaterne. Bauma markerer, at bunden er passeret, og at bygge- og anlægsbranchen er på vej frem igen. Sådan var budskabet fra flere markante udstillere på Bauma i München. - De gode gamle dage er på vej tilbage. Salgstallene for messen har langt overgået vores forventninger. Vi må helt overraskende konstatere, at vi matcher mængden af solgte maskiner fra Bauma i 2007, som ellers var alle tiders rekordår. Det siger os helt

klart, at vi igen bevæger os rask frem efter det vanskelige 2009, siger adm. direktør Michael Heidemann fra Zeppelin, der forhandler Caterpillar i Tyskland. Visepræsidenten for Hitachi, Michikazu Okada tilføjer, at Hitachi opsamlede en masse salgsemner under messen, og nogle allerede resulterede i uventede ordrer på selve messen. Også generalsekretær Ralf Wezel fra den europæiske entre-

prenørmaskinindustri var fuld af optimisme efter Bauma. - Stemningen i entreprenørmaskinsektoren viser, at vi i Europa nu har bunden af kurven bag os. De europæiske kunder er klar igen, sagde han. Flere danske repræsentanter på Bauma noterer sig, at det ser ud, som om krisen er overvundet hurtigere i Central- og Østeuropa end i Danmark. Det er som om, at det danske marked for entreprenørmaskiner er mere afventende end i

andre dele af Europa. De første dage af Bauma var stærkt præget af flyrestriktioner på grund af vulkanudbruddet på Island. Adskillige udstillere nåede ikke frem, og flyproblemerne tillægges en del af skylden for, at besøgstallet i 2010 faldt med 17% i forhold til 2007, men der var trods alt 415.000 besøgende og et rekordstort antal udstillere samt et rekordstort udstillingsareal. Ca. en tredjedel af de besøgende

på Bauma kommer fra lande udenfor Tyskland, og mange af fabrikanternes stande er bemandet med salgspersonale fra det meste af verden. Også en række danske importører var repræsenteret på deres leverandørers stande. Der holdes en lang række konferencer under Bauma, og i år var der indgået et særligt partnerskab med Indien omkring indholdet på disse konferencer. En del måtte aflyses, fordi de involverede ikke kunne nå frem til

Baumas start. De danske repræsentanter på Bauma savnede også en del besøgende både fra Danmark og det øvrige Skandinavien, hvor askeskyen forhindrede gæster, der havde planlagt at flyve til München i at nå frem.

Stort minus til plus............................... side

2

Tysk inspiration..................................... side

16

Helms TMT Center overtager DIECI... side

3

Mineskole får nye maskiner................ side

17

De røde bliver gule............................... side

6

Brugte krisen konstruktivt................... side

18-19

Ammann køber fabrik......................... side

10

Brugte maskiner................................... side

10-12

Godt gang i grusgraven....................... side

12-13

Liebherr viste muskler..................... side

14-15

Maj måneds indstik MASCUS Magazine


SIDE 2

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

Maskin- & Materiel Magasinet udgiver Maskin- & Materiel Magasinet Gustav Wieds Vej 53 • postbox 283 DK - 8600 Silkeborg Telefon 8680 4499 • Telefax 8680 4449 Tlf.tid 9.30-16.00 mandag - fredag E-mail: mail:mmm@mail.dk / mmmprod@mail.dk Internet: www.mmm-online.dk

redaktion Ansvarshavende redaktør: Claus Thomsen Produktionsansvarlig: Charlotte Thomsen Journalist Per Bang Journalist Claus V. Jensen

Målsætning Det er magasinets målsætning at formidle tekniske nyheder/udviklinger og informationer til entreprenør- og anlægsområdet.

TRYK Trykcentralen, Gunnar Clausens Vej 6, Viby

Maskin- & Materiel Magasinet Udkommer 11 gange årligt til Amter og kommuners tekniske forvaltninger, materielgårde, og grønne afdelinger. Anlægsgartnere, entreprenører, kloakmestre, maskinstationer, grusgrave samt entreprenør- og anlægsområdets organisationer og institutioner, Boligforeninger, murermestre, (over 5 ansatte), Golfbaner/greenkeepere og danske havne.

ABBONEMENTS / ADRESSER service Tlf.: 86 80 44 99 • mail: mmm@mail.dk

ÅRSABONNEMENT Kr. 295,- i Danmark • Euro 40,- + postage

Annonce Str.: Min. 120 mm. OPLAG: 12.550 Stk.

MAJ 2010

Stort minus er vendt til plus Scantruck A/S har igen tjent penge i 2009. Efter et minus på 24 mio. kr. i 2008 er regnskabet for 2009 netop offentliggjort med et plus på 7,6 mio. kr. Adm. direktør Bo Sundroos har ikke armene helt oppe over hovedet, men er under omstændighederne tilfreds med at have ændret et underskud på 24 mio. kr. til et overskud på 7,6 mio. kr. i 2009. - Det hænger sammen med, at vi nu er på niveau med markedet. Vi har tidligere været vant til tocifrede millionoverskud, men det er situationen ikke til lige nu. Vi fik nedskrevet vores maskinlager til de aktuelle markedspriser i 2008-regnskabet, og samtidig har vi 40 færre medarbejdere end ved indgangen til 2008, siger Bo Sundroos. - I den økonomiske situation,

som bygge- og anlægsbranchen, landbruget og eksporten er i, er vi mere end godt tilfredse. Jeg har ikke præcise tal, men i øjeblikket er det mit indtryk, at eksportandelen er steget. Vi sælger pænt i Sverige. Samtidig påvirker overtagelsen af Komatsu os positivt for 2010. Vi har både salg og især mange aktiviteter med service. Alle servicebiler, som vi har overtaget fra KFD Komatsu, er fuldt booket, og der er også kommet opgaver til nogle af vore hidtidige servicebiler, siger Bo Sundroos. I løbet af 2009 er varelageret halveret, og specielt er der solgt godt ud i en meget stor behold-

ning af brugte maskiner. Det betyder, at likviditeten er forbedret med ca. 90 mio. kr. i forhold til året før. Balancesummen er nedbragt med 100 mio. kr. og soliditetsgraden er forbedret fra 40 til 60%. - Den forbedrede likviditet giver os bedre muligheder for eksempelvis at gå ud og opkøbe billige maskinparker, som kan afsættes til eksport. Der kan være penge at tjene i øjeblikket, og det må vi selvfølgelig gå efter. Markedet for nye maskiner er til gengæld meget presset af konkurrencesituationen, siger Bo Sundroos.

Adm. direktør Bo Sundroos glæder sig over, at minus er blevet vendt til plus i Scantrucks regnskab.

JCB støtter hjælpearbejdet Hjælpe- og oprydningsarbejdet er i fuld gang i Haiti, og når der er kommet nogenlunde styr på den del af udfordringen, venter en omfattende genopbygning af huse og infrastruktur i det hårdt ramte land. Derfor har hjælpeorganisationerne anmodet om donationer i form af blandt andet entreprenørmateriel, der er en stor mangelvare i øriget, og den anmodning har JCB valgt at efterkomme. Virksomheden, der er verdens tredjestørste producent af entreprenørmaskiner, har således doneret to rendegravere, og maskinerne er overdraget til den amerikanske regering, der har påtaget sig en ledende rolle i

hjælpearbejdet. Rendegraverne repræsenterer en værdi af 785.000 kroner.

Tsunami og jordskælv Det er langt fra første gang, JCB donerer udstyr til katastrofeområder. Siden 2004 har virksomheden således bidraget med entreprenørmateriel for samlet cirka 14 millioner kroner. I 2004 sendte JCB maskiner til Thailand, Indien, Sri Lanka og Indonesien efter tsunamien, i 2008 var det den kinesiske provins Sichuan, der havde behov for hjælp efter et voldsomt jordskælv, sidste år blev Sumatra i Indonesien ligeledes ramt af et alvorligt jord-

To rendegravere er sendt til Haiti fra JCB’s fabrik i England. Rendegraverne er en donation fra den verdensomspændende producent af entreprenørmateriel. skælv, hvor JCB trådte til med skælv målt til 7,0 på Richter hjælp, og nu er det så Haiti, der Skalaen. Det formodes, at kataer ramt. Det fattige land blev 12. strofen har kostet op mod januar flået i stykker af et jord- 200.000 mennesker livet.

DISTRIBUTION Maskin- & Materiel Magasinet udsendes med postvæsenet. Redaktionen påtager sig intet ansvar for fejl i artikler og produktoplysninger.

A Product of Hard Work

Der tages forbehold for annoncer og artikler, der strider mod bladets interesser. Der tages forbehold for evt. trykfejl. Artikler og billeder i Maskin- & Materiel Magasinet må ikke benyttes kommercielt uden udgivers tilladelse.

udgivelse & deadlines 2010

Udgivelse: 11. Juni 20. August 17. September 15. Oktober 12. November 10. December

Deadlines: 02. Juni 06. August 08. September 06. September 03. November 01. December

Vi er altid interesseret i at høre om en god historie eller nyhed i netop dit/jeres område. Kontakt os på 8680 4499 eller 2086 4499.

MØD OS PÅ: Det Sønderjyske Fællesdyrskue: Roskilde Dyrskue: Det Fynske Dyrskue: Hjørring Dyrskue: Landsskuet i Herning: Agromek:

Jylland 97 49 16 00 - Fyn 64 47 22 20 Øst for Storebælt 57 67 12 00

28. - 29. maj 4. - 6. juni 11. - 13. juni 18. - 19. juni 1. - 3. juli 30. nov. - 3. dec.

www.jcb.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

SIDE 3

Teleskoplæsser får ny importør Helms TMT Centret overtager import og forhandling af Dieci teleskoplæssere, som hidtil er blevet importeret af udlejningsvirksomheden VMC Pitzner Verdens tredjestørste producent af teleskoplæssere, Dieci bliver fremover forhandlet i Danmark, Grønland, Færøerne og Norge af Helms TMT Centret. Aftalen blev endelig indgået under Bauma, efter at den italienske ejer havde besøg Helms TMT Centre og Kristian Helms havde været på besøg på fabrikken i Italien. Det sidste var en forudsætning for, at den italienske ejer ville indgå en aftale med det danske firma. Det var vigtigt, at der var overensstemmelse mellem virksomhedernes værdier og målsætninger. - Vi fik en henvendelse fra en mand hos Dieci, om vi var interesseret. Det får vi relativt ofte fra forskellige fabrikker, så jeg var ret forbeholden. Kontaktpersonen ville dog gerne have lov at besøge os, og det fik han. Efter det besøg var de ret præcise på, at de gerne ville samarbejde med os, og ejeren Correggi ønskede at besøge os sammen med Diecis eksportchef. Det besøg gik godt, og vi var nu interesserede i et samarbejde, men de krævede, at vi kom til Italien for at se fabrikken først, fortæller Kristian Helms. - Vi har jo i forbindelse med agenturet for rendegravere og overtagelsen af KFD Komatsus maskinlager bebudet, at vi gerne vil mere ind i bygge- og anlægsbranchen. Det kommer vi med Dieci, som har 36 forskellige modeller, hvor én eksempelvis kan gå helt op i 25 meters højde og én kan løfte 21 ton op i 10 meters højde. Vi har i forvejen læssemaskiner fra Schäffer, som har teleskopbom, men det er jo knækstyrede maskiner, der er opbygget som læssemaskiner. Dieci er firehjulsstyrede maskiner, der er be-

regnet til at køre med pallegafler og mandskabskurv, fortæller Kristian Helms. - Dieci er en meget innovativ virksomhed, der er i fuld gang med at ekspandere, selv om de også mærker afmatningen. De er tæt på at være færdige med en udvidelse, der betyder, at de kan producere egne teleskopbomme, og der er også en udvidelse på vej med en fabrik for kabiner. Dieci er grundlagt i 1983, og Correggi overtog i 1997 i forbindelse med, at der var økonomiske vanskeligheder på virksomheden. Ved overtagelsen var der 120 medarbejdere, og i dag er der 200 ansatte trods de vanskelige afsætningsvilkår i øjeblikket. Correggi-familien er involveret i mange forretningsområder i lokalområdet syd for Parma lige fra hoteller til industrivirksomheder. Formuen, der ligger bag overtagelsen af Dieci, er primært skaffet ved produktion af korkpropper til vin. Familiens fabrikker fremstiller ca. 250 mio. korkpropper om året. Teleskoplæsserfabrikken omfatter i dag 35.000 kvadratmeter under tag. Den nuværende fabrik er bygget i 2007 og er meget moderne. - Det er en meget innovativ virksomhed, som virkelig ser muligheder frem for at fokusere på vanskeligheder. Vi var meget imponerede ved besøget på fabrikken, og samtidig er Dieci vant til de danske forventninger fra kunderne og til de danske myndighedskrav, så det er let at komme i gang, siger Kristian Helms.

Fra venstre indehaveren af Dieci, Correggi efterfulgt af salgsschef for entreprenørmaskiner hos Helms TMT Centret, Kim Damgaard og indehaver Kristian Helms.

NYHED Entreprenører • Håndværkere • Anlægsgartnere • Park & Vej

En helt ny måde at tænke transportløsninger på 3500 kg prof. boogietrailer med skifteladsystem: • • • •

Ring i dag for nærmere information og eventuelt en uforpligtende demonstration

Stållad med og uden løvhæk Aluminiumslad Asfaltlad, isoleret Bundramme, hvor du kan få din helt egen opbygning (f.eks. en 10 Ft. Skibscontainer)

Dine fordele: • • • • •

Total fleksibilitet: skift mellem forskellige ladtyper afhængig af transportopgaven Én og samme trailer til mange lad (f.eks. distribution af affaldslad) Færre transportomkostninger sammenlignet med lastbiltransport Kan også anvendes hvor pladsen er kneben Mindre miljøbelastning sammenlignet med lastbiltransport Vi formidler finansiering ved leasing på særdeles favorable vilkår. F.eks. én trailer og et stållad fra ca. 1.300 kr/md.

CN Industries Aps, Grejsdalsvej 324 B, 7100 Vejle. Tel: 75853044. www.ecflextrailer.dk


SIDE 4

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

GPS maskinstyring med hurtig reaktion Bramsnæs Entreprenørservice har fået leveret en gravemaskine med Trible Dual GPS maskinstyring, der meget hurtigt bestemmer den nøjagtige position Ved at få monteret to GPS-modtagere på den nye Volvo 240 CL har Bramsnæs Entreprenørservice fået et system, der kan bestemme maskinens præcise position og arbejdsretning uden at bevæge maskinen. Det var et stort ønske fra føreren. Ved andre maskinstyringsystemer med én GPS-modtager skal maskinen krøjes hver gang, den

er flyttet på bælterne for at bestemme maskinens orientering, Sitech Danmark A/S leverede systemet i en tæt dialog med føreren af maskinen. Systemet benytter Trimbles nye AS450 vinkelsensorer, der adskiller sig fra andre sensorer på markedet ved, at de er temperaturstabiliserede og arbejder med samme indvendige arbejdstem-

peratur, uanset om det er frost eller hedebølge. Samtidig er vinkelsensorerne baseret på avanceret gyro-teknologi, som man kender fra en kampvogn, hvor gyro holder løbet i den rigtige retning, selvom kampvognen er i bevægelse. Disse nye facetter bidrager til, at Trimbles vinkelsensorer reagerer lynhurtigt med høj præcision.

Bramsnæs Entreprenørservice har fået leveret Trimble Dual GPS maskinstyring til sine nye Volvo L240CL.

Udlejningsmaskiner til alle formål Pon Rental A/S Vrøndingvej 8A 8700 Horsens Tlf. 7025 5387

Park Allé 363 2605 Brøndby Tlf. 7025 5387

PON

www.pon-cat.com

Maximal effektivitet til din nuværende eller nye gravemaskine

Kontakt engcon for mere information om muligheder for montering af tiltrotator på din gravemaskine. Se mere på www.engcon.dk eller kontakt os direkte. engcon Danmark | Fredensvej 23, DK-5620 Glamsbjerg | Tel 2020 3584, Fax 6479 2110 www.engcon.dk, info@engcon.dk

Maskinen til Bramsnæs Entreprenørservice & Maskinudlejning er leveret med et modem, der henter korrektionsdata fra GPSnet.dk. Dermed kan ma-

skinstyringen arbejde uden en referencestation. Det er især en fordel ved mindre projekter eller ved jævnlig flytning af maskinen fra projekt til projekt. Det er

navnenyt

bruar i år, og han har desuden en solid baggrund i entreprenørmaskinbranchen.Den 49årige sjællænder har været ansat 15 år som montør i Volvo Entreprenørmaskiner i Brøndby og Roskilde og været værkfører i Komatsu KFD A/S, Vejen, i fire år samt en kortere periode i Johs. Møller Maskiner A/S, Rønnede, også som værkfører. Det primære geografiske arbejdsområde bliver Sjælland og øerne, og han skal blandt

Jens Andersen er netop blevet ansat som servicekonsulent i Scantruck. Han skal være med til at styrke virksomhedens indsats på Sjælland og får udgangspunkt i Scantrucks afdeling i Karlslunde.Jens Andersen har masser af erfaring med blandt andet Komatsu entreprenørmaskiner, som Scantruck har været dansk importør af siden 1. fe-

samtidig en stabil og hårdfør løsning, som Sitech Danmark har gode erfaringer med.

andet tage sig af indgåelse af serviceaftaler på Komatsu-, Manitou-, Atlas- og Case-maskiner.


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

SIDE 5

Gravemaskiner med Miniteleskoplæsser og uden bagende til Århus Mørtel Der er både fordele og ulemper ved gravemaskiner med kort svingradius. Derfor fastholder JCB begge muligheder i sine mellemstore kompaktgravemaskiner

Den første Weidemann miniteleskoplæsser er leveret i Danmark. Den vil bl.a. blive anvendt til udlejning

JCB præsenterede to nye modeller gravemaskiner i den større ende af kompaktprogrammet. Det er JCB 8085 ZTS på 8 ton med helt kort bagende og 6,5 ton maskinen JCB 8065 RTS med lidt bagende. De to nye modeller afløser tilsvarende modelstørrelser, men med væsentlige forbedringer især af hydrauliksystemet og med helt nye motorer. - Det er klart, at den korte bagende er en fordel, når der skal arbejdes på snæver plads, men det er lige så klart, at en kortere bagende også betyder lavere kapacitet, for ingen kan jo lave om på naturlovene, siger salgschef Dennis Faurby fra Nicolaisen & Larsen, som importerer og forhandler JCB. Den nye 8 tons maskine er som noget helt nyt udstyret med det elektroniske styresystem EMS (Electronic Monitoring System), som kendes fra store gravemaskiner. Det indebærer, at maskinen kan forhåndsindstilles til tre forskellige arbejdsniveauer – let, mellem eller hårdt arbejde. Både

Stemas præsenterede i efteråret den nyudviklede miniteleskoplæsser T4512 på Agromek og efterfølgende ved demonstrationer hos en række kunder. Den første maskine blev bestilt allerede ved efterårets demokørsler, men er først blevet leveret ved forårets indtog. Kunden er Århus Mørtel, som vil udleje den, og dermed får andre mulighed for at prøve den i praksis. Weidemann har opbygget den nye teleskoplæsser efter samme koncept som traditionelle teleskoplæsere med fire-hjulsstyrring i stedet for minilæsserens traditionelle knækstyring. Det giver den fordel, at maskinen er væsentlig mere stabil, når man arbejder i højden, fordi man hele tiden har sin kontravægt på det mest fordelagtige sted. Arbejdshøjden er på 4,5 meter og miniteleskoplæsseren har en kabinehøjde på 1.94 meter. På markedet har der tidligere været et hul imellem små kompakte minilæssere og mellemstore teleskoplæssere. Med

Den nye JCB 8085 med kort bagende blev præsenteret på Bauma. Den har en ny motor med væsentligt forbedre brændstoføkonomi og forbedringer af hydrauliksystemet. motorens og hydrauliksystemets ydelser tilpasses via EMS de belastninger, som maskinen indstilles til. Begge de nye modeller har Isuzu Tier III motorer. Sammen med den elektroniske styring giver det maskinerne et lavt brændstofforbrug. JCB 8085 bruger således over to liter mindre i timen ved sammenligneligt arbejde eller med andre ord flytter

den 25% mere jord pr. liter forbrugt brændstof. Den bedre brændstoføkonomi giver naturligvis også en mere miljøvenlig maskine. JCB 8065 RTS afløser den populære model 8060. Den nye model har ud over ny motor og et forbedret hydrauliksystem også fået opgraderet undervognen, så kapaciteten også på det felt er øget.

Carsten Ramsdal, Århus Mørtel i firmaets nye Weidemann T4512 og Frank Sørensen fra Stemas Maskinsalg. T4512 tilbydes nu en teleskoplæsser, som har minilæsserens kompakte mål og teleskoplæsserens styrker/evne til høje løft. I lighed med en del kompakte minilæssere kan miniteleskoplæsseren transporteres på en almindelig maskintrailer. Teleskoplæsseren er udstyret med en 35 hk Yanmar motor og har en kørselshastighed på op til 20 km/t. Den vejer 2.420 kg.

Finansieres fra:

Grav et hul i jorden, ikke i lommen! Du har lige nu mulighed for at gøre en speciel god handel på udvalgte Komatsu maskiner.

Komatsu WB97S Rendegraver Komplet udstyret med: 4 i 1 skovl, mekanisk skifte, 2 grave skovle, og fast planer skovl Ydelse pr. måned fra kr.

7.060,00*

Komatsu WA320 “Agri” Gummihjulslæsser Komplet udstyret med: ABL skifte, Viby skovl, brede dæk og skærme, og centralsmøring Ydelse pr. måned fra kr.

*eks. finansieret over 60 måneder. 20% af købesummen betales som udbetaling. Det er en betingelse for aftalen at der tegnes en KOMcare2 aftale (serviceaftale med udvidet garanti). – 5 års garanti eller 8.000 drifttimer. Komcare 2 aftalen faktureres særskilt. Alle ydelser er ekskl. moms. Tilbuddet gælder i en begrænset periode.

13.674,00*

1,95%

p.a.

Komatsu PC240-8 Gravemaskine Komplet udstyret med: hydr. skifte, grave skovl, tiltskovl, centralsmøring, og lygter på tag, Ydelse pr. måned fra kr.

16.027,00*

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk


SIDE 6

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

De røde bliver nu også gule Neuson har hidtil skilt sig ud i landskabet med sin røde farve, men nu slår fusionen med Wacker igennem, og standardfarven bliver gul Wacker Neuson præsenterede mange nyheder på Bauma, samtidig med at det var tre år siden, at de to selskaber Wacker og Neuson fusionerede. Ud over en lang række maskinnyheder er den gennemgående nyhed, at Neusons hidtidige røde farve på maskinerne erstattes af Wackers gule. Det vil dog fortsat være muligt at få røde Wacker Neuson-maskiner, hvis kunder specifikt ønsker det. Den mest markante maskinnyhed fra Wacker Neuson er en ny 14504 gravemaskine på 14 ton. - Der er sket en udvikling i det segment, hvor maskiner på omkring 14 ton er de mest solgte, og derfor er det væsentligt, at Wacker Neuson nu har en topmodel i præcis den størrelse, siger Hans Holm fra JMM Group, der importerer Wacker Neuson til Danmark og Norge. Det er en maskine med kort bagende, og hvor der er lagt stor vægt på et meget præcist hydrauliksystem med dobbelt variable pumper. Maskinen er forsynet med en 75,9 kW/101,9 hk Deutz motor, der arbejder ved lavt om-

maskiner, og kunder, der først har haft en maskine med VDS systemet, køber det igen, så vi tror på, at det vil slå igennem også på de lidt større maskiner, siger Hans Holm, der understreger, at Wacker Neuson er alene på markedet med denne løsning. - Ofte er man nødt til at holde på en skråning under arbejdet, men med dette system undgår føreren at sidde skråt og belaste sin ryg. Samtidig kan man også arbejde tættere på forhindringer uden at ramme imod, siger Hans Holm. Wacker Neuson har arbejdet med kompaktmaskiner, der kan køre ind og ud gennem en dør. Der blev vist den nye 900 kg gravemaskine, som kun kræver en åbnings bredde på 70 cm. En 900 kg dumper på bånd kan tilsvarende køre igennem en åbning på kun 80 cm i bredden. - Den nye dumper på bånd med dieselmotor er opdateret med en række input ikke mindst fra vore brugere i Danmark. Vi har solgt ganske mange gennem de seneste tre-fire år, og Danmark er et stort marked for den type dumpere. Derfor har vi haft ret stor

drejningstal og dermed har et lavt brændstofforbrug og begrænset miljøpåvirkning både med emission og støj. Gravemaskinen er samtidig forsynet med den nye generation af kabiner, som Wacker Neuson også præsenterede på Bauma. Der er tale om et helt nyt kabinekoncept, hvor der er arbejdet gennemgribende med komfort og sikkerhed. Der er nye detaljer omkring vinduesåbning, udformning af joysticks, instrumenteringen og gulv. Alt er udarbejdet med henblik på at forbedre de ergonomiske forhold for føreren. En anden nyhed fra Wacker Neuson er udvidelse af VDS-systemet til alle modeller op til fem tons. VDS er et system, der betyder, at overvognen på en gravemaskine kan holdes vertikal, selv om undervognen holder på en skråning. Hidtil er dette system kun leveret på Wacker Neusons to tons maskine. - Det er option, men indtil videre leverer vi det som en option uden merpris i Danmark. Vi har haft stor succes med det på de mindre

Wacker og Neuson var netop fusioneret op til den foregående Bauma, så det var første gang, at de nye koncern have samlet stand.

VDS-systemet betyder, at overvognen og dermed føreren holder en lodret position, selv om undervognen holder på en skråning under arbejdet. Wacker Neuson 14504 er en ny midi gravemaskine på 14 tons. Den er to ton større end forgængeren.

model 250

RESTSALG!

Wacker Neuson leverer nu dumpere med kabine i størrelser fra to til ni tons.

Årgang 2008

3 S... TK. KUrstN til mølle

Den nye Wacker Neuson dumper på bånd med en lasteevne på 900 kg er udviklet efter en række input fra det danske marked, hvor der er et betydeligt salg i denne type dumper.

- fø

indflydelse på udviklingen af den nye model, og den har faktisk været testet i Danmark gennem et halvt år, fortæller Hans

Holm. Også på de lidt større typer dumpere er der videreudviklet, og bl.a. leveres en større del af mo-

delprogrammet nu med den nyudviklede kabine. Det gælder for modellerne med en lasteevne fra to til ni tons.:

www.kiesel.dk

14 4.500,-

Excl. moms

TEKNISKE DATA Skovl: 0,25 m2 Tiplast std.-skovl: 1080 kg Vægt: 1540 kg Stabel-/tiphøjde: 2,66 m / 2,29 m Effekt: 17 kW / 23 hk Venderadius: 1,97 m (mellem kantsten)

Excl. skovl og pallegaffel

ERENFRED PEDERSEN A/S IMPORT, SALG OG SERVICE AF ENTREPRENØR- OG INDUSTRIMATERIEL

AALBORG

Rebslagervej 7 9000 Aalborg Tlf. 98 13 77 22 Fax 98 16 56 11

info@ep.dk

KØBENHAVN

Baldersbuen 22 2640 Hedehusene Tlf. 43 71 01 66 Fax 43 71 06 11

KOLDING

Albuen 26 6000 Kolding Tlf. 76 33 60 60 Fax 76 33 60 69

FUCHS Terex udvikler og producerer hydrauliske maskiner og kraner, til de

fleste typer opgaver. Herunder materialehåndtering, sortering, last og losning m.m. Med kran -og maskinstørrelser fra 17 – 77 tons og arbejdsradius op til 21 meter, er der i Fuchs programmet løsninger til de fleste opgaver, indenfor havne, skrot, genbrug, recyckling, tømmerhåndtering og meget andet.

www.ep.dk

Kiesel Scandinavia A/S • Salg: Henrik Hansen 4020 7872 • Service Ebbe Trustrup 4020 8630


MAJ 2010

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

SIDE 7


SIDE 8

3

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

stærke græsmaskiner og gode tilbud Perfekt arbejde, driftssikkerhed og utrolig kapacitet for pengene

Iseki ZeroTurn – ultimativ manøvredygtighed • Utrolig smidig • 32 hk diesel • Klippebredde op til 180 cm • Bagudkast /sideudkast • Mulchingklip

104.000,-

Pris med 150 klipper

Iseki SFH 220 – perfekt arbejde • 22 hk vandkølet diesel • Hydrostatisk transmission • Ergonomisk førerplads Pris med 137 cm mulchingklipper

99.000,Peruzzo Koala – nyt liv til vintertrætte græsplæner • Miljørigtig græspleje uden kemikalier • Vertikalskærer og slagleklipper i et • Liftophængt med opsamler • Effektbehov 20-25 hk • Arbejdsbredde 1,2-1,6 m

36.500,-

Pris Koala 1200

Bestil en maskindemonstration i dag Find nærmeste forhandler på

www.hcpetersen.dk

Alle priser er excl. moms og levering. Forbehold for udsolgte varer

Timan fjernstyret buskrydder RC-750

Klippebredde 750 mm

Udlejer investerer i nye maskiner Udlejningsfirmaet Hertz Materiel har købt en ny multifunktionsmaskine – MultiOne GT 950 hos MultiOne Danmark. Det er bl.a. et resultat af de trange tider, at flere ifølge Hertz Materiel ønsker at leje og dermed have en variabel omkostning frem for at eje. - Vi har et ønske om at sikre vore kunder de maskiner, de efterspørger. Det betyder, at vi i dag bl.a. også har teleskoplæssere, mandskabsvogne, trucks og minikraner. Kunderne er industrien, entreprenører og håndværkere. Det gælder både korttidsudlejning og de længerevarende udlejninger, siger Jan Bostrup, der har otte medarbejdere i Nørresundby. Her er også eget værksted, der sikrer, at de udlejede maskiner altid er tip-top i orden. Han fortæller videre, at virksomheden har solgt en del maskiner til kunder, der har været interes-

Hertz Materiel har købt en ny MultiOne GT950 multifunktionsmaskine til afdelingen i Nørresundby. serede i selv at eje maskiner. Ofte beholder Hertz dog serviceringen, og fastholder dermed kontakten til kunderne, der primært er i området fra Hobro i syd til Skagen i nord. - MultiOne GT 950 er en multifunktionsmaskine, der kan bruges til utrolig mange opgaver.

Én af de store fordele er, at den kan løfte 1600 kg og fragtes på en tre-ton trailer. Det er også vigtigt, at den er uden førerhus og derfor let at hoppe ind i og ud af. Vi ser store muligheder for den type maskiner, der kan benyttes til rigtig mange formål, siger Jan Bostrup og føjer til, at

GT 950 er opbygget på en sådan måde, at den ikke kan vælte. Udlejningsvirksomheden Hertz Materiel består i dag af ni afdelinger fordelt over hele landet samt seks i Norge.

Løfter 1500 kg op i 4,0 meter

Op til 58°

- Skån ryg og ben for nedslidende belastning, anvend derfor den nye fjernbetjente buskrydder RC-750...

Lav højde - 500 mm

Fabriksvej 13 6980 Tim . Denmark Tel. +45 23 20 68 31

www.timan.dk

business-reklamebureau.dk

Iseki SFH 220 Den professionelle mulchingklipper

MAJ 2010

JCB 515-40 er en super kompakt teleskoplæsser på 3400 kg og med en maksimal løftehøjde på fire meter. Den er opbygget som en traditionel teleskoplæsser med fire-hjuls styring og teleskopbommens udgangspunkt helt bag på maskinen. Den er kun 180 cm høj og 156 cm i bredden, så den er velegnet til at køre ind i bygninger under byggearbejde eller i øvrigt arbejde, hvor der er meget lidt plads. - Trods de kompakte dimensioner har den en meget komfortabel kabine med plads til en velvoksen mand i førersædet, og han kan også komme både ind og ud, siger salgschef Dennis Faurby fra Nicolaisen & Larsen, der importerer JCB i Danmark. Teleskoplæsseren er forsynet med en motor på 36,8 kW/50 hk, og den har en maksimal kørsels-

M I L J Ø

O G

JCB 5515-40 er opbygget som en traditionel teleskoplæsser hastighed på 20 km/t. - Det er en maskine, som vi har store forventninger til at sælge både til bygge- og anlægsbranchen, anlægsgartnere og landbrug, men også til en række andre forskellige formål, hvor der

er brug for en maskine med stor løftekapacitet i forhold til pladsforholdene. Den relative korte akselafstand og fire-hjulsstyringen betyder, at den har en ydre venderadius på kun 2,8 meter, fortæller Dennis Faurby.

R Å S T O F F E R

Vi kan se vore kunder i øjnene - også efter et halvt år Klik ind på Doppstadt Danmark A/S www.doppstadt.dk og se vores brugte kvalitetsmaskiner


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

Gummihjul væk fra skinnerne Hydrema har ændret sit koncept for skinnehjul, så trækket nu ske på selve skinnehjulene. Produktionen af skinnehjul tages hjem på egen fabrik Hidtil er Hydremas skinnehjulsmaskiner kørt op på skinnerne og har nedsænket skinnehjul, og så har gummihjulene trukket direkte på skinnerne. Nu ændres konceptet, så gummihjulene trækker på en trækrulle, som overfører trækket til skinnehjulene. - Det hænger sammen med, at gummihjulene i en række tilfælde har beskadiget signaludstyr, som er monteret på skinnerne, og i mange tilfælde har vi måttet undgå at køre på skinnerne f.eks. ved overskæringer for at undgå beskadigelser, fortæller udviklingschef Thorkil Iversen, Hydrema A/S. - Vi har valgt denne løsning med en gummibeklædt trækrulle, som automatisk stammes til mod

henholdsvis dæk og skinnehjul. Det betyder, at det virker optimalt uanset hjulstørrelse, dæktype og andre forhold, fortæller han. Selve arbejdsgangen med at sænke skinnehjul ned og stramme trækrullerne til sker i én enkelt arbejdsgang med én manøvre på joystick’et. Det betyder, at det sker både hurtigt og sikkert uden risiko for manøvrefejl. Ud over at ændre systemet har Hydrema også valgt at benytte væsentligt større skinnehjul end hidtil. Det sker for at imødekomme krav fra de tyske jernbanemyndigheder. Det nye system lanceres i første omgang til Hydrema 912 DS, og hurtigt efter også til de andre versioner af 10 ton dumperen. Efter sommerferien kommer sy-

stemet til Hydremas gravemaskiner. - Det er helt igennem vores eget system, og det bliver leveret direkte fra fabrik med de nødvendige godkendelser. Vi har tidligere fået produceret vores skinnehjulssystem af en underleverandør, men vi har valgt at tage det hjem, fordi vi ser et stort potentiale i systemet. - Vi præsenterede det nye koncept på Bauma-messen, og der var meget positiv respons ikke alene fra danske besøgende, men også fra flere andre markeder, fortæller Thorkil Iversen.

Det nye system med de gummibeklædte trækruller, der automatisk strammes til mod dækkene og mod skinnehjulene.

navnenyt Journalist Helge Lynggaard bliver ny pressechef for Agromek, Nordens største landbrugsmaskinudstilling, der holdes i MCH Messecenter Herning. Helge Lynggaard har i mange Âr været tilknyttet Agromeks pressetjeneste som journalist, men overtager nu ansvaret for udstillingens presseaktiviteter. Agromeks pressearbejde er især målrettet den landbrugsfaglige presse i ind- og udland, og arbejdet gennemføres på freelancebasis. Helge Lynggaard fortsætter der-

for sideløbende sine øvrige aktiviteter i sin egen virksomhed Pressebureauet Århus. Her udarbejder han pressemeddelelser, producerer nyhedsbreve og kundemagasiner samt løser andre kommunikationsopgaver for virksomheder og organisationer fortrinsvis i landbrugs- og energisektoren.

Journalist Helge Lynggaard bliver ny pressechef for Agromek

SIDE 9


SIDE 10

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

Køber fabrik for asfaltudlæggere Ammann har købt den italienske fabrik for asfaltudlæggere, Antec/IRM og kan dermed levere det samlede udstyr fra asfaltproduktion til færdig vejbane Stemas har netop fået leveret et demonstrationssæt af asfaltmaskiner med en udlægger og tre forskellige størrelser tromler. Asfaltudlæggere er nyt i Ammanns program. De er kommet med, efter at Ammann har overtaget Antec/IRM i Italien. Fabrikken producerer små og mellemstore asfaltudlæggere på bånd og hjul med en udlægningsbredde op til 4,5 meter. Antec er oprindeligt en udbryder af Pitelli, som er ét af de førende mærker for asfaltudlæggere, der i dag er overtaget af Caterpillar. - Det passer os perfekt, at vi nu har et komplet program af maskiner til asfaltarbejde. Vi har i forvejen kontakt til de potentielle danske kunder, fordi vi i forvejen leverer tromler til dem, siger produktchef Frank Sørensen, Stemas. - Brancheforeningen Asfaltindustrien har besøgt Antec-fabrikken, og flere af vore kunder har påpeget, at deres maskiner kunne være interessante for dem. Vi oplevede også på Bauma, at vore danske besøgende tog positivt imod, at vi nu også kan levere asfaltudlæggere, fortæller Frank

Sørensen. Stemas har sammensat en demonstrationspakke af helt nye maskiner, som netop nu er ved at blive leveret fra Ammanns fabrikker. Det består af en APW 350 E. Det er en udlægger på hjul med elstrygejern. - Der er ikke så mange hjulmaskiner på markedet i Danmark, men de bliver solgt meget i andre lande, så vi tror på, at det også kan være attraktivt her. Det giver store fordele, at udlæggeren kan køre selv med en hastighed op til 12 km/t. Ammann-udlæggerne har ikke så meget computerstyring. Her anvendes relæer og kontakter frem for computerstyring, og det betyder, at brugerne let kan udskifte dele og hurtigt få maskinen i gang igen. Driftsstop på asfaltudlæggere er meget kostbare både på grund af afspærringer og hele det store set-up og på grund af, at det kan indebære, at asfalten, der venter på at blive lagt ud, må kasseres. Foruden asfaltudlæggeren består demonstrations-sættet af en lille kombitromle, Ammann AV 16K. Densuden en større AV95-2, som er en helt ny mellemstørrelse

tandemtromle og endelig en stor 16 tons AP240 H gummihjulstromle. Ud over maskiner til vejanlæg leverer Ammann også produktionsudstyr til asfaltfabrikker.

Den nye Ammann APW 350 med el-strygejern, som Stemas har købt hjem sammen med tre tromler for at demonstrere firmaets sammenhængende asfaltlinje.

Ammann AV95-2 er en nyudviklet tandemtromle, som er med i det demonstrationssæt, som Stemas har købt hjem for at demonstrere for danske asfaltkunder.

Johs. Møllers Maskiner A/S - din partner når det drejer sig om brugt anlægsmateriel...

Liebherr L 524

Liebherr L 574

Liebherr L 544

Liebherr R 317

Liebherr A 904

Gummihjulslæsser

Gummihjulslæsser

Gummihjulslæsser

Gravemaskine på bånd

Gravemaskine på hjul

5845 timer, årgang 2005

9445 timer, årgang 2002

8477 timer, årgang 2003

2551 timer, årgang 2005

12228 timer, årgang 2000

Kr.

395.000,-

Kr.

580.000,-

Kr.

555.000,-

Kr.

583.000,-

257.000,-

Kr.

Liebherr R 914

Liebherr R 944

Liebherr R 934

Neuson 6001

Hydrema 922

Gravemaskine på bånd

Gravemaskine på bånd

Gravemaskine på bånd

Dumper

Dumper

4900 timer, årgang 2005

10005 timer, årgang 2001

10755 timer, årgang 2000

100 timer, årgang 2006

4000 timer, årgang 2005

Kr.

695.000,-

Kr.

695.000,-

Kr.

495.000,-

Kr.

233.000,-

Kr.

645.000,-

Alle nævnte priser er excl. moms

- besøg også vor web-side: www.jmm-group.com Ring for yderligere oplysninger:

Sjælland: Michael Jørgensen ...................mobiltlf. 30 68 44 04 Jylland/Fyn: Svend Sørensen ..................mobiltlf. 20 21 21 53 Jylland midt/nord: Ole Klitgaard .............mobiltlf. 24 45 11 53 Jylland syd/Fyn: Allan Pedersen .............mobiltlf. 23 65 86 27

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 73 54 77 00 Sjællandsafdeling • 4683 Rønnede • Tlf. 56 71 16 11 4600 Køge • Tlf. 56 66 16 50 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 87 61 42 00 8700 Horsens • Tlf. 75 64 17 77


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

SIDE 11

Nyt drivlinesystem sparer 15% brændstof Volvo har udviklet det nye drivlinekoncept OptiShift, som giver bedre førerkomfort og en brændstof-besparelse på 15% På Bauma præsenterede Volvo Construction Equipment en ny teknisk landvinding, som giver en markant brændstofbesparelse for større læssemaskiner. Det nye system har fået titlen OptiShift og har til formål ikke bare at forbedre brændstoføkonomien, men også at øge førerkomforten og give maskinen længere holdbarhed OptiShift er en yderligere forbedring af Volvos drivlinekoncept, APS. Systemet omfatter ikke alene en ny momentomformer med Lock Up og friløbsstator, men også Volvos patenterede funktion ’Reverse by Braking’, som resulterer i mindre brændstofforbrug, større førerkomfort og længere holdbarhed. OptiShift blev introduceret på Bauma og derefter gradvist på alle markeder for Volvos læssemaskiner L150F, L180F og L220F. En L180F var hovedattraktionen på Volvos stand, mens en L150F blev anvendt til at synliggøre OptiShifts egenskaber ved en løbende demonstration udendørs. OptiShift er et væsentligt fremskridt i Volvos konstante bestræbelser på at reducere brændstofforbruget og miljøpåvirkningen, samtidig med at maskinernes produktivitet, komfort og rådighedstid fastholdes. Nøglen til OptiShift er en drivline af Volvos eget design og konstruktion, der gør, at systemet fungerer gnidningsløst i en dynamisk og stærk enhed, hvor alle bestanddele arbejder harmonisk sammen. OptiShift kan især reducere brændstofforbruget under læsse- og bærearbejde med korte arbejds-

nye new Holland rendegravere, minigravere, minilæssere og teleskoplæssere på lager. I kastbjerg finder du også et stort udvalg af topklargjorte brugte rendegravere. sE MERE pÅ WWW.iEM.Dk

86 47 03 88 www.iem.dk

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906CS2 2004 6500 8585 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 900MPV ESD 2000 6591 Center NORD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 926C ESD 2003 7250 7664 Center ØST

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906B ESD 2001 10300 6721 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 926C 2002 7343 Center NORD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906C ESD 2003 5900 7837 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA R800 2002 3700 7131 Center ØST

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906B ESD 1998 9000 6165 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 926C2 ESD 2006 4100 8902 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 912 2001 6900 6932 Center ØST

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

Hydrema 912 2002 5700 7440 Center NORD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906 M/S 1991 9100 4710 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 9O6D ESD 2007 3200 9185 Center NORD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

TEREX SKL 260 S 2006 2600 0150 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906C ESD 2004 5950 7969 Center ØST

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

KOMATSU PC180 LC 6K 2000 0624 Center SYD

Mærke: Årgang: Driftstimer: Serienr.: Sælger:

HYDREMA 906B 1996 12000 5821 Center ØST

Volvo præsenterede OptiShift på en Volvo L180F på Bauma-messen gange. Foruden de nævnte fordele giver OptiShift også maskinerne en bedre evne til at køre op ad bakke, og komforten øges

specielt ved opbremsninger. Systemet indebærer også en reduceret belastning på momentomformer og transmission.

EJGil kNUDsEN ENtREpRENØRMAskiNER

08 Hydrema 926D 4:1 skovl, twindæk, T.arm. centralsm. mm. 04 Hydrema 926C-2 ESD ca. 5500 timer med meget udstyr. 02 Hydrema 928C ESD kørt 5900 timer med stilbar bom 04/06 Hydrema 906 C-2 ESD 1200/4500 timer med teleskoparm 97 Hydrema 906 B ESD 7200 t. med nyrenoveret motor 99 Hydrema 906 B manuel håndtag kun 6600 timer velholdt 00 Hydrema 912 dumper med multitip og spildkant 6400 t. 02 Hydrema 912 dumper kørt ca. 5000 timer rep. og nymalet 2 x Hydrema 906 A rendegravere fra 6500-13000 timer 06 Hydrema WL 480 ged m.gafler som ny kun kørt 630 timer 93 Komatsu D37P larvebåndsdozer 3800 t. med ny transmission 02 Bomag BW177 DH3 + 02 Bomag BW124 PDH-3 1000 t. 96 Volvo L 50 C ged 9t. kun kørt 6100 timer. nymalet 99 Volvo L 120 C ged centralsmøring 9100 t. evt. udlejning først 3 x 05/06 og 97 Takeuchi TB 175 og 070 7 t. gravem. 16/4500 t. 03 Manitou MT 1740 SL Turbo kurv m.drejeled og gafler hydr. skift kun 1300 t. 03 Manitou MLT 526 Turbo Compact incl. skovl/gafler kørt 3200t. 95 Liebherr 912 HDSL gravemaskine kører godt 2 x 98/97 O&K MH5+4 hjulgravemaskine 7380/9500 t. incl. skovle 00 Merlo P3212 ESV Teleskoplæsser med udstyr 2200 timer 99 Atlas AR 65 miniged kørt 5000 timer Brugte reservedele til flere Hydrema modeller Se billeder og priser på EKEMASKINER.DK

BRUGTE MASKINER SÆLGES

TLF. 98 37 86 85 . 9541 Suldrup

- fandt du ikke den maskine du søgte? Se mange flere på... www. hyd r e m a . com - og ring til din lokale sælger:

NORDJYLL.: Jakob M. Pedersen, 21 41 00 16 ØSTJYLL.: Esben Skovlund, 21 41 00 15 MIDT & VESTJYLL.: Jens Østerlund, 20 48 86 15 SØNDERJYLL.: Anders B. Andersen, 20 30 76 81 FYN VEJLE/FREDERICIA: Michael Hansen, 21 41 00 11 NORD- & VESTSJÆLL.: Finn Pedersen, 21 41 00 17 KBH, SYD- & ØSTSJÆLL., LOLL.: Kenneth Hansen, 20 30 76 80 BORNHOLM: Peer Jørgensen, 21 41 00 12

Alle priser excl. moms - mellemsalg forbeholdt


SIDE 12

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

kæmpe opgave

Godt gang i grusgraven Den nye motorvej mellem Kliplev og Sønderborg skal hvile på halvanden million ton sand og sten fra Andreas Jensen Sten & Grus ApS på Tinglevvej ikke langt fra Aabenraa. VIRKSOMHEDSBESØG

Der er stille i grusgraven på Tinglevvej 261. Så stille at man kan høre sandets sagte knirken under støvlerne og den lystige kvidren fra fuglene, hvor de så end har gemt sig. Det store, skramlende sorteringsanlæg og de endeløse transportbånd står stille for en stund, og hvis man ikke vidste bedre, skulle man næsten tro, at grusgraven var forladt, men det er den ikke. Tværtimod. Andreas Jensen Sten & Grus ApS kører på højtryk. Faktisk er der så meget gang i produktionen, at virksomheden for ganske nyligt ansatte yderligere tre medarbejdere og anskaffede to nye maskiner for at følge med efterspørgslen. - Det går stærkt lige i øjeblikket, det må jeg sige. Jeg tror endda, vi skal have ansat endnu mere personale for at følge med, siger driftsleder PoulErik Hansen. Årsagen er en kæmpe opgave i forbindelse med et nyt motorvejsbyggeri mellem Kliplev og Sønderborg. I løbet af de kom-

Driftsleder Poul-Erik Hansen, Andreas Jensen Sten & Grus ApS, kan se frem til en periode med travlhed i virksomheden, der skal levere 1,5 millioner ton sand og sten til et nyt motorvejsbyggeri.

mende måneder skal Andreas Jensen Sten & Grus ApS således levere 1,5 millioner ton blandet sand og sten, der skal indgå som ingrediens i stabillaget under asfalten.

Avanceret overvågning 500 ton i timen Råvaren hentes op fra bunden af den sø, der bliver både længere, bredere og dybere, efterhånden som arbejdet i grusgraven skrider frem. Pærevællingen af sand, sten og grus kan bruges præcis, som den er, og netop derfor er stikket til grusgravens enorme sorteringsanlæg trukket ud. Til gengæld knokler pumpen mere end nogensinde. Med en anstrengende, metallisk snerren suger den 500 ton brugbart materiale op fra dybet hver eneste time. Hele herligheden spyttes ud i et enormt bassin, hvor sand, sten og grus bliver liggende, mens vandet fosser ned i søen igen. Tilbage ligger store bjerge af drænede rester, der læsses på lastbiler og køres sydpå for at gøre gavn under asfalten på sønderjydernes nye motorvejsstrækning. - Når det rigtigt kommer i gang, forventer vi at levere cirka 6.000 ton om dagen. Det er et sted mel-

Brugte Maskiner

Brugte maskiner

gode handler hver dag

sCHÄFFer 3150 s Årg. 2006, 760 timer

minilæssere: Weidemann 1060 ............3880 timer Weidemann 1250 PS33 ..1240 timer Weidemann 1350 CX45 ..1800 timer Weidemann 1350 CX45 ....530 timer Weidemann 1370 PS43 ..3200 timer Weidemann 3006............2500 timer Schäffer PRO 58 ...............475 timer Komatsu SK714 ................750 timer Kramer 880 .......................191 timer minigravere: Hitachi EX25 ...................3800 timer Kubota KX41 3V .............2350 timer IHI 18 NXT ......................1600 timer Yanmar ViO10 .................1350 timer teleskoplæssere: Weidemann 4202 TELE ..1580 timer Manitou MLT 524 ............4270 timer Merlo P40.17K ..................730 timer Merlo P40.17K ..................650 timer Diverse: Minutemann fejemaskine nY pris! Årgang 2002/60 timer ...................... Lincoln 61-50 fejemaskine nY pris! Årgang 1999/630 timer ....................

årg. 1999 årg. 2004 årg. 2007 årg. 2008 årg. 2003 årg. 2003 årg. 2008 årg. 2006 årg. 2007 årg. 2000 årg. 2004 årg. 2005 årg. 2004 årg. 2006 årg. 2000 årg. 2008 årg. 2006

204.000 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

80.000 120.000 203.000 206.000 128.000 140.000 229.000 110.000 485.000 90.000 86.000 99.500 77.000 310.000 140.000 595.000 601.000

kr.

25.000

kr.

25.000

Enhedsnr.: 902260 Enhedsnr.902390 Årgang: 2003 Årgang: 2004 Timer: 2803 Timer: 1990

Jylland, Nord: Niels Juel mobil 40 81 31 22

Kr. Kr.250.000 298.000

Sydjylland/Fyn Vestjylland Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Nordjylland Nordjylland Sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549

Jylland, Midt: Per Jakobsen mobil 21 49 56 08

DIECI 4016 NH 115 Servo Enhedsnr.902260

Jylland, Øst: Dennis Faurby mobil 61 63 86 57

Kr. 250.000 Kr. 275.000

JCB3CX 2 CX JCB 4x4x4 4x4x4

Jylland, Syd/Fyn: Carsten Mørk Jacobsen mobil 61 61 40 96

BRUGTE MASKINER TIL SALG

Hitachi ZX225USR

Fiat-Hitachi EX255 Hitachi ZX250LC

Årgang: 2007 Timer: 1700 Pris Kr. 650.000,-

Årgang: 2001 Timer: 8400 Pris Kr. 325.000,-

Årgang: 2005 Timer: 6900 Pris Kr. 525.000,-

Hitachi ZX210LC

Komatsu 210LC-8

Hitachi ZX110LC

Årgang: 2003 Timer: 6967 Pris Kr. 410.000,-

Årgang: 2006 Timer: 5200 Pris Kr. 535.000,-

Årgang: 2007 Timer: 400 Pris Kr. 525.000,-

Case 988-P

O&K MH City

Moxy MT26 HL

Årgang: 1998 Timer: 8500 Pris Kr. 180.000,-

Årgang: 2000 Timer: 7450 Pris Kr. 225.000,-

Årgang: 2001 Timer: 7900 Pris Kr. 475.000,-

Enhedsnr.902356 Enhedsnr.: 902406 Årgang: 1998 Årgang: 1997 Timer: 3520 Timer: 7200

Sjælland: Lars Houlind mobil 40 81 84 81

Kr.165.000 165.000 Kr. Hydrema JCB 4CX 906 4x4x4 Enhedsnr.902374

Sjælland: Carsten Bisgaard mobil 29 43 84 01

Enhedsnr.: 902146 Årgang: 2006 Årgang: 2002/03 Timer: 1860 Timer: 3376

Kr. 650.000 Kr. 260.000

Udvalgte kunder: Peder Ravn mobil 40 18 10 66

JCB 8018 Kubota U10

Enhedsnr.901777 Enhedsnr. 902437 Årgang: 1999 Årgang: 2005 Timer: 2802

Kr. 58.000 55.000 Kr.

www.jcb.dk

Medlem af Maskinleverandørerne det blå stempel

Røllum Grusgrav, som den hedder, breder sig over et enormt areal på i alt 65 hektar. Skiftende ejere har gravet grus i området siden 1970’erne, fortæller driftslederen, og siden 2004 er det Andreas Jensen Sten & Grus ApS, der har ejet jorden og udvundet ressourcerne af den. På de seks år er der gravet cirka 15 hektar, og ifølge Poul-Erik Hansen er der fast arbejde i grusgraven 10-15 år endnu. Størstedelen af produkterne udskibes i Aabenraa havn og eksporteres til blandt andet England og Tyskland, der er virksomhedens primære markeder. Lige i øjeblikket er det dog i høj grad 30 kilometer motorvej ved Kliplev, der sætter dagsordenen, og for at håndtere opgaven er der investeret i yderligere materiel. Det handler om gravemaskinen CAT 320D på 21 ton med tiltbar skovl og gummigeden 972H ligeledes fra CAT. Begge dele er leveret af Pon Equipment A/S. Gravemaskinen skal sørge for, at de enorme bassiner med sand og sten til motorvejen bliver vedligeholdt, mens gummigeden blandt andet skal læsse lastbilerne, der på et tidspunkt kommer til at køre i pendulfart.

Enhedsnr.: 902410 Årgang: 2003 Årgang: Timer:2005 2803 Timer: 3150

Se hele udvalget af brugte maskiner på vores hjemmeside

gazelle 2007

Hele processen med at udvinde de enorme mængder råvarer bliver overvåget i grusgravens svar på et kontroltårn, hvor en tekniker følger slagets gang via et avanceret computersystem og tre skærme. Det gør han fra klokken 9.00 om formiddagen, hvor pumpen sættes i gang, til klokken 23.00 hen på aftenen, hvor den slukkes igen. På skærmene kan teknikeren se, om pumpen kører optimalt, om sugerøret ligger, som det skal på søens bund, eller om den flydende pram, hvor pumpen og sugerøret er monteret, måske skal flyttes en anelse den ene eller anden vej for at finde et mere optimalt sted at suge. Poul-Erik Hansen har for et øjeblik skiftet plads med teknikeren og klikker sig rundt mellem de forskellige skærmbilleder, der blandt andet fortæller, at røret suger i en dybde på knap 10 meter, at motoren har kørt i over 20.000 timer, og at omdrejningerne pt. ligger på 1.235.

Stor eksport

JCB 3 CX Dieci 4016 4x4x4

inkl. skovl og klo

kr.

lem 150 og 200 vognlæs hver eneste dag, så det er da en del, konstaterer Poul-Erik Hansen, der benytter lokale vognmænd til den opgave.

Alle maskiner er uklargjorte

Alle priser er ekskl.moms

JYLLAND Holmegade 58 6990 Ulfborg Tlf. 97 49 16 00

ØST FOR STOREBÆLT Kærup Parkvej 3, Benløse 4100 Ringsted Tlf. 57 67 12 00

FYN Industrivej 11 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 22 20

Se flere brugte maskiner på www.hpe-as.dk H.P. Entreprenørmaskiner A/S • Horsens tlf. 76 82 20 20 • Bjæverskov tfl. 56 87 10 10 København, Sjælland, Lolland-falster: København, Sjælland, Lolland-falster: Nordjylland: Midtjylland: Sønderjylland/Fyn: Grønland:

Henrik W. Sørensen Hans Peter Pedersen P. C. Nørgaard Flemming Sørensen Finn Enggaard Kurt Hansen

tlf. 2040 2210 tlf. 4032 3999 tlf. 2144 1010 tlf. 2369 3204 tlf. 4037 2230 tlf. 2145 7515


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

SIDE 13

Området på modsatte side af søen, i alt cirka 10 hektar, rummer de enorme mængder sand og sten, som skal benyttes ved anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg.

Sorteringsanlægget og de uendelige transportbånd står stille for tiden. Materialet til motorvejen skal således ikke sorteres. Det kan bruges, præcis som det er.

Størstedelen af produkterne fra grusgraven bliver eksporteret til Tyskland eller England via Aabenraa havn. Her er det en helt ny gummiged CAT 972H i arbejde.

For at følge med efterspørgslen har Andreas Jensen Sten & Grus ApS fået leveret en ny gravemaskine og en ny gummiged. Begge dele er fra Caterpillar, og begge dele er leveret af Pon Equipment A/S, der her er repræsenteret ved Birger Hjelm (th). Ved siden af ham er det driftsleder i grusgraven Poul-Erik Hansen.

Med en Cat® rendegraver er du på vinderholdet CAT® RENDEGRAVEREN FEJRER SIT 25 ÅRS JUBILÆUM

Alle fire modeller i programmet byder således på høj ydeevne og en førerplads med gennemtænkte betjenings- og komfortløsninger, der gør det til en fornøjelse at arbejde med dem.

444E

10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE EN CAT® RENDEGRAVER

1. Markedets højeste brydekræfter 2. Alle modeller kan leveres med 4-hjuls styring 3. 40 km/t 4. 160 ltr brændstoftank 5. Optimal køling ved alle forhold

6. Intelligent brændstofbesparende hydrauliksystem 7. Pilotstyrede joystick for læsse- og graveaggregat 8. Markedets bedste skovlrotation

Pon Equipment A/S Park Allé 363 DK-2605 Brøndby Telefon: 70 25 22 11

Pon Equipment A/S Jens Olsens Vej 23 DK-8200 Århus N Telefon: 70 25 44 11

9. Markedets bedste komfort

COPSØ A/S

I 2010 markerer Caterpillar 25-året for lanceringen af sit rendegraver-program. Caterpillar var de første til at introducere markedets stærkeste og mest brændstoføkonomiske hydrauliksystem. Noget som vi har holdt fast i siden. Maskinerne er løbende blevet videreudviklet og er i dag helt på forkant i præstationer og faciliteter.

10. Uovertruffen læsserkapacitet

www.pon-cat.com


SIDE 14

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

-

Annonce telefon SD Kjærgaard A/S Nibevej 335 8680 4499 • 20869200 4499 Ålborg

handler: Fyn, Syd-, og Midtjylland Maskinpartner A/S Julius Thomsens vej 2-4 7100 Vejle Tlf 75 82 72 00

Forhandler Nordjylland

Tlf 98 34 34 33

TAERYUK koreanske kvalitetsbånd siden 1986 Kvalitetsbælter til fornuftige priser

Få også et godt tilbud på Road-liners

Industrivej 33 • 4683 Rønnede •Tlf.: 56 71 17 00

MAJ 2010

Liebherr viste muskler på sin hjemmebane Liebherr havde en gigantisk Bauma-stand bl.a. bygget op af 1000 ton stål og vandt priser i kategorierne design og komponenter Dr. Willi Liebherr – øverste chef i koncernen – lægger ikke skjul på sin stolthed og glæde over, at Liebherr igen har den største og mest imponerende stand på Bauma. Ud over en stålbygning med over 1000 tons stål og en bemanding på 1600 personer på standen var der et imponerende udbud af Liebherrs produkter helt op til store minemaskiner og kæmpe byggekraner. Willi Liebherr beskriver Bauma som firmaets hjemmebane i et interview i et kundemagasin, som Liebherr har udgivet. - Vi har investeret i en fuldstændig ny opbygning. Én årsag er, at vi fortsat er vokset siden forrige Bauma. Igen i år har vi et stort antal enheder fra hvert forretningsområde, som vi gerne vil præsentere, og vi forventede endnu flere besøgende fra hele verden. En anden årsag er, at vi besluttede, da vi var midt i krisen, at vi gerne vil demonstrere, at vi tror på fremtiden. Vi vil ikke køre af sporet på grund af et års krise, siger Willi Liebherr, som kommenterer den økonomiske krise. - I 2009 måtte vi acceptere en 17% nedgang i omsætningen efter fem år med en dynamisk

vækst. Der var forretningsområder, hvor nedgangen var endnu større. Vi er fortsat aktive i en række forskellige forretningsområder, og det betyder, at når det går dårligt ét sted, så går det bedre på andre områder. Vi forventer en vækst på fem procent i 2010, og det er endda en konservativ forudsigelse. Der er forretningsområder, hvor væksten ser ud til at blive endnu kraftigere. Hos Liebherr har krisen ikke kostet arbejdspladser i større tal. Sidste år indgik virksomheden en aftale om jobgaranti på det tyske arbejdsmarked, hvor halvdelen af de ansatte arbejder. Lige nu er der anlæg i gang af fabrikker i Rusland, Indien og Mexico, men det vil ifølge Willi Liebherr ikke undergrave Liebherr som en basal tysk virksomhed. - Vi arbejder med en to-sidet strategi, hvor vi sikrer vores produktionsanlæg på de traditionelle markeder, men hvor vi sideløbende styrker vores position på vækstmarkeder som Brasilien, Rusland, Indien og Kina. - Selv om vi sidste år måtte reducere omkostninger, så fortsatte vi vores strategi både på de traditionelle markeder og på vækstmarkederne. I Tyskland investe-

rede vi i udbygning af produktionsanlæg tre forskellige steder for produktion af henholdsvis mobilkraner, maritime kraner og maskindele. I Frankrig har vi bygget en ny fabrik for minemaskiner og et nyt testcenter for udstyr til flyindustrien.

Liebherr-indhaver Willi Liebherr.

Stærk finansiel basis Willi Liebherr overtog sammen med sin søster Isolde Liebherr kontrollen med koncernen for 20 år siden. Gennem de 20 år er medarbejderstaben vokset fra 15.000 til i dag ca. 32.000 ansatte og omsætningen er firedoblet. - Det har stor betydning for Liebherr fortsat at være et familiefirma. Vi er uafhængige og har fuld selvbestemmelse, og det fortsætter vi med, for vi har en stærk finansiel basis. Min far sagde altid, at man ikke skulle

lægge planer ud over sin armslængde. Det betyder, at vi ikke skal vokse hurtigere, end det er sundt og fornuftigt og aldrig sætte firmaet i fare på grund af for hurtig ekspansion og for høj risiko. - Som familieselskab skal vi altid gøre os fortjent til at blive nævnt blandt de bedste. Vi skal være blandt de førende indenfor vores samlede forretningsområde ikke alene med vores grænseoverskridende teknologi, men i høj grad også i forhold til kunde-

Liebherr hædret med Bauma-priser Den tyske byggeindustri uddelte priser i fem kategorier i forbindelse med Bauma. Liebherr fik to af de fem priser. Vinderen i kategorien ’Design’ blev Liebherr L120C materielhandler. Liebherr L120C er specielt udviklet til at håndtere bulkvarer. Den har en vægt på 135 tons og repræsenterer ifølge panelet, der tildelte priserne, en ny standard for brugerorienteret design af store maskiner. Prisen for ’komponenter’ gik til Liebherrs nye energiopsamlende hydraulikcylinder. Hver gang, at cylinderen trækkes sammen, bliver der afgivet energi, som opsamles i en særskilt gascylinder. Denne energi anvendes igen som supplement, når cylinderen igen aktiveres af maskinen. Den nye hydraulikcylinder er udviklet med særlig henblik på materialehåndteringsmaskiner, som dermed kan reducere brændstofforbruget og miljøpåvirkninger med emission og støj.

Entreprenørmaskiner i Centrum

Høj grad af funktionalitet! Lave driftsomkostninger! Doosan DX 255LC produceret i Belgien.

www.conenco.dk

Yderligere oplYsninger på tlf. 70 13 80 13


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

Leibherrs imponerende stand består dels af en bygning og en stål vindskærm, der omkranser standens udendørs areal. Der er anvendt over 1000 ton stål til opbygningen.

SIDE 15

En kæmpe minetruck var blikfang foran Liebherrs stand. De højeste voksne personer når ca. til hjulenes nav.

Massive investeringer trods fald i omsætning Liebherr har haft en nedgang i omsætningen fra 2008 til 2009 på 16,9% til lige under syv millioner euro, men alligevel er arbejdsstyrken stort set uændret, og der er investeret for 656 millioner euro. Selv om det er et voldsomt investeringsniveau, er det dog 258 millioner euro mindre end året før. Der er store variationer i tilbagegangen på de forskellige forretningsområder. Indenfor entreprenørmaskiner er omsætningen faldet 26,8%.

tilfredshed. Det kan vi kun opnå, hvis vore medarbejdere er motiverede, og det opnås gennem et godt arbejdsmiljø og et godt samarbejde, siger Willi Liebherr, som afslutningsvis bliver spurgt, om der er en særlig Liebherr-ånd

på virksomheden. Det mener han bestemt og henviser til en kunde, der en gang sagde, at hos Liebherr bliver man altid hjulpet. - Det er den ægte Liebherr-ånd i en nøddeskal. Vi stikker ikke af,

når vi bliver konfronteret med problemer. Vi ser dem i øjnene og løser dem. Det har altid været vores politik, og sådan fortsætter det med at være, slutter Willi Leibherr.

JMM Groups direktør Hans Holm var på Liebherrs Bauma-stand sammen med 1600 andre, der bemandede den i messedagene.

Ring til eksperten... – for det er Scantruck på undervogne og sliddele.

Vi udfører kontrol af undervogn samt sliddele på maskinen Du får statusrapport på maskinens undervogn samt sliddele Du får råd omkring reparationer af din maskine Konkurrence dygtige priser på originale undervogne og sliddele, samt undervogne og sliddele til andre maskintyper

Forhjul

Skoplader

Kædesæt

Skær

Ruller

Træksegment

Ruller

Tandhjul

Kontakt os på telefon 70 127 127 (Sjælland) eller 96 147 147 (Jylland) og få lavet en aftale på kontrol af undervogn og sliddele på dine maskiner. Vi udfører kontrollen på dine maskiner ude i marken og kontrollen tager omkring en halv time. En skriftlig rapport bliver tilsendt nogle dage senere med status på undervogn og sliddele.

Katkjærvej 5

Metalgangen 1-3

7800 Skive

2690 Karlslunde

Tlf. 96 147 147 www.scantruck.dk info@scantruck.dk


SIDE 16

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

Kompakte læssemaskiner efter tysk inspiration Hitachi har udvidet programmet af læssemaskiner med tre kompakte modeller i størrelser fra 5,1 til 6,3 ton For første gang har Hitachi nu læssemaskiner under 10 ton arbejdsvægt. Den store japanske producent har ladet sig inspirere af det tyske marked og har udviklet tre kompakte knækstyrede læssemaskiner i mellemstørrelsen. Det er modellerne ZW65, ZW75 og ZW95 i intervallet fra 5,1 til 6,2 ton og med skovkapaciteter på henholdsvis 0,7 kubikmeter, 0,85 kubikmeter og 1.05 kubikmeter.

- Maskinerne er hydrostatiske og lever på alle måder op til de gængse europæiske normer for den type læssemaskiner, og for os er det rigtig interessant også at være med i det marked, siger markedschef Ole Pausgaard. - Det er en typisk byggepladsmaskine, som både er velegnet til læsseopgaver og til at arbejde med pallegafler, kost og andre redskaber, så den kan opfylde mange formål. Den går lige ind hos mange af

vore eksisterende kunder, understreger Ole Pausgaard. Hitachis kompakte læssemaskiner har parallelbom og er dermed meget velegnede til arbejde med paller. Der er et godt udsyn fra førerpladsen til redskaberne. De to mindste modeller har en motor på 45,6 kW, mens den største har en 53,1 kW motor. Det giver en høj produktivitet også ved egentligt læssearbejde. Ved udviklingen af de nye ma-

Hitachi præsenterede de nye kompakte læssemaskiner under Bauma. 80% af verdensmarkedet er i Tyskland og maskinerne er udviklet efter tysk inspiration. skiner er der naturligvis gjort meget ud af førerkomfort og sikkerhed, ligesom emission og

VILLETON SNEPLOV

brændstofforbrug har været centrale punkter ved udviklingsarbejdet.

-

E F F E K T I V I A L L E S I T U AT I O N E R !

Annonce telefon 8680 4499 • 2086 4499

Triplex klipper

Hydraulisk drift. Hydraulisk klippehøjde indstilling. Fås i 2500 - 3000 3500 og 4000 mm

Rotorklipper Villeton plovene består af et bevægeligt plovblad, som er centerhængt.

især forsynet med en trykbegrænser til at dæmpe stød og begrænse belastningen.

højre eller venstre gør det muligt at rydde sneen til den ene eller den anden side af køretøjet.

Ved hjælp af to dobbeltvirkende hydrauliske cylindere, der er monteret på kugleled, er det således muligt at indstille skæret ligeud, skråt til højre eller til venstre eller til en hvilken som helst position derimellem. De to cylindere er hver

Endelig er ploven forsynet med et sideforskydningssystem, som gør det muligt at følge vejbanens hældning.

Når maskinen er skråtstillet mod højre, er det muligt at rydde mængder af sne væk fra vejkryds eller andre arealer.

OBS!

Vi har altid et bredt sortiment af brugte maskiner på lager! Ring og få et godt tilbud!

FR model -med tilt-up

Stama Multitruck Diesel ell. el-drevet model. Hydraulisk tiplad -stort tilbehørsprogram. 100 cm bredde. El-truck fås også som 80 cm. bredde

Denne plov er effektiv i alle typer sne. Den skråtstillede position mod

Få mere information hos:

K-Flex

Ladskiftesystem

Salgs- og servicechef: John Overgaard Jensen Tlf.: 20 40 88 30 joj@epoke.dk Jylland og Fyn:

Sjælland:

Kurt Antonsen

Søren Hansen

Tlf.: 40 35 03 46

Tlf.: 20 46 34 65

ka@epoke.dk

sha@epoke.dk

Epoke® A/S • Vejenvej 50, Askov • DK-6600 Vejen • Tel. +45 76 96 22 00 • Fax +45 75 36 38 67 • epoke@epoke.dk • www.epoke.dk

Saturnvej 17 8700 Horsens CVR nr. 83876611

Kan man regne med!

Tlf: 75643611 Fax: 75645320 stensballe@gmr.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

SIDE 17

Mineskole på Grønland får nye maskiner Scantruck og XL-BYG Arctic Import  leverer dozer, læssemaskine, dumper og rendegraver til mineskolen i Sisimiut Kommende entreprenører og minearbejdere i Grønland skal lære at omgås fjelde og bjergmassiver ved hjælp af maskiner leveret af XL-BYG Arctic Import og Scantruck. De to virksomheder har netop sendt tre Komatsu-maskiner til Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, og inden længe bliver der sendt endnu én samt en Valtratraktor af sted til den grønlandske by. De fem maskiner skal fremover udgøre grundstammen i skolens minør- og bjergsprængningsafdeling - i daglig tale Mineskolen. ”Afdelingen er den eneste af slagsen i Grønland og er et resultat af, at der er i de senere år, er

dukket en omfattende mineindustri op i verdens nordligste land”, siger salgschef i XL-BYG Arctic Import, Peter Bertelsen. En del af uddannelsen til mineindustrien handler om at lære at køre entreprenørmaskiner. Det er tidligere sket i Danmark, men her lærer kursisterne at køre i muld og jord. Det er ikke til megen gavn, når man arbejder i granit- og fjeld. ”Det er desuden meget dyrt at sende skolens elever flere uger ad gangen til Danmark. Derfor har Bygge- og Anlægsskolen besluttet at anskaffe egen maskinpark, så de selv kan stå for alle kurser og forløb på området”, siger salgschefen. Scantruck står for import og salg

af Komatsu i Danmark og Grønland samt på Færøerne, og samarbejder med XL-BYG Arctic Import om at dække det grønlandske marked. Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut har tidligere anskaffet en Komatsu PC 210LC-7 gravemaskine og en Komatsu WA80-5 læssemaskine. I denne omgang har den købt dozeren D51PX-22, rendegraveren WB97S-5, dumperen HM250-2dumper og læssemaskinen WA380-6. Maskinerne er leveret med skib fra Aalborg til Sisimiut.

Bygge- og Anlægsskolens nye Komatsu-maskiner er netop ankommet til Sisimiut.

Maskinpark udvidet i DK Betongulve De to ejere af firmaet DK Betongulve ApS - Kurt Marcussen og Kent Kudsk - har rigtigt travlt. Ordrebogen er godt fyldt op, og der kommer mange forespørgs-

ler. Firmaet blev etableret i 2007, og siden er det gået rigtigt stærkt med udførelse af betongulve, støbning af fundamenter for erhverv og private.

Fremgangen har fået DK Betongulve ApS til at investere i nye maskiner. Der er indkøbt en EPAC minigravemaskine og en Dynapac dobbeltglitter. Det er i

øvrigt det tredje Dynapac dobbeltglitter i firmaet. Kurt og Kent har valgt deres værktøj og maskinpark ud fra princippet om, at det skal kunne

modstå den hårde belastning som kræves, og at man altid kan få udført reparationer, når det virkelig presser på.

818

FORSPRING GENNEM INNOVATION • ENKELT • ØKONOMISK • FLEKSIBEL • EFFEKTIV

Den nye 818 M

Indehaverne af DK Betongulve ApS, Kent Kudsk og Kurt Marcussen samt salgskonsulent Claus Pedersen fra Erenfred Pedersen.

3D -MC 2

HigH speed precision

• •

Egenvægt 19.900 kg

• •

Multi Cab med et godt udsyn

Undervogn med eller uden dozerblad

4 cylindret Cummings motor med ydelse på 97 kW/133 Hk Bom der beskytter hydraulik stemplerne

www.un-maskinservice.com Dobbelt så hurtigt. Dobbelt så præcist. ToppTOPO A/S info@topptopo.com Tel. 47 199 299 www.topptopo.dk


SIDE 18

MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

VEJLE-VIRKSOMHED BRUGTE KRISEN KONSTRUKTIVT

I stedet for at gå i koma gik vi i tænkeboks Claus Nonbo, indehaver af virksomheden CN Industries ApS i Vejle, har udviklet en verdensnyhed på trailermarkedet, og nu øjner han muligheden for omfattende eksport. Entreprenørvirksomheden NCC har allerede særdeles gode erfaringer med traileren. PRODUKTUDVIKLING På en rolig plet i det naturskønne Grejsdalen i udkanten af Vejle er et nyt erhvervseventyr ved at tage sin begyndelse. Al snak om dårlige tider er således afløst af optimisme og fornyet tro på fremtiden i den lille virksomhed CN Industries ApS, der valgte at se muligheder frem

for begrænsninger, da krisen satte ind med lavere efterspørgsel. Pludselig havde indehaveren Claus Nonbo og hans ansatte lidt bedre plads i kalenderen, og mens resten af samfundet langsomt gik i sort, investerede de tiden i målrettet produktudvikling.

- Vi havde tit talt om at udvikle en ny form for trailer, men gennem de seneste mange år har vi haft rigeligt at se til, så idéerne og drømmene er altid blevet skubbet i baggrunden. Nu var der imidlertid en oplagt mulighed for at gå i gang, så det gjorde vi. I stedet for at gå i koma over

- Traileren er en minilastbil spændt efter din firehjulstrækker, siger Claus Nonbo, indehaver af virksomheden CN Industries ApS der har brugt et års tid på at udvikle en verdensnyhed på trailermarkedet.

INNOVATIV ANLÆGSTEKNOLOGI Bygge- og anlægsteknologi der effektivt løser dine opgaver

Det plejer at dreje sig om maskiner og jord. Nu handler det om information og penge. Entreprenører der står bag de helt store og succesrige anlægsopgaver har valgt Trimble maskinstyringsteknologi – og med god grund.

Trimble Connected Community Internetbaseret projekstyring og kommunikationscenter

Ny formandsløsning med Trimble Tablet eller TCA1 feltcomputer

Som forhandler af Trimble anlægsløsninger er SITECH din rette partner. Vi tilbyder professionel rådgivning og salg af innovative løsninger, der effektivt kan løse dine største udfordringer inden for jord- og anlægsopgaver og samtidig forbedre din indtjening. Kontakt os for at få belyst, hvorledes netop dine arbejdsprocesser kan gøres mere effektive med Trimbles udstyr til landmåling og maskinstyring. Få meget mere at vide på www.SITECH.dk

Nyt Trimble 3D maskinstyringssystem for asfaltudlægger og fræser

Trimble GCS900 3D maskinstyringssystem med UTS Totalstation

de dystre udsigter, valgte vi at gå i tænkeboks. Vi brugte tiden konstruktivt, og det har vi ikke fortrudt på noget tidspunkt, fortæller Claus Nonbo.

Forskellige lad Resultatet står og skinner i den spæde forårssol på pladsen foran virksomhedens store produktions- og lagerlokaler. En trailer med hydraulisk tippelad og kroghejs. Traileren er konstrueret til at spænde efter en firehjulstrækker, en ladbil, en transporter og andre biler, der må køre med en totalvægt på 3.500 kg. Den kan leveres med alle tænkelige typer af lad efter kundens ønsker, og idéen er, at en virksomhed kan ud-

nytte den samme trailer til mange og vidt forskellige opgaver ved at bruge specialfremstillede lad målrettet virksomhedens konkrete behov. - Princippet med kroghejs og forskellige lad er allerede godt kendt fra lastbilernes verden, så vi har ikke opfundet den dybe tallerken, men det er en ny måde at tænke trailer på. En måde der går godt i spænd med de udfordringer, mange virksomheder står med. Specielt inde i byernes snævre gader hvor miljøkravene hele tiden bliver skærpede, og hvor det kan være svært at komme til med en lastbil, siger indehaveren, der har brugt et års tid og cirka en halv million kroner på at udvikle og finpudse produktet.

Jørgen Jensen Entreprenørmaskiner Salg Service Reservedele Udstyr Køb Formidling Salvievej 32 • DK-8800 Viborg • Tlf. +45 2325 0101 www.bobcatjorgen.dk • mail: bobcat@bobcatjorgen.dk

Trimble Construction Manager Tracking og management system

Ny Trimble GCS900 software til 3D maskinstyring med mulighed for 2 vejs dataudveksling

www.SITECH.dk

Your Construction Technology Provider SITECH Danmark A/S | Vrøndingvej 8A | DK - 8700 Horsens | Telefon 7025 4414 | mail@SITECH.dk


MASKIN- & MATERIEL MAGASINET

MAJ 2010

NCC Roads A/S har gode erfaringer med den nyudviklede trailer fra virksomheden i Vejle. Ikke mindst i forbindelse med mindre asfaltopgaver hvor de slipper for at rykke ud med en stor lastbil.

SIDE 19

Alle lad til EC Flextraileren specialfremstilles efter kundens ønsker, og det er kun fantasien og loven, der sætter grænserne for, hvad der kan lade sig gøre, påpeger Claus Nonbo, CN Industries ApS, manden bag det nye produkt. • EC Flextraileren er målrettet entreprenørvirksomheder, vognmænd, murer- og tømrerforretninger, kommunernes vej- og parkafdelinger og andre, der har et meget varieret behov for transport af blandt andet maskiner, materialer og affald af forskellig art. • Traileren er udviklet som alternativ til lastbiler i forbindelse med mindre opgaver, hvor en lastbil sjældent er påkrævet, samt i forbindelse med kørsel indenfor miljøzoner, hvor kravene til lastbiler bliver skrappere og skrappere, og hvor det i det hele taget kan være en udfordring at komme til med store køretøjer. • Idéen med EC Flextraileren er, at virksomheden ved at benytte forskellige lad kun har behov for en enkelt eller meget få trailere, og dermed er der heller ikke så mange enheder, der skal vedligeholdes og betales vægtafgift af. Samtidig vil traileren kun meget sjældent stå ubrugt hen, hvilket giver optimal udnyttelse af materiellet. • Traileren har en egenvægt på cirka 900 kg. og en totalvægt på 3.500 kg. Den er forsynet med hydraulisk kroghejs og hydraulisk bagtip, begge dele kan fjernbetjenes, og kan spændes for blandt andet firehjulstrækkere og ladvogne. • Lad til traileren produceres efter kundens specifikke ønsker. • Traileren fremstilles af et datterselskab til CN Industries ApS nemlig PHV Trailer ApS, der er kendt som landets største producent af specialtrailere, og som har været en afgørende spiller på markedet siden 1970’erne.

Traileren er forsynet med hydraulisk kroghejs og hydraulisk bagtip. Begge dele kan fjernbetjenes.

Ser mod udlandet Traileren har fået navnet EC Flex, og ifølge Claus Nonbo er der med stor sandsynlighed tale om en verdensnyhed. Han har således ikke kunnet opstøve information om tilsvarende produkter andre steder på kloden, og derfor har han også et godt øje til de udenlandske markeder, hvor virksomheden allerede har knyttet kontakter. - Vi ved, der er et stort marked i udlandet, for virksomheder i hele verden står med de samme udfordringer, når det handler om at køre og komme til i storbyerne. I nogle lande er miljøkravene endda endnu mere restriktive, end de er herhjemme, så vi har store forventninger til eksporten,

det må jeg sige. EC Flex er udviklet i tæt samarbejde med en af landets absolut største og mest alsidige entreprenørvirksomheder nemlig NCC, der har bidraget med sparring og konstruktive input under hele processen. Det betyder, at traileren ikke bare bygger på en god idé og nogle begavede udregninger men også de helt konkrete behov, målgruppen står med hver eneste dag. - Kunsten var at skabe en trailer, der var robust men samtidig så let, at lasteevnen stadig var i top, selvom den samlede vægt skulle holdes under 3.500 kg. Det har vi brugt meget tid på, men resultatet lever også fuldt og helt op til vores forventninger, fortæller Timmi Nielsen, der er udlæg-

DENMARK

Stålbæ lter og undervognsdele

ningsformand hos NCC Roads A/S på Bornholm, hvor prototypen kører i dag.

Optimal udnyttelse Timmi Nielsen manglede en fleksibel trailer, der kunne erstatte en lastbil i forbindelse med mindre opgaver, og det har han fået. I dag råder han over flere forskellige lad, som han benytter på den samme trailer alt efter dagens behov. Han har et containerlad til transport af eksempelvis sand og grus, et specielt lad til brænde, et maskinlad til transport af minimaskiner, en løs ramme der kan monteres under eksempelvis en kompressor, en generator, en toiletvogn eller an-

Gummipads til bæltegravemaskiner er

det og ikke mindst et lad fremstillet specielt til transport af asfalt. Ladet kan laste 2.300 kilo asfalt og er isoleret, så asfalten kan holde sig varm en hel dag, og dermed er ladet ifølge Timmi Nielsen meget velegnet til mindre opgaver som eksempelvis reparation af huller og etablering af opkørsler ved fortove. - Vi har kørt næsten 200 tons asfalt ud på Bornholm med den trailer, konstaterer formanden, der har regnet ud, at NCC bare på Bornholm kan spare et sted mellem 30.000 og 40.000 kroner om måneden ved at bruge den lille trailer frem for en lastbil til den slags småopgaver. - Det handler om at udnytte materiellet optimalt, og ved at sup-

plere med forskellige lad kan man få meget ud af en enkelt trailer. Den kan ikke erstatte en lastbil sådan helt generelt, og det skal den heller ikke, men den er et rigtig godt og billigt alternativ de steder, hvor en lastbil ikke er nødvendig. Det er det, vi har fundet ud af, siger Timmi Nielsen og understreger, at resultaterne fra Bornholm har givet genlyd internt i NCC-koncernen.

Hydraulisk kran NCC’s erfaringer med og interesse for EC Flex er ikke overraskende sød musik i ørerne på ophavsmand Claus Nonbo, der allerede har taget fat på videreudviklingen af traileren.

På tegnebrættet ligger således en betonkanon målrettet mindre opgaver som eksempelvis renovering af et badeværelse, en lukket container til opbevaring af blandt andet værktøj i forbindelse med mindre byggeprojekter og ikke mindst en hydraulisk kran, der monteres direkte på traileren efter samme princip som en lastbil med kran. Kranen kan forsynes med grab, krog, gafler eller andet afhængigt af, hvad der skal læsses af og på traileren. - Vi har hele tiden følt, vi har haft fat i det rigtige, og de første erfaringer har kun bestyrket os i den tro, konstaterer Claus Nonbo.

å vi kan s , 6 0 2 0 6 7 på 43 Ring til os nu om dine særlige behov få os en snak

Undervognsdele til minigravere

Gummibaelter

rvedele til Kvalitets rese er

Gravemaskin

styr

og Anlægsud

Tlf: (+45) 43 76 02 06 • Aspen Denmark • Svalehøjvej 18 • 3650 Ølstykke • Denmark • Email: info@aspendenmark.dk


maskiner til alle formål

Stemas er forhandler af maskiner til anvendelse i både industri- og byggesektoren, den offentlige sektor samt have- og anlægssektoren.

ÅBENT HUS tøndervej 7, 6500 vojens

lørdag d. 8. maj kl. 9 - 16

se mere på www.stemas.dk

Maskinerne er en stærk kombination af Weidemann knækstyrede miniog kompaktlæssere, Merlo teleskoplæssere, Yanmar minigravemaskiner, CMI rendegravere samt Ammann komprimeringsmateriel.

Ring til jeres lokale sælger for brochurer, teknisk rådgivning eller en uforpligtende snak

vi har masser af tilbehør til gravere og læssere - hør hvordan vi kan hjælpe jer!

Vores service gør hele forskellen

Peter Sydjylland/Fyn Henning Vestjylland Søren Midtjylland

2025 8898 2142 6676 2032 7034

Morten Nordjylland Frank Nordjylland Hans Peter Sjælland

2963 1203 3031 1153 4030 7549

Maskinleverandørerne

Udsendt via: PortoService ApS, Postboks 9490, 9490 Pandrup • Ændring abonnement: Maskin- & Materiel Magasinet Tlf.: 86 80 44 99 eller mail: mmm@mail.dk

masser af spændende nyheder fra LIeBherr og neuson Lh 120C Industri

Lrh 100 piling rig

SET PÅ BAUMA 2010

neuson 14504

Egenvægt Gravedybde (kort/lang arm) Længde (kort/lang arm) Motor Brydekraft

FlErE nyHEdEr PÅ BaUMa Liebherr industri R 944 C High Rise Electric Liebherr A 900 Compak t Liebherr R9100 100-t Liebherr L 550-556 Ind ustri

Sjælland Michael Jørgensen ......... 3068 4404

Midt- og nordjylland Ole Klitgaard ................... 2445 1153

jylland Syd/Fyn Allan Pedersen ............... 2365 8627

jylland Syd Svend Sørensen ............. 2021 2153

www.jmm-group.com

14

TO

NS 14450 kg 5000/5500 mm 7720/7790 mm Deutz TDC2012-L04 69,5 kN

Over Jerstal • 6500 Vojens • Tlf. 7354 7700 Sjælland • 4683 Rønnede • Tlf. 5671 1611 Midt-/Nordjylland • 8370 Hadsten • Tlf. 8761 4200 member of JMM GROUP, Scandinavia

MMM MAJ 2010  

MMM MAJ 2010