Page 1

www.trenchlessromania.ro

JOB REPORT

TEHNOLOGIILE TRENCHLESS

HERRENKNECHT

UTILIZATE LA INSTALAREA CONDUCTELOR ÎN EUROPA ECHIPAMENTE

Anul V, Nr. 9 (09) SPRING/SUMMER 2020

ALLEMANIA EUROTECH

SOLUȚII INTELIGENTE TRENCHLESS PENTRU O INFRASTRUCTURĂ URBANĂ INTACTĂ UTILAJE

GRUNDOBURST DE LA TRACTO-TECHNIK

DE TREI ORI MAI PRODUCTIV

AMIBLU

RECĂPTUȘIREA CU GRP A CONDUCTEI DE DRENARE A APEI PLUVIALE PE AEROPORTUL DÜSSELDORF


Moving forward through challenging times

A

L

t the beginning of 2020 our whiteboard was full of events from trenchless industry and related sectors, as we are always up to date with everything that happens within the construction sectors. It was after our returnig from World of Concrete, that signs of Covid-19 crisis begun to be more and more visible. Before the 12 th of March we were already working remote from home and soon after state of emergency was declared – a new chapter was starting.

a începutul acestui an aveam o agendă plină de evenimente din industria trenchless și din segmentele conexe, întrucât suntem mereu la curent cu tot ce se întâmplă în sectoarele de construcții. După întoarcerea noastră de la târgul World of Concrete, semnele crizei Covid-19 au început să fie din ce în ce mai vizibile. Înainte de 12 martie lucram deja remote, de acasă. La scurt timp a fost declarată starea de urgență - începea un nou capitol.

In the past few months we have all been through extremely difficult times, the spread of coronavirus Covid-19 affected us in every aspect of life both professionally and personally. We were not prepared for this, it was a shock! Everything that we did before as normal way of life changed instantly. We had to adjust to the new normality and prepare for the new environment. After almost 3 months of quarantine we are cautiously trying to retake control of our lifes. However the new reality is different. What do we do now?

În ultimele luni am trecut cu toții prin momente extrem de dificile, răspândirea coronavirusului Covid-19 ne-a afectat în fiecare aspect al vieții, atât profesional, cât și personal. Nu eram pregătiți pentru acest lucru, a fost un șoc! Tot ceea ce făceam înainte ca mod normal de viață s-a schimbat instant. A trebuit să ne adaptăm la noua normalitate și să acceptăm noile condiții sociale. După aproape 3 luni de carantină încercăm cu precauție să preluăm controlul asupra vieților noastre. Cu toate acestea, noua realitate este diferită. Ce facem acum?

Job sites all over the world didn’t stopped from working during this times, this is an important sign that the wheel is turning and things will get on the right track. We may not have the possibility to see each other in person in the near future, but we have so many options to stay in touch. Definitely we are now more digitalized and we have proven our efficiency in working from all parts of the world, connected through so many team programs. It is a certainty that some of this habits will remain in our practice from now as they are very cost effective.

Șantierele de construcții din întreaga lume nu au fost oprite în acestă perioadă, acesta este un semn important că lucrurile se mișcă și vor merge pe drumul cel bun. Deși nu avem posibilitatea să ne vedem personal în viitorul apropiat, dispunem de multe opțiuni pentru a rămâne în legătură. Cu siguranță suntem acum mai digitali ca niciodată și ne-am dovedit eficiența în lucrul de la distanță, conectați fiind prin atâtea programe online de echipă. Este o certitudine că unele dintre aceste obiceiuri vor rămâne în practica noastră zilnică, deoarece sunt foarte eficiente și rentabile.

Aligning our actions with the international policies for promoting no-dig technologies and also considering the uncertain circumstances of Covid-19 pandemic evolution, we had to take the decision to postpone the 5th edition of Trenchless Romania Conference & Exhibition. Our decision came after a period of consultations and monitoring of the pandemic evolution worldwide. It is extremely hard for us to know that we will not be seeing you all this year, all the trenchless family reunited, but it is our main priority to ensure the safety of everyone. Therefore the 5th Edition of Trenchless Romania Conference & Exhibition will welcome you next year, on the 16th of June 2021 at Caro Hotel, Bucharest.

Am aliniat acțiunilor noastre cu politicile internaționale de promovare a tehnologiilor no-dig și având în vedere circumstanțele incerte ale evoluției pandemiei Covid-19, a trebuit să luăm decizia de a amâna cea de-a cincea ediție a conferinței Trenchless Romania Conference & Exhibition. Decizia noastră a venit după o perioadă de consultări și monitorizare a evoluției pandemiei la nivel mondial. Este extrem de greu pentru noi să știm că nu ne vom vedea toți anul acesta, toată familia trenchless reunită, dar este principala noastră prioritate să asigurăm siguranța tuturor. Prin urmare, cea de-a cincea ediție Trenchless Romania Conference & Exhibition vă va întâmpina anul viitor, pe 16 iunie 2021 la Hotel Caro, București.

4

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Stay safe! Stay trenchless!

Maria Nae Project Manager Trenchless Romania


EDITOR AUDIENȚĂ GENERALĂ AG

Str. Roma, nr. 16, Parter, ap. 2, sector 1, cod 011744, București, România Tel.: +40749144944 office@masinisiutilaje.ro www.masinisiutilaje.ro ISSN 1841-9631

10

12

NEWS

PARTENER OFICIAL:

PREŞEDINTE GRUP PRESĂ AUDIENŢĂ GENERALĂ AG SRL V. BUZDUGAN

8

News – TRACTO-TECHNIK se extinde în Scoția

8

News – Unități compacte modulare pentru epurarea apei uzate - Bluecon®

Publisher

News – Romanian Fiber Optic Conference 2020

Redactor Șef

10

Cornelia ROTARU

cornelia.rotaru@masinisiutilaje.ro

Ing. Valeriu BEZDEDEANU

vali.bezdedeanu@masinisiutilaje.ro Project Manager

Maria NAE

14

20

maria.nae@masinisiutilaje.ro

INDUSTRY

PR & Communication Manager

12

Redactor

14

16 18 20

26

24

Cover Story – Recăptușirea cu GRP a conductei de drenare a apei pluviale pe Aeroportul Düsseldorf Tehnologii – DANTEC ROBOTICS, partenerul ideal pentru reabilitarea conductelor cu tehnologii moderne trenchless TeraPlast – Baze cămine de inspecție pentru canalizare Echipamente – Soluții inteligente trenchless pentru o infrastructură urbană intactă

Oana PATACHE

oana.patache@masinisiutilaje.ro

Dan SCARLAT

dan.scarlat@masinisiutilaje.ro Redactor

Ing. Teodor JERPELEA Responsabil distribuție/abonamente

Eugen TROICIU

eugen.troiciu@masinisiutilaje.ro Redactor

Olga JUC

Redactor de specialitate onorific

Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Petre ZAFIU Graphic Designer

Lucian Victor IORGULESCU

Job report – Tehnologiile trenchless HERRENKNECHT utilizate la instalarea conductelor în Europa

ORGANIZATOR TRENCHLESS ROMANIA CONFERENCE & EXHIBITION

Tehnologii – Calculul static al conductelor îngropate, conform fișei de lucru ATV-DVWK-A 127

DISTRIBUȚIE POȘTA ROMÂNĂ ROMÂNIA & REP. MOLDOVA

MACHINERY

FONDATOR TRENCHLESS ROMANIA CLUB

Reproducerea integrală sau parțială a articolelor sau imaginilor apărute în revistă este permisă numai cu acordul scris al editorului. Editorul nu răspunde pentru textele conținute de articolele publicitare, reclame și interviuri. Editorul a făcut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor publicate în această revistă și nu poate fi făcut responsabil pentru erorile apărute accidental.

Anul V, Nr. 9 (09)

SPRING/SUMMER 2020 JOB REPORT

www.trenchlessromania.ro

32

26 32

6

TEHNOLOGIILE TRENCHLESS

Utilaje – GRUNDOBURST de la TRACTO-TECHNIK este de trei ori mai productiv Utilaje – TERRA-JET DJ 23 – Echipament trenchless ideal pentru subtraversarea unui curs de apă a unui fascicul de 10 țevi de presiune

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

HERRENKNECHT

UTILIZATE LA INSTALAREA CONDUCTELOR ÎN EUROPA ECHIPAMENTE

Anul V, Nr. 9 (09) SPRING/SUMMER 2020

ALLEMANIA EUROTECH

SOLUȚII INTELIGENTE TRENCHLESS PENTRU O INFRASTRUCTURĂ URBANĂ INTACTĂ UTILAJE

DE LA

AMIBLU

GRUNDOBURST TRACTO-TECHNIK

DE TREI ORI MAI PRODUCTIV

RECĂPTUȘIREA CU GRP A CONDUCTEI DE DRENARE A APEI PLUVIALE PE AEROPORTUL DÜSSELDORF


TRACTO-TECHNIK se extinde în Scoția Filiala din Marea Britanie a TRACTO-TECHNIK își extinde operațiunile la nord de graniță prin deschiderea unui nou depozit în Kirkcaldy, Fife.

T

RACTO-TECHNIK UK s-a bucurat de un real succes până acum în Scoția, cu întreaga sa gamă de soluții tehnologice de săpătură fără șanț deschis, datorat unei echipe locale de vânzători și personal de service. Prin urmare, compania a decis să extindă aceste operațiuni cu un depozit în Scoţia, care va oferi întregul ciclu de vânzări și servicii, inclusiv furnizarea și livrarea de piese și accesorii. Roger Wahl, Directorul General TractoTECHNIK UK a declarat că așteaptă cu nerăbdare deschiderea oficială din timpul unui “VIP Open Day” pentru clienți, furnizori și alte părți interesate, care este probabil să aibă loc odată ce activitatea își va relua cursul normal în ciuda epidemiei de coronavirus.

"Deschiderea unui alt depozit în Scoția evidențiază succesul nostru în nord, dar, de asemenea, angajamentul nostru de a oferi cele mai bune servicii în fiecare parte a Regatului Unit", spune dl Wahl. "Noua facilitate oferă personalului nostru din Scoţia o bază de unde să lucreze și un loc unde vom păstra stocurile de mașini și piese și vine totodată cu un centru de service și un centru de instruire." "Clădirea mare, de asemenea, ne oferă posibilitatea de a ne extinde în continuare ca urmare a conceptului de

tehnologie trenchless care devine mai utilizat pe scară largă." Noua clădire – programată să se deschidă la sfârșitul lunii, după renovările de rigoare – va include o zonă de formare, o serie de cursuri fiind livrate începând cu aprilie 2020. Aceste cursuri acreditate EUSR au inclus utilajele GRUNDOWINCH, GRUNDOBURST, GRUNDOMAT și Introducere în Foraj Orizontal Dirijat, care vor fi livrate de către formatorii și inginerii TRACTO-TECHNIK UK.

Unități compacte modulare pentru epurarea apei uzate - Bluecon® OPTGROUP oferă stații de epurare compacte, folosind tehnologia dovedită Bluecon ® prin care apa uzată menajeră este blueconizată în apă epurată, apă pentru irigații sau chiar apă potabilă.

B

lueconizarea este o metodă nouă, mecanochimică, de epurare a apei uzate menajere în scopul optimizării circuitului apei. Posibilitatea de a blueconiza apa uzată provenită de la comunități rurale sau urbane în apă ce poate fi deversată în emisari naturali sau folosită în

8

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

irigații, se încadrează într-o politică sustenabilă de protecție a mediului și reutilizare a apei.

Stațiile de epurare pot fi livrate în variantă containerizată sau pe șasiuri metalice (skid-uri) ușor de montat în clădiri tehnologice.

Spre deosebire de investițiile mari și costisitoare necesare în tratarea biologică (convențională) a apelor uzate menajere, stațiile modulare Bluecon® pot fi implementate fără lucrări complexe de infrastructură, construcții și instalații.

Unitatea Bluecon este concepută ca un produs compus din echipamente cu montaj și nu necesită dimensionare statică sau hidraulică. Proiectarea stației de epurare constă doar în proiectarea platformei betonate, a clădirii tehnologice în cazul în care nu se optează pentru varianta containerizată, a incintei și a rezervorului tampon ce poate fi ales în varianta supraterană prefabricată sau în varianta îngropată sub clădirea tehnologică.


Romanian Fiber Optic Conference 2020 Romanian Fiber Optic Conference 2020, eveniment organizat de Asociația de Fibră Optică din România la hotel Radisson Blu în București, a avut ca temă “Uderground fiber optic networks = future?”. Conferința, ca în fiecare an, a fost însoțită de o expoziție în cadrul căreia membrii AFOR au prezentat brand-urile partenere și produsele companiei.

P

rima partea a evenimentului a constat în discursul de deschidere a președintelui AFOR, Sorin Bogdan împreună cu vicepreședintele asociației, Cornel Bărbuț. Evenimentul a continuat cu prezentările invitaților: Florin Dragomir de la ANCOM, Secretarul de Stat MCIT, Dragoș Preda, președintele ARSC, Eduard Dumitrașcu, CTO-ul de la STOKAB Stockholm, Stefan Carlsson, City Managerul din Sinaia, Marian Panait și domnul Cătălin Diaconescu de la Camusat. Invitatul special, domnul Dragoș Preda, Secretar de Stat MCIT, a susținut un discurs referitor la simplificarea procedurilor de introducere a fibrei optice, inclusiv procedurile de licitație și a propus un „dialog real, nu unul de suprafață” pentru a realiza lucruri concrete în armonizarea și îmbunătățirea legislației și reglementărilor. În cea de-a doua parte a conferinței a prezentat domnul Jiri Vyslouzil, de la MICOS TELCOM, Ancuța Maria Ion, care a vorbit despre Soluții complete și moderne pentru rețele subterane și aeriene, Jarosław Gorczowski de la DCN Europe, domnul Dorin Coman de la Prysmian Group, care a prezentat cablurile SiroccoHD, directorul companiei Reco Production LTD, Hristo Krilchev, care a prezentat căminul modular pentru telecomunicații, urmat de domnul Dinu M. Dragomir, Teledatanet, care a susținut un discurs despre semnalizarea, maparea și detecția inteligentă a rețelelor subterane de fibră optică, Aurelian Zanoschi de la compania parterneră a companiei Teledata, Viavi Solutions, iar nu în ultimul rând, Dmitry Pyatnitsa, reprezentantul companiei Fremco, partener Telegrup.

10

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Pentru prima oară în istoria Conferinței de Fibră Optică, aflată la cea de-a 5-a ediție, a fost organizată ediția de premii Romanian Fiber Optic Awards, care a fost constituită din 5 categorii și anume: „Fiber Optic Networks” – cel mai bun proiect 2019, obținut de Orange România, „Fiber Optic Active Networks” – dispozitivul activ pentru fibră optică din 2019, premiu obținut de Reichle & De-Massari, „Education on Fiber Optic in Romania” – proiectul sau cursul de fibră optică cu cel mai mare impact pe piață, câștigat de Optikline, „Young talents in fiber optic from Romania” – unui tânăr implicat în proiecte de fibră optică, obținut de domnișoara Andreea Petrache și „Expat of the year in fiber optic” – unei persoane din străinătate care trăiește în România și lucrează în industrie, premiu obținut de domnul Emmanuel Chautard.

AFOR este o asociație profesională care include companii care utilizează fibra optică, operatori, producători de cabluri, accesorii și echipamente pentru fibră optică, proiectanți, consultanți, furnizori de servicii, dezvoltatori / operatori de infrastructură de fibră optică, dar și profesori, asistenți universitari și alți specialiști care lucrează în domeniu. În 2015, AFOR a reușit să introducă meseria de jonctor cu fibră optică în COR, cod 7742215 și organizează constant cursuri dedicate pentru construcția și exploatarea rețelelor de fibră optică. Asociația are 14 membri cu o cifră de afaceri cumulată de peste 10 miliarde de euro și peste 31.000 de angajați. Partenerii Conferinței sunt: FTTH Council Europe, ITS, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, ASRO, INTERLAN Internet Exchange, Trenchless România și ANCOM, iar ca parteneri media: Media Expres și Profit.ro.


Aeroportul Düsseldorf - recăptușirea cu GRP a conductei de drenare a apei pluviale Țevi Amiblu cu diametrul DN 1500 – DN 2000, executate din fibră de sticlă acoperită cu rășină termoreactivă (GRP), utilizând tehnologia Flowtite de înfășurare continuă a filamentului, au fost utilizate pe o lungime de 400 m pentru recăptușirea conductelor rețelei de evacuare a apelor pluviale de la aeroportul Düsseldorf. Având în vedere că rețeaua de evacuare a apelor pluviale trebuia adaptată la generațiile viitoare de avioane și la traficul de pasageri, instalarea conductelor a constituit o provocare specială: cele mai înalte măsuri de securitate, perioadele scurte de construcție din timpul nopții și cerințele speciale de rezistență pentru materialul țevii, datorate sarcinilor și solicitărilor ridicate cauzate de aterizarea/decolarea și traficul avioanelor. TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

P

orțile de acces la avioane, controlul securității, magazinele duty-free, pistele de decolare/ aterizare, toate acestea și multe altele pe care majoritatea dintre noi le-am cunoscut de mai multe ori, înseamnă un aeroport. Dar există o altă zonă care nu este văzută în mare măsură. Aici este întuneric și confortul lipsește, dar această zonă este esențială pentru toate operațiunile aeroportuare, iar această zonă este constituită dintr-o sofisticată rețea subterană de conducte de drenare. Pe aeroportul Düsseldorf, al treilea cel mai mare aeroport din Germania, rețeaua subterană de conducte de drenaj are o lungime de 100 km și este la fel de complexă ca infrastructura unui oraș mic. Rețeau este inspectată în mod regulat, iar capacitatea acesteia evaluată de fiecare dată. Având în vedere schimbările climatice și numărul tot mai ridicat de precipitații abundente, aceste proceduri devin din ce în ce mai importante.

12

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020


"Aeroportul nostru are absolută nevoie de un sistem modern de drenare a apelor pluviale. Fără inspecții periodice și lucrări de reabilitare, securitatea operațiunilor aeroportuare ar fi amenințată."

Boris Opolka

Responsabil pentru operațiunile de canalizare și renovarea aeroportului Düsseldorf

Rețeaua de drenaj a aeroportului include trei conducte principale, dintre care cea mai mare se numește „RW Sammler Mitte” (Colectorul Central al Apelor Pluviale). Prin ea este evacuată apa de pe părți mari ale suprafeței de manevră, căi de rulare, piste, precum și apa de ploaie ce se scurge de pe acoperișurile terminalului. Construit în anii '60, colectorul central funcționează continuu, fără probleme, de 60 de ani. Pentru a-și menține în viitor capacitatea structurală și etanșeitatea la scurgere, în anul 2019 s-a decis reabilitarea conductei. Părțile conductei situate chiar sub piste, datorită aeronavelor extrem de grele ce treceau pe deasupra, au necesitat o atenție specială. Pentru lucrările de reabilitare a rețelei de conducte de drenaj de sub aeroport a fost ales antreprenorul Aarsleff Rohrsanierung GmbH.

Acesta a ales ca soluție de reabilitare recăptușirea conductelor din beton cu țevi GRP Flowtite. Testate și certificate de German Railway pentru utilizare pe sub șinele de cale ferată, țevile suportă foarte bine încărcările și vibrațiile cauzate de trecerea garniturilor feroviare, iar aceste proprietăți sunt la fel de importante pentru aplicațiile aeroportuare. Având în vedre pereții țevii relativ subțiri, dar extrem de rigizi, pierderea în diametru este minimă, iar debitul apei prin colector este puțin afectat. În plus, materialul este foarte rezistent și, datorită greutății reduse, este ușor de instalat la interiorul conductelor. Instalarea țevilor în interiorul conductelor a constituit un punct de răscruce în cadrul lucrării de reabilitare, deoarece circumstanțele în

care s-a desfășurat reabilitarea au fost extrem de dificile. Programul de zbor nu trebuia să fie afectat de lucrările de reabilitare, astfel încât lucrările de construcție începeau întotdeauna după aterizarea ultimului avion și după finalizarea tuturor operațiunilor zilnice. Aceasta se întâmpla, de obicei, în jurul orei 23:30, iar lucrările de noapte se încheiau în jurul orei 5:00. De asemenea, aprovizionarea cu țevi a reprezentat o provocare. „Toate livrările trebuiau să fie înregistrate în prealabil și trebuiau să ajungă la ore bine stabilite. Deoarece țevile erau depozitate în zona aeroportului, fiecare camion care sosea a trebuit să treacă pe la un punct de control de securitate, unde era verificată în detaliu încărcătura”, spunea Holger Hörnemann, coordonatorul proiectului din partea companiei Amiblu, furnizorul de țevi GRP Flowtite

În total, 400 de metri din conducta veche de evacuare a apelor pluviale, din beton, au fost recăptușiți cu țeavă GRP Flowtite DN 1500, DN 1800 și DN 2000. Alte părți, mai puțin critice, ale colectorului de ape pluviale din afara pistelor au fost supuse unui tratament de curățare cu jet de apă sub presiune ridicată și apoi din nou profilate cu un mortar special. Lucrarea a fost finalizată în primăvara acestui an. Toate părțile implicate în această lucrare au fost foarte încântate de rezultatul de succes al proiectului. „Pentru a avea succes, proiectele speciale necesită o comunicare deosebit de bună între toți partenerii. Cu siguranță, aici am avut parte de acest lucru”, conchide Hörnemann. Aeroportul Düsseldorf este acum bine pregătit pentru provocările viitoare ale unor ploi abundente. Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

13


Dantec Robotics Partenerul ideal pentru reabilitarea conductelor cu tehnologii moderne trenchless Utilizarea tehnologiilor trenchless devine din ce în ce mai mult o necesitate şi nu doar o noutate, adiacentă, plasată alături de cele tradiţionale. Dantec Robotics are obiectivul de a aduce pe piaţa din România tehnologii inovative dar mai ales know-how-ul dobândit de-a lungul anilor.

S

ectorul trenchless a devenit foarte vast, oferind multiple soluţii relining pentru aceeaşi problemă. Această situație poate provoca adesea confuzie pentru utilizatorul final, precum şi adoptarea de soluții necorespunzătoare. Obiectivul firmei nu este doar acela de a introduce tehnologii noi, ci acela de a oferi clienţilor soluţia ideală pentru fiecare etapă a procesului de reabilitare. De aceea Dantec Robotics oferă în primul rând consultanţă deoarece beneficiază de o colaborare fructoasă cu unii din cei mai importanţi producători din acest sector. În plus directorul general, Dante Scremin, are o experienţă de peste 10 ani în domeniul reablitarii conductelor cu tehnologia C.I.P.P. (Cured In Place Pipe) în Italia, Franţa şi Elveţia.

Sisteme de video inspecţie

DANTEC ROBOTICS ARE CAPACITATEA DE A FURNIZA SOLUŢIA IDEALĂ PENTRU ORICE EXIGENŢĂ SPECIFICĂ Fie că vorbim de reabilitare punctuală sau de reabilitare completă, Dantec Robotics oferă toată gama de instrumente şi servicii prin polimerizare: • Cămăşuire prin inversie cu abur sau apă fierbinte; • Cămăşuire cu raze UV; • Cămăşuire prin pulverizare. Prin aceste tratamente se poate reabilita orice tip de conductă pe orice diametru cuprins între DN 50 mm şi DN 2000 mm: PVC -U, plastic, polietilenă de înaltă densitate PE-HD, ciment, ciment armat, argilă refractară, ciment armat cu fibre, fier, oţel.

Pentru video inspecţie Dantec Robotics oferă de la simpla cameră push rod până la sisteme complexe cum ar fi tractoarele de video inspecţie dotate de camere rotante cu laser şi software pentru efectuarea măsurătorilor în interiorul conductelor: măsurarea crăpăturilor, inspecţia racordurilor, gradul de înclinare şi de ovalizare al conductei. Toate aceste măsurători se regăsesc în raportul elaborat în format PDF conform standardelor Uniunii Europene, protocolul EN-13508-2. Dantec Robotics propune şi maşini de înaltă presiune ce pot fi montate pe mici platforme, pick-up-uri sau vehicule comerciale. Flexjet II este o maşină cu motor pe benzină ce dezvoltă 150 de bar şi 60 de litri pe minut având dimensiunile unui Euro Pallet. Compania IMS Robotics GmbH lucrează în domeniul tehnologiilor moderne de mediu din 1992. Este specializată în dezvoltarea, ingineria şi fabricarea de roboţi (freze) pentru reabilitarea canalizărilor, roboţi de tăiere cu apă cu presiune de peste 2000 bar, sisteme de întărire liner UV şi trenuri UV. Cu peste 1500 de sisteme robotizate vândute, IMS Robotics este liderului pe piaţa mondială ca furnizor de roboţi pentru conducte mici şi mijlocii. Frezele, de tip push rod sau motorizate, pot lucra în diametre cuprinse între DN 70 mm şi DN 1000 mm şi sunt folosite pentru redeschiderea racordurilor post relining, pentru curăţarea canalizărilor pre relining, pentru îndepărtarea materialelor ce pot obstrucţiona funcționarea corespunzătoare a conductelor.

14

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020


În funcţie de capul vidia robotul poate tăia PVC, plastic, ciment, ciment armat, fier, oţel, liner pentru o intervenţie sigură şi precisă. IMS Robotics propune sisteme complete pentru reabilitarea cu liner UV şi trenuri UV în funcţie de gama de diametre în care se lucrează.

Aceste soluţii sunt personalizate în funcție de necesităţile clientului. Compania Boldan produce toate echipamentele necesare reabilitării conductelor cu liner prin inversie. Unităţi de impreganare, bancuri de impreganre, unităţi creare vacuum, compresoare, generatoare, unităţi de încălzire, unităţi de inversie. Furnizează materiale cum ar fi liner one size sau flexibil prin inversie, reparaţii punctuale, reparaţii coturi sub formă de T şi Y, răşini epoxidice. Boldan produce şi maşini tip miller de diferite măsuri pentru deblocarea conductelor cu ajutorul lanţurilor de tăiere cu cap vidia sau a discurilor de tăiere.

"Într-un sector în creştere rapidă, cum ar fi reabilitarea trenchless, este esenţial să se ofere un serviciu profesional de garanţie, asistenţă şi training post-vânzare. Tehnicienii Dantec Robotics sunt instruiţi de către companiile producătoare, astfel, societatea poate garanta un timp foarte scurt de intervenţie pentru o asistentă de calitate. În plus compania oferă toate aceste servicii în limba romană şi organizează vizite demonstrative cu echipamentele şi roboţii disponibili în orice zonă din România."

Daniel Bostan

Area Manager Italia & Romania pentru Dantec Robotics, face parte din echipă din iunie 2019 şi are o experienţă în vânzări de peste 10 ani în România şi Italia.

Mai 2020 trenchlessromania.ro

15


16

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020


Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

17


Soluții inteligente trenchless pentru o infrastructură urbană intactă Tehnologiile inteligente trenchless oferite de Tracto-Tehnik (TT), din Germania, reprezintă un factor de succes unic. Produsele TT sunt simple, ușor de înțeles și de utilizat, în fapt ele dovedindu-se eficiente, economice și inteligente. TEXT: Oana PATACHE, Ing. Valeriu BEZDEDEANU

T

ehnologiile trenchless (fără săparea șanțurilor) reprezintă soluția durabilă pentru instalarea, renovarea și reabilitarea conductelor. Beneficiile economice și ecologice oferite de metodele trenchless în comparație cu execuția lucrărilor de construcții cu decopertare sunt evidente, practic orice poate fi subtraversat: suprafețele valoroase de la suprafață sunt protejate, se renunță la lucrările complexe de excavare și refacere, nu există perturbări ale traficului, se produc emisii reduse de zgomot, gaze poluante și particule fine, iar intervalele efective de execuție a lucrărilor de construcții și costurile se diminuează semnificativ. În România se simte nevoia din ce în ce mai acută de utilizare a tehnologiilor trenchless. Simțind această oportunitate, începând cu noiembrie 2019, societatea Allemania Eurotech SRL din Cluj– Napoca, a devenit furnizor exclusiv al echipamentelor TT pentru nord-vestul României, oferind totodată service cu personal scolarizat chiar la fabrica companiei Tracto-Technik din Germania. Societatea Allemania Eurotech avea deja o experiență de 18 ani în comercializarea, închirierea și mentenanța tehnologiilor, mașinilor și utilajelor pentru industria construcțiilor și cea minieră, iar tocmai profesionalismul angajaților societății Allemania Eurotech a asigurat orientarea spre acest segment de nișă de piață. Dintre cele mai solicitate produse trenchless de la TT, furnizate de Allemania Eurotech în România până acum, menționăm forezele pneumatice GRUNDOMATP și utilajele de forare orizontală dirijată GRUNDODRILL.

18

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Forezele pneumatice GRUNDOMATP FOREZELE PNEUMATICE GRUNDOMATP Izvorul principal al satisfacției clienților este dat de faptul că foreza pneumatică GRUNDOMATP își atinge ținta cu precizie de fiecare dată. Calitățile deosebite ale forezelor pneumatice GRUNDOMATP rezidă în îmbunătățirea performanțelor capului – daltă și, la forezele de dimensiuni mari, în inversarea mai ușoară a sensului de înaintare. Noul ansamblu cap – daltă garantează performanța și consumul redus de aer, prevenind pătrunderea mizeriei și împiedicând pierderea de energie. Pistonul poate astfel să lovească vârful dălții cu toată energia de impact atunci când întâlnește roci dure și, abia după ce acestea au fost pulverizate, să împingă corpul forezei înainte. Capul în trepte, cu ciclu de lucru în doi timpi, poate lucra în orice tip de sol deplasabil cu o uzură minimă, generând maximum de precizie și performanță la impact, dar și un con de presiune mare în solul din fața capului - daltă. Comparativ cu alte foreze cu cap fix, acest sistem patentat de TT asigură cea mai bună stabilitate direcțională și precizie de forare, chiar și în soluri foarte dificile, cu multe incluziuni de rocă.

"Față de alte branduri cu care am mai lucrat, eficiența forezelor pneumatice GRUNDOMATP este cu cel puțin 30 – 40% mai mare. Suntem extrem de mulțumiți de achiziția făcută de la firma Allemania Eurotech."

Mihai Șchiopu

Eco Garden Construct Cluj-Napoca

Față de alte foreze pneumatice la care schimbarea sensului de avans înainte – înapoi se face prin rotirea furtunului de alimentare cu aer, procedeu greoi, forezele pneumatice GRUNDOMATP, standard la cele de dimensiuni mari (Ø 145 mm, Ø 160 mm și Ø 180 mm) și opțional la Ø 130 mm, dispun de un servocontrol ce permite schimbarea sensului de avans sub presiunea de operare, mult mai ușor, doar prin acționarea unei manete. Sistemul clasic de schimbare a sensului de avans este disponibil standard pe forezele pneumatice GRUNDOMATP cu Ø 45 mm la Ø 130 mm și se face tot sub presiune, rotind furtunul de aer comprimat un sfert de rotație spre stânga.


Forezele pneumatice GRUNDOMATP au fost dezvoltate pentru diverse aplicații: •

subtraversări – de drumuri, căîi ferate, grădini, clădiri și alte suprafețe valoroase;

conexiuni de la servicii de utilități publice la proprietăți – pentru gaze, apă, ape uzate, electricitate, fibră optică etc.;

instalare conducte de oțel cu Ø 130 mm – pentru formarea unei rețele (căldură geotermală, termoficare), prin atașarea unui dorn pentru tragerea noilor conducte simultan;

reabilitarea conductelor de până la Ø 95 mm – utilizând metoda dinamică de spargere a conductelor;

instalarea pilonilor de fundații etc.

Sunt disponibile 11 modele din versiunea standard GRUNDOMATP, începând cu modelul 45 P și până la 180 P. Pentru aplicații în spații limitate sunt disponibile și 5 modele mai scurte, dar cu o frecvență de batere mai ridicată, începând cu modelul 65 PK și până la 130 PK. Diametrele exterioare ale ansamblului carcasă cap – daltă variază de la 45 mm la 180 mm, ceea ce asigură instalarea țevilor cu Ø 40 mm până la Ø 160 mm. Frecvența de batere variază de la 580 min-1, pentru modelul 45 P, cel mai mic din gamă, până la 280 min-1, la modelul 180 P. PLATFORMA DE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT GRUNDODRILL 28 N Cu un foraj asistat de fluide de foraj platformele de foraj orizontal dirijat GRUNDODRILL creează mai întâi o gaură de forare pilot de-a lungul unei direcții flexibile, folosind un cap de forare orientabil. La retragerea prăjinilor de forare, diametrul forajului pilot este mărit de un cap de lărgire, iar conducta atașată de acesta este trasă pe direcția găurii de foraj. Cu această tehnologie trenchless, forajele longitudinale și subtraversările pot fi realizate chiar și în teren stâncos. Lichidul de foraj, format din apă și bentonită, contribuie într-o foarte mare măsură la executarea cu succes a găurii de forare pilot, sprijinind pereții găurii de foraj, îndepărtând materialul excavat, stabilizând gaura de foraj și reducând carcasa conductei care urmează a fi instalată.

Platforma de foraj orizontal dirijat GRUNDODRILL 28 N Gama de aplicații acoperă toate lucrările trenchless de instalare a conductelor de alimentare cu gaz și apă potabilă, a conductelor de termoficare, de evacuare a apelor uzate și de protecție pentru cabluri electrice, de telecomunicații și de fibre optice ori e-mobilitate. De asemenea, echipamentele GRUNDODRILL sunt utilizate în lucrări de drenaj și geotehnice.

ridicată la orice turație de lucru sunt tot atâtea atuuri în stabilirea unor performanțe de top. Deplasarea pe șenile, adaptarea optimă a poziției la condițiile terenului și cerințele solului și posibilitatea de a comanda de la distanță platforma de forare pe terenuri dificile și la adâncimi mari, reprezintă alte caracteristici care situează echipamentul la nivelul de vârf al clasei.

Platforma de foraj orizontal dirijat GRUNDODRILL 28 N este cel mai puternic echipament din clasa sa de performanță. Puterea de acționare de 224 kW, furnizată motorul Cummins cu norma de poluare Tier 5, este transformată 100% în putere de forare, asigurând un cuplu de până la 11.000 Nm și, cu o forță de lovire / tracțiune de 280 kN, dovedindu-se absolut unică în clasa de până la 300 kN forță de tracțiune. Pompa de lichid de foraj furnizează maximum 650 l/min la o presiune de 90 bari, pentru o productivitate maximă și un avans rapid al prăjinilor de foraj, chiar și la diametre mari ale găurii de foraj. Se pot executa foraje pe lungimi de până la 500 m, la o rază a arcului de cerc de până la 75 m, pentru tragerea țevilor cu maxim Ø 710 sau se poate lărgi gaura de foraj până la Ø 900 mm. În timpul lucrului se remarcă zgomotul și emisiile poluante deosebit de reduse și un consum de combustibil extrem de economic.

Cabina operatorului îi asigură acestuia un maxim de confort în operare și un loc de muncă cu o tehnologie de ultimă oră. Două joystick-uri multifuncționale pentru toate funcțiile în regim de găurire și antrenare, diferite moduri selectabile de operare (manual, semi-automat, complet automat și diagnosticare sistem / setare parametri de lucru), display PC cu ecran tactil și conexiune la internet, afișaj color de înaltă rezoluție, achiziționarea automată a datelor de foraj, diagnosticarea de la distanță cu transfer telematic de date, iluminare cu LED-uri și radio cu Bluetooth și port USB, un scaun ergonomic cu suspensie pneumatică și încălzire, geamuri mari, pentru o vedere panoramică și posibilitatea de rotire a cabinei în 5 poziții, sistem de încălzire și aer condiționat, toate acestea sunt la dispoziția operatorului.

Pentru forarea la un unghi de 0O - 30O, GRUNDODRILL 28N este echipat cu un sistem pinion – cremalieră, ceea ce îi permite realizarea de foraje în soluri foarte dificile, chiar pietroase. Diametrul forajului pilot de 140/170 mm este realizat cu prăjini cu Ø 82 mm. Capacitatea magaziei de prăjini este de 96 de bucăți (288 m), întregul proces de forare fiind complet automatizat, la fel și curățarea prăjinilor la extragerea lor. Reglarea continuă a cuplului și a turației de forare, forța dezvoltată la turație maximă (180 rpm) și productivitatea

SC Allemania-Eurotech SRL Adresă: Str.Antim Ivireanu nr. 33, Cluj-Napoca, cod. 400461, România Punct de lucru: Cluj Napoca, Piaţa 1 Mai nr 4-5 Email: office@allemania.ro Telefon: +40 741 084 764 +40 264 437 221 / +40 741 275 690 Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

19


Tehnologiile Trenchless utilizate la instalarea conductelor în Europa Alimentarea cu gaz a țărilor din Europa necesită cu prioritate o rețea fiabilă de conducte. Pe lângă construcția principalelor conducte de alimentare cu gaz, ca de exemplu, TurkStream și TAP (Trans Adriatic Pipeline), instalarea rapidă și sigură a rețelelor regionale de distribuție specifice fiecărei țări joacă un rol cheie. TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

A

vând în vedere acestea, diferitele puncte de vedere ale tuturor părților implicate trebuie avute în considerare atunci când vine vorba de planificarea rutelor și evaluarea tehnologiilor potențiale de instalare. Datorită atenției deosebite acordate de societatea civică asupra problemelor de mediu și îngrijorării proprietarilor de terenuri, impactul instalării conductelor asupra mediului înconjurător trebuie redus la minimum. În timp ce o mare parte din lucrările de instalare a conductelor transfrontaliere sunt încă executate prin metode convenționale, în șanțuri deschise, tehnologiile trenchless (fără șanț deschis) sunt luate în considerate doar pentru subtraversări dificile sau pentru instalarea conductelor în aproprierea țărmului. «Pipe Express», utilizată ca metodă alternativă de instalare subterană a conductelor, reprezintă, față de metodele cu șanț deschis care necesită eforturi mari, o alternativă viabilă care reduce cu 70% suprafața afectată de lucrările de instalare a conductei, având un impact mai mic asupra mediului înconjurător.

Tehnologia Direct Pipe®, utilizată la subtraversarea fluviului Dunărea – șantierul punctului de lansare 20

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020


Pentru subtraversarea căilor navigabile sau a zonelor protejate, se iau în considerare soluțiile trenchless. De exemplu, de-a lungul traseului TAP, au fost executate diferite subtraversări utilizând metodele «Direct Pipe®» și HDD (Horizontal Directional Drilling). Astfel, în aproprierea coastei de sud a Italiei, dinspre Marea Adriatică, subtraversarea a fost făcută similar cu cea executată pentru instalarea gazoductelor: Nord Stream 2, la Lubmin, Germania, la Marea Baltică, și conexiunea TurkStream din Anapa, Rusia, la Marea Neagră. Dovedită în peste 130 de subtraversări din întreaga lume, tehnologia «Direct Pipe ®» este utilizată și de-a lungul noilor trasee de conducte de gaz din Europa. Un exemplu recent îl constituie trecerea gazoductului EUGAL, pe o lungime de 600 m, pe sub râul Oder, lângă Berlin, Germania. Recordul de distanță la subtraversarea unui curs de apă, folosind metoda «Direct Pipe ®», a fost stabilit în anul 2019, în Serbia, atunci când, pentru a realiza conexiunea între conducta de interconectare sârbă și conducta principală europeană de gaz, a trebuit să fie executată trecerea pe sub Dunăre pe o lungime de 1.409 m.

1. CONDUCTA TURKSTREAM În ianuarie 2020, gazoductul TurkStream a fost inaugurată oficial. Cele două conducte de 81 cm ale sistemului de transport al gazului natural, traversează Marea Neagră de la portul Anapa, Rusia, până pe coasta de nord-vest a părții europene a Turciei, pe o lungime de 930 km, ajungând la adâncimi care depășesc 2 km. În ceea ce privește partea rusă, aici a fost utilizată infrastructura existentă a gazoductului SouthStream, anterior executată, de exemplu: micro-tunelele din Anapa și terminalul stației de compresoare. Cu un volum estimat de transport a gazului natural de 31,5 miliarde de metri cubi, gazoductul TurkStream va înlocui parțial conducta existentă Blue Stream, furnizând în principal gaz către partea de est a Turciei. Orașul Istanbul și împrejurimile vor fi deservite de una dintre cele două conducte. Cealaltă conductă își va continua traseul prin Bulgaria, Serbia, Ungaria și Slovacia, urmând a livra gaze naturale în sudestul și centrul Europei. Sectorul bulgar al traseului gazoductului este în construcție, iar terminalul de interconectare cu rețeaua din Serbia a fost finalizat în 2019.

Cele două echipamente de împingere folosite, Pipe Thruster HK750PT 1.1 INSTALAREA CONDUCTELOR ÎN RUSIA, ÎN ZONA ȚĂRMULUI, UTILIZÂND METODA «PIPE JACKING» Datorită condițiilor geologice complexe, într-o regiune caracterizată printr-o seismicitate ridicată, pentru cele două conducte din gazoductul South Stream, instalate anterior, s-a utilizat ca metodă execuția inițială a unor micro-tuneluri în care să fie introduse conductele din oțel, cu diametrul de 32". Datorită topografiei zonei de coastă a munților Caucaz în apropriere de portul Anapa, punctele de lansare ale celor două conducte au fost amenajate la o altitudine de 80 de metri deasupra nivelului mării. În plus, execuția micro-tunelurilor spre Marea Neagră a implicat trecerea pe sub faleză într-o coborâre abruptă, cu o pantă de 11,5%, pentru a atinge punctul țintă la 30 m sub nivelul mării. Au fost utilizate două mașini model AVN 2000 cu telecomandă, pentru execuția și instalarea secțiunilor de micro-tuneluri și racordarea conductelor pe o lungime de 1.440 m, respectiv 1.470 m lungime. Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

21


Luând în considerare structura geologică și diferențele de nivel dintre punctul de lansare și cel țintă, pompele și sistemul de transport al noroiului de foraj au fost proiectate pentru a lucra cu o presiune internă de 8 bari. Mai mult, mașinile au fost echipate cu plăci din oțel mai rezistent, pentru a face față forței de compresiune a rocilor. Având în vedere lungimea foarte mare de antrenare a conductelor, au fost amplasate zece stații intermediare cu cilindri hidraulici care puteau să asigure o forță de împingere a conductelor suficientă. Un sistem de control al volumului de bentonită folosită la lubrifierea conductelor, a fost utilizat cu succes pentru a menține la nivele cât mai scăzute forțele de frecare dintre conducte și straturile de roci extrem de variate și parțial fracturate de apele subterane anticipate. În aceste condiții, rata medie de performanță a fost de 15 – 21 m/zi. Ambele micro-tuneluri pentru instalarea conductelor au fost finalizate în aprilie 2017. 1.2 SUBTRAVERSAREA FLUVIULUI DUNĂREA FOLOSIND TEHNOLOGIA «DIRECT PIPE®» Un sistem de conducte pentru transportul gazului natural, cu o lungime de 402 km și cu un diametru de 48", va conecta Bulgaria și Ungaria, traversând teritoriul Serbiei. De-a lungul traseului, gazoductul de interconectare a trebuit să treacă de mai multe obstacole. Zece dintre subtraversările având între 500 și 1.000 de metri lungime au fost realizate utilizând tehnologia HDD. În Kovin, o localitate situată la 50 km de Belgrad, s-a realizat subtraversarea Dunării pe o lungime de 1.409 m. Deoarece utilizarea tehnologiei HDD într-un sol foarte permeabil a părut a fi prea riscantă, subtraversarea a fost gândită a se efectua, inițial, ca un microtunel. Datorită perioadei limitate de timp impuse execuției proiectului, instalarea anvelopei de tuburi de beton, urmată de introducerea ulterioară a conductei de oțel, a fost considerată o procedură care consumă prea mult timp, necesitând două etape separate. Drept concluzie, a fost aleasă tehnologia «Direct Pipe®» ca metodă de instalare preferată, deoarece excavarea și instalarea conductei prefabricate din oțel se desfășoară într-o singură etapă, asigurând în același timp o săpare sigură și o susținere continuă a peretelui tunelului și a găurii de foraj.

22

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Extensia de țevi în etapa intermediară de lărgire a găurii Cu două echipamente de împingere a țevilor, fiecare având o forță de împingere de 750 t, toate cele patru secțiuni de conducte au fost instalate cu succes. Instalarea gazoductului printr-o structură geologică variată și neconsolidată, formată din nisip, aleurit și pietriș, a fost finalizată la sfârșitul lunii noiembrie 2019, cu cele mai bune performanțe zilnice de 120,8 m/24 h și un progres săptămânal maxim de 407,5 m. Subtraversarea Dunării în Serbia, pe o lungime de 1.409 m, reprezintă recordul european de distanță actual folosind tehnologia «Direct Pipe®», iar recordul mondial a fost stabilit în Noua Zeelandă, în anul 2018, cu o subtraversare în lungime de 1.930 m.

unde prin gazoductul „Trans Anatolian Natural Gas Pipeline” (TANAP) se ajunge la gazoductul (TAP) ce trece prin Grecia, Albania și, după traversarea Mării Adriatice, în final, ajunge în sudul Italiei.

2. CORIDORUL SUD-EUROPEAN DE GAZE NATURALE

Pentru subtraversări scurte, ca de exemplu pe sub căi rutiere sau feroviare, metoda de forare dirijată cu sapă-lingură este des utilizată. Ca parte a gazoductului SCPX, numai în Azerbaidjan, peste 100 de astfel treceri subterane, cu lungimi maxime de până la 95 m, au fost executate cu această metodă, iar împingerea segmentelor de conducte de oțel s-a realizat prin intermediul cilindrilor hidraulici de împingere.

Proiectul „Southern Gas Corridor” își propune să crească și să diversifice aprovizionarea cu energie a Europei, prin aducerea gazului natural din Marea Caspică de Sud în țările europene. Gazul natural extras din largul coastelor Azerbaidjanului, din câmpul gazifer Shah Deniz, va fi transportat în Europa prin intermediul a trei sisteme principale de gazoducte: „South Caucasus Pipeline” (SCP) – prin Azerbaidjan și Georgia, cu extensia (SCPX) spre Turcia, de

FORAJE ÎN AZERBAIDJAN, PENTRU INSTALAREA GAZODUCTULUI SCP – SCPX Extinderea gazoductului SCP este parte a proiectului de dezvoltare a câmpului gazifer Shan Deniz. Această extindere a implicat amplasarea unei noi conducte în Azerbaidjan și construirea a două noi stații de compresoare în Georgia, ceea ce va tripla volumul de gaz natural exportat prin gazoduct, la peste 20 miliarde mc/an.

Proiectul SCPX a implicat subtraversarea drumurilor naționale și a autostrăzilor, a liniilor de cale


ferată, a gazoductelor BTC (Baku – Tbilisi – Ceyhan) și WREP (Western Route Export Pipeline), precum și a canalelor de irigații și a conductelor locale pentru transportul petrolului și gazelor naturale. Conductele, având un diametru de 48" fără acoperire, au fost instalate la o adâncime cuprinsă între 1,5 m și 6 m sub nivelul solului, iar puțurile de lansare aveau adâncimi de 3 m până la 7,5 m. Structura geologică a solului a constat în principal din argilă cu consistență medie până la densă, cu niveluri ale apei subterane în parte ridicate, care însă nu au ridicat probleme din cauza solului coeziv. Solul, deplasabil, avea valorile SPT mai mici de 35 – 40, la testul de penetrare dinamică (standard). Antreprenorul TTS (Tunel Tikinti Servis) din Baku a fost responsabil pentru instalarea conductelor, iar pentru această lucrare, după ce s-a consultat cu Herrenknecht / Bohrtec, a decis să folosească două mașini cu batiu lung,

de tipul BM 800 L și BM 800 LS, care diferă doar prin cuplul dezvoltat de mecanismul de forare (50.000 Nm, față de 90.000 Nm). Datorită specificațiilor proiectului care impunea toleranțe la traseu de doar 1% și din cauza solului deplasabil, a fost aleasă ca variantă de lucru metoda de forare dirijată și împingere cu un tub pilot, cu lărgire intermediară a găurii de foraj. Deoarece nu a fost permisă împingerea directă a conductelor cu burghiul din interior, inițial au fost conectate temporar țevi de oțel cu diametrul de 1.245 mm. Diametrul intermediar ce necesita o lărgire ulterioară a fost de 609 mm. O dată ce a fost realizată lărgirea diametrului, țevile temporare au fost împinse în afară folosind conducta finală. Cele două mașini dezvoltau, fiecare, o forță de împingere de 300 t. Contraforturile din beton din punctele de lansare au fost dimensionate astfel încât să reziste acestei forțe de compresiune.

Folosirea de conducte de oțel cu lungimea de 12 m a avut în vedere minimizarea timpilor de sudare și testare a conductei, astfel că s-a atins o viteză medie de foraj de aproximativ 12 m/oră, la care s-a adăugat timpul de sudare. 3. PLANURI DE PERSPECTIVĂ Procesul de planificare și autorizare a noilor gazoducte în Europa necesită punerea în aplicare a celor mai noi tehnologii de instalare a conductelor, trenchless sau în șanț deschis cu impact minim asupra mediului înconjurător. Noile aspecte asupra cărora se va concentra industria construcțiilor vor fi amprenta asupra mediului înconjurător și impactul echipamentelor tehnice în faza de șantier. În acest sens, într-o perioadă scurtă de timp, în locul tehnicilor clasice de instalare a conductelor vor fi utilizate tehnologii care promit să fie prietenoase cu mediul și, totodată, să fie rapide și rentabile.

Instalarea conductei finale de gaze

DIRECT PIPE® - tehnologia de instalare a conductelor într-o singură etapă Cu tehnologia unică Direct Pipe®, Herrenknecht a deschis noi posibilități pentru instalarea conductelor într-o singură etapă, în toate straturile geologice. Această tehnologie facilitează instalarea rapidă și foarte economică a conductelor mai lungi, până la 1.930 m. O dovadă impresionantă în acest sens o constituie finalizarea celor 115 proiecte desfășurate pe întreg globul. Pionieri în subteran, împreună.

Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

23


Calculul static al conductelor îngropate, conform fișei de lucru ATV-DVWK-A 127 Pentru calculul static al conductelor îngropate, există diferite reglementări disponibile la nivel internațional. Acest articol descrie procedura de bază pentru dimensionarea țevilor profilate cu ajutorul fișei de lucru ATV-DVWK-A 127 (Germania), deoarece acest set de reguli naționale beneficiază, de asemenea, de o largă recunoaștere internațională. 1. FOAIA DE LUCRU ATV-DVWK-A 127

A

127 este un standard independent pentru țevile îngropate în pământ, nou instalate în șanțuri sau terasament.

SISTEMUL DE CONDUCTE ÎN SOL Când se instalează conducte noi, se are în vedere numai secțiunea radială a peretelui conductei, nu se ține seama de direcția longitudinală a țevii. La sarcinile exercitate în interiorul conductei întotdeauna se adaugă forțele exercite de solul din jurul ei. Țeava nu se verifică fără forțele exercitate de sol, motiv pentru care fișa de lucru presupune un „sistem de sol pentru conducte”. De asemenea, fișa conține informații despre dimensionarea conductelor perforate pentru drenaj și a conductelor profilate. RIGIDITATEA SISTEMULUI ȘI LOCAȚIILE PENTRU VERIFICĂRI Conceptul stabilite de standardul A 127 necesită verificări diferite, care trebuie efectuate la cele trei puncte proeminente: coroana, linia de crăpare și baza. Verificările depind de rigiditatea sistemului VRB al „sistemului de sol pentru conducte.” VRB decide dacă un „sistem de sol pentru conducte” este: a) flexibil sau b) rigid. MATERIALE O generalizare a materialului din care sunt executate conductele este dificilă. Conductele din beton, beton armat, beton polimeric și ceramică vitrificată se vor comporta în general ca niște „rigide”. În acest caz nu este necesară verificarea deformării și a stabilității.

24

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Țevile executate din majoritatea materialelor plastice, inclusiv GRP (fibră de sticlă), sunt de obicei „flexibile”. Dacă conductele din din oțel au pereții foarte subțiri, ele se comportă „flexibil”, iar dacă conductele din plastic au pereții groși, acestea se comportă „rigid”. Structura fizică a țevilor din material plastic se modifică în timp. Statica ia în considerare acest fenomen, prin examinarea încărcărilor unor astfel de conducte pe termen scurt și pe termen lung.

Figura 2 – IngSoft EasyPipe, fereastră din program

CATEGORII DE SOL

FORȚELE EXERCITATE ASUPRA CONDUCTEI

Solul este împărțit în patru categorii de sol: G1, ... , G4. Categoria G1 cuprinde solurile necoezive, iar categoria G4 solurile coezive. Celelalte categorii sunt, G2 pentru solurile cu coeziune scăzută și G3, pentru solurile mixte și de pământ coeziv (nămol). Categoria solului și gradul de compactare determină modulul de elasticitate al solului.

Reglementările fac distincție între forțele exercitate pe termen scurt și cele exercitate pe termen lung. Pe termen scurt sunt de obicei încărcări de trafic și scurte creșteri ale presiunii din interiorul conductei, dacă există. Toate celelalte sarcini sunt considerate ca fiind pe termen lung, respectiv: greutatea proprie a conductei, forțele exercitate de pământul din jurul conductei, apele subterane, presiunea din interiorul conductei.

ZONE DE SOL DIN JURUL CONDUCTELOR Solul din jurul conductelor este împărțit în patru zone, cu tot atâtea module de elasticitate (E1, ... , E4), unde: E1 reprezintă modulul de elasticitate al solului de deasupra conductei, E2 al solului de lângă (și dedesubtul) conductei din șanț, E3 al solului nativ lateral, din exteriorul șanțului și E4, al solului nativ de dedesubt, din exteriorul șanțului.

VERIFICĂRI O analiză de stres este întotdeauna necesară pentru toate conductele. În condițiile existenței unui trafic rutier, feroviar sau aerian, pot fi necesare dovezi ale testelor dinamice de rezistență la oboseală.


Sistemele rigide de sol pentru conducte necesită analize suplimentare în funcție de material, cum ar fi verificarea lățimii fisurii și respectarea claselor de expunere și a acoperirii minime cu beton pentru conductele din beton armat. De asemenea, trebuie verificate deformarea și capacitatea portantă / flambajul sistemelor flexibile de sol pentru conducte (la forțele generate de pământ și de trafic, precum și a celor generate de presiunea apelor subterane, dacă este cazul). 2. ACTUALIZAREA STANDARDULUI A 127 ATV-DVWK-A 127 din anul 2000 este parțial depășit. De exemplu, materialele menționate în standard (PE80 în loc de PE100, betonul B25 în locul betonului C25 / 30) sau modelele de încărcare, nu mai sunt de ultimă generație și sunt considerate învechite. O nouă ediție a reglementărilor este în curs de desfășurare: DWA pregătește în prezent o fișă tehnică pentru proprietățile materialului A 127-10, precum și cea de-a 4-a ediție a standardului A 127, care va fi numită DWA-A 127-2 (Instalarea în șanț a conductelor cu perete solid, în viitor).

În plus, DWA stabilește programul de calcul prezentat în foaia de lucru DWA-A 127-3 (Conducte gofrate din plastic, instalate în șanț). 3. CONCLUZII Foaia de lucru ATV-DVWK-A 127 reprezintă un set de reguli de sine stătătoare care permite proiectarea țevilor circulare cu perete ranforsat, din orice material (!). Sunt utilizate formule, tabele și diagrame. Inginerii și consultanții în materie de analiză structurală din întreaga lume folosesc și acceptă acest standard de lucru pentru statica conductelor. Este consacrat, testat și dovedit. Desigur, în anumite secțiuni ceea ce este prezentat se învechește treptat, însă, cu toate acestea, foaia de lucru rămâne valabilă și este aplicabilă ca un concept de ansamblu, până când DWA va publica ediția a 4-a. 4. SOFTWARE PENTRU CALCULE STRUCTURALE CONFORM ATV 127 Din 1997, societatea IngSoft dezvoltă «IngSoft EasyPipe», aplicația pentru analiza structurală a instalării conductelor noi și a reabilitării conductelor vechi, prin lucrări cu șanț sau trenchless (fără șanț).

Ca membru în comitetele de standardizare DIN și DWA, IngSoft respectă standardele actuale ATV-DVWK-A 127, DWA-A161, DWA-A 143-2, precum și diferite standarde internaționale. În plus, IngSoft efectuează analize numerice prin metoda elementului finit (FEA) pentru probleme speciale. Producători de renume, de conducte și cămine de vizitare, la nivel național și internațional, municipalități, universități de profil, companii de construcții și corporații, precum Căile Ferate Germane și Aeroportul Frankfurt pe Main, folosesc programe și servicii de inginerie de la IngSoft. AUTOR Diplomat Inginer (Universitatea din Belgrad) Vladimir LACMANOVIĆ, IngSoft GmbH ACRONIME: ATV: Asociația Tehnică pentru Apele Uzate DVWK: Asociația Germană pentru Gestionarea Apelor și Construcțiilor Culturale DWA: Asociația Germană pentru Gestionarea Apelor DIN: Institutul German de Standardizare

Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

25


GRUNDOBURST de la Tracto-Technik este de trei ori mai productiv Sistemele tehnice GRUNDOBURST, folosind metoda de spargere statică, sunt soluția perfectă pentru reînnoirea vechilor conducte. Acestea au fost folosite într-un amplu proiect de reabilitate a rețelei de apă din orașul Puławy (Polonia) de către compania Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z oo din municipiul Bytom (PWiK Bytom). Contractul semnat de către Consiliul local al orașului și compania poloneză prevede repararea sau reînnoirea conductelor de alimentare cu apă pe o lungime de 5.473 m. TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

REÎNNOIREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU APĂ A ORAȘULUI

Î

n septembrie 2018, Consiliul Local al orașului Puławy a semnat un contract cu o binecunoscută companie poloneză, Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z oo din municipiul Bytom (PWiK Bytom), pentru reînnoirea întregii rețele de alimentare cu apă a orașului folosind numai tehnologii trenchless. Impresionantul proiect de mare anvergură, desfășurat sub denumirea de „Modernizarea rețelei de alimentare cu apă din Puławy, prin metoda spargerii conductei – Etapa II”, a urmărit, în general, repararea sau reînnoirea conductelor de alimentare cu apă pe o lungime de 5.473 m.

Ilustrare schematică a reînnoirii conductelor cu GRUNDOBURST, aplicând metoda trenchless de spargere statică a conductelor

PROFESIONIȘTI ÎN TEHNOLOGIILE TRENCHLESS

Vedere de-a lungul străzii Górna, cu două benzi de circulație, care trece printr-o zonă rezidențială și sub care se află vechea conductă de apă

26

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

În primăvara anului 2019, a fost reînnoită o porțiune de 520 m lungime a conductelor de alimentare cu apă instalate sub carosabilul străzii Górna, stradă cu două benzi de circulație, care trece printr-o zonă rezidențială. Conductele vechi de alimentare cu apă, din PVC și azbociment, cu un diametru interior de 80 mm, trebuiau înlocuite de urgență după aproape 40 de ani de utilizare și, datorită extinderii cartierului prin construcția de noi case, capacitatea hidraulică a sistemului de conducte trebuia să fie, de asemenea, crescută. Consiliul Local al orașului Puławy a făcut o alegere bună atunci când a nominalizat compania PWiK Bytom ca parte contractantă.


Istoria orașului Puławy, pe scurt În extremitatea de est a Poloniei, în provincia Lublin, pe malul drept al fluviului Vista, se află orașul Puławy, cu aproximativ 48.000 de locuitori. De la prima sa referire documentară, în 1626, așezarea Puławy a fost martoră la o istorie plină de evenimente: a început în secolul al XVII-lea, când familiile înaltei nobilimi au construit un magnific castel, impozant, în mijlocul unui imens parc, iar o sută de ani mai târziu această reședință a devenit o parte importantă a vieții politice și culturale poloneze.

Castelul istoric Czartoryski, reper al orașului Puławy Având o experiență profesională de excepție, desfășurată cu succes de-a lungul a 25 de ani de execuție a proiectelor de construcție, reînnoire și reparare a sistemelor de conducte de apă și canalizare utilizând tehnologiile trenchless, compania PWiK Bytom are o listă impresionantă de referințe. Compania este extrem de specializată și foarte experimentată în proiecte

subterane, fără tranșee, deținând, în acest sens, o gamă diversificată de echipamente de lucru. Toate acestea au contribuit la satisfacerea pe deplin a cerințelor definite în caietul de sarcini al proiectului „Modernizarea rețelei de alimentare cu apă din Puławy, prin metoda spargerii conductei – Etapa II”și câștigarea contractului.

Un important muzeu, unde au fost expuse bijuterii regale, colecții de tablouri și memorii ale unor personalități celebre, a fost fondat aici, în castel, în 1801. Astăzi, aceste valoroase colecții pot fi văzute în muzeele din Cracovia. În perioada celei de-a treia scindări teritoriale între statele vecine, Austria, Prusia și Rusia, aproape de sfârșitul secolului al XVIII, orașul s-a aflat e teritoriul Prusiei, la scurt timp după aceea a devenit parte a Ducatului de Varșovia, opt ani mai târziu parte a Regatului Poloniei, iar după alți cincisprezece ani a căzut sub stăpânirea Rusiei și Ucrainei. În 1906, Puławy a primit statul de oraș, iar după primul război mondial, după alungarea Armatei Roșii din Polonia, a reintrat în interiorul granițelor poloneze.

Echipamentul GRUNDOBURST 800G cu magazia de tije, instalat în groapa de lansare Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

27


BINE GÂNDIT Spargerea statică a conductelor a fost metoda trenchless preferată de departamentul tehnic de la PWiK Bytom pentru reînnoirea vechilor conducte de apă potabilă de pe strada Górna și pentru extinderea necesară a secțiunii transversale, cu conducte PE SLM® 3.0 DN 200 de la producătorul german Egelplast, deoarece: • timpul dedicat lucrărilor de construcție și instalare este mai scurt; • reînnoirea are loc pe același amplasament al vechilor conducte; • metoda poate fi utilizată pentru remedierea aproape a oricărui tip de defect și de material de țeavă (în cazul nostru, în principal, azbociment); • mediul ambiant și traficul rutier fac obiectul unor perturbări minime; • costurile semnificativ mai scăzute în comparație cu înlocuirea conductelor prin metoda șanțurilor deschise se dovedesc deosebit de atractive pentru un client; • rezultatul echivalează cu instalarea unei noi conducte, fapt pentru care durata de viață a conductei este efectiv modificată la „resetare”; • nu în ultimul rând, PWiK Bytom a putut lucra cu echipamentul GRUNDOBURST 800G de la TRACTO-TECHNIK, care era deja utilizat în mod fiabil de mai mulți ani.

O METODĂ PERFECTĂ PENTRU REÎNNOIREA CONDUCTELOR Sistemele tehnice GRUNDOBURST, folosind metoda de spargere statică, se potrivesc perfect pentru reînnoirea conductelor uzate. Practic, vechea conductă existentă este spartă mecanic, iar resturile sunt deplasate radial în solul din jurul noii conducte, de același diametru sau mai mare, care este trasă simultan pe traseul vechii conducte. Cu puternicele și robustele dispozitive de tracțiune ale echipamentelor GRUNDOBURST, conductele deteriorate, cu diametre de până la 1.200 mm, pot fi înlocuite cu conducte noi, urmând același traseu și fără a descoperi vechea conductă (fără săparea unui șanț). În aceste condiții, caracteristicile tehnico - funcționale ale echipamentului GRUNDOBURST 800G, de la TRACTO-TECHNIK, folosit de PWik Bytom, au îndeplinit cu certitudine toate cerințele și condițiile impuse de proiect: • echipamentul este potrivit pentru înlocuirea conductelor de presiune și canalizare, cu diametrul de la DN 80 la DN 400 și lungimi până la aproximativ 100 m (funcție de metoda utilizată); • gabaritul compact al echipamentului impune o groapă de lansare de dimensiuni reduse; • ciclurile de lucru sunt rapide, iar performanțele sunt ridicate; • avans rapid al tijei de spargere prin conducta veche și în timpul instalării noii conducte; • din aceeași groapă, poate fi utilizat în ambele direcții ; • pornire rapidă a echipamentului; • operarea mașinii se face de un singur om, prin intermediul unei telecomenzi; • sunt disponibile o diversitate de accesorii specifice procedurii de lucru utilizate, funcție de materialul vechii conducte. REZULTATE CLARE

În timp ce coloana de tije de rupere cu lama de tăiere este trasă înapoi, vechea conductă de apă DN 80 este sfărâmată 28

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

După instalarea echipamentului GRUNDOBURST 800G în groapa de lansare cu dimensiunile 1,2 m x 5 m, tija de spargere a fost împinsă prin conducta cea veche fără nici o problemă. După fixarea capului de spargere și retragerea acestuia prin vechile conducte din PVC și azbociment, acestea au fost sparte fără probleme, iar resturile au fost împinse radial, în solul uscat și nisipos.

Instalarea noii conducte PE SLM® 3.0 DN 200 pe traseul vechii conducte va duce la o creștere de trei ori mai mare a capacității rețelei de alimentare cu apă Factorul de expansiune solicitat la înlocuirea noii conducte, relativ mare, de la 80 mm la 280 mm, a fost realizat dintr-o singură trecere, simultan fiind trasă și noua conductă PE SLM® 3.0 DN 200. Întrucât noile conducte nu trebuiau suprasolicitate în timpul lucrărilor de instalare, pe întreaga perioadă cât a durat tragerea noii conducte, forțele de tracțiune exercitate asupra noii conducte trebuiau permanent măsurate și documentate, pentru a se încadra sub limitele impuse de normativele Egelplast. La această lucrare, pentru a răspunde acestor cerințe, cei de la PwiK Bytom au folosit pentru prima dată dispozitivul de măsurare GRUNDOLOG, realizat tot de TRACTO-TECHNIK, cu care s-a măsurat o forță medie de tracțiune de doar 10,5 kN. În total, patru secțiuni de conductă, de 130 m fiecare, au fost reînnoite în acest mod, timpul alocat ciclului de lucru (spargere / tragere conductă) fiind de doar 5 ore. ALIMENTAREA CU APĂ LA DEBIT MAXIM Compania PwiK Bytom este complet satisfăcută de echipamentul TT GRUNDOMAT 800G care, deși îl utilizează de peste 18 ani, funcționează excelent. Totodată, orașul Puławy poate fi foarte mulțumit și el – nu numai că are un contract cu o firmă de construcții recunoscută pentru reînnoirea rețelei de alimentare cu apă fără să se sape șanțuri în oraș, ca parte a proiectului major „Modernizarea rețelei de alimentare cu apă din Puławy, prin metoda spargerii conductei – Etapa II”, dar are, de asemenea, și un contract pentru o metodă ecologică de reabilitare și economii însemnate de costuri, de pe urma cărora ar putea beneficia cu adevărat minunatul castel istoric.


TERRA-JET DJ 23 – echipament trenchless ideal pentru subtraversarea unui curs de apă a unui fascicul de 10 țevi de presiune De-a lungul unui drum principal din localitatea Romanshorn, în cantonul Thurgau, Elveția, a trebuit să fie instalat un fascicul de țevi de presiune, pe o lungime de 60 m, pe sub un râu, larg de 9 m. Mănunchiul de țevi de presiune, format din 10 conducte din polietilenă de înaltă-densitate (HDPE), a fost instalat de o echipă specializată în lucrări trenchless, care a lucrat și pentru societatea elvețiană de telecomunicații Swiss Telecom. Această lucrare a fost realizată printr-un foraj HDD (foraj orizontal dirijat), pe o lungime de 60 m, care a subtraversat albia râului la o adâncime de aproximativ 3 m. TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

CERINȚE IMPUSE ECHIPAMENTULUI ȘI PROCEDURA DE LĂRGIRE A GĂURII DE FORAJ

M

ănunchiul format din cele 10 țevi HDPE, fiecare având un diametru maxim de 160 mm (6,5 inch), a necesitat execuția unui canal cu diametrul final de 500 mm (20 inch). Pentru această lucrare, antreprenorul a ales utilajul de forare orizontală TERRA-JET DJ 23, cel mai puternic utilaj HDD din clasa sa. Structura geologică a solului în care s-a executat lucrarea era formată din pietriș, lut și nisip, iar cu cât adâncimea de forare era mai mare, cu atât solul se dovedea mai dur. Cu echipamentul de forare TERRA-JET DJ 23, având o forță de împingere/tragere de 11 tone și un cuplu de 3.100 Nm, a fost executat un foraj orizontal pilot și o lărgire în două trepte a găurii inițiale, la diametrul de 360 mm (14 inch) și 500 mm (20 inch). Fiecare procedură de lărgire a găurii de foraj a necesitat o zi, iar unghiul de intrare și ieșire a capului de forare a fost de circa 16,70 (înclinare de 30%).

Desfășurarea lucrării pe șantier. Echipamentul HDD Terra-JET DJ23 lângă groapa de pornire

32

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020


SISTEME INTELIGENTE DE ASISTARE A FORAJULUI ȘI O CABINĂ PIVOTANTĂ Sistemele de foraj inteligente, asistate de procesoare CLP (Control Loop Processor), sunt gestionate de la o consolă unică de control electronic. De la controlul tracțiunii la modul de asistare a direcției de forare, de la controlul turației de forare la modul ADBSe (Sistem Electronic Automat Forare și Alezare) și funcția AUTO TORK (cuplu de rotație automat), implementarea tuturor acestor funcții fac ca forajul să devină mai ușor de realizat și mai eficient.

Începutul lucrării de lărgire a găurii pilot, prima treaptă Ø 300 mm (14 inch)

Lucrând împreună cu o mare antrepriză germană ce execută lucrări HDD și având la bază cerințele clientului, decurgând din experiența sa vastă în lucrări de foraj orizontal dirijat, toate acestea asociate cu know-how-ul societății elvețiene Terra AG, acest utilaj a fost proiectat și construit în doar 9 luni. Rezultatul acestei colaborări a fost cu totul impresionant. Pentru clasa de 11 tone, noul utilaj HDD are o nouă rampă rabatabilă pentru utilajul de forare, brevetată de Terra AG. Rampa utilajului se poate mișca de la 19% până la 40% (11° - 22°). Șenila de cauciuc rămâne la sol până la o rabatare de 36% pentru o stabilitate bună. Interfața ușor de utilizat de operator, noile sisteme inteligente de asistare a lucrărilor de forare și o cameră video integrată șeii de antrenare, fac ca operațiunile de forare să se desfășoare mult mai ușor. Totodată, timpul rapid de instalare și mobilitatea sporită sunt alte caracteristici de excepție care garantează utilizarea utilajului în zonele dense urbane și în zonele rezidențiale cu acces dificil și spații strâmte.

UN PUTERNIC MOTOR DIESEL DEUTZ (102 CP), ECHIPEAZĂ UTILAJUL Echipat cu un motor diesel DEUTZ, ce dezvoltă o putere de 74,4 kW (101 CP) și respectă reglementările de mediu UE Stage V, TERRA-JET DJ 23 oferă până la 110 kN (11 tone) forță de tracțiune și de împingere și un cuplu impresionant de 3.100 Nm la viteza întâi, dar și o turație maximă a prăjinilor de forare de 284 rpm, în viteza a doua. Amprenta de carbon redusă și nivelul scăzut de zgomot, fac din DJ 23 un echipament de lucru prietenos cu utilizatorul și sustenabil.

AUTOTORK AutoTork (cuplu de rotaţie automat), este o funcție de control hidraulic - electronic, care măsoară rezistența opusă la forajul orizontal, în subteran, și care garantează că utilajul TERRA-JET funcționează constant la un nivel optim, ca o transmisie automată ce corelează în permanență viteza de rotație a prăjinii de forare cu momentul. Dacă solul devine mai dur și se simte nevoia unui cuplu mai mare, AutoTork mărește automat cuplul până la valoarea necesară și reduce viteza de rotație a prăjinilor de forare în mod corespunzător. Spring-Summer 2020 trenchlessromania.ro

33


Manipularea fasciculului de 10 țevi HDPE și tragerea lui cu dispozitivul de lărgire «Flycutter» cu Ø 500 mm (20 inch) Funcția AutoTork este activată de un regulator hidraulic – electronic, atunci când se atinge turația maximă de forare, respectiv 284 rpm. Această nouă tehnologie de control implementată de Terra AG este posibilă datorită pompelor hidraulice cu capacitate variabilă antrenate de motorul diesel și a unui motor hidraulic cu pistoane axiale ce rotește șaua de antrenare a prăjinilor de forare, precum și a unui sistem inteligent de comandă, asistat de procesoarele CLP. Utilajele convenționale de foraj orizontal dirijat funcționează cu un sistem de comandă cu două trepte de funcționare: fie cu un moment ridicat la turație joasă, fie cu turație ridicată și cuplu redus. Față de utilajele HDD clasice, TERRA – JET DJ 23, cu al său sistem AutoTork, funcționează întotdeauna la punctul optim de operare, fiind cu 30% mai rapid în execuția lucrărilor, iar dacă prăjina de forare tinde să se blocheze în solul dur, cuplul maxim nu se reduce, fiind menținut la cea mai ridicată valoare, 3.100 Nm. MAGAZIA PENTRU PRĂJINI DE FORAJ, GALVANIZATĂ LA CALD ȘI CU SISTEM DE REÎNCĂRCARE DJ 23 dispune de o magazie mai largă decât la modelul precedent, putând adăposti până la 52 de prăjini de foraj de înaltă calitate, fiecare cu o lungime de 3,05 m. Cu acest număr de prăjini se poate fora orizontal pe lungimi de până la 158,5 m și cu o rază de curbură de până la 35 m. Pentru o protecție mai bună a suprafeței, magazia este galvanizată la cald. Grație sistemului de reîncărcare, magazia poate fi reumplută, astfel putându-se extinde lungimea de forare, sau, pur și simplu magazia goală poate fi schimbată cu una complet plină. CREMALIERĂ ȘI PINION DE ANTRENARE Împingerea și retragerea șeii de antrenare se face prin intermediul unui puternic și robust mecanism cu cremalieră și pinion de antrenare. Trei motoare hidraulice, cu cutii de viteze, mișcă șaua de antrenare. Motorul hidraulic cu pistoane axiale și ax înclinat al șeii de antrenare generează cuplul ridicat (Auto Tork).

34

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2020

Opțional, este oferită o pompă FMC cu debit de până la 260 l/min, pentru lucrări de foraj în structuri de teren extrem de dificile. CLIENȚI SATISFĂCUȚI ȘI SERVICII EXCELENTE

POMPĂ INTEGRATĂ DE ÎNALTĂ PRESIUNE, PENTRU O MAI MARE PRODUCTIVITATE Pompa de înaltă presiune instalată pe utilajul DJ 23, cu tehnologie FMC (cu pistoane și disc oscilant), asigură un debit de fluid de foraj de până la 185 l/ min, printre cele mai ridicate din clasa sa, ceea ce permite executarea cu succes a forajelor în condiții de teren foarte variate.

Distribuitorii și mai ales clienții din întreaga lume, sunt impresionați de noul TERRA-JET DJ 23. Cu acest model, Terra AG a stabilit un nou standard în clasa de forare HDD de 11 tone. Antrepriza ce a colaborat la dezvoltarea acestui nou utilaj HDD, utilizează acum cu entuziasm tehnologia elvețiană. În Romania, Imocon SRL, în calitate de reprezentat oficial de peste 15 ani, furnizează produsele Terra AG și oferă traininguri autorizate precum și service în garanție și postgaranție în toată țara.


Profile for Masini si Utilaje

Trenchless Romania Magazine Spring-Summer 2020  

Trenchless Romania Magazine Spring-Summer 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded