Revista Trenchless Romania Spring-Summer 2022

Page 1

UTILAJE

www.trenchlessromania.ro

GRUNDOSTEER NOUL UTILAJ DE ÎMPINGERE DIRIJATĂ DE LA

TRACTO

LANSARE

Anul VII, Nr. 13

SUBSITE ELECTRONICS ®

SPRING/SUMMER 2022

LANSEAZĂ SISTEMUL DE GHIDARE

HDD MARKSMAN™

Herrenknecht Depășirea limitelor prin utilizarea metodei Direct Pipe

®
Trenchless Romania Club (TRC) is now affiliated member of the

International Society for Trenchless Technology (ISTT)

A

m organizat prima conferință Trenchless Romania în anul 2016, atunci piața de foraj orizontal dirijat din România făcea încă primii pași. Ediția a fost un real succes, astfel că am transformat conferința într-un eveniment anual internațional, reușind să adunăm an de an cei mai importanți reprezentanți din industria trenchless în România. Evenimentul a crescut an de an, prin consecvență și seriozitate, și astăzi sunt onorată să anunț că Trenchless Romania Club, organizația națională a profesioniștilor din acest sector a fost afiliată Societății Internaționale pentru Tehnologii Trenchless (ISTT).

MARIA NAE EXECUTIVE DIRECTOR TRC

În cadrul ședinței de la sfârșitul lunii aprilie, Consiliul de Administrație al Asociației Internaționale pentru Tehnologii Trenchless (ISTT) a aprobat cererea Trenchless Romania Club (TRC) ca Societate Afiliată a ISTT. TRC oferă un cadru organizațional pentru profesioniștii din industria de foraje orizontale fără șanț deschis pentru a se întâlni, a dialoga și dezvolta relații de afaceri. TRC oferă, de asemenea, un forum important de networking și lobby în această parte a Europei pentru industria fără șanț deschis pentru a colabora cu autoritățile publice și reprezentanții oficiali. Afilierea la ISTT a venit ca o consecință firească a tuturor eforturilor, acțiunilor și consecvenței noastre în promovarea tehnologiilor no-dig în România. Am reușit să creăm un mediu neutru în care oricine poate să participe și să-și împărtășească experiența. Prin această afiliere, toți membrii Trenchless Romania Club beneficiază acum de beneficiile oferite de ISTT, cum ar fi: colaborare internațională extinsă și creare de rețele de parteneriate, acces la Conferința Internațională No-Dig și numeroase conferințe și întâlniri organizate de Societăți Afiliate/ISTT, participare gratuită la webinarii periodice ISTT, descărcări gratuite de lucrări tehnice și rapoarte care au fost prezentate la conferințele No-Dig International și alte sesiuni relevante etc. Vă invit pe toți să faceți parte din Trenchless Romania Club și astfel din marea familie ISTT!

4

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

W

e organised the first Trenchless Romania Conference & Exhibition in 2016, then the no-dig market was still at it’s first steps. Our first edition was a big success so we transformed the event in an annual international conference for no-dig technologies, and each year we brought together the heartbeat of trenchless industry in Romania. Now at it’s 6th Edition I’m proud to announce that Trenchless Romania Club, our national no-dig organisation, is the only entity in Romania affiliated to the International Society for Trenchless Technology (ISTT) and supported by the international trenchless community. At its late April meeting, the Board of the International Society for Trenchless Technology (ISTT) approved the application of the Trenchless Club of Romania (TRC) as an Affiliated Society of ISTT. TRC provides an organizational setting for professionals in the trenchless industry to meet, network, and develop business relationships. TRC also offers a forum in this part of Europe for the trenchless industry to collaborate with public authorities and official representatives. The affiliation to ISTT came as a natural consequence of all our efforts, actions and consistency in promoting trenchless technologies in Romania. We managed to create a neutral environment where anyone can participate and share their experience. With this affiliation all Trenchless Romania Club members now benefit of ISTT benefits such as: extensive international collaboration and networking, access to International No-Dig Conference and numerous conferences and meetings organized by Affiliated Societies/ISTT, free participation to regular ISTT webinars, free downloads of technical papers and reports that were presented at International No-Dig and other relevant sessions etc. I invite you all to be part of Trenchless Romania Club and therefore part of ISTT family!


Welcome to ISTT!

S

unt extrem de fericit că avem acum o nouă societate afiliată din România la ISTT. Societatea Internațională pentru Tehnologia Trenchless (ISTT) este o companie caritabilă limitată prin garanție, înmatriculată în Regatul Unit la 8 septembrie 1986 și înregistrată ca organizație caritabilă la 1 octombrie 1986. ISTT cuprinde o serie de afiliați. Afiliații pot fi societăți naționale, regionale, asociate sau subregionale care au încheiat un acord de afiliere cu ISTT. Semnarea în original a Acordului de afiliere cu Trenchless Romania Club a avut loc pe 13 iunie, chiar înainte de conferința Trenchless Romania. Fiecare societate afiliată are dreptul să trimită unul sau doi reprezentanți la reuniunea Consiliului Internațional care se întrunește cel puțin o dată pe an. Consiliul Internațional cuprinde Consiliul de administrație al ISTT, inclusiv ofițerii ISTT, președintele societății și un reprezentant din fiecare societate afiliată. Ofițerii, împreună cu Consiliul de Administrație al ISTT, supraveghează activitățile de zi cu zi ale ISTT în numele Consiliului Internațional ISTT și al membrilor societății. În cadrul ISTT există comitetul consultativ al președintelui, un comitet permanent al Societății, format inițial din garanți existenți în 2019. Membrii grupului vor fi invitați de către președinte, foști președinți ai societății sau foști președinți ai societăților afiliate (membrii) care au furnizat Societății un serviciu excepțional. Membrii juriului vor fi numiți pentru un mandat de trei ani și pot servi pentru două mandate consecutive. Comitetul consultativ va fi condus de Președintele Societății pentru a consilia și a îndeplini sarcini delegate de către Președinte, inclusiv, dar fără a se limita la examinarea statutului, statutul și procedurile de funcționare, numirile seniorilor și chestiunile de politică sau de interes special. Membrii comisiei nu au privilegii de vot în Consiliul de Administrație. Urez bun venit Trenchless Romania Club în cadrul ISTT, și de acum vom avea un membru nou în consiliu din partea României. Astfel România se alătură efortului nostru de a promova tehnologiile trenchless.

Bun venit în ISTT!

I

am so happy that we have received an affiliated society from Romania to ISTT. The International Society for Trenchless Technology (ISTT) is a charitable Company Limited by Guarantee, incorporated in the United Kingdom on 8 September 1986 and registered as a charity on 1 October 1986. ISTT files an Annual Report and financial statements each year with Companies House and the Charity Commission. The Annual Report and other ISTT reports on file with Companies House and the Charity Commission are accessible for review by the public. ISTT comprises a range of Affiliates. Affiliates can be National, Regional, Associated or Sub-Regional societies that have entered into an Affiliation Agreement with ISTT. And we have signed the agreement with Trenchless Romania Club the 13th June just before the Trenchless Romania conference. Each Affiliated Society is entitled to send one or two representatives to the International Council meeting. The Council meets at least one a year. The International Council comprises the ISTT Board of Directors including the officers of the ISTT, the President of the Society, and one Representative from each Affiliated Society in good standing. The officers of ISTT are Chair of the International Council, two Vice-Chairs and Past Chair.

JARI KAUKONEN CHAIRMAN OF ISTT

We have also the Chairman’s Advisory Panel which is a Standing Committee of the Society initially formed from the Guarantors (Trustees) extant in 2019. Panel members shall be invited by the Chairman, by the former Chairmen of the Society or former Chairmen of Affiliated Societies (the Members) who have provided the Society with exceptional service. Panel Members shall be appointed for a term of three years and may serve for two consecutive terms. The Advisory Panel shall be led by the President of the Society to advise and undertake tasks delegated by the Chairman including, but not limited to, scrutiny of the Articles of Association, the Bylaws and Operating Procedures, senior appointments and matters of policy or special interest. Members of the panel do not have voting privileges on the Board of Directors. A warm welcome to Trenchless Romania Club and now we will have a new member to the Council from Romania. I welcome you to our work for promoting the trenchless technology and taking part to our activities. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

5


EDITOR AUDIENȚĂ GENERALĂ AG

10 NEWS 8

News - International NO-DIG Helsinki 2022

INDUSTRY 10

12

Lansare - Subsite® Electronics lansează pe piață sistemul de ghidare HDD MarksmanTM

Str. Roma, nr. 16, Parter, ap. 2, sector 1, cod 011744, București, România Tel.: +40749144944 office@masinisiutilaje.ro www.masinisiutilaje.ro ISSN 1841-9631 PARTENER OFICIAL:

PREŞEDINTE GRUP PRESĂ AUDIENŢĂ GENERALĂ AG SRL V. BUZDUGAN Publisher

Cornelia ROTARU

cornelia.rotaru@masinisiutilaje.ro Redactor Șef

12 16

Cover Story - Herrenknecht AG - Depășirea limitelor prin utilizarea metodei Direct Pipe® Lansare - Grundosteer - Noul utilaj de împingere dirijată de la TRACTO

Ing. Valeriu BEZDEDEANU

vali.bezdedeanu@masinisiutilaje.ro Project Manager

Maria NAE

maria.nae@masinisiutilaje.ro PR & Communication Manager

Oana PATACHE

oana.patache@masinisiutilaje.ro

16

MACHINERY

Redactor

Dan SCARLAT

dan.scarlat@masinisiutilaje.ro Redactor

Ing. Teodor JERPELEA

18

Job Report - Blejkan Construct - Reabilitarea conductei de apă DN1200 Isvarna-Craiova cu tehnologii de relining cu module GRP și CIPP

Responsabil distribuție/abonamente

Eugen TROICIU

eugen.troiciu@masinisiutilaje.ro Redactor

18

22

Eveniment - Expo Apa 2022

23

Echipamente - Sistemul multifuncțional RS MaxLiner®, 25 de ani experiență în reabilitare rețele canalizare

24

24 26

26 30

Utilaje - Lucrare executată cu noul utilaj de foraj dirijat Terra Jet DJ40 Foraje - Randament sporit cu noua instalație de foraj direcțional Ditch Witch® AT32 All Terrain Echipamente - Nec Instruments - Echipamente pentru rețele de utilități

Olga JUC

Redactor de specialitate onorific

Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Petre ZAFIU Graphic Designer

Lucian Victor IORGULESCU ORGANIZATOR TRENCHLESS ROMANIA CONFERENCE & EXHIBITION FONDATOR TRENCHLESS ROMANIA CLUB DISTRIBUȚIE POȘTA ROMÂNĂ ROMÂNIA & REP. MOLDOVA Reproducerea integrală sau parțială a articolelor sau imaginilor apărute în revistă este permisă numai cu acordul scris al editorului. Editorul nu răspunde pentru textele conținute de articolele publicitare, reclame și interviuri. Editorul a făcut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor publicate în această revistă și nu poate fi făcut responsabil pentru erorile apărute accidental.

Anul VII, Nr. 13

FOCUS PLUS

SPRING/SUMMER 2022 UTILAJE

www.trenchlessromania.ro

32

Conectarea energiei electrice la rețea

GRUNDOSTEER

NOUL UTILAJ DE ÎMPINGERE DIRIJATĂ DE LA

TRACTO

Anul VII, Nr. 13 SPRING/SUMMER 2022

LANSARE

SUBSITE® ELECTRONICS

LANSEAZĂ SISTEMUL DE GHIDARE

32

HDD MARKSMAN™

Peste un kilometru de conductă nouă pe magistrala Progresu-Ferentari

Herrenknecht Depășirea limitelor prin utilizarea metodei Direct Pipe®

6

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022INTERNATIONAL NO-DIG HELSINKI 2022 Cea de-a 38-a Conferință și Expoziție Internațională anuală a ISTT va avea loc în perioada 3-5 octombrie 2022 la Centrul de Expoziții și Convenții Messukeskus Helsinki, Finlanda.

C

onferinţa Internaţională No-Dig Helsinki este cel mai important eveniment din Europa dedicat tehnologiilor de foraj orizontal dirijat. ISTT International No-Dig va avea un program de conferinţe cu mai multe tematici, care include o combinaţie de sesiuni tehnice, vizite la standurile exponzanţilor și instruire acreditată ISTT, precum și o platformă pentru comunitatea fără șanţuri, unde să se reunească pentru a face schimb de idei și networking de calitate cu experţi în domeniul trenchless. Vizitatorii International No-Dig Helsinki 2022 vor avea la dispoziţie o gamă largă de echipamente și servicii care vor demonstra cu adevărat tehnologia fără șanţ și capacităţile acesteia. Printre prezentări vor fi echipamente de foraj direcţional orizontal (HDD), echipamente pentru reabilitare și înlocuire ţevi, inspecţie de ţevi, supraveghere CCTV, ţevi și materiale de căptușeală, echipamente de curăţare, servicii de consultanţă - și multe altele. Prezentările se vor concentra pe cele mai recente inovaţii și tehnici și vor oferi delegaţilor o platformă interesantă din care să înveţe. Formatul programului este structurat pentru a crea o atmosferă educaţională care încurajează schimbul de informaţii și experienţe, în timp ce lucrează în reţea cu colegii din industrie cu idei similare. Programul va include, de asemenea, o vizită la faţa locului cu demonstraţii live.

8

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

În cadrul International No-Dig se va organiza un Masterclass pentru studenţi pentru a-i pregăti în direcţia tehnologiilor trenchless. Punctul culminant al cursului de master pentru studenţi va fi o serie de cursuri de masterat Tehnologia fără tranșee, care vor prezenta tinerilor ingineri principiile de bază și beneficiile economice și de mediu fundamentale ale tehnologiilor cheie, cum ar fi Microtunnelling, HDD, Pipe Ramming, Auger Boring și Pipe Bursting etc. La nivel european există o cerere mare pentru ingineri, planificatori, antreprenori și operatori pentru a vedea direct produsele expuse, pentru a evalua beneficiile utilizării metodelor fără șanţuri în construcţia și întreţinerea conductelor subterane.Subsite Electronics ®

lansează pe piață sistemul de ghidare TM

HDD Marksman pentru performanțe superioare în zonele cu interferențe ridicate Compania Subsite® Electronics a prezentat recent sistemul de ghidare HDD Marksman™, echipament ce se remarcă prin capacitatea de atenuare/ evitare a interferențelor, performanța emițătorului de ghidare și ușurința în utilizare. Proiectat special pentru a oferi performanțe superioare în medii cu interferențe ridicate, sistemul oferă cea mai largă gamă de frecvențe într-o singură baliză, de pe piața echipamentelor de urmărire și ghidare.

TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

P

otrivit celor de la Subsite® Electronics, performantul sistem Marksman stimulează productivitatea operațiilor de foraj și în alte moduri. Noul sistem de ghidare oferă o comunicare îmbunătățită la adâncimi extinse (+39,6 metri), între dispozitivul de localizare și baliză. Modul de alimentare dublă al balizei oferă performanțe consistente pentru toate dimensiunile carcasei. De asemenea, vitezele de calibrare au fost crescute.

10

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022


Ușurința de utilizare a fost un alt element cheie în proiectarea sistemului Marksman. Semnalul de putere crescut al balizei îmbunătățește performanța la adâncimi extinse, iar modul de alimentare dublă oferă performanțe consistente în toate dimensiunile carcasei. Dispozitivul de localizare este operat cu o singură manetă de control, fără butoane sau manete suplimentare. De asemenea, sistemul oferă operatorilor posibilitatea de a alege interfața de comunicare cu utilizatorul. Noul Marksman View este ușor de învățat, având grafică intuitivă și date clare, în timp ce cei deja familiarizați cu dispozitivele de localizare Subsite vor recunoaște interfața Classic View. Comenzile simplificate și alegerea interfețelor ușor de utilizat funcționează împreună pentru a ajuta operatorii să fie mai productivi din prima zi de lucru, iar rezoluția de 0,1% asigură un grad înalt de precizie a lucrărilor.

„Am proiectat sistemul de ghidare HDD Marksman pentru a permite clienților actuali deținători de sisteme TK Recon, inclusiv celor care dețin un Commander 7 sau clienților Ditch Witch® care dețin o instalație de foraj cu afișaj integrat, să își păstreze afișajul care are o rază de acțiune de 609,6 metri între dispozitivul de localizare și operatorul de foraj”, a spus Wagner. „Pentru clienții care au nevoie de soluții GPS, am inclus un GPS integrat ca standard, nu un program de completare, păstrând în același timp capacitatea de a vă conecta Bluetooth® la un dispozitiv GPS extern cu care sunteți familiarizat.” Sistemul de ghidare HDD Marksman™ oferă două metode avansate de localizare. Utilizatorii pot alege între modul Walkover, care vă permite să identificați poziția capului de foraj utilizând tehnica de localizare „valoare de vârf și nul”, sau un mod Drill-To îmbunătățit, cu o gamă extinsă nerestricționată, care permite operatorului de foraj să facă corecții în timp real mai departe, accelerând procesul de foraj. În plus, modul Extended Range extinde intervalul de date și oferă citiri îmbunătățite de adâncime.

Interferența poate avea un impact negativ asupra randamentului lucrărilor de pe șantier. Dar Marksman taie complet zgomotul de fond. Cu cea mai largă frecvență de pe piața de astăzi, puteți avansa cu încredere gaura de foraj cu 64 de combinații de nivel de putere și frecvență la dispoziție. Analizorul Marksman's Bore Path scanează cele mai utilizabile frecvențe, selectând cea mai bună opțiune pentru a evita interferența, astfel încât să puteți fora mai eficient.

ALEX WAGNER DIRECTOR MARKETING DE PRODUS

Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

11


Depășirea limitelor prin utilizarea metodei

Direct Pipe

®

Instalarea în siguranță a conductelor în apropierea țărmului și la subtraversarea unui curs de apă De-a lungul ultimilor 15 ani, metodologia Direct Pipe ® s-a impus continuu în lumea conductelor. Inițial, a fost folosită pentru subtraversarea în siguranță a cursurilor de apă. Datorită dezvoltării tehnice ulterioare și popularității în creștere în rândul clienților și antreprenorilor, gama de aplicații pentru Direct Pipe ® a fost extinsă constant în ultimii ani. Astăzi, cu un palmares de peste 170 de traversări reușite și 90 de kilometri de conducte instalate, metodologia Direct Pipe ® este din ce în ce mai utilizată și pentru abordările de la țărm. Următorul articol oferă o imagine de ansamblu asupra procesului Direct Pipe®, câteva dintre beneficiile sale generale, precum și avantaje mai puțin cunoscute și dezvoltări mai recente, cum ar fi utilizarea metodei Direct Pipe ® la instalarea conductelor cu diametru mic. TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

METODOLOGIA DIRECT PIPE®

M

etoda Direct Pipe® dezvoltată de Herrenknecht combină forarea găurii cu lansarea conductei, într-o singură etapă. Asamblarea șirului de țevi pentru realizarea conductei se face pe șantierul de unde se lansează conducta, pe același mal. În groapa de lansare, șirul de țevi prefabricate este conectat la o mașină specializată pentru execuția de microtuneluri (MTBM – Micro Tunnel Boring Machine) care excavează gaura la diametrul final. Forța de împingere necesară este asigurată de lansatorul de țeavă (Pipe Thruster), care împinge MTBM înainte împreună cu conducta. Gaura de foraj în sine este susținută de o suspensie de bentonită de joasă presiune, în timp ce noroiul excavat este transportat la suprafață prin țevi dedicate de șlam instalate în interiorul conductei. Sistemul de navigație bazat pe giroscop TUnIS Navigation MTGyro asigură ghidarea precisă a MTBM de-a

12

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

Prezentare de ansamblu asupra tehnologiei Direct Pipe®, cu instalare pe șantier pe partea de lansare

lungul traseului, respectându-se cu strictețe declivitățile ascendente și descendente maxime, razele precise ale curbelor și aliniamentele prestabilite. Punctele de intrare și de ieșire sunt, în general, în apropiere de țărm sau la suprafață. Dacă punctul de ieșire este în larg, în apropriere de țărm, MTBM este preluat direct de pe fundul mării la sfârșitul forării.

ALTERNATIVĂ LA HDD În condiții de soluri dificile, foarte permeabile, Direct Pipe® reprezintă o alternativă valoroasă la populara metodă de foraj direcțional orizontal (HDD). Deoarece forarea și instalarea conductei au loc într-o singură etapă, forajul este susținut în mod continuu, aproape fără risc de hidro-fracturare.


Acesta este beneficiul major al tehnologiei Direct Pipe®, ținând cont de faptul că siguranța și protecția mediului reprezintă o preocupare crescândă în industrie. Alte avantaje suplimentare ale acestei metode sunt următoarele: • aliniamente executate la mică adâncime,

cu suprasarcină cât mai mică posibilă: flexibilitate mai mare pentru pregătirea adecvată a solului; • economii de timp și costuri: instalarea

conductei într-o singură etapă duce la timpi de forare și de instalare reduși; • volume mai reduse de fluid de foraj și

excavare în exces redusă (< 10%), înseamnă mai puțin material excavat îndepărtat; • reducerea semnificativă a riscului de

revenire accidentală a fluidului de la hidrofracturare din cauza separării suportului de forajului și a îndepărtării noroiului; • logistică eficientă a șantierului și operare

dintr-o singură direcție (cu foarte puțin suport maritim pe abordările de la țărm și aproape complet independentă de vreme).

MEDIU ȘI SUSTENABILITATE În contextul schimbărilor climatice, aspectele sustenabilității intră în centrul atenției planificatorilor, operatorilor și contractorilor. Acest lucru se referă nu numai la industria transportului prin conducte, ci și la companiile de transport a energiei electrice, care se confruntă cu aceleași provocări de-a lungul rutelor rețelelor lor de transport. Un studiu recent pentru un potențial proiect de instalare a unei conducte, care include o subtraversare terestră și o abordare de la țărm, fiecare de peste 1 000 m lungime, a analizat impactul asupra mediului al metodei Direct Pipe®. Aproape toate aspectele de mediu comparate în cadrul studiului au arătat că utilizarea tehnologiei Direct Pipe® este mai prietenoasă cu mediul decât tehnologia HDD. Gama de aspecte studiate a inclus consumul de combustibil și emisiile de CO2, consumul de apă și bentonită, eliminarea fluidelor de foraj și a noroiului excavat, amprenta la sol pe șantier și eliberarea fluidelor la ieșirea conductei în mediul marin.

Pe baza unui număr de ipoteze și simplificări aplicate în mod egal, acest lucru s-a tradus într-o reducere a consumului de combustibil cu aproximativ 50% dacă se utilizează metoda Direct Pipe®. Deoarece emisiile de CO2 sunt direct legate de consumul de combustibil (arderea a 1 litru de motorină produce aproximativ 2,65 kilograme de CO2), amprenta de CO2 pentru Direct Pipe® a fost mai puțin de jumătate din cea pentru HDD (instalație cu motor diesel).

EMISII SONORE În plus, emisiile sonore - SPL (nivelul presiunii sonore) - în cazul utilizării metodei Direct Pipe® au fost cu 40-45% mai mici decât în situația utilizării metodei HDD, în timp ce SWL (nivelul de putere sonoră) a fost cu 70-80% mai scăzut. Din punct de vedere al personalului de pe șantier direct implicat în lucrare, nivelul acustic al zgomotului emis de funcționarea instalației HDD și perceput de oameni, este de aproximativ 1,3 până la 1,5 ori mai ridicat decât dacă se utiliza metoda Direct Pipe®. Mai mult decât atât, emisiile sonore pe partea de ieșire a conductei din sol sunt practic inexistente, deoarece la ieșire aproape nu se mai execută nici o operațiune ce implică metoda Direct Pipe® - cu excepția recuperării echipamentului MTBM.

FLUIDE DE FORAJ Alte aspecte, cum ar fi eliberarea fluidului de foraj în ocean (la ieșire sau în timpul forajului) pot fi considerate aproape neglijabile în cazul utilizării metodei Direct Pipe®. Pentru abordările de la țărm, eliberarea fluidelor de foraj la ieșire a fost redusă cu 90-97% comparativ cu utilizarea tehnologiei HDD.

ABORDĂRI DE LA ȚĂRM Fiecare conductă offshore ajunge în cele din urmă pe țărm. În orice caz, în ultimii ani, numărul de abordări de la țărm a crescut din cauza nevoilor tot mai mari de aprovizionare cu energie ale oamenilor.

Pe tot globul apar tot mai multe instalații de desalinizare pentru apă și parcuri eoliene offshore. În același timp, crește și gradul de conștientizare față de mediu și sustenabilitate. Tehnicile tradiționale de instalare a conductelor, cum ar fi dragarea, săparea șanțurilor sau forajul direcțional sunt mai puțin atrăgătoare din diverse motive, de altfel binecunoscute. Atenția publicului și presiunea asupra proprietarilor proiectelor de instalare a conductelor forțează părțile interesate să ia în considerare alternative cu impact redus asupra mediului. Tehnologia Direct Pipe® adaugă o variantă inovatoare gamei de tehnologii trenchless disponibile pentru abordările de la țărm.

CABLURI DE EXPORT PENTRU PARCUL EOLIAN OFFSHORE BEATRICE, DIN SCOȚIA Prima abordare la mal s-a executat în 2017, în Scoția, când parcul eolian offshore Beatrice a fost conectat la o substație continentală de curent electric. Utilizând metoda Direct Pipe®, chiar și în condițiile meteorologice ale Mării Nordului, au fost instalate două conducte pentru cablurile electrice, de 440 m lungime și 48" diametru, sub linia țărmului. Motivul principal pentru alegerea metodei Direct Pipe® a fost reducerea impactului lucrărilor din zona de coastă asupra florei și faunei protejate din punct de vedere ecologic, dar și cerința operatorului parcului eolian de a instala cablurile la cea mai mică adâncime posibilă sub fundul mării, pentru a asigura un transfer eficient de căldură către apa mării. După finalizarea fiecărui tronson, echipamentul de forare MTBM a fost recuperat întreg, într-o etapă, de pe fundul mării. Separarea de conductă a fost făcută cu ajutorul unui modul telecomandat de recuperare și deconectare. Echipamentul MTBM a fost etanșat în siguranță împotriva pătrunderii apei, în timp ce conducta pentru cablurile electrice a fost inundată în condiții controlate.

Recuperarea echipamentului MTBM în largul coastei scoțiene

AMPRENTA CO2 Cele mai vizibile au fost emisiile de CO2 datorate cerințelor relativ scăzute de putere și, în consecință, consumului redus de combustibil. Calculând puterea instalată a echipamentului de forare, metoda Direct Pipe® a arătat că de obicei necesită doar aproximativ jumătate din puterea furnizată echipamentului HDD. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

13


RECORDURI DE DISTANȚĂ LA INSTALAREA SUBTRAVERSARE ÎN SIGURANȚĂ CONDUCTELOR ÎN NOUA ZEELANDĂ PE SUB DIGURI Recordul de distanță la instalarea conductelor utilizând metoda Direct Pipe® a fost doborât în 2018, cu o lungime de 1 930 m, în apropiere de Auckland, în Noua Zeelandă. Stația de epurare a apelor uzate din golful Army Bay a necesitat instalarea unei conducte de schimb cu diametrul de 48" ce trebuia să subtraverseze peninsula pe care ea se afla. Cu toate acestea, recordul actual de distanță pentru Direct Pipe® a fost stabilit în 2020 la instalarea unei conducte de 48", pentru stația de tratare a apelor uzate Warkworth & Snells Algies. Cea mai mare parte a distanței de 2 021 m a fost pe uscat, cu doar un sfert din aceasta sub Oceanul Pacific de Sud. Cel mai impresionant în această lucrare a fost că s-a fost folosit un singur lansator de conducte (Pipe Thruster). Condițiile geologice ale solului au variat de la lut și argilit până la gresie și au necesitat doar o singură schimbare a sculelor de tăiere.

Totuși, mai important era faptul că ambele subtraversări au trecut pe dedesubtul unei serii de diguri monitorizate de Corpul Inginerilor Armatei SUA (USACE). Presiunile scăzute exercitate asupra solului în timpul forajului Direct Pipe® realizat cu mașina TBM au atras atenția autorităților, care au solicitat monitorizarea completă a procesului. Finalizarea cu succes a subtraversărilor și rezultatele monitorizării forajelor au satisfăcut așteptările tuturor. Câțiva ani mai târziu, Consiliul Național pentru Energie (NEB) din Canada a recunoscut și acest mare avantaj al utilizării metodei Direct Pipe®, atunci când a fost executată o subtraversare dificilă a unei autostrăzii din provincia Alberta, cu o conductă cu diametrul de 48". Interconectorul gazoductului de 48" ce leagă Bulgaria și Ungaria a trebuit să subtraverseze Dunărea în Serbia, pe o lungime de 1 409 m. Șantier Direct Pipe® pe malul Dunării, stabilind recordul european de distanță

UTILIZAREA METODEI DIRECT PIPE® PENTRU INSTALAREA ȚEVILOR CU DIAMETRU REDUS

Echipamentul Direct Pipe TBM în puțul de lansare din Noua Zeelandă, gata pentru forajul de 2 km

SUBTRAVERSĂRI DE RÂURI În mod tradițional, metoda Direct Pipe® este utilizată pentru a subtraversa în siguranță râurile și alte obstacole. Două subtraversări notabile ale unor conducte de 48" au fost realizate în Texas, SUA, în 2015. Cea mai scurtă, care a fost și prima care a depășit lungimea de 1 000 m în Statele Unite, a inclus totodată și un aliniament tridimensional, ea fiind depășită câteva săptămâni mai târziu de o a doua subtraversare care se întindea pe 1 230 m.

14

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

Deoarece părea prea riscant să folosești tehnologia clasică HDD în solul sedimentar foarte permeabil, format din nisip, aleurit și pietriș, subtraversarea a fost inițial planificată pentru utilizarea tehnologiei de execuție a micro-tunelurilor cu TBM, combinată cu tehnologia de împingere a țevilor (pipe jacking) în tunelul săpat în sol. Datorită impunerii unui termen de execuție strâns, metoda Direct Pipe® a fost în cele din urmă aleasă ca metodă de instalare preferată, mai eficientă pentru că instalarea conductei era executată într-o singură etapă.

În Polonia, primul sistem Direct Pipe® cu diametru redus, care folosește tehnologia pompei cu jet, a fost utilizat recent pentru a realiza două subtraversări ale râurilor. O mașină polivalentă AVNS600, pentru execuția umedă a micro-tunelurilor, a finalizat două secțiuni pentru țevi de 28”, pentru interconectorul de gaz Polonia – Lituania. Prima subtraversare, pe o lungime de 340 m, a fost finalizată prin instalarea unei singure conducte din țevi prefabricate, în timp ce a a doua subtraversare, cu o lungime de 884 m, a fost împărțită în două tronsoane de conductă. Condițiile anticipate ale solului pe ambele treceri au fost nisip, aleurit, argilă, ceva turbă și puțin pietriș. Cu toate acestea, condițiile de sol întâlnite la prima subtraversare au fost semnificativ diferite, ele schimbându-se la scurt timp după lansarea mașinii, în balast și din când în când bolovani pentru aproape restul traseului de forat.


Instalare conductă de gaz 28", în Polonia, utilizând metoda Direct Pipe® cu diametru redus. Șantier puț de lansare AVNS600 pentru subtraversarea râului.

MTBM Direct Pipe® cu diametru redus (AVNS600) 1 - Cap de tăiere 2 - Unitate hidraulică periferică de antrenare 3 - Sistem de navigație 4 - Rezervor hidraulic 5 - Pompă hidraulică 6 - Pompă de refulare cu injecție

În orice caz, acest prototip a demonstrat ceea până atunci a fost considerat imposibil: instalarea conductelor cu diametru mic cu o mașină AVN Slurry MTBM, pentru execuția umedă a micro-tunelurilor, este fezabilă chiar și pentru distanțe extinse. În mod tradițional, execuția micro-tunelurilor de diametre mici era limitată de pompele centrifuge care erau prea mari pentru a se potrivi la diametrul interior al țevilor prefabricate. Noul concept de pompă de refulare cu injecție – ce aplică principiul lui Venturi, cu dimensiuni mai mici și putând fi instalată în carcase cu diametre interioare de până la 20”, a dat naștere la gama de mașini de foraj AVNS. Execuția de subtraversări pe distanțe de până la 1 500 de metri (în funcție de condițiile solului și de adâncime) sunt acum posibile cu o singură pompă de refulare. Pentru tehnologia Direct Pipe®, noul concept de pompă de refulare cu injecție, subdimensionată, extinde gama disponibilă de mașini AVNS pentru instalarea conductelor cu diametre de 24 – 60".

DIRECT PIPE® CU DIAMETRU REDUS PENTRU ROCI DURE Alături de seria AVNS cu diametru redus, Herrenknecht a dezvoltat și o serie AVNS pentru roci dure pentru execuția de microtuneluri tradiționale și a încorporat-o în conceptul AVNS pentru Direct Pipe ® , ea fiind compatibilă cu condiții de presiune până la 150 - 200 Mpa. Această nouă serie AVNS pentru roci dure definește o linie MTBM special concepută, cu caracteristici superioare, precum rulmenți principali mai puternici, care permit un mai bun foraj, performanțe și turație ridicate. Discurile de tăiat sunt echipate cu Biți Tricone TCI sau roți de tăiat cu dinți laminați. Gradul ridicat de rezistență la uzură permite acum, mai mult decât oricând, execuția de foraje cu un diametru mai mic, pe distanțe mai mari. Aceste mașini și-au dovedit deja capacitatea de a lucra în condiții în care principalele formațiuni subterane sunt pietriș sau roci dure.

PERSPECTIVE Noul concept AVNS cu diametru redus, ce încorporează pompa de refulare cu injecție, alături de seria AVNS pentru roci dure, reprezintă o piatră de hotar pentru lucrările de execuție a micro-tunelurilor și pentru tehnologia Direct Pipe®, împingând limitele spre fezabilitate pentru foraje pe distanțe mai lungi și cu diametre mici. Totodată, progresele viitoare în tehnologia de ghidare ale partenerului VMT (Grupul Herrenknecht) vor face aceste sisteme de foraj mai fiabile, mai simple și polivalente. În timp ce Direct Pipe® și-a stabilit deja locul pentru subtraversările terestre și abordările de la țărm, oferind o serie de avantaje și beneficii față de alte tehnologii trenchless, marile sale beneficii în ceea ce privește sustenabilitatea și impactul asupra mediului devin din ce în ce mai importante. Consumul de combustibil, amprenta CO2 și alte aspecte sunt de așteptat să fie factori cheie de decizie în viitor. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

15


Instalarea dirijată facilă a conductelor fără săpătură deschisă

GRUNDOSTEER noul utilaj de împingere dirijată de la

TRACTO

Specialistul în soluții de instalare fără săpătură deschisă,TRACTO, își extinde gama de produse cu noul utilaj GRUNDOSTEER. Acest utilaj de împingere dirijată îmbină metode trenchless într-un aparat compact și robust de instalare facilă a conductelor.

C

aracteristica deosebită a utilajului GRUNDOSTEER o constituie posibilitatea de a corecta traseul în timpul înaintării statice, pentru a realiza branșamente pentru utilități sau conducte de protecție, pe o lungime maximă de 100 m, într-un mod simplu și sigur.

CAPUL DE GHIDARE DETECTABIL GARANTEAZĂ PRECIZIA TRASEULUI Din punct de vedere tehnic, utilajul de împingere dirijată, GRUNDOSTEER, se poziționează între forezele pneumatice de compactare radiala a solului și utialjele mici de foraj dirijat, asistate de fluid de foraj. Ca și în cazul forezelor pneumatice, poziționarea utilajului pentru atingerea punctului țintă se realizează cu un aparat optic, iar solul este comprimat radial, in timpul inaintarii, prin presiune hidraulică statică. Ca și la forajul dirijat, se realizează mai întîi forajul pilot de-a lungul traseului prestabilit. Poziția capului de foraj detectabil poate fi urmărită de la suprafață cu un instrument de localizare. Dacă sunt necesare corecturi ale traseului de foraj, acestea se pot realiza ușor, rotind șirul de prăjini spre direcția dorită, cu ajutorul unei scale indicatoare de pe utilaj. Odată capul de foraj ajuns la țintă, acesta se înlocuiește cu un lărgitor care mărește gaura la diametrul necesar pentru instalarea conductei. Spre deosebire de forajul dirijat clasic, la împingerea dirijată nu este nevoie de lichid de foraj.

16

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

TEHNICĂ DE FORAJ DIRIJAT LA UN PREȚ IMBATABIL Lansarea unei afaceri în domeniul de foraj prin împingere dirijată este facilă din mai multe puncte de vedere. Datorită principiului foarte simplu și de încredere pentru dirijarea și corectarea necomplicată a traseului de foraj, chiar și operatori fără experiență pot realiza branșamente la imobile sau subtraversări de drumuri prin metoda împingerii dirijate. Ei capătă astfel rapid experiență în domeniul forajelor dirijate. Deasemenea, costul investiției pentru GRUNDOSTEER este relativ mic. Cei care dețin deja o foreza pneumatică pot folosi același sistem optic de direcționare GRUNDOSCOPE. Pentru acționarea utilajului GRUNDOSTEER este de ajuns utilizarea unei unități hidraulice uzuale care, cel mai adesea, se găsește deja în parcul de utilaje. Costurile de investitii initiale scad, nemaifiind necesara o unitate de amestec și pompare a fluidului de foraj, precum și prin utilizarea unui aparat de localizare simplu.

CONSTRUCȚIE BINE GÂNDITĂ LA CALITATE TRACTO Datorită construcției bine gândite al lui GRUNDOSTEER, la calitatea TRACTO, utilajul își arată rapid roadele. Utilajul de împingere dirijată “Fabricat în Sauerland“ e realizat pentru o utilizare facilă si de lungă durată.

Noul utilaj de foraj prin împingere dirijată, GRUNDOSTEER, produs de TRACTO, execută forajul dirijat simplu și sigur pentru branșamente și subtraversări pe distanțe scurte.


De exemplu, prăjinile SIMCON®, de concepție și producție proprie, nu se îmbină greoi prin înșurubare, ci rapid și sigur cu ajutorul unui bolț. Pupitrul de comandă se poate prinde in diferite pozitii pe cadrul utilajului, acesta putind fi ajustat pe înălțime, pentru a asigura operatorului un mod de lucru comod stînd în picioare. Viteza de înaintare se ajustează ușor cu ajutorul unei manete. Alte avantaje ale utilajului GRUNDOSTEER sunt demontarea pe părți componente a cadrului și un adaptor special pentru fixarea sigură a utilajului în groapa de lucru.

PERFECT PENTRU SUBTRAVERSĂRI ȘI BRANȘAMENTE LA IMOBILE Utilajul GRUNDOSTEER se pretează foarte bine pentru subtraversări pe distanțe scurte, în zone cu infrastructură deasă, fără pregătiri deosebite și pentru executarea rapidă și simplă a oricaror tip de bransamente. Utilajul compact, de doar 1 m lungime și 0,80 m lățime, poate fi utilizat dintr-o groapă spre clădire, sau din clădire, printr-o gaură carotată, spre limita proprietății. Pentru împingere și tragere vă stau la dispoziție 130 kN, motiv pentru care are și denumirea de PS130.

Capul de ghidare localizabil a utilajului GRUNDOSTEER este cheia dirijarii și a preciziei înaintării forajului.

PRIMELE SARCINI AU FOST ÎNDEPLINITE CU SUCCES Primele utilizări cu succes ale lui PS130 în diverse locații din Europa îl recomandă de la sine. Un astfel de exemplu este utilizarea utilajului GRUNDOSTEER în apropierea Parisului, pentru tragerea în siguranță a unei conducte de apă potabilă de PEHD DN25 printr-o rețea de alte conducte pe sub hala de intrare dintr-un imobil, pentru furnizorul de utilități Veolia. Furnizorul de apă potabilă pentru 4,6 milioane de locuitori din zona Paris a fost foarte mulțumit. În Berlin-Pankow s-a instalat un mănunchi de trei țevi de 50 mm pentru fibră optică pe sub o stradă cu ajutorul utilajului GRUNDOSTEER PS130 pentru societatea de construcții subterane F+E Tiefbaumit. Deoarece pe mijlocul străzii late se aflau 2 perechi de șine de tramvai, săpătura deschisă nu era o opțiune.

Utilajul GRUNDOSTEER PS130 a fost utilizat pentru extinderea rețelei de fibră optică din BerlinPankow la subtraversarea unei străzi late foarte circulate.

Deși detectarea a fost îngreunată de firele electrice ale tramvaiului, traseul forajului a fost păstrat și s-a putut trage mănunchiul de conducte cu un lărgitor de 125 mm.

Utilizarea unei foreze pneumatice nu era posibilă datorită adîncimii de foraj de doar 1m. Deși interferențele datorate cablurilor electrice ale liniei de tramvai au îngreunat detectarea capului de foraj, forajul pilot a ajuns la punctul prestabilit, iar cu un lărgitor de 125 mm a fost tras cu succes mănunchiul de 3 conducte.

UTILIZATORII POT TESTA UTILAJUL GRUNDOSTEER Constructorii care doresc să testeze utilajul GRUNDOSTEER la unul din proiectele lor să contacteze reprezentantul TRACTO. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

17


Reabilitarea conductei de apă

DN1200 Isvarna-Craiova cu tehnologii de relining cu module GRP și CIPP (cured in place pipe) În județele Gorj și Dolj, Compania de Apă Oltenia S.A. implementează în prezent unul dintre cele mai mari proiecte de reabilitare și extindere conductă de aducțiune apă din Europa, care prevede furnizarea de apă potabilă de izvor pentru orașul Craiova de la Isvarna. Conducta construită în acest scop va avea o lungime totală de 123 km, din care 96 km reprezintă o instalație nouă, iar 27 km reprezintă reabilitarea conductei existente cu diametrul DN 1200. Construcția magistralei a fost împărțită în 6 proiecte, iar în două dintre acestea compania Blejkan Construct S.R.L. contribuie la partea de reabilitare. Acestea sunt “DJ-CL-17 Reabilitare stație de clorinare și amenajere incintă Isvarna. Reabilitare și extindere conductă aducțiune Isvarna-Craiova fir II Tronson I” și “DJ-CL-22 Reabilitare conductă aducțiune Isvarma-Craiova fir II tronson VI”.

P

roiectele în care este implicată Blejkan Construct S.R.L. includ reabilitarea tronsoanelor de conductă existentă cu o lungime totală de 8 km în cadrul proiectului DJ-CL-22 și 3,5 km în cadrul proiectului DJ-CL-17 folosind metoda de relining utilizând module GRP, și metoda CIPP a tronsonului cu lungimea de 700 m în proiectul DJ-CL-17. Materialul conductei vechi este în principal beton precomprimat PREMO și oțel în secțiuni scurte, iar diametrul acesteia pe toată lungimea conductei reabilitate este DN1200. În cazul tehnologiei de relining, pentru reabilitare se folosesc module GRP produse de Amiblu, cu diametrul DN1050 pentru presiunea de lucru proiectată ajungând chiar și la 12 bar în unele tronsoane, iar în tronsonul supus reabilitării prin metoda CIPP, se utilizează liner POliner Hydro Felt & Glass pentru apă potabilă. Implementarea proiectelor are loc în formula de proiectare și construcție, unde Blejkan Construct S.R.L. are calitatea de subcontractant responsabil pentru toate lucrările de reabilitare aferente acestor proiecte, Elsaco Electronic S.R.L. are calitatea de antreprenor general, iar Ecoapa S.R.L. este responsabil de lucrări de proiectare.

18

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022


Lucrările pregătitoare pentru ambele proiecte au demarat la începutul anului 2021 odată cu deschiderea aducțiunii de apă și inspecția video. O facilitate considerabilă în această etapă și pentru întregul proiect este faptul că aducțiunea nu este utilizată pe toată perioada de implementare a proiectului. Acest lucru evită utilizarea by-pass-urilor și pomparea apei. Primul contact cu aducțiunea existentă și inspecțiile video au arătat că starea conductei gazdă este foarte bună - în tronsoanele cu conductă PREMO nu s-a observat nicio coroziune semnificativă a betonului, astfel că armătura, neexpusă contactului cu oxigenul, a fost păstrată în stare excelentă. Principalul dezavantaj al conductelor din beton precomprimat este coroziunea betonului, urmată de coroziunea oțelului și fisurarea modulelor, care slăbește rezistența conductei atât la sarcinile externe, cât și la presiunea internă. Conducta de beton nu a necesitat curățare intensivă și toate sedimentele, care ar fi putut interfera cu instalarea au fost îndepărtate cu ajutorul unei utilaj de curățare cu presiune. Secțiunile din conducte de oțel, care au fost curățate cu ajutorul unui echipament de spălat

cu înaltă presiune specializat, generând o presiune de lucru de până la 1500 bari, au cauzat mai multe probleme. În ambele tehnologii utilizate, conducta existentă trebuie curățată temeinic încât să fie lipsită de orice impurități care ar putea interfera cu instalația. În cazul tehnologiei CIPP, rigurozitatea este mult mai mare, deoarece orice element proeminent care nu a fost îndepărtat poate deteriora linerul în timpul instalării. Primele lucrări demarate din ambele proiecte au fost lucrări cu utilizarea tehnologiei de relining. După inspecția video și curățarea tronsoanelor, s-au început lucrările de montaj propriu-zis. În acest scop, s-au realizat gropi de lansare, în care se coboară module GRP și așezate pe „sănii” din oțel, care protejează țeava împotriva deteriorării în timpul tragerii. Apoi modulele sunt trase spre groapa de primire folosind un troliu cu cablu. Modulele sunt îmbinate după care sania este retrasă cu ajutorul unor instrumente special concepute. Procesul se repetă până la închiderea tronsonului care, în funcție de condițiile terenului și schimbările de direcție ale traseului de alimentare cu apă, are o lungime de 100 până la 450 de metri.

Următoarea etapă a lucrărilor este umplerea interspațiului, pentru care se folosesc mortare speciale de injecție cu proprietăți mari de împrăștiere. Fiecare secțiune este închisă pe ambele părți și un mortar special este pompat în spațiul dintre conducte în mai multe etape, până când golul este complet umplut. Acest proces are ca scop stabilizarea conductei GRP și consolidarea suplimentară a conductei vechi - sistem de țevi noi, deși din cauza sarcinilor externe scăzute, rezistența la compresiune proiectată a mortarului de injecție este de numai 5 MPa. Merită subliniat faptul că injecția are loc gravitațional, ceea ce în condițiile profilului variabil al aducțiunii existente reprezintă o mare provocare, dar ne descurcăm cu succes obținând umplerea completă a spațiului dintre conducte. După ce mortarul de injecție atinge rezistența proiectată, confirmată printrun test de laborator, secțiunile individuale sunt supuse testelor de presiune. Pentru optimizarea lucrărilor, unele secțiuni sunt conectate cu fitinguri înainte de încercare, iar lungimea unei secțiuni de testare poate fi de maximum 500 m, conform normativelor în vigoare. În proiectul DJ-CL-22, presiunea maximă este de peste 11 bar, ceea ce se traduce printr-o presiune de testare de până la 17,2 bar! Cu diametrul folosit de DN 1050 se exercită apoi forțe uriașe cu o presiune de 146 de tone, de aceea este extrem de important, din motive de siguranță, să se pregătească suporturi și sprijiniri adecvate care să țină secțiunea testată sub presiune timp de o oră. Datorită grijii din etapa de instalare a țevilor pentru calitatea și precizia asamblării, toate testele de presiune efectuate până acum cu o lungime totală de 3,7 km au fost finalizate cu succes. Secțiunile testate, vor fi racordate cu fitinguri pentru conducte, iar aceste tronsoane se vor proteja cu sarcofage din beton. Pe lângă conectarea secțiunilor individuale, antreprenorul general va construi cămine de-a lungul traseului principal, în care vor fi instalate vane de golire și aerisire, precum și masive de ancoraj în punctele de schimbare a direcției conductei de apă. Testul final de presiune și dezinfecția sunt responsabilitatea antreprenorului general.

Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

19


O cu totul altă tehnologie pentru renovarea alimentării cu apă Isvarna - Craiova este metoda CIPP (conductă întărită la fața locului), care va fi utilizată în proiectul DJCL-17 pe tronsoane cu o lungime totală de 700 m. Pentru efectuarea acestor lucrări se va folosi un manșon POliner Hydro Felt & Glass DN1200 proiectat și selectat special pentru acest proiect pe baza unor parametri precum presiunea de funcționare a sistemului de alimentare cu apă, starea tehnică a conductei existente, nivelul apei subterane sau încărcările externe. Componentele și rășinile de cea mai înaltă calitate utilizate de producător, compania POliner Sp. z.o.o., precum și controlul calității procesului de producție, sunt de mare importanță pentru o instalare de succes. La fel ca și în cazul metodei relining, în tehnologia CIPP, înainte de instalare, este necesară curățarea temeinică a conductei existente, efectuarea unei inspecții video, precum și evaluarea stării tehnice, necesare pentru alegerea corectă a liner-ului pentru reabilitare. Lungimea estimată a tronsoanelor care urmează a fi reabilitate pentru proiectul în cauză este de 150 de metri. Liner-ul impregnat cu rășină va fi livrat la șantier gata de instalare și apoi tras în interiorul conductei existente. Mediul care va iniția reacția de polimerizare a rășinii va fi apa fierbinte, a cărei presiune va asigura suplimentar că manșonul aderă la conducta existentă. Manșonul proiectat are propria sa rezistență structurală și, în combinație cu conducta existentă, va crea un sistem solid și stabil. După ce liner-ul a fost instalat, secțiunile vor fi testate la presiune și reîntregite.

Implementarea ambelor sarcini se realizează conform graficului de execuție, iar termenul de finalizare a lucrărilor nu este în pericol de a fi depășit. Se dorește finalizarea lucrărilor aferente ambelor proiecte aparținând Blejkan Construct anul acesta - DJ-CL-22 în iulie și DJ-CL-17 în noiembrie. Participarea la un astfel de proiect strategic din punctul de vedere al gospodăririi apei în întreaga regiune Dolj nu este doar o altă afacere, ci și o provocare unică pentru Blejkan Construct, pe care încercă să o implementeze cu atenție sporită, astfel încât rezultatul final al muncii lor să ofere locuitorilor funcționarea fără întrerupere a alimentării cu apă timp de decenii.

20

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022Forumul Regional al APEI

Dunăre-Europa de Est - 2022 Gestionarea infrastructurii de apă și canalizare în contextul diminuării și epuizării resurselor 27-28.10.2022, București Conferinţa Tehnico-Stiinţifică organizată de Asociaţia Română a Apei, în parteneriat cu Universitatea Politehnica Bucureşti şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Î

n perioada 28-30 septembrie, Asociația Română a Apei organizează Forumul Regional al Apei “DunăreEuropa de Est”. Manifestarea va avea loc la Pavilionul REDAL EXPO din municipiul Sibiu, iar invitații sunt profesioniști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale și locale și oameni de afaceri din România și din străinătate. Programul Forumului Regional al Apei “Dunăre-Europa de Est” 2022 conține un seminar organizat de Comisia Principală Proiecte și Fonduri Nerambursabile împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, precum și un workshop economic internațional organizat de Comisia Principală Dezvoltare Economie cu sprijinul Asociației Internaționale a Apei. Pe lângă aceste evenimente va avea loc tradiționalul concurs ”Instalare branșament sub presiune”, dedicat instalatorilor din cadrul companiilor de apă, care trebuie să răspundă provocării de a executa un branșament nou la o rețea de fontă ductilă aflată sub presiune.

Conferinţa Tehnico-Stiinţifică

A.R.A. promovează politicile din domeniul apei şi strategiile globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă, iar scopul Forumului Regional al Apei «Dunăre-Europa de Est» este îmbunătăţirea performanţelor şi creşterea eficienţei tehnice şi manageriale, oferind informaţii de actualitate pentru dezvoltarea sectorului apei din România şi ţările din regiune.

DR. ING. ILIE VLAICU

PREșEDINTELE ASOCIAȚIEI ROMÂNE A APEI 22

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

SUBTEMELE CONFERINȚEI 1. Soluţii moderne pentru reducerea pierderilor de apă; 2. Energia o resursă costisitoare, cu impact de mediu - reducerea consumurilor de energie şi producerea energie din surse alternative; 3. Tehnologii si căi pentru valorificarea subproduselor rezultate din epurarea apelor uzate. Nămolul din epurare - costuri si beneficii; 4. Precipitaţiile urbane - resursă sau factor de stres? 5. Cât de aproape suntem de economia circulară? Soluţii de succes.


Sistemul multifuncȚional RS MaxLiner® 25 de ani experiență în reabilitare reȚele canalizare Cu o selecție extinsă de materiale de cămășuială, sisteme de rășini epoxidice de înaltă calitate și dispozitive pentru tehnologia de amestecare, inversare și întărire, RS Technik oferă contractorilor materialul și echipamentul potrivit pentru diferitele situații din teren. 25 DE ANI DE FIABILITATE ÎN RENOVAREA RACORDURILOR CU SISTEMUL MULTIFUNCȚIONAL RS MAXLINER®

S

istemul RS MaxLiner® pentru reabilitarea racord de conectare a locuințelor a fost prezentat pe piața de reabilitare a conductelor pentru prima dată în 1996 și a obținut importante îmbunătățiri în ultimii 25 de ani, în special în ceea ce privește durabilitatea, flexibilitatea și versatilitatea. Renovarea liniilor de racordare din interiorul și exteriorul clădirilor necesită o abordare complexă. Trasee complexe de conducte cu mai multe coturi și modificări dimensionale, accesibilitate dificilă, uneori doar dintr-o parte, modificări de natură substrat suport ale conductelor, încăperi înguste de subsol sau mici deschideri de inspecție - iată paleta de situații pe care tehnologia RS MaxLiner® o rezolvă. Materialele aplicate rezistă efectelor pe termen lung ale substanțelor chimice chiar și la temperaturi de până la 90° C. Materialele de cămășuire flexibile ale RS MaxLiner®, în combinație cu sistemul de rășini epoxidice de înaltă calitate RS MaxPox® , se caracterizează prin flexibilitate remarcabilă.

Reprezentant Comercial

FS Technologies and Management srl office@fs-tech.ro 0747971855 https://rstechnik.com

O VARIETATE DE MATERIALE PENTRU SOLUȚIA DVS. PERSONALIZATĂ Această varietate de cerințe necesită soluții personalizate pentru renovarea conductelor. În cei 25 de ani de existență, sistemul RS MaxLiner® a fost în mod constant dezvoltat în ceea ce privește materialele și tehnicile sale, astfel încât diversele provocări în utilizare să poată fi îndeplinite cu siguranță. Rășinile epoxidice MaxPox de înaltă calitate asigură rezistență la atac chimic și la temperaturi ridicate ale apei uzate. Se întăresc fiabil în condițiile particulare și prezintă cele mai bune proprietăți pe termen lung. Compatibilitatea rășinilor MaxPox cu diferitele tipuri substrat suport restabilește conexiunile etanșe în zone inaccesibile.

MaxLiner cu două straturi realizează racorduri de la DN 300 la DN 400. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

23


Lucrare executată cu noul utilaj de foraj dirijat

Terra Jet DJ40

În Aachen au fost instalate țevi HDPE de 125 mm pe o distanță totală de aproximativ un kilometru, folosind noul și puternicul utilaj Terra-Jet DJ 40. Traseul a fost împărțit în patru secțiuni, în fiecare din acestea fiind așezate 2 conducte HDPE de 125 mm pe o lungime de foraj de 250 m.

I

nstalarea utilajului de foraj dirijat Terra Jet DJ 40 în centrul orașului a fost făcută foarte ușor și rapid prin folosirea telecomenzii wireless, dar a ajutat și faptul că are o lățime de doar 2,17 m, ceea ce îl clasează ca unul dintre cele mai înguste utilaje de foraj din clasa sa.

Chiar dacă este acționat de un motor PERKINS Diesel de 175 CP, nivelul redus de zgomot (capota este izolată pe interior) și consumul de motorină îl face utilajul ideal pentru zonele urbane și rurale.

24

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022


Forajul pilot a fost efectuat cu unealta de foraj numită - Cap cu 3 degete. Durata acestui foraj a fost de aproximativ o zi, deoarece solul stâncos și cu pietriș a făcut ca înaintarea să fie mai lentă.

Sistemele inteligente de asistență a forajului precum controlul împingerii, modul croazieră și sistemul ADBS de reglare automată a forței de tragere au făcut forajul mai eficient și mai ușor pentru operator. Sistemul electronic de forare și lărgire ADBSe ajustează viteza de tragere în milisecunde. Firma executantă s-a bazat pe sistemul de localizare Falcon F5+, ce funcționează într-un interval de frecvență de 4,5 - 45 kHz și astfel contracarează interferențele subterane. Sonda este introdusă lateral în carcasa transmițătorului și calibrată în consecință. DJ40 este echipat pentru foraje la mare adâncime cu alimentarea sondei prin cablu (“wireline system”). După terminarea forajului pilot, a fost efectuată o lărgire intermediară la 220 mm. Pentru această lărgire, a fost folosit un lărgitor canelat, echipat cu mai mulți dinți din metal dur pentru a îndepărta solul compact și pietrișul. Canelura longitudinală de-a lungul lărgitorului permite nămolului de foraj să se scurgă în lateral. Bentonita este colectatăși evacuată în partea din față a utilajului printr-un sistem de tip bazin de colectare în trei trepte, menținând șantierul curat. Debitul poate fi reglat simultan cu tragerea, împingerea și rotația. Un senzor măsoară continuu debitul. La lărgitorul canelat folosit pentru lărgirea intermediară au fost atașate prăjini, ce au ajutat la lărgirea finală a canalului de pozare. Aceste prăjini au fost trase prin canalul de foraj existent la viteză mare și rotații mici. Datorită caracteristicilor excelente ale uneltelor de foraj lărgirea a fost făcută cu ușurință și într-un timp scurt. Utilajul Terra Jet DJ 40 are 50 de prăjini de foraj la bord, fiecare cu lungimea de 4,57 m, cu o lungime totală de 230 m. Datorită sistemului unic de reîncărcare automată, prăjinile de foraj suplimentare pot fi introduse cu ușurință sau pur și simplu se schimbă magazia goală de prăjini cu una plină. Raza de curbură a prăjinilor de foraj este de 34 m.

După cum subliniază producătorul, aceste proprietăți sunt extrem de importante pentru firmele ce introduc fibră optică, deoarece distanțe mari pot fi forate într-un timp scurt. Instalarea conductei a fost programată pentru ziua următoare când antreprenorul de foraj a decis să folosească un lărgitor canelat de 355 mm pentru a obține un spațiu suficient de mare pentru pozarea țevilor HDPE de 2 x125 mm. În final, țevile au fost trase pe tronsonul de 250 m. Forarea a continuat la fel și pe celelalte tronsoane.

Terra Jet DJ 40 este utilajul de care aveți nevoie pentru o productivitate ridicată la lucrările de foraj mari, pentru a lucra mai eficient și cu mai puține întreruperi. Spring-Summer 2022 trenchlessromania.ro

25


Randament sporit cu noua instalație de foraj direcțional

Ditch Witch AT32 All Terrain ®

Conceput pentru a crește eficiența operatorului, AT32 oferă putere și performanță maxime într-o amprentă compactă.

TEXT: Ing. Valeriu BEZDEDEANU

D

e multe ori, contractorii de rețele de utilități sunt nevoiți să execute lucrări de foraj prin rocă tare. Pentru a veni în sprijinul lor, în sensul creșterii productivității, Ditch Witch a introdus pe piață noua instalație de foraj direcțional orizontal (HDD) AT32 All Terrain. Echipamentul de forare de dimensiuni medii nou proiectat înlocuiește vechiul echipament HDD AT30 și oferă o putere mai mare și o operare mai ușoară a sistemului pentru o eficiență și profitabilitate sporită a operatorului.

26

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

Pentru a ajuta antreprenorii să rămână productivi la locul de muncă, AT32 oferă un cuplu de rotație exterior de 5694 Nm și un cuplu de rotație interior de 1627 Nm, iar cu cei 142 kN forță de împingere și tracțiune, AT32 oferă acea putere și stabilitate necesare pentru eficientizarea instalațiilor HDD în condiții de foraj în soluri dure. Noua instalație de foraj direcțional orizontal este pusă în mișcare de un motor diesel Cummins ® 4.5 de 115 kW (156,4 CP) care îndeplinește standardele europene de emisii Stage V.Îmbunătățind și mai mult randamentul lucrărilor de forare, AT32 dispune de un nou sistem de încărcare a tijei care oferă operatorilor posibilitatea de a transporta 137,2 metri de țeavă de foraj AT în buncărul de alimentare – cu 30% mai mult decât vechiul AT30 – și de a introduce manual bucăți suplimentare de țeavă de foraj atunci când se descarcă buncărul. În plus, pompa de fluid de foraj 70 GPM (265 l/min la 69 bar), cu putere mai mare, ajută contractorii să obțină performanțe maxime de la echipamentul lor de foraj, oferind un debit de fluid cu 40% mai mare pentru a ajuta operatorii să rămână productivi atunci când execută foraje mai lungi cu diametre mai mari. De asemenea, eficiența mai bună este asigurată cu mai puțină uzură a sapelor de foraj.

O telecomandă wireless integrată oferă operatorilor posibilitatea de a configura instalația de foraj din afara cabinei, permițând astfel o poziționare mai precisă a mașinii pe șantier, pe locul de forare. Controlerul include mai multe moduri de deplasare pe sol, activarea independentă a stabilizatoarelor duble, a traversei cabinei, pivotului dublu etc.

AT32 urmează aceeași evoluție modernă a designului ca și cele mai recente instalații de foraj direcțional Ditch Witch, sporind confortul operatorului și ușurându-i operarea mașinii. De asemenea, designul consecvent ușurează acomodarea clienților actuali cu mașina și familiarizarea rapidă cu comenzile, caracteristicile și platforma operatorului, ceea ce sporește timpii de disponibilitate a mașinii.

În lunile următoare, Ditch Witch plănuiește să lanseze JT32, un înlocuitor direct pentru actualul model JT30, destinat pentru șantierele cu tipuri de sol mai moi. Operatorii de foraj vor observa multe dintre îmbunătățirile găsite la AT32, cum ar fi mai multă putere și confort sporit pentru operator, toate concentrate într-o amprentă la sol compactă.

28

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

Instalația de foraj vine și cu sistemul de management al flotei Intel Orange™ de la Ditch Witch. Acest sistem oferă informații centralizate despre flotă și mașini, indicatori de întreținere și informații critice privind performanța pentru a ajuta operatorii să își monitorizeze mai eficient flotele, adoptând un comportament proactiv.

AT32 este într-o clasă proprie. Umple un gol pe piața HDD-urilor de dimensiuni medii, oferind în aplicațiile de forare forța maximă necesară, cu o amprentă la sol de dimensiuni normale. Rezultatul este o mașină mai accesibilă, compactă și multifuncțională, care oferă o productivitate sporită într-o varietate de șantiere rurale și urbane.

JEFF DAVIS DIRECTOR DE MARKETING PENTRU PRODUSELE

DITCH WITCH HDDNEC INSTRUMENTS ECHIPAMENTE PENTRU REȚELE DE UTILITĂȚI NEC-Instruments este partenerul care vă facilitează accesul la tehnologie de ultimă generaţie pentru nevoile afacerii voastre.

C

ompania are printre cele mai vaste portofolii de echipamente moderne din mai multe domenii, de la peste 15 furnizori, care vă vor uşura munca, vor spori precizia lucrărilor şi vă vor ajuta să digitalizaţi procesele activităţii dumneavoastră.

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI INTERVENȚIE PENTRU REȚELE DE UTILITĂȚI • Instrumente pentru localizarea de pierderi

sau întreruperi; • Sisteme automate pentru monitorizare ale

reţelelor de apă, gaz şi electricitate;

GEOTEHNICĂ • Penetrometre dinamice;

• Georadar;

• Penetrometre statice;

• Interferometrie terestră;

• Mașini pentru foraj vertical;

• Instrumente de monitorizare seismică;

• Mașini pentru foraj orizontal;

• Instrumente de monitorizare geoeletrică;

• Data logger pentru mașini de foraj;

• Servicii de sondaj georadar oriunde in ţară.

• Roboţi de frezare și reabilitare a ţevilor;

• Senzori pentru mașini de foraj;

• Software Web Gis pentru gestionarea

• Separatoare hidraulice pentru mașini de foraj;

reţelei de apă.

30

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

GEOFIZICĂ

• Accesorii pentru sondaje geotehnice.CONECTAREA ENERGIEI ELECTRICE LA REȚEA Aducerea energiei electrice generate de turbinele fotovoltaice sau eoliene acolo unde este nevoie necesită cabluri – cabluri foarte lungi. Cu o echipă de peste 100 de specialiști, Energieanlagen Ramonat GmbH realizează trasee de cabluri în toată lumea: de la planificare la instalare și întreținere până la dezmembrare și eliminare. În funcție de designul și lungimea cablului, care poate fi de până la doi kilometri, greutățile tamburilor de cablu variază de la 55 t în prezent până la aproximativ 100 t în viitor.

P

e lângă greutatea mare a încărcăturii, trebuie luate în considerare și dimensiunile voluminoase ale tamburului – atât în timpul transportului la șantier, cât și în timpul manevrelor ulterioare pe diferite topografii de șantier, de exemplu în timpul derulării. „Dacă lățimea bobinelor de cablu mai variază astăzi între 4 m și 5 m, în curând va fi între 8 m și 12 m”, spune directorul general Stefan Ramonat. Pentru a transporta aceste tipuri de sarcini rapid și în siguranță, expertul în cablu utilizează în principal module grele Goldhofer THP / SL-L cu poduri de nave. Acestea nu numai că oferă un raport optim greutate-sarcină utilă și numeroase combinații, ci promit, de asemenea, o rigiditate ridicată la torsiune și o capacitate excepțională de off-road. În plus, este posibilă utilizarea unităților autopropulsate (»ADDRIVE«), crescând flexibilitatea operațională la costuri de investiții mai mici.

Pentru a face față sarcinilor de cablu din ce în ce mai mari ale viitorului, experții Goldhofer lucrează în prezent la a dezvolta o punte de vas optimizată pentru a găzdui un dispozitiv de desfășurare pentru tamburi cu o greutate de până la 100 t. Paralel cu aceasta, sunt dezvoltate concepte pentru motoare cu acționare sincronizată pentru derularea cablului fără smucituri la locul de instalare.

Peste un kilometru de conductă nouă pe magistrala Progresu-Ferentari A fost realizată cu succes proba de presiune pentru 1.250 de metri de conductă nouă pe magistrala Progresu-Ferentari (Calea Sebastian și Calea Ferentari).

P

otrivit primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, proba de presiune vine ca urmare a modernizării rețelei de termoficare din această zonă, țevile vechi și corodate fiind înlocuite cu conducte noi, cu garanție de peste

30 de ani.

32

trenchlessromania.ro Spring-Summer 2022

Proba a fost supravegheată de specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții, care au certificat calitatea lucrărilor executate de către Energetica Servicii și pregătirea tronsonului pentru introducerea în circuitul de distribuție a energiei termice.

Combinația modulelor THP/SL-L cu podurile navelor, care au doar 450, 500 sau 650 mm înălțime și până la 13 m lungime, este soluția optimă de transport greu pentru tamburii noștri de cablu. Este una flexibilă de utilizat, extrem de disponibilă și ne-a salvat deja multe ocoluri care ne-ar fi costat timp.” a declarat Stefan Ramonat Geschäftsführer, Energieanlagen Ramonat GmbH.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.