Page 1

Portalul de utilaje

www.masinisiutilaje.ro

Excavatoare şi buldozere

«064'Ĉ+0'4'76+.#,' %HQHŰFLDĠLGHSUHŀXULVSHFLDOHGHGLFDWH SURGXVHORUGHRULJLQH&$6(

din 2006

Anul VIII Nr. 08 (90) August 2013 PREȚ: 15 LEI

Filtre

#EEGUQTKK

#ODTGKCLG

4WNOGPĉK

.WOKPK

2TGœWTK5RGEKCNG www.titanmachinery.ro

B8&85(¨7I- Parcul Industrial A1, Autostrada BucureŅti-PiteŅti km 13.2, Ilfov CLUJ - Str. GċRii nr. 8A Localitate BonŤida, JudEŤul Cluj ORADEA - Str. Matei Corvin, Nr. 110, Oradea, JudEŤul Bihor ROMAN - Str. Nicolae "ċlcescu nr. 28, Mun. Roman, JudEŤul NeamŤ SLA7,1A - DN 65, Km 37, JudEŤul Olt 7,0,¨OARA - Calea Lugojului nr. 58-60, Com. Ghiroda, jud. TIMIŅ 

t el: +4 021 3504935 tel: +4 0374 367698 t el: +4 0374 367605 t el: +4 0374 367603 t el: +4 0755 016201 t el: +4 0374 367604

francisc.csilcser@titanmachinery.ro laszlo.erdelyi@titanmachinery.ro edgar.knuell@titanmachinery.ro ciprian.parvan@titanmachinery.ro horia.codrianu@titanmachinery.ro

Februarie 2013 masinisiutilaje.ro

1

Mașini si utilaje pentru construcții

Anul VIII

Nr.08 (90)

AUGUST 2013

www.masinisiutilaje.ro

24'Ĉ74+52'%+#.'

ANALIZĂ Conduşi de eficienţă

RUUKKI

România, o piaţă cu potenţial

JCB

Un JS220 lucrează în centrul Londrei

TITAN MACHINERY OPEN DAYS

KLAUS IOHANNIS: SIBIU ESTE un oraş ce atrage NOI INVESTIŢII


w w w. t i t a n m a c h i n e r y. r o

(;&$9$72$5(3( ċ(1,/(&;',16(5,$& 0RWRDUHSXWHUQLFHGDUãQDFHODąLWLPSHFRORJLFH ([FDYDWRDUHOHKLGUDXOLFHSHĜHQLOH&DVHGLQ6HULD&VXQWSURSXOVDWHGHPRWRDUHGLHVHOHŰFLHQWHĜLHFRORJLFHFDUHUHVSHFWÅQRUPHOHGH HPLVLL7LHU )LLQGHFKLSDWHFXVLVWHPXOGHUHFLUFXODUHDJD]HORUDUVHODUHFH &RROHG([KDXVW*DV5HFLUFXODWLRQō&(*5 ĜLFXXQŰOWUXGHSDUWLFXOH GLHVHOPRWRDUHOHDFHVWRUXWLODMH°QGHSOLQHVFWRDWHUHJOHPHQWÅULOHQHFHVDUHLPSXVHGHQRUPHOHGHHPLVLL°QYLJRDUHIÅUÅDDYHDQHYRLHGH VROXĠLH$G%OXH FXQRVFXWÅĜLVXEGHQXPLUHDGH'LHVHO([KDXVW)OXLG 

87,/$-('(&216758&Ŵ,,180$,35,17,7$10$&+,1(5<

w w w. t i t a n m a c h i n e r y. r o

%XFXUHľWL &OXM 2UDGHD 5RPDQ 7LPLľRDUD 6ODWLQD

3DUFXO,QGXVWULDO$$XWRVWUDGD%XFXUHľWL3LWHľWLNP,OIRY 6WU*ÅULLQU$/RFDOLWDWH%RQŀLGD-XGHŀXO&OXM 6WU0DWHL&RUYLQ1U2UDGHD-XGHŀXO%LKRU 6WU1LFRODH%ÅOFHVFXQU0XQ5RPDQ-XGHŀXO1HDPŀ &DOHD/XJRMXOXLQU&RP*KLURGD7LPLľRDUD-XG7LPLľ '1.P-XGHŀXO2OW 

7HO 7HO 7HO 7HO 7HO 7HO

RIŰFH#WLWDQPDFKLQHU\UR IUDQFLVFFVLOFVHU#WLWDQPDFKLQHU\UR ODV]ORHUGHO\L#WLWDQPDFKLQHU\UR HGJDUNQXHOO#WLWDQPDFKLQHU\UR KRULDFRGULDQX#WLWDQPDFKLQHU\UR FLSULDQSDUYDQ#WLWDQPDFKLQHU\UR


Breining secmair Echipamente multifuncționale pentru întreținerea și repararea drumurilor

SWIFT π Echipament ergonomic și polivalent, permite repararea gropilor de suprafață π O cuvă de liant de 2.500 litri cu lance de mână pentru împrăștierea straturilor necesare π Un rezervor mixtură asfaltică de 4m3 π Un buncăr de pietriș pentru stratul final de impermeabilizare π O ladă securizată cu închidere la cheie pentru depozitare

Chipsealer TANK

Benă criblură

CHIPSEALER 20

3500L

4,5 m3

CHIPSEALER 60/61

5000L

7 m3

CHIPSEALER 80/81

6000L

8 m3

CHIPSEALER 40/41

6000L

12 m3

Slurrypaver SP 8000

SP 10000

SP 11000

SP 12000

Agregate (I)

8,000

10,000

11,000

12,000

Emulsie (I)

2,000

4,000

5,000

5,000

Apă (I)

1,000

2,000

4,000

4,000

300

300

500

500

Aditivi (I) Ciment (I) Total aprox./ încărcare

300

300

600

600

1,400m2/ încărcare

1,800m2/ încărcare

2,000m2/ încărcare

2,200m2/ încărcare

FAYAT.RO S.R.L. TIMIŞOARA - ROMÂNIA

Tel.: 004 0356 439 412 - Fax: 004 0256 201

Romania

info@fayat.ro - eric@gregoire.ro


Citește-ne Online!

EDITOR AUDIENȚĂ GENERALĂ AG

trăim în România…. Trăiesc în direct pentru a nu ştiu câta oară circumstanţa următoare: luna august – deja unii dintre noi au revenit din mult aşteptatul concediu. Şi revenind, ne întâmpină mereu aceeaşi întâlnire brutală cu realitatea românească. Toată lumea remarcă imediat, prin puterea nemijlocită a comparaţiei, diferenţa dintre civilizaţie şi…România. Aceleaşi drumuri cu gropi, aceleași ambuteiaje (chiar şi în perioada de vacanţe), aceleaşi decizii politice care nu au nici o legatură cu ce are nevoie cetaţeanul sau mediul economic, ci au o legatură directă cu o necesitate prea complexă, pe care doar factorii de decizie o pot înţelege. Chiar dacă revenim din Grecia, Bulgaria, Turcia sau din locuri mai exotice și îndepărtate ca America sau Dubai, realitatea naţională ne loveşte nemijlocit. Din fericire, am primit şi comentarii pozitive ale românilor care revin în ţară odată la caţiva ani. Pentru ei ceva s-a schimbat, în bine. Pentru noi, cei care ne petrecem aproape fiecare zi din an în ţară, lucrurile se întâmplă cu lentoarea unui melc. Printre aceste aspecte colorate specific, se strecoară din fericire şi un val de dosare de achiziţii de utilaje pentru construcţii prin intermediul fondurilor structurale (deja clasicul Minimis). De asemenea, se regăsesc companii care aplică idei inovatoare pentru a continua lupta şi a supravieţui, manageri care au început să vadă că lamentarea nu aduce după sine semnarea de contracte şi succesul, şi care s-au repliat într-o echipă mai mică, dar mai eficientă. Mai mult, chiar cateva mari companii străine încep să investească pentru pătrunderea pe piaţa din România. Peisajul construcţiilor este unul pestriţ, cu sincope, dar şi cu proiecte mari în derulare. Perspectivele de vânzari si dezvoltare sunt bune pentru viitor. Speranţa există. Din septembrie vom fi din nou la birou, iar ideea de vacanţă pentru acest an va fi consumată, rămânând în amintire. Vor începe noi proiecte, se vor aplica noi strategii pentru termen scurt, mediu şi lung. Mediu şi lung pentru cine va avea puterea, ingeniozitatea şi norocul să le aplice. Însă este clar că pentru a supravieţui şi prospera în mediul de afaceri actual, coroborat cu mediul specific românesc, este necesară disponibilitatea de a învața lucruri noi şi de a ne orientarea către noi abordări. Limitarea este o piedică, aşadar ,,Only sky is the limit!”

B-dul Unirii, nr. 65, bl. G1, sc. 2, ap. 72, et. 7-8, sector 3, București, România Tel.: +4021 320 33 98/99 Fax: +4021 320 30 95; Căsuța poștală 76 OP 77 ISSN 1841-9631 office@masinisiutilaje.ro www.masinisiutilaje.ro PREşEDINtE GRUP PREsĂ AUDIENŢĂ GENERALĂ AG sRL V.BUzDUGaN DIREctoR ExEcUtIv CORNElIa ROTaRU

EChIPa DIREctoR EDItoRIAL MIRCEa CIOlPaN DIREctoR MARkEtING - MINODORa IGESCU cooRDoNAtoR MARkEtING - aNDREEa STElEa REDActoR șEf aNa OPREa REDActoR alEx MaNEa REDActoR CĂTĂlIN COSTaChE REDActoR OlGa JUC REDActoR sPEcIALItAtE (tEhNIc) - ING. ValERIU BEzDEDEaNU coLAboRAtoR sPEcIALItAtE (MAcARALE) - ING. CRISTIaN IONESCU cooRDoNAtoR ADMINIstRAtIv - EUGEN TROICIU sENIoR GRAPhIc DEsIGNER - alExaNDRU MIhaI

Distribuție aG PRESS Digital services & Web Developer www.iws.ro Reproducerea integrală sau parțială a articolelor sau imaginilor apărute în revistă este permisă numai cu acordul scris al editorului. Editorul nu răspunde pentru textele conținute de articolele publicitare și reclame. Editorul a făcut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea informațiilor publicate în această revistă și nu poate fi făcut responsabil pentru erorile apărute accidental.

Cu stimă, Cornelia Rotaru DiReCTOR exeCuTiV

4

masinisiutilaje.ro August 2013


Sumar Pag. 32

COndUşI dE EfICIEnţă

Subiectul comun în segmentul excavatoarelor este reducerea costurilor de funcţionare ceea ce duce la folosirea de noi tehnologii pentru a crește eficiența, reduce consumul de combustibil si recupera energia pierdută.

Pag. 36

UTILAJE

Noua serie C de la New-Holland Pag. 38

JOB REPORT

CASE - Lucrări de reconstrucţie după inundaţiile din primăvară

SUMAR

6

masinisiutilaje.ro August 2013


FLASH

Scania românia are un nou director general caterpillar a vândut 100 unități 966K noua gamă de anvelope goodyear pentru camion KomatSu în Scădere colaS franța mizează pe SiStemul hidraulic hibrid metSo met boSch noul încărcător frontal de 15 tone de la hyundai lafarge are un nou ceo

pag. 42

JOB REPORT JS220 LONG REACH pag. 46

EVENIMENT TITAN MACHINERY O acţiune PRO client - pag. 24

FINANCIAR

FONDURI EUROPENE În aşteptarea unui răspuns rapid - pag. 28

PREZENTARE TEREX TLB 840/890

JOB REPORT

pag. 54

VOLVO CE Lucrare în India - pag. 41

INTERVIU

RUUKKI România, o piaţă cu potenţial - pag. 58

ECHIPAMENTE PTH AUSTRIA

AUGUST August 2013 masinisiutilaje.ro

7


News Nădlac-arad a iNtrat rada t s o t u a îN impas rad

Conform ADUC, piAţA De UtilAje A sCăzUt CU 20% Potrivit Asociaţiei Distribuitorilor de Utilaje pentru Construcţii, ce reprezintă doar o parte din vânzătorii de utilaje din România, semestrul întâi al acestui an a înregistrat o scădere a vânzărilor de utilaje noi cu aproximaiv 20%. Acest rezultat negativ, a fost influenţat de contextul economic internaţional şi în special de cel european, potrivit ADUC. Ca o consecinţă directă, companiile de contrucţii au avut mai puţine proiecte şi implicit n-au făcut achiziţii de utilaje. Asociaţia, prin cei 15 membrii ai săi, estimează că pe finalul de an nu se întrevăd modificări importante în ceea ce priveşte proiectele majore pe segmentul de construcţii.

a

Autostradă între Sofia şi Burgas Bulgaria a inaugurat prima autostradă care traversează ţara de la vest la est, asigurând legătura între Sofia şi Burgas, oraş situat la Marea Neagră. Construcţia autostrăzii Trakiya, lungă de 360 de kilometri, a început în anii ‘70, dar a fost întreruptă de mai multe ori din cauza lipsei de fonduri. Ea aparţine culoarului transeuropean numărul 8, care asigură legătura între Marea Adriatică şi Marea Neagră. Datorită fondurilor europene, proiectul a fost relansat în 2004 şi trebuia finalizat în 2009, dar construirea ultimei porţiuni de aproximativ o sută de kilometri a fost întârziată. Deşi are o suprafaţă de 111.000 de kilometri pătraţi, Bulgaria dispune doar de aproximativ 400 de kilometri de autostradă.

Înscrieri record la „The MBTc FesTival 2013” Anul acesta va avea loc pentru prima dată în ţara noastră „The Most Beautiful Truck & Chopper Festival”. Înscrierile se pot face pe site-ul evenimentului, unde sunt aşteptaţi în continuare şoferii profesionişti şi posesorii de camioane şi choppere care vor să se facă cunoscuţi în faţa întregii ţări cu îndemânarea

Știri pe scurt

al doilea a revenit companiei Alpine Bau, valoarea contractului fiind de 124.45 mil euro. Lucrările de construcţie pentru cele două tronsoane au fost deschise în octombrie 2011, termenul de execuţie fiind de un an şi jumătate. Compania Alpine a declanşat cel mai mare caz de insolvenţă produs în Austria după cel de-al Doilea Război Mondial. Alpine a cerut intrarea în insolvenţă la sfârşitul lunii iunie. Compania este închisă şi vândută pe bucăţi, după ce proprietarul FCC şi băncile creditoare au refuzat să asigure fonduri de 3 mil. de euro pe zi pentru a continua lucrările la proiectele de construcţii în lucru. Alpine Holding este deţinută de Fomento de Construcciones & Contratas.

s-a amânat înfiinţarea autorităţii de autostrăzi

Înfiinţarea autorităţii naţionale de autostrăzi, prin divizarea CNADNR, a fost amânată pentru toamnă, deoarece decizia trebuie aprobată prin ordonanţă de urgenţă, iar Guvernul nu poate emite în perioada vacanţei parlamentare astfel de acte. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a precizat că documentul a fost discutat în primă lectură, fiind încă în stadiu de proiect şi urmând ca

8

personală sau cu frumuseţea şi unicitatea vehiculelor lor. Până în prezent, peste 1.000 de concurenţi s-au înscris în concurs pe site-ul festivalului. Datorită interesului în continuă creştere pentru acest eveniment, organizatorii au decis prelungirea perioadei de înscriere până la 1 septembrie 2013. În marea finală din 22 septembrie vor intra doar cei mai buni şoferi,

CNADNR a reziliat contractul de proiectare şi execuţie a lotului 2, de 16.6 km, al tronsonului de autostradă Nădlac - Arad, după falimentul constructorului austriac Alpine Bau. Construcţia autostrăzii Nădlac-Arad a fost împărţită în două loturi, pe o distanţă totală de aproape 39 km. Primul a fost adjudecat de asocierea româno-portugheză Romstrade-Monteadriano Engenharia e Construcao-Donep Construct, pentru 115.8 mil. euro, iar lotul

masinisiutilaje.ro August 2013

ministerele să emită un punct de vedere. Conform formei actuale a proiectului, înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi va fi realizată prin reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR), prin modalitatea divizării parţiale, iar finalizarea procedurilor, cu preluarea atribuţiilor, a patrimoniului şi a personalului, se va încheia la 10 ianuarie 2014, după încheierea exerciţiului financiar anual al CNADNR.


NewS Scania România aRe un nou diRectoR geneRal Scania România & Bulgaria a anunţat numirea lui Claes Nyqvist în funcţia de director general al companiei începând cu 1 iulie. După aproape 7 ani în cadrul Scania România & Bulgaria, domnul Tord Holmstrom, fostul Director General a acceptat provocarea de a conduce operaţiunile Scania din Irak. Holmstrom îşi aminteşte cu plăcere de experienţele pe care le-a trăit aici „De-a lungul anilor am avut parte de o mulţime de momente memorabile atât în România, cât şi în Bulgaria. Plec cu zâmbetul pe buze când mă gândesc la toate lucrurile pe care le-am realizat împreună cu echipa Scania, pentru că împreună am construit o companie foarte puternică!” Claes Nyqvist are o experienţă de peste 14 ani în Scania dezvoltată în diferite departamente precum vânzările de camioane şi servicii. După ce a ocupat diferite funcţii în cadrul Scania CV AB din Suedia, Claes s-a alăturat operaţiunilor companiei din Africa, în funcţia de Director General pentru Scania Tanzania, unde a obţinut rezultate extraordinare privitoare la vânzarea de camioane rulate.

10

Caterpillar a vândut 100 de modele

La doar trei Luni de La Lansarea oficiaLă în cadruL Bauma 2013, Caterpillar a anunţat că a vândut deja 100 de încărcătoare frontale Cat 966K XE în Europa. Punctul forte al lui 966K promovat de americani este transmisia hidrodinamică cu convertizor şi variaţie continuă, marca Cat. Această componentă a grupului motopropulsor creează o schimbare uşoară şi fără probleme a raportului de transmisie între motor şi vitezele utilajului fapt ce creşte productivitatea.

masinisiutilaje.ro August 2013

Bechtel construieşte în ArABiA sAudită Trei consorţii conduse de grupul American Bechtel, spaniolii de la FCC şi italienii de la Ansaldo STS au câştigat licitiaţia de construcţie a metroului din Riad, Arabia Saudită, valoarea totală a investiţei ridicându-se la 22.5 mld. dolari. Proiectul, care implică construcţia a şase linii de metrou ce vor avea lungimea totală de 176 km, va aduce locuri de muncă noi, va îmbunătăţi sistemul de transport public al oraşului şi va ridica standardul de viaţă al locuitorilor. Arabia Saudită derulează un program de investiţii de peste 500 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii şi crearea de locuri de muncă, în încercarea de a diversifica economia.


Goodyear – gamă nouă pentru camioane

Komatsu în scădere

Disponibilă pe piaţă în curând. În această vară vor fi lansate şi două noi game de anvelope destinate flotelor care luptă pentru eficienţă, Goodyear a anunţat că se pregăteşte de lansarea pe piaţă a unei noi generaţii de anvelope de camion. Două noi game complete de anvelope de camion vor fi lansate pe piaţa europeană în luna septembrie a anului curent: Kmax şi Fuelmax, ce cuprind anvelope pentru axa de direcţie, pentru axa de tracţiune şi pentru remorcă. Numele lor sunt date de un joc de cuvinte: Kmax vine de la noul „rege al kilometrajului” de la Goodyear conceput pentru optimizarea duratei de viaţă în kilometri parcurşi ai anvelopei, în timp ce Fuelmax este

proiectată pentru a maximiza eficienţa consumului de carburant. Noile anvelope scot din contextul său tipul de operaţiune căreia îi sunt destinate, a se vedea aici transportul pe distanţă lungă şi regională, şi o pun în lumina unei priorităţi economice, fie ea din punct de vedere al kilometrajului sau al eficienţei consumului de carburant. Kmax şi Fuelmax sunt două noi game care vorbesc despre optimizarea costurilor şi sunt menite să contribuie la succesul afacerii operatorilor care folosesc

aceste anvelope. Noile game de anvelope vor face mai uşoară alegerea flotelor când vine vorba de anvelope. Operatorii vor putea acum să aleagă anvelope potrivit tipului afacerii lor şi în acord cu nevoile lor specifice, permiţându-le să pună în fruntea priorităţilor kilometrajul sau eficienţa consumului de carburant. Fără compromis pentru performanţa generală a anvelopei, noile anvelope Goodyear oferă flexibilitate operaţională pentru o bună performanţă indiferent de natura aplicaţiei.

Compania Komatsu a raportat o scădere de 5.9% a profitului operaţional în primul trimestru al acestui an. Veniturile au scăzut cu 3% de la an la an pentru compania japoneză. De asemenea, aceasta a raportat o scădere a cererilor din sectorul pentru construcţii si minerit din Indonezia, cea mai mare piaţă de

profil din lume precum şi o scădere a cererilor din scectorul minier în America Latină. Cu toate acestea, compania a declarat că vânzările de echipamente pentru construcţii au crescut în Japonia şi Orientul Mijlociu.

Best Tools company

Distribuitor Autorizat Chicago Pneumatic Telefon: +40 21 318 36 87; +40 748 11 20 37 Fax: +40 21 318 36 89 vanzari@best-tools.ro www.best-tools.ro

www.compresoaremobile.ro


NewS

Colas Franţa pariază pe Metso Metso va furniza o instalaţie completă de carieră, proiect ridicat de la zero pentru Grupul Colas în Franţa. Livrarea la scară largă include staţii de concasare primare, secundare şi terţiare împreună cu contracte de întreţinere şi garanţii extinse. Agregatele produse în carieră sunt destinate în principal pentru construcţia de drumuri. Soluţia Metso îmbină atât normele legate de siguranţa muncii ale clientului cât şi impactul redus asupra mediului înconjurător, fapt comparabil cu alte instalaţii de carieră mai puţin moderne. Compania Colas şi-a dorit nu doar un simplu furnizor, ci un partener responsabil pentru investiţia făcută. ,,Avem mai multe target-uri de atins şi sunt încrezători în reuşita noastră” subliniază Philippe Portevin, Director de vânzări, Divizia de echipamente de construcţii şi minerit, Franţa.

Știri pe scurt

Noul încărcător de 15t de la Hyundai Hyundai a lansat un nou încărcător frontal de 15t, Tier 4, denumit HL757-9A, disponibil în 3 variante diferite ale braţului. În configuraţia standard, acesta oferă o înălţime maximă de basculare a cupei de 2.8 m

un nivel record

compania deutz aG a obţinut rezultate impresionante în prima jumătate a anului 2013. În primele şase luni ale acestui an, compania a înregistrat cel mai înalt nivel de comenzi realizate vreodată. Volumul total de comenzi noi primite în prima jumătate a anului 2013 a crescut cu mai mult de 20 %. Numărul de motoare vândute a scăzut cu 8.5 %, comparativ cu perioada corespunzătoare din 2012. Compania Deutz şi-a îmbunătăţit în mod semnificativ toate valorile cheie relevante în al doilea trimestru al anului 2013. Veniturile din al doilea trimestru al anului 2013 au ajuns la 372.2 mil euro, cu aproximativ 28 % mai mare decât în primul trimestru al acestui an. De asemenea profitul operaţional a crescut şi el cu 22.9 mil euro.

12

masinisiutilaje.ro August 2013

şi o rază de acţiune de 1.6 m. În versiunea ToolMaster, HL757TM-9A , oferă o înălţime maximă de basculare a cupei de 2.8 m şi o rază de acţiune de 1.8 m. În configuraţia de top noul încărcător frontal de la Hyundai, oferă o înălţime maxi-

mă de basculare a cupei de 3.2 m şi o rază de acţiune maximă de 2 m. Noul HL757-9A este echipat cu motor Cummins QSB 6.7, cu şase cilindri, ce dezvoltă o putere de 149 kW. Noile utilaje pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicaţii.

SiStemul hidraulic hibrid boSch Bosch a câştigat premiul internaţional „Motorul anului” pentru sistemul hidraulic hibrid. Decizia de a desemna compania Bosch drept câştigătoare a premiului din acest an a fost luată pe baza opiniilor unui număr de 78 de jurnalişti auto de top din 36 de ţări. Frank Linkenheil, unul dintre cei doi coordonatori ai proiectului Bosch, a declarat: „Sistemul hidraulic hibrid reprezintă o alternativă la sistemele de propulsie

convenţionale. Ne face o deosebită onoare să fim primul furnizor care câştigă această distincţie”.


Brevet românesc ce poate schimba lumea excavatoarelor În 2006 a fost înregistrat la OSIM brevetul de invenţie nr. 122787 cu titlul „Dispozitiv de recuperare a energiei din operaţia de coborâre a braţului unui utilaj”. Inventatorul Sorin Dinu s-a preocupat constant de reducerea consumului de combustibil la excavatoarele cu care a lucrat în ultimii 15 ani. Invenţia se referă la un dispozitiv de recuperare a energiei din operaţia de coborâre a braţului unui excavator, care conduce la o economie de cobustibil de 25 - 50%. Una din variantele constructive înregistrate în brevet se referă la o instalaţie cu circuit închis alcătuită

dintr-un cilindru şi acumulator pneumatic, asistate de un sistem de monitorizare, comandă şi control. Instalaţia are rolul de a prelua greutatea proprie a braţului în faza de coborâre, stocând energia care s-ar pierde în mod normal, în absenţa instalaţiei. Energia astfel stocată în acumulatorul pneumatic este redistribuită şi ajută la ridicarea braţului de excavator, instalaţia clasică a excavatorului urmând să depună efort cu consum de combustibil doar pentru sarcină utilă şi eventuale diferenţe de pârghie. Conform lui Sorin Dinu, invenţia are trei avantaje: reducerea consumului de

combustibil 25 - 50%, reducerea costurilor de producţie, prin faptul că se pune un motor mai mic, protejarea mediului prin reducerea considerabilă a noxelor eliminate în atmosferă. Autorul invenţiei este dispus să colaboreze cu cei interesaţi pentru implementarea invenţiei.

noul CEO al Lafarge România Începând cu 1 septembrie 2013, Costin Borc va deveni noul CEO al Lafarge România, coordonând astfel toate operaţiunile locale ale grupului, după ce în perioada 2008 2013 a condus operaţiunile Lafarge din Serbia. El are o amplă experienţă profesională internaţională, lucrând până acum în Statele Unite, România, Franţa şi Serbia.

Costin Borc o va înlocui la conducerea subsidiarei Lafarge din România pe Sonia Artinian.


NEwS tranzacţii de peste 18.000 mp CBRE România a intermediat nouă tranzacţii cu o suprafaţă totală de peste 18.000 de metri pătraţi, în exclusivitate pentru chiriaşi internaţionali, pe piaţa locală a spaţiilor de birouri în primul semestru al acestui an.Majoritatea tranzacţiilor CBRE din perioada ianuarie – iulie am reprezentat tranzacţii de renegociere şi prelungire a duratei contractuale, CBRE obţinând pentru clienţii săi chiriaşi reduceri de costuri

Cel mai înalt turn de observaţie din lemn La începutuL acestui an au pornit săpăturile pentru construcţia turnului de observaţie de la Pyramidenkogel din comuna Keutschach, din landul austriac Kärnten (Carintia). Inaugurarea oficială a construcţiei din lemn de larice cu înălţimea de 100 de metri va avea loc în vara următoare. Noul turn de observaţie de la Pyramidenkogel va atrage peste 100.000 de vizitatori în fiecare an. Marco Caruso de la sucursala din Klagenfurt, răspunzător pentru săpături din partea firmei Felbermayr ne informează, că şi construcţia no-

ului turn este însoţită dealtfel de un interes constant din partea massmediei. Odată cu ridicarea pe verticală s-a intensificat şi necesitatea utilizării mai multor utilaje. Astfel, începând din luna martie era nevoie deja de trei macarale, care au preluat lucrul în forţă la ridicarea elementelor din lemn cu o lungime de până la 26 de metri şi cu o greutate de până la 8.5 de tone. S-au utilizat macarale de până la 200 de tone sarcină maximă. Au putut fi atinse înălţimi de lucru de peste 100 de metri prin echiparea cu sisteme de braţe telescopice şi cu aşa-numitele

strapontine. În esenţă, turnul este constituit din 16 stâlpi din lemn lamelar încleiat, care sunt rigidizaţi prin intermediul a zece inele eliptice şi 80 de contrafise în diagonală.

Început de an slab pentru Hitachi în valoare totală de peste 4.2 mil. euro. „Tranzacţiile realizate de CBRE în prima jumătate a anului sunt o dovadă a creşterii activităţii din piaţa de birouri din România, care ar putea juca un rol important în dezvoltarea întregii pieţe locale de real estate.“

Știri pe scurt

Producătorul de echipamente Hitachi, a raportat scăderi ale veniturilor pentru primul trimestru încheiat la sfârşitul lunii iunie, după ce a fost afectat de o scădere a cererilor pentru echipamente de minerit. Veniturile au scăzut cu 7% de la an la an, în timp ce venitul operaţional a scăzut cu 30%. Veniturile din Rusia, Africa, Orientul Mijlociu au fost neschimbate în comparaţie cu primul trimestru al anului

Lafarge se extinde

Lafarge a început construcţia unei staţii de beton în Gorzow Wielkopolski, Polonia. Fabrica va fi una dintre cele mai avansate din vestul Poloniei. Aceast nou punct de lucru va avea o capacitate de producţie de peste 600 mc de beton pe zi, iar complexul va include şapte silozuri pentru diferite tipuri de beton şi zece buncăre pentru depozitarea agregatelor. Fabrica va avea un număr de caracteristici eco-friendly - silozurile sunt dotate cu filtre moderne de mare eficienţă şi dispune de un sistem de reciclare a apelor reziduale.

14

masinisiutilaje.ro August 2013

2012. În Europa, veniturile au crescut cu 5.4%. Asia şi Oceania zone ce reprezintă cel mai

mare segement de afaceri al companiei Hitachi, a raportat scăderi ale veniturilor cu 21%.

Sandvik Se extinde în india Producătorul de echipamente Sandvik a achiziţionat un spaţiu de 202.342 mp în Chakan, lângă Pune, India, unde internţionează să construiască o nouă fabrică care va produce echipamente de construcţii pentru piaţa indiană. Conform oficialilor companiei, noua fabrică va fi finalizată până în anul 2015. Ajay Sambrani, managing director Sandvik Asia, a declarat: „Am identificat o creştere în sectorul construcţiilor în India, aceasta va contribui semnificativ devenind cea mai importantă zonă de afaceri a companiei Sandvik.”


În serviciul dumneavoastră pentru: Cutiile de viteze Punțile Sistemele de direcție

cu diagnoze, reparații, piese de schimb

Telefon: 021 256 46 45 Mobil: 0730 015 646 Fax: 021256 46 48

www.servicefaur.ro


EVENIMENT

O nouă linie de asamblare pentru MaX trailer în Polonia De la începutul acestui an, trailerul MAX Trailer se produce exclusiv în fabrica extinsă din Goleniow, unde Faymonville îşi desfăşoară activitatea de producţie din 2005. Aceasta vine să sprijine unitătea poloneză ce se află în apropiere de Stettin, până acum, sigurul loc unde se producea oţel pentru mai multe serii de produse. Text: Catalin Costache

M

area asamblare a MAX Trailer-ului din Goleniow s-a făcut pe 21 iunie, când a avut loc şi inaugurarea oficială. Prin faptul că procesul de construcţie se desfăşoară în mod complet la fabrica existentă în Polonia, Faymonville va reduce substanţial timpul de procesare şi, astfel, perioadele de livrare.

Standarde înalte Conceptul de remorcă configurabilă, bazat pe o construcţie modulară cu interfeţe standardizate, a fost urmărit constant în producţie. În noua hală de 5.500 mp, care beneficiază de un design plăcut la interior, a fost instalată linia de asamblare, care funcţionează pe principul „un flux - o bucată“, dar, în acelaşi timp, include şi cele mai recente progrese logistice. Ca şi la asamblarea de automobile, materialul preparat este adus direct la linia de producţie. „Datorită configurabilităţii vehiculului şi a implementării consecvente a principiului fluxului de producţie, termenul de procesare totală de la prima tăiere cu laser până la livrare se reduce la un timp revoluționar de opt zile“, a explicat directorul general Yves Faymonville. Aceasta este de departe cel mai eficient sector din procesul de producţie. La locaţia din Polonia, se aplică aceleaşi standar-

18

de de procesare şi calitate pentru producţia trailer-ului MAX Trailer ca şi în toate celelalte fabrici. „Un sudor profesionist nu îşi poate da seama dacă el lucrează pentru un produs sau pentru celălalt“, spunea Yves Faymonville. Un atelier de service a fost, de asemenea, deschis recent la unitatea de producţie de la Goleniow. „Ca lider de piaţă în Polonia, a fost absolut necesar să avem şi o unitate service pentru a demonstra o prezenţă consolidată în zona de servicii, cu o ofertă de reparaţii şi mentenanţă completă“ a concluzionat Yves Faymonville. La acest moment, unitatea de service dispune de un depozit de piese de schimb bine aprovizionat şi oferă acelaşi nivel de calitate ca şi în Belgia.

masinisiutilaje.ro August 2013


www.bannerbatteries.com

HOTĂRÂTOR MAI MULTĂ PUTERE

PENTRU AUTOUTILITARE

NOUL BUFFALO BULL SHD PROfessional PROfessional

NOU

Banner Baterii Romania s.r.l. B-dul Biruintei nr. 67, RO-077145, oras Pantelimon, jud. Ilfov Tel:+4-021 3000 627, Fax:+4-021 3000 637, Email: office.bro@bannerbatteries.com

Unde alţii au renunţat de mult, noul BUFFALO BULL SHD PROfessional îşi arată puterea. Tehnologia calciu, degazeificarea centralizată şi protecţia cu 4 camere patentată împotriva scurgerii electrolitului fac SHD PROfessional aptă pentru cele mai dificile exploatări.


INTERVIU

Sibiu, un oraș într-o continuă dezvoltare Sibiul - punct nodal de maximă importanţă pe harta României, şi-a păstrat şi consolidat poziţia în decursul anilor, prin implicarea activă şi constantă a autorităţilor locale în proiecte de dezvoltare economică, reabilitare, turistice, culturale. Text: Mircea Ciolpan

O

dată cu parteneriatul media dintre revista Maşini şi Utilaje pentru Construcţii şi Sibiu Rally, am avut ocazia să discutăm într-un amplu interviu pe teme de construcţii şi dezvoltare durabilă cu unul din cei mai apreciaţi primari din România, domnul Klaus Iohannis, primarul oraşului Sibiu.

Maşini şi Utilaje: Care este strategia locală în perioada viitoare în ceea ce priveşte atragerea de noi investitori în zonă? Klaus Iohannis: Sibiul s-a dovedit a fi o locaţie economică foarte atractivă din punct de vedere economic. Economia oraşului s-a menţinut destul de ferm pe poziţii chiar şi în condiţiile economice dificile din anii trecuţi, ceea ce ne arată faptul că are o bază solidă. Sibiul are o poziţie geografică foarte bună, are forţă de muncă bine calificată şi este un mediu plăcut de viaţă. Pe lângă aceasta însă, municipalitatea a avut un rol important. Am fost în permanenţă deschişi colaborării cu investitorii care au venit în prospecţie şi i-am sprijinit pe cei care au parcurs formalităţile pentru deschiderea unei afaceri în Sibiu. De asemenea, am investit peste 9 milioane de euro în infrastructura zonei industriale vest şi, împreună cu Consiliul Judeţean, am finanţat modernizarea Aeroportului Internaţional Sibiu. Strategia viitoare a oraşului în ceea ce priveşte atrage-

20

rea de investitori va continua pe această direcţie. Chiar dacă terenuri pentru dezvoltarea de afaceri de tip “greenfield” nu mai există foarte multe, în multe sectoare ale economiei sibiene este încă loc pentru potenţiali investitori, un exemplu fiind aria serviciilor.

Maşini şi Utilaje: Este recunoscut faptul că Sibiul a investit începând cu 2005 în reabilitarea centrului vechi. În momentul de faţă se poate spune că procesul în zona istorică este încheiat? Klaus Iohannis: Această temă are două niveluri: cel al reţelei de drumuri, pasaje şi pieţe centrale şi cel al clădirilor de patrimoniu. În ceea ce priveşte reabilitarea străzilor şi pieţelor din centrul istoric, din 2005 am finanţat execuţia acestor lucrări. Până în 2007, când Sibiul a deţinut statutul de Capitală Culturală Europeană, centrul istoric era complet reabilitat, inclusiv iluminatul public cu un aspect caracteristic zonei. Am reuşit să păstrăm aspectul specific unui oraş medieval, chiar şi în contextul acestor lucrări, prin grija faţă de detalii. Din 2007 până în prezent am continuat acest tip de lucrări şi în oraşul de jos, parte a centrului istoric. Nu putem spune niciodată că am terminat lucrările în centrul istoric. În permanenţă vor exista lucrări de executat pentru menţinerea aspectului şi funcţionalităţii acestor artere, dar sigur că aceste lucrări nu vor fi de aceeaşi amploare, ci de

masinisiutilaje.ro August 2013

mai mici dimensiuni. În ceea ce priveşte clădirile de patrimoniu, proprietarii sunt responsabili de întreţinerea acestor imobile pe care le au în proprietate. În realitate sunt foarte puţine clădiri din centrul istoric care sunt în proprietatea Municipiului, majoritatea acestora fiind proprietăţi private. Pentru a-i motiva cumva pe proprietari să execute aceste lucrări care sunt foarte scumpe, am dispus scutirea acestora de impozitul pe clădire. De asemenea, împreună cu fundaţii de profil, am desfăşurat numeroa-

se campanii de informare şi conştientizare a sibienilor care locuiesc în centrul istoric, cu privire la modalităţile corecte de reabilitare a acestui tip de imobile.

Maşini şi Utilaje: S-au luat în calcul viitoare investiţii în infrastructură pentru atragerea turiştilor? Klaus Iohannis: Acest lucru lam avut şi îl vom avea în permanenţă în vedere. Pentru un sector turistic funcţional, o locaţie trebuie să aibă o infrastructură bună, căi de acces ae-


riene şi terestre şi trebuie să eveniprezinte vizitatorului eveni mente şi atracţii dintre cele mai variate. Din 2004 am început un amplu program de reabili reabilitare a străzilor din Sibiu şi până moderîn prezent am reuşit să moder nizăm peste 200 de străzi. Acest program este în desfăşurare şi moderîn prezent, în paralel cu moder canizarea reţelelor de apă şi ca nalizare. Modernizarea Aeroportului Internaţional Sibiu a fost de asemenea un pas în această direcţie, fiind o poartă importantă de acces a turiştilor în oraş. În ceea ce priveşte atractivitatea oraşului pentru vizitatori, Sibiul s-a axat pe turismul cultural. Chiar şi înainte de 2007, dar mai ales după acest an cultural reuşit, Sibiul s-a profilat ca o locaţie de turism cultural de succes. Agenda culturală şi sportivă a Sibiului conţine în fiecare an peste 100 de evenimente de cea mai bună calitate. Datorită acestui fapt, evenimentele atrag în oraş un număr important de turişti.

Maşini şi Utilaje: Cât de mult poate influenţa investiţia în zonă terminarea autostrăzii SibiuDeva? Klaus Iohannis: Darea în folosinţă a acestui tronson de autostradă ar avea un impact pozitiv asupra Sibiului. Orice legătură rutieră, aeriană sau feroviară reprezintă un atu pentru orice localitate. Este un plus pentru mediul economic, un aspect pozitiv pentru cetăţenii respectivei zone. Un impact şi mai bine definit l-ar avea însă finalizarea legăturilor între Sibiu şi graniţa de la Nădlac şi cea dintre Sibiu şi Bucureşti.

antă ocolitoare, mai rapidă. Ideal ar fi însă ca această centură ocolitoare să fie legată cât mai repede de autostrada spre Nădlac pentru ca acest tronson de autostradă care ocoleşte Sibiul să aibă o utilitate mai mare.

Maşini şi Utilaje: Cât la sută din banii investiţi în infrastructura oraşului provin din fonduri europene? Klaus Iohannis: Municipiul Sibiu a reuşit să atragă finanţare europeană pentru proiecte cu o valoare totală de 569 milioane de lei. Proiectele se referă la modernizări şi extinderi de reţele, reabilitări de străzi, construcţia şi modernizarea unor edificii, construcţia unui viaduct, dar şi formarea personalului sau promovare turistică. Pentru investiţiile planificate în anul 2013 a fost alocată o sumă de 70 de milioane de lei din bugetul local. Suma alocată în 2012 din bugetul local al municipiului a fost de aproximativ 75 de milioane de lei. Investiţiile realizate în municipiul Sibiu, atât în sensul modernizării reţelelor cât şi în ceea ce priveşte reabilitarea de străzi, au fost realizate din ve-

niturile proprii ale municipiului, din surse de finanţare rambursabilă (împrumuturi) şi din fonduri nerambursabile europene.

asemenea, un proiect major care se află în prezent în fazele incipiente, este acela de construire a unui centru de conferinţe de mare capacitate.

Maşini şi Utilaje: Consiliul Local Sibiu deţine utilaje pentru construcţii şi dacă da, care este numărul acestora şi tipul utilajelor? Klaus Iohannis: SC DPC SA este societatea de construcţie de drumuri şi poduri aflată în subordinea Consiliului Local Sibiu. Această societate deţine maşini, unelte şi utilaje specifice acestui sector. Un fapt ce merită subliniat este că DPC dispune şi de o staţie de mixturi asfaltice automată şi de o staţie de betoane care asigură o bună calitate a lucrărilor pe care firma le execută în Sibiu.

Maşini şi Utilaje: Ce proiecte de construcţii de viitor există în plan? Klaus Iohannis: Lucrările de reabilitare şi modernizare a străzilor din municipiu vor continua să fie prioritare, în prezent râmânând aproximativ 120 de străzi de pământ care trebuie modernizate, din cele peste 700 de străzi existente în Sibiu. De

Maşini şi Utilaje: Cât de mult ajută un eveniment de anvergura Sibiu Rally un oraş precum Sibiul? Klaus Iohannis: Sibiul se mândreşte cu această concentraţie de evenimente culturale şi sportive de calitate pe tot parcursul anului. În domeniul sportiv Raliul Sibiului este unul dintre evenimentele care au adus Sibiului vizibilitate pe plan naţional şi internaţional, mai ales în ultimii doi ani de când se constituie ca o etapă într-o competiţie europeană. Publicul apreciază acest eveniment şi de aceea a fost prezent în număr mare, mai ales la prologul şi festivitatea de premiere care au avut loc într-un cadru foarte special, în centrul istoric al Sibiului. Datorită bunei organizări a evenimentului, a calităţii echipelor prezente în competiţie dar şi datorită locaţiei foarte bune de desfăşurare, Raliul Sibiului a adus beneficii clare imaginii oraşului.

În momentul de faţă Sibiu este un pol economic important din centrul ţării, iar finalizarea autostrăzii spre Deva nu face decât să crească interesul noilor investitori în zonă.

Maşini şi Utilaje: Pe plan local, centura Sibiului, parte din autostrada Sibiu-Deva, şi-a atins scopul din punct de vedere economic? Klaus Iohannis: Centura Sibiului preia traficul de tranzit, adică aproximativ 25% din volumul total al traficului. Acest scop şi l-a îndeplinit foarte bine. Cei care nu doresc să mai intre prin Sibiu au la dispoziţie această variAugust 2013 masinisiutilaje.ro

21


Joint Venture

Nissan Forklift și TCM formează

UniCarriers Corporation Începând cu data de 1 Aprilie 2013, Nissan Forklift Corporation și TCM și-au unit forțele sub un nou nume: UniCarriers Corporation. Viziunea celor două corporații a fost aceea de a-și combina resursele, partea de service și brand-urile puternice în vederea creării unei prezențe mai intense pe piața echipamentelor de ridicat și manipulat mărfuri, oferind astfel o gamă mai largă de produse și servicii performante. Text: Cătălin Costache

V

ectra Eurolift Service, reprezentantul național al brandului Nissan Forklift, devine astfel unicul distribuitor oficial pentru România al Uni Carriers Corporation. Sosite în luna Iulie la sediul firmei din București, noile stivuitoare aparținând seriei DX au un design exterior nou creat printr-o combinație reușită a culorilor alb, gri deschis și gri închis. Echipamentele prezintă noul logo al brandului și au capacități de ridicare de 1,8 tone și 3 tone. Actualul aspect al stivuitoarelor oferă o mai bună vizibilitate pe culoarele de lucru, ele putând fi observate destul de ușor datorită culorilor deschise. Echipamentele au fost livrate către clienții Elsid S.A., Vrancart S.A. și Cargus, aceștia fiind printre primii clienți care s-au bucurat de noul design al stivuitoarelor. Cu o experiență de aproape 20 de ani în industria echipamentelor de ridicat, reprezentanța Nissan Forklift pe România comercializează o gamă largă de stivuitoare și echipamente de depozit destinate unor aplicații diverse din mai multe domenii: producție, distribuție, logistică, pharma, construcții, etc. De la electrostivuitoare și motostivuitoare, și ajungând

22

până la transpalete electrice și reach-truck-uri, utilajele Nissan se poziționează pe piață ca produse premium fiabile, cu numeroase avantaje cum ar fi: consola de diagnosticare încorporată cu autodiagnoză (nu necesită console de service); funcția auto power off ajustabilă (oprirea automată a echipamentului după o perioadă de timp ajustabilă); pin code acces (posibilitatea accesului controlat și monitorizării operatorilor); fiabilitate ridicată și intervale de mentenanță mari (rezultat al componentelor moderne capsulate – frâne umede, motoare A/C); produc-

masinisiutilaje.ro August 2013

tivitate și siguranță mare în exploatare.

SiSTeMUl NiSSaN de redUCere a riSCUlUi O altă particularitate a echipamentelor Nissan este aceea că pun în centrul atenției nu doar nevoile clienților ci și securitatea operatorului. În acest sens, toate utilajele încorporează Sistemul Nissan de Reducere a Riscului ce prezintă următoarele caracteristici: cadru metalic de protecție pentru utilizator; mast lock control - oprirea comenzilor dacă operatorul părăsește scaunul; alarmă centură de siguranță; reducerea automată a vitezei în

curbe; lift control - oprirea comenzilor catargului la viteze mari; sistem anti rollback - evitarea opririi bruște dacă roțile sunt bracate, pentru a nu se răsturna; sistem de avertizare privind prezența unui stivuitor în zona de lucru (girofar și avertizor sonor mers înapoi). Oficialii Nissan Forklift au declarat faptul că produsele nu se vor modifica sub noul brand. Focusându-se exclusiv pe echipamente de ridicat, UniCarriers va oferi un portofoliu extins, adăugând produse și soluții eficiente, venind astfel în întâmpinarea provocărilor logistice complexe.


w

ZZZVXSUDVWUXFWXULUR

'HVFRSHUăDYDQWDMHOHXQHLVROX‫܊‬LL FRQFHSXWHVSHFLDOSHQWUXWLQH Platformele cu obloane

produse de Hiarom Invest sunt perfect adapWDWHFHULQрHORUWDOHÌQFăGLQID]DGHSURLHFW рLQHPFRQWGHQDWXUDEXQXULORUWUDQVSRUWDWH оLGHPRGXOGHXWLOL]DUH'HDVHPHQHD SXWHPFRQVWUXLоDVLHVSHFLDODGDSWDWHоL PRQWDPDFDUDOHKLGUDXOLFHGHSkQăOD WP7RWXOSHRVROXрLHFURLWăVSHFLDOSHQWUX QHYRLOHWDOH

+LDURP,QYHVWVUO %G(URLORU1U9ROXQWDUL,OIRY 7HOHIRQRI¿FH#KLDURPURZZZKLDURPUR


EVEnimEnt

Titan Machinery românia Test day

Americanii de la Titan Machinery, unicul distribuitor autorizat al utilajelor Case în România, au organizat joi, 18 iulie, Titan Machinery România Test Day. Evenimentul a avut ca temă principală soluţiile concrete pentru accesarea fondurilor europene. Text: Ana Oprea

C

onsultanţi pe fonduri europene şi reprezentanţi ai BNP Paribas Bank şi Deutsche Bank au răspuns întrebărilor constructorilor. De asemenea, a fost prezentată istoria Case Construction şi a celui mai mare dealer de utilaje din

24

lume, Titan Machinery, atât la nivel internaţional, cât şi pe plan local. Claudia Butoarcă, Business Operation Manager în cadrul Titan Machinery a vorbit despre produsele din portofoliul Case Construction, iar Ionuţ Roscoiu, CNH CE Central and East Europe Business Manager a prezentat

masinisiutilaje.ro August 2013

istoria şi produsele grupului CNH.

TiTan Machinery - experienţă de pesTe 33 de ani Titan Machinery România parte a Titan Machinery şi fondată în 1980 în SUA, având sediul central în West Fargo,

Dakota de Nord, este o afacere multilaterală, deopotrivă cu locaţii mature şi nou-dobândite. Compania deţine şi operează cu o reţea de servicii complete în distribuţia de echipamente Case pentru agricultură şi construcţii. Acumulând o experienţă de peste 33 de ani, Titan Machinery a devenit cel


Vedete în cadrul mini-expoziției au fost ultimile modele de buldoexcavatoare, mini-excavatoare și mini-încărcătoare. mai puternic distribuitor la nivel mondial al utilajelor Case, având în total 110 puncte de lucru în America de Nord. Dealerul american s-a extins către Europa prin România (5 puncte de lucru şi 100 de angajaţi), Bulgaria (7 puncte de lucru şi 150 de angajaţi), Serbia (1 punct de lucru şi 30 de angajaţi), Ucraina (3 puncte de lucru şi 60 de angajaţi). Titan Machinery România se alătură grupului prin cele cinci reprezentanţe din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Roman, Timişoara cu un total de peste 100 angajaţi. În cursul acestui an, Titan Machinery România va adăuga pe harta sa încă două noi sedii: Constanța şi Slatina.

Case începe să producă utilaje pentru construcţii oferind lumii primul grader din industrie. Istoria Case este marcată de anul 1957, când compania produce cu ajutorul specialiştilor săi, ceea ce este unanim considerat a fi primul buldoexcavator cu comandă unică integrată. La mijlocul anilor ’90, Case reprezenta o marcă de succes în domeniul utilajelor de construcţii, compania devenind cel mai mare producător de echipamente pentru construcţii

din gama compact şi heavy. Calitatea utilajelor CASE poate fi apreciată numai în condiţii de lucru dure, dincolo de vorbe stând mărturie locaţiile cele mai diverse, situate pe întreg mapamondul, acestea lucrând la temperaturi de -30 de grade C, dar şi în inima Africii sau continentului Australian, unde temperaturile depăşesc 50 de grade C. Case Construction Equipment produce în prezent o gamă variată de echipamente

pentru construcţii, începând de la clasicul buldoexcavator şi continuând cu mini încărcătoare multifuncţionale, excavatoare pe şenile, excavatoare pe pneuri, excavatoare industriale, excavatoare pentru demolări, încărcătoare frontale, încărcătoare telescopice, buldozere, dumpere.

Mereu aproape de client Atuul celor de la Titan Machinery România îl repre-

Case Construction – 101 ani de istorie Cel mai vechi producător mondial de echipamente pentru construcţii s-a născut în SUA în 1842, atunci când inventatorul Jerome Increase Case a construit primul motor cu aburi utilizat în agricultură, ulterior Case devenind cel mai mare producător de astfel de motoare din lume. Din 1912, August 2013 masinisiutilaje.ro

25


EVEnimEnt zintă punctele de service cu acoperire naţională Bucureşti, Cluj-Napoca, Roman, Timişoara, şi atelierele mobile care pot ajunge la client în cel mai scurt timp. Reprezentanţa din România a dealerului american oferă servicii de garanţie oficiale şi post garanţie; servicii de garanţie extinsă (până la 5 ani); acces către piese de schimb originale, clientul putând avea livrare directă în curtea sa; politica de retur (buy back pentru orice brand de utilaje, cu condiţia cumpărării unui utilaj nou de la TITAN); oferte speciale pentru reparaţii în interiorul halelor de lucru. Pentru toate contractele de service semnate ca urmare a acestui eveniment, clienţii au putut beneficia de un voucher în valoare de 500 de Euro, acordat sub formă de discount, reprezentând maxim 10% din următoarele comenzi.

Utilajele aU fost pUse la lUcrU Constructorii au testat o serie de utilaje puse la dispoziţia lor de reprezentanţii Titan Machinery. Au fost expuse şase modele de buldo-excavatoare,

un buldozer 1150K, trei miniîncărcătoare SR130, excavatorul CX 250, un încărcător compact 321ESR150 şi SR250, un încărcător frontal 821F şi miniexcavatoarele CX18, CX26 şi CX45. A fost testat atât excavatorul pe şenile CX 250 C, cât şi buldoexcavatorul 580 ST, cel mai bine vândut model al seriei. De asemenea, clienţii au vizitat şi halele de reparaţii Titan Machinery, punctul forte al dealerului american în comparaţie cu alţi concurenţi.

cotă de piaţă de 8-9% Titan Machinery România speră să ajungă în acest an la o cotă de piaţă de 8-9% pe segmentul utilajelor de construcţii. „Titan încearcă să susţină segmentul de construcţii prin partea de agricultură, mai ales prin oferte legate de service “, a declarat Claudia Butoarcă, Business Operations Manager în cadrul companiei. Anul trecut, compania a avut o cotă de 5-7% din piaţa utilajelor de construcţii. Titan Machinery s-a extins în ultimele 12 luni în regiune în Ucraina, Serbia şi Bulgaria prin preluarea altor distribuitori.

Cei prezenţi la eveniment au putut testa toate utilajele expuse în cadrul expoziţiei

26

masinisiutilaje.ro August 2013


ENERGIE DE ÎNCHIRIAT FLEXIBILA… PENTRU ORICE PROIECT Aggreko furnizeaza energie fiabila rapida în regim de închiriere pentru a garanta alimentarea continua cu energie electrica a amplasamentului dumneavoastra. Pornind de la generatoare de 30kVA, oferim servicii de planificare, instalare si distributie cu asistenta de service de 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamâna. Aggreko a furnizat energie pentru proiectele de constructii la scara mica si mare din întreaga lume. Contactati-ne astazi pentru a afla mai multe despre felul în care energia de închiriat rentabila va poate sustine activitatea. Aggreko South East Europe SRL

Strada Fabrica de Glucoza 15, Sector 2, Bucuresti Tel: 004 0743 15 15 16 Email: office.romania@aggreko.ae Aggreko opereaza din cadrul a 165 de unitati din întreaga lume. Pentru a afla care este unitatea situata cel mai aproape de dumneavoastra, vizitati: www.aggreko.com/contact


FONDURI EUROPENE

Proiecte depuse care aşteaptă un răspuns corect şi urgent Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 1, reprezintă, începând din anul 2008, programul prin care multe societăţi din domeniul construcţiilor au reuşit să-şi doteze parcul auto cu utilaje noi, beneficiind de finanţări nerambursabile de 50-60-70% din valoarea eligibilă a proiectelor depuse. Text: Lucian Pop

D

esfăşurat efectiv pe parcursul anilor 2008-2012, programul a fost împărțit în 3 programe distincte, respectiv sprijin acordat IMM în valoare de 250.000 euro, sprijin acordat IMM în valoare de 1.500.000 euro şi sprijin acordat întreprinderilor mari în valoare de maxim 5.000.000 euro. Având în vedere şi sumele alocate în diferite sesiuni, unele ridicol de mici, în special în cazul investiţiilor mari, principalul punct de atracţie al IMMurilor a fost reprezentat de finanţarea nerambursabilă de 250.000 euro.

Primul venit, Primul servit Sesiunile de depunere de proiecte s-au desfăşurat în anii 2008, 2009, 2010 şi 2012. În toţi aceşti ani, valoarea proiectelor depuse a depaşit valoarea alocată, în special în anul 2012, când valoarea solicitată a fost de 170% din valoarea alocată de UE. Dacă primele 3 sesiuni s-au desfăşurat după principiul „primul venit, primul servit“, fapt care a permis şi o evaluare mai rapidă a proiectelor, la sesiunea de depunere din 2012

28

s-a renunţat la acest principiu, toate proiectele vor fi evaluate, ulterior urmând comunicarea caştigătorilor pe baza punctajelor acumulate. Din păcate, această evaluare durează de mai mult de 1 an, lucru extrem de suparator pentru agenţii economici. Decizia Guvernului Ponta de a transfera evaluarea şi implementarea proiectelor către Agenţiile de Dezvoltare Regională, organisme care au coordonat până în prezent doar programele de infrastructură, sociale, culturale şi de turism adresate în proporţie covârşitoare autorităţilor publice, a complicat şi mai mult procesul de stabilire a proiectelor câştigătoare. Dupa 1 an, putem doar să spunem că am trecut de faza conformităţii administrative, o procedura banală care constă doar în verificarea documentelor depuse la dosar, verificarea eligibilităţii firmelor, etc. În prezent, o mică parte din societăţile care au depus cereri de finanţare au primit solicitări suplimentare pentru stabilirea punctajului final. Daca unele precizări sunt strict necesare evaluatorilor, surprinde existenţa unor întrebari gen: “cum contribuie proiectul depus la îndeplinirea obiectivelor Programu-

masinisiutilaje.ro August 2013

lui Operaţional Sectorial?“, în condiţiile în care tocmai evaluatorii trebuie să determine acest lucru, conform grilei de punctaj stabilite anterior. In urma cu aproximativ o luna, societăţile care au depus proiecte pentru ajutor financiar până la 250.000 euro (1.065.000 lei) au fost informate prin fax ca s-a luat decizia aducerii unui număr de 150 evaluatori externi, din mediul privat. În acelaşi fax, solicitanţii primeau instrucţiuni referitoare la modalitatea de acţiune în cazul aprobării proiectului, respectiv ce documente urmează să depună societăţile în cazul aprobării proiectului depus. Un demers inutil, având în vedere că majoritatea documentelor solicitate (certificate fiscale privind obligaţiile de plată către ANAF) au un termen de valabilitate redus, aproximativ 30 de zile, deci nu pot fi solicitate acum. Oricum, cine solicită toate aceste documente până nu primeşte aprobarea proiectului?

situație tristă Mai tristă este situaţia proiectelor depuse în anul 2011 pen-

tru sprijin până la 1.500.000 euro. Au trecut 2 ani, a avut loc evaluarea administrativă a proiectelor, urmată de solicitări suplimentare privitoare la cererile de finanţare depuse. O surpriză neplăcută au avut solicitanţii care au primit respingeri, pe motivul că hotărârea AGA privind aprobarea cheltuielilor nu avea trecut şi TVA. O prostie, sau mai grav, un lucru premeditat. Evident, toate societăţile care au contestat respingerea au caştigat fără probleme, dar rămâne un mare semn de întrebare privind corectitudinea evaluării acestor proiecte de valoare mare. Potenţialii beneficiari aşteaptă cu nerăbdare publicarea rezultatelor finale. SC Ventrust Consulting SRL Firmă specializată în obținerea de fonduri europene și ajutoare de stat Contact: Lucian Pop Mobil: 0748231262 Email: lucian.pop@ventrust.ro www.ventrust.ro office : 0365803717


ExclusivitatE

Karpathia a realizat o livrare importantă

Cifa, unul din cei mai activi şi totodată inovativi constructori de echipamente pentru fabricarea şi turnarea betonului din lume, a livrat la începutul lunii august pentru piaţa românească cea mai mare pompă malaxor din gamă, Cifa Magnum MK 32L. Revista Maşini şi Utilaje pentru Construcţii a fost singura publicaţie prezentă la această livrare importantă. Text/Foto: Mircea Ciolpan

Î

ntregul proces, începând de la negocieri până la punerea în funcţiune şi livrarea echipamentului în cele mai bune condiţii, s-a realizat exclusiv prin unicul importator al companiei italiene pe piaţa românească, Karpathia Industries, care a demonstrat încă o dată că deţine toate pârghiile pentru a deveni cea mai fiabilă soluţie în domeniul betonului.

MB Actros 4141 soluţiA optiMă La cererea exclusivă a clientului care are un istoric bun cu brandul, dar şi datorită colaborări dintre Zoomlion-Cifa la nivel global şi Daimler AG, pompa-malaxor a fost montată pe un autoşasiu Mercedes-Benz Actros 4141 cu o capacitate totală de transport de 41 t, având un turbopropulsor de 12 litri V6 Euro 5 ce dezvoltă 410 CP. Astfel, în urma calculelor de torsiune efectuate, şasiul nemţilor a reprezentat cea mai bună soluţie atât din punct de vedere tehnic cât şi al spaţiului pentru suprastructura Magnum MK 32L a cărei capacitate a malaxorului este de 10 mc de beton iar braţul poate atinge lungimea totală de 32 m.

MAgnuM MK 32l Magnum MK 32L, reprezintă vârful din gama de pompe-malaxor a producătorului italian. Pe

30

lângă aceast model Cifa mai are în ofertă şi modele a căror braţ de pompare ating 20 m, 24 m şi 28 m. Avantajele obţinute prin alegerea unei pompe-malaxor sunt variate, de la stabilitatea şi precizia extremă a nacelei la puterea grupului de pompare, de la raţionalitatea şi tehnologia comenzilor electronice la versatilitatea de operare şi viteza mare de poziţionare. Partea de malaxare a lui Magnum MK 32L este prevăzută cu tambur ce permite o capacitate de încărcare mare şi un centru scăzut de greutate pentru o stabilitate crescută. Unitatea de pompare este de ultimă generaţie şi satisface necesităţile operaţionale de pe şan-

masinisiutilaje.ro August 2013

tierele moderne de construcţii, chiar şi atunci când se utilizează cele mai dificile tipuri de betoane. Printre caracteristicile principale ale lui Magnum MK 32L amintim repartizarea sarcinii ideal pe axe pentru a obține o mai bună stabilitate, sistemul de calare cu dublă extensie brevetat, complet hidraulic, ce poate fi controlat de pe ambele părţi ale maşinii, capacitatea de încărcare mare a cuvei cu fund eliptic din oţel rezistent. În ceea ce priveşte braţul, acesta are patru secțiuni şi se pliază în „Z“, diametrul conductei fiind de 100 mm. Una din caracteristicile principale ale unităţii de pompare este consumul redus de combustibil pre-

cum şi fiabilitatea, indiferent ce tip de beton este pompat.

EchipArEA stAndArd În echiparea standard a lui Magnum MK32L intră telecomandă cu două viteze de acţionare a braţului, vibrator pe grila pâlniei pentru eliminarea betonului, sistem de lubrifiere centralizat pentru unitatea de pompare, a pistoanelor de pompare, sistem suplimentar manual de ungere pentru unitatea de pompare, plăci de calare, sistem de luminare a buncărului, accesorii pentru curățare şi spălare, ajustare automată a debitului de descărcare a mixerului în buncăr.


ANALIZĂ

Conduşi de eficienţă

Subiectul comun în segmentul excavatoarelor este reducerea costurilor de funcţionare ceea ce duce la folosirea unor tehnologii noi pentru a crește eficiența, a reduce consumul și a recupera energia. Text: Mircea Ciolpan

P

roducătorii de excavatoare de la nivel mondial se concentrează asupra reducerii costurilor de operare, unul dintre obiectivele principale fiind eficienţa consumului de combustibil. Este un lucru bine ştiut că excavatoarele sunt utilaje ce consumă cantităţi foarte mari de combustibil în operare, prin urmare consumul va fi întotdeauna o problemă. Mai mult decât atât, producătorii se confruntă şi cu legislaţia existentă care limitează emisiile poluante în multe părţi ale globului. Cele mai stricte zone în ceea ce priveşte emisiile poluante sunt Europa, State-

le Unite şi Japonia unde actualele reglementări Stage IIIB/Tier 4i se vor actualiza spre finalul lui 2014 cu Stage IV/Tier 4. Conform normei Tier 4, emisiile poluante rezultate trebuie să conţină aproximativ acelaşi nivel de poluanţi ca aerul ambiental din oraşe. Unii producători spun că în anumite zone, excavatoarele cu cele mai noi motoare şi tehnologii se vor transforma chiar în „filtre“ ce curaţă aerul. În unele ţări, precum Brazilia, Rusia, India şi China există regulamente echivalente cu vechile standarde Tier 2 sau Tier 3. Pe lângă acestea, există ţări mai puţin dezvoltate care nu au legi ce reglementează emisiile po-

JCB a fost primul producător de utilaje care s-a aliniat normelor Stage IIIB fără a folosi tehnologia SCR 32

masinisiutilaje.ro August 2013

luante a utilajelor de construcţii, acestea fiind denumite state Tier 0. Regulamentele privind emisiile vor avea impact asupra structurii motorului şi sistemelor de la bord cu scopul de a reduce emisiile. Totuşi, în cadrul acestor structuri prestabilite, producătorii au oportunitatea să-şi folosească aptitudinile de design şi cea mai bună tehnologie disponibilă pentru a construi utilaje ce au costuri reduse de operare. Un astfel de exemplu este producătorul englez, JCB, care a fost primul producător ce a atins cerinţele Stage IIIB prin propriile motoare Ecomax fără a folosi alte sisteme de post tratare a gazelor emise precum filtrul diesel de particule sau sistem de reducţie catalitică cu AdBlue (SCR). Această soluţie are numeroase avantaje. În primul rând mai puţine sisteme implementate păstrează un cost de achiziţie redus. În al doilea rând, reglajul fin al motorului a îmbunătăţit eficienţa în ceea ce priveşte consumul de combustibil. Un alt avantaj îl reprezintă costurile de întreţinere mai mici datorate lipsei filtrului diesel de particule şi posibilitatea utilizării uleiurilor standard faţă de variantele mai scumpe cu uleiuri necesare sistemelor de post tratare. Nu în ultimul rând, nu este nevoie de consumabile extra precum Ad-

Blue, uree pentru sistemu SCR. JCB, îşi echipează cu motoare Ecomax, excavatoarele din gama medie cuprinse între 11 – 22 tone. Compania britanică susţine că astfel se pot face economii de combustibil de până la 10% în comparaţie cu generaţiile anterioare. Pe un utilaj precum excavatorul JS220 care lucrează 1.600 ore pe an, aceasta ar putea echivala cu economii de aproximativ 5.000 euro pe o perioadă de trei ani în conformitate cu preţurile europene ale litrului de motorină.

Noi tehNologii Chiar şi cu motoarele diesel tradiţionale, există diferenţe semnificative între producătorii de utilaje în ceea ce priveşte tehnologia de la bord şi consumul de combustibil. Trend-ul existent este de a creşte sursele de putere tradiţionale folosind sisteme noi pentru a salva cât mai mult combustibil. Cea mai dezbătută în momentul de faţă es-


Komatsu a prezentat la Bauma 2013 a doua generație de excavatoare hibride. te tehnologia hibridă, un sector unde Komatsu a fost un pionier. Primele sale excavatoare hibride, au fost lansate în 2008 şi de atunci compania japoneză a vândut mai mult de 2.000 de utilaje din gama de 20 t, însumând peste un milion de ore de funcţionare. Cea mai nouă versiune HB215LC-1 de 21 t a fost prezentată la Bauma 2013, unde oficiali ai companiei au declarat că oferă o reducere a consumului de combustibil şi emisii CO2 cu 25% mai puţin decât un excavator tradiţional. Utilajul obţine acestă performanţă prin recuperarea energiei de oscilaţie care în mod normal se pierde din perioada de rotaţie a turelei. În loc de frână, este folosit un generator pentru a transforma energia în electrcitate care este stocată într-un condensator. Această energie poate fi folosită pentru a putea roti structura superioară înapoi sau pentru a asista motorul cu orice alte cerinţe dictate de compute-

rul de bord. Folosirea condensatorului este una interesantă având în vedere că hibrizii din industria auto au avut tendinţa de a folosi baterii tradiţionale pentru a stoca energia. Unul din avantajele folosirii condesatorilor este faptul că ei pot descărca energia mai repede decât o baterie, lucru care este mult mai potrivit pentru aplicaţiile Start/Stop folosite în construcţii. De asemenea, au avantaje de greutate şi mărime faţă de baterii şi pot accepta şi livra curenţi electrici mari. Komatsu este singurul producător care are astăzi un excavator electric hibrid în producţie deşi alţi producători precum Doosan, Hitachi şi Hyundai au prezentat prototipuri de excavatoare hibrid din gama de 20 de tone la diferite târguri din ultimii ani. Piaţa nu a fost încă invadată de astfel de utilaje, unul dintre motive fiind vânzările slabe de excavatoare, odată cu criza globa-

lă din 2008. O altă problemă a cumpărătorilor de excavatoare este punerea în pondere a consumului de conbustibil redus şi preţul de cumpărare mai mare datorat tehnologiei implementate în utilaj. Spre exemplu, Volvo CE, unul din cei mai puternici producători de utilaje mondiali susţine că un produs bazat pe tehniologie hibridă trebuie să motiveze alegerea clientului. Volvo a prezentat un prototip în 2008 de încărcător frontal hibrid care a rămas la stadiul de proiect, acesta ne mai intrând în producţia de serie.

Hibrizii hidraulici Tema costurilor şi beneficiilor pentru client a stat la baza deciziei Caterpillar de a urma o altă rută în dezvoltarea a ceea ce compania americană numeşte hibrid. Deşi definiţia din dicţionar a hibridului ar implica o maşină cu o combinaţie cu diverse surse de energie la bord,

Caterpillar dezvoltă o viziune mai largă şi defineşte hibrizii săi drept „orice“ care poate recupera energia care se pierde. Excavatorul 336E H, este un utilaj din gama de 36 tone care are un acumulator hidraulic pentru captarea energiei ce se pierde. Excavatoarele Caterpillar sunt proiectate în mod tradiţional în jurul unei pompe hidraulice însă, acest model hibrid a fost conceput în jurul unui motor care funcţionează la o turaţie de 1.500 rpm, care este punctul de consum de combustibil cel mai scăzut. În compensaţie se foloseşte o pompă mai mare pentru a putea obţine toată puterea hidraulică de care ai nevoie pe care o controlezi cu ajutorul sistemelor electronice montate pe excavator. Caterpillar susţine că poate produce un sistem hidraulic cu a cincea parte din costul unuia electric şi poate obţine aceeaşi performanţă. Deşi au construit trei generaţii de hibrizi electrici

August 2013 masinisiutilaje.ro

33


ANALIZĂ Caterpillar este unul din cei mai inovativi constructori de utilaje terasiere din lume.

Terex-Fuchs și Deutz și-au unit forțele pentru a produce un sistem hibdrid. monstrează că sunt mai multe zone pe un excavator de unde se poate stoca şi reutiliza energia.

Cum sună viitorul? aceştia nu au fost vânduţi deoarece Caterpillar a considerat că nu va reduce costurile clienţilor. Motivul pentru care Caterpillar a ales un model de 36 t în locul unuia de 20 t a fost datorat perioadei mai scurte de amortizare a investiţiei.

Alte sisteme Noul sistem de dozare eficientă VBO (Virtual Bleed Off) de la Bosch-Rexroth este proiectat pentru a oferi cantitatea exactă de flux hidraulic într-un circuit. Aceasta nu numai că economiseşte combustibil dar compania susţine că operaţiunile sunt mai confortabile şi feedback-ul utilajului la acţionarea operatorului mult mai rapid. Doosan a adoprat deja sistemul VBO, redenumit D-Ecopower pentru excavatoarele pe şenile DX340 LC-3 şi DX380 LC-3 ce respectă Stage IIIB. Compania suţine că există o îmbunătăţire de 26% în productivitate şi până la 12% economie de combustibil în funcţie de modul selectat. În mod similar hibri-

dul prezentat de Fuchs, MHL 350 a fost rezultatul colaborării dintre Terex şi Deutz. Un motor diesel compact TCD 26.1 a fost transformat într-un hibrid prin ataşarea unui motor electric Bosch. Cele două unităţi de energie pot funcţiona atât în paralel cât şi în serie în funcţie de modul selectat. Condensatorii stochează energia electrică şi, pe lângă captarea energiei pierdute, utilajul are alte caracteristici ce reduc consumul de combustibil precum o funcţie Start/Stop care opreşte motorul când excavatorul este inactiv. Pornirea este automată iniţiată de generator care susţine întregul sistem prin oferirea unui impuls de energie atunci când sistemul funcţionează la capacitate maximă.

liebherr 9XX Liebherr a prezentat la Bauma 2013 un concept de utilaj care încorporează numeroase sisteme într-un excavator de 40 de tone denumit R 9XX. Acesta are ambele sisteme, electric şi hi-

Doosan a preluat sistemul VBO inventat de Bosch-Roxroth 34

masinisiutilaje.ro August 2013

draulic, pentru a capta şi stoca energia care se pierde. Germanii declară că aceste sisteme fac ca motorul de 160 kW să fie viabil având în vedere că un utilaj standard de 40 tone ar avea în mod normal un motor cu mult peste 200 kW. Mai mult decât atât, Liebherr a creat un sistem care să stocheze energia folosită pentru a coborâ braţul excavatorului. Conceptul R 9XX de-

Cu siguranţă, toate aceste sisteme le vom vedea mai devreme sau mai târziu în producţia de serie pe toată sau aproape toată gama de excavatoare, lucru firesc, însă până atunci, trebuie văzut cât de mult sunt dispuşi clienţii să plătească pe aceste tehnologii şi cât de mult ajută ele în a-şi atinge scopul de protejare a mediu înconjurător.

Liebherr R9XX este cel mai evoluat concept de excavator de pe piață. Acesta înglobează două tehnologii hibride.


ADVANCED TELEMATIC SERVICES

Contact Sales Bucuresti : Tel: 0744 550 040/0314 178 877 E-mail: office@atsromania.ro www.atsromania.ro


JOB REPORT

Utilajele CASE reconstruiesc Europa după inundaţii Inundaţiile care au lovit Europa în această primăvara au subliniat încă o dată importanţa deosebită de a avea echipamentul potrivit la momentul potrivit. De aceea, în Austria, Germania şi mai recent în Spania, utilajele de la Case s-au dovedit esenţiale în reabilitarea zonelor afectate de inundaţiile din acest an. Text: Valeriu Bezdedeanu

Î

n cursul lunii iunie, poduri, drumuri, clădiri şi trasee împădurite din multe zone urbane au fost grav afectate de ploile abundente ce au cauzat inundaţii în provincia Leida, din nordul Spaniei şi oraşul Vielha, situat pe malurile râului Garonne. Reacţiile la această situaţie de urgenţă au fost deosebit de rapide astfel încât, încă nu începuse bine apa să se retragă, că primele utilaje Case au fost aduse pentru a ajuta la lucrările de reconstrucţie. După ceea ce a fost mai rău din timpul inundaţiilor s-a încheiat, numeroase echipamente de construcţii ale producătorului american au continuat să ajute la repararea daunelor şi au permis miilor de oameni afectaţi să îşi redobândească viaţa normală. Pentru o eficienţă sporită, utilajele au fost dislocate în întreaga zonă afectată, în particular echipamente grele dar şi câteva mai uşoare. Astfel, în prim plan la aceste lucrări au fost încărcătoarele frontale mari 621E, 621D, 821F, 821C şi 821E, excavatoarele pe şenile CX240B, CX290B, CX300C, CX350C şi CX370C, precum şi mini-excavatorul pe şenile CX31, miniîncărcătorul 430 respectiv ex-

36

cavatoarele pe pneuri WX185 şi WX210.

DEmonStrAţiE DE forţă Toate utilajele au fost puse la dispoziţie de doi dintre cei mai importanţi clienţi Case din zona Lleida, lucru confirmat de şeful Simorra, dealerul local Case, care, la rândul său, a închi-

masinisiutilaje.ro August 2013

riat 4 utilaje companiilor Excor şi Endesa. Printre utilajele închiriate se numără un încărcător frontal 821F, care a lucat la reconstrucţia unui pod care s-a prăbuşit. Alături de acest încărcător a lucrat şi un excavator Case CX240C. În ceea ce priveşte compania Construcciones del Pirineo 2001, aceasta a pus la dispoziţia consiliu-

lui local din Valea Aran întreaga sa flotă de maşini şi utilaje Case (WX185, 621E şi 430). Acestea au participat încă de la începutul lucrărilor la reamenajarea întregii zone, ajutate fiind de un Case CX370C, închiriat de asemenea de la Simorra. Au mai fost închiriate două excavatoare pe şenile, un CX290B şi un CX300C, de la doi antreprenori privaţi, care şi-


au adus şi ele contribuţia la operaţiunile de reparare a stricăciunilor produse.

Lucrari în Austria şi Germania Utilajele Case au ajutat de asemenea la reconstrucţia şi eliminarea pagubelor cauzate de inundaţiile ce au lovit Austria şi Germania. În Austria, mai mult de 22.000 de hectare de terenuri agricole au fost grav afectate de intemperiile din acest an, care au provocat mult mai mult rău decât inundaţiile din luna august 2002, considerate catastrofale la acea dată. Regiunea fluviului Dunărea a fost deosebit de afectată. Un încărcător pe pneuri Case 721F a fost folosit, alături de un tractor Case IH, pentru a sprijini operaţiunile de curăţire a resturilor din această zonă. Aceste utilaje au fost utilizate, de asemenea, pentru îndepărtarea noroiului şi molozului care bloca oraşele Linz şi Eferding, precum şi împrejurimile lor. La începutul lunii iunie, noul concesionar Case, care şi-a deschis recent porţile în oraşul Erlangen, land-ul Ba-

varia, a trimis de urgenţă un excavator şi un încărcător frontal în oraşul bavarez Deggendorf, una dintre zonele cele mai afectate de inundaţii. Printre altele, compania Case a donat 5.000 de euro la una dintre familiile sinistrate din acest oraş. Directorul reprezentanţei Case, domnul Peter Strasser, a acordat acest cec unui reprezentant al Crucii Roşii din Bavaria cu ocazia inaugurării noii agenţii. În aceeaşi zi, grupul NMB, un furnizor specializat în accesorii al companiei Case, a contribuit, de asemenea, în mod spontan, furnizând un foarfece hidraulic pentru demolare spre a fi utilizat cu utilaje Case ce erau folosite la lucrările din Deggendorf.

August 2013 masinisiutilaje.ro

37


UTILAJe

noua serie c

O dată cu introducerea în fabricaţie a noilor buldozere din seria C, italienii de la New Holland şi-au extins oferta de echipamente terasiere cu un model ce promite un consum mic de combustibil și simplitate în operare. Text: Valeriu Bezdedeanu

N

oua serie C este disponibilă pe piaţă în trei variante, de la 13 la 20 tone. Reproiectat de la zero, noul buldozer, prin cele trei variante, marchează o adevărată revoluţie tehnică faţă de generaţia precedentă, oferind noi funcţii ce permit viteze superioare de lucru economii de combustibil superioare cu până la 10.5%. Această reducere de consum se datorează

38

implementării tehnologiei SCR de post tratare a gazelor de evacuare, combinată cu o creştere a randamentului de lucru cu până la 19%. Puterea buldozerelor din noua serie C a fost crescută cu până la 16%, faţă de vechea generaţie.

Tehnologie de avangardă aplicaTă moToarelor Pe motoarele celor trei modele de buldozere din noua serie

masinisiutilaje.ro August 2013

C este implementată noua tehnologie SCR dezvoltată de New Holland, care permite o remarcabilă economie de combustibil comparativ cu vechea generaţie de motoare, de 10.5 procente raportate la consumul orar de combustibil! Motorul, produs de FPT Industrial, cu o cilindree de 6.7 litri oferă o creştere de putere impresionantă, de 9% pentru modelele D125C şi D180C, şi de 16% pentru

D150C. Drept rezultat, motorul răspunde mai bine la variaţiile de sarcină iar creşterea cuplului motor este mai mare pentru a se evita scăderile de turaţie. Datorită efectului combinat al tehnologiei SCR New Hollande şi a performanţelor dezvoltate de puternicile motoare ce echipează aceste maşini, noile modele de buldozere sunt mai eficiente cu până la 19%. O caracteristică deosebită a buldozerelor


D150C şi D180C o constituie noul sistem de răcire al motorului, cu circuit în „V“, care oferă o mai mare suprafaţă de răcire, pentru o mai mare eficienţă, cât şi o curăţare mai facilă a radiatorului. Această soluţie, asociată unui ventilator cu acţionare hidraulică şi inversare de sens, a permis reducerea intervalelor de întreţinere destinate curăţirii radiatorului. S-a redus de asemenea şi consumul de carburant, deoarece debitul de ulei hidraulic este proporţional cu necesităţile de răcire. Întreţinerea este facilitată şi de intervalele la care se face inversarea sensului de rotaţie a ventilatorului, care pot fi setate pe calculatorul de bord sau pot fi angajate manual.

Forţă de tracţiune mărită graţie transmisiei hidrostatice Cele trei modele din seria C beneficiază acum de o transmisie hidrostatică care furnizează cea mai mare forţă de tracţiune din cadrul acestei clase de maşini, respectiv 213 kN pentru D125C, 311 kN pentru D150C şi 372 kN pentru D180C. Sistemul hidraulic a fost în întregime reproiectat, iar noul

său design permite o răcire perfectă, chiar şi atunci când temperaturile exterioare sunt foarte ridicate. Astfel, uleiul hidraulic din sistem este dirijat direct spre radiatoarele de răcire în loc de a fi trimis spre rezervor, care serveşte doar pentru asigurarea rezervei de ulei răcit necesare funcţionării corecte a sistemului şi astfel ameliorându-se semnificativ performanţele (punctul de fierbere al uleiului hidraulic a fost cu circa 8%, de la 460 la 500 grade Celsius). Transmisia hidrostatică asigură un transfer constant de putere sub sarcină iar mişcarea inversă a şenilelor permite buldozerului să se rotească cu uşurinţă în spaţii de manevră înguste. Setarea inversării sensului de mers poate fi modificată electronic, astfel încât operatorul poate alege din calculatorul de bord între modul lent, intermediar sau rapid, pentru productivitate sporită şi mai mult confort. Graţie modului exclusiv de comandă proporţional de lucru (PDC – Proportional Dozer Control), odată ce operatorul a stabilit viteza maximă, el poate deplasa joystick-ul spre faţă sau spre spate pentru a creşte sau scade continuu viteza. El

D125C Putere maximă:

100 kW (134 CP)

D150C

D180C

121 kW (162 CP)

169 kW (226 CP)

Masa proprie 13 tone în ordine de mers:

16 tone

20 tone

Forţa de tracţiune:

213 kN

311 kN

372 kN

Trenul de rulare:

LT / WT / LGP

XLT / WT / LGP LT / XLT / WT / LGP

Lama:

PAT

PAT / PAT pliabil / Buldozer (numai XLT)

va beneficia astfel de o mai mare precizie în aplicaţiile de nivelare a terenului.

Electronica în serviciul preciziei Noua cabină, care a fost poziţionată cu 10 cm mai în faţă decât vechea generaţie, oferă o vizibilitate perfectă asupra lamei şi asigură o stabilitate mai bună a buldozerului. În plus faţă de vizibilitatea excelentă, noua serie C oferă cea mai bună manevrabilitate dintre toate modelele din piaţă. Noul joystick electro-hidraulic dispune de noi funcţii de comandă care asigură performanţe perfecte de nivelare a terenului şi, de asemenea, integrează cele mai răspândite sisteme GPS şi de ghidare cu laser pentru

PAT / PAT pliabil / Buldozer

o mai bună precizie. Cele trei modele sunt disponibile în varianta standard cu un kit de pre-instalare pentru sistemele Topcon, Trimble şi Leica, de control electronic a lamei. Noul joystick de control al lamei posedă numeroase funcţii automate, modulul «vibrare» de exemplu, care atunci când este activat provoacă vibraţia lamei buldozerului pentru o curăţare mai rapidă, iar modulul „nivelare“ care, o dată angajat, reduce la jumătate viteza de reacţie a lamei pentru mai multă precizie sau activează controlul GPS (dacă un astfel de sistem este instalat). Similar transmisiei hidrostatice şi pentru mişcarea lamei sunt disponibile trei reglaje: reacţiune lentă pentru operaţiuni de nivelare fină,

August 2013 masinisiutilaje.ro

39


UTILAJe intermediară pentru marea parte a aplicaţiilor şi reacţiune rapidă pentru operaţiuni de împingere extreme, când este necesar să se prevină oprirea motorului. Funcţiile de control ale lamei şi funcţiile hidrostatice sunt uşor de angajat graţie celor două butoane situate unul lângă altul pe tabloul de bord, astfel încât nu mai există în cabină leviere care să îngreuneze accesul în cabină. Operatorul beneficiază de un post de lucru extrem de puţin zgomotos, un nivel acustic de numai 76 dBA putând fi înregistrat în cabină în timpul lucrului.

Puterea de tracţiune şi structura robustă Şasiul a fost reproiectat pentru a spori fiabilitatea şi pentru a oferi o mai bună accesibilitate la componentele sale. Cinematica mecanismului de acţionare a lamei a fost optimizată pentru a favoriza un timp de reacţie mai rapid şi o forţă de împingere mai mare. Noul cadru de rezistenţă al şasiului oferă o rezistenţă excepţională şi previne torsionarea atunci când se lucrează cu lama în unghi. În configuraţia buldozer, dispozitivul patentat „Equistatic“ distribuie în mod egal efortul între cele două şenile, independent de înclinarea lamei, reducând în acest fel uzura şasiului şi a componentelor sale.

şenile atl Pentru suPrafeţe de rulare abrazive Şenilele de calitate superioară „Advanced Track Life“ (ATL) sunt destinate lucrărilor ce se desfăşoară într-un mediu abraziv; ele asigură o durată de viaţă de două ori mai lungă decât şenilele standard cu lubrifiere. Sistemul este format din două bucşe coaxiale, cea din exterior putând să se rotească liber atunci când este în contact cu barbotinul (roata dinţată de antrenare a şenilei), reducând astfel considerabil uzura datorată frecărilor. Barbotinul, care a fost modificat,

40

are mai puţini dinţi, însă zona situată la baza dinţilor a fost întărită, primind cu circa 40% mai mult material, astfel încât s-a triplat cantitatea de material de uzură dintre dinţi.

Întreţinerea nu a fost niciodată mai uşor de efectuat Noul şasiu reproiectat reduce la maxim timpul alocat verificărilor zilnice. Toate punctele de întreţinere principale sunt cu uşurinţă accesibile iar punctele de gresare au fost grupate. Trei panouri se găsesc la partea inferioară a

masinisiutilaje.ro August 2013

utilajului, iar un al patrulea, mai mare, este situat la partea din spate, pentru înlocuirea uleiului sau a lucrărilor specifice pentru întreţinerea transmisiei. Aceasta din urmă este accesibilă din cabină, printr-un panou dedicat. Toate punctele de control a presiunii hidraulice, filtrele şi componentele electrice pot fi accesate de pe sol, deschizând pur şi simplu două capace laterale situate la nivelul cabinei. Capacele trenului de rulare al şenilelor au fost proiectate cu un unghi de 49 de grade pentru a îmbunătăţi efectul

de autocurăţire atunci când se lucrează pe teren noroios, ceea ce conduce la reducerea timpului afectat operaţiunilor de curăţire periodică a maşinii.

Polivalenţă sPorită graţie noilor echiPamente oPţionale Modelele din seria C pot beneficia de noi opţiuni: echipament de desţelenit solul cu trei dinţi, protecţii şi troliuri dedicate aplicaţiilor forestiere sau cârlige de remorcare în faţă sau spate pentru aplicaţii standard.


JOB REPORT

Excavatoarele Volvo lucrează în India

În Shirpur, vestul Indiei, patru excavatoare Volvo EC240 B seria LC lucrează zi şi noapte pentru a furniza provizii esențiale cu apă pentru comunitățile locale, în sezonul de vară uscat din Maharashtra. Text: Ana Oprea

M

aharashtra, al treilea cel mai mare stat din India, acoperă 307,731 kmp, iar regiunea de Vest contribuie cu cea mai mare valoare a producției industriale din India la produsul intern brut (PIB). Remarcabil pentru o națiune de sine stătătoare, a zecea cea mai populată ţară din lume - cu mai multe persoane decât în Mexic. Chiar dacă regiunea în care există locuri de muncă este în creștere din punct de vedere economic, “mama natură” își păstrează totuși autoritatea asupra districtului. Regiunea a fost, din păcate, lovită de cutremurul Latur în 1993, care a distrus 52 de sate și a ucis 20.000 de oameni. Şi asta nu e tot: opt districte ale regiunii Marathwada se luptă în prezent cu secetă severă. Situația este deosebit de acută în zona Jalna unde mulți locuitori pretind că ultima dată când apa curgea prin robinetele lor a fost în urmă cu peste cinci ani. Apa este un produs vital pentru populația din zonă care în acest moment beneficiază de această resursă doar cu ajutorul cisternelor care trec prin acea regiune.

CarE EstE soluţIa? Proiectul “Colectarea apei de ploaie”, ideea politicianului local Amrishbhai Patel, implică colectare apei de ploaie, care va asigura o alimentare cu apă independentă în timpul restricției regionale de apă. Acest concept nu este unul nou în țările

41

dezvoltate și este adesea folosit pentru a suplimenta alimentarea de la rețea. Această inițiativă își propune să ofere o sursă de apă valoroasă pentru zona municipală în timpul lunilor de vară aride. Apa va fi stocată în mai multe rezervoare. Aceste rezervoare sunt un mod vital de stocare a apei, care altfel ar fi pierdută în timp ce curge spre mare prin râul Arunawati. Calitatea apei de ploaie este bună și, de obicei, suficientă pentru majoritatea treburilor esențiale de uz casnic. Puritatea sa chiar reduce necesitatea folosirii detergenților. Compania de construcţii Shirpur a fost înființată în 1995 și are în prezent 100 de angajaţi. După 18 ani de management, conducerea este încă pasionată de îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitatea din jur. “Proiectul colectarea apei de ploaie este un vis devenit realitate pentru atât de mulţi oameni din oraș”, a declarat Rajendra Deore, directorul companiei de construcţii Shirpur.

MEdIu dE luCru dIfICIl Doar după un an de la începerea proiectului, munca se mișcă într-un ritm uimitor, datorită flotei Shirpur formată din patru excavatoare Volvo EC240. Aceste excavatoare cu emisii reduse și forţă mare de ridicare sunt ideale pentru mediul de operare dificil din India. “Excavatoarele trebuie să lucreze în condiți dificile, să sape adânc în pământul uscat. Este esențial să fie pu-

masinisiutilaje.ro August 2013

ternice și durabile. Din fericire excavatoarele Volvo sunt cele mai potrivite pentru aceste lucrări”, a spus Deore. De asemenea, directorul companiei Shirpur consideră că excavatoarele Volvo au adus economii considerabile la costurile de operare.

un VIItor luMInos În ciuda previziunilor privind schimbările climatice, aceste comunități se pot aștepta să se bucure de “ploaie regenerabilă” la volum acceptabil pentru anii care vor veni. Sistemele de recoltare a apei de ploaie, în general, presupun un nivel scăzut al costurilor. Alte beneficii pe scară largă includ tratamentul redus al apei

pentru sistemele regionale de aprovizionare, de pompare, funcționarea și costurile asociate, precum și reducerea costurilor de prelucrare a apelor pluviale și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Participarea Shirpur la proiectul de colectare a apei de ploaie este un efort extrem de interesant pentru companie și se adaugă la reputația sa excelentă în proiecte de infrastructură și construcții a mai multor școli. “Suntem încântaţi de perspectiva de a aduce apă de ploaie recoltată în alte zone uscate din Maharashtra - și cu flota noastră de excavatoare Volvo, suntem încrezători că putem face faţă, “ a conchis Deore.

41


Job RepoRt

un JS220 cu braţ lung în centrul Londrei Un excavator pe şenile JCB model JS220 cu braţ lung, furnizat de Lynch Plant, constituie nucleul lucrărilor de excavare din cadrul staţiei Farringdon - una din staţiile principale din centrul Londrei ale noului proiect în desfăşurare de construcţie a unei linii subterane cu o lungime totală de circa 118 km, ce va permite naveta pasagerilor la o frecvenţă ridicată de circulaţie a garniturilor de tren. Text: Valeriu Bezdedeanu

A

vând un cost estimat de 15 miliarde de lire sterline, noua linie subterană reprezintă în prezent cel mai mare proiect de inginerie civilă din Europa, oferind imense provocări tehnice şi de construcţie. Proiectul prevede construcţia a 42 km de noi tunele feroviare sub oraş, ce vor lega serviciile feroviare ale reţelei existente de terminalele din oraşul Maidenhead şi aeroportul Heathrow la vest şi suburbia Shenfield şi Abbey Wood la est. Pentru facilitarea legăturilor cu celelate reţele de transport supraterane şi de metrou, noi staţii subterane sunt în construcţie în Londra, la Paddington, Bond Street, Tottenham Court Road, Liverpool Stret, Whitechapel şi Farringdon.

LocaLizarea șantieruLui Situată chiar în centrul reţelei Londrei, staţia Farringdon, situată între Piaţa Charterhouse şi piaţa comercială Smithfield, este fundamentală pentru proiect, ea devenind o staţie de schimb de călători deosebit de importantă între vechea şi noua infrastructură de transport. Atunci când va fi complet funcţională, mai mult de 140 de trenuri vor trece într-o oră prin acest terminal ce va deveni una dintre cele mai aglomerate staţii de tren din

42

Marea Britanie, iar călătorii vor putea accesa toate celelalte trei reţele de transport pe cale ferată - Thameslink pe axa nord - sud, Crossrail pe axa vest - est şi metroul londonez. Această staţie este împărţită în două şantiere – Eastern Ticket Hall - ETH şi Wetern Ticket Hall – WTH – ambele înconjurate de zone rezidenţiale şi comerciale, cu străzi aglomerate, tipice traficului de suprafaţă londonez. Excavatorul JCB JS220 este folosit pentru lucrări de excavare şi decopertare pe şantierul – Eastern Ticket Hall. Lucrările de terasament au fost

masinisiutilaje.ro August 2013

deja realizate de societatea mixtă formată din Laing O′Rourke şi Strabag iar lucrările de construcţie sunt acum realizate de GFK - o societate mixtă formată din BAM Nuttall, Ferrovial Agroman şi Kier Construction.

ProvocăriLe ProiectuLui Lucrările de excavare din City of London - centrul administrativ şi principalul centru financiar al Regatului Unit, au adus propriile provocări specifice. Pe şantierul de la Farringdon, pentru finalizarea construcţiei staţiei no-

ii construcţii ETH, a fost nevoie să efectueze săpături până la o adâncime de 35 m. Săpăturile iniţiale au dus la descoperirea a 13 schelete de adulţi sub Piaţa Charterhouse, despre care arheologii cred că aparţin victimelor devastatoarei pandemii de ciumă supranumită Black Death (Moartea Neagră), care a lovit Londra în jurul anului 1350. Şantierul ETH este, de asemenea, adiacent renumitei pieţe comerciale Smithfield, cea mai veche şi mai mare piaţă de carne en-gros din Marea Britanie, ce datează de mai bine de 1.000 de ani. Fun-


Cântărind 23.7 tone, JS220 este extrem de stabil și se situează la mijlocul gamei de excavatoare JCB cu braț lung. daţiile clădirii halei comerciale – construită în anul 1868, făcând parte din inventarul naţional al patrimoniului arhitectural al Marii Britanii, sunt foarte aproape de incinta destinată montajului scării rulante care face legătura cu noile peroane ale staţiei din subteran şi, prin urmare, necesită ample subzidiri şi ridicări cu cricuri pentru a se asigura că nu va exista vreo mişcare sau tasare a structurii.

Motivele alegerii lui JS220 După consultarea societăţii Plant Hire Lynch - una dintre principalele companii de închiriere de echipamente de lucru pentru construcţii, antreprenorii principali şi furnizorii de materiale pentru şantierul staţiei Farringdon au decis să utilizeze excavatorul pe şenile cu braţ lung model JS220, produs de compania JCB. Factorii tehnici ce au stat la baza luării acestei decizii au fost următorii : echiparea cu

un braţ principal de 8.7 m şi un braţ balansier de 6.4 m, adâncimea de săpare maximă de 11.99 m si o rază maximă de lucru de 15.60 m. Raza de acţiune superioară şi cantitatea mai mare de material ce putea fi îndepărtată de pe taluz au redus timpul de execuţie al lucrărilor, costurile de operare fiind similare cu ale unui excavator mai uşor exploatat nu la întreaga capacitate. În timp ce excavatoarele cu braţ lung sunt concepute pentru aplicaţii de întreţinere a căilor navigabile şi sunt echipate cu echipamente interschimbabile pentru săparea şanţurilor sau canalelor ori pentru cosirea buruienilor, JS220 se dovedeşte a fi un excavator deosebit de eficient în condiţii de sol moale, chiar şi atunci când este echipat cu o cupă standard pentru operaţiuni generale, de 0.5 mc, el fiind folosit în numeroase aplicaţii ce implică o rază mare de lucru, în porturi, balastiere de nisip şi centre urbane. Cântă-

rind 23.7 tone, JS220 este extrem de stabil şi se situează la mijlocul gamei de excavatoare JCB cu braţ lung, care se întinde de la o rază de acţiune de 13 m pentru JS145 la 21.1 m pentru excavatorul JS360LC. „Având în vedere adâncimea de excavaţie sub nivelul şinelor de cale ferată existente, alegerea excavatorului JS220 cu braţ lung a fost evidentă. Excavatorul este puternic şi rapid, ceea ce îl face ideal pentru încărcarea autobasculantelor. În prezent executăm aproximativ 30 – 35 de operaţiuni de încărcare pe zi, materialul excavat fiind descărcat la Dartford. Excavatorul ar face faţă cu uşurinţă la un număr dublu de astfel de operaţiuni dar din cauza traficului şi a numărului de vehicule disponibile numărul de operaţiuni este mai redus”, a spus operatorul acestui excavator, Bash Kim de la compania Lynch. „Excavatorul a fost folosit la construirea unei rampe de pământ

Descoperă site-ul Mașini ţii: și utilaje pentru construc www.masinisiutilaje.ro

pentru a permite amenajarea la un nivel inferior a unor largi platforme de lucru a sonetelor pentru baterea piloţilor pentru consolidarea terenului şi susţinere a greutăţii construcţiilor. Totodată el a fost folosit şi la lucrări de curăţire a nivelului inferior din vechile tuneluri şi alte lucrări de curăţire a zonelor de lucru înainte de finalizarea lucrărilor” – a adaugat el.

tehnic Puterea excavatorului JS220 este asigurată de motorul Isuzu 4HK1X, Tier 3 conform normei US - EPA, ce produce 128 kW (172 CP) la 2.000 rpm. Totodată, compania JCB a lansat la Bauma 2013 un nou model JS220, care este primul excavator cu masa de peste 20 tone la care a fost adoptat un extrem de eficient motor diesel Ecomax, propulsor ce deține în continuare recordul de viteză înregistrat cu un diesel. Acest motor consumă cu 10% mai puţin combusti-


Job RepoRt

Noua generație de JS220 lansată la Bauma 2013 este echipată cu noul tip de propulsor Ecomax. bil şi are o capacitate de reacţie ameliorată,fiind conform specificaţiei Tier 4 Interim fără a fi echipat cu filtru de particule diesel. În conformitate cu specificaţiile contractului Crossrail, toate echipamentele ce erau folosite pentru definitivarea proiectului trebuiau să respecte reglementările stricte pentru motor privitoare la emisiile de zgomot şi gaze poluante, motiv pentru care sistemul de evacuare al excavatorului JS220, pentru modernizare, a fost echipat cu un filtru de particule diesel. De asemenea, pentru avertizarea operatorului asupra situaţiilor când emisiile de gaze poluante au crescut peste limita permisă, acestea sunt monitorizate iar în tabloul de bord a fost încorporat un martor luminos cu lumină roşie / verde.

Gama JS Cele mai recente excavatoare JCB din gama JS, de la 11 la 15 tone - JS115, JS130 şi JS145

44

– toate au fost echipate cu motoare diesel Ecomax ce îndeplinesc cerinţele Stage IIIB / Tier 4 Interim, motiv pentru care acestea sunt singurele excavatoare pe şenile din această clasă de greutate care răspund cerinţelor actuale ale normelor pentru emisii de gaze poluante produse de motoare, fără a avea nevoie de un filtru de particule diesel sau de post tratarea gazelor de evacuare. „Toată lumea de pe şantier a fost foarte încântată să vadă galbenul distinctiv al excavatorului JCB când acesta a ajuns pe şantier. JCB are o foarte bună imagine, iar performanţele şi fiabilitatea sunt excelente. Acest JS220 a fost echipat ulterior cu un filtru de particule diesel şi cu un sistem de monitorizare a gazelor, dar cele mai recente excavatoare echipate cu noile motoare Ecomax ar putea să funcţioneze pe şantier fără nici un control costisitor al emisiilor de gaze. Moto-

masinisiutilaje.ro August 2013

rul actual este foarte econom în ceea ce priveşte consumul de carburant, iar acest lucru se face simţit la client prin costurile totale reduse alocate combustibilului necesar funcţionării excavatorului”, a spus Rob Lynch, director al societăţii Plant Hire Lynch

Întreținerea „Din punct de vedere al accesului la punctele de întreţinere şi al operaţiunilor de service, acestea sunt deosebit de facile, cele mai multe elemente fiind accesibile de la nivelul solului, ceea ce nu numai că reduce timpii morţi de lucru, dar asigură mai multă siguranţă pentru mecanicii de întreţinere în timpul lucrului pe şantier,” spunea Lynch. „Panoul de protecţie situat sub motor este prevăzut cu balamale, ceea ce permite accesul foarte simplu la carterul motorului şi există în dotare o conductă de scurgere cu montaj rapid pentru utilizarea buşoane-

lor de scurgere a uleiului din motor şi carburantului din rezervor. Toate treptele şi capacele superioare sunt acoperite cu protecţii antiderapante. În cabina operatorului, afişajul digital este parte a sistemului de management avansat cu senzori pentru uleiul din motor şi filtrele de combustibil. În toate privinţele JCB JS220 este maşina perfectă pentru lucru.” „JS220 este o maşină uşor de operat, ce asigură o mare vizibilitate de jur împrejur, chiar şi înspre partea din spate, datorită capacului de mică înălţime ce acoperă motorul. El dispune de un modul automat pentru performanţe optime, precum şi de un sistem de management avansat, care are, de asemenea, patru moduri de lucru, selectabile – automat, economic, de precizie şi de ridicare – pentru a obţine cele mai bune rezultate de la maşină, economie sau putere maximă”, a încheiat operatorul Kim Basch.


UTILAJE

MST Seria 5 PluS

Fără doar şi poate, producătorii turci de utilaje de construcţii au început să livreaze pe piaţa internaţională produse competitive. În această categorie intră şi compania Sanko Machina, parte a grupului Sanko Holding, ce produce brand-ului MST, unul mai puțín cunoscut pe piața utilajelor terasiere şi stivuitoarelor importate în România de firma Voltrak. Începând cu anul 2004, în urma unor investiţii substanţiale, au fost puse bazele noii fabrici de producţie a buldoexcavatoare de la Gaziantep, Turcia. Text: Cătălin Costache

S

copul a fost acela de a produce şi livra buldoexcavatoare la cele mai înalte standarde de calitate şi performanţă, comparabile sau chiar mai bune decât ale celorlalţi producători tradiţionali, la un preţ accesibil clienţilor. În momentul de faţă în halele de producţie cu o suprafaţă de 42.000 mp, unde îşi desfăşoară activitatea peste 300 de angajaţi se fabrică peste 5.000 de buldoexcavatoare anual.

Furnizori de ToP Buldoexcavatoarele produse de compania turcă au în componenţă subansamble de la fabricanţi de renume din Europa ceea ce conferă o garanţie în plus în privinţa calităţii. Noua generaţie de buldoexcavatoare, seria 5 Plus, aduce îmbunătăţiri în ce-

ea ce priveşte confortul şi siguranţa operatorului în timpul lucrului. Astfel modelele 542 Plus şi 544 Plus beneficiază de o cabină nouă, echipată cu aer condiţionat, sistem audio, scaun reglabil pe înălţime, volan reglabil. Operatorul se bucură de o ergonomie crescută prin montarea joystick-urilor de comandă atât pentru funcţia încărcător cât şi pentru cea excavator. În plus, noua serie de buldoexcavatoare produsă de MST are un design modern, comparabil

cu al producătorilor consacraţi. În ceea ce priveşte motorizarea, noua gamă de buldoexcavatoare este dotată cu motor Perkins 1104C – 44T ce dezvoltă o putere de 100 CP la 2.200 rpm şi respectă normele de poluare Tier 2 şi Tier 3. Ambele modele de buldoexcavator sunt echipate cu o cutie automată cu 8 viteze (4 înainte / 4 înapoi) şi diferenţial LSD Heavy Duty pe axa din spate. În ceea ce priveşte accesoriile ce pot fi ataşate, acestea sunt multiple, astfel că, noile modele pot fi

folosite pentru o gamă largă de lucrări. Utilajele MST produse la Gaziantep se exportă în Uniunea Europeană, Africa şi Asia, fiind apreciate de clienţi pentru calitatea şi performanţele lor.


UTILAJE

Terex: Redefinirea productivității - Made in England Buldoexcavatorul Terex reprezintă continuatorul tradiţiei britanice în producţia utilajelor de acest gen, la baza sa fiind primul model de buldoexcavator produs în lume în anul 1953, respectiv renumitul Massey-Ferguson sau MF. Buldoexcavatoarele Terex fac parte din gama de vârf a acestor utilaje, remarcându-se mai ales prin fiabilitate, manevrabilitate şi rapiditate în operare excepţionale. TexT: eugen Troiciu

C

a şi alte caracteristici prin care se impun buldoexcavatoarele Terex se remarcă: viteza de lucru cea mai mare, raza de virare cea mai mică, adâncime de excavare şi întinderea braţului cele mai mari, înălţimea de ridicare a cupei de încărcare cea mai mare, cel mai mare convertor de cuplu dintre competitoare 3,01: 1. Echipate cu performantele motoare Perkins de 94CP şi 100CP, sunt cunoscute ca un adevărat cal de povară printre specialişti. Noile buldoexcavatoare Terex sunt complet reproiectate pentru a îmbina performanţele ridicate ale modelelor precedente cu avantajele date de tehno-

logia de ultimă generaţie, braţul de excavare curbat sau de spaţiul operatorului extrem de generos şi confortabil.

MoToR – fiabiliTaTE MaxiMă/consuM MiniM În centrul lui TLB890 stă eficientul şi puternicul motor Perkins turbodiesel de ultimă generaţie cu sistem Intercooler de răcire a aerului de admisie pentru funcţionare silenţioasă şi consum redus de carburant. Acesta furnizează un cuplu impresionant pentru a asigura o productivitate optimă la împingere şi încărcare. Deschiderea totală a capotei spre cabină permite accesul uşor la toate

punctele de verificare. Punctele de întreţinere sunt dispuse la îndemână, la nivelul solului asigurându-vă îndeplinirea rapidă şi simplă a activităţilor zilnice de întreţinere, crescând astfel productivitatea.

Şasiu – pRoiEcTaT pEnTRu pERfoRManţă Şasiul rigid, cu secţiuni longitudinale din faţă până în spate asigură o rigiditate şi o durabilitate maxime. Suporţii încărcătorului supra ranforsaţi conferă şasiului rezistenţă la sarcini mari de împingere şi ridicare. Noul calandru din fontă cu rol de contragreutate asi-

46

masinisiutilaje.ro August 2013

gură o distribuţie excelentă a maselor şi totodată protejează părţile frontale împotriva loviturilor.

TRansMisiE– Rapidă, dE foRţă, EconoMică Noile buldoexcavatoare Terex sunt antrenate de transmisia manuală Synchro Shuttle cu opţiunea echipării cu transmisie automată Servo Power Synchro. Acest sistem inovativ reduce pierderile de putere la trenul de rulare cu 9%, oferind, împreună cu raportul mare al convertorului de cuplu (3,01:1) un consum redus de combustibil cu o forţă de împingere mă-


rită pentru productivitate remarcabilă. Viteza maximă de 41 km/h asigură deplasarea rapidă pe şosele de la un punct de lucru la altul. Transmisiile finale planetare montate exterior micşorează timpul de întreţinere şi service.

Direcţie – cel mai mic diametru de întoarcere Direcţia hidrostatică cu cilindru cu dublă acţiune montat în spatele punţii pentru protecţie împotriva loviturilor asigură

cel mai mic diametru de întoarcere din gamă: 7 m.

Sistem de frânare – eficient şi uşor de întreţinut Performanţele de frânare sunt sporite datorită discurilor de frânare umede, cu diametru mărit, ce sunt montate exterior pentru acces service facil. Execuţia din Kevlar a discurilor oferă moment de frânare crescut şi distanţă de frânare redusă în condiţiile unei durabilităţi maxime. Frâna de parcare pe disc umed montat în interiorul transmisiei pentru protecţie şi eficienţă sporită asigură staţionarea utilajului pe pante de 40%.

Sistem hidraulic – posibilitatea de a alege Terex oferă acum posibilita-

tea de a alege între clasicul sistem hidraulic antrenat de pompe hidraulice cu roţi dinţate economic şi fiabil şi sistemul cu pompă cu pistoane axiale şi debit variabil – mai economic şi mai precis. Sistemul Power Boost permite corelarea perfectă a vitezei de lucru şi forţelor cu activitatea desfăşurată. Instalaţie electrică sigură şi fiabilă – iluminează totul în jur Luminile de deplasare şi lămpile de semnalizare cu tehnolo-

gie LED, conform standardelor internaţionale contribuie la deplasarea în siguranţă pe pe drumurile publice. Cele 4 lumini de lucru faţă, două orientate înainte şi două uşor în lateral, acoperă toată raza de vizibilitate la lucrul cu încărcătorul. Cele 4 lumini de lucru spate, două orientate înapoi şi două orientate în lateral, vă permit lucrul de noapte cu braţul excavator rotit în orice poziţie, în condiţii de iluminare maximă.

Cabina – confortabilă, funcţională, construită în jurul operatorului Urcând în noua cabină Terex, puteți vedea atuurile sale în ceea ce privește forma şi funcţio­ nalitatea. Noua noastră cabină ergonomică este proiectată pentru o interacţiune mai apropiată între operator şi maşină, crescând astfel productivitatea şi rata de amortizaAugust 2013 masinisiutilaje.ro

47


UTILAJE

re a investiţiei. La comanda maşinii, operatorul este situat întrun mediu confortabil mulţumită spaţiului interior mare, ventilaţiei şi încălzirii îmbunătăţite şi înaltelor performanţe ale aerului condiţionat. Geamurile laterale spate sunt complet rabatabile pentru ventilaţie sporită şi vizibilitate perfectă la lucrul cu braţul de excavare rotit în lateral. Atât scaunul cu suspensie, reglabil pe toate direcţiile, cât şi volanul cu înălţime şi înclinare reglabile, se adaptează pentru confortul oricărui operator. Manetele de comandă mecanice său electro-hidraulice (joystick) dar şi toate celelalte butoane de comandă amplasate la îndemâna permit acţionarea rapidă şi eficientă indiferent de sarcinile de lucru.

EchipamEnt încărcător-încarcă mai mult, ridică mai sus Buldoexcavatoarele Terex sunt echipate cu o cupă multifuncţională 7 în 1 ce poate fi utilizată ca lamă buldozer, greifer, lamă de nivelare şi împrăştiere, scraper, echipament pentru săpare, cupă de încărcător sau ochi ridica-

48

re. Sistemul încărcător furnizează o forţă mare de rupere (peste 10.000 daN) şi o capacitate excepţională de ridicare (4.000 kg) pe toată diagrama de lucru a braţelor, până la înălţimea de 3,6 m la articulaţia cupei (cea mai mare la un utilaj de tip buldoexcavator). Rotirea cupei este acţionată de un cilindru unic (similar încărcătoarelor frontale dedicate), cu puţine piese supuse uzurilor (număr mic de puncte ce necesită ungere), oferind o vizibilitate perfectă atât la centrul cupei cât mai ales la colţuri. De menţionat că la acest sistem operaţia de nivelare cu cupă întoarsă se face cu cilindrul de rotire închis la maxim – solicitări minime. Sistemul încărcător mai dispune de o serie întreagă de funcţii ce măresc versatilitatea utilajului, uşurează activitatea operatorului oferind totodată şi o remarcabilă rapiditate de lucru: funcţia de paralel lift pentru rămânerea cupei în aceeaşi poziţie în raport cu solul, funcţia automată de întoarcere la săpare în situaţia mişcărilor repetitive (Return-to-dig), funcţia de copiere a denivelărilor cu cupă, prin

masinisiutilaje.ro August 2013

acţionarea manetei într-o poziţie distinctă, cilindru rotire cupă cu amortizare la cap de cursă, sistemul de control al stabilităţii la deplasarea pe teren accidentat (RCS). Acţionarea se face cu ajutorul unei manete de comandă unice, multifuncţională (joystick) dotată cu butoane pentru decuplarea transmisiei şi pentru selectarea regimului de lucru al sistemului hidraulic: power/economic.

EchipamEnt Excavator– sapă mai adânc, ajungE mai dEpartE, oriundE Noul braţ curbat de la Terex, cu un design revoluţionar, oferă accesibilitate şi posibilităţi de lucru superioare la săparea peste obstacole sau încărcarea mai aproape de camion şi totodată o adâncime de săpare extraordinară, de peste 6,2 m precum şi o distanţă de excavare orizontală de 7 m. Dotat cu cilindri mari

şi presiune hidraulică superioară, sistemul excavator realizează forţe impresionante de rupere (10.890 daN) şi de rotire a braţului (2.780 daN). Devenit deja celebru, braţul extensibil telescopic al lui Terex dispune de ghidare interioară pe 4 laturi (profile rectangulare ce asigură rigiditate maximă) cu posibilitate de reglare pentru preluarea uzurii, fără a necesita ungere. La noile modele blocarea braţelor în poziţia de deplasare se face electro-hidraulic din cabină. Acţionarea se face fie cu manete de comandă mecanice, fie cu manete de comandă proporţionale de tip joystick. Asigurând cicluri de lucru mai rapide cu costuri de exploatare reduse şi având o valoare de revânzare mare, noile modele Terex ridică ştacheta în piaţa buldoexcavatoarelor, ajutând în recuperarea mai rapidă a investiţiei.


Energy future by Innovation

14th International Trade Fair for Renewable Energy and Energy Efficiency

26. â&#x20AC;&#x201C; 29/9/2013 Trade Fair Augsburg

www.renexpo.com


UTILAJE

Sistemul hidraulic TRIAS

Sistemul hidraulic TRIAS a fost anunțat ca unul dintre cele mai avansate tehnologic. A fost încorporat în proiectarea de gamă medie a excavatoarelor Hitachi Zaxis-5 pentru constructorul finlandez Maaperustus Saarinen Oy. Compania de familie Järvenpää, înfiinţată în 1990-1991, a investit în trei generații de excavatoare Hitachi. Text: Ana Oprea

F

lota actuală include un mini excavator Hitachi ZX50 și cinci excavatoare mijlocii Zaxis: un ZX135US-3, trei ZX225USRLC-3 și o ZX225USRLC-5. Acesta din urmă a fost livrat în luna aprilie a acestui an de către Rotator - Utilaje Construcţii (Europa) dealer Hitachi NV în Finlanda și a fost pus imediat la lucru de compania de construcţii finlandeză. Cea mai recentă lucrare din portofoliul companiei de construcţii include un șantier dedicat pentru construirea a șase blocuri de apartamente la Kerava. Aceasta include lucrări de fundații, terasamente și utilităţi pentru cel mai recent excavator Zaxis achiziţionat. Compania finlandeză de construcţii este deținută de doi frați, Kari și Harri Saarinen, și Kirsi, sora lor. Toţi trei sunt pasionaţi de construcţii. “Cea mai importantă evoluție a noii game Zaxis-5 o reprezintă pachetul hidraulic. Excavatorul ZX225USRLC-5 funcționează perfect datorită noului sistem TRIAS,” a declarat Kari după ce a lucrat cu noul ZX225USRLC-5 cu sistem TRIAS gratuit. “Fluxul de petrol se distribuie mai uniform, și, prin urmare, aparatul este mai sensibil și precis în comparație cu modelul anterior. Același nivel de performanță este atinsă cu o viteză mai mică a motorului, iar modul de alimentare este necesar numai pentru locuri

50

de muncă mai dure. Cabina este, de asemenea, mai silenţioasă și este foarte confortabilă,” a adăugat Kari.

SISTemul TRIAS ,,Am preferat să cumpărăm și să folosim utilaje Hitachi pentru că lucrează foarte bine și oferă un nivel ridicat de fiabilitate. Consumul de carburant este redus, iar gama de excavatoare Hitachi este ușor de operat și de întreținut. În concluzie, orice potențial timp mort este minimizat în combinație cu timpul rapid de răspuns oferit de rotator. În general, excavatoarele Zaxis produse de constructorul japonez Hitachi sunt o investiție puternică din punct de vedere al unui manager al unei companii de construcţii”,

masinisiutilaje.ro August 2013

a concluzionat unul dintre acţionarii firmei de construcţii finlandeze. Hitachi a conceput noul sistem hidraulic original patentat TRIAS, care oferă economii importante de combustibil respectând noile standarde de emisii. Cu ajutorul acestui sistem și al celor mai noi tehnologii electronice s-a obţinut în modul de lucru PWR un consum redus cu 9% comparativ cu modul de lucru P utilizat la seria precedentă de excavatoare Zaxis, menţinând în același timp un nivel ridicat de productivitate. În plus, prin utilizarea modului de lucru ECO este posibilă o reducere a consumului cu 18%. Noul sistem hidraulic auxiliar, ca și alte sisteme hidraulice, permit creșterea vitezei de rotire a

braţului când sarcina din cupă este mică. Puterea a crescut la noua generaţie cu 10 procente pentru a furniza performanţe de excavare mai bune și o mai mare putere la ridicare.


AdBlue® AMOCHIM INTERNATIONAL SRL Unicul producător din România licențiat VDA

AMOCHIM INTERNAŢIONAL AdBlue, soluţie pentru camioane •şi utilaje Euro IV şi Euro V

• Conform ISO PAS 22241 • Licenţă de fabricaţie VDA Germania • Certificare ISO 9001 pentru SMC • Ambalaje: PET de 10 l, IBC, cisterne. PUNCT DE LUCRU: Şos. Călăraşi, km. 4, Slobozia, Ialomiţa, 920120 Tel/fax: 0243 234 777 / 0261 825 258 Mobil: 0748 888 611 / 0740 300 765 E-mail: comercial@amochim.ro, desfacere@amochim.ro www. amochim.ro


JOB REPORT

Komatsu D37 – 23

şi inovativa tehnologie HST La circa şase luni de la lansarea pe piaţa americană a noului model de buldozer D37 – 23, Komatsu a prezentat acest produs şi în Europa, la sediul din oraşul Vilvoorde, Belgia. Dezvoltat pe baza feedback-ului primit de la clienţii fideli ce au lucrat efectiv cu generaţia anterioară D37 - 22, Komatsu a perfecţionat vechiul model pentru a-l face mai „inteligent” şi mai productiv, dar, în acelaşi timp, mai puţin gurmand prin reducerea cu până la 20% a consumului de carburant în funcţie de aplicaţie şi mod de lucru. Text: Valeriu Bezdedeanu

V

ersiunile modelului D37 – 23 sunt disponibile cu trenul de rulare EX, special conceput pentru lucrul pe teren accidentat sau cu trenul de rulare PX, ideal pentru lucrul pe suprafeţe mai mult netede, pentru a oferi clienţilor stabilitate necesară sau o presiune redusă pe sol şi opţiuni de distribuţie a maselor care să corespundă cel mai bine aplicaţiilor lor. Masa proprie incluzând cabina şi echipamentul standard, variază de la 8.480 kg până la 8.780 kg, în funcţie de configuraţie şi versiune. Noul buldozer al constructorului nipon este proiectat pentru a executa o largă gamă de aplicaţii, incluzând defrişarea, nivelarea solului, în zone forestiere sau pe şantiere obişnuite. Programul de întreţinere, Komatsu CARE, intră în standard pentru orice buldozer D37 – 23 livrat iar în primii 3 ani sau 2.000 de ore de funcţionare acesta este acoperit integral de serviciul de mentenanţă programat de fabrică şi asigurat de tehnicieni instruiţi la Komatsu, cu piese de origine.

TeHnologia KoMTRaXTM Cea mai recentă tehnologie, KOMTRAXTM, este implementată pe D37 -23 pentru transmi-

52

terea informaţiilor despre funcţionarea maşinii spre un web site securizat, utilizând tehnologia wireless. Informaţii precum: ore de funcţionare, consumul de combustibil, localizare, atenţionări şi avertizări de întreţinere ori despre apariţia unor defecţiuni sunt transmise la aplicaţia web pentru analiză. Sistemul KOMTRAXTM pentru monitorizarea flotei creşte disponibilitatea maşinilor, reduce riscul furtului acestora, permite diagnosticarea de la distanţă de

masinisiutilaje.ro August 2013

către distribuitor.

eMiSii De noXe ScăzuTe Fabricat iniţial de Komatsu cu tehnologia EU Stage IIIA, motorul cu 4 cilindri şi o cilindree de 3.26 litri, tip SAA4D95LE-6 cu tehnologia EU Stage IIIB, furnizează aceeaşi putere nominală 89 CP la 2.200 rpm, în timp ce consumul de combustibil este redus cu până la 10% faţă de modelul anterior. Noul motor EU Stage IIIB, utilizează un sistem avansat de control

electronic pentru gestionarea debitului de aer, injecţiei de combustibil, a parametrilor de ardere şi funcţiilor de post-tratare a gazelor de evacuare, cu scopul dovedit de optimizare a performanţelor şi reducerea emisiilor de noxe şi de a furniza o capacitate avansată de diagnosticare.

TeHnologia PaT Lama de buldozer tip cuvă, reproiectată conform tehnologiei PAT (Power Angle Tilt),


cu o structură tip cheson mult mai durabilă şi un profil de curbură al lamei îmbunătăţit, permite înlăturarea eficientă a materialului din faţa lamei şi creşte productivitatea. Ajustarea înclinării longitudinale şi transversale a lamei se regăseşte în dotarea standard a buldozerului şi permite operatorului să varieze unghiul marginii de tăiere a lamei pentru aplicaţii diverse. Noua cinematică a mecanismului hidraulic de ajustare în trei planuri a unghiului lamei îmbunătăţeşte uşurinţa de operare a lamei. Ansamblul lamei PAT a buldozerului este încercată conform unor severe teste standardizate.

Capota motorului, scurtă și puternic înclinată, cât și noul design al cabinei, oferă mai mult spaţiu interior pentru operatorul

Moduri de operare Buldozerul dispune de două moduri selectabile de operare, Economic (E) şi Putere (P), care stabilesc performanţele buldozerului în funcţie de solicitarea operatorului, în concordanţă cu aplicaţiile solicitate. Modulul E este destinat pentru aplicaţii generale de săpare, nivelare şi împrăştiere. Modulul P este destinat pentru săparea de şanţuri, împingere, scarificare, săpare ori nivelare în pantă şi orice alte aplicaţii care necesită putere maximă. Pe D37 – 23 este instalat noul motor patentat de Komatsu şi o tehnologie de control a pompei transmisiei hidrostatice care îmbunătăţesc eficienţa operaţională, cresc productivitatea cu până la 4% şi reduc consumul de combustibil la un nivel mai scăzut decât un sistem clasic de control al HST. Cu noua transmisie HST, sistemul de control asigură puterea necesară ambelor şenile atunci când virează buldozerul, permiţând viraje în forţă, în condiţii de lucru foarte diverse, la viteze reduse, chiar şi sub sarcină. Întoarcerile de 360 grade se pot efectua cu o rază minimă de doar 2.0 m pentru echiparea cu şenile EX, respectiv 2.2 m pentru echiparea cu şenile PX, oferind astfel o manevrabilitate excelentă în locuri strâmte. D37 – 23 oferă două moduri

de schimbare a vitezelor: mod „viteză variabilă” şi noul mod „comutare rapidă personalizată”. Modul „viteză variabilă” permite operatorului 20 de setări suplimentare ale reglajelor de viteză, pentru a acoperi o gamă cât mai completă de aplicaţii, în condiţiile unei funcţionări cât mai economice şi facile. Noul mod de „comutare rapidă” permite 3 reglaje ale vitezei, care pot fi modificate pe monitor pentru a se obţine viteza potrivită conform preferinţelor operatorului.

Confort în operare Komatsu a conceput un sistem de control proporţional al comenzilor (PCCS) ergonomic, tip joystick, care asigură operatorilor un control maxim, dar totodată deosebit de fin, oferind în acelaşi timp o poziţie comodă de lucru pentru a reduce oboseala operatorului. Controalele electro-hidraulice integrate în noul joystick pentru comanda lamei includ noi comenzi: un comutator pentru stabilirea unghiului lamei şi unul pentru punerea în echilibru a lamei pentru păstrarea aceleiaşi distanţe faţă de sol, deosebit de necesare şi eficiente în aplicaţiile de nivelare şi finisare. Pentru asigurarea unui mediu de lucru liniştit, nivelul zgomotului interior a fost

redus la 77 dBA. Scaunul standard, cu o suspensie pneumatică reproiectată şi numeroase posibilităţi de ajustare, este poziţionat în apropierea centrului de greutate al utilajului astfel încât confortul asigurat operatorului este deosebit. Noua versiune a monitorului de înaltă rezoluţie, dispune de un ecran LCD cu tehnologie TFT, de 7 inch, extrem de vizibil în cabină, care afişează absolut toate informaţiile în timp real despre funcţionarea utilajului, informaţii legate de service şi întreţinere precum şi afişarea imaginilor captate de camera pentru mersul cu spatele. Capota motorului, scurtă şi puternic înclinată, cât şi concepţia deosebită a părţii frontale a cabinei, oferă mai mult spaţiu interior pentru operatorul a cărei poziţie de lucru în timpul deplasării este mai apropiată de lamă, asigurându-se astfel o vizibilitate superioară asupra acesteia, manevrabilitate şi calităţi deosebite de deplasare şi un confort total. Pentru siguranţa operatorului în timpul lucrului, cabina are integrate structurile de rezistenţă ROPS şi FOPS de nivel 2 iar scaunul este prevăzut cu centură de siguranţă retractabilă. Noul design al cabinei, cu ferestre mari şi sistem video de monitorizare

a părţii din spate a utilajului, asigură o vizibilitate excelentă pe 360 de grade.

Mentenanță Cunoscând faptul că operaţiunile de mentenanţă sunt esenţiale pentru asigurarea disponibilităţii permanente a unui utilaj, Komatsu a proiectat modelul D37 – 23 având grijă ca operaţiile de întreţinere curente să se poată desfăşură deosebit de uşor. Astfel, punctele de verificare zilnice sunt grupate pe partea stângă a compartimentului motor. Uleiul din carterul motorului poate fi evacuat pe la partea din faţă a maşinii, fără a fi necesară o rampă pentru aceasta. În spatele cabinei este amplasat radiatorul sistemului de răcire al motorului, cel al sistemului de răcire al uleiului din instalaţia hidraulică şi intercooler-ul. Carcasa direcţională în care este montat întreg ansamblul ventilator este prevăzută cu un sistem de ridicare cu amortizoare cu gaz pentru un acces mai facil la radiatoare. Buldozerul are în standard sistemul PLUS (Paralell Link Undercarriage System), un tren de rulare cu centrul de greutate jos, creat special de Komatsu, deosebit de rezistent şi care oferă excelente performanţe şi stabilitate.

August 2013 masinisiutilaje.ro

53


ECHIPAMENTE

PTH AUSTRIA importate de Kantis Consulting Profiteam Holzer GmbH este o întreprindere de familie de întreţine drumuri forestiere şi alpine din Steiermark – Austria. În calitate de prestatori de servicii, compania a dezvoltat o alternativă economică bazată pe protecţia mediului pentru reabilitarea străzilor, drumurilor forestiere şi alpine. Text: Ana Oprea

P

rincipiul de bază este construcţia de drumuri prin prelucrarea materialelor disponibile. Aceasta constă în decopertarea drumurilor vechi cu scarificator PTH, spargerea materialului existent cu concasoarele mobile PTH crusher şi remontarea, profilarea şi compactarea materialului existent cu autogrederul PTH şi compactorul PTH. PTH pune la dispoziţie cunostiințe de specialitate bazate pe mai mult de 20 de ani de experienţă în domeniul construcţiilor de maşini şi drumuri. Produsele PTH se disting printro fiabilitate ridicată, scule patentate de mare putere, consumabile interioare interschimbabile şi standarde înalte de calitate pentru toate piesele! Acestea vă vor asista în execuţia lucrărilor dificile asigurând rapiditate, rentabilitate şi facilitând execuţia, menţinând în acelaşi timp un standard înalt de calitate. Aceste utilaje sunt concepute pentru aplicaţii în sectorul construcţiilor şi reabilitării de străzi, drumuri forestiere, alpine, drumuri pentru transportul de mărfuri, locuri amenajate pentru activităţi sportive, locuri de păscut pentru animale sălbatice, piste de schi sau parcări cu piatră extrem de dură (granit şi gnais). Cu întreaga gamă de utilaje, PTH execută lucrări extrem de eficiente, nedăunătoare mediului pentru a obţine rezultate de calitate superioară.

54

Scarificatorul PTH Metoda folosită pentru reabilitarea drumurilor şi străzilor şi-a dovedit eficienţa de-a lungul deceniilor printr-o durată lungă de folosire.

SCARIfICAToRUl PTH Are rol de accesoriu ataşat tractoarelor pentru spargerea suprafeţei drumurilor în vederea transportării materialului disponibil pentru construcţia de drumuri de la o adâncime de până la 35 cm spre suprafaţă. Fragmentele de piatră de dimensiune mare sunt practic smulse din pământ prin cinematica specială a dinţilor utilajului, fiind astfel pregătite

masinisiutilaje.ro August 2013

pentru prelucrarea realizată cu ajutorul concasorului nostru robust şi mobil.

ConCASoARele PTH Sunt concasoare robuste în concept de design cadru complet fără torsiune şi fabricate din oţeluri de cea mai bună calitate. În gama PTH există patru tipuri de concasoare: PTH crusher 200, PTH crusher 250 Special, PTH crusher 2000 HD şi PTH crusher 2500 HD. Concasoarele mobile PTH se pot monta pe orice tip de cap tractor care dezvoltă o putere minimă necesară între 120CP şi 260CP (depinde

Concasoarele PTH


Autogreder PTH de tipul concasorului şi de aplicaţie). Stabilitatea drumurilor se realizează la o adâncime de până la 35 cm spre suprafaţa cu o lăţime de lucru de până la 2.5m.

Autogreder PTH Montajul este realizat simplu şi rapid printr-un sistem de cuplare rapidă, care se poate folosi pe diverse vehicule portante (tractoare, încărcător pe pneuri, Unimog, camioane, excavatoare, etc.). Puterea grederului PTH Speed depinde de vehiculul portant, însă poate fi comparat cu un greder de 13 tone şi chiar mai puternic. Sistemul hidraulic este un sistem hidraulic tip

,,Load Sensing” (sensibil la modificările de sarcină) şi este alimentat doar de la vehiculul portant. Un bloc de comandă Danfoss şi PTHtronic-ul garantează o activare precisă şi impecabilă a tuturor funcţiilor grederului.

Compactorul PTH

Compactorul PTH Compactorul PTH este un utilaj de compactare care se pretează exigenţelor ridicate pentru funcţionarea în condiţii extrem de grele. Acolo unde compresoarele se blochează şi trebuie oprite, compactorul PTH continuă cu uşurinţă. Pentru compactarea la margini este disponibil un ataşament

lateral. Ataşamentul se poate aplica tractoarelor, Unimog, încărcătoarelor frontale, compresoarelor, excavatoarelor, etc. Puterea necesară utilajului portant trebuie să fie de minim 65 CP. Acest compactor poate fi comparat cu un compactor de 12 tone. Compania Kantis Consulting SRL cu sediul în București, Str. Valea Merilor 45, Sector, România (tel/fax: 021 222 40 48 fax: 031 814 60 66 mail: office@ kantis.ro) este reprezentantul oficial al producătorului austriac de utilaje ataşabile PTH în România. Pentru mai multe informații despre utilajele şi echipamentele distribuite puteți accesa site-ul www.kantis.ro. August August2013 2013 masinisiutilaje.ro masinisiutilaje.ro

55


UTILAJE

D6K2, noul buldozer din portofoliul Caterpillar Buldozerul pe şenile Cat D6K2 este conceput pentru eficiență și productivitate. Există patru domenii majore în care buldozerul D6K2 contribuie la cea mai bună performanță în clasa sa. Fiecare domeniu este direct legat de nevoile clientului. Text: Eugen Troiciu

C

hiar și operatorii cu experiență trebuie să folosească toate abilitățile lor și să se concentreze pentru a face treaba în mod corespunzător. Pentru a veni în sprijinul acestora, Caterpillar a făcut mai multe progrese. Sistemul de control al lamei Cat Stable Blade Control reprezintă unul dintre ele. Modelul D6K2 este echipat standard cu sistemul revoluționar de stabilizare a lamei. Acesta funcționează cu ajutorul unui giroscop electronic.

Mai Multă treabă Cu Mai puțin CoMbustibil Modul Eco pentru înainte și înapoi ajută motorul atunci când este activat să funcționeze la viteze mai mici în cazul în care utilajul nu este încărcat. De îndată ce este detectată o sarcină, turația motorului crește instantaneu pentru a furniza puterea

56

necesară. Răspunsul motorului imediat înseamnă că buldozerul D6K2 poate funcționa în modul Eco, indiferent de dificultatea aplicaţiei și fără a afecta productivitatea. Chiar și operatorii fără experienţă se vor descurca ușor. La factorii de încărcare mare, consumul de combustibil este redus cu 5%, în comparație cu D6K. În aplicațiile mai ușoare, Eco Mode poate reduce consumul de combustibil cu până la 22%.

laMe Mai largi Cu noile tipuri de lame care acoperă o suprafață mai mare, timpul de operare este mai scurt. Pentru modelul XL VPAT (cu pas variabil, unghi, înclinare), lama a crescut de la 3.077 mm la 3.196 mm, iar pentru modelul LGP VPAT lama a crescut de la 3.360 mm la 3.682 mm, o creștere de 9 la sută, comparativ cu D6K LGP.

masinisiutilaje.ro August 2013

D6K2 îndeplinește normele de poluare în vigoare datorită Tier 4 Interim/Stage IIIB conforme cu motorul C6.6 ACERT. Fiecare operator va avea un motiv să aleagă D6K2.

Unii vor aprecia consumul de combustibil redus. Alții vor aprecia nivelul mare de finisare performantă sau îmbunătățirile stației operatorului, fiabilitatea și durabilitatea.


Bucharest

belgrade

sofia

skopje

minsk

istanbul

Balkan advisory company

Investment Banking Corporate finanCe Brokeraj fuziuni și aChiziții asset management

Romania office: Str. Stirbei Vodă, Nr. 104-106, Sector 1, București Tel: +40 21 312 0759 Fax: +40 21 312 0799 E-mail: office@bac-romania.com www.bac-romania.com


INTERVIU

România – o piaţă cu potenţial de dezvoltare pentru Ruukki Având o viziune orientată către pieţele de specialitate şi cele aflate în creştere, Ruukki, unul dintre liderii globali pe piaţa de oţeluri speciale, îşi propune consolidarea poziţiei prin inovaţie şi eficienţă energetică. Cu o investiție inițială în România de aproximativ 35 milioane euro, compania finlandeză urmărește dezvoltarea și consolidarea poziției pe piața locală. Text: Minodora Igescu

D

espre poziţionarea Ruukki la nivel mondial şi investiţiile în România, am discutat cu Thomas Hörnfeldt, Vice Preşedinte Senior, Oţeluri Speciale şi Vânzări Internaţionale Ruukki Metals.

Maşini şi Utilaje: Care este noua gama de oţeluri speciale Ruukki? Thomas Hörnfeldt: Oţelurile Ruuki Raex rezistente la uzură prelungesc durata de viaţă şi fac mai uşoară structura produselor finite, în timp ce reduc costurile ciclurilor de viaţă. Aplicaţiile includ suprastructuri basculante, cupe de excavatoare, lame pentru utilaje terasiere, piese de schimb pentru utilaje de minerit, betoniere, utilaje forestiere, diferite structuri de bază, valţuri şi pâlnii. Oţeluri speciale Raex se execută într-o gamă variată de grosimi de la 2 mm la 80

58

mm. Făcute folosind o metodă de tratare termică dezvoltată de Ruukki, oţelurile rezistente la uzură Raex au o suprafaţă dură de oţel şi o microstructură puternică. Metoda îmbunătăţeşte proprietăţile oţelurilor rezistente la uzură, făcându-le consistente în calitate. Oţelurile de înaltă rezistenţă Ruukki Optim permit produse finite mai uşoare şi care durează mai mult, un consum de carburant scăzut şi capacităţi mai mari. Aplicaţiile includ o varietate de braţe pentru maşini de ridicat, şasie, suprastructuri basculante, structuri de oţel, poduri şi containere. Produsele galvanizate Litec sunt folosite, de exemplu, în diverse aplicaţii de siguranţă care cer înaltă rezistenţă în industria auto. Produsele Ruukki cu înveliş special Pural şi Purex sunt cele mai importante soluţii de pe piaţă pentru acoperişuri metalice de durată. PVDF este un strat durabil utilizat în

masinisiutilaje.ro August 2013

special pentru faţade. Oţelul de protecţie Ramor are proprietăţi balistice excelente în combinaţie cu înalta rezistenţă şi putere.

Maşini şi Utilaje: Care este viziunea Ruukki atât la nivel mondial, cât şi european? Thomas Hörnfeldt: Focusul strategic al Ruukki se îndreaptă asupra construcţiilor şi dezvoltarea business-ului de oţeluri speciale. Ruukki urmăreşte creşterea pe pieţele de specialitate şi emergente şi intenţionează să fie un distribuitor de soluţii inovator şi recunoscut, în ceea ce priveşte

oţelurile efieciente energetic, care construieşte un mediu de viaţă mai bun, alături de clienţii săi.

Maşini şi Utilaje: A început piaţa construcţiilor să se dezgheţe?

Thomas Hörnfeldt: Există mai multe indicii în pieţele din întreaga lume, însă este prea devreme să spunem spre ce se îndreaptă piaţa construcţiilor.

Maşini şi Utilaje: Care este cota de piaţă a companiei Ruukki pe partea de oţeluri speciale? Thomas Hörnfeldt: Oţelurile speciale laminate la cald sunt cel


mai mare grup de produse de oţeluri speciale, celelalte sunt oţeluri galvanizate de înaltă rezistenţă şi produse cu înveliş special. Piaţa globală pentru oţe oţelurile speciale laminate la cald milioaa fost de aproximativ 3 milioa Rune de tone pentru anul 2012, Ru ukki situându-se astfel pe locul 2 toape plan global. Piaţa pentru toa te gamele de oţeluri speciale a ajuns la 15 milioane de tone în anul 2012 pe plan internaţional.

Maşini şi Utilaje: Care este principala piaţă pentru Ruukki?

Thomas Hörnfeldt: În ceea ce priveşte industria de oţel, Ruukki este unul dintre cei mai importanţi producători şi furnizori de produse de oţel în ţările nordice şi statele baltice. Centrele noastre de servicii siderurgice din ţările nordice, Rusia, Polonia şi China asigură livrări prompte şi precise, precum şi prefabricarea produselor pentru a veni în întâmpinarea nevoilor specifice ale clienţilor. Vânzările de oţeluri speciale, cum ar fi cele de înaltă rezistenţă, rezistente la uzură şi cu înveliş special, sunt din ce în ce mai puternic orientate către piețele în creştere precum China, India, Brazilia şi Turcia, unde perspectivele pentru piața de oțeluri speciale sunt promițătoare. Consolidarea propriei noastre reţele de distribuție internațională şi service, alături de rețeaua noastră de parteneri certificați, precum şi portofoliul nostru de oţeluri speciale, care se află în creştere continuă, sunt esențiale business-ului de oțeluri speciale. Vorbind despre produsele de construcţii, principalele segmente de piață sunt țările nordice, Eu-

ropa Centrală şi de Est şi statele baltice. Ruukki are o poziție puternică pe piață în toate segmentele (construcții comerciale şi industriale, construcții rezidențiale şi construcții de infrastructură), în Scandinavia şi, de asemenea, în produsele pentru acoperişuri din Europa Centrală şi de Est. Ruukki se concentrează puternic pe soluții de construcție eficiente energetic, care satisfac nevoile clienților şi care combină design-ul propriu şi producția standardizată, eficientă din punct de vedere al costurilor. În produsele pentru acoperişuri rezidențiale, creşterea este urmărită prin dezvoltarea propriei rețele de distribuție şi service. În construcțiile de infrastructură, compania încearcă, în primul rând, să-şi mențină poziția pe piață în piețele existente. Noi oportunități de afaceri sunt urmărite în alte zone de piață prin criteriul geografic, precum şi prin dezvoltarea şi identificarea de noi domenii de aplicare. O alta ramură pentru Ruukki este cea a sistemelor de construcţii, unde principalele segmente de piață sunt țările nordice, Rusia şi clienții internaționale. Ruukki are o poziție puternică pe piață în Scandinavia şi Rusia. Ruukki Building Systems urmăreşte o creştere în Rusia. Obiectivele noastre în această direcție sunt susținute de o amplasare bună, în imediata apropiere a zonei de expansiune a Moscovei, know-how puternic în construirea de concepte, expertiza de proiectare importantă şi una dintre cele mai mari facilităţi pentru producția de oţel din Rusia. RBS oferă un cadru complet de livrări, inclusiv proiecta-

rea şi instalarea, în toate domeniile de piață. Dezvoltarea propriului proiect de afaceri şi eficientizarea costurilor sunt vitale pentru restabilirea unei afaceri care se află în pierdere şi aducerea ei pe un trend ascendent şi profitabil.

piaţa locală, în sincronizare cu dezvoltarea pieţei.

Maşini şi Utilaje: La cât se ridică investiţia Ruukki din România?

Thomas Hörnfeldt: În 2006, Ru-

Maşini şi Utilaje: Care sunt perspectivele Ruukki pe piaţa românească? Thomas Hörnfeldt: În România Ruukki are un birou de vânzări, centru de producţie la Bolintin pentru materie primă pentru construcții. Fabrica din Bolintin include o secţie de structuri metalice, o secţie de profilare şi una de panouri termoizolante. Acestea sunt produse pentru piaţa din România, dar şi pentru pieţele din jur. Ruukki deţine, de asemenea, un stoc de materie primă pentru produsele din oţel.

Maşini şi Utilaje: Vor mai exista investiţii în România în viitorul apropiat? Thomas Hörnfeldt: În ceea ce priveşte divizia Ruukki Metale, compania noastră îşi construieşte, în continuare, prezenţa pe

ukki a investit 35 de milioane de euro într-o fabrică de producție de 27.000 mp în România. Fabrica a fost construită în municipiul Giurgiu, la aproximativ 23 km vest de Bucureşti si produce structuri metalice, panouri termoizolante cu rezistenţă mare la foc, pereţi de acoperiş, profile trapezoidale cu cută mică, profile autoportante, profile pentru acoperişuri din tablă tip ţiglă, accesorii metalice pentru acoperişuri şi faţade. De asemenea, Ruukki România oferă materie primă şi servicii logistice pentru produse din industria metalelor.

Maşini şi Utilaje: Ce segment de oţeluri s-a vândut cel mai bine pe piaţa românească? Thomas Hörnfeldt: Produsele lider ale Ruukki sunt cele de înaltă rezistenţă (Optim) şi oţeluri rezistente la uzură (Raex), unde vedem şi cel mai mare potenţial pentru piaţa din România.

August 2013 masinisiutilaje.ro

59


Bauma 2013

Motoare Deutz pentru aplicaţii medii și grele În cadrul târgului bavarez de la jumătatea lunii aprilie, Deutz AG a prezentat pe lângă gama de motoare pentru aplicaţii uşoare cu capacităţi cilindrice de până în 6 litri, şi gama de motoare destinată aplicaţiilor medii şi grele cu litraje de până la 16 litri cu dispuneri ale cilindrilor atât în linie cât şi în V. Text: Valeriu Bezdedeanu

C

el mai puternic motor din categoria mijlocie este TCD 7.8L6, cu o cilindree de 7.8 litri şi 6 cilindri în linie. Dezvoltând 250 kW la 2.200 rpm şi un cuplu motor de 1.400 Nm la 1.450 rpm, acest motor cu 6 cilindri ocupă azi un loc fruntaş într-un clasament care obişnuia a fi dominat de motoarele cu capacitatea cilindrică de 9 litri. Din punct de vedere constructiv şi al respectării nivelului de emisii de gaze poluante acest motor este similar cu motorul TCD 6.1L6. Caracteristicile de bază ale noilor motoare Deutz cu 6 sau 8 cilindri dispuşi în V la 90 de grade sunt robusteţea şi costurile reduse de exploatare. Atuul principal este că se pot amplasa în spaţii foarte mici, ceea ce înseamnă că va exista mai mult loc pentru alte componente. Cei şase cilindri ai motorului TCD 12.0 V6 oferă o putere maximă de 390 kW la 2100 rpm şi un cuplu motor maxim de 2.130 Nm la 1400 rpm. Propulsorul TCD 16 V8, vine să completeze gama de motoare Deutz oferind o putere nominală de 520 de kW la 2.100 rpm şi un cuplu de top de 2.890 Nm la 1.400 rpm.

60

Pentru a îndeplini cerinţele UE Stage IIIB / US-EPA Tier 4 Interm, instalaţia de post-tratare a gazelor de evacuare conţine un sistem SCR. Introducerea unui al doilea sistem SCR, în serie cu primul, face ca aceste motoare să respecte cerinţele de mediu impuse de standardele UE Stage IV / US-EPA Tier 4 Final.

Motoare tCD 12L V6 şi tCD 16L V8 Motoarele TCD 12L V6 şi 16L V8, de 390 şi 520 kW, folosesc pentru post-tratarea gazelor de evacuare doar tehnologia Dvert® cu SCR pentru respectarea normelor de poluare UE Stage IIIB, încă valabile până în decembrie 2013. Această soluţie constructivă adoptată face posibilă renunţarea la reciclarea gazelor pentru motoarele cu cilindrii în V. Un sistem inteligent de gestiune electronică pentru reglarea temperaturii gazelor de evacuare este implementat pe toate motoarele

masinisiutilaje.ro August 2013

cu puterea mai mare de 56 kW şi nivelul emisiilor poluante corespunzătoare Stage IV. Cantitatea micşorată de aer ce pătrunde în colectorul de admisie şi îmbunătăţirile constructive aduse componentelor interioare ale motorului, combinate cu complexele reglaje ale sistemului de post-tratare a gazelor de evacuare, asigură fără discuţie o ridicată eficacitate a sistemului SCR Dvert®, ca şi regenerarea filtrului de particule (DPF), oricare ar fi condiţiile de exploatare. Motoarele Deutz au fost dintotdeauna recunoscute pentru economia de combustibil. Noile propulsoare intrate în gamă, ce respectă nivelul de poluare Stage IIIB, consumul de combustibil este redus cu 5 până la 10%, funcţie de

Deutz TCD 16.0 V8 aplicaţie, de încărcarea motorului şi puterea livrată. Toate aceste noi motoare Deutz, ce respectă ultimele cerinţe în vigoare privind nivelul emisiilor de gaze poluante, au design compact şi generează un zgomot scăzut în timpul funcţionării, iar timpul de montare a acestora este minim. Opţional sunt disponibile prize auxiliare de putere care asigură disponibilitatea motorului pentru o mai mare varietate de aplicaţii.

Deutz TCD 12.0 V6 Deutz TCD 7.8 L6


Special anvelope

Anvelopele Goodyear pentru autocare disponibile în gama TreadMax Gama europeană de anvelope Goodyear Dunlop pentru vehicule comerciale, autobuze și autocare include mai mult de 400 de modele diferite şi peste 55 de dimensiuni. Text: Eugen Troiciu

M

ulți dintre producătorii de top la nivel mondial de vehicule comerciale, printre care DAF, Iveco, MAN, MercedesBenz, Renault Trucks, Scania și Volvo folosesc anvelope Goodyear ca primă echipare. De asemenea, Goodyear furnizează anvelope principalilor producători de trailere și utilaje. Cu Fleet First, care include rețeaua de service TruckForce, serviciul de service mobil ServiceLine 24h, sistemul de management pe internet FleetOnlineSolutions și Tehnologii de Reșapare Goodyear, compania livrează una din cele mai largi game de servicii din această industrie. Compania Goodyear a lansat noile anvelope inovative pentru

autocar și în varianta reșapate în gama premium de anvelope reșapate TreadMax. Anvelopa Marathon Coach pentru toate axele și TreadMax UltraGrip Coach pentru iarnă sunt disponibile în dimensiunea 295/80R22.5 ca și etalon reșapat. Produsele TreadMax, care au același profil al benzii de rulare, același compus și aceleași caracteristici ca și anvelopele noi, au fost dezvoltate urmând abordarea „Multiple Life Concept”. Aceasta permite operatorilor de autocare să-și folosească la maxim valoarea anvelopei, pentru cost redus per km, fără a compromite performanța anvelopei. Anvelopele provin dintro combinație de tehnologii, denumită TravelMax, care include componenta benzii de rulare Silefex și un design asimetric, pen-

Autocarul echipei Juventus echipat cu anvelope Marathon Coach

tru a prelungi durata de viață în kilometri parcurși ai anvelopei. Anvelopele reșapate TreadMax sunt construite folosinduse doar carcase Goodyear Max Technology.

Marathon CoaCh & Ultra Grip CoaCh Marathon Coach este o anvelopă destinată utilizării pentru toate pozițiile pe parcursul întregului an. Profilul său asimetric unic oferă o rezistență la uzură și un kilometraj excelent, cu un nivel înalt de confort. Suprafaţa de contact neregulată a constituit o problemă serioasă pentru anvelopele autocarelor moderne, reducând durata de viață a anvelopei. Profilul asimetric, pe care Goodyear l-a dezvoltat special pentru anvelopa Marathon Coach, se adresează acestei probleme. Ultra Grip Coach este o anvelopă specifică de iarnă cu o tracțiune îmbunătățită pe zăpadă. Această anvelopă este un beneficiu specific pentru autocare care operează în zone precum țările nordice și regiunile alpine. Designul benzii de rulare și lățimea îi dau aderență excelentă și tracțiune în condiții de iarnă și de asemenea niveluri scăzute de zgomot, însemnând confort sporit pentru pasager. Aceste anvelope noi sunt parte din bogata gamă de profile de produse premium reșapate de la Goodyear. Anvelopele reșapate TreadMax sunt toate produse de Goodyear

în propriile unități de producție folosind procesul șablonării. Astfel se asigură calitatea reșapării la cel mai înalt nivel, procesul presupânând mai întâi evaluarea anvelopei, apoi examinarea și pregătirea ei, urmând procesul de reșapare prin folosirea virtuală a unor componente identice cu cele ale benzii de rulare a anvelopelor noi. Aceasta se întâmplă folosind procesul bob-cu-bob, aproape identic cu cel folosit în producția de anvelope noi. Anvelopele reșapate TreadMax Marathon Coach și Ultra Grip Coach sunt disponibile în dimensiunea 295/80R22.5 și pot fi recalibrate pentru o durață de viață maximă și pentru a reduce costurile operatorilor.

JUventUs foloseşte Marathon CoaCh Juventus, echipa de fotbal italiană campioană în Serie A 2012-13 pentru a doua oară consecutiv, are autocarul echipat pentru vară cu cele mai noi anvelope Marathon Coach de la Goodyear. Pe perioada iernii, vehiculul a mers cu anvelope de iarnă Goodyear pentru a se asigura că echipa poate ajunge la meciuri indiferent de condiţiile meteo. Vara, fără zăpadă sau gheață care să îngrijoreze, confortul și fiabilitatea sunt cei mai importanți factori, Marathon Coach fiind alegerea potrivită. Goodyear este furnizorul oficial pentru Juventus încă din sezonul 2011-2012.

August 2013 masinisiutilaje.ro

61


FORMARE PROFESIONALĂ

Se deschide primul centru de formare profesională pentru lucrul la înălţime din Europa de Est În luna septem­ brie se inaugurează la Bucureşti primul centru de formare profesională pentru lucrul la înălţime din Europa de Est, denu­ mit Safety Academy, unde se vor orga­ niza următoarele tipuri de cursuri: Gama completă de cursuri cu privi­ re la siguranţa la înălţime; Cursuri de formare persoană competentă; Cursuri de formare pentru accesul pe frânghie; Cursuri de salvare în spaţii închise; Cur­ suri personalizate şi specifice unei in­ dustrii; Ghid privind Sănătatea şi Securi­ tatea în Muncă şi Stu­ dii la locul de muncă. Text: Cătălin Costache

62

masinisiutilaje.ro August 2013

S

afety Academy, Academia de Lucru la Înălţime oferă cursuri de nivel superior pe baza unor programe de instruire standard sau personalizate în funcţie de industrie. Cursurile sunt structurate pe module, astfel încât să poată acoperi o gamă largă de industrii unde este necesar şi/sau obligatoriu acest curs: Teleco-

municaţii, Petrol şi Gaze, Transporturi, Construcţii, Electrică, Metalurgie, Mententanţă sau Utilităţi. Primele companii care au beneficiat de aceste traininguri sunt: Vodafone România, ArcelorMittal Galaţi, ArcelorMittal Hunedoara, E-on Moldova, Lafarge Medgidia, Huawei Technologies Ltd, Orange şi alte companii. Cu durata de 1-3 zile şi un număr de


6 – 8 persoane per sesiune, Safety Academy ajută lucrătorii să dobândească informaţii teoretice, practice şi educative cu privire la utilizarea echipamentului individual de protecţie pentru lucru la înălţime cu scopul de a efectua sesiuni de training interne şi de conştientizare a angajaţilor la riscurile cărora se supun în timpul lucrului la înălţime. Conform statisticilor realizate de către Capital Safety, cele mai multe accidente în lucrul la înălţime se întâmplă persoanelor care au o vechime în muncă de cel puţin 10-15 ani din cauza faptului că acestea devin sigure pe ceea ce fac şi nu mai sunt precaute. Cursurile academiei de lucru la înălţime sunt realizate sub egida Viroti Global Safety Solutions şi Capital Safety. Trainingurile sunt susţinute de către persoane calificate, cu experienţă, absolvente a cursurilor “Institute Technique de Formation En Hauter” din Paris şi cu susţinere Capital Safety, oferind o amplă experienţă practică şi concretă, incluzând mai multe sectoare de activitate: petrol şi gaze, construcţii, telecomuni-

caţii, servicii publice, energie regenerabilă etc. În baza acestor cursuri se eliberează un certificat CNFPA cu valabilitate de 2 ani de la data emiterii. Pentru continuarea calificării este necesar un nou modul de actualizare.

Trainingul este structurat pe 3 părţi: Teorie, Testare şi Practică Partea teoretică cuprinde module de Conştientizare a pericolelor ce pot apărea în timpul lucrului la înălţime, Protecţia Colectivă, Protecţia Individuală ( Standarde/Limite), Forţa de impact, Factorul de cădere, Calcularea distanţei necesare pentru utilizarea corectă a Echipamentului de Lucru la

Înălţime, Inspecţia Echipamentului Individual de Protecţie, Întrebări şi răspunsuri ( discuţie liberă) şi Legislaţie. Partea de Testare conţine un test pentru evaluarea cunoştinţelor teoretice. În ceea ce priveşte Partea Practică, aceasta fiind şi cea mai importantă, putem vorbi despre Prezentarea EIP specific pentru lucrul la înălţime Ham/Retractabile/Puncte De Ancorare, Verificarea EIP înainte de utilizare, Ajustarea hamului /testul de suspensie, Utilizarea EIP în timpul accesului şi lucrului pe turnul de aplicaţie, Utilizarea Retractabilelor pentru deplasarea pe orizontală şi verticală, Implementarea şi utilizarea sistemelor retractabile pe suport de lucru flexibil şi pe suport de lucru rigid, Poziţia corectă de lucru şi Exerciţii practice

pentru urcarea şi coborârea utilizatorilor. Urmată evident la final de exerciţii practice şi diferite tipuri de salvare.

Safety academy Cursurile Safety Academy se vor desfăşura în str. Piersicului, nr. 1, Dragomireşti Vale, Şoseaua de Centură, judeţul Ilfov. Viroti Global Safety Brands este înfiinţată ca societate cu capital integral privat românesc şi oferă o gamă largă de produse şi servicii în domeniul echipamentelor de protecţie a muncii şi lucrul la înălţime. Know-how-ul echipei manageriale precum şi a tuturor colaboratorilor, partenerilor şi a echipei tehnice, se bazează pe o experienţă de peste 20 ani în domeniul echipamentelor şi soluţiilor pentru protecţia muncii.

August 2013 masinisiutilaje.ro

63


INTERVIU

O poliţă de asigurare

a utilajelor sau echipamentelor oferă siguranţă constructorilor Nu vă lăsaţi utilajele la voia întâmplării, asiguraţile împotriva riscurilor precum: operarea incorectă sau neglijență, catastrofele naturale (furtună, grindină, inundaţii, cutremur, alunecări de teren etc), incendiu, explozii, furt, coliziuni etc este sfatul celor de la Groupama Asigurări. Lucian Marin, Director Tehnic Non-Viaţă Groupama Asigurări ne-a detaliat despre produsele Groupama Asigurări destinate constructorilor. TexT: Ana Oprea

G

roupama şi-a întărit considerabil prezenţa sa pe piaţa internaţională a asigurărilor, activităţile Grupului desfăşurându-se în 14 ţări. În Franţa, la nivel naţional, Groupama este organizată pe structură a două entităţi: Federaţia naţională Groupama şi Groupama S.A. Conducerea Grupului se bazează pe un sistem electiv şi de împărţire a responsabilităţilor. Puteţi opta pentru o poliţă anuală (asigurarea se desfăşoară pe un an, indiferent de numărul lucrărilor) sau punctuală, pentru un singur proiect (project cover). Poliţa de asigurare anuală acope-

64

ră evenimentele care survin în perioada de valabilitate a contractului şi sunt semnalate în scris către Groupama Asigurări. Poliţa de asigurare pe proiect acoperă un singur proiect derulat pe maxim 5 ani (proiectare şi construcţie) şi explicat pe larg în poliţa de asigurare. În plus, beneficiaţi şi de o perioadă extinsă de raportare a daunelor – după finalizarea proiectului, asigurarea încă acoperă eventualele daune cauzate de erori în perioada de proiectare sau construcţie.

Maşini şi Utilaje: Ce riscuri acoperă asigurarea destinată maşinilor şi utilajelor pentru con-

masinisiutilaje.ro August 2013

strucţii?

Lucian Marin: Riscurile pentru asigurarea destinată maşinilor şi utilajelor pentru construcţii variză de la un asigurător la altul. Asigurarea Groupama pen-

tru constructori este de tipul “all risks”. O putem asemăna cu poliţa CASCO de la autoturisme, dar beneficiază de acoperire la riscuri specifice lucrului pe un şantier. Aceasta acope-


ră operarea incorectă sau neglijentă a utilajelor, catastrofele naturale (furtună, grindină, inundaţii, cutremur, alunecări de teren etc.), incendiu, explozii, furt, coliziuni etc.

Maşini şi Utilaje: Ce tipuri de utilaje pot fi asigurate? Lucian Marin: Prin aceste poliţe, pot fi asigurate utilajele folosite în mod normal pe un şantier de construcţii. Regim special au echipamentele folosite la construcţia tunelelor şi cele folosite în foraje de petrol şi gaze, care pot fi acceptate în asigurare, în anumite condiţii, de către companiile de asigurări. În general, nu se asigură echi-

pamentele şi sculele de mână unde există un control mai dificil al anumitor riscuri. De asemenea, pot exista limitări legate de vechimea utilajelor şi de amplasarea acestora în şantiere.

Maşini şi Utilaje: Pe ce perioadă poate fi încheiată poliţa de asigurare? Lucian Marin: Pentru asigurarea utilajelor, cea mai întâlnită perioadă de asigurare este de 12 luni. Echipamentele şi utilajele pot fi incluse pe o poliţă de asigurare a şantierului, în acest caz sunt asigurate pe toată perioada acestei poliţe. Groupama Asigurări oferă o asigura-

re flexibilă constructorilor, în funcţie de durata proiectului dezvoltat. Există o poliţă anuală, indiferent de numărul lucrărilor, sau punctuală, pentru un singur proiect, pe o durată de maximum 5 ani. În plus, constructorii beneficiază de o perioadă extinsă de raportare a daunelor. După finalizarea proiectului, asigurarea încă acoperă eventualele daune cauzate de erori în perioada de proiectare sau construcţie.

Maşini şi Utilaje: Care sunt criteriile luate în considerare atunci când se stabileşte suma asigurată? Lucian Marin: Suma asigurată

de poliţă este valoarea de nou a utilajelor şi echipamentelor, iar plata despăgubirilor se face nou per vechi. Pentru cazurile de daună totală, calculul valorii maxime a indemnizaţiei pe care despăgubitul o primeşte porneşte de la valoarea de nou a echipamentului său a utilajului şi se ajustează în funcţie de orele de funcţionare şi de vechimea acestuia.

Maşini şi Utilaje: Ce despăgubiri pot fi primite de constructori? Lucian Marin: Despăgubirile sunt diferite, în funcţie de caracteristicile utilajului sau echipamentului asigurat, iar aces-

August 2013 masinisiutilaje.ro

65


INTERVIU tea sunt stipulate în poliţă încă de la cumpărarea ei.

Maşini şi Utilaje: Care sunt avantajele unei astfel de poliţe? Lucian Marin: O poliţă de asigurare a utilajelor sau echipamentelor oferă siguranţa constructorilor. Îşi protejează investiţia şi sunt conştienţi de faptul că nu vor avea în companie cheltuieli excepţionale în cazul apariţiei unor daune. Sub protecţia unei poliţe de asigurare, aceştia sunt convinşi că în afară de perioada de reparaţie nu vor avea întreruperi în activitatea lor. Maşini şi Utilaje: Pentru ce alte tipuri de asigurări mai pot opta constructorii? Lucian Marin: Există o varietate de poliţe care pot răspunde nevoilor constructorilor. În funcţie de specificul activităţii şi şantierului, prin Groupama Asigurări aceştia pot opta pentru poliţe de accidente de persoane, poliţe de sănătate, auto, property, de răspundere civilă

sau poliţe de construcţii montaj. Toate aceste poliţe îi vor ajuta să treacă mult mai uşor peste eventualele daune.

Maşini şi Utilaje: Cum a mers în 2012 piaţa de asigurări pentru maşini şi utilaje de şantier? Lucian Marin: În ceea ce priveşte asigurările de maşini şi utilaje de şantier, putem spune că 2012 a fost un an bun. Maşini şi Utilaje: Poliţa de asigurare acoperă şi riscul de furt? Lucian Marin: Da, asigurarea pentru maşini şi utilaje poate acoperi şi riscul de furt. Maşini şi Utilaje: Cât de importante sunt asigurările care acoperă accidentele de muncă? Lucian Marin: Oamenii sunt foarte importanţi pe un şantier de construcţii, iar impactului pe care îl pot avea eventualele accidente asupra vieţii acestora şi al afacerii este unul major. Asigurările care acoperă accidente de

Asiguraţi-vă utilajele împotriva riscurilor precum: operarea incorectă sau neglijentă, catastrofele naturale (furtună, grindină, inundaţii, cutremur, alunecări de teren etc), incendiu, explozii, furt, coliziuni etc este sfatul celor de la Groupama Asigurări.

66

masinisiutilaje.ro August 2013

muncă sunt importante pe durata dezvoltării unui şantier, tocmai pentru că acţionează ca o plasă de siguranţă pentru constructori, în cazul în care aceştia se confruntă cu astfel de situaţii.

Maşini şi Utilaje: Cât la sută din constructorii din România îşi fac asigurări şi pentru angajaţi?

Lucian Marin: Un procent al asigurărilor încheiate strict de constructori este greu de estimat, deoarece nu putem şti care este numărul şantierelor active. Mulţi dintre cei care construiesc aleg să nu declare forţa de muncă pe care au angajat-o, din acest motiv renunţând la asigurarea oamenilor.


UTIL

Cum să...

inspectăm un buldoexcavator Buldoexcavatorul este o combinație de tractor, excavator și încărcător frontal, fiind considerat de marea majoritate a celor din domeniu ca fiind „briceagul armatei elvețiene“ în gama utilajelor de construcții. TEXT: Mircea Ciolpan

R 1

evenim cu rubrica de util, de această dată cu sfaturi despre cum să inspectați un astfel de utilaj dacă doriți să-l achiziționați second hand.

Cupa frontală, dinții Cupei și brațele

Când inspectați cupa pentru eventuale semne de uzură, fiți atenți la grosimea marginilor pereților laterali, la partea inferioară a acesteia precum și la integritatea sudurilor acesteia. Dacă pereții laterali sau partea inferioară prezintă semne avansate de uzură sau subțiere e bine să renunțați la achiziție sau să luați în calcul cumpărarea unei cupe noi. Același lucru se aplică și în cazul unor suduri afectate. De asemenea, trebuie să vă uitați cu atenție la dinții cupei, să fie toți, să fie bine fixați și cât mai puțin uzați pentru a vă scuti de o cheltuială în plus după achiziție. Verificați marginea de taiere a cupei de posibile crestături - așa-zisa dantelare sau alte semne de uzură. Nu uitați că puteți prelungi durata de viață a marginilor prin întoarcerea acestora. După ce ați inspectat cupa verificați brațele sistemului de încărcare pentru eventuale fisuri, resudări sau în-

doiri. Fisurile pot rezulta atunci când utilajul a fost forțat dincolo de capacitățile sale sau, mai puțin probabil, datorită unui defect structural din fabricație. Resudurile sunt un semn clar de lucrare de reparație, iar curbarea ar putea indica faptul că utilajul a fost rostogolit sau răsturnat în timpul funcționării. Exact cum ați procedat pentru brațul încărcător, verificați și brațul excavator pentru eventualele fisuri, resudare sau îndoire. Asigurați-vă că adâncimea maximă de săpare a buldoexcavatorului este cea de care aveți nevoie.

2

SiStemul hidrauliC și motor

Sistemul hidraulic este responsabil pentru funcționarea corectă și eficientă a mai multor părți în mișcare ale buldoexcavatoarelor, astfel că, verificarea componentelor sistemului nu trebuie făcută în grabă. Verificați furtunurile să nu aibă întreruperi, fisuri sau zgârieturi și asigurați-vă că toate cuplajele sunt în stare bună. Verificați cilindrii hidraulici pentru orice semne de scurgeri sau deteriorări, inclusiv urme de lovituri

sau zgârieturi. Urmele de lovituri și zgârieturi pot fi potențiale rute de pierderi hidraulice. În plus, acestea ar putea fi rezultatul deteriorării unor bucșe de etanșare sau siguranțe de fixare. În cazul în care sesizați orice pierdere de presiune în sistem la operarea atașamentelor, dificultate în a vira, temperatură ridicată a lichidului hidraulic, zgomot anormal, trebuie să știți că sistemul hidraulic este cel mai probabil vinovat. În ceea ce privește brațele sistemului de stabilizare acestea sunt operate tot prin sistemul hidraulic. Verificați pistoanele brațelor să nu prezinte scurgeri, fisuri, loviri precum și plăcile de stabilizare să fie drepte.

3

SiStemul de tranSmiSie

Buldoexcavatorul are în general trei variante de configurații a axelor: 4x2, 4x4 respectiv 4x4x4. Pentru a preîntâmpina orice problemă, dați importanță inspecției axelor pentru depistarea eventualelor scurgeri. Da-

torită construcției, axa față este cea mai expusă daunelor cauzate de pietre în timpul exploatării. Dacă în timpul testului auziți un zgomot excesiv emis de arborele de acționare atunci când utilajul este în funcțiune, ar putea fi un semn de deteriorare a transmisiei sau că articulațiile universale ale arborelui de acționare ar putea avea nevoie de înlocuire.

4

funCționarea generală

Pentru a vă face o idee asupra condițiilor în care acesta a fost operat verificați starea generală a interiorului cabinei - scaun, joystick-uri și pedale. Corelați orele de funcționare ale utilajului cu starea generală a interiorului. Fixați stabilizatorii, ridicați anvelopele de la sol și plimbați brațul excavator de la stânga la dreapta în vederea descoperirii oricărei bucșe slăbite. După ce ați terminat inspecția vizuală și funcțională, nu uitați să cereți istoricul de service al utilajului precum și un istoric al lucrărilor la care a fost folosit înainte de a fi pus spre vânzare.

August 2013 masinisiutilaje.ro

67


RESURSE UMANE

Pagina lunară de joburi în construcții Din 205 de joburi valabile la data de 12.08 am selectat pentru dumneavoastră: IngIner AchIzIţII construcţII/InstAlAţII cos technIcs s.r.l.

oraş: Bucureşti Pregătirea şi experienţă: Studii superioare de profil tehnic (electronică, electrotehnică, automatică, telecomunicaţii) şi/ sau construcţii. Minim 4 ani experienţă în ofertare, achiziţii şi derulare contracte de antrepriză lucrări de construcţii. Cunoştinţe solide operare PC: MSOffice, Autocad, MS Project. Bune cunoştinţe de limba engleză Abilităţi tehnice. Spirit de echipă şi de colaborare responsabilităţi şi sarcini: Inginer achiziţii ofertare contractare cu experienţă în derulare contracte de antrepriză Instalaţii electrice (curenţi tari şi slabi) şi construcţii Întocmeşte ofertele tehnico-comerciale la proiecte, participă în procesul de negociere şi contractare cu beneficiarul. Negociază contractele comerciale cu furnizorii şi subantreprizele. Urmăreşte derularea contractelor de antrepriză de la semnare până la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi în perioada de garanţie. Verifică situaţiile de lucrări/plată ale subantreprizelor. Realizează graficele de livrări şi execuţie la proiecte (în colaborare cu departamentul de execuţie) şi urmăreşte încadrarea în termenele contractuale asumate. Întocmeşte situaţiile de plată şi le susţine în faţa reprezentantului beneficiarului; urmăreşte situaţia încasărilor la proiectele de care răspunde. Realizează bugete şi cash-flow-uri şi ţine evidenţa costurilor la proiect. Pachet salarial corelat cu performanţa. contact: office@cos.ro

MAIstru construcţII structură clAsIcă beton ArMAt - huMAn resources - neFertItI grouP

oraş: Bucureşti, Craiova Descrierea postului: Clientul nostru este un grup internaţional de companii ce activează în domeniul executării de lucrări de construcţii de mare anvergură. Posturile pentru care realizăm în acest moment selecţia – MAISTRU coordonare lucrări - sunt

68

masinisiutilaje.ro August 2013

nou activate, şi vizează: - Execuţia unui cartier de locuinţe în Bucureşti: 1 post - Execuţia unor lucrări speciale şi a unor clădiri rezidenţiale în apropiere de Craiova: 5 posturi cerinţe: - Studii tehnice - Limba engleză - mediu - Experienţă practică în coordonarea de echipe de construcţii - Experienţă Minim 3 Ani în domeniu -portofoliu de lucrări - Disciplină Şi Organizare la locul de muncă - Disponibilitate de a executa lucrări în deplasare contact: cv@nefertiti-hcc.ro

IngIner constructor/IngIner InstAlAţII construcţII - sc trAns Ar trust srl

oraş: Arad societate de construcţii angajează: - Inginer construcţii civile şi industriale; - Inginer instalaţii construcţii. Persoană activă, foarte bine organizată, cu iniţiativa, orientată către obţinerea de rezultate, abilitatea de a rezolva problemele în timp optim. Seriozitate, responsabilitate, dinamism. Experienţă în domeniu: MINIM 1 AN. responsabilităţi Principale: - Întocmire de oferte, grafice de execuţie; - Pregătirea şi lansarea în execuţie a proiectelor. - Cunoştinţe Microsoft Office, Autocad. Permis conducere: Cât. B contact: info@transartrust.ro

IngIner construcţII hIDrotehnIce - MAŞInI hIbrID srl

oraş: Bucureşti, Giurgiu, Olteniţa cerinţe Persoană cu experienţă în construcţii hidrotehnice şi de manager proiect lucrare hidrotehnică, cu posibilitatea de deplasare în judeţul Călăraşi, oraş Olteniţa.

Project MAnAger – construcţII - AntAl InternAtIonAl netWorK roMânIA

oraş: Bucureşti responsabilităţi: - Coordonează şi răspunde de activitatea proiec-

tului şi implicit a angajaţilor alocaţi pe proiect - Este responsabil de relaţia cu clientul de la semnarea contractului comercial până la încasarea întregii contravalori a contractului şi încheierea acestuia cu succes; - Stabilirea şi menţinerea unei relaţii profesionale cu clienţii şi alte părţi implicate în proiecte; Profilul candidatului - Studii superioare tehnice: Inginer Construcţii Industriale şi Civile; - Minim 5 ani experienţă în desfăşurarea de proiecte de construcţii de anvergură; - Experienţă de lucru într-o companie multinaţională reprezintă un avantaj; - Experienţă solidă în managementul echipei; - Experienţă în dezvoltarea colaborării cu beneficiarii proiectelor de la faza de preluare lucrare până la încheierea acesteia; - Experienţă în managementul cotractorilor: alegere, negociere, urmărire îndeplinire lucrare, finalizarea lucrării; - Engleză - nivel avansat contact: Romania@antal.com

IngIner construcţII cIvIle - DAnYA cebus roM srl

oraşe: Bucureşti, Craiova, Caracal cerinţe - Inginer construcţii civile pentru departamentul tehnic cu experienţă în proiecte de mare anvergură - Menţine legătura cu proiectantul şi arhitectul lucrării - Disponibilitate de a lucra în provincie zona Craiova-Caracal - Întocmirea documentaţie aferente lucrărilor de execuţie - Cerinţe: limba engleză fluent - Studii terminate - Experienţă minim 3 ani în proiecte mari beneficii: - Salariu atractiv; Mediu de lucru profesional; Cazare; Alte beneficii funcţie de situaţiile create şi/sau negocierii contact: office@danya-cebus.ro

Dacă ai anunţuri de angajare te rugăm să le trimiţi pe adresa redacţiei pentru a le publica în cadrul acestei rubrici. office@masinisiutilaje.ro

Urmăriți-ne pe www.bestjobs.ro


LICITAȚII

e c i l b u p i i ţ a t Lici r o l i i ţ c u r t s n în domeniul co 87,060 ă fără TVA: 154,9 Valoarea estimat RON ertelor ntru primirea of Termen limită pe .2013 participare: 10.09 sau a cererilor de

Achiziţii, de contact: Biroul România, Punct (e) a - Tatia8, În atenţia: Monic Ţel. +40 26170605 apaservsm. salajan_monica@ na Sălăjan, Email: t (URL): 056, Adresa interne ro, Fax: +40 261721 www.apaservsm.ro ă fără TVA: între Valoarea estimat 8,421 RON 28,119,341 şi 29,28 ertelor ntru primirea of Termen limită pe .2013 participare: 24.09 sau a cererilor de

ct: Denumire contra ţiei sta a re za ni Moder . Mureș de cale ferată Tg nia ractantă: Compa Autoritatea Cont 11:00 SĂ ” FR rate “C Naţională de Căi Fe , 38 . nr str. Dinicu Golescu ct: Adresa poştală: Denumire contra ştal: po d Co i, şt re cu uţie autostrada Bu : ec ea Ex at și lit ca re Lo ta Proiec sector 1, Măt: ac nt co de (e) t turile 1, 2, 3 și 4 Punc Sebeș - Turda, Lo :00 010873, România, : ail Em 8, 52 : Compania Naţi- 08 99 31 +40 21 ea Contractantă at rit to Au dălina Arhire, Ţel. 9, SA 54 le 58 na ct: zi şi Drumuri Naţio cfr.ro, Fax: +40 2131 onală de Autostră madalina.arhire@ Denumire contra ntru: Golescu u nic .ro Di l cfr du w. rare trotuare pe ar ww pa lev ): re Bu RL și ă: (U e t al er ne şt er ţin po int tre În resa 3Ad Adresă t lo d 2; Co i, t 2- sector ă fără TVA: calitatea: Bucureşt lot 1- sector 1; lo NR 38, Sector 1, Lo Valoarea estimat ntact: co de ctor 5; lot 5 (e) se t 4nc t Pu lo ia, sector 3; 0873, Român 01 al: şt po 45,211,089 RON r i Timișoara lo l. te Ţe ale municipiulu ţare Externă, primirea ofer an 6, ru nt Fin or ct pe cu se iţii ită hiz lim Ac Termen 13, Direcţia : Municipiul Timi, icipare: 21.08.20 ţia: Ştefan Scoruş ea Contractantă rt en at pa at rit În de to 9, or Au 29 ril 43 re 26 +40 21 sau a ce Email: Finanţare Externă, şoara Director Achiziţii cu 11:00 298, Bv. C.D.Logă nr.1, , Fax: +40 212643 .ro et dn an Adresa poştală: @ lae co horia.ni ştal: 300030, : Timişoara, Cod po : www.cnadnr.ro ea ): ct at ra RL lit nt (U ca t Lo co ne er ire int m ul Denu uţie Adresă de contact: Servici TVA: proiectare și exec România, Punct (e) ea estimată fără Acord – cadru de ar în lo 8, ii 47 Va aţ 08 ic 64 un 25 om l. +40 radioc RON Achiziţii Publice, Ţe a unui punct de : 2,481,175,385.81 ertelor ud of exandrescu, Email a să Al ire Nă ia – im vin pr iţa La : ru str În atenţia judeţul Bi en limită pent Te0 de +4 rm x: ul Te ici Fa , 13 rv .ro Se .20 m : .09 iat tă imar ractan icipare: 12 achizitiipublice@pr Autoritatea Cont cererilor de part i a şt u re ): sa cu RL Bu (U t 31 ne 07 inter iale - UM 256408477, Adresă lecomunicaţii Spec 16:00 dependenţei 323 In ul lai .ro Sp m ă: iat al ar şt im www.pr Adresa po d poştal: ă fără TVA: atea: Bucureşti, Co : ct ra nt co Valoarea estimat A, sector 6, Localit ire l m diu nu Se t: De r ac lo nt le co ţe de re Punct (e) extinderea 30,000,000 RON 060044, România, Reabilitarea și imirea oferMunicipiul 0 212022720, În în +4 e l. ar Ţe i, liz şt na re ca cu limită pentru pr și en ă rm ap Te de U.M. 0731 Bu . are: stsnet rilor de particip Email: danghita@ telor sau a cere Satu Mare atenţia: Ghiţă Dan, RL): SA (U V t ER ne er AS int AP : să tă re ractan 281, Ad 26.09.2013, 10:00 Autoritatea Cont ro, Fax: +40 212222 o . s.r st TU MARE S.A http://www. u nr. 9/A, ct: ă fără TVA: Str. Gara Ferăstră Denumire contra Adresa poştală: Valoarea estimat , 10 02 44 al: ări pentru şt po lu d ecutarea de cr : Satu Mare, Co Ex ea at lit ca Lo 1,630,103.41 RON , r iţii lo erte vestiţii „Parc Biroul Achiz ntru primirea of obiectivul de in nct (e) de contact: Pu ia, ân m Ro Termen limită pe , ti13 Ta .20 aSud” participare: 02.09 8, În atenţia: Monic Industrial Bistriţa Ţel. +40 26170605 sau a cererilor de eras ap ctantă: Municipiul @ ra ica nt on Co _m : salajan Autoritatea ana Sălăjan, Email 10:00 t ne er 1721056, Adresă int Bistriţa Lovsm.ro, Fax: +40 26 p-ta Centrală nr. 6, .ro : m ct vs ra er nt as Adresa poştală: co ap w. ire ww ): , RoRL 40 Denum (U 00 42 ţii Cod poştal: A: întrucţii și instala calitatea: Bistriţa, estimată fără TV ea ţa Lucrări de cons ar Pia lo a, Va de riţ ri st ră Bi contact: RON ivului „Luc mânia, Punct (e) de 19 şi 35,482,267 aferente obiect 5,5 ,10 0 34 le +4 l. ca tre Ţe r , de lo iţii te er durilor iciul Achiz ntru primirea of reabilitare a po 9 Centrală, nr.1, Serv : Termen limită pe 13 re – km 152+14 .20 nă .09 Du 17 3223923, În atenţia e: ste 26 ar pe 0 ip tă +4 ic fera 263237323/ rilor de part curești re Bu isce a CF iab u ar ia sa im lin pr 7, : primaria@ și km 165+81 Grecu Elena, Email nţa” ta a. ns rit :00 Co ist 08 iab CF ar SR im blice@pr – Constanţa, nia trita.ro, achizitii.pu 6, ractantă: Compa 323/+40 26322470 37 32 26 Autoritatea Cont ro , Fax: +40 SĂ ire contract: m ” aFR nu im “C pr De te w. ra ww Fe i :// RL): http ii reţele de Naţională de Că Adresă internet (U ări de construcţ lescu nr. 38, cr ei Go Lu u ap nic a Di re r. st pa ă: m ţii de po Adresa poştal poştal: riabistrita.ro canalizare și sta ești ea: Bucureşti, Cod ile Odoreu, Păul ăţ ă fără TVA: lit ca lo sector 1, Localitat în e CF at CN uz t: ac Valoarea estimat nt co de (e) t nc Pu ia, N 010873, Român și Ambud pene, SA26,032,694.21 RO erhiziţii Proiecte Euro ctantă: APASERV ra nt Co ntru primirea of ea pe at ită rit CFR SA Direcţia Ac Auto Termen lim atenţia: d-lui În , e: 04 ar 22 ip 12 ic 8/ rt 52 pa rilor de Ţel. +40 213199 TU MARE S.A. telor sau a cere .marin@cfr.ro, rău nr.9/A, tin st ră len Fe va : ra ail Ga r. Em , St Valentin Marin Adresa poştală: (URL): 10, 10.09.2013 11:00 9, Adresa internet re, Cod poştal: 4402 Ma tu Sa : ea at Fax: +40 21315854 lit Loca www.cfr.ro


Noutăți de ultimă oră de la cei mai producători de camioane și utilaje pentru construcții Newsletter-ul Mașini și Utilaje Filme originale Audiență Generală și filme de producător

• •

www.masinisiutilaje.ro

150 RON


autobasculante, autobasculante,cap captractor, tractor, camioane, camioane,şasiuri, şasiuri,remorci remorcişişi semiremorci, semiremorci,autoutilitare, autoutilitare, autobuze autobuze

202-03-3 0% TeTremrm 0% mm enendd aiaieifetft e elivliv inienedd rarraere eceâcâ CoCnodnidi FiFaibaiblitlit : 2: 2lulu t tprporo ţiţiidi d ataete nindi d dudsuese e efifinana şişriorbob e elala dadtaata lelesismimilil nţnaţraereflfl usutsetţeeţe sesm emnn araeredede exeixbiiblil ărăiriii pepepp e e cocnotnt iaiţaăţă rarcatct uluuliui

Pasiune Pasiune pentru pentru Profesionalism Profesionalism

Autobasculanta MAZ 6516V8 - 8X4 - EURO 5 Autobasculanta MAZ 6516V8 - 8X4 - EURO 5 B-dul bl. G1, sc. 2, et.Unirii, 7- 8, nr. ap.65, 72 bl. G1, sc. 2, et. 78, ap. Bucureşti, sector72 3 Bucureşti, sector 3 Tel.: +4021 320 33 98/99 Tel.:Fax: +4021 320320 33 98/99 +4021 30 95 Fax: +4021 320 30 95 E-mail: office@maz.ro www.maz.ro E-mail: office@maz.ro www.maz.ro

MAZ TRUCK & BUS SRL MAZ TRUCK BUSnr.SRL B-dul & Unirii, 65,


Portalul de utilaje

www.masinisiutilaje.ro

Excavatoare şi buldozere

«064'Ĉ+0'4'76+.#,' %HQHŰFLDĠLGHSUHŀXULVSHFLDOHGHGLFDWH SURGXVHORUGHRULJLQH&$6(

din 2006

Anul VIII Nr. 08 (90) August 2013 PREȚ: 15 LEI

Filtre

#EEGUQTKK

#ODTGKCLG

4WNOGPĉK

.WOKPK

2TGœWTK5RGEKCNG www.titanmachinery.ro

B8&85(¨7I- Parcul Industrial A1, Autostrada BucureŅti-PiteŅti km 13.2, Ilfov CLUJ - Str. GċRii nr. 8A Localitate BonŤida, JudEŤul Cluj ORADEA - Str. Matei Corvin, Nr. 110, Oradea, JudEŤul Bihor ROMAN - Str. Nicolae "ċlcescu nr. 28, Mun. Roman, JudEŤul NeamŤ SLA7,1A - DN 65, Km 37, JudEŤul Olt 7,0,¨OARA - Calea Lugojului nr. 58-60, Com. Ghiroda, jud. TIMIŅ 

t el: +4 021 3504935 tel: +4 0374 367698 t el: +4 0374 367605 t el: +4 0374 367603 t el: +4 0755 016201 t el: +4 0374 367604

francisc.csilcser@titanmachinery.ro laszlo.erdelyi@titanmachinery.ro edgar.knuell@titanmachinery.ro ciprian.parvan@titanmachinery.ro horia.codrianu@titanmachinery.ro

Februarie 2013 masinisiutilaje.ro

1

Mașini si utilaje pentru construcții

Anul VIII

Nr.08 (90)

AUGUST 2013

www.masinisiutilaje.ro

24'Ĉ74+52'%+#.'

ANALIZĂ Conduşi de eficienţă

RUUKKI

România, o piaţă cu potenţial

JCB

Un JS220 lucrează în centrul Londrei

TITAN MACHINERY OPEN DAYS

KLAUS IOHANNIS: SIBIU ESTE un oraş ce atrage NOI INVESTIŢII

Profile for Masini si Utilaje

Masini si utilaje pentru Constructii  

Masini si utilaje pentru Constructii  

Advertisement