CodeМ - Брой 7, 2019 г.

Page 1

DESTINATION

CASA CLARA - СТИЛ И РАЗКОШ

ДИАМАНТЕНАТА КУХНЯ 1

КОРСИКАÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÅÁÅ ÑÈ Â ÑÂÎß ÄÎÌ www.UES.bg

/ +359 882 600 600 / гр. София

/ бул. Патриарх Евтимий 17
Съдържание / Content DESIGN DESIGN SAMOTRACIA 6 SAMOTRACIA HOME STYLE ДИАМАНТЕНАТА КУХНЯ АПАРТАМЕНТ В КИЕВ CASA CLARA СТИЛ И РАЗКОШ ИНТЕРИОР ПО МЪЖКИ

HOME STYLE 12 THE DIAMOND KITCHEN 22 AN APARTMENT IN KIEV 28 CASA CLARA STYLE AND LUXURY 40 INTERIOR OF THE MALE

HOTEL INTERIOR HOTEL INTERIOR ДИЗАЙНЕРЪТ РАЗКАЗВА 48 THE DESIGNER TELLS LIFE STYLE SECRET GARDENS УМЕН ДОМ MATSUDA STYLE ПРОИЗВЕДЕНО В ЯПОНИЯ ОБИЧАМ ТЕ ПО МИЛИОН НАЧИНИ!

LIFE STYLE 56 SECRET GARDENS 62 SMART HOME 66 MATSUDA STYLE MADE IN JAPAN 70 I LOVE YOU IN A MILLION WAYS!

THE PLACE THE PLACE SPEAK EASY AND HAVE FUN 74 SPEAK EASY AND HAVE FUN CHATSWORTH ENGLISH SPEAKING CHATSWORTH ENGLISH SPEAKING SCHOOL SCHOOL WORLD WORLD КОРСИКА - 76 CORSICA ОСТРОВЪТ НА THE ISLAND OF ВДЪХНОВЕНИЕТО INSPIRATION.

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Фотографи Пламен Кожухаров Предоставени снимки от HENGE DE CASTELLI SCIC Снимка на корицата: ARKETIPO Стилист и гримьор Ели Найденова Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889 700 412

6

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Photographers Plamen Kojuharov Featured photographs of HENGE DE CASTELLI SCIC Cover photo: ARKETIPO Stylist and make-up artist Eli Naydenova Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359 889 700 412DESIGN

SAMOTRACIA

отоциклетът, проектиран от Марио Тримарчи за Де Кастели, представлява отражение върху естетиката на движението. Дизайнът следва формите на тялото върху мотора, като дава усещане за вълнуващо физическо и психическо напрежение при каране на високи скорости. Типичните аеродинамични криви са оставени настрана, а обтекателят, който прикрива вътрешното инженерство, следва логиката на фотографията във времето, като визуална интерпретация на скоростта. С течение на времето, с естественото окисляване на медта, мотоциклетът изглежда актуално съобразен с градската среда.

М

8


DESIGN

9


DESIGN

10


DESIGN

Албино Челато, изпълнителен директор на Де Кастели, ентусиазирано стартира този нов проект за Седмицата на дизайна в Милано 2018 в Палазо Литта: „Металът, неговата изработка, експериментиране и проучвания са основният бизнес на моето семейство в продължение на четири поколения. Възможността за прилагане на ноу-хау на Де Кастели в друга област, различна от тази на мебелите, бе вълнуващо предизвикателство, също така и поради моята лична страст към мотоциклетите. Беше много удовлетворяващо преживяване да превърна в реалност проекта на Марио Тримарчи. Първият мотоциклет с каросерия изцяло от мед.” 11


DESIGN

SAMOTRACIA

he motorcycle designed by Mario Trimarchi for De Castelli represents a reflection on the aesthetics of movement. The design follows the forms of the body on the bike, giving the object a sense of the thrilling physical and mental tension of riding at high speeds. Typical aerodynamic curves have been put aside, and the fairing that conceals the inner engineering is segmented as in the logic of time-lapse photography, like a visual interpretation of speed. Over time, with the natural oxidation of the copper, the object is aligned with the time of the city, experienced in an eternally contemporary condition.

Albino Celato, CEO of De Castelli, has enthusiastically launched this new project for Milano Design Week 2018 at Palazzo Litta: „Metal, its workmanship, experimentation and research have constituted the core business of my family for four generations. The possibility of applying the know-how of De Castelli in different field, other than that of furniture, has been a thrilling challenge, also because of my personal passion for motorcycles. It has been a very satisfying experience to make Mario Trimarchi’s project a reality. The first motorcycle with bodywork entirely in copper”

T

12


DESIGN

13


HOME STYLE

ДИАМАНТЕНАТА КУХНЯ

о дизайн на Марсия и Леонардо Даинели, проектирана за Scic Italy. Един дизайн, вдъхновен от „Ренесанса”, с характерно излъчване, обогатен със скъпоценни материали и най-новото технологично оборудване. Изтънченост, изразена чрез блясъка на лака, в комбинация с блясъка на кристала. Кухня с привлекателни форми, която не остава незабелязана, извършваща множество функции, без да се отказва от елегантността и оригиналността.

П

14


HOME STYLE

15


HOME STYLE

Дългогодишен опит, изследвания, традиции, страст и иновации са в основата на успеха на Diamond - моделът, който ни представя брандът. Компанията прилага най-добрите съвременни технологии, а строго контролираните производствени процеси и използването на първокласни материали, са гарант за качество, което остава непроменено във врмето. Керамика, MDF, естествено дърво (дъб, череша, орех, кестен), стъкло, гранит, мрамор, кварц, метали – креативно комбинирани за перфектен резултат. 16


HOME STYLE

17


HOME STYLE

LED осветление, задействано от сензори за движение, плавно отварящи се вратички на шкафове, интегрирани уреди, висококачествени аксесоари, специално лепило, което предотвратява проникването на влага в мебелите - всичко това прави кухнята Diamond на SCIC още по-желана и подходяща за вашия дом. Модерно решение в бял или тъмен цвят, с централен остров или слята с хола в открито пространство. Кухнята, която никога не сте си представяли! Diamond! 18


HOME STYLE

19


HOME STYLE

THE DIAMOND KITCHEN esigned by Marzia and Leonardo Dainelli, designed for Scic Italy. It is a design inspired by the Renaissance with a characteristic radiance enriched with precious materials and the latest technological equipment. Sophistication, expressed by the gloss of the varnish, combined with the glitter of the crystal. A kitchen with attractive shapes that does not go unnoticed, performing many functions without giving up elegance and originality.

D

20


HOME STYLE

21


HOME STYLE

Years of experience, research, traditions, passion and innovation are at the heart of Diamond‘s success - the model that the brand presents to us. The company uses the best modern technology, and strictly controlled production processes and the use of premium materials are a guarantee of quality that remains unchanged in the company. Ceramics, MDF, natural wood (oak, cherry, walnut, chestnut), glass, granite, marble, quartz, metals creatively combined for a perfect result. LED lighting powered by motion sensors, smoothly opening cabinet doors, integrated appliances, high quality accessories, special glue that prevents the penetration of moisture in furniture - all this makes SCIC‘s Diamond Kitchen even more desirable and suitable for your home. A modern solution in white or dark color, with a central island or fused with living room in open space. The kitchen you have never imagined! Diamond! 22


HOME STYLE

23


HOME STYLE

Апартамент в Киев

24


HOME STYLE

П

редставяме ви един от луксозните апартаменти на PecherSKY. Архитектите майсторки използват изискана палитра от мебели и аксесоари със зашеметяващи медни повърхности, за да създадат дизайн от висок клас. Луксът и практичнотта изглеждат взаимно изключващи се, когато става дума за дизайн. Точно тези компоненти обаче търси едно младо семейство, когато закупува два апартамента в сърцето на Киев. Изискването им е да е светъл, пълен, в същото време просторен и уютен домът, който лесно да се вписва в индивидуалните им потребности. И така, разрушавайки стени и обединявайки, архитектите създават едно ново, модерно пространство. Разделено е логично на две зони: дневна-трапезария-кухня и частна част, където са поставени кабинети на собствениците, спалня за гости, три бани, детска стая и родителска спалня с гардероби. Отворената концепция в дневната позволява естествена светлина от прозорците, които са от пода до тавана, изолирайки всеки ъгъл на пространството. В зоните за забавление се използват примамливи за очите материи и цветове - от тъмното дъбово подово покритие до медните панели, които изкусно са обединени с палитра от бяло и различните нюанси на сиво. За да изглежда интериорът по-драматичен и интригуващ, архитектите добавят невероятни елементи, като мъхестата стена, висяща енергоспестяваща лампа, модерни материи и луксозни мебели, които влизат в ежедневна употреба на семейството. 25


HOME STYLE

Домът въплъщава идеята за ефективно съчетание на комфорт, уют и функционалност. С едногодишно дете, семейството си представя дома елегантен, с интимни и лични пространства. По тази причина архитектите са проектирали зашеметяващата родителска спалня с два просторни гардероба, които осигуряват практично място за съхранение. За да изпълнят изискването на клиента, архитектие се доверяват за мебели и аксесоари на De Castelli, a за баните на Falper. 26


HOME STYLE

27


HOME STYLE

An apartment in Kiev

28


W

e present you one of PecherSKY‘s luxury apartments. Master architects use a sophisticated palette of furniture and accessories with stunning copper surfaces to create high-end design. Luxury and practicality seem mutually exclusive when it comes to design. But these components are looked for by a young couple when they buy two apartments in the heart of Kiev. Their demand is to be a bright, full, yet spacious and cozy home that easily fits into their individual needs. So, destroying walls and uniting, architects create a new, modern space. It is logically divided into two areas: living-dining-kitchen and a private area where owners‘ rooms are located, a guest bedroom, three bathrooms, a nursery room and a master bedroom with wardrobes. The open concept in the living room allows natural light to come from the floor-to-ceiling windows, insulating each corner of the space. In the entertainment areas eye-catching fabrics and colours are used - from dark oak flooring to copper panels that are skillfully combined with a palette of white and different shades of gray. To make the interior look more dramatic and intriguing, the architects add incredible features such as the mossy wall, the hanging energy-saving lamp, modern fabrics, and luxurious furniture that go into everyday use for the family. The home embodies the idea of an effective combination of comfort, coziness and functionality. With a one-year-old child, the family imagine their home to be elegant, with intimate and personal spaces. For this reason, the architects designed the stunning parental bedroom with two spacious wardrobes that provide a practical storage space. To meet the requirement of the client, the architects trust the furniture and accessories of De Castelli and Falper – for the bathrooms. 29


HOME STYLE

CASA CLARA СТИЛ И РАЗКОШ ук въздухът е солен, но животът е сладък. Думата „Casa“ означава дом на няколко от най-романтичните езици на света, а думата „Clara“ - яснота, прозрачност и просветление. Casa Clara е стил и разкош! Известно имение, едно от най-престижните жилища в South Beach в Маями. Семейният дом със седем спални и девет бани, частно крило за гости, домашно кино, винарна, дневна с голяма камина, басейн и собствен плаж с бял пясък е проектиран от Ralph Choeff и Ruben Gomez.

Т

30


HOME STYLE

За създаването на шармантния проект, дизайнерите логично залагат на висококласни материали, доверявайки се на бранда Henge за мебели и осветителни тела. Изключителен интериор с изтънчени елементи! Интериорът е интегриран с екстериора посредством големи плъзгащи се стъклени стени, които се скриват при отваряне. Вратите, разбира се от стъкло, са от пода до тавана и спираща дъха гледка се съзерцава буквално от всяко кътче на дома. 31


HOME STYLE

Място, което владее сетивата ви. В Casa Clara те изживяват екстаз - при докосване, от звук, от аромат, от гледка! Емоции, стимулирани от изгрев до залез слънце, а и след това. От ароматната сутрешна чаша еспресо до усещането, което остава по кожата ви комфортната мека мебел. От гледката, която се разкрива от леглото, релаксирайки удобното в него, до мекотата на дъбовите подове, галеща босите ви крака при всяка крачка... Усещате фината линия между страст и мания за луксозен живот. Тук сякаш животът е толкова прецизно планиран, колкото и перфектно изпълнен. Изградена от уникалност, стойност, новаторство, в Casa Clara всеки детайл синхронизира с останалите. 32


HOME STYLE

33


От Henge прилагат целия си капацитет и опитност за да създадат мебели за цялостното персонализиране на домашната обстановка. Нещо, като лаборатория, където всичко става възможно от ръцете на италиански занаятчии, които използват суровини от най-висок клас. Изборът на мебели произтича в следствие на обширно проучване, което балансира формалната строгост и свобода на творчество, далеч от серийното производство. Осветителните тела са така преобразени, че да отговарят на нуждите на всяко помещение. Като подовите лампи, адаптирани в такива за трапезарията или полилеи, превърнати в стенни аплици. Всичко тук е прецизно сътворено - с мисъл, въображение и безкомпромисен вкус. Casa Clara, като емблема на съвършенство и стил в архитектурата и дизайна, ще остави за дълго отпечатък у ценителите на модерното усещане за живот! 34


35


HOME STYLE

CASA CLARA - STYLE AND LUXURY

he air here is salty, but life is sweet. The word “Casa” means home to some of the most romantic languages in the world and the word “Clara” - clarity, transparency and enlightenment. Casa Clara is a style and luxury! A famous mansion, one of the

most prestigious homes in South Beach in Miami. The family home with seven bedrooms and nine bathrooms, a private guest wing, a home theater, a winery, a living room with a large fireplace, a swimming pool and a private white sand beach was designed by

T

36


HOME STYLE

Ralph Choeff and Ruben Gomez. To create the charming project, the designers logically rely on high-class materials, trusting the Henge brand for furniture and lighting. Exquisite interior with sophisticated elements! The interior

is integrated with the exterior through large sliding glass walls that hide when opened. The doors, of course of glass, are from floor to ceiling and breathtaking views are contemplated literally from every corner of the house.

37


HOME STYLE

38


HOME STYLE

A place that possesses your senses. They experience ecstasy at Casa Clara - by touch, by sound, by aroma, by view! Emotions stimulated from sunrise to sunset and even after that. From the aromatic morning espresso cup to the feeling of the comfortable leather furniture. From the view revealed by the bed, relaxing in its comfort, the softness of the oak floors, caressing your bare feet at every step ... you feel the fine line between passion and mania for a luxurious life. It seems like life is as precisely planned as perfectly made. Built from uniqueness, value, innovation every detail in Casa Clara synchronizes with the others. 39


HOME STYLE

From Henge they apply all their capacity and experience to create furniture for the complete customization of the home environment. Something like a laboratory where everything is made possible by the hands of Italian craftsmen who use raw materials of the highest class. The choice of furniture comes from an extensive study that balances the formal rigor and freedom of creativity away from serial production. Lighting fixtures are so transformed that they fit the needs of each room. As the floor lamps adapted for dining rooms or chandeliers turned into wall-mounted appliances. Everything here is so precisely created - with thought, imagination and uncompromising taste. Casa Clara, as an emblem of perfection and style in architecture and design, will leave a long-lasting impression on connoisseurs of the modern sense of life! 40


HOME STYLE

41


HOME STYLE

ИНТЕРИОР ПО МЪЖКИ

Един характерен мъжки лофт, дизайнерски изпълнен в подпокривната част на жилищна сграда. Типичен пример как суровото пространство може да се преобрази в луксозен и артистичен дом, отразяващ лайфстайла на един представител на силния пол. Дървените греди по тавана и топлият паркет на пода, безупречно си кориспондират в отворената площ на помещението, като контрапункт на каменните стени. 42


HOME STYLE

43


HOME STYLE

44


HOME STYLE

От жилището лъха сила и мощ. Изцяло мраморен работен плот величествено заема своето място в кухненската част, като къс айсберг, а голямата трапезарна маса до него подсказва за изминали и предстоящи шумни вечери. За изпълнение на проекта дизайнерите залагат на мебели и осветителни тела основно от безкомпромисната марка Henge. Комфортният диван със сива дамаска е в комбинация с мекия килим, отново решен в „мъжкия” цвят. Медът е акцентът на концепцията. От емблематичните осветителни тела на Henge до декоративните елементи, които деликатно омекотяват библиотеката с книги. От малките помощни масички и тръбни столове, до кухненските прибори скрити в мраморния плот. Вградена етажерка, от пода до тавана, гордо съхранява колекция от стъклени бутилки, вероятно пълни със силно опияняваща течност. Спалнята, със заоблена табла е изцяло подчинена на общата отворена жилищна концепция. Допълнителна топлина на помещението придават дървените панели зад леглото. А в мокрото помещение, разбира се дърво, мрамор и мед – логичен избор на дизайнерите. Това е един интериор, който не просто говори, а крещи за бохемския начин на живот на обитателя му. 45


HOME STYLE

INTERIOR OF

THE MALE

A typical male loft, designed in the roof of a residential building. A typical example of how raw space can be transformed into a luxury and artistic home, reflecting the lifestyle of a representative of the strong sex. The wooden beams on the ceiling and the warm flooring on the floor impeccably fall into the open space of the room as a counterpoint to the stone walls.

46


HOME STYLE

47


HOME STYLE

48


HOME STYLE

Strength and power glow from the dwelling. A fully-marble worktop is majestically occupying its place in the kitchen as a piece of iceberg and the large dining table next to it suggests past and oncoming noisy evenings. For implementing the project, the designers rely on furniture and lighting fixtures mainly from the uncompromising Henge brand. The comfortable sofa with gray fabric is combined with the soft carpet, resolved in the “male�colour. Copper is the focus of the concept. From the Henge emblematic luminaires to the decorative elements that delicately soften the bookcase. From the small auxiliary tables and tubular chairs to the kitchen utensils hidden in the marble countertop. A built-in shelf, from floor to ceiling, proudly keeps a collection of glass bottles, possibly filled with highly intoxicating liquid. The bedroom, with a rounded backboard, is entirely subordinate to the common open residential concept. The extra warmth of the room is added by the wooden panels behind the bed. And in the laundry room, of course, wood, marble and copper - a logical choice of the designers. This is an interior that does not just talk, but screams for the bohemian way of life of its occupant. 49


HOTEL INTERIOR

Дизайнерът разказва Мечтите се сбъдват и правят света по-красив

инж. Илияна Новакова Интериорен дизайнер „Мартинели“ ООД Централен офис гр. Варна За „Резидинция Биляна“ в Свиленград и осъществената мечта на нейните собственици.

от него за себе си и да предам на хората, е интересното, различното, запомнящото се. Вдъхновение черпя от всичко красиво. Важно е човек да разбира посланията, които му изпращат, на пръв поглед, незначителни неща. Вдъхновение може да бъде романтично пътуване, мелодия, усмивка. Всъщност най-важното е емоцията, която изразява клиентът. Да осъществиш една мечта не е лесно и в това се състоеше Предизвикателството. Приемеш ли го, можеш единствено да спечелиш. Симбиозата между дизайнер и

Д

а аранжираш пространството, така че да се чувстваш комфортно и в същото време да бъде индивидуално! От 22 години Илияна Новакова реализира своите идеи в областта на интериорния дизайн, самата тя определя себе си като отговорна и артистична личност, човек, който обича и цени семейството и приятелите си , обича работата си и я върши с удоволствие. „Моят свят е едновременно динамичен и хармоничен. Изпълнен е с емоции и цветове. Това, което искам да взема 50


HOTEL INTERIOR

клиент е предпоставката за най-добрите проекти, така се получи и със собствениците на Резиденция Биляна. Стилът, който им импонираше най-много, бе Прованс. На юг, в един от най-слънчевите райони на България, в Свиленград, в долината на река Марица, където климатът е много близък до средизимноморския климат - какво по-подходящо! Предизвикателство беше да се комбинират функциите на хотелско настаняване и усещането за домашен уют от гостите на Резиденцията. Цветовете на зряла пшеница, синьо, охра имат успокояващ ефект и настройват за почивка. 51


HOTEL INTERIOR

Стените са решени под формата на структурна мазилка наподобяваща грубо замазани повърхности, с вмъкнати детайли на дантела. Провансът във всекидневната за гости се отличава на пръв поглед с невъзможната комбинация – разкош и простота, ретро очарование, ярки акценти и слънчево настроение. Всекидневната е решена в най-леките пастелни нюанси и мебели микс от прованс и „шаби-шик“ – със състарени повърхности, при които личи текстурата на дървото. Полюлеите са в ковано желязо и рисувана керамика. Тавани, декорирани с бели състарени греди. Под от каменни плочи, покрити с автентичен килим. Всичко това посреща гостите на хотела и предразполага за почивка и релакс.

52


53


HOTEL INTERIOR

Създаването на спокойна среда за почивка и сън в стаите, с помощта на леки форми, спокойни нюанси на бяло, кремаво, маслинено, синьо и мента е особено важно при изпълнението на проекта. Легло - не твърде голямо, с огромна табла, в близост нощни шкафчета, скрин, компактно бюро, мебели от натурално дърво, цветни орнаменти върху тапети и меки завеси от лен и памук създават лекота, неуловима връзка с природата и неповторима романтика. Украсените със старинни плочки бани отразяват средиземноморския дизайн - дървени шкафове, бронзови крака, мед, малки кокетни огледала и атрактивни аксесоари за кърпи. Сауната и топлото джакузи са нещо изключително и са истински комплимент към гостите на хотела. Щастлива ще съм, ако този проект е донесъл удовлетворение, споделени очаквания и доволни клиенти на „Резиденция Биляна“. За екипа ни, от компанията на която те се довериха - MARTINELI LTD, беше чест. Свиленград 0877 666 777 www.residencebilyana.com 54


HOTEL INTERIOR

55


HOTEL INTERIOR

The designer tells Dreams come true and make the world more beautiful.

Eng. Iliyana Novakova Martinelli LTD Interior designer Head Office - Varna or Bilyana Residence in Svilengrad and the realized dream of its owners.

F

To arrange space so that you feel comfortable and at the same time be individual! For 22 years Iliana Novakova has been realizing her ideas in the field of interior design, she defines herself as a responsible and artistic person, a person who loves and values her family and friends, loves her work and does it with pleasure. My world is both dynamic and harmonious. It is filled with emotions and colors. What I want to take from it for myself and give to people is interesting, different, memorable. I get inspired by everything beautiful. It is important for a person to understand the messages that are sent by seemingly insignificant things. Inspiration can be a romantic journey, a melody, a smile. In fact, the most important thing is the emotion expressed by the client. It is not easy to make a dream come true, and that is where the Challenge was. If you accept it, you can only win. The symbiosis between the designer and the client is the prerequisite for the best projects, as it was with the owners of the Bilyana Residence. The style that impressed them most was Provence. In the south, in one of the sunniest regions of Bulgaria, in Svilengrad, in the valley of the Maritsa River, where the climate is very close to the Mediterranean climate – what could be more suitable! The challenge was to combine the features of hotel accommodation and the feel of home comfort for the guests of the Residence. The colours of mature wheat, blue, ocher have a soothing effect and adjust for relaxation. The walls have a structural plaster resembling roughly plastered surfaces 56


HOTEL INTERIOR

with embedded details of lace. Provence in the all-day guest room features by the impossibility of combining luxury and simplicity, retro charm, bright accents and sunny mood. The living room is designed in the lightest pastel shades and furniture mix from Provence and “shabby chic� - with aged surfaces showing the texture of the tree. The chandeliers are of wrought iron and painted ceramics. The ceilings are decorated with white old beams. The floor is of stone slabs covered with an authentic carpet. All this welcomes the guests of the hotel and predisposes for rest and relaxation. Creating a relaxing environment for relaxation and sleeping in the rooms, using light forms, calm shades of white, creamy, olive, blue and mint, is particularly important in the implementation of the project. A bed - not too large, with huge boards, near bedside tables, a chest of drawers, a compact desk, natural wood furniture, and colorful ornaments on wallpaper and soft curtains of linen and cotton create lightness, subtle connection with nature and unique romance. Bathrooms decorated with antique tiles reflect the Mediterranean design - wooden cabinets, bronze legs, honey, small neat mirrors and attractive towels accessories. The sauna and the hot Jacuzzi are something extraordinary and are a true compliment to the hotel guests. I would be happy if this project has brought satisfaction, shared expectations and satisfied customers to Bilyana Residence. For our team of the company they trusted - MARTINELI LTD, it was an honor. Svilengrad 0877 666 777 www.residencebilyana.com 57


LIFE STYLE

SECRET GARDENS П

редставяме ви уникалния по рода си проект - Secret Gardens - създаден, за да запази най-добрите традиции в аристократичната архитектура на София. Той съчетава изконни принципи и ценности от строителството на стара София с последните иновации, модерни технологии и материали от съвремието и бъдещето. Намира се в един от най-аристократичните квартали на гр. София – кв. Лозенец.

58


LIFE STYLE

59


LIFE STYLE

Secret Gardens е комплекс от затворен тип, с идеята да създаде атмосфера на спокойствие и изискан лукс. Проектът се отличава с редица съвременни решения и идеи. Някои от тях ще са монтираните специални конзоли в електрическата инсталация, предвидени за превръщането на дома в smart home, филтър за пречистване на питейната вода, висок клас топлоизолация и висококачествени материали, вложени в цялостното строителство. Съобразено с последните тенденции и най-високите съвременни технологии, е и цялостното решение за климатизация и комбинирано отопление с термопомпа и ТЕЦ.

60


LIFE STYLE

Жилищата в Secret Gardens са точно 87 на брой, като едно от най-големите предимства са самостоятелните дворове към апартаментите на кота нула и голямата обща градина. Стаите са светли и просторни, с високи тавани, създаващи усещане за простор. Терасите и изгледът към Витоша са незаменима част от дома за релакс след дълъг ден. Комплексът предлага разнообразие от различни по големина апартаменти, съобразени с изискванията на съвременния купувач. Площ от 88 кв.м до 230 кв. м Цени на апартаменти от € 170 000 Цени на гаражи от € 25 000

1142 София, ул. Патриарх Евтимий 17 +359 882 600 600 office@ues.bg www.UES.bg

61


LIFE STYLE

62


LIFE STYLE

SECRET GARDENS W

e are presenting to you the unique Secret Gardens project - created to preserve the best traditions in the aristocratic architecture of Sofia. It combines basic principles and values from the construction of Old Sofia with the latest innovations, modern technologies and materials of the current and the future. The complex has a rich and stylishly landscaped garden, which is the main accent. It is located in one of the most aristocratic districts of Sofia - Lozenets. Secret Gardens is a gated complex with the idea of creating an atmosphere of serenity and exquisite luxury. The project features a number of contemporary solutions and ideas. Some of them will have the special electrical consoles installed to convert the home into a smart home, a potable water filter, a high-grade thermal insulation and high-quality materials incorporated in the whole building. Consistent with the latest trends and the highest modern technologies, there is also the complete solution for air conditioning and combined heating with heat pump and thermal power plant. The apartments in Secret Gardens are 87, with one of the biggest advantages being the private yards to the ground floor apartments and the large common garden. Two garages are provided for each apartment. The rooms are bright and spacious, with high ceilings that create a sense of spaciousness. The terraces and the view to Vitosha are an indispensable part of the relaxing home after a long day. The complex offers a variety of different suites, according to the requirements of the modern buyer. Area from 88 sq.m to 230 sq.m. Apartment prices from â‚Ź 170,000 Garage prices from â‚Ź 25,000

17, Patriarh Evtimij, str., Sofia 1142 +359 882 600 600 office@ues.bg www.UES.bg 63


LIFE STYLE

Умен дом апредъкът в технологиите през последните години породи необходимостта и от комплексното им управление. Понякога струпването на нови системи и устройства не облекчава, а напротив – усложнява живота ни. Съществуват обаче решения, които водят до значителни икономии на ток, топлинна енергия и човешки ресурси, а така също - до удобство и сигурност при експлоатацията на бизнес сгради и жилища. Преди 10 години фирма „Умен дом” се заема с разработването и интегриране на решения за домашна и сградна автоматизация, и до днес упяват да реализират над 100 проекта в страната, от които - класическа домашна автоматизация, бизнес зали, домашно кино, семейни хотели. За да успява да удовлетворява максимално очакванията на клиента и да бъде актуален във времето, екипът на „Умен дом” преминава периодично специализирано обучение в Англия.

Какво представляват системите на Умен дом? Автоматизация на осветлението - централизирано, локално или дистанционно управление на различни типове осветление. Автоматизация на системите за отопление, охлаждане и вентилация. Тя ще гарантира, че ще се чувствате комфортно и ще намалите разходите за консумация на енергия - независимо дали сте у дома или навън. Може да задавате различни температури за всяко отделно помщение, да затоплите преди да се върнете у дома или да превключите бойлера си точно преди сутрешния си душ. Ако се открие висока концентрация на въглероден диоксид в някое от помещенията, интелигентната вентилация автоматично ще увеличи приема на свеж въздух. За регулиране на вътрешната температура може да се използва външен въздух. Вентилацията може да се задейства чрез откриване на повишена влажност (например в бани).

Н

64


LIFE STYLE

Автоматизация на мултимедията, включваща едновременно пускане, спиране и синхронизация на всички медийни устройства само от едно дистанционно, телефон, таблет или компютър. Има възможност за мултирум и фоново озвучаване. Интеграция на системите за гласов контрол Amazon Alexa и Google Home. Интуитивен потребителски интерфейс за управление, наличен на екрана на монитор, телевизор, телефон или таблет. Системата позволява контрол от всяка точка на света. Никога досега домашното кино не е било толкова достъпно за управление. Представете си как с натискането на едно единствено копче, едновременно се задейства лифтът, спускащ екрана, завесите се затварят, осветлението става приглушено, проекторът стартира и вие започвате да се наслаждавате на избрания филм или телевизионно предаване. Независимо от типа и конфигу-

рацията на вашия киносалон, ще усетите насладата от преживяваното по-осезаемо. Умната къща не би била такава без взаимодействието й с всички необходими системи за сигурност. СОТ – пълна интеграция на DSC, Paradox, Texecom и др. Биометрия и разпознаване на лица. Възможност за създаване на различни сценарии на базата на присъствие на определен човек или група хора. Контролиран достъп и сканиране на пръстови отпечатъци. Пожароизвестяване, индикация за теч на газ и др. И разбира се, видеодомофони с висококачествен звук, HD камера и клавиатура - интегрирана част от системата за автоматизация. За лесен контрол и управление всички основни системи са свързани в една обща интелигентна мрежа. Специалистите от „Умен дом” създават различни типове сценарии за автоматизация, така че да са адаптирани към нуждите и желанията на всеки клиент. 65


LIFE STYLE

Smart Home rogress in technology in recent years has also created a need for their complex management. Sometimes the clustering of new systems and devices does not alleviate, but on the contrary complicate our lives. However, there are solutions that lead to significant savings in electricity, heat and human resources as well as convenience and security in the operation of business buildings and housing. 10 years ago, Smart Home started the development and integration of home and building automation solutions and today they have the chance to implement over 100 projects in the country - classical home automation, business halls, home cinema, family hotels. In order to be able to meet the client‘s expectations and be up-to-date, the Smart Home team regularly undergoes specialized training in England.

What are Smart Home Systems? Automation of lighting - centralized, local or remote control of different types of lighting. Automation of heating, cooling and ventilation systems. It will ensure that you feel comfortable and reduce the cost of energy consumption - whether you are at home or out. You can set different temperatures for each individual respite, warm up before returning home or switch your hot water heater just before your morning shower. If a high concentration of carbon dioxide is detected in one of the rooms, intelligent ventilation will automatically increase the intake of fresh air. External air can be used to regulate the internal temperature. The ventilation can be triggered by detecting increased humidity (for example in bathrooms).

P

66


LIFE STYLE

Automation of media, including simultaneous start, stop and synchronization of all media devices from one remote control, phone, tablet or computer. There is a possibility for multiroom and background sound. Integration of voice control systems Amazon Alexa and Google Home. Intuitive user interface management is available on the screen of a monitor, TV, phone or tablet. The system allows control from anywhere in the world. Never before has home cinema been so manageable. Imagine pressing a single key simultaneously triggering the lift, lowering the screen, closing the curtains, dimming the projector and you start enjoying the selected movie or TV show. Regardless of the type and configuration of your movie theater, you will feel the enjoyment of the experience more noticeable.

The Smart Home would not have been so without its interaction with all the necessary security systems. SOT - complete integration of DSC, Paradox, Texecom, etc. Biometry and Face Recognition. Ability to create different scenarios based on the presence of a particular person or group of people. Controlled access and fingerprint scanning. Fire alarm, gas leakage indication, etc. And of course video intercoms with high-quality sound, HD camera and keyboard - an integrated part of the automation system. For easy control and management, all major systems are connected in one common intelligent network. The Smart Home Professionals create different types of automation scenarios so they are tailored to the needs and desires of each client. 67


LIFE STYLE

Matsuda Style - Произведено в Япония

новативният подход към дизайна, изключителното внимание към детайлите и безупречното майсторство са част от генетичния код на Matsuda, откакто Мицухиро Мацуда основава своята модна къща в Токио, преди 50 години. Той се смята за един от първите дизайнери, които съчетават архитектурата с модата. През 80-те години той привлича вниманието на международната аудитория със своите модели очила. Японските майстори, в своето изкуство, съчетават наследството от ръчните методи на работа и най-новите постижения на технологията, което прави колекциите Matsuda (Matsuda Eyewear) безупречни. Процесът на разработка може да отнеме до 2 години и много от моделите изискват над 250 стъпки при създаването си. Само най-добрите материали, в това число японски аце-

тат, титан, неръждаема стомана, сребро проба 925, злато 18 карата и 22,5-каратово златно покритие, се използват при направата на всеки модел. Новата концепция на марката е комбинация от стари традиции, съвременни технологии и прогресивен дизайн. Всеки модел на Matsuda е истинско произведение на изкуството. Брандът е дългогодишен фаворит на известни личности и любители на луксозни очила. В началото на 90-те години Линда Хамилтън, в ролята на Сара Конър, се появи със слънчевите очила Matsuda в „Терминатор 2“, а през 2013 г. Робърт Дауни Джуниър предизвика истинска истерия с модела M3032, в „Железният човек 3“. Matsuda Eyewear винаги е била една от любимите марки очила, когато говорим за качество на изработката и уникален стил.

И

68


LIFE STYLE

Колекция Heritage Селектирана колекция от оригинални модели на Matsuda, подбрани от архивите и изработени отново в ограничено производство.

Вече можете да откриете Matsuda ексклузивно в ZEISS VISION CENTER: София • Paradise Center (ниво +1) • тел.: 0884 20 11 71 • Serdika Center (ниво -1) • тел.: 0884 20 06 83 • Sofia Ring Mall (ниво 2) • тел.: 0884 20 06 82 Варна • бул. „Княз Борис I“ № 8А • тел.: 0884 20 20 89

Колекция Precious Колекцията Precious се състои от модели очила, които никога не излизат от мода, изработени от сребро проба 925, позлатено сребро, злато 18 карата и други ценни материали. 69


LIFE STYLE

Matsuda Style Made in Japan

he innovative approach to design, the extraordinary attention to detail and impeccable mastery are part of Matsuda‘s genetic code since Mitsuhiro Matsuda founded his fashion house in Tokyo, 50 years ago. He is considered to be one of the first designers to combine architecture with fashion. In the 1980s he attracted the attention of the international audience with his glasses.

T

The Japanese masters, in their art, combine the succession of handheld methods of work and the latest advances in technology, making the Matsuda Eyewear™ flawless. The manufacturing process can take up to 2 years and many of the models require over 250 steps when you set up. Only the best materials, including Japanese acameam, titanium, stainless steel, silver sample 925, gold 18 carats and 22.5 carat gold finish, are used in making each model. The new concept of the brand is a combination of old traditions, advanced technologies and progressive design. Each model of Matsuda is a true piece of art. The brand is a long-time favorite of celebrities and lovers of luxury glasses. In the early 1990s Linda Hamilton, in the role of Sara Connor, appeared with Matsuda sunglasses at Terminator 2 and in 2013 Robert Downey Journey triggered true hysteria with the M3032 model in Iron Man 3. Matsuda Eyewear has always been one of the favorite brands of glasses when it comes to quality workmanship and unrivaled style. 70


LIFE STYLE

Now you can find Matsuda exclusively in ZEISS VISION CENTER:

Heritage Collection Selected collection of original Matsuda models, selected from archives and re-made in limited edition.

Sofia • Paradise Center (level +1) • tel.: 0884 20 11 71 • Serdika Center (level -1) • tel.: 0884 20 06 83 • Sofia Ring Mall (level 2) • tel.: 0884 20 06 82 Varna • 8 A Knyaz Boris IBlvd. • tel.: 0884 20 20 89

Precious Collection The Precious collection consists of sunglasses models that never go out of fashion, made of silver sample 925, golden silver, gold 18 carats and other valuable materials. 71


LIFE STYLE

Обичам те по милион начини!

е стойностно, достатъчно е да бъде подарено от сърце. Богатството на ювелирното изкуство във веригата предлага възможността всеки да изрази чувствата към любимия си човек по уникален начин. Различни комбинации от цветове, материали, камъни, стилове, истории и поверия на някои от брандовете са причините, които персонализират всяко бижу, и придружени с емоциите, които те ще запечатат, са това, което ги прави безценни.

юбовта е навсякъде около нас, мотивира ни да правим абсурдни неща, извисява ни, разбива ни сърцето. Кара ни да губим разума си, понякога пълни очите ни със сълзи от болка, друг път от щастие, и въпреки целия хаос, който създава в живота ни, не спираме да я търсим. Всяко влюбване е вълшебно и ако се замислим, животът се върти около любовта в най-чистата й форма, защото без нея светът отдавна би спрял да съществува. От своя страна, виното е напитката на боговете, то се приготвя с любов, за да запечата момент във вкус. Прилича на спомените, колкото по-дълго време минава от запечатването на бутилката, толкова по-ценна е тя, когато се отвори. Дълбоко в своята същност Трифон Зарезан е израз на любов към традициите, красотата на обичаите, ненадминатия вкус на виното и насладата от приготвянето му. 14-ти февруари често става обект на спор, дали да се спазват родните традиции и празника на лозарите, или една също толкова стара традиция, наложила се от скоро навсякъде – Свети Валентин. Goto Jewellery and Diamonds вярва, че любовта е придружена с хубаво вино 365 дни в годината и няма повод да се разделят двата празника. Традициите повеляват на този ден да се подари валентинка, а през 80-те години на миналия век бижутата също стават част от идеите за подаръци. За разлика от ароматните цветя, красивите картички, вкусните бонбони, бижутата остават завинаги. Те не са просто украшение и аксесоар, те са емоция, символика, изкуство, обещание, спомен. Не е нужно бижуто да бъде скъпо, за да

Л

Как да подарим емоция? Всяка дама обича романтиката, ако някоя го отрича – лъже! Погрешно е схващането за романтика, което преобладава – свещи, рози, мечета, сърца. Романтиката е много повече от това – тя е чувството да бъдеш обичан по специален начин. Затова в следващите редове ще ви дадем малко идеи за специални подаръци, а романтиката ще я оставим на вашето въображение. За повече вдъхновение посетете нашите магазини! Подарък за изисканата дама Асоциирайте любимата жена с романтиката на природата - цветовете на залеза, начина, по който морският бриз оформя пясъчните дюни, нежните силуети на флоралните елементи, бурните морски вълни. ANNAMARIA CAMILLI предлага единствените по рода си бижута с патентовани цветове на 18 каратово злато с диаманти. Ако искате да обещаете милион обвити в топла прегръдка залези или полъха на вълшебния морски бриз в косите й, доверете се на художника, изрисувал ги в бижута. 72


LIFE STYLE

крепа, топлина, нежност, грижа, всичко това, което ни кара да се чувстваме специални. Доверете се на разнообразната ни мъжка колекция включваща гривни, ръкавели, часовници и всичко, което може да го зарадва, независимо от стила. Знаем за поверието, че часовник не се подарява, но знаем и за тънкостите да го зарадваш с класа и да избегнеш суеверието, достатъчно е само да си го откупи със символична сума.

Подарък за дамата пътешественик Писали ли сте някога писмо в бутилка? Намира ли ли сте някога нечия откровение, носено от морските вълни достатъчно дълго, че да се озове точно при вас? Представете си преди стотици години, когато моряците са отпътували за неопределен период от време и са бленували по образа на любимата, а тя от своя страна не е заела кога и дали изобщо ще се завърне мъжът на сърцето й. Cameo Italiano навява точно тази нежност, ръчно изработени от раковини елементи, всеки един от които уникален сам по себе си. Изработени от сребро с позлата, те носят вълшебството в себе си.

Goto Jewellery and Diamonds пожелава романтични вечери с отлежало вино! София, Sofia Ring Mall, 2 fl, Goto Jewellery and diamonds София, Paradise Center, ет. 1, Goto Jewellery and diamonds София, Лом 1A, Goto Gold and Silver Велинград, ул. Юндола, Hotel Arte Spa and Park 5*, Goto Jewellery and diamonds Велинград, ул. Юндола 1A, Goto Gold and Silver Marbella, Spain, Avendia Ramon y Cajal 17 Local 5, Goto Jewellery and diamonds www.gotodiamond.it facebook.com/gotojewellery www.instagram.com/gotodiamonds

Подарък за артистичната дама Ярки цветове, всякакви плетки, форми, камъни, преплитащи се елементи, материали, механизми, посветени на вдъхновяващи жени от историята и посветени на легендарния Петър Карал Фаберже. Празникът няма как да мине без думите “Обичам те!” или нещо малко, което изразява това, Maison Tatiana Faberge предлага освен красота на изделията във форма на яйце, възможността да напишеш нещо свое уникално, което да се заключи в яйце с ключ и да се носи навсякъде. Подарък за любовта, създала живот Колкото и бижута да има на света, никое не е способно да разтопи сърцето на жената, както думата “Мамо”. Le Bebe, познат на всички като олицетворение на семейството и всеки миг в него, предлага гривната Lock your Love, на която можете да разкажете своята уникална семейна история със символи на любов, дом, дете, щастие и други важни части от безкрайната красота на семейството. Подарък за единствения Всяка жена мечтае за романс от книга и принц на бял кон. Макар сменили превозните средства, мъжете са сила, под73


LIFE STYLE

I love you in a million ways!

ove is all around us, motivates us to do absurd things, soars us, breaks our hearts. It causes us to lose our minds, sometimes fills our eyes with tears of pain, another time of happiness, and despite all the chaos it creates in our lives, we do not stop looking for it. Every love is magical, and if we think, life revolves around love in its purest form, because without it the world has long ceased to exist. In turn, wine is the drink of gods; it is prepared with love to seal a moment in taste. It looks like memories, the longer it takes from sealing the bottle, the more valuable it is when it is opened. Deeply in its essence, Trifon Zarezan is an expression of love for the traditions, the beauty of customs, the unsurpassed taste of wine and the enjoyment of its preparation. February, 14th is often the subject of controversy, whether traditional vernacular traditions and celebrations to be respected, or an equally old tradition that has been enforced everywhere – St. Valentine‘s Day. Goto Jewellery and Diamonds believes that love is accompanied by good wine 365 days a year and there is no reason the two holidays to be separated.

L

Traditions say that a Valentine‘s Day card should be given and in the 1980s jewellery is also part of the gift ideas. Unlike fragrant flowers, beautiful cards, delicious candies, jewellery remain forever. They are not just an ornament and accessory, they are emotion, symbolism, art, promise, memory. It is not necessary for the jewellery to be expensive to be valuable; it is enough to be given from the heart. The wealth of jewellery in the chain offers the opportunity for everyone to express their feelings to their loved one in a unique way. Various combinations of colours, materials, stones, styles, stories and beliefs of some of the brands are the reasons that personalize each jewel and accompanied with the emotions they will seal are what makes it priceless. How do we give emotion? Every lady loves romance and if one denies it - she is lying! The concept of romance that prevails - candles, roses, teddy bears, hearts is mistaken. Romance is much more than that - it is the feeling of being loved in a special way. So in the following lines we will give you some ideas for special gifts and will

74

leave romance to your imagination. For more inspiration visit our stores! A gift for the exquisite lady Associate your beloved woman with the romance of nature - the colours of the sunset, the way the sea breeze forms the sand dunes, the delicate silhouettes of the floral elements, the stormy sea waves. ANNAMARIA CAMILLI offers the only jewellery of its kind with patented 18 carat diamond gold colours. If you want to promise a million warm-clad sunsets or beautify the magical sea breeze in her hair, trust the artist who painted them in jewellery. A gift for the lady – traveller Have you ever written a letter in a bottle? Have you ever been someone‘s revelation worn by the sea waves long enough to end up exactly to you? Imagine hundreds of years ago when seafarers travelled indefinitely and dreamed of the beloved, and she, in turn, did not know when and if the man of her heart would return. Cameo Italiano sets that tenderness, handcrafted elements, each one of which is unique. Made of silver with gilt, they carry the magic in themselves.


LIFE STYLE

A gift for the artistic lady Bright colours, all kinds of knits, shapes, stones, interlacing elements, materials and mechanisms devoted to inspirational women from history and dedicated to the legendary Peter Carl Fabergé. The holiday cannot go without the words “I love you!” or something little that expresses this, Maison Tatiana Fabege offers besides the beauty of egg-shaped products the opportunity to write something unique that can be locked in an egg with a key and to be worn everywhere. A gift for the love that gave life No matter how much jewellery there is in the world, none is able to melt the heart of a woman as the word “Mum”. Le Bebe is known to everyone as the personification of the family and every moment in it, offers the Lock your Love bracelet where you can tell your unique family history with symbols of love, home, child, happiness and other important parts of the endless beauty of the family.

Gift for the only one Every woman dreams of a romance from a book and a prince on a white horse. Though men have changed vehicles, men are strength, support, warmth, tenderness, care and all that makes us feel special. Trust our varied men‘s collection including bracelets, cufflinks, watches and anything that can please him, regardless of style. We know about the belief that a watch shouldn’t be given, but we know about the intricacies of enjoying it with the class and avoiding superstition, it is enough to redeem it with a symbolic sum. Goto Jewelery and Diamonds wishes romantic evenings with vintage wine!

75

Sofia, Sofia Ring Mall, 2 fl, Goto Jewellery and diamonds Sofia, Paradise Center, 1 fl, Goto Jewellery and diamonds Sofia, Lom 1A, Goto Gold and Silver Velingrad, Yundola Str, Hotel Arte Spa and Park 5*, Goto Jewellery and diamonds Velingrad, Yundola 1A, Goto Gold and Silver Marbella, Spain, Avendia Ramon y Cajal 17 Local 5, Goto Jewellery and diamonds www.gotodiamond.it facebook.com/gotojewellery www.instagram.com/gotodiamonds


THE PLACE

Speak Easy and Have Fun ознаваме Chatsworth English Schools с чудесните летни езикови обучения за деца, които организират в школите си в Созопол и Свети Влас. Училището е член на Cambridge Schools Association и програмите в него са разработени по британската езикова система. Преподавателите са native speakers и обучението се провежда при същите условия, при които и летните езикови курсове във Великобритания. Chatsworth English Speaking School стартира нов проект, насочен изцяло към съвременния, активно работещ и пътуващ човек. Програмата предлага различни възможности за планиране и провеждане на учебните занятия и структуриране на заложения материал. Това е абсолютно нов за България метод на преподаване и обучение, адаптиран именно към ангажираните хора. В началото курсистите полагат тест, с който автоматично и безпристрастно се определя нивото, в което те имат осреднени познания. След това те получават достъп до онлайн системата на училището, в която имат възможност да изберат сами в кои дни и часове от седмицата им е удобно да посещават занятията. Това записване на часове се случва за всяка следваща седмица, като по този начин всеки курсист сам менажира своята програма спрямо свободното си време. Не се налага да се съобразява с фиксирани за цяла група дни и часове, нито пък губи от пропуснатото, ако не успее да присъства на занятия. Материалът, който е заложен се усвоява в рамките на една година. Курсът на обучение включва три нива, по три месеца програма, като към всяко едно ниво Chatsworth School добавя екстра - бонус месец. Тези месеци са предвидени за всички онези пътувания, семейни ваканции, почивки и извънредни ангажименти, които всеки активно работещ човек днес има. Усвояването на материала зависи от самия курсист, който избира темпото, с което

П

работи. Казусът със загубата на време, пропуснати часове и липса на материали, по които да навакса не стои пред курсистите на школата. Програмата е изключително гъвкава и това улеснява много процеса на езиковото обучение. Нещо съвършено ново за българския пазар. В Chatsworth English Speaking School часовете са разделени на три модула - Face to Face (граматика), Speak Easy (фонетика) и Have Fun (говорене и практика с разиграване на реални ситуации от живота). Тези различни активности са предвидени за трите отделни дни от седмицата, в които има занятия. В проектирането и изграждането на училището са използвани иновативен подход и материали. На масите и стените в залите за обучение може да се пише. Всички материали, по които се работи са дигитализирани и с преподава на екраните в залите. Така системата излиза от стандартната форма на обучение и е максимално адаптирана към начина, по който съвременния човек възприема и използва информацията. 76

За своя „домашна работа“ курсистите получават специално разработена и адаптирана към българския пазар онлайн програма от видео и текстови упражнения. Така, дори и далеч от учебните зали, курсистите могат да се обучават и упражняват познанията си във всеки един момент, от всяка точка по света. Това позволява едно постоянно натрупване на познания през цялата година с темп, който всеки курсист има свободата да определя сам. С този наистина революционен подход в езиковото обучение, проговарянето на английски език никога не е изглеждало по-лесно и забавно. www.chatsworthschool.com


THE PLACE

Chatsworth English Speaking School

e know Chatsworth English Schools with the wonderful summer language lessons for children that they organize in their schools in Sozopol and Sveti Vlas. The school is a member of the Cambridge Schools Association and its programs are developed in the British language system. The teachers are native speakers and the learning process is conducted under the same conditions as the summer language courses in the UK. The Chatsworth English Speaking School has launched a new project that focuses entirely on the modern, active and travelling person. The programme offers various opportunities for planning and conducting classes and structuring the material. This is a completely new method of teaching and training for Bulgaria adapted precisely to people who are busy. At the beginning, the students take a test that automatically and impartially determines the level at which they have average knowledge. They then get access to the online system of the school, where they have the opportunity to choose which days and hours of the week are convenient for them to attend classes. This registering of lessons takes place for each subsequent week, thus each individual student manages his programme according to his own free time. He does not have to take

W

account of fixed group days and hours, nor does he lose the missed if he fails to attend classes. The material that is set up is utilized within one year. The course includes three levels, a three-month programme and at each level Chatsworth School adds a bonus – an extra month. These months are provided for all those trips, family vacations, holidays and extraordinary engagements that every active person has today. Learning the material depends on the learner himself, who chooses the pace with which he works. The case with the loss of time, missed lessons and lack of materials to make up

77

is not in front of the students of the school. The programme is extremely flexible and it greatly facilitates the process of language learning. Something completely new to the Bulgarian market. At Chatsworth English Speaking School, the classes are divided into three modules: Face to Face (Grammar), Speak Easy (Phonetics) and Phone Fun (Speaking and practice with playing real life situations). These different activities are scheduled for the three separate days of the week in when there are classes. An innovative approach and materials have been used in the design and construction of the school. You can write on the tables and walls in the classrooms. All the materials that are being worked on are digitized and taught on the screens in the rooms. Thus, the system comes out of the standard form of education and is as tailor-made to the way modern people perceive and use information. For their “homework�students receive a specially developed and adapted to the Bulgarian market online programme of video and text exercises. Thus, even away from the classrooms, students can learn and practice their knowledge at any moment, from anywhere in the world. This allows a constant accumulation of knowledge throughout the year at a rate that each student has the freedom to determine by himself. With this truly revolutionary approach to language learning, speaking in English has never seemed easier and fun.


DESTINATION

Корсика

Островът на вдъхновението.

78


DESTINATION

ечтаете ли си понякога да можете да зарежете всичко и да тръгнете на пътешествие, просто да отидете някъде, където да се отърсите от всичко, не само да си починете, но и да почерпите от историята и духа на друга цивилизация, да зарадвате сетивата си с много красота, да се заредите с добро настроение и усмивки и с едно голяяямо вдъхновение. Ммм чудесно би било, нали? За такова начинание не всяко място е подходящо – огромните шумни мегаполиси, колкото и да са примамливи, при тях всичко е на бързи обороти и не могат да дадат нужните спокойствие и релакс за жадувания „рестарт“. Ако изберем място в другата граница – скътано, почти утопично, някъде сред тишина и забвение, ще открием нужната ни отмора и романтизъм дори, но тогава пък монотонността може да ни дойде в повече. И така, лутайки се из картата, ще е чудесно, ако спрем погледа си върху остров Корсика – той е идеалното място за почивка и „зареждане на батериите“ с хубости, усмивки, музи...

М

79


DESTINATION

Намерихте ли Корсика на картата, ориентирахте ли се къде е? Тя е четвъртият по големина остров в Средиземно море, разположен на запад от Италия, на югоизток от Франция и на север от остров Сардиния. Хайде сега да увеличим лупата, да надникнем там и да разберем повече за това какво се случва на острова, какви ли тайни крие и хубостта му колко е голяма. Пък после сами си преценете прави ли сме и струва ли си да се посети. Корсика е френски регион с население от 330 354 души на територия от е 8682 км². Условно е разделена на два департамента – Южна и Горна Корсика. Столицата е градът Аячо (на корсикански Aiacciu). Големите градове на острова се намират в крайбрежната зона. Най-големите са Аячо, Бастия, Корте и Сартен. Има доста туристически местности, като Бонифасио, Порто Векио, Калви и други. Релефът е силно планински, с най-висок връх Монте Синто (Monte Cinto, 2710 м). Климатът е типичен средиземноморски, с жарско слънце през сухите лета и с мека дъждовна зима по крайбрежията. Заради предимно планинския релеф снежната покривка не е изключено явление, особено по високите части. Ако продължим с подобни „сухи“ сведения дали ще престанете да четете? Вероятно да, а не това целим! Не сме в час по география все пак, затова толкова общи приказки стигат. Пристъпваме към интересното (най-накрая!) в Корсика. Остров Корсика е една от най-добрите туристически дестинации в света и това не е учудващо. Не е и просто поредното хвалебствие за известно място, а самата истина. Причината е в разположението - между Франция и Италия, което през вековете е изиграло голяма роля в местното културно развитие. Това е направило Корсика идеалния средиземноморски остров – пропит от история, култура и традиции, предлагащ изключително кулинарно богатство. На остров Корсика ще се натъкнете на едни от най-красивите плажове в Европа и в света, а тези, които ще откриете в околностите на Порто Векио, в югоизточната част на острова, направо ще ви оставят без дъх! Санта Джулия, Рондинара, Спиаджо ди Балистра, Сант‘Аманца, Паломбаджия, Сан Киприану, Голфе де Пинарелу са едва малка част от имената, които трябва да запомните, ако искате да преживеете незабравими моменти на едни от най-приказните морски излази в света. В малките заливчета на острова са се оформили райско-красиви тюркоазени лагуни. Ще ви впечатлят с най-белия пясък и най-бистрите и чисти води, които някога сте виждали и можете да си представите. Природата в истинския й вид е много добре 80


DESTINATION

81


DESTINATION

съхранена, зеленината е в изобилие, а малките градчета и селца в района направо ще ви омагьосат със своето спокойствие и романтична атмосфера. Мммда, споменахме нещо за вдъхновение по-горе, нали? Уличките са тесни и ви връщат назад във времето. Тук-там ще откриете малки и чаровни кафенета и ресторантчета, където да похапнете морски дарове със зеленчуци. И всичко това излъчва толкова много стил и вкус! Ако си падате по лукс в колосално големи и лъскави хотели, ще останете малко разочаровани, защото тук няма да намерите такива. Тук местните хора още през 70-те години на миналия век съвсем съзнателно се отказват от строежа на големи хотели и комплекси, за разлика дори от Френската ривиера. Поразителният ефект от този отказ е видим основно в малките градчета на север, които много напомнят за Тоскана, дори смеем да заявим, че са по-красиви – заради ясния контраст на планината със залива в ниското. Южната част на Корсика (Corse du Sud) е доста по-развита и туристически привлекателна, но пък северната Haute-Corse e невероятно красива, заради планините с боровите гори и заради малките селца, запазили духа на миналия век, с красивите сгради, боядисани в прасковено. Нарекохме Корсика островът на вдъхновението, но според французите Ил дьо Боте (Островът на красотата) е официалното прозвище на Корсика. На пръв поглед не е лесно да се поддържа толкова високо вдигнатата летва, но островът няма проблеми със спазването на това обещание към своите гости. Нека видим защо... Корсика се слави като най-разнообразния по ландшафт средиземноморски остров. Вътрешността му е покрита с високи планини, обгърнати от иглолистни, кестенови и дъбови гори. Има и големи участъци от сухи шубраци, а сред 82


DESTINATION

тях отделни зелени дъбове, коркови дъбове и ароматни храсти и растения като лавър, мащерка и дива мента. В северозападния район Балан се намира „Градината на Корсика“, където растат лимони, портокали, маслини (от които се произвежда зехтин), грозде и !внимание! ядливи кактуси. Южно от Голфе де Порто на западния бряг на острова има едно място с неземно красиви оранжевомраморни голи гранитни скали, стълбове и игли, някои от които се издигат до 300 м над морското равнище. Кътчето е наречено Ле Каланк и е любимо място на пешеходни туристи и леководолази. Областта Дезер де Агриат на северния бряг е точно обратното – пусто и ненаселено място. Друг район на североизток е известен с кестеновите си гори, заради които е наречен Кастанисия (от латинското название на кестена – Сastanea). И докато сме на темата за очарованието на природата в острова, няма как да проспуснем да отбележим, че една трета от острова е обхваната от Регионален природен парк „Корсика“, в който влиза централният планински масив, стръмно спускащ се на север към скалистия полуостров Скандола и преминаващ в морски резерват. Средновековната цитадела на Бонифачо е разположена на стратегически варовиков нос на 70 м височина над морското равнище и плажовете. 83


DESTINATION

Бонапарт, музеят Fech в Аячо и Museu di a Corsica в Корте, в сърцето на острова. Ако в Бастия сте впечатлени от най-голямата църква в Корсика Saint-Jean-Baptiste, то очарованието на църквата в романски стил San-Michele de Murato ще ви изненада със своята оригиналност. Гръцката църква Cargèse стои в основата на корсиканските традиции. А красотата на селото Sant‘Antonino предлага пленителна почивка. Наричат Бонифасио Перлата на Корсика. По-точно сравнение не би могло да бъде измислено за този древен град, сякаш кацнал на ръба на стръмни уникално бели варовикови скали, очертаващи най-южния нос на острова. Морските вълни и въздушните течения са браздили варовика хоризонтално и откъм морето скалите приличат на гигантски бали памук, пресовани от времето. Разположен на малък тесен полуостров, обграден с цитадела, непристъпен откъм морето, Бонифасио е не само най-очарователното кътче на Корсика с яхтено пристанище и огледално гладка и прозрачна повърхност на морската вода, но и пазител на исторически тайни. Като тази, как след 6-месечна неуспешна обсада, само за една нощ арагонците /Испания/ прокопали 187 стъпала, за да превземат града с кървава вендета. Или Старият град, помнещ стъпките на много важни за Корсика личности и с табелки върху къщите в тесните каменни улички, непозволяващ да бъде забравен нито един корсиканец, отстоявал Родината.

Този пристанищен град е близо до най-южната точка на Корсика и от него Сардиния, която е само на 12 км на юг, отвъд Протока на Бонифачо, се вижда с просто око. През острова преминава известният пешеходен туристически маршрут GR20 – най-голямото предизвикателство в системата на френските туристически пътеки на дълги разстояния Гран Рандоне. Той е и един от най-живописните. Наричат го Фра Ли Монти (Между планините) и е дълъг 180 км, като започва от една точка недалеч от Калви на северозапад и завършва на източния бряг, непосредствено на север от Порто Векио. Заради високите планини, през които минава (голяма част на повече от 2000 м надморска височина), маршрутът е отворен за туристи само между месеците юни и октомври и са нужни поне две седмици, за да бъде обходен целият. Ил дьо Боте е колкото привлекателен, толкова и предизвикващ човешките възможности. Предполагаме, че вече сме привлекли вниманието ви и запалили интереса с разказите за природните хубости на Корсика. Нека сега отправим поглед и към археологическото й богатсво и да се потопим в историята й – има какво да се види и научи. Първоначално Корсика е била генуезко владение, впоследствие френска територия, но отстоява своите живи традиции и многовековни обичаи, които се въплъщават в гласовете, музиката и изкуството на занаятите. Непременно трябва да посетите националния къща-музей на 84


DESTINATION

Този материал, за Корсика, е вероятно първият, в който не започваме турът си от столицата. Нека това не ви подвежда – не е истина, че Аячо няма с какво да ви впечатли, просто целият остров си заслужава вниманието и ние, признаваме си, малко се лутаме относно това с кое местенце първо да ви запознаем, какво да ви разкажем и къде да акцентираме и... да, разказът стана малко многопластов, но пък нека това е очарованието му ;) И така – Аячо, столицата на Корсика: Основно за градчето е, че то е родното място на Наполеон – просто за информация, за да не се чудите защо на всяка втора крачка образно ще ви се набива в очите. И като заговорихме за тази колоритна историческа личност, може би е добре да стартирате разходката си именно от Къщата-музей на Наполеон. В нея той е роден и е прекарал детството си. В Катедрала Notre Dame de Assomption пък е бил кръстен Наполеон. Place de Gaulle е паметник на Наполеон (един от многото). Place dAusterlitz е хълм с Мемориал на Наполеон. Place Foch е площад с пазар, но и отново с паметник … на Наполеон. Препоръчваме да посетите Музей Fesch (кардинал Fesch е чичо на Наполеон)... Вижте само колко пъти се наложи да споменем името на френския пълководец. И то просто в една статия, а ако сте на място в Аячо? Да, доста добре ще се запознаете с Наполеон, и отблизо. Не всички забележителности обаче се изчерпват с него. Струва си да видите Цитаделата-крепост и сградата на Кметството, която е на два века. 85


DESTINATION

Corsica

The Island of Inspiration.

ave you ever dreamt of being able to stop everything and go on a journey, just go somewhere to shake off everything, not only to rest, but also to get acquainted with the history and the spirit of another civilization, to rejoice your senses with a lot of beauty, to load with good mood and smiles and with great inspiration. Mmm, it would be great, wouldn’t it? Not every place is suitable for such an endeavor - the huge noisy megapolis, however tempting, everything is at a fast pace and cannot have the necessary peace and relaxation for the craving “restart”. If we choose a place in the other limit - cluttered, almost utopian, somewhere in silence and oblivion, we will even find the necessary relaxation and romanticism, but then monotony can come to us more. So, wandering around the map, it would be

great if we look at the island of Corsica - it‘s the perfect place to relax and “recharge the batteries” with beauties, smiles, muses ... Did you find Corsica on the map, did you orient where it is? It is the fourth largest island in the Mediterranean, located to the west of Italy, to the southeast of France and to the north of the island of Sardinia. Now, let‘s zoom in on the magnifying glass, look over there and find out more about what‘s happening on the island, what secrets it hides and how beautiful it is. Then judge for yourself whether we are right and is it worth visiting. Corsica is a French region with a population of 330,354 on a territory of 8682 km². It is conditionally divided into two departments - South and Upper Corsica. The capital city is Ajaccio (in Corsican Aiacciu). Major island towns are located in the

H

86


DESTINATION

They will impress you with the finest sand and the purest and cleanest waters you have ever seen and you can imagine. The nature in its true form is very well preserved, the greenery is abundant and the small towns and villages in the area will directly enchant you with its tranquility and romantic atmosphere. Well, we mentioned something of inspiration above, right? The streets are narrow and take you back in time. Here and there you will find small and charming cafes and restaurants where you can eat seafood with vegetables. And it all shows so much style and taste! If you like luxury in colossally large and shiny hotels, you will be a little disappointed, because here you will not find such. The local people here in the 70s of the last century quite deliberately abandoned the construction of large hotels and complexes, as opposed to even the French Riviera. The striking effect of this denial is mainly on the small towns in the north that remind us of Tuscany and we dare to say that they are more beautiful - because of the clear contrast of the mountain with the bay in the low. The southern part of Corsica (Corse du Sud) is much more developed and attractive, but the northern Haute-Corse is incredibly beautiful due to the pine forests and the small villages that have preserved the spirit of the past century with the beautiful buildings painted in peach. We called Corsica the Island of Inspiration, but according to the French, Ile de Bote (Beauty Island) is the official name of Corsica. At first glance, it is not easy to maintain the raised lath so high, but the island has no problems with respecting this promise to its guests. Let‘s see why ...

coastal area. The biggest are Ajaccio, Bastia, Corte and Sarten. There are many tourist sites, such as Bonifacio, Porto Vecchio, Calvi, etc. The terrain is very mountainous, with the highest peak Monte Cinto, 2710 m. The climate is typical Mediterranean, with warm sunshine on dry summers and mild rainy winter on the coast. Because of the predominantly mountainous relief, the snow cover is not excluded, especially in the higher parts. If we continue with such “dry” reports, will you stop reading? Probably yes, but that is not our purpose! We are not in a geography class anyway, that is why so many general words are enough. We move on to the interesting (at last!) in Corsica. Corsica is one of the best tourist destinations in the world and it is not surprising. It is not just another praise for a certain place, but the real truth itself. The reason is in the location - between France and Italy, which over the centuries has played a major role in the local cultural development. This has made Corsica the perfect Mediterranean island - full of history, culture and traditions offering an exceptional culinary wealth. On the island of Corsica you will come across some of the most beautiful beaches in Europe and the world, and those that you will find in the vicinity of Porto Vecchio, in the southeastern part of the island, will be breathtaking! Santa Julia, Rondinara, Spiaggio di Ballira, Sant‘Amantza, Palmbadjija, San Cypriano, Golfe de Pinarole are just a small part of the names to remember if you want to experience the unforgettable moments of some of the most magnificent sea exits in the world. In the small bays of the island there are formed paradise-beautiful turquoise lagoons.

87


DESTINATION

famous hiking trail GR20 - the biggest challenge in the longdistance French hiking trail Grand Randonne, passes through the island. It is also one of the most picturesque. They call it Fra Li Monti (Between the mountains) and is 180 km long, starting from a point not far from Calvi to the northwest and ending on the east coast, just north of Porto Vecchio. Due to the high mountains it passes through (much more than 2,000 meters above the sea level), the route is open to tourists only between June and October, and it takes at least two weeks for the entire route to be traversed. Ile de Bote is both attractive and challenging for human abilities. We hope that we have already attracted your attention and you became interested in the stories of Corsica‘s natural beauty. Let us now look at its archaeological richness and plunge into its history - there is something to be seen and learned. Originally, Corsica was a Genoese possession, then French territory, but defended its living traditions and centuries-old customs that are embodied in the voices, music and craft art. You must visit the Bonaparte National House Museum, the Fech Museum in Ajaccio and the Museu di a Corsica in Corte in the heart of the island. If you are impressed by the largest church in Corsica Saint-Jean-Baptiste in Bastia, the charm of the San-Michele de Murato Romanesque church will surprise you with its originality. The Greek Church of Cargèse is at the heart of Corsican traditions. And the beauty of the village Sant‘Antonino offers an exciting holiday. They call Bonifacio the Pearl of Corsica. A more accurate comparison cannot be made up for this ancient city, as if

Corsica is known to have the most variable Mediterranean landscape on the Mediterranean. Its interior is covered with high mountains covered with coniferous, chestnut and oak forests. There are also large areas of dry scrub and among them there are separate green oaks, cork oaks and aromatic shrubs and plants such as laurel, thyme and wild mint. In the northwest Balan area is the Garden of Corsica, where lemons, oranges, olives (from which olive oil is produced), grapes and !attention! edible cacti. South of Golfo de Porto, on the west coast of the island, there is a place with unreasonably beautiful orange-marble bare granite rocks, pillars and pins, some of which rise up to 300 meters above the sea level. The place is called Le Kalank and is a favorite spot for hikers and scuba divers. The area of Deser de Agriat on the north coast is exactly the opposite - deserted and uninhabited. Another area to the northeast is known for its chestnut forests, which is why it is called Castanissia (from the Latin name of chestnut - Castanea). And while we are on the theme of nature‘s fascination on the island, we cannot help to point out that one third of the island is covered by the Corsica Regional Nature Park, which includes the central mountain massif, steeply descending to the north to the rocky peninsula of Scandola and going into a marine reserve. The medieval citadel of Bonifacio is located on a strategic limestone nose at 70 m above sea level and beaches. This harbor town is near the southernmost point of Corsica, and Sardinia, just 12 km south of the Bonifacio Canal, is visible to the naked eye. The 88


DESTINATION

monument to Napoleon (one of many). Place dAusterlitz is a hill with Napoleon‘s Memorial. Place Foch is a square with a market, but again with a monument ... to Napoleon. We recommend visiting the Fesch Museum (Cardinal Fesch is Napoleon‘s Uncle) ... See just how many times we had to mention the name of the French general. And just in one article, can you imagine if you‘re in Ajaccio? Yes, you will be quite familiar with Napoleon, and closely. However, not all sights are about him. It is worth seeing the Citadel - a fortress and the Town Hall building, which is two centuries old.

perched on the edge of steep, unique white limestone rocks that have the most southern nose on the island. The sea waves and the air currents have furrowed the limestone horizontally and from the sea rocks resemble gigantic cotton bales, pressed by time. Situated on a small, narrow peninsula surrounded by a citadel, inaccessible from the sea, Bonifacio is not only the most charming corner of Corsica with a marina and a mirror, and a transparent surface of seawater, but also a guardian of historical secrets. Like this one, after a 6-month unsuccessful siege, the Aragon (Spain) only dipped over 187 steps to capture the city with a bloody vendetta. Or the Old City, remembering the footsteps of many important Corsica figures and signs on the houses in the narrow stone streets, not allowing for the forgetting of a Corsican who asserted the Motherland. This article for Corsica is probably the first one in which we do not start our tour from the capital. Let this not mislead you - it is not true that Ajaccio has nothing to impress you, just the whole island deserves attention, and we admit we wander a little which place to show you first, what to tell you and where to focus and ... the narrative became a bit multilayered, but let it be its charm. ;) So - Ajaccio, the capital of Corsica: It is primarily for the town that it is Napoleon‘s birthplace - just for information, so do not be afraid why every second step will blow you in the eye. Speaking of this colourful historical personality, perhaps you should start your walk from Napoleon‘s House Museum. He was born and spent his childhood there. Napoleon was baptized in The Notre Dame de Assomption Cathedral. Place de Gaulle is a 89


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 ул. Цар Симеон I, 44 www.martineli.com www.designcorner.bg

ЗАВЕДЕНИЯ

Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE bar & dinner +359-988-30-30-30 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100, Хотел Маринела marionette@marionette.bg marionette.bg

Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE Pool +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер MARRAKECH – orient food & shisha bar +359-988-31-31-31 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100 Хотел Маринела, Ет. 2 marrakech.bg

Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 884-66-67-11 Варна, ул.Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) E-mail : contact@marmalad.bg marmalad.bg

Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com

MASSA KITCHEN +359 885 990 805 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com

MASSA Asia&Orient +359 887 122 551 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

MERAKI Варна, Морска гара +359 885 008 242

90
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.