CodeМ - Брой 8, 2019 г.

Page 1

ОСТРОВЪТ НА БОГАТИТЕ

ЖИВОТ НАВЪН

КАЙМАНИТЕ

-

ЕКЗОТИЧНА РЕАЛНОСТ С ТРОПИЧЕСКИ ПРИВКУСÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÅÁÅ ÑÈ Â ÑÂÎß ÄÎÌ www.UES.bg

/ +359 882 600 600 / гр. София

/ бул. Патриарх Евтимий 17


Съдържание / Content DESIGN DESIGN ДА СИ ОБЗАВЕДЕМ ЯХТА 4 TO FURNISH A YACHT HOME STYLE HOME STYLE В КУХНЯТА MEDITERRANEUM 8 IN THE KITCHEN MEDITERRANEUM ОСТРОВЪТ НА БОГАТИТЕ 20 FISHER ISLAND ПЕРФЕКТНАТА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА - 32 THE PERFECT SLIDING DOOR RIMADESIO RIMADESIO OUTDOOR OUTDOOR ЖИВОТ НАВЪН 42 LIFE OUT LIFE STYLE ПЕНТХАУСИТЕ СА СИНОНИМ НА ЛУКС КАК ДА ИЗГЛЕЖДАШ КАТО ЗВЕЗДА ОТ ЧЕРВEНИЯ КИЛИМ ДИЛЯНА ПОПОВА, МАЛДИВИТЕ, СЪВЪРШЕНОТО ЛЯТО… СВЕТОВЕН БРАНД НАПРАВИ ПЪРВАТА СИ КРАЧКА В ЕВРОСЪЮЗА ОТ VARNA MALL УСМИХВАЙТЕ СЕ!

LIFE STYLE 52 PENTHOUSES ARE SYNONYMOUS WITH LUXURY 56 HOW TO LOOK LIKE A STAR FROM THE RED CARPET 58 DILYANA POPOVA, THE MALDIVES, THE PERFECT SUMMER… 62 WORLD BRAND MADE ITS FIRST STEP IN THE EU FROM VARNA MALL 66 SMILE!

DESTINATION DESTINATION КАЙМАНИТЕ - 68 CAYMAN ЕКЗОТИЧНА РЕАЛНОСТ С EXOTIC REALITY ТРОПИЧЕСКИ ПРИВКУС WITH TROPICAL FLAVOR

Code M team Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова Автори Силвия Боянова Силвия Табакова Фотограф Пламен Кожухаров Предоставени снимки от DE CASTELLI, SCIC, HENGE, RIMADESIO, CANE-LINE Снимка на корицата: CANE-LINE Стилист и гримьор Ели Найденова Преводач Веселка Kръстева Дизайн Владо Върбанов Издатели MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889 700 412

4

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova Contributors Silviya Boyanova Silviya Tabakova Photographer Plamen Kojuharov Featured photographs of DE CASTELLI, SCIC, HENGE, RIMADESIO, CANE-LINE Cover photo: CANE-LINE Stylist and make-up artist Eli Naydenova Translator Veselka Krusteva Design Vlado Varbanov Publishers MARTINELI LTD Mellow Advertising LTD Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359 889 700 412DESIGN

Да си обзаведем яхта

6


DESIGN

огато става въпрос за яхта, първите асоциации, възникващи в съзнанието на повечето от нас, безспорно са лазурно море, релакс, парти, лукс... много лукс във всеки определящ го аспект. Красивият, пленяващ външен вид на плавателния съд е в хармонична симбиоза с вътрешното пространство – интериор, обикновено проектиран от водещи международни дизайнери, които адаптират стила, вкуса и навиците на собственика. Домът му често се оказва добра отправна точка за определяне на стила, който ще е найподходящ за плаващия дом. Притежаването на яхта предполага, че има възможност да се изберат материалите, свързани със създаването на собствена лодка от подобен ранг. Този избор не се ограничава само до облицовъчните и покриващите материали, а се простира до елементи, като мраморните плочи, използваните дървесни видове, мебели, аксесоари... Участвайки в избора на всеки детайл, собственикът най-добре изразява своята личност и така подпомага дизайнера за постигане на оптимален краен резултат. Вътрешността на яхтата трябва да предизвиква възхищение, да бъде функционална, удобна и, не на последно място - съобразена със статута на собственика. Вътрешният дизайн на яхтата, която ви представяме - SAN LORENZO SD 126 , е реализиран с мебели от дизайнерския бранд De Cassteli.

К

7


DESIGN

To furnish a yacht hen it comes to a yacht, the first associates emerging in the minds of most of us are undoubtedly the azure sea, relax, party, luxury ..... very luxurious in every aspect of it. The beautiful, captivating appearance of the vessel is in a harmonious symbiosis with interior space - an interior usually designed by leading international designers who adapt the style, taste and habits of the owner. His home often turns out to be a good starting point to define the style that will best suit the floating home. Owning a yacht implies that he has the opportunity to choose the materials associated with the creation of a boat of similar rank. This choice is not limited to cadding and covering materials, but extends to elements such as marble slabs, types of wood used, furniture, accessories ... By choosing every detail, the owner best expresses his personality and thus assists the designer to achieve an optimal end result. The interior of the yacht should be admirable, functional, comfortable and, last but not least, in accordance with the owner‘s status.

W

The interior design of the boat we present to you - SAN LORENZO SD 126, is made with furniture from the designer brand De Cassteli. 8


DESIGN

9


HOME STYLE

В кухнята Mediterraneum тдавна кухнята не е просто място за готвене. Непретенциозното пространство от миналото днес заема основна роля в домовете ни, като домакин на семейни утрини през уикенда или забавни вечери с приятели. Тя е сърцето на дома. Отвореният план на жилищата, в който кухнята, трапезарията и дневната с мека мебел делят едно общо пространство, наложи и проектирането на кухненски системи, които деликатно преминават в дневната зона. В този брой на Code M ще ви представим един такъв съвременен, модерен прочит на средиземноморския стил в кухнята.

О

10


HOME STYLE

11


HOME STYLE

Системата Mediterraneum на Scic ни спечели от пръв поглед и допир. Широка гама от топли тонове и дървесни материи, характерни за стила, са в основата при проектирането ú. Дъбът, със зърнеста текстура, е интерпретиран в четири цветови нюанса - естествен, норка, пепел и въглища, в елегантен контраст с лаково покритие в цвят бял или крем.

12


HOME STYLE

13


HOME STYLE

Комбинацията между класическата топлина на дървото с металическите отблясъци на лака и стъклените плотове, подчертават изисканата обстановка в дома по един елегантен начин. Затворените колони дискретно са приютили миялна, пералня, хладилник и фурна, което позволява напълно да се скрият от погледа функциите за миене и готвене. 14


HOME STYLE

15


HOME STYLE

16


HOME STYLE

Системата Mediterraneum на Scic е за онези от вас, които са вдъхновени от архитектурния стил на средиземноморските страни като Франция, Испания и Италия, но изискват от себе си да са стилово актуални, модерни. Онези, които обичат топлия средиземноморски климат, но не пропускат да се насладят и на свежия полъх по върховете на Монтблан. 17


HOME STYLE

In the kitchen Mediterraneum or a long time, kitchen is not just a place to cook. The unpretentious space of the past today plays a major role in our homes, hosting family mornings during the weekend or having fun with friends. It is the heart of the home. The open plan of the dwellings, in which the kitchen, the dining room and the living room share a common space, also required the design of kitchen systems that delicately pass into the living area. In this edition of Code M we will introduce you to such a contemporary, modern reading of the Mediterranean style in the kitchen.

F

18


HOME STYLE

19


HOME STYLE

The Mediterraneum system of Scic got us at first glance and touch. The wide range of warm tones and woody materials, which are characteristic of the design, are the basis for its design. The grained texture is interpreted in four color shades - natural, mink, ash and charcoal, in elegant contrast with a white lacquered finish or cream. The combination of the classical heat of the wood with the metallic glare of the varnish and the glass panels highlights the sophisticated ambience in the home in an elegant way. The closed columns

have discreetly housed a dishwasher, washing machine, refrigerator and oven, allowing you to completely disguise the dishwashing and cooking functions. The Mediterraneum system of Scic is for those of you who are inspired by the architectural styles of Mediterranean countries such as France, Spain and Italy, but they require their style to be up-to-date, modern. Those who love the warm Mediterranean climate, but do not fail to enjoy the fresh breeze at the top of Mont Blanc. 20


HOME STYLE

21


HOME STYLE

Островът на богатите Р

ешихме да се завърнем отново тук. В Маями, на остров Фишър. Любопитното за него е, че е бил изграден през 1906 година, собственост на Дана Дорси - първият чернокож милиардер във Флорида. През 1919 година обаче той продава острова на предприемача с бизнес в автоиндустрията и недвижимите имоти Карл Фишър, чието име носи островът днес.

22


HOME STYLE

23


HOME STYLE

Много от известните богаташи в САЩ имат поне един имот тук. За да сте едно от 650 семейства, обитаващи Фишър, е нужно не само да закупите имот със средна цена около 3 милиона долара, а и да платите първоначална такса от 250 хиляди долара, както и годишна такса от 20 хиляди долара. Малкото късче земя разполага с места за над 100 лодки на яхтеното си пристанище, а в услуга на жителите му 24 часа в денонощието работи ферибот. Разбира се, тук има и достатъчно голф игрища, като за ползването им се плаща допълнително между 4226 и 4975 долара годишно.

24


HOME STYLE

25


HOME STYLE

26


HOME STYLE

Намираме се в прочутата, луксозна сграда Palazzo del Sol, в една от резиденциите й. С почти 10 000 интериорни квадратни метра, този модел на резиденция в Palazzo del Sol е найголемият етажен план и предизвикателство за дизайнерите му. За реализация на вътрешното пространство на изискания дом, те залагат основно на италианската марка Henge. Разбира се, тук намират приложение емблематичните светещи стени, проектирани от Massimo Castagna. Елегантни маси, столове, кресла и великолепни осветителни системи от различните колекции на Henge, правят резиденцията изискана и стилна. Цялото вътрешно пространство се характеризира с използването на естествени материали, включително дървени подови настилки и стенни акценти. За кухненски плотове дизайнерите използват каменни такива от Cardoso, които са в синхрон с каменните стени. Резиденцията разполага с пет спални, офис, зона за билярд, трапезария, седем бани, перално помещение, два частни асансьора, които се отварят директно в разгъната жилищна площ - дневна зона, с 10 стъклени стени - прозорци от пода до тавана. Местоположение на луксозната сграда на брега, където заливът се среща с океана, прави Palazzo Del Sol истински рай, който осигурява на своите обитатели безпрепятствена гледка към Атлантическия океан, Южния плаж, залива Бискейн и центъра на Маями.

27


HOME STYLE

28


HOME STYLE

29


HOME STYLE

Fisher island

e decided to come back here again. In Miami, on Fisher Island. What curious about it is that it was created in 1906, owned by Dana Dorsey - the first black billionaire in Florida. In 1919, however, he sold the island to the entrepreneur with business in the auto industry and the real estate Karl Fisher, whose name has the island today. Many of the well-known rich people in the US have at least one property here. To be one of the 650 families living in Fisher, you need not only buy a property at an average price of about $ 3 million, but also pay an initial $ 250,000 fee and an

annual $ 20,000 fee. The small piece of land has places for over 100 boats at its yacht port and a 24-hour ferry service is there for its residents. Of course, there are enough golf courses here but there are extra paid between $ 4226 to $ 4975 per year. We are in the famous, luxurious Palazzo del Sol building, in one of its residences. With nearly 10,000 square meters of interior, this Palazzo del Sol residence is the largest floor plan and challenge for its designers. For the realization of the interior of the sophisticated home, they rely mainly on the Italian brand Henge. Of course, here

W

30


HOME STYLE

31


HOME STYLE

are the iconic illuminated walls designed by Massimo Castagna. Elegant tables, chairs, armchairs and magnificent lighting systems from Henge‘s various collections make the residence sophisticated and stylish. The entire interior is characterized by the use of natural materials, including wood flooring and wall accents.

For kitchen countertops, the designers use Cardoso stone, which is in harmony with the stone walls. The residence has five bedrooms, an office, a billiard area, a dining room, seven bathrooms, a laundry room, two private elevators that open directly in the living area - a living area with 10 glass walls - floor to ceiling windows.

32


HOME STYLE

The location of the deluxe beachfront building, where the bay meets the ocean, makes Palazzo Del Sol a true paradise that provides its inhabitants with untrammelled views of the Atlantic Ocean, the South Beach, Biscayne Bay and the center of Miami.

33


HOME STYLE

Перфектната плъзгаща врата -

34


HOME STYLE

Rimadesio

35


HOME STYLE

екота, прозрачност, способност за разделяне и обединяване наведнъж. Интерпретация на плъзгаща врата с акцент върху чисти геометрични линии. Вратите на Rimadesio са едно намигване, препратка към Далечния Изток, напомнящи за преградните стени - паравани, които традиционно се намират в японския дом. Със своя изискан стил те придават светло и просторно усещане на всяко помещение и стават съществена част от декора, независимо дали се използват в дневната или спалнята. В този проект на Rimadesio панелите винаги се изработват по поръчка, с ултратънка алуминиева конструкцион-

на рамка, която служи и за подчертаване на изтънчените естетически качества на стъклата Rimadesio. Системата е оборудвана с патентовани иновативни технически решения, които гарантират максимална свобода на проектиране, лесна инсталация и изключителна надеждност през годините. Възможни са разнообразни комбинации с покритията от стъкло Rimadesio и алуминия от конструктивните елементи, които се предлагат с фурнир от орех или термообработен дъб. Представяме ви перфектната плъзгаща врата, която съчетава съвременни технически и функционални характеристики с оригинален и силно изразен дизайн.

Л

36


HOME STYLE

37


HOME STYLE

38


HOME STYLE

39


HOME STYLE

The perfect sliding door - Rimadesio

ase, transparency, ability to split and merge all at once. Interpretation of a sliding door with emphasis on pure geometric lines. The doors of Rimadesio are a wink, a reference to the Far East, reminiscent of the partition walls screens traditionally located in the Japanese home. With their sophisticated style, they give a light and simple feel to every room and become an essential part of the decor, whether used in the living room or the bedroom.

E

40


HOME STYLE

41


HOME STYLE

In this Rimadesio project, the panels are always custom-made, with an ultra-thin aluminum constructional frame, which also serves to highlight the sophisticated aesthetic qualities of Rimadesio glass. The system is equipped with patented innovative technical solutions that guarantee maximum freedom of design, easy installation and exceptional reliability

over the years. Various combinations with Rimadesio glass and aluminum from the structural elements with veneer of walnut or heat treated oak are possible. We present the perfect sliding door that combines modern technical and functional features with an original and highly expressive design. 42


лазерна епилация

здрава и хидратирана кожа

стягане и премахване на целулита криолиполиза

www.dionapro.com гр. Варна, 9000, бул. Владислав Варненчик 111, +359 889 766 575, +359 882 330 698, info@dionapro.com


OUTDOOR

ЖИВОТ НАВЪН

и кафе, дават допълнително спокойствие. Цветовете са елегантни и допълващи се, предимно тъмните нюанси на сиво, синьо, бордо, зелено. Фаворитът е матовото черно. Малките цветни и ярки контрасти, създаващи уют, са в аксесоарите и помощните масички. Диваните са като в дневната – меки, удобни и подканящи – да се отпуснем, да общуваме и прекараме повече време навън. С приятели... повече приятели! Моделите са модулни и се надграждат, място има за всички. Формите са меки и заоблени, с гъвкава структура, която предлага почти безкрайни възможности за позициониране. А канапето лесно се трансформира в шезлонг. Удобно!

Д

а, време е! Време е да организираме пространството около дома ни за слънчевите дни и прохладни вечери - в градината, около басейна или на верандата. Една забележителна тенденция в екстериорното обзавеждане от 2018 г. продължава да властва и тази година. Домът навън! Плавното продължение на уюта, който сме създали в дома си, излиза на сцената на открито. Разликата е във водо- и UV-устойчивостта на материите. А те са разнообразни този сезон – от тиково дърво и ракита, до чугун и алуминий. Дамаските, с тяхната отблъскваща способост към упоритите петна от червено вино 44


OUTDOOR

45


OUTDOOR

Личността е ключовата дума! И всичко, което трябва да направим, е да седнем и да се наслаждаваме. На момента, на живота... Основните тенденции за 2019 г. в обзавеждането на външното пространство всъщност са удобство и повече време за размисъл, релакс и общуване. Мебелите са така проектирани, че да изискват минимални грижи, освобождавайки време за значимите неща.

46


OUTDOOR

47


OUTDOOR

48


OUTDOOR

49


OUTDOOR

LIFE OUT The colours are elegant and complementary, mostly dark shades of gray, blue, burgundy, green. The colour is matte black. The small, colorful and bright contrasts that create coziness are in the accessories and auxiliary tables. The sofas are like the ones in the living room - soft, comfortable and inviting - to relax, to communicate and to spend more time outdoors. With friends... more friends! The models are modular and build, there is place for everyone. The shapes are soft and round, with a flexible structure that offers almost endless positioning capabilities. And the sofa is easily transformed into a lounge chair. Comfortable!

Y

es it is time! It is time to organize the space around our home for the sunny days and cool evenings - in the garden, around the pool or on the veranda. A remarkable trend in exterior furnishings since 2018 continues to dominate this year as well. The house out! The smooth continuation of the coziness we have created in our home goes out on the stage in the open. The difference is in the water and UV resistance of the fabrics. And they vary this season - from teakwood and wicker to cast iron and aluminum. Damasks, with their repulsive ability to stubborn stains of red wine and coffee, give extra peace. 50


OUTDOOR

51


OUTDOOR

Personality is the key word! And all we have to do is sit back and enjoy. At the moment, life... The main trends for 2019 in the furnishing of outer space actually are - convenience and

more time for reflection, relaxation and communication. The furniture is designed to require minimal care, freeing up time for important things.

52LIFE STYLE

ПЕНТХАУСИТЕ СА СИНОНИМ НА ЛУКС

сторията им започва през 20-те години на миналия век в Америка. В този период богатите нюйоркчани поддържат висок стандарт на живот и търсят нетрадиционен и луксозен дом, който да отразява богатството им. В града, който никога не спи, това означава да виждаш отвисоко. Почти век по-късно светът е различно място, а пентхаусите вече не са просто апартаменти, ситуирани на покрива на висока сграда - те са синоним на социален статус. Подобни пространства се разполагат щедро на последния етаж на жилищен блок или на най-високия етаж на хотел. Това, което не се променя с годините, е фактът, че, все още привличат богати хора с изключително високи изисквания. Мисълта да живееш високо над най-красивите улици в града и да се наслаждаваш на панорамни гледки е цел за много амбициозни хора. Обикновено те са постигнали успех в различни сфери и искат да разчитат на максимален комфорт. Именно затова пентхаусът не е просто място, а начин на живот.

И

Unique Estates има удоволствието да ви представи Апартамент 38 - модерен пентхаус, разположен в сграда Alba - синоним на лукс и социален статус. София е модерен град, притегателно място за иновативни млади хора, високотехнологични и модерни. Сграда Alba е създадена именно за тях. Разположена е в близост до центъра на столицата, с южно изложение и изглед към планината. От една страна е свързана с динамиката на града, а от друга - с щедрата природа наоколо. Идейният проект, който бъдещите собственици на имота могат да получат, е дело на студио Victoria Ilieva Architecture&Design. Той съчетава лукса, изчистения дизайн и отличната функционалност с възможността природата да бъде незаменима част от цялостното възприемане на пространството. Апартаментът е с много ясно изразен стил, изпипан до последния детайл. Всичко за този уникален имот можете да научите на телефон 0882 300 400 и на www.UES.bg, Ref.ID 8778 Площ 477 кв..м. / Ценa € 790 000 54


LIFE STYLE

55


LIFE STYLE

PENTHOUSES ARE SYNONYMOUS WITH LUXURY

heir story began in the 20s of the last century in America. During this period rich New Yorkers maintain a high standard of living and are looking for a non-traditional and luxurious home that reflects their wealth. In the city that never sleeps, it means looking from above. Almost a century later, the world is a different place, and penthouses are no longer just flats located on the roof of a tall building - they are synonymous with social status. Such spaces are generously spread on the top floor of a residential building or on the top floor of a hotel. What does not change over the years is the fact that they still attract rich people with extremely high demands. The thought of

T

56


LIFE STYLE

living high above the most beautiful streets in the city and enjoying panoramic views is a goal for most ambitious people. Typically, they have achieved success in different spheres and want to rely on maximum comfort. That is why the penthouse is not just a place but a way of life. Unique Estates is pleased to present Apartment 38 - a modern penthouse located in the Alba building synonymous with luxury and social status. Sofia is a modern city, attractive place for innovative young people, high-tech and modern. The Alba building was created for them. It is located close to the center of the capital, with southern exposure and views to the mountain. On the one

hand it is related to the dynamic of the city and on the other hand to the generous nature around. The conceptual design that future property owners can get is the work of Victoria Ilieva Architecture & Design studio. It combines luxury, elegant design and excellent functionality, with nature being an indispensable part of the overall perception of space. The apartment has a very distinctive style with perfect care in designing every last detail. More information about this unique property may be found on + 359 882 300 400 and www.UES.bg, Ref.ID 8778 Area 477 sq.m. / Price â‚Ź 790 000 57


LIFE STYLE

КАК ДА ИЗГЛЕЖДАШ КАТО ЗВЕЗДА ОТ ЧЕРВEНИЯ КИЛИМ Ръководство за принцеси битуриентските балове отминаха, а сватбеният сезон е в разгара си. Нека, обаче за миг да отместим поглед от изящните булки и да видим какво се случва на червения килим. Не е задължително да си в Холивуд или Кан, за да засенчиш всяка звезда. Парти сезонът се случва сега, независимо дали червеният килим е опънат върху пясък или върху градския паваж. Надпреварата за изящество, блясък, елегантност и стил е една и съща. Дали на градинско парти или в тържествена бална зала, дрескодът изисква официалност, а тъкмо сега е моментът да заблестим в красива рокля, която да подчертава изящни форми и загадъчен тен. Официален прием, благотворителна вечеря, концерт или коктейл, вече е възможно да изживеем мечтите си и да обгърнем тялото си в лека коприна, богата органза, 3D флорани мотиви, сърцевидни деколтета, изящни гърбове, ръчни бродерии и камъни. Всички тези мотиви в официалните рокли можете да откриете в Terani Couture. Официалните представители на бранда за България, Емилия и Янис Куркутиади, имат над 10 годишен опит в продажбата на официални и булчински рокли. Terani Couture е международно известна модна марка, специализирана в женските официални рокли. Компанията стартира като успешен бизнес за женски облекла в Ню Йорк през 1990 г. и по-късно се превръща в бранд за специални поводи. Тази трансформация позволява на дизайнерите да разгърнат колекциите, които днес предлагат рокли за различни видове специални поводи като Prom & Homecoming, Cocktail, Pageant, Bridesmaid и Mother of the Bride. Дизайнерите на Terani Couture предлагат лукс за всички жени. Всички колекции съдържат изтънченост. Прецизно изработените образци се отличават с изящни бродерии, богато украсени модели и великолепни силуети. Висококачествените дизайнерски рокли са предпочитани от различни влиятелни личности, познати в обществения живот и медиите. Terani Couture една незабравима част от безценните моменти на жените, които с присъствието си се превръщат в скъпоценност за всяко класно събитие. Представителни магазини на Terani Couture в България: София, бул. „България“ 69, Bulgaria Mall, ниво+2, +359 899 722 388 Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 186, Варна МОЛ ЕАД, етаж 2, +359 893 542 986 www.alfabrides.bg

А

58


LIFE STYLE

HOW TO LOOK LIKE A STAR FROM THE RED CARPET A guide for princesses he proms are gone but the wedding season is in full swing. But let’s look away for a moment from the exquisite brides and see what’s happening at the red carpet. It’s not mandatory to be from Hollywood or Cannes to overshadow every star. The party season is happening now, not matter if the red carpet is stretched over sand or over the pavement. The race for grace, shine, elegance and style is all the same. Whether on a gardening party or in a ballroom, the dress code demands formality, and now’s the time to shine in a beautiful dress, which emphasizes on exquisite shapes and enigmatic tan. An official reception, a charity dinner, a concert or a cocktail, now it’s possible to live out our dreams and embrace our bodies in light silk, rich organza, 3D floral motifs, heartshaped necklines, exquisite backs, handmade fancywork and gems. You can find all of these motifs in the formal dresses of Terani Couture. The official representatives for the brand in Bulgaria, Emiliya and Yanis Kurkutiadi, have over 10 years of experience in selling formal and bride dresses. Terani Couture is an internationally famous fashion brand, specialized in formal dresses. The company starts as a successful business for female outfits in New York in 1990 and later becomes a brand for special occasions. This transformation allows the designers to unfold their collections which nowdays offer dresses for different kind of occasions such as Prom & Homecoming, Cocktail, Pageant, Bridesmaid and Mother of the Bride. The designers of Terani Couture offer luxury for all women. All collections contain grace. The precisely made samples differ with exquisite fancywork, richly decorated models and amazing silhouettes. The high quality designer dresses are preferred from different influential personalities that are known in the social life and medias. Terani Couture is an unforgettable part of the priceless moments of women, which turn into a gem for every class event with their presence. Terani Couture’s representative stores in Bulgaria: Sofia, 69 Bulgaria Blvd., floor 2 in Bulgaria MALL, + 359 899 722 388 Varna, 186 Vladislav Varnenchik Blvd., Varna MALL, +359 893 542 986 www.alfabrides.bg

T

59


LIFE STYLE

Диляна Попова, Малдивите, съвършеното лято…

60


LIFE STYLE

В същото време смелите геометрични форми се приемат за не по-малко оригинален избор за сезона. Леко футуристичният им ефект придава ретро усещане, но с нотка на екстравагантност.

Диляна Попова с ексклузивна фотосесия за оптики ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics Фотограф: Костадин Кръстев-Коко огато мечтаете за перфектната ваканция, си представяте далечни острови, безкрайни бели плажове, изумрудени води… Образът на красива жена допълва съвършенството на мига със своя естествен чар и превръща пейзажите в приказна картина. Нейната елегантност, флиртът й със слънцето и вълните, ви помагат да усетите природата с всички свои сетива... Разбира се, говорим за Малдивите – мястото, на което човек отива, за да се потопи в романтика и безвремие. Именно тези пясъчни острови бяха избрани за сцена на ексклузивната фотосесия, в която една от най-харесваните българки – Диляна Попова, се снима за оптики ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics. Красива, елегантна, винаги различна, актриса, модел – такава е героинята на тази вдъхновяваща приказка. Заради безупречната ú елегантност и позитивно излъчване една от най-реномираните компании в България – „Джой Фешън“, я избра за рекламно лице на своите три вериги оптики. Лазурните ú котешки очи са сякаш естествена част от модните тенденции. Лицето ú притежава съвършения овал, на който всички модели от колекциите пролет-лято 2019 стоят като изработени по поръчка. Красотата ú се подчертава от островния декор и фотосесията се превръща в увлекателен филм, в който кадър след кадър се появяват нови, модерни и изключително атрактивни очила. Цветовете са смели – червено, синьо, бяло, а формите – разнообразни и нестандартни. Ако говорим за топ тенденции, трябва да започнем с изключително женствените модели тип „котешко око“, но със силно подчертани и изострени краища. Тенденцията се появи в края на лято 2018 и постепенно набира все поголяма популярност, а това лято ще е хит стил при очилата – никога няма да сгрешите с избора на такива рамки, защото пасват на почти всяка форма на лицето и дават усещане за стил и елегантност.

К

Ако острите ръбове просто не са вашата форма, тогава заложете на слънчевите очила с кръгли стъкла. Формата е сред най-модерните и актуални за 2019 г., особено когато са огромни.

По отношение на стъклата можете смело да заложите на крайностите. Ако искате да сте модерни, това лято задължително трябва да имате очила с прозрачни стъкла, които бързо добиха огромна популярност. А и все пак изражението на очите е важна част от летния флирт – може да го подчертаете с прозрачни стъкла във вашия предпочитан цвят. Ако държите да запазите своята загадъчност, изберете огледалните стъкла. Белег за стил, винаги впечатляващи и ефектни, с тези очила няма да останете незабелязани. И кулминацията на вашето съвършено лято – цветята и мънистата са сред най-актуалните тенденции този сезон, особено ако сте на плажа. Където и да сте обаче – в офиса, в града или сред природата, слънчевите и диоптричните очила са перфектният аксесоар, който допълва вашия стил. Затова непременно добавете щипка лукс към своето лято с очила от магазините на ZEISS VISION CENTER, Grand Optics и Joy Optics. За повече информация посетете www.grandoptics.bg или www.joyoptics.bg 61


LIFE STYLE

Dilyana Popova, the Maldives, the perfect summer‌

Dilyana Popova with Exclusive photo session for ZEISS VISION CENTER Optics, Grand Optics and Joy Optics Photographer: Kostadin Krastev-Koko hen you dream of the perfect holiday, imagine distant islands, endless white beaches, emerald waters... The image of a beautiful woman adds perfection of the moment with her natural charm and transforms the landscape into a fairytale picture. Her elegance, her flirt with the sun and the waves help you feel nature with all your senses... Of course, we are talking about the Maldives - the place where a man goes to immerse himself in romance and timelessness. These were the sandy islands chosen for the scene of the exclusive photo session of one of the most popular Bulgarians - Dilyana Popova, made the ZEISS VISION CENTER Optics, Grand Optics and Joy Optics. Beautiful, elegant, always different, an actress and a

model - such is the heroine of this inspirational tale. Because of her impeccable elegance and positive radiance, one of the most reputable companies in Bulgaria - Joy Fashion, chose her as the advertising face of her three chains optics. Her azure feline eyes seem to be a natural part of fashion trends. Her face has a perfect oval on which all models of the springsummer 2019 collections stand as custom-made. Her beauty is highlighted by the island dĂŠcor and the photo session turns into a fascinating film where frame after frame new, modern and extremely attractive glasses appear. The colors are bold - red, blue, white, and the shapes - different and unusual.

W

62


LIFE STYLE

If we talk about top trends, we should start with the extremely feminine “cat eye� models, but with strongly emphasized and sharp edges. The trend appeared in the late summer of 2018 and is gradually gaining increasing popularity, and this summer this style will be a hit with glasses - you will never be wrong f you choose such frames because they fit almost any face shape and give a sense of style and elegance.

At the same time bold geometric shapes are considered as no less original choice for the season. Their slightly futuristic effect gives a retro feel, but with a touch of extravagance. If the sharp edges are simply not your shape, then choose sunglasses with round glasses, the shape is among the most upto-date and up-to-date for 2019, especially if they are huge. In regard to glass, you can boldly bet to the extremes. If you want to be fashionable, this summer you must have glasses with transparent glasses that quickly gained immense popularity. And yet the look of the eyes is an important part of the summer flirt - you can emphasize it with transparent glasses in your preferred color. If you want to keep your mystery, choose mirror glasses. A scar of style, always fascinating and impressive and with such glasses you will not go unnoticed. And the culmination of your perfect summer flowers and beads are among the most up-todate trends this season, especially if you are on the beach.

Wherever you are - in the office, in the city or in nature, sun and dioptric glasses are the perfect accessory to complement your style. Therefore, add a pinch of luxury to your summer with glasses from ZEISS VISION CENTER stores, Grand Optics and Joy Optics. For more information, visit www.grandoptics.bg or www.joyoptics.bg 63


LIFE STYLE

Световен бранд направи първата си крачка в Евросъюза от Varna Mall

ранд със световни позиции в мъжката мода, чиито колекции се предлагат в повече от 4000 търговски обекта по целия свят, стъпи и в България. Представителният магазин на AVVA – първи и за територията на Европейския съюз, отвори врати на етаж 1 във Varna Mall с изискан коктейл. Премиерата на марката, чието рекламно лице е звездата на турската музикална поп сцена Мурат Боз, събра в търговския център деловия и светски елит на Варна. Любопитна бе реакцията на клиентите във Varna Mall. В деня на откриването на магазина, провокирани от рекламните плакати на бранда с лика на популярния изпълнител, те обсипваха бюро „Информация“ с въпроса: „Къде и от колко часа ще пее Мурат Боз?“ „AVVA, този красив бранд, избра да стъпи на европейския пазар от България и Варна. И сме горди, че първата крач-

ка в Евросъюза брандът направи от нашия мол“, заяви при откриването на магазина Манфред Ебенсбергер - представляващ Varna Mall и собствеността на Мол Варна ЕАД. А кметът на район „Младост“, Христо Христов, благодари на търговския център, че се грижи за доброто облекло на варненци и пожела Varna Mall да продължи да води известни брандове в морската столица. За премиерата на AVVA специално пристигна Талай Кърали – мениджър международни партньори на бранда. „За мен е удоволствие да съм в България. Ние сме съседи, викаме си комшу. Аз също съм роден на брега на Черно море и когато дойдох във Варна, в този красив град, се почувствах като у дома си. Благодаря на Varna Mall, че повярва на марката, повярва в нас и отвори първия магазин на AVVA в България“, заяви той. И, с намигване към гостите на тържеството, продължи: „Съжалявам за дамите, но днес е ден на мъжете.

Б

64


LIFE STYLE

Искам да Ви уверя, че AVVA може да превърне Вашите мъже в изгряващи звезди.“ Потвърждение на думите му е историята на бранда. От 2000 г. до днес той е регистриран в 120 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Австралия, има 73 фирмени магазина в Турция и 30 извън страната, а търговските обекти, където стилните мъже могат да открият официалните и ежедневни колекции на AVVA, надхвърлят 4000! Представителният магазин във Varna Mall ще даде шанс на жителите и гостите на града да се докоснат до концепцията на AVVA за цялостната визия на модерния мъж през ХХI век – изискан стил в класическото и всекидневното облекло, качество без компромиси, удобство и практичност, оригинален дизайн с младежки дух, нови и актуални модели за всеки сезон. 65


LIFE STYLE

World brand made its first step in the EU from Varna Mall

brand with world positions in men‘s fashion, whose collections are available in more than 4,000 retail outlets across the globe, came to Bulgaria too. The representative store of AVVA - the first on the territory of the European Union, opened its doors on the 1st floor in Varna Mall with a sophisticated cocktail. The premiere of the brand, whose advertising face is the star of the Turkish musical pop scene Murat Boz, gathered in the shopping center the business and secular elite of Varna. The reaction of the customers in Varna Mall was curious. On the day of the opening, provoked by the commercial posters of the brand with the face of the popular performer, they lavished the Information Desk with the question: “Where and what time will Murat Boz sing?” “AVVA, this beautiful brand, chose to enter the European market from Bulgaria and Varna. And we are proud that the first step in the European Union the brand made was from our mall.”said at the opening Manfred Ebersberger - representing Varna Mall and the property of Mall Varna EAD. The Mayor of Mladost district, Hristo Hristov, thanked the shopping center for taking good care of Varna residents and wished Varna Mall to continue taking famous brands to the sea capital.

Talay Cirali - manager of the international partners of the brand arrived especially for the premiere of AVVA. “It is my pleasure to be in Bulgaria. We are neighbors, we call each other “komshu” /neighbor/. I was born on the shore of the Black Sea and when I came to Varna, in this beautiful city, I felt at home. I thank Varna Mall for believing the brand, believing in us and opening of the first AVVA store in Bulgaria”, he said. And, with a wink at the guests of the celebration, he continued: “I‘m sorry for the ladies, but today is the day of men. I want to assure you that AVVA can turn your men into rising stars.” Confirmation of his words is the history of the brand. It has been registered in 120 countries in Europe, North and South America, Asia, Africa and Australia since 2000 and has 73 corporate stores in Turkey and 30 abroad, and the shops where stylish men can find official and everyday collections of AVVA exceed 4000! The representative store in Varna Mall will give the residents and guests of the city a chance to touch the AVVA concept for the overall vision of the modern man in the 21st century - exquisite style in classic and casual clothes, uncompromising quality, convenience and practicality, original design with youth spirit, new and up-to-date models for every season.

A

66


LIFE STYLE

67


LIFE STYLE

Усмихвайте се! Д-р Радостина Терзиева Завършва Факултет по дентална медицина – гр. Пловдив през 2009 г. Специализира естетична стоматология в школата на д-р Венелинов и д-р Радлински. Днес практикува естетична стоматология в гр. Варна, ул. Петко Тодоров 31, тел. 0884657068

Вашата усмивка е важна. „Всяка усмивка ви прави с една година помлад” - казват китайците. Знаете ли, че хората, които са щастливи и се усмихват, живеят десет години по-дълго? Доказано е, че усмивката има ползи и за здравето. Тя може да понижи кръвното налягане и стреса, да подобри настроението. Важна е и за бизнеса - усмивката повишава доверието към вас. Усмихвайте се! Ние се допитахме до д-р Радостина Терзиева да сподели методи за усъвършенстване на нашите усмивки, така че да заблестят. Да сме спокойни и още по-уверени. риложението на Естетичната стоматология нарастна стремглаво в модерната клинична практика. Пациентите днес очакват от рутинното стоматологично лечение придаването на атрактивност на зъбите и оценяват това. Постигането на желаната усмивка, след успешно излекувани зъби с лоша естетика, по начина който да издържат на неблагоприятните условия в устната кухина, изисква умело прилагане и съчетаване на изкуство и наука. Поставяне на порцеланови или композитни фасети са едни от техниките за възстановяване и подобряване на усмивката. Още през 1948 г. д-р Чарлз Пинкънс описва за първи път т.нар. „холивудски” фасети. Той е използвал техниката, за да подобрява изгледа на зъбите на известни тогава актьори. Фасетите се закрепяли за протези и се сваляли след приключване на снимките. Материалът, от който се изработвали претърпява еволюция през годините. Порцела-

П

новите, популярни днес фасети, са описани за първи път през 1983 г. и са представени във Великобритания през 1984 г. В какви случаи прилагаме фасетите? Подходящи са при лечение на неестетични повърхностни дефекти, при иначе здрави предни зъби. Промяна на цвета, формата, дължината и подреждането им. Възстановяване на фрактурирани и лекувани фронтални зъби. Лечение на предни зъби с деминерализиран емайл. Маскиране на преоцветявания, вследствие на травма, тетрациклиново оцветяване или флуороза. Предимствата на порцелановите фасети е минималната инвазивност, в сравнение с цялостно обвивните възтановявания и не се налага използването на упойка. А естетичният резултат е изключителен! Изработват се в лаборатория и поставянето им не изисква много време. Разбира се има и недостатъци, които е редно да спомена: Техниката е необратима. Имат от68

носително ограничено приложение, произтичащо от факта, че зъбите трябва да са в голяма степен здрави, т.е. без нарушена цялост. Композитните фасети са друг вид метод, който прилагам в моята практика, за да възвърна красивата усмивка на пациентите. Тези фасети се моделират директно върху зъбите на пациента и това е може би най-големия им недостатък – клиничното време, което е нужно за да се постигне естетичен резултат. Предимство на този щадящ метод е минималното изпиляване на зъба, а в някои случаи дори не е необходимо. За разлика от порцелановите, композитните фасети променят цвета си във времето, но има възможност за корекция и подновяване. При една добра устна хигиена, те могат да запазят блясъка си до 3-5 години. И не на последно място - изглеждат естествено красиви. Моята роля, като стоматолог е не само да излекувам зъбите, а и да върна усмивките на пациентите ми.


LIFE STYLE

Smile! Dr. Radostina Terzieva She graduated from the Faculty of Dental Medicine in Plovdiv in 2009. She specialized in Aesthetic Dentistry at the faculty of Dr. Venelinov and Dr. Radlinski. Today she is practicing Aesthetic Dentistry in Varna, 31, Petko Todorov Str., Tel. 0884657068 Your smile is important. “Every smile makes you a year younger” - the Chinese say. Do you know that people who are happy and smile live for ten years longer? It has been proved that smiles also have health benefits. It can lower blood pressure and stress, improve mood. It is also important for business - smile increases your confidence. Smile! We asked Dr. Radostina Terzieva to share methods to improve our smiles so they shine. To be calm and more confident. he application of Aesthetic Dentistry has grown rapidly in modern clinical practice. Patients today expect routine dental treatment to make teeth attractive and appreciate it. Achieving the desired smile, after successfully curing the teeth with poor aesthetics, in the way to withstand the unfavorable conditions in the oral cavity, requires clever application and combining art and science. Placing porcelain or composite veneers is one of the techniques to restore and improve the smile. As early as 1948, Dr. Charles Pinkens described for the first time the so„Hollywood“ veneers. He used the technique to improve the look of the teeth of famous actors then. The pads were fastened to the dentures and removed after finishing the photos. The material from which it was made has undergone evolution over the years. Porcelain, popular today veneers, were first described in 1983 and presented in the UK in 1984. In what cases do we apply veneers? They are suitable for the treatment of non-aesthetic surface defects in

T

otherwise healthy front teeth. Change of color, shape, length, and arrangement. Recovery of fractured and treated frontal teeth. Treatment of front teeth with demineralized enamel. Masking of re-stains due to trauma, tetracycline staining or fluorosis. The advantages of porcelain veneers are minimal invasiveness, compared to the overall wrappings and no anesthetic use. And the aesthetic result is exceptional! They are made in a lab and their placement does not take much time. There are, of course, shortcomings that should be mentioned: The technique is irreversible. They have a relatively limited application, due to the fact that the teeth have to be healthy, i. e. without impaired integrity. 69

Composite veneers are another method I use in my practice to return the beautiful smile of my patients. These veneers are modeled directly on the patient‘s teeth, and this is perhaps their biggest disadvantage - the clinical time needed to achieve an aesthetic result. An advantage of this sophisticated method is the minimal scuffing of the tooth, and in some cases it is not even necessary. Unlike porcelain, composite veneers change color over time, but there is a possibility of correction and renewal. With good oral hygiene, they can keep their shine for 3-5 years. And last but not least - they look naturally beautiful. My role as a dentist is not only to cure my teeth, but also to return the smiles to my patients.


DESTINATION

Кайманите -

екзотична реалност с тропически привкус

Какви са познанията ви за Каймановите острови? Офшорки и лукс? Нещо друго? Вероятно първата ви мисъл е „пак ще ни говорят за море, пясъци, красиви плажове“. Добре де, на островна дестинация плажовете са просто задължителни, но този път няма да се концентрираме върху тях – неминуемо ще ги откриете сами и ще може да им се насладите. Задачата ни сега, в ролята на гид, е да ви покажем други прелести, и според предвидената програма, ще останете повече от приятно изненадани. Още сте скептични? Хмм, досега да сме ви подвеждали?! Бързо стягайте багажа и да тръгваме! Аааа, и вземете удобни обувки, че обикаляне доста ще има ;)

70


DESTINATION

71


DESTINATION

72


DESTINATION

окато се опитвате да отгатнете какво пък толкова интересно може да има на Каймановите острови, ние ще започнем с малко обща информация за дестинацията. Мястото е открито от Колумб през далечната 1503г. По-късно островите са част от Британските колонии, като до ден днешен са под контрола и управлението на Великобритания. Освен с туризма, дестинацията е известна и като добре развит икономически център – страната се слави с много висок стандарт на живот, липса на безработица, нулево данъчно облагане, 600 банки, множество доверителни дружества. И въпреки всичко, именно туризмът държи около 70% от брутния национален продукт. Що се отнася до географски данни, Каймановите острови са разположени в западната част на Карибско море, на около 150 мили от Куба, приблизително на 180 мили северозападно от Ямайка и на 480 мили от Маями, щата Флорида. Кайманите се населяват от около 52 хил. души, като 90% от тях живеят на Гранд Кайман. Официалният и основен език е английският. Островите са всъщност три - Гранд Кайман, Кайман Брак и Литъл Кайман, и заемат обща площ от 260 кв. км. Столицата се нарича Джорждтаун и е разположена на най-големия и развит остров – Гранд Кайман. В това селище е съсредоточена основната мощ на финансовия, икономически и транспортен отрасли. Стартираме импровизираната си екскурзия на Кайманите от най-малкия остров – Литъл Кайман. В днешно време той е най-малко населен и то основно с рибари. На това кътче суша няма много акценти, които да привлекат вниманието ви, но пък нарочно започваме от по-малко интересното към онова, което ще остави ярък отпечатък в спомените ви за Кайманите. Както на всички островни дестинации, така и тук, широко разпространено е гмуркането. Най-голяма атракция е Стената на Прокълнатия залив, която в съчетание с чистотата на водата предлага отлични възможности за подводни приключения, дори и нощни, и изследване на морс-

Д

кото дъно. Стената представлява стръмни подводни пътеки, окъпани със светлината на специални фенери. Впечатляващи са флората и фауната, на които ще може да се полюбувате – редки тропически обитатели и пъстри коралови градини. Малко известен факт е, че крайбрежието на Литъл Кайман е най-безопасното за водни спортове място света, защото тук няма акули и други морски хищници. Освен това са взети и всички останали мерки, осигуряващи безопасността на туристите. „Адът“ е също забележителност, която може да събуди интереса ви. Той представлява едно необикновено място с черни заострени скални образувания. На пръв поглед скалното поле прилича на овъглени останки от огромен пожар – оттук идва и името му. Построени са две платформи за наблюдение на това причудливо природно творение. Продължаваме тура си с остров Кайман Брак – средният по големина и забележителности. Че и тук можете да изпитате удоволствие от подводни приключения, сърф и риболов, е повече от ясно и няма и да се спираме на тази подробност. Нещо, което вероятно не ви е известно е, че именно тук, заради прочутите отвесни варовикови скали, през 1992г. официало се поставя началото на скалното катерене като спорт и до ден днешен мястото е сред топ дестинациите от све-

73

товна класа в областта. Островът се слави още и с богатството си от животински и растителни екзотични екземпляри. Тук ще намерите примамлива възможност да се насладите на очарованието на редки видове цветя, не малко други растения и плодове. Ще откриете и своебразната емблема на Каймановите острови – палмовата орхидея. Ще ви очароват и чудновати птици, като кайманов папагал, сокол-скитник, кафяви морски пици и още, и още... , които няма да срещнете никъде другаде. Докато сте на Кайман Брак, не пропускайте възможността да разгледате невероятните тайнствени островни пещери, а те не са една и две! Great Cave е уникална заради множеството си от сталактити и сталагмити, в Peter`s Cave пък можете да се насладите на една от най-красивите гледки. Не е за пропускане и пещерата Bat`s Cave, също доста популярна. Сред найлесно достъпните са Пещерата на прилепите, Голямата пещера, Черепна пещера и Пещерата на Ребека. Много любопитно място на острова е Резерватът на папагалите. В него, както името подсеща, ще можете да видите вълшебния свят на редки птици. Именно тук е „местоживеенето“ на емблематичния кайманов папагал. През зимата разнообразието на пернатите екземпляри е дори по-голямо, защото в района живеят и много прелетни птици.


DESTINATION

И ето ни пред най-големия и впечатляващ остров. Тук забележителностите са мноооого. Съветваме обаче да започнете обиколката от музея „Гранд Кайман“. Разположен в залива Stake Bay, това е най-старият музей на островите. Колекцията му от експонати е силно интригуваща, защото разкрива тайни за живота на местните в миналото. Изложени са инструменти, използвани при строенето на кораби, мореплавателски приспособления, както и предмети от бита на древните кайманови обитатели. Националният исторически обект Pedro St James е сред забележителностите във всички туристически гидове. Той представлява реставрирана плантационна къща от 18-ти век, известна още като Замъка на Педро или като „Родината на демокрацията на Каймановите острови“. Тази сложна триетажна каменна сграда е една от най-старите на Кайманите. В нея през 1831г. е взето решението да се сформира народен парламент. От този исторически обект може да научите много и за особеностите в местната архитектура. 74


DESTINATION

След като наситите на своеобразното потопяване в историята, ви предлагаме да се отправите към гейзерите Блоу Холс. Всички любители на фотографията ще се влюбят в мястото. И има защо! Вълните се разбиват в брега и само няколко секунди по-късно от кораловите скали към небето полита огромна струя вода. Впечатляващо! След като ги видите с очите си, ще се съгласите, че определението „приказни“ изобщо не е преувеличено. Подобно на Брак Кайман, и тук изобилстват пещерите. В пукнатините им са се настанили цели колонии на прилепи, а на дъното се шири кристално чисто езеро от дъждовна вода. Нещо повече – за пещерите на Гранд Кайман се предлагат 90-минутни обиколки с екскурзовод, по време на които не само ще се удивлявате на скалните природни странности, но и ще научите любопитни факти за растенията и животните в района, както и за геологията на образуванията. 75


DESTINATION

Символ на Гранд Кайман е Фермата за костенурки. Да, правилно прочетохте. Разходката ви в нея гарантирано ще бъде незабравимо преживяване. Фермата е дом на над 16 000 морски костенурки, различни по вид, възраст и големина. Някои от екземплярите са на такъв етап от развитието си, че са още неизлюпени яйца, други пък са тежащи половин тон гиганти. Костенурките се отглеждат и от комерсиални, и от екологични подбуди, тъй като много видове са застрашени от изчезване и, след настъпване на подходяща възраст биват пускани на свобода в океана. Не се заблуждавайте от името на фермата. Уникалността й се дължи не само на костенурките, а и на това, че именно и само в нея могат да се видят някои изключително редки животински видове като например земна игуана, кайманов зелен папагал, американски крокодил. Любопитен факт е причината за това Фермата за костенурки да е символ на Кайманите. Още при откриването на островите от Колумб, костенурките били толкова много, че островите приличали като покрити само и единствено със скали. Дори първото име на дестинацията, дадено от известния мореплавател, е Las Tortugas, което в превод означава Костенурките. 76


DESTINATION

Със сигурност трябва да посетите Ботаническата градина Queen Elizabeth II, която е разположена на цели 65 акра. Официално е открита през 1994г от кралица Елизабет II и, съвсем логично, носи нейното име. В градината ще имате удоволствието да се разхождате по спокойни пътеки край живописни езера, палмови градини, малки горички дори. Всички растителни екземпляри имат табелки с имена и информация за тях самите. И не само това е интересното - при късмет ще се срещнете с изключително редки видове животни като синя игуана, агути, змии, птици и гущери. Друго средище на застрашени от изчезване животни е Тропическият парк Cardinal D`s Pakr. Обещахме в днешната разходка да не акцентираме плажовете, но не може да пропуснем необятната на пръв поглед, дълга 7 (да, седем!) мили плажна ивица на Гранд Кайман и да не споменем, че е една от най-живописните в целия свят. Както и сами можете да се досетите, тя е посипана с уникално фин пясък, а водите са тюркоазеносини. Освен всички чудни забележителности, Гранд Кайман може да предложи и неподправено чувство за космополитност. То се дължи на чудесните условия за шопинг, а също така и на една от най-добрите в света кухни, която по нищо не може да отстъпи и на гурме стила. Не пропускайте да дегустирате прочутите карибски ром и кекс с вкус на банан, или на мока, или на портокал, или на кокос или лайм. Не е като да няма избор : ) . А странностите на националната кухня далеч не се изчерпват само с това. Няма как да не привлекат вниманието ви всички рибни ястия, приготвени с екзотични риби, карибски хайвер, червен хайвер, махи махи, рибни такос, печен октопод, карибски омар. Интересни са още салата от манго, орехови ядки и маринована риба, както и пълнено със скариди и раци сирене. Нека не забравяме и цитрусовите яйчени ролки . С предлаганите от множество търговци изстудени и прясно отворени кокосови орехи , ще се разхладите по един невероятно освежаващ начин и ще отпиете глътка тропически екзотик. 77


DESTINATION

Cayman W

hat do you know about the Cayman Islands? Offshore companies and luxury? Anything else? Perhaps your first thought is “they will talk again about sea, sands and beautiful beaches.” Well, on an island destination, the beaches are simply obligatory, but this time we will not concentrate on them - you will inevitably find them yourself and you will be able to enjoy them. Our task now, as a guide, is to show you other beauties and, according to the programme, you will be more than pleasantly surprised. Are you still skeptical? Hmm, have we misled you so far?! Quickly pack your luggage and go! Oh, and get your comfortable shoes because we will have a lot of walking ;) While trying to figure out what‘s so interesting about the Cayman Islands, we‘ll start with a little general information about the destination. The place was discovered by Columbus in the 1503. Later the islands were part of the British colonies, and to this day they are under

exotic reality with tropical flavor the control and management of the UK. Apart from tourism, the destination is also known as a well-developed economic center - the country is known for its very high standard of living, lack of unemployment, zero taxation, 600 banks, numerous trust companies. Still, the tourism accounts for about 70% of the gross national product. As far as geographic data is concerned, the Cayman Islands are located in the western Caribbean, about 150 miles from Cuba, approximately 180 miles northwest of Jamaica and 480 miles from Miami, Florida. The Cayman Islands are inhabited by about 52, 000 people, as 90% of them live on Grand Cayman. The official and main language is English. The islands are actually three Grand Cayman, Cayman Brac and Little Cayman and occupy a total area of 260 sq. km. The capital is called Georgetown and is located on the largest and most developed island - Grand Cayman. In this settlement, the main strength of the financial, economic and transport sectors is concentrated. We start our impromptu trip to the

78

Cayman Islands from the smallest island, Little Cayman. Nowadays it is the least populated and mainly with fishermen. There are not many accents in this nook of land that will attract your attention, but we deliberately start from the less interesting to what will leave a bright imprint on your memories of the Cayman. As on all island destinations, here and there, diving is widespread. The biggest attraction is the Cursed Gulf Wall, which combined with the cleanliness of the water offers excellent opportunities for underwater adventures, even at night, and exploration of the seabed. The wall is steep underwater paths, bathed with the light of special lanterns. The flora and fauna are impressive and you will be able to admire - rare tropical inhabitants and colorful coral gardens. A little known fact is that the coast of Little Cayman is the safest place for water sports in the world, because there are no sharks and other marine predators. In addition, all other measures have been taken to ensure the safety of tourists too. “The Hell” is also a landmark that can awaken your interest. It is an unusual place with black tapering rock formations. At first glance the rock field looks like charred remains of a huge fire - hence its name comes from. Two platforms have been built to monitor this quaint natural creation. We continue our tour with Cayman Brac - the average in size and attractions. You can also enjoy the pleasure of underwater adventures, surfing and fishing here is more than clear and we will not stop at this detail. Something you probably do not know is that due to the famous vertical limestone rocks it was here that in 1992 the official rock climbing started as a sport and to this day the place is among the top worldclass destinations in the area. The island also boasts a wealth of animal and plant exotic specimens. Here you will find an enticing opportunity to enjoy the fascination of rare flower species, not few other plants and fruits. You will also find the emblem of the Cayman Islands - the


DESTINATION

79


DESTINATION

palm orchid. You will also be fascinated by strange birds such as Cayman parrot, falcon, brown sea birds, etc., etc... that you will not meet anywhere else. While you are at Cayman Brac, do not miss the opportunity to explore the incredible mysterious island caves, and they are not one or two! Great Cave is unique due to its many stalactites and stalagmites, and in Peter`s Cave you can enjoy one of the most beautiful sights. Do not miss the Bat`s Cave - also quite popular. Among the most accessible are the Bats’ Cave, the Great Cave, the Crane Cave and Rebecca’s Cave . A very curious place on the island is the Reserve of the Parrots. In it, as the name gives you a clue, you will be able to see the magical world of rare birds. This is where the emblematic Cayman parrot lives. In winter, the diversity of feathered specimens is even

greater, as many migratory birds live in the area. And here we are in front of the largest and most impressive island. Here the sights are many. However, we recommend you to start the tour of the Grand Cayman Museum. Located in Stake Bay, this is the oldest island museum. Its collection of exhibits is highly intriguing because it reveals secrets about the lives of locals in the past. There are tools used for building ships, seafaring devices, and household objects of ancient Cayman dwellers. The National Historical Site Pedro St James is among the attractions in all tourist guides. It is a restored 18thcentury plantation house, also known as Pedro‘s Castle or “the birthplace of democracy in the Cayman Islands”. This sophisticated three-story stone building is one of the oldest of the Cayman 80

Islands. There in 1831 the decision to form a national parliament was taken. From this historical site you can also learn a lot about the peculiarities of the local architecture. Once you have the pleasure of being immersed in history, we suggest you go to the geysers Blow Holes. All lovers of photography will love the place. And there is a reason! The waves crash into the shore and only a few seconds later, a huge stream of water flows from the coral rocks to the sky. Impressive! Once you see them with your eyes, you will agree that the definition of “fabulous” is not at all exaggerated. Just like in the Cayman Brac, here the caves are also abundant. In their cracks colonies of bats are settled and at the bottom there is a crystal clear lake of rainwater. Moreover, there are 90-minute


DESTINATION

guided tours for Grand Cayman caves, during which you will not only marvel at the rocky natural quirks but you will also learn curious facts about the plants and animals in the area as well as the geology of the formations. A symbol of Grand Cayman is the Turtle Farm. Yes, you have read it correctly. Your walk in it will surely be an unforgettable experience. The farm is home to over 16,000 sea turtles, different in type, age and size. Some of the specimens are at such a stage in their development that they are still unhatched eggs; others are weighing half a ton giants. Turtles are kept both commercially and ecologically motivated, as many species are endangered, and after the appropriate age they are released into the ocean. Do not be fooled by the name of the farm. Its uniqueness is due not only turtles, but also to the fact that it can be seen only some extremely rare animal species such as the earth iguana, the Cayman green parrot, the American crocodile.. A curious fact is that the Turtle Farm is a symbol of the Cayman Islands. At the

discovery of the islands by Columbus, the turtles were so many that the islands seemed to be covered only with rocks. Even the first name of the destination given by the famous seafarer is Las Tortugas, which translated means the Turtles. You should definitely visit the Queen Elizabeth II Botanical Garden, which is 65 acres long. It was officially opened in 1994 by Queen Elizabeth II and, quite logically, has her name. In the garden you will have the pleasure of strolling along peaceful paths along scenic lakes, palm gardens and even small groves. All specimens have nameplates and information about them. Not only is this interesting - you will be lucky to meet extremely rare species of animals such as blue iguana, agouti, snakes, birds and lizards. Another center of endangered animals is the Cardinal D`s Pakr Tropical Park. We promised in today‘s tour not to accent the beaches, but we cannot miss the vast, at first glance, long seven (yes, seven!) miles beach on Grand Cayman

81

and not to mention that it is one of the most picturesque in the world. As you can guess yourself, it is sprinkled with unique fine sand and the water is turquoise. Besides all the marvelous attractions, Grand Cayman can also offer a genuine sense of cosmopolitanism. It is due to the wonderful shopping conditions and also to one of the best in the world cuisines, which cannot relinquish the gourmet style. Do not miss to taste the famous Caribbean rum and cake with a banana flavor, either mocha or orange, or coconut or lime. It‘s like having no choice :). And the quirks of national cuisine are far beyond just that. There is no way to draw your attention to all fish dishes made with exotic fish, Caribbean caviar, red caviar, mahi mahi, fish tacos, baked octopus, Caribbean lobster. Mango salad, walnuts and marinated fish as well as shrimpcrayfish cheese are also interesting. Let us not forget the citrus egg rolls. With the cold and freshly opened coconuts offered by many retailers, you will cool off in an incredibly refreshing way and take a sip of tropical exotics.


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 ул. Цар Симеон I, 44 www.martineli.com www.designcorner.bg

ЗАВЕДЕНИЯ

Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE bar & dinner +359-988-30-30-30 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100, Хотел Маринела marionette@marionette.bg marionette.bg

Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com

MARIONETTE Pool +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер MARRAKECH – orient food & shisha bar +359-988-31-31-31 София, бул. „Джеймс Баучер“ 100 Хотел Маринела, Ет. 2 marrakech.bg

Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 884-66-67-11 Варна, ул.Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) E-mail : contact@marmalad.bg marmalad.bg

Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com

MARMALAD World +359 988 313131 Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи, секция 3, партер

Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com

MASSA KITCHEN +359 885 990 805 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com

MASSA Asia&Orient +359 887 122 551 Варна, ул. Андрей Сахаров 2 (Grand Mall Varna, Етаж 2) contact@massa.bg massa.bg

Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

MERAKI Варна, Морска гара +359 885 008 242

82


#SM MART CAS SUAL

Ç¡Ç® Varna Mall

Ç«ÇœǬǮǡǬ Varna Mall

83


София, бул. България 69 Bulgaria Mall, ниво +2 + 359 899 722 388 info@aegeanparadise.eu

Варна, бул. Владислав Варненчик 186 Varna Mall, ет.2 +359 893 542 986 varna@aegeanparadise.eu

www.alfabrides.bg

84


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.