Codem 02 2017

Page 1

“Приказки от 1001 нощ”


88
ÎÒÊÐÈÉÒÅ ÑÅÁÅ ÑÈ Â ÑÂÎß ÄÎÌ www.UES.bg

/ +359 882 600 600 / гр. София

/ бул. Патриарх Евтимий 17


Съдържание HOME STYLE ИЗКУСТВОТО ДА СЕ РАЗДЕЛЯТ ПРОСТРАНСТВАТА 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALAZZO DEL SOL 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------КУХНЯТА INFINITY ОТ STOSA - сърцето на дома 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPA У ДОМА 34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSPIRATION “ПРИКАЗКИ ОТ 1001 НОЩ”

40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE PLACE MARRAKECH ORIENT FOOD & BAR

50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIEW МИХАЕЛА ИЛИЕВА

56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIFE STYLE GOTO - мечтаната дестинация за ювелирни изкушения

66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEAUTY BVLGARI посвещава аромати на скъпоценни камъни 70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALENTINO NOIR ABSOLU за Него и Нея 72

2 / 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORLD МРАМОРЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО 74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“СТРАНАТА НА СВОБОДАТА” - ТАЙЛАНД 78

The team

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Главен редактор Мелина Бошнакова–Костадинова

Content

Автори Силвия Боянова, Силвия Табакова, Радостина Маркова

HOME STYLE THE ART OF SPACE PARTITIONING 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PALAZZO DEL SOL 18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFINITY BY STOSA CUCINE - the beating heart of the home 26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPA AT HOME 34

Фотографи Марчела Иванова, Ermenkov photography Предоставени снимки и облекла за снимки от Rimadesio; Treesse; Stosa; Henge; Boutique P.A.P.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSPIRATION “TALES OF 1001 NIGHTS”

Преводач Веселка Kръстева

40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Дизайн Владо Върбанов

THE PLACE MARRAKECH ORIENT FOOD & BAR

50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Издатели MARTINELI LTD, Mellow Advertising LTD

INTERVIEW MIHAELA ILIEVA

56 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Редакционен адрес 9000 Варна, ул. Дебър 7 Info9@martineli.com Тел.: 0889700412

LIFE STYLE GOTO - the dream destination for jewelery temptation

66 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEAUTY BVLGARI dedicates fragrances to gemstones 70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALENTINO NOIR ABSOLU for Him and Her 72

Editor in chief Melina Boshnakova–Kostadinova

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributors Silviya Boyanova, Silviya Tabakova, Radostina Markovа

WORLD MICHELANGELO’S MARBLE 74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“THE LAND OF FREEDOM” - THAILAND! 78

Photographers Marchela Ivanova, Ermenkov photography

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Featured photographs and styling courtesy of Rimadesio; Treesse; Stosa; Henge; Boutique P.A.P. Translator Veselka Krusteva 56

18

40

26

78

Design Vlado Varbanov Publishers MARTINELI LTD, Mellow Advertising LTD

34

6

46

82

74

4

Editorial adress 9000 Varna, 7 Debur str. info9@martineli.com phone: +359889700412


5


HOME STYLE

R

imadesio без съмнение е една от най-елегантните и изискани марки за дизайнерски решения Made in Italy. Международен посланик на естетичното, който разчита на прости и екологични материали, за да създава сложни реализации.

6


HOME STYLE

7


HOME STYLE

8


HOME STYLE

Още от създаването си през 1956 г., компанията предпочита да използва екологично устойчиви материали като алуминий и стъкло, последният от които ще маркира завинаги пътя на компанията. Rimadesio произвежда системи за разделяне на вътрешни пространства. Врати, плъзгащи се панели, рафтове, библиотеки, вградени гардероби и колекция от допълващи мебели: предложения, които непрекъснато се увеличават и усъвършенстват. Конструкции, при които простотата на концепцията се изразява чрез изключително ниво на технологическа компетентност. Висококачествените изделия са създадени така, че да гарантират не само великолепен външен вид, но и елегантна функционалност. За едно естествено използване, което съответства на идеята за съвременно битие, развита от компанията. Стъклото играе най-важната роля в колекцията. Всички работи върху него се извършват изцяло в производствения отдел на компанията. Резултат на техническо ноу-хау, придобивно над 50 години опит в тази област. Един от детайлите, които правят Rimadesio толкова достъпен и лесен за приложение със сигурност е каталогът от цветове за тониране на стъклата и конструктивните елементи, използвани при всички продукти от колекцията. 9


HOME STYLE

Плъзгащите врати на Rimadesio са толкова функционални, колкото и красиви. Комбинацията от много тънка и елегантна рамка и без трасе или видими фиксиращи елементи на пода, правят Rimadesio перфектното решение за живот в отворен план. Плъзгащите се панели пък работят еднакво добре като врати за дрешници или просто за гардероби. Те се предлагат в поръчкови размери и в разнообразие от модели, давайки безкрайни възможности.

10


HOME STYLE

11


HOME STYLE

Иновацията е постоянна характеристика на колекцията на Rimadesio. Умението да се подсигурят оригинални отговори за функционалните изисквания, да се представят

МЕКАТА МЕБЕЛ, която нови решения предлага за компанията, ежедневна употреба има модулен на пространства, характер. Това е позволява характерно дазаконфигурирате бранда. През годините оформлението този ключов и размера компо- на мебелите нент на всяко по начин, ново предложение по който желаете. получаваНапример престижнимоделът межFRAME GREY може да се постави в традиционно линейно 12


HOME STYLE

оформление, като ъглов модел или под формата на остров, заемащ дународни централно признания място от вбраншови жилището. асоциации и конкурси. Допълнително Целта на Rimadesio фирмата е дапредлага продълживариации да развива и своя различни собстразмери вена накултура възглавници на дизайн и подлакътници, и производствена и огромен технология, избор за даот тъкани и кожа за тапицерия. 13

може да предложи функционално иновативни идеи, които са изключителни от естетическа гледна точка и могат да осигурят максимална надеждност във времето.


HOME STYLE

14


HOME STYLE

U

ndoubtedly Rimadesio is one of the most elegant and sophisticated brands of design solutions Made in Italy. An international ambassador of aesthetic that relies on simple and environmentally friendly materials to create complex implementations. Ever since its establishment in 1956, the company prefers to use environmentally sustainable materials such as aluminum and glass, the last of which will mark the company‘s path forever. Rimadesio produces systems for partitioning internal spaces. Doors, sliding panels, shelves, bookcases, built-in wardrobes and a collection of complementary furniture: proposals that are constantly expanding and improving. Constructions where the simplicity of the concept is expressed through an extremely high level of technical competence. The high-quality products are designed to guarantee not only a gorgeous look but also an elegant functionality. For a natural corresponding to the idea of a contemporary being developed by the company. Glass plays the most important role in the collection. All work on it is done entirely in the production department of the company. It is the result of technical know-how acquired for more than 50 years of experience in this field. One of the details that make Rimadesio so accessible and easy to use is the catalog of colors for tinting glass and the structural elements used in all the products in the collection. The Rimadesio sliding doors are as functional as they are beautiful. The combination of a very thin and elegant frame and no track or visible floor fixing elements make Rimadesio the perfect solution for living in an open plan. The sliding panels work as well as closet doors or simply for wardrobes. They are available in custom sizes and in a variety of models, giving endless possibilities. 15


HOME STYLE

Innovation is a constant feature of the Rimadesio collection. The ability to provide original responses to the functional requirements, to present new solutions for everyday use of space is characteristic

of the brand. Over the years, this key component of every new proposal received international recognition from industry associations and competitions. Rimadesio‘s goal is to continue to

16


HOME STYLE

develop its own culture of design and manufacturing technology to offer functionally innovative ideas that are aesthetically outstanding and can provide maximum reliability in time.

17


HOME STYLE

Т

ози прекрасен, слънчев и просторен дом се намира на остров Фишер - на около 0.5 километра от брега на Маями Бийч. Истински рай, до който се достига с частен ферибот. Представяме една от резиденциите в Palazzo del Sol – 10 етажна сграда със средиземноморска архитектура. Тук стените са стъклени, прозорците са от пода до тавана и предоставят на обитателите му безпрепятствена гледка към Атлантическия океан, South Beach, Biscayne Bay и центъра на Маями.

18


HOME STYLE

19


HOME STYLE

Резиденцията включва спални, офис, зона за билярд, кът за хранене, бани и асансьори, които се отварят директно в обширна всекидневна. 20


HOME STYLE

21


HOME STYLE

22


HOME STYLE

За обзавеждането дизайнерите са заложили основно на Henge. От характерните за тях осветителни тела - хоризонтално разположени и пръстеновидни с различна големина, изработени от ръчно изпечен и шлифован месинг, използвайки традиционни техники, до креслото от хром със заоблена метална конструкция и стоманена основа, по дизайн на Масимо Кастаня /Massimo Castagna. Зоната за билярд атрактивно е отделена от дневната зона с актуалните разделители тип библиотека, което дава възможност на естествената 23

светлина да достига до всички кътчета на дома. Канапетата в дневната са няколко, с дамаска от пясъчна напа от луксозната линия Sеnse Natural . В допълнение – карамелени декоративни възглавнички от кожа. Масата, използвана за бюро в кабинета е изработена от дървесина, топлинно обработена с орехово масло, на основата на естествен восък и вода. В спалнята е обособен допълнителен кът за релакс. Тук дизайнерите са заложили на пясъчно и морско синьо в синхрон с панорамата, която се разкрива от прозорците.


HOME STYLE

T

his lovely, sunny and spacious home is located on Fisher Island - about 0.5 km from the beach of Miami Beach. A real paradise to be reached by a private ferry. We present one of the residences in the Palazzo del Sol - a 10 storey building

with Mediterranean architecture. The walls are glass, the floor to ceiling windows provide the residents with breathtaking views of the Atlantic Ocean, South Beach, Biscayne Bay and the center of Miami.

24


HOME STYLE

The residence includes bedrooms, an office, a billiard area, a dining area, bathrooms and lifts that open directly into a spacious living room. Regarding furniture designers have chosen mainly Henge. From their characteristic luminaries - horizontally placed ring-shaped bodies of different sizes, made of hand-baked and polished brass, using traditional techniques, to the chrome armchair with rounded metal construction and steel base, designed by Massimo Castagna. The billiard area is separated attractively from the

living area by the modern library type separators to enable the natural light to reach all corners of the home. There are a few sofas in the living room with a sandy nappa valance of the luxury line Sense Natural. In addition - caramel decorative leather pillows. The table used in the cabinet is made of heat-treated wood with walnut oil based on natural wax and water. The bedroom has a relaxation corner. The designers there have set the sand and navy blue in sync with the panorama that is revealed by the windows.

25


HOME STYLE

Приветлива, топла и функционална. Там, където сте всеки ден и споделяте радостта да бъдете заедно.

I

NFINITY е гъвкава и креативна система. Атрактивните вратички се съчетават с диагоналната дръжка, която се отличава с изключителния 40-градусов наклон, правейки захвата и отварянето по-лесни в сравнение с класическата врата. Тази склонност към диагоналните линии придава един различен линеен ефект. Кухнята INFINITY предлага множество възможности за комбинации, така че да създадете подходящия за вашия дом стил - изчистен скандинавски или

26


HOME STYLE

27


HOME STYLE

метрополитните вкусови композиции. Разнообразието от материали, които могат да бъдат съчетани, дават възможност да се създадат живи и иновативни контрасти в кухнята, с характер и неповторима индивидуалност. Изборът от широка гама аксесоари с оригинален външен вид, ви позволява да откриете този, който е най-подходящ за вас и вашата кухня. Части, като диагоналния полуостров с геометрична форма и завършек като вратите, персонализират пространствата лесно, но с класа.

28


HOME STYLE

29


HOME STYLE

Friendly, warm and functional. The place where to live your daily life and share the joy of being together.

I

NFINITY is a versatile and creative system. The attractive doors combine with the diagonal handle, worked with an exclusive 40° tilted cut, which facilitates gripping and opening easier than the classic door. This tendency to diagonal lines gives a different linear effect. INFINITY kitchen offers many combination options to create the perfect home-style - Nordic Style or metropolitan taste.

30


HOME STYLE

31


HOME STYLE

The variety of materials that can be combined make it possible to create live and innovative contrasts in the kitchen with character and unique personality. Choosing from a wide range of accessories with original looks allows you to find one that is best for you and your kitchen. The spaces can be personalized in a simple manner, but with great style, thanks to elements like the pentagonal top or the Ipe hood with insert of the same finish as the doors, personalize the spaces easily, but classy.

32


HOME STYLE

33


HOME STYLE

Прилагането на СПА процедурите е всеизвестен метод за релаксация и възстановяване на тялото и душата. Трябва ли обаче те непременно да са в специализираните СПА центрове или може да им се насладим и у дома? И ако са в домашна обстановка, ще бъдат ли ефикасни?

34


HOME STYLE

А

бревиатурата СПА произлиза от латинската фраза “sanus per aqua” и в буквален превод означава „здраве чрез вода“. Подобни процедури са използвани още в древността, когато фараони са се къпали във вана с мляко и листа от рози. Римляните пък си подарявали отпускащи моменти, като към водата добавяли билки. Днес понятието СПА е доста разширено и излиза много извън рамките на хидротерапията – широкоразпространени са и ароматерапията, различните видове масаж и сауни. На пръв поглед изглежда, че за да си отпочине тялото ви и да събере нови сили, процедурите непременно трябва да са в СПА центрове и салони. Но само на пръв поглед! Всъщност, за да е успешно цялото начинание у дома, са необходими само малко вдъхновение и нагласа за релакс, и няколко идеи, които ние любезно ще ви предоставим. 35


HOME STYLE

Съветваме да започнете подготовката с набавяне на някои специфични продукти – те съвсем не се изчерпват с душ гел и лосион за тяло. Трябват ви още масажно олио, различни видове ухания, според вкуса ви. Към списъка може да добавите и свещи – всичко, което ще ви помогне да се отпуснете, е „добре дошло“. Първият вид баня, който предлагаме, е млечната. Както знаем, тя е запазена марка на Клеопатра и съвсем не случайно. Ако във ваната си добавите 2 с.л. мед, 200 мл мляко, 2 с.л. морска сол и няколко капки розово масло, ще имате удоволствието да се насладите на истинска магия, триумф за сетивата, а кожата ще ви бъде много благодарна за подмладяващия ефект,

защото ще стане мека, свежа и необикновено нежна. Освен разкрасяваща, тази баня е и много здравословна. В домашни условия, подобно на СПА центровете, може да си приготвите и билкова баня. Във ваната предварително добавете ароматни соли, масла и мноого билки. А какви точно да са лечебните растения? Градинската мента и босилекът имат свойството да пречистват кожата, а джодженът я стяга, като едновременно с това я и успокоява. И това не са просто приказки – действително билките ще ви осигурят дълбоко пречистване на кожата от натрупаните токсини и ще свалят насъбралия се от забързания живот стрес. Последните идеи са по-прости за из36

пъление. В зависимост от желания ефект, може да си вземете хладка, топла или студена вана. Студената вода се отразява благоприятно на нервната и сърдечно-съдовата система и зарежда с енергия, а топлата пък действа по точно обратния начин – успокоява и отпуска. Ако пък температурата е доста висока, ще подобрите кръвообръщението и дишането си. Както забелязвате, тук няма никакви специфични подготовки. Изисква се само да останете във водата до получаване на желания ефект, като през цялото време се стремите да „изхвърлите“ от съзнанието си всички грижи и тревоги. Изглежда ви прекалено елементарно и отдалечаващо се от идеите за


HOME STYLE

СПА? Спомнете си колко добре се чувствахте последния път, когато останахте дълго под душа. А сега си представете какво ще е удоволствието от това тялото да ви е в пълен покой във ваната, без да бързате за някъде. И не само си го представете, ами и опитайте, резултатът няма да закъснее. Звукът на нежна музика и приглушените светлини са добра идея. Накрая, след всички съвети за СПА процедури и удоволствията от тях, няма как да пропуснем да ви разкажем за ваните, които предлагаме в MARTINELI, и които ще ви накарат да се влюбите в тях. Първо ще ви впечатли дизайнът – изключително стилен и елегантен, подходящ за

всяка, подчинена на изискания стил баня. Електронните джаджи – USB портовете, вградени тонколонки, мъничките дискретни и успокояващо действащи светлинки – те са само част от примамливите удобства, които ще ви провокират да имате точно такава вана у дома си. Всъщност истинските удобства са в самите функционалности, а те ще разбият всичките ви досегашни представи за вани. Магнитните вани са част от тази изискана серия. Както името подсказва, особеното при тях е наличието на магнити, вградени на дъното. Удоволствие от подобна баня е противопоказно само за хора, които са подложени на електромедицински 37

манипулации и такива с байпас. Във всички останали случаи магнитните вани ще се превърнат в бижуто в дома ви. И тук не говорим само за приятната страна на подобни бани - мнозина лекари и физиотерапевти силно ги препоръчват, даже за деца и бременни жени, с цел тонизиране и подобряване общото състояние на тялото. Други видове вани, които вероятно ще привлекат вниманието ви, са йонизиращите и тези с автоматизиран терморегулатор, който ще поддържа или пък сменя температурата на водата според вашите изисквания. Заинтригувахме ли ви? Прииска ли ви се още сега да имате в банята си точно такава вана?


HOME STYLE

The application of spa procedures is a well-known method of relaxation and restoration of body and soul. But do they have to be in special SPA centers or we can enjoy them at home? And if they are at home, will they be effective?

38


HOME STYLE

T

he abbreviation SPA derives from the Latin phrase “sanus per aqua” and literally means “health through water”. Similar procedures have been used since antiquity when pharaohs bathed in a bath with milk and roses. The Romans gave themselves relaxing moments, adding herbs to water. Today, the concept of SPA is rather extensive and goes far beyond hydrotherapy - aromatherapy, various types of massage and saunas are also widespread. At first glance, it seems that in order to relax your body and to gather new strength, procedures must necessarily be in SPA centers and salons. But only at first glance! In fact, in order the whole undertaking to be successful at home, only a little inspiration and a sense of relaxation are needed and some ideas that we will kindly provide you with. We advise you to start preparing with some specific products - they are not limited to a shower gel and a body lotion. You also need a massage oil, different types of scents, according to your taste. You can also add candles to the list - everything that will help you to relax is “welcome”. The first type of bath we offer is milk. As we know, it is a trademark of Cleopatra and it is not by accident. If you add to your bathtub 2 tsp of honey, 200 ml of milk, 2 tsp. Of sea salt and a few drops of rose oil, you will have the pleasure of enjoying real magic, triumph for the senses, and the skin will be very grateful for the rejuvenating effect because it will become soft, fresh and unusually gentle. Besides being beautifying, this bath is also very healthy. At home, like in SPA centers, you can also prepare a herbal bath. Add aroma salts, oils and many herbs in the bathtub. And what exactly the curative plants to be? Garden peppermint and basil have the ability to cleanse the skin, the mint tightens it and at the same time calms it. And these are not just fairy-tales - actually, herbs will provide you with deep skin cleansing from the accumulated toxins and will remove the stress from the hectic life. The last ideas are simpler to implement. Depending on the effect desired, you can take a cool, warm or cold bath. Cold

water has a beneficial effect on the nervous and cardiovascular system, and it charges energy, but the warmth acts in exactly the opposite way - soothes and relaxes. If the temperature is too high, you will improve your blood circulation and breathing. As you can see, there are no specific preparations here. You only need to stay in the water until you get the desired effect and all the timee trying to “throw away” all your worries and solicitudes from your mind. Does it seem too simple and remote from your SPA ideas? Remember how well you felt the last time you stayed for long in the shower. Now imagine what it will be the pleasure of this body being completely at ease in the bathtub without hurrying for somewhere. And do not just imagine it, try it, the result will not come too late. The sound of soft music and subdued lights are a good idea. Finally, after all the ideas for SPA treatments and the pleasures of them, we can not miss to tell you about the baths we offer in MARTINELI and they will make you fall in love with them. First you will be impressed by the design extremely stylish and elegant, suitable for every bathroom that is a subject to the sophisticated style. The electronic

39

gadgets - USB ports, speakers built-in, tiny discrete and soothing lights - they are just some of the enticing conveniences that will make you have such a bath at home. In fact, the real comfort is in the functionalities themselves and they will break all your present bathtub ideas. The magnetic bathtubs are part of this sophisticated series. As the name suggests, the special feature is the presence of magnets embedded on the bottom. Pleasure of such bath is contraindicated only to people undergoing electromedical and bypass treatments. In all other cases, the magnetic bathtubs will become the jewel in your home. And here we are not just talking about the pleasant side of such baths - many doctors and physiotherapists strongly recommend them even for children and pregnant women in order to tone up and improve the overall condition of the body. Other types of bathtubs that are likely to attract your attention are ionizing and those with an automated thermoregulator that will keep or change the temperature of the water according to your requirements. Are you intrigued? Would you like to have a bathtub in your bathroom right now?


INSPIRATION

“Приказки от 1001 нощ” Или откъде идва вдъхновението на Радостина Маркова, дизайнерът на MARTINELI, за последното й творение - Marrakech Orient food&bar. Разказва самата тя: Аз съм т.нар. World traveler: Душата ми е на пътешественик. Това само по себе си дава, освен богата култура и широк мироглед, доста познания и стимули за творчество и развитие.

40


INSPIRATION

41


INSPIRATION

С

рещата ми с Маракеш беше търсена и чакана, но отне няколко години, докато се осъществи. Все имаше други приоритети и места за посещения... Маракеш е третият по значение град в Кралство Мароко, след столицата Рабат и Касабланка - индустриален и административен център. Маракеш е най-автентичният от всички тях и тук на места времето сякаш е спряло. В Мароко всеки град има свой цвят, който се определя от краля. Казабланка, което на испански значи бяла къща, е град, в който всички сгради са бели. В Макареш всичко е в розово, или по-скоро пепел от рози. Той е най-необикновеният град в който съм била. Няма нищо общо с Европа. Маракеш е хаос, ухания, аромати, екзотика, мизерия, красота, арабско изкуство, вълшебни лампи и грънци, забулени сбръчкани хора, цветове, килими, билки, магарета, камили: една скрита и различна култура. От едната страна е новата част - Ville Neauveau, от другата е старата част - La Medina, заградена с километричен розов зид. В новата част, изградена също в розово, има впечатляващи къщи с красива архитектура, включваща арабски детайли, но не така натруфени като традициония стил. Със страхотни кафета, ресторанти, кина, театър.. Но много по-интересна и екзотична е La Medina, където животът все още тече така, както преди десетилетия. Имах щастието да наблюдавам живота на площада DJEMAA EL FNA, център на LaMedina, от едно френско кафе на площада, пиейки задължителния ментов чай с много, много, много захар и стръкчета мента в него. Дюкяните тук са като от „1001 нощ“. Има най-невероятните и чудновати ориенталски продукти: сушени плодове.... камари от сушени плодове, с накацали по тях оси, пчели и мухи; безброй подправки с най-различни цветове и ухания, щандове, от които виси одрано агне или пиле, просто така на закачена кука на слънцето. Камари екзотични плодове и зеленчуци, накачени в каручки или по земята; камари грънци, латерни, лампи и фенери, етерични масла, билки, които лекуват всичко. Много, много тежки украшения от сребро и полускъпоценни камъни, килими – навсякъде са, изделия от кожа, традиционни роби и много, много „бабуча“ (традиционни марокански обувки, тип цървули, за жените украсени с много пайети). След търговците, които доставят хляба и напитките на околните заведения, в Медината идват, нарамени с по няколко плетени кошници и плетени табуретки, жените, които рисуват с къна /Хенна/. Те са винаги напълно забрадени с афганистанска бурка и се разпръскват, седнали на табуретките из целия площад. Доколкото знам, местните жени се рисуват с хенна, когато се омъжват, а също така за тях това е украса на тялото, така как42


INSPIRATION

то за нас гримирането на лицето или маникюра, например. След като жените, които рисуват с хенна се настанят на своите табуретки, се отварят дюкяните.Градът се събужда доста късно, имайки предвид жегата след обяд. Вътре в Медината, където живеят бедните мароканци и берберите, уличките са тесни, а сводовете високи, заоблени, типично арабски стил. Няма врати, виждат се входовете направо, които са мръсни, тесни и мрачни. През нощта Медината е друг свят. Призрачна светлина, пушек и миризми отвсякъде - на всеки ъгъл на скара се пече и предлага нещо. Забулени мъже и жени, жени, които носят на главата си огромни товари. Викане отвсякъде на арабски и френски, магарета, натоварени до горе, хора, бързащи да се приберат, други на разходка. Арабски ритми, идващи от коли и кафенета. Мъже, насядали по кафенетата или на столчета по улицата, пиещи ментов чай и зяпащи минувачите. Тук, дори най-хубавите традиционни ресторанти нямат прозорци и е тъмно вътре, само с изкуствена светлина, вероятно заради жегата. Старите замъци, които посетихме, пък имат дупки в стените - вид естествена вентилация. 43

КУХНЯТА Мароканската кухня е много вкусна, оригинална и богата. Леко пикантна, простичка, засищаща и има какво да предложи, дори на най-претенциозните вкусове. Продуктите, които се използват в готвенето, най-често са произведени в самата страна. От месата се консумират предимно пиле, телешко и агнешко. Логично, заради основната религия, свинското отсъства. Много важни за кухнята и за уникалния вкус на ястията са лимоните, фурмите, маслините, бадемите и смокините. Подправките са на почит и придават неповторим аромат на мароканските изкушения. Едни от най-типичните са шафран, канела, джинджифил, кимион, кориандър, куркума. Основно национално ястие е тажинът. Името му идва от съда, в който се приготвя – тип гювеч с плоско дъно и конусовиден капак. Обикновено се приготвя с месо, най-често телешко и агнешко, зеленчуци, маслини, фурми и много подправки. Присъстващ на всяко ястие е мароканският хляб - кръгъл и плосък, тип пита, с дебела кора. Приготвя се в различни


INSPIRATION

големини. Често мароканците го използват вместо вилица, за да се хранят с него от общото плато на тажина. Разнообразието на мароканската кухня се дължи на многобройните влияния, които се преплитат в нея – берберско, испанско, арабско, африканско, средиземноморско, и др. Тажинът е берберски; благодарение на маврите, кухнята се обогатила със зехтин, плодове, бадеми, билки; бедуините допринесли за хляба, житните култури, млякото, фурмите, а арабите, разбира се, с подправките. Мароканците са съумяли да запазят вековната традиция в готвенето и неслучайно кухнята им е на второ място в света по изобретателност, след френската. Споменавайки френското, не мога да не пренасоча мислите си към най-приказното за мен място в Маракеш: Градината на Мажорел. Градината на Мажорел се намира на северозапад от Медина. През годините тя се е превърнала в любима спирка, както за местните, които се отбиват тук в почивните дни, за да се заредят с положителна енергия и да се полюбуват на страхотното съчетание на модерен и колониален стил, така и на десетките прииждащи туристи, жадни за опознаване на нови и интересни места, точно като това.

Историята на градината започва през далечната 1920 година, по времето когато колониалната епоха е в разгара си. Именно тогава Мароко е окупиран от Франция. През същата тази година в Маракеш се заселва виден френски художник – Жак Мажорел. Той купува градината с идеалната цел да и вдъхне нов живот. И успява, построява басейн, навсякъде слага кокосови палми, дъхави бугенвилии, бананови дървета, като по този начин създава един малък оазис на спокойствието сред тежката мараня на пустинята. Всичко това се допълва от основния цвят, който контрастира в градината и придава тежест на цялостната обстановка –кобалтово синьо. Днес Жак Мажорел е позабравен от истрорията. Но градината - точно обратното. Дори и след толкова много години. И това е благодарение на едно голямо име в света на висшата мода - Ив сен Лоран. Именно на именития дизайнер дължим това прекрасно малко късче от рая. Той поема стопанисването на градината през 1980г. Обогатява я, не позволява да затъне в забвение. По-късно в градината е построен и малък музей, посветен на ислямското изкуство. Градината постоянно се обогатява. Тя дава дом на множество ценни представители на флората по света. Цветовете са ярки и наситени, изпълнени 44


INSPIRATION

с живот, в идеална хармония с основния цвят – синьото. Именно на това райско място, цялото очарование и вдъхновение на света се стовариха върху мен: като някакво божествено прозрение за силата на красотата и баланса, за спокойствието на душите ни, за мира и любовта, които трябва да изпълват сърцата ни. И те изпълва една вяра: в теб, във възможностите ти, в доброто и красивото, и ти се приисква да твориш и да раздаваш тази красота навред, за да може и другите да се докоснат до съвършенството. Още нося това вдъхновение и до ден днешен. Резултатът е: много реализирани проекти в работата ми като интериорен дизайнер, но най-вече може да се види при последната ми творба- Marrakech Orient food&bar – място „оазис“ в сърцето на София. И нека да завърша моя разказ за вдъхновението със следния цитат: „Маракеш ме научи на цветовете. До Маракеш всичко беше черно.“, казва Ив Сен Лоран през 1966 г., когато купува кобалтово синята си вила в мароканския град. Пожелавам ви цветен и зареден с много смисъл живот, скъпи читатели! 45


INSPIRATION

“Tales of 1001 nights� Or where the inspiration for the latest creation of MARTINELI designer Radostina Markova comes from - Marrakech Orient food & bar, she tells us herself: I am the so-called World traveler. My soul is a soul of a traveler. It gives not only rich culture and broad worldview, but also a lot of knowledge and incentives for creativity and development.

46


INSPIRATION

M

y meeting with Marrakesh was searched and waited for, but it took a few years to come. There were always other priorities and places to visit... Marrakech is the third most important city in the Kingdom of Morocco, after the capital Rabat and Casablanca - an industrial and administrative center. Marrakech is the most authentic of all, and here the weather seems to have stopped. Each city in Morocco has its own color, which is determined by the king. Casablanca, which in Spanish means a white house, is a city where all buildings are white. In Macaresh everything is in pink or rather ash of roses. It is the most unusual city I‘ve ever been to. It has nothing to do with Europe. Marrakech is chaos, fragrances, scents, exotic, misery, beauty, Arabic art, magic lamps and pottery, veiled wrinkled people, colors, carpets, herbs, donkeys, camels: a hidden and different culture. On the one side there is the new part - Ville Neauveau, on the other side is the old part - La Medina, surrounded by a kilometer pink wall.

47


INSPIRATION

In the new part, also built in pink, there are impressive houses with beautiful architecture, including Arabic details, but not as ornated as the traditional style. With great cafes, restaurants, cinemas, theater.. But La Medina is much more interesting and exotic, where life is still flowing as it did decades ago. I was fortunate to watch the life of the square DJEMAA EL FNA, LaMedina‘s center, from a French cafe in the square, drinking the obligatory mint tea with lots of, lots of, lots of sugar and mint spikes in it. The dukkans here are such of those of 1001 nights. There are the most incredible and strange Oriental products: dried fruits ... piles of dried fruit with axes, bees and flies perched on them; countless spices with a variety of colors and fragrances, stands where skinned lamb or chicken are hung, just like that –on a hook on the sun. Piles of exotic fruit and vegetables are put in carts or on the ground; pottery, hurdy-gurdies, lamps and lanterns, essential oils, herbs that heal everything. Very, very heavy jewels of silver and semi-precious stones, carpets – they are everywhere, leather products, traditional slaves and many, many “babucha” (traditional Moroccan shoes, a type of moccasins, for women decorated with many sequins). After the merchants supplying the bread and drinks to the surrounding restaurants in the Medina, the women come with several knitted baskets and knitted stools which they paint henna (Henna). They are always completely veiled with an Afghan burqa and spread on the stools across the square. As far as I know local women are painted with henna when they get married, and also it is a body decoration just as face make-up or manicure is for us, for example. After the women who paint with the henna sit on their stools, the dukkans open. The city wakes up pretty late, considering the heat in the afternoon. Inside Medina, where the poor Moroccan and Berbers live, the streets are narrow and the arches tall, rounded, typically Arabic. There are no doors, the entrances that are dirty, narrow and gloomy are seen. At night Medina is another world. Ghostly light, smoke and smells from everywhere – on every corner there is a grill that offers something. Veiled men and women, women who carry huge loads on their heads. Shouts from everywhere in Arabic and French, donkeys loaded to the top, people hurrying to get home, others just walking. Arabic rhythms coming from cars and cafes. Men sitting in cafes or in stools in the street, drinking mint tea and gazing at passers-by. Here, even the best traditional restaurants have no windows and it is dark inside, only with artificial light, probably because of the heat. The old castles we visited have holes in the walls - a kind of natural ventilation. CUISINE Moroccan cuisine is very tasty, original and rich. Slightly spicy, simple, satiating and has something to offer even the most discerning tastes. The products that are used in cooking are most often produced in the country. Regarding meat mainly chicken, veal and lamb is consumed. Logically to the main religion - pork is absent. Lemons, dates, olives, almonds and figs are very important for the cuisine and for the unique taste of the dishes. Spices are a tribute and give a unique flavor to Moroccan delights. Some of the most typical are saffron, cinnamon, ginger, cumin, coriander, turmeric. The main national dish is the tagine. Its name comes from the cookware in which it is being prepared - a flat-bottomed earthenware pot with a conical lid. It is usually cooked with meat, most often veal and lamb, vegetables, olives, dates and many spices. 48


INSPIRATION

The Moroccan presents in every dish - round and flat, pitta type, with a thick crust. It is prepared in different sizes. Moroccans often use it instead of a fork to eat on it from the common plateau of tagine. The variety of Moroccan cuisine is due to the numerous influences intertwined in it - Berberian, Spanish, Arab, African, Mediterranean, etc. The tagine is Berberian; owing to the Moors, the kitchen was enriched with olive oil, fruits, almonds, herbs; Bedouins contributed to bread, cereals, milk, dates, and Arabs, of course, with spices. Moroccans have managed to preserve the centuries-old tradition of cooking and it is not by accident that their cuisine is second in the world in ingenuity after the French cuisine. Referring to the French, I can not avoid refocus my thoughts on the most fabulous place in Marrakech: the Majorelle Gardens The Majorelle Ggarden is located to the northwest of Medina. Over the years, it has become a favorite stop for both locals who come back here at weekends to catch up with positive energy and enjoy the great combination of modern and colonial style as well as the dozens of incoming tourists thirsty to explore new and interesting places just like this. The history of the garden began in 1920, when the colonial era was in full swing. That is when Morocco was occupied by France. In the same year, a distinguished French painter - Jacques Majorelle settled in Marrakech. He bought the garden with the ideal purpose of brewing it a new life. And he succeeded. He built a pool, planted coconut palms, bougainvilleas, banana trees everywhere, creating a small oasis of tranquility amid the heavy desert haze. All this is complemented by the basic color that contrasts in the garden and adds weight to the overall environment - cobalt blue. Nowadays Jacques Majorelle is almost forgotten by history. But the garden, quite the opposite. Even after so many years. And this is thanks to one big name in the world of high fashion - Yves Saint Laurent. The eminent designer himself we owe this wonderful little piece of paradise. He took over the garden in 1980. He enriched it and prevented it from falling into oblivion. Later, a small museum dedicated to Islamic art was built in the garden. The garden is constantly enriched. It gives home to many precious flora representatives around the world. The colors are bright and saturated, full of life, in perfect harmony with the basic color - the blue. Just here in this heavenly place, all the charm and inspiration of the world has come upon me: as a divine insight into the power of beauty and balance, the peace of our souls, the peace and love that our hearts must be filled with. And you feel a kind of faith: in yourself, in your abilities, in the good and the beautiful, and you are asked to create and distribute this beauty everywhere so that others can touch this perfection. I still have that inspiration to this day. The result is: many projects implemented in my work as an interior designer, but most of all I can see in my latest work - Marrakech Orient food & bar - an “oasis” in the heart of Sofia. And let me finish my narrative about inspiration with the following quote: “Marrakech taught me color. Before Marrakech, everything was black”said Yves Saint Laurent in 1966 when he bought his cobalt blue villa in the Moroccan city. Dear readers, may you have a colorful and very meaningful life! 49


THE PLACE

Твърде хвалебствено? Преувеличено? Не, съвсем не! Помислете само – всички искаме в живота си спокойствие, колоритни и щастливи мигове, пъстрота от различни позитивни емоции, много пътешествия, неспираща наслада от вкусна храна, а вечерите да са резервирани за диви преживявания с дъх на страст и лудост, разбира се с чаша перфектно питие... Затворихте очи, докато се размечтахте за подобен сценарий? Нека обаче излезем от света на утопията и превърнем илюзията в реалност! В Marrakech Orient Food & Bar, разбира се!

50


THE PLACE

51


THE PLACE

И

нека ви разкажем повече за него, Marrakech Orient Food & Bar – перлата на заведенията... Първо ще ви впечатли интериорът. Дизайнерите му доста са се потрудили да пресъздадат пъстротата от много и различни детайли като в реалния град Маракеш. И са се справили страхотно! Правите асоциация с наргилета? На прав път сте, но те са съвсем малък детайл на фона на всичко, което носи духа и атмосферата на Ориента! Самата стилистика в обзавеждането се основава на дребни на пръв поглед, но автентични детайли. Цветовете са така внимателно подбрани, че да отговарят на истинския ориентски колорит. Не е пропуснато и задължителното тюркоазено синьо – то е използвано като акцент в някои сепарета и в отделни орнаменти по тавана. И златисто! Много и от него, но без да е кичозно и натруфено! Въобще, още от първите си стъпки в Marrakech Orient Food & Bar

ще бъдете смаяни от интериора - интериор, който би се понравил и на кралса особа. Интериор, който носи пъстротата от нежни цветове, интригува, пренасища сетивата и подарява онези специфични моменти в живота - тези на радост и възхищение. Освен че се отличава с блясък и пищност, обзавеждането е своебразно пренасяне в света на Маракеш, потапяне в Ориента. И ето ни го и екзотичното пътуване, което всички толкова обичаме, и с което искаме да разведрим живота си – Marrakech Orient Food & Bar ни го подарявя! Животът обаче далеч не се изчерпва с радост за очите, нужна е такава и за душата. А какъв по-добър начин да я получим от това да споделим времето и емоциите си с близки и приятели?! И не къде да е – в Marrakech Orient Food & Bar, разбира се! Няма друго по-подходящо място, на което да се отпуснеш, да си позволиш да си себе си и да за-

52


THE PLACE

доволиш нуждата си от прекрасни моменти. Независимо дали ще пиеш турско кафе сутринта, ще хапваш вкусни ориенталски блюда на обяд, или ще релаксираш с любимо питие вечерта, Marrakech Orient Food & Bar си остава заведението, което може да ти поднесе нещо повече от продуктите в менюто, много повече при това! Като започнем с обслужването – винаги на ниво, любезно и с усмивка, минем през неповторимия вкус на автентичната кухня и стигнем до замайващо приятната обстановка, вече не е останало никакво съмнение, че именно Marrakech Orient Food & Bar е иделното и предпочитано място, независимо от повода, независимо по кое време на деня или нощта! За да завършим кръга на удоволствията и приятните емоции, идва време да разкажем за нощния живот в Marrakech Orient Food & Bar. Не е достатъчно да споменем тематичната музика, професионалното озвучаване и организира53

нето на партита, за да обрисуваме вечерите в клуба. А те, вечерите, са приказни, без грам хиперболизация. Дори някои от тях носят приказно име – Scheherezade Orient Night – с тази подробност само, че не Шехерезада разказва чудни истории. Разказвате ги вие, след посещението си в Marrakech Orient Food & Bar – споделяте изумлението си от неповторимо приятната вечер, от това как забавленията не са преставали – автентични ориенталски танцьорки и певици се грижат за настроението. Възхитени сте и от арт изненадата – рисуване с къна по телата на по-любопитните и заинтригувани гости, които искат напълно да се потопят в света на Ориента... След като сте си подарили посещение в новото звездно и лъскаво място на София, вече и вие сте убедени, че ако животът е заведение, то ще е Marrakech Orient Food & Bar и ще е прекрасен!


THE PLACE

Too laudatory? Exaggerated? No, not at all! Just think - we all want calm, colorful and happy moments in our lives, a variety of positive emotions, a lot of trips, a never-ending enjoyment of delicious food and evenings reserved for wild experiences with a breath of passion and madness, of course with a glass of perfect drink.... Did you close your eyes while you were dreaming for such a scenario? Let us, however, come out of the world of utopia and turn the illusion into reality! At Marrakech Orient Food & Bar, of course!

A

nd let us tell you more about it, Marrakech Orient Food & Bar - the pearl of the restaurants ... First you will be impressed by the interior. Its designers worked hard to recreate the diversity of many details such as the real city of Marrakech. And they did it great! Do you associate it with hookahs? You are on the right track but they are a very small detail against the backdrop of everything that brings the spirit and atmosphere of the Orient! The furniture style itself is based on minor at first glance but authentic details. The colors are so carefully selected to match the true Oriental coloring. There is also the obligatory turquoise blue - it is used as an accent in some booths and in individual ornaments on the ceiling. And gold! A lot of it, but it is not kitschy and gaudy! All in all, at your first steps in Marrakech Orient Food & Bar, you will be amazed by the interior - an interior that would suit even to royalty. An interior that brings diversity of soft colors, intrigues, supersaturate senses and gives those special moments in life - those of joy and admiration. Besides being brilliant and splendor, the furnishing is a personal

transfer to the world of Marrakech, immersion in the Orient. And here we have that exotic journey that we all love so much and want to enlighten our lives - Marrakech Orient Food & Bar gives it to us! However, life is not only joy for the eyes, we also need joy for our souls. And what better way to get it from sharing our time and emotions with family and friends ?! Not anywhere – but in Marrakech Orient Food & Bar, of course! There is no other more appropriate place to relax, to be yourself and to satisfy your need for wonderful moments. Whether you are going to have a Turkish coffee in the morning, eat a delicious oriental lunch at noon or relax with a favorite drink in the evenings, Marrakech Orient Food & Bar remains the place to serve you more than the menu products, but much more! Beginning with the service - always the best, kind and with a smile, pass through the unique taste of authentic cuisine and get to the dazzlingly pleasant atmosphere, there is no doubt that Marrakech Orient Food & Bar is an ideal and preferred place, regardless the occasion, no matter what time of day or night! 54


THE PLACE

To complete the circle of pleasures and pleasant emotions, it is time to tell you about the Marrakech Orient Food & Bar nightlife. It is not enough to mention the thematic music, the professional sound systems and the parties’ organization to describe the nights at the club. They, the nights, are fabulous without being hyperbolized. Even some of them carry the enchanting name - Scheherazade Orient Night - with the detail that it is not Scheherazade who tells marvelous stories. You tell them after your visit at Marrakech Orient Food & Bar – share your amazement with the unforgettable evening, how fun did not stop - authentic oriental dancers and singers take care of the mood. You are also surprised by the art surprise – drawing with a jug on the bodies of the more curious and intrigued guests who want to completely immerse themselves in the world of the East ... After you gave yourself a visit to the new star and shiny place in Sofia, you are convinced that if life is a bar, it will be Marrakech Orient Food & Bar and it will be great! 55


INTERVIEW

Михаела Илиева управител на заведенията

MARIONETTE и MARRAKECH На 32 години, щастливо омъжена, а най-голямата й гордост, както тя казва, е шестгодишният й син - Даниел. От 2004 г. работи в компанията. От 10 години е управител на средиземноморския ресторант Sardinia в град Варна. Била e част и от управителския екип на MASSA KITCHEN в Grand Mall Varna.

56


INTERVIEW

57


INTERVIEW

Ти ли избра професията „управител” или тя теб избра? Благодаря за този въпрос! Накара ме да се замисля. Взаимно беше, със сигурност. Просто трябваше да се случи. Знаех, че мога и трябва. Когато постъпих на работа като сервитьор знаех, че е за малко и че мога много повече от това. Преди много години, семейният бизнес на родителите ми беше управление на заведения. Аз израстнах там и знаех, че това е моето място. Научих се да работя от малка. Спомням си една случка от тогава. Бях може би около 12-годишна, разхождам се в кафето на родителите ми и решавам, че трябва да отсервирам свободни чаши от масите. Посягам към чаша и една жена ми казва: „Дете, какво правиш, това не е игра”, а някои хора просто казват „в кръвта ти е”. Мисля, че е вярно това! Да бъда на първо място майка, а след това и управител, е моето призвание. Аз обичам работата си и това е нещото, което умея да правя най-добре.

Как започва работният ти ден и колко часа продължава? Аз не разделям дните на работни и неработни. Денят ми започва всяка сутрин в 7 часа, пиейки чаша кафе в движение, докато се приготвям със сина ми, за да го заведа на училище. Най-късно в 9 часа съм в MARIONETTE и MARRAKECH, след което започва отмятането на задачи. Всеки мой ден е много натоварен и различен. Разбрала съм обаче, че колкото повече ангажименти имам, съм толкова по-организирана. Денят ми продължава толкова, колкото е нужно. Има дни, в които съм забравила, че опцията да се прибера у дома съществува. За мен не е важно колко часа работя. Това никога не е било водещо. Важно за мен е, когато приключи денят или нощта – без значение, аз да се чувствам спокойна и удовлетворена. Скоро ми казаха, че фирмата е моят живот. Не! Фирмата е част от моя живот, за което съм й много благодарна! 58


INTERVIEW

59


INTERVIEW

Кое е най-важното, което изискваш от сервитьорите в обектите, които управляваш, и стриктно следиш за спазването му? Всяко едно от заведенията, които управлявам, е различно. Хората , с които работя, са различни. Съответно и изискванията са ми различни. Има обаче три неща, които са много важни за мен, като управител: Първото е всеки един гост в заведението да бъде подобаващо посрещнат. Независимо дали това се случва на вратата или след като се е настанил на масата, едно „добър ден” или „здравейте” оставя усещането, че си добре дошъл, и, че това е твоето място. Второто е дисциплината. Винаги съм казвала, че да бъдат приятели помежду си е страхотно, но нека си го показват извън работното време. На работа искам да са професионалисти. Третото е да бъдат позитивни. Това се усеща от гостите, които са решили да прекарат свободното си време в нашите заведения. Защото освен вкусната храна, която предлагаме, ние се славим с доброто и позитивно обслужване. Знаем , че работата на управителя е отговорна и комбинативна. Кое твое лично качество смяташ, че ти помага да се справяш така успешно? Работата на управителя наистина е отговорна, въпреки че отстрани изглежда много лесно. Тук, без да се замисля ще ти отговоря – умея много добре да работя в екип. И още по-добре умея да създавам такъв. Работата в екип е много важна. Ще споделя една случка: Преди около месец с моя екип успяхме за два часа да организираме парти за двеста човека. Бяха пропуснали да ни потвърдят събитието, което имаха желание да се случи в MARRAKECH. А там все още беше строителна площадка. За тези два часа преобразихме напълно една от залите на MARIONETTE . Готвачите приготвиха 1000 хапки. Успяхме да организираме две певици, DJ и подходящо озвучаване. За подобни събития се подготвяме поне 3 дни предварително. Стана страхотно парти. Всички бяха изключително доволни. Това обаче се случи, защото имам страхотен екип. Важно е какви хора работят до мен. Без моя екип няма да съм това, което съм, за което много им благодаря! 60


INTERVIEW

Влизаш ли често в кухнята? Какво е отношението ти към храната? Любима „кухня”? Влизам, за да се снимам, то се вижда. Шегувам се, разбира се. По-често ми се налага да влизам в кухнята на летните ни заведения. Знаеш, лятото идват много хора при нас, по едно и също време, и очакват да бъдат обслужени бързо. Тогава ми се е налагало да правя всичко. Дори в миялното съм била. Нямам вътрешен конфликт с това. У дома обожавам да готвя. Независимо колко съм изморена, отивам в кухнята и обичам да съм сама там. Развихрям се. Приготвям страхотни десерти. Обичам да се храня с вкусна храна, придружена с чаша хубаво вино, разбира се. В последно време, покрай MARRAKECH, започнах да се интересувам от ориенталската кухня. Имам чувството, че от един месец ям само хумус, независимо от какво е приготвен. Като изключим това обаче, любимата ми храна е морската. Мога да я консумирам, независимо от сезона. Обичам всички морски деликатеси и дарове. Друга любима за мен храна е сушито. А в нашите ресторанти приготвяме най-доброто суши. Няма две мнения по този въпрос. От скоро, към портфолито с обекти, които управляваш е и MARRAKECH. Какви лични цели си си поставила спрямо него? MARRAKECH е най-новото заведение в нашата компания. Изключително място, невероятен интериор и отлична кухня. Обичам това място и не мога да му се насладя. Там 61

можеш да релаксираш, да се забавляваш с приятели, да се насладиш на страхотни питиета и вкусна храна. Искам гостите на MARRAKECH да се чувствa комфортно. Да знаят, че сутрин могат да изпият своето турско кафе или еспресо на спокойствие. На обяд да опитат от изключителната ни кухня, а вечерта да се върнат за един страхотен ориенталски купон. За разнообразие имаме вечери, в които каним едни от най-добрите български изпълнители. За създаването и разработването на MARRAKECH работим много хора и искам MARRAKECH да е новото място на дневна и нощна София. Какво обичаш да правиш в свободнотo си време? Любима книга? Няма нужда да ти казвам колко малко ми е това време и единственото, което правя, е да го прекарам със семейството си. Неделя е нашият ден. Понякога се разхождаме цял ден, друг път си приготвяме нещо вкусно и цял ден си мързелуваме. Има дни, в които единственото, което правя, е да си говоря със сина ми. С годините става все по-интересен. Той е много умен и буден скорпион. Изключителен дивак. По този повод обичам да казвам: „аз така си го бях поръчала” . Книгата, която препрочитам често и все още има неща, които не разбирам, е „Малкият принц”. Там, още на предговора пише нещо много важно: „Всички възрастни хора са били първо деца, но малцина от тях си го спомнят.”


INTERVIEW

62


INTERVIEW

63


INTERVIEW

Did you choose the profession “manager” or it chose you? Thank you for this question! It made me think. It was mutual, for sure. It just had to happen. I knew I could and should. When I started working as a waitress, I knew it was for a while and that I could do much more than that. Many years ago, my parents‘ family business was management of pubs. I grew up there and knew that was my place. I learned to work when I was a child. I still remember what happened once. I was probably about 12 years old. I was walking in my parents‘ café and decided that I have to pick up free cups from the tables. I reached a glass and a woman told me: “Kid, that’s not a game, what are you doing?” and some other people just say “it is in your blood”. I think that‘s true! My vocation is to be a mother first and then – a manager. I love my job and that‘s what I can do best. How does your working day begin and how many hours does it last? I do not divide the days of working and not working. My day begins every morning at 7 o‘clock, having a cup of coffee on the go, while I prepare my son to take him to school. I am at MARIONETTE and MARRAKECH at 9 a.m. at the latest, then the task dealing with starts. Every single day is very busy and different. However, I realized that the more engagements I have, the more organized I am. My day continues as long as it takes. There are days when I forget I have the option to go home. It is not important for me how many hours I work. This has never been a leading one. It is important for me when the day or night is over - no matter, I feel relaxed and satisfied. I’ve been told recently that the company is my life. No! The company is part of my life, for which I am very grateful! What is the most important thing you require from the waiters at the places you run and strictly monitored for its compliance? Each of the restaurants I manage is different. The people I work with are different. Accordingly, my requirements are different. However, there are three things that are very important to me as a manager: The first one is that every guest to be welcomed properly. Whether it happenis at the door or after sitting at the table, a “Good day” or “hello” leaves the feeling that you‘re welcome and that is your place. The second one is discipline. I‘ve always said that being friends with each other is great, but let them show it after their working hours. I want them to be professionals at work. The third - to be positive. It is felt by guests who decided to spend their free time in our restaurants. Because, apart from the delicious food we offer, we are known for our good and positive service.

site there. For these two hours, we completely transformed one of the MARIONETTE halls. The chefs prepared 1000 bites. We managed to organize two singers, a DJ and a suitable sound system. For such events we have a preparation of at least 3 days in advance. It was a great party. Everyone was extremely pleased. But all that happened because I have a great team. It is important what people work with me. Without my team I will not be what I am and I thank them very much!

We know that the manager‘s work is responsible and combinational. What your personal quality do you think helps you to manage so successfully? Manager‘s job is really responsible, though it looks very easy. Here, without thinking, I will answer you - I know how to work very well in a team. And I‘m even better at creating one. Teamwork is very important. I will share a fact: About a month ago, I and my team managed to organize a party for two hundred people for just two hours. They had forgotten to confirm the event they wanted to happen at MARRAKECH. And there was still a construction

Do you often go in the kitchen? What is your attitude to food? Favorite “cuisine”? I go there to take pictures of myself, you see. I‘m joking, of course. Most of all I have to go into the kitchen of our summer restaurants. You know, in summer, many people come to us at the same time and expect to be quickly serviced. Then I had to do everything. I was even by the dishwasher. I have no internal conflict with that. I love cooking at home. No matter how tired I am, I go to the kitchen and I love being alone there. I unleash 64


INTERVIEW

myself. I make great desserts. I like eating delicious food with a glass of fine wine, of course. Recently, due to MARRAKECH, I became interested in the Oriental cuisine. I have the feeling that for a month I only eat humus, whatever it is prepared of. However, apart from it, my favorite food is the sea food. I can consume it no matter what season it is. I love all kinds of sea food. Sushi is my other favorite food. We prepare the best sushi in our restaurants. There are no two opinions on this issue. Recently you added MARRAKECH to the portfolio of restaurants you manage. What personal goals have you set there? MARRAKECH the newest restaurant in our company. It is an outstanding place with incredible interior and excellent cuisine. I love this place and I cannot help enjoying it. There you can relax, have fun with friends, enjoy great drinks and delicious food. I want MARRAKECH guests to feel comfortable. To know that they can drink their Turkish coffee or espresso in the morning at peace. At noon to taste our exclusive cuisine and in the evening to return 65

for a great oriental party. We have evenings where we invite some of the best Bulgarian artists for a change. A lot of people work for the creation and development of MARRAKECH and I want MARRAKECH to be the new venue for Sofia day and night. What do you like doing in your free time? Favourite book? There is no need to tell you how little this time is,and the only thing I do is spending it with my family. Sunday is our day. Sometimes we go for a walk all day long, or we cook something delicious and we laze all day long. There are days when everything I do is talk to my son. He is getting more and more interesting over the years. He is a very smart and awake Scorpio. He is extremely wild. In this regard I like to say: “I had ordered him that way” The book I often reread and there are still things I do not understand is “The Little Prince”. There, on the preface, it says something very important: “All grown-ups were once children but only few of them remember it.”


LIFE STYLE

GOTO! Това, което се крие зад името, не може да се нарече просто украшение или бижу. То е нещо повече от марка, класика или стил. GOTO е емоция, послание, скъп спомен, сън, обяснение в любов.

В

Goto jewellery and diamonds ще намерите едни от най-известните италиански брандове, с история и доказано качество, като Annamaria Cammilli, Cesare Paciotti, Eterna, Antorа, F.A. Gioielli , Desire Gioielli, Zancan и други. Любителите на лукса могат да видят ексклузивно

новта колекция, диамантите и цветните полускъпоценни камъни на Hulchi Belluni, както и италианските златни бижута със седеф Davide, белите и черни диаманти на Zen diamonds и винтидж колекцията GOTO Vintage.

66


LIFE STYLE

За ценителите на ювелирното съвършенство са представени прочутите яйца на Faberge, с колекциите на Maison Tatiana Faberge.

67


LIFE STYLE

68


LIFE STYLE

69


BEAUTY

З

а първи път в историята на луксозната парфюмерия за мъже, Bulgari отдава почит на емблематични скъпоценни камъни, в рядка колекция от мъжки аромати, наречена Le Gemme. Тя разказва за древната история на света, следвайки пътя на скъпоценните камъни и парфюмни пътеки, които големите завоеватели от античността открили по време на пътуванията си. Мастър парфюмеристът Жак Кавалие стои зад тази скъпоценна колекцията – истинско произведение на изкуството. В линията има шест парфюма. В тях се усещат нотки на роза, тамян, грейпфрут, джинджифил, розов пипер и шафран. Парфюмеристът Жак Кавалие комбинира екстремни акорди и контрасти около Амбър и Цитрус или отдава почит на изключителни суровини като Пачули, Ветивер,

Уд или Рози. ‘’Много ми харесва идеята да базирам работата си върху скъпоценните камъни, навлизайки в калейдоскопа от текстури и нотки, които съответстват на цветовете и на «аромата» им: хроматичната двойственост на тигровото око, интензивното зелено на малахита, емоцията, пробудена от кехлибара - този малък концентриран свидетел на историята, тъмно-синьото на сапфир от планините на Кашмир, свещената аура и дълбочината на граната, митичната и мистична сили на черния оникс“. – разказва парфюмеристът. LE GEMME изразява това, което считам за ДНК у Bulgari: свобода, смелост, луксозни материали и съставки. Ще намерите в NOTOS GALLERIES

70


BEAUTY

F

or the first time in the history of luxury perfumery for men, Bulgari recreates a tribute to to emblematic gems in a rare masculine collection called Le Gemme. The collection tells about the ancient history of the world, following the path of precious stones and perfume paths that the great conquerors of antiquity discovered during their journeys. Master perfumer Jacques Cavallier is the author of this precious collection - a true work of art. There are six perfumes in the collection. There are notes of rose, incense, grapefruit, ginger, pink pepper and saffron. Perfumer Jacques Cavallier combine extreme accords and contrasts around an ambery citrus, or to pay tribute to exceptional raw materials such as patchouli, vetiver, oud or roses. “I love the idea of basing my work on a gemstone, entering the kaleidoscope of textures and notes which correspond to colours and their scents: the chromatic duality of tiger‘s eye, the intense green of malachite, the emotion awakened by amber, the deep blue of a sapphire from the mountains of Kashmir, he sacred aura and the depth of the garnet, the mythical and mystical power of black onyx.” – says the perfumer. LE GEMME expresses what I consider to be Bulgari’s DNA: freedom, courage, luxury materials and ingredients.

71


BEAUTY

72


BEAUTY

73


WORLD

74


WORLD

75


WORLD

76


WORLD

77


WORLD

Иска ли ви се да избягате от мрачното и студено време? Жадувате ли за усмихнати слънчеви дни, неповторима естетика, пикантна и вкусна храна, екзотика и спокойствие? Мечтаете ли да избягате от динамиката на ежедневието тук и да сте заобиколени от хора, които всячески се опитват да задоволят и най-малките ви прищевки? Грабвайте куфарите, заминаваме за „Страната на свободата“ - Тайланд!

78


79


WORLD

Тайланд е кралство в Югоизточна Азия с площ от 513 115 кв.км и с богата 800-годишна история. Столицата на екзотичната държава е Банкок и точно от това място започва нашият тур. Още на летището, първото нещо, което ще ви направи огромно впечатление, са изключително милите и любезни хора. Тайландците са може би най-усмихнатите в целия свят. И това далеч не е преувеличено! Вероятно заради религията им, будизъм, местните се отнасят с голямо уважение към всички и всичко. От малки децата биват възпитавани на почит, висок морал и ведрост. В резултат, навсякъде около вас ще виждате приветливи и усмихнати хора, а това е първата и основна предпоставка да се чувствате спокойни и щастливи през целия си престой. Вече се е изпарило и най-малкото съмнение за това дали почивката ще бъде приятна! Както споменахме, тайландците са будисти, и единственото, по-неизменно от усмивките, е почитта им към Буда. Ето защо изобщо не трябва да се учудвате на хилядите статуи на божеството, пръснати практически навсякъде. Макар че... да се каже е по-лесно, защото каквото и да си говорим, няма как да не изпаднеш в изумление, когато сред най-натоварената и оживена улица се натъкнеш на божествено пищна статуя. Друга пък е „резервирала“ мястото си в банковия (да речем) офис, подобно на другите, в небостъргачите. А местните хора, колкото и забързани да са, не пропускат да им се покло-

нят, когато минават покрай тях. Впечатляваща религия, нали! Самите склуптури пък са така позиционирани, че са в своебразни параклиси. Пред тях винаги има поставени купички с благовонни масла и ароматни пръчици. А каква цветна и приятна за очите картина представлява целият параклис - това просто трябва да се види, няма достатъчно думи, с които да се опише. Параклисите на будисткия бог са много малка част от местата за отдаване на почит към Буда. Из Тайланд има стотици храмове, като само в Банкок те са 400. Найпрочутият от тях е „Уат Пхра Кеу“, известен повече с името Храмът на изумрудения Буда. Това е и най-почитаният религиозен обект в цял Тайланд. В него си „почива“ 65 сантиметров седнал Буда, изрязан от твърд блок полускъпоценен нефрит. Статуята се „пази“ от древни бронзови лъвове, а самата тя сякаш е кацнала на върха на 10 метров позлатен трон. Около огромният монумент постоянно пъплят кадящи благовония тайландски поклонници. Храмът е известен още с това, че е най-светият за будистите. А за разлика от всички други светилища, той няма жилища за монаси, но пък на територията му са разположени богато украсени свещени сгради и паметници. Изумруденият Буда се намира в Големия дворец – това е едно от местата, за които задължително трябва да си отделите поне ден, за да разгледате. И няма да съжалявате! Дори дворецът на сегашния крал не е по-позлатен, инкрустиран, пищен и като излязъл от приказките. Площта

80


WORLD

на резиденцията представлява своеобразен лабиринт от над 100 сгради и дворове и до днес се смята за най-голямата самостоятелна изложба на традиционните тайландски архитектура и изкуство. Изобщо не е случайно това, че Големият дворец в Банкок ежегодно е посещаван от около 5 милиона туристи! След като се наситите на красотите в Големия дворец, може да си помислите, че едва ли ще видите нещо, което повече да ви впечатли. Ще бъдете обаче в заблуда. Пак в Банкок ви очаква Храмът на полегналия Буда. Във вътрешността на светилището действително се намира статуя на Буда в легнало положение. Впечатляващ в случая е размерът – 46 м дължина и 15м височина. При това, не от какъв да е материал, а от истинско злато. Е, вътрешността на статуята не е златна, но пък помислете само - колко тонове от благородния метал са използвани за покритието! И като заговорихме за злато, сега няма как да не споменем и златния Буда. Неговата статуя се намира в сърцето на тайландската столица, в храма Уат Траймит, и тя вече (за разлика от по-горната) е изцяло излята от злато. Скулптурата е внушително масивна, теглото й е цели 5,5 тона. Ето защо не е учудващо, че е една от най-посещаваните и снимани забележителности в Банкок. Докато сте на вълна храмове, не пропускайте да посетите и Мраморния. В него няма да се натъкнете на толкова забележителни статуи, но пък и не това е интересното

81

при него. Самият храм е истинско произведение на изкуството. Фасадата е снежнобяла, а покривът - червен и украсен със златни орнаменти (както вече сте се досетили, златото в Тайланд изобщо не е пестено, особено що се касае за храмове, олтари и дворци). Сградата на Мраморното светилище се смята даже за еталон – толкова традиционна е и така добре обрисува тайландската култура – съчетание от простота и изискани форми! Нека спрем приказките за храмовете и дворците, че току-виж останете с впечатление, че екзотичното азиатско кралство няма с какво друго да ви заинтригува. А това би било голяяяма неправда. Продължаваме да се разхождаме... Предлагаме ви да сменим радикално тематиката, като преминем на... шопинг. (Сега почти виждаме усмивките и искриците в очите на дамите). Не бързайте обаче с въодушевлението. Причини да сте приятно изненадани ще намерите много, но в Тайланд понятието пазаруване доста се различава с на нас познатото ни. На единия бряг на търговията в страната са множеството местни хора, които необезпокоявани са разположили сергиите си директно на улиците. Ще си кажете „какво пък толкова“. Ами има какво! На фона на модерния и космополитен Банкок, например, търговците, предлагащи прясно сготвена (разбира се, на улицата) храна, плодове и каквото ви дойде на ума, не се вписват особено много в картинката. Но това е само според нашите разбирания,


WORLD

за тайландците подобен пейзаж е напълно нормален. Верни на европейските стандарти, вероятността да си купите нещо от уличните търговци е много малка. Затова нека се отправим към най-прочутия пазар. Не отдъхвайте прибързано и тук има странност, защото той е .... плаващ. Нарича се Дамнон Садуак и е на 110км от Банкок, в провинцията Рачабури. Да, звучи странно, а да го видиш е още по-колоритно, но в тайландската действителност няма нищо чудно. Каналът на плаващия пазар е изграден през 1866г с цел улесняване придвижването в провинцията. И до днес каналите в и около Банкок са важен елемент в транспорта на страната, а и все още

само събота и неделя. По сергиите му (тези са на суша и доста добре организирани) може да откриете всичко – от растения и животни, през предмети за бита и сувенири, до дрехи и антики. Особеност тук са самите търговци. На тях сякаш им е „в кръвта“ желанието да се пазарят – подарете им това удоволствие. В противен случай има опасност да се разсърдят и да ви продадат некачествена стока. След всичката суматоха, пак сменяме курса. Отпрявяме се към остров Кох Самуи. Естествено, като всяко късче земя, заобиколено от океан, островът предлага неподправени спокойствие и почивка по плажовете си. Част

много хора живеят по протежение на водните прорези, използвайки основно лодки за придвижване. Но да се върнем на пазара... Понеже храната е много важен аспект в тайландската култура, то по-голямата част от стоките, които ще ви се предлагат, са хранителни – плодове, Сом Там (местна салата), пиле на грил и всякакви деликатеси. В Тайланд отстъстват повечето от познатите ни вериги супермаркети, така че може да се запасите с нужните ви продукти от някоя търговска лодка. Ако сте в Банкок през уикенда, то не пропускайте да посетите Чатучак. Това е масивен пазар, който работи

от ивицата е толкова живописна, че ще ви накара да помислите, че сте в приказка. И въпреки всичко, островът предлага и мнооого по-вълнуващи занимания. Сафари със слон – това е преживяване, което ще остави ярък спомен за цял живот. Обикновено преходите са 30-минутни, но има възможност и за увеличаване времето на екзотичното пътуване. Докато адреналинът все още ви „държи“, може да се разходите из джунглата – атракцията се предлага с водач, разбира се. Ако пък срещата със сухоземните обитатели не ви се нрави много, имате възможност да се запознаете с морските такива, защо82


WORLD

то остров Самуи е сред най-известните и подходящи места за гмуркане в цял свят. Може да „посетите“ подводни пещери и да огледате отблизо коралови рифове. А флората и фауната на океана ще ви омагьосат! В случай, че сте още в авантюристично настроение, се разходете из Тайната градина на Буда, разположена е в хълмиста местност. Във вътрешността й ще откриете много и различни статуи, къщички и водопади, като всичко това е построено само от един човек! Ако след вълшебството на Градината ви се прииска да се докоснете по-близо до природата, то изкачването до водопадите е вашето занимание. Най-леснодостъпните

Основните островни атракции тук приключват с възможността да видите истинска мумия. След множеството зловещи филми за мумии, подобно занимание не би се понравило за всеки, но гарантираме, че в този случай няма нищо страшно... Останките на Лоунг Пордаенг, найизвестният монах на Самуи, са изложени в храм Кунарам. Свещеникът е починал преди повече от 25 години в поза за медитация и до ден днешен тялото му е съхранено в тази позиция. Ако „срещата“ с мумията е запалила интереса ви към историята на Тайланд и искате да се запознаете с повече подробности за културата на местното население,

и най-красивите са Намунг 1 и 2. Първият е висок 18м и бързо ще го достигнете. При втория обаче ще са ви нужни поне 40-50 минути, за да се порадвате на цялото му величие, тъй като височината му е 80м. Любителите на скъпоценностите не бива да пропускат в никакъв случай посещението на Nara Pearl farm - фермата за перли на остров Кох Самуи. Интересът ви ще бъде привлечен от процеса на култивиране на перлите, а желанието да ги притежавате може да се задоволи (за продажба на място се предлагат всякакви разновидности на бижуто).

то любопитството ви може да бъде задоволено в Аютая, старата столица на кралството. Останките от древното селище са изцяло разположени в централните равнинни части на Банкок. Множество храмове, макар и днес те да са полуразрушени, представляват национално богатство и интересна забележителност за туристите. В северозападната част на град Аютая се намира политическото и духовно сърце на царството - кралският дворец и параклис. Цялото селище е истинско архитектурно средище, където още може да се усети духа на миналото.

83


WORLD

Would you like to escape from the gloomy and cold weather? Do you long for sunny days, unique aesthetics, spicy and delicious food, exotics and tranquility? Do you dream of escaping from the dynamics of everyday life here and being surrounded by people who are trying to satisfy even the smallest of your whims? If so, grab the suitcases, we are going to “The Land of Freedom� - Thailand!

84


WORLD

T

hailand is a kingdom in Southeast Asia with an area of 513,115 sq.km. and a rich 800-year history. The capital of the exotic country is Bangkok, and that‘s exactly where our tour begins. At the airport, the first thing that will make a huge impression on you is the extremely nice and kind people. The Thais are probably the most smiling people worldwide. And this is far from being exaggerated! Probably because of their religion, Buddhism, the locals treat everyone and everything with great respect. Small children are brought up to honor, high morality and cheerfulness. As a result, everywhere around you, you will see friendly and smiling people, and this is the first and foremost prerequisite to feel relaxed and happy throughout your stay. Now, the least doubt about whether the holiday will be enjoyable has disappeared! As we mentioned, the Thais are Buddhists and the only more invariable of their smiles is their respect for the Buddha. That‘s why you should not be surprised at the thousands of statues of the deity, scattered practically everywhere. Although ... it is easier to be said, because whatever we are talking about, you cannot help but fall into amazement when in the most intense and busy street you come across a divinely magnificent statue. Another one “reserved” its place in the bank (so to say) office, like the others in the skyscrapers. And the local people, no matter how hectic they are, do not miss to bow to them as they pass by. An impressive religion, right! The sculptures themselves are so positioned that they are in idle chapels. There are always bowls of sweet oils and aromatic sticks in 85

front of them. And what a colorful and pleasant picture for the eyes is the whole chapel - it just has to be seen, there are not enough words to describe it. The Chapels of Buddha are a very small part of the Buddhist places of worship. There are hundreds of temples in Thailand, with only 400 in Bangkok. The most famous of them is “Wat Phra Kaew”, commonly known as the Temple of the Emerald Buddha. This is the most revered religious place in Thailand. There “rests” a 65 cm seated Buddha, cut from a solid block of semi-precious jade. The statue is “guarded” by ancient bronze lions, and it seems to have perched on the top of a 10-meter gold-plated throne. Thai pilgrims constantly beating crawl with burning candles around the enormous monument. The temple is also known to be the most sacred place to the Buddhists. Unlike all other sanctuaries, there are no monks’ homes, but richly decorated sacred buildings can be found on its territory. The Emerald Buddha is located in the Grand Palace - this is one of the places where you have to spend at least a day to explore. And you will not regret! Even the palace of the present king is not more gilded, inlaid, fabulous and as if it is out of fairy tales. The residential area is a peculiar labyrinth of more than 100 buildings and yards and is still considered to be the largest independent exhibition of traditional Thai architecture and art. It is no coincidence that the Grand Palace in Bangkok is visited annually by about 5 million tourists! Once you are filled with the beauties in the Grand Palace, you may think that you will hardly see anything that will make


WORLD

you more impressed. But you will be deluded. Again, in Bangkok, the Temple of the Reclining Buddha is waiting for you. In the interior of the sanctuary there is actually a Buddha statue in a lying position. The size in this case is impressive - 46 m. length and 15 m. height. And it was made out of not any material, but of real gold. Well, the inside of the statue is not gold, but just think how many tons of the noble metal are used for the cover!. Speaking of gold, we can not help but mention the golden Buddha. His statue is in the heart of the Thai capital, in the temple of Wat Trimitt, and it is (unlike the abovementioned) entirely made of gold. The sculpture is impressively massive and its weight is about 5.5 tons. It is therefore not surprising that it is one of Bangkok‘s most visited and photographed landmarks. As long as you are on temples mood, do not miss to visit the Marble Temple. You will not find such remarkable statues in it, but that is not the interesting thing about it. The temple itself is a real work of art. The facade is snow-white and the roof is red and decorated with golden ornaments (as you have already guessed, gold in Thailand was not saved at all, especially regarding temples, altars and palaces). The building of the Marble Sanctuary is even considered a benchmark - so traditional and so well portrayed Thai culture - a combination of simplicity and sophisticated forms! Let‘s stop talking about temples and palaces because you might get the impression that the exotic Asian Kingdom has nothing else to interest you. And that would be a greeeat injustice. We keep on walking... We offer you to change radically the subject by going ... shopping. However, do not rush with excitement. You will find plenty of reasons to be pleasantly surprised but the concept of shopping in Thailand is very different from ours. On the one side of the trade in the country are the many local people who place their stalls directly on the streets undisturbed. You will say to yourselves “So what?”. Well, there is something wrong! Against the backdrop of the modern and cosmopolitan Bangkok, for example, traders offering freshly cooked (of course, on the street) food, fruits and whatever comes to your mind, do not fit very much into the picture. But that is 86


WORLD

only according to our understanding, for the Thais this is perfectly normal. Loyal to the European standards, the likelihood of buying something from street traders is very small. So let‘s head to the most famous market. Do not take a breath hurriedly, there is also strangeness because it is ... floating. It‘s called Damnoen Saduak, and it‘s 110km away from Bangkok, in the Ratchaburi province. Yes, it sounds weird and to see it is even more colorful, but in the Thai reality it is no wonder. The Floating Market Channel was built in 1866 to make it easier to travel in the countryside. And to this day, the channels in and around Bangkok are an important element in the country‘s transport and still many people live along water slits using mainly boats to move. But let’s get back to the market ... Since food is a very important aspect of Thai culture, most of the goods that you will be offered is food - fruit, Som Tam (local salad), grilled chicken and all sorts of delicacies. Most of our well-known supermarket chains cannot be found in In Thailand, so you can stock up with the products needed from a merchant boat. If you are in Bangkok during the weekend, do not miss to visit Chatuchak. This is a massive market that only works on Saturdays and Sundays. There on the stalls you can find everything - from plants and animals, through household items and souvenirs to clothes and antiques. A special feature here is the merchants themselves. It seems that they have it “in their blood” the willingness to bargain give them that pleasure. Otherwise, there is a danger of getting them angry and selling you poor quality goods. If you are interested in the history of Thailand and want to know more about the culture of the local population, your curiosity can be met in Ayutthaya, the old capital of the kingdom. The remains of the ancient settlement are entirely located in the central lowlands of Bangkok. Numerous temples, though today they are half-destroyed, are a national treasure and an interesting landmark. In the northwest part of Ayutthaya there is the political and spiritual heart of the kingdom - the Royal palace and the Chapel. The whole settlement is a real architectural center where the spirit of the past can still be felt.

87


MARTINELI

DESIGN CORNER

София +359-2-931-08-71 бул. България 62 exoticsf@martineli.bg www.martineli.com

София +359-2-93-11-485 бул. Черни връх 100, Парадайз център, ниво - 1 mebeli@designcorner.bg www.designcorner.bg

София +359-2-859-69-54 бул. Симеоновско 110 martineli_sofia11@abv.bg www.martineli.com

Варна +359-884-09-77-40 ул. Андрей Сахаров 2, Гранд Мол - ниво 2 www.designcorner.bg Варна +359-884-62-64-76 +359-52-500-837 бул. Владислав Варненчик 260 www.designcorner.bg

Варна +359-52-664-200 ул Дебър, 7-9 info9@martineli.com www.martineli.com Бургас +359-56-850-073 бул. Захари Стоянов 1000, Комплекс Меркадо economicbs_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Пловдив +359-32 964-410 +359-32 964-411 бул. Менделеев 2B Ритейл парк plovdiv_mebeli@martineli.bg www.martineli.com Русе +359-82-822-322 бул. Липник 123 ruse@martineli.bg www.martineli.com Велико Търново +359-62-630-021 Трейд парк, ул. Магистрална 17 Търговски център CBA vt@martineli.bg www.martineli.com Стара Загора +359-42-640-101 ул. Патриарх Евтимий 64 szagora@martineli.bg szmebeli@martineli.bg www.martineli.com Плевен +359-64-807-376 ул. Българска авиация 2 pleven@martineli.bg www.martineli.com Добрич +359-58-604-106 ул. 3-ти март 18 dobrich@martineli.bg www.martineli.com Шумен +359-54-830-561 бул. Цар Освободител 22 www.martineli.com

8888


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.