Page 1

bellahøj

nr. 11 / marts - august 2013

Brønshøj

Utterslev

Tema

vær med i Sogneindsamlingen s. 3 Store oplevelser i vente: Jesus Christ Superstar og Händels Messias s. 6 Tilmelding til Konfirmandundervisning s. 7

| Marts - August | Kirkebladet | 1


Siden sidst

December: Familiegudstjenesten 1. søndag i advent i Utterslev Kirke.

December: Kor fra både Bellahøj og Utterslev skoler deltog i luciagudst​jenesten i Utterslev Kirke.

December 2012: Brønshøj kirke var fyldt til sidste plads, da kirkens store børnekor og pigekor medvirkede ved gudstjenesten 1. søndag i advent og igen ved korenes julekoncert midt i december. Korene deltog også i årets Luciaoptog i Tivoli – en meget kold oplevelse

Januar: Brønshøj kirke tog afsked med sin navnkundige kirketjener gennem 33 år, Karsten Just, ved en stor og festlig reception i sognecentret efter højmessen d. 27. januar. Brønshøj kirkes kor var med til at udtrykke sognets store tak til Karsten Just og det savn, han vil efterlade sig.

Retræten på Sankt Birgittas Kloster i Maribo

2 | Kirkebladet | Marts - August |

Januar: Spaghettigudstjeneste i Utterslev Kirke. Børnene fik historien om det fortabte får.


det sker

Sogneindsamling søndag d. 10. marts

Økumenisk kirkevandring

Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde står for døren igen. Kirkerne i Bellahøj, Brønshøj og Utterslev er som sædvanlig med og er opsat på, at indsamlerne får en god søndag og gør en vigtig indsats for en god sag. Bellahøj-Ut terslevs indsamling starter fra Utterslev kirke kl. 10.00. Der er 25 ruter, der skal gås. Efter indsamlingen bydes på frokost, mens indsamlingsbøsserne tælles op, og derefter er der X-gudstjeneste med Baobab kl. 14.00. Sogneindsamlingen i Brønshøj starter fra sognecentret kl. 11.00, og her sørger menighedsrådet også for sandwich og andre forfriskninger, når turen er vel overstået. Man kan tilmelde sig på forhånd og få en rute hos indsamlingsleder Anette Schiødt Thorsen på tlf. 72 68 44 17.

Torsdag d. 16. maj kan du være med på en økumenisk kirkevandring i samarbejde med den katolske kirke i Brønshøj. Vi begynder kl. 19.00 med en andagt i Sct. Antoni (Frederikssundsvej 225), herefter vandrer vi til Brønshøj Kirke og holder andagt kl. 19.45, og slutter af med en andagt i Bellahøj kirke kl. 20.30. Herefter kaffe og kage (20 kr.)

Per Stig Møller på prædikestolen Søndag d. 5. maj er tidligere udenrigsminister, kirke- og kulturminister, dr. phil. Per Stig Møller gæsteprædikant ved højmessen i Brønshøj kirke. Det sker i anledning af befrielsesaftenen lørdag d. 4. maj. Per Stig Møller (K) har beskæftiget sig indgående med Kaj Munk, har modtaget Kaj Munk-prisen og udgav i 2001 den meget roste biografi om digerpræsten, »Munk«.

Utterslev kirke lukker som folkekirke

Læserundersøgelsen i sidste kirkeblad gav desværre ikke et repræsentativt svar for bladets fremtid. 49 deltog i undersøgelsen. De tre modtagere af julekurven, som blev fundet ved lodtrækning, blev meget glade. De to menighedsråd skal nu tage beslutning vedr. kirkebladets fremtid og antal numre. I 2013 udkommer der tre numre.

Lukningen af Utterslev kirke bliver desværre en realitet. Menighedsrådet har selv besluttet at lukke kirken. Den endelige lukkedag er fastsat til søndag d. 8. september, som samtidig også er kirkens 50 års fødselsdag. Hvordan lukningen bliver markeret, er endnu ikke besluttet. Da kirken er en selvejende institu­ tion, er det menighedsrådets mål at arbejde for at bygningen også fremover kan fungere som kirke, og gerne med mulighed for at sognet kan leje sig ind i sin »gamle« kirke ved større begivenheder som konfirmationer o. lign.

Fælles 2. pinsedag i Grundtvigs Kirke Alle provstiets præster, organister, kirkesangere, kordegne og kirketjenere laver gudstjeneste for menighederne i Ansgar, Bellahøj, Brønshøj, Byens Valgmenighed, Emdrup, Grundtvigs, Husum, Husumvold, Kapernaum, Tagensbo, Tingbjerg og Utterslev kirker – og hvem der ellers måtte have lyst at kigge forbi. Efter gudstjenesten serveres der champagne og sandwich. | Marts - August | Kirkebladet | 3


tema

Kirkens farverige forår

Kirkens farverige forår I 1900-tallet genindførte man mange steder i Danmark de liturgiske farver i kirkens gudstjeneste, først og fremmest i form af de messehageler, som præsten bærer over præstekjolen og den hvide messeskjorte. Det er dog ikke alle præster, der bruger messehageler, men jeg selv bruger dem altid, fordi de forskellige farver skal minde os om, at kirkeåret skifter – at der med de forskellige farver er forskellige grundtoner, der slås an af sognepræst Karsten A. Woll

Netop her i foråret har vi alle de liturgiske farver i brug, for i denne periode oplever vi stærkest alle evangeliets og kristendommens aspekter. Når dette kirkeblad læses, er vi i fastetiden, og dens farve er violet. Fasten begyndte »askeonsdag«, der er onsdagen efter Fastelavns søndag, og strækker sig til og med påskelørdag. Violet er bodens og eftertankens farve, og den skal understrege forberedelsen frem til påske, der jo er kirkeårets største fest. I øvrigt er vores egen opfindelse »Store Bededag« (oprindeligt: »Almindelig Bods- og Bededag«) af samme grund også violet. 4 | Kirkebladet | Marts - August |

Fastetidens violette søndage afbrydes dog af 2 hvide dage, nemlig Mariæ Bebudelsesdag, i år d. 17. marts, og Skærtorsdag – begge disse dage er nemlig kirkelige festdage, hvor vi med glæde mindes Gabriels besøg hos Maria og Jesu indstiftelse af nadveren.

For hvid er glædens og festens farve, og derfor er hele påsketiden fra Påskedag frem til pinse hvid. Vi glæder os over Jesu opstandelse som det helt afgørende i den kristne tro og det kristne håb. Og derfor er Kristi Himmelfart 40 dage efter påske naturligvis også hvid, for der ophøjedes Kristus til Faderen, samtidig med, at han forjættede dem Helligåndens komme.

Og det er det, der skete Pinsedag, hvor farven skifter til rød – ildens farve. Der fortælles det jo, at Helligånden Pinsedag satte sig på apostlene som tunger af ild, så deres tunger glødede på alle tungemål – og dermed blev pinsen »kirkens fødselsdag«, hvor troen, håbet og kærligheden kunne og skulle forkyndes for alle folk på alle sprog. Og søndagen efter pinse kalder vi for Trinitatis (Treenighedens) søndag, der også er en hvid festdag, for den indvarsler hele den lange Trinitatistid, der strækker sig frem til 1. søndag i advent. Og Trinitatis er grøn – det er kirkeårets »almindelige« søndage.


præsten

Kirken er bygget af levende sten... Af provst Johanne Haastrup

Det er en smertelig beslutning at lukke en kirke, siger Biskoppen. Og det er det, selvom man nu har hørt det så mange gange, at det er ved at blive en kliché. Men selvom sårene langtfra er helet, og selvom sorgen vil være der i lang tid fremover hos dem, som har haft Utterslev kirke som en del af deres liv - så er der allerede nu også tegn, der varsler godt for fremtiden. Takket være Menighedsrådets konstruktive indsats ift. opgaven at være kirke i Bellahøj-Utterslev sogn sker der det, som hele tiden har været hensigten med at lukke kirker: Posen bliver rystet. Man overvejer på ny: Hvad er vigtigt? Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad har vi brug for af lønnede og ulønnede kræfter til at gøre det, der skal til for at gøre kirken attraktiv for flere folk? Hvordan skal vores kirke være indrettet for at kunne varetage denne opgave?

Der findes faktisk én liturgisk farve mere, nemlig den sorte, som mig bekendt kun bruges langfredag, og jeg har i en enkelt kirke set en sort messehagel. Men langfredag nøjes jeg med den sorte præstekjole.

Sådan bringer kirkens farverige forår os gennem hele følelsesregistret: fra langfredags store sorg til påskemorgens store glæde – fra fastens stille eftertanke til pinsens aktivitet. Find dine oplevelser i gudstjenestelisten på s. 9-12 samt andre steder i kirkebladet.

At tænke disse ting igennem - sådan rigtigt for alvor - det kræver et skub ude fra, tror jeg. For samtidig med at det er spændende, så er det også enormt ukomfortabelt. Man mister fodfæste for en stund. Der er ingen rutiner at hvile i. Fremtiden bliver usikker. Til gengæld er der meget at vinde. Kirken er ikke mursten, men det er dig og mig som troende, der som »levende sten« (som Paulus siger) bygger/ er kirke. Derfor bør de ydre rammer heller ikke være afgørende. Vi lukker ikke - jo bygningen - men ikke kirken. Vi opruster og udvikler. Vi forstærker indsatsen. Vi opererer med stigende besøgstal og voksende menighed. Og så har vi en frihed til at udvikle og eksperimentere, fordi Brønshøj kirke ligger et stenkast fra Bellahøj Kirke. I Brønshøj Kirke kan du opleve den historiske kirkebygning med klassisk musik og traditionel liturgi. I Bellahøj kirke kan man tage del i noget nyt og anderledes, hvad enten man kommer til Bellahøjmesse med et mere nutidigt musikalsk og liturgisk udtryk, eller man kommer til meditations- eller dialoggudstjenester osv.

| Marts - August | Kirkebladet | 5


det sker

Musik i påsken

Händels Messias

Jesus Christ Superstar Lørdag d. 23. marts kl. 16.00 bliver der mulighed for at opleve »Jesus Christ Superstar« i Utterslev Kirke. Teatret Gorgerne præsenterer en storslået koncertudgave af musicalklassikeren Jesus Christ Superstar. Andrew Lloyd Webber & Tim Rices legendariske rockmusical fortæller historien om de sidste dage i Jesu liv og bliver bragt til live af et 20mand stort ensemble og et stærkt pulserende rockorkester. Koncerten varer ca. 1 ½ time og fremføres på dansk. Jesus Christ Superstar har provokeret og fascineret publikum de sidste 40 år, 6 | Kirkebladet | Marts - August |

og sange som »I Don’t Know How To Love Him«, »King Herod’s Song« og naturligvis titelmelodien »Superstar« har toppet diverse hitlister verden over. Teatret Gorgerne er Danmarks mest ambitiøse frivillige musicalteater og har stået bag flere enorme opsætninger af bl.a Chess i Koncertsalen i Tivoli og Danmarkspremieren på Monty Python´s Spamalot på Gladsaxe Teater. Adgangkort (gratis) til koncerten kan hentes på Bellahøj-Utterslevs kontor i åbningstiden.

Palmesøndag d. 24. marts kl. 15.00 bliver der mulighed for at høre Händels store og berømte værk med påskens tema i højsædet i Brønshøj kirke. Værkets 2. del handler om hele lidelseshistorien og er derfor helt aktuel netop palmesøndag. 3. del indeholder tekster om dommedag, opstandelse og glæden og sejren over døden. 1. og 3. del blev opført i kirken i december 2011, og det var en intens oplevelse for en fyldt kirke at høre al den »store« musik i det lille og intime kirkerum. Som sidst er det et lille kor på 16 sangere med Brønshøj Kirkes Kor som grundstamme. Solisterne, som også er en del

Den stille uge

af koret, er Bente Vist, sopran – Hedwig Rummel, alt – Rasmus Gravers Knive, tenor – og Rasmus Kure Thomsen, bas. Barokorkestret originalerne.org medvirker med 10 musikere. Dirigent er kirkens organist Bente Kiil Toftegaard. Billetter à 150 kr kan købes på kirkens kontor fra mandag 4. marts. Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 inviteres til en introduktionsaften til Messias i sognecentret. Her vil Bente Kiil Toftegaard fortælle om musikken og sammensætningen af tekster og spille lydeksempler. Desuden medvirker sanger Hedwig Rummel, som er solist til koncerten.

Man kan i hver af kirkerne på skift nyde en halv times påskemusik, spillet af kirkernes organister: Mandag d. 25. marts kl. 17.00 i Bellahøj kirke Tirsdag d. 26. marts kl. 17.00 i Utterslev kirke Onsdag d. 27. marts kl. 17.00 i Brønshøj kirke


det sker

konfirmander

Alting har en tid! – snart er det konfirmationstid Der er en tid til at stille de store spørgsmål – tid til at udfordre og stille »dumme« spørgsmål - vi kalder den konfirmationstiden. Til konfirmandforberedelsen kaster vi os ud på dybt vand, vi »leger«, prøver kræfter med livet i alle dets afskygninger - vi udforsker mørket og lyset. Så hvis du tør tvivle, tro og undres, så er konfirmationen måske noget for dig!

I Brønshøj sogn:

I Bellahøj-Utterslev sogn:

I Brønshøj Kirke konfirmeres unge, der efter sommerferien går i 8. klasse, og som enten bor i Brønshøj sogn eller går på Brønshøj Skole. Det er nemt at finde ud af, hvorvidt man bor i sognet eller ej på www.sogn.dk. Indskrivningen til det kommende års konfirmationsforberedelse begynder 1. maj på Brønshøj kirkes kontor, Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj. Tlf. 38 28 25 05 eller email: mb@km.dk

I Bellahøj Kirke konfirmeres unge, der efter sommerferien går i 8. klasse, og som enten bor i Bellahøj-Utterslev sogn eller går på Bellahøj Skole eller Utterslev Skole. Det er nemt at finde ud af, hvorvidt man bor i sognet eller ej på www.sogn.dk. Indskrivningen til det kommende års konfirmationsforberedelse finder sted ved fremmøde tirsdag d. 30. april mellem kl. 16.00 og kl. 18.00 i Bellahøj kirke eller torsdag d. 2. maj mellem kl. 16.00 og 18.00 i Utterslev kirke. Indskrivning kan endvidere finde sted efter aftale med sognepræsterne Peter Møller Jensen (tlf. 31 61 73 50, email: pmj@km.dk) eller Asser Skude (tlf. 23 46 40 08, email: assk@km.dk).

Konfirmationerne i 2014 finder sted således: Fredag d. 16. maj (Bededag) kl. 10.00 Fredag d. 16. maj (Bededag) kl. 12.00 Lørdag d. 17. maj kl. 10.00 Lørdag d. 17. maj kl. 12.00

Til konfirmationen er pladsen i kirken begrænset. Der kan højest optages 16 konfirmander pr konfirmationsgudstjeneste, og der vil være plads til 14 pårørende pr konfirmand.

Konfirmationerne i 2014 finder sted således: Fredag d. 16. maj (Bededag) kl. 10.00 i Bellahøj kirke Fredag d. 16. maj (Bededag) kl. 12.00 i Utterslev kirke (evt. i Bellahøj kirke)

Fredag d. 16. maj (Bededag) kl. 14.00 i Bellahøj kirke (evt.)

Det er pt. uvist om vi får mulighed for at anvende Utterslev kirke til konfirmationer fremover. Til konfirmationen er pladsen i kirkerne begrænset. I Utterslev kirke kan der (hvis muligt) højst optages 20 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste, og der vil være plads til 10 pårørende pr konfirmand. I Bellahøj kirke kan der højst optages 12 konfirmander pr. konfirmationsgudstjeneste, og der vil være plads til 10 pårørende. Det er nemt at finde ud af hvilket sogn man bor i på www.sogn.dk. Tidspunkt for undervisningens start efter sommerferien vil blive meddelt senere på sognenes hjemmesider: www.bronshojkirke.dk www.bellahoej-utterslevsogn.dk

| Marts - August | Kirkebladet | 7


det sker

børn og unge

Ungdomskirke i foråret Ungdomskirken vil igen i foråret invitere unge ind i kirken. Torsdag d. 28. februar kl.19.30 slår Brønshøj kirke dørene op til endnu en »kirke i mørket«, hvor der er fokus på bøn og de hemmeligheder, vi kan dele med Gud. Torsdag d. 21. marts er der mulighed for at slænge sig i puderne i Utterslev kirke kl.19.30 og opleve kirkerummet med live DJ Kalle Bremer, som er blevet vores faste kirke-DJ, og til tonerne af hans musik vil disco-lysene danse på kirkens loft. Torsdag d. 18. april har ungdomspræst Rikke Vedel Hansen inviteret det fantastiske danske kopiband Die Herren til at give et brag af en U2-gudstjeneste i Utterslev kirke kl.19.30. Da ungdomskirken i oktober 2010 åbnede dørene med sin første Rockgudstjeneste, var det også i selskab med Die Herren, som hvert år giver et hav af koncerter rundt omkring i Danmark. Kom og oplev kirken blive rocket fuldstændig i sine gamle mure – og tag gerne jeres forældre med. 8 | Kirkebladet | Marts - August |

FDF på sommerlejr Årets sommerlejr for Brønshøjs FDF K25 finder sted på lejrcentret Vork i Vejle Bakker i uge 31, dvs. ugen lige omkring 1. august. De regner med ca. 120 deltagere på lejren, og på vejen derover får de ældste, væbnerne, nogle dage for sig selv med særlige udfordringer. »Temaet i år er de forskellige intelligenser«, fortæller kredsleder Dorte Fog. »Vi vil gerne lære børnene, at vi alle er gode til noget, men at det er noget forskelligt, vi kan. Og at man også godt kan lade sig udfordre på nogle af de områder, man måske ikke er så god til, og opdage at man alligevel godt kan mere, end man troede.«

Grønne pigespejdere til Norge Til sommer deltager De grønne Pigespejdere fra Bellahøj kirke i Det norske Spejderforbunds landslejr i Stavanger i Norge. Landslejren foregår 6.-13. juli, og den er lagt stort op – der forventes op til 15.000 spejdere, heraf mange internationale gæster. Pigerne fra Bellahøj deltog også i Spejdernes Lejr 2012, den hidtil største fælles spejderlejr herhjemme, som trak ca. 35.000 spejdere til Holstebro. Inden sommerlejren skal pigerne dog lige have overstået julen – for den varer nemlig helt til påske! De holder juleweekend d. 1.-3. marts med risengrød, julegaver, julelege og meget mere.


Gudstjenester Dato Torsdag den 21.

Bellahøj Kirke 19.00

Februar

16.00

Søndag den 24. 08.30

17.00

Børnegudstjeneste (MLR) ”Æbler og englebasser”

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

19.30

”Kirken i mørket” (RVH) Ungdomsgudstjeneste

Lørdagsgudstjeneste (AS)

2. søndag i fasten

Tirsdag den 26.

Lørdag den 2. 10.30

Højmesse (RVH)

3. søndag i fasten

8.30 10.00

19.00

Marts

10.30

Højmesse (PMJ)

Midfaste

Fredag den 15.

10.30

Højmesse (PMJ)

Mariæ Bebudelsesdag

16.30

Åben kirke-andagt (hver 1. og 3. tirsdag i måneden)

Dåbsgudstjeneste (MLR)

10.00 16.30

Højmesse (RVH & MLR) Skumringsgudstj. (KAW)

14.00

X-gudstjeneste (AS)

17.00

Børnegudstjeneste (RVH) ”Æbler og englebasser”

17.30

Spaghettigudstjeneste (AS)

11.00

Dåbsgudstjeneste (AS)

19.30

Loungegudstjeneste (RVH)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KFT) Højmesse (KAW)

Torsdag den 21. Søndag den 24.

Dåbsgudstjeneste (PMJ)

12.00

Lørdag den 16. Søndag den 17 .

11.00

Dialoggudstjeneste (AS)

Lørdag den 9. Søndag den 10.

X-gudstjeneste (JH)

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (KFT)

Tirsdag den 5.

Torsdag den 7.

14.00

Morgenandagt (hver tirsdag)

Torsdag den 28.

Søndag den 3.

Utterslev Kirke

Meditationsgudstjeneste (PMJ)

Fredag den 22. Lørdag den 23.

Brønshøj Kirke

10.30

Højmesse (JH)

10.00

Højmesse (KAW)

14.00

Familiegudstjeneste med minikonfirmation (AS)

17.00

Skærtorsdagsgudstjeneste (PMJ)

19.30

Højmesse (MLR & RVH)

14.00

Skærtorsdagsgudstjeneste (AS)

15.00

Langfredagsgudstjeneste (PMJ)

10.00

Højmesse (KAW)

Lørdag den 30.

21.00

Påskenatsgudstjeneste (PMJ)

19.30

Påskelørdagsandagt v/ kirkens præster

Søndag den 31.

10.30

Festhøjmesse (JH)

10.00

Højmesse (KFT)

Palmesøndag

Torsdag den 28. Skærtorsdag

Fredag den 29. langfredag

Påskedag

| Marts - August | Kirkebladet | 9


Gudstjenester Dato

Bellahøj Kirke

Mandag den 1.

Brønshøj Kirke 10.00

Højmesse (MLR)

Utterslev Kirke 14.00

Familiegudstjeneste (RVH)

11.00

Dåbsgudstjeneste (JH)

14.00

Familiegudstjeneste (JH)

19.30

Rockgudstjeneste (RVH)

17.30

Spaghettigudstjeneste (RVH)

11.00

Dåbsgudstjeneste (JH)

12.00

Konfirmationsgudstjeneste (PMJ/AS)

11.00

Dåbsgudstjeneste (AS)

2. Påskedag

Torsdag den 4.

19.00

Dialoggudstjeneste (JH)

Lørdag den 6. Søndag den 7.

10.30

Højmesse (RVH)

1. sø. efter påske

Lørdag den 13. Søndag den 14.

10.30

Højmesse (PMJ)

2. sø. efter påske

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

12.00

Dåbsandagt (MLR)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste Højmesse (KFT) afslutning for Minikonfirmander

April

Torsdag den 18. Fredag den 19.

17.00

Børnegudstjeneste (KAW) ”Æbler og englebasser”

Lørdag den 20. Søndag den 21.

10.30

Højmesse (JH)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KFT) Højmesse (KAW)

Torsdag den 25.

19.00

Meditationsgudstjeneste (PMJ)

Fredag den 26.

10.00

Konfirmationsgudstjeneste (PMJ/AS)

10.00 12.00

Konfirmation (MLR) Konfirmation (MLR)

16.00

Lørdagsgudstjeneste (PMJ)

10.00 12.00

Konfirmation (RVH) Konfirmation (RVH)

10.00

Højmesse (KFT)

3. sø. efter påske

Bededag

Lørdag den 27. Søndag den 28. 4. sø. efter påske

Torsdag den 2.

19.00

Dialoggudstjeneste (PMJ)

Lørdag den 4. Søndag den 5.

10.30

Højmesse (JH)

10.00

Højmesse (KFT) prædikant Per Stig Møller

10.30

Højmesse (AS)

10.00

Højmesse (KAW)

12.00

Dåbsandagt (MLR)

10.00

Højmesse (MLR)

14.00

Familiegudstjeneste (AS)

17.00

Børnegudstjeneste (KFT) ”Æble og englebasser”

17.30

Spaghettigudstjeneste (AS)

11.00

Dåbsgudstjeneste (RVH)

5. sø. efter påske

Torsdag den 9. Kristi Himmelfartsdag

Maj

Lørdag den 11. Søndag den 12.

10.30

Højmesse (JH)

20.30

Kirkevandringsandagt (JH)

6. sø. efter påske

Torsdag den 16. Fredag den 17. Lørdag den 18. Søndag den 19.

10.30

Pinsedag

10 | Kirkebladet | Marts - August |

Festhøjmesse (AS)

10.00

Højmesse (MLR)


Gudstjenester Dato Mandag den 20.

Bellahøj Kirke 11.00

(NB): Fællesgudstjeneste for provstiet i Grundtvigs kirke

Torsdag den 23.

19.00

Meditationsgudstjeneste (AS)

Lørdag den 25.

16.00

Lørdagsgudstjeneste (AS)

Maj

2. Pinsedag

Søndag den 26. Trinitatis søndag

Søndag den 2.

10.30

Højmesse (RVH)

1. sø. efter Trinitatis

Brønshøj Kirke 11.00

(NB): Fællesgudstjeneste for provstiet i Grundtvigs kirke

11.00

(NB): Fællesgudstjeneste for provstiet i Grundtvigs kirke

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (KFT)

14.00

Familiegudstjeneste (RVH)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW) 19.00

Aftengudstjeneste (AS)

19.00

Aftengudstjeneste (NN)

19.00

Aftengudstjeneste (NN)

19.00

Aftengudstjeneste (AS)

Torsdag den 6. Lørdag den 8. Søndag den 9.

10.30

Højmesse (NN)

Torsdag den 13.

19.00

Aftengudstjeneste (NN)

Søndag den 16.

10.30

Højmesse (AS)

12.00

Dåbsandagt (KFT)

10.00

Højmesse (MLR) ”Grøn gudstjeneste i Præste gårdshaven”

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (KFT)

juni

2. sø. efter Trinitatis

3. sø. efter Trinitatis

Torsdag den 20. Søndag den 23.

17.00

Højmesse (JH)

Torsdag den 27.

19.00

Aftengudstjeneste (JH)

Søndag den 30.

10.30

Højmesse (NN)

4. sø. efter Trinitatis

5. sø. efter Trinitatis

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (RVH)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (KAW)

Torsdag den 4. Søndag den 7.

10.30

Højmesse (NN)

19.00

Aftengudstjeneste (RVH)

6. sø. efter Trinitatis

Torsdag den 11.

Juli

Lørdag den 13. Søndag den 14.

10.30

Højmesse (AS)

Utterslev Kirke

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (MLR)

12.00

Dåbsandagt (MLR)

10.00

Højmesse (MLR)

7. sø. efter Trinitatis

Torsdag den 18. Søndag den 21.

10.30

Højmesse (RVH)

Torsdag den 25.

19.00

Aftengudstjeneste (AS)

Søndag den 28.

10.30

Højmesse (NN)

8. sø. efter Trinitatis

9. sø. efter Trinitatis

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (RVH) Højmesse (KAW)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (KAW)

| Marts - August | Kirkebladet | 11


Gudstjenester Dato

Bellahøj Kirke

Brønshøj Kirke

Torsdag den 1. Søndag den 4.

10.30

Højmesse (JH)

19.00

Aftengudstjeneste (AS)

10. sø. efter Trinitatis

Torsdag den 8. Lørdag den 10.

August

Søndag den 11.

10.30

Højmesse (AS)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KAW) Højmesse (KFT)

12.00

Dåbsandagt (KAW)

10.00

Højmesse (KAW)

19.00

Aftengudstjeneste (RVH)

19.00

Aftengudstjeneste (NN)

19.00

Aftengudstjeneste (NN)

11. sø. efter Trinitatis

Torsdag den 15. Søndag den 18.

10.30

Højmesse (NN)

Torsdag den 22.

19.00

Aftengudstjeneste (JH)

Lørdag den 24.

11.00

Dåbsgudstjeneste (JH)

Søndag den 25.

10.30

Højmesse (NN)

12. sø. efter Trinitatis

13. sø. efter Trinitati

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (MLR) Højmesse (KFT)

8.30 10.00

Morgengudstjeneste (KFT) Højmesse (MLR)

Torsdag den 29. Søndag den 1.

sept

Utterslev Kirke

10.30

Højmesse (JH)

10.00

Højmesse (KAW)

14. sø. efter Trinitati

Kirkebilen

Kirkebil til gudstjenester lørdag og søndag bestilles på tlf. 38 28 55 58 senest fredag kl. 13.00, til aften­ gudstjenester på hverdage senest samme dag kl. 13.00

Ring til kirkekontoret på 3828 2505 ml. kl. 9.00-13.00.

Kirkebil til gudstjenester lørdag og søndag bestilles på tlf. 38 28 55 58 senest fredag kl. 13.00, til aften­ gudstjenester på hverdage senest samme dag kl. 13.00

præsterne

Johanne Haastrup (JH)

Peter Møller Jensen (PMJ)

12 | Kirkebladet | Marts - August |

Rikke Vedel Hansen (RVH)

Karsten A. Woll (KAW)

Karsten Thomsen (KFT)

Mia Lund Rao (MLR)

Asser Skude (AS)


det sker

børn og unge

Gang i minikonfirmanderne Minikonfirmandundervisning er i stigende grad blevet et populært tilbud i kirker, og det findes nu også i både Brønshøj og Utterslev

Brønshøj

Utterslev

Der er 21 minikonfirmander på Brønshøj kirkes første hold, som startede d. 22. januar. Ansættelsen af sognemedhjælper Charlotte Maria Rasmussen har gjort det muligt at give børn fra Brønshøj skoles 3. klasser denne nye mulighed for at lære kirken og kristendommen at kende. »Den første gang handlede det blandt andet om navne – deres egne og Guds,« fortæller Charlotte Maria Rasmussen. »Desuden lavede vi tshirts og lærte minikonfirmand-sangen.« Forløbet kommer til at vare 10 gange, og minikonfirmanderne kommer til at opleve mange kreative ting og lære bibelhistorier og meget andet, inden der søndag d. 14. april ved højmessen kl. 10.00 vil være en festlig afslutning for dem og deres forældre.

I Utterslev kirke er der tradition for minikonfirmander. Der undervises 10 gange i foråret – og der afsluttes med en mini-konfirmation, hvor minikonfirmander og forældre deltager. Det bliver i Utterslev kirke palmesøndag d. 24. marts kl. 14.00. Undervisere er Gitte Witten og Asser Skude. Hver gang indledes i kirken med mini-gudstjeneste ca. 30 min (max), hvor organist Anja Lisa Nielsen spiller, derefter pause med frugt og vand/saft. Hver gang præsenteres børnene for en ny salme fra salmebogen, og hver gang er der et gennemgående tema, som er nyt. Temaerne bliver sådan her: ’biblen’, ’Fadervor’, ’prædikestol’, ’døbefont’, ’alterbord’, kærlighed samt ’den gode hyrde’. Alle børn, som deltager går i 3. klasse (Utterslev skole), og de hentes fra SFOen, hvor de også afleveres igen (medmindre andet er aftalt).

Æbler & Englebasser – en slags spaghettigudstjeneste I februar startede Brønshøj kirkes nye tradition med børnegudstjenester en fredag aften kl. 17.00 med efterfølgende fælles spisning i sognecentret. Vi har givet dem navnet »Æbler & Englebasser«. Gudstjenestens tema og menuen skifter alt efter årstid og højtid, men vi starter altid med at tænde lys og få et stykke æble i kirken. Bagefter går vi over i sognecentret og spiser sammen, men vi slutter altid af kl. 18.30, så man kan nå hjem og se Disney Sjov og putte de mindste. Der er tilbud om ’æbler til englebasserne’ igen fredagene d. 15. marts, 19. april og 17. maj. Spaghettigudstjenesterne I Utterslev Kirke er følgende fredage: 15. marts, 19. april, og 17. maj alle fredage med start kl. 17.30. | Marts - August | Kirkebladet | 13


det sker i bellahøj

Torsdag d. 21. februar 19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 22. februar

14.00-16.00: Fredagscafe med kaffebord (20 kr.) og billedkavalkade fra Refugiet i Løgumkloster.

Lørdag d. 23. februar

16.00-20.30: Lørdagsgudstjeneste, middag (30 kr.) og sogneaften. Se omtale s. 19

Torsdag d. 28. februar

19.00-21.00: Alsangsaften. Vi genoptager traditionen, mød op og hils på det nye hold planlæggere. Kaffebord (20 kr.)

Torsdag d. 7. marts

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 8. marts

12.00-14.00: Fredagscafé med middag (30 kr.)

Torsdag d. 14. marts

19.00-21.30: Filmaften med efterfølgende snak og snacks. Se omtale s. 15

Fredag d. 22. marts

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffebord (20 kr.) og foredrag om Dansk-Indisk Børnehjælp.

Mandag d. 25. marts

17.00-17.30: Musikoptakt til påsken.

Torsdag d. 28. marts

17.00-21.00: Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende påskemiddag (50 kr.). Tilmelding senest d. 25. marts til sognets kontor.

Fredag d. 29. marts

15.00-17.00: Langfredagsguds­ tjeneste. I eftermiddagens dramatiske forløb følger vi Jesus på hans vej med korset, står ved korsets fod på Golgata og ender ved graven.

Lørdag d. 30. marts

09.00-17.00: Pilgrimsvandring på Klosterruten: Roskilde-Lejre (14 km). Se omtale s. 15 14 | Kirkebladet | Marts - August |

21.00-23.00: Påskenatsguds­ tjeneste med efterfølgende påskereception.

Lørdag d. 4. maj

Torsdag d. 13. juni 19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

09.00-17.00: Pilgrimsvandring på Klosterruten: Hvalsø-Jystrup (17 km). Se omtale s. 15

Torsdag d. 16. maj

Torsdag d. 4. april

Fredag d. 5. april

12.00-14.00: Fredagscafé med middag (30 kr.)

Torsdag d. 11. april

19.00-21.00: Kierkegaard Comedy Show med skuespilleren Claus Damgaard. Snak og snacks efterfølgende. Se omtale s. 15

Lørdag d. 13. april

09.00-17.00: Pilgrimsvandring på Klosterruten: Lejre-Hvalsø (15 km). Se omtale s. 15

Torsdag d. 18. april

19.00-21.00: Alsangsaften med forårets sange. Kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 19. april

14.00-16.00: Fredagscafé med kaffebord (20 kr.) og foredrag ved Niels Henriksen om danskerne syd for grænsen.

Torsdag d. 25. april

19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Lørdag d. 27. april

16.00-20.30: Lørdagsgudstjeneste med efterfølgende middag (30 kr.) og foredrag ved Maise Njor »Mit liv som mundlam - og hvordan man lærer at sige fra - om at sætte sine grænser« (gratis entré)

19.00-21.30: Økumenisk kirkevandring i Brønshøj-Husum. Afsluttende andagt i Bellahøj kirke kl. 20.30 med efterfølgende kaffebord. Se omtale s. 3

Torsdag d. 23. maj

19.00-21.00: Meditationsguds­ tjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Lørdag d. 25. maj

16.00-20.30: Lørdagsgudstjeneste med efterfølgende middag (30 kr.) og foredrag ved sognepræst Kathrine Lilleør. Se omtale s. 15

Torsdag d. 30. maj

19.00-20.30: Susanne Malmstrøms foredrag: »Rejse med Havhingsten tur/retur«. Se omtale s. 15.

Fredag d. 31. maj

14.00-16.00: Sommerfredagscafé med kaffebord (20 kr.)

Søndag d. 2. juni

16.00-17.30: Belmont Korets forårskoncert sammen med Adventskirkens Kor.

Onsdag d. 12. juni

20.00-21.30: Koncert med Gospel Unusual. Efterfølgende gratis kaffe og kage.

Søndag d. 23. juni

17.00-20.00: Sankthansaftensfest med højmesse og efterfølgende grillmiddag (30 kr.)

Torsdag d. 27. juni

19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 28. juni

14.00-16.00: Sommerfredagscafé med kaffebord (20 kr.)

Torsdag d. 11. juli

19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Torsdag d. 25. juli

19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 26. juli

14.00-16.00: Sommerfredagscafé med kaffebord (20 kr.)

Torsdag d. 8. august

19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Torsdag d. 22. august

19.00-20.30: Aftengudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 23. august

14.00-16.00: Sommerfredagscafé med kaffebord (20 kr.)

Onsdag d. 1. maj

Hvorfor blive pigespejder?

17.30-19.00: Salmemaraton med sandwich, kaffe mm. undervejs (gratis).

Fordi det er sjovt og udviklende

Torsdag d. 2. maj

19.00-21.00: Dialoggudstjeneste med efterfølgende kaffebord (20 kr.)

Fredag d. 3. maj

09.00-17.00: Fredagscaféens skovtur. Tilmelding og betaling (100 kr.) senest d. 30. april på det fælles kirkekontor.

Vi holder møde hver tirsdag fra kl. 17.30-18.45 for 6-10 årige og fra kl. 18.45-20.15 for 10 år og opefter. Du er altid velkommen – så mød bare op i Bellahøj kirke. Kontakt evt. Lilli Sørensen på: tagesoerensen@privat.dk


det sker i bellahøj

Filmaften med »Marie Krøyer« Torsdag d. 14. marts kl. 19.00 viser vi endnu en film i temarækken »Kærlighedens svære kunst«. Man følger Marie Krøyers (spillet af Birgitte Hjort Sørensen) tilsyneladende perfekte liv samt det stormfulde ægteskab med den berømte maler P.S. Krøyer (spillet af Søren Sætter-Lassen) og de efterfølgende konsekvenser.

som er Sjællands højeste punkt. Efter en smuk lysegrøn og 17 km lang skovtur afsluttes dagen i Jystrup ved Skjoldenæsholm. Se nærmere om klosterrutevandringerne og om forårets Pilgrim Light-ture i folderen i kirken! Eller kontakt sognepræst Peter Møller Jensen (tlf. 31 61 73 50, email: pmj@km.dk) for yderligere oplysninger.

På vej mod foråret – ad Klosterruten

Søren Kierkegaard – kedelig og svær at forstå?

Foråret så sagte kommer, og vi går det i møde, når pilgrimsvandringerne på Den Danske Klosterrute igen er på programmet. Årets første tur finder sted påskelørdag d. 30. marts, hvor vi tager tråden op i Roskilde og begiver os ud langs fjorden forbi Sct. Hans Hospital og gennem Boserup Skov til Svogerslev kirke med fine kalkmalerier. Videre til Danmarks mindste kirke i Kornerup og gennem det historiske landskab omkring Lejre, hvor den 14 km lange vandring slutter. Lørdag d. 13. april venter en vandring (15 km) i området mellem Lejre og Hvalsø med skoven og parken ved Ledreborg Slot som et af højdepunkterne. Og den sidste vandring i foråret er lørdag d. 4. maj, hvor bøgen springer ud for øjnene af os, mens vi begiver os gennem det midtsjællandske skovhøjland og bestiger Gyldenløveshøj,

Lange indviklede sætninger i højttravende sprog? Noget, der ikke vedkommer mig og mig liv? - Ikke når det er skuespiller Claus Damgaard, der formidler filosoffen Søren Kierkegaard torsdag d. 11. april kl. 19.00. Her der action, humor, statements, dilemmaer, der er umulige at komme uden om.

Sønderjyllandstur fra Bellahøj og Brønshøj d. 9-13. juli På Sønderjyllandsturen er der heldagstur til Frederiksstad eller Husum, samt 2 halvdagsture. Vi skal bl.a. besøge Den gamle digegreves gård, have Sønderjysk kaffebord samt besøge Sct. Jørgens kirke i Åbenrå hvor der er mindestue for Svend Havsten Mikkelsen. Derudover foredrag om: Sønderjylland, Astrid Lindgren og Selma Lagerløf. Bustransport fra Bellahøj Kirke og Brønshøj Kirke Turledere: Ingborg Terne Jensen, Ballerup, tlf. 30 89 41 09 Vibeke Johansen, Søborg, tlf. 40 37 35 25

Et foredrag om alt det vigtigste

Lørdag den 25. maj kl. 19.00 efter lørdagsmiddagen hedder foredraget »Sådan er det for mig. Et foredrag om alt det vigtigste.« Kathrine Lilleør er sognepræst ved Slagslunde og Ganløse Kirker og ph.d. på en afhandling om H.C. Andersen. Hun har bl.a. udgivet »Tro mod Tro« sammen med Naser Khader og solgt 46.000 eksemplarer af den selvbiografiske bestseller »Kvinde, hvorfor græder du«.

På tur med Havhingsten af Glendalough Torsdag d. 30. maj kl. 19.00 kan du høre Susanne Malmstrøm fortælle om hendes tilknytning til vikingeskibet Havhingsten som besætningsmedlem og sygeplejerske i 3 år. Hun fortæller levende og spændende om livet ombord på skibet og om hvordan turen kom til at ændre hendes liv. | Marts - August | Kirkebladet | 15


det sker i brønshøj

Børnekoret og Pigekoret

Sommerfest

Iben Thranholm

Sogneindsamling

Fredag d. 22. februar

Tirsdag d. 19. marts

KIRKE OG SOGNECENTER

SOGNECENTER

17.00: Æbler & Englebasser – kort børnegudstjeneste med efterfølgende fælles spisning i sognecentret.

14.00: Den rejselystne og erfarne turist Lise Bo har endnu en gang været på en spændende rejse., denne gang på krydstogt til de nordiske lande.

og politiker Tariq Sundoo, stiller spørgsmålet: Kan en muslimsk far være gift med en kristen? Og kan de to religioner i samme hus være en styrke, når det virkelig gælder?

Søndag d. 24. februar SOGNECENTER

17.00: Kirkebio – filmen »Det hvide bånd« af Michael Haneke

Mandag d. 25. februar SOGNECENTER

SOGNECENTER

19.30: Introduktionsaften til koncerten med Händels Messias, som kan høres i Brønshøj Kirke 24. marts.

Søndag d. 24. marts

19.00: Kirkesalon med temaet »Hvordan feminismen ødelagde mit liv som kvinde« - teolog, journalist og samfundsdebattør Iben Tranholm.

KIRKEN

Tirsdag d. 5. marts

17.00: En halv times påskemusik med kirkens organist Bente Kiil Toftegaard.

SOGNECENTER

14.00: Kunsthistoriker Annamarie Bjerkø fortæller om Marie Krøyer, der kæmpede for uddannelse og selvstændigt kunstnerliv.

Søndag d. 10. marts SOGNECENTER

11.00: Sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde starter fra sognecentret. Der vil være kaffe og sandwich, når indsamlerne vender tilbage.

Mandag d. 11. marts SOGNECENTER

17.00-19.00: Studiekredsen begynder. Tilmelding sker hos Mia Lund Rao eller kirkekontoret. Begrænset antal deltagere. Se omtale side 17.

Tirsdag d. 12. marts

15.00: Händels Messias, 2. og 3. del. Se omtale s. 6.

Onsdag d. 27. marts KIRKEN

Tirsdag d. 2. april SOGNECENTER

14.00: Den professionelle historiefortæller Kasper Sørensen gæster Brønshøj med sine fremragende historier i alle genrer. Der er ikke mange, som i den grad kan tegne billeder med sine ord som han, og man sidder tryllebundet fra start til slut.

Søndag d. 14. april KIRKEN

10.00: Afslutning for minikonfirmander ved højmessen. SOGNECENTER

17.00: Kirkebio – filmen »Barry Lyndon« af Stanley Kubrick

Mandag d. 15. april

SOGNECENTER

SOGNECENTER

19.30: Menighedssamfundets generalforsamling

19.00: Kirkesalon

Søndag d. 17. marts SOGNECENTER

17.00: Kirkebio – filmen »Red Road« af Andrea Arnold 16 | Kirkebladet | Marts - August |

Tirsdag d. 16. april SOGNECENTER

14.00: Formanden for Dansk Pakistansk Venskabsforening, revisor

Søndag d. 5. maj KIRKEN

15.00: Kirkens organist Bente Kiil Toftegaard spiller koncert med et blandet program med musik af bla. J. S. Bach og Jehan Alain. Entré 20 kr.

Tirsdag d. 7. maj

Korene øver hver onsdag i sognecentret: 14.30-15.25: Børnekor (2. - 4. klasse) 15.30-17.00: Pigekor (5. klasse - ) Kontakt: Bente Kiil Toftegaard bente@toftegaard.fo

Audition til Børnekoret Onsdag d. 21. august er der igen mulighed for at komme til audition til børnekoret. Imellem kl. 15.00 og 16.30 kan man møde op i Brønshøj Kirke, og alle skal synge første vers af »I østen stiger solen op«. Børnekoret fungerer også som forberedelse til at blive medlem af pigekoret.

SOGNECENTER

14.00: Poul Lykholt taler om værdien af minder som inspiration i nutiden og fremtiden.

Søndag d. 12. maj SOGNECENTER

17.00: Kirkebio – filmen »Sønnen« af Brødrene Dardenne

Menighedsrådets møder er offentlige og foregår i sognecentret den fjerde tirsdag i måneden kl. 19.00. I denne periode bliver det 26. februar, 26. marts, 23. april, 28. maj og 25. juni. Juli er mødefri.

Tirsdag d. 14. maj KIRKEN

NB! 18.00: Den årlige kirketur – bussen afgår fra Brønshøj kirke og kører mod Vinderød Kirke i Frederikværk. Billetter à 75 kr. kan købes på generalforsamlingen d. 12. marts.

Onsdag d. 29. maj KIRKEN

17.00: Sommerkoncert med kirkens børnekor og pigekor. Entré 20 kr.

Torsdag d. 13. og fredag d. 14. juni Begge dage 15-21: Sommerfest i præstegårdshaven

Onsdag d. 19. juni KIRKEN

19.30: Koncert med kirkens pigekor, der i juli skal på koncertturné til Færøerne. Det er korets generalprøve på det program, som de bl.a. skal synge i domkirken i Thorshavn. Entré 20 kr.

FDF K25 Brønshøj Nye medlemmer er velkomne hele året. Møde onsdag: 18.30-20.00: 0.-4. klasse Møde torsdag: 19.00-21.00: 5.-8. klasse Kredsledelse: Lars Lilja Granberg tlf. 20 67 66 40 Dorte Fog tlf. 44 92 44 90

Læs mere på FDF.dk/k25 eller brug mail kredsledelse@k25.dk


det sker i brønshøj

Kirkesaloner Velkommen til forårets saloner – inspireret af de franske saloner, møder med fælles fordybelse om aktuelle temaer og evige spørgsmål. Altid for en begrænset kreds - hver eneste salongæst får ordet, dét giver salonen dens intensitet. Hver salon varer fra kl. 19-21.30, og der bydes på et let traktement. Tilmelding nødvendig til sognepræst Mia Lund Rao 33 24 12 88, mail: mmr@km.dk. Den første kirkesalon i foråret bliver mandag d. 25. februar, hvor teolog , journalist og samfundsdebattør Iben Tranholm holder oplæg med efterføl-

gende debat. Aftenens tema: »Hvordan feminismen ødelagde mit liv som kvinde.« I 68’generationen er mænd opdraget til at skulle være feminine og kvinder til at være maskuline. Meget tyder på at den rollefordeling giver knas i kønslivet og fører til et ensomt single

Ny studiekreds

Kirkebio

Skyldens problem - i humant & kristent perspektiv ved Mia Lund Rao og Rikke Vedel Hansen. Sk yldbegrebet rummer stor komplexitet og til en vis grad også mystik. I studiekredsen forsøger vi at analysere og afdække nogle af de problemer, som skylden synes at frembringe. Hvad stiller vi op med skylden? Er det muligt at kalde den af skylden skabte virkelighed tilbage? Giver det mening at tale om, at det gjorte kan gøres ugjort? Læs mere på kirkens hjemmeside. Studiekredsen beg ynder mandag d. 11. marts og strækker sig over 10 gange - hver 14. dag. Der vil blive serveret kaffe og the og lidt at spise.

I Brønshøjs sognecenter bydes der nu på en række filmvisninger søndag eftermiddag kl. 17.00. Film skaber illusioner, fortæller historier og tegner billeder, som kan pirre vore sanser, udvide vore horisonter og bevæge os i særlig grad. Der findes et hav af fremragende film, og nogle af dem har vi plukket ud til denne filmsæson. Der vil være kaffe og the og lidt sødt/salt, som kan nydes i mørket. Sognepræst Mia Lund Rao vil introducere filmene. Se datoerne i kalenderen side 16. Karsten Just er gået på pension efter 33 års ansættelse som kirketjener ved Brønshøj kirke. Kolleger, menighedsråd og mange trofaste kirkegængere siger Karsten Just stor tak for hans utrættelige indsats, engagement og hjælpsomhed overfor alle omkring kirken og ikke mindst omkring sommerfesten.

liv. Hvad gør vi? Til den næste salon mandag d. 15. april kommer Helle Vivan Uglebjerg, cand. teol. og Waldorflærer, og lægger op til samtale og refleksion over venskabets ædle profil. Er der forskel på venskaber? Hvad giver et venskab næring?

Årets sommerfest 13.-14. juni Sommerfesten i præstegårdshaven ligger i år torsdag d. 13. og fredag d. 14. juni, og som sædvanlig er haven åben begge dage mellem 15.00 og 21.00. Der er et væld af oplevelser både for store og små, og i salgsbod og loppemarked kan man sikkert gøre årets kup! Programmet vil blive annonceret senere. Vel mødt til et par festlige dage i den gamle have!

Nyt om navne Rasmus Mathiasen, 38, er ansat som ny kirketjener i Brønshøj kirke. Han er uddannet historiker, men har erfaring som kirketjener fra sin seneste stilling ved Vor Frelser Kirke på Christianshavn. Rasmus er bosat på Frederiksberg med sin kæreste og skal være far i løbet af året. Vi ønsker Rasmus hjertelig velkommen til Brønshøj sogn.

| Marts - August | Kirkebladet | 17


det sker det skeri utterslev i utterslev

Dans i Nordvest

Jesus Christ Superstar

StrygerSpirerne

Søndag d. 24. februar

Mandag d. 1. april

Fredag d. 17. maj

14.00: X-Gudstjeneste. I denne gudstjeneste er helt unge dansere fra Dans i Nordvest under ledelse af Maria Cupull med til at sætte stemningen. Overskriften er barmhjertighed og ord, musik og dans vil fortælle om Gud.

14.00: Familiegudstjeneste med efterfølgende kakao, kaffe og boller.

17.30: Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs (børn: gratis, voksne: 20 kr.)

StrygerSpirerne

18.00: Utterslev kirkes eget strygeorkester: »Strygerspirerne« er 11 børn i alderen 6-11 år, primært fra lokalområdet Kbh. NV. Koncerten vil være inspireret af Nordisk folkemusik, da gruppen i maj er på studietur i Sverige.

Utterslev og Bellahøj Kirkers børnekor

Tirsdag d. 5. marts

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Rikke Vedel Hansen.

Søndag d. 10. marts

14.00: X-gudstjeneste med Baobab og indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Se omtale s. 19

Fredag d. 15. marts

17.30: Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs (børn: gratis, voksne: 20 kr.)

Tirsdag d. 19. marts

Tirsdag d. 2. april

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Rikke Vedel Hansen.

Søndag d. 14. april

14.00: Familiegudstjeneste. Efterfølgende saft, kaffe og boller. Ved denne familiegudstjeneste skal det handle om får. Og lam. Og om Jesus som den gode hyrde, der passer på sin flok, og som vil gøre alt for at redde flokken fra ulven.

Tirsdag d. 16. april

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Peter Møller Jensen.

Fredag d. 19. april

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Asser Skude.

17.30: Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spaghetti og kødsovs (børn: gratis, voksne: 20 kr.)

16.00: »JESUS CHRIST SUPERSTAR« KONCERT. Se omtale s. 6

19.00: Dansk Vandrelaus sangkreds koncert

14.00: Familiegudstjeneste med minikonfirmation. Se omtale s. 13

12.00: Konfirmationsgudstjeneste (PMJ/AS)

17.00-17.30: Musikoptakt til påsken. Nanna Ibsen, sang & Anja Lisa Nielsen, orgel.

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Asser Skude.

Lørdag d. 23. marts

Søndag d. 24. marts

Tirsdag d. 26. marts

Torsdag d. 28. marts

14.00: Skærtorsdagsgudstjeneste med brunch kl. 12.30.

18 | Kirkebladet | Marts - August |

Onsdag d. 24. april

Fredag d. 26. april

Tirsdag d. 7. maj

Søndag d. 12. maj

14.00: Familiegudstjeneste for børn og familie. Gaver til alle børn. Efterfølgende saftevand, kaffe og boller.

Søndag d. 20. maj (2. Pinsedag)

Tirsdag d. 21. maj

14.00-17.00: Åben Kirke med kort andagt kl. 16.30 ved Asser Skude.

Søndag d. 26. maj

14.00: Familiegudstjeneste med efterfølgende saftevand, kaffe og boller.

Minikonfirmander

v/ Anne Marie Kjærulff. Mødes hver anden mandag fra kl. 16.00-18.00. Tlf: 26 18 79 62 Er for børn i 3. - 4. eller 5. klasse. Vi øver hver onsdag kl. 14.45-15.45. Kontakt Anja Lisa Nielsen på 40 19 69 31 eller kirkens kontor på 38 28 55 58. Menighedsrådsmøder: 21. marts, 17. april, 15. maj, 19. juni og d. 21. august alle datoer kl. 16.15-19.00. Sted fremgår af dagsorden og hjemmesiden.

Torsdag d. 6. juni, Torsdag d. 20. juni, Torsdag d. 4. juli, Torsdag d. 18. juli, Torsdag d. 1. august, Torsdag d. 15. august, Torsdag d. 29. august

alle torsdage kl. 17.30: Grillaften på torvet for hele familien med middag (børn: gratis, voksne: 30 kr.) og efterfølgende kort aftengudstjeneste. Se omtale s. 19

Søndag d. 8. september

10.30: Sidste gudstjeneste i Utterslev Kirke.

Tages Huus Åbningstider:

Tirsdag-fredag 10-14; Søndag 10-13; mandag og lørdag lukket. Banko ca. hver 14. dag kl. 12.00. se opslag i huset.


det sker det skeri utterslev i utterslev

Sogneindsamling i Bellahøj-Utterslev sogn og X- Guds­ tjeneste med vokalgruppen Baobab i Utterslev Kirke Søndag d. 10. marts er Bellahøj-Utterslev med til at indsamle midler til Afrikas fattige i forbindelse med Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling. Har man lyst til at hjælpe med indsamlingen, skal man møde op mellem kl. 10.00 og 11.00 i Utterslev kirke. Vi har 25 ruter, der skal samles ind på, i BellahøjUtterslev sogn. Typisk går man to og to en rute igennem og en rute tager ca. 2 timer. Efter indsamlingen

byder vi på frokost, mens indsamlingsbøsserne tælles op. Uanset om du samler ind eller blot har lyst til at deltage i X-gudstjenesten, slutter vi søndagens indsamling med et glædeligt gensyn med Baobab kl. 14.00. Baobab er en energisk vokalgruppe bestående af syv sprudlende unge kvinder. Ved X-Gudstjenesten optræder de med et repertoire, der byder på sange fra det sydlige Afrika, som

de fremfører a capella´med en masse liv, glæde og festlige dansetrin. Baobabs mål er at udbrede afrikanske sange i Danmark og i verden, og derfor har de navn efter et ældgammelt myteomspundet afrikansk træ. Et af deres højdepunker var, da de blev inviteret til Cape Town og optrådte ved tidligere ærkebiskop og nobelprismodtager Desmond Tutus 80 års fødselsdag.

Danske Kirkedage i Aalborg – vil du med? Hvert tredje år finder dette store fælleskirkelige stævne sted, og igen i år vil der blive mulighed for at tilmelde sig til en grupperejse med vores lokale kirker. Danske Kirkedage foregår i dagene omkring Kristi Himmelfartsdag fra torsdag d. 9. Maj til søndag d. 12. Maj, og vi har reserveret plads på et hotel i direkte tilknytning til kongreshuset i Aalborg, hvor kirkedagene foregår. Hent en folder i kirken – eller gå ind på en af kirkernes hjemmesider, hvor alle de praktiske oplysninger om priser mm. er klar! Og tag så med til Aalborg og mød det danske kirkeliv i al sin sprudlende mangfoldighed!

Hvad nu Bellahøj-Utterslev sogn? Lørdags d. 23. februar inviteres til debatmøde i Bellahøj Kirke efter lørdagsgudstjenesten kl. 16.00 og den efterfølgende middag. Undervejs vil der være et musikalsk intermezzo ved operasanger Karen Tang Andersen og pianist Mette Christensen. Kom og deltag i debatten og vær med til at udvikle dit sogn. Der vil blive givet eksempler på aktiviteter

fra året, der er gået, herunder bl.a. evaluering af den nye Bellahøjmesse. Fokus vil være på fremtiden, nu hvor vi er et sogn og snart med kun 1 kirke. Menighedsrådet vil gerne videreføre både aktiviteter for familier, børn og unge samt for det søgende menneske. Sognekirken med kirkelige handlinger lige fra dåb til begravelser skal der selvfølgelig også være

plads til. Der er derfor god grund til at møde op til arrangementet og give input til hvorledes menighedsrådets vision og strategi skal føres ud i livet. Dagens program og menighedsrådets vision og strategi kan ses på sognets hjemmeside www.bellahoej-utterslevsogn.dk – Begge dele kan også afhentes på kirkekontoret.

Grill og Gud på torvet Utterslev Kirke genoptager endnu en gang sommersuccesen med grillaftener på torvet udenfor kirken. Grillaftenen starter kl. 17.30 og slutter med en kort aftengudstjeneste i kirken kl. 19.00. Aftenen er for hele familien. I tilfælde af dårligt vejr rykkes arrangementet indenfor. | Marts - August | Kirkebladet | 19


kontakt

Bellahøj kirke Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj www.bellahoejkirke.dk

Sognepræst:

Menighedsrådets formand:

Organist:

Asser Skude

Lis Lynge Nielsen

Bente Kiil Toftegaard

Dortheavej 70, 2400 København NV. Tlf: 23 46 40 08 E-mail: assk@km.dk

Bellahøjvej 8 B, 8. 2700 Brønshøj Tlf: 61 30 34 97 E-mail: lito.lynge@gmail.com

Tlf. 38 28 18 16 E-mail: bente@toftegaard.fo

Træffes efter aftale, og telefonisk tirsdag-fredag kl. 10-11

Sognemedhjælper

Provst, sognepræst:

Tlf. 38 28 25 05 E-mail: cmr@bronshojkirke.dk

Håbets Allé 39, 2700 Brønshøj. Tlf: 38 28 55 59 E-mail: jost@km.dk

Rentemestervej 109 2400 København NV

Sognepræst (børne- og ungdomspræst):

www.utterslevkirke.dk

Astrupvej 77, 2700 Brønshøj Mobil: 22 41 82 70 E-mail: rivh@km.dk

Kirken lukket mandag

Bellahøj og Utterslev Kirkekontor Frederikssundsvej 125 A, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 55 58 Indgang via Skansebjerg Åbent mandag-torsdag kl. 9.30-13.00 Torsdag tillige kl. 15.30-18.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Ledende kordegn:

Karen Tang Andersen Tlf: 38 28 55 50 E-mail: ktan@km.dk Kordegn:

Aase Thuehøj EilsgaardRasmussen E-mail: aams@km.dk Kordegn:

Karin Larsen E-mail: klar@km.dk Sognepræst (Kbf.):

Peter Møller Jensen Horsebakken 61B, 2400 København NV Tlf: 38 28 55 57 Mobil: 31 61 73 50 E-mail: pmj@km.dk Træffes i kirken på tlf: 38 60 55 59 tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00 samt torsdag kl. 16.00-17.00 I øvrigt efter aftale. Mandag er fridag

Charlotte Maria Rasmussen

Johanne Haastrup

Træffes bedst om formiddagen Lørdag fridag

Utterslev Kirke

Mandag er fridag.

Rikke Vedel Hansen

Træffes efter aftale, og telefonisk tirsdag-fredag kl. 10.00-11.00 samt torsdag kl. 17.00-18.00 Mandag fridag

Træffe tirsdag, onsdag og torsdag. Kirketjener:

Brønshøj kirke

Rasmus Mathiasen

Brønshøj Kirkevej 8, 2700 Brønshøj

Tlf 29 24 14 90

www.bronshojkirke.dk

Kirketjener:

Kirken lukket mandag

Hanne Vittrup

Kirkekontoret

Træffes på kirkens kontor. Mandag er fridag for begge.

(Brønshøj Sognecenter)

Præstegårds Allé 5, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 25 05 Åbent mandag-fredag kl. 9.00-13.00 Torsdag tillige kl. 16.00-18.00 (dog ikke før helligdage)

Organist (barselsvikar) i Bellahøj Kirke:

Kordegn:

Merete Ørting Lahey

Martin Bjarklev

Tlf: 29 93 50 41 E-mail: mereteorting@gmail.com

E-mail: mb@km.dk

Anja Lisa Nielsen Tlf: 40 19 69 31 E-mail: anln@km.dk Kirketjenervikar:

Kjeld Svarre Tlf: 38 60 55 59 Træffes i Bellahøj kirke kl. 9.30-13.00 Kirketjener:

Gitte Marie Witten Tlf: 38 28 68 72 Træffes i Utterslev kirke tirs – fre kl. 10.00 - 12.00

Karsten A. Woll Brønshøj Kirkevej 6, 2700 Brønshøj Tlf: 38 28 00 43 E-mail: kaw@km.dk Træffes alle dage kl. 10.00-11.00 undtaget fredag onsdag tillige kl. 18.00-19.00. Lørdag telefonisk kl. 10.00-11.00

Tlf: 28 20 27 27

Hanne Vittrup Tlf: 38 60 91 85

Bellahøj og Utterslev kirkebil: Kirkebil til gudstjenester lørdag og søndag bestilles på tlf. 38 28 55 58 senest fredag kl. 13.00, til aften­ gudstjenester på hverdage senest samme dag kl. 13.00

Brønshøj kirkebil: Ring til kirkekontoret på 3828 2505 ml. kl. 9.00-13.00

Sogne- og sygehuspræst:

Træffes dagligt kl. 17.00-19.00

Karsten Flemming Thomsen

Sognemedhjælper:

Højstrupvej 143 2700 Brønshøj Mobil: 26 37 11 68 E-mail: kft@km.dk

Træffes i reglen i Utterslev kirke fredag kl. 10.00-12.00

Kirsten Andersen

Valløvej 19, 2700 Brønshøj Tlf: 33 24 12 88 E-mail: mmr@km.dk

Tlf: 40 97 55 20 E-mail: thy.my@get2net.dk

Tlf: 38 28 68 72 E-mail: leph@km.dk

Menighedssamfundets formand:

Mia Lund Rao

Marianne Meyer

Lene Haagensen

Grandalen 5, 2880 Bagsværd Tlf: 44 98 54 32

Sognepræst:

Træffes alle dage (undtagen onsdag, som er fridag) kl. 11-12, torsdag tillige kl. 17-18.

Socialrådgiver (sorggruppe):

Flemming Dalgaard Hansen

Menighedsplejens formand: Sognepræst (Kbf.):

Organist i Utterslev Kirke:

Menighedsrådets formand:

Træffes på Bispebjerg Hospital, indgang 7. A, st.th. tirs - fre efter aftale.

Kirkebladet for Bellahøj, Brønshøj og Utterslev Redaktion: Lis Lynge (ansv.) Åse Thuehøj Eilsgaard-Rasmussen Email: aams@km.dk Kirsten Lund Larsen, Asser Skude, Peter Møller Jensen, Preben Rohde Fotos: Henning Sjøstrøm, Lars Ertner, Sanne Vils Axelsen og Thomas Evaldsen, Charlotte Maria Rasmussen, Lene Haagensen og Kirsten Lund Larsen. Layout: Mediebureauet Monsun Tryk: Eks-skolens Trykkeri Oplag: 12.500 eks. Deadline for næste nummer: 1. juni. Udkommer ca. 21. august 2013.

20 | Kirkebladet | Marts - August |

Kirkeblad Marts 2013  

Kirkeblad Marts 2013