__MAIN_TEXT__

Page 1

BOKMESSE

Norsk Antikvarbokhandlerforening

Bøker Kart Prospekter Møt norske og svenske antikvariater

Messekatalog Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

7. oktober

8. oktober

9. oktober

kl 16.00 – 20.00

kl 11.00 – 17.00

kl 12.00 – 15.00

antikvariat.net

antikvariat.no


Katalogen er utarbeidet av Fredrik DelĂĽs, Antikvariat Bryggen AS


FORMANNENS FORORD

Byplanleggere kaller antikvariater for kanarifugler. et tegn på et livskraftig sentrum. Blir de borte er det et varsel. Dette er en metafor som kanskje kan løftes opp på et høyere nivå. Antikvariatene har nærmest fra tidenes morgen formidlet samfunnets kulturarv, bøker som noen ikke trengte har blitt og blir fortsatt formidlet til andre som vet å sette pris på dem. Det er vår hyggelige oppgave - og det er ingen ubetydelig kulturhistorisk rolle antikvariatene spiller. Vi synes og høres kanskje ikke så godt i en broget og oppsplittet kultur og medieverden. Mange har måttet forlate sentrum og driver som nettantikvariater i periferien. Internett har endret samfunnet radikalt, og gitt oss nye utfordringer. Det som enkelt kan lastes ned, har blitt verre å selge på papir; f.eks. leksika og andre oppslagsverker. Men det har blitt mye enklere å finne bøker man søker. Forskning viser at kunnskap tilegnet fra papir, sitter bedre enn den som tilegnes fra skjermen. Mange unge har skjønt det. Noen leter i den digitale bokhylle i Nasjonalbiblioteket, der alt som er trykket i Norge gjennom tidene skal finnes etterhvert, for så etterpå å søke på www.antikvariat.net for å finne boka. Det er en hyggelig trend. Som alle andre bransjer, må vi tilpasse oss markedet. Vi vil fortsatt føre god, lesbar, resirkulerbar klassisk litteratur på papir til overkommelige priser, men i fremtiden vil vi trolig måtte ha økt fokus på det man ikke kan laste ned; pene 1. utgaver av etterspurte forfattere – gjerne med dedikasjoner, illustrerte bøker med originalgrafikk, banebrytende verker i samtidige innbindinger o.s.v. - i grunnen langt på vei slik det alltid har vært. Denne messekatalogen gir en liten smakebit. Vi kvitrer fortsatt – hvis du kan høre det i alt bråket! Jens K. Haugfos, formann i NABF

Norsk Antikvarbokhandlerforening STIFTET 1942 - POSTBOKS 1420 VIKA, 0115 OSLO


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Deltagere:

6 8 38 Adamstuen Antikvariat, Oslo.................................................................................................. 10 Antikvariat Bryggen, Skjeberg - Østfold............................................................................ 12 Antikvariat Erato, Stockholm................................................................................................... 14 Antikvariat Mats Rehnström, Stockholm......................................................................... 16 Antikvariat Richard Sørbø, Drammen................................................................................ 18 Centralantikvariatet, Stockholm............................................................................................. 20 Damms Antikvariat, Oslo.......................................................................................................... 22 Drammen Antikvariat, Drammen......................................................................................... 24 Galleri Bygdøy Allé, Oslo......................................................................................................... 26 Idar Nilstad Antikvariat, Oslo.................................................................................................. 28 Jernskogs Antikvariat, Arvika - Värmland........................................................................... 30 J. W. Cappelens Antikvariat, Asker.......................................................................................... 32 Kjell Arve Straumsvågs Antikvariat, Fjærland.................................................................. 34 Norlis Antikvariat, Oslo.............................................................................................................. 36 Nynorsk Antikvariat,Tvedestrand......................................................................................... Ruuds Antikvariat, Oslo.............................................................................................................. Wangsmo Antikvariat,Trondheim......................................................................................... Øvrige utstillere: Asbjørnsenselskapet.................................................................................................................... Julius Ørenberg Bokbinderi...................................................................................................... Linda Barone - Bokbinder og konservator......................................................................

4

39 40 41


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

SALG FRA KATALOGEN Bøkene i katalogen selges på messen fredag 7/10 fra klokken 16:00

Norsk Antikvarbokhandlerforening legger nå opp til en større aktivitet på Facebook, hvor det vil bli forsøkt skapt et møtepunkt for antikvarbokhandelen i Norge. De enkelte antikvariatenes arrangement, kataloger etc. vil bli annonsert på denne siden. LIK OSS og hold deg oppdatert på hva som skjer!

5


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Adamstuen Antikvariat Eivind Bergmann - Etablert 1983 Theresesgt. 14, 0452 Oslo – tel (+47) 22463079. ebergman@online.no – www.adamstuenantikvariat.no Kunsthistorie – Lokalhistorie - Verker – Skjønnlitteratur - Maritime bøker – 2. verdenskrig – Historie – Litteraturhistorie - Jakt/fiske - Polarlitteratur m.m.

Dickens, Charles: Little Dorrit. With illustrations by H. K. Browne. London 1857. First edition. XIV + 625 s. Helskinnbind med opphøyde ryggbånd, rik ryggforgylling, Dickens’ portrett som vignett på fordekkelen, og hans signatur preget på bakdekkelen. Indre denteller. Helt gullsnitt. Bundet og signert av Bayntun Riviere. 9 000,Dickens, Charles: Bleak house. With illustrations by H. K. Browne. London 1853.First edition. XVI + 624 s. Indre denteller. Helt gullsnitt. Bundet og signert av Bayntun Riviere. Helskinnbind. 8 000,Den norske turistforenings aarbog 1869. 139 sider. Tre foldede plansjer. Pent nyere kartonert bind med skinn tittelfelt. Et meget pent eksemplar av den andre årboken. 6 500,Dybfest, Arne: Blant anarkister. 112 s. Kristiania 1890 – Ira. Kristiania 1891. To noveller. Kristiania 1892. Bundet i uniforme skinnbind. Alle omslagene bundet med. Meget pent sett! 3 500,-

Hamsun, Knut: Redaktør Lynge. Kbh. 1893. 332 s. Dekorert originalbind. Pent og velholdt eksemplar! 8 500.-

6


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Ibsen, Henrik: Vildanden. Skuespil i fem akter. Kbh. 1884. Dekorert originalbind med helt gullsnitt. 1. utgave. Et meget pent eksemplar. 7 500,-

Nils og Blåmann på fjellet.1943. 12 s. Samtidig navnestempel. Meget pent eksemplar. 600,Oscarshal. Udgivet og forlagt af Chr. Tönsberg. Christiania (1856) Trykt av Winckelmann & Sönner. Tverr-folio. Tittelblad og 7 helsides fargelitografier etter originaler av Frich og Von Hanno. Originalomslag. Pen! 4 000,PETER I’S ØY OG BOUVET ØYA. 2 album med 2 kart og 30 + 40 innlimte fotografier tatt av den norske ekspedisjonen som besatte øyene 1. desember 1927(Bouvet øya) og 2. februar 1929 (Peter I`s øy). Fotos 16 X 22 cm. Den ene ryggen noe slitt. Ellers et pent sett! Sjelden! 7 500,(Sturlason, Snorre) Norlandz Chrönika och Beskriffning: hwaruthinnan förmähles The äldste Historier om Swea och Götha Rijken, sampt Norrie, och een-deels om Danmarck, och om theres wilkår och tilstånd. Sammanfattad och ihopa dragen aff åthskilliga trowärdiga bööker, Skriffter och handlingar. Tryckt på Wijsingzborg/ Johan Kankel, 1670. Folio. (10) + 110 + 522 (522 feilpaginert som 529) + (9) sider. 2 helsides tresnitt. Samtidig helpergamentbind. 17 500,-

Petterson, Per: Aske i munnen, sand i skoa. 1987.125 sider. Originalbind med vareomslag. Pen! Debut.

600,-

Ulven, Tor: Fortæring. Prosastykker. 1991. 99 sider. Originalbind med vareomslag. Pen!

900,-

7


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

- Bøker for samlere www.antikvariat-bryggen.no Antikvariat Bryggen AS er et nettbasert antikvariat med hovedfokus på bøker for samlere og bibliofile. Antikvariatet sender ut flere e-kataloger i måneden med mindre og større tematiske presentasjoner av nyinnkjøpte objekter. Antikvariatet har også hovedansvaret for nettredigering av Schiøtz/Ringstrøms bibliografiske verk: Norske førsteutgaver - en hjelpebok for samlere av skjønnlitteratur. Nettutgaven finnes på antikvariatets hjemmeside og refereres til i beskrivelsene som Schiøtz/Ringstrøm/Delås. Antikvariatet holder til i Skjebergkilen i Østfold. Kontor disponeres også hos antikvariatets samarbeidspartner Pål Sagen, i Galleri Bygdøy Allé, slik at kundesamtaler og gjennomgang av bøker kan arrangeres der. På antikvariatets hjemmeside avholdes nettauksjoner og nye objekter presenteres med jevne mellomrom. Undertegnede er selv bibliofil boksamler, og ser det som en glede å bistå etablerte og nye samlere med veiledning og bistand med å komplettere samlinger. Ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker å motta antikvariatets e-kataloger. Besøk etter avtale. Kaffen står alltid klar og velkommen skal du være! Bibliofil hilsen Fredrik Delås Samlinger og gode enkeltobjekter kjøpes. Formidlingsoppdrag foretas. Telefon: 930 22 712 - E-post: post@antikvariat-bryggen.no

Følg Antikvariat Bryggen på Facebook og hold deg oppdatert! 8


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Noen av antikvariatets siste kataloger På messen presenteres en rekke nyere og eldre norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplarer og bøker innen ulike emner. Boydell’s Picturesque scenery of Norway “Second issue” i originalt blått helskinnbind.

(John W. Edy) - Boydell. Picturesque scenery of Norway: With the principal towns from the Naze, by the route of Christiania to the magnificent pass of the Swinesund; from original drawings made on the spot [...]. Komplett med tittel, tekst og indeks. 80 håndkolorerte aqvatinter trykket med fargetoner. Folio (42,5x26,7cm). Et meget godt eksemplar i forlagets blå maroquinbind. 190 000,-

Utfyllende presentasjon vil legges ut på antikvariatets hjemmeside før messen.

9


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

10


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

11


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Tollbugt. 87, 3041 Drammen Tlf: 93607030 richardsorbo@gmail.com Åpent etter avtale. Kataloger utgis.

Arbo, A. Tourist-Skizzer fra endeel af Norges mærkeligste Egne. Christiania 1859. 8vo. (2), II, 77 s., (1 blad innhold). Samtidig halvskinnbind med papiretikett øverst på ryggen. Noe gulldekor på ryggen. Skolestempel på tittelbl. og på s. 37. Litt slitt. 2 500,En av de tidligste norske bøkene innen reiseliv, ment fra Arbos side som et supplement til datidens begynnende strøm av reisebeskrivelser og turisthåndbøker. Hos Arbo finner vi interessant nok skildringer fra utenom allfarveien. En del av skissene ble først publisert i Illustrert Nyhedsblad 1854-1856, og den rosende omtalen der kan være skrevet av Paul Botten Hansen: «… den Kjærlighed til vort Land og dets Natur, som Forf. røber, det aabne Blik, hvormed han opfatter, og den Troskab, hvormed han skildrer dets Eiendommeligheder, ligetil deres mindste Detailler. Forf. har i Landets Afdale reist, iagttaget og nydt…» (Illustr. Nyhedsblad, nr. 31, 1859). Arbo praktiserte som lege, men han var også opptatt av målfører, og tre av stykkene er på en merkelig blanding av gammelnorsk og nynorsk. Turistskissene inneholder en tidlig bestigning av Galdhøpiggen i 1855 (Jotunheimens første turist ifølge Helge Giverholt), ekskursjoner fra Bandak i Telemark, Bøilefossen ved Froland, Simedalen i Hardanger, Årdal og Nærøy, Hornelen og fra Romsdalen.

Buch, Leopold von. Christiania, eller Bidrag til nøiere Kundskab om denne Stad. Et Brudstykke af von Buchs Reise durch Norwegen und Lappland. Oversat og med Anmærkninger ledsaget af Gr. Fougner-Lund. Christiania 1812. 8vo. København 1812. 8vo. 79 s. Nyere rødt skinnryggbd. Marmorert overtrekkspapir. Stempel på tittelbl. (utgått fra Bergens off. bibl). Lette fuktskjolder her og der. Fra Morten Hansens bibliotek. 2 500,Schiötz I, 158 c. Faktisk den andre separate trykte beskrivelsen over vår hovedstad, den første var Bangs Christianiabok fra 1651. Med interessante kommentarer av utgiveren Lundh som “polemiserer lidenskapelig mot von Buch som er positiv til at opplysning og kultur forplanter seg fra byene til bygdene”. (Anton Fr. Andresen, Vitenskapelige profiler på 1800-tallet). Ifølge dagboken til Lundh fikk han “et Indfald at udgive en Oversættelse af den Afdeling af v. Buchs Reise som handler om Xania.” Lundhs innfall skyldtes debatten om lokaliseringen av vårt nye universitet. Boken har altså utgått fra Bergens offentlige bibliotek. Det var nettopp der Paul Botten-Hansens bøker havnet, og vi kan bare spekulere om det er hans gamle eksemplar.

12


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Garborg, Hulda. Norsk klædebunad. Med 100 bilæte, og 8 fargelagde mynsterteikningar av Halfdan Arneberg. Kristiania 1917. Stor 8vo. 92 s. + plansjer. Forlagets grønne helsjirtingbind med dekor i gull på forpermen. Hilsen på fribladet. Brett på forsatsbladet. 2 000,Originalutgaven. Boken bygger på heftet med samme navn, utgitt i 1903 i serien “Norske Folkeskrifter”.

Herre, Bernhard. En Jægers Erindringer. Christiania, 1850. 8vo. (2), 79 s. Bundet i et nyere pappbind med etikett på ryggen. Tittelbladet jevnt brunet og med en skjold i nedre del. Delvis utradert navn på tittelbladet, herav forsterket og reparert på baksiden av tittelbl. Enkelte brunpletter i materien. 8 000,Står man i avdagsglansen i området rundt Kamphaug, er det umulig å ikke skjenke Herre en tanke. Herre var født i 1812, men døde ved et vådeskudd øverst i Maridalen i juli 1849. Det var Asbjørnsen og Welhaven som sammen gjennomgikk Herres etterlatenskaper, og de fikk gitt ut denne vesle boken. En jegers erindringer har siden alltid kastet en mytisk glans over enhver Nordmarkasamling, og originalutgaven er selve krumtappen i en samling om Nordmarka. Tre av stykkene “Sæterpigen og Jægeren”, “Fostertiden” og “Krogkleven” ble trykt som føljetonger i “Den Constitutionelle”. Stykkene “I Nordmarken”, “Carl” og “I Skovene” er trykt første gang her. Annet opplag av boken utkom 1864 og tredje i 1874.

Holtermann, Adam Odin. 3 ½ år til Orlogs, med Beskrivelser over Lande, Stæder, Folkeslag, Religion, Skikke, historiske Skildringer etc. I-II + Appendix. Christiania 1842-1844. 8vo. (8), 256 s. + (2), 304 s. + (2), 343, (2) s. Tre samtidige gråpapiromslag. Litt slitasje på omslagene, men overraskende velbevart. 3 000,Appendixet har tittelen: «Appendix til 3 ½ Aar til Orlogs. 3die Del. Udtog af et anonymt Manuscript over Malabarernes Religion. Udgivet af M. E. Jacquet og oversat fra det franske af Adam Odin Holtermann.» Den norske militærutdannede Holtermann (1803-1845) var i fransk tjeneste noen år og ble da ridder av Æreslegionen i 1833. Bøkene beskriver Brest i Frankrike, Tenerife og Kanariøyene, sysler og livet om bord, langs Afrika til Madagaskar. Deretter seilas til Calcutta og opphold der. Veldig mye av annet bind er fra India og traktene der omkring. En ikke ofte forekommende reiseskildring fra fjerne strøk! Bøkene er trykt i latinsk typer og er uoppskårne.

Scarlett, F. Turistlandet Norge. Turisttrafikkens begyndelse og udvikling til verdenskrigens udbrud samt 30 aars erindringer som turistagent i Norge. I-II. Kristiania 1921-22. 8vo. 398 s. + 520 s., VII s. Forlagets blå helsjirtingbind. Litt nyanseforskjell på blåfarvene på bindene. 800,Et verk man ikke kommer utenom i turismens historie i Norge. Scarlett hadde norsk mor og tysk far, het opprinnelig Scharlach, men gikk over til Scarlett i 1915. Han var en foregangsmann og arrangerte den aller første turen for britiske turister i 1885. Scarlett døde i 1921.

Strindberg, August. Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. Stockholm 1887. 8vo. 216 s. Håndbundet blått sjirtingryggbind med foromslaget medbundet. Stempel på tittelbladet og foromslaget er nesten utvisket. Foromslaget er forsterket på baksiden. Originalutgaven, «Första tusendet». 1 500,13


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Centr alantikvariatet www.centralant.se Centralantikvariatet, som sedan två år tillbaka befinner sig i Gamla Stan i Stockholm, sysslar huvudsakligen med böcker inom nordisk historia och arkeologi, och då både med äldre böcker och med modern facklitteratur. Även äldre resor och musik ingår i vårt sortiment. Vi ger ut tryckta kataloger några gånger per år och två gånger i månaden skickar vi ut vår digitala nyhetslista. Urval av våra skrifter till mässan i Oslo 2016.

[Belägringen av Bohus fästning.] Relation, wie die Belägerung vor Bahuus, von zweyen, Ihrer Königl. May.tt von Dennemarck, Deutschen und Nordischen Armèen, unter Commendo des Herrn Stadthaltern in Norwegen, Graff Guldenlöws vorgenommen; und nach deme erwähnte beyde Armeèn, durch Ihrer Königl. May.tt von Schweden Waffen, under conduicte Ihrer Hoch-grefl. Excell. des Herrn Reichs Admiralen Steenbocks, von der Insul Hysing, und übrigen ihren Posten abgetrieben, auffgehoben worden. Göteborg, Tideman Grefwe, 1678. 4:o. (16) s. Pappersrester på titelbladet och med kraftig fuktrand på de tre sista bladen. Tagen ur band. 3 500,VD17 23:720006Z. Klemming, Sveriges krig, s. 211. Warmholtz 5062 not. Översättning från svenskan, med uteslutande av specifikationen över de granater m.m. som slagit ned i fästningen. Både år 1677 och 1678 föll danskarna under Gyldenlöwe in i Bohuslän. Båda anfallen slutade med belägring av Bohus fästning. I juli 1678 anlände Carl Otto Stenbock med svenska förstärkningar till fästningen och belägrarna tvingades dra sig tillbaka. Vid det laget var det nästan bara en ruin kvar av fästningen.

DAL, Björn, CHRISTENSSON, Jakob & CEDERLUND, Johan. Ritade efter naturen. Magnus Körners & Sven Nilssons zoologiska planscher. Rikt illustrerad. Kjuge, Orbis Pictus, 2015. Stor 4:o. 350 s. Förlagsband med skyddsomslag. Nyskick. 470,Mycket fint illustrerat arbete om Magnus Körners aldrig tidigare utgivna originalmålningar till sina och Sven Nilssons zoologiska verk. Originalen finns på Lunds universitetsbibliotek.

[Slaget vid Halmstad.] Relation, om dhet som wedh Halmstadh förelupit är, extraherat aff en wiss persons skrifwelse, som dhen actionen bijwistat hafwer, hwilket man dhen curieuse läsaren wil communicerat hafwa, til dhes någon närmare underrättelse dher om inkommer. [=Rubrik.] Utan ort, (1676). 8:o. (4) s. Tagen ur band, något snedskuren upptill. Äldre bläckpaginering i övre hörn. 4 500,Libris-Id:9673835. Klemming, Sveriges krig, s. 193. Warmholtz 4996. Relationen är daterad 17 augusti 1676. Slaget vid Halmstad, som ägde rum den 17 augusti mellan danska trupper under Jakob Duncan och svenska under Karl XI, var ett mindre slag men en viktig svensk seger, en förövning inför slaget vid Lund. 14


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

[Slaget vid Lund.] Relation om dhen härlige victorie, som dhen högste Gudh hans kongl. Mayst. aff Swerige och deß rättmätige wapn emoot konungen af Danmarck. Förleden 4. den decemb. 1676. uthi dhet under Lund förlupne slaget nådigt förlähnt hafwer. Medh en nogare förteckning än för dhetta på alla eröfrade estandarder och fahnor, dheszlikest inbrachte fångar; så ock medh hwad accord Helsingborgz slott kort effter dhetta slaget til dhe Swenske sigh gifwit hafw er. Stockholm, Niclas Wankijff, (1676). 4:o. (18),+ (2 blanka) s. Svag men stor fuktrand upptill, titelbladet även med liten fuktrand i ytterkant. Tagen ur band. 8 000,-

Libris-Id:9674034 (utan det blanka bladet). Klemming, Sveriges krig, s. 195. Ej i Warmholtz. Ny och utökad upplaga, med tillägg av erövrade danska kanoner. Minst två varianter finns. Det stora slaget vid Lund den 4 december 1676 var det proportionellt blodigaste slaget i Nordens historia. Den svenska segern förhindrade en svensk förlust av Skåne, Halland och Blekinge, och brukar hyllas som en av stora svenska segrarna.

STURLASSON, Snorre. Konunga-sagor af Snorre Sturleson. Öfwersättning. 1-3. Stockholm, Marquardska tryckeriet/ Johan Hörberg, 1816-29. 8:o. (4),+ 381,+ (2); (2),+ 436; (4),+ 428,+ (1) s. Första och andra delen tryckt på fint blåtonat tunt skrivpapper, del tre på tjockt papper. Första titelbladet med papperslagning i nederkant, enstaka småfläckar, litet solk s. 31 i andra delen. Baksidan till första och andra delens titelblad med stämpel som färgat av sig på det första textbladet. Del ett och två bundna i ett samtida grönt fint saffianband, rikt guldornerad rygg med fyra upphöjda bind, pärmarna med guldornerat ramverk, inre bordure, fint blå marmorerade försättsblad och helt guldsnitt. Del tre bundet i senare, i ett det förra bandet imiterande grönt saffianband, troligen början av 1900-talet, med mycket snarlik dekor och stämplar, ryggen dock brunblekt, helt guldsnitt. Två volymer, i vadderad pappkassett från tidigt 1900-tal. Båda banden med Fr. Bergströms namnteckning på försättsbladen, i det andra bandet daterad 1852, och där mycket fint blivit inmonterat i ett nyare försättsblad. Ett rättelseblad saknas i andra och tredje delen. 8 000,-

Fiske s. 539. Mycket fint exemplar av den tredje svenska översättningen av Heimskringla. Det råder viss osäkerhet om vem eller vilka som utfört översättningen. Fiske nämner J. G. Richert, A. J. D. Cnattingius, G. Guldberg och en Liedzén som tänkbara kandidater. Samma år utkom i Stockholm även en isländsk utgåva. 15


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Damms Antikvariat AS (Anders Guldhaug) Frederik Stangs gate 46 - 0264 Oslo Tlf: 22 41 04 02 / e-post: post@damms.no www.damms.no

Damms Antikvariat har handlet med gamle bøker, kart og stikk i over 170 år. Otto Sverdrup : Nyt land. Fire aar i arktiske egne. I-II. Kristiania 1903. Leks8vo. Røde, dekorerte originalbind. XII, 505 ; X, 523 s. Meget rikt illustrert med fotografier og foldekarter trykt i farver. Ryggene en tanke bleket. Navn på tittelbladene, ellers et tiltalende sett. 4 800,P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe : Folke og huldre eventyr. Norske kunstneres billedutgave. I-II. Oslo 1932. 4to. Originale brune skinnryggbind med ryggforgylling og marmorerte dekler. X, 214 ; 309 s. Rikt illustrert med de klassiske illustrasjonene. Med ordliste bak i bind II. Et pent sett. 850,-

FLORA DANICA Diverse plansjer fra verket utgitt mellom 1761 og 1787. Kobberstikkene er i noen tilfeller med gammel kolorering og i noen tilfeller med nyere kolorering. For en stor del er det plansjer av planter som vokser i Norge. Priser mellom kr. 750,- og kr. 1800,-. Se utvalget på utstillingen.

16


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Damms Antikvariat AS (Anders Guldhaug) Frederik Stangs gate 46 - 0264 Oslo Tlf: 22 41 04 02 / e-post: post@damms.no www.damms.no

Damms Antikvariat har handlet med gamle bøker, kart og stikk i over 170 år.

(Haakon VII). Tor Bomann-Larsen : Haakon & Maud. I-VI. Oslo 2002-13. 8vo. Originalbind med smussomslag. 463 ; 563 ; 382 ; 461 ; 623 ; 399 s. Illustrert. Et aktuelt bokverk nå ifm. Filmen ”Kongens nei”. Pent sett. 1 200,Camilla Collett : Samlede verker. Mindeudgave. I-III. Kra. og Kbh. 1912. Stor 8vo. Rikt dekorerte originalbind. 549 ; 564 ; 550 s. Med noen portretter av Camilla Collett. Et meget pent sett. 1 200,Ch. E. Hagdahl :Kok-konsten som vetenskap och konst. Med särskildt afseende på helsolärans och ekonomiens fordringar. Ny omarbetad upplaga. Stockholm 1896. Leks8vo. Rikt dekorert originalbind. 1006 s. Illustrert. Meget pent eksemplar. 1 850,Per Hohle (red.) : Elgen i Norge. I-II. Oslo 1962. 4to. Originale røde skinnryggbind. 477 ; 453 s. Rikt illustrert i svart/hvitt. 950,M- B. Landstad : Norske Folkeviser, samlede og udgivne af (…). Christiania 1853. 8vo. Noe senere skinnryggbind. XIX, 867 s. Samt notebilag. Et rent og fint eksemplar.

17

3 800,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Tollbugata 5, 3044 Drammen Tlf.+47 32 83 27 65 e-post: bok@drammenantikvariat.no

Velkommen til oss, som er lett å finne i sentrum rett ved Strømsø Torv, i en nær 150 år gammel handelsgård! Vi har et godt utvalg bøker innen mange emner, men med hovedtyngden innenfor skjønnlitteratur og kulturhistorie.

AUTOGRAFSAMLING med 240 signaturer til norske kulturpersonligheter, innført i den trykte fødselsdagskalenderen; AARMÅLSDAGAR. Planlagd og samla av Olav Hanssen. Ferdigskipa av Th. Lerdal og E. Berdahl. Tekstprydnad av Frøydis Haavarsholm. Utgjevi av Umbodsmannalaget Trygd, Andvake, og samlet av J. SÅSTAD. U.å. Tverr-8vo. Upaginert. Meget rikt illustrert av norske kunstnere. Orig. blått dekorert helsjirtingbd. Bindet litt slitt og ufriskt med delvis sprukne indre falser. 7 500, På fribladet er anført følgende: “Eigar J. Såstad. Eg tok til med å samle namna i denne boka då eg i 1938 var disponent for Forfatternes Lotteri. Seinare har eg styrd teaterlutspelet til Det Norske Teatret og Venner av Det Norske Teatret. Dei eg råka på og som eg tykte høvele for saka fekk eg namnet til. Elles har kona mi Anna Såstad vore ein særs god hjelpar. Oslo 2/11-1948”. Her er forfattere, dramatikere, skuespillere, teatersjefer, journalister, redaktører, litteraturhistorikere, historikere, museumsfolk, billedkunstnere, politikere, forlagsfolk, vitenskapsfolk, kringkastingsfolk - langt på vei kjernen av norsk kulturliv fra slutten av 1800-tallet til ca. 1950 - et flertall med bånd til Det Norske Teatret og målrørsla. Her er signaturene til bl.a.: Paal Berg, Eivind Berggrav, Bjørn Bjørnson, Johan Borgen, Oskar Braaten, Francis Bull, Theodor Caspari, Gyda Christensen, Sigurd Christiansen, Edvard Drabløs, Peter Egge, Kristian Elster d.y, Torolf Elster, Sigurd Evensmo, Johan Falkberget, Kaare Fostervoll, Idar Handagard, Jean Heiberg, Arthur Klæbo, Halvdan Koht, Alfred Maurstad, Olav Midttun, Cally Monrad, Sven Moren, Edvard Munch, Olaf Norli, Johan Nygaardsvold, Lauritz Opstad, Fredrik Paasche, Lars Reinton, Barbra Ring, Nils Johan Rud, Didrik Arup Seip, Einar Skjæraasen, Christian Sinding, Tormod Skagestad, Sigmund Skard, Asgaut Steinnes, Carl Størmer, Jens Thiis, Martin Tranmæl, Sigrid Undset, Otto og Tilla Valstad, Tarjei Vesaas, Gustav Vigeland, Halvor Vreim, Gisken og Herman Wildenvey, Toralv Øksnevad, Tore Ørjasæter, Arnulf Øverland og mange, mange fler (fullstendig liste kan sendes). Signaturene er innført på den enkeltes fødselsdato i kalenderen, gjerne med fødselsår notert ved siden av. Fødselsdagsboka “Aarmålsdagar” er i seg selv også en “autografsamling”, med trykte signaturer på en rekke norske kunstnere og kulturpersonligheter. En unik samling med 240 autografer tilhørende norsk åndselite fra perioden ca. 1880-1980! 18


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

ANSTEINSSON, OVE ARTHUR: Hedemarksfolk. Fortællinger. (1. utg.). Kristiania 1909. (Aschehoug). 131s. Solid samt. skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen. 550,-

Debut! Med DEDIKASJON på tittelbladet til en kunstnervenn; “Til min kjære Ven Ulrik Hendriksen fra Ove Ansteinsson”

BJØRNEBOE, JENS: Drømmen og hjulet. Roman. (1. utg. 1. oppl.). 1964. (Aschehoug). 230, (1) s. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. Vareomsl. med beskjeden kantslittasje. Delvis sprukket i fremre, indre fals. 4 000,Romanen om Ragnhild Jølsen med følgende DEDIKASJON på smusstittelbladet: “Til pigen Margrete (fru Øverland) og mester Arnulf (Øverland) fra Terese, Marianne, Tone, Elektra, Orestien, Oedipus, Ebe (katter) og Jens 1964”. Øverland var en av de etablerte forfattere som først ga honnør til den unge Bjørnboe, som på sin side var en stor beundrer av Øverland. “Han er som et levende lys. Øverland er en slags juleaften av et menneske”. Han kalte ham sogar “sin far” og undertegnet brev med “Din sønn Jens” (Bindvariant A; Schiøtz/Ringstrøm 2006).

HOEL, SIGURD: Syvstjernen. Roman. Andet oplag. Kristiania 1924. (Gyldendalske Bokhandel). 319, (1) s. Orig. gult dekorert helsjirtingbd. Ryggen litt bleket og ufrisk. Fra s. 289 er papiret litt mørkere. 650,Forfatterens 3. bok, som også var hans romadebut! DEDIKASJON (til utvisket navn) på forsatsbladet: “Å skrive en bok bør ikke være en ublandet fornøielse; å lese den bør helst være det. La mig i hvert fall håpe, at det falder vinderen lettere å lese disse bøkene enn det faldt mig å skrive dem. Sigurd Hoel”. Boka har trolig vært gevinst i “Forfatternes Lotteri” en gang på 1930-tallet.

NESBØ, JO: Frelseren. (1. utg., 1. oppl.). 2005. (Aschehoug). 464 s. Orig. bd. med vareomsl. Pen. SIGNERT av forfatteren på tittelbladet. 450,NILSEN, BJØRN: Hvis jeg var trollmann. Dikt. (1. utg.). 1960. (Aschehoug). 67 s. Orig. omsl. Svakt slitt ved kanter og hjørner. Ex libris “Johanna Schwarz” på innsiden av foromsl. 450,Debut! DEDIKASJON til forfatterkollega på smusstittelbladet; “Kjære Johanna (Schwarz). Måtte du få like stor glede av denne som jeg fikk av din “Glas”. Tar jeg feil når jeg tror vi er litt beslektet som lyrikere? Bjørn”

(SKOUGAARD, JONAS:) Folk-lore - folk-books - folk-music. Maskinskrevet katalog. U.st. u.å. 64 bl. Trykk kun på den ene side av arkene. Løse ark i konvulutt påtrykt: “Høyesterettsadvokat Jonas Skougaard Oslo”. Noen bretter, mindre rifter og bindersmerker på arkene. Rifter i konvolutten delvis rep. med tape. På side 1 (og på konvolutten) er anført med blyant (i boksamlerens umiskjennelige skrift): “Mine bøker. J.S.” 750,Norgeshistoriens kanskje største boksamler og bilbiofil, høyestrettsadvokat Jonas Skougaard (1896-1968), har fomodentlig selv skrevet denne katalogen på engelsk over bøker i hans samling med emne innen folkeminne; herunder eventyr og folkemusikk. Den udaterte katalogen inneholder i alt 1154 titler.

19


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

OVER 30 ÅRS ERFARING SOM KUNSTHANDLER, GALLERIST OG ANTIKVARBOKHANDLER

I SENTRUM HOS STÅR DET VIKTIGE ENKELTOBJEKTET OG DE VERDIFULLE SAMLINGENE SOM KAN KNYTTES TIL DEN NORSKE KULTURARVEN Kjøp og Salg - Salgsutstillinger - Auksjoner Kontakt Pål Sagen på messen eller i Bygdøy Allé 67 Tel: 928 18 465 – Epost: post@galleribygdoyalle.no 20


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

DOKUMENTASJONSKARTET I DE BRY’S UTGIVELSE OVER WILLEM BARENTS TRE SPEKTAKULÆRE REISER TIL NORDOMRÅDENE ÅRENE 1594 - 97

THEODORE DE BRY

«Conterfactuur der 3 schiffarten welche di Hollander durch das Mitnachtischen Mer…» Kobberstikk, Frankfurt / Main 1601 Feilfritt eksemplar av det viktige nordområdekartet

38 000,-

21


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Idar Nilstad - Antikvariat Løvenskioldsgate 22B - Åpent etter avtale. Tlf. +47 906 34 538 e-post: nilstad@getmail.com Stort utvalg av polarlitteratur - Arctica/Antarctica & Svalbard Lokalhistorie - Norsk skjønnlitteratur, Bøker om norsk kunst Utlendingers reiser i Norge Eldre bøker - Varia

AMUNDSEN, ROALD. Den norske Sydpolsfærd med Fram 1910-1912. Med portrætter, illustrationer og karter. I+II. MEGET ELEGANTE HÅNDBUNDNE PRIVATE HELSKINNBIND (Invicto Livro, Portugal). Røde bind med Amundsens reiserute inngarvert på fordekler og det norske flagg på bekdekler. Indre denteller. 4 opphøyde ryggbånd. MEGET ELEGANT SETT. Spence 14. The true first edition of Amundsen’s narrative of his discovery of the South Pole. 24 000,-

JOHANSEN, HJALMAR. Selv-anden paa 86°14´. Optegnelser fra den norske polarfærd 1893-96. Med et kart samt illustrationer efter fotografier og tegninger af S. Segelcke. Kristiania 1898. XVI, 366 s. Hefte 1-12 i 11 hefter som utkommet i nyere kassett. FINT SETT. In parts as issued, in new slipcase. VERY FINE. 18 000,-

22


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

(LEES, JAMES & WALTER, J. CLUTTERBUCK) Three in Norway by Two of them. With map and fifty-nine illustrations on wood from sketches by the authors. Fifth impression. London. 1904. XII, 307 s. Orig., rødt dekorert helsjirtingbd. Schiötz 588e. 2 400,-

(LEES, JAMES & WALTER, J. CLUTTERBUCK) Tre i Norge ved to av dem. Oversat fra engelsk ved H. J. Müller. Med 59 træsnit. 1. norske utgave. Kristiania. 1884. XI, 397, VIII s. Blågrått dekorert orig. bd. Noe svake indre falser. Navn og stempel på tbl. Schiötz 588k. 2 500,-

SLINGSBY, W. CECIL. Norway, the northern playground. With a biographical Notice by Geoffrey Windthrop Young. (2. ed.). Oxford. 1941. XVIII, 227s. Illustrert. Orig. bd. med nyere vareomslag. Schiötz 975b. 2 400,En “Klassiker” hva angår klatresport i Norge.

(SPITSBERGEN) MARTIN, ANTON ROLANDSON. Meterologiska Observationer, gjorde på en Resa til Spits-Bärgen. (Meterological observations made during a journey to Spitzbergen). Stockholm. 1758. (Vet.-Ak..Handl., 1758, pp. 307-315-99). Uten omslag. (Disbound). Fint eksemplar (Fine copy). SJELDEN! FØRSTE TEKST OM SVALBARD PÅ SVENSK, og en av 2 utkommet før 1800. 6 000,(SPITSBERGEN) MARTIN, ANTON ROLANDSON. Beskrifning af Procellaria, som finns vid norr-polen. (Description of a porcellaria, occuring at the North Pole). Stockholm. 1759. (Vet.-Ak..Handl., 1759, pp. 94-99). Uten omslag. (Disbound). Fint eksemplar (Fine copy). SJELDEN! ANDRE TEKST OM SVALBARD PÅ SVENSK , og en av 2 utkommet før 1800. 6 000,23


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Jernskogs Antikvariat Adress: Söpple, Övre Näset, 670 41 Koppom Butik: Storgatan 35, Arvika Tel: 0046-571-12084 / 0046-70-3277106

e-post: jernant@spray.se

Jernskogs Antikvariat har varit verksamt sedan 2005. Vi finns i västra Värmland, omkring 12 mil från Oslo. Under mässan har vi nöjet att visa bl.a. följande verk. / Lennart Elgström De danska släkterna Bartholin och Pontoppidan har glatt bokvänner med många intressanta arbeten.

Från vänster ser vi: Thomas Bartholin d.y: Antiqvitatum danicarum, Khmn 1689. Thomas Bartholin d.ä: Anatomia, Leiden 1669. Christian Jochum Pontoppidan: Geographisk oplysning till cartet over det sydlige Norge, Khmn 1785. Erik Pontoppidan: The natural history of Norway, 1-2, London 1755. 24

7 500,7 500,4 000,15 000,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Jernskogs Antikvariat Adress: Söpple, Övre Näset, 670 41 Koppom Butik: Storgatan 35, Arvika Tel: 0046-571-12084 / 0046-70-3277106

e-post: jernant@spray.se

Den nederländska boktryckarsläkten Elzevir var främst aktiv i Leiden under 1600-talet. De prydliga små volymerna har alltid varit eftersökta. Under mässan finns en god möjlighet att påbörja eller komplettera en samling.

I bilden från vänster: Danielis Heinsii orationum, De regno Daniae et Norwegiae, Gallia sive de francorum…, Histoire du Henry le Grand, Io Barclaii Argenis, Respublica Hungariae, Sulpitii Severi opera omnia, Suecia sive de suecorum…, Suecia Dania et Norwegia. Priser från 1 800,- till 3 500,-

25


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

www.cappelensantikvariat.no (ASBJØRNSEN, PER CHR.): De tre bjørne eller Besøget i Bjørnestuen. Et eventyr. Med 9 tegninger. Christiania [1864]. (P. F. Steensballe). 8vo. 16 s. Illustrert. Originalt omslag. Ryggstripen svakt slitt og et par mini-pletter på foromslag. Et usedvanlig rent og pent eksemplar. Uvanlig. Tresnitt av ukjent tysk (?) kunstner. Eventyret har feilaktig vært tillagt Asbjørnsen; ifølge Hjalmar Pettersen er eventyret bearbeidet fra engelsk av Asbjørnsen. (Østberg nr. 37).

1 200,-

BUDSTIKKEN. Et Blad af statistisk-oeconomisk Indhold. Nye Samling. Tredje Deel. Udgivet af Det Kongelige Selskab for Norges Vel. 1-99 (alt). Christiania 1832-1834. (Trykt og forlagt af Jacob Lehmanns Enke). 8vo. 136 + 137-316 + (4 tittelblad og innhold) 317-92. s. Bundet i tre enkle, solide, samtidige skinnryggbind. Et godt sett med pen materie. Henrik Herman Foss (1790-1853) var litterær direktør for Selskabet for Norges Vel og sto for utgivelsen av Budstikklen i perioden 1832-34.

5 000,-

SCHEEL, THORA: Børnene paa Skrivergaarden: fortælling for børn. Af T.S. Med billeder af S. S. (Signe Scheel). Kristiania (1898). (Forlagt af Cammermeyers boghandel). Stor 8vo. 24 s. Illustrert. Orig. ill. kartonert bd. med sjirtingrygg. Materien buklete, men helt ren. Deklene litt brunet og med noen lukkede rifter i ytre marg. Skougaards eksemplar. Uvanlig. Signe Scheel (1860-1942) ble vinteren 1885-86 opptatt i dameklassen ved Chr. Krohgs, Hans Heyerdahls og Erik Werenskiolds malerskole i “Pultosten”. Det var Finnes legat som gjorde henne i stand til å fortsette studiene i Kristiania. I 1887 ble Eilif Peterssen hennes lærer [...]”. (Norsk kunstnerleksikon). 1 800,-

FRICH, ØVRE RICHTER: Men Rocambole var ikke død--! Moderne kriminalroman. Oslo 1929. (“Morgenposten”s Trykkeri). 8vo. 120, (7 reklame) s. 1. utgave i bokform, særtrykk. Orig. Omsl. Et par blader med liten rift i marg. Slitasje ved kapitéler, mini-skjold ved nedre kapitél, ellers et rent og fint eksemplar. Mini-pennestrek øverst på tittelblad. Reklamestikket er medbundet. Schiötz 45 a. Uvanlig i denne tilstand. 1 200,26


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

KNUTSEN, FRIDTJOF: Ikke et ord i avisen! 1. Utgave. Oslo 1934. (Nasjonalforlaget). 8vo. 219, (2) s. Omslaget med svak kantslitasje, ellers pent eksemplar. Orig. helsjirtingbd. med vareomslag. Dedikasjon fra Fridtjof Knutsen på forsatsblad. 500,LLOYD, L: The Game Birds and wild fowl of Sweden and Norway; With an account of the seals and salt-water fishes of those countries. With map, 48 illustrations executed in chromolithography, and 65 woodcuts. 1. utgave. London 1867. Stor 8vo. 599 s. Orig. rikt dekorert (i gull) helsjirtingbd. med helt gullsnitt. Noen få blader med litt brunpletting. Et pent eksemplar. Ex Libris på forsats. Navn på smusstittelblad. 9000,OMRE, ARTHUR: Harmoni. Roman. Senere utg. Oslo 1960. (Hjemmenes boksamling). 8vo. 168 s. Originalbind med vareomslag. En plett i snittet, og omslaget med noen smårifter/hakk ved kanter. Dedikasjon fra Arthur Omre på forsatsblad. Innlimt lapp på forsatsblad: Romanen HARMONI, Gyldendal Norsk Forlag 22-3-1960 er ikke publisert tidligere. Et større utdrag - nærmest en stor novelle - ble utgitt i 1941.

500,(SKISPORT) RICHARDSON, E. C: The Ski-Runner by ... First edition. London 1909. With 143 Text Illustrations and 20 Art Plates. Published by the Author from 1, Mitre Court Fleet Street, London, E. C. 8vo. vii, (3), 10-238, (2), (xvi advertisments) s. Orig. illustrert helsjirtingbd. Errata-lapp medbundet etter frontispiece. Bindet med svake bruksspor. Pent eksemplar. Et pionerverk i ski-litteraturen. Detaljerte, illustrerte beskrivelser av utstyr og teknikk, så som “The Christiania Swing with the Stick”, “The Telemark Swing”. Helsides illustrasjon fra Holmenkollen, illustrasjoner også fra “Solberg Hill”, “Bessvand in the Jotunheim” m. m. 4 000,-

ØSTBERG, KRISTIAN: Svartboka. Oslo U.å.. (Steenske Forlag). 8vo. 142 s. Orig. kartonert bd. med vareomslag. Delvis uoppskåret. Noen få mini-hakk ved omslagets kanter, ellers et meget fint eksemplar. Svartebøker fra Solør, Romerike, Bergen, Namdal, Valdres, Finskogene, Østlands-bygderne Hurdal, Sørkedal, Norderhov, Bærum, Hole, Lier, Modum.

27

1 000,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

www.kasant.no

Postboks 20, 6848 Fjærland / Tlf: 57 69 22 88 / e-post: tinging@kasant.no

Meir enn 24 000 bøker på internett. Besøk standen vår under messa på Litteraturhuset.

28


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Nokre utvalde titlar-

29


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Antikvariatet i sentrum - vis à vis Nasjonalgalleriet Bøker - Kart - Trykk - Manuskripter

Mummitrollet - Originale produktetiketter fra 50-tallet Kr. 480,-/stk - 1.780,- for alle fire

Ferdinand:

Here’s my hand. Miranda:

And mine, with my heart in’t.

Festskrift ved Hundreaarsjubilæet for Niels Henrik Abels fødsel.

W. Shakespeare: Comedy of The Tempest.

Med brev til og fra Abel, samt bidrag av bl.a. Bjørnstj. Bjørnson, Carl Størmer og L. Sylow. Kristiania, 1902. Kr. 4.750,-

40 helsides illustrasjoner av Edmund Dulac. London, 1908. Kr. 3.750,30


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Boksalg hver søndag kl. 12.00 - 16.00. Kr. 100,-/bok. Neste salg på hollandsk vis fra torsdag 12. januar 2017. Charlie Hebdo Hara Kiri 1977 - 1978. Bundne årganger med 52 nummer à 16 sider. Fransk, satirisk ukemagasin utgitt i Paris fra 1960 til 1986 under ulike navn. Gjenoppsto i 1992.

Kr. 2.750,- pr. årgang.

Carte de la Partie Septentrionale du Royaume de Suede… Henri Chatelain, Amsterdam, 1705. Uinnr. sett. Kr. 7.500,-

Norlis Antikvariat AS

Universitetsgaten 18 - 0164 OSLO Tlf. 22 20 01 40 - norlis.no - post@norlis.no

Man-Fre: 10-18 - Lør: 10-16 - Søn: 12-16 31


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Holgata 11, 4900 Tvedestrand - Telefon 37 16 66 66 E-post: tinging@nynorskantikvariat.no - www.nynorskantikvariat.no Hamburgisches Kochbuch: Hamburgisches Kochbuch, oder vollständige Anweisung zum Kochen, insonderheit für Hausfrauen in Hamburg und Niedersachsen verfasset von einigen Frauenzimmern in Hamburg. Hamburg 1809. Johann Heinrich Herold. liten 8vo. VI, 614 s. Samtidig pappbind med marmorert overtrekk. Namnetrekk frå 1816 på forsatsen. I alminneleg god stand. Tysk. 2 000,Johnsen, Oscar Albert og Jón Helgason (red.): Saga Óláfs konungs hins Helga. Den store saga om Olav den Heilage. Efter Pergamenthåndskrift i kungliga Biblioteket i Stockholm… I-II. Oslo 1941. Jacob Dybwad. Stor 8vo. 1163 s. i alt. Privatbind. Brune skinnryggar m. dekorstriper og gyllen tekst. Eit pent og solid sett. Gamalnorsk. Norsk historisk kjeldeskrift-institutt. 2 000,Sturluson, Snorri: Heimskringla I-III. Reykjavík 1979. Hid Íslenzka Fornritafélag. 8vo. Grønaktige kunstskinn originalbind med dekor og gyllen tekst i blåe felt. Pent ekslklusivt sett. Islandk. Nummer 221 av 300 eks. signert av Kristjan Eldjarn. Div. vedlegg, m.a. 800-års jubileet for Snorre sin fødsel, feira i Oslo 1979 - også signert av Eldjarn. 1 500,Fritzner, Johan: Ordbog over Det gamle norske Sprog af… Omarbeidet, forøget og forbedret Udgave I-III. Kristiania 1886-96. Den norske Forlagsforening. Stor 8vo. Originalbind. Brune skinnryggar med fem opphøgde band, dekor og gyllen tekst. Eit solid sett. 4 000,Egilsson, Sveinbjörn: Lexicon Poeticum. Antiquæ linguæ septentrionalis. Ordbog over det norsk-islandske skjaldesprog. 2. udgave ved Finnur Jónsson. København 1931. S. L. Møllers Bogtr. 8vo. 667 s. Privatbind. Brun skinnrygg m. dekorstriper og gyllen tekst. Litt slitasje på omsl., materien pen Ei solid bok. 3 000,Luther: Martin Luther. Nærmest efter Merle d’Aubigné’s Reformationshistorie ved A. D. Bergen 1863. I Komm. hos C. Floor. Liten 8vo. 174 s. Svart ryggsjirting privatbind. Gotisk skrift. Pen. 500,Konungs Skuggsjá. Speculum Regale. Udgivet efter håndskrifterne af Det kongelige nordiske Oldskriftsselkab. Kjøbenhavn 1920. Gyldendalske. Stor 8vo. 296 s. Privatbind. Brun skinnrygg med dekorstriper og gyllen tekst. Namnetrekk. Ei pen og solid bok. Gamalnorsk. 1 000,32


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Haukenæs, Th. S: Granvins saga. Første del. Med Forfat terens Portræt. Granvin, Hardanger. I kommission hos C. Floor, Bergen 1904. 8vo. 337, I-III (+2) s. Hefta. Med orig inale omslag utan ryggtittel. Delvis uoppskore eksemplar. Litt svak nedst i ryggen, elles i generelt god stand. 2 000,-

Kinck, Hans E: Huldren. Et Vestlandsbillede. Kristiania 1892. Aschehoug. 8vo. 242 s. Hefta med originalt lyst omslag. Noko smuss på omslaget, små sår øst i ryggen. Materien i bra stand. Debut. 800,MESSETILBOD

Hauge, Olav H. Dagbok 1924-1994 I-V. Oslo 2000. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 3735 s. Originalbind med smussomslag. Komplett forlagsnytt sett av Hauges dagbøker. 1 500,-

33


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Ruuds Antikvariat Ullevålsveien 35, 0171 Oslo Tlf. +47 22 46 34 76 e-post: oslo@ruudsantikvariat.no

KNUT HAMSUN

Bibliofilutgaven av Markens Grøde i Jakob Baden bind Markens Grøde. I-II. Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel, 1917. 278 + 229 s. Elegante håndbundne grønne helskinnbind med fem opphøyde bind. Rik ryggdekor i gull. Dekor i gull på for- og bakperm. Helt gullsnitt. Indre denteller i gull. Originale omslag medbundet.(Signert Jakob Baden). Nr. 5 av 100 eksemplarer på hollandsk bøttepapir. Et usedvanlig fint sett! 38 000,Knut Hamsuns gjennombruddsroman i et nær perfekt eksemplar Sult. København, P. G. Philipsens Forlag, 1890. (4) + 333 s. Originalt helsjirtingbind. Ryggen med svak antydning til liten skjold, ellers et fint og nærmest ulest eksemplar. 32 000,Tidlig dedikasjon fra Knut Hamsun, datert Septbr. 90 Fra det moderne Amerikas Aandsliv. København, P. G. Philipsens Forlag, 1889. (8) + 255 s. Privat håndbundet pergamentbind. Originalt foromslag medbundet. DEDIKASJON på foromslaget «Til Hr. Ola Hansson med venlig Hilsen fra Forf. Norge i Septbr. 90». 58 Verdens første skikart! Bjerknes, Ernst : Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister. Maalestok 1:30.000. Kristiania 1890. Oppklebet på lerret. Originalt omslag. 34

000,-

38 000,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Fotoalbum: Motiv från Lappland Fotoalbum fra en reise i Nord-Norge og Nord-Sverige 1887-90. 125 delvis private fotografier i ulik størrelse oppklebet på kartong. Flere panoramaer. Motiver fra Hammerfest, Tromsø, Lyngen, Bjørns Markesplads (med De syv søstre i bakgrunnen), Gällivare m.fl. 38 000,Samtidig rødt helskinnbind. Tverr-folio (24,5 x 34 cm).

Unike fotografier fra bybrannen i Christiania 1858 Samling med 9 bilder tatt av den norske fotografen Mathias Hansen.

Mathias Hansen (1823-1905) var født i Moss og var en av Norges første fotografer. I 1856 var Kronprins Carl (senere Carl IV, i Sverige Carl XV) og Dronning Lovisa på besøk i Christiania og de ble oppmerk somme på en annonse i «Morgenbladet» hvor Hansen opplyste at han på en studiereise i utlandet hadde tilegnet seg ny kunnskap innen fotografering. Mathias Hansen blir invitert til å være med som fotograf på en reise i Norge samme år. Mathias Hansen flytter senere til Stockholm og blir utnevnt til Sveriges og Norges første Kongelige Hoffotograf. Samlingen er fra albumet til Dronning Lovisa med Dronning Lovisas og Kong Carls egenhendige påskrifter på fotografiene. Samlingen er gitt av Kong Carl, etter Dronning Lovisas død som et minne etter henne til ordonnansoffiser Løytnant Adolf Malmborg. Bybrannen i Christiania 1858 brøt ut i Dronningens gate 21 den 14. april 1858. 41 bygårder brant ned til grunnen i løpet av 14 timer. Billedmaterialet er i meget god kvalitet, og tilsvarende fotografier er ikke kjent i offentlige eller private samlinger. Størrelse på fotografiene er 18,5 x 15,3 cm. Oppklebet på kartong. 150 000,-

Kart over Voksen og Holmenkollen! Voksen- og Holmenaasselskabets Eiendom med Omgivelser. Maalestok 1:25000. Med skiløyper. Kristiania (1889). Oppklebet på lerret. Originalt dekorert helsjirtingbind. 35

35 000,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

www.wangsmo.com Vår Frue Strete 1 - 7013 Trondheim / Tlf: 73 52 44 55 / e-post: info@wangsmo.com

Wangsmo Antikvariat ble etablert i Trondheim i 1978 av Vidar R. Wangsmo, og er i dag byens eneste antikvariat og det nordligste medlemmet i NABF. Vi har gjennom årene opparbeidet en stor og trofast kundegruppe som hver måned mottar våre nyhetskataloger, pr. e-post eller i papirutgave. I disse katalogene presenterer vi den siste måneds innkomne boksamlinger. Kataloger tilsendes på forespørsel. Vårt øvrige bokutvalg er til en hver tid tilgjengelig for søk og bestilling på www.wangsmo.com. I butikken som ligger sentralt i Trondheim sentrum, kan du i tillegg til bøker finne grafikk, tegneserier, musikk og film. Nedenfor presenteres et lite utvalg av bøkene vi har med til årets messe, og vi ser igjen frem til hyggelig samvær med nye og gamle kunder og gode kolleger (bøkene vil være tilgjengelig for salg på stedet fra messens åpning). Vel møtt! ASBJØRNSEN, P.CHR.: Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg. Med illustrationer efter originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, Al. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. 2. Opl. Kjøbenhavn 1896. (Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn).). XVI,384 s. Illustrert med tresnitt. Orig. komponert, brunt helsjirtingbd. med rik dekor (nisse med lykt). Meget pen. 4 500,-

(BANG, OSCAR) BARTH-HEYERDAHL, STEIN: Blant fangstfolk og bikkjer i Eirik Raudes land. Fangstmann Oscar Bang’s dagbok fra en overvintring 1938-39 på Nordøst-Grønland. 1944. (Kamban Forlag). 219 s. Billedplansjer (frontispise bundet opp ned). Orig. kartonert innbd. Pen. Hilsen på smusstittelbl. *Tegninger: Olaf Gulbransson. Sundseth 423

36

500,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

BRUKSKUNST I HJEMMET. Kunsthåndverk og kunstindustri i Norden. Hovedredaktør: Erik Zahle. Norsk Redaktør: Ferdinand Aars. 1961. 4to. 299 s. Meget rikt illustrert, også i farver. Orig. orange skinnbd. med vareomsl. Rift i vareomslaget. 600,-

CHRISTIE, AGATHA: Peril at End House. Eight Impression. London 1936. (The Crime Club by Collins.). 252 s. Orig. sjirtingbd. med vareomsl. Vareomslaget litt slitt i kantene. 650,-

ULTON, J.H.W.: With ski in Norway & Lapland. By -, Member of The Ski Club of Great Britain. With Introduction by G. Herbert Fowler, Ph.D., F.L.S., and Numerous Illustrations from Photographs taken by the Author and Others. 1911. (Philip Lee Warner). XV,254 s. Billedplansjer. Kart. Annonser. Orig. helsjirtingbd. med gulldekor. Innbd svakt slitt og med liten flekk på bakpermen. Ryggen falmet. 1 300,RÁCZ, ISTVÁN: Samisk kultur og folkekunst. Med tekst av Asbjørn Nesheim og Phebe Fjellström. Orig. helsjirtingbd. med vareomsl. og plastomsl. Pen. 600,WENN ALLE BRÜDER SCHWEIGEN. Grosser Bildband über die Waffen-SS. / When all our brothers are silent. The Book of Photographs of the Waffen-SS. 4.verb.Aufl. Osnabrück 1985. (Munin-Verlag). 4to. 584 s. + farveplansjer. Gjennomillustrert med fotografier i sort/ hvitt. Orig. hellerretsbd. med vareomsl. Vareomslaget svakt slitt. *Published by the Association of Soldiers of the Former Waffen-SS. *Tysk/engelsk parallelltekst.

950,-

AASHEIM, STEIN P.: Trango - triumf og tragedie. 2.oppl. 1991. 4to. 139 s. Rikt illustrert, også i farver. Orig. bd. med vareomsl. Vareomslaget svakt slitt i kantene og med en (reparert) rift mot foromslagets nedre kant. *I 1984 gav fire nordmenn seg i kast med Trangos østvegg, som ingen tidligere hadde besteget. To av klatrerne nådde toppen, men kom aldri tilbake...

37

1 350,-


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

www.antikvariaterato.se Karlavägen 12 Box 6329 • 102 35 Stockholm Tel: +46(0)8-543 53 140 / +46(0)70-727 57 24

e-post: info@antikvariaterato.se Antikavriat Erato startade 1992 i Stockholm på Norrtullsgatan 13. Sedan 2004 finns butiken på Karlavägen 12 mitt emot Engelbrechtskyrkan. Vi hanterar i huvudsak facklitteratur, sällsynta upplagor, dedikationsexemplar, associationsexemplar och vackra band. Våra huvudområden är akademiska, vetenskaplig, teknisk litteratur, konsthantverk, foto och ephimera. Vi tillhandahåller vackra band till Hedersgåvor och ”Sets of books” för inredning och uställningsändamål. Försäljning sker via butik och webplatser för tillfället antikvariat.net och ilabdatabase.com. Vi finns även representerade på antikvariatsmässor i Skandinavien, Tyskland och England samt på Antikmässan i Älvsö och Kista.

38


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

Henning Østberg

ASBJØRNSEN OG MOES

EVENTYR OG SAGN EN BIBLIOGRAFI

Asbjørnsenselskapet 2011

39


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

- Linda Barone -

Bokbinder & Konservator www.baronebooks.org

Over 10 år konserveringserfaring fra biblioteker, arkiver og museer. Over 15 år bokbindererfaring i Storbritannia, U.S.A., og nå i Oslo. Eksempler på utførte arbeider, før og etter:

Tekstilprøvebok ca. 1910-1930, Property of Tingvoll Museum.

Sketches in Norway and Sweden by The Revd Alfred Smith, 1847, Private Collection

Blaeu Atlas, 1640 Latin edition, property of Kristiansand Katedralskole Gimle

Medlem - NKF-N, den Norske seksjonen av Nordisk Konservatorforbund Konservering og bevaring sikre lengre levetid for sjeldne bøker - Vi sees på bokmessen! 40


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016

41


Antikvarbokhandlermessen - Oslo - 2016 Norsk Antikvarbokhandlerforening er bransjeforeningen for den profesjonelle antikvarbokhandelen i Norge. For kjøp, salg eller vurdering av bøker: ta kontakt med våre medlemmer. Adamstuen Antikvariat Thereses g. 14, 0452 OSLO www.adamstuenantikvariat.no ebergman@online.no Telefon: +47 22 46 30 79

Idar Nilstad Antikvariat Løvenskioldsgate 22 B, 0260 OSLO idar.nilstad@getmail.no Telefon: +47 906 34 538 J. W. Cappelens Antikvariat Sopelimkroken 26, 1341 SLEPENDEN www.cappelensantikvariat.no post@cappelensantikvariat.no Telefon: +47 67 55 93 00

Antikvariat Bryggen AS Bryggenveien 42, 1747 SKJEBERG www.antikvariat-bryggen.no post@antikvariat-bryggen.no Telefon: +47 930 22 712

Kjell Arve Straumsvågs Antikvariat Postboks 20, 6848 FJÆRLAND www.kasant.no tinging@kasant.no Telefon: +47 57 69 22 88

Antikvariat Richard Sørbø Tollbugata 87, 3047 DRAMMEN richardsoerboe@hotmail.com Telefon: +47 936 07 030 Damms Antikvariat AS Frederik Stangs gt. 46, 0264 OSLO www.damms.no post@damms.no Telefon: +47 22 41 04 02

Majorstuen Antikvariat Vibes g. 15, 0356 OSLO bangsmoe@combitel.no Telefon: +47 22 60 06 48 Norlis Antikvariat AS Universitetsg. 18, 0164 OSLO www.norlis.no post@norlis.no Telefon: +47 22 20 01 40

Drammen Antikvariat Tollbugt. 5, 3044 DRAMMEN www.drammenantikvariat.no bok@drammenantikvariat.no Telefon: +47 32 83 27 65

Nynorsk Antikvariat AS Hulgata 11, 4900 TVEDESTRAND www.nynorskantikvariat.no tinging@nynorskantikvariat.no Telefon: +47 37 16 66 66

Eikens Antikvariat Jonstadveien 4, 5147 FYLLINGSDALEN www.eiken.no antikvariat@eiken.no Telefon: +47 55 16 16 19 / +47 926 26 332

Oslo Rare Books Utsiktsveien 19, 4400 FLEKKEFJORD www.antiqbook.com/bookdealers/oslorarebooks oslo.rare.books@gmail.com Telefon: +47 908 58 415

Ex Libris Antikvariat Hovedgt. 56, 4900 TVEDESTRAND www.exlibris.no post@exlibris.no Telefon: +47 371 62 123

Ruuds Antikvariat Ullevålsveien 35, 0131 OSLO www.ruudsantikvariat.no oslo@ruudsantikvariat.no Telefon: +47 22 46 34 76

Fellesantikvariatet AS Rosendalsv. 5, 2760 BRANDBU www.bokborgen.no post@bokborgen.no Telefon: +47 994 44 567 Galleri Bygdøy Allé AS Bygdøy allé 67, 0265 OSLO www.galleribygdoyalle.no post@galleribygdoyalle.no Telefon: +47 22 44 06 00 / +47 928 18 465

Wangsmo Antikvariat AS Vår Frue Strete 1, 7013 TRONDHEIM www.wangsmo.com info@wangsmo.com Telefon: +47 73 52 44 55 42


ADAMSTUEN ANTIKVARIAT ANTIKVARIAT BRYGGEN ANTIKVARIAT RICHARD SØRBØ DAMMS ANTIKVARIAT AS DRAMMEN ANTIKVARIAT EIKENS ANTIKVARIAT EX LIBRIS ANTIKVARIAT FELLESANTIKVARIATET AS IDAR NILSTAD ANTIKVARIAT J. W. CAPPELENS ANTIKVARIAT KJELL ARVE STRAUMSVÅGS ANTIKVARIAT KUNSTANTIKVARIAT PAMA AS MAJORSTUEN ANTIKVARIAT NORLIS ANTIKVARIAT AS NYNORSK ANTIKVARIAT AS OSLO RARE BOOKS RUUDS ANTIKVARIAT WANGSMO ANTIKVARIAT AS

...og over 60 andre antikvariater i Norden

Profile for Antikvariat Bryggen AS

NABF - Messekatalog - 2016  

NABF - Messekatalog - 2016  

Advertisement