Antikvariat Bryggen - Katalog 121 - Olav H. Hauge

Page 1

Antikvariat Bryggen Katalog 121

O L A V H HAUGE


KjĂŚre bokvenn. Herved presenteres en komplett rekke av Olav H. Hauges separate diktsamlinger. Bibliofil hilsen Fredrik DelĂĽs

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


DET ER DEN DRAUMEN Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg skal skje, at det må skje – at tidi skal opna seg at hjarta skal opna seg at dører skal opna seg at berget skal opna seg at kjeldor skal springa – at draumen skal opna seg, at me ei morgonstund skal glida inn på ein våg me ikkje har visst um. Dropar i austvind, 1966


1 Glør i oska.

Oslo: Noregs Boklag, 1946. 8vo. 127 sider. Originalt omslag. Svak brett i nedre hjørner av omslag. Meget svak kantslitasje. For øvrig et velholdt eksemplar av debutboken. DEBUT. 4 000,


2 Under bergfallet. Dikt.

Oslo: Noregs Boklag, 1951. 8vo. 73 sider. Originalt omslag. Meget velholdt. Olav H. Hauges 2. diktsamling. 2 500,


3 Seint rodnar skog i djuvet.

Oslo: Noregs Boklag, 1956. 8vo. 61 sider. Originalt omslag. Meget svak mørkere tone mot omslagets ytterkanter. For øvrig meget velholdt. Olav H. Hauges 3. diktsamling. 2 000,


4 På Ørnetuva. Oslo: Noregs Boklag, 1961. 8vo. 63, [1] sider. Originalt omslag. Svakt støtt i øvre hjørne. For øvrig megert velholdt. Olav H. Hauges 4. diktsamling. 1 500,-


5 Dropar i Austvind.

Oslo: Noregs Boklag, 1966. 8vo. 80 sider. Originalt omslag. Enkelte steder meget svak mørkere tone mot omslagets ytterkanter. For øvrig meget velholdt. Olav H. Hauges 5. diktsamling. 1 500,


6 Spør vinden.

Oslo: Noregs Boklag, 1975. 8vo. 86 sider. Originalt omslag. Meget svakt rynket i omslagets fremre nedre kant, grunnet at det tynne omslaget er større i format enn det underliggende stive omslag. Omslagets bakre del meget svak mørkere tone mot omslagets ytterkanter. Her er det også en meget svakt sår i papirets overflate (4x0,5cm). En bok som er vanskelig å finne perfekt. Olav H. Hauges 6. diktsamling. 1 500,


7 Mange års røynsle med pil og boge.

Dikt av Olav H. Hauge i utval ved forfattaren og med innleiingar av Idar Stegane og Einar Økland. Her foreligger førsteutgaven [1988] med kassetter og andre utgave [2001] med CDer. Diktene medfølger trykt i henholdsvis hefte- og bokform. 1 500,-


GODE ENKELTOBJEKTER OG SAMLINGER FORMIDLES

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med Fredrik Delås Mobil 930 22 712 / E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.