Antikvariat Bryggen - Katalog 32 - Variert varia

Page 1

Variert varia fra hyllene

Varia for samlere

Katalog 32


-2Kjære bokvenn!

Herved en liten sommerliste.

For undertegnede har sommeren blant annet inneholdt en overnatting (for lite!) ved Tørvis Bre-, Ski- og Fjordhotell i Marifjøra ved Lusterfjorden. Et fantastisk sted med mye historie. Det er ikke ved mange hotell man kan gå til bokhyllen, trekke ut førsteutgaven av Clutterbucks “Tre i Norge” i det originale forlagsbindet, synke ned i sofaen i peisestuen og skue utover et fantastisk fjordlandskap mens man kjenner roen smyge seg inn i sjelen etter å ha inntatt en nydelig tre-retter i den gamle spisestuen. Tørvis Fjordhotell, herved anbefalt!

www. torvis.no God lesning!

Antikvariatet er alltid interessert i gode enkeltobjekter og samlinger. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Bibliofil hilsen Fredrik Delås Antikvariat Bryggen

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 91 00 97 49 E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


-3-

1. AUKRUST, Olav

Hamar i hellom. Oslo. Gyldendal. 253 sider. 1926 Nyere halvskinnbind. Lite sår indre fremre fals (20 mm). En mindre antall notater og understrekninger i Rolv Thesens hånd. 1 000,DEDIKASJON på friblad: “Rolv Thesen frå Olav Aukrust”.

2. BILE, Ola

Eit gjentelag i Kvithaugen. Spelstykke. Voss. B. Styve’s Forlag. 48 sider. 1913. Originale omslag. Svak slitasje på ryggstripe. Fast. SOLGT 350,- På bakre omslag oppgis B. Styve’s Forlag å ha forlagt Oskar Braatens “Du heimen min. Spelstykke. 2 vendingar. 9 personer” og “Dei kvinnfolki. Spelstykke. 2 vendingar. 9 personar.”


-4-

Dedikasjon fra en krimforfatter til en annen

3. (BJERKE, Andrè) BORGE, Bernhard

Nattmennesket. Oslo. 1941. Aschehoug. Tiende Tusen. 178 sider. Forlagsbind bundet med fremre omslag. Svak fargeavskrapning ved kapitèler. SOLGT 1 000, DEDIKASJON på forsatsblad: “Til Björn Carling fra suksessforfatteren Andrè Bjerke. Med vennlig julehilsen”. Bjørn Carling var en av grunnleggerne av Rivertonklubben, og han var mannen bak ideen for Rivertonprisen. Carling var Bjerkes medforfatter til “Døde menn går i land” (1947). Han utga dessuten verket “Norsk kriminallitteratur gjennom 150 år” (1976).


-5-

4. EGNER, Thorbjørn

Ola-Ola som alle dyra var så glad i. Med tegninger av forfatteren. Oslo. 1942. Forlagt av Halvorsen. 62, (1) sider. Originalt kartonasjebind. Kun et par steder med meget svak misfarging i papirets hvite overflate. For øvrig et rett og helt plettfritt eksemplar. SOLGT 1 750,

5. (EGNER, Thorbjørn)

Den andre store viseboka. Redaksjon: Thorbjørn Egner, Yukon Gjelseth, Alf Prøysen og Kåre Siem. Arrangert og illustrert av Thorbjørn Egner. Notetegner Johnny Nilsen. Oslo. (1955). Cappelen. 320, (32) sider. Forlagsbind med smussomslag. Et sprakende eksemplar. Som ny! SOLGT 900,-


-6-

Jon Fosses andre bok med dedikasjon 6. FOSSE, Jon

Stengd gitar. Roman. Oslo. 1985. Det Norske Samlaget. 175, (1) sider. Originale omslag. Meget pen. 2 500,DEDIKASJON på tittelblad: “Til Hans Wahlschläger frå Jon”.

7. (HAMSUN, Knut) Redaktør og utgiver D. Smith. Segelfoss Tidende. Nr. 1. Oslo, juli/september 1957. 1. årg. Nr. 2. Oslo, oktober/desember 1957. 1. årg. Nr. 3. Oslo, januar/mars 1958. 1. årg. Nr. 2. Oslo, april/juni 1958. 1. årg.

De ovenstående hefter er de 4 første som utkom i en noe uoversiktlig nummerering. Pagineringen på de ovenstående heftene er fortløpende 1-192. Tilleggshefter: Fra Redaktøren 1958. 8 sider. Oslo 4. August 1959. Sær-utgave. Knut Hamsuns 100-årsdag. Utbrettsfolder. SOLGT 900, Illustrert. Mye spennende Hamsun-stoff.


-7-

8. (HAUGE, Hans Nielsen) BANG, A. Chr.

Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. En Monografie. Christiania. Forlagt af Jacob Dybwad. (8), 552 sider. 1874. Forlagsbind. To mindre sår i bindets overflate. Ex libris på forsats. Fast bind med god materie.

600,-

9. (HAUGE, Hans Nielsen) BANG, A. Chr.

Hans Nielsen Hauge og hans Samtid. En Monografie. 2det Oplag. Christiania. R. Andersens Forlag. (8), 552 sider. 1874. Forlagsbind. Brist i ytre fremre fals (ikke løs). Lite sår ved nedre kapitèl. Slitasje ved øvre kapitèl.

350,-


-8-

Samtidig Ole Høiland-trykk & Wergelandiana

10. (HØILAND, Ole)

Ole Pedersen Höilands märkwärdigaste bedrifter, från dess 15:år, till dess sista underbara rymning från Aggerhus fästning, wid Christiania i Norrige, natten den 17 September 1839. Öfwersättning från Norrskan. Stockholm. 36 sider. 1841. Originale omslag. Ryggstripe med noe slitasje i nedre 5 cm. For øvrig et meget godt eksemplar av denne meget sjeldne trykksak. 5 000,På side 27-36 er trykket en oversettelse av Wergelands vise om Ole Høiland: “En ny Wisa om Ole Pedersen Höilands sista märkwärdigaste flykt ifrån Aggerhus Fästning, natten til den 17 September 1839”. Samtidige Høiland-trykk er det ikke ofte man kommer over. Anne Bull-Gundersen ga i 2009 ut boken “Ole Høiland - mestertyv og utbryterkonge” på Omnipax Forlag. Dette er en flott illustrert bok som gir et godt innblikk i Ole Høilands mildt sagt spektakulære liv og levnet.


-9-

En liten rekke Rudolf Muus 11. Den lille Tryllekunstner. En Samling af 72 let udførlige og interessante Kunststykker til Underholdning I Selskabelige Kredse. Ny Samling. Kristiania. Uten år (ca 1912). Morskapslæsningsforlaget (foromslag) / J. H. Küenholdts A/S Forlag (tittelblad). 32 sider. Originale omslag. Usprettet. Et meget godt eksemplar! SOLGT 550, Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og hans forleggere”: Nr 11e. 12. Pigen fra Tinsöen. Bygdefortælling.

Kristiania. (1898?). Sophus Kriedt’s Forlag. 48 sider. Originale omslag. Fremre omslag svakt smusset. Bakre omslag med noe papirtap. God materie. SOLGT 750,Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og hans forleggere”: 33b. Knudsen har gjennomgått UBs eksemplar som mangler omslag. Omslaget er det samme som beskrevet under 33c, men det er ukolorert.

13. Morddramaet i Vestby eller Thorvald Slettens Saga / VirkeLighetsskildring grundet paa mystiske Iagttagelser. Kristiania. 1904. J. H. Küenholdts Forlag. 93 sider. Originale omslag (bakre omslag og deler av ryggstripe mangler. Manglene til tross, et fast eksemplar med god materie. SOLGT 750,Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og han forleggere”: 61a. 14. Mens klokkerne ringed ind til jul. Fortælling af Jonas Brodal.

Kristiania. (trykkeår 1908). A/S J. H. Küenholdts Forlag. 32 sider. Originale omslag. Usprettet. Bortsett fra en smal fuktrand i ytterkant av fremre omslag, et meget godt eksemplar! SOLGT 450,Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og hans forleggere”: 127b.

15. Da Østa-Linas poik tjente kongen og andre ungdomshistorier.

Av en ungdomskamerats erindringer. Oslo. 1927. Folkelæsningsforlaget. 32 sider. Originale omslag. SOLGT 450,Et meget godt eksemplar! Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og hans forleggere”: 243.

16. Ådalsmordets forhis-

torie eller Ingrids Skjebnesvangre Osloreise. Oslo. Uten år (1928). Folkelæsningsforlaget. 32 sider. Originale omslag. Et meget godt eksemplar! SOLGT 450,Hans P. S. Knudsen “Folkeskribenten Rudolf Muus og hans forleggere”: 251e.


- 10 -

Alf Prøysen - Dedikasjon og postkorthilsen

17. PRØYSEN, Alf

Kjærlighet på rundpinne. Med tegninger av Borghild Rud. Oslo. 1958. Tiden Norsk Forlag. 142 sider. Forlagsbind. SOLGT Solbleket rygg. For øvrig et pent eksemplar. 1 200,VEDLAGT: Portrekkkort av Alf Prøysen, med hilsen på verso: “God jul! Beste hilsen Alf Prøysen”.

18. (RØROS KOBBERVÆRK) DAHLE, H.

Røros Kobberværk 1644-1894. Trondhjem. 1894. Trykt som manuskript. IX, 543 sider. Originalt helsjirtingbind. Lite sår (1 cm) ved overgangen mellom øvre del av overgangen mellom ytre bakre fals og øvre kapitèl. Meget svak fargeavskrapning ved kapiteler og ytre bakre fals. Et fast og godt eksemplar. SOLGT 1 250,-


- 11 -

“Utlendingers reiser i Norge” og Haugianerne

19. (SMITH, Frederick)

An account of a religious society in Norway, called Saints: With a few letters written by some of them, also, some interesting particulars relating to Several Prisoners on Board a Danish Ship, who were convinced of the principles of friends from the year 1812-1814. London. 36 sider. 1814. I materie ilagt pappomslag. 2 000,PROVENIENS: Eiler Schiötz, med hans notater. Schiötz “Utlendingers reiser i Norge”, side 452: “Om Haugianerne (“Saints”). Opplysningene skriver seg ikke fra egen reise i Norge, men fra en norsk kveker ombord på ett av fangeskipene i Catham. På side 24-27 er det i oversettelse gjengitt et brev av 8. Mars 1813 fra “Peter Schivelland” i Arendal til “Enoch Jacobson”. På side 27-33 to brev fra Hans Nielsen Hauge skrevet 1813 fra fengslet i Christiania, og på side 34-36 brev av 21. Mars 1813 fra “Anna Halvors Daller (sic)” i “Guwtras” til trosfeller i Christiansand. Et nytt opplag kom i 1815.”.


- 12 -

20. SUNDT, Eilert

Beretning om Fante- eller Landstrygerfolket i Norge. Bidrag til Kundskab om de laveste Samfundsforholde. Christiania. Trykt i det Wulfbergske Bogtrykkeri. IV, (2), VI, 394 sider. 1850. Senere helsjirtingbind. Et par mindre pletter på de første sider. For øvrig kun normalt alderstonet materie. 1 500,Dette var Sundts første demografisk-etnografiske avhandling.

Norsk 1800-talls krim

21. SØRENSEN, N. J.

Falske papirer. En fortælling. Kristiania. Bjørnsgaard & Møllers Bogtrykkeri. 79 sider. 1878. Halvskinnbind. Slitasje. Løs i indre bakre fals. SOLGT 1 000, PROVENIENS: Jonas Skougaard, med hans notater (-NB, -JBH). Boken har gått som kjeller / føljetong, er klippet ut av avis og bundet inn. Særkilt paginering.


- 13 -

22. TELNES, Jørund

Vetle Venehaug. Kristiania. “Fedraheimen”s forlag. 48 sider. 1887. Originale omslag. Fremre omslag løst. SOLGT

500,-

Tillegg til “Ferdraheimen”.

23.UNDSET, Sigrid

Kristin Lavrandsdatter. I. Kransen (22. tusen), II. Husfrue (1. Utg.), III. Korset (1. Utg.). Kristiania. Aschehoug. 366 + 497 + 521 sider. 1921-1922. Solide halvskinnbind bundet med alle omslag. Et meget attraktivt sett. 1 000,-


- 14 -

Vinjes “Bretland og Britarne” i originale omslag trykket på ordinært papir 24. VINJE, A. O.

Bretland og Britarne. Kristiania. Forlagt av det norske Samlaget. VIII, 191 sider. 1873. Originale omslag. Navntrekk på fremre omslag. Brett i senter av ryggstripe, samt noe papirtap ved dennes øvre og nedre del. For øvrig et fast og meget godt eksemplar med plettfri materie. SOLGT 1 500,Boken utkom 3 år etter Vinjes død, og er en oversettelse av den engelske førsteutgaven fra 1863. Variant A: Vanlig papir.

Vinjes “Bretland og Britarne” i originale omslag trykket på tykkere papir 25. VINJE, A. O.

Bretland og Britarne. Kristiania. Forlagt av det norske Samlaget. VIII, 191 sider. 1873. Forlagsbind. Slitasje ved kapitèler. To ex libris på forsats. Navtrekk med blyant på forsatsblad. Reparert i indre falser. SOLGT 1 500,Boken utkom tre år etter Vinjes død, og er en oversettelse av den engelske førsteutgaven fra 1863. Variant B: Tykkere papir.


- 15 -

26. WESSEL, Hohan Herman

Samlede Skrifter. I+II. Kjøbenhavn. 1832. 188 + 120, (2), 24 sider. Nydelig dekorerte halvskinnbind. Svak slitasje langs overtrekkspapirets ytterkanter. Noe støtte hjørner. Navntrekk på forsatsblad. Et tiltalende lite sett (12mo). SOLGT Gallerie for danske og fremmede classikere. Udgivet af et Selskab. Litografert portrett, 2 plansjer.

1 000,-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.