Antikvariat Bryggen - Julekatalog 2016

Page 1

Julevaria for samlere

Katalog 86


-2KjĂŚre bokvenn! Denne gang presenteres en rekke utvalgte titler innen ulike emner. God lesning!

Bibliofil hilsen Fredrik DelĂĽs

Kunstbilag til Trangvikspostens julenummer 1915

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 E-post: post@antikvariat-bryggen.no

www.antikvariat-bryggen.no


-3-

SKJØNNLITTERATUR

www.antikvariat-bryggen.no


-4-

PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN Ett av av de heftede eventyrene fra “Nordisk Eventyrskat” oppklebet på lerret!

1) Gutten som gikk til Nordenvinden paa Krav Alb. Cammermeyers Serie af nye Billedbøger. Udgivet af H. L. Brækstad. Alb. Cammermeyer. Christiania. [Trykt i London 1879]. 4to. Originalt omslag. 4 ensidig trykte blad + 6 illustrasjoner av R.T. Pritchett og Clifford Merton. Antikvariatet presenterte tidligere i år en komplett rekke med samtlige 3 nummer som utkom i 1879. Herværende eksemplar skiller seg fra samme tittel i denne rekken, da dette har gultonet farge [eksemplaret i katalog 81 var rosatonet] og dette er den mer eksklusive varianten hvor omslag og samtlige sider er klebet på lerret. Den ordinære utgaven kostet 1kr. Oppklebet på lerret kostet den 1kr 60øre. Heftet er noe beskåret i ytterkanter og har et papirtap i nedre hjørner (lerrettet gjør dog at ikke selve hjørnet mangler). Noe papirtap langs ryggstripe, men heftet er ikke løst. Meget sjelden!

7 500,-

Disse eventyrene utkom i en samlet utgave under tittelen Nordisk Eventyrskat (dekorert helsjirtingbind) samme år. Her var historiene bundet sammen med tre eventyr av H. C. Andersen. Se neste side for en nærmere omtale av dette. Det kjennes under fem sett ved institusjoner og i privat eie. De utkom i to fargetoner (gultone og rosatone) samt to papirvarianter (ordinært og oppklebet på lerret). For å lese mer om utgivelsen finnes utfyllende informasjon i antikvariatets katalog 81, som kan lastes ned på hjemmesiden.

www.antikvariat-bryggen.no


-5-

www.antikvariat-bryggen.no


-6-

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

THORBJØRN EGNER To av de “vanskelige” tegnebøkene.

2) Småskolens Tegnebøker 1. Første tegneboka. Oslo: Cappelen, [1949]. 31, [1] sider. Originalt omslag. Sidene er, som de oftest er, betegnet med små tegninger. Liten fargeavsetning på bakre omslag. For øvrig velholdt. Uvanlig. 1 500,-

3) Småskolens Tegnebøker 3. Rable og Berte i byen. Oslo: Cappelen, [1949]. 32 sider. Originalt omslag. Kun tre av sidene har små barnetegninger. Velholdt. Uvanlig. 2 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


-7-

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no


-8-

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

THORBJØRN EGNER Teaterutgaven av “Folk og røvere i Kardemomme by”

4) Folk og røvere i Kardemomme by. Barnekomedie i tolv bilder. Viser og melodier av forfatteren. TEATERUTGAVE. Oslo: Trykt som manuskript, 1965. 91, [2] sider. Originalt omslag. Enkelte småbretter i omslaget. For øvrig et velholdt eksemplar.

www.antikvariat-bryggen.no

1 800,-


-9-

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no


- 10 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

KNUT HAMSUN MYSTERIER - 1892 - BUNDET MED BEGGE OMSLAG

5) Mysterier. Roman. København: P. G. Philipsens Forlag, 1892. [4], 516 sider. Halvskinnbind (Anker Kyster?) bundet med begge omslag. Farget toppsnitt. For øvrig kun svakt beskåret. Rygg med 5 hevede bind og forfatternavn, tittel, og årstall i gull. Rygg noe bleket. Meget liten rift ved øvre kapitél. Ex libris på forsats. Fremre omslag med en meget liten (7mm) lukket rift i nedre kant. Bakre omslag med et par små transparente pletter. Et meget tiltalende eksemplar av denne boken som er uvanlig i det originale omslaget. 8 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 11 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no


- 12 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

KNUT HAMSUN Doery Smiths tidsskrift “Segelfoss Tidende” - samtlige 3 årganger

6) Segelfoss Tidende. 1. - 3. årgang (samtlige hefteutgivelser) av heftene som utkom med en merkelig og inkonsekvent nummerering. I 3. årgang utkom kun 3 hefter før tidsskriftet gikk inn. Nr. 1. Oslo, juli/september 1957. 1. årg. (Pag. 1-48). Nr. 2. Oslo, oktober/desember 1957. 1. årg. (Pag. 49-96). Nr. 3. Oslo, januar/mars 1958. 1. årg. (Pag. 97-144). Nr. 2 [!]. Oslo, april/juni 1958. 1. årg. (Pag. 145-192). Nr. 3. Oslo, juli/september 1958. 2. årg. (Pag. 1-48). Nr. 4. Oslo, oktober/desember 1958. 2. årg. (Pag. 49-96). Nr. 1. Oslo, januar/mars 1959. 2. årg. (Pag. 97-144) Nr. 2. Oslo, april/juni 1959. 2. årg. (Pag 145-192). Nr. 3. Oslo, juli/september1959. 3. årg. (Pag 1- 48). Nr. 4. Oslo, oktober/desember1959. 3. årg. (Pag 49-96). Nr. 1. Oslo, april/juni 1960. 3. årg. (Pag 97-144). Første og annen årgang bundet med alle omslag i to uniforme granitolbind med rødt toppsnitt. Denne bindutførelsen er sett på andre sett av tidsskriftet. Tredje årgang i løse hefter. Siste hefte med et par mindre pletter på fremre omslag. 1 800,www.antikvariat-bryggen.no


- 13 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

ARNE GARBORG & RASMUS FLO

HENRIK IBSEN

Midlandsmaal - 1906 - Originalt omslag

Kæmpehøjen - 1904 - Senere variantomslag

7) Midlandsmaal etter framlegge fraa Rettskrivingsnemdi i 1899. Kristiania: Olaf Norlis Forlag, 1906. 16 sider. Originalt omslag. Stemplet “Til Anmeldelse” på fremre omslag. Velholdt.

8) Kæmpehøjen og Olaf Liljekrans.

1 500,-

Rasmus Flo (1851-1905) var lærer, filolog og målmann. Kirkeog undervisningsdepartementet nedsatte i 1898 «rettskrivingsnemdi». I denne satt Arne Garborg, MariusHægstad og Rasmus Flo. Det oppstod etterhvert splid i gruppen med Garborg og Flo på den ene siden og Hægstad på den andre. Flo og Garborg ville tufte normalen sin på midtlandsdialektene. Denne normalen kalles midlandsnormalen og bygde særlig på talemålet i Vest-Telemark. Hægstad på sin side ville med visse endringer satse på Aasens normal. Denne normalen kalles Hægstadnormalen.

Kjøbenhavn og Kristiania: Gyldendal, 1904. [4], [1-5]-191, [1 blank] sider. Originalt omslag. Usprettet! Et par svake pletter på fremre omslag. 1 250,Schiøtz / Ringstrøm / Delås: Variant B2, Den ordinære bokutgaven MEN med senere omslag fra Gyldendal Norsk Forlag. Dette er første utgave i separat bokform, og regnes som den siste av Ibsens trykte førsteutgaver. Kæmpehøjen ble oppført på Christiania Theater 26. september 1850, og er det første dramatiske arbeid Ibsen fikk oppført på scenen.

www.antikvariat-bryggen.no


- 14 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

ALEXANDER KIELLAND Betty’s Formynder - 1887 - Bundet med omslag

9) Betty’s Formynder. Lystspil i Fire Akter. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1887. 123 sider. Bundet i samtidig bind med begge omslag. Lesebånd i rødt, hvitt og blått. Stenket toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Mindre rifter i skinnet. Ex libris (Max Levig) på forsats.

www.antikvariat-bryggen.no

900,-


- 15 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

CHRISTIAN KROHG OMKRING MJØSA - 1909 - I OMSLAG

10) Omkring Mjøsa. Hamar: 1909. 77 sider. Originalt omslag. Liten rift øverst på ryggstripe. Fremre omslag svakt bleket mot fremre snitt. Navntrekk på tittelblad. Uvanlig. www.antikvariat-bryggen.no

1 500,-


- 16 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

THOMAS P. KRAG DEN PSEUDONYME DEBUTEN BUNDET MED OMSLAG

11) Edvard Cherson Fældejægeren eller Skovløberens Forræderi. Fortælling fra Colorados Vildnis. Kristiania. Nikolai Olsens Bogtrykkeri. 1891. 60 sider. Bundet i samtidig bind med begge omslag. Plettfrie omslag og materie. Sjelden. SUPPRIMERT: Flere år etter denne publikasjonen ville ikke Krag vedkjenne seg sin lille “Indianerbok”, og kjøpte tilbake opplaget og tilintetgjorde det. Se Thuesens bok om beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge side 159. 1 800,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 17 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

THOMAS P. KRAG TO TIDLIGE TITLER BUNDET MED ALLE OMSLAG

12) Jon Græff. Kristiania. Aschehoug. 1891. 153 sider. Elegant sort halvskinnbind med 5 hevede bind og titteletikett i rødt skinn. Bundet med begge omslag. Rødt stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Otto Engelshiøns ex libris på forsats og hans signatur på bladet foran fremre omslag. Tiltalende. Krags debut under eget navn er ikke vanlig å se i omslag. 400,-

13) Mulm.

Kristiania. Gyldendal. 1893. (6), 208 sider. Elegant sort halvskinnbind med 5 hevede bind og titteletikett i rødt skinn. Bundet med begge omslag. Rødt stusset toppsnitt. For øvrig ubeskåret. Otto Engelshiøns ex libris på forsats og hans signatur på bladet foran fremre omslag. Tiltalende. 300,www.antikvariat-bryggen.no


- 18 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

JONAS LIE KOMMANDØRENS DØTTRE - 1885 - BUNDET I SÆRDELES ATTRAKTIVT HELSKINNBIND

14) Kommandørens Døttre. Kjøbenhavn: Gyldendal, 1885. 323 sider. Nydelig helskinnbind bundet med begge omslag. Helt gullsnitt. Indre denteller i gull. Lesesnor. Et særdeles attraktivt eksemplar! 3 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 19 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

www.antikvariat-bryggen.no


- 20 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

RASMUS LØLAND FOLKELIV - DEBUT - BUNDET MED BEGGE OMSLAG

15) Folkeliv Bergen: Mons Litleré, 1891. XXX sider. Helsjirtingbind bundet med begge omslag. Ubeskåret materie. DEBUT. Uvanlig i omslag. 1 750,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 21 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

RASMUS LØLAND BLODSTYNG - 1895 - USPRETTET I OMSLAG

16) Blodstyng og andre sogur. Kristiania: Bertrand Jensen, 1895. 94 sider. Originalt omslag. Usprettet! Fremre omslag svakt mørknet. Velholdt! 1 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 22 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SIGRID UNDSET KRISTIN LAVRANSDATTER - NYDELIG BUNDET MED ALLE OMSLAG

17) Kristin Lavransdatter. Kransen. Kristiania: Aschehoug, 1920. [4], 366 sider. Husfrue. Kristiania: Aschehoug, 1921. [6], 497 sider. Korset. Kristiania: Aschehoug, 1921. [4], 521 sider. Bundet i attraktive uniforme halvskinnbind med samtlige omslag. Stenket toppsnitt. For øvrig ubeskåret.

www.antikvariat-bryggen.no

3 500,-


- 23 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

KRISTIN LAVRANSDATTER-TRILOGIEN

www.antikvariat-bryggen.no


- 24 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SIGRID UNDSET VAAREN - 1914 - VELHOLDT FORLAGSBIND

18) Vaaren. Kristiania: Aschehoug, 1914. [6], 395 sider. Blått forlagsbind. Ryggen er noe “buklet”, men ikke skadet. INGEN navntrekk. Et meget velholdt eksemplar av denne boken som er vanskelig å finne pen i førsteutgave. 2 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 25 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SIGRID UNDSET (m.fl.) DE SØKTE GAMLE STIER - 1936 - ORIGINALT OMSLAG

19) Sigrid Undset (Stein Mehler, Lars Eskeland m.fl.) De søkte gamle stier. Oslo: Aschehoug, 1936. 96 sider. Originalt omslag. Omslagets bakre øvre hjørne med svak brett. 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 26 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

HENRIK WERGELAND 2 AV DE SAMLEDE FOLKEVISE-HEFTENE I OMSLAG

“Nisser og dverge” 20) Folkeviser. 4de Hefte. Christiania: Trykt hos C. L. Roshauw, 1850. Paginert 89-116. Originalt typografisk omslag.

600,-

21) Folkeviser. 5te Hefte. Christiania: Trykt hos C. L. Roshauw, 1850. Paginert 117-144. Originalt typografisk omslag.

600,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 27 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

DIKKEN ZWILGMEYER VI TRE I HYTTEN - 1911 - FORLGAGSBIND

22) Vi tre i hytten. Kristiania: Aschehoug, 1911. [4], 135 sider. Originalt kartonasjebind med sjirtingrygg. Noe kant- og overflateslitasje. 350,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 28 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SJELDEN KRIM

ÖVRE RICHTER FRICH HANDELSSPION SERVANS - 1917 - MEGET SJELDEN! 23) Handelsspion Servans. Bemyndigad översättning av O[lof?] D[ahlberg?]. Stockholm: Copyright by Dahlbergs Förlags Aktiebolag, 1917. 181, [2 blanke], 1 sider. Originalt omslag. Omslagets ryggstripe og kanter med mindre lesebretter og kantslitasje. For øvrig et fast eksemplar. Boken utkom sannsynligvis først på svensk. MEGET SJELDEN! 2 500,Eiler Schiötz, Øvre Richter Frich – En bio-bibliografi, nummer 23a. Eiler Schiötz nevner i sin bio-bibliograif at Servans skal være angitt som forfatter på ryggstripe og bakomslag. Det gjelder ikke herværende eksemplar. Eiler H. Schiötz skriver følgende om den svenske utgave i sin bio-bibliografi om Øvre Richter Frich: Kolstad angir (ap. 201-202) Frank Heller (psevd. for Martin Gunnar Serner) som medforfatter til denne anonymt utgitte bok (kilde ikke angitt). Hedman og Syversen anfører ( fotnote s. 138) at boken ble utgitt under psevdonymet “Servans” (slik det feilaktig angis på den svenske oversettelses bakomslag og rygg). Videre at “det er gjettet på at Frich er forfatteren, kanskje sammen med sine kolleger Frank Heller og Stein Riverton”. Mot Frank Heller’s medvirkning taler at Øvre Richter Frich i et intervju med Aftenpostens journalist S(inding)-L(arsen) sier at “Frank Heller er jo ingenting”. Schiötz sier videre om den norske utgave: ”Muligens er den svenske utgave 1917 oversat etter forf.s. manuskript og den norske utgave oversat fra svensk, m.a.o. at forf. ikke har villet vedkjenne seg boken. Øvre Richter Frichs datter Ellie Anker har angitt at faren er forfatter, likeså Kolstad (se ovenfor). Etter emne og ordvalg å dømme, er dette så godt som sikkert.” www.antikvariat-bryggen.no


- 29 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SJELDEN KRIM

ÖVRE RICHTER FRICH DIMBANDITERNA - 1935 - MEGET SJELDEN!

24) Dimbanditerna. Kriminalnoveller. Göteborg: Romanförlagets 95 öres böcker, 1936. 113, [3] sider. Originalt omslag. Noe lesestriper og svak slitasje langs omslagets ytterkanter. Boken utkom IKKE på norsk. MEGET SJELDEN! 2 500,Eiler Schiötz, Øvre Richter Frich – En bio-bibliografi, nummer 58.

www.antikvariat-bryggen.no


- 30 -

AB

SJELDEN KRIM

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

NORDAHL GRIEG & NILS LIE BERGENSTOGET PLYNDRET INAT! - 1917 - MEGET SJELDEN! 25) Jonathan Jerv “Bergenstoget plyndret inat!” Kristiania: Gyldendal, 1923. 110, [2 blanke] sider. Helsjirtingbind bundet ubeskåret med begge omslag. Noe mindre papirtap i omslagenes ytterkanter. MEGET SJELDEN! 3 000,-

PÅSKEKRIMENS STARTSKUDD Nordahl Grieg hadde året i forveien begått diktsamlingen “Rundt Kap det gode håb”, noe som ikke hadde medført det store tilskuddet til privatøkonomien. Kameraten Nils Lie, også han student med slunken sparebøsse, var på jakt etter en kjærkommen slant. De klekket ut en plan om utgivelse av en kriminalroman. De skulle skrive annenhvert kapittel, og møttes hver ettermiddag på en kafé i Hegdehaugsveien hvor de leste sitt foregående kapittel for den andre. Nordahl Griegs bror, forlagsmannen Harald Grieg, var innovativ og utformet en annonse for boken som er en foregangstanke for mye av den annonsering man ser i mediene den dag i dag. Lørdag før Palmesøndag 1923 kunne man på flere av de store avisenes forsider lese i store typer “Bergenstoget plyndret inat!”. I underkant og med liten skrift var det trykket “avert”. Dette var det ikke mange som så, og redaksjonene ble nedringt av bekymrede lesere. Det har blitt hevdet at denne boken og dens markedsføring var opptakten til fenomenet vi i dag kjenner som “Påskekrim”.

www.antikvariat-bryggen.no


- 31 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

SJELDEN KRIM

LYS OG SKYGGE

26) [Sven Elvestad] Lys og skygge 9 - 1908. Manden med Jernmasken. Thomas Ryer narrer hele Kristiania.

Komplett i omslag. Rufsete omslag og materie, men intakt. Lite papirtap på bakre omslag. Syversen 25a.

2 000,-

27) [Sven Elvestad] Lys og skygge 14 - 1908. Eventyrskibet eller da Thomas Ryer sprængte Banken i Ostende. Komplett i omslag. Syversen 32a.

Hefteserien Lys og 2 500,Skygge er sjelden uansett tilstand!

28) [Engebret Amundsen] Lys og skygge 42 - 1910. Fantom-Skibet. Paa jagt efter Smuglere.

Komplett i omslag. Skrevet av Oscar Jærven, pseudonym for Engebret Amundsen. 1 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 32 -

NOEN PROSPEKTER

www.antikvariat-bryggen.no


- 33 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

29) Ny Hermoder, et æsthetisk Ugeskrift. 5te binds 14de Hefte. Kristiania: H. T. Winther, 1843. Paginert [169] – 192. Usprettet og ubeskåret ilagt originalt omslag (som utgitt). Artistisk Bilag: Prospect af Frimurerlogen i Christiania, litographeret efter et Lysbillede. Meget uvanlig foreliggende i slik stand! 3 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 34 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

30) Ny Hermoder, et æsthetisk Ugeskrift. 5te binds 8de Hefte. Kristiania: H. T. Winther, 1843. Paginert [317] – 336. Usprettet og ubeskåret ilagt originalt omslag (som utgitt). Artistisk Bilag: Grunnings Løkke ved Christiania, efter et Lysbillede. Meget uvanlig foreliggende i slik stand! 3 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 35 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

31) Ny Hermoder, et æsthetisk Ugeskrift. 5te binds 21de Hefte. Kristiania: H. T. Winther, 1843. Paginert [481] – 504. Usprettet og ubeskåret ilagt originalt omslag (som utgitt). Artistisk Bilag: Slottet ved Christiania, efter et Lysbillede. Meget uvanlig foreliggende i slik stand! 3 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 36 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- PARTI VED MOSS Innrammet

32) Parti ved Moss. Fra Chr. Tønsbergs Norge Fremsstillet i Tegninger, 2. utg, 1853-55. Rammemål: 44,5 cm x 40 cm. Kolorert og meget frisk. 1 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 37 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- PROSPECT VED DILLENGEN Innrammet

33) View near Dillengen - Prospect ved Dillengen John William Edy, fra Boydell’s picturesque scenery of Norway. Ca. 1830. Rammemål: 45 cm x 38 cm. Samtidig kolorert og meget frisk. 2 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 38 -

LITT “NORDAFØRR”

www.antikvariat-bryggen.no


- 39 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

NORDLAND & FINNMARK 34) Hilmar Borchgrevink Glade Minder fra Landmaalerlivet. Kristiania: Aschehoug, 1897. IV, 170 sider. Originalt omslag. Liten sprekk i papiret i øvre del av ryggstripe. Svak smuss på det hvite bakre omslaget. Tittelbladet er løst, men ligger pent i boken. Et uvanlig velholdt eksemplar av denne boken i omslag. FRA FORORDET: I ”Glade minder” har jeg efter manges opfordring samlet en del indtryk og oplevelser fra syv somres landmaalerliv nordpaa”. 450,Det var nok ikke bare ”glade minder” Borchgrevink fikk med seg fra Finnmark. MYGGEN ble en større utfordring enn han hadde sett for seg: ”Ho æ så tætt”, sa Johannes Strand, ”at’n kan skriv merke, som blir stående i svermen, og æ det vind, så må’n holde kjeften mot vinden, for bare en snur seg fra vinden, så får’n kjeften full”. Etter å ha opplevd myggens plager får de høre om det som verre er KNOTTEN fra deres samiske guide, Lars Gaino. På sitt gebrokne norsk kan han fotelle: ”Gnotten er ikke alene blage, det er schtraf”.

www.antikvariat-bryggen.no


- 40 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

NORDLAND & FINNMARK

35) BESKRIVELSE AF TROMSØ AMT efter de i anledning af ordningen af forholdet mellem FLYTLAPPERNE og de fastboende i aarene 1869, 1870 og 1872 udførte krokeringer m. m. Kristiania: Udgivet af den geografiske Opmaaling, 1874. [4], 156, [2], LXXXV, [3] sider + 1 tabell + 3 foldekart over Tromsø amt. Originalt omslag. Usprettet. Meget velholdt. 1 200,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 41 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

NORDLAND & FINNMARK 36) Fra Nordland og Finnmarken. Tromsø stifts Aarbok 1916. Kristiania: Forlagt af Lutherstiftelsens Boghandel, 1916. 108, [4] sider. Originalt omslag. Fotografier. Ryggstripe med et par små rifter, men allikevel intakt og fast. Liten lukket rift ifremre omslag mot fremre snitt. Samtidig navntrekk på tittelblad. 300,-

37) Kristian Gleditsch Feltliv i Troms og Finnmark før og nå. Oslo: Særtrykk av Den Norske Turistforenings Årbok, 1963. Paginert 48-60. Originalt omslag. DEDIKASJON fra Gleditsch på omslag.

250,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 42 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

LAPPISK ELEMENTÆRLÆREBOG

38) Sigvard Nielsen Lappisk Elementærlærebog. Kristiania: Grøndahl & Søn, 1882. [4], 184 sider. Enkelt samtidig halvskinnbind. Lite tap av skinn ved øvre kapitél. Enkelte samtidige notater i margene. 1 000,Lyder Aarseth, skoledirektør i periodene 1933-1940 og 1945-1951, skriver i 1950 et brev til Kirke- og Undervisningsdepartementet følgende: “Noe av det som gjør opplæring i samisk vanskelig, er at vi ikke har noen praktisk lærebok i språket. Vi har lærde verker, men de egner seg ikke til elementær opplæring. [...]. Tidligere hadde vi en lærebok av en Nilsen som i sin tid var sogneprest i Kistrand. Den var både elementær og populær. Da jeg leste samisk i 1913-14, var opplaget utsolgt, og boka skulle ikke komme i nytt opplag for den var mangelfull. Her var bare det beste godt nok, og siden har intet vært bedre enn noe.

www.antikvariat-bryggen.no


- 43 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

LUTHERS KATEKISME PÅ SAMISK

39) Johannes Nilsson Skaar Dr. Morten Luther Duodastusak. Ripai ja basse mallasi birra. […] Kristianiast: Grøndahl, 1888. [4], 88 sider. Enkelt sjirtingryggbind. PROVENIENS: Boken er gitt i gave av Alfred Rosenlund, sogneprest i Hammerfest, til O. Bjarcke. 1 000,Johannes Nilsson Skaar grunnla Norsk Finnemisjon i Tromsø, 1888, samme år som bokens utgivelse. Han interesserte seg for de religiøse forhold blant samene og kvænene, og han lærte seg samisk. I strid med gjeldende fornorskingspolitikk argumenterte han for at man best kommuniserte med minoritetene på deres eget språk. Forordet i boken er trykksignert Skaar og datert Tromsø, 1886. Oversettelsen er i følge Qvigstad og Wiklunds “Bibliographie der lappischen Litteratur”, Helsingfors 1899, besørget av Just Knud Qvigstad.

www.antikvariat-bryggen.no


- 44 -

NOEN SIGNERTE ILLUSTRERTE BØKER

www.antikvariat-bryggen.no


- 45 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

MAGNE FURUHOLMEN & HENNING KRAMER DAHL Blåtoneboulevardene - Signert av Furuholmen

40) Blåtoneboulevardene. Tresnitt av Magne Furuholmen. Tekster av Henning Kramer Dahl. Grøndahl og Dreyers Forlag. 1997. Upaginert. Forlagsbind med vareomslag. Liten rift I vareomslaget i bakre omslags øvre kant. DEDIKASJON fra Furuholmen. 1 000,www.antikvariat-bryggen.no


- 46 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

XAN KROHN En vagabonds vandring på jorden - Dedikasjon fra Xan Krohn

41) En vagabonds vandring på jorden. Oslo: Gyldendal, 1950. 180, [2] sider. Forlagets marmorerte pappbind. Velholdt. DEDIKASJON fra Xan Krohn på friblad. 600,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 47 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

RUDOLF NILSEN & REIDAR AULIE Dikt & Tegninger - Nummerert, signert & i kassett

42) RUDOLF NILSEN - Dikt / REIDAR AULIE - Tegninger. Gyldendal. 204, 1973. [4] sider. Forlagsbind med vareomslag i nummerert kassett. NUMMERERT 97/500 og SIGNERT av Reidar Aulie. Ryggstripe noe mørknet. For øvrig meget velholdt! www.antikvariat-bryggen.no

600,-


- 48 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

CECIL SLINGSBY DEN FØRSTE BESTIGER AV STORE SKAGASTØLSTIND

43) Norway, the Northern Playground. Sketches of climbing and mountain exploration in Norway between 1872 and 1903. Illustrated by 32 full-page illustrations and 70 vignettes. With nine maps. Edinburgh: David Douglas, 1904. XVIII, [2], 425 sider. Grønt forlagsbind.

www.antikvariat-bryggen.no


- 49 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

EN KULTBOK INNEN KLATRESPORT I NORGE Boken beskriver henved 20 reiser og klatreturer i Norge i perioden 1872-1903, heriblant den første bestigningen av Store Skagastølstind. I juni 1876 sto Slingsby for den til da største klatreprestasjon i Norge. Etter en strabasiøs tur mot toppen var han den eneste i følget som fortsatte fra Mohns skar og nådde til slutt toppen alene.

www.antikvariat-bryggen.no


- 50 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

JOHANNES THOMASSEN HEFTYE DEN ANDRE BESTIGER AV STORE SKAGASTØLSTIND

44) Skagastølstinderne i Sogn. 5. Juli 1820 til 14 August 1880. Kristiania: I kommission hos Alb. Cammermeyer, 1881. VIII, 62, [1] sider. Stor 8vo. Blått helsjirtingbind med brun skinntitteletikett på fordekkel. Begge omslag medbundet. Ubeskåret materie.

www.antikvariat-bryggen.no

4 000,-


- 51 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Heftye bestiger som andremann Store Skagastøsltind. Klatrefølget tok underveis feil av veien. Istedet for å gå opp Midtmaradalsbreen (i dag Slingsbybreen) til skaret mellom Storen og Vesle Skagastølstind (i dag Mohns skar) så gikk de opp til bandet mellom Søre Dyrehaugstind og Store Skagastølstind og havnet da på feil side av fjellet. Derfra gikk de rett opp fra bandet, over svaene, opp til hjørnet og klatret opp en renne som senere fikk navnet “Heftyes renne”. Ruten viste seg å være en enklere vei til toppen og har siden blitt normalveien ved bestigning av Store Skagastølstind. www.antikvariat-bryggen.no


- 52 -

LITT VARIA I TILFELDIG REKKEFØLGE 1814, Eldre bøker, Mensen Ernst, Nidarosdomen etc.

www.antikvariat-bryggen.no


- 53 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- ET TIDLIG ARENDALSTRYKK -

45) Jacob Aall Om Communevæsenet med specielt Hensyn paa Fattigvæsenet. Arendal: N. C. Hald, 1834. III, 186, 259, [2] sider + foldeplansje. 8vo. Originalt omslag. Plett nedre hjørne mot ytre fals, gjennomgående til side 8. Bakre omslag reparert. Et tidlig Arendals-trykk. 1 500,-

46) [-] Fortællinger, Anekdoter og Karakteertræk af Frederik den Stores Liv og Levnet. Christiania: Guldberg og Dzwonkowskis Officin, 1839. 52 sider. Originalt omslag. Navntrekk på omslagets verso og på tittelblad. 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 54 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- ENEVOLD FALSEN -

47) Enevold Falsen Naturens Røst. Et Syngestykke i tre Akter. Kjøbenhavn: Forlagt af Directeur Johan Fredrik Schulz, 1799. 100 sider. Samtidig pappbind. Blått snitt. Bindet med noe overflateslitasje. PROVENIENS: Boken har tilhørt Jonas Skougaard, og bærer hans notater på forsats. 1 500,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 55 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- DEDIKASJON FRA HANSTEEN -

48) [Christopher Hansteen] Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. 3. bind. Paginert 227-317 + foldeplansje. Samtidig pappbind. Ex libris på forsats. Samtlige bidrag meddelt av Hansteen. VI. Magnetiske Iagttagelser paa en Reise igjennem Danmark og en Deel af det nordlige Tydskland i Sommeren 1839. VII. Bidrag til Bestemmelsen af forskjellige Constanter for Christiania. VIII. Magnetiske Terminsiagttagelser i Christianias magnetiske Observatorium. IX. Magnetiske Iagttagelser anstillede paa et Övelsestogt med den Norske Corvet Örnen til Lissabon og de Azoriske Öer i Sommeren 1841. X. Bidrag til BEstemmelse af Throndhjems Middeltemperatur. XI. Solformörkelsen den 18de Juli 1841 iagttaget i Christiania. XII. Minimum af Magnetnaalens Inclination i Christiania. MEGET STERK DEDIKASJON: Boken bærer en dedikasjon på det medbundne foromslag fra Hansteen til Hans Christian Ørsted. www.antikvariat-bryggen.no

3 000,-


- 56 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

LØPSFENOMENET MENSEN ERNST

49) [Gustav Riecks] Den norske Hurtigløber Mensen Ernst’s eventyrlige Liv, Søe, Land- og Hurtigreiser i alle fem verdensdele. Christiania: Trykt og forlagt hos L. Risum, 1844. [4], 101 sider. Originalt omslag. Velholdt. (Illustrasjonene er ikke hentet fra boken). MEGET SJELDEN! PROVENIENS: Boken har tilhørt Jonas Skougaard, og bærer hans notater på omslagets verso. 7 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 57 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Mensen Ernst (1795-1843), eller Mons Monsen Øyri som han egentlig het, regnes som tidenes største langdistanseløper og norges første profesjonelle idrettsutøver. Det har flere ganger opp gjennom historien blitt satt spørsmål rundt hvorvidt hans bragder er rene eventyr eller om det finnes et snev av sannhet i hans påståtte prestasjoner. Flere samtidige etterrettelige kilder, heriblant den britiske årboken The Annual Register, beskriver løpene og hevder at det foreligger bevis for de tider og distanser som er oppgitt. Herværende bok, skrevet av Gustav Riecks i perioden 1838-39, er den eneste kilde til mange av hendelsene i Mensen Ernst’s liv. I 2008 ga Bredo Berntsen ut boken Løpekongen Mensen Ernst. Inntil da hadde det ikke utkommet noen norsk biografi over Mensen Ernst siden dette lille heftet fra 1844. Hans mesterløp fra Paris til Moskva i 1832 ble gjennomført på 14 dager. Distansen er 2500 kilometer i luftlinje. Verdens beste maratonløpere tilbakelegger i dag de 42 kilometerne på i overkant av 2 timer. Mensen Ernst hadde ikke den samme farten, men han kunne tilbakelegge 140 kilometer eller mer per dag, altså tilsvarende rundt tre til 4 maratonløp i døgnet gjennom flere uker. Hans første kjente storløp gjennomføres i 1819, hvor han løper fra London til Portsmouth på 9 timer. Han vinner et veddemål og hans karriere som profesjonell løper er i gang. Løpene medfører berømmelse og han treffer kongelige og celebriteter i mange land. Avisen Wiener Allgemeine Theaterzeitung beskriver ham på denne måten: “Mensen Ernst har en liten, men velproposjonert kroppsbygning, og han kan glede seg over at hans enkle levemåte har gitt ham en god helse. Han snakker, utover sin dialekt, dansk, engelsk, fransk, tysk og tyrkisk. [...]” 41 år gammel løper han fra Konstantinopel til Calcutta på 4 uker. Når han kommer frem, snur han og løper tilbake. Han skal da ha tilbakelagt 8300 kilometer på 59 dager, fraregnet tre dagers opphold. Mensen Ernst drømte om å finne Nilens kilder og etter grundige forberedelser i Kairo vinteren 1843 legger han i vei mot Nubia. 22. januar, rammet av dysenteri, segner han sammen i sanddynene i Syene ved bredden av Nilen. I Mensen Ernst’s hjembygd Fresvik, Vik kommune i Sogn og Fjordane, har det i 30 år blitt arrangert Mensen Ernst Minneløp.

www.antikvariat-bryggen.no


- 58 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- NIDAROSDOMEN SCHWACHS SJELDNE SKRIFT I OMSLAGSVARIANT

50) Nicolai Schwach Throndhjems Domkirkes Historie og Beskrivelse i Kort Udtog. Throndhjem. Forlagt af Mina sa. Petersens. Trykt hos T. A. Höeg. 1838. [4], 38, [4] sider + 1 stor foldeplansje med 6 motiver. Originalt illustrert omslag. Rufsete omslag. Materien svakt plettet. Throndhjem. Forlagt af Mina sa. Petersens. Trykt hos T. A. Höeg. 1838. [4], 38, [4] sider + 1 stor foldeplansje med 6 motiver. Originalt illustrert omslag. Rufsete omslag. Materien svakt plettet.

VARIANT: Dette eksemplaret var en del av et restopplag av førsteutgavens materie. Materien ble gitt et nytt illustrert omslag og var ledsaget av et nytt litografi utført av C. M. Schult i Trondhjem, hvor de seks plansjene fra førsteutgaven er forminsket og samlet på en større foldeplansje. Denne utgaven utkom, i følge katalogen for den historiske utstilling i Trondhjem (1897), en gang på 1850-tallet. Meget sjelden! 2 800,www.antikvariat-bryggen.no


- 59 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

I denne varianten er de 6 separate plansjene skalert og samlet på en større foldeplansje.

Fra forordet: De litograferede Plancher ere afcopierede efter de i Shiönings Værk optagne Prospecter, som af Maschis ere tegnede og kobberstukne, dog saaledes, at to Plader hos Schiöning ger ere sammendragne paa den 6te Plade. At Bogen först udkommer 3 Aar efter jeg indböd til Subscription derpaa er en Fölge deels af Vidtlöftigheder, hvormed det her paa Stedet var forbundet, at faae Plancherne Lithograferede, deels af tilfældige Omstændigheder, der have forsinket Arbeidet, efterat det var blebven bestemt at Plancherne skulde bearbeides i det imidlertid hersteds etablerede litografiske Officin, paa hvis Eierindens Forlag Bogen nu udkommer.

www.antikvariat-bryggen.no


- 60 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

- NIDAROSDOMEN ET PAR TITLER

51) Fredrik Macody Lund Ad Quadratum. Det geometriske system for antikens og middelalderens sakrale bygningskunst opdaget paa kathedralen i Nidaros. Kristiania: Helge Erichsen, 1919. Folio. Tekstbind: 393 sider + plansjeXXXI – XXXVI. Originalt omslag. Usprettet. Plansjemappe: Plansje I – XXX (komplett). Foto neste side. Et uvanlig velholdt sett av denne publikasjonen. Verket har igjen blitt “aktuelt” sett i kjølvannet av senere års esoteriske publikasjoner som Da Vinci-koden og Organisten. 900,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 61 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

52) Oluf Kolsrud Olavskyrkja i Trondheim. Oslo: Norigs Ungdomslag og Studentlaallaget, 1914. 132, [4] sider. Originalt omslag. Usprettet. Navntrekk pĂĽ tittelblad.

www.antikvariat-bryggen.no

300,-


- 62 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

FORHANDLINGENE PÅ EIDSVOLD 1814 -

KOMPLETT OG URØRT I HELE ARK

53) Den Norske Rigs=Forsamlings Forhandlinger paa Eidsvold 1814. Hefte 1-6, alt som kom: 10de - 25de April / 28de April - 4de Mai / 4de - 9de Mai / 10de - 11te Mai / 13de - 16de Mai / 17de - 20de Mai. Et sett som aldri nådde bokbinderen. Det har lagt slik urørt i over 200 år med hvert hefte i løse legg og hele ark liggende vendt 180 grader på hverandre heftevis. Første og siste side med noe bruntoning, da disse har ligget vendt ut av bunken. Et meget attraktivt sett av forarbeidene til den norske grunnloven. Heftene utkom med eget omslag med tittel samt eget tittelblad i første og fjerde hefte for første og annet bind. Denne bunken nådde aldri det stadiet i produksjonen. VEDLAGT: Hefte 3, 4 og 6 i det originale omslaget + tittelbladet til første bind (for 1-3 hefte). Noe medtatt. www.antikvariat-bryggen.no

6 000,-


- 63 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

Ragnar Anker Nilsen skriver i sin 1814-bibliografi: Den 17de mai 1814 oppnevnte Riksforsamlingen på Eidsvold en redaksjonskomité på 3 medlemmer som fikk i oppdrag å sørge for at ”dens Forhandlinger ved Trykken maatte bekjendtgjøres”. Redaksjonskomiteens var: professor Georg Sverdrup, professor Ludvig Stoud Platou og tollprokurør Christopher Frimann Omsen, alle fra Christiania. I et etterskrift datert september 1814 har komiteen redegjort for sitt arbeide. Den skriver (side 127-128 i hefte 6) blant annet: ”At Meget er sagt og talet i Rigsforsamlingen, hvilket Forhandlingsprotokollen ei har berørt, og ei heller har kunnet berøre, indseer hver tænkende Mand letteligen. […] Hvad Undertegnede fant i Protokollen og dens Bilag, det have vi ordret besørget trykt, hvilket vi som Mænd ville vedgaae for Enhver, der er berettiget til at gjøre Spørgsmaal i saa Henseende”.

www.antikvariat-bryggen.no


AB

- 64 Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

FREDRIKSTENS BELEIRING 1814

54) [B. M. Schnidtler] Fridrichsteen i Belejringen 1814. En officiel Rapport med historiske Bemærkninger, af en Norsk Officer. Christiania: Grøndahl, 1826. [2], 55, [1] sider. Samtidig pappbind. Stempel på omslag-, ekstra tittel- og tittelblads verso. Utgått fra Bergens offentlige bibliotek. PROVENIENS: Carl Nicolai Stoud Platous (1809-1888) navntrekk, datert 1828, på fremre omslags verso. Platou var statstjenestemann i Bergen, hvor han blant annet virket som borgermester. 2 000,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 65 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

TVENDE BREVE OM BEGIVENHEDERNE I NORGE 1814

55) [Frederik Schwarz] Tvende Breve om Begivenhederne i Norge 1814. Christiania: Aftryk af “Illustreret Nyhedsblad”, 1861. 23 sider. Trykket på tykt papir. Meget svak slitasje ved kapitéler. Samtidig halvsjirtingbind med gulltrykk på rygg. Samtidig håndskrift på forsatsblad. 350,-

www.antikvariat-bryggen.no


AB

- 66 Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

LANDET UNDER LEIDARSTJERNEN I VAREOMSLAG

56) Helge Ingstad Landet under Leidarstjernen. En ferd til Grønlands norrøne bygder. Oslo: Gyldendahl, 1959. 592 sider + foldekart. Forlagsbind med vareomslag. Mindre rifter i omslagets ytterkanter. For øvrig et fast og velholdt bind.

900,-

Helge Ingstad

www.antikvariat-bryggen.no


- 67 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

TRANGVIKSPOSTENS JULENUMMER 1915

57) Trangviksposten. Juleudgave 1915.

Kristiania: Helge Erichsen, 1915. 46, [2] sider. Originalt omslag med “smørpapirvinduet” intakt. Komplett med vedlagt kunstbilag. Meget velholdt. Gjennomillustrert fornøyelig lesning! 450,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 68 -

AB

Bøker for samlere fra Antikvariat Bryggen

ET KNIPPE STUDENTTRYKK

58) Studentertog til Christiania 1851 og 1852. Fra Lund og Kjöbenhavn. Beretning fra et Udvalg af Deeltagerne. Kjøbenhavn: S. Trier, 1853. XV, [1], 143 sider. Originalt omslag. Meget velholdt. Navntrekk (Hr. Lector G. Stephens) på omslag. INNEHOLDER: Indledning – Udreise – Trollhättan – Fest i Göteborg – Ankomst til Christiania – Fest i Frimurerlogen, Ladegaardsöen - Udflugt til Ringerige – Fest paa Klingenberg – Afskedsfest – Hjemreise. BIDRAG av blant andre Henrik IBSEN, Johan Sebastian WELHAVEN, Andreas MUNCH og Jørgen MOE. 1 200,-

59) H. Winther-Hjelm Beretning om Den norske Studentersangforenings Tiaars-Fest. Kristiania: H. J. Jensens Trykkeri, 1855. 33 sider. ”Særskilt Aftryk af Illustrered Nyhedsblad”. Originalt blankt omslag. Etikett fra Warmuths musikkhandel på siste blanke side. Meget svak fuktrand i øvre kant av materien (berører ikke tekst). BIDRAG av blant andre Johan Sebastian WELHAVEN og Andreas MUNCH. 500,www.antikvariat-bryggen.no


- 69 -

60) Sange for Upsalafarerne

Christiania: Steenske Bogtrykkeri, [1856]. 31 sider. Originalt kombinert omslag med ryggstripe innbundet i mykt sjirtingomslag. Noe brunplettet. BIDRAG av blant andre Johan Sebastian WELHAVEN, Andreas MUNCH og Jørgen MOE. 500,-

61) Studentermødet i Christiania 1869. Christiania: P. T. Malling, 1869. 31, [9] sider. Pappbind med skinntitteletiketter på rygg. Bundet med begge omslag for utfylling av nummer, navn og oppholdssted under møtet. Velholdt. INNEHOLDER: Informasjon, deltageroversikt og karter. 2 siders KART over KRISTIANIA.

800,-

www.antikvariat-bryggen.no


- 15 -

Antikvariatet er alltid interessert i gode enkeltobjekter og samlinger. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Antikvariat Bryggen

Bryggenveien 42 - Bryggen Vestre - 1747 Skjeberg - Telefon 930 22 712 E-post: post@antikvariat-bryggen.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.